Senast uppdaterad 11 januari Program Transportforum januari i Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senast uppdaterad 11 januari 2010. Program Transportforum 2011. 12 13 januari i Linköping"

Transkript

1 Senast uppdaterad 11 januari 2010 Program Transportforum januari i Linköping

2 Dag 1 12 januari Hålltider under Transportforum 12 JANUARI 13 JANUARI Registrering och kaffe Inledning Lunch, värd Vectura Sessioner Fika och prisutdelning av Stora Trafiksäkerhetspriset Sessioner Slut för dagen Fördrink Buffé Underhållning Crusellhallen: ABBA-show Garden: Partybandet Solid spelar covers Atmosfär: De södervisa spelar blues Sessioner Fika Sessioner Lunch, värd Centigo Sessioner Slut på Transportforum 2011 INLEDNING 12 JANUARI Crusellhallen, 685 km VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hälsar välkommen Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Prisutdelningar: Swedtrains examensarbetstävling Kollektivtrafikakademins, Svensk Kollektivtrafiks och Svenska Bussbranschens Riksförbunds pris för bästa studentuppsats Våga tänka vidare! För att klara framtida utmaningar behöver samhället och transporterna hela tiden förnyas. Förståelse av behov samt innovation och samverkan i transportsektorn skapar en samhällsutveckling där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Med detta tema inleder Trafikverket årets Transportforum. VECTURA ÄR KONSULTER INOM TRANSPORTINFRASTRUKTUR OCH RÖRELSEPLANERING. VI FINNS DÄR RÖRELSEN FINNS. Möt oss i monter 20 och 21 Medverkande: Gunnar Wetterberg, Saco, Gunnar Malm, Trafikverket, Lena Erixon, Trafikverket, Bo Bylund, Regeringskansliet, Anna Dubois, Chalmers, Ulla Hamilton, Stockholms stad, Lars Stenqvist, Scania och Torbjörn Suneson, Trafikverket. Moderator: Elisif Elvinsdotter 3

3 Tänk vad fantastisk det vore om man enkelt och helt automatisk kunde leta upp och även se på var ljud strålar ut - Idag är det fullt möjligt! Du är här! STOCKHOLM Kom till Norsonic s monter nr 46 på Transportforum 2011, där visar vi hur det går till med hjälp av vår nya akustiska kamera. Vi visar givetvis även våra traditionella marknadsledande ljud och vibrationsmätare. NORRKÖPING LINKÖPING Gemensam arbetsmarknadsregion GÖTEBORG MALMÖ Välkommen till Linköping. Här blir idéer verklighet. Linköpings kommun är Sveriges femte största. Vi är också en del av Fjärde Storstadsregionen med ett regionalt samarbete för ökad tillväxt, bland annat genom förbättrade kommunikationer, näringslivsutveckling, forskning på hög nivå och ett attraktivt boende. Tillväxt och välstånd förutsätter att människor möts. Möten förutsätter kommunikationer. - innovative sound instrumentation Jani Huhtala, Sales Manager Sweden, ,

4 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Session 1 Sal Duetten Session 2 Sal Filbyter Radisson Blu Hotel Session 3 Verdefoajén Transportforum 2011 Dag 1 12 januari Maritim informationshantering Ordförande: Peter Grundevik, SSPA MARNiS ett steg mot E-navigation Per Johan Ekelöf, Sjöfartsverket Marsuno - sjöbasis Markus Grönblad, Kustbevakningen Monalisa Ulf Svedberg, Sjöfartsverket EFFSHIP Bengt Ramne, Scandinaos Ergoship människans behov i centrum Ordförande: Margareta Lützhöft, Chalmers 3D-sjökort Thomas Porathe, Chalmers Maritima systemsimuleringar Håkan Hasewinkel, Chalmers/LiU Sally Ståhl, Chalmers/LiU Sjöräddningen - en metaorganisation Lisa Dahlqvist, Chalmers/LiU Dynamisk navigering presentation av doktorandprojekt Fredrik Forsman, SSRS Maskinrum, kontrollrum, sjöingenjörer Monica Lundh, Chalmers Flyget och framtiden efter jubileumsåret Ordförande: Henrik Littorin, Svedavia Sverige behöver ett konkurrenskraftigt flygtransportsystem Lena Micko, Svenskt Flyg LFV utvecklar det europeiska luftrummet för bättre effektivitet och miljö Thomas Allard, LVF Nya flygmotorer en möjlighet för Sverige att minska flygets globala utsläpp Ulf Palmnäs, Volvo Aero Flyget och framtiden efter jubileumsåret (forts) Ordförande: Henrik Littorin, Svedavia Hur blev Stockholm-Skavsta Sveriges tredje största flygplats? Och vad betyder Ostlänken för Skavstas framtid? Dot Gade Kulovuori, Stockholm Skavsta Airport Så förändras reseprocessen för framtidens flygresenär Lars Forssell, Swedavia SAS arbete för hållbar utveckling Lars Andersen Resare, SAS Nya tåg för framtidens resande Ordförande: Markus Fellesson, Karlstads universitet Höghastighetståg ur ett internationellt industriperspektiv Staffan Håkanson, Swedtrain High Speed Rail, what can Sweden learn from Japan? Alistair Dormer, Hitachi Rail Europe Ltd Passagerarna ställer allt högre krav på tillgänglighet och komfort på nya regionaltåg Christer Högström, Bombardier Gröna tåget lönsamt, attraktivt snabbtåg Oskar Fröidh, KTH Effekter av höghastighetståg Ordförande: Åsa Vagland, VINNOVA Höghastighetsjärnvägars potential att minska utsläppen av växthusgaser Europabanan ur ett livscykelperspektiv Jonas Åkerman, KTH Klimateffekter av höghastighetsbanor - en känslighetsanalys Jonas Westin, KTH Kan vi prognosera resandet med höghastighetståg? Sampers i ett internationellt perspektiv Maria Börjesson, KTH Nya modeller för höghastighetstågsutvärdering Staffan Algers, KTH 6 7

5 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari IVA-projektet Transport 2030 förslag till ett forum för strategiutveckling i transportsektorn Ordförande: Ulrika Francke, Tyréns AB Behovet av gemensamma strategier Torbjörn Suneson, Trafikverket Förslaget: Ett svenskt forum Ove Pettersson, Vinnova Ett industriellt perspektiv Lars-Göran Rosengren, Volvo Technology AB Akademins perspektiv Annika Stensson-Trigell, KTH Transportforskningsutredningens bedömning och förslag Jan Nylander, Transportforskningsutredningen Strategiutveckling i transportsektorn - en politisk kommentar Håkan Jansson, Näringsdepartementet Session 4 Spegelsalen Session 5 Spegelsalen Kompetensbehov inom väg- och trafikområdet idag och imorgon Ordförande: Christer Ljungberg, Trafiktekniska föreningen Inledning: Charlotta Johansson, LTU Dagens utbildning inom väg- och trafikområdet Charlotta Johansson, LTU Kompetensbehov inom väg- och trafikområdet, idag och imorgon Paulina Eriksson, Trafiktekniska föreningen Trafikverkets framtida behov av personal Margareta Wuopio, Trafikverket Så här ser rekryteringsläget ut inom branschen NN, Mercuri Urval Paneldiskussion på temat kompetensförsörjning Nationell strategisk planering Ordförande: Lars Westin, Umeå universitet Måluppföljning enklare, bredare och djupare Anders Brandén Klang, Trafikanalys Översynen av EU:s energiskattedirektiv effekter på transportpolitiken? Magnus Nilsson, European Federation for Transport and Environment Vägavgifter som transportpolitiska styrmedel Marie Karlsson, Sweco Infrastructure AB Transportindikatorers politiske anvendelse og indflydelse Claus Hedegaard Sörensen, Danmarks Tekniske Universitet Session 6 Sal Sonaten Infrastruktur och regional utveckling Ordförande: Lars Westin, Umeå universitet Infrastrukturinvesteringar, regionala effekter och politisk makt Lars Westin, Umeå universitet Ingen skillnad i årliga körlängder mellan tätortsbilister i norr och i söder Rickard Wall, Trafikanalys Dynamiska effekter av Öresundsbron Ioannis Tikoudis, KTH Tillgänglighet och fastighetspriser Krister Sandberg, Trafikanalys Samhällsekonomisk analys Ordförande: Maria Börjesson, KTH Hur påverkar samhällsekonomiska kalkyler investeringsbeslut? Jonas Eliasson, KTH Hur säkra är de samhällsekonomiska kalkylerna? Mattias Lundberg, KTH Kollektivtrafikens långsiktiga samhällsnytta fallstudie Stockholms tunnelbana Maria Börjesson, KTH Är ekonomiska styrmedel samhällsekonomiskt lönsamma? Matts Andersson, WSP Analys & Strategi AB Session 7 Sal Operetten Samhällsekonomisk analys (forts) Ordförande: Jonas Eliasson, KTH Värdering av restidsosäkerhet i kollektivtrafik Jonas Eliasson, KTH Marginalkostnaden för publika medel i allmän jämvikt Marcus Sundberg, KTH Miljökvalitetsnormer för luft och samhällsekonomi Roger Pyddoke, VTI Avvägning faktisk tid mot miljöintrång fallstudie om Hamnleden i Halmstad Stefan Grudemo, Trafikverket Pernilla Ivehammar, LiU Omställning Göteborg Ordförande: Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund Regional strategi trängselskatt och infrastrukturpaket Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund Uthållig tillväxt hur når vi målen? Henrik Einarsson, Business Region Göteborg, Ann-Louise Hohlfält, Göteborgs Stad Nya möjligheter Vision Centrala Älvstaden Svante Sjöstedt, Göteborgs Stad Regionförstoring jämställdhet, segregation och generationsväxling Kerstin Elias, Göteborgsregionens kommunalförbund Session 8 Sal Musikalen Förbifart Stockholm Ordförande: Louise Melander, Trafikverket Aktuellt i Förbifart Stockholm syfte, risker, möjligheter Riggert Anderson, Trafikverket Arkitektur och gestaltning under och ovan jord Mats Broman, Trafikverket Så gör vi miljökonsekvensbeskrivningen tillgänglig Thomas Zaring, Trafikverket Hur påverkas säkerhet och mänskligt beteende i ett komplext trafiksystem? Anders Lindgren, MTO Säkerhet Hantering av miljökonsekvenser Marie Westin, Trafikverket 8 9

6 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Session 9 Klostersalen Session 10 Sal Kulturen Session 12 Sal Jupiter Parkering i en attraktiv stad Ordförande: Roger Johansson, Sweco AB Parkering i en attraktiv stad, en prioriteringsfråga Roger Johansson, Sweco AB Stadsbyggande, transportsystem och parkering måste hänga ihop Mattias Bjellvi, Sabina Andersson, Halmstad kommun Parkeringspolicy i vardagen - för planeraren vid detaljplaner och bygglov Carolin Folkeson, Göteborgs stad Parkeringspolicy i vardagen för väghållaren på gatumark Hans Magnusson, Göteborgs stad Parkeringspolicy i vardagen för den kommunala parkeringsaktören Jonas Nilson, Göteborgs stads parkering AB God tillgänglighet till staden genom balanserad tillgång, placering och reglering av parkering Göran Persson, Helsingborg kommun Parkeringsanläggningar tillgång, utformning och effekt Ordförande: Per Eneroth, Tyréns AB Parkering som stöd för stadskärnans utveckling Olle Anderberg, Tyréns AB Större parkeringsanläggningar Per Eneroth, Tyréns AB Infartsparkering Jesper Skiöld, Atkins AB Kantstensparkering hur påverkar det trafiksäkerheten? Emma Holgersson, Tyréns AB Parkeringstal och kostnader Sabine Saracco, Grontmij AB Behov av forskning och nya handböcker Paneldiskussion Snabb anpassning av transportsystemet till minskad olja Ordförande: Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic AB Svensk sårbarhet och beredskap inför mindre eller dyrare olja Christer Ljungberg, Trivector Traffic AB Vad vi lärt av flygstoppet och andra internationella erfarenheter Karin Neergaard, Trivector Traffic AB Potentialen för olika typer av åtgärder och transporter Christer Ljungberg, Trivector Traffic AB Potentialen att spara bränsle genom snabbt införande av nya hastighetsgränser Eva Ericsson, WSP AB Åtgärder som snabbt kan ge effekt på oljeanvändningen Karin Neergaard, Trivector Traffic AB Hur passar dessa snabba lösningar för viktiga utmaningar i det lite längre perspektivet? Jamil Khan, LTH Session 11 Sal Kulturen Inducerad trafikefterfrågan och dess konsekvenser Ordförande: Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic AB Att hantera inducerad trafikefterfrågan Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic AB Hur inducerad trafik hanteras i modellerna Matts Andersson, WSP AB Ny metod för att hantera inducerad trafikefterfrågan i EVA-modellen Monica Lundin, TFK SAMPERS och inducerad trafikefterfrågan två fallstudier Kerstin Pettersson, WSP AB Förslag på sannolikhetsmodell för att hantera långsiktiga mark- och lokaliseringseffekter Anders Hagson, Chalmers Inducerad trafikefterfrågan i svensk vägplaneringsprocess och rekommendationer för en bättre process Jesper Nordlund, Trivector Traffic AB Modellutveckling Ordförande: Jan Lundgren, LiU Analytiska trafikmodeller för cirkulationsplatser med gång- och cykeltrafik Astrid Bergman, Trivector Traffic AB Revidering av VQ-samband för vägar med 100 km/h Johan Olstam, VTI Metodutveckling för analys av flaskhalsar i tätortsmiljö helhetsperspektiv Anders Sjöholm, Hamid Rezaie, Ramböll AB Samhällsrelevans av trängselmått: framkomlighet och avgaser Carlos Moran, KTH Modellutveckling (forts) Ordförande: Lars-Göran Mattsson, KTH Tester av parallella beräkningar i Sampers Daniel Jonsson, KTH Möjligheter att kombinera persontransportmodeller Kjell Jansson, KTH Ännu fler möjligheter att förbättra modelleringen av långväga resande i Sampers Staffan Algers, KTH Ruttval i modell och verklighet erfarenheter från trängselskatteutredningen i Göteborg Karin Brundell-Freij, WSP, Helena Sjöstrand, Sweco 10 11

7 Dag 1 12 januari Trafikplanering Ordförande: Lars-Göran Mattsson, KTH Verktyg för dynamiska trafikalstringstal Emeli Adell, Trivector Traffic AB Trafikteknisk datamining Svante Berg, Ramböll AB Trafik- och transportarbete för samtliga trafikslag Krister Sandberg, Trafikanalys Att arbeta med barnkonsekvensanalys tre fall från verkligheten Terese Höög Wall, Grontmij AB Session 13 Sal Tellus Trafikplanering (forts) Ordförande: Per-Olof Larsson-Kråik, Trafikverket Så lämnas stafettpinnen vidare i infrastrukturplaneringen målstyrning i kommun och region Joanna Dickinson, Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Samverkansprocesser, samråd och dialog i trafikprojekt Kristina L Nilsson, LTU Kommunal nytta med standard och lokalt vägnät Henrik Östman, Tekis AB Konkretisering av driftaspekter vid trafikplanering en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning Anna Jägemalm, Christina Lundqvist, Tyréns AB Tillgänglighetsarbetet fortsätter Ordförande: Bertil Magnusson, Trafikverket Metoder och arbetssätt för en bättre tillgänglighet som genomförts i Skåne inom Trafikverket Region Syd Eva Holmquist, Trafikverket, Oscar Grönvall, Tyréns AB Tilltalande tillgänglighet Lise Hellström, Landskapslaget AB AKTA - Anropsbaserte kollektivtrafikktjenster for alle Steinar Simonsen, Statens Vegvesen, Norge Vad har vi lärt oss om flexbusstrafik under 14 år? Yngve Westerlund, Yngve Westerlund Konsult AB Trafikverket om tillgänglig kollektivtrafik Vad utlovades? Hur långt hann vi? Vad händer? Lena Lingqvist, Liza Jakobsson, Trafikverket Session 14 Sal Solot Utforma för synsvaga och blinda personer Ordförande: Bertil Magnusson, Trafikverket Råd om utformning utifrån behov hos personer med synnedsättning Mai Almén, Hinderfri Design Att vara blind på passage och perrong Emma Newman, Vectura AB Trygghet och tillgänglighet i stationsmiljö Cecilia Hagberg, Sweco AB Synskadade i cirkulationsplatser Lisa Sakshaug, Tyréns AB Diskussion tillgänglighet i praktiken RAMBÖLL TAR DIG HELA VÄGEN Att utforma framtidens trafiksystem är en stor utmaning. Ramböll har en samlad expertis inom trafiksäkerhet, trafikplanering, trafik- och transportanalys samt miljö. Vi föreläser på följande sessioner: Session 12 Metodutveckling för analys av flaskhalsar i tätortsmiljö helhetsperspektiv Session 13 Trafikteknisk datamining Session 25 Godstransportprognoser och analyser för Öresunds - regionen med hjälp av GORM-modellen Session 42 Effektbedömning av stationslokalisering utifrån tillgänglighetsmodellering Session 45 Gångbart samhälle om gångnätsanalyser och delade gaturum Session 53 Spridningsberäkningar av luftkvalitet i gatumiljön Session 56 Cykling och gående vid större vägar Session 60 Sprickmätning i funktionskontrakt Välkommen att besöka oss på monterplats 23 och

8 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari vägen till ett effektivt transportsystem Hittar du på Elmia NORDiC Rail OCH Elmia FutuRE transport 4 6 OktOber 2011 Givande möte i planeringen Ordförande: Martin Storm, Boverket Kollektivtrafikstråk i översiktsplaneringen Kalle Alexandersson, Karlstad kommun 8 pilotprojekt för bättre PBL-tillämpning Kerstin Hugne, Boverket Nya PBL ta vara på möjligheterna! Pernilla Knutsson, Näringsdepartementet Diskussion Session 15 Sal Operan Givande möte i planeringen (forts) Ordförande: Martin Storm, Boverket Samordna planeringen! Fredrik Meurman, Boverket Bilder från Sverige 2010 Jon Resmark, Boverket Trafikbuller i ny bebyggelse av trafikbuller? Magnus Lindqvist, Boverket Gestaltning för hållbar stadsutveckling Lena Dübeck, Boverket Diskussion Session 16 Pelarsalen R e s e n ä re r i t ra fi ksys t e m e t Ordförande: Margareta Friman, Karlstads universitet Förares möjligheter att ge god åkkomfort i kollektivtrafiken Karl Kottenhoff, KTH RESPEKT En transportslagsövergripande jämförelse av resenärsperspektivet i kollektivtrafiken Anna-Lena Elmquist, TFK Smart navigering - hur påverkar det beteendet i trafiken? Gunnar Lind, Movea Trafikkonsult AB Strategier för ett ökat gående och cyklande David Lindelöw, LTH KOLLA kollektivtrafik för alla; så gick det Eva Rödsta, Göteborgs kommun

9 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Session 17 Sal Studion Session 18 Sal 6:an Session 19 Sal 2:an Session 20 Sal 7:an Utvecklingsmöjligheter för skolskjuts Ordförande: Einar Tufvesson, Trafikverket Skolskjutsolyckor, vad vet vi och hur ser det ut i Europa? Anna Anund, VTI Safeway2School inkl. presentation av SeeMe och förarstödslösningen Samuel Vestlin, Amparo Solutions Skolskjutsskyltens framtid Anna Anund, VTI Barn, förare och beslutsfattares tankar kring skolskjuts Katarina Appeltofft, Trafikverket Utvecklingsmöjligheter för skolskjuts (forts) Ordförande: Einar Tufvesson, Trafikverket Vem tar ansvar för våra barn mellan hemmet och skolan? Tania Dukic, VTI Säkra skolvägar i praktiken? Fall från verkligheten i Sundbyberg och Stockholms stad Lovisa Strandlund, Grontmij AB 30-regeln vad är på G kommande år? Åsa Viklund, Trafikverket Hållplatsinventering och riskbedömning Anders Arvelius, Trafikverket Hur färdas barn i bil 2010? Rickard Cosini, NTF, Susanne Gustafsson, VTI Trafiksäkerhetsanalyser Ordförande: VTI Trafikverkets hastighetsindex Gösta Forsman, Trafikverket Utvärdering av Polisens nya arbetssätt med hastighetskontroller Daniel Qvarnström, NTF Rolf Högberg, Polisen Speed level at accident locations and severity outcome for pedestrians and bicyclists Höskuldur Gudjonsson, LTH Effektsamband för gåendes och cyklisters säkerhet Thomas Jonsson, LTH Fotgängarskador betydelse av drift och underhåll Gudrun Öberg, VTI Trafiksäkerhetsanalyser (forts) Ordförande: András Várhelyi, LTH Säkerheten i samband med en bussresa risker och konsekvenser Bengt Holmberg, LTH Improving safety for motorbikes and mopeds - interim results from an analysis of the Finnish in-depth database on fatal accidents Lars Leden, LTU Traffic Safety 2025 research programme in Finland - Analysis tool for accident databases as an example of products Harri Peltola, VTT, Finland Assessment of injury risk in collisions with road barriers Hawzheen Karim, Högskolan Dalarna Bältesanvändningen i dödsolyckor Kenneth Svensson, Trafikverket Vilt i trafiken Mats Lindqvist, Älgskadefondsföreningen Förarstödssystem Ordförande: Magnus Hjälmdahl/ Jan Andersson, VTI Adaptivt informationssystem för säkra lastbilstransporter i Europa en simulatorstudie Jan Andersson, VTI Resultat från funktionstester av aktiva säkerhetssystem på provbana: ESC, FCW och LDW Fredrik Bruzelius, VTI Bilägares erfarenheter av ACC, FCW och LDW resultat från fokusgruppsstudier Niklas Strand, VTI Emergency Lane Assist - ett autonomt system för undvikande av frontalkollisioner Martin Fischer, VTI Sim4 en realistisk körsimulator för studier med avancerade förarstödssystem Martin Fischer, VTI Utveckling av förarmodeller för datorsimulerad testning av förarstödssystem VTI Förarstödssystem (forts) Ordförande: Lena Nilsson, VTI Driver Acceptance of Pedestrian Alerts by an Active Safety System Jan-Erik Källhammer, Autoliv Research AB Utveckling av morgondagens alkolås utan munstycke Tomas Jonsson, MHF Test Lab, Annika Kaisdotter Andersson, Mälardalens högskola /Höks Instrument AB Det nya svenska alkolåsprogrammet en milstolpe för trafiknykterheten Lars Olov Sjöström, MHF, Olof Stenlund, Transportstyrelsen Säkerhet genom förarfokus Claes Åkerlund, Scania CV AB Väghållar- och myndighetsansvar Ordförande: Åke Larsson, Transportstyrelsen Ny vägsäkerhetslag Per Öhgren, Transportstyrelsen Trafikolycksutfall i ytterkurvor med negativ skevning - en fallstudie på E4 Hälsingekusten Johan Granlund, Vectura AB Tunnelsäkerhet ur ett samhällsekonomiskt och planprocessmässigt perspektiv Sirje Pädam, Katharina Nyberg, WSP Analys & Strategi AB Obehörigt spårbeträdande Sara Karlsson, Ola Wilhelmsson, Sweco Infrastructure AB Bør vei-eier ha et juridisk ansvar for sine veier? Per A Løken, SikkerTrafikk.no Trafikanten Session 21 Sal 7:an Ordförande: Maria Nordqvist, SMC Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet resultat från en enkätstudie Nils Petter Gregersen, NTF Bältesanvändning i buss Mats Johansson, Orustrafiken AB Motorcyklisters syn på trafiksäkerhet resultat från en nationell enkätstudie Nils Petter Gregersen, NTF Undersökning bland motorcyklister om trafiksäkerhet och fortbildning Jesper Christensen, SMC Ta det piano i trafiken nya tongångar i Vellinge kommun Annette Bengtsson, Vellinge kommun Interaktion förarstödssystem / autonomt aktiverade säkerhetssystem Anders Eugensson, Volvo Personvagnar 16 17

10 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Session 22 Wallenbergssalen Östergötlands länsmuseum Session 23 Sal Hagdahl Radisson Blu Hotel Session 24 Sal Charles Radisson Blu Hotel Session 25 Sal 8:an Hur ska trafikslagsövergripande ITS införas i Sverige? Ordförande: Alf Petterson, Trafikverket Svenska genomförandet ITS-rådets syfte och mål Hans Rode, Trafikverket Vad innebär ITS-direktivet och hur påverkar det oss? Mari-Louise Lundgren, Trafikverket Vad sker i Sverige tillsammans med alla aktörer? Björn Vahlström, Trafikverket Vad görs för resenärerna hur samlar sig en ny bransch kring interoperabilitet? Sören Belin, Svensk kollektivtrafik Några väsentliga legala förutsättningar den svenska modellen några user case Samuel Henningsson, NetPort.Karlshamn AB Per Andersson, Ericsson ITS och tunnlar Ordförande: Ruggero Ceci, Trafikverket Tunnelutformningens effekter på körprestation - resultat från en simulatorstudie i ViP Chris Patten, VTI Kan ITS bidra till att förhindra distraktion, uttråkning och trötthet vid körning i tunnel? Katja Kircher, VTI Trafikledningscentralernas betydelse för säkerheten i tunnlar Arne Brodin, Faveo Projektledning AB Erfarenheter med bäring på ITS från bränder i Södra länken m.fl. tunnlar Bo Wahlström, Faveo Projektledning AB Utökade krav på ITS-systemen i säkerhetskritiska anläggningar Peter Lindblad, Trafikverket Access control to improve safety in tunnels David Rylander, Volvo Technology Elbilens möjligheter och utmaningar Ordförande: Pär Gustafsson, Trafikverket Hur snåla är miljöbilarna? Mats-Ola Larsson, Miljöinfo AB Elbilar när kommer de? Anders Norén, Bil Sweden Erfarenheter av storskalig användning av elfordon sedan mer än 30 år tillbaka Per Liljeblad, Lennart Alfons, Posten AB Svensk teknikupphandling av eldrivna fordon Eva Sunnerstedt, Stockholms stad Den svenska bilparkens framtida sammansättning Ordförande: Lars Nilsson, Trafikverket Den nuvarande bilparkens sammansättning Håkan Johansson, Trafikverket Styrmedel som hittills använts i Sverige i syfte att påverka konsumenternas val av nya bilar Désirée Nilsson, Trafikanalys Framtida styrmedel som påverkar fordonsparken i Sverige och Europa Per Kågeson, KTH Vidareutveckling av den svenska bilparksmodellen Muriel Hugosson, Shiva Habibi, KTH Mobility Management i byggfasen Inledning: Jesper Johansson, WSP Analys & Strategi AB Mobility management vid ombyggnaden av E18 Hjulsta-Kista Pernilla Wistrand, Trafikverket Mobility Management vid ombyggnaden av väg 155 Lisa Öberg, Trafikverket CERO Hållbara strategier för att sätta och nå mål för minskat resande hos organisationer Markus Robért, KTH Resultat och erfarenheter av att jobba med CERO Joel Edding, Huddinge kommun Nya krav och metoder för mer miljöeffektiva entreprenadarbeten Ordförande: Anders Roth, Göteborgs stad Nya grepp i miljökrav vid entreprenadupphandlingar Marie Johansson, Sören Dahlén, Trafikverket Pilotprojekt kring Gröna Anbud Maria Losman, Ecoplan Nya miljökrav - effekter och möjligheter för entreprenörerna Åsa Källvik, Maskinentreprenörerna Energieffektivisering av entreprenadarbeten och mätteknisk utrusning Ulrika Franzén, Sweco Infrastructure AB Umeåprojektet satsar på energieffektivt vägbyggande Jesper Klefsjö, Trafikverket, Elin Skogens, Esam AB Makronivå Ordförande: Maud Göthe-Lundgren, VTI Varuflöden i Sverige 2009 Fredrik Söderbaum, Trafikanalys Efterfrågematriser för lastbilar från Samgods till regionala modeller Henrik Edwards, Vectura AB Godstransportprognoser och analyser för Öresundsregionen med hjälp av GORM-modellen John McDaniel, Ramböll AB Kombination av simuleringsmodeller för förbättrad analys av åtgärders effekt på transportsystem Linda Ramstedt, Vectura AB A f f ä r s m o d e l l e r f ö r h å l l b a r l o g i s t i k Ordförande: Maria Björklund, LiU Utveckling och prissättning av miljölogistikerbjudandet Karin Isaksson, LiU Logistikföretagens miljöerbjudanden och varuägarnas önskemål matchar de? Uni Martinsen, LiU Logistikföretagens miljöarbete och erbjudanden ur ett resursperspektiv Christina Maack, LiU Miljömässigt slöseri inom kollektivtrafiken Helene Lidestam, LiU Framtidens citylogistik Mats Abrahamsson, LiU Mätning och fördelning av emissioner i logistiksystem en fråga om perspektiv? Maria Huge Brodin, LiU 18 19

11 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Intermodala godstransporter Ordförande: Peter Bark, TFK Förstudie Transporteffektivitet Sofia Ohnell, Volvo Logistics AB Pendeltrafik för flyggods på järnväg. En systemansats med omlastningsproblematik i fokus Rikard Jonsson, TFK IT-stöd för planering av intermodala transporter Johan Holmgren, BTH Logistiska åtgärder för koldioxidsnåla godstransporter i Sverige 2020 effekter, sannolikhet och hinder för genomförande Henrik Pålsson, LTH Citylogistik Session 26 Sal 5:an Ordförande: Jerker Sjögren, Näringsdepartementet Handlingsplan för logistik och godstransporter: city-logistik i ett nationellt perspektiv Jerker Sjögren, Näringsdepartementet Intermodala distributionssystem för livsmedel Fredrik Bärthel, TFK, Jonas Flodén, GU Hållbara transportlösningar för dagligvarusektorn Janni Jensen, TFK TransOpt transportoptimering för byggprojekt Robert Rydell, Logica Sverige AB Miljöanpassat fordonskoncept för effektivare varudistribution Peter Bark, TFK Klimatförändring - risker och åtgärder för väg och järnväg Ordförande: Åsa Lindgren, Trafikverket Dagens riskinventeringar Bo Kristoffersson, Trafikverket Naturolyckor i ett förändrat klimat risker och anpassning. Jan Fallsvik, SGI Ny höjddatamodell för identifiering av riskobjekt Håkan Nordlander, Trafikverket Kan negativt vara positivt för siltslänters stabilitet vid förväntade klimatförändringar? Peter Zackrisson, Bo Westerberg, SGI Guidebok för riskhantering RIMAROCC Bo Lind, SGI Identifiering av översvämmningskänsliga vägavsnitt Fredrik Hellman, VTI Session 27 Sal 1:an Klimatanpassning och vägkonstruktion Ordförande: Håkan Westerlund, KTH Förbättrat lokalt vinterindex för utvärdering av uh-behov och anpassningskostnader i skilda klimatförändringsscenarios Torbjörn Gustavsson, GU Klimatanpassning av vägavvattning och -dränering Zahra Kalantari, KTH Hur kan ITS användas för road management? Jörgen Bogren, GU Implementering av ny kunskap för energieffektivare väghållning (INKEV) slutredovisning Svante Berg, Ramböll AB Är vinterdriften av vägarna energieffektiv? Lina Nordin, GU Klimatanpassning och vägkonstruktion Sigurdur Erlingsson, VTI Bitumen och vägbeläggningar Ordförande: Gunilla Franzén, VTI Bioprodukter som ersättning för fossilt bitumen. Nuläget och utmaningar Björn Kalman, VTI Bitumen wax and physical hardening Xiaohu Lu, Nynäs Evaluation of Statistical Validity of Some Asphalt Binder Grade Systems Carl Christian Thodesen, SINTEF Confined Tests on Asphalt Concrete Mixtures Krishna Prapoorna Biligiri, VTI Databas över provvägar Leif Viman, VTI Session 28 Sal 4:an Resurssnåla vägbeläggningar Ordförande: Mats Wendel, Trafikverket Utveckling av tankbeläggningar Torbjörn Jacobson, Trafikverket Erfarenheter från halvvarma beläggningar Mattias Jonasson, PEAB Föryngrad returasfalt för ökad återvinning Per Tyllgren, Skanska Miljöanpassade asfaltbeläggningar Roger Lundberg, NCC Teknik och material för hållbara beläggningar Sven Fahlström, Nynäs Hydrauliska filler som beständighetsförbättrare i asfalt Jonas Ekblad, NCC 20 21

12 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Genom att ta emot realtidsdata via sensorer kan Singapore förutse trafikscenarion med 90% exakthet. Smartare vägar öppnar flaskhalsar. Tack vare ett dynamiskt system av vägtullar har trafiken i Stockholms innerstad minskat med 20%. Smartare städer minskar utsläppen. Smartare transport I en smart stad minskar trängseln, inte trafiken. IBM hjälpte Stockholm att utveckla och införa ett trängselskattesystem. Nästa steg mot en smartare stad är att tillsammans med KTH lösa problem i trafiken innan de uppstår. Varmt väl kommen till vår monter 16 på Transportforum där vi berättar mer. ensmartareplanet.se/category/smartare-transport Transportforum 2011 Dag 2 13 januari Sjöfart i ett miljöanpassat transportsystem Ordförande: Per Ekberg, Sjöfartsverket Sjöfart i ett miljöanpassat transportsystem Johan Woxenius, Göteborgs universitet Fossila bränslen, biobränslen eller vätgas som framtidens fartygsbränsle? Resultat från en energisystemmodell Maria Grahn, SP/Chalmers Miljö/ecodriwing Hulda Winnes, Chalmers ECA och effekterna av NO x -reglerna Per Kågeson, KTH Samhällsekonomin Anders Ljungberg, Trafikverket Session 29 Sal Duetten Närsjöfart inrikes sjöfart: ett brett perspektiv Ordförande: Arne Welin, Skärgårdsredarna Närsjöfartens utvecklingsmöjligheter Kent Lumsden, Chalmers Skärgårdstrafikens utmaningar Arne Welin, Skärgårdsredarna Kvalitetsutnyttjande i närsjöfarten Linda Styhre, SSPA Göta älv/vänersjöfart Per-Erik Holmberg, Viktoriainstitutet 22 23

13 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 30 Spegelsalen Session 31 Sal Operan Kapacitet och simulering av järnvägstrafik Ordförande: Magnus Wahlborg, Trafikverket KTH Järnvägsgruppens program för kapacitetsanalys och simulering Bo-Lennart Nelldal, KTH Hur påverkar tidtabellen trafikens punktlighet? Anders Lindfeldt, KTH Hur kan simulering användas vid tidtabellskonstruktion? Hans Sipilä, KTH Samspelseffekter av kapacitetsinvesteringar på enkelspår Sanna Eveby, KTH Modeller för att analysera samband mellan infrastruktur och trafik Olov Lindfeldt, KTH Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet Bo-Lennart Nelldal, KTH Järnväg: Framtidens system för trafikplanering och trafikstyrning Ordförande: Hans Dahlberg, Trafikverket System för järnvägens framtida operativa styrning Bengt Sandblad, Uppsala universitet Successiv tilldelning ett nytt sätt att planera tågtrafik Martin Aronsson, SICS Robusta tidtabeller för effektiv operativ omplanering av järnvägstrafik vid störningar Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge tekniska högskola/liu Tågunderhåll och samhällsnytta - utformning och affärsmodeller för framtidens underhållsdepåer Ordförande: Daniel Daagarsson, Jernhusen Hur Östgötatrafiken tryggar sitt långsiktiga tågunderhåll Paul Håkansson, Östgötatrafiken Never in my backyard drivkrafterna och utmaningen i att lägga en underhållsdepå inom kommunen Urban Widmark, Hässleholms kommun Från låda till landmärke vinnaren av parallellt uppdrag för framtidens depå presenterar tankar och visioner Björn Edström, Malmström Edström Arkitekter Produktutveckling av moderna tåg ändrar förutsättningarna för underhållet och ställer krav på ny depåutformning Per Öster, Alstom Rapport om behov och nya affärsmodeller för underhållet av godslok och vagnar Johanna Iivarinen, Jernhusen Sammanfattning och frågestund med föreläsarna Daniel Daagarsson, Jernhusen Järnväg: Resenären värderar Ordförande: Ann Wiberg, Jernhusen Nöjda resenärer ombord Christina Paulin, SJ, Christer Helsing, Mind research Resenärer tycker om attraktiva stationsområden Åsa Dahl, Johanna Nilsson, Jernhusen Företagskundernas perspektiv på tjänsteresor med tåg Per Gustafson, Gunilla Bergström Casinowsky, Uppsala universitet Bättre trafikinformation med resenärernas hjälp Thomas Samuelsson, Prifloat AB Järnvägens marginalkostnader Ordförande: Mats Andersson, VTI Introduktion Mats Andersson, VTI Drift och underhåll samt reinvesteringar Åsa Wikberg, VTI Förseningsrisker Lena Wieweg, VTI Värdering och prissättning av järnvägsbuller Jan-Erik Swärdh, Mikael Ögren, VTI Prissättningsscenarier Lena Wieweg, VTI Konkurrens på järnväg Ordförande: Gunnar Alexandersson Konkurrens på spåren Västkustbanan Oskar Fröidh, KTH, Camilla Byström och Lotta Schmidt, WSP Analys & Strategi Transportstyrelsens marknadstillsyn över järnvägen Stefan Pettersson, Railrex Konkurrens eller samverkan i långväga persontrafik en jämförelse mellan Sverige och Norge Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan i Stockholm Energioptimering och rättidighet med CATO på Malmbanan Martin Joborn, Transrail 24 25

14 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 32 Sal Musikalen Medfinansiering av infrastruktur Ordförande: Hjalmar Strömberg, Trafikverket Projektintroduktion; finns ett samband mellan infrastruktur och tillväxt? Jörgen Lindell, Tillväxtverket Finansiering av infrastrukturbyggande i Sverige och kommunala erfarenheter Susanne Ingo, Trafikverket, Anna Anderman, SKL Hur finansieras, ägs och förvaltas ett effektivt infrastruktursystem? Björn Hasselgren, Trafikverket Vad säger teorier om värdeskapande finns det skäl att ompröva traditionella föreställningar om infrastrukturbyggande och finansiering? Jacob Witzell, KTH Svensk medfinansiering i praktiken svenska och internationella erfarenheter Bo Malmsten, Göran Cars, KTH Debatt Föreläsare och Nils Gunnar Billinger Nytt planeringssystem för prioritering och finansiering av åtgärder Ordförande: Hjalmar Strömberg, Trafikverket Nytt planeringssystem - de viktigaste delarna i förslaget Peter Huledal, Trafikverket Kunskap och modeller för långsiktig planering i riktning mot ett hållbart transportsystem Malin Andersson, Trafikverket Hur påverkas den regionala och lokala arenan av nytt planeringssystem? Anna Anderman, SKL Ska nationalekonomiska utgångspunkter vara styrande och hur? Gunnar Lindberg, VTI Debatt: Hur kan planeringen leda fram till effektivare åtgärder? Hur påverkar finansieringsformerna planering, partnerskap och effektivitet? Föreläsare, Göran Cars och Nils Gunnar Billinger Session 33 Pelarsalen Godstransporter Ordförande: Inge Vierth, VTI Internationell ekonomi, utrikeshandel och svenska godstransporter Désirée Nilsson, Magnus Johansson, Trafikanalys Uppföljning av konkurrensutsättningen av godstransporter på järnväg i Sverige Inge Vierth, VTI Vad skulle likabehandling av trafikslagen innebära för kustsjöfarten? Per Kågeson, KTH Ekonomiska styrmedel inom transportsektorn och deras överföringseffekter mellan trafikslagen på godssidan Niclas Damsgaard, Pöyry 26 27

15 Dag 2 13 januari NORDISK Dag 2 13 januari NORDISK INFRASTRUKTUR NR 6/2010 NORDISK Infrastruktur Geomatik tysk järnväg SAtSAr I öst Sveriges SpårvagnSStäder SammanStrålade Högtryck i Stockholms trafiktunnlar Smartare och grönare lösningar i kommunal trafikplanering Ordförande: Anders Karlström, KTH Stadsrummens mått - Ytsnålare trafiklösningar i tätort Roger Johansson, Sweco Ett klimatsmart Örebro och vägen dit Per Elvingson, Örebro kommun H+, ny form av samverkan Torgny Johansson, Helsingborgs stad Bygga stad nära hamn och farligt gods Malin Rizell, Helsingborgs stad Pris 120 kr ink. moms Nr BUSSBRANSCHEN tog plats på Persontrafik SENASTE NYTT PÅ NIS610.indd Session 34 Sal Kulturen helhetsgrepp om branschen Nordisk Infrastruktur är Sveriges ledande publikation vad gäller samhällsbyggnad. Vi helhetsbevakar Nordeuropas tranportoch kommunikationssektor. Vi bevakar vad som händer inom och med regionens järnvägar, vägar, flyg, hamn- och sjöfart, transport och logistik. Tunnlar, broar, stadsbyggnad, kollektiv-trafik, IToch telekommunikation. Helt enkelt allt som inryms inom begreppet infrastruktur. Vi bedriver kontinuerlig bevakning av de stora infrastrukturprojekten i Norden, där vi konkret beskriver vad som händer i byggnads-processen. Vi är TS-kontrollerade och medlemmar i Sveriges Tidskrifter. Mediapartner till: Session 35 Sal Solot Samhällsekonomi drift och underhåll Ordförande: Anders Ljungberg, Trafikverket Trafikverkets förutsättningar och strategi för utveckling av samhällsekonomisk bedömning av DoU Kenneth Natanaelsson, Trafikverket Studie av trafikanternas komfortvärdering Camilla Byström, Jan Berglöf, WSP DoU-insatsernas effekter på de fel som uppstår på järnvägen Mats Andersson, VTI Infrastrukturens påverkan på de fel som uppstår på järnvägen Stina Hedström, Christer Persson, WSP Tema Vintermodellen Framkomlighetsmodellen Anna Arvidsson, VTI Trängselskatt Ordförande: Per Norman, VINNOVA Så blir trängselskatten i Göteborg Per Bergström Jonsson, Trafikverket Design av avgiftssystem i Sverige och Vietnam Dirk van Amelsfort, WSP Analys & Strategi AB Vad påverkar fördelningseffekterna av en trängselavgift? En analys av mellanliggande faktorer vid Stockholmsförsöket Joel Franklin, KTH Fem år med trängselskatt effekter på trafik, miljöbilar och acceptans Muriel Hugosson, KTH Trafikstyrning och vägavgifter Ordförande: Marianne Nyberg, Trafikverket Svenska vägavgifter i ett europeiskt ramverk Lars Carlsson, Transportstyrelsen Hantering av utländska fordon i svenska vägavgiftssystem Jonas Sundberg, Sweco Försök med vägavgifter i Blekinge/Skåne Per Ola Clemedtson, NetPort.Karlshamn, Jens Löfgren, Sweco Variabla hastigheter Johnny Alf, Trafikverket Metoder att styra tunga lastfordon till ett prioriterat vägnät Christian Udin, Sweco Session 36 Verdefoajén Trängselskatt Ordförande: Karin Brundell-Freij, WSP Analys & Strategi AB Motstånd eller stöd för trängselskatt vilka faktorer är avgörande? Jonas Eliasson, KTH Alternativa utformningar av Stockholms trängselskatt och effekter för olika befolkningsgrupper Ida Kristoffersson, KTH Förbättringar av trängselskattemodelleringen i Stockholm Dirk van Amelsfort, WSP Analys & Strategi AB Vem bryr sig om vägavgifter? Leonid Engelson, WSP Analys & Strategi AB 28 29

16 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 37 Sal Studion Session 38 Sal Jupiter Session 39 Sal Duetten Konkurrensutsätta och privatisera? Exempel från transportsektorn Ordförande: Katarina Norén, Trafikverket Privatisering av bilbesiktningen - status efter 6 månader Ingela Sundin, Transportstyrelsen Förarprovsverksamheten privat eller offentlig? Anders Borglund, Trafikverket Möjligheter med en avknoppning av Trafikverket ICT Åke Hedén, Statens offentliga utredningar Alternativa verksamhetsformer för Färjerederiet Ulf Jansson, Capgemini Consulting Framtiden för statlig tjänsteexport i bolagsform Gunnar Tunkrans, SweRoad AB Mer för pengarna åtgärder för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen Ordförande: Malin Löfsjögård, Produktivitetskommittén Åtgärder för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen Malin Löfsjögård, Produktivitetskommittén Innovative Contracting Practices Pekka Pakkala, Aalto University Att mäta produktivitetsutvecklingen för anläggningsbranschen Pål Wilkens, Statskontoret Trafikverkets arbete med åtgärder för att öka och mäta produktiviteten Jan Gilbertsson, Trafikverket Trafiksimulering Ordförande: Ingmar Andréasson, KTH Dynamic transit operations tool with passenger route choice Oded Cats, KTH Evaluation of real-time control strategies for bus line 1 in Stockholm Anahid Nabavi Larijani, KTH Toward Integrated Traffic and Emission Impact Simulation: A Microscopic Approach Xiaoliang Ma, KTH Integration av MEZZO trafiksimulering i VISUM Wilco Burghout, KTH Information om TrafikanalysForum Louise Gustafsson, Sweco Vägarkitektur Ordförande: Johnny Hedman, Trafikverket Kundupplevd kvalitet att mäta gestaltningens kvalitet i vägmiljö Anna Lindell, Trafikverket Upplevd säkerhet i tunnlar Suzanne de Laval, Arkitekturanalys Stockholm Ljussättning av broar och tunnlar Henrik Undeland, Ramböll Standardisering, industriell produktion och vägarkitektur Mathias Ahlgren, Sweco Infrastructure AB Kostnadseffektivitet och produktivitet i anläggningsbranschen Ordförande: Jan-Eric Nilsson, VTI Strategisk prissättning i byggande och underhåll av infrastruktur Johan Nyström, VTI Kan det bli mer effektivt med totalentreprenader? Svante Mandell, VTI Kostnadsuppföljning av infrastrukturinvesteringar Ett försök Roger Pyddoke, VTI Trafiksimulering (forts) Ordförande: Ingmar Andréasson, KTH Stockholm Mobile Millenium modeller för realtidsestimering av restider Andreas Allström, Sweco, David Gundlegård, LiU Att hantera stora datamängder i VISSIM Martin Holmstedt, Sweco Infrastructure AB Trafiksimulering Södra Hamnleden i Luleå Astrid Borgman, Trivector Traffic AB Fotgängarsimuleringar av Odenplan Johan Wahlstedt, KTH Hur utvecklar Trafikverket sina upphandlingsmetoder? Jan Schönbeck, Trafikverket Trafiksimulering för analys av servicenivå Andreas Tapani, VTI 30 31

17 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 40 Pelarsalen Session 41 Pelarsalen Session 42 Crusellhallen Tillförlitlighet Ordförande: Torsten Bergh, Trafikverket Robusthet en viktig planeringsförutsättning för hållbar utveckling Katja Vuorenmaa Berdica, Faveo projektledning AB Långa stopp infrastrukturkatastrofer Peter Kronborg, Movea Trafikkonsult AB Hur kan vi förbättra möjligheterna att göra smarta och snabba omledningar av trafiken? Gunnar Vikström, Trafikverket Mobilty Management Ordförande: Karin Brundell-Freij, WSP Analys & Strategi AB Mobility Management state-of-the-art, framgångsfaktorer och fallgropar Madelene Håkansson, Trivctor Traffic AB MaxLupo integrering av Mobility Management och fysisk planering Björn Wendle, Trivector Traffic AB Walkability att utvärdera stads- och trafikplanering med gående som utgångspunkt David Lindelöw, LTH Attraktiva miljöskyttlar på vatten i Göteborg Frida Karlge, Göteborgs stad Riksförbundet Enskilda vägar REV är den professionella, självklara företrädaren för Sveriges enskilda väghållare Vi ger stöd genom rådgivning, utbildning, information och tillhandahåller en försäkringslösning. Våra tjänster kännetecknas av hög kompetens, korrekta råd och information, hög tillgänglighet samt effektiv lobbyverksamhet Riksförbundet Enskilda Vägar Fördubblad kollektivtrafik till år 2020 Ordförande: Anna Grönlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund Fyra år med partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik - en resa tiden Anna Grönlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund Omreglerade marknader för kollektivtrafik teori och praktik Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan i Stockholm De nya trafikförsörjningsprogrammen - strategisk plattform för nästa generations kollektivtrafik Håkan Bergkvist, Svensk Kollektivtrafik Vad tycker resenärerna? Nya fakta från Resenärsforum Gunnel Färm, Resenärsforum Dubbelt upp! Reflektioner och insikter från seminariepasset Anna Grönlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund Paneldebatt Underlag och modeller för utveckling av kollektivtrafik Ordförande: Tomas Svensson, VTI Regionala trafikförsörjningsprogram en gemensam utmaning Peeter Puusepp, Sweco Management AB, Bengt Stålner, Sweco Infrastructure AB Hur bör kollektivtrafik i tätort modelleras? Clas Rydergren, LiU Utvecklade pendlingsmöjligheter Malmö Lund Emma Strömblad, WSP Analys & Strategi AB Effekter av taxesystem på färdmedelsval och ruttval Leonid Engelson, WSP Analys & Strategi AB Effektbedömning av stationslokalisering utifrån tillgänglighetsmodellering Ulrik Berggren, Ramböll AB Service- och marknadsorienterad kollektivtrafik Ordförande: Bo Enquist, Karlstads universitet Vad kan få bilister att åka kollektivt? Lars Eriksson, Karlstads universitet Tillfredsställelse med dagliga resor Lars Olsson, Karlstads universitet Hur hanterar vi svåra resenärer? Annika Åberg, Karlstads universitet Coachning: en metod för att förbättra servicemötet? Per Echeverri, Karlstads universitet 32 33

18 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 43 Sal Operetten Stationen som bytespunkt och kommunikationsnod utifrån resenärens förutsättningar och behov Ordförande: Lars Berggrund, Trafikverket Resenärens värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen Lena Winslott Hiselius, LTH, Hans Thorselius, Danielsondosk AB Vad tycker resenärer om stationer? - resumé av aktuella resenärsundersökningar Tinna Prather Persson, Trafikverket Ledsagning för resenärer hur fungerar den och vad anser resenären? Thomas Brock, Jernhusen AB Vilken uppbyggnad och vilka servicenivåer bör bytespunkten kunna erbjuda Lena Lingqvist, Trafikverket Hur fortsätter samverkan kring stationer i Attraktiva stationer? Johanna Ingre, Trafikverket Ökad kunskap kring och förutsättningarna för järnvägsnära etableringar Lars Berglund, WSP Analys & Strategi AB Snabba bussar Ordförande: Bengt Holmberg, LTH Nya metoder för identifiering av framkomlighetsproblem i Stockholms bussnät Anders Schweitz, Sweco Infrastructure AB Rätt fart i Umeå leder ny hastighetsplan till ökade kostnader för kollektivtrafiken? Malin Gibrand, Trivector Traffic AB Bus Rapid Transit (BRT) och Transit Oriented Development (TOD) i Sverige. Vilka krav ställer BRT på svenska städer? Todor Stojanovski, KTH Hållbara transporter i städer Ordförande: Inga-Maj Eriksson, Trafikverket Utveckling av indikatorer för hållbara transporter i staden András Várhelyi, LTH Rekommenderade enkla mått för mätning av tillgänglighet i tätort resultat från huvudstudien Anja Quester, Trivector Traffic AB Buss, spår eller parallell trafikering i täta korridorer Karl Kottenhoff, KTH Varför vill så få åka kollektivt på Förbifart Stockholm? Mikael Sundström, Resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm, Joanna Dickinson, Trivector Traffic AB Gunnebo Nordic AB Vägprodukter Din trygghet på vägen Sök upp oss på Transportforum, så får du veta mer om våra produkter! Gunnebo Nordic AB Bruksvägen GUNNEBO Tel Jobba smart med oss Vi söker erfarna Trafikplanerare/Uppdragsledare Som Trafikplanerare och Uppdragsledare på Grontmij deltar du i och leder exploateringsprojekt, kapacitetsutredningar, trafiksimuleringar, utredningar inom kollektivtrafik, trafiksäkerhet och framkomlighet med mera. Trafikgruppen på Grontmij ingår i enheten Väg och Trafik som totalt har 32 medarbetare. Inom Väg och Trafik arbetar, förutom trafikplanerare, väg- och gatuprojektörer samt lantmätare. Själva Trafikgruppen består av 10 personer och i vårt team ingår både civilingenjörer och samhällsplanerare. Läs mer på www. grontmij.se Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring medarbetare på 150 kontor i Europa och ytterligare 20 kontor världen över, är Grontmij Europas fjärde största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med drygt 800 konsulter på ett 25-tal orter

19 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 44 Sal Sonaten Session 45 Sal Kulturen Session 46 Sal Musikalen Planering för en attraktiv stad Ordförande: Johanna Dillén, Täby kommun Den verkliga bytespunkten Linnéplatsen, Göteborg Lina Gudmundsson, White arkitekter AB Sociala perspektiv i Malmös spårvägsplanering Johan Edgren, Malmö stad Invånarnas val av trafikens utformning i innerstäder underlag för strategisk planering Tomas Svensson, VTI BHLS och QBC ett nytt sätt att se på och utveckla stadsmiljö och kollektivtrafik Sven Allan Bjerkemo, Bjerkemo Konsult Kollektivtrafikomställning K2020 i samband med trängselskatteinförande i Göteborg Ordförande: Carl-Anton Holmgren, Trafikverket K2020-arbetet fortgår Georgia Larsson, Göteborgsregionens kommunalförbund Ett år av planering för trängselskatteinförandet Per Bergström-Jonsson, Trafikverket Fler bussar och tåg, högre turtäthet, nya linjer, nya rutter... Martin Elofsson, Västtrafik AB Styra istället för att optimera kollektivtrafikplanering i Göteborgs stad Sofia Hellberg, Göteborgs stad Kom Fort till Göteborg: busskörfält, perrongförlängningar och pendel-p Per Lindholm, Trafikverket Marknad, incitament och tjänster för en ökad kollektivtrafikandel Lisa Örberg, Trafikverket Spårvägsplanering? I Sverige? Förutsättningar och utmaningar för spårvägsplanering i Sverige Ordförande: Thomas Lange, Marknadslänk AB Spårfaktorn på spåret en förstudie Thomas Johansson, T J Kommunikation Skånsk spårvägshandbok strukturhandling Joel Hansson, Trivector Traffic AB SPIS Spårvagnar i Skåne Lars Brümmer, Region Skåne Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionen Stefan Persson, SL Bybanen i Bergen ett succéprojekt? Bernt Nielsen, Born40 Att organisera sig för mer spårväg Jens Forsmark, Spårvagnsstäderna Den Goda staden i framtiden Ordförande: Lennart Andersson, Trafikverket Hållbart resande; att se trafik- och stadsplaneringen på nya sätt Björn Wendle, Trivector Traffic AB Handeln och servicens strukturomvandling konsekvenser på stadsutvecklingen Mathias Wärnhjelm, KTH Gåendets och cyklandets betydelse för hälsan Peter Schantz, Gymnastik- och idrottshögskolan Gångbart samhälle om gångnätsanalyser och delade gaturum Lars Nilsson, Ramböll AB Attraktivare stadsrum för alla; människors förmåga och utformningen Roger Johansson, Sweco Den Goda staden i framtiden (forts) Ordförande: Lennart Andersson, Trafikverket Omvandling av industriområde i Jönköping Josephine Nellerup, Jönköpings kommun Integration och spårvägsutveckling i Norrköping Anna Larsson, Norrköpings kommun, Inger Bergström, Göteborgs kommun Godstransporter i en levande stad Eva Sterte, Uppsala kommun Erfarenheter av arbete med cykelparkering Robin Billsjö, Trivector Traffic AB Slutsatser och utvärdering av Den Goda Staden Anki Ingelström, Trafikverket, Carl-Johan Engström, KTH Äldres behov i trafiken Ordförande: Tania Dukic, VTI Hur reser åringar? Resbehov, roller, förväntningar och attityder hos personer mitt i livet Åsa Aretun, Satu Heikkinen, VTI Äldre bilförares körbeteende: förändringar, anpassning och konsekvenser för att behålla en säker mobilitet Anna Bjelkemyr, Chalmers Ett delaktighetsperspektiv på mobilitet och hälsa på äldre dagar Sofi Fristedt, Högskolan Jönköping Åtgärder för äldre bilförare effekter på trafiksäkerhet och mobilitet Per Henriksson, VTI Fortsatt mobilitet för äldre genom att få dem att gå, cykla eller åka kollektivt AENEAS, ett EU-projekt om äldre i trafiken Ragnar Domstad, Seniorkonsult Från tvåpersonhushåll till enpersonhushåll på äldre dar - om färdmedelstillgång, mobilitet och sociala kontakter Vanessa Stjernborg, LTH 36 37

20 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 47 Sal 8:an Session 48 Sal 5:an Session 49 Sal 1:an Det trafikslagsövergripande säkerhetsarbetet Ordförande: Matts-Åke Belin, Trafikverket En trafikslagsövergripande säkerhetsfilosofi Claes Tingvall, Trafikverket Hur har Trafikverket påbörjat att genomföra detta i praktiken? Åsa Ersson, John-Åke Halldén, Trafikverket Transportstyrelsen och det trafikslagsövergripande säkerhetsperspektivet Rune Lindberg, Transportstyrelsen Diskussion Trötthet och distraktion Ordförande: Tania Dukic Ett ansikte bakom trötthetsolycka Rikard Zimdahl, Umeå Polisen Går det att förutsäga när man ska somna? Anna Anund, VTI Driver Drowsiness and Distraction Detection by Sensor Fusion Johan G Karlsson, Autoliv Mekanismerna bakom ouppmärksamhet Trent Victor, Volvo Technology Olika strategier för att få föraren uppmärksam igen Katja Kircher, VTI Zombies i trafiken: Effekter av kognitiv distraktion på körprestatation och olycksrisk Johan Engström, Volvo Technology Kritiska händelser under verklig körning Ordförande: Anna Nilsson-Ehle, SAFER Hur leder kritiska händelser till allvarliga olyckor? Johan Engström, Volvo Technology Verktyg för att analysera kritiska händelser Marco Dozza, Chalmers Olycksanalys med video Matias Viström, Chalmers Trafikantutbildning - Utvärdering av genomförda åtgärder Ordförande: Christina Stave, VTI Förändringar i svensk förarutbildning: körkort B Jessica Berg, Jonna Nyberg, VTI Utvärdering av obligatorisk riskutbildning för körkort A (MC) Per Henriksson, VTI Utvärdering av det nya mopedkörkortet (AM) Maria Hasselberg, KI, Christina Stave eller Sonja Forward, VTI Känsla eller förnuft: Utvärdering av utbildningsprogram för alkohol- och trafikinformation i gymnasieskolor Sonja Forward, VTI, Helena Hellsten, Helsäker konsult Trafikantutbildning Nya impulser Ordförande: Sonja Forward, VTI Metoder för riskprevention (Module close to) Inger Linderholm, Trivector Traffic AB Att mäta körkortstagares upplevda förarkompetens. Utveckling och utvärdering av ett självskattningsinstrument Anna Wänglund, Umeå universitet A proposal for driving instruction in three stages to acquire a B-category driving licence Martti Peräaho, Åbo Universitet/TRAFI Finland Hur ska den framtida förarutbildningen utformas? Ordförande: Nils Petter Gregersen, NTF Barriärer mellan forskning och operativ verksamhet Hans-Yngve Berg, Transportstyrelsen Hur ska roller och ansvar fördelas? Vilken roll kan forskningen spela? Finns det barriärer mellan forskning och tillämpning? Kommer det att bli en översyn av körkortsutbildningen som Åsa Torstenson sa på Tylösandseminariet? Mycket har gjorts inom förarutbildningen. Var ligger bollen nu och hur ska vi komma vidare? Hur ser olika aktörer på sitt ansvar? Och hur ska Sverige få världens bästa förarutbildning? Paneldebatt: Anders Borglund, Trafikverket Nils Petter Gregersen, NTF Staffan Widlert, Transportstyrelsen Hans Matsson, Transportstyrelsen Berit Johansson, STR Catrin Tidström, Näringsdepartementet Margareta Ljungqvist, YH-myndigheten tillsyn Sten Bergheden, Trafikutskottet Riksdagen Statistiska metoder kring kritiska händelser och olyckor Holger Rootzén, Chalmers Förändringsarbetet i utbildningen av flyglärare och flygelever våra erfarenheter Björn Persson, Flygskolan Malmen Crash-relevant events in naturalistic driving studies Lucas Malta, Volvo Technology Paneldebatt 38 39

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER

EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER EN MÖTESPLATS MILJARDER MÖJLIGHETER TISDAG TID 09.00-12.00 MÄNNISKAN I CENTRUM Bättre järnväg för resenärer och godstrafik mellan Göteborg och Oslo en presentation av Jernbaneverkets utredning Så integreras

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot TMALL 0141 Presentation v 1.0 Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot 2 Samverkan regional trafikstrategi SARETS Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn 3 TRAST-Guiden en hjälp på

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Gränsträffen 2011 Resultatlista

Gränsträffen 2011 Resultatlista Gränsträffen 2011 Resultatlista Resultat i A-vapen Klass 1 1 Mats Berg Piteå Pk 5 2 1 6 6 4 3 5 32/20 0 2 Filip Jakobsson Laxforsens Ssf 1 4 3 6 4 4 2 1 25/19 0 3 Jonas Gyllenäs Piteå Pk 2 4 3 2 3 4 3

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

SAMMANSATTA PERSPEKTIV YRKESGRUPPER OCH MEDBORGARE ENSKILDA PERSPEKTIV

SAMMANSATTA PERSPEKTIV YRKESGRUPPER OCH MEDBORGARE ENSKILDA PERSPEKTIV SAMMANSATTA PERSPEKTIV YRKESGRUPPER OCH MEDBORGARE Arkitektur Konst Form Kulturhistoria SUBOPTIMERING OFFENTLIG MILJÖ Sociala värden Ekologi Ekonomi Teknik ENSKILDA PERSPEKTIV TRADITIONELL PROCESS ENPROCENTSREGELN

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Säker kommunikation strategi för hantering av mobil teknik och visuell distraktion i trafiken

Säker kommunikation strategi för hantering av mobil teknik och visuell distraktion i trafiken Säker kommunikation strategi för hantering av mobil teknik och visuell distraktion i trafiken Ruggero Ceci Sammanfattning för Tylösandseminariet 2011 Sammanfattande bakgrund Frågan om hur vi ska hantera

Läs mer

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel

Resultat Badminton. Deltagare Singel. Resultat Singel. Slutställning Singel Resultat Saabiaden 2007 Resultat Badminton mästerskap i Badminton. Deltagare Singel Namn Claus Christensen Anders Nylén Stefan Ericsson Anders Bilde Magnus Eriksson Jonas Wingård Hans Klarström Thomas

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Resultatlista enskild rond - brutto:

Resultatlista enskild rond - brutto: Resultatlista enskild rond - brutto: Landeryds GK Saab AKTIV Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Herrar Klass: Open Herrar Rond: 1 Spelform: Slagtävling Datum 2009-09-07 Placering: Namn:

Läs mer

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL

Trafiknytt från SKL. Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj. Patrik Wirsenius, SKL Trafiknytt från SKL Gatukontorsdagarna 2014, Västerås 22 maj Patrik Wirsenius, SKL Aktuella SKL-projekt inom trafik - TRAST 3, ny utgåva 2014-15 - Gångbar stad, ny handbok - Trafiksäkra staden, ny handbok

Läs mer

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per

Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Kustmaran med Veteran-SM i marathon Lördagen den 27 juni, Kristianopel Arrangör: Team Blekinge Löparförening Banan kontrollmätt av förbundsmätare Per Månsson, Lund 17-19 grader, växlande molnighet, lätt

Läs mer

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN Möte Stockholm 17 februari 1999 Närvarande: Hans Eberfors Sören Flodin Maria Karlsson Håkan Johansson Per Öhgren Mats Fager Ej närvarande: Fredrik Forssell Lars

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning

Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Stockholmsförsöket hur gick det? Analysgruppens sammanfattning Omfattande och detaljerad utvärdering Resvaneundersökning Stockholms län (augusti) Resvaneundersökning Mälardalen Biltrafik Snitträkningar

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Polis SM 2008 Klass Damer-klassen Rond 1 Spelform Datum 2008-08-28 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat 1 Malin Lilliedahl Högbo GK 0 86 86 2 Lena Öbrink

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen

EU-frukost! Samlade projekterfarenheter - exempel från INTERREG-programmen Abrahamsson Pär BRG - Business Region Göteborg AB par.abrahamsson@businessregion.se Abrahamsson Suzana Externa Relationer VGR suzana.abrahamsson@vgregion.se Adolfsson Solveig Afolter Danijel solveig.adolfsson@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten?

Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Bästa bilhastigheten i stan vad säger forskningsresultaten? Prof. András Várhelyi, Prof. Christer Hydén, Doc. Åse Svensson, Trafik & väg, Lunds Universitet Bilen är ett flexibelt transportmedel som tillfredsställer

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ###

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2009 På Vesterby GK. Open Damer 1 ### Klass: Open Damer Rond: 1 Spelform: Scratch Datum: 2009-09-07 Placering: Namn: Klubb: S-HCP: Resultat: 1 Maria Lokrantz Gustavsviks GK

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010

Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Resultat ÖSM Precision 28 augusti 2010 Vapengrupp A 1 Lars-Erik Myrberg Elitskyttesällskapet ESS 47 47 46 46 48 47 50 331 49 47 45 141 472 S 375 2 Thomas Bäverlid Upplands Väsby Psk 47 47 48 48 49 45 48

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för

Förbifart Stockholm. Fokusgruppsmöte 2010-04-14. Trafikverket ansvarar även för Förbifart Stockholm Fokusgruppsmöte 2010-04-14 Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar även för byggande

Läs mer

Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö DAVID LINDELÖW INST. FÖR TEKNIK OCH SAMHÄLLE, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Om mig Jag doktorerar om trafikplanering för gående som en transportform

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden?

Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Portföljinriktning hur samarbetar Trafikverket med omvärlden? Gerd Åström, Trafikverket 1 2014-05-16 Grunden våra strategiska utmaningar Kritiska områden med stort gap till önskvärt tillstånd/utveckling

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Extra miljarder till infrastruktur

Extra miljarder till infrastruktur Extra miljarder till infrastruktur Ökad effektivitet i anläggnings branschen Kostnadsfritt seminarium 21 oktober 2009 Moderatorer: Effektivare infrastrukturprojekt vad ställer Stockholm stad för krav på

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

En presentation av vår serviceorganisation

En presentation av vår serviceorganisation En presentation av vår serviceorganisation Customer Service Vi ger dig verktygen för en bättre produktion Mattias Johansson Servicekoordinator Tel 0325-61 96 74 Mobil 0708-31 21 11 mattias.johansson@aptgroup.com

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping

Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Kollektivtrafikforskning vid Campus Norrköping Anders Peterson, Tekn Dr Avdelningen för kommunikations- och transportsystem (KTS) Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Linköpings universitet/campus

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell

Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS 1/10 2005 Officiell Resultatlista Klass 1: Supernationell Svealandscupen i Rallycross Arrangör: Strängnäs AMS / 00 Officiell Resultatlista Klass : Supernationell Platssiffra Bästa tid Jimmy Holmqvist ().0,0.,.,., A.0, Katalysatoråtervinning i Hofors Christer

Läs mer

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014

GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 GÄVLE-DALA DRIVMEDELSKONVENT 2014 20 21 mars Galaxen i Borlänge Ytterligare ett steg mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 Intressanta föreläsningar Ett helt tält med Miljöfordon: biogas- vätgas- och

Läs mer

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober

Trafikverkets arbete med cykelfrågor. Naturskyddsföreningens. cykelkurs. Lördag 19 oktober Trafikverkets arbete med cykelfrågor Naturskyddsföreningens cykelkurs Lördag 19 oktober Innehåll 1. Generellt 2. Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 3. Strategi och handlingsplan

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-2014 Arbetsordning 31 ledamöter och 21 ersättare Platserna fördelas enligt följande: 4 M, 15 S, 5 C, 2 V, 1 MP, 1 KD, 1 FP, 2 SD 2 M, 8 S, 3 C, 2 V, 2 MP, 2 KD, 2 FP, Ralph Veltenaar

Läs mer