Senast uppdaterad 11 januari Program Transportforum januari i Linköping

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senast uppdaterad 11 januari 2010. Program Transportforum 2011. 12 13 januari i Linköping"

Transkript

1 Senast uppdaterad 11 januari 2010 Program Transportforum januari i Linköping

2 Dag 1 12 januari Hålltider under Transportforum 12 JANUARI 13 JANUARI Registrering och kaffe Inledning Lunch, värd Vectura Sessioner Fika och prisutdelning av Stora Trafiksäkerhetspriset Sessioner Slut för dagen Fördrink Buffé Underhållning Crusellhallen: ABBA-show Garden: Partybandet Solid spelar covers Atmosfär: De södervisa spelar blues Sessioner Fika Sessioner Lunch, värd Centigo Sessioner Slut på Transportforum 2011 INLEDNING 12 JANUARI Crusellhallen, 685 km VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hälsar välkommen Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Prisutdelningar: Swedtrains examensarbetstävling Kollektivtrafikakademins, Svensk Kollektivtrafiks och Svenska Bussbranschens Riksförbunds pris för bästa studentuppsats Våga tänka vidare! För att klara framtida utmaningar behöver samhället och transporterna hela tiden förnyas. Förståelse av behov samt innovation och samverkan i transportsektorn skapar en samhällsutveckling där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Med detta tema inleder Trafikverket årets Transportforum. VECTURA ÄR KONSULTER INOM TRANSPORTINFRASTRUKTUR OCH RÖRELSEPLANERING. VI FINNS DÄR RÖRELSEN FINNS. Möt oss i monter 20 och 21 Medverkande: Gunnar Wetterberg, Saco, Gunnar Malm, Trafikverket, Lena Erixon, Trafikverket, Bo Bylund, Regeringskansliet, Anna Dubois, Chalmers, Ulla Hamilton, Stockholms stad, Lars Stenqvist, Scania och Torbjörn Suneson, Trafikverket. Moderator: Elisif Elvinsdotter 3

3 Tänk vad fantastisk det vore om man enkelt och helt automatisk kunde leta upp och även se på var ljud strålar ut - Idag är det fullt möjligt! Du är här! STOCKHOLM Kom till Norsonic s monter nr 46 på Transportforum 2011, där visar vi hur det går till med hjälp av vår nya akustiska kamera. Vi visar givetvis även våra traditionella marknadsledande ljud och vibrationsmätare. NORRKÖPING LINKÖPING Gemensam arbetsmarknadsregion GÖTEBORG MALMÖ Välkommen till Linköping. Här blir idéer verklighet. Linköpings kommun är Sveriges femte största. Vi är också en del av Fjärde Storstadsregionen med ett regionalt samarbete för ökad tillväxt, bland annat genom förbättrade kommunikationer, näringslivsutveckling, forskning på hög nivå och ett attraktivt boende. Tillväxt och välstånd förutsätter att människor möts. Möten förutsätter kommunikationer. - innovative sound instrumentation Jani Huhtala, Sales Manager Sweden, ,

4 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Session 1 Sal Duetten Session 2 Sal Filbyter Radisson Blu Hotel Session 3 Verdefoajén Transportforum 2011 Dag 1 12 januari Maritim informationshantering Ordförande: Peter Grundevik, SSPA MARNiS ett steg mot E-navigation Per Johan Ekelöf, Sjöfartsverket Marsuno - sjöbasis Markus Grönblad, Kustbevakningen Monalisa Ulf Svedberg, Sjöfartsverket EFFSHIP Bengt Ramne, Scandinaos Ergoship människans behov i centrum Ordförande: Margareta Lützhöft, Chalmers 3D-sjökort Thomas Porathe, Chalmers Maritima systemsimuleringar Håkan Hasewinkel, Chalmers/LiU Sally Ståhl, Chalmers/LiU Sjöräddningen - en metaorganisation Lisa Dahlqvist, Chalmers/LiU Dynamisk navigering presentation av doktorandprojekt Fredrik Forsman, SSRS Maskinrum, kontrollrum, sjöingenjörer Monica Lundh, Chalmers Flyget och framtiden efter jubileumsåret Ordförande: Henrik Littorin, Svedavia Sverige behöver ett konkurrenskraftigt flygtransportsystem Lena Micko, Svenskt Flyg LFV utvecklar det europeiska luftrummet för bättre effektivitet och miljö Thomas Allard, LVF Nya flygmotorer en möjlighet för Sverige att minska flygets globala utsläpp Ulf Palmnäs, Volvo Aero Flyget och framtiden efter jubileumsåret (forts) Ordförande: Henrik Littorin, Svedavia Hur blev Stockholm-Skavsta Sveriges tredje största flygplats? Och vad betyder Ostlänken för Skavstas framtid? Dot Gade Kulovuori, Stockholm Skavsta Airport Så förändras reseprocessen för framtidens flygresenär Lars Forssell, Swedavia SAS arbete för hållbar utveckling Lars Andersen Resare, SAS Nya tåg för framtidens resande Ordförande: Markus Fellesson, Karlstads universitet Höghastighetståg ur ett internationellt industriperspektiv Staffan Håkanson, Swedtrain High Speed Rail, what can Sweden learn from Japan? Alistair Dormer, Hitachi Rail Europe Ltd Passagerarna ställer allt högre krav på tillgänglighet och komfort på nya regionaltåg Christer Högström, Bombardier Gröna tåget lönsamt, attraktivt snabbtåg Oskar Fröidh, KTH Effekter av höghastighetståg Ordförande: Åsa Vagland, VINNOVA Höghastighetsjärnvägars potential att minska utsläppen av växthusgaser Europabanan ur ett livscykelperspektiv Jonas Åkerman, KTH Klimateffekter av höghastighetsbanor - en känslighetsanalys Jonas Westin, KTH Kan vi prognosera resandet med höghastighetståg? Sampers i ett internationellt perspektiv Maria Börjesson, KTH Nya modeller för höghastighetstågsutvärdering Staffan Algers, KTH 6 7

5 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari IVA-projektet Transport 2030 förslag till ett forum för strategiutveckling i transportsektorn Ordförande: Ulrika Francke, Tyréns AB Behovet av gemensamma strategier Torbjörn Suneson, Trafikverket Förslaget: Ett svenskt forum Ove Pettersson, Vinnova Ett industriellt perspektiv Lars-Göran Rosengren, Volvo Technology AB Akademins perspektiv Annika Stensson-Trigell, KTH Transportforskningsutredningens bedömning och förslag Jan Nylander, Transportforskningsutredningen Strategiutveckling i transportsektorn - en politisk kommentar Håkan Jansson, Näringsdepartementet Session 4 Spegelsalen Session 5 Spegelsalen Kompetensbehov inom väg- och trafikområdet idag och imorgon Ordförande: Christer Ljungberg, Trafiktekniska föreningen Inledning: Charlotta Johansson, LTU Dagens utbildning inom väg- och trafikområdet Charlotta Johansson, LTU Kompetensbehov inom väg- och trafikområdet, idag och imorgon Paulina Eriksson, Trafiktekniska föreningen Trafikverkets framtida behov av personal Margareta Wuopio, Trafikverket Så här ser rekryteringsläget ut inom branschen NN, Mercuri Urval Paneldiskussion på temat kompetensförsörjning Nationell strategisk planering Ordförande: Lars Westin, Umeå universitet Måluppföljning enklare, bredare och djupare Anders Brandén Klang, Trafikanalys Översynen av EU:s energiskattedirektiv effekter på transportpolitiken? Magnus Nilsson, European Federation for Transport and Environment Vägavgifter som transportpolitiska styrmedel Marie Karlsson, Sweco Infrastructure AB Transportindikatorers politiske anvendelse og indflydelse Claus Hedegaard Sörensen, Danmarks Tekniske Universitet Session 6 Sal Sonaten Infrastruktur och regional utveckling Ordförande: Lars Westin, Umeå universitet Infrastrukturinvesteringar, regionala effekter och politisk makt Lars Westin, Umeå universitet Ingen skillnad i årliga körlängder mellan tätortsbilister i norr och i söder Rickard Wall, Trafikanalys Dynamiska effekter av Öresundsbron Ioannis Tikoudis, KTH Tillgänglighet och fastighetspriser Krister Sandberg, Trafikanalys Samhällsekonomisk analys Ordförande: Maria Börjesson, KTH Hur påverkar samhällsekonomiska kalkyler investeringsbeslut? Jonas Eliasson, KTH Hur säkra är de samhällsekonomiska kalkylerna? Mattias Lundberg, KTH Kollektivtrafikens långsiktiga samhällsnytta fallstudie Stockholms tunnelbana Maria Börjesson, KTH Är ekonomiska styrmedel samhällsekonomiskt lönsamma? Matts Andersson, WSP Analys & Strategi AB Session 7 Sal Operetten Samhällsekonomisk analys (forts) Ordförande: Jonas Eliasson, KTH Värdering av restidsosäkerhet i kollektivtrafik Jonas Eliasson, KTH Marginalkostnaden för publika medel i allmän jämvikt Marcus Sundberg, KTH Miljökvalitetsnormer för luft och samhällsekonomi Roger Pyddoke, VTI Avvägning faktisk tid mot miljöintrång fallstudie om Hamnleden i Halmstad Stefan Grudemo, Trafikverket Pernilla Ivehammar, LiU Omställning Göteborg Ordförande: Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund Regional strategi trängselskatt och infrastrukturpaket Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund Uthållig tillväxt hur når vi målen? Henrik Einarsson, Business Region Göteborg, Ann-Louise Hohlfält, Göteborgs Stad Nya möjligheter Vision Centrala Älvstaden Svante Sjöstedt, Göteborgs Stad Regionförstoring jämställdhet, segregation och generationsväxling Kerstin Elias, Göteborgsregionens kommunalförbund Session 8 Sal Musikalen Förbifart Stockholm Ordförande: Louise Melander, Trafikverket Aktuellt i Förbifart Stockholm syfte, risker, möjligheter Riggert Anderson, Trafikverket Arkitektur och gestaltning under och ovan jord Mats Broman, Trafikverket Så gör vi miljökonsekvensbeskrivningen tillgänglig Thomas Zaring, Trafikverket Hur påverkas säkerhet och mänskligt beteende i ett komplext trafiksystem? Anders Lindgren, MTO Säkerhet Hantering av miljökonsekvenser Marie Westin, Trafikverket 8 9

6 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Session 9 Klostersalen Session 10 Sal Kulturen Session 12 Sal Jupiter Parkering i en attraktiv stad Ordförande: Roger Johansson, Sweco AB Parkering i en attraktiv stad, en prioriteringsfråga Roger Johansson, Sweco AB Stadsbyggande, transportsystem och parkering måste hänga ihop Mattias Bjellvi, Sabina Andersson, Halmstad kommun Parkeringspolicy i vardagen - för planeraren vid detaljplaner och bygglov Carolin Folkeson, Göteborgs stad Parkeringspolicy i vardagen för väghållaren på gatumark Hans Magnusson, Göteborgs stad Parkeringspolicy i vardagen för den kommunala parkeringsaktören Jonas Nilson, Göteborgs stads parkering AB God tillgänglighet till staden genom balanserad tillgång, placering och reglering av parkering Göran Persson, Helsingborg kommun Parkeringsanläggningar tillgång, utformning och effekt Ordförande: Per Eneroth, Tyréns AB Parkering som stöd för stadskärnans utveckling Olle Anderberg, Tyréns AB Större parkeringsanläggningar Per Eneroth, Tyréns AB Infartsparkering Jesper Skiöld, Atkins AB Kantstensparkering hur påverkar det trafiksäkerheten? Emma Holgersson, Tyréns AB Parkeringstal och kostnader Sabine Saracco, Grontmij AB Behov av forskning och nya handböcker Paneldiskussion Snabb anpassning av transportsystemet till minskad olja Ordförande: Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic AB Svensk sårbarhet och beredskap inför mindre eller dyrare olja Christer Ljungberg, Trivector Traffic AB Vad vi lärt av flygstoppet och andra internationella erfarenheter Karin Neergaard, Trivector Traffic AB Potentialen för olika typer av åtgärder och transporter Christer Ljungberg, Trivector Traffic AB Potentialen att spara bränsle genom snabbt införande av nya hastighetsgränser Eva Ericsson, WSP AB Åtgärder som snabbt kan ge effekt på oljeanvändningen Karin Neergaard, Trivector Traffic AB Hur passar dessa snabba lösningar för viktiga utmaningar i det lite längre perspektivet? Jamil Khan, LTH Session 11 Sal Kulturen Inducerad trafikefterfrågan och dess konsekvenser Ordförande: Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic AB Att hantera inducerad trafikefterfrågan Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic AB Hur inducerad trafik hanteras i modellerna Matts Andersson, WSP AB Ny metod för att hantera inducerad trafikefterfrågan i EVA-modellen Monica Lundin, TFK SAMPERS och inducerad trafikefterfrågan två fallstudier Kerstin Pettersson, WSP AB Förslag på sannolikhetsmodell för att hantera långsiktiga mark- och lokaliseringseffekter Anders Hagson, Chalmers Inducerad trafikefterfrågan i svensk vägplaneringsprocess och rekommendationer för en bättre process Jesper Nordlund, Trivector Traffic AB Modellutveckling Ordförande: Jan Lundgren, LiU Analytiska trafikmodeller för cirkulationsplatser med gång- och cykeltrafik Astrid Bergman, Trivector Traffic AB Revidering av VQ-samband för vägar med 100 km/h Johan Olstam, VTI Metodutveckling för analys av flaskhalsar i tätortsmiljö helhetsperspektiv Anders Sjöholm, Hamid Rezaie, Ramböll AB Samhällsrelevans av trängselmått: framkomlighet och avgaser Carlos Moran, KTH Modellutveckling (forts) Ordförande: Lars-Göran Mattsson, KTH Tester av parallella beräkningar i Sampers Daniel Jonsson, KTH Möjligheter att kombinera persontransportmodeller Kjell Jansson, KTH Ännu fler möjligheter att förbättra modelleringen av långväga resande i Sampers Staffan Algers, KTH Ruttval i modell och verklighet erfarenheter från trängselskatteutredningen i Göteborg Karin Brundell-Freij, WSP, Helena Sjöstrand, Sweco 10 11

7 Dag 1 12 januari Trafikplanering Ordförande: Lars-Göran Mattsson, KTH Verktyg för dynamiska trafikalstringstal Emeli Adell, Trivector Traffic AB Trafikteknisk datamining Svante Berg, Ramböll AB Trafik- och transportarbete för samtliga trafikslag Krister Sandberg, Trafikanalys Att arbeta med barnkonsekvensanalys tre fall från verkligheten Terese Höög Wall, Grontmij AB Session 13 Sal Tellus Trafikplanering (forts) Ordförande: Per-Olof Larsson-Kråik, Trafikverket Så lämnas stafettpinnen vidare i infrastrukturplaneringen målstyrning i kommun och region Joanna Dickinson, Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Samverkansprocesser, samråd och dialog i trafikprojekt Kristina L Nilsson, LTU Kommunal nytta med standard och lokalt vägnät Henrik Östman, Tekis AB Konkretisering av driftaspekter vid trafikplanering en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning Anna Jägemalm, Christina Lundqvist, Tyréns AB Tillgänglighetsarbetet fortsätter Ordförande: Bertil Magnusson, Trafikverket Metoder och arbetssätt för en bättre tillgänglighet som genomförts i Skåne inom Trafikverket Region Syd Eva Holmquist, Trafikverket, Oscar Grönvall, Tyréns AB Tilltalande tillgänglighet Lise Hellström, Landskapslaget AB AKTA - Anropsbaserte kollektivtrafikktjenster for alle Steinar Simonsen, Statens Vegvesen, Norge Vad har vi lärt oss om flexbusstrafik under 14 år? Yngve Westerlund, Yngve Westerlund Konsult AB Trafikverket om tillgänglig kollektivtrafik Vad utlovades? Hur långt hann vi? Vad händer? Lena Lingqvist, Liza Jakobsson, Trafikverket Session 14 Sal Solot Utforma för synsvaga och blinda personer Ordförande: Bertil Magnusson, Trafikverket Råd om utformning utifrån behov hos personer med synnedsättning Mai Almén, Hinderfri Design Att vara blind på passage och perrong Emma Newman, Vectura AB Trygghet och tillgänglighet i stationsmiljö Cecilia Hagberg, Sweco AB Synskadade i cirkulationsplatser Lisa Sakshaug, Tyréns AB Diskussion tillgänglighet i praktiken RAMBÖLL TAR DIG HELA VÄGEN Att utforma framtidens trafiksystem är en stor utmaning. Ramböll har en samlad expertis inom trafiksäkerhet, trafikplanering, trafik- och transportanalys samt miljö. Vi föreläser på följande sessioner: Session 12 Metodutveckling för analys av flaskhalsar i tätortsmiljö helhetsperspektiv Session 13 Trafikteknisk datamining Session 25 Godstransportprognoser och analyser för Öresunds - regionen med hjälp av GORM-modellen Session 42 Effektbedömning av stationslokalisering utifrån tillgänglighetsmodellering Session 45 Gångbart samhälle om gångnätsanalyser och delade gaturum Session 53 Spridningsberäkningar av luftkvalitet i gatumiljön Session 56 Cykling och gående vid större vägar Session 60 Sprickmätning i funktionskontrakt Välkommen att besöka oss på monterplats 23 och

8 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari vägen till ett effektivt transportsystem Hittar du på Elmia NORDiC Rail OCH Elmia FutuRE transport 4 6 OktOber 2011 Givande möte i planeringen Ordförande: Martin Storm, Boverket Kollektivtrafikstråk i översiktsplaneringen Kalle Alexandersson, Karlstad kommun 8 pilotprojekt för bättre PBL-tillämpning Kerstin Hugne, Boverket Nya PBL ta vara på möjligheterna! Pernilla Knutsson, Näringsdepartementet Diskussion Session 15 Sal Operan Givande möte i planeringen (forts) Ordförande: Martin Storm, Boverket Samordna planeringen! Fredrik Meurman, Boverket Bilder från Sverige 2010 Jon Resmark, Boverket Trafikbuller i ny bebyggelse av trafikbuller? Magnus Lindqvist, Boverket Gestaltning för hållbar stadsutveckling Lena Dübeck, Boverket Diskussion Session 16 Pelarsalen R e s e n ä re r i t ra fi ksys t e m e t Ordförande: Margareta Friman, Karlstads universitet Förares möjligheter att ge god åkkomfort i kollektivtrafiken Karl Kottenhoff, KTH RESPEKT En transportslagsövergripande jämförelse av resenärsperspektivet i kollektivtrafiken Anna-Lena Elmquist, TFK Smart navigering - hur påverkar det beteendet i trafiken? Gunnar Lind, Movea Trafikkonsult AB Strategier för ett ökat gående och cyklande David Lindelöw, LTH KOLLA kollektivtrafik för alla; så gick det Eva Rödsta, Göteborgs kommun

9 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Session 17 Sal Studion Session 18 Sal 6:an Session 19 Sal 2:an Session 20 Sal 7:an Utvecklingsmöjligheter för skolskjuts Ordförande: Einar Tufvesson, Trafikverket Skolskjutsolyckor, vad vet vi och hur ser det ut i Europa? Anna Anund, VTI Safeway2School inkl. presentation av SeeMe och förarstödslösningen Samuel Vestlin, Amparo Solutions Skolskjutsskyltens framtid Anna Anund, VTI Barn, förare och beslutsfattares tankar kring skolskjuts Katarina Appeltofft, Trafikverket Utvecklingsmöjligheter för skolskjuts (forts) Ordförande: Einar Tufvesson, Trafikverket Vem tar ansvar för våra barn mellan hemmet och skolan? Tania Dukic, VTI Säkra skolvägar i praktiken? Fall från verkligheten i Sundbyberg och Stockholms stad Lovisa Strandlund, Grontmij AB 30-regeln vad är på G kommande år? Åsa Viklund, Trafikverket Hållplatsinventering och riskbedömning Anders Arvelius, Trafikverket Hur färdas barn i bil 2010? Rickard Cosini, NTF, Susanne Gustafsson, VTI Trafiksäkerhetsanalyser Ordförande: VTI Trafikverkets hastighetsindex Gösta Forsman, Trafikverket Utvärdering av Polisens nya arbetssätt med hastighetskontroller Daniel Qvarnström, NTF Rolf Högberg, Polisen Speed level at accident locations and severity outcome for pedestrians and bicyclists Höskuldur Gudjonsson, LTH Effektsamband för gåendes och cyklisters säkerhet Thomas Jonsson, LTH Fotgängarskador betydelse av drift och underhåll Gudrun Öberg, VTI Trafiksäkerhetsanalyser (forts) Ordförande: András Várhelyi, LTH Säkerheten i samband med en bussresa risker och konsekvenser Bengt Holmberg, LTH Improving safety for motorbikes and mopeds - interim results from an analysis of the Finnish in-depth database on fatal accidents Lars Leden, LTU Traffic Safety 2025 research programme in Finland - Analysis tool for accident databases as an example of products Harri Peltola, VTT, Finland Assessment of injury risk in collisions with road barriers Hawzheen Karim, Högskolan Dalarna Bältesanvändningen i dödsolyckor Kenneth Svensson, Trafikverket Vilt i trafiken Mats Lindqvist, Älgskadefondsföreningen Förarstödssystem Ordförande: Magnus Hjälmdahl/ Jan Andersson, VTI Adaptivt informationssystem för säkra lastbilstransporter i Europa en simulatorstudie Jan Andersson, VTI Resultat från funktionstester av aktiva säkerhetssystem på provbana: ESC, FCW och LDW Fredrik Bruzelius, VTI Bilägares erfarenheter av ACC, FCW och LDW resultat från fokusgruppsstudier Niklas Strand, VTI Emergency Lane Assist - ett autonomt system för undvikande av frontalkollisioner Martin Fischer, VTI Sim4 en realistisk körsimulator för studier med avancerade förarstödssystem Martin Fischer, VTI Utveckling av förarmodeller för datorsimulerad testning av förarstödssystem VTI Förarstödssystem (forts) Ordförande: Lena Nilsson, VTI Driver Acceptance of Pedestrian Alerts by an Active Safety System Jan-Erik Källhammer, Autoliv Research AB Utveckling av morgondagens alkolås utan munstycke Tomas Jonsson, MHF Test Lab, Annika Kaisdotter Andersson, Mälardalens högskola /Höks Instrument AB Det nya svenska alkolåsprogrammet en milstolpe för trafiknykterheten Lars Olov Sjöström, MHF, Olof Stenlund, Transportstyrelsen Säkerhet genom förarfokus Claes Åkerlund, Scania CV AB Väghållar- och myndighetsansvar Ordförande: Åke Larsson, Transportstyrelsen Ny vägsäkerhetslag Per Öhgren, Transportstyrelsen Trafikolycksutfall i ytterkurvor med negativ skevning - en fallstudie på E4 Hälsingekusten Johan Granlund, Vectura AB Tunnelsäkerhet ur ett samhällsekonomiskt och planprocessmässigt perspektiv Sirje Pädam, Katharina Nyberg, WSP Analys & Strategi AB Obehörigt spårbeträdande Sara Karlsson, Ola Wilhelmsson, Sweco Infrastructure AB Bør vei-eier ha et juridisk ansvar for sine veier? Per A Løken, SikkerTrafikk.no Trafikanten Session 21 Sal 7:an Ordförande: Maria Nordqvist, SMC Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet resultat från en enkätstudie Nils Petter Gregersen, NTF Bältesanvändning i buss Mats Johansson, Orustrafiken AB Motorcyklisters syn på trafiksäkerhet resultat från en nationell enkätstudie Nils Petter Gregersen, NTF Undersökning bland motorcyklister om trafiksäkerhet och fortbildning Jesper Christensen, SMC Ta det piano i trafiken nya tongångar i Vellinge kommun Annette Bengtsson, Vellinge kommun Interaktion förarstödssystem / autonomt aktiverade säkerhetssystem Anders Eugensson, Volvo Personvagnar 16 17

10 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Session 22 Wallenbergssalen Östergötlands länsmuseum Session 23 Sal Hagdahl Radisson Blu Hotel Session 24 Sal Charles Radisson Blu Hotel Session 25 Sal 8:an Hur ska trafikslagsövergripande ITS införas i Sverige? Ordförande: Alf Petterson, Trafikverket Svenska genomförandet ITS-rådets syfte och mål Hans Rode, Trafikverket Vad innebär ITS-direktivet och hur påverkar det oss? Mari-Louise Lundgren, Trafikverket Vad sker i Sverige tillsammans med alla aktörer? Björn Vahlström, Trafikverket Vad görs för resenärerna hur samlar sig en ny bransch kring interoperabilitet? Sören Belin, Svensk kollektivtrafik Några väsentliga legala förutsättningar den svenska modellen några user case Samuel Henningsson, NetPort.Karlshamn AB Per Andersson, Ericsson ITS och tunnlar Ordförande: Ruggero Ceci, Trafikverket Tunnelutformningens effekter på körprestation - resultat från en simulatorstudie i ViP Chris Patten, VTI Kan ITS bidra till att förhindra distraktion, uttråkning och trötthet vid körning i tunnel? Katja Kircher, VTI Trafikledningscentralernas betydelse för säkerheten i tunnlar Arne Brodin, Faveo Projektledning AB Erfarenheter med bäring på ITS från bränder i Södra länken m.fl. tunnlar Bo Wahlström, Faveo Projektledning AB Utökade krav på ITS-systemen i säkerhetskritiska anläggningar Peter Lindblad, Trafikverket Access control to improve safety in tunnels David Rylander, Volvo Technology Elbilens möjligheter och utmaningar Ordförande: Pär Gustafsson, Trafikverket Hur snåla är miljöbilarna? Mats-Ola Larsson, Miljöinfo AB Elbilar när kommer de? Anders Norén, Bil Sweden Erfarenheter av storskalig användning av elfordon sedan mer än 30 år tillbaka Per Liljeblad, Lennart Alfons, Posten AB Svensk teknikupphandling av eldrivna fordon Eva Sunnerstedt, Stockholms stad Den svenska bilparkens framtida sammansättning Ordförande: Lars Nilsson, Trafikverket Den nuvarande bilparkens sammansättning Håkan Johansson, Trafikverket Styrmedel som hittills använts i Sverige i syfte att påverka konsumenternas val av nya bilar Désirée Nilsson, Trafikanalys Framtida styrmedel som påverkar fordonsparken i Sverige och Europa Per Kågeson, KTH Vidareutveckling av den svenska bilparksmodellen Muriel Hugosson, Shiva Habibi, KTH Mobility Management i byggfasen Inledning: Jesper Johansson, WSP Analys & Strategi AB Mobility management vid ombyggnaden av E18 Hjulsta-Kista Pernilla Wistrand, Trafikverket Mobility Management vid ombyggnaden av väg 155 Lisa Öberg, Trafikverket CERO Hållbara strategier för att sätta och nå mål för minskat resande hos organisationer Markus Robért, KTH Resultat och erfarenheter av att jobba med CERO Joel Edding, Huddinge kommun Nya krav och metoder för mer miljöeffektiva entreprenadarbeten Ordförande: Anders Roth, Göteborgs stad Nya grepp i miljökrav vid entreprenadupphandlingar Marie Johansson, Sören Dahlén, Trafikverket Pilotprojekt kring Gröna Anbud Maria Losman, Ecoplan Nya miljökrav - effekter och möjligheter för entreprenörerna Åsa Källvik, Maskinentreprenörerna Energieffektivisering av entreprenadarbeten och mätteknisk utrusning Ulrika Franzén, Sweco Infrastructure AB Umeåprojektet satsar på energieffektivt vägbyggande Jesper Klefsjö, Trafikverket, Elin Skogens, Esam AB Makronivå Ordförande: Maud Göthe-Lundgren, VTI Varuflöden i Sverige 2009 Fredrik Söderbaum, Trafikanalys Efterfrågematriser för lastbilar från Samgods till regionala modeller Henrik Edwards, Vectura AB Godstransportprognoser och analyser för Öresundsregionen med hjälp av GORM-modellen John McDaniel, Ramböll AB Kombination av simuleringsmodeller för förbättrad analys av åtgärders effekt på transportsystem Linda Ramstedt, Vectura AB A f f ä r s m o d e l l e r f ö r h å l l b a r l o g i s t i k Ordförande: Maria Björklund, LiU Utveckling och prissättning av miljölogistikerbjudandet Karin Isaksson, LiU Logistikföretagens miljöerbjudanden och varuägarnas önskemål matchar de? Uni Martinsen, LiU Logistikföretagens miljöarbete och erbjudanden ur ett resursperspektiv Christina Maack, LiU Miljömässigt slöseri inom kollektivtrafiken Helene Lidestam, LiU Framtidens citylogistik Mats Abrahamsson, LiU Mätning och fördelning av emissioner i logistiksystem en fråga om perspektiv? Maria Huge Brodin, LiU 18 19

11 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Intermodala godstransporter Ordförande: Peter Bark, TFK Förstudie Transporteffektivitet Sofia Ohnell, Volvo Logistics AB Pendeltrafik för flyggods på järnväg. En systemansats med omlastningsproblematik i fokus Rikard Jonsson, TFK IT-stöd för planering av intermodala transporter Johan Holmgren, BTH Logistiska åtgärder för koldioxidsnåla godstransporter i Sverige 2020 effekter, sannolikhet och hinder för genomförande Henrik Pålsson, LTH Citylogistik Session 26 Sal 5:an Ordförande: Jerker Sjögren, Näringsdepartementet Handlingsplan för logistik och godstransporter: city-logistik i ett nationellt perspektiv Jerker Sjögren, Näringsdepartementet Intermodala distributionssystem för livsmedel Fredrik Bärthel, TFK, Jonas Flodén, GU Hållbara transportlösningar för dagligvarusektorn Janni Jensen, TFK TransOpt transportoptimering för byggprojekt Robert Rydell, Logica Sverige AB Miljöanpassat fordonskoncept för effektivare varudistribution Peter Bark, TFK Klimatförändring - risker och åtgärder för väg och järnväg Ordförande: Åsa Lindgren, Trafikverket Dagens riskinventeringar Bo Kristoffersson, Trafikverket Naturolyckor i ett förändrat klimat risker och anpassning. Jan Fallsvik, SGI Ny höjddatamodell för identifiering av riskobjekt Håkan Nordlander, Trafikverket Kan negativt vara positivt för siltslänters stabilitet vid förväntade klimatförändringar? Peter Zackrisson, Bo Westerberg, SGI Guidebok för riskhantering RIMAROCC Bo Lind, SGI Identifiering av översvämmningskänsliga vägavsnitt Fredrik Hellman, VTI Session 27 Sal 1:an Klimatanpassning och vägkonstruktion Ordförande: Håkan Westerlund, KTH Förbättrat lokalt vinterindex för utvärdering av uh-behov och anpassningskostnader i skilda klimatförändringsscenarios Torbjörn Gustavsson, GU Klimatanpassning av vägavvattning och -dränering Zahra Kalantari, KTH Hur kan ITS användas för road management? Jörgen Bogren, GU Implementering av ny kunskap för energieffektivare väghållning (INKEV) slutredovisning Svante Berg, Ramböll AB Är vinterdriften av vägarna energieffektiv? Lina Nordin, GU Klimatanpassning och vägkonstruktion Sigurdur Erlingsson, VTI Bitumen och vägbeläggningar Ordförande: Gunilla Franzén, VTI Bioprodukter som ersättning för fossilt bitumen. Nuläget och utmaningar Björn Kalman, VTI Bitumen wax and physical hardening Xiaohu Lu, Nynäs Evaluation of Statistical Validity of Some Asphalt Binder Grade Systems Carl Christian Thodesen, SINTEF Confined Tests on Asphalt Concrete Mixtures Krishna Prapoorna Biligiri, VTI Databas över provvägar Leif Viman, VTI Session 28 Sal 4:an Resurssnåla vägbeläggningar Ordförande: Mats Wendel, Trafikverket Utveckling av tankbeläggningar Torbjörn Jacobson, Trafikverket Erfarenheter från halvvarma beläggningar Mattias Jonasson, PEAB Föryngrad returasfalt för ökad återvinning Per Tyllgren, Skanska Miljöanpassade asfaltbeläggningar Roger Lundberg, NCC Teknik och material för hållbara beläggningar Sven Fahlström, Nynäs Hydrauliska filler som beständighetsförbättrare i asfalt Jonas Ekblad, NCC 20 21

12 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Genom att ta emot realtidsdata via sensorer kan Singapore förutse trafikscenarion med 90% exakthet. Smartare vägar öppnar flaskhalsar. Tack vare ett dynamiskt system av vägtullar har trafiken i Stockholms innerstad minskat med 20%. Smartare städer minskar utsläppen. Smartare transport I en smart stad minskar trängseln, inte trafiken. IBM hjälpte Stockholm att utveckla och införa ett trängselskattesystem. Nästa steg mot en smartare stad är att tillsammans med KTH lösa problem i trafiken innan de uppstår. Varmt väl kommen till vår monter 16 på Transportforum där vi berättar mer. ensmartareplanet.se/category/smartare-transport Transportforum 2011 Dag 2 13 januari Sjöfart i ett miljöanpassat transportsystem Ordförande: Per Ekberg, Sjöfartsverket Sjöfart i ett miljöanpassat transportsystem Johan Woxenius, Göteborgs universitet Fossila bränslen, biobränslen eller vätgas som framtidens fartygsbränsle? Resultat från en energisystemmodell Maria Grahn, SP/Chalmers Miljö/ecodriwing Hulda Winnes, Chalmers ECA och effekterna av NO x -reglerna Per Kågeson, KTH Samhällsekonomin Anders Ljungberg, Trafikverket Session 29 Sal Duetten Närsjöfart inrikes sjöfart: ett brett perspektiv Ordförande: Arne Welin, Skärgårdsredarna Närsjöfartens utvecklingsmöjligheter Kent Lumsden, Chalmers Skärgårdstrafikens utmaningar Arne Welin, Skärgårdsredarna Kvalitetsutnyttjande i närsjöfarten Linda Styhre, SSPA Göta älv/vänersjöfart Per-Erik Holmberg, Viktoriainstitutet 22 23

13 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 30 Spegelsalen Session 31 Sal Operan Kapacitet och simulering av järnvägstrafik Ordförande: Magnus Wahlborg, Trafikverket KTH Järnvägsgruppens program för kapacitetsanalys och simulering Bo-Lennart Nelldal, KTH Hur påverkar tidtabellen trafikens punktlighet? Anders Lindfeldt, KTH Hur kan simulering användas vid tidtabellskonstruktion? Hans Sipilä, KTH Samspelseffekter av kapacitetsinvesteringar på enkelspår Sanna Eveby, KTH Modeller för att analysera samband mellan infrastruktur och trafik Olov Lindfeldt, KTH Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet Bo-Lennart Nelldal, KTH Järnväg: Framtidens system för trafikplanering och trafikstyrning Ordförande: Hans Dahlberg, Trafikverket System för järnvägens framtida operativa styrning Bengt Sandblad, Uppsala universitet Successiv tilldelning ett nytt sätt att planera tågtrafik Martin Aronsson, SICS Robusta tidtabeller för effektiv operativ omplanering av järnvägstrafik vid störningar Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge tekniska högskola/liu Tågunderhåll och samhällsnytta - utformning och affärsmodeller för framtidens underhållsdepåer Ordförande: Daniel Daagarsson, Jernhusen Hur Östgötatrafiken tryggar sitt långsiktiga tågunderhåll Paul Håkansson, Östgötatrafiken Never in my backyard drivkrafterna och utmaningen i att lägga en underhållsdepå inom kommunen Urban Widmark, Hässleholms kommun Från låda till landmärke vinnaren av parallellt uppdrag för framtidens depå presenterar tankar och visioner Björn Edström, Malmström Edström Arkitekter Produktutveckling av moderna tåg ändrar förutsättningarna för underhållet och ställer krav på ny depåutformning Per Öster, Alstom Rapport om behov och nya affärsmodeller för underhållet av godslok och vagnar Johanna Iivarinen, Jernhusen Sammanfattning och frågestund med föreläsarna Daniel Daagarsson, Jernhusen Järnväg: Resenären värderar Ordförande: Ann Wiberg, Jernhusen Nöjda resenärer ombord Christina Paulin, SJ, Christer Helsing, Mind research Resenärer tycker om attraktiva stationsområden Åsa Dahl, Johanna Nilsson, Jernhusen Företagskundernas perspektiv på tjänsteresor med tåg Per Gustafson, Gunilla Bergström Casinowsky, Uppsala universitet Bättre trafikinformation med resenärernas hjälp Thomas Samuelsson, Prifloat AB Järnvägens marginalkostnader Ordförande: Mats Andersson, VTI Introduktion Mats Andersson, VTI Drift och underhåll samt reinvesteringar Åsa Wikberg, VTI Förseningsrisker Lena Wieweg, VTI Värdering och prissättning av järnvägsbuller Jan-Erik Swärdh, Mikael Ögren, VTI Prissättningsscenarier Lena Wieweg, VTI Konkurrens på järnväg Ordförande: Gunnar Alexandersson Konkurrens på spåren Västkustbanan Oskar Fröidh, KTH, Camilla Byström och Lotta Schmidt, WSP Analys & Strategi Transportstyrelsens marknadstillsyn över järnvägen Stefan Pettersson, Railrex Konkurrens eller samverkan i långväga persontrafik en jämförelse mellan Sverige och Norge Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan i Stockholm Energioptimering och rättidighet med CATO på Malmbanan Martin Joborn, Transrail 24 25

14 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 32 Sal Musikalen Medfinansiering av infrastruktur Ordförande: Hjalmar Strömberg, Trafikverket Projektintroduktion; finns ett samband mellan infrastruktur och tillväxt? Jörgen Lindell, Tillväxtverket Finansiering av infrastrukturbyggande i Sverige och kommunala erfarenheter Susanne Ingo, Trafikverket, Anna Anderman, SKL Hur finansieras, ägs och förvaltas ett effektivt infrastruktursystem? Björn Hasselgren, Trafikverket Vad säger teorier om värdeskapande finns det skäl att ompröva traditionella föreställningar om infrastrukturbyggande och finansiering? Jacob Witzell, KTH Svensk medfinansiering i praktiken svenska och internationella erfarenheter Bo Malmsten, Göran Cars, KTH Debatt Föreläsare och Nils Gunnar Billinger Nytt planeringssystem för prioritering och finansiering av åtgärder Ordförande: Hjalmar Strömberg, Trafikverket Nytt planeringssystem - de viktigaste delarna i förslaget Peter Huledal, Trafikverket Kunskap och modeller för långsiktig planering i riktning mot ett hållbart transportsystem Malin Andersson, Trafikverket Hur påverkas den regionala och lokala arenan av nytt planeringssystem? Anna Anderman, SKL Ska nationalekonomiska utgångspunkter vara styrande och hur? Gunnar Lindberg, VTI Debatt: Hur kan planeringen leda fram till effektivare åtgärder? Hur påverkar finansieringsformerna planering, partnerskap och effektivitet? Föreläsare, Göran Cars och Nils Gunnar Billinger Session 33 Pelarsalen Godstransporter Ordförande: Inge Vierth, VTI Internationell ekonomi, utrikeshandel och svenska godstransporter Désirée Nilsson, Magnus Johansson, Trafikanalys Uppföljning av konkurrensutsättningen av godstransporter på järnväg i Sverige Inge Vierth, VTI Vad skulle likabehandling av trafikslagen innebära för kustsjöfarten? Per Kågeson, KTH Ekonomiska styrmedel inom transportsektorn och deras överföringseffekter mellan trafikslagen på godssidan Niclas Damsgaard, Pöyry 26 27

15 Dag 2 13 januari NORDISK Dag 2 13 januari NORDISK INFRASTRUKTUR NR 6/2010 NORDISK Infrastruktur Geomatik tysk järnväg SAtSAr I öst Sveriges SpårvagnSStäder SammanStrålade Högtryck i Stockholms trafiktunnlar Smartare och grönare lösningar i kommunal trafikplanering Ordförande: Anders Karlström, KTH Stadsrummens mått - Ytsnålare trafiklösningar i tätort Roger Johansson, Sweco Ett klimatsmart Örebro och vägen dit Per Elvingson, Örebro kommun H+, ny form av samverkan Torgny Johansson, Helsingborgs stad Bygga stad nära hamn och farligt gods Malin Rizell, Helsingborgs stad Pris 120 kr ink. moms Nr BUSSBRANSCHEN tog plats på Persontrafik SENASTE NYTT PÅ NIS610.indd Session 34 Sal Kulturen helhetsgrepp om branschen Nordisk Infrastruktur är Sveriges ledande publikation vad gäller samhällsbyggnad. Vi helhetsbevakar Nordeuropas tranportoch kommunikationssektor. Vi bevakar vad som händer inom och med regionens järnvägar, vägar, flyg, hamn- och sjöfart, transport och logistik. Tunnlar, broar, stadsbyggnad, kollektiv-trafik, IToch telekommunikation. Helt enkelt allt som inryms inom begreppet infrastruktur. Vi bedriver kontinuerlig bevakning av de stora infrastrukturprojekten i Norden, där vi konkret beskriver vad som händer i byggnads-processen. Vi är TS-kontrollerade och medlemmar i Sveriges Tidskrifter. Mediapartner till: Session 35 Sal Solot Samhällsekonomi drift och underhåll Ordförande: Anders Ljungberg, Trafikverket Trafikverkets förutsättningar och strategi för utveckling av samhällsekonomisk bedömning av DoU Kenneth Natanaelsson, Trafikverket Studie av trafikanternas komfortvärdering Camilla Byström, Jan Berglöf, WSP DoU-insatsernas effekter på de fel som uppstår på järnvägen Mats Andersson, VTI Infrastrukturens påverkan på de fel som uppstår på järnvägen Stina Hedström, Christer Persson, WSP Tema Vintermodellen Framkomlighetsmodellen Anna Arvidsson, VTI Trängselskatt Ordförande: Per Norman, VINNOVA Så blir trängselskatten i Göteborg Per Bergström Jonsson, Trafikverket Design av avgiftssystem i Sverige och Vietnam Dirk van Amelsfort, WSP Analys & Strategi AB Vad påverkar fördelningseffekterna av en trängselavgift? En analys av mellanliggande faktorer vid Stockholmsförsöket Joel Franklin, KTH Fem år med trängselskatt effekter på trafik, miljöbilar och acceptans Muriel Hugosson, KTH Trafikstyrning och vägavgifter Ordförande: Marianne Nyberg, Trafikverket Svenska vägavgifter i ett europeiskt ramverk Lars Carlsson, Transportstyrelsen Hantering av utländska fordon i svenska vägavgiftssystem Jonas Sundberg, Sweco Försök med vägavgifter i Blekinge/Skåne Per Ola Clemedtson, NetPort.Karlshamn, Jens Löfgren, Sweco Variabla hastigheter Johnny Alf, Trafikverket Metoder att styra tunga lastfordon till ett prioriterat vägnät Christian Udin, Sweco Session 36 Verdefoajén Trängselskatt Ordförande: Karin Brundell-Freij, WSP Analys & Strategi AB Motstånd eller stöd för trängselskatt vilka faktorer är avgörande? Jonas Eliasson, KTH Alternativa utformningar av Stockholms trängselskatt och effekter för olika befolkningsgrupper Ida Kristoffersson, KTH Förbättringar av trängselskattemodelleringen i Stockholm Dirk van Amelsfort, WSP Analys & Strategi AB Vem bryr sig om vägavgifter? Leonid Engelson, WSP Analys & Strategi AB 28 29

16 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 37 Sal Studion Session 38 Sal Jupiter Session 39 Sal Duetten Konkurrensutsätta och privatisera? Exempel från transportsektorn Ordförande: Katarina Norén, Trafikverket Privatisering av bilbesiktningen - status efter 6 månader Ingela Sundin, Transportstyrelsen Förarprovsverksamheten privat eller offentlig? Anders Borglund, Trafikverket Möjligheter med en avknoppning av Trafikverket ICT Åke Hedén, Statens offentliga utredningar Alternativa verksamhetsformer för Färjerederiet Ulf Jansson, Capgemini Consulting Framtiden för statlig tjänsteexport i bolagsform Gunnar Tunkrans, SweRoad AB Mer för pengarna åtgärder för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen Ordförande: Malin Löfsjögård, Produktivitetskommittén Åtgärder för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen Malin Löfsjögård, Produktivitetskommittén Innovative Contracting Practices Pekka Pakkala, Aalto University Att mäta produktivitetsutvecklingen för anläggningsbranschen Pål Wilkens, Statskontoret Trafikverkets arbete med åtgärder för att öka och mäta produktiviteten Jan Gilbertsson, Trafikverket Trafiksimulering Ordförande: Ingmar Andréasson, KTH Dynamic transit operations tool with passenger route choice Oded Cats, KTH Evaluation of real-time control strategies for bus line 1 in Stockholm Anahid Nabavi Larijani, KTH Toward Integrated Traffic and Emission Impact Simulation: A Microscopic Approach Xiaoliang Ma, KTH Integration av MEZZO trafiksimulering i VISUM Wilco Burghout, KTH Information om TrafikanalysForum Louise Gustafsson, Sweco Vägarkitektur Ordförande: Johnny Hedman, Trafikverket Kundupplevd kvalitet att mäta gestaltningens kvalitet i vägmiljö Anna Lindell, Trafikverket Upplevd säkerhet i tunnlar Suzanne de Laval, Arkitekturanalys Stockholm Ljussättning av broar och tunnlar Henrik Undeland, Ramböll Standardisering, industriell produktion och vägarkitektur Mathias Ahlgren, Sweco Infrastructure AB Kostnadseffektivitet och produktivitet i anläggningsbranschen Ordförande: Jan-Eric Nilsson, VTI Strategisk prissättning i byggande och underhåll av infrastruktur Johan Nyström, VTI Kan det bli mer effektivt med totalentreprenader? Svante Mandell, VTI Kostnadsuppföljning av infrastrukturinvesteringar Ett försök Roger Pyddoke, VTI Trafiksimulering (forts) Ordförande: Ingmar Andréasson, KTH Stockholm Mobile Millenium modeller för realtidsestimering av restider Andreas Allström, Sweco, David Gundlegård, LiU Att hantera stora datamängder i VISSIM Martin Holmstedt, Sweco Infrastructure AB Trafiksimulering Södra Hamnleden i Luleå Astrid Borgman, Trivector Traffic AB Fotgängarsimuleringar av Odenplan Johan Wahlstedt, KTH Hur utvecklar Trafikverket sina upphandlingsmetoder? Jan Schönbeck, Trafikverket Trafiksimulering för analys av servicenivå Andreas Tapani, VTI 30 31

17 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 40 Pelarsalen Session 41 Pelarsalen Session 42 Crusellhallen Tillförlitlighet Ordförande: Torsten Bergh, Trafikverket Robusthet en viktig planeringsförutsättning för hållbar utveckling Katja Vuorenmaa Berdica, Faveo projektledning AB Långa stopp infrastrukturkatastrofer Peter Kronborg, Movea Trafikkonsult AB Hur kan vi förbättra möjligheterna att göra smarta och snabba omledningar av trafiken? Gunnar Vikström, Trafikverket Mobilty Management Ordförande: Karin Brundell-Freij, WSP Analys & Strategi AB Mobility Management state-of-the-art, framgångsfaktorer och fallgropar Madelene Håkansson, Trivctor Traffic AB MaxLupo integrering av Mobility Management och fysisk planering Björn Wendle, Trivector Traffic AB Walkability att utvärdera stads- och trafikplanering med gående som utgångspunkt David Lindelöw, LTH Attraktiva miljöskyttlar på vatten i Göteborg Frida Karlge, Göteborgs stad Riksförbundet Enskilda vägar REV är den professionella, självklara företrädaren för Sveriges enskilda väghållare Vi ger stöd genom rådgivning, utbildning, information och tillhandahåller en försäkringslösning. Våra tjänster kännetecknas av hög kompetens, korrekta råd och information, hög tillgänglighet samt effektiv lobbyverksamhet Riksförbundet Enskilda Vägar Fördubblad kollektivtrafik till år 2020 Ordförande: Anna Grönlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund Fyra år med partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik - en resa tiden Anna Grönlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund Omreglerade marknader för kollektivtrafik teori och praktik Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan i Stockholm De nya trafikförsörjningsprogrammen - strategisk plattform för nästa generations kollektivtrafik Håkan Bergkvist, Svensk Kollektivtrafik Vad tycker resenärerna? Nya fakta från Resenärsforum Gunnel Färm, Resenärsforum Dubbelt upp! Reflektioner och insikter från seminariepasset Anna Grönlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund Paneldebatt Underlag och modeller för utveckling av kollektivtrafik Ordförande: Tomas Svensson, VTI Regionala trafikförsörjningsprogram en gemensam utmaning Peeter Puusepp, Sweco Management AB, Bengt Stålner, Sweco Infrastructure AB Hur bör kollektivtrafik i tätort modelleras? Clas Rydergren, LiU Utvecklade pendlingsmöjligheter Malmö Lund Emma Strömblad, WSP Analys & Strategi AB Effekter av taxesystem på färdmedelsval och ruttval Leonid Engelson, WSP Analys & Strategi AB Effektbedömning av stationslokalisering utifrån tillgänglighetsmodellering Ulrik Berggren, Ramböll AB Service- och marknadsorienterad kollektivtrafik Ordförande: Bo Enquist, Karlstads universitet Vad kan få bilister att åka kollektivt? Lars Eriksson, Karlstads universitet Tillfredsställelse med dagliga resor Lars Olsson, Karlstads universitet Hur hanterar vi svåra resenärer? Annika Åberg, Karlstads universitet Coachning: en metod för att förbättra servicemötet? Per Echeverri, Karlstads universitet 32 33

18 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 43 Sal Operetten Stationen som bytespunkt och kommunikationsnod utifrån resenärens förutsättningar och behov Ordförande: Lars Berggrund, Trafikverket Resenärens värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen Lena Winslott Hiselius, LTH, Hans Thorselius, Danielsondosk AB Vad tycker resenärer om stationer? - resumé av aktuella resenärsundersökningar Tinna Prather Persson, Trafikverket Ledsagning för resenärer hur fungerar den och vad anser resenären? Thomas Brock, Jernhusen AB Vilken uppbyggnad och vilka servicenivåer bör bytespunkten kunna erbjuda Lena Lingqvist, Trafikverket Hur fortsätter samverkan kring stationer i Attraktiva stationer? Johanna Ingre, Trafikverket Ökad kunskap kring och förutsättningarna för järnvägsnära etableringar Lars Berglund, WSP Analys & Strategi AB Snabba bussar Ordförande: Bengt Holmberg, LTH Nya metoder för identifiering av framkomlighetsproblem i Stockholms bussnät Anders Schweitz, Sweco Infrastructure AB Rätt fart i Umeå leder ny hastighetsplan till ökade kostnader för kollektivtrafiken? Malin Gibrand, Trivector Traffic AB Bus Rapid Transit (BRT) och Transit Oriented Development (TOD) i Sverige. Vilka krav ställer BRT på svenska städer? Todor Stojanovski, KTH Hållbara transporter i städer Ordförande: Inga-Maj Eriksson, Trafikverket Utveckling av indikatorer för hållbara transporter i staden András Várhelyi, LTH Rekommenderade enkla mått för mätning av tillgänglighet i tätort resultat från huvudstudien Anja Quester, Trivector Traffic AB Buss, spår eller parallell trafikering i täta korridorer Karl Kottenhoff, KTH Varför vill så få åka kollektivt på Förbifart Stockholm? Mikael Sundström, Resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm, Joanna Dickinson, Trivector Traffic AB Gunnebo Nordic AB Vägprodukter Din trygghet på vägen Sök upp oss på Transportforum, så får du veta mer om våra produkter! Gunnebo Nordic AB Bruksvägen GUNNEBO Tel Jobba smart med oss Vi söker erfarna Trafikplanerare/Uppdragsledare Som Trafikplanerare och Uppdragsledare på Grontmij deltar du i och leder exploateringsprojekt, kapacitetsutredningar, trafiksimuleringar, utredningar inom kollektivtrafik, trafiksäkerhet och framkomlighet med mera. Trafikgruppen på Grontmij ingår i enheten Väg och Trafik som totalt har 32 medarbetare. Inom Väg och Trafik arbetar, förutom trafikplanerare, väg- och gatuprojektörer samt lantmätare. Själva Trafikgruppen består av 10 personer och i vårt team ingår både civilingenjörer och samhällsplanerare. Läs mer på www. grontmij.se Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring medarbetare på 150 kontor i Europa och ytterligare 20 kontor världen över, är Grontmij Europas fjärde största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med drygt 800 konsulter på ett 25-tal orter

19 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 44 Sal Sonaten Session 45 Sal Kulturen Session 46 Sal Musikalen Planering för en attraktiv stad Ordförande: Johanna Dillén, Täby kommun Den verkliga bytespunkten Linnéplatsen, Göteborg Lina Gudmundsson, White arkitekter AB Sociala perspektiv i Malmös spårvägsplanering Johan Edgren, Malmö stad Invånarnas val av trafikens utformning i innerstäder underlag för strategisk planering Tomas Svensson, VTI BHLS och QBC ett nytt sätt att se på och utveckla stadsmiljö och kollektivtrafik Sven Allan Bjerkemo, Bjerkemo Konsult Kollektivtrafikomställning K2020 i samband med trängselskatteinförande i Göteborg Ordförande: Carl-Anton Holmgren, Trafikverket K2020-arbetet fortgår Georgia Larsson, Göteborgsregionens kommunalförbund Ett år av planering för trängselskatteinförandet Per Bergström-Jonsson, Trafikverket Fler bussar och tåg, högre turtäthet, nya linjer, nya rutter... Martin Elofsson, Västtrafik AB Styra istället för att optimera kollektivtrafikplanering i Göteborgs stad Sofia Hellberg, Göteborgs stad Kom Fort till Göteborg: busskörfält, perrongförlängningar och pendel-p Per Lindholm, Trafikverket Marknad, incitament och tjänster för en ökad kollektivtrafikandel Lisa Örberg, Trafikverket Spårvägsplanering? I Sverige? Förutsättningar och utmaningar för spårvägsplanering i Sverige Ordförande: Thomas Lange, Marknadslänk AB Spårfaktorn på spåret en förstudie Thomas Johansson, T J Kommunikation Skånsk spårvägshandbok strukturhandling Joel Hansson, Trivector Traffic AB SPIS Spårvagnar i Skåne Lars Brümmer, Region Skåne Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionen Stefan Persson, SL Bybanen i Bergen ett succéprojekt? Bernt Nielsen, Born40 Att organisera sig för mer spårväg Jens Forsmark, Spårvagnsstäderna Den Goda staden i framtiden Ordförande: Lennart Andersson, Trafikverket Hållbart resande; att se trafik- och stadsplaneringen på nya sätt Björn Wendle, Trivector Traffic AB Handeln och servicens strukturomvandling konsekvenser på stadsutvecklingen Mathias Wärnhjelm, KTH Gåendets och cyklandets betydelse för hälsan Peter Schantz, Gymnastik- och idrottshögskolan Gångbart samhälle om gångnätsanalyser och delade gaturum Lars Nilsson, Ramböll AB Attraktivare stadsrum för alla; människors förmåga och utformningen Roger Johansson, Sweco Den Goda staden i framtiden (forts) Ordförande: Lennart Andersson, Trafikverket Omvandling av industriområde i Jönköping Josephine Nellerup, Jönköpings kommun Integration och spårvägsutveckling i Norrköping Anna Larsson, Norrköpings kommun, Inger Bergström, Göteborgs kommun Godstransporter i en levande stad Eva Sterte, Uppsala kommun Erfarenheter av arbete med cykelparkering Robin Billsjö, Trivector Traffic AB Slutsatser och utvärdering av Den Goda Staden Anki Ingelström, Trafikverket, Carl-Johan Engström, KTH Äldres behov i trafiken Ordförande: Tania Dukic, VTI Hur reser åringar? Resbehov, roller, förväntningar och attityder hos personer mitt i livet Åsa Aretun, Satu Heikkinen, VTI Äldre bilförares körbeteende: förändringar, anpassning och konsekvenser för att behålla en säker mobilitet Anna Bjelkemyr, Chalmers Ett delaktighetsperspektiv på mobilitet och hälsa på äldre dagar Sofi Fristedt, Högskolan Jönköping Åtgärder för äldre bilförare effekter på trafiksäkerhet och mobilitet Per Henriksson, VTI Fortsatt mobilitet för äldre genom att få dem att gå, cykla eller åka kollektivt AENEAS, ett EU-projekt om äldre i trafiken Ragnar Domstad, Seniorkonsult Från tvåpersonhushåll till enpersonhushåll på äldre dar - om färdmedelstillgång, mobilitet och sociala kontakter Vanessa Stjernborg, LTH 36 37

20 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 47 Sal 8:an Session 48 Sal 5:an Session 49 Sal 1:an Det trafikslagsövergripande säkerhetsarbetet Ordförande: Matts-Åke Belin, Trafikverket En trafikslagsövergripande säkerhetsfilosofi Claes Tingvall, Trafikverket Hur har Trafikverket påbörjat att genomföra detta i praktiken? Åsa Ersson, John-Åke Halldén, Trafikverket Transportstyrelsen och det trafikslagsövergripande säkerhetsperspektivet Rune Lindberg, Transportstyrelsen Diskussion Trötthet och distraktion Ordförande: Tania Dukic Ett ansikte bakom trötthetsolycka Rikard Zimdahl, Umeå Polisen Går det att förutsäga när man ska somna? Anna Anund, VTI Driver Drowsiness and Distraction Detection by Sensor Fusion Johan G Karlsson, Autoliv Mekanismerna bakom ouppmärksamhet Trent Victor, Volvo Technology Olika strategier för att få föraren uppmärksam igen Katja Kircher, VTI Zombies i trafiken: Effekter av kognitiv distraktion på körprestatation och olycksrisk Johan Engström, Volvo Technology Kritiska händelser under verklig körning Ordförande: Anna Nilsson-Ehle, SAFER Hur leder kritiska händelser till allvarliga olyckor? Johan Engström, Volvo Technology Verktyg för att analysera kritiska händelser Marco Dozza, Chalmers Olycksanalys med video Matias Viström, Chalmers Trafikantutbildning - Utvärdering av genomförda åtgärder Ordförande: Christina Stave, VTI Förändringar i svensk förarutbildning: körkort B Jessica Berg, Jonna Nyberg, VTI Utvärdering av obligatorisk riskutbildning för körkort A (MC) Per Henriksson, VTI Utvärdering av det nya mopedkörkortet (AM) Maria Hasselberg, KI, Christina Stave eller Sonja Forward, VTI Känsla eller förnuft: Utvärdering av utbildningsprogram för alkohol- och trafikinformation i gymnasieskolor Sonja Forward, VTI, Helena Hellsten, Helsäker konsult Trafikantutbildning Nya impulser Ordförande: Sonja Forward, VTI Metoder för riskprevention (Module close to) Inger Linderholm, Trivector Traffic AB Att mäta körkortstagares upplevda förarkompetens. Utveckling och utvärdering av ett självskattningsinstrument Anna Wänglund, Umeå universitet A proposal for driving instruction in three stages to acquire a B-category driving licence Martti Peräaho, Åbo Universitet/TRAFI Finland Hur ska den framtida förarutbildningen utformas? Ordförande: Nils Petter Gregersen, NTF Barriärer mellan forskning och operativ verksamhet Hans-Yngve Berg, Transportstyrelsen Hur ska roller och ansvar fördelas? Vilken roll kan forskningen spela? Finns det barriärer mellan forskning och tillämpning? Kommer det att bli en översyn av körkortsutbildningen som Åsa Torstenson sa på Tylösandseminariet? Mycket har gjorts inom förarutbildningen. Var ligger bollen nu och hur ska vi komma vidare? Hur ser olika aktörer på sitt ansvar? Och hur ska Sverige få världens bästa förarutbildning? Paneldebatt: Anders Borglund, Trafikverket Nils Petter Gregersen, NTF Staffan Widlert, Transportstyrelsen Hans Matsson, Transportstyrelsen Berit Johansson, STR Catrin Tidström, Näringsdepartementet Margareta Ljungqvist, YH-myndigheten tillsyn Sten Bergheden, Trafikutskottet Riksdagen Statistiska metoder kring kritiska händelser och olyckor Holger Rootzén, Chalmers Förändringsarbetet i utbildningen av flyglärare och flygelever våra erfarenheter Björn Persson, Flygskolan Malmen Crash-relevant events in naturalistic driving studies Lucas Malta, Volvo Technology Paneldebatt 38 39

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0

Hållbar stadsutveckling. Forskning och innovation Satsningar och medfinans TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Hållbar stadsutveckling Forskning och innovation Satsningar och medfinans 2017-01-20 Inriktning 2017 och pågående forskning Trafikverket bedriver/beställer forskning

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG

SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG SYSTEMANALYS AV HCT-INFÖRANDE PÅ VÄG Uppstartsmöte BAKGRUND Godstransportsystemet komplext, många aktörer Förändringar ger effekter på många nivåer High Capacity Transports (HCT) har potential att öka

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

arbetet kännetecknas av en öppen process.

arbetet kännetecknas av en öppen process. arbetet kännetecknas av en öppen process. Status - Tidplan Nov WS 17/9- ITS-konf. 26/8- Webinar 25/6- WS 20/4- Kick off Nuläge/ aktörskarta Arbete med visionen Identifiera fokusområden ITS- Strategin och

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2013 på Linköpings GK. Open Herrar 203 på Linköpings GK. Open Herrar Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat Dahl Håkan 0 77 2 Carlson Johan 0 77 3 Qvarnlöf John 0 78 4 Eriksson Fredrik 0 79 5 Uhlan Anders 0 8 T6 Ringh Peter 0 82 T6

Läs mer

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond:

Vårslaget. Datum: 2014-05-31. Rond: Datum 2014-05-31 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Karin Orav 12,8 64.2 1 Karin Orav Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 64.2 1 Helena Hägg Örnsköldsviks Golfklubb Puttom

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström

1 Ronny Jansson 1 Janne Kull Kenneth Hedberg. 2 Andreas Jirhäll 6 Hans Örtholm Björn Warrebäck. 3 Thomas Karlström 4 Fredrik Damm Thomas Karlström Omgång 1 Stege A Omgång 2 Stege A Omgång 2 Stege B 1 Sista speldag - 4 Juni Sista speldag - 30 Juni Sista speldag - 30 Juni Christian Westerman 0 Tomas Guldbäck Micke Helgesson 1 1 Ronny Jansson 1 Janne

Läs mer

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År

AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m Född Namn Resultat År AIK 20 - bästa genom tiderna 2015 Män 100m 87 André Brännström 10.83 2007 72 Anders Öström 10.85 1992 63 Lennarth Johnsson 10.85 1988 91 Adam Andersson 11.00 2007 67 Johan Karlberg 11.03 1986 94 David

Läs mer

Roslagsmästerskap stafett, Startlista

Roslagsmästerskap stafett, Startlista Sida 1 av 10 Roslagsmästerskap stafett, Startlista D12 4 anmälda 18:00:00 61 Vakant Lag 1 62 Vakant Lag 2 63 OK Linné 1 Sandra Boström 234884 2A Agnes Jonsson 209645 2B Erika Jonsson 243594 3 Maria Jansson

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

19, 20, 21, Hjalmar Lundin

19, 20, 21, Hjalmar Lundin 3 2017-01-17 tis Alicia Hörnberg 0660-77344 Emma Holma 070-897 68 99 Hanna Hultén 0730-261262 0660-433810 2017-01-18 ons Hans Jørgen Skogheim 0709740 Julius Sondell 070-2123028 Anders Sondell 066033 070-3192379

Läs mer

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2

Deltävling 2. Män Senior. Bore Cup 2016 Deltävling 2 Bore Cup 2016 Deltävling 2 Deltävling 2 Män 135 1 Albin Ridefelt 91 Män 38 2 Daniel Lindholm 80 Män 102 3 Jonatan Alvaeus 90 Män 40 4 Magnus Lindberg 47 5 Mattias Gärdsback 90 Män 78 Män 126 7 Merih Hagos

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988

Klubbrekord i Skellefteå AIK Friidrott. Män m 87 André Brännström Lennarth Johnsson 10.5m 1988 Män 2016 100m 87 André Brännström 10.83 2007 63 Lennarth Johnsson 10.5m 1988 200m 72 Anders Öström 21.81 1992 26 Gösta Brännström 21.5m 1953 400m 67 Fredrik Söderlund 49.80 1987 26 Gösta Brännström 47.4m

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 3 oktober 2015 Vara-Bjertorp Golfklubb 12:00 1 - U Larsson / S Gustavsson 19,8 6,3 Gul LARSSON, Ulf A 9,4 12 Gul GUSTAVSSON, Stefan A 10,4 13 - M Nilsson / F Andersson 8,3 2,8 Gul NILSSON, Mats A 2,8 4 Gul ANDERSSON, Fredrik A 5,5 7 12:10 1

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Göteborg Namn Klubb Sävsjö Trollhättan Eskilstuna GP-final Summa Pris 1 JANNESSON Marie Össjö kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21

Göteborg Namn Klubb Sävsjö Trollhättan Eskilstuna GP-final Summa Pris 1 JANNESSON Marie Össjö kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21 Damer 3x20 50m Totalt antal starter 31 2 325 kr 1 JANNESSON Marie Össjö 14 18 16 27 61 1 163 kr 2 OLOFSSON Linda Kinneved 18 21 18 0 39 698 kr 3 LINDBERG Cecilia Aspö 10 0 10 18 38 465 kr 3 KLEMMEDSSON

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats

Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats Vinstlista - Cykla för livet 2014 Höstens vinster lämnas ut mellan 13 oktober - 20 december Vinst Deltagare Arbetsplats 1 Presentkort weekend (värde 5000 kr) Karin Gabrielsson Sjungande dalens skola Flöjtens

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida

Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida Resultatlista för klasser Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda 1 Arne Svahn SKK Västergötland 43:47 2 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 44:03 3 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 47:05 4 Gustav

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup

Resultat Lista för tävlingen Landbys cup Klass: Dam 1 Anette Bergman 183 1 4 4 2 Emma Hannebo 183 1 4 3 3 Erica Jansson 182 1 2 3 4 Anna Tängmark 179 1 3 4 5 Marie martinsson 175 2 0 4 6 Birgitté Andersson 174 0 4 3 7 Hanna Wärn 173 0 1 4 8 Pernilla

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE

SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE SYDSVENSKT MÄSTERSKAP VELLINGE 1988-03-07 Senior Elit 1 Per Hansson Vellinge 587 2 Rolf Persson Ystad 584 3 Göran Sivertsen Genarp 583 4 Gert Johansson Kvidinge 581 5 Anders Mårtensson Åkarp 579 6 Sverker

Läs mer

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida

Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida Klassresultatlista Crossloppet 2015 Sida 1 Flickor 1750 meter 14 anmälda 1 Ebba Berglin OK Dacke 7:14 0:00 2 Frida Berglin OK Dacke 7:33 0:19 3 Hilda Lindell KA2 IF 7:44 0:30 4 Emma Zettervall OK Dacke

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2

2 A Klinge/H Klinge Anmäld Mixed-klassen Hima Klinge Ljunghusens GK 4,9 Anders Klinge Ljunghusens GK 3,2 Datum 2009-07-08 Spelform Foursome, Slagtävling Bana KGA Tävlingsbana Nr Lag Status Klass Förnamn 1 L Knutson/C Knutson Efternamn Klubb Önskemål HCP Lars Knutson Ljunghusens GK 4,4 Cajsa Knutson Ljunghusens

Läs mer

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar

Saab Aktiv Mästerskap i Golf 2014-09-01 på Västerås GK. Open Herrar Open Herrar Spelform: Scratch CBA: -2 Plac Efternamn Förnamn Förening SHC Resultat 1 Carlson Johan Korpen Saab 0 75 2 Wiik Jan Korpen Saab 0 77 3 Eriksson Fredrik Korpen Saab 0 83 T4 Thörnkvist Joakim

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 164 Kjell Persson 5516 0 2 111 Henrik Adolfsson 5032 0 3 104 Gunnar Ljungberg 4957 0 4 120 Inger Johanson 4924 0 5 181 Lars Daborn 4832 0 6 11 Anders Berg 4773 0 7 265 Robert Markenfelt 4722 0 8 208

Läs mer

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA EFTERMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 13:00 01 - J Broberg / P Broberg 42,3 Gul BROBERG, Jonas Enköpings Golfklubb 560105-020 16,4 Gul BROBERG, Peter Enköpings Golfklubb 540525-047 25,9 - A Broberg / S Fredman 50,5 Röd FREDMAN, Susanne Capital

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

NSM 2010 Östersund Precision

NSM 2010 Östersund Precision NSM 2010 Östersund Precision 2010-06-18 Bana B NSM 2010 Östersund 2010-06-18 1 Kjell Eriksson Porjus SKF 336 475 S S 2 Hans Jonsson Kramfors PSK 332 473 S S 3 Tomas Backlund Vännäs PSK 331 472 S S e.sskj.

Läs mer

Hållbar planering varför det?

Hållbar planering varför det? Hållbar planering varför det? Staden och trafiken steg mot en hållbar planering Grand Hotel 11 maj 2011 Christer Ljungberg, Trivector Traffic Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Resultatlista Hostruset km Totallista

Resultatlista Hostruset km Totallista 1 64 Erik Anfält-76 Örebro AIK Män 15:38,8 2 115 Mattias Nätterlund-86 Örebro AIK Män 16:26,5 3 113 Ludvig Börjesson-77 Örebro AIK Män 16:33,1 4 41 Linus Nilssen-00 IF Hagen FIK Män 17:17,8 5 29 Per Arvidsson-86

Läs mer

Statistik 2004 - IK Akele

Statistik 2004 - IK Akele Statistik 2004 - IK Akele 60 METER 2004 1 Tommy Gustavsson 9.43 Eskilstuna 2 Oskar Pettersson 9.58 Eskilstuna 3 Marcus Davidsson 9.95 Eskilstuna 100 METER 2004 1 Mikael Rosenqvist 14.25 Linköping 2 Tommy

Läs mer

Svenska Cupen / Inofficiell Europacup DM Halland och DM Skåne Orienteringsskytte Klassisk distans Nyårsåsen Halmstad RESULTATLISTA

Svenska Cupen / Inofficiell Europacup DM Halland och DM Skåne Orienteringsskytte Klassisk distans Nyårsåsen Halmstad RESULTATLISTA KLASS: D21 Punkt- 1 Nina Hoffmann Danmark Militära 1 32:31 1:00 0:33:31 5 0:41:58 8 11:38 4:00 8:00 23:38 1:39:07 2 Carina Svensson Eksjö Garnisions IF 12 33:26 12:00 0:45:26 1 0:34:28 4 11:28 6:00 2:00

Läs mer

Klass Placering Namn Förening Tid

Klass Placering Namn Förening Tid RESULTAT 42,2 KM MÄN PER KLASS SKRÄCKLANMARAN 2016 42,2_km_M Senior 1 Christian Apelqvist Göteborg 3,28,25 Senior 2 Martin Gustavsson Solvikingarna 3,45,53 Senior 3 Axel Samuelsson LK TV88 3,50,31 M35

Läs mer

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02

Medlemsförteckning. 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 586 65 LINKÖPING Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 1 av 7 030-01-001 Björkliden 46 Björkliden 46 Arnell Elisabeth 50 1984-11-02 Malmqvist Bengt 50 1984-11-02 030-01-002 Björkliden 44 Björkliden 44 Lundberg Birgitta 100 2000-05-01 030-01-003 Björkliden

Läs mer

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 Sida 1 av 6 RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 2009-01-05 Arrangör: IFK Arvidsjaur Skidor Resultat H 21 F Banlängd 15 km 1 8 Markus Ottosson Skellefteå SK 43:26,3 0,0 2 2 Tor Larsson Skellefteå SK 44:58,4

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

Efter omgång 3. Datum

Efter omgång 3. Datum 0 1 306 Thomas Gurell 14535 0 2 68 Christer Karlsson 13598 0 3 161 Kjell Johansson 13404 0 4 316 Tomas Heghammar 13248 0 5 173 Kjell Persson 13234 0 6 1 Agneta Persson 13208 0 7 239 Mathias Ernest 13043

Läs mer

Efter omgång 5. Datum

Efter omgång 5. Datum 0 1 161 Kjell Johansson 16559 0 2 306 Thomas Gurell 16016 0 3 68 Christer Karlsson 15149 0 4 316 Tomas Heghammar 14753 0 5 239 Mathias Ernest 14657 0 6 71 Christer Karlsson 14238 0 7 1 Agneta Persson 14220

Läs mer

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år

Gren Namn Klubb Vikt Resultat Öpiad år ÖPIADREKORD t o m 2016 P19 100m Fredrik Svedberg 73 ÖGIF 11,21 1991 400m Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 49,12 1991 1500m Daniel Olsson -82 Trångsviken 4,12,3m 2000 110mh Fredrik Lindberg -73 ÖGIF 100,0 14,11

Läs mer

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet

Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Fokusgrupp infrastruktur och intermodalitet Ingrid Lundberg Volvo Logistics Eric Nilsson Next Part Johan Axiö Sjöfartsverket Emil Fasten Trafikverket Ola Hjärtström Norrköpings Hamn och Stuveri Stig-Göran

Läs mer

Volvo World Golf Challenge

Volvo World Golf Challenge Datum 2013-07-06 Starttid Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 1 U Engfors Holmbom/Å Bergström 39 Dam Åsa Bergström Örnsköldsviks Golfklubb Puttom 19,6 Röd 19 Ulrika Engfors Örnsköldsviks

Läs mer

3 87 Per-Johan Behrn Behrn Fastigheter Christian Behrn Behrn Fastigheter Michael Gustavsson Behrn Fastigheter Sören Larsson Behrn Fastigheter

3 87 Per-Johan Behrn Behrn Fastigheter Christian Behrn Behrn Fastigheter Michael Gustavsson Behrn Fastigheter Sören Larsson Behrn Fastigheter Business Match Open Placering Poäng: Förnamn: Efternamn: Klubb: 1 91 Magnus Hjalmarsson Ts Lokalvård Tommy Olsson Ts Lokalvård Jonas Björk Ts Lokalvård Fredrik Svensson Ts Lokalvård 2 88 Anders Nilsson

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

Tävling VSM Fältskjutning Datum

Tävling VSM Fältskjutning Datum Tävling VSM Fältskjutning Datum 2014-05-25 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 18-103 Arvika PSK Nilsson, Anders 19 (10:24) C 3C Nilsson, Anders 35 (12:32) B 3B Nilsson, Anders 51 (14:40) R 3R Olsson, Krister

Läs mer

Startlista, singel: EriM 2007

Startlista, singel: EriM 2007 07:30 1 1 Joakim Gyllin 131 Viff Golfsektion i Lund +0,1 Vit 0 H 2 Lars Ekstam 12 Ericsson IK 6,8 Vit 0 H 3 Martin Trygg 218 Göteborg / Mölndal 7,6 Vit 0 H 07:30 2 1 Patrik Millsjö 190 Göteborg / Mölndal

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK

09:18 13: Lorentz Neverland Göteborg BGK 143 Jan Magnusson Malmö BGK Lennart Öst Borås MGK Onsdag Grupp Nr Spelare Klubb Klass Varv 1 Varv 2 101 Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK Herrveteran 1 102 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 08:00 12:06 103 Leif Jandrin Djulö BGK 104 Kent Kirkegaard BGK

Läs mer

Anmälningslista, par/lag: Q Scramble Salem 2012

Anmälningslista, par/lag: Q Scramble Salem 2012 Anmälningslista, par/lag: Q Scramble Salem 2012 Datum:2012-06-17 Spelform: Scramble, Slagtävling Bana: Tävling Salemsbanan Nr: Lag: Status: Klass: Förnamn: Efternamn: Klubb: Önskemål: 15 Back Tee Lottad

Läs mer

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret

Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret Svenska Mästare 1978-2013 Mästare under studietiden Till och med avgångsåret 1978 Inomhus SM, ungdom Jari Lepistö SM, ungdom Peter Reissmüller 400 Pia Engström 100 Jill McCabe 800,1500 SM, ungdom Marie

Läs mer

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv

Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Tåssåsen Namnet på kontaktpersonen kan förekomma 5 gånger och det innebär att laget består av 5 personer, 2 gånger då består laget av 2 personer osv Resultat av lottningen namn1 1 Lena Svedevall 2 Lars

Läs mer

den 29 juni 2015 Nordic Wellness Trophy RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 29 juni 2015 Nordic Wellness Trophy RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Frick -12,3 59,7 HANSSON, Gustav FRICK, Sophia 2 Johansson / Johansson -11,3 60,7 JOHANSSON, Gabriel JOHANSSON, Lars-Olof 3 Åberg / Gustafsson -9,3 62,7 ÅBERG, Arvid GUSTAFSSON, Oscar 4 Wagner

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING

SPELLISTA, (Preliminär 1) FÖRBUNDSMÄSTERSKAP 2015 BOWLING 6 oktober, starttid kl.10.00 Fritzon Astor SPF Tjörn H1 Runevik Kenneth SPF Vartofta H1 Svensson Gunnar SPF Vartofta H3 Ruben Dovrén H2 Jouko Lehtiranta SPF Elin H1 35 st deltagare 6 oktober, starttid

Läs mer

Forskningsprogram för. Vid Trafik och Logistik KTH

Forskningsprogram för. Vid Trafik och Logistik KTH Forskningsprogram för kapacitetsanalys och simulering Vid Trafik och Logistik KTH KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal Adj. professor 2011-02-04 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10)

Styrelsesammansättning för Gotlands Fotbollförbund Sid 1(10) Sid 1(10) År Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Ledamot 1921 Ivar Persson Bertil Nordlander Otto Persson Conrad Hultberg Erik Lutterman Folke Linnman Albert Nilsson 1922 Ivar Persson Bertil

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer