Senast uppdaterad 11 januari Program Transportforum januari i Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senast uppdaterad 11 januari 2010. Program Transportforum 2011. 12 13 januari i Linköping"

Transkript

1 Senast uppdaterad 11 januari 2010 Program Transportforum januari i Linköping

2 Dag 1 12 januari Hålltider under Transportforum 12 JANUARI 13 JANUARI Registrering och kaffe Inledning Lunch, värd Vectura Sessioner Fika och prisutdelning av Stora Trafiksäkerhetspriset Sessioner Slut för dagen Fördrink Buffé Underhållning Crusellhallen: ABBA-show Garden: Partybandet Solid spelar covers Atmosfär: De södervisa spelar blues Sessioner Fika Sessioner Lunch, värd Centigo Sessioner Slut på Transportforum 2011 INLEDNING 12 JANUARI Crusellhallen, 685 km VTI:s generaldirektör Jonas Bjelfvenstam hälsar välkommen Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Prisutdelningar: Swedtrains examensarbetstävling Kollektivtrafikakademins, Svensk Kollektivtrafiks och Svenska Bussbranschens Riksförbunds pris för bästa studentuppsats Våga tänka vidare! För att klara framtida utmaningar behöver samhället och transporterna hela tiden förnyas. Förståelse av behov samt innovation och samverkan i transportsektorn skapar en samhällsutveckling där alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. Med detta tema inleder Trafikverket årets Transportforum. VECTURA ÄR KONSULTER INOM TRANSPORTINFRASTRUKTUR OCH RÖRELSEPLANERING. VI FINNS DÄR RÖRELSEN FINNS. Möt oss i monter 20 och 21 Medverkande: Gunnar Wetterberg, Saco, Gunnar Malm, Trafikverket, Lena Erixon, Trafikverket, Bo Bylund, Regeringskansliet, Anna Dubois, Chalmers, Ulla Hamilton, Stockholms stad, Lars Stenqvist, Scania och Torbjörn Suneson, Trafikverket. Moderator: Elisif Elvinsdotter 3

3 Tänk vad fantastisk det vore om man enkelt och helt automatisk kunde leta upp och även se på var ljud strålar ut - Idag är det fullt möjligt! Du är här! STOCKHOLM Kom till Norsonic s monter nr 46 på Transportforum 2011, där visar vi hur det går till med hjälp av vår nya akustiska kamera. Vi visar givetvis även våra traditionella marknadsledande ljud och vibrationsmätare. NORRKÖPING LINKÖPING Gemensam arbetsmarknadsregion GÖTEBORG MALMÖ Välkommen till Linköping. Här blir idéer verklighet. Linköpings kommun är Sveriges femte största. Vi är också en del av Fjärde Storstadsregionen med ett regionalt samarbete för ökad tillväxt, bland annat genom förbättrade kommunikationer, näringslivsutveckling, forskning på hög nivå och ett attraktivt boende. Tillväxt och välstånd förutsätter att människor möts. Möten förutsätter kommunikationer. - innovative sound instrumentation Jani Huhtala, Sales Manager Sweden, ,

4 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Session 1 Sal Duetten Session 2 Sal Filbyter Radisson Blu Hotel Session 3 Verdefoajén Transportforum 2011 Dag 1 12 januari Maritim informationshantering Ordförande: Peter Grundevik, SSPA MARNiS ett steg mot E-navigation Per Johan Ekelöf, Sjöfartsverket Marsuno - sjöbasis Markus Grönblad, Kustbevakningen Monalisa Ulf Svedberg, Sjöfartsverket EFFSHIP Bengt Ramne, Scandinaos Ergoship människans behov i centrum Ordförande: Margareta Lützhöft, Chalmers 3D-sjökort Thomas Porathe, Chalmers Maritima systemsimuleringar Håkan Hasewinkel, Chalmers/LiU Sally Ståhl, Chalmers/LiU Sjöräddningen - en metaorganisation Lisa Dahlqvist, Chalmers/LiU Dynamisk navigering presentation av doktorandprojekt Fredrik Forsman, SSRS Maskinrum, kontrollrum, sjöingenjörer Monica Lundh, Chalmers Flyget och framtiden efter jubileumsåret Ordförande: Henrik Littorin, Svedavia Sverige behöver ett konkurrenskraftigt flygtransportsystem Lena Micko, Svenskt Flyg LFV utvecklar det europeiska luftrummet för bättre effektivitet och miljö Thomas Allard, LVF Nya flygmotorer en möjlighet för Sverige att minska flygets globala utsläpp Ulf Palmnäs, Volvo Aero Flyget och framtiden efter jubileumsåret (forts) Ordförande: Henrik Littorin, Svedavia Hur blev Stockholm-Skavsta Sveriges tredje största flygplats? Och vad betyder Ostlänken för Skavstas framtid? Dot Gade Kulovuori, Stockholm Skavsta Airport Så förändras reseprocessen för framtidens flygresenär Lars Forssell, Swedavia SAS arbete för hållbar utveckling Lars Andersen Resare, SAS Nya tåg för framtidens resande Ordförande: Markus Fellesson, Karlstads universitet Höghastighetståg ur ett internationellt industriperspektiv Staffan Håkanson, Swedtrain High Speed Rail, what can Sweden learn from Japan? Alistair Dormer, Hitachi Rail Europe Ltd Passagerarna ställer allt högre krav på tillgänglighet och komfort på nya regionaltåg Christer Högström, Bombardier Gröna tåget lönsamt, attraktivt snabbtåg Oskar Fröidh, KTH Effekter av höghastighetståg Ordförande: Åsa Vagland, VINNOVA Höghastighetsjärnvägars potential att minska utsläppen av växthusgaser Europabanan ur ett livscykelperspektiv Jonas Åkerman, KTH Klimateffekter av höghastighetsbanor - en känslighetsanalys Jonas Westin, KTH Kan vi prognosera resandet med höghastighetståg? Sampers i ett internationellt perspektiv Maria Börjesson, KTH Nya modeller för höghastighetstågsutvärdering Staffan Algers, KTH 6 7

5 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari IVA-projektet Transport 2030 förslag till ett forum för strategiutveckling i transportsektorn Ordförande: Ulrika Francke, Tyréns AB Behovet av gemensamma strategier Torbjörn Suneson, Trafikverket Förslaget: Ett svenskt forum Ove Pettersson, Vinnova Ett industriellt perspektiv Lars-Göran Rosengren, Volvo Technology AB Akademins perspektiv Annika Stensson-Trigell, KTH Transportforskningsutredningens bedömning och förslag Jan Nylander, Transportforskningsutredningen Strategiutveckling i transportsektorn - en politisk kommentar Håkan Jansson, Näringsdepartementet Session 4 Spegelsalen Session 5 Spegelsalen Kompetensbehov inom väg- och trafikområdet idag och imorgon Ordförande: Christer Ljungberg, Trafiktekniska föreningen Inledning: Charlotta Johansson, LTU Dagens utbildning inom väg- och trafikområdet Charlotta Johansson, LTU Kompetensbehov inom väg- och trafikområdet, idag och imorgon Paulina Eriksson, Trafiktekniska föreningen Trafikverkets framtida behov av personal Margareta Wuopio, Trafikverket Så här ser rekryteringsläget ut inom branschen NN, Mercuri Urval Paneldiskussion på temat kompetensförsörjning Nationell strategisk planering Ordförande: Lars Westin, Umeå universitet Måluppföljning enklare, bredare och djupare Anders Brandén Klang, Trafikanalys Översynen av EU:s energiskattedirektiv effekter på transportpolitiken? Magnus Nilsson, European Federation for Transport and Environment Vägavgifter som transportpolitiska styrmedel Marie Karlsson, Sweco Infrastructure AB Transportindikatorers politiske anvendelse og indflydelse Claus Hedegaard Sörensen, Danmarks Tekniske Universitet Session 6 Sal Sonaten Infrastruktur och regional utveckling Ordförande: Lars Westin, Umeå universitet Infrastrukturinvesteringar, regionala effekter och politisk makt Lars Westin, Umeå universitet Ingen skillnad i årliga körlängder mellan tätortsbilister i norr och i söder Rickard Wall, Trafikanalys Dynamiska effekter av Öresundsbron Ioannis Tikoudis, KTH Tillgänglighet och fastighetspriser Krister Sandberg, Trafikanalys Samhällsekonomisk analys Ordförande: Maria Börjesson, KTH Hur påverkar samhällsekonomiska kalkyler investeringsbeslut? Jonas Eliasson, KTH Hur säkra är de samhällsekonomiska kalkylerna? Mattias Lundberg, KTH Kollektivtrafikens långsiktiga samhällsnytta fallstudie Stockholms tunnelbana Maria Börjesson, KTH Är ekonomiska styrmedel samhällsekonomiskt lönsamma? Matts Andersson, WSP Analys & Strategi AB Session 7 Sal Operetten Samhällsekonomisk analys (forts) Ordförande: Jonas Eliasson, KTH Värdering av restidsosäkerhet i kollektivtrafik Jonas Eliasson, KTH Marginalkostnaden för publika medel i allmän jämvikt Marcus Sundberg, KTH Miljökvalitetsnormer för luft och samhällsekonomi Roger Pyddoke, VTI Avvägning faktisk tid mot miljöintrång fallstudie om Hamnleden i Halmstad Stefan Grudemo, Trafikverket Pernilla Ivehammar, LiU Omställning Göteborg Ordförande: Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund Regional strategi trängselskatt och infrastrukturpaket Ylva Löf, Göteborgsregionens kommunalförbund Uthållig tillväxt hur når vi målen? Henrik Einarsson, Business Region Göteborg, Ann-Louise Hohlfält, Göteborgs Stad Nya möjligheter Vision Centrala Älvstaden Svante Sjöstedt, Göteborgs Stad Regionförstoring jämställdhet, segregation och generationsväxling Kerstin Elias, Göteborgsregionens kommunalförbund Session 8 Sal Musikalen Förbifart Stockholm Ordförande: Louise Melander, Trafikverket Aktuellt i Förbifart Stockholm syfte, risker, möjligheter Riggert Anderson, Trafikverket Arkitektur och gestaltning under och ovan jord Mats Broman, Trafikverket Så gör vi miljökonsekvensbeskrivningen tillgänglig Thomas Zaring, Trafikverket Hur påverkas säkerhet och mänskligt beteende i ett komplext trafiksystem? Anders Lindgren, MTO Säkerhet Hantering av miljökonsekvenser Marie Westin, Trafikverket 8 9

6 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Session 9 Klostersalen Session 10 Sal Kulturen Session 12 Sal Jupiter Parkering i en attraktiv stad Ordförande: Roger Johansson, Sweco AB Parkering i en attraktiv stad, en prioriteringsfråga Roger Johansson, Sweco AB Stadsbyggande, transportsystem och parkering måste hänga ihop Mattias Bjellvi, Sabina Andersson, Halmstad kommun Parkeringspolicy i vardagen - för planeraren vid detaljplaner och bygglov Carolin Folkeson, Göteborgs stad Parkeringspolicy i vardagen för väghållaren på gatumark Hans Magnusson, Göteborgs stad Parkeringspolicy i vardagen för den kommunala parkeringsaktören Jonas Nilson, Göteborgs stads parkering AB God tillgänglighet till staden genom balanserad tillgång, placering och reglering av parkering Göran Persson, Helsingborg kommun Parkeringsanläggningar tillgång, utformning och effekt Ordförande: Per Eneroth, Tyréns AB Parkering som stöd för stadskärnans utveckling Olle Anderberg, Tyréns AB Större parkeringsanläggningar Per Eneroth, Tyréns AB Infartsparkering Jesper Skiöld, Atkins AB Kantstensparkering hur påverkar det trafiksäkerheten? Emma Holgersson, Tyréns AB Parkeringstal och kostnader Sabine Saracco, Grontmij AB Behov av forskning och nya handböcker Paneldiskussion Snabb anpassning av transportsystemet till minskad olja Ordförande: Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic AB Svensk sårbarhet och beredskap inför mindre eller dyrare olja Christer Ljungberg, Trivector Traffic AB Vad vi lärt av flygstoppet och andra internationella erfarenheter Karin Neergaard, Trivector Traffic AB Potentialen för olika typer av åtgärder och transporter Christer Ljungberg, Trivector Traffic AB Potentialen att spara bränsle genom snabbt införande av nya hastighetsgränser Eva Ericsson, WSP AB Åtgärder som snabbt kan ge effekt på oljeanvändningen Karin Neergaard, Trivector Traffic AB Hur passar dessa snabba lösningar för viktiga utmaningar i det lite längre perspektivet? Jamil Khan, LTH Session 11 Sal Kulturen Inducerad trafikefterfrågan och dess konsekvenser Ordförande: Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic AB Att hantera inducerad trafikefterfrågan Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic AB Hur inducerad trafik hanteras i modellerna Matts Andersson, WSP AB Ny metod för att hantera inducerad trafikefterfrågan i EVA-modellen Monica Lundin, TFK SAMPERS och inducerad trafikefterfrågan två fallstudier Kerstin Pettersson, WSP AB Förslag på sannolikhetsmodell för att hantera långsiktiga mark- och lokaliseringseffekter Anders Hagson, Chalmers Inducerad trafikefterfrågan i svensk vägplaneringsprocess och rekommendationer för en bättre process Jesper Nordlund, Trivector Traffic AB Modellutveckling Ordförande: Jan Lundgren, LiU Analytiska trafikmodeller för cirkulationsplatser med gång- och cykeltrafik Astrid Bergman, Trivector Traffic AB Revidering av VQ-samband för vägar med 100 km/h Johan Olstam, VTI Metodutveckling för analys av flaskhalsar i tätortsmiljö helhetsperspektiv Anders Sjöholm, Hamid Rezaie, Ramböll AB Samhällsrelevans av trängselmått: framkomlighet och avgaser Carlos Moran, KTH Modellutveckling (forts) Ordförande: Lars-Göran Mattsson, KTH Tester av parallella beräkningar i Sampers Daniel Jonsson, KTH Möjligheter att kombinera persontransportmodeller Kjell Jansson, KTH Ännu fler möjligheter att förbättra modelleringen av långväga resande i Sampers Staffan Algers, KTH Ruttval i modell och verklighet erfarenheter från trängselskatteutredningen i Göteborg Karin Brundell-Freij, WSP, Helena Sjöstrand, Sweco 10 11

7 Dag 1 12 januari Trafikplanering Ordförande: Lars-Göran Mattsson, KTH Verktyg för dynamiska trafikalstringstal Emeli Adell, Trivector Traffic AB Trafikteknisk datamining Svante Berg, Ramböll AB Trafik- och transportarbete för samtliga trafikslag Krister Sandberg, Trafikanalys Att arbeta med barnkonsekvensanalys tre fall från verkligheten Terese Höög Wall, Grontmij AB Session 13 Sal Tellus Trafikplanering (forts) Ordförande: Per-Olof Larsson-Kråik, Trafikverket Så lämnas stafettpinnen vidare i infrastrukturplaneringen målstyrning i kommun och region Joanna Dickinson, Hanna Wennberg, Trivector Traffic AB Samverkansprocesser, samråd och dialog i trafikprojekt Kristina L Nilsson, LTU Kommunal nytta med standard och lokalt vägnät Henrik Östman, Tekis AB Konkretisering av driftaspekter vid trafikplanering en förutsättning för trafiksäker hastighetsdämpning Anna Jägemalm, Christina Lundqvist, Tyréns AB Tillgänglighetsarbetet fortsätter Ordförande: Bertil Magnusson, Trafikverket Metoder och arbetssätt för en bättre tillgänglighet som genomförts i Skåne inom Trafikverket Region Syd Eva Holmquist, Trafikverket, Oscar Grönvall, Tyréns AB Tilltalande tillgänglighet Lise Hellström, Landskapslaget AB AKTA - Anropsbaserte kollektivtrafikktjenster for alle Steinar Simonsen, Statens Vegvesen, Norge Vad har vi lärt oss om flexbusstrafik under 14 år? Yngve Westerlund, Yngve Westerlund Konsult AB Trafikverket om tillgänglig kollektivtrafik Vad utlovades? Hur långt hann vi? Vad händer? Lena Lingqvist, Liza Jakobsson, Trafikverket Session 14 Sal Solot Utforma för synsvaga och blinda personer Ordförande: Bertil Magnusson, Trafikverket Råd om utformning utifrån behov hos personer med synnedsättning Mai Almén, Hinderfri Design Att vara blind på passage och perrong Emma Newman, Vectura AB Trygghet och tillgänglighet i stationsmiljö Cecilia Hagberg, Sweco AB Synskadade i cirkulationsplatser Lisa Sakshaug, Tyréns AB Diskussion tillgänglighet i praktiken RAMBÖLL TAR DIG HELA VÄGEN Att utforma framtidens trafiksystem är en stor utmaning. Ramböll har en samlad expertis inom trafiksäkerhet, trafikplanering, trafik- och transportanalys samt miljö. Vi föreläser på följande sessioner: Session 12 Metodutveckling för analys av flaskhalsar i tätortsmiljö helhetsperspektiv Session 13 Trafikteknisk datamining Session 25 Godstransportprognoser och analyser för Öresunds - regionen med hjälp av GORM-modellen Session 42 Effektbedömning av stationslokalisering utifrån tillgänglighetsmodellering Session 45 Gångbart samhälle om gångnätsanalyser och delade gaturum Session 53 Spridningsberäkningar av luftkvalitet i gatumiljön Session 56 Cykling och gående vid större vägar Session 60 Sprickmätning i funktionskontrakt Välkommen att besöka oss på monterplats 23 och

8 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari vägen till ett effektivt transportsystem Hittar du på Elmia NORDiC Rail OCH Elmia FutuRE transport 4 6 OktOber 2011 Givande möte i planeringen Ordförande: Martin Storm, Boverket Kollektivtrafikstråk i översiktsplaneringen Kalle Alexandersson, Karlstad kommun 8 pilotprojekt för bättre PBL-tillämpning Kerstin Hugne, Boverket Nya PBL ta vara på möjligheterna! Pernilla Knutsson, Näringsdepartementet Diskussion Session 15 Sal Operan Givande möte i planeringen (forts) Ordförande: Martin Storm, Boverket Samordna planeringen! Fredrik Meurman, Boverket Bilder från Sverige 2010 Jon Resmark, Boverket Trafikbuller i ny bebyggelse av trafikbuller? Magnus Lindqvist, Boverket Gestaltning för hållbar stadsutveckling Lena Dübeck, Boverket Diskussion Session 16 Pelarsalen R e s e n ä re r i t ra fi ksys t e m e t Ordförande: Margareta Friman, Karlstads universitet Förares möjligheter att ge god åkkomfort i kollektivtrafiken Karl Kottenhoff, KTH RESPEKT En transportslagsövergripande jämförelse av resenärsperspektivet i kollektivtrafiken Anna-Lena Elmquist, TFK Smart navigering - hur påverkar det beteendet i trafiken? Gunnar Lind, Movea Trafikkonsult AB Strategier för ett ökat gående och cyklande David Lindelöw, LTH KOLLA kollektivtrafik för alla; så gick det Eva Rödsta, Göteborgs kommun

9 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Session 17 Sal Studion Session 18 Sal 6:an Session 19 Sal 2:an Session 20 Sal 7:an Utvecklingsmöjligheter för skolskjuts Ordförande: Einar Tufvesson, Trafikverket Skolskjutsolyckor, vad vet vi och hur ser det ut i Europa? Anna Anund, VTI Safeway2School inkl. presentation av SeeMe och förarstödslösningen Samuel Vestlin, Amparo Solutions Skolskjutsskyltens framtid Anna Anund, VTI Barn, förare och beslutsfattares tankar kring skolskjuts Katarina Appeltofft, Trafikverket Utvecklingsmöjligheter för skolskjuts (forts) Ordförande: Einar Tufvesson, Trafikverket Vem tar ansvar för våra barn mellan hemmet och skolan? Tania Dukic, VTI Säkra skolvägar i praktiken? Fall från verkligheten i Sundbyberg och Stockholms stad Lovisa Strandlund, Grontmij AB 30-regeln vad är på G kommande år? Åsa Viklund, Trafikverket Hållplatsinventering och riskbedömning Anders Arvelius, Trafikverket Hur färdas barn i bil 2010? Rickard Cosini, NTF, Susanne Gustafsson, VTI Trafiksäkerhetsanalyser Ordförande: VTI Trafikverkets hastighetsindex Gösta Forsman, Trafikverket Utvärdering av Polisens nya arbetssätt med hastighetskontroller Daniel Qvarnström, NTF Rolf Högberg, Polisen Speed level at accident locations and severity outcome for pedestrians and bicyclists Höskuldur Gudjonsson, LTH Effektsamband för gåendes och cyklisters säkerhet Thomas Jonsson, LTH Fotgängarskador betydelse av drift och underhåll Gudrun Öberg, VTI Trafiksäkerhetsanalyser (forts) Ordförande: András Várhelyi, LTH Säkerheten i samband med en bussresa risker och konsekvenser Bengt Holmberg, LTH Improving safety for motorbikes and mopeds - interim results from an analysis of the Finnish in-depth database on fatal accidents Lars Leden, LTU Traffic Safety 2025 research programme in Finland - Analysis tool for accident databases as an example of products Harri Peltola, VTT, Finland Assessment of injury risk in collisions with road barriers Hawzheen Karim, Högskolan Dalarna Bältesanvändningen i dödsolyckor Kenneth Svensson, Trafikverket Vilt i trafiken Mats Lindqvist, Älgskadefondsföreningen Förarstödssystem Ordförande: Magnus Hjälmdahl/ Jan Andersson, VTI Adaptivt informationssystem för säkra lastbilstransporter i Europa en simulatorstudie Jan Andersson, VTI Resultat från funktionstester av aktiva säkerhetssystem på provbana: ESC, FCW och LDW Fredrik Bruzelius, VTI Bilägares erfarenheter av ACC, FCW och LDW resultat från fokusgruppsstudier Niklas Strand, VTI Emergency Lane Assist - ett autonomt system för undvikande av frontalkollisioner Martin Fischer, VTI Sim4 en realistisk körsimulator för studier med avancerade förarstödssystem Martin Fischer, VTI Utveckling av förarmodeller för datorsimulerad testning av förarstödssystem VTI Förarstödssystem (forts) Ordförande: Lena Nilsson, VTI Driver Acceptance of Pedestrian Alerts by an Active Safety System Jan-Erik Källhammer, Autoliv Research AB Utveckling av morgondagens alkolås utan munstycke Tomas Jonsson, MHF Test Lab, Annika Kaisdotter Andersson, Mälardalens högskola /Höks Instrument AB Det nya svenska alkolåsprogrammet en milstolpe för trafiknykterheten Lars Olov Sjöström, MHF, Olof Stenlund, Transportstyrelsen Säkerhet genom förarfokus Claes Åkerlund, Scania CV AB Väghållar- och myndighetsansvar Ordförande: Åke Larsson, Transportstyrelsen Ny vägsäkerhetslag Per Öhgren, Transportstyrelsen Trafikolycksutfall i ytterkurvor med negativ skevning - en fallstudie på E4 Hälsingekusten Johan Granlund, Vectura AB Tunnelsäkerhet ur ett samhällsekonomiskt och planprocessmässigt perspektiv Sirje Pädam, Katharina Nyberg, WSP Analys & Strategi AB Obehörigt spårbeträdande Sara Karlsson, Ola Wilhelmsson, Sweco Infrastructure AB Bør vei-eier ha et juridisk ansvar for sine veier? Per A Løken, SikkerTrafikk.no Trafikanten Session 21 Sal 7:an Ordförande: Maria Nordqvist, SMC Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet resultat från en enkätstudie Nils Petter Gregersen, NTF Bältesanvändning i buss Mats Johansson, Orustrafiken AB Motorcyklisters syn på trafiksäkerhet resultat från en nationell enkätstudie Nils Petter Gregersen, NTF Undersökning bland motorcyklister om trafiksäkerhet och fortbildning Jesper Christensen, SMC Ta det piano i trafiken nya tongångar i Vellinge kommun Annette Bengtsson, Vellinge kommun Interaktion förarstödssystem / autonomt aktiverade säkerhetssystem Anders Eugensson, Volvo Personvagnar 16 17

10 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Session 22 Wallenbergssalen Östergötlands länsmuseum Session 23 Sal Hagdahl Radisson Blu Hotel Session 24 Sal Charles Radisson Blu Hotel Session 25 Sal 8:an Hur ska trafikslagsövergripande ITS införas i Sverige? Ordförande: Alf Petterson, Trafikverket Svenska genomförandet ITS-rådets syfte och mål Hans Rode, Trafikverket Vad innebär ITS-direktivet och hur påverkar det oss? Mari-Louise Lundgren, Trafikverket Vad sker i Sverige tillsammans med alla aktörer? Björn Vahlström, Trafikverket Vad görs för resenärerna hur samlar sig en ny bransch kring interoperabilitet? Sören Belin, Svensk kollektivtrafik Några väsentliga legala förutsättningar den svenska modellen några user case Samuel Henningsson, NetPort.Karlshamn AB Per Andersson, Ericsson ITS och tunnlar Ordförande: Ruggero Ceci, Trafikverket Tunnelutformningens effekter på körprestation - resultat från en simulatorstudie i ViP Chris Patten, VTI Kan ITS bidra till att förhindra distraktion, uttråkning och trötthet vid körning i tunnel? Katja Kircher, VTI Trafikledningscentralernas betydelse för säkerheten i tunnlar Arne Brodin, Faveo Projektledning AB Erfarenheter med bäring på ITS från bränder i Södra länken m.fl. tunnlar Bo Wahlström, Faveo Projektledning AB Utökade krav på ITS-systemen i säkerhetskritiska anläggningar Peter Lindblad, Trafikverket Access control to improve safety in tunnels David Rylander, Volvo Technology Elbilens möjligheter och utmaningar Ordförande: Pär Gustafsson, Trafikverket Hur snåla är miljöbilarna? Mats-Ola Larsson, Miljöinfo AB Elbilar när kommer de? Anders Norén, Bil Sweden Erfarenheter av storskalig användning av elfordon sedan mer än 30 år tillbaka Per Liljeblad, Lennart Alfons, Posten AB Svensk teknikupphandling av eldrivna fordon Eva Sunnerstedt, Stockholms stad Den svenska bilparkens framtida sammansättning Ordförande: Lars Nilsson, Trafikverket Den nuvarande bilparkens sammansättning Håkan Johansson, Trafikverket Styrmedel som hittills använts i Sverige i syfte att påverka konsumenternas val av nya bilar Désirée Nilsson, Trafikanalys Framtida styrmedel som påverkar fordonsparken i Sverige och Europa Per Kågeson, KTH Vidareutveckling av den svenska bilparksmodellen Muriel Hugosson, Shiva Habibi, KTH Mobility Management i byggfasen Inledning: Jesper Johansson, WSP Analys & Strategi AB Mobility management vid ombyggnaden av E18 Hjulsta-Kista Pernilla Wistrand, Trafikverket Mobility Management vid ombyggnaden av väg 155 Lisa Öberg, Trafikverket CERO Hållbara strategier för att sätta och nå mål för minskat resande hos organisationer Markus Robért, KTH Resultat och erfarenheter av att jobba med CERO Joel Edding, Huddinge kommun Nya krav och metoder för mer miljöeffektiva entreprenadarbeten Ordförande: Anders Roth, Göteborgs stad Nya grepp i miljökrav vid entreprenadupphandlingar Marie Johansson, Sören Dahlén, Trafikverket Pilotprojekt kring Gröna Anbud Maria Losman, Ecoplan Nya miljökrav - effekter och möjligheter för entreprenörerna Åsa Källvik, Maskinentreprenörerna Energieffektivisering av entreprenadarbeten och mätteknisk utrusning Ulrika Franzén, Sweco Infrastructure AB Umeåprojektet satsar på energieffektivt vägbyggande Jesper Klefsjö, Trafikverket, Elin Skogens, Esam AB Makronivå Ordförande: Maud Göthe-Lundgren, VTI Varuflöden i Sverige 2009 Fredrik Söderbaum, Trafikanalys Efterfrågematriser för lastbilar från Samgods till regionala modeller Henrik Edwards, Vectura AB Godstransportprognoser och analyser för Öresundsregionen med hjälp av GORM-modellen John McDaniel, Ramböll AB Kombination av simuleringsmodeller för förbättrad analys av åtgärders effekt på transportsystem Linda Ramstedt, Vectura AB A f f ä r s m o d e l l e r f ö r h å l l b a r l o g i s t i k Ordförande: Maria Björklund, LiU Utveckling och prissättning av miljölogistikerbjudandet Karin Isaksson, LiU Logistikföretagens miljöerbjudanden och varuägarnas önskemål matchar de? Uni Martinsen, LiU Logistikföretagens miljöarbete och erbjudanden ur ett resursperspektiv Christina Maack, LiU Miljömässigt slöseri inom kollektivtrafiken Helene Lidestam, LiU Framtidens citylogistik Mats Abrahamsson, LiU Mätning och fördelning av emissioner i logistiksystem en fråga om perspektiv? Maria Huge Brodin, LiU 18 19

11 Dag 1 12 januari Dag 1 12 januari Intermodala godstransporter Ordförande: Peter Bark, TFK Förstudie Transporteffektivitet Sofia Ohnell, Volvo Logistics AB Pendeltrafik för flyggods på järnväg. En systemansats med omlastningsproblematik i fokus Rikard Jonsson, TFK IT-stöd för planering av intermodala transporter Johan Holmgren, BTH Logistiska åtgärder för koldioxidsnåla godstransporter i Sverige 2020 effekter, sannolikhet och hinder för genomförande Henrik Pålsson, LTH Citylogistik Session 26 Sal 5:an Ordförande: Jerker Sjögren, Näringsdepartementet Handlingsplan för logistik och godstransporter: city-logistik i ett nationellt perspektiv Jerker Sjögren, Näringsdepartementet Intermodala distributionssystem för livsmedel Fredrik Bärthel, TFK, Jonas Flodén, GU Hållbara transportlösningar för dagligvarusektorn Janni Jensen, TFK TransOpt transportoptimering för byggprojekt Robert Rydell, Logica Sverige AB Miljöanpassat fordonskoncept för effektivare varudistribution Peter Bark, TFK Klimatförändring - risker och åtgärder för väg och järnväg Ordförande: Åsa Lindgren, Trafikverket Dagens riskinventeringar Bo Kristoffersson, Trafikverket Naturolyckor i ett förändrat klimat risker och anpassning. Jan Fallsvik, SGI Ny höjddatamodell för identifiering av riskobjekt Håkan Nordlander, Trafikverket Kan negativt vara positivt för siltslänters stabilitet vid förväntade klimatförändringar? Peter Zackrisson, Bo Westerberg, SGI Guidebok för riskhantering RIMAROCC Bo Lind, SGI Identifiering av översvämmningskänsliga vägavsnitt Fredrik Hellman, VTI Session 27 Sal 1:an Klimatanpassning och vägkonstruktion Ordförande: Håkan Westerlund, KTH Förbättrat lokalt vinterindex för utvärdering av uh-behov och anpassningskostnader i skilda klimatförändringsscenarios Torbjörn Gustavsson, GU Klimatanpassning av vägavvattning och -dränering Zahra Kalantari, KTH Hur kan ITS användas för road management? Jörgen Bogren, GU Implementering av ny kunskap för energieffektivare väghållning (INKEV) slutredovisning Svante Berg, Ramböll AB Är vinterdriften av vägarna energieffektiv? Lina Nordin, GU Klimatanpassning och vägkonstruktion Sigurdur Erlingsson, VTI Bitumen och vägbeläggningar Ordförande: Gunilla Franzén, VTI Bioprodukter som ersättning för fossilt bitumen. Nuläget och utmaningar Björn Kalman, VTI Bitumen wax and physical hardening Xiaohu Lu, Nynäs Evaluation of Statistical Validity of Some Asphalt Binder Grade Systems Carl Christian Thodesen, SINTEF Confined Tests on Asphalt Concrete Mixtures Krishna Prapoorna Biligiri, VTI Databas över provvägar Leif Viman, VTI Session 28 Sal 4:an Resurssnåla vägbeläggningar Ordförande: Mats Wendel, Trafikverket Utveckling av tankbeläggningar Torbjörn Jacobson, Trafikverket Erfarenheter från halvvarma beläggningar Mattias Jonasson, PEAB Föryngrad returasfalt för ökad återvinning Per Tyllgren, Skanska Miljöanpassade asfaltbeläggningar Roger Lundberg, NCC Teknik och material för hållbara beläggningar Sven Fahlström, Nynäs Hydrauliska filler som beständighetsförbättrare i asfalt Jonas Ekblad, NCC 20 21

12 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Genom att ta emot realtidsdata via sensorer kan Singapore förutse trafikscenarion med 90% exakthet. Smartare vägar öppnar flaskhalsar. Tack vare ett dynamiskt system av vägtullar har trafiken i Stockholms innerstad minskat med 20%. Smartare städer minskar utsläppen. Smartare transport I en smart stad minskar trängseln, inte trafiken. IBM hjälpte Stockholm att utveckla och införa ett trängselskattesystem. Nästa steg mot en smartare stad är att tillsammans med KTH lösa problem i trafiken innan de uppstår. Varmt väl kommen till vår monter 16 på Transportforum där vi berättar mer. ensmartareplanet.se/category/smartare-transport Transportforum 2011 Dag 2 13 januari Sjöfart i ett miljöanpassat transportsystem Ordförande: Per Ekberg, Sjöfartsverket Sjöfart i ett miljöanpassat transportsystem Johan Woxenius, Göteborgs universitet Fossila bränslen, biobränslen eller vätgas som framtidens fartygsbränsle? Resultat från en energisystemmodell Maria Grahn, SP/Chalmers Miljö/ecodriwing Hulda Winnes, Chalmers ECA och effekterna av NO x -reglerna Per Kågeson, KTH Samhällsekonomin Anders Ljungberg, Trafikverket Session 29 Sal Duetten Närsjöfart inrikes sjöfart: ett brett perspektiv Ordförande: Arne Welin, Skärgårdsredarna Närsjöfartens utvecklingsmöjligheter Kent Lumsden, Chalmers Skärgårdstrafikens utmaningar Arne Welin, Skärgårdsredarna Kvalitetsutnyttjande i närsjöfarten Linda Styhre, SSPA Göta älv/vänersjöfart Per-Erik Holmberg, Viktoriainstitutet 22 23

13 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 30 Spegelsalen Session 31 Sal Operan Kapacitet och simulering av järnvägstrafik Ordförande: Magnus Wahlborg, Trafikverket KTH Järnvägsgruppens program för kapacitetsanalys och simulering Bo-Lennart Nelldal, KTH Hur påverkar tidtabellen trafikens punktlighet? Anders Lindfeldt, KTH Hur kan simulering användas vid tidtabellskonstruktion? Hans Sipilä, KTH Samspelseffekter av kapacitetsinvesteringar på enkelspår Sanna Eveby, KTH Modeller för att analysera samband mellan infrastruktur och trafik Olov Lindfeldt, KTH Hur många tåg kan man köra? En analys av teoretisk och praktisk kapacitet Bo-Lennart Nelldal, KTH Järnväg: Framtidens system för trafikplanering och trafikstyrning Ordförande: Hans Dahlberg, Trafikverket System för järnvägens framtida operativa styrning Bengt Sandblad, Uppsala universitet Successiv tilldelning ett nytt sätt att planera tågtrafik Martin Aronsson, SICS Robusta tidtabeller för effektiv operativ omplanering av järnvägstrafik vid störningar Johanna Törnquist Krasemann, Blekinge tekniska högskola/liu Tågunderhåll och samhällsnytta - utformning och affärsmodeller för framtidens underhållsdepåer Ordförande: Daniel Daagarsson, Jernhusen Hur Östgötatrafiken tryggar sitt långsiktiga tågunderhåll Paul Håkansson, Östgötatrafiken Never in my backyard drivkrafterna och utmaningen i att lägga en underhållsdepå inom kommunen Urban Widmark, Hässleholms kommun Från låda till landmärke vinnaren av parallellt uppdrag för framtidens depå presenterar tankar och visioner Björn Edström, Malmström Edström Arkitekter Produktutveckling av moderna tåg ändrar förutsättningarna för underhållet och ställer krav på ny depåutformning Per Öster, Alstom Rapport om behov och nya affärsmodeller för underhållet av godslok och vagnar Johanna Iivarinen, Jernhusen Sammanfattning och frågestund med föreläsarna Daniel Daagarsson, Jernhusen Järnväg: Resenären värderar Ordförande: Ann Wiberg, Jernhusen Nöjda resenärer ombord Christina Paulin, SJ, Christer Helsing, Mind research Resenärer tycker om attraktiva stationsområden Åsa Dahl, Johanna Nilsson, Jernhusen Företagskundernas perspektiv på tjänsteresor med tåg Per Gustafson, Gunilla Bergström Casinowsky, Uppsala universitet Bättre trafikinformation med resenärernas hjälp Thomas Samuelsson, Prifloat AB Järnvägens marginalkostnader Ordförande: Mats Andersson, VTI Introduktion Mats Andersson, VTI Drift och underhåll samt reinvesteringar Åsa Wikberg, VTI Förseningsrisker Lena Wieweg, VTI Värdering och prissättning av järnvägsbuller Jan-Erik Swärdh, Mikael Ögren, VTI Prissättningsscenarier Lena Wieweg, VTI Konkurrens på järnväg Ordförande: Gunnar Alexandersson Konkurrens på spåren Västkustbanan Oskar Fröidh, KTH, Camilla Byström och Lotta Schmidt, WSP Analys & Strategi Transportstyrelsens marknadstillsyn över järnvägen Stefan Pettersson, Railrex Konkurrens eller samverkan i långväga persontrafik en jämförelse mellan Sverige och Norge Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan i Stockholm Energioptimering och rättidighet med CATO på Malmbanan Martin Joborn, Transrail 24 25

14 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 32 Sal Musikalen Medfinansiering av infrastruktur Ordförande: Hjalmar Strömberg, Trafikverket Projektintroduktion; finns ett samband mellan infrastruktur och tillväxt? Jörgen Lindell, Tillväxtverket Finansiering av infrastrukturbyggande i Sverige och kommunala erfarenheter Susanne Ingo, Trafikverket, Anna Anderman, SKL Hur finansieras, ägs och förvaltas ett effektivt infrastruktursystem? Björn Hasselgren, Trafikverket Vad säger teorier om värdeskapande finns det skäl att ompröva traditionella föreställningar om infrastrukturbyggande och finansiering? Jacob Witzell, KTH Svensk medfinansiering i praktiken svenska och internationella erfarenheter Bo Malmsten, Göran Cars, KTH Debatt Föreläsare och Nils Gunnar Billinger Nytt planeringssystem för prioritering och finansiering av åtgärder Ordförande: Hjalmar Strömberg, Trafikverket Nytt planeringssystem - de viktigaste delarna i förslaget Peter Huledal, Trafikverket Kunskap och modeller för långsiktig planering i riktning mot ett hållbart transportsystem Malin Andersson, Trafikverket Hur påverkas den regionala och lokala arenan av nytt planeringssystem? Anna Anderman, SKL Ska nationalekonomiska utgångspunkter vara styrande och hur? Gunnar Lindberg, VTI Debatt: Hur kan planeringen leda fram till effektivare åtgärder? Hur påverkar finansieringsformerna planering, partnerskap och effektivitet? Föreläsare, Göran Cars och Nils Gunnar Billinger Session 33 Pelarsalen Godstransporter Ordförande: Inge Vierth, VTI Internationell ekonomi, utrikeshandel och svenska godstransporter Désirée Nilsson, Magnus Johansson, Trafikanalys Uppföljning av konkurrensutsättningen av godstransporter på järnväg i Sverige Inge Vierth, VTI Vad skulle likabehandling av trafikslagen innebära för kustsjöfarten? Per Kågeson, KTH Ekonomiska styrmedel inom transportsektorn och deras överföringseffekter mellan trafikslagen på godssidan Niclas Damsgaard, Pöyry 26 27

15 Dag 2 13 januari NORDISK Dag 2 13 januari NORDISK INFRASTRUKTUR NR 6/2010 NORDISK Infrastruktur Geomatik tysk järnväg SAtSAr I öst Sveriges SpårvagnSStäder SammanStrålade Högtryck i Stockholms trafiktunnlar Smartare och grönare lösningar i kommunal trafikplanering Ordförande: Anders Karlström, KTH Stadsrummens mått - Ytsnålare trafiklösningar i tätort Roger Johansson, Sweco Ett klimatsmart Örebro och vägen dit Per Elvingson, Örebro kommun H+, ny form av samverkan Torgny Johansson, Helsingborgs stad Bygga stad nära hamn och farligt gods Malin Rizell, Helsingborgs stad Pris 120 kr ink. moms Nr BUSSBRANSCHEN tog plats på Persontrafik SENASTE NYTT PÅ NIS610.indd Session 34 Sal Kulturen helhetsgrepp om branschen Nordisk Infrastruktur är Sveriges ledande publikation vad gäller samhällsbyggnad. Vi helhetsbevakar Nordeuropas tranportoch kommunikationssektor. Vi bevakar vad som händer inom och med regionens järnvägar, vägar, flyg, hamn- och sjöfart, transport och logistik. Tunnlar, broar, stadsbyggnad, kollektiv-trafik, IToch telekommunikation. Helt enkelt allt som inryms inom begreppet infrastruktur. Vi bedriver kontinuerlig bevakning av de stora infrastrukturprojekten i Norden, där vi konkret beskriver vad som händer i byggnads-processen. Vi är TS-kontrollerade och medlemmar i Sveriges Tidskrifter. Mediapartner till: Session 35 Sal Solot Samhällsekonomi drift och underhåll Ordförande: Anders Ljungberg, Trafikverket Trafikverkets förutsättningar och strategi för utveckling av samhällsekonomisk bedömning av DoU Kenneth Natanaelsson, Trafikverket Studie av trafikanternas komfortvärdering Camilla Byström, Jan Berglöf, WSP DoU-insatsernas effekter på de fel som uppstår på järnvägen Mats Andersson, VTI Infrastrukturens påverkan på de fel som uppstår på järnvägen Stina Hedström, Christer Persson, WSP Tema Vintermodellen Framkomlighetsmodellen Anna Arvidsson, VTI Trängselskatt Ordförande: Per Norman, VINNOVA Så blir trängselskatten i Göteborg Per Bergström Jonsson, Trafikverket Design av avgiftssystem i Sverige och Vietnam Dirk van Amelsfort, WSP Analys & Strategi AB Vad påverkar fördelningseffekterna av en trängselavgift? En analys av mellanliggande faktorer vid Stockholmsförsöket Joel Franklin, KTH Fem år med trängselskatt effekter på trafik, miljöbilar och acceptans Muriel Hugosson, KTH Trafikstyrning och vägavgifter Ordförande: Marianne Nyberg, Trafikverket Svenska vägavgifter i ett europeiskt ramverk Lars Carlsson, Transportstyrelsen Hantering av utländska fordon i svenska vägavgiftssystem Jonas Sundberg, Sweco Försök med vägavgifter i Blekinge/Skåne Per Ola Clemedtson, NetPort.Karlshamn, Jens Löfgren, Sweco Variabla hastigheter Johnny Alf, Trafikverket Metoder att styra tunga lastfordon till ett prioriterat vägnät Christian Udin, Sweco Session 36 Verdefoajén Trängselskatt Ordförande: Karin Brundell-Freij, WSP Analys & Strategi AB Motstånd eller stöd för trängselskatt vilka faktorer är avgörande? Jonas Eliasson, KTH Alternativa utformningar av Stockholms trängselskatt och effekter för olika befolkningsgrupper Ida Kristoffersson, KTH Förbättringar av trängselskattemodelleringen i Stockholm Dirk van Amelsfort, WSP Analys & Strategi AB Vem bryr sig om vägavgifter? Leonid Engelson, WSP Analys & Strategi AB 28 29

16 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 37 Sal Studion Session 38 Sal Jupiter Session 39 Sal Duetten Konkurrensutsätta och privatisera? Exempel från transportsektorn Ordförande: Katarina Norén, Trafikverket Privatisering av bilbesiktningen - status efter 6 månader Ingela Sundin, Transportstyrelsen Förarprovsverksamheten privat eller offentlig? Anders Borglund, Trafikverket Möjligheter med en avknoppning av Trafikverket ICT Åke Hedén, Statens offentliga utredningar Alternativa verksamhetsformer för Färjerederiet Ulf Jansson, Capgemini Consulting Framtiden för statlig tjänsteexport i bolagsform Gunnar Tunkrans, SweRoad AB Mer för pengarna åtgärder för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen Ordförande: Malin Löfsjögård, Produktivitetskommittén Åtgärder för ökad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen Malin Löfsjögård, Produktivitetskommittén Innovative Contracting Practices Pekka Pakkala, Aalto University Att mäta produktivitetsutvecklingen för anläggningsbranschen Pål Wilkens, Statskontoret Trafikverkets arbete med åtgärder för att öka och mäta produktiviteten Jan Gilbertsson, Trafikverket Trafiksimulering Ordförande: Ingmar Andréasson, KTH Dynamic transit operations tool with passenger route choice Oded Cats, KTH Evaluation of real-time control strategies for bus line 1 in Stockholm Anahid Nabavi Larijani, KTH Toward Integrated Traffic and Emission Impact Simulation: A Microscopic Approach Xiaoliang Ma, KTH Integration av MEZZO trafiksimulering i VISUM Wilco Burghout, KTH Information om TrafikanalysForum Louise Gustafsson, Sweco Vägarkitektur Ordförande: Johnny Hedman, Trafikverket Kundupplevd kvalitet att mäta gestaltningens kvalitet i vägmiljö Anna Lindell, Trafikverket Upplevd säkerhet i tunnlar Suzanne de Laval, Arkitekturanalys Stockholm Ljussättning av broar och tunnlar Henrik Undeland, Ramböll Standardisering, industriell produktion och vägarkitektur Mathias Ahlgren, Sweco Infrastructure AB Kostnadseffektivitet och produktivitet i anläggningsbranschen Ordförande: Jan-Eric Nilsson, VTI Strategisk prissättning i byggande och underhåll av infrastruktur Johan Nyström, VTI Kan det bli mer effektivt med totalentreprenader? Svante Mandell, VTI Kostnadsuppföljning av infrastrukturinvesteringar Ett försök Roger Pyddoke, VTI Trafiksimulering (forts) Ordförande: Ingmar Andréasson, KTH Stockholm Mobile Millenium modeller för realtidsestimering av restider Andreas Allström, Sweco, David Gundlegård, LiU Att hantera stora datamängder i VISSIM Martin Holmstedt, Sweco Infrastructure AB Trafiksimulering Södra Hamnleden i Luleå Astrid Borgman, Trivector Traffic AB Fotgängarsimuleringar av Odenplan Johan Wahlstedt, KTH Hur utvecklar Trafikverket sina upphandlingsmetoder? Jan Schönbeck, Trafikverket Trafiksimulering för analys av servicenivå Andreas Tapani, VTI 30 31

17 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 40 Pelarsalen Session 41 Pelarsalen Session 42 Crusellhallen Tillförlitlighet Ordförande: Torsten Bergh, Trafikverket Robusthet en viktig planeringsförutsättning för hållbar utveckling Katja Vuorenmaa Berdica, Faveo projektledning AB Långa stopp infrastrukturkatastrofer Peter Kronborg, Movea Trafikkonsult AB Hur kan vi förbättra möjligheterna att göra smarta och snabba omledningar av trafiken? Gunnar Vikström, Trafikverket Mobilty Management Ordförande: Karin Brundell-Freij, WSP Analys & Strategi AB Mobility Management state-of-the-art, framgångsfaktorer och fallgropar Madelene Håkansson, Trivctor Traffic AB MaxLupo integrering av Mobility Management och fysisk planering Björn Wendle, Trivector Traffic AB Walkability att utvärdera stads- och trafikplanering med gående som utgångspunkt David Lindelöw, LTH Attraktiva miljöskyttlar på vatten i Göteborg Frida Karlge, Göteborgs stad Riksförbundet Enskilda vägar REV är den professionella, självklara företrädaren för Sveriges enskilda väghållare Vi ger stöd genom rådgivning, utbildning, information och tillhandahåller en försäkringslösning. Våra tjänster kännetecknas av hög kompetens, korrekta råd och information, hög tillgänglighet samt effektiv lobbyverksamhet Riksförbundet Enskilda Vägar Fördubblad kollektivtrafik till år 2020 Ordförande: Anna Grönlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund Fyra år med partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik - en resa tiden Anna Grönlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund Omreglerade marknader för kollektivtrafik teori och praktik Gunnar Alexandersson, Handelshögskolan i Stockholm De nya trafikförsörjningsprogrammen - strategisk plattform för nästa generations kollektivtrafik Håkan Bergkvist, Svensk Kollektivtrafik Vad tycker resenärerna? Nya fakta från Resenärsforum Gunnel Färm, Resenärsforum Dubbelt upp! Reflektioner och insikter från seminariepasset Anna Grönlund, Svenska Bussbranschens Riksförbund Paneldebatt Underlag och modeller för utveckling av kollektivtrafik Ordförande: Tomas Svensson, VTI Regionala trafikförsörjningsprogram en gemensam utmaning Peeter Puusepp, Sweco Management AB, Bengt Stålner, Sweco Infrastructure AB Hur bör kollektivtrafik i tätort modelleras? Clas Rydergren, LiU Utvecklade pendlingsmöjligheter Malmö Lund Emma Strömblad, WSP Analys & Strategi AB Effekter av taxesystem på färdmedelsval och ruttval Leonid Engelson, WSP Analys & Strategi AB Effektbedömning av stationslokalisering utifrån tillgänglighetsmodellering Ulrik Berggren, Ramböll AB Service- och marknadsorienterad kollektivtrafik Ordförande: Bo Enquist, Karlstads universitet Vad kan få bilister att åka kollektivt? Lars Eriksson, Karlstads universitet Tillfredsställelse med dagliga resor Lars Olsson, Karlstads universitet Hur hanterar vi svåra resenärer? Annika Åberg, Karlstads universitet Coachning: en metod för att förbättra servicemötet? Per Echeverri, Karlstads universitet 32 33

18 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 43 Sal Operetten Stationen som bytespunkt och kommunikationsnod utifrån resenärens förutsättningar och behov Ordförande: Lars Berggrund, Trafikverket Resenärens värderingar av olika kvaliteter i bytesfunktionen Lena Winslott Hiselius, LTH, Hans Thorselius, Danielsondosk AB Vad tycker resenärer om stationer? - resumé av aktuella resenärsundersökningar Tinna Prather Persson, Trafikverket Ledsagning för resenärer hur fungerar den och vad anser resenären? Thomas Brock, Jernhusen AB Vilken uppbyggnad och vilka servicenivåer bör bytespunkten kunna erbjuda Lena Lingqvist, Trafikverket Hur fortsätter samverkan kring stationer i Attraktiva stationer? Johanna Ingre, Trafikverket Ökad kunskap kring och förutsättningarna för järnvägsnära etableringar Lars Berglund, WSP Analys & Strategi AB Snabba bussar Ordförande: Bengt Holmberg, LTH Nya metoder för identifiering av framkomlighetsproblem i Stockholms bussnät Anders Schweitz, Sweco Infrastructure AB Rätt fart i Umeå leder ny hastighetsplan till ökade kostnader för kollektivtrafiken? Malin Gibrand, Trivector Traffic AB Bus Rapid Transit (BRT) och Transit Oriented Development (TOD) i Sverige. Vilka krav ställer BRT på svenska städer? Todor Stojanovski, KTH Hållbara transporter i städer Ordförande: Inga-Maj Eriksson, Trafikverket Utveckling av indikatorer för hållbara transporter i staden András Várhelyi, LTH Rekommenderade enkla mått för mätning av tillgänglighet i tätort resultat från huvudstudien Anja Quester, Trivector Traffic AB Buss, spår eller parallell trafikering i täta korridorer Karl Kottenhoff, KTH Varför vill så få åka kollektivt på Förbifart Stockholm? Mikael Sundström, Resenärsföreningen Kollektivtrafikant Sthlm, Joanna Dickinson, Trivector Traffic AB Gunnebo Nordic AB Vägprodukter Din trygghet på vägen Sök upp oss på Transportforum, så får du veta mer om våra produkter! Gunnebo Nordic AB Bruksvägen GUNNEBO Tel Jobba smart med oss Vi söker erfarna Trafikplanerare/Uppdragsledare Som Trafikplanerare och Uppdragsledare på Grontmij deltar du i och leder exploateringsprojekt, kapacitetsutredningar, trafiksimuleringar, utredningar inom kollektivtrafik, trafiksäkerhet och framkomlighet med mera. Trafikgruppen på Grontmij ingår i enheten Väg och Trafik som totalt har 32 medarbetare. Inom Väg och Trafik arbetar, förutom trafikplanerare, väg- och gatuprojektörer samt lantmätare. Själva Trafikgruppen består av 10 personer och i vårt team ingår både civilingenjörer och samhällsplanerare. Läs mer på www. grontmij.se Grontmij är tekniska konsulter inom energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, arkitektur och miljö. Med omkring medarbetare på 150 kontor i Europa och ytterligare 20 kontor världen över, är Grontmij Europas fjärde största teknikkonsultbolag. Grontmij i Sverige är rikstäckande med drygt 800 konsulter på ett 25-tal orter

19 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 44 Sal Sonaten Session 45 Sal Kulturen Session 46 Sal Musikalen Planering för en attraktiv stad Ordförande: Johanna Dillén, Täby kommun Den verkliga bytespunkten Linnéplatsen, Göteborg Lina Gudmundsson, White arkitekter AB Sociala perspektiv i Malmös spårvägsplanering Johan Edgren, Malmö stad Invånarnas val av trafikens utformning i innerstäder underlag för strategisk planering Tomas Svensson, VTI BHLS och QBC ett nytt sätt att se på och utveckla stadsmiljö och kollektivtrafik Sven Allan Bjerkemo, Bjerkemo Konsult Kollektivtrafikomställning K2020 i samband med trängselskatteinförande i Göteborg Ordförande: Carl-Anton Holmgren, Trafikverket K2020-arbetet fortgår Georgia Larsson, Göteborgsregionens kommunalförbund Ett år av planering för trängselskatteinförandet Per Bergström-Jonsson, Trafikverket Fler bussar och tåg, högre turtäthet, nya linjer, nya rutter... Martin Elofsson, Västtrafik AB Styra istället för att optimera kollektivtrafikplanering i Göteborgs stad Sofia Hellberg, Göteborgs stad Kom Fort till Göteborg: busskörfält, perrongförlängningar och pendel-p Per Lindholm, Trafikverket Marknad, incitament och tjänster för en ökad kollektivtrafikandel Lisa Örberg, Trafikverket Spårvägsplanering? I Sverige? Förutsättningar och utmaningar för spårvägsplanering i Sverige Ordförande: Thomas Lange, Marknadslänk AB Spårfaktorn på spåret en förstudie Thomas Johansson, T J Kommunikation Skånsk spårvägshandbok strukturhandling Joel Hansson, Trivector Traffic AB SPIS Spårvagnar i Skåne Lars Brümmer, Region Skåne Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionen Stefan Persson, SL Bybanen i Bergen ett succéprojekt? Bernt Nielsen, Born40 Att organisera sig för mer spårväg Jens Forsmark, Spårvagnsstäderna Den Goda staden i framtiden Ordförande: Lennart Andersson, Trafikverket Hållbart resande; att se trafik- och stadsplaneringen på nya sätt Björn Wendle, Trivector Traffic AB Handeln och servicens strukturomvandling konsekvenser på stadsutvecklingen Mathias Wärnhjelm, KTH Gåendets och cyklandets betydelse för hälsan Peter Schantz, Gymnastik- och idrottshögskolan Gångbart samhälle om gångnätsanalyser och delade gaturum Lars Nilsson, Ramböll AB Attraktivare stadsrum för alla; människors förmåga och utformningen Roger Johansson, Sweco Den Goda staden i framtiden (forts) Ordförande: Lennart Andersson, Trafikverket Omvandling av industriområde i Jönköping Josephine Nellerup, Jönköpings kommun Integration och spårvägsutveckling i Norrköping Anna Larsson, Norrköpings kommun, Inger Bergström, Göteborgs kommun Godstransporter i en levande stad Eva Sterte, Uppsala kommun Erfarenheter av arbete med cykelparkering Robin Billsjö, Trivector Traffic AB Slutsatser och utvärdering av Den Goda Staden Anki Ingelström, Trafikverket, Carl-Johan Engström, KTH Äldres behov i trafiken Ordförande: Tania Dukic, VTI Hur reser åringar? Resbehov, roller, förväntningar och attityder hos personer mitt i livet Åsa Aretun, Satu Heikkinen, VTI Äldre bilförares körbeteende: förändringar, anpassning och konsekvenser för att behålla en säker mobilitet Anna Bjelkemyr, Chalmers Ett delaktighetsperspektiv på mobilitet och hälsa på äldre dagar Sofi Fristedt, Högskolan Jönköping Åtgärder för äldre bilförare effekter på trafiksäkerhet och mobilitet Per Henriksson, VTI Fortsatt mobilitet för äldre genom att få dem att gå, cykla eller åka kollektivt AENEAS, ett EU-projekt om äldre i trafiken Ragnar Domstad, Seniorkonsult Från tvåpersonhushåll till enpersonhushåll på äldre dar - om färdmedelstillgång, mobilitet och sociala kontakter Vanessa Stjernborg, LTH 36 37

20 Dag 2 13 januari Dag 2 13 januari Session 47 Sal 8:an Session 48 Sal 5:an Session 49 Sal 1:an Det trafikslagsövergripande säkerhetsarbetet Ordförande: Matts-Åke Belin, Trafikverket En trafikslagsövergripande säkerhetsfilosofi Claes Tingvall, Trafikverket Hur har Trafikverket påbörjat att genomföra detta i praktiken? Åsa Ersson, John-Åke Halldén, Trafikverket Transportstyrelsen och det trafikslagsövergripande säkerhetsperspektivet Rune Lindberg, Transportstyrelsen Diskussion Trötthet och distraktion Ordförande: Tania Dukic Ett ansikte bakom trötthetsolycka Rikard Zimdahl, Umeå Polisen Går det att förutsäga när man ska somna? Anna Anund, VTI Driver Drowsiness and Distraction Detection by Sensor Fusion Johan G Karlsson, Autoliv Mekanismerna bakom ouppmärksamhet Trent Victor, Volvo Technology Olika strategier för att få föraren uppmärksam igen Katja Kircher, VTI Zombies i trafiken: Effekter av kognitiv distraktion på körprestatation och olycksrisk Johan Engström, Volvo Technology Kritiska händelser under verklig körning Ordförande: Anna Nilsson-Ehle, SAFER Hur leder kritiska händelser till allvarliga olyckor? Johan Engström, Volvo Technology Verktyg för att analysera kritiska händelser Marco Dozza, Chalmers Olycksanalys med video Matias Viström, Chalmers Trafikantutbildning - Utvärdering av genomförda åtgärder Ordförande: Christina Stave, VTI Förändringar i svensk förarutbildning: körkort B Jessica Berg, Jonna Nyberg, VTI Utvärdering av obligatorisk riskutbildning för körkort A (MC) Per Henriksson, VTI Utvärdering av det nya mopedkörkortet (AM) Maria Hasselberg, KI, Christina Stave eller Sonja Forward, VTI Känsla eller förnuft: Utvärdering av utbildningsprogram för alkohol- och trafikinformation i gymnasieskolor Sonja Forward, VTI, Helena Hellsten, Helsäker konsult Trafikantutbildning Nya impulser Ordförande: Sonja Forward, VTI Metoder för riskprevention (Module close to) Inger Linderholm, Trivector Traffic AB Att mäta körkortstagares upplevda förarkompetens. Utveckling och utvärdering av ett självskattningsinstrument Anna Wänglund, Umeå universitet A proposal for driving instruction in three stages to acquire a B-category driving licence Martti Peräaho, Åbo Universitet/TRAFI Finland Hur ska den framtida förarutbildningen utformas? Ordförande: Nils Petter Gregersen, NTF Barriärer mellan forskning och operativ verksamhet Hans-Yngve Berg, Transportstyrelsen Hur ska roller och ansvar fördelas? Vilken roll kan forskningen spela? Finns det barriärer mellan forskning och tillämpning? Kommer det att bli en översyn av körkortsutbildningen som Åsa Torstenson sa på Tylösandseminariet? Mycket har gjorts inom förarutbildningen. Var ligger bollen nu och hur ska vi komma vidare? Hur ser olika aktörer på sitt ansvar? Och hur ska Sverige få världens bästa förarutbildning? Paneldebatt: Anders Borglund, Trafikverket Nils Petter Gregersen, NTF Staffan Widlert, Transportstyrelsen Hans Matsson, Transportstyrelsen Berit Johansson, STR Catrin Tidström, Näringsdepartementet Margareta Ljungqvist, YH-myndigheten tillsyn Sten Bergheden, Trafikutskottet Riksdagen Statistiska metoder kring kritiska händelser och olyckor Holger Rootzén, Chalmers Förändringsarbetet i utbildningen av flyglärare och flygelever våra erfarenheter Björn Persson, Flygskolan Malmen Crash-relevant events in naturalistic driving studies Lucas Malta, Volvo Technology Paneldebatt 38 39

Program Transportforum 2012

Program Transportforum 2012 Senast uppdaterad 15 december 2011 Program Transportforum 2012 11 12 januari i Linköping Enklare, effektivare och grönare Med en ITS-lösning från Trafikverket ICT kan era transporter fungera bättre. De

Läs mer

Program Transportforum 2010

Program Transportforum 2010 www.vti.se/transportforum Program Transportforum 2010 13-14 januari i Linköping 2 Hålltider under Transportforum 13 JANUARI 14 JANUARI 09.00 Registrering och kaffe 08.30 Plenumsession 10.00 Inledning,

Läs mer

Program Transportforum 2014. 8 9 januari i Linköping

Program Transportforum 2014. 8 9 januari i Linköping Program Transportforum 2014 8 9 januari i Linköping Uppdaterad 3 januari 2014 Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 www.sinnebild.se Centrum för Transportstudier vill förbättra samarbetet mellan forskare och användare,

Läs mer

Program Transportforum 2014

Program Transportforum 2014 Senast uppdaterad 1 november 2013 Program Transportforum 2014 8 9 januari i Linköping Dag 1 Onsdag 8 januari 2014 Session 1 Session 2 Vägtullar för både väghållare och trafikant Ordförande: Lars Carlsson,

Läs mer

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor

Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet. Framtidens personresor Resultatsammanställningar från forskningsprogrammet Framtidens personresor Lars Sandberg - WSP Analys & Strategi Innehållsförteckning KOMPETENSUPPBYGGNAD, KUNSKAPSFLÖDE OCH IMPLEMENTERING... 4 En permanent

Läs mer

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET

NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET Tema Transportforum Hög koncentration sot för bussresenärer Med sikte på den bilsnåla staden aktuellt 1 2015 Barns idéer viktiga i trafikplaneringen NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET EU-pengar till forskning

Läs mer

Uppdaterat program. Elmia FUTURE TRANSPORT. 8 10 oktober. Konferensprogram. Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport

Uppdaterat program. Elmia FUTURE TRANSPORT. 8 10 oktober. Konferensprogram. Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Uppdaterat program Elmia FUTURE TRANSPORT 8 10 oktober 2013 Konferensprogram Seminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Gris C50 / M40 / J35 / N10 Orange M53 / 100 Programrådet för Elmia

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006.

Arkiv mässor och konferenser som Trivector deltagit i 2006. Page 1 of 15 Om Trivector Produkter Support Infotek Kontakt Nytt från Trivector Programnytt Konferenser & mässor Aktuella kurser Nytt på webbplatsen Arkiv Konferenser & mässor Konf. & mässor 2005 Konf.

Läs mer

aktuellt Barn på väg lyckat forskningsprojekt i bruk Datorn ser dig uppföljning av åkeriers trafiksäkerhet Många läkemedel försämrar körförmågan

aktuellt Barn på väg lyckat forskningsprojekt i bruk Datorn ser dig uppföljning av åkeriers trafiksäkerhet Många läkemedel försämrar körförmågan aktuellt NY KUNSKAP INOM TRANSPORTOMRÅDET NR 4 2007 Datorn ser dig uppföljning av åkeriers trafiksäkerhet Barn på väg lyckat forskningsprojekt i bruk Många läkemedel försämrar körförmågan FoU UTREDNING

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

Sveriges Energiting 2007

Sveriges Energiting 2007 Sveriges Energiting 2007 Registrering och kaffe INLEDNINGSPROGRAM Moderator: Nedjma Chaouche 10.00-10.15 VÄLKOMMEN Thomas Korsfeldt, GD Energimyndigheten 10.15-10.45 INLEDNINGSANFÖRANDE Maud Olofsson,

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

program Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE kunskap och inspiration Nätverkande,

program Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE kunskap och inspiration Nätverkande, Nätverkande, kunskap och inspiration program FÖRSTA PROGRAMVERSIONEN Business Arena stockholm 2015 16-17 SEPTEMBER STOCKHOLM WATERFRONT CONGRESS CENTRE PARTNERS STOCKHOLM 2015 PER DEN 9 JUNI Cu be Swedish

Läs mer

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012

Reflexen. Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull. Nummer 1 Mars 2012 Nummer Mars 202 En tidskrift om trafik, utveckling, människor och kunskap från Trafiktekniska Föreningen Flygets framtid i Sverige Ny strategi får cykelfrågan på rull Inriktningsplanering (3/2000) Flyg

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

Future Transport. Nordiska länder väljer olika spår. Torrhamnar svensk framgångssaga. Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet

Future Transport. Nordiska länder väljer olika spår. Torrhamnar svensk framgångssaga. Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 4 2009 Torrhamnar svensk framgångssaga Fraktkorridor Kina USA via Norden kan bli verklighet Nordiska länder väljer olika spår LEDARE Allt ryms inte i en ekonomisk

Läs mer

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus

Hållbart resande i praktiken. Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Hållbart resande i praktiken Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Konferensprogram. www.logistik.to. - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER

Konferensprogram. www.logistik.to. - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER Konferensprogram 4-6 maj 2010 Svenska Mässan Göteborg - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER www.logistik.to Ett vasst startfält! Dubbelt så stor dubbelt så bra. Logistik & Transport

Läs mer

PROGRAM. 17 19 mars på Stockholmsmässan

PROGRAM. 17 19 mars på Stockholmsmässan PROGRAM 17 19 mars på Stockholmsmässan Om Position 2015 Position 2015 innovationer för samhällsbyggande är en kongress och en fackmässa inom samhällsbyggnadsområdet med inriktning på geografisk informationsteknik

Läs mer

Flerkärnighet i Skåne

Flerkärnighet i Skåne Flerkärnighet i Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortstruktur strukturbild för Skåne Projektansvarig Charlotte Lindström, Avdelningen för regional utveckling, Region Skåne Projektledare

Läs mer

32230-1 Bilel. Elbilar, laddhybrider samt laddinfrastruktur i Stockholm och Göteborg. Författare: Roland Elander, Sust Karin Nilsson, Sust

32230-1 Bilel. Elbilar, laddhybrider samt laddinfrastruktur i Stockholm och Göteborg. Författare: Roland Elander, Sust Karin Nilsson, Sust 32230-1 Bilel Elbilar, laddhybrider samt laddinfrastruktur i Stockholm och Göteborg Författare: Roland Elander, Sust Karin Nilsson, Sust Utgiven i oktober 2013 av Sustainable Innovation i Sverige AB (Sust)

Läs mer

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM

Reflexen. Vad är asfalt? Drift och underhåll. Hållbara farthinder. Reseberättelse från Vancouver. Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Nummer 3 Oktober 203 Vad är asfalt? Drift och underhåll Hållbara farthinder Reseberättelse från Vancouver Infrastrukturbranschens resa från ritbord till BIM Foto: Per Westergård TF:s medlemsenkät 2005

Läs mer

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg

Future Transport. Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur. Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Nr 3 2009 Så vill trafikverken satsa på svensk infrastruktur Spanien och Kina storsatsar på höghastighetståg Toppseminarier under Elmia Nordic Rail och Elmia

Läs mer

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare

Future Transport. Investerar 3,7 miljarder i nya tåg. Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer. Ostlänken kan börja byggas fyra år tidigare Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 1 2007 Green Cargos vd Jan Sundling Investerar 3,7 miljarder i nya tåg Åsa Torstensson vill se fler privata tågoperatörer

Läs mer

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI

FIFFI. Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter. Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI FIFFI Integrerad Fordons- och Infrastrukturutveckling inom FFI Fordon Infrastruktur Informationssystem Logistik och tjänster Terminaler Effekter 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning

Läs mer

Kostnadsfritt. och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI. Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9

Kostnadsfritt. och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI. Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9 Kostnadsfritt och öppet för alla! program 29 JUNI-3 JULI Business Arena almedalen 2015 RESTAURANG SUPPER PÅ BURMEISTER, STRANDGATAN 9 7.45-8.15 8.00-8.15 8.15-9.00 9.00-9.15 9.15-10.00 10.00-10.30 10.30-11.00

Läs mer

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen!

Future Transport. Kombitrafiken ökar i Sverige. Så ska Stockholms flaskhals byggas bort. Komplett mässkatalog i tidningen! Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport nr. 3 2007 Future Transport Kombitrafiken ökar i Sverige Så ska Stockholms flaskhals byggas bort Komplett mässkatalog i tidningen!

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen

Future Transport. med Nationell. Future Transport. Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Future Transport Kundtidning för Elmia Nordic Rail och Elmia Future Transport Nr 1 2010 Future Transport Norges nya samferdselminister om utbyggnad av infrastrukturen Malm och Saxton leder nya trafikmyndigheterna

Läs mer