NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt"

Transkript

1 NCC:s badhuskoncept Badhusprojekt där du kan simma lugnt

2 2 Badglädje, träning och lek för alla Vi vill göra det möjligt att förverkliga drömmen om ett nytt badhus. På ett tryggt och enkelt sätt. NCC kombinerar säkra och funktionella konstruktioner med en smidig byggprocess. Du kan även välja att överlåta både ägande och drift till ansvarsfulla partners, som bidrar till ett levande föreningsliv och aktiviteter för barn och vuxna i alla åldrar. Badhuset är en av de byggnadstyper som ställs inför störst påfrestningar. Tack vare erfarenhetsåterföringen från tidigare projekt vet vi vilka tekniska lösningar som bäst hanterar de utmaningar som byggandet och driften av ett badhus innebär. Riskfri fukthantering, korrosionsskydd, bra inomhusklimat i alla delar av badhuset, behaglig akustik, god vattenkvalitet, enkel städning och en säker miljö för alla som vistas i badhuset är några viktiga krav som måste infrias. Det finns stora fördelar med att inleda samarbetet redan tidigt i utvecklingsprocessen. Då kan vi lättare hjälpa dig med val av kvalitativa och kostnadseffektiva material, bidra till en välplanerad byggprocess och skapa en bättre slutprodukt. Nära samverkan i partnering har som exempel visat sig vara mycket gynnsamt för alla parter i badhusprojekt.

3 3 BESTÄNDIG KVALITET För oss har beständighet högsta prioritet. Därför är det viktigt att välja konstruktionslösningar som är enkla att utföra på plats, som är förlåtande. På så sätt kan vi undvika att lokala utförandefel skadar funktionaliteten, så som det skulle kunna göra i en konventionell badhuskonstruktion. Bland annat har NCC:s badhus ett klimatkontrollerat utrymme mellan ytter- och innertak, som skapar ett tätt klimatskal även om visst läckage uppstår genom innertaket. Organiska material används bara där det är fuktsäkert. Klimatskalet, tillsammans med ett energieffektivt tekniskt system, bidrar också till ett energibehov långt under byggkraven. Till exempel återvinns värme ur både ventilationsluft och duschvatten. Därför blir även driftskostnaderna mycket låga. I alla våra badhus projekt följs energianvändningen upp för att kon trollera att den beräknade energianvändningen stämmer överens med den verkliga. Det betyder att du i ditt nya badhus kan lita på utlovad energiprestanda. DESIGN SOM HÅLLER I LÄNGDEN NCC:s badhus är lika mycket en upplevelse för engångsbesökaren som en arbetsplats för personalen som är där varje dag. Här ska det vara lätt att städa. Materialen ska vara hållbara över tid och logistiken ska fungera. Samtidigt ska badhuset vara roligt, trivsamt, lätt att hitta i och tillgängligt för alla. Hög arkitektonisk ambition baserad på beprövade lösningar kännetecknar NCC:s badhus. Det gör att badhuset håller i längden ur flera perspektiv. Den höga standarden bidrar till många årsbesök och positiv intäkt under många år framåt. SNABBT PÅ PLATS Projektering och byggprocess effektiviseras när beprövade lösningar används. NCC:s badhus är till stora delar förprojekterat, så att den lokala anpassningen går snabbare. Inköp är både kvalitetssäkrade och mer resurseffektiva. Tack vare erfarenhetsåterföring och ett målinriktat arbete med ständiga förbättringar har vi kunnat effektivisera hela produktionen. Det har inte bara resulterat i en kortare byggtid, utan även i en minimerad risk och en känd ekonomisk kalkyl för dig som kund. Tiden från program förklaring till invigning kortas avsevärt till glädje för alla badgäster som längtar efter att kasta sig i vattnet i stadens nya badhus. NCC:S BADHUS Kostnadseffektivt Kort byggtid Hållbara materialval Funktionell design Enkelt underhåll Beständigt och driftsäkert Miljöcertifierat Genom åren har vi byggt upp en omfattande specialkompetens om våra kunders behov och de tekniska krav som ställs på badhus. Rosengårdsbadet, Malmö

4 4 ETT ERFARET TEAM Ett nytt badhus är ett omfattande sällanprojekt, ofta förenat med stor risk. Det gör det särskilt värdefullt att utveckla och genomföra projektet i samverkan med kompetenta konsulter och entreprenörer med erfarenhet av badhus. Därför har vi samlat ett team av starka aktörer för att utveckla ett tryggt helhetskoncept. Grundidén med NCC:s badhus är att vi redan har tänkt på allt igenom tekniska lösningar, ekonomi och logistik så att du slipper negativa överraskningar när badhuset redan står på plats. NCC:s specialistenhet Anjobygg är, tack vare sin gedigna erfarenhet, en auktoritet inom badanläggningars speciella tekniska problematik. Genom att låta Anjobygg driva alla våra badhusprojekt kan vi säkerställa kunskapsåterföringen mellan projekt. Ett konkret krav är att alla badhus som byggs av NCC ska ha likartade, säkra beprövade lösningar där vi kan garantera funktionalitet. Det gör det också möjligt att förutse kostnaden för genomförandet på ett helt annat sätt. Uppföljning och besiktning av driftsatta badhus görs årligen för att bekräfta att funktionen hos de tekniska lösningar som valts håller måttet. I NCC:s badhus är alla dessa erfarenheter samlade för att skapa bra och tekniskt säkra badhus med lång livslängd till lägsta möjliga kostnad. Liljewalls arkitekter är ett av Sveriges största arkitektkontor med stor erfarenhet av badanläggningar. Med hög arkitektonisk ambition bidrar arkitekter och ingenjörer med specialkompetens kring mark, miljö, tillgänglighet, utformning och hållbara byggnader. I NCC:s badhus kan alla, oavsett fysiska förutsättningar, njuta av de faciliteter som erbjuds. Medley är Nordens största privatägda operatör av badoch friskvårdsanläggningar. Affärsidén är att erbjuda god service och ett brett aktivitetsutbud för alla åldrar, från babysim och simskola till modern gymträning. Medley satsar extra på olika barnaktiviteter för att redan i unga år etablera en positiv relation till motion och hälsa. Fruktsamma samarbeten med det lokala föreningslivet, skola och andra användare av badhuset är viktiga aspekter av driften. För NCC:s badhus har Medley inte bara bidragit med synpunkter på logistik och utformning. Genom Medley har du också möjlighet att få en ansvarsfull och kreativ partner för finansiering och drift av ditt badhus. EN GENOMTÄNKT KONCEPT Det team som utvecklar våra badhus är några av Nordens mest erfarna aktörer inom området. Det har gjort det möjligt att utveckla ett koncept för badhus, anpassat för olika typer av behov. Utvecklingen av tre fördefinierade modeller av badhus har skett i nära samarbete, där allas kompetens har bidragit till en i alla delar genomtänkt badhus och en badhusaffär där riskerna minimeras för alla parter. Inom ramarna för samarbetet kan vi även erbjuda alternativ för långsiktigt ägande och drift. MILJÖBYGGNAD GULD I kombination med rätt beställarkriterier kan NCC:s badhus miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Ett nära samarbete från start säkerställer att högsta miljöcertifiering kan uppnås.

5 5 Tyresö Aquarena, Stockholm

6 6 Ett tryggt badhusprojekt Inget badhus är det andra likt på ytan. Genom vår specialistenhet Anjobygg kan vi garantera kvalitet och få en effektiv kunskapsöverföring mellan projekt. Beprövade lösningar kan återanvändas och minsta gemensamma nämnare identifieras. Varje badhus anpassas efter lokala behov i nära samverkan med användaren. Genom åren har vi byggt upp en omfattande specialkompetens om både våra kunders behov och de tekniska krav som ställs på badhus oavsett storlek. Värdefulla lärdomar har också gjorts när det gäller de ekonomiska aspekterna av ett badhusbygge. Med dessa erfarenheter som grund har vi tagit fram en teknisk plattform för badhus, som garanterar ett tryggt, kostnadseffektivt badhusprojekt, beständig kvalitet och effektiv drift. Här ser du några exempel på de badhus vi byggt under senaste år. TYRESÖ AQUARENA 25-metersbassäng, multibassäng med höj- och sänkbar botten, bubbelpool, barnpool, tropiskt familjebad och gym. OPS, offentlig-privat samverkan Kund: Tagehus AB Drift: Medley AB Partnering Entreprenadsumma: 145 MSEK Byggtid: YSTAD ARENA 25-metersbassäng med åtta tävlingsbanor, multibassäng med höj- och sänkbar botten, stort familjebad och varmbassäng. Kund: Ystad kommun Partnering Entreprenadsumma: 230 MSEK Byggtid:

7 7 SOLLEFTEÅ AQUARENA 25-meters bassäng med åtta banor, undervisningsbassäng, familjebad, café, gym och bubbelpool. OPS, offentlig-privat samverkan Kund: Leisure Jones AB Drift: Leisure Jones AB Partnering Entreprenadsumma: 135 MSEK Byggtid: ESKILSTUNA BADHUS 50-metersbassäng, två träningsoch terapibassänger med höj- och sänkbar botten och familjebad utvecklat i samråd med kommunens barn. Kund: Eskilstuna Kommunfastigheter AB Partnering Entreprenadsumma: 295 MSEK Byggtid: HYLLIEBADET 50-metersbassäng, två undervisnings bassänger, familjebad med rutschkanor och relaxavdelning med friskvård. Kund: Stadsfastigheter Malmö stad Partnering Entreprenadsumma: 330 MSEK Byggtid: ROSENGÅRDSBADET Grund 25-metersbassäng för simundervisning inomhus, 50-metersbassäng och plaskbassäng utomhus. Kund: Stadsfastigheter Malmö stad Generalentreprenad Entreprenadsumma: 45 MSEK Byggtid:

8 8 Tillsammans anpassar vi NCC:s badhus efter dina önskemål. Här Tyresö Aquarena i Stockholm.

9 9 Bättre flyt genom nära samarbete Komplexiteten i badhus gör det viktigt att redan från start anpassa utformning och tekniskt genomförande utifrån kommunens prioriteringar och behov. Därför blir partneringupphandling och ett genomförande i samverkan allt vanligare i just badhusprojekt. Ett nära samarbete från ett tidigt skede vågar vi säga alltid ger ett bättre slutresultat. GE DITT BADHUS RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR Badanläggningar innebär ofta en stor investering med höga krav på beständiga tekniska lösningar, miljöanpassning och ekonomi. Att samla erfarenheter och kunskaper i en specialistorganisation är en stor tillgång. Redan i anbudsskedet säkerställer vår specialistenhet Anjobygg att rätt lösningar kommer ditt badhusprojekt tillgodo. Vi lägger stor vikt vid ekonomisk insikt och kontroll i projektets alla faser. Kostnadsbedömning, med hög säkerhet redan i progamskedet, är något som ger ditt projekt en realistisk ram och en bra start. Därför vinner ditt projekt på att vi tillsammans, redan i tidiga skeden, utvärderar hur NCC:s badhus bäst anpassas till dina behov. Det gör att vi också kan ge dig en bättre kostnadsbild för genomförandet när det blir aktuellt. NYTT SÄTT ATT FINANSIERA BADHUS Osäker finansiering kan ibland bli ett hinder för den investering i hälsa och motionsglädje som ett nytt badhus innebär. Därför har vi i samarbete med Medley tagit fram en finansieringslösning för ägande och drift som gör det enklare att realisera en badanläggning där besökare i alla åldrar kan hitta sätt att upptäcka träning, badsport och vattenlek. Resultatet är en paketlösning där du finansierar, bygger och driver ditt nya badhus genom en fast årlig ersättning. Kommunen köper helt enkelt en tjänst, som innebär att det finns ett badhus tillgängligt för invånare, föreningsliv och andra intressenter. Du ställer krav på de funktioner och tjänster som du vill ska tillhandahållas under avtalstiden, till exempel simskola, öppettider och tillgänglighet för idrottsföreningar. Upplägget bygger på en så kallad offentlig-privat samverkan, OPS, där Medley äger och står för drift och verksamhet under avtalstiden. Kommunen slipper de risker som är förenade med ägande eller med att vara hyresgäst. En genomtänkt affärsmodell säkerställer en korrekt upphandling och ett tryggt avtal flera år framåt. KOMMUNEN Köper tjänsten badhus Helhetsansvar för byggnad och verksamhet under avtalstiden Helhetsansvar för säker byggnation ÖVRIGA LEVERANTÖRER

10 10 NCC:s badhuskoncept du väljer utförande Nu kan du välja mellan tre modeller av badhus, som alla uppfyller moderna krav på tillgänglighet, säkerhet, vattenkvalitet, inomhusklimat med mera. De skiljer sig i dimensionering och innehåll så att du kan välja modell utifrån individuella behov och förutsättningar. TRE MODELLER Tack vare vår tekniska plattform kan vi nu erbjuda dig tre mycket prisvärda modeller av badhus, som ändå ger utrymme för lokal flexibilitet: Small, Medium och Large. Konceptet är utvecklat av NCC:s specialist enhet Anjobygg i samverkan med andra branschledande aktörer inom bygg, ägande och drift av badanläggningar. Det borgar för en genomtänkt slutprodukt, som också möter dina behov när det gäller logistik och funktion under badhusets hela livscykel. NCC:s badhus är framtaget för att kunna erbjuda en färdig paketlösning där få ändringar behöver göras. Tanken med byggnadens rektangulära form är att du ska kunna vrida och spegelvända den. På så sätt kan du anpassa den till din tomts förutsättningar entréplacering, solinstrålning, anslutning till fjärrvärme, vatten, avlopp med mera. Den stora skillnaden mellan varje badhus är den utvändiga gestaltningen. NCC:s badhus är förbrett för att kunna placeras i både stadsmiljöer och i naturen så att du kan anpassa fasaden till lokala förutsättningar och egna estetiska önskemål. Small komplett badhus för simning och träning Lämplig för ca besökare per år. Motsvarar en befolkning på ca personer, som gör 5 besök/år Simbassäng 8,5 x 25 m, 4 banor Gym- och träningsutrymmen Omklädningsrum, duschar, bastu Personalutrymmen Teknikutrymmen Entré och café Area: ca kvm Indikativ årskostnad drift: ca 5 7 MSEK Byggkostnad: ca 50 MSEK

11 11 Medium komplett badhus med separat undervisningsbassäng Lämplig för ca besökare per år. Motsvarar en befolkning på ca personer, som gör 5 besök/år Simbassäng 8,5 x 25 m, 4 banor Undervisningsbassäng 5 x 10 m Gym- och träningsutrymmen Omklädningsrum, duschar, bastu Personalutrymmen Teknikutrymmen Entré och café Area: ca kvm Indikativ årskostnad drift: ca 6 8 MSEK Byggkostnad: ca 65 MSEK Large stort badhus med undervisningsbassäng och familjebad Lämplig för ca besökare per år. Motsvarar en befolkning på ca personer, som gör 5 besök/år Simbassäng 12,5 x 25 m, 6 banor Undervisningsbassäng 5 x 10 m Familjebad Gym- och träningsutrymmen Omklädningsrum, duschar, bastu Personalutrymmen Teknikutrymmen Entré och café Area: ca kvm Indikativ årskostnad drift: ca MSEK Byggkostnad: ca 120 MSEK

12 NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela värdekedjan utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion samt ansvarar för beläggning och vägservice. NCC skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart samspel mellan människa och miljö. ncc.se/badhus Illustration: Diakrit Foto: Jenny Johnsson, Getty Images, Mats Persson, Thinkstock, Mats Högberg, Stefan Valdusson NCC Communications Hub 2014/11

Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm

Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt. Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm Fokus Simhallar: Riva - renovera - bygga nytt Konferensrapport från 7 juni 2010, Stockholm Konferensrapport: Riva renovera bygga nytt Rapportör: Agneta Dahlén Ansvarig utgivare: Roger Johansson, Kompetenscentrum

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer

Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer malmö Nya Triangeln Nybyggda kontor i Malmö city, nära puls och kommunikationer NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom

Läs mer

Specialist på bostadsrätt

Specialist på bostadsrätt Specialist på bostadsrätt Vi anser oss vara specialister Specialister på att underlätta ditt arbete. Tack vare vår nästan 100-åriga erfarenhet av att arbeta med bostadsrätter så vet vi hur betydelsefullt

Läs mer

Hållbarhet. Fukt på fel ställe kan medföra allvarliga konsekvenser. I projekten upprättas en fuktskyddsbeskrivning för att bevaka viktiga punkter.

Hållbarhet. Fukt på fel ställe kan medföra allvarliga konsekvenser. I projekten upprättas en fuktskyddsbeskrivning för att bevaka viktiga punkter. signerat besqab ett tryggt bostadsköp täby Kemistvägen 17 Box 1328 183 13 Täby Telefon 08-630 16 00 Fax 08-630 16 90 uppsala Dag Hammarskjöldsväg 36A 751 83 Uppsala Telefon 018-418 28 00 Fax 018-418 28

Läs mer

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus

Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell nybyggnad av badhus sid 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2008-03-20 Thomas Holmberg, 054-29 68 72 thomas.holmberg@karlstad.se Kultur och fritidsnämnden Sundsta bad- och idrottshus Renovering och eventuell

Läs mer

titta in i framtidens förskola Den självklara utbildningsvärden

titta in i framtidens förskola Den självklara utbildningsvärden titta in i framtidens förskola Den självklara utbildningsvärden stockholm växer Utbildning, arbete och en oslagbar miljö lockar varje år tusentals nya stockholmare. Om några år är vi en miljon invånare

Läs mer

Allt inom it snabbt och säkert

Allt inom it snabbt och säkert Allt inom it snabbt och säkert Simply Faster HISTORIK Per Eriksson, VD på Dustin sedan 2007 Inköp av it-produkter ska vara enkelt och gå snabbt 1984 startade Ulla och Bosse Lundevall familjeföretaget Dustin,

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. moduler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. moduler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS moduler för kontor lösningar för dagens och morgondagens kontor moderna material ljus interiör När ni snabbt behöver mer plats för er verksamhet ta hjälp av experterna på flyttbara

Läs mer

Du sköna nya lågkonjunktur

Du sköna nya lågkonjunktur Nr 2 September 2008 Du sköna nya lågkonjunktur När vi människor stöter på motstånd, tvingas vi tänka om och hitta nya lösningar. Lågkonjunkturen sätter oss på prov för att bli nytänkande och kreativa.

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande

Skanskas lilla gröna. 21 råd om grönt byggande Skanskas lilla gröna 21 råd om grönt byggande Innehåll Förord 1 Grön framtid om vägarna dit Läs om varför det är så viktigt med grönt byggande, och få exempel på några användbara verktyg. 2 Grön vilja

Läs mer

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden.

Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Viktigt att tänka på när du ska upphandla olika typer av modulbyggnader Tänk rätt från början! Det vinner alla på i längden. Vänd dig till Flexator om du vill... leasa över längre tid kunna påverka utformningen

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Finskt recept för hållbar bostadsboom

Finskt recept för hållbar bostadsboom Finskt recept för hållbar bostadsboom Bostadsbyggande ger tillväxt Bostadsbristen i Sverige är akut. Framförallt i storstäder och på högskoleorter. Årligen byggs ungefär hälften så många bostäder i förhållande

Läs mer

trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område besqab.se/tradgardsstaden

trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område besqab.se/tradgardsstaden trädgårdsstaden i vallentuna kedjehus i trivsamt barnvänligt område Bilderna i denna broschyr är digitala montage. Reservation för ändringar och ev tryckfel. besqab.se/tradgardsstaden mäklare Svensk Fastighetsförmedling,

Läs mer

Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas

Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas Bygg din framtid med dina kunders säkerhet som bas Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare på franchisebasis 3 4 7 8 11 12 14 16 17 18 19 Vi söker dig Ge dig själv en fl

Läs mer

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna

Badanläggningar 2013. 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Vattenreningarna i anläggningarna 1000 kr rabatt vid minst 4 anmälda! Badanläggningar 2013 Om- och nybyggnation Hur blir jag en bättre kravställare? Renovering kontra nybyggnation Hur skapa hållbara badanläggningar Vad kan ett projekt

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Framtidens Universitetssjukhus

Framtidens Universitetssjukhus Framtidens Universitetssjukhus Följ med till Sveriges mest spännande byggprojekt! DESIGN: KAMIS.SE Maj 2013 24 25 INLEDNING Vi bygger framtidens universitetssjukhus Nya Karolinska Solna 2010 Nya Karolinska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen

Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen Fånga tidstjuvarna och bygg bort bostadsbristen ! Brist på bostäder hot mot tillväxten I Boverkets årliga mätning uppskattas att 60 procent av Sveriges befolkning bor i en kommun som lider av bostadsbrist.

Läs mer

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik.

Låt Otis visa dig. med innovativ GeN2 -hissteknik. TM Låt Otis visa dig med innovativ GeN2 -hissteknik. Miljövänliga GeN2-hissar sätter en ny standard för prestanda, tillförlitlighet, konstruktionsflexibilitet och komfort samtidigt som de minskar kostnaderna

Läs mer

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING

FASTIGHETSTJÄNSTE ÅLTIDER & VENDING MÅLTIDER & VENDING FASTIGHETSTJÄNSTER ARBETSPLATS- TJÄNSTER LOGISTICS SERVICES STÄDTJÄNSTER MEETINGS & EVENTS Service med EQ Sodexo AB är ett av Sveriges och Nordens ledande Service Managementföretag.

Läs mer

Omtanke om hus och människor

Omtanke om hus och människor Omtanke om hus och människor JUNGMANSGATAN 15, 413 15 GÖTEBORG, TEL 031-42 84 00, FAX 031-42 84 50 www.kjellberg.se, fastighet@kjellberg.se oesterreichreklam.se Välkommen till ett personligt fastighetsföretag!

Läs mer