Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län"

Transkript

1 Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län # dec. En mörk novemberkväll avslutades tävlingen med prisutdelning och mingel på Östersunds bibliotek. Elin Olofsson fanns på plats för att presentera vinnaren. Tillsammans med Elin ser vi här Selma, en glad vinnare som nyss fått ta emot pris och applåder. Foto: Anna Ring Skogens själ För andra året i rad arrangerades under sommaren en skrivartävling på bibliotekmitt.se. Tävla kunde ungdomar i åldern 12 till 16 år, bosatta i länet. Temat för årets tävling var Skogen, och åtta fina bidrag skickades in, alla med skogen (mer eller mindre magisk) i fokus. Att temat lockade fram fantasin hos deltagarna rådde det ingen tvekan om. De åtta fantasifulla bidragen lästes och bedömdes av en jury bestående av Helen Asklund, bibliotekarie och fil dr i litteraturvetenskap, Peter Bäckman, författare och lärare samt författaren Elin Olofsson. Juryarbetet ledde fram till att novellen Skogens själ utsågs till vinnare. Författare till texten är 14-åriga Selma Mispelaere från Frösön. Förstapriset i tävlingen är en författarcoachning med Elin Olofsson som Selma får vid ett tillfälle, hemma hos Elin eller på ett café i stan. Regionala spalten Vi närmar oss slutet på 2014, ett år där biblioteksfrågor fått ta rätt stor plats. Den nya bibliotekslagen trädde i kraft i början av året, skolbiblioteksfrågan har dryftats bland många och viljan finns hos vissa partier att lägga pengar på en nationell biblioteksstrategi. Läsning och läsförmåga har diskuterats en hel del på olika plan. Att arbeta med läsning och läslust i olika former är en av bibliotekens kärnuppgifter. Under året har den regionala biblioteksverksamheten genomfört en webbaserad utbildning om tillgänglig IT. I kursen har deltagarna lärt sig hur surfplattor kan användas i arbetet med att tillgängliggöra bibliotekens utbud för läsare med olika funktionsnedsättningar. Tillgänglighet har även varit ledordet när vi under året uppdaterat bibliotekmitt.se. För att öka tillgängligheten till webbplatsen och allt innehåll har vi bland annat infört en så kallad responsivwebb. Det innebär att sajten numera anpassar sig och blir lättare att använda även i mobiltelefonen blir ett spännande år för den regionala biblioteksverksamheten. Verksamheten kommer från och med januari att finnas hos Länskulturen och tillhöra den nya Region Jämtland Härjedalen. Det innebär bland annat att de som arbetar med verksamheten inte längre kommer sitta på Östersunds bibliotek, utan kommer att finnas på OSD. Nytt nästa år blir även vilka som ska jobba med verksamheten. Vi som arbetat med Regional biblioteksverksamhet de senaste åren kommer att gå vidare till andra arbetsuppgifter inom Östersunds bibliotek. God Jul och Gott Nytt År Anna Ring Cecilia Pettersson Barn- och ungdomsbibliotekarie Östersunds bibliotek

2 Samarbete lyfter bibliotekens programutbud Soppan blir bättre när kockarna är flera hälsar vi från biblioteken i Bräcke kommun. Tillsammans med nya och gamla samarbetspartners breddar vi vår verksamhet. Några exempel från året: Konstkarusellen i ABF Bräckes regi är inne på åttonde säsongen, där tre konstnärer med varsin utställning cirkulerar mellan biblioteken i Bräcke, Gällö och Kälarne. Under hösten 2014 har vi kunnat se konstverk av Bernt Källström, Marie Källström och Sven Doll. Vi kurade skymning i Gällö och Bräcke, tillsammans med kulturskolans lärare och elever. Ett lagom stort sammanhang för de minsta musikerna att få framträda i, inramat av högläsning och fika. I Kälarne arrangerade kulturskolan och biblioteket Höstkonsert tillsammans. Väl genomförda och välbesökta evenemang i novembermörket. En nygammal samarbetspartner är hemslöjdskonsulenten på Länskulturen, Ingela Fredell. Med hjälp av henne har vi arrangerat föreläsningskvällar med hantverk i fokus på alla bibliotek. Lena Persson, från Handog, har bland annat visat och berättat om traditionella yllebroderier. Väldigt uppskattat, inte minst av dem som är stadiga besökare på våra handarbetskvällar. Biblioteken som demokratibärare tog vi fasta på under FES- TiVAL, där vi tillsammans med bland annat studieförbund, byföreningar och kulturskolan erbjöd kulturinslag på valdagen. Musik, fika, bokprat och mycket mer vid ett av våra största publika evenemang. Kommunens energi- och klimatrådgivare använder gärna biblioteken som samlingsplats och skyltfönster, och det är också tack vare dem som vi kan låna ut elmätare och IRtermometer. Nu väntar vi på nästa tillskott till katalogen en elcykel! Tillsammans med våra olika samarbetspartners kan vi göra mer av allt; det blir bättre evenemang med större bredd. Och ju fler människor vi engagerar i vår verksamhet, desto fler lockas till mötesplatsen biblioteket. Anna Lundström, kulturchef i Bräcke kommun Familjedagen Läs högt på Östersunds bibliotek Lördagen den 22 november arrangerade arbetslag BUS, i samarbete med ABF, en familjedag på temat Högläsning för barn. Bakgrunden till dagen var att författaren och föreläsaren Torgny Karnstedt skulle komma till Bergs kommun för att föreläsa om läsning för barn. När han ändå var här i Jämtland beslöt vi oss för att ordna en dag för föräldrar och barn om just läsning. Dagen började med hans mycket inspirerande föreläsning. Alla som på något sätt kommer i kontakt med barn, liksom barnen själva, borde få förmånen att lyssna på hans föreläsning. Den som vill veta mera om Torgny och hans föreläsningar kan gå in på hans hemsida: karnstedt.se. På programmet hade vi sedan sagostunder för alla åldrar. Först hade vi två babybokstunder för barn i åldern 4-9 månader. Därefter följde sagostunder för lite äldre barn. Genom ABF fick vi kontakt med Camilla Sand som är symbolpedagog. Hon hade två sagostunder som hette Lyssna och rita. Den ena var för barn mellan 1 och 3 år, den andra för 3- till 6-åringar. För barn äldre än 6 år läste Camilla en hjältesaga, och därefter blev det workshop på temat Hitta sin inre hjälte. Hela dagen pågick tävlingar där alla barn fick ett bokpris och vi hade en bokutställning med tips på bra högläsningsböcker. För att ytterligare stimulera till läsning presenterades en Högläsningsutmaning för barn upp till 10 år och deras föräldrar. Utmaningen går ut på att varje dag under fjorton dagar läsa högt tillsammans. Det blev en mycket trevlig och välbesökt dag. Förhoppningsvis spred vi också lite läsinspiration till både barn och föräldrar. Helena Lydén-Frank, barnbibliotekarie i Östersund Bibliofilen nr sidan 2

3 Att läsa digitalt och analogt En torsdag i slutet av oktober anordnade ZY-föreningen seminariedagen Att läsa digitalt och analogt. På Mittuniversitetets campus i Sundsvall var vi närmare 50 personer som samlades för att lyssna på tre framträdanden som på olika sätt anknöt till detta tema. Maria Rasmusson, som snart disputerar i pedagogik vid Mittuniversitetet, inledde dagen med att berätta om sin forskning kring digital läsning och läsförståelse hos ungdomar. Framför allt har hon studerat skillnader i lässtrategier beroende på om ungdomarna läser en text digitalt eller analogt. Det visade sig att de analoga färdigheterna tycks behövas oavsett vilken typ av text man ska tillgodogöra sig, medan de digitala förmågorna är mer tydligt kopplade just till läsning på nätet. Efter Marias föreläsning följde en presentation av bibliotekspodden Solen som sedan några år drivs av tre bibliotekarier vid Stockholms stadsbibliotek. Två av dem, Alice Thorburn och Patrik Schylström, var på plats och berättade livfullt om hur de lägger upp sina sändningar, som utifrån olika teman handlar om skönlitteratur. Likaså beskrev de hur inspelningarna går till rent tekniskt. Man använder sig av onlineplattformen Soundcloud och gör inspelningarna direkt i en smartphone. Inte särskilt komplicerat och med gott resultat! Patrik Schylström och Alice Thorburn, två av de bibliotekarier som ligger bakom litteraturpodden Solen. Foto: Per-Erik Wik Podden Solen finner du här: https://itunes. apple.com/se/podcast/bibliotekspodden-solen/id ?mt=2 eller här: https://biblioteket.stockholm.se/inspiration/bibliotekspodden-solen#main-content Jana Holsanova, kognitionsvetare från Lunds universitet berättade under eftermiddagen om sin forskning där hon använder ögonrörelsemätning som metod för att analysera hur vi läser, framför allt tidningsartiklar och andra medier med både text och bild. Hennes resultat visar tydligt att placeringen av bilder och grafik i förhållande till texten har stor betydelse för hur vi läser och vad vi tar till oss. Det är något att lägga på minnet för tidningsmakare och läroboksförfattare, men också för författare och illustratörer av exempelvis bilderböcker. Barnbibliotekarierna på Östersunds bibliotek önskar god jul! Helen Asklund, bibliotekarie i Östersund Bibliofilen nr sidan 3

4 Tillgänglighet framför allt! Svenska Daisy-konsortiets (SDK) årliga konferens ägde rum i Stockholm november. SDK:s vision är att information ska finnas tillgänglig för alla, vid samma tidpunkt, utan extra kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. SDK ingår i internationella Daisy Consortium. Här kommer några axplock från konferensen. Föreläsningarna filmades i sin helhet. Marcus Gylling Daisy Consortium och IDPF (International Digital Publishing Forum) Han gav oss en uppdatering om vad som händer internationellt med Epub3 och tillgänglighet. Epub3 är en fri och öppen standard för e-böcker och används av många förlag. Inclusive publishing var ledorden, återpublicering ska ersättas av att all publicering är tillgänglig direkt. Inom Edupub (Epub i utbildning) har man kommit långt med detta i vissa länder. Och i USA finns VitalSource Bookshelf, läsplattform och bibliotek för e-böcker, där eleven får tillgång till e-boken först. Men om eleven vill kan denne få en papperskopia, print on demand, och får då betala lite extra. Den tryckta boken sist alltså. Det går framåt! Susanne Axner utvecklingschef på MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) Nu kan alla i hela landet som har problem att läsa sin dagstidning i pappersform få den som taltidning, nedladdad till en spelare i hemmet. Hur gör man? Jo man - kontaktar sin dagstidning - betalar endast tidningens prenumera tionsavgift - blir inledningsvis kontaktad av MTM - väljer själv hur man vill läsa - kan låna en tidningsspelare - får hembesök av instruktör - får support via Taltidningshjälpen Även institutioner som bibliotek och olika boenden får prenumerera på taltidningar, och får låna utrustningen precis som andra. Vi kan få demokonto för taltidningar (utan krav på att prenumerera). Under 2015 kommer MTM att kampanja för att nå nya målgrupper och läsare. Sprid gärna information om taltidningar till de som läser talböcker! Roland Esaiasson generaldirektör för MTM Vidgade vyer och nya uppdrag berättade han om. MTM arbetar inte längre med bara talböcker och punktskrift, utan även teckenspråk och taltidnin- gar. Och från 1 januari 2015 tar MTM över statens ansvar för lättläst. Roland gjorde klart att LL-förlaget blir kvar, LL-tjänsten fortsätter som en del av kunskapscentret MTM och läsombudsverksamheten ska fortsätta. 8 sidor kommer även fortsättningsvis att ges ut. Tillfälligt kommer den att ges ut av MTM, vem som ska ge ut den framöver ska utredas ytterligare. 8 sidor kommer så klart att bli taltidning den också! Mona Abrahamsson, Regional biblioteksverksamhet Arbetsmöte tillgän Pyssel på bibblan I Strömsund och Hoting har vi på försök startat pysselgrupper en gång i veckan fram till jul. Vi har bjudit in barn i åldrarna 7 till 12 år, och under två intensiva timmar har vi varje gång haft mellan 14 och 35 stycken. Det krävs ingen anmälan, utan man kommer när man kan. Barnen har varit entusiastiska och tyckt det varit roligt. Även kommentarerna från vuxna har varit positiva. Tanken med detta evenemang är att det ska erbjudas något mer än att bara låna böcker. Vi har under hösten sett att flera av barnen avslutat sitt besök med att göra boklån. Om det blir en fortsättning har vi inte bestämt än, men barnens entusiasm gör att vi är sugna på att fortsätta under våren. Eva Thelin, bibliotekarie i Strömsund Bibliofilen nr sidan 4

5 Litteraturhuset Trampolin Anna Å, Cecilia, Julia, Kerstin och Viola har i egenskap av barn- och ungdomsbibliotekarier på Östersunds bibliotek varit på studiebesök hos Litteraturhuset i Sandviken. I redan existerande lokaler har Sandvikens kommun inrättat ett Litteraturhus. Syftet är att främja barns och ungas språkutveckling. Litteraturhuset består dels av de fysiska lokalerna som går under namnet Trampolin, dels av ett kunskapscenter som via seminarier, workshops och digitala resurser sprider litteraturhusets idéer lokalt, regionalt och nationellt. Litteraturhuset lägger även stor vikt vid sin forskningsresurs, och ämnar sprida information om ny forskning inom barnbiblioteksvärlden så att så många som möjligt kan ta del av den. Under vårt studiebesök märkte vi att barnperspektivet genomsyrar hela Trampolinverksamheten. I de fyra tillgängliga rummen ska barn och ungdomar i olika åldrar samsas om utrymmet, och även om inte alla åldersgrupper vistas där samtidigt så är eldsjälarna som bedriver verksamheten måna om att alla ska känna att lokalerna är deras. I ett av rummen finns ugn och möjlighet att baka samt projektor och möjlighet att se film. De moduler som används som sittpuffar när filmvisning och liknande pågår kan även staplas på varandra och användas för att bygga kojor och andra skapelser. Köksbänken är indelad i olika sektioner, med höjder som är anpassade efter olika åldrars behov. Ett annat rum vill inbjuda till lek, och man har därför skenor med draperier i taket så att barnen och de vuxna kan skapa rum inuti rummet. I detta rum finns även en hel vägg med tittskåp som barnen fått skapa själva. Vi imponeras av hur delaktiga barnen varit i färgsättning och utformning av miljöer; barn har fått välja bland tyger och färger, och även ritat bilder och klippt ut kollage som visar på hur de vill se sina lokaler. Arkitekten har sedan tagit intryck av dessa åsikter, och inkorporerat barnens bilder och idéer i skapandet av lokalerna. Ett tredje rum fokuserar på pyssel och skapande. Pysselmaterial står i öppna skåp för att vara tillgängligt för barnen och hela miljön manar till kreativitet. Även vid pyssel och lek sätts berättelser i centrum, och barnen får skriva ned berättelser kring vad de skapat. Kvarlämnade saker som barnen pysslat ihop ställs ut i korridoren som konstverk, och pryder lokalerna. Vi besökte även biblioteket, som ligger i samma hus som Trampolin. Även där inspirerades vi av hur stort utrymme barnen, och i detta fall barnavdelningen, tillåts ta. Här märks det att barnen är en prioriterad målgrupp. Bilderböckerna står i låga tråg med bilder på de sagokaraktärer trågen innehåller så att även de minsta kan se var favoritkaraktärerna håller hus. Biblioteket i stort är nyligen renoverat, och skyltningen är avundsvärt tydlig med decimeterhöga bokstäver på väggar och pelare, så att det är tydligt var de olika ämnena står. Alla som huserar under detta tak ger även ut ett gemensamt program så att besökarna enkelt kan se vad som sker i huset. Vi rekommenderar att ni besöker Litteraturhuset! Arbetslag BUS genom Viola Bibliofilen nr sidan 5

6 Fler bilder från Trampolin Bibliofilen nr sidan 6

7 Nallekalas på Östersunds bibliotek Den Internationella Nalledagen firas sedan 1998 varje år den 27 oktober. Initiativtagare är PR-föreningen. Man vill uppmärksamma nallen, som har varit viktig för de flesta av oss under vår uppväxt. Lördagen den 25 oktober hade vi på Östersunds bibliotek öppet hus för barn mellan 4 och 6 år och deras föräldrar. Vi hade laddat upp med en mängd kalasaktiviteter: barnen fick kalasfika med nallemuffins och blåbärskakor (det tycker ju björnar om); de kunde göra halsband till sina nallar och många barn pysslade med det i flera timmar. När nallen hade fått sitt halsband tog vi kort på barn och nalle med en polaroidkamera för att ha som ett litet minne. Mycket populärt! Barnen kunde också gå en liten tipsrunda med nallefrågor (förstås) och vara med i en tävling där de fick räkna björnspår (13 st). Vad vore ett kalas utan Sagoläsning! Vi läste berättelsen om nallen Manchester med de gröna byxorna, som äntligen fick flytta ifrån leksaksaffären till en flicka och få ett riktigt hem. Fast den största succén gjorde nog Clownen Olle (af Klintberg), som under två timmar trollade och busade med barnen. Det var med knapp nöd han fick gå därifrån. Det blev en mycket lyckad dag med ca 80 besökare och önskemål om att vi ska ha ett nytt kalas nästa år. Nyanställda i länet Helena Lydén-Frank, barnbibliotekarie i Östersund Bodil Boije Kajsa Tingsborg Vi vill presentera två nya stjärnor som tillträtt vid biblioteken i Bräcke kommun! Bodil Boije kommer närmast från skolans värld och efterträder Dagny Jonsson på Gällö bibliotek. I samma arbetslag har Kajsa Tingsborg, tidigare Vård och omsorg, klivit in som receptionsassistent i Bräcke. Varmt välkomna hälsar Anna, Loulou, Marie-Louise, Susanne och Yvonne! Bibliofilen nr sidan 7

8 Läsning och idrott Den regionala biblioteksverksamheten har tillsammans med SISU och ÖFK sökt och fått pengar från Kulturrådet för att arbeta med läsfrämjande och idrott. Projektet går under namnet Passa boken. Tanken är att inspirera unga till att läsa mer. Projektet innehåller flera olika delar. En del utgörs av att ungdomar i olika idrottsföreningar erbjuds att i samarbete med bibliotek bygga upp bokbanker, det vill säga boksamlingar som de kan låna från till matchresor och träningstillfällen. En annan del av projektet innebär att ÖFK:s spelare kommer att träffa barn och ungdomar i olika idrottsföreningar och med utgångspunkt i sin bok prata om läsning och litteratur. På så sätt ska de fungera som en sorts läsambassadörer genom att de visar att läsning och idrott funkar ihop, och att man mycket väl kan vara en cool idrottskille och ändå tycka om att läsa. Idrottsföreningarna kommer också att ha möjlighet att starta bokcirklar, där ÖFK-spelare kan fungera som samtalsledare. Det är ännu inte klart vilka idrottkslubbar som kommer att delta i projektet. Därför vet vi i nuläget inte heller vilka bibliotek i länet som kommer att engageras. Passa boken pågår under hela Anna Ring & Helen Asklund Regional biblioteksverksamhet 2015 Från och med januari 2015 kommer den regionala biblioteksverksamheten att skötas av Länskulturen och därmed tillhöra Region Jämtland Härjedalen. Det innebär att alla bibliotekskonsulenter kommer att ha sina kontor på OSD. Ingen av de nuvarande konsulenterna kommer att övergå, utan Länskulturen arbetar just nu med att rekrytera ny personal. Den kompletterande medieförsörjningen kommer däremot även nästa år att utföras av Östersunds bibliotek. Det betyder att lån och depositioner från Östersunds bibliotek fungerar på samma sätt som tidigare. Även arbetet med bibliotekmitt.se kommer under 2015 fortfarande att skötas av Östersunds bibliotek. Vi som hittills arbetat med den regionala biblioteksverksamheten tackar härmed för oss. Vi kommer att fortsätta arbeta inom biblioteksvärlden, så vi kommer säkert att träffas många gånger framöver i olika sammanhang. God Jul och Gott Nytt År önskar Anna, Mona, Åsa & Helen, Regional biblioteksverksamhet Bibliofilen nr sidan 8

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken

Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga. Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken SAMMANFATTNING Litteraturhuset i Sandviken för barn och unga Seminarium 23 februari 2011 Språkstimulans genom estetiska uttrycksformer Plats: Folkets Hus, Sandviken Seminariedagen innehöll information

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar 1 MTMI 0017 Broschyr bibliotek.indd 1 2017-01-09 15:30 Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet! För mig hoppar orden runt. Jag kan

Läs mer

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun

Evenemang våren 2012. Biblioteken i Lessebo kommun Evenemang våren 2012 Biblioteken i Lessebo kommun Kurt Henriksson Boda Kurre berättar om sitt artistliv Glasblåsaren från Boda blev rikskändis som akrobaten Boda-Kurre. Tid. måndag 9/1 kl. 17.00 LCHF:

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

LÄS FÖR MIG PAPPA! ultur i arbetslivet. Pappadagen Erbjudande till våra medlemmar som har barn i åldern 0-10 år. Västra Skaraborg

LÄS FÖR MIG PAPPA! ultur i arbetslivet. Pappadagen Erbjudande till våra medlemmar som har barn i åldern 0-10 år. Västra Skaraborg LÄS FÖR MIG PAPPA! K K 2012 ultur i arbetslivet Pappadagen Erbjudande till våra medlemmar som har barn i åldern 0-10 år Västra Skaraborg Vet du... - att ditt barn utvecklar sitt språk redan från födseln?

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Olika sätt att läsa, om Legimus talböcker och lättlästa böcker -

Olika sätt att läsa, om Legimus talböcker och lättlästa böcker - Olika sätt att läsa, om Legimus talböcker och lättlästa böcker - för dig som möter barn och ungdomar som har dyslexi Dysleximässan 2017-10-20 Helena Nordqvist 1 MTM Vårt uppdrag är att ge människor möjlighet

Läs mer

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek

Sjöbo bibliotek Blentarps bibliotek Vollsjö bibliotek Lövestad bibliotek Sjöbo bibliotek Vårprogram 2015 Sjöbo bibliotek måndag 10-19 tisdag 10-18 onsdag 12-18 torsdag 10-19 fredag 10-18 lördag 10-14 Gamla Torg 10, 275 80 Sjöbo Tel: 0416-271 60 E-post: biblioteket@sjobo.se

Läs mer

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län

Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län Torsten Bengtsson Läsambassadör i Jönköpings län En rapport om projektet Läsambassadör i Jönköpings län 2013-2016. 0 1 Bakgrund Idén om en regional läsambassadör kom upp under ett Dialogsamtal om den regionala

Läs mer

Förstudie: Drömspel på flera plan

Förstudie: Drömspel på flera plan Förstudie: Drömspel på flera plan Arbetet med denna förstudie pågick under oktober december 2013 Syfte och mål Som en del av det läsfrämjande arbetet vill Enköpings bibliotek och Håbo bibliotek jobba mer

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013

OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 OXIEBIBLIOTEKET Höst och vinter 2013 föreläsningar för vuxna Tisdagen den 24 september kl 18.30 Kärlek, svek och längtan tre unga kvinnoliv kring förra sekelskiftet Marianne Söderberg Marianne Söderberg

Läs mer

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga

Astronomi SAGOSKOJ! Sommarboken BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED. Bibliotekspoesi. Pysselverkstad. Bio på bibblan. Program för Barn & Unga BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED Sommarboken Sommarläsning Kick-off! Kalas SAGOSKOJ! Pysselverkstad Bibliotekspoesi Vår katastrofala bokklubb Bio på bibblan Astronomi - en resa bland stjärnor och planeter

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

MTM ger stöd till skolbiblioteken. Tillgängliga skolbiblioteket

MTM ger stöd till skolbiblioteken. Tillgängliga skolbiblioteket Tillgängliga skolbiblioteket Omkring sex procent av befolkningen har en läsnedsättning. Synskada och dyslexi är de vanligaste orsakerna till en läsnedsättning men det finns andra orsaker också. Skolbiblioteken

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Tillgängliga medier och läsfrämjande inom omsorgen! David Södergren Medin och Åsa Wallström

Tillgängliga medier och läsfrämjande inom omsorgen! David Södergren Medin och Åsa Wallström Tillgängliga medier och läsfrämjande inom omsorgen! MTM:s uppdrag Arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar oavsett läsförmåga eller

Läs mer

Höstens program 2016 BODENS

Höstens program 2016 BODENS Höstens program 2016 BODENS STADSBIBLIOTEK Vuxna HELA HÖSTEN VARJE MÅNAD TISDAGAR kl. 9.00 BOKTIPSFRUKOST Kom in och byt boktips med personalen och varandra. Frukost till självkostnadspris. (Samarr: ABF)

Läs mer

Program för barn och ungdomar

Program för barn och ungdomar Program för barn och ungdomar Våren 2017 Sportlov Tävlingar på alla bibliotek under sportlovet. Fina bokpriser! KOMTEK Skapa något som du får ta med dig hem! Kl. 12-16. Måndag 27/2 Kallhäll, tisdag 28/2

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

RELÄ Regionen Läser

RELÄ Regionen Läser RELÄ Regionen Läser Ett samverkansprojekt mellan bibliotek, fritidsgårdar, studieförbund, SISU - idrottsutbildarna och Länskulturen med läsfrämjande insatser under 3 år. Tillbakablick år 1 Regionen läser

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Utredare 2015-10-27 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KFN/2015:50 31442 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Läs mer

Läsombud och högläsare

Läsombud och högläsare MTM:S INFORMATIONSSERIE Läsombud och högläsare För äldre och personer med funktionsnedsnedsättning Läsning är en viktig del av vår vardag De flesta av oss läser många gånger varje dag tidningar, böcker,

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

kalle ankas stora lästävling!

kalle ankas stora lästävling! kalle ankas stora lästävling! Välkommen till Kalle Ankas stora lästävling! Detta är ett initiativ från serietidningen Kalle Anka & C:o för att främja läsförståelse och skapa intresse för läsning bland

Läs mer

Kommunbladet november 2015

Kommunbladet november 2015 Kommunbladet november 2015 Det här är några av artiklarna i kommunbladet nummer 8 2015. Har du frågor eller vill veta mer om vad som händer i Norsjö under november månad? Ring växeln, telefon 0918-140

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Ett samarbete mellan

Ett samarbete mellan Ett samarbete mellan VARA FOLKBIBLIOTEK VARA KOMMUN Västra Skaraborg Tema: Barnböcker i en digital värld! Torsdagen den 4 maj 2017 Vara Folkbibliotek Erbjudande till LO-medlemmar som har barn eller barnbarn

Läs mer

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL! PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL - FÖR BARN PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK! I vår blir det författarbesök, musikprogram, barnboksfest, teaterföreställningar och sagostund med polisen. För platser

Läs mer

Från bokcirklar till läkande läsning. Helsingfors 14 december 2017

Från bokcirklar till läkande läsning. Helsingfors 14 december 2017 Från bokcirklar till läkande läsning Helsingfors 14 december 2017 Liv medan ni väntar ur diktsamlingen Otal (1976) av Wislava Szymborska Nina Frid bibliotekarie, författare, handläggare för läsfrämjande

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek

Information till specialpedagoger. tillsammans med Lerums bibliotek Information till specialpedagoger tillsammans med Lerums bibliotek 2017-09-12 Presentation Heidi Carlsson Asplund Lerum/Sjövik IFLA Kultur i Väst, konsulent Jag ska prata om Kort om biblioteken i Lerum

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Vinterlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Vinterlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Vinterlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Fredag 12/2 Öppet som vanligt Klockan 18:00-22:30 Årskurs 6 gymnasiet ut Simhallen Öppettider gäller enligt simhallens hemsida Lördag 13/2 ALLA

Läs mer

Vuxenprogram. Våren 2016. Foto: Mattias Pettersson

Vuxenprogram. Våren 2016. Foto: Mattias Pettersson Vuxenprogram Våren 2016 Foto: Mattias Pettersson JANUARI Onsdag 27 januari. Poesiafton & musik med poeterna Gunnel Arvidsson och Vladimir Dikanski samt Aprin Kulturförening Vi läser egna och andras dikter.

Läs mer

GÖR DET PÅ BIBLIOTEKET

GÖR DET PÅ BIBLIOTEKET Gävle bibliotek www.gavle.se/bibliotek GÖR DET PÅ BIBLIOTEKET EVENEMANG JANUARI-FEBRUARI 2016 Fri entré! Begränsat antal platser, kom i tid! För mer info se www.gavle.se eller ring 026-17 96 00 Välkommen!

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

En sak i taget Rapport

En sak i taget Rapport En sak i taget Rapport Hur kan man med begränsad tid och utan experthjälp i huset på ett litet bibliotek arbeta med kompetensutveckling av personalen i sociala medier? Åsa Storck 2011-01-24 1 Ur Nationalencyklopedins

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Program våren 2014. Sjöbo bibliotek

Program våren 2014. Sjöbo bibliotek Program våren 2014 Sjöbo bibliotek 1 Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Metodöversikt och utvärdering

Metodöversikt och utvärdering Metodöversikt och utvärdering Workshop under ledning av kulturpedagoger med socionom och barnbibliotekarier som observatörer Ålder: år 3-6 Produkter: barnteckningar, film, sammanfattande bilder på grundval

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Litterära arrangemang en publikfriare?

Litterära arrangemang en publikfriare? Litterära arrangemang en publikfriare? Om synen på publik, andra arrangörer och framtiden hos litterära arrangörer i Göteborg. Susanna Martelin KV08 2010-05-19 1 Bakgrund och syfte Göteborg är en relativt

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder BARN & UNGA Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Vi hoppas att ni vill besöka oss i höst, då vi har en mängd spännande aktiviteter och program för alla åldrar! Nytt för terminen är bland annat Kulturögonblick

Läs mer

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden

Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Barn- och ungdomsbokslut 2015 Kulturnämnden Kulturnämnden Kulturnämnden ska i sin verksamhet prioritera barn och ungdomar. Flera av nämndens verksamheter riktar sig direkt till barn och ungdomar, medan

Läs mer

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september

MARIA. på torsdag i sal 3. MiniNYTT. 12-16 september MARIA 12-16 september MiniNYTT Fotboll för tjejer på torsdag i sal 3 aktiviteter PÅ MMK 12 16 September LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Bakning Bakning Film Frukt 16.00 16.00 16.00

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0)

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0) VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015 Omslagsfoto: (CC0 1.0) Sista tisdagen i varje månad, kl.16.00-17.00, med start 25/8: Bokklubb Bokklubb för dig som är 9-12 år. Vi pratar om böcker vi läst/lyssnat på och

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Vi ger alla möjlighet att läsa. Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar

Vi ger alla möjlighet att läsa. Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Vi ger alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet! För mig hoppar orden runt. Jag kan behöva läsa om sidor tre gånger för att förstå. Med

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor!

Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor! 1 Låt barnen leka och lära om barns rättigheter och miljö med Retoys pedagogiska Lekväskor! Introduktion till artikel 12 i Barnkonventionen Barns deltagande och medbestämmande. Alla barn har rätt att göra

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer