Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län"

Transkript

1 Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län # dec. En mörk novemberkväll avslutades tävlingen med prisutdelning och mingel på Östersunds bibliotek. Elin Olofsson fanns på plats för att presentera vinnaren. Tillsammans med Elin ser vi här Selma, en glad vinnare som nyss fått ta emot pris och applåder. Foto: Anna Ring Skogens själ För andra året i rad arrangerades under sommaren en skrivartävling på bibliotekmitt.se. Tävla kunde ungdomar i åldern 12 till 16 år, bosatta i länet. Temat för årets tävling var Skogen, och åtta fina bidrag skickades in, alla med skogen (mer eller mindre magisk) i fokus. Att temat lockade fram fantasin hos deltagarna rådde det ingen tvekan om. De åtta fantasifulla bidragen lästes och bedömdes av en jury bestående av Helen Asklund, bibliotekarie och fil dr i litteraturvetenskap, Peter Bäckman, författare och lärare samt författaren Elin Olofsson. Juryarbetet ledde fram till att novellen Skogens själ utsågs till vinnare. Författare till texten är 14-åriga Selma Mispelaere från Frösön. Förstapriset i tävlingen är en författarcoachning med Elin Olofsson som Selma får vid ett tillfälle, hemma hos Elin eller på ett café i stan. Regionala spalten Vi närmar oss slutet på 2014, ett år där biblioteksfrågor fått ta rätt stor plats. Den nya bibliotekslagen trädde i kraft i början av året, skolbiblioteksfrågan har dryftats bland många och viljan finns hos vissa partier att lägga pengar på en nationell biblioteksstrategi. Läsning och läsförmåga har diskuterats en hel del på olika plan. Att arbeta med läsning och läslust i olika former är en av bibliotekens kärnuppgifter. Under året har den regionala biblioteksverksamheten genomfört en webbaserad utbildning om tillgänglig IT. I kursen har deltagarna lärt sig hur surfplattor kan användas i arbetet med att tillgängliggöra bibliotekens utbud för läsare med olika funktionsnedsättningar. Tillgänglighet har även varit ledordet när vi under året uppdaterat bibliotekmitt.se. För att öka tillgängligheten till webbplatsen och allt innehåll har vi bland annat infört en så kallad responsivwebb. Det innebär att sajten numera anpassar sig och blir lättare att använda även i mobiltelefonen blir ett spännande år för den regionala biblioteksverksamheten. Verksamheten kommer från och med januari att finnas hos Länskulturen och tillhöra den nya Region Jämtland Härjedalen. Det innebär bland annat att de som arbetar med verksamheten inte längre kommer sitta på Östersunds bibliotek, utan kommer att finnas på OSD. Nytt nästa år blir även vilka som ska jobba med verksamheten. Vi som arbetat med Regional biblioteksverksamhet de senaste åren kommer att gå vidare till andra arbetsuppgifter inom Östersunds bibliotek. God Jul och Gott Nytt År Anna Ring Cecilia Pettersson Barn- och ungdomsbibliotekarie Östersunds bibliotek

2 Samarbete lyfter bibliotekens programutbud Soppan blir bättre när kockarna är flera hälsar vi från biblioteken i Bräcke kommun. Tillsammans med nya och gamla samarbetspartners breddar vi vår verksamhet. Några exempel från året: Konstkarusellen i ABF Bräckes regi är inne på åttonde säsongen, där tre konstnärer med varsin utställning cirkulerar mellan biblioteken i Bräcke, Gällö och Kälarne. Under hösten 2014 har vi kunnat se konstverk av Bernt Källström, Marie Källström och Sven Doll. Vi kurade skymning i Gällö och Bräcke, tillsammans med kulturskolans lärare och elever. Ett lagom stort sammanhang för de minsta musikerna att få framträda i, inramat av högläsning och fika. I Kälarne arrangerade kulturskolan och biblioteket Höstkonsert tillsammans. Väl genomförda och välbesökta evenemang i novembermörket. En nygammal samarbetspartner är hemslöjdskonsulenten på Länskulturen, Ingela Fredell. Med hjälp av henne har vi arrangerat föreläsningskvällar med hantverk i fokus på alla bibliotek. Lena Persson, från Handog, har bland annat visat och berättat om traditionella yllebroderier. Väldigt uppskattat, inte minst av dem som är stadiga besökare på våra handarbetskvällar. Biblioteken som demokratibärare tog vi fasta på under FES- TiVAL, där vi tillsammans med bland annat studieförbund, byföreningar och kulturskolan erbjöd kulturinslag på valdagen. Musik, fika, bokprat och mycket mer vid ett av våra största publika evenemang. Kommunens energi- och klimatrådgivare använder gärna biblioteken som samlingsplats och skyltfönster, och det är också tack vare dem som vi kan låna ut elmätare och IRtermometer. Nu väntar vi på nästa tillskott till katalogen en elcykel! Tillsammans med våra olika samarbetspartners kan vi göra mer av allt; det blir bättre evenemang med större bredd. Och ju fler människor vi engagerar i vår verksamhet, desto fler lockas till mötesplatsen biblioteket. Anna Lundström, kulturchef i Bräcke kommun Familjedagen Läs högt på Östersunds bibliotek Lördagen den 22 november arrangerade arbetslag BUS, i samarbete med ABF, en familjedag på temat Högläsning för barn. Bakgrunden till dagen var att författaren och föreläsaren Torgny Karnstedt skulle komma till Bergs kommun för att föreläsa om läsning för barn. När han ändå var här i Jämtland beslöt vi oss för att ordna en dag för föräldrar och barn om just läsning. Dagen började med hans mycket inspirerande föreläsning. Alla som på något sätt kommer i kontakt med barn, liksom barnen själva, borde få förmånen att lyssna på hans föreläsning. Den som vill veta mera om Torgny och hans föreläsningar kan gå in på hans hemsida: karnstedt.se. På programmet hade vi sedan sagostunder för alla åldrar. Först hade vi två babybokstunder för barn i åldern 4-9 månader. Därefter följde sagostunder för lite äldre barn. Genom ABF fick vi kontakt med Camilla Sand som är symbolpedagog. Hon hade två sagostunder som hette Lyssna och rita. Den ena var för barn mellan 1 och 3 år, den andra för 3- till 6-åringar. För barn äldre än 6 år läste Camilla en hjältesaga, och därefter blev det workshop på temat Hitta sin inre hjälte. Hela dagen pågick tävlingar där alla barn fick ett bokpris och vi hade en bokutställning med tips på bra högläsningsböcker. För att ytterligare stimulera till läsning presenterades en Högläsningsutmaning för barn upp till 10 år och deras föräldrar. Utmaningen går ut på att varje dag under fjorton dagar läsa högt tillsammans. Det blev en mycket trevlig och välbesökt dag. Förhoppningsvis spred vi också lite läsinspiration till både barn och föräldrar. Helena Lydén-Frank, barnbibliotekarie i Östersund Bibliofilen nr sidan 2

3 Att läsa digitalt och analogt En torsdag i slutet av oktober anordnade ZY-föreningen seminariedagen Att läsa digitalt och analogt. På Mittuniversitetets campus i Sundsvall var vi närmare 50 personer som samlades för att lyssna på tre framträdanden som på olika sätt anknöt till detta tema. Maria Rasmusson, som snart disputerar i pedagogik vid Mittuniversitetet, inledde dagen med att berätta om sin forskning kring digital läsning och läsförståelse hos ungdomar. Framför allt har hon studerat skillnader i lässtrategier beroende på om ungdomarna läser en text digitalt eller analogt. Det visade sig att de analoga färdigheterna tycks behövas oavsett vilken typ av text man ska tillgodogöra sig, medan de digitala förmågorna är mer tydligt kopplade just till läsning på nätet. Efter Marias föreläsning följde en presentation av bibliotekspodden Solen som sedan några år drivs av tre bibliotekarier vid Stockholms stadsbibliotek. Två av dem, Alice Thorburn och Patrik Schylström, var på plats och berättade livfullt om hur de lägger upp sina sändningar, som utifrån olika teman handlar om skönlitteratur. Likaså beskrev de hur inspelningarna går till rent tekniskt. Man använder sig av onlineplattformen Soundcloud och gör inspelningarna direkt i en smartphone. Inte särskilt komplicerat och med gott resultat! Patrik Schylström och Alice Thorburn, två av de bibliotekarier som ligger bakom litteraturpodden Solen. Foto: Per-Erik Wik Podden Solen finner du här: https://itunes. apple.com/se/podcast/bibliotekspodden-solen/id ?mt=2 eller här: https://biblioteket.stockholm.se/inspiration/bibliotekspodden-solen#main-content Jana Holsanova, kognitionsvetare från Lunds universitet berättade under eftermiddagen om sin forskning där hon använder ögonrörelsemätning som metod för att analysera hur vi läser, framför allt tidningsartiklar och andra medier med både text och bild. Hennes resultat visar tydligt att placeringen av bilder och grafik i förhållande till texten har stor betydelse för hur vi läser och vad vi tar till oss. Det är något att lägga på minnet för tidningsmakare och läroboksförfattare, men också för författare och illustratörer av exempelvis bilderböcker. Barnbibliotekarierna på Östersunds bibliotek önskar god jul! Helen Asklund, bibliotekarie i Östersund Bibliofilen nr sidan 3

4 Tillgänglighet framför allt! Svenska Daisy-konsortiets (SDK) årliga konferens ägde rum i Stockholm november. SDK:s vision är att information ska finnas tillgänglig för alla, vid samma tidpunkt, utan extra kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. SDK ingår i internationella Daisy Consortium. Här kommer några axplock från konferensen. Föreläsningarna filmades i sin helhet. Marcus Gylling Daisy Consortium och IDPF (International Digital Publishing Forum) Han gav oss en uppdatering om vad som händer internationellt med Epub3 och tillgänglighet. Epub3 är en fri och öppen standard för e-böcker och används av många förlag. Inclusive publishing var ledorden, återpublicering ska ersättas av att all publicering är tillgänglig direkt. Inom Edupub (Epub i utbildning) har man kommit långt med detta i vissa länder. Och i USA finns VitalSource Bookshelf, läsplattform och bibliotek för e-böcker, där eleven får tillgång till e-boken först. Men om eleven vill kan denne få en papperskopia, print on demand, och får då betala lite extra. Den tryckta boken sist alltså. Det går framåt! Susanne Axner utvecklingschef på MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) Nu kan alla i hela landet som har problem att läsa sin dagstidning i pappersform få den som taltidning, nedladdad till en spelare i hemmet. Hur gör man? Jo man - kontaktar sin dagstidning - betalar endast tidningens prenumera tionsavgift - blir inledningsvis kontaktad av MTM - väljer själv hur man vill läsa - kan låna en tidningsspelare - får hembesök av instruktör - får support via Taltidningshjälpen Även institutioner som bibliotek och olika boenden får prenumerera på taltidningar, och får låna utrustningen precis som andra. Vi kan få demokonto för taltidningar (utan krav på att prenumerera). Under 2015 kommer MTM att kampanja för att nå nya målgrupper och läsare. Sprid gärna information om taltidningar till de som läser talböcker! Roland Esaiasson generaldirektör för MTM Vidgade vyer och nya uppdrag berättade han om. MTM arbetar inte längre med bara talböcker och punktskrift, utan även teckenspråk och taltidnin- gar. Och från 1 januari 2015 tar MTM över statens ansvar för lättläst. Roland gjorde klart att LL-förlaget blir kvar, LL-tjänsten fortsätter som en del av kunskapscentret MTM och läsombudsverksamheten ska fortsätta. 8 sidor kommer även fortsättningsvis att ges ut. Tillfälligt kommer den att ges ut av MTM, vem som ska ge ut den framöver ska utredas ytterligare. 8 sidor kommer så klart att bli taltidning den också! Mona Abrahamsson, Regional biblioteksverksamhet Arbetsmöte tillgän Pyssel på bibblan I Strömsund och Hoting har vi på försök startat pysselgrupper en gång i veckan fram till jul. Vi har bjudit in barn i åldrarna 7 till 12 år, och under två intensiva timmar har vi varje gång haft mellan 14 och 35 stycken. Det krävs ingen anmälan, utan man kommer när man kan. Barnen har varit entusiastiska och tyckt det varit roligt. Även kommentarerna från vuxna har varit positiva. Tanken med detta evenemang är att det ska erbjudas något mer än att bara låna böcker. Vi har under hösten sett att flera av barnen avslutat sitt besök med att göra boklån. Om det blir en fortsättning har vi inte bestämt än, men barnens entusiasm gör att vi är sugna på att fortsätta under våren. Eva Thelin, bibliotekarie i Strömsund Bibliofilen nr sidan 4

5 Litteraturhuset Trampolin Anna Å, Cecilia, Julia, Kerstin och Viola har i egenskap av barn- och ungdomsbibliotekarier på Östersunds bibliotek varit på studiebesök hos Litteraturhuset i Sandviken. I redan existerande lokaler har Sandvikens kommun inrättat ett Litteraturhus. Syftet är att främja barns och ungas språkutveckling. Litteraturhuset består dels av de fysiska lokalerna som går under namnet Trampolin, dels av ett kunskapscenter som via seminarier, workshops och digitala resurser sprider litteraturhusets idéer lokalt, regionalt och nationellt. Litteraturhuset lägger även stor vikt vid sin forskningsresurs, och ämnar sprida information om ny forskning inom barnbiblioteksvärlden så att så många som möjligt kan ta del av den. Under vårt studiebesök märkte vi att barnperspektivet genomsyrar hela Trampolinverksamheten. I de fyra tillgängliga rummen ska barn och ungdomar i olika åldrar samsas om utrymmet, och även om inte alla åldersgrupper vistas där samtidigt så är eldsjälarna som bedriver verksamheten måna om att alla ska känna att lokalerna är deras. I ett av rummen finns ugn och möjlighet att baka samt projektor och möjlighet att se film. De moduler som används som sittpuffar när filmvisning och liknande pågår kan även staplas på varandra och användas för att bygga kojor och andra skapelser. Köksbänken är indelad i olika sektioner, med höjder som är anpassade efter olika åldrars behov. Ett annat rum vill inbjuda till lek, och man har därför skenor med draperier i taket så att barnen och de vuxna kan skapa rum inuti rummet. I detta rum finns även en hel vägg med tittskåp som barnen fått skapa själva. Vi imponeras av hur delaktiga barnen varit i färgsättning och utformning av miljöer; barn har fått välja bland tyger och färger, och även ritat bilder och klippt ut kollage som visar på hur de vill se sina lokaler. Arkitekten har sedan tagit intryck av dessa åsikter, och inkorporerat barnens bilder och idéer i skapandet av lokalerna. Ett tredje rum fokuserar på pyssel och skapande. Pysselmaterial står i öppna skåp för att vara tillgängligt för barnen och hela miljön manar till kreativitet. Även vid pyssel och lek sätts berättelser i centrum, och barnen får skriva ned berättelser kring vad de skapat. Kvarlämnade saker som barnen pysslat ihop ställs ut i korridoren som konstverk, och pryder lokalerna. Vi besökte även biblioteket, som ligger i samma hus som Trampolin. Även där inspirerades vi av hur stort utrymme barnen, och i detta fall barnavdelningen, tillåts ta. Här märks det att barnen är en prioriterad målgrupp. Bilderböckerna står i låga tråg med bilder på de sagokaraktärer trågen innehåller så att även de minsta kan se var favoritkaraktärerna håller hus. Biblioteket i stort är nyligen renoverat, och skyltningen är avundsvärt tydlig med decimeterhöga bokstäver på väggar och pelare, så att det är tydligt var de olika ämnena står. Alla som huserar under detta tak ger även ut ett gemensamt program så att besökarna enkelt kan se vad som sker i huset. Vi rekommenderar att ni besöker Litteraturhuset! Arbetslag BUS genom Viola Bibliofilen nr sidan 5

6 Fler bilder från Trampolin Bibliofilen nr sidan 6

7 Nallekalas på Östersunds bibliotek Den Internationella Nalledagen firas sedan 1998 varje år den 27 oktober. Initiativtagare är PR-föreningen. Man vill uppmärksamma nallen, som har varit viktig för de flesta av oss under vår uppväxt. Lördagen den 25 oktober hade vi på Östersunds bibliotek öppet hus för barn mellan 4 och 6 år och deras föräldrar. Vi hade laddat upp med en mängd kalasaktiviteter: barnen fick kalasfika med nallemuffins och blåbärskakor (det tycker ju björnar om); de kunde göra halsband till sina nallar och många barn pysslade med det i flera timmar. När nallen hade fått sitt halsband tog vi kort på barn och nalle med en polaroidkamera för att ha som ett litet minne. Mycket populärt! Barnen kunde också gå en liten tipsrunda med nallefrågor (förstås) och vara med i en tävling där de fick räkna björnspår (13 st). Vad vore ett kalas utan Sagoläsning! Vi läste berättelsen om nallen Manchester med de gröna byxorna, som äntligen fick flytta ifrån leksaksaffären till en flicka och få ett riktigt hem. Fast den största succén gjorde nog Clownen Olle (af Klintberg), som under två timmar trollade och busade med barnen. Det var med knapp nöd han fick gå därifrån. Det blev en mycket lyckad dag med ca 80 besökare och önskemål om att vi ska ha ett nytt kalas nästa år. Nyanställda i länet Helena Lydén-Frank, barnbibliotekarie i Östersund Bodil Boije Kajsa Tingsborg Vi vill presentera två nya stjärnor som tillträtt vid biblioteken i Bräcke kommun! Bodil Boije kommer närmast från skolans värld och efterträder Dagny Jonsson på Gällö bibliotek. I samma arbetslag har Kajsa Tingsborg, tidigare Vård och omsorg, klivit in som receptionsassistent i Bräcke. Varmt välkomna hälsar Anna, Loulou, Marie-Louise, Susanne och Yvonne! Bibliofilen nr sidan 7

8 Läsning och idrott Den regionala biblioteksverksamheten har tillsammans med SISU och ÖFK sökt och fått pengar från Kulturrådet för att arbeta med läsfrämjande och idrott. Projektet går under namnet Passa boken. Tanken är att inspirera unga till att läsa mer. Projektet innehåller flera olika delar. En del utgörs av att ungdomar i olika idrottsföreningar erbjuds att i samarbete med bibliotek bygga upp bokbanker, det vill säga boksamlingar som de kan låna från till matchresor och träningstillfällen. En annan del av projektet innebär att ÖFK:s spelare kommer att träffa barn och ungdomar i olika idrottsföreningar och med utgångspunkt i sin bok prata om läsning och litteratur. På så sätt ska de fungera som en sorts läsambassadörer genom att de visar att läsning och idrott funkar ihop, och att man mycket väl kan vara en cool idrottskille och ändå tycka om att läsa. Idrottsföreningarna kommer också att ha möjlighet att starta bokcirklar, där ÖFK-spelare kan fungera som samtalsledare. Det är ännu inte klart vilka idrottkslubbar som kommer att delta i projektet. Därför vet vi i nuläget inte heller vilka bibliotek i länet som kommer att engageras. Passa boken pågår under hela Anna Ring & Helen Asklund Regional biblioteksverksamhet 2015 Från och med januari 2015 kommer den regionala biblioteksverksamheten att skötas av Länskulturen och därmed tillhöra Region Jämtland Härjedalen. Det innebär att alla bibliotekskonsulenter kommer att ha sina kontor på OSD. Ingen av de nuvarande konsulenterna kommer att övergå, utan Länskulturen arbetar just nu med att rekrytera ny personal. Den kompletterande medieförsörjningen kommer däremot även nästa år att utföras av Östersunds bibliotek. Det betyder att lån och depositioner från Östersunds bibliotek fungerar på samma sätt som tidigare. Även arbetet med bibliotekmitt.se kommer under 2015 fortfarande att skötas av Östersunds bibliotek. Vi som hittills arbetat med den regionala biblioteksverksamheten tackar härmed för oss. Vi kommer att fortsätta arbeta inom biblioteksvärlden, så vi kommer säkert att träffas många gånger framöver i olika sammanhang. God Jul och Gott Nytt År önskar Anna, Mona, Åsa & Helen, Regional biblioteksverksamhet Bibliofilen nr sidan 8

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Arvika läser Tove Jansson

Arvika läser Tove Jansson Projektbeskrivning Arvika läser Tove Jansson Syfte Projektet "Arvika läser Tove Jansson" avser att lyfta fram skönlitteraturen på olika sätt, med olika aktörer i Arvika kommun, och visa på att litteratur

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Förstudie: Drömspel på flera plan

Förstudie: Drömspel på flera plan Förstudie: Drömspel på flera plan Arbetet med denna förstudie pågick under oktober december 2013 Syfte och mål Som en del av det läsfrämjande arbetet vill Enköpings bibliotek och Håbo bibliotek jobba mer

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

MTM ger stöd till skolbiblioteken. Tillgängliga skolbiblioteket

MTM ger stöd till skolbiblioteken. Tillgängliga skolbiblioteket Tillgängliga skolbiblioteket Omkring sex procent av befolkningen har en läsnedsättning. Synskada och dyslexi är de vanligaste orsakerna till en läsnedsättning men det finns andra orsaker också. Skolbiblioteken

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn

Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn Ett hem- och skola projekt Eskilstuna - februari 2013 Elspeth Randelin, skolbibliotekarie, Ytternäs skola, Mariehamn 4 av 10 pojkar ratar läsning. [ ] Men glappet mellan flickorna och pojkarna på Åland

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås

Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson. Bokklubb och kulturklubb för barn. Paper presenterat vid konferensen. 10-11 oktober 2007 i Borås Anna-Klara Aronsson & Anette Bertilsson Bokklubb och kulturklubb för barn Paper presenterat vid konferensen 10-11 oktober 2007 i Borås Klubbverksamhet på Borås Stadsbibliotek. Tänk att få överösa barn

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Digitalisering och tillgänglighet

Digitalisering och tillgänglighet Digitalisering och tillgänglighet Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att se hur digitala lösningar kan öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning. Kulturrådet har

Läs mer

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder

BARN & UNGA. Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Sommarbokenfest. Sagostunder. Sångstunder BARN & UNGA Kulturspäckad höst på Lindängenbiblioteket! Vi hoppas att ni vill besöka oss i höst, då vi har en mängd spännande aktiviteter och program för alla åldrar! Nytt för terminen är bland annat Kulturögonblick

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober 2003. Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Helena Söderlund, Länsbiblioteket i Örebro län Resursbibliotek för döva I Örebro pågår sedan oktober 2001 projektet Resursbibliotek för döva. Initiativtagare

Läs mer

Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning ASKIMS BIBLIOTEK HÖSTPROGRAM 2015. www.goteborg.se

Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning ASKIMS BIBLIOTEK HÖSTPROGRAM 2015. www.goteborg.se Askim-Frölunda-Högsbo stadsdelsförvaltning ASKIMS BIBLIOTEK HÖSTPROGRAM 2015 www.goteborg.se Foto: Peter Svenson Välkommen till Askims bibliotek! Låna en bibliotekarie? Adress Öppettider Askims torg 5

Läs mer

Projekt Synliggör Biblioteket

Projekt Synliggör Biblioteket Projekt Synliggör Biblioteket Projektet drivs av Region Halland 2009-2010. Kulturrådet har beviljat medel. Projektbibliotek: Hylte, Laholm, Onsala och Vallås Syfte: göra biblioteken och biblioteksverksamheterna

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund

SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund SÄRSKILDA TJÄNSTER Stadsbiblioteket Lund Stadsbiblioteket S:t Petri Kyrkogata 6 221 00 Lund tel. 046-35 59 90 folkbiblioteken@lund.se ÖPPET: sept - april mån - to 10-20 fre 10-19 lör 10-16 sön 13-17 maj

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

kalle ankas stora lästävling!

kalle ankas stora lästävling! kalle ankas stora lästävling! Välkommen till Kalle Ankas stora lästävling! Detta är ett initiativ från serietidningen Kalle Anka & C:o för att främja läsförståelse och skapa intresse för läsning bland

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

inre trapphuset Varje hel timme mellan Kl.14.00 19.00

inre trapphuset Varje hel timme mellan Kl.14.00 19.00 Vinn en inspirerande studiecirkel i höst Ryggsäck, Väska och Bok inre trapphuset Varje hel timme mellan Kl.14.00 19.00 Vävning Kl.13.15 14.00, 15.15 16.00, 18.00 18.45 Freja Våra gamla hantverk lever vidare

Läs mer

Bibliofilen. BibliotekMitt.se. # 1 2011 april. Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län. Länsbibliotekarien har ordet

Bibliofilen. BibliotekMitt.se. # 1 2011 april. Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län. Länsbibliotekarien har ordet Bibliofilen 8 # 1 2011 april Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län Länsbibliotekarien har ordet Länsbibliotekets nyinredda sagorum (Foto: Tina Stafrén) BibliotekMitt.se Den 17 maj smäller

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun

Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo Kommun Samarbetspartners Navets Fritidsgård Kulturförvaltningen Medborgarförvaltningen Visit Värnamo Gummifabriken Träffpunkt Vråen Tekniska Kontoret Sörsjö Ridskola Höstlovsprogram För barn och ungdomar i Värnamo

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga.

2014-01-10. Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. BESLUT 2014-01-10 Ärende Yttrande över Lättläst. Betänkande av Lättlästutredningen SOV 201 '3:58 Kulturrådets beslut Generaldirektören beslutar att godkänna yttrandet enligt bilaga. Handläggningen av ärendet

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

ASKIMS BIBLIOTEK HÖSTPROGRAM 2014

ASKIMS BIBLIOTEK HÖSTPROGRAM 2014 ASKIMS BIBLIOTEK HÖSTPROGRAM 2014 1 Information Information Foto: Gustaf Källvik Lite om Allas barnbarn Hej, Anna Bernhem! Du jobbar med något som heter Allas barnbarn. Vad är det? Det är en förening som

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Stort 30-års jubileum 1983-2013

Stort 30-års jubileum 1983-2013 RSMH Mittpunkten Malmö RIKSFÖRBUNDET FÖR SOCIAL OCH MENTAL HÄLSA Stort 30-års jubileum 1983-2013 Vi är alla människor, ej bara diagnoser Inflytande - Återhämtning - Självbestämmande Välkomna på konferens,

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN/UNGA VÅREN 2015 Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs! Lomma Bibliotek Följ med Vilda Hilda och Gurra Aktersnurra in i sagornas förtrollade värld! SAGOSKOJ

Läs mer

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Tisdagen den 4 mars samlades företrädare för bibliotek, folkhögskolor, studieförbund och

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer

Eksjö bibliotek med filialer. Vårprogram. med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram Eksjö bibliotek med filialer Vå r p r o g r a m med 100-årsfirande Eksjö stadsbibliotek och filialer Vårprogram 2015 www.eksjo.se/biblioteket stadsbiblioteket@eksjo.se 0381-361 00 Biblioteket

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben!

Stick-klubben Torsdag 7 februari kl. 17.00 20.00 Kom och sticka med stick-klubben! Välkommen till bibliotekets program våren 2013 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. Februari Måndag 4 februari kl. 13.00-15.00 Konstutställning

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Give me five barn, böcker, berättelser

Give me five barn, böcker, berättelser För bibliotek och förskolor: Give me five barn, böcker, berättelser Give me five är ett bok- och berättarprojekt i Världen och Västerbotten med femåringar i fokus. Tillsammans gör barn, bibliotekarier,

Läs mer

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli.

Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. DRAKÄGGET Det skall börjas i tid.. det som roligt skall bli. Var - och vad Ett barns språk utvecklas i samspel med andra. Vi vill stimulera små barn och deras föräldrar och pedagoger till språk- och läslust.

Läs mer

Med läslust mot målen

Med läslust mot målen Med läslust mot målen Tidiga medvetna insatser för högre måluppfyllelse Norra Ängby skolor Vultejusv 20 16856 Bromma Kontaktperson Ingrid Engback 08-170300 ingrid.engback@utbildning.stockholm.se Bakgrund

Läs mer

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening

Släktforskarhjälp med KLGF. Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00. Plats: Huvudbiblioteket Arr: Kalmar läns genealogiska förening Välkommen till bibliotekets program våren 2014 Kalmar Stadsbibliotek Alla evenemang anordnas i Huvudbibliotekets samlingssal om inget annat anges. FEBRUARI Måndag 10 februari kl. 13.00-15.00 Tisdag 11

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR...

BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... Page 1 of 6 共 享 举 报 滥 用 情 况 下 一 个 博 客» 创 建 博 客 登 录 BIBLIOTEKARIEN BLOGGAR... EN BLOGG FRÅN OCH OM HTS BIBLIOTEK! DET HANDLAR OM DET SOM HAR HÄNT, HÄNDER OCH SKA HÄNDA. BLOGGEN GER OCKSÅ MÅNGA BOKTIPS PÅ

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012

Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Verksamhetsberättelse för Ekebyhovsskolans bibliotek 2012 Skolbibliotekets två främsta funktioner är att inspirera eleverna att känna läslust samt att hjälpa eleverna att förbättra sin förmåga att söka

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND Oj, vad tiden går fort! April är snart slut och sommaren närmar sig med stormsteg. Men innan sommaren kommer har vi ytterliggare en fartfylld månad att se fram emot! Vårinsamling, mångfaldsrunda, nätverksträff,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål

1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017. 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2015-2017 Innehåll 1 Biblioteksplan för Nordmalings kommun 2014-2017... 3 2 Nordmalings kommun - övergripande vision och mål... 3 2.1 Vision... 3 2.2 Inriktningsmål...

Läs mer

Bibliofilen. Jubileumsfirande i Härjedalen och Berg. #4 2012 16 december. Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län

Bibliofilen. Jubileumsfirande i Härjedalen och Berg. #4 2012 16 december. Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län #4 2012 16 december Några ord från regional Det händer mycket på biblioteken runt om i Jämtlands län. Någon gång skulle det vara roligt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016

VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 1 VERKSAMHETSPLAN 2014-2016 2 BAKGRUND Riksteatern verksamhetsplanerar Riktesteatern verksamhetsplanerar är ett projekt som startade hösten 2012. På kongressen 2011 fattades beslut om att hela Riksteaterns

Läs mer

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00

Talboksklubben Vi träffas och berättar om nya DAISY-böcker. Fika. Onsdagen den 19 september kl 14.00-15.00 Bibliotekets höstprogram 2012 Cecilia Gyllenhammar Vad säger Maja Ekelöfs blick? Rapporter från en skurhink 2012. Karlskoga kommunarkiv bjuder in till föreläsning med Cecilia Persson. Onsdagen den 12 september

Läs mer

Hitta till punktskriften

Hitta till punktskriften MTM:S INFORMATIONSSERIE Hitta till punktskriften Om barn och punktskrift för föräldrar och lärare Innan barnet kan läsa Högläsning stimulerar barns språkutveckling och det gäller förstås även barn med

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010

Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Dokumentation Tematräff Våxtorpsskolan 11 maj 2010 Vårens tematräff inom Hälsofrämjande skolutveckling hade temat utemiljö och fysisk aktivitet. Syftet med tematräffarna, som arrangeras inom ramen för

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

SPORTLOV 2015 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 23-27 februari 2015

SPORTLOV 2015 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 23-27 februari 2015 SPORTLOV 2015 Sportlovsaktiviteter i Sigtuna kommun 23-27 februari 2015 VAD VILL DU GÖRA? MASSOR AV AKTIVITETER PÅ SPORTLOVET Sportlovet bjuder på sjudande aktiviteter för alla barn och ungdomar i Sigtuna

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012

Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs i Örnsköldsvik 2008-2012 Utvecklingsarbetet Skriv & läs har bedrivits i sex år, varav fem (2008-2012) med statliga bidrag för Basfärdigheter Läsa Skriva Räkna. Arbetet har

Läs mer

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland

Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Samarbete mellan BHV och biblioteken i Västra Götaland Checklista Bakgrund Barnhälsovård och bibliotek har ett gemensamt uppdrag att på olika sätt stimulera barns språkutveckling. En framgångsfaktor i

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer