Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län"

Transkript

1 Bibliofilen Länsmeddelande för bibliotekspersonalen i Jämtlands län # dec. En mörk novemberkväll avslutades tävlingen med prisutdelning och mingel på Östersunds bibliotek. Elin Olofsson fanns på plats för att presentera vinnaren. Tillsammans med Elin ser vi här Selma, en glad vinnare som nyss fått ta emot pris och applåder. Foto: Anna Ring Skogens själ För andra året i rad arrangerades under sommaren en skrivartävling på bibliotekmitt.se. Tävla kunde ungdomar i åldern 12 till 16 år, bosatta i länet. Temat för årets tävling var Skogen, och åtta fina bidrag skickades in, alla med skogen (mer eller mindre magisk) i fokus. Att temat lockade fram fantasin hos deltagarna rådde det ingen tvekan om. De åtta fantasifulla bidragen lästes och bedömdes av en jury bestående av Helen Asklund, bibliotekarie och fil dr i litteraturvetenskap, Peter Bäckman, författare och lärare samt författaren Elin Olofsson. Juryarbetet ledde fram till att novellen Skogens själ utsågs till vinnare. Författare till texten är 14-åriga Selma Mispelaere från Frösön. Förstapriset i tävlingen är en författarcoachning med Elin Olofsson som Selma får vid ett tillfälle, hemma hos Elin eller på ett café i stan. Regionala spalten Vi närmar oss slutet på 2014, ett år där biblioteksfrågor fått ta rätt stor plats. Den nya bibliotekslagen trädde i kraft i början av året, skolbiblioteksfrågan har dryftats bland många och viljan finns hos vissa partier att lägga pengar på en nationell biblioteksstrategi. Läsning och läsförmåga har diskuterats en hel del på olika plan. Att arbeta med läsning och läslust i olika former är en av bibliotekens kärnuppgifter. Under året har den regionala biblioteksverksamheten genomfört en webbaserad utbildning om tillgänglig IT. I kursen har deltagarna lärt sig hur surfplattor kan användas i arbetet med att tillgängliggöra bibliotekens utbud för läsare med olika funktionsnedsättningar. Tillgänglighet har även varit ledordet när vi under året uppdaterat bibliotekmitt.se. För att öka tillgängligheten till webbplatsen och allt innehåll har vi bland annat infört en så kallad responsivwebb. Det innebär att sajten numera anpassar sig och blir lättare att använda även i mobiltelefonen blir ett spännande år för den regionala biblioteksverksamheten. Verksamheten kommer från och med januari att finnas hos Länskulturen och tillhöra den nya Region Jämtland Härjedalen. Det innebär bland annat att de som arbetar med verksamheten inte längre kommer sitta på Östersunds bibliotek, utan kommer att finnas på OSD. Nytt nästa år blir även vilka som ska jobba med verksamheten. Vi som arbetat med Regional biblioteksverksamhet de senaste åren kommer att gå vidare till andra arbetsuppgifter inom Östersunds bibliotek. God Jul och Gott Nytt År Anna Ring Cecilia Pettersson Barn- och ungdomsbibliotekarie Östersunds bibliotek

2 Samarbete lyfter bibliotekens programutbud Soppan blir bättre när kockarna är flera hälsar vi från biblioteken i Bräcke kommun. Tillsammans med nya och gamla samarbetspartners breddar vi vår verksamhet. Några exempel från året: Konstkarusellen i ABF Bräckes regi är inne på åttonde säsongen, där tre konstnärer med varsin utställning cirkulerar mellan biblioteken i Bräcke, Gällö och Kälarne. Under hösten 2014 har vi kunnat se konstverk av Bernt Källström, Marie Källström och Sven Doll. Vi kurade skymning i Gällö och Bräcke, tillsammans med kulturskolans lärare och elever. Ett lagom stort sammanhang för de minsta musikerna att få framträda i, inramat av högläsning och fika. I Kälarne arrangerade kulturskolan och biblioteket Höstkonsert tillsammans. Väl genomförda och välbesökta evenemang i novembermörket. En nygammal samarbetspartner är hemslöjdskonsulenten på Länskulturen, Ingela Fredell. Med hjälp av henne har vi arrangerat föreläsningskvällar med hantverk i fokus på alla bibliotek. Lena Persson, från Handog, har bland annat visat och berättat om traditionella yllebroderier. Väldigt uppskattat, inte minst av dem som är stadiga besökare på våra handarbetskvällar. Biblioteken som demokratibärare tog vi fasta på under FES- TiVAL, där vi tillsammans med bland annat studieförbund, byföreningar och kulturskolan erbjöd kulturinslag på valdagen. Musik, fika, bokprat och mycket mer vid ett av våra största publika evenemang. Kommunens energi- och klimatrådgivare använder gärna biblioteken som samlingsplats och skyltfönster, och det är också tack vare dem som vi kan låna ut elmätare och IRtermometer. Nu väntar vi på nästa tillskott till katalogen en elcykel! Tillsammans med våra olika samarbetspartners kan vi göra mer av allt; det blir bättre evenemang med större bredd. Och ju fler människor vi engagerar i vår verksamhet, desto fler lockas till mötesplatsen biblioteket. Anna Lundström, kulturchef i Bräcke kommun Familjedagen Läs högt på Östersunds bibliotek Lördagen den 22 november arrangerade arbetslag BUS, i samarbete med ABF, en familjedag på temat Högläsning för barn. Bakgrunden till dagen var att författaren och föreläsaren Torgny Karnstedt skulle komma till Bergs kommun för att föreläsa om läsning för barn. När han ändå var här i Jämtland beslöt vi oss för att ordna en dag för föräldrar och barn om just läsning. Dagen började med hans mycket inspirerande föreläsning. Alla som på något sätt kommer i kontakt med barn, liksom barnen själva, borde få förmånen att lyssna på hans föreläsning. Den som vill veta mera om Torgny och hans föreläsningar kan gå in på hans hemsida: karnstedt.se. På programmet hade vi sedan sagostunder för alla åldrar. Först hade vi två babybokstunder för barn i åldern 4-9 månader. Därefter följde sagostunder för lite äldre barn. Genom ABF fick vi kontakt med Camilla Sand som är symbolpedagog. Hon hade två sagostunder som hette Lyssna och rita. Den ena var för barn mellan 1 och 3 år, den andra för 3- till 6-åringar. För barn äldre än 6 år läste Camilla en hjältesaga, och därefter blev det workshop på temat Hitta sin inre hjälte. Hela dagen pågick tävlingar där alla barn fick ett bokpris och vi hade en bokutställning med tips på bra högläsningsböcker. För att ytterligare stimulera till läsning presenterades en Högläsningsutmaning för barn upp till 10 år och deras föräldrar. Utmaningen går ut på att varje dag under fjorton dagar läsa högt tillsammans. Det blev en mycket trevlig och välbesökt dag. Förhoppningsvis spred vi också lite läsinspiration till både barn och föräldrar. Helena Lydén-Frank, barnbibliotekarie i Östersund Bibliofilen nr sidan 2

3 Att läsa digitalt och analogt En torsdag i slutet av oktober anordnade ZY-föreningen seminariedagen Att läsa digitalt och analogt. På Mittuniversitetets campus i Sundsvall var vi närmare 50 personer som samlades för att lyssna på tre framträdanden som på olika sätt anknöt till detta tema. Maria Rasmusson, som snart disputerar i pedagogik vid Mittuniversitetet, inledde dagen med att berätta om sin forskning kring digital läsning och läsförståelse hos ungdomar. Framför allt har hon studerat skillnader i lässtrategier beroende på om ungdomarna läser en text digitalt eller analogt. Det visade sig att de analoga färdigheterna tycks behövas oavsett vilken typ av text man ska tillgodogöra sig, medan de digitala förmågorna är mer tydligt kopplade just till läsning på nätet. Efter Marias föreläsning följde en presentation av bibliotekspodden Solen som sedan några år drivs av tre bibliotekarier vid Stockholms stadsbibliotek. Två av dem, Alice Thorburn och Patrik Schylström, var på plats och berättade livfullt om hur de lägger upp sina sändningar, som utifrån olika teman handlar om skönlitteratur. Likaså beskrev de hur inspelningarna går till rent tekniskt. Man använder sig av onlineplattformen Soundcloud och gör inspelningarna direkt i en smartphone. Inte särskilt komplicerat och med gott resultat! Patrik Schylström och Alice Thorburn, två av de bibliotekarier som ligger bakom litteraturpodden Solen. Foto: Per-Erik Wik Podden Solen finner du här: https://itunes. apple.com/se/podcast/bibliotekspodden-solen/id ?mt=2 eller här: https://biblioteket.stockholm.se/inspiration/bibliotekspodden-solen#main-content Jana Holsanova, kognitionsvetare från Lunds universitet berättade under eftermiddagen om sin forskning där hon använder ögonrörelsemätning som metod för att analysera hur vi läser, framför allt tidningsartiklar och andra medier med både text och bild. Hennes resultat visar tydligt att placeringen av bilder och grafik i förhållande till texten har stor betydelse för hur vi läser och vad vi tar till oss. Det är något att lägga på minnet för tidningsmakare och läroboksförfattare, men också för författare och illustratörer av exempelvis bilderböcker. Barnbibliotekarierna på Östersunds bibliotek önskar god jul! Helen Asklund, bibliotekarie i Östersund Bibliofilen nr sidan 3

4 Tillgänglighet framför allt! Svenska Daisy-konsortiets (SDK) årliga konferens ägde rum i Stockholm november. SDK:s vision är att information ska finnas tillgänglig för alla, vid samma tidpunkt, utan extra kostnad och i ett format som var och en kan ta till sig. SDK ingår i internationella Daisy Consortium. Här kommer några axplock från konferensen. Föreläsningarna filmades i sin helhet. Marcus Gylling Daisy Consortium och IDPF (International Digital Publishing Forum) Han gav oss en uppdatering om vad som händer internationellt med Epub3 och tillgänglighet. Epub3 är en fri och öppen standard för e-böcker och används av många förlag. Inclusive publishing var ledorden, återpublicering ska ersättas av att all publicering är tillgänglig direkt. Inom Edupub (Epub i utbildning) har man kommit långt med detta i vissa länder. Och i USA finns VitalSource Bookshelf, läsplattform och bibliotek för e-böcker, där eleven får tillgång till e-boken först. Men om eleven vill kan denne få en papperskopia, print on demand, och får då betala lite extra. Den tryckta boken sist alltså. Det går framåt! Susanne Axner utvecklingschef på MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) Nu kan alla i hela landet som har problem att läsa sin dagstidning i pappersform få den som taltidning, nedladdad till en spelare i hemmet. Hur gör man? Jo man - kontaktar sin dagstidning - betalar endast tidningens prenumera tionsavgift - blir inledningsvis kontaktad av MTM - väljer själv hur man vill läsa - kan låna en tidningsspelare - får hembesök av instruktör - får support via Taltidningshjälpen Även institutioner som bibliotek och olika boenden får prenumerera på taltidningar, och får låna utrustningen precis som andra. Vi kan få demokonto för taltidningar (utan krav på att prenumerera). Under 2015 kommer MTM att kampanja för att nå nya målgrupper och läsare. Sprid gärna information om taltidningar till de som läser talböcker! Roland Esaiasson generaldirektör för MTM Vidgade vyer och nya uppdrag berättade han om. MTM arbetar inte längre med bara talböcker och punktskrift, utan även teckenspråk och taltidnin- gar. Och från 1 januari 2015 tar MTM över statens ansvar för lättläst. Roland gjorde klart att LL-förlaget blir kvar, LL-tjänsten fortsätter som en del av kunskapscentret MTM och läsombudsverksamheten ska fortsätta. 8 sidor kommer även fortsättningsvis att ges ut. Tillfälligt kommer den att ges ut av MTM, vem som ska ge ut den framöver ska utredas ytterligare. 8 sidor kommer så klart att bli taltidning den också! Mona Abrahamsson, Regional biblioteksverksamhet Arbetsmöte tillgän Pyssel på bibblan I Strömsund och Hoting har vi på försök startat pysselgrupper en gång i veckan fram till jul. Vi har bjudit in barn i åldrarna 7 till 12 år, och under två intensiva timmar har vi varje gång haft mellan 14 och 35 stycken. Det krävs ingen anmälan, utan man kommer när man kan. Barnen har varit entusiastiska och tyckt det varit roligt. Även kommentarerna från vuxna har varit positiva. Tanken med detta evenemang är att det ska erbjudas något mer än att bara låna böcker. Vi har under hösten sett att flera av barnen avslutat sitt besök med att göra boklån. Om det blir en fortsättning har vi inte bestämt än, men barnens entusiasm gör att vi är sugna på att fortsätta under våren. Eva Thelin, bibliotekarie i Strömsund Bibliofilen nr sidan 4

5 Litteraturhuset Trampolin Anna Å, Cecilia, Julia, Kerstin och Viola har i egenskap av barn- och ungdomsbibliotekarier på Östersunds bibliotek varit på studiebesök hos Litteraturhuset i Sandviken. I redan existerande lokaler har Sandvikens kommun inrättat ett Litteraturhus. Syftet är att främja barns och ungas språkutveckling. Litteraturhuset består dels av de fysiska lokalerna som går under namnet Trampolin, dels av ett kunskapscenter som via seminarier, workshops och digitala resurser sprider litteraturhusets idéer lokalt, regionalt och nationellt. Litteraturhuset lägger även stor vikt vid sin forskningsresurs, och ämnar sprida information om ny forskning inom barnbiblioteksvärlden så att så många som möjligt kan ta del av den. Under vårt studiebesök märkte vi att barnperspektivet genomsyrar hela Trampolinverksamheten. I de fyra tillgängliga rummen ska barn och ungdomar i olika åldrar samsas om utrymmet, och även om inte alla åldersgrupper vistas där samtidigt så är eldsjälarna som bedriver verksamheten måna om att alla ska känna att lokalerna är deras. I ett av rummen finns ugn och möjlighet att baka samt projektor och möjlighet att se film. De moduler som används som sittpuffar när filmvisning och liknande pågår kan även staplas på varandra och användas för att bygga kojor och andra skapelser. Köksbänken är indelad i olika sektioner, med höjder som är anpassade efter olika åldrars behov. Ett annat rum vill inbjuda till lek, och man har därför skenor med draperier i taket så att barnen och de vuxna kan skapa rum inuti rummet. I detta rum finns även en hel vägg med tittskåp som barnen fått skapa själva. Vi imponeras av hur delaktiga barnen varit i färgsättning och utformning av miljöer; barn har fått välja bland tyger och färger, och även ritat bilder och klippt ut kollage som visar på hur de vill se sina lokaler. Arkitekten har sedan tagit intryck av dessa åsikter, och inkorporerat barnens bilder och idéer i skapandet av lokalerna. Ett tredje rum fokuserar på pyssel och skapande. Pysselmaterial står i öppna skåp för att vara tillgängligt för barnen och hela miljön manar till kreativitet. Även vid pyssel och lek sätts berättelser i centrum, och barnen får skriva ned berättelser kring vad de skapat. Kvarlämnade saker som barnen pysslat ihop ställs ut i korridoren som konstverk, och pryder lokalerna. Vi besökte även biblioteket, som ligger i samma hus som Trampolin. Även där inspirerades vi av hur stort utrymme barnen, och i detta fall barnavdelningen, tillåts ta. Här märks det att barnen är en prioriterad målgrupp. Bilderböckerna står i låga tråg med bilder på de sagokaraktärer trågen innehåller så att även de minsta kan se var favoritkaraktärerna håller hus. Biblioteket i stort är nyligen renoverat, och skyltningen är avundsvärt tydlig med decimeterhöga bokstäver på väggar och pelare, så att det är tydligt var de olika ämnena står. Alla som huserar under detta tak ger även ut ett gemensamt program så att besökarna enkelt kan se vad som sker i huset. Vi rekommenderar att ni besöker Litteraturhuset! Arbetslag BUS genom Viola Bibliofilen nr sidan 5

6 Fler bilder från Trampolin Bibliofilen nr sidan 6

7 Nallekalas på Östersunds bibliotek Den Internationella Nalledagen firas sedan 1998 varje år den 27 oktober. Initiativtagare är PR-föreningen. Man vill uppmärksamma nallen, som har varit viktig för de flesta av oss under vår uppväxt. Lördagen den 25 oktober hade vi på Östersunds bibliotek öppet hus för barn mellan 4 och 6 år och deras föräldrar. Vi hade laddat upp med en mängd kalasaktiviteter: barnen fick kalasfika med nallemuffins och blåbärskakor (det tycker ju björnar om); de kunde göra halsband till sina nallar och många barn pysslade med det i flera timmar. När nallen hade fått sitt halsband tog vi kort på barn och nalle med en polaroidkamera för att ha som ett litet minne. Mycket populärt! Barnen kunde också gå en liten tipsrunda med nallefrågor (förstås) och vara med i en tävling där de fick räkna björnspår (13 st). Vad vore ett kalas utan Sagoläsning! Vi läste berättelsen om nallen Manchester med de gröna byxorna, som äntligen fick flytta ifrån leksaksaffären till en flicka och få ett riktigt hem. Fast den största succén gjorde nog Clownen Olle (af Klintberg), som under två timmar trollade och busade med barnen. Det var med knapp nöd han fick gå därifrån. Det blev en mycket lyckad dag med ca 80 besökare och önskemål om att vi ska ha ett nytt kalas nästa år. Nyanställda i länet Helena Lydén-Frank, barnbibliotekarie i Östersund Bodil Boije Kajsa Tingsborg Vi vill presentera två nya stjärnor som tillträtt vid biblioteken i Bräcke kommun! Bodil Boije kommer närmast från skolans värld och efterträder Dagny Jonsson på Gällö bibliotek. I samma arbetslag har Kajsa Tingsborg, tidigare Vård och omsorg, klivit in som receptionsassistent i Bräcke. Varmt välkomna hälsar Anna, Loulou, Marie-Louise, Susanne och Yvonne! Bibliofilen nr sidan 7

8 Läsning och idrott Den regionala biblioteksverksamheten har tillsammans med SISU och ÖFK sökt och fått pengar från Kulturrådet för att arbeta med läsfrämjande och idrott. Projektet går under namnet Passa boken. Tanken är att inspirera unga till att läsa mer. Projektet innehåller flera olika delar. En del utgörs av att ungdomar i olika idrottsföreningar erbjuds att i samarbete med bibliotek bygga upp bokbanker, det vill säga boksamlingar som de kan låna från till matchresor och träningstillfällen. En annan del av projektet innebär att ÖFK:s spelare kommer att träffa barn och ungdomar i olika idrottsföreningar och med utgångspunkt i sin bok prata om läsning och litteratur. På så sätt ska de fungera som en sorts läsambassadörer genom att de visar att läsning och idrott funkar ihop, och att man mycket väl kan vara en cool idrottskille och ändå tycka om att läsa. Idrottsföreningarna kommer också att ha möjlighet att starta bokcirklar, där ÖFK-spelare kan fungera som samtalsledare. Det är ännu inte klart vilka idrottkslubbar som kommer att delta i projektet. Därför vet vi i nuläget inte heller vilka bibliotek i länet som kommer att engageras. Passa boken pågår under hela Anna Ring & Helen Asklund Regional biblioteksverksamhet 2015 Från och med januari 2015 kommer den regionala biblioteksverksamheten att skötas av Länskulturen och därmed tillhöra Region Jämtland Härjedalen. Det innebär att alla bibliotekskonsulenter kommer att ha sina kontor på OSD. Ingen av de nuvarande konsulenterna kommer att övergå, utan Länskulturen arbetar just nu med att rekrytera ny personal. Den kompletterande medieförsörjningen kommer däremot även nästa år att utföras av Östersunds bibliotek. Det betyder att lån och depositioner från Östersunds bibliotek fungerar på samma sätt som tidigare. Även arbetet med bibliotekmitt.se kommer under 2015 fortfarande att skötas av Östersunds bibliotek. Vi som hittills arbetat med den regionala biblioteksverksamheten tackar härmed för oss. Vi kommer att fortsätta arbeta inom biblioteksvärlden, så vi kommer säkert att träffas många gånger framöver i olika sammanhang. God Jul och Gott Nytt År önskar Anna, Mona, Åsa & Helen, Regional biblioteksverksamhet Bibliofilen nr sidan 8

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus

Innehåll. nummer 4:2010. Var är östgötarna födda? Om KB, visioner, kulturmöten och snö. I Malmö står brukaren i självklart fokus nr 4 2010 Innehåll nummer 4:2010 Var är östgötarna födda? 12 Om KB, visioner, kulturmöten och snö 3 I Malmö står brukaren i självklart fokus 14 Ministern svarade på öppet brev... 4 Mångfald i Garaget 15

Läs mer

Länsbibliotek Sörmland

Länsbibliotek Sörmland Länsbibliotek Sörmland VERKSAMHET 2013 Foto: Anna-Lena Ahlström 05 Pojkar och unga män läser allt mindre 09 En berättelsevagn för de allra minsta 16 Möt din favoritförfattare vid Litterära caféer Länsbibliotek

Läs mer

Motala Läser 2013-2015 Delrapport

Motala Läser 2013-2015 Delrapport Motala bibliotek/leg Oktober 2014 Motala Läser 2013-2015 Delrapport Sammanställd av projektledare Lillemor Engholm Guy Innehållsförteckning Motala Läser 2013-2015 Delrapport... 1 Sammanställd av projektledare

Läs mer

att bygga kunskap på distans framsteget 19

att bygga kunskap på distans framsteget 19 att bygga kunskap på distans framsteget 19 Innehåll 2 förord 4 distansutbildningar 10 småbarnsföräldrar 14 borås ny lånedisk 16 göteborgs stadsbibliotek unga vuxna och nätet 19 ewa wahlgren framtidens

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB

MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20. Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB MÖJLIGHETERNAS RUM. FÖRÄNDRINGSARBETE PÅ BIBLIOTEKEN I HANINGE 2011-04-20 Christina Ekbom CAPSULA INFORMATION AB INNEHÅLL Sida 1. MÖJLIGHETERNAS RUM 1 2. UTGÅNGSPUNKTER 2 3. BIBLIOTEKETS UPPGIFTER 3 4.

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar

Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar Framtidens barnbibliotek rum, struktur och fantasi - konferensanteckningar Hur hittar man strukturen i biblioteksrummet, samtidigt som man får in det fantasifulla? Hur kan man göra bibliotekskatalogen

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015

Att möta världen. Ett ljus i vardagen. Verktyg för mångfald. Ett modigt bibliotek. Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 2 2015 Att möta världen Ett ljus i vardagen Verktyg för mångfald Ett modigt bibliotek www.framsidan.net Översättningens utmaningar Norrbotten

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

I läsningens landskap

I läsningens landskap Framsidan Fram Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 3 I läsningens landskap Naturen ökar läskunnigheten I huvudet på en läsambassadör Maja Lundgren om sitt bibliotek www.framsidan.net

Läs mer

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Medborgardialog om. Framtidens bibliotek Medborgardialog om Framtidens bibliotek Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B

Läs mer

Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog

Kulturcentrumsamverkan. medborgardialog Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(27) Marcus Strand 11-06-23 Kulturcentrum samverkan och medborgardialog Projekt: Kulturcentrumsamverkan Beställare: Bosse Eriksson Skriven av: Marcus Strand Datum:

Läs mer

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007

Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 Redovisning LIMIT-BIBLIOTEKEN 12 september 2007 ARBOGA Limitprojektet i Arboga. Rapport september 2007. Projekt Vi utvecklar OPAC tillsammans folkbiblioteket, gymnasiebiblioteket och Arboga museum Bakgrund

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA

ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA ATT SYNLIGGÖRA BIBLIOTEKET FÖR FÖRÄLDRALEDIGA Ett aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete Jennie Elmén Lena Folkesson kursledare Dokumentation av aktionsforskningsinspirerat utvecklingsarbete inom

Läs mer

Hågkomster från en dag kring Unga och bibliotek 31 mars 2009, Kalmar

Hågkomster från en dag kring Unga och bibliotek 31 mars 2009, Kalmar Unga och bibliotek 31 mars 2009 Kalmar Sidan 1 av 7 Hågkomster från en dag kring Unga och bibliotek 31 mars 2009, Kalmar Ur inbjudan: Vi vill utveckla bibliotekens potential som en plats för våra unga

Läs mer

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1

Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008. Från triss till ess. En ny förvaltning tar form. Framsidan 2/2008 1 Framsidan Aktuellt magasin från Regionbibliotek Västra Götaland Nr 2 2008 Från triss till ess En ny förvaltning tar form Framsidan 2/2008 1 Utlåningen av böcker och annat material sjunker på de flesta

Läs mer

Medlemsblad. Årgång 8 Nummer 2 Juni 2006 STUDIEBESÖK - KONFERENSER - FORTBILDNINGAR

Medlemsblad. Årgång 8 Nummer 2 Juni 2006 STUDIEBESÖK - KONFERENSER - FORTBILDNINGAR SKOLBIBLIOTEK SYD Medlemsblad Årgång 8 Nummer 2 Juni 2006 I DET HÄR NUMRET: STUDIEBESÖK - KONFERENSER - FORTBILDNINGAR s. 3 SKOLBIBLIOTEK I ÄLMHULT - Föreningens studiebesök s. 4/5 SKA ALLA HA SIN EGEN

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

Studietidningen VERKSAMHETSÅRET 2013-2014 SKELLEFTEÅ SID 7 SID 13 SID 4. Martin förverkligar sin vision för Folkparken

Studietidningen VERKSAMHETSÅRET 2013-2014 SKELLEFTEÅ SID 7 SID 13 SID 4. Martin förverkligar sin vision för Folkparken Studietidningen VERKSAMHETSÅRET 2013-2014 SKELLEFTEÅ SID 4 SID 7 SID 13 Mer plats åt konsten och nytt galleri Hantverksfestivalen fortsätter att förnyas Martin förverkligar sin vision för Folkparken Innehåll

Läs mer

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n?

Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Seminarium på Nordiska akvarellmuseet den 20 21 november 2003 Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev det se n? Hur blev

Läs mer

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel

Ledarskap. Malmös nye stadsbibliotekarie. Pia Sundhage en hyllad ledare. Behrang Miri skriver nytt kapitel Framsidan Aktuellt magasin om biblioteksfrågor från Kultur i Väst Nr 1 2013 Ledarskap Malmös nye stadsbibliotekarie Pia Sundhage en hyllad ledare Behrang Miri skriver nytt kapitel Ny satsning på bibliotekschefer

Läs mer

Projektredovisning Allt är möjligt

Projektredovisning Allt är möjligt Projektredovisning Allt är möjligt Innehåll Förord... 3 Bakgrund... 4 Projektmål... 4 Metod... 5 Marknadsföring... 5 Projektåret... 6 Hösten 2013... 6 Illustration av dikter... 6 Poetryslam med Louise

Läs mer

Ett medskapande projekt för barn och alla andra

Ett medskapande projekt för barn och alla andra Ett medskapande projekt för barn och alla andra DOKUMENTATION OCH INSPIRATION FÖR NYA SATSNINGAR 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Konst för barn 3 Rivstart 4 Hammarkullen Folkets Hus 6 Hallunda Folkets Hus

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

5 favoriter av årets Nobelpristagare

5 favoriter av årets Nobelpristagare Läsliv 2014 #4 Det ska vara enkelt att läsa EN TIDSKRIFT FRÅN MYNDIGHETEN FÖR TILLGÄNGLIGA MEDIER Lättläst flyttar in hos MTM 5 favoriter av årets Nobelpristagare Dövblinda fotografen Graciela Gonzalo-Sundström

Läs mer