postekon magasin Spexet POSTEKON 1 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "postekon magasin Spexet POSTEKON 1 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk"

Transkript

1 postekon magasin Spexet POSTEKON 1 /2007 C H V - Civilekonomföreningen Handels Vänner - ditt Nätverk POSTEKON MAGASIN

2 LEDARE POSTEKON Vår, var är du? Nu börjar man känna suget efter våren, och nu börjar man märka att det blir ljusare, alla timrar får ställas om! Det är mycket prat om globalisering och outsourcing. Men med julen färskt i minnet så får man väl ända säga att den främste i dessa fall är Tomten. Han är just-in-time, global och har outsourcat både produktion och all leverans av julklapparna. Vi både köper in och levererar dem själva samt till slut även betalar dem. Vilken management guru! Arbetet i den nya föreningen och styrelsen har kommit i gång bra och en massa aktiviteter har föreslagits och planerats. Vi försöker se till att det finns aktiviteter för alla åldrar och alla intressen. Alla i styrelsen har fått ny energi och även medlemmarna verkar ha fått en nystart. Kanske hela Sverige får mer energi och en positiv spiral under året och med fler folk i arbete fortsätter ju högkonjunkturen. AKTIVITETER Vårens aktiviteter har kommit igång med ett antal luncher och nu också IT-luncher. Se mer på hemsidan på vårt Kalendarium där man kan se årets alla aktiviteter, dels genomförda, dels beslutade kommande och dels en idébank, dvs. de aktiviteter vi håller på att planera. There can only be one, säger man ofta och det gäller även konkurrens för nätverksföreningar. CHV måste vara konkurrenskraftiga och vara i topp vad gäller attraktivitet, så att våra medlemmar upplever ett mervärde! Göran Lundin - Styrelsen i Civilekonomföreningen Handels Vänner MEDLEMSANTAL EKONOMI Vårt nätverks medlemsantal är just nu och vi räknar med att i slutändan nå minst samma antal som förra året, ca Av medlemmarna är ca 40 % under 37 år och ca en tredjedel är kvinnor. 5 % är personer med examen utanför Handelshögskolan i Göteborg. Med utgångspunkt för dessa siffror försöker vi i styrelsen rikta aktiviteter så att alla åldrar och intressen möts och att nätverket blir ett nätverk där man umgås över gränser. Erfarenhetsutbyte som det hette förr. HEMSIDAN Hemsidorna för de båda föreningarna har blivit EN ny hemsida, I samband med detta har en ny grafisk profil tagits fram som skall ge all kommunikation via och hemsida en enhetlighet. Innehållet skall i slutändan vara allt som tidigare har funnits på båda föreningarnas hemsidor men självklart också lite nytt. Tack Daniel Andersson och Bo Ribbenholt samt vår leverantör Tervix för en gott arbete. POSTEKON Tidningen har bytt lite utseende genom den nya Civilekonomföreningen Handels Vänners namn och borttagande av gamla logotyper etc. Detta nummer av tidningen skickas även till våra annonsörer, samarbetspartners och andra viktiga för att marknadsföra nätverket. Den kan också läsas på hemsidan som en pdf-fil. POSTEKON MAGASIN Nummer: 1/2007 Årgång 15 PostEkon ges ut av: Civilekonomföreningen Handels Vänner Adress Kungsportsavenyn 3, Göteborg Telefon Fax E-post Hemsida Bankgiro Postgiro Ansvarig utgivare Göran Lundin Utgivningsbevis: Chefredaktör Jenny Gustavsson Redaktion Anneli Egestam, Jenny Gustavsson, Daniel Andersson, Helena Norling och Göran Lundin. Tryck & layout Lasse Boström Grafisk Produktion Upplaga ex Foto Helena Norling, Lasse Boström CHV är idag en av Sveriges största alumniföreningar med över medlemmar. Varje år möte flera hundra medlemmar på våra aktiviteter (luncher, seminarier, After Work etc). CHV ger medlemmarna en möjlighet att umgås över alla gränser, både åldrar och yrken, med unika möjligheter till nya kontakter och erfarenhetsutbyte. Nästkommande nummer: Nr 2/2007 Manusstopp POSTEKON MAGASIN

3 AKTIVITET En uppskattad 20-åring Handels vänners 20-års jubileum firades med en uppskattad After Work i de nya lokalerna på Kungsportsavenyn fredagen den 24e november Stämningen var på topp redan från början och det serverades buffé och förfriskningar. Ett nytt inslag på denna After Work var att alla gäster fick namnbrickor att bära vilket underlättade minglandet och uppskattades av festdeltagarna. Ett 60-tal gäster i blandade åldrar firade de 20 år som har gått sedan Handels Vänner bildades som ett kamratligt nätverk för att främja kontakter mellan alumner från Handelshögskolan i Göteborg. Genom åren har verksamheten utvecklats till att bland annat innefatta matrikelregister, jobb att söka-tjänst samt fler sociala och kunskapshöjande träffar. I och med samgåendet med Civilekonomföreningen Väst tar nu Handels Vänner klivet in i 2007 med löften om en spännande framtid och ännu större medlemsnytta. Festens höjdpunkt var när Handelsspexet uppträdde med några bejublade sånger från tidigare års Spex. Titeln på 2007 års spex är i skrivande stund fortfarande hemlig. Georg Sellman, Elisabeth-Lundh Arvidsson, Torbjörn Hansson, Rolf Arvidsson Anette Claesson Helena Norling, Lotta Abrahamsson Björn Albrektsson, Daniel Andersson Anette Claesson, Björn Albrektsson, Susanne Eriksson Thomas Kjellberg Margit Alard, Margareta Helander Bo Ohlsson, Bertil Friberg Tuve Holmgren, Renée Olsson, Cecilia Halldner Karin Ewerlöf, Ludvig Lindholm, Filip Rodziewicz, Daniel Andersson Göran Lundin, Göran Götberg, Peter Säwenvik POSTEKON MAGASIN

4 REPORTAGE Ett skatteparadis Kurt Rengholt och Anders Larsson underhöll ca 225 intresserade personer på Lindebergs Skattedag, eller Företagardag som den även kallas. För dagen ägnades åt företag och företagarens skatter och pensioner. De inledde dagen med genomgång av skattenyheterna i budgetpropositionen från den nya regeringen. Några av dessa nyheter var fåmansföretagsreglerna som förändras till att bli än mer förmånliga, förmögenhetsskatt som kommer att halveras och fastighetsskatt som radikalt sänks. Därefter följde en genomgång av några punkter inom personbeskattning. Fokus var på motionsförmåner, där de generellt sett är skattefria om de är av enklare slag. Medan golf och ridsport räknas som skattepliktiga lyxsporter. Ett rättsfall från Regeringsrätten innebär att medlemsavgifter som arbetsgivare betalar är skattepliktiga. Om en arbetsgivare betalar för t ex Friskis & Svettis så är den medlemsavgiften en skattepliktig förmån, medan gympakortet är skattefritt. En annan skattepliktig förmån är startavgifter för en tävling, t ex Göteborgsvarvet. Säljer man sin bostad och köper en ny permanentbostad får man uppskov med reavinsten. Tidigare har inte uppskov medgivits för reavinster när man förvärvat en ny utländsk permanentbostad, men nu är det ändrat för att inte strida mot EU-reglerna. Se upp med att andelslägenheter inte betraktas som permanentbostad, tipsade föredragshållarna. Något att tänka på för den som planerar att flytta ut från Sverige för gott. I företag med alltför stadd kassa riskerar ägaren förmögenhetsbeskattning, och överlikviditeten i företaget beskattas som om ägaren ägt tillgångarna direkt (Lex Uggla efter att Magnus Ugglas företag beskattades just på detta sätt). Lex Uggla avskaffas efter årsskiftet 06/07. Men det kommer inte hindra Skatteverket, menade föredragshållarna, att tillämpa reglerna fram till dess. Momsreglerna får allt mer inflytande från EU. Ett sådant exempel på att EU direkt påverkar den svensk skattelagstiftning genom domar från EG-domstolen, är den sk Halifaxdomen. Genom domen förändras 4 POSTEKON MAGASIN reglerna om skatteflykt så att de även omfattar transaktioner som har till syfte att endast vara skatteundandragande ur ett mervärdesskatteperspektiv. Nya regler införs med omvänd skattskyldighet för byggmoms, som omfattar tjänster inom byggsektorn och gäller när köparen är ett byggföretag. Reglerna innebär att köparen redovisar momsen. Föredragshållarna menade att Skatteverket kommer inom momsområdet de närmaste åren att särskilt granska följande; - fastighetsområdet - blandad verksamhet - EG-handel Nya kontrollregler införs fr o m årsskiftet som innebär krav på personalliggare för frisör och restaurangverksamhet. Följs inte detta påförs företaget sanktionsavgifter. Skatteverket räknar att besöka ca 80 % av alla berörda företag för att kontrollera. Även regler om kassaregister kommer att införas för näringsidkare i kontantbranschen. Transfer Pricing - dokumentation krävs för företag med internationella förgreningar. Det omfattar en vid krets av dotterbolag, moderbolag m fl som har transaktioner mellan Sverige och utlandet. Företagen skall dokumentera att de tillämpar den sk armlängdsprincipen på ett korrekt sätt. Alla transaktioner skall ske till rätt pris, som om de sker mellan två oberoende parter. Vi fick även en kort internationell utblick bl a har flera skatteavtal har förändrats; Österrike vilket innebär att den tidigare möjligheten att i Österrike skattefritt sälja fåmansbolagsaktier utan att Sverige haft i Sverige det gäller bara att upptäcka det rätt att beskatta reavinsten, nu förändras. Även skatteavtalet med USA och Peru förändras. Skatteplanering intresserade publiken sig mycket för och föredragshållarna beskrev regelsystemet för fåmansföretag och hur aktieägaren lätt på ett par minuter kliver in i systemet genom att han/hon är aktiv i företaget och bidrar till vinstgenereringen men att det tar fem år att kliva ut. Det är ageranden som får långtgående tidsperspektiv. Området är komplext och beroende på vad aktieägaren gör i företaget och tar ut från företaget beskattas han/hon på olika sätt. Vidare finns regler som innebär att utbetalda löner i bolaget kan utgöra underlag för beräkningen för att räkna fram högsta nivå på utdelning som beskattas i inkomstslaget kapital till aktieägaren. Det gäller att aktieägaren har tagit rätt lönenivå för att kunna utnyttja reglerna. Fåmansföretagsreglerna kan om de med planering utnyttjas rätt - ge till möjlighet att ta ut utdelning till lågbeskattade 20 %. Visdomsorden från föredragshållarna är tänk efter före årets slut, eftersom det påverkar allt framgent. Ett vanligt sätt att flytta tillgångar och fastigheter skatteeffektivt är sk paketering i bolag. Olika paketeringsvarianter presenterades och dess möjligheter och risker och dess skattekonsekvenser. Föredragshållarnas tre goda råd: - Gå igenom dina möjligheter - Uppnå skatteinbesparingar genom långsiktiga planeringsåtgärder (femårsperspektivet) - Gör en årlig hälsokontroll Utöver skatt presenterades pensionssystemet och olika möjligheter att avsätta till pension både i företag och privat av Anna Hagdorn och Urban Kardvik, som är Lindebergs pensionsexperter. Sist men inte minst underhöll Per Fritzell från Galenskaparna oss åhörare med sång och festlighter mellan alla programpunkterna. Han befäste uttrycket att skatt innehåller alltid skratt och som hans egen revisor säger Sk(r)atta skall man alltid Lotta Abrahamsson

5 Thomas Carlström Industrifonden finns på plats i Göteborg Industrifonden erbjuder kapital, kompetens och nätverk till små och medelstora företag som vill växa. Våra investeringar görs på affärsmässiga villkor i samarbete med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden investerar i svenska företag inom branscherna informations och kommunikationsteknik (ICT), life science, industri och energi. Vi tar aktiv del i arbetet med att bygga värden i portföljbolagen. Industrifonden har redan byggt upp en lovande investeringsportfölj i ett stort antal företag i det dynamiska Västsverige. Denna närvaro förstärker vi nu genom vårt nyöppnade regionala kontor i Göteborg Kontakta Göteborgskontoret: Thomas Carlström, tel , e-post: Tel vx: Adress: World Trade Center, Box 5243, Mässans Gata 18, Göteborg POSTEKON MAGASIN

6 Tjejerna REPORTAGE som går Det har talats mycket om kvinnligt företagande på senare tid. Bland annat kommer regeringen att satsa 100 miljoner kronor för att stärka kvinnligt företagande, meddelade näringsminister Maud Olofsson för ett tag sen. Detta efter att Sverige hamnade på en 20:e plats när de 25 EU-länderna, inklusive Norge, rangordnat andelen kvinnligt företagande i respektive land. En kvinnlig företagare som det går bra för är Therese Albrechtson, 21-årig VD och grundare av Bodyguard Säkerhetsprodukter. Företaget utvecklar, säljer och marknadsför licensfria säkerhetsprodukter för personligt bruk till män och kvinnor såsom sprayer, larm och självförsvarslampor. Bolaget bildades år 2005 och omsatte 1 miljon kronor efter 6 månader. Företaget har endast tre anställda då försäljningsorganisationen i Sverige består av säljare som alla är egenföretagare. Produkterna säljs mestadels till återförsäljare som Teknikmagasinet, Hobbex, Axfood och Järnia men även parfymerier och Pressbyrån. 60 % av försäljningen går via agenter till Norge. Den 8 december erhöll Therese Albrechtson Business Region Göteborgs utmärkelse Årets utmanare 2006 av Tillväxt Mikro, ett tillväxtprojekt inom BRG för företag med upp till fyra anställda. Så här säger hon efter att ha erhållit utmärkelsen, med anledning av regeringens satsning på kvinnor. - Jag vet inte vad det är för skillnad mellan manligt och kvinnligt företagande. Kan vara att kvinnor är mer rädda för att misslyckas, inte bara ekonomiskt. Killar har oftare inställningen att det ordnar sig medan kvinnor är mer trygghetssökande. Kvinnor inser kanske inte alltid vilka pengar som finns i att våga satsa, i ett längre perspektiv. Jag brukar prata om 3 % årlig löneökning kontra 300 % ökning av omsättningen i ditt företag. Det är lite skillnad, det! Therese är mycket ute och föreläser bland ungdomar och märker att det finns många vanföreställningar kring företagande. Att man måste ha mycket pengar för att kunna starta ett företag är en eller att föräldrarna måste vara företagare är en annan. - När de väl prövat att driva företag inser många att det inte var så svårt som de först trott. Började som Ung Företagsamhet-projekt Thereses företag Bodyguard började som ett projekt inom Ung Företagsamhet. Ingen av hennes kollegor har dock fortsatt att driva sina företag vidare, men många säger sig kunna tänka sig att starta eget på 10-års sikt. Varför fler inte fortsätter med sitt företagande kan bero på att det finns en åldersgräns på 20 år för att få starta eget-bidrag. Du skall dessutom ha varit arbetslös en tid för att erhålla detta. - Låt hellre de ungdomar som vill fortsätta med sitt UF-företagande direkt efter gymnasiet få göra det, med hjälp av bidrag i sex månader t ex. Har du väl börjat jobba efter gymnasiet är sannolikheten inte särskilt stor att du säger upp dig för att starta eget, tror Therese. Synen på att ta ett lån för att starta företag var bland Thereses kompisar i stil med Är du inte klok? Men att ta lån för att köpa en lägenhet som kanske sjunker i värde är det ingen som ser någon risk med, konstigt nog. När hon sedan berättade att hon skulle satsa på sitt företag efter gymnasiet istället för att läsa vidare trodde vännerna bestört att hon inte hade kommit in på Handels. Så var inte fallet, men Therese valde att fortsätta driva sitt företag och avvakta med högskolestudier. Starta företag en generationsfråga? Men när 80-talisterna får frågan om vad de har tänkt göra efter skolan brukar tre alternativ radas upp; jobba, plugga eller resa. - Att starta företag finns inte ens på världskartan, menar Therese. Dagens utbildning är även för teoretiskt inriktad. Vid val av utbildning är det enklare att följa med strömmen än att gå sin egen väg, anser Therese. Om man går samma väg som alla andra får man samma resultat som alla andra. Det gäller att hitta sin nisch bara, du behöver inte uppfinna hjulet. Det är inte vad du gör utan hur du gör det, menar Therese. Therese har suttit i styrelsen för Ung Företagsamhet tillsammans med Ulf Spendrup. Tillsammans med bland annat Bert Karlsson och Amelia Adamo har de varit ute och debatterat på skolor om företagande, bland annat med anledning av en bok vid namn Made in Sweden. Ulf reagerar också på att vi i Sverige ser jobba, plugga eller resa som enda alternativ efter skolan. I många andra länder frågar man istället ungdomar hur de har tänkt försörja sig efter skolan, vilket föranleder mer kreativt tänkande. PR som tillväxtstrategi Vad ligger bakom din framgång? Jag tror på mig själv och vågar ta risker. Jag har valt att inte lyssna på nej-sägarna utan sporras av att vilja lyckas och visa att det går. Det är synd att inte fler vågar gå mot strömmen. Mina föräldrar ville att jag skulle läsa på Handels först, men när de märkte att jag hade bestämt mig stöttade de mig. Synen på att ha en examen på papper snarare än att ha praktiskt erfarenhet väger tyvärr fortfarande tyngre, säger Therese, som läser utbildningar i mån av tid. Synen på tillväxt handlar för Therese om att hela tiden sätta nya mål och att se möjligheter istället för problem. Att ha personalansvar med allt vad det innebär betraktas ibland som besvärligt. Men Therese anser snarare att det är en härlig känsla att skapa jobb åt andra människor. Tillväxtstrategin har gått ut på att få artiklar om främst produkterna, därefter företagaren Therese Albrechtson. Ett 60-tal artiklar har det blivit hittills för Bodyguard som har som mål att dubbla försäljningen varje år. Vid pennan, Anneli Egestam 6 POSTEKON MAGASIN

7 mot strömmen! REPORTAGE Är du driftig? Sen år 2000 finns Entreprenörsutbildningen på Handelshögskolan i Göteborg. Det var där som Frida Haavisto och Sofia Bergenstjerna fann varandra. De kunde snabbt konstatera att de som tjejer var i minoritet, liksom det fanns få kvinnor bland alla de inspirerande människor de fick träffa i samband med kurserna. Detta är något som Frida och Sofia reflekterade över när de hade startat företaget Beautiful Business. När de väl började leta fann de ett antal företag som startats av kvinnor och 170 av dem blev föremål för en bok, Beautiful Business, som gavs ut i höstas. Boken har finansierats med hjälp av företagssponsring men i övrigt har Frida och Sofia skrivit, layoutat och gett ut den själv. Syftet med boken är att inspirera fler tjejer att blir mer företagsamma men även att avdramatisera fenomenet att starta eget. I boken nämns bland annat Therese Albrechtson i artikeln intill. Frida och Sofia vill också lyfta fram det roliga och lustfyllda med att driva eget företag. Tjejer är lite mer avvaktande medan killar bara gör, kanske för att det talas mycket om hur svårt det är att starta företag. - Vi tror att tjejer kan behöva en extra knuff för att få ändan ur vagnen, säger Frida Haavisto. Driftig.nu Men dessa driftiga tjejer nöjer sig inte med att skriva en bok om företagsamma kvinnor. De har även skapat sajten driftig.nu, en community och marknadsplats för kvinnliga entreprenörer och driftiga tjejer. På sajten kommer medlemmar och andra intressenter att kunna hitta mentorer, föreläsare, samarbetsparters eller till och med VD. Driftig.nu är ett resultat av något som Frida och Sofia själva saknade på marknaden. Det finns många kvinnliga nätverk, anser de, men inga som vänder sig till denna målgrupp med ett nationellt perspektiv. På så vis hoppas de att sajten skall bidra till att alltfler företag vågar ta steget att starta och driva eget företag. I samband med lansering av sajten den 7 februari på Tekniska museet i Stockholm medverkade även Charlotte Carlsson, Snyggare Internet. Charlotte är en driftig tjej från Gislaved, numera verksam i Göteborg och flitig föreläsare i ämnet företagande. Hon har bland annat föreläst för gymnasie- och högskolor, Ung Företagsamhet, Venture Cup, Drivhuset, Elwira och Entreprenörsdagen i syfte att få fler unga människor att tro på sig själv och sina idéer. Frida och Sofia är på gång att anställa två tjejer som skall arbeta med annonser och partnerskap för driftig.nu. De hoppas även på att kunna få samarbeta med Nutek som på uppdrag av Maud Olofsson skall få fler unga kvinnor att starta eget. Vi på Civilekonomföreningen Handels vänner önskar Frida och Sofia all lycka och framgång! Vid pennan, Anneli Egestam Funderar du på att starta eget? Här kan du få hjälp med att starta eget: BRG, Tillväxt Start, Nyföretagarcentrum, Nutek, Bolagsverket, Elwira, (kvinnligt nätverk) Vill du växa med ditt företag? Inom Business Region Göteborg, BRG, finns tillväxtprogram för dig som redan är etablerad företagare. BRG Tillväxt Mikro, BRG Tillväxt 2000, ALMI Företagspartner, POSTEKON MAGASIN

8 REPORTAGE GREAT - IT infrastruktur i Göteborg Har Göteborg ett sämre utgångsläge än Stockholm vad gäller IT-infrastruktur? Hur är situationen för Logistik- och Transportnäringen? Frågan är avgörande för regionens konkurrenskraft. Inte minst ur ett logistik- och transportperspektiv, med Göteborgs Hamn som ett viktigt nav för transporter i Sverige och Nordeuropa. Ämnet var föremål för ett seminarium som GREAT arrangerade. Se faktaruta. Bengt Wennerberg på Business Region Göteborg, BRG framhåller att Göteborgsregionen utvecklas som norra Europas internationella logistikcentrum på grund av att den har det bästa logistiska läget har den bästa samlade infrastrukturen för de fyra transportslagen är centrum för akademisk forskning kring logistik, transporter och relaterad IT Därmed ger Göteborg företagen sänkta logistikkostnader och ökad konkurrenskraft redan idag. Men det kan bli bättre! Tillbaka till hamnen Göteborgs hamn är en viktig port för inflödet av gods till Sverige. Härifrån transporteras varor för miljarder vidare via tåg eller lastbil till övriga landet. Hur kan man informationsmässigt hantera logistikflödet? Svaret på den frågan är att Göteborg måste vara duktiga på IT-lösningar för att fortsätta vara ledande inom logistik. Kenth Lumsden Kenth Lumsden, professor i Integrerade Transportsystem vid Chalmers Tekniska Högskola, menar att det är godset som är intäktsgenererande, inte transporterna i sig. Vi kan diskutera i oändlighet hur vi styr flygplan, men det är passagerarna som genererar intäkterna. Detta glömmer vi ofta bort, säger Kenth. Kostnadsreduktion genom kommunikation Men hur får vi paket och pallar att kommunicera? Kan godset tala om vilken väg det skall ta i systemet? Ett exempel på ineffektivt resursnyttjande är när fyra personer åker varsin taxi hem från krogen. Med hjälp av kommunikation skulle man kunna samåka. Utmaningen ligger i att nyttja information från godset, i exemplet vi människor, till att skapa antingen intäkter eller kostnadsreduktion. Vi har ett kontrollsystem bestående av streckkoder idag och går mot så kallad RFID (Radio Frequency Identification). En låda kan ha 7-8 olika streckkoder, om alla inblandade transportörer har sin egen. Fördelarna med intelligent gods blir mer uppenbara ju närmare slutkunden vi kommer. Där finns också de stora samordningsvinsterna. ICA är ett exempel på företag som vill utveckla sina flöden. Varumärken som Coca-Cola får inte själva leverera till butikerna, utan ICA vill själva optimera sina transporter. Gunnar Stefansson, Ph.D. och programansvarig för Informationssystem i Logistik vid IT-Universitetet, påpekar att vi har många olika intressenter i systemet aktörer kan vara involverade från avsändare till mottagare. Det finns en stor potential för logistikbranschen i att använda RFID-teknik, t ex vid omlastning, menar Gunnar. Med hjälp av data som följer med godset och bättre kontroll över var godset befinner sig, skulle framförhållningen öka för speditörerna. Magnus Holmqvist från Volvo IT Innovation Centre visar ett scenario med transaktionsvolymer i miljardklassen genererade enbart av de största dagligvaruleverantörerna WalMart, Tesco, Ahold m fl, som en följd av ökad RFID användning. Har vi infrastruktur för detta? Magnus menar att utmaningen ligger i att hantera olika typer av kommunikation. RFID används vid identifikation på korta avstånd, 3G/GPRS/WLAN för långa avstånd och webben används för så kallad glocal access. Exempel från verkligheten Konfektionskedjan JC JC är ett företag inom konfektion i RNBkoncernen vilka håller på att utveckla logistikflödet från en traditionell push- till push/pull/push-strategi. Butikerna kan då genom efterfrågestyrning i allt högre grad själva åtnjuta möjligheten att påverka sortimentets djup. Genom täta leveranser från ett centrallager kan butiken få påfyllt de varor som säljer bra, i stället för att behöva rea ut delar av sortimentet. Information om vilka varor som skall till vilken butik är dock avgörande för att denna lösning skall fungera, säger Kristian Lindaur. POSTEKON MAGASIN

9 REPORTAGE Rolf Ågren Bengt Wennerberg, BRG, Gunnar Ahldén, Schenker, Gunnar Stefansson, IT-Universitetet, Rolf Ågren, Great Vision, Lena Holmberg, Moderator Kenth Lumsden, Chalmers, Magnus Holmqvist, Volvo IT, Rickard Holm, Volvo Cars och Kristian Lindaur, JC Exempel från verkligheten - Schenker Schenker, ett tyskt logistikföretag, är ett av Sveriges största e-handelsföretag. På sajten My Schenker tar man emot elektroniska beställningar per dag! Gunnar Ahldén menar att kunderna älskar så kallade KPI:er, Key Performance Indicators, och att leverera. Men kundkrav som realtidsövervakning, spårbarhet och varningssystem ställer höga krav på logistikkedjan. Miljö & Säkerhet Mer än en ¼-del av världens energiresurser används för transporter och då är begrepp som Eco Driving viktigt. Det är ett känt fenomen att förbrukningen ökar vid överhastigheter och 5-10 % sänkning av hastigheten ger stor effekt på miljön. Detta är GREAT: GREAT arbetar för att utveckla IT-infrastrukturen i Göteborgsregionen. GREAT står för Göteborg Region Easy Access Technology. Föreningen består av ett 30-tal aktörer såsom operatörer, kunder och andra företag, kommuner, Business Region Göteborg och Västra Götalandsregionen. Statements och mål för 2007: Verka för att det finns tillgång till trådlöst nät i centrala Göteborg Arbeta för att förbättra tillgången och för fler alternativ för accessnäten. Verka för närvaron av aktörer med internationella nät och att ha fler huvudnoder i Göteborg. Informera om antal bredbandskunder uppdelat på olika nivåer och dess utveckling. Göteborgsområdet skall omnämnas i press på IT-infrastrukturområdet. Hemsidan skall vara informationsbärare och ge ett mervärde till Göteborg som etableringsort. Ordförande är Rolf Ågren, vice VD på Volvo IT som kommer att gästa Torsdagslunchen den 8 mars Vill du veta mer om GREAT eller hur man kan bli medlem? Läs på GREATs hemsida, Det är också viktigt att ha fullständig kontroll på fordonen. Geo fencing är ett alarm som utlöses om chauffören kör fel eller befinner sig utanför den planerade rutten. Genom GPRS kan stulna trailers lokaliseras. Områden som kan fortsätta utvecklas är föraradministration och spårbarhet av godset. Men även RFID är ett utvecklingsområde som kan jämföras med när EDI gjorde entré på 80-talet, menar Gunnar. Exempel från verkligheten Volvo Cars Supply Chain Monitoring är ett verktyg för att snabbt sprida information gällande efterfrågan och lagernivåer i en hel leverantörskedja. Det är något vi vill införa för kritiska flöden inom den dagliga materialhanteringsprocessen inom Volvo Cars, säger Rickard Holm, EDI Team Leader. Fördelarna är att kostnader, lagernivåer och inte minst expresskostnader kan minimeras. Ökad konkurrenskraft i Göteborgsregionen Dagens föreläsare framförde sina önskemål för Göteborgsregionen beträffande IT-infrastruktur framöver. Bengt Wennerberg, BRG tillika Logistik och Transport Stiftelsen, LTS, vill ha ett tele- och datanät i världsklass, en internationell standard och standardiserade programvaror. Rickard Holm, Volvo Cars, önskar ökad flexibilitet mellan järnväg, båt, flyg och lastbil. Kristian Lindaur, Klädkedjan JC, önskar effektivare hantering av gods på Landvetter där han anser att det tar för lång tid idag. Magnus Holmqvist, Volvo IT Innovation Center, menar att Göteborg behöver bygga infrastruktur för en virtuell region för att simulera saker mer effektivt. Schenker och Gunnar Ahldén önskar att det görs en satsning på hamnen och att järnvägen flyttar sina spår på Hisingen. Kenth Lumsden på Chalmers vill underlätta för dem som förflyttar sig kommersiellt. Vad gäller fyllnadsgraden finns fortfarande mycket att göra. Sist men inte minst Det gäller att ta små steg på flera områden samtidigt för att åstadkomma en utveckling som ger effekt. Som alltid handlar det om att få näringsliv och transportörer att ställa upp på visionen. Den viktigaste framgångsfaktorn är dock att politikerna fattar beslut om att satsa på att bygga ut bredband och IT-infrastruktur. Detta skulle kunna påverka Göteborgs konkurrenskraft som logistiskt nav i Sverige och Skandinavien markant, avlutar professor Lumsden. Text och bild: Anneli Egestam POSTEKON MAGASIN

10 REPORTAGE Deckarförfattarinnan från Handels Träffar Camilla Läckberg när hon skall hålla ett föredrag för alumner på Handelshögskolan i Göteborg. Hon visar sig vara en färgstark personlighet i en färgstark, röd klänning. I en timma lyssnar vi alla mycket fascinerade till när hon utan en massa OH-bilder berättar om sitt liv och tankar kring författarskapet. Handelshögskolan Det var inte så roligt med statistik på Handels. Den första tentan gick inte bra, men hon kämpade sig igenom hela Handelstiden och fick mycket bra resultat på de sista tentorna, även i statistik! Det hade nog varit för lätt i grundskola och gymnasiet (5.0 i betyg (sic!)) Hela tiden tänkte hon: - Det blir roligare sen! Men första jobbet med ekonomi var inte heller så där kul men hon kämpade på. Familjen och vännerna gav henne sedermera en författarkurs i att skriva KRIM, där hon verkligen började förstå att hon skulle kunna förverkliga sin dröm. Detta var i sig scary; misslyckas man, vad har man kvar då? Första boken var klar länge men kom liksom aldrig iväg till förlaget. När den väl kom iväg så ringde de genast (på en söndag) och ville ge ut den. Hon blev så överraskad så att hon nästan sa nej! Deckarförfattare? En fråga som man ställer sig är hur en som läser till och arbetar med ekonomi hamnar som deckarförfattare? Det kan ju inte vara kurslitteraturen på Handels, även om det fanns böcker som Liket i Balansräkningen av Bengt Karlöf bland andra. Camilla förklarar det med att redan från tidig skoltålder, när man gjorde skoltidningar till jul i stencil form (!) så skrev hon sagor där tomtefar och tomtemor hamnade i ond, bråd död. Hon läste också mer tidningar inriktade på spänning, X9 och lånade mycket deckare på bibblan. Handels har gett henne mycket. Kul erfarenheter genom kåraktiviteter (tidningen EKON), träffade sin make samt fick marknadsföringskunskaper vilket var bra i kontakterna med förlaget. De var visserligen inte så trakterade av att hon, en yngre tjej kom och pratade om produktlansering och promotion: detta är ingen vara, det är en bok... När boken skulle ges ut ville förlaget bara kolla att det stämde att det inte fanns någon polisstation i Fjällbacka. Det var Camilla dock säker på eftersom hon hade kollat med Fjällbackas Säpo, hennes mor. Men hon dubbelkollade som tur var - det fanns en station. Mamman trodde att hon hade frågat om den var söndagsöppen! Hon fick köpa ett gäng bullar och åkte dit med en sammanfattning. Inte så kavat längre satt hon och visade de stora, manliga poliserna texten och var orolig. Det var dock ingen fara. En polis sa till chefen: - Hon verkar känna dig! Hårt arbete Att skriva är hårt arbete, tro inget annat, varnar Camilla oss. Vissa dagar är det inte roligt att gå till jobbet, även om det sker 10 POSTEKON MAGASIN Enfocus Software - Customer Support

11 hemma. Då hittar man lätt på andra saker att göra. Måsten, hushållsarbete, ringa, eller också en överkonsumtion av dokusåpor. Cliff-hanger Efter en två timmars färgglad föreställning utan overhead men med en fängslande, lågmäld och humoristisk retorik så vandrar vi ut, lite mer kreativa och med någon tanke om att det går att göra något nytt och annorlunda med allas våra liv! Och vi får en cliff-hanger: Hennes böcker skall bli film och hon vet vem som skall spela den kvinnliga huvudrollen, men säger det inte! När man sedan ser henne i På Spåret och man ser hur duktig hon är där så blir man glad! Personalia Camilla Läckberg Yrke/ Titel Författare Utbildning Handelshögskolan i Göteborg, Karriär Fd civilekonom, nu författare Familj Maken Micke, barnen Wille 4, och Meja 2 Bor Stockholm Äter helst För tillfället libanesiskt Dricker helst Rött vin Läser Massor av deckare Fritid Med familj och vänner Böcker hittills Isprinsessan, Predikanten, Stenhuggaren och Olycksfågeln. Hemsida Vid pennan Göran Lundin (med en halvt påbörjad roman någonstans ) Fotograf: Niklas Bernstone/Parasoll POSTEKON MAGASIN

12 A K T I V I T E T Företag i kris: Lägga ner Peter Björnram VD för Ackordscentralen i Sverige och jurist med lång erfarenhet av affärsvärlden, inte minst av företag i kris, bl.a. genom arbeten inom Nordbanken, Securum* samt ett antal år hos Ackordscentralen, berättade denna torsdagslunch för ett fullsatt konferensrum hos CHV om sina rika erfarenheter från att länge ha arbetat med att försöka rädda olika företag och organisationer i kris. Det senaste året har Sverige haft mellan företag som gått i konkurs, vilket skall jämföras med de ca bolag som tvingades i konkurs under de värsta åren i början av 1990-talet. Det stora antalet konkurser dessa år anses dock i hög grad bero på att många fastighetsbolag vid den tiden hade registrerat enskilda fastigheter som separata KB, vilka i sin tur kursade. Framgångsrik krishantering bygger alltid på Snabba Insatser med korrekt Information & Kommunikation för att skapa rätt atmosfär av Ärlighet & Förtroende. Enligt Peter är det dock framför allt fyra faktorer som tycks avgöra om ett visst krisföretag kan räddas i tid och om verksamheten kan drivas vidare på ett lyckosamt sätt. Grundförutsättningen är alltså att snabbt bygga upp ett förtroende hos omvärlden, främst gentemot banker, leverantörer, kunder och personal. 1. Väl fungerande ekonomifunktion och en stark ekonomichef 2. Stark och uthållig ägargrupp 3. Kompetent ledning med god verksamhetsinsikt och förmåga till krishantering 4. Förstående omgivning med vilken ledningsgruppen kan kommunicera Med utgångspunkt från konkreta företagsexempel kunde åhörarna också konstatera att ekonomifunktionens kunskap och snabbhet verkar utgöra grunden för att kunna skapa det nödvändiga förtroende, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt rekonstruktionsarbete, bl.a. med hjälp av Ackordscentralen. Här uppstod också en diskussion om olika förmånsreglers betydelse vid en företagskris med hänsyn till tidigare och nuvarande regler samt nya planerade dito. Trots de nackdelar som förknippas med idag existerande förmånsregler ansåg Peter att de nya föreslagna reglerna vid företagskonkurser, avseende skulder och åtaganden gentemot staten, bankerna, hyresvärden och arbetskraften (på många sätt liknande de förmånsregler som tidigare funnits), troligtvis blir negativa för en framgångsrik rekonstruktion av krisföretag, varför en genomdriven konkurs verkar bli den enda naturliga utvägen. Samtidigt har ju också bankerna, trots sämre förmånsregler, under många år byggt upp en mycket omfattande (och lukrativ!) finansiell stöd- och serviceverksamhet för företagen, bl.a. i form av olika factoring- och leasingtjänster. Generellt sett anser Peter Björnram att det svenska insolvenssystemet i grunden är bra, men att det inte fungerar som man beräknat. Ett väl fungerande insolvenssystem skall vara ett system som inte försvårar för de friska företagen, men som kan rädda de sjuka, dvs. stimulera till en snabb rekonstruktion av företaget samt undvika onödiga förluster för diverse intressenter vid en konkurs (typ: stat, personal, leverantörer och kunder). Men dagens system har inneburit att av alla krisföretag 12 POSTEKON MAGASIN

13 AKTIVITET eller gå vidare men hur? i Sverige, endast ca 100 fall per år går till rekonstruktion utan konkurs, medan ca 5000 fall gör en sedvanlig konkurs för att därefter säljas och rekonstrueras. Peter påpekade också att det, enligt hans erfarenhet, finns några huvudorsaker till att det svenska insolvenssystemet inte stimulerar till en önskade rekonstruktion: Skatterna är konkursdrivande Arbetsrättslagstiftningen motverkar en tidig personalanpassning Förmånslagstiftningen och lönegarantierna Krediter och säkerheter är dyra, speciellt för småföretagen Anmärkningsvärt är också att i jämförelse med andra länder i Europa och Nordamerika utgör det svenska konkursförfarandet i grunden en förutsättning för en rekonstruktion och för att driva företaget vidare (med nya ägare, nytt kapital, ny ledning, etc.), medan ett konkursförfarande utomlands normalt syftar till att företagets verksamhet avvecklas för gott. Men Peters åsikt är här klar: Bra företag med intressanta marknader och goda produkter skall rekonstrueras, inte försättas i konkurs!. Ett annat problem togs upp av en av åhörarna, nämligen att bankerna ibland verkar ha starka gemensamma intressen med någon annan extern intressent, vilket enligt uppgift lett till indragna lån samt tvångsförsäljning (alt. konkurs), något som dock Peter hävdade sig inte hade noterat under sin egen karriär. Men han betonade starkt en mycket väsentlig faktor för alla företags framgång och positiva utveckling nämligen: God Likviditet, även uttryckt som Cash is King eller Money talks! Företagen måste alltså alltid se över alla möjligheter till att frigöra pengar - och som många företagsägare vet är det tyvärr oftast det otillräckliga kassaflödet som slutligen knäcker ett företag, inte den dåliga balansräkningen. Gällande de framtida arbetsförutsättningarna inom Peter Björnrams och Ackordscentralens verksamhetsområde, dvs. hjälp till och rekonstruktion av krisföretag, såg Peter framför allt ett kommande behov förknippat med de omfattande och dyra investeringar som för närvarande görs av olika riskkapitalbolag, vilka i sin tur ställer stora krav på avkastning och lönsamhet i företagens kärnverksamhet. Krav som snabbt kan leda till likviditetsproblem och konkurshot. Men Peter uppmanade också intresserade företagare - förutom att ha en kontinuerlig och nära kontakt med sin bank - att ta kontakt med Ackordscentralen så snart sådana här problem uppstår. Och där Ackordscentralen också bjuder på en kostnadsfri första rådgivning! Slutligen berättade Peter om företaget Amplico Kapital AB - med startkapital på 400 milj.kr från 6:e AP-fonden och en investeringsvolym på ca. 1,5 mdr. kr - skapat på erfarenheterna av att rädda ett antal företag inom Securum-sfären ( etablerade företag i mogna branscher med låg tillväxt ) där utmaningen främst var att skapa förtroende i företagets omgivning (= ex. banker, kunder, leverantörer, personal) och därmed få tid och möjlighet att rädda dessa företag med vinst. - Amplico har hittills investerat i 12 etablerade företag, varav fem stycken redan framgångsrikt sålts vidare, två företag misslyckats och kvar att avyttra finns idag fem bolag (bl.a. APT-700, VTTG Printing, R.O.O.M. samt Karlsson/ursprung GEKÅS Ullared). * Securum = Statens räddningsprojekt för svenska krisföretag från början av 1990-talet vilka ursprungligen värderades till ca 60 mdr. kr, men vilka genom skickliga insatser uppskattningsvis inbringade ca 600 mdr. i slutfasen. PERSONLIGT: Vem är Peter Björnram? Ålder 54 - från Göteborg Familj Hustru Anita samt 3 döttrar Bostad Hus i Torslanda Utbildning Jurist från Lund (-76) Karriär Tingstjänstgöring Advokatbyrå Ackordscentralen Malmö Nordbanken Securum Ackordscentralen Sverige (Chef) Fritid Tennis, Sport (ÖIS), Familjen Äter gärna Anitas köttbullar Dricker Bra röda viner Dold talang Älskar musik och hade gärna blivit musiker Till sist vill undertecknad än en gång tacka Peter Björnram för hans strålande framförande samt kunskap, tips och råd, vilka blev mycket uppskattade av ett fulltaligt auditorium. På allmän begäran lovade Peter vid avtackningen också att återkomma till CHV inom en inte alltför avlägsen framtid. Göran Götberg CHV - Aktiviteter POSTEKON MAGASIN

14 14 POSTEKON MAGASIN

15 AKTIVITET Program, musik och film på nätet, vad är tillåtet? Att kopiera en skiva eller några sidor ur t ex en artikel för enskilt bruk är däremot tilllåtet om det inte särskilt står att det inte är tillåtet. Kopiering av t ex dataprogram, en hel bok eller att lägga ut en kopierad fil eller skiva på nätet är inte tillåtet, menade Jesper. Musik-makare, artister och programtillverkare riskerar i sin tur förlorade intäkter vilket på sikt påverkar branschen i sin helhet. Andra aspekter kan vara piratkopiors säkerhet, där Jesper nämnde t ex flygplansdelar. Den 23 november bjöd advokat Jesper Sundström från Wistrands Advokatbyrå på ett högaktuellt intressant lunchföredrag om vad som egentligen är tilllåtet för fildelning och kopiering från nätet. Dagens teknik gör det enklare att kopiera och sprida upphovsrättsskyddat material jämfört med förr då t ex kassettband användes för att kopiera en skiva. Men att kopiera och fildela betyder inte automatiskt att man ägnar sig åt något som är otillåtet. Det finns mao både tillåten och otillåten kopiering och fildelning. Genom att framställa en kopia skapas ett nytt exemplar, och det är den framställningsrätten som upphovsrätten skall skydda. Exempel på tillåten fildelning är: - Lägga ut musik, program som man själv skapat. - Ladda ner musik, filmer som lagligt lagts ner på nätet. Exempel på otillåten fildelning och kopiering är: - Dela med sig av annans musik, filer, program på nätet. - Ladda ner musik och filmer utan tillåtelse från upphovsmannen. Problemet med nedladdning är att det är näst intill omöjligt att veta om en fil är lagligt eller olagligt utlagd. För att inte riskera en upphovsrättsprocess bör man därför avstå om man är osäker, menade Jesper. Han berättade bl a om ett rättsfall från Borås tingsrätt där en person blivit dömd till böter motsvarande kronor, mot bakgrund att denne lagt ut 4 filer på nätet för nedladdning. Andra påföljdsrisker är fängelse och att en separat skadeståndstalan väcks för den ekonomiska förlust upphovsrättsinnehavaren gör. Ibland stängs fildelaren av som användare från t ex sin skola, eller blir spärrad på andra sätt. Kerstin Danielson från Aftonbladet Men det finns inte bara negativa aspekter, menade Jesper, utan nätet är en viktig marknadsföringsplats, och det gäller att finna nya vägar där intäkterna även kommer upphovsrättsinnehavaren tillgodo. Fördraget avslutades med en livlig frågestund om covers och hur lång tid olika verk är skyddade berördes. Tillbaka på kontoret tänkte jag nostalgiskt tillbaka på mina gamla kopierade kassettband med Gyllene Tider och Boney M, från en tidsålder långt före CD-skivans inträde i atmosfären. När förresten använde jag ett kassettband senast? Lotta Abrahamsson POSTEKON MAGASIN

16 A K T I V I T E T Exportråddare blev VEP-personer (VEP= Very Exportant Persons) Exportrådet är en av Sveriges populäraste arbetsgivare. I Universums årliga mätningar har det legat på plats 3 eller 4 länge, i konkurrens med stora företag som Sony Ericsson och Ikea. Det har ju stor betydelse t ex när en organisation rekryterar ny personal, både kvalitet och kostnader. Och Exportrådet är en viktig plantskola för svenska företag och många har börjat sin karriär där. Sedan 1970 har närmare 1500 personer jobbat ett eller ett par år som exportrådskonsult någonstans i världen. I början delades ettåriga stipendier ut främst till nyexaminerade civilekonomer. A5 annons Sida 1 De fick chans att tillämpa sina färska teorier i internationell marknadsföring. Kontoren hade kraftfull ledning av handelssekreterare som rekryterades från toppledningen i större exportbolag som Volvo, Atlas Copco, SKF eller ABB. Tanken var att svenska företag lättare skulle hitta personer med bra utbildning och handfast erfarenhet från många länder. Och de flesta får snabbt kvalificerade jobb inom export- eller marknadsledning. En av dem är Per Magne som fick ett stipendium och jobb på Exportrådets kontor i Milano och blev kvar där i nästan 3 år. - Det var min lärare Göran Götberg på Handels som inspirerade mig och flera andra att söka stipendiet. Han hade varit både i Wien och Toronto och talade sig varm för det roliga jobbet och alla möjligheter det kunde ge. Och det var verkligen en väldigt intressant tid. Vi supportade företag med allt från enkla adresslistor och tolkuppdrag till utställningar, större marknadsstudier eller bolagsbildningar. Samtidigt fick jag ju lära känna landet väldigt bra, både via jobbet och under helgerna. Det blev väl lite slagsida åt Rivieran eller alperna, Milano ligger bra till mittemellan. Vissa kontor är specialiserade på produkteller marknadsområden men Italien har bara ett kontor som tar hand om alla typer av produkter. Det gällde t ex konsumentvaror som RFSUs kondomer (intressant uppdrag i ett katolskt land) via segelbrädor, prefabricerade hus eller tornkranar för byggindustrin. Jag genomförde omkring 150 uppdrag, till en början enklare service men efterhand mycket kvalificerade jobb. - Vi var två färska och ett par mer erfarna konsulter, en s k marknadssekreterare som var italienare samt handelssekreteraren. Först den mycket välkände Hans Jeppson, som kom till Italien på 50-talet som fotbollsspelare och gjorde kometkarriär inom Atlas Copco. Hans slutade som VD i tre olika dotterbolag, bl a Italien innan han sedan gick till Exportrådet. I södra Europa ligger handelskontoren ganska tätt och det var naturligt för stipendiaterna att försöka träffas på fritiden. -Det var många intressanta människor på kontoren och vi hade mycket kul. Vi sågs t ex i alpbyar i Schweiz, Österrike och Italien. Det hela växte till ganska stora övningar med uppåt 100 personer till sist. Nästan alla anställda, deras familjer, vänner och bekanta kom med och vi hade mer och mer ambitiösa tävlingar i backar och i baren. 16 POSTEKON MAGASIN

17 AKTIVITET VEP-personer samlas Via exportchefs-, marknadschefs och utbildningschefsjobb på IHM kom Per till engelska Henley. Som chef för deras svenska verksamhet gjorde han Henley störst i Sverige inom sitt område. Sedan 2006 arbetar Per som konsult för Outplacement AB i Göteborg. - I mitt första svenska jobb som exportchef i Esselte behövde jag bra internationella kontakter. Jag kom att tänka på alla f d exportrådskollegor. Där kunde jag kanske få snabba och billiga tips och råd om olika marknader och samtidigt öka på ett trevligt nätverk. Även Exportrådet kunde behöva hålla kontakt med tidigare anställda. Både som kunder och för att rekrytera tillbaka personal en dag på högre tjänster. Och övriga exportrådsalumner behövde också nätverk och mingelmöjligheter. Så 1987 tog Per initiativ till ett alumninätverk för alla dessa människor i olika länder. Exportrådet tog emot idén med öppna armar och har sedan stöttat den intensivt med Per som ordförande. Och idag har exportrådet ett samlat register med majoriteten av de 1500 alumnerna. Flertalet finns i Stockholm eller utomlands, ett 100-tal i Göteborgstrakten. 4-5 gånger/år görs det arrangemang i Stockholm och Göteborg, som mest med uppåt 150 deltagare. Smart och enkel mötesmodell Ett intressant seminarietema, sponsrad avgift och mycket mingel så enkel är mötesidén. I Göteborg denna februarikväll står Infracontrol för värdskapet med VD/ägaren Johan Höglund och marknadschefen Jenny Gustavsson (VEP-medlem) i spetsen. Dessutom med sig själva som praktikfall och deltagarna diskuterar och ifrågasätter hur verksamheten sköts. - Det är en väldigt lyckad modell för mötena med bra diskussioner och mingel, säger Johan Höglund. Diskussionen gav mig värdefull konsulthjälp som utbyte för den lilla investeringen i mingeltilltugg. Du är dem du nätverkar med I bra nätverk är det lätt att skapa kontakter och hålla dem vid liv. Som svenskar behöver vi vara duktiga på att bygga och vårda nätverk speciellt när vi arbetar internationellt, eftersom nätverket ger legitimitet. I många länder är man förlorad utan bra kontakter och i Sverige blir det mer och mer på samma sätt. Vill man marknadsföra sig eller sina produkter skall man hålla sig framme och delta aktivt i ett organiserat nätverkande som passar ens profil. Kundernas favorit, igen. Under de senaste fem åren har vi haft landets mest nöjda kunder jämfört med storbankerna och förra året var vi dessutom Årets Bank. Nu har landets beslutsfattare röstat fram oss till Årets Affärsbank 2006! Det tackar vi för genom att fortsätta vara nyskapande och växa tillsammans med våra kunder. POSTEKON MAGASIN

18 KURIOSA Namn som syns med examen från Handelshögskolan i Göteborg Lennart Mankert Ordförande för Civilekonomföreningen Handels Vänner. En av de mäktigaste i Gbg s näringsliv enligt G-P. VD Svenska Mässan. Bygger Europas största hotell, tretornigt! Anneli Egestam fick utmärkelsen Årets Affärsnätverkare 2006 för Region Väst av affärsnätverket BNI, Business Network International. Utmärkelsen delades ut för första gången i samband med Internationella Nätverkarveckan den 8 februari 2007 i Göteborg. Anneli driver företaget Egestam Marketing sen år 2003 och är även aktiv i styrelsen för Civilekonomföreningen Handels Vänner. Annika Söderberg Ordförande i reklambyrån ANR BBDO och nyvald i Dakkes styrelse. Fick in ett antal nya kunder till reklambyrån i december och har samtidigt startat ett eget konsultbolag, Flytta Berg. Hans Löfsten institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Har utnämnts till professor i Teknikens ekonomiska analys. Hans avlade ekonomexamen på Handelshögskolan i Göteborg 1988, ekonomie doktors examen 1992 och kom sedan till Chalmers där han blev docent 1999 och nu professor. Thomas Olausson och Anders Hultmark äger ett investmentbolag vid namn IGC, Industrial Growth Company. Anders, med ett förflutet hos Jan Stenbeck som en s.k Luma, och Thomas köpte i höstas ett företag som heter Arkivator, vilket bland annat är en leverantör till Volvo AB. IGC är störste ägaren i det börsnoterade bolaget Proact. Lennart Jeansson, Vice Vd på AB Volvo utsågs i januari till till innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur i tillämpad företagsledning under 2007 av Handelshögskolan i Göteborg. Lennart Jeansson har lång erfarenhet av arbete på ledande befattningar, bland annat som VD för Volvo Personvagnar och ställföreträdande koncernchef i Volvokoncernen. Tomas Brunegård, VD för Stampen, vilka bland annat äger Göteborgs-Posten, stärker greppet över den noterade mediekoncernen VLT i Västerås. Stampen köpt ut Länsförsäkringar från det nuvarande ägarkonsortiumet. Katalin Paldeak, Direktör för Clarion Hotels, (Choice Hotels) har tillsammans med övrig koncernledning tagit beslut om att alla Choice Hotels rum skall vara rökfria. Samtliga hotellrum på kedjans 152 skandinaviska hotell blir helt rökfria. Vad gäller rökfria hotellrum så känns det helt rätt i tiden och att värna om både vår omvärld, närmiljö, våra gäster och anställda, säger Katalin i en kommentar. Ann Margreth Hellberg har blivit vald till Vice President i världens största organisation för Market Intelligence/Market Research, ESOMAR. Föreningen har medlemmar i 100 länder och firar 60 år i år. Och det är den första sveks om blivit vald till denna position.. Föreningens syfte är att förbättra värdet av bland annat marknadsföring och man håller konfereser och ger ut publikationer. Föreningen har sitt säte i Amsterdam. Ann Margreth är Director Market Intelligence & Research på Mölnlycke Health Care. Bert-Inge Hogsved får HM Konungens medalj i 8:e storleken i serafimer ordens band för sin gärning som entreprenör och företagsledare. Hovmedaljen instiftades cirka 1814 och finns i flera storlekar i guld och silver samt i kedja eller band. Bert-Inge driver ju sedan länge IT-företaget HOGIA tillsammans med en tidigare ordförande i Handels Vänner, Åse Hogsved. Ingmar Karlsson 65 år nu i januari fick i december ett stipendium om kr från Stiftelsen för Albert Bonniers 100-årsminne, för sitt populärvetenskapliga författarskap. Ingmar har skrivit 11 böcker, och är hedersdoktor i teologi i Lund samt även i Växjö. Dan Sten Olsson Stenas koncernchef och huvudägare fyller 60 år i början av februari. Han invigde i slutet av januari en vindkraftverkpark i Dalarna. Stena satsar som många företag just nu på vindkraftanläggningar för att trygga elleveranser och att få inkomster i framtiden. Andreas Diedrich, Emma Hulthén, Erik Kjaer, Sofia Mankert, Elsebeth Ström och Göran Svensson Erhåller vardera ett stipendium om kr för goda studieresultat på handelshögskolan i Göteborg. Stipendierna utdelas av Göteborgs Handelshögskolefonds Stipendestiftelse. Vill du börja spela golf? DU KAN BLI MEDLEM I SÄRÖ GOLF CLUB! Önskar du få en hemmaklubb i Gbg-distriktet? Särö Golf Club kan erbjuda medlem mot greenfee - eller vardagsmedlemskap. Ring för mer information eller gå in på vår hemsida. Särö Golf Club tel POSTEKON MAGASIN

19 UNG VD Unga VD:ar ett nätverk för morgondagens ledare Dagens småföretag kan bli morgondagens storföretag. För att kunna utveckla sitt företag behöver unga VD:ar få idéer, kunskap, erfarenheter och tillgång till nätverk från personer i samma situation. För att stödja våra medlemmar med denna roll har CHV startat nätverket Unga VD: ar. Målsättningen är att skapa en mötesplats för unga människor i ledande befattning där de kan träffas och utbyta idéer, erfarenheter, kunskap och kontakter. Är du född 1965 eller senare är du välkommen att anmäla dig till vårt nätverk. Start: Torsdag 29 mars på Avenyn 3. Kontakt: Christian Johnsén, CEO Promomentum AB Mobil: +46 (0) Tel. dir: +46 (0) Just här växer Sverige i som mest. Välkommen hit! GÖT De senaste 15 åren har Göteborgsregionen haft 43% i tillväxt*. Det är den högsta siffran i hela Sverige och vi är stolta över att ha bidragit till detta. Business Region Göteborg är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner och arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vår målsättning är att ännu fler framtidsföretag skall etablera sig i regionen och fortsätta växa. Vill du veta mer? Titta in på Eller kom hit, helt enkelt! * Tidningen Affärsvärlden (nr 18, 4 maj 2006) POSTEKON MAGASIN

20 Arrangemang i CHV Preliminärt program. Fler aktiviteter kommer allteftersom B Porto betalt Port Payé 02/11 Ny momsredovisning Ernst & Young. Frukost 16/11 Personal Branding - bli känd på rätt sätt! Sund Kommunikationsbyrå guidar oss. After work 20/11 Aktiedagen, i regi av Aktiespararna 21/11 Lär dig övertyga med rätt retorik! Kunskapsdagen 21/11 K1 och K2 Bokföringsnämnden. Ernst & Young. Frukost 23/11 Fildelning och immaterialrätt. Wistrands Advokatbyrå. Torsdagslunch 23/11 Personal Branding - bli känd på rätt sätt! Repris i Stockholm! After work-before dinner! 24/11 Handels Vänners 20-års jubileum! After work på Avenyn 3. After work-before dinner! 07/12 Ackordscentralen, Peter Björnram - företag i kris, torsdagslunch Torsdagslunch 08/2 Claes de Neergard, VD för Industrifonden. Torsdagslunch 22/2 Investeringsklimatet i HongKong och Pärlflodsdeltat. Kajsa Fung, Torsdagslunch 08/3 Rolf Ågren, Vice VD Volvo IT + ordförande GREAT. IT-lunch 09/3 After work på Avenyn 3. Kväll 20-22/3 Doing Business in India. 22/3 Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden. Torsdagslunch 29/3 Start för Nätverket Unga VD:ar Civilekonom och ung VD kl Nätverksträff 11/4 Hur man bygger ett varumärke. Swedbank. Frukostmöte 26/4 Employer Branding, Zoltan Illes, Frank & Earnest. Torsdagslunch Våren Lottie Svedenstedt. modernt styrelsearbete en medveten kvinnlig karriärväg. AWBD 28/5 Vårderby IFK-GAIS. Kväll Våren Story Telling. Torsdagslunch 28/9 Ekonomgolfen. Start POSTEKON MAGASIN

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor?

ATT STARTA FÖRETAG Vad ska du bli när du blir stor? Vad ska du bli när du blir stor? Svaret blir förmodligen olika beroende på vem som frågar. Men säkert är att CSN- blanketternas och tentornas tid är den period i livet då du bestämmer hur resten skall

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006

Figur 1: Drömjobb bland alla respondenter (anställda, studerande, arbetssökande och egenföretagare) 2011, 2009 och 2006 Manpower Work life Rapport 2011 Drömjobbet 2011 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Manpower Work life har under flera år studerat förändringarna

Läs mer

Sveriges mest ovanliga företagare

Sveriges mest ovanliga företagare Sveriges mest ovanliga företagare Therese Albrechtson startade sitt företag Bodyguard Säkerhetsprodukter direkt efter gymnasiet. Idag, vid 22 års ålder, har hon tre aktiebolag och har fått en rad fina

Läs mer

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008

Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning. Public Relations Enkät Juli 2008 Idrottsstjärnors syn på ekonomi och ekonomisk rådgivning Public Relations Enkät Juli 2008 Bakgrund Capture och Impera kommunikation har genomfört och sammanställt följande enkät riktat till svenska toppidrottare

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21

QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 QNB VOLANTE NOTERINGAR: GENERATOR (ÅRE) 2008-01-21 VAD SKAPAR EKONOMISKT VÄRDE I UPPLEVELSEINDUSTRIN? TOBIAS NIELSÉN* DEN HÄR ARTIKELN BESKRIVER HUR OCH VARFÖR DE VIKTIGASTE OCH STÖRSTA EKONOMISKA VÄRDENA

Läs mer

Innehåll. Kan alla sälja? 5

Innehåll. Kan alla sälja? 5 Innehåll Kan alla sälja? 5 Del 1. Dina egenskaper som säljare Vill du sälja? 9 Gillande 12 Lyhördhet 15 Kundförståelse 17 Målfokus 21 Din drivkraft 24 Uthållighet 29 Del 2. Anpassa ditt säljarbete Vad

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Har vi optimal plockteknik?

Har vi optimal plockteknik? Har vi optimal plockteknik? En lagerresa från starten 2005 Stayhard startades 2005 av två unga entreprenörer, Daniel Möller och Joakim Naumburg, i ett källarförråd på 15 kvadratmeter idén kom under en

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

AFTER WORK. 18.10-19.00 Avslutande mingel med dryck och tilltugg

AFTER WORK. 18.10-19.00 Avslutande mingel med dryck och tilltugg AFTER WORK 16.30 Mingel med musikunderhållning från låtskrivarduon LA- Linnea Widell, Amanda Hård med backup av Håkan Stahre och Magnus Lundin. 17.10 Landshövdingen Kristina Alsér och Ulrika Fransson,

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012

Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Manpower Work life Rapport 2012 DRÖMJOBBET 2012 Alla vill ha drömjobbet. Men vad betyder det idag och vilka typer av jobb drömmer svenskarna främst om? Detta är fjärde gången som Manpower Work Life undersöker

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB

Growth Consulting AB. En företagspresentation Growth Consulting AB Growth Consulting AB En företagspresentation 2017-02-04 Growth Consulting AB Entreprenöriella affärskonsulter Vi hjälper våra kunder att etablera en KRAFTIG TILLVÄXT med långsiktig STABIL LÖNSAMHET. 2017-02-04

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på

Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på Varumärkesbok Den svenska spelmarknaden hårdnar och att positionera sitt varumärke i konsumenternas medvetande blir allt viktigare för att etablera sig på marknaden. Vi är MooreGames Tanken kring MooreGames

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Visita en del av en växande framtidsbransch

Visita en del av en växande framtidsbransch Bli medlem Visita en del av en växande framtidsbransch FÖR DIG SOM VERKAR INOM BESÖKSNÄRINGEN HAR Visita jobbat i över hundra år. Vi har sedan starten arbetat för branschens utveckling och för att våra

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Vad är Vimentis GROUP? Vimentis Group AB är ett försäljningsbolag grundat i Göteborg 2014 som jobbar med konsultativ affärsrådgivning för företag med

Vad är Vimentis GROUP? Vimentis Group AB är ett försäljningsbolag grundat i Göteborg 2014 som jobbar med konsultativ affärsrådgivning för företag med MAP TO THE MONEY MAP TO THE MONEY är framtaget av Vimentis Group AB. Det är en del i tillväxtprogrammet VIMENTIS V.I.P. och är en skräddarsydd tjänst för företag och företagsledare för att skapa sin plan

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Välkommen till Kollektiva

Välkommen till Kollektiva Välkommen till Kollektiva Vi är ett företag som hjälper vanliga människor att ta makten över sina egna pengar. Vi gör det tillsammans som ett kollektiv med hjälp av enkla och smarta mobila tjänster. Vi

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Ni vann hos Driftig.nu på Eget Företag-mässan Senast uppdaterad

Ni vann hos Driftig.nu på Eget Företag-mässan Senast uppdaterad Ni vann hos Driftig.nu på Eget Företag-mässan 2008-10-28 Senast uppdaterad 2008-10-28 Sveriges största mässa för alla företagsintresserade är avslutad för denna gång. Här hittar du bilder och korta intervjuer

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic

Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Praktikfall 6 Starta eget av flera skäl: Lingon & Blåbär, Alpnaering och Madame Chic Anna Carlsson Käck Anledningarna till att man väljer att starta eget är säkert lika många som det finns egenföretagare.

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena

PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE. Din kompletta börsarena PÅ VÅR ARENA MÖTER VÄXANDE BOLAG NYA INVESTERARE Din kompletta börsarena TILLSAMMANS SKAPAR DE VÄLMÅENDE BOLAG RUSTADE FÖR FRAMTIDEN FOKUS PÅ TILLVÄXT välkommen till din börsarena Alla är överens om att

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!!

De unga entreprenörerna! Wallumni. - Anders Walls stiftelses stipendienätverk. Kenneth Alness 58år!!!! De unga entreprenörerna! Wallumni - Anders Walls stiftelses stipendienätverk Kenneth Alness 58år!!!! Vad är Wallumni? Anders Walls Stiftelse grundades 1981 och delar årligen ut stipendier till unga begåvningar

Läs mer

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare

Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan. Jag Hästföretagare Alla har en dröm Många har en vision Vissa har mål Den som lyckas har en plan Jag Hästföretagare Har du en plan? Vill du få struktur på din vardag, ditt arbete och ditt företagande, har du svårt att skilja

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Du kan bli vad du vill!

Du kan bli vad du vill! Du kan bli vad du vill! 1 Mamma Nadia läser en bok för sin dotter Amanda. Boken handlar om en man som uppfinner saker. Mannen är en professor. Professor låter som ett spännande jobb. Är det bara killar

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Nyfiken på att starta eget? 28 maj 2012 Hilde Z. Frandsen Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Dagens agenda Vad är VentureLab? Varför starta eget? Starta företag 5 faser Inspiration

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt

IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt ÖVNINGSTEXT FÖR KODNING Kan du berätta lite om vad du har jobbat med? IP: Oj (skratt) svåra frågor du ställer (skratt).. Oj, nu måste jag tänka efter vad det är allt som jag har sysslat med ja, först då

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

GEORANGE MÖTESPLATS. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj

GEORANGE MÖTESPLATS. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj GEORANGE MÖTESPLATS MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR INOM GRUVSEKTORN Ambassadörsbesök i Umeå 6 maj Det rådde en stor förväntan inför mötet med våra ambassadörer från Chile-Peru, Colombia, Mexiko och Uruguay.

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN!

FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! FRAMTIDSVERKSTAD 2010 EN SPANING IN I FRAMTIDEN! VILKA TEMAN FÖR SPANING? Miljö Jobb / Skola Fritiden Kultur / Mediavanor Lagar och regler Pengar / Ekonomi Teknik Öppet tema MILJÖ Vi måste börja skapa

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Framgång i värdskapsarbetet

Framgång i värdskapsarbetet Framgång i värdskapsarbetet Värdskap vad är det? - är det nödvändigt? - är det lönsamt? Ekonomiskt fristående stiftelse Ingen ägare Vinst = Utveckling, byggande, trygghet 590 anställda 900 Mkr omsättning

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer