ADSL Wireless Router HN294d. Installationsbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADSL Wireless Router HN294d. Installationsbeskrivning"

Transkript

1 ADSL Wireless Router HN294d Installationsbeskrivning

2 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 3 Leveranskontroll... 3 Förutsättningar... 4 Placering... 5 INSTALLATION... 6 Installera filter... 6 Anslut ADSL-linjen... 6 Anslut dator(er) trådlöst... 6 Anslut dator(er) med kablar... 6 Anslut nätadaptern... 7 Installera drivrutiner för USB... 7 Kontrollera installationen... 8 INSTÄLLNINGAR... 9 PRODUKTBESKRIVNING Uttag och knappar Kontrollampor ÖVRIGT Läs användarmanualen Vid behov av support Avinstallera drivrutiner för USB RIKTLINJER FÖR SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING Skötsel och underhåll Föreskrifter enna skrift utges av Ericsson B utan vidare ansvarsför- indelse. Förbättringar och ndringar i denna skrift på grund v typografiska fel, ofullständig nformation eller förbättringar i rogram och/eller utrustning, an utföras av Ericsson AB när om helst och utan förvarning. essa ändringar kommer emell- rtid att införas i nya utgåvor av enna skrift. lla rättigheter förbehållna. Ericsson AB 2003 V/LZT R1

3 INTRODUKTION I den här installationsbeskrivningen kan du läsa om hur du, i en Windows-miljö, installerar och börjar använda din Ericsson ADSL Wireless Router HN294d. Följande kapitel finns med: INTRODUKTION - information om paketets innehåll, vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda innan installationen görs och några råd vid placeringen av HN294d. INSTALLA ALLATION - steg-för-steg beskrivning hur du installerar HN294d i olika nätverksmiljöer (trådlöst och/eller med kablar). INSTÄLLNINGAR - beskriver hur du ska göra de första inställningarna i HN294d för att kunna koppla upp dig till Internet och även sätta värden för en grundläggande säkerhetsnivå både på din Internetanslutning och ditt trådlösa nätverk. PRODUKTBESKRIVNING - bilder och beskrivning av knappar, uttag och kontrollampor på HN294d. ÖVRIGT - beskriver bl a hur du hittar mera information och hur du ska göra vid behov av support. RIKTLINJER FÖR SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING - innehåller viktig information för användning och underhåll av HN294d LEVERANSKONTROLL Kontrollera att innehållet i förpackningen stämmer med nedanstående lista (se också bild på nästa sida). Om något saknas eller är skadat ska du kontakta din återförsäljare. ADSL Wireless Router HN294d Filter med tillhörande installationsbeskrivning Nätadapter med tillhörande anslutningskabel CD-skiva (som innehåller USB drivrutiner, Användarmanual (User Guide) och Acrobat Reader) ADSL-kabel Ethernet-kabel USB-kabel Installationsbeskrivning. Introduktion 3

4 ADSL Wireless Router HN294d Anslutningskabel till nätadapter Nätadapter CD-skiva Ethernet- kabel USB- kabel Installations- beskrivning ADSL-kabel OBS! Filter med tillhörande installationsbeskrivning finns inte med på denna bild. Figur: Innehåll i HN294d-förpackningen FÖRUTSÄTTNINGAR Dator(er) som ska anslutas till HN294d måste uppfylla följande krav: För dator(er) som ska anslutas trådlöst; - En trådlös adapter installerad. Det kan t ex vara ett PCMCIAkort för en bärbar dator och ett PCI-kort eller en USB-adapter för stationära datorer. - Operativsystem: Windows 98/98SE, Me, 2000 eller XP. För dator(er) som ska anslutas till Ethernet- uttaget; - Ethernet 10/100Base-T nätverkskort installerat - Operativsystem: Windows 95 eller senare. För dator som ska anslutas till USB-uttaget; - USB-uttag - CD-ROM enhet (för installation av USB drivrutiner) - Operativsystem: Windows 98/98SE, Me, 2000 eller XP. Innan du ansluter din HN294d, bör du läsa informationen om Skötsel och Underhåll på sidan Introduktion

5 PLACERING Du kan välja att antingen ställa din HN294d på en plan yta eller att montera den på väggen. Välj ett ställe där du kan se kontrollamporna på framsidan - det underlättar vid eventuell felsökning. OBS! Tänk på att inte täcka över ventilationshålen på din HN294d. Det kan orsaka funktionsstörningar och resultera i en begränsad livstid. I en trådlös miljö är HN294d konstruerad för en räckvidd på meter inomhus och upp till 300 meter utomhus. När du väljer placering bör du beakta att alla hinder (väggar och annat) som den trådlösa signalen måste passera genom kan begränsa denna räckvidd. Väljer du att montera din HN294d på väggen gör du detta med hjälp av två skruvar och två av fästhålen på undersidan. Avståndet mellan skruvhålen visas i nedanstående bilder: 126 mm 112,5 mm Figur: Väggmontering av HN294d Observera att den genomskinliga plattan på ovansidan kan tas bort och vändas så att logotypen och produktnamnet är rättvända oavsett placering av HN294d. Introduktion 5

6 INSTALLA ALLATION I det här kapitlet får du en steg-för-steg beskrivning av hur du installerar HN294d i olika nätverksmiljöer (trådlöst och/eller med kablar). 1 INSTALLERA FILTER Installera filtret enligt den bifogade beskrivningen Installation av filter. 2 ANSLUT ADSL-LINJEN Anslut ADSL-kabeln mellan ADSL-uttaget på HN294d och DSLingången på filtret. 3A ANSLUT DATOR(ER) TRÅDLÖST 1. Installera trådlösa adaptrar i de datorer som ska anslutas till HN294d. Följ de instruktioner som har levererats tillsammans med respektive enhet. OBS! Innan du installerar en trådlös adapter, bör du skriva ner den MAC-adress som hör till enheten eftersom du kan komma att behöva den senare. Normalt hittar du denna MAC-address på produktetiketten på enheten och den ser ut ungefär så här: 00:90:96:1A:2B:3C (endast siffror (0-9) och bokstäverna a-f används). 2. Om din dator har rätt inställningar, kommer den nu automatiskt att ansluta sig till HN294d. Gå nu vidare till steg 3B om du även vill ansluta någon dator med kablar, eller fortsätt direkt till steg 4. 3B ANSLUT DATOR(ER) MED KABLAR 1. Anslut en dator: - till ett LAN-uttag Anslut Ethernet-kabeln till ett av de fyra LAN-uttagen på HN294d och den andra änden till din dators nätverkskort. Detta uttag är vanligtvis märkt med symbolen -- ELLER -- 6 Installation

7 - till USB-uttaget OBS! Anslut INTE USB-kabeln nu. När USB används måste speciella drivrutiner först installeras enligt beskrivning i steg 5. Under denna installationsprocess blir du instruerad om när du ska ansluta USB-kabeln mellan PC.n och HN294d. 4 ANSLUT NÄTADAPTERN Anslut nätadaptern till uttaget märkt PWR på HN294d. Sätt i anslutningskabeln i nätadaptern och sätt kontakten i ett eluttag. Starta HN294d genom att trycka på Power-knappen (på baksidan). 5 INSTALLERA DRIVRUTINER FÖR USB OBS! Detta ska du endast göra om du har anslutit en dator till USButtaget på HN294d. Om inte, gå direkt till steg 6. När HN294d ansluts till en dator via USB-uttaget måste speciella drivrutiner installeras. Detta görs med hjälp av en installations-hanterare som finns på den medföljande CD:n. Vänta med att ansluta USBkabeln tills du blir uppmanad att göra det under installationen. 1. Stäng alla Windows-applikationer och sätt i den medföljande CDskivan. CD:n startar automatiskt och visar följande bild: Om CD:n inte startar automatiskt, välj Kör... från Windows Startmeny och skriv d:\startup.exe (där d: motsvaras av bokstaven för din CD-enhet). Installation 7

8 2. Klicka på Install USB Driver och vänta tills följande fönster visas: 3. Klicka på Next>. 4. Filer kommer nu att kopieras till din hårddisk och när Complete fönstret visas (enligt bilden nedan) ska du ansluta HN294d till USB-uttaget på din PC. 5. Anslut den ena änden av USB-kabeln till uttaget märkt USB på HN294d och den andra änden till ett USB-uttag på din dator. Windows kommer nu att upptäcka den nya USB-enheten och slutföra installationen. 6. Klicka på Finish för att stänga installationshanteraren och på >>> Exit <<< på CD-skivans välkomstsida. 6 KONTROLLERA INSTALLA ALLATIONEN Titta på kontrollamporna på framsidan av HN294d (enligt beskrivningen på sidan 12) för att få en bekräftelse på att installationen är korrekt utförd. Gå nu vidare till kapitlet INSTÄLLNINGAR på nästa sida för att göra inställningar i HN294d och slutföra installationen. 8 Installation

9 INSTÄLLNINGAR Det här kapitlet beskriver hur du gör de första inställningarna i HN294d för att kunna koppla upp dig till Internet och även sätta en del värden för en grundläggande säkerhetsnivå både på din Internetanslutning och ditt trådlösa nätverk. 1. Öppna en webläsare och skriv i adressraden. Tryck på Enter. 2. En dialogruta visas nu med en uppmaning att logga in: OBS! Om ovanstående dialogruta inte visas kan det bero på felaktiga inställningar i din dator som gör att du inte får kontakt med HN294d. Kontrollera att din dators TCP/IP-inställningar är inställda för att erhålla en IP-adress automatiskt (DHCP) och att du inte har några Proxy-inställningar i webläsaren. 3. Skriv in admin i fälten för både User name och Password och klicka på OK. (Detta är de förinställda inloggningsuppgifterna för konfigureringssidorna på HN294d). 4. Välkomstsidan för Inställningssidorna visas nu enligt bilden på nästa sida: Inställningar 9

10 5. Klicka på knappen Configuration Wizard och följ sedan de instruktioner du får på skärmen. OBS! De säkerhetsinställningar för brandvägg (Firewall) och det trådlösa nätverket som visas i steg 3 är inga obligatoriska inställningar för att kunna avsluta wizarden. Du kan när som helst gå in på konfigureringssidorna och ändra och göra nya inställningar efter hand du märker att du behöver. Alla inställningar finns beskrivna i Användarmanualen (User Guide). 6. När du har gått igenom alla steg och kommit till sista sidan, klickar du på knappen Save and Exit och stänger webläsaren. Installation och inställningar för HN294d är nu avslutade men du kan ha fått ytterligare instruktioner från din ADSL-operatör gällande din Internetuppkoppling. Det kan till exempel gälla inställningar i din dator, ny programvara att installera eller speciella inloggningsinstruktioner. Följ i så fall dessa separata beskrivningar för att slutföra din installation och koppla upp dig till Internet. 10 Inställningar

11 PRODUKTBESKRIVNING UTTAG AG OCH KNAPPAR AR Nedanstående bild visar de uttag och knappar som finns på baksidan av HN294d. Använd denna bild som stöd vid installationen. RESET-knapp (litet hål) som används för att återställa HN294d till ursprungliga inställningar. POWER-knapp för att starta och stänga av HN294d. DSL För anslutning av HN294d till DSLuttaget på filtret med hjälp av ADSL-kabeln. LAN1, 2, 3, 4 Fyra Ethernet 10/100 Base-T uttag för anslutning av HN294d till en eller flera datorer med Ethernet nätverkskort. En Ethernetkabel finns i förpackningen. Figur: Uttag och knappar på HN294d POWER-uttag för att ansluta HN294d till ett eluttag med hjälp av nätadaptern och USB anslutningskabeln. För anslutning av HN294d till en dator med USButtag med hjälp av USB-kabeln. KONTROLLAMPOR På framsidan av HN294d finns nio kontrollampor (enligt bilden nedan) som visar aktuell status. I tabellen på nästa sida beskrivs dessa kontrollampor (från vänster till höger). Figur: Kontrollampornas placering på HN294d Produktbeskrivning 11

12 Symbol PWR DIAG LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 USB WLAN Beskrivning Lyser när HN294d är påslagen och är släckt när den är avstängd. Blinkar när HN294d startas och utför interna tester. Släckt vid normal drift. Lyser om det blivit något fel vid start eller vid uppgradering av den inbyggda programvaran. Lyser när HN294d är påslagen och LAN1-uttaget är anslutet till en dators Ethernet nätverkskort. Blinkar när det är trafik på Ethernet-anslutningen. Lyser när HN294d är påslagen och LAN2-uttaget är anslutet till en dators Ethernet nätverkskort. Blinkar när det är trafik på Ethernet-anslutningen. Lyser när HN294d är påslagen och LAN3-uttaget är anslutet till en dators Ethernet nätverkskort. Blinkar när det är trafik på Ethernet-anslutningen. Lyser när HN294d är påslagen och LAN4-uttaget är anslutet till en dators Ethernet nätverkskort. Blinkar när det är trafik på Ethernet-anslutningen. Lyser när HN294d är påslagen och USB-uttaget är anslutet till en dators USB-port. Blinkar när det är trafik på USB-anslutningen. Lyser när HN294d är påslagen och den trådlösa anslutningen är redo att användas. Blinkar när det är trafik på den trådlösa anslutningen. Blinkar när en ADSL-förbindelse upprättas. DSL Lyser när ADSL-förbindelsen är klar att användas. Tabell: Beskrivning av kontrollampor på HN294d 12 Produktbeskrivning

13 ÖVRIGT LÄS ANVÄNDARMANUALEN Vill du ha ytterligare information om HN294d eller instruktioner för avancerade inställningar och felsökning, kan du läsa Användarmanualen (User Guide) som finns på den medföljande CD-skivan. Användarmanualen innehåller också en ordlista där du hittar förklaringar till förkortningar och tekniska termer som används. Gör så här för att läsa användarmanualen: 1. Sätt i CD-skivan och vänta tills första sidan visas. 2. Klicka på User Guide så kommer manualen att öppnas i ett eget fönster. OBS! Du behöver ha Acrobat Reader installerat på din dator för att kunna läsa användarmanualen. Har du inte det, klickar du på Install Acrobat Reader först, så kommer en installation att göras. VID BEHOV AV SUPPORT Vid eventuella fel på din HN294d kan du ringa Ericsson Helpdesk på tel.nr Om du har problem med din Internetuppkoppling ska du vända dig till din ADSL-operatör enligt separata uppgifter som du fått i samband med att du tecknade ditt ADSL-abonnemang. Ytterligare produktinformation kan du hitta på följande websida: AVINST VINSTALLERA DRIVRUTINER FÖR USB Vill du avinstallera drivrutinerna för USB sätter du i CD-skivan och väntar till första sidan visas. Klicka sedan på Uninstall USB Driver och följ de instruktioner du får på skärmen. Avinstallationen kan också göras från Windows Kontrollpanel med hjälp av valet Lägg till/ta bort program ogram. I listan över installerade program väljer du i så fall att ta bort Ericsson HN294d USB Driver Ver 3.0. Övrigt 13

14 RIKTLINJER FÖR SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Din ADSL Wireless Router HN294d är en mycket avancerad elektronisk apparat. För att få ut mesta möjliga av den, bör du först läsa följande text om produktens skötsel, säkerhet och användning. Utsätt inte produkten för flytande vätskor eller fukt. Utsätt inte produkten för extrem värme eller kyla. Utsätt inte produkten för tända ljus, cigaretter, cigarrer, öppna lågor osv. Försök inte att plocka isär produkten. Om en garantiplombering är bruten, gäller inte garantin. Produkten innehåller inga delar som du kan reparera själv. Service får endast utföras av auktoriserade serviceverkstäder. Låt inte barn leka med produkten eftersom den innehåller smådelar som kan lossna och förorsaka kvävning. Undvik att använda denna produkt under åskväder. Åsknedslag kan medföra risk för elektriska stötar. Använd endast originaldelar från Ericsson. Använder du andra typer av tillbehör, kan det leda till sämre prestanda eller skador på produkten, och risken för brand, elektriska stötar och skador ökar. Garantin täcker inte fel på produkten som har orsakats av tillbehör som inte är originaltillbehör från Ericsson. Använd endast den nätadapter med anslutningskabel som följer med produkten. Utbytesadaptrar kan på begäran erhållas från Ericsson. Behandla din ADSL Wireless Router HN294d väl och förvara den rent och dammfritt. Använd endast en mjuk, fuktig trasa när du rengör produkten. 14 Riktlinjer för säker och effektiv användning

15 FÖRESKRIFTER EU-direktiv HN294d uppfyller följande EU-direktiv för CE-märkning: 73/23/EEC, Lågspänningsdirektivet (LVD) 89/336/EEC, EMC Direktivet (EMC) 1999/5/EC, Direktivet för radio- och telekommunikationsutrustning (R&TTE). CE Försäkran om överenstämmelse Hereby, Ericsson AB, declares that this ADSL Router WLAN HN294d, is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Declaration of Conformity finns i Användarmanualen (User Guide). Access Point Frequency Band: 2412 MHz till 2472 MHz. (Variationer kan förekomma beroende på lokala bestämmelser). Nätadapter HN294d levereras med en av följande nätadaptrar: Tillverkare: Delta Electronics, Inc. Modell: ADP-12SB Rev. B Tillverkare: Potrans. Modell: UP Båda dessa nätadaptrar har samma tekniska data enligt följande: Ingångsdata: VAC/50-60 Hz Utgångsdata: 12 VDC/1 A. OBS! HN294d får endast användas med en av dessa nätadaptrar. Klimatisk miljö HN294d är avsedd att användas inom följande områden: Temperatur: 0 o C till +40 o C Relativ fuktighet: 5% till 85% Avsedd användning För inomhus bruk i normal kontors- eller hemma-miljö. OBS! Ändringar eller modifieringar av produkten som ej godkänts av produktansvarig kan ogiltigförklara CE-godkännandet och därmed förbjuda användandet av produkten. Riktlinjer för säker och effektiv användning 15

16 Ericsson AB 2003 SV/LZT R1

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista

Svensk version. LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router. Förpackningens innehåll. Ordlista LW320/LW321 Sweex trådlös 300N router Utsätt inte Sweex trådlös 300N router för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex trådlös 300N

Läs mer

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning

4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning 4-Port Cable/DSL Gateway Router Dela filer och Internet-anslutning nätverk F5D5230-4 Innehållsförteckning Introduktion...1-2 Produktbeskrivning...3-4 Belkins dockningstillbehör...5 Snabbinstallation Installera

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL.

SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide. (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP. Power. Ethernet USB WLAN DSL. DSL SpeedTouch 780 (WL) (Trådlös) ADSL-Gateway för hemmabruk med VoIP Installationsguide WLAN USB Ethernet Power Internet Voice SpeedTouch 780 (WL) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON.

Läs mer

SpeedTouch 576(v6) Installationsguide. Trådlös ADSL-Gateway för hemmabruk. Power Ethernet WLAN DSL. Internet

SpeedTouch 576(v6) Installationsguide. Trådlös ADSL-Gateway för hemmabruk. Power Ethernet WLAN DSL. Internet DSL SpeedTouch 576(v6) Trådlös ADSL-Gateway för hemmabruk Installationsguide Power Ethernet WLAN Internet SpeedTouch 576(v6) Installationsguide Copyright Copyright 1999-2006 THOMSON. Med ensamrätt. Vidarebefordran

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router

Installationshandbok för trådlös router Installationshandbok för trådlös router NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 208-10080-01 2006-03 2006 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps LW050v2/LW050v2UK Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Wireless Broadband Router 54 Mbps Med Sweex Wireless Broadband Router 54

Läs mer

Handbok för trådlös installation

Handbok för trådlös installation Handbok för trådlös installation 2009 Lexmark International, Inc. Med ensamrätt. Om utgåvan November 2008 Följande stycke gäller inte för länder där sådana bestämmelser inte är förenliga med gällande lagstiftning:

Läs mer

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00

TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB. Bruksanvisning. F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 TRÅDLÖS N+-ROUTER N600 DB Bruksanvisning F9K1102V3 8820ey01233sv Rev. A00 Svenska Innehållsförteckning Komma igång.... 1 Innehåll i förpackningen... 1 Förberedelser... 1 Installation... 2 Ansluta trådlösa

Läs mer

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik

Inledning. Innan du börjar. Installations- och konfigurationsöversikt. Felsökning. Kontakta oss. Vanliga frågor och svar. Rubrik Användarhandledning Rubrik SB5100 seriekabelmodem Välj och klicka (det finns en fullständig Innehållsförteckning på sidan v): Inledning Presenterar ditt SURFboard-kabelmodem och kontrollerna på Ovansidan

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem

Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem Installationshandbok för trådlös router med ADSL-modem NETGEAR, Inc. 4500 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054 USA 2005-10 2005 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Varumärken NETGEAR är ett varumärke som

Läs mer

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa igenom

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Installationsguide Bredband och Telefoni

Installationsguide Bredband och Telefoni Installationsguide för Bredband och Telefoni tele2.se Innehåll: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Bra att veta om utrustningen Allmän information 4 Vad du behöver till installationen 4 Modem och installationsutrustning

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.

Om bruksanvisningen. 2004 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt. Om bruksanvisningen Här finns det viktig information om hur du ska konfigurera maskinen och installera de medföljande programvaran. Den ger också detaljerade anvisningar för hur du ska använda din maskin

Läs mer

Trådlös elenergimätare. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2

Trådlös elenergimätare. Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 SE Trådlös elenergimätare Art. nr 36-4500 Modell efergy e 2 2 1. Innehållsförteckning 2. Introduktion... 4 3. Säkerhet... 5 4. Förpackningen innehåller... 6 5. Knappar och funktioner... 7 5.1. Hitta inkommande

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Startguide. Telia SurfinBird Gate

Startguide. Telia SurfinBird Gate Telia SurfinBird Gate r F1.00 Startguide Denna guide hjälper dig att installera och koppla upp din Telia SurfinBird Gate till Internet. Genom den inbyggda webbservern kan du konfigurera SurfinBird Gate

Läs mer

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter

INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET. Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter INSTALLATION AV TELE2 BREDBAND VIA TELEJACKET Den här manualen hjälper dig att installera ditt bredband. Glöm inte att ha dina abonnemangsuppgifter tillgängliga. INNEHÅLL 1. BRA ATT VETA OM UTRUSTNINGEN

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska

GE Healthcare. Komma igång med. ImageQuant LAS 4000. Översatt från engelska GE Healthcare Komma igång med ImageQuant LAS 4000 Översatt från engelska Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1.1 Viktig användarinformation... 1.2 Information om föreskrifter...

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner

LASER MFP SP 1000S. Användningsinstruktioner TELEKOM LASER MFP SP 1000S Användningsinstruktioner Läs den här handboken noggrant innan du använder maskinen och behåll den för framtida bruk. Läs säkerhetsinformationen i handboken innan du använder

Läs mer

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång...

Innehållsförteckning... 2-3. 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4. 2. Generell information... 6. 3. Kom igång... 1 Rubrik Sida Innehållsförteckning... 2-3 1. Användningsområden, förbehåll och rekommendationer... 4 1.1 Exempel på användningsområden... 4 1.2 Förbehåll och rekommendationer... 4 2. Generell information...

Läs mer

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/585 v7 Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/ 585 v7 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0

Cordless DUALphone SVENSKA SVENSKA. Version 1.0 Cordless DUALphone Version 1.0 1 KÄRA KUND Tack för att du har köpt den trådlösa telefonen Cordless DUALphone och/eller den extra handenheten Cordless DUALhandset. Vi hoppas att du kommer att få mycket

Läs mer