ADSL Wireless Router HN294d. Installationsbeskrivning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ADSL Wireless Router HN294d. Installationsbeskrivning"

Transkript

1 ADSL Wireless Router HN294d Installationsbeskrivning

2 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 3 Leveranskontroll... 3 Förutsättningar... 4 Placering... 5 INSTALLATION... 6 Installera filter... 6 Anslut ADSL-linjen... 6 Anslut dator(er) trådlöst... 6 Anslut dator(er) med kablar... 6 Anslut nätadaptern... 7 Installera drivrutiner för USB... 7 Kontrollera installationen... 8 INSTÄLLNINGAR... 9 PRODUKTBESKRIVNING Uttag och knappar Kontrollampor ÖVRIGT Läs användarmanualen Vid behov av support Avinstallera drivrutiner för USB RIKTLINJER FÖR SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING Skötsel och underhåll Föreskrifter enna skrift utges av Ericsson B utan vidare ansvarsför- indelse. Förbättringar och ndringar i denna skrift på grund v typografiska fel, ofullständig nformation eller förbättringar i rogram och/eller utrustning, an utföras av Ericsson AB när om helst och utan förvarning. essa ändringar kommer emell- rtid att införas i nya utgåvor av enna skrift. lla rättigheter förbehållna. Ericsson AB 2003 V/LZT R1

3 INTRODUKTION I den här installationsbeskrivningen kan du läsa om hur du, i en Windows-miljö, installerar och börjar använda din Ericsson ADSL Wireless Router HN294d. Följande kapitel finns med: INTRODUKTION - information om paketets innehåll, vilka förutsättningar som bör vara uppfyllda innan installationen görs och några råd vid placeringen av HN294d. INSTALLA ALLATION - steg-för-steg beskrivning hur du installerar HN294d i olika nätverksmiljöer (trådlöst och/eller med kablar). INSTÄLLNINGAR - beskriver hur du ska göra de första inställningarna i HN294d för att kunna koppla upp dig till Internet och även sätta värden för en grundläggande säkerhetsnivå både på din Internetanslutning och ditt trådlösa nätverk. PRODUKTBESKRIVNING - bilder och beskrivning av knappar, uttag och kontrollampor på HN294d. ÖVRIGT - beskriver bl a hur du hittar mera information och hur du ska göra vid behov av support. RIKTLINJER FÖR SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING - innehåller viktig information för användning och underhåll av HN294d LEVERANSKONTROLL Kontrollera att innehållet i förpackningen stämmer med nedanstående lista (se också bild på nästa sida). Om något saknas eller är skadat ska du kontakta din återförsäljare. ADSL Wireless Router HN294d Filter med tillhörande installationsbeskrivning Nätadapter med tillhörande anslutningskabel CD-skiva (som innehåller USB drivrutiner, Användarmanual (User Guide) och Acrobat Reader) ADSL-kabel Ethernet-kabel USB-kabel Installationsbeskrivning. Introduktion 3

4 ADSL Wireless Router HN294d Anslutningskabel till nätadapter Nätadapter CD-skiva Ethernet- kabel USB- kabel Installations- beskrivning ADSL-kabel OBS! Filter med tillhörande installationsbeskrivning finns inte med på denna bild. Figur: Innehåll i HN294d-förpackningen FÖRUTSÄTTNINGAR Dator(er) som ska anslutas till HN294d måste uppfylla följande krav: För dator(er) som ska anslutas trådlöst; - En trådlös adapter installerad. Det kan t ex vara ett PCMCIAkort för en bärbar dator och ett PCI-kort eller en USB-adapter för stationära datorer. - Operativsystem: Windows 98/98SE, Me, 2000 eller XP. För dator(er) som ska anslutas till Ethernet- uttaget; - Ethernet 10/100Base-T nätverkskort installerat - Operativsystem: Windows 95 eller senare. För dator som ska anslutas till USB-uttaget; - USB-uttag - CD-ROM enhet (för installation av USB drivrutiner) - Operativsystem: Windows 98/98SE, Me, 2000 eller XP. Innan du ansluter din HN294d, bör du läsa informationen om Skötsel och Underhåll på sidan Introduktion

5 PLACERING Du kan välja att antingen ställa din HN294d på en plan yta eller att montera den på väggen. Välj ett ställe där du kan se kontrollamporna på framsidan - det underlättar vid eventuell felsökning. OBS! Tänk på att inte täcka över ventilationshålen på din HN294d. Det kan orsaka funktionsstörningar och resultera i en begränsad livstid. I en trådlös miljö är HN294d konstruerad för en räckvidd på meter inomhus och upp till 300 meter utomhus. När du väljer placering bör du beakta att alla hinder (väggar och annat) som den trådlösa signalen måste passera genom kan begränsa denna räckvidd. Väljer du att montera din HN294d på väggen gör du detta med hjälp av två skruvar och två av fästhålen på undersidan. Avståndet mellan skruvhålen visas i nedanstående bilder: 126 mm 112,5 mm Figur: Väggmontering av HN294d Observera att den genomskinliga plattan på ovansidan kan tas bort och vändas så att logotypen och produktnamnet är rättvända oavsett placering av HN294d. Introduktion 5

6 INSTALLA ALLATION I det här kapitlet får du en steg-för-steg beskrivning av hur du installerar HN294d i olika nätverksmiljöer (trådlöst och/eller med kablar). 1 INSTALLERA FILTER Installera filtret enligt den bifogade beskrivningen Installation av filter. 2 ANSLUT ADSL-LINJEN Anslut ADSL-kabeln mellan ADSL-uttaget på HN294d och DSLingången på filtret. 3A ANSLUT DATOR(ER) TRÅDLÖST 1. Installera trådlösa adaptrar i de datorer som ska anslutas till HN294d. Följ de instruktioner som har levererats tillsammans med respektive enhet. OBS! Innan du installerar en trådlös adapter, bör du skriva ner den MAC-adress som hör till enheten eftersom du kan komma att behöva den senare. Normalt hittar du denna MAC-address på produktetiketten på enheten och den ser ut ungefär så här: 00:90:96:1A:2B:3C (endast siffror (0-9) och bokstäverna a-f används). 2. Om din dator har rätt inställningar, kommer den nu automatiskt att ansluta sig till HN294d. Gå nu vidare till steg 3B om du även vill ansluta någon dator med kablar, eller fortsätt direkt till steg 4. 3B ANSLUT DATOR(ER) MED KABLAR 1. Anslut en dator: - till ett LAN-uttag Anslut Ethernet-kabeln till ett av de fyra LAN-uttagen på HN294d och den andra änden till din dators nätverkskort. Detta uttag är vanligtvis märkt med symbolen -- ELLER -- 6 Installation

7 - till USB-uttaget OBS! Anslut INTE USB-kabeln nu. När USB används måste speciella drivrutiner först installeras enligt beskrivning i steg 5. Under denna installationsprocess blir du instruerad om när du ska ansluta USB-kabeln mellan PC.n och HN294d. 4 ANSLUT NÄTADAPTERN Anslut nätadaptern till uttaget märkt PWR på HN294d. Sätt i anslutningskabeln i nätadaptern och sätt kontakten i ett eluttag. Starta HN294d genom att trycka på Power-knappen (på baksidan). 5 INSTALLERA DRIVRUTINER FÖR USB OBS! Detta ska du endast göra om du har anslutit en dator till USButtaget på HN294d. Om inte, gå direkt till steg 6. När HN294d ansluts till en dator via USB-uttaget måste speciella drivrutiner installeras. Detta görs med hjälp av en installations-hanterare som finns på den medföljande CD:n. Vänta med att ansluta USBkabeln tills du blir uppmanad att göra det under installationen. 1. Stäng alla Windows-applikationer och sätt i den medföljande CDskivan. CD:n startar automatiskt och visar följande bild: Om CD:n inte startar automatiskt, välj Kör... från Windows Startmeny och skriv d:\startup.exe (där d: motsvaras av bokstaven för din CD-enhet). Installation 7

8 2. Klicka på Install USB Driver och vänta tills följande fönster visas: 3. Klicka på Next>. 4. Filer kommer nu att kopieras till din hårddisk och när Complete fönstret visas (enligt bilden nedan) ska du ansluta HN294d till USB-uttaget på din PC. 5. Anslut den ena änden av USB-kabeln till uttaget märkt USB på HN294d och den andra änden till ett USB-uttag på din dator. Windows kommer nu att upptäcka den nya USB-enheten och slutföra installationen. 6. Klicka på Finish för att stänga installationshanteraren och på >>> Exit <<< på CD-skivans välkomstsida. 6 KONTROLLERA INSTALLA ALLATIONEN Titta på kontrollamporna på framsidan av HN294d (enligt beskrivningen på sidan 12) för att få en bekräftelse på att installationen är korrekt utförd. Gå nu vidare till kapitlet INSTÄLLNINGAR på nästa sida för att göra inställningar i HN294d och slutföra installationen. 8 Installation

9 INSTÄLLNINGAR Det här kapitlet beskriver hur du gör de första inställningarna i HN294d för att kunna koppla upp dig till Internet och även sätta en del värden för en grundläggande säkerhetsnivå både på din Internetanslutning och ditt trådlösa nätverk. 1. Öppna en webläsare och skriv i adressraden. Tryck på Enter. 2. En dialogruta visas nu med en uppmaning att logga in: OBS! Om ovanstående dialogruta inte visas kan det bero på felaktiga inställningar i din dator som gör att du inte får kontakt med HN294d. Kontrollera att din dators TCP/IP-inställningar är inställda för att erhålla en IP-adress automatiskt (DHCP) och att du inte har några Proxy-inställningar i webläsaren. 3. Skriv in admin i fälten för både User name och Password och klicka på OK. (Detta är de förinställda inloggningsuppgifterna för konfigureringssidorna på HN294d). 4. Välkomstsidan för Inställningssidorna visas nu enligt bilden på nästa sida: Inställningar 9

10 5. Klicka på knappen Configuration Wizard och följ sedan de instruktioner du får på skärmen. OBS! De säkerhetsinställningar för brandvägg (Firewall) och det trådlösa nätverket som visas i steg 3 är inga obligatoriska inställningar för att kunna avsluta wizarden. Du kan när som helst gå in på konfigureringssidorna och ändra och göra nya inställningar efter hand du märker att du behöver. Alla inställningar finns beskrivna i Användarmanualen (User Guide). 6. När du har gått igenom alla steg och kommit till sista sidan, klickar du på knappen Save and Exit och stänger webläsaren. Installation och inställningar för HN294d är nu avslutade men du kan ha fått ytterligare instruktioner från din ADSL-operatör gällande din Internetuppkoppling. Det kan till exempel gälla inställningar i din dator, ny programvara att installera eller speciella inloggningsinstruktioner. Följ i så fall dessa separata beskrivningar för att slutföra din installation och koppla upp dig till Internet. 10 Inställningar

11 PRODUKTBESKRIVNING UTTAG AG OCH KNAPPAR AR Nedanstående bild visar de uttag och knappar som finns på baksidan av HN294d. Använd denna bild som stöd vid installationen. RESET-knapp (litet hål) som används för att återställa HN294d till ursprungliga inställningar. POWER-knapp för att starta och stänga av HN294d. DSL För anslutning av HN294d till DSLuttaget på filtret med hjälp av ADSL-kabeln. LAN1, 2, 3, 4 Fyra Ethernet 10/100 Base-T uttag för anslutning av HN294d till en eller flera datorer med Ethernet nätverkskort. En Ethernetkabel finns i förpackningen. Figur: Uttag och knappar på HN294d POWER-uttag för att ansluta HN294d till ett eluttag med hjälp av nätadaptern och USB anslutningskabeln. För anslutning av HN294d till en dator med USButtag med hjälp av USB-kabeln. KONTROLLAMPOR På framsidan av HN294d finns nio kontrollampor (enligt bilden nedan) som visar aktuell status. I tabellen på nästa sida beskrivs dessa kontrollampor (från vänster till höger). Figur: Kontrollampornas placering på HN294d Produktbeskrivning 11

12 Symbol PWR DIAG LAN 1 LAN 2 LAN 3 LAN 4 USB WLAN Beskrivning Lyser när HN294d är påslagen och är släckt när den är avstängd. Blinkar när HN294d startas och utför interna tester. Släckt vid normal drift. Lyser om det blivit något fel vid start eller vid uppgradering av den inbyggda programvaran. Lyser när HN294d är påslagen och LAN1-uttaget är anslutet till en dators Ethernet nätverkskort. Blinkar när det är trafik på Ethernet-anslutningen. Lyser när HN294d är påslagen och LAN2-uttaget är anslutet till en dators Ethernet nätverkskort. Blinkar när det är trafik på Ethernet-anslutningen. Lyser när HN294d är påslagen och LAN3-uttaget är anslutet till en dators Ethernet nätverkskort. Blinkar när det är trafik på Ethernet-anslutningen. Lyser när HN294d är påslagen och LAN4-uttaget är anslutet till en dators Ethernet nätverkskort. Blinkar när det är trafik på Ethernet-anslutningen. Lyser när HN294d är påslagen och USB-uttaget är anslutet till en dators USB-port. Blinkar när det är trafik på USB-anslutningen. Lyser när HN294d är påslagen och den trådlösa anslutningen är redo att användas. Blinkar när det är trafik på den trådlösa anslutningen. Blinkar när en ADSL-förbindelse upprättas. DSL Lyser när ADSL-förbindelsen är klar att användas. Tabell: Beskrivning av kontrollampor på HN294d 12 Produktbeskrivning

13 ÖVRIGT LÄS ANVÄNDARMANUALEN Vill du ha ytterligare information om HN294d eller instruktioner för avancerade inställningar och felsökning, kan du läsa Användarmanualen (User Guide) som finns på den medföljande CD-skivan. Användarmanualen innehåller också en ordlista där du hittar förklaringar till förkortningar och tekniska termer som används. Gör så här för att läsa användarmanualen: 1. Sätt i CD-skivan och vänta tills första sidan visas. 2. Klicka på User Guide så kommer manualen att öppnas i ett eget fönster. OBS! Du behöver ha Acrobat Reader installerat på din dator för att kunna läsa användarmanualen. Har du inte det, klickar du på Install Acrobat Reader först, så kommer en installation att göras. VID BEHOV AV SUPPORT Vid eventuella fel på din HN294d kan du ringa Ericsson Helpdesk på tel.nr Om du har problem med din Internetuppkoppling ska du vända dig till din ADSL-operatör enligt separata uppgifter som du fått i samband med att du tecknade ditt ADSL-abonnemang. Ytterligare produktinformation kan du hitta på följande websida: AVINST VINSTALLERA DRIVRUTINER FÖR USB Vill du avinstallera drivrutinerna för USB sätter du i CD-skivan och väntar till första sidan visas. Klicka sedan på Uninstall USB Driver och följ de instruktioner du får på skärmen. Avinstallationen kan också göras från Windows Kontrollpanel med hjälp av valet Lägg till/ta bort program ogram. I listan över installerade program väljer du i så fall att ta bort Ericsson HN294d USB Driver Ver 3.0. Övrigt 13

14 RIKTLINJER FÖR SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Din ADSL Wireless Router HN294d är en mycket avancerad elektronisk apparat. För att få ut mesta möjliga av den, bör du först läsa följande text om produktens skötsel, säkerhet och användning. Utsätt inte produkten för flytande vätskor eller fukt. Utsätt inte produkten för extrem värme eller kyla. Utsätt inte produkten för tända ljus, cigaretter, cigarrer, öppna lågor osv. Försök inte att plocka isär produkten. Om en garantiplombering är bruten, gäller inte garantin. Produkten innehåller inga delar som du kan reparera själv. Service får endast utföras av auktoriserade serviceverkstäder. Låt inte barn leka med produkten eftersom den innehåller smådelar som kan lossna och förorsaka kvävning. Undvik att använda denna produkt under åskväder. Åsknedslag kan medföra risk för elektriska stötar. Använd endast originaldelar från Ericsson. Använder du andra typer av tillbehör, kan det leda till sämre prestanda eller skador på produkten, och risken för brand, elektriska stötar och skador ökar. Garantin täcker inte fel på produkten som har orsakats av tillbehör som inte är originaltillbehör från Ericsson. Använd endast den nätadapter med anslutningskabel som följer med produkten. Utbytesadaptrar kan på begäran erhållas från Ericsson. Behandla din ADSL Wireless Router HN294d väl och förvara den rent och dammfritt. Använd endast en mjuk, fuktig trasa när du rengör produkten. 14 Riktlinjer för säker och effektiv användning

15 FÖRESKRIFTER EU-direktiv HN294d uppfyller följande EU-direktiv för CE-märkning: 73/23/EEC, Lågspänningsdirektivet (LVD) 89/336/EEC, EMC Direktivet (EMC) 1999/5/EC, Direktivet för radio- och telekommunikationsutrustning (R&TTE). CE Försäkran om överenstämmelse Hereby, Ericsson AB, declares that this ADSL Router WLAN HN294d, is in conformity with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC. Declaration of Conformity finns i Användarmanualen (User Guide). Access Point Frequency Band: 2412 MHz till 2472 MHz. (Variationer kan förekomma beroende på lokala bestämmelser). Nätadapter HN294d levereras med en av följande nätadaptrar: Tillverkare: Delta Electronics, Inc. Modell: ADP-12SB Rev. B Tillverkare: Potrans. Modell: UP Båda dessa nätadaptrar har samma tekniska data enligt följande: Ingångsdata: VAC/50-60 Hz Utgångsdata: 12 VDC/1 A. OBS! HN294d får endast användas med en av dessa nätadaptrar. Klimatisk miljö HN294d är avsedd att användas inom följande områden: Temperatur: 0 o C till +40 o C Relativ fuktighet: 5% till 85% Avsedd användning För inomhus bruk i normal kontors- eller hemma-miljö. OBS! Ändringar eller modifieringar av produkten som ej godkänts av produktansvarig kan ogiltigförklara CE-godkännandet och därmed förbjuda användandet av produkten. Riktlinjer för säker och effektiv användning 15

16 Ericsson AB 2003 SV/LZT R1

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter

DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Denna produkt kan installeras med en vanlig, modern webbläsare t.ex. Internet Explorer 5.x och Netscape Navigator,4.x eller nyare.. DI-604 Express EtherNetwork bredbandsrouter Innan du börjar 1. Om du

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

BIPAC 6600. Bredbandsrouter med brandvägg. Snabbstartsguide

BIPAC 6600. Bredbandsrouter med brandvägg. Snabbstartsguide BIPAC 6600 Bredbandsrouter med brandvägg Snabbstartsguide Billion BIPAC 6600 Bredbandsrouter med brandvägg För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en Broadband Firewall Router,

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42

Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 Snabbinstallationsguide för anslutningskabel CA-42 9234594 Upplaga 2 Nokia, Nokia Connecting People och Pop-Port är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alla rättigheter

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Trådlös gateway Två nätverkskablar Två telefonkablar Strömadapter Mellanpropp Testplugg Bredbandsbolaget

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsmodem

Snabbguide Höghastighetsmodem Snabbguide Netgear CG3700 Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! USB Functionality Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok

Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000. Installationshandbok Wireless N 300+ Powerline AV-router WNXR2000 Installationshandbok 2010 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. Leta upp serienumret på etiketten på produkten

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

WiFi-router N300 (N300R)

WiFi-router N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N300 (N300R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL

TRUST 450LR MOUSE WIRELESS OPTICAL Instruktioner för att komma igång Kapitel 1. Ställa in kanalerna (4.1) 2. Ansluta mottagaren (4.2) 3. Ladda och sätta i batterierna (4.3) 4. Avinstallera gamla drivrutiner (4.4) 5. Installation i Windows

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

snabbmanual för installation av Bredband 60

snabbmanual för installation av Bredband 60 snabbmanual för installation av Bredband 60 Startboxen innehåller följande utrustning Modem Splitter Strömadapter Telefonikabel RJ 11 (små kontakter) Nätverkskabel Rak RJ 45 (stora kontakter) Testplugg

Läs mer

Installationsguide Bredband + Telefoni

Installationsguide Bredband + Telefoni Installationsguide Bredband + Telefoni (Netgear EVG 2000) Startboxen innehåller följande utrustning: Gateway Nätverkskabel Testplugg Mellanpropp Strömkabel (adapter) Telefonkabel 2 st fötter till din gateway

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar trådlös router

Läs mer

ditt mobila bredband från Net 1

ditt mobila bredband från Net 1 Kom igång med ditt mobila bredband från Net 1 Gateway D-35 1 Innehållsförteckning Välkommen Välkommen...s 2 Välkommen som kund hos Net 1! Läs noga igenom denna quickguide. Här hittar du information om

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W

Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Installationsguide TV-IP301 TV-IP301W Table Innehållsförteckning of Contents 1. Innan du börjar... 2. Hårdvaruinstallation... 3. Konfigurera kameran... 1 2 3 Felsökning... 5 Version 05.05.2006 1. Innan

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter

och printerserver Cd-rom (med manual och garanti) Ethernetkabel (CAT5 UTP/rak kabel) 5V strömadapter Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-824VUP+ 1. Tack för att du köpt denna router för att dela din

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg T0087 Bredbandsbolaget 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

WiFi-router N150 (N150R)

WiFi-router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationshandbok WiFi-router N150 (N150R) Varumärken Varumärkes- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Informationen kan

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Handbok. Installation av Dovado Tiny

Handbok. Installation av Dovado Tiny Handbok Installation av Dovado Tiny Dela med dig av ditt 4G-modem Med din trådlösa 4G-router Dovado Tiny och ett usb-modem för mobilt bredband, kan du dela din 4G-uppkoppling med flera andra användare

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten.

WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Om någon av ovanstående delar saknas, kontakta den butik där du köpte enheten. WC002 Sweex USB Webcam 100K with Microphone Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex USB Webcam 100K with Microphone. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med

Läs mer

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband.

Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Allt du behöver veta om ditt mobila bredband. Du är bara ett par minuter från att kunna surfa överallt. Följ bara instruktionerna i den här manualen. Det enda du behöver är en dator och ditt USB-modem.

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1

INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 INSTALLATIONSGUIDE Com Hem Wi-Fi Hub C1 2,4G 5G DINA PERSONLIGA INLOGGNINGSUPPGIFTER COM HEM WI-FI HUB C1 Ditt trådlösa nätverk (Wi-Fi-namn) Wi-Fi-namn (2,4 GHz): COMHEM_xxxxxx Wi-Fi-namn (5 GHz): COMHEM_xxxxxx-5G

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Nätverkskabel Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 www.bredbandsbolaget.se

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter

Så här använder du kameran första gången Kapitel 1 Inledning 2 Säkerhet S E 3 Installation 3.1 Avinstallera gamla drivrutiner och enheter Så här använder du kameran första gången Kapitel 1. Avinstallera gamla drivrutiner och enheter (3.1) 2. Anslutning (3.2) 3. Installation i Windows (3.3) 4. Kontroll efter installationen (4.0)! 1 Inledning

Läs mer

Snabbguide Höghastighetsbredband

Snabbguide Höghastighetsbredband Snabbguide Höghastighetsbredband Compal CH7284e Allt du behöver veta för att komma igång med ditt bredband! Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning

SVENSKA. POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning POLAR USB 2.0 IrDA-adapter och drivrutin Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 3 2. INSTALLERA DRIVRUTIN... 4 3. INSTALLATION AV MASKINVARA... 7 4. AVKÄNNING... 9 5. UPPRÄTTA IRDA-ANSLUTNING

Läs mer

4 Installation av drivrutiner

4 Installation av drivrutiner 1 Introduktion Gratulerar till inköpet av Trust 100MB Speedshare USB adapter. USB-adaptern Trust 100MB Speedshare är lätt att installera utan att du behöver öppna din dator, använder ström från datorn

Läs mer

Manual Trådlös router

Manual Trådlös router Manual Trådlös router (Ping RGW208EN+) www.bahnhof.se kundservice@bahnhof.se 08-555 771 50 Det här innehåller lådan: A.1 st Pingrouter (dosan) B. 2 st antenner C. 2 Internetkablar (ethernetkablar rj 45)

Läs mer

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna

Börja här. Ta bort all tejp. Leta rätt på komponenterna 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av Windows XP och Vista. LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex trådlös LAN cardbus-adapter 54 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex trådlösa LAN cardbus-adapter 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Lite LITE. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 SPACEC@M LITE Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust SpaceC@m Lite. Inga särskilda kunskaper krävs för installation och användning

Läs mer

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket

Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6. Bredband ADSL. Hitta första telefonjacket Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 546v6 Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Snabbguide trådlös router

Snabbguide trådlös router TA 9 77-0 Snabbguide trådlös router (Technicolor TG78n v) . Startboxen innehåller. Kom igång Anslut nätverkskabeln (gula kontakter) mellan din dator och routern. Använd något av de gula Ethernet-uttagen

Läs mer

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Svensk version LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan

Läs mer

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara

LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Wireless LAN PCI Card 54 Mbps CD-ROM med programvara, drivrutin, manual och Panda Antivirus programvara Svensk version LW052 Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av detta Sweex Wireless LAN PCI Card 54 Mbps. Med denna Wireless LAN Adapter kan du säkert, enkelt

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare.

3. Anslut till en dator. Du kan använda en Ethernet-kabel eller ansluta trådlöst. 4. Öppna en webbläsare. Teknisk support Tack för att du väljer NETGEARs produkter. NETGEAR rekommenderar att du endast använder den officiella NETGEARkundtjänsten. När du har installerat routern letar du upp serienumret på etiketten

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. Viktigt! WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 WC050 Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0 Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av denna Sweex Webcam 1.3 Megapixel USB 2.0. Med denna webbkamera kan du enkelt kommunicera med dina vänner

Läs mer

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut.

Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Att installera din nya DSL Gateway. Installationen tar bara en minut. Paketets innehåll Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Vad är vad på din gateway...4 Anslut trådlöst till en dator...6 Anslut

Läs mer

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL

Installationsanvisning. ADSLmodem: SpeedTouch 780WL. Bredband ADSL Installationsanvisning ADSLmodem: SpeedTouch 780WL Bredband ADSL Hitta första telefonjacket Börja alltid med att läsa den lilla foldern SpeedTouch Anvisning hitta första jacket. Följ anvisningarna noga

Läs mer

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps

Svensk version. Installation av Windows XP och Vista. LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps LW311 Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps Utsätt inte Sweex trådlösa LAN Cardbus-adapter 300 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd

Läs mer

mobile PhoneTools Användarhandbok

mobile PhoneTools Användarhandbok mobile PhoneTools Användarhandbok Innehåll Systemkrav...2 Innan du installerar...3 Installera mobile PhoneTools...4 Installation och konfigurering av mobiltelefonen...5 Onlineregistrering...7 Avinstallera

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1

Installationsguide. Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1 Med kraftfullt WiFi! Installationsguide Allt du behöver veta för att komma igång med ditt höghastighetsbredband! Technicolor TG389ac 1 HEM 4393 Technicolor TG389ac GUIDE_1507_195x195mm.indd 1 2015-07-16

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort

LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort LC100040 Sweex Wireless LAN USB-kort Inledning Tack för att du har valt ett Sweex Wireless LAN USB-kort. Med det här USB-kortet kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Sweex Wireless LAN USB-kort

Läs mer

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter

Inledning. Viktiga säkerhetsinstruktioner. Svensk version. LD000020 Sweex Powerline USB-adapter LD000020 Sweex Powerline USB-adapter Inledning Tack för att du har valt en Poweline-adapter. Med den här Powerline-adaptern kan du snabbt och enkelt skapa ett nätverk via eluttaget. Med den här metoden

Läs mer

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut.

installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. installation av bredband via telejacket. Att installera ditt ADSL-modem tar bara någon minut. Paketets innehåll. Innehållsförteckning Paketets innehåll...3 Anslut bredbandet trådlöst...4 Anslut bredbandet

Läs mer

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB OBS! Utsätt inte Sweex Wireless 300N Adapter USB för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex

Läs mer

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut

Kom igång med din 4G WiFi-router. Det tar bara någon minut Kom igång med din 4G WiFi-router Det tar bara någon minut Innehållsförteckning Välkommen 2 Paketets innehåll 3 Vad är vad på routern 3 Symboler och lampor 4 Installation av routern 5 Anslut via trådlöst

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement. Använd inte Sweex Powerline

Läs mer

ADSL Wireless N Router

ADSL Wireless N Router Installationsguide v.1.5 ADSL Wireless N Router 1 FRONTPANELENS LJUSSIGNALER OCH SIDOPANELENS WIFI- KNAPP PWR Grön Ström tillföres LAN 1,2,3 Grön Lyser: LAN-uttaget är anslutet Blinkar: Routern sänder/mottager

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din dator. Steg 2. Anslut en nätverks kabel till en av portarna märkta

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h

F: Anslutningsknapp G: Batterihållare H: Laddningsanslutning I: Rörelsesensor/rörelselampa. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Produktinformation Mus Laddare F A B D G I E C H J A: Höger musknapp B: Intelli-hjul/batterilampa tom och laddning C: Vänster musknapp D: Bläddra bakåt-knapp E: Bläddra

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

TRUST USB VIDEO EDITOR

TRUST USB VIDEO EDITOR TRUST USB VIDEO EDITOR S Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust USB Video Editor. Du måste ha viss erfarenhet av datorer för att kunna

Läs mer

Installationsguide för ICON

Installationsguide för ICON på Windows XP och Windows Vista (32-bitar). INOR USB Interface är en icke Ex-godkänd produkt och får inte användas tillsammans med Ex-klassade transmittrar. Anslut inte USB Interfacet till datorn innan

Läs mer

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband

Användarhandbok AE6000. Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband Användarhandbok AE6000 Wireless Mini USB AC580-adapter med Dualband a Innehåll Produktöversikt Funktioner 1 Installation Installation 2 Trådlös nätverkskonfiguration Wi-Fi Protected Setup 3 Verktyg för

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps Inledning Utsätt inte Sweex Powerline Ethernet-adapter 200 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmeelement.

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam!

WC004 - Nightvision Chatcam. Viktigt! Installera drivrutinen innan anslutning av Sweex Nightvision Chatcam! WC004 - Nightvision Chatcam Inledning Utsätt inte Sweex Nightvision Chatcam för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Sweex Nightvision

Läs mer