Bygginstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygginstruktion 2... 11"

Transkript

1 MPX MPX SE Bygginstruktion 2... Illustrationer Reservdelar Copyright by MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co. KG 203 Version.0

2 Säkerhetsinformation för MULTIPLEX modellflygplan Denna modell är INTE EN LEKSAK i ordets vanliga bemärkelse. Genom att använda denna modell bekräftar ägaren att han är medveten om innehållet i operatörs instruktionerna, speciellt de som rör säkerhet, underhåll, användningsbegränsningar och fel, och är kapabel att uppfylla dessa krav. Denna modell skall inte användas av barn under fjorton års ålder. Om en person under denna ålder flyger modellen under övervakning av en kompetent vuxen lärare som fungerar som barnvakt i termens lagliga mening, denna person är ansvarig för användningen av informationen i ANVÄNDARINSTRUKTIONERNA. MODELLEN OCH TILLBEHÖR MÅSTE HÅLLAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN UNDER TRE ÅRS ÅLDER! MODELLER INNEHÅLLER SMÅ LÖSTAGBARA DELAR SOM KAN SVÄLJAS AV BARN UNDER TRE ÅRS ÅLDER. RISK FÖR KVÄVNING! Alla varningar i ANVÄNDARINSTRUKTIONERNA måste iakttas när modellen används. Multiplex Modellsport GmbH & Co. KG tar inget ansvar för förlust eller skada av något slag vilken uppkommer som ett resultat av felaktig hantering eller användning av denna produkt, inkluderande tillbehören som behövs för dess användning. Detta inkluderar direkt, indirekt avsiktlig och oavsiktlig förlust och skada, och alla former av följdskador. Varje säkerhetsnotering i denna instruktion måste alltid iakttas, då all information bidrar till en säker användning av din modell. Använd din modell med eftertanke och varsamhet, så kommer den att ge dig och dina åskådare många timmar av nöje utan att utgöra en fara. Underlåtenhet att använda din modell på ett ansvarsfullt sätt kan resultera i betydande egendomsskador och flera personskador. Du ensam bär ansvaret för att användarinstruktionerna och säkerhetsnoteringarna följs. Godkänd användning Modellen är endast godkänd för användning inom modellhobby. Det är förbjudet att använda modellen för något annat ändamål än detta. Användaren av modellen, och inte tillverkaren, är ansvarig för egendomsskador eller personskador av alla slag förorsakade av icke korrekt användning. Modellen bör endast användas tillsammans med de tillbehör som vi uttryckligen rekommenderar. De rekommenderade komponenterna har genomgått hårda tester, är en noggrann anpassning till modellen, och garanterar att den fungerar säkert. Om du använder andra komponenter, eller modifierar modellen, så använder du den på din egen risk, och alla garantikrav blir ogiltiga. För att minimera risken vid användning av modellen, var vänlig observera följande punkter: Modellen styrs med ett radiokontrollsystem. Inget radiokontrollsystem är immunt mot radiostörningar, och sådana störningar kan resultera i förlust av kontroll av modellen en kort stund. För att undvika kollisioner, måste du därför alltid försäkra dig om att det finns en bred säkerhetsmarginal i alla riktningar när du använder din modell. Vid minsta tecken på radiostörning måste du avbryta din flygning! Använd aldrig din modell innan du har utfört en lyckad test av alla arbetande system, och utfört en räckviddstest som anges i instruktionerna för din sändare. Modellen bör endast flygas i förhållanden med god sikt. Du kan undvika att bli temporärt bländad genom att inte flyga mot solen, eller i andra svåra ljusförhållanden. En modell får aldrig flygas av en person som är påverkad av alkohol, droger eller mediciner vilka har en ogynnsam effekt på syn och reaktionstid. Flyg endast din modell i väder- och vindförhållanden i vilka du kan behålla full kontroll över modellen. Även när vinden är svag, tänk på att turbulens kan bildas på och runt objekt vilket kan påverka modellen. Flyg aldrig på någon plats där du utsätter dig själv eller andra för fara, t.ex trånga bostadsområden, luftledningar, vägar och järnvägar. Flyg aldrig mot människor eller djur. Du kanske tror att flyga lågt över andra människors huvuden är bevis på din pilotskicklighet, men allt det gör är att utsätta andra för onödig risk. Det är i allas intresse att du låter andra piloter veta att detta är vad du tänker. Flyg alltid på ett sådant sätt att du inte riskerar dig själv eller andra. kom ihåg att även det bästa RC system i världen kan drabbas av störningar. Det spelar ingen roll hur många år av olycksfri flygning du har, du har ingen aning om vad som kommer att hända i nästa minut. Sida 2

3 Övriga risker Även om modellen flygs på ett korrekt sätt, och du iakttar alla säkerhetsaspekter, finns det alltid en viss övrig risk. Av den anledningen är det obligatoriskt att skaffa en tredje-parts försäkring. Om du går med i en klubb eller flyg- organisation ingår oftast försäkringen i årsavgiften. Försäkra dig om att din försäkrings täckning är tillräcklig (t.ex att den täcker motordrivna modellflygplan). Håll alltid dina modeller och radiostyrningsutrustning i perfekt skick. Följande risker kan uppstå på grund av modellens konstruktion och typ: Skador orsakade av propellern: du måste hålla ett säkert avstånd till området runt propellern från det att batteriet har anslutits. Tänk på att föremål framför propellern kan sugas in i den, och att föremål bakom propellern kan blåsas iväg av den. Modellen kan börja röra sig när propellern börjar snurra. Du måste därför placera modellen på sådant sätt att den inte kan röra sig mot andra personer om motorn startar oväntat. När du utför justeringsarbete som involverar en roterande motor, måste du försäkra dig om att modellen alltid hålls säkert av en medhjälpare. Krasch orsakad av pilotfel: detta kan hända även den bästa piloten, så det är väsentligt att flyga endast i en säker miljö: ett godkänt modellflygfält och lämplig försäkring är grundläggande krav. Krasch orsakad av tekniska fel eller oupptäckta skador vid transport eller i hobbyrummet. En grundlig check av modellen före varje flygning är väsentlig. Emellertid, skall du alltid ta med i beräkningen att materialfel kan ske och sker. Flyg aldrig på en plats där din modell kan skada andra. Håll dig inom angivna användningsgränser. Överdrivet våldsam flygning försvagar flygplanet, och kan resultera i ett plötslig materialfel, eller kan orsaka att modellen kraschar under en efterföljande flygning p.g.a krypande följdskador. Brandrisk orsakad av elektriskt fel eller felfunktion. Lagra batterier säkert, och följ alltid säkerhetsföreskrifterna som gäller flygburna elektroniska komponenter, batteri och batteriladdare. Skydda all elektronisk utrustning från fukt. Försäkra dig om att fartreglaget och batteriet är ordentligt kylda. Instruktionerna som medföljer våra produkter får inte kopieras och / eller publiceras, helt eller delvis, i tryck eller på något elektroniskt medium, utan uttryckligt skriftligt godkännande av Multiplex Modellsport GmbH & Co. KG. Sida 3

4 Kontrollera din byggsats noggrant! MULTIPLEX modellbyggsatser är föremål för konstant kvalitetskontroll genom hela produktionsprocessen, och vi hoppas verkligen att du är helt nöjd med innehållet i din byggsats. Trots allt, ber vi dig att kontrollera alla delar innan du börjar bygga, då vi inte kan byta komponenter som du redan har arbetat på. Om du finner att någon del inte är acceptabel av någon anledning, så korrigerar eller byter vi gärna den. Sänd bara komponenten till vårt Modell Department. Var vänlig att kontrollera att du har inkluderat kvittot på köpet och en kort beskrivning av felet. Vi arbetar konstant på att förbättra våra modeller, och av den anledningen måste vi förbehålla oss rätten att ändra byggsatsens innehåll när det gäller form eller dimensioner på delar, teknologi, material och passning, utan föregående varning. Vänligen förstå att vi inte kan överväga krav mot oss om byggsatsens innehåll inte stämmer på varje punkt med instruktioner och illustrationer. Försiktighet! Radiokontrollerade modeller, och speciellt modellflygplan, är definitivt inga leksaker. Bygga och flyga dem säkert fodrar en viss nivå av teknisk kompetens och manuell färdighet, tillsammans med disciplin och ansvarsfull attityd på flygfältet. Fel och slarv vid bygge och flygning av modellen kan resultera i allvarliga personskador och skador på egendom. Då vi som tillverkare, inte har någon kontroll över konstruktionen, underhåll och användningen av våra produkter, måste vi utnyttja detta tillfälle att påtala dessa faror och poängtera ditt personliga ansvar. Varning: Som alla flygplan, har denna modell sin statiska begränsning. Branta dykningar och meningslösa manövrer, olämpliga för typen, kan resultera i förlust av flygplanet. Observera: vi kommer inte att ersätta modellen i sådana fall. Det är ditt ansvar att närma dig planets gränser gradvis. Det är designat för det motorsystem som rekommenderas i denna instruktion, men är endast kapabelt att tåla flygbelastningen om den byggts exakt som beskrivs och om den är i oskadat skick. Rekommenderad utrustning: Zacki ELAPOR 20g OrderNr. MPX Zacki ELAPOR super liquid 0g OrderNr. MPX Drive set Tucan/ Mentor Li-BATT powered OrderNr. MPX eller Drive set Tucan/ Mentor OrderNr. MPX Batteri Li-BATT FX 3/-3200 (M6) OrderNr. MPX x Servo Tiny S OrderNr. MPX-652 x Servo Tiny S MG OrderNr. MPX x Förlängningssladdar 30 cm (UNI) OrderNr. MPX-8503 Mottagare RX-6-DR light M-LINK 2.4 GHz OrderNr. MPX Sändare SMART SX M-LINK OrderNr. MPX-5300/ Laddare 230V MULTIcharger L-703 EQU OrderNr. MPX Extra utrustning: Drive set TUCAN -TUNING S-BEC Li-BATT powered OrderNr. MPX eller Drive set TUCAN TUNING S-BEC OrderNr. MPX Batteri Li-BATT FX 5/-3200 (M6) OrderNr. MPX x Servo Tiny MG OrderNr. MPX-6522 x Servo HS-85MG OrderNr. MPX-2086 Infällbartlandningsställ (Tucan) OrderNr. MPX Mottagare RX-7 M-LINK 2,4 GHz OrderNr. MPX-5588 MULTIlight, 5 LEDs OrderNr. MPX Strömsensor 35 A för mottagare M-LINK OrderNr. MPX Pilot figure Johnny (orange) OrderNr. MPX Pilot figure Jimmy (blå) OrderNr. MPX Sändare COCKPIT SX OrderNr. MPX-4530//2 Combo MULTIladdare LN-3008 EQU w.mains PSU, AC/DC 230V/2V 5,0A OrderNr. MPX Laddkablar med högströmslug (M6) OrderNr. MPX-9256 Sida 4

5 Viktiga anmärkningar Denna modell är inte tillverkad av Styrofoam, och det är inte möjlig att limma materialet med vitlim, polyurethane eller epoxy; dessa lim skapar endast ytliga fogar, och bryts loss vid belastning. Använd endast medium-tjockt cyano-acrylate lim, helst Zacki ELAPOR MPX , vilket är speciellt optimerat för ELAPOR speciella foam. Om du använder Zacki ELAPOR behöver du vanligtvis inte använda cyano kicker eller aktivator. Men om du vill använda ett annat lim krävs användning av aktivator, tänk på att detta material är känsligt för värme och skall alltid appliceras i frisk luft. Var försiktig när du hanterar alla cyano-acrylate lim, då de härdar på sekunder. Se till att inte få det på dina fingrar eller andra delar av din kropp. Vi rekommenderar starkt användning av glasögon för att skydda dina ögon. Håll limmet utom räckhåll för barn. För vissa fogar är det också möjligt att använda varm-smelt lim; instruktionen indikerar var detta är fallet. Arbeta med Zacki ELAPOR Zacki ELAPOR har utvecklats speciellt för limfogar i våra modeller vilka består av formgjutna ELAPOR foam delar. Observera följande punkter för att erhålla en perfekt fog: Undvik användning av aktivator. Kicker ger en betydligt svagare fog. Vi råder dig att lämna limmade delar i 24 timmar för att uppnå maximal styrka, speciellt när den limmade ytan är stor. Activator skall endast användas för temporära, små-yts fogar ( tacking ). Spraya lite activator på en yta, och låt det luft-torka i c:a trettio sekunder. För att uppnå maximal fogstyrka skall du slipa ytan med 320-sandpapper innan du lägger på lim. Böjda delar - existerar faktiskt inte. Om du upptäcker att en komponent har böjt sig, kanske efter transport är det lätt att rikta den igen. I detta avseende uppför sig ELAPOR på samma sätt som metall: böj tillbaka komponenten lite längre än den korrekta positionen, så fjädrar materialet tillbaka till dess rätta form när den släpps, och behåller den. Det finns gränser trots allt - ta inte i för mycket. Böjda delar - existerar verkligen. Om du vill måla din modell, anbringa MPX Primer MPX på ytan, stryk på den väldigt tunt som om du rengjorde modellen. Färg måste alltid läggas på tunt och jämt, annars kommer komponenterna. att vrida sig. Då har du verkligen böjda delar, och dom blir också tunga och kanske även oanvändbara. Vi har funnit att matt färg skapar den bästa visuella effekten. Teknisk information Tucan Spännvidd Total längd Total vikt Vingbelastning RC Funktioner Toppfart: Flygtid: 300 mm 00 mm 850 g 58 g/dm² Rod., höjd., skev.,throttle, styrbart nosställ, extra infällbart landingsställ c:a.30 Km/h med standard drive set / 65 Km/h med tuning drive set ca. 8-0 min Sida 5

6 . Förberedelser för att bygga modellen För att bygga Tucan behöver du ett rent, perfekt plant bord eller byggbräda. Följande verktyg behövs: en vass balsakniv, medelstor kryss-skruvmejsel, spetstång, sid-avbitare, Lexan-sax eller nagel-sax, sandpapper ( korn),.5mm & 2,5mm sexkantnycklar (medföljer i satsen), och en smält-lims pistol. Om inget annat anges, rekommenderar vi Zacki ELAPOR, MPX , för alla generella fogar på modellen. Du behöver även Zacki ELAPOR super liquid, MPX , smält-lim för speciella områden. 2. Montering av nosställsfästet (bild 05) Limma nosställsfäste 5 till förstärkningarna 6 & 7 som visas, var noga med att rikta in hålen rätt. Vi rekommenderar Zacki Elapor, MPX , för detta. 3. Montering av M-ramen (intern träbox innefattande fäste för motor, flygbatteri och landningsställ) (bild 06-09). Placera följande delar i vänster kroppsskal 5: nosspant 8, sidpanel 9,förstärkning 20, bottenpanel 2, spant 22, liggande spant 23 och förstärkning 24, tillsammans med delarna 5, 6 och 7, som du redan har sammanfogat. För försiktigt samman delarna, men utan att limma dem till foamen. Referens linjerna i illustrationen är avsedda som hjälp här. När du har limmat samman ramdelarna temporärt, ta bort ramen från foamskalet och fäst med tunn Zacki ELAPOR super liquid, MPX , längs fogarna för att förstärka dem: dra helt enkelt limmet längs fogarna där delarna möts, och låt det flyta in mellan dem. Placera sidpanel 25 och förstärkning 26 i höger kroppsskal 6. Rikta in delarna ordentligt, och fäst dem försiktigt till den ram du just har förberett, men, igen, var noga med att inte limma delarna mot foamen. Avlägsna ramen från foamskalet och fäst med Zacki ELAPOR super liquid längs fogarna som beskrivs tidigare. Avlägsna försiktigt alla överflödiga limrester. Positionera förstärkningsdelarna 29 och 30 på baksidan av motorfästet. Kontrollera att hålen är korrekt inriktade, limma sedan samman delarna. 4. Montering av motorfäste. (bild 0) Limma brickorna 54 (2 mm O.D., 3.2 mm I.D.) på båda sidor av nosspantet 8 på positionerna som visas, fäst sedan aluminiumdistanserna 56 på framsidan med hjälp av de fyra skruvarna med huvud för sexkantnyckel 53. (M3 x 6 mm). Sätt en droppe låsvätska på varje skruv för att förhindra att dem lossnar. Om du inte har låsvätska, är nagellack ett användbart alternativ. Sida 6 5. Sammanfogning av kroppsskalen (bild ) Placera den monteradem-ramen i höger kroppssida, kontrollera att den är korrekt inriktad, och limma den till foamskalet. Låt limmet härda, limma sedan ihop de två kroppsskalen. Referenslinjerna i illustrationen är avsedda som hjälp här. Var noga med att hålla kroppen perfekt rak, d.v.s den får inte bli vriden eller böjd. 6. Förberedelser för roderhorn (bild 2) Sätt in stötstångsfästet 40 i plastkontrollhornet 38. Sätt en M2 mässingsbricka 4 och en M2 mässingsmutter 42 på den gängade änden, drag sedan åt muttern hjälp av ett par små tänger, men bara så mycket att stötstångsfästet fortfarande roterar lätt. Droppa på en droppe Zacki för att låsa muttern på gängan. Montera en M3 x 3 mm huvudlös skruv 39 i det gängade hålet till ett djup av c:a tre fulla varv. 7. Montering av stabilisator och höjdroder (bild 3 & 4) Lokalisera två GRP-lister 73 (.3 mm Ø x 50 mm) och kapa dem till en längd av 480 mm. Pressa den (öppnade) toppen på en Zacki flaska till en platt form med en tång, och använd den för att anbringa lim i kanalerna i stabilisatorn 0. Pressa försiktigt ner de två GRP-listerna 73 i kanalerna. Limma höjdroderkopplingen 27 i därför avsett spår, och till slut limma det färdiga hornet 38 i höjdrodret 0. Skär genom höjdrodren vid ändarna för att tillåta dem att röra sig. Flytta höjdrodren upp och ner för att mjuka upp hängena, men undvik att vika dem för långt - separera på inga villkor höjdrodren från stabilisatorn! 8. Färdiställande av fena och roder (bild 5) Montera roderhorn 38 så som det beskrivs i Steg 7, och limma det i uttaget i rodret. Skär genom rodret vid toppen för att frigöra det. Flytta rodret från sida till sida för att mjuka upp hänglinjen, men undvik att vika det för långt - separera på inga villkor rodret från fenan! Avlägsna försiktigt avgasrören, vilka är gjutna som en del av fenan, var noga med att kapa av dem tätt; se till att du följer separationslinjerna som visas i teckningen. Avståndet mellan sparationslinjen och fenan är 3 mm, och det korrekta snittet lämnar en 3 mm tunga ansluten till fenan. 9. Limma stabilisaror och fena till kroppen (bild 6 & 7) Placera stabilisatorn 0 på kroppen, och limma den på plats.. Kontrollera att den är exakt horisontell. Placera fenan på kroppen, och limma den på plats. Kontrollera att den är exakt rätvinklig mot stabilisatorn.

7 0. Installation av stjärtservon (bild 8 & 9) Anslut en 30 cm lång servoförlängningssladd MPX-8503, till Tiny-S roderservo, MPX-652, och tejpa Uni-kontakterna för att hindra dem från att lossna. Kapa servoarmen till den längd som visas i bild 8, och träd roderstötstången 47 (.5 Ø x 80 mm) genom servoarmen genom det hål som visas. Mata servosladden genom öppningen i kroppen, och placera roderservot - med stötstången ansluten - i rätt uttag. Kolla från sändaren att servot är centrerat, fäst det sedan mot foamen genom att anbringa smältlim på monteringsklackarna. Ställ rodret i centrum (neutral), och dra åt stötstångsanslutningens skruv. Dra åt servots utgångsskruv för att säkra servoarmen. 5. Färdigställa skevrodren (bild 26 & 2) Färdigställ två skevroderhorn 38 som beskrivs i Steg 7; var noga med att göra ett spegelvänt par, så som visas i Bild 2. Limma hornen 38 i urtagen på undersidan av skevrodren på varje vinge. Skär genom skevrodren vid varje ändeför att frigöra dem. Rör skevrodren upp och ner för att mjuka upp hängena, men var försiktig, vik dem inte för långt - separera på inga villkor skevrodren från vingen. 6. Installation av vingmonterade servon (bild 26). Förbered vingfästessystemet (bild 20 & 2) Limma den runda plywoodskivan 33 mot den horisontella plattan 32, tryck sedan i islagsmuttern 44 (M6 x 8 mm) i hålet från undersidan; du behöver kanske slå den på plats med en hammare. Säkra muttern med lim. Limma de två sidobitarna 3 till den delmontering som du just har färdigställt. 2. Limmning av vingfästessystemet mot vingens mittsektion (bild 22 & 23) Placera vingfästeskonstruktionen i översidan av vingens mittsektion 9, positionera den korrekt, och limma den på plats. Limma spant 35 mot foamdelen. Skjut in CFRP-röret 72 (8 Ø x 370 mm) i foamdelen från sidan, och för det genom öppningarna i vingfästeskonstruktionen. Röret skall sluta kant i kant på båda sidor. Limma det i korrekt position, lägg på lim på hela ytan. Kapa servoarmen på Tiny-S servona, MPX-652, som visas i Bild 26. Anslut skevroderstötstängerna 46 ( Ø x 50 mm) till servoarmen, och placera servona i yttervingarna 7 och 8. Kontrollera från sändaren att servona är centrerade, fäst dem sedan mot foamen genom att limma med smältlim på monteringsklackarna. Anslut en 30 cm lång servoförlängningssladd, MPX-8503, till varje servo. Slutligen sätt skevrodren i centrum (neutral), och dra åt insexskruven i roderhornet. 7. Installation av landningsställsfäste (bild 27 & 28) Limma landningsställsfästet 36 mot förstärkningarna 34 som visas i Bild 27 för att skapa fästet för höger landningsställsenhet; kontrollera att hålen hamnar absolut rätt. Upprepa proceduren för vänster sida, använd plywooddelarna 36 och 2 x 34. Det är viktigt att skapa två spegelvända delmonteringar (olika vänster och höger). Placera det högra landningsställsfästet i rätt öppning, positionera det noggrant, och limma det på plats. Upprepa denna procedur med vänstra vingen. 3. Limning av yttervingarna mot mittsektionen (bild 24) Lägg på lim på de mötande ytorna. Placera den högra yttre vingpanelen 8 på mittsektionen 9 uppifrån, och passa in den noga. Det är en god ide att spraya lite acktivator på ytan för att säkra att fogen härdar snabbt. Upprepa den här proceduren med vänster yttervingpanel Limma förstärkningslister i vingarna (bild 25) Kapa två GRP-lister 73 (.3 Ø x 50 mm) till en längd av 480 mm. Limma en list 73 och ett CFRP-rör 7 (8 Ø x470 mm) i där för avsedda kanaler på undersidan av varje vingpanel. Notera: Lägg varje vinge platt när du arbetar på den, för att undvika skevhet. 8. Installation av det fasta landningsstället (ingår i byggsatsen) (bild 29-33) Alla delar som behövs i detta steg finns i påsen märkt Tucan undercarriage set. Borra ett hål på c:a4.5 mm Ø på punkterna markerade L och R i huvudställets plastfäste 62. Skjut huvudställets trådben 58 & 59 genom fästet från undersidan, och skruva samman dessa monteringar med locken 63 med självgängande skruvar 67 (2.9 x 9.5). Landningsställen kan nu instaleras i de yttre vingpanelerna 7 och 8 som visas i illustrationerna, använd självgängande skruvar 67 (2.9 x 9.5). Skruva enm3 x 3 insexskruv i varje låsring 68 (4 mm) till ett djup av c:a tre fulla varv. Skjut en låsring 68 / 69 över varje hjulaxel, följt av ett hjul 6 och ytterligare en låsring 68 / 69. Placera låsringarna så att hjulet roterar smidigt och fritt, drag sedan åt insexskruven ordentligt. Sida 7

8 9. Installering av styrbart fast nosställsenhet (ingår i satsen) (bild 34-42) Skjut en stoppring 68 / 69 på nosbenet, Skjut nu nosbenet lgenom hålet i nosställsfästet 64, och montera en andra stoppring 68 / 69 på den, följd av styrarmen 65. Dra nu åt insexskruven i stoppringarna, som visas i Bild 37: se till att styrarmen är parallell med hjulaxeln, och kan röra sig fritt och lätt. Installera noshjulet enligt samma procedur som beskrivs för huvudställets hjul. För stötstången för noshjulsstyrning 70 (.5 Ø x 5 mm) genom det yttre hålet i styrarmen 65, och för in detta paket i kroppen, som visas i Bild 40. Slutligen skruvas det kompletta noshjulsfästet 64 på plats med självgängande skruv 66 (3.0 x 6). Avlägsna servoarmen på Tiny-MG noshjulstyrningsservot, MPX-6522, placera servot på vänstersidan i kroppens front i positionen som visas, och säkra det genom att lägga smält-lim på monteringsklackarna och servots sida. Borra ett.5 mm Ø hål i servoarmen i den position som visas, montera sedan en stötstångsanslutning 40 i hålet från undersidan. Montera en M2 mässingsbricka 4 och en M2 mässingsmutter 42 på den gängade änden och dra åt muttern precis till den punkt där anslutningen kan vrida sig lätt. Säkra muttern med en droppe lim. Ställ servot i neutral från sändaren, centrera noshjulet, dra sedan åt M3 x 3 insexskruven 69, arbeta genom hålet i botten på kroppen. Obs! Stötstångsanslutningen får inte nudda servohuset; om den gör det, reducera servoutslaget lite på sändaren. Låt limmet torka c:a tio minuter innan du tar bort den från kroppen igen. Komplettera jobbet med att lägga på en högkvalitetstape, t.ex isolerings tape, runt hela kanten på canopyn. Placera den magnetiska låsdelen 45 (den tunna delen) på dess motsvarighet (redan limmad i kroppen), rikta in den med kroppens centrumlinje, och spraya lite aktivator på den. Lägg en droppe cyano på den punkt på canopyn där magnetlåset kommer att göra kontakt, pressa sedan canopyn mot kroppen. Detta säkerställer att båda halvorna av canopylåsets magneter hamnar korrekt, och att canopyn sitter säkert. 2. Installering av kraftsystemet (bild 48 & 52) Skruva fast motorn på aluminiummotorfästet 55 med fyra av de M3 x 0 mm skruvar som medföljer motorsatsen. Lokalisera de tre sladdarna anslutna till fartreglaget och anslut dem till motorns sladdar. För in paketet i kroppen från fronten, och skruva motorfästet till aluminiumdistanspelarna 56 med fyra insexskruvar 53 (M3 x 6 mm). Fäst fartreglaget på insidan av kroppen med kardborrband 48 och 49, i positionen som visas i Bild 52. Då kardborrbandet fäster väldigt starkt vid sig själv, rekommenderar vi att du lägger ett par droppar av Zacki på limsidan av bandet för att förhindra att det dras loss från kroppen. Obs! Kontrollera motorns rotationsriktning: sedd från fronten, skall motoraxeln rotera moturs. Gör denna test innan du monterar propellern på motorn. 20. Canopy (bild 43-47) Limma den magnetiska canopy låsdelen 45 (den tjockare delen) i kroppen, sätt den jämnt med underlaget. Limma canopy fäste 28 i uttaget i främre delen av cockpitvaggan 2. Om du vill lägga till detaljer i cockpiten, rekommenderar vi att du målar den grå med ELAPOR-Color, MPX Passande dekaler för cockpit-instrument och säten medföljer i satsen (decalark A). Om du vill, kan du limma de extera pilotfigurerna MPX och MPX i cockpiten. Rugga upp basen på pilotfigurerna och avlägsna alla spår av fett innan du limmar dem på plats. Klipp ut canopyn 4 efter de markerade linjerna. Lexansax är speciellt bra för att klippa ut formen, men en nagelsax är ett bra alternativ. Nästa steg är att limma canopyn 4 på cockpitvaggan 2; detta är proceduren; placera Cockpitvaggan på kroppen och lägg på väldigt små punkter av lim på ramen, med c:a 8 cm mellanrum. Placera nu canopyn på ramen, och tryck den försiktigt i kontakt med limmet. 22. Installation av propeller (bild 49 & 50) Balansera propellern noga. Skruva bort muttern från propellerfästet 57, och skjut på propellern på fästet, följd av spinnerns plastbakstycke 52. Skruva på muttern påpropellerfästet igen, skjut på fästet på motoraxeln, och dra åt muttern helt. Tryck på Elaporspinnern 3 på spinnerbakplattan 52. Notera! Vi rekommenderar MPX propeller balanserare MPX , för balansering av propellern. 23. Installation av avgasrör (bild 5) Lokalisera avgasrören som du tidigare separerade från fenan, och placera dem i rätt försänkningar på båda sidor av kroppen. Positionera dem noga, och limma dem på plats. 24. Installera mottagare (bild 52) Fäst mottagaren i den position som visas, använd en bit kardborrband 48 och 49 ingår i satsen. Sida 8

9 25. Slutlig montering av modellen För kardborrband 50 en gång genom botten av M-ramen i kroppen framför vingfästesskruven, och positionera den så att den sticker ut ut lika mycket på båda sidor. Fäst bandet med en droppe Zacki Elapor. Fäst vingen vid kroppen med plastskruv 43. Dekorera modellen med dekalerna som följer med i satsen. Alternativt kan du måla den i en dekor som du själv väljer, använd ELAPOR-färg. 26. Installering av flygbatteriet, och injustering av tyngdpunkten Batteriet skall inte installeras förrän modellen är helt färdigmonterad. Justera batteriets position på batterihållaren till dess att modellen balanserar 90 mm från vingrotens framkant, d.v.s mät vid kroppen, utan att behöva ballast. Du kommer att upptäcka att det är lättare att balansera modellen om du håller den inverterad. Använd ett par bitar kardborrband för att hindra batteriet att glida ur position. 27. Inställning av roderutslag Set roderutslagen som följer: Skevroder: 5 / 2 mm ± (upp/ner) 20% Expo Höjdroder: 0 / 8 mm ± (upp/ner) 20% Expo Roder: 5 / 5 mm ± 0% Expo Noshjul: 8 / 8 mm ± Sida 9

10 Del Lista - Tucan KIT och KIT Del Nummer Antal Beskrivning Material Dimension Bygginstruktioner Papper DIN A4 2 Reklamationsblankett Papper DIN A5 3 Decalark A (top.) Tryckt film 4 Decalark B (bot.) Tryckt film Foamdelar 5 Vänsterkroppsskal Gjuten Elapor Färdig 6 Högerkroppsskal Gjuten Elapor Färdig 7 Vänstervingpanel Gjuten Elapor Färdig 8 Högervingpanel Gjuten Elapor Färdig 9 Vingensmittsektion Gjuten Elapor Färdig 0 Stabilisator Gjuten Elapor Färdig Fena Gjuten Elapor Färdig 2 Cockpitvagga Gjuten Elapor Färdig 3 Elapor spinner Gjuten Elapor 60 mmø, 63 mm 4 Canopy Plast Färdig Trädelar - kroppen 5 Nosbensfäste Björk plywood 3 mm 6 Förstärkning Björk plywood 3 mm 7 Förstärkning Björk plywood 3 mm 8 Nosspant Björk plywood 3 mm 9 Sidstycke Björk plywood 3 mm 20 Förstärkning Björk plywood 3 mm 2 Bottenstycke Björk plywood 3 mm 22 Spant Björk plywood 3 mm 23 Liggande spant Björk plywood 3 mm 24 Förstärkning Björk plywood 3 mm 25 Sidstycke Björk plywood 3 mm 26 Förstärkning Björk plywood 3 mm 27 Höjdroderkoppling Björk plywood 3 mm 28 Canopyfäste Björk plywood 3 mm 29 Förstärkning Björk plywood 3 mm 30 Förstärkning Björk plywood 3 mm Trädelar - vingarna 3 2 Sidstycke Björk plywood 3 mm 32 Liggande spant Björk plywood 3 mm 33 2 Förstärkning Björk plywood 3 mm 34 4 Förstärkning Björk plywood 3 mm 35 Spant Björk plywood 3 mm 36 2 Landningsställsfäste Björk plywood 3 mm 37 2 Täckbricka Björk plywood.5 mm Sida 0

11 Smådels sats 38 4 Roderhorn Injection-gjuten plast 39 5 Insexskruv Metall M 3 x Stötstångsanslutning Aluminium 6 mm Ø 4 5 Bricka Mässing M Mutter Mässing M2 43 Plastskruv Nylon M 6 x Islagsmutter Förzinkad metall M 6 x Magnetlås Pianotråd med Z-bock Metall Metall Färdigt Ø x 50 mm 47 Pianotråd med Z-bock Metall Ø x 80 mm 48 2 Kardborrband, krok Plast 25 x 60 mm 49 2 Kardborrband, ögla Plast 25 x 60 mm 50 Kardborrband, dubbelsidig Svart / röd 6 x 200 mm 5 Insexnyckel Metall.5 A/F 5. Insexnyckel Metall 2.5 A/F 52 Spinner bakplatta Plast 26 mm Ø 53 8 Insexskruv Metall M3 x Bricka Metall 2 mm Ø, 3 mm 55 Motorspant Aluminium Färdigt 56 4 Distansrör Aluminium 6 Ø x 54-2 x M3 57 Medbringare Elapor Aluminium 5mm/6mm Hål Landningsställs sats 58 Vänster landställsben Fjäderståls tråd 4 mm Ø 59 Höger landställsben Fjäderståls tråd 4 mm Ø 60 Nosställsben Fjäderståls tråd 4 mm Ø 6 3 Lufthjul med gummidäck Plast 57 mmø/4.mm Huvud land.ställsfäste H+V Huvud land.ställskåpa H+V Nosställsfäste Noshjulsstyrarm Plast Plast Plast Plast Färdigt Färdigt Färdigt Färdigt 66 4 Kryssskruv, 3.0 x 6 mm Metall 3.0x6mm Självgängande skruv Metall 2.9 x 9.5 mm 68 8 Stoppring Metall 4 mm 69 8 Insexskruv Metall M 3 x 3 70 Lång stötstång med Z-bock Metall.5 Ø x 5 mm Reglar 7 2 CfK-Rör Kolfiber 8Øx5.4x470 mm 72 CfK-Rör Kolfiber 8Øx5.4x370 mm 73 4 GFK-stång Glasfiber.3 Ø x 50 mm Ytterligare delar i KIT UNI servo förlängningssladd Plast / metal 300 mm 75 Tiny-MG (UNI) servo Plast / metal 30 x 2 x 30 mm 76 4 Tiny-S (UNI) servo Plast / metal 30 x 2 x 30 mm 77 Motorsats, Li-BATT driven Varierande 374x28x63 mm Sida

12 bild 0 För infällbart landningsställ bild 02 Sida 2

13 bild bild 04 Sida 3

14 bild 05 bild bild 07 bild bild 09 bild 0 Sida 4

15 bild bild bild 3 bild bild 5 bild 6 Sida 5

16 bild 7 bild bild 9 bild bild 2 bild 22 Sida 6

17 bild 23 bild bild 25 bild bild 27 bild 28 Sida 7

18 bild 29 bild bild 3 bild & bild 33 bild 34 Sida 8

19 & & bild 35 bild mm 68 & & 69 bild 37 6 bild bild 39 bild 40 Sida 9

20 bild 4 bild 42 bild bild bild 46 bild 45 Sida 20

INSTRUKTIONER LITT OMS

INSTRUKTIONER LITT OMS Instruktion Oms v. 1.0 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT OMS HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Byggsatsen går bra att löda eller limma. Vid lödning rekommenderas lödpasta alt. lödtenn/lödvatten. Lämpligt lim är

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2

SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 SVENSK MANUAL FIREBIRD COMMANDER 2 Grattis till ditt köp av Firebird Commander 2. Denna svenska manual ska ses som ett tillägg till den engelska originalmanualen. Firebird Commander 2 från HobbyZone är

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 Instruktion Mas/1908, Malmvagn v. 1.1 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Sax, att klippa loss detaljer Kniv, ex. typ brytkniv Nålfilar Tänger, långa platta varianter för

Läs mer

Bygganvisning EKW c-3603 Thun för Scale aircombat.

Bygganvisning EKW c-3603 Thun för Scale aircombat. Bygganvisning EKW c-3603 Thun för Scale aircombat. Lite historia om detta plan som vi kallar Thun, C-36 eller C-3603. Under andra världskriget var Schweiz neutralt precis som Sverige. För att försvara

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

Bygg Viggen i skala 1:12

Bygg Viggen i skala 1:12 Bygg Viggen i skala 1:12 Vi fortsätter vi byggandet av MBS-RC-Models JA37 Viggen. I denna andra del av tre färdigställer vi modellen och lägger till detaljer. Text & bild: Marcus von Elling Bygg Viggen

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting

C O N S T R U C T I O N MMM MONTERINGS MANUAL. Version MMM 1.1 MMM STANDARD COMPATIBLE. page 1. love connecting REINFORCED HUMIDITY C O N S T R U C T I O N TEMPERATURE STANDARD MMM COMPATIBLE MMM MONTERINGS MANUAL Version MMM 1.1 page 1 love connecting Hej! Vi är mycket glada att du valt att bygga en M-Play modul.

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR

TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR TRIMPLAN INSTALLATIONSANVISNINGAR LÄS INSTRUKTIONERNA I SIN HELHET INNAN DU PÅBÖRJAR INSTALLATIONEN. Anm: Dessa instruktioner gäller för Bennetts standardtrimplan. Kontakta din återförsäljare eller MME

Läs mer

INSTRUKTIONER 80-TALSVAGNAR

INSTRUKTIONER 80-TALSVAGNAR Instruktion 80-talsvagnar v. 1.2 Sida 1 av 6 INSTRUKTIONER 80-TALSVAGNAR Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen.

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

Installation CFX-750 EZ-Steer

Installation CFX-750 EZ-Steer Installation CFX-750 EZ-Steer Manual ID Install-EZ-3x Rev dat. 2011-05-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp 2 Installation

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla

Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista. Beskrivning. 1. Insvetsning av dragögla 98-12-18 38-016600b Monteringsanvisning/Serviceanvisning/Reservdelslista,,,,,,, Beskrivning Dragöglorna finns i fyra olika dimensioner: 40 mm enligt DIN 74054 50 mm enligt ISO 1102 57 mm VBG standard 76

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

Luftförvärmare- Manual + Faktablad

Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmare- Manual + Faktablad Luftförvärmarens funktion och hur den är konstruerad Luftförvärmare är ett riktigt energismart och miljövänligt sätt att värma upp ett hus på. Den här luftförvärmaren

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

Montera farthållare i Audi TT mk1

Montera farthållare i Audi TT mk1 Montera farthållare i Audi TT mk1 Följande är inte tänkt att användas som en instruktion hur du gör för att montera farthållare i din Audi TT utan endast beskrivning på hur jag gjorde. Om du ändå väljer

Läs mer

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus

Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus 1 Instruktioner för att bygga Inrha Hobbyväxthus Inrha Hobbyväxthus är lätta att montera upp med endast ett litet antal verktyg. Dessa instruktioner gäller alla modeller, en del instruktioner gäller bara

Läs mer

ARK 1. en raket för nybörjare och erfarna raketbyggare Modellraket och bygginstruktion framtagen av Per Karlsson och Ale raketklubb.

ARK 1. en raket för nybörjare och erfarna raketbyggare Modellraket och bygginstruktion framtagen av Per Karlsson och Ale raketklubb. ARK 1 en raket för nybörjare och erfarna raketbyggare Modellraket och bygginstruktion framtagen av Per Karlsson och Ale raketklubb. Målet med ARK 1 är att den ska ha allt; den skall synas (både på startrampen

Läs mer

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga.

Denna produkt bör endast installeras av personer med god teknisk förmåga. VARNING Påbörja inte installationen förrän du har läst och förstått alla instruktioner och varningar. Om du har några frågor angående dessa instruktioner eller varningar var god kontakta din återförsäljare.

Läs mer

FÖRHANDSUTGÅVA 1(12) DRAFT

FÖRHANDSUTGÅVA 1(12) DRAFT Skarvskåp BUDI-1S-RSP-UNI-X-SE07 ARBETSINSTRUKTION 1. Introduktion 2 Allmänt 3 Satsinnehåll 4 Kabelförsegling med foamtape 5 INSTALLATION 6 Kabelpreparering 7 Kabelmontage i delbar SEAL-BLOCK 8 Kabelmontage

Läs mer

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7

INSTRUKTIONER T23 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS BYGGSTEG RENSNING. Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 Instruktion T23 v. 0.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER T23 Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR

HOPSÄTTNINGS OCH INSTALLATIONSANVISNING SPILLTRANSPORTÖR Anvisningar Följande anvisningar är uppdelade i två avsnitt. Spilltransportören kan levereras antingen helt omonterad i lösa delar eller i förmonterade sektioner färdiga för installation på plats. Första

Läs mer

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma

Att tapetsera själv. 1 Där du känner dig hemma Att tapetsera själv Här har vi samlat råd, tips och enkla uppsättningsanvisningar. Läs igenom och kom fram till det du behöver veta så är du snart igång med ditt nya rum! OBS! Kom ihåg att arbetet måste

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS

INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS INSTALLATIONS - OCH BRUKSANVISNING TILL KVADRATISK OCH RUND PRYDNADSSPIS Läs denna före användning och montering av prydnadsspisen. STOCKHOLM GÖTEBORG 1 Kära kund, TISA Konstruktion vill erbjuda våra kunder

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon

Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Klohammare Används oftast som snickarhammare För att slå i stora spikar Du kan dra ut spikar med klon Penhammare Lämplig för mindre spikar Penen (baksidan) används för att fästa spikar Finns i olika storlekar

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Copyright GordionInfomakers 1

Copyright GordionInfomakers 1 - 1 - Copyright GordionInfomakers 1 - 2 - Förberedelser innan installation Terminalen ska monteras på vägg. För nivå 2 behövs en plan vägg med ytan ca 150 x 50 cm (höjd x bredd). Terminalen skruvas upp

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

Fasta partier och mallskurna partier.

Fasta partier och mallskurna partier. Fasta partier och mallskurna partier. Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen Tolerans bredd: +0-5 mm Tolerans höjd: +5-5 mm Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera.

Läs mer

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

Optisk enhet. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte Optisk enhet AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013)

Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) Monteringsanvisning Tunnbastu (1013) 1 Montera bastun på ett plant underlag. Obs! Del 1 hör ej till leveransen. Montera bastuns bas, delarna passar i de utskurna spåren. Skruva ihop delarna (skruvhål finns

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments

LÄGGNINGSANVISNING. creating better environments LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Novilon Förutsättningar Underlaget skall vara jämnt (Hus AMA tabell 43.DC) och torrt, sprickfritt och tillräckigt

Läs mer

Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028

Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028 Installationsanvisning - Våg 7022, 7026, 7028 LI 2013-10-08 INNEHÅLL Innehållsförteckning Installation Avlägsna transportspärr 4 Innan installation 5 Kassavåg 6 Sidovåg 8 Anslutning av kablage 9 Montering

Läs mer

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet.

Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. Allmän EL-guide! Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. DET NATURLIGA VALET FÖR VARJE KONSUMENT Byte av proppsäkring Proppsäkringarna "propparna"

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning 2009-12-10 Domlux Montering av fönster 1 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas för extra

Läs mer

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet

Monteringsanvisningar för FIX Road systemet Monteringsanvisningar för FIX Road systemet A. med bultade skenor... 1 B. med fästen för skenorna... 3 Före montering: för bästa resultat och undvikande av skador bör monteringen av skenorna göras av två

Läs mer

INSTRUKTIONER Y6-FAMILJEN

INSTRUKTIONER Y6-FAMILJEN Instruktion Y6-familjen v. 0.3 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER Y6-FAMILJEN Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen.

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Casall X400 CROSSTRAINER 93002

Casall X400 CROSSTRAINER 93002 Casall X400 CROSSTRAINER 93002 1 Varning: Innan du går vidare, lokalisera serienummer. Serienummer: 2 NO.P-10 Curved washer for 8* 19*2T bolt(4) NO.P-13 Flat washer for 8* 19*2T bolt(4) NO. P-8 Curve washer

Läs mer

INSTRUKTIONER 60-TALSVAGNAR

INSTRUKTIONER 60-TALSVAGNAR Instruktion 60-talsvagnar v. 1.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER 60-TALSVAGNAR Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen.

Läs mer

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv.

LÄGGNINGS- ANVISNING. Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. LÄGGNINGS- ANVISNING Med planering, noggrannhet och riktiga redskap bygger du enkelt din mur och lägger ditt utegolv själv. Mest tidskrävande är underarbetet. När du har gjort det ordentligt blir belöningen

Läs mer

Användarmanual till GS-luftsolfångare

Användarmanual till GS-luftsolfångare GS solvärmeventilation 1 Användarmanual till GS-luftsolfångare Innehåll: Solcellspanel med solceller och ventilator Värmeregulator Plaströr diameter 100 mm, längd 63 cm, inkl. dragring) Flänsmontering

Läs mer

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005

ARBETSANVISNING. PAROC Tejp. Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Skarvtejp PAROC XST 001 Tejpark PAROC XST 002 Överlappstejp PAROC XST 003 Tätningsband PAROC XSS 005 Byggboken på Paroc.se April 2010 ARBETSANVISNING PAROC Tejp Sid 2 PAROC Tejp

Läs mer

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning

UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER. Monteringsanvisning UNDERHÅLLSFRIA PVC FÖNSTER Monteringsanvisning Mått och Väggöppning Fönstermått anges alltid med breddmåttet före höjdmåttet. Om väggöppningen för fönstret är 1010x1310mm (=modulmått 10x13) skall fönstrets

Läs mer

Monteringsguide Racercykel

Monteringsguide Racercykel Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 8 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera pedalerna 10

Läs mer

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN

BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN BYGG DITT EGET FLASKSKEPP SANDKILEN En byggsats från Flaskskepparna www.flaskskepparna.se Flaskskepp Sjömän brukade för i tiden bygga flaskskepp som hobbyarbete under de långa seglatserna eller då båten

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä.

Verktyg & Maskiner. trämaterial. Såga med rakt snitt. svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Sid 1(12) Verktyg & Maskiner Namn Bild Används till Fogsvans Kapa och klyva trämaterial. Såga med rakt snitt Kontursåg Såga krokiga och svängda snitt. Finns med sågblad för metall eller för trä. Ryggsåg

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Installation i hemmet

Installation i hemmet Installation i hemmet Här är en uppdaterad installationsanvisning. Du skall använda dig av denna och inte av den som går att ladda ner från NAOs hemsida. Den visar nämligen hur man gör då man använder

Läs mer

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten.

OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. Speed of light OBS: Alla mätningar och beräknade värden ska anges i SI-enheter med korrekt antal värdesiffror. Felanalys behövs endast om det anges i texten. 1.0 Inledning Experiment med en laseravståndsmätare

Läs mer

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7

DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 DEMONTERING AV REVERSERINGEN OCH ANDRA RENOVERINGAR PÅ AXELN MD6-MD7 Nedanstående anvisning för renovering av propelleraxeltätning på MD6- MD7 med kombireversering, har framställts av Vega Marin AB på

Läs mer

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll:

the Diva Collection Luxury Remy hair extensions Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar the Diva Collection Luxury Remy hair extensions KERATIN SLINGOR Isättningsinstruktion Innehåll: 1. Förutsättningar 2. Fördelar/nackdelar med keratinslingor 3. Problem som kan uppstå

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk

NX Trådlös Vindgivare. Installationmanual Svensk NX Trådlös Vindgivare Installationmanual NX Vindgivare 1 NX Vindgivare Edition: April 2007 2 NX Vindgivare Monteringsinstruktion 1 Installation... 4 1.1 Placering... 4 2 Innehåll i förpackningen... 4 3

Läs mer

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42

Copyright KD-Solskydd 2011. Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Montering fönstermarkis DA32 & DA42 Tillbehör 2 Tillbehör Alla komponenter är inte standard. Se prislista för mer info Nischkonsol Höger 65 mm Finns som 45, 65, 100, 130 och 185 mm Väggkonsol 10 mm Brytbeslag

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning

Domlux. Fönstermanual och skötselanvisning Domlux Fönstermanual och skötselanvisning 2015-02-20 1 Breda fönster Över 150 cm breda sidohängda fönster måste stödjas i underkant när fönstret öppnas. Öppnade fönsterbågar får inte ens temporärt utsättas

Läs mer

DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok

DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur och kviga Instruktionsbok 94621631 2014-07-01, Version 2 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning Säkerhetsföreskrifter... 5 DeLaval liggbås CC1800 kalv, ungdjur

Läs mer

Installationsmanual stjärnhimmelpaket

Installationsmanual stjärnhimmelpaket Installationsmanual stjärnhimmelpaket Det fiberoptiska paketet innehåller fiberoptiska kablar (ljusledare) i färdig längd, ljusprojektor, glaskristaller och i förekommande fall fjärrkontroll. Allmän information

Läs mer

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se

TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se TRÄ- FASAD SÅ ENKELT ATT DU GÖR DET SJÄLV! www.grabber.se PANEL & LIST En välskött fasad är en investering som ger dig ett hus med högre värde och med rätt isolering en bättre ekonomi. Trä är ett levande

Läs mer