Bygginstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygginstruktion 2... 11"

Transkript

1 MPX MPX SE Bygginstruktion 2... Illustrationer Reservdelar Copyright by MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co. KG 203 Version.0

2 Säkerhetsinformation för MULTIPLEX modellflygplan Denna modell är INTE EN LEKSAK i ordets vanliga bemärkelse. Genom att använda denna modell bekräftar ägaren att han är medveten om innehållet i operatörs instruktionerna, speciellt de som rör säkerhet, underhåll, användningsbegränsningar och fel, och är kapabel att uppfylla dessa krav. Denna modell skall inte användas av barn under fjorton års ålder. Om en person under denna ålder flyger modellen under övervakning av en kompetent vuxen lärare som fungerar som barnvakt i termens lagliga mening, denna person är ansvarig för användningen av informationen i ANVÄNDARINSTRUKTIONERNA. MODELLEN OCH TILLBEHÖR MÅSTE HÅLLAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN UNDER TRE ÅRS ÅLDER! MODELLER INNEHÅLLER SMÅ LÖSTAGBARA DELAR SOM KAN SVÄLJAS AV BARN UNDER TRE ÅRS ÅLDER. RISK FÖR KVÄVNING! Alla varningar i ANVÄNDARINSTRUKTIONERNA måste iakttas när modellen används. Multiplex Modellsport GmbH & Co. KG tar inget ansvar för förlust eller skada av något slag vilken uppkommer som ett resultat av felaktig hantering eller användning av denna produkt, inkluderande tillbehören som behövs för dess användning. Detta inkluderar direkt, indirekt avsiktlig och oavsiktlig förlust och skada, och alla former av följdskador. Varje säkerhetsnotering i denna instruktion måste alltid iakttas, då all information bidrar till en säker användning av din modell. Använd din modell med eftertanke och varsamhet, så kommer den att ge dig och dina åskådare många timmar av nöje utan att utgöra en fara. Underlåtenhet att använda din modell på ett ansvarsfullt sätt kan resultera i betydande egendomsskador och flera personskador. Du ensam bär ansvaret för att användarinstruktionerna och säkerhetsnoteringarna följs. Godkänd användning Modellen är endast godkänd för användning inom modellhobby. Det är förbjudet att använda modellen för något annat ändamål än detta. Användaren av modellen, och inte tillverkaren, är ansvarig för egendomsskador eller personskador av alla slag förorsakade av icke korrekt användning. Modellen bör endast användas tillsammans med de tillbehör som vi uttryckligen rekommenderar. De rekommenderade komponenterna har genomgått hårda tester, är en noggrann anpassning till modellen, och garanterar att den fungerar säkert. Om du använder andra komponenter, eller modifierar modellen, så använder du den på din egen risk, och alla garantikrav blir ogiltiga. För att minimera risken vid användning av modellen, var vänlig observera följande punkter: Modellen styrs med ett radiokontrollsystem. Inget radiokontrollsystem är immunt mot radiostörningar, och sådana störningar kan resultera i förlust av kontroll av modellen en kort stund. För att undvika kollisioner, måste du därför alltid försäkra dig om att det finns en bred säkerhetsmarginal i alla riktningar när du använder din modell. Vid minsta tecken på radiostörning måste du avbryta din flygning! Använd aldrig din modell innan du har utfört en lyckad test av alla arbetande system, och utfört en räckviddstest som anges i instruktionerna för din sändare. Modellen bör endast flygas i förhållanden med god sikt. Du kan undvika att bli temporärt bländad genom att inte flyga mot solen, eller i andra svåra ljusförhållanden. En modell får aldrig flygas av en person som är påverkad av alkohol, droger eller mediciner vilka har en ogynnsam effekt på syn och reaktionstid. Flyg endast din modell i väder- och vindförhållanden i vilka du kan behålla full kontroll över modellen. Även när vinden är svag, tänk på att turbulens kan bildas på och runt objekt vilket kan påverka modellen. Flyg aldrig på någon plats där du utsätter dig själv eller andra för fara, t.ex trånga bostadsområden, luftledningar, vägar och järnvägar. Flyg aldrig mot människor eller djur. Du kanske tror att flyga lågt över andra människors huvuden är bevis på din pilotskicklighet, men allt det gör är att utsätta andra för onödig risk. Det är i allas intresse att du låter andra piloter veta att detta är vad du tänker. Flyg alltid på ett sådant sätt att du inte riskerar dig själv eller andra. kom ihåg att även det bästa RC system i världen kan drabbas av störningar. Det spelar ingen roll hur många år av olycksfri flygning du har, du har ingen aning om vad som kommer att hända i nästa minut. Sida 2

3 Övriga risker Även om modellen flygs på ett korrekt sätt, och du iakttar alla säkerhetsaspekter, finns det alltid en viss övrig risk. Av den anledningen är det obligatoriskt att skaffa en tredje-parts försäkring. Om du går med i en klubb eller flyg- organisation ingår oftast försäkringen i årsavgiften. Försäkra dig om att din försäkrings täckning är tillräcklig (t.ex att den täcker motordrivna modellflygplan). Håll alltid dina modeller och radiostyrningsutrustning i perfekt skick. Följande risker kan uppstå på grund av modellens konstruktion och typ: Skador orsakade av propellern: du måste hålla ett säkert avstånd till området runt propellern från det att batteriet har anslutits. Tänk på att föremål framför propellern kan sugas in i den, och att föremål bakom propellern kan blåsas iväg av den. Modellen kan börja röra sig när propellern börjar snurra. Du måste därför placera modellen på sådant sätt att den inte kan röra sig mot andra personer om motorn startar oväntat. När du utför justeringsarbete som involverar en roterande motor, måste du försäkra dig om att modellen alltid hålls säkert av en medhjälpare. Krasch orsakad av pilotfel: detta kan hända även den bästa piloten, så det är väsentligt att flyga endast i en säker miljö: ett godkänt modellflygfält och lämplig försäkring är grundläggande krav. Krasch orsakad av tekniska fel eller oupptäckta skador vid transport eller i hobbyrummet. En grundlig check av modellen före varje flygning är väsentlig. Emellertid, skall du alltid ta med i beräkningen att materialfel kan ske och sker. Flyg aldrig på en plats där din modell kan skada andra. Håll dig inom angivna användningsgränser. Överdrivet våldsam flygning försvagar flygplanet, och kan resultera i ett plötslig materialfel, eller kan orsaka att modellen kraschar under en efterföljande flygning p.g.a krypande följdskador. Brandrisk orsakad av elektriskt fel eller felfunktion. Lagra batterier säkert, och följ alltid säkerhetsföreskrifterna som gäller flygburna elektroniska komponenter, batteri och batteriladdare. Skydda all elektronisk utrustning från fukt. Försäkra dig om att fartreglaget och batteriet är ordentligt kylda. Instruktionerna som medföljer våra produkter får inte kopieras och / eller publiceras, helt eller delvis, i tryck eller på något elektroniskt medium, utan uttryckligt skriftligt godkännande av Multiplex Modellsport GmbH & Co. KG. Sida 3

4 Kontrollera din byggsats noggrant! MULTIPLEX modellbyggsatser är föremål för konstant kvalitetskontroll genom hela produktionsprocessen, och vi hoppas verkligen att du är helt nöjd med innehållet i din byggsats. Trots allt, ber vi dig att kontrollera alla delar innan du börjar bygga, då vi inte kan byta komponenter som du redan har arbetat på. Om du finner att någon del inte är acceptabel av någon anledning, så korrigerar eller byter vi gärna den. Sänd bara komponenten till vårt Modell Department. Var vänlig att kontrollera att du har inkluderat kvittot på köpet och en kort beskrivning av felet. Vi arbetar konstant på att förbättra våra modeller, och av den anledningen måste vi förbehålla oss rätten att ändra byggsatsens innehåll när det gäller form eller dimensioner på delar, teknologi, material och passning, utan föregående varning. Vänligen förstå att vi inte kan överväga krav mot oss om byggsatsens innehåll inte stämmer på varje punkt med instruktioner och illustrationer. Försiktighet! Radiokontrollerade modeller, och speciellt modellflygplan, är definitivt inga leksaker. Bygga och flyga dem säkert fodrar en viss nivå av teknisk kompetens och manuell färdighet, tillsammans med disciplin och ansvarsfull attityd på flygfältet. Fel och slarv vid bygge och flygning av modellen kan resultera i allvarliga personskador och skador på egendom. Då vi som tillverkare, inte har någon kontroll över konstruktionen, underhåll och användningen av våra produkter, måste vi utnyttja detta tillfälle att påtala dessa faror och poängtera ditt personliga ansvar. Varning: Som alla flygplan, har denna modell sin statiska begränsning. Branta dykningar och meningslösa manövrer, olämpliga för typen, kan resultera i förlust av flygplanet. Observera: vi kommer inte att ersätta modellen i sådana fall. Det är ditt ansvar att närma dig planets gränser gradvis. Det är designat för det motorsystem som rekommenderas i denna instruktion, men är endast kapabelt att tåla flygbelastningen om den byggts exakt som beskrivs och om den är i oskadat skick. Rekommenderad utrustning: Zacki ELAPOR 20g OrderNr. MPX Zacki ELAPOR super liquid 0g OrderNr. MPX Drive set Tucan/ Mentor Li-BATT powered OrderNr. MPX eller Drive set Tucan/ Mentor OrderNr. MPX Batteri Li-BATT FX 3/-3200 (M6) OrderNr. MPX x Servo Tiny S OrderNr. MPX-652 x Servo Tiny S MG OrderNr. MPX x Förlängningssladdar 30 cm (UNI) OrderNr. MPX-8503 Mottagare RX-6-DR light M-LINK 2.4 GHz OrderNr. MPX Sändare SMART SX M-LINK OrderNr. MPX-5300/ Laddare 230V MULTIcharger L-703 EQU OrderNr. MPX Extra utrustning: Drive set TUCAN -TUNING S-BEC Li-BATT powered OrderNr. MPX eller Drive set TUCAN TUNING S-BEC OrderNr. MPX Batteri Li-BATT FX 5/-3200 (M6) OrderNr. MPX x Servo Tiny MG OrderNr. MPX-6522 x Servo HS-85MG OrderNr. MPX-2086 Infällbartlandningsställ (Tucan) OrderNr. MPX Mottagare RX-7 M-LINK 2,4 GHz OrderNr. MPX-5588 MULTIlight, 5 LEDs OrderNr. MPX Strömsensor 35 A för mottagare M-LINK OrderNr. MPX Pilot figure Johnny (orange) OrderNr. MPX Pilot figure Jimmy (blå) OrderNr. MPX Sändare COCKPIT SX OrderNr. MPX-4530//2 Combo MULTIladdare LN-3008 EQU w.mains PSU, AC/DC 230V/2V 5,0A OrderNr. MPX Laddkablar med högströmslug (M6) OrderNr. MPX-9256 Sida 4

5 Viktiga anmärkningar Denna modell är inte tillverkad av Styrofoam, och det är inte möjlig att limma materialet med vitlim, polyurethane eller epoxy; dessa lim skapar endast ytliga fogar, och bryts loss vid belastning. Använd endast medium-tjockt cyano-acrylate lim, helst Zacki ELAPOR MPX , vilket är speciellt optimerat för ELAPOR speciella foam. Om du använder Zacki ELAPOR behöver du vanligtvis inte använda cyano kicker eller aktivator. Men om du vill använda ett annat lim krävs användning av aktivator, tänk på att detta material är känsligt för värme och skall alltid appliceras i frisk luft. Var försiktig när du hanterar alla cyano-acrylate lim, då de härdar på sekunder. Se till att inte få det på dina fingrar eller andra delar av din kropp. Vi rekommenderar starkt användning av glasögon för att skydda dina ögon. Håll limmet utom räckhåll för barn. För vissa fogar är det också möjligt att använda varm-smelt lim; instruktionen indikerar var detta är fallet. Arbeta med Zacki ELAPOR Zacki ELAPOR har utvecklats speciellt för limfogar i våra modeller vilka består av formgjutna ELAPOR foam delar. Observera följande punkter för att erhålla en perfekt fog: Undvik användning av aktivator. Kicker ger en betydligt svagare fog. Vi råder dig att lämna limmade delar i 24 timmar för att uppnå maximal styrka, speciellt när den limmade ytan är stor. Activator skall endast användas för temporära, små-yts fogar ( tacking ). Spraya lite activator på en yta, och låt det luft-torka i c:a trettio sekunder. För att uppnå maximal fogstyrka skall du slipa ytan med 320-sandpapper innan du lägger på lim. Böjda delar - existerar faktiskt inte. Om du upptäcker att en komponent har böjt sig, kanske efter transport är det lätt att rikta den igen. I detta avseende uppför sig ELAPOR på samma sätt som metall: böj tillbaka komponenten lite längre än den korrekta positionen, så fjädrar materialet tillbaka till dess rätta form när den släpps, och behåller den. Det finns gränser trots allt - ta inte i för mycket. Böjda delar - existerar verkligen. Om du vill måla din modell, anbringa MPX Primer MPX på ytan, stryk på den väldigt tunt som om du rengjorde modellen. Färg måste alltid läggas på tunt och jämt, annars kommer komponenterna. att vrida sig. Då har du verkligen böjda delar, och dom blir också tunga och kanske även oanvändbara. Vi har funnit att matt färg skapar den bästa visuella effekten. Teknisk information Tucan Spännvidd Total längd Total vikt Vingbelastning RC Funktioner Toppfart: Flygtid: 300 mm 00 mm 850 g 58 g/dm² Rod., höjd., skev.,throttle, styrbart nosställ, extra infällbart landingsställ c:a.30 Km/h med standard drive set / 65 Km/h med tuning drive set ca. 8-0 min Sida 5

6 . Förberedelser för att bygga modellen För att bygga Tucan behöver du ett rent, perfekt plant bord eller byggbräda. Följande verktyg behövs: en vass balsakniv, medelstor kryss-skruvmejsel, spetstång, sid-avbitare, Lexan-sax eller nagel-sax, sandpapper ( korn),.5mm & 2,5mm sexkantnycklar (medföljer i satsen), och en smält-lims pistol. Om inget annat anges, rekommenderar vi Zacki ELAPOR, MPX , för alla generella fogar på modellen. Du behöver även Zacki ELAPOR super liquid, MPX , smält-lim för speciella områden. 2. Montering av nosställsfästet (bild 05) Limma nosställsfäste 5 till förstärkningarna 6 & 7 som visas, var noga med att rikta in hålen rätt. Vi rekommenderar Zacki Elapor, MPX , för detta. 3. Montering av M-ramen (intern träbox innefattande fäste för motor, flygbatteri och landningsställ) (bild 06-09). Placera följande delar i vänster kroppsskal 5: nosspant 8, sidpanel 9,förstärkning 20, bottenpanel 2, spant 22, liggande spant 23 och förstärkning 24, tillsammans med delarna 5, 6 och 7, som du redan har sammanfogat. För försiktigt samman delarna, men utan att limma dem till foamen. Referens linjerna i illustrationen är avsedda som hjälp här. När du har limmat samman ramdelarna temporärt, ta bort ramen från foamskalet och fäst med tunn Zacki ELAPOR super liquid, MPX , längs fogarna för att förstärka dem: dra helt enkelt limmet längs fogarna där delarna möts, och låt det flyta in mellan dem. Placera sidpanel 25 och förstärkning 26 i höger kroppsskal 6. Rikta in delarna ordentligt, och fäst dem försiktigt till den ram du just har förberett, men, igen, var noga med att inte limma delarna mot foamen. Avlägsna ramen från foamskalet och fäst med Zacki ELAPOR super liquid längs fogarna som beskrivs tidigare. Avlägsna försiktigt alla överflödiga limrester. Positionera förstärkningsdelarna 29 och 30 på baksidan av motorfästet. Kontrollera att hålen är korrekt inriktade, limma sedan samman delarna. 4. Montering av motorfäste. (bild 0) Limma brickorna 54 (2 mm O.D., 3.2 mm I.D.) på båda sidor av nosspantet 8 på positionerna som visas, fäst sedan aluminiumdistanserna 56 på framsidan med hjälp av de fyra skruvarna med huvud för sexkantnyckel 53. (M3 x 6 mm). Sätt en droppe låsvätska på varje skruv för att förhindra att dem lossnar. Om du inte har låsvätska, är nagellack ett användbart alternativ. Sida 6 5. Sammanfogning av kroppsskalen (bild ) Placera den monteradem-ramen i höger kroppssida, kontrollera att den är korrekt inriktad, och limma den till foamskalet. Låt limmet härda, limma sedan ihop de två kroppsskalen. Referenslinjerna i illustrationen är avsedda som hjälp här. Var noga med att hålla kroppen perfekt rak, d.v.s den får inte bli vriden eller böjd. 6. Förberedelser för roderhorn (bild 2) Sätt in stötstångsfästet 40 i plastkontrollhornet 38. Sätt en M2 mässingsbricka 4 och en M2 mässingsmutter 42 på den gängade änden, drag sedan åt muttern hjälp av ett par små tänger, men bara så mycket att stötstångsfästet fortfarande roterar lätt. Droppa på en droppe Zacki för att låsa muttern på gängan. Montera en M3 x 3 mm huvudlös skruv 39 i det gängade hålet till ett djup av c:a tre fulla varv. 7. Montering av stabilisator och höjdroder (bild 3 & 4) Lokalisera två GRP-lister 73 (.3 mm Ø x 50 mm) och kapa dem till en längd av 480 mm. Pressa den (öppnade) toppen på en Zacki flaska till en platt form med en tång, och använd den för att anbringa lim i kanalerna i stabilisatorn 0. Pressa försiktigt ner de två GRP-listerna 73 i kanalerna. Limma höjdroderkopplingen 27 i därför avsett spår, och till slut limma det färdiga hornet 38 i höjdrodret 0. Skär genom höjdrodren vid ändarna för att tillåta dem att röra sig. Flytta höjdrodren upp och ner för att mjuka upp hängena, men undvik att vika dem för långt - separera på inga villkor höjdrodren från stabilisatorn! 8. Färdiställande av fena och roder (bild 5) Montera roderhorn 38 så som det beskrivs i Steg 7, och limma det i uttaget i rodret. Skär genom rodret vid toppen för att frigöra det. Flytta rodret från sida till sida för att mjuka upp hänglinjen, men undvik att vika det för långt - separera på inga villkor rodret från fenan! Avlägsna försiktigt avgasrören, vilka är gjutna som en del av fenan, var noga med att kapa av dem tätt; se till att du följer separationslinjerna som visas i teckningen. Avståndet mellan sparationslinjen och fenan är 3 mm, och det korrekta snittet lämnar en 3 mm tunga ansluten till fenan. 9. Limma stabilisaror och fena till kroppen (bild 6 & 7) Placera stabilisatorn 0 på kroppen, och limma den på plats.. Kontrollera att den är exakt horisontell. Placera fenan på kroppen, och limma den på plats. Kontrollera att den är exakt rätvinklig mot stabilisatorn.

7 0. Installation av stjärtservon (bild 8 & 9) Anslut en 30 cm lång servoförlängningssladd MPX-8503, till Tiny-S roderservo, MPX-652, och tejpa Uni-kontakterna för att hindra dem från att lossna. Kapa servoarmen till den längd som visas i bild 8, och träd roderstötstången 47 (.5 Ø x 80 mm) genom servoarmen genom det hål som visas. Mata servosladden genom öppningen i kroppen, och placera roderservot - med stötstången ansluten - i rätt uttag. Kolla från sändaren att servot är centrerat, fäst det sedan mot foamen genom att anbringa smältlim på monteringsklackarna. Ställ rodret i centrum (neutral), och dra åt stötstångsanslutningens skruv. Dra åt servots utgångsskruv för att säkra servoarmen. 5. Färdigställa skevrodren (bild 26 & 2) Färdigställ två skevroderhorn 38 som beskrivs i Steg 7; var noga med att göra ett spegelvänt par, så som visas i Bild 2. Limma hornen 38 i urtagen på undersidan av skevrodren på varje vinge. Skär genom skevrodren vid varje ändeför att frigöra dem. Rör skevrodren upp och ner för att mjuka upp hängena, men var försiktig, vik dem inte för långt - separera på inga villkor skevrodren från vingen. 6. Installation av vingmonterade servon (bild 26). Förbered vingfästessystemet (bild 20 & 2) Limma den runda plywoodskivan 33 mot den horisontella plattan 32, tryck sedan i islagsmuttern 44 (M6 x 8 mm) i hålet från undersidan; du behöver kanske slå den på plats med en hammare. Säkra muttern med lim. Limma de två sidobitarna 3 till den delmontering som du just har färdigställt. 2. Limmning av vingfästessystemet mot vingens mittsektion (bild 22 & 23) Placera vingfästeskonstruktionen i översidan av vingens mittsektion 9, positionera den korrekt, och limma den på plats. Limma spant 35 mot foamdelen. Skjut in CFRP-röret 72 (8 Ø x 370 mm) i foamdelen från sidan, och för det genom öppningarna i vingfästeskonstruktionen. Röret skall sluta kant i kant på båda sidor. Limma det i korrekt position, lägg på lim på hela ytan. Kapa servoarmen på Tiny-S servona, MPX-652, som visas i Bild 26. Anslut skevroderstötstängerna 46 ( Ø x 50 mm) till servoarmen, och placera servona i yttervingarna 7 och 8. Kontrollera från sändaren att servona är centrerade, fäst dem sedan mot foamen genom att limma med smältlim på monteringsklackarna. Anslut en 30 cm lång servoförlängningssladd, MPX-8503, till varje servo. Slutligen sätt skevrodren i centrum (neutral), och dra åt insexskruven i roderhornet. 7. Installation av landningsställsfäste (bild 27 & 28) Limma landningsställsfästet 36 mot förstärkningarna 34 som visas i Bild 27 för att skapa fästet för höger landningsställsenhet; kontrollera att hålen hamnar absolut rätt. Upprepa proceduren för vänster sida, använd plywooddelarna 36 och 2 x 34. Det är viktigt att skapa två spegelvända delmonteringar (olika vänster och höger). Placera det högra landningsställsfästet i rätt öppning, positionera det noggrant, och limma det på plats. Upprepa denna procedur med vänstra vingen. 3. Limning av yttervingarna mot mittsektionen (bild 24) Lägg på lim på de mötande ytorna. Placera den högra yttre vingpanelen 8 på mittsektionen 9 uppifrån, och passa in den noga. Det är en god ide att spraya lite acktivator på ytan för att säkra att fogen härdar snabbt. Upprepa den här proceduren med vänster yttervingpanel Limma förstärkningslister i vingarna (bild 25) Kapa två GRP-lister 73 (.3 Ø x 50 mm) till en längd av 480 mm. Limma en list 73 och ett CFRP-rör 7 (8 Ø x470 mm) i där för avsedda kanaler på undersidan av varje vingpanel. Notera: Lägg varje vinge platt när du arbetar på den, för att undvika skevhet. 8. Installation av det fasta landningsstället (ingår i byggsatsen) (bild 29-33) Alla delar som behövs i detta steg finns i påsen märkt Tucan undercarriage set. Borra ett hål på c:a4.5 mm Ø på punkterna markerade L och R i huvudställets plastfäste 62. Skjut huvudställets trådben 58 & 59 genom fästet från undersidan, och skruva samman dessa monteringar med locken 63 med självgängande skruvar 67 (2.9 x 9.5). Landningsställen kan nu instaleras i de yttre vingpanelerna 7 och 8 som visas i illustrationerna, använd självgängande skruvar 67 (2.9 x 9.5). Skruva enm3 x 3 insexskruv i varje låsring 68 (4 mm) till ett djup av c:a tre fulla varv. Skjut en låsring 68 / 69 över varje hjulaxel, följt av ett hjul 6 och ytterligare en låsring 68 / 69. Placera låsringarna så att hjulet roterar smidigt och fritt, drag sedan åt insexskruven ordentligt. Sida 7

8 9. Installering av styrbart fast nosställsenhet (ingår i satsen) (bild 34-42) Skjut en stoppring 68 / 69 på nosbenet, Skjut nu nosbenet lgenom hålet i nosställsfästet 64, och montera en andra stoppring 68 / 69 på den, följd av styrarmen 65. Dra nu åt insexskruven i stoppringarna, som visas i Bild 37: se till att styrarmen är parallell med hjulaxeln, och kan röra sig fritt och lätt. Installera noshjulet enligt samma procedur som beskrivs för huvudställets hjul. För stötstången för noshjulsstyrning 70 (.5 Ø x 5 mm) genom det yttre hålet i styrarmen 65, och för in detta paket i kroppen, som visas i Bild 40. Slutligen skruvas det kompletta noshjulsfästet 64 på plats med självgängande skruv 66 (3.0 x 6). Avlägsna servoarmen på Tiny-MG noshjulstyrningsservot, MPX-6522, placera servot på vänstersidan i kroppens front i positionen som visas, och säkra det genom att lägga smält-lim på monteringsklackarna och servots sida. Borra ett.5 mm Ø hål i servoarmen i den position som visas, montera sedan en stötstångsanslutning 40 i hålet från undersidan. Montera en M2 mässingsbricka 4 och en M2 mässingsmutter 42 på den gängade änden och dra åt muttern precis till den punkt där anslutningen kan vrida sig lätt. Säkra muttern med en droppe lim. Ställ servot i neutral från sändaren, centrera noshjulet, dra sedan åt M3 x 3 insexskruven 69, arbeta genom hålet i botten på kroppen. Obs! Stötstångsanslutningen får inte nudda servohuset; om den gör det, reducera servoutslaget lite på sändaren. Låt limmet torka c:a tio minuter innan du tar bort den från kroppen igen. Komplettera jobbet med att lägga på en högkvalitetstape, t.ex isolerings tape, runt hela kanten på canopyn. Placera den magnetiska låsdelen 45 (den tunna delen) på dess motsvarighet (redan limmad i kroppen), rikta in den med kroppens centrumlinje, och spraya lite aktivator på den. Lägg en droppe cyano på den punkt på canopyn där magnetlåset kommer att göra kontakt, pressa sedan canopyn mot kroppen. Detta säkerställer att båda halvorna av canopylåsets magneter hamnar korrekt, och att canopyn sitter säkert. 2. Installering av kraftsystemet (bild 48 & 52) Skruva fast motorn på aluminiummotorfästet 55 med fyra av de M3 x 0 mm skruvar som medföljer motorsatsen. Lokalisera de tre sladdarna anslutna till fartreglaget och anslut dem till motorns sladdar. För in paketet i kroppen från fronten, och skruva motorfästet till aluminiumdistanspelarna 56 med fyra insexskruvar 53 (M3 x 6 mm). Fäst fartreglaget på insidan av kroppen med kardborrband 48 och 49, i positionen som visas i Bild 52. Då kardborrbandet fäster väldigt starkt vid sig själv, rekommenderar vi att du lägger ett par droppar av Zacki på limsidan av bandet för att förhindra att det dras loss från kroppen. Obs! Kontrollera motorns rotationsriktning: sedd från fronten, skall motoraxeln rotera moturs. Gör denna test innan du monterar propellern på motorn. 20. Canopy (bild 43-47) Limma den magnetiska canopy låsdelen 45 (den tjockare delen) i kroppen, sätt den jämnt med underlaget. Limma canopy fäste 28 i uttaget i främre delen av cockpitvaggan 2. Om du vill lägga till detaljer i cockpiten, rekommenderar vi att du målar den grå med ELAPOR-Color, MPX Passande dekaler för cockpit-instrument och säten medföljer i satsen (decalark A). Om du vill, kan du limma de extera pilotfigurerna MPX och MPX i cockpiten. Rugga upp basen på pilotfigurerna och avlägsna alla spår av fett innan du limmar dem på plats. Klipp ut canopyn 4 efter de markerade linjerna. Lexansax är speciellt bra för att klippa ut formen, men en nagelsax är ett bra alternativ. Nästa steg är att limma canopyn 4 på cockpitvaggan 2; detta är proceduren; placera Cockpitvaggan på kroppen och lägg på väldigt små punkter av lim på ramen, med c:a 8 cm mellanrum. Placera nu canopyn på ramen, och tryck den försiktigt i kontakt med limmet. 22. Installation av propeller (bild 49 & 50) Balansera propellern noga. Skruva bort muttern från propellerfästet 57, och skjut på propellern på fästet, följd av spinnerns plastbakstycke 52. Skruva på muttern påpropellerfästet igen, skjut på fästet på motoraxeln, och dra åt muttern helt. Tryck på Elaporspinnern 3 på spinnerbakplattan 52. Notera! Vi rekommenderar MPX propeller balanserare MPX , för balansering av propellern. 23. Installation av avgasrör (bild 5) Lokalisera avgasrören som du tidigare separerade från fenan, och placera dem i rätt försänkningar på båda sidor av kroppen. Positionera dem noga, och limma dem på plats. 24. Installera mottagare (bild 52) Fäst mottagaren i den position som visas, använd en bit kardborrband 48 och 49 ingår i satsen. Sida 8

9 25. Slutlig montering av modellen För kardborrband 50 en gång genom botten av M-ramen i kroppen framför vingfästesskruven, och positionera den så att den sticker ut ut lika mycket på båda sidor. Fäst bandet med en droppe Zacki Elapor. Fäst vingen vid kroppen med plastskruv 43. Dekorera modellen med dekalerna som följer med i satsen. Alternativt kan du måla den i en dekor som du själv väljer, använd ELAPOR-färg. 26. Installering av flygbatteriet, och injustering av tyngdpunkten Batteriet skall inte installeras förrän modellen är helt färdigmonterad. Justera batteriets position på batterihållaren till dess att modellen balanserar 90 mm från vingrotens framkant, d.v.s mät vid kroppen, utan att behöva ballast. Du kommer att upptäcka att det är lättare att balansera modellen om du håller den inverterad. Använd ett par bitar kardborrband för att hindra batteriet att glida ur position. 27. Inställning av roderutslag Set roderutslagen som följer: Skevroder: 5 / 2 mm ± (upp/ner) 20% Expo Höjdroder: 0 / 8 mm ± (upp/ner) 20% Expo Roder: 5 / 5 mm ± 0% Expo Noshjul: 8 / 8 mm ± Sida 9

10 Del Lista - Tucan KIT och KIT Del Nummer Antal Beskrivning Material Dimension Bygginstruktioner Papper DIN A4 2 Reklamationsblankett Papper DIN A5 3 Decalark A (top.) Tryckt film 4 Decalark B (bot.) Tryckt film Foamdelar 5 Vänsterkroppsskal Gjuten Elapor Färdig 6 Högerkroppsskal Gjuten Elapor Färdig 7 Vänstervingpanel Gjuten Elapor Färdig 8 Högervingpanel Gjuten Elapor Färdig 9 Vingensmittsektion Gjuten Elapor Färdig 0 Stabilisator Gjuten Elapor Färdig Fena Gjuten Elapor Färdig 2 Cockpitvagga Gjuten Elapor Färdig 3 Elapor spinner Gjuten Elapor 60 mmø, 63 mm 4 Canopy Plast Färdig Trädelar - kroppen 5 Nosbensfäste Björk plywood 3 mm 6 Förstärkning Björk plywood 3 mm 7 Förstärkning Björk plywood 3 mm 8 Nosspant Björk plywood 3 mm 9 Sidstycke Björk plywood 3 mm 20 Förstärkning Björk plywood 3 mm 2 Bottenstycke Björk plywood 3 mm 22 Spant Björk plywood 3 mm 23 Liggande spant Björk plywood 3 mm 24 Förstärkning Björk plywood 3 mm 25 Sidstycke Björk plywood 3 mm 26 Förstärkning Björk plywood 3 mm 27 Höjdroderkoppling Björk plywood 3 mm 28 Canopyfäste Björk plywood 3 mm 29 Förstärkning Björk plywood 3 mm 30 Förstärkning Björk plywood 3 mm Trädelar - vingarna 3 2 Sidstycke Björk plywood 3 mm 32 Liggande spant Björk plywood 3 mm 33 2 Förstärkning Björk plywood 3 mm 34 4 Förstärkning Björk plywood 3 mm 35 Spant Björk plywood 3 mm 36 2 Landningsställsfäste Björk plywood 3 mm 37 2 Täckbricka Björk plywood.5 mm Sida 0

11 Smådels sats 38 4 Roderhorn Injection-gjuten plast 39 5 Insexskruv Metall M 3 x Stötstångsanslutning Aluminium 6 mm Ø 4 5 Bricka Mässing M Mutter Mässing M2 43 Plastskruv Nylon M 6 x Islagsmutter Förzinkad metall M 6 x Magnetlås Pianotråd med Z-bock Metall Metall Färdigt Ø x 50 mm 47 Pianotråd med Z-bock Metall Ø x 80 mm 48 2 Kardborrband, krok Plast 25 x 60 mm 49 2 Kardborrband, ögla Plast 25 x 60 mm 50 Kardborrband, dubbelsidig Svart / röd 6 x 200 mm 5 Insexnyckel Metall.5 A/F 5. Insexnyckel Metall 2.5 A/F 52 Spinner bakplatta Plast 26 mm Ø 53 8 Insexskruv Metall M3 x Bricka Metall 2 mm Ø, 3 mm 55 Motorspant Aluminium Färdigt 56 4 Distansrör Aluminium 6 Ø x 54-2 x M3 57 Medbringare Elapor Aluminium 5mm/6mm Hål Landningsställs sats 58 Vänster landställsben Fjäderståls tråd 4 mm Ø 59 Höger landställsben Fjäderståls tråd 4 mm Ø 60 Nosställsben Fjäderståls tråd 4 mm Ø 6 3 Lufthjul med gummidäck Plast 57 mmø/4.mm Huvud land.ställsfäste H+V Huvud land.ställskåpa H+V Nosställsfäste Noshjulsstyrarm Plast Plast Plast Plast Färdigt Färdigt Färdigt Färdigt 66 4 Kryssskruv, 3.0 x 6 mm Metall 3.0x6mm Självgängande skruv Metall 2.9 x 9.5 mm 68 8 Stoppring Metall 4 mm 69 8 Insexskruv Metall M 3 x 3 70 Lång stötstång med Z-bock Metall.5 Ø x 5 mm Reglar 7 2 CfK-Rör Kolfiber 8Øx5.4x470 mm 72 CfK-Rör Kolfiber 8Øx5.4x370 mm 73 4 GFK-stång Glasfiber.3 Ø x 50 mm Ytterligare delar i KIT UNI servo förlängningssladd Plast / metal 300 mm 75 Tiny-MG (UNI) servo Plast / metal 30 x 2 x 30 mm 76 4 Tiny-S (UNI) servo Plast / metal 30 x 2 x 30 mm 77 Motorsats, Li-BATT driven Varierande 374x28x63 mm Sida

12 bild 0 För infällbart landningsställ bild 02 Sida 2

13 bild bild 04 Sida 3

14 bild 05 bild bild 07 bild bild 09 bild 0 Sida 4

15 bild bild bild 3 bild bild 5 bild 6 Sida 5

16 bild 7 bild bild 9 bild bild 2 bild 22 Sida 6

17 bild 23 bild bild 25 bild bild 27 bild 28 Sida 7

18 bild 29 bild bild 3 bild & bild 33 bild 34 Sida 8

19 & & bild 35 bild mm 68 & & 69 bild 37 6 bild bild 39 bild 40 Sida 9

20 bild 4 bild 42 bild bild bild 46 bild 45 Sida 20

Bygginstruktion Extra 300 EPP 1.000mm 40

Bygginstruktion Extra 300 EPP 1.000mm 40 Bygginstruktion Extra 300 EPP 1.000mm 40 1. Montera vingen i kroppen, se till att den sitter rakt och i våg. Limma med CA-Lim eller Limpistol runt hela vingen på både ovan och undersida. 2. Trä in stabben

Läs mer

Above All Sukhoi 31 1.4 m DC 07-11-25 Version 1.0. Instruktionsmanual Sukhoi 31

Above All Sukhoi 31 1.4 m DC 07-11-25 Version 1.0. Instruktionsmanual Sukhoi 31 Instruktionsmanual Sukhoi 31 1 Tack för att du valt en Above All Sukhoi 31! Above All är ett varumärke som kännetecknar hög kvalitet och bra priser, som innefattar flygplan, tillbehör och motorer. Dessa

Läs mer

BRUKSANVISNING. VIKTIGT! En radiostyrd modell! INTE EN LEKSAK! Data: Spännvidd: 2000mm Längd: 1100mm

BRUKSANVISNING. VIKTIGT! En radiostyrd modell! INTE EN LEKSAK! Data: Spännvidd: 2000mm Längd: 1100mm RC BRUKSANVISNING Data: Spännvidd: 2000mm Längd: 1100mm Ingår: Fyrkanals fabriksmonterad radio Fyra fabriksmonterade microservon Fabriksmonterad motor (borstlös) Fabriksmonterat fartreglage Litium Polymer

Läs mer

Bygginstruktion Extra 300 EPP 830mm

Bygginstruktion Extra 300 EPP 830mm Bygginstruktion Extra 300 EPP 830mm 1. Kapa till och limma 5x0,5mm kolfiberlist på vingens framkant. Tejpa även vingspetsarna för att få bättre hållfasthet. Behandla med UHUPor först. Tejpen fäster ej

Läs mer

Byggbeskrivning Trikopter. Rickard Nilsson.

Byggbeskrivning Trikopter. Rickard Nilsson. Byggbeskrivning Trikopter Rickard Nilsson rickardnilsson88@gmail.com 1 Byggsatsens innehåll 1 st laserskuret 2 mm 200x500 mm plywoodflak, eventuellt uppdelat i 4 stycken mindre flak. 1 st furulist 10x10

Läs mer

www.svensktmodellflyg.se

www.svensktmodellflyg.se ww ww.svensktmodellflyg.se Svenskt Modellflyg Byggbeskrivning till Svenskt Modellflygs The Flying Smile The Flying smile är en eldriven inomhusmodell med flygegenskaper liknande s.k. shockflyers. Ritning

Läs mer

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! CCLee Parkflyer är ingen leksak! Modellerna är avancerade och fungerar på samma sätt som ett riktigt flygplan. Var noga när

Läs mer

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! CCLee Parkflyer är ingen leksak! Modellerna är avancerade och fungerar på samma sätt som ett riktigt flygplan. Var noga när

Läs mer

Waco Bruksanvisning. Data: Spännvidd: 990mm Längd: 800mm

Waco Bruksanvisning. Data: Spännvidd: 990mm Längd: 800mm Waco Bruksanvisning Data: Spännvidd: 990mm Längd: 800mm RC Innehåll: Fykanals fabriksmonterad radio Tre fabriksmonterade microservon Fabriksmonterad motor (brushless outer runner) Fabriksmonterat fartreglage

Läs mer

Data: Cub J3 Skala 1:12 Spännvidd 780mm Tomvikt med klädsel Ca 40-50 gram Flygvikt ca 75 100 gram beroende på utrustning 3-kanaler

Data: Cub J3 Skala 1:12 Spännvidd 780mm Tomvikt med klädsel Ca 40-50 gram Flygvikt ca 75 100 gram beroende på utrustning 3-kanaler Byggbeskrivning Cub 1:12 Rev 1.2 Tack för att du valt en byggsats från Levenstam s modellbyggeri! Vår ambition är att byggsatsen skall vara enkel att bygga samt att din modell skall vara hållbar och ge

Läs mer

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

Cessna 480. Fabriksbyggt R/C flygplan komplett med 4-kanals radioanlägning. Spännvidd: 1130mm Längd: 780mm Vingarea: 23,5dm 2 Flygvikt: 700g

Cessna 480. Fabriksbyggt R/C flygplan komplett med 4-kanals radioanlägning. Spännvidd: 1130mm Längd: 780mm Vingarea: 23,5dm 2 Flygvikt: 700g Cessna 480 Fabriksbyggt R/C flygplan komplett med 4-kanals radioanlägning Spännvidd: 1130mm Längd: 780mm Vingarea: 23,5dm 2 Flygvikt: 700g RC Ej lämplig för personer under 15 år INLEDNING Betrakta inte

Läs mer

Bygginstruktion Above All Trainer 25

Bygginstruktion Above All Trainer 25 Bygginstruktion Above All Trainer 25 1) Se över klädseln på hela modellen, och sträck upp med ett klädselstrykjärn om nödvändigt. (vanligt strykjärn duger också!) Var lite försiktig i skarvarna mellan

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv

MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA. KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv MONTAGEANVISNING PEM1840SWE 2015-09 SVENSKA KALL KRYMP SKARV CJWH11.24 FÖR AHXAMK-W (WISKI) Uo/U = 12/20 kv Um = 24 kv 2/12 CJWH11.24 PEM1840SWE 2015-09 OBS! Läs montageanvisningen noggrant före arbetet

Läs mer

Calmato 1400 INSTRUKTIONSBOK

Calmato 1400 INSTRUKTIONSBOK 01.10050 Ver 1.0 INSTRUKTIONSBOK Calmato 1400!Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar flyga! Tänk på säkerheten! Calmato 1400 EP 1 Art. no 01.10050 1 Inledning Gratulerar till

Läs mer

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx

Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Bruksanvisning i original Skyddsstativ för Orion Light Guards Orion Stand xxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

GARAGE BRUKSANVISNING

GARAGE BRUKSANVISNING GARAGE BRUKSANVISNING INNAN DU BÖRJAR Innan du börjar installationen, kontrollera med de lokala myndigheterna om det behövs en bygglov. Följ alla monteringsinstruktioner i denna manual; om instruktionerna

Läs mer

Service kit, Bodykit

Service kit, Bodykit Anvisningsnr Version Art. nr. 30752711 1.0 Service kit, Bodykit Sida 1 / 9 Utrustning A0000162 M0000232 A0000177 A0000225 IMG-213320 Sida 2 / 9 INLEDNING Läs igenom hela instruktionen innan monteringen

Läs mer

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL

ELSYSTEM RITNING BYGGSATSENS INNEHÅLL MOTOR. UPPLADDNINGSBAR DRIVACK NIMH (ACK) 300mAh MOTTAGARE BATTERIKONTAKT HONDEL PROPELLER BATTERIKONTAKT HANDEL LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! INNEHÅLL INLEDNING MODELLENS DELAR PREPARERING AV SÄNDAREN LADDNING AV DRIVACKEN IHOPSÄTTNING INSTALLATION AV DRIVACKEN /

Läs mer

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300

Bruksanvisning. Mover. Överflyttningsplattform. Mover 53-300 Bruksanvisning Mover Överflyttningsplattform Mover 53-300 1 Allmän information Tack för att du köpt denna överflyttningsplattform från GATE. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och kontakta oss

Läs mer

DUSCHVÄGG RUND ART MONTERINGSANVISNING

DUSCHVÄGG RUND ART MONTERINGSANVISNING DUSCHVÄGG RUND ART. 52111 MONTERINGSANVISNING 873 X 873 MM HÖJD: 1850 MM MED JUSTERBAR SKRUV FÖR CENTRERING AV DÖRRAR - SNABBT & ENKELT Produktens utseende kan vara ändrad sedan instruktionen trycktes

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Elseglare med T-stabilisator

Elseglare med T-stabilisator FÄRDIGBYGGT RC-FLYGPLAN MED 4-KANALS RADIOANLÄGGNING Elseglare med T-stabilisator Spännvidd... 1300mm Längd... 790mm Motor... Kraftfull 480-storlek Batteri... 8.4V laddningsbart Sändare/mottagare... 35MHz

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual

Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual Hydraulstyrning för Utombordsmotorer GF300AT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Hydraulcylinder...3 3. Montering av rattpump...5 4. Montering av slangar...6 5.

Läs mer

BRUKSANVISNING. NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB

BRUKSANVISNING. NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB BRUKSANVISNING NM-11 Manual.se 09/2014 55M Produkt AB Nitmaskin NM-11 Gratulerar till inköpet aven nitmaskin HM-11. Vi tackar dig för att du väljer en produkt från SSM Produkt AB. För att erhålla ytterligare

Läs mer

Ungefärlig effekt. 15 30 45 60 Storlek glödstiftsmotor

Ungefärlig effekt. 15 30 45 60 Storlek glödstiftsmotor Effekt Watt Elektrifierad Ultimate Utvecklingen av borstlösa elmotorer och litiumpolymerbatterier har gjort eldrift till ett fullvärdigt alternativ till glödstiftsmotordrivna modellflygplan. I dag är det

Läs mer

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL!

LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! LÄS IGENOM HELA INSTRUKTIONEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DIN NYA MODELL! INNEHÅLL INLEDNING MODELLENS DELAR PREPARERING AV SÄNDAREN LADDNING AV DRIVACKEN INSTALLATION AV DRIVACKEN / DEKALERING START

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK 01.10652. Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten!

INSTRUKTIONSBOK 01.10652. Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! 01.10652 Ver 1.0 INSTRUKTIONSBOK CITABRIA! Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! Minium Citabria 1 Art. no 01.30861 1 Inledning Gratulerar

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör

Rev.nr 1300726. Monteringsanvisning Spa tillbehör Rev.nr 1300726 Monteringsanvisning Spa tillbehör Locklyft för fyrkantiga spa Innehållsförteckning A Stödarm 2 B Skumgummigrepp 2 C Mittdel 1 D Svängarm 2 E Lock till svängarm 2 F Bussning 4 H Monteringsbeslag

Läs mer

129x68x165cm / 501/4"x263/4"x65" Swedish_68479

129x68x165cm / 501/4x263/4x65 Swedish_68479 Lean-To 129x68x165cm / 501/4"x263/4"x65" Swedish_68479 SW VIKTIGT Läs dessa instruktioner noggrant innan du börjar montera detta växthus. Förvara dessa instruktioner på en säker plats för framtida referens.

Läs mer

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01

RC-helikopter FLY M01. Radio-ohjattava helikopteri FLY M01 Age 4+ RC-helikopter FLY M0 RC-helikopter FLY M0 Radio-ohjattava helikopteri FLY M0 RC-helikopter FLY M0 27 MHz 0979 2 SE RC-helikopter FLY M0 OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning. Spara

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325

Installationshandbok. Elektronisk skrivtavla. (för behörig servicepersonal) Svenska. Modellnummer UB-7325 Elektronisk skrivtavla [Ställ (separat tillbehör)] [Väggmontering (separat tillbehör)] Stället och väggmonteringssatsen är separata tillbehör. Installationshandbok (för behörig servicepersonal) Modellnummer

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx

Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Bruksanvisning i original Speglar för ljusbommar Orion Mirror Kxxx Även om allt gjorts för att säkerställa riktigheten av informationen i denna manual och eventuellt tillhörande kampanj- eller informationsmaterial,

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

SKY LADY II. Bygg och yganvisning till segelmodellen Skylady i Klass F1A av Lars Larsson. SKYLADY II är:

SKY LADY II. Bygg och yganvisning till segelmodellen Skylady i Klass F1A av Lars Larsson. SKYLADY II är: SKY LADY II Bygg och yganvisning till segelmodellen Skylady i Klass F1A av Lars Larsson SKYLADY II är: >En högpresterande tävlingsmodell i klass F1A. >Stark konstruktion som klarar blåsväder mycket bra.

Läs mer

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716

Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Sida 1/19 Monteringsanvisning till Modell 708-710-712-714-716 Till modell 712, 714 och 716 monteras sockelprofilerna till långsidan, med hjälp av en skruvplattan. Skruvplattan monteras invändigt i sockelprofilen.

Läs mer

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5

Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 Instruktion Yd v. 0.4 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER YD Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL SOM

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

INSTRUKTIONER Y1 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS DELARNA. Instruktion Y1 v. 0.2 Sida 1 av 7

INSTRUKTIONER Y1 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS DELARNA. Instruktion Y1 v. 0.2 Sida 1 av 7 Instruktion Y1 v. 0.2 Sida 1 av 7 INSTRUKTIONER Y1 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Byggsatsen skall limmas ihop. Lämpligt lim är cyanoakrylat, ex. Loctite Super Attak. Nyttiga verktyg: Kniv typ brytkniv Nålfilar

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål

Innehåll Rekommendationer Ömtåliga föremål Flytande innehåll Hårda och oregelbundna föremål Långsmala föremål Platta och sköra föremål Förpackningsguide Innehåll Rekommendationer 1 Ömtåliga föremål 2 Flytande innehåll 3 Hårda och oregelbundna föremål 4 Långsmala föremål 5 Platta och sköra föremål 6 Stora och lätta föremål 7 Vassa och

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

MONTAGEANVISNING PEM1392SWE SVENSKA. KALLKRYMPSAVSLUT FÖR ENKEL LEDAR KABEL MED KOPPARSKÄRM Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv INOMHUS AVSLUT COT1.

MONTAGEANVISNING PEM1392SWE SVENSKA. KALLKRYMPSAVSLUT FÖR ENKEL LEDAR KABEL MED KOPPARSKÄRM Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv INOMHUS AVSLUT COT1. MONTAGEANVISNING PEM392SWE 205-07 SVENSKA KALLKRYMPSAVSLUT FÖR ENKEL LEDAR KABEL MED KOPPARSKÄRM Uo/U = 26/45 kv, Um = 52 kv INOMHUS AVSLUT OBS! SATSINNEHÅLL, SE SISTA SIDAN 2/0 PEM392SWE 205-07 ALLMÄNT

Läs mer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer

Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer Monteringsinstruktioner för utomhus miljöer ! Att tänka på Följ alltid gällande byggnormer, se till att monteringen är säker och var försiktig under installationen. Det är viktigt att installationsytan

Läs mer

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken

Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken <http://skrotboken.blogspot.com> Tutorial - Ryggsäckskort av Bi för Skrotboken Så här ser det färdiga ryggsäckskortet ut. Detta behöver du 1 cardstock eller mönsterpapper 12 x 12 1 cardstock eller mönsterpapper

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2

NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES 04.NE328A vol. 2 NINE EAGLES Solo Pro328 NINE EAGLES04.NE328A vol. 2 Tack för att du valt en Nine Eagles-produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger flera goda råd. Kom alltid

Läs mer

ISLA. Monteringsinstruktioner Isla55, IS55 kommod med glastvättställ.

ISLA. Monteringsinstruktioner Isla55, IS55 kommod med glastvättställ. Monteringsinstruktioner Isla55, IS55 kommod med glastvättställ. ISLA 52. Mät och märk upp enl. skiss, OBS! Standardhöjd ca 850 ÖFG över färdigt golv 2. Montera montagedetaljerna B B2 enl. skiss. 3. Placera

Läs mer

Så här reparerar du din cykelpunktering

Så här reparerar du din cykelpunktering Så här reparerar du din cykelpunktering 1 Innehållsförteckning Innehåll i reparationssatsen... 3 Tag av hjulet... 4 Tag av däcket... 5 Tag ur slangen... 7 Hitta hålet med hjälp av vatten... 8 Laga slangen

Läs mer

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish

Air Swimmers. Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Air Swimmers Instruktioner för montering och flygning av Air Swimmers Shark och Clownfish Bilderna visar Clownfish men instruktionerna är utbytbara för Shark. Videoinstruktioner (på engelska) kan hittas

Läs mer

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska

TrafficLED Installationsanvisning. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska TrafficLED Installationsanvisning Översättning: Malux Sweden AB www.malux.se Med reservation för tekniska förändringar. Översatt med tillstånd av GIFAS-ELECTRIC GmbH. Version: V 1.02 Svenska 1 För att

Läs mer

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 INSTRUKTIONER G-VAGN Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2)

Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2) Leif s fjäderkomprimator till luftgevär (ver. 2) Obs! Varning! Tänk på att vissa gevär behöver en kraft på drygt 100kg när man pressar ihop/demonterar fjädern. Man måste ha stor respekt för fjädrar som

Läs mer

FLYBABY INSTRUKTIONSBOK 01.10653

FLYBABY INSTRUKTIONSBOK 01.10653 01.10653 Ver 1.0 INSTRUKTIONSBOK FLYBABY! Viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan du börjar använda modellen! Tänk på säkerheten! Minium FlyBaby Art. no 01.30861 1 Inledning Gratulerar

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Balder 210 Revolver (SP210) Manual Rel.1.2-sv-2004 SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR BALDER 210 REVOLVER Före anslutning av maskinen till batteriet läs instruktionerna noga. Lerduvekastare kan vara farliga och

Läs mer

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker.

LARM. Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. LARM Bygg ditt eget larm. Arbeta med elektriska kretsar. Skydda dina värdesaker. INNEHÅLL kretskort och larmpanel batterihållare brickor lysdioder, LED motstånd summer strömbrytare påsnitar skruvar kartong

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004

SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 SMFF:s certifikatprov för motormodeller Flygprovet augusti 2004 Allmän del lämnas till piloten i god tid före provet: Flygprovet måste göras i en följd man kan t ex inte försöka landning i vänstervarv

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Artikelnr: 8069 Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. sförtecning Sida Adapter Cross benstöd Benstöd medic/knästoppar Bord Bricka/Bord Bromsfot byte äldre stolar

Läs mer

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Silvano Box. 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Silvano Box 1 Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter förbehållna. Utrustning som behövs för monteringen Nödvändiga verktyg: (Skruvar medföljer) Du behöver också: Upphovsrätt Silvano GmbH. Alla rättigheter

Läs mer

Bygganvisning EKW c-3603 Thun för Scale aircombat.

Bygganvisning EKW c-3603 Thun för Scale aircombat. Bygganvisning EKW c-3603 Thun för Scale aircombat. Lite historia om detta plan som vi kallar Thun, C-36 eller C-3603. Under andra världskriget var Schweiz neutralt precis som Sverige. För att försvara

Läs mer

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING

Vertikal Screen-Zip. Nordic Light ZS82 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING -Zip INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT OMS

INSTRUKTIONER LITT OMS Instruktion Oms v. 1.0 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT OMS HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Byggsatsen går bra att löda eller limma. Vid lödning rekommenderas lödpasta alt. lödtenn/lödvatten. Lämpligt lim är

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSANVISNING Verktyg Du behöver! Borrmaskin Hålsåg Ø51-60mm Lång smal riktborr Måttstock/band Skruvmejsel Stjärnskruvmejsel Avbitartång Kniv Bågfil el. fintandad såg Sticksåg (ev.) Grattis till

Läs mer

Instruktion Rapid v. 0.2 Sida 1 av 5. Cyanlim

Instruktion Rapid v. 0.2 Sida 1 av 5. Cyanlim Instruktion Rapid v. 0.2 Sida 1 av 5 INSTRUKTIONER RA Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

Noggrann installation är nödvändigt för att få bästa nytta av produkten.

Noggrann installation är nödvändigt för att få bästa nytta av produkten. Ekolod Art. nr 31-4650 Svensk monteringsanvisning PIRANHA 1 & 2 1. Tänk på detta innan montering Två delar måste monteras på båten: Givaren och huvudenheten. Huvudheten visar information på display och

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1

NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES 04.NE228A vol. 1 NINE EAGLES Solo Pro 228 NINE EAGLES04.NE228A vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT

MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT MONTERINGSANVISNINGAR TRÄGOLV OCH HEAVY DUTY ALLMÄNT Läs noggrant igenom monteringsanvisningarna innan du monterar golvet. Trä är ett levande naturmaterial och varje golvbräda är unik. De massiva trägolven

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories V70 2001. Dragkrok, fast. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Anvisningsnr Version Art. nr. 30668471 1.2 30682095, 30682096 Dragkrok, fast M8901547 Sida 1 / 16 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000172 A0000165 IMG-213560 Sida 2 / 16 IMG-223189 Sida 3 / 16 IMG-213320

Läs mer

Installation instructions, accessories. Bodykit. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 18

Installation instructions, accessories. Bodykit. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sida 1 / 18 Installation instructions, accessories Anvisningsnr 30664734 Version 1.0 Art. nr. Bodykit Volvo Car Corporation Bodykit- 30664734 - V1.0 Sida 1 / 18 Utrustning A0000162 A0000163 A0000161 A0000165 A0000214

Läs mer

U Can Fly 02.0222081R

U Can Fly 02.0222081R U Can Fly 02.0222081R En kvalitetsprodukt från Denna modell är inte en leksak. Ej lämplig för barn under 14 år. U Can Fly Hype U Can Fly är en klassisk trainer med ett extra ess i rock-ärmen i form av

Läs mer

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion

Elbilstävlingen. Tilläggsuppdrag till. Magneter och Motorer. och. Rörelse och Konstruktion 060508 Elbilstävlingen Tilläggsuppdrag till Magneter och Motorer och Rörelse och Konstruktion Av: Pauliina Kanto NO-lärare och NTA-utbildare, Håbo kommun 1 Inledning Dessa tilläggsuppdrag passar utmärkt

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com SE Låsring Objektiv Parallaxinställning Kikarsiktets hölje Lock för justerratt Höjdledinställning Vindinställning Förstoringsinställning Belysning Okular Ring för snabbfokusering

Läs mer

SV C2.5 cross trainer

SV C2.5 cross trainer C2.5 cross trainer SV Bästa kund! Det gläder oss att du har valt en Reebok Fitness-produkt. Denna kvalitetsprodukt är tillverkad för hemmabruk och har testats enligt den europeiska normen EN 957-1/9. Vi

Läs mer

BYGGBESKRIVNING HANDLUNS H2

BYGGBESKRIVNING HANDLUNS H2 BYGGBESKRIVNING HANDLUNS H2 (MFK Gladiatorerna) 5 4 3 2 1 0 Lättbyggd Byggtid Utgångshöjd Flygprestanda Du som använder denna bygganvisning med tillhörande teoriavsnitt är välkommen att komma med synpunkter,

Läs mer

Klubbträff 23 febr 2000 Ragnar - frigolitvinge

Klubbträff 23 febr 2000 Ragnar - frigolitvinge Klubbträff 23 febr 2000 Sid 1 (5) Ragnar och frigolitvinge Under en klubbträff 23 febr 2000 i flygmuseet visade Ragnar Eriksson hur man enkelt skär ut en frigolitprofil, plankar den med balsa och inom

Läs mer

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908

INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 Instruktion Mas/1908, Malmvagn v. 1.1 Sida 1 av 8 INSTRUKTIONER LITT MAS/1908 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Sax, att klippa loss detaljer Kniv, ex. typ brytkniv Nålfilar Tänger, långa platta varianter för

Läs mer

Stötdämparbyte på Rolls Royce Corniche DRX14667 av Rune Sahlberg. Rune Sahlberg 2015

Stötdämparbyte på Rolls Royce Corniche DRX14667 av Rune Sahlberg. Rune Sahlberg 2015 Stötdämparbyte på Rolls Royce Corniche DRX14667 av 2015 BYTE AV FRÄMRE STÖTDÄMPARE (Long Stroke Shock Absorber) 1. Bilen på pallbockar fram, använd en domkraft passande för bilens vikt och den höjd den

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Monteringsanvisning foderbord

Monteringsanvisning foderbord Monteringsanvisning foderbord Denna bruksanvisning visar montering av förhöjt foderbord med klövpall, men monteringen är samma för foderbord utan klövpall ända tills klövpallen ska monteras. Börja med

Läs mer

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv

Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Monteringsanvisning PVC fönster - Fjord & Fjäll Infästning med karmhylsa eller karmskruv Viktigt före installation! Se över produkterna före installation. Detta gäller både ytliga skador på karm och båge

Läs mer

norament trappbeläggning - Installations rekommendation

norament trappbeläggning - Installations rekommendation norament trappbeläggning - Installations rekommendation Norament trappbeläggning är en färdig profil där plansteg, sättsteg och trappnos sitter ihop i ett stycke. Den används uteslutande för inomhusinstallationer,

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer