Bygginstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bygginstruktion 2... 11"

Transkript

1 MPX MPX SE Bygginstruktion 2... Illustrationer Reservdelar Copyright by MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co. KG 203 Version.0

2 Säkerhetsinformation för MULTIPLEX modellflygplan Denna modell är INTE EN LEKSAK i ordets vanliga bemärkelse. Genom att använda denna modell bekräftar ägaren att han är medveten om innehållet i operatörs instruktionerna, speciellt de som rör säkerhet, underhåll, användningsbegränsningar och fel, och är kapabel att uppfylla dessa krav. Denna modell skall inte användas av barn under fjorton års ålder. Om en person under denna ålder flyger modellen under övervakning av en kompetent vuxen lärare som fungerar som barnvakt i termens lagliga mening, denna person är ansvarig för användningen av informationen i ANVÄNDARINSTRUKTIONERNA. MODELLEN OCH TILLBEHÖR MÅSTE HÅLLAS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN UNDER TRE ÅRS ÅLDER! MODELLER INNEHÅLLER SMÅ LÖSTAGBARA DELAR SOM KAN SVÄLJAS AV BARN UNDER TRE ÅRS ÅLDER. RISK FÖR KVÄVNING! Alla varningar i ANVÄNDARINSTRUKTIONERNA måste iakttas när modellen används. Multiplex Modellsport GmbH & Co. KG tar inget ansvar för förlust eller skada av något slag vilken uppkommer som ett resultat av felaktig hantering eller användning av denna produkt, inkluderande tillbehören som behövs för dess användning. Detta inkluderar direkt, indirekt avsiktlig och oavsiktlig förlust och skada, och alla former av följdskador. Varje säkerhetsnotering i denna instruktion måste alltid iakttas, då all information bidrar till en säker användning av din modell. Använd din modell med eftertanke och varsamhet, så kommer den att ge dig och dina åskådare många timmar av nöje utan att utgöra en fara. Underlåtenhet att använda din modell på ett ansvarsfullt sätt kan resultera i betydande egendomsskador och flera personskador. Du ensam bär ansvaret för att användarinstruktionerna och säkerhetsnoteringarna följs. Godkänd användning Modellen är endast godkänd för användning inom modellhobby. Det är förbjudet att använda modellen för något annat ändamål än detta. Användaren av modellen, och inte tillverkaren, är ansvarig för egendomsskador eller personskador av alla slag förorsakade av icke korrekt användning. Modellen bör endast användas tillsammans med de tillbehör som vi uttryckligen rekommenderar. De rekommenderade komponenterna har genomgått hårda tester, är en noggrann anpassning till modellen, och garanterar att den fungerar säkert. Om du använder andra komponenter, eller modifierar modellen, så använder du den på din egen risk, och alla garantikrav blir ogiltiga. För att minimera risken vid användning av modellen, var vänlig observera följande punkter: Modellen styrs med ett radiokontrollsystem. Inget radiokontrollsystem är immunt mot radiostörningar, och sådana störningar kan resultera i förlust av kontroll av modellen en kort stund. För att undvika kollisioner, måste du därför alltid försäkra dig om att det finns en bred säkerhetsmarginal i alla riktningar när du använder din modell. Vid minsta tecken på radiostörning måste du avbryta din flygning! Använd aldrig din modell innan du har utfört en lyckad test av alla arbetande system, och utfört en räckviddstest som anges i instruktionerna för din sändare. Modellen bör endast flygas i förhållanden med god sikt. Du kan undvika att bli temporärt bländad genom att inte flyga mot solen, eller i andra svåra ljusförhållanden. En modell får aldrig flygas av en person som är påverkad av alkohol, droger eller mediciner vilka har en ogynnsam effekt på syn och reaktionstid. Flyg endast din modell i väder- och vindförhållanden i vilka du kan behålla full kontroll över modellen. Även när vinden är svag, tänk på att turbulens kan bildas på och runt objekt vilket kan påverka modellen. Flyg aldrig på någon plats där du utsätter dig själv eller andra för fara, t.ex trånga bostadsområden, luftledningar, vägar och järnvägar. Flyg aldrig mot människor eller djur. Du kanske tror att flyga lågt över andra människors huvuden är bevis på din pilotskicklighet, men allt det gör är att utsätta andra för onödig risk. Det är i allas intresse att du låter andra piloter veta att detta är vad du tänker. Flyg alltid på ett sådant sätt att du inte riskerar dig själv eller andra. kom ihåg att även det bästa RC system i världen kan drabbas av störningar. Det spelar ingen roll hur många år av olycksfri flygning du har, du har ingen aning om vad som kommer att hända i nästa minut. Sida 2

3 Övriga risker Även om modellen flygs på ett korrekt sätt, och du iakttar alla säkerhetsaspekter, finns det alltid en viss övrig risk. Av den anledningen är det obligatoriskt att skaffa en tredje-parts försäkring. Om du går med i en klubb eller flyg- organisation ingår oftast försäkringen i årsavgiften. Försäkra dig om att din försäkrings täckning är tillräcklig (t.ex att den täcker motordrivna modellflygplan). Håll alltid dina modeller och radiostyrningsutrustning i perfekt skick. Följande risker kan uppstå på grund av modellens konstruktion och typ: Skador orsakade av propellern: du måste hålla ett säkert avstånd till området runt propellern från det att batteriet har anslutits. Tänk på att föremål framför propellern kan sugas in i den, och att föremål bakom propellern kan blåsas iväg av den. Modellen kan börja röra sig när propellern börjar snurra. Du måste därför placera modellen på sådant sätt att den inte kan röra sig mot andra personer om motorn startar oväntat. När du utför justeringsarbete som involverar en roterande motor, måste du försäkra dig om att modellen alltid hålls säkert av en medhjälpare. Krasch orsakad av pilotfel: detta kan hända även den bästa piloten, så det är väsentligt att flyga endast i en säker miljö: ett godkänt modellflygfält och lämplig försäkring är grundläggande krav. Krasch orsakad av tekniska fel eller oupptäckta skador vid transport eller i hobbyrummet. En grundlig check av modellen före varje flygning är väsentlig. Emellertid, skall du alltid ta med i beräkningen att materialfel kan ske och sker. Flyg aldrig på en plats där din modell kan skada andra. Håll dig inom angivna användningsgränser. Överdrivet våldsam flygning försvagar flygplanet, och kan resultera i ett plötslig materialfel, eller kan orsaka att modellen kraschar under en efterföljande flygning p.g.a krypande följdskador. Brandrisk orsakad av elektriskt fel eller felfunktion. Lagra batterier säkert, och följ alltid säkerhetsföreskrifterna som gäller flygburna elektroniska komponenter, batteri och batteriladdare. Skydda all elektronisk utrustning från fukt. Försäkra dig om att fartreglaget och batteriet är ordentligt kylda. Instruktionerna som medföljer våra produkter får inte kopieras och / eller publiceras, helt eller delvis, i tryck eller på något elektroniskt medium, utan uttryckligt skriftligt godkännande av Multiplex Modellsport GmbH & Co. KG. Sida 3

4 Kontrollera din byggsats noggrant! MULTIPLEX modellbyggsatser är föremål för konstant kvalitetskontroll genom hela produktionsprocessen, och vi hoppas verkligen att du är helt nöjd med innehållet i din byggsats. Trots allt, ber vi dig att kontrollera alla delar innan du börjar bygga, då vi inte kan byta komponenter som du redan har arbetat på. Om du finner att någon del inte är acceptabel av någon anledning, så korrigerar eller byter vi gärna den. Sänd bara komponenten till vårt Modell Department. Var vänlig att kontrollera att du har inkluderat kvittot på köpet och en kort beskrivning av felet. Vi arbetar konstant på att förbättra våra modeller, och av den anledningen måste vi förbehålla oss rätten att ändra byggsatsens innehåll när det gäller form eller dimensioner på delar, teknologi, material och passning, utan föregående varning. Vänligen förstå att vi inte kan överväga krav mot oss om byggsatsens innehåll inte stämmer på varje punkt med instruktioner och illustrationer. Försiktighet! Radiokontrollerade modeller, och speciellt modellflygplan, är definitivt inga leksaker. Bygga och flyga dem säkert fodrar en viss nivå av teknisk kompetens och manuell färdighet, tillsammans med disciplin och ansvarsfull attityd på flygfältet. Fel och slarv vid bygge och flygning av modellen kan resultera i allvarliga personskador och skador på egendom. Då vi som tillverkare, inte har någon kontroll över konstruktionen, underhåll och användningen av våra produkter, måste vi utnyttja detta tillfälle att påtala dessa faror och poängtera ditt personliga ansvar. Varning: Som alla flygplan, har denna modell sin statiska begränsning. Branta dykningar och meningslösa manövrer, olämpliga för typen, kan resultera i förlust av flygplanet. Observera: vi kommer inte att ersätta modellen i sådana fall. Det är ditt ansvar att närma dig planets gränser gradvis. Det är designat för det motorsystem som rekommenderas i denna instruktion, men är endast kapabelt att tåla flygbelastningen om den byggts exakt som beskrivs och om den är i oskadat skick. Rekommenderad utrustning: Zacki ELAPOR 20g OrderNr. MPX Zacki ELAPOR super liquid 0g OrderNr. MPX Drive set Tucan/ Mentor Li-BATT powered OrderNr. MPX eller Drive set Tucan/ Mentor OrderNr. MPX Batteri Li-BATT FX 3/-3200 (M6) OrderNr. MPX x Servo Tiny S OrderNr. MPX-652 x Servo Tiny S MG OrderNr. MPX x Förlängningssladdar 30 cm (UNI) OrderNr. MPX-8503 Mottagare RX-6-DR light M-LINK 2.4 GHz OrderNr. MPX Sändare SMART SX M-LINK OrderNr. MPX-5300/ Laddare 230V MULTIcharger L-703 EQU OrderNr. MPX Extra utrustning: Drive set TUCAN -TUNING S-BEC Li-BATT powered OrderNr. MPX eller Drive set TUCAN TUNING S-BEC OrderNr. MPX Batteri Li-BATT FX 5/-3200 (M6) OrderNr. MPX x Servo Tiny MG OrderNr. MPX-6522 x Servo HS-85MG OrderNr. MPX-2086 Infällbartlandningsställ (Tucan) OrderNr. MPX Mottagare RX-7 M-LINK 2,4 GHz OrderNr. MPX-5588 MULTIlight, 5 LEDs OrderNr. MPX Strömsensor 35 A för mottagare M-LINK OrderNr. MPX Pilot figure Johnny (orange) OrderNr. MPX Pilot figure Jimmy (blå) OrderNr. MPX Sändare COCKPIT SX OrderNr. MPX-4530//2 Combo MULTIladdare LN-3008 EQU w.mains PSU, AC/DC 230V/2V 5,0A OrderNr. MPX Laddkablar med högströmslug (M6) OrderNr. MPX-9256 Sida 4

5 Viktiga anmärkningar Denna modell är inte tillverkad av Styrofoam, och det är inte möjlig att limma materialet med vitlim, polyurethane eller epoxy; dessa lim skapar endast ytliga fogar, och bryts loss vid belastning. Använd endast medium-tjockt cyano-acrylate lim, helst Zacki ELAPOR MPX , vilket är speciellt optimerat för ELAPOR speciella foam. Om du använder Zacki ELAPOR behöver du vanligtvis inte använda cyano kicker eller aktivator. Men om du vill använda ett annat lim krävs användning av aktivator, tänk på att detta material är känsligt för värme och skall alltid appliceras i frisk luft. Var försiktig när du hanterar alla cyano-acrylate lim, då de härdar på sekunder. Se till att inte få det på dina fingrar eller andra delar av din kropp. Vi rekommenderar starkt användning av glasögon för att skydda dina ögon. Håll limmet utom räckhåll för barn. För vissa fogar är det också möjligt att använda varm-smelt lim; instruktionen indikerar var detta är fallet. Arbeta med Zacki ELAPOR Zacki ELAPOR har utvecklats speciellt för limfogar i våra modeller vilka består av formgjutna ELAPOR foam delar. Observera följande punkter för att erhålla en perfekt fog: Undvik användning av aktivator. Kicker ger en betydligt svagare fog. Vi råder dig att lämna limmade delar i 24 timmar för att uppnå maximal styrka, speciellt när den limmade ytan är stor. Activator skall endast användas för temporära, små-yts fogar ( tacking ). Spraya lite activator på en yta, och låt det luft-torka i c:a trettio sekunder. För att uppnå maximal fogstyrka skall du slipa ytan med 320-sandpapper innan du lägger på lim. Böjda delar - existerar faktiskt inte. Om du upptäcker att en komponent har böjt sig, kanske efter transport är det lätt att rikta den igen. I detta avseende uppför sig ELAPOR på samma sätt som metall: böj tillbaka komponenten lite längre än den korrekta positionen, så fjädrar materialet tillbaka till dess rätta form när den släpps, och behåller den. Det finns gränser trots allt - ta inte i för mycket. Böjda delar - existerar verkligen. Om du vill måla din modell, anbringa MPX Primer MPX på ytan, stryk på den väldigt tunt som om du rengjorde modellen. Färg måste alltid läggas på tunt och jämt, annars kommer komponenterna. att vrida sig. Då har du verkligen böjda delar, och dom blir också tunga och kanske även oanvändbara. Vi har funnit att matt färg skapar den bästa visuella effekten. Teknisk information Tucan Spännvidd Total längd Total vikt Vingbelastning RC Funktioner Toppfart: Flygtid: 300 mm 00 mm 850 g 58 g/dm² Rod., höjd., skev.,throttle, styrbart nosställ, extra infällbart landingsställ c:a.30 Km/h med standard drive set / 65 Km/h med tuning drive set ca. 8-0 min Sida 5

6 . Förberedelser för att bygga modellen För att bygga Tucan behöver du ett rent, perfekt plant bord eller byggbräda. Följande verktyg behövs: en vass balsakniv, medelstor kryss-skruvmejsel, spetstång, sid-avbitare, Lexan-sax eller nagel-sax, sandpapper ( korn),.5mm & 2,5mm sexkantnycklar (medföljer i satsen), och en smält-lims pistol. Om inget annat anges, rekommenderar vi Zacki ELAPOR, MPX , för alla generella fogar på modellen. Du behöver även Zacki ELAPOR super liquid, MPX , smält-lim för speciella områden. 2. Montering av nosställsfästet (bild 05) Limma nosställsfäste 5 till förstärkningarna 6 & 7 som visas, var noga med att rikta in hålen rätt. Vi rekommenderar Zacki Elapor, MPX , för detta. 3. Montering av M-ramen (intern träbox innefattande fäste för motor, flygbatteri och landningsställ) (bild 06-09). Placera följande delar i vänster kroppsskal 5: nosspant 8, sidpanel 9,förstärkning 20, bottenpanel 2, spant 22, liggande spant 23 och förstärkning 24, tillsammans med delarna 5, 6 och 7, som du redan har sammanfogat. För försiktigt samman delarna, men utan att limma dem till foamen. Referens linjerna i illustrationen är avsedda som hjälp här. När du har limmat samman ramdelarna temporärt, ta bort ramen från foamskalet och fäst med tunn Zacki ELAPOR super liquid, MPX , längs fogarna för att förstärka dem: dra helt enkelt limmet längs fogarna där delarna möts, och låt det flyta in mellan dem. Placera sidpanel 25 och förstärkning 26 i höger kroppsskal 6. Rikta in delarna ordentligt, och fäst dem försiktigt till den ram du just har förberett, men, igen, var noga med att inte limma delarna mot foamen. Avlägsna ramen från foamskalet och fäst med Zacki ELAPOR super liquid längs fogarna som beskrivs tidigare. Avlägsna försiktigt alla överflödiga limrester. Positionera förstärkningsdelarna 29 och 30 på baksidan av motorfästet. Kontrollera att hålen är korrekt inriktade, limma sedan samman delarna. 4. Montering av motorfäste. (bild 0) Limma brickorna 54 (2 mm O.D., 3.2 mm I.D.) på båda sidor av nosspantet 8 på positionerna som visas, fäst sedan aluminiumdistanserna 56 på framsidan med hjälp av de fyra skruvarna med huvud för sexkantnyckel 53. (M3 x 6 mm). Sätt en droppe låsvätska på varje skruv för att förhindra att dem lossnar. Om du inte har låsvätska, är nagellack ett användbart alternativ. Sida 6 5. Sammanfogning av kroppsskalen (bild ) Placera den monteradem-ramen i höger kroppssida, kontrollera att den är korrekt inriktad, och limma den till foamskalet. Låt limmet härda, limma sedan ihop de två kroppsskalen. Referenslinjerna i illustrationen är avsedda som hjälp här. Var noga med att hålla kroppen perfekt rak, d.v.s den får inte bli vriden eller böjd. 6. Förberedelser för roderhorn (bild 2) Sätt in stötstångsfästet 40 i plastkontrollhornet 38. Sätt en M2 mässingsbricka 4 och en M2 mässingsmutter 42 på den gängade änden, drag sedan åt muttern hjälp av ett par små tänger, men bara så mycket att stötstångsfästet fortfarande roterar lätt. Droppa på en droppe Zacki för att låsa muttern på gängan. Montera en M3 x 3 mm huvudlös skruv 39 i det gängade hålet till ett djup av c:a tre fulla varv. 7. Montering av stabilisator och höjdroder (bild 3 & 4) Lokalisera två GRP-lister 73 (.3 mm Ø x 50 mm) och kapa dem till en längd av 480 mm. Pressa den (öppnade) toppen på en Zacki flaska till en platt form med en tång, och använd den för att anbringa lim i kanalerna i stabilisatorn 0. Pressa försiktigt ner de två GRP-listerna 73 i kanalerna. Limma höjdroderkopplingen 27 i därför avsett spår, och till slut limma det färdiga hornet 38 i höjdrodret 0. Skär genom höjdrodren vid ändarna för att tillåta dem att röra sig. Flytta höjdrodren upp och ner för att mjuka upp hängena, men undvik att vika dem för långt - separera på inga villkor höjdrodren från stabilisatorn! 8. Färdiställande av fena och roder (bild 5) Montera roderhorn 38 så som det beskrivs i Steg 7, och limma det i uttaget i rodret. Skär genom rodret vid toppen för att frigöra det. Flytta rodret från sida till sida för att mjuka upp hänglinjen, men undvik att vika det för långt - separera på inga villkor rodret från fenan! Avlägsna försiktigt avgasrören, vilka är gjutna som en del av fenan, var noga med att kapa av dem tätt; se till att du följer separationslinjerna som visas i teckningen. Avståndet mellan sparationslinjen och fenan är 3 mm, och det korrekta snittet lämnar en 3 mm tunga ansluten till fenan. 9. Limma stabilisaror och fena till kroppen (bild 6 & 7) Placera stabilisatorn 0 på kroppen, och limma den på plats.. Kontrollera att den är exakt horisontell. Placera fenan på kroppen, och limma den på plats. Kontrollera att den är exakt rätvinklig mot stabilisatorn.

7 0. Installation av stjärtservon (bild 8 & 9) Anslut en 30 cm lång servoförlängningssladd MPX-8503, till Tiny-S roderservo, MPX-652, och tejpa Uni-kontakterna för att hindra dem från att lossna. Kapa servoarmen till den längd som visas i bild 8, och träd roderstötstången 47 (.5 Ø x 80 mm) genom servoarmen genom det hål som visas. Mata servosladden genom öppningen i kroppen, och placera roderservot - med stötstången ansluten - i rätt uttag. Kolla från sändaren att servot är centrerat, fäst det sedan mot foamen genom att anbringa smältlim på monteringsklackarna. Ställ rodret i centrum (neutral), och dra åt stötstångsanslutningens skruv. Dra åt servots utgångsskruv för att säkra servoarmen. 5. Färdigställa skevrodren (bild 26 & 2) Färdigställ två skevroderhorn 38 som beskrivs i Steg 7; var noga med att göra ett spegelvänt par, så som visas i Bild 2. Limma hornen 38 i urtagen på undersidan av skevrodren på varje vinge. Skär genom skevrodren vid varje ändeför att frigöra dem. Rör skevrodren upp och ner för att mjuka upp hängena, men var försiktig, vik dem inte för långt - separera på inga villkor skevrodren från vingen. 6. Installation av vingmonterade servon (bild 26). Förbered vingfästessystemet (bild 20 & 2) Limma den runda plywoodskivan 33 mot den horisontella plattan 32, tryck sedan i islagsmuttern 44 (M6 x 8 mm) i hålet från undersidan; du behöver kanske slå den på plats med en hammare. Säkra muttern med lim. Limma de två sidobitarna 3 till den delmontering som du just har färdigställt. 2. Limmning av vingfästessystemet mot vingens mittsektion (bild 22 & 23) Placera vingfästeskonstruktionen i översidan av vingens mittsektion 9, positionera den korrekt, och limma den på plats. Limma spant 35 mot foamdelen. Skjut in CFRP-röret 72 (8 Ø x 370 mm) i foamdelen från sidan, och för det genom öppningarna i vingfästeskonstruktionen. Röret skall sluta kant i kant på båda sidor. Limma det i korrekt position, lägg på lim på hela ytan. Kapa servoarmen på Tiny-S servona, MPX-652, som visas i Bild 26. Anslut skevroderstötstängerna 46 ( Ø x 50 mm) till servoarmen, och placera servona i yttervingarna 7 och 8. Kontrollera från sändaren att servona är centrerade, fäst dem sedan mot foamen genom att limma med smältlim på monteringsklackarna. Anslut en 30 cm lång servoförlängningssladd, MPX-8503, till varje servo. Slutligen sätt skevrodren i centrum (neutral), och dra åt insexskruven i roderhornet. 7. Installation av landningsställsfäste (bild 27 & 28) Limma landningsställsfästet 36 mot förstärkningarna 34 som visas i Bild 27 för att skapa fästet för höger landningsställsenhet; kontrollera att hålen hamnar absolut rätt. Upprepa proceduren för vänster sida, använd plywooddelarna 36 och 2 x 34. Det är viktigt att skapa två spegelvända delmonteringar (olika vänster och höger). Placera det högra landningsställsfästet i rätt öppning, positionera det noggrant, och limma det på plats. Upprepa denna procedur med vänstra vingen. 3. Limning av yttervingarna mot mittsektionen (bild 24) Lägg på lim på de mötande ytorna. Placera den högra yttre vingpanelen 8 på mittsektionen 9 uppifrån, och passa in den noga. Det är en god ide att spraya lite acktivator på ytan för att säkra att fogen härdar snabbt. Upprepa den här proceduren med vänster yttervingpanel Limma förstärkningslister i vingarna (bild 25) Kapa två GRP-lister 73 (.3 Ø x 50 mm) till en längd av 480 mm. Limma en list 73 och ett CFRP-rör 7 (8 Ø x470 mm) i där för avsedda kanaler på undersidan av varje vingpanel. Notera: Lägg varje vinge platt när du arbetar på den, för att undvika skevhet. 8. Installation av det fasta landningsstället (ingår i byggsatsen) (bild 29-33) Alla delar som behövs i detta steg finns i påsen märkt Tucan undercarriage set. Borra ett hål på c:a4.5 mm Ø på punkterna markerade L och R i huvudställets plastfäste 62. Skjut huvudställets trådben 58 & 59 genom fästet från undersidan, och skruva samman dessa monteringar med locken 63 med självgängande skruvar 67 (2.9 x 9.5). Landningsställen kan nu instaleras i de yttre vingpanelerna 7 och 8 som visas i illustrationerna, använd självgängande skruvar 67 (2.9 x 9.5). Skruva enm3 x 3 insexskruv i varje låsring 68 (4 mm) till ett djup av c:a tre fulla varv. Skjut en låsring 68 / 69 över varje hjulaxel, följt av ett hjul 6 och ytterligare en låsring 68 / 69. Placera låsringarna så att hjulet roterar smidigt och fritt, drag sedan åt insexskruven ordentligt. Sida 7

8 9. Installering av styrbart fast nosställsenhet (ingår i satsen) (bild 34-42) Skjut en stoppring 68 / 69 på nosbenet, Skjut nu nosbenet lgenom hålet i nosställsfästet 64, och montera en andra stoppring 68 / 69 på den, följd av styrarmen 65. Dra nu åt insexskruven i stoppringarna, som visas i Bild 37: se till att styrarmen är parallell med hjulaxeln, och kan röra sig fritt och lätt. Installera noshjulet enligt samma procedur som beskrivs för huvudställets hjul. För stötstången för noshjulsstyrning 70 (.5 Ø x 5 mm) genom det yttre hålet i styrarmen 65, och för in detta paket i kroppen, som visas i Bild 40. Slutligen skruvas det kompletta noshjulsfästet 64 på plats med självgängande skruv 66 (3.0 x 6). Avlägsna servoarmen på Tiny-MG noshjulstyrningsservot, MPX-6522, placera servot på vänstersidan i kroppens front i positionen som visas, och säkra det genom att lägga smält-lim på monteringsklackarna och servots sida. Borra ett.5 mm Ø hål i servoarmen i den position som visas, montera sedan en stötstångsanslutning 40 i hålet från undersidan. Montera en M2 mässingsbricka 4 och en M2 mässingsmutter 42 på den gängade änden och dra åt muttern precis till den punkt där anslutningen kan vrida sig lätt. Säkra muttern med en droppe lim. Ställ servot i neutral från sändaren, centrera noshjulet, dra sedan åt M3 x 3 insexskruven 69, arbeta genom hålet i botten på kroppen. Obs! Stötstångsanslutningen får inte nudda servohuset; om den gör det, reducera servoutslaget lite på sändaren. Låt limmet torka c:a tio minuter innan du tar bort den från kroppen igen. Komplettera jobbet med att lägga på en högkvalitetstape, t.ex isolerings tape, runt hela kanten på canopyn. Placera den magnetiska låsdelen 45 (den tunna delen) på dess motsvarighet (redan limmad i kroppen), rikta in den med kroppens centrumlinje, och spraya lite aktivator på den. Lägg en droppe cyano på den punkt på canopyn där magnetlåset kommer att göra kontakt, pressa sedan canopyn mot kroppen. Detta säkerställer att båda halvorna av canopylåsets magneter hamnar korrekt, och att canopyn sitter säkert. 2. Installering av kraftsystemet (bild 48 & 52) Skruva fast motorn på aluminiummotorfästet 55 med fyra av de M3 x 0 mm skruvar som medföljer motorsatsen. Lokalisera de tre sladdarna anslutna till fartreglaget och anslut dem till motorns sladdar. För in paketet i kroppen från fronten, och skruva motorfästet till aluminiumdistanspelarna 56 med fyra insexskruvar 53 (M3 x 6 mm). Fäst fartreglaget på insidan av kroppen med kardborrband 48 och 49, i positionen som visas i Bild 52. Då kardborrbandet fäster väldigt starkt vid sig själv, rekommenderar vi att du lägger ett par droppar av Zacki på limsidan av bandet för att förhindra att det dras loss från kroppen. Obs! Kontrollera motorns rotationsriktning: sedd från fronten, skall motoraxeln rotera moturs. Gör denna test innan du monterar propellern på motorn. 20. Canopy (bild 43-47) Limma den magnetiska canopy låsdelen 45 (den tjockare delen) i kroppen, sätt den jämnt med underlaget. Limma canopy fäste 28 i uttaget i främre delen av cockpitvaggan 2. Om du vill lägga till detaljer i cockpiten, rekommenderar vi att du målar den grå med ELAPOR-Color, MPX Passande dekaler för cockpit-instrument och säten medföljer i satsen (decalark A). Om du vill, kan du limma de extera pilotfigurerna MPX och MPX i cockpiten. Rugga upp basen på pilotfigurerna och avlägsna alla spår av fett innan du limmar dem på plats. Klipp ut canopyn 4 efter de markerade linjerna. Lexansax är speciellt bra för att klippa ut formen, men en nagelsax är ett bra alternativ. Nästa steg är att limma canopyn 4 på cockpitvaggan 2; detta är proceduren; placera Cockpitvaggan på kroppen och lägg på väldigt små punkter av lim på ramen, med c:a 8 cm mellanrum. Placera nu canopyn på ramen, och tryck den försiktigt i kontakt med limmet. 22. Installation av propeller (bild 49 & 50) Balansera propellern noga. Skruva bort muttern från propellerfästet 57, och skjut på propellern på fästet, följd av spinnerns plastbakstycke 52. Skruva på muttern påpropellerfästet igen, skjut på fästet på motoraxeln, och dra åt muttern helt. Tryck på Elaporspinnern 3 på spinnerbakplattan 52. Notera! Vi rekommenderar MPX propeller balanserare MPX , för balansering av propellern. 23. Installation av avgasrör (bild 5) Lokalisera avgasrören som du tidigare separerade från fenan, och placera dem i rätt försänkningar på båda sidor av kroppen. Positionera dem noga, och limma dem på plats. 24. Installera mottagare (bild 52) Fäst mottagaren i den position som visas, använd en bit kardborrband 48 och 49 ingår i satsen. Sida 8

9 25. Slutlig montering av modellen För kardborrband 50 en gång genom botten av M-ramen i kroppen framför vingfästesskruven, och positionera den så att den sticker ut ut lika mycket på båda sidor. Fäst bandet med en droppe Zacki Elapor. Fäst vingen vid kroppen med plastskruv 43. Dekorera modellen med dekalerna som följer med i satsen. Alternativt kan du måla den i en dekor som du själv väljer, använd ELAPOR-färg. 26. Installering av flygbatteriet, och injustering av tyngdpunkten Batteriet skall inte installeras förrän modellen är helt färdigmonterad. Justera batteriets position på batterihållaren till dess att modellen balanserar 90 mm från vingrotens framkant, d.v.s mät vid kroppen, utan att behöva ballast. Du kommer att upptäcka att det är lättare att balansera modellen om du håller den inverterad. Använd ett par bitar kardborrband för att hindra batteriet att glida ur position. 27. Inställning av roderutslag Set roderutslagen som följer: Skevroder: 5 / 2 mm ± (upp/ner) 20% Expo Höjdroder: 0 / 8 mm ± (upp/ner) 20% Expo Roder: 5 / 5 mm ± 0% Expo Noshjul: 8 / 8 mm ± Sida 9

10 Del Lista - Tucan KIT och KIT Del Nummer Antal Beskrivning Material Dimension Bygginstruktioner Papper DIN A4 2 Reklamationsblankett Papper DIN A5 3 Decalark A (top.) Tryckt film 4 Decalark B (bot.) Tryckt film Foamdelar 5 Vänsterkroppsskal Gjuten Elapor Färdig 6 Högerkroppsskal Gjuten Elapor Färdig 7 Vänstervingpanel Gjuten Elapor Färdig 8 Högervingpanel Gjuten Elapor Färdig 9 Vingensmittsektion Gjuten Elapor Färdig 0 Stabilisator Gjuten Elapor Färdig Fena Gjuten Elapor Färdig 2 Cockpitvagga Gjuten Elapor Färdig 3 Elapor spinner Gjuten Elapor 60 mmø, 63 mm 4 Canopy Plast Färdig Trädelar - kroppen 5 Nosbensfäste Björk plywood 3 mm 6 Förstärkning Björk plywood 3 mm 7 Förstärkning Björk plywood 3 mm 8 Nosspant Björk plywood 3 mm 9 Sidstycke Björk plywood 3 mm 20 Förstärkning Björk plywood 3 mm 2 Bottenstycke Björk plywood 3 mm 22 Spant Björk plywood 3 mm 23 Liggande spant Björk plywood 3 mm 24 Förstärkning Björk plywood 3 mm 25 Sidstycke Björk plywood 3 mm 26 Förstärkning Björk plywood 3 mm 27 Höjdroderkoppling Björk plywood 3 mm 28 Canopyfäste Björk plywood 3 mm 29 Förstärkning Björk plywood 3 mm 30 Förstärkning Björk plywood 3 mm Trädelar - vingarna 3 2 Sidstycke Björk plywood 3 mm 32 Liggande spant Björk plywood 3 mm 33 2 Förstärkning Björk plywood 3 mm 34 4 Förstärkning Björk plywood 3 mm 35 Spant Björk plywood 3 mm 36 2 Landningsställsfäste Björk plywood 3 mm 37 2 Täckbricka Björk plywood.5 mm Sida 0

11 Smådels sats 38 4 Roderhorn Injection-gjuten plast 39 5 Insexskruv Metall M 3 x Stötstångsanslutning Aluminium 6 mm Ø 4 5 Bricka Mässing M Mutter Mässing M2 43 Plastskruv Nylon M 6 x Islagsmutter Förzinkad metall M 6 x Magnetlås Pianotråd med Z-bock Metall Metall Färdigt Ø x 50 mm 47 Pianotråd med Z-bock Metall Ø x 80 mm 48 2 Kardborrband, krok Plast 25 x 60 mm 49 2 Kardborrband, ögla Plast 25 x 60 mm 50 Kardborrband, dubbelsidig Svart / röd 6 x 200 mm 5 Insexnyckel Metall.5 A/F 5. Insexnyckel Metall 2.5 A/F 52 Spinner bakplatta Plast 26 mm Ø 53 8 Insexskruv Metall M3 x Bricka Metall 2 mm Ø, 3 mm 55 Motorspant Aluminium Färdigt 56 4 Distansrör Aluminium 6 Ø x 54-2 x M3 57 Medbringare Elapor Aluminium 5mm/6mm Hål Landningsställs sats 58 Vänster landställsben Fjäderståls tråd 4 mm Ø 59 Höger landställsben Fjäderståls tråd 4 mm Ø 60 Nosställsben Fjäderståls tråd 4 mm Ø 6 3 Lufthjul med gummidäck Plast 57 mmø/4.mm Huvud land.ställsfäste H+V Huvud land.ställskåpa H+V Nosställsfäste Noshjulsstyrarm Plast Plast Plast Plast Färdigt Färdigt Färdigt Färdigt 66 4 Kryssskruv, 3.0 x 6 mm Metall 3.0x6mm Självgängande skruv Metall 2.9 x 9.5 mm 68 8 Stoppring Metall 4 mm 69 8 Insexskruv Metall M 3 x 3 70 Lång stötstång med Z-bock Metall.5 Ø x 5 mm Reglar 7 2 CfK-Rör Kolfiber 8Øx5.4x470 mm 72 CfK-Rör Kolfiber 8Øx5.4x370 mm 73 4 GFK-stång Glasfiber.3 Ø x 50 mm Ytterligare delar i KIT UNI servo förlängningssladd Plast / metal 300 mm 75 Tiny-MG (UNI) servo Plast / metal 30 x 2 x 30 mm 76 4 Tiny-S (UNI) servo Plast / metal 30 x 2 x 30 mm 77 Motorsats, Li-BATT driven Varierande 374x28x63 mm Sida

12 bild 0 För infällbart landningsställ bild 02 Sida 2

13 bild bild 04 Sida 3

14 bild 05 bild bild 07 bild bild 09 bild 0 Sida 4

15 bild bild bild 3 bild bild 5 bild 6 Sida 5

16 bild 7 bild bild 9 bild bild 2 bild 22 Sida 6

17 bild 23 bild bild 25 bild bild 27 bild 28 Sida 7

18 bild 29 bild bild 3 bild & bild 33 bild 34 Sida 8

19 & & bild 35 bild mm 68 & & 69 bild 37 6 bild bild 39 bild 40 Sida 9

20 bild 4 bild 42 bild bild bild 46 bild 45 Sida 20

ARK 1. en raket för nybörjare och erfarna raketbyggare Modellraket och bygginstruktion framtagen av Per Karlsson och Ale raketklubb.

ARK 1. en raket för nybörjare och erfarna raketbyggare Modellraket och bygginstruktion framtagen av Per Karlsson och Ale raketklubb. ARK 1 en raket för nybörjare och erfarna raketbyggare Modellraket och bygginstruktion framtagen av Per Karlsson och Ale raketklubb. Målet med ARK 1 är att den ska ha allt; den skall synas (både på startrampen

Läs mer

Concord med Popular Sandfilter. Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen.

Concord med Popular Sandfilter. Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen. PRIMASTAR AB 2015-03-12 BRUKSANVISNING och beskrivning av Oval Pool - 1, 22 m hög Concord med Popular Sandfilter Läs hela bruksanvisningen innan du startar monteringen. Vi rekommenderar att du först gör

Läs mer

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits

Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits Invacare Pronto Air elrullstol med MyBody-sits sv Elrullstol Bruksanvisning Den här bruksanvisningen MÅSTE ges till brukaren. INNAN produkten används, läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

INSTRUKTIONER HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS PLÅTEN. Instruktion T43 v. 0.9 Sida 1 av 16

INSTRUKTIONER HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS PLÅTEN. Instruktion T43 v. 0.9 Sida 1 av 16 Instruktion T43 v. 0.9 Sida 1 av 16 INSTRUKTIONER T43 HJÄLPMEDEL SOM KAN BEHÖVAS Byggsatsen går bra att löda eller limma. Vid lödning rekommenderas lödpasta alt. lödtenn/lödvatten. Lämpligt lim är cyanoakrylat,

Läs mer

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE

DD603- och DS603-seriens modeller. Diskmaskin Användarmanual SE DD603- och DS603-seriens modeller Diskmaskin Användarmanual SE Checklista för installation Din installatör MÅSTE utföra och kontrollera följande: DishDrawer står jämnt och stabilt. DishDrawer är säkert

Läs mer

Bruksanvisning i original på svenska. Robotgräsklippare. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning

Bruksanvisning i original på svenska. Robotgräsklippare. RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning Bruksanvisning i original på svenska Robotgräsklippare RC302 / RC304 / RC306 TC150 / TC300 / TC500 MC150 / MC300 / MC500 Bruksanvisning Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledning och Säkerhet 3 1.1 Inledning.....

Läs mer

Bågskyttens materiel. Tillverka Vårda

Bågskyttens materiel. Tillverka Vårda Bågskyttens materiel Tillverka Vårda Trimma Materielteknisk utveckling SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET 1 INNEHÅLL LÅNA KÖPA TRIMNING Låna klubb materiel - nybörjare 3 Trimning av tävlingsutrustning 20 Inköp

Läs mer

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual

Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual Hydraulstyrning GF300BT Installationsmanual 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 2. Montering av Cylinder...3 Cylinderns olika Delar...4 Steg 1: Anslut Länkarm...4 Steg 2: Montera cylindern på motorns

Läs mer

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning

Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1. Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida 1 Poseidon MKVI Bruksanvisning Poseidon MKVI Bruksanvisning Sida i Innehållsförteckning Innehållsförteckning...i Konventioner som används i denna guide... iv Inledning...v

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Knivmakaren CUP. Kniv- Vikingakärlek. Damasteel. Knivskolan. Strömberg. 13 sidor från. med Roland. i Söderhamn och. del 4, tips&trix. dom varandra!

Knivmakaren CUP. Kniv- Vikingakärlek. Damasteel. Knivskolan. Strömberg. 13 sidor från. med Roland. i Söderhamn och. del 4, tips&trix. dom varandra! Knivmakaren MEDLEMSTIDNING FÖR SVENSK KNIVFÖRENING NR 4 2010 13 sidor från Kniv- SM i Söderhamn och Damasteel CUP Vikingakärlek Efter 130 år fick dom varandra! Knivskolan med Roland Strömberg del 4, tips&trix

Läs mer

www.sportfiskarna.se

www.sportfiskarna.se www.sportfiskarna.se Sida 1 Sportfiskarnas idépärm Sportfiskarnas idépärm har tagits fram som stöd för klubbarnas ungdomsverksamhet. Idéerna är insamlade från fiskeklubbar runt om i landet. Detta är en

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. 1 Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Installationsmanual version 8.0. Svenska

Installationsmanual version 8.0. Svenska Installationsmanual version 8.0 Svenska 1. VIKTIGT VID INSTALLATION Kapa alltid rören vinkelrätt och grada av vid behov. Avlägsna oxidskiktet. Rengör rör och insidan av svetsmuffarna precis innan svetsning.

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT

BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT BRUKSAN- VISNING FÖR TORRDRÄKT innehåll BRUKSANVISNING TILL VIKING TORRDRÄKT - inledning... 6 eg-typgodkännande... 7 Torrdräkter i vulkaniserat gummi... 7 Varmvattendräkt... 7 PU-dräkter... 7 Trelaminatdräkter...

Läs mer

Model 8371. ACCUBALANCE Luftfångskåpa. Drifts- och Service Manual. November 1998 P/N 1980359

Model 8371. ACCUBALANCE Luftfångskåpa. Drifts- och Service Manual. November 1998 P/N 1980359 Model 8371 ACCUBALANCE Luftfångskåpa Drifts- och Service Manual November 1998 P/N 1980359 Modell 8371 ACCUBALANCE Luftfångskåpa Drifts- och Service manual November 1998 P/N 1980359 Skicka till: Skriv

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI)

1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) 1. För er säkerhet SV 1 ÖVERSÄTTNING AV BRUKSANVISNING I ORIGINAL (ISTRUZIONI ORIGINALI) Innehållsförteckning 1. För Er säkerhet... 1 2. Förklaring av symboler på apparaten... 6 3. Installation av svärd

Läs mer

Svenska. Radne Motor AB. Användar. Handbok

Svenska. Radne Motor AB. Användar. Handbok Svenska Radne Motor AB Användar Handbok Introduktion Vi på Radne Motor gratulerar dej till din nya kartmotor - Raket 85. Vi har gjort allt vad som står i vår makt för att du skall få en bra motor som skall

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL

Installatörshandbok. Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare. Intelli-heat FP215P. Intelli-heat FP215PL Installatörshandbok Intelli-heat FP215 P/PL Plansolfångare Intelli-heat FP215P Intelli-heat FP215PL Innehållsförteckning 1. Viktig information Symboler... 4 Märkning... 4 Copyright... 4 2. Installation

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer