med passion och keramik Sublift skapar kunglig nyfikenhet Från idé till kund på tre månader Nya dörrar öppnas i Södertälje ÅRSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med passion och keramik Sublift skapar kunglig nyfikenhet Från idé till kund på tre månader Nya dörrar öppnas i Södertälje ÅRSBERÄTTELSE 2012 2013"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE Sublift skapar kunglig nyfikenhet Från idé till kund på tre månader Nya dörrar öppnas i Södertälje läker ben med passion och keramik roi 13,4 / Strandberg guitars / chromogenics / lika barnläkarråd novortex / good food practice / mentor4research / Uic i världen

2 2 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE innehållsförteckning 3 VD-ordet UIC får idéer och företag att växa 7 UICs affärsutvecklingsprogram 8 Offentlig ROI 13,4 9 Hänt under Läker ben med passion och keramik 20 UIC öppnar nya dörrar i Södertälje 26 Världen väntar på Strandbergs gitarrer 28 ChromoGenics siktar mot solen 29 LiKa Barnläkarråd för alla 30 Från idé till kund på tre månader Sublift i Öregrund skapar kunglig nyfikenhet 42 Vem vill ha gips när det finns Splinteez? 44 Nu är de störst i Norden! 46 Exklusivt för kommersialisering av forskningsresultat 48 Med världens ögon på UIC och tillväxtbolagen 50 UIC-bolag UIC-bolagens resultat UIC Personal / Styrelse 59 Summary UIC Annual Report 36 Produktion Ansvarig utgivare: UIC. Text och grafisk form: Matador kommunikation och UIC. Foto sid 2, 12, 22, 36, 37, 41: Thomas Henrikson. Foto sid 2, 42, 43: UNT. Foto sid 6: istockphoto. Foto sid 10: Johan Rosén. Foto sid 11: ÅAC Microtec. Foto sid 13: Sensidose. Foto sid 13: Oriflame. Foto sid 24: Northern Light Pharmaceuticals. Foto sid 26, 27: Jerome Abramovitch/chapter9photography.com. Foto sid 29: Staffan Claesson. Foto sid 47: Jesper Witzell. Foto sid 48, 49: UIC. Foto, övriga foton: Alex&Martin. Tryck: Davidssons tryckeri, Växjö 2013.

3 ÅRSBERÄTTELSE / UPPSALA INNOVATION CENTRE 3 VD-ordet 2013 Expansion är ett ord som kännetecknar UIC-året Vi jobbar i dag med fler bolag än vi tidigare gjort, vi har ett nytt program riktat mot IT-bolag och vi har utsetts till Södertälje kommuns företags inkubator. Då Uppsala Innovation Centre (UIC) med framgång varit delaktig i flera nya bolags utveckling har vi under året fått en extra förstärkt finansiering av vår verksamhet. Under UIC-dagen 2012 kunde vi med glädje tillkännage att UIC utsetts till en av landets sex främsta företagsinkubatorer genom Innovationsbrons program BIG 6. Denna satsning syftar till att förstärka väl fungerande inkubatormiljöer och dess möjlighet till ökad internationalisering av sina bolag. Förutom UIC ingår även branschkollegorna MINC i Malmö, LEAD i Linköping, Chalmers Innovation i Göteborg, STING i Stockholm och Uminova Innovation i Umeå i BIG 6. En grupp med många gemensamma utvecklingsfrågor och jag tror och hoppas att vi kan nyttjas som referenser och piloter i den fortsatta utvecklingen av Sveriges inkubatorsatsningar. Ny satsning på fler IT-bolag UIC är en breddinkubator och vårt uppdrag är att arbeta med bolag oberoende av bransch. Trots att IT-branschen är stark i Sverige så har antalet IT-bolag eller -projekt som sökt till UIC varit relativt lågt. Därför har UIC utvecklat ett nytt affärsutvecklings program, UIC Business Agile, som passar tidiga bolag med IT-baserade produkter och tjänster ännu bättre. En satsning som sammanföll väl med Uppsala kommuns satsning på att stärka IT-branschen i kommunen. UIC är engagerad i kommunens satsning och under det första året är Uppsala kommun och Almi Företagspartner medfinansiär för att utveckla UIC Business Agile. För en snabbare utveckling av UIC Business Agile har UIC fått tillgång till erfarenheter från inkubatorn Uminova Innovation. Uminova har under lång tid varit framgångsrik gällande utvecklingen av IT-bolag genom Infotech Umeå. En snabb och kraftfull insats har resulterat i att UIC Business Agile, som startades i december 2012, i dag har tio bolag i programmet och antalet sökande till UIC med IT-baserade företagsidéer har ökat med mer än 50 procent. UIC expanderar i Södertälje UICs största expansion skedde under hösten 2012 då Södertälje kommun valde UIC till regionens företagsinkubator. En satsning som föranleddes av den kraftiga neddragningen av AstraZenecas forskning i Södertälje. Ett mycket bra och effektivt samarbete inleddes under hösten med uppdraget att inledningsvis ta tillvara på idéer om nya produkter och tjänster hos tidigare AstraZeneca-anställda med planer på att starta egen verksamhet. Redan i månadsskiftet oktober/november 2012 startades två parallella UIC Business Lab med 14 bolag och senare antogs de första bolagen till UIC Business Prep. Ett bolag gick direkt in i UIC Business Prep. UICs filial i Södertälje kunde starta i full skala direkt tack vare den modell UIC byggt upp med bland annat sex affärsutvecklingsprogram och ett nätverk av 50 affärscoacher. Alla UICs affärspartner med intressen i Stockholmsregionen deltar och stödjer de nya bolagen i deras resa till att bli livskraftiga tillväxtbolag. Under hösten 2012 tog också styrelsen i Innovationsbron beslut om att finansiera UICs verksamhet i Södertälje genom inkubatorprogrammet BIG. Under våren 2013 har UIC tillsammans med Södertälje kommun fått förtroendet att rekommendera beslut om VINNOVAs tillväxtcheckar för bolag inom kommunen. Ett mycket effektivt samarbete mellan oss båda och VINNOVA en erfarenhet som jag hoppas kan spridas till fler inkubatorer och regioner. Almi Företagspartner i ny kostym Effektiva samarbeten kommer att vara avgörande för att vi ska lyckas med att utveckla morgondagens ledande svenska företagare och företag. Under 2013 har ett arbete, som påverkar UIC och inkubatorprogrammet BIG, pågått. Det är sammanslagningen av Almi Företagspartner och Innovationsbron. Två verksamheter med uppdraget att stödja företagande men med relativt olika inriktningar. Almi med fokus på långivning och rådgivning och Innovationsbron med fokus på såddfinansiering samt utveckling och kvalitetssäkring av inkubatorprogrammet startades riskkapitalbolaget Almi Invest som också är en del i det nya Almi. Genom sammanslagningen vill regeringen göra en satsning för att förbättra förutsättningarna för kommersialisering av kunskaps intensiva affärsidéer och tillgången till såddkapital. Tidigt nämndes stora effektiviseringsvinster med syfte att öka insatserna i tidig fas särskilt gällande kunskapsintensivt företagande. Det nya Almi har fått en tydlig inriktning att stödja den typ av bolag som finns i UIC med både lån och nu också såddfinansiering. Allt detta ligger helt i linje med det behov som vi ser inom UIC. Bristen på såddkapital har ökat under året och vi ser i dag ett behov av såddkapital redan från belopp om 2 till 5 miljoner kronor och uppåt. Jag ser fram emot en ny vältrimmad organisation hos Almi Företagspartner med ett tydligt uppdrag och

4 4 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE vision om hur vi tillsammans tar nästa steg i arbetet med att utveckla Sveriges nya tillväxtföretag. Jag hoppas och tror att inkubatorer kan nyttjas mer i arbetet med att bedöma bolag som söker lån eller investeringar från Almi eller söker bidrag och projektfinansiering från innovationsaktörer som VINNOVA och Tillväxtverket. Vi inkubatorer har god kunskap om tillväxtföretag i regionen och kan därför ge bra underlag för beslut. Ett mycket bra exempel är vårt samarbete med VINNOVA i Södertälje, som jag tidigare nämnt. Jag ser det som självklart att respektive finansieringsprodukt fortsatt ägs och förvaltas av respektive aktör, som till exempel Almi, VINNOVA och Tillväxtverket men jag välkomnar att vi inkubatorer oftare används för input till finansieringsbeslut som gäller regionens bolag. Fusionen av Almi och Innovationsbron innebär också att Almi Företagspartner i Uppsala hamnar i två roller, både som ägare och nu också som ansvarig och finansiär av inkubatorprogrammet. Därför säljer Almi Företagspartner i Uppsala, som i dag äger 25 procent av UIC, sina aktier till Uppsala kommun. Vi välkomnar Uppsala kommun som en av fyra ägare till UIC ett beslut som ska fattas av kommunfullmäktige i Uppsala under hösten. Inkubatorer som spanare Med ovan nämnda önskan så kommer vi också att nå ett djupare samarbete baserat på förtroende och större kunskap mellan oss aktörer i innovationssystemet. Vi skapar då ett starkare ekosystem där vi är beroende av varandra för att nå uppsatta mål för landets innovationspolitik och där tillväxtföretagen får rätt stöd oberoende av vilken aktör de tar första kontakten med. I min bild är inkubatorerna spanarna och utförarna på regional nivå med ett nära samarbete tillsammans med det lokala Almi-kontoret. Ett samarbete som i dag fungerar bra i Uppsala då UIC och Almi har regelbundna möten gällande kandidater till UIC, finansieringsfrågor, kommunikationsmöten och vd-möten etcetera. Ekosystemet i Uppsala stärks dessutom av det nära samarbetet med övriga aktörer inom innovationssystemet, till exempel Uppsala BIO, CONNECT Uppsala, STUNS samt universitetens innovationskontor och holdingbolag. Sammanblandning av innovationspolitik och regionalpolitik Allt har dock inte en självklar lösning. Ett allvarligt hot för våra bolag är att vi befinner oss i fel del av landet. Jo, om man ser till möjligheten att nå mjuk finansiering (bidrag) och/eller såddfinansiering. Mälardalsregionen är fattig på pengar som syftar till att stödja nyföretagandet. Visst har vi det väl förspänt med närhet till ledande universitet, flygplatser och huvudstaden. Mälardalsregionen har fler invånare än snittet för landets regioner och invånarna i regionen har dessutom en hög utbildningsnivå. Trots detta har vi relativt sett mindre andel av den finansieringskaka som ska användas för att skapa de bästa företagen. I en debattartikel i Upsala Nya Tidning den 13 april 2013 gick Uppsala läns landshövding, tillsammans med ordföranden i Regionförbundet Uppsala län, ut med en tydlig bild av hur skevt resurserna fördelas gällande Sveriges innovationspolitik. Vi har en sammanblandning av innovationspolitik och regionalpolitik. Om vi kan särskilja innovationspolitik från regional politik bättre så kommer vi att förstå, och inse vidden av, beslut om hur medlen bör fördelas över vårt land. I dag är det inte alltid lätt att förstå. Forskningsresultat bör också resultera i nya företag I Sverige finns det en mycket stark tro på att forskningen skapar nya företag och jobb. Satsning på forskning är förstås viktig, men det krävs också resurser för att kommersialisera värdefulla forskningsresultat och därmed skapa fler arbetstillfällen. I Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) arbete med Innovationsplan Sverige benämns detta fenomen Den svenska forskningsparadoxen, det vill säga mycket FoU-input och lite output i form av nya företag. Detta är en fråga som kommer att vara fortsatt viktig och avgörande för svensk innovationspolitik. Liksom om Sveriges inkubatorprogram enligt dagens modell ska få kosta 87,5 miljoner kronor, varav 76 miljoner kronor öronmärks för driftsfinansiering av landets inkubatorer inom BIG Sweden. Eller vågar Sverige satsa mer? För 2014 avslutas inkubatorprogrammet och jag hoppas verkligen på en fortsättning. Statens satsning på UIC kostade inte i år heller. Våra bolag utvecklas väl och har genom skatter och avgifter gett tillbaka 13,4 gånger pengarna till staten under innevarande år. Så, beslutet om en fortsatt BIG-satsning kan tyckas enkelt. Fortsatt samarbete med SKB och Östhammar kommun SKBs och Östhammar kommuns samarbete med UIC har givits en mycket positiv förlängning. I början av 2013 togs beslutet att fortsätta samarbetet med UIC under ytterligare två år. Detta gör att vi med fortsatt förtroende får jobba med att utveckla bolag i Östhammars kommun. Det är viktigt att vi lyfter fram de framgångsrika bolagen vi jobbar tillsammans med. Under det gångna året har vi slagit eget rekord i pressmeddelanden om framgångar i UIC-bolag. Det är viktig information att sprida och vi kommer att fortsätta arbetet med att synliggöra bolagen på olika sätt. Därför kändes det extra roligt för oss att på förfrågan från Länsstyrelsen i Uppsala län kunna rekommendera ett kungligt länsbesök till UICbolaget Sublift i Öregrund under våren Jag hoppas att UICs årsberättelse ger en trevlig läsning och att du imponeras av våra intressanta bolag. Uppsala juni 2013 Per Bengtsson Vd, Uppsala Innovation Centre

5

6 6 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE UIC får idéer och företag att växa UIC får idéer och företag att växa Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företags inkubatorer med dokumenterat goda resultat och en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC erbjuder entreprenörer och tillväxt företag kvalificerad rådgivning och stöd i deras affärs utveckling för ett framgångsrikt företagande. UIC-modellen i korta drag UICs sex affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser. UICs affärscoachmodell med 50 affärscoacher i näringslivet kopplade till UIC. UICs fokus på affärsutveckling, inte på uthyrning av lokaler. UIC tar inga ägarandelar i bolagen. UIC är en neutral samarbetspartner till UIC-bolagen. Uppsala Innovation Centre stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC är en neutral och branschoberoende företagsinkubator och erbjuder en dynamisk och väl beprövad process för att utveckla människor, affärer och företag. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen skapar framgångsrika företag UIC-modellen formades 2004 och har visat sig fungera bra än i dag då nio av tio UIC-bolag som har genomfört affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator är fortsatt aktiva på marknaden. UIC-modellen innefattar sex affärsutvecklingsprogram för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag. Efter avslutat program ska affärsidén eller företaget kunna ta nästa steg i sin affärsutveckling. Resultatet blir kortare tid till marknad. En viktig del i UIC-modellen är det framgångsrika affärscoachsystemet där 50 handplockade personer från ledande positioner i näringslivet vägleder bolagen i deras affärsutveckling. Affärscoacherna stödjer de nystartade företagens ledning och styrelse och bidrar med sin kunskap, erfarenhet och sina etablerade kontakter med viktiga nätverk. Den stora bredden av affärscoacher gör det möjligt för UIC att vara branschoberoende och företagen får därmed expertstöd från en erfaren person inom deras specifika bransch. UIC har också en grupp specialister, till exempel industrialiseringscoacher som har erfarenhet av att ta steget från prototyp till serieproduktion. UIC tar inte några ägarandelar i UIC-bolagen och står inte för uthyrning av lokaler. På detta sätt kan UIC vara en neutral samarbetspartner till bolagen. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC har även ett brett spektrum av affärspartner inom olika branscher som bidrar med kunskap och kompetens till UIC-bolagen genom bland annat seminarier och individuell rådgivning. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden, B.I.G. Sweden, samt deltar i EUprojektet Industrialiseringsprocesser i innovativa miljöer (IIM) som delfinansieras av EU. UIC är även medlem i Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som är en branschorganisation för Sveriges inkubatorer och science parks.

7 Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram ÅRSBERÄTTELSE / UPPSALA INNOVATION CENTRE 7 uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram biljetten till ett framgångsrikt företagande UIC Business Start UIC Business Start riktar sig till personer som vill starta och driva företag. Programmet ger bred baskunskap för att utveckla affärsidén och ger möjlighet att bekräfta den affärsmässiga bärkraften. UIC Business Agile UIC Business Agile gör det möjligt för företag eller team med en IT-baserad produkt eller tjänst att gå från idé till kund på tre månader. Programmet ger den kunskap, vägledning och det nätverk som krävs för att snabbt komma ut på marknaden med en affärsidé. Bygger bland annat på koncepten Lean startup och Customer development. UIC Business Lab UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. Ger ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. UIC Business Prep UIC Business Prep är ett program för utvalda företag med hög potential. Företagen har specifika utvecklingsområden som behöver utvecklas och förberedas ytterligare för att uppfylla kriterierna för UIC Business Accelerator. UIC Business Accelerator UIC Business Accelerator vänder sig till bolag som är nära marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bedöms ha en internationell marknadspotential. Programmet ger företaget tillgång till viktiga resurser i affärsutvecklingsprocessen såsom affärscoachning, rådgivning, stöd i finansieringsprocessen, seminarier samt ett omfattande nätverk. UIC Alumni UIC Alumni innefattar företag som avslutat UIC Business Lab eller UIC Business Accelerator. Ger fortsatt tillgång till UICs affärscoacher och skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom Uppsala Innovation Centre. UIC Business Start Inspirera och förbereda UIC Business Agile Från idé till kund på tre månader UIC Business Lab Utvärdera och förädla UIC Business Prep Utveckla och förbereda UIC Business Accelerator Genomföra UIC Alumni Återkoppla Affärscoacher UICs affärscoachmodell innefattar 50 handplockade affärscoacher från näringslivet som är kopplade till UIC. Affärscoacherna har ledande befattningar på företag inom alla olika typer av branscher och stöttar bolagen i deras affärsutveckling genom sin kunskap, erfarenhet och sitt nätverk. UIC-bolagen har även tillgång till UICs nätverk av specialister, exempelvis industrialiseringscoacher som vägleder bolagen från prototyp till serieproduktion. UIC Partner UICs breda spektrum av affärspartner bidrar till UIC-bolagens utveckling genom att dela med sig av sin kunskap och kompetens vid seminarier och individuell rådgivning. Dessutom erbjuder de direkta tjänster till bolagen. UICs affärspartner bidrar till finansieringen av Uppsala Innovation Centre. UIC Resurs UIC Resurs är UICs nätverk av utvalda företag som erbjuder avancerad teknologisk utrustning, laboratorier, renrum, verktyg för informationsinhämtning och analyser, proof-of-concept studier och mycket mer. Idén är att tidiga företag eller projekt snabbt ska få tillgång till resurser som de själva saknar. Resurser som är viktiga för utvecklingen av företagets produkter och tjänster.

8 8 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE roi return on investment, ROI för 2012 Offentlig ROI är ett mått på uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen som UIC fått i förhållande till de skatter och avgifter som UIC-bolagen återbetalat till staten under För varje satsad krona i UIC under 2012 har UIC-bolagen gett 13,4 gånger pengarna tillbaka under innevarande år.

9 ÅRSBERÄTTELSE / UPPSALA INNOVATION CENTRE 9 hänt under Uppsala Innovation Centres mål är att fler livskraft iga tillväxtföretag utvecklas. Det går bra för många av UIC-bolagen, det vill säga de bolag som går eller gått något av UICs affärsutvecklingsprogram. Det visar sig inte minst med tanke på att nio av tio av de bolag som genomfört UIC Business Accelerator är fortsatt aktiva på marknaden. Det visar sig också genom den mängd nyheter som kommer från både UIC och UIC-bolagen. Här visar vi ett axplock. hänt under Våren 2013 Novandi Chemistry och MetaSafe belönades av Stiftelsen Sten Gustafsson Fond UIC-bolagen Novandi Chemistry och MetaSafe i Södertälje belönades med vardera kronor från Stiftelsen Sten Gustafsson Fond. Stiftelsen Sten Gustafsson fond är instiftad av AB Astra och förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Stiftelsen har till ändamål att stödja svenskt entreprenörskap och 2013 görs det med dessa två bidrag till forskningsbaserad verksamhet i Södertälje. Q-linea med på 33-listan för andra året i rad För sjätte gången utsåg Ny Teknik och Affärsvärlden Sveriges 33 hetaste unga teknikbolag. UIC-bolaget Q-linea, som bland annat utvecklar ett nytt system mot antibiotikaresistens, placerade sig på den prestigefulla 33-listan för andra året i rad. 40 tidigare AstraZeneca-forskare nu flygfärdiga företagare I november 2012 gick startskottet för UICs första affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab i Södertälje. Fyra månader senare var cirka 40 tidigare forskare på AstraZeneca flygfärdiga företagare efter att ha slutfört programmet. Fem UIC-bolag med bland de 20 hetaste FoU-bolagen Det ska bli lättare för utländska investerare att hitta intressanta företag i Stockholm och Uppsala. Därför listar Stockholm Business Region och konsultbolaget Avanture regionens 20 hetaste investeringsobjekt för investerare. Listan går under namnet Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist, och med på listan 2013 fanns bland andra UIC-bolagen KeytoLead, Modpro, Oss-Q, Q-linea och Spiber Technologies. SKB förlängde avtal med UIC 2010 fick UIC i uppdrag att stödja framväxten av nya affärsidéer och tillväxtföretag i Östhammars kommun. I början av året förlängde SKB och SKBs ägare avtalet med UIC till 2015, inom ramen för sam arbetet om mervärdesinsatser. Totalt investeras fyra miljoner kronor i satsningen där målet är att ytterligare 20 bolag eller projekt ska utvecklas under perioden. Tre UIC-bolag fick totalt 3,7 mkr från VINNOVA VINNOVA stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden genom programmet Forska&Väx. Tre UIC-bolag fick totalt 3,7 miljoner kronor från programmet. Nanologica, Stockholm, fick kronor, Airwatergreen, Uppsala, tilldelades kronor och Oss-Q, Uppsala, fick kronor. Uppsala kommun delägare i UIC Kommunstyrelsen i Uppsala beslutade den 19 juni att anta erbjudandet från Almi Företagspartner Uppsala att köpa deras aktieinnehav om 25 procent i UIC. Försäljningen av aktierna beror på Almikoncernens sammanslagning med Innovationsbron. Almi ansvarar därmed för drift och finansiering av alla inkubatorföretag inom det nationella inkubatorprogrammet, däribland UIC. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om aktieköpet. Fyra UIC-bolag fick Bona Postulatapriset UIC-bolagen Sensebit, Episentec, Gradientech och Pophunters Film & TV har tilldelats näringslivspriset Bona Postulata som delas ut till uppländska företag med stor tillväxtpotential. Bona Postulata är latin och betyder goda förutsättningar. Bakom priset står 16 välkända företag och näringslivsorganisationer i länet som vill bidra till att företag med god tillväxt potential får den uppmärksamhet och draghjälp de förtjänar. Priset är instiftat av två av Uppsala Innovation Centres affärspartner, Advokatfirman Lindahl och PwC.

10 10 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE Hänt under hösten 2012 hänt under hösten 2012 Innovationsbron satsade på bästa företagsinkubatorerna Innovationsbron (numera Almi Företagspartner) satsade under hösten 10 miljoner kronor på landets sex främsta företagsinkubatorer, däribland UIC. Dessa fick en särskild satsning för snabbare utveckling av unga tillväxtbolag. Åtgärden ingick som en del i den internationella satsning som Innovationsbron lanserade för att skapa snabb tillväxt och tidig internationell etablering. UIC får 2 miljoner kronor per år under en tvåårsperiod för att stärka framväxten av fler internationella företag. Scandidos korades som ett av Sveriges snabbast växande teknologiföretag. Scandinavian CRO utsedd till Gasellföretag 2012 Det kliniska prövningsföretaget Scandinavian CRO utsågs till Gasellföretag 2012 en utmärkelse som Dagens Industri årligen delar ut till Sveriges snabbast växande företag. Bolaget har expanderat på ett mycket framgångsrikt sätt. Omsättningen och personalstyrkan har tredubblats bara under de senaste tre åren. Vi räknar med fortsatt tillväxt även nästa år. Vi hoppas nyanställa och satsar på både nya och befintliga affärsområden, sa Ulrika Hammarström Lüllmaa, vd och en av grundarna till SCRO. ChromoGenics beviljas villkorslån om 63,75 mkr Som del i Energimyndighetens program för att stödja lösningar för en effektiv och hållbar energianvändning inom industrin har myndigheten godkänt ett villkorslån om kronor till ChromoGenics, för en referensanläggning för smarta fönster. Detta lån, som ska matchas med ytterligare medel, kommer att låta oss ta bolagets smarta fönsterteknologi ConverLight ett steg närmare en kommersiell lansering, sa Thomas Almesjö, vd på ChromoGenics. SKAPA-stipendiet till UIC-bolaget Capilet Genetics Almi Företagspartner delade traditionsenligt ut pris till årets innovatörer i samband med UIC-dagen UIC-bolaget Capilet Genetics, med analyser för hästavel som specialitet, utsågs till Årets Innovatör i Uppsala län. Två UIC-bolag tilldelades en halv miljon kronor av VINNOVA UIC-bolagen APR Technologies och Spiber Technologies driver båda innovativa projekt som finansierats med en halv miljon kronor vardera genom VINNOVAs program Forska&Väx. Målet med Forska&Väx är att små och medelstora företag ska öka sin konkurrenskraft genom att satsa på forskning och utveckling och därmed bidra till svensk tillväxt. Fanchinima stärker kassan med 2,7 mkr UIC-bolaget Fanchinima (numera Plotagon) gör det möjligt för användaren att skapa egna filmer utifrån sina egna berättelser. Under hösten investerade bland andra Innovationsbron, Framtidslyftet och Stockholms affärsänglar cirka 2,7 miljoner kronor i företaget. Kvalitetsstämpeln som vi får genom att vara ett UIC-bolag gör att investerare är mer intresserade av oss, sa Christopher Kingdon, vd på Fanchinima. ScandiDos växer snabbt Sweden Technology Fast 50 är en utmärkelse där Deloitte korar de snabbast växande teknologiföretagen i Sverige. UICs alumnbolag ScandiDos var med på listan för tredje året i rad. Företaget grundades 2002 av en grupp fysiker och ingenjörer i Uppsala. Idag har bolaget vuxit till 18 anställda med huvudkontor i Uppsala och dotterbolag i USA. Samtidigt placerade sig ScandiDos på Deloitte Technology Fast 500 EMEA. Att få en plats på Deloittes Fast 500 lista är ett erkännande av före taget och visar på en mycket stark prestation.

11 ÅRSBERÄTTELSE / UPPSALA INNOVATION CENTRE 11 Svenskt genombrott i rymden på NASA UIC-bolaget ÅAC Microtec fick ett genombrott i USA genom en lyckad demonstration av NASAs testsatellit kallad TechEdSat som separerades från internationella rymdstationen ISS den 4 oktober Satelliten har byggts på mindre än fyra månader av ett team från NASA Ames Research Center, San Jose State University och ÅAC Microtec. NASA använder elektronik från svenska ÅAC Microtec för styrning och drift av satelliten. Normalt utbyter länderna enbart vetenskapliga instrument och data. ÅAC Microtec har en produktportfölj för autonoma system som är baserad på plug-and-playprotokoll och en ledande elektronikintegrationsförmåga. Att NASA väljer att utprova våra datorer och kraftsystem för sina framtida satelliter är förstås unikt i världen och visar på den teknikhöjd som vi har i Sverige och det höga internationella värde Rymdstyrelsen har som teknik- och innovationsmotor, sa Fredrik Bruhn, dåvarande vice vd och ansvarig för affärsutveckling på ÅAC Microtec.

12 12 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE Hänt under hösten 2012 Dan Sunnemark och Anne Svensson på nystartade Offspring Biosciences har genomfört UIC Business Lab och går nu vidare i UIC Business Prep. Uppsala Innovation Centre blev Södertäljes företagsinkubator I juni 2012 utsåg Södertälje kommun Uppsala Innovation Centre till den företagsinkubator som ska vara hjärtat i arbetet med att stimulera fler livskraftiga tillväxtföretag i Södertälje. Behovet av stöd inom entreprenörskap och affärsutveckling i kölvattnet efter AstraZenecas nedskärningar är i fokus, men också att skapa förutsättningar för nyföretagande och avknoppningar hos regionens övriga stora industrier. Vi och UIC har ett ömsesidigt intresse av att samarbeta kring uppbyggnad av en breddinkubator i Södertälje. Inkubatorverksamheten möter det behov av stöd för entreprenörskap och affärsutveckling som uppstår efter AstraZenecas nedläggning av forskningen, med fokus på life science, sa Boel Godner (s), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

13 hänt under Våren 2012 ÅRSBERÄTTELSE / UPPSALA INNOVATION CENTRE 13 hänt under Våren 2012 Världens största ThermoSeedanläggning invigd i Norge ThermoSeed-metoden behandlar utsäde effektivt och miljövänligt med varm fuktig luft, helt utan kemikalietillsatser. Metoden har utvecklats av UICs alumnbolag SeedGard, som i dag ägs av Incotec. Under våren 2012 invigdes världens största ThermoSeedanläggning i Holstad utanför Oslo. Anläggningen drivs av Felleskjøpet som är Norges motsvarighet till Lantmännen. Uthållighet och en stark övertygelse är viktiga egenskaper för att lyckas utveckla en idé till ett växande företag på en internationell marknad. Vi gläds mycket åt framgången i vårt alumnföretag SeedGard, som idag ingår i ett internationellt företag, sa UICs vd Per Bengtsson. Nanologica och Oriflame i samarbete Nanologica, som utvecklar nanoporösa strukturer med tillämpningar inom exempelvis läkemedel och kosmetika, har skrivit ett strategiskt samarbetsavtal med det globala skönhetsföretaget Oriflame Cosmetics. Avtalet gäller samarbete inom en rad områden, framför allt utveckling av den teknologi Oriflame använder för sina skönhetsprodukter. Sensidose ökar tempot nyemission på 18,4 mkr och ny vd Nyemission på 18,4 miljoner klar. Nya vd:n Jack Spira på plats och två nya marknadserfarna leda möter i styrelsen. Sensidose vår var framgångsrik på många sätt. Almedalens Framtidspris till UIC-bolaget ngenic Almedalens Framtidspris, ett resestipendium på kronor, gick till energitjänsteföretaget ngenic. Priset är instiftat av Svensk Energi, Swedbank, Sparbankerna, Teknikföretagen och Världs naturfonden. Good Food Practice fusionerade med det finska företaget Oy Foodfiles Ltd UICs alumnföretag Good Food Practice och finska Oy Foodfiles Ltd har fusionerats och skapat ett nytt bolag. Det nybildade företaget FoodFiles AB arbetar med livsmedels- och nutritionsfokuserad uppdragsforskning. Företaget är nu den starkaste aktören i Skandinavien och ägs till lika delar av de båda dotterbolagen. dosautomat från Sensidose som ökade tempot under våren Nanologica har skrivit ett strategiskt samarbetsavtal med Oriflame.

FASHION MED FUNKTION. Stålmannen som skapar ett paradigmskifte. De byter forskarrock mot affärskostym. Vi kommer att skapa historia

FASHION MED FUNKTION. Stålmannen som skapar ett paradigmskifte. De byter forskarrock mot affärskostym. Vi kommer att skapa historia ÅRSBERÄTTELSE 2013 VBN COMPONENTS Stålmannen som skapar ett paradigmskifte NOVANDI CHEMISTRY De byter forskarrock mot affärskostym 123ON Vi kommer att skapa historia KINGS OF SWEDEN Tyskarnas nya designfavorit

Läs mer

SECONDHAND- BUTIKEN I MOBILEN. Med fokus på allas möjlighet att utvecklas. Gasellföretagets molekyldesign ger internationell framgång

SECONDHAND- BUTIKEN I MOBILEN. Med fokus på allas möjlighet att utvecklas. Gasellföretagets molekyldesign ger internationell framgång ÅRSBERÄTTELSE 2014 LINNEA OMSORG Med fokus på allas möjlighet att utvecklas OT CHEMISTRY Gasellföretagets molekyldesign ger internationell framgång N4 Lean + kvalitet = framgång PLICK SECONDHAND- BUTIKEN

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år!

2008-2009. Veterinär Innovatör Entreprenör. TEST jdome. Elbilen som överraskar. Urstark spindeltråd. 2008 inget dystert år! 2008-2009 Veterinär Innovatör Entreprenör TEST jdome Elbilen som överraskar Urstark spindeltråd 2008 inget dystert år! 4 8 14 48 24 34 40 21 2 4 7 8 14 Vd har ordet 2008 ett dystert år. Men inte ur ett

Läs mer

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag

INDUSTRIFONDEN. nytt. BioInvent. Bra exit för Industrifonden i. Industrifonden investerar i nybildat bolag nytt INDUSTRIFONDEN Nr. 2 Juni 2010 www.industrifonden.se Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små. Industrifonden investerar i nybildat bolag sid 2 Tema: Sveriges inkubatorer Under 2009

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel

Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel Den som slutar bli bättre slutar vara bra If you stop improving, you will never excel 2005 2006 VD har ordet Att lyckas som företagare är också att våga ge förtroende. UIC är stolt över att ha fått förtroendet

Läs mer

Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN

Helen Dannetun KUNSKAPS- TRIANGELN NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2013nytt NYTT SKALLBEN AV KERAMIK PÅ SPANING I SILICON VALLEY NYCKELAKTÖRER ÖKAR INNOVATIONS- LUSTEN TEMA KUNSKAPS- TRIANGELN Helen Dannetun Här samlas alla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige

Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr. i Sverige Sydost - Skåne - Väst - Öst - Uppsala - Norr i Sverige Verksamhetsberättelse 2012 1 Index 5 6 8 Godkänd affärsplan, mentor Presentationsträning Kompetenspanel Uppföljning Riskkapital, kompetensforum SPRÅNGBRÄDAN

Läs mer

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET

SPACE MAGAZINE AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM INNOVATION ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET SPACE MAGAZINE ETT MAGASIN FRÅN MUNKTELL SCIENCE PARK ESKILSTUNA AFFÄRSIDÉER FÖR EN SMARTARE LIVSSTIL PARKEN ZOO ÖKAR FARTEN GENOM ENAD FRONT FÖR NÄRINGSLIVET ER SKAPAR KUNDVÄRDE FÖR GLOBALT FÖRETAG 1

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat. Vi

Läs mer

INNOVATION & FORSKNING

INNOVATION & FORSKNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! INNOVATION

Läs mer

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare.

Årsredovisning 2012-13. Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Årsredovisning 2012-13 Vi bygger värden i svenska tillväxtföretag. Inte ensamma, utan tillsammans med entreprenörer och andra investerare. Industrifonden i korthet Investeringar fördelade på investeringsår,

Läs mer

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande

VÄGVAL UPPSALA. Finansiering av tillväxtbolag. Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande VÄGVAL UPPSALA 2 Finansiering av tillväxtbolag Delrapport från arbetet med en strategi för långsiktigt värdeskapande företagande finansiering av tillväxtföretag INNEHÅLL Bakgrund och sammanfattning 3 En

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

OMSORGSFULL OMSTALLNING

OMSORGSFULL OMSTALLNING ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET ASTRA ZENECA FLYTTAR FORSKNING OMSORGSFULL OMSTALLNING EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2015 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

forskare som formar vår vardag Karin Nordin

forskare som formar vår vardag Karin Nordin S T I F T E L S E N F Ö R S T R AT E G I S K F O R S K N I N G 1 forskare som formar vår vardag Karin Nordin 2 Sex forskare tänker nytt för att göra nytta. Vad driver dem och hur bär de sig åt? De har

Läs mer

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1

Års rsra rapp pport 2 t 0 2 09-1 - 0 1 Årsrapport 2009-10 Industrifondens Årsrapport 2009-2010 Innehåll Detta är Industrifonden/Året som gått...1 Vd har ordet...2 Industrifondens roll och uppgift...4 Uppdrag, mål och strategi...5 Industrifondens

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA

Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA 011 Innovativa Blekinges intåg KARLSHAMN KALLAR SNABBFOTAD KRIGSKASSA 1 ... 4... 5... 7... 8... 9...10...11......13...13...14...15...15...18........................ 31...... 34... 35 Just Common Sense

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

FRÅN TOKYO TILL TASTELINE

FRÅN TOKYO TILL TASTELINE EN TIDNING OM HUR IDÉER BLIR FÖRETAG NUMMER 2 2005 AnnaOmstedt Lindgren FRÅN TOKYO TILL TASTELINE Dags att se entreprenören med nya ögon GODA RÅD NÄR DU SKA 4STARTA FÖRETAG Kvalité gör Max succé 4 Electrolux

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Probis bakterier erövrar världen

Probis bakterier erövrar världen i_lång.indd 1 2007-10 ANNONS Hela denna bilaga är annons från Ideon Science Park ANNONS Probis bakterier erövrar världen Hösten 2007 Landshövding Göran Tunhammar: Ideon är en fantastisk framgångssaga Ideonfonden

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer