med passion och keramik Sublift skapar kunglig nyfikenhet Från idé till kund på tre månader Nya dörrar öppnas i Södertälje ÅRSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "med passion och keramik Sublift skapar kunglig nyfikenhet Från idé till kund på tre månader Nya dörrar öppnas i Södertälje ÅRSBERÄTTELSE 2012 2013"

Transkript

1 ÅRSBERÄTTELSE Sublift skapar kunglig nyfikenhet Från idé till kund på tre månader Nya dörrar öppnas i Södertälje läker ben med passion och keramik roi 13,4 / Strandberg guitars / chromogenics / lika barnläkarråd novortex / good food practice / mentor4research / Uic i världen

2 2 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE innehållsförteckning 3 VD-ordet UIC får idéer och företag att växa 7 UICs affärsutvecklingsprogram 8 Offentlig ROI 13,4 9 Hänt under Läker ben med passion och keramik 20 UIC öppnar nya dörrar i Södertälje 26 Världen väntar på Strandbergs gitarrer 28 ChromoGenics siktar mot solen 29 LiKa Barnläkarråd för alla 30 Från idé till kund på tre månader Sublift i Öregrund skapar kunglig nyfikenhet 42 Vem vill ha gips när det finns Splinteez? 44 Nu är de störst i Norden! 46 Exklusivt för kommersialisering av forskningsresultat 48 Med världens ögon på UIC och tillväxtbolagen 50 UIC-bolag UIC-bolagens resultat UIC Personal / Styrelse 59 Summary UIC Annual Report 36 Produktion Ansvarig utgivare: UIC. Text och grafisk form: Matador kommunikation och UIC. Foto sid 2, 12, 22, 36, 37, 41: Thomas Henrikson. Foto sid 2, 42, 43: UNT. Foto sid 6: istockphoto. Foto sid 10: Johan Rosén. Foto sid 11: ÅAC Microtec. Foto sid 13: Sensidose. Foto sid 13: Oriflame. Foto sid 24: Northern Light Pharmaceuticals. Foto sid 26, 27: Jerome Abramovitch/chapter9photography.com. Foto sid 29: Staffan Claesson. Foto sid 47: Jesper Witzell. Foto sid 48, 49: UIC. Foto, övriga foton: Alex&Martin. Tryck: Davidssons tryckeri, Växjö 2013.

3 ÅRSBERÄTTELSE / UPPSALA INNOVATION CENTRE 3 VD-ordet 2013 Expansion är ett ord som kännetecknar UIC-året Vi jobbar i dag med fler bolag än vi tidigare gjort, vi har ett nytt program riktat mot IT-bolag och vi har utsetts till Södertälje kommuns företags inkubator. Då Uppsala Innovation Centre (UIC) med framgång varit delaktig i flera nya bolags utveckling har vi under året fått en extra förstärkt finansiering av vår verksamhet. Under UIC-dagen 2012 kunde vi med glädje tillkännage att UIC utsetts till en av landets sex främsta företagsinkubatorer genom Innovationsbrons program BIG 6. Denna satsning syftar till att förstärka väl fungerande inkubatormiljöer och dess möjlighet till ökad internationalisering av sina bolag. Förutom UIC ingår även branschkollegorna MINC i Malmö, LEAD i Linköping, Chalmers Innovation i Göteborg, STING i Stockholm och Uminova Innovation i Umeå i BIG 6. En grupp med många gemensamma utvecklingsfrågor och jag tror och hoppas att vi kan nyttjas som referenser och piloter i den fortsatta utvecklingen av Sveriges inkubatorsatsningar. Ny satsning på fler IT-bolag UIC är en breddinkubator och vårt uppdrag är att arbeta med bolag oberoende av bransch. Trots att IT-branschen är stark i Sverige så har antalet IT-bolag eller -projekt som sökt till UIC varit relativt lågt. Därför har UIC utvecklat ett nytt affärsutvecklings program, UIC Business Agile, som passar tidiga bolag med IT-baserade produkter och tjänster ännu bättre. En satsning som sammanföll väl med Uppsala kommuns satsning på att stärka IT-branschen i kommunen. UIC är engagerad i kommunens satsning och under det första året är Uppsala kommun och Almi Företagspartner medfinansiär för att utveckla UIC Business Agile. För en snabbare utveckling av UIC Business Agile har UIC fått tillgång till erfarenheter från inkubatorn Uminova Innovation. Uminova har under lång tid varit framgångsrik gällande utvecklingen av IT-bolag genom Infotech Umeå. En snabb och kraftfull insats har resulterat i att UIC Business Agile, som startades i december 2012, i dag har tio bolag i programmet och antalet sökande till UIC med IT-baserade företagsidéer har ökat med mer än 50 procent. UIC expanderar i Södertälje UICs största expansion skedde under hösten 2012 då Södertälje kommun valde UIC till regionens företagsinkubator. En satsning som föranleddes av den kraftiga neddragningen av AstraZenecas forskning i Södertälje. Ett mycket bra och effektivt samarbete inleddes under hösten med uppdraget att inledningsvis ta tillvara på idéer om nya produkter och tjänster hos tidigare AstraZeneca-anställda med planer på att starta egen verksamhet. Redan i månadsskiftet oktober/november 2012 startades två parallella UIC Business Lab med 14 bolag och senare antogs de första bolagen till UIC Business Prep. Ett bolag gick direkt in i UIC Business Prep. UICs filial i Södertälje kunde starta i full skala direkt tack vare den modell UIC byggt upp med bland annat sex affärsutvecklingsprogram och ett nätverk av 50 affärscoacher. Alla UICs affärspartner med intressen i Stockholmsregionen deltar och stödjer de nya bolagen i deras resa till att bli livskraftiga tillväxtbolag. Under hösten 2012 tog också styrelsen i Innovationsbron beslut om att finansiera UICs verksamhet i Södertälje genom inkubatorprogrammet BIG. Under våren 2013 har UIC tillsammans med Södertälje kommun fått förtroendet att rekommendera beslut om VINNOVAs tillväxtcheckar för bolag inom kommunen. Ett mycket effektivt samarbete mellan oss båda och VINNOVA en erfarenhet som jag hoppas kan spridas till fler inkubatorer och regioner. Almi Företagspartner i ny kostym Effektiva samarbeten kommer att vara avgörande för att vi ska lyckas med att utveckla morgondagens ledande svenska företagare och företag. Under 2013 har ett arbete, som påverkar UIC och inkubatorprogrammet BIG, pågått. Det är sammanslagningen av Almi Företagspartner och Innovationsbron. Två verksamheter med uppdraget att stödja företagande men med relativt olika inriktningar. Almi med fokus på långivning och rådgivning och Innovationsbron med fokus på såddfinansiering samt utveckling och kvalitetssäkring av inkubatorprogrammet startades riskkapitalbolaget Almi Invest som också är en del i det nya Almi. Genom sammanslagningen vill regeringen göra en satsning för att förbättra förutsättningarna för kommersialisering av kunskaps intensiva affärsidéer och tillgången till såddkapital. Tidigt nämndes stora effektiviseringsvinster med syfte att öka insatserna i tidig fas särskilt gällande kunskapsintensivt företagande. Det nya Almi har fått en tydlig inriktning att stödja den typ av bolag som finns i UIC med både lån och nu också såddfinansiering. Allt detta ligger helt i linje med det behov som vi ser inom UIC. Bristen på såddkapital har ökat under året och vi ser i dag ett behov av såddkapital redan från belopp om 2 till 5 miljoner kronor och uppåt. Jag ser fram emot en ny vältrimmad organisation hos Almi Företagspartner med ett tydligt uppdrag och

4 4 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE vision om hur vi tillsammans tar nästa steg i arbetet med att utveckla Sveriges nya tillväxtföretag. Jag hoppas och tror att inkubatorer kan nyttjas mer i arbetet med att bedöma bolag som söker lån eller investeringar från Almi eller söker bidrag och projektfinansiering från innovationsaktörer som VINNOVA och Tillväxtverket. Vi inkubatorer har god kunskap om tillväxtföretag i regionen och kan därför ge bra underlag för beslut. Ett mycket bra exempel är vårt samarbete med VINNOVA i Södertälje, som jag tidigare nämnt. Jag ser det som självklart att respektive finansieringsprodukt fortsatt ägs och förvaltas av respektive aktör, som till exempel Almi, VINNOVA och Tillväxtverket men jag välkomnar att vi inkubatorer oftare används för input till finansieringsbeslut som gäller regionens bolag. Fusionen av Almi och Innovationsbron innebär också att Almi Företagspartner i Uppsala hamnar i två roller, både som ägare och nu också som ansvarig och finansiär av inkubatorprogrammet. Därför säljer Almi Företagspartner i Uppsala, som i dag äger 25 procent av UIC, sina aktier till Uppsala kommun. Vi välkomnar Uppsala kommun som en av fyra ägare till UIC ett beslut som ska fattas av kommunfullmäktige i Uppsala under hösten. Inkubatorer som spanare Med ovan nämnda önskan så kommer vi också att nå ett djupare samarbete baserat på förtroende och större kunskap mellan oss aktörer i innovationssystemet. Vi skapar då ett starkare ekosystem där vi är beroende av varandra för att nå uppsatta mål för landets innovationspolitik och där tillväxtföretagen får rätt stöd oberoende av vilken aktör de tar första kontakten med. I min bild är inkubatorerna spanarna och utförarna på regional nivå med ett nära samarbete tillsammans med det lokala Almi-kontoret. Ett samarbete som i dag fungerar bra i Uppsala då UIC och Almi har regelbundna möten gällande kandidater till UIC, finansieringsfrågor, kommunikationsmöten och vd-möten etcetera. Ekosystemet i Uppsala stärks dessutom av det nära samarbetet med övriga aktörer inom innovationssystemet, till exempel Uppsala BIO, CONNECT Uppsala, STUNS samt universitetens innovationskontor och holdingbolag. Sammanblandning av innovationspolitik och regionalpolitik Allt har dock inte en självklar lösning. Ett allvarligt hot för våra bolag är att vi befinner oss i fel del av landet. Jo, om man ser till möjligheten att nå mjuk finansiering (bidrag) och/eller såddfinansiering. Mälardalsregionen är fattig på pengar som syftar till att stödja nyföretagandet. Visst har vi det väl förspänt med närhet till ledande universitet, flygplatser och huvudstaden. Mälardalsregionen har fler invånare än snittet för landets regioner och invånarna i regionen har dessutom en hög utbildningsnivå. Trots detta har vi relativt sett mindre andel av den finansieringskaka som ska användas för att skapa de bästa företagen. I en debattartikel i Upsala Nya Tidning den 13 april 2013 gick Uppsala läns landshövding, tillsammans med ordföranden i Regionförbundet Uppsala län, ut med en tydlig bild av hur skevt resurserna fördelas gällande Sveriges innovationspolitik. Vi har en sammanblandning av innovationspolitik och regionalpolitik. Om vi kan särskilja innovationspolitik från regional politik bättre så kommer vi att förstå, och inse vidden av, beslut om hur medlen bör fördelas över vårt land. I dag är det inte alltid lätt att förstå. Forskningsresultat bör också resultera i nya företag I Sverige finns det en mycket stark tro på att forskningen skapar nya företag och jobb. Satsning på forskning är förstås viktig, men det krävs också resurser för att kommersialisera värdefulla forskningsresultat och därmed skapa fler arbetstillfällen. I Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) arbete med Innovationsplan Sverige benämns detta fenomen Den svenska forskningsparadoxen, det vill säga mycket FoU-input och lite output i form av nya företag. Detta är en fråga som kommer att vara fortsatt viktig och avgörande för svensk innovationspolitik. Liksom om Sveriges inkubatorprogram enligt dagens modell ska få kosta 87,5 miljoner kronor, varav 76 miljoner kronor öronmärks för driftsfinansiering av landets inkubatorer inom BIG Sweden. Eller vågar Sverige satsa mer? För 2014 avslutas inkubatorprogrammet och jag hoppas verkligen på en fortsättning. Statens satsning på UIC kostade inte i år heller. Våra bolag utvecklas väl och har genom skatter och avgifter gett tillbaka 13,4 gånger pengarna till staten under innevarande år. Så, beslutet om en fortsatt BIG-satsning kan tyckas enkelt. Fortsatt samarbete med SKB och Östhammar kommun SKBs och Östhammar kommuns samarbete med UIC har givits en mycket positiv förlängning. I början av 2013 togs beslutet att fortsätta samarbetet med UIC under ytterligare två år. Detta gör att vi med fortsatt förtroende får jobba med att utveckla bolag i Östhammars kommun. Det är viktigt att vi lyfter fram de framgångsrika bolagen vi jobbar tillsammans med. Under det gångna året har vi slagit eget rekord i pressmeddelanden om framgångar i UIC-bolag. Det är viktig information att sprida och vi kommer att fortsätta arbetet med att synliggöra bolagen på olika sätt. Därför kändes det extra roligt för oss att på förfrågan från Länsstyrelsen i Uppsala län kunna rekommendera ett kungligt länsbesök till UICbolaget Sublift i Öregrund under våren Jag hoppas att UICs årsberättelse ger en trevlig läsning och att du imponeras av våra intressanta bolag. Uppsala juni 2013 Per Bengtsson Vd, Uppsala Innovation Centre

5

6 6 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE UIC får idéer och företag att växa UIC får idéer och företag att växa Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företags inkubatorer med dokumenterat goda resultat och en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC erbjuder entreprenörer och tillväxt företag kvalificerad rådgivning och stöd i deras affärs utveckling för ett framgångsrikt företagande. UIC-modellen i korta drag UICs sex affärsutvecklingsprogram för företagandets olika faser. UICs affärscoachmodell med 50 affärscoacher i näringslivet kopplade till UIC. UICs fokus på affärsutveckling, inte på uthyrning av lokaler. UIC tar inga ägarandelar i bolagen. UIC är en neutral samarbetspartner till UIC-bolagen. Uppsala Innovation Centre stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC är en neutral och branschoberoende företagsinkubator och erbjuder en dynamisk och väl beprövad process för att utveckla människor, affärer och företag. Målsättningen är att bidra till att fler livskraftiga tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas. UIC-modellen skapar framgångsrika företag UIC-modellen formades 2004 och har visat sig fungera bra än i dag då nio av tio UIC-bolag som har genomfört affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator är fortsatt aktiva på marknaden. UIC-modellen innefattar sex affärsutvecklingsprogram för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag. Efter avslutat program ska affärsidén eller företaget kunna ta nästa steg i sin affärsutveckling. Resultatet blir kortare tid till marknad. En viktig del i UIC-modellen är det framgångsrika affärscoachsystemet där 50 handplockade personer från ledande positioner i näringslivet vägleder bolagen i deras affärsutveckling. Affärscoacherna stödjer de nystartade företagens ledning och styrelse och bidrar med sin kunskap, erfarenhet och sina etablerade kontakter med viktiga nätverk. Den stora bredden av affärscoacher gör det möjligt för UIC att vara branschoberoende och företagen får därmed expertstöd från en erfaren person inom deras specifika bransch. UIC har också en grupp specialister, till exempel industrialiseringscoacher som har erfarenhet av att ta steget från prototyp till serieproduktion. UIC tar inte några ägarandelar i UIC-bolagen och står inte för uthyrning av lokaler. På detta sätt kan UIC vara en neutral samarbetspartner till bolagen. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC har även ett brett spektrum av affärspartner inom olika branscher som bidrar med kunskap och kompetens till UIC-bolagen genom bland annat seminarier och individuell rådgivning. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden, B.I.G. Sweden, samt deltar i EUprojektet Industrialiseringsprocesser i innovativa miljöer (IIM) som delfinansieras av EU. UIC är även medlem i Swedish Incubators & Science Parks (SISP) som är en branschorganisation för Sveriges inkubatorer och science parks.

7 Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram ÅRSBERÄTTELSE / UPPSALA INNOVATION CENTRE 7 uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram biljetten till ett framgångsrikt företagande UIC Business Start UIC Business Start riktar sig till personer som vill starta och driva företag. Programmet ger bred baskunskap för att utveckla affärsidén och ger möjlighet att bekräfta den affärsmässiga bärkraften. UIC Business Agile UIC Business Agile gör det möjligt för företag eller team med en IT-baserad produkt eller tjänst att gå från idé till kund på tre månader. Programmet ger den kunskap, vägledning och det nätverk som krävs för att snabbt komma ut på marknaden med en affärsidé. Bygger bland annat på koncepten Lean startup och Customer development. UIC Business Lab UIC Business Lab syftar till att stärka den tidiga affärsutvecklingsprocessen i projekt på väg mot bolagisering eller i redan startade bolag. Ger ökad kunskap om affärsutveckling, finansiering och vad som krävs för att bygga affärskoncept och en organisation. UIC Business Prep UIC Business Prep är ett program för utvalda företag med hög potential. Företagen har specifika utvecklingsområden som behöver utvecklas och förberedas ytterligare för att uppfylla kriterierna för UIC Business Accelerator. UIC Business Accelerator UIC Business Accelerator vänder sig till bolag som är nära marknadsintroduktion av en produkt eller tjänst som bedöms ha en internationell marknadspotential. Programmet ger företaget tillgång till viktiga resurser i affärsutvecklingsprocessen såsom affärscoachning, rådgivning, stöd i finansieringsprocessen, seminarier samt ett omfattande nätverk. UIC Alumni UIC Alumni innefattar företag som avslutat UIC Business Lab eller UIC Business Accelerator. Ger fortsatt tillgång till UICs affärscoacher och skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte mellan företag inom Uppsala Innovation Centre. UIC Business Start Inspirera och förbereda UIC Business Agile Från idé till kund på tre månader UIC Business Lab Utvärdera och förädla UIC Business Prep Utveckla och förbereda UIC Business Accelerator Genomföra UIC Alumni Återkoppla Affärscoacher UICs affärscoachmodell innefattar 50 handplockade affärscoacher från näringslivet som är kopplade till UIC. Affärscoacherna har ledande befattningar på företag inom alla olika typer av branscher och stöttar bolagen i deras affärsutveckling genom sin kunskap, erfarenhet och sitt nätverk. UIC-bolagen har även tillgång till UICs nätverk av specialister, exempelvis industrialiseringscoacher som vägleder bolagen från prototyp till serieproduktion. UIC Partner UICs breda spektrum av affärspartner bidrar till UIC-bolagens utveckling genom att dela med sig av sin kunskap och kompetens vid seminarier och individuell rådgivning. Dessutom erbjuder de direkta tjänster till bolagen. UICs affärspartner bidrar till finansieringen av Uppsala Innovation Centre. UIC Resurs UIC Resurs är UICs nätverk av utvalda företag som erbjuder avancerad teknologisk utrustning, laboratorier, renrum, verktyg för informationsinhämtning och analyser, proof-of-concept studier och mycket mer. Idén är att tidiga företag eller projekt snabbt ska få tillgång till resurser som de själva saknar. Resurser som är viktiga för utvecklingen av företagets produkter och tjänster.

8 8 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE roi return on investment, ROI för 2012 Offentlig ROI är ett mått på uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen som UIC fått i förhållande till de skatter och avgifter som UIC-bolagen återbetalat till staten under För varje satsad krona i UIC under 2012 har UIC-bolagen gett 13,4 gånger pengarna tillbaka under innevarande år.

9 ÅRSBERÄTTELSE / UPPSALA INNOVATION CENTRE 9 hänt under Uppsala Innovation Centres mål är att fler livskraft iga tillväxtföretag utvecklas. Det går bra för många av UIC-bolagen, det vill säga de bolag som går eller gått något av UICs affärsutvecklingsprogram. Det visar sig inte minst med tanke på att nio av tio av de bolag som genomfört UIC Business Accelerator är fortsatt aktiva på marknaden. Det visar sig också genom den mängd nyheter som kommer från både UIC och UIC-bolagen. Här visar vi ett axplock. hänt under Våren 2013 Novandi Chemistry och MetaSafe belönades av Stiftelsen Sten Gustafsson Fond UIC-bolagen Novandi Chemistry och MetaSafe i Södertälje belönades med vardera kronor från Stiftelsen Sten Gustafsson Fond. Stiftelsen Sten Gustafsson fond är instiftad av AB Astra och förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Stiftelsen har till ändamål att stödja svenskt entreprenörskap och 2013 görs det med dessa två bidrag till forskningsbaserad verksamhet i Södertälje. Q-linea med på 33-listan för andra året i rad För sjätte gången utsåg Ny Teknik och Affärsvärlden Sveriges 33 hetaste unga teknikbolag. UIC-bolaget Q-linea, som bland annat utvecklar ett nytt system mot antibiotikaresistens, placerade sig på den prestigefulla 33-listan för andra året i rad. 40 tidigare AstraZeneca-forskare nu flygfärdiga företagare I november 2012 gick startskottet för UICs första affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab i Södertälje. Fyra månader senare var cirka 40 tidigare forskare på AstraZeneca flygfärdiga företagare efter att ha slutfört programmet. Fem UIC-bolag med bland de 20 hetaste FoU-bolagen Det ska bli lättare för utländska investerare att hitta intressanta företag i Stockholm och Uppsala. Därför listar Stockholm Business Region och konsultbolaget Avanture regionens 20 hetaste investeringsobjekt för investerare. Listan går under namnet Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist, och med på listan 2013 fanns bland andra UIC-bolagen KeytoLead, Modpro, Oss-Q, Q-linea och Spiber Technologies. SKB förlängde avtal med UIC 2010 fick UIC i uppdrag att stödja framväxten av nya affärsidéer och tillväxtföretag i Östhammars kommun. I början av året förlängde SKB och SKBs ägare avtalet med UIC till 2015, inom ramen för sam arbetet om mervärdesinsatser. Totalt investeras fyra miljoner kronor i satsningen där målet är att ytterligare 20 bolag eller projekt ska utvecklas under perioden. Tre UIC-bolag fick totalt 3,7 mkr från VINNOVA VINNOVA stödjer forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden genom programmet Forska&Väx. Tre UIC-bolag fick totalt 3,7 miljoner kronor från programmet. Nanologica, Stockholm, fick kronor, Airwatergreen, Uppsala, tilldelades kronor och Oss-Q, Uppsala, fick kronor. Uppsala kommun delägare i UIC Kommunstyrelsen i Uppsala beslutade den 19 juni att anta erbjudandet från Almi Företagspartner Uppsala att köpa deras aktieinnehav om 25 procent i UIC. Försäljningen av aktierna beror på Almikoncernens sammanslagning med Innovationsbron. Almi ansvarar därmed för drift och finansiering av alla inkubatorföretag inom det nationella inkubatorprogrammet, däribland UIC. Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om aktieköpet. Fyra UIC-bolag fick Bona Postulatapriset UIC-bolagen Sensebit, Episentec, Gradientech och Pophunters Film & TV har tilldelats näringslivspriset Bona Postulata som delas ut till uppländska företag med stor tillväxtpotential. Bona Postulata är latin och betyder goda förutsättningar. Bakom priset står 16 välkända företag och näringslivsorganisationer i länet som vill bidra till att företag med god tillväxt potential får den uppmärksamhet och draghjälp de förtjänar. Priset är instiftat av två av Uppsala Innovation Centres affärspartner, Advokatfirman Lindahl och PwC.

10 10 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE Hänt under hösten 2012 hänt under hösten 2012 Innovationsbron satsade på bästa företagsinkubatorerna Innovationsbron (numera Almi Företagspartner) satsade under hösten 10 miljoner kronor på landets sex främsta företagsinkubatorer, däribland UIC. Dessa fick en särskild satsning för snabbare utveckling av unga tillväxtbolag. Åtgärden ingick som en del i den internationella satsning som Innovationsbron lanserade för att skapa snabb tillväxt och tidig internationell etablering. UIC får 2 miljoner kronor per år under en tvåårsperiod för att stärka framväxten av fler internationella företag. Scandidos korades som ett av Sveriges snabbast växande teknologiföretag. Scandinavian CRO utsedd till Gasellföretag 2012 Det kliniska prövningsföretaget Scandinavian CRO utsågs till Gasellföretag 2012 en utmärkelse som Dagens Industri årligen delar ut till Sveriges snabbast växande företag. Bolaget har expanderat på ett mycket framgångsrikt sätt. Omsättningen och personalstyrkan har tredubblats bara under de senaste tre åren. Vi räknar med fortsatt tillväxt även nästa år. Vi hoppas nyanställa och satsar på både nya och befintliga affärsområden, sa Ulrika Hammarström Lüllmaa, vd och en av grundarna till SCRO. ChromoGenics beviljas villkorslån om 63,75 mkr Som del i Energimyndighetens program för att stödja lösningar för en effektiv och hållbar energianvändning inom industrin har myndigheten godkänt ett villkorslån om kronor till ChromoGenics, för en referensanläggning för smarta fönster. Detta lån, som ska matchas med ytterligare medel, kommer att låta oss ta bolagets smarta fönsterteknologi ConverLight ett steg närmare en kommersiell lansering, sa Thomas Almesjö, vd på ChromoGenics. SKAPA-stipendiet till UIC-bolaget Capilet Genetics Almi Företagspartner delade traditionsenligt ut pris till årets innovatörer i samband med UIC-dagen UIC-bolaget Capilet Genetics, med analyser för hästavel som specialitet, utsågs till Årets Innovatör i Uppsala län. Två UIC-bolag tilldelades en halv miljon kronor av VINNOVA UIC-bolagen APR Technologies och Spiber Technologies driver båda innovativa projekt som finansierats med en halv miljon kronor vardera genom VINNOVAs program Forska&Väx. Målet med Forska&Väx är att små och medelstora företag ska öka sin konkurrenskraft genom att satsa på forskning och utveckling och därmed bidra till svensk tillväxt. Fanchinima stärker kassan med 2,7 mkr UIC-bolaget Fanchinima (numera Plotagon) gör det möjligt för användaren att skapa egna filmer utifrån sina egna berättelser. Under hösten investerade bland andra Innovationsbron, Framtidslyftet och Stockholms affärsänglar cirka 2,7 miljoner kronor i företaget. Kvalitetsstämpeln som vi får genom att vara ett UIC-bolag gör att investerare är mer intresserade av oss, sa Christopher Kingdon, vd på Fanchinima. ScandiDos växer snabbt Sweden Technology Fast 50 är en utmärkelse där Deloitte korar de snabbast växande teknologiföretagen i Sverige. UICs alumnbolag ScandiDos var med på listan för tredje året i rad. Företaget grundades 2002 av en grupp fysiker och ingenjörer i Uppsala. Idag har bolaget vuxit till 18 anställda med huvudkontor i Uppsala och dotterbolag i USA. Samtidigt placerade sig ScandiDos på Deloitte Technology Fast 500 EMEA. Att få en plats på Deloittes Fast 500 lista är ett erkännande av före taget och visar på en mycket stark prestation.

11 ÅRSBERÄTTELSE / UPPSALA INNOVATION CENTRE 11 Svenskt genombrott i rymden på NASA UIC-bolaget ÅAC Microtec fick ett genombrott i USA genom en lyckad demonstration av NASAs testsatellit kallad TechEdSat som separerades från internationella rymdstationen ISS den 4 oktober Satelliten har byggts på mindre än fyra månader av ett team från NASA Ames Research Center, San Jose State University och ÅAC Microtec. NASA använder elektronik från svenska ÅAC Microtec för styrning och drift av satelliten. Normalt utbyter länderna enbart vetenskapliga instrument och data. ÅAC Microtec har en produktportfölj för autonoma system som är baserad på plug-and-playprotokoll och en ledande elektronikintegrationsförmåga. Att NASA väljer att utprova våra datorer och kraftsystem för sina framtida satelliter är förstås unikt i världen och visar på den teknikhöjd som vi har i Sverige och det höga internationella värde Rymdstyrelsen har som teknik- och innovationsmotor, sa Fredrik Bruhn, dåvarande vice vd och ansvarig för affärsutveckling på ÅAC Microtec.

12 12 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE Hänt under hösten 2012 Dan Sunnemark och Anne Svensson på nystartade Offspring Biosciences har genomfört UIC Business Lab och går nu vidare i UIC Business Prep. Uppsala Innovation Centre blev Södertäljes företagsinkubator I juni 2012 utsåg Södertälje kommun Uppsala Innovation Centre till den företagsinkubator som ska vara hjärtat i arbetet med att stimulera fler livskraftiga tillväxtföretag i Södertälje. Behovet av stöd inom entreprenörskap och affärsutveckling i kölvattnet efter AstraZenecas nedskärningar är i fokus, men också att skapa förutsättningar för nyföretagande och avknoppningar hos regionens övriga stora industrier. Vi och UIC har ett ömsesidigt intresse av att samarbeta kring uppbyggnad av en breddinkubator i Södertälje. Inkubatorverksamheten möter det behov av stöd för entreprenörskap och affärsutveckling som uppstår efter AstraZenecas nedläggning av forskningen, med fokus på life science, sa Boel Godner (s), kommunstyrelsens ordförande i Södertälje.

13 hänt under Våren 2012 ÅRSBERÄTTELSE / UPPSALA INNOVATION CENTRE 13 hänt under Våren 2012 Världens största ThermoSeedanläggning invigd i Norge ThermoSeed-metoden behandlar utsäde effektivt och miljövänligt med varm fuktig luft, helt utan kemikalietillsatser. Metoden har utvecklats av UICs alumnbolag SeedGard, som i dag ägs av Incotec. Under våren 2012 invigdes världens största ThermoSeedanläggning i Holstad utanför Oslo. Anläggningen drivs av Felleskjøpet som är Norges motsvarighet till Lantmännen. Uthållighet och en stark övertygelse är viktiga egenskaper för att lyckas utveckla en idé till ett växande företag på en internationell marknad. Vi gläds mycket åt framgången i vårt alumnföretag SeedGard, som idag ingår i ett internationellt företag, sa UICs vd Per Bengtsson. Nanologica och Oriflame i samarbete Nanologica, som utvecklar nanoporösa strukturer med tillämpningar inom exempelvis läkemedel och kosmetika, har skrivit ett strategiskt samarbetsavtal med det globala skönhetsföretaget Oriflame Cosmetics. Avtalet gäller samarbete inom en rad områden, framför allt utveckling av den teknologi Oriflame använder för sina skönhetsprodukter. Sensidose ökar tempot nyemission på 18,4 mkr och ny vd Nyemission på 18,4 miljoner klar. Nya vd:n Jack Spira på plats och två nya marknadserfarna leda möter i styrelsen. Sensidose vår var framgångsrik på många sätt. Almedalens Framtidspris till UIC-bolaget ngenic Almedalens Framtidspris, ett resestipendium på kronor, gick till energitjänsteföretaget ngenic. Priset är instiftat av Svensk Energi, Swedbank, Sparbankerna, Teknikföretagen och Världs naturfonden. Good Food Practice fusionerade med det finska företaget Oy Foodfiles Ltd UICs alumnföretag Good Food Practice och finska Oy Foodfiles Ltd har fusionerats och skapat ett nytt bolag. Det nybildade företaget FoodFiles AB arbetar med livsmedels- och nutritionsfokuserad uppdragsforskning. Företaget är nu den starkaste aktören i Skandinavien och ägs till lika delar av de båda dotterbolagen. dosautomat från Sensidose som ökade tempot under våren Nanologica har skrivit ett strategiskt samarbetsavtal med Oriflame.

14 14 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE Läker ben med passion och keramik! Oss-Q har hittat ett nytt sätt att läka benvävnad. Det är en typ av keramik som skräddarsys som implantat och opereras in i skallbenet. Oss-Q har gått från forskning till kommersialisering på kort tid, bland annat med hjälp av affärsutvecklingsprogrammen UIC Business Start, UIC Business Prep och UIC Business Accelerator där de i dag får stöd av UICs affärscoach Sten Dahlborg. Nu hägrar stora planer för vd Bo Qwarnström och hans bolag för att ge patienter världen över ett rikare liv.

15 ÅRSBERÄTTELSE / UPPSALA INNOVATION CENTRE 15

16 16 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE OSS-Q Det är oerhört viktigt att få in kompletterande kompetenser och erfarenheter, säger Bo Qwarnström på Oss-Q, här i samtal med affärscoachen Sten Dahlborg (höger). Du är kirurgen som har gjort allt som står i din makt för att hjälpa. Du har fryst in den 250 kvadratcentimeter stora benbiten som togs bort från skallen och som sedan förvarats i 70 minusgrader under sex månader, för att sedan sätta tillbaka den igen. Det som i din värld kallas för kranioplastik. Men cirkulationen var som så ofta efter ett svårt skalltrauma, alldeles för dålig. Benbiten bröts ner och försvann. Du har använt de konventionella metoderna, som plastimplantat och metallnät i titan, för att ersätta benet men det fungerade inte heller. Istället uppstod infektioner som gjorde att det aldrig växte ihop. Det har nu gått några år sedan den uppgivna patienten mittemot dig fick halva sitt skallben uppskuret. Det var efter en massiv hjärnblödning, naturligtvis ett enormt trauma som hon lyckligtvis överlevde, främst tack vare den stora operationen. Men trots det har hon ändå inte fått hela livet tillbaka. Hon känner sig som om hon vore hundra år gammal, trots sina blott 37 år. Hon är alltid yr, desorienterad och förvirrad. Du vet att det troligen beror på ett tryck mot hjärnan som påverkar henne neurologiskt, men det är ändå inte det värsta. Hon vågar överhuvudtaget inte gå utanför dörren eftersom hennes insjunkna hjässa gör att hon allt för ofta möter människor med en granskande eller i värsta fall förfärad blick. Du är kirurgen som har vigt själ, hjärta och yrkesliv åt att göra människor friska. Nu tvingas du återigen konstatera att du inte kan göra mer, än att bara trösta. Men så hör du talas om ett företag i Uppsala som tydligen är bäst i världen på att gjuta och forma en helt ny typ av skräddarsydda implantat av keramik för komplicerade bendefekter. Och de ungefär femton patienter som har fått det efter skottskador, cancersjukdomar och trafikolyckor är alla helt återställda! Kan keramik ersätta ben? Allt började med att Thomas Engstrand, plastikkirurg på Karolinska sjukhuset, fick en idé för sju år sedan. Borde man inte kunna använda biokeram en typ av keramik för att laga ben? Med sin porösa struktur liknar nämligen materialet kroppens benvävnad och stimulerar tillväxten av nytt ben. Det verkade fungera med gjutformarna, men materialet härdade för snabbt och blev skört. Samtidigt gick Håkan Engqvist, professor i tillämpad materialkunskap på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet i liknande tankar. De slog sina kloka huvuden ihop, Håkan tillsatte en hemlig ingrediens och problemet var löst. När

17 OSS-Q ÅRSBERÄTTELSE / UPPSALA INNOVATION CENTRE 17 Bo Qwarnström, med goda erfarenheter av att arbeta tillsammans med Håkan, fick nys om projektet såg han den stora potentialen i affärsidén. Bolaget Oss-Q bildades år Efter att ha fått viktiga startpengar av UUAB (Uppsala universitets Utveckling AB) och VINNOVA började den nyblivne vd:n Bo genast jaga finansiärer. Det var stentufft, berättar han. Intresset för idén var stort, men det ekonomiska läget gjorde det svårare än någonsin. Efter kanske 25 försök, nappade två, Karolinska Development och Almi Invest gick in med nio miljoner kronor i riskkapital. Och det som nu kanske kan bli en framgångssaga hade fått sitt första kapitel skrivet. Det växer verkligen benvävnad! Den första patienten knackade på dörren år Mannen hade ett 80 kvadratcentimeter stort hål i kraniet efter en brutal misshandel. Han hade provat allt men inget fungerade förrän han blev remitterad till Karolinska. Där opererades Oss-Qs första keramikimplantat in med stor framgång i mars Läkningsprocessen gick bra och cirkulationen fungerade som den skulle. Vid en datortomografi, eller skiktröntgen, 25 månader senare skulle de få sina största förhoppningar besannade materialet hade tätnat! Det var nästan så att vi inte trodde på det själva, berättar Bo, men det var verkligen riktig benvävnad som faktiskt hade växt kring och på implantatet! Entusiasmen över upptäckten och antalet goda erfarenheter från implantaten blir hela tiden allt större. På Oss-Qs webbplats kan man läsa: A passion for better bone healing och Bo berättar att det faktiskt handlar om en passion för att få tekniken att verkligen kunna hjälpa patienter. Det handlar ju om att kunna ändra livet för människor. Det är en stor glädje när man hör talas om en patient som efter två års sjukskrivning kliver upp ur sjuksängen och säger att han är redo att gå till jobbet. Just like that, säger Bo med ett fingerknäpp. UIC har varit ett stort stöd I hela processen har UIC varit ett viktigt stöd för Oss-Q som parallellt har genomgått det individuella programmet UIC Business Prep. Programmet är till för utvalda tillväxtföretag med hög potential. Bo berättar att UIC-tiden har gett många kloka insikter och även en styrelseordförande, Anders Nordström, som Bo beskriver med många superlativ. Genom UIC har de också fått en driven affärscoach i Sten Dahlborg. Det är en mycket klok och erfaren person som varit till stor hjälp, konstaterar Bo. Det är oerhört viktigt att få in kompletterande kompetenser och erfarenheter, inte minst som speaking partner. Det globala vårdsystemet som marknad Sten Dahlborg tycker att det är mycket stimulerande att få vara med och bidra till ett bolags värdeutveckling. Det är något han och andra affärscoacher kan göra bland annat genom att dela med sig av koncept, affärsmodeller och inte minst nätverk. Sten menar att UICs modell med affärscoacher från näringslivet som är kopplade till UIC plus de specifika program som grundar sig på vilken fas bolagen befinner sig i, till och med borde expanderas. UIC-modellen är ett strålande exempel på att det går att göra företagsinkubatorer riktigt Bo Qwarnström Veckopendlar från Ferney-Voltaire i Frankrike till Uppsala. Föddes år 1955 och växte upp i Dalarna. Har dansk fru och fyra barn. Njuter av upplevelser musikaliska, historiska och kulinariska. Inspireras bland annat av svärfadern som alltid strävade efter att go where the action is. Kopplar av med yoga och meditation. Äter vegetariskt. Önskar att de som kan, tar större ansvar för sina handlingar, främst med tanke på miljön. Oss-Q läker benvävnad med en typ av biokeram som skräddarsys och opereras in i skallbenet.

18 18 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE OSS-Q om Oss-Q produktiva. Det är svenskt näringsliv i sin tur väl betjänt av. På frågan om vad han tror om Oss-Q om tio år svarar han: Sannolikt uppköpta av någon av de stora globala aktörerna med väletablerade marknadskanaler. Det är givetvis önskvärt att produkterna kommer ut i det globala vårdsystemet fortast möjligt eftersom de kan skapa radikala förbättringar i patienters livskvalitet samt bidra till betydande besparingar i vården. Det skulle kunna markant accelerera marknadspenetration av Oss-Qs produkter och bidra till att de blir en ny standard för behandling av komplexa bendefekter. Redo för världen Men än så länge befinner sig Oss-Q i en prelanseringsfas, även om de redan levererar implantat kommersiellt. Det återstår fortfarande frågor kring prisbild, spridning av produkten, internationalisering och utveckling för att möjliggöra större produktion och lagerhållning hos sjukhusen. Resten av det här året tror jag verkligen att det kommer att röra på sig ordentligt, menar Bo. Inte minst med tanke på att vi är på gång att få en artikel publicerad i Journal of Neurosurgery, en ansedd tidskrift inom vårt område. Företaget har även tidigare fått internationell uppmärksamhet, då från öst. I oktober 2012 fick de besök av en sydkoreansk nyhetskanal, YTN, som har 20 miljoner tittare varje dag. UIC tog Oss-Q utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster globalt för behandling av svåra bendefekter, till att börja med i skallen. Det kan vara efter en svår olycka, öppen hjärnkirurgi efter exempelvis stroke eller andra sjukdomstillstånd, oftast cancer, som har attackerat benvävnaden. Materialet skapas av en blandning av keramikpulver och en vätska som härdar och gjuts i formar. Utseendet påminner om en bivaxkaka, där bit för bit kan brytas av till dess att formen kan skräddarsys för att passa exakt till hålet i skallbenet. I vissa fall kan också materialet formas, exempelvis till en ögonbåge. Företaget har fem anställda. med reportageteamet till Oss-Q som intervjuade Bo om resan till framgång. Temat för inslaget var innovationsstöd i Stockholm och Uppsala samt företagsinkubatorer för tillväxt inom life science. Närmast planerar företaget att lansera i de nordiska länderna och Tyskland, sedan hägrar den amerikanska marknaden. Stora planer, men har de kapacitet att klara efterfrågan om det drar iväg? Vi har goda möjligheter att expandera här i Uppsala Business Park om det behövs, säger Bo. Vi planerar att anställa fler, till exempel tillverkningspersonal med hantverkskunnande som kan se till att implantaten blir så kosmetiskt tilltalande som möjligt. Patienterna vill ju helt enkelt få tillbaka sitt utseende. Blir ni rika på kuppen? Det vet jag inte, säger Bo, jag har varit med länge och har lärt mig att vara försiktig. Det finns absolut möjligheter, men också stora marknadsrisker förknippade med projekt av den här typen. Inte minst när det gäller konkurrens även om vi inte har sett något hittills som gör att vi skakar på manschetterna, konstaterar Bo. Stora (hemliga?) möjligheter Man behöver inte ha jättemycket fantasi och kunskap om biomaterial för att få många idéer om hur samma material skulle kunna göra ännu större nytta. Som vid andra typer av frakturer? Missbildningar? Skelettcancer? Även om vi fokuserar stenhårt på skallskadorna så är det klart att vi är sugna på att sätta snöbollar i rullning också inom andra områden. Nya idéer kommer upp hela tiden, exempelvis vissa typer av rörbensdefekter Men så hejdar sig Bo: my lips are sealed. Du är kirurgen som har gjort allt som står i din makt för att hjälpa. Nu kan du konstatera att hon har fått livet tillbaka. Oss-Q får i dag stöd i sin affärsutveckling av Uppsala Innovation Centre genom programmet UIC Business Accelerator och har tidigare genomfört UIC Business Start och UIC Business Prep.

19 OSS-Q ÅRSBERÄTTELSE / UPPSALA INNOVATION CENTRE 19 oss-q Oss-Q has found a new way to repair bone. An implant is custommade from a type of bioceramic material and then implanted into the skull. The company has gone from research to commercialisation quickly, thanks in part to the help of the business development programs UIC Business Start, UIC Business Prep and UIC Business Accelerator. The story of Oss-Q began seven years ago when Thomas Engstrand, plastic surgeon at Karolinska University Hospital in Stockholm, had the idea of using a new innovative implant design based on a bioceramic material to repair bone. Håkan Engqvist, Professor of Applied Materials Science at the Ångström Laboratory was thinking along the same lines, and the two of them decided to start collaborating with the goal of developing a new implant technology for the skull indication. In March 2010, the first ceramic implants were implanted into patients. One of the patients had an 80 cm² hole in his skull, following a serious accident. No other treatment had yet been successful, until the patient was referred to Karolinska University Hospital. Based on very promising results after one year, Oss-Q was formed and another founder, Bo Qwarnström, was appointed CEO. About two years after the first operation, Oss-Q s greatest dreams came true; the material had integrated with the patient s bone. We almost didn t believe it ourselves, Bo Qwarnström explains, but it was bone tissue that had actually grown around and onto the implant.

20 20 UPPSALA INNOVATION CENTRE / ÅRSBERÄTTELSE Uppsala Innovation Centre i Södertälje Göran Eklund på MetaSafe arbetar med att leverera data kring metabolism.

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG

KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG KUNSKAP OCH NÄTVERK FÖR SNABBARE TILLVÄXT OCH FRAMGÅNG Per Bengtsson vd 2017-02-01 Vad är UIC? En av landets främsta företagsinkubatorer. Världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almis rapportserie om inkubation helår 2013 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktar sig till inkubatorer som arbetar med utveckling av

Läs mer

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON

Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Innovationsbron AB Anders Nilsson, manager Incubation development www.innovationsbron.se 2012 INNOVATIONSBRON Vår vision Sverige är internationellt ledande på att omsätta forskning & innovation till framgångsrika

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Från forskning till företag

Från forskning till företag Från forskning till företag LUIS Lunds Universitets innovationssystem Vi skapar tillväxt av forskning LUIS är navet för innovation och kommersialisering vid Lunds universitet. Med vår hjälp omvandlas värdefull

Läs mer

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre

Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Linder Cecilia Datum 2016-11-14 Diarienummer KSN-2016-2333 Kommunstyrelsen Finansiering och samarbetsavtal med Uppsala innovation centre 2017-2019

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Innovationsbron SiSP 17/11

Innovationsbron SiSP 17/11 Innovationsbron SiSP 17/11 Katarina Segerborg Vision Innovationsbron medverkar till att Sverige är internationellt ledande i att omsätta forskning och innovation till framgångsrika och hållbara affärer

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne

Från idéer till framgångsrika företag. Affärsutvecklingscheckar i Skåne Affärsutvecklingscheckar i Skåne Almis vision Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt,

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014

Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 2014 Regionutvecklingssekretariatet Inkubatorrapport 21 Inkubatorer har etablerats över hela världen som ett viktigt verktyg för att utveckla nya innovativa tillväxtföretag. Det totala antalet inkubatorer i

Läs mer

Uppsala BIO 10 år senare. Madeleine Neil, Kommunikationsdirektör Uppsala BIO

Uppsala BIO 10 år senare. Madeleine Neil, Kommunikationsdirektör Uppsala BIO Uppsala BIO 10 år senare Madeleine Neil, Kommunikationsdirektör Uppsala BIO Vem är jag och vilka är ni? Vad är Uppsala BIO idag, och vad trodde vi då? Vad är en lyckad klustersatsning? Erfarenheter av

Läs mer

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se

Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Vilja. Våga. Växa. Tillsammans med Inkubatorn i Borås. www.ink-boras.se Ibland är det avgörande med rätt partner. Vi heter det vi är: Inkubatorn i Borås. En partner för dig som vill utveckla idéer och

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Västerås Science Parks finansieringsdag Västerås Science Park verkar för att ge företagare och entreprenörer i Västmanland inblick i vilka finansieringsalternativ

Läs mer

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic

Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Investerarintervju med Lars Persson, Styrelseordförande i Invent Medic Invent Medic Sweden AB har utvecklat en helt unik medicinteknisk produkt för icke- kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngnings-

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council

+ = VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN. The Swedish Trade and Invest Council BUSINESS SWEDEN VÄLKOMMEN TILL BUSINESS SWEDEN The Swedish Trade and Invest Council Business Sweden bildades den 1 januari 2013, sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden Vi verkar för att stärka

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks

SiSP Swedish Incubators & Science Parks. Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks SiSP Swedish Incubators & Science Parks Branschorganisationen för Sveriges Inkubatorer och Science Parks 2009 SiSPs syfte SiSP skall bidra till att utveckla optimala förutsättningar för Sveriges Inkubatorer

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Stockholm, 2015-02-1617 Bokslutskommuniké 2014 Hållbart värdeskapande i tillväxtbolag Avyttring av LeanNova Engineering i Trollhättan Viktiga händelser under helåret 2014 och fjärde kvartalet Fouriertransform

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen

VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNVINN Mötesarena för nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen VINNOVA Information VI 2006:10 OM VINNVINN vinnvinn är ett initiativ för tillväxt i regionala innovationssystem. Nya affärsmöjligheter

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013

VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 STUNS Verksamhetsplan 2013 1(6) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2013 1. STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Skaraborg

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Skaraborg Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Skaraborg Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden

Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden PM 2007: RI (Dnr 301-3152/2007) Bidragsfinansiering av Stockholm Science City/Stiftelsen Vetenskapsstaden Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Stiftelsen Vetenskapsstaden medges

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015

FÖRETAG SOM VÄXER. Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 FÖRETAG SOM VÄXER Sveriges Arkitekter 4:e mars 2015 JOHN LYDHOLM Vd Sverige LINDA SANTESSON Avdelningschef, region Öst Vad får ett företag att växa? Vilka utmaningar finns i en växande organisation? Vad

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1)

STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012. STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) STUNS VERKSAMHETSPLAN 2012 STUNS Verksamhetsplan 2012 1(1) VERKSAMHETSPLAN FÖR STUNS 2012 STUNS roll i Uppsalaregionen Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle STUNS

Läs mer

Internationalisering i svenska små och medelstora företag

Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Internationalisering i svenska små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2011 Mando Bolagsform: Aktiebolag Huvudkontor: Stockholm Marknad: Sverige,

Läs mer

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB

Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB 1(5) Ägardirektiv till styrelsen för ALMI Företagspartner Stockholm AB ALMI Företagspartner Stockholm AB, nedan kallat Bolaget, ägs av ALMI Företagspartner AB (51 %) och av Stockholms läns landsting (49

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Ärende 16 Ansökan om medfinansiering för Inkubera i Örebro AB enligt avtal för år 2016

Ärende 16 Ansökan om medfinansiering för Inkubera i Örebro AB enligt avtal för år 2016 Ärende 16 Ansökan om medfinansiering för Inkubera i Örebro AB enligt avtal för år 2016 Tjänsteskrivelse 1 (2) 2015-11-23 KS 2015.0316 Handläggare Karin Björkman, GP Kommunstyrelsen Ansökan om medfinansiering

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

FAN FICTION. Vi ska ha skoj länge än! Det är omoraliskt att inte patentera 2011-2012. Uppfinnare med passion för odling

FAN FICTION. Vi ska ha skoj länge än! Det är omoraliskt att inte patentera 2011-2012. Uppfinnare med passion för odling 2011-2012 FAN FICTION BLIR FILM MED NY TJÄNST Vi ska ha skoj länge än! 10-års jubilerande ScandiDos Uppfinnare med passion för odling Möt Mats Andersson Mapro Systems Ny toppnotering. UIC ger 14,2 gånger

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1

Visit Värmland. 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson. 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Visit Värmland 2015-03-12 Tema Investeringsbar Susanne Olofsson 2015-04-22 Susanne Olofsson AB 1 Susanne Olofsson Bakgrund: Ansvarig för Regionala Investeringar på Sjätte AP-fonden VD för Mittkapital och

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna

Nya. Skandinaviens ledande destinationsbolag. Visit Dalarna Nya Skandinaviens ledande destinationsbolag Visit Dalarna Vi konkurrerar med 150 000 kommuner och regioner i Europa om boende, besökare, företag, investeringar och kompetens. Beslutsunderlag Syfte och

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Sida 1 (3) Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget,

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag

Från idéer till framgångsrika företag UPPDRAG TILLVÄXT Från idéer till framgångsrika företag ALMI FÖRETAGSpartner När idéer ska utvecklas och företag ska växa. Svenska innovationer och affärsidéer har lagt grunden till många små och medelstora

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer