Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Konfigurationshandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Konfigurationshandbok"

Transkript

1 Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Konfigurationshandbok

2 Om dokumentationen Den här handboken är en del av Fiery Print Controller AR-PE3-dokumentationen där följande handböcker för användare och systemadministratörer ingår. De flesta finns som Acrobat PDF-filer (Portable Document Format) på CD-skivan med användardokumentation. Snabbstart sammanfattar de steg som ska utföras vid konfigureringen av Fiery Print Controller AR-PE3 och för utskrift. Här beskrivs även hur du öppnar Adobe Acrobat PDF-filerna på CD-skivan med användardokumentation. Installationshandbok för användarprogram beskriver hur du installerar programvaran från CD-skivan med användarprogram och hur du låter användare skriva ut till Fiery Print Controller AR-PE3. I Konfigurationshandbok förklaras grundläggande konfigurering och administration av Fiery Print Controller AR-PE3 för de plattformar och nätverksmiljöer som kan hanteras. Här ingår även riktlinjer för hur du ställer in nätverksservrar så att användare kan använda utskriftsfunktionerna. IUtskriftshandbok beskrivs utskriftsfunktionerna i Fiery Print Controller AR-PE3 för användare som skickar jobb från sina datorer. I Färghandbok finns information om hur du hanterar färgutskrifter med Fiery Print Controller AR-PE3. Här beskrivs hur du använder ColorWise - färghanteringssystemet liksom funktioner i ColorWise Pro Tools. I Fiery Color Reference finns begrepp och frågor som rör hanteringen av färgutskrifter från Fiery Print Controller AR-PE3. Dessutom innehåller den information om hur du skriver ut färgutskrifter från vanliga program i Microsoft Windows och Apple Mac OS. I Handbok för jobbhantering förklaras funktioner som rör hanteringen av jobb och hur du använder dem för att övervaka och kontrollera jobb på Fiery Print Controller AR-PE3. Den här handboken är avsedd för användare som har en tillräcklig åtkomstnivå och som övervakar och hanterar jobbflödet samt felsöker eventuella problem. I Versionsinformation finns den senaste produktinformationen och lösningar för några av de problem som du kan stöta på.

3 Upphovsrätt 2004 Electronics for Imaging, Inc. Med ensamrätt. Den här produktdokumentationen skyddas av upphovsrättslag och alla rättigheter förbehålls ägaren. Ingen del av dokumentationen får på något sätt eller i någon form reproduceras, oavsett syfte, utan föregående skriftligt medgivande från Electronics for Imaging, Inc. ( EFI ), med undantag för vad som anges nedan. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte ett åtagande från EFI:s sida. Produktdokumentationen levereras tillsammans med programvaran från EFI ( programvara ) och andra EFI-produkter som beskrivs i dokumentationen. Programvaran levereras under licens och kan endast användas eller kopieras i enlighet med villkoren i nedanstående licensavtal för programvara. Patent Den här produkten kan omfattas av ett eller flera av följande patent från USA: 4,716,978, 4,828,056, 4,917,488, 4,941,038, 5,109,241, 5,170,182, 5,212,546, 5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107, 5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689, 5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,745,657, 5,760,913, 5,799,232, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,940,186, 5,959,867, 5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,112,665, 6,116,707, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,215,562, 6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122, 6,292,270, 6,299,063, 6,310,697, 6,321,133, 6,327,047, 6,327,050, 6,327,052, 6,330,071, 6,330,363, 6,331,899, 6,340,975, 6,341,017, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256, 6,348,978, 6,356,359, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,476,927, 6,490,696, 6,501,565, 6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991, 6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 6,590,676, 6,606,165, 6,633,396, 6,636,326, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,662,199, 6,678,068, 6,707,563, 6,741,262, 6,748,471, 6,753,845, 6,757,436, 6,757,440, RE33,973, RE36,947, D341,131, D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793. Varumärken Auto-Count, ColorCal, ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder Pro, EDOX, EFI, Fiery, Fiery-logotypen, Fiery Driven, Fiery Driven-logotypen, Fiery Spark, MicroPress, OneFlow, Printcafe, PrinterSite, PrintMe, Prograph, Proteus, RIP-While-Print, Splash och Spot-On är registrerade varumärken som tillhör Electronics for Imaging, Inc. enligt U.S. Patent and Trademark Office och/eller vissa andra utländska domsagor. Bestcolor är ett registrerat varumärke som tillhör Best GmbH enligt U.S. Patent and Trademark Office. ADS, AutoCal, Balance, Build, Digital StoreFront, DocStream, Fiery Link, Fiery Prints, FreeForm, Hagen, Intelligent Device Management, Logic, PrintFlow, PrintSmith, PrintSmith Site, PSI, PSI Flexo, RIPChips, Scan, SendMe, VisualCal, WebTools, EFI-logotypen, Fiery Prints-logotypen och Essential to Print är varumärken som tillhör Electronics for Imaging, Inc. Best, Best-logotypen, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof och Screenproof är varumärken som tillhör Best GmbH. Alla andra termer och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare, vilket härmed erkänns. Juridisk information APPLE COMPUTER, INC. ( APPLE ) UTFÄRDAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH ANVÄNDNING FÖR ETT VISST SYFTE, GÄLLANDE PROGRAMVARA FRÅN APPLE. APPLE VARKEN GARANTERAR ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER OM ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN FRÅN APPLE VAD GÄLLER RIKTIGHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET ELLER ANNAT. DU TAR DET FULLA ANSVARET FÖR APPLE-PROGRAMVARANS RESULTAT OCH PRESTANDA. VISSA STATER MEDGER INTE ATT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UTESLUTS. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. APPLE, ELLER APPLES CHEFER, FUNKTIONÄRER, ANSTÄLLDA ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE, KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ERSÄTTNINGSANSVARIGA FÖR FÖLJDSKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUSIVE SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLORAD INKOMST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN, FÖRLORAD AFFÄRSINFORMATION OCH LIKNANDE) SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN FRÅN APPLE, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA NÄMNDA PROGRAMVARA, ÄVEN OM APPLE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER INTE MEDGER ATT ANSVAR FÖR FÖLJD- ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR UTESLUTS ELLER BEGRÄNSAS, KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. Apples maximala ersättning till dig vad gäller faktiska skador oavsett orsak, och oavsett åtgärdens form (vare sig det tas upp i kontraktet, ger rätt till skadestånd [inklusive försumlighet], produktansvar eller annat), begränsas till $50. PANTONE -färger som visas i programvaran eller i dokumentationen kanske inte överensstämmer med PANTONEs standard. Se aktuella tryck från PANTONE för exakta färger. PANTONE och andra varumärken från Pantone, Inc. tillhör Pantone, Inc. Pantone, Inc., Pantone, Inc. är den upphovsrättsliga ägaren till PANTONEs färgdata och/eller programvara. Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av Apache Software Foundation (www.apache.org). Artikelnummer: november 2004

4 FCC-information (amerikanska handelskammaren) VARNING: FCC:s föreskrifter anger att otillåtna ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att bruka utrustningen. Etiketten med klassificeringen på baksidan av din Fiery-produkt (eller, om det är frågan om ett inbäddat system, på etiketten på skrivarmotorn) anger utrustningens klass (A eller B, nedan). Klass A Utrustningen har testats och funnits överensstämma med villkoren för en digital enhet av klass A, i enlighet med avsnitt 15 i FCC Rules. Villkoren har satts upp för att ge ett rimligt skydd mot skadlig påverkan när utrustningen används i företagsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras korrekt och används i enlighet med instruktionsboken kan den störa radiokommunikation. Om utrustningen används i ett bostadsområde kan den orsaka störningar. I så fall måste användaren åtgärda detta på egen bekostnad. Industry Canada Class A Notice This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de Conformation Classe A de l Industrie Canada Cet appareil numérique de la Classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Klass B Utrustningen har testats och funnits överensstämma med villkoren för en digital enhet av Klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC Rules. Villkoren har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadlig påverkan vid en installation i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras korrekt och används i enlighet med anvisningarna kan den störa radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadlig påverkan på radio- eller TV-mottagning, vilket avgörs genom att utrustningen slås av och på, bör användaren försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt: Rikta om eller flytta på mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Ansluta utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den där mottagaren är ansluten. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker och be om hjälp. För att FCC-bestämmelserna ska uppfyllas måste skärmade ledningar användas med den här utrustningen. Användning med icke godkänd utrustning eller oskärmade ledningar kan ge upphov till störningar i radio- och TV-mottagningen. Användaren varnas härmed för att ändringar och justeringar av utrustningen utan tillverkarens godkännande upphäver användarens rätt att bruka utrustningen. Industry Canada Class B Notice This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de Conformation Classe B de l Industrie Canada Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Meddelande om överensstämmelse med RFI-standard Den här utrustningen har testats med avseende på villkoren i tillämpliga RFI-skyddskrav, både separat och på systemnivå (för att simulera normala användningsförhållanden). Det är emellertid möjligt att dessa RFI-krav inte uppfylls under vissa ogynnsamma villkor i andra installationer. Användaren är ansvarig för att hans eller hennes installation följer bestämmelserna. Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funkentstörbestimmungen unter ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Für die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen einer gesamten Anlage, in der dieses Gerät betrieben wird, ist der Betreiber verantwortlich. Överensstämmelsen med gällande bestämmelser är avhängig av användningen av skärmade ledningar. Användaren är ansvarig för att rätt ledningar används. Die Einhaltung zutreffender Bestimmungen hängt davon ab, dass geschirmte Ausführungen benützt werden. Für die Beschaffung richtiger Ausführungen ist der Betreiber verantwortlich.

5 CE-märkning Den här produkten uppfyller kraven i följande EU-direktiv: 89/336/EEC, 73/23/EEC och 93/68/EEC. De här uppgifterna är giltiga inom den europeiska unionen. LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA ( LICENSAVTAL ) NOGGRANT. DET HÄR LICENSAVTALET ÄR ETT RÄTTSLIGT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ( EFI ) GÄLLANDE EFI-PROGRAMVARA ( PROGRAMVARA ). GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN MEDGER DU ATT DU OMFATTAS AV DETTA LICENSAVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU INTE INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DU KAN ISTÄLLET RETURNERA DEN OANVÄNDA PROGRAMVARAN, MED BEVIS PÅ ERLAGD BETALNING, FÖR ATT FÅ EN FULLSTÄNDIG ÅTERBETALNING AV KÖPESUMMAN INOM TRETTIO (30) DAGAR FRÅN INKÖPSDATUM. Licens EFI ger dig en begränsad licens utan ensamrätt att använda programvaran endast i enlighet med villkoren i det här licensavtalet, enbart enligt vad som anges i EFI:s produktdokumentation, samt endast med den eller de produkter som anges i EFI:s produktinformation ( produkt(er) ). Med ordet programvara, som det används i detta licensavtal, avses EFI-programvaran och all dokumentation, hämtat material, material online, buggfixar, snabbkorrigeringar, publiceringar, versionsinformation, uppdateringar, uppgraderingar, tekniskt supportmaterial och information rörande EFI-programvaran. Villkoren i det här licensavtalet gäller för och styr din användning av denna typ av objekt i den utsträckning som EFI inte tillhandahåller ett separat eller ytterligare licensavtal för objektet. Programvaran används under licens, den säljs inte. Du får endast använda programvaran för de syften som beskrivs i EFI:s produktdokumentation. Du får inte hyra ut, leasa ut, utge egna licenser för, låna ut eller på annat sätt distribuera programvaran eller användningen av programvaran på tidsdelningsbasis, via en servicebyrå eller med liknande arrangemang. Du får inte göra eller låta framställa, eller tillåta framställning, av kopior av programvaran eller delar av den, med undantag för en (1) säkerhetskopia eller arkivkopia för de skäl som medges i detta licensavtal, förutsatt att du under inga omständigheter gör eller låter framställa, eller tillåter framställning av, kopior av någon del av programvaran som ingår i en produkts styrkort eller maskinvara. Du förbinder dig att inte lokalisera, översätta, deassemblera, dekompliera, dekryptera, avkoda, ta fram källkoden i, ändra, vidareutveckla eller på något sätt förändra någon del av programvaran. Immateriell äganderätt Du erkänner och godkänner att alla rättigheter, äganderätt och delägande, inklusive alla immateriella äganderättigheter, som rör programvaran, alla EFI-produkter och alla kopior, ändringar och härledda verk enbart ägs av, och skall fortsätta att ägas av, EFI och dess underleverantörer. Med undantag för den uttryckliga begränsade licens som detta licensavtal medger, ges ingen annan rättighet eller licens. Du får inga rättigheter eller licens enligt några patent, upphovsrättigheter, affärshemligheter, varumärken (registrerade eller oregistrerade) eller annan immateriell egendom. Du förbinder dig att inte överta, registrera eller försöka registrera något av EFI:s varumärken eller firmanamn eller något snarlikt märke, URL, domännamn på Internet, eller symbol, som ditt eget namn eller namnet på dina samarbetspartner eller produkter. Dessutom förbinder du dig att inte vidta några åtgärder som skadar eller minskar EFI:s eller dess underleverantörers varumärkesrättigheter. Sekretess Programvaran är sekretessbelagd information som ägs av EFI, och du får inte distribuera eller sprida den. Du får emellertid permanent överföra alla dina rättigheter enligt detta avtal till en annan person eller juridisk person under förutsättning att: (1) en sådan överföring är tillåten enligt tillämpliga lagar och förordningar avseende export, inklusive lagar och bestämmelser i USA, inklusive United States Export Administration Regulations; (2) överföringen till den fysiska eller juridiska personen omfattar all programvara (inklusive alla kopior, uppdateringar, uppgraderingar, medier, tryckt dokumentation och detta licensavtal); (3) du inte behåller några kopior av programvaran, inklusive säkerhetskopior, arkivexemplar eller andra kopior oavsett lagringsmedium; och (4) mottagaren går med på alla villkor i detta licensavtal. Uppsägning Obehörig användning, kopiering eller spridning av programvaran, eller något brott mot villkoren i detta licensavtal, leder till att detta avtal automatiskt upphör att gälla, samt att EFI kan vidta andra rättsliga åtgärder. Om licensavtalet avslutas måste du förstöra alla kopior av programvaran och alla tillhörande komponenter. Alla bestämmelser i det här licensavtalet om sekretess rörande programvaran, garantifriskrivningsklausuler, begränsning av ersättningsansvar, åtgärder, skadestånd, domsrätt, domsaga, plats och EFI:s immateriella rättigheter, skall gälla även efter det att detta avtal gått ut.

6 Begränsad garanti och friskrivningsklausul EFI garanterar att programvaran, om den används enligt anvisningarna i EFI:s produktdokumentation, fungerar i enlighet med vad som anges i EFI:s produktinformation i nittio (90) dagar efter mottagningsdatum. EFI varken garanterar eller gör några utfästelser om att programvaran uppfyller just dina krav, att användningen av programvaran blir oavbruten säker, utan fel eller funktionsstörningar, eller att alla eventuella defekter i programvaran kommer att korrigeras. EFI ger varken uttalade eller underförstådda garantier om prestanda eller tillförlitlighet hos andra produkter eller tjänster från EFI eller tredje part (maskinvara eller programvara). INSTALLATION AV PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM INTE GODKÄNTS AV EFI UPPHÄVER DENNA GARANTI. ANVÄNDNING, ÄNDRING OCH/ELLER REPARATION AV PROGRAMVARAN ELLER EN EFI-PRODUKT SOM INTE HAR GODKÄNTS AV EFI UPPHÄVER DENNA GARANTI. DESSUTOM UPPHÖR DENNA GARANTI ATT GÄLLA OM PROBLEM MED PROGRAMVARAN UPPSTÅR PÅ GRUND AV OLYCKA, FELHANTERING, MISSBRUK, ONORMAL ANVÄNDNING, MASKAR ELLER LIKNANDE OMSTÄNDIGHETER. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM, MED UNDANTAG FÖR DEN UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTI SOM ANGES OVAN ( BEGRÄNSAD GARANTI ), GER DIG EFI INGA SOM HELST UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER RÖRANDE PROGRAMVARAN, NÅGON PRODUKT OCH/ELLER NÅGRA TJÄNSTER, VARE SIG UTTALADE, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGFÄSTA ELLER SOM TAS UPP I NÅGRA ANDRA BESTÄMMELSER I DET HÄR AVTALET ELLER I NÅGOT ANNAT MEDIUM. EFI FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH VILLKOR, INKLUSIVE DE SOM RÖR SÄKERHET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISS SYFTE OCH KRÄNKNING AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. DET FINNS INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM ATT PROGRAMVARANS OCH/ELLER ANDRA PRODUKTERS ANVÄNDNING ÄR OAVBRUTEN, FRI FRÅN FEL ELLER FUNKTIONSSTÖRNINGAR, ELLER SÄKER. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM UTGÖRS DIN ENDA ERSÄTTNINGSMÖJLIGHET, OCH EFI:S OCH DESS UNDERLEVERANTÖRERS HELA ERSÄTTNINGSANSVAR, VAD GÄLLER ALL PROGRAMVARA, ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ELLER GÄLLANDE GARANTIER, ENLIGT EFI:S GOTTFINNANDE, (1) REPARATION ELLER BYTE AV DEN PROGRAMVARA SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN; ELLER (2) ÅTERBETALNING AV KÖPESUMMAN (I FÖREKOMMANDE FALL) FÖR DEN PROGRAMVARA SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I DETTA AVSNITT ERBJUDER VARKEN EFI ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRER ÅTERBETALNINGAR, RETURER, BYTEN ELLER ERSÄTTNINGSVAROR. Begränsning av ansvar INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM MEDGER DU ATT EFI:S OCH DESS UNDERLEVERANTÖRERS HELA ERSÄTTNINGSANSVAR VAD GÄLLER ALLA KRAV RÖRANDE PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ELLER DETTA GARANTIAVTAL, OAVSETT ÅTGÄRDSFORMEN (I KONTRAKT, ENLIGT SKADESTÅNDSRÄTT, STADGAT I ANDRA LAGAR ELLER ANNAT), SKALL BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP DU HAR ERLAGT, I FÖREKOMMANDE FALL, FÖR PROGRAMVARAN FRÅN EFI. DU GODKÄNNER ATT DETTA BELOPP ÄR TILLRÄCKLIGT FÖR ATT UPPFYLLA DETTA LICENSAVTALS HUVUDSYFTE, OCH ATT DETTA ERSÄTTNINGSANSVAR ÄR EN RÄTTVIS OCH RIMLIG BEDÖMNING AV FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN UPPSTÅ VID EVENTUELL OLAGLIG HANDLING ELLER OAKTSAMHET FRÅN EFI:S OCH/ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRERS SIDA. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM SKALL EFI OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ERSÄTTNINGSANSVARIGA FÖR KOSTNADER SOM UPPSTÅR VID INKÖP AV ERSÄTTNINGSPROGRAMVARA, -PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER, FÖRLORAD VINST ELLER INFORMATION, KRAV FRÅN TREDJE PART, ELLER ANDRA SÄRSKILDA INDIREKTA, FÖRTROENDE-, FÖLJD-, IDEELLA, ELLER TILLFÄLLIGA SKADESTÅND, OAVSETT ORSAK OCH ANSVARSFRÅGA, SOM RÖR PROGRAMVARA, PRODUKTER TJÄNSTER OCH/ELLER DETTA LICENSAVTAL. DENNA BEGRÄNSNING SKALL GÄLLA ÄVEN OM EFI OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER HAR UPPMÄRKSAMMATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPKOMMA. DU MEDGER ATT PRISET PÅ PROGRAMVARAN FRÅN EFI MOTSVARAR DENNA RISKFÖRDELNING. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR AV ERSÄTTNINGSANSVAR OCH FRISKRIVNINGSKLAUSULER UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL, UTAN VILKEN EFI INTE SKULLE HA UTFÄRDAT LICENS FÖR EFI-PROGRAMVARAN TILL DIG. EFTERSOM VISSA DOMSAGOR INTE TILLÅTER ALLA UNDANTAG OCH/ELLER BEGRÄNSNINGAR I DETTA AVTAL, KANSKE VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. Härmed meddelas du att Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag med adressen 345 Park Avenue, San Jose, CA , USA ( Adobe ) är en tredje part som omfattas av licensavtalet som förmånstagare i den utsträckning avtalet innehåller bestämmelser som rör din användning av programvara, teckensnittsprogram, kodade teckensnittsprogam, teckensnitt och/eller varumärken som är licensierade till eller levereras av Adobe. Dessa bestämmelser har utformats enkom till förmån för Adobe. De kan verkställas av Adobe och EFI. ADOBE HAR INGET ERSÄTTNINGSANSVAR ÖVER HUVUD TAGET GENTEMOT DIG VAD GÄLLER PROGRAMVARA FRÅN, ELLER TEKNIK LICENSIERAD AV, ADOBE. Exportrestriktioner Programvaran och EFI-produkterna omfattas av USA:s exportlagar och -förordningar, inklusive United States Export Administration Regulations. Denna licens tilldelas dig enbart under förutsättning att du uppfyller bestämmelserna i alla tillämpliga exportlagar och -förordningar, inklusive gällande exportlagar och - förordningar i USA. Du utfäster och godkänner att du inte i någon form kommer att använda, sprida, distribuera, överföra eller exportera någon del av programvaran eller någon EFI-produkt på ett sätt som bryter mot tillämpliga exportlagar och -förordningar, inklusive exportlagar och -förordningar i USA.

7 U.S. Government Restricted Rights Användning, duplicering eller spridning av programvaran av USA:s förvaltning omfattas av begränsningar enligt FAR eller DFARS och, i den utsträckning som krävs enligt USA:s federala lagstiftning, minimala begränsade rättigheter enligt FAR , Restricted Rights Notice (juni 1987) Alternate III(g)(3)(juni 1987) eller FAR (juni 1987). I den utsträckning teknisk information utges i enlighet med avtalet skyddas informationen av FAR och DFARS , och i den utsträckning det uttryckligen krävs av USA:s myndigheter omfattas den av de begränsade rättigheter som anges i DFARS (november 1995) och DFARS (september 1999). I händelse av att någon av de ovan nämnda bestämmelserna ändras eller byts ut, gäller motsvarande tillämplig bestämmelse. Avtalspartens namn är Electronics for Imaging, Inc. Lagstiftning och domsaga Rättigheter och skyldigheter för parterna i detta licensavtal styrs på alla sätt av lagarna i delstaten Kalifornien, eftersom dessa lagar gäller avtal mellan invånare i Kalifornien som utförs inom delstatens gränser. FN:s konvention om den Internationella köplagen och andra liknande konventioner gäller inte detta licensavtal. Du godkänner härmed att alla tvister som rör programvaran, produkter, tjänster och/eller detta licensavtal enbart regleras i domsagan San Mateo County, Kalifornien och den federala domstolen för norra Kalifornien (Federal court for the Northern District of Calilfornia). Allmänt Detta är avtalet mellan oss i sin helhet, och det ersätter all annan kommunikation eller annonsering vad gäller programvaran, produkter, tjänster och alla andra ämnen som omfattas av detta licensavtal. Om någon bestämmelse i detta licensavtal befinns vara ogiltig ska denna bestämmelse ändras till den grad att den åter blir gällande. Återstoden av avtalet ska fortsätta att gälla utan ändringar. Om du har några frågor, besök EFI:s webbplats på Electronics for Imaging, Inc. 303 Velocity Way Foster City, CA USA

8

9 Innehåll Om dokumentationen Inledning Om handboken xiv Kapitel 1: Ansluta till nätverket Fiery X3e i nätverket 1-1 Installationssteg i nätverket 1-2 Snabb installation 1-4 Ansluta nätverkskabeln till Fiery X3e 1-10 Baksidan av Fiery X3e 1-10 Ethernet-anslutning 1-11 Kapitel 2: Ställa in nätverksservrar Fiery X3e i ett TCP/IP-nätverk med Windows NT 4.0/2000/XP 2-1 Tips för avancerade användare Windows med TCP/IP 2-2 Konfigurera en Windows NT 4.0/2000/Server 2003 så att den kommunicerar med Fiery X3e 2-3 Fiery X3e i ett NetWare-nätverk 2-8 Tips för avancerade användare IPX-nätverk 2-9 Översikt över IPX-utskrift till Fiery X3e 2-9 Konfigurera en NetWare-server för utskrift 2-10 Fiery X3e i ett NetWare-nätverk med NDPS 2-14 Tips för avancerade användare NetWare-nätverk 2-14 Konfigurera en NetWare-server för utskrift med NDPS 2-15 Fiery X3e i ett nätverk med UNIX-arbetsstationer 2-17 Tips för avancerade användare UNIX-arbetsstation 2-18 Viktig anmärkning om fjärrskrivarnamnet 2-18 Installera Fiery X3e i TCP/IP-nätverk 2-19 Hantera utskriftsjobb 2-21

10 x Innehåll Kapitel 3: Förbereda inställningar för Fiery X3e Nivåer för åtkomst och kontroll 3-1 Fiery X3e skrivaranslutning 3-1 Lösenord 3-3 WebTools 3-4 Scenarier för kontrollnivå 3-5 Om installationen 3-7 Inställningskrav för nätverksservern 3-7 Säkerställa anslutningen i din kopiator/skrivare 3-8 Kapitel 4: Konfiguration via Manöverpanelen Fiery X3e-konfiguration från Manöverpanelen 4-1 Manöverpanelen på Fiery X3e 4-3 Säkerhetsvarningar 4-3 Komma åt alternativen i Inställning 4-4 Om gränssnittet Inställning på Manöverpanelen 4-4 Typer av skärmar i Inställning 4-5 Alternativ för Serverinställning 4-6 Alternativ för nätverksinställning 4-9 Alternativ för Portinställning 4-11 Alternativ för Protokollinst Alternativ för Tjänstinställning 4-20 Alternativ för Skrivarinställning 4-39 Alternativ för PostScript-inställning 4-41 Alternativ för PCL-inställning 4-44 Alternativ för färginställning 4-46 Administratörsfunktioner i menyn Inställning 4-49 Ställa in utskriftsloggen 4-49 Aktivera alternativ 4-51 Avsluta inställning 4-52

11 xi Innehåll Kapitel 5: Ställa in Fiery X3e från en dator med Windows Komma åt konfigureringsprogrammet 5-1 Fiery-fjärrkonfigurering 5-1 General Setup, alternativ 5-3 Inställning av utskriftsloggen 5-5 Network Setup (nätverksinställning) 5-6 Adaptrar och portar 5-7 Protokoll 5-8 Tjänster 5-14 Windows-skrivardelning med Server Message Block (SMB) 5-24 Alternativ i skrivarinställning 5-29 Skrivaranslutningar 5-29 PostScript-inställning 5-30 Ställa in utskriftsgrupper 5-32 Avsluta inställning 5-33 Skriva ut konfigurationssidan 5-34 Kapitel 6: Konfigurera Fiery WebTools Konfigurera Fiery X3e och klienter för WebTools 6-1 Ställa in WebTools 6-2 Ställa in WebLink-mål 6-3 Kapitel 7: Administrera Fiery X3e Administratörsfunktioner 7-1 Ange lösenord 7-2 Lösenord från Manöverpanelen 7-3 Lösenord 7-4

12 xii Innehåll Rensa Fiery X3e 7-5 Hantera adressböcker 7-6 Skriva ut en konfigurationssida från Manöverpanelen 7-8 Säkerställa prestanda i Fiery X3e 7-9 Starta om systemet, stänga av och starta om Fiery X3e 7-10 Stänga av och starta om Fiery X3e-systemet 7-10 Starta om Fiery X3e 7-11 Bilaga A: Felsökning Felsöka Fiery X3e A-1 Felsökning vid inställning från Manöverpanelen A-1 Felmeddelanden vid körtid A-7 Index

13 xiii Om handboken Inledning Den här handboken är avsedd för den som har ansvaret för att att integrera Fiery Print Controller AR-PE3 i en professionell miljö med nätverksanslutna persondatorer. När du har installerat Fiery Print Controller AR-PE3 och klientdatorerna, kan användarna använda Fiery Print Controller AR-PE3 som en högpresterande kopiator/skrivare, och skriva ut i antingen PostScript eller PCL. Den här handboken beskriver hur du installerar och ställer in nätverkets servrar och klienter, så att de kan använda Fiery Print Controller AR-PE3. Dessutom får du veta hur du installerar programvara och ställer in utskriftsalternativ i datorer med Microsoft Windows och Mac OS. Allmän information om hur du använder denna kopiator/ skrivare, datorn, programvaran eller nätverket hittar du handböckerna för respektive produkt. OBS: Fiery X3e syftar i den här handboken på Fiery Print Controller AR-PE3. Termen kopiator/skrivare syftar i den här handboken på AR-C330. Namnet Aero används i illustrationer i den här handboken och syftar på Fiery X3e. Termen Windows hänvisar till Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003, beroende på sammanhang. Med installation avses inställningsåtgärder för Fiery X3e, så att den fungerar korrekt i nätverket. Installationsåtgärderna kan innehålla steg som påverkar alla jobb. Adminstratören kan utföra installationsåtgärder via Fiery WebSetup och Command WorkStation. Exempelbilderna från Windows kan skilja sig från den Windowsversion som du använder. Fiery X3e fungerar tillsammans med Fiery WebTools och programvara för Command WorkStation, med vilka operatören hanterar alla jobb som skickas till Fiery X3e. Även om det här kanske inte gäller på alla arbetsplatser, antas det i dokumentationen till produkten att det finns en operatör som kontrollerar och hanterar de jobb som användarna skickar från arbetsstationer på en annan plats. Ytterligare anslutningar och administrativa funktioner, som är specifika för din kopiator/skrivare, beskrivs i Utskriftshandbok eller Versionsinformation.

14 xiv Inledning Om handboken Den här handboken behandlar följande ämnen: Grundläggande konfigurering av Fiery X3e för utskrift i nätverk med AppleTalk, TCP/IP och IPX (Novell) Administration av nätverksutskrifter Konfigurering av servrar med Novell, Microsoft Windows NT 4.0/2000/Server 2003 och UNIX, så att utskriftsfunktioner i Fiery X3e kan tillhandahållas Användning av Fiery X3e i blandade nätverksmiljöer OBS: Riktlinjerna för nätverksinstallation i den här handboken kan på intet sätt ersätta de tjänster som tillhandahålls av en erfaren nätverkstekniker. Handbokens innehåll: Kapitel 1 innehåller information om kompatibla nätverkskonfigurationer, och visar hur Fiery X3e ska anslutas till nätverket. Kapitel 2 innehåller riktlinjer för hur du installerar Windows-nätverksservrar och UNIX-system för utskrift till Fiery X3e, samt hur du använder WebTools. Kapitel 3 beskriver hur du förbereder Fiery X3e Setup (inställning), inklusive planering av säkerhetsnivåer. Kapitel 4 beskriver hur du konfigurerar Fiery X3e via Manöverpanelen. Kapitel 5 beskriver hur du konfigurerar Fiery X3e från en Windows-dator. Kapitel 6 beskriver hur du konfigurerar Fiery X3e för WebTools. Kapitel 7 sammanfattar de administrativa funktioner i programvaran till Fiery X3e som är tillgängliga i nätverk med IPX/SPX, TCP/IP och AppleTalk, samt ger tips och råd för felsökning. Bilaga A beskriver problem som kan uppstå när du installerar din Fiery X3e, tillsammans med lösningar. OBS: Administrativa funktioner i andra handböcker sammanfattas på sidan 7-1.

15 1-1 Fiery X3e i nätverket Kapitel 1: Ansluta till nätverket Det här kapitlet innehåller en sammanfattning av stegen vid installationen av Fiery X3e samt diagram som hänvisar dig till kapitel eller andra handböcker som behövs för att slutföra installationen. Se efter bland dessa referenser så får du snabbt den information du behöver. Fiery X3e i nätverket När Fiery X3e är ansluten till ett nätverk fungerar den som en PostScript-skrivare i nätverk. Det inbyggda gränssnittet i Fiery X3e hanterar följande nätverksprotokoll: AppleTalk TCP/IP (protokollen lpd, nbt och http) TCP/IP är en förkortning av Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Protokollet lpd är standardutskriftsprotokoll för TCP/IP. Protokollet nbt understöder Windows-utskrift (SMB). Port 9100 är det portnummer som används för att kommunicera med en dator. Protokollet http används vanligtvis för webbsidor på Internet och i intranät. Protokollet http har även stöd för IPP-utskrifter. IPX/SPX (Novell) IPX/SPX är en förkortning av Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Dessa protokoll (regler som gör det möjligt för datorer i ett nätverk att kommunicera med varandra) hanteras på Mac OS-, Windows- och UNIX-plattformar och kan köras samtidigt genom samma kabel. Arbetsstationer som använder andra protokoll kan skriva ut via en server som använder något av protokollen ovan. När du lägger till Fiery X3e i ett nätverk, förutsätts det att nätverksadministratören redan har installerat ett kabelsystem för nätverket samt anslutit arbetsstationer och servrar.

16 1-2 Ansluta till nätverket Installationssteg i nätverket Installationen kan utföras av en nätverks- eller skrivaradministratör. Följ stegen nedan: Anslut Fiery X3e fysiskt till ett fungerande nätverk Förbered en nätverksnod för Fiery X3e hämta en kabel och dra den till den plats där Fiery X3e ska installeras. Mer detaljerad information finns på sidan 3-8. Konfigurera nätverksservern När det behövs nätverksservrar måste du konfigurera dessa så att klienter får tillgång till Fiery X3e som en PCL- eller PostScript-färgskrivare. Information om hur du konfigurerar nätverksservrar i Windows- och UNIX-miljöer finns i Kapitel 2. Ställ in Fiery X3e Konfigurera Fiery X3e så att den passar din utskrifts- och nätverksmiljö. Läs Kapitel 2 och följande kapitel för att få mer detaljerad information. Förbered klientarbetsstationerna för utskrift Installera de filer som behövs för utskrift, installera extra användarprogram och anslut klienten till Fiery X3e över nätverket. Dessa steg beskrivs i dokumentet Installationshandbok för användarprogram. En del information finns även i Kapitel 2. Administrera Fiery X3e Övervaka systemprestanda och felsök om du får problem. Mer information finns i Kapitel 7 i den här handboken, samt i dokumentet Handbok för jobbhantering.

17 1-3 Installationssteg i nätverket Översikt över nätverksinstallation för Fiery X3e ANSLUTNING Fiery X3e Förbered en nätverksnod. Anslut Fiery X3e till nätverket. Använder du en dator där programvaran Command WorkStation installerats, ansluter du den till nätverket. SERVERKONFIGURATION Nätverksserver Konfigurera UNIX-, Windows NT 4.0/2000/Server och IPX-servrar (Novell) att ange skrivarköer för Fiery X3e och Fiery X3e-användare. Ingen särskild konfigurering av AppleShare-servrar behövs. INSTÄLLNING FÖR FIERY X3E Fiery X3e Konfigurera minst Serverinställning, Nätverksinställning och Skrivarinställning på Manöverpanelen i Fiery X3e. Konfigurera återstående inställningar. KLIENTINSTÄLLNINGAR UNIX Mac OS Windows Gör följande på alla datorer som ska användas för att skriva ut på Fiery X3e: Installera rätt skrivarfiler och anslut till en eller flera köer. Installera Fiery -hjälpprogram och en webbläsare på de datorer där de används. Bekräfta Fiery X3e i listan över skrivare och kör en testutskrift. Fiery X3e tillgänglig i nätverket

18 1-4 Ansluta till nätverket Snabb installation Diagrammen på följande sidor visar vanliga system för utskrift, samt hur du använder Fiery-programvaran från fjärrarbetsstationer. Sök efter sidan med din plattform och nätverkstyp och efter de installationsprocedurer som hänsyftas till i Installationsnyckel i diagrammens övre vänstra hörn. Diagrammen beskriver enheter som använder sig av de understödda nätverksprotokollen. De ska tolkas som logiska diagram och representerar inte någon fysisk placering (topologi) av enheterna i nätverket. Varje logisk uppbyggnad möjliggör en mängd olika fysiska placeringar. Partvinnade Ethernet-nätverk använder exempelvis en stjärnkonfiguration kring ett nav istället för en busskonfiguration. Hur man utformar nätverk fysiskt behandlas dock inte i den här handboken. Om nätverket använder fler än ett protokoll eller fler än en arbetsstationstyp måste du kombinera inställningarna för varje komponent i ditt system. Flera protokoll (visas som parallella linjer i diagrammen) kan köras på samma kabel samtidigt. En heldragen anslutning från Fiery X3e med en pil innebär att andra nätverkstyper kan fungerar samtidigt. De olika protokollen i diagrammen visas på följande sätt: IPX (Novell) AppleTalk TCP/IP (lpd, nbt eller http) Annat

19 1-5 Snabb installation Mac OS-miljö med AppleTalk Förklaring: 1Mac OS-dator Installationshandbok för användarprogram 2Inställning Fiery Kapitel 4 Fiery X3e installerat i din kopiator/skrivare 2 TCP/IP (http) för WebTools AppleTalk Mac OS-dator 1 Mac OS-dator 1 Mac OS-datorer kan skriva ut direkt Mac OS-dator 1 AppleTalk-protokoll TCP/IP Skriva ut via nätverket Mac OS-datorer kan skriva ut direkt via protokollet AppleTalk. Använda Fierys hjälpprogram Fierys hjälpprogram kan användas tillsammans med protokollet AppleTalk. ColorWise Pro Tools kan endast användas när TCP/IP är installerat. Använda WebTools En Mac OS-dator med TCP/IP (http).

20 1-6 Ansluta till nätverket Windows-datorer i en Novell-miljö Förklaring: 1NetWare-server sidan Fiery X3e Inställning Kapitel 4 3NetWare-klient Installationshandbok för användarprogram 4 Windows-dator med SPX sidan 2-9 Annat understött protokoll Fiery X3e installerat i din kopiator/skrivare 2 IPX NetWare-server 1 IPX TCP/IP (http) för WebTools Windows-dator: NetWare-klient 3 Windows-dator: NetWare-klient 3 Windows-dator: NetWare-klient med SPX 3, 4 IPX-protokoll SPX-protokoll (TCP/IP eller AppleTalk tillgängliga) Skriva ut via nätverket Alla Windows-datorer kan skriva ut via NetWare-servern. Använda WebTools En Windows-dator med TCP/IP (http).

JURIDISKA MEDDELANDEN

JURIDISKA MEDDELANDEN JURIDISKA MEDDELANDEN 1 JURIDISKA MEDDELANDEN Den här produktdokumentationen skyddas av upphovsrättslag och alla rättigheter förbehålls ägaren. Ingen del av dokumentationen får på något sätt eller i någon

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX1. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX1 Välkommen 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055620 14 juli 2006 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Välkommen 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45058821 15 november 2006 VÄLKOMMEN

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift

AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift AR-M230/M270 Seriens Onlinemanual Lösning för nätverksutskrift Start Administratörsguiden Klicka på "Start"-knappen. Copyright 2003 Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, anpassning

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien I det här dokumentet beskrivs hur du installerar och konfigurerar Fiery Network Controller för WorkCentre 7300- serien. VIKTIGT! Den fullständiga

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Skriva ut från Mac OS Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Skriva ut från Mac OS 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059354 15 november

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330

Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Versionsinformation Fiery Print Controller AR-PE3, version 1.0 för AR-C330 Det här dokumentet innehåller information om Fiery Print Controller AR-PE3 version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX1. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX1 Skriva ut från Windows 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055632 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att:

Nikon beviljar dig härmed en icke-exklusiv, permanent (enligt villkoren i Avsnitt 1 och 3) licens (som inte får licensieras vidare) att: ViewNX 2 för alla länder Nikon Corporation Licensavtal Detta licensavtal från Nikon ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig (fysisk eller juridisk person) och Nikon Corporation ("Nikon"). Avtalet

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen

Fiery Print Controller MX-PEX3. Välkommen Fiery Print Controller MX-PEX3 Välkommen 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066513 08 januari 2008 VÄLKOMMEN 3 VÄLKOMMEN

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0

Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Versionsinformation Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0 Det här dokumentet innehåller information om programvaran Fiery Print Controller MX-PEX1, version 1.0. Innan du använder Fiery Print Controller

Läs mer

Novell NetWare 3.x/4.x/5.x-nätverk

Novell NetWare 3.x/4.x/5.x-nätverk Phaser 6200 färglaserskrivare Novell NetWare 3.x/4.x/5.x-nätverk Det här avsnittet innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Novell NetWare (3.x/4.x/5.x): Snabbinstallation

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX3. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX3 Konfigurering och inställning 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066519 08 januari

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Ansluta nätverkskabeln till nätverket Installera maskinen i ett nätverk Windows-konfiguration Använda skrivarfunktionen Konfigurera

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Utskrift Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Utskrift 2012 Electronics For Imaging. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45111578 27 augusti 2012 INNEHÅLL 3 INNEHÅLL

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift

Fiery Print Controller MX-PEX1. Variabel datautskrift Fiery Print Controller MX-PEX1 Variabel datautskrift 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45055675 14 juli 2006 INNEHÅLL

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1)

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Phaser 4400 laserskrivare Den här avdelningen innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Macintosh (MacOS 8 till X,

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV

Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Guide för installation av programvara NPD4758-00 SV Installation av programvara Anmärkning för USB-anslutning: Anslut inte USB-kabeln förrän du instrueras att göra det. Om denna skärm visas, klicka på

Läs mer

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning

Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Pyramid Print och Watcher - Installationsanvisning Gäller Pyramid Business Studio version 3.42A och PBS Webb Version 1.0 - (141014) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

P H A S E R F Ä R S K R I V A R E. Snabbguide För Nätverksinstallation

P H A S E R F Ä R S K R I V A R E. Snabbguide För Nätverksinstallation P H A S E R 2 1 3 5 F Ä R S K R I V A R E Snabbguide För Nätverksinstallation Phaser 2135 färgskrivare Snabbguide för nätverksinstallation 071-0802-00 Oktober 2000 2000 av Xerox Corporation. Med ensamrätt.

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET

WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Friskrivningsklausul: WEBBPLATSENS TILLGÄNGLIGHET Under tiden som webbplatsen förbereds kan vissa tekniska problem uppstå som ligger utanför vår kontroll och vi kan därför inte garantera att du vid alla

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning

Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Flyttbar hårddisk USB 2.0 Bruksanvisning Svenska Innehåll Inledning 3 Ansluta den flyttbara hårddisken 3 Lagra och överföra data 4 Koppla från den flyttbara hårddisken 5 Teknisk support 6 Garantivillkor

Läs mer

LÖSNINGAR I OLIKA SKRIVARMILJÖER MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR DOKUMENTPRODUKTION I OLIKA SKRIVARMILJÖER DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP

LÖSNINGAR I OLIKA SKRIVARMILJÖER MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR DOKUMENTPRODUKTION I OLIKA SKRIVARMILJÖER DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP LÖSNINGAR I OLIKA SKRIVARMILJÖER MULTIFUNKTIONSSYSTEM FÖR DOKUMENTPRODUKTION I OLIKA SKRIVARMILJÖER DOKUMENTLÖSNINGAR FRÅN SHARP ALLA APPLIKATIONER. ALLA MILJ Den snabba utvecklingen av datatekniken innebär

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning

Information om utgåvan. Information om licens. Säkerhetsinformation. Var försiktig! och varningar. Information om elektronisk strålning om utgåvan Varumärken om licens Säkerhetsinformation Var försiktig! och varningar om elektronisk strålning Energy Star om laser 1 om utgåvan 2 Maj 2001 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok

Bluetooth-sammankoppling. Användarhandbok Bluetooth-sammankoppling Användarhandbok Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows och Windows Vista är USAregistrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Varumärket

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installationsanvisningar för programvaran Svenska LB9154001 INLEDNING Funktioner P-touch Editor Skrivardrivrutin P-touch Address Book (endast i Windows ) Gör det enkelt

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL MODEL AR-NB EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) INTRODUKTION INNAN INSTALLATION INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ INSTÄLLNING I EN MACINTOSHMILJÖ Sida 9 INTRODUKTION

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N

Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N f Intern skrivarserver för flera protokoll Bruksanvisning för nätverksanvändare till HL-2070N Läs igenom denna bruksanvisning noga innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa bruksanvisningen

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

PCI ETHERNET CARD 100 MB

PCI ETHERNET CARD 100 MB PCI ETHERNET CARD 100 MB Användarhandbok Version 1.0/Winbond Upphovsrätt Ingen del av denna manual får utan tillverkarens föregående skriftliga tillstånd reproduceras eller överlämnas, i någon form eller

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Obs! Mer information hittar du på där du kan läsa dokument nr 2562:

Obs! Mer information hittar du på  där du kan läsa dokument nr 2562: Macintosh Det här avsnittet omfattar: Krav på sidan 3-32 Aktivera och använda EtherTalk på sidan 3-32 Aktivera och använda TCP/IP på sidan 3-33 Snabbinstallation för Mac OS 9.x på sidan 3-33 Snabbinstallation

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA

INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA INSTALLATIONS- ANVISNING FÖR MJUKVARA DIGITALT MULTIFUNKTIONELLT SYSTEM Sidan INLEDNING... Omslagets insida OM MJUKVARAN... FÖRE INSTALLERING... INSTALLERA PROGRAMVARAN... ANSLUTNING TILL EN DATOR... KONFIGURERING

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer