Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Konfigurationshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS. Konfigurationshandbok"

Transkript

1 Fiery Print Controller AR-PE3 SERVER & CONTROLLER SOLUTIONS Konfigurationshandbok

2 Om dokumentationen Den här handboken är en del av Fiery Print Controller AR-PE3-dokumentationen där följande handböcker för användare och systemadministratörer ingår. De flesta finns som Acrobat PDF-filer (Portable Document Format) på CD-skivan med användardokumentation. Snabbstart sammanfattar de steg som ska utföras vid konfigureringen av Fiery Print Controller AR-PE3 och för utskrift. Här beskrivs även hur du öppnar Adobe Acrobat PDF-filerna på CD-skivan med användardokumentation. Installationshandbok för användarprogram beskriver hur du installerar programvaran från CD-skivan med användarprogram och hur du låter användare skriva ut till Fiery Print Controller AR-PE3. I Konfigurationshandbok förklaras grundläggande konfigurering och administration av Fiery Print Controller AR-PE3 för de plattformar och nätverksmiljöer som kan hanteras. Här ingår även riktlinjer för hur du ställer in nätverksservrar så att användare kan använda utskriftsfunktionerna. IUtskriftshandbok beskrivs utskriftsfunktionerna i Fiery Print Controller AR-PE3 för användare som skickar jobb från sina datorer. I Färghandbok finns information om hur du hanterar färgutskrifter med Fiery Print Controller AR-PE3. Här beskrivs hur du använder ColorWise - färghanteringssystemet liksom funktioner i ColorWise Pro Tools. I Fiery Color Reference finns begrepp och frågor som rör hanteringen av färgutskrifter från Fiery Print Controller AR-PE3. Dessutom innehåller den information om hur du skriver ut färgutskrifter från vanliga program i Microsoft Windows och Apple Mac OS. I Handbok för jobbhantering förklaras funktioner som rör hanteringen av jobb och hur du använder dem för att övervaka och kontrollera jobb på Fiery Print Controller AR-PE3. Den här handboken är avsedd för användare som har en tillräcklig åtkomstnivå och som övervakar och hanterar jobbflödet samt felsöker eventuella problem. I Versionsinformation finns den senaste produktinformationen och lösningar för några av de problem som du kan stöta på.

3 Upphovsrätt 2004 Electronics for Imaging, Inc. Med ensamrätt. Den här produktdokumentationen skyddas av upphovsrättslag och alla rättigheter förbehålls ägaren. Ingen del av dokumentationen får på något sätt eller i någon form reproduceras, oavsett syfte, utan föregående skriftligt medgivande från Electronics for Imaging, Inc. ( EFI ), med undantag för vad som anges nedan. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och utgör inte ett åtagande från EFI:s sida. Produktdokumentationen levereras tillsammans med programvaran från EFI ( programvara ) och andra EFI-produkter som beskrivs i dokumentationen. Programvaran levereras under licens och kan endast användas eller kopieras i enlighet med villkoren i nedanstående licensavtal för programvara. Patent Den här produkten kan omfattas av ett eller flera av följande patent från USA: 4,716,978, 4,828,056, 4,917,488, 4,941,038, 5,109,241, 5,170,182, 5,212,546, 5,260,878, 5,276,490, 5,278,599, 5,335,040, 5,343,311, 5,398,107, 5,424,754, 5,442,429, 5,459,560, 5,467,446, 5,506,946, 5,517,334, 5,537,516, 5,543,940, 5,553,200, 5,563,689, 5,565,960, 5,583,623, 5,596,416, 5,615,314, 5,619,624, 5,625,712, 5,640,228, 5,666,436, 5,745,657, 5,760,913, 5,799,232, 5,818,645, 5,835,788, 5,859,711, 5,867,179, 5,940,186, 5,959,867, 5,970,174, 5,982,937, 5,995,724, 6,002,795, 6,025,922, 6,035,103, 6,041,200, 6,065,041, 6,112,665, 6,116,707, 6,122,407, 6,134,018, 6,141,120, 6,166,821, 6,173,286, 6,185,335, 6,201,614, 6,215,562, 6,219,155, 6,219,659, 6,222,641, 6,224,048, 6,225,974, 6,226,419, 6,238,105, 6,239,895, 6,256,108, 6,269,190, 6,271,937, 6,278,901, 6,279,009, 6,289,122, 6,292,270, 6,299,063, 6,310,697, 6,321,133, 6,327,047, 6,327,050, 6,327,052, 6,330,071, 6,330,363, 6,331,899, 6,340,975, 6,341,017, 6,341,018, 6,341,307, 6,347,256, 6,348,978, 6,356,359, 6,366,918, 6,369,895, 6,381,036, 6,400,443, 6,429,949, 6,449,393, 6,476,927, 6,490,696, 6,501,565, 6,519,053, 6,539,323, 6,543,871, 6,546,364, 6,549,294, 6,549,300, 6,550,991, 6,552,815, 6,559,958, 6,572,293, 6,590,676, 6,606,165, 6,633,396, 6,636,326, 6,643,317, 6,647,149, 6,657,741, 6,662,199, 6,678,068, 6,707,563, 6,741,262, 6,748,471, 6,753,845, 6,757,436, 6,757,440, RE33,973, RE36,947, D341,131, D406,117, D416,550, D417,864, D419,185, D426,206, D439,851, D444,793. Varumärken Auto-Count, ColorCal, ColorWise, Command WorkStation, DocBuilder Pro, EDOX, EFI, Fiery, Fiery-logotypen, Fiery Driven, Fiery Driven-logotypen, Fiery Spark, MicroPress, OneFlow, Printcafe, PrinterSite, PrintMe, Prograph, Proteus, RIP-While-Print, Splash och Spot-On är registrerade varumärken som tillhör Electronics for Imaging, Inc. enligt U.S. Patent and Trademark Office och/eller vissa andra utländska domsagor. Bestcolor är ett registrerat varumärke som tillhör Best GmbH enligt U.S. Patent and Trademark Office. ADS, AutoCal, Balance, Build, Digital StoreFront, DocStream, Fiery Link, Fiery Prints, FreeForm, Hagen, Intelligent Device Management, Logic, PrintFlow, PrintSmith, PrintSmith Site, PSI, PSI Flexo, RIPChips, Scan, SendMe, VisualCal, WebTools, EFI-logotypen, Fiery Prints-logotypen och Essential to Print är varumärken som tillhör Electronics for Imaging, Inc. Best, Best-logotypen, Colorproof, PhotoXposure, Remoteproof och Screenproof är varumärken som tillhör Best GmbH. Alla andra termer och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare, vilket härmed erkänns. Juridisk information APPLE COMPUTER, INC. ( APPLE ) UTFÄRDAR INGA GARANTIER, VARKEN UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH ANVÄNDNING FÖR ETT VISST SYFTE, GÄLLANDE PROGRAMVARA FRÅN APPLE. APPLE VARKEN GARANTERAR ELLER GÖR NÅGRA UTFÄSTELSER OM ANVÄNDNINGEN ELLER RESULTATET AV ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN FRÅN APPLE VAD GÄLLER RIKTIGHET, EXAKTHET, TILLFÖRLITLIGHET, AKTUALITET ELLER ANNAT. DU TAR DET FULLA ANSVARET FÖR APPLE-PROGRAMVARANS RESULTAT OCH PRESTANDA. VISSA STATER MEDGER INTE ATT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER UTESLUTS. OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER DIG. APPLE, ELLER APPLES CHEFER, FUNKTIONÄRER, ANSTÄLLDA ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE, KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ERSÄTTNINGSANSVARIGA FÖR FÖLJDSKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUSIVE SKADOR PÅ GRUND AV FÖRLORAD INKOMST, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN, FÖRLORAD AFFÄRSINFORMATION OCH LIKNANDE) SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN FRÅN APPLE, ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA NÄMNDA PROGRAMVARA, ÄVEN OM APPLE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER INTE MEDGER ATT ANSVAR FÖR FÖLJD- ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR UTESLUTS ELLER BEGRÄNSAS, KANSKE OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. Apples maximala ersättning till dig vad gäller faktiska skador oavsett orsak, och oavsett åtgärdens form (vare sig det tas upp i kontraktet, ger rätt till skadestånd [inklusive försumlighet], produktansvar eller annat), begränsas till $50. PANTONE -färger som visas i programvaran eller i dokumentationen kanske inte överensstämmer med PANTONEs standard. Se aktuella tryck från PANTONE för exakta färger. PANTONE och andra varumärken från Pantone, Inc. tillhör Pantone, Inc. Pantone, Inc., Pantone, Inc. är den upphovsrättsliga ägaren till PANTONEs färgdata och/eller programvara. Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av Apache Software Foundation (www.apache.org). Artikelnummer: november 2004

4 FCC-information (amerikanska handelskammaren) VARNING: FCC:s föreskrifter anger att otillåtna ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att bruka utrustningen. Etiketten med klassificeringen på baksidan av din Fiery-produkt (eller, om det är frågan om ett inbäddat system, på etiketten på skrivarmotorn) anger utrustningens klass (A eller B, nedan). Klass A Utrustningen har testats och funnits överensstämma med villkoren för en digital enhet av klass A, i enlighet med avsnitt 15 i FCC Rules. Villkoren har satts upp för att ge ett rimligt skydd mot skadlig påverkan när utrustningen används i företagsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras korrekt och används i enlighet med instruktionsboken kan den störa radiokommunikation. Om utrustningen används i ett bostadsområde kan den orsaka störningar. I så fall måste användaren åtgärda detta på egen bekostnad. Industry Canada Class A Notice This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de Conformation Classe A de l Industrie Canada Cet appareil numérique de la Classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Klass B Utrustningen har testats och funnits överensstämma med villkoren för en digital enhet av Klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC Rules. Villkoren har utformats för att ge ett rimligt skydd mot skadlig påverkan vid en installation i bostadsmiljö. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras korrekt och används i enlighet med anvisningarna kan den störa radiokommunikation. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om utrustningen orsakar skadlig påverkan på radio- eller TV-mottagning, vilket avgörs genom att utrustningen slås av och på, bör användaren försöka åtgärda störningen på ett eller flera av följande sätt: Rikta om eller flytta på mottagarantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Ansluta utrustningen till ett eluttag i en annan krets än den där mottagaren är ansluten. Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker och be om hjälp. För att FCC-bestämmelserna ska uppfyllas måste skärmade ledningar användas med den här utrustningen. Användning med icke godkänd utrustning eller oskärmade ledningar kan ge upphov till störningar i radio- och TV-mottagningen. Användaren varnas härmed för att ändringar och justeringar av utrustningen utan tillverkarens godkännande upphäver användarens rätt att bruka utrustningen. Industry Canada Class B Notice This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Avis de Conformation Classe B de l Industrie Canada Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Meddelande om överensstämmelse med RFI-standard Den här utrustningen har testats med avseende på villkoren i tillämpliga RFI-skyddskrav, både separat och på systemnivå (för att simulera normala användningsförhållanden). Det är emellertid möjligt att dessa RFI-krav inte uppfylls under vissa ogynnsamma villkor i andra installationer. Användaren är ansvarig för att hans eller hennes installation följer bestämmelserna. Dieses Gerät wurde sowohl einzeln als auch in einer Anlage, die einen normalen Anwendungsfall nachbildet, auf die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen geprüft. Es ist jedoch möglich, dass die Funkentstörbestimmungen unter ungünstigen Umständen bei anderen Gerätekombinationen nicht eingehalten werden. Für die Einhaltung der Funkentstörbestimmungen einer gesamten Anlage, in der dieses Gerät betrieben wird, ist der Betreiber verantwortlich. Överensstämmelsen med gällande bestämmelser är avhängig av användningen av skärmade ledningar. Användaren är ansvarig för att rätt ledningar används. Die Einhaltung zutreffender Bestimmungen hängt davon ab, dass geschirmte Ausführungen benützt werden. Für die Beschaffung richtiger Ausführungen ist der Betreiber verantwortlich.

5 CE-märkning Den här produkten uppfyller kraven i följande EU-direktiv: 89/336/EEC, 73/23/EEC och 93/68/EEC. De här uppgifterna är giltiga inom den europeiska unionen. LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA LÄS DETTA LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA ( LICENSAVTAL ) NOGGRANT. DET HÄR LICENSAVTALET ÄR ETT RÄTTSLIGT BINDANDE AVTAL MELLAN DIG OCH ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ( EFI ) GÄLLANDE EFI-PROGRAMVARA ( PROGRAMVARA ). GENOM ATT INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN MEDGER DU ATT DU OMFATTAS AV DETTA LICENSAVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER VILLKOREN SKA DU INTE INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN. DU KAN ISTÄLLET RETURNERA DEN OANVÄNDA PROGRAMVARAN, MED BEVIS PÅ ERLAGD BETALNING, FÖR ATT FÅ EN FULLSTÄNDIG ÅTERBETALNING AV KÖPESUMMAN INOM TRETTIO (30) DAGAR FRÅN INKÖPSDATUM. Licens EFI ger dig en begränsad licens utan ensamrätt att använda programvaran endast i enlighet med villkoren i det här licensavtalet, enbart enligt vad som anges i EFI:s produktdokumentation, samt endast med den eller de produkter som anges i EFI:s produktinformation ( produkt(er) ). Med ordet programvara, som det används i detta licensavtal, avses EFI-programvaran och all dokumentation, hämtat material, material online, buggfixar, snabbkorrigeringar, publiceringar, versionsinformation, uppdateringar, uppgraderingar, tekniskt supportmaterial och information rörande EFI-programvaran. Villkoren i det här licensavtalet gäller för och styr din användning av denna typ av objekt i den utsträckning som EFI inte tillhandahåller ett separat eller ytterligare licensavtal för objektet. Programvaran används under licens, den säljs inte. Du får endast använda programvaran för de syften som beskrivs i EFI:s produktdokumentation. Du får inte hyra ut, leasa ut, utge egna licenser för, låna ut eller på annat sätt distribuera programvaran eller användningen av programvaran på tidsdelningsbasis, via en servicebyrå eller med liknande arrangemang. Du får inte göra eller låta framställa, eller tillåta framställning, av kopior av programvaran eller delar av den, med undantag för en (1) säkerhetskopia eller arkivkopia för de skäl som medges i detta licensavtal, förutsatt att du under inga omständigheter gör eller låter framställa, eller tillåter framställning av, kopior av någon del av programvaran som ingår i en produkts styrkort eller maskinvara. Du förbinder dig att inte lokalisera, översätta, deassemblera, dekompliera, dekryptera, avkoda, ta fram källkoden i, ändra, vidareutveckla eller på något sätt förändra någon del av programvaran. Immateriell äganderätt Du erkänner och godkänner att alla rättigheter, äganderätt och delägande, inklusive alla immateriella äganderättigheter, som rör programvaran, alla EFI-produkter och alla kopior, ändringar och härledda verk enbart ägs av, och skall fortsätta att ägas av, EFI och dess underleverantörer. Med undantag för den uttryckliga begränsade licens som detta licensavtal medger, ges ingen annan rättighet eller licens. Du får inga rättigheter eller licens enligt några patent, upphovsrättigheter, affärshemligheter, varumärken (registrerade eller oregistrerade) eller annan immateriell egendom. Du förbinder dig att inte överta, registrera eller försöka registrera något av EFI:s varumärken eller firmanamn eller något snarlikt märke, URL, domännamn på Internet, eller symbol, som ditt eget namn eller namnet på dina samarbetspartner eller produkter. Dessutom förbinder du dig att inte vidta några åtgärder som skadar eller minskar EFI:s eller dess underleverantörers varumärkesrättigheter. Sekretess Programvaran är sekretessbelagd information som ägs av EFI, och du får inte distribuera eller sprida den. Du får emellertid permanent överföra alla dina rättigheter enligt detta avtal till en annan person eller juridisk person under förutsättning att: (1) en sådan överföring är tillåten enligt tillämpliga lagar och förordningar avseende export, inklusive lagar och bestämmelser i USA, inklusive United States Export Administration Regulations; (2) överföringen till den fysiska eller juridiska personen omfattar all programvara (inklusive alla kopior, uppdateringar, uppgraderingar, medier, tryckt dokumentation och detta licensavtal); (3) du inte behåller några kopior av programvaran, inklusive säkerhetskopior, arkivexemplar eller andra kopior oavsett lagringsmedium; och (4) mottagaren går med på alla villkor i detta licensavtal. Uppsägning Obehörig användning, kopiering eller spridning av programvaran, eller något brott mot villkoren i detta licensavtal, leder till att detta avtal automatiskt upphör att gälla, samt att EFI kan vidta andra rättsliga åtgärder. Om licensavtalet avslutas måste du förstöra alla kopior av programvaran och alla tillhörande komponenter. Alla bestämmelser i det här licensavtalet om sekretess rörande programvaran, garantifriskrivningsklausuler, begränsning av ersättningsansvar, åtgärder, skadestånd, domsrätt, domsaga, plats och EFI:s immateriella rättigheter, skall gälla även efter det att detta avtal gått ut.

6 Begränsad garanti och friskrivningsklausul EFI garanterar att programvaran, om den används enligt anvisningarna i EFI:s produktdokumentation, fungerar i enlighet med vad som anges i EFI:s produktinformation i nittio (90) dagar efter mottagningsdatum. EFI varken garanterar eller gör några utfästelser om att programvaran uppfyller just dina krav, att användningen av programvaran blir oavbruten säker, utan fel eller funktionsstörningar, eller att alla eventuella defekter i programvaran kommer att korrigeras. EFI ger varken uttalade eller underförstådda garantier om prestanda eller tillförlitlighet hos andra produkter eller tjänster från EFI eller tredje part (maskinvara eller programvara). INSTALLATION AV PRODUKTER FRÅN TREDJE PART SOM INTE GODKÄNTS AV EFI UPPHÄVER DENNA GARANTI. ANVÄNDNING, ÄNDRING OCH/ELLER REPARATION AV PROGRAMVARAN ELLER EN EFI-PRODUKT SOM INTE HAR GODKÄNTS AV EFI UPPHÄVER DENNA GARANTI. DESSUTOM UPPHÖR DENNA GARANTI ATT GÄLLA OM PROBLEM MED PROGRAMVARAN UPPSTÅR PÅ GRUND AV OLYCKA, FELHANTERING, MISSBRUK, ONORMAL ANVÄNDNING, MASKAR ELLER LIKNANDE OMSTÄNDIGHETER. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM, MED UNDANTAG FÖR DEN UTTRYCKLIGA BEGRÄNSADE GARANTI SOM ANGES OVAN ( BEGRÄNSAD GARANTI ), GER DIG EFI INGA SOM HELST UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER RÖRANDE PROGRAMVARAN, NÅGON PRODUKT OCH/ELLER NÅGRA TJÄNSTER, VARE SIG UTTALADE, UNDERFÖRSTÅDDA, LAGFÄSTA ELLER SOM TAS UPP I NÅGRA ANDRA BESTÄMMELSER I DET HÄR AVTALET ELLER I NÅGOT ANNAT MEDIUM. EFI FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH VILLKOR, INKLUSIVE DE SOM RÖR SÄKERHET, SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISS SYFTE OCH KRÄNKNING AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. DET FINNS INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM ATT PROGRAMVARANS OCH/ELLER ANDRA PRODUKTERS ANVÄNDNING ÄR OAVBRUTEN, FRI FRÅN FEL ELLER FUNKTIONSSTÖRNINGAR, ELLER SÄKER. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM UTGÖRS DIN ENDA ERSÄTTNINGSMÖJLIGHET, OCH EFI:S OCH DESS UNDERLEVERANTÖRERS HELA ERSÄTTNINGSANSVAR, VAD GÄLLER ALL PROGRAMVARA, ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ELLER GÄLLANDE GARANTIER, ENLIGT EFI:S GOTTFINNANDE, (1) REPARATION ELLER BYTE AV DEN PROGRAMVARA SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN; ELLER (2) ÅTERBETALNING AV KÖPESUMMAN (I FÖREKOMMANDE FALL) FÖR DEN PROGRAMVARA SOM INTE UPPFYLLER KRAVEN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I DETTA AVSNITT ERBJUDER VARKEN EFI ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRER ÅTERBETALNINGAR, RETURER, BYTEN ELLER ERSÄTTNINGSVAROR. Begränsning av ansvar INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM MEDGER DU ATT EFI:S OCH DESS UNDERLEVERANTÖRERS HELA ERSÄTTNINGSANSVAR VAD GÄLLER ALLA KRAV RÖRANDE PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH/ELLER DETTA GARANTIAVTAL, OAVSETT ÅTGÄRDSFORMEN (I KONTRAKT, ENLIGT SKADESTÅNDSRÄTT, STADGAT I ANDRA LAGAR ELLER ANNAT), SKALL BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP DU HAR ERLAGT, I FÖREKOMMANDE FALL, FÖR PROGRAMVARAN FRÅN EFI. DU GODKÄNNER ATT DETTA BELOPP ÄR TILLRÄCKLIGT FÖR ATT UPPFYLLA DETTA LICENSAVTALS HUVUDSYFTE, OCH ATT DETTA ERSÄTTNINGSANSVAR ÄR EN RÄTTVIS OCH RIMLIG BEDÖMNING AV FÖRLUST ELLER SKADA SOM KAN UPPSTÅ VID EVENTUELL OLAGLIG HANDLING ELLER OAKTSAMHET FRÅN EFI:S OCH/ELLER DESS UNDERLEVERANTÖRERS SIDA. INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIGT LAGRUM SKALL EFI OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ERSÄTTNINGSANSVARIGA FÖR KOSTNADER SOM UPPSTÅR VID INKÖP AV ERSÄTTNINGSPROGRAMVARA, -PRODUKTER ELLER -TJÄNSTER, FÖRLORAD VINST ELLER INFORMATION, KRAV FRÅN TREDJE PART, ELLER ANDRA SÄRSKILDA INDIREKTA, FÖRTROENDE-, FÖLJD-, IDEELLA, ELLER TILLFÄLLIGA SKADESTÅND, OAVSETT ORSAK OCH ANSVARSFRÅGA, SOM RÖR PROGRAMVARA, PRODUKTER TJÄNSTER OCH/ELLER DETTA LICENSAVTAL. DENNA BEGRÄNSNING SKALL GÄLLA ÄVEN OM EFI OCH DESS UNDERLEVERANTÖRER HAR UPPMÄRKSAMMATS OM MÖJLIGHETEN ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPKOMMA. DU MEDGER ATT PRISET PÅ PROGRAMVARAN FRÅN EFI MOTSVARAR DENNA RISKFÖRDELNING. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR AV ERSÄTTNINGSANSVAR OCH FRISKRIVNINGSKLAUSULER UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL, UTAN VILKEN EFI INTE SKULLE HA UTFÄRDAT LICENS FÖR EFI-PROGRAMVARAN TILL DIG. EFTERSOM VISSA DOMSAGOR INTE TILLÅTER ALLA UNDANTAG OCH/ELLER BEGRÄNSNINGAR I DETTA AVTAL, KANSKE VISSA ELLER ALLA OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. Härmed meddelas du att Adobe Systems Incorporated, ett Delaware-företag med adressen 345 Park Avenue, San Jose, CA , USA ( Adobe ) är en tredje part som omfattas av licensavtalet som förmånstagare i den utsträckning avtalet innehåller bestämmelser som rör din användning av programvara, teckensnittsprogram, kodade teckensnittsprogam, teckensnitt och/eller varumärken som är licensierade till eller levereras av Adobe. Dessa bestämmelser har utformats enkom till förmån för Adobe. De kan verkställas av Adobe och EFI. ADOBE HAR INGET ERSÄTTNINGSANSVAR ÖVER HUVUD TAGET GENTEMOT DIG VAD GÄLLER PROGRAMVARA FRÅN, ELLER TEKNIK LICENSIERAD AV, ADOBE. Exportrestriktioner Programvaran och EFI-produkterna omfattas av USA:s exportlagar och -förordningar, inklusive United States Export Administration Regulations. Denna licens tilldelas dig enbart under förutsättning att du uppfyller bestämmelserna i alla tillämpliga exportlagar och -förordningar, inklusive gällande exportlagar och - förordningar i USA. Du utfäster och godkänner att du inte i någon form kommer att använda, sprida, distribuera, överföra eller exportera någon del av programvaran eller någon EFI-produkt på ett sätt som bryter mot tillämpliga exportlagar och -förordningar, inklusive exportlagar och -förordningar i USA.

7 U.S. Government Restricted Rights Användning, duplicering eller spridning av programvaran av USA:s förvaltning omfattas av begränsningar enligt FAR eller DFARS och, i den utsträckning som krävs enligt USA:s federala lagstiftning, minimala begränsade rättigheter enligt FAR , Restricted Rights Notice (juni 1987) Alternate III(g)(3)(juni 1987) eller FAR (juni 1987). I den utsträckning teknisk information utges i enlighet med avtalet skyddas informationen av FAR och DFARS , och i den utsträckning det uttryckligen krävs av USA:s myndigheter omfattas den av de begränsade rättigheter som anges i DFARS (november 1995) och DFARS (september 1999). I händelse av att någon av de ovan nämnda bestämmelserna ändras eller byts ut, gäller motsvarande tillämplig bestämmelse. Avtalspartens namn är Electronics for Imaging, Inc. Lagstiftning och domsaga Rättigheter och skyldigheter för parterna i detta licensavtal styrs på alla sätt av lagarna i delstaten Kalifornien, eftersom dessa lagar gäller avtal mellan invånare i Kalifornien som utförs inom delstatens gränser. FN:s konvention om den Internationella köplagen och andra liknande konventioner gäller inte detta licensavtal. Du godkänner härmed att alla tvister som rör programvaran, produkter, tjänster och/eller detta licensavtal enbart regleras i domsagan San Mateo County, Kalifornien och den federala domstolen för norra Kalifornien (Federal court for the Northern District of Calilfornia). Allmänt Detta är avtalet mellan oss i sin helhet, och det ersätter all annan kommunikation eller annonsering vad gäller programvaran, produkter, tjänster och alla andra ämnen som omfattas av detta licensavtal. Om någon bestämmelse i detta licensavtal befinns vara ogiltig ska denna bestämmelse ändras till den grad att den åter blir gällande. Återstoden av avtalet ska fortsätta att gälla utan ändringar. Om du har några frågor, besök EFI:s webbplats på Electronics for Imaging, Inc. 303 Velocity Way Foster City, CA USA

8

9 Innehåll Om dokumentationen Inledning Om handboken xiv Kapitel 1: Ansluta till nätverket Fiery X3e i nätverket 1-1 Installationssteg i nätverket 1-2 Snabb installation 1-4 Ansluta nätverkskabeln till Fiery X3e 1-10 Baksidan av Fiery X3e 1-10 Ethernet-anslutning 1-11 Kapitel 2: Ställa in nätverksservrar Fiery X3e i ett TCP/IP-nätverk med Windows NT 4.0/2000/XP 2-1 Tips för avancerade användare Windows med TCP/IP 2-2 Konfigurera en Windows NT 4.0/2000/Server 2003 så att den kommunicerar med Fiery X3e 2-3 Fiery X3e i ett NetWare-nätverk 2-8 Tips för avancerade användare IPX-nätverk 2-9 Översikt över IPX-utskrift till Fiery X3e 2-9 Konfigurera en NetWare-server för utskrift 2-10 Fiery X3e i ett NetWare-nätverk med NDPS 2-14 Tips för avancerade användare NetWare-nätverk 2-14 Konfigurera en NetWare-server för utskrift med NDPS 2-15 Fiery X3e i ett nätverk med UNIX-arbetsstationer 2-17 Tips för avancerade användare UNIX-arbetsstation 2-18 Viktig anmärkning om fjärrskrivarnamnet 2-18 Installera Fiery X3e i TCP/IP-nätverk 2-19 Hantera utskriftsjobb 2-21

10 x Innehåll Kapitel 3: Förbereda inställningar för Fiery X3e Nivåer för åtkomst och kontroll 3-1 Fiery X3e skrivaranslutning 3-1 Lösenord 3-3 WebTools 3-4 Scenarier för kontrollnivå 3-5 Om installationen 3-7 Inställningskrav för nätverksservern 3-7 Säkerställa anslutningen i din kopiator/skrivare 3-8 Kapitel 4: Konfiguration via Manöverpanelen Fiery X3e-konfiguration från Manöverpanelen 4-1 Manöverpanelen på Fiery X3e 4-3 Säkerhetsvarningar 4-3 Komma åt alternativen i Inställning 4-4 Om gränssnittet Inställning på Manöverpanelen 4-4 Typer av skärmar i Inställning 4-5 Alternativ för Serverinställning 4-6 Alternativ för nätverksinställning 4-9 Alternativ för Portinställning 4-11 Alternativ för Protokollinst Alternativ för Tjänstinställning 4-20 Alternativ för Skrivarinställning 4-39 Alternativ för PostScript-inställning 4-41 Alternativ för PCL-inställning 4-44 Alternativ för färginställning 4-46 Administratörsfunktioner i menyn Inställning 4-49 Ställa in utskriftsloggen 4-49 Aktivera alternativ 4-51 Avsluta inställning 4-52

11 xi Innehåll Kapitel 5: Ställa in Fiery X3e från en dator med Windows Komma åt konfigureringsprogrammet 5-1 Fiery-fjärrkonfigurering 5-1 General Setup, alternativ 5-3 Inställning av utskriftsloggen 5-5 Network Setup (nätverksinställning) 5-6 Adaptrar och portar 5-7 Protokoll 5-8 Tjänster 5-14 Windows-skrivardelning med Server Message Block (SMB) 5-24 Alternativ i skrivarinställning 5-29 Skrivaranslutningar 5-29 PostScript-inställning 5-30 Ställa in utskriftsgrupper 5-32 Avsluta inställning 5-33 Skriva ut konfigurationssidan 5-34 Kapitel 6: Konfigurera Fiery WebTools Konfigurera Fiery X3e och klienter för WebTools 6-1 Ställa in WebTools 6-2 Ställa in WebLink-mål 6-3 Kapitel 7: Administrera Fiery X3e Administratörsfunktioner 7-1 Ange lösenord 7-2 Lösenord från Manöverpanelen 7-3 Lösenord 7-4

12 xii Innehåll Rensa Fiery X3e 7-5 Hantera adressböcker 7-6 Skriva ut en konfigurationssida från Manöverpanelen 7-8 Säkerställa prestanda i Fiery X3e 7-9 Starta om systemet, stänga av och starta om Fiery X3e 7-10 Stänga av och starta om Fiery X3e-systemet 7-10 Starta om Fiery X3e 7-11 Bilaga A: Felsökning Felsöka Fiery X3e A-1 Felsökning vid inställning från Manöverpanelen A-1 Felmeddelanden vid körtid A-7 Index

13 xiii Om handboken Inledning Den här handboken är avsedd för den som har ansvaret för att att integrera Fiery Print Controller AR-PE3 i en professionell miljö med nätverksanslutna persondatorer. När du har installerat Fiery Print Controller AR-PE3 och klientdatorerna, kan användarna använda Fiery Print Controller AR-PE3 som en högpresterande kopiator/skrivare, och skriva ut i antingen PostScript eller PCL. Den här handboken beskriver hur du installerar och ställer in nätverkets servrar och klienter, så att de kan använda Fiery Print Controller AR-PE3. Dessutom får du veta hur du installerar programvara och ställer in utskriftsalternativ i datorer med Microsoft Windows och Mac OS. Allmän information om hur du använder denna kopiator/ skrivare, datorn, programvaran eller nätverket hittar du handböckerna för respektive produkt. OBS: Fiery X3e syftar i den här handboken på Fiery Print Controller AR-PE3. Termen kopiator/skrivare syftar i den här handboken på AR-C330. Namnet Aero används i illustrationer i den här handboken och syftar på Fiery X3e. Termen Windows hänvisar till Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003, beroende på sammanhang. Med installation avses inställningsåtgärder för Fiery X3e, så att den fungerar korrekt i nätverket. Installationsåtgärderna kan innehålla steg som påverkar alla jobb. Adminstratören kan utföra installationsåtgärder via Fiery WebSetup och Command WorkStation. Exempelbilderna från Windows kan skilja sig från den Windowsversion som du använder. Fiery X3e fungerar tillsammans med Fiery WebTools och programvara för Command WorkStation, med vilka operatören hanterar alla jobb som skickas till Fiery X3e. Även om det här kanske inte gäller på alla arbetsplatser, antas det i dokumentationen till produkten att det finns en operatör som kontrollerar och hanterar de jobb som användarna skickar från arbetsstationer på en annan plats. Ytterligare anslutningar och administrativa funktioner, som är specifika för din kopiator/skrivare, beskrivs i Utskriftshandbok eller Versionsinformation.

14 xiv Inledning Om handboken Den här handboken behandlar följande ämnen: Grundläggande konfigurering av Fiery X3e för utskrift i nätverk med AppleTalk, TCP/IP och IPX (Novell) Administration av nätverksutskrifter Konfigurering av servrar med Novell, Microsoft Windows NT 4.0/2000/Server 2003 och UNIX, så att utskriftsfunktioner i Fiery X3e kan tillhandahållas Användning av Fiery X3e i blandade nätverksmiljöer OBS: Riktlinjerna för nätverksinstallation i den här handboken kan på intet sätt ersätta de tjänster som tillhandahålls av en erfaren nätverkstekniker. Handbokens innehåll: Kapitel 1 innehåller information om kompatibla nätverkskonfigurationer, och visar hur Fiery X3e ska anslutas till nätverket. Kapitel 2 innehåller riktlinjer för hur du installerar Windows-nätverksservrar och UNIX-system för utskrift till Fiery X3e, samt hur du använder WebTools. Kapitel 3 beskriver hur du förbereder Fiery X3e Setup (inställning), inklusive planering av säkerhetsnivåer. Kapitel 4 beskriver hur du konfigurerar Fiery X3e via Manöverpanelen. Kapitel 5 beskriver hur du konfigurerar Fiery X3e från en Windows-dator. Kapitel 6 beskriver hur du konfigurerar Fiery X3e för WebTools. Kapitel 7 sammanfattar de administrativa funktioner i programvaran till Fiery X3e som är tillgängliga i nätverk med IPX/SPX, TCP/IP och AppleTalk, samt ger tips och råd för felsökning. Bilaga A beskriver problem som kan uppstå när du installerar din Fiery X3e, tillsammans med lösningar. OBS: Administrativa funktioner i andra handböcker sammanfattas på sidan 7-1.

JURIDISKA MEDDELANDEN

JURIDISKA MEDDELANDEN JURIDISKA MEDDELANDEN 1 JURIDISKA MEDDELANDEN Den här produktdokumentationen skyddas av upphovsrättslag och alla rättigheter förbehålls ägaren. Ingen del av dokumentationen får på något sätt eller i någon

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

AXIS 1650 Användarhandbok

AXIS 1650 Användarhandbok AXIS 1650 Användarhandbok Den nätverksanslutna utskrifts- och skanningsservern för skrivare och flerfunktionsprodukter från Canon Innehåller stöd för Canon Advanced Printing Technology (CAPT), Canon Advanced

Läs mer

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com

C520, C522, och C524. Användarhandbok. Juni 2005 www.lexmark.com C520, C522, och C524 Användarhandbok Lexmark och Lexmarks logotyp är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc., registrerade i USA och andra länder. 2005 Lexmark International, Inc. Alla rättigheter

Läs mer

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING Skrivar-/faxserver för flera protokoll NC-8100h BRUKSANVISNING Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa handboken från CD-skivan (som följer med

Läs mer

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare Färglaserskrivare Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återges, lagras i återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig mekaniskt, via fotokopiering, inspelning

Läs mer

Användar handbok. Creative Sound Blaster Audigy Platinum Creative Audio Software

Användar handbok. Creative Sound Blaster Audigy Platinum Creative Audio Software Användar handbok Creative Sound Blaster Audigy Platinum Creative Audio Software Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande och medför inga utfästelser från Creative Technology

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

HP Jetdirects skrivarservrar

HP Jetdirects skrivarservrar HP Jetdirects skrivarservrar Administratörshandbok (inbyggd programvara V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inga delar av detta dokument får kopieras, mångfaldigas eller översättas

Läs mer

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE

Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE Kaspersky PURE ANVÄNDARGUIDE PROGRAMVERSION: 9.1 Käre användare! Tack för att du valt vår produkt. Vi hoppas att den här dokumentationen kommer att vara dig till hjälp och att du får svar på alla dina

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 9050. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den programvara som

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE GENOM ATT HÄMTA, INSTALLERA, KOPIERA, HA ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA GODKÄNNER DU VILLKOREN I DET HÄR AVTALET. OM DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR Å NÅGON ANNAN

Läs mer

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den

Läs mer

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. ADOBE Licensavtal för persondatorprogramvara 1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN

Läs mer

NetSupport School 11.41 NetSupport School

NetSupport School 11.41 NetSupport School NetSupport School Handbok Version 11.41 1 COPYRIGHT (C) för handbok 2014 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport

Läs mer

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se

E321, E323 skrivare. Installationshandbok. oktober 2002. www.lexmark.se E321, E323 skrivare Installationshandbok oktober 2002 www.lexmark.se Utgiven: oktober 2002 Följande stycke gäller inte i länder där sådana bestämmelser strider mot nationell lagstiftning: LEXMARK INTERNATIONAL

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0,

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT

ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT DETTA ABONNEMANGSAVTAL FÖR SSL-CERTIFIKAT ("AVTALET") UPPRÄTTAS MELLAN SYMANTEC INKLUSIVE DESS DOTTERBOLAG ("FÖRETAGET") OCH DEN JURIDISKA PERSON DU REPRESENTERAR NÄR

Läs mer

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE

Användarhandbok. Fuze-UM0210-SWE Användarhandbok Teknisk support Internationellt: www.sandisk.com/support Forum: http://forums.sandisk.com/sansa Kunskapsbas: http://kb.sandisk.com Mer information om den här produkten hittar du på www.sandisk.com/support/fuze

Läs mer