Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga"

Transkript

1 Handbok för nätverk Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för framtida behov. För att maskinen ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen i Handbok för allmänna inställningar.

2 Introduktion Handboken innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om maskinens drift och användning. För din egen säkerhet och nytta bör du läsa handboken noga innan maskinen används. Förvara handboken på ett lämpligt ställe så att du snabbt kan hänvisa till den. Viktigt! Vissa delar av handboken kan komma att ändras utan föregående varning. Företaget ska under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för direkta, särskilda eller indirekta skador eller följdskador som orsakats pga. felaktigt handhavande av maskinen. Vedertagna begrepp angående programvaruversioner som används i denna handbok NetWare 3.x innebär NetWare 3.12 och 3.2. NetWare 4.x innebär NetWare 4.1, 4.11, 4.2 och IntranetWare. Varumärken Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS och TrueType är registrerade varumärken i USA och andra länder som tillhör Apple Computer, Inc. Rendezvous är ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc. Netscape och Netscape Navigator är registrerade varumärken som tillhör Netscape Communications Corporation. Novell, NetWare, NDS and NDPS är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. PostScript och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe System Incorporated. UNIX är ett registrerat varumärke i USA och andra länder, licensierad exklusivt genom X/Open Company Limited. Citrix och MetaFrame är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. UPnP är ett registrerat varumärke som tillhör UPnP Implementers Corporation. Övriga produktnamn som nämns i detta dokument är endast avsedda att vara betecknande och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla rättigheter till dessa märken. De korrekta namnen på operativsystemen Windows är följande: Produktnamnet för Windows 95 är Microsoft Windows 95. Produktnamnet för Windows 98 är Microsoft Windows 98. Produktnamnet för Windows Me är Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnamnen för Windows 2000 är enligt följande: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Produktnamnen på Windows XP är följande: Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Produktnamnen på Windows Server 2003 är följande: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Produktnamnen för Windows NT 4.0 är följande: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0 RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm Copyright , RSA Data Security, Inc. Skapad Alla rättigheter förbehålles. Licens för att kopiera och använda denna programvara medges förutsatt att den anges som RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i allt material som omnämner eller refererar till denna mjukvara eller till denna funktion. Licens medges också för att framställa och använda härledda verk förutsatt att dessa verk anges som härlett ur RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i allt material som omnämner eller refererar till det härledda verket. RSA Data Security, Inc. lämnar inga utfästelser rörande vare sig säljbarheten för denna mjukvara eller för lämpligheten för denna mjukvara att användas för några speciella ändamål. Den erbjuds i befintligt skick utan uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag. Dessa anmärkningar måste alltid finnas med i kopior av delar av denna dokumentation och/eller mjukvara.

3 INNEHÅLL Maskinens handböcker...1 Handbokens användning Komma igång Funktioner som finns tillgängliga i nätverket...5 Skrivare...5 Internet Fax...5 LAN-Fax...5 IP-Fax...6 E-post...6 Skanna till mapp...6 Leveransskanner för nätverk...7 TWAIN-nätverksskanner...7 Dokumentserver Anslutning och inställningar Bekräfta anslutningen...9 Ansluta till Ethernetgränssnittet...10 Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet...10 Använda IEEE b (trådlöst LAN)...11 Installera maskinen i ett nätverk...13 Skrivare/LAN-Fax...13 Internet Fax...15 E-post...18 Skanna till mapp...21 Leveransskanner för nätverk...23 TWAIN-nätverksskanner...25 Dokumentserver...27 Nätverkskonfiguration...29 Gränssnittsinställningar...34 Filöverföring...39 Inställning för LDAP-server...46 Innan du använder denna funktion...46 Programmera/Ändra/Ta bort LDAP-server...46 Programmera LDAP-server...47 i

4 3. Använda skrivarserver Förbereda skrivarserver...53 Skriva ut meddelande via SmartDeviceMonitor for Client...53 Använda NetWare...55 Installera som skrivarserver (NetWare 3.x) Installera som skrivarserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...58 Använd äkta IP i NetWare 5/5.1 eller 6/6.5-miljö...60 Installera som fjärrskrivare (NetWare 3.x)...62 Installera som fjärrskrivare (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Bevaka och konfigurera skrivare Använda Web Image Monitor...69 Visa första sidan...70 När användarverifiering är inställt...71 Menyer och lägen...71 Åtkomst i administratörsläge...73 Visa hjälpen i Web Image Monitor...73 Använda SmartDeviceMonitor for Admin...75 Installera SmartDeviceMonitor for Admin...76 Ändra nätverkskortets konfiguration...76 Låsa menyerna på maskinens kontrollpanel...77 Ändra papperstyp...77 Hantera användarinformation...78 Konfigurera Energisparläge...80 Ställa in ett lösenord...81 Kontrollera enhetens status...82 Ändra namn och kommentarer...82 Ladda faxjournal...83 Visa och ta bort buffrade utskriftsjobb...83 Hantera adressinformation...84 Använda SmartDeviceMonitor for Client...85 Bevaka skrivare...85 Kontrollera enhetens status...85 Använda IPP med SmartDeviceMonitor for Client...85 Meddelande om skrivarstatus per e-post...87 Auto info via e-post...88 Information via e-post på begäran...89 E-postverifiering...89 Information via e-post på begäran...90 ii

5 Fjärrunderhåll via telnet...92 Använda telnet...92 access...92 appletalk...93 autonet...93 btconfig...94 devicename...94 dhcp...94 diprint...96 dns...96 domainname...98 help...98 hostname...98 ifconfig...99 info ipp netware passwd prnlog rendezvous route set show slp smb snmp sntp spoolsw sprint status syslog upnp web wiconfig wins SNMP Hämta skrivarinformation över nätverket Aktuell skrivarstatus Konfiguration Vad betyder informationen som visas? Information utskriftsjobb Skriv ut logginformation Konfigurering av nätverkskort Meddelandelista Information systemlogg iii

6 5. Specialanvändning i Windows Skriva ut filer direkt i Windows Installera Använda värdnamn istället för IP-adress Utskriftskommandon Bilaga Vid användning av Windows Terminal Service/MetaFrame Driftsmiljö Skrivardrivrutiner som stöds Restriktioner Använda DHCP Använda AutoNet Försiktighetsåtgärder Anslutning av en uppringningsbar router till ett nätverk NetWare-utskrift När tillvalet IEEE b-gränssnittsenhet är installerat Information om installerade program RSA BSAFE Specifikationer INDEX iv

7 Maskinens handböcker Följande handböcker beskriver maskinens användning. För särskilda funktioner, se relevanta delar av bruksanvisningen. Manualer som medföljer är maskinspecifika. Adobe Acrobat Reader behövs för att läsa manualerna som en pdf-fil. Två cd-rom-skivor medföljer: cd-rom 1 Operating Instructions for Printer/Scanner cd-rom 2 Scanner Driver & Document Management Utilities Handbok för allmänna inställningar Ger en överblick över maskinen och beskriver systeminställningar (t.ex. inställningar för kassetter), dokumentserverns funktioner och felsökning. Hänvisa till handboken för procedurer som gäller adressboken, t.ex. lagring av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Säkerhetshandbok Denna handbok är avsedd för maskinens administratör. Handboken beskriver säkerhetsfunktioner vilka administratören kan använda för att skydda data eller skydda maskinen för otillbehörlig användning. Se även denna handbok för funktioner vilka registrerar administratören samt inställning av användarens och administratörens verifiering. Handbok för nätverk (denna handbok) Tillhandahåller information om konfiguration och användning av skrivare i ett nätverk eller användning av mjukvara. Denna handbok gäller för alla modeller och kan därför innehålla funktioner och inställningar som inte är tillgängliga på din modell. Bilder, illustrationer, funktioner och operativsystem kan vara annorlunda än just din modell. Handbok för kopiator Beskriver användning, funktioner, och felsökning för maskinens kopieringsfunktion. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Beskriver användning, funktioner och felsökning för maskinens faxfunktion. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Beskriver avancerade faxfunktioner som linjeinställningar och funktioner för att registrera ID. Handbok för skrivare Beskriver systeminställning, användning, funktioner och felsökning för maskinens skrivarfunktion. 1

8 Handbok för skanner (PDF-fil - CD 1) Beskriver användning, funktioner och felsökning för maskinens skannerfunktion. Handböcker för DeskTopBinder DeskTopBinder är ett verktyg som finns med på cd-romskivan märkt Scanner Driver & Document Management Utilities. DeskTopBinder Lite Handbok för installation (PDF-fil - CD 2) Beskriver detaljerat installation av, och driftsmiljön för DeskTopBinder Lite. Guiden kan visas från dialogrutan [Installation] när DeskTopBinder Lite är installerat. DeskTopBinder Introduktionshandbok (PDF-fil - CD 2) Beskriver användning av DeskTopBinder Lite och ger en översikt över dess funktioner. Den här guiden läggs till i [Start]-menyn när DeskTop- Binder Lite installeras. Web Image Monitor Guide (PDF-fil - CD 2) Beskriver användning och funktioner för Web Image Monitor installerad med DeskTopBinder Lite. Den här guiden läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Övriga handböcker PS3-tillägg (PDF-fil - CD 1) UNIX-tillägg (Tillgänglig från auktoriserade återförsäljare, eller som en PDF-fil på vår webbplats.) 2

9 Handbokens användning Symboler I denna handbok används följande symboler: * Anvisningarna ovan är till för din egen säkerhet. Viktigt Om instruktionerna inte följs kan papper matas fel, original skadas eller data förloras. Se till att du läser detta. Förberedelse Denna symbol anger att förkunskaper eller förberedelser krävs före användning. Denna symbol indikerar vissa varningar avseende användningen, alternativt åtgärder som ska vidtas i händelse av fel. Begränsning Denna symbol anger numeriska gränser, funktioner som inte kan användas tillsammans eller tillstånd då en viss funktion inte kan användas. Referens Denna symbol anger en hänvisning. [ ] Tangenter på maskinens display. Tangenter och knappar som visas på datorns skärm. { } Tangenter inbyggda i maskinens kontrollpanel. Tangenter på datorns tangentbord. 3

10 4

11 1. Komma igång Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Denna enhet gör funktionerna för skrivare, LAN-Fax, Internet Fax och skanner möjliga i ett nätverk. Med hjälp av Dokumentserver-funktionen kan du kombinera kopierade dokument och utskriftsjobb i ett dokument. Det gör det inte bara möjligt att skriva ut dokumentet omedelbart, utan du kan även lagra det så att det kan skrivas ut igen när så behövs. Skrivare Nätverkskortet är kompatibelt med protokollen NetWare *1 (IPX/SPX, TCP/IP), Windows NT 4.0 (TCP/IP, IPP *2 ), Windows 2000 (TCP/IP, IPP *2 ), Windows XP, Windows Server 2003 (TCP/IP, IPP *2 ), Windows 95/98/ Me (TCP/IP, IPP *2 ), UNIX (TCP/IP) och Mac OS (AppleTalk). Detta betyder att du kan använda enheten i ett nätverk som använder olika protokoll och operativsystem. *1 Om tillvalet gränssnittsenhet b har installerats, kan du endast använda infrastrukturläget. *2 IPP (Internet Printing Protocol) är ett protokoll för utskrifter via Internet. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se s.53 Förbereda skrivarserver eller tillägget PostScript 3. Internet Fax Denna enhet konverterar skannade bilder till e-postformat och sänder dessa data via Internet. Ange e-postadressen istället för faxnumret, och sänd därefter iväg dokumentet. E-post kan tas emot på en fax som stödjer Internet Fax, eller på en dator som kan ta emot vanlig e-post. Du kan även ta emot e-post och Internetfax och därefter skriva ut dem eller vidarebefordra dem. För denna funktion krävs ytterligare en fax. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för fax <Grundläggande funktioner>. LAN-Fax Du kan faxa dokument från en dator som är ansluten till enheten via Ethernet, IEEE 1394 (IP över 1394) eller trådlöst LAN. För att skicka ett fax, skriv ut från det Windowsprogram du arbetar med, välj LAN-Fax som skrivare, och ange därefter destinationen. 5

12 Komma igång 1 Du kan även kontrollera de bilddata som skickats. För denna funktion krävs ytterligare en fax. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för fax <Avancerade funktioner>. IP-Fax Du kan sända och ta emot dokument via faxmaskiner som är direkt anslutna till samma nätverk med protokollet TCP/IP. Ange IP-adressen eller datorns värdnamn i stället för faxnumret och sänd därefter dokumentet. Om en gatekeeper används ska du ange aliastelefonnummer när du vill skicka dokumentet. En e-postserver behövs inte och sändning mellan IP-faxmaskiner går fortare än sändning mellan G3- faxmaskiner. Du kan även kontrollera de bilddata som skickats. För denna funktion krävs ytterligare en fax. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för fax <Grundläggande funktioner>. E-post En skannad fil som bifogas ett e-postmeddelande kan skickas genom att använda e-post via ett LAN eller Internet. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för skanner. Skanna till mapp Du kan skicka skannade filer direkt till delade mappar på datorer som använder Windows eller till FTP-servrar. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för skanner. 6

13 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Leveransskanner för nätverk Du kan använda enheten som en leveransskanner för ScanRouter V2 Professional. Skannade filer eller dokument som mottagits via fax kan lagras i leveransservern, eller skickas via nätverket till angivna mappar på klientdatorer. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för skanner. TWAIN-nätverksskanner Du kan använda skannerfunktionen hos denna enhet från en dator som anslutits via ett nätverk (Ethernet, IEEE 1394 (IP över 1394), eller IEEE b (trådlöst LAN)). Du kan skanna dokument på samma sätt som när du använder en skanner som är direkt ansluten till din dator. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för skanner. Dokumentserver Du kan spara dokument som kopierats, faxats, skrivits ut och skannats på hårddisken. Med hjälp av Desk- TopBinder Lite eller en webbläsare, kan du bläddra, skriva ut, radera eller kopiera dessa dokument över ett nätverk. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För ytterligare information om dokumentserveranvändning från skrivare, se Handbok för skrivare. För ytterligare information om dokumentserveranvändning från fax, se Handbok för fax <Avancerade funktioner>. För ytterligare information om dokumentserveranvändning från skanner, se Handbok för skanner. För all information om dokumentserveranvändning, se Handbok för allmänna inställningar. För mer information om DeskTop- Binder Lite, se bruksanvisningarna till DeskTopBinder Lite. 1 7

14 Komma igång 1 8

15 2. Anslutning och inställningar Bekräfta anslutningen När tillvalet IEEE 1394-gränssnittskort är installerat. När tillvalet trådlöst nätverkskort är installerat. SV 1. 10BASE-T/100BASE-TX port Port för anslutning av 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kabel 2. IEEE 1394-portar (tillval) Portar för anslutning av gränssnittskabeln IEEE Trådlös LAN-port (tillval) Port för användning av trådlöst LAN Det går inte att installera gränssnittskortet IEEE 1394 och gränssnittsenheten IEEE b samtidigt. Portens placering är annorlunda beroende på maskintyp. 9

16 Anslutning och inställningar 2 Ansluta till Ethernetgränssnittet Nätverkskortet har stöd för 10BASE- T- eller 100BASE-TX-anslutningar. Viktigt Innan du ansluter ska du röra vid metalldelarna för att ta bort statisk elektricitet. A Slå av huvudströmbrytaren. Viktigt Se till att huvudströmbrytaren är avslagen. Se Handbok för allmänna inställningar. B Anslut Ethernetgränssnittets kabel till 10BASE-T/100BASE-TXporten. Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet Viktigt Innan du ansluter ska du röra vid metalldelarna för att ta bort statisk elektricitet. Använd gränssnittskabeln som följer med IEEE 1394-gränssnittskort (tillval). Se till att det inte är några öglor på gränssnittskabeln. A Slå av huvudströmbrytaren. Viktigt Se till att huvudströmbrytaren är avslagen. Se Handbok för allmänna inställningar. B Anslut IEEE 1394-gränssnittskabel till IEEE 1394-portarna. AJL019S C Slå på huvudströmbrytaren. AJO005S 10 ZZZ023S 1. Indikator (grön) Lyser alltid grönt när maskinen är korrekt ansluten till nätverket. 2. Indikator (gul) Skiftar till gult när 100 BASE-TX är i drift. Stängs av när 10 BASE-T är i drift. Det finns två gränssnittsportar tillgängliga för anslutning av gränssnittskabeln IEEE De är likvärdiga. Om du använder en gränssnittkabel med ferritkärna, anslut ferritkärnan närmast maskinen. Portens placering är annorlunda beroende på maskintyp. C Slå på huvudströmbrytaren.

17 Bekräfta anslutningen Använda IEEE b (trådlöst LAN) Ställa in IEEE b (trådlöst LAN) 2 Välj [ special] när du ansluter till Windows XP som trådlös nätverksklient med standarddrivrutinen eller verktygen i Windows XP, eller när du inte använder infrastrukturläge. 11

18 Anslutning och inställningar 2 Bekräfta anslutningen A Kontrollera att lysdioden på IEEE b-gränssnittsenheten lyser. När infrastrukturläge används 1. Om [Lantyp] på skärmen [Gränssnittsinst.]/[Nätverk] inte ställts in på [IEEE b], tänds den inte även om enheten är påslagen. 2. Om anslutningen till nätverket utförts korrekt, lyser dioden grönt i infrastrukturläge. När dioden blinkar, söker maskinen efter enheter. När Specialläge/ Specialläge används 1. Om IEEE b-gränssnittsenheten fungerar lyser lampan orange. 2. Om anslutningen till nätverket utförts korrekt, lyser dioden grönt i specialläge eller specialläge. När dioden blinkar, söker maskinen efter enheter. Dioden tänds efter några sekunder ZZZ024S ZZZ024S B Skriv ut konfigurationssidan för att kontrollera inställningarna. Referens För mer information om hur konfigurationssidan skrivs ut, se Handbok för skrivare. Kontrollera maskinens radiovågsstatus När infrastrukturläge används kan du kontrollera maskinens radiovågsstatus via maskinens kontrollpanel. För att kontrollera enhetens radiovågsstatus, tryck på [IEEE b] under [Lantyp] på skärmen [Nätverk]. A Tryck på {Användarverktyg/Räknare/ Status}-tangenten. B Tryck på [Systeminställning]. C Tryck på [Gränssnittsinst.]. D Tryck på [IEEE b]. E Tryck på [Trådlös lan-signal]. Maskinens radiovågsstatus visas. F När maskinens radiovågsstatus har kontrollerats, tryck på [Avsluta]. G Tryck på tangenten {Användarverktyg/Räkneverk/Förfrågan} när du vill återgå till menyn Användarverktyg/Räkneverk/Förfrågan. 12

19 Installera maskinen i ett nätverk Installera maskinen i ett nätverk Det här avsnittet beskriver de inställningar för nätverket som du kan ändra med användarverktygen (Systeminställning). Gör inställningar enligt de funktioner du vill använda och gränssnittet som ska anslutas. Viktigt Inställningarna bör göras av systemadministratören eller enligt dennes anvisningar. 2 Referens För information om inställningar, se s.34 Gränssnittsinställningar. Granska informationen som visas i listan $ Dessa objekt måste vara inställda för att använda funktionen. Se till att ange inställningarna innan du försöker använda motsvarande funktion. Dessa objekt måste vara inställda om funktionen krävs. Skrivare/LAN-Fax Gränssnitt Ethernet Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Inställningar IP-adress $ Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration NW Frame type Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll SMB-datornamn SMB-arbetsgrupp Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Maskinnamn 13

20 Anslutning och inställningar 2 Gränssnitt IEEE 1394 (IP over 1394) IEEE b (trådlöst LAN) Gränssnittsinst./ IEEE1394 *1 Se s.36 IEEE1394. Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Gränssnittsinst./ IEEE b *2 Se s.37 IEEE b. Inställningar IP-adress $ IP över 1394 $ WINS-konfiguration DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn Gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll IP-adress $ Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration NW Frame type Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll SMB-datornamn SMB-arbetsgrupp Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Maskinnamn Kommunikationsläge $ SSID-inställning Kanal WEP(Kryptering)-inställning Överföringshastighet *1 Visas när tillvalet IEEE 1394-gränssnittskort är installerat. *2 Visas när tillvalet IEEE b-gränssnittsenhet är installerat. Om både Ethernet och IEEE b (trådlöst LAN) har anslutits till enheten, har det valda gränssnittet prioritet över det andra. *3 Kontrollera att [Aktivt] valts för TCP/IP. 14

21 Installera maskinen i ett nätverk Internet Fax Gränssnitt Inställningar Ethernet Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. IP-adress $ Gateway-adress $ DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn 2 WINS-konfiguration Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *5 $ NCP Leveransprotokoll Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Filöverföring Se s.39 Filöverföring. SMTP-server *3 $ SMTP-autentisering POP före SMTP Mottagningsprotokoll *4 $ Inställningar för POP3/IMAP4 *6 Administratörs e-postadress *8 Port för e-postkommunikation *7 $ Mottagningsintervall, e-post Max. storlek, e-postmottagning E-postlagring i server Registrera/Ändra/Radera e-postmeddelande Registrera/Ändra/Radera ämne Konto för Fax till e-post *3 *4 $ 15

22 Anslutning och inställningar 2 Gränssnitt IEEE 1394 (IP over 1394) Gränssnittsinst./ IEEE1394 *1 Se s.36 IEEE1394. Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Filöverföring Se s.39 Filöverföring. Inställningar IP-adress $ IP över 1394 $ DDNS-konfiguration WINS-konfiguration Värdnamn Domännamn Gateway-adress $ DNS-konfiguration Aktivt protokoll *5 $ NCP Leveransprotokoll SMTP-server *3 $ SMTP-autentisering POP före SMTP Mottagningsprotokoll *4 $ Inställningar för POP3/IMAP4 *6 Administratörs e-postadress *8 Port för e-postkommunikation *4 *7 $ Mottagningsintervall, e-post Max. storlek, e-postmottagning E-postlagring i server Registrera/Ändra/Radera e-postmeddelande Registrera/Ändra/Radera ämne Konto för Fax till e-post *3 *4 $ 16

23 Installera maskinen i ett nätverk Gränssnitt IEEE b (trådlöst LAN) Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Gränssnittsinst./ IEEE b *2 Se s.37 IEEE b. Filöverföring Se s.39 Filöverföring. Inställningar IP-adress $ Gateway-adress $ DNS-konfiguration WINS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *5 $ NCP Leveransprotokoll Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Kommunikationsläge $ SSID-inställning Kanal WEP(Kryptering)-inställning Överföringshastighet SMTP-server *3 $ SMTP-autentisering POP före SMTP Mottagningsprotokoll *4 $ Inställningar för POP3/IMAP4 *6 Administratörs e-postadress *8 Port för e-postkommunikation *4 *7 $ Mottagningsintervall, e-post Max. storlek, e-postmottagning E-postlagring i server Registrera/Ändra/Radera e-postmeddelande Registrera/Ändra/Radera ämne Konto för Fax till e-post *3 *4 $ *1 Visas när tillvalet IEEE 1394-gränssnittskort är installerat. *2 Visas när tillvalet IEEE b-gränssnittsenhet är installerat. Om både Ethernet och b (trådlöst LAN) har anslutits till enheten, har det valda gränssnittet prioritet över det andra. *3 Minsta antal inställningar som krävs för att kunna använda sändning. *4 Minsta antal inställningar som krävs för att kunna använda mottagning. *5 Kontrollera att [Aktivt] valts för TCP/IP. *6 Om du väljer [På] för [POP före SMTP], välj även denna funktion. *7 Om du väljer [På] för [POP före SMTP], kontrollera portnumret för [POP3]. *8 Om du väljer [På] för [SMTP-autentisering], välj även denna funktion. 17 2

24 Anslutning och inställningar E-post Gränssnitt Inställningar 2 Ethernet Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. IP-adress $ Gateway-adress $ DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Filöverföring Se s.39 Filöverföring. SMTP-server $ SMTP-autentisering POP före SMTP Inställningar för POP3/IMAP4 *4 Administratörs e-postadress Port för e-postkommunikation *5 Registrera/Ändra/Radera e-postmeddelande Registrera/Ändra/Radera ämne Skannerns återuppringnings-intervall Skannerns antal återuppringningar 18

25 Installera maskinen i ett nätverk Gränssnitt IEEE 1394 (IP over 1394) Gränssnittsinst./ IEEE1394 *1 Se s.36 IEEE1394. Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Filöverföring Se s.39 Filöverföring. Inställningar IP-adress $ IP över 1394 $ DDNS-konfiguration WINS-konfiguration Värdnamn Domännamn Gateway-adress $ DNS-konfiguration Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll SMTP-server $ SMTP-autentisering POP före SMTP Inställningar för POP3/IMAP4 *4 Administratörs e-postadress Mottagningsprotokoll *5 Registrera/Ändra/Radera e-postmeddelande Registrera/Ändra/Radera ämne Skannerns återuppringnings-intervall Skannerns antal återuppringningar 2 19

26 Anslutning och inställningar 2 Gränssnitt IEEE b (trådlöst LAN) Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Gränssnittsinst./ IEEE b *2 Se s.37 IEEE b. Filöverföring Se s.39 Filöverföring. Inställningar IP-adress $ Gateway-adress $ DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Kommunikationsläge $ SSID-inställning Kanal WEP(Kryptering)-inställning Överföringshastighet SMTP-server $ SMTP-autentisering POP före SMTP Mottagningsprotokoll *4 Administratörs e-postadress Port för e-postkommunikation *5 Registrera/Ändra/Radera e-postmeddelande Registrera/Ändra/Radera ämne Skannerns återuppringnings-intervall Skannerns antal återuppringningar *1 Visas när tillvalet IEEE 1394-gränssnittskort är installerat. *2 Visas när tillvalet IEEE b-gränssnittsenhet är installerat. Om både Ethernet och b (trådlöst LAN) har anslutits till enheten, har det valda gränssnittet prioritet över det andra. *3 Kontrollera att [Aktivt] valts för TCP/IP. *4 Om du väljer [På] för [POP före SMTP], välj även denna funktion. *5 Om du väljer [På] för [POP före SMTP], kontrollera portnumret för [POP3]. 20

27 Installera maskinen i ett nätverk Skanna till mapp Gränssnitt Inställningar Ethernet Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. IP-adress $ Gateway-adress $ DNS-konfiguration DDNS-konfiguration 2 Domännamn WINS-konfiguration Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll Värdnamn Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Filöverföring Standardanvändarnamn/Lösenord (Skicka) Se s.39 Filöverföring. Skannerns återuppringnings-intervall Skannerns antal återuppringningar IEEE 1394 (IP over 1394) Gränssnittsinst./ IEEE1394 *1 Se s.36 IEEE1394. IP-adress $ IP över 1394 $ DDNS-konfiguration WINS-konfiguration Värdnamn Domännamn Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Gateway-adress $ DNS-konfiguration Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll Filöverföring Standardanvändarnamn/Lösenord (Skicka) Se s.39 Filöverföring. Skannerns återuppringnings-intervall Skannerns antal återuppringningar 21

28 Anslutning och inställningar Gränssnitt IEEE b (trådlöst LAN) Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Inställningar IP-adress $ Gateway-adress $ DNS-konfiguration DDNS-konfiguration 2 Domännamn WINS-konfiguration Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *3 $ Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Gränssnittsinst./ IEEE b *2 Se s.37 IEEE b. Kommunikationsläge $ SSID-inställning Kanal WEP(Kryptering)-inställning Överföringshastighet Filöverföring Se s.39 Filöverföring. Standardanvändarnamn/Lösenord (Skicka) Skannerns återuppringnings-intervall Skannerns antal återuppringningar *1 Visas när tillvalet IEEE 1394-gränssnittskort är installerat. *2 Visas när tillvalet IEEE b-gränssnittsenhet är installerat. Om både Ethernet och IEEE b (trådlöst LAN) har anslutits till enheten, har det valda gränssnittet prioritet över det andra. *3 Kontrollera att [Aktivt] valts för TCP/IP. 22

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator/Dokumentserverinställningar Faxinställningar Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Handbok Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kassettpappersinställningar Kopiatorns/ dokumentserverns funktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar

Läs mer

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga

Handbok för nätverk. Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Handbok för nätverk 1 2 3 4 Windows-konfiguration Använda en skrivarserver Övervaka och konfigurera skrivaren Bilaga Läs denna handbok noggrant innan du använder maskinen och förvara den i närheten av

Läs mer

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Handbok för nätverk. Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Handbok för nätverk 1 3 4 Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för

Läs mer

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin.

Två typer av måttenheter används i denna handbok. Se den metriska versionen för denna maskin. Handbok för nätverk 1 2 3 4 5 6 7 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Ansluta nätverkskabeln till nätverket Installera maskinen i ett nätverk Windows-konfiguration Använda skrivarfunktionen Konfigurera

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 2500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 2500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Leverera skannade filer Använda TWAIN-nätverksskannerfunktionen

Läs mer

Handbok för Wi-Fi Direct

Handbok för Wi-Fi Direct Handbok för Wi-Fi Direct Enkel installation med Wi-Fi Direct Felsökning Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Enkel installation med Wi-Fi Direct Kontrollera

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...8 Förbereda för utskrift Snabbinstallation...9 Bekräfta anslutningsmetoden...11 Nätverksanslutning...11 Lokal anslutning...14

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

FAX Option Type 3030. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3030. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3030 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Direktutskrift från digitalkamera (PictBridge) Skrivarinställningar

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar uu Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och adhoc-läget för att upprätta en direktanslutning till en

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxfunktioner Skrivarinställningar Skannerinställningar Registrering

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för programvara

Bruksanvisning Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara Läs detta först Handböcker för skrivaren...11 Så här läser du handboken...12 Symboler...12 Beskrivning för den angivna modellen...13 Använda tangenter...14 Förbereda

Läs mer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snabbstart Guide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snabbstart Guide Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router För mer detaljerade instruktioner om konfiguration och användning av denna ADSL Modem/Router, hänvisar

Läs mer

Handbok för programvara

Handbok för programvara Bruksanvisning Handbok för programvara 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Förbereda för utskrift Installera skrivardrivrutinen Övrig utskriftshantering Skrivarinställningar via kontrollpanelen Övervaka och konfigurera

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 1356. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 1356 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med skannerfunktionen Leverera skannade filer

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Handbok för installation av programvara

Handbok för installation av programvara Handbok för installation av programvara Denna handbok beskriver hur du installerar programvaran via en USB- eller nätverksanslutning. Nätverksanslutning är inte tillgängligt för modellerna SP 200/200S/203S/203SF/204SF

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering av adresser och

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

Handbok för WiFi-inställningar

Handbok för WiFi-inställningar Handbok för WiFi-inställningar Modellnr. Serien SP 212/SP 213 Inledning Det finns två lägen för trådlöst nätverk: infrastrukturläget för att ansluta via en åtkomstpunkt och ad-hoc-läget för att upprätta

Läs mer

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga

Handbok för AirPrint. Information om AirPrint. Tillvägagångssätt för inställning. Utskrift. Bilaga Handbok för AirPrint Information om AirPrint Tillvägagångssätt för inställning Utskrift Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information om

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sändningsläge Kontrollera och avbryta sändningsfiler Kommunikationsinformation Övriga sändningsfunktioner

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original med

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3030. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3030 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Guide för Wi-Fi-inställningar

Guide för Wi-Fi-inställningar Guide för Wi-Fi-inställningar Wi-Fi-anslutningar till skrivaren Ansluta med en dator via en Wi-Fi-router Ansluta med en dator direkt Ansluta med en smartenhet via en Wi-Firouter Ansluta med en smartenhet

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 3045. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 3045 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Komma igång Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer Leverera skannade

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide

BIPAC 7402G g ADSL VPN Firewall Router. Snabbstartsguide BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router Billion BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en 802.11g ADSL VPN Firewall Router, v.g.

Läs mer

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382

Din manual OLIVETTI D-COLOR MF3000 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3964382 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för OLIVETTI D-COLOR MF3000. Du hittar svar på alla dina frågor i OLIVETTI D-COLOR MF3000

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga

Installationsguide. Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Installationsguide 1 2 3 Startbok Installera DeskTopBinder V2 Lite Bilaga Inledning DeskTopBinder V2 Lite kan integrera och hantera olika data, t.ex. filer som skapats av program, bilddata från skannrar

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide

BIPAC 5102 / 5102S / 5102G. ADSL Modem/Router. Snabbstartsguide BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 5102 / 5102S / 5102G ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (802.11g) ADSL Router,

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

FIERY-PRINTCONTROLLER

FIERY-PRINTCONTROLLER FIERY-PRINTCONTROLLER MX-PEX MX-PEX2 Den här handboken beskriver inställningarna på maskinens manöverpanel som påverkas när Fiery-printcontroller installeras. Information om hur du använder Fiery-printcontroller,

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version B SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

Handbok för skrivare. Bruksanvisning

Handbok för skrivare. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skrivare 1 2 3 4 5 6 7 8 Komma igång Förbereda enheten Göra inställningar för skrivardrivrutinen Andra utskriftsfunktioner Skrivarinställningar Använda Dokumentserver Maskinens

Läs mer

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router

DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ AirPlus G+ trådlös 2.4 GHz router Innan du börjar 1. Om du har köpt denna

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen

Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen Till de som använder RICOH Smart Device Connector: Konfigurera maskinen INNEHÅLL 1. Till alla användare Introduktion... 3 Hur handboken ska läsas... 3 Varumärken... 4 Vad är RICOH Smart Device Connector?...

Läs mer

FAX Option Type 3045. Handbok för fax Bruksanvisning

FAX Option Type 3045. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Bruksanvisning FAX Option Type 3045 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 Förberedelser Faxa Använda funktionen Internetfax Programmering Felsökning Läs noggrant igenom denna handbok innan

Läs mer

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida

Ethernet-anslutning. För mer information om skrivarens Ethernet-funktion klickar du på avsnittet nedan: Ethernet-lampor. nätverkskonfigurationssida Ethernet innehållsförteckning Ethernet-anslutning Med hjälp av skrivarens inbyggda Ethernet-funktion kan du ansluta skrivaren direkt till ett Ethernet-nätverk utan hjälp från en extern skrivarserver. För

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823

Din manual SHARP MX-C310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3873823 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- C310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok för skanner. Bruksanvisning

Handbok för skanner. Bruksanvisning Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer med Skanna till mapp Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade filer Skanna original

Läs mer

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Kontrollpanel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok.? Menyer GHI PRS

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Kontrollpanel Xerox WorkCentre 70 / 7 Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. ABC DEF Menyer GHI

Läs mer

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel

Xerox WorkCentre 3655 Flerfunktionsskrivare Kontrollpanel Kontrollpanel De tillgängliga tjänsterna kan variera beroende på skrivarinstallationen. Mer information om tjänster och inställningar finns i Användarhandbok. 3 4 5 Pekskärm Menyer 6 6 Alfanumerisk knappsats

Läs mer

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiatorfunktioner Faxfunktioner Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrera adresser och användare

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk

Konfigurationsprogram för NetWare nätverk Novell NetWare Det här avsnittet omfattar: "Konfigurationsprogram för NetWare nätverk" på sidan 3-41 "Snabbinstallation" på sidan 3-41 "Avancerad inställning" på sidan 3-41 "Utskriftsserverinställningar

Läs mer

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen:

Se till att alltid starta om nätverket i den här ordningen: Kapitel 2 Felsökning I det här kapitlet får du information om felsökning av routern. Snabbtips Här följer några tips om hur du rättar till enklare problem. Se till att alltid starta om nätverket i den

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router

BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Billion BIPAC 7100SV VoIP ADSL Modem/Router För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en VoIP ADSL Modem/Router, v.g. konsultera

Läs mer

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1)

Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Macintosh EtherTalk-nätverk (MacOS 8.x/9.x/X, version 10.1) Phaser 4400 laserskrivare Den här avdelningen innehåller stegvisa instruktioner för installation och felsökning för Macintosh (MacOS 8 till X,

Läs mer

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING

INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN KONFIGURERING I WINDOWS-MILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Tack för att du har valt den här produkten. Den här manualen förklarar hur

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

Handbok för snabbinstallation

Handbok för snabbinstallation Laserskrivare HL-1030/1240/1250/1270N Handbok för snabbinstallation Du måste genomföra följande maskinvaruinställning och drivrutinsinstallation innan du kan använda skrivaren. Kontrollera först vilket

Läs mer

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien

Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien Instruktioner för Fiery-installation av WorkCentre 7300-serien I det här dokumentet beskrivs hur du installerar och konfigurerar Fiery Network Controller för WorkCentre 7300- serien. VIKTIGT! Den fullständiga

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE

DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE MODELL: MX-C380P DIGITAL FULLFÄRGSSKRIVARE Installationshandbok INNAN DU INSTALLERAR PROGRAMVARAN INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ KONFIGURERING I MACINTOSH-MILJÖ FELSÖKNING Ha alltid manualen nära till hands.

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. Extra specifikationer WWW.SWEEX.COM

Svensk version. Introduktion. Lådans innehåll. Specifikationer. Extra specifikationer WWW.SWEEX.COM LW140 Wireless Broadband Router 140 Nitro XM LW140UK Wireless Broadband Router 140 Nitro XM Introduktion Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Broadband Router 140 Nitro XM. Med

Läs mer

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL

AR-NB2 EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK. PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) MODEL MODEL AR-NB EXPANSIONSSATS FÖR NÄTVERK PROGRAMVARANS INSTALLATIONSGUIDE (för nätverksskrivare) INTRODUKTION INNAN INSTALLATION INSTÄLLNING I EN WINDOWSMILJÖ INSTÄLLNING I EN MACINTOSHMILJÖ Sida 9 INTRODUKTION

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint

DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM. Användarmanual för AirPrint DIGITALA FLERFUNKTIONELLA FÄRGSYSTEM / DIGITALA FLERFUNKTIONSSYSTEM Användarmanual för AirPrint 2013 TOSHIBA TEC CORPORATION Alla rättigheter förbehålles Användarmanualen får inte reproduceras i någon

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Information till användare av trådlöst LAN

Information till användare av trådlöst LAN Information till användare av trådlöst LAN Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Information till användare av trådlöst LAN Den här handboken förklarar

Läs mer

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA

Installation. Netgear 802.11ac trådlös kopplingspunkt WAC120. Förpackningens innehåll. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Varumärken NETGEAR, NETGEAR-logotypen och Connect with Innovation är varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör NETGEAR, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och/eller andra länder. Informationen

Läs mer

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter

Startboxen innehåller följande utrustning. Modem Nätverkskabel Strömadapter Manual Huawei B260a Startboxen innehåller följande utrustning Modem Nätverkskabel Strömadapter 2 3 Modem Huawei B260a Betydelsen av modemets lampor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Anslutning för extern antenn

Läs mer

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660

Din manual SHARP MX-M260 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3940660 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SHARP MX- M260. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer.

router n. filer och en Inter net- uppkoppling över flera datorer. B R U K S A N V I S N I N G N I - 7 0 7 5 1 3 1 F Ö R P A C K N I N G E N S I N N E H Å L L 4 T E K N I S K A S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V Ä N D N I N G 4 M A S I N V A R U I N S TA L L AT I O

Läs mer

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE

Guide för AirPrint. Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Version A SWE Guide för AirPrint Den här bruksanvisningen gäller följande modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Version A SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående utseende på en anmärkning används i den här

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten direkt.

Läs mer