Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för nätverk. Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga"

Transkript

1 Handbok för nätverk Komma igång Anslutning och inställningar Använda skrivarserver Bevaka och konfigurera skrivare Specialanvändning i Windows Bilaga Läs handboken noga innan du använder maskinen och se till att den finns till hands för framtida behov. För att maskinen ska kunna användas på ett säkert och korrekt sätt är det viktigt att du läser säkerhetsinformationen i Handbok för allmänna inställningar.

2 Introduktion Handboken innehåller detaljerade instruktioner och anmärkningar om maskinens drift och användning. För din egen säkerhet och nytta bör du läsa handboken noga innan maskinen används. Förvara handboken på ett lämpligt ställe så att du snabbt kan hänvisa till den. Viktigt! Vissa delar av handboken kan komma att ändras utan föregående varning. Företaget ska under inga som helst omständigheter hållas ansvarigt för direkta, särskilda eller indirekta skador eller följdskador som orsakats pga. felaktigt handhavande av maskinen. Vedertagna begrepp angående programvaruversioner som används i denna handbok NetWare 3.x innebär NetWare 3.12 och 3.2. NetWare 4.x innebär NetWare 4.1, 4.11, 4.2 och IntranetWare. Varumärken Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller övriga länder. Apple, AppleTalk, EtherTalk, Macintosh, Mac OS och TrueType är registrerade varumärken i USA och andra länder som tillhör Apple Computer, Inc. Rendezvous är ett varumärke som tillhör Apple Computer Inc. Netscape och Netscape Navigator är registrerade varumärken som tillhör Netscape Communications Corporation. Novell, NetWare, NDS and NDPS är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. PostScript och Acrobat är registrerade varumärken som tillhör Adobe System Incorporated. UNIX är ett registrerat varumärke i USA och andra länder, licensierad exklusivt genom X/Open Company Limited. Citrix och MetaFrame är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. UPnP är ett registrerat varumärke som tillhör UPnP Implementers Corporation. Övriga produktnamn som nämns i detta dokument är endast avsedda att vara betecknande och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla rättigheter till dessa märken. De korrekta namnen på operativsystemen Windows är följande: Produktnamnet för Windows 95 är Microsoft Windows 95. Produktnamnet för Windows 98 är Microsoft Windows 98. Produktnamnet för Windows Me är Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me). Produktnamnen för Windows 2000 är enligt följande: Microsoft Windows 2000 Professional Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Advanced Server Produktnamnen på Windows XP är följande: Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Professional Produktnamnen på Windows Server 2003 är följande: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Web Edition Produktnamnen för Windows NT 4.0 är följande: Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Microsoft Windows NT Server 4.0 RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm Copyright , RSA Data Security, Inc. Skapad Alla rättigheter förbehålles. Licens för att kopiera och använda denna programvara medges förutsatt att den anges som RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i allt material som omnämner eller refererar till denna mjukvara eller till denna funktion. Licens medges också för att framställa och använda härledda verk förutsatt att dessa verk anges som härlett ur RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm i allt material som omnämner eller refererar till det härledda verket. RSA Data Security, Inc. lämnar inga utfästelser rörande vare sig säljbarheten för denna mjukvara eller för lämpligheten för denna mjukvara att användas för några speciella ändamål. Den erbjuds i befintligt skick utan uttryckliga eller underförstådda garantier av något slag. Dessa anmärkningar måste alltid finnas med i kopior av delar av denna dokumentation och/eller mjukvara.

3 INNEHÅLL Maskinens handböcker...1 Handbokens användning Komma igång Funktioner som finns tillgängliga i nätverket...5 Skrivare...5 Internet Fax...5 LAN-Fax...5 IP-Fax...6 E-post...6 Skanna till mapp...6 Leveransskanner för nätverk...7 TWAIN-nätverksskanner...7 Dokumentserver Anslutning och inställningar Bekräfta anslutningen...9 Ansluta till Ethernetgränssnittet...10 Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet...10 Använda IEEE b (trådlöst LAN)...11 Installera maskinen i ett nätverk...13 Skrivare/LAN-Fax...13 Internet Fax...15 E-post...18 Skanna till mapp...21 Leveransskanner för nätverk...23 TWAIN-nätverksskanner...25 Dokumentserver...27 Nätverkskonfiguration...29 Gränssnittsinställningar...34 Filöverföring...39 Inställning för LDAP-server...46 Innan du använder denna funktion...46 Programmera/Ändra/Ta bort LDAP-server...46 Programmera LDAP-server...47 i

4 3. Använda skrivarserver Förbereda skrivarserver...53 Skriva ut meddelande via SmartDeviceMonitor for Client...53 Använda NetWare...55 Installera som skrivarserver (NetWare 3.x) Installera som skrivarserver (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)...58 Använd äkta IP i NetWare 5/5.1 eller 6/6.5-miljö...60 Installera som fjärrskrivare (NetWare 3.x)...62 Installera som fjärrskrivare (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5) Bevaka och konfigurera skrivare Använda Web Image Monitor...69 Visa första sidan...70 När användarverifiering är inställt...71 Menyer och lägen...71 Åtkomst i administratörsläge...73 Visa hjälpen i Web Image Monitor...73 Använda SmartDeviceMonitor for Admin...75 Installera SmartDeviceMonitor for Admin...76 Ändra nätverkskortets konfiguration...76 Låsa menyerna på maskinens kontrollpanel...77 Ändra papperstyp...77 Hantera användarinformation...78 Konfigurera Energisparläge...80 Ställa in ett lösenord...81 Kontrollera enhetens status...82 Ändra namn och kommentarer...82 Ladda faxjournal...83 Visa och ta bort buffrade utskriftsjobb...83 Hantera adressinformation...84 Använda SmartDeviceMonitor for Client...85 Bevaka skrivare...85 Kontrollera enhetens status...85 Använda IPP med SmartDeviceMonitor for Client...85 Meddelande om skrivarstatus per e-post...87 Auto info via e-post...88 Information via e-post på begäran...89 E-postverifiering...89 Information via e-post på begäran...90 ii

5 Fjärrunderhåll via telnet...92 Använda telnet...92 access...92 appletalk...93 autonet...93 btconfig...94 devicename...94 dhcp...94 diprint...96 dns...96 domainname...98 help...98 hostname...98 ifconfig...99 info ipp netware passwd prnlog rendezvous route set show slp smb snmp sntp spoolsw sprint status syslog upnp web wiconfig wins SNMP Hämta skrivarinformation över nätverket Aktuell skrivarstatus Konfiguration Vad betyder informationen som visas? Information utskriftsjobb Skriv ut logginformation Konfigurering av nätverkskort Meddelandelista Information systemlogg iii

6 5. Specialanvändning i Windows Skriva ut filer direkt i Windows Installera Använda värdnamn istället för IP-adress Utskriftskommandon Bilaga Vid användning av Windows Terminal Service/MetaFrame Driftsmiljö Skrivardrivrutiner som stöds Restriktioner Använda DHCP Använda AutoNet Försiktighetsåtgärder Anslutning av en uppringningsbar router till ett nätverk NetWare-utskrift När tillvalet IEEE b-gränssnittsenhet är installerat Information om installerade program RSA BSAFE Specifikationer INDEX iv

7 Maskinens handböcker Följande handböcker beskriver maskinens användning. För särskilda funktioner, se relevanta delar av bruksanvisningen. Manualer som medföljer är maskinspecifika. Adobe Acrobat Reader behövs för att läsa manualerna som en pdf-fil. Två cd-rom-skivor medföljer: cd-rom 1 Operating Instructions for Printer/Scanner cd-rom 2 Scanner Driver & Document Management Utilities Handbok för allmänna inställningar Ger en överblick över maskinen och beskriver systeminställningar (t.ex. inställningar för kassetter), dokumentserverns funktioner och felsökning. Hänvisa till handboken för procedurer som gäller adressboken, t.ex. lagring av faxnummer, e-postadresser och användarkoder. Säkerhetshandbok Denna handbok är avsedd för maskinens administratör. Handboken beskriver säkerhetsfunktioner vilka administratören kan använda för att skydda data eller skydda maskinen för otillbehörlig användning. Se även denna handbok för funktioner vilka registrerar administratören samt inställning av användarens och administratörens verifiering. Handbok för nätverk (denna handbok) Tillhandahåller information om konfiguration och användning av skrivare i ett nätverk eller användning av mjukvara. Denna handbok gäller för alla modeller och kan därför innehålla funktioner och inställningar som inte är tillgängliga på din modell. Bilder, illustrationer, funktioner och operativsystem kan vara annorlunda än just din modell. Handbok för kopiator Beskriver användning, funktioner, och felsökning för maskinens kopieringsfunktion. Handbok för fax <Grundläggande funktioner> Beskriver användning, funktioner och felsökning för maskinens faxfunktion. Handbok för fax <Avancerade funktioner> Beskriver avancerade faxfunktioner som linjeinställningar och funktioner för att registrera ID. Handbok för skrivare Beskriver systeminställning, användning, funktioner och felsökning för maskinens skrivarfunktion. 1

8 Handbok för skanner (PDF-fil - CD 1) Beskriver användning, funktioner och felsökning för maskinens skannerfunktion. Handböcker för DeskTopBinder DeskTopBinder är ett verktyg som finns med på cd-romskivan märkt Scanner Driver & Document Management Utilities. DeskTopBinder Lite Handbok för installation (PDF-fil - CD 2) Beskriver detaljerat installation av, och driftsmiljön för DeskTopBinder Lite. Guiden kan visas från dialogrutan [Installation] när DeskTopBinder Lite är installerat. DeskTopBinder Introduktionshandbok (PDF-fil - CD 2) Beskriver användning av DeskTopBinder Lite och ger en översikt över dess funktioner. Den här guiden läggs till i [Start]-menyn när DeskTop- Binder Lite installeras. Web Image Monitor Guide (PDF-fil - CD 2) Beskriver användning och funktioner för Web Image Monitor installerad med DeskTopBinder Lite. Den här guiden läggs till i [Start]-menyn när DeskTopBinder Lite installeras. Övriga handböcker PS3-tillägg (PDF-fil - CD 1) UNIX-tillägg (Tillgänglig från auktoriserade återförsäljare, eller som en PDF-fil på vår webbplats.) 2

9 Handbokens användning Symboler I denna handbok används följande symboler: * Anvisningarna ovan är till för din egen säkerhet. Viktigt Om instruktionerna inte följs kan papper matas fel, original skadas eller data förloras. Se till att du läser detta. Förberedelse Denna symbol anger att förkunskaper eller förberedelser krävs före användning. Denna symbol indikerar vissa varningar avseende användningen, alternativt åtgärder som ska vidtas i händelse av fel. Begränsning Denna symbol anger numeriska gränser, funktioner som inte kan användas tillsammans eller tillstånd då en viss funktion inte kan användas. Referens Denna symbol anger en hänvisning. [ ] Tangenter på maskinens display. Tangenter och knappar som visas på datorns skärm. { } Tangenter inbyggda i maskinens kontrollpanel. Tangenter på datorns tangentbord. 3

10 4

11 1. Komma igång Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Denna enhet gör funktionerna för skrivare, LAN-Fax, Internet Fax och skanner möjliga i ett nätverk. Med hjälp av Dokumentserver-funktionen kan du kombinera kopierade dokument och utskriftsjobb i ett dokument. Det gör det inte bara möjligt att skriva ut dokumentet omedelbart, utan du kan även lagra det så att det kan skrivas ut igen när så behövs. Skrivare Nätverkskortet är kompatibelt med protokollen NetWare *1 (IPX/SPX, TCP/IP), Windows NT 4.0 (TCP/IP, IPP *2 ), Windows 2000 (TCP/IP, IPP *2 ), Windows XP, Windows Server 2003 (TCP/IP, IPP *2 ), Windows 95/98/ Me (TCP/IP, IPP *2 ), UNIX (TCP/IP) och Mac OS (AppleTalk). Detta betyder att du kan använda enheten i ett nätverk som använder olika protokoll och operativsystem. *1 Om tillvalet gränssnittsenhet b har installerats, kan du endast använda infrastrukturläget. *2 IPP (Internet Printing Protocol) är ett protokoll för utskrifter via Internet. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se s.53 Förbereda skrivarserver eller tillägget PostScript 3. Internet Fax Denna enhet konverterar skannade bilder till e-postformat och sänder dessa data via Internet. Ange e-postadressen istället för faxnumret, och sänd därefter iväg dokumentet. E-post kan tas emot på en fax som stödjer Internet Fax, eller på en dator som kan ta emot vanlig e-post. Du kan även ta emot e-post och Internetfax och därefter skriva ut dem eller vidarebefordra dem. För denna funktion krävs ytterligare en fax. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för fax <Grundläggande funktioner>. LAN-Fax Du kan faxa dokument från en dator som är ansluten till enheten via Ethernet, IEEE 1394 (IP över 1394) eller trådlöst LAN. För att skicka ett fax, skriv ut från det Windowsprogram du arbetar med, välj LAN-Fax som skrivare, och ange därefter destinationen. 5

12 Komma igång 1 Du kan även kontrollera de bilddata som skickats. För denna funktion krävs ytterligare en fax. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för fax <Avancerade funktioner>. IP-Fax Du kan sända och ta emot dokument via faxmaskiner som är direkt anslutna till samma nätverk med protokollet TCP/IP. Ange IP-adressen eller datorns värdnamn i stället för faxnumret och sänd därefter dokumentet. Om en gatekeeper används ska du ange aliastelefonnummer när du vill skicka dokumentet. En e-postserver behövs inte och sändning mellan IP-faxmaskiner går fortare än sändning mellan G3- faxmaskiner. Du kan även kontrollera de bilddata som skickats. För denna funktion krävs ytterligare en fax. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för fax <Grundläggande funktioner>. E-post En skannad fil som bifogas ett e-postmeddelande kan skickas genom att använda e-post via ett LAN eller Internet. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för skanner. Skanna till mapp Du kan skicka skannade filer direkt till delade mappar på datorer som använder Windows eller till FTP-servrar. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för skanner. 6

13 Funktioner som finns tillgängliga i nätverket Leveransskanner för nätverk Du kan använda enheten som en leveransskanner för ScanRouter V2 Professional. Skannade filer eller dokument som mottagits via fax kan lagras i leveransservern, eller skickas via nätverket till angivna mappar på klientdatorer. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för skanner. TWAIN-nätverksskanner Du kan använda skannerfunktionen hos denna enhet från en dator som anslutits via ett nätverk (Ethernet, IEEE 1394 (IP över 1394), eller IEEE b (trådlöst LAN)). Du kan skanna dokument på samma sätt som när du använder en skanner som är direkt ansluten till din dator. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För information om hur du använder denna funktion, se Handbok för skanner. Dokumentserver Du kan spara dokument som kopierats, faxats, skrivits ut och skannats på hårddisken. Med hjälp av Desk- TopBinder Lite eller en webbläsare, kan du bläddra, skriva ut, radera eller kopiera dessa dokument över ett nätverk. Referens För information om vilka inställningar som ska göras, se s.13 Installera maskinen i ett nätverk. För ytterligare information om dokumentserveranvändning från skrivare, se Handbok för skrivare. För ytterligare information om dokumentserveranvändning från fax, se Handbok för fax <Avancerade funktioner>. För ytterligare information om dokumentserveranvändning från skanner, se Handbok för skanner. För all information om dokumentserveranvändning, se Handbok för allmänna inställningar. För mer information om DeskTop- Binder Lite, se bruksanvisningarna till DeskTopBinder Lite. 1 7

14 Komma igång 1 8

15 2. Anslutning och inställningar Bekräfta anslutningen När tillvalet IEEE 1394-gränssnittskort är installerat. När tillvalet trådlöst nätverkskort är installerat. SV 1. 10BASE-T/100BASE-TX port Port för anslutning av 10BASE-T- eller 100BASE-TX-kabel 2. IEEE 1394-portar (tillval) Portar för anslutning av gränssnittskabeln IEEE Trådlös LAN-port (tillval) Port för användning av trådlöst LAN Det går inte att installera gränssnittskortet IEEE 1394 och gränssnittsenheten IEEE b samtidigt. Portens placering är annorlunda beroende på maskintyp. 9

16 Anslutning och inställningar 2 Ansluta till Ethernetgränssnittet Nätverkskortet har stöd för 10BASE- T- eller 100BASE-TX-anslutningar. Viktigt Innan du ansluter ska du röra vid metalldelarna för att ta bort statisk elektricitet. A Slå av huvudströmbrytaren. Viktigt Se till att huvudströmbrytaren är avslagen. Se Handbok för allmänna inställningar. B Anslut Ethernetgränssnittets kabel till 10BASE-T/100BASE-TXporten. Ansluta till IEEE 1394-gränssnittet Viktigt Innan du ansluter ska du röra vid metalldelarna för att ta bort statisk elektricitet. Använd gränssnittskabeln som följer med IEEE 1394-gränssnittskort (tillval). Se till att det inte är några öglor på gränssnittskabeln. A Slå av huvudströmbrytaren. Viktigt Se till att huvudströmbrytaren är avslagen. Se Handbok för allmänna inställningar. B Anslut IEEE 1394-gränssnittskabel till IEEE 1394-portarna. AJL019S C Slå på huvudströmbrytaren. AJO005S 10 ZZZ023S 1. Indikator (grön) Lyser alltid grönt när maskinen är korrekt ansluten till nätverket. 2. Indikator (gul) Skiftar till gult när 100 BASE-TX är i drift. Stängs av när 10 BASE-T är i drift. Det finns två gränssnittsportar tillgängliga för anslutning av gränssnittskabeln IEEE De är likvärdiga. Om du använder en gränssnittkabel med ferritkärna, anslut ferritkärnan närmast maskinen. Portens placering är annorlunda beroende på maskintyp. C Slå på huvudströmbrytaren.

17 Bekräfta anslutningen Använda IEEE b (trådlöst LAN) Ställa in IEEE b (trådlöst LAN) 2 Välj [ special] när du ansluter till Windows XP som trådlös nätverksklient med standarddrivrutinen eller verktygen i Windows XP, eller när du inte använder infrastrukturläge. 11

18 Anslutning och inställningar 2 Bekräfta anslutningen A Kontrollera att lysdioden på IEEE b-gränssnittsenheten lyser. När infrastrukturläge används 1. Om [Lantyp] på skärmen [Gränssnittsinst.]/[Nätverk] inte ställts in på [IEEE b], tänds den inte även om enheten är påslagen. 2. Om anslutningen till nätverket utförts korrekt, lyser dioden grönt i infrastrukturläge. När dioden blinkar, söker maskinen efter enheter. När Specialläge/ Specialläge används 1. Om IEEE b-gränssnittsenheten fungerar lyser lampan orange. 2. Om anslutningen till nätverket utförts korrekt, lyser dioden grönt i specialläge eller specialläge. När dioden blinkar, söker maskinen efter enheter. Dioden tänds efter några sekunder ZZZ024S ZZZ024S B Skriv ut konfigurationssidan för att kontrollera inställningarna. Referens För mer information om hur konfigurationssidan skrivs ut, se Handbok för skrivare. Kontrollera maskinens radiovågsstatus När infrastrukturläge används kan du kontrollera maskinens radiovågsstatus via maskinens kontrollpanel. För att kontrollera enhetens radiovågsstatus, tryck på [IEEE b] under [Lantyp] på skärmen [Nätverk]. A Tryck på {Användarverktyg/Räknare/ Status}-tangenten. B Tryck på [Systeminställning]. C Tryck på [Gränssnittsinst.]. D Tryck på [IEEE b]. E Tryck på [Trådlös lan-signal]. Maskinens radiovågsstatus visas. F När maskinens radiovågsstatus har kontrollerats, tryck på [Avsluta]. G Tryck på tangenten {Användarverktyg/Räkneverk/Förfrågan} när du vill återgå till menyn Användarverktyg/Räkneverk/Förfrågan. 12

19 Installera maskinen i ett nätverk Installera maskinen i ett nätverk Det här avsnittet beskriver de inställningar för nätverket som du kan ändra med användarverktygen (Systeminställning). Gör inställningar enligt de funktioner du vill använda och gränssnittet som ska anslutas. Viktigt Inställningarna bör göras av systemadministratören eller enligt dennes anvisningar. 2 Referens För information om inställningar, se s.34 Gränssnittsinställningar. Granska informationen som visas i listan $ Dessa objekt måste vara inställda för att använda funktionen. Se till att ange inställningarna innan du försöker använda motsvarande funktion. Dessa objekt måste vara inställda om funktionen krävs. Skrivare/LAN-Fax Gränssnitt Ethernet Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Inställningar IP-adress $ Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration NW Frame type Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll SMB-datornamn SMB-arbetsgrupp Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Maskinnamn 13

20 Anslutning och inställningar 2 Gränssnitt IEEE 1394 (IP over 1394) IEEE b (trådlöst LAN) Gränssnittsinst./ IEEE1394 *1 Se s.36 IEEE1394. Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Gränssnittsinst./ IEEE b *2 Se s.37 IEEE b. Inställningar IP-adress $ IP över 1394 $ WINS-konfiguration DDNS-konfiguration Värdnamn Domännamn Gateway-adress DNS-konfiguration Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll IP-adress $ Gateway-adress DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration NW Frame type Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll SMB-datornamn SMB-arbetsgrupp Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Maskinnamn Kommunikationsläge $ SSID-inställning Kanal WEP(Kryptering)-inställning Överföringshastighet *1 Visas när tillvalet IEEE 1394-gränssnittskort är installerat. *2 Visas när tillvalet IEEE b-gränssnittsenhet är installerat. Om både Ethernet och IEEE b (trådlöst LAN) har anslutits till enheten, har det valda gränssnittet prioritet över det andra. *3 Kontrollera att [Aktivt] valts för TCP/IP. 14

21 Installera maskinen i ett nätverk Internet Fax Gränssnitt Inställningar Ethernet Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. IP-adress $ Gateway-adress $ DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn 2 WINS-konfiguration Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *5 $ NCP Leveransprotokoll Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Filöverföring Se s.39 Filöverföring. SMTP-server *3 $ SMTP-autentisering POP före SMTP Mottagningsprotokoll *4 $ Inställningar för POP3/IMAP4 *6 Administratörs e-postadress *8 Port för e-postkommunikation *7 $ Mottagningsintervall, e-post Max. storlek, e-postmottagning E-postlagring i server Registrera/Ändra/Radera e-postmeddelande Registrera/Ändra/Radera ämne Konto för Fax till e-post *3 *4 $ 15

22 Anslutning och inställningar 2 Gränssnitt IEEE 1394 (IP over 1394) Gränssnittsinst./ IEEE1394 *1 Se s.36 IEEE1394. Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Filöverföring Se s.39 Filöverföring. Inställningar IP-adress $ IP över 1394 $ DDNS-konfiguration WINS-konfiguration Värdnamn Domännamn Gateway-adress $ DNS-konfiguration Aktivt protokoll *5 $ NCP Leveransprotokoll SMTP-server *3 $ SMTP-autentisering POP före SMTP Mottagningsprotokoll *4 $ Inställningar för POP3/IMAP4 *6 Administratörs e-postadress *8 Port för e-postkommunikation *4 *7 $ Mottagningsintervall, e-post Max. storlek, e-postmottagning E-postlagring i server Registrera/Ändra/Radera e-postmeddelande Registrera/Ändra/Radera ämne Konto för Fax till e-post *3 *4 $ 16

23 Installera maskinen i ett nätverk Gränssnitt IEEE b (trådlöst LAN) Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Gränssnittsinst./ IEEE b *2 Se s.37 IEEE b. Filöverföring Se s.39 Filöverföring. Inställningar IP-adress $ Gateway-adress $ DNS-konfiguration WINS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *5 $ NCP Leveransprotokoll Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Kommunikationsläge $ SSID-inställning Kanal WEP(Kryptering)-inställning Överföringshastighet SMTP-server *3 $ SMTP-autentisering POP före SMTP Mottagningsprotokoll *4 $ Inställningar för POP3/IMAP4 *6 Administratörs e-postadress *8 Port för e-postkommunikation *4 *7 $ Mottagningsintervall, e-post Max. storlek, e-postmottagning E-postlagring i server Registrera/Ändra/Radera e-postmeddelande Registrera/Ändra/Radera ämne Konto för Fax till e-post *3 *4 $ *1 Visas när tillvalet IEEE 1394-gränssnittskort är installerat. *2 Visas när tillvalet IEEE b-gränssnittsenhet är installerat. Om både Ethernet och b (trådlöst LAN) har anslutits till enheten, har det valda gränssnittet prioritet över det andra. *3 Minsta antal inställningar som krävs för att kunna använda sändning. *4 Minsta antal inställningar som krävs för att kunna använda mottagning. *5 Kontrollera att [Aktivt] valts för TCP/IP. *6 Om du väljer [På] för [POP före SMTP], välj även denna funktion. *7 Om du väljer [På] för [POP före SMTP], kontrollera portnumret för [POP3]. *8 Om du väljer [På] för [SMTP-autentisering], välj även denna funktion. 17 2

24 Anslutning och inställningar E-post Gränssnitt Inställningar 2 Ethernet Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. IP-adress $ Gateway-adress $ DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Filöverföring Se s.39 Filöverföring. SMTP-server $ SMTP-autentisering POP före SMTP Inställningar för POP3/IMAP4 *4 Administratörs e-postadress Port för e-postkommunikation *5 Registrera/Ändra/Radera e-postmeddelande Registrera/Ändra/Radera ämne Skannerns återuppringnings-intervall Skannerns antal återuppringningar 18

25 Installera maskinen i ett nätverk Gränssnitt IEEE 1394 (IP over 1394) Gränssnittsinst./ IEEE1394 *1 Se s.36 IEEE1394. Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Filöverföring Se s.39 Filöverföring. Inställningar IP-adress $ IP över 1394 $ DDNS-konfiguration WINS-konfiguration Värdnamn Domännamn Gateway-adress $ DNS-konfiguration Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll SMTP-server $ SMTP-autentisering POP före SMTP Inställningar för POP3/IMAP4 *4 Administratörs e-postadress Mottagningsprotokoll *5 Registrera/Ändra/Radera e-postmeddelande Registrera/Ändra/Radera ämne Skannerns återuppringnings-intervall Skannerns antal återuppringningar 2 19

26 Anslutning och inställningar 2 Gränssnitt IEEE b (trådlöst LAN) Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Gränssnittsinst./ IEEE b *2 Se s.37 IEEE b. Filöverföring Se s.39 Filöverföring. Inställningar IP-adress $ Gateway-adress $ DNS-konfiguration DDNS-konfiguration Domännamn WINS-konfiguration Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Kommunikationsläge $ SSID-inställning Kanal WEP(Kryptering)-inställning Överföringshastighet SMTP-server $ SMTP-autentisering POP före SMTP Mottagningsprotokoll *4 Administratörs e-postadress Port för e-postkommunikation *5 Registrera/Ändra/Radera e-postmeddelande Registrera/Ändra/Radera ämne Skannerns återuppringnings-intervall Skannerns antal återuppringningar *1 Visas när tillvalet IEEE 1394-gränssnittskort är installerat. *2 Visas när tillvalet IEEE b-gränssnittsenhet är installerat. Om både Ethernet och b (trådlöst LAN) har anslutits till enheten, har det valda gränssnittet prioritet över det andra. *3 Kontrollera att [Aktivt] valts för TCP/IP. *4 Om du väljer [På] för [POP före SMTP], välj även denna funktion. *5 Om du väljer [På] för [POP före SMTP], kontrollera portnumret för [POP3]. 20

27 Installera maskinen i ett nätverk Skanna till mapp Gränssnitt Inställningar Ethernet Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. IP-adress $ Gateway-adress $ DNS-konfiguration DDNS-konfiguration 2 Domännamn WINS-konfiguration Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll Värdnamn Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Filöverföring Standardanvändarnamn/Lösenord (Skicka) Se s.39 Filöverföring. Skannerns återuppringnings-intervall Skannerns antal återuppringningar IEEE 1394 (IP over 1394) Gränssnittsinst./ IEEE1394 *1 Se s.36 IEEE1394. IP-adress $ IP över 1394 $ DDNS-konfiguration WINS-konfiguration Värdnamn Domännamn Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Gateway-adress $ DNS-konfiguration Aktivt protokoll *3 $ NCP Leveransprotokoll Filöverföring Standardanvändarnamn/Lösenord (Skicka) Se s.39 Filöverföring. Skannerns återuppringnings-intervall Skannerns antal återuppringningar 21

28 Anslutning och inställningar Gränssnitt IEEE b (trådlöst LAN) Gränssnittsinst./ Nätverk Se s.34 Nätverk. Inställningar IP-adress $ Gateway-adress $ DNS-konfiguration DDNS-konfiguration 2 Domännamn WINS-konfiguration Lantyp *2 $ Ethernet-hastighet Aktivt protokoll *3 $ Tillåt SNMP V3-kommunikation Tillåt SSL/TLS-kommunikation Värdnamn Gränssnittsinst./ IEEE b *2 Se s.37 IEEE b. Kommunikationsläge $ SSID-inställning Kanal WEP(Kryptering)-inställning Överföringshastighet Filöverföring Se s.39 Filöverföring. Standardanvändarnamn/Lösenord (Skicka) Skannerns återuppringnings-intervall Skannerns antal återuppringningar *1 Visas när tillvalet IEEE 1394-gränssnittskort är installerat. *2 Visas när tillvalet IEEE b-gränssnittsenhet är installerat. Om både Ethernet och IEEE b (trådlöst LAN) har anslutits till enheten, har det valda gränssnittet prioritet över det andra. *3 Kontrollera att [Aktivt] valts för TCP/IP. 22

Handbok för allmänna inställningar

Handbok för allmänna inställningar Bruksanvisning Handbok för allmänna inställningar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansluta maskinen Systeminställningar Kopiator-/dokumentserverfunktioner Faxinställningar Skrivarfunktioner Skannerfunktioner Registrering

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning

FAX Option Type 7500. Handbok för fax. Bruksanvisning FAX Option Type 7500 Bruksanvisning Handbok för fax 1 2 3 4 5 6 7 Sändning Övriga sändningsfunktioner Mottagning Ändra/bekräfta kommunikationsinformation Lagra ett dokument Fax via dator Bilaga Läs noggrant

Läs mer

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING

Skrivar-/faxserver för flera protokoll. NC-8100h BRUKSANVISNING Skrivar-/faxserver för flera protokoll NC-8100h BRUKSANVISNING Läs igenom denna handbok noggrant innan du börjar använda skrivaren. Du kan skriva ut eller läsa handboken från CD-skivan (som följer med

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Internetfax och Internetutskrift i Windows På Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) finns hjälp för alla dina utskriftsbehov. Där kan du hämta de

Läs mer

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok

Juli 2014. Xerox WorkCentre 3025BI Xerox WorkCentre 3025NI Användarhandbok Juli 2014 BI NI 2014 Xerox Corporation. Alla rättigheter förbehålles. Xerox och Xerox and Design är registrerade varumärken som tillhör Xerox Corporation i USA och/eller andra länder. Phaser, CentreWare,

Läs mer

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare

Nätverkshandbok. Färglaserskrivare Färglaserskrivare Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återges, lagras i återvinningssystem eller överföras i någon form eller på något sätt, vare sig mekaniskt, via fotokopiering, inspelning

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB C350 http://sv.yourpdfguides.com/dref/588468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB C350. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning

Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2. Konfigurering och inställning Fiery Print Controller MX-PEX1/MX-PEX2 Konfigurering och inställning 2006 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45059342 15

Läs mer

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+

BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ BRUKSANVISNING FS-C1020MFP+ INNEHÅLL 1. Översikt över maskinen Introduktion...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul...13 Handböcker till den här maskinen...14 Modellspecifik information...15 Tillvalslista...16

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Intern Ethernet-skrivarserver för flera protokoll och trådlös Ethernet-skrivarserver BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Den här bruksanvisningen för nätverksanvändare innehåller värdefull information

Läs mer

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W

Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare PT-E550W PT-E550W Bruksanvisning för nätverksanvändare innehåller information om hur du ställer in trådlösa nätverk och Wireless Direct med Brother-skrivaren. Det finns

Läs mer

Bruksanvisning Användarhandbok

Bruksanvisning Användarhandbok För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning Användarhandbok INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...4 Inledning... 4 Förbjudet enligt lag...

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/586949

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB 250 http://sv.yourpdfguides.com/dref/586949 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB 250. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA BIZHUB

Läs mer

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733

Din manual HP LASERJET 4345MFP http://sv.yourpdfguides.com/dref/911733 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 4345MFP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok. Läs detta först. Papper

Användarhandbok. Läs detta först. Papper Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320

Din manual HP LASERJET 9050 http://sv.yourpdfguides.com/dref/904320 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP LASERJET 9050. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering...

INNEHÅLL. Papperstyper som kan användas...24 Pappersformat och antal ark som kan fyllas på...25 Varsamhet vid pappershantering... Användarhandbok Läs detta först INNEHÅLL Om denna produkt...11 Inledning...11 Varumärken...11 Friskrivningsklausul... 12 Handböcker som hör till denna skrivare... 12 Handbokens användning... 13 Skärmnavigering...

Läs mer

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166

Din manual NOKIA C110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824166 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA C110. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows

Fiery Print Controller MX-PEX3. Skriva ut från Windows Fiery Print Controller MX-PEX3 Skriva ut från Windows 2008 Electronics for Imaging, Inc. Informationen i denna publikation omfattas av Juridiska meddelanden för denna produkt. 45066534 08 januari 2008

Läs mer

SSL-guide. (Secure Socket Layer)

SSL-guide. (Secure Socket Layer) SSL-guide (Secure Socket Layer) För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin: uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. Den senaste handboken

Läs mer

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide

THOMSON TG787. Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk. Installations- och användarguide THOMSON TG787 Trådlös VoIP-gateway för hemmabruk Installations- och användarguide THOMSON TG787 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med ensamrätt. Det är inte tillåtet

Läs mer

HP Jetdirects skrivarservrar

HP Jetdirects skrivarservrar HP Jetdirects skrivarservrar Administratörshandbok (inbyggd programvara V.36) 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Inga delar av detta dokument får kopieras, mångfaldigas eller översättas

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E http://sv.yourpdfguides.com/dref/589156

Din manual KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E http://sv.yourpdfguides.com/dref/589156 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA BIZHUB PRO 1050E. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA

Läs mer

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide

THOMSON TG576 v7/585 v7. Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare. Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/585 v7 Trådlös ADSL2+-gateway för flera användare Installations- och användarguide THOMSON TG576 v7/ 585 v7 Installations- och användarguide Copyright Copyright 1999 2008 Thomson. Med

Läs mer

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp

användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 4345mfp användning use hp:s inbyggda webbserver hp LaserJet 5mfp HP:s inbyggda webbserver Användarhandbok Upphovsrätt 00 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Mångfaldigande, anpassning eller översättning

Läs mer

Bruksanvisning Handbok för kopiator

Bruksanvisning Handbok för kopiator Bruksanvisning Handbok för kopiator Inledning Denna bruksanvisning innehåller detaljerade instruktioner om hur du använder maskinen. För din egen säkerhet bör du läsa den här bruksanvisningen innan du

Läs mer

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Användarhandbok LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Användarhandbok LaserJet Pro 100 färg MFP M175 Användarhandbok Copyright och licensavtal 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Det är förbjudet att reproducera,

Läs mer

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200

Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 Installationshandbok för N300 Wireless Router WNR2200 NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Juli 2010 208-10643-01 v1.0 Varumärken NETGEAR och NETGEAR-logotypen är registrerade varumärken

Läs mer

AXIS 1650 Användarhandbok

AXIS 1650 Användarhandbok AXIS 1650 Användarhandbok Den nätverksanslutna utskrifts- och skanningsservern för skrivare och flerfunktionsprodukter från Canon Innehåller stöd för Canon Advanced Printing Technology (CAPT), Canon Advanced

Läs mer