USlE HAVElS OIIMJDA RIKEN EN KAMPANJ- OCH ÄVENTYRSMODUL TILL MUTANT- UNDERGÅNGENS ARVTAGARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "USlE HAVElS OIIMJDA RIKEN EN KAMPANJ- OCH ÄVENTYRSMODUL TILL MUTANT- UNDERGÅNGENS ARVTAGARE"

Transkript

1

2 USlE HAVElS OIIMJDA RIKEN EN KAMPANJ- OCH ÄVENTYRSMODUL TILL MUTANT- UNDERGÅNGENS ARVTAGARE Texter Måns Broman (kap 2 & 5) Mattias johnsson (kap 1 & 9) Peter Lexelius (kap 7 & 8) Petter Bengtsson & Peter Larsson (kap 6) Thomas johansson (kap 4) Henrik Örnebring (kap 3) Projektsamordning Mattias johnsson & joakim Bergström Formgivning Christian Sabe Illustrationer Magnus Fallgren Omslagsillustration Martin Bergström Kartor johan Normark & johan Nohr Korrektur järnringen Tryck Alise-T, Riga 2007 ISBN järnringen når du på Mutant, all characters and likenesses thereo( are 2007 Paradox entertainment AB. All rights reserved. Published under licenee by Järnringen Förlag AB.

3 Innehållsförteckning 5 Introduktion 6 Resans mål 1O Företeelser på österhavet 13 Regler för fartyg & sjöfart 13 Fartyg & deras egenskaper 17 Sjöfart 21 Handel 23 Strid till sjöss 25 Moss och galenskapens ruiner 25 Stadsstaten Moss 36 Oz - farväl till förnuftet 4 Simris och Ezkadrillens pirater 4 Allmänt om Simris 44 Platser & personer 55 Nowa Warsawa och Zlota zelest Staden vid floden wizky Personer & platser 68 Baltmarker och dammvidder 68 Baltmarkerna 7 Det belägrade Rigö 76 Exemplet tanguskerna 79 Regler 81 Ahlbograd och mörkret i Hel 81 Om Ahlbograd 89 Hel 91 Djupeskär 92 Vasa och mustens mutanter 92 Om Vasa 99 Musten 1 5 Fröken Skarp & skrot jakten 1 7 Introduktion 11O Konkurrenterna 115 Episoder

4 t ::: 4 ''} ", "... " I:....'" "Blötmök och torrskaftade småpaddlar!" Kaptenens vrål överröstade vindens tjut och vågornas hammarslag mot skrovet. Det var Lumpe som sett den annalkande fa ran först, uppflugen i utkiken som han varit: det blodröda seglet och piratftaggan i stormastens topp. Vinden, regnet och vågornas högresta böljor hade gjort att Lumpe sett piratskutan för sent. Batalj tycktes oundvikligt. "Alle man på däck. Bemanna kanonerna och reva storseglet. Här skall pirat-knölen få se på bredsida." Lumpe stod som fa stfrusen vid kapten Strömbäcks sida, hade inte rört sig en millimeter sedan han lämnat besked om sin iakttagelse. Han längtade tillbaka till landbacken, till det brännheta kök på krogen Hålet i Sim ris där han arbetat som diskare fram till för precis en vecka sedan. Han hade självmant lämnat diskerijobbet och mönstrat på kapten Strömbäcks ångkutter, drömmande om ett liv med högre inkomst och fy llt av spänning. Nu ångrade han sig bittert - bättre bo i ångande kök än på havets iskalla botten. På handelsskutans däck var aktiviteten ifull gång. De fyra kanonerna laddades och skjutvapen delades ut ifall det skulle komma till bordning. Merparten av kapten Ström bäcks besättning var erfarna sjömän och hade säkerligen varit med om piratsammanstötningar förut. Men det hade inte Lumpe. Nä r det röda piratseglet blev synligt över vågtopparna började hans ben skaka som om någon höll på att darrförlärva dem. Med stigande panik såg Lumpe hur piratskeppet stävade allt närmare. Som i en dröm hörde han sin egen kapten utropa order: "Förklemade mjölmaskar! Såpa däcket och på med broddarna. Det är Kapten Rödklut! Kanoner redo. Ni få r bara en chans. Vcinta! Nu, EW!" De fyra mörsarna dundrade iväg sina projektiler och för några ögonblick låg röken tät kring Lumpe och hans kapten. Men snart började röken skingras och det stod klart för alla att piratskeppet klarat sig utan svårare skador. Och det kom allt närmare. Lumpe var i djupet av sin landknipsarsjäl övertygad om att hans sista stund var kommen, om att Rödkluts mannar skulle storma in över bord och hugga ned alla som stod i deras väg. Han blev därför förvånad när han såg hur piratskeppet krängde till, bara ett tiotal meter innan bordningen skulle vara ett ofrånkomligt fa ktum. I stället stannade det anstormande skeppet mitt i vågorna och vinden, som om det plötligt stött på grund. Lumpe kunde tydligt se hur piraterna föll omkull av den plötsliga fa rtändringen och när de reste sig upp hade de aggresiva ansiktuttycken övergått till att spegla avgrundsdjup fa sa. Ett ögonblick senare sköt fyra gigantiska monsterarmar upp ur havets fradgande vatten - metalliska armar täckta av sjögräs och alger, som reste sig mer än tio meter över ytan. Kapten Rödklut och hans manskap hann knappt reagera innan monsterarmarna slog ett järnhårt fa mntag runt deras skuta och slet ned den mot botten. För ett stund var kapten Strömbäck och hans besättning lamslagna av vad de skådat. Lumpes ben var blöta av mer än bara havs- och regnvatten. Han skulle inte dö idag, räddad av det sägenomspunna Österhavsmonstret. Detta var precis vad han drömt om: spänning, att möta dödliga fa ror och mirakulöst överleva. På stående fo t lovade han sig själv att aldrig sätta sin fo t i ett restauratkök igen. INTRODUKTION Kring det stormpiskade Österhavet finns idag flera oaser av gryende civilisation. Det handlar om platser där människor och mutanter slagit sig ihop, för att tillsammans bättre kunna motstå den vilda värld Katastrofen efterlämnat. Rikena Gotland, Ulvriket och Pyrisamfundet står naturligtvis i en klass fö r sig när det gäller frågor som folkmängd, rättsväsende, infrastruktur och organisation. Men spridda längs kusterna finns också ett tiotal större stadsstater, vars ledare för en hård kamp mot väderfenomen och bestialiska dumdjur i hopp om att ordna trygghet och välmåga åt sig själva och sina undersåtar. Vägen mellan havs kusternas boplatser går över vattnet. Österhavet är mörkt och kallt, härjat av fö rödande stormar, glupska odjur och pirater. Varje år räknar man med att de större rikenas handelsflottor sammanlagt förlora ett tj ugotal skepp, ofta med man och allt. Lägger man därtill mindre skepp från stadsstaterna samt privata småskutor blir siffran mångdubbelt högre. Kneget som sjöman är sålunda ett av de fa rligaste man kan ha, och har man tänkt försörja sig som handelsman gäller det att lämna gott om utrymme för oförutsedda förluster i kalkylen. Välbestyckade eskorter och förflyttning i konvojer tycks vara den enda skyddsåtgärd som finns att tillgripa mot havets fa sor. Men det räcker inte alltid så långt. I och för sig kan en märkbar minskning i antalet fö rlista skepp relateras till ångteknikens fö rfining och möjligheten att bygga bepansrade kanonbåtar, till skydd mot såväl havsmonster som pirater. Men dylik teknologi fö rutsätter resurser i form av kol- och sötvattendepåer - något som bara de större rikena har möjlighet att anlägga och underhålla. För övriga fortsätter havet att vara lika hotande och skrämmande som alltid. Det fa ktum att Österhavets vatten är fö rrädiska och ofta rent mordiska inverka förstås negativt på kommunikationerna mellan kusternas samhällen. Det skall ganska mycket till innan man skickar uppsatta medborgare på diplomatresor via havet, och det händer ofta att olika typer av diplomatiska fö rsändelser fö rsvinner i havsdjupet innan de når sina mål. Handeln med varor är riskfylld och dyr att bedriva, vilket påverkar priserna på importprodukter - en tunna sikmust eller en förpackning surspigg betingar ett ganska blygsamt pris i de städer där de produceras, men fö rvandlas genast till lyxartiklar när de når någon fjärran hamn efter en längre havsresa. Ytterligare en effekt av riskerna med havsresor är att omflyttningen är mycket liten. Kanske skulle en hantverkare tjäna stort på att flytta sin verksamhet till en ort på andra sidan havet, där han är ensam tillverkare av sin specialitet. Men då skulle han å andra sidan i princip fu llständigt fö rlora kontakten med vänner och släktingar. Den begränsade omflyttningen beror fö rstås också på den låga graden av kontakt mellan regionerna, vilken gör att samhällena längs kusten präglas av väldigt olikartade kulturer eller livsstilar - något som i sin tur medför att det är svårt att verkligen känna sig hemmastadd någon annanstans

5 -" 3:t :: än där man är född. Det är alltså sällan man stöter på en hindenburgfödd skräddare i Nova Wa rsawa, och när det någon gång händer är sannolikheten stor att det rör sig om en person som av någon anledning tvingasts fly från sin hembygd - kanske på grund av äktenskapsbrott, bara brott eller bara äktenskap. Med det ovanstående i åtanke är det inte fe l att kalla de djärva sällar som sätter sin fot på en havsgående skuta för äventyrare och lycksökare, oavsett om det rör sig om en kontraktsanställd skeppskock eller en dödsföraktande ensamseglare. Hade det inte varit för att många landkrabbor framlever sina liv i knapphet, osäkerhet och misär hade nog handelshusen haft svårt att rekrytera besättningar till sina skepp. Inte sällan hittar man sitt manskap på samma ställe där zonfararen rekryterar sin expeditions bärare och monsterröjare - i kåkstäderna eller vid de solkiga borden på hamnsyltorna."men sedan finns det förstås ett antal karska individer som trotsar havets fasor med öppna ögon, trots att de skulle kunna leva gott på landbacken. Stormarna, odjuren, reven och piraterna kan nämligen ses som svårmutade vakter på ett hav fyllt av fo rntidens lämningar; som vägspärrar på fä rden mot outforskade skattemarker; som rovgi- riga tullstationer på lukrativa handelsrutter. För den som vågar finns alltid de svulstigaste skatterna att hämta där fa rorna är som störst. Denna bok består av nio kapitel. Detta och det därpå följande kapitlet inrymmer kampanj- och regelmaterial, vilket SL kan använda för att iscensätta en mer eller mindre storskalig sjöfa rarkampanj. Här finns riktlinjer för hur RP kan skaffa sig och utrusta sitt alldeles egna skepp, tillsammans med flera uppslag på företeelser och fa ror de kan komma att konfrontera under sina resor. De sex kapitel som kommer därefter fokuserar på var sitt område kring Österhavet, oftast med utgångspunkt i en stadsstat eller i alla fa ll en huvudort. Förutom en beskrivning av själva orten inrymmer kapitlen kringinformation som SL kan nyttja som grund för spännande och utmanande scenarion. Sist i boken finner läsaren grunddragen i en rollspelskampanj som kan komma att ta RP på en resa med strandhugg vid alla de platser som beskrivs i kapitel tre till åtta. Kapitlet beskriver kampanjens ramhistoria och ger fö rslag på hur SL kan lägga upp äventyrandet. Det är alltså dags för RP att lämna fa stlandet, att lätta ankar och ge sig ut på verkliga äventyr fu lla av fa ror, oväntade upptäckter och hägrande rikedom. RESANS MIL Med tanke på hur vådligt det är att vistas på sjön kan man fråga sig varför fo lk ger sig ut på havsresor? Svaret är enkelt: Havet är varken mer eller mindre fa rligt än andra delar av Gryningsvärldens otämjda marker. Medan en resa mellan Hindenburg och Nordholmia längs triangelrutten erbjuder fa ror i fo rm av odjur och rövarband, bör den som reser mellan Moss och Nowa Warsawa bereda sig på möten med landbestarnas havslevande kusiner och sabelviftande pirater. Nedan listas ett antal möjliga motiv eller orsaker till att bege sig på seglats. För den väl fö rberedde och tursamme kan havet visa sig vara en minst lika lönande jaktmark som landbackens zoner. Handel Den vanligaste orsaken till att sätta skepp i sjön är förstås handeln med fjärran hamnar. En vara som betingar ett visst pris på den plats där den skapats kan mycket väl vara värd mångdubbelt mer någon annanstans. Även om det fö rstås kostar en hel del att utrusta skepp med besättning är avkastningen alltid god, fö r den som vet vad som skall köpas respektive säljas var. RP kan antingen själva ägna sig åt handel eller hyras in av något bolag, som besättningsmän eller kanske som eskort. Oavsett vilket kommer de sannolikt att få tampas med väderfe nomen, havsbestar och pirater på sin fä rd. Ku nskaparresa På Österhavets öar och inte minst på dess botten finns mängder av välbevarade lämningar från tiden fö re Katastrofen. Även om lärdomarna man kan dra av dessa är än mer svåråtkomliga än de som döljer sig i markernas bunkrar och enklaver, är det många kunskapare som sätter sitt hopp till havsdjupen för att finna insikter i fo rntidens mysterier. Den sjunkna skeppskyrkogård som kallas Graven är ett populärt resmål, ruinstaden på ön Kritos ett annat. RP kanske själva när ett intresse för fo rntidens mysterier, vilket driver dem att lämna landbacken i kunskapande syfte. Om inte finns mängder av kunskaparfö reningar och exploratorer, vilka kan fu ngera som arbetsgivare. Att eskortera en virrig historiograftill något av havets pestinfesterade sopbälten kan vara en utmaning värdig den mest välutrustade grupp äventyrare. Ruinstaden på Kritos Mitt ute i det böljande havet ligger ön Kritos. Själva ön är knappt tio kvadratkilometer stor och mycket flack. När vattenståndet är högt och stormarna viner sköljer vågorna långt upp på land eller i extrema fa ll över hela ön. Växtlighet finns inte och djurlivet begränsar sig till sjölevande dumfädringar. Enda hotet mot besökare tycks vara den koloni strömstarar som lever på ön, samt naturligtvis illasinnade forn p ryttla r som oaktsamma snokare kan råka väcka till liv. Det senare händer ganska ofta, eftersom det är just fornskrotssnokandet som lockar fo lk till Kritos. Hela ön är täckt med ruiner efter forntida byggnadsverk, och de fo rtsätter även ned i havet på öns alla sidor. Fornhusen är i de flesta fa ll helt raserade och det är sällan som ruinerna består av mer än en våning. På några platser finns dock bottenblan som är så pass intakta att man kan gå in i dem och tydligt få erfara hur människorna fö re katastrofen inredde sina bostäder och levde sina liv - ett paradis för historiografer. Mest forngodis finns dock i de mamelurinfesterade vattnen runt ön. Den som har rätt utrustning kan finna helt fa ntastiska prylar i vätan. Bland annat finns ett oupptäckt medicinförråd på knappt tio meters djup, och närmare ytan en vattendränkt butikslokal innehållande hundratals fo rntida kostymer i härdigt och strykfritt syntetmaterial.

6 Skattjakt Österhavet kryllar av antikviteter och dolda hemligheter. På hamnsyltorna kring havet berättas hundratals historier om rikedomar, ofta vaktade av vederstyggliga forntidsfasor. Lägg därtill lika många skrönor om skatter ansamlade av hövdingar och fu rstar som levde vid gryningens begynnelse, och det är lätt att fö rstå varför många hjältepiltar vänder sina drömmande blickar ut från land. Mycket av det som berättas är förstås rent nonsens, men vanligtvis döljer sig något enstaka korn av sanning även i de mest häpnadsväckande historierna. Det gäller bara att kunna skilja strunt från gyllne dosor, om man någonsin skall lägga vantarna på de skatter som beskrivs exempelvis i historierna om Dimöns hemlighet och Köksmästarens grav. En äkta skattjakt innebär oftast att man har ett specifikt föremål fö r ögonen. Det kan röra sig om ammunitionsdepån i en fö rlist fo rntidsskuta, om ett skimrande glasberg på något av havets skrotbälten eller om en beryktad pirats välfyllda skattgömma. RP kan själva finna den information som utpekar skattens fö rmodade placering eller anställas av någon som tror sig ha kunskaper i ämnet. Kistan av guld Berättelsen om Kapten Blånäsa och kistan av guld har över tjugo år på nacken men hör fortfarande till de mest berättade historierna kring hamnsjappens bord. Och även om skrönan är överdriven är den i grunden sann. Den synnerligen misslyckade piraten Kapten Blånäsa - av sina belackare kallad Kapten Näsblod - hade varken tur eller skicklighet på sin sida. Hans besättning bestod av osnutna fattiglappar med dålig sjövana, eftersom han var för snål för att betala bra. Och det skepp han anförde var en gisten Galosch, om än bestyckad med åtta välgjutna kanoner. Lika ofta som han lyckades länsa något mindre handelsskepp, blev han själv attackerad och bestulen av andra pirater. Men precis som historien förtäljer vände hans lycka, när han aven slump stötte på ett drivande pyriskt slagskepp vars hela besättning omkommit till följd av akut matförgiftning. Döm om Blånäsas förvåning när det visade sig att en kista innehållande tretiotvå guldtackor a 0,75 kilo återfanns i kaptenens hytt (värde ca kr). Kaptenen blev samtidigt överlycklig och dödsförskräckt, livrädd att förlora sin dyrbara fångst. Väl tillbaka i sitt gömställe, förlagt till ett grottsystem någonstans längs kusten söder om Östervik, gjorde han processen kort med sin besättning. Han kallade in dem en och en till sin privata kula under förespeglingen att han ville tacka och belöna dem personligen, men slog i stället ihjäl dem en

7

8 _ i"".\. "'"," ;i./ - -I. efter en. Endast skeppstösen Djässika undkom med livet i behåll, sedan hon anat oråd och smitit iväg längs kusten. Blånäsa sänkte sitt eget skepp i viken utanför gömstället, varpå han kröp in i sin kula fast besluten att aldrig lämna sin skatt ur sikte. Djässika blev så småningom upphittad på Frihetens slätter av ett gäng motormarodörer, och därifrån spreds legenden om kistan av guld. Förmodligen finns den fo rtfarande kvar i gömstället. Och vem vet, kanske sitter fo rtfarande Kapten Näsblod där i sin kula - svältfödd på vatten och maskätna skeppsskorpor, men redo att försvara kistan med sitt liv. Lagens förlängda arm Antalet pirater som gömmer sig längs Österhavets kuster är svårt att uppskatta, men alla är överens om att de är för många. I slagstyrka varierar de dramatiskt. Den föga beryktade småpiraten Risse Alrajt, alias Kapten Blankfot, kommenderar över en gisten Wobbler med tolv mans besättning. Detta medan den legendariska Svarta Katten ångar ifatt sina offer ombord på den gotlandstillverkade kanonbåten Vicktoria. Mellan dessa ryms ett femtiotal kända piratkaptener i havskustens vikar - alla hårt arbetande med att ta från de rika och ge till sig själva_ Inte oväntat är de rika beredda att frivilligt offra en del av sina slantar till den som kan görna något åt det allstädes närvarande, och fö r affärerna kostsamma, hotet. Merparten av havets pirater har därför ett pris på sitt huvud. Det kan vara ett rikets ordningsmakt som är beredd att hösta upp storkovan för infångandet av någon svårfunnen sälle, alternativt ett handelsbolag eller kanske en privatperson som fått sina tillgångar plundrade och önskar hämnd. Typisk piratkapten Österhavets piratkaptener är en brokig skara - innehållande allt från före detta skeppsgossar som arbetat sig mot toppen, till aristokrater som vänt sitt gamla liv ryggen. Vanligast är dock att det rör sig om en mutant som börjat sin bana som besättningsman på någon piratskuta och som sedemera vunnit sin kaptenshatt efter ett myteri. Att vara piratkapten är inte lätt, eftersom ens besättning tenderar att reagera våldsamt på motgångar. De flesta slutar sina dagar som odjursföda, sedan de kastats i havet av sin egen besättning. Fram till den dagen är dock kaptenen enväldig härskare ombord på sitt skepp, och kan räkna med sina underhuggares totala lydnad. Piratkaptetens kännetecken är hatten. De varierar i form, storlek och elegans, men som kapten kan man inte klara sig utan en ordentlig skallprydnad. Hattarna går i arv på så sätt att den som tar över makten på en skuta också övertar den gamle kaptenens huvudbonad. Vissa kaptenshattar har burits av över femtio personer genom åren. Vid sidan om hatten är det höga kragstövlar, pösiga byxor och långrock som gäller. Färgvalet varierar men är oftast enhetligt då piratkapteten tenderar att välja ut en fä rg och gör ansårpk på att just den färgen är hans. Besättningen klär sig då i samma fä rg som sin kapten, så att de kan känna igen varandra i samband med strandhugg och bordningar. Relevanta egenskaper: KP: 27, le: 11, se: +1T3, Naturligt vapen (1T8), Superbt sinne (syn/hörsel), Akrobatik 65%, Båt 73%, Närstrid 63% (sabel+bett/klor), Gevär 55% (musköt). Undvika 52% Ty pisk pirat Den typiske piraten är en mutant som växt upp med kriminalitet som levebröd, inte sällan i något kustsamhälle. Han har antingen rekryterats direkt från någon hamnsylta eller själv bestämt sig fö r att lämna landbackens myllrande ordningsmän och konstaplar bakom. Vad lojaliteten anbelangar beror det helt och hållet på kaptenen och dennes status. En lyckosam kapten, som drar in stora få ngster åt manskapet, respekteras fö rstås högt medan en otursförföljd kapten kan räkna med myteri om inte lyckan vänder inom ett par månader. Klädmässigt föredrar pirater fä rgsprakande kläder, gärna dominerat av den fä rg deras kapten har som kännemärke. Så länge vädret tillåter går man barfota och bär korta byxor, som man inte riskerar att trampa på vid klättring. Relevanta egenskaper: KP: 22, le: 13, se: +1, Naturligt vapen (1T8), Superbt sinne (syn/hörsel), Akrobatik 55%, Båt 41%, Närstrid 47% (sabel+bett/ klor). pistol 30% (skarprättare), Undvika 25% Fiskafänge I havsdjupen lurar många glupska och storvuxna bestar. Åldrade torskofanter och oskäggade långmalar kan växa till gigantiska proportioner och är sålunda mycket intressanta för storvilt jägare. Det finns fa ktiskt de som menar att nedläggandet av havslevande odjur är än mer prestigefullt än dödandet av lomurer eller till och med bautarafider. När rykten börjar gå om att ett särskilt välvuxet exemplar siktats är det följaktligen många högborna krösusar som behöver eskort ut till jaktmarkerna. Vissa besuttna storviltälskare är inte ens själva intresserade av att följa med på fiskafänget utan betalar helt enkelt någon annan fö r att göra jobbet - förutsatt att de sedan få r lägga vantarna på liket och äran. Särskilt intressant blir det hela fö rstås om besten i fråga påstås ha något värdefullt i buken, som den svalt i samband med en attack mot handelsskepp eller liknande. RP kan mycket väl hyras in som besättning på en skuta som skall bege sig på fiskafänge. Kanske är det till och med möjligt fö r någon eller flera av RP att livnära sig på att hyra ut sig själva och sin skuta till uttråkade aristokrattyper_ Marknaden finns utan tvekan. Maktfullkomliga rikemän med gott om fritid är alltid i behov av att understryka sin storhet - helst på ett sätt som demonstrerar styrka, vilja och mod. Mamelur Mameluren är en plattfisk av enorma proportioner med ett gap fyllt av sylvassa smågaddar, väl fö rberett att slita sönder såväl sjöfädringar som oförsiktiga sjöfarare. De fä rdas ofta i stim om tio till femton djur och drar sig inte för att anfalla slagskepp. Den platta konstruktionen gör att odjuren kan segelflyga ombord, även på skepp vars reling höjer sig fem meter över ytan. Uppe ur vattnet är de väldigt klumpiga men har de väl fått tag på ett offer släpper de inte gärna taget förrän de flappat sig tillbaka ned i plurret. Flygattacken fungerar så att om mameluren lyckas med sitt slag har den flygit upp på däck och bitit tag i en person, vilket erhåller 1T8+se/2 i skada. Mameluren försöker följande SR slita med sig personen ned i vattnet, men få r bara använda halva sitt styrkevärde på grund av sin osmidighet på land. Mamelurens halva STY ställs alltså mot offrets STY. Vinner offret lyckas denne slita sig loss och få r agera som vanligt kommande SR, då mameluren försöker ta sig tillbaka ned i vattnet (normalt smi-slag). Vinner mameluren drar denne med sig offret i havet där den får använda hela sitt STy-värde fö r att dränka sin tilltänkta munsbit. Offret fortsätter att ta 1T8+se/2 i skada så länge mameluren behåller sitt grepp. STY: 2TlO+8/19 FYS: 3T6+6/17 STO: 3TlO+10/26 SM I: 2T6+6/13 INT: 1T4/2 VIL: 3T6/11 SB: +1T6 KP: 43 TT: 21 IB: 13 Rustning: Segt skinn Aes 3 Vapen Bett 13 Flygattack 13 INIT % 33 Skada Pen Pålfläl lt8 lt8

9 FIiRETEELSER pllisterhavet Nedanstående avsnitt innehåller en redogörelse fö r ett antal platser, personer och fenomen som är karaktäristiska fö r Österhavet. Inte sällan bidrar de till att göra sagda hav till ett skräckens och fa rornas vatten, fruktat för allt från väderfenomen och odjur till mord iska fo rnlämningar och pirater. SL kan använda dessa fö r att bygga egna spännande äventyr, eller bara lägga in dem som en mustig krydda i den kampanj som presenteras i kapitel nio. Hom-Godah Gasheika Liksom landbacken myllrar av rövare och marodörer är havet fu llt av pirater. De kryper oftast längs kusterna, dolda i strategiska vikar eller bakom skogs bevuxna kobbar, och väntar på klent bestyckade skepp att hala in och plundra på gods och slavar. Överpopulationen gör dock att Österhavets pirater inte drar sig för att attackera varandra - de strider om goda jaktmarker, såväl som om värdefull last. Vid mer än ett tillfä lle har handelsskepp kommit undan eftersom två olika piratskutor gått till anfall samtidigt och då valt att attackera varandra i stället fö r det tilltänkta målet. Merparten av regionens piratkaptener kommenderar bara en ensam skuta och saknar därför styrkan att anfalla konvojer eller riktigt stora handelsskepp. Men det finns ett lysande undantag: Hom-Godah Gasheika, alias Svarta Katten, ombord på kanonbåten Vicktoria. Vem han är, varifrån han kommer och var han har sitt tillhåll är det ingen som vet, trots att han varit efterlyst i ett årtionde. Vissa menar att han är en fö re detta marinofficerare från Gotland eller Pyrisamfundet, andra utpekar Knaggelkusten söder om Göborg som hans ursprungliga jaktmark. Vem han än är blev han känd som Svarta Katten i och med att han för ungefär ett decennium sedan lyckades kapa och bortföra den gotländska kanonbåt som nu utgör hans vapen mot fredliga handlare och resenärer. Vem som förser honom med kol och var han tankar sitt sötvatten är ett mysterium. Mycket talar fö r att kapten Gasheika samarbetar med någon eller några på fastlandet och att han har minst två hemliga gömställen. Den pyriska hamnstaden Muskö och pirathålan Simris brukar ofta utpekas som förmodade tillhåll. Hom-Godah Gasheika har ett pris på sitt huvud i alla större samhällen kring kusten. Exempelvis är Pyrisamfundet villigt att betala 300 krediter för hans huvud på ett fat. Den som lyckas infånga Svarta Katten kan kanske dessutom få tillgång till dennes skattgömma, vilken rimligtvis innehåller en ansenlig förmögenhet i varor och krediter. Föga fö rvånande är det därför många modiga prisjägare som skaffat skepp och besättning fö r att bege sig på katt jakt. Merparten kommer hem tomhänta och en del kommer inte hem alls. Men vem vet, en vacker dag kanske någon lyckas där alla andra gått bet?! Svarta Katten Hom-Godah Gasheika inledde sin karriär som skeppsgosse på ett handelsfartyg. Redan i tonårsåldern hade hans styrka och intelligens uppmärksammats av kaptenen som gjorde honom till sin personliga tjänare och liwakt ombord. Hom Godah föraktade kaptenen från fö rsta början och efter bara några år begick han myteri tillsammans med en grupp slavar. I utbyte mot sin frihet hjälpte de honom att ta makten över skutan och flertalet stannade också kvar ombord som medlemmar av Svarta kattens första besättning. På den vägen är det. Den mycket välvuxna och svartpälsade Hom-Godah Gasheika har blivit alla skeppares stora skräck. Var helst han visar sig, stående vid kanonbåten Vicktorias roderhjul inklädd en pyrisk officersuniform dekorerad med hundratals stulna medaljer, kan man räkna med en uppvisning i total hänsynslöshet och glupsk girighet. Relevanta egenskaper: KP: 36, IB: 14, SB: +lt6, Dubbelhjärna, Hoppfö rmåga, Magnetism 82%, Akrobatik 85%, Båt 102%, Närstrid 99% (sabel), Gevär 80% (Pumphagel), Undvika 79% Skeppet Vicktoria Kanonbåten Vicktoria är av en tidig modell, tillverkad innan man hittade den rätta balansen mellan bepansring och smidighet. Följaktligen är hon en tuff nöt att knäcka, men kräver också en mycket duglig skeppare vid rodret. Österhavsodjuret Det är inte tu tal om att havets vatten kokar av monstruösa dumdjur - oskäggade långmalar, torskofanter och mamelurer är ett reellt hot mot alla som sätter sin fot på ett havs gående skepp. Men mest fruktad av alla är ändå den gigantiska best som brukar kallas Österhavsodjuret. Vissa hävdar fö rstås att odjuret i fråga är en dumtutad skröna och legend. Men det finns självpåstådda ögonvittnen som talar om enorma armar klädda av pansar och slingrande sjöväxter som skjutit upp ur böljorna och med lätthet slitit ned hela skepp i djupet, på bara några ögonblick. Kvar på platsen blir inte annat än de träspillror och kroppar som flyter upp till ytan när besten mumsat sig mätt och belåten. I en stad med förbindelse till havet, som exempelvis Hindenburg eller Ahlbograd, brukar man en till två gånger per år höra talas om skepp som fö rsvunnit i klorna på Österhavsodjuret. Det låga antalet tillslag talar för att det rör sig om en ensam best. Samtidigt är det inte ovanligt att avstånden är stora mellan de områden där "ögonvittnen" påstår sig ha gjort sina iakttagelser, vilket förstås indikerar att det rör sig om flertalet glupska odjur. Mången kunskapstörstande kunskapare är ivrig att reda ut vad som är sanning respektive struntslams rörande Österhavets mest berömda odjur, och det finns till och med dem som gjort odjurstudier till sin livsuppgift. För sina expeditioner behöver kunskaparna dugligt och karskt manskap - personer som är villiga att sätta livet på spel för kunskapandets skull och till skälig betalning. Tabell 1.1 Vicktoria

10 , '1"!-. '",... : ;... Österhavsodjuret Österhavsodjuret är i själva verket en helautomatiserad skogsavverkningsmaskin från före Katastrofen, vilken fö rirrat sig ned i havet. Att den går till attack mot segelfartyg beror helt enkelt på att dess uttråkade automathjärna längtar efter trä att kapa, klyva och splittra. Dess fyra teleskoparmar kan sträckas ut till drygt femton meters längd och de är utan tvekan kraftiga nog att fö rst slå hål i skrovet och sedan dra ned hela skutan mot botten. Väl nere väntar en hel arsenal sågklingor, laserskärare och hydraliska grenavbitare - alla omöjliga att undkomma med livet i behåll för den stackars sate som fastnat i någon av maskinens tio kortare griparmar. Odjurets enda svaghet är att den behöver alla sina fyra teleskoparmar för att dra kunna sänka ett skepp. Slår man ut en av dessa drar sig bjässen undan för att reparera skadan. Men även om man hamnar i vattnet är loppet långt ifrån kört. De kortare griparmarna är inte särskilt träffsäkra i sina manövrar mot rörliga mål och har man väl tagit sig upp till ytan ignoreras man av automaten. STY: 150 FYS: 150 STO: 150 SM I: 8 58: KP: 300 TT: 150* 18: 8 Rustning: chassi ASS 15** INT:8 VIL:8 Vapen INIT % Skada Kramning, fyra teleskoparmar TlO Pen PålfTål Grepp, griparm 8 20 fasthållning - * Gäller maskinkroppen. Teleskoparmarna har TT 30 och griparmarna TT 15 ** Gäller maskinkroppen. Teleskoparmarna och griparmarna har ASS 5 Graven Drygt tjugo distansminuter norr om stadsstaten Pråjsia gömmer sig den sägenomspunna skeppskyrkogård som bland sjöfa rare kallas Graven. Pyriska historiografer kraxar tvärsäkert om att ett jättelikt sjöslag en gång i tiden utspelat sig på platsen, medan gutiska vetmästare hävdar att Graven i själva verket är en sjunken fo rnhamn. Vem som än har rätt råder det ingen tvekan om att tiotals, kanske hundratals, forntidsskepp ligger halvt begravda i bottenslammet på mellan tjugo och fe mtio meters djup. Många av fa rkosterna har fo rtfarande fu ngerande generatorer ombord, varför skeppens strålkastare nattetid lyser upp havet underifrån och få r ytan att skimra förföriskt. Sedan Graven upptäcktes för knappt tretio år sedan har delegationer från de tre stora rikena ofta besökt platsen, men ingen har gjort anspråk på att äga fyndet. Det lämnar fä ltet öppet fö r fristående kunskapare och vanliga skrotbrytare att bevista skattgömman. Problemet är bara att smärre stim av oskäggad långmal brukar vandra förbi Graven, varför ingen skuta stannar särskilt länge i området. Därtill har det hänt att dykare förolyckats sedan de stött på fu llt fu ngerande väktarautomater bland vraken. Skall man bärga fynd från Graven gäller det alltså att vara mycket försiktig! Malströmmen Emellan åt händer det att hela konvojer aldrig når fram till sin destination, att de fö rsvinner utan minsta spår. Vid sådana tillfällen brukar misstankarna riktas mot Malströmmen: en gigantisk vattenvirvel kapabel att dra ned tremastade slagskepp i djupet. Många erfarna sjömän menar att Malströmmen är ett odjurslikt missfoster, snarare än ett naturfenomen. Och det finns fa ktiskt saker som talar fö r det. För det fö rsta är den stadd i ständig fö rflyttning - ibland snabb som en framstormande mamelur, ibland makligt som en utarbetad knegarkärring över Maximiliangatans kullersten. För det andra tycks själva virvelns hastighet variera på ett sätt som inte beror på väder och vind. Ögonvittnen har berättat om tillfällen då de sett Malströmmen mild, likt en bakvattensvirvel vid Nordalälvens utlopp. Oavsett styrka och hastighet kan Malströmmen vara nog så fa rlig för passerande skepp. Sitt namn har strömmen nämligen fått på grund av att olika sorters malfiskar tycks älska att leka i det brusande och strömma vattnen kring virveln. Såväl narma-

Gastar och spökskepp. Angelica Johnsson, Odenslunda skola, Upplands Väsby

Gastar och spökskepp. Angelica Johnsson, Odenslunda skola, Upplands Väsby Gastar och spökskepp Gastar Det var sjömännens största skräck att drunkna och försvinna i havets djup utan någon ordentlig begravning. Då var de nämligen dömda att vandra över haven som gastar, osaliga

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

DANIEL DEFOE ILLUSTRERAD AV SUSSI BECH ÅTERBERÄTTAD AV PETER GOTTHARDT

DANIEL DEFOE ILLUSTRERAD AV SUSSI BECH ÅTERBERÄTTAD AV PETER GOTTHARDT DANIEL DEFOE Robinso Robinson Kruse ILLUSTRERAD AV SUSSI BECH ÅTERBERÄTTAD AV PETER GOTTHARDT DANIEL DEFOE Robinson Kruse ÅTERBERÄTTAD AV PETER GOTTHARDT ILLUSTRERAD AV SUSSI BECH ÖVERSATT AV MARIE HELLEDAY

Läs mer

Nov 2008. Alla ombord

Nov 2008. Alla ombord Nov 2008 Alla ombord 10 ord från Vasamuseet I denna mapp finns konstiga ord. De handlar om skeppet Vasa. Förbered dig på att komma till museet genom att lära dig några av orden. Varje ord förklarar vi

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Hälsningar Viktor och Ida

Hälsningar Viktor och Ida Ida Sjöberg Kapitel 1 Hej mamma och pappa! Jag och Viktor skulle gå och titta på en jättestor båt som stod i hamnen. För Viktor tycker så mycket om båtar. När vi kom in i båten så kände vi att den rörde

Läs mer

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren.

Stenåldern. De första människorna i Norden bodde i enkla hus/tält för att de flyttade ofta då de följde maten det vill säga de vilda djuren. Stenåldern Innan det blev stenålder var hela Norden täckt av tjock is. Isen kunde bli upp till 3 km tjock. När isen smälte kom de första människorna till det som nu är Sverige. De första som kom var jägare

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Linnéa M 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag heter Sara. Jag är 10 år gammal. Jag har en lillasyster. Hon är 3 år. Hon heter Linda. Jag har en mamma och pappa också. Vi är en fattig familj. Vi bor i ett litet hus på landet.

Läs mer

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN:

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 RESOR OCH VAROR En del av järnåldern kallas för vikingatiden. Man tror att ordet viking betyder från viken, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla

Läs mer

Författare: Edvin Borgström 4A

Författare: Edvin Borgström 4A Författare: Edvin Borgström 4A Hej mamma och pappa! Ni vet att jag gillar båtar. Det hände än sak idag efter skolan. Jag och Sven skulle gå till hamnen och titta på båtar. Sen såg vi en båt. den var röd

Läs mer

Havsresan. Sanna Larsson,

Havsresan. Sanna Larsson, Havsresan Sanna Larsson, 4A DEL 1 Hej mamma och pappa! Jag och min vän Kimberly såg en båt och vi ville undersöka den. Men när vi skulle gå av så var det försent. Då gick vi till kaptenen och sa. Du måste

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Lejonet och den listiga haren

Lejonet och den listiga haren Lejonet och den listiga haren Fabel DJUR 1 SCEN 1 (På savannen hörs ryta) BERÄTTARE Det fanns en tid då Lejonet var härskare över alla andra levande varelser. Lejonet såg verkligen mäktigt ut så det måste

Läs mer

Från himmelens topp till havets botten

Från himmelens topp till havets botten Martin Widmark Från himmelens topp till havets botten Lindskog Förlag www.lindskogforlag.se Stockholm 2006 Text: Martin Widmark Bild: Pietro Galeoto Grafisk form: Lennart Lindskog Illustrationer av Pietro

Läs mer

Havsr esan. Av: Adrian Bergström 4B

Havsr esan. Av: Adrian Bergström 4B Havsr esan Av: Adrian Bergström 4B Kapitel 1 Hej Hej mamma och pappa! Det har hänt en liten sak när jag och Lennart skulle gå till hamnen då såg vi en fiskebåt som hette Titanic.Vi gick ombord och kollade.

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Havsresan del 1 Jag har varit intresserad av båtar länge nu. En dag när jag och min kompis Mollie var nere vid hamnen så ser vi en stor båt. Mollie oc

Havsresan del 1 Jag har varit intresserad av båtar länge nu. En dag när jag och min kompis Mollie var nere vid hamnen så ser vi en stor båt. Mollie oc Av Sarah Westerlund Havsresan del 1 Jag har varit intresserad av båtar länge nu. En dag när jag och min kompis Mollie var nere vid hamnen så ser vi en stor båt. Mollie och jag ville gå närmare och kolla.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden.

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden. Hemläxa - lästeknik Namn: Vecka 36-37 Nu när du lärt dig om de olika lästeknikerna är det dags att träna på att använda dem. 1. Läs texten om vikingar. Vad handlar den om? Översiktsläs och beskriv mycket

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN

SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN SEGLING OCH PADDLING: BÅTEN Segelbåtar kännetecknas på dess segel. Ett segel är en duk som fästs på båten för att fånga vinden. Med hjälp av vinden och seglet förs båten framåt. Det finns många olika segel

Läs mer

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek!

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Äntligen har vi fått tummen ur och beskriva vår sista månad i Turkiet, det blir lättar o lättare att dra

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

STANNA KVAR SAMPLE. Budskap om evig räddning

STANNA KVAR SAMPLE. Budskap om evig räddning STANNA KVAR Budskap om evig räddning STANNA KVAR För en del år sedan hände det att vi passerade genom den lilla staden Yarmouth på ön Isle of Wight, just då en svår storm drabbade Englands sydkust. Yarmouth

Läs mer

Döda bergen Elevmaterial

Döda bergen Elevmaterial sidan 1 Kapitel 1 Min vän Mugul 1. Varför tror du att Aram inte vill att rövarna ska hitta kartan i hans ficka? 2. På sidan 12 säger Aram: Först vill jag att vi kommer överens om en sak. Om jag visar er

Läs mer

Sångtexter till låtarna. När ormen ömsar skinn

Sångtexter till låtarna. När ormen ömsar skinn Sångtexter till låtarna När ormen ömsar skinn 1. Du trodde, du var säker Du trodde, du var trygg Nu ligger du och sprattlar som en skalbagge på rygg Livets autostrada där du drog fram i all din glans har

Läs mer

Slysavarnafélagið Landsbjörg är en frivilligorganisation på Island med uppdrag att förhindra olyckor samt rädda liv och ägodelar på land och till

Slysavarnafélagið Landsbjörg är en frivilligorganisation på Island med uppdrag att förhindra olyckor samt rädda liv och ägodelar på land och till Slysavarnafélagið Landsbjörg är en frivilligorganisation på Island med uppdrag att förhindra olyckor samt rädda liv och ägodelar på land och till sjöss. De måste ha kläder som klarar hårt arbete i tuffa

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning:

Ha rätt sorts belöning. Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund. Grunden till all träning: Åtta tips för bästa sätt hur du tränar din hund Grunden till all träning: Gör det lätt för hunden! Börja alltid på en nivå som är enkel för hunden och bygg på svårigheterna. På det sättet tycker hunden

Läs mer

Arbetsbok. Arbetsbok. Blåa böckerna. Blåa böckerna

Arbetsbok. Arbetsbok. Blåa böckerna. Blåa böckerna Arbetsbok Blåa böckerna Uppdrag X är ett modernt läromedel för läs- och skrivutveckling för årskurs 1 3. De Blåa böckerna, för årskurs 3, omfattar 40 titlar uppdelade i 8 teman. I Arbetsbok Blåa böckerna

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag.

Det var en gång. Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. Det var en gång Året var 1967... Fiskerikonsulenten Ulf Lundin i Uddevalla upptäckte att fisken dog i många västsvenska sjöar och vattendrag. När han undersökte vattnet fann han att ph-värdet i vissa fall

Läs mer

Barnens guide till Getteröns naturreservat

Barnens guide till Getteröns naturreservat Barnens guide till Getteröns naturreservat Rödspov Tofsvipa Välkommen till Getterön! Naturum Getterön ligger vid ett av norra Europas fågelrikaste områden. Här kan du bekanta dig med fåglarnas spännande

Läs mer

Den öde ön. Bearbetad av Ingemar Wiklund - http://ingemar-wiklund.se Originalförfattare okänd.

Den öde ön. Bearbetad av Ingemar Wiklund - http://ingemar-wiklund.se Originalförfattare okänd. Den öde ön Av Introduktion 1. Du ska på en resa. Du ska åka med ett skepp långt bort. Beskriv hur skeppet ser ut och vart du ska åka. 2. Det blir storm och skeppet sjunker. bu hamnar på en strand. Skriv

Läs mer

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från

istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv sekund kan han flyga iväg som en korp, bort från Reslust Tulugaq tycker att det är tråkigt att öva bokstäverna på tavlan. De gör det så ofta. Varje dag faktiskt! Så han ser ut genom fönstret istället, och reser än hit och än dit i tankarna. På en halv

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

En ynklig stackare. Kap 1. 1359: Det otänkbara

En ynklig stackare. Kap 1. 1359: Det otänkbara Kap 1 En ynklig stackare 1359: Det otänkbara Helmich satt närmast dörren på krogen Ormens pigor, fattigfolkets krog. Intill en stinkande rovlykta på den där kalla dragiga platsen där ingen annan ville

Läs mer

JULES VERNE ÅTERBERÄTTAD AV PETER GOTTHARDT ILLUSTRERAD AV SUSSI BECH SVENSK TEXT: CARINA GABRIELSSON EDLING

JULES VERNE ÅTERBERÄTTAD AV PETER GOTTHARDT ILLUSTRERAD AV SUSSI BECH SVENSK TEXT: CARINA GABRIELSSON EDLING JULES VERNE En världsomsegling under havet ÅTERBERÄTTAD AV PETER GOTTHARDT ILLUSTRERAD AV SUSSI BECH SVENSK TEXT: CARINA GABRIELSSON EDLING KAPITEL 1 Är det sjöodjuret? Frukosten var klar. Jag hade precis

Läs mer

Hej mamma och pappa jag är på en båt som är på väg till Brasilien

Hej mamma och pappa jag är på en båt som är på väg till Brasilien HavsResan J O AK I M Havsresan del 1 Hej mamma och pappa jag är på en båt som är på väg till Brasilien Du undrar säkert varför jag är på en båt. För att jag och Isak var nere vid hamnen såg jag en båt.

Läs mer

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen

Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen Svenska Kryssarklubben Bottenhavskretsen KUSTSTRÄCKANS STÖRSTA OCH MEST AKTIVA BÅTKLUBB BOTTENHAV V SKRETSEN Vi är en lokal krets inom Svenska Kryssarklubben. i gör skärgården mer tillgänglig. Vi placerar

Läs mer

JÄRNÅLDERN. 400 år f.kr till år1050 e.kr

JÄRNÅLDERN. 400 år f.kr till år1050 e.kr JÄRNÅLDERN 400 år f.kr till år1050 e.kr EN HÅRDARE TID Somrarna blev kallare och vintrarna längre än under bronsåldern. Vi har nu kommit fram till järnåldern. Järnåldern var en jobbig och orolig tid i

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Fakta om Polartrakterna

Fakta om Polartrakterna Pressinformation Stockholm, 2010-12-06 Fakta om Polartrakterna Polartrakterna är en av världens största utställningar om livet i Arktis och Antarktis. I utställningen får besökarna se några av världens

Läs mer

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund?

Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Vad är bäst att ha med sig på älgjakten - Gråhund eller Jämthund? Gråhunden Torro följer med på jakt. FOTO: Christer Lundberg Previous Pause Nästa av Jakt & Fiske Jaktmarker & Fiskevatten Älgjaktspremiären

Läs mer

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården

SPÖKHISTORIER. Den blodiga handsken Spökhuset. En mörk höstnatt Djurkyrkogården SPÖKHISTORIER Vi kommer att fortsätta svensklektionerna med ett arbete kring spökhistorier. Vi kommer att läsa spökhistorier, rita och berätta, se en film samt skriva en egen spökhistoria. Spökhistorierna

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Position: Sydost om La Palma (Sörens val, men för er som vill se koordinater kolla marin traffic)

Position: Sydost om La Palma (Sörens val, men för er som vill se koordinater kolla marin traffic) Logg från Älva Datum: 4/2-17 Elevloggare: Linnea och Josefin Personalloggare: Linda Position: Sydost om La Palma (Sörens val, men för er som vill se koordinater kolla marin traffic) Segelsättning: Bredfocken!!!!

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Leo och Tigi på äventyr. En berättelse författad av 3B i december 2014

Leo och Tigi på äventyr. En berättelse författad av 3B i december 2014 Leo och Tigi på äventyr En berättelse författad av 3B i december 2014 1. Grottan Det var en gång en Tiger och en Leopard. Tigern heter Tigi. Tigi är brun. Leoparden heter Leo. Leo är fläckig. - Oj vad

Läs mer

DÖDLIG törst Lärarmaterial

DÖDLIG törst Lärarmaterial sidan 1 Författare: Peter Gotthardt Vad handlar boken om? I staden där Anna, Siri och Lina bor finns ett gammalt hus som alla kallar Slottet. Det är ett mystiskt hus där helt otroliga saker kan hända.

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Vem där? Där smyger tyst på tå en väldig katt som ger sig ut att jaga varje natt Hans öron har små tofsar må ni tro Aha, jag vet, det måste va en...!

Vem där? Där smyger tyst på tå en väldig katt som ger sig ut att jaga varje natt Hans öron har små tofsar må ni tro Aha, jag vet, det måste va en...! Mitt fåfänga får, får, får har färgat sitt hår, hår, hår Min händiga häst, häst, häst har vävt sig en väst, väst, väst Min snokande snok, snok, snok har skrivit en bok, bok, bok om min konstiga katt, katt,

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 Zackarina bodde i ett hus vid havet med sin mamma och sin pappa. Utanför huset växte två björkar, och mellan dem hängde en hängmatta. Just i dag var hängmattan ett sjörövarskepp, och på det skeppet var

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget

Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Extramaterial till Blod och lera Ny teknik i kriget Du kommer väl ihåg omslaget till Blod och lera? På bilden ser du soldater från första Australienska divisionen som går på en spång nära Hooge, vid Ypres.

Läs mer

Hur prins Siddharta blev Buddha

Hur prins Siddharta blev Buddha buddism Hur prins Siddharta blev Buddha En mycket konstig dröm En natt, i ett land som nu kallas Nepal, satte sig en kvinna plötsligt rakt upp i sin säng. Det var drottning Maya, kung Suddhodanas hustru,

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem

Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem Tre misstag som äter upp din tid och hur kan göra någonting åt dem En rapport från PersonligEffektivitet.com Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Önskelistan... 4 Misstag #2: Parkinsons lag... 7 Misstag

Läs mer

mista livet. När du har planerat, funderat, vänt och vridit på alla stenar är du fortfarande sugen på att klättra upp för Mount Everest?

mista livet. När du har planerat, funderat, vänt och vridit på alla stenar är du fortfarande sugen på att klättra upp för Mount Everest? Efter att jag hållit något av mina föredrag om respekt, inställning och bemötande, kommer ofta någon eller några åhörare fram till mig. De vill berätta om sina mål, drömmar och visioner. En gång berättade

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

Hej mamma och pappa. Hälsningar Johan

Hej mamma och pappa. Hälsningar Johan Johan Walter 4b Hej mamma och pappa Jag och Viktor gick för att köpa lite godis och då såg en vi en båt vi vart nyfikna och tänkte gå in och kolla läget. Då så började det vibrera under oss vi märkte att

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg STEG 1 Ändra ditt sätt att tänka De första stegen till det ekonomiska genombrottet och ekonomisk frihet handlar om förändringar inom dig.

Läs mer

Trycket är beroende av kraft och area

Trycket är beroende av kraft och area Vad är tryck? Trycket är beroende av kraft och area Om du klämmer med tummen på din arm känner du ett tryck från tummen. Om du i stället lägger en träbit över armen och trycker med tummen kommer du inte

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

FAMILJEBÅT MED BUSTER CABIN TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON

FAMILJEBÅT MED BUSTER CABIN TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON FAMILJEBÅT MED TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON Busters senaste kabinbåt delar skrov med nya Magnum E och bjuder på både sov- och busmöjligheter. Vi har testat den grundligt i Kvarkens skärgård. 18 FARTRESURSER

Läs mer

Utmanar de. Test i. Buster Magnum M5. Femte generationens Buster Magnum är här. Nya Magnum M5 är starkare, snabbare och hårdare än någonsin förr!

Utmanar de. Test i. Buster Magnum M5. Femte generationens Buster Magnum är här. Nya Magnum M5 är starkare, snabbare och hårdare än någonsin förr! Test i Buster Magnum M5 Utmanar de Text Mikael Mahlberg Foto Mikael Mahlberg, Buster Femte generationens Buster Magnum är här. Nya Magnum M5 är starkare, snabbare och hårdare än någonsin förr! 16 t t Med

Läs mer

Johanna: Ta mera av soppan, den måste gå åt. 02 Ola: Den var god, jag tar gärna lite till.

Johanna: Ta mera av soppan, den måste gå åt. 02 Ola: Den var god, jag tar gärna lite till. 1 Spelet om Beredskapsåret 1940 Av Ragnar Karlsson 2013-01-16 Akt 4 Nerklippt ver. 1 Hösten 1940 Personer: Thure 65 småbrukare Johanna 60 hans hustru Stina 30 dotter Mona 78 mormor Ola Norman flykting

Läs mer

Sagan om Karin och skräpet i havet

Sagan om Karin och skräpet i havet Sagan om Karin och skräpet i havet Läs berättelsen för barnen och uppmuntra barnen att fundera och berätta vad de vet eller undrar över. Karin och hennes pappa har åkt till stranden en vacker sommardag.

Läs mer

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom!

Denna transportuppsättning behöver du för att överhuvudtaget orka vara konsekvent, samt för att du ska ha något att ta till när du har bråttom! ANTI-KOPPELDRAG KOPPELDRAG-SKOLAN En del av Hundskola.NU! 1.0 av Ingela Melinder Innan du börjar träna Anti-Koppeldrag Transportuppsättning Transportuppsättningen är hemligheten bakom anti-koppeldragträningen!

Läs mer

Tryck. www.lektion.se. fredag 31 januari 14

Tryck. www.lektion.se. fredag 31 januari 14 Tryck www.lektion.se Trycket är beroende av kraft och area Om du klämmer med tummen på din arm känner du ett tryck från tummen. Om du i stället lägger en träbit över armen och trycker med tummen kommer

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström

Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström Hela klass 5A har samlat in pengar till en klassresa.evelina har samlat in mest av alla.dom ska åka till Karibien och dom ska bo på en kryssning på havet.det

Läs mer

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s

Trimguide CB 66. Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguide CB 66 Trimguiden består av: 1 Förberedelser 2 Segeltrim 2.1 Under 4 m/s 2.2 4-7 m/s 2.3 Över 7 m/s Trimguiden är skriven av Fredrik Åstrand, North Sails. fredrik@se.northsails.com 1. Förberedelser

Läs mer

STORMEN. av WILLIAM SHAKESPEARE. Översättning: Anders Larsson

STORMEN. av WILLIAM SHAKESPEARE. Översättning: Anders Larsson STORMEN av WILLIAM SHAKESPEARE Översättning: Anders Larsson Januari 2003 PERSONER: ALONSO Kung av Neapel SEBASTIAN hans bror PROSPERO den rätte Hertigen av Milano ANTONIO hans bror, orättmätig Hertig av

Läs mer

UR-val svenska som andraspråk

UR-val svenska som andraspråk AV-nr 101196tv 3 4 UR-val svenska som andraspråk Klimatet och växthuseffekten och Klimatet vad kan vi göra? Handledning till två program om klimat och växthuseffekten av Meta Lindberg Attlerud Förberedelse

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Implicita odds och omvända implicita odds

Implicita odds och omvända implicita odds Kapitel sju Implicita odds och omvända implicita odds Under de tidiga satsningsrundorna och satsningsrundorna i mitten sänks vanligtvis pottoddset avsevärt om du behöver syna framtida satsningar, och du

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Benni Bødker Vad handlar boken om? Boken handlar om den föräldralöse pojken Marko. Han bor tillsammans med gruppen Gamma, som jagar brottslingar. Marko får i uppdrag att rädda besättningen

Läs mer

Tumlarobservationer i Finlands vattenområden på 2000- talet

Tumlarobservationer i Finlands vattenområden på 2000- talet 2.2.2015 Natur > Arter > Skydd av arter > Skydd av enskilda arter > Skyddet av tumlare > Tumlarobservationer > Tumlarobservationer på Finlands vattenområden på 2000-talet Tumlarobservationer i Finlands

Läs mer

Tillbaka till Sjumilaskogen

Tillbaka till Sjumilaskogen Tillbaka till Sjumilaskogen Nya äventyr med Nalle Puh Översättning Lotta Olsson Av David Benedictus som tagit vid där A. A. Milne slutade. Med illustrationer av Mark Burgess, inspirerad av E. H. Shepard.

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten

V V I I ING K L LE. den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten I I ING V V K L LE den snälla skeppskatten Text: Maarit Wall Illustrationer: Henrik Nilson Layout och produktion: Viking Line Mariehamn Tryck: Mariehamns Tryckeri

Läs mer