Juridisk information. Eventuellt krävs tillstånd från U.S. Department of Commerce innan produkten kan exporteras från USA eller Kanada.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juridisk information. Eventuellt krävs tillstånd från U.S. Department of Commerce innan produkten kan exporteras från USA eller Kanada."

Transkript

1

2 Juridisk information Novell, Inc. ger inga garantier avseende innehållet i eller användningen av denna dokumentation och frånsäger sig uttryckligen både direkta och indirekta garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för specifika ändamål. Novell, Inc. förbehåller sig också rätten att när som helst revidera eller ändra innehållet i denna publikation utan föregående varning till någon person eller organisation. Novell, Inc. ger vidare inga garantier avseende programvaruprodukter och frånsäger sig uttryckligen både direkta och indirekta garantier avseende säljbarhet eller lämplighet för specifika ändamål. Novell, Inc. förbehåller sig också rätten att när som helst ändra vissa eller alla delar av Novell-programvarorna utan föregående varning till någon person eller organisation. Eventuellt krävs tillstånd från U.S. Department of Commerce innan produkten kan exporteras från USA eller Kanada. Copyright 2000 Novell, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får återges, kopieras, lagras i ett återvinningssystem eller överföras utan skriftligt medgivande från utgivaren. Patentnummer i USA 5,157,663; 5,349,642; 5,553,139; 5,553,143; 5,594,863; 5,633,931; 5,671,414; 5,758,069; 5,781,724; 5,781,733; 5,818,936; 5,864,865; 5,905,860; 5,910,803; 5,925,108; 5,933,602; 5,964,872; 5,983,234; 6,002,398; 6,047,312; 6,052,724; 6,061,743; 6,067,093. Patentsökt. Novell, Inc South Novell Place Provo, UT USA. Handbok för installation och administration Juli Online-dokumentation: Onlinedokumentation för denna produkt och övriga Novell-produkter samt uppdateringar av dessa finns på adressen

3 Novells varumärken ConsoleOne är ett varumärke som tillhör Novell, Inc. edirectory är ett varumärke som tillhör Novell, Inc. GroupWise är ett registrerat varumärke som tillhör Novell, Inc. i USA och övriga länder. NetWare är ett registrerat varumärke som tillhör Novell, Inc. i USA och övriga länder. NetWare Loadable Module och NLM är varumärken som tillhör Novell, Inc. Novell är ett registrerat varumärke som tillhör Novell, Inc. i USA och övriga länder. Novell Client är ett varumärke som tillhör Novell, Inc. ConsoleOne är ett varumärke som tillhör Novell, Inc. Novell Directory Services och NDS är registrerade varumärken som tillhör Novell, Inc. i USA och övriga länder. Novell SecretStore är ett varumärke som tillhör Novell, Inc. ZENworks är ett varumärke som tillhör Novell, Inc. Varumärken som tillhör tredje part v-go är ett varumärke som tillhör Passlogix, Inc. Alla andra varumärken tillhör respektive företag.

4

5 Innehåll Förord 9 Användarkommentarer Del I Introduktion 1 Introduktion till Novell Single Sign-on 13 Produktöversikt SecretStore Produkter inom Single Sign-on Novell Single Sign-on Serverinstallationsprogram Klientinstallationsprogram Nya NDS-schemaklasser SecretStore med ConsoleOne Klientprogramvaran v-go Single Sign-on-anslutningar v-go för Novell Single Sign-on Stöd för webbprogram Stöd för Windows-program Stöd för terminalemulatorer Åtkomst i frånkopplat läge Administrativ åsidosättning Slutanvändarfunktioner för klient Del II Installera Single Sign-on 2 Installera SecretStore på en server 21 Installera SecretStore på NetWare Krav för NetWare Procedurer Nästa steg Installera SecretStore på Windows NT/ Innehåll 5

6 Krav för Windows NT/ Procedurer Nästa steg Installera de administrativa komponenterna i Single Sign-on 25 Arbetsstationskrav för Administration Procedurer Nästa steg Uppgradera till v-go för Novell Single Sign-on 27 Nästa steg Installera användarkomponenterna i Single Sign-on 29 Krav för klientarbetsstationer Installera användarkomponenter Använda CD:n Novell Single Sign-on Använda ZENWorks Del III Administrera Novell Single Sign-on 6 Konfigurera Novell Single Sign-on 33 Konfigureringsöversikt NDS-objekt i Single Sign-on v-go administrativ åsidosättningar Sidan Allmänt i v-go Sidan Lösenord i v-go Inloggningssida i v-go Sidan Stordator i v-go Installerar objektet nssosinglesignon Installera nssoapplication-objekt Ange egenskaper för fördefinierade program Lägga till nya program i v-go för Novell Single Sign-on Skapa och tillämpa en lösenordspolicy Säkerhetsfaktorer med Novell Single Sign-on 45 Funktionen Utökat skydd SecretStore-lås Huvudlösenord Lösenord Koppla från arbetsstationsverifiering NICI Windows cache-minne för lösenord Ta bort konton Anpassningsbara inställningar NDS Screen Saver Handbok för installation och administration

7 Del IV Använda Novell Single Sign-on 8 Använda v-go-klienten 57 Översikt över v-go-klienten Använda Inloggningshanteraren Ange inställningar Använda frånkopplat läge Ändra lösenord Hantera lösenord 59 Använda ConsoleOne för att hantera SecretStore Använda funktionen Single Sign-on Manager Använda Single Sign-on med webbläsare 61 Följande webbläsare stöds Konfigurera inställningar för webbläsare/lösenord Använda Single Sign-on med Windows-program 63 Konfigurera program-/lösenordsfunktioner Använda Single Sign-on med terminalemulatorer för stordatorer 65 Översikt över terminalemulering Specialinställningar IBM Personal Communications Attachmate EXTRA! 6.3 och RUMBA WRQ Reflection Hummingbird HostExplorer Använda Single Sign-on-anslutningar 69 Webbplats för hämtning av anslutningar Program som stöds Continuus Entrust Lotus Notes Microsoft Access PeopleSoft 7.x SQL Integrator Vantive GroupWise 5.5 Enhancement Pack A Felkoder och beskrivningar för SecretStore 73 B Installera SDI-nyckel (Security Domain Infrastructure) 75 Innehåll 7

8 8 Handbok för installation och administration

9 Förord Användarkommentarer Den här handboken innehåller information om hur du installerar och använder Novell Single Sign-on och v-go* för Novell Single Sign-on. Besök webbsidan för produkten Novell Single Sign-on (http:// om du vill ha den senaste produktinformationen och uppdateringar. Vi vill gärna ha kommentarer om och förslag till förbättringar av denna handbok och övrig dokumentation som medföljer Novell Single Sign-on. Kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till eller skicka kommentarer till: Novell, Inc. Product Documentation MS PRV-C South Novell Place Provo, UT USA Fax Förord 9

10 10 Handbok för installation och administration

11 Introduktion I det här avsnittet ges en beskrivning av produkterna i Novell Single Sign-on. Introduktion 11

12 12 Handbok för installation och administration

13 Introduktion till Novell Single Sign-on Produktöversikt I det här avsnittet ges en beskrivning av produktlinjen Novell Single Signon. Med programvaran Novell Single Sign-on kan du i NDS användarobjekt lagra program och information för att logga in på webbplatser. När du har verifierat nätverksinloggningen via NDS, lagrar och hämtar Single Sign-on lämpliga inloggningsreferenser. Detta gör att du inte behöver komma ihåg alla lösenord och liknande som behövs för att komma åt lösenordsskyddade program och webbplatser. SecretStore Installationsprogrammet för Single Sign-on utökar NDS-schemat till att även stöda Novell SecretStore TM -teknologin. När en användare får behörighet till NDS och startar ett program, flyttas programmets lösenord till SecretStore, som finns inom användarens NDSanvändarobjekt. När användaren vid ett senare tillfälle loggar in på NDS och startar programmet, hämtar NDS programmets lösenord från SecretStore och lämnar det i bakgrunden till programmet eller webbplatsen. Mer information om SecretStore finns i utgåvan från november 1999 av Novell Developer Notes (http://developer.novell.com/research/devnotes/ 1999/november/a5frame.htm). Introduktion till Novell Single Sign-on 13

14 Produkter inom Single Sign-on Novell Single Sign-on Serverinstallationsprogram Två separat licensierade produkter är tillgängliga i Single Sign-on: ❿ Novell Single Sign-on ❿ v-go* för Novell Single Sign-on (måste köpas separat) Programvaran Novell Single Sign-on innehåller följande: ❿ Serverinstallationsprogram för NetWare 5 och NDS edirectory TM eller NDS Corporate Edition som körs på Windows* NT* och/eller Windows ❿ Klientinstallationsprogram för Windows 95/98 och Windows NT/2000- arbetsstationer. ❿ Nya NDS -schemaklasser ❿ Administrationsstöd för SecretStore TM med ConsoleOne TM. ❿ En begränsad version av v-go*-klienten som gör det möjligt att få åtkomst via en enda inloggning till fem (5) webbplatser och till ett begränsat antal fördefinierade Windows-program. ❿ Stöd för Single Sign-on-anslutningar. Om du vill installera Single Sign-on för NetWare använder du funktionen NWCONFIG. När SecretStore Service NetWare Loadable Module TM (SSS.NLM) installeras utökas schemat till att stödja de nya Single Sign-onobjekten och Security Domain Infrastructure (SDI) initieras och/eller valideras. Om du använder NDS edirectory och NDS Corporate Edition tillsammans med Windows NT/2000 finns det en InstallShield-guide (SETUP.EXE) som du kan använda när du vill installera lämpliga SecretStore Service-filer i NDS edirectory och NDS Corporate Edition eller i NDS Corporate Editionkatalogen. Vidare har schemat utökats och en infrastruktur för säkerhetsdomäner har installerats. 14 Handbok för installation och administration

15 Klientinstallationsprogram Ett installationsprogram för klientarbetsstationer (NSSOINSTALL.EXE) finns med på CD:n Novell Single Sign-on. Du kan välja vilka artiklar du vill installera, inklusive Single Sign-on-klientkomponenter och klientversionen av Novell International Cryptographic Infrastructure (NICI). ConsoleOne och Single Sign-on snap-in för ConsoleOne kan också installeras från installationsprogrammet för klientarbetsstationen när det körs automatiskt från CD:n eller startas med en kommandoradsparameter i administratörsläge. Nya NDS-schemaklasser När du installerar Single Sign-on läggs nya schemaklasser till i NDS-trädet. Dessa klasser används för att initiera de Single Sign-on-objekt i NDS-trädet som du använder när du administrerar Novell Single Sign-on och v-go för Novell Single Sign-on-system. De nya klasserna är: ❿ nssosinglesignon container ❿ nssoapplication ❿ nssopasswordpolicy ❿ nssopasswordexludelist Mer information om schematillägg till Single Sign-on finns i Kapitel 6, Konfigurera Novell Single Sign-on pâ sidan 33. SecretStore med ConsoleOne SecretStore innehåller en säker infrastruktur för lagring och hämtning av programreferenser i NDS. Alla SecretStore-funktioner styrs med hjälp av ConsoleOne-funktionen. I SecretStore används NICI och SDI för att lagra användarnas lösenord på ett säkert sätt. Klientprogramvaran v-go I Novell Single Sign-on ingår en basversion av v-go. Denna version ger användaren möjlighet att använda fem (5) enskilda webbinloggningar och ett antal fördefinierade Windows-program. Introduktion till Novell Single Sign-on 15

16 Single Sign-on-anslutningar Det finns anslutningsprogramvara för integrering mellan Novell Single Signon och andra typer av databasprogram. Det finns startprogram och unika inloggningsfönster som används för att fånga upp användarnamn och lösenord för lagring i och hämtning från SecretStore. Vid efterföljande inloggningar i programmet via startprogrammet behöver användarna inte ange användarnamn och lösenord manuellt. v-go för Novell Single Sign-on Stöd för webbprogram v-go för Novell Single Sign-on är en produkt som måste köpas och licensieras separat. Programmet installeras som en del av Novell Single Signon och körs i begränsat läge tills administratören aktiverar det. v-go för Novell Single Sign-on innehåller följande: ❿ Alla funktioner som ingår i produkten Novell Single Sign-on. ❿ Obegränsad inloggning i Windows-program. ❿ Obegränsad inloggning i Windows-program. ❿ Stöd för terminalemulatorer. ❿ Åtkomst till sparade inloggningsdata i frånkopplat läge. ❿ Administrativa åsidosättningsfunktioner. ❿ Administrativa funktioner för slutanvändare. v-go för Novell Single Sign-on har stöd för obegränsat antal webbinloggningar med gränssnitt för Internet Explorer och Netscape* version 4 och senare. De flesta webbinloggningsprogram känns igen av v-go, som kan ge identifiering för en automatiserad inloggning eller kan fråga användaren om en inloggningspost ska skapas för den aktuella webbplatsen. När en ny plats registreras kan v-go skapa ett starkt lösenord, lagra det som en webbinloggningspost i SecretStore och infoga det skapade lösenordet i registreringsformuläret. 16 Handbok för installation och administration

17 Stöd för Windows-program v-go för Novell Single Sign-on erbjuder ett i princip obegränsat stöd för inloggningar i Windows-program. Du kan söka efter och automatiskt spåra och svara på de flesta inloggningsdialogrutor. Sedan v-go samlat in referenser vid första körningen av programmet används dessa referenser sedan automatiskt när inloggningsrutan visas. Om ett program har en känd dialogruta för ändring av lösenord anges det gamla lösenordet och användaren kan sedan välja ett annat lösenord eller generera ett nytt. Stöd för terminalemulatorer Åtkomst i frånkopplat läge v-go ger stöd för inloggning på följande HLLAPI-baserade terminalemulatorer: ❿ Attachmate* EXTRA!* ❿ Hummingbird HostExplorer ❿ IBM* Personal Communications ❿ RUMBA* ❿ WRQ* Reflection* I v-go för Novell Single Sign-on används v-go Local Store-teknologi för att komma åt lagrade hemligheter när den NDS-verifierade sessionen är avslutad. Synkronisering genomförs när v-go startas i det NDS-anslutna nätverket, när inloggningsdata uppdateras i Local Store och när v-go avslutas. Administrativ åsidosättning Nätverksadministratörer har behörighet att åsidosätta alla v-go för Novell Single Sign-on-funktioner. Introduktion till Novell Single Sign-on 17

18 Slutanvändarfunktioner för klient Med hjälp av funktionen SecretStore Manager kan slutanvändare utföra grundläggande underhållsarbeten i SecretStore. Detta inkluderar inställning eller ändring av data i Enhanced Protection Master Password, upplåsning av SecretStore, borttagning av onödiga eller utgångna programhemligheter och grundläggande felsökningstester i SecretStore. Även om funktionen SecretStore Manager inte är tänkt som primärt gränssnitt till Single Sign-on kan det vara till hjälp när du vill arbeta med SecretStore utanför de gränssnitt som medföljer Single Sign-on-aktiverade program. 18 Handbok för installation och administration

19 Installera Single Sign-on Du måste utföra följande installationssteg när du installerar Novell Single Sign-on: 1. Installera tjänsten SecretStore TM på en NetWare 5-server eller på en Windows* NT*- eller Windows 2000-server som kör NDS edirectory TM eller NDS Corporate Edition. 2. Installera klientkomponenter och administrativa komponenter på administratörens Windows-arbetsstation. 3. Uppgradera till v-go för Novell Single Sign-on (om du har köpt denna produkt). 4. Installera programvaran Single Sign-on på användarnas Windowsklientarbetsstationer. Installera Single Sign-on 19

20 20 Handbok för installation och administration

21 Installera SecretStore på en server I det här kapitlet beskrivs hur du installerar tjänsten SecretStore TM på en NetWare TM 5-server eller på en Windows* NT*- eller Windows 2000-server som kör NDS edirectory TM eller NDS Corporate Edition. Installera SecretStore på NetWare Krav för NetWare 5 Procedurer ❹ NetWare 5.x-server ❹ Administratörsbehörigheter till NDS -trädet på NetWare 5.x-servern. Så här installerar du en NetWare 5.x-server: 1 Installera serverversionen av Novell International Cryptographic Infrastructure (NICI) a Sätt in CD:n Novell Single Sign-on i NetWare-servern. 1b Läs in CDROM.NLM från serverkonsolen om du vill montera CD:n Novell Single Sign-on som en NetWare-volym. 1c Starta NWCONFIG.NLM. från serverkonsolen. 1d Välj Produktalternativ > Installera en produkt som inte finns med i listan. 1e Markera eventuell sökväg och tryck på Retur. 1f Tryck på F3 om du vill ange en katalogplats. Installera SecretStore på en server 21

22 1g Skriv cd_volume_nameserver\nici_1.5\nwserver. 1h Följ de instruktioner som visas på skärmen. 1i Avsluta NWCONFIG. 1j Stäng av och starta om servern. 2 Installera programvaran Novell SecretStore. 2a Sätt in CD:n Novell Single Sign-on i NetWare-servern. 2b Läs in CDROM.NLM från serverkonsolen om du vill montera CD:n Novell Single Sign-on som en NetWare-volym. 2c Starta NWCONFIG.NLM. från serverkonsolen. 2d Välj Produktalternativ > Installera en produkt som inte finns med i listan. 2e Markera eventuell sökväg och tryck på Retur. 2f Tryck på F3 om du vill ange en katalogplats. 2g Skriv SERVER\NETWARE. 2h Följ de instruktioner som visas på skärmen. 2i Avsluta NWCONFIG. 2j Stäng av och starta om servern. Tjänsten SecretStore (SSS.NLM) har nu lagts till i filen AUTOEXEC.NCF och bör laddas automatiskt. Schemat har också utökats så att det rymmer de nya Single Sign-on-objekten. Nästa steg ❿ Information om hur du installerar de administrativa komponenterna i Single Sign-on finns i Kapitel 3, Installera de administrativa komponenterna i Single Sign-on på sidan 25. ❿ Information om hur du installerar v-go för Novell Single Sign-on finns i Kapitel 4, Uppgradera till v-go för Novell Single Sign-on på sidan 27. ❿ Information om hur du installerar programvaran Single Sign-on finns i Kapitel 5, Installera användarkomponenterna i Single Sign-on på sidan Handbok för installation och administration

23 Installera SecretStore på Windows NT/2000 Krav för Windows NT/2000 Procedurer ❹ Windows NT* Server 4.0 med Service Pack 2 eller senare eller Windows 2000-server ❹ NDS edirectory eller NDS Corporate Edition installerat med ett fungerande NDS-träd VIKTIGT: Kontrollera att den Windows NT/2000-server där NDS edirectory eller NDS Corporate Edition körs endast används som en server och inte som en Novell-klient. ❹ Behörigheten Övervakare till NDS-trädet på Windows NT/2000-servern. Så här installerar du SecretStore på en Windows NT/2000-server som kör NDS edirectory eller NDS Corporate Edition: 1 Installera serverversionen NICI a Logga in som användaradministratör på Windows NT/2000-servern. VIKTIGT: Du måste logga in som användaradministratör för att NICIprogrammet ska kunna installeras korrekt. 1b Avsluta alla program på den Windows NT/2000-server som kör NDS edirectory eller NDS Corporate Edition. 1c Sätt in CD:n Novell Single Sign-on. Avsluta det automatiska klientinstallationsprogrammet om det startas. 1d Kör programmet NTNICIU0.EXE från katalogen SERVER\NICI_1.5\NTSERVER på CD:n Novell Single Sign-on. Skriv över alla filer. Starta om servern. 1e Starta NDS Services Console (NDSCONS.EXE) om det inte redan är gjort från katalogen NDS edirectory eller NDS Corporate Edition på Windows NT/2000-servern (C:\NOVELL\NDS som standard). Tjänsten NICI NCP Handlers (NICIEXT) bör nu startas automatiskt. Installera SecretStore på en server 23

24 2 Skapa eller hämta NICI-trädet genom att köra TREEKEY.BAT. TREEKEY.BAT finns i katalogen SERVER\NICI_1.5\ TREEKEY4NT på CD:n Novell Single Sign-on. VIKTIGT: NICI-trädnyckeln är begränsad till en per träd. Följ de här anvisningarna bara om trädnyckeln saknas och om den här servern ska användas för att skapa nyckeln. Om du tror att du redan har ett träd installerat följer du instruktionerna i Installera SDI-nyckel (Security Domain Infrastructure) på sidan 75 innan du kör installationsprogrammet för Single Sign-on. 3 När du har installerat trädnyckeln stänger du av servern och startar sedan om den. 4 Kör SETUP.EXE som finns i katalogen SERVER\NT på CD:n Novell Single Sign-on. Följ de instruktioner som visas på skärmen. VIKTIGT: Kontrollera att målkatalogen motsvarar den katalog på Windows NT/ 2000-servern, som innehåller NDS edirectory eller NDS Corporate Edition (C:\NOVELL\NDS som standard). 5 Starta NDS Services Console (NDSCONS.EXE). Om programmets fönster redan är öppet måste du stänga det och sedan öppna det på nytt för att kunna se SecretStore Service (SSS). Nästa steg ❿ Information om hur du installerar de administrativa komponenterna i Single Sign-on finns i Kapitel 3, Installera de administrativa komponenterna i Single Sign-on på sidan 25. ❿ Information om hur du installerar v-go för Novell Single Sign-on finns i Kapitel 4, Uppgradera till v-go för Novell Single Sign-on på sidan 27. ❿ Information om hur du installerar programvaran Single Sign-on finns i Kapitel 5, Installera användarkomponenterna i Single Sign-on på sidan Handbok för installation och administration

25 Installera de administrativa komponenterna i Single Sign-on I det här kapitlet beskrivs hur du installerar de klientkomponenter och administrativa komponenter som behövs när du vill arbeta med Novell Single Sign-on. Arbetsstationskrav för Administration Procedurer ❹ Windows* 95-, Windows 98-, Windows NT* 4.0- eller Windows arbetsstationen används endast som klientarbetsstation. ❹ Administratörsbehörigheter till det NDS -träd där tjänsten SecretStore TM är installerat Så här installerar du de administrativa komponenterna i Single Sign-on: 1 Från klientarbetsstationen loggar du in i NDS-trädet och den server där tjänsten SecretStore är installerat. VIKTIGT: Om du gör installationen på Windows NT eller Windows 2000 måste du logga in som användaradministratör för att NICI-programmet ska installeras korrekt. 2 Sätt in CD:n Novell Single Sign-on. 3 Välj installationsspråk. Skärmen för installation av Novell Single Sign-on Administrator visas. 4 Ange vilka produkter du vill installera i rutan till höger om dialogrutan. Installera de administrativa komponenterna i Single Sign-on 25

26 5 Se till att alla klientkomponenter och administrativa komponenter är markerade och klicka sedan på Installera. 6 Följ de instruktioner som visas på skärmen. Nästa steg ❿ Om du har köpt ytterligare programvara finns mer information i Kapitel 4, Uppgradera till v-go för Novell Single Sign-on på sidan 27. ❿ Information om hur du installerar programvaran Single Sign-on på användarnas arbetsstationer finns i Kapitel 5, Installera användarkomponenterna i Single Sign-on på sidan Handbok för installation och administration

27 Uppgradera till v-go för Novell Single Sign-on v-go* för Novell Single Sign-on är en produkt som måste köpas och licensieras separat. Programmet installeras som en del av Novell Single Signon och körs i begränsat läge tills administratören aktiverar det. Så här aktiverar du v-go för Novell Single Sign-on: 1 Från ConsoleOne TM skapar du ett nssosinglesignon-objekt i NDS - trädet i eller ovanför sammanhanget för de användare du vill administrera. 2 Redigera egenskaperna för det nssosinglesignon-objekt du nyss skapade om du vill aktivera v-go för NSSO-produkten. 2a Välj fliken allmänna egenskaper för v-go. 2b Markera kryssrutan Aktivera v-go för Novell Single Sign-on för alla användare i den här behållaren. 2c Klicka på Godkänn i dialogrutan Licensavtal. 2d Klicka på Skapa. 2e Klicka på OK om du vill verkställa och stänga dialogrutan. 3 Du måste starta (eller starta om) v-go på användarens arbetsstation för att de uppdaterade administrativa ändringarna ska läsas från nssosinglesignon-objektet. Nästa steg ❿ Information om hur du konfigurerar din implementering av Single Signon finns i Kapitel 6, Konfigurera Novell Single Sign-on på sidan 33. Uppgradera till v-go för Novell Single Sign-on 27

28 28 Handbok för installation och administration

29 Installera användarkomponenterna i Single Sign-on I det här kapitlet beskrivs hur du installerar programvaran Novell Single Sign-on på användarnas Windows*-klientarbetsstationer. Krav för klientarbetsstationer ❹ Varje användare måste ha ett tilldelat användarobjekt i det NDS -träd där tjänsten SecretStore är installerad. ❹ Windows* 95-, Windows 98-, Windows NT* 4.0- och Windows arbetsstation Installera användarkomponenter Använda CD:n Novell Single Sign-on. Så här installerar du Single Sign-on med CD:n Novell Single Sign-on: 1 Från klientarbetsstationen loggar du in i NDS-trädet som en lämplig användare. 2 Sätt in CD:n Novell Single Sign-on. Skärmen för automatisk start av klient visas. 3 Följ de instruktioner som visas på skärmen. Installera användarkomponenterna i Single Sign-on 29

30 Använda ZENWorks Single Sign-on kan distribueras till användarnas arbetsstationer med ZENworks TM. En.AOT-exempelfil finns med på CD:n Novell Single Sign-on. 30 Handbok för installation och administration

31 Administrera Novell Single Sign-on I det här avsnittet ges en beskrivning av de administrativa funktionerna i Novell Single Sign-on. Administrera Novell Single Sign-on 31

32 32 Handbok för installation och administration

33 Konfigurera Novell Single Sign-on Konfigureringsöversikt I det här kapitlet beskrivs hur du installerar Novell Single Sign-on i NDS - trädet med hjälp av ConsoleOne TM. Novell Single Sign-on har utvecklats för att kunna köras direkt med obetydlig eller ingen administrativ installation. Standardalternativen för server- och klientinstallationen ger grundläggande anslutningsstöd och klientfunktioner för Novell Single Sign-on. Men det finns ändå vissa skäl för att du kanske vill utvidga konfigureringen av Novell Single Sign-on med ConsoleOnefunktionen. Många avancerade funktioner i v-go* är bara tillgängliga i den fullständiga versionen av produkten v-go för Novell Single Sign-on. För att till exempel administrera v-go-inställningar i NDS, få stöd för terminalemulatorer, tillåta obegränsade webbinloggningar per användare eller definiera ytterligare Windows-program som v-go ska känna igen, måste du ha licensavtal och aktivera v-go för Novell Single Sign-on med ConsoleOne. Om du vill definiera igenkänningsegenskaper för v-go för odefinierade program eller upprätta rutiner för programlösenord som ska aktiveras av v-go för Novell Single Sign-on, måste du använda Single Sign-on ConsoleOne snap-in för att skapa och redigera sådana inställningar. NDS-objekt i Single Sign-on När du installerar tjänsten SecretStore TM på en NetWare 5- eller Windows* NT*- eller Windows 2000*-server utökas schemat så att det anpassas även till följande objekt: Konfigurera Novell Single Sign-on 33

34 ❿ Behållarobjektet nssosinglesignon ❿ Objektet nssoapplication ❿ Objektet nssopasswordpolicy ❿ Objektet nssopasswordexcludelist Du måste först skapa och konfigurera objektet nssosinglesignon. Objekten nssoapplication, nssopasswordpolicy och nssopasswordexcludelist måste finnas i behållaren nssosinglesignon. Vart och ett av dessa objekt har sin egen uppsättning av egenskapssidor som du kommer åt med ConsoleOne. v-go administrativ åsidosättningar Objektet nssosinglesignon har en v-go-egenskapssida som ger dig möjlighet att installera administrativa åsidosättningar för användare av Single Sign-on som finns inom behållaren. Vissa av alternativen har tre inställningsvärde: Användardefinierad, Ja och Nej. Användardefinierad överlämnar valet till slutanvändaren. Ja och Nej är tvingande inställningar som leder till avaktiverade alternativ i användarens inställningar. Det finns fyra undersidor till egenskapssidan i v-go: Allmänt, Lösenord, Inloggningar och Stordator. Sidan Allmänt i v-go Inställning Tillåt arbete i frånkopplat läge Beskrivning Om alternativet är markerat fungerar v-go även frånkopplat från NDS. Detta är särskilt användbart om du använder en bärbar dator. Det ger inloggningsmöjlighet till lokala program och webbprogram när du inte är på kontoret. 34 Handbok för installation och administration

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1)

Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Användarhandbok för IM and Presence Service on Cisco Unified Communications Manager, Release 9.0(1) Först publicerad: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose,

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Norton 360 Online Användarhandbok

Norton 360 Online Användarhandbok Användarhandbok Norton 360 Online Användarhandbok Dokumentation version 1,0 2007 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Den licensierade programvaran och dokumentationen betraktas som kommersiell programvara

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

NYA Panda Platinum Internet Security 2007 Snabbguide Viktigt! Läs avsnittet om onlineregistrering i den här guiden noggrant. Informationen i det här avsnittet är viktig för att skydda din dator. Avinstallera

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2010 Programmet som beskrivs i den här boken tillhandahålls

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART Novell GroupWise 7 SNABBSTART www.novell.com Snabbstart Novell GroupWise 7 är ett företagse-postsystem för flera plattformar med funktioner för säker meddelandehantering, kalenderhantering, schemaläggning

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA INNEHÅLL VIDA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER VIDA 2015 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 2 FÖRE INSTALLATION... 4 2.1 Checklista för åtgärder före installation... 4 2.2 Tredjepartsprodukter... 4 2.2.1 Adobe Reader... 5 2.3

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

del 12 SKYDDA DIN DATOR

del 12 SKYDDA DIN DATOR del SKYDDA DIN DATOR När du ansluter datorn till Internet får till tillgång till en helt ny värld, full av äventyr och information som du och din familj kan ta del av. Tråkigt nog öppnar du också upp mot

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

SaaS Email and Web Services 8.3.0

SaaS Email and Web Services 8.3.0 Versionsinformation Version A SaaS Email and Web Services 8.3.0 Innehåll Om den här utgåvan Nya funktioner Lösta problem Hitta McAfee SaaS tjänstedokumentation Om den här utgåvan Tack för att du väljer

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande:

Dubbelklicka på det erhållna programpaketets ikon för att starta installeraren. Du visas därefter följande: Öppna den hämtade diskavbildningsfilen (Cirrato.dmg) - i vilken du finner programpaketet för att nå nödvändiga installationsfiler. (se ikoner nedan för de olika hämtbara paket- versionerna) Dubbelklicka

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Fullständigt Outlook-tillägg Symantec Enterprise Vault: Guide för användare av Microsoft Outlook 2003/2007 Den programvara

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program FileMaker Server 11 Handboken Uppdatera plugin-program 2010, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och filmappslogotypen

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin

Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin Installera Windows Custom PostScript- eller PCL-skrivardrivrutin I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar den Custom PostScript- eller PCLskrivardrivrutinen i Windows-system. Med

Läs mer

Användarhandledning för The Secure Channel

Användarhandledning för The Secure Channel Användarhandledning för The Secure Channel 1 Inledning Det här dokumentet beskriver hur programvaran ska användas. Dokumentet beskriver programversion 1.6.1 av The Secure Channel. Användarhandledningen

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2

Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2 Net id Användarhandbok Windows Version 1.2 Innehåll 1 Net id... 4 1.1 Net id PKI Klient... 4 1.2 Licensavtal... 4 1.3 Support... 4 2 Net id Tekniska data... 5 2.1 Klientsupport... 5 2.2 Servermiljö...

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer