EU:s makt över svensk jakt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EU:s makt över svensk jakt"

Transkript

1 Granskning en tidning om EU-samarbetet -3/2007 EU EU:s makt över svensk jakt - Temanummer om jakt Vem bestämmer över svenskt uran? Ingen fråga för liten för EU-parlamentet Gruppen Oberoende/Demokrati (IND/DEM) är den grupp i EU-parlamentet som Junilistan tillhör. Det som gruppens medlemmar har gemensamt är kravet på folkomröstning om EU-grundlagen och motståndet mot att mer makt flyttas till Bryssel.För mer information om IND/DEM, besök eller

2 Innehållsförteckning Ledare 2 Vem bestämmer över svenskt uran? 3 EU vill kontrollera Sveriges skogar 3 Gästkrönikan 4 Ett Babels torn av förmynderi 5 Ingen fråga är för liten för EU-parlamentet 6 En mötesplats för jaktintresserade EU-parlamentariker 7 EU:s makt över vår svenska jakt 8 EU och vår svenska jakt 9 I skuggan av en EU-rapport 10 Jägareförbundet: EU påverkar den svenska jakten 11 Hallå där Läsarna tycker till 13 EU ute på djupt vatten 13 Björnen sover, björnen sover Mattips 15 Sudoku 15 Frågor på stan 16 Ansvarig utgivare Hélène Goudin Redaktion Hélène Goudin José Gutiérrez Jan Å Johansson Markus Nyman Postadress IND/DEM-gruppen Vasagatan Stockholm E-post Redaktionen svarar för osignerat material och osignerade bilder. EU påverkar svensk jakt Trots löften om att svenskarnas rätt att jaga inte skulle påverkas vid ett EU-medlemskap, kan vi konstatera att så inte är fallet. Länsstyrelserna i Sverige och EU-kommissionen har skilda uppfattningar, angående vilka arter som skyddsjakt skall tillåtas på. EU klassar många arter som skyddsvärda, även om dessa är mycket vanligt förekommande på lokal nivå. Det svenska folket uppskattar biologisk mångfald, den vackra naturen och dess jaktmöjligheter, men gemensamma EU-regler får olyckliga konsekvenser. Vi arbetar därför aktivt i EU-parlamentet för att begränsa EU:s inflytande över den svenska jakten. Rapport från älgskogen Under fjolåret blev det ingen jakt eftersom jag var fullt upptagen med kampanjen inför riksdagsvalet. Så med stor förväntan begav jag mig på björn- och älgjakt under första septemberveckan, tillsammans med vårt lilla jaktlag på sex man. Bröderna Stokke från Udtja sameby hade talat om för oss var färsk björnspillning hade observerats och med visshet om att det fanns gott om björn, var vi förhoppningsfulla. Jaktledaren sköt en tjäder första dagen och det var också det enda vilt vi träffade på under jaktveckan. Med ett undantag. Min svåger och hans polare, som båda bor i Stockholm, hade precis avslutat veckans sista jaktpass, plockat ur ammunitionen, packat ner vapnen och satt sig i bilen, då plötsligt en älg uppenbarade sig. Samtidigt började regnet ösa ner. Snabbt ringde de till oss övriga, hoppade ut ur bilen och tog fram allt som behövdes för att återuppta jakten. Jaktledaren ringde John Stokke, som med sin älghund snabbt förenade sig med oss. Naturligtvis var älgen långt borta vi det laget. Många av de beslut som fattas i Stockholm eller Bryssel är illa anpassade till lokala villkor och förutsättningar. Makten över jakten skall ut i landet, nära de människor som berörs av de tagna besluten. Jägare, lokala myndigheter, jaktorganisationer och den övriga befolkningen på landsbygden måste få ett ökat inflytande, genom att till exempel ansvara för förvaltningen av rovdjur och genom att kunna påverka de lagförslag som läggs fram. Sedan vårt intåg i EU-parlamentet, har vi granskat alla förslag som rör jakt och viltvård. Själv är jag aktiv i EU-parlamentets jaktintergrupp, vilken utgör ett forum för EU-parlamentariker med gemensamt intresse för jaktfrågor. Jag har bland annat varit aktiv i arbetet att stoppa ett lagförslag, vilket hade inneburit att det i praktiken blivit omöjligt att bedriva fällfångst i Norden. Jägarnas röster behöver vara representerade, när besluten fattas i Bryssel. Vår närvaro garanterar en motkraft till EU:s regleringsiver. Efter en timme gav vi upp, eftersom det började skymma. Dagen efter, när vi var tillbaka i Piteå respektive Stockholm, sköt Rune Stokke sin andra björn för säsongen, en kilometer från våra jaktmarker! Ibland är det helt enkelt inte meningen... Nåja, jag skall ut igen i slutet av oktober. Då får Bryssel klara sig utan mig! Hélène Goudin EU-parlamentariker Premiär för våra nya kolumnister För att markera vår tvärpolitiska prägel, kommer två kända skribenter, från och med detta nummer, att skriva var sin EUartikel i Granskning EU. Den ena är den liberale skribenten Mattias Svensson och den andre är den socialdemokratiske debattören Peter Swedenmark. 2

3 Vem bestämmer över svenskt uran? till Euratomfördraget. Detta är ett av EU:s grundfördrag, i vilket det står att EU är ägare till allt klyvbart material i EU. Till dessa ämnen hör olika former av uran. Den nuvarande kommissionen har vid flera tillfällen framhållit att den tolkar Euratomfördraget som att EU Över 50 tillstånd för uranprospektering har beviljats i Sverige sedan år 2005 inte kan tvinga Sverige att bryta uran. I slutändan är det dock EG-domstolen som kan komma att avgöra EU:s kompetens på området. Erfarenheten visar att EG-domstolen i regel tolkar fördraget bokstavligt. Av EU:s totala urantillgångar, finns 80 procent i Sverige. Detta motsvarar mellan och ton. Den förväntade efterfrågan på bränsle till de pågående byggnationerna av kärnkraftverk runtomkring i världen lockar gruv- och prospekteringsbolag till svenska norrlandskommuner. Över 50 tillstånd för uranprospektering har beviljats i Sverige sedan år Sveriges närings- och infrastrukturminister, Maud Olofsson, har i riksdagsdebatter klargjort att hon inte utesluter svensk uranbrytning i framtiden. Frågan om uranbrytning engagerar och upprör invånare i de kommuner Foto: Bin Hu som är berörda. Uranbrytning skulle, på kort sikt, kunna innebära att de lokala arbetstillfällena blir fler. På längre sikt, skulle det dock kunna medföra att dricksvatten hotas eller rentav att radioaktivt damm sprids. I Kanada och Australien har urbefolkningar fått betala ett högt pris för uranbrytningen, i form av utsläpp av tungmetaller och svårhanterliga avfallsproblem. Oavsett vad våra ministrar eller kommunalråd anser om uranbrytning, kan EU i framtiden tvinga Sverige att bryta uran. När Sverige gick med i EU, anslöts vi automatiskt Den juridiska expertisen är inte enig, om huruvida Sverige verkligen har kontroll över sina egna uranresurser eller inte. Thomas Erhag är jurist på Göteborgs universitet och är expert på Euratomfördraget. Han har framhållit att Euratomfördraget mycket väl kan tvinga fram uranbrytning i Sverige i framtiden (Sveriges Radio P1, 3/ ). Efter decennier av uppslitande diskussioner, fällda regeringar och en diffus kärnkraftsomröstning, är det inte säkert att det svenska folket självständigt bestämmer över sitt uran. EU vill kontrollera Sveriges skogar I början av 1990-talet förutsåg EUkommissionens dåvarande ordförande, Jacques Delors, att EU på sikt skulle komma att ha en gemensam politik för unionens naturresurser. Delors förutsägelse tycks vara på väg att besannas. Åtminstone om EUparlamentets federalistiska majoritet får sin vilja igenom. EU-parlamentet röstade nämligen i februari 2006 om Genomförandet av EU:s skogsbruksstrategi. I denna rapport uppmanas EU-kommissionen och ministrarna i rådet att undersöka möjligheterna att upprätta en rättslig grund för skogen. Det är avsaknaden av en sådan som tidigare har omöjliggjort en gemensam skogspolitik för EU. Socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet valde att stödja rapporten i dess helhet. De svenska EUparlamentarikerna väljer att blunda för en utveckling där vi riskerar att förlora kontrollen över en av våra viktigaste naturtillgångar. Därför behövs EU-kritiska röster i EU-parlamentet. 3

4 Gästkrönikan Om EU:s påverkan på den svenska jakten röm för att man hittade en annan paragraf att grunda sitt beslut på. Detta är bara två exempel på vad som har hänt efter medlemskapet, det finns flera, men detta är nog de två mest uppmärksammade fallen och i båda fallen kan man skylla på EU, men man kan också konstatera att med andra svenska beslut i botten eller en annan och mer professionell svensk hantering i tidigare skede så hade det kanske inte behövt bli som det blev. Vad vill jag ha sagt med detta? Jo att effekterna av svenska beslut efter EU medlemskapet riskerar att få mycket mer långtgående följder än vad vi tidigare har varit vana vid. Av detta måste vi lära oss att fatta svenska beslut som ger handlingsutrymme här hemma och inte låser oss inför EU:s granskande öga. I vissa fall har det också blivit svårare att riktigt veta om det är EU som är boven eller om det är någon internationell konvention som finns med och begränsar det svenska handlingsutrymmet. Vi kan nog på jaktens område konstatera samma som på andra områden, nämligen att det är väldigt lätt att skylla allt obehagligt på EU. Inför folkomröstningen om ett svenskt medlemskap i EU gavs klara besked från ansvariga politiker att ett medlemskap i EU inte skulle påverka den svenska jakten och våra jakttraditioner. Men hur blev det? Jo ganska snart förbjöds jakten på morkulla med hänvisning till EU. Om det verkligen var EU som stoppade denna jakt eller om det var svensk klantighet i kontakterna med EU som resulterade i jaktförbudet, tvistar man fortfarande om. Oavsett vilket det är så kan vi konstatera att en mycket gammal jakttradition försvann med hänvisning till EU och vi kunde notera det första jaktpolitiska sveket efter EU medlemskapet. Foto: Mats Bildström Och ännu i dag 12 år efter vårt medlemskap så är denna jakt förbjuden. Orimligt och kanske helt onödigt. En annan stor jaktfråga var när jakten på lodjur förbjöds och Sverige i olika omgångar fick förklara sig inför EU. Här är det inget tvivel om att det var EU som var den direkta orsaken till jaktstoppet. Men om vi hade haft ett annat politiskt beslut om hur många lodjur vi skulle ha och att vi vid det aktuella tillfället hade haft så många lodjur som Riksdagen hade beslutat om så hade nog EU inte kunnat ha några synpunkter. Efter två års jaktuppehåll så fick vi tillbaka jakten på lodjur och här är det nog på sin plats att ge Naturvårdsverket lite be- Den nu mest aktuella och riktigt brännande frågan är hur vi skall hantera den kraftigt ökande vargstammen och vilka formella möjligheter EU har att lägga sig i eller om det ännu en gång blir så att beslutsfattare försöker gömma sig bakom EU. Den som lever får se. Till sist, Sverige och Norden har unika förutsättningar och med detta som bas har vi förvaltat viltet så att vi i dag har unika och mycket fina och friska viltstammar och detta har vi kunnat skapa helt på egen hand, utan hjälp av EU. Låt oss fortsätta med detta och försök få EU att förstå att jaktfrågor och viltfrågor är något som varje land rimligen är bäst på att sköta själva. Här skall den s.k. närhetsprincipen verkligen få gälla. Bästa jakthälsningar från Conny Sandström Förbundsordförande för Jägarnas Riksförbund 4

5 Ett Babels torn av förmynderi Överstatligheten ger helt enkelt politiker och byråkrater höjdskräck och förstärker deras vilja att reglera småsaker. I tron att större politiska enheter lättare kan ta itu med helheten byggs ett Babels torn av förmynderi. Ett exempel på utsikten långt där uppifrån gav EU-minister Cecilia Malmström på folkpartiets landsmöte. Där brast hon ut i en veritabel lovsång till överstatliga köttfärspaketsregleringar, att EU bokstavligen tar plats på varenda butikshylla och i varje kylskåp. Ministern fortsatte: Det är vad jag kallar mervärde och det är sådant som EU ska syssla med. Ett mervärde? Möjligen för makthavare och byråkrater i Bryssel som får sysselsättning och informationskontroll, inte för konsumenter som får dyrare köttfärs. Ibland sägs det att överstatlighet är nödvändigt för att kunna ta hand om de stora och viktiga frågorna. Sedan förvånas vi över att EU ägnar sig så mycket åt småsaker. Jag tror att en av anledningarna helt enkelt är att ju högre man lyfter politiken, desto större blir populationen och desto fler statistiska liv finns att rädda genom att försöka reglera varje liten risk. Ett exempel. I juli beslutade regeringen att förbjuda tändare som inte är barnsäkra. Tändarna får inte heller likna leksaker. Egentligen handlar det om implementering av ett EU-direktiv, men regeringen passade ändå på att posera som kraftfulla aktörer för att stärka barnsäkerheten mot bakgrund av en mängd dödsolyckor bland barn som har lekt med tändare. Hur mycket är en mängd? Enligt regeringens pressmeddelande beräknas dödsfall per år i hela EU. Med andra ord lite drygt ett dödsfall per medlemsland, eller utslaget på be- folkningsmängd inga alls bland Sveriges 9 miljoner invånare. Så finns heller inga uppgifter om dödsolyckor bland barn i Sverige. Ändå har byråkrater på svenska konsumentverket drivit denna förbudsfråga i flera år, både mot enskilda näringsidkare och inom EU. I fortsättningen ska 99 procent av de 1,8 miljarder engångständare som varje år säljs inom EU kontrolleras av tull och konsumentmyndigheter enligt de nya direktiven. En kanske inte helt proportionerlig åtgärd om man tänker efter. I detta ljus är det ingen slump att grandiosa planer på att kontrollera medborgarnas TV-tittande och motionsvanor föds och frodas i överstatliga organ som EU, Världshälsoorganisationen (WHO), ja till och med i det obetydliga Nordiska rådet. Eller att en känd parlamentariker för folkpartiet hade som viktigaste fråga att reglera vilken information som skulle finnas på fläskkotletterna. I hela EU. Och bakom drömmen om närvaro i vardagen ligger viljan till kontroll över våra liv. Det finns inte en religion som inte manifesterat sin överhet genom regler för vardagslivet; kring matvanor, umgänge och tankar. Småsaker som det verkar, men också dagliga påminnelser om vem som bestämmer och vem som har att lyda. Det där med närhet och avstånd är viktigt. Politiker ska vara nära nog geografiskt och kulturellt för att kunna utkrävas ansvar, och vid behov skällas ut på ett språk som man behärskar och de förstår. Däremot ska politiker och byråkrater hållas på långt avstånd från våra kylskåp, vår vardag och hur vi lever våra liv. EU representerar den raka motsatsen. Foto: Anna Hållams Mattias Svensson kommer att vara en återkommande kolumnist i Granskning EU 5

6 Ingen fråga är för liten för EU-parlamentet... EU-institutionernas företrädare framhåller gärna betydelsen av subsidiaritetsprincipen. Med denna tungvrickare menas att politiska beslut skall fattas på den mest lämpade politiska nivån och inte överföras till EU, om det inte finns ett mervärde i detta. Problemet är att EU-institutionerna vanligtvis anser att just EU är den mest lämpade nivån för praktiskt taget allt beslutsfattande. Låt oss gå igenom några exempel på detaljregleringar från EU-institutionernas sida. Den 26 september 2006 behandlade EU-parlamentet en rapport om den temainriktade strategin för stadsmiljön. Punkt 19 framhåller följande: Europaparlamentet anser att mer uppmärksamhet bör ägnas åt att förebygga och bortskaffa smuts, skräp, graffiti, djuravföring samt att hindra buller från musikanläggningar i bostäder och bilar. Denna typ av klåfingriga och direkt löjeväckande detaljregleringar återkommer med jämna mellanrum. EUparlamentet röstade den 18 januari 2007 om det Europeiska åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhet. Den svenska socialdemokratiska före detta EU-parlamentarikern, Ewa Hedkvist Petersen, var föredragande för rapporten. Punkt 49 framhåller följande: Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att notera de farliga konsekvenserna av att framföra fordon, i synnerhet lastbilar, med snö och is på taket, samt att utarbeta rekommendationer för inrättande av ett heltäckande nätverk av röjningsplatser. Parlamentet anser att tekniska alternativ bör undersökas och främjas. Man kan fråga sig varför EU-parlamentet skall tala om för medlemsstaterna att de bör notera faran med bilkörning med snö och is på taket? Gäller rekommendationen även för praktiskt taget snöbefriade länder, såsom Malta? Rapporten antogs med bred majoritet. Den 13 oktober 2005 röstade EUparlamentarikerna om nya utmaningar för cirkusen som en del av Europas kultur. I denna rapport konstateras att cirkus är en gränsöverskridande verksamhet, i och med att cirkussällskap ofta reser mellan länder. Åtgärder på EU-nivå ansågs därmed vara fullt befogade. Bland förslagen finner man att Europeiska standardiseringsorganisationen skall sammanställa utförliga normer för hur cirkusanläggningarna inom EU ska harmoniseras. Genom enhetliga regler för tältstorlekar och tältdukar, skall cirkusarnas rörlighet mellan EU:s medlemsstater främjas. Det faktum att EU-parlamentet har synpunkter på denna typ av frågor, från bussgolvs lutningsgrad till badvattenkvalitén vid medlemsstaternas badplatser, utgör inte bara en källa till underhållning utan även till frustration. I grunden handlar det faktiskt om vår demokrati och på vilken nivå som beslut och rekommendationer skall fastställas. EU vill stoppa jakten på skarv Svenska regeringen kan dras inför EG-domstolen om inte skyddsjakten på skarv och råkor begränsas. Det framgår av ett yttrande från EU-kommissionen som är kritisk till att länsstyrelser i en del län gett tillstånd till skyddsjakt och till förstörelse av bon och ägg, rapporterar Folkbladet den 1 oktober

7 En mötesplats för jaktintresserade EU-parlamentariker Granskning EU: Vilka jaktfrågor skall avgöras på nationell nivå respektive på EU-nivå? Det finns frågor som främst bör avgöras på EU-nivå, medan andra områden är mer lämpade för ett mer decentraliserat beslutsfattande. EU bör besluta om gemensamma standarder och breda ramar för lagstiftningen. Utifrån dessa skall de nationella beslutsfattarna avgöra hur just deras land skall gå tillväga. När det gäller exempelvis vapenhantering har medlemsländerna skilda historiska traditioner. Det finns inget behov av att harmonisera reglerna inom detta område. Det behövs förvisso åtgärder som underlättar gränsöverskridande transporter av jakt- och sportvapen. Dessa kan dock uppnås genom europeiska vapenpass, snarare än genom harmonisering av de varierande nationella regler som styr vapenhanteringen. Granskning EU: Har kommissionen nya förslag på gång som berör jägarna? Det har den inte, så vitt jag vet. EU-parlamentet har flera tvärpolitiska så kallade intergrupper. Dessa består av EU-parlamentariker som är särskilt intresserade av en specifik politisk fråga. Michl Ebner är ordförande för jaktintergruppen. Ebner kommer från Italien och representerar Südtiroler Volkspartei, ett parti som tillhör den konservativa politiska partigruppen EPP/ED. Granskning EU diskuterade jaktintergruppens arbete med Michl Ebner. Granskning EU: Vad är EU-parlamentets jaktintergrupp? Vi är 80 EU-parlamentariker från vitt skilda politiska partier och länder som möts och diskuterar hållbar utveckling, jakt, biologisk mångfald och landsbygdsfrågor. Vi träffas varannan månad i Strasbourg, i samband med att EU-parlamentet sammanträder. Granskning EU: Hur kan ni påverka EU-besluten som rör jaktfrågor? Vi bidrar till att öka medvetenheten och kunskaperna om jakt- och landsbygdsfrågor bland EU-parlamentarikerna. Detta påverkar den politiska diskussionen och de beslut som uppnås. Vi synliggör frågor som är viktiga för många landsbygdsinvånare, såsom regler för jakt av fåglar (fågeldirektivet), fällfångst och regler för innehav av vapen (vapendirektivet). Fakta: Jaktfrågor i EU Det finns sju miljoner jägare i Europa och jakten sysselsätter personer på heltid. Vår EU-parlamentariker Hélène Goudin var drivande i arbetet med att skapa EU-parlamentets jaktintergrupp. Förhoppningsvis kan denna grupp representera jägarna på ett tillfredställande sätt och se till att deras röster hörs i maktens korridorer. Jaktintergruppens hemsida är IG.htm 7

8 EU:s makt över vår svenska jakt I samband med Sveriges förhandlingar inför EU-inträdet påstod de svenska förhandlarna att ett svenskt medlemskap inte skulle påverka svenskarnas rätt att jaga. Detta var ett tomt löfte som inte överensstämmer med verkligheten. Rent formellt har inte EU en gemensam jaktpolitik, men däremot ett antal lagar och regler som i högsta grad påverkar jägarnas vardag. Två av EU:s lagstiftningar är särskilt problematiska, nämligen habitat- respektive fågeldirektivet. Dessa skall försäkra att en stabil stam av de rovdjur och fågelarter som bedöms vara sällsynta i Europa upprätthålls. Problemet är att populationerna av olika arter skiljer sig markant mellan EUländerna, vilket gör att det är svårt att fastställa vilka arter som är skyddsvärda. Arter som är sällsynta i EU som helhet, och som därför skyddas av gemensamma EU-lagar, kan vara mycket vanligt förekommande i ett enskilt medlemsland, eller på lokal nivå. Att samma EU-regler gäller från Kanarieöarna till Karesuando får därmed olyckliga konsekvenser. Lodjursjakten är ett av de områden som påverkas av EU:s habitatdirektiv. Den föregående svenska regeringen ansåg att jakt på lodjur borde vara tillåtet utanför renbetesland, eftersom lodjursstammen växer snabbt i mellersta Sverige. EU-kommissionen ville dock annat och satte hård press på den svenska regeringen att backa, bland annat genom att hota med att dra Sverige inför EG-domstolen. Det bedömdes att Sverige i så fall skulle dömas för brott mot habitatdirektivet, vilket bland annat hade inneburit dryga böter. De svenska byråkraterna rättade sig därför snällt efter Europeiska unionens pekpinnar. Självfallet skall det finnas plats för rovdjur i den svenska naturen. Jaktreglerna skall dock utformas av de nationella och lokala myndigheterna, utifrån de varierande lokala förutsättningarna, inte av EU-byråkrater i Bryssel. EU:s fågeldirekttiv har också orsakat huvudbry för svenska myndigheter. Denna lagstiftning har begränsat skyddsjakten på arter såsom skarv och råka. EU-kommissionen varnade den förra svenska regeringen och hotade att dra denna inför EG-domstolen om skyddsjakt tilläts i vissa geografiska områden. Enligt fågeldirektivet får skyddsjakt tillåtas för att förhindra allvarlig skada på gröda, boskap, skog, fisk och vatten. Den socialdemokratiska regeringen ansåg att skarvarna åstadkom allvarlig skada för lokala fiskare i Sverige. Denna uppfattning delade inte EU-kommissionen. Borde inte den svenska regeringen, för att inte tala om lokala myndigheter, ha bättre överblick än EU-byråkrater över vilka åtgärder som är lämpliga på lokal nivå? Vad arbetar vi för? Junilistan (IND/DEM) säger ja till vårt svenska EU-medlemskap och den inre marknaden, men nej till att flytta mer politiskt makt från Sverige till Bryssel. Vi är ett tvärpolitiskt parti och samlar de medborgare som är positiva till internationellt samarbete, men som säger nej till den centralstyrda EU-stat som nu växer fram. Demokrati byggs underifrån, genom medborgarnas aktiva deltagande. Vi vill att medborgarnas inflytande skall öka. Ett sätt är att hålla fler folkomröstningar. Det är en självklarhet att svenska folket skall besluta om Sverige skall anta EU-grundlagen eller inte. 8

9 EU och den svenska jakten Hur påverkar EU den svenska rovdjurspolitiken och fjälljakten var temat för en lunchdiskussion som Europaparlamentets informationskontor i Sverige arrangerade under våren och som sedan har sänts av SVT24. Nedan följder i korta drag deltagarnas kommentarer. Älgjakt i Norrbotten. Anders Grahn, Svenska Jägareförbundet: EU inträdet har inte inneburit något positivt för jakten i Sverige. Viltet har gått från att vara en resurs som vi kan nyttja, till att handla om skadedjur som jagas genom skyddsjakt. EU saknar kunskap och information, när det gäller jakt i Sverige och detaljstyr för mycket. Beslut kring jakten bör fattas på nationell nivå. Per-Olof Erickson, Svenska Naturskyddsföreningen: Naturskyddsföreningen är inte motståndare till jakt, men är för en etisk jakt som inte hotar den biologiska mångfladen. Med detta perspektiv i åtanke har EU varit bra, det har i och med EU:s fågel- och habitatdirektiv blivit lättare att få gehör för vissa åsikter. Jakten på morkullor är ett exempel där EU-inträdet medförde något positivt. Bengt-Anders Johansson, riksdagsledamot för moderaterna: Sverige har tidigare tagit ett stort ansvar för jakten och de vilda djuren. Väldigt få anade vid EU-inträdet att EU skulle komma att påverka denna verksamhet. När det gäller den svenska jakten, saknar EU kompetens och flexibilitet i dessa frågor. Sverige är bättre på att bedöma vilka regler som behövs i Sverige. Hélène Goudin, EU-parlamentariker för Junilistan (IND/DEM) bör i viss mån reglera jakt på flyttfåglar, eftersom de är en fråga av gränsöverskridande natur, men inte i andra jaktfrågor. När det gäller fjälljakten, är det lätt att skylla på EU, men faktum är att den svenska regeringen har lagt sig platt i frågan och inte försökt försvara de jakttraditioner som råder i Sverige. Jens Holm, EU-parlamentariker för vänsterpartiet: Jakten är en industri, som dödar ett stort antal djur varje år. Holm är kluven i frågan om den roll som EU bör spela, ser positivt på habitatdirektivet och tycker att Sverige bör bli bättre på att införliva detta. Holm lyfte frågan om att EU:s experter på rovdjursfrågor anser att det finns för få vargar i Sverige. Trots detta vill den nuvarande regeringen utöka möjligheten att skyddsjaga varg. Avslutningsvis Anders Grahn avslutade med att säga att den svenska viltvården fungerar bra. I sina slutord sa Per-Olof Erickson att den vilda faunan är en tillgång för Sverige, att jägare inte förfogar utan förvaltar denna. Bengt-Anders Johansson ansåg att EU:s kompetens vad gäller svensk jakt är obefintlig. Jens Holm valde att säga att Sverige fortsättningsvis ska ha strikta regler mot jakt på varg. Goudin lyfte fram vikten av att undantag från EU-direktiv skall åberopas av svenska staten. Källa: Europaparlamentets informationskontor och Peter Nilsson, Djurens rätt samt SVT24 9

10 I skuggan av en EU-rapport Hélène Goudin är skuggrapportör för EU-parlamentets yttrande om översynen av EU:s vapenlagstiftning (vapendirektivet) och i frågan om en EU-strategi för att bekämpa alkoholskador. Som skuggrapportör är man med om att ta fram EU-parlamentets rapport i frågan. Fakta: Rapporter i EP EU-parlamentets rapporter i olika politiska frågor förbereds i utskotten. Normalt sett är en EUparlamentariker ledamot i minst ett utskott. Hélène Goudin arbetar i fiskeutskottet och utskottet för utveckling. Hon har arbetat med EU:s vapendirektiv och alkoholstrategin. Nils Lundgren är ledamot av budgetutskottet och viceordförande i budgetkontrollutskottet. Nils arbetar bland annat med kontrollen över unionens budget och med upprensning av oegentligheter i Regionkommittén. Starka politiska krafter har verkat för att vapendirektivet skall innehålla omständliga regler för beställning och överlämnade av skjutvapen, vilket i praktiken kommer att göra det svårt för svenska jägare bosatta i glesbygden att skaffa jaktvapen. I Sverige har vi en säker och väl fungerande lagstiftning som såväl jägare som myndigheter är nöjda med. EU-parlamentariker har också lagt fram förslag om att samtliga vapen- och ammunitionsdelar som saluförs inom EU skall märkas genom ett gemensamt märkningssystem. Ett tvång att märka allt mellan spännfjädrar till kikarsikten är en onödig byråkratisk apparat. En annan fråga som Hélène arbetar med är EU:s alkoholstrategi. Hennes inställning i denna fråga är att alkohol inte är en vara som andra. En alltför stor konsumtion av alkohol är förenad med svåra sociala följder. EU-parlamentet bortser tyvärr fullständigt från folkhälsoperspektivet, vilket Hélène har betonat i sitt arbete med EU-parlamentets rapport om alkoholstrategin. Tyvärr har Sveriges alkoholpolitik påverkats negativt som en konsekvens av EU-inträdet, med bland annat alltför generösa regler för import av alkohol för privatpersoner. Fakta: Vapen i Sverige Anta personer med licens Antal registrerade vapen Kulgevär Hagelgevär Kombinationsgevär Pistoler Revolvrar Automatvapen Pipor och vapendelar Källa: Rikspolisstyrelsen 02/2007 Foto: EU-parlamentet 10

11 Jägareförbundet: EU-beslut påverkar den svenska jakten Det svenska Jägareförbundet har cirka medlemmar och arbetar för en god jakt, vilt- och naturvård. Jägareförbundet har en lång historia och bildades vid ett möte i Stockholm redan i april Granskning EU har intervjuat Jägareförbundets internationella sekreterare Anders Grahn, som fastslår att den svenska jakten i högsta grad har påverkats av det svenska EU-inträdet. EU-studie om fällor Efter ett idogt arbete av parlamentets jaktintergrupp, där Hélène Goudin är vice ordförande, röstades ett förslag på EU-lagstiftning om fällor ner av EUparlamentet. Som en följd av detta skall kommissionen finansiera en studie om förbättrade standarder för testning av fällor. Granskning EU: Vilka jaktfrågor anser du är mest intressanta och aktuella för svenska jägare i dagsläget? Användningen av bly i ammunition är en väldigt viktig fråga för de svenska jägarna. Den frågan verkar nu få en positiv lösning genom att användningen av bly förblir tillåten rent generellt, förutom vid jakt i våtmarker och vid lerduveskytte. De stora rovdjuren engagerar även många jägare och så också förvaltningen av älg. Den svenska jakten har definitivt påverkats av EUinträdet. En stor del av den jaktlagstiftning som tidigare beslöts på nationell nivå influeras nu starkt av EU-lagstiftningen Granskning EU: På vilket sätt försöker Jägareförbundet påverka de beslut som fattas inom EU? Vi försöker påverka besluten genom direkta kontakter med de olika beslutsfattande institutionerna i EU. Vi har en person anställd för det ändamålet. Vi försöker även påverka EU genom de nationella myndigheterna och deras respektive förhandlingar i EU. Därtill är vi medlem i FACE, det europeiska jägareförbundet, som representerar över sju miljoner europeiska jägare och är en renodlad lobbyorganisation. Granskning EU: Har den svenska jakten påverkats av EU-inträdet? Den svenska jakten har definitivt påverkats av EU-inträdet. En stor del av den jaktlagstiftning som tidigare beslöts på nationell nivå influeras nu starkt av EU-lagstiftningen. Det finns inte längre lika stort utrymme för en flexibel nationell jaktlagstiftning. Granskning EU: Kan du ge något exempel på EU-regler som har påverkat jägarna i Sverige? Fågeldirektivet har en direkt påverkan på vilka arter som får jagas och när de får jagas. Korpen och skarven är skyddade enligt direktivet. Fastän skarven ökat kraftigt och förorsakar stora problem kan inte en jakttid utlysas eftersom den skyddas av direktivet. Endast skyddsjakt är möjlig, enligt de undantagsregler som fastslagits i direktivet. När den traditionella jakten på sträckande morkullehanar förbjöds hänvisades det även till fågeldirektivet. Habitatdirektivet är ett annat regelverk som fått stor negativ betydelse för rovdjursförvaltningen. De stora rovdjuren är skyddade enligt direktivet och kan därför inte jagas på annat sätt än skyddsjakt, även om flera av de stora rovdjuren uppvisar välmående och växande populationer. Studiegruppen, där bland annat den europeiska jaktorganisationen FACE och Naturvårdsverket ingår, skall samla in information kring ny forskning om fälltester och hur den nuvarande standarden används. Avsikten är främst att minska onödigt lidande för det infångade viltet, rapporterar Svensk Jakt 03/07. Välkommen vargdom På grund av den finländska skyddsjakten på varg drog EUkommissionen Finland inför EGdomstolen år Kommissionen framhöll att Finland måste ha en vargstam på minst vargar, innan skyddsjakt får tillåtas. Nu har EG-domstolen avlagt en ny dom, vilken gör det möjligt för de finländska myndigheterna att bevilja jaktlicenser för skyddsjakt på varg även i framtiden. Domen möjliggör fortsatt skyddsjakt, dock under förutsättning att den jakt som bedrivs bevisligen förhindrar allvarliga skador på grödor och boskap. EU-institutionerna kommer även i framtiden att ha synpunkter på medlemsstaternas rovdjurspolitik, eftersom domstolen exempelvis anser att Finland har gjort fel som har beviljat jaktlicenser på varg också i förebyggande syfte, alltså för vargar som inte har varit problemindivider. Vi välkomnar EG-domstolens beslut, eftersom det öppnar för fortsatt nationellt inflytande över vargjakten. I enlighet med subsidiaritetsprincipen borde de nationella parlamenten, eller regionala myndigheterna, fatta beslut om skyddsjakt på varg. 11

Granskning. Superhjältar och såpoperor EU-finansierade propagandaprojekt. Vad beslutar EU egentligen om? Cirkusar, biodling och badvatten

Granskning. Superhjältar och såpoperor EU-finansierade propagandaprojekt. Vad beslutar EU egentligen om? Cirkusar, biodling och badvatten Granskning en tidning om EU-samarbetet - 3/2008 EU Superhjältar och såpoperor EU-finansierade propagandaprojekt Vad beslutar EU egentligen om? Cirkusar, biodling och badvatten Innehållsförteckning Ledare

Läs mer

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron

I skuggan av uron. Granskning. Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen. Politisk cynism och mygel kring euron Granskning en tidning om EU-samarbetet - 2/2007 EU I skuggan av uron Temanummer om den gemensamma valutan Politisk cynism och mygel kring euron Sverige bättre utan euron Debatt fyra år efter folkomröstningen

Läs mer

en studiebok om europeiska unionen

en studiebok om europeiska unionen en studiebok om europeiska unionen Imperiet En studiebok om Europeiska unionen en studiebok om europeiska unionen Sometimes I like to compare the EU as a creation to the organisation of empires. We

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta Bild: ROBERT NYBERG utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 101 november 2006 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 101 november 2006 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 101 November 2006 LEDARE Kritiska

Läs mer

Vem står upp för kvinnors rättigheter?

Vem står upp för kvinnors rättigheter? Vem står upp för kvinnors rättigheter? Sveriges Kvinnolobby granskar EU-kandidaterna M Marita Ulvskog (S) Gunnar Hökmark (M) Isabella Lövin (MP) Malin Björk (V) Marit Paulsen (FP) Kent Johansson (C) Lars

Läs mer

Forma det Europa du vill leva i.

Forma det Europa du vill leva i. 2 Studiematerial 2014 4 Forma det Europa du vill leva i. Vad skiljer rött från blått i Europapolitiken? Är våra kollektivavtal hotade? Vad görs för att minska arbetslösheten? Hur går det med välfärden?

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

ONSDAGEN DEN 22 MARS 2006

ONSDAGEN DEN 22 MARS 2006 3-001 ONSDAGEN DEN 22 MARS 2006 3-002 ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl. 15.00.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 89 februari 2004 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 89 februari 2004 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 89 februari 2004 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 89 februari 2004 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 89 februari 2004 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 89 februari 2004 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 89 Februari 2004 Kritiska EU-fakta

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige

Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Motioner med svar Förbundsstämma Djurskyddet Sverige Quality Hotel Park i Södertälje 10-11 maj 2014 2 Innehållsförteckning Motioner med svar MOTION 1: Budget 5 MOTION 2: Resultat- och balansräkning 5 MOTION

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 102 februari 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 102 februari 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 102 februari 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 102 februari 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 102 februari 2007 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 102 februari 2007 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 102 Februari 2007 LEDARE Kritiska

Läs mer

ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006. (Applåder)

ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006. (Applåder) 3-001 ONSDAGEN DEN 31 MAJ 2006 3-002 ORDFÖRANDESKAP: BORRELL FONTELLES Talman (Sammanträdet öppnades kl. 15.05.) 3-003 Återupptagande av sessionen 3-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 104 juli 2007 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 104 juli 2007 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 104 Juli 2007 Kritiska EU-fakta ges ut

Läs mer

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr

utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 77 oktober 2002 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 77 oktober 2002 1 Bild: ROBERT NYBERG KRITISKA EU-FAKTA Nummer 77 Oktober 2002 Kritiska EU-fakta ges ut av Folkrörelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003

SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-001 SAMMANTRÄDET TISDAGEN DEN 13 MAJ 2003 2-002 ORDFÖRANDESKAP: IMBENI Vice talman 2-008 Ansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2-003 Beslut om brådskande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2013 2 Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Jägareförbundet Org. nr 802001-6658 får härmed avge årsredovisning för år 2013 Innehåll Svenska Jägareförbundets

Läs mer

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen

Europa. Kunskapsmagasinet för unga. Europeiska unionen Europa. Kunskapsmagasinet för unga Europeiska unionen Detta kunskapsmagasin tillsammans med en lärarhandledning finns på internet: http://europa.eu/teachers-corner/index_sv.htm bookshop.europa.eu Europeiska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE och årsredovisning 2012 2 Styrelsen och generalsekreteraren för Svenska Jägareförbundet Org. nr 802001-6658 får härmed avge årsredovisning för år 2012 Innehåll Svenska Jägareförbundets

Läs mer

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER INNEHÅLL INLEDNING 3 1. VÄGAR UR EU:S EKONOMISKA KRIS 5 Ansvar för sunda statsfinanser, solida banker och god konkurrenskraft 5 Europa i olika hastigheter

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:210

Regeringens proposition 2008/09:210 Regeringens proposition 2008/09:210 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Subsidiaritet ett tomt löfte

Subsidiaritet ett tomt löfte Forum för EU-debatt Anne-Marie Pålsson Subsidiaritet ett tomt löfte Rapport nr 1 EU:s SUBSIDIARITETSPRINCIP ETT TOMT LÖFTE Av Anne-Marie Pålsson Docent, Nationalekonomiska Institutionen, Lunds Universitet

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

Sarah Wamala. FHIs nya ledare vill göra hälsosamma val möjliga. Gårdsförsäljning kan hota Systembolaget Förbjud alkoholreklam i EU

Sarah Wamala. FHIs nya ledare vill göra hälsosamma val möjliga. Gårdsförsäljning kan hota Systembolaget Förbjud alkoholreklam i EU Gårdsförsäljning kan hota Systembolaget Förbjud alkoholreklam i EU REPORTAGE Utsatt jobb för ölflickor I RÖRELSE Nytändning i Falun accent En tidning från iogt-nto nr 8 2009 pris 20 kr SverigeS S törs

Läs mer

TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006

TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006 4-001 TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006 4-002 4-003 ORDFÖRANDESKAP: ONYSZKIEWICZ Vice talman Öppnande av sammanträdet 4-004 (Sammanträdet öppnades kl. 10.00.) 4-005 Edward McMillan-Scott (PPE-DE). (EN) Herr

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006

TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-001 TISDAGEN DEN 14 MARS 2006 2-002 2-003 ORDFÖRANDESKAP: COCILOVO Vice talman Öppnande av den årliga sessionen 2-004 Talmannen. Jag förklarar Europaparlamentets session 2006 2007 öppnad. 2-005 Öppnande

Läs mer

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009

ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 06-05-2009 1 ONSDAGEN DEN 6 MAJ 2009 ORDFÖRANDESKAP: PÖTTERING Talman 1. Öppnande av sammanträdet (Sammanträdet öppnades kl. 9.00.) 2. Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för

Läs mer