VDs översikt Tummen upp för Åland. 1. Annica Jansson, VD Visit Åland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VDs översikt 2011. Tummen upp för Åland. www.visitaland.com 1. Annica Jansson, VD Visit Åland"

Transkript

1 VDs översikt 2011 Tummen upp för Åland Visit Åland har under 2011 arbetat med en bred mix av marknadsföringsaktiviteter fördelat på image-, produkt-, och relationsmarknadsföring. Under året som gått har spelat en allt viktigare roll. Parallellt som samtliga av våra marknadsaktiviteter fortsatt att hänvisa till webbsidan har vi under 2011 arbetat allt mer med olika former av digital marknadsföring. Detta har tillsammans resulterat i en trafikökning med 23 procent till. Under 2011 har vi dessutom haft en fantastisk utveckling på Visit Ålands Facebooksida. Från dryga 400 fans till vid årsslutet. Nu, i mitten av mars 2012, har vi fans, vilket är lika mycket som Stockholms, Helsingfors och Gotlands officiella Facebooksidor uppvisar tillsammans! Pressbearbetning har haft en fortsatt hög prioritet. Under 2011 har vi koordinerat 121 pressbesök och tagit emot 18 TV-team. I samarbete med landskapsregeringen arbetade vi med att skapa uppmärksamhet kring Åland kopplat till Champagnefyndet och den Champagneauktion som hölls i juni. Maj månads imagekampanj hade som syfte att lyfta Åland som varumärke på närmarknaderna. Den kampanjmätning vi lät utföra visade att effekten var nästan dubbelt högre än genomsnittet. 68 procent av de tillfrågade upplevde kampanjen positivt och har tagit den till sig. 54 procent har blivit mer positiva till avsändaren och 48 procent uppger sig vilja åka till Åland. Visit Ålands majkampanj upplevdes sympatisk, trovärdig, modern och rolig och även här låg resultatet väl över genomsnittet för mätta kampanjer har på olika sätt präglats av Ålands turismstrategi Visit Åland deltog aktivt i framtagandet av strategin, vilken lanserades i samband med föreningens årsmöte och kick off i april. Då den viktiga implementeringen tog vid engagerade sig organisationen på olika sätt i arbetet från personalens medverkan i de olika nätverken till att inneha en aktiv roll i det fortsatta samordningsarbetet. Tre månader in på den tioåriga strategin har Visit Åland kommit igång med förverkligandet av de åtgärder som kopplas till organisationen. Bland annat har marknadsinsatserna mot den ryska marknaden och ett samarbete med Arbeta & Bo inletts. Samtidigt utgör dock Landskapsregeringens signaler om minskade offentliga medel för Visit Ålands arbete ett orosmoment både för marknadsföringsmöjligheterna samt möjligheterna att stärka förutsättningarna för den åländska turismen i enlighet med turismstrategin. Vad som är allmänt missvisande är att man från både landskapsregeringen och media talar om stöd och bidrag till Visit Åland. Istället borde den offentliga finansieringen ses som en investering i varumärket och resmålet Åland, och de marknadsföringsmedel som branschen matchar de offentliga med ska inte förringas. Den ekonomiska osäkerheten och de sedan årsskiftet nya beskattningsreglerna för medlemsorganisationer innebär att vi, som tidigare informerats, nu ser över organisationen. Målet är att välja optimal organisationsform sett ur både finansierings- och effektivitetsperspektiv. Med detta sagt utgör den ökning av antalet gästnätter som summerats för 2011 en välbehövlig och inspirerande uppmuntring inte bara för organisationen, utan för alla oss som arbetar med den åländska turismen. Sju procent ökade övernattningarna under fjolåret, vilket samtidigt innebar en ökning för samtliga boendekategorier. I tillägg har det genomsnittliga antalet nätter per gäst ökat från 2,1 till 2,2. Trendbrottet utgör ett litet men viktigt steg mot förverkligandet av vår nya turismstrategi och motiverar till fortsatt hårt arbete för att vända trenden mer långsiktigt. Annica Jansson, VD Visit Åland www. 1

2 Personal Av de 11 anställda innehade under 2011 sju heltidstjänster och fyra deltidstjänster. Därtill anlitades timanställd personal samt säsongsanställda till turistinfokontoret. Verkställande direktör Annica Jansson Ekonomiansvarig Nicklas Söderström Kundseviceansvarig Aila Thurin Marknadskoordinator logistik Michaela Karlsson Marknadskoordinator medlemmar Camilla Sommarström, fr o m aug 2011, 80% tjänst Marknadskoordinator mässor & Scandinavian Islands Anita Lundin Marknadskoordinator trycksaker Johanna Enberg 80% tjänst Marknadskoordinatior Jonas Holmström PR- och agentansvarig, Scandinavian Islands Annica Grönlund Sportfiskeansvarig Ingmar Eriksson, 50% tjänst Vaktmästare Kjell Sipinen, 90% tjänst Visit Ålands styrelse (Tor Rönnberg saknas på bilden). Visit Åland r.f. Visit Åland r.f. (tidigare Ålands Turistförbund r.f.) grundades Huvudansvaret är att marknadsföra Åland som destination. Visit Åland är samtidigt Ålands officiella branschorganisation för turism. Verksamheten finansieras med branschmedel, medlemsavgifter samt offentlig finansiering från Ålands landskapsregering, Mariehamns stad och de åländska kommunerna. Visit Ålands stadgar Visit Åland kan likställas med destinationen Ålands marknadsavdelning. Uppdraget finns definierat i stadgarna: Visit Åland har till uppgift att främja turismen inom landskapet Åland. I dess syfte skall Visit Åland: marknadsföra och profilera destinationen Åland, utgående från medlemsföretagens intressen föra turismbranschens talan inför myndigheterna upprätthålla turistinformation stimulera medlemsföretagen till produktutveckling, kvalitetshöjning och nya projekt inom turistbranschen Målsättningen med föreningens verksamhet skall inte vara att erhålla ekonomisk nytta. Organisation/Styrelse Styrelseordförande och två ledamöter väljs på årsmötet jämna år, resterande ledamöter väljs på årsmötet udda år. Styrelseledamöternas och suppleanternas mandatperiod är två år och omfattar tiden mellan föreningens årsmöten. På årsmötet i april 2011 valdes Ulrica Danielsson, Kjell Ekström, Inger Holmström och Dennis Jansson in som nya styrelsemedlemmar. Tanja Sabel valdes in som suppleant. Ordinarie styrelsemedlemmar Terese Flöjt, ordförande...( ) Ulrica Danielsson, vice ordförande...( ) Kjell Ekström...( ) Otto Hojar...( ) Inger Holmström...( ) Dennis Jansson...( ) Tor Rönnberg...( ) Suppleanter Jim Häggblom...( ) Tanja Sabel...( ) Revisorer Jan Kangashaka Gunnar Mattsson Representation i arbetsgrupper Antor Ryssland och Sverige Annica Grönlund, media och återförsäljare Champagneauktion 2011 Annica Grönlund, mediabearbetning Congress Network Finland Aila Thurin, representant Cruise Baltic Annica Jansson, representant Cruise Europe Annica Jansson, representant Ett välkomnande Åland Johanna Enberg, ledamot i styrgruppen Mariehamn Cruise Network Annica Jansson, representant Postens Frimärksråd Annica Jansson, representant Scandinavian Islands Annica Grönlund, representant i marknadsföringsgruppen Scandinavian Islands Annica Jansson, ledamot i styrgruppen Scandinavian Islands Anita Lundin, produktansvarig Åland Suoma Info-punkter Aila Thurin, representant Stugklassificering Johanna Enberg, ledamot i arbetsgruppen Turismstrategi Annica Jansson, ledamot i styrgrupp och strategigrupp Öppna Gårdar Johanna Enberg, ledamot i arbetsgruppen Turismstrategi , representanter i tematiska nätverk: Aktiviteter i naturen Camilla Sommarström Evenemang Johanna Enberg Evenemang Annica Jansson Kultur & historia Riitta-Lea Värelä Maritima Åland Anita Lundin, processledare Mat & Dryck Annica Grönlund Mat & Dryck Michaela Karlsson Möten & Konferens Aila Thurin Ryssland Annica Grönlund, processledare Turism för alla Riitta-Lea Värelä Sport Nicklas Söderström Sport Kjell Sipinen Personalutbildning och -aktiviteter 11 feb Excelkurs med Christian Jansson 15 april Personalaktivitet med betonggjutning vid Blomstallet, Lemland 22 jun Planeringsdag Besöken vid Turistinfokontoret på Storagatan har ökat stadigt de senaste åren aug Studieresa till Champagneområdet Reims, Frankrike. 5 6 sep Planeringsdagar inför verksamhetsåret dec Julfest på Lillgårds i Saltvik för personal och styrelse Praktikanter Under året har Visit Åland tagit emot praktikanter från skolor, högskolor och AMS. Personalen har handlett praktikanterna och tillhandahållit anpassade arbetsuppgifter. Turistinformationskontor Antalet besökare i infokontoret på Storagatan 8 har ökat stadigt de senaste åren. Jämfört med sommaren 2010 ökade besökarantalet med drygt 20 procent. Ökningen var väntad och antalet sommarvikarier hade utökats från fyra till fem. Sari-Hanna Markkula jobbade sin fjärde sommar och Dagny Sandholm- Mattsson samt Heidi Ikonen sin tredje. De övriga två var Johanna Hannus och Tanya Nyblom. I år fanns gratis trådlöst bredband tillgängligt i infokontoret vilket sommarturisterna uppskattade oerhört mycket. De sommaranställda agerade turvis cykelinformatörer. Dagny och Heidi deltog även i år i kryssningsbåtarnas emottagande genom att närvara i hamnen, ta emot och informera kryssningsgäster. Externa Ålandsinformatörer Under högsäsongen har Visit Åland samarbetat med två informationsplatser utöver turistinformationen på Storagatan i Mariehamn. Dessa ligger i Osnäs färjfäste och i Eckerölinjens kontor i Berghamn. 2 www. www. 3

3 Turismutvecklingen på Åland 2011 Antalet övernattningar ökade 2011 med sju procent jämfört med Under år 2011 anlände nästan gäster till inkvarteringsanläggningarna och tillsammans stannade de drygt nätter. Det är välkomna nyheter efter de två senaste årens minskningar, från övernattningar år 2008 till år 2009 och år Den årliga rapporten från Ålands Statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) tar med inkvarteringsstatistik från hotell, campingplatser, gästhem/pensionat och stugbyar som har fem eller fler stugor. Ökningen har skett inom alla anläggningstyper. Största ökningen hade gästhemmen, där ökningen var tolv procent. Stugbyarna ökade med elva procent och hotellen med närmare tre procent. Campinganläggningarna hade en ökning om nästan nio procent. Hälften av gästerna kommer från Sverige De svenska gästerna stod för nästan hälften, 49 procent, av övernattningarna på de åländska logianläggningarna var motsvarande siffra 46 procent. Finländare stod för 38 procent av övernattningarna jämfört med 42 procent Bland övriga länder är det största antalet övernattningar från Tyskland (3 procent), Estland (2 procent) och Ryssland (1,5 procent). Norska gäster stod för en procent, de danska något mindre, men totalt står nordiska gäster för 89 procent av övernattningarna på Åland. Av de svenska, finska, norska och danska gästerna övernattade de flesta på hotell medan de tyska gästerna föredrog campinganläggningar. I genomsnitt stannade en gäst 2,2 nätter. Något längre än 2010 då de i snitt stannade 2,1 nätter. Stugbyarna lockade gästerna att övernatta längst, 3,8 nätter i genomsnitt, medan hotellen hade den kortaste övernattningstiden, 1,7 nätter. Hotellen står för de flesta övernattningarna De åländska hotellens övernattningar ökade med nästan tre procent under Till de 17 hotellen anlände drygt personer och de övernattade tillsammans närmare nätter. En fjärdedel av övernattningarna inföll i juli. Totalt sker 76 procent av övernattningarna under högsäsong, maj-september. I genomsnitt stannade hotellgästerna 1,7 nätter och 83 procent angav fritid som resans syfte. Resterande 17 procent reste på yrkets vägnar. De svenska gästerna stod för drygt 48 procent och de finländska gästerna för 44 procent av hotellövernattningarna under året. Stugorna välfyllda i juli Övernattningarna i stugor ökade med elva procent. Under år 2011 övernattade närmare gäster totalt nästan nätter i de 63 anläggningarna med fem eller fler stugor. 94 procent av övernattningarna sker under högsäsong maj-september. En tredjedel inföll i juli. De svenska gästerna stod för 46 procent, de finländska för 34 procent och gäster från övriga länder resterande 20 procent av övernattningarna. De svenska gästerna ökade mest men även gäster från Finland och övriga länder ökade. I genomsnitt stannade en stuggäst 3,8 nätter. I stort sett alla stuggäster angav fritid som orsak till resa. Sportfisketuristerna stod för av stugövernattningarna, en ökning med sex procent jämfört med Det största antalet sportfiskare kom i maj men säsongen pågick från april till oktober. 21 procent av sportfiskarna kommer från Finland och 20 procent från Sverige. Majoriteten kommer dock från övriga länder som Ryssland, Polen, Tjeckien och Österrike. Fler och fler finländare väljer gästhem och pensionat Under året samlade ÅSUB in statistik från 16 gästhem och pensionat. Beläggningen var högst i juli men högsäsongen sträcker sig från maj till september. Totalt anlände drygt gäster till gästhem och pensionat under De stannade i genomsnitt 1,9 nätter. Tillsammans övernattade de nätter. En ökning med 5000 nätter eller 12 procent jämfört med procent av gästerna var från Finland, 45 procent från Sverige och 11 procent från övriga länder. De finska övernattningarna ökade mest. 9 av 10 gästerna som bodde på gästhem eller pensionat angav fritid som resans syfte. Campingplatserna ökar i popularitet igen Antalet anlända gäster uppgick till nästan personer och antalet övernattningar till drygt på de 14 campingplatserna. En ökning med 6700 nätter eller nio procent jämfört med Det följer upp ökningen från 2010 och bryter de föregående tio årens nedåtgående trend. Över hälften av övernattningarna skedde i juli och i snitt stannade campinggästerna 2,3 nätter. Även 2011 stod svenska campare för de flesta övernattningarna, hela 55 procent. De ökade även mest. De finländska övernattningarna minskade och stod 2011 för 27 procent. Gäster från övriga länder stod för 18 procent av övernattningarna. Nästan hälften av gästerna övernattar i husvagn eller husbil, en tredjedel i tält och var femte i stuga. Sju av tio båtar i gästhamnarna från Finland ÅSUB samlar även in statistik från gästhamnarna. Under 2011 syntes en marginell minskning av båtnätterna i de 20 besökshamnarna där betalning uppburits. Man noterade båtnätter jämfört med år 2010, en minskning med knappt en procent. Båtnätterna ökade något i skärgården men minskade på fasta Åland. De finländska båtarna ökade något och stod för 71 procent av båtnätterna. De svenska minskade och stod för 24 procent. Även gäster från Tyskland, Norge, Danmark och övrig Europa noterades. Medeltalet per båt minskade till 3,2 personer jämfört med 3, och man uppskattar att antalet personer som övernattat i småbåtshamnar med betalning under 2011 till drygt Majoriteten av övernattningarna skedde i juli. Inresandet ökade lite under 2011 Inresande till Åland uppgick 2011 till 2,19 miljoner personer. En ökning med 0,9 procent från 2010 då 2,17 miljoner inresande noterades. Kryssningsresenärerna minskade något medan övriga inresande ökade både från Sverige och från Finland. Inresande till Åland omfattar alla personer som stiger i land från passagerarfärjorna, landskapets skärgårdsfärjor och flygen samt passagerarna på alla kryssningsfartyg som anländer till Åland. Källa: ÅSUB Turiststatistik 2011 Uppgraderingen av Hjortö Stugby gav Maria och Pelle Häggblom första pris i inspirationstävlingen Medlemsorganisationen Visit Åland Vid årsskiftet 2011 hade Visit Åland 333 medlemmar, varav de flesta i kategorin företag. Därefter kom organisationer, kommuner, föreningar och privatpersoner. I slutet av december 2010 avslutade medlemsansvarige Jenny Berglund sin tjänst vid Visit Åland. Hennes tjänst omvandlades till webbutvecklare inklusive ansvar för sociala medier och innehas av Jonas Holmström. Arbetsuppgiften som medlemsansvarig var obesatt tills Camilla Sommarström kom tillbaka från vårdledigt i augusti Medlemsluncher Medlemsluncherna är ett effektivt sätt för Visit Åland att träffa personer i medlemsföretagen samt informera om vad som är på gång. Under 2011 ordnades tre luncher med lunchgäster per gång. Den första lunchen för året ordnades den 10 februari på Hotell Arkipelag tillsammans med Ålands Näringsliv. I maj hölls lunchen på restaurang Indigo och årets sista lunch ordnades den 14 september på restaurang Nautical. Studiebesök Den 6 april besökte representanter från Visit Åland Saltviks kommun och fick där träffa politiker och turistföretagare. Syftet var att få en bättre inblick i varandras arbete samt föra en fri diskussion gällande turismen och dess betydelse. Flera besök hos medlemmar och kommunrundor var inplanerade under våren och hösten men kunde p g a tidsbrist inte genomföras. Årsmöte med kickoff Årets årsmöte den 8 april på Alandica Kultur och Kongress fick en annan dimension än tidigare år i och med att den nya turismstrategin presenterades. Kickoffen inleddes redan på dagen med sedvanlig genomgång av verksamhetsberättelse och bokslut samt val av styrelse. Efter mötet presenterades Ålands nya turismstrategi av Johan Graffman som fått i uppdrag att i samarbete med näringen på Åland ta fram turismstrategin. Därefter föreläste Anders Blomqvist, VD för Funäsdalen och styrelseledamot i Visit Sweden, om sina erfarenheter av turismutveckling och strategiarbete. På kvällen middag och dans för alla deltagare. Höstmöte Det årliga höstmötet gick av stapeln den 16 november på Hotell Arkipelag. Ca 90 personer fanns på plats. Utöver de stadgeenliga punkterna fick deltagarna under kvällen pröva på zumba under ledning av instruktör Laura Vauras samt höra mer om tre nysatsningar inför 2012; Jan Karlsgårdens Wärdshus med Smakbyn, Ålands Sjöfartsmuseum och Pub Stallhagen. Inspirationstävling I samband med medlemslunchen den 5 maj på restaurang Indigo korades vinnaren i inspirationstävlingen som utlystes i februari 2010 i samarbete med Eckerö Linjen och Viking Line. Till vinnaren utsågs den anläggning som under tävlingsperi- 4 www. www. 5

4 oden genomfört de största förbättringsåtgärderna som helhet med fokus på inredning, färg och form. Vinnare blev Hjortö Stugor i Saltvik. I motiveringen skriver juryn Maria och Pelle Häggblom har gjort ett omsorgsfullt arbete med uppgraderingen av Hjortö Stugby. Sju stugor från 70-talet har under tävlingsperioden genomgått något vi verkligen kan kalla en total makeover och bevisar att det går att få fram en modern och fräsch känsla även om stugorna är lite äldre. Årets turismpris I samband med höstmötet delades 2011 års turismpris ut till Christian Ekström. I motiveringen nämndes bl a Christians och sambo Johanna Dahlgrens insats för Kobba Klintar, Pub Stallhagen och att han genom sin involvering i champagnefyndet bidragit till att ge Åland massvis med PR. Besökarna uppskattar hans trovärdighet, kunskap om åländsk historia och hans allsidighet, vare sig det gäller hans roll som dykare, krögare, kock, busschaufför, monterbyggare, guide eller skådespelare. Kurser och utbildningar Visit Åland arrangerade en rundtur för branschens sommarpersonal den 7 juni. Man besökte Finström, Saltvik, Sund och Vårdö. I turen deltog 20 representanter från olika åländska företag. I december arrangerade Visit Åland i samarbete med Ålands Näringsliv ett kurstillfälle i ämnet Google Analytics. Föreläsare var Jonas Holmström, marknadskoordinator för. Kursen lockade 28 deltagare. Utvärderingen gav föreläsningen ett gott resultat och intresset och medvetenheten för sociala medier ökar, i synnerhet bland de mindre företagen. Jonas Holmström har därutöver hållit ett flertal föreläsningar och föredrag kring nätmarknadsföring och Google Analytics för medlemsföretag, skolor och föreningar. Magasinet Medlemstidningen Magasinet är ett samarbete mellan Visit Åland och Ålands Näringsliv. Tidningen publiceras fyra gånger per år och distribueras till alla medlemmar. Huvudteman var Nummer Magasinet FÖR ÅLÄNDSKT NÄRINGSLIV OCH ÅLÄNDSK TURISM Vinnaren av inspirationstävlingen presenteras ålands näringsliv visit åland Vad har du för försäkrings- och kapitalbehov? Det andra numret av Magasinet 2011 hade Turismstrategin som huvudtema. under året Ålands målmarknader, Den nya Turismstrategin, Inför valet och Framgångssagor/Best practise. Personalen har koordinerat och producerat artiklar för Visit Åland. Hotellklassificering Under året utfördes klassificering av tretton åländska hotell enligt Sveriges Hotell- och Restaurangförbunds (SHR) standard. Uppdraget sköttes av SHR men koordinerades av Visit Åland. Målsättningen är att hotellklassificeringen skall sporra turistföretagare att höja nivån på anläggningarna, samtidigt som besökarna genom klassificeringen får en bättre förhandsbild av vad de bokar. Stugklassificering Stugklassificeringsgruppen med representanter från resebyråer, rederier, Visit Åland och stugägare träffades tre gånger under året. För att ta fram ett underlag, en kravspecifikation, över vad som behövs i ett verktyg för klassificering av stugor kommer en grupp med representanter för stugförmedlarna och Visit Åland att bildas. Åland Events I den avgiftsbelagda marknadsföringstjänsten Åland Events deltog 2011 tre evenemang (antal deltagande år inom parentes): Ålands Orgelfestival (4 år), Kammarmusik Katrina (5 år) och Skördefesten på Åland (9 år). Medlemsavgifter 2011 tillämpades nya medlemsavgifter för företagsmedlemmar vars medlemsavgift räknas enligt omsättning. Det nya förslaget godkändes och fastställdes under höstmötet Förändringen gjordes mot bakgrund av att flera nivåer efterfrågats i syfte att få en mer rättvis fördelning av avgifterna. Företagsmedlem Omsättning i euro Avgift i euro Handelsmedlem Årsanställda Avgift i euro 1 5 personer personer personer personer 500 Övriga medlemmar Avgift i euro Kommun 0,53/inv. Intresseförening 90 Kommersiella föreningar 200 Museum 90 Privat medlem 30 Gäddhäng I majkampanjens webbtävling skulle man komma på egna fyndiga ord till en av de 12 tävlingsbilderna. Vinnaren illustrerade gäddbilden med texten gäddhäng. Nätbaserad marknadsföring Stigande besökssiffror och fortsatt utveckling var utmärkande för under Den fortsatta satsningen på utveckling av webbplatsen och trafikanskaffning har gett utdelning. Samtidigt har vi kommit igång ordentligt med vår satsning på Facebook. Visitaland.com Enligt en undersökning gjord av Google är internet den mest använda källan för reseinformation. Undersökningen visar att för 84 procent av alla resenärer är internet en primär informationskälla för reseinformation. Utmaningen för Visit Åland är att upprätthålla och utveckla en webbplats som både har stor synlighet på internet i konkurrens med alla andra destinationer och som är användarvänlig och lättnavigerad. Detta år var det andra av tre år som driften av webbplatsen sköttes av våra samarbetspartner Exor Ab och Södra Tornet Kommunikation Ab. Under 2011 präglades samarbetet av etablerade arbetsrutiner och fortsatt utveckling enligt interna produktionsplaner. Webbplatsen har kontinuerligt uppdaterats med nya artiklar och bilder som reflekterar aktuell säsong. Faktauppgifterna kontrolleras och korrigeras med jämna mellanrum. Tillsammans har allt arbete burit frukt vilket visat sig i ökade besökssiffror på webbplatsen. Under året har fått en rad nya funktioner. Listningar och sökfunktioner för researrangörer och boende har utökats och gjorts användarvänligare. Det är nu också möjligt för besökarna att direkt från listningarna sända kontaktförfrågan till ett eller flera företag. Turlistan har gjorts om från grunden och blivit mer användarvänlig. Senaste funktionen är synkroniseringen med Air Ålands databas vilket gör att flygturerna alltid är aktuella. En grundlig genomgång av sökmotoroptimeringen gjordes under hösten vilket bidrog till att trafiken från Google ökade med 33 procent jämfört med året innan. Antalet unika nyckelord som sände trafik till webbplatsen ökade med 53 procent till från året innan. I maj och början på juni kördes en tävling på webbplatsen i samband med övriga kampanjaktiviteter. Tävlingen marknadsfördes aktivt via egna och våra samarbetspartners kanaler. Vi fick en mycket bra respons med just över inlämnade tävlingsbidrag. Huvudvinsten bestod av en kräftskiva inklusive övernattning på Silverskär. 6 www. www. 7

5 Besökare från mobila enheter ökade explosionsartat under Sociala media Detta år var det första året som Visit Åland varit riktigt aktiva på Facebook samt tagit de första trevande stegen på Twitter. Under året har vi gått från 400 till anhängare på Facebook. Vi har involverat flera personer i personalen för att skriva inlägg och vi har fått bra respons på vår närvaro och på våra aktiviteter. Vi har främst lyft fram destinationen Åland men också när vi känt att det varit relevant lyft fram Visit Ålands medlemmar och erbjudanden. Twitter kontot är skapat och står näst på tur att aktivt tas i bruk. Vi har även en Visit Åland-grupp på fotodelningsajten Flickr. Gruppen har 250 medlemmar vilka lagt till fotografier. På den egna communityn MinÖ har vi haft en sommarblogg och en blogg för barnfamiljer. Under sommaren ordnades en fototävling på MinÖ som resulterade i över 700 inlämnade fotografier. Under sommaren ordnades en tävling på communityn MinÖ om bästa Ålandsbilden. Vann gjorde Carl-Johan Listerby. E-nyhetsbrev 2011 skickades 24 nyhetsbrev ut. Antalet prenumeranter på nyhetsbrevet har ökat med från årets början. I slutet av december hade vi totalt prenumeranter. Detta är en ökning på 20 procent under året. Antalet utskickade nyhetsbrev har ökat från till I december 2011 hade det svenska nyhetsbrevet 4 245, det finlandssvenska 538 och det finska nyhetsbrevet prenumeranter. Visitaland.com hade under 2011 rekordmånga besök. I grafen visas antalet besökare 2011 och Mobilwebb En mobilversion av webbplatsen lanserades i december 2010 på adressen m.. Under 2011 upplevde vi en kraftig ökning (550 procent) av antalet besök från mobila enheter såsom smarta telefoner och surfplattor. Sammanlagt hade vi besök från mobila enheter under året vilket kan jämföras med under Mobila enheter stod för 6,3 procent av webbplatsens totala besök Det tre överlägset vanligaste mobila enheterna var iphone, ipad och Android. Besöksstatistik Under 2011 hade unika besökare. Det var 28,7 procent fler än föregående år och 2011 utgjorde ett rekordår för webbplatsen. Totala antalet besök uppgick till Google stod för 52,8 procent av alla besök och Google Ad- Words för 7 procent. Sammanlagt fick därmed nästan 60 procent av totala besöken från Google. Detta är en ökning av den relativa andelen med tre procentenheter från Bland de tio sökorden som drev mest trafik till webbplatsen var olika språkvarianter på Åland, Visit Åland och Mariehamn samt söktermerna Mariebad och Kastelholman linna. Ny trafikkälla bland de tio största var Facebook som stod för 3,1 procent av besöken. Besöksstatistiken på speglar väl primär- och sekundärmarknaderna som identifierats i Turismstrategin Primärmarknaderna Sverige och Finland står för nästan 80 procent av besöken. Sekundärmarknaderna Tyskland och Ryssland står för 5,8 procent av besöken. Besökarna från primär- och sekundärmarknaderna har ökat i både absoluta och relativa tal jämfört med året innan. Google AdWords och bannerannonser Från att tidigare ha upphandlat Google AdWords annonsering externt sköts detta internt då kompetensen finns hos Visit Åland. Besöken från AdWords ökade med 12,9 procent jämfört med året innan. Bannerannonsering har till största delen gjorts på Google AdWords innehållsnätverk och på Facebook. Fördelarna är lägre kostnad per klick, bättre möjligheter att rikta annonserna mot målgrupper och överlag lägre kostnader. Traditionell bannerannonsering har endast gjorts på ett litet antal webbplatser och i samband med riktade kampanjer. Visit Åland har sedan tidigare koordinerat samannonsering i utvalda tryckta publikationer. Under 2011 började vi experimentera med modeller för att göra detsamma med internetmarknadsföringen. Bildbanken Visit Åland administrerar och underhåller den officiella bildbanken med turistiskt bildmaterial från Åland för journalister, återförsäljare och medlemsföretag. Bildbanken finns på /images och bilder kan för engångsanvändning beställas kostnadsfritt mot kort redogörelse för användningssyftet inkom 272 beställningar till bildbanken, från olika delar av världen. Under året lades 340 nya bilder till. Det totala antalet steg sålunda till 741 bilder. Visitfinland.com Information om Visit Åland och Åland uppdateras kontinuerligt på Den geografiska spridningen hos besökarna på Trafikkällor för 8 www. www. 9

6 Bearbetning återförsäljare Montertemat 2011 var naturligtvis champagnefyndet. Mässan, en unik mötesplats Det finns många platser där du kan få till personliga möten: förbokade säljmöten, mingel, föreläsningar, events. Det som gör mässan unik som mötesplats är att du kan skapa möten både med personer som du räknat med att du ska träffa och med människor som du i vanliga fall aldrig skulle få möjlighet att möta (de som inte brukar ha tid att träffa dig eller de som du inte kände till att existerade). Ju mer globaliserad och internetiserad vår värld blir, desto viktigare blir det personliga mötet. Genom att träffas på riktigt kan vi berätta om det som annars skulle vara svårt att nå ut med i budskapsbruset. Det personliga mötet ger starkare relationer till våra kunder - vilket i sin tur leder till lojalare kunder och bättre lönsamhet. Därav är det viktigt att vi finns med på dessa mötesplatser. Gör vi det tillsammans blir vi kostnadseffektiva och kan synas till en inte allt för hög kostnad. Att vara med Tidigt varje höst går Visit Åland ut med en intresseförfrågan över vilka mässor medlemmarna vill synas på. Baserat på intresse och fastslagen budget tas sen ett beslut över vilka mässor Visit Åland deltar i. Under 2011 deltog vi i nio mässor med egen monter. Utöver det så var vi behjälpliga med mässmaterial och broschyrer som lyfter fram Åland som destination. I vissa fall hjälpte vi även till att koordinera mässor, men deltog inte som medutställare. Monter och innehåll Inför 2011 hade vi ett givet tema: det som var halva 2010:s stora nyhet och högaktuellt även under 2011 champagnefyndet. En stor vepa där man såg de gamla flaskorna ligga i vraket på botten togs fram. En film som visade själva upplockandet av fyndet visades och en imitation av flaskan fanns i montern (en äkta hade varit alldeles för stöldbegärlig). Monterns grundstomme behöll vi från förra året då den ger en genuin Ålandskänsla och är flexibel oberoende av monterstorlek. Tävling Under mässperioden rullade en och samma tävling på webben, med champagnetema. På mässorna lyftes den fram via ett vykort med ett motiv som var detsamma som mässvepan. Deltagarna uppmanades att besöka och där svara på en fråga för att vara med i tävlingen. Åtta vinnare utsågs bland de tävlanden när mässorna var över. De vann olika paketresor som medutställare bidragit med. En av vinnarna skrev senare en fin reseberättelse på communityn MinÖ. Exponering Vi syntes på de två största resemässorna i närregionen, Matka och TUR. Under branschdagarna på Matka bjöd vi på delikatesser som Ålands Culinary Team både skapade och serverade. Under båda mässorna knöts många och viktiga kontakter med press och återförsäljare. Under TUR-mässans branschdagar fanns Eckerölinjens kock på plats och bjöd på olika röror på svartbröd. Även det här året var vi med på båtmässorna Vene11Båt i Helsingfors och Allt för Sjön i Älvsjö (Stockholm). Här når vi många båtintresserade, en stor och viktig målgrupp. På båtmässorna är det Gästhamnsguiden som sprids mest och en del besökare kommer enkom till montern för att hämta årets upplaga. Skärgården är otroligt viktig och behöver lyftas fram, därav behövs ett engagemang från alla berörda parter för att nå ett resultat. Våra sportfiskeintresserade turister hittade vi det här året i Jönköping. En välbesökt mässa och ett viktigt forum att synas på. Mässan byter stad varje år och täcker så in nästan hela Sverige på några år. De största aktörerna inom konferens på Åland syntes tillsammans med Visit Åland under våren på Kongressi i Helsingfors och under hösten på Core i Helsingfors och Travel World i Stockholm. Här har vi kunder att hämta och fylla Åland med även under andra säsonger än sommaren. Under majkampanjen var vi tillsammans med Visit Finland på Centralstationen i Stockholm. Vi har även haft synlighet på Go Expo, Havet Kallar och Ålandsdagarna på Väddö. Som en del av varumärket Scandinavian Islands har vi varit med på ITB Berlin, WTM i London och FREE Freizeit Reisen Erholung i München. Resebyråer och -arrangörer utanför Åland visar fortsättningsvis ett stort intresse för Åland som destination. Vi bearbetar dessa genom att delta i workshops, skicka information, nyhetsbrev samt broschyrer om Åland och om våra medlemmar. Vi förser dem även med bilder till säljmaterial, ger tips på rutter samt bjuder in dem till s k fam trips (visningsresor). I samarbete med Viking Line ordnades i juni en gruppfam trip med svenska researrangörer till bl a Stallhagen och Brudhäll, Kökar. Visit Åland var värd för ett ryskt återförsäljarbesök 8 9 februari. 16 återförsäljare bodde på NorrÖ. På agendan fanns isfiske med personal från NorrÖ, besök på Paf Casino, Ålands museum, Käringsund Resort & Conference samt middag på Savoy. Detta besök arrangerades i samarbete med Visit Finland och vissa Visit Ålands medlemmar. Återförsäljarna kom från Moskva, St:Petersburg och Ukraina. 29 november träffade agentansvarige fyra resesäljare från Silver-ring i St:Petersburg, vilka genomför bussresor till Åland våren och sommaren Den tredje största researrangören i Holland kommer att ha med Åland i sin broschyr I Tyskland och Storbritannien har flera researrangörer med Åland i sitt produktutbud tack vare arbetet i Scandinavian Islands. Under året har vi deltagit i flera workshops med syfte att träffa i första hand återförsäljare, men även press. Bland dessa kan nämnas Matka-mässan i Helsingfors, WHOPS*-tillfälle på Cinderella, workshops i London och Amsterdam inom projektet Scandinavian Islands, i Paris med Visit Finland och Antor i Stockholm. *WHOPS (Wealthy, Healthy, Older People) Annica Grönlund och Lotta Bäck/Turku Touring & Scandinavian Islands pratar med återförsäljare på WTM-mässan i London. 10 www. www. 11

7 Stormskärs Värdshus mitt i paddlingsparadiset! Avrunda ert äventyr med en god middag och sov i våra sköna sängar! Cyklister ni vet väl att Stormskärs Värdshus sköter cykelfärjan så att ni slipper cykla samma väg två gånger! Unna er en måltid i vår omtalade restaurang där närproducerade läckerheter står till buds. 6 dubbelrum,restaurang med fullständiga rättigheter. Helgöppet 23/4 18/9 alla dagar 24/6 14/8. Välkomna! tel mobil Som nybörjare paddlar du kanske helst i grupp med guide och väljer den skyddade innerskärgården. De guidade turerna innebär också att du slipper tänka på utrustningen. All utrustning brukar ingå. Är du mer van vill du säkert planera din tur själv. Kanske är den karga ytterskärgården ditt mål. till din hjälp har du paddlingskartan Paddling på Åland. Den kan du köpa på Ålands turistinformation, För dig som vill hyra kajak på Åland finns flera bra alternativ. Om du vill kan du få kajakerna levererade till en plats och hämtade på en annan. Då slipper du paddla tillbaka i gamla fotspår. Du har mycket att se fram emot. Vem vet vilka upptäckter du kan göra i sommar? Vi använder VKV-kajaker av högsta kvalitet. Du kan hyra per timme eller dag. Vi erbjuder även Fiskepaket inklusive stuga och båt. Mobil kajakuthyrning med Eckerö som bas. Kajaker levereras över hela fasta Åland. Tel Fax WELLCOMING tel (0) ÅLANDHOTELS AXTOURS.AX tel (0) DESTINATION ÅLAND 1 Pressbearbetning Trycksaker Visit Åland har en tät dialog med media året runt. Vi förser media med texter, information, bilder, pressmeddelanden samt skräddarsyr program för dem. Mediebearbetningen är en betydelsefull del av den nationella och internationella marknadsföringen av Åland som resmål där Visit Åland har ett nära samarbete med medlemmarna i samband med mediabesöken. På så sätt har medlemmarna chansen att synas i tidningar, magasin, webbartiklar, radio och TV på ett kostnadseffektivt sätt. Visit Åland och landskapsregeringen samarbetade för att få maximal exponering av Åland och champagne-auktionen som arrangerades den 3 juni på Alandica Kultur & Kongress. Media från hela världen följde auktionen. Många journalister och TVteam rapporterade från eventet. I samarbete med Silverskär, dykaren Christian Ekström och Veuve Clicquot arrangerades kringaktiviteter under temat mat och dryck från Åland. Visit Åland samarbetade även 2011 med Paf Open för exponering av det åländska beachvolleyeventet SWATCH FIVB World Tour 2011 Paf Open i media före, under och efter eventet. Under året har Visit Åland assisterat besökande journalister och frilansare främst från Sverige och Finland men även från övriga Europa. Som exempel kan nämnas Café, Turun Sanomat, Gloria, Kotiliesi, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Kauppalehti, Moottori, Vasabladet, Bloomberg.com, Svenska Dagbladet, Expressen, Arlanda Express, Kinder (DE), National Geographic, Nordis, Baltic Outlook, Real Travel Magazine (UK), Gourmet, Le Point (Frankrike), L Union L Ardennais (Frankrike), Le Monde, Mad & Venner (DK), Conde Nast och nyhetsbyråerna ITAR-TASS, AP samt AFP. Vi har även assisterat TV-produktioner som Halv åtta hos mig och tagit emot TV-team från YLE, FST och Franska TV3. Sportfiske Som ett resultat av Visit Ålands pressarbete var synligheten för fiske-åland i tidningar, på webb och TV stor under Under året har tidningar från Lettland, Finland, Sverige, Tyskland, Ryssland gjort flera reportage om fisket. Bl a en grupp bestående av letter och ryssar filmade och gjorde tidningsreportage om gäddfiske. Glädjande nog ökade också intresset från svensk media. Tidningen Fiske för Alla gjorde två reportage om abborre och bevakade även tävlingen 24-timmars Gädda. Tidningen hade även en reporter med i en av de svenska trollingbåtarna under tävlingen Trollingträff på Åland. Allt om Flugfiske skrev en artikel om de fina möjligheterna vi har för flugfiskare som vill komma och fiska havsöring från land. Fiskejournalen var här vid två tillfällen och gjorde då reportage om abborrfisket. Tidningen filmade också abborr- och gäddfiske för visning på sin hemsida, där de under året haft flera reportage och inlägg om laxtrollingen och tävlingen 24-timmars Gädda. TV4 Sport med William Moberg-Faulds som programledare filmade gäddfiske och Ålandsmiljöer. Programmet sändes i Sverige 2011 och kommer att sändas i Finland, Estland, Norge och Danmark under AXTOURS.AX Tel (0) DESTINATION ÅLAND Onlineresebyrå Tel (0) ECKERÖ LINJEN Sverige Även från Finland har intresset varit fortsatt stort. Erälehti skrev artiklar om laxtrolling, gädd- och abborrfiske på Åland medan Vetouistelu skrev om trollingträffen och allmänt om laxfiske på Åland. Metsästys & Kalastus skrev om naturligt lekande havsöring och gjorde ett reportage om havsöringsfiske från land. Hufvudstadsbladet skrev om öringsutsättningarna som gjorts i åländska bäckar. Trollingträffen rönte allmänt stort intresse och den syntes på ca 20 olika websidor i Sverige och Finland. Såväl den som 24-timmarstävlingarna har egna Facebook-sidor. Även lokalt har media visat intresse för fisket. Såväl lokaltidningarna som Ålands Radio har tagit upp fisket vid ett flertal tillfällen. LYYSKIS RESOR Tel (0) TALLINK SILJA Tel (0) Sverige Finland VIKING LINE Tel (0) Sverige Finland WELLCOMING Tel (0) ÅLANDHOTELS Tel (0) ÅLANDSRESOR Tel (0) ÅLANDS TURIST & KONFERENS Tel (0) Ansvarig utgivare: Visit Åland, AX Mariehamn, tel , på uppdrag av Ålands landskapsregering. Utgivaren ansvarar inte för eventuella ändringar i tider, priser eller andra uppgifter. Produktion, text, layout och annonser: Maridea Reklambyrå, AX Mariehamn, tel , Omslagsfoto: Robert Jansson. Tryck: Scanweb. Repro: Heku Oy. AIR ÅLAND Endast flyg Tel (0) ÅLANDSTRAFIKEN Endast skärgårdsfärjor Tel (0) Åland, en del av Scandinavian Islands Visit Åland har fortsatt arbetet med produktinriktade och målgruppsspecialiserade bilagor i enlighet med reklambyråavtalet med reklambyrån Maridea. Under 2011 distribuerade Visit Åland totalt trycksaker. Största delen av dessa, eller 80 procent, gick som bilagor med olika tidningar i Sverige och Finland eller som oadresserad direktreklam. I Finland delades bilagorna bl.a. ut till prenumeranterna av magasinen Retki, Birka och Pirkka och i Sverige till bl.a. Utemagasinet. De områden vi koncentrerar oss till för att nå våra målgrupper ligger i Ålands närområden. I Finland främst Helsingfors-Åbo-Tammerfors och på svenska marknaden inom ett upptagningsområde med närhet till hamnar som trafikerar på Åland. Här ligger fokus på Stockholm, Mälardalen och Gävle/Uppsala. Samtliga trycksaker kunde laddas ner som pdf, läsas på sajten eller beställas via ett beställningsformulär. De har även delats ut på mässor, distribuerats till journalister och agenter samt delats ut av medlemsföretag och infokontoren. ÅLAND 2011 en ö FAMILJESEGLING PÅ ÅLANDS HAV NYTT LIV I GAMMALT HUS 10 TIPS FÖR NYFIKNA BESÖKARE MARIEHAMN FYLLER 150 ÅR CHAMPAGNEFYNDET SOM SATTE ÅLAND PÅ VÄRLDSKARTAN Åland 2011 Huvudbroschyren Åland är Visit Ålands mest allsidiga trycksak och har en livslängd som sträcker sig över hela året. Broschyren riktar sig till en bred målgrupp med ändamålet att få läsaren att välja Åland som sitt resmål. Ett omfattande arbete med faktainsamling (priser, öppettider och aktuell information) från närmare 300 medlemmar gjordes under hösten Den delades ut på mässor, till journalister, resebyråer, av medlemsföretag och skickades per post på beställning. En mindre del sparades för lokalt behov. Åland 2011 gavs ut den 5 januari 2011 och hade en total upplaga på ex, varav svenska , finska , engelska och tyska ÅLAND skärgårdsguide +358 (0) Skärgårdsguide Trycksaken är ett samarbetsprojekt mellan Visit Åland och Ålandstrafiken. Ålandstrafiken står för tidtabeller med tillhörande information och Visit Åland för turistinformationen gällande skärgårdskommunerna. Den planerade utgivningen försenades på grund av de sent fastslagna turlistorna och därmed fanns inte Skärgårdsguiden med på de stora mässorna i början av året. Detta resulterade i att man minskade upplagan av den trespråkiga guiden (sv/fi/eng) till istället för de planerade ÅLAND CHAMPAGNEGALEASEN OCH ANDRA SANNA LEGENDER ÖLUFFA BLAND TUSENTALS ÖAR SOMMARENS EVENEMANG skärgårdsfärjornas turlistor saaristolauttojen aikataulut archipelago ferry timetables SOMMAR 2011 Åland Sommar Sommarbilagan riktar sig i första hand till barnfamiljer och par. Den distribuerades i sin helhet som målgruppsanpassad direktreklam till närmarknaderna i Sverige och Finland. Av den totala upplagan på ex trycktes hälften på finska och hälften på svenska. Den utkom den 15 april och beräknad livslängd var april augusti. Åland Guide SVENSKA ÅLAND GUIDE AKTIVITETER OCH EVENEMANG Åland Guide är en evenemangs- och aktivitetsbroschyr som upplyser om vad besökaren kan göra under perioden maj-oktober. Den innehåller allt från aktiviteter och evenemang till nöjen, restauranger och sevärdheter. Det är den enda av Visit Ålands broschyrer som i sin helhet distribueras på Åland. Broschyren är den mest arbetsdryga trycksaken med en omfattande 2011 faktainsamling och rundringning till samtliga medverkande företag. Guiden med sina 100 sidor har en total upplaga på ex varav svenska , finska , engelska och tyska Sverige Finland Tyskland Ryssland Frankrike Storbritannien Lettland Övriga länder Danmark Journalister, enligt land 8 Under 2011 assisterade vi 121 enskilda journalister samt 18 TV-team från nio olika länder Sverige Ryssland Finland Frankrike Tyskland 1 TV-team, enligt land ÅLAND EVENEMANG 2011 Åland Evenemang Evenemangsbroschyren är en sammanställning av de större evenemangen under året. PErSPEKtIV Foldern som 2011 innehöll 22 evenemang delades bl.a. ut på mässor, till journalister, återförsäljare samt i turistinformationen. Visit Åland samlar in och sammanställer materialet och evenemangsarrangörerna betalar en deltagaravgift vilket innebär att foldern till stor del är självfinansierad. Den gavs ut den 5 januari 2011 och hade en total upplaga på ex, varav svenska 9 500, finska och engelska i kajaken ser DU SKÄrGÅrDEn från rätt I en kajak kommer du riktigt nära hav och skärgårdsnatur. Det är inte bara för att du sitter nära vattnet, du färdas också fram i en takt som ger dig tid att ta in allt det vackra. Släta berghällar, imponerande havsörnar och spännande vikar. Här får du dessutom vara ensam med din upplevelse om du vill. Skärgården har många obebodda öar och väldigt lite båttrafik. Du kan paddla en hel dag utan att se en enda båt. LÄS MER PÅ VISITALAND.COM Hyr din kajak i Sandösund Tel (0) K A J A K U T H Y R N I N G Åland Aktiv Innehållet i denna två-åriga Åland produktbilaga beskriver utbudet aktiv av åländska friluftsaktiviteter så som paddling, cykling, dykning och olika vattensporter. Bilagan riktar sig till aktiva friluftsmänniskor i Sverige och Finland. Bilagan paddling FÖR ALLA SMAKER ÅLAND SOM gjort för Cykling DET BUBBLAR under ytan distribuerades till dem med Utemagasinet i Sverige och Retki i Finland, fanns till beställning samt delades ut på mässor, till journalister, återförsäljare samt i turistinformationen. Den gavs ut Ansvarig utgivare: Visit Åland, AX Mariehamn, tel , www. på uppdrag av Ålands landskapsregering. Utgivaren ansvarar inte för eventuella ändringar i tider, priser eller andra uppgifter. Produktion, text, layout och annonser: Maridea Reklambyrå, AX Mariehamn, tel , Omslagsfoto: Emil Fast. Tryck: Waasa Graphics Oy. Repro: Heku Oy. ÅLANDS TURIST & KONFERENS tel (0) AIR ÅLAND Endast flyg tel (0) ÅLANDSTRAFIKEN Endast skärgårdsfärjor tel (0) LYYSKIS RESOR tel (0) TALLINK SILJA tel (0) Sverige Finland VIKING LINE tel (0) Sverige Finland den 5 januari 2011 och hade en total upplaga på ex, varav hälften på svenska och hälften på finska. tel (0) ÅLANDSRESOR tel (0) Onlineresebyrå tel (0) ECKERÖ LINJEN Sverige RESEARRANGÖRER PÅ ÅLAND Här bokar du resa, boende och aktiviteter och ombord säljs varor till taxfreepriser. Åland har även ett eget flygbolag, Air Åland, med reguljär trafik Stockholm mariehamn och Helsingfors mariehamn. med andra ord Åland är lätt att nå både från väst och öst! Stockholm och Kapellskär i Sverige och från Åbo och Helsingfors i Finland. mariehamn har även direktförbindelse med tallinn i Estland. Ett rederi kör flera turer dagligen mellan Grisslehamn i roslagen och Eckerö på Ålands västkust. Båtresan är en utmärkt start på semestern, man kastar bokstavligt talat loss från vardagen trafiken i hamnen i mariehamn, Ålands enda stad, är livlig och många storfärjor anländer varje dygn. De kommer från kommunikationer I toppklass Åland, en del av Scandinavian Islands 12 www. www. 13

8 Övriga marknadsaktiviteter och samarbetsprojekt INFÖR 2011 beslöts att bygga vidare på det slagkraftiga kampanjkoncept som lanserades 2010 och som genom sin fyndighet hade fått bred uppmärksamhet och erkännande. Årets kampanj fortsatte således på temat att lyfta Åland som destination genom att kombinera starka, rofyllda Ålandsbilder med ord och uttryck som förde tankarna till en mer stressad vardagssituation i stadsmiljö. Majoriteten av kampanjaktiviteterna fokuserades till slutet av maj, vecka Målmarknader och medieval Kampanjen var av imagebyggande karaktär med målsättning att skapa nyfikenhet och intresse kring Åland som destination. Kampanjen fokuserade på närmarknaderna i Finland och Sverige. I Finland koncentrerades insatserna till främst Åbo och Tammerfors med en mindre synlighet i Helsingforsområdet. På svenska sidan var det Storstockholmsområdet, från Norrtälje i norr till Södertälje i söder som utgjorde kärnan i synligheten. Utomhusreklam var kampanjens huvudmedia, främst i form av busslångsidor kombinerat med tunnelbanereklam på plattform och i rulltrappor (Sverige) samt skyltreklam i storformat (Finland). Kampanjen stärktes genom en interaktiv tävling på samt på Visit Ålands Facebooksida, vilken direkt kopplade till kampanjens budskap och konceptuella idé. Tävlingen marknadsfördes också i Viking Lines nyhetsbrev till sina Clubmedlemmar. Den resulterade i drygt tävlingssvar och ett stort ökat antal fans till Facebooksidan och prenumeranter av det elektroniska nyhetsbrevet. Kampanjens tema användes även i den annonsering i månadsmagasin som gjordes tillsammans med Eckerö Linjen under kampanjperioden. Kampanjens effekt Kampanjens effekt på den svenska marknaden mättes genom en mätning av Demoskop. Resultatet var mycket positivt och effekten sett till olika parametrar som huruvida respondenten var mer positiv till produkten, intresserad av att köpa tjänsten, engagerad i ämnet och önskar mer information, var nästan dubbelt högre än genomsnittet (baserat på 69 mätta kampanjer). 68 procent av de tillfrågade upplever kampanjen positivt och har tagit den till sig. 54 procent har blivit mer positiva till Kampanjaktiviteter Ett av motiven i den finska gatureklamen i samband med majkampanjen (Taskupysäköinti = Fickparkering). avsändaren och 48 procent uppger sig vilja åka till Åland och är engagerade i ämnet. 36 procent önskar mer information. De egenskaper som framförallt förknippas med Visit Ålands majkampanj är att den upplevs sympatisk, trovärdig, modern och rolig. Även här ligger kampanjen långt över snittresultatet för övriga mätta kampanjer. På grund av kostnadsmässiga skäl gjordes ingen mätning av kampanjens effekter på den finska marknaden, men baserat på tidigare års mätningar uppskattar vi att mottagandet där varit likartat. Övriga kampanjaktiviteter och annonsering Övriga aktiviteter inkluderade bland annat annonsering i print (tidningar och magasin) samt på internet. Här riktade vi oss främst mot målgrupper som sportfiske och golf, och detta i samarbete med branschen där de stått för huvuddelen av finansieringen. Visit Åland tog fortsättningsvis en övergripande paraplyroll i annonsering mot andra målgrupper, där vikten av att ge innehållet en tydlig Ålandsprägel resulterat i att vi samordnat de annonsörer som vill synas under Ålandsparaplyet. Med det har vi inte bara säkrat en mer påtaglig Ålandskoppling, utan också kunnat förhandla fram ett bättre pris, vilket kommer de åländska annonsörerna till godo. Fiskeannonseringen har skett i samarbete med rederierna och bestått av nio halvsidor i Fiskejournalen, en helsida i Vetouistelu, halvsida i Jaktmarker o fiskevatten, halvsida i Flugfiske i norden, halvsida i Erälehti, halvsida i Fiske för alla. Vi hade även en banner under hela året på fiskejournalens hemsida, med 12 olika motiv. Under 2011 valde vi också att profilera Åland som resmål genom programmet Bonde söker Fru i Sveriges TV4. Inslaget som sändes den 30 november hade över 1,5 miljoner tittare och satsningen gjordes då programmets målgrupp och marknad bedöms passa Åland bra. Inslaget bestod av 11 minuter Ålandsfokus, i samband med att en av TV-bönderna fick åka hit med sin valda date under fyra dagar i juli. På programmet stod bland annat kajakpaddling vid Kastelholms Slott, upptäckter i Mariehamn och båtutflykt i Saltviks skärgård. Paret bodde i en av sviterna på Hotell Arkipelag. Scandinavian Islands är ett EU-projekt med mål att lyfta fram det specifika geografiska skärgårdsområdet internationellt och att främja långsiktig turism. Området sträcker sig från Stockholms skärgård över landskapet Åland till Åbolands skärgård. Projektets målsättning är att öka kunskapen om destinationen Scandinavian Islands och på så sätt öka inresandet till och inom destinationen. Målmarknaderna är Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Projekttiden sträcker sig från 1 juli 2009 till 30 juni 2012 och projektpartners är Visit Åland, Öppen Skärgård, Turku Touring och Väståbolands Skärgård. Under 2011 anordnades ett Cross Border-seminarium i Nådendal, med olika inspiratörer som föreläsare. Även en workshop hölls för att skapa attraktiva paket mot våra målgruppsländer. Under 2011 deltog Visit Åland genom Scandinavian Islands i olika resemässor och workshops för att knyta kontakter med återförsäljare och press. Tillsammans med våra partners i projektet har även studieresor anordnats för både press och återförsäljare. Förutom det sedvanliga arbetet med att hjälpa producenter att skapa exportmogna produkter, totalt 150 per sista december, har fokus lagts på att utveckla ett nytt sätt att marknadsföra regionens producenter och produkter. Vi har valt att börja arbeta under teman. Om man vill se mer av det arbetet kan man läsa och ladda hem materialen på: issuu.com/purearchipelago/docs. Vi har även lagt grunden för nästa Cross Border-seminarium, som vi valt att inkludera i vårt temabaserade tänkande. Anita Lundin är anställd för projektet Scandinavian Islands fram till 30 juni Tjänsten är 50 procent av heltid. Även Annica Grönlund jobbar för projektet. Internationell kryssningsmarknadsföring Under året har arbetet med att marknadsföra och sälja in Mariehamn och Åland som internationell kryssningsdestination främst skett genom samarbetet inom nätverket Cruise Baltic och genom samarbetet inom Cruise Finland. Arbetet finansieras fortsatt genom ett avtal mellan Visit Åland och Mariehamns stad/mariehamns hamn, där staden står för huvuddelen av finansieringen medan Visit Åland utför marknadsföringen som i huvudsak riktar sig mot kryssningsrederier samt press. Tillsammans med övriga hamnar under Cruise Finlandparaplyet (Helsingfors, Åbo, Kemi, Kotka och Raumo) medverkade vi i mässorna Seatrade Miami i mars och Seatrade Hamburg i september. I övrigt har marknadsföringen skett genom det arbete Cruise Baltic bedriver, inklusive medverkan på tre möten fördelade under året. Cruise Baltics arbete uppmärksammades under 2011 och det framgångsrika samarbetet omnämns ofta i best practise -termer. Lokalt har samarbetet skett inom det nätverk som Visit Åland grundade 2006, Mariehamn Cruise Network. Nätverket har under året hållit fyra möten. Mariehamn gästades under året av 18 internationella kryssningsfartyg samt åtta yachter, och utgör därmed Finlands näststörsta hamn för detta segment. Marknadsföringen av Mariehamn/Åland som kryssningsdestination sker tillsammans med övriga finländska hamndestinationer. 14 www. www. 15

9 BALANSRÄKNING AKTIVA 2011 EUR 2010 EUR Bestående aktiva Materiella tillgångar Maskiner och inventarier 2 637, ,01 rörliga aktiva Omsättningstillgångar Varor 9 715, ,06 Fordringar Resultatregleringar , ,83 Kundfordringar , ,44 Övriga fordringar , , , ,69 Kassa och bank Kassa och bank , ,16 Kommentarer till ekonomin Visit Åland omsatte totalt 1,7 milj. under 2011 (jämfört med 1,8 milj. år 2010). Av det totala står själva driften för ( ) och informationskontoren på Storagatan 8 samt övriga Åland för ( ). Marknadsaktiviteterna för 2011 utgör totalt ( ). Dessa har finansierats genom medel från Ålands landskapsregering om ( ), branschmedel om ( ) samt gamla medel om (enligt fastställd budget ). Drift Driften totalt visar ett negativt resultat om , detta beror till största del på den fortsatt ökande turisttillströmning i infokontoret, med högre personalkostnader än förväntat som följd. Även rörelse- och administrationskostnaderna är högre Branschmedel 37 % än budgeterat vilket bidrar till det negativa resultatet. Intäkter ligger väsenligt över budget inom både medlemsavgifter och försäljning, detta minskar i sin tur det negativa resultatet för driften totalt. Årets resultat Visit Ålands drift och marknadsföring uppvisar sammantaget ett negativt resultat om för verksamhetsåret Enligt godkänd och fastställd budget skulle gamla medel från reserven om användas. Årets utfall underskrider alltså budgeterat med 350. Branschens motprestation Branschens motprestation marknadsföringsaktiviteter 2011 marknadsföringsaktiviteter 2011 Branschmedel 37% summa aktiva , ,92 PASSIVA Eget kapital Stipendiefond 761,02 761,02 Balanserad vinst från tidigare räkenskapsperiod , ,14 Räkenskapsperiodens underskott/överskott , , , ,20 FRÄMMANDE KAPITAL Skulder till leverantörer , ,63 Resultatregleringar , ,23 Övriga skulder , , , ,72 summa passiva , ,92 Marknadsföring Marknadsföringen visar ett större underskott än budgeterat, detta på grund av lägre branschfinansiering än förväntat. Den största enskilda posten har fortsatt posten annonser och kampanjer stått för. Övriga stora poster inkluderar trycksaker & internet, distribution, pressbearbetning samt mässor. Branschen har gått emot med eller 37procent avseende marknadsföringsverksamheten. LR-medel LR-medel 63% 63 % 16 www.

10 RESULTATRÄKNING ordinarie verksamhet 2011 EUR 2010 EUR Intäkter Medlemsavgifter , ,09 Övriga intäkter , ,50 Försäljningsintäkter , ,56 Ränteintäkter och kursvinster 2 486, , , ,88 Kostnader Personalkostnader , ,55 Lokalkostnader , ,00 Administrations- och datakostnader , ,31 Rörelsekostnader , ,58 Infokostnader , ,57 Infokostnader övriga 4 127, ,93 Inköp till försäljning 8 569, ,66 Räntekostnader 36, ,61 Avskrivningar 2 504, , , ,15 Ordinarie verksamhetens underskott , ,27 Allmänna understöd ordinarie verksamhet Medel från Ålands landskapsregering , ,00 Mariehamns Stad , , , ,00 Ordinarie verksamhetens resultat , ,73 Marknadsföringsverksamhet Branschintäkter , ,70 Marknadsföringskostnader (bifogad specifikation) , ,39 Marknadsföringsverksamhetens underskott , ,69 Allmänna understöd marknadsföringsverksamhet Medel från Ålands landskapsregering , ,00 Marknadsföringsverksamhetens resultat , ,69 Resultat före reserveringar , ,96 Reserveringar Verksamhetsreservering 0,00 0,00 Räkenskapsperiodens resultat , ,96 Noter till resultaträkningen 1 Löner och arvodens del av personalkostnaderna uppgår till , ArPL:s del uppgår till och övriga lönebikostnader uppgår till Löner och arvodens del av infokostnaderna uppgår till , ArPL:s del uppgår till och övriga lönebikostnader uppgår till SPECIFIKATION TILL RESULTATRÄKNINGEN MARKNADSFÖRINGSVERKSAMHET 2011 EUR 2010 EUR Trycksaker och Internet Intäkter , ,65 Kostnader , , , ,31 Distribution Intäkter 1 160, ,14 Kostnader , , , ,81 Kampanj Intäkter , ,26 Kostnader , , , ,57 Mässor & SP Intäkter , ,83 Kostnader , , , ,68 Media-, Branschbesök & Bild Intäkter 2 705, ,14 Kostnader , , , ,94 Destinationsutveckling Intäkter , ,18 Kostnader , , , ,64 Samarbetsprojekt 1 Intäkter , ,50 Kostnader , , , ,46 Marknadsundersökningar Intäkter 0,00 0,00 Kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 Ålandskontoret i Helsingfors Intäkter 0,00 0,00 Kostnader -431,48-367,28-431,48-367,28 Totala marknadsföringsverksamhetskostnader , ,69 Medel från Ålands landskapsregering , ,00 Marknadsföringsverksamhetens resultat , ,69 Noter till specifikation till resultaträkningen 1 I kostnaderna för samarbetsprojekt ingår kostnader för projektet Branding Scandinavian Islands om och i intäkterna med samma summa.

11 R E V I S I O N S B E R Ä T T E L S E till Visit Åland r.f.:s medlemmar Vi har reviderat Visit Åland r.f.:s bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden Bokslutet omfattar balansräkning, resultaträkning och noter till bokslutet. Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Styrelsen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att de ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Styrelsen svarar för att tillsynen över bokföringen och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt och verkställande direktören för att bokföringen är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Revisorns skyldigheter Vår skyldighet är att ge ett utlåtande om bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet och verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter och om huruvida styrelsens medlemmar eller verkställande direktören har gjort sig skyldiga till handlingar eller försummelser som kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot förbundet eller brutit mot gällande stadganden. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grundval av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen, vilken hos bolaget har en betydande inverkan på upprättandet av ett bokslut och en verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts av rimligheten i ledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av bokslutet och verksamhetsberättelsen. Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt utlåtande. Utlåtande Enligt vår mening ger bokslutet och verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om förbundets ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden och bestämmelser gällande upprättande av bokslut och verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen är förenliga med uppgifterna i bokslutet. Mariehamn den 21/ Gunnar Mattsson, GRM Nygatan 7 B, Mariehamn Jan Kangashaka, GRM Nygatan 9, Mariehamn

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel

Turiststatistik 2012 Rapportens titel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Statistik 2013:2 Turiststatistik 2012 Rapportens titel Undertitel Utredningsrapport Underrubrik Rapportens titel Undertitel Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över

Läs mer

Turiststatistik 2014. Statistik 2015:1

Turiststatistik 2014. Statistik 2015:1 Turiststatistik 2014 Statistik 2015:1 Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över hotellinkvartering, samt årlig statistik över inresande till Åland och gästhamnarna.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:4 14.3.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2008 Övernattningarna ökade i februari Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik -

Turism 2015:11 19.11.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:11 19.11.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Oktober 2015 Flera övernattade på hotell i oktober Totala antalet övernattningar på

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:7 29.8.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Juli 2017 Färre hotellgästnätter i juli I juli var totala antalet övernattningar på

Läs mer

Turiststatistik 2008

Turiststatistik 2008 Turiststatistik 2008 Statistik 2009:2 Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över hotellinkvartering och inresande till Åland samt årlig statistik över gästhamnarna. Övrig

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell

Turism 2015:3 22.4.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:3 22.4.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Mars 2015 Hotellgästnätterna ökade i mars Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Johan Flink, utredare Tel. 018-25580 Turism 2016:6 20.7.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2016 Minskning av hotellgästnätter i juni, preliminära siffror Antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2017:5 21.6.2017 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2017 Färre övernattade på hotellen i maj I maj var totala antalet övernattningar

Läs mer

INKVARTERINGSSTATISTIK - HÖGSÄSONGEN 2001

INKVARTERINGSSTATISTIK - HÖGSÄSONGEN 2001 www.asub.aland.fi Iris Åkerberg, statistiker STATISTIKMEDDELANDE 15.11.2000 Tel. 25 496 Inkvartering 2001:10 INKVARTERINGSSTATISTIK - HÖGSÄSONGEN 2001 Denna sammanställning innehåller de viktigaste statistiska

Läs mer

Turiststatistik Statistik 2014:1

Turiststatistik Statistik 2014:1 Turiststatistik 2013 Statistik 2014:1 Turiststatistik I statistikserien Turism publiceras statistik månatligen över hotellinkvartering, samt årlig statistik över inresande till Åland och gästhamnarna.

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003

Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Iris Åkerberg, statistiker Inkvartering 2003:13 Tel. 25496 20.1.2004 Inkvarteringsstatistik för hotell 2003 Övernattningarna minskade under året Hotellstatistiken för hela 2003 är klar. Totala antalet

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2015

Verksamhetsberattelse ~ 2015 Verksamhetsberattelse ~ 2015 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2016-02-11 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2015 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER

MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MARKNADSPLAN 2014 FÖR INTERNATIONELLA MARKNADER MASTERPLAN NU BÖRJAR DET Med avstamp i den Nationella strategin för svensk besöksnäring, har Tourism in Skåne, Malmö Turism och VisitSweden tagit fram en

Läs mer

VDs översikt. Kursen är lagd. www.visitaland.com 1

VDs översikt. Kursen är lagd. www.visitaland.com 1 VDs översikt 2010 Kursen är lagd VERKSAMHETSÅRET 2010 har bland annat präglats av nya avtal för visitaland.com och våra reklambyråaktiviteter. En ny och förbättrad version av portalen med tyngdpunkt på

Läs mer

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch

Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Välkommen! Visit Ålands Medlemslunch Agenda 1. Kort marknadsanalys 2. Visitaland.com 3. Fokus i höst 4. Enkäten Kort marknadsanalys Övernattningsstatistik Låg tillväxt Vissa marknader till och med vikande

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Visit Åland. Verksamhetsberättelse 2012

Visit Åland. Verksamhetsberättelse 2012 Visit Åland Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll 1 Styrelseordförandens översikt 2012 2 Visit Åland r.f. 3 Medlemsorganisationen Visit Åland 5 Nätbaserad marknadsföring 8 Mässor 9 Återförsäljare 10 Press

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje

Roslagens Destinationsdag 2012 22 november. Teatern Norrtälje Roslagens Destinationsdag 2012 22 november Teatern Norrtälje Vad är en destination? Ett geografiskt område där flera olika aktörer gemensamt bidrar till att göra området mer intressant och konkurrenskraftigt

Läs mer

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014

VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014 ! VISIT ÅLAND VERKSAMHETSPLAN 2014 1. Inledning... 2 Ålands turistiska vision... 2 Profileringen av Åland... 2 Huvudmarknad & målgrupp... 3 Årets tema... 3 2. Medlemsorganisationen... 3 Medlemsarbete 2014-2016...

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen

Fakta om turismen på Åland. Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om turismen på Åland Ålands landskapsregering Näringsavdelningen Fakta om Åland Åland är ett självstyrt, demilitariserat landskap i Finland och medlem i EU. Parlament Ålands lagting. Regering Ålands

Läs mer

Utveckling besöksnäringen 2016

Utveckling besöksnäringen 2016 Utveckling besöksnäringen 2016 Gästnätter Västernorrlands län Sammanfattning Jämfört med 2015 minskar antalet gästnätter något, men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Sommaren är den klart

Läs mer

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin.

Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt. marknaden någonsin. Stockholms och TuristSveriges största kommunikationsprojekt mot den finländska marknaden någonsin. Redan idag är finländarna en av Stockholms största besökargrupper Lönsamma besökare Finska besökare spenderar

Läs mer

Jag har något att berätta

Jag har något att berätta Jag har något att berätta Resenärer vill komma hem från en resa och kunna dela med sig av en fantastisk berättelse; om den överraskande goda middagen på en nyöppnad restaurang, om hur man hittade ett undangömt

Läs mer

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också.

Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Östergötland är fantastiskt. Vi som bor här vet det redan. Nu ska vi låta alla andra upptäcka det också. Marknadsföring av ditt utbud genom Visit Östergötland. Visit Östergötland är en del av Region Östergötland

Läs mer

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark

Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Uppdragsgivare: Kontaktperson: Krogar mot Knark (genom Karlstad kommun och Göteborgs Stad) Magnus Wallgren, Karlstads kommun Lennart Johansson, verksamhetschef Krogar mot Knark Krogar mot Knark är ett

Läs mer

Synlighet under hela året

Synlighet under hela året X--paket Synlighet under hela året Jan Feb Genom att dela med oss av personliga tips och lyfta reseanledningar på olika teman skapar vi synlighet för Stockholm med kampanjer i media och PR under hela året!

Läs mer

SA MHETS 201 2. visitaland.com

SA MHETS 201 2. visitaland.com V ER K SA MHETS PL A N 201 2 visitaland.com 1 VDs förord... 3 2 Ålands nya turismstrategi... 4 2.1 Vision, profil och position... 4 2.2 Strategiarbetet fortgår... 4 3 Visit Ålands roll... 5 3.1 Utökat

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007

En presentation av. Rättvisemärkts kampanj 2007 En presentation av Rättvisemärkts kampanj 2007 Under våren 2007, den 9-22 april, genomförde Rättvisemärkt en rikstäckande kampanj med syfte att skapa ökad uppmärksamhet och kännedom kring Rättvisemärkt

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

- Ålands officiella statistik -

- Ålands officiella statistik - Christina Lindström, bitr. statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:14 28.01.2014 Inresande till Åland 2013 Antalet inresande under 2013 uppgick till nästan 2 056 400 personer, vilket innebär en minskning

Läs mer

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm

21-23 mars 2014 på Kistamässan i Stockholm För Älvräddarna har det i många år varit en självklarhet att träffa nya och gamla medlemmar i vår monter på Sportfiskemässan. 2014 års Sportfiskemässa utgör inget undantag, vi känner oss säkra på att den

Läs mer

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015

Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Marknadsplan för internationell marknadsföring i Kalmar län under perioden 2014-2015 Bakgrund Besöksnäringen har stor betydelse för länet. Enligt RUSen 2012 anses det som en bransch med stor potential

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2013:8 17.9.2013 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2013 Lite färre hotellgästnätter i augusti Totala antalet övernattningar på

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland

VERKSAMHETSPLAN ÅLAND. visitaland.com. Visit Åland VERKSAMHETSPLAN ÅLAND visitaland.com Visit Åland 2011 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 1 2. VISIT ÅLANDS HUVUDUPPDRAG: DESTINATIONSMARKNADSFÖRING... 2 3. TURISMENS BETYDELSE OCH UTVECKLING... 3 3.1. Ålands turismutveckling...

Läs mer

Sverige - Norden - Världen

Sverige - Norden - Världen Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Foto: Lasse Forsberg Sverige Norden Världen Turistrådet Västsverige arbetar, sedan 1999, med utveckling och marknadsföring av besöksnäringen

Läs mer

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012

Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Projektbeskrivning Heroes of Todays Skolsatsning 2011-2012 Innehåll projektbeskrivning Heroes of Todays skolsatsning 2011-2012 Bakgrund Beskrivning skolsatsningen 2011-2012 Projektet, vad vi skapar Vad

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015

Visit Hemavan Tärnaby AB. Marknadsplan juli-dec 2015 Visit Hemavan Tärnaby AB Marknadsplan juli-dec 2015 Under 2016 kommer vi att destinationsmarknadsföra Hemavan Tärnaby i olika reklamkampanjer på mässor, säljresor och via vår hemsida www.hemavantarnaby.se

Läs mer

Unik Mat- & Dryckmässa

Unik Mat- & Dryckmässa Unik Mat- & Dryckmässa I september 2015 kommer Svenska Smaker till Gasklockorna i Gävle för första gången någonsin. Du vill inte missa detta! Svenska Smaker är en mässa som sätter den lokala producenten

Läs mer

Projektinnehåll Work Packages

Projektinnehåll Work Packages Projektinnehåll Work Packages Matresor - Jämtland Härjedalen ii Jämtlands Matresor Innehållsförteckning Work package I - Analys och FoU - Matresor Marknadsanalyser av reseanledning Mathantverk... 1 Produkt/

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

- Ålands officiella statistik -

- Ålands officiella statistik - Christina Lindström, bitr. statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:14 28.01.2015 Inresande till Åland 2014 Antalet inresande under 2014 uppgick till nästan 2 054 500 personer, vilket innebär en minskning

Läs mer

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias.

Double Income No Kids Resandet är en del av livsstilen. Ställer höga krav på tjänster och produkter och att destinationens löften infrias. VÅRA MARKNADER En sammanfattning av den globala resenären i respektive internationell marknad som Tourism in Skåne arbetar mot, samt planerade marknadsföringsaktiviteter för 2015 MÅLGRUPPER DINKs Double

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:4 26.5.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2016 Liten minskning av hotellgästnätter i april, preliminära siffor Antalet övernattningar

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27

VISIT ROSLAGEN. Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 VISIT ROSLAGEN Bilaga 1, KHR/KPR 2014-04-28 Sidan 1 av 27 Sidan 2 av 27 DET HÄR ÄR ROSLAGEN Roslagen spännande små destinationer som tillsammans bildar Roslagen som destination! Sidan 3 av 27 Det är varje

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare

Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare MEDIAPLAN 2014 Driva Eget - direktkanalen till Sveriges småföretagare - Ökar med 14 % Tidning Sajt Mobil Event FAKTA OM TIDNINGEN Småföretagare 0-10 anställda Når beslutsfattare och VD Utgåvor per år:

Läs mer

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120

2015 PRINT. Uppslag Baksida Helsida Halvsida Kvartsida. 410 x 286 205 x 261 205 x 286 160 x 120 2015 PRINT Affärsresenären Affärsresenären är Sveriges största och äldsta tidning för affärsresenärer. Magasinet finns där affärsresenärerna finns: på flygplatser, tåg och längs våra vägar. Personer som

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER

SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER SAMMANSTÄLLNING AV GRUPPDISKUSSIONER Flera frågor kring Nya Visit Dalarna diskuterades kring borden under Up to Date. Vad krävs av oss i Dalarna för att vi ska fördubbla omsättningen till 2020? Dalarna

Läs mer

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna en stark del av Sveriges turistnäring Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige! Passagerarrederierna har en central roll i den svenska rese- och

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Rapport 2.0 Turismen på Åland

Rapport 2.0 Turismen på Åland Rapport 2.0 Turismen på Åland Sammanställd av Visit Åland r.f. Utgiven 24.5.2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Turismens betydelse för Åland... 3 3. Turismutvecklingen 2015... 4 4. Omvärldskunskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012/2013 Styrelsen har bestått av Ordförande Eva-Lena Blom Vice Ordförande Ingegärd Rådström Sekreterare ViviAnn Labba Kassör Trine Amundsen Ledamöter Helena

Läs mer

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland

Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Kort resultatresumé från samarbetet med Visit Sweden Holland Länet har fått en hel del gäster från de researrangörer vi knutit kontakt med efter att Visit Swedens Hollandsexpert var här och berättade om

Läs mer

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre

Tourism in Skåne. Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre Tourism in Skåne Visit Lund, 25 november 2015 Carla Aguirre VÅRT UPPDRAG Som Skånes officiella marknadsbolag för besöksnäringen marknadsför, säljer och utvecklar vi Skåne som destination. Vi ska öka antalet

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2012 Inkvarteringsstatistik 2012, januari Utländska turisters övernattningar ökade med 13 procent i januari 2012 I januari 2012 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 60 000

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

Finländarnas resor 2012

Finländarnas resor 2012 Transport och turism 2013 Finländarnas resor 2012 Finländarnas resor till utlandet ökade år 2012 År 2012 gjorde finländarna 7,8 miljoner olika fritidsresor till utlandet. Detta var en ökning med 17 procent

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm

* Aktör= besöksmål, restaurang, hotell, förening, hembygdsgård, butik, café, evenemang, aktivitet mm Vad är Upplev Lundaland? Under Kristi himmelfärd den 13-16 maj arrangeras Upplev Lundaland. Arrangemanget vänder sig till alla besökare och invånare som bor i Lundaland ( Kävlinge, Staffanstorp, Lund,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Aktiviteter under 2017

Aktiviteter under 2017 Aktiviteter under 2017 Kommunikation Det är viktigt att de marknadsföringskanaler vi har och det marknadsföringsmaterial som vi producerar är sammanhängande. Genom att ha en enad bild över vår målgrupp

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

- Ålands officiella statistik -

- Ålands officiella statistik - Christina Lindström, bitr. statistiker Tel. 18-25491 Turism 215:14 1.2.216 Inresande till Åland 215 et inresande under 215 uppgick till drygt 2 18 9 personer, vilket innebär en ökning med närmare 54 5

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Mediakit med annonsprislista & utgivningsplan 2013

Mediakit med annonsprislista & utgivningsplan 2013 Mediakit med annonsprislista & utgivningsplan 2013 Ett spännande tjugohundratretton! Äntligen kan vi erbjuda sjöfartsnäringen den tidning, den webbplats och det nyhetsbrev som den förtjänar. Vi har vässat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2013 Inkvarteringsstatistik 2013, februari Utländska turisters övernattningar minskade med 2,5 procent i februari 2013 I februari 2013 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Transport och turism 2011 Inkvarteringsstatistik 2011, februari Finländska turisters övernattningar ökade med en procent i februari Korrigerad 1842011 De korrigerade punkterna är markerade med rött I februari

Läs mer

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011

Riksdagsvalet 2011. Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497. Val 2011:1 3.5.2011 ' Kenth Häggblom, statistikchef Tel 25497 Val 211:1 3.5.211 Riksdagsvalet 211 Lägre valdeltagande Valdeltagandet på Åland i årets riksdagsval var 51 procent, vilket var 6 procentenheter lägre än 27. Kvinnornas

Läs mer

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491

- Ålands officiella statistik - Turism 2015:13 29.1.2016. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:13 29.1.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell 2015 Hotellgästnätterna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer