Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers optioner och agenter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers optioner och agenter"

Transkript

1 Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers optioner och agenter Översikt Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers är en beprövad lösning för omfattande dataskydd och återställning i Windows. Den tillhandahåller prisvärd, effektiv och certifierad backup och återställning för disk-till-disk-tillband. Lösningen innehåller också kontinuerligt dataskydd för Microsoft Exchange, SQL Server, filservrar och datorer. Effektiva agenter och optioner ger ett snabbt, flexibelt och noggrant skydd med skalbar hantering av backup av lokala och fjärranslutna servrar. Dessa agenter och optioner kommer att presenteras i det här databladet. Främsta fördelar Eliminerar behovet av backupfönster NYTT! Återställ viktiga data från Exchange Server, SQL Server, Microsoft SharePoint Portal Server och Microsoft Active Directory på några sekunder Snabb och pålitlig backup och återställning Branschens första webbaserade återställning av filer för slutanvändare Förenklad och centraliserad administration av flera Backup Exec-servrar Högeffektiva verktyg för dataskydd och återställning för servrar som kör Windows, Linux, UNIX, Macintosh och NetWare. NYTT! Förbättrad datasäkerhet med 128- eller 256-bitars AES-kryptering av allt säkerhetskopierat data NYTT! Agenterna stöder 64-bitarsmiljöer för att uppnå bättre prestanda (Intel Xeon EMT64-, Intel Pentium EMT64-, AMD Athlon- och AMD Opteron-processorer) Kontinuerligt skydd för Exchange, SQL och Windows-filservrar Återställning av SharePoint Portal Server på dokumentnivå från fullständig backup Förbättrad! Stöd för Oracle RMAN på Windows- och Linux-system En snabbtitt på nya agenter och optioner Agent för Oracle RAC på Windows- eller Linux-servrar DB2 Agent för Windows-servrar Agent för återställning av Active Directory NDMP Option Remote Agent för Macintosh-servrar Funktioner och tekniska specifikationer Agent- och optionsgrupper Optioner för mediaservrar Utöva större kontroll över lagringsresurser och växla mellan olika tekniker för backup på mediaservrar som kör Backup Exec. Större noggrannhet och snabbare återställning av specifikt data från filsystem eller program Sida 1 av 10

2 Optioner för fjärråtkomst för klienter Anslut och skydda fjärranslutna servrar på nätverket som kör Microsoft Windows, Novell NetWare, Macintosh, Linux och UNIX. Onlineagenter för gruppvaruprogram Tillhandahåll avbrottsfritt skydd för företagets e-postsystem och programvara för kunskapsbaser. Onlineagenter för databaser Skydda och återställ viktiga databasdrivna program. Optioner för katastrofåterställning Total återställning av lokala eller fjärranslutna system. Optioner för lagring Utöka medialagringsenheterna eller dela lagringsresurser över SAN-nätverk. Optioner för mediaservrar Central Admin Server Option Förenklar hanteringen genom att tillhandahålla kortfattad information och centraliserad hantering av flera mediaservrar på ett nätverk som kör Backup Exec. Lösningen är stabil och skalbar och möjliggör centralt hanterade åtgärder, belastningsbalansering, klassificerade kataloger, bandbreddsreglering, feltolerans, övervakning och rapportering för ett flertal Backup Exec mediaservrar i ett Windows-datacenter, utspridda på nätverket eller fjärranslutna. Central Admin Server Option gör det enkelt att hantera Backup Exec och förenklar när systemet växer. Alla aktiviteter kan fortgå på en hanterad mediaserver även om nätverksanslutningen till den centrala administrationsservern avbryts. Advanced Disk-Based Backup Option Möjliggör snabbare backup och återställning tack vare att funktionerna är diskbaserade och innehåller syntetisk backup och off-host-backup för att undvika påverkan på systemet. Med syntetisk backup minskas storleken på de fönster som behövs för backupen. Även bandbreddskraven minskar och påverkar inte den ursprungliga klienten. Nya funktioner för True Image Restore återställer automatiskt datauppsättningar i sekvenser, vilket förenklar återställningen. Off-host-funktionen för backup möjliggör mer effektiv backuptagning. Den fjärranslutna datorn belastas inte, eftersom backupen utförs på en mediaserver med Backup Exec istället för på den fjärranslutna datorn eller värddatorn. Optioner för fjärråtkomst för klienter Advanced Open File Option* Säkerställer att filer på lokala eller fjärranslutna servrar skyddas medan de används och att de verkligen ingår i backuptagningen. Symantec Backup Exec Advanced Open File Option hanterar öppna filer på volymnivån och är sömlöst integrerad med Backup Exec. Man behöver inte veta i förväg vilka filer som kommer att vara öppna, det är bara att ange med ett enkelt musklick att en schemalagd backup ska använda den här optionen. Dessutom kan man ta backup på flera volymer samtidigt som ögonblicksbilder skapas av en logisk volym i taget. När den logiska volymen är avbildad och backupen är gjord tas ögonblicksbilden bort innan nästa logiska volym avbildas. Med den här optionen ökar möjligheten att få ner den inaktiva tid som behövs för att färdigställa ögonblicksbilden. Sida 2 av 10

3 Avancerad teknik gör det också möjligt att upptäcka och förbättra alternativ teknik för frusna bilder, exempelvis Microsoft Volume Snapshot Service (VSS) på Windows Server 2003 eller Symantec s Veritas Volume Manager FlashSnap för att öka tillgängligheten för programvaran. Open File Option for Remote NetWare Servers Förbättrar filskyddet genom att säkerställa att alla filer är skyddade även när de används (på NetWare 6.5-volymer). Den här optionen kan hantera öppna filer på volymnivå och är sömlöst integrerad i Symantec Backup Exec. NYTT! Agent for Windows Systems* Den här agenten innehåller nu Continuous Protection Agent med Remote Agent för Windows-servrar. Remote Agent utökar dataskyddet på nätverket och optimerar dataöverföringen från 32- och 64-bitars fjärranslutna Windows-servrar, även innefattande lokal information om register och systemstatus. Med Exclusive Agent Accelerator maximeras prestanda för backup och återställning med hjälp av komprimering vid källan och klassificerad behandling vid klienten. Resultatet är minskad trafik på nätverket och maximal datagenomströmning. Den här agenten innehåller nu funktionerna i Continuous Protection Agent vilket möjliggör kontinuerligt diskbaserat dataskydd för fjärranslutna filservrar som är LAN- eller WAN-anslutna till Backup Exec Continuous Protection Server. Kontinuerligt diskbaserat skydd förenklar backupen genom att dataskyddet konsolideras i en central server. Det gör att inget backupfönster behövs för att skydda filservrarna. Dessutom går återställningen snabbare genom att viktigt data omedelbart blir tillgängligt. Ögonblicksbilder av data på Continuous Protection Server görs med jämna mellanrum och de skyddas för att tillhandahålla kontroll av versioner och noggranna återställningar till specifika tidpunkter. Informationen om fullständig systemstatus skyddas också. Slutanvändarna kan hämta upp tidigare versioner av filer med Backup Exec Retrieve, som är ett enkelt webbaserat återställningsverktyg. Remote Agent for NetWare Servers Remote Agent for NetWare Servers innehåller dataskydd och återställning för fjärranslutna NetWare-servrar så att dessa funktioner kan ingå i de dagliga backup- och återställningsaktiviteterna. Den här agenten är till 100 % kompatibel med SMS och NDS-bindningsinformation för NetWare-servrar. Med Exclusive Agent Accelerator maximeras prestanda för backup och återställning med hjälp av komprimering vid källan och klassificerad behandling, vilket minskar trafiken på nätverket och maximerar datagenomströmningen. Remote Agent for Linux or UNIX Servers* Tillhandahåller högeffektiva verktyg för dataskydd och återställning för nätverk för 32- och 64-bitars fjärranslutna Linux- och UNIX-servrar, med stöd för Intel Xeon EMT64-, Intel Pentium EMT64-, AMD Athlon- och AMD Opteron-processorer. Den förbättrade agenten utökar Backup Execs avancerade agentteknologi till att sträcka sig längre än Windows och NetWare för att uppfylla kraven från de affärsprogram för Linux som börjar dyka upp på marknaden. Sida 3 av 10

4 Den här agenten innehåller fullständiga funktioner för stegvis växande, eller differentiell, backup för följande produkter: Red Hat Red Flag Miracle SUSE Sun Solaris (SPARC) VMware HP-UX NOES SUSE Linux En fullständig lista över de versioner som stöds finns på menu_ddproduct_bewnt_view_cl.htm. Nytt! Remote Agent for Macintosh Servers Den nya Symantec Backup Exec 11d Remote Agent for Macintosh Servers stöder avbrottsfri onlinebackup för Mac OS X-servrar (endast PowerPC). Det utökade plattformsstödet breddar målmarknaden för Backup Exec-kunder tack vare det utökade stödet för heterogena plattformar. Desktop and Laptop Option När större delen av företagets viktiga information finns utanför datacentret eller företagets servrar är verktyg för dataskydd för stationära och bärbara datorer ett måste. Desktop and Laptop Option innehåller kontinuerligt dataskydd för både stationära och bärbara datorer oavsett om de finns på kontoret eller ute på stan. Förutom att förbättra dataskyddet och effektiviteten gör den här optionen att användarna kan återställa sina egna filer och synkroniseringen mellan flera olika datorer upprätthålls, så att de senaste versionerna av alla filer finns på alla användares datorer. Eftersom Desktop and Laptop Option inte kräver någon egen fristående server vilket konkurrerande produkter gör, är det enkelt att integrera den med befintlig IT-infrastruktur och aktuella policys, vilket sänker den totala ägandekostnaden. Den nya snabbinstallationen som nås inifrån Backup Exec centraliserar driftsättningen. Version 11d har också stöd för 64-bitars Windows XP och deltaöverföring, vilket reducerar den totala datamängden som man tar backup på. I den här versionen är optionen integrerad med Backup Exec Retrieve (som är tillgängligt med Backup Exec Continuous Protection Server) för att återställningen av filer ska vara ännu enklare. Onlineagenter för gruppvaruprogram Agent for Microsoft Exchange Server* Den nya versionen stöder kontinuerligt dataskydd för Exchange-servrar och revolutionerar arbetet med dataskydd och återställning genom att det fönster som tidigare har behövts för backup av Exchange-servern inte behövs längre; ändå kan individuella e-postlådor, -meddelanden och -mappar återställas på några sekunder. Dessutom behöver administratören inte ta backup på e-postlådor (eller MAPI), vilket märkbart minskar antalet backuper och den tid som behövs för att skydda Exchange. Den förbättrade Exchange Agent kan göra noggranna återställningar från en enda fullständig backup, så det är inte längre nödvändigt att göra flera backuper från Exchange. Sida 4 av 10

5 Snabb och flexibel teknik skyddar viktigt data i Exchange Server 2000 och 2003 medan programmet körs online. Agenten tillhandahåller fullständig stegvis växande, eller differentiell, backup och återställning av alla omfattade objekt, attribut och alla Microsoft Outlook-komponenter. Återställningen kan automatiskt installera Exchange-databasen när återställningen är färdig, vilket gör att den aktuella databasen snabbt är tillbaka online. Genom att använda SIS-funktionen vid backup på filer lagras inte samma information flera gånger, eftersom det bara är den första gången ett e-postmeddelande eller en bifogad fil påträffas som man tar backup, även om samma fil bifogats meddelanden som skickats till flera mottagare. För att få stöd för Exchange Server 2003 krävs ingen separat installation av Exchange Server 2003 för att e-postlådorna eller -meddelandena ska kunna återställas från en fullständig traditionell backup. Agent for Microsoft SharePoint Portal Server* Återställ viktigt data på några sekunder med den nya Agent for Microsoft SharePoint Portal Server (SPS). Nu kan individuella dokument återställas från SharePoint Portal Server 2003, så att du snabbt kan återställa en specifik fil eller en version av en fil som har tagits bort eller skadats. Dessutom har SharePoint Agent utökat stöd för programvara, så nu kan du använda agenten med både SharePoint Services och SharePoint Portal Server. SharePoint Portal Server 2001 och 2003 gör företagets kunskapsbas säkert, med snabba och pålitliga online-verktyg för dataskydd och -återställning. SharePoint Portal Server 2003 innehåller också konfigurationer för serverparker. De här nya klassificerade konfigurationerna stöds fullt ut av den förbättrade agenten. Bland de skyddade portalkomponenterna finns webblagringssystemet, söktjänsten, serverkonfigurationsfiler och programmapparna. Återställningsoptionerna innehåller fullständig återställning av databaser och databasberoende data eller omdirigering till en alternativ SharePoint Portal Server Återställningar kan göras till den ursprungliga lagrade SPS-informationen eller också kan den omdirigeras till en annan lagringsplats för SPS-information, utan att andra datorer påverkas. Agent for Lotus Domino * Integrerar omfattande dataskydd av viktiga databaser för meddelandehantering och samarbete i Lotus Domino 6.xoch 7.x-miljöer, som en del av den dagliga backupen. Backup och återställning av partitionerade och klustrade Lotus Domino-servrar stöds också (klustring med Microsoft Cluster Server). Genom att använda det inbyggda Dominogränssnittet för backup integrerar den här optionen avbrottsfritt dataskydd för databaser och transaktionsloggar. Bland de flexibla alternativen för återställning finns omdirigering av databaser och rollback -återställning av både databaser och transaktionsloggar. Användarna kan också utnyttja den användarstyrda återanvändningen av transaktionsloggarna, vilket minskar kraven på manuellt arbete och gör att återställningsarbetet går snabbare. Tillsammans med kärnfunktionerna i Backup Exec utför Lotus Domino-agenten de funktioner som är viktiga för att skydda Lotus Domino-servern och särskild hårdvara för administration och backup behövs inte. Onlineagenter för databaser Agent for Microsoft SQL Server* Den senaste funktionen innehåller kontinuerligt skydd och flexibel återställning av SQL-databaser till andra platser än de ursprungliga, så att en kopia av den faktiska dataströmmen skickas från SQL-databasen till lagringsmedia i en Sida 5 av 10

6 lokal katalog, så att den kan hämtas därifrån för att användas senare. Ögonblicksbilderna från SQL Server 2005 integreras i Backup Exec-katalogen så att en bild över alla datakopior finns tillgängliga och systemet kan återställas på några sekunder. Den här agenten säkerställer att viktiga databaser och affärsdata skyddas om program- eller hårdvara skulle skadas eller gå förlorade. Den förser användare av SQL Server 7.0, SQL Server 2000, och SQL Server 2005 med noggrant skydd på 32- och 64-bitarssystem ända ner till individuella databaser eller filgrupper. Utför differentierad backup eller gör backup med transaktionsloggar med automatisk trunkering. Du kan återställa data till den senaste fullständiga och eventuellt efterföljande backup i ett och samma jobb, eller utföra rollback -återställning så att databasen återställs till en specifik tidpunkt istället för att den ska återställas till den senaste backupen. Stöd för Microsofts VDI (Virtual Device Interface) gör att användarna får det mest pålitliga och snabbaste skyddet för SQL Server. Du kan utföra ett redundanstest för att kontrollera integriteten i backupen av SQL-servern. Den här optionen fungerar med Verify Only Restore Job Option. Du kan också kontrollera integriteten i SQL-data på det media där de lagras och säkerställa att den mottagande SQL-databasen kan ta emot data innan databasen tas bort eller skrivs över under ett återställningsjobb. Nytt! Agent for Active Directory* Återställ viktigt data från Active Directory på några sekunder med den här nya agenten. Med Symantec Backup Exec 11d Active Directory Recovery Option kan du återställa objekt från Active Directory eller Active Directory Application Mode (ADAM), även borttagna användarkonton och individuella attribut online, utan att du behöver utföra någon fullständig offline-återställning av Active Directory. Active Directory är viktig i dagens Windows-miljöer och nu är det lättare att skydda den. Agent for Microsoft Data Protection Manager* Tillhandahåller effektivt dataskydd för hela nätverket för Microsoft Data Protection Manager, även för komponenter i SQL Server. Förbättrad! Agent for Oracle on Windows and Linux Servers* Integrera avbrottsfritt dataskydd för viktiga databaser i Oracle 10g, 9i, 8i, och 8.x. Använd avancerade funktioner, exempelvis det noggranna skyddet för individuella tabellutrymmen eller fullständig backup av program eller databas och skydda loggar och kontrollfiler för upprepningar medan de är online. Backup Exec 11d innehåller fullständigt stöd för Oracles Recovery Manager (RMAN). Initiera backup och återställning från mediaservern i Backup Exec eller från Oracle RMAN-konsolen. Det finns stöd för flera samtidiga strömmar för att backup och återställning ska bli ännu mer effektiva. Stöder Intel Xeon EMT64-, Intel Pentium EMT64-, AMD Athlon- och AMD Opteron-processorer. Den nya versionen har också stöd för Red Hat och SUSE Linux. Nytt! Agent for Oracle RAC on Windows or Linux Servers* Med den här nya Oracle RAC-agenten kan Symantec Backup Exec 11d skydda en programserver som kör Oracle eller viktiga program som kräver hög tillgänglighet och som kör Oracle Real Application Clusters på Windows och Linux-servrar. Initiera backup och återställning från mediaservern i Backup Exec eller från Oracle RMAN-konsolen. Det finns Sida 6 av 10

7 stöd för flera samtidiga strömmar för att backup och återställning ska bli ännu mer effektiva. Nytt! Agent for DB2 on Windows Servers* Den nya Symantec Backup Exec 11d Agent for DB2 har stöd för backup och återställning av IBM DB2 på Windows-servrar, vilket gör att administratören kan granska logiska objekt (databaser, tabellutrymmen) och välja att dessa element ska återställas till en speciell tidpunkt. Initiera backup och återställning från mediaservern i Backup Exec eller från DB2 Command Line Processor. Agent for SAP Applications* Innehåller SAP-certifierat dataskydd för viktiga SAP-program medan programmet körs och används med stöd för både Oracle- och MaxDB-databaser. SAP-agenten är en pålitlig lösning som låter Backup Exec skydda både lokala och fjärranslutna databaser med SAP-gränssnittet (BC-BRI BACKINT) för en effektiv datahantering. Backup Exec for Windows Servers är certifierad med SAP NetWeaver och BR*Tools6.40. Skydda och återställ SAP-program som körs i klustrade miljöer. För att skydda SAP som körs på Microsofts SQL-databas bör agenten för Microsoft SQL Server i Backup Exec användas. Option för katastrofåterställning En presentation av Backup Exec System Recovery Med Backup Exec System Recovery kan du återställa alla sorters system när som helst, var som helst ifrån, till praktiskt taget vilken enhet som helst, så att du kan återställa system på några minuter istället för timmar eller dagar. Backup Exec System Recovery (tidigare LiveState Recovery) kombinerar hastigheten och pålitligheten i diskbaserad återställning av Windows på maskinkodsnivå med revolutionerande teknik för hårdvaruoberoende återställning och fjärrstyrd drift. Nu kan administratören minska den inaktiva tiden genom att snabbt återställa hela system, även till olika hårdvaruplattformar och virtuella miljöer, med hjälp av funktionen Restore Anyware i Backup Exec System Recovery. När systemen inte fungerar kan du snabbt återställa dem till en tidpunkt du har angett utan att det tar flera timmar att bygga upp och återställa systemet. Dessutom kan du återställa fjärranslutna servrar som finns utspridda på flera platser från en stationär eller bärbar Windows-dator, eller till och med från en handdator. Intelligent Disaster Recovery Option Nu går systemåterställningen snabbare Intelligent Disaster Recovery Option sparar tid genom att automatisera den traditionella, manuella metoden som ofta ger upphov till fel. Den här bandbaserade lösningen för systemåterställning automatiserar återställningen av servern så att den tar mindre tid och gör att systemet kan komma igång snabbt. Implementera en lösning för serveråterställning som fungerar för både lokala och fjärranslutna Windows-servrar så behöver du inte börja med att lägga in hela operativsystemet igen om en server har kraschat. Intelligent Disaster Recovery Option använder band som systemet kan startas ifrån, vilket gör att servrar snabbt kan återställas, och återställningen kan göras till den senaste fullständiga backupen, inklusive fullständiga, differentiella, stegvis ökande backuper och backuper för processer i arbete. Sida 7 av 10

8 Intelligent Disaster Recovery Option är direkt integrerad med Microsofts ASR-funktion (Automated System Recovery) i Windows Server 2003 och Windows XP för att kunna tillhandahålla fullständiga återställningsfunktioner på Windows-servrar. Det omfattande skyddet finns tillgängligt för fjärranslutna, LAN-baserade datorer som använder 32- och 64-bitars Itanium-processorer. Du kan återställa data till den senaste fullständiga och eventuellt efterföljande backupen i ett och samma jobb, eller utföra rollback - återställning så att databasen återställs till en specifik tidpunkt istället för att den ska återställas till den senaste backupen. Intelligent Disaster Recovery Option for Remote NetWare Servers Innehåller samma automatiserade, tidsbesparande serveråterställning för NetWare-servrar, tack vare att den innehåller förenklad återställning till specifika tidpunkter, för både lokala och fjärranslutna NetWare 5.1- och 6.0-servrar som kan ha skadats fysiskt eller fått en ny konfiguration under en uppgradering. Optioner för lagring Library Expansion Option Ändrar storlek på lagringssystemet genom att lägga till ytterligare diskenheter inom bandlagringsstationer eller optiska lagringsstationer. Den här optionen utnyttjar Advanced Device and Media Management (ADAMM) för att tillhandahålla omfattande funktioner för konfiguration och hantering, bland annat fjärrstyrd backup och återställning, streckkodsläsare och stöd för såväl SCSI- som fiberanslutna enheter. Användarna kan partitionera platser inom bibliotek för att placera backuper på en specifik plats. SAN Shared Storage Option Den här kraftfulla LAN-fria backuplösningen tillåter att flera utspridda servrar för backup används för att centralisera lagringsenheter som är anslutna över ett switched fabric - eller iscsi-san-nätverk för att höja effektiviteten och feltoleransen. SAN Shared Storage Option belastningsbalanserar aktiviteten över gemensamma enheter från flera Backup Exec-servrar. Den förbättrade effektiviteten, ökade backuphastigheten och centraliserade hanteringen av media bidrar till att sänka den totala ägandekostnaden. SAN Shared Storage Option är en banbrytande lösning både med avseende på hanterbarheten och effektiviteten för moderna storskaliga lagringsmiljöer. Nytt! NDMP Option Den här nya optionen för Symantec Backup Exec 11d stöder backup och återställning av NDMP v.4/netapp-filer med anslutna bandenheter. Nytt stöd för NetApp NDMP-enheter utökar antalet möjliga diskar som kan väljas vid diskbaserat dataskydd. Språk Engelska, franska, förenklad kinesiska, italienska, japanska, koreanska, spanska, tyska Operativsystem Microsoft Windows 2000 Server (med Service Pack 4 och Update Rollup 1 for Service Pack 4) Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2003, x64-versionerna Microsoft Windows Server 2003, R2-versionerna Microsoft Windows Storage Server 2003 (med Service Pack 1) Microsoft Windows Storage Server 2005 Sida 8 av 10

9 Microsoft Windows XP (med Service Pack 2) Microsoft Windows XP Professional, x64-versionen Microsoft Windows Small Business Server 2000 (med Service Pack 4) Microsoft Windows Small Business Server 2003 (med Service Pack 1) Klientstöd Microsoft Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows NT 4.0 Workstation, Windows Me, Windows 98 Webbläsare Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare version. Service Pack 1 krävs för SQL Server 2005 Express. Processor Intel Pentium eller Xeon, AMD, eller motsvarande Minne Minst: 256 Mbyte RAM-minne Rekommenderat: 512 Mbyte RAM-minne (funktionerna förbättras med mer minne) Obs! Kraven på RAM-minne kan variera beroende på de aktiviteter som ska utföras, vilka optioner som är installerade och den specifika datorkonfigurationen. För Central Admin Server Option: 512 Mbyte RAM-minne krävs, 1 Gbyte rekommenderas. Rekommendationer för virtuellt minne: 20 Mbyte mer än det Windows rekommenderar för den totala växlingsfilen (totalt för alla volymer) * Dessa optioner innehåller en Remote Agent (CAL) for Windows Servers. Diskutrymme 696 Mbyte (typisk installation) 805 Mbyte (inklusive alla optioner) Obs! Kraven på diskutrymme kan variera beroende på de aktiviteter som ska utföras, vilka optioner som är installerade och den specifika systemkonfigurationen. Databaser och kataloger i Backup Exec kräver ytterligare utrymme. Rekommendationer för virtuellt minne 20 Mbyte mer än det Windows rekommenderar för den totala växlingsfilen (totalt för alla volymer). Annan hårdvara Nätverkskort eller adapter för virtuellt nätverk CD-ROM-enhet (Rekommenderas) mus (Valfritt tillbehör för personsökarmeddelanden) Modem med Windows-stöd (Valfritt tillbehör för utskrivna meddelanden) Skrivare med Windows-stöd Hårdvara för lagring Backup Exec kräver minst en enhet för datalagring eller ett robotbibliotek som ligger på en disk, och lämpligt kontrollkort. Flyttbara lagringsmedia och fasta hårddiskar kan också användas. En fullständig lista med enheter som stöds finns på kompatibilitetslistan för Backup Exec på menu_ddproduct_bewnt_view_cl.htm. Stöd för robotbibliotek på en enhet blir tillgängligt vid köp av Backup Exec. För att kunna aktivera stöd för ytterligare enheter för robotbibliotek måste du köpa Backup Exec Library Expansion Option. Sida 9 av 10

10 Mer information Besök vår webbplats Om du vill prata med en produktspecialist i USA Kan du ringa avgiftsfritt till 1 (800) Om du vill prata med en produktspecialist utanför USA Telefonnummer till lokalkontoren i olika länder finns på vår webbplats. Om Symantec Symantec är världsledande när det gäller att tillhandahålla lösningar som hjälper personer och företag att säkerställa informationens säkerhet, tillgänglighet och integritet. Huvudkontoret ligger i Cupertino i Kalifornien, USA och Symantec har kontor i över 40 länder. Mer information finns på Symantec World Headquarters Stevens Creek Boulevard Cupertino, CA USA +1 (408) (800) Copyright 2006 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp, Symantec Backup Exec, FlashSnap, LiveState och Veritas är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., registrerade I USA och andra länder. Microsoft, Windows, och Windows NT är registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation i USA och andra länder. Sun och Solaris är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Sun Microsystems, Inc. I USA och andra länder. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Tryckt i USA. 09/ Sida 10 av 10

Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium Edition och Standard Edition

Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium Edition och Standard Edition Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium Edition och Standard Edition Omfattande dataskydd och dataåterställningsverktyg för Windows Small Business Server Dagens små företag behöver

Läs mer

Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers

Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers Högsta möjliga standard för dataåterställning i Windows Fördelar Beprövad och pålitlig Eliminerar backupfönster Möjliggör snabbare backup Återställer enskilda

Läs mer

Skydda dina virtuella system i tre steg

Skydda dina virtuella system i tre steg SOLUTION BRIEF: SKYDDA DINA VIRTUELLA SYSTEM I TRE STEG........................................ Skydda dina virtuella system i tre steg Who should read this paper Företag som vill ha hjälp med att hitta

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Symantec Backup Exec System Recovery Det främsta inom fullständig återställning i Windows -miljö Översikt 7.0 är en omfattande diskbaserad systemåterställningslösning för Microsoft Windows -baserade servrar

Läs mer

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien

Symantec NetBackup -enheter i 5000-serien En nyckelfärdig och heltäckande global dedupliceringslösning för företag. Informationsblad: Dataskydd Översikt Symantec NetBackup 5000-serien levererar en innehållsmedveten, heltäckande lösning med global

Läs mer

Symantec Backup Exec System Recovery Windows Small Business Server Edition

Symantec Backup Exec System Recovery Windows Small Business Server Edition Symantec Backup Exec System Recovery Windows Small Business Server Edition Oberoende av företagets storlek är det information som för dina affärer framåt. Hur väl du kan hålla din information tillgänglig

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag

Skydda företagets information. Symantecs lösningar för mindre företag Skydda företagets information Symantecs lösningar för mindre företag HELTÄCKANDE FÖRETAGSSKYDD Skadliga koder på Internet kan stänga av datorer, stjäla information och utsätta medarbetare och kunder för

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SNABBSTART

GroupWise. Novell 6.5. www.novell.com SNABBSTART Novell GroupWise 6.5 SNABBSTART www.novell.com Novell GroupWise 6.5 är ett företagse-postsystem för flera plattformar med funktioner för säker meddelandehantering, kalenderhantering, schemaläggning och

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara...

Utarbetat av Område Informationsklass. Teknisk standard Ånge Kommun...1. Syfte med beskriven it-miljö...3. Hårdvara... 2014-04-22 Projektbeteckning Tekniskstandard Tekniskstandard David Sundelin / Pelle Nilsson IT-infrastruktur/Servermiljö Extern TEKNISK STANDARD ÅNGE KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teknisk standard Ånge Kommun...1

Läs mer

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61 Office Synchronizer Utgåvekommentarer Version 1,61 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefon: +1-937-233-8921 Avgiftsfritt:

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Symantec NetBackup 5220

Symantec NetBackup 5220 En backupenhet för företag från en enda leverantör som installeras på några få minuter Informationsblad: Dataskydd Översikt är en backuplösning för företag från en enda leverantör som installeras på några

Läs mer

Symantec Multi-tier Protection Small Business Edition

Symantec Multi-tier Protection Small Business Edition Pålitligt skydd mot skadliga program och e-postburna hot Översikt Symantec Multi-tier Protection Small Business är en enkel, lättanvänd och kostnadseffektiv lösning som utformats för att skydda affärstillgångar

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet Viktig information för Filr 2.0 Desktop Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-programmet innehåller funktionen Filer på begäran som ger en konsoliderad eller virtuell översikt över alla filer på Filr-servern

Läs mer

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66 Office Synchronizer Versionsinformation Version 1,66 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA Telefon: +1-408-481-8000 Avgiftsfritt:

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning

Säkerhetskopiering och återställning Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0 för version 1.6.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Krav för...3 Systemskiss...3 Systemkrav Server...4 Operativsystem*...4 Program i servern...4 Databas...5 Backup...5 Systemrekommendation

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1 för version 1.3.1 Copyright information 2011 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013

Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Symantec Endpoint Protection Small Business Edition 2013 Informationsblad: Endpoint Security Driv din verksamhet på ett smartare och säkrare sätt Din målsättning är att skapa bra produkter och tjänster

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4

B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 2. 0 o n e t o u c h b a c k u p B r u k s a n v i s n i n g A I - 7 0 7 9 4 4 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Sun Fire V1280/Netra 1280 System Komma igång

Sun Fire V1280/Netra 1280 System Komma igång Sun Fire V1280/Netra 1280 System Komma igång Få tillgång till Sun Fire V1280/Netra 1280 dokumentationsfiler Fullständig dokumentation för Sun Fire V1280/Netra 1280 system finns på dokumentations-cd:n (dok-cd).

Läs mer

Sun Fire TM E2900 Komma igång

Sun Fire TM E2900 Komma igång Sun Fire TM E2900 Komma igång Få tillgång till Sun Fire E2900-dokumentationsfiler Fullständig dokumentation för Sun Fire E2900-system finns på dokumentations-cd-skivan. 1. Sätt in dokumentations-cd-skivan

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Systemkrav för Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Systemkrav för Qlik Sense. Qlik Sense June 2017 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Systemkrav för Qlik Sense Qlik Sense June 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.39A Version 1.1 - (071210) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.39A.

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1

Administration / Disk Management. EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Administration / Disk Management EC Utbildning AB 2012-11-05 1 Innehåll Vi går idag igenom följande: Administration, MMC Planera lagring, lagringsteknik Feltolerans, RAID Windows Disk Settings EC Utbildning

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Backup och återställning

Backup och återställning Backup och återställning Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Ställa in en anslutning till skrivaren

Ställa in en anslutning till skrivaren Phaser 4400 laserskrivare Skrivarhantering Översikt Följ procedurerna nedan om du vill starta Xerox-installationen för ditt operativsystem. Följande avsnitt innhåller också nödvändig information: Hantera

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P

H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B 3. 0 O N E T O U C H B A C K U P B R U K S A N V I S N I N G A I - 7 0 7 9 4 5 S U O M I H A R D D I S K A D A P T E R I D E / S A T A T O U S B

Läs mer

Systemkrav för Qlik Sense. Qlik Sense September 2017 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Systemkrav för Qlik Sense. Qlik Sense September 2017 Copyright QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Systemkrav för Qlik Sense Qlik Sense September 2017 Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2017 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Installationshandbok för SunForum 3.2

Installationshandbok för SunForum 3.2 Installationshandbok för SunForum 3.2 Sun Microsystems, Inc. 901 San Antonio Road Palo Alto, CA 94303-4900 U.S.A. 650-960-1300 Artikelnummer 816-0875-10 Maj 2001, utgåva A1 Skicka kommentarer rörande den

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART

GroupWise. Novell. Snabbstart. www.novell.com SNABBSTART Novell GroupWise 7 SNABBSTART www.novell.com Snabbstart Novell GroupWise 7 är ett företagse-postsystem för flera plattformar med funktioner för säker meddelandehantering, kalenderhantering, schemaläggning

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40A Version 1.4 - (12082) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40A. För

Läs mer

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769

Din manual SONY MSAC-EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/681769 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY MSAC-EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10

Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Inbyggd programvara för DiMAGE X1, v 1.10 I det här avsnittet beskrivs hur du installerar den inbyggda programvaran v 1.10 för DiMAGE X1; programvara

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm

Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun. Alec Mägi Särnholm Virtuell arbetsplats VDI Härryda Kommun Vad är VDI? VDI är en serverbaserad lösning för en fullständig PC-miljö som inte är begränsad till klientoperativ, datorstandard eller placering VDI är Broker funktionenen

Läs mer

Christer Nilsson. Sida 1 - Meritförteckning för Nilsson Christer

Christer Nilsson. Sida 1 - Meritförteckning för Nilsson Christer 1969 Christer Nilsson Sida 1 - Meritförteckning för M E R I T F Ö R T E C K N I N G PERSONUPPGIFTER Namn Adress Christer Nilsson RAHOLMSVÄGEN 92 865 92 ALNÖ, SWEDEN Telefon 060-587755, 070-578 10 48 Fax

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation

Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation Sun Java W1100z och W2100z arbetsstationer: Versionsinformation Sun Microsystems, Inc. www.sun.com Artikelnr 817-7995-10 Oktober 2004, Version B Skicka kommentarer om dokumentet till: http://www.sun.com/hwdocs/feedback

Läs mer

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av

Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version av Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.4 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6)

LEDNINGSÄGARMODUL. Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 1(6) LEDNINGSÄGARMODUL Systemkrav 1(6) Systembeskrivningar Peter Thorin Öppen 2015-12-01 C 2(6) 1. Distributionslista Dokumentet ska distribueras som

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

Systemkrav/Rekommendationer

Systemkrav/Rekommendationer Pyramid Business Studio, version 3.40B Version 1.5 - (130924) Systemkrav och rekommendationer för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna gäller från version 3.40B.

Läs mer

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.

Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware. Virtualisering - Nu är det dags för nästa steg! Sebastian Hellegren sebastian.hellegren@proact.se Henry Persson hpersson@vmware.com 14. november 2010 page 1 Agenda Kort om Proact Göteborgs Universitet

Läs mer

Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012

Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012 Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012 Programbeskrivning Installationsprogrammet installerar FileMaker Server 12.0v2 för OS X och Windows. Uppdateringsprogrammet

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION

HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS BRUKSANVISNING NI-707526 SUOMI HOMEPLUG ADAPTER EXPANSION 200 MBPS Tack för att du köpt den här ICIDU Homeplug-adaptern. Med den här 200 Mbps-adaptern kan du snabbt

Läs mer

Teknisk spec Flex Lön och Flex API

Teknisk spec Flex Lön och Flex API Teknisk specifikation Datum 2016-09-30 Version 16.2 Sida 1(9) Teknisk spec Flex Lön och Flex API Programversion: 16.2 sep 2016 Teknisk spec Flex Lön och Flex API 1 Innehåll 1 TEKNISK SPECIFIKATION FLEX

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?...

Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... Backup It FAQ Före installation... 3 Fungerar Backup It om det finns andra Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram installerade på datorn?... 3 Är två Internetbaserade säkerhetskopieringsprogram bättre

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

Säkerhetskopiering. Vid säkerhetskopiering av Capitex Säljstöd så är det viktigt att säkerhetskopiera följande information.

Säkerhetskopiering. Vid säkerhetskopiering av Capitex Säljstöd så är det viktigt att säkerhetskopiera följande information. Säkerhetskopiering Capitex har inbyggda funktioner för säkerhetskopiering av information och databas i Capitex System. Funktionaliteten är riktad till små och medelstora företag som kör MSDE som datakälla

Läs mer

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet.

Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. Storage. Effektivare datalagring med det intelligenta informationsnätet. 2 Teknik och samverkan i en gemensam infrastruktur skapar nya möjligheter för effektivare datalagring Datalagring är en central

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 2.2 Garanti Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt,

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete

Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Faktablad om verksamheten NOVELL OPEN WORKGROUP SUITE Öka produktiviteten medan du sänker kostnaderna med nästa generations samarbete Maximera förmågan hos din arbetskraft med nästa generations samarbetsverktyg

Läs mer

QuarkXPress 9.3 Informationsfil

QuarkXPress 9.3 Informationsfil QuarkXPress 9.3 Informationsfil INNEHÅLL Innehåll QuarkXPress 9.3 Informationsfil...4 Systemkrav...5 Systemkrav: Mac OS...5 Systemkrav: Windows...5 Installation: Mac OS...7 Utföra en tyst installation...7

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy

Brian Woltz, ägare och fysioterapeut, Parkway Physiotherapy Agenda Vårt företag är mycket bättre skyddat än tidigare. Windows Small Business Server 2011 Essentials har gjort oss trygga att utnyttja effektiva lösningar som fjärråtkomst utan att ge avkall på säkerheten.

Läs mer