Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers optioner och agenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers optioner och agenter"

Transkript

1 Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers optioner och agenter Översikt Symantec Backup Exec 11d for Windows Servers är en beprövad lösning för omfattande dataskydd och återställning i Windows. Den tillhandahåller prisvärd, effektiv och certifierad backup och återställning för disk-till-disk-tillband. Lösningen innehåller också kontinuerligt dataskydd för Microsoft Exchange, SQL Server, filservrar och datorer. Effektiva agenter och optioner ger ett snabbt, flexibelt och noggrant skydd med skalbar hantering av backup av lokala och fjärranslutna servrar. Dessa agenter och optioner kommer att presenteras i det här databladet. Främsta fördelar Eliminerar behovet av backupfönster NYTT! Återställ viktiga data från Exchange Server, SQL Server, Microsoft SharePoint Portal Server och Microsoft Active Directory på några sekunder Snabb och pålitlig backup och återställning Branschens första webbaserade återställning av filer för slutanvändare Förenklad och centraliserad administration av flera Backup Exec-servrar Högeffektiva verktyg för dataskydd och återställning för servrar som kör Windows, Linux, UNIX, Macintosh och NetWare. NYTT! Förbättrad datasäkerhet med 128- eller 256-bitars AES-kryptering av allt säkerhetskopierat data NYTT! Agenterna stöder 64-bitarsmiljöer för att uppnå bättre prestanda (Intel Xeon EMT64-, Intel Pentium EMT64-, AMD Athlon- och AMD Opteron-processorer) Kontinuerligt skydd för Exchange, SQL och Windows-filservrar Återställning av SharePoint Portal Server på dokumentnivå från fullständig backup Förbättrad! Stöd för Oracle RMAN på Windows- och Linux-system En snabbtitt på nya agenter och optioner Agent för Oracle RAC på Windows- eller Linux-servrar DB2 Agent för Windows-servrar Agent för återställning av Active Directory NDMP Option Remote Agent för Macintosh-servrar Funktioner och tekniska specifikationer Agent- och optionsgrupper Optioner för mediaservrar Utöva större kontroll över lagringsresurser och växla mellan olika tekniker för backup på mediaservrar som kör Backup Exec. Större noggrannhet och snabbare återställning av specifikt data från filsystem eller program Sida 1 av 10

2 Optioner för fjärråtkomst för klienter Anslut och skydda fjärranslutna servrar på nätverket som kör Microsoft Windows, Novell NetWare, Macintosh, Linux och UNIX. Onlineagenter för gruppvaruprogram Tillhandahåll avbrottsfritt skydd för företagets e-postsystem och programvara för kunskapsbaser. Onlineagenter för databaser Skydda och återställ viktiga databasdrivna program. Optioner för katastrofåterställning Total återställning av lokala eller fjärranslutna system. Optioner för lagring Utöka medialagringsenheterna eller dela lagringsresurser över SAN-nätverk. Optioner för mediaservrar Central Admin Server Option Förenklar hanteringen genom att tillhandahålla kortfattad information och centraliserad hantering av flera mediaservrar på ett nätverk som kör Backup Exec. Lösningen är stabil och skalbar och möjliggör centralt hanterade åtgärder, belastningsbalansering, klassificerade kataloger, bandbreddsreglering, feltolerans, övervakning och rapportering för ett flertal Backup Exec mediaservrar i ett Windows-datacenter, utspridda på nätverket eller fjärranslutna. Central Admin Server Option gör det enkelt att hantera Backup Exec och förenklar när systemet växer. Alla aktiviteter kan fortgå på en hanterad mediaserver även om nätverksanslutningen till den centrala administrationsservern avbryts. Advanced Disk-Based Backup Option Möjliggör snabbare backup och återställning tack vare att funktionerna är diskbaserade och innehåller syntetisk backup och off-host-backup för att undvika påverkan på systemet. Med syntetisk backup minskas storleken på de fönster som behövs för backupen. Även bandbreddskraven minskar och påverkar inte den ursprungliga klienten. Nya funktioner för True Image Restore återställer automatiskt datauppsättningar i sekvenser, vilket förenklar återställningen. Off-host-funktionen för backup möjliggör mer effektiv backuptagning. Den fjärranslutna datorn belastas inte, eftersom backupen utförs på en mediaserver med Backup Exec istället för på den fjärranslutna datorn eller värddatorn. Optioner för fjärråtkomst för klienter Advanced Open File Option* Säkerställer att filer på lokala eller fjärranslutna servrar skyddas medan de används och att de verkligen ingår i backuptagningen. Symantec Backup Exec Advanced Open File Option hanterar öppna filer på volymnivån och är sömlöst integrerad med Backup Exec. Man behöver inte veta i förväg vilka filer som kommer att vara öppna, det är bara att ange med ett enkelt musklick att en schemalagd backup ska använda den här optionen. Dessutom kan man ta backup på flera volymer samtidigt som ögonblicksbilder skapas av en logisk volym i taget. När den logiska volymen är avbildad och backupen är gjord tas ögonblicksbilden bort innan nästa logiska volym avbildas. Med den här optionen ökar möjligheten att få ner den inaktiva tid som behövs för att färdigställa ögonblicksbilden. Sida 2 av 10

3 Avancerad teknik gör det också möjligt att upptäcka och förbättra alternativ teknik för frusna bilder, exempelvis Microsoft Volume Snapshot Service (VSS) på Windows Server 2003 eller Symantec s Veritas Volume Manager FlashSnap för att öka tillgängligheten för programvaran. Open File Option for Remote NetWare Servers Förbättrar filskyddet genom att säkerställa att alla filer är skyddade även när de används (på NetWare 6.5-volymer). Den här optionen kan hantera öppna filer på volymnivå och är sömlöst integrerad i Symantec Backup Exec. NYTT! Agent for Windows Systems* Den här agenten innehåller nu Continuous Protection Agent med Remote Agent för Windows-servrar. Remote Agent utökar dataskyddet på nätverket och optimerar dataöverföringen från 32- och 64-bitars fjärranslutna Windows-servrar, även innefattande lokal information om register och systemstatus. Med Exclusive Agent Accelerator maximeras prestanda för backup och återställning med hjälp av komprimering vid källan och klassificerad behandling vid klienten. Resultatet är minskad trafik på nätverket och maximal datagenomströmning. Den här agenten innehåller nu funktionerna i Continuous Protection Agent vilket möjliggör kontinuerligt diskbaserat dataskydd för fjärranslutna filservrar som är LAN- eller WAN-anslutna till Backup Exec Continuous Protection Server. Kontinuerligt diskbaserat skydd förenklar backupen genom att dataskyddet konsolideras i en central server. Det gör att inget backupfönster behövs för att skydda filservrarna. Dessutom går återställningen snabbare genom att viktigt data omedelbart blir tillgängligt. Ögonblicksbilder av data på Continuous Protection Server görs med jämna mellanrum och de skyddas för att tillhandahålla kontroll av versioner och noggranna återställningar till specifika tidpunkter. Informationen om fullständig systemstatus skyddas också. Slutanvändarna kan hämta upp tidigare versioner av filer med Backup Exec Retrieve, som är ett enkelt webbaserat återställningsverktyg. Remote Agent for NetWare Servers Remote Agent for NetWare Servers innehåller dataskydd och återställning för fjärranslutna NetWare-servrar så att dessa funktioner kan ingå i de dagliga backup- och återställningsaktiviteterna. Den här agenten är till 100 % kompatibel med SMS och NDS-bindningsinformation för NetWare-servrar. Med Exclusive Agent Accelerator maximeras prestanda för backup och återställning med hjälp av komprimering vid källan och klassificerad behandling, vilket minskar trafiken på nätverket och maximerar datagenomströmningen. Remote Agent for Linux or UNIX Servers* Tillhandahåller högeffektiva verktyg för dataskydd och återställning för nätverk för 32- och 64-bitars fjärranslutna Linux- och UNIX-servrar, med stöd för Intel Xeon EMT64-, Intel Pentium EMT64-, AMD Athlon- och AMD Opteron-processorer. Den förbättrade agenten utökar Backup Execs avancerade agentteknologi till att sträcka sig längre än Windows och NetWare för att uppfylla kraven från de affärsprogram för Linux som börjar dyka upp på marknaden. Sida 3 av 10

4 Den här agenten innehåller fullständiga funktioner för stegvis växande, eller differentiell, backup för följande produkter: Red Hat Red Flag Miracle SUSE Sun Solaris (SPARC) VMware HP-UX NOES SUSE Linux En fullständig lista över de versioner som stöds finns på menu_ddproduct_bewnt_view_cl.htm. Nytt! Remote Agent for Macintosh Servers Den nya Symantec Backup Exec 11d Remote Agent for Macintosh Servers stöder avbrottsfri onlinebackup för Mac OS X-servrar (endast PowerPC). Det utökade plattformsstödet breddar målmarknaden för Backup Exec-kunder tack vare det utökade stödet för heterogena plattformar. Desktop and Laptop Option När större delen av företagets viktiga information finns utanför datacentret eller företagets servrar är verktyg för dataskydd för stationära och bärbara datorer ett måste. Desktop and Laptop Option innehåller kontinuerligt dataskydd för både stationära och bärbara datorer oavsett om de finns på kontoret eller ute på stan. Förutom att förbättra dataskyddet och effektiviteten gör den här optionen att användarna kan återställa sina egna filer och synkroniseringen mellan flera olika datorer upprätthålls, så att de senaste versionerna av alla filer finns på alla användares datorer. Eftersom Desktop and Laptop Option inte kräver någon egen fristående server vilket konkurrerande produkter gör, är det enkelt att integrera den med befintlig IT-infrastruktur och aktuella policys, vilket sänker den totala ägandekostnaden. Den nya snabbinstallationen som nås inifrån Backup Exec centraliserar driftsättningen. Version 11d har också stöd för 64-bitars Windows XP och deltaöverföring, vilket reducerar den totala datamängden som man tar backup på. I den här versionen är optionen integrerad med Backup Exec Retrieve (som är tillgängligt med Backup Exec Continuous Protection Server) för att återställningen av filer ska vara ännu enklare. Onlineagenter för gruppvaruprogram Agent for Microsoft Exchange Server* Den nya versionen stöder kontinuerligt dataskydd för Exchange-servrar och revolutionerar arbetet med dataskydd och återställning genom att det fönster som tidigare har behövts för backup av Exchange-servern inte behövs längre; ändå kan individuella e-postlådor, -meddelanden och -mappar återställas på några sekunder. Dessutom behöver administratören inte ta backup på e-postlådor (eller MAPI), vilket märkbart minskar antalet backuper och den tid som behövs för att skydda Exchange. Den förbättrade Exchange Agent kan göra noggranna återställningar från en enda fullständig backup, så det är inte längre nödvändigt att göra flera backuper från Exchange. Sida 4 av 10

5 Snabb och flexibel teknik skyddar viktigt data i Exchange Server 2000 och 2003 medan programmet körs online. Agenten tillhandahåller fullständig stegvis växande, eller differentiell, backup och återställning av alla omfattade objekt, attribut och alla Microsoft Outlook-komponenter. Återställningen kan automatiskt installera Exchange-databasen när återställningen är färdig, vilket gör att den aktuella databasen snabbt är tillbaka online. Genom att använda SIS-funktionen vid backup på filer lagras inte samma information flera gånger, eftersom det bara är den första gången ett e-postmeddelande eller en bifogad fil påträffas som man tar backup, även om samma fil bifogats meddelanden som skickats till flera mottagare. För att få stöd för Exchange Server 2003 krävs ingen separat installation av Exchange Server 2003 för att e-postlådorna eller -meddelandena ska kunna återställas från en fullständig traditionell backup. Agent for Microsoft SharePoint Portal Server* Återställ viktigt data på några sekunder med den nya Agent for Microsoft SharePoint Portal Server (SPS). Nu kan individuella dokument återställas från SharePoint Portal Server 2003, så att du snabbt kan återställa en specifik fil eller en version av en fil som har tagits bort eller skadats. Dessutom har SharePoint Agent utökat stöd för programvara, så nu kan du använda agenten med både SharePoint Services och SharePoint Portal Server. SharePoint Portal Server 2001 och 2003 gör företagets kunskapsbas säkert, med snabba och pålitliga online-verktyg för dataskydd och -återställning. SharePoint Portal Server 2003 innehåller också konfigurationer för serverparker. De här nya klassificerade konfigurationerna stöds fullt ut av den förbättrade agenten. Bland de skyddade portalkomponenterna finns webblagringssystemet, söktjänsten, serverkonfigurationsfiler och programmapparna. Återställningsoptionerna innehåller fullständig återställning av databaser och databasberoende data eller omdirigering till en alternativ SharePoint Portal Server Återställningar kan göras till den ursprungliga lagrade SPS-informationen eller också kan den omdirigeras till en annan lagringsplats för SPS-information, utan att andra datorer påverkas. Agent for Lotus Domino * Integrerar omfattande dataskydd av viktiga databaser för meddelandehantering och samarbete i Lotus Domino 6.xoch 7.x-miljöer, som en del av den dagliga backupen. Backup och återställning av partitionerade och klustrade Lotus Domino-servrar stöds också (klustring med Microsoft Cluster Server). Genom att använda det inbyggda Dominogränssnittet för backup integrerar den här optionen avbrottsfritt dataskydd för databaser och transaktionsloggar. Bland de flexibla alternativen för återställning finns omdirigering av databaser och rollback -återställning av både databaser och transaktionsloggar. Användarna kan också utnyttja den användarstyrda återanvändningen av transaktionsloggarna, vilket minskar kraven på manuellt arbete och gör att återställningsarbetet går snabbare. Tillsammans med kärnfunktionerna i Backup Exec utför Lotus Domino-agenten de funktioner som är viktiga för att skydda Lotus Domino-servern och särskild hårdvara för administration och backup behövs inte. Onlineagenter för databaser Agent for Microsoft SQL Server* Den senaste funktionen innehåller kontinuerligt skydd och flexibel återställning av SQL-databaser till andra platser än de ursprungliga, så att en kopia av den faktiska dataströmmen skickas från SQL-databasen till lagringsmedia i en Sida 5 av 10

6 lokal katalog, så att den kan hämtas därifrån för att användas senare. Ögonblicksbilderna från SQL Server 2005 integreras i Backup Exec-katalogen så att en bild över alla datakopior finns tillgängliga och systemet kan återställas på några sekunder. Den här agenten säkerställer att viktiga databaser och affärsdata skyddas om program- eller hårdvara skulle skadas eller gå förlorade. Den förser användare av SQL Server 7.0, SQL Server 2000, och SQL Server 2005 med noggrant skydd på 32- och 64-bitarssystem ända ner till individuella databaser eller filgrupper. Utför differentierad backup eller gör backup med transaktionsloggar med automatisk trunkering. Du kan återställa data till den senaste fullständiga och eventuellt efterföljande backup i ett och samma jobb, eller utföra rollback -återställning så att databasen återställs till en specifik tidpunkt istället för att den ska återställas till den senaste backupen. Stöd för Microsofts VDI (Virtual Device Interface) gör att användarna får det mest pålitliga och snabbaste skyddet för SQL Server. Du kan utföra ett redundanstest för att kontrollera integriteten i backupen av SQL-servern. Den här optionen fungerar med Verify Only Restore Job Option. Du kan också kontrollera integriteten i SQL-data på det media där de lagras och säkerställa att den mottagande SQL-databasen kan ta emot data innan databasen tas bort eller skrivs över under ett återställningsjobb. Nytt! Agent for Active Directory* Återställ viktigt data från Active Directory på några sekunder med den här nya agenten. Med Symantec Backup Exec 11d Active Directory Recovery Option kan du återställa objekt från Active Directory eller Active Directory Application Mode (ADAM), även borttagna användarkonton och individuella attribut online, utan att du behöver utföra någon fullständig offline-återställning av Active Directory. Active Directory är viktig i dagens Windows-miljöer och nu är det lättare att skydda den. Agent for Microsoft Data Protection Manager* Tillhandahåller effektivt dataskydd för hela nätverket för Microsoft Data Protection Manager, även för komponenter i SQL Server. Förbättrad! Agent for Oracle on Windows and Linux Servers* Integrera avbrottsfritt dataskydd för viktiga databaser i Oracle 10g, 9i, 8i, och 8.x. Använd avancerade funktioner, exempelvis det noggranna skyddet för individuella tabellutrymmen eller fullständig backup av program eller databas och skydda loggar och kontrollfiler för upprepningar medan de är online. Backup Exec 11d innehåller fullständigt stöd för Oracles Recovery Manager (RMAN). Initiera backup och återställning från mediaservern i Backup Exec eller från Oracle RMAN-konsolen. Det finns stöd för flera samtidiga strömmar för att backup och återställning ska bli ännu mer effektiva. Stöder Intel Xeon EMT64-, Intel Pentium EMT64-, AMD Athlon- och AMD Opteron-processorer. Den nya versionen har också stöd för Red Hat och SUSE Linux. Nytt! Agent for Oracle RAC on Windows or Linux Servers* Med den här nya Oracle RAC-agenten kan Symantec Backup Exec 11d skydda en programserver som kör Oracle eller viktiga program som kräver hög tillgänglighet och som kör Oracle Real Application Clusters på Windows och Linux-servrar. Initiera backup och återställning från mediaservern i Backup Exec eller från Oracle RMAN-konsolen. Det finns Sida 6 av 10

7 stöd för flera samtidiga strömmar för att backup och återställning ska bli ännu mer effektiva. Nytt! Agent for DB2 on Windows Servers* Den nya Symantec Backup Exec 11d Agent for DB2 har stöd för backup och återställning av IBM DB2 på Windows-servrar, vilket gör att administratören kan granska logiska objekt (databaser, tabellutrymmen) och välja att dessa element ska återställas till en speciell tidpunkt. Initiera backup och återställning från mediaservern i Backup Exec eller från DB2 Command Line Processor. Agent for SAP Applications* Innehåller SAP-certifierat dataskydd för viktiga SAP-program medan programmet körs och används med stöd för både Oracle- och MaxDB-databaser. SAP-agenten är en pålitlig lösning som låter Backup Exec skydda både lokala och fjärranslutna databaser med SAP-gränssnittet (BC-BRI BACKINT) för en effektiv datahantering. Backup Exec for Windows Servers är certifierad med SAP NetWeaver och BR*Tools6.40. Skydda och återställ SAP-program som körs i klustrade miljöer. För att skydda SAP som körs på Microsofts SQL-databas bör agenten för Microsoft SQL Server i Backup Exec användas. Option för katastrofåterställning En presentation av Backup Exec System Recovery Med Backup Exec System Recovery kan du återställa alla sorters system när som helst, var som helst ifrån, till praktiskt taget vilken enhet som helst, så att du kan återställa system på några minuter istället för timmar eller dagar. Backup Exec System Recovery (tidigare LiveState Recovery) kombinerar hastigheten och pålitligheten i diskbaserad återställning av Windows på maskinkodsnivå med revolutionerande teknik för hårdvaruoberoende återställning och fjärrstyrd drift. Nu kan administratören minska den inaktiva tiden genom att snabbt återställa hela system, även till olika hårdvaruplattformar och virtuella miljöer, med hjälp av funktionen Restore Anyware i Backup Exec System Recovery. När systemen inte fungerar kan du snabbt återställa dem till en tidpunkt du har angett utan att det tar flera timmar att bygga upp och återställa systemet. Dessutom kan du återställa fjärranslutna servrar som finns utspridda på flera platser från en stationär eller bärbar Windows-dator, eller till och med från en handdator. Intelligent Disaster Recovery Option Nu går systemåterställningen snabbare Intelligent Disaster Recovery Option sparar tid genom att automatisera den traditionella, manuella metoden som ofta ger upphov till fel. Den här bandbaserade lösningen för systemåterställning automatiserar återställningen av servern så att den tar mindre tid och gör att systemet kan komma igång snabbt. Implementera en lösning för serveråterställning som fungerar för både lokala och fjärranslutna Windows-servrar så behöver du inte börja med att lägga in hela operativsystemet igen om en server har kraschat. Intelligent Disaster Recovery Option använder band som systemet kan startas ifrån, vilket gör att servrar snabbt kan återställas, och återställningen kan göras till den senaste fullständiga backupen, inklusive fullständiga, differentiella, stegvis ökande backuper och backuper för processer i arbete. Sida 7 av 10

8 Intelligent Disaster Recovery Option är direkt integrerad med Microsofts ASR-funktion (Automated System Recovery) i Windows Server 2003 och Windows XP för att kunna tillhandahålla fullständiga återställningsfunktioner på Windows-servrar. Det omfattande skyddet finns tillgängligt för fjärranslutna, LAN-baserade datorer som använder 32- och 64-bitars Itanium-processorer. Du kan återställa data till den senaste fullständiga och eventuellt efterföljande backupen i ett och samma jobb, eller utföra rollback - återställning så att databasen återställs till en specifik tidpunkt istället för att den ska återställas till den senaste backupen. Intelligent Disaster Recovery Option for Remote NetWare Servers Innehåller samma automatiserade, tidsbesparande serveråterställning för NetWare-servrar, tack vare att den innehåller förenklad återställning till specifika tidpunkter, för både lokala och fjärranslutna NetWare 5.1- och 6.0-servrar som kan ha skadats fysiskt eller fått en ny konfiguration under en uppgradering. Optioner för lagring Library Expansion Option Ändrar storlek på lagringssystemet genom att lägga till ytterligare diskenheter inom bandlagringsstationer eller optiska lagringsstationer. Den här optionen utnyttjar Advanced Device and Media Management (ADAMM) för att tillhandahålla omfattande funktioner för konfiguration och hantering, bland annat fjärrstyrd backup och återställning, streckkodsläsare och stöd för såväl SCSI- som fiberanslutna enheter. Användarna kan partitionera platser inom bibliotek för att placera backuper på en specifik plats. SAN Shared Storage Option Den här kraftfulla LAN-fria backuplösningen tillåter att flera utspridda servrar för backup används för att centralisera lagringsenheter som är anslutna över ett switched fabric - eller iscsi-san-nätverk för att höja effektiviteten och feltoleransen. SAN Shared Storage Option belastningsbalanserar aktiviteten över gemensamma enheter från flera Backup Exec-servrar. Den förbättrade effektiviteten, ökade backuphastigheten och centraliserade hanteringen av media bidrar till att sänka den totala ägandekostnaden. SAN Shared Storage Option är en banbrytande lösning både med avseende på hanterbarheten och effektiviteten för moderna storskaliga lagringsmiljöer. Nytt! NDMP Option Den här nya optionen för Symantec Backup Exec 11d stöder backup och återställning av NDMP v.4/netapp-filer med anslutna bandenheter. Nytt stöd för NetApp NDMP-enheter utökar antalet möjliga diskar som kan väljas vid diskbaserat dataskydd. Språk Engelska, franska, förenklad kinesiska, italienska, japanska, koreanska, spanska, tyska Operativsystem Microsoft Windows 2000 Server (med Service Pack 4 och Update Rollup 1 for Service Pack 4) Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Server 2003, x64-versionerna Microsoft Windows Server 2003, R2-versionerna Microsoft Windows Storage Server 2003 (med Service Pack 1) Microsoft Windows Storage Server 2005 Sida 8 av 10

9 Microsoft Windows XP (med Service Pack 2) Microsoft Windows XP Professional, x64-versionen Microsoft Windows Small Business Server 2000 (med Service Pack 4) Microsoft Windows Small Business Server 2003 (med Service Pack 1) Klientstöd Microsoft Windows XP, Windows 2000 Professional, Windows NT 4.0 Workstation, Windows Me, Windows 98 Webbläsare Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare version. Service Pack 1 krävs för SQL Server 2005 Express. Processor Intel Pentium eller Xeon, AMD, eller motsvarande Minne Minst: 256 Mbyte RAM-minne Rekommenderat: 512 Mbyte RAM-minne (funktionerna förbättras med mer minne) Obs! Kraven på RAM-minne kan variera beroende på de aktiviteter som ska utföras, vilka optioner som är installerade och den specifika datorkonfigurationen. För Central Admin Server Option: 512 Mbyte RAM-minne krävs, 1 Gbyte rekommenderas. Rekommendationer för virtuellt minne: 20 Mbyte mer än det Windows rekommenderar för den totala växlingsfilen (totalt för alla volymer) * Dessa optioner innehåller en Remote Agent (CAL) for Windows Servers. Diskutrymme 696 Mbyte (typisk installation) 805 Mbyte (inklusive alla optioner) Obs! Kraven på diskutrymme kan variera beroende på de aktiviteter som ska utföras, vilka optioner som är installerade och den specifika systemkonfigurationen. Databaser och kataloger i Backup Exec kräver ytterligare utrymme. Rekommendationer för virtuellt minne 20 Mbyte mer än det Windows rekommenderar för den totala växlingsfilen (totalt för alla volymer). Annan hårdvara Nätverkskort eller adapter för virtuellt nätverk CD-ROM-enhet (Rekommenderas) mus (Valfritt tillbehör för personsökarmeddelanden) Modem med Windows-stöd (Valfritt tillbehör för utskrivna meddelanden) Skrivare med Windows-stöd Hårdvara för lagring Backup Exec kräver minst en enhet för datalagring eller ett robotbibliotek som ligger på en disk, och lämpligt kontrollkort. Flyttbara lagringsmedia och fasta hårddiskar kan också användas. En fullständig lista med enheter som stöds finns på kompatibilitetslistan för Backup Exec på menu_ddproduct_bewnt_view_cl.htm. Stöd för robotbibliotek på en enhet blir tillgängligt vid köp av Backup Exec. För att kunna aktivera stöd för ytterligare enheter för robotbibliotek måste du köpa Backup Exec Library Expansion Option. Sida 9 av 10

10 Mer information Besök vår webbplats Om du vill prata med en produktspecialist i USA Kan du ringa avgiftsfritt till 1 (800) Om du vill prata med en produktspecialist utanför USA Telefonnummer till lokalkontoren i olika länder finns på vår webbplats. Om Symantec Symantec är världsledande när det gäller att tillhandahålla lösningar som hjälper personer och företag att säkerställa informationens säkerhet, tillgänglighet och integritet. Huvudkontoret ligger i Cupertino i Kalifornien, USA och Symantec har kontor i över 40 länder. Mer information finns på Symantec World Headquarters Stevens Creek Boulevard Cupertino, CA USA +1 (408) (800) Copyright 2006 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp, Symantec Backup Exec, FlashSnap, LiveState och Veritas är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Symantec Corporation eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Mac OS och Macintosh är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc., registrerade I USA och andra länder. Microsoft, Windows, och Windows NT är registrerade varumärken som ägs av Microsoft Corporation i USA och andra länder. Sun och Solaris är varumärken eller registrerade varumärken som ägs av Sun Microsystems, Inc. I USA och andra länder. Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Tryckt i USA. 09/ Sida 10 av 10

Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium Edition och Standard Edition

Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium Edition och Standard Edition Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium Edition och Standard Edition Omfattande dataskydd och dataåterställningsverktyg för Windows Small Business Server Dagens små företag behöver

Läs mer

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Symantec Backup Exec System Recovery Det främsta inom fullständig återställning i Windows -miljö Översikt 7.0 är en omfattande diskbaserad systemåterställningslösning för Microsoft Windows -baserade servrar

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva

Datorlösningar för slutanvändare. Gör människor mer produktiva Datorlösningar för slutanvändare Gör människor mer produktiva Produktivitet Det är människorna som för ett företag framåt. Det är när de samarbetar som strategier och planer utvecklas och genomförs. Det

Läs mer

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE

Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server. Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE Tekniskt faktablad ARBETSGRUPPSSAMARBETE www.novell.com Novell Open Enterprise Server 2 jämfört med Windows * Server Kostnader och fördelar när man migrerar från NetWare Novell Open Enterprise Server 2

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Norton Ghost Användarhandbok

Norton Ghost Användarhandbok Norton Ghost Användarhandbok PN: 12098885 Norton Ghost Användarhandbok Den programvara som beskrivs i denna bok tillhandahålls enligt ett licensavtal och kan endast användas i enlighet med villkoren i

Läs mer

HP BladeSystem: Vad företaget har att tjäna på att införa HP Integrityserverblad

HP BladeSystem: Vad företaget har att tjäna på att införa HP Integrityserverblad HP BladeSystem: Vad företaget har att tjäna på att införa HP Integrityserverblad i datacentret Innehållsförteckning Inledning..................................................................... 1 Fördelarna

Läs mer

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram

Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0, tillämpningsprogra och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows NT Workstation 4.0,

Läs mer

Vi sparade 40 procent i lagringutrymme och fick bättre säkerhet. HAR DU KOLL PÅ REGELVERKEN? Så sätter nya lagar press på IT-infrastrukturen

Vi sparade 40 procent i lagringutrymme och fick bättre säkerhet. HAR DU KOLL PÅ REGELVERKEN? Så sätter nya lagar press på IT-infrastrukturen PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 TEMA: E-POSTHANTERING NY UNDERSÖKNING: E-POSTARKIVERING I DEN OFFENTLIGA SEKTORN

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Regelefterlevnad. Vinn loppet. Satsa på innovation. www.oracle.com/goto/data-security/se. Hösten 2010 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Vinn loppet Se till att din information inte hamnar i fel händer. Satsa på innovation Ta reda på hur du kan skapa ny tillväxt genom förbättrad produktivitet.

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar IBM USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa igenom

Läs mer

Norton. AntiVirus. Produkthandbok

Norton. AntiVirus. Produkthandbok Norton TM AntiVirus Produkthandbok Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec har tagit bort omslaget till den här manualen för att minska de ekologiska fotavtrycken från våra produkter.

Läs mer

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3

ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 ReadyNAS för Home RAIDiator 5.3 Användarhandbok Modeller: Duo v2 NV+ v2 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA November 2011 202-10903-01 2011 NETGEAR, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram

IBM Personal Computer. Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Personal Computer Datorns förinstallerade program Windows 98, tillämpningar och hjälpprogram IBM Anm.

Läs mer

DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC14-0102-00

DB2. Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows. DB2 version 9 GC14-0102-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation och administration av DB2 i Linux och Windows GC14-0102-00 DB2 DB2 version 9 för Linux, UNIX och Windows Komma igång med installation

Läs mer

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara

Produkthandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara Produkthandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.3.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2014 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee-logotypen, McAfee Active Protection, McAfee DeepSAFE,

Läs mer

Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag

Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag Vikten av säkerhetskopiering för stora och små företag Idag finns avtal, marknadsföringsmaterial, kundregister, räkneskaper och e-post lagrat digitala medier vilket har ökat kravet på att affärskritiska

Läs mer

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced

FileMaker. Handboken Installation och nya funktioner. för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced FileMaker Handboken Installation och nya funktioner för FileMaker Pro 12 och FileMaker Pro 12 Advanced 2007-2012, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien

Läs mer

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Premise. Utgåva 13.3.00

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Premise. Utgåva 13.3.00 CA Clarity PPM Versionsinformation - On Premise Utgåva 13.3.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen )

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag!

Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Viktiga tips för en säker och stabil IT-miljö på ditt företag! Att upprätta, underhålla och bibehålla en säker och stabil IT-miljö är inte så omständligt som man kan tro. På ett mindre företag handlar

Läs mer

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok

Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore. Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Bärbar 40 GB USB 2.0-hårddisk med Rapid Restore Användarhandbok Anm: Innan du använder produkten och informationen till den bör du läsa

Läs mer

Installation och underhåll av servrar i Aktias bankkontor. Leon Laude

Installation och underhåll av servrar i Aktias bankkontor. Leon Laude Installation och underhåll av servrar i Aktias bankkontor Leon Laude Examensarbete Informations- och medieteknik 2013 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informations- och medieteknik Identifikationsnummer:

Läs mer

Motorola: Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola

Motorola: Steven Bramson, Senior Systems Architect, Motorola Gör mer med mindre Motorola: att spara tid och pengar Motorola, Inc. utvecklar kommunikationselektronik som har hjälpt företag att bli mer effektiva i flera årtionden. Företaget förbättrade sin egen IT-miljö

Läs mer

FileMaker Server 9. Startbok

FileMaker Server 9. Startbok FileMaker Server 9 Startbok 2007, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och

Läs mer

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize.

I DENNA UTGÅVA. Nyheter från Oracle. Kontakta Oracle. Minska kostnaderna. Oracle CRM On Demand. www.oracle.com/se/solutions/midsize. Vår 2011 Nyheter från Oracle I DENNA UTGÅVA Minska kostnaderna Konsolidering är avgörande Oracle CRM On Demand Mer värde till en lägre kostnad Kontakta Oracle > 020 798 798 > contact-nordics_ww@oracle.com

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer