Driftanvisningar för SiteVision 2.x. Katalogstruktur. Windows. 1. Driftanvisningar. Driftanvisningar SiteVision 2.x

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftanvisningar för SiteVision 2.x. Katalogstruktur. Windows. 1. Driftanvisningar. Driftanvisningar SiteVision 2.x"

Transkript

1 1. Driftanvisningar Driftanvisningar för SiteVision 2.x Detta dokument är tänkt att fungera som stöd för de som ansvarar för driften av SiteVision Anvisningarna innehåller beskrivning över de tjänster och kataloger som skapats samt information om backup-hantering. Katalogstruktur Vid installation av SiteVision skapas ett antal kataloger och filer. I tabellerna nedan finns en beskrivning av de viktigaste katalogerna och filerna. Windows 1

2 Katalog Beskrivning /app Innehåller programvaran SiteVision /bin Binärfiler som används vid exekvering av SiteVision-tjänsten /custom Katalogstrukturen under custom innehåller de konfigurationsinställningar som är specifika för varje installation /custom/conf Konfigurationsfiler, bl a system.properties innehåller inställningar för SiteVisions systemlösenord samt när backupjobbet skall startas /custom/conf/apac Konfigurationsfiler som används när SiteVision utnyttjar he webbservern Apache /custom/conf/iis Konfigurationsfiler som används när SiteVision utnyttjar webbservern IIS /custom/conf/serv ice Konfigurationsfiler för SiteVision-tjänsten där bl a javaparametrar och minne kan ställas in /custom/deploy Tredjepartsportlets ligger här /data Data som skapas i SiteVision lagras i denna katalogstruktur /data/aclexplorer Data från Mina sidor /data/archive För manuellt exporterade sidor /data/backup Katalog dit SiteVision kopierar en backupkopia av det som inte kan ingå i backup-hanteringen /data/derby Databas som lagrar data från modulen databasformulär /data/dictionaries Innehåller den eller de ordböcker som rättstavningsfunktionen använder sig av /data/directory Innehåller den interna katalogtjänsten /data/export För html-export /data/files Lagring av bilder och filer som laddats upp till webbplatserna /data/jdbm Databas som lagrar personliga inställningar och webbanmälan /data/jisp SiteVision's interna databas där data lagras /data/jobs Lagrar de schemalagda jobb som finns upplagda på servern /data/license Lagring av licenser som finns installerad på servern /data/log Systemloggar samt besöksloggar för de webbplatser som finns uppsatta /data/mckoi De moduler som utnyttjar databasen McKoi lagrar sin data i denna katalog /data/messages Lagrar meddelanden i systemet från publiceringsflöden och Meddelanden /data/rdfimport Databas för rdf-import /data/replication Replikeringsloggar /data/scripts Här ligger script som har körts eller skall köras vid uppgradering /data/search Lagring av de sökindex som den interna sökmotorn Lucene skapar /data/sitemaps Lagrar sitemaps för webbplatserna på servern /data/spider Loggar spiders, t.ex. Google /data/temp Temporära filer /jre Innehåller den Javaprogramvara som krävs för att köra SiteVision /server Katalogstruktur som innehåller Tomcat som SiteVision använder sig av 2

3 Linux Om SiteVision installeras med hjälp av RPM-paketeringen kommer katalogstrukturen att följa Unix standarden FHS. Följande skillnader i katalogstrukturen gentemot Windows kommer att användas: Katalog /opt/sitevision/** /var/opt/sitevision/** /var/log/sitevision/** /etc/init.d/sitevision Beskrivning Programvara Data Logfiler Start-/stop-skript Logfilerna är också sym-länkade under /sitevision/data/log -» /var/log/sitevision SiteVision kräver att java version 1.5 eller senare finns installerat eller sym-länkat under /usr/local/java OBS! I äldre RPM-installationer finns ingen länk till log-biblioteket uppsatt under /data. Detta kan enkelt göras manuellt som root: ln -s /var/log/sitevision /var/opt/sitevision/data/log Efter detta kommer det att, som systemanvändaren, fungera att gå in och se logfilerna i webbläsare via /webdav/data/log. Starta och stoppa SiteVision Windows NT/2000/XP/2003/Vista Vid installation registreras SiteVision som en tjänst under Windows. För att SiteVision skall fungera krävs det att både denna tjänst samt ytterligare eventuell webbserver som systemet utnyttjar är startad. 3

4 Unix (Linux/Solaris) Ett start-/stop-skript installeras vid namn /etc/init.d/sitevision. Detta är registrerat att starta i runlevel 3 och 5. /etc/init.d/sitevision start kör igång SiteVision /etc/init.d/sitevision stop stoppar SiteVision Systemkonto Systemkontot används i SiteVision för systemunderhåll och felsökning. Då kontot har fullständiga rättigheter ska det användas mycket restriktivt. Systemkontot är det enda konto som inte har något beroende mot en katalogtjänst och kan därmed använda vid t ex felsökning vid inloggnings- /katalogproblem eller vid nyinstallation för att sätta upp de katalogtjänster som behövs vid normal drift. Systemkontot är också det enda konto som ger åtkomst till de övergripande serverinställningarna i redigeringsläget, där bland annat serveradress, portnummer, e-postserver, replikering och Web Services konfigureras. Här kan man bland annat även se detaljerad information om vilken version av SiteVision som körs samt vilken Javaversion som används. Förändring av systemkonto Inloggningsuppgifterna för systemkontot är krypterade och finns i konfigurationsfilen: /sitevision/custom/conf/system.properties # System user account 4

5 enablesystemaccount=#mx8edh8vqo2ngmlfytijo=#mx8edh8vqo2nmlfytijo= Vid varje serverstart av SiteVision så sker en kontroll om ett okrypterat användanamn och lösenord finns. Om så är fallet sker en kryptering och uppgifterna lagras som det nya systemkontot. För att byta systemuppgifter: 1. Stoppa tjänsten SiteVision 2. Skriv över de krypterade värdena i system.properties: # System user account enablesystemaccount=nyttanvandarnamn/nyttlosenord. Notera att användarnamn och lösenord särskiljs med snedstreck (/). Undvik å-ö och mellanslag i användarnamn och lösenord. 3. Starta tjänsten SiteVision. Minneskonfiguration All konfiguration av minnesparametrar görs i en konfigurationsfil som är olika beroende på plattform: /custom/conf/service/sitevision.conf (Windows) /opt/sitevision/custom/conf/sitevision_linux.conf (Linux) # Initial Java Heap Size (in MB) wrapper.java.initmemory=1024 # Maximum Java Heap Size (in MB) wrapper.java.maxmemory=1024 För att ändringar av minnesparametrar ska slå igenom måste SiteVision startas om. Lämpliga minnesinställningar De två värdena initmemory och maxmemory skall av prestandaskäl alltid vara lika. Vid inställning av dessa måste man ta hänsyn till hur mycket minne den fysiska servern har och hur mycket minne som går att allokera på den aktuella plattformen. Om servern har 2GB minne så kan SiteVision vanligen utan problem konfigureras att använda 1024 (dvs 1GB) om inte övriga systemkrävande applikationer körs på servern. Om man kör SiteVision under 64-bitars Java på en 64-bitarsplattform så krävs normalt lite mer minne än på en 32-bitarsplattform beroende på bland annat det går åt mer minne att administrera minnet för operativsystemet. En sorts tumregel är att det går åt 1.5 gånger så mycket det som går åt på en 32-5

6 bitsplattform. Windows använder 2:2-fördelning av minnet och har en gräns på 4 GB. Detta innebär att man teoretiskt sett kan använda maximalt 2 GB minne för applikationer på servern. Om man räknar bort de resurser som en normal server använder så innebär det att SiteVision maximalt kan ställas upp till ca 1300 (dvs 1,3 GB). Linux använder en annnan minnesfördelning så där går det normalt sett att ställa minnet lite högre. Vilken minnesinställning som är lämplig för en enskild installation måste avgöras och trimmas in av systemägaren. Viktigt att beakta är dock att det inte alltid ger bättre prestanda totalt sett ju högre man ställer minnesparametrarna. Om minnet ställs för högt så kommer tiden för full minnesrensning att bli längre och användare/besökare kan då uppleva att webbplatsen "pausar" en stund när detta inträffar. Om minnet å andra sidan ställs för lågt så kan SiteVision behöva byta ut cachat data mer frekvent. Uppdatering av SiteVision Viktigt om uppdatering vid replikering och klustring Om ni använder replikering (dvs webbplatser "speglas" från en server till en annan) eller klustring så är det mycket viktigt i vilken ordning och hur de olika maskinerna uppgraderas! Mer utförlig information om hur en sådan uppdatering går till finns på sidan "Uppdateringsförfarande vid replikering/klustring". Vanliga uppdateringar där endast en server är involverad beskrivs nedan för olika operativsystem: Windows Under installationen kommer även Java 1.6 att installeras. Hämta filen sitevision-2.x-xxx-update.exe till servern som den ska installeras på. Stäng alla eventuella "Tjänster"-fönster helt (det räcker inte med att minimera fönstren). Dubbelklicka på filen. Peka ut den katalog som SiteVision är installerad i och klicka på "Nästa". SiteVision kommer att stoppas, uppdateras och startas automatiskt. Linux OBS! Vid uppgradering till 2.5, räcker det inte med enbart uppdateringsfilen utan man behöver också köra base-filen. Börja alltså med steg 1 nedan. OBS! Notera att rpm "kommer ihåg" vilka filer paketen innehåller. Om filer har förändrats eller lagts till manuellt så kommer dessa inte att påverkas av en rpm-uppdatering. Detta innebär att man i vissa fall själv måste gå in och manuellt uppdatera dessa filer. Filer som rpm inte kan uppdatera automatiskt placeras på rätt plats i katalogstrukturen men med ändelsen ".rpmnew". Ett vanligt exempel på ovanstående är ändringar i "server.xml" för att aktivera HTTPS. Efter uppdatering (innan start av SiteVision) måste följande utföras om "server.xml.rpmnew" har skapats: 6

7 För över manuellt gjorda ändringar i "server.xml" till den av rpm-installationen nyskapade "server.xml.rpmnew". Ta bort den gamla "server.xml". Döp om "server.xml.rpmnew" till "server.xml". Var uppmärksam på eventuella meddelanden om att rpm inte kunde uppdatera vissa filer och hantera dessa manuellt! Installationsförfarande: Hämta filen senselogic-sitevision-base-2.x-xxx.i586.rpm. För att installera: skriv "rpm -Uvh senselogic-sitevision-base-2.x-xxx.i586.rpm". SiteVision kommer att stoppas och uppdateras automatiskt. Hämta filen senselogic-sitevision-2.x-xxx.i586.rpm För att installera: skriv "rpm -Uvh senselogic-sitevision-2.x-xxx.i586.rpm" Uppdatera de filer som inte rpm kunde uppdatera automatiskt. Starta SiteVision med "/etc/init.d/sitevision start" Under installationen kommer även Java 1.6 att installeras. Fr.o.m. 2.4_13 startar SiteVision ej automatiskt vid uppdatering med rpm. Övriga operativsystem Hämta filen sitevision-2.x-xxx-update.zip och packa upp den. Stäng ner tjänsten SiteVision. Byt ut (kopiera inte över) app-katalogen manuellt. Ta bort work-katalogen som ligger i /data/temp Starta tjänsten SiteVision. Viss begränsning finns i funktionalitet med Java 1.4 i SiteVision 2.4- och 2.5-serierna. T.ex. fungerar ej den nya modulen Användarregistrering med Java 1.4 på servern. Fr.o.m. SiteVision 2.6 fungerar det inte att köra SiteVision med Java 1.4 på servern. Uppdatering vid replikering / klustring För att uppdatera SiteVision i miljöer där replikering används finns särskilda regler. Uppdateringsförfarande: 7

8 Stoppa SiteVision tjänsten på skrivservern. Uppdatera SiteVision på alla lässervrar. Se till att lässervrarna är uppe och fungerar. Uppdatera skrivservern Se till att skrivservern startar efter uppdateringen. Verifiera att replikering fungerar. Uppdatering av SiteVision Viktigt om uppdatering vid replikering och klustring Om ni använder replikering (dvs webbplatser "speglas" från en server till en annan) eller klustring så är det mycket viktigt i vilken ordning och hur de olika maskinerna uppgraderas! Mer utförlig information om hur en sådan uppdatering går till finns på sidan "Uppdateringsförfarande vid replikering/klustring". Vanliga uppdateringar där endast en server är involverad beskrivs nedan för olika operativsystem: Windows Hämta filen sitevision-2.x-xxx-update.exe till servern som den ska installeras på. Stäng alla eventuella "Tjänster"-fönster helt (det räcker inte med att minimera fönstren). Dubbelklicka på filen. Peka ut den katalog som SiteVision är installerad i och klicka på "Nästa". SiteVision kommer att stoppas, uppdateras och startas automatiskt. Linux Notera att rpm "kommer ihåg" vilka filer paketen innehåller. Om filer har förändrats eller lagts till manuellt så kommer dessa inte att påverkas av en rpm-uppdatering. Detta innebär att man i vissa fall själv måste gå in och manuellt uppdatera dessa filer. Filer som rpm inte kan uppdatera automatiskt placeras på rätt plats i katalogstrukturen men med ändelsen ".rpmnew". Ett vanligt exempel på ovanstående är ändringar i "server.xml" för att aktivera HTTPS. Efter uppdatering (innan start av SiteVision) måste följande utföras om "server.xml.rpmnew" har skapats: För över manuellt gjorda ändringar i "server.xml" till den av rpm-installationen nyskapade "server.xml.rpmnew". Ta bort den gamla "server.xml". Döp om "server.xml.rpmnew" till "server.xml". Var uppmärksam på eventuella meddelanden om att rpm inte kunde uppdatera vissa filer och hantera dessa manuellt! Installationsförfarande: Hämta filen senselogic-sitevision-base-2.x-xxx.i586.rpm. 8

9 För att installera: skriv "rpm -Uvh senselogic-sitevision-base-2.x-xxx.i586.rpm". SiteVision kommer att stoppas och uppdateras automatiskt. Hämta filen senselogic-sitevision-2.x-xxx.i586.rpm För att installera: skriv "rpm -Uvh senselogic-sitevision-2.x-xxx.i586.rpm" Uppdatera de filer som inte rpm kunde uppdatera automatiskt. Starta SiteVision med "/etc/init.d/sitevision start" Under installationen kommer även Java 1.6 att installeras. Övriga operativsystem Hämta filen sitevision-2.x-xxx-update.zip och packa upp den. Stäng ner tjänsten SiteVision. Byt manuellt ut (kopiera inte över) de kataloger som ligger i zip-filen. Ta bort work-katalogen som ligger i /data/temp Starta tjänsten SiteVision. Viss begränsning finns i funktionalitet med Java 1.4 i SiteVision 2.4- och 2.5-serierna. T.ex. fungerar ej den nya modulen Användarregistrering med Java 1.4 på servern. Fr.o.m. SiteVision 2.6 fungerar det inte att köra SiteVision med Java 1.4 på servern. Uppdatering vid replikering / klustring För att uppdatera SiteVision i miljöer där replikering används finns särskilda regler. Uppdateringsförfarande: Stoppa SiteVision tjänsten på skrivservern. Uppdatera SiteVision på alla lässervrar. Se till att lässervrarna är uppe och fungerar. Uppdatera skrivservern Se till att skrivservern startar efter uppdateringen. Verifiera att replikering fungerar. OBS! Följande gäller vid uppgradering till 2.6 om ni har replikerad miljö och replikerar behörighetsinformation: Då hanteringen av katalogtjänster har förbättrats i 2.6, krävs följande åtgärder inför uppgradering från 2.5 till 2.6 när man har replikering av behörighetsinformation. 1. Koppla katalogtjänsterna till webbplatsen 9

10 Fr.o.m. 2.6 har varje användare ett unikt id som är kopplat både till katalogtjänsten och till webbplatsen. Innan uppgradering till 2.6 måste ni vid behörighetsreplikering först se till att katalogtjänsterna är kopplade direkt på webbplatsen på skrivservern. Om ni idag ärver katalogtjänstinställning från servern, kryssa ur detta INNAN uppdateringen och koppla istället katalogtjänsterna på webbplatsen. 2. Vänta in uppdateringsskriptet på lässervern Tre minuter efter första uppstart i 2.6 körs ett uppdateringsskript igång för konvertering av gamla användare. Efter uppdatering av lässervern/servrarna måste ni låta uppdateringsskriptet gå klart INNAN ni uppdaterar skrivservern. Följande skrivs ut i server.log när skriptet körts klart: INFO [fix-directory-upgrade-complete] [] Hör av er till Senselogics support om ni är osäkra. Backup och återställning Detta avsnitt beskriver de backup-möjligheter som finns i SiteVision. Samtliga webbplatser på en SiteVision-server är i samma backup eftersom de har gemensam databas. BACKUP Vi backup av en SiteVision-server skall datakatalogen och logkatalogen tas med det finns dock vissa kataloger under datakatalogen som inte får backupas då dessa innehåller öppna databaser som inte tål att backupprogramvarorna låser filerna. Inkluderas I Windows ligger datakatalogen normalt här E:\SiteVision\data. Loggkatalogen ligger under data. I Linux datakatalogen ligger nomalt data här /var/opt/sitevision/data och logkatalogen här /var/log/sitevision. Exkluderas /data/audittrail (finns från version 2.5) /data/derby /data/directory /data/jdbm /data/jisp /data/mckoi /data/replication 10

11 /data/search /data/temp För att få mer information om de olika katalogerna, läs på sidan Katalogstruktur. OBS! Under inga omständigheter får ovanstående kataloger inkluderas i backup-hantering då en del av dessa innehåller filer som inte kan läsas av SiteVision och backup-verktyg samtidigt. Inbyggd backup Eftersom vissa filer inte kan läsas av SiteVision och backup-verktyg samtidigt tar SiteVision själv backup (inbyggd backup) på dessa kataloger och placerar dem i arkiv under katalogen /data/backup. Standardinställningen för SiteVision är att skapa en backup av huvuddatabasen klockan på morgonen, då skrivs föregående backup i /data/backup över. Tidpunkten är dock inställningsbar och ändras genom att modifiera filen /custom/conf/system.properties. Inställningarna ser ut som följer: # Backup time (hh:mm) senselogic.sitevision.backuptime=02:00 Det skapas också backuper för McKoi 01:30 och Derby 01:40. Fr.o.m. SiteVision 2.5 skapas också en backup för jdbm. För att en ändring i system.properties skall slå igenom krävs att SiteVision startas om. Återställning från backup Återställning av SiteVisions databas Om SiteVisions databas har blivit korrupt av någon anledning och data skall återtas från backup skall följande protokoll följas: Hämta tillbaka från backup-media /data/backup filerna sitevision.database.gz, sitevision.index.gz - och fr.o.m sitevision_jdbm.zip, samt eventuellt dbform.tar.gz och mckoi.zip (se Återställning av formulärdata nedan) Stäng av SiteVision. Packa upp sitevision.database.gz och sitevision.index.gz och placera filerna i /data/jisp Ifall de andra filerna hämtats tillbaka, packa upp dem och placera dem i respektive mapp enligt tabellen nedan. Starta SiteVision Databasen är nu återställd till det läge som fanns i backup-filen. 11

12 Återställning av formulärdata När man återställer från backup bör man även ta med mckoi.zip och dbform.tar.gz som lagrar svar och deltagare från enkäter och bokningar respektive databasformulär. Detta innebär att svar som lagrats efter backup-datum ej kommer med, dock kan själva formulärmodulerna behöva bli återställda. Om man inte använder dessa moduler, eller om man har haft uppdateringsstopp sedan backup-datum finns alltså ingen anledning att återta backup på dessa databaser. I dessa fall kan det bli krockar mellan id-nummer efter backuptagningen, detta kan t.ex. innebära att det inte går att boka längre. Kontakta då Senselogics support. Återställning av den interna katalogtjänsten Om man behöver återta en backup av den interna katalogtjänsten gör man enligt följande: Stoppa SiteVision-tjänsten Byt namn på katalogen /data/directory till t.ex. directory_x (eller flytta katalogen till lämpligt ställe) Eventuellt finns directory_service och/eller directory_old under /data - byt namn på eller flytta även dessa kataloger Starta SiteVision-tjänsten, mappen directory skapas och katalog-backupen återtas automatiskt till denna mapp (sitevisionds_v2.ldif.gz för 2.5, finns ej denna fil - sitevisionds.ldif.gz från 2.4) Återställning av sökindex Vi rekommenderar inte att man återtar backup-en på sökindexet (searchindex_main_index.zip) - utan istället kör en omindexering av hela servern efter omstarten. Logga in som system och gå till Egenskaper på serverobjektet - Serverinställningar - Sökmotorinformation - Omindexering - Starta. Fyll i 1 och klicka på OK 12

13 Partiell återställning från backup I vissa lägen är det olämpligt att ta tillbaka hela databasen från backup, t.ex. om bara en liten del av databasen är trasig eller om mycket jobb gjorts sedan senast giltiga backup. I dessa fall finns det möjlighet att göra partiella återställningar från backup, där endast de delar som gått sönder återtas. Detta kan endast utföras av personal från Senselogic. Kontakta Senselogic support i dessa fall. Enkel felsökning Om ett fel uppstår kan du följa tipsen nedan. Du kan se meddelanden från SiteVision i loggen /data/log/server.log. Där skrivs information om de olika saker som händer i systemet, och denna fil är väldigt värdefull vid felsökning. Denna kan även hämtas via webdav (http://hostnamn/webdav/data/log/server.log), och det går att följa loggen i realtid på följande address: Kontrollera att disken inte är slut. Serverloggen innehåller då normalt Disk write error". Om så är fallet finns det risk för att databasen har blivit korrupt. Kontakta Senselogic för vidare hjälp. När 100 MB återstår av disken skickas en varning med mail till serveransvarig. När mindre än 50 MB återstår stängs SiteVision automatiskt av. Kontrollera att uppkopplingen till katalogtjänsten fungerar. Serverloggen innehåller då normalt Connection timeout" meddelanden. Kontrollera att eventuella mailkopplingar fungerar. 13

SiteVision 2.0. Driftdokumentation

SiteVision 2.0. Driftdokumentation SiteVision 2.0 Driftdokumentation 1 Innehållsförteckning 1 Introduktion...3 2 Installation... 4 2.2 Katalogstruktur... 4 2.3 Tjänster... 4 3 Backup-hantering... 5 3.2 Backup av filer... 5 3.3 Återställning

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server

Innehåll 1 Inledning Serverinstallation 2.1 Systemkrav 2.2 SQL Server 2.3 Behörighet vid installation 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft SQL Server Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (40) Innehåll 1 Inledning 3 2 Serverinstallation 3 2.1 Systemkrav 3 2.2 SQL Server 3 2.3 Behörighet vid installation 3 2.4 Behörighetskontroll i Microsoft

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Manual - Phonera Online Backup

Manual - Phonera Online Backup Manual - Phonera Online Backup Phonera Online Backup är enkel att installera och använda Först så ska du installera Phonera Online Backup. Du hittar installationsfilerna av backupklienten på adressen nedan:

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.3 Allmänt Tekis-FB 7.0.3 innefattar följande komponenter: Tekis-FB Avisering 7.0.3 Officiella vyer och webbtjänster 7.0.3 Tekis-FB Hjälpprogram 7.0.3 Tekis-KID

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången.

Viktigt! Läs igenom hela anvisningen innan du påbörjar inloggningen för första gången. Inloggning för COINS och COINS Analys Genom inloggningsportalen på http://start.coins.se får du som användare tillgång till alla våra system och tjänster som du är behörig till med ditt SSL-användarcertifikat,

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.0

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.0 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB 7.0.0 Allmänt Tekis-FB 7.0.0 innefattar följande komponenter: Tekis-FB Avisering 7.0 Databasuppgradering TekisWebb (alla flikar) Tekis-FIR Webbrapport Tekis-Byggnad

Läs mer

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet:

Denna guide beskriver hur en nyhetsfunktion sätts upp med nyheter från DN. Två delmoment krävs för denna funktionalitet: Lathund RSS Det går att hämta nyheter från externa källor med hjälp av RSS. RSS står för Rich Site Summary och är ett standardformat för att överföra nyhetsrubriker på webben. SiteVision kan hämta data

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient

Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Installationsguide för mysql och OLA Server/OLA Klient Baserad på OLA 5.0.0-6 Dokumentversion: 20110601 Författare: Gunnar Svanberg, Järfälla Redigering och layout: Niklas Wrane, SOFT Sid 1 (25) version

Läs mer

FileMaker Server 8 Advanced

FileMaker Server 8 Advanced FileMaker Server 8 Advanced Installationshandbok för webbpublicering Viktigt! Se sidan 13 för Installera snabbstart 2004-2005 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens

DDS-CAD. Installation av student-/demolicens S DDS-CAD Installation av student-/demolicens Användande av DDS-CAD är skyddat via licensbehov.detta sker via en fysisk USB-nyckel som innehåller krypterad licensinformation. Programvaran är därmed skyddad

Läs mer

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering

Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Nemo96 HD och Nemo96 HD+ firmware uppdatering Gå till vår hemsida www.taljemat.se Klicka på Ladda ner programvaror Välj IME Välj Nemo96HD/HD+ IDM = Ime Device Manager Ladda ner IDM_WINXP om Du arbetar

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Snabbguide för iphone / ipad

Snabbguide för iphone / ipad Snabbguide för iphone / ipad Innehållsförteckning Snabbguide för iphone / ipad... 1 Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Säkerhetskod... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 E-post, kalender

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK

Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Aktivering av xfill Trimble CFX-750 RTK Manual ID GPS-12 Rev dat. 2013-06-24 DataVäxt AB Tel: 0514-650200 www.datavaxt.se Hedåkers Säteri 3 Fax: 0514-650201 info@datavaxt.se 467 95 Grästorp Följande beskrivning

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Säkerhetskopiera och återställa

Säkerhetskopiera och återställa http://windows.microsoft.com/sv- se/windows7/products/features/backup- and- restore Säkerhetskopiera och återställa Gäller för Windows 7 Med Säkerhetskopiering och återställning förbättrad för Windows

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.1 samt anvisningar till ITansvarig eller IT-tekniker Installation av HogiaLön Plus Se separat installationsanvisning på Kundtorget.

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa):

Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): Nätverksinstallation Installera Widgitprodukter Du kan installera Widgitprodukter på ett nätverk. Följande program och tillägg hanteras (du kanske inte har licens att installera all dessa): SymWriter 2

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom

Dokumentation för VLDIT AB. Online classroom Dokumentation för VLDIT AB Online classroom 2 Introduktion VLDIT AB önskar area för att tillhandahålla ett kursutbud online för sina befintliga deltagare, men även för nya. Syfte för applikationen: tillhandhålla

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå.

Om inte denna rekommendation efterföljs kan vi tyvärr inte ge några garantier för att vi kan supportera de problem som då kan uppstå. MAGENTO 3.3.4.5 SVEAWEBPAY MAGENTO INSTALLATION INFORMATION Detta dokument är framtaget i syfte att beskriva hur SveaWebPays Betalmodul för Magento (version 3.3.4.5) uppgraderas, installeraras och konfigureras.

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Av Johan Olsson vid IT avdelningen på HTU Johan.Olsson@htu.se Definition av kriswebb Kriswebb är ett system som möjliggör snabb publicering av information

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Lathund Automatisk inloggning

Lathund Automatisk inloggning Lathund Automatisk inloggning Automatisk inloggning möjliggör för användaren själv att bestämma om han vill spara undan sin inloggning. Väljer man att spara undan sin inloggning så slipper man att logga

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Systemkrav för Hogia Approval Manager

Systemkrav för Hogia Approval Manager Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2014.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen

Steg 1 Starta Windows Live Mail och påbörja konfigurationen Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Windows Live Mail. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton

Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton 1 (18) 2013-11-01 Kommunstyrelsens kontor Så här gör du vid kommunens flytt av e-postkonton Kommunen byter till en ny version av e-postsystem i samband med arbetet att uppgradera vår IT-miljö. Samtliga

Läs mer

ANVISNING FÖR E-POST

ANVISNING FÖR E-POST ANVISNING FÖR E-POST KONFIGURERING AV E-POST I OUTLOOK 2007 Senast uppdaterad/sparad 2008-09-18 1 SKAPA NYTT KONTO För att skapa ett konto i Outlook 2007, följ punkterna i denna guide. 1. I menyn Verktyg

Läs mer

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1 Gäller från och med programversion 2015.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM!

UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! UPPDATERA DIN UNICO-ORGELS OPERATIVSYSTEM! Motorn i din UNICO-orgel är en LINUX-dator med programvara i form av ett operativsystem. Denna programvara förbättras ständigt och du bör därför uppgradera den.

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Lathund Personkatalog

Lathund Personkatalog Lathund Personkatalog Med Personkatalog kan man söka efter personer som finns i katalogtjänsten efter olika sökkriterier. Svaret visas som en lista med mer information om de olika personerna. Söker man

Läs mer

Installation av RIB Huvudprogram 1.3

Installation av RIB Huvudprogram 1.3 RIB Huvudprogram, version 1.3.0 Sidan 1 av 8 Installation av RIB Huvudprogram 1.3 Bakgrund RIB Huvudprogram är en informationskälla för alla som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel

Läs mer

Installation, Novaschem 2005

Installation, Novaschem 2005 Installation...2 Hämta Novaschem...2 Att tänka på vid installation...2 Aktivering...2 Starta installationsprogrammet...2 Lokal installation...2 Licensavtal...3 Installationstyp...3 Databaskomponenter...3

Läs mer

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Pacsoft Online 2015-01-30 2 Innehåll 1 Ändra skrivarinställningar Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation av Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation av Java... 5 4 Felsökning

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE PC

INSTALLATIONSGUIDE PC INSTALLATIONSGUIDE PC TELE2 MOBILT INTERNET Den här guiden beskriver hur du kommer igång med Tele2 Mobilt Internet hur du installerar drivrutinerna samt kopplar upp på Internet. 2 SYSTEMKRAV För att kunna

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer