Driftanvisningar för SiteVision 2.x. Katalogstruktur. Windows. 1. Driftanvisningar. Driftanvisningar SiteVision 2.x

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Driftanvisningar för SiteVision 2.x. Katalogstruktur. Windows. 1. Driftanvisningar. Driftanvisningar SiteVision 2.x"

Transkript

1 1. Driftanvisningar Driftanvisningar för SiteVision 2.x Detta dokument är tänkt att fungera som stöd för de som ansvarar för driften av SiteVision Anvisningarna innehåller beskrivning över de tjänster och kataloger som skapats samt information om backup-hantering. Katalogstruktur Vid installation av SiteVision skapas ett antal kataloger och filer. I tabellerna nedan finns en beskrivning av de viktigaste katalogerna och filerna. Windows 1

2 Katalog Beskrivning /app Innehåller programvaran SiteVision /bin Binärfiler som används vid exekvering av SiteVision-tjänsten /custom Katalogstrukturen under custom innehåller de konfigurationsinställningar som är specifika för varje installation /custom/conf Konfigurationsfiler, bl a system.properties innehåller inställningar för SiteVisions systemlösenord samt när backupjobbet skall startas /custom/conf/apac Konfigurationsfiler som används när SiteVision utnyttjar he webbservern Apache /custom/conf/iis Konfigurationsfiler som används när SiteVision utnyttjar webbservern IIS /custom/conf/serv ice Konfigurationsfiler för SiteVision-tjänsten där bl a javaparametrar och minne kan ställas in /custom/deploy Tredjepartsportlets ligger här /data Data som skapas i SiteVision lagras i denna katalogstruktur /data/aclexplorer Data från Mina sidor /data/archive För manuellt exporterade sidor /data/backup Katalog dit SiteVision kopierar en backupkopia av det som inte kan ingå i backup-hanteringen /data/derby Databas som lagrar data från modulen databasformulär /data/dictionaries Innehåller den eller de ordböcker som rättstavningsfunktionen använder sig av /data/directory Innehåller den interna katalogtjänsten /data/export För html-export /data/files Lagring av bilder och filer som laddats upp till webbplatserna /data/jdbm Databas som lagrar personliga inställningar och webbanmälan /data/jisp SiteVision's interna databas där data lagras /data/jobs Lagrar de schemalagda jobb som finns upplagda på servern /data/license Lagring av licenser som finns installerad på servern /data/log Systemloggar samt besöksloggar för de webbplatser som finns uppsatta /data/mckoi De moduler som utnyttjar databasen McKoi lagrar sin data i denna katalog /data/messages Lagrar meddelanden i systemet från publiceringsflöden och Meddelanden /data/rdfimport Databas för rdf-import /data/replication Replikeringsloggar /data/scripts Här ligger script som har körts eller skall köras vid uppgradering /data/search Lagring av de sökindex som den interna sökmotorn Lucene skapar /data/sitemaps Lagrar sitemaps för webbplatserna på servern /data/spider Loggar spiders, t.ex. Google /data/temp Temporära filer /jre Innehåller den Javaprogramvara som krävs för att köra SiteVision /server Katalogstruktur som innehåller Tomcat som SiteVision använder sig av 2

3 Linux Om SiteVision installeras med hjälp av RPM-paketeringen kommer katalogstrukturen att följa Unix standarden FHS. Följande skillnader i katalogstrukturen gentemot Windows kommer att användas: Katalog /opt/sitevision/** /var/opt/sitevision/** /var/log/sitevision/** /etc/init.d/sitevision Beskrivning Programvara Data Logfiler Start-/stop-skript Logfilerna är också sym-länkade under /sitevision/data/log -» /var/log/sitevision SiteVision kräver att java version 1.5 eller senare finns installerat eller sym-länkat under /usr/local/java OBS! I äldre RPM-installationer finns ingen länk till log-biblioteket uppsatt under /data. Detta kan enkelt göras manuellt som root: ln -s /var/log/sitevision /var/opt/sitevision/data/log Efter detta kommer det att, som systemanvändaren, fungera att gå in och se logfilerna i webbläsare via /webdav/data/log. Starta och stoppa SiteVision Windows NT/2000/XP/2003/Vista Vid installation registreras SiteVision som en tjänst under Windows. För att SiteVision skall fungera krävs det att både denna tjänst samt ytterligare eventuell webbserver som systemet utnyttjar är startad. 3

4 Unix (Linux/Solaris) Ett start-/stop-skript installeras vid namn /etc/init.d/sitevision. Detta är registrerat att starta i runlevel 3 och 5. /etc/init.d/sitevision start kör igång SiteVision /etc/init.d/sitevision stop stoppar SiteVision Systemkonto Systemkontot används i SiteVision för systemunderhåll och felsökning. Då kontot har fullständiga rättigheter ska det användas mycket restriktivt. Systemkontot är det enda konto som inte har något beroende mot en katalogtjänst och kan därmed använda vid t ex felsökning vid inloggnings- /katalogproblem eller vid nyinstallation för att sätta upp de katalogtjänster som behövs vid normal drift. Systemkontot är också det enda konto som ger åtkomst till de övergripande serverinställningarna i redigeringsläget, där bland annat serveradress, portnummer, e-postserver, replikering och Web Services konfigureras. Här kan man bland annat även se detaljerad information om vilken version av SiteVision som körs samt vilken Javaversion som används. Förändring av systemkonto Inloggningsuppgifterna för systemkontot är krypterade och finns i konfigurationsfilen: /sitevision/custom/conf/system.properties # System user account 4

5 enablesystemaccount=#mx8edh8vqo2ngmlfytijo=#mx8edh8vqo2nmlfytijo= Vid varje serverstart av SiteVision så sker en kontroll om ett okrypterat användanamn och lösenord finns. Om så är fallet sker en kryptering och uppgifterna lagras som det nya systemkontot. För att byta systemuppgifter: 1. Stoppa tjänsten SiteVision 2. Skriv över de krypterade värdena i system.properties: # System user account enablesystemaccount=nyttanvandarnamn/nyttlosenord. Notera att användarnamn och lösenord särskiljs med snedstreck (/). Undvik å-ö och mellanslag i användarnamn och lösenord. 3. Starta tjänsten SiteVision. Minneskonfiguration All konfiguration av minnesparametrar görs i en konfigurationsfil som är olika beroende på plattform: /custom/conf/service/sitevision.conf (Windows) /opt/sitevision/custom/conf/sitevision_linux.conf (Linux) # Initial Java Heap Size (in MB) wrapper.java.initmemory=1024 # Maximum Java Heap Size (in MB) wrapper.java.maxmemory=1024 För att ändringar av minnesparametrar ska slå igenom måste SiteVision startas om. Lämpliga minnesinställningar De två värdena initmemory och maxmemory skall av prestandaskäl alltid vara lika. Vid inställning av dessa måste man ta hänsyn till hur mycket minne den fysiska servern har och hur mycket minne som går att allokera på den aktuella plattformen. Om servern har 2GB minne så kan SiteVision vanligen utan problem konfigureras att använda 1024 (dvs 1GB) om inte övriga systemkrävande applikationer körs på servern. Om man kör SiteVision under 64-bitars Java på en 64-bitarsplattform så krävs normalt lite mer minne än på en 32-bitarsplattform beroende på bland annat det går åt mer minne att administrera minnet för operativsystemet. En sorts tumregel är att det går åt 1.5 gånger så mycket det som går åt på en 32-5

6 bitsplattform. Windows använder 2:2-fördelning av minnet och har en gräns på 4 GB. Detta innebär att man teoretiskt sett kan använda maximalt 2 GB minne för applikationer på servern. Om man räknar bort de resurser som en normal server använder så innebär det att SiteVision maximalt kan ställas upp till ca 1300 (dvs 1,3 GB). Linux använder en annnan minnesfördelning så där går det normalt sett att ställa minnet lite högre. Vilken minnesinställning som är lämplig för en enskild installation måste avgöras och trimmas in av systemägaren. Viktigt att beakta är dock att det inte alltid ger bättre prestanda totalt sett ju högre man ställer minnesparametrarna. Om minnet ställs för högt så kommer tiden för full minnesrensning att bli längre och användare/besökare kan då uppleva att webbplatsen "pausar" en stund när detta inträffar. Om minnet å andra sidan ställs för lågt så kan SiteVision behöva byta ut cachat data mer frekvent. Uppdatering av SiteVision Viktigt om uppdatering vid replikering och klustring Om ni använder replikering (dvs webbplatser "speglas" från en server till en annan) eller klustring så är det mycket viktigt i vilken ordning och hur de olika maskinerna uppgraderas! Mer utförlig information om hur en sådan uppdatering går till finns på sidan "Uppdateringsförfarande vid replikering/klustring". Vanliga uppdateringar där endast en server är involverad beskrivs nedan för olika operativsystem: Windows Under installationen kommer även Java 1.6 att installeras. Hämta filen sitevision-2.x-xxx-update.exe till servern som den ska installeras på. Stäng alla eventuella "Tjänster"-fönster helt (det räcker inte med att minimera fönstren). Dubbelklicka på filen. Peka ut den katalog som SiteVision är installerad i och klicka på "Nästa". SiteVision kommer att stoppas, uppdateras och startas automatiskt. Linux OBS! Vid uppgradering till 2.5, räcker det inte med enbart uppdateringsfilen utan man behöver också köra base-filen. Börja alltså med steg 1 nedan. OBS! Notera att rpm "kommer ihåg" vilka filer paketen innehåller. Om filer har förändrats eller lagts till manuellt så kommer dessa inte att påverkas av en rpm-uppdatering. Detta innebär att man i vissa fall själv måste gå in och manuellt uppdatera dessa filer. Filer som rpm inte kan uppdatera automatiskt placeras på rätt plats i katalogstrukturen men med ändelsen ".rpmnew". Ett vanligt exempel på ovanstående är ändringar i "server.xml" för att aktivera HTTPS. Efter uppdatering (innan start av SiteVision) måste följande utföras om "server.xml.rpmnew" har skapats: 6

7 För över manuellt gjorda ändringar i "server.xml" till den av rpm-installationen nyskapade "server.xml.rpmnew". Ta bort den gamla "server.xml". Döp om "server.xml.rpmnew" till "server.xml". Var uppmärksam på eventuella meddelanden om att rpm inte kunde uppdatera vissa filer och hantera dessa manuellt! Installationsförfarande: Hämta filen senselogic-sitevision-base-2.x-xxx.i586.rpm. För att installera: skriv "rpm -Uvh senselogic-sitevision-base-2.x-xxx.i586.rpm". SiteVision kommer att stoppas och uppdateras automatiskt. Hämta filen senselogic-sitevision-2.x-xxx.i586.rpm För att installera: skriv "rpm -Uvh senselogic-sitevision-2.x-xxx.i586.rpm" Uppdatera de filer som inte rpm kunde uppdatera automatiskt. Starta SiteVision med "/etc/init.d/sitevision start" Under installationen kommer även Java 1.6 att installeras. Fr.o.m. 2.4_13 startar SiteVision ej automatiskt vid uppdatering med rpm. Övriga operativsystem Hämta filen sitevision-2.x-xxx-update.zip och packa upp den. Stäng ner tjänsten SiteVision. Byt ut (kopiera inte över) app-katalogen manuellt. Ta bort work-katalogen som ligger i /data/temp Starta tjänsten SiteVision. Viss begränsning finns i funktionalitet med Java 1.4 i SiteVision 2.4- och 2.5-serierna. T.ex. fungerar ej den nya modulen Användarregistrering med Java 1.4 på servern. Fr.o.m. SiteVision 2.6 fungerar det inte att köra SiteVision med Java 1.4 på servern. Uppdatering vid replikering / klustring För att uppdatera SiteVision i miljöer där replikering används finns särskilda regler. Uppdateringsförfarande: 7

8 Stoppa SiteVision tjänsten på skrivservern. Uppdatera SiteVision på alla lässervrar. Se till att lässervrarna är uppe och fungerar. Uppdatera skrivservern Se till att skrivservern startar efter uppdateringen. Verifiera att replikering fungerar. Uppdatering av SiteVision Viktigt om uppdatering vid replikering och klustring Om ni använder replikering (dvs webbplatser "speglas" från en server till en annan) eller klustring så är det mycket viktigt i vilken ordning och hur de olika maskinerna uppgraderas! Mer utförlig information om hur en sådan uppdatering går till finns på sidan "Uppdateringsförfarande vid replikering/klustring". Vanliga uppdateringar där endast en server är involverad beskrivs nedan för olika operativsystem: Windows Hämta filen sitevision-2.x-xxx-update.exe till servern som den ska installeras på. Stäng alla eventuella "Tjänster"-fönster helt (det räcker inte med att minimera fönstren). Dubbelklicka på filen. Peka ut den katalog som SiteVision är installerad i och klicka på "Nästa". SiteVision kommer att stoppas, uppdateras och startas automatiskt. Linux Notera att rpm "kommer ihåg" vilka filer paketen innehåller. Om filer har förändrats eller lagts till manuellt så kommer dessa inte att påverkas av en rpm-uppdatering. Detta innebär att man i vissa fall själv måste gå in och manuellt uppdatera dessa filer. Filer som rpm inte kan uppdatera automatiskt placeras på rätt plats i katalogstrukturen men med ändelsen ".rpmnew". Ett vanligt exempel på ovanstående är ändringar i "server.xml" för att aktivera HTTPS. Efter uppdatering (innan start av SiteVision) måste följande utföras om "server.xml.rpmnew" har skapats: För över manuellt gjorda ändringar i "server.xml" till den av rpm-installationen nyskapade "server.xml.rpmnew". Ta bort den gamla "server.xml". Döp om "server.xml.rpmnew" till "server.xml". Var uppmärksam på eventuella meddelanden om att rpm inte kunde uppdatera vissa filer och hantera dessa manuellt! Installationsförfarande: Hämta filen senselogic-sitevision-base-2.x-xxx.i586.rpm. 8

9 För att installera: skriv "rpm -Uvh senselogic-sitevision-base-2.x-xxx.i586.rpm". SiteVision kommer att stoppas och uppdateras automatiskt. Hämta filen senselogic-sitevision-2.x-xxx.i586.rpm För att installera: skriv "rpm -Uvh senselogic-sitevision-2.x-xxx.i586.rpm" Uppdatera de filer som inte rpm kunde uppdatera automatiskt. Starta SiteVision med "/etc/init.d/sitevision start" Under installationen kommer även Java 1.6 att installeras. Övriga operativsystem Hämta filen sitevision-2.x-xxx-update.zip och packa upp den. Stäng ner tjänsten SiteVision. Byt manuellt ut (kopiera inte över) de kataloger som ligger i zip-filen. Ta bort work-katalogen som ligger i /data/temp Starta tjänsten SiteVision. Viss begränsning finns i funktionalitet med Java 1.4 i SiteVision 2.4- och 2.5-serierna. T.ex. fungerar ej den nya modulen Användarregistrering med Java 1.4 på servern. Fr.o.m. SiteVision 2.6 fungerar det inte att köra SiteVision med Java 1.4 på servern. Uppdatering vid replikering / klustring För att uppdatera SiteVision i miljöer där replikering används finns särskilda regler. Uppdateringsförfarande: Stoppa SiteVision tjänsten på skrivservern. Uppdatera SiteVision på alla lässervrar. Se till att lässervrarna är uppe och fungerar. Uppdatera skrivservern Se till att skrivservern startar efter uppdateringen. Verifiera att replikering fungerar. OBS! Följande gäller vid uppgradering till 2.6 om ni har replikerad miljö och replikerar behörighetsinformation: Då hanteringen av katalogtjänster har förbättrats i 2.6, krävs följande åtgärder inför uppgradering från 2.5 till 2.6 när man har replikering av behörighetsinformation. 1. Koppla katalogtjänsterna till webbplatsen 9

10 Fr.o.m. 2.6 har varje användare ett unikt id som är kopplat både till katalogtjänsten och till webbplatsen. Innan uppgradering till 2.6 måste ni vid behörighetsreplikering först se till att katalogtjänsterna är kopplade direkt på webbplatsen på skrivservern. Om ni idag ärver katalogtjänstinställning från servern, kryssa ur detta INNAN uppdateringen och koppla istället katalogtjänsterna på webbplatsen. 2. Vänta in uppdateringsskriptet på lässervern Tre minuter efter första uppstart i 2.6 körs ett uppdateringsskript igång för konvertering av gamla användare. Efter uppdatering av lässervern/servrarna måste ni låta uppdateringsskriptet gå klart INNAN ni uppdaterar skrivservern. Följande skrivs ut i server.log när skriptet körts klart: INFO [fix-directory-upgrade-complete] [] Hör av er till Senselogics support om ni är osäkra. Backup och återställning Detta avsnitt beskriver de backup-möjligheter som finns i SiteVision. Samtliga webbplatser på en SiteVision-server är i samma backup eftersom de har gemensam databas. BACKUP Vi backup av en SiteVision-server skall datakatalogen och logkatalogen tas med det finns dock vissa kataloger under datakatalogen som inte får backupas då dessa innehåller öppna databaser som inte tål att backupprogramvarorna låser filerna. Inkluderas I Windows ligger datakatalogen normalt här E:\SiteVision\data. Loggkatalogen ligger under data. I Linux datakatalogen ligger nomalt data här /var/opt/sitevision/data och logkatalogen här /var/log/sitevision. Exkluderas /data/audittrail (finns från version 2.5) /data/derby /data/directory /data/jdbm /data/jisp /data/mckoi /data/replication 10

11 /data/search /data/temp För att få mer information om de olika katalogerna, läs på sidan Katalogstruktur. OBS! Under inga omständigheter får ovanstående kataloger inkluderas i backup-hantering då en del av dessa innehåller filer som inte kan läsas av SiteVision och backup-verktyg samtidigt. Inbyggd backup Eftersom vissa filer inte kan läsas av SiteVision och backup-verktyg samtidigt tar SiteVision själv backup (inbyggd backup) på dessa kataloger och placerar dem i arkiv under katalogen /data/backup. Standardinställningen för SiteVision är att skapa en backup av huvuddatabasen klockan på morgonen, då skrivs föregående backup i /data/backup över. Tidpunkten är dock inställningsbar och ändras genom att modifiera filen /custom/conf/system.properties. Inställningarna ser ut som följer: # Backup time (hh:mm) senselogic.sitevision.backuptime=02:00 Det skapas också backuper för McKoi 01:30 och Derby 01:40. Fr.o.m. SiteVision 2.5 skapas också en backup för jdbm. För att en ändring i system.properties skall slå igenom krävs att SiteVision startas om. Återställning från backup Återställning av SiteVisions databas Om SiteVisions databas har blivit korrupt av någon anledning och data skall återtas från backup skall följande protokoll följas: Hämta tillbaka från backup-media /data/backup filerna sitevision.database.gz, sitevision.index.gz - och fr.o.m sitevision_jdbm.zip, samt eventuellt dbform.tar.gz och mckoi.zip (se Återställning av formulärdata nedan) Stäng av SiteVision. Packa upp sitevision.database.gz och sitevision.index.gz och placera filerna i /data/jisp Ifall de andra filerna hämtats tillbaka, packa upp dem och placera dem i respektive mapp enligt tabellen nedan. Starta SiteVision Databasen är nu återställd till det läge som fanns i backup-filen. 11

12 Återställning av formulärdata När man återställer från backup bör man även ta med mckoi.zip och dbform.tar.gz som lagrar svar och deltagare från enkäter och bokningar respektive databasformulär. Detta innebär att svar som lagrats efter backup-datum ej kommer med, dock kan själva formulärmodulerna behöva bli återställda. Om man inte använder dessa moduler, eller om man har haft uppdateringsstopp sedan backup-datum finns alltså ingen anledning att återta backup på dessa databaser. I dessa fall kan det bli krockar mellan id-nummer efter backuptagningen, detta kan t.ex. innebära att det inte går att boka längre. Kontakta då Senselogics support. Återställning av den interna katalogtjänsten Om man behöver återta en backup av den interna katalogtjänsten gör man enligt följande: Stoppa SiteVision-tjänsten Byt namn på katalogen /data/directory till t.ex. directory_x (eller flytta katalogen till lämpligt ställe) Eventuellt finns directory_service och/eller directory_old under /data - byt namn på eller flytta även dessa kataloger Starta SiteVision-tjänsten, mappen directory skapas och katalog-backupen återtas automatiskt till denna mapp (sitevisionds_v2.ldif.gz för 2.5, finns ej denna fil - sitevisionds.ldif.gz från 2.4) Återställning av sökindex Vi rekommenderar inte att man återtar backup-en på sökindexet (searchindex_main_index.zip) - utan istället kör en omindexering av hela servern efter omstarten. Logga in som system och gå till Egenskaper på serverobjektet - Serverinställningar - Sökmotorinformation - Omindexering - Starta. Fyll i 1 och klicka på OK 12

13 Partiell återställning från backup I vissa lägen är det olämpligt att ta tillbaka hela databasen från backup, t.ex. om bara en liten del av databasen är trasig eller om mycket jobb gjorts sedan senast giltiga backup. I dessa fall finns det möjlighet att göra partiella återställningar från backup, där endast de delar som gått sönder återtas. Detta kan endast utföras av personal från Senselogic. Kontakta Senselogic support i dessa fall. Enkel felsökning Om ett fel uppstår kan du följa tipsen nedan. Du kan se meddelanden från SiteVision i loggen /data/log/server.log. Där skrivs information om de olika saker som händer i systemet, och denna fil är väldigt värdefull vid felsökning. Denna kan även hämtas via webdav (http://hostnamn/webdav/data/log/server.log), och det går att följa loggen i realtid på följande address: Kontrollera att disken inte är slut. Serverloggen innehåller då normalt Disk write error". Om så är fallet finns det risk för att databasen har blivit korrupt. Kontakta Senselogic för vidare hjälp. När 100 MB återstår av disken skickas en varning med mail till serveransvarig. När mindre än 50 MB återstår stängs SiteVision automatiskt av. Kontrollera att uppkopplingen till katalogtjänsten fungerar. Serverloggen innehåller då normalt Connection timeout" meddelanden. Kontrollera att eventuella mailkopplingar fungerar. 13

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.42A Version 2.0 - (150709) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Boolware Handbok drift SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Copyright 2001-2015 Softbool AB. All rights reserved. All Softbool products are trademarks or registered trademarks of Softbool AB. Other

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Teknisk specifikation Capitex System

Teknisk specifikation Capitex System Teknisk specifikation Capitex System Övergripande systembeskrivning Capitex System är en skiktad objektorienterad komponentbaserad klient/server-lösning för WIN32 miljö, med fokus på enkelhet och skalbarhet.

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

1 Översikt 1.1 Denna manual. 1.2 Grafiskt läge? / Textläge?

1 Översikt 1.1 Denna manual. 1.2 Grafiskt läge? / Textläge? 1 Översikt 1.1 Denna manual Denna manual hjälper dig som kund att använda våra backuptjänster. Manualen innehåller instruktioner hur tjänsten fungerar på samtliga operativsystem. Om du har några frågor

Läs mer

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB

Home Edition. Användarmanual LOCKBEE. En produktion av Avtre AB Home Edition Användarmanual LOCKBEE En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Pyramid MOBILE OFFICE

Pyramid MOBILE OFFICE Pyramid MOBILE OFFICE Användarmanual och Installationsanvisningar Gäller från version 3.39A7 Tredje utgåvan - (080207) Handbok för Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Handboken

Läs mer

FileMaker Server 9. Startbok

FileMaker Server 9. Startbok FileMaker Server 9 Startbok 2007, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.40B Version 2.1 - (120528) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

SiteVision - manual för administratörer

SiteVision - manual för administratörer SiteVision - manual för administratörer Senselogic AB Version 2.2_02 Innehållsförteckning 1 Om SiteVision...1 2 Om mallar...1 3 Egenskaper för webbplats...3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Information... 3 3.1.2

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

CLIQ Web Manager. Användarmanual. The global leader in door opening solutions V 3.0

CLIQ Web Manager. Användarmanual. The global leader in door opening solutions V 3.0 CLIQ Web Manager Användarmanual V 3.0 The global leader in door opening solutions Program version: 3.0 Document number: ST-002136 Date: 2013-11-29 Language: sv-se Innehållsförteckning 1 Översikt...8 1.1

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer