Bosch Video Management System v.4.5.5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bosch Video Management System v.4.5.5"

Transkript

1 Video Bosch Video Management System v Bosch Video Management System v Klient-/serverbaserat videohanteringssystem i företagsklass Överlägsen larmhantering med larmprioritet och valbar distribtion av användargrpper Mobilvideoklient för realtidsvideo och ppspelning Edge-baserad IVA (Intelligent Video Analytics) och brottstredande sökning Stöd för 3:e-parts kameror kompatibla med ONVIF Profile S Bosch Video Management System är en nik företagslösning för IP-videosäkerhet som ger smidig hantering av digital video, ljd och data över vilket IPnätverk som helst. Det är tformat för att fngera tillsammans med Bosch CCTV-prodkter som en del av ett helt videosäkerhetshanteringssystem. D kan integrera dina befintliga komponenter i ett lätthanterligt system eller använda vår flla kapacitet och få en fllständig säkerhetslösning baserad på den senaste tekniken och många års erfarenhet. Bosch Video Management System ger en väldigt flexibel systemdesign: Compact: System för en site 1 till 2000 kameror r kartongen. Det är bara det här systemet som stöder BIS-BVMSansltningar. Enterprise: Flera siter-en knd Upp till kameror. Stöder kraven för flera siter för tnnelbanor, flygplatser och andra stora indstrilokaler. Består av individellt konfigrerade servrar. Kombinerad övervakning i operatörsklient. Enterprise: Flera siter-fler knder Upp till 10 ndersystem med totalt pp till kameror. Upp till 30 ndersystem för <100 kameror per ndersystem. Förberett för jridiskt åtskilda företag. Bosch Video Management System är installerat på Microsoft Windows. Vi rekommenderar att d använder Bosch arbetsstationer och servrar. De har genomgått fllständiga tester och optimerats för Bosch Video Management System. Vid sidan av Bosch ST:s standardvillkor för försäljning är Bosch Software Maintenance Agreement ett sveränt tillval för att alltid hålla ditt VMS ppdaterat. Det hittas i den CCTV-prodktkatalogen online. Systemöversikt Bosch VMS innehåller följande programvarkomponenter: Management Server-programmet omfattar hantering, övervakning och kontroll av hela systemet Enterprise Management Server ger tillgång till flera Management Servers Video Recording Manager (VRM) tillhandahåller inspelning och ppspelningshantering av bild, ljd och data Configration Client-programvaran tillhandahåller användargränssnittet för konfigrering och hantering av systemet Configration Wizard-programvaran tillhandahåller enkel och snabb konfigration av ett litet inspelningssystem

2 2 Bosch Video Management System v Operator Client-programvaran tillhandahåller användargränssnittet för övervakning och manövrering av systemet Mobile Video Service tillhandahåller en konverteringstjänst. Den konverterar livevideo och inspelade videoströmmar från en konfigrerad kamera enligt den tillgängliga nätverksbandbredden. Den här tjänsten gör att videoklienter, t.ex. en iphone eller en webbklient, kan visa bilder av hög kvalitet via låg bandbredd. Mobilapp: D kan använda mobilappen på iphone eller ipad för att visa livevideo och inspelad video. Webbklient: D kan visa livevideo och inspelad video via webbläsaren. Bosch Video Streaming Gateway: tillhandahåller integrationen av ONVIF-kameror. Fjärråtkomst via pblika nätverk Bosch Video Recording Manager (VRM) tillhandahåller en distriberad lösning för nätverksvideoinspelning som eliminerar behovet av dedikerade NVR:er. VRM ger belastningstjämning och backp för iscsilagringssystemet och gör det lätt att lägga till ytterligare iscsi-lagringssystem senare. VRM lanserar begreppet lagringsvirtaliseringsskikt. Det här avskiljande skiktet gör det möjligt för VRM att hantera samtliga enskilda diskenheter i hela systemet som diverse "virtella" gemensamma lagringspooler, som anvisas efter behov. Användning av flera klientarbetsstationer ger bättre skalbarhet. Bosch VMS hanterar IP-kameror/kodare per Management Server (pp till i Enterprisesystem). En Bosch VMS stöder 100 arbetsstationer. Fnktioner Kameror Stöder Bosch MPEG4- och H.264-kodare, MPEG4- och H.264 IP-kameror och IP AtoDome-kameror i SD- och HD-format, avkodare, DVR-enheter, Allegiant, Bosch Recording Station (BRS)/DiBos, Bosch POS/ATM Bridge och DiBos-kompatibel ATM Bridge Kompatibla HD-pplösningar: 720p och 1080p, 5 Megapixel Installation Uppdateringar av Operator Client och Configration Client installeras atomatiskt från Management Server Konfigration Stöd för framtida BVIP-kameror/kodare som inte stöds än Bosch VMS hämtar värdena av n kända fnktioner vid ansltning. Gäller för firmware 5.70 eller senare Stöd för flera VRM-pooler Enterprise System: operatörsklienten kan nå pp till 30 Management Servers (max. 100 kameror per Management Server) samtidigt Fjärråtkomst: syftet med fjärråtkomst i Bosch VMS är att anslta olika privata nätverk till offentliga nätverk. Stöd för 3 :e -parts kameror kompatibla med ONVIF Profile S IVA (Intelligent Video Analysis) och kriminalteknisk sökning tan servrar Kan ansltas till mobila klienter (ipad- och iphone-app tillgänglig i AppStore) Atomatisk sökning efter IP-enheter Atomatisk IP-adresstilldelning av IP-enheter Uppdatera fast programvara i flera IP-enheter samtidigt Konfigrerbart logiskt träd Förkonfigrerade kamerasekvenser med 25 kameror med pp till 100 steg vardera med individella varaktigheter. "Atomatiska sekvenser" som har skapats med flerval eller genom att dra och släppa i bildrtor 4 konfigrerbara användarhändelser (kan tlösas via menykommando) Användargränssnitt Webbklient/iOS-app för livevideo och ppspelad video Server Lookp: en åtkomstmetod för en användare av Configration Client eller Operator Client som vill anslta till flera av systemets accesspnkter i sekvens. En systemåtkomstpnkt kan vara en Management Server eller en Enterprise Management Server. Inzoomningsbara anläggningskartor med länkar, enheter, sekvenser och kommandoskript Atomatisk kartpostitionering för en kamera på en karta när den här kameran är vald Platskartor i DWF-format används. DWF-formatversion 5.0 och 6.0 stöds. Upp till 4 datorskärmar kan användas per arbetsstation VideoTec DCZ-tangentbord stöds, ansltet till en arbetsstation via USB-gränssnitt VideoTec DCZ-tangentbord stöder Enterprise System (välj önskad Management Server) Bosch IntiKey-tangentbord stöds, ansltet till arbetsstation eller IP-kodare Bosch IntiKey-tangentbord stöder Enterprise System (välj önskad Management Server) Flexibla bildrtor kan användas för valfri kombination av videofönsterstorlekar och -layoter Alla livebildrtor kan växlas till direktppspelning (gäller inte för konverterade strömmar) Flera bildrtor kan spelas pp i direktppspelningsläge Bildfönster kan visa live-video, direktppspelad video, textdokment, kartor och webbsidor Ikoner som visar enhetsstats, inklsive ingen nätverksansltning, videoavbrott och kameror som rbbats. Favoritträd kan konfigreras per användare Favoritträd kan omfatta fllständig översikt med bildfönsterlayoter och kameratilldelningar Bokmärken i live-läget och ppspelningläget för enkel ndersökning och export av inspelningar Valda klipp kan exporteras till DVD, nätverksenheter eller USB-pinnar med några msklick

3 3 Bosch Video Management System v Välja kameror genom att dbbelklicka eller dra och släppa från anläggningskartor, logiska träd eller favoritträd Avkodare kan ordnas till bildskärmsväggar från Operator Client Bildskärmsväggar kan styras tan ansltning till Management Server Styra analoga monitorer som är ansltna till avkodare via dra och släpp Avancerad tidslinje för mltikamera möjliggör enkel, grafisk sökning av lagrad video Tidslinjefärger visar inspelningsstats normalinspelning, larminspelning, rörelseinspelning, skyddad inspelning och ljdinspelning (ej för kameror som hanteras av en VRM) Operatörsklienten kan befinna sig i en annan tidszon än Management Server. operatörsklientens lokala tidszon, UTC eller tidszonen för Management Server kan visas. Välja klipp enkelt genom att dra tnna linjer i tidslinjen Med hjälp av rörelsesökning efter inspelningar kan d enkelt leta pp ändringar inom valda områden Med fnktionen Kriminalteknisk sökning kan d använda algoritmer för Intelligent videoanalys (IVA) på inspelat videomaterial Två alternativ för att lyssna av ljd endast en vald kanal eller flera kanaler samtidigt Adio Intercom-fnktioner 4:3- och 16:9-bildrtor Kontinerlig fnktion för livevideo, ppspelning och export när Management Server är frånkopplad Livevideo och ppspelning av följande inspelningsmotorer: Video Recording Manager, Local Storage, Direct-iSCSI-Recording, Bosch Recording Station (BRS), Video Streaming Gateway (VSG). Följande äldre inspelningsmotorer stöds: DVR, NVR, DiBos, VIDOS (endast live). Livevideo och ppspelning via låg bandbredd Aktivera TCP för tillförlitlig ansltning (Live Mode) Schemaläggning Upp till 10 inspelningsscheman med helgdagar och ndantagsdagar Uppgiftsscheman med helgdagar, ndantagsdagar och återkommande schemaspport Inställningar per kamera för kortaste och längsta inspelningstider Per kamera, per inspelningsschema, bildhastighet och kvalitetsinställningar för live, normalinspelning, rörelseinspelning och larminspelning Händelsehantering Sammansatta händelser (kombinera händelser med boolesk logik) Händelsedplicering vilket möjliggör separat hantering Allokering av händelser till användargrpper Schemaberoende loggning av händelser Schemaberoende händelsegenererade kommandoskriptanrop Larmhantering Schemaberoende generering av larm Larm kan tlösa larmlägesinspelning på vilken kamera som helst 100 larmprioriteter Valbar atomatisk popp vid larm Larm som visas i separata larmfönster Upp till 5 bildfönster per larm med live- eller ppspelad video, anläggningskartor, dokment eller webbsidor som visas i en larmrad med de högst prioriterade larmen längst pp. Ljdfil per larm Arbetsflöde med användarinstrktioner och - kommentarer som kan framtvingas före rensning E-post eller SMS-avisering vid larm Larmvisning på bildskärmsvägg Alternativ för antingen tids- eller statsberoende atomatisk radering av larm Användarhantering LDAP-kompatibel för integrering med användarhanteringssystem, t.ex. Microsoft Active Directory Åtkomst till systemresrser som kan kontrolleras individellt per användargrpp Logiskt träd anpassat per användargrpp användarna ser endast enheter som de har åtkomst till Användargrppbehörigheter för att skydda, radera, exportera och skriva t video. Användargrppbehörigheter för loggboksåtkomst Tilldelning av användargrppbehörighet för PTZkontroll och Allegiant-kameraåtkomst Individella per kamera-behörigheter som kan tilldelas per användargrpp för liveåtkomst, ppspelning, ljd, metadata visning, domestyrning Dbbel behörighetsinloggning specialbehörigheter och prioriteter ges när två användare loggar in tillsammans Systemövervakning Tillståndsövervakning, inklsive Bosch-kameror, datorer, programvara och nätverkstrstning är tillgängligt i hela systemet Nätverkstrstning och andra tredjepartsenheter övervakas med SNMP Anpassningar och ansltningar Server SDK styr och övervakar Bosch VMS Management Server genom skript och externa tillämpningar. Client SDK styr och övervakar Bosch VMS Operator Client genom externa tillämpningar och skript (del av den tillhörande serverkonfigrationen). Client Enterprise SDK styr och övervakar beteendet hos Bosch VMS Operator Client för en Enterprise System genom externa tillämpningar. Cameo SDK bäddar enkelt in innehåller för Bosch VMS-bildrtan i klienter från 3:e parts PSIM (Physical Secrity Information Management) och andra hanteringssystem. Med hjälp av anpassade kommandoskript kan d styra alla fnktioner i systemet Kraftfll inbyggd kommandoskriptsredigerare som har fnktioner för C# och Visal Basic.Net

4 4 Bosch Video Management System v Extern programvara kan tlösa händelser och skicka metadata via "Virtella ingångar" Any.Net-programmeringsspråk (till exempel C#) kan användas för åtkomst till Bosch VMS-fnktioner Andra system kan styra en virtell matris med Allegiant CCL-kommandon som kan skickas via RS232 Kompatibelt med Advantech ADAM-6000-seriens digitala in-/tgångsmodler Kompatibelt med Bosch Bilding Integration System Delar som medföljer Base Box levereras med DVD och snabbstartshandbok. DVD:n innehåller följande: Installationsprogram som selektivt kan installera alla komponenter (Management Server, Video Recording Manager, Configration Client, Operator Client, Video Streaming Gateway, Mobile Video Services) på alla tillgängliga språk Konfigrationshandbok (PDF-format) på alla språk som stöds (förtom arabiska) Användarhandbok (PDF-format) på alla språk som stöds (förtom arabiska) Snabbstartshandbok på engelska, franska, tyska, förenklad kinesiska och spanska Licenser tillhandahålls som e-licenser via e-post. Tekniska specifikationer Systemspecifikationer Högsta antalet arbetsstationer som samtidigt visar samma kamera GUI-språk som stöds Mlticast: 50 Unicast: 5 Engelska, tyska, nederländska, italienska, portgisiska, franska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, ryska, ngerska, japanska, tjeckiska, danska, finska, grekiska, norska, polska, svenska, thailändska, trkiska, koreanska och arabiska Antivirsprogram får inte tföra en fllständig skanning. Prestanda kan minska beroende på konfigration. Händelsereaktionstid Larmreaktionstid (inkl. 1 livebildrta, 1 direktppspelning och 1 kartbildrta): Bandbreddskrav för LAN < 1 seknd, förtsatt att nätverkets bandbredd är tillräcklig Max. 2 seknder, förtsatt att nätverket har tillräckligt stor bandbredd Min. 1 Gbit/s för ansltningar mellan: Operator Client till Management Server Operator Client till VRM/DiBos Management Server till NVR/VRM/DiBos Maskinvarkonverterare Obligatoriska öppna portar Maskinvarkonverterare VIP- XTCXF-INT eller VJT-XTCXF måste vara konfigrerad i VRM, se VRM-dokmentationen. Maskinvarkonvertering gäller bara för VRM-ansltna BVIPkameror. För konverterade liveströmmar krävs det inte att respektive kamera spelar in. Ansltning till VRM LAN: port 1756 WAN: port 80 eller port 443 som standard Ansltning till Video Streaming Gateway Ansltning till ( Enterprise ) Management Server Ansltning till Operator Client arbetsstationer genom Bosch VMS SDK Ansltning från Management Server till SMTP (för e- postaviseringar) Ansltning till kodare och avkodare från Bosch Ansltning mellan Management Server och DiBos (som för V.8.10, tidigare versioner behöver en rättningsfil för att använda webbtjänsten) Ansltning mellan operatörsklienten och DiBos DVRenheter (använder DCOM) TCP-port 8756 (VSG-instans 1) TCP-port 8757 (VSG-instans 2) TCP-port 8758 (VSG-instans 3) TCP-port 8759 (VSG-instans 4) TCP-port 8760 (VSG-instans 5) TCP-port 8761 (VSG-instans 6) TCP-port 8762 (VSG-instans 7) TCP-portarna 5390, 5392, 5393, 5395 TCP-port (standard 5394) TCP-port 25 Styrkanal: TCP-portarna 80 och 1756 (port 443 för kodare som använder https) Nätverkssökning: UDPportar 1757 och 1758 Mlticast-identifiering: en valbar UDP-port (standard 1800) Mlticast-videoöverföring: För varje kodad ljd- eller videoström, 1 valbar UDP-port Unicast UDP-överföring: UDPportar dynamiskt tilldelade i intervallet från 1024 till TCP-port 808 TCP-port 135 pls fyra TCPportar och fyra UDP-portar som är dynamiskt tilldelade i intervallet 1025 till Dessa portar används också när Management Server och en gammal DiBOS 8.9 eller tidigare tan rättningar är ansltna. Bandbreddskrav för fjärråtkomst >= 300 kbps

5 5 Bosch Video Management System v Management Server Specifikationer Högsta antal bibehållna händelser Loggbok Hanteringsserverredndans Max. antal aktivitetesscheman 200 VRM Specifikationer För server med högsta prestanda: 500 händelser med loggbok 1000 händelser tan loggbok 5000 händelser vid toppar med loggbok Stöds av SQL Server 2008 R2 (64-bitars version) 4 GByte loggboksstorlek Tillgänglig med VMware HA. Kontakta Bosch Design Engineer för redndanslösningar. Version 3.0 Tidigare versioner stöds inte. Max. antal VRM-servrar per hanteringsserver Högsta datahastighet per iscsi 40 Max. antal ppspelningssessioner 64 Minimikrav för klientarbetsstationer Operativsystem Processor Arbetsminne Ledigt hårddisktrymme Nätverkskort Kontakta Bosch Design Engineer för iscsi-lagringslösningar. Windows 7 Professional eller Ultimate SP1 64-bitars version (krävs för > 500 kameror) Windows XP Service Pack 3 för < 500 kameror Intel Core 2 Do 2 GB eller mer 4 GB eller mer för Enterpriseoperatörsklienter 3 GB eller mer för system för en plats 5 GB eller mer för Enterprisesystem Vi rekommenderar minst 15 % ledigt disktrymme. 1000Base-T Display-pplösning Minst 1024 x 768, 1280 x 1024 per monitor eller högre rekommenderas Rekommenderade grafikkort MHW-AWGC-Q2000 MHW-AWGC-Q600 MHW-AWGC-Q4000 MHW-AWGC-Q5000 AMD Fire Pro V7900 (ej tillgängligt som separat grafikkort) Max-specifikationer för grafikkort Utförlig information om det maximala antalet bildrtor och CPU-belastning för olika arbetsstationer eller servrar och grafikkort i tillämpningshandboken "Display performance indication". Lägsta Management Server PC-systemkrav Operativsystem Processor Arbetsminne Ledigt hårddisktrymme Nätverkskort Windows 2008 Server R2 SP1 (64-bitars) krävs för > 500 kameror Windows 7 Professional eller Ultimate SP1 (endast 64-bitars) krävs för Management Server, Configration Client och Operator Client på samma dator och max. 500 IP-kameror/kodare Window 2003 Server R2 SP2 (endast 32-bitars) för endast NVR Intel Core 2 Do Intel Core 2 Qad för system med > 500 kameror 4 GB eller mer 8 GB för system med > 500 kameror 15 GB eller mer Vi rekommenderar minst 15 % ledigt disktrymme. 1000Base-T Display-pplösning x Minimikrav för VRM-serverdatorer Operativsystem Processor Arbetsminne Ledigt hårddisktrymme Nätverkskort Display-pplösning Windows 7 Ultimate SP1, Professional Edition SP1 64- bitars versioner Windows Server 2003 R2, Standard Edition, 64-bitars versioner Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, 64-bitars versioner Windows Storage Server 2008 SP1, Standard Edition 64-bitars versioner Dal-Core Intel Xeon-processor 5110 (1,60 GHz, 1066 FSB) till Qad-Core Intel Xeon-processor E5430 (2,66 GHz, 1,333 FSB) Minimm 2 GB 500 MB Vi rekommenderar minst 15 % ledigt disktrymme. 1000Base-T 1024 x 768 eller högre

6 6 Bosch Video Management System v Krav för mobil/webbklient Länk till App Store Maximalt antal mobila videotjänstinstanser per hanteringsserver Antal samtidiga ansltningar per mobil videotjänst (1 mobil enhet tar pp 1 ansltning, varje ström förbrkar en ytterligare ansltning) Server för mobil videotjänst MobileVideoService 5 Upp till 20 Windows Server 2008/R2 eller Windows 7 SP1 Professional eller Ultimate 64-bitars versioner Kameror som stöds IP-kameror med H.264- eller H. 263-stöd som styrs av Bosch VMS (ej styrs av VIDOS) ONVIF-kameror BRS/DiBos/DVR-kameror ios-version för iphone/ipad Maskinvarversion för ipad ipad, ipad 2, ipad 3 :e generationen Maskinvarversion för iphone iphone 4, iphone 4S, iphone 5 Webbläsare (webbklient) Internet Explorer 9,0 Minimikrav för NVR-serverdatorer Operativsystem Processor Arbetsminne Ledigt hårddisktrymme Hårddiskenheter Nätverkskort Display-pplösning Enhetskompatibilitet Barco Monitor Wall Analog matrisväxlare CCTV-tangentbord Windows XP Professional, SP3 (endast 32-bitars), Windows 2003 Server, R2 SP2 (endast 32-bitars) Windows 7 och Windows Server 2008 stöds inte Intel Core 2 Do 2 GB eller mer 500 MB + videolagring Vi rekommenderar minst 15 % ledigt disktrymme. Minimm: separat partition för videolagring Separat enhet för videolagring rekommenderas 1000Base-T 1024 x 768 eller högre Barco RCPPlsAgent.exe för Barco Monitor Wall Bosch Allegiant-serien, fast programversion 8.75 eller senare och Master Control Software version 2.92 Digitalt I/O Digital videoinspelare VideoTec DCZ-tangentbord (USBtangentbord) USB-till-serielladapter Ethernet-till-serielladapter BVIP-enheter Ansltning till Bilding Integration System Fjärråtkomst Fjärråtkomst Bosch IntiKey-tangentbord, fast programversion 1.96 Digital I/O Advantech ADAM-6050, ADAM-6052, ADAM-6060, ADAM-6066 DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700-serierna (maximalt 15 DVR-enheter per Management Server) Bosch Recording Station 8.10, 8.11 DiBos, fast programvara version 8.7 Maximalt 100 BRS/DiBos-inspelare per Management Server Belkin seriell adapterkabel F5U103vea Comtrol DeviceMaster RTS 4-port VIP-X Series-kodare och kameror H.264 Series-kodare och kameror MPEG-4, H.264 Main Profile, H.264 Baseline Pls stöds (H.264 Baseline och MPEG-2 stöds inte) Version 2.5 TU1 och 3.0 Direct iscsi och kodareåterppspelning stöds inte. Live Uppspelning Styrning VRM x x x VSG x x x ONVIF x (via VSG) x (via VSG) x (via VSG) Lokal lagring x - x Endast live x - x BRS/DiBos NVR x - - DVR-styrning x x x Beställningsinformation Demoversion - Ej expanderbar Stöder 3 kameror, 2 arbetsstationer, 2 CCTVtangentbord, 2 DVR 1 licens för kriminalteknisk sökning ingår. Ordernmmer MBV-BDEM dagars knddemoversion Stöder 1 företagsmanagementserver, 2 sbsystem (managementservrar), 32 kameror, 5 arbetsstationer, 2 DVR-enheter 5 CCTV-tangentbord, 1 mobil videoservice, 1 ATM, 1 POS, 1 Allegiant, 1 OPC-server 5 licenser för kriminalteknisk sökning ingår. Ordernmmer MBV-BCDM30-45

7 7 Bosch Video Management System v dagars knddemoversion Stöder 1 företagsmanagementserver, 2 sbsystem (managementservrar), 32 kameror, 5 arbetsstationer, 2 DVR-enheter 5 CCTV-tangentbord, 1 mobil videoservice, 1 ATM, 1 POS, 1 Allegiant, 1 OPC-server 5 licenser för kriminalteknisk sökning ingår. Ordernmmer MBV-BCDM Lite-32-Edition - Ej expanderbar Stöder 32 kameror, 2 arbetsstationer,1 CCTVtangentbord, 0 DVR-enheter - ej expanderbara 1 licens för kriminalteknisk sökning ingår. Ordernmmer MBV-BLIT32-45 Uppgradera BLITE32 till BPro m. 32 kanaler Licens för ppgradering från en installerad MBV- BLite-32-version till den aktella Bosch VMS Professional-versionen med 32 kanaler. Obs! Maskinvar-ID till installerad MBV-BLite-32 måste tillhandahållas med ordern. Ordernmmer BVMS-LITEPRO-32 Uppgradera BLITE32 till BPro m. 64 kanaler Artikelnmmer för ppgradering från en installerad MBV-BLite-64-version till den aktella Bosch VMS Professional-versionen med 64 kanaler. Obs!: Maskinvar-ID till installerad MBV-BLite-64 måste tillhandahållas med ordern. Ordernmmer BVMS-LITEPRO-64 Lite-64-Edition - Ej expanderbar Stöder 64 kameror, 4 arbetsstationer, 2 CCTVtangentbord, 0 DVR-enheter ej expanderbara 2 licenser för kriminalteknisk sökning ingår. Ordernmmer MBV-BLIT64-45 Professional Edition Stöder 8 kameror, 2 arbetsstationer, 1 CCTVtangentbord, 1 DVR-enhet MBV-X* och MBV-F* kan endast kombineras med Professional Edition. 1 licens för kriminalteknisk sökning ingår. Ordernmmer MBV-BPRO-45 Enterprise System Stöder 1 företagsmanagementserver, 2 sbsystem (managementservrar), 2 arbetsstationer, 1 CCTVtangentbord Ordernmmer MBV-BENT-45 Enterprise-ppgradering för Pro Stöder 1 hanteringsserver för ppgradering till en Enterprise-hanteringsserver Ordernmmer MBV-FEUP-45 1 kanaltillägg Tillägg, beställ exakt det antal d behöver. Om d till exempel beställer 128 enheter kan d använda 128 kameror/avkodare i ditt Bosch-VMS. Endast de kameror som visas i det logiska trädet behöver räknas. Ordernmmer MBV-XCHAN-45 1 arbetsstationstillägg Tillägg, beställ exakt det antal d behöver. Ordernmmer MBV-XWST-45 1 DVR-tillägg Tillägg, beställ exakt det antal d behöver. Ordernmmer MBV-XDVR-45 1 CCTV-tangentbordstillägg Tillägg, beställ exakt det antal d behöver. Ordernmmer MBV-XKBD-45 1 tillägg för kriminalteknisk sökning Tillägg, beställ exakt det antal d behöver. D behöver en licens per arbetsstation, inte per kamera eller kodare. Ordernmmer MBV-XFOREN-45 Utbyggnad av Enterprise-ndersystem Stöder 1 hanteringsserver som medlem av ett Enterprise-system Ordernmmer MBV-XSUB-45 Utbyggnad för mobil videotjänst Ordernmmer MBV-XMVS-45 Allegiant Matrix-ansltning Ordernmmer MBV-FALG-45 ATM/POS-ansltning Ordernmmer MBV-FATM-45 OPC-serveransltning för BIS Ordernmmer MBV-FOPC-45 Base Box Hård kartong inklsive DVD och snabbstartshandbok (på engelska, franska, tyska, förenklad kinesiska och spanska) Ordernmmer MBV-BBOX Expansion Box Papperskartong inklsive installations-dvd Ordernmmer MBV-XBOX Service Underhåll Demoversion Ordernmmer MBV-MDEM Underhåll Lite-32-Edition Ordernmmer MBV-MLIT32 Underhåll Lite-64-Edition Ordernmmer MBV-MLIT64

8 8 Bosch Video Management System v Underhåll Professional Edition Ordernmmer MBV-MPRO Underhåll Enterprise Edition Ordernmmer MBV-MENT Underhåll Enterprise Sbsystem Expansion Ordernmmer MBV-MSUB Underhåll Mobile Video Service Ordernmmer MBV-MMVS Underhåll Enterprise Upgrade for Pro Ordernmmer MBV-MEUP Underhåll Channel Expansion Ordernmmer MBV-MCHAN Underhåll Workstation Expansion Ordernmmer MBV-MWST Underhåll DVR Expansion Ordernmmer MBV-MDVR Underhåll CCTV Keyboard Expansion Ordernmmer MBV-MKBD Underhåll Forensic Search Expansion Ordernmmer MBV-MFOREN Underhåll Allegiant Matrix-ansltning Ordernmmer MBV-MALG Underhåll ATM/POS-ansltning Ordernmmer MBV-MATM Underhåll OPC Server-ansltning Ordernmmer MBV-MOPC Representeras av: Sweden: Robert Bosch AB Secrity Systems Isafjordsgatan Kista Phone: Bosch Secrity Systems AB 2013 data kan ändras tan föregående meddelande sv, V3, 23. sep 2013

Bosch Video Management System v.5.0

Bosch Video Management System v.5.0 Video Bosch Video Management System v.5.0 Bosch Video Management System v.5.0 www.boschsecurity.se u u Bästa integreringen av Bosch CCTV-enheter i klassen Högsta skydd för att garantera kontinuerlig drift

Läs mer

Bosch Video Management System

Bosch Video Management System Bosch Video Management System MBV-BPRO-45 sv Konfigurationshandbok Bosch Video Management System Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Använda Hjälp 12 1.1 Hitta information 12 1.2 Skriva ut

Läs mer

Bosch Video Management System. Konfigurationshandbok

Bosch Video Management System. Konfigurationshandbok Bosch Video Management System sv Konfigurationshandbok Bosch Video Management System Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Använda Hjälp 14 1.1 Hitta information 14 1.2 Skriva ut hjälpen 15

Läs mer

Bosch Video Management System. sv Konfigurationshandbok

Bosch Video Management System. sv Konfigurationshandbok Bosch Video Management System sv Konfigurationshandbok Bosch Video Management System Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Använda Hjälp 14 1.1 Hitta information 14 1.2 Skriva ut hjälpen 15

Läs mer

Bosch Video Management System. Konfigurationshandbok

Bosch Video Management System. Konfigurationshandbok Bosch Video Management System sv Konfigurationshandbok Bosch Video Management System Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Använda Hjälp 14 1.1 Hitta information 14 1.2 Skriva ut hjälpen 15

Läs mer

VIDEOJET decoder 3000

VIDEOJET decoder 3000 Video VIDEOJET decoder 3000 VIDEOJET decoder 3000 www.boschsecrity.se HD 1080p30/i60- eller 720p60-avkodning i enbildsvy Fyrbildsvy för SD-video pp till 960H HDMI- eller kompositvideotg Dbbelriktat ljd

Läs mer

SMART Bridgit-program

SMART Bridgit-program Specifikationer SMART Bridgit-program Version 4.5 Produktbeskrivning SMART Bridgit konferensprogram är ett kostnadseffektivt klient/serverprogram som gör det lätt att schemalägga möten och att ansluta,

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61

Office Synchronizer. Utgåvekommentarer. Version 1,61 Office Synchronizer Utgåvekommentarer Version 1,61 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Telefon: +1-937-233-8921 Avgiftsfritt:

Läs mer

VIP X1600 XF modulär videokodare med hög prestanda

VIP X1600 XF modulär videokodare med hög prestanda Video VIP X1600 XF modlär videokodare med hög prestanda VIP X1600 XF modlär videokodare med hög prestanda www.boschsecrity.se Upp till 16 videoingskanaler Modlär enhet som kan tökas med videomodler som

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara ESGRAF Presentationsmjukvara ESGRAF är ett program med gemensamt grafiskt användargränssnitt för styrning och övervakning av passerkontrollsystem, inbrottslarm, brandlarm och digital video från Pelco.

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66

Office Synchronizer. Versionsinformation. Version 1,66 Office Synchronizer Versionsinformation Version 1,66 Huvudkontor Trimble Navigation Limited Engineering and Construction 935 Stewart Drive Sunnyvale, California 94085 USA Telefon: +1-408-481-8000 Avgiftsfritt:

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q2 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series

Fördelar med Scanteco HC & SC- DVR Series Scanteco HC & SC- DVR Series I vår senaste HC & SC-DVR Serie har vi samlat all vår erfarenhet till en mycket attraktivt och effektivt hårddiskbaserat videoinspelningspaket. Med prestanda och tillförlitlighet

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3

Systemkrav Tekis-Bilflytt 1.3 Systemkrav 1. Systemkrav Systemkrav 2015-06-09 2 (8) Systemkrav 1. Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1

hogia.se/approval Gäller från och med programversion 2015.1 Gäller från och med programversion 2015.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar

Läs mer

System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90

System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90 CCTV System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90 System4 videohanteringssystem i serierna LTC 2682/90 Fullständig triplexdrift Samtidig uppspelning och livevisning på flera skärmar Uppspelning

Läs mer

Så tillförlitlig att du helt kan koppla av Professionell videoinspelning och -hantering

Så tillförlitlig att du helt kan koppla av Professionell videoinspelning och -hantering Så tillförlitlig att du helt kan koppla av Professionell videoinspelning och -hantering 2 Bosch Recording Solutions Högkvalitativa lösningar för alla Välj den lösning som passar ditt användningsområde

Läs mer

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Appen BEYOND Touch -APPEN För att få den optimala spelupplevelsen i BEYOND: Two Souls rekommenderar vi att du använder den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3. Ovana spelare

Läs mer

Esgraf 4.0 - grafiskt användargränssnitt och konfigurationsserver

Esgraf 4.0 - grafiskt användargränssnitt och konfigurationsserver PDS00164SE Esgraf 4 och ECS konfigurationsserver, version 1.0 Esgraf 4.0 - grafiskt användargränssnitt och konfigurationsserver Esgraf 4.0 ESGRAF är ett gemensamt grafiskt användargränssnitt till Pelco

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Fokusera Bosch IVA (Intelligent Video Analysis)

Fokusera Bosch IVA (Intelligent Video Analysis) Fokusera Bosch IVA (Intelligent Video Analysis) 2 Och vidta åtgärder...... med Bosch Intelligent Video Analysis Det spelar ingen roll hur få eller många kameror ditt system använder att övervaka allt effektivt

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53

Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Windows 8 Steg för steguppgraderingsguide KONFIDENTIELLT 1/53 Innehåll 1. 1. Installationsprocess för Windows 8 2. Systemkrav 3. Förberedelser 2. 3. ESD 4. 5. 6. 1. Anpassa 2. Trådlös 3. Anpassa inställningar

Läs mer

Centralapparat AMAX 4000 EN

Centralapparat AMAX 4000 EN Inbrottslarmssystem Centralapparat AMAX 4000 EN Centralapparat AMAX 4000 EN www.boschsecrity.se 64 programmerade sektioner/16 områden/250 användarkoder 3 x 254 logghändelser med datm och tid Inbyggd röstppringare

Läs mer

Systemkrav för Hogia Approval Manager

Systemkrav för Hogia Approval Manager Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2014.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Systemkraven specificerar

Läs mer

DS7400Xi Centralapparat

DS7400Xi Centralapparat Inbrottslarmssystem DS7400Xi Centralapparat DS7400Xi Centralapparat www.boschsecrity.se Upp till 248 sektioner i pp till 8 områden Händelseminne med 400 händelser Upp till 200 personliga ID-nmmer (PIN-koder)

Läs mer

Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid. Bosch IP Network Video Produktguide

Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid. Bosch IP Network Video Produktguide Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid Bosch IP Network Video Produktguide 2 3 Ändringar i CCTV-tekniken har drivits fram på grund av tre huvudsakliga krav. Det första är behovet att reducera

Läs mer

Sömlös bildkvalitet vid 60 fps

Sömlös bildkvalitet vid 60 fps PCIe-inspelningskort för HD HDMI VGA DVI & komponent 1080P vid 60 FPS StarTech ID: PEXHDCAP60L Detta allt-i-ett PCI Express-inspelningskort låter dig spela in video och stereoaudio i 1080p HD till ditt

Läs mer

Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data. UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger. UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat.

Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data. UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger. UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat. Kompakt fotoskrivare SELPHY ES40 Tekniska data UTSKRIFTSSYSTEM Metod Maximal upplösning Färger UTSKRIFTSMATERIAL OCH KASSETT Vykortsformat L-format Kreditkortsformat Etiketter i kreditkortsformat Bläckkassett

Läs mer

CCMS2010-IR CCMS2010-IRW

CCMS2010-IR CCMS2010-IRW 2 Megapixel kompakt IP-kamera med integrerad IRbelysning, PoE- och WIFI-modeller CCMS2010-IR Den nya IP-kameran från Siemens erbjuder många avancerade funktioner för att uppfylla dagens säkerhetskrav genom

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

TINYON IP 2000 WI. Video TINYON IP 2000 WI. www.boschsecurity.se. Kompakt och elegant, trådlös LAN-kamera på 720p för inomhusbruk

TINYON IP 2000 WI. Video TINYON IP 2000 WI. www.boschsecurity.se. Kompakt och elegant, trådlös LAN-kamera på 720p för inomhusbruk Video www.boschsecrity.se Kompakt och elegant, trådlös LAN-kamera på 720p för inomhsbrk Trådlös ansltning via IEEE 802.11b/g/n WPS för enkel ansltning till det trådlösa nätverket Inbyggd PIR-rörelsedetektor

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

FLEXIDOME IP micro 5000

FLEXIDOME IP micro 5000 Video FLEXIDOME IP micro 5000 FLEXIDOME IP micro 5000 www.boschsecrity.se tomhsbrk 1080p- och 5MP-pplösningar Avkänningsområden och E-PTZ Rörelseavkänning och sabotagedetektering FTP, Dropbox och e-postlarm

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok

Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Sharp Remote Device Manager Installationshandbok Den här handboken beskriver hur du installerar programmet som krävs för att använda Sharp Remote Device Manager (kallas "SRDM" i den här handboken). SRDM

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Om så önskas kan givetvis ramverket kompletteras med funktionalitet och anpassas helt efter kundens önskemål.

Om så önskas kan givetvis ramverket kompletteras med funktionalitet och anpassas helt efter kundens önskemål. NSI Ramverk Beskrivning WEBfactory är tredje generationens SCADA-system och är det första helt baserad på standardiserad webb-teknik. Fördelen med denna teknik är många, förutom att Internet Explorer är

Läs mer

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV

VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 2010-01-18 VI SI CLOSETALK AB SYSTEMKRAV 1 MJUK- OCH HÅRDVARUKRAV I detta dokument beskrivs de minimikrav och rekommendationer för mjukvara samt hårdvara som gäller för VISI System AB:s produkter. Visi

Läs mer

Teletec HDR-2008. Övervakning i Full HD. 100% Plug and Play. HD300 Full HD 1080p IP-kamera ingår utan kostnad.

Teletec HDR-2008. Övervakning i Full HD. 100% Plug and Play. HD300 Full HD 1080p IP-kamera ingår utan kostnad. Teletec HDR-2008 Nyhet! Övervakning i Full HD. 100% Plug and Play. HD300 Full HD 1080p IP-kamera ingår utan kostnad. Rev 2013.05 SE 8Nyhet! Teletec HDR-2008 Övervakning i Full HD. 100% Plug and Play. HD300

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0

EDS1130 IP-kamera. Snabbguide. Svenska Version 1.0 50185 2015-05-26 EDS1130 IP-kamera Snabbguide Paketet innehåller...2 Minimikrav...2 Kamerans delar...2 Kontroll innan installation...3 Anslut till routern...4-5 EnViewer Finder installation...6-7 Anslut

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

VIDA RELEASE NEWS OM DET HÄR DOKUMENTET UTGÅVA: 2014A INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER

VIDA RELEASE NEWS OM DET HÄR DOKUMENTET UTGÅVA: 2014A INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER UTGÅVA: 2014A INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER OM DET HÄR DOKUMENTET... 1 INSTALLATION... 2 KOMMUNIKATIONSVERKTYG... 3 NYA BILMODELLER OCH INFORMATION... 3 FLIKEN START... 3 FLIKEN BILPROFIL... 3

Läs mer

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering

Windows Server 2012 Faktablad om licensiering Windows Server 01 Faktablad om licensiering Produktöversikt Utgåva Funktionsjämförelse Licensieringsmodell Pris* I och med lanseringen av Windows Server 01 kan Microsoft överföra sina erfarenheter av att

Läs mer

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information

Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Bewator OMNIS version 6.1 Produkt release information Nyheter i version 6.1 Nya möjligheter vid bokningar I Omnis version 6.1 finns möjligheten att reservera mer än en behörighetsgrupp för bokningar. Nya

Läs mer

FLEXIDOME IP outdoor 5000

FLEXIDOME IP outdoor 5000 Video FLEXIDOME IP otdoor 5000 FLEXIDOME IP otdoor 5000 www.boschsecrity.se IP-domekamera för tomhsbrk med jsterbart objektiv 1080p- och 5MP-pplösningar Helt konfigrerbar fyrbildsströmning Avkänningsområden

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

Passersystem som lätt integreras in i den moderna världen

Passersystem som lätt integreras in i den moderna världen Passersystem som lätt integreras in i den moderna världen TruPortal 1.5 levererar användarvänligt handhavande samtidigt som funktioner och funktionalitet växer för att möta morgondagens behov TruPortal

Läs mer

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 UPPDATERAT: OKTOBER 2014

PRODUKTINFORMATION LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 UPPDATERAT: OKTOBER 2014 LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 UPPDATERAT: OKTOBER 2014 2 1.0... 3 1.1. LOCKING SYSTEM MANAGEMENT 3.2 SP2 - PRODUKTBILD... 3 1.2. KORT BESKRIVNING AV PRODUKTEN... 4 2.0 PRODUKTMILJÖ... 5 2.1. SYSTEMKRAV...

Läs mer

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok

Blackwire C310/C320. Sladdanslutet USB-headset. Användarhandbok Blackwire C310/C320 Sladdanslutet USB-headset Användarhandbok Innehåll Välkommen 3 Systemkrav 3 Vill du ha mer hjälp? 3 Det här finns i förpackningen 4 Grundläggande fakta om headsetet 5 Sätta på dig headsetet

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se

Asgari of Sweden Generation 3. Snabbmanual. För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror. www.asgariofsweden.se Asgari of Sweden Generation 3 Snabbmanual För att enkelt komma igång med våra senaste Asgari IP Kameror www.asgariofsweden.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förberedelser... 3 Inställning

Läs mer

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus

Cam. YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Cam YOYOCam Pro trådlösa nätverkskameror för bevakning inom- eller utomhus Direkt till mobilen (P2P) Dag- och nattseende (IR-cut) Väderbeständig (IP66) Trådlöst via Wi-Fi eller 3G Ström via nätverkskabel

Läs mer

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver

Hosted Exchange 2010 Egen Dedikerad Företagsserver Hosted Exchange 2010 Surfcity Sverige Hosting är unik i sitt upplägg av produkten Hosted Exchange 2010. Dessutom är vi förmodligen det enda företaget som erbjuder 2010:an i hostad variant i Sverige vilket

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda:

För installationen av SPECTRUM 4.0 och det fortsatta arbetet med programvaran måste följande systemkrav vara uppfyllda: Installations-DVD 2. INSTALLATION 2. Installation SPECTRUM 4.0 Innan du kan börja använda SPECTRUM 4.0 måste du säkerställa att din PC uppfyller kraven (systemkrav, se Kap. 2.1) för att programvaran ska

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Conettix D6600 Kommunikationsmottagare/gateway

Conettix D6600 Kommunikationsmottagare/gateway Inbrottslarmssystem Conettix D6600 Kommnikationsmottagare/gateway Conettix D6600 Kommnikationsmottagare/gateway www.boschsecrity.se Har fnktioner för 32 ledningar för kommnikation med tvåvägsljd över det

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6.

SIMATIC HMI. SIMATIC WinCC Version 6.2. New Perspectives on Process Visualization. SIMATIC HMI The Human Machine Interface. WinCC 6. SIMATIC WinCC Version 6.2 New Perspectives on Process Visualization SIMATIC WinCC : komplett SCADA baserad på open standards Nya perspektiv på processvisualisering med Basfunktioner: UI expansions Nya

Läs mer

Att tänka på vid uppgradering av R-CARD M5

Att tänka på vid uppgradering av R-CARD M5 Att tänka på vid uppgradering av R-CARD M5 Uppgradering till version 5.33 eller senare... 2 UPPGRADERING I WINDOWS VISTA/WINDOWS SERVER 2008-MILJÖ... 2 M5 WEBBAPPLIKATIONER... 2 KAMERA... 2 Hårdvara, Grafikkort...

Läs mer

MarkVision skrivarhanteringsprogram

MarkVision skrivarhanteringsprogram Skrivarprogramvara och hjälpprogram 1 MarkVision skrivarhanteringsprogram MarkVision för Windows 95/98/2000, Windows NT 4.0 och Macintosh levereras med skrivaren på CD-skivan Drivrutiner, MarkVision och

Läs mer

Monitor Pro V7.x SCADA. SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18

Monitor Pro V7.x SCADA. SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18 Monitor Pro V7.x SCADA SQL Server 7 och licensiering 2002-06-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 FRÅGESTÄLLNINGAR KRING SQL SERVER 7... 3 1.1 VANLIGT FÖREKOMMANDE FRÅGOR... 3 1.1.1 Hur får Microsoft-licenserna SQL

Läs mer

Information till användaren

Information till användaren Information till användaren Handboken förklarar tillägg och ändringar av funktioner som är ett resultat av firmware-uppdateringen Läs den här handboken tillsammans med "Handbok för enhet" och "Handbok

Läs mer

VIDA RELEASE NEWS OM DET HÄR DOKUMENTET UTGÅVA: VIDA 2014B INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER

VIDA RELEASE NEWS OM DET HÄR DOKUMENTET UTGÅVA: VIDA 2014B INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER UTGÅVA: VIDA 2014B INFORMATION TILL FRISTÅENDE VERKSTÄDER OM DET HÄR DOKUMENTET... 1 INSTALLATION... 2 KOMMUNIKATIONSVERKTYG... 3 NYA BILMODELLER OCH INFORMATION... 3 FLIKEN START... 4 FLIKEN BILPROFIL...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud.

DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Denna produkt kan installeras med Internet Explorer 6.x eller högre. DCS-950G SECURICAM nätverk 802.11g trådlös internetkamera med ljud. Innan du börjar Du måste åtminstone ha följande: Windows XP/2000/Me

Läs mer

Den visuella konsten. Answers for infrastructure.

Den visuella konsten. Answers for infrastructure. Den visuella konsten Answers for infrastructure. Lösningar för alla behov Videoövervakning ger full visuell kontroll över en verksamhet dygnet runt. Med hjälp av digital lagring kan man i efterhand identifiera

Läs mer

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR

FLEXIDOME IP starlight 7000 VR Video www.boschsecrity.se Utmärkta prestanda vid svag belysning (0,017 lx i färg) Innehållsbaserad motivanalys optimerar bildhanteringen Smart brsredcering minskar behovet av bandbredd och lagring med

Läs mer

Hybrid digital videorekorder Vectis HX

Hybrid digital videorekorder Vectis HX Hybrid digital videorekorder Vectis HX V2.1.3 Vectis HX0808 1000/300 Vectis HX1616 3000/500 Vectis HX har designats och konstruerats med nästa generations hybridteknik i åtanke. Genom att överbrygga den

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0 Adobe Produktguide Dina minnen som du minns dem varje gång Förbättrat Rätt känsla Rätt färgton Rätt exponering Rätt kontrast Adobe Photoshop Elements

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Grattis till ditt köp av ett komplett IP-kamerakit från Gigamedia. Denna guide förklarar hur du använder dig av Gigamedias kostnadsfria DDNS-tjänst för

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 2 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK

INSTALLATIONSHANDBOK , Talsyntes INSTALLATIONSHANDBOK Innehåll Systemkrav 2 Installation med programskivan 3 Installation efter nedladdning från internet 4 Installation tillval/tillägg 7 Installation av MSI-filer (skolor och

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud

Upplev Symantec Backup Exec.cloudcloud Automatiskt, kontinuerligt och säkert skydd som gör backup av data till molnet eller via en hybridmetod som kombinerar lokal och molnbaserad backup. Datablad: Symantec.cloud Endast 21 procent av tillfrågade

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter.

via webbgränssnittet. Du har även tystnadsplikt gällande dina identifikationsuppgifter. Anvia Säkerhetskopiering 1(6) Anvia Säkerhetskopiering 2.3 Saker som bör beaktas före installationen! Eftersom tjänsten även omfattar en sharing-egenskap, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som

Läs mer