Bosch Video Management System v.4.5.5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bosch Video Management System v.4.5.5"

Transkript

1 Video Bosch Video Management System v Bosch Video Management System v Klient-/serverbaserat videohanteringssystem i företagsklass Överlägsen larmhantering med larmprioritet och valbar distribtion av användargrpper Mobilvideoklient för realtidsvideo och ppspelning Edge-baserad IVA (Intelligent Video Analytics) och brottstredande sökning Stöd för 3:e-parts kameror kompatibla med ONVIF Profile S Bosch Video Management System är en nik företagslösning för IP-videosäkerhet som ger smidig hantering av digital video, ljd och data över vilket IPnätverk som helst. Det är tformat för att fngera tillsammans med Bosch CCTV-prodkter som en del av ett helt videosäkerhetshanteringssystem. D kan integrera dina befintliga komponenter i ett lätthanterligt system eller använda vår flla kapacitet och få en fllständig säkerhetslösning baserad på den senaste tekniken och många års erfarenhet. Bosch Video Management System ger en väldigt flexibel systemdesign: Compact: System för en site 1 till 2000 kameror r kartongen. Det är bara det här systemet som stöder BIS-BVMSansltningar. Enterprise: Flera siter-en knd Upp till kameror. Stöder kraven för flera siter för tnnelbanor, flygplatser och andra stora indstrilokaler. Består av individellt konfigrerade servrar. Kombinerad övervakning i operatörsklient. Enterprise: Flera siter-fler knder Upp till 10 ndersystem med totalt pp till kameror. Upp till 30 ndersystem för <100 kameror per ndersystem. Förberett för jridiskt åtskilda företag. Bosch Video Management System är installerat på Microsoft Windows. Vi rekommenderar att d använder Bosch arbetsstationer och servrar. De har genomgått fllständiga tester och optimerats för Bosch Video Management System. Vid sidan av Bosch ST:s standardvillkor för försäljning är Bosch Software Maintenance Agreement ett sveränt tillval för att alltid hålla ditt VMS ppdaterat. Det hittas i den CCTV-prodktkatalogen online. Systemöversikt Bosch VMS innehåller följande programvarkomponenter: Management Server-programmet omfattar hantering, övervakning och kontroll av hela systemet Enterprise Management Server ger tillgång till flera Management Servers Video Recording Manager (VRM) tillhandahåller inspelning och ppspelningshantering av bild, ljd och data Configration Client-programvaran tillhandahåller användargränssnittet för konfigrering och hantering av systemet Configration Wizard-programvaran tillhandahåller enkel och snabb konfigration av ett litet inspelningssystem

2 2 Bosch Video Management System v Operator Client-programvaran tillhandahåller användargränssnittet för övervakning och manövrering av systemet Mobile Video Service tillhandahåller en konverteringstjänst. Den konverterar livevideo och inspelade videoströmmar från en konfigrerad kamera enligt den tillgängliga nätverksbandbredden. Den här tjänsten gör att videoklienter, t.ex. en iphone eller en webbklient, kan visa bilder av hög kvalitet via låg bandbredd. Mobilapp: D kan använda mobilappen på iphone eller ipad för att visa livevideo och inspelad video. Webbklient: D kan visa livevideo och inspelad video via webbläsaren. Bosch Video Streaming Gateway: tillhandahåller integrationen av ONVIF-kameror. Fjärråtkomst via pblika nätverk Bosch Video Recording Manager (VRM) tillhandahåller en distriberad lösning för nätverksvideoinspelning som eliminerar behovet av dedikerade NVR:er. VRM ger belastningstjämning och backp för iscsilagringssystemet och gör det lätt att lägga till ytterligare iscsi-lagringssystem senare. VRM lanserar begreppet lagringsvirtaliseringsskikt. Det här avskiljande skiktet gör det möjligt för VRM att hantera samtliga enskilda diskenheter i hela systemet som diverse "virtella" gemensamma lagringspooler, som anvisas efter behov. Användning av flera klientarbetsstationer ger bättre skalbarhet. Bosch VMS hanterar IP-kameror/kodare per Management Server (pp till i Enterprisesystem). En Bosch VMS stöder 100 arbetsstationer. Fnktioner Kameror Stöder Bosch MPEG4- och H.264-kodare, MPEG4- och H.264 IP-kameror och IP AtoDome-kameror i SD- och HD-format, avkodare, DVR-enheter, Allegiant, Bosch Recording Station (BRS)/DiBos, Bosch POS/ATM Bridge och DiBos-kompatibel ATM Bridge Kompatibla HD-pplösningar: 720p och 1080p, 5 Megapixel Installation Uppdateringar av Operator Client och Configration Client installeras atomatiskt från Management Server Konfigration Stöd för framtida BVIP-kameror/kodare som inte stöds än Bosch VMS hämtar värdena av n kända fnktioner vid ansltning. Gäller för firmware 5.70 eller senare Stöd för flera VRM-pooler Enterprise System: operatörsklienten kan nå pp till 30 Management Servers (max. 100 kameror per Management Server) samtidigt Fjärråtkomst: syftet med fjärråtkomst i Bosch VMS är att anslta olika privata nätverk till offentliga nätverk. Stöd för 3 :e -parts kameror kompatibla med ONVIF Profile S IVA (Intelligent Video Analysis) och kriminalteknisk sökning tan servrar Kan ansltas till mobila klienter (ipad- och iphone-app tillgänglig i AppStore) Atomatisk sökning efter IP-enheter Atomatisk IP-adresstilldelning av IP-enheter Uppdatera fast programvara i flera IP-enheter samtidigt Konfigrerbart logiskt träd Förkonfigrerade kamerasekvenser med 25 kameror med pp till 100 steg vardera med individella varaktigheter. "Atomatiska sekvenser" som har skapats med flerval eller genom att dra och släppa i bildrtor 4 konfigrerbara användarhändelser (kan tlösas via menykommando) Användargränssnitt Webbklient/iOS-app för livevideo och ppspelad video Server Lookp: en åtkomstmetod för en användare av Configration Client eller Operator Client som vill anslta till flera av systemets accesspnkter i sekvens. En systemåtkomstpnkt kan vara en Management Server eller en Enterprise Management Server. Inzoomningsbara anläggningskartor med länkar, enheter, sekvenser och kommandoskript Atomatisk kartpostitionering för en kamera på en karta när den här kameran är vald Platskartor i DWF-format används. DWF-formatversion 5.0 och 6.0 stöds. Upp till 4 datorskärmar kan användas per arbetsstation VideoTec DCZ-tangentbord stöds, ansltet till en arbetsstation via USB-gränssnitt VideoTec DCZ-tangentbord stöder Enterprise System (välj önskad Management Server) Bosch IntiKey-tangentbord stöds, ansltet till arbetsstation eller IP-kodare Bosch IntiKey-tangentbord stöder Enterprise System (välj önskad Management Server) Flexibla bildrtor kan användas för valfri kombination av videofönsterstorlekar och -layoter Alla livebildrtor kan växlas till direktppspelning (gäller inte för konverterade strömmar) Flera bildrtor kan spelas pp i direktppspelningsläge Bildfönster kan visa live-video, direktppspelad video, textdokment, kartor och webbsidor Ikoner som visar enhetsstats, inklsive ingen nätverksansltning, videoavbrott och kameror som rbbats. Favoritträd kan konfigreras per användare Favoritträd kan omfatta fllständig översikt med bildfönsterlayoter och kameratilldelningar Bokmärken i live-läget och ppspelningläget för enkel ndersökning och export av inspelningar Valda klipp kan exporteras till DVD, nätverksenheter eller USB-pinnar med några msklick

3 3 Bosch Video Management System v Välja kameror genom att dbbelklicka eller dra och släppa från anläggningskartor, logiska träd eller favoritträd Avkodare kan ordnas till bildskärmsväggar från Operator Client Bildskärmsväggar kan styras tan ansltning till Management Server Styra analoga monitorer som är ansltna till avkodare via dra och släpp Avancerad tidslinje för mltikamera möjliggör enkel, grafisk sökning av lagrad video Tidslinjefärger visar inspelningsstats normalinspelning, larminspelning, rörelseinspelning, skyddad inspelning och ljdinspelning (ej för kameror som hanteras av en VRM) Operatörsklienten kan befinna sig i en annan tidszon än Management Server. operatörsklientens lokala tidszon, UTC eller tidszonen för Management Server kan visas. Välja klipp enkelt genom att dra tnna linjer i tidslinjen Med hjälp av rörelsesökning efter inspelningar kan d enkelt leta pp ändringar inom valda områden Med fnktionen Kriminalteknisk sökning kan d använda algoritmer för Intelligent videoanalys (IVA) på inspelat videomaterial Två alternativ för att lyssna av ljd endast en vald kanal eller flera kanaler samtidigt Adio Intercom-fnktioner 4:3- och 16:9-bildrtor Kontinerlig fnktion för livevideo, ppspelning och export när Management Server är frånkopplad Livevideo och ppspelning av följande inspelningsmotorer: Video Recording Manager, Local Storage, Direct-iSCSI-Recording, Bosch Recording Station (BRS), Video Streaming Gateway (VSG). Följande äldre inspelningsmotorer stöds: DVR, NVR, DiBos, VIDOS (endast live). Livevideo och ppspelning via låg bandbredd Aktivera TCP för tillförlitlig ansltning (Live Mode) Schemaläggning Upp till 10 inspelningsscheman med helgdagar och ndantagsdagar Uppgiftsscheman med helgdagar, ndantagsdagar och återkommande schemaspport Inställningar per kamera för kortaste och längsta inspelningstider Per kamera, per inspelningsschema, bildhastighet och kvalitetsinställningar för live, normalinspelning, rörelseinspelning och larminspelning Händelsehantering Sammansatta händelser (kombinera händelser med boolesk logik) Händelsedplicering vilket möjliggör separat hantering Allokering av händelser till användargrpper Schemaberoende loggning av händelser Schemaberoende händelsegenererade kommandoskriptanrop Larmhantering Schemaberoende generering av larm Larm kan tlösa larmlägesinspelning på vilken kamera som helst 100 larmprioriteter Valbar atomatisk popp vid larm Larm som visas i separata larmfönster Upp till 5 bildfönster per larm med live- eller ppspelad video, anläggningskartor, dokment eller webbsidor som visas i en larmrad med de högst prioriterade larmen längst pp. Ljdfil per larm Arbetsflöde med användarinstrktioner och - kommentarer som kan framtvingas före rensning E-post eller SMS-avisering vid larm Larmvisning på bildskärmsvägg Alternativ för antingen tids- eller statsberoende atomatisk radering av larm Användarhantering LDAP-kompatibel för integrering med användarhanteringssystem, t.ex. Microsoft Active Directory Åtkomst till systemresrser som kan kontrolleras individellt per användargrpp Logiskt träd anpassat per användargrpp användarna ser endast enheter som de har åtkomst till Användargrppbehörigheter för att skydda, radera, exportera och skriva t video. Användargrppbehörigheter för loggboksåtkomst Tilldelning av användargrppbehörighet för PTZkontroll och Allegiant-kameraåtkomst Individella per kamera-behörigheter som kan tilldelas per användargrpp för liveåtkomst, ppspelning, ljd, metadata visning, domestyrning Dbbel behörighetsinloggning specialbehörigheter och prioriteter ges när två användare loggar in tillsammans Systemövervakning Tillståndsövervakning, inklsive Bosch-kameror, datorer, programvara och nätverkstrstning är tillgängligt i hela systemet Nätverkstrstning och andra tredjepartsenheter övervakas med SNMP Anpassningar och ansltningar Server SDK styr och övervakar Bosch VMS Management Server genom skript och externa tillämpningar. Client SDK styr och övervakar Bosch VMS Operator Client genom externa tillämpningar och skript (del av den tillhörande serverkonfigrationen). Client Enterprise SDK styr och övervakar beteendet hos Bosch VMS Operator Client för en Enterprise System genom externa tillämpningar. Cameo SDK bäddar enkelt in innehåller för Bosch VMS-bildrtan i klienter från 3:e parts PSIM (Physical Secrity Information Management) och andra hanteringssystem. Med hjälp av anpassade kommandoskript kan d styra alla fnktioner i systemet Kraftfll inbyggd kommandoskriptsredigerare som har fnktioner för C# och Visal Basic.Net

4 4 Bosch Video Management System v Extern programvara kan tlösa händelser och skicka metadata via "Virtella ingångar" Any.Net-programmeringsspråk (till exempel C#) kan användas för åtkomst till Bosch VMS-fnktioner Andra system kan styra en virtell matris med Allegiant CCL-kommandon som kan skickas via RS232 Kompatibelt med Advantech ADAM-6000-seriens digitala in-/tgångsmodler Kompatibelt med Bosch Bilding Integration System Delar som medföljer Base Box levereras med DVD och snabbstartshandbok. DVD:n innehåller följande: Installationsprogram som selektivt kan installera alla komponenter (Management Server, Video Recording Manager, Configration Client, Operator Client, Video Streaming Gateway, Mobile Video Services) på alla tillgängliga språk Konfigrationshandbok (PDF-format) på alla språk som stöds (förtom arabiska) Användarhandbok (PDF-format) på alla språk som stöds (förtom arabiska) Snabbstartshandbok på engelska, franska, tyska, förenklad kinesiska och spanska Licenser tillhandahålls som e-licenser via e-post. Tekniska specifikationer Systemspecifikationer Högsta antalet arbetsstationer som samtidigt visar samma kamera GUI-språk som stöds Mlticast: 50 Unicast: 5 Engelska, tyska, nederländska, italienska, portgisiska, franska, spanska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska, ryska, ngerska, japanska, tjeckiska, danska, finska, grekiska, norska, polska, svenska, thailändska, trkiska, koreanska och arabiska Antivirsprogram får inte tföra en fllständig skanning. Prestanda kan minska beroende på konfigration. Händelsereaktionstid Larmreaktionstid (inkl. 1 livebildrta, 1 direktppspelning och 1 kartbildrta): Bandbreddskrav för LAN < 1 seknd, förtsatt att nätverkets bandbredd är tillräcklig Max. 2 seknder, förtsatt att nätverket har tillräckligt stor bandbredd Min. 1 Gbit/s för ansltningar mellan: Operator Client till Management Server Operator Client till VRM/DiBos Management Server till NVR/VRM/DiBos Maskinvarkonverterare Obligatoriska öppna portar Maskinvarkonverterare VIP- XTCXF-INT eller VJT-XTCXF måste vara konfigrerad i VRM, se VRM-dokmentationen. Maskinvarkonvertering gäller bara för VRM-ansltna BVIPkameror. För konverterade liveströmmar krävs det inte att respektive kamera spelar in. Ansltning till VRM LAN: port 1756 WAN: port 80 eller port 443 som standard Ansltning till Video Streaming Gateway Ansltning till ( Enterprise ) Management Server Ansltning till Operator Client arbetsstationer genom Bosch VMS SDK Ansltning från Management Server till SMTP (för e- postaviseringar) Ansltning till kodare och avkodare från Bosch Ansltning mellan Management Server och DiBos (som för V.8.10, tidigare versioner behöver en rättningsfil för att använda webbtjänsten) Ansltning mellan operatörsklienten och DiBos DVRenheter (använder DCOM) TCP-port 8756 (VSG-instans 1) TCP-port 8757 (VSG-instans 2) TCP-port 8758 (VSG-instans 3) TCP-port 8759 (VSG-instans 4) TCP-port 8760 (VSG-instans 5) TCP-port 8761 (VSG-instans 6) TCP-port 8762 (VSG-instans 7) TCP-portarna 5390, 5392, 5393, 5395 TCP-port (standard 5394) TCP-port 25 Styrkanal: TCP-portarna 80 och 1756 (port 443 för kodare som använder https) Nätverkssökning: UDPportar 1757 och 1758 Mlticast-identifiering: en valbar UDP-port (standard 1800) Mlticast-videoöverföring: För varje kodad ljd- eller videoström, 1 valbar UDP-port Unicast UDP-överföring: UDPportar dynamiskt tilldelade i intervallet från 1024 till TCP-port 808 TCP-port 135 pls fyra TCPportar och fyra UDP-portar som är dynamiskt tilldelade i intervallet 1025 till Dessa portar används också när Management Server och en gammal DiBOS 8.9 eller tidigare tan rättningar är ansltna. Bandbreddskrav för fjärråtkomst >= 300 kbps

5 5 Bosch Video Management System v Management Server Specifikationer Högsta antal bibehållna händelser Loggbok Hanteringsserverredndans Max. antal aktivitetesscheman 200 VRM Specifikationer För server med högsta prestanda: 500 händelser med loggbok 1000 händelser tan loggbok 5000 händelser vid toppar med loggbok Stöds av SQL Server 2008 R2 (64-bitars version) 4 GByte loggboksstorlek Tillgänglig med VMware HA. Kontakta Bosch Design Engineer för redndanslösningar. Version 3.0 Tidigare versioner stöds inte. Max. antal VRM-servrar per hanteringsserver Högsta datahastighet per iscsi 40 Max. antal ppspelningssessioner 64 Minimikrav för klientarbetsstationer Operativsystem Processor Arbetsminne Ledigt hårddisktrymme Nätverkskort Kontakta Bosch Design Engineer för iscsi-lagringslösningar. Windows 7 Professional eller Ultimate SP1 64-bitars version (krävs för > 500 kameror) Windows XP Service Pack 3 för < 500 kameror Intel Core 2 Do 2 GB eller mer 4 GB eller mer för Enterpriseoperatörsklienter 3 GB eller mer för system för en plats 5 GB eller mer för Enterprisesystem Vi rekommenderar minst 15 % ledigt disktrymme. 1000Base-T Display-pplösning Minst 1024 x 768, 1280 x 1024 per monitor eller högre rekommenderas Rekommenderade grafikkort MHW-AWGC-Q2000 MHW-AWGC-Q600 MHW-AWGC-Q4000 MHW-AWGC-Q5000 AMD Fire Pro V7900 (ej tillgängligt som separat grafikkort) Max-specifikationer för grafikkort Utförlig information om det maximala antalet bildrtor och CPU-belastning för olika arbetsstationer eller servrar och grafikkort i tillämpningshandboken "Display performance indication". Lägsta Management Server PC-systemkrav Operativsystem Processor Arbetsminne Ledigt hårddisktrymme Nätverkskort Windows 2008 Server R2 SP1 (64-bitars) krävs för > 500 kameror Windows 7 Professional eller Ultimate SP1 (endast 64-bitars) krävs för Management Server, Configration Client och Operator Client på samma dator och max. 500 IP-kameror/kodare Window 2003 Server R2 SP2 (endast 32-bitars) för endast NVR Intel Core 2 Do Intel Core 2 Qad för system med > 500 kameror 4 GB eller mer 8 GB för system med > 500 kameror 15 GB eller mer Vi rekommenderar minst 15 % ledigt disktrymme. 1000Base-T Display-pplösning x Minimikrav för VRM-serverdatorer Operativsystem Processor Arbetsminne Ledigt hårddisktrymme Nätverkskort Display-pplösning Windows 7 Ultimate SP1, Professional Edition SP1 64- bitars versioner Windows Server 2003 R2, Standard Edition, 64-bitars versioner Windows Server 2008 R2 SP1, Standard Edition, 64-bitars versioner Windows Storage Server 2008 SP1, Standard Edition 64-bitars versioner Dal-Core Intel Xeon-processor 5110 (1,60 GHz, 1066 FSB) till Qad-Core Intel Xeon-processor E5430 (2,66 GHz, 1,333 FSB) Minimm 2 GB 500 MB Vi rekommenderar minst 15 % ledigt disktrymme. 1000Base-T 1024 x 768 eller högre

6 6 Bosch Video Management System v Krav för mobil/webbklient Länk till App Store Maximalt antal mobila videotjänstinstanser per hanteringsserver Antal samtidiga ansltningar per mobil videotjänst (1 mobil enhet tar pp 1 ansltning, varje ström förbrkar en ytterligare ansltning) Server för mobil videotjänst MobileVideoService 5 Upp till 20 Windows Server 2008/R2 eller Windows 7 SP1 Professional eller Ultimate 64-bitars versioner Kameror som stöds IP-kameror med H.264- eller H. 263-stöd som styrs av Bosch VMS (ej styrs av VIDOS) ONVIF-kameror BRS/DiBos/DVR-kameror ios-version för iphone/ipad Maskinvarversion för ipad ipad, ipad 2, ipad 3 :e generationen Maskinvarversion för iphone iphone 4, iphone 4S, iphone 5 Webbläsare (webbklient) Internet Explorer 9,0 Minimikrav för NVR-serverdatorer Operativsystem Processor Arbetsminne Ledigt hårddisktrymme Hårddiskenheter Nätverkskort Display-pplösning Enhetskompatibilitet Barco Monitor Wall Analog matrisväxlare CCTV-tangentbord Windows XP Professional, SP3 (endast 32-bitars), Windows 2003 Server, R2 SP2 (endast 32-bitars) Windows 7 och Windows Server 2008 stöds inte Intel Core 2 Do 2 GB eller mer 500 MB + videolagring Vi rekommenderar minst 15 % ledigt disktrymme. Minimm: separat partition för videolagring Separat enhet för videolagring rekommenderas 1000Base-T 1024 x 768 eller högre Barco RCPPlsAgent.exe för Barco Monitor Wall Bosch Allegiant-serien, fast programversion 8.75 eller senare och Master Control Software version 2.92 Digitalt I/O Digital videoinspelare VideoTec DCZ-tangentbord (USBtangentbord) USB-till-serielladapter Ethernet-till-serielladapter BVIP-enheter Ansltning till Bilding Integration System Fjärråtkomst Fjärråtkomst Bosch IntiKey-tangentbord, fast programversion 1.96 Digital I/O Advantech ADAM-6050, ADAM-6052, ADAM-6060, ADAM-6066 DVR 431, 440, 451, 480, 630, 650, 670, 700-serierna (maximalt 15 DVR-enheter per Management Server) Bosch Recording Station 8.10, 8.11 DiBos, fast programvara version 8.7 Maximalt 100 BRS/DiBos-inspelare per Management Server Belkin seriell adapterkabel F5U103vea Comtrol DeviceMaster RTS 4-port VIP-X Series-kodare och kameror H.264 Series-kodare och kameror MPEG-4, H.264 Main Profile, H.264 Baseline Pls stöds (H.264 Baseline och MPEG-2 stöds inte) Version 2.5 TU1 och 3.0 Direct iscsi och kodareåterppspelning stöds inte. Live Uppspelning Styrning VRM x x x VSG x x x ONVIF x (via VSG) x (via VSG) x (via VSG) Lokal lagring x - x Endast live x - x BRS/DiBos NVR x - - DVR-styrning x x x Beställningsinformation Demoversion - Ej expanderbar Stöder 3 kameror, 2 arbetsstationer, 2 CCTVtangentbord, 2 DVR 1 licens för kriminalteknisk sökning ingår. Ordernmmer MBV-BDEM dagars knddemoversion Stöder 1 företagsmanagementserver, 2 sbsystem (managementservrar), 32 kameror, 5 arbetsstationer, 2 DVR-enheter 5 CCTV-tangentbord, 1 mobil videoservice, 1 ATM, 1 POS, 1 Allegiant, 1 OPC-server 5 licenser för kriminalteknisk sökning ingår. Ordernmmer MBV-BCDM30-45

7 7 Bosch Video Management System v dagars knddemoversion Stöder 1 företagsmanagementserver, 2 sbsystem (managementservrar), 32 kameror, 5 arbetsstationer, 2 DVR-enheter 5 CCTV-tangentbord, 1 mobil videoservice, 1 ATM, 1 POS, 1 Allegiant, 1 OPC-server 5 licenser för kriminalteknisk sökning ingår. Ordernmmer MBV-BCDM Lite-32-Edition - Ej expanderbar Stöder 32 kameror, 2 arbetsstationer,1 CCTVtangentbord, 0 DVR-enheter - ej expanderbara 1 licens för kriminalteknisk sökning ingår. Ordernmmer MBV-BLIT32-45 Uppgradera BLITE32 till BPro m. 32 kanaler Licens för ppgradering från en installerad MBV- BLite-32-version till den aktella Bosch VMS Professional-versionen med 32 kanaler. Obs! Maskinvar-ID till installerad MBV-BLite-32 måste tillhandahållas med ordern. Ordernmmer BVMS-LITEPRO-32 Uppgradera BLITE32 till BPro m. 64 kanaler Artikelnmmer för ppgradering från en installerad MBV-BLite-64-version till den aktella Bosch VMS Professional-versionen med 64 kanaler. Obs!: Maskinvar-ID till installerad MBV-BLite-64 måste tillhandahållas med ordern. Ordernmmer BVMS-LITEPRO-64 Lite-64-Edition - Ej expanderbar Stöder 64 kameror, 4 arbetsstationer, 2 CCTVtangentbord, 0 DVR-enheter ej expanderbara 2 licenser för kriminalteknisk sökning ingår. Ordernmmer MBV-BLIT64-45 Professional Edition Stöder 8 kameror, 2 arbetsstationer, 1 CCTVtangentbord, 1 DVR-enhet MBV-X* och MBV-F* kan endast kombineras med Professional Edition. 1 licens för kriminalteknisk sökning ingår. Ordernmmer MBV-BPRO-45 Enterprise System Stöder 1 företagsmanagementserver, 2 sbsystem (managementservrar), 2 arbetsstationer, 1 CCTVtangentbord Ordernmmer MBV-BENT-45 Enterprise-ppgradering för Pro Stöder 1 hanteringsserver för ppgradering till en Enterprise-hanteringsserver Ordernmmer MBV-FEUP-45 1 kanaltillägg Tillägg, beställ exakt det antal d behöver. Om d till exempel beställer 128 enheter kan d använda 128 kameror/avkodare i ditt Bosch-VMS. Endast de kameror som visas i det logiska trädet behöver räknas. Ordernmmer MBV-XCHAN-45 1 arbetsstationstillägg Tillägg, beställ exakt det antal d behöver. Ordernmmer MBV-XWST-45 1 DVR-tillägg Tillägg, beställ exakt det antal d behöver. Ordernmmer MBV-XDVR-45 1 CCTV-tangentbordstillägg Tillägg, beställ exakt det antal d behöver. Ordernmmer MBV-XKBD-45 1 tillägg för kriminalteknisk sökning Tillägg, beställ exakt det antal d behöver. D behöver en licens per arbetsstation, inte per kamera eller kodare. Ordernmmer MBV-XFOREN-45 Utbyggnad av Enterprise-ndersystem Stöder 1 hanteringsserver som medlem av ett Enterprise-system Ordernmmer MBV-XSUB-45 Utbyggnad för mobil videotjänst Ordernmmer MBV-XMVS-45 Allegiant Matrix-ansltning Ordernmmer MBV-FALG-45 ATM/POS-ansltning Ordernmmer MBV-FATM-45 OPC-serveransltning för BIS Ordernmmer MBV-FOPC-45 Base Box Hård kartong inklsive DVD och snabbstartshandbok (på engelska, franska, tyska, förenklad kinesiska och spanska) Ordernmmer MBV-BBOX Expansion Box Papperskartong inklsive installations-dvd Ordernmmer MBV-XBOX Service Underhåll Demoversion Ordernmmer MBV-MDEM Underhåll Lite-32-Edition Ordernmmer MBV-MLIT32 Underhåll Lite-64-Edition Ordernmmer MBV-MLIT64

8 8 Bosch Video Management System v Underhåll Professional Edition Ordernmmer MBV-MPRO Underhåll Enterprise Edition Ordernmmer MBV-MENT Underhåll Enterprise Sbsystem Expansion Ordernmmer MBV-MSUB Underhåll Mobile Video Service Ordernmmer MBV-MMVS Underhåll Enterprise Upgrade for Pro Ordernmmer MBV-MEUP Underhåll Channel Expansion Ordernmmer MBV-MCHAN Underhåll Workstation Expansion Ordernmmer MBV-MWST Underhåll DVR Expansion Ordernmmer MBV-MDVR Underhåll CCTV Keyboard Expansion Ordernmmer MBV-MKBD Underhåll Forensic Search Expansion Ordernmmer MBV-MFOREN Underhåll Allegiant Matrix-ansltning Ordernmmer MBV-MALG Underhåll ATM/POS-ansltning Ordernmmer MBV-MATM Underhåll OPC Server-ansltning Ordernmmer MBV-MOPC Representeras av: Sweden: Robert Bosch AB Secrity Systems Isafjordsgatan Kista Phone: Bosch Secrity Systems AB 2013 data kan ändras tan föregående meddelande sv, V3, 23. sep 2013

Bosch Video Management System v.5.0

Bosch Video Management System v.5.0 Video Bosch Video Management System v.5.0 Bosch Video Management System v.5.0 www.boschsecurity.se u u Bästa integreringen av Bosch CCTV-enheter i klassen Högsta skydd för att garantera kontinuerlig drift

Läs mer

Bosch Video Management System

Bosch Video Management System Bosch Video Management System MBV-BPRO-45 sv Konfigurationshandbok Bosch Video Management System Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Använda Hjälp 12 1.1 Hitta information 12 1.2 Skriva ut

Läs mer

Bosch Video Management System. sv Konfigurationshandbok

Bosch Video Management System. sv Konfigurationshandbok Bosch Video Management System sv Konfigurationshandbok Bosch Video Management System Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Använda Hjälp 14 1.1 Hitta information 14 1.2 Skriva ut hjälpen 15

Läs mer

SeeTec 5. Total hantering av IP-video

SeeTec 5. Total hantering av IP-video SeeTec 5 Total hantering av IP-video Nätverksbaserad videoövervakning med SeeTec 5: något om dina fördelar. SeeTec 5 är flexibel och skalbar Mjukvaran SeeTec är inte bunden till någon tillverkare och kan

Läs mer

Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid. Bosch IP Network Video Produktguide

Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid. Bosch IP Network Video Produktguide Bosch IP Presentation av IP-teknik och CCTV:s framtid Bosch IP Network Video Produktguide 2 3 Ändringar i CCTV-tekniken har drivits fram på grund av tre huvudsakliga krav. Det första är behovet att reducera

Läs mer

VIDEOJET connect 7000

VIDEOJET connect 7000 VIDEOJET connect 7000 VJC-7000-90 sv Operation Manual VIDEOJET connect 7000 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 7 1.1 Om den här handboken 7 1.2 Juridisk information 7 1.3 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

Symantec Backup Exec System Recovery

Symantec Backup Exec System Recovery Symantec Backup Exec System Recovery Det främsta inom fullständig återställning i Windows -miljö Översikt 7.0 är en omfattande diskbaserad systemåterställningslösning för Microsoft Windows -baserade servrar

Läs mer

MIC IP starlight 7000 HD

MIC IP starlight 7000 HD Video MIC IP starlight 7000 HD MIC IP starlight 7000 HD www.boschsecurity.se u u u u u Överlägsen styrka och robusthet för all typ av användning utomhus-, industriell eller kommersiell övervakning Starlight(720p50/60)-kamerateknik

Läs mer

ExOpens Forecastpaket 2.3

ExOpens Forecastpaket 2.3 Forecastpaket 2.3 Användare i webb och Excel Administratör Server Ert ekonomisystem Forecast ExOpens Forecastpaket 2.3 Med ExOpens Forecastpaket 2.3 kan du jobba via både Excel och webben. Du kan skapa

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015

Innehållsförteckning. HomeSecure HS-IP-03 manual: 22-01-2015 Innehållsförteckning 1. 1. Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2. Kom igång... 5 2.1 Paketets innehåll... 5 2.2 Översikt över Kameran... 6 2.3 Installation av Hårdvara... 6 3. Få Tillgång till Kameran...

Läs mer

Intinor Direkt-la nk 400SDI mobil

Intinor Direkt-la nk 400SDI mobil Intinor Direkt-la nk 400SDI mobil Anva ndarhandledning version 2.11.0 rev. 11624 www.intinor.se 2 Sid 3 (42) Innehåll 1 Beskrivning 5 1.1 Funktioner..................................... 6 2 Användningsområden

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Premise. Utgåva 13.3.00

CA Clarity PPM. Versionsinformation - On Premise. Utgåva 13.3.00 CA Clarity PPM Versionsinformation - On Premise Utgåva 13.3.00 Denna dokumentation, som inkluderar ett inbäddat hjälpsystem samt elektroniskt publicerat material, (kallas härefter för Dokumentationen )

Läs mer

Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium Edition och Standard Edition

Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium Edition och Standard Edition Symantec Backup Exec 11d for Windows Small Business Server Premium Edition och Standard Edition Omfattande dataskydd och dataåterställningsverktyg för Windows Small Business Server Dagens små företag behöver

Läs mer

Frihet och flexibilitet på dina villkor!

Frihet och flexibilitet på dina villkor! Frihet och flexibilitet på dina villkor! EPiServer är en enkel, effektiv och flexibel plattform ett klokt val för alla som vill använda webben som en kvalitetssäker och affärskritisk informationskanal.

Läs mer

Bruksanvisning för Synology NAS

Bruksanvisning för Synology NAS Dokument-ID Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Innehållsförteckning Kapitel 1: Inledning Kapitel 2: Kom igång med Synology DiskStation Manager Installera Synology NAS och DSM... 7 Logga in på DSM... 7 Skrivbord

Läs mer

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon

BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon BusinessPhone / MD Evolution BackStage Effektivare företagskommunikation i dag och i morgon Föreställ dig ett enkelt och effektivt verktyg som kopplar ihop företagets telefonfunktioner med alla de vanligaste

Läs mer

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform

Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Bilaga 2, 2011-12-19 Kravspecifikation Upphandling av Kommunikationsplattform Ifylls av anbudsgivaren Anbudsgivare: Sogeti Sverige AB Kontaktperson: Oscar Larsson, 070-55 292 44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

PRODUKTBROSCHYR IGEL TECHNOLOGY

PRODUKTBROSCHYR IGEL TECHNOLOGY PRODUKTBROSCHYR IGEL TECHNOLOGY Thin & Zero Client Software & Hardware MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV TUNNA KLIENTER OCH MER ÄN 1.5 MILJON SÅLDA ENHETER IGEL Technology är en av världens snabbast växande

Läs mer

Vad är Adobe Creative Cloud? Creative Cloud har allt du behöver för att skapa mästerverk. Med ett medlemskap får du och ditt team allt detta:

Vad är Adobe Creative Cloud? Creative Cloud har allt du behöver för att skapa mästerverk. Med ett medlemskap får du och ditt team allt detta: Adobe Creative Cloud for teams Frågor och svar Frågor och svar Nedan följer vanliga frågor och svar om Adobe Creative Cloud och teammedlemskap, köp, säkerhet och lagringsutrymme. CREATIVE CLOUD Vad är

Läs mer

Konica Minolta Unity Document Suite. Kraftfull dokumentbearbetning. Dokumentdigitalisering och distribution Unity Document Suite

Konica Minolta Unity Document Suite. Kraftfull dokumentbearbetning. Dokumentdigitalisering och distribution Unity Document Suite Konica Minolta Unity Document Suite Kraftfull dokumentbearbetning Dokumentdigitalisering och distribution Unity Document Suite Unity Document Suite, dokumentdigitalisering och distribution Effektiva dokumentflöden

Läs mer

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide

TruVision TM TVN20 Quick Start Guide TruVision TM TVN20 Quick Start Guide Innehåll Kontaktinformation 1 Förpackningsinnehåll 1 Installationsmiljö 1 Viktiga dokument 1 Installera TVN20 1 Konfiguration av TVN20 sammanfattning 2 Installera hårddiskar

Läs mer

Windows 7 och Office 2010 - nyheter

Windows 7 och Office 2010 - nyheter DC LÄROMEDEL Windows 7 och Office 2010 - nyheter Windows 7 Office 2010 Nyheter W710N-3 Windows 7 och Office 2010 -nyheter, upplaga 3 DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

Kamerautrustning CCTV. Kameraövervakning. LH Electronic Alarm AB. Ett övervakningssystemen med kameror får en allt större betydelse.

Kamerautrustning CCTV. Kameraövervakning. LH Electronic Alarm AB. Ett övervakningssystemen med kameror får en allt större betydelse. LH Electronic Alarm AB Kamerautrustning Kameraövervakning Ett övervakningssystemen med kameror får en allt större betydelse. Till de vanliga uppgifterna (övervakning och identifiering) kommer larmverifiering

Läs mer

3:e till 5:e generationens Intel Core vpro processorfamilj

3:e till 5:e generationens Intel Core vpro processorfamilj 3:e till Intel Core vpro processorfamilj Enheter med vpro processor är utformade för att ge dina användare den mobilitet de vill ha och för att möta verksamhetens säkerhetskrav. Välj mellan högpresterande

Läs mer

Conettix D6600 Kommunikationsmottagare/gateway

Conettix D6600 Kommunikationsmottagare/gateway Inbrottslarmssystem Conettix D6600 Kommnikationsmottagare/gateway Conettix D6600 Kommnikationsmottagare/gateway www.boschsecrity.se Har fnktioner för 32 ledningar för kommnikation med tvåvägsljd över det

Läs mer

100 dörrars passersystem med inbyggd webserver

100 dörrars passersystem med inbyggd webserver SVENSKA 100 dörrars passersystem med inbyggd webserver The installer s choice cdvigroup.com Performance Mergi Snabb och enkel korthantering utan dator** VISA MASTER - KORTET* FÖR LÄSAREN Aktiverar programmeringsläget

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer