Konsument index Tidskriftsf0rteck.n ing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsument index Tidskriftsf0rteck.n ing"

Transkript

1 m...- f-'. m

2 Konsument index Tidskriftsf0rteck.n ing

3 1 H STORK NTATV SYFTE TDSKRFTS- URTAL URVAL AV KONSUMENT- VAROR OCH TEST, PRAKT SK ANNE SORD ANVANDNNG Detta konsumentidex har tikomrnjt efter danskt och amerikanskt mönster. Sedan n%gra %r finns ett "fonbrukerindex" i kortform på kommuneqibioteket i Kongens Lyngby, Vid ett studiebesök där, initierades vi att försöka skapa en iknande svensk motsvarighet. Danmark han man haft paner på att pubicera ett vforbrukerindexn, som skue utkommit fyra ganger. Arigen. Dessa paner har dock ej kunnat reaiseras ännu, på grund av tijrackiga ekonomiska resurser. USA utkommer däremot, sedan 1974 kvartasvis Consumers index : to product Evauations and informa-bion sources, och detta har ti stora dear varit mode för vårt arbe t e. Man bör i första hand se detta konsumentindex som ett försag ti hur ett sadant skue kunna ptformas. Vår ambition ar framför at att väcka intresse för att en pubikation av det har saget kommer tj stånd. Vi ar medvetna om att manga brister fortfarande kvarst%r. Med tanke p% ämnets pionjärkaraktär ooh den tidspress vi arbetat under, har band annat okarheter i tidskriftsurva och ämnesord inte het kunnat reduceras. Vart tidskriftsurva har med n%gra f% undantag begränsats ti svenska tidskrifter. Urvasprinciperna har des varit att ta med tidskrifter inom oika fack som kontinuerigt redovisar test, des att indexera de tidskrifter som vi har bedömt finns på de festa medestora fokbibiotek. Urvasprinciperna har ett ti att n%gra tidskrifter, som visserigen redovisar enstaka testi inte har indexerats. En de 'testande tidskrifter saknas också, och här har urvaet qed nödvändighet bivit subjektivt. Det gaer framför at båt- och bitidskrifter, dar mangfaden är stor. Trots att vi inte har kunnat sp%ra vare sig den danska eer norska konsumenttidnipgen på något svenskt fokbibiotek har de indexerats. De är av hög kvaitet, redovisar test på varor som förekommer i 6verige och har som rege mera testmateria an d,em svenska Rad och rön. k SprAket bör inte heer vara n%got hinder. De försvarar onekigen ett större intresse hos ftertaet svenska f01 - bibiotek. Danska Hushodningsråde t s Råd og resutater, finns på Kungiga Tekniska Högskoans bibiotek. Lanens heakonsuenter har fera utändska konsumenttidningar, däriband de danska och norska. Begreppet konsumentvaror har setts i mycket vid bemärkese, men med en viss övre kapitagräns och med tonvikt på amatörbruk. Saedes har vi inte indexerat exempevis fygpan, ångtradare och fotoutrustning för yrkesfotografer. Undantagna fr%n indexering ar ocksi test av ivsmede, samt marknadsöversikter över oika, varor. Nar vi utformat detta index har ett' osvikigt motto varit att det ska vara ättigängigt och utan bv%righet kunna användas av s%va %ntagare som bibioteksperaona.

4 Uppstäningen ar strikt afabetisk med förhopnningsvis tiräckiga korshänvisningar. Vi har försökt att und- 'vika stora övergripande ämnesgrupper och använt varje artikebenamning som uppsagsord, Konsekvensen har m%handa inte räckt ti har, utan det förekommer vissa övergripande ämnesgrupper. Skaet härti ar att en specifik benämning kan missuppfattas. Under m%nga ämnesord finns varumärken redovisade. De är aven strikt afabetiskt uppstxda. Det har iband varit omöjigt att utröna varumärket, utan i stäet har identifieringen skett med hjäp av tiverkaxnamn och dyikt. Band tidkkrifterna råder fuständig anarki vad g0er märkesbeskrivningen och detta index har bivit ett gott exempe på det. Eftersom markesu tf om ningen grundzr sig på tidskrif tsuprgifter ksrr den karske förefaa oegentig för de mest initierade, nen den bör inte vas några identifieringsrokem. Under Zmnesordet biar, begagnade finns b%de sådana med och uten årsmode. Anedningen ar att Vi biägare inte anger årsmode vid sina test. Det ar möjigt att n%gra, av de varor som indexerats fr%n de dznska och norska konsqmenttidskrifterna inte förekomer på den svenska marknaden. Det har dock vaerit omöjigt att s&a ut dem. BELOGRA- F1 SKA REFERENSER.-. SAKNAGE HAFTEY Som stavnirigsnormera.re och bibiografisk käa för de svenska tidskrifterna har Svensk tidskriftsförteckning anitats, och för de danska och norska tidskrifterna Urich's internationa periodicas directory, Det ar har att marka a.tt Råd og resutater och Tekniske rteddeeser ges ut gemensa.mt mer1 i skida dear. Tekniske cieddeeser redovisar testmetoder och matir,struu?ent. Tyvarr saknas fortfarande föjande tidskriftshaften: Båt för aa: 1975, h.11,12,13,14 ca-kuriren: årgång 1973, 1974 Radio & teevision: 1973, h.6,7

5 Adap t e r Se Fotoutrustning Amatörradioapparater Se Kommunikationsrsdioapparater. s Ankare B%t för aa , h.6, Armaturer Se nomhusbe ysning Ut omhusbeysning Armbandsur, barn- Vi f8radras , h. 12 S S Ast%ndsmatare Svensk jakt , h.2, s.80 B Bagageh8are. -L R%d och rön , h.9, BEOCENTER 1400 Stereo-hifi , h* 10, s BEOCORD 2200 Musikrevy , h-4, DUX SOUND PBOJECT TAPC 4000 Stereo-hifi , h-5, s ARYAN KARDOM EX 1000 stereo-hifi , h.?, s Musikrevy , h.3, s Radio & teevision , h.8, s.17-22,62 HTACH TRQ-2000 D Stereo-hifi, , h*3, JVC MVCO 1610 U Teknik for aa , h. i S JVC NVCO 1667 F Stereo-hifi , h.11, s JVC CD 1635 Teknik för aa , h.12, s ,1820 Bandspearband Se Ljudband Bandspeare, kassett Se aven Radiorecorders Bandspeare, kassett AKA GXC 51 0 D Musikrevy , h.6, s EASF 8200 Radio & teevision, , h.2, S NAKAMCH DT 550 Radio & teevision , h.10, s.8-14 NATONAL RS-276 US Stereo-hifi , h.6, s " PHLPS N Q211 Teknik för a , h-1, s PHLPS N 2509 Nusikrevy , h. 4, PHLPS N 2510 Musikrevy , h.4, s o 7 BASF /01 Tsknic för as , h.h/?, S. 8-9 BASF 9201 Teknik för aa , h.6:7, s. 8-9 BASF 9301 n. iennik för aa , h.6/7,./ - s

6 SONAB C 500 Musikre-q , h.6, s Radio & teevision , h. 1, s.23 SONY TC-153 SD Teknik för a,a , h.12, S ,18,2O Barngrindar å och d rön , h.6, Musikrevy , ha39 s TANDFERG TCD-300 Steibeo-hifi , h.2, S TANDBERG TCD-310 Musskrevy , h. 1, S TEAC A 450 Pusikrevy , h.6, s TECBMCS RS-263 USD Stereo-hifi , k.4, S TECBBCS BS-276 USD Stereo-hifi , h.1, S TECHNCS RS-676 US Radio E.: teevision , h.2, S Bandspeare, öppna spoar AKA GX' 210 D Stereo-hifi , h.3, s AKA GX 365 D stereo-hifi h. 5, s REVOX A 700 Musikrevy , h*49 s REVOX MK BOLBY B Musikrevy , h.6, S EEVOX MK HS Musikrevy , h-6, s Barn j ackor Se Bariikader - Barn jeans Se Barnkäder Barnkäder Vi förädrar , h.8, S Vi förädrar h-8, s Barnkäder, jackor Vi förädrar , h*?, s V i förädrar , he, s Barnkäder, jeans Vi förädrar , h. 11, Barnkade r, strumpor Vi fördrar , h.9, Barnskor Vi förädrar, , h.1,

7 Barnstoar Vi föradrar , h.?, V i förädrar , h.8, s Barnstrumpor Se Barnkader Barnunderkäder S e Barnkäder Barnvagnar Råd och rön , h.2, S Vi ;öradrar. S , h*4? Barnvagnar, sitt- Råd och rön , h.5, S Batterier Se Bibatterier Bgtbatterier Tarrbatterier Be ysnin Se nomhusbeysning Utomhusbe ysning Bensindunkar Teknikens vsrd , h.11, s. 37 Biar ALFA ROMEO ALFSTTA Motor , h. 21, S ,50-51 Svensk notortidning , h.7, s.4-7 Teknikens vard , h.20, S Vi biägare , h.21, ' s Teknikens vard , h.22, S ALFA ROMEO ALFETTA GT Teknik för aa , h.11, S Teknikens ard , h.16, s ALFA ROMEO 1600 GT JUNOR Teknikens värd.-' 1973, h, 24, s Teknikens vard , h.10, s, ALFA ROMEO 2x10 GTV Teknikens vard , h. 6, S ALFA, ROMEO 2000 SPDER Teknikens vard , h. 7 O, s. 20L.29 ALFASUD Motor , h.16, s Teknikens vard , h. 17, S Vi biägare , h.3/14, s Teknikens vard , he, S Vi biägare , h.:/2, S Vi biägare h. 3, S Vi biägare , h.4, s Vi biägare , h.5, S Vi biägare, , h.6, S Vi biägare , h.7, s.16-8 ALFASUD +i ' Teknik för aa , h.2, s. 7 Vi biagare , h.19, s Teknikens vard , h. 9, s AMC ORNET Svensk mo tortidning , h. 7 s.16-18,21 AMC JAVELN Teknikens vard , h., S. 2'7-32 AMC PACER TekniKens värd , h.17 S AMC PACER X V i biägare , h0159 s.13-14

8 AUD 50 Teknik för aa , h.11, s Vi biägare , h.19, s.10- AUD 50 GL Teknikens vard. 1975, h.11 s AUD 50 LS Teknik för aa , h. 1 i, s Motor , h.10,.18-27,46,48 Vi biägare , h.7, s AUD 80 GT Teknikens vard , h.10 S AUD 80 L Motor , h.8, S Svensk motortidning , h. 5, s. 5-7 V i biägare, , h.8, S Bi biägare , h.1/2, S Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.6, s Vi biägare, ,h.7, S Motor , h.14/15, S. 8-9 AUD 80 S Porbruker-Rapporten , h. 3, s AUD 100 VL Teknikens vard , h.22, S AUD 100 L Vi biägare , h.9, s ' AUD 100 LS Vi biägare , h. 10, S AUD 100 S COUPE Teknikens vard , h.16, s y -4- AUSTN ALLEGRO Teknik för aa , h.5, s Teknik för aa , h.8, s. 35 Svensk motortidning , h.4, S AUSTN ALLEGRO 1300 Motor , h.16/17,.18-19,33 Vi biägare , h. 15/16, S Teknik för aa , h.6/7, S AUSTN ALLEGRO 1500 Teknikens vard , h.1, S Vi biägare , h.1/2, S Vi biägare , h.?, S Vi biägare , h.4, S Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.6, S Vi biägare , h.7, S AUSTN ALLEGRO 1500 SUPER Teknikens vard , h.17, S AUSTJN MAX 1750 Vi förädrar , h.?, s.18-9 AUSTN MN Vi biägsre , h.11, S AUSTN MN 1000 Motor , h.10, s.20-29,31 Teknikens vard , h.4 S Vi biägare , h.1/2, S Vi biägare r h.3, s Vi biägare , h.4, S AUSTN MM 1275 GT Teknikens vard , h.19, s ,47-48 AU T O- S LEEPER Teknikens vard , h.14, n n n 4

9 BMC MN CLUBMAN Teknikens vard , h.18, S BMW 3,O Si Svensk motortidning , h.3, s. 4-7 Teknikens värd.'- 1973, h.22, S Vi biägare , h.4, S BMW 518 Vi biägare , h.21 S BYM 520 Motor , h.14/15, s Svensk motortidning , h.7, s.4-5 Teknikens värd , h.14, S Vi biägare , h.15, s.18-9 Teknikens vä%d , h.22, S BMW 525 Teknikens vard , h-5, S. 25-3O,35-36 BMW 525 AUTOMAT Teknikens vard , h. 1 5, s BMW 2002 TURBO Teknikens vard , h.26, S CHEVROLET BLAZER Teknikens vard , h.22, S CHEVROLET CAMARO 350 SS Teknikens värd , h.11, S CHEVROLET CHEVELLE Svensk rnotortid2ing , h.7, s.16-18,21 CREVROLNET CORVETTE STNGRAY Teknikens vard , h.6, s CHEVROLET MPALA V8 Teknikens vard , h3, s CHRYSLER SUNBEAM Motor , h.4/15, s Teknikens vard , h.16, S CHRYSLER SUNBEAM Svensk motortidning , h.8, s. 5-7 Teknikens vard , h.16, S Vi biägare , h.16, S CHRYSLER SUNBEAM 1500 SUPER Motor , h.16, S Vi biägsre, , h. 1/2, S Vi biägare , h.3, s Vi biägare, , h.4, s Vi biägare , h. 5, S Vi biägare , h.6, S Vi biägare, , h.7, s CHRYSLER SUJBEAN Vi biägare, , h.9, s. 34 CRY SLER SJNBSAM SUPER Teknikens vard , h.6, S CHRYSLER 2 LT, Motor , h.22, s CHRYSLER 180 Forbruker-Rapporten* , h.6, S CTROEN CX Teknik för aa , h.9, s CTROEX CX 2000 Kotor , 11.23, s Teknikens vard , h.21, s Vi biägare , h.18, s.11-2 CTROEN D SPECAL Vi biagare , h.1/2, s.12-7 Vi bi5,gare , h.3, S. 9-20

10 CTROEN GS Vi biägare , h.12, s Teknikens vard , h.3, s CTBOEM GS PALLAS Motor , h.7, S Vi biägare h.9, s.13-4 CTROES GS 1200 Teknik fsr aa , h.4, s CTROEN VS 1220 Motor , h.10, s Teknikens vard , b. 3, S ,S-52 CTROEN GS 1220 CLUB Mo-bor , h. 10, S. 52-,53,68 Vi biägare , h. 39 s Vi biägare , h.4, s Vi biägare. - 19'74, h.5, S vi biägare , h.6, S Vi biägare , h.79 s CTROEN 2 CV Vi biägare , h.5, s CTROEN 2 CV. 6 Forbruker-Kampporten , h., s DAP 66 Motor , h.10, S Teknikens vard , h.9, s ,51-52 Teknikens värd , h.1, s Svensk motortidning , h-4, S DAY 66 KARATHON KOMB Teknikens vard , h.5, S DA? 56 SL Svensk motortidning , h.6, s DAY 66 SL KOKB Vi biägare , h. 1 /2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.6, s Vi biägare , h.7, s DAF 333 DE LUXE Forbruker-Rapporten , h.1, s * ATSUN CHERRY Forbruker-Rapgortqn , h. 1, s DATSUN CHERRY KOMB Vi biägare , k.17/18, S DAT SUN CHERRY 1 00 A Teknikens vard , h.4, S Vi biägae , h.1/2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S DATSUN CHEmY 100 A KOMB Vi biagare , h.8, S. 4-6 DAT SUM ESV 1 Vi biägare , h.9, S DATSUN 00 A Vi biägare , 11.11, S Motor ? h.10, s.20-29,31 DATSUhJ 120 Y Motor , h.19, s.14-15,39 Tekniskeis vard , h.14, s.25-26,31-32 Vi biägare, r 1974, h.12, S

11 Y DATSUN 120 Y KONB Vi biägare , h.21, s Vi biägare , h.6, s.15 Vi biägare , h.8, S. 4-6 DATSUN 160 J Teknikens vard , h.6, s Vi biägare , h./2, S Vi biägare , 6.49 s Vi biägare , h.5 9 s Vi biägare A., h.6, s Vi biägare , h.7, S DATSUN 180 Motor , h.10, s Teknikens vard , h.18, S DATSUN 80 i3 Vi biägare , h./2, s Vi biägare , ha 3 9 s DATSUN 200 L Vi biägare. -$ 1973, h.22, s. 53 DATSUM 240 Z Teknikens varp , h.6, S Vi biägare , h.20, S DATSUN 1200 KU$E Motcr, , h.10, S ,82 Vi biägare ,. hmi3/14, s.10- Vi biägare , h.22, s DODGE DART Svensk motortidning , h. 7, e,6-18,21 DORMOBLE Teknik för aa h.8, s Teknikens vard , h.!, S Vi biägare. - 19'74, h.12, s FAT 126 Motor , h.21, S Teknikens vard , h.78, S Vi biägare h.5, s Notor , h.12, s.14-15,42 Teknik för aa , h.5, s.18-19,62 Vi biägare ? h.12, s.'-2 FAT 127 Motor , h.1, s Svensk motortidning , h.4, s.7-9 Teknikens vard , h. 18, S Vi biägare, , h.11, S Motor , h.10, s.20-29,31 Vi biägare. s , h./2, Vi oiägarc , h.3, s Vi biägare , h.4, S FAT 27 K O Teknikens vard , h.4, S E'LAT 128 Kotor , h.o, S

12 FAT 128 (forts.) Vi biagare. ' 1974, h./2, S r Vi biägare , h.3, s Vi biägare. s Vi biägare. S Vi biägare. S Vi biagare. s.16-8 ii bigare. s , h.1/2, Vi aiagare , h.3, s.12-15, Vi biägare , h.4, s i biägare , h.17, s.15 FAT 128 COiVECOU-??E Teknik för aa, , h.9, s.24 FAT 128 RALLY Tecgikens värd , h.131 s FAT 128 S Svensk motortjdning , h.4, s FAT 128 SPECAL Teknikens värld , h.72, s FAT 128 SPECAL 1300 Teknik för a.;a , h.10, s. 54 Vi biägare. r 1975, h.6, S FAT 128 3p Vi biagare. 1975, h.15, s.18 FAT 128 4d Meto]: , h.18, S. 8-9 FAT 130 Motor , h.ot S FAT 31 Vi biägae , h.22, s FAT 1 3 1?'iRhhOR Teknik för aa , h.12, s Teknik för aa , h..8, s.40 FAT 131 MRAFORZ KOMB S Teknik för aa , h.12, S FAT 31 SPECAL Teknikens vard , h0149 S Vi biägare , h.16, s FAT 1 32 Svensk motortidning , h.2, s.5-7 FAT 132 SPECAL Vi, biägare , h. 1 /S, s FAT GLS Vi biägare , h.17/18, S FAT GLS Teknikens var1.d , h.8, s FAT S Motor , h.4, s Teknikens vard , h.4, FAT 1300 SL Teknikens värd , h.16, s FQRD CAPR* GEA Motor , h.10, s.32-33,62 Teknikens var:.d , h. 16, s.12-7 Motor, 1975, h..o, ,46,48 FORD CJ9.PR XL Motor , h.10, S ,62 CORE CAPR 1600 XL Motor. - 1/73, h.10, S Vi biägare , h.13/14, s.14-15

13 FORD CONSUL L OMB B Teknikens varid, , h.13, s FORD CONSUL 20'00 Teknikens värdd i S FORD CONSUL 2a00 i Motor , h.10, s Motor, , s h*14/159 Vi biägare , h. 1/29 s Vi biägare , h.39 s o FORD COJXSUL 2 00 L KOfm: Vi biägare , h* 11 s h.24, FORD CONSUL j000 GT eknikens värd , h. 2, S FORD CUSTON CBB Motor , h.22, s FORD ASCORT Motor % h.10, S ,31 Teknik för aa , h039 S Teknik för aa , h.9, s. 55 Teknik för aa , h. 12, S vi biägare. s.9-10 T 1975, h.13/14, 'FORD ESCORT L Teknikens var d , h-7, s FORD ESCORT MEXCO Teknikens värd , h. 1 0, s FORD ESCORT KOMB Motor , h.26, S FOED ESCORT 1300 L Vi biägare. 1975, h.5, s. i6 Vi biägare , h.23, s.15 FORD ESCORT 2000 RS Teknikens värd , h.?, S FORD GRANADA Forbruker-Rapporten , h.6, S Teknik för aa , h.?, s.18 FORD GRANADA GHA Motor , h.18, S FORD GEAJADA GHTA 3000 Teknikens vard , h.15, s.12-9 FORD GRANADA V6 2,6 Vi biägare , h.7, 8.23 FORD GRANA3A 2L Vi biagare , h.17, s.14 FORD GRANADA 2000 Motor , h.16/17, S Teknikens vard , h.19, S ,43-45 FORD GRANADA 2000 KOMB Svensk motortidning , h.9, FORD GRA:NADA 2600 GL Vi biägare , h.11, S 7-8 FORD GRANADA 260 GXL Svensk motortidning , h.3, s FORD GRAXADB 3000 GXL Motor , h.10, S FORD NUSTANG MACH Teknikens vard , h.11, S FORD TAUi\iUS Teknik för aa , h.10, s.8 Teknikens vard h* 3 9 S, FORD TAUNLTS 1600 L Motar , h.7, s Vi förädrar , h.3, S

14 J FORD TAULTTS 1600 L (forts. ) Forbruker-Rappo (ten , h. 7, S Teknikens vard , h.6, S Vi biägare , h./2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, s Vi biägare , h.6, s FORD TAUNUS 1600 L KOMB Vi, biägare , h.? 5, s Vi biägare , h.9, s Vi biägare , h.20. S Vi biägare , h.4, s FORD TAUWS 2000 GXL Teknikens va.rd. ;- 1974, 11.9, S FORD TRANST 100 Motor , h.24, S HONDA CVC Motor , he', s Teknik f ö aa. ' 1974, h.10, S Teknikens värd. L 1974, h.12, s HONDA CVC KOMB Vi biägare, - 19y5, h.8, S. 4-6 HONDA 350 FODR, Motor , h.8, s. 18 HORNET HATCHBACK Teknikens vard , heg, S NTERNATONAL SCOUT Svensk motortidning , h.9, S Notor , h.8, S Teknikens vard , h.22, S JSGUAR XJ 6 4,2 Teknikens vard , h.22, S JEEP CBEROKEE Teknikens vard , h.22, S JEVSEN HEALEY Teknikens vard , h.13, E Teknikens vard , h. 1 O, S, LABCB BE?A Teknikens värd , h. 15, S Teknikens vard , h.22, S LANCZA BETA 800?otor , h.16/17, S Teknik för az , h. 10, s Vi bikgare , h.9, S LOTUS ELAN t 2 S 130 Teknikens vard , h.6, S LOTUS ELTE 502 Teknikens ved , h.10, S LOTUS EULOPA S2ECAL Teknikens vard , h. 6, S MAZDA Vi biägare , h.8, S. 4-6 MAZDA RX 3 COUPE Vi biägare , h.4, s : 0-1 NAZDA RX 3 WANKEL Teknikens värd , h.10, s MAZDA Teknikens vard , h.6, S MAZDA COUPE biägare , h.22, s. 50

15 MAZDA 81 8 Vi biägare , h. 1/2, s Vi biägare. - r974, h.3, s Vi biägare , h.4,' s vi biägare , h. 5, S Vi biagare. - b974, h.6, s , h.7, Vi biägare. - s Teknikens vard. S MAZDA 818 KOMB, h.10, Motor , s.60-62,82 MAZDA 929 ekriikens vard. s i , h.7, , h.3, MAZDA 923 XQNB Teknik för aa , h.12, S Teknik för aa , hm6/7, s Teknik för aa , h.12, s MAZDA 1300 Motor , h.10,.20-29,31 Vi biägaze , h.1/2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, s MAZDA 1600 COUPE Vi biägare , h. 13/14, s MERCEDES BENZ L 206 D Motor , h.22, S MERCEDES BERZ 213/4 Motor. - r 1973,.25, s Svensk motortidping , h.3, s MERCEDES BENZ 240 D Teknikens vard , h.19, s.18-21,64 L, MERCEDES BENZ 240 D 3,O Motor , h.1, s.16-17,45 Teknikens vard , h.6, s Vi biägare , h- 59 s.11-2 MERCEDES BENZ 280 E Motor , h.10, s ve.hsk motortidning , h.39 s.4-7 Vi biägare , h.4, S MERCEDES BENZ 280 S Teknikens vard , h.22, S MERCEDES BENZ 280 SE Vi biägare. - 'i 973, h.12, S MGB GT Teknikes vard , h.6, S MN 850 Forbruker-Rapporten. -,1973, h.1, s MORGAN PLUS 8 Teknikens vard , h.10, S MORRS MARNA Svensk motortidning , h.8, s. 5-7 MORRS MARRA,? Teknikens vard , h.2, S ,31-32 MORRS MARNA,? COUPE Vi biägare , h.1/2, S Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.49 s Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.6, s Vi biägare , h.7, S OPEL ASCONA 1,6 Motor , h.7, s

16 OPEL ASCONA 1,i6 (f orts. ) orb bruk er-aporten , h. 3 s OPEL REKORD COUPE BERLNA Teknikecs vard , h.20, S OPEL ASCONA 16 S OPEL REKORD DESEL Teknikens värd , h.6, Motor , hdc, S S ,68 OPEL ASCONA, 9 SR OPEL REKORD Teknikens vard , h.10, OPEL COMMODORE 2800 GS/E AUTOMAT. Teknikens värsd , h. 15, s.12-9 OPEL KADETT Vi biägare. - s S S Vi biägare , h.1/2, s Vi biägare. s Vi biägare , h.4, s Vi biägare. S Vi biägare , h.6, S Vi biägare , h* 7 s OPEL KADETT 1200 S Svensk motortidning , h.10, s.5-7 Motor h.5, s Teknikens vard , h. 1, s Teknikens var , h.3, S Teknikens vard. s OPEL MAMTA BERFNETTA Motor ,h.2, s.31, , h.7, Kotor , h.10, OPEL REKORD 1900 BERLNA COUPE Motor , h.19,.14-15,40 OPEL REKORD 1900 S Teknikens vard , h.24, S Vi. biägare , h.3, S OPEL REKORD 2100 D Teknikens vard , h,9, s.18-21,64 PEUGEOT 104 Motor , h. 1, S Svensk motortidning , h.6, Teknikens vard , h.11, S Vi biägare , h.11, S Teknik för aa , h.1, s Teknikens vard , h.4, S Pi biägare , h.1/2, s Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S Teknikens värd , h.5, PEUGEOT 304 s ,S6 Svensk motortidning , h.5,. s.5-7 OPEL MANTA 6 S Teknikens värd , h.16, Vi biägare , h.1/2, S; OPEL REKORD CAPVAN L 900 Vi biagare , h. 3,, Svensk motortidning , h.9, s S Vi biägare , h.4, OPEL. REKORD CARAVAN 1900 s Teknikens vard , h.13, s

17 PEUGEOT 304 (forts.) Vi biägare , h.6, S Vi biägare , h.7, s PEUGEOT 304 S Teknikens värd , h. 59 s PEUGEOT504 Forbruker-Rapporten , h.6, S i Motor , 4.10, s Vi biägare. - 1'973, h.17, s PEUGEOT 504 BREBK Teknikens v2rd , h.13, s Svensk motortidning , h.9, S PEUGEOT 504 GL Vi biägare , h.3/14, s.15 PEUGEOT 504 GL AUTOMATC Vi biägare. - $975, h.7, S Vi biägare , h.17, s.15-6 PEUGEOT 504 L Teknikens vard , h. 24, s PEUGEOT 564 GL ESEL Teknikens varid , h.19, s.18-21,64 PEUGEOT 604 t o , (.16/17, s Teknik för aa. s. 25 Teknikens vard , h. 15, s PORSCHE CARREFLA 1 Teknikens vard , h.10, S PORSCHE CARRERA RS Teknikens vard , h.8, S , h099 PORSCHE 91 Teknikens vard , h.7, S PORSCHE 91 TARGA Teknikens vard , h. 6, S RANGE ROVER Teknik för aa , h., s. 18 Teknik f ör aa , h. 1 O, s Vi biägare , h.7, S Svensk motortidning , h.9, S Teknikens vard , h.22, S RENAULT TS Motor , 4.12, s RENAULT 4 Forbruker-Rapporten , b.1, s Motor , h.10, s Teknikens värd , h.18, S Vi biägare , h.1/2, s V4 biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, S RENAULT 5 v Vi biägare , h.10, s Vi biagäre , h.11, S RENAULT 5 TL Motor , h.1, S Svensk motortidning , h.4, s.7-9 Teknik för aa , h.5, s Teknikens väyd , h.7, s Motor.' , h.25, s.8-9,14

18 RENAULT 5 TL (iforts.) Teknikens värd , h.4, S RENAULT 1 2 HGVi Teknik för a!a , h.1, s. 19 RENAULT 12 SS Teknik för aa , h.6/7, S Teknikens vard , h.12, s Vi biägare , h./2, s i Vi biägare. s Vi biägare. -/ 1974, h.49 s Vi biägare. S Vi biägare , h. 7, s Motor , S h.26, vi biägare , h.24, s.11-2 RENAULT 15 TS Motor , h.10, s.64-65,81 EMAULT 16 TL Vi förädrar. s r 1973, h.3, RENAULT 16 TS Teknikens värh , h.24, S Vi biägare , h.6, s Svensk motortidning , h. 6/7, s Motor , hao,.18-27,46,48 RENAULT 16 TSA Motor , h.6, S RENAULT 1 7 TS Motor , h.17, s.12-13, Teknikens vard , h.16, s.12-9 RENAULT 30 Motor , h.6/17, S RENAULT 30 SS Vi biägare , h.8, S 30 ROVER 2200 TC Teknikens vard , h.22, S ROVER 3500 Vi biägare , h.10, S ROVER j500 AUTOMATC At om hobby , h.5, S SAAB 95 Motor. s,. 1973, h.10, Vi förädrar , h.3, s SAAB 96 Motor , h.24, s.28-32,35948 Teknikens vard , h.1, s SAAB 96 V4 Vi biäpre , h. 1/2, S Vi biägare , h.3, s Vi biägare , h.4, s Vi biägare , h.5, S Vi biägare , h.7, s Svensk motortidning , h.4, S Vi biägare , h.22, s SAAB 99 Forbruker-Rapporten , h. 6, S SAAB 99 AUTOMATC Motor , h.7, s SAAB 99 COMB COUPE Svensk motortidning , h. 6/7, s Teknikens vard , h059 s Teknikens vard , h.16, s.12-17

19 SAAB 99 COMB COUPEi (forts.) Vi biägsre h.19, s.15 SAAB 99 COMB COUPE AUTOMATC Vi biägare , h.12, se33 SAAB 99 EMS Svensk motortidning , h.9, s. 5-7 Teknik för aa , he S. 19 Teknikens värd , h. 26, s Teknikens vard , h.4, S SAAB 99 GL Teknikens vard , h.24, S SAAB 99 L Motor , h.24,.28-32,35,48 Motor , h0259 s Teknikens vard , h. 21, s.29-30, Vi biägare h./2, S SAAB 99 L COMB COUE Vi biägare , h.7, s SAAB 99 LS COMB COUPE Motor , h.10,.18-27,46,48 SAAB 99 L 2,O Svensk motortidnind , h.2, s 5-7 SAAB 99 TM COMB COUPE Vi biägare. - 19'19, h. Y, s SAAB Q9 2,O eknike'ns vard , h.24, S Vi biägare , h. 1/29 s vi biägare $, h.3, S SMCA Svensk motortidning h.49 S SMCA 1100 LS Motor , h.10, s Motor , h.10, S ,31 Vi biägare , h.22', S, Motor , h.o, s.18-27,46948 Teknikens vard , h.18, S SMCA 1100 &S KOMB Vi förädrar , h.3, s SMCA O0 SPECAL Vi biägare , h.1/2, S Vi biägare , h.39 s Vi biägare , h.4 9 s Vi biägare , h.6, s SMCA 1100 ti Teknikens vard , h. 10, S SMCA 1307/1508 Teknik för aa , h.99 s.10- Vi biägare ? 5.21, s.13 SKODA S 100 Vi biägare , h./2, s Vi biägare, , h.3, s Vi biägare , h.49 S SKODA S O R COUPE Teknikens vard , h.16, s SKODA 110 LS Teknikens vard , h.e, S

20 TOY OTA CARNA Forbruker-Rapporten. s TOYOTA CELCA Teknikens s , h.3, , h.16, TOYOTA CELCA 1600 LT Vi biagare , h. 13/14, S TOYOTA COROLLA Vi biägare , h.8, S. 4-6 TOYOTA COROLLA 30 Motor , h.18, s ,39 Svensk motortidhing , h.4, S TOYOTA COROLLA 1200 Vi biägare , h. 1 9, S Teknikens vard, , h.24,, s TOYOTA 1200 Motor , h.10, s ,31 TOYOTA 1600 Teknikens vard , h.6, s f Vi biägare, - h 974, h. 1 [2, S Vi biägare , h* 3 9 S Vi biägare, - ï974, h-4, s Vi biägare, , h.5, S , Vi biägare h.79 s TOYOTA 2000 Teknikens vard , h.1, S TOYOTA 2000 MK Vi biägare , h. 1/2, s Vi biägare h.39 S TRUMPH SPTFRE Teknikens vardi , h.6, S Motor , h.2, , VALANT 4-D SEDAN Motor , h.17, s ,43 VAUXHALL CHEVETTE Motor # h.22, S Vi biägare , h.19, s VAUXHAZL CHEVETTE L Teknikens vard , h.25, S VAUXHALL VCTOR Vi biägare , h./2, s Vi biägare , h.3, S VAUCHALL VVA 1300 Vi biägare , h.1/2, s Vi biägare , h.3, S V i biägare , h.4, s VAZ Vi biägare , h.1/2, V i biägare , h.3, S Vi biägare , h-4, S VAZ 200 KOMBS Teknik för aa , h.5, S Teknik för aa , h.12, s. 24 VAZ 1500 S Motor , h.23, s Teknikens vard , h.7, s Vi biägare , h. 1/2, S, Vi biägare , h.3, S Vi biägare , h.4, s V i biägare , h.5, s Vi biägare , h.6, S Vi biägare , h.7, s.16-18

BILLÅSPRODUKTER. Dammluckor Ford... 698 Chrysler... 699 Jeep... 700 Mazda... 701 Toyota / Mitsubishi 703 Volvo... 704 Toyota...

BILLÅSPRODUKTER. Dammluckor Ford... 698 Chrysler... 699 Jeep... 700 Mazda... 701 Toyota / Mitsubishi 703 Volvo... 704 Toyota... BILLÅSPRODUKTER Omläggningssatser BMW... 645 Citroën... 646 Ford... 647 Fiat / Italienska... 649 GM... 650 Hyundai... 651 Honda... 652 Jeep... 653 Mazda... 654 Mercedes... 655 Datsun / Nissan... 656 Opel...

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Midnattssolsrallyt 2013 Resultat Totalt med detaljer

Midnattssolsrallyt 2013 Resultat Totalt med detaljer Hjem Klubb Bil Totalt Tot TK PK NO KNA BMW 2002 tii 1056,0 1056,0 1974 SE SMK Trollhättan Saab 96 V4 1143,0 1143,0 1971 SE Västerås MS MG MGA 1164,0 1164,0 1959 FI Automobile club de Monaco VW 1303 S 1178,0

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan

POWERFLEX POLYURETANBUSSNINGAR. Antal Pris MODELL TYP ÅRSM. BILD NR. ART.NR. /Bil på förfrågan ALFA ROMEO GIULIA/ SPIDER/ BERTONE/ GTV 105/115 Casterstagsbussning Fram bakre PFF 1301 2st Pris/st Bärarmsbussning Fram övre inre PFF 1302 2st Pris/st Länkarmsbussning Bak främre PFR 1403 2st Pris/st

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Nybilspriser för lätta lastbilar

Nybilspriser för lätta lastbilar Nybilspriser för lätta lastbilar Årsmodell 1992 Kod Bilmärke/-modell Nybilspris DAIHATSU 92DA222 Feroza Soft top lastbil 115 000 FORD (Tyskland) 92FO222 Courier Skåp 88 000 92FO222 Escort Express skåp

Läs mer

BILSTEIN. GASSTÖTDÄMPARE RALLY och RACING AVSTÄMNING. Bak Clubsportrace stötdämpare. Coiloverkit Race/Clubsport Komplett. Fram Clubsport fjäderben

BILSTEIN. GASSTÖTDÄMPARE RALLY och RACING AVSTÄMNING. Bak Clubsportrace stötdämpare. Coiloverkit Race/Clubsport Komplett. Fram Clubsport fjäderben ALFA ROMEO ALFETTA/ GTV/ 75/ 90 72-91 400/125 400/125 GIULIA/ BERTONE/ SPIDER Fram Clubsport stötdämpare B46-1175RS B46-1176RS 65B46-0463 B46-0473 ALFETTA/ GTV/ 75/ 90 Coiloverkit Race/Clubsport Komplett

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

BILSTEIN. GASSTÖTDÄMPARE RALLY och RACING. AVSTÄMNING MODELL 0,52m/s ÅRSM. ART.NR Pris på förfrågan!

BILSTEIN. GASSTÖTDÄMPARE RALLY och RACING. AVSTÄMNING MODELL 0,52m/s ÅRSM. ART.NR Pris på förfrågan! ALFA ROMEO ALFETTA/ GTV/ 75/ 90 72-91 Fram Racing stötdämpare 400/125 B46-1175RS Bak Racing stötdämpare 400/125 B46-1176RS GIULIA/ BERTONE/ SPIDER 65- Fram Clubsport stötdämpare B46-0463 Bak Clubsport

Läs mer

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG

Informationsklass: Öppen 2010 IIWPG 2010 IIWPG Notes Alfa Romeo 159 2006 - Mellanstora bilar Bra Gammalt test Alfa Romeo Brera 2006 - Större småbilar Bra Gammalt test Alfa Romeo MiTo 2008 - Större småbilar Bra Nytt test Alfa Romeo Spider

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BILSTEIN. GASSTÖTDÄMPARE RALLY och RACING. AVSTÄMNING Ca.Pris V. Ca.Pris MODELL 0,52m/s ÅRSM. ART.NR Exkl.m. KOD Inkl.m.

BILSTEIN. GASSTÖTDÄMPARE RALLY och RACING. AVSTÄMNING Ca.Pris V. Ca.Pris MODELL 0,52m/s ÅRSM. ART.NR Exkl.m. KOD Inkl.m. ALFA ROMEO ALFETTA/ GTV/ 75/ 90 72-91 Fram Racing stötdämpare 400/125 B46-1175RS 1356 1153 1695 Bak Racing stötdämpare 400/125 B46-1176RS 1356 1153 1695 GIULIA/ BERTONE/ SPIDER 65- Fram Clubsport stötdämpare

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SFS PERFORMANCE SLANG KIT. S3 1,8T Insug 1st SAH12 Turbo Övre 2st STHS138 Turbo Undre 3st STHS139. A4 1.8T (USA Modell!

SFS PERFORMANCE SLANG KIT. S3 1,8T Insug 1st SAH12 Turbo Övre 2st STHS138 Turbo Undre 3st STHS139. A4 1.8T (USA Modell! AUDI S3 1,8T Insug 1st SAH12 Turbo Övre 2st STHS138 Turbo Undre 3st STHS139 A4 1.8T (USA Modell!) Turbo 4st STHS01 TT 1,8T 225hk Quattro 98- Insug 1st SAH07 Turbo Övre 2st STHS100 Turbo Undre 3st STHS101

Läs mer

AP Racing 2012 Bromssatser Formula Big Brake Kits

AP Racing 2012 Bromssatser Formula Big Brake Kits AP Racing 2012 Bromssatser Formula Big Brake Kits Alla AP Racing bromsok för gatbruk är utrustade med dammskydd. Oken finns i två färger, svart eller rött (vissa modeller endast i svart), färgen är PTFE

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

Motorlager. 1,8 T 20V 2,0 16V 4 VL 47,758-47,778 50,600-50,619 19,0 ACL H 4B1609H CR45997XP x x x

Motorlager. 1,8 T 20V 2,0 16V 4 VL 47,758-47,778 50,600-50,619 19,0 ACL H 4B1609H CR45997XP x x x Alfa / Fiat VL 50,72-50,00 53,9-53,91 ACL F20 B22 x x x x 0 550 1570 / 1779 / 192cc RL 52,9-53,005 5,71-5,73 ACL F20 5M22 x x x x 900 1 125 AL ACL F250 22T x 10 200 VL 9,97-50,000 53,93-53,70 23, ACL H

Läs mer

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25

Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 Gradering av stцld- och inbrottsskydd 2010-11-25 = Importцrens uppgifter = Fordon kontrollerat * = Ny modell Rцd text = Fordonstillverkaren har ej rapporterat fordonet eller gjort fordon tillgдngligt fцr

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2011

Efterlysta fordon Sverige 2011 Efterlysta fordon Sverige 2011 Innehållsförteckning Översiktsdokument med förklaring 2 Personbilar 4 (Brottsorsak angiven vid efterlysning) (6) Lastbilar 9 Släpvagnar 13 Motorcyklar och mopeder 15 Snöskotrar

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER ALFA ROMEO ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD -980kg 937 1.01-35mm SE5-B365 ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD 981-1040kg 937 1.01-35mm SE5-B366 ALFA 156/156SW 1.6 16V-3.2 GTA/JTD -960kg 932 9.97-45mm SE5-B296 ALFA

Läs mer

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar

Bästa junimånaden någonsin för lastbilar 2007-07-02 Bästa junimånaden någonsin för lastbilar - Lastbilsregistreringarna nådde den högsta nivån någonsin för en junimånad. Detta är ett tecken på en fortsatt stark svensk konjunktur, säger Bertil

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

BILSTEIN Originalleverantör till bilindustrin sedan 1954.

BILSTEIN Originalleverantör till bilindustrin sedan 1954. Originalleverantör till bilindustrin sedan 1954. Pris & Rekommendations lista. B1 Service Kit ( B1 Service kit = Skyddsdamask & genomslagsgummi ) INTRESSANT ATT VETA är en av de ledande stötdämpartillverkarna

Läs mer

BROMSKOLVSVERKTYG BREMSESTEMPELVERKTØY JARRUMÄNTÄTYÖKALU BREMSESTEMPELVÆRKTØJ

BROMSKOLVSVERKTYG BREMSESTEMPELVERKTØY JARRUMÄNTÄTYÖKALU BREMSESTEMPELVÆRKTØJ 19-1548 Manual.indd 2012-04-11, 13.05.56 Art. 19-1548 BROMSKOLVSVERKTYG BREMSESTEMPELVERKTØY JARRUMÄNTÄTYÖKALU BREMSESTEMPELVÆRKTØJ 37 delar/deler/osaa/dele Original manual 2012-04-11Biltema Nordic Services

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2007-01-08 Definitiva nyregistreringar under 2006 Under december registrerades enligt BIL Swedens definitiva siffror 23 879 nya personbilar vilket är en minskning med 4,5% jämfört

Läs mer

STANDARDMOTORCYKLAR *) = Ej i utställningen för närvarande. Magasinerad.

STANDARDMOTORCYKLAR *) = Ej i utställningen för närvarande. Magasinerad. Lennart Magnusson MOTORCYKELMUSEUM STANDARDMOTORCYKLAR *) = Ej i utställningen för närvarande. Magasinerad. Objekt Cyl.-vol. Årsm. Motor Tillverkningsland A Apollo Motorette 80 1951 Levis Sverige/England

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Riksskatteverkets författningssamling

Riksskatteverkets författningssamling Riksskatteverkets författningssamling ISSN 0347-3023 * Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2001:14) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår

Läs mer

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER

BILSTEIN BTS B12 KOMPLETTA VÄGHÅLLNINGSSATSER ALFA ROMEO ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD -980kg 937 1.01-35mm SE5-B365 ALFA 147 1.6 16V-2.0 16V/JTD 981-1040kg 937 1.01-35mm SE5-B366 ALFA 156/156SW 1.6 16V-3.2 GTA/JTD -960kg 932 9.97-45mm SE5-B296 ALFA

Läs mer

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl

Statistiken över nyregistreringar av miljöbilar och specialstatistik kring dieselbilarna presenteras omkring kl ÖKADE REGISTRERINGAR AV BÅDE PERSONBILAR OCH LASTBILAR Under april registrerades 25 809 nya personbilar, vilket är en ökning med 0,4 % jämfört med samma månad förra året. Hittills i år, januari-april,

Läs mer

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media

Information. Definitiva nyregistreringar under Till media Information Till media 2004-01-12 Definitiva nyregistreringar under 2003 Under december registrerades enligt BIL Sweden 20 984 nya personbilar vilket är oförändrat jämfört med samma månad förra året. Under

Läs mer

CW DÄCK Prislista vår/sommar 2014

CW DÄCK Prislista vår/sommar 2014 Personbil 80-70 profil Dim Fabrikat Mönster SI LI Pris F W Db ) 135/80-13 BF Goodrich TOURING 70 T 635 F C 70 2 Tigar SIGURA 75 T 610 F C 68 2 155/80-13 Michelin ENERGY E3B 79 T 755 E B 69 2 Good-Year

Läs mer

Ordertelefon: 0300-729 00 Orderfax: 0300-108 80

Ordertelefon: 0300-729 00 Orderfax: 0300-108 80 Nr 2 Kungsbacka 2013-03-15 Bästa återförsäljare! Här kommer ett uppdaterat Klippet 2. En del har tagit slut men fortfarande finns det många godbitar kvar! Skynda att fynda! Som vanligt gäller först till

Läs mer

Varvloppet Resultater

Varvloppet Resultater REGULARITY HjemstKlubb Bil Totalt Tot TK TK1 HTK1-1 HTK1-2 HTK1-3 HTK1-4 HTK1-5 HTK1-6 TK2 PK N KNA Halden Datsun 240Z 80,0 80,0 0 (0,2) 0,8 0,8 0,2 0,3 0,1 0 N KNA Halden 1971 N KNA Halden BMW 2002 tii

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

ett mycket starkt bilår

ett mycket starkt bilår 2008-01-02 2007 - ett mycket starkt bilår 306 000 nya personbilar - femte bästa året någonsin Rekord för lastbilsregistreringarna Rekord för dieselbilsregistreringarna Rekordhög dieselandel i december

Läs mer

Artikel nr Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy Headrest mount För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan.

Artikel nr Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy Headrest mount För multimedia-skärmar med ett vertikalt spår på baksidan. 10 juli, 2016, www.brodit.se, 2016 Brodit AB Lista för Nackstödsfäste med skärmfäste Nackstödsfäste med skärmfäste Nackstödsfäste med skärmfäste - Subaru G3X Justy 04-07 Nackstödsfäste med skärmfäste -

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2013

Efterlysta fordon Sverige 2013 Efterlysta fordon Sverige 2013 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige 2013... 3 Personbilar... 4 Efterlysta och inte avlysta personbilar... 4 Personbilar fördelat på

Läs mer

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari

Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari 2009-02-02 2009-02-02 Fyra av tio nya bilar var dieslar i januari - Dieselbilarna gick mot strömmen och ökade sina registreringar under januari med 4 %, samtidigt som totalmarknaden sjönk med 34 %. Dieselandelen

Läs mer

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar

Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar Ökade registreringar av personbilar och lätta lastbilar 2007-05-02 - Bilmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i april, med ökade registreringar av både personbilar och lätta lastbilar. Företag och

Läs mer

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari

Tidig våryra i bilhallarna redan i februari 2016-03-01 Tidig våryra i bilhallarna redan i februari - Det var fortsatt bra fart i bilhallarna i februari. Registreringarna av nya personbilar ökade med 13 procent i februari. Det är den tjugosjätte

Läs mer

Nyheter i Autodata Online

Nyheter i Autodata Online Page 1 of 7 Nyheter i Autodata Online Nya bilar Det finns 80 ytterligare modeller i denna månads utgåva. Nya och uppdaterade modellserier inkluderar: BMW 2-serie Active Tourer (F45) Mercedes-Benz E-klass

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av

Läs mer

Nyheter i Autodata Online

Nyheter i Autodata Online Nyheter i Autodata Online Nya bilar Det finns 70 ytterligare modeller i denna månads utgåva. Nya och uppdaterade modellserier inkluderar: BMW 7-serie (F01/02/04) Mercedes-Benz M-klass (166) Subaru Forester

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige 2012

Efterlysta fordon Sverige 2012 Efterlysta fordon Sverige 212 Innehåll Översiktsdokument med förklaring... 2 Personbilar... 4 Personbilar 212 fördelat på fabrikat... 5 Efterlysta utlandsregistrerade personbilar 212... 6 Brottsorsak vid

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vi lagar: Bosch, ATE ABS moduler, styrenheter

Vi lagar: Bosch, ATE ABS moduler, styrenheter Vi lagar: Bosch, ATE ABS moduler, styrenheter Innosund Technology, ABS, Styrdon, Bosch, ATE, Audi, VW, SAAB, BMW, Volvo Innosund AB Vi lagar bilelektronik, hittar ni inte den del ni sã ker hã r pã vã r

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Kraftigt ökad bilförsäljning

Kraftigt ökad bilförsäljning 2005-10-03 Kraftigt ökad bilförsäljning Nybilsförsäljningen ökade i september med 11,6 % jämfört med samma månad förra året till 25 076 bilar. Hittills i år har försäljningen ökat med 3,8 %. Lastbilsförsäljningen,

Läs mer

Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst.

Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst. Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst. 4 plan 1830x455x2440mm 2 032 kr 455910 Hyllst. 2 plan 1830x455x910

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter

Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter rkstadscertifiering Protokoll: i samarbete med Motormännen Yallotrade Verkstadscertifiering i samarbete med LAG Testcenter Grundkrav som försäkringsbolag/yallotrade ställer på Skadeverkstad Detta är en

Läs mer

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Ökad bilförsäljning i juni. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2004-07-01 Ökad bilförsäljning i juni Nybilsförsäljningen ökade i juni med 10,7 % jämfört med samma månad förra året till 27 179 bilar. Trots den starka juniförsäljningen är det ackumulerade

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar 2005-09-01 Ökad försäljning av både personbilar och tunga lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i augusti med 14,2 % jämfört med samma månad förra året till 20 361 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Totala registreringar

Totala registreringar Totala registreringar sep-15 6,5% Registreringar månad Förändring, reg Marknadsandel månad 1 VOLKSWAGEN 1 182 1 084 9,0% 98 27,6% 27,0% 0,6% 2 FORD 700 760-7,9% -60 16,4% 18,9% -2,6% 3 RENAULT 476 450

Läs mer

HRF NYREGISTRERINGSSTATISTIK HUSVAGNAR MÅNAD SIDA 1 DECEMBER JANUARI DECEMBER FÖRÄNDRING % MARKN.ANDEL % JAN DEC

HRF NYREGISTRERINGSSTATISTIK HUSVAGNAR MÅNAD SIDA 1 DECEMBER JANUARI DECEMBER FÖRÄNDRING % MARKN.ANDEL % JAN DEC HRF NYREGISTRERINGSSTATISTIK HUSVAGNAR MÅNAD 12 2008 2009.01.06 SIDA 1 ADRIA CARAVAN ADRIA ALTEA 502 LS 2 20 90,00 0,03 0,31 ADRIA ALTEA 502 DT 2 16 87,50 0,03 0,25 ADRIA ALTEA 542 PK 3 42 92,85 0,05 0,66

Läs mer

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar

Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar 2005-12-01 Ökad försäljning av både personbilar och lastbilar Nybilsförsäljningen ökade i november med 4,0 % jämfört med samma månad förra året till 24 617 bilar. Hittills i år, januari-november, har försäljningen

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige

Efterlysta fordon Sverige Efterlysta fordon Sverige 2014 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige under 2014... 3 Efterlysta personbilar i Sverige 2014... 4 Fördelat på fabrikat 2014... 5 Fördelat

Läs mer

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material.

Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar. Detaljerad information om nyregistreringarna finns i bifogade material. Information 2005-04-01 Minskad personbilsförsäljning fortsatt uppåt för lastbilar Nybilsförsäljningen minskade i mars med 5,0 % jämfört med samma månad förra året till 23 936 bilar. Hittills i år har försäljningen

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2008:26) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 Skatteverket lämnar med stöd av 2

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1650-2663 * Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2011 Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med

Läs mer

2013! 2011" Hur säker är bilen?

2013! 2011 Hur säker är bilen? Hur säker är bilen? 2013! 2011" Hur säker är bilen? 1 Titel på presentationen 2013-09-03! Baseras på verkliga olyckor" Nationell trafikolycksdata (STRADA):! 1) STRADA polis!!polisrapporterade tvåbilskrockar

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo.

- Det är positivt att lastbilsförsäljningen ökar. Det är ett tecken på att den generella konjunkturen är på väg uppåt, tillägger Ulf Perbo. Pressmeddelande 2004-08-02 Minskad bilförsäljning i juli Nybilsförsäljningen minskade i juli med 8,1 % jämfört med samma månad förra året, till 16 703 personbilar. Hittills i år har försäljningen minskat

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Hur säker är bilen? Titel på presentationen

Hur säker är bilen? Titel på presentationen Hur säker är bilen? 2011 1 Titel på presentationen 2011-08-30 Rapporten bygger på verkliga olyckor Två olycksmaterial: 1) polisrapporterade tvåbilskrockar i Sverige, 115 000 sedan 1995 2) skadade personer

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

HRF NYREGISTRERINGSSTATISTIK HUSVAGNAR MÅNAD SIDA 1 AUGUSTI JANUARI AUGUSTI FÖRÄNDRING % MARKN.ANDEL % JAN AUG

HRF NYREGISTRERINGSSTATISTIK HUSVAGNAR MÅNAD SIDA 1 AUGUSTI JANUARI AUGUSTI FÖRÄNDRING % MARKN.ANDEL % JAN AUG HRF NYREGISTRERINGSSTATISTIK HUSVAGNAR MÅNAD 08 2008 2008.08.30 SIDA 1 ADRIA CARAVAN ADRIA ALTEA 502 LS 2 2 19 100,00 89,47 0,04 0,35 ADRIA ALTEA 502 DT 2 15 86,66 0,04 0,28 ADRIA ALTEA 542 PK 2 3 39 100,00

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

Bästa maj någonsin för nya bilar

Bästa maj någonsin för nya bilar 2016-06-01 Bästa maj någonsin för nya bilar - Det var full fart i bilhallarna i maj, då registreringarna av nya personbilar ökade med 17 procent. Det är den tjugonionde månaden i rad som registreringarna

Läs mer

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel.

CO2-utsläpp, g/km LCA värden. Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) counter, internt bruk. Modellbeteckning. Drivmedel. counter, internt bruk Märke Modellbeteckning Drivmedel Bränsleförbrukning blandad (l/100 km, gas: Nm3/100km) 1 Opel Astra Kombi CNG BIOGAS 6,9 9 2 Opel Zafira 5D 1.6 CNG BIOGAS 7,5 10 3 Volkswagen Golf

Läs mer

Efterlysta fordon Sverige

Efterlysta fordon Sverige Efterlysta fordon Sverige 2016 Innehåll Information om statistiken... 2 Antal efterlysta fordon i Sverige under 2016... 3 Efterlysta personbilar i Sverige 2016... 4 Personbilar fördelat på fabrikat 2016...

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film i serien Area 41 Kemins grunder: 7. Jonföreningar Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken och periodiska

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar

Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar 2007-11-01 Kraftig uppgång på bilmarknaden rekord för både miljöbilar och dieselbilar - Oktober var en mycket bra månad på bilmarknaden, med kraftiga uppgångar för både personbilar och lastbilar. Fordonsregistreringarna

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer