ECKERÖ info April 2009 Nr 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ECKERÖ info April 2009 Nr 4"

Transkript

1 ECKERÖ info April 2009 Nr 4 Eckerö på Ålands solsida! Årets tidningar på biblioteket! Nostalgia Bilsport Utemagasinet Båtnytt Illustrerad vetenskap Allt om MC Allt om trädgård Kalle Anka Min häst Fantomen Populär historia Jaktmarker och fiskevatten Lantliv Frida Vi föräldrar Femina Tara Hus och hem Leva Allt om mat Nya Åland Ålandstidningen Massor med nya böcker för alla åldrar Välkomna! GLAD PÅSK Önskar Eckerö kommun! april Lördag o. söndag kl Jägardagar 2008 års viltvårdare utses Bröderna Löthmans senaste äventyr Blommor Hjälp Lions hjälpa vinn en åkgräsklippare! Hälsotips Visning av designade kläder i ull och skinn Skarprättar n slipar till vasst på plats Tenngjutning och mycket mera se Ta en fikapaus i caféet! Välkommen önskar vi, Gunnel, Emma och Björn Mässforum Åland Företagare: Ni har väl inte glömt info- och servicekartan som finns på Nordins? Eckerö fiskarförening håller Årsmöte kl På Käringsunds Fiskrökeri Välkomna! Ordförande

2 Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen har beslutat Rättelseyrkande i upphandlingsärende RBS Värme Ab, Mariehamn, har framställt rättelseyrkande mot kommunstyrelsens beslut Kst 47 den som gällde upphandling av värmeförsörjning till Eckerö skola m.m.. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att avslå det framlagda rättelseyrkandet från företaget RBS Värme AB (Kst 76). Trafiksäkerheten vid Eckerö skola Ålands landskapsregering har meddelat beslut om indragning av övergångsställen på södra Åland. Av dessa omfattar beslutet det tidigare övergångsstället vid rondellen vid Käringsundsvägen och landskapsväg 1 i Storby, Eckerö kommun. Tekniska nämnden har tagit upp saken såsom extraärende vid sitt sammanträde den samtidigt som informella kontakter förts mellan företrädare för kommunstyrelsen, kommunkansliet och trafikavdelningen. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att anmoda Ålands landskapsregering att ompröva tidigare beslut gällande indragning av övergångsställe vid Eckerö skola. Det noteras till protokollet att kommunen ej tillställts några besvärshandlingar och ej heller på förhand givits tillfälle att höras i ärendet, trots att trafikmiljön vid Eckerö skola och överlag i Storby tätort, varit av avgörande vikt när Eckerö kommunfullmäktige gav sitt förord för vägplanen i samband med den första ombyggnadsetappen av landskapsväg 1. Det noteras också att den nyligen färdigställda gång- och cykelbanan från Storby till Berghamn ansluter till gång- och cykelbanan från Storby till Käringsund och Eckerö Hallen just det ställe där övergångsstället dragits in. Det framhålles i kommunens rättelseyrkande att trafiksäkerheten i skolmiljön ej gagnas av att övergångsställen som bl.a. brukas av skolelever dras in. Tvärtom bör trafiksäkerheten ytterligare främjas genom att de båda övergångsställena vid Eckerö skola blir ordentligt uppskyltade och belysta samt att hastighetsnedsättande åtgärder anordnas. Kommunstyrelsen anser det vara synnerligen önskvärt och befogat att en hastighetsbegränsning införs för motorfordon till 30 kilometer i timmen från nuvarande 50 kilometer i timmen (Kst 87). Jourtjänst vid reningsverket Kommunstyrelsen beslutade att såsom arbetsgivarpart godkänna det framlagda avtalet till jourtjänstgöring vid reningsverk och pumpstationer i Eckerö kommun. Kommunstyrelsen tidigare har behandlat samma ärende och gjort en förfrågan i vilken utsträckning nya uppgifter har tillförts ärendet förutom att Kim Hellman mer utförligt har motiverat sin ansökan. Landskapsregeringens handläggare har konstaterat att det handlar om en ny ansökan. Kommunstyrelsen hänvisar i sitt beslut till tidigare fattat beslut Kst 259 den om att förorda Kim Hellmans ansökan om förvärv av överlåten del av fastigheten Söderåkers 13:57 i Storby, Eckerö kommun då kommunstyrelsen inte ser att ärendet förändrats eller tillförts uppgifter av väsentlig art (Kst 85).

3 Kommundirektören informerar Arbetsgrupp om personalbehov Kommunstyrelsen beslutade att tillsätta Gunilla Holmberg och Maria Bonds samt Birgitta Blomqvist från kommunstyrelsen som ledamöter i en arbetsgrupp om personalbehov i kommunens kök m.m.. Socialnämnden äger rätt att tillsätta en ledamot i arbetsgruppen som kan anlita socialsekreteraren som sakkunnig. Kommunstyrelsen tillsatte interimistiskt Socialnämndens ordförande Jan-Anders Öström som ledamot i arbetsgruppen med hänsyn till utredningens brådskande art. Birgitta Blomqvist utsågs till ordförande och sammankallande i gruppen. En rapport skall framläggas för kommunstyrelsen senast i maj 2009 (Kst 91). Utlåtande över ansökan om jordförvärvstillstånd, Torp, Eckerö Ålands lndskapsregering har anmodat Eckerö kommun att avge utlåtande över ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Ansökan gäller företaget Fastighets Ab Långben företrätt av Peter Lindström som avser att förvärva två outbrutna områden av fastigheten Västra Skiftet (RNr ) i Torp, Eckerö kommun. Områdena omfattar dels c:a 5 hektar angränsande till Torpfjärden i Degersand (RNr ), dels, ett område med uppskattad areal kvadratmeter väster om den tidigare nämnda fastigheten. Syftet med förvärvet är etablera en hamn och att förbättra den av företaget ägda turistanläggningen. Firma Fastighets Ab Långben är registrerat i Eckerö den Av tre styrelseledamöter innehar två åländsk hembygdsrätt. Ledamot Herbert Karlsson yrkade att kommunstyrelsen ej skulle förorda jordförvärvsrätt för Fastighets Ab Långben gällande de fastigheter som omfattas av ansökan med hänsyn till konsekvenser för samfällda mark- och vattenområden. Yrkandet vann ej understöd. Kommunstyrelsen beslutade att inför Ålands landskapsregering förorda Fastighet Ab Långbens ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom avseende två outbrutna områden av fastigheten Västra Skiftet (RNr ) i Torp, Eckerö kommun. Herbert Karlsson reserverade sig mot beslutet (Kst 84). Utlåtande över ansökan om jordförvärvstillstånd, Storby, Eckerö Ålands landskapsregering har anmodat Eckerö kommun att avge ett förnyat utlåtande över Kim Hellmans ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. Kommundirektören har upplyst landskapsregeringens handläggare om att kommunstyrelsen tidigare har behandlat samma ärende och gjort en förfrågan i vilken utsträckning nya uppgifter har tillförts ärendet förutom att Kim Hellman mer utförligt har motiverat sin ansökan. Landskapsregeringens handläggare har konstaterat att det handlar om en ny ansökan. Kommunstyrelsen hänvisar i sitt beslut till tidigare fattat beslut Kst 259 den om att förorda Kim Hellmans ansökan om förvärv av överlåten del av fastigheten Söderåkers 13:57 i Storby, Eckerö kommun då kommunstyrelsen inte ser att ärendet förändrats eller tillförts uppgifter av väsentlig art (Kst 85). Utlåtande över förändringar i Handikapplagstiftningen Kommunstyrelsen omfattar det förslag till utlåtande som framtagits av Ålands Kommunförbund gällande landskapslagstiftning om rätt till personlig assistent. Eckerö kommun har i sitt tidigare utlåtande över Handikapplagstiftningen framhållit oklarheter på denna punkt gällande behov, kostnader och finansiering vilket också framhålls i Kommunförbundets synpunkter. Utlåtandet från Eckerö kommun kompletteras med den behovsinventering som utförts av socialförvaltningen och som redovisas i Socialnämndens beslut.

4 EIK Aktiviteter i April Fotboll herrar: Seriepremiär den 18:e april, kl 14:15 hemma på Solvallen, Sedan är nästa hemma match den 26:e april kl 14:15. Alla hjärtligt välkomna att komma o titta. Se hemsidan för mer info Pingisen är slut för säsongen och börjar igen till hösten! Boxercise på torsdagar, 19:30 20:30 i Eckeröhallen, för anmälan kontakta Pia Lundberg på telefon: Fritidsdräkter Finns på Condis och via Jonas Karlsson (tel ). Dräkterna finns i följande storlekar: S, M, L, XL. Och barnstorlekarna: 128, 140, 152 Priset är 40 euro/35 euro för medlemmar, icke medlemmar 65 euro/60 euro. Bli Medlem i EIK 2009 De som blir medlemmar i EIK 2009 kommer att få ett medlemskort som berättigar till följande förmåner: - Halvkroppsmassage hos Kottes Massage för 27 (normalpris 30 ) % rabatt på kajakuthyrning hos Nimix - 10 % rabatt på greenfee vid Eckerö Golf - 10 % rabatt på tennis vid Käringsund Resort & Conference - Lunch på Park restaurang & bar för 8,20 (normal pris 9,75 )* - Boxercise med Pia Lundberg 50 per termin. Medlemskort kan man hämta ut på Condis ca: 2veckor efter betalningen skett! Mottagarens Kontonummer: ÅAB Nordea Mottagare: Eckerö Idrottsklubb R.F Betalarens Underskrift: Vuxna: á 10,- Barn upp till 16 år: á 5,- Medlemsavgift 2009 Namn: Födelseår: Från Konto nr: Förf. dag

5 Annonser BLOMMOR Säljes I SÖDERLUNDS VÄXTHUS I ÖVERBY; ECKERÖ. Våren är här!! Mera öppet, ännu större utbud, och många fina erbjudanden. Välkomna! Öppet : Från torsdagen den 2. 4 Tisdag /torsdag kl Lördag (ej 11.4) kl Från 20.4 Måndag-fredag kl Lördag kl 10-14

6 Annonser Energived köpes Vill du ha bättre betalt för virket ur skogen?? Med dagens massavedspriser så lönar det sig att sälja virket som energived. Speciellt intressant är : Lövskog Gallringar Bestånd i underproduktion Ring mig för offert Rune söderlund Tel

7 Annonser Norrbölevägen 3, Mariehamn Tel:22860 / Fax:22865 I samarbete med Eckerö FBK och Nordins besöker SERVICEBILEN FÖR HANDBRAND SLÄCKARE DIN KOMMUN Uthyres En tvåa i Ekergården blir ledig fr.o.m. 1 maj Lägenheten uthyres i första hand till pensionärer. Fritt formulerad skriftlig ansökan inlämnas till social kansliet senast 24 april 2009 Ytterligare information fås av socialsekreterare Andrea Sandberg tel Eftermiddagsvård LÖRDAG KL: PLATS: Nordins i Storby PASSA PÅ ATT FÅ SLÄCKAREN KONTROLLERAD Socialsekreteraren informerar De familjer som önskar eftermiddagsvård för sina skolbarn (främst barn i åk 1-2) hösten 2009, bes vänligen lämna in en skriftlig ansökan (blanketten för dagvård kan användas) till kommunkansliet senast den 30 april. Blankett finns att hämta på kommunens hemsida, Frågor och funderingar? Kontakta socialsekreterare Andrea Sandberg, på tel

8 Program på Solgården och Ekergården Gympa med Gittan på Ekergården kl Bingo på Solgården kl Berdinas kläder kommer till Solgården kl Högläsning med Marita Johansson kl Linda Mannström kommer och har en all sångstund på Solgården kl Högläsning med Marita Johansson kl Kafferep på Ekergården kl , samma program som tidigare Simning i Folkhälsans hus Mariehamn kl Taxi ordnas från Solgården. Vill du komma med, ring Solgården tel Vi lagar midsommarkronor med Sandra kl Gympa med Gittan på Solgården kl Högläsning med Marita Johansson kl Bingo på Solgården kl Dagisbarnen hälsar på och sjunger för oss kl Vi lagar tofsar till midsommarkronor med Sandra kl Högläsning med Marita Johansson kl Bingo på Solgården kl På torsdagar kl är kyrkoherde Mårten Andersson på Solgården Alla är hjärtligt välkomna att delta i de olika aktiviteterna! Obs! Vi planerar midsommaraftons program på Solgården och behöver ha någon som kan komma och spela dragspel en liten stund. Kan du eller känner du någon som skulle kunna komma och spela för oss hör av dig till oss på Solgården tel Berdinas kläder kommer till Solgården och säljer kläder den kl Alla är hjärtligt välkomna!

9 Notiser och kontaktuppgifter Eckerö Info utkommer en gång i månaden (med undantag för juli) och delas ut gratis till alla hushåll i Eckerö. Bor Du i annan kommun eller utomlands kan Du prenumerera och får då Infobladet skickat till den adress Du anger på inbetalningen. ÅTERVINNINGS- CENTRALENS ÖPPETTIDER Tisdag kl Lördag kl Månadens miljötips: Ha en TV-fri kväll! Spara energi och umgås med varandra och barnen. Spela kort, pyssla, ta en promenad i vårgrönskan eller läs en god bok. Prenumerationsavgiften är fastställd till 20.-/år inkl.moms. Önskar du prenumerera går det bra att Du betalar in avgiften till : ÅAB NORDEA SAMPO POSTGIROT SVERIGE KOM IHÅG ATT SKRIVA DITT NAMN OCH ADRESS I MEDDELANDEFÄLTET! Eckerö kommunkansli Södra Överbyvägen 8, Eckerö Tel: Fax E-post: Öppettider: Måndag fredag kl Kommundirektör Jörgen Lundqvist Kommuntekniker Rune Småroos Ekonom Katarina Bergman Lönebokförare Håkan Häggblom Socialsekreterare Andrea Sandberg tel.tid må-to kl Kanslist Tanja Löthman Byråsekreterare Maggi Häggblom Nästa nummer av Eckerö-info utkommer i början av maj Skicka in ditt material via e-post till Materialet skall vara oss tillhanda senast den Annonspriser år Helsida 70,00, halvsida 47,00, 1/4 sida 24,00 (inkl. 22 % moms)

10 Kungörelse K U N G Ö R EL S EUROPAPARLAMENTSVALET 2009 Europaparlamentsvalet äger rum söndagen den 7 juni 2009 kl Eckerö kommun utgör ett röstningsområde och röstningsstället är Eckerö skola Käringsundsvägen 16 i Storby. Förhandsröstning anordnas hos Eckerö postombud Nordins under tiden maj och 02 juni Förhandsröstningen äger rum: kl och kl kl och Postombudet Nordins besöksadress är: Eckerövägen 729, Storby Förhandsröstning anordnas även vid inrättningar så som sjukhus och vårdhem. Den som till följd av långtidssjukdom eller svårt handikapp inte kan rösta i vallokal eller hos postombudet, får förhandsrösta hemma. Den som önskar förhandsrösta hemma skall anmäla detta till centralvalnämnden i Eckerö senast tisdagen den 26 maj före kl Anmälan bör göras skriftligt eller per telefon. Blanketter för ändamålet fås från kommunkansliet i Överby. Centralvalnämndens adress är: Södra Överbyvägen 8, Eckerö. Telefon: Eckerö den 1 april 2009 På kommunala centralvalnämndens vägnar: Kerstin Berlin ordförande Katarina Bergman sekreterare

ECKERÖ info. Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION. Eckerö på Ålands solsida!

ECKERÖ info. Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION. Eckerö på Ålands solsida! ECKERÖ info Augusti 2014 Nr 7 SAMHÄLLSINFORMATION Eckerö på Ålands solsida! BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER MÅNDAGAR 17.00-20.00 ONSDAGAR 17.00-20.00 ÅTERVINNINGSCENTRALENS ÖPPETTIDER: TISDAGAR 18.00-20.00 TORSDAGAR

Läs mer

INFOBLAD V15~MÅNDAG 7 APRIL 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V15~MÅNDAG 7 APRIL 2014. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V15~MÅNDAG 7 APRIL 2014. NUMMER 4/2014 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF April månadens pensionärsträff blir torsdagen den 10 april

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2014. Finström den 30 april 2014

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2014. Finström den 30 april 2014 Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 5/ MAJ 2014 KUNGÖRELSE Europaparlamentsval förrättas söndagen den 25 maj 2014 kl 09.00 20.00 i följande

Läs mer

INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling

INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling INFOBLAD V28~MÅNDAG 6 JULI 2015. NUMMER 07/2015 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Kapellhagens personal önskar alla en trevlig sommar med mycket

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNS TYRELSEN KOMMUNS TYRELSEN SAMMANTRÄDESKALLE LSE Sammanträdestid Tisda gen den kl 19.00 22.15 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 1 Kallelse och beslutförhet. 2.

Läs mer

Kommunfullmäktige i Sund. Kansliet håller stängt. Annonsavgifter

Kommunfullmäktige i Sund. Kansliet håller stängt. Annonsavgifter WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 26, NUMMER 10 3 NOVEMBER 2012 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 11 21.11 01.12 1 19.12 05.01 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el.

Läs mer

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3

FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 FÖGLÖBLADET FÖGLÖ KOMMUN Redaktör Matilda Karlström ÅRGÅNG 25 Mars 2015 Nr 3 Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag 27 mars. Deadline för inlämning av material till nästa nummer är måndag 23 mars

Läs mer

FINSTRÖM. Hitta formen till våren!

FINSTRÖM. Hitta formen till våren! Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 1/ JANUARI FINSTRÖMS 2014 KOMMUN Hitta formen till våren! Sidan 4 Rosengårds dagverksamhet Sidan 2 Skolslöjd

Läs mer

SALTVIK. INFORMERAR september. Kommunkansliet informerar: Äldreomsorgen. informerar: Folkhälsan i Saltvik. informerar: 9 / 2008 SENIORCAFÈ NY HEMSIDA!

SALTVIK. INFORMERAR september. Kommunkansliet informerar: Äldreomsorgen. informerar: Folkhälsan i Saltvik. informerar: 9 / 2008 SENIORCAFÈ NY HEMSIDA! SALTVIK 9 / 2008 INFORMERAR september Gruppbrev med posten når alla Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 15.11.2011, kl.19.30-21.55 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Andersén Jens, ordförande Andersson

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 8/ OKTOBER 2014. Ta chansen att leka superhjälte för en dag!

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 8/ OKTOBER 2014. Ta chansen att leka superhjälte för en dag! Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 8/ OKTOBER 2014 Snöplogning av privata utfarter Sidan 2 Källbos elever läste 1.545 böcker under sommarlovet

Läs mer

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.

SALTVIK. Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik. SALTVIK 2 / 2015 INFORMERAR februari Samhällsinformation Utgivare: Saltviks kommun, Lillängs 14 Nääs, AX-22320 ÖDKARBY Tel: 48 900 Fax: 489 011 E-post: info@saltvik.ax Hemsida: www.saltvik.ax SOMMARJOBB

Läs mer

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR

KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Nr 10/2014 Utgiven av Sottunga kommun www.sottunga.ax Redaktör: Kennet Lundström sottunganytt@sottunga.ax KOMMUNSKRETERAREN INFORMERAR Tack för vänligt mottagande i kommunen. Jag har börjat arbeta som

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 10/ DECEMBER 2014. Luciakonsert. med Finströms Lucia

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 10/ DECEMBER 2014. Luciakonsert. med Finströms Lucia Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 10/ DECEMBER 2014 Luciakonsert med Finströms Lucia i Finströms kyrka lördag 13 december kl 17.00 och 19.00.

Läs mer

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad

Ett spännande och framgångsrikt Nytt År 2013 önskas alla läsare från Kumlinge kommun! januari 2013 nr 1. Kumlinge kommuns informationsblad Infobladet för Kumlinge kommun januari 2013 nr 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-5 sida 6 sida 7 sida 8 info från kommunen kurser och jumpor annonser församlingen Nästa deadline är 25.1.2013. Materialet lämnas

Läs mer

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR

mars 2014 nr 3 Kumlinge kommuns informationsblad Protokoll i kommunen Infobladet för Kumlinge kommun INFORMERAR Infobladet för Kumlinge kommun mars 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 2-6 sida 6-8 sida 9 sida 10 info från kommunen info från privatpersoner och föreningar och företag info från församlingen Nästa nummer

Läs mer

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015

KNr 1 ORSNÄS 13.2.2015 ORSNÄS Nr 1 13.2.2015 Årets företagare Tom Westerdahl har verkat som rörmokare i 30 år och som företagare sedan år 2001. I januari fick han emotta priset som Årets företagare i Korsnäs 2014. Läs mer på

Läs mer

Tips för sommaren i Finström

Tips för sommaren i Finström Sommar SAMHÄLLSINFORMATION ETT SPECIALNUMMER AV AKTUELLT I FINSTRÖM Tips för sommaren i Finström Foto: Lovisa Hagberg KUL-tur i Finström på onsdagar i juli Sidan 5! Information från församlingen Sidorna

Läs mer

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet

DSÄNGSBULLETINEN. Nyheter och Information från Edsängens Villaägareförening Utgåva 28 Vinter 2010. Kallelse till årsmöte. Ordföranden har ordet E DSÄNGSBULLETINEN Utgåva 28 Vinter 2010 Nu närmast kommer förhoppningsvis en lugn och trevlig julhelg för oss alla. Därefter kör vi igång igen med full kraft. Ses vi inte tidigare, så ska det bli trevligt

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015 Aktuellt i FINSTRÖM SAMHÄLLSINFORMATION DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI 2015 Finströms kommun söker sommarjobbare Kommunen erbjuder sommarjobb för ungdomar 15-17 år

Läs mer

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten

Sommarbarn. Nya upplevelser och vänner hela året. Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Informationsmaterial för sommarbarnsverksamheten Sommarbarn Nya upplevelser och vänner hela året Innehåll 1. För 5 14-åriga barn under skolornas sommarlov...

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI KOMMUN 2013

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI KOMMUN 2013 Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM FINSTRÖMS DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 2/ FEBRUARI KOMMUN 2013 Kommunens sommarjobb för unga Sidan 2 Många aktiviteter under sportlovet

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 15.03.2011 6 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

KOMMUNSTYRELSEN 15.03.2011 6 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SAMMANTRÄDESKALLELSE 15.03.2011 6 Sammanträdestid Tisdagen den 15 mars 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats Kommungården, Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. Kst 72 Kallelse och beslutförhet 2. Kst

Läs mer

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE

STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE STRANDBLADET EN TIDNING FRÅN STRANDBADENS BYAFÖRENING 1/2011 NYINFLYTTAD STRANDBADSSKOGEN NY STYRELSE GLADA LAXE Sagt i Strandbaden... 2 Bertil Andersson Vad skulle du vilja att föreningen gör för att

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

TILL ALLA SUNDSBOR ÖNSKAR VI

TILL ALLA SUNDSBOR ÖNSKAR VI WWW.SUND.AX ÅRGÅNG 27, NUMMER 12 7 december 2013 UTGIVNING AV SUNDSAKTUELLT NR DEADLINE UTG. 1 08.01 18.01 Annonsavgifter (inkl. moms) Helsida 80,- Halvsida 40,- 1/4 sida 20,- 1/8 sida el. mindre 10,-

Läs mer

Forum. FFF med och påverkar på Huddingedagarna! Med bl a: Rapport från årsmötet Hundbajsplockardagen Huddingedagarna Tung busstrafik bland villorna

Forum. FFF med och påverkar på Huddingedagarna! Med bl a: Rapport från årsmötet Hundbajsplockardagen Huddingedagarna Tung busstrafik bland villorna Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta FastighetsägareFörening Juni 2010 2 FFF med och påverkar på Huddingedagarna! Med bl a: Rapport från årsmötet Hundbajsplockardagen Huddingedagarna

Läs mer

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 4/ APRIL

DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 4/ APRIL Aktuellt i SAMHÄLLSINFORMATION FINSTRÖM DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 4/ APRIL 2014 Aktiviteter på Rosengårds dagverksamhet Sidan 2 Tekniska söker sommarpersonal Sidan 2 Aktiv

Läs mer