HUR KAN STADSBYGGANDET BIDRA TILL ÖKAD SOCIAL HÅLLBARHET? ANN LEGEBY ARKITEKTURSKOLAN KTH DECEMBER 2014 TMR. Foto: Julia Sjöberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR KAN STADSBYGGANDET BIDRA TILL ÖKAD SOCIAL HÅLLBARHET? ANN LEGEBY ARKITEKTURSKOLAN KTH DECEMBER 2014 TMR. Foto: Julia Sjöberg"

Transkript

1 HUR KAN STADSBYGGANDET BIDRA TILL ÖKAD SOCIAL HÅLLBARHET? Foto: Julia Sjöberg ANN LEGEBY ARKITEKTURSKOLAN KTH DECEMBER 2014 TMR

2 Om vi underlättar rörlighet och utbyte mellan olika områden skapar vi förutsättningar för sammanhållning. När separerade stadsdelar byggs ihop främjas social integration och trygghet. För att bryta segregationen behövs mötesplatser där personer med olika bakgrund kan lära känna varandra. Ökad tillgänglighet till utbildning och arbetsplatser underlättar kontakterna med viktiga samhällsfunktioner och kan i förlängningen mildra effekterna av social segregation.

3 UTKAST Stadslandskapet utgör spelplanen för samhällets olika processer. Nya strategier för hur vi ska bygga regionen är inget mindre än en kritik mot de begränsningar som stadslandskapet erbjuder idag.

4 VILKA BOR IHOP? VILKA DELAR DET OFFENTLIGA RUMMET? VILKA RESURSER FINNS INOM NÄRA RÄCKHÅLL?

5 UTMANING INFÖR FRAMTIDEN VAD ÄR PROBLEMET? Livschanser relativt sämre i många socioekonomiskt svaga områden Orättvis resursfördelning: stora variationer mellan stadsdelar Samhället i olika grad synligt Brist på närhet missgynnar näringsliv och verksamheter Stadsdelar där endast ett fåtal sociala processer möjliggörs; bristande tillgång till offentligt stadsliv Ojämlika livsvillkor: Hot mot välfärd, hälsa, och demokrati Ann Legeby Arkitekturskolan KTH Stärkt Hållbarhet TMR december november 2014

6 VAD NÅR JAG RUNT HÖRNET I MINA KVARTER? OJÄMLIKHETER LEDER TILL SEGREGATION

7 VARFÖR DELA STADENS RUM? BETYDELSEN AV SAMTIDIGTVARANDE ELLER SAMNÄRVARO SE ANDRA BLI SEDD LÄRA SIG SAMHÄLLETS SPELREGLER FORMELL INFORMELL KONTROLL KONFLIKT TRYGGHET TOLERANS HÄNSYN FÖRSÅELSE FÖR OLIKHETER TILLIT PUBLIC CULTURE KONTEXTUELLA EFFEKTER WEAK TIES STRONG TIES BRIDGING BONDING

8 VARFÖR DELA STADENS RUM? ATT SE DEN ANDRE BLIR ALLT MER VIKTIGT PRIMÄRA RELATIONER SEKUNDÄRA RELATIONER familj - släkt - vänner - vänners vänner - bekanta - bekanta främlingar - främlingar

9 PRIMÄRA NYTTOR funktionella nyttor en programmerad handling direkt interaktion SEKUNDÄRA NYTTOR informella & kommunikativa nyttor ha koll på andra - bli uppdaterad läsa av omgivningen indirekt interaktion (Koch et al. 2012)

10 FÖRHANDLING PÅGÅR: ATT VARA I STADEN ÄR ATT VARA EN DEL AV SAMHÄLLET VEM ÄR DÄR? VEM ÄR INTE DÄR?

11 FRÅGA 8 Du får ett uppdrag utomlands ett halvår. För ditt jobb behöver du snabbt förstå staden, dess invånare och samhället där du är. Hur får du bäst information? Välj tre alternativ: 1. Läsa guideböcker 2. Gå på caféer och restauranger 3. Besöka stadens sevärdheter 4. Intervjua arbetskamrater 5. Gå med i en sportklubb/förening 6. Gå/hänga på stan 7. Använda kollektivtrafiken 8. Köra kors och tvärs med bil 9. Läsa tidningar och följa media

12 Vilka idéer om samhället styrde det stadslandskap som utgör spelplanen för samhället idag?

13 STADSBYGGNADSPARADIGM ÖKA TILLGÄNGLIGHET OCH TÄTHET FLEMMING 1600 LINDHAGEN PLANEN 1866

14 STADSBYGGNADSPARADIGM KRITIK MOT DEN TÄTA OCH DEN OKONTROLLERAT VÄXANDE STADEN STORSTADENS SPÖKE PLAN 1948

15 STADSBYGGNADSPARADIGM BEGRÄNSA & KONTROLLERA TILLGÄNGLIGHET, TÄTHET & RÖRELSE SCAFT 1968 HOWARD S GARDEN CITY 1898 MARKELIUS 1946 STOCKHOLMS GENERALPLAN 1952 STOCKHOLMS GENERALPLAN 1952

16 VARFÖR DELA STADENS RUM? KRITIK MOT DEN RATIONELLA STADEN The disabling effects of the urban transformation had the greatest impact on the weakest and least powerful people socially; those who depended on their local environment the most to support them in their everyday life, like children, elders, the sick and disabled, the unemployed. Julienne Hanson 2000

17 Vad menar vi med att bygga ihop staden?

18 DE SMÅ STADSDELARANAS REGION ELLER REGIONEN MED DE SMÅ STADSDELARNA?

19 DET OFFENTLIGA RUMMET: KAN KOPPLA IHOP & KAN SKILJA ÅT

20 DET OFFENTLIGA RUMMET: KAN KOPPLA IHOP & KAN SKILJA ÅT

21 MODELL AV STADEN REPRESENTATION AV MELLANRUMMEN STADSRUMSANALYS BESKRIVER INTERAKTIONEN MELLAN BYGGD MILJÖ & HUR RUM ANVÄNDS

22 STADSRUM SOM ISOLERAR RESURSER DEN BYGGDA MILJÖNS FÖRMÅGA ATT SKAPA AVSTÅND

23 STADSRUM SOM TILLGÄNGLIGGÖR RESURSER DEN BYGGDA MILJÖNS FÖRMÅGA ATT SKAPA NÄRHET

24 Exemplet Östbergahöjden

25 ÖSTBERGAHÖJDEN Lantmäteriet/Metria 300 m

26 ÖSTBERGAHÖJDEN Lantmäteriet/Metria 300 m

27

28 lokalt boende icke lokalt boende Ann Legeby Arkitekturskolan KTH Stärkt Hållbarhet TMR december november 2014

29 VAR BOR DE SOM ÄR PÅ TORGET? TORGETS SOCIALA RÄCKVIDD

30 EXEMPLET ÖSTBERGA VILKA FÖRHANDLAR NORMER & SPELREGLER? ÖSTBERGAHÖJDEN GAMLA ÖSTBERGA Gångavstånd mellan torgen: ca 800 m

31 RÄCKVIDD GENOM STADSRUMMEN SOCIALT & RUMSLIGT UPPTAGNINGSOMRÅDE Östbergahöjden G:a Östberga Bagarmossen

32 NÄRHET TILL REGIONKÄRNAN: CENTRALA STOCKHOLM Närhet till centralstationen: med kollektivtrafik och gångavstånd restid med kollektivtrafiken gångavstånd i meter

33 NÄRHET TILL ARBETSPLATSER GENOM GATUNÄTET INOM 1OOO METER

34 betwe nness 2 km betwe nness 2 km betwe nness 2 km betwe nness 2 km betwe nness 2 km betwe nness 2 km betwe nness 2 km betwe nness 2 km betwe nness 2 km betwe nness 2 km JÄMFÖRANDE ANALYSER: DELA[D] STAD 10 OJÄMLIKA LIVSVILLKOR - CHANSER PÅ ARBETSMARKNADEN arbete inom 500 m arb te inom 1 km et Arbete Index = 1,2 slös icke arbe arbete inom 5 km stöd inom 2 km närhet till CS (m) närhet till CS (tid) befolkningstäthet int grat on R50 Rumslig Index = 4,7 integration R6 arbete inom 500 m arb te inom 1 km et Arbete Index = 1,0 slös icke arbe arbete inom 5 km stöd inom 2 km 7 närhet till CS (m) närhet till CS (tid) befolkningstäthet int grat on R50 Rumslig Index = 4,0 integration R6 interface R6-R50 Social Index = 4,2 Bergsjön V Social Index = 2,0 förvärvsfrekvens interface R6-R50 förvärvsfrekvens median inkomst Bergsjön Ö median inkomst arbete inom 500 m arb te inom 1 km et Arbete Index = 1,9 slös icke arbe arbete inom 5 km Social Index = 3,2 Gårdsten arbete inom 500 m arb te inom 1 km et förvärvsfrekvens Social Index = 4,2 Bergsjön V te inom 500 m arb te inom 1 km Arbete Index = 1,2 slös icke arbe arbete inom 5 km förvärvsfrekvens arbete inom 5 km Arbete Index = 2,5 stöd inom 2 km median inkomst stöd inom 2 km median inkomst stöd inom 2 km närhet till CS (m) närhet till CS (m) närhet till CS (m) närhet till CS (tid) interface R6-R50 närhet till CS (tid) interface R6-R50 närhet till CS (tid) befolkningstäthet int grat on R50 befolkningstäthet int grat on R50 befolkningstäthet Rumslig Index = 2,9 integration R6 Rumslig Index = 4,7 integration R6 integration R6 Rumslig Index arbete inom 500 m arb te inom 1 km et Arbete Index = 3,4 slös icke arbe Social Index = 3,4 Hjällbo arbete inom 500 m arb te inom 1 km et arbete inom 5 km förvärvsfrekvens Arbete Index = 1,0 slös icke arbe arbete inom 5 km Social Index = 2,0 förvärvsfrekvens Bergsjön Ö te inom 500 m arb te inom 1 km arbete inom 5 km Arbete Index = 4,9 stöd inom 2 km median inkomst stöd inom 2 km median inkomst stöd inom 2 km närhet till CS (m) närhet till CS (m) närhet till CS (m) närhet till CS (tid) interface R6-R50 närhet till CS (tid) interface R6-R50 närhet till CS (tid) befolkningstäthet int grat on R50 befolkningstäthet int grat on R50 befolkningstäthet Rumslig Index = 5,4 integration R6 Rumslig Index = 4,0 integration R6 integration R6 Rumslig Inde arbete inom 500 m arb te inom 1 km et Social Index = 3,5 Norra Biskopsgården arbete inom 500 m arb te inom 1 km et Arbete Index = 2,5 slös icke arbe arbete inom 5 km förvärvsfrekvens Arbete Index = 5,6 slös icke arbe arbete inom 5 km Social Index = 7,3 förvärvsfrekvens Högsbotorp stöd inom 2 km median inkomst stöd inom 2 km median inkomst närhet till CS (m) närhet till CS (m) närhet till CS (tid) interface R6-R50 närhet till CS (tid) interface R6-R50 befolkningstäthet int grat on R50 befolkningstäthet int grat on R50 Rumslig Index = 5,0 integration R6 Rumslig Index = 7,2 integration R6 arbete inom 500 m arb te inom 1 km et Arbete Index = 4,9 slös 5,7 icke arbe Social Index = Kyrkbyn arbete inom 500 m arb te inom 1 km et arbete inom 5 km förvärvsfrekvens Arbete Index = 2,0 slös icke arbe arbete inom 5 km Social Index = 8,8 förvärvsfrekvens Björkekärr stöd inom 2 km median inkomst stöd inom 2 km median inkomst närhet till CS (m) närhet till CS (m) närhet till CS (tid) interface R6-R50 närhet till CS (tid) Legeby, Berghauser Pont & Marcus 2014 interface R6-R50 befolkningstäthet int grat on R50 befolkningstäthet int grat on R50 Rumslig Index = 6,2 integration R6 Rumslig Index = 4,6 integration R6

35 HUR GYNNA EN BLANDNING I DET OFFENTLIGA RUMMET? ARENA FÖR SOCIALA PROCESSER - NÄRHET TILL RESURSER NÄRHET TILL STRÅK MED HÖG CENTRALITET VÄLINTEGRERAT MED GRANNSTADSDELAR CENTRALITET I FLERA SKALNIVÅER STOR RUMSLIG RÄCKVIDD ATTRAKTORER & MÅLPUNKTER LOKALT stadsform markanvändning

36 Alla förändringar av stadsformen påverkar stadsdelars läge i relation till staden i övrigt vilket får konsekvenser för såväl näringsliv som socialt liv Ökad kunskap om rummets potential innebär både att förstå dess begränsningar och dess möjligheter Stadsbyggandet är en mycket konkret form av fördelningspolitik som för lång tid lägger fast ett landskap av samhälleliga resurser Stadsbyggandet verkar under lång tid och är därför ett strategiskt verktyg för allt hållbarhetsarbete.

37 UTMANING: ATT ÖVERSÄTTA ORD TILL STADSFORM När separerade stadsdelar byggs ihop främjas social integration och trygghet. Täta städer har större förutsättningar för utvecklat stadsliv, god kollektivtrafiktillgänglighet och energisnåla infrastrukturlösningar. De ger också invånare och företag tillgång till stora närmarknader. Planen betonar att regionens kommuner har ett gemensamt ansvar för att minska segregation och utanförskap. Åtta yttre regionala stadskärnor prioriteras utöver den centrala regionkärnan. Utveckla de yttre stadskärnornas urbana värden [...] De yttre stadskärnorna behöver få mer storstadskaraktär. Det kan uppnås genom att tillföra stadskvaliteter som ett levande fotgängarvänligt offentligt rum med gator, torg och parker.

38 ATT HÅLLA ARMKROK MED SIN OMGIVNING PÅVERKAR VILKEN ARENA SOM SKAPAS PeGe Hillinge

39 Places do not make cities. It is cities that make places. The distinction is vital. We cannot make places without understanding cities. Hillier 1996, 151

40 FRÅGA 9 Vad är viktigast för oss i regionen att utveckla för att kunna skapa en region där det råder jämlika livsvillkor? 1. Tillräcklig förståelse för problemet 2. Styrdokument som utgör stöd 3. Koll på hur tillgången till resurser ser ut 4. Tillräcklig kunskap om stadsbyggande 5. Metoder för att klarlägga sociala konsekvenser 6. En genuin vilja att vända utvecklingen

41 Ann Legeby

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Samhällsplanering för ett aktivt liv. fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa. Johan Faskunger

Samhällsplanering för ett aktivt liv. fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa. Johan Faskunger Samhällsplanering för ett aktivt liv fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa Johan Faskunger Samhällsplanering för ett aktivt liv fysisk aktivitet, byggd miljö och folkhälsa Johan Faskunger STATENS

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap

Det hållbara Göteborg. Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap Det hållbara Göteborg Rapport till kommunstyrelsen i Göteborg från Rådet för integration och samhällsgemenskap GÖTEBORG 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE 4 Uppdraget 4 Rådets verksamhet

Läs mer

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors

Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Delaktighet på barns villkor? Monica Nordenfors Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 Inledning 11 FN:s konvention om barnets rättigheter 15 Delaktighet 17 En lägesbeskrivning av barns delaktighet på kommunal

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet 2014:13

Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet 2014:13 PM 2014:13 Varför är vissa platser mer attraktiva för boende än andra? en forskningsöversikt om de faktorer som skapar boendeattraktivitet Den här rapporten innehåller en diskussion om vad attraktivitet

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI

SVN I ALMEDALEN 2015 - DONNERKSA HUSET MÅNDAG 29 JUNI TISDAG 30 JUNI ONSDAG 1 JULI Måndag 29 juni Donnerska huset Aulan 8:00 9.30 SVN Är hållbart ledarskap i organisationer nyckeln till ett lyckat samhällsengagemang? Vi fokuserar på hållbart ledarskap och värderingar och lyfter fram

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv

Att förstå utsatthet. En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Att förstå utsatthet En studie om utsatthetens villkor, erfaren utsatthet och fritid i ungas liv Who is

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Till Mor (1947 2008), far, farfar och familjen

Till Mor (1947 2008), far, farfar och familjen Den delade skolan Till Mor (1947 2008), far, farfar och familjen Örebro Studies in Human Geography 6 Anders Trumberg Den delade skolan Segregationsprocesser i det svenska skolsystemet Anders Trumberg,

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? ARBETSMATERIAL 2014:2

Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? ARBETSMATERIAL 2014:2 Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? ARBETSMATERIAL 2014:2 Vad har hänt, vad görs och vad borde göras i Det urbana spelet? Utvärdering av Det urbana spelet 2 Vad har hänt, vad

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Mer park i tätare stad. Teoretiska och empiriska undersökningar av stadsplaneringens mått på friytetillgång

Mer park i tätare stad. Teoretiska och empiriska undersökningar av stadsplaneringens mått på friytetillgång Mer park i tätare stad Teoretiska och empiriska undersökningar av stadsplaneringens mått på friytetillgång Licentiatavhandling Alexander Ståhle Arkitekturskolan KTH Stockholm 2005 Licentiatavhandling Författare:

Läs mer

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling

Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling VTI rapport 739 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Kollektivtrafik som verktyg för regional utveckling En kunskapsöversikt Tomas Svensson Johan Holmgren Utgivare: Publikation: VTI rapport 739

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

Barns miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga.

Barns miljöer för fysisk aktivitet. samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga. Barns miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och rörelsefrihet hos barn och unga Johan Faskunger Barns miljöer för fysisk aktivitet samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet

Läs mer

Omvärldsanalys för Skellefteå

Omvärldsanalys för Skellefteå Omvärldsanalys för Skellefteå - en fördjupning och uppdatering 2012 Nätverket för strategisk omvärldsanalys 1 Förord Vi vet att det är viktigt att spana på omvärlden. Vi vet att det är viktigt att ha koll.

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel

Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Kulturgeografiska institutionen Trafikplanering för en hållbar utveckling - Vision Lundby som exempel C-uppsats i samhällsgeografi HT 2003 Sara Persson Handledare:

Läs mer

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD

ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD ANTAGEN AV TRAFIKNÄMNDEN FEBRUARI 2014 GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD GÖTEBORG 2035 TRAFIKSTRATEGI FÖR EN NÄRA STORSTAD Antagen av trafiknämnden den 6 februari 2014 Trafikkontoret dnr

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

En jämställdhetsresa genom Sverige

En jämställdhetsresa genom Sverige En jämställdhetsresa genom Sverige FRAMTIDS- MODELLEN Vart är vi på väg?? Heja! Vi tror på er! SWOT Och? Varför? Hur då? tryggt Tradition Norm Förändring Förebild Är vi inte framme snart? 4R? Är det jag

Läs mer