utskriftsdatum: Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: till

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utskriftsdatum: 2015-09-14 Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2015-09-07 till 2015-09-11"

Transkript

1 utskriftsdatum: Postlista för BN Registreringsdatum inom perioden: till tgående Datum Diarienr. BN 2015/0035 Diariebtkn Planering, ekonomi Christensson, Lennart Skolverket Åtgärd/handling VB: Rekvisitionsblankett_Sommarskola_ _.2.xlsx Ärendemening Statsbidrag till lov-och sommarskola 2015 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0113 Diariebtkn Elever Olsson, Sven-Eric RES-Skolinspektionen Göteborg Åtgärd/handling Begäran om komplettering i ärende :2458 Ärendemening Anmälan till Skolinspektionen angående rätt till särskilt stöd för elever Hamburgsundsskolan tgående Datum Diarienr. BN 2015/0113 Diariebtkn Elever Olsson, Sven-Eric Christensson, Lennart Åtgärd/handling VB: Begäran om komplettering i ärende :2458 Ärendemening Anmälan till Skolinspektionen angående rätt till särskilt stöd för elever Hamburgsundsskolan nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0113 Diariebtkn Elever Olsson, Sven-Eric Skolverket Åtgärd/handling VB: begäran om komplettering ärende :2070 Ärendemening Anmälan till Skolinspektionen angående rätt till särskilt stöd för elever Hamburgsundsskolan nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0193 Diariebtkn vr personal, löner, Skolan Axelsson, Sten Gunnar ngegerd Dahlström Åtgärd/handling Ansökan som administratör Särskolan Ärendemening Tjänst som administratör Särskolan, Förskolan och Barn- och elevhälsan

2 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0027 Diariebtkn Föreningar, organisationer Pettersson, Eva Kultur och fritidschef Eva Pettersson Åtgärd/handling Delegationsbeslut LOK-stöd Ärendemening Föreningsbidrag 2015 LOK-stöd hösten nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0027 Diariebtkn Föreningar, organisationer Pettersson, Eva Stora Stenars SS Åtgärd/handling Ansökan LOK-stöd Stora Stenars SS Ärendemening Föreningsbidrag 2015 LOK-stöd hösten nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0048 Christensson, Lennart Diariebtkn Stads-, byggnads-, detaljplaner Källström, Lis Åtgärd/handling Samråd DP Knäm 2:14 Ärendemening Detaljplaner 2015 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0096 Christensson, Lennart Diariebtkn Allmänt. Barn- och utbildningsnämnden Åtgärd/handling *** HEMLGT *** Ärendemening *** HEMLGT *** nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0113 Diariebtkn Elever Olsson, Sven-Eric Åtgärd/handling *** HEMLGT *** Ärendemening Anmälan till Skolinspektionen angående rätt till särskilt stöd för elever Hamburgsundsskolan nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0185 Diariebtkn Allmänt. Barn- och utbildningsnämnden Pettersson, Eva Svensson, Marie-Louise Åtgärd/handling Ks Bidrag Gerlesborgsskolan Ärendemening tökat avtal med Gerlesborgsskolan

3 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0197 Diariebtkn Planering, ekonomi Höiberg, yvind Skolverket Åtgärd/handling Ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper 2015 Tanums kommun Ärendemening Ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0197 Diariebtkn Planering, ekonomi Höiberg, yvind Skolverket Åtgärd/handling Svar på ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper Ärendemening Ansökan om statsbidrag för mindre barngrupper nkommande Datum Diarienr. BN 2014/0167 Diariebtkn Allmänt. Barn- och utbildningsnämnden Berndtsson, Carina Arbetsmiljöverket Åtgärd/handling nspektionsuppföljning Arbetsmijöverket Ärendemening nspektion Arbetsmiljöverket nkommande Datum Diarienr. BN 2014/0167 Diariebtkn Allmänt. Barn- och utbildningsnämnden Berndtsson, Carina Arbetsmiljöverket Åtgärd/handling Arbetsmiljöverket Rättelse felaktigt utskick Ärendemening nspektion Arbetsmiljöverket nkommande Datum Diarienr. BN 2014/0218 Diariebtkn Lärarpersonal, löner Larsson, Christer Larsson, Anna-Karin Åtgärd/handling Annons lärare Sv2 Lärcentrum Ärendemening Tjänst som lärare svenska som andraspråk nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0010 Diariebtkn Allmänt. Barn- och utbildningsnämnden Halvordsson, Bjarne Arbetsmiljöverket Åtgärd/handling Arbetsmiljöverket nformation om avslutat ärende Ärendemening Framställan enligt arbetsmiljölagen fysisk arbetsmiljö

4 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0025 Pettersson, Eva Diariebtkn Föreningar, organisationer Kultur och fritidschef Eva Pettersson Åtgärd/handling Delegationsbeslut ledarutbildning Ärendemening Föreningsbidrag 2015 Ledarutbildningsbidrag tgående Datum Diarienr. BN 2015/0027 Pettersson, Eva Diariebtkn Föreningar, organisationer Stora Stenars SS Åtgärd/handling LOK-bidrag Stora Stenars Segelsällskap Ärendemening Föreningsbidrag 2015 LOK-stöd hösten nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0029 Pettersson, Eva Diariebtkn Föreningar, organisationer BRS region väst Åtgärd/handling Verksamhetsbidrag Bris Ärendemening Föreningsbidrag 2015 vrigt bidrag investeringsbidrag tgående Datum Diarienr. BN 2015/0034 Christensson, Lennart Diariebtkn Planering, ekonomi Christensson, Lennart Åtgärd/handling Delegationsbeslut Betalkort Ärendemening Delegationsbeslut 2015 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0046 Christensson, Lennart Diariebtkn Samlingslokaler Miljöavdelningen Åtgärd/handling nspektionsrapport Barnkullen Ärendemening nspektionsrapporter Miljöavdelningen 2015 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0046 Christensson, Lennart Diariebtkn Samlingslokaler Miljöavdelningen Åtgärd/handling nspektionsrapport Petterhagen Ärendemening nspektionsrapporter Miljöavdelningen 2015

5 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0046 Diariebtkn Samlingslokaler Christensson, Lennart Miljöavdelingen Åtgärd/handling nspektionsrapport Hornbore Förskola Ärendemening nspektionsrapporter Miljöavdelningen 2015 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0046 Diariebtkn Samlingslokaler Christensson, Lennart Miljöavdelningen Åtgärd/handling nspektionsrapport Café Futura Ärendemening nspektionsrapporter Miljöavdelningen 2015 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0046 Diariebtkn Samlingslokaler Christensson, Lennart Miljöavdelningen Åtgärd/handling nspektionsrapport Vita Huset Ärendemening nspektionsrapporter Miljöavdelningen 2015 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0046 Diariebtkn Samlingslokaler Christensson, Lennart Miljöavdelingen Åtgärd/handling nspektionsrapport Lisabacken Ärendemening nspektionsrapporter Miljöavdelningen 2015 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0046 Diariebtkn Samlingslokaler Christensson, Lennart Miljöavdelningen Åtgärd/handling nspektionsprotokoll Hogane Ärendemening nspektionsrapporter Miljöavdelningen 2015 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0046 Diariebtkn Samlingslokaler Christensson, Lennart Miljöavdelingen Åtgärd/handling nspektion Naturförskolan Kommunicering inför beslut Ärendemening nspektionsrapporter Miljöavdelningen 2015

6 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0046 Diariebtkn Samlingslokaler Christensson, Lennart Holmqvist, Elisabeth Åtgärd/handling Myndighetsbesiktning Futura Ärendemening nspektionsrapporter Miljöavdelningen 2015 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0046 Diariebtkn Samlingslokaler Christensson, Lennart Holmqvist, Elisabeth Åtgärd/handling Myndighetsbesiktning Hornbore Ärendemening nspektionsrapporter Miljöavdelningen 2015 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0046 Diariebtkn Samlingslokaler Christensson, Lennart Holmqvist, Elisabeth Åtgärd/handling Myndighetsbesiktning Fjällbacka, Barnkullen, Vita Huset, Petterhagen Ärendemening nspektionsrapporter Miljöavdelningen 2015 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0048 Diariebtkn Stads-, byggnads-, detaljplaner Christensson, Lennart Norrman, Malin Åtgärd/handling Beslut au detaljplan för Tanum 1:3 m fl Kyrkonäs Ärendemening Detaljplaner 2015 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0100 Diariebtkn Planering, ekonomi Jansson, Mette Länsstyrelsen Västra Götalands Län Åtgärd/handling Begäran om utbetalning och redovisning Ärendemening Fornminnesvård, bidrag från Länsstyrelsen nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0116 Diariebtkn Lärarpersonal, löner Viberg, Niklas Larsson, Anna-Karin Åtgärd/handling Annons Speciallärare Tanumskolan 7-9 Ärendemening Tjänst som speciallärare Tanumskolan

7 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0142 Diariebtkn Elever Christensson, Lennart Åtgärd/handling *** HEMLGT *** Ärendemening Anmälan till Skolinspektionen om kränkande behandling vid Tanumskolan nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0147 Diariebtkn Lärarpersonal, löner Viberg, Niklas Lisbeth Åtgärd/handling Ansökan som lärare svenska 7-9 Ärendemening Tjänst lärare svenska Tanumskolan nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0147 Diariebtkn Lärarpersonal, löner Viberg, Niklas Larsson, Anna-Karin Åtgärd/handling Lärare Sv, sva 7-9 Tanum Ärendemening Tjänst lärare svenska Tanumskolan nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0184 Diariebtkn vr personal, löner, Skolan Rosenhoff, Monica Larsson, Anna-Karin Åtgärd/handling Annons vaktmästare Hamburgsund internt Ärendemening Tjänst som vaktmästare förskolan Hamburgsund nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0186 Diariebtkn vr personal, löner, Skolan Rosenhoff, Monica Larsson, Anna-Karin Åtgärd/handling Annons kock kokerska Hornbore Ärendemening Tjänst som kock/kokerska Hamburgsund nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0189 Diariebtkn vr personal, löner, Skolan Viberg, Niklas Larsson, Anna-Karin Åtgärd/handling Annons administratör Tanum 7-9 Ärendemening Tjänst som administratör, Tanumskolan

8 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0190 Diariebtkn Lärarpersonal, löner Elowson, lla Larsson, Anna-Karin Åtgärd/handling Annons Lärare Tanum 3-6 Ärendemening Tjänst som lärare 3-6, Tanumskolan nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0192 Diariebtkn vr personal, löner, Skolan Pettersson, Eva Larsson, Anna-Karin Åtgärd/handling Annons fritidsledare Ärendemening Tjänst som fritidsledare Kultur och Fritid nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0193 Diariebtkn vr personal, löner, Skolan Axelsson, Sten Gunnar Larsson, Anna-Karin Åtgärd/handling Annons administratör Sär, Bus, Fsk Ärendemening Tjänst som administratör Särskolan, Förskolan och Barn- och elevhälsan nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0194 Diariebtkn Lärarpersonal, löner Elowson, lla Larsson, Anna-Karin Åtgärd/handling Annons Lärare Tanum låg och mellan SvA Ärendemening Tjänst som lärare svenska som andraspråk, Tanumshede nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0195 Diariebtkn vr personal, löner, Skolan Axelsson, Sten Gunnar Larsson, Anna-Karin Åtgärd/handling Annons Specialpedagog mot äldre elever inom Centrala barn- och elevhälsan Ärendemening Tjänst som specialpedagog centrala barn- och elevhälsan nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0196 Diariebtkn Lärarpersonal, löner Viberg, Niklas Larsson, Anna-Karin Åtgärd/handling Annons lärare engelska 7-9 Tanumskolan Ärendemening Tjänst som lärare engelska Tanumskolan

9 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0198 Diariebtkn Elever Larsson, Christer Christer Larsson Åtgärd/handling Avtal tsikten Ärendemening Avtal för elev gällande studier på Samhällsvetenskapsprogrammet på tsikten Dals-Eds gymnasium nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0199 Diariebtkn vr personal, löner, Skolan Larsson, Christer Larsson, Anna-Karin Åtgärd/handling Annons studie- och yrkesvägledre Ärendemening Tjänst som studie- och yrkesvägledare Futura tgående Datum Diarienr. BN 2015/0200 Diariebtkn Föreningar, organisationer Pettersson, Eva Norrman, Malin Åtgärd/handling Beslut Au pprustning av Sundvallen Hamburgsund Ärendemening pprustning av Sundvallen Hamburgsund tgående Datum Diarienr. BN 2015/0201 Diariebtkn Planering, ekonomi Höiberg, yvind Norrman, Malin Åtgärd/handling Beslut Au Statsbidrag Lågstadiesatsningen läsåret Ärendemening Lågstadiesatsningen läsåret 2015/2016 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0177 Höiberg, yvind Diariebtkn Planering, ekonomi Bun au Åtgärd/handling Beslut A budget 2016 Ärendemening Budget 2016 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0181 Diariebtkn pphandling Schub, Hans Gabrielsson, Karin Åtgärd/handling Rapport pilotprojekt DEF Ärendemening pphandling av MAC-datorer för lärare och klassrum 2015

10 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0181 Diariebtkn pphandling Schub, Hans Gabrielsson, Karin Åtgärd/handling Administrativa föreskrifter datorer Ärendemening pphandling av MAC-datorer för lärare och klassrum 2015 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0181 Diariebtkn pphandling Schub, Hans Gabrielsson, Karin Åtgärd/handling Bilaga 1 Anbudsformular datorer Tanums kommun 2015.xls Ärendemening pphandling av MAC-datorer för lärare och klassrum 2015 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0181 Diariebtkn pphandling Schub, Hans Gabrielsson, Karin Åtgärd/handling Bilaga 2 Referenser datorer Tanums kommun 2015.xlsx Ärendemening pphandling av MAC-datorer för lärare och klassrum 2015 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0181 Diariebtkn pphandling Schub, Hans ngrid Karlsson Åtgärd/handling PM1 Datorer till skolan Tanum Ärendemening pphandling av MAC-datorer för lärare och klassrum 2015 nkommande Datum Diarienr. BN 2015/0189 Diariebtkn vr personal, löner, Skolan Viberg, Niklas maher saleh Åtgärd/handling Ansökan som administratör Tanumskolan Ärendemening Tjänst som administratör, Tanumskolan tgående Datum Diarienr. BN 2015/0193 Diariebtkn vr personal, löner, Skolan Axelsson, Sten Gunnar Åtgärd/handling Beträffande sökt tjänst, Tanums kommun Ärendemening Tjänst som administratör Särskolan, Förskolan och Barn- och elevhälsan

11 tgående Datum Diarienr. BN 2015/0203 Diariebtkn Avtal Christensson, Lennart Lennart Christensson Åtgärd/handling verenskommelse om pris för förskoleverksamheten Vitlycke Ärendemening verenskommelse om pris för förskoleverksamheten på Vitlycke utskriftsdatum: Postlista för KS Registreringsdatum inom perioden: till nkommande Datum Diarienr. KS 2008/0649 Diariebtkn Stads-, byggnads-, detaljplaner Götzinger, Veronica Structor Mark Göteborg AB Åtgärd/handling Fördjupad stabilitetsutredning för del av Grebbestad 2:1 m fl (Grebbestad centrum) Ärendemening Detaljplan Grebbestad 2:1 m fl (Grebbestadsbryggan, centrum) nkommande Datum Diarienr. KS 2012/0207 Diariebtkn General-, översikts-, områdesplaner Leidzén, Moa Ricky Samuelsson Åtgärd/handling Synpunkter om översiktsplan 2030, Böckern utsedd som båthman Ärendemening Ny översiktsplan (P) för Tanums kommun 2012 (Ks beslut ) nkommande Datum Diarienr. KS 2014/0077 Diariebtkn Stads-, byggnads-, detaljplaner Götzinger, Veronica Planavdelningen Åtgärd/handling Samråd för detaljplan Knäm 2:14 Ärendemening Detaljplan för del av Knäm 2:14, bilserviceanläggning vid Knämmotet nkommande Datum Diarienr. KS 2014/0266 Diariebtkn Bostadsändamål Lundholm, Rolf Tekniska förvaltningen / Tomas Jansson Åtgärd/handling Ramavtal och riskanalys gällande sprängningsarbeten på Tanum Grebbestad 2:468 Ärendemening Exploateringsavtal för Grebbestad 2:291 med flera

12 nkommande Datum Diarienr. KS 2014/0435 Diariebtkn Bostadsändamål Götzinger, Veronica Bengt, Björn Ekélund, Helena Mariana Sofia Ekelund, Hanna ellen Margareta Wiktorsson Åtgärd/handling Tillägg till exploateringsavtal Mjölkeröd 1:1 Ärendemening Exploateringsavtal del av Mjölkeröd 1:1 nkommande Datum Diarienr. KS 2015/0001 Diariebtkn Allmänna val, folkomröstning Aronsson Hammar, da Valberedningen Åtgärd/handling TEKNSKA NÄMNDEN Entlediga Rikard Hermansson (C) samt utse Magnus Bengtsson (C) till ordinarie samt Karl-Erik Hansson (C) till ny ersättare Ärendemening Val förrättade av kommunfullmäktige 2015 (fyllnadsval) tgående Datum Diarienr. KS 2015/0144 Diariebtkn ndustri- hantverk- handelsändamål Ericsson, lf Fjällbacka-Valö AB / Karin och Hans Holmström Åtgärd/handling Svar på frågor om förvärv av fastigheten Tanum Kville-Valö (Valön) 1:9, Valö vandrarhem Ärendemening Förvärv av fastigheten Tanum Kville-Valö (Valön) 1:9 samt anslutning av VA, reparationsarbeten, Valö vandrarhem nkommande Datum Diarienr. KS 2015/0424 Diariebtkn Bostadsändamål Ericsson, lf Jokarjo AB Åtgärd/handling Bovieran Bostäder för dig som är över 55+ Ärendemening Markköp del av fastighet Kuseröd 1:13 tgående Datum Diarienr. KS 2015/0428 Diariebtkn Serveringstillstånd, alkohol- och drogpolitiska ärenden Ericson, Torbjörn Samhällsföreningen Resö Galtö ek.för. Åtgärd/handling Tillfälligt serveringstillstånd på hamnmagasinet, Resö 30 augusti maj 2016 Ärendemening Tillfälligt serveringstillstånd för Resö Galtö ekonomisk förening för Hamnmagasinet 16 aug maj 2016 tgående Datum Diarienr. KS 2015/0429 Diariebtkn Kommunkansliet Berborn, Peter Posten Meddelande AB / Postnummergruppen Åtgärd/handling Begäran om översyn av tillhörighet för postnummerområde Dingle, Munkedals kommun Ärendemening Postgången i Bottna samt ändring av postnummerområde Dingle/Munkedal

13 nkommande Datum Diarienr. KS 2015/0452 Diariebtkn ndustri- hantverk- handelsändamål Aronsson Hammar, da Bertil Gedda Åtgärd/handling Medborgarförslag om möjlighet till miljövänlig biltvätt Ärendemening Medborgarförslag om möjlighet till miljövänglig biltvätt nkommande Datum Diarienr. KS 2015/0453 Diariebtkn ndustri- hantverk- handelsändamål Götzinger, Veronica JBA AB / Krister och Nina Jansson Åtgärd/handling Ansökan om markköp på Kuseröd 1:111, Kuseröd 1:112, S4 samt vattenområdet 1:112/2 Ärendemening Markköp Kuseröd 1:111, 1:112, S:4 samt vattenområdet 1:112/2 nkommande Datum Diarienr. KS 2015/0454 Reimbert, Sofia Diariebtkn Polis-, åklagar-, domstolsväsen ddevalla Tingsrätt Åtgärd/handling Nämndemän Ärendemening Nämndemän nkommande Datum Diarienr. KS 2015/0455 Diariebtkn Ekonomikontoret, T-enhet Waldner, Sofia Telia Sonera / Robert Liljeström Åtgärd/handling nformation att Telia ersätter föråldrat fast bredband med modernt bredband via mobilnätet Ärendemening Telia ersätter föråldrat fast bredband med modernt bredband via mobilnätet nkommande Datum Diarienr. KS 2015/0457 Diariebtkn Kollektivavtal (centrala/lokala) arbtid. Edén, Emma Vårdföbrundet / Mattias Lindström Åtgärd/handling Förhandling gällande lokalt kollektivavtal om nattarbete för sjuksköterskor Ärendemening Förhandling av lokalt kollektivavtal om nattarbete för sjuksköterskor nkommande Datum Diarienr. KS 2012/0207 Diariebtkn General-, översikts-, områdesplaner Leidzén, Moa Ronny Nilsson, Johan Hansson, Yngve och Margareta Olausson Åtgärd/handling Synpunkter i samband med ny översiktsplan 2030, vindkraft Tormoserödsfjället Ärendemening Ny översiktsplan (P) för Tanums kommun 2012 (Ks beslut )

14 nkommande Datum Diarienr. KS 2015/0009 Diariebtkn Årsbudget. Löneökningar Ericsson, lf Miljö- och byggnadsnämnden Åtgärd/handling Budget 2016 för miljö- och byggnadsnämnden Ärendemening Budget 2016 (investeringsbudget, driftbudget, investeringsplan ) nkommande Datum Diarienr. KS 2015/0352 Diariebtkn Personalfunktion - allmänt Aronsson Hammar, da Statens offentliga utredningar / Delegationen för nga till arbete Åtgärd/handling Beviljat statsbidrag avseende samverkan mellan kommun och arbetsförmedling för arbetslösa unga Ärendemening Delegationen för unga till arbete om möjlighet att ansöka om samverkansmedel nkommande Datum Diarienr. KS 2015/0459 Diariebtkn Serveringstillstånd, alkohol- och drogpolitiska ärenden Ericson, Torbjörn, Svensson, Michael Hamburgsunds Folkets hus Åtgärd/handling Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd i Hamburgsunds Folkets hus, 17 okt 2015 Ärendemening Tillfälligt serveringstillstånd i Hamburgsunds Folkets hus, 17 oktober 2015 utskriftsdatum: Postlista för ON Registreringsdatum inom perioden: till nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0269 Diariebtkn Automatspel Lätto-Karlsson, Maj Hedström, Bo Åtgärd/handling Tjänsteyttrande, Ansökan från Kapten Viking, Tanumshede om tillstånd till spel på värdeautomater Ärendemening Remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater på Kapten Viking, Tanumshede

15 nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0274 Johannesson, Hans-Peter Diariebtkn Särskilt boende Turesson, Bo Åtgärd/handling Synpunkt/klagomål Ärendemening Synpunkt/klagomål tgående Datum Diarienr. ON 2015/0274 Johannesson, Hans-Peter Diariebtkn Särskilt boende Turesson, Bo Åtgärd/handling Mottagningsbekräftelse Ärendemening Synpunkt/klagomål nkommande Datum Diarienr. ON 2010/0059 Diariebtkn Särskilt boende Paula Kellet Kriminalvården / Tvätteriet Skogome Åtgärd/handling Avtalsförlängning, pphandling av cirkulationstvätt bäddtextiler Ärendemening pphandling av cirkulationstvätt bäddtextiler, Sotenäs, Munkedal och Tanums kommuner. nkommande Datum Diarienr. ON 2014/0063 Diariebtkn vrigt Lätto-Karlsson, Maj Enligt sändlista Åtgärd/handling Åtta avtal om hem för vård och boende för vuxna, HVB-platser för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum Ärendemening Gemensam upphandling av HVB-platser för vuxna för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0001 Lätto-Karlsson, Maj Diariebtkn Omsorgsnämnd - Allmän verksamhet Åtgärd/handling *** HEMLGT *** Ärendemening *** HEMLGT *** nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0013 Diariebtkn Samlingslokaler Lilliebjelke, Helena, Kullberg, Agneta, Hedström, Bo, Johansson, Sirene Miljö- och byggnadsnämnden / Miljöavdelningen Åtgärd/handling Tillsyn av miljöfarlig verksamhet på Tärnegården Ärendemening Tillsyn av vårdlokaler 2015

16 nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0013 Diariebtkn Samlingslokaler Lilliebjelke, Helena, Kullberg, Agneta, Hedström, Bo, Johansson, Sirene Miljö- och byggnadsnämnden / Miljöavdelningen Åtgärd/handling Tillsyn av miljöfarlig verksamhet på stanvind Ärendemening Tillsyn av vårdlokaler 2015 nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0013 Diariebtkn Samlingslokaler Lilliebjelke, Helena, Kullberg, Agneta, Hedström, Bo, Johansson, Sirene Miljö- och byggnadsnämnden / Miljöavdelningen Åtgärd/handling Tillsyn av miljöfarlig verksamhet på Hedegården Ärendemening Tillsyn av vårdlokaler 2015 nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0071 Diariebtkn Statistik, omsorgsförvaltningen Hultgren, Gunilla Hultgren, Gunilla Åtgärd/handling Augusti, nsatser i äldre- och handikappomsorg enligt SoL Ärendemening nsatser i äldre- och handikappomsorg enligt SoL, individuppgifter månadsvis. nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0269 Diariebtkn Automatspel Lätto-Karlsson, Maj Torbjörn Ericson Åtgärd/handling Tjänsteyttrande, Ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater på Kapten Viking, Tanumshede Ärendemening Remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater på Kapten Viking, Tanumshede tgående Datum Diarienr. ON 2015/0275 Diariebtkn Rehab. verksamhet Lilliebjelke, Helena Arbetsförmedlingen, nternet, intranät, anslagstavlan Åtgärd/handling Annons om ledig tjänst som legitimerad arbetsterapeut Ärendemening Ledig tjänst som legitimerad arbetsterapeut tgående Datum Diarienr. ON 2015/0276 Diariebtkn nvandrar-, flyktingverksamhet Jönsson, Helen Arbetsförmedlingen, nternet, intranät, anslagstavlan Åtgärd/handling Annons om ledig tjänst som boendehandledare till boende för ensamkommande ungdomar Ärendemening Ledig tjänst som boendehandledare till boende för ensamkommande ungdomar

17 tgående Datum Diarienr. ON 2015/0279 Diariebtkn Särskilt boende Dahlgren, Bente ntranät, anslagstavlan Åtgärd/handling Annons om ledig tjänst som undersköterska till korttidsverksamheten på Norrheden Ärendemening Ledig tjänst som undersköterska till korttidsverksamheten på Norrheden tgående Datum Diarienr. ON 2015/0280 Diariebtkn Särskilt boende Dahlgren, Bente ntranät, anslagstavlan Åtgärd/handling Annons om ledig tjänst som undersköterska natt till korttidsverksamheten på Hedegården Ärendemening Ledig tjänst som undersköterska natt till korttidsverksamheten på Hedegården nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0281 Diariebtkn Automatspel Lätto-Karlsson, Maj Lotteriinspektionen Åtgärd/handling Remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater på Rasta, Tanumshede Ärendemening Remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater på Rasta, Tanumshede nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0281 Diariebtkn Automatspel Lätto-Karlsson, Maj Hedström, Bo Åtgärd/handling Yttrande gällande remiss om spel på värdeautomater Ärendemening Remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater på Rasta, Tanumshede nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0281 Diariebtkn Automatspel Lätto-Karlsson, Maj Torbjörn Ericson Åtgärd/handling Yttrande gällande remiss om spel på värdeautomater Ärendemening Remiss avseende ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater på Rasta, Tanumshede nkommande Datum Diarienr. ON 2014/0063 Diariebtkn vrigt Lätto-Karlsson, Maj Aleforsstiftelsen Åtgärd/handling Avtal om hem för vård och boende för vuxna, HVB-platser för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum Ärendemening Gemensam upphandling av HVB-platser för vuxna för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum

18 nkommande Datum Diarienr. ON 2014/0218 Diariebtkn Hemsjukvård Lätto-Karlsson, Maj, Olsson, Lena, MAS, nera AB / Assarsson, Johan Åtgärd/handling Avgifter för kommuners användning av e-hälsotjänster 2016 Ärendemening nförande av Nationell Patient versikt (NP), STHS-funktionscertifikat, e-hälsotjänster nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0001 Lätto-Karlsson, Maj Diariebtkn Omsorgsnämnd - Allmän verksamhet Åtgärd/handling *** HEMLGT *** Ärendemening *** HEMLGT *** tgående Datum Diarienr. ON 2015/0070 Diariebtkn Statistik, omsorgsförvaltningen Hultgren, Gunilla SCB och Socialstyrelsen Åtgärd/handling Augusti, Ekonomiskt bistånd Ärendemening Ekonomiskt bistånd, månadsstatistik tgående Datum Diarienr. ON 2015/0248 Diariebtkn Statistik, omsorgsförvaltningen Wetterlind, Lena, Hultgren, Gunilla Socialstyrelsen / Action Dialog Partner AB Åtgärd/handling nsatser enlig Hälso- och sjukvårdslagen, HSL för äldre och personer med funktionsnedsättning Ärendemening Socialstyrelsens register över kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0277 Eriksson, lrika Diariebtkn Allmänt - personal äldre o handikappade Åtgärd/handling *** HEMLGT *** Ärendemening Omplaceringsutredning nkommande Datum Diarienr. ON 2015/0278 Eriksson, lrika Diariebtkn Allmänt - personal äldre o handikappade Åtgärd/handling *** HEMLGT *** Ärendemening Omplaceringsutredning

19 utskriftsdatum: Postlista för TN Registreringsdatum inom perioden: till nkommande Datum Diarienr. TN 2015/0073 Diariebtkn Markupplåtelse, tillfälliga Larsson Larsåsen, Harriet Kjell med Söner AB (Kustcharken) Åtgärd/handling Ansökan om torgplats i Grebbestad fr o m för försäljning av lokalproducerat kött och chark Ärendemening Fördelning av torgplatser 2015 i Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. nkommande Datum Diarienr. TN 2015/0275 Diariebtkn Anläggning för produktion o drift m m Hedin, Lennart pphandlingsenheten / Karlsson, ngrid Åtgärd/handling Annons Björklövet sept 2015 Ärendemening pphandling - VA-utbyggnad i Långekärrs omvandlingsområde, Gerlesborg tgående Datum Diarienr. TN 2015/0290 Diariebtkn Abonnenter VA Nichols, Monica VA-ingenjör / Nichols, Monica Åtgärd/handling Ersättning för onyttigbliven enskild anläggning Ärendemening Krav på ersättning för enskild avloppsanläggning gällande fastigheten Kville-Berga 2:70 nkommande Datum Diarienr. TN 2015/0293 Diariebtkn Allmänt - Renhållningsväsen Johansson, Per-Olof Förvaltningssrätten i Göteborg Åtgärd/handling Mål nr , avd 3 - Anmodan inkomma med handlingar senast Anstånd till Ärendemening Laglighetsprövning - Hämtning av hushållsavfall från 89 fastigheter i Grebbestad nkommande Datum Diarienr. TN 2015/0295 Diariebtkn vr, t ex vägföreningar Holmqvist, Elisabeth Kamstorp-Hjälpesten-Stuvängens VSF / Conny Andersson Åtgärd/handling ppsägning av kommunal snöröjning samt Bekräftelse på uppsägning Ärendemening ppsägning av avtal om kommunal snöröjning

20 nkommande Datum Diarienr. TN 2015/0295 Diariebtkn vr, t ex vägföreningar Holmqvist, Elisabeth Kynnefjälls Vägsamfällighet / Gösta Johansson Åtgärd/handling ppsägning av snöröjningsavtal samt bekräftelse på uppsägning Ärendemening ppsägning av avtal om kommunal snöröjning nkommande Datum Diarienr. TN 2015/0295 Diariebtkn vr, t ex vägföreningar Holmqvist, Elisabeth Torsbo-Wrem Vägsamfällighet / Benny Karlsson Åtgärd/handling ppsägning av kommunal snöröjning + bekräftelse på uppsägning Ärendemening ppsägning av avtal om kommunal snöröjning tgående Datum Diarienr. TN 2015/0296 Diariebtkn Anläggning för produktion o drift m m Jansson, Thomas Tekniska förvaltningen Åtgärd/handling nformation angående sanering och utbyggnad av va-ledningar till fastighetsägare Ärendemening Sanering och utbyggnad av va-ledningar på Föreningsgatan i Fjällbacka nkommande Datum Diarienr. TN 2015/0298 Diariebtkn Skog- och ängsmark Karlsson, Ann-Sofie Stefan Edlund Åtgärd/handling ndertecknat avtal/överenskommelse Ärendemening verenskommelse i samband med utbyggnad av väg till pumpstation på del av arrenderad mark å Oppen 3:4 nkommande Datum Diarienr. TN 2013/0393 Diariebtkn Allmänt. TN, tekniska förvaltningen Jansson, Thomas Projektingenjör / Jansson, Thomas Åtgärd/handling Tekniska konsulter kategori 2. Arkitekter (ppdrag inom detaljplaneområdet) - Återkallelse och nytt tilldelningsbeslut Ärendemening pphandling - Tekniska konsulttjänster nkommande Datum Diarienr. TN 2015/0033 Diariebtkn Markupplåtelse, tillfälliga Larsson Larsåsen, Harriet Polisen / Mary Glad Åtgärd/handling Tillståndsbevis för penninginsamling under tiden , Röda Korset Ärendemening Markupplåtelser på allmän platsmark för tillfälliga arrangemang 2015

utskriftsdatum: 2015-09-07 Postlista för KS Registreringsdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04

utskriftsdatum: 2015-09-07 Postlista för KS Registreringsdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 utskriftsdatum: 2015-09-07 Postlista för KS Registreringsdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 pp Datum 2015-08-31 Diarienr. KS 2011/0075 Diariebtkn. 314 - Stads-, byggnads-, detaljplaner Handläggare

Läs mer

Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2015-07-13 till 2015-07-17

Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2015-07-13 till 2015-07-17 utskriftsdatum: 2015-07-20 Postlista för BUN Registreringsdatum inom perioden: 2015-07-13 till 2015-07-17 Utgående Datum 2015-07-13 Diarienr. BUN 2014/0048 Diariebtkn. 600 - Allmänt. Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

4. BYGGLOV. Sid 6 (22)

4. BYGGLOV. Sid 6 (22) Sid 6 (22) 4. BYGGLOV Allmänt Denna del av taxan innehåller avgifter för bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked, ingripandebesked, villkorsbesked, anmälan samt strandskyddsdispens tillsammans med

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7)

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) 28 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring: Tillkommande ärende: Ansökan från Konsumentföreningen

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson

Lars Edström Kerstin Gadde Michael Relfsson Anne-Marie Petersson 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Kajutan,

Läs mer

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014.

Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. Datum: 2015-01-30 Sidnr 1 av 10 Frågor av utredningskaraktär inkomna i chatt vid websändningen onsdagen den 18 juni 2014. FRÅGA 1: Kan man söka bygglov för nybyggnad och samtidigt göra en anmälan om 15

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Registerutdrag. In/Upp-datum 2013-06-27. Beslutsdatum. Avslutsdatum. Org.enhet Miljöskyddsenheten

Registerutdrag. In/Upp-datum 2013-06-27. Beslutsdatum. Avslutsdatum. Org.enhet Miljöskyddsenheten Sida 1 Utskriftsdatum: 2015-04-24 Registerutdrag Uppgifter om ärendet Verks.kod 551 Diarienummer 7067-2013 2013-06-27 Ärendetyp Prövning MPD Status Handläggning Beslutsdatum Ställningstagande Ärende komplett

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd 2011 Instruktioner ansökan om bygglov och anmälan av anmälningspliktig åtgärd Handlingar som ska lämnas in när Du söker bygglov eller gör anmälan Ansökan om lov mm enklare ärenden 2 ex Kontrollplan 2 ex

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7.

BORÅS 2011-09-20. Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN BESLUTSLISTA BORÅS 2011-09-20 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS SAMMANTRÄDE Sammanträdet ägde rum tisdagen den 20 september 2011 kl 15.00 i nämndens sessionssal i stadshusets våning 7. Bertil

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-05-14, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S), ordf Tore Sjö, (S) Börje Johansson, (KD) Rolf Stenward, (M) Annsofi Ramevik, (S) Håkan Johansson,

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2011-03-23 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Lennart Nilsson (M) ordförande Jan Runesten (M) Andreas Redlund (M)

Läs mer

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10

Välkommen till. Informationsträff. Hörnstenen 2014-04-10 Välkommen till Informationsträff Hörnstenen 2014-04-10 PROGRAM PRESENTATION DETALJPLAN OCH HANDLÄGGNINGSPROCESSEN STAKET, PLANK OCH MURAR CARPORT, GARAGE, FÖRRÅD OCH MINDRE TILLBYGGNADER EJ BYGGLOVSPLIKTIGA

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

2015-06-02. Företagens A-Ö

2015-06-02. Företagens A-Ö 2015-06-02 Företagens A-Ö Ämnesområde/förvaltning Kontaktperson Förvaltning/avdelning Telefon A Adressättning av alla fastigheter Harriet Larsson Larsåsen Mark- och exploateringsavdelningen 0525-183 78

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida1 (10) Kommunala handikapp- och pensionärsrådet 2009-09-22 Omsorgskontorets sammanträdesrum 2009-09-22 kl. 09.00 12-00 Leif Andersson (s) Ronnie

Läs mer

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015

Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Delegationsbeslut perioden 1-31 juli 2015 Dnr Kommun Fastighet Ärende Beslut Handl 2015 A131 BMB Tf Förvaltningschef Förordnande som tf förvaltningschef Förordnande som tf förvltningschef PRG 2015 BAB084

Läs mer

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid

Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid Processkarta Sammanhållet bygglov - Framtid version 0-0-0 Behov av att se förutsättningar på avsedd mark Behövs tillstånd? Politisk vision Politiskt beslut Minska energiförbrukning Marknads-behov Tjäna

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning

2011-05-11. Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Bygg- och miljöförvaltningens förslag 1 (6) 2011-05-11 Dnr Mbn 2011-455 KON Tillägg till miljö- och bygglovsnämndens delegeringsordning Med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen uppdrar miljö- och bygglovsnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-16 1(22) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 8.30-12.10 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen

Kallelse till. Miljö- och samhällsnämndens sammanträde. 2013-11-06 kl 08.30 i Domsalen Kallelse till s sammanträde kl 08.30 i Domsalen KALLELSE 2 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närv Mona Modin Tjulin, ordförande, S JA NEJ JA NEJ JA NEJ Joakim Ekroth, 1:e vice ordförande, M Magnus Andersson, 2:e

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde R E V I D E R AD K AL L E L S E F Ö R E D R AG N I N G S L I S T A Sid 1 (6) Datum: 2011-05-19 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 maj 2011 Plats Amsterdam, Förvaltningshuset

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2012-09-04 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 13 september 2012, klockan 08:30 OBS Tiden!! Lunch 11:30-12:30 Plats: Sessionssalen, V Storgatan 16, kv Hoven, Jönköping

Läs mer

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1

Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Ärendelista 2014-05-10-2014-05-17 Sida 1 Utskriven av:, Avdelning: KS, Förvaltning: Ljusnarsbergs kommun Diarienr Datum I/U/T Samtr./ÅtgKod Status Instans Ärendetyp Handläggare Beslutsdatum Namn Ärendemening

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset.

Sammanträdesprotokoll. 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-03-21 kl 18.00 21.00 i Kommunhuset. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Lennart Nilsson (M) ordförande Jan

Läs mer

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när?

Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? När ska man ge bygglov? När ska en ansökan avslås? Mot vad ska byggnadsnämnden (BN) pröva ansökan? Vilka handlingar kan krävas in och när? PRÖVNING AV BYGGLOV I NYA PBL Elisabeth Ehrlén, Ehrlén Consulting

Läs mer

Minnesanteckningar från byggnätverksträff

Minnesanteckningar från byggnätverksträff Minnesanteckningar från byggnätverksträff Den 22 maj 2015 i Åseda Göran Bergstrand, Alvesta kommun Elin Johansson Nilsson, Lessebo kommun Lina Mohager, Lessebo kommun Helena Larsson, Ljungby kommun Therese

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (7) 2010-08-10 Stadsbyggnadsnämnden Tid: Torsdagen den 19 augusti 2010, kl 13:00 Plats: Sessionssalen, Kv Hoven, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping Förhindrad ledamot inkallar

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 251 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan 2009.0234-339 252 Folkhälsorådet Birgit Ekholm

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd

Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Instruktioner för ansökan om bygglov samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd Följande handlingar skall bifogas din ansökan/anmälan: Ansökan Fasadritning Förslag till kontrollplan Sektionsritning Teknisk

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006.

Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. Byggnadsnämnden den 21 augusti 2006. 1. a) val av justeringsman b) tid och plats för justering c) fastställelse av dagordning PLANÄRENDEN 2. Detaljplan för Simrishamn, Lasarettet 1 m.fl, Simrishamns kommun,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde

Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde KALLELSE FÖREDRAGNINGSLISTA Sid 1 (5) Datum: 2009-02-18 Byggnads- och miljönämnden kallas till sammanträde Datum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats 41:an Förvaltningshuset Tid 08.15 (heldag, ordinarie

Läs mer

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Måndagen den 17 september 2012, klockan 09:00 12:00. Sammanträdesrummet Bullaren, Tanumshede

Protokoll från KPR:s sammanträde. Tid: Måndagen den 17 september 2012, klockan 09:00 12:00. Sammanträdesrummet Bullaren, Tanumshede Omsorgsförvaltningen Datum Vår referens Protokoll från KPR:s sammanträde Tid: Måndagen den 17 september 2012, klockan 09:00 12:00 Plats: Närvarande: Sammanträdesrummet Bullaren, Tanumshede Sonja Klemensson,

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer