AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL"

Transkript

1 Foto: Peter Hoelstad AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2009 EIO:s konjunkturrapport har kommit: Satsning på miljonprogram och energieffektivisering För elteknikföretag som är beredda att anpassa sig finns goda möjligheter till mycket arbete i framtiden, säger EIO:s vd Jan Siezing och syftar bland annat på jobb inom ROT-marknaden, energieffektivisering och upprustning av miljonprogrammen. EIO:s nya konjunkturrapport visar att konjunkturnedgång och finanskris hittills fått måttlig effekt på elteknikmarknaden. Branschens omsättning minskade endast marginellt 2008 till 57,7 miljarder kronor, men för 2009 pekar prognoserna på en nedgång med omkring 5 procent väntar sig branschen nolltillväxt, men starka underliggande drivkrafter kan sätta igång tillväxten redan inom något år. Hjälp oss att göra EIO-Aktuellt ännu bättre! Svara på enkäten på sid 8 Välkommen till EIO på Elfack Vi kommer självklart att finnas på plats under Elfack 4 8 maj. Du hittar EIO i monter C01:02 där vi bland annat ska ha en tävling, bjuda på riktigt kaffe samt visa upp nya produkter från Elförlaget. Den 6 maj är det EIOseminarium med titeln Säkra el- och kommunikationsanläggningar för din fastighet. Läs mer på sidan 6 Propositionen om ROTavdraget nu tillgänglig! Den 12 mars skickade regeringen ROT-propositionen till lagrådet som ska undersöka förslagen ur juridisk mening. Den riktiga propositionen planeras att läggas fram för riksdagen den 24 mars och beslutet till den 13 maj. Orderstocken hos elteknikföretagen Till detta kommer utemiljön rats, fortsätter Jan Siezing. minskade det fjärde kvartalet till både bostäder och lokaler, där Detta är tyvärr ett område 2008, men planade ut på oförändrad upprustningsbehoven är minst som lätt glöms bort, när miljonprogrammens nivå under årets första kvartal. lika omfattande som inne i byggnaderna. byggnader renoveras, I vårens konjunkturenkät pekar trots att elledningar har ungefär branschens företag inte oväntat ut Här kan elteknikföretagen samma tekniska livslängd som en effektivare energianvändning spela en viktig roll genom att ersätta VA-stammar. utomhusbelysningen med ny EIO:s prognoser pekar på till- som ett allt viktigare tillväxtområde. Samtidigt konstaterar EIO att teknik, som minskar energianvändväxt för både bostadssektorn och Några delar ur propositionen: Förslaget innebär att ROTavdrag förs in i nuvarande det finns flera miljonprogram än ningen och samtidigt uppgraderar offentliga lokaler redan Detta bostäder, som har stora behov av säkerheten i utemiljön, säger EIO:s förklaras bland annat av investeringar för minskad energianvänd- förnyelse och upprustning. nye VD Jan Siezing. system för skattereduktion för Även byggandet av privata och En annan viktig uppgift för ning och positiva effekter av det hushållstjänster (RUT). Regeringen kallar det HUSavdrag. offentliga lokaler ökade kraftigt branschen är att minska de allt större införda ROT-stödet till småhus säkerhetsriskerna i samband med och bostadsrätter samt ett väntat under och 70-talen, när Sverige skulle uppgraderas och en äldre elledningar i alla de bostäder förslag till statlig kreditgaranti för Läs mer på sidan 2 stor andel av dessa behöver anpassas och lokaler som inte har renove- upprustning av flerbostadshus. till nya användarkrav på teknisk standard och effektivitet. Läs mer om EIO och konjunkturrapporten på sid 4 5. EIO-AKTUELLT nr trisslotter Svara på vår enkät! Vinn en av

2 #4667 INLEDAREN Jan Siezing, vd, tel , Hundratusen ID06-kort nu är det en verklighet! Fredagen den 13 mars kunde vi i tidningen Metro läsa om att Elektrikerna vill inte övervakas - vägrar godkänna registreringssystem. Rätt som det är har det kommit in en massa skit om våra medlemmar i de där registren, menar Göran Söderlund, ombudsman för fackförbundet Elektrikerna, i artikeln. Sommaren 2007 blev ID06-systemet (Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen) klart för användning efter flera års arbete för de sju arbetsgivarorganisationer (bland andra EIO) och fem fackförbund (bl a Elektrikerförbundet) som ingår i sammanslutningen Byggbranschen i samverkan. Syftet var och är att motverka svartarbete och göra svarta jobb vita. Personuppgiftslagen (PUL) ger ett mycket starkt skydd för enskildas integritet. Datainspektionen har särskilt granskat ID06-systemet och kommit fram till att det är helt förenligt med PUL. Kontroll av de registrerade uppgifterna får endast ske av Skatteverket, och det är bara viss information som beställaren/generalentreprenören får ta fram till exempel vid en arbetsplatsolycka. Elektrikerförbundet har fört fram invändningen att ID06 skulle strida mot Installationsavtalet. Avtalet klargör dock att arbetstagare ska redovisa arbetad tid och frånvaro så att företaget får underlag för fakturering. Det finns även en uttrycklig skyldighet att använda system för kontroll av tid på arbetsplatser. Integritetsfrågorna för branschens anställda är självklart viktiga, och vi ska bevaka dessa frågor gärna tillsammans med Elektrikerförbundet. Men, Göran, jag ser faktiskt vare sig hur det skulle gå till att använda ID06 för de syften som du för fram i tidningen Metro, eller varför det ens skulle vara en intressant tanke. Jag är angelägen om att vi arbetar för säkra arbetsplatser med sunda villkor. Svartarbete hör inte dit och därför är det viktigt att vi hjälps åt att hålla oseriösa aktörer borta från våra arbetsplatser. Läs mer, PS. När detta läses har branschen utfärdat ID06-kort nummer !DS. EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare: Peter Olofsson Redaktör: Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Peter Olofsson, , Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Adressändringar: Åsa Anderberg, , Produktion: Odelius, Tryck: Gävle Offset Foto: Peter Hoelstad forts från sid 1 Propositionen om ROTavdraget nu tillgänglig! När det gäller faktureringen får köparen skattereduktionen direkt. De ändringar som införs från och med 1 juli vad gäller betalning av utfört arbete och erhållande av skattereduktion innebär att utföraren (företaget) fakturerar hälften av arbetskostnaden upp till taket kr per/person och hushåll. Du som företagare får vänta med skattereduktionen tills du fått kvitto på betalningen Se till att kunden begär ett särskilt meddelande hos skatte- Exempel på elarbeten som omfattas av ROT-avdraget: Arbetskostnad för renovering och ombyggnad av badrum Arbetskostnad för installation av bergvärme Arbetskostnad för byte av blandare Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för elektricitet Arbetskostnad för tillbyggnad av befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus samt redan befintliga förråd Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för värme Exempel på elarbeten som INTE omfattas av ROT-avdraget: Arbetskostnad för nybyggnad av fristående carport eller garage Nybyggnad av friggebod eller komplementhus myndigheten. Meddelandet ger den totala preliminära skattereduktionen som dittills tillgodoräknats under året och kan lämnas till företaget som ska utföra arbetet Kom ihåg att du som företagare måste få in uppgifter från beställaren, till exempel personnummer, bostadsbeteckning, organisationsnummer eller motsvarande Rot-arbete gäller småhus, bostadsrätt samt ägarlägenhet och är numera permanent Arbetskostnad för renovering av hiss i bostadsrättsförening Arbetskostnad för installation av maskiner och inventarier, till exempel inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn Hela propositionen finns på eller på Kontakta Lars G Andersson, , Konsekvenser av nytt rot-avdrag för bygg-, hantverksföretag och installatörer Ett seminarium om villkor och marknadsmöjligheter i samband med det förändrade ROT-avdraget för småhus och bostadsrätter arrangerat av Industrifakta, i samarbete med ett antal branschorganisationer, däribland EIO. Tid och plats: 27 maj klockan på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Kostnad: kr exkl moms för medlemmar i EIO (1 900 kr ord pris) inklusive dokumentation med marknadsöversikt UR PROGRAMMET: Innebörd och effekter av ROT-avdraget Vad säger Skatteverket? Vad får man egentligen göra avdrag för? Finns det problem med gränsdragningar? Vilket ansvar har leverantören? ROT-avdraget och energideklarationerna, Vilka är de största behoven? Vad prioriterar småhusägarna? För- och nackdelar med det nya ROT-/Hus-avdraget? Vad tycker företag och branschföreträdare? Hela programmet finns på Anmälan: (bindande) till eller telefon , lämna uppgift om namn, företag, faktureringsadress och telefon. Seminarium 27 maj i Stockholm 2 EIO-AKTUELLT nr

3 Uppskattat medlemsmöte om lönsamhet i sämre tider Lönsamhet vid sämre tider var temat på det branschmöte som EIO Göteborg anordnade på Gothia Towers i slutet av februari. Många medlemmar visade sitt intresse och deltog på mötet med det aktuella temat. Text: Sofia Pettersson. Foto: Fredrik Jonsén Vi ville diskutera hur branschen tacklar frågor kring arbetskraft, marknad och därmed lönsamheten i den rådande konjunktursituationen, berättar Karl-Erik Hassling, företagsrådgivare på EIO Göteborg och en av dagens föredragshållare. På plats som föredragshållare fanns även Henrik Claesson, företagsrådgivare EIO Göteborg samt Lars G Andersson, branschekonom från EIO:s huvudkontor i Stockholm. STANDARDVILLKOR I BRANSCHEN Henrik Claesson berättade om entreprenörens rätt till ersättning utifrån AB04, om garantitider samt om konsumenttjänstlagen. Våra medlemmar måste känna till att muntliga beställningar av ÄTA-arbeten faktiskt inte ger rätt till ersättning enligt AB 04. Detta är särskilt viktigt i de fall då man inte känner beställaren sedan tidigare. Viktigt att tänka på då är också att personen som gör den skriftliga beställningen också har behörighet att med bindande verkan företräda beställaren. REGLER VID ANSTÄLLNING OCH UPPSÄGNING Det är viktigt för företagen att kunna hantera de regler som finns vid anställning och uppsägning, menar Karl-Erik Hassling som gick igenom några viktiga rutiner som man bör tänka på vid bland annat uppsägning på grund av arbetsbrist. En del av EIO-företagen har stora problem just nu och tvingas att varsla, medan andra har fullt upp. Karl-Erik Hassling nämner in- och utlåning av montörer som en potentiell lösning, om det rör sig om att man har ont om arbete under en kortare period. Tänk på att utnyttja det förenklade förfarande som finns i Installationsavtalet gällande in- och utlåning av montörer, säger han. Karl-Erik Hassling informerade också medlemsföretagen om möjligheten att lätt komma åt gällande blanketter via det digitala Installationsavtalet som EIO erbjuder sina medlemmar, på SPARA PÅ OMKOSTNADER OCH LÖNEKOSTNADER När lågkonjunkturen är ett faktum inom en region eller i värsta fall inom hela landet är det viktigt att se om sitt eget hus i god tid, säger Lars G Andersson. Om du drabbas av minskade intäkter är det viktigt att spara på både omkostnader och lönekostnader för produktiv personal menar han. Uppsägning av sin personal är aldrig en upplyftande åtgärd men ändå viktig att den genomförs i god tid eftersom uppsägningstiderna kan vara långa, fortsätter Lars G Andersson och säger att ytterligare en åtgärd i besparingshänseende ofta är att spara på omkostnaderna. Han berättade vidare om att prisbilden oftast är pressad vid lågkonjunktur och man tvingas ge onaturligt mycket i rabatt på en offert. Att ge rabatt kostar mycket av rörelsemarginalen och fordrar Henrik Claesson, till vänster, och Karl-Erik Hassling, båda företagsrådgivare EIO Göteborg, ger medlemsföretagen nyttiga råd och tips. mycket stora merfaktureringar för att ta tillbaka den rabatt man givit. En kundförlust har samma effekt på resultatet, säger han. Kontakta Henrik Claesson, , Karl-Erik Hassling, , Lars G Andersson, Tfn: , Eller kontakta din lokala företagsrådgivare Mallarna finns att hämta på medlemssidan på under rubriken för företagaren (ekonomi). Under beräkningsfiler finns mallar för att beräkna nollresultat i företaget samt för rabatt på offert. Uppskattade beräkningsmallar Tomas Davidsson, vd på El-Otto i Kungälv AB, var en av de medlemmar som besökte seminariet. Jag uppskattar ekonomibiten väldigt mycket. Lars G Andersson förklarade vad ekonomi är så även vi som inte är ekonomer förstår. På El-Otto använder vi många av de mallar som EIO har tagit fram, men det var trots det väldigt bra att få information om de nya mallarna. Det presenterades bland annat en ny mall för lönsamhet vid sämre tider och en för merfakturering vid rabattgivning. Båda mallarna är mycket användbara, tycker Tomas Davidsson. Mia Söderlund från Atrox Elteknik AB i Göteborg håller med om att det var bra att få en genomgång av ekonomibitarna. Trots att vi på Atrox jobbar på det sätt som EIO förespråkade på seminariet är det väldigt bra att bli påmind om det. Lönsamhet är något som vi fokuserar på så när det dök upp ett seminarium från EIO på det temat anmälde jag mig. Det är intressant att höra vad EIO tycker, säger Mia Söderlund och tillägger att det är bra med sådana här lite kortare möten eftersom det då är lättare att ta sig tid att komma iväg. EIO-AKTUELLT nr

4 EIO:s KONJUNKTURRAPPORT EIO:s konjunkturrapport för våren 2009, som tagits fram av analysföretaget Industrifakta, visar att effekterna av konjunkturnedgång och finanskris kan bli relativt måttliga för elteknikmarknaden. Med hänsyn till de instabila ekonomiska förutsättningarna finns det dock en betydande osäkerhet i prognoserna för 2009 och ROT-avdrag och energieffekt är stötdämpare Om den allmänna konjunkturen planar ut under hösten och en återhämtning av ekonomin börjar märkas mot mitten av 2010 skulle avmattningen på elteknikmarknaden kunna stanna omkring 5 procent i år och nära nolltillväxt Som alla prognoser för närvarande måste även dessa uppfattas mer som kvalificerade bedömningar. Det finns dessutom stora skillnader mellan olika delar av elteknikmarknaden. Av det totala marknadsvärdet 2008 på cirka 57,7 miljarder kronor svarade processrelaterade industriinstallationer för cirka 38 procent, svagström för 30 procent och byggande/underhåll för 32 procent MÅTTLIG NEDGÅNG 2008 Konjunkturnedgången fick måttlig effekt på elteknikmarknaden 2008 och 30 i fast 000pris minskade installationsvolymen endast med drygt 1 procent Företagen i konjunkturenkäten uppger till och med nästan två procents volymökning. Den största 0 nedgången på mer än 20 procent kunde hänföras till påbörjat bostadsbyggande. Många elteknikföretag har dock endast en försumbar del av verksamheten inom nybyggnad av bostäder. Förnyelsen av bostäderna från börjar nu visa tecken på att komma igång. Totalt finns det från perioden runt lägenheter i flerbostadshus och i småhus, varav merparten berörs av både allmän teknisk upprustning och effektivisering av energianvändningen. Flera stora upprustningsprojekt med allmännyttiga bostäder pågår eller är på väg att starta och det är troligt att energideklarationerna ökar trycket 57 på 790 fastighets ägarna För småhusen verkar det nya ROT-avdraget redan ha ökat intresset för renovering, och här öppnas nu +3 en % expansiv +1 marknad % för p 2008 p 2009 Elinstallationer Mkr, 2008 års priser % 1 % p 2009 p 2010 För elteknikföretagen finns betydande inslag av solstrålar bland de svarta konjunkturmolnen, men man måste inta rätt position och anpassa sin marknadsstrategi för att träffas av dessa, konstaterar EIO:s vd Jan Siezing. Foto: Sofia Pettersson både elsäkerhet, larm/säkerhet och fastighetsautomation, kommenterar Jan Siezing, vd i EIO. Redan idag köper villaägarna in byggnads- och hantverksarbeten för mer än 25 miljarder kronor per år och här finns det stora möjligheter att öka elteknikföretagens andel. Påbörjad ny- och ombyggnad av privata och offentliga lokaler minskade förra året med knappt 10 procent och under väntas byggandet av kontor, hotell och detaljhandel att minska med minst 10 procent per år. För det offentliga byggandet är osäkerheten större. Här finns stora behov av byggande inom utbildning, samfärdsel och inte minst Sektor Elinstallationer Hela riket, mkr, 2008 års priser energiförsörjning. Samtidigt kan krympande skatteintäkter minska investeringsutrymmet hos både stat och kommuner. Miljoner kronor Påbörjade objekt Årlig förändring Procent FLERA MILJONPROGRAM Även om hela nybyggandet väntas få en kraftig nedgång under 2009 finns det positiva motkrafter. Sverige tillhör fåtalet länder i västvärl- Bostäder, nyoch ombyggnad Industri och lager Kontor, handel m m Offentlig sektor Byggnads underhåll Industriinstallationer Tele/data/ säkerhet TOTALT Avser produktionsprocesser, löpande investeringar 2 Varav data/tele/kabel-tv ca 45 %, styr och regler i byggnader ca 20 %, larm/säkerhet ca 35 %. Genomsnittlig prisökning hos installatörer 2007 har beräknats till 5,1 procent. Konjunkturrapporten finns att läsa i sin helhet på 4 EIO-AKTUELLT nr

5 ivisering för elteknikföretagen Regionala skillnader Stockholm: Den samlade elinstallationsvolymen i Stockholms län minskade med cirka 5 procent Minskningen skedde inom samtliga byggrelaterade sektorer utom byggnadsunderhåll. Sektorn tele/data/säkerhet beräknas ha tappat knappt 10 procent av 2007 års volym. Fallet bromsades upp genom en 30-procentig ökning av industriinstallationer. De kommande två åren väntas totalvolymen minska med omkring 4 procent per år. Västra Götaland: I Västra Götaland beräknas total elinstallationsvolym ha minskat med knappt 15 procent under förra året. Nedgången, som skedde på bred front drabbade även de dominerande sektorerna tele/data/säkerhet och industriinstallationer. Mot 2010 beräknas volymen endast öka svagt och det är möjligt att offentligt husbyggande kommer att få den största tillväxten. den med fortsatt bostadsbrist vilket talar för en relativt snabb återhämtning av bostadsbyggandet. Mer intressant för elteknikföretagen är ROT-marknaden, som inte endast gynnas av de akuta renoveringsbehoven i bostäderna från miljonprogrammet. Motsvarigheter till detta finns både inom det offentliga och det kommersiella byggnadsbeståndet, menar Jan Siezing. Den starka utvecklingen under 1960-talet stimulerade byggandet även här och nu behöver dessa lokaler inte bara få effektivare energianvändning, utan också anpassas till förändrade behov samt inte minst göras mer attraktiva och effektiva som arbetsmiljöer. Skolorna är ett exempel inom den offentliga sektorn och i det kommersiella beståndet kan man förutse att allt fler svåruthyrda kontor konverteras till bostäder. DRAR NYTTA AV SJUNKANDE ANBUDSPRISER När det gäller förnyelsen av offentliga lokaler finns det risk för att delar skjuts framåt i tiden, eftersom man nu startar många nybyggnadsprojekt för att dra nytta av de sjunkande anbudspriserna. De projekt som nu sätts igång är inte bara storskaliga investeringar som arenor, utan det är även många mindre kommuner som passar på att bygga skolor, vårdbyggnader och annat, som man avvaktat med under högkonjunkturen. Ytterligare ett starkt tillväxtområde för elteknikbranschen är utemiljöerna till bostäder och lokaler från och 70-talen där bland annat belysning är en av de mest centrala funktionerna. En sammanfattande slutsats är att det för elteknikföretagen finns betydande inslag av solstrålar bland de svarta konjunkturmolnen. Man måste dock inta rätt position och anpassa sin marknadsstrategi för att träffas av dessa, konstaterar Jan Siezing. En sådan position är effektiviseringen av energianvändning i det svenska byggnadsbeståndet, där nu energideklarationerna kommer fram i snabb takt och synliggör åtgärdsbehoven. Av den nya konjunkturenkäten framgår att EIO-företagen är beredda att satsa på den här marknaden och det verkar som om detta kommer att ske på bred front mot de flesta typer av fastighetsägare och industriföretag, slutar Jan Siezing. Kontakta Rolf Persson, Industrifakta, Jan Siezing, , Lars G Andersson, , Skåne: I Skåne län bör den totala elinstallationsvolymen 2008 ha ökat med omkring 10 procent. Inom kontor och handel samt för tele/data/säkerhet skedde en kraftig ökning av volymerna och även offentlig husbyggnad visade tillväxt. I år väntas en minskning med cirka 5 procent följ av i princip nolltillväxt Sydsverige: I Sydsverige minskade troligen den samlade elinstallationsvolymen med knappt 3 procent. Flertalet sektorer visade sjunkande nivåer. De stora sektorerna tele/data/säkerhet och i viss mån även byggnadsunderhåll ökade, vilket dämpade den totala nedgången. I år väntas en nedgång med drygt 5 procent följt av ytterligare ett par procents minskning Samtliga sektorer utom underhåll drabbas troligen negativt. Mellansverige: Mellansverige visade en tillväxt på runt 3 procent Den dominerande sektorn industriinstallationer växte med drygt 5 procent, medan tele/data/säkerhet höll sig i stort sett oförändrad. En kraftig nedgång i år på uppemot 10 procent väntas följas av nolltillväxt Norrland: I Norrland steg elinstallationsvolymen med 10 procent tack vare att industrins husbyggande ökade mycket kraftigt. Man kan vänta sig en tydlig rekyl i år genom ett minskat industribyggande. Läs mer om hela byggbranschens konjunkturutveckling på Konjunkturrapporten finns att läsa i sin helhet på EIO-AKTUELLT nr

6 EIO kommer självklart att finnas på plats under Elfack i Göteborg den 4 8 maj. Du hittar EIO i monter C01:02 där vi bland annat ska ha en tävling, bjuda på riktigt kaffe samt visa upp nyheter. Tidingen Elinstallatören sätter upp en liveredaktion i sin monter och hos ECY kan du se på yrkestävlingar i form av landskamp mellan Sverige och Norge. Vi är intresserade att höra dina åsikter om vad du tycker att EIO ska satsa på i framtiden. Passa även på att gå på EIO:s årsmöte som hålls i samband med Elfack, den 7 maj. Läs mer på Där kan du också förbeställa en webb-baserad entrébiljett. AKTUELLA FRÅGAN Kommer du att besöka Elfack i år? Varför? Har du några tips till andra besökare? Peder Johansson, Skellefteå Elektriska. Företaget har 8 anställda. Ja, jag åker ner till Göteborg, både på mässan och på EIO:s årsmöte. Jag tycker att det är bra att årsmötet ligger ihop med mässan. På mässan kommer jag att kolla på nya produkter, men det handlar minst lika mycket om att träffa branschfolk. Ibland tar jag med mig alla mina anställda ner till Elfack och ibland åker jag själv. I år har jag valt att åka med några av våra kunder. Ingmar Eliasson, ELIAS i Blekinge AB, Ronneby. Företaget har 85 anställda. Ja, jag ska besöka Elfack även i år, jag har bara missat två Elfacksmässor under mitt trettioåriga yrkesverksamma liv! Jag åker till Elfack för att träffa Välkommen till EIO på Elfack kolleger och i utbildningssyfte. Nästan alla montrar har något nytt som de presenterar så jag tar tillfället i akt och besöker montrarna för att få professionell information. I år kommer jag att titta mest på utvecklingen inom belysning, till exempel LED-belysning. Jag är också intresserad av att kolla vad som händer inom energioptimering och energieffektiva lösningar, eftersom det är något som våra kunder efterfrågar. På mitt företag lägger vi upp det så att några av oss åker tisdag-onsdag och några andra torsdag-fredag. Alla projektledare åker iväg och vi tar oftast med oss någon kund också. Jag tycker att det är bra att EIO:s årsmöte ligger i samband med Elfack så man kan slå två flugor i en smäll. För oss företagare som bor en bit ifrån Göteborg är det perfekt att kunna gå på både årsmötet och mässan. EIO-seminarium den 6 maj Fastighetsdagen Säkra el- och kommunikationsanläggningar för din fastighet EIO som branschorganisation verkar för säkra och funktionella installationer i och till fastigheterna. Det gör vi genom att ta fram hjälpmedel och driva aktuella frågor för branschen. Hur vet jag om min elanläggning är säker? Hur vet jag att kommunikationsnäten i och till min fastighet har god funktion och tillförlitlighet för mina behov, bredband, telefoni, larm, styr och regler med mera. Vilka krav kan jag ställa? EIO reder ut begreppen. Föredragshållare: Daniel Eriksson, Branschchef EIO Linus Schröder, El- & Ljusdesign, Stockholm. Företaget har 23 anställda. Vi är tre stycken härifrån som kommer att åka ner på Elfack. Jag kommer främst att kolla på belysning och styrsystem, det gäller ju att hålla sig uppdaterad och ligga i framkant. Det släpps ju ofta nyheter på mässor så då vill man ta chansen att titta på dessa innan de kommit ut på marknaden. Det är bra att få se produkterna på riktigt för att känna in kvaliteten etcetera. Då är det också lättare för oss att i vår tur sälja produkten till våra kunder. Elfack är också ett gyllene tillfälle att träffa folk och knyta kontakter på. Det är främst våra leverantörer vi träffar där och det är viktigt att ha en bra relation till dem. Det händer ju att våra leverantörer i sin tur rekommenderar oss till sina kunder. Varje gång vi varit på Elfack så har vi i princip knutit ett par nya kontakter. Bo Persson, Fyrstads El AB, Munkedal. Före taget har 30 anställda. Vi har tänkt åka på Elfack i år. Jag brukar åka tillsammans med våra montörer, vi har totalt 22 stycken montörer. I egenskap av företagsledare brukar jag kolla på nya produkter och en del administrativa lösningar på mässan. Jag besöker även personalen i EIO-montern. När det gäller montörerna så kollar de mer allmänt på mässan, beroende på vad som intresserar dem. På Elfack finns ju allt samlat så det är ett bra sätt att se alla nyheter. Sedan gäller det att ta tag i allt när man kommer hem också, att göra en uppföljning. EUU satsar på att förstärka relationer Dagens mediebrus står oss upp över öronen och många vill fånga vår uppmärksamhet. Som företagare gäller det att ha många bollar i luften och att prioritera, säger Jens Albrektsson, vd på EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter. För att förstärka branschens utveckling satsar EUU nu på att utveckla sina relationer till befintliga kunder. De vill dela med sig av sin kompetens för att 6 Jens Albrektsson, vd på EUU. göra företagen lönsamma och söker därför en kompetenscoach. Genom den här satsningen vill vi skapa förutsättningar för att genom möten vägleda och coacha våra kunder till olika utvecklingsmöjligheter. Tanken är också att vi ska kunna öka samarbetet med EIO:s företagsrådgivare ute i landet. Om vi har en dialog är det lättare för oss att utveckla våra befintliga kurser samtidigt som vi kan ta in önskemål och utveckling av nya, säger Jens Albrektsson vidare. EUU ägs av branschen genom bland annat EIO och har till uppgift att erbjuda kompetensutveckling med hög kvalitet till för branschen realistiska priser. Läs mer på NYA CIRKULÄR FRÅN EIO EIO:s årsmöte, 7 maj 2009 i Göte borg. Kallelse till EIO:s årsmöte. Hålls i anslutning till Elfack på Svenska Mässan den 7 maj kl Tjänstemännens lönerevision 2009 Löneavtalen med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Delges lönesättande chefer och löneadministratörer. Alla cirkulär finns att hämta i sin helhet på EIO-AKTUELLT nr

7 Nya Elinstallationsregler SS Elinstallationer för lågspänning Utförande av elinstallationer för lågspänning Elinstallationsreglerna, det vill säga svensk standard SS , utgåva 2 kommer inom kort. Reglerna innehåller bland annat uppdaterad information om skyddsutjämning, korta frånkopplingstider samt en hel del om jordfelsbrytare. Den nya utgåvan ska fastställas i slutet av mars och har nyligen varit ute på allmän remiss. Bland nyheterna kan nämnas att standarderna för kontroll före idrifttagning (SS ) och installation av värmekablar (SS ) har inarbetats i Elinstallationsreglerna. En ny vokabulär för jordning har införts och installationer i husvagnar får ett eget avsnitt. Dessutom utökas fordringarna på användning av jordfelsbrytare, flera gruppledningar omfattas av korta frånkopplingstider, regler för kompletterande potentialutjämning (skyddsutjämning) i badrum införs och TT-system tillåts i privata nät. Dessutom gör sladden comeback efter femtio år ute i kylan. Anledningen till att en ny utgåva ges ut är dels att de internationella standarder som Elinstallationsreglerna är baserade på har omarbetats och dels att Elsäkerhetsverket har reviderat sina föreskrifter om hur elinstallationer ska vara utförda. Du beställer enklast på art nr: (SS ) Pris medlem i EIO: 745 kr/st, pris övriga: 895 kr/st. Priserna är exklusive moms och frakt. Kontakta Tord Martinsen, , 7 Hot och möjligheter när kopparnätet avvecklas Förr eller senare ska kopparnätet avvecklas och då behövs en ny infrastruktur för telefoni, bredband, larmöverföringar och andra samhällskritiska tjänster. Teknikskiftet innebär stora jobbmöjligheter för EIO-företagen men problemet med att kvalitetssäkra de nya näten återstår att lösa. Teliasonera har aviserat att de inte vill fortsätta driva olönsamma kop- parledningar. Men om inte kopparnätet ersätts med en ny fungerande infrastruktur riskerar många hushåll att bli utan fast förbindelse för bredband och tele foni. Detta kan ge ett uppsving för en fortsatt utbyggnad av den fiberoptiska infra strukturen. Idag finns en osäkerhet kring hur man ska kvalitetssäkra den nya infrastrukturen, konstaterar Joakim Carlsson, ansvarig för tele, data och säkerhet på EIO. Detta kan i sin tur verka hämmande då man vill slå samman samhällskritiska tjänster såsom tele, data, larm och TV. Om de nya näten inte fungerar kan det leda till katastrofer, både för enskilda personer och för samhället i stort. GEMENSAMMA SPELREGLER BEHÖVS Det holländska telebolaget KPN ska stänga ner sitt kopparnät i slutet av I Tyskland avser Deutsche Telecom att släcka kopparnätet under I Sverige innebär behovet av en ny infrastruktur stora jobbmöjligheter för EIO-företagen. Det är många kilometer kabel som ska installeras, speciellt när det gäller ersättningen av accessnätet ut till enskilda användaren, säger Joakim Carlsson. Därför är det viktigt med fastlagda spelregler som fastställer vilka krav som ska ställas på näten och på installatörernas kompetens. I annat fall riskerar vi att tappa kontrollen över näten. EIO satte igång debatten kring de här frågorna i Almedalen 2008 och tänker fortsätta driva arbetet, gärna i samverkan med flera aktörer. Vår förhoppning är att den nybildade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fokusera de här frågorna, slutar Joakim Carlsson. Kontakta Joakim Carlsson, , Branschen behöver entreprenörer med helhetssyn Nätverket Samhällsbyggarna, där EIO är en av organisationerna, har under februari månad deltagit i gymnasiemässorna i Piteå, Sundsvall och Östersund. Totalt besöktes mässorna i Norrland av cirka elever och under hösten var det närmare besökare i södra Sverige. Syftet med EIO:s medverkan har Bengt Skylare från Marklunds El i Brunflo arbetade aktivt i Samhällsbyggarnas monter på gymnasiemässan i Östersund i februari. varit att intressera ungdomar för ingenjörsutbildningar som riktar sig till vår bransch. Det är ingen tvekan om att det finns ett intresse bland ungdomarna, men jag är mer bekymrad över intresset bland branschens medlemsföretag. Vi har haft svårt att hitta bemanning till vår gemensamma monter, säger Ulf Pettersson utbildningsansvarig på EIO. Ett lysande undantag är Bengt Skylare på Marklunds EL i Brunflo som med stor entusiasm tog sig an monterbesökarna i Östersund. Joakim Carlsson på EIO menar att det finns en osäkerhet kring hur man ska kvalitetssäkra den nya infrastrukturen för till exempel telefoni, bredaband och larm. FRÅN ANBUD TILL FÄRDIGT PROJEKT Bengt Skylare har själv gått KY- Elteknik i Nyköping och har därför färsk erfarenhet från studentlivet och insikt i vad som behövs för att vara gångbar i branschen. När jag började utbildningen hade jag redan jobbat som elektriker i några år, vilket var en stor fördel eftersom man då vet hur verkligheten ser ut. Utbildningen betonade vikten av bra projektledning och uppföljning. Den gav också en god inblick i entreprenadbiten, vad man ska tänka på hela vägen från anbud till färdigt projekt, säger Bengt Skylare. HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Ulf Pettersson ser EIO:s engagemang i studentmässorna lite som hjälp till självhjälp. Behovet av högskoleingenjörer är mer skriande i konsultbranschen än i elinstallationsbranschen. Bristfälliga underlag drabbar våra företag med förseningar, dålig kvalitet och i slutänden dålig lönsamhet. Kan vi få ungdomarna att välja de få elinriktade högskoleutbildningar som finns är det en bra början, säger Ulf Pettersson. Internt i branschen har vi också en resa som måste göras. Alla måste inte kunna spika kulo för att bli accepterade. Framtidens projektledare och installatörer behöver inte alla gå den långa vägen i företagen, ett visst tillskott av nytänk kan inte skada en bransch med goda framtidsutsikter, avslutar Ulf Pettersson. Kontakta Ulf Pettersson, , EIO-AKTUELLT nr

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN 2009 Äntligen ROTavdrag! eio har under flera år arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen.

Läs mer

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se

Aktuellt. En god lönsamhet ger mod att investera och nyanställa. Vi finns också på www.eio.se Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 1 JAN 2010 Thomas Carlsson, EIO:s ordförande och chef för NEA Teknik: Foto: Johanna Norin En god lönsamhet ger mod att investera

Läs mer

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige

EIO Aktuellt. Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen. Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 4 2013 Tufft 2013-2014 för elteknikbranschen Installationsbranschen ser väldigt dyster ut framförallt i Mellansverige Ta vara på teknikskiftet Hur mycket bör EIOs

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 2 FEBRUARI 2008 Bristen på kom petens måste tas på allvar! Idag lyfter företagen ofta upp duktiga elektriker till ledande positioner.

Läs mer

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten

Aktuellt. Startskottet har gått för Kapa Kilowatten Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2010 Hans Engvall från El-Teknik i Gävle AB var en av de cirka 183 000 besökarna på årets Light+Building-mässa i Frankfurt.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10/11 2011 Björn Sjöberg, distriktsordförande för EIO Sydöstra Sverige: EIO kan göra mer för små och medelstora företag Foto:

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2004

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2004 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2004 Foto: Lena Nordlund Ulf Pettersson, ny utbildningschef på EIO: Vi måste satsa på kompetensutveckling! Från och

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 SEPTEMBER 2007 Foto: Sofia Pettersson Spännande debatt i Almedalen Arbetsgivarna lever livsfarligt när de anlitar svart arbetskraft,

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2008 På kurs i företagsekonomi med EIO fokus på lönsamhet och nyckeltal eio:s avgående Vd Hans enström: Lycka till,

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2005. Det är ofta slarv som leder till olyckor

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DEC 2005. Det är ofta slarv som leder till olyckor AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 DEC 005 Foto: Leo Holmgren-Recht Med elsäkerheten som ledstjärna: Det är ofta slarv som leder till olyckor Ännu bättre medlemsservice

Läs mer

EIO Aktuellt. Resultatet av EIOs medlemsundersökning. Byggandet av nya bostäder gör att marknaden tar fart. Hård kritik mot Byggnads omfattande varsel

EIO Aktuellt. Resultatet av EIOs medlemsundersökning. Byggandet av nya bostäder gör att marknaden tar fart. Hård kritik mot Byggnads omfattande varsel EIO Aktuellt För medlemsföretag i eio NR 4 2014 Resultatet av EIOs medlemsundersökning Jobba för att få ner allt "hemmapulande" med elinstallationer" "Bra att få information löpande vad som händer i branschen.

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2008 Välkommen till EIO, Otis AB! Nytt om Digital IS Läs mer på sidan 2 Från årsskiftet ändrade Riksskatteverket sina

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07

Elektriska Installatörsorganisationen EIO ÅRSREDOVISNING Box 17537, 118 91 Stockholm 20 Telefon 08 762 75 00, www.eio.se 07 ÅRSREDOVISNING 7 Innehåll VD har ordet 4 Teknik och marknad 6 Arbetsgivarverksamheten 10 information, IT och elinstallatören 12 Styrelsens berättelse 14 Förvaltningsberättelse 20 Koncernresultaträkning

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JANUARI 2008 EIO:s nya webb på plats Nu möts besökarna av en modern, användarvänlig och målgruppsanpassad webb när de surfar

Läs mer

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013

EIO Aktuellt. ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik. Dråpslag mot branschen. EIO aktiva i elsäkerhetsdebatten. För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 3 2013 ELRÄTT reklamfilm visar modern elteknik Martin Pettersson, Eldialog i Karlstad, och Nathalie Bjurgard, Ohmegi i Sollentuna, medverkar i den reklamfilm som

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 2011. En (H)ELRÄTT kampanj

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 2011. En (H)ELRÄTT kampanj AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 9 2011 En (H)ELRÄTT kampanj Annonskampanjen för ELRÄTT rullar nu för fullt i valda medier. Snart syns vi utomhus framför varje

Läs mer

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt!

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt! EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 1 2015 Premiär för NYA EIO Aktuellt! Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet STARKARE FÖRETAG Så hjälper Guldpengen dig att

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO!

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004. Rocka fett, EIO! AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2004 Foton: Hans Clausen Punkare på årsmötet i Skövde: Rocka fett, EIO! Punkaren Putte Svensson berättade för publiken

Läs mer

VÄRD SIN VIKT I KOPPAR

VÄRD SIN VIKT I KOPPAR Från Elsäkerhetsverket Nr 1 maj 2007 VÄRD SIN VIKT I KOPPAR Stölder av kopparkablar ett växande problem. Sidan 4 Elbranschens framtid: Ljus men risk för kompetensbrist Elsäkerhet: Norge bättre än Sverige?

Läs mer

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj

Aktuellt. Festen där Per Ove blev elvis. Läs allt om avtalsförhandlingarna! www. eio.se. Besök EIO:s caffeleria på Elfack 7 11 maj Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 5 maj 2007 Festen där Per Ove blev elvis Både EIO Stockholm och EIO Östgöta-Sörmland firade nyligen sina respektive 100-årsdagar.

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 JUNI 2008 En heldag bland tigrar, delfiner och Bamse Jan Siezing ny vd för EIO Jan Siezing (54), för närvarande VD i EIO:s

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 DECEMBER 2007 Illustration: Nina von Rüdiger Carl-Magnus och Patrik kämpade i Japan Den 21 november avgjordes Yrkes-VM i

Läs mer

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju:

EIO Aktuellt. Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare. Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 5 2014 Statsminister Fredrik Reinfeldt i exklusiv intervju: Elinstallatörer är vår tids klimatarbetare Succé för medlemsresan till mässan Light + Building Ett 20-tal

Läs mer

I N F O R M AT I O N F R Å N E U R O PA S S T Ö R S TA E L P O RTA L

I N F O R M AT I O N F R Å N E U R O PA S S T Ö R S TA E L P O RTA L magazine I N F O R M AT I O N F R Å N E U R O PA S S T Ö R S TA E L P O RTA L Från elinstallationsbransch till elteknikbransch Klarar vi oss utan ett nätverk i hemmet? Varning för riskabla kopior Luncher

Läs mer

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida

AKTUELLT. kommuniceras löpande på en särskild hemsida AKTUELLT INFORMATION INFORMATION TILL TILL ELEKTRISKA ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR MEDLEMMAR NR NR 12 5 2012 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna

Läs mer