AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL"

Transkript

1 Foto: Peter Hoelstad AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2009 EIO:s konjunkturrapport har kommit: Satsning på miljonprogram och energieffektivisering För elteknikföretag som är beredda att anpassa sig finns goda möjligheter till mycket arbete i framtiden, säger EIO:s vd Jan Siezing och syftar bland annat på jobb inom ROT-marknaden, energieffektivisering och upprustning av miljonprogrammen. EIO:s nya konjunkturrapport visar att konjunkturnedgång och finanskris hittills fått måttlig effekt på elteknikmarknaden. Branschens omsättning minskade endast marginellt 2008 till 57,7 miljarder kronor, men för 2009 pekar prognoserna på en nedgång med omkring 5 procent väntar sig branschen nolltillväxt, men starka underliggande drivkrafter kan sätta igång tillväxten redan inom något år. Hjälp oss att göra EIO-Aktuellt ännu bättre! Svara på enkäten på sid 8 Välkommen till EIO på Elfack Vi kommer självklart att finnas på plats under Elfack 4 8 maj. Du hittar EIO i monter C01:02 där vi bland annat ska ha en tävling, bjuda på riktigt kaffe samt visa upp nya produkter från Elförlaget. Den 6 maj är det EIOseminarium med titeln Säkra el- och kommunikationsanläggningar för din fastighet. Läs mer på sidan 6 Propositionen om ROTavdraget nu tillgänglig! Den 12 mars skickade regeringen ROT-propositionen till lagrådet som ska undersöka förslagen ur juridisk mening. Den riktiga propositionen planeras att läggas fram för riksdagen den 24 mars och beslutet till den 13 maj. Orderstocken hos elteknikföretagen Till detta kommer utemiljön rats, fortsätter Jan Siezing. minskade det fjärde kvartalet till både bostäder och lokaler, där Detta är tyvärr ett område 2008, men planade ut på oförändrad upprustningsbehoven är minst som lätt glöms bort, när miljonprogrammens nivå under årets första kvartal. lika omfattande som inne i byggnaderna. byggnader renoveras, I vårens konjunkturenkät pekar trots att elledningar har ungefär branschens företag inte oväntat ut Här kan elteknikföretagen samma tekniska livslängd som en effektivare energianvändning spela en viktig roll genom att ersätta VA-stammar. utomhusbelysningen med ny EIO:s prognoser pekar på till- som ett allt viktigare tillväxtområde. Samtidigt konstaterar EIO att teknik, som minskar energianvändväxt för både bostadssektorn och Några delar ur propositionen: Förslaget innebär att ROTavdrag förs in i nuvarande det finns flera miljonprogram än ningen och samtidigt uppgraderar offentliga lokaler redan Detta bostäder, som har stora behov av säkerheten i utemiljön, säger EIO:s förklaras bland annat av investeringar för minskad energianvänd- förnyelse och upprustning. nye VD Jan Siezing. system för skattereduktion för Även byggandet av privata och En annan viktig uppgift för ning och positiva effekter av det hushållstjänster (RUT). Regeringen kallar det HUSavdrag. offentliga lokaler ökade kraftigt branschen är att minska de allt större införda ROT-stödet till småhus säkerhetsriskerna i samband med och bostadsrätter samt ett väntat under och 70-talen, när Sverige skulle uppgraderas och en äldre elledningar i alla de bostäder förslag till statlig kreditgaranti för Läs mer på sidan 2 stor andel av dessa behöver anpassas och lokaler som inte har renove- upprustning av flerbostadshus. till nya användarkrav på teknisk standard och effektivitet. Läs mer om EIO och konjunkturrapporten på sid 4 5. EIO-AKTUELLT nr trisslotter Svara på vår enkät! Vinn en av

2 #4667 INLEDAREN Jan Siezing, vd, tel , Hundratusen ID06-kort nu är det en verklighet! Fredagen den 13 mars kunde vi i tidningen Metro läsa om att Elektrikerna vill inte övervakas - vägrar godkänna registreringssystem. Rätt som det är har det kommit in en massa skit om våra medlemmar i de där registren, menar Göran Söderlund, ombudsman för fackförbundet Elektrikerna, i artikeln. Sommaren 2007 blev ID06-systemet (Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen) klart för användning efter flera års arbete för de sju arbetsgivarorganisationer (bland andra EIO) och fem fackförbund (bl a Elektrikerförbundet) som ingår i sammanslutningen Byggbranschen i samverkan. Syftet var och är att motverka svartarbete och göra svarta jobb vita. Personuppgiftslagen (PUL) ger ett mycket starkt skydd för enskildas integritet. Datainspektionen har särskilt granskat ID06-systemet och kommit fram till att det är helt förenligt med PUL. Kontroll av de registrerade uppgifterna får endast ske av Skatteverket, och det är bara viss information som beställaren/generalentreprenören får ta fram till exempel vid en arbetsplatsolycka. Elektrikerförbundet har fört fram invändningen att ID06 skulle strida mot Installationsavtalet. Avtalet klargör dock att arbetstagare ska redovisa arbetad tid och frånvaro så att företaget får underlag för fakturering. Det finns även en uttrycklig skyldighet att använda system för kontroll av tid på arbetsplatser. Integritetsfrågorna för branschens anställda är självklart viktiga, och vi ska bevaka dessa frågor gärna tillsammans med Elektrikerförbundet. Men, Göran, jag ser faktiskt vare sig hur det skulle gå till att använda ID06 för de syften som du för fram i tidningen Metro, eller varför det ens skulle vara en intressant tanke. Jag är angelägen om att vi arbetar för säkra arbetsplatser med sunda villkor. Svartarbete hör inte dit och därför är det viktigt att vi hjälps åt att hålla oseriösa aktörer borta från våra arbetsplatser. Läs mer, PS. När detta läses har branschen utfärdat ID06-kort nummer !DS. EIO-AKTUELLT Ansvarig utgivare: Peter Olofsson Redaktör: Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Peter Olofsson, , Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , EIO-Aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 Adressändringar: Åsa Anderberg, , Produktion: Odelius, Tryck: Gävle Offset Foto: Peter Hoelstad forts från sid 1 Propositionen om ROTavdraget nu tillgänglig! När det gäller faktureringen får köparen skattereduktionen direkt. De ändringar som införs från och med 1 juli vad gäller betalning av utfört arbete och erhållande av skattereduktion innebär att utföraren (företaget) fakturerar hälften av arbetskostnaden upp till taket kr per/person och hushåll. Du som företagare får vänta med skattereduktionen tills du fått kvitto på betalningen Se till att kunden begär ett särskilt meddelande hos skatte- Exempel på elarbeten som omfattas av ROT-avdraget: Arbetskostnad för renovering och ombyggnad av badrum Arbetskostnad för installation av bergvärme Arbetskostnad för byte av blandare Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för elektricitet Arbetskostnad för tillbyggnad av befintligt småhus eller befintlig gäststuga, friggebod eller annat komplementhus samt redan befintliga förråd Arbetskostnad för nedgrävning av ledningar för värme Exempel på elarbeten som INTE omfattas av ROT-avdraget: Arbetskostnad för nybyggnad av fristående carport eller garage Nybyggnad av friggebod eller komplementhus myndigheten. Meddelandet ger den totala preliminära skattereduktionen som dittills tillgodoräknats under året och kan lämnas till företaget som ska utföra arbetet Kom ihåg att du som företagare måste få in uppgifter från beställaren, till exempel personnummer, bostadsbeteckning, organisationsnummer eller motsvarande Rot-arbete gäller småhus, bostadsrätt samt ägarlägenhet och är numera permanent Arbetskostnad för renovering av hiss i bostadsrättsförening Arbetskostnad för installation av maskiner och inventarier, till exempel inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn Hela propositionen finns på eller på Kontakta Lars G Andersson, , Konsekvenser av nytt rot-avdrag för bygg-, hantverksföretag och installatörer Ett seminarium om villkor och marknadsmöjligheter i samband med det förändrade ROT-avdraget för småhus och bostadsrätter arrangerat av Industrifakta, i samarbete med ett antal branschorganisationer, däribland EIO. Tid och plats: 27 maj klockan på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Kostnad: kr exkl moms för medlemmar i EIO (1 900 kr ord pris) inklusive dokumentation med marknadsöversikt UR PROGRAMMET: Innebörd och effekter av ROT-avdraget Vad säger Skatteverket? Vad får man egentligen göra avdrag för? Finns det problem med gränsdragningar? Vilket ansvar har leverantören? ROT-avdraget och energideklarationerna, Vilka är de största behoven? Vad prioriterar småhusägarna? För- och nackdelar med det nya ROT-/Hus-avdraget? Vad tycker företag och branschföreträdare? Hela programmet finns på Anmälan: (bindande) till eller telefon , lämna uppgift om namn, företag, faktureringsadress och telefon. Seminarium 27 maj i Stockholm 2 EIO-AKTUELLT nr

3 Uppskattat medlemsmöte om lönsamhet i sämre tider Lönsamhet vid sämre tider var temat på det branschmöte som EIO Göteborg anordnade på Gothia Towers i slutet av februari. Många medlemmar visade sitt intresse och deltog på mötet med det aktuella temat. Text: Sofia Pettersson. Foto: Fredrik Jonsén Vi ville diskutera hur branschen tacklar frågor kring arbetskraft, marknad och därmed lönsamheten i den rådande konjunktursituationen, berättar Karl-Erik Hassling, företagsrådgivare på EIO Göteborg och en av dagens föredragshållare. På plats som föredragshållare fanns även Henrik Claesson, företagsrådgivare EIO Göteborg samt Lars G Andersson, branschekonom från EIO:s huvudkontor i Stockholm. STANDARDVILLKOR I BRANSCHEN Henrik Claesson berättade om entreprenörens rätt till ersättning utifrån AB04, om garantitider samt om konsumenttjänstlagen. Våra medlemmar måste känna till att muntliga beställningar av ÄTA-arbeten faktiskt inte ger rätt till ersättning enligt AB 04. Detta är särskilt viktigt i de fall då man inte känner beställaren sedan tidigare. Viktigt att tänka på då är också att personen som gör den skriftliga beställningen också har behörighet att med bindande verkan företräda beställaren. REGLER VID ANSTÄLLNING OCH UPPSÄGNING Det är viktigt för företagen att kunna hantera de regler som finns vid anställning och uppsägning, menar Karl-Erik Hassling som gick igenom några viktiga rutiner som man bör tänka på vid bland annat uppsägning på grund av arbetsbrist. En del av EIO-företagen har stora problem just nu och tvingas att varsla, medan andra har fullt upp. Karl-Erik Hassling nämner in- och utlåning av montörer som en potentiell lösning, om det rör sig om att man har ont om arbete under en kortare period. Tänk på att utnyttja det förenklade förfarande som finns i Installationsavtalet gällande in- och utlåning av montörer, säger han. Karl-Erik Hassling informerade också medlemsföretagen om möjligheten att lätt komma åt gällande blanketter via det digitala Installationsavtalet som EIO erbjuder sina medlemmar, på SPARA PÅ OMKOSTNADER OCH LÖNEKOSTNADER När lågkonjunkturen är ett faktum inom en region eller i värsta fall inom hela landet är det viktigt att se om sitt eget hus i god tid, säger Lars G Andersson. Om du drabbas av minskade intäkter är det viktigt att spara på både omkostnader och lönekostnader för produktiv personal menar han. Uppsägning av sin personal är aldrig en upplyftande åtgärd men ändå viktig att den genomförs i god tid eftersom uppsägningstiderna kan vara långa, fortsätter Lars G Andersson och säger att ytterligare en åtgärd i besparingshänseende ofta är att spara på omkostnaderna. Han berättade vidare om att prisbilden oftast är pressad vid lågkonjunktur och man tvingas ge onaturligt mycket i rabatt på en offert. Att ge rabatt kostar mycket av rörelsemarginalen och fordrar Henrik Claesson, till vänster, och Karl-Erik Hassling, båda företagsrådgivare EIO Göteborg, ger medlemsföretagen nyttiga råd och tips. mycket stora merfaktureringar för att ta tillbaka den rabatt man givit. En kundförlust har samma effekt på resultatet, säger han. Kontakta Henrik Claesson, , Karl-Erik Hassling, , Lars G Andersson, Tfn: , Eller kontakta din lokala företagsrådgivare Mallarna finns att hämta på medlemssidan på under rubriken för företagaren (ekonomi). Under beräkningsfiler finns mallar för att beräkna nollresultat i företaget samt för rabatt på offert. Uppskattade beräkningsmallar Tomas Davidsson, vd på El-Otto i Kungälv AB, var en av de medlemmar som besökte seminariet. Jag uppskattar ekonomibiten väldigt mycket. Lars G Andersson förklarade vad ekonomi är så även vi som inte är ekonomer förstår. På El-Otto använder vi många av de mallar som EIO har tagit fram, men det var trots det väldigt bra att få information om de nya mallarna. Det presenterades bland annat en ny mall för lönsamhet vid sämre tider och en för merfakturering vid rabattgivning. Båda mallarna är mycket användbara, tycker Tomas Davidsson. Mia Söderlund från Atrox Elteknik AB i Göteborg håller med om att det var bra att få en genomgång av ekonomibitarna. Trots att vi på Atrox jobbar på det sätt som EIO förespråkade på seminariet är det väldigt bra att bli påmind om det. Lönsamhet är något som vi fokuserar på så när det dök upp ett seminarium från EIO på det temat anmälde jag mig. Det är intressant att höra vad EIO tycker, säger Mia Söderlund och tillägger att det är bra med sådana här lite kortare möten eftersom det då är lättare att ta sig tid att komma iväg. EIO-AKTUELLT nr

4 EIO:s KONJUNKTURRAPPORT EIO:s konjunkturrapport för våren 2009, som tagits fram av analysföretaget Industrifakta, visar att effekterna av konjunkturnedgång och finanskris kan bli relativt måttliga för elteknikmarknaden. Med hänsyn till de instabila ekonomiska förutsättningarna finns det dock en betydande osäkerhet i prognoserna för 2009 och ROT-avdrag och energieffekt är stötdämpare Om den allmänna konjunkturen planar ut under hösten och en återhämtning av ekonomin börjar märkas mot mitten av 2010 skulle avmattningen på elteknikmarknaden kunna stanna omkring 5 procent i år och nära nolltillväxt Som alla prognoser för närvarande måste även dessa uppfattas mer som kvalificerade bedömningar. Det finns dessutom stora skillnader mellan olika delar av elteknikmarknaden. Av det totala marknadsvärdet 2008 på cirka 57,7 miljarder kronor svarade processrelaterade industriinstallationer för cirka 38 procent, svagström för 30 procent och byggande/underhåll för 32 procent MÅTTLIG NEDGÅNG 2008 Konjunkturnedgången fick måttlig effekt på elteknikmarknaden 2008 och 30 i fast 000pris minskade installationsvolymen endast med drygt 1 procent Företagen i konjunkturenkäten uppger till och med nästan två procents volymökning. Den största 0 nedgången på mer än 20 procent kunde hänföras till påbörjat bostadsbyggande. Många elteknikföretag har dock endast en försumbar del av verksamheten inom nybyggnad av bostäder. Förnyelsen av bostäderna från börjar nu visa tecken på att komma igång. Totalt finns det från perioden runt lägenheter i flerbostadshus och i småhus, varav merparten berörs av både allmän teknisk upprustning och effektivisering av energianvändningen. Flera stora upprustningsprojekt med allmännyttiga bostäder pågår eller är på väg att starta och det är troligt att energideklarationerna ökar trycket 57 på 790 fastighets ägarna För småhusen verkar det nya ROT-avdraget redan ha ökat intresset för renovering, och här öppnas nu +3 en % expansiv +1 marknad % för p 2008 p 2009 Elinstallationer Mkr, 2008 års priser % 1 % p 2009 p 2010 För elteknikföretagen finns betydande inslag av solstrålar bland de svarta konjunkturmolnen, men man måste inta rätt position och anpassa sin marknadsstrategi för att träffas av dessa, konstaterar EIO:s vd Jan Siezing. Foto: Sofia Pettersson både elsäkerhet, larm/säkerhet och fastighetsautomation, kommenterar Jan Siezing, vd i EIO. Redan idag köper villaägarna in byggnads- och hantverksarbeten för mer än 25 miljarder kronor per år och här finns det stora möjligheter att öka elteknikföretagens andel. Påbörjad ny- och ombyggnad av privata och offentliga lokaler minskade förra året med knappt 10 procent och under väntas byggandet av kontor, hotell och detaljhandel att minska med minst 10 procent per år. För det offentliga byggandet är osäkerheten större. Här finns stora behov av byggande inom utbildning, samfärdsel och inte minst Sektor Elinstallationer Hela riket, mkr, 2008 års priser energiförsörjning. Samtidigt kan krympande skatteintäkter minska investeringsutrymmet hos både stat och kommuner. Miljoner kronor Påbörjade objekt Årlig förändring Procent FLERA MILJONPROGRAM Även om hela nybyggandet väntas få en kraftig nedgång under 2009 finns det positiva motkrafter. Sverige tillhör fåtalet länder i västvärl- Bostäder, nyoch ombyggnad Industri och lager Kontor, handel m m Offentlig sektor Byggnads underhåll Industriinstallationer Tele/data/ säkerhet TOTALT Avser produktionsprocesser, löpande investeringar 2 Varav data/tele/kabel-tv ca 45 %, styr och regler i byggnader ca 20 %, larm/säkerhet ca 35 %. Genomsnittlig prisökning hos installatörer 2007 har beräknats till 5,1 procent. Konjunkturrapporten finns att läsa i sin helhet på 4 EIO-AKTUELLT nr

5 ivisering för elteknikföretagen Regionala skillnader Stockholm: Den samlade elinstallationsvolymen i Stockholms län minskade med cirka 5 procent Minskningen skedde inom samtliga byggrelaterade sektorer utom byggnadsunderhåll. Sektorn tele/data/säkerhet beräknas ha tappat knappt 10 procent av 2007 års volym. Fallet bromsades upp genom en 30-procentig ökning av industriinstallationer. De kommande två åren väntas totalvolymen minska med omkring 4 procent per år. Västra Götaland: I Västra Götaland beräknas total elinstallationsvolym ha minskat med knappt 15 procent under förra året. Nedgången, som skedde på bred front drabbade även de dominerande sektorerna tele/data/säkerhet och industriinstallationer. Mot 2010 beräknas volymen endast öka svagt och det är möjligt att offentligt husbyggande kommer att få den största tillväxten. den med fortsatt bostadsbrist vilket talar för en relativt snabb återhämtning av bostadsbyggandet. Mer intressant för elteknikföretagen är ROT-marknaden, som inte endast gynnas av de akuta renoveringsbehoven i bostäderna från miljonprogrammet. Motsvarigheter till detta finns både inom det offentliga och det kommersiella byggnadsbeståndet, menar Jan Siezing. Den starka utvecklingen under 1960-talet stimulerade byggandet även här och nu behöver dessa lokaler inte bara få effektivare energianvändning, utan också anpassas till förändrade behov samt inte minst göras mer attraktiva och effektiva som arbetsmiljöer. Skolorna är ett exempel inom den offentliga sektorn och i det kommersiella beståndet kan man förutse att allt fler svåruthyrda kontor konverteras till bostäder. DRAR NYTTA AV SJUNKANDE ANBUDSPRISER När det gäller förnyelsen av offentliga lokaler finns det risk för att delar skjuts framåt i tiden, eftersom man nu startar många nybyggnadsprojekt för att dra nytta av de sjunkande anbudspriserna. De projekt som nu sätts igång är inte bara storskaliga investeringar som arenor, utan det är även många mindre kommuner som passar på att bygga skolor, vårdbyggnader och annat, som man avvaktat med under högkonjunkturen. Ytterligare ett starkt tillväxtområde för elteknikbranschen är utemiljöerna till bostäder och lokaler från och 70-talen där bland annat belysning är en av de mest centrala funktionerna. En sammanfattande slutsats är att det för elteknikföretagen finns betydande inslag av solstrålar bland de svarta konjunkturmolnen. Man måste dock inta rätt position och anpassa sin marknadsstrategi för att träffas av dessa, konstaterar Jan Siezing. En sådan position är effektiviseringen av energianvändning i det svenska byggnadsbeståndet, där nu energideklarationerna kommer fram i snabb takt och synliggör åtgärdsbehoven. Av den nya konjunkturenkäten framgår att EIO-företagen är beredda att satsa på den här marknaden och det verkar som om detta kommer att ske på bred front mot de flesta typer av fastighetsägare och industriföretag, slutar Jan Siezing. Kontakta Rolf Persson, Industrifakta, Jan Siezing, , Lars G Andersson, , Skåne: I Skåne län bör den totala elinstallationsvolymen 2008 ha ökat med omkring 10 procent. Inom kontor och handel samt för tele/data/säkerhet skedde en kraftig ökning av volymerna och även offentlig husbyggnad visade tillväxt. I år väntas en minskning med cirka 5 procent följ av i princip nolltillväxt Sydsverige: I Sydsverige minskade troligen den samlade elinstallationsvolymen med knappt 3 procent. Flertalet sektorer visade sjunkande nivåer. De stora sektorerna tele/data/säkerhet och i viss mån även byggnadsunderhåll ökade, vilket dämpade den totala nedgången. I år väntas en nedgång med drygt 5 procent följt av ytterligare ett par procents minskning Samtliga sektorer utom underhåll drabbas troligen negativt. Mellansverige: Mellansverige visade en tillväxt på runt 3 procent Den dominerande sektorn industriinstallationer växte med drygt 5 procent, medan tele/data/säkerhet höll sig i stort sett oförändrad. En kraftig nedgång i år på uppemot 10 procent väntas följas av nolltillväxt Norrland: I Norrland steg elinstallationsvolymen med 10 procent tack vare att industrins husbyggande ökade mycket kraftigt. Man kan vänta sig en tydlig rekyl i år genom ett minskat industribyggande. Läs mer om hela byggbranschens konjunkturutveckling på Konjunkturrapporten finns att läsa i sin helhet på EIO-AKTUELLT nr

6 EIO kommer självklart att finnas på plats under Elfack i Göteborg den 4 8 maj. Du hittar EIO i monter C01:02 där vi bland annat ska ha en tävling, bjuda på riktigt kaffe samt visa upp nyheter. Tidingen Elinstallatören sätter upp en liveredaktion i sin monter och hos ECY kan du se på yrkestävlingar i form av landskamp mellan Sverige och Norge. Vi är intresserade att höra dina åsikter om vad du tycker att EIO ska satsa på i framtiden. Passa även på att gå på EIO:s årsmöte som hålls i samband med Elfack, den 7 maj. Läs mer på Där kan du också förbeställa en webb-baserad entrébiljett. AKTUELLA FRÅGAN Kommer du att besöka Elfack i år? Varför? Har du några tips till andra besökare? Peder Johansson, Skellefteå Elektriska. Företaget har 8 anställda. Ja, jag åker ner till Göteborg, både på mässan och på EIO:s årsmöte. Jag tycker att det är bra att årsmötet ligger ihop med mässan. På mässan kommer jag att kolla på nya produkter, men det handlar minst lika mycket om att träffa branschfolk. Ibland tar jag med mig alla mina anställda ner till Elfack och ibland åker jag själv. I år har jag valt att åka med några av våra kunder. Ingmar Eliasson, ELIAS i Blekinge AB, Ronneby. Företaget har 85 anställda. Ja, jag ska besöka Elfack även i år, jag har bara missat två Elfacksmässor under mitt trettioåriga yrkesverksamma liv! Jag åker till Elfack för att träffa Välkommen till EIO på Elfack kolleger och i utbildningssyfte. Nästan alla montrar har något nytt som de presenterar så jag tar tillfället i akt och besöker montrarna för att få professionell information. I år kommer jag att titta mest på utvecklingen inom belysning, till exempel LED-belysning. Jag är också intresserad av att kolla vad som händer inom energioptimering och energieffektiva lösningar, eftersom det är något som våra kunder efterfrågar. På mitt företag lägger vi upp det så att några av oss åker tisdag-onsdag och några andra torsdag-fredag. Alla projektledare åker iväg och vi tar oftast med oss någon kund också. Jag tycker att det är bra att EIO:s årsmöte ligger i samband med Elfack så man kan slå två flugor i en smäll. För oss företagare som bor en bit ifrån Göteborg är det perfekt att kunna gå på både årsmötet och mässan. EIO-seminarium den 6 maj Fastighetsdagen Säkra el- och kommunikationsanläggningar för din fastighet EIO som branschorganisation verkar för säkra och funktionella installationer i och till fastigheterna. Det gör vi genom att ta fram hjälpmedel och driva aktuella frågor för branschen. Hur vet jag om min elanläggning är säker? Hur vet jag att kommunikationsnäten i och till min fastighet har god funktion och tillförlitlighet för mina behov, bredband, telefoni, larm, styr och regler med mera. Vilka krav kan jag ställa? EIO reder ut begreppen. Föredragshållare: Daniel Eriksson, Branschchef EIO Linus Schröder, El- & Ljusdesign, Stockholm. Företaget har 23 anställda. Vi är tre stycken härifrån som kommer att åka ner på Elfack. Jag kommer främst att kolla på belysning och styrsystem, det gäller ju att hålla sig uppdaterad och ligga i framkant. Det släpps ju ofta nyheter på mässor så då vill man ta chansen att titta på dessa innan de kommit ut på marknaden. Det är bra att få se produkterna på riktigt för att känna in kvaliteten etcetera. Då är det också lättare för oss att i vår tur sälja produkten till våra kunder. Elfack är också ett gyllene tillfälle att träffa folk och knyta kontakter på. Det är främst våra leverantörer vi träffar där och det är viktigt att ha en bra relation till dem. Det händer ju att våra leverantörer i sin tur rekommenderar oss till sina kunder. Varje gång vi varit på Elfack så har vi i princip knutit ett par nya kontakter. Bo Persson, Fyrstads El AB, Munkedal. Före taget har 30 anställda. Vi har tänkt åka på Elfack i år. Jag brukar åka tillsammans med våra montörer, vi har totalt 22 stycken montörer. I egenskap av företagsledare brukar jag kolla på nya produkter och en del administrativa lösningar på mässan. Jag besöker även personalen i EIO-montern. När det gäller montörerna så kollar de mer allmänt på mässan, beroende på vad som intresserar dem. På Elfack finns ju allt samlat så det är ett bra sätt att se alla nyheter. Sedan gäller det att ta tag i allt när man kommer hem också, att göra en uppföljning. EUU satsar på att förstärka relationer Dagens mediebrus står oss upp över öronen och många vill fånga vår uppmärksamhet. Som företagare gäller det att ha många bollar i luften och att prioritera, säger Jens Albrektsson, vd på EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter. För att förstärka branschens utveckling satsar EUU nu på att utveckla sina relationer till befintliga kunder. De vill dela med sig av sin kompetens för att 6 Jens Albrektsson, vd på EUU. göra företagen lönsamma och söker därför en kompetenscoach. Genom den här satsningen vill vi skapa förutsättningar för att genom möten vägleda och coacha våra kunder till olika utvecklingsmöjligheter. Tanken är också att vi ska kunna öka samarbetet med EIO:s företagsrådgivare ute i landet. Om vi har en dialog är det lättare för oss att utveckla våra befintliga kurser samtidigt som vi kan ta in önskemål och utveckling av nya, säger Jens Albrektsson vidare. EUU ägs av branschen genom bland annat EIO och har till uppgift att erbjuda kompetensutveckling med hög kvalitet till för branschen realistiska priser. Läs mer på NYA CIRKULÄR FRÅN EIO EIO:s årsmöte, 7 maj 2009 i Göte borg. Kallelse till EIO:s årsmöte. Hålls i anslutning till Elfack på Svenska Mässan den 7 maj kl Tjänstemännens lönerevision 2009 Löneavtalen med Unionen och Sveriges Ingenjörer. Delges lönesättande chefer och löneadministratörer. Alla cirkulär finns att hämta i sin helhet på EIO-AKTUELLT nr

7 Nya Elinstallationsregler SS Elinstallationer för lågspänning Utförande av elinstallationer för lågspänning Elinstallationsreglerna, det vill säga svensk standard SS , utgåva 2 kommer inom kort. Reglerna innehåller bland annat uppdaterad information om skyddsutjämning, korta frånkopplingstider samt en hel del om jordfelsbrytare. Den nya utgåvan ska fastställas i slutet av mars och har nyligen varit ute på allmän remiss. Bland nyheterna kan nämnas att standarderna för kontroll före idrifttagning (SS ) och installation av värmekablar (SS ) har inarbetats i Elinstallationsreglerna. En ny vokabulär för jordning har införts och installationer i husvagnar får ett eget avsnitt. Dessutom utökas fordringarna på användning av jordfelsbrytare, flera gruppledningar omfattas av korta frånkopplingstider, regler för kompletterande potentialutjämning (skyddsutjämning) i badrum införs och TT-system tillåts i privata nät. Dessutom gör sladden comeback efter femtio år ute i kylan. Anledningen till att en ny utgåva ges ut är dels att de internationella standarder som Elinstallationsreglerna är baserade på har omarbetats och dels att Elsäkerhetsverket har reviderat sina föreskrifter om hur elinstallationer ska vara utförda. Du beställer enklast på art nr: (SS ) Pris medlem i EIO: 745 kr/st, pris övriga: 895 kr/st. Priserna är exklusive moms och frakt. Kontakta Tord Martinsen, , 7 Hot och möjligheter när kopparnätet avvecklas Förr eller senare ska kopparnätet avvecklas och då behövs en ny infrastruktur för telefoni, bredband, larmöverföringar och andra samhällskritiska tjänster. Teknikskiftet innebär stora jobbmöjligheter för EIO-företagen men problemet med att kvalitetssäkra de nya näten återstår att lösa. Teliasonera har aviserat att de inte vill fortsätta driva olönsamma kop- parledningar. Men om inte kopparnätet ersätts med en ny fungerande infrastruktur riskerar många hushåll att bli utan fast förbindelse för bredband och tele foni. Detta kan ge ett uppsving för en fortsatt utbyggnad av den fiberoptiska infra strukturen. Idag finns en osäkerhet kring hur man ska kvalitetssäkra den nya infrastrukturen, konstaterar Joakim Carlsson, ansvarig för tele, data och säkerhet på EIO. Detta kan i sin tur verka hämmande då man vill slå samman samhällskritiska tjänster såsom tele, data, larm och TV. Om de nya näten inte fungerar kan det leda till katastrofer, både för enskilda personer och för samhället i stort. GEMENSAMMA SPELREGLER BEHÖVS Det holländska telebolaget KPN ska stänga ner sitt kopparnät i slutet av I Tyskland avser Deutsche Telecom att släcka kopparnätet under I Sverige innebär behovet av en ny infrastruktur stora jobbmöjligheter för EIO-företagen. Det är många kilometer kabel som ska installeras, speciellt när det gäller ersättningen av accessnätet ut till enskilda användaren, säger Joakim Carlsson. Därför är det viktigt med fastlagda spelregler som fastställer vilka krav som ska ställas på näten och på installatörernas kompetens. I annat fall riskerar vi att tappa kontrollen över näten. EIO satte igång debatten kring de här frågorna i Almedalen 2008 och tänker fortsätta driva arbetet, gärna i samverkan med flera aktörer. Vår förhoppning är att den nybildade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska fokusera de här frågorna, slutar Joakim Carlsson. Kontakta Joakim Carlsson, , Branschen behöver entreprenörer med helhetssyn Nätverket Samhällsbyggarna, där EIO är en av organisationerna, har under februari månad deltagit i gymnasiemässorna i Piteå, Sundsvall och Östersund. Totalt besöktes mässorna i Norrland av cirka elever och under hösten var det närmare besökare i södra Sverige. Syftet med EIO:s medverkan har Bengt Skylare från Marklunds El i Brunflo arbetade aktivt i Samhällsbyggarnas monter på gymnasiemässan i Östersund i februari. varit att intressera ungdomar för ingenjörsutbildningar som riktar sig till vår bransch. Det är ingen tvekan om att det finns ett intresse bland ungdomarna, men jag är mer bekymrad över intresset bland branschens medlemsföretag. Vi har haft svårt att hitta bemanning till vår gemensamma monter, säger Ulf Pettersson utbildningsansvarig på EIO. Ett lysande undantag är Bengt Skylare på Marklunds EL i Brunflo som med stor entusiasm tog sig an monterbesökarna i Östersund. Joakim Carlsson på EIO menar att det finns en osäkerhet kring hur man ska kvalitetssäkra den nya infrastrukturen för till exempel telefoni, bredaband och larm. FRÅN ANBUD TILL FÄRDIGT PROJEKT Bengt Skylare har själv gått KY- Elteknik i Nyköping och har därför färsk erfarenhet från studentlivet och insikt i vad som behövs för att vara gångbar i branschen. När jag började utbildningen hade jag redan jobbat som elektriker i några år, vilket var en stor fördel eftersom man då vet hur verkligheten ser ut. Utbildningen betonade vikten av bra projektledning och uppföljning. Den gav också en god inblick i entreprenadbiten, vad man ska tänka på hela vägen från anbud till färdigt projekt, säger Bengt Skylare. HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP Ulf Pettersson ser EIO:s engagemang i studentmässorna lite som hjälp till självhjälp. Behovet av högskoleingenjörer är mer skriande i konsultbranschen än i elinstallationsbranschen. Bristfälliga underlag drabbar våra företag med förseningar, dålig kvalitet och i slutänden dålig lönsamhet. Kan vi få ungdomarna att välja de få elinriktade högskoleutbildningar som finns är det en bra början, säger Ulf Pettersson. Internt i branschen har vi också en resa som måste göras. Alla måste inte kunna spika kulo för att bli accepterade. Framtidens projektledare och installatörer behöver inte alla gå den långa vägen i företagen, ett visst tillskott av nytänk kan inte skada en bransch med goda framtidsutsikter, avslutar Ulf Pettersson. Kontakta Ulf Pettersson, , EIO-AKTUELLT nr

8 ENKÄT OM EIO-AKTUELLT Ringa in bokstaven på det alternativ du väljer. Fyll i svar på de prickade linjerna. 50 trisslotter Vi lottar ut 1 Hur många nr av EIO-Aktuellt har du läst de senaste 12 månaderna? a. Alla nummer d. Ett fåtal b. Merparten e. Inget c. Omkring hälften 2 Skickas EIO-Aktuellt till dig, eller till någon annan på kontoret? a. Ja, till mig c. Både till mig och till någon annan b. Till någon annan 3 Ungefär hur mycket brukar du läsa i ett nummer av EIO-Aktuellt? a. Allt eller nästan allt d. Mindre än hälften b. Mer än hälften e. Endast vissa delar c. Ungefär hälften f. Varierar 4a Som vanligt innehåller det här numret av EIO-Aktuellt flera olika artiklar och notiser etcetera. Vi vill be dig nämna de två inslag som du tycker är mest intressanta. 4b Kan du också nämna ett eller flera inslag som du tycker är helt ointressanta. 5 Vad tycker du om EIO-Aktuellt? Den är: (Ringa in ett eller flera påståenden) a. Aktuell e. Lättöverskådlig b. Saklig f. Informativ c. Nyttig för mig i min funktion g. Ganska tråkig d. Ointressant h. Jag skulle sakna tidningen om den slutade komma 6 Vilken typ av artiklar föredrar du? (Ringa in ett eller flera påståenden) a. Mest längre och mer utförliga artiklar b. Fler korta och översiktliga artiklar c. En blandning av korta och långa artiklar d. Det är bra som det är idag 7 Om du fick välja, hur vill du då ha tidningen distribuerad? a. Som idag, det är bra som det är b. Vi behöver fler exemplar hit till kontoret c. Digitalt, via mejl, i stället för som idag d. Både som idag och digitalt via mail 8 Är det någon mer på din arbetsplats som brukar läsa EIO-Aktuellt? a. Ja, ytterligare en person c. Ja, minst tre personer b. Ja, ytterligare två personer d. Nej 9 Ringa in de ämnesområden som du är speciellt intesserad av: a. Avtalsfrågor g. Projekt och nya arbetsmetoder b. Arbetsledning h. Offert- och anbudsarbete c. Företagsutveckling i. Arbetsmiljö d. Marknadsföring j. Hur vi ska arbeta i framtiden e. Reportage från andra k. Vad som händer ute arbetsplatser i Europa f. Kompetensutveckling l. Annat; skriv på raden nedan: 10 EIO-Aktuellt kommer ut med 11 nr per år. Är det? a. Bra som det är c. För ofta b. För sällan d. Ingen uppfattning 11 Vad betyder EIO-Aktuellt för dig som informationskanal? a. Mycket viktig d. Helt oviktig b. Ganska viktig e. Vet ej c. Ganska oviktig 12 På vilket sätt anser du att EIO-Aktuellt kan förbättras? (Ringa in ett eller flera påståenden och/eller skriv på raden nedan) a. Fler artiklar från arbetsplatser d. Insändare b. Fler artiklar om avtalsfrågor e. Mer om framtid och utbildning c. Mer lokala nyheter f. Mer om lönsamhetsfrågor 13 Hur ofta går du in på a. Varje dag d. Sällan b. En gång i veckan e. Aldrig c. Ett par gånger i månaden 14 Läser du EIO-Aktuellt på a. Ja b. Nej 15 Är det något du verkligen saknar i EIO-Aktuellt? Och som du vill veta mer om. 16 Är det något annat önskemål som du vill framföra till redaktionen? 17 Hur trovärdig tycker du att EIO-Aktuellt är? a. Mycket trovärdig c. Ganska trovärdig b. Trovärdig d. Inte trovärdig 18 Sparar du EIO-Aktuellt? a. Någon vecka c. Inte alls b. En längre tid 19 Skulle du föredra att få EIO-Aktuellt som ett e-postnyhetsbrev? a. Ja b. Nej 20 Hur vill du sammanfatta ditt omdöme om EIO-Aktuellt? a. En mycket bra tidning b. En ganska bra tidning c. Varken bra eller dålig d. En ganska dålig tidning e. En mycket dålig tidning f. Ingen uppfattning Var god fyll i namn och adress nedan. Kopiera eller riv ur och faxa den ifyllda enkäten till senast den 30 april Om du skickar per post är adressen: EIO, att: Sofia Pettersson, Box 17537, Stockholm. Vi lottar ut 50 Trisslotter bland de som svarar. Namn... Företag... Adress... Postnr... Postadress... Telefon... E-post... 8 EIO-AKTUELLT nr

9 Uppskattat när EIO intog scenen på Energitinget 2009 Utan elektricitet fungerar nästan ingenting och elteknikbranschen är nyckeln till framtiden. Vi kommer att bidra till en lägre energiförbrukning och en hållbar klimatutveckling. Med de orden i ryggen kliver Johan Lysholm från EIO upp på Energitingets scen och berättar om spjutspetstekniken. Sittande från vänster syns flera av sessionens talare: Ulf Frisk från Swedisol talade om klimatskärm, EIO:s Johan Lysholm om tekniska finurligheter, Mervi Rokka från belysningsbranschen om LED och Roger Waranér från Kyl- & Värmepumpföretagen om decentraliserade pumpar. EEF EnergiEffektiviseringsFöretagen Föreningen jobbar efter visionen att få hela samhället att delta i en offensiv för energieffektivisering. Flera branscher samlas under ett och samma tak för att arbeta mot ett gemensamt mål. Här ryms el, belysning, värmeisolering, teknisk isolering, ventilation, kyla, värme, VVS, solavskärmning och styr & regler. Medlemmarna i EEF arbetar för att lyfta fram helheten och överbrygga eventuella gränser som finns mellan branscherna. Förutom EIO ingår Belysningsbranschen, Isoleringsfirmornas förening, Kyl- och Värmepumpföretagen, Svensk Ventilation, Svenska solskyddsförbundet, Swedisol och VVS Företagen i EEF. Läs mer om EEF på Information om Energitinget 2009 finns på Spjutspetsteknologi inom energieffektivisering är titeln på en av de välbesökta sessionerna på Energitinget. Samtliga föreläsare är medlemmar i EEF EnergiEffektiviserings- Företagen en ny förening som skapades i onsdags. EIO är en av organisationerna som ingår i föreningen. EEF ska vara en gemensam plattform för de företag som har de mest energieffektiva produkterna och kan leverera de bästa lösningarna för energieffektivitet. Johan Lysholm pekar ut flera olika typer av energieffektiviseringstekniker, exempel som kan bidra till stora förbättringar var och en för sig så som innovativa termostater, styrteknik och elbilar. TEKNISKA GULDKORN FRÅN BRANSCHEN Det här är en Porsche 911. Sen finns det andra elbilar som går att beställa från fabrik redan idag, säger Johan Lysholm och fortsätter att visa tekniska guldkorn som branschen har att bjuda på. Han kommer in på ämnet laddstolpar. McDonalds tittar på sådant här i Sverige, jag tror nog att många fastighetsägare kommer att sätta upp liknande produkter så fort vi får elbilar, säger han. Johans tempo verkar uppskattas av den gans ka stora publiken som ställer flera frågor. En herre undrar om automation och standarder. Han pekar på problem som han upplevt och som gör att han inte tycker att tekniken per automatik är den rätta. Viss teknik har funnits länge men den har aldrig slagit igenom på grund av brist på standarder, så varför skulle det då vara rätt nu, undrar han. Johan svarar snabbt genom en liknelse. Säg att du har en Nokiatelefon och jag en Ericsson och vi inte hade kunnat prata med varandra. Det problemet har funnits när det gäller styrsystem tidigare, därför har till exempel inte smarta hus byggts. Kontakta Johan Lysholm, , Referensgrupp Energieffektiviseringsfrågor EIO önskar samla ett antal medlemsföretag för att diskutera konkreta lösningar på de utmaningar som vi finner inom energieffektiviseringsområdet. Gruppen avser utgöra en referensgrupp för branschen. Om du är intresserad anmäler du dig genom att skicka ett mejl till beskriv kort hur ni arbetar med energieffektiviseringsfrågor idag. Vill du veta? Kontakta Daniel Eriksson, Hjälp oss att göra EIO-Aktuellt ännu bättre! För oss som arbetar med EIO-Aktuellt är det extra viktigt att arbeta på att förbättra innehållet för dig som läsare. Därför blir vi glada om du kan ta dig ett par minuter extra och fylla i uppgifterna i föregående sidas enkät. Vi lottar ut 50 Trisslotter bland er som svarar, som tack för hjälpen. Kom ihåg att fylla i dina person- och adressuppgifter i rutan längst ner på enkäten. ETT STORT TACK FRÅN OSS PÅ REDAKTIONEN! EIO-AKTUELLT nr

10 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM Nyhet! SEK Handbok 449, Potentialutjämning i industriella elanläggningar KRÖNIKAN I mitten av mars gav SEK ut Potentialutjämning i industriella elanläggningar. Ett potentialutjämningssystem har till uppgift att reducera spänningarna mellan olika punkter i en anläggning, i första hand för att ge skydd mot elchock. Dessutom skall systemet skydda utrustning, apparater och system mot skada och funktionsstörningar och mot nedsättning av funktionssäkerheten. Handboken beskriver de krav som den som beställer eller använder en industrianläggning bör ställa på ett potentialutjämningssystem samt ger råd och vägledning om hur ett sådant system kan utföras. Jordning och skärmning för att minska elektromagnetiska störningar behandlas inte. Målet är att ge en praktisk tolkning av de säkerhetsmässiga och funktionsmässiga kraven på potentialutjämning, så att man på ett kostnadseffektivt sätt kan få en person- och funktionssäker anläggning. Handboken, är rikt illustrerad i färg och svartvitt, vänder sig till dem som beställer och projekterar elinstallationer i industrier och andra liknande anläggningar, till exempel stormarknader eller pumpstationer. Då innehållet knyter an till byggnadskonstruktionen kan handboken även vara intressant för byggföretag och byggkonsulter. Den nya handboken kan vara Välkommen till EIO! Nya medlemsföretag i februari 2009 EIO Gävle-Dala Tobbe Micke Industri El AB, Säter Ovansjö El-Teknik AB, Kungsgården EIO Skåne Elpolerna i Malmö AB, Limhamn AB Cypressen nr 9802 c/o Nelab, Helsingborg HFAB El AB, Helsingborg Starta Eget Boxen AB c/o Design Electric i Syd, Broby Potentialutjämning i industriella elanläggningar SEK Handbok 449 Utgåva 1 särskilt intressant för större elkonsulter och elinstallationsföretag som arbetar med industrianläggningar och liknande kvalificerade installationer, men också för dem som konstruerar och uppför tillhörande byggnader. Målgruppen är delvis densamma som de handböcker SEK tidigare givit ut i samarbete med FIE, det vill säga Dokumentation av industriella elanläggningar (SEK Handbok 439, 2005) och Kopplingsutrustningar för industriella elanläggningar (SEK Handbok 448, 2007). Du beställer enklast på art nr: Pris medlem i EIO: 510 kr/st. Pris övriga: 560 kr/st. Priserna är exklusive moms och frakt. Vill du veta med? Kontakta Tord Martinsen, , EIO Stockholm Dunvrets Elinstallationer AB, Vaxholm EIO Övre Norrland Nyheden Fällfors El AB, Kåge EIO Göteborg Lindes Elektriska, Hönö EIO Mellersta Norrland Sten Bergströms El AB, Njurunda Bergströms El i Sundsvall AB, Sundsvall EIO Elkontroll borde ingå i miljöbalkens krav! När EIO lanserade materialet till EIO Elkontroll insåg jag att man med stöd av starkströmsföreskrifterna och en bra presentation borde få ett bra genomslag hos kommersiella fastighetsägare. Idag genomför vi regelbundna kontroller hos fastighetsägare med ett sammanlagt bestånd på lägenheter plus kommersiella lokaler. Med hjälp av vårt webbaserade arbetsordersystem kan vi enkelt kontrollera periodiciteten och skicka ut påminnelse om EIO Elkontroll. Kontrollen leder alltid till någon form av åtgärd. Det kan handla om att byta ett trasigt vägguttag eller en trasig propphuv, enklare reparationer som kan Roger Törnström förhindra personskador, skador på egendom eller som det står i föreskrifterna: skador på husdjur. Totalt sett kan cirka fem procent av vår omsättning härledas till EIO Elkontroll. STOR POTENTIAL En av fördelarna med EIO Elkontroll är att det kan appliceras på alla typer av fastigheter. Vi ser inte privatbostäder som den största marknaden utan fokuserar på flerfamiljshus, industrier, och kontor. Sedan ett år tillbaka hjälper vi till att implementera EIO Elkontroll i en processindustri. Där bör kontrollen utföras 5 6 gånger per år med tanke på säkerhet för person och egendom. KRAV PÅ EGENKONTROLL Enligt miljöbalken är fastighetsägare skyldiga att ha ett egenkontrollprogram, där bland annat periodisk tillsyn av elanläggningen ingår som en punkt. Miljönämnden i respektive kommun har till uppgift att se till att egenkontrollprogram upprättas och efterlevs. OVK (obligatorisk ventilationskontroll) är den mest kända konsekvensen av detta krav. Egenkontrollen är alltså ett lagkrav som ger oss, elföretag och EIO, en möjlighet till en ny marknad. Ventilationsbranschen har kommit längre med sin OVK. Samma krav finns på elanläggningar, oavsett om man är ägare eller anläggningsansvarig. Rätt marknadsfört kan vi tillsammans föra upp EIO Elkontroll till samma nivå som OVK. Roger Törnström, vd och ägare, Hjulsbro Elservice, , EIO Elkontroll är ett serviceavtal som du som EIO-företagare kan erbjuda dina kunder. Det riktar sig till alla typer av anläggningar, men när det gäller villor är EIO Eltest speciellt framtaget. Läs mer på respektive För beställningar, se EIO-AKTUELLT nr

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Information om ROT-avdraget

Information om ROT-avdraget Information om ROT-avdraget Elinstallationsarbete 50% billigare för konsumenter 1. Bakgrund Nytt ROT-avdrag infördes den 8 december 2008, vilket innebär att du nu kan få skattereduktion för arbetskostnader.

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen

Elektriska Installatörsorganisationen 1 Elektriska Installatörsorganisationen 3,3% Branschfördelning, omsättning 2006 2,8% Branschfördelning, omsättning 2010 10,9% 13,1% 32,1% 53,7% 33,6% 50,6% Elinstallationer (35 810 291tkr) Värme- och sanitetsarbeten

Läs mer

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det?

Fulel och fuskelektriker. Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker Hur vanligt är det? Hur farligt är det? Fulel och fuskelektriker EIO 1 Jan Siezing VD EIO Förord 3 Infograf - Fulel och fuskelektriker 4 Infograf - Gott rykte ger nya kunder 5

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr.

Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag. Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. Renovering och tillbyggnad med ROT-avdrag Skicka en blankett till kunden så han kan begära skattelättnad själv, precis som förr. En presentation av Plåtslageriernas Riksförbunds ROT-enkät Plåtslageriernas

Läs mer

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag

Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152. Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag *Skatteverket 1(2) Pia Blank Thörnroos Datum Dnr 2009-06-18 131 429651-09/1152 Johan Barth GEOTEC Box 174 243 23 Höör Beträffande borrningstjänster i samband med ROT-avdrag Den 8 december 2008 utvidgades

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2008 eio västra sverige träffades i Borås: elfel orsakar Bränder för 1 000 000 000 kronor varje år vissa stora bostadsbolag

Läs mer

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd

Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Stockholm, 2015-05-26 Ny elsäkerhetslag vinner brett stöd De regler och bestämmelser som berör elsäkerheten i samhället och som styr behörigheten

Läs mer

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen

Ros och Ris om ROT-avdraget. En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Ros och Ris om ROT-avdraget En studie av inställningen till ROT-avdraget hos 1 857 företag inom byggbranschen Det har gått ett år sedan regeringen beslutade att införa ett höjt och permanent ROT-avdrag.

Läs mer

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN

BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten från byggbranschens arbetsgivar- och fackförbund BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen

Läs mer

Elteknikbranschens möjligheter och utmaningar

Elteknikbranschens möjligheter och utmaningar VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm 2014-01- 28 Elteknikbranschens möjligheter

Läs mer

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation

Konsumenttrygghet och värdet av elektrikerlegitimation VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-05- 23 Konsumenttrygghet och

Läs mer

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten

Ett åtgärdsprogram för vita arbeten VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE Ett åtgärdsprogram för vita arbeten BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Byggbranschen i samverkan ska brett och aktivt delta i samhällsdebatten mot svartarbete. Vårt mål är en utbredd

Läs mer

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG

EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG EXEMPEL PÅ TJÄNSTER SOM GER RÄTT/INTE GER RÄTT TILL ROT-AVDRAG Källa: www.skatteverket.se A ALTAN Arbetskostnad för ombyggnad och reparation av en altan som är sammanbyggd med bostadshuset berättigar till

Läs mer

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre.

Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT! - Så får vi HUS-avdraget att fungera bättre. Rädda ROT-avdraget! Sammanfattning För att möta lågkonjunkturen har Regeringen återinfört ROT-avdraget, omdöpt till HUS-avdrag (vi kallar det ROT-avdrag

Läs mer

Två år med ROT och RUT

Två år med ROT och RUT Augusti 2010 Två år med ROT och RUT Innehåll Sammanfattning... 3 Fler jobb och företag med ROT och RUT... 4 Minst 18 000 nya jobb... 4 Nya jobb per län... 6 Minskat svartarbete... 9 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150110 På föreningens hemsida

Läs mer

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara!

Var rädd om dina nära och kära. elinstallationer är färskvara! Var rädd om dina nära och kära elinstallationer är färskvara! Dolda elfel kan visa sig vara livsfarliga Elanläggningar åldras precis som allt annat i ett hus. Ju fler år som går, desto större risk att

Läs mer

El och maskinsäkerhet Januari 2010

El och maskinsäkerhet Januari 2010 El och maskinsäkerhet Januari 2010 Utveckla dig inom el och maskinsäkerhet säkerställ ditt arbete SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag?

Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Page 1 of 13 Vilka tjänster ger rätt/ger inte rätt till ROTavdrag? Arbeten som utförs på sådant som är uppräknat i nedanstående förteckning ger rätt /ger inte rätt till För att man ska kunna få skattereduktion

Läs mer

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen

Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Skattereduktion för husarbete genom fakturamodellen Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som

Läs mer

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! OM SVART ARBETE Köper ditt företag tjänster inom byggsektorn? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn är alltför omfattande. Vet

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen

1:7. Hur Sverige ska nå energi- och klimatmålen inom bebyggelsen 1:7 Hur Sverige ska nå energi- och Vi står inför vår tids största utmaning att på kort tid ställa om vår energianvändning till en nivå som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Läs mer

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen)

Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer (Elbehörighetsutredningen) Bo Diczfalusy Särskild utredare Regeringen tillsätter utredning Direktiv Problem uppmärksammas

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Tips och idéer från Elektriska Installatörsorganisationen EIO 2015-02-23 Elektriska Installatörsorganisationen

Läs mer

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten.

Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. KONTROLLANSVAR KONTROLLANSVAR Frågor och svar angående tillämpning av Installationsavtalets överenskommelse om gemensam syn på elsäkerheten. VARFÖR KONTROLL? 1. Varför ska en elektrisk installation kontrolleras

Läs mer

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor.

Ungdoms Bostads Projekt 2013. Del 1. Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Ungdoms Bostads Projekt 2013 Idéer presenterade nedan kan implementeras i övriga bostads projekt, villor och kontor. Del 1 Detta material är ZODIAK Arkitekter AB egendom och skyddas av lagen om upphovsmannarätt.

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden

Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET. Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Malmö i mars 2011 Nr. 1/2011 BRAGDBLADET Vad händer i huset? Informationsblad från Bostadsrättsföreningen Storbragden Styrelsen i vår förening består av tre ledamöter, Patrik Ekström, Lena Nilsson och

Läs mer

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel.

Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Installation av småskaliga anläggningar för... Vind- och solel. Vind- och solel Intresset för småskaliga anläggningar för vind- och solel ökar. För att underlätta för dig som elinstallatör får du här en

Läs mer

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR!

DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Elektriker - ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? DIN KARRIÄR BÖRJAR HÄR! Fyra utgångar laddade med elteknik FOTO: GUNNAR ASK Broschyr_utbildning_2015.indd 1 2015-05-08

Läs mer

En ny princip för behörighetskravet

En ny princip för behörighetskravet VÅR REFERENS Jan Siezing 08-762 75 77 jan.siezing@eio.se Elbehörighetsutredningen (N 2013:04) Departementsråd Bo Diczfalusy Regeringskansliet 103 33 Stockholm Stockholm, 2014-03- 24 En ny princip för behörighetskravet

Läs mer

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.

Brf Reveljen 1 & 11. Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail. Brf Reveljen 1 & 11 Hedinsgatan 11, Kallskärsgatan 3, Kallskärsgatan 5-115 33 Stockholm Hemsida: www.brfreveljen.se E-mail: brfreveljen@gmail.com Mäklarinformation version 150701 På föreningens hemsida

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER

KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Anders Kaukerat RAPPORT 55-851 77 KARTLÄGGNING AV ELINSTALLATÖRER Dnr/ref: 9EV836 E L S Ä K E R H E T S V E R K E T B E S Ö K S A D R E S S Södra Torget 3 T E L 55-851 E

Läs mer

ROT och RUT ger jobb

ROT och RUT ger jobb Januari 2010 ROT och RUT ger jobb Innehåll Bakgrund... 3 Vart fjärde byggföretag tackar ROT för jobben... 3 7 300 nya RUT-jobb... 5 Skatteverkets utbetalningar minst 12 000 nya jobb... 5 Plus för statsbudgeten...

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson,

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Vägledning vid elolycka

Vägledning vid elolycka Vägledning vid elolycka 2? I den här broschyren finns information om vad du behöver tänka på om en elolycka inträffar. Du får övergripande vägledning i hur du ska agera om du plötsligt befinner dig i en

Läs mer

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter

Framtiden är elektrisk. Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Framtiden är elektrisk Elektriker ett yrke med tusen möjligheter Vilken typ av elektriker vill du bli? Om du både gillar tekniska utmaningar och att arbeta med händerna så är elektrikerjobbet det rätta

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2008. Mer jobb till branschen när miljonprogrammet rustas

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2008. Mer jobb till branschen när miljonprogrammet rustas AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 10 OKT 2008 Ny konjunkturrapport visar: Mer jobb till branschen när miljonprogrammet rustas Att förbättra standarden och öka

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

EIO Aktuellt. Guldpengen hjälper dig utveckla ditt företag. EIO tar grepp om Lagen om offentlig upphandling. Nytt löneavtal på tjänstemannasidan

EIO Aktuellt. Guldpengen hjälper dig utveckla ditt företag. EIO tar grepp om Lagen om offentlig upphandling. Nytt löneavtal på tjänstemannasidan EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 9 2014 TEMA: LÖNSAMHET Guldpengen hjälper dig utveckla ditt företag EIO fokuserar på något som rör vartenda medlemsföretag lönsamhet och affärsmannaskap. Projektet

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

DLE Oslo Lars Hansson

DLE Oslo Lars Hansson DLE Oslo Lars Hansson Något om dagen Hur ser elsäkerhetsmyndigheten ut i Sverige Hur arbetar vi i Sverige Hur ser lagstiftningen ut i Sverige Hur ser hjälpmedlen ut i Sverige Hur når vi elsäkerhet i Sverige

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 1 JAN 2009 Äntligen ROTavdrag! eio har under flera år arbetat för ett höjt och permanent ROT-avdrag. Den 8 december kom belöningen.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År

God Jul och Gott Nytt År Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum December 2008 Vecka 52 Januari 2009 Vecka 3 2008 var återigen ett rekordår! Kostnadsfria seminarier Kurser Minikurser Solskenshistoria Starten av företaget

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri

Aktuellt. Slipad förhandlare som gillar förändring. Med lång erfarenhet av förhandlings- och lönefrågor från både internationell läkemedelsindustri Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 2011 Resor i fokus på EIO:s arbetsgivardagar Foto: Pablo Scapinachis Armstrong Det var fullt hus när EIO drog igång sin miniturné

Läs mer

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens

Praktisk elteknik. Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning. Bygger din kompetens Praktisk elteknik Baskurs Apparater och motorer Schemaläsning och felsökning 1 Bygger din kompetens Praktisk elteknik STF har ett utbud av kurser i praktisk elteknik. Tillsammans ger de dig heltäckande

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 2013

MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 2013 MARKNADEN FÖR BETONG Konjunkturrapport kv 1-4 213 Mars 214 Beräknad tillförsel av betongvaror 21-213 Prognos 214-216, 213 års priser Fabrikspriser, Mkr Förändring, procent 21 4 33 4 79 4 54 4 69 2 2 I

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007. Redan nu är framtidens medarbetare i fokus

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007. Redan nu är framtidens medarbetare i fokus AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 4 APRIL 2007 Kom till EIO:s årsmöte den 10 maj! EIO:s årsmöte hålls i anslutning till Elfack på Svenska mässan i Göteborg.

Läs mer

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap

Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap Branschorganisationen För Företag som arbetar med tak och tätskikt Starka argument för medlemskap TM Branschorganisationen för företag som arbetar med tak och tätskikt Vårt arbete går ut på att stödja

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre?

Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Bättre kvalitet med arkitekt som byggherre? Vi vill fördjupa oss i ämnet för att undersöka om man genom att vara både arkitekt och byggherre kan uppnå en arkitektur med högre kvalité. I sådant fall på

Läs mer

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana.

Lundaprogrammet. Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Lundaprogrammet Med Lundaprogrammet kommer du igång inom några timmar utan tidigare datavana. Med Lundaprogrammet kan du: - Fakturera/Räntefakturera - Offerera/Kalkylera - Beställa - Ladda ned dina följesedlar

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Information från Elsäkerhetsverket

Information från Elsäkerhetsverket 1 Information från Elsäkerhetsverket Har du en elapparat som beter sig underligt? Om något i en apparat glappar, om den låter konstigt, luktar bränt eller får proppar (säkringar) och överhettningsskydd

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2009 Kostnadsfria seminarier Minikurser ALMI Företagspartner: Aktuell information Företagarna: Tisdagsträff den 3 mars Kostnadsfria

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24

Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 utkast 2005-08-24 Löpande underhållsplan för Brf Postsäcken 11 Version 1.1-2006-03-01 1 Inledning... 1 1.1 Underhåll av planen... 2 2 Kortsiktig teknisk plan plan för innevarande år... 3 3 Långsiktig teknisk plan... 4 3.1

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08

MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr C 4/11 Stockholm Aktbilaga 34 2011-02-08 MARKNADSDOMSTOLEN Christer Fallenius, ordförande, Lars Borg, Lennart Göranson och Anders Stenlund PROTOKOLLFÖRARE OCH FÖREDRAGANDE

Läs mer

HÄR går det upp ett ljus!

HÄR går det upp ett ljus! HÄR går det upp ett ljus! Du som vill veta hur saker och ting fungerar och som gillar att skruva isär och plocka ihop prylar, du ska söka in på gymnasiets Elprogram, inriktning Elteknik. Det är grunden

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht

Special. Trendspaning. Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014. Bergvärme hetast. Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust och fräscht Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Bankerna och ränteläget påverkar mest 2014 Bergvärme hetast Trendspaning Back to basic - Varmt och ombonat ersätter ljust

Läs mer

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig!

Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! F Ö R E B Y G G A N D E I N F O R M A T I O N Köper ditt företag tjänster? Då kan problemet med svart arbetskraft beröra dig! Skatteverket vill hjälpa upphandlande myndigheter och företag att göra rätt

Läs mer

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23

Regeringen. Behörighet för elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Elinstallationsarbete. Beställaren (köparen) Nuvarande förordning 2014-04-23 Behörighet för elinstallationsarbete Vem har nyttan av ett behörighetssystem? Vad krävs av en yrkesman? Regeringen En särskild utredare ska föreslå bestämmelser om vad som ska krävas för att utföra en

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Föreningen för Industriell Elteknik

Föreningen för Industriell Elteknik för FRAMTIDENS ELFRÅGOR inom SVENSK INDUSTRI och NÄRINGSLIV ÅRSMÖTE World Trade Center Stockholm Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val av två personer att vara rösträknare och jämte mötets ordförande justera

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i Föreningens stadgar gäller att Bostadsrättshavaren

Läs mer

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten.

Behörighetsansvar. Information till elinstallatörer. om ansvar för kontroll av. elinstallationsarbeten. Behörighetsansvar Information till elinstallatörer om ansvar för kontroll av elinstallationsarbeten. Om informationen i denna broschyr skulle ge upphov till tveksamheter om gällande bestämmelser har lagtexten

Läs mer

Aktuellt. Många fördelar med moderna elanläggningar

Aktuellt. Många fördelar med moderna elanläggningar Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 3 mars 2010 Foto: Sofia Pettersson Många fördelar med moderna elanläggningar I paneldebatten som EIO arrangerade på Easyfairs

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Yrkesutgångar Elteknik Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Yrkesutgångar Elteknik Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

El- och energiprogrammet

El- och energiprogrammet El- och energiprogrammet EE El- och energiprogrammet ger dig en av gymnasieskolans bredaste utbildningar. Du hamnar inom en bransch som ständigt är i starkt framåtskridande. På EE blandas teori och praktik.

Läs mer