Tornedalen. Christer Westerdahl (Text och bild)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tornedalen. Christer Westerdahl (Text och bild)"

Transkript

1 Att komma tillbaka till ett ställe, i detta fall efter en mansålder (nästan) ger oundvikligen upphov till reflexion. Detta är elementärt, de flesta känner igen sig i situationen, eller hur? Det är också anledning till dessa rader. Men det var också - verkligen- annorlunda förr. Just upplevelserna kring Nordkalotten blir för mig ett bra exempel på växelverkan mellan egen personförändring och förändringen i världen omkring. Observera att Tornedalen som begrepp omfattar ett väldigt flodområde, med både Torne och Muonio älvdalar i norr, deras biflöden, främst Lainoälven, bifurkationen Tärendö älv som går från Torne till Kalix älv, och dessutom den stora Torneskärgården i inre Bottniska viken. Gamla jaktmarker. Under sensommaren 2008 gjorde jag och min fru Kristina en verkligt minnesrik bilresa över gamla jaktmarker till Varanger i Nordnorge. Det var den som satte fart på tankarna. Målet var ett seminarium om samiska båtar på museet om sjösamisk kultur inne i Varangerbotn, Nesseby. Där skulle jag ta upp ämnet samiska inlandsbåtar som jag skrivit en avhandling om (1987). Förra gången vi passerade det var hade vi också farit genom nordligaste Finland (Sevettijärvi) lite längre upp och nått Kirkenes över Neiden. Sedan drog vi förbi Varanger och styrde tillbaka till Sverige över Enontekiö (Hetta). På den tiden var man obegripligt mera omedveten än nu. Jag tror inte att jag visste mycket om sjösamer överhuvudtaget. Och omgivningarna visade inte upp sig så heller. Det samiska var en undertryckt identitet. Först Altasaken något år därefter, motståndet mot kraftbygget, skulle ändra allting. Tornedalen FNSiN och lite till några halvt nostalgiska reflektioner Christer Westerdahl (Text och bild) Idag, 2008, var det trevligt och dessutom anslående, att vistas i en miljö där majoriteten var samer och tog det som en självklarhet. Det skedde utan åthävor, men med tyngd. Folk var stolta över både sin identitet som samer och den lokala kontinuitet som nu blir internationellt stadfäst genom ett världsarv på delar av Varangerhalvøya. Det gäller särskilt gravfälten och kultplatserna på Mortensnes med kontinuitet i minst 7000 år, de unika stenåldersbyarna på båda sidor av fjorden, men givetvis också naturen inne i land- myggparadiset som vi först hörde om i FNSiN under 1970-talet genom Camilla Wikström i Uppsala-sektionen. För att komma dit upp for vi alltså åter genom Tornedalen, en lågsniff egentligen, eftersom vi kom från inre Piteälven och fortsatte på vägen mot Enare/ Inari. Där återsåg vi det samiska centralmuseet i Finland Siidde och gjorde en båttur till den karga övärlden i Enare träsk. Målet var den medeltida samiska offerplatsen på Ukonsaari. Vid första besöket 1973 hade vi sökt upp privatpersonen Eero Ruotsalainen och åkt ut i hans gamla träbåt från sydsidan, men nu fanns det en ganska stor turbåt som gick efter tidtabell. Det finns för övrigt mycket intressant i detta område. Nu backar jag ytterligare ett steg och återvänder till svenska Tornedalen. Det är inte heller en ologisk kronologi i den korta berättelsen från nutid eftersom vi efter de rika Varangerdagarna återvände till övre Tornedalen (via Karesuando) för att vända ut till Nordlandskusten vid Narvik till en fotosafari bland jägarristningarna. Hur det började. Min egen första upplevelse av Norrbotten är starkt förknippad med just Tornedalen. Jag gjorde delar av min militärtjänst i Boden första halvåret Det var ett frivilligt val, eftersom jag och min kamrat Bosse Geite från Stockholm hade träffat trevligt folk från Norrbotten, inte minst från just Tornedalen och Överkalix, under grundutbildningen i Karlsborg. Vårt mötespunkt var kvartermästarskolan på S 2; norrbottningarna kom från Ing 3 i Boden. På den tiden var det inte attraktivt att ge sig upp i lapphelvetet, allra minst i lumpen. Men som sagt, vi sökte. Det var heller ingen annan som följde oss men jag vill påstå att de kom att ångra det när de fick veta vad vi varit med om. Vi tog

2 alltså en chans att uppleva ett Sverige som vi inte hade sett. Det var nog -fastän egentligen spontant- ett klokt val ur alla synpunkter. Den stora gruvarbetarstrejken i Kiruna pågick just då. Redan i Karlsborg hade vi stött dem med insamlingar på de olika luckorna. Vi visste en hel del om bakgrunden. Det kom senare att få betydelse för FNSiNs stöd till Norrländska Uppsalagruppens (NUG) motstånd mot Kiruna- Narvikvägen i mitten av 70-talet. Liksom de såg vi mera permanenta arbetstillfällen just i Tornedalen som viktigare än tillfälliga påhugg på, låt vara storstilade, vägbyggen. Väl uppe läste vi glesbygdsproblematik, om skogsarbetets omställning och flottningens upphörande, Vad sker i glesbygden, Ottar Brox, Åke Daun m.fl.). Vi demonstrerade också för Vietnam, intervjuade gamla vänstermän och Spanienkämpar och synade koncentrationslägret för vänstermän under kriget i Storsien (Överkalix: se Kieri/Sundström 1972). Den dubbla eller flerdubbla omställningen i flyttning och kulturkamp för tornedalingar i södra Sverige kom inom kort att skildras väl av bekantingen Gunnar Kieri (Kieri 1976, 1982/1978). Med våra plutoner gick vi såväl Kungsleden på vintern och baxade oss upp på skidor till Tarfala, som vi gjorde besök på renskiljning i Harads. Men det var knepigt att hänga med uoffkamraten Stefan Labba i spåret, som dels var same, dels brukade skida 9 mil varje veckoslut för att träffa sin tjej i Vaisaluokta. På så sätt lärde man sig lite om den sociala praktiken i norr! På fritiden utforskade vi (med bil) kyrkorna i Övertorneå, Hietaniemi, Luppioberget, och en massa annat. I en av de traditionella byarna, Kitkiöjärvi, bodde en av kamraterna. Historier om smuggling över gränsen, desertörer och krigsflyktingar, som i många fall själva var närvarande, fyllde vår "bildruta." Storforsen. För mig blev vistelsen i norr livsavgörande. Jag sökte omgående jobb på Norrbottens museum. Det låg nära till hands att välja ett etnologiskt fältarbete. Mitt ansvar skulle bli det planerade skogsarbetar- och flottarmuseet vid Storforsen i Piteälven. Arbetet med det kan jag berätta om i timtal, men det skall jag inte göra här. Jag bodde hos en genuin skogsarbetarfamilj i Vidsel och kände mig som en del av den. Mötet med människorna, naturen med forsarna, myrlanden, fångstgroparna, flakalanden, jaktmarkerna och kojorna var oerhört inspirerande. Sedermera, under de kommande 20 åren, kom jag att utöva aktiv fältforskning i nästan hela Norrland, dock ej Jämtland och Härjedalen. Kyrkan i Hietaniemi (Hedenäset). Mot älven ligger en medeltida marknadsplats där samer mötte kareler och västfinnar.

3 Det kom för mig att resultera i både aktiv flottning, reportage och forskning kring levnadsförhållanden och strejker i övre Norrland, särskilt Piteälven. Efter invigningen av museet vid Storforsen kom väl minst ett tjugotal av de gamla kamraterna att sova över i kojorna vid forsen efter Storforsens dag Vi höll ihop kring idealen. Det hade varit lätt att få nya vänner. Vi reste ofta i min VW-buss över gränserna. Hålogalandsteatret i Tromsø och Norrbottensteatern i Luleå -de mest radikala i vart sitt grannlandfirade midsommar 1970 med eldar på stranden mittemot Lyngenalperna, med sina mäktiga m.ö.h. från fjordpeneplanet. Vi somnade tillsammans ute på stranden i midnattssolen. I Alta dansade vi nästa dag på festplatsen. De samiska långbåtarna med resta stävar kom ned med strömmen i älven med ståtliga pojkar i de fyra vindarnas mössa, blå kolt, silverbeslag och pukkon vid bältet. Det var nära bråk med kniv. Vi var ju bara (små) pojkar. Olle Lundberg i Laver samlade brudarna i Alta, liksom han lugnt och utan ansträngning samlade på Miss Sweden i Luleå. Som tur var hade han svart bälte. Kom det till mera av kraftprov hade vi ju Bror-Erik Sköld från Naisjärv, som hade hunnit bli smått legendarisk redan i Karlsborg. Mamma till Olle i Laver, hon som flyktat från Enontekiö under krigets slutskede, hade blivit kvar på denna sidan. Enda stugan som stod kvar i byn efter tyskarnas bränning i byn tillhörde Olles morfar. Den besåg vi med intresse, liksom vi också besåg och umgicks med hans helfinska kusin Aulikki, som talade stockholmska utan accent. Torneresor. Det är svårt att välja ut något särskilt koncentrerat avsnitt i en process vid Storforsen som pågick i fyra säsonger som mera intressant än andra. Men jag vill ändå dra fram just Tornedalen. Jag var bara en av ett 20-tal unga museimän (etnologer mest) som kallats in till olika projekt i landskapet Den som stod bakom satsningen var den legendariske museimannen Harald Hvarfner, ursprungligen uppvuxen i Sjuhäradsbygden i Västergötland, vars tid i Luleå var en glansperiod för hela det museala fältet, inte minst för forskningen. Det jag och många med mig upplevde som det mest minnesvärda var en grandios exkursion där vi alla var med. Den varade antagligen bara en vecka (men det kändes som längre) och ämnet var speciellt Tornedalen. Vi besökte Kukkola-forsen där ett fältprojekt pågick kring fisket i de stora fiskeverken, karsina-patorna. Vi övernattade för övrigt där 2008; idag finns nästan ingenting kvar av fisket, bara hotell och symboliska träställningar för håvning. Men det lilla museet är fint. Vi mottogs vidare v det lokala hembygdsfolket i hembygdsgårdarna i Tärendö och Kangosfors, och studerade byggnadskultur (ett annat projekt) vi färdades på småvägar till kapell, gårdar, masugnar, torp och kojor i Junosuando, Vittangi och Jukkasjärvi. Vid Lainio drog vi över älven i båt till några väldiga fångstgropssystem. De första insikterna kring de samiska sydda träbåtarna föddes här. Insikten om avstånden blev en del av vardagen. Jag minns att Hvarfner hade en Rover, ett opraktiskt val i ett område med sådana enorma avstånd. Han färdades i den bilen under resan och rätt som det var gick förgasaren sönder (jag tror att det var den). En ny måste följaktligen beställas från Luleå och det tog minst ett dygn. Men det var verkligen inget att hänga läpp för. Vi inventerade grannskapet i stället. En kollega på Norrbottens museum, Kaj Bergman, skrev en bok senare betitlad Skogslandets skatter, och jag kan bara tillfullo bekräfta att den titeln stämde med våra upplevelser under denna resa. En skattkista! En annan skattkista från Tornedalen var den litteratur som faktiskt fanns. Oavsett hur man vill se ursprunget till den så var Stina Aronssons gripande mästerverk Hitom himlen från 1946 en tornedalsroman. För min egen del var det inte alls bara skogslanden som var aktuella. Nu gjorde jag också mina första längre fjällfärder, den första i Norrbotten 1970 för att kolla kalkstråk där det kunde finnas grottor. Det var delvis en följd av att vi redan 1965 hade varit med om att upptäcka Sotsbäcksgrottan i Artfjället, då Sveriges största, efter Blå vägen i Västerbottens län. Som (kanske) bekant föddes där idén till Islandsresan 1972 som sedan ledde till bildandet av FNSiN Storyn hittar ni kortfattat på FNSiNs hemsida, 30-årsjubileet. Förändringar inne och ute. Reflexioner kring förändringarna sedan dess ger en lång lista. Utvecklingen inom arkeologin har tagit jättelika kliv sedan dess. Ta bara Pite älvdal. Nog för att ett eller annat lösfynd var känt 1970 eller dök upp i gömmorna hos ortsfolk som man hälsade på. I stort sett inga fasta fornlämningar var kända. De första gravarna i Norrbot-

4 ten, ockragravarna från jägarstenåldern vid Manjärv, upptäcktes och undersöktes på 1990-talet. Manjärv var den nordligaste bondbyn i älvdalen på 1500-talet (www.manjarv.se se för övrigt mindre verk av och en kommande bok av Uno Westerlund). Idag finns välskyltade stigar till boplatserna. Något bättre låg det till vid den mera tättbefolkade kustlandet. Medeltid grävdes i Kyrkbyn nära Öjebyn (skyltat), och nyare tid hade fått några nedslag i kyrkbyn just i Öjebyn - och vid Gammelstad vid Luleå, numera världsarv. Det började så smått uppe i Tornedalen med pollenanalyser och undersökning av den handelsplats och gravplatser vid Hietaniemi (Kyrkudden) som skulle bli anfangen för min nuvarande kollega vid NTNU i Trondheim, Thomas Wallerström, som 1995 skrev en magnifik och nyskapande avhandling i medeltidsarkeologi (Norrbotten, Sverige och medeltiden). Han var uppvuxen i Lund och blev liksom jag tagen av landskapet, inte minst de bottenlöst ärliga och okonstlade människor man mötte. Den centrala tesen var en nedtoning av ("svensk") invandring och att det redan tidigt vikingatid- fanns en fastboende finsk (och karelsk-) talande befolkning i det nuvarande Norrbottens kustland ända nedåt Piteå. Den bytte språk när den uppfattade de mångsidiga fördelarna med den internationella marknad som förmedlades av kyrkan, adeln och köpmännen från söder. Det kan för övrigt ha skett flera språkbyten innan språkgränsen som nu stabiliserades mellan Sangis och Säivis. Det perspektivet låg långt från t.ex. Steckzéns bok om birkarlar (1964), i övrigt en mycket grundlig och intressant bok. I inlandet, alltså landskapet Lappland har det med början vid Vuollerim vid Lule älv, med museum och rekonstruktioner, gjorts massor av upptäckter från jägarstenålder i hela Tornedalen av boplatser med runda nedsänkta bebyggelsespår. De har nära paralleller i norra Finland. Liknande spår har efter hand också blivit funna i hela det inre Skandinavien, från Ångermanland till Hedmark i Norge. Kustens lämningar visar beroendet av säljakten, inlandet jagar älg och bäver. Så tidiga boplatser som 7000 f.kr. är kända, allt närmare isens slutskede. Historien har fått vingar. Den medeltida marknadsplatsen i Hietaniemi (Hedenäset) där samer mötte kareler och västfinnar. Kyrkan i bakgrunden.

5 Samvaro i kustsamisk gamme på Mortensnes, Varanger. I Varanger-området marscherar järnåldern minst lika tidigt in som i södra Sverige c 800 f.kr. med tekniker som är säregna för området och området strax hitom Ural i norra Ryssland. Det innbär väldiga förändringar av perspektiven inte bara hos arkeologer. Inte bara invandring och påverkan från söder till norr, utan också från öster till väster. Och dessutom kanske tvärtom i båda fallen. Norrbotten är en femtedel av Sverige. Det gigantiska området är ett gränsland, men utan fasta gränser. Det rör sig om ett kulturmöte som en process som gick och fortfarande går kors och tvärs mellan människor. Ingenstans är detta mera levande än i Tornedalen -och i Överkalix på den svensk-talande sidan. Om detta kan man läsa i den visionära boken Gångstigslandet av Sigurd Dahlbäck, stockholmsadvokaten och författaren som bosatte sig i Överkalix. Samer, svensk- och norsktalande folkgrupper, finsktalande tornedalsbor (kväner i Norge), ryssar (pomorhandeln i Norge) och i tidighistorisk tid också västfinnar från egentliga Finland och kareler! Kring 1970 var intresset för Norrbotten (undantaget fjällen) i södra Sverige generellt i ett bottenläge. Norrbottens, och inte minst Tornedalens, historia hade bara punktvis penetrerats, trots att den uppenbarligen gällde angelägna frågor i ett stort perspektiv. Att det faktiskt var svenskar sedan urminnes tid som hade en art finska som modersmål tycktes angå få sörlänningar, liksom att dessa svenskar hade sin närmaste släkt på andra sidan en politisk gräns (som mera av okunskap än jävlighet hade dragits 1809). Språktvånget och de besvärliga konflikterna kring skolans försvenskning var knappt kända. På den tiden föll det sällan någon in att flerspråkighet också hade fördelar. Att dessutom ett särskilt finskt mål, meänkieli, som talades i Tornedalen. Att kriget ingenstans varit så nära egentliga svenskar och Sveriges gränser. Någon kände dock till de læstadianska hemmen där porträtt av Kristus, Lars Levi och Stalin kappades om väggutrymmet. Mikael Niemi var för övrigt bara en ung poet på den tiden. Själv kan han symbolisera både bakgrund i det norrbottniska, i meänkieli-kulturen och faktiskt också i det (nord) samiska. Ännu 1988 kunde vi lika okända tömma ett par öl på Biblioteksmässan i Göteborg, och bytte sinsemellan de verk vi hade presenterat där, jag Norrlandsleden I och hans (debut) diktsamlingen

6 Laestadius pörte i Karesuando: nutida exteriör. Näsblod under högmässan. Ja, idag är detta ett minne blott. Efter Populärmusik i Vittula (2000), en riktig "rökare," är vi alla i hög grad berikade, Mikael etablerad författare, har flyttat tillbaka till Pajala med pengar på fickan, turister vallfärdar till ställen nämnda i hans bok och film (2004) om Fittmyran, de allt färre arbetarna är digitaliserade maskinister, inte skogens arbetare och odlare, de gamla gemenskaperna från tjärdalen och skeppsbygget återuppväcks egentligen bara i älgjakten, IKEA finns i Haparanda, och av två städer skilda av Torneälven, Haparanda och Torneå (Tornio) har blivit en delvis gemensam administration, Provincia Bothniensis. FNSiNs roll. Men FNSiN har faktiskt spelat en liten roll i detta. Ett av de viktigaste målen är och var ju tvärfacklighet. Under korresponderade jag som vice ordf. och medlem av styrelsen i FNSiN med tornedalingar som jag lärt känna under mina inventeringar. Ett mål var att ordna resor men där fanns också bredare kulturhistoriska ambitioner. En tankeväckare var ett verk som gavs ut av både svenska och finska forskare, Studier kring gränsen i Tornedalen (Haavio- Mannila/ Suolinna, red. 1971). Liksom andra tillfördes den FNSiNs lilla men växande bibliotek. Kunde det inte vara dags att få till en tvärfacklig historisk översikt över hela Tornedalen, det vill säga båda sidor om landgränsen och hela vägen upp till källorna- och också med bidrag från båda sidor? Kanske både på svenska och finska? Skulle rentav FNSiN kunna ge ut den som bok? Frågan och budet gick först till läroverksläraren Olle Hederyd i Haparanda, men det fanns också andra. Men Olles förmedling funderade vi faktiskt på att söka jobb som lärare däruppe. Jag har letat i mina ofullständigt bevarade papper från tiden. Ett första (såvitt jag kan se) nedslag kring Tornedalen finns redovisat i korthet av mig i medlemstidningen (före NOS) nr 4/78. En något mera kvalificerad presentation följde i nr 2/79, kring historia, flora & fauna, Haparanda Sandskär, Malören och kring labyrinterna i den stora skärgården. Vi arrangerade också en en båttur i skärgården med Olle och fru, dessutom en verkligt fin resa kopplad med midsommarfirande på en ö vid Siknäs i Töre, och och därmed ytterligare en oerhört lyckad föreningstur till Haparanda Sandskär. En inspirerande skildring av denna med

7 Laestadius pörte i Karesuando: nutida interiör. litterära kvaliteter inflöt från Maud Trozelli-Kull i nr 2/79 (den saknar jag, någon som vill skicka den?). På den tiden var jag löshäst och mera bunden till kustlandet, ja, hela norrlandskusten genom min maritimarkeologiska inventering (se Norrlandsleden I-II). Många och långa år följde därefter för oss i och vid Örnsköldsvik, ett område som tog all vår uppmärksamhet i elva år och också fortsätter att vara aktuellt allt framgent. Det gäller hela Mellannorrland, obs, stockholmare!: det ligger bara lite norr om det egentliga Mellansverige i Medelpad, med sydsamisk kulturhistoria såväl som allmän kulturhistoria. Tyvärr brann bibliotek & arkiv 1983, så mycket av intrycken beror numera bara på minnet (som alltid sviktar på något sätt). Sedan följde tio år i Malmö/ Köpenhamn, dessvärre mera av stolsittarår än i fältet. Men upplevelserna i Tornedalen sitter där de sitter. Någon bättring skedde i kunskaperna -för den som ville- redan 1983, när Tornedalen skildes ut nästan som ett landskap för sig i bokserien Sällsamheter (Åsa Nordén). Olle Hederyd har under tiden redigerat Tornedalens historia i två band (1991), själv skrivit Överkalix historia I-II ( ), dessutom ett antal högintressanta historiska romaner med motiv från Tornedalen ( ), vars ämnen och en hel del detaljer faktiskt har till bakgrund de kontakter som skapades dessa tidiga år. Sandskär och dess skärgård, inklusive Seskar-Furö i norr, har från naturreservat blivit svensk nationalpark. Lite nytt har direkt anknytning till mig själv. Inom projektet Bottnisk Kontakt, maritimhistoriska konferenser, som startades av mig i Örnsköldsvik 1982, planeras just nu en konferens nr XVI, vid Tornedalens museum (Tornionlaakson museo) i februari Och alla andra aktiviteter kring medeltiden, meänkieli, Meänmaa, och så vidare. Vilken scenförändring från 1970! Mycket annat sitter för min del också i från Norrland, i år gavs min bok Sydsamer från Bottenhavet till Atlanten ut. Detta är en helt omarbetad version av Samer nolaskogs (1986). Givetvis ligger vi då långt från Tornedalen. Men förbindelserna finns. I framtidsplanerna ligger bland annat en bok kring Norrlandskustens sjöfart, speciellt i medeltid. Jag skulle visserligen vilja se en satsning i framti-

8 den i FNSiNs regi på just Tornedalen. Tanken på en tvärfacklig och radikal förening föddes ju här. Studiecirkel och resa förstås. Men det gäller hela Nordkalotten, numera aktuell som Barentsregionen. Egentligen är det numera viktigare för mig själv att se förändringarna och upptäcka sambanden, i stort som smått, och nu som då. Säkert finns det flera som tänker som jag. Lycka till! Christer Westerdahl. Christer Westerdahl Lidköpingsvägen Götene Tel. mob Några utvalda och relevanta titlar Aronsson, Stina: Hitom himlen. Roman. Bergman, Kaj/ Margareta Nabrink: Skogslandets skatter. Kulturhistorisk utredning för Pajala kommun, Norrbottens län. Norrlämningar 1. Luleå. Brox, Ottar: 1969 (1966). Centralbyråkraterna och glesbygden (Hva skjer i Nord-Norge). Prisma/ Verdandi. Dahlbäck, Sigurd: Gångstigslandet. Nordskandinaviska studier 1914, Utg. och med inledning av Mats Rehnberg. Nordiska museet. Stockholm. Daun, Åke: Upp till kamp i Båtskärsnäs. En etnologisk studie av ett samhälle inför industrinedläggelse. Prisma. Stockholm. Haavio-Mannila, Elina & Kirsti Suolinna (red): Studier kring gränsen i Tornedalen. Nordisk utredningsserie 7/71. Stockholm. Hederyd, Olof: Överkalix: sockenhistoria 1, Från stenhacka till järntacka. Norrbottens museum. Luleå. Hederyd, Olof: Överkalix: sockenhistoria 2, Från fiskestrider till avfolkningstider. Norrbottens museum. Luleå. Hederyd, Olof: Isak Mustaparta Bottenvikspiraten. Roman. Eget förlag. Hederyd, Olof: Jockim Mickelsson - pionjären - dokumentärroman från gamla tider. Eget förlag. Hederyd, Olof: Två systrar - en lätt romantiserad 1700-talskrönika från Bottenviken och Frankrike. Eget förlag. Hederyd, Olof: Genom eld och vatten - en dokumentär historia. Eget förlag. Hederyd, Olof: Han kom från Bajkal - en äventyrsroman för alla åldrar. Eget förlag. Hederyd, Olof: Den förmente birkkarlen - en dokumentär berättelse om en medeltida antihjälte. Eget förlag. Hederyd, Olof (m.fl. red.): Tornedalens historia I. Från istid till 1600-talet. Malung. Svensk & finsk version. Kieri, Gunnar & Ivar Sundström: :a arbetskompaniet Storsien. Kieri, Gunnar: Av dig blir det ingenting. Arbetarkultur. Lund. Kieri, Gunnar: 1982 (1978). Jag skall ändå inte stanna. En bok för alla. Stockholm. Niemi, Mikael: Näsblod under högmässan. Norstedt. Stockholm. Niemi, Mikael: Populärmusik från Vittula. Nordén, Åsa: Sällsamheter i Tornedalen. Rabén & Sjögren. Kristianstad. NOS (medlemsbladet) Steckzén, Birger: Birkarlar och lappar.

9 Lätt skrytsam inskription från 1681 i Jukkasjärvi kyrka. Gallien har fött oss, vi sett Afrika och Ganges... Signerad av kända franska resenärer, särskilt J. F. Regnard (vars resedagbok givits ut), näst Molière troligen Frankrikes mest kände komediförfattare från denna tid. På fyra dygn for sällskapet sjövägen från Stockholm till Torneå. I höjd med Malören längst in i Bottenviken köpte de strömming (strumelin)av fiskare i en liten sydd båt för kex och brännvin... KVHAA Handlingar. Stockholm. Vad sker i glesbygden. En etnologisk studie av näringslivet i Jokkmokk. Norrbottens museum. Luleå Wallerström, Thomas: Norrbotten, Sverige och medeltiden. Problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi. Del 1. Lund Studies in Medieval Archaeology 15:1. Lund. Westerdahl, Christer: Äldre samiskt båtbygge. Johan Nordlandersällskapets skr. nr 11. Umeå. Westerdahl, Christer: Norrlandsleden II. Beskrivning av det maritima kulturlandskapet. Arkiv för norrländsk hembygdshistoria XXIII Länsmuseet Västernorrland. Härnösand (en upplaga med add. & korr. även till del I /nedan/ finns att få hos mig). Westerdahl, Christer: Norrlandsleden I. Källor till det maritima kulturlandskapet. Arkiv för norrländsk hembygdshistoria XXIV Länsmuseet Västernorrland. Härnösand (se ovan). Westerdahl, Christer: En maritim bild av medeltidens Norrbotten.- Olaus Magnus i perspektiv. I: Wännström, B (red): Bottnisk Kontakt VIII: Piteå museum, Piteå. Westerdahl, Christer: Sydsamer från Bottenhavet till Atlanten. Båtdokgruppen, Skärhamn. Beograd. Vidare författare om Tornedalen: Bengt Pohjanen etc. Nästa sida: Kyrkan i Jukkasjärvi

10

Resa i Tornedalen juni 2008

Resa i Tornedalen juni 2008 Resa i Tornedalen juni 00 Flyg från Landvetter. med ankomst Luleå 9.. Frukost på planet ggr p g a av bytet på Arlanda. Hämtade ut hyrbilen och styrde kosan mot Sjulsmark och familjen Granberg. Redan den

Läs mer

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor.

Hos oss kommer du att trivas i den internationella miljön och bland trevliga människor. Haparanda är Sveriges östligaste tätort. Namnet, en försvenskning av finskans Haaparanta, betyder ordagrant aspstrand. Staden ligger alldeles invid riksgränsen mot Finland och gränsar direkt till den finländska

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN 1 19571961 Slutrapport från nordiska vattenskraftkommittén beträffande möjligheterna att utnyttja vattenkraften i Torne och Kalix älvar, 1961. Riksantikvarieämbetet: fornminnesavdelningens verksamhet,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten Distansundervisning CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten kommit längst i Sverige inom området Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.

Läs mer

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 STOMLINJER 10 Polstjärnan, Kiruna - Luleå 14 Piteå - Luleå 15 Råneå Sunderby sjukhus 17 Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå 18 Komfortbussen, Piteå - Sunderby

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992

Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Konferens om skogsfinnarna Hällefors 8-9 maj 1992 Av Tor Eriksson, Örebro Rapporten är upprättad med hjälp av bevarade anteckningar, informationsblad och program samt mitt minne drygt 20 år senare. Fredagen

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kollektivtrafik indelas i inomkommunala linjer, stomlinjer och regional persontågtrafik. Landstinget står för kostnaderna avseende stomlinjer

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Inlandsresan. Lennart Samor Jörgen Sparf

Inlandsresan. Lennart Samor Jörgen Sparf Inlandsresan Lennart Samor Jörgen Sparf Storuman Jokkmokk Malmberget Suorsá tjïelte Moskosell Östersund Hoting Spännviken Strömsund Karesuando Inlandsresan Projektet undersöker livsvillkor och vardag i

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Torneträsk och Torne älv

Torneträsk och Torne älv Östen Bucht 1 2 Torneträsk och Torne älv Det som avgjort Torne älvdals tillkomst och existens är i första hand de processer och rörelser som förekommit i jordskorpan och den senaste inlandsisens påverkan

Läs mer

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014

NVF IKT-system. Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 NVF IKT-system Höstmötet i Åbo 22-24.10.2014 Lite historik och annan info om Åbo Åbo är en universitetsstad med både ett finsk- och ett svenskspråkigt universitet. Åbo Akademi med 7000 studenter och forskare

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 38 Fredag 2 december 2011. Inga operationer i Kalix. Norrbottens sjukhus.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 38 Fredag 2 december 2011. Inga operationer i Kalix. Norrbottens sjukhus. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 38 Fredag 2 december 2011 NORRBOTTEN Inga operationer i Kalix Landstinget föreslår att operationerna ska flyttas från Kalix lasarett. -Det sparar sju miljoner kronor om året, säger

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Övrig information av folk från bygden

Övrig information av folk från bygden Övrig information av folk från bygden Stenbergsviksudden ligger två mil uppströms Råneå älv. Det är Sveriges största skogsälv, och den är fredad 1 lag från vattenkraft sedan 1990. Älven är känd för sitt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 15 januari 2010 NORRBOTTEN Kall vinter Förra veckan var det riktigt kallt i Norrbotten. Flera affärer i Luleå tvingades stänga för att det var för kallt inne. Det var tomt

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september

FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september FINNSAM-konferens i Tiveden 31 augusti 2 september Av Jan-Erik Björk (text och foto) Fredagen den 31 augusti FINNSAM:s höstkonferens ägde denna gång rum i Tiveden. Det var nästan tio år sedan som FINNSAM

Läs mer

Kvicksilver i matfisk

Kvicksilver i matfisk Kvicksilver i matfisk Mätkampanj i samarbete med Vattenråden i Norrbotten 2011 Resultatblad 2012-03-20 Det här är ett resultatblad som visar delar av uppföljningen av miljömål och regional miljöövervakning

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Det norrländska rummet

Det norrländska rummet A N N A L A G E R S T E D T Det norrländska rummet Vardagsliv och socialt samspel i medeltidens bondesamhälle Skrifter från forskningsprojektet Flexibilitet som tradition, Ängersjöprojektet 10 Stockholm

Läs mer

NORRLANDSLEDEN III NORRLANDSKUSTEN UNDER MEDELTIDEN DET MARITIMA KULTURLANDSKAPET. Christer Westerdahl

NORRLANDSLEDEN III NORRLANDSKUSTEN UNDER MEDELTIDEN DET MARITIMA KULTURLANDSKAPET. Christer Westerdahl NORRLANDSLEDEN III NORRLANDSKUSTEN UNDER MEDELTIDEN DET MARITIMA KULTURLANDSKAPET Christer Westerdahl UNIVERSITÄTSBIBUOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - BÅTDOKGRUPPEN INNEHÅLL Förkortningar finns inordnade

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila

Efter båtens avgång väntade oss en buffé med så mycket gott att äta. Efter kvällens underhållning väntade så hytterna på oss för nattvila Reseberättelse från Riga resan 11 13 sept. 2013 Onsdagen den 11 september kl. 13.00 möttes 17 st. förväntansfulla flygplatsseniorer Arlanda/Bromma i Tallink/Silja s frihamns terminal för att med båten

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

Svensk historia 1600-talet

Svensk historia 1600-talet Svensk historia 1600-talet Viktiga händelser att kunna berätta om kring 1600-talet. SID Kungar under 1600-talet 3 Älvsborgs andra lösen 4-5 Göteborgs grundande 6-8 Vasaskeppet 9 Trettioåriga kriget och

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige

Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Pressmeddelande 030828 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog i norra Sverige Priserna för skogsfastigheter i Västernorrlands län och Norrbottens och Västerbottens kustland

Läs mer

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05

Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Lunk nr 5 Söder, Zum Franziskaner och Fotografiska, 2013-04-05 Med alla 11 Lunkare samlade strax efter kl 12 avtågade vi från Södra och med en ny Lunkare, Kerstin, i vår grupp. Efter Swedenborgsgatan styrdes

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 14 januari 2011. 21 olika läkare missade hjärntumör. ut. Ansiktet var förvridet, berättar mamman.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 14 januari 2011. 21 olika läkare missade hjärntumör. ut. Ansiktet var förvridet, berättar mamman. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 14 januari 2011 NORRBOTTEN 21 olika läkare missade hjärntumör En mamma i Luleå är arg på sjukvården. 21 olika läkare missade hennes babys hjärntumör. -Jag märkte ju att något

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Sid. 63 Med de uppräknade språken anges även varieteter av dessa språk. Sid. 122 Med de uppräknade språken avses även varieteter av dessa språk.

Sid. 63 Med de uppräknade språken anges även varieteter av dessa språk. Sid. 122 Med de uppräknade språken avses även varieteter av dessa språk. 2009-02-12 1 Kommentarer till lagrådsremiss Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset (STR-T) har nu läst lagrådsremissen och är i stort sett positiva till innehållet. Det finns några kritiska

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 3 Fredag 3 februari 2012. Sjuka kan flygas även på natten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 3 Fredag 3 februari 2012 NORRBOTTEN Sjuka kan flygas även på natten Nu ska sjuka kunna flygas från Kiruna flygplats även på natten. I fredags blev landstinget och Swedavia eniga om

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 33 Fredag 21 oktober 2011 NORRBOTTEN Gifter i Bottenviken Det finska stålverket Outokumpu vill släppa ut mer gifter i Bottenviken. Men svenska myndigheter vill minska miljögifterna.

Läs mer

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek.

1968-2012. A: Övernattningsresor med husbilen. 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 1968-2012 A: Övernattningsresor med husbilen År Datum Resmål, resväg 2012 4/8 5/8 Kusinträff hos Staffan i Krokek. 2012 17/7 20/7 På besök hos släkten i Norge, sovit över hos Lise och Ivar Anderson i Frodal.

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

-B a han disk ska nog allt gå bra...

-B a han disk ska nog allt gå bra... Man behöver inte alltid köpa diamanter till en prinsessa, tuggummin går också bra - Fredrika 7 år När man gift sig reser man bort en vecka för att beställa en bebis - Hugo 7 år Pappor köper en ring som

Läs mer

ARKEOLOGI I NORR 13 ARKEOLOGI I NORR 13 2012

ARKEOLOGI I NORR 13 ARKEOLOGI I NORR 13 2012 ARKEOLOGI I NORR 13 ARKEOLOGI I NORR 13 2012 ARKEOLOGI I NORR 13 UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för idésamhällsstudier UMEÅ UNIVERSITY Department of Historical, Philosophical and Religious studies i Tryckt

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Malin Almén 070-276 61 32

Malin Almén 070-276 61 32 www.tantiloop.se Vilka är ni? Tant-i-loop Film består idag av 5 illustratörer/animatörer som fram till idag jobbat som egna företagare. Varför går ni ihop i ett bolag? Efterfrågan på rörlig bild ökar,

Läs mer

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk

Stödboken är en samling av förslag och idéer som kommit Kommunförbundet Norrbotten tillkänna under projektet Information på minoritetsspråk Stödbok med tips för användning av minoritetsspråk i offentliga sammanhang Tips för att underhålla en flerspråkig hemsida Befintlig information på minoritetsspråk vid svenska myndigheter Exempel på flerspråkiga

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 9 Fredag 19 mars 2010. Norrbottningar vill åka tåg LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 9 Fredag 19 mars 2010 NORRBOTTEN Norrbottningar vill åka tåg Många som bor i Norrbotten och Västerbotten vill att Norrbothnia-banan ska byggas. Det visar en ny undersökning där 1 000

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling travcentrum för uppfödning och träning under utveckling Rundbana Tränlingsanläggning Fornminne Rakbana Sisyfos Välkommen till Sisyfos på Söderby Gård, en anläggning för människor och travhästar. Gården

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Stark utveckling för skogspriser i Götaland

Stark utveckling för skogspriser i Götaland Pressmeddelande 040907 Ny statistik från LRF Konsult: Stark utveckling för skogspriser i Götaland Efter att i flera år ha legat en bra bit över riksgenomsnittet, ökar nu skogspriserna ytterligare för södra

Läs mer

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö.

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. 12 www.byggfakta.se BYGGDE SITT EGET FLERBOSTADSHUS Byggemenskaper blir allt vanligare i Sverige. En av pionjärerna inom projektformen är Anna-Karin

Läs mer

Fornleden genom Fryksdalen

Fornleden genom Fryksdalen 1 2 Fornleden genom Fryksdalen I denna bildberättelse får vi följa två unga damers vandring genom Fryksdalen på en uråldrig färdled. Vi är en liten grupp som sedan en tid arbetar med ett projekt kring

Läs mer

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING

ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING ANDREA HÄLSAR PÅ LÄRARHANDLEDNING 1 INNEHÅLL INTRODUKTION KOPPLINGAR TILL LÄROPLANEN 2011 GENERELLA FRÅGOR PROGRAM 1 ROMER PROGRAM 2 SVERIGEFINNAR PROGRAM 3 SAMER PROGRAM 4 JUDAR PROGRAM 5 TORNEDALINGAR

Läs mer

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln

Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Välkommen att fira Jul och Nyår nära Polcirkeln Fira julen i vitt! Ta dig fram med spark, skidor, snowboard och snöskoter eller bara njut av vintern, det speciella ljuset och genuina vardagsupplevelser

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

Välkommen till Kiruna Lappland

Välkommen till Kiruna Lappland Välkommen till Kiruna Lappland lapporten icehotel lkab Visitor Centre norrsken Kebnekaise Fakta om Kiruna och Kiruna Kommun: Yta: 19 447 km² Invånare: 24 834(i kommunen) ca 80 % bor i tätorten Språk: Svenska,

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då!

0. Vi skulle vara mycket tacksamma om du vill svara på frågorna. Vill du göra det? JA fortsätt med intervjun NEJ Ursäkta att jag störde. Hej då! BalticSurvey questionnaire 13 April 2010 Hej! Vi gör en undersökning om folks åsikter om olika saker som har med Östersjön och Västerhavet att göra och skulle därför vilja ställa några frågor till dig.

Läs mer

Välkommen till Luleå- en del av Svenska Lappland

Välkommen till Luleå- en del av Svenska Lappland Välkommen till Luleå- en del av Svenska Lappland Luleå är residensstaden med allt du kan tänkas vilja göra och uppleva. Ett spännande kultur-, nöjes- och idrottsliv, innehållsrika gallerior och butiker,

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson

Vindkraft på rätt plats. Isak Isaksson Vindkraft på rätt plats Isak Isaksson SNFs syn på vindkraft Naturskyddsföreningen anser att vindkraft bör kunna bidra med minst 30 TWh till år 2020 att vindkraftverken ska etableras i lägen där de inte

Läs mer

ME Aktiviteter i Marstrand 2015

ME Aktiviteter i Marstrand 2015 ME Aktiviteter i Marstrand 2015 MUSIC QUIZ Hur ser er Musik kunskap ut? Häng med på vårt Quiz som garanterat kommer se till att det blir fart! Här gäller det att både ha bra kännedom från dåtid till nutid,

Läs mer

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka.

SKOTTLANDSRESAN. Vi som skulle åka var jag Thomas på en Moto Guzzi 650 årsmodell 84. Anders på en Yamaha 400 enstånka. SKOTTLANDSRESAN Året var 1984 och vi var 4 st. killar som för första gången skulle åka på Mc-semester. Hela våren hade gått åt till att planera resan, beställa färjebiljetter med hjälp av resebyrån i Mariestad,

Läs mer

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E

E S E N L Ä R A R H A N D L E D N I N G T I L L N YA L A N D S K A P S S E R I E N U P P T Ä C K S V E R I G E EN I R E S S P LANDSKA UPPTÄCK LANDSKAPET SVERIGE SKÅNE ÄMNE: SO, GEOGRAFI MÅLGRUPP: FRÅN 9 ÅR KURSPLAN, LGR 11 GEOGRAFI Syfte BESKRIVNING OCH MÅLDOKUMENT Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Information om FINNSAM. Årgång 4 Nr 3 - augusti 1998. Ledningsgrupp 1997/98

Information om FINNSAM. Årgång 4 Nr 3 - augusti 1998. Ledningsgrupp 1997/98 Information om FINNSAM Postgironr Sverige 646 27 77-1 Postgironr Norge 0826 0282 663 Kassör och adresslista: Tor Eriksson, Lövstagatan 20, 703 56 ÖREBRO Tel: (0)19-12 08 84 Hemsidesansvarig: Christer Nilsson,

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) Norrtågsförsöket Ägare/Organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: "What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish?

Anti Vasemägi, PhD Forskare vid Åbo Universitet, Finland: What do we know and don t know about population genetics of Baltic whitefish? Välkommen till ett informativt Sikseminarium på Högskolan i Gävle 7-8 juni -2010 Vart tar siken vägen? Sikbeståndet vid vår kust går ner - vad händer? Vad vet forskarna om siken idag? Kan vi göra något

Läs mer

MISSHANDLAD i SJUKVÅRD OCH RÄTTSVÄSENDE

MISSHANDLAD i SJUKVÅRD OCH RÄTTSVÄSENDE MISSHANDLAD i SJUKVÅRD OCH RÄTTSVÄSENDE Carin Millfors MISSHANDLAD i SJUKVÅRD OCH RÄTTSVÄSENDE Copyright 2012, Carin Millfors Ansvarig utgivare: Carin Millfors Framställt på vulkan.se ISBN: 978-91-637-1362-0

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 19 februari 2010. Pengar över för kommunerna i Norrbotten

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 19 februari 2010. Pengar över för kommunerna i Norrbotten LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 19 februari 2010 NORRBOTTEN Pengar över för kommunerna i Norrbotten Det har pratats mycket om ekonomisk kris det senaste året. Många företag har gått dåligt och många människor

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Längre söderut i norra Europa är det varmare, jorden bördigare och man får goda skördar. Här trivs bok, ek och andra lövträd.

Längre söderut i norra Europa är det varmare, jorden bördigare och man får goda skördar. Här trivs bok, ek och andra lövträd. VÅRT EUROPA - NORRA EUROPA Europa är en liten världsdel. Människorna bor tätt. Här bor mer än sju hundra miljoner. Europa består av nästan femtio länder. Mer än hälften är med i den Europeiska unionen,

Läs mer

Det finlandssvenska migrationshjulet :

Det finlandssvenska migrationshjulet : Det finlandssvenska migrationshjulet : Varför flyttar finlandssvenskar till Sverige? Charlotta Hedberg Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet Det finlandssvenska migrationshjulet Process

Läs mer

Rapport av projektet Flottning och Folkliv

Rapport av projektet Flottning och Folkliv Dnr HLA 59-2010/20380 Rapport av projektet Flottning och Folkliv 2009-2010 Innehållsförteckning Syfte med projektet... 3 Projektets utformning... 3 Projektets genomförande och resultat... 4 Ekonomisk redovisning...

Läs mer