Många påstår att karpen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många påstår att karpen"

Transkript

1 Karpfiske är den verkliga utma ningen. Ett fiske som bjuder på en spänning som kan mäta sig med den värsta laxfeber. Det krä ver kunskap och erfarenhet. An ders Forsberg ger oss grundkur. sen. Text och foto: Anders Forsberg Många påstår att karpen är både listig och intelligent och att den därför är mycket svårfångad. Tillåt mig tvivla. Att den betraktas som svårfångad beror nog på att det är glest mellan karparna, och på att karpen i de mest besökta karpvattnen kan bli mycket skygg. Nu ska den här artikeln inte handla om det avancerade karpmetet. Nej, istället ska jag ge några råd om hur du enklast kan fånga karp i ditt eget karpvatten. Under lång tid var det vanligt att man i Sverige odlade karp i dammar. Speciellt under krigsåren anlades många 16

2 VII pa\ land Ir karpen föva\. nanavlrt lugn. Har den förstitt att den anart aka tillbaka detv. små karpdammar. Ifrån dessa både rymde och släpptes många karpar, vars avkomma nu simmar omkring och väntar på att metas upp. Bor du söder om Dalälven kan du ge dig sjutton på att det går att finna ett eller flera karpvatten inom rimligt avstånd.ett bra sätt att hitta nya VÄND 17

3 UTMANINGEN FORTS fiskevatten kan vara att söka kring större gods och gårdar. Där höll man ofta karp i dammar. Hör också med de gamla som brukar ha ett enastående minne för händelser långt tillbaka i tiden. I mina hemtrakter såldes det karp på torget under kriget och vid många glasbruk sattes karp och sutare ut i dammar. På andra ställen placerades karp ut i större vatten. Då var det oftast fråga om växelbruk. VARMT VATTEN Först lät man karparna gödsla vattnet under en tid, sedan tömde man sjöarna och tog upp karpen. Därefter odlade man havre på sjöbottnen. Från de här sjöarna rymde det mycket karp, samtidigt som det blev kvar en hel del karpar i de "fickor" som inte tömdes riktigt. När du väl funnit ditt karpvatten gäller det att där hitta de riktigt bra fiskeplatserna. Speciellt svårt kan det vara om vattnet är stort. Då kan det kännas som att söka efter en nål i en höstack. Grundregeln är att söka karpen där vattnet är som varmast. Sådant vatten hittar du för det mesta i grunda sydligt eller sydvästligt vända vikar. 18 Där pumpas varmt ytvatten in och temperaturen i en sådan vik kan vara flera grader högre än i resten av sjön. Nu räcker det ofta inte med att hitta en sådan vik. Nej den ska också ha en mjuk, gärna lite dyig, botten som är intressant för karpen att söka föda i. Flera gånger har jag råkat ut för att drömplatsen är så otillgänglig att den inte går att fiska på. Buskar, ris och vass går kanske att rensa bort, men träd, grenar och stenar i vattnet kan sätta stopp för alla vidare planer. Men ge inte upp en plats som verkar svår i "första taget. Ofta är sådana platser de allra bästa för att ta den verkligt stora fisken. SÄCKVIS För att lyckas med karpmetet måste du mäska. Konserverad burkmajs är ett utmärkt bete för de flesta vitfiskar. Så även för karp. Men till mäsk blir det allt för dyrbart med burkmajs. Istället ska du använda fodermajs som köps säckvis hos Lantmännens försäljningsställen. Fodermajsen är hård som sten och måste därför kokas ordentligt innan den kan användas. Tillsätt en deciliter socker i vattnet och räkna med att det tar cirka två timmar innan den är så pass mjuk att den går att trä på kroken. Är karpen riktigt stor kan det vara mycket svårt att själv få den i håven. Då är det bra att vara två. Om kampen varit lång och fisken är riktigt trött, kan man ibland lossa kroken redan innan den tas upp på land.

4 KARP kort sagt Karpen har sedan slu tet av 1500 talet Inplante rats I svenska vatten vid flera tillfällen. Idag är den spridd I stora delar av Götaoch Svealand, men bara ett mindre antal karpvatten är riktigt kända. Du känner Igen karpen på dess korta analfena och långa ryggfena och på att de två så kallade skäggtömmarna på var si da om munnen. Fisken kan enligt uppslagsboken bli åtminstone 100 år gam mal. I Sverige ligger max vikten kring 15 kilo. Man brukar tala om fyra olika grupper av karpar: fjällkarpen med normala fjäll över hela kroppen, linjespe gelkarpen som har en rad stora, tätt sittande fjäll längs sidolinjen, splitterspe gelkarp med stora, orgel. bundet fördelade fjäll, samt läderkarp som nästan helt saknar fjäll. Precis som I England, där karpmetet är mycket utbrett, betraktar svenska metare karpen som näst Intill helig. Därför retur neras - efter vägning och mätning - alla karpar oskadda. Att placera den på matbordet som man gör I många asiatiska och sydosteuropeiska länder är otänkbart. Det svenska rekordet på karp är 8,070 kilo. Svårare än så här behöver ett karptackel inte va ra. Här har jag placerat ett svartmålat balsaflöte överst på sänkestafsen. Då sjunker det inte ned i dyn lika lätt. Du kan minska koktiden för majsen ordentligt om du använder tryckkokare. Majsen häller du i tomma mjölkpaket som du sedan kan frysa in. De största och finaste majskornen sparar du för sig. Dom ska du sätta på kroken. Såga de frysta blocken i mindre bitar och kasta ut dessa. Eller tina majsen och använd en slangbella. Minst fem, sex liter majs bör spridas över mäskplatsen de första gångerna. När du mäskar de första gångerna sprider du majsen över ett ganska stort område. Då är chansen större att karpen stöter på platsen under sina vandringar. För varje dag som går minskar du sedan området på bredden, men behåller spridningen i längdled. Om du då har ett ordentligt riktmärke på andra sidan sjön, så att du inte kastar fel i sidled, gör det inte så mycket om kastet blir Iite för långt eller kort. STRÖBRÖD I stora och okända vatten är det en god ide att förutom med majsen även mäska med vanligt ströbröd. Ju mer småfisk du får in på mäskplatsen, desto fortare kommer även karpen att hitta dit. När du sedan fångat din första karp eller ser att den finns där kan du sluta med ströbrödet. Karpen är till att börja med inte tackelskyggare än andra arter. Den metas med framgång på ett enkelt bottentackel. av glidande modell. På huvudlinan trär du först upp ett lagom stort päronformat sänke. Sänken med ingjutna lekande brukar vara de bästa.om du tror att botten är mjuk och att det finns risk för att sänket sjunker ner i bottnen, kan du sätta sänket på en kort tafs. Placera då ett lekande i änden på tafsen och trä sedan upp det på linan. Innan du knyter ett lekande till huvudlinan, placerar du en liten plastkula emellan. Den hindrar sänkets lekande att glida över knuten och fastna. Avsluta sedan med kroktafsen som bör vara meter lång. Klipp inte av lina från rullen, utan ta från en separat spole. Annars dröjer det inte länge förrän kastlängderna minskar när linmängden krymper på rullen. RYGGRAD Majskornen träs upp ett efter ett på kroken, som kan vara allt från en 4:a till 2/0. Sätt inte på fler majskorn än att krokspetsen med hulling och minst halva krokböjen är fri. Ett bra karpspö ska ha en VÄND 19

5 UTMANINGEN FORTS Trä på majskornen ett och ett men lämna en stor del av kroken fri. Då är det lättare att kroka karpen. Till att börja med är det bra om du förutom majsen även mäskar med ströbröd. Då lockas mört och annan vitfisk till platsen som i sin tur gör att karpen snabbare hittar mäskplatsen. Ska du ut med stora mängder mäsk är det bäst med en liten gummibåt. Annars kan en slangbella var en bra hjälp. UNDER VATTNET Oftast dröjer det både timmar och dagar innan nappet kommer. Därför måste du ha någordentlig ryggrad så att du bestämt och kraftfullt kan driva in kroken. Även om avståndet är stort. Samtidigt får det inte vara för stelt, utan det ska vara så pass följsamt att det kan tämja karpens explosiva styrka och suga musten ur den. Det finns speciella karpspön att köpa. Ofta är de mellan nio och tolv fot. De längsta medger riktigt långa kast och fin kontroll över drillningen. Men är du ensam kan det vara besvärligt att få karpen i håven med ett långt spö. Givetvis behöver du inte skaffa ett speciellt karpspö för de första trevande försöken. Ett kraftigt tvåhandspö runt nio, tio fotduger gott att starta med. För karpmete är haspelrullen det naturliga valet. Med den kan du kasta både långt och mjukt samtidigt som linan hasplar av utan motstånd när karpen nappar. Normalt använder du en lina på mm. Grövre lina kan behövas om fiskeplatsen är vegitationsrik eller om det finns andra hinder i vattnet. För att mothuggen ska bli riktigt effektiva är det bra om linan är stum. Nu är stumma linor ofta lika med dyra linor, men de kan vara en god investering. Speciellt om mäskplatsen ligger en bit ut. Den här typen av spöhållare är bland de bästa. Spöt hamnar automatiskt på rätt plats när det läggs ned och linan har fri passage undertill. Placera de färdiga tafsarna på detta sätt. Då är de lätta att byta under kvälls- och nattfiske. 20

6 ra spöhållare - eller banksticks som de kallas - för att lägga spöt eller spöna i. Den främre hållaren ska vara konstruerad så att den tillåter linan att passera utan motstånd. Bäst är de breda hållarna av fjärilsmodell. De är lätta atthitta i mörkret och spöt hamnar alltid rätt. Baktill är det inte lika noga, men bäst är en bred rak hållare. Ställ in banksticksen så att spötoppen ligger en decimeter under vattenytan. Då undviker du att vinden tar tag i linan eller att vågor och skvalp orsakar falsknapp. Under de långa metpassen kvälls- och nattetid är det lätt att slumra till. Allra helst när du suttit några nätter i rad. Därför använder karpmetarna ofta avancerade elektroniska napplarm. Ett bra och betydligt billigare alarm gör du aven gammal navkapsel, en liten pinne och en enkrona. Placera navkapseln på marken under rullen. Lägg sedan pinnen över navkapseln i samma riktning som spöt. Placera linan mot pinnen och lägg på enkronan. När karpen tar agnet lyfts slanten och trillar ned i navkapseln. I den tysta natten hörs ljudet bra. Ibland får karpen rena rama glädjefnattet när den kommer till mäskplatsen. Då går den upp och rullar i vattenytan och ibland kan den till och med göra höga luftsprång med åtföljande magplask. EXPRESSTAG Men oftast vet du inte om att TIO SÄKRA tör karpmetet Hitta ditt eget karp. vatten. Sök till exempel kring större \lods och herrgårdar. Fraga äldre människor om de känner till något bra karpvatten. Karpen vill ha varmt vatten. Det finns för det mesta i grunda sydligt el ler sydvästligt vända vi kar. Mäska och agna med fodermajs. Sätt inte för många majskorn på kro ken; krokspetsen och minst halva krokböjen ska vara fri. Är fisken allt karpen är inne på mäskplatsen förrän det första karpnappet kommer. Som en blixt från klar himmel startar larmet och linan löper ut i en jämn, hög fart. Det sämsta du kan göra är att rusa fram till spöt och direkt göra mothugg. Plocka istället lugnt upp spöt och stäng bygeln. Precis när linan sträcks tar du ett eller två steg bakåt samtidigt som du gör ett ordentligt mothugg. Är det ett riktigt karpnapp kommer spöt nästan att slitas ur händerna på dig. Som ett expresståg rusar karpen iväg och det finns inte en chans att hålla emot. Efter de första vilda rusningarna brukar den lugna sig något. I stället plöjer den tungt fram och tillbaka i sidled. Passar du inte upp kan den ibland gå in på grunt vatten längre bort längs stranden. Ett sätt att stoppa den brukar vara att ge löslina. Då brukar den vända och gå ut igen. Under drillningens sista fas, när karpen är strax utanför håvningsavstånd, är det viktigt att du lättar en aning på slirbromsen. Många gånger har den ordentligt med kraft kvar och helt plötsligt kan den få för sig att göra en sista vild rusning. Allra bäst är det om man är två och kan hjälpa varandra med håvningen. SÄTT TILLBAKA Eftersom all karp sätts tillbaka levande är det viktigt att du behandlar karpen försiktigt. Om du inte släpper tillbaka för "van" vid majs, måste du byta mäsk och bete. Sprid mäsket över ett ganska stort område vid de första mäskningarna. Ett kraftigt tvåhands haspelspö, cirka nlo tlo fot långt, passar utmärkt till karpmete. Haspelrullen fungerar bäst till det här fisket. Linan bör vara 0,30 0,35 millimeter. För att mothuggen ska bli riktigt effektiva är det bra om Il nan är stum. En spöhållare är bra att den omgående kan den placeras i ett så kallat keepnet. Se bara till att det har ett knutlöst och mjukt nät. Numera är det vanligare att man placerar fisken i en karpsäck, som är ännu skonsammare än nätet. Majs är alltså ett utmärkt karpbete. Men för varje karp som du fångar blir det allt svårare att ta nästa på samma agn. Det här är inte specifikt för majs utan gäller alla sorters agn. Det verkar nästan som om de tidigare tagna och återutsatta karparna på något sätt visar de övriga att agnet är farligt. Hur det fungerar vet jag inte, men karparna lever ofta i par eller i mindre grupper och det är väl inte så konstigt om de på ett eller annat sätt står i kontakt med varandra. När du märker att det blir glesare mellan nappen, så är det därför en god ide att byta till ett annat agn. I välkända och välbesökta vatten där karparna ofta känt på kroken, har det här medfört att karpmetarna hela tiden måste utveckla nya agn, som fisken inte känner igen. Majs som bete kom först sedan engelsmännen metat karp på stora beten som kokt potatis, bananer och blodpudding. Idag heter favoritagnet boiles, som förutom konsistensgivare av olika sorter, innehåller smakämnen som karpen uppskattar. Det kan vara fiskfoder eller andra koncentrat av högproteinbe ~n. ha. Tillverka den själv, el ler köp I butiken. Gör ett nappaiarm av en gammal navkapsel, en liten pinne och en enkro na. När karpen tagit agnet: vänta med mothugget. Plocka Istället upp spöt och stäng bygeln. Precis när linan sträcks tar du ett steg bakåt samtidigt som du gör ett ordentligt mothugg. HÄR KAN DU FISKA KARP Vittsjön ett par mil sy dost om Markaryd, simmar ett av landets större karp. bestånd. Historien om kar parnas väg till sjön är nå got lustig och värd att be rättas. på andra sidan banvallen som löper strax Intill sjön finns ett par mindre dam mar. En gång I tiden hade man metartävlingar där, men det var Inte mört och braxen som metades upp, utan småkarpar. Här gällde det Inte att fånga flest kilo karp, nej man mätte varje karp och den som hade flest meter karp vann. Alla karpar som metades upp kördes sedan I skottkärra över till Vitt sjön, vari de tippades. på så sätt vet man. att det pyttsades I runt 5000 kar par I sjön. Dessa simmade sedan omkring I anonymitet ända tills en 24.tlmmarstävllng I mete arrangerades I sjön. Då var det några metare som fick årets överrask nlng, när spöna höll på att slitas ur händerna på dem. Mest är det fjällkarp men även ett mindre bestånd av spegelkarp simmar om kring I sjön. Någon riktig jättekarp har ännu Inte fån. gats I sjön. Vanligtvis IIg ger vikten kring sex, sju kl lo, men en och annan tio kiloskarp metas också upp. Runt den 400 hektar sto ra sjön finns det flera ut märkta fiskeplatser. Några av de bästa ligger precis vid den fina camplngplat. sen. Upplysningar om fis kort, camping med mera får du på Turistbyrån i Vittsjö. Telefonnumret dit är Sämsjön vid Annebmd cir ka tio kilometer sydost om Herrljunga är Inte bara ett av landets bästa kräftvat ten, utan ett ganska nyll. gen upptäckt karpvatten i superklass. Här tas större karpar än I VIttsjön och en tiokilosfisk är Inget märk värdigt. Nu metas det fli tlgt I Sämsjön under hela säsongen och det är Idag Inget lättfiskat vatten. Fiskekortet kostar ett par tior per dygn och kan köpas på Shellmaeken i An nelund, telefon Här kan du också få mer in formation om fisket I sjön. 21

7 "Blomman": - BYGG INTE UT, - - Leif "Blomman" Blomberg kräver ett slutgiltigt stopp för utbyggnaden av vattenkraften. Det är en lika sensationell som glädjande nyhet. Blomman är ordförande i Sportfiskarna - och i Sveriges Metallindustri arbetareförbund. De både organisationerna har traditionellt stått, och står fortfa- Vattenfall: - _ Statliga Vattenfall vill inte förvånande fortsätta att bygga ut vattenkraften. I skriften Vattenfallkoncernens inställning i energifrå gor, från mars i år, har man samlat argumenten för en fortsatt kraftfull exploatering. Under rubriken "Vattenkraft" inleder man med att konstatera: - För närvarande är all utbyggnad av vattenkraft i de fyra stora ännu oexploaterade älvarna stoppad genom BYGG UT rande, för motsatta ståndpunkter ifråga om vattenkraftutbyggnaden. - Jag delar inte längre Metalls inställning, deklarerade han vid den debatt som inledde Vildmarksmässan i Sollentuna i år. - Min personliga övertygelse är att vi inte ska bygga ut de orörda älvarna. Och att vi ska skydda de redan utnaturresurslagen. Detta hindrar inte Vattenfall att sammanfatta sin inställning till vattenkraften som följer: " Vattenkraften är det miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt bästa alternativet för elproduktion. För ny kraft produktion borde vat tenkraften vara förstahandsalternativet. "(FFAs understrykning) "Vattenfall skall med beaktande av miljöhänsyn driva, byggda för vidare exploatering. När Blomman tillträdde som ordförande för Sportfiskarna för ett drygt år sedan kunde han i en intervju i tidningen Jaktmarker & Fiskevatten tänka sig att reglera våra orörda vattendrag. Kritiken från sportfiskehåll blev stark och idag har han alltså ändrat åsikt. _ underhålla och komplettera befintliga vattenkraftanläggningar så att bästa produktionsförmåga erhålls." "Under iakttagande av affärsmässighet skall stor hänsyn till människor och miljövärden tas vid ombyggnad och utbyggnad av nya vattenkraftanläggningar... Förbättringar av miljön i anslutning till befintliga anläggningar skall eftersträvas för anpassning till dagens värderingar." _ FLUGKROKAR MED STJÄRT Jo Yorkshirc Fly Body Hooks - Partridge lanserar en nygammal serie krokar som säkert kommer att intressera dig som binder flugor. Yorks hire Fly BodyHooks, kallar engelsmännen krokarna. De skapades 1973 av engelsmannen Peter MacKen zie Philps. Krokens böjda stålstjärt fungerar som en stabil bas för att binda realistiska torrflugor och nymfer. Yorkshire-krokarna finns i storlekarna 10 till 16. Så långt vi på redaktionen har kunnat kontrollera finns det ingen svensk importör av de här krokarna. Men du kan ringa eller skriva till Partridge. Adressen är: Partridge of Redditch, Mount Pleasant,Redditch, Worces tershire, England. Telefon England _ KÖP LAXKVOTEN Den tid rycker nu snabbt och obönhörligt närmare när.östersjöns naturlax oåterkalleligen är förlorad. Det vill säga om ingenting görs och görs omedelbart. Visserligen har man nu äntligen satt ett TAC (en högsta tillåtna fångst) för östersjölaxen, men detta är på drygt 3500 ton per år och kommer i.bästa fall att något fördröja katastrofen. Som jag ser det är den enda radikala lösningen att någon eller några för ett antal år.framåt köper de 3500 ton lax som TAC ligger på. I motsats till vad som gäller många fiskevårdsåtgärder famlar vi ingalunda i blindo beträffande östersjölaxen. De svenska experimenten har helt övertygande visat att de naturreproducerande laxbestånden går att rädda och att man samtidigt kan b~hålla ett lönande laxfiske iostersjön - sannolikt betydligt mer lö nande än tidigare. Räddningen heter, som många av våra läsare redan känner till, fördröjd utsättning och fredningsområden. Detta så kallade laxpaket har också nyligen presenterats aven arbetsgrupp inom fiskeriverket. Det innehåller fiskeförbud på lax utanför 24 sjömil från kusten söder om latitud 60 grader nord, reglering av laxfisket norr om latitud 60 enligt de enskilda laxbeståndens bärkraft samt bevarande av laxfisket i Östersjön söder om latitud 60 genom fördröjd utsättning av laxungar på lämpliga kustavsnitt. VITA ZONEN Iden med det hela är att skapa lokalt präglade laxbestånd som kan fiskas medan huvuddelen av samtliga laxbestånds uppväxtområde i cent rala Östersjön fredas. Genom att under viss tid föda upp laxungar i kassar i havet präglas dessa på respektive havsområde och återvänder till detta efter sin uppväxtvandring. Huyuddelen av laxfångsterna i Ostersjön görs idag just inom det föreslagna fredningsområdet, i den tidigare så kallade vita zonen. Samtliga Östersjöns laxbestånd samlas här under sin uppväxt och bildar ett stort blandbestånd som länge utsatts för ett veritabelt rovfiske och som visat sig förödande för de utrotningshotade små bestånden av naturreproducerande lax. Vad gäller den odlade laxen är det hela också ett slöseri genom att huvuddelen 22

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson

SLALOM FEL PÅ SLUTET. Av Marie Hansson SLALOM FEL PÅ SLUTET Av Marie Hansson Den här artikeln ska handla om olika orsaker till att en hund lämnar slalomhindret för tidigt. Det sker både med oerfarna och erfarna hundar och orsakerna kan skilja

Läs mer

'I, 51-11mRnO. kvalitet till rätt pris. l~ihde & (JUIIee 91

'I, 51-11mRnO. kvalitet till rätt pris. l~ihde & (JUIIee 91 'I, 51-11mRnO kvalitet till rätt pris SYMETRE AERO GT SIDESTAB Pris i förhållande till kvalitet - då är Shimano "out-standing". STRADIC QF =QUICK FIRE FB =FlGHTING BROMS SYMETRE SIDESTAB AERO GT STRADlC

Läs mer

Nr 1-2/92 Pris 37:50 Momsbetriad DKK 37:50 NOK 37:50 FM 25: Årgång 19

Nr 1-2/92 Pris 37:50 Momsbetriad DKK 37:50 NOK 37:50 FM 25: Årgång 19 Nr 1-2/92 Pris 37:50 Momsbetriad DKK 37:50 NOK 37:50 FM 25: Årgång 19 VINTER-REA! Ambassadeur 7500C, ny modell, helkrom, en värsting för det grövre fisket Ett fåtal ex i Sverige. PriS: 1.595:- Ambassadeur

Läs mer

Våren 2010 Strängnäs Flugfiskeklubb

Våren 2010 Strängnäs Flugfiskeklubb Våren 2010 Strängnäs Flugfiskeklubb Gästskribent: Håkan Norling Klubbmästare 2009 Text: Göran Grehn I årets fisketävlingen i klubben delas det ut tre medaljvalörer guld, silver och brons med andra ord

Läs mer

l i}- Hörgård Spön. Vi har ett gott rykte när det gäller kvalitet på fiskespön. Spöna är anpassade till olika behov och finns i flera varianter.

l i}- Hörgård Spön. Vi har ett gott rykte när det gäller kvalitet på fiskespön. Spöna är anpassade till olika behov och finns i flera varianter. l i}- i FLUGLINOR. Stone Fly F1uglinor har en speciell ytbehandling som gör dom mycket glatta och smidiga, dänned blir det minimal friktion mot spöringarna och linan skjuter mycket bra. Fluglinorna finns

Läs mer

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning.

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning. FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Följande har jag, Gösta Hjelm, hittat i en folder som Bertil Helmesjö har författat. Den har tydligen varit införd i Bitidningen under 1975, ty så här skriver dåvarande

Läs mer

FIG. Sportfiske AB 335 00 GNOSJÖ. *SerieOne *Bionix Pulse *Lighlning Rod Pro *Spiril *Technique

FIG. Sportfiske AB 335 00 GNOSJÖ. *SerieOne *Bionix Pulse *Lighlning Rod Pro *Spiril *Technique *SerieOne *Bionix Pulse *Lighlning Rod Pro *Spiril *Technique Full kontroll äver spöbyggnadsprocessen - från koncept till helt färdig produkt, garanterar spön med egenskaper i absolut högsta klass. De

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut

Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Running contacts Trendigt, lockande - men svårare än det ser ut Av Marie Hansson Just nu talas det mycket i agilityvärlden om running contacts. Man ser framför sig de hundar som i absolut högsta fart rusar

Läs mer

BAU FORVAU SITTA. Haglöll

BAU FORVAU SITTA. Haglöll BAU En bra ryggsäck skall passa sitt ändamål. Haglöfs Com bi är en ryggsäck med flera funktioner. Först och främst är det en bra ryggsäck att bära utrustning i på ett bekvämt sätt. Skonsam för ryggen därfqr

Läs mer

Om mig själv. Trevlig läsning

Om mig själv. Trevlig läsning Om innehållet i träningstipsen Vad de olika avsnitten handlar om är bland annat träning av den grundläggande lydnad som krävs för att göra samvaron med hunden trevlig och för att hunden ska bli en trivsam

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Sommar i Dalarna. Sommarnatt

Sommar i Dalarna. Sommarnatt Sommar i Dalarna Sommarnatt Våren och försommaren hade varit tyngda av arbete. En större maskinleverans måste klaras av innan midsommar. Ett par veckor före utsatt tid stod äntligen maskinen klar för leverans.

Läs mer

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss.

Har hört att man kan köpa en liten lampa att sätta i vägguttaget, är det en bra idé. Grannen är rätt sur på oss. Jag har en tibetansk terrier som är 10 månader. Jag undrar hur jag ska göra för att han inte ska sticka iväg, jag vill kunna ha han lös ute. Jag ska snart ut till min stuga över påsken och vill då kunna

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Varför just jag? Klara Österling. Klara Österling 6:4

Varför just jag? Klara Österling. Klara Österling 6:4 Varför just jag? Klara Österling 1 Kap 1: Mitt liv Jag vaknar av att Jessy hoppar upp i min säng och börjar slicka mig i ansiktet. Jag ser på klockan. Hon är fem. Jessy hoppar av min säng och skuttar menande

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

Kommunikation. Michael Ostrelius. Näringslivshuset i Sverige AB

Kommunikation. Michael Ostrelius. Näringslivshuset i Sverige AB Kommunikation Av Michael Ostrelius Näringslivshuset i Sverige AB Innehåll Förord 3 1. Presentationsteknik 4 2. Konsten att bli en duktig presentatör 7 Presentatörens 10 dödssynder 17 3. Konstruktiv kommunikation

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Samira Väntar på regn

Samira Väntar på regn Nr 1 2012 Världen är full med nya kompisar! Samira Väntar på regn Gör din egen ljuslykta Världen är full med nya kompisar! Det visste du inte om skorpionen Barnkonventionen: Alla barn 1 har rätt till liv

Läs mer

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera

Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje månad som du enkelt kan kopiera LYSTRING FÖRETAGARE: När du upptäcker de här hemligheterna kan du få fler kunder på en månad än vad du nu får på ett helt år! Upptäck Robbans 7 trick för att få 160 000 besökare till sin hemsida varje

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Att fiska med fluga i Åsele i ord och bild och sammansatt av min och mina fiskebröder Ove E och Björn P:s upplevelser under en period av nästan 20 års flugfiske inom kommunens

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

Tonårs 2012 parlören

Tonårs 2012 parlören Tonårs 2012 parlören Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund www.fhi.se info@fhi.se 2012 Statens folkhälsoinstitut samt respektive fotograf Citera oss gärna men ange källan. Tionde upplagan ISBN 978-91-7521-006-3

Läs mer

VID KÄNDA OCH OKÄNDA VATTEN av Erik Widén

VID KÄNDA OCH OKÄNDA VATTEN av Erik Widén VID KÄNDA OCH OKÄNDA VATTEN av Erik Widén FORELLBÄCKEN Den tid då det vimlade av öring i var och varannan bäck i vårt land är nu ett minne blott. Utdikning, föroreningar, minkens härjningar och hänsynslös

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer