Många påstår att karpen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många påstår att karpen"

Transkript

1 Karpfiske är den verkliga utma ningen. Ett fiske som bjuder på en spänning som kan mäta sig med den värsta laxfeber. Det krä ver kunskap och erfarenhet. An ders Forsberg ger oss grundkur. sen. Text och foto: Anders Forsberg Många påstår att karpen är både listig och intelligent och att den därför är mycket svårfångad. Tillåt mig tvivla. Att den betraktas som svårfångad beror nog på att det är glest mellan karparna, och på att karpen i de mest besökta karpvattnen kan bli mycket skygg. Nu ska den här artikeln inte handla om det avancerade karpmetet. Nej, istället ska jag ge några råd om hur du enklast kan fånga karp i ditt eget karpvatten. Under lång tid var det vanligt att man i Sverige odlade karp i dammar. Speciellt under krigsåren anlades många 16

2 VII pa\ land Ir karpen föva\. nanavlrt lugn. Har den förstitt att den anart aka tillbaka detv. små karpdammar. Ifrån dessa både rymde och släpptes många karpar, vars avkomma nu simmar omkring och väntar på att metas upp. Bor du söder om Dalälven kan du ge dig sjutton på att det går att finna ett eller flera karpvatten inom rimligt avstånd.ett bra sätt att hitta nya VÄND 17

3 UTMANINGEN FORTS fiskevatten kan vara att söka kring större gods och gårdar. Där höll man ofta karp i dammar. Hör också med de gamla som brukar ha ett enastående minne för händelser långt tillbaka i tiden. I mina hemtrakter såldes det karp på torget under kriget och vid många glasbruk sattes karp och sutare ut i dammar. På andra ställen placerades karp ut i större vatten. Då var det oftast fråga om växelbruk. VARMT VATTEN Först lät man karparna gödsla vattnet under en tid, sedan tömde man sjöarna och tog upp karpen. Därefter odlade man havre på sjöbottnen. Från de här sjöarna rymde det mycket karp, samtidigt som det blev kvar en hel del karpar i de "fickor" som inte tömdes riktigt. När du väl funnit ditt karpvatten gäller det att där hitta de riktigt bra fiskeplatserna. Speciellt svårt kan det vara om vattnet är stort. Då kan det kännas som att söka efter en nål i en höstack. Grundregeln är att söka karpen där vattnet är som varmast. Sådant vatten hittar du för det mesta i grunda sydligt eller sydvästligt vända vikar. 18 Där pumpas varmt ytvatten in och temperaturen i en sådan vik kan vara flera grader högre än i resten av sjön. Nu räcker det ofta inte med att hitta en sådan vik. Nej den ska också ha en mjuk, gärna lite dyig, botten som är intressant för karpen att söka föda i. Flera gånger har jag råkat ut för att drömplatsen är så otillgänglig att den inte går att fiska på. Buskar, ris och vass går kanske att rensa bort, men träd, grenar och stenar i vattnet kan sätta stopp för alla vidare planer. Men ge inte upp en plats som verkar svår i "första taget. Ofta är sådana platser de allra bästa för att ta den verkligt stora fisken. SÄCKVIS För att lyckas med karpmetet måste du mäska. Konserverad burkmajs är ett utmärkt bete för de flesta vitfiskar. Så även för karp. Men till mäsk blir det allt för dyrbart med burkmajs. Istället ska du använda fodermajs som köps säckvis hos Lantmännens försäljningsställen. Fodermajsen är hård som sten och måste därför kokas ordentligt innan den kan användas. Tillsätt en deciliter socker i vattnet och räkna med att det tar cirka två timmar innan den är så pass mjuk att den går att trä på kroken. Är karpen riktigt stor kan det vara mycket svårt att själv få den i håven. Då är det bra att vara två. Om kampen varit lång och fisken är riktigt trött, kan man ibland lossa kroken redan innan den tas upp på land.

4 KARP kort sagt Karpen har sedan slu tet av 1500 talet Inplante rats I svenska vatten vid flera tillfällen. Idag är den spridd I stora delar av Götaoch Svealand, men bara ett mindre antal karpvatten är riktigt kända. Du känner Igen karpen på dess korta analfena och långa ryggfena och på att de två så kallade skäggtömmarna på var si da om munnen. Fisken kan enligt uppslagsboken bli åtminstone 100 år gam mal. I Sverige ligger max vikten kring 15 kilo. Man brukar tala om fyra olika grupper av karpar: fjällkarpen med normala fjäll över hela kroppen, linjespe gelkarpen som har en rad stora, tätt sittande fjäll längs sidolinjen, splitterspe gelkarp med stora, orgel. bundet fördelade fjäll, samt läderkarp som nästan helt saknar fjäll. Precis som I England, där karpmetet är mycket utbrett, betraktar svenska metare karpen som näst Intill helig. Därför retur neras - efter vägning och mätning - alla karpar oskadda. Att placera den på matbordet som man gör I många asiatiska och sydosteuropeiska länder är otänkbart. Det svenska rekordet på karp är 8,070 kilo. Svårare än så här behöver ett karptackel inte va ra. Här har jag placerat ett svartmålat balsaflöte överst på sänkestafsen. Då sjunker det inte ned i dyn lika lätt. Du kan minska koktiden för majsen ordentligt om du använder tryckkokare. Majsen häller du i tomma mjölkpaket som du sedan kan frysa in. De största och finaste majskornen sparar du för sig. Dom ska du sätta på kroken. Såga de frysta blocken i mindre bitar och kasta ut dessa. Eller tina majsen och använd en slangbella. Minst fem, sex liter majs bör spridas över mäskplatsen de första gångerna. När du mäskar de första gångerna sprider du majsen över ett ganska stort område. Då är chansen större att karpen stöter på platsen under sina vandringar. För varje dag som går minskar du sedan området på bredden, men behåller spridningen i längdled. Om du då har ett ordentligt riktmärke på andra sidan sjön, så att du inte kastar fel i sidled, gör det inte så mycket om kastet blir Iite för långt eller kort. STRÖBRÖD I stora och okända vatten är det en god ide att förutom med majsen även mäska med vanligt ströbröd. Ju mer småfisk du får in på mäskplatsen, desto fortare kommer även karpen att hitta dit. När du sedan fångat din första karp eller ser att den finns där kan du sluta med ströbrödet. Karpen är till att börja med inte tackelskyggare än andra arter. Den metas med framgång på ett enkelt bottentackel. av glidande modell. På huvudlinan trär du först upp ett lagom stort päronformat sänke. Sänken med ingjutna lekande brukar vara de bästa.om du tror att botten är mjuk och att det finns risk för att sänket sjunker ner i bottnen, kan du sätta sänket på en kort tafs. Placera då ett lekande i änden på tafsen och trä sedan upp det på linan. Innan du knyter ett lekande till huvudlinan, placerar du en liten plastkula emellan. Den hindrar sänkets lekande att glida över knuten och fastna. Avsluta sedan med kroktafsen som bör vara meter lång. Klipp inte av lina från rullen, utan ta från en separat spole. Annars dröjer det inte länge förrän kastlängderna minskar när linmängden krymper på rullen. RYGGRAD Majskornen träs upp ett efter ett på kroken, som kan vara allt från en 4:a till 2/0. Sätt inte på fler majskorn än att krokspetsen med hulling och minst halva krokböjen är fri. Ett bra karpspö ska ha en VÄND 19

5 UTMANINGEN FORTS Trä på majskornen ett och ett men lämna en stor del av kroken fri. Då är det lättare att kroka karpen. Till att börja med är det bra om du förutom majsen även mäskar med ströbröd. Då lockas mört och annan vitfisk till platsen som i sin tur gör att karpen snabbare hittar mäskplatsen. Ska du ut med stora mängder mäsk är det bäst med en liten gummibåt. Annars kan en slangbella var en bra hjälp. UNDER VATTNET Oftast dröjer det både timmar och dagar innan nappet kommer. Därför måste du ha någordentlig ryggrad så att du bestämt och kraftfullt kan driva in kroken. Även om avståndet är stort. Samtidigt får det inte vara för stelt, utan det ska vara så pass följsamt att det kan tämja karpens explosiva styrka och suga musten ur den. Det finns speciella karpspön att köpa. Ofta är de mellan nio och tolv fot. De längsta medger riktigt långa kast och fin kontroll över drillningen. Men är du ensam kan det vara besvärligt att få karpen i håven med ett långt spö. Givetvis behöver du inte skaffa ett speciellt karpspö för de första trevande försöken. Ett kraftigt tvåhandspö runt nio, tio fotduger gott att starta med. För karpmete är haspelrullen det naturliga valet. Med den kan du kasta både långt och mjukt samtidigt som linan hasplar av utan motstånd när karpen nappar. Normalt använder du en lina på mm. Grövre lina kan behövas om fiskeplatsen är vegitationsrik eller om det finns andra hinder i vattnet. För att mothuggen ska bli riktigt effektiva är det bra om linan är stum. Nu är stumma linor ofta lika med dyra linor, men de kan vara en god investering. Speciellt om mäskplatsen ligger en bit ut. Den här typen av spöhållare är bland de bästa. Spöt hamnar automatiskt på rätt plats när det läggs ned och linan har fri passage undertill. Placera de färdiga tafsarna på detta sätt. Då är de lätta att byta under kvälls- och nattfiske. 20

6 ra spöhållare - eller banksticks som de kallas - för att lägga spöt eller spöna i. Den främre hållaren ska vara konstruerad så att den tillåter linan att passera utan motstånd. Bäst är de breda hållarna av fjärilsmodell. De är lätta atthitta i mörkret och spöt hamnar alltid rätt. Baktill är det inte lika noga, men bäst är en bred rak hållare. Ställ in banksticksen så att spötoppen ligger en decimeter under vattenytan. Då undviker du att vinden tar tag i linan eller att vågor och skvalp orsakar falsknapp. Under de långa metpassen kvälls- och nattetid är det lätt att slumra till. Allra helst när du suttit några nätter i rad. Därför använder karpmetarna ofta avancerade elektroniska napplarm. Ett bra och betydligt billigare alarm gör du aven gammal navkapsel, en liten pinne och en enkrona. Placera navkapseln på marken under rullen. Lägg sedan pinnen över navkapseln i samma riktning som spöt. Placera linan mot pinnen och lägg på enkronan. När karpen tar agnet lyfts slanten och trillar ned i navkapseln. I den tysta natten hörs ljudet bra. Ibland får karpen rena rama glädjefnattet när den kommer till mäskplatsen. Då går den upp och rullar i vattenytan och ibland kan den till och med göra höga luftsprång med åtföljande magplask. EXPRESSTAG Men oftast vet du inte om att TIO SÄKRA tör karpmetet Hitta ditt eget karp. vatten. Sök till exempel kring större \lods och herrgårdar. Fraga äldre människor om de känner till något bra karpvatten. Karpen vill ha varmt vatten. Det finns för det mesta i grunda sydligt el ler sydvästligt vända vi kar. Mäska och agna med fodermajs. Sätt inte för många majskorn på kro ken; krokspetsen och minst halva krokböjen ska vara fri. Är fisken allt karpen är inne på mäskplatsen förrän det första karpnappet kommer. Som en blixt från klar himmel startar larmet och linan löper ut i en jämn, hög fart. Det sämsta du kan göra är att rusa fram till spöt och direkt göra mothugg. Plocka istället lugnt upp spöt och stäng bygeln. Precis när linan sträcks tar du ett eller två steg bakåt samtidigt som du gör ett ordentligt mothugg. Är det ett riktigt karpnapp kommer spöt nästan att slitas ur händerna på dig. Som ett expresståg rusar karpen iväg och det finns inte en chans att hålla emot. Efter de första vilda rusningarna brukar den lugna sig något. I stället plöjer den tungt fram och tillbaka i sidled. Passar du inte upp kan den ibland gå in på grunt vatten längre bort längs stranden. Ett sätt att stoppa den brukar vara att ge löslina. Då brukar den vända och gå ut igen. Under drillningens sista fas, när karpen är strax utanför håvningsavstånd, är det viktigt att du lättar en aning på slirbromsen. Många gånger har den ordentligt med kraft kvar och helt plötsligt kan den få för sig att göra en sista vild rusning. Allra bäst är det om man är två och kan hjälpa varandra med håvningen. SÄTT TILLBAKA Eftersom all karp sätts tillbaka levande är det viktigt att du behandlar karpen försiktigt. Om du inte släpper tillbaka för "van" vid majs, måste du byta mäsk och bete. Sprid mäsket över ett ganska stort område vid de första mäskningarna. Ett kraftigt tvåhands haspelspö, cirka nlo tlo fot långt, passar utmärkt till karpmete. Haspelrullen fungerar bäst till det här fisket. Linan bör vara 0,30 0,35 millimeter. För att mothuggen ska bli riktigt effektiva är det bra om Il nan är stum. En spöhållare är bra att den omgående kan den placeras i ett så kallat keepnet. Se bara till att det har ett knutlöst och mjukt nät. Numera är det vanligare att man placerar fisken i en karpsäck, som är ännu skonsammare än nätet. Majs är alltså ett utmärkt karpbete. Men för varje karp som du fångar blir det allt svårare att ta nästa på samma agn. Det här är inte specifikt för majs utan gäller alla sorters agn. Det verkar nästan som om de tidigare tagna och återutsatta karparna på något sätt visar de övriga att agnet är farligt. Hur det fungerar vet jag inte, men karparna lever ofta i par eller i mindre grupper och det är väl inte så konstigt om de på ett eller annat sätt står i kontakt med varandra. När du märker att det blir glesare mellan nappen, så är det därför en god ide att byta till ett annat agn. I välkända och välbesökta vatten där karparna ofta känt på kroken, har det här medfört att karpmetarna hela tiden måste utveckla nya agn, som fisken inte känner igen. Majs som bete kom först sedan engelsmännen metat karp på stora beten som kokt potatis, bananer och blodpudding. Idag heter favoritagnet boiles, som förutom konsistensgivare av olika sorter, innehåller smakämnen som karpen uppskattar. Det kan vara fiskfoder eller andra koncentrat av högproteinbe ~n. ha. Tillverka den själv, el ler köp I butiken. Gör ett nappaiarm av en gammal navkapsel, en liten pinne och en enkro na. När karpen tagit agnet: vänta med mothugget. Plocka Istället upp spöt och stäng bygeln. Precis när linan sträcks tar du ett steg bakåt samtidigt som du gör ett ordentligt mothugg. HÄR KAN DU FISKA KARP Vittsjön ett par mil sy dost om Markaryd, simmar ett av landets större karp. bestånd. Historien om kar parnas väg till sjön är nå got lustig och värd att be rättas. på andra sidan banvallen som löper strax Intill sjön finns ett par mindre dam mar. En gång I tiden hade man metartävlingar där, men det var Inte mört och braxen som metades upp, utan småkarpar. Här gällde det Inte att fånga flest kilo karp, nej man mätte varje karp och den som hade flest meter karp vann. Alla karpar som metades upp kördes sedan I skottkärra över till Vitt sjön, vari de tippades. på så sätt vet man. att det pyttsades I runt 5000 kar par I sjön. Dessa simmade sedan omkring I anonymitet ända tills en 24.tlmmarstävllng I mete arrangerades I sjön. Då var det några metare som fick årets överrask nlng, när spöna höll på att slitas ur händerna på dem. Mest är det fjällkarp men även ett mindre bestånd av spegelkarp simmar om kring I sjön. Någon riktig jättekarp har ännu Inte fån. gats I sjön. Vanligtvis IIg ger vikten kring sex, sju kl lo, men en och annan tio kiloskarp metas också upp. Runt den 400 hektar sto ra sjön finns det flera ut märkta fiskeplatser. Några av de bästa ligger precis vid den fina camplngplat. sen. Upplysningar om fis kort, camping med mera får du på Turistbyrån i Vittsjö. Telefonnumret dit är Sämsjön vid Annebmd cir ka tio kilometer sydost om Herrljunga är Inte bara ett av landets bästa kräftvat ten, utan ett ganska nyll. gen upptäckt karpvatten i superklass. Här tas större karpar än I VIttsjön och en tiokilosfisk är Inget märk värdigt. Nu metas det fli tlgt I Sämsjön under hela säsongen och det är Idag Inget lättfiskat vatten. Fiskekortet kostar ett par tior per dygn och kan köpas på Shellmaeken i An nelund, telefon Här kan du också få mer in formation om fisket I sjön. 21

7 "Blomman": - BYGG INTE UT, - - Leif "Blomman" Blomberg kräver ett slutgiltigt stopp för utbyggnaden av vattenkraften. Det är en lika sensationell som glädjande nyhet. Blomman är ordförande i Sportfiskarna - och i Sveriges Metallindustri arbetareförbund. De både organisationerna har traditionellt stått, och står fortfa- Vattenfall: - _ Statliga Vattenfall vill inte förvånande fortsätta att bygga ut vattenkraften. I skriften Vattenfallkoncernens inställning i energifrå gor, från mars i år, har man samlat argumenten för en fortsatt kraftfull exploatering. Under rubriken "Vattenkraft" inleder man med att konstatera: - För närvarande är all utbyggnad av vattenkraft i de fyra stora ännu oexploaterade älvarna stoppad genom BYGG UT rande, för motsatta ståndpunkter ifråga om vattenkraftutbyggnaden. - Jag delar inte längre Metalls inställning, deklarerade han vid den debatt som inledde Vildmarksmässan i Sollentuna i år. - Min personliga övertygelse är att vi inte ska bygga ut de orörda älvarna. Och att vi ska skydda de redan utnaturresurslagen. Detta hindrar inte Vattenfall att sammanfatta sin inställning till vattenkraften som följer: " Vattenkraften är det miljömässigt, ekonomiskt och tekniskt bästa alternativet för elproduktion. För ny kraft produktion borde vat tenkraften vara förstahandsalternativet. "(FFAs understrykning) "Vattenfall skall med beaktande av miljöhänsyn driva, byggda för vidare exploatering. När Blomman tillträdde som ordförande för Sportfiskarna för ett drygt år sedan kunde han i en intervju i tidningen Jaktmarker & Fiskevatten tänka sig att reglera våra orörda vattendrag. Kritiken från sportfiskehåll blev stark och idag har han alltså ändrat åsikt. _ underhålla och komplettera befintliga vattenkraftanläggningar så att bästa produktionsförmåga erhålls." "Under iakttagande av affärsmässighet skall stor hänsyn till människor och miljövärden tas vid ombyggnad och utbyggnad av nya vattenkraftanläggningar... Förbättringar av miljön i anslutning till befintliga anläggningar skall eftersträvas för anpassning till dagens värderingar." _ FLUGKROKAR MED STJÄRT Jo Yorkshirc Fly Body Hooks - Partridge lanserar en nygammal serie krokar som säkert kommer att intressera dig som binder flugor. Yorks hire Fly BodyHooks, kallar engelsmännen krokarna. De skapades 1973 av engelsmannen Peter MacKen zie Philps. Krokens böjda stålstjärt fungerar som en stabil bas för att binda realistiska torrflugor och nymfer. Yorkshire-krokarna finns i storlekarna 10 till 16. Så långt vi på redaktionen har kunnat kontrollera finns det ingen svensk importör av de här krokarna. Men du kan ringa eller skriva till Partridge. Adressen är: Partridge of Redditch, Mount Pleasant,Redditch, Worces tershire, England. Telefon England _ KÖP LAXKVOTEN Den tid rycker nu snabbt och obönhörligt närmare när.östersjöns naturlax oåterkalleligen är förlorad. Det vill säga om ingenting görs och görs omedelbart. Visserligen har man nu äntligen satt ett TAC (en högsta tillåtna fångst) för östersjölaxen, men detta är på drygt 3500 ton per år och kommer i.bästa fall att något fördröja katastrofen. Som jag ser det är den enda radikala lösningen att någon eller några för ett antal år.framåt köper de 3500 ton lax som TAC ligger på. I motsats till vad som gäller många fiskevårdsåtgärder famlar vi ingalunda i blindo beträffande östersjölaxen. De svenska experimenten har helt övertygande visat att de naturreproducerande laxbestånden går att rädda och att man samtidigt kan b~hålla ett lönande laxfiske iostersjön - sannolikt betydligt mer lö nande än tidigare. Räddningen heter, som många av våra läsare redan känner till, fördröjd utsättning och fredningsområden. Detta så kallade laxpaket har också nyligen presenterats aven arbetsgrupp inom fiskeriverket. Det innehåller fiskeförbud på lax utanför 24 sjömil från kusten söder om latitud 60 grader nord, reglering av laxfisket norr om latitud 60 enligt de enskilda laxbeståndens bärkraft samt bevarande av laxfisket i Östersjön söder om latitud 60 genom fördröjd utsättning av laxungar på lämpliga kustavsnitt. VITA ZONEN Iden med det hela är att skapa lokalt präglade laxbestånd som kan fiskas medan huvuddelen av samtliga laxbestånds uppväxtområde i cent rala Östersjön fredas. Genom att under viss tid föda upp laxungar i kassar i havet präglas dessa på respektive havsområde och återvänder till detta efter sin uppväxtvandring. Huyuddelen av laxfångsterna i Ostersjön görs idag just inom det föreslagna fredningsområdet, i den tidigare så kallade vita zonen. Samtliga Östersjöns laxbestånd samlas här under sin uppväxt och bildar ett stort blandbestånd som länge utsatts för ett veritabelt rovfiske och som visat sig förödande för de utrotningshotade små bestånden av naturreproducerande lax. Vad gäller den odlade laxen är det hela också ett slöseri genom att huvuddelen 22

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL ORRA LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Orramodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner i. Underhåll

Läs mer

Sista dagen på landet

Sista dagen på landet Sista dagen på landet Sommarlovet är snart slut. Om en vecka börjar kusinerna Joel och Irma i skolan och morfar börjar jobba. I övermorgon åker alla tillbaka in till stan. De har redan börjat packa. Joel

Läs mer

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Sommaren 2010. En medlemstidning från Svenska Gäddklubben. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda. Sommaren 2010 En medlemstidning från Svenska Gäddklubben Nicka filosoferar Det är hugget som lockar, så att ryggmärgen vibrerar. Nytt forskningsprojekt Catch and release och korttidsbeteende på gädda.

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Swinl!tip. Liud- och ljusa/arm. Monkey climbers. Av JÖRGEN LARSSON

Swinl!tip. Liud- och ljusa/arm. Monkey climbers. Av JÖRGEN LARSSON Av JÖRGEN LARSSON Bottenmete är ofta den bästa metoden att komma i kontakt med många av våra fiskarter. Metaren behöver då någon form av indikator som talar om när en fisk plockat upp betet. Det finns

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig

Fiske påp. norra Island Maj Juni Arter. Torsk. Hälleflundra. Marulk. Havskatt, randig. Havskatt, fläckig Fiske påp Maj Juni Arter Torsk Hälleflundra Marulk Havskatt, randig Havskatt, fläckig Fiske påp Juli Augusti September Under sommarmånaderna kan du fiska som på våren, men det är lite svårare att fånga

Läs mer

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling

Havs- och vattenmyndighetens författningssamling Havs- och vattenmyndighetens författningssamling HVMFS FIFS 1994:14 Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 1994:14) om märkning och utmärkning av fiskeredskap 1 Senast uppdaterad 2011-07-01 Observera att endast

Läs mer

Minimera din fångst! Av Henrik Ragnarsson Stabo

Minimera din fångst! Av Henrik Ragnarsson Stabo Minimera din fångst! Av Henrik Ragnarsson Stabo Nya intryck Vid Rainbow-lake i våras träffade jag en fransman en riktig hardcorekarpare! Han var skarp, ibland plågsamt skarp! Eller vad sägs om det här

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån

Fiske i 2014/15. Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Fiske i 2014/15 Östersjön Boarumegöl Emån Försjön Hummeln Hägern Hällesjöarna Kvillen Marströmmen Mösjön Sjöhorvan Skiren Virån Sportfiske i Oskarshamn Oskarshamns kommun är omgärdat av spännande fiskevatten.

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen

Dom kallar oss metare. Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Dom kallar oss metare Johan Tikkanen Ansvarig för allt innehåll, rättighetsinnehavare och producent av denna bok är Johan Tikkanen Denna bok är skapad med webbtjänsten

Läs mer

Redovisning av delprojekt: Trolling

Redovisning av delprojekt: Trolling ALLMÄNT Redovisning av delprojekt: Trolling Trollingfiske Trollingfiske handlar om att dra beten efter en båt på olika djup och med varierande hastighet. Trolling handlar om att hitta fisk. Presentera

Läs mer

REVO MGX/MGXtreme LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL

REVO MGX/MGXtreme LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL REVO MGX/MGXtreme LÅGPROFIL INSTRUKTIONSMANUAL a. Grattis b. Bilder på komponenter c. Olika Revomodeller d. Påspolning av lina e. Bromsinställning f. Mekanisk broms g. Montera bort gaveln h. Rullens funktioner

Läs mer

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg

Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Flugfiska i Åsele Av Lars Norberg Att fiska med fluga i Åsele i ord och bild och sammansatt av min och mina fiskebröder Ove E och Björn P:s upplevelser under en period av nästan 20 års flugfiske inom kommunens

Läs mer

Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest)

Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest) Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest) Så kom den äntligen, min drömgädda! Det hela började på ett rödingpass i en båt ute på vättern, där vi så när som på avfärdstid spikade en helg tillägnad norra vätterns

Läs mer

Kinnekulle och Sunnanå 2010

Kinnekulle och Sunnanå 2010 Trollingtävlingarna Kinnekulle och Sunnanå 21 Samt en skattning av trollingfisket i Vänern perioden 1997 29 Mikael Johansson & Magnus Andersson Dnr 26-211 Kort resumé av 21 års resultat Data från trollingträffarna

Läs mer

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE

LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE LAX- LEXIKON LAXENS OLIKA STADIER OCH UTSEENDE Lekfärgad hanlax Inför leken mognar hanlaxens färg allt mer, ibland till och med åt det svarta hållet, och skinnet blir robustare. Kulören varierar från olika

Läs mer

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår. Gävle 2012-04-25 En idé för att optimera förvaltningen av lax i en del av södra Bottenhavet: Flyttar vi laxfisket från Gävlebukten till Dalälven så fiskar vi rätt lax. En win win win-situation uppstår.

Läs mer

Elev: SESSION 19. Fisketuren

Elev: SESSION 19. Fisketuren Fisketuren Lyssna efter [l] Det är vindstilla och vattnet är spegelblankt av den neråtgående solen. Jag tar ett till kraftfullt och långsamt årtag. Spetsen på spöet böjs lätt varje gång båten far framåt.

Läs mer

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk

ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk ÅLDERS BESTÄMNING - av fisk Åldersbestämning av fisk Fiskar är växelvarma djur och de växer i längd under hela sitt liv. Tillväxten följer årstidsväxlingarna. Under sommaren är tillväxten snabb och det

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET

ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN KONSTVERKET ÄVENTYR I TROLLSKOGEN 1. Trollen är skickliga på att ta sig över hinder i skogen. Hur kan ni ta er över en sten, en stor gren eller ett omkullfallet träd? 2. Trollen tycker

Läs mer

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten

- Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten - Upprätthålla funktionsdugliga reproduktions- och uppväxtområden - Säkerställa livskraftiga bestånd i havet - Främja ett hållbart fiske på kusten Siken och sikfiskets status i Bottniska viken Stefan Larsson,

Läs mer

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se

Ensam och fri. Bakgrund. Om boken. Arbetsmaterial LÄSAREN. Författare: Kirsten Ahlburg. www.viljaforlag.se Arbetsmaterial LÄSAREN Ensam och fri Författare: Kirsten Ahlburg Bakgrund Ensam och fri är en berättelse om hur livet plötsligt förändras på grund av en skilsmässa. Vi får följa Lena och hennes tankar

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de

Grodor. Malmö Naturskola. Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Grodor Små grodorna, små grodorna är lustiga att se Ej öron, ej öron, ej svansar hava de Fel. Grodor har både öron och svans. Öronen sticker inte ut på kroppen som på människor men de finns där. Örat syns

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12) Nätprovfiske 2015 Löddeån- Kävlingeån Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 3 3.1 Lokaler 3 3.2 Fångst 4 3.3 Jämförelse med tidigare fisken 7 3.4 Fiskarter 9 4 Referenser 12 Sid 2 (12)

Läs mer

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg.

Nr 782 3833. Hunden får inte visa störande aggressivitet eller tydlig skygghet. Hunden förs till prestationen försedd med munkorg. Nr 782 3833 Bilaga 1. TILLGÄNGLIGHET Hunden förs kopplad och försedd med munkorg genom en människogrupp till domaren. På hunden utförs kontroll av utrustningen och identifikationsmärkningen samt hundens

Läs mer

erkända gäddhunters verkar till och med anse att ismete efter stor gädda är för lätt

erkända gäddhunters verkar till och med anse att ismete efter stor gädda är för lätt Vissa erkända gäddhunters verkar till och med anse att ismete efter stor gädda är för lätt 56 FISKEJOURNALEN 3/2008 Sugen på att landa en riktigt stor gädda i vinter? Är antalet av mindre betydelse? Kan

Läs mer

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Max, var är du? LÄSFÖRSTÅELSE MARIA FRENSBORG ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN MARIA FRENSBORG LÄSFÖRSTÅELSE kapitel 1 scouterna(sid 3, rad 8), grupp för ungdomar som tycker om naturen försvunnen (sid 3, rad10), borta parkeringen (sid 4, rad 1), där man

Läs mer

Rita och Krokodil IGELKOTTEN

Rita och Krokodil IGELKOTTEN Rita och Krokodil IGELKOTTEN af SIRI MELCHIOR ANDERS SPARRING JANNE VIERTH Version 20 April 2011 Director Siri Melchior Kontakt Producer Lennart Ström Auto Images AB Monbijougatan 17E SE-21153 Malmö E-post.

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:04

Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:04 Fiskeklubben Laxens veckobrev Vecka 2015:04 Veckan som gick va det mycket fiske På måndagen var det flugbindning med klubbens ungdomar. De timar med dessa ungdomar är riktigt kul som samtidigt ger mycket

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Palleböcker 1 2 Facit

Palleböcker 1 2 Facit böcker 1 2 Facit Paket 1 PALLE PASSAR EN KATT passar en katt -3 1.4 2.4 3.4 6.4 8.4 7.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4 Vem frågar? Kim Kim Kan du? 15. 6 S E M E S T E R F A M N E N V A S K E N 4.4M A G E 5.4A

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014

Wildlifephotographer.se - Leif Bength - PDF-upplaga - Januari 2014 Januari 2014 Januari 2014 page 1 / 39 Table Of Contents Stugor i månsken...... 3 Några fler snöklädda typer...... 8 Snöklädda gubbs och gumms på höjderna...... 12 Månadens bilder för 2009... 16 På väg till Dyverdalen......

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning

Gjuta egna mjukbeten Så jag skulle inte rekommendera att använda spisen Innan gjutning Gjuta egna mjukbeten Detta med plastgjutning har konstigt nog aldrig riktigt blivit något hit i Sverige. Trots att det är väldigt enkelt att göra när man väl har fått prova. Kanske är det avsaknaden av

Läs mer

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82

sid.1 RÖDLUVAN OCH VARGEN Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.1 OCH Av Daniel Wallentin och Janne Widmark Film i Dalarna Version 3 Kaserngården 13 2008-02-28 791 40 FALUN 023-262 82 sid.2 EXT. I SKOGEN/ÅN DAG SCEN 1 (10 år) - en söt liten flicka med en röd luva

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter

NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter NatiOnellt Register över Sjöprovfisken Instruktion för sökning av data och beskrivning av rapporter Uppdaterad 2012-03-02 OBSERVERA! Vid publicering av data och resultat refereras till NORS Nationellt

Läs mer

När mörker, kyla och halka kommer är det många som har svårt att. under vintern har många fördelar. Både för formen, humöret och mot

När mörker, kyla och halka kommer är det många som har svårt att. under vintern har många fördelar. Både för formen, humöret och mot Spring genom vintern - en inaktiv vinter blir jobbig att ta igen När mörker, kyla och halka kommer är det många som har svårt att under vintern har många fördelar. Både för formen, humöret och mot Det

Läs mer

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord

Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Musiklek med Susanne Lind, texter och ackord Välkomna F Gm 7 F Välkomna till Musiklek, idag ska vi ha det bra F Gm 7 F Vi ska sjunga och dansa och fira att alla kan va m Gm 7 F Gm 7 F Här här här, du är

Läs mer

Albin går på toaletten

Albin går på toaletten Albin går på toaletten Det är en helt vanlig dag hemma hos Albin. Albin bor hemma hos mamma och pappa i ett helt vanligt hus. Han är sex år gammal. Igår kväll åt Albin spaghetti och köttfärssås till middag.

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Jetline Tåget är 9,2m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Om du har

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Medlemsbrev hösten 2007

Medlemsbrev hösten 2007 Smara/Burvik den 7 oktober 2007 Medlemsbrev hösten 2007 Innehåll: Utvärdering av klipp-erfarenheter. Medlemsläget. Planering för 2008. Brev från Klipp-Peter. Kära Sottern-vänner! Vi har satt oss ner och

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade.

Denna lilla grupp som nu stod inför vandringen var en brokig skara och alla var mer eller mindre redan helt utmattade. 1. Det torra landskapet bredde ut sig framför dem och de visste att de hade en lång riskabel vandring att gå. Inte bara för det lilla vatten de hade kvar utan de visste också vilka faror som lurade där

Läs mer

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar

Frågor och svar om Tandreglering. våra egna specialister inom Tandreglering svarar Frågor och svar om Tandreglering våra egna specialister inom Tandreglering svarar Innehållsförteckning: 1. Bra att veta inför tandreglering Vad är tandreglering? Kan tänderna flyttas hur som helst? Finns

Läs mer

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen

Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen Tips på några lekar att leka på rasterna. Av Rastaktivitetsgruppen TUNNELKULL ISKULL ELEFANTKULL PEPPARKAKSKULL SMÅ STJÄRNE KULL RUTNA ÄGGET KATT OCH RÅTTA AKTA DIN SVANS STAMPA ORM HELA HAVET STORMAR

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 I huset vid havet var det lördag, och i köket stod mamma och diskade. Zackarina höll henne sällskap, så att hon skulle ha det lite roligare. Hon rullade omkring på golvet, fram och tillbaka, och ylade.

Läs mer

Välkommen till Trähusets mathörna.

Välkommen till Trähusets mathörna. Välkommen till Trähusets mathörna. Ni undrar säkert varför vi öppnar en mathörna på ett företag som tillverkar småhus! Förklaring följer. Trähuset har nio anställda i varierande åldrar från 26-63 år. Av

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Till svenska av Kami Anani Korrektur av Irene Elmerot, red.språkkonsult www.red.se Omslagsbild av Takahiro Asano Omslagsformgivning av Triturus HB Satt

Läs mer

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011

En olydig valp. Publicerat med tillstånd Puzzel på valpkurs Text Isabelle Halvarsson Bild Margareta Nordqvist Bonnier Carlsen 2011 En olydig valp Det var en varm dag fram på höstkanten. I en bil satt den lilla jack russell-valpen Puzzel. Hon var en terrier och rätt så envis av sig. När dörren öppnades slank hon snabbt ut. Tyst som

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN

SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN SPORTFISKET OCH FISKETURISMEN Historik En del äldre uppgifter från bildandet av Furusjön, Kiasjön och Badebodaåns gemensamhetsfiske från början av 1940-talet visar att ett visst sportfiske förekom redan

Läs mer

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja

Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja Under regnperioden samlar Ses Saruns familj vatten i stora kärl. I kärlen lägger man fiskar så att vattnet ska hållas rent. Småfisk skyddar mot febersjukdom i Kambodja I de stora grå kärlen av lera finns

Läs mer

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson

Rämshyttans fiskevårdsområdesförening. Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson Kräftprovfiske i sjön Sången år 2010 Ronnie Hermansson 1. Inledning Rämshyttans fiskevårdsområde ligger på gränsen mellan kommunerna Borlänge, Ludvika och Säter i Dalarna (se figur 1). De tre kommunerna

Läs mer

Störar. Stjärtfena hajlik, övre fliken betydligt större än nedre

Störar. Stjärtfena hajlik, övre fliken betydligt större än nedre Störar Stjärtfena hajlik, övre fliken betydligt större än nedre Fem rader med stora benplattor: längs ryggraden, mellan rygg och kroppssidorna samt mellan kroppssidorna och buken. Fyra skäggtömmar framför

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

Snabb och välsorterad butik i hård bransch

Snabb och välsorterad butik i hård bransch 12 AKTUELL PRODUKTION / NR 3 2013 Snabb och välsorterad butik i hård bransch Vi tar vid där rostfritt slutar - så sammanfattar Jonas Pihl familjeföretaget Harald Pihls produktkatalog. text olle hernegren

Läs mer

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder

Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Skola: Landskap 10 tips för bättre landskapsbilder Upplevelsen av en landskapsbild är inte samma sak som att uppleva ett landskap på plats. Med de här tio tipsen kanske du ändå lyckas ta med dig upplevelsen

Läs mer

G=T=B=R=G. Jag vill svara nu. Jag vill svara senare.

G=T=B=R=G. Jag vill svara nu. Jag vill svara senare. Poesi, retorik och glöggmingel På Mellanrum 20 i mitten av december möttes poesin och retoriken i regionens famn. Kvällens gäster var litteraturkollektivet G=T=B=R=G, (som består av Kristofer Folkhammar,

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

Kom i form med cirkelträning!

Kom i form med cirkelträning! Kom i form med cirkelträning! Varsågod - här bjuder vi på ett cirkelpass som är en form av intervallträning. Det är ett effektivt och varierande sätt att träna kondition, spänst och styrka. Tidsintervallen

Läs mer

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför?

Vatten fryser Fyll en liten frysburk med vatten. Tryck fast locket och sätt den i frysen ett par timmar. Vad händer? Varför? Vatten 1 1 Vatten...2 Vatten fryser...2 Is smälter...2 Vatten avdunstar - Vattenånga kondenseras...2 Saltvatten...3 Vattentryck...3 Varmt och kallt vatten...4 Hävert...5 Vattnets kretslopp...6 Vatten Vatten

Läs mer

Grundläggande simning

Grundläggande simning Grundläggande simning En del av charmen med simning är den variation den erbjuder. I alla fyra simsätten gäller det att driva sig själv genom vattnet så effektivt som möjligt. Då är det inte överraskande

Läs mer

UTFÖRT AV: Gulhan Sert, Elin Jakobsson, Robert Gadomski, Emelie Kinbom HANDLEDARE: Björn Nelehag

UTFÖRT AV: Gulhan Sert, Elin Jakobsson, Robert Gadomski, Emelie Kinbom HANDLEDARE: Björn Nelehag UTFÖRT AV: Gulhan Sert, Elin Jakobsson, Robert Gadomski, Emelie Kinbom HANDLEDARE: Björn Nelehag Innehållsförteckning INLEDNING...3 FAKTA OM ALBYSJÖN...4 TYRESÖ FISKEVÅRDSFÖRENING...5 ABBORRE...6 BJÖRKNA...7

Läs mer

Myter och fakta om laks.

Myter och fakta om laks. Myter och fakta om laks. Bra att veta för dig som säljer laks. Om svenskarnas favoritfisk. Norsk odlad lax är säker och nyttig mat enligt forskarna. Det är också favoritfisken på svenskarnas tallrikar.

Läs mer

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer.

En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. En Norgeresa bjuder på mycket vackra vyer. Vilka är vi? Sportfiske Vi är ett Gävleföretag med flerårig erfarenhet inom branschen. Vi producerar värden och upplevelser genom att formge och genomföra event,

Läs mer

Gardinguide. Frågorna kan vara många... Innehållsförteckning

Gardinguide. Frågorna kan vara många... Innehållsförteckning Gardinguide Frågorna kan vara många... Innehållsförteckning Antal längder...sida 3 Bottensöm...sida 6 Bredd...sida 7 Breddrapport...sida 7 Dra för...sida 2 Gardinluft...sida 2 Gardinstång...sida 5 Hissgardin...sida

Läs mer

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR

JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC JAKT PÅ MILJONTALS MINOR ETC Den nytillverkade vita Nissan-jeepen, som är en donation från Japan, kör fram på den dammiga vägen och sanden lägger sig som en dimma över framrutan. Här i Banteay Meancheyprovinsen,

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

Redan här finner man alltså att Haröra inte är endast en fluga, utan ett samlingsnamn för flera olika varianter.

Redan här finner man alltså att Haröra inte är endast en fluga, utan ett samlingsnamn för flera olika varianter. Leif Ehnström 2008-08-16 http://flugfiske.ehnstrom.se Familjen Haröra Traditionell fluga Flugan Hare s Ear Haröra, har varit en favorit för många och ett måste i flugasken sedan slutet av 1800-talet. Men

Läs mer

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012 MY MagIQ Plan Carola Liva Lind 2012 *De närmsta i mitt nätverk är förutom mig de mest värdefulla för mig. *De närmsta i mitt nätverk är de närmsta för att de ska verka för mig. *De närmsta i mitt nätverk

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud.

Monica Månsson. Alla som undervisar är präglade av sina personligheter och. akvarellen 3/09. Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Monica Månsson Snäcka från Koster och kykladiskt souvenirhuvud. Det är precis trettio år sedan som Monica Månsson, 23 år gammal, började undervisa i akvarell. Då hade hon redan målat på allvar i fem år

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen

04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4. bilder från Slussen 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 4 bilder från Slussen Det var vid Slussen jag började fotografera samtal med Gunnar Smoliansky den 27 januari 2005 04-11 Blick 05-10-31 17.27 Sida 5 Fotografier: Gunnar

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING

SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING SVENSKA WTKA FÖRBUNDET GRADERINGSKRAV FÖR KICK-BOXING GULT BÄLTE Sida 1 av 1 - Träningstid minst 4 månader efter första passet. - Till gult bälte visar man att man kontrollerar nedanstående grundtekniker

Läs mer