BRF STAREN 1. Årets stämma har ägt rum MÅNADSINFORMATION MAJ 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRF STAREN 1. Årets stämma har ägt rum MÅNADSINFORMATION MAJ 2010"

Transkript

1 BRF STAREN 1 MÅNADSINFORMATION MAJ 2010 Årets stämma har ägt rum Tisdagen den 27 april fanns 33 bostadsrätter representerade på årets ordinarie stämma. Till ordföranden för stämman valdes Advokat Sören Birkeland. Sören känner många av oss till från ombildningen av våra bostäder till bostadsrätter. Sören ledde, som vanligt, säkert och handfast oss genom de olika punkterna på dagordningen. En stor del av stämman ägnades åt genomgång av årsredovisningen. Därefter var det dags för val av styrelse och övriga funktionärer. Den nya styrelsens sammansättning hittar du på sista sidan av denna månadsinfo. Stämman avslutades med en kort frågestund. Under frågestunden ställdes frågor kring den pågående vindsisoleringen och våra lekplatser. Det riktades en del kritik mot våra lekplatsers sandlådor som är förorenade av traktens katter. Det är naturligtvis tråkigt att många familjer med små barn inte vill att barnen ska leka i sandlådorna. Vad kan vi från styrelsen göra? I vår underhållsplan finns bl a underhållsåtgärder för lekplatserna. Där ingår bl a byte av sand. Ca 10% av sanden ska bytas varje år. Detta är dock inte tillräckligt för att komma till rätta med föroreningarna. Kan vi göra något mer? Ja, att vara husdjursägare innebär också att man tar ansvar för sitt husdjur, oavsett om det är hund, katt eller något annat. Hundägarna har under många år fostrats till att ta upp efter sina hundar. Dock finns det fortfarande många som har en bit kvar att leva upp till. Det skulle vara bra om kattägarna också försöker ta sin del av ansvaret och hålla rent efter sina husdjur. Nu är det mycket få som är ute och promenerar med sin katt, men vi vet ju var katterna uträttar sina behov. På städdagen finns nu alla möjligheter dra sitt strå till stacken och hjälpa till med att ändra kattlådorna till sandlådor. Styrelsen ska sedan se till att det kommer kompletterande sand, åtminstone enligt underhållsplanen. Varför kan vi då inte byta all sand? Vi har för föreningens verksamhet en budget där vi planerar för våra intäkter och kostnader. Kostnaderna för underhållsplan finns medtagna i vår budget, men det finns inte alltid utrymmer för extra åtgärder. Dessutom måste man prioritera vikten av olika åtgärder. I år har vi många projekt som utförs varför vi måste vara mycket återhållsamma och inte ta på oss onödiga eller oprioriterade kostnader, Vi kan inte spendera mer än vad vi får in i hyror och avgifter. Får vi för höga kostnader så måste årsavgiften höjas så att vi får kostnadstäckning. I dagsläget vill vi inte höja några avgifter p g a åtgärder som inte är driftrelaterade eller riskerar våra fastigheters värde. Vi kan ändå komma en bit på väg med insats av eget arbete. Städdagen är en perfekt dag att ersätt utgifter med eget arbete.

2 Vårens städdag Lördagen den 8 maj kl Samling utanför tvättstugan Förutom det sedvanliga städandet i egna rabatter och utrymmen kommer vi att ha en del gemensamma arbetsuppgifter. Städning som sandsopning av carportar och p-platser där det redan inte är gjorts och vi inte hindras av takrenoveringen. Mindre reparationsjobb bl a några stuprör Städa lekplatser och rensa sand från skräp och föroreningar Skrapning av staket inför senare målning. Vi hann inte måla färdigt förra året utan har en liten bit staket kvar att åtgärda. Tyvärr har det gått ett är sedan skrapningen varför vi behöver gå över dessa igen. I år kommer vi, p g a alla vindsröjningar, att ha två containers för att slänga skräp i. En kommer att placeras vid carporten Starbovägen 110 och den andra ungefär vid Starbovägen 39. Placeringen är lite beroende på var takläggarna har placerat sina containers. Våra containers är blå och det är endast i dessa blå som du får slänga dina grejor i. Som vanligt får inte elektronik, vitvaror, farligt gods som färg (även torkade färburkar) och andra vätskor slängas i containerna. För att få plats med så mycket som möjligt så ska du inte slänga ris från buskar och träd i någon container denna gång, utan lämna det på anvisad plats. Om du slänger möbler och annat skrymmande så är det bra ifall du slår sönder dessa så gott det går, så ryms det mer. När containerna är fulla så är det stopp att slänga mer. Vad du än gör så öppna inte dörrarna till någon container som är full. Vi vill undvika det som skedde förra gången då det inte gick att hämta containern för att någon öppnad och sedan inte kunnat stänga igen. Som vanligt samlas vi lite senare vid lekplatsen för varmkorv och kaffe. Alla bostadsrättsinnehavare har inte alltid möjlighet att delta på städdagen. Vi har dock som målsättning att alla ska delta minst en gång per år. Förutom att lära känna sin granne är det här ett ypperligt tillfälle då alla kan bidra med arbete så vi inte behöver köpa dessa tjänster. Än en gång så sparar vi på våra utgifter vilket kommer alla till del. Du som är hyresgäst är lika välkommen att hjälpa till, äta korv, dricka kaffe och umgås. Väl mött och med hopp om en dag med bra väder. Övrigt underhållsarbete Underhållsplan innehåller också en del andra underhållsåtgärder som kommer att utföras under året. Grå husens entrédörrar och glasparti samt vissa dörrar på de gula husen är planerade för lackning. Upphandling av arbetet pågår för närvarande. Grå husens entrétak skulle ha rengjorts och målats redan förra året. Detta planeras nu i år och kommer att utföras av extern resurs. Upphandling pågår för närvarande. Vissa fläktar på taket till de gula husen ska renoveras. Läs även om OVK besiktningen på annan plats i infobladet. Detta är arbeten som kommer att utföras under sommarhalvåret. Vindsisoleringen Vindsisoleringen av de grå husens vindar pågår nu för fullt. Ett tiotal lägenheter har hittills fått sina vindar fyllda med lösull. Under arbetets gång har en fråga kommit upp från boende som inte haft fullt golv utbyggt i mittsektionen. Frågan har varit om man kan få golv även i mittsektionen av vinden och inte bara på sidorna under snedtaket. Vi har pratat med Multisol AB som utför vindsisoleringen och fått ett pris för de som önskar beställa ett utbyggt golv i mittsektionen. Priset är kr inklusive moms och efter rotavdrag. (Utan rotavdrag är priset kr inklusive moms). Den som är intresserad av denna golvdel ska kontakta Hans Östlund på Multisol AB snarast. Hans når man enklast på eller på telefon Om du skickar så glöm inte att ange vilken adress det gäller. Har du inte tidigare beställt golvet under snedtaket så måste du också ange personnummer och fullständigt namn för att kunna utnyttja möjligheten till rotavdrag.

3 Vi har gjort OVK besiktning Tyvärr blev OVK besiktningen ett bakslag för föreningen. Vi blev inte godkända! Vi är nu ålagda att göra en ny besiktning senast den 13 oktober. Detta är lite tur i oturen för de tre lägenhetsinnehavare som inte ordnade tillträde till lägenheten för besiktningen och som nu får en ny chans. Vi vill påminna om hyreslagen som ger fastighetsägaren rätt till tillträde under förutsättning att avisering om besöket skett senast en månad i förväg. Varför blev vi inte godkända? Det var många nedslagspunkter. Många lägenheter hade fel luftflöden. Det beror i de flesta fall på att ventilerna i badoch toalettrum är fel inställda, d v s den rörliga tallriken i ventilen har skruvats ut eller in och därmed ändrat luftflödet. Annat som påverkar luftflödet är smuts. Ett mycket stort antal ventiler i både kök och badrum var inte rengjorda och hindrade då luftflödet. Vi gjorde ren en ventil i ett badrum och ökade luftflödet 10 gånger. Smutsig ventil har mycket stor inverkan på luftkvaliteten inomhus. Felaktiga installationer. Torktumlare med frånluft kopplat till badrumsventil, inbyggda ventiler i kök och ett stort antal felaktiga installationer av köksfläktar. Köksfläktar som kopplats till imkanal (gäller de grå husen) har en backventil för att undvika kallras. Det innebär att den är stängd när fläkten är avstängd. Detta i sin tur gör att det inte finns någon frånlufsventilation i köket när fläkten är avstängd. Denna backventil kan enkelt modifieras för att fläkten ska accepteras som korrekt installerad. De flesta fläktar är förberedda för denna modifiering. Några takfläktar, både på gula och grå husen, har stannat och måste renoveras. Du som redan nu känner på dig att du har felinstallerat bör snarast fundera på hur du kan åtgärda detta. Varje enskild lägenhet som har fått nedslag kommer att kontaktas av styrelsen för genomgång av vad som bör åtgärdas. Vi kommer också att göra egna luftflödesmätningar, där det behövs, innan ombesiktning sker. Vill du veta mer om ventilationen av din lägenhet kan du läsa i Månadsinformationen från april Om du inte har den kvar, så finns den på föreningens hemsida, där du hittar samtliga tidigare månadsinformationer. Användning av gemensam mark Än en gång kommer våren, värmen och snart sommaren. Många av oss vill då fixa till våra uteplatser och trädgårdar. Många klagomål över byggnationer har framförts till styrelsen. Vi vill därför klargöra och påminna om att det finns regler för vad man kan, får och bör göra. I föreningens trivselregler, som tidigare delats ut och även finns på föreningens hemsida, finns följande avsnitt: Mark och gemensamma ytor Till varje lägenhet hör en uteplats. Denna sträcker sig tre till fyra meter ut från fasaden. Du som bor i lägenheten ansvarar för att din uteplats vårdas och sköts på ett sätt så att den allmänna trivseln bibehålls. Marken utanför din uteplats är föreningens och du får inte avskilja denna med häckar eller staket, så att föreningens underhåll av gräsytor och buskar hindras eller på sådant sätt att vårt område inte ser trevligt ut. Är du tveksam till vad du får, kan och vill göra så kontakta styrelsen för råd. Det är bättra att fråga först innan du lägger ned tid, pengar och arbete på din idé. Detta innebär att det inte är tillåtet att sätta upp staket eller annan avskiljning utanför den egna uteplatsen. Det finns två skäl till detta: 1. Denna mark ingår inte i den bostadsrätt du köpt eller den lägenhet du hyr. Marken är föreningens och disponeras av samtliga som bor inom föreningen. Det innebär dock inte att du ska bruka dessa ytor så att du stör och du ska visa hänsyn till grannar. Vissa lägenheter har lite eller nästan ingen mark utanför sin uteplats och det är inte tillåtet att med staket stänga ute dessa lägenheter från de gemensamma ytorna. 2. Föreningen har en entreprenör som handhar markskötseln. Detta kostar oss en kvarts miljon om året och det bygger på att marken kan skötas och vårdas på ett rationellt och effektivt sätt. Om staket, plank och häckar placeras på gräsytorna, kan detta inte skötas på ett tillfredställande sätt och mer tid måste läggas på gräsklippning mm. Detta kommer att kosta oss ännu mer och måste senare tas ut på avgifter och hyror. Även om du sköter marken utanför din egen uteplats så hindras skötseln av marken utanför grannen. Vad får du då göra? Det är helt ok att bygga trätrall och terrass. Du får däremot inte bygga uterum eller glasa in uteplatsen.

4 Du får inte heller glasa in balkongen. Dessa saker kräver i många fall bygglov. bygga staket längsmed din uteplats eller räcke till trätrall/terass. Höjden på staketet/räcket bör inte överstiga 80 cm och det ska monteras rakt och stadigt. Staketet ska vara träoljat, målat i vitt eller i samma kulör som skärmen mellan lägenheternas uteplatser. anlägga en rabatt utanför uteplatsen. Rabatten får sträcka sig max 75 cm utanför uteplatsen. Du sköter och vårdar din rabatt själv. Du får inte placera höga skärmar som hindrar tillträde till uteplatsen utifrån. Höga skärmar blir också perfekt för ovälkomna gäster som kan arbeta ostört. Det kan också hindra fastighetsunderhållet. Det ser inte heller trevligt ut när man bygger in sig som i en bunker. ta bort träd och buskar på allmänna ytor utan att prata med skönhetsrådet eller styrelsen innan. ta kommunal mark i anspråk för träd, buskar eller annan permanent installation. Det är föreningen som är ansvarig inför kommun och inte du, och det kan tolkas såsom att föreningen har utökat sitt markområde. Är du osäker på gränsdragningarna så finns karta på föreningsexpeditionen. Reglerna är inte begränsade till ovanstående punkter utan se detta som en vägledning. Kontakta skönhetsrådet eller styrelsen om du har frågor kring vad du får och kan göra. Att vårda och sköta vår förening, dess byggnader och mark är ett incitament för bibehålla ett högt marknadsvärde på våra bostadsrätter. En sak till I föreningens trivselregler finns en regel om husdjur och bollspel: Mellan husen Katter skall hållas under uppsikt och hundar skall vara kopplade, så att de inte stör eller förorenar i sandlådorna, på gångvägarna och grönområdena. Bollspel är inte tillåtet på biluppställningsplatser, på tillfartsvägar till husen, på de gemensamma gräsytorna eller på lekplatsen. För bollspel hänvisas till fotbollsplan, Starboparken och ängarna nedanför skolan. Det finns mycket gott om katter i området och lika mycket synpunkter kring katternas förehavanden. Många har fått sina rabatter till kattoaletter med lukt och utkrafsad jord. Katter har också blivit inlåsta i förråd och källare där de smitit in. Många bilägare finner ofta katter som tar en lur på motorhuv och tak. Katter har ett flertal gånger smitit in genom öppna altandörrar och in i grannars lägenhet. Vi ber dig som kattägare att ha din katt under uppsikt så att den inte stör eller förorenar för andra. Du är ansvarig för ditt husdjur. Många barn i området börjar komma upp i åldern där man har lite löd i dojan när man spelar fotboll. Det är då dags att flytta fotbollsspelet till andra ytor än våra gräsmattor, lekplatser och gångvägar. Vi har det bra i vårt område som har nära till Nälsta bollplan och stora ängar nedanför skolan. Dessa ställen är mycket bättre för bolls Ny styrelse Vid årsstämman den 27 april valdes en delvis ny styrelse. Föreningens styrelse består nu av: Ordförande och ledamöter Fredrik Höse, Rättar vigs v. 89, omval Anders Sätterberg, Starbov. 23, omval Jörgen Ingemarsson, Rättar vigs v. 61, omval Leif Granat, Starbov. 28, omval Christian Björk, Rättar vigs v. 77, nyval Suppleanter Gunilla Eklöf, Starbov. 39, omval Marek Kurosz, Rättar vigs v. 47, omval Mikael Ericsson, Rättar vigs v. 57, nyval Skönhetsråd Jörgen Billner, Starbov. 43, nyval Ann-Marie Starkman, Rättar vigs v 73, omval Åsa Sahlström, Rättar vigs v. 77, omval Heidi Keller, Rättar vigs v. 39 Jörgen Ingemarsson, Rättar vigs v. 61, styrelsens representant En utförligare presentation och ansvarsområden finns på föreningens hemsida inom kort samt kommer i nästa månadsinformation.

5

BRF STAREN 1. Mycket händer i vår och i sommar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015

BRF STAREN 1. Mycket händer i vår och i sommar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 BRF STAREN 1 MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 Mycket händer i vår och i sommar Årsstämman är än en gång avklarad och i och med det så är våren på något sätt etablerad även om det ibland kan ske bakslag med snö

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Altan Om du ska bygga en uteplats, altan, glasa in en balkong eller liknande måste du ha styrelsens godkännande och i vissa fall ev bygglov. Kontakta HSB/Styrelsen för mer

Läs mer

Informationshäfte A-Ö

Informationshäfte A-Ö Informationshäfte A-Ö Maj 2015 Bostadsrättsföreningen Majtalaren 7 Ängskärsgatan 6, Stockholm Viktigt information till alla medlemmar i vår förening och våra gemensamma förhållningsregler för ökad trivsel

Läs mer

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram:

Almviksbulletinen. Sept 2007. Vår nya utemiljö växer fram: Almviksbulletinen Vår nya utemiljö växer fram: Sept 2007 I detta nummer bl.a.: Förvaltningskontoret sid 2 Projekt sid 3 Familjedagen sid 5 Riksbyggen sid 5 Teknisk status sid 7 Fixar-Per sid 7 Tysklandsresa

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2009-10-01 1 Välkommen till Brf Asken! Hej och välkommen till Brf Asken. Vår fastighet byggdes 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev

Läs mer

Bra att veta om BRF Diskusen

Bra att veta om BRF Diskusen Bra att veta om BRF Diskusen Andrahandsuthyrning En bostadsrätt upplåts med syftet att bostadsrättshavaren själv ska bo permanent i lägenheten. Ibland kan det uppstå situationer uppstå när man inte kan

Läs mer

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna

Årsmötet. Frivilliga inför föreningens 30-årsjubileum. Soporna - igen. Parkeringsbokning på webben. Vatten tillbaka i portarna JUNI 2009 Årsmötet Årsmötet som ägde rum den 14 maj var ovanligt välbesökt: 66 röstberättigade och 10 fullmakter. Därtill ytterligare ett stort antal boende på Akallahöjden. Punkterna på dagordningen klarades

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 FosiedalsNytt Nr 1 -- - -- MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN April 2009 FosiedalsNytt Nr 1 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN mars 2014 Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 Innehåll Ordföranden har

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014

BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS. Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni 2014 BO OCH TRIVS I Brf. DAMMEN SÅ HÄR GÖR VI HOS OSS Komplement till föreningens stadgar Reviderad Juni

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Loket 7. Medlemsinformation. Senast uppdaterad 2011-11-07

Bostadsrättsföreningen Loket 7. Medlemsinformation. Senast uppdaterad 2011-11-07 Bostadsrättsföreningen Loket 7 Medlemsinformation Senast uppdaterad 2011-11-07 Välkommen! I medlemsinformationen finns information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Viss information finns

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Livet i en skogsglänta

Livet i en skogsglänta Livet i en skogsglänta Information till gamla, nya och blivande boende! (Uppdaterad Juli 2014) BRF Skogsgläntans hemsida: http://www.skogsglantanumea.se På, heter vi BRF Skogsgläntan. Anders Kohkoinen,

Läs mer

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Medlemsinformation från A till Ö Att bo i en bostadsrättsförening innebär samma ansvar som att bo i ett eget hus. Alla måste ta sitt ansvar för att hålla huset helt och rent. Därför har vi samlat viktig

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB

Boendeinformation. Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB. MS Fastighetsbolaget AB Boendeinformation Välkommen som hyresgäst Här informerar vi om vad som gäller när du är hyresgäst hos MS Fastighetsbolag AB Betalning av hyran Betalning av hyran Hyran ska vara MS fastighets AB tillhanda

Läs mer

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN Bästa medlem, Det är absolut nödvändigt att du som medlem läser igenom detta häfte och föreningens stadgar samt förstår innebörden av dessa. Om det är något du undrar över eller inte förstår så kontakta

Läs mer

Välkommen till Brf Tingvallen!

Välkommen till Brf Tingvallen! Välkommen till Brf Tingvallen! Brf Tingvallen består av 414 lägenheter, mellan 2 och 5 rum och kök i storlek. Husen byggdes mellan 1967 och 1969. Området består av tre gårdar röda, bruna och gula gården

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER

NR 2/2001. Ordföranden har ordet DETTA NUMMER DETTA NUMMER Ekonomi och förvaltning: - Ekonomiska reserver i brf Svartvik - Att tjäna pengar på pengar Årsmöte: - Årsstämmans debattfråga Smått & gott: -Bredband till hösten - Minnebergs vårsalong - Intresset

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer