PM till offert. Innehållsförteckning:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM till offert. Innehållsförteckning:"

Transkript

1 Datum Hustyp Fladenbacken (Melin) Brosand PGK-094 KöpeavtalsNr/OrderNr Representant Mats Blomberg RitningsNr Ritning daterad PM till offert Innehållsförteckning: Leveransbeskrivning nr 15 Generell beskrivning Stombeskrivning detalj Rumsbeskrivning Bilaga till rum- och stombeskrivning =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN

2 Leveransbeskrivning NR 15 Leveransbeskrivning redovisar företagets utgångsstandard Företaget och dess åtagande - allmän översikt FÖRETAGET Huvudkontor Eksjöhus AB, Box 255, Eksjö. Tel , Fax E-post: Internet: ÅTAGANDE Tjänster Rådgivning, kalkyler, ansökningshandlingar och byggnadshandlingar tillhandahålles om köparen så önskar. Varumaterial Följande brskrivning redovisar varor och material som ingår i utgångsstandard. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Priser Priset gäller 8 månader från datum för Eksjöhus underskrift av köpeavtalet. Därefter regleras avtalspriset med SCB:s prisindex för monteringsfärdigaträhus "MT74". Leveransbestämmelser Vid köptillfället gällande "Allmänna Avtalsvillkor" utarbetade av Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund (STR) och granskade av Konsumentombudsmannen. Betalning Av avtalspris erlägges som handpenning erläggs kr mot faktura när erforderliga ritningar för byggnadslov översändes. Resterande del av köpesumman erlägges med 75%, 10 dagar efter 1:a leverans och 20 %, 30 dagar efter 2:a leverans, och resterande 5% 10 dagar efter slutbesiktning. Ritningar m.m. Erforderliga ritningar och handlingar för ansökan om bygglov, VVS-, EL-, Grund- samt monteringsritningar. Ev. speciella konstruktionsritningar såsom Grundförstärkning m.m. ingår ej. Försäkringar 1-årig Villabyggareförsäkring gällande från den dag försäkringsbevis utfärdas. - Fullvärde på byggnad. Eksjöhus lämnar 10 års färdigställandeförsäkring och byggfelsförsäkring för åtagande samt entreprenad där kontrakt tecknas med entreprenör som godkänts av Eksjöhus. Vid leverans av IVT:s värmepumpar ingår en 6-årig trygghetsförsäkring. Arbete, transport, montering Leverans sker fritt på bil till byggnadsplatsen, förutsatt att framkomlig bilväg finns enligt Allmänna Avtalsvillkor. n tillhandahåller kran och svarar på egen bekostnad för lossning från fordonet (ingår normalt i byggentreprenaden). För leveransens omhändertagande gäller särskilda anvisningar. Företaget förbehåller sig rätt till ändringar av konstruktioner och leveransutförande. TIOÅRIGT KONSUMENTSKYDD Eksjöhus lämnar 10 års färdigställandeförsäkring och byggfelsförsäkring för åtagande samt entreprenad där kontrakt tecknas med entreprenör som godkänts av Eksjöhus. =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 2 av 14

3 Generell beskrivning Datum Hustyp Fladenbacken (Melin) Brosand Köpeavtals/Ordernr Representant Mats Blomberg Garantier Om ingrepp görs i husets stomme utan huvudkontorets medverkan kan Eksjöhus inte garantera stabilitet, konstruktion och utförande i dessa delar och därför ej heller hållas ansvarigt för eventuella fel och brister. Sådana förändringar kommer ej att tas med i slutbesiktningen och inte heller omfattas av Garboförsäkringen. Eksjöhus AB följer AMA alternativt annan i branschen fackmässig lösning. Ritningar och instruktioner till entreprenör utarbetas efter de val som Ni har gjort i orderspecifikationen. Eksjöhus garanterar inte funktion och utrymmeskrav för produkter som Ni har valt bort ur Eksjöhus leverans och som Ni/entreprenör tillhandahåller själv. Även Garbos försäkring är inte gällande för de delar i entreprenad som Ni valt bort. För att undvika missförstånd, bekräftar vi med vår underskrift att inga muntliga utfästelser givits i samband med avtal el. slutlig beställning utan enbart det skriftliga gäller. Försäkringar Markbjälklag Källarbjälklag Vindsbjälklag Tak Takpannor Registrering av försäkringar sker endast per automatik om injustering av ventilationen och driftsättning utförs av certifierad återförsäljare eller serviceombud. I övriga fall ligger det på köparens ansvar att anmäla värmepumpen så att försäkringen träder i kraft. Betongplatta med underliggande isolering, levereras av grundentreprenör. Kassetbjälklag, bredd 1,2 m och längd lika husets bredd. Bestående av spånplatta, bjälkar, 220 mm mineralullsisolering intill 0,5 meter från yttervägg, i övrigt 45 mm mineralullsisolering och glespanel som levereras löst. Balkar ovan grundmur ingår. Förberedda för vindslandgång. Monteringsfärdiga takstolar. Fabriksgrundade vindskivor. Yttertaksbeklädnad av ytbehandlade tvåkupiga betongtakpannor med rundad framkant, inkl pannspik, nocktätning och genomföringspanna för avloppsluftning. Taksäkerhetsanordning inkl snörasskydd ingår till rensningspliktig utrustning som levereras av EksjöHus AB om takpannor ingår i leveransen (svart alt. Tegelröd. Till gråa tak levereras svart). Annan taksäkerhet ingår ej om inte separat offert lämnats. Yttertak under 14 grader: Ytpapp/plåtbeklädnad ingår ej från Eksjöhus AB. Vid byte till plåttak (ingår ej från Eksjöhus AB) genomför Eksjöhus följande anpassningar: Takpannor, strö- och tegelläkt, vindskivelist, ränndalsplåtar, ståndplåtar (mot t ex kupasidor, anslutande väggar mm), ventilationshuvar, skorstenar samt taksäkerhet utgår ur Eksjöhus AB leverans. Underlagspapp anpassas för plåt, Enkel vindskiva, enkel takfotsbräda. =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 3 av 14

4 Avvattningssystem Yttervägg YZHV15-24 Yttervägg Fönster och fönsterdörrar Hängrännor, stuprör, vindskivelist, fönsterbleck och plåt i ränndalar levereras plastbelagd. Fönsterbleck levereras alltid i vit plåt. Vindskiveplåt samt nockplåt (vid pulpettak) levereras som standard vit. Ränndalar, takfotsplåt samt plåtar till kupafrot och kupsidor följer som standard kulören på takpannorna enligt nedanstående plåtredovisning. Kulör på kupsidans plåt följer kulör på vindskiveplåt (VISK) vid kupor av typen Lönnerberga, Tallbacken och Mellangården. Underplåt för ränndalar levereras i galvaniserad plåt. Till sluttningsvåning och vägg typ YT & YX ingår fönsterbleck i byggentreprenaden. Färg på takpannor = färg enligt generell redovisning plåtar Takpannor/tegelröd = Plåt/Tegelröd PL42 Takpannor/röd = Plåt/mörkröd PL22 Takpannor/svart = Plåt/svart PL01 Takpannor/mörkgrå = Plåt/svart PL01 Takpannor/mellangrå = Plåt/silvermetallic PL45 Takpannor/ljusgrå = Plåt/silvermetallic PL45 Till våningsplan levereras monteringsfärdiga väggelement i storblock, med monterade fönster och dörrar. Vägg består av vindspärr, regelstomme, mm mineralullsisolering, plastfolie, 12 mm OSB-skiva och lös 13 mm gipsskiva. Väggsystem YZHV15-24 med monterad farbriksgrundmålad stående alternativt liggande Z-panel B=150, obs! ändträ är obehandlat och skall behandlas enligt gällande målningsbeskrivning. Trä är ett levande material som formförändras med tiden. Virkets förändringar kan bli större på ytor som målats med mörka kulörer och som utsätts för solljus, för mer detaljerad information se gällande målningsbeskrivning. Avvikelser i linjeringen på panelen kan förekomma. Viss panel levereras löst t.ex vid midja mm. och ska platsmonteras Gavelspetsar levereras monteringsfärdiga beklädda med vindpapp och påspikad fabriksgrundad träpanel eller väderskyddande diffusionsöppen folie för tegel eller dränerat och luftat väggsystem för puts (putsskiva ingår ej). obs! ändträ är obehandlat och skall behandlas enligt gällande målningsbeskrivning. Avvikelser i linjeringen på panelen kan förekomma. Fabriksmålade vridfönster med trippel Argongasfyllda lågemissionsglas. Monterade tätningslister och handtag. Spröjs enligt försäljningsritning. Vit invändig smyglist levereras lös, liksom fönsterbänk. Vid fönster i kök ovan diskbänk så ingår ingen fönsterbänk från Eksjöhus, vi förutsätter att denna kaklas på byggplats. Vissa fönster levereras med springventil. Fasta, öppningsbara & råglas, markeras på försäljningsritning. Vissa fönster levereras utan Argongas. Dekorfönster 1-glas levereras inte aluminiumbeklädda. Fönsterdörrar levereras lika fönster, inkl invändig säkerhetscylinder. Vid brandklassat glas kan det i vissa fall förekomma 2-glas fönster. Lyftgliddörr levereras med trippel isolerglas, där sådan ingår (aluminiumbeklädnad tillval). Takfönster levereras med 2-glas energiglas, där sådana ingår. Dörr med karm med klarlackad tröskel. Monterad tätningslist, trycke, säkerhetstcylinder och dörrbroms. Vid glasöppning glasad med trippel isolerglas. Invändig vit smyglist levereras löst. Obs! Invändigt smygdjup är större för runda fönster och halvmånefönster jämfört med övriga fönster och ytterdörrar. =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 4 av 14

5 Veranda/Balkong Innerväggar Innerdörrar Listverk Invändig trappa Värme/Ventilation Entréplan samt balkong (tät) levereras med tryckimpregnerade bjälkar och trallgolv i fallande längder, räcke enligt försäljningsritning. Rräcken levereras vitgrundade i färdiga moduler. Övrigt material levereras i monteringsfärdiga delar. Bandtäckt plåt/ytpapp ingår ingår i byggentreprenaden. Som standard ingår ej entrégolv/verandagolv till Veranda alt. Veranda/Balkong VS11, VV11, V41-38/45, VB 41-38/45, VB51-25 ej heller som standard till entréplan till hustyp Björkudden. Icke bärande väggar levereras tillkapade reglar. Bärande väggar (regelstommen) levereras i storblock. Levereras med klarlackad tröskel. Taklist, golvlist, innerdörrsfoder i obehandlade släta altermativt i profilerat utförande. Vid profilerat utförande ingår även fotkloss. Levereras delvis sammansatt och öppen. Stigande räcke i innersväng.räcke i innersväng och handledare i yttersväng. Trappbredd, typ av handledare mm enl. sep. PM. Vid värmepump (se stombeskrivning) med inbyggd Elpanna, med cirkuationspump, expansionskärl, varmvattenberedare, reglerutrustning och utomhusgivare. Förberedd för koppling av rundstyrning och effektvakt. Golvvärme i betong. (Ingår -rörörhållarskena).ventilationskanaler av plåt. Vid tegelröda takpannor levereras ventilationshuvar av lackerad plåt i tegelrött utförande och vid röda takpannor levereras ventilationshuvar av lackerad plåt i rött utförande. Vid takpannor med annan färg levereras ventilationshuvar av svartlackerad plåt. Utvändiga huvar ingår enbart när takpannor levereras av Eksjöhus AB. Erforderlig isolering av ventilationskanaler mot kondensbildning samt 30 mm stenullsisolering till imkanal från kök. Inreglering av anläggningen ingår. De uppgifter om energianvändning som Eksjöhus AB lämnar bygger på teoretiska beräkningar. Mätningar i uppfört hus kan avvika från dessa teoretiska värden beroende på brukarvanor, tex. Inomhustemperatur, vädring och varmvattenförbrukning. Brukarvanor ligger utanför vår kontroll och därmed också utanför vårt ansvarsområde. Beräkningen förutsätter att vindsvåningen är eller kommer att inredas som bostad Värme/Ventilation Värme/Ventilation El-Va-tillbehör Garderober Vid köp av en bergvärmepump eller en frånluftsvärmepump från NIBE så ingår en Trygghetsförsäkring i 6 år, kan därefter förlängas årsvis. Vid köp av en bergvärmepump eller en frånluftsvärmepump från NIBE så ingår 3 års Fabriksgaranti enligt AA VVS 09. Mer detaljerad information omkring villkor mm. finner Ni på Golvvärme på träbjälklag. Torra utrymmen - Uponor i golvvärmeskivor (Ingår - rör, golvvärmeskiva 30mm & golvvärmeplåt). Våtrum - Uponor i rörhållarskena (Ingår - rör, rörhållarskena) Elmätarskåp inbyggt i ytterväggen, ej vid YT & YX vägg och till vägg i sluttningsvåning. Passbitar och socklar levereras vita. Metallhandtag. Eventuell takanslutning levereras vit. Kontinentalhöjd kan förekomma vid snedtak samt i tvätt/groventré. =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 5 av 14

6 Stombeskrivning detalj avtal Datum Hustyp Fladenbacken (Melin) Brosand Köpeavtals/Ordernr Representant Mats Blomberg Generella inställningar Baspris Konsumentskydd Garantier Försäkringar Bjälklag Markbjälklag Källarbjälklag Vindsbjälklag Yttervägg Yttervägg YZHV15-24 Yttervägg i källar/sluttni Yttervägg Våningshöjd Yttersnickerier Fönster och fönsterdörra Yttertak Tak Takpannor Underlagstak Avvattningssystem Baspris Brosand 10-årsgaranti samt slutbesiktning 1-årig villaförsäkring Bottenplatta med underliggande isolering Dorocell thermogrund kantbalk H=400 Isol=300 Bjälklagselement 1,0 Plastfolie, glespanel och 450 mm lösull Plastfolie, glespanel och 380 mm lösull vid ryggåstak/snedtak Brosand med stående/liggande Z-panel YZ15-24 med 70-foder Sluttningsvåning Prefab T=300 Z-panel 150 till gavelspets YZ15 Våningshöjd i entrévåning 2,4 m Våningshöjd i sluttningsvåning 2,4 m Fönster (yttersnickerier) (se bilaga) 18º sadeltak 18º pulpettak med inklädd lutande takfot med inklätt lutande taksprång Jönåkerpannan Polar Matt Tegelröd Slätspont- (råspont) luckor, underlagspapp samt strö- och tegelläkt Vit plåt, PL80 (hängrännor & stuprör ) Vindskiveplåt (VISK) Vit PL80 =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 6 av 14

7 Utvändiga detaljer Veranda/Balkong Övriga detaljer Tät balkong med tryckimpregnerat trall. Djup =< 3,0 med raka hörn Entréplan med räcken ingår ej 16,9 Utvändiga trappor ingår ej Stålpelare (rund) ingår enl. ritning 2,0 st Räcke typ Skyline 9,2 El-Va-tillbehör Gruppcentral med automatsäkring, jordfelsbrytare & undermätare Elmätarskåp för inbyggnad med telelåda Utv. vattenutkastare FMM , för träfasad/puts Invändiga detaljer Fönsterbänkar Marmor för infällnad i bottensmygen Innerväggar Innerdörrar Lösa reglar, 45 mm isolering och 13 mm gipsskivor Bärande i-väggar regelstomme m. lös 45 mm isol. & lösa gipsskivor Till alla innerväggar i bad & wc med dusch ingår våtrumsskiva. Innerdörrar (inv. detaljer) (se bilaga) Listverk Obehandlad slät Invändig trappa Invändig trappa (inv. detaljer) (se bilaga) El-Va-tillbehör Värme Mediacentral E för inbyggnad med bottenlåda Värme/Ventilation Vatten o Avlopp Golvvärme platta på mark slutt.vån Uponor I-76 DEM, reglering C56 inkl. analoga termostater T55 Frånluftsvärmepump Nibe F750 1½-2-plan max 230 (ink.ventilationspkt, OVK och luftmätning) Golvvärme på träbjälklag 2-plan Uponor I- 76 DEM, reglering C56 inkl. analoga termostater T55 91,6 93,9 Vatten Kommunalt KU Spillvatten Kommunalt KU Dagvatten o Dränering Kommunalt KU Stuprörsanslutning Dagvattenanslutning KU =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 7 av 14

8 Övrigt Övrigt 2-delad, 6m lös stege Brandvarnare inkl. batteri. Antal enligt gällande normer. 2,0 st Taksäkerhet ingår om takpannor & rens.plikt.utr. Ingår i leverans Spiksats nr 1 enl. sep PM (hus m. panelyttertak) Snickarbyxor Damstorlek, ange storlek genom att byta artikel (lev. Normalt med 1.a leveransen) Snickarbyxor Herrstorlek, ange storlek genom att byta artikel (lev. Normalt med 1.a leveransen) Eventuell indexreglering enl. MT74, se avtal & leveransbeskrivning, =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 8 av 14

9 Rumsbeskrivning avtal Datum Hustyp Fladenbacken (Melin) Brosand Köpeavtals/Ordernr Representant Mats Blomberg 004 Hall Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 13,9 10,0 Skjutdörrsgarderob (se bilaga) 011 Tvätt Material Golvbeläggning Klinker våtrum (inkl. fallspackling) 7,9 Klinkersockel Väggbeklädnad Målad väv 7,9 Sanitet Vitvaror Disk- & tvättbänksblandare Ecosafé 9000E II FMM med kallstart Tvättmaskin Miele WDA 215 Selection vit TpM1- Bas Torktumlare Miele TDA 150 C vit TpM1-Bas Garderob Maja 600 br. Vit 2100 (Vedum) Städskåp Maja 600 br. Vit, 2100 (Vedum) Tvättbänk Maja br: 1800 mm, med 1st lucka (plats för tvätt - & tork) 015 Bad Material Golvbeläggning Klinker våtrum (inkl. fallspackling) 7,0 Väggbeklädnad Kakel 7,0 Sanitet WC-stol Sign 6860 vit Duschblandare FMM & anordning FMM Mattson Combi FMM 9320 Tvättställsblandare Ecosafé 9000E med silpluggventil och kallstart FMM Duschhörn Space 2000 SBNK 900 klart glas, handtagsprofil,naturanod. Profiler Bad/WC (se bilaga) =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 9 av 14

10 032 Allrum Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 17,0 17,0 041 Sovrum Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 12,5 12,5 042 Sovrum Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 10,8 10,8 Garderob Maja 500 br. Vit, 2250 (Vedum) Linneskåp Maja 500 br. Vit, 2250 (Vedum) 043 Sovrum Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 10,8 10,8 Garderob Maja 500 br. Vit, 2250 (Vedum) Linneskåp Maja 500 br. Vit, 2250 (Vedum) 061 KLK Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 5,2 Väggbeklädnad Målad gips 5,2 075 Förråd Material Golvbeläggning Betong 2,6 Väggbeklädnad Målad gips 2,6 =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 10 av 14

11 101 Entré Material Golvbeläggning Klinker torrt utrymme 6,8 10,7 Ytterdörrar Skjutdörrsgarderob (se bilaga) CYD 838 G Linjalen med std. Klarglas Sidoljus 13 (4x21) glastyp lika ytterdörr CSL 13 Vitmålad 104 Hall Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 12,6 12,6 Vitmålad lucka med 3-delad stege 112 WC Material Golvbeläggning Klinker våtrum (inkl. fallspackling, inspackling el 5,8 och/eller förstyvning av bjälklag) Väggbeklädnad Kakel 5,8 Sanitet WC-stol Sign 6860 vit Duschblandare FMM & anordning FMM Mattson Combi FMM 9320 Tvättställsblandare Ecosafé 9000E med silpluggventil och kallstart FMM Duschhörn Space 2000 SBNK 900 klart glas, handtagsprofil,naturanod. Profiler Bad/WC (se bilaga) =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 11 av 14

12 121 Kök Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 11,8 Kakel vägg över bänkskåp i kök Kakel vägg vid spisfläkt 11,8 Sanitet Vitvaror Disk- & tvättbänksblandare Ecosafé 9000E II FMM med kallstart Inbyggshäll Miele KM 6118 induktion ram rostfri KpM2,3 Inbyggsugn Miele H 2161 B vit KpM2 Mikrovågsugn Miele M 6032 vit KpM2 Spisfläkt Thermex Decor 786 softtouch inb.motor, svart, 90 vägghängd Kylskåp Miele K11820 SD vit KpM2 Frysskåp Miele FN S vit KpM2 Diskmaskin Miele G 4912 Scu vit KpM2 Kök (se bilaga) 122 Matplats Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 11,3 Innertaksbeklädnad Ryggåstak/snedtak med 13 mm gipsplank 11,9 131 Vardagsrum Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 28,0 Innertaksbeklädnad Ryggåstak/snedtak med 13 mm gipsplank 29,0 146 Arbetsrum Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 11,7 11,7 Garderob Maja 500 br. Vit, 2250 (Vedum) Linneskåp Maja 500 br. Vit, 2250 (Vedum) =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 12 av 14

13 Bilaga till rums- och stombeskrivning avtal Datum Hustyp Fladenbacken (Melin) Brosand Köpeavtals/Ordernr Representant Mats Blomberg Specifikation Artikel Variant Mängd 121 Kök Enligt underlag Grundpris kök Vedum Standard LB15 Brosand 7,0 015 Bad Standardpaket Badrumsinredning Standard Bad 510 Tidy Plain Ek med spegel 1,0 112 WC Standardpaket WC-inredning Standard WC 23 ek, med lådor 1,0 Fönster och fönsterdörrar Ytskikt fönster Vitmålade - 1,0 Vridfönster Alu /13 Ej spröjs 1,0 Vridfönster Alu /05 Ej spröjs 3,0 Vridfönster Alu /13 Ej spröjs 5,0 Vridfönster Alu /05 Ej spröjs 5,0 Fast karm Alu /20 inkl. säkerhetsglas Ej spröjs 3,0 Fast karm Alu /20 inkl. säkerhetsglas Ej spröjs 4,0 Fast karm Alu /20 inkl. säkerhetsglas Ej spröjs 9,0 Tillkommer för Råglas Ange antal kvm Marin (standard) 1,0 Fönsterdörrar Alu /20-20 inkl. säkerhetsglas Ej spröjs 2,0 Fönsterdörrar Alu /21-21 inkl. säkerhetsglas Ej spröjs 1,0 Specialfönster 3-glas Alu Fast 18gr T70 1,0 1.0 Specialfönster 3-glas Alu Fast 18gr T71 1,0 1.0 Specialfönster 3-glas Alu Fast 18gr T81 1,0 1.0 Specialfönster 3-glas Alu Fast 18gr T60 1,0 1.0 Specialfönster 3-glas Alu 1.0 Runt fast Diam.11 F 1,0 004 Hall Lumi Nostalgi 4-dörrars Lumi Nostalgi dörr Bredd <=2496mm, höjd max 2600 Bredd mm, inkl. soft closing Ram och profil matt silver 1,0 Klar spegel /hel fyllning 4,0 Lumi Nostalgi inredning Ingår ej -- 1,0 =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 13 av 14

14 101 Entré Lumi Nostalgi 4-dörrars Lumi Nostalgi dörr Bredd <=2496mm, höjd max 2600 Bredd mm, inkl. soft closing Ram och profil matt silver 1,0 Klar spegel /hel fyllning 4,0 Lumi Nostalgi inredning Ingår ej -- 1,0 Innerdörrar Massiva dörrar Addera bas Vit 9,0 Karmar Skjutdörrskarm enkel Vit 1,0 Karmar Standard karm Vit 8,0 Trycken Skjutdörrsbeslag - 1,0 Trycken Stockholm F1 alu/silver - 8,0 Invändig trappa Trapptyp Plansteg L-trappa Massiv ek lackad parkett Trapptyp Vang L-trappa Massiv ek lackad parkett Trappbredd Trappbredd 950 Massiv ek lackad parkett 1,0 Sättsteg/säkerhetslist Sättsteg Ek lackad 14,0 Trapp insida räcke L & U trappa Räckeståndare 14 Stål 14,0 Räckhandledare insida L & u trappa Räckhandledare 2 Massiv ek lackad parkett Vägghandledare L-trappa Vägghandledare 2 Massiv ek lackad parkett Stolpar Stolpkropp 1 Massiv ek lackad parkett 7,0 Stolptoppar Stolptopp R -- 7,0 Barriär räckehandledare Räckehandledare 2 Massiv ek lackad parkett 4,3 Barriär räckeståndare mm. Räckeståndare 14 Stål 4,3 Valvinklädnad Valvinklädnad Massiv ek lackad parkett 8,2 14,0 14,0 14,0 14,0 =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 14 av 14

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015

LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015 LEVERANSDEKLARATION FALUHUS OPTIMAL 2015 Företaget Svenska Husgruppen AB/ Faluhus Skäggargatan 3 (besöksadress) Box 803, 781 28 Borlänge Telefon: 0243-21 72 00 Fax: 0243-21 72 30 info@faluhus.se www.faluhus.se

Läs mer

Designguide Leveransbeskrivning

Designguide Leveransbeskrivning Designguide Leveransbeskrivning Förverkliga dina drömmar I din hand håller du just nu Designguiden från Faluhus. Det betyder att du är ett steg närmare att förverkliga dina drömmar om ett personligt hem

Läs mer

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11 LJ Villan Föräljningsvillkor Överenskommelsen mellan L.J villan och beställaren regleras genom särskilt entreprenadkontakt som upprättas i varje enskilt fall. Som

Läs mer

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22 FÖR C4 HUS PROJEKT FÖRHANDSKOPIA BECKOMBERGA 2013-03- 22 Sid 2 av(10) Vad som anges i denna beskrivning ingår endast i leverans, i omfattning som framgår av kontrakt. Denna beskrivning är ej avsedd att

Läs mer

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014

LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014 LEVERANSBESKRIVNING ECO READY HUS AB (ERH) 2014 Leveransbeskrivningen ger dig som kund en detaljerad bild över vad som ingår i våra hus och vad som eventuellt kan vara tillval eller väljas bort. Vad som

Läs mer

Personliga hus. Pris från 659.000:- * NYHET! HUSMODELLEN KUNGSÖRNEN SIDAN 76 W W W. F I S K A R H E D E N V I L L A N. S E

Personliga hus. Pris från 659.000:- * NYHET! HUSMODELLEN KUNGSÖRNEN SIDAN 76 W W W. F I S K A R H E D E N V I L L A N. S E Personliga hus Pris från 659.000:- * NYHET! HUSMODELLEN KUNSÖRNEN SIDAN 76 W W W. F I S K A R H E D E N V I L L A N. S E Husmodellen på bilden är Kungsörnen. * äller villabyggsats för Sparven. Priserna

Läs mer

Ljusstaden. Bofakta Etapp 1. Skapar livsrum! Östra Vimpeltorpet i Kalmar

Ljusstaden. Bofakta Etapp 1. Skapar livsrum! Östra Vimpeltorpet i Kalmar Skapar livsrum! Ljusstaden Östra Vimpeltorpet i Kalmar Bofakta Etapp 1 Innehåll INFO Så här går det till 3 BESKRIVNINGAR Rumsbeskrivning 4 Teknisk beskrivning 6 Garantier och försäkringar 7 EKONOMI Prislista

Läs mer

Innehåll. Inomhus... sid 20 Golv... sid 22 Innerdörrar, lister, innertakspanel och fönsterbänk... sid 23 Trappa... sid 24 Tapeter...

Innehåll. Inomhus... sid 20 Golv... sid 22 Innerdörrar, lister, innertakspanel och fönsterbänk... sid 23 Trappa... sid 24 Tapeter... - och tillvalskatalog. Gäller från maj 2014 Innehåll Utomhus... sid 6 Fasadpanel... sid 8 Fasadfärg... sid 10 Regnvattensystem... sid 11 Takpannor... sid 11 Entréer, verandor och entréplan...sid 12 Kupor

Läs mer

h u s k va r n a e r i k s b e r g s pa r k e n Bofakta helhet design

h u s k va r n a e r i k s b e r g s pa r k e n Bofakta helhet design e r i k s b e r g s pa r k e n Bofakta r upp nor! ö f r å t Vi s 00 ktraontinsatsen ket 0. 5 2 1 kon myc till rar till till lika bospa ter vi det Om du ggtiden skju r! Erbjudan t y o b n, så de r a ro

Läs mer

Majavallen. Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval

Majavallen. Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval Brf Majavallen i Lindsdal Bofakta, standard och tillval Välkommen till Brf Majavallen i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva det goda livet med ett överkomligt boende, en smidig vardag,

Läs mer

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t

f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t f a l k e n b e r g b r f v i t s i p p a n e k h a g a Bofakta d e s i g n h e l h e t t r y g g h e t p r i s v ä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Vitsippan Ekhaga! 1. Läs

Läs mer

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal...

Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping. www.karnhem.se. Skapa livsrum! Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... www.karnhem.se Bofakta Brf. Kärnträdgården Åby, Norrköping Info Så här går det till... 2 Mall för bokningsavtal... 3 Beskrivningar Rumsbeskrivning... 4 Teknisk beskrivning... 6 Garantier och försäkringar...

Läs mer

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design brf planeten Bofakta design helhet t ryg g h e t p r i s vä r t ö s t r a lu g n e t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Planeten i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet, studera

Läs mer

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t

vä x j ö öjabypa r k e n Bofakta Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Bofakta vä x j ö öjabypa r k e n Etapp 1 d e s i g n helhet tryg g h e t prisvä r t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Öjabyparken i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design

ö s t r a lu g n e t Bofakta helhet design brf planeten Bofakta design helhet t ryg g h e t p r i s vä r t ö s t r a lu g n e t Så här går det till att köpa nytt i bostadsrättsföreningen Planeten i Växjö! 1. Läs igenom försäljningsmaterialet,

Läs mer

Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa

Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad villa Åkervägen 5, 234 34, Lomma Patrik.Lundberg 2015-05-27 Offertförfrågan gällande Totalentreprenad av utbyggnad, ombyggnad, nytt tak,

Läs mer

Gudö Park. Kedjehus i Haninge. Familjeidyll lite söder om söder

Gudö Park. Kedjehus i Haninge. Familjeidyll lite söder om söder Gudö Park Kedjehus i Haninge Familjeidyll lite söder om söder Hitta hem lite söder om Stockholm Nära till natur och badsjö. Och bara 20 minuter till stan! Lite söder om Söder i Haninge kommun, växer ett

Läs mer

BADRUM Ditt val Pris (kr) ÖVRIGT Ditt val Pris (kr)

BADRUM Ditt val Pris (kr) ÖVRIGT Ditt val Pris (kr) HÄR ÄR DIN NYA VILLA MOVE #20 Ditt pris 2,307,900kr (inkl moms) Onlinekod: p85wm94 2013-04-11 14:54 Grundpris: 2,295,000KR Byggkommun: Ekerö kommun Val av byggkommun kan påverka fraktkostnad, val av värmepump

Läs mer

Handbok för besiktningar av nybyggda småhus

Handbok för besiktningar av nybyggda småhus 2013 BESIKTNINGsmannaboken Handbok för besiktningar av nybyggda småhus Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR), Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund, Trä-och Möbelföretagen (TMF), Gar-Bo Försäkring

Läs mer

162 m 2 SKÖN INSPIRATION

162 m 2 SKÖN INSPIRATION 162 m 2 SKÖN INSPIRATION VÄLKOMMEN HEM När man går in i ett hus för första gången har man oftast alla sinnen öppna. Allt är nytt och miljön ger olika signaler. Ibland känns det som att komma hem. Vi hoppas

Läs mer

trädgårdsstadsliv i Södra Hedvigslund kv Lobelian Älta Nacka

trädgårdsstadsliv i Södra Hedvigslund kv Lobelian Älta Nacka trädgårdsstadsliv i Södra Hedvigslund kv Lobelian Älta Nacka Blandad bebyggelse i Södra Hedvigslunds trädgårdsstad Ett bekvämt liv i trädgårdsstaden De första husen i Södra Hedvigslunds trädgårdsstad restes

Läs mer

vårt nya bostadsområde ullna park ger hela familjen det bästa av t vå världar. en trygg och bekväm närmiljö men också närhet

vårt nya bostadsområde ullna park ger hela familjen det bästa av t vå världar. en trygg och bekväm närmiljö men också närhet Brf Ullna Park TÄBY vårt nya bostadsområde ullna park ger hela familjen det bästa av t vå världar. en trygg och bekväm närmiljö men också närhet till cit ylive t. den framväxande trädgårdsstaden innebär

Läs mer

Bostadsfakta. Dalgången

Bostadsfakta. Dalgången Bostadsfakta Dalgången Bild: 3D House AB Totalentreprenör: Järntorget Bostad AB, Landsvägen 47, Box 1267, 172 25 Sundbyberg. Telefon: 08-705 39 50. Telefax: 08-82 39 50, E-post: info@jarntorget.se. Hemsida:

Läs mer

radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor

radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor radhusidyll i Åkersberga Smedbyhöjden nära bad och golfbanor villalivets kvalitéer med lägenhetsboendets bekvämlighet livskvalité i nybyggt hem På Smedby Skolväg, mitt i ett befintligt och uppvuxet villaområde

Läs mer

Wigers Rosor. 23 spännande villor med äganderätt i Tungelsta

Wigers Rosor. 23 spännande villor med äganderätt i Tungelsta WIERS ROSOR Wigers Rosor 23 spännande villor med äganderätt i Tungelsta TUNELSTA, HANINE KOMMUN I gemytliga Tungelsta där familjen Wiger har haft sin rosodling uppförs nu 23 villor av LB-HUS. Tungelsta

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING UPPDRAG 118-14197 27 AUGUSTI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING BLOMKÅLSSVAMPEN 2 Sockenvägen 436, 122 63 Enskede Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan

ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA. Baronessan ÖREBRO VASASTAN BOSTADSFAKTA Baronessan Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 1 rum & kök...sid. 4 2 rum & kök...sid. 5 3 rum & kök... sid. 13 4 rum & kök...sid. 20 Våningsplan...sid. 23 Fasadritning...

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 UPPDRAG 118-1411 4 FEBRUARI 2014 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING V2 HAGTORNEN 5 Borgargatan 17, 761 60 Norrtälje Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående

Läs mer

VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA. Österport 1

VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA. Österport 1 VÄSTERÅS ÖSTERMALM BOSTADSFAKTA Österport 1 Innehåll Situationsplan...sid. 3 Planlösningar 2 rum & kök...sid. 4 3 rum & kök...sid. 5 4 rum & kök... sid. 14 Våningsplan...sid. 22 Fasadritningar...sid. 25

Läs mer