PM till offert. Innehållsförteckning:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM till offert. Innehållsförteckning:"

Transkript

1 Datum Hustyp Fladenbacken (Melin) Brosand PGK-094 KöpeavtalsNr/OrderNr Representant Mats Blomberg RitningsNr Ritning daterad PM till offert Innehållsförteckning: Leveransbeskrivning nr 15 Generell beskrivning Stombeskrivning detalj Rumsbeskrivning Bilaga till rum- och stombeskrivning =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN

2 Leveransbeskrivning NR 15 Leveransbeskrivning redovisar företagets utgångsstandard Företaget och dess åtagande - allmän översikt FÖRETAGET Huvudkontor Eksjöhus AB, Box 255, Eksjö. Tel , Fax E-post: Internet: ÅTAGANDE Tjänster Rådgivning, kalkyler, ansökningshandlingar och byggnadshandlingar tillhandahålles om köparen så önskar. Varumaterial Följande brskrivning redovisar varor och material som ingår i utgångsstandard. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR Priser Priset gäller 8 månader från datum för Eksjöhus underskrift av köpeavtalet. Därefter regleras avtalspriset med SCB:s prisindex för monteringsfärdigaträhus "MT74". Leveransbestämmelser Vid köptillfället gällande "Allmänna Avtalsvillkor" utarbetade av Sveriges Trähusfabrikers Riksförbund (STR) och granskade av Konsumentombudsmannen. Betalning Av avtalspris erlägges som handpenning erläggs kr mot faktura när erforderliga ritningar för byggnadslov översändes. Resterande del av köpesumman erlägges med 75%, 10 dagar efter 1:a leverans och 20 %, 30 dagar efter 2:a leverans, och resterande 5% 10 dagar efter slutbesiktning. Ritningar m.m. Erforderliga ritningar och handlingar för ansökan om bygglov, VVS-, EL-, Grund- samt monteringsritningar. Ev. speciella konstruktionsritningar såsom Grundförstärkning m.m. ingår ej. Försäkringar 1-årig Villabyggareförsäkring gällande från den dag försäkringsbevis utfärdas. - Fullvärde på byggnad. Eksjöhus lämnar 10 års färdigställandeförsäkring och byggfelsförsäkring för åtagande samt entreprenad där kontrakt tecknas med entreprenör som godkänts av Eksjöhus. Vid leverans av IVT:s värmepumpar ingår en 6-årig trygghetsförsäkring. Arbete, transport, montering Leverans sker fritt på bil till byggnadsplatsen, förutsatt att framkomlig bilväg finns enligt Allmänna Avtalsvillkor. n tillhandahåller kran och svarar på egen bekostnad för lossning från fordonet (ingår normalt i byggentreprenaden). För leveransens omhändertagande gäller särskilda anvisningar. Företaget förbehåller sig rätt till ändringar av konstruktioner och leveransutförande. TIOÅRIGT KONSUMENTSKYDD Eksjöhus lämnar 10 års färdigställandeförsäkring och byggfelsförsäkring för åtagande samt entreprenad där kontrakt tecknas med entreprenör som godkänts av Eksjöhus. =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 2 av 14

3 Generell beskrivning Datum Hustyp Fladenbacken (Melin) Brosand Köpeavtals/Ordernr Representant Mats Blomberg Garantier Om ingrepp görs i husets stomme utan huvudkontorets medverkan kan Eksjöhus inte garantera stabilitet, konstruktion och utförande i dessa delar och därför ej heller hållas ansvarigt för eventuella fel och brister. Sådana förändringar kommer ej att tas med i slutbesiktningen och inte heller omfattas av Garboförsäkringen. Eksjöhus AB följer AMA alternativt annan i branschen fackmässig lösning. Ritningar och instruktioner till entreprenör utarbetas efter de val som Ni har gjort i orderspecifikationen. Eksjöhus garanterar inte funktion och utrymmeskrav för produkter som Ni har valt bort ur Eksjöhus leverans och som Ni/entreprenör tillhandahåller själv. Även Garbos försäkring är inte gällande för de delar i entreprenad som Ni valt bort. För att undvika missförstånd, bekräftar vi med vår underskrift att inga muntliga utfästelser givits i samband med avtal el. slutlig beställning utan enbart det skriftliga gäller. Försäkringar Markbjälklag Källarbjälklag Vindsbjälklag Tak Takpannor Registrering av försäkringar sker endast per automatik om injustering av ventilationen och driftsättning utförs av certifierad återförsäljare eller serviceombud. I övriga fall ligger det på köparens ansvar att anmäla värmepumpen så att försäkringen träder i kraft. Betongplatta med underliggande isolering, levereras av grundentreprenör. Kassetbjälklag, bredd 1,2 m och längd lika husets bredd. Bestående av spånplatta, bjälkar, 220 mm mineralullsisolering intill 0,5 meter från yttervägg, i övrigt 45 mm mineralullsisolering och glespanel som levereras löst. Balkar ovan grundmur ingår. Förberedda för vindslandgång. Monteringsfärdiga takstolar. Fabriksgrundade vindskivor. Yttertaksbeklädnad av ytbehandlade tvåkupiga betongtakpannor med rundad framkant, inkl pannspik, nocktätning och genomföringspanna för avloppsluftning. Taksäkerhetsanordning inkl snörasskydd ingår till rensningspliktig utrustning som levereras av EksjöHus AB om takpannor ingår i leveransen (svart alt. Tegelröd. Till gråa tak levereras svart). Annan taksäkerhet ingår ej om inte separat offert lämnats. Yttertak under 14 grader: Ytpapp/plåtbeklädnad ingår ej från Eksjöhus AB. Vid byte till plåttak (ingår ej från Eksjöhus AB) genomför Eksjöhus följande anpassningar: Takpannor, strö- och tegelläkt, vindskivelist, ränndalsplåtar, ståndplåtar (mot t ex kupasidor, anslutande väggar mm), ventilationshuvar, skorstenar samt taksäkerhet utgår ur Eksjöhus AB leverans. Underlagspapp anpassas för plåt, Enkel vindskiva, enkel takfotsbräda. =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 3 av 14

4 Avvattningssystem Yttervägg YZHV15-24 Yttervägg Fönster och fönsterdörrar Hängrännor, stuprör, vindskivelist, fönsterbleck och plåt i ränndalar levereras plastbelagd. Fönsterbleck levereras alltid i vit plåt. Vindskiveplåt samt nockplåt (vid pulpettak) levereras som standard vit. Ränndalar, takfotsplåt samt plåtar till kupafrot och kupsidor följer som standard kulören på takpannorna enligt nedanstående plåtredovisning. Kulör på kupsidans plåt följer kulör på vindskiveplåt (VISK) vid kupor av typen Lönnerberga, Tallbacken och Mellangården. Underplåt för ränndalar levereras i galvaniserad plåt. Till sluttningsvåning och vägg typ YT & YX ingår fönsterbleck i byggentreprenaden. Färg på takpannor = färg enligt generell redovisning plåtar Takpannor/tegelröd = Plåt/Tegelröd PL42 Takpannor/röd = Plåt/mörkröd PL22 Takpannor/svart = Plåt/svart PL01 Takpannor/mörkgrå = Plåt/svart PL01 Takpannor/mellangrå = Plåt/silvermetallic PL45 Takpannor/ljusgrå = Plåt/silvermetallic PL45 Till våningsplan levereras monteringsfärdiga väggelement i storblock, med monterade fönster och dörrar. Vägg består av vindspärr, regelstomme, mm mineralullsisolering, plastfolie, 12 mm OSB-skiva och lös 13 mm gipsskiva. Väggsystem YZHV15-24 med monterad farbriksgrundmålad stående alternativt liggande Z-panel B=150, obs! ändträ är obehandlat och skall behandlas enligt gällande målningsbeskrivning. Trä är ett levande material som formförändras med tiden. Virkets förändringar kan bli större på ytor som målats med mörka kulörer och som utsätts för solljus, för mer detaljerad information se gällande målningsbeskrivning. Avvikelser i linjeringen på panelen kan förekomma. Viss panel levereras löst t.ex vid midja mm. och ska platsmonteras Gavelspetsar levereras monteringsfärdiga beklädda med vindpapp och påspikad fabriksgrundad träpanel eller väderskyddande diffusionsöppen folie för tegel eller dränerat och luftat väggsystem för puts (putsskiva ingår ej). obs! ändträ är obehandlat och skall behandlas enligt gällande målningsbeskrivning. Avvikelser i linjeringen på panelen kan förekomma. Fabriksmålade vridfönster med trippel Argongasfyllda lågemissionsglas. Monterade tätningslister och handtag. Spröjs enligt försäljningsritning. Vit invändig smyglist levereras lös, liksom fönsterbänk. Vid fönster i kök ovan diskbänk så ingår ingen fönsterbänk från Eksjöhus, vi förutsätter att denna kaklas på byggplats. Vissa fönster levereras med springventil. Fasta, öppningsbara & råglas, markeras på försäljningsritning. Vissa fönster levereras utan Argongas. Dekorfönster 1-glas levereras inte aluminiumbeklädda. Fönsterdörrar levereras lika fönster, inkl invändig säkerhetscylinder. Vid brandklassat glas kan det i vissa fall förekomma 2-glas fönster. Lyftgliddörr levereras med trippel isolerglas, där sådan ingår (aluminiumbeklädnad tillval). Takfönster levereras med 2-glas energiglas, där sådana ingår. Dörr med karm med klarlackad tröskel. Monterad tätningslist, trycke, säkerhetstcylinder och dörrbroms. Vid glasöppning glasad med trippel isolerglas. Invändig vit smyglist levereras löst. Obs! Invändigt smygdjup är större för runda fönster och halvmånefönster jämfört med övriga fönster och ytterdörrar. =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 4 av 14

5 Veranda/Balkong Innerväggar Innerdörrar Listverk Invändig trappa Värme/Ventilation Entréplan samt balkong (tät) levereras med tryckimpregnerade bjälkar och trallgolv i fallande längder, räcke enligt försäljningsritning. Rräcken levereras vitgrundade i färdiga moduler. Övrigt material levereras i monteringsfärdiga delar. Bandtäckt plåt/ytpapp ingår ingår i byggentreprenaden. Som standard ingår ej entrégolv/verandagolv till Veranda alt. Veranda/Balkong VS11, VV11, V41-38/45, VB 41-38/45, VB51-25 ej heller som standard till entréplan till hustyp Björkudden. Icke bärande väggar levereras tillkapade reglar. Bärande väggar (regelstommen) levereras i storblock. Levereras med klarlackad tröskel. Taklist, golvlist, innerdörrsfoder i obehandlade släta altermativt i profilerat utförande. Vid profilerat utförande ingår även fotkloss. Levereras delvis sammansatt och öppen. Stigande räcke i innersväng.räcke i innersväng och handledare i yttersväng. Trappbredd, typ av handledare mm enl. sep. PM. Vid värmepump (se stombeskrivning) med inbyggd Elpanna, med cirkuationspump, expansionskärl, varmvattenberedare, reglerutrustning och utomhusgivare. Förberedd för koppling av rundstyrning och effektvakt. Golvvärme i betong. (Ingår -rörörhållarskena).ventilationskanaler av plåt. Vid tegelröda takpannor levereras ventilationshuvar av lackerad plåt i tegelrött utförande och vid röda takpannor levereras ventilationshuvar av lackerad plåt i rött utförande. Vid takpannor med annan färg levereras ventilationshuvar av svartlackerad plåt. Utvändiga huvar ingår enbart när takpannor levereras av Eksjöhus AB. Erforderlig isolering av ventilationskanaler mot kondensbildning samt 30 mm stenullsisolering till imkanal från kök. Inreglering av anläggningen ingår. De uppgifter om energianvändning som Eksjöhus AB lämnar bygger på teoretiska beräkningar. Mätningar i uppfört hus kan avvika från dessa teoretiska värden beroende på brukarvanor, tex. Inomhustemperatur, vädring och varmvattenförbrukning. Brukarvanor ligger utanför vår kontroll och därmed också utanför vårt ansvarsområde. Beräkningen förutsätter att vindsvåningen är eller kommer att inredas som bostad Värme/Ventilation Värme/Ventilation El-Va-tillbehör Garderober Vid köp av en bergvärmepump eller en frånluftsvärmepump från NIBE så ingår en Trygghetsförsäkring i 6 år, kan därefter förlängas årsvis. Vid köp av en bergvärmepump eller en frånluftsvärmepump från NIBE så ingår 3 års Fabriksgaranti enligt AA VVS 09. Mer detaljerad information omkring villkor mm. finner Ni på Golvvärme på träbjälklag. Torra utrymmen - Uponor i golvvärmeskivor (Ingår - rör, golvvärmeskiva 30mm & golvvärmeplåt). Våtrum - Uponor i rörhållarskena (Ingår - rör, rörhållarskena) Elmätarskåp inbyggt i ytterväggen, ej vid YT & YX vägg och till vägg i sluttningsvåning. Passbitar och socklar levereras vita. Metallhandtag. Eventuell takanslutning levereras vit. Kontinentalhöjd kan förekomma vid snedtak samt i tvätt/groventré. =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 5 av 14

6 Stombeskrivning detalj avtal Datum Hustyp Fladenbacken (Melin) Brosand Köpeavtals/Ordernr Representant Mats Blomberg Generella inställningar Baspris Konsumentskydd Garantier Försäkringar Bjälklag Markbjälklag Källarbjälklag Vindsbjälklag Yttervägg Yttervägg YZHV15-24 Yttervägg i källar/sluttni Yttervägg Våningshöjd Yttersnickerier Fönster och fönsterdörra Yttertak Tak Takpannor Underlagstak Avvattningssystem Baspris Brosand 10-årsgaranti samt slutbesiktning 1-årig villaförsäkring Bottenplatta med underliggande isolering Dorocell thermogrund kantbalk H=400 Isol=300 Bjälklagselement 1,0 Plastfolie, glespanel och 450 mm lösull Plastfolie, glespanel och 380 mm lösull vid ryggåstak/snedtak Brosand med stående/liggande Z-panel YZ15-24 med 70-foder Sluttningsvåning Prefab T=300 Z-panel 150 till gavelspets YZ15 Våningshöjd i entrévåning 2,4 m Våningshöjd i sluttningsvåning 2,4 m Fönster (yttersnickerier) (se bilaga) 18º sadeltak 18º pulpettak med inklädd lutande takfot med inklätt lutande taksprång Jönåkerpannan Polar Matt Tegelröd Slätspont- (råspont) luckor, underlagspapp samt strö- och tegelläkt Vit plåt, PL80 (hängrännor & stuprör ) Vindskiveplåt (VISK) Vit PL80 =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 6 av 14

7 Utvändiga detaljer Veranda/Balkong Övriga detaljer Tät balkong med tryckimpregnerat trall. Djup =< 3,0 med raka hörn Entréplan med räcken ingår ej 16,9 Utvändiga trappor ingår ej Stålpelare (rund) ingår enl. ritning 2,0 st Räcke typ Skyline 9,2 El-Va-tillbehör Gruppcentral med automatsäkring, jordfelsbrytare & undermätare Elmätarskåp för inbyggnad med telelåda Utv. vattenutkastare FMM , för träfasad/puts Invändiga detaljer Fönsterbänkar Marmor för infällnad i bottensmygen Innerväggar Innerdörrar Lösa reglar, 45 mm isolering och 13 mm gipsskivor Bärande i-väggar regelstomme m. lös 45 mm isol. & lösa gipsskivor Till alla innerväggar i bad & wc med dusch ingår våtrumsskiva. Innerdörrar (inv. detaljer) (se bilaga) Listverk Obehandlad slät Invändig trappa Invändig trappa (inv. detaljer) (se bilaga) El-Va-tillbehör Värme Mediacentral E för inbyggnad med bottenlåda Värme/Ventilation Vatten o Avlopp Golvvärme platta på mark slutt.vån Uponor I-76 DEM, reglering C56 inkl. analoga termostater T55 Frånluftsvärmepump Nibe F750 1½-2-plan max 230 (ink.ventilationspkt, OVK och luftmätning) Golvvärme på träbjälklag 2-plan Uponor I- 76 DEM, reglering C56 inkl. analoga termostater T55 91,6 93,9 Vatten Kommunalt KU Spillvatten Kommunalt KU Dagvatten o Dränering Kommunalt KU Stuprörsanslutning Dagvattenanslutning KU =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 7 av 14

8 Övrigt Övrigt 2-delad, 6m lös stege Brandvarnare inkl. batteri. Antal enligt gällande normer. 2,0 st Taksäkerhet ingår om takpannor & rens.plikt.utr. Ingår i leverans Spiksats nr 1 enl. sep PM (hus m. panelyttertak) Snickarbyxor Damstorlek, ange storlek genom att byta artikel (lev. Normalt med 1.a leveransen) Snickarbyxor Herrstorlek, ange storlek genom att byta artikel (lev. Normalt med 1.a leveransen) Eventuell indexreglering enl. MT74, se avtal & leveransbeskrivning, =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 8 av 14

9 Rumsbeskrivning avtal Datum Hustyp Fladenbacken (Melin) Brosand Köpeavtals/Ordernr Representant Mats Blomberg 004 Hall Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 13,9 10,0 Skjutdörrsgarderob (se bilaga) 011 Tvätt Material Golvbeläggning Klinker våtrum (inkl. fallspackling) 7,9 Klinkersockel Väggbeklädnad Målad väv 7,9 Sanitet Vitvaror Disk- & tvättbänksblandare Ecosafé 9000E II FMM med kallstart Tvättmaskin Miele WDA 215 Selection vit TpM1- Bas Torktumlare Miele TDA 150 C vit TpM1-Bas Garderob Maja 600 br. Vit 2100 (Vedum) Städskåp Maja 600 br. Vit, 2100 (Vedum) Tvättbänk Maja br: 1800 mm, med 1st lucka (plats för tvätt - & tork) 015 Bad Material Golvbeläggning Klinker våtrum (inkl. fallspackling) 7,0 Väggbeklädnad Kakel 7,0 Sanitet WC-stol Sign 6860 vit Duschblandare FMM & anordning FMM Mattson Combi FMM 9320 Tvättställsblandare Ecosafé 9000E med silpluggventil och kallstart FMM Duschhörn Space 2000 SBNK 900 klart glas, handtagsprofil,naturanod. Profiler Bad/WC (se bilaga) =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 9 av 14

10 032 Allrum Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 17,0 17,0 041 Sovrum Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 12,5 12,5 042 Sovrum Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 10,8 10,8 Garderob Maja 500 br. Vit, 2250 (Vedum) Linneskåp Maja 500 br. Vit, 2250 (Vedum) 043 Sovrum Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 10,8 10,8 Garderob Maja 500 br. Vit, 2250 (Vedum) Linneskåp Maja 500 br. Vit, 2250 (Vedum) 061 KLK Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 5,2 Väggbeklädnad Målad gips 5,2 075 Förråd Material Golvbeläggning Betong 2,6 Väggbeklädnad Målad gips 2,6 =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 10 av 14

11 101 Entré Material Golvbeläggning Klinker torrt utrymme 6,8 10,7 Ytterdörrar Skjutdörrsgarderob (se bilaga) CYD 838 G Linjalen med std. Klarglas Sidoljus 13 (4x21) glastyp lika ytterdörr CSL 13 Vitmålad 104 Hall Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 12,6 12,6 Vitmålad lucka med 3-delad stege 112 WC Material Golvbeläggning Klinker våtrum (inkl. fallspackling, inspackling el 5,8 och/eller förstyvning av bjälklag) Väggbeklädnad Kakel 5,8 Sanitet WC-stol Sign 6860 vit Duschblandare FMM & anordning FMM Mattson Combi FMM 9320 Tvättställsblandare Ecosafé 9000E med silpluggventil och kallstart FMM Duschhörn Space 2000 SBNK 900 klart glas, handtagsprofil,naturanod. Profiler Bad/WC (se bilaga) =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 11 av 14

12 121 Kök Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 11,8 Kakel vägg över bänkskåp i kök Kakel vägg vid spisfläkt 11,8 Sanitet Vitvaror Disk- & tvättbänksblandare Ecosafé 9000E II FMM med kallstart Inbyggshäll Miele KM 6118 induktion ram rostfri KpM2,3 Inbyggsugn Miele H 2161 B vit KpM2 Mikrovågsugn Miele M 6032 vit KpM2 Spisfläkt Thermex Decor 786 softtouch inb.motor, svart, 90 vägghängd Kylskåp Miele K11820 SD vit KpM2 Frysskåp Miele FN S vit KpM2 Diskmaskin Miele G 4912 Scu vit KpM2 Kök (se bilaga) 122 Matplats Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 11,3 Innertaksbeklädnad Ryggåstak/snedtak med 13 mm gipsplank 11,9 131 Vardagsrum Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 28,0 Innertaksbeklädnad Ryggåstak/snedtak med 13 mm gipsplank 29,0 146 Arbetsrum Material Golvbeläggning Rumba 13mm Ek Natur 3-stav (Proteco natura 11,7 11,7 Garderob Maja 500 br. Vit, 2250 (Vedum) Linneskåp Maja 500 br. Vit, 2250 (Vedum) =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 12 av 14

13 Bilaga till rums- och stombeskrivning avtal Datum Hustyp Fladenbacken (Melin) Brosand Köpeavtals/Ordernr Representant Mats Blomberg Specifikation Artikel Variant Mängd 121 Kök Enligt underlag Grundpris kök Vedum Standard LB15 Brosand 7,0 015 Bad Standardpaket Badrumsinredning Standard Bad 510 Tidy Plain Ek med spegel 1,0 112 WC Standardpaket WC-inredning Standard WC 23 ek, med lådor 1,0 Fönster och fönsterdörrar Ytskikt fönster Vitmålade - 1,0 Vridfönster Alu /13 Ej spröjs 1,0 Vridfönster Alu /05 Ej spröjs 3,0 Vridfönster Alu /13 Ej spröjs 5,0 Vridfönster Alu /05 Ej spröjs 5,0 Fast karm Alu /20 inkl. säkerhetsglas Ej spröjs 3,0 Fast karm Alu /20 inkl. säkerhetsglas Ej spröjs 4,0 Fast karm Alu /20 inkl. säkerhetsglas Ej spröjs 9,0 Tillkommer för Råglas Ange antal kvm Marin (standard) 1,0 Fönsterdörrar Alu /20-20 inkl. säkerhetsglas Ej spröjs 2,0 Fönsterdörrar Alu /21-21 inkl. säkerhetsglas Ej spröjs 1,0 Specialfönster 3-glas Alu Fast 18gr T70 1,0 1.0 Specialfönster 3-glas Alu Fast 18gr T71 1,0 1.0 Specialfönster 3-glas Alu Fast 18gr T81 1,0 1.0 Specialfönster 3-glas Alu Fast 18gr T60 1,0 1.0 Specialfönster 3-glas Alu 1.0 Runt fast Diam.11 F 1,0 004 Hall Lumi Nostalgi 4-dörrars Lumi Nostalgi dörr Bredd <=2496mm, höjd max 2600 Bredd mm, inkl. soft closing Ram och profil matt silver 1,0 Klar spegel /hel fyllning 4,0 Lumi Nostalgi inredning Ingår ej -- 1,0 =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 13 av 14

14 101 Entré Lumi Nostalgi 4-dörrars Lumi Nostalgi dörr Bredd <=2496mm, höjd max 2600 Bredd mm, inkl. soft closing Ram och profil matt silver 1,0 Klar spegel /hel fyllning 4,0 Lumi Nostalgi inredning Ingår ej -- 1,0 Innerdörrar Massiva dörrar Addera bas Vit 9,0 Karmar Skjutdörrskarm enkel Vit 1,0 Karmar Standard karm Vit 8,0 Trycken Skjutdörrsbeslag - 1,0 Trycken Stockholm F1 alu/silver - 8,0 Invändig trappa Trapptyp Plansteg L-trappa Massiv ek lackad parkett Trapptyp Vang L-trappa Massiv ek lackad parkett Trappbredd Trappbredd 950 Massiv ek lackad parkett 1,0 Sättsteg/säkerhetslist Sättsteg Ek lackad 14,0 Trapp insida räcke L & U trappa Räckeståndare 14 Stål 14,0 Räckhandledare insida L & u trappa Räckhandledare 2 Massiv ek lackad parkett Vägghandledare L-trappa Vägghandledare 2 Massiv ek lackad parkett Stolpar Stolpkropp 1 Massiv ek lackad parkett 7,0 Stolptoppar Stolptopp R -- 7,0 Barriär räckehandledare Räckehandledare 2 Massiv ek lackad parkett 4,3 Barriär räckeståndare mm. Räckeståndare 14 Stål 4,3 Valvinklädnad Valvinklädnad Massiv ek lackad parkett 8,2 14,0 14,0 14,0 14,0 =Eksjöhus, =Byggentreprenör och KU=Kund KöpeavtalsNr/OrderN Sida 14 av 14

Orderspecifikation. Orderspecifikation, Husleverans. Innehållsförteckning:

Orderspecifikation. Orderspecifikation, Husleverans. Innehållsförteckning: PLS Återvinning, Stefan Schödin Senaste revdatum Hustyp Sjösala NDF-131 Utskriftsdatum 2015-11-09 Orderspecifikation, Husleverans Ordernr Representant 27972 Mats Blomberg 2015-01-22 Ritningsnr 101-102

Läs mer

Leveransbeskrivning E9

Leveransbeskrivning E9 Leveransbeskrivning E9 APRIL 2009 LEVERANSBESKRIVNING NR E9 Leveransbeskrivning redovisar företagets utgångsstandard. Företaget och dess åtagande - allmän översikt FÖRETAGET Huvudkontor Eksjöhus AB, Box

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 2014-12-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-plans husen 19-24 PROJEKT: Liden, Lidköping NR: 4675 BYGGNADSBESKRIVNING Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande markisolering.

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-03-11 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park Mariestad NR: 4676 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ekudden Park - Mariestad NR: 1 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-01-24 Rev 2012-04-04 Rev 2012-10-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillan 4669, 1-plan parhus NR:1-12 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Seniorvillor KV.Ritaren Vara kommun projekt 4669 Grund

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-03-17 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby backe Hus 1-7 NR: 4677 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby Hus 1-7 NR: 4677 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering

Villan. Ett energismart alternativ. Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Villan Ett energismart alternativ Sandwichkonstuktion med SPU-isolering Målgrupp Vår målgrupp med huset är den moderna människan som uppskattar sin fritid och vill ha ett energieffektivt hus som är framtids

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 146 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-12-21 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING Friliggande 122 kvm PROJEKT: Svarte Mosse Villastad NR: 4713 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Svarte Mosse Villastad NR: 4713 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS

NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS NEW ENGLAND BOBERGA VRETBO VÄSTERÅS New England - BOBERGA VRETBO - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design

Läs mer

STÅNGBY Lunds kommun TILLVALSLISTA 2012-05-14 (rev. 13-01-29)

STÅNGBY Lunds kommun TILLVALSLISTA 2012-05-14 (rev. 13-01-29) STÅNGBY Lunds kommun TILLVALSLISTA 2012-05-14 (rev. 13-01-29) Avtals nr: Tillval måste göras senast vecka: Alla priser avser tillägg till standardutförande - Priser är inklusive moms Markera med ett X

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-09-19 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-planshus 142 kvm Blodhasseln 5-8 PROJEKT: Hasselbacken, Skövde NR: 4662 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Hasselbacken, Skövde NR: 4662 Grund platta på mark Kantisolerad

Läs mer

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934

Bygg- och Rumsbeskrivning för Rambodal Daterad 2013-05-01. Rambodal 2A. Norrköpings kommun. PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Box 1934 Rambodal 2A Norrköpings kommun PEAB Sverige AB 1(6) tfn: 011-32 52 28 Bofakta, standardutförande. Peab har valt en god standard i sitt standardutförande. Därutöver kommer Peab att erbjuda tillval enligt

Läs mer

Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus

Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus Teknisk beskrivning Nordiska Teknikhus Mark Normalschakt Makadam/Bergkross 300 ton. Servisledning till huskropp. Drän och dagvattens ledningar runt huskropp. Grovplanering med befintliga massor. Finplanering

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2011-03-23 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan, Lidköping NR: 4647 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Gräddkannan NR: 4647 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med erforderlig

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-09-24 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Hentorp, Skövde NR: 4670 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT:Hentorp, Skövde NR: 4670 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N

Kvarteret Ingo. Kv Ingo. Parhus för fritidsboende. www.mossholmen.se. 16 fritidsbostäder i 8 parhus av två hustyper. 1 N arhus för fritidsboende fritidsbostäder i parhus av två hustyper. 0 Reserverade hus är rödmarkerade. SID () , A 0 arhus för fritidsboende Hustyp A (r ) Träpanel Skivmaterial, vitt låt, grå Fasader i skala

Läs mer

Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27

Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27 1 Generell Leverans- och Materialbeskrivning SE-2007 Dat 2007-09-27 Företaget och dess åtaganden allmän översikt Leverantör Älgerumsvägen 39 383 21 MÖNSTERÅS Telefon: 0499-428 00 e-mail: info@kalmarsundhus.com

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-03-24 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: BRF TULPANEN NR: 4615 OBJEKT: Hus 2 lägenhet 11-16 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: BRF TULPANEN NR: 4615 Lgh11-16 HUVUDBYGGNAD Grund platta på mark Kantisolerad

Läs mer

- Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun

- Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun Karusellen Skövde 200 2016-06-23 D C 1 (6) - Beskrivning av projekt Karusellen- Trädgårdsstaden Skövde kommun Karusellen Skövde 200 2016-06-23 D C 2 (6) RUMSBESKRIVNING Plan 1 Hall Trappa: Vardagsrum Klinker

Läs mer

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1

Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Leveransdeklaration Fjällhus 2015-1 Byggsystem Ytterväggar levereras i block med fönster monterade. Vissa fönster och dörrar levereras separat och löst p.g.a. konstruktion. Isolerade gavelspetsstommar,

Läs mer

Garage/Carport G2016

Garage/Carport G2016 Garage/Carport G2016 Att tänka på när ni väljer Garage / Carport Vi ställer samma höga krav på våra komplementsbyggnader som för våra villor och fritidshus. Därför har vi en hög standard och komplett leverans

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-03-17 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby backe Hus 8-14 NR: 4677 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ängby Hus 8-14 NR: 4677 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Villa Skaftö 75-136 1 1/2 plans skärgårdshus med förhöjt väggliv med inredningsbar vind Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-05-02 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Stångby Väster, Etapp II NR: 4642 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Stångby Väster, Lund NR: 4642 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

THERMOHUS 135 lågenergi

THERMOHUS 135 lågenergi THERMOHUS 35 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Tvättstuga/grovkök: Varmgarage: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: Garderober: Tvättpelare:

Läs mer

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153

BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 BESKRIVNING BJÖRKHAGA 153 DESIGN OCH KVALITET ÄR LEDORD FÖR WILLA NORDIC. DÄRFÖR ÄR DET SJÄLV- KLART ATT MATERIALEN I VÅRA HUS ÄR VALDA MED OMSORG. DETTA KRYDDAR VI MED FUNKTIONELLA LÖSNINGAR FÖR ATT SKAPA

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 1 1/2 plans skärgårdsvilla med förhöjt väggliv med inredningsbar övervåning. (mtrl ingår) Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING

STYRSÖ BLACK & WHITE ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING ENTREPRENAD- OCH RUMSBESKRIVNING GENERELLT ENTREPRENADBESKRIVNIG ENTREPRENADBESKRIVNING UTG. 2 2014-08-08 Åtagande gäller nybyggnation av enfamiljshus baserat på plan- och fasadritningar, leveransbeskrivning

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012 04 10 Rev 2012 05 09 Rev 2012 05 28 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: STADSRADHUS vid TRANSISTORGATAN JÄRNBROTT, GÖTEBORG NR: 4653 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: NR:4653 Stadsradhus vid Transistorgatan,

Läs mer

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning

BRF Hotellviken. Byggnads- & rumsbeskrivning BRF Hotellviken Byggnads- & rumsbeskrivning Byggnadsbeskrivning Grundläggning Platta på mark med 300 mm underliggande cellplastisolering. Ytterväggar Yttervägg med fasadbeklädnad av träpanel. Träpanel

Läs mer

Leveransbeskrivning Villa

Leveransbeskrivning Villa Leveransbeskrivning Villa I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att du skall känna dig trygg med att byggnaden kommer snabbt

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING Datum 2015-06-07 Rev 2015-06-15 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Brf Ekan 10 i Båstad NR: 4714 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Brf EKAN 10 i Båstad NR: 4714 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

Teknisk beskrivning Hus Stöten Solhem

Teknisk beskrivning Hus Stöten Solhem Teknisk beskrivning Hus Stöten Solhem Ytterväggar: 22x170 mm liggande träpanel, spikläkt, vindväv 170 mm regel, 170 mm isolering, Fuktspärr, ålderbeständig plast 0,2mm 45 mm regel, 45 mm isolering, installationszon

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-02-12 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-02-12 Rumsbeskrivning brf. Lindhagen, Sida 1 av 12 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt: Innerväggar:

Läs mer

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8

Skuggspelet 6. Beskrivning. innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el. omslag 2011-01-20 1 av 8 Skuggspelet 6 Beskrivning innehåll: mark byggnad interiör rumsbeskrivning kök vitvaror vvs och el omslag 2011-01-20 1 av 8 mark Entresida Betongplattor körbara Uteplats Altan av tryckimpregnerat trä. Runt

Läs mer

THERMOHUS 200 lågenergi

THERMOHUS 200 lågenergi Byggyta: BoA (nedre plan): Varmgarage: Biarea teknikrum: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: Grovkök/tvätt: WC: Dusch/bad: Täljstenskamin: Garderober: Klädkammare: Torkrum: Grund: Värme:

Läs mer

RADHUS ELISE HUS NR 20 och 28 FHK 2013-02-25. ODLARVÄGEN, 86 m 2 Plan. Entréfasad mot gata UTEPLATS KYLSKÅP. VARDAGSRUM 23 m 2.

RADHUS ELISE HUS NR 20 och 28 FHK 2013-02-25. ODLARVÄGEN, 86 m 2 Plan. Entréfasad mot gata UTEPLATS KYLSKÅP. VARDAGSRUM 23 m 2. Entréfasad mot gata Fasad mot trädgård Gavelfasad SOVRUM 1 13 m 2 VARDAGSRUM 23 m 2 KYLSKÅP FRYSSKÅP DISKMASKIN KLV/VVS 5 m 2 WC/D Tillval: badkar eller duschväggar (90x90 cm) HÄLL + UGN STÄDSKÅP TVÄTTMASKIN

Läs mer

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34

2012-10-09. Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 Östra Stockevik LATITUD N58 23.57 LONGITUD E11 44.34 1 1/2 plans skärgårdsvilla med förhöjt väggliv med inredningsbar övervåning. (mtrl ingår) Ytterväggar: Storblock med 240mm regelverk och isolering,

Läs mer

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard

Leveransbeskrivning Fritidshus. Alla modeller går även att få som Villa standard Leveransbeskrivning Fritidshus Alla modeller går även att få som Villa standard I våra leveransdeklarationer har vi valt att utgå från ett leveransalternativ där stommonteringen ingår. Vår tanke är att

Läs mer

Leveransdeklaration, januari 2013

Leveransdeklaration, januari 2013 Leveransdeklaration, januari 2013 Vad ingår i priset? Allt material nedan ingår i villabyggsatserna. Vissa avvikelser kan förekomma. Exakt leveransomfattning upprättas vid köpeavtal. Röd text = Mervärde

Läs mer

BOFAKTA. BROTTKÄRR HAMN, 518:9 20 sida 1

BOFAKTA. BROTTKÄRR HAMN, 518:9 20 sida 1 BOFAKTA BROTTKÄRR HAMN, 518:9 20 sida 1 RUMSBESKRIVNING GENERELLT BROTTKÄRR HAMN, 518:9-20 YTTERDÖRRAR OCH SIDO- OCH ÖVERLJUS Entrédörr YD Rosa tät, slät utan spår 10x21 vitmålad insida med kulörmålad

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-02-28 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Glasberga etapp 2 NR: 4680 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Glasberga etapp 2 NR: 4680 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med 300 mm underliggande

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-12-13 Rev. 2011-06-14 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Furulund 1-planshus NR: 4607 KORTFATTAD TEKNISK- OCH RUMSBESKRIVNING OBJEKT: Furulund 1-planshus OBJEKT NR: 4607 Grund Kantisolerad betongplatta

Läs mer

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24

Rumsbeskrivning. Datum: 2015-01-12 Revideringsdatum: 2015-04-24 , Rumsbeskrivning : Revideringsdatum: 2015-04-24 Rumsbeskrivning brf. Englandshusen, Sida 1 av 13 Generell byggbeskrivning Grund: Ytterväggar: Yttertak: Fönster, fönsterdörrar Ytterdörr: Utvändig plåt:

Läs mer

BRF Ullna allé. Byggnads- & rumsbeskrivning. www.brfullnaalle.se. BRF Ullna allé Byggnads- & rumsbeskrivning

BRF Ullna allé. Byggnads- & rumsbeskrivning. www.brfullnaalle.se. BRF Ullna allé Byggnads- & rumsbeskrivning www.brfullnaalle.se Byggnadsbeskrivning Grundläggning Platta på mark med 300 mm underliggande cellplastisolering. Ytterväggar Ytterväggar har uppbyggnad enligt följande, räknat från utsida till insida:

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2014-02-04 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Åkarp Lyckö Äng, 1-planshus NR: 4651. Etapp 5 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Lyckö Äng NR: 4651 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med

Läs mer

162 m 2 SKÖN INSPIRATION

162 m 2 SKÖN INSPIRATION 162 m 2 SKÖN INSPIRATION VÄLKOMMEN HEM När man går in i ett hus för första gången har man oftast alla sinnen öppna. Allt är nytt och miljön ger olika signaler. Ibland känns det som att komma hem. Vi hoppas

Läs mer

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011.

BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA. peabbostad.se. OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. BOFAKTA. SOLHÖJDEN, PASSIVHUS TUMBA OMFATTNING 3 st passivhus. ADRESS Planetbacken. INFLYTTNING Från 2011. FÖRSÄLJNING HusmanHagberg, tel 08-530 388 80. peabbostad.se PEAB BYGGER PASSIVHUS PÅ SOLHÖJDEN

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-09-07 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 142 kvm NR: 4707 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Ormbacka 2-planshus 142 kvm NR: 4707 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på

Läs mer

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden.

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning är

Läs mer

Leveransdeklaration, januari 2011

Leveransdeklaration, januari 2011 Leveransdeklaration, januari 2011 Vad ingår i priset? Allt material nedan ingår i villabyggsatserna. Vissa avvikelser kan förekomma. Exakt leveransomfattning upprättas vid köpeavtal. Röd text = Mervärde

Läs mer

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16.

Bygghöjd - 3.30/5.20 m Rumshöjd - 2.50 m Takvinkel 15/18 grader. 6 - Sovrum 13.5 m² 7 - Vardagsrum 19.7 m² 8 - Matplats 18.4 m² 9 - Hall 16. Villa Kim Fakta Yta m² Husbredd./. m, huslängd. m Bygghöjd -.0/.0 m Rumshöjd -.0 m Takvinkel / grader - Entré. m² - Sovrum. m² - Sovrum. m² - Kök. m² - Badrum. m² - Sovrum. m² - Vardagsrum. m² - Matplats.

Läs mer

Rumsspecifikation för Herrestad 1:241 i Värnamo

Rumsspecifikation för Herrestad 1:241 i Värnamo Rumsspecifikation för Herrestad 1:241 i Värnamo Entré Ytterdörr: Garderober: Släta målade Platt tak vitmålat, takhöjd 2,5m. klinker i entrén/hela hallen (ingår med 300kr/kvm inkl. moms, fix och fog). 56mm

Läs mer

Rumsbeskrivning. Rums- & byggnadsbeskrivning. Generellt Typ villadörr, vit med runt fönster Dooria Addera vit, trycke i krom.

Rumsbeskrivning. Rums- & byggnadsbeskrivning. Generellt Typ villadörr, vit med runt fönster Dooria Addera vit, trycke i krom. Rumsbeskrivning Generellt Lägenhetsdörr Innerdörrar Sockel, karm, foder Skåpsnickerier Vitvaror Typ villadörr, vit med runt fönster Dooria Addera vit, trycke i krom Fabriksmålade vita Fabr Vedum Fabr Siemens

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2012-03-06 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-planshus 152 kvm Hus 1-6 PROJEKT: Flygfyren Riksten NR: 4665 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Flygfyren Riksten NR: 4665 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2006-05-16 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Kvarnskogen, Hustyp G NR: 4575 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Kvarnskogen, Hustyp G NR:4575 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta på mark med underliggande

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2013-02-19 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2-planshus 142 kvm Hus 7-12 PROJEKT: Flygfyren Riksten NR: 4665 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Flygfyren Riksten NR: 4665 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

LågenergiHus STANDARD OCH UTRUSTNING. Hus 2, 4-5, 7-8. Harvestad, Brandliljegatan

LågenergiHus STANDARD OCH UTRUSTNING. Hus 2, 4-5, 7-8. Harvestad, Brandliljegatan Generellt ute och innemiljö Fasad: Plåt: Entrédörrar: Liggande träpanel, 170 mm. Grundmålad och ytterligare en strykning i fabrik. (Panelen är ej färdigmålad, sista strykningen görs på plats av kund, ingår

Läs mer

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden.

Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Nu erbjuder Willa Nordic dig möjligheten att bo i ett modernt, nybyggt hus, nära vacker natur, svampskogar, ängar och stora rekreationsområden. Husens moderna formspråk, materialval och färgsättning är

Läs mer

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3

PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 PRODUKTBLAD HUS NR. 1-3 INNEHÅLL Hus 1-82 m² Hus 2-130 m² Hus 3-165 m² Specifikation Material Kontakt 3 4 5 6 7 7 Husen på Klyvaregränd finns i tre grundutföranden beroende på storlek 80, 130 eller 165

Läs mer

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING

Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Villa Björkhaga TEKNISK BESKRIVNING Här ges en närmare beskrivning av de material och ytskikt som förekommer i rumsbeskrivningen. Vissa material förekommer bara i en version av Villa Björkhaga, vilket

Läs mer

BRF VIDABLICKEN 2015-09-25

BRF VIDABLICKEN 2015-09-25 BRF VIDABLICKEN BRF VIDABLICKEN Bleck Fastigheter, i samarbete med Borohus, uppför 8 bostadsrättslägenheter i parhus i 2-plan. Området är i en mycket positiv expansion då över 70 tomter har släppts för

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2015-12-21 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING Radhus 110 kvm PROJEKT: Svarte Mosse Villastad NR: 4713 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Svarte Mosse Villastad NR: 4713 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-07-02 rev. 2011-10-18 Ver. 4 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Trädgårdsstaden, Skövde kommun NR: 4638, Sluttningshus BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Trädgårdsstaden, Sluttningshus NR: 4638 Grund

Läs mer

Leveransdeklaration 2-planshus

Leveransdeklaration 2-planshus DD HUS/ARKAPE Standardkatalog DD HUS Leveransdeklaration 2-planshus 12 1 Standardkatalog DD HUS Mark, grund och hus Mark Betongplattor körbara vid entréer. Gräsytor sådd vid nyanläggning. Befintlig mark

Läs mer

Karlsonhus Ekomer. Standard och tillval 2015-04-01

Karlsonhus Ekomer. Standard och tillval 2015-04-01 2015-04-01 Version 1 1 Karlsonhus Ekomer Standard och tillval 2015-04-01 Karlsonhus levererar hus efter kundens önskemål. Detta dokument visar vad som ingår enligt vår standardiserade leveransdeklaration.

Läs mer

VILLABYN NEW ENGLAND. (Bilderna är extrautrustade med tillval)

VILLABYN NEW ENGLAND. (Bilderna är extrautrustade med tillval) VILLABYN NEW ENGLAND - De senaste åren har jag gång på gång stött på behovet från många kunder, att kunna kombinera trygghet och bekvämlighet, funktion och design med ett pris som är överkomligt. Det är

Läs mer

KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL

KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL KLIMATKLART SPECIFIKATION MATERIAL 1 KLIMATKLART HUS ALLA HUS LEVERERAS OCH MONTERAS KLIMATKLARA. DET INNEBÄR ATT KLIMATSKALETS SAMTLIGA VÄGGBLOCK OCH TAKKASSETTER TILLVERKAS OCH ISOLERAS TILL FULLO UNDER

Läs mer

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan

Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11. LJ Villan Leveransbeskrivning PARADISET 11-11-11 LJ Villan Föräljningsvillkor Överenskommelsen mellan L.J villan och beställaren regleras genom särskilt entreprenadkontakt som upprättas i varje enskilt fall. Som

Läs mer

THERMOHUS 100 lågenergi

THERMOHUS 100 lågenergi THERMOHUS 00 lågenergi Hus 00 kvm Byggyta: BoA (nedre plan): Loft: Biarea kallförråd: Total yta: Antal sovrum: Allrum/kök: Teknik/värmerum: Förråd: WC: Dusch: Relax/Bastu: Täljstenskamin: arderober: Tvättpelare:

Läs mer

Kortfattad teknisk beskrivning. trädgårdsstaden i vallentuna etapp 4, bostadsrättsradhusen

Kortfattad teknisk beskrivning. trädgårdsstaden i vallentuna etapp 4, bostadsrättsradhusen Kortfattad teknisk beskrivning trädgårdsstaden i vallentuna etapp 4, bostadsrättsradhusen sid 2 av 5 Mark Se även Bofaktablad för tomt Ytor på tomtmark enligt bofaktablad för tomt Utrustning på tomtmark

Läs mer

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg

Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Nyby Gärde, Fajansområdet, Falkenberg Byggnadsbeskrivning Hustyp A o AS 2008-01-30 Området på Nyby Gärde kommer att byggas med en typ av hus som populärt kan kallas för "passivhus", d.v.s. att husen är

Läs mer

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25

BESKRIVNING AV BYGGNADSDELAR FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25 FÖR C4 HUS PROJEKT BYAHUSEN TOREKOV 2012-05-25 Sid 2 av(9) Vad som anges i denna beskrivning ingår endast i leverans i omfattning som framgår av kontrakt. Denna beskrivning är ej avsedd att omfatta alla

Läs mer

BESKRIVNING VILLA BRO

BESKRIVNING VILLA BRO BESKRIVNING VILLA BRO DESIGN OCH KVALITET ÄR LEDORD FÖR WILLA NORDIC. DÄRFÖR ÄR DET SJÄLV- KLART ATT MATERIALEN I VÅRA HUS ÄR VALDA MED OMSORG. DETTA KRYDDAR VI MED FUNKTIONELLA LÖSNINGAR FÖR ATT SKAPA

Läs mer

BOFAKTA. BRF BROTTKÄRR HAMN, A2962 A2964 sida 1

BOFAKTA. BRF BROTTKÄRR HAMN, A2962 A2964 sida 1 BOFAKTA BRF BROTTKÄRR HAMN, A2962 A2964 sida 1 RUMSBESKRIVNING GENERELLT BRF BROTTKÄRR HAMN, A2962-A2964 YTTERDÖRRAR OCH SIDOLJUS Entrédörr i aluminium, KYM 1500x2100 (dörr + sidoljus M10x21+5x21), kulörmålad,

Läs mer

HM-hus Typhus 179kvm New England stil Pris: 2097.000 inkl moms (2012-02-20)

HM-hus Typhus 179kvm New England stil Pris: 2097.000 inkl moms (2012-02-20) HM-hus Typhus 179kvm New England stil Pris: 2097.000 inkl moms (2012-02-20) I priset Hus i utgångsstandard (1.758.00kr inkl moms)ingår bl.a följande: Grund: Platta ingår med 30cm cellplast, 40cm höga

Läs mer

BRF Rosenhill Nyköping. Rumsbeskrivning. Material och utrustning Tillval 1 Modernt

BRF Rosenhill Nyköping. Rumsbeskrivning. Material och utrustning Tillval 1 Modernt Rumsbeskrivning Material och utrustning Tillval 1 Modernt Golv Keramiska plattor CC Höganäs, Nordic 333x333x8mm Nero Övrigt Klädhylla Trä/metall Vit Hall Tvättstuga Golv Keramiska plattor CC Höganäs, Nordic

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, VILLOR sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, allrum/kontor/sovrum,

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-04-18 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, ETAPP 2, RADHUS sid 2 (9) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, matplats/allrum, vardagsrum/matplats, förråd, wc/dusch, klädvård

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS

LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS LEVERANSDEKLARATION VILLOR BYGGSATS LDV 2015:1 Företaget Adress: Mer Bostad Sverige AB, Smidesvägen 2, 281 33 Hässleholm Telefon: 0451-70 50 20 E-post info@merbo.se. Hemsida www.merbo.se Produkten SORTIMENT

Läs mer

STANDARDPRODUKTER 2011.1

STANDARDPRODUKTER 2011.1 STANDARDPRODUKTER 2011.1 www.hemprodukter.husqvarna.se Keramikhäll Regent Exklusiv QHC 6401X Induktion Inbyggnadsugn Reginett Klassisk QCE7318 W Microugn Micronett Exklusiv QN 4041 W Kyl Opal Exklusiv

Läs mer

Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör

Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör Huset på bilderna kan vara extrautrustat. arkitektens val - Black & White utrustning och tillbehör MPG Fast genomgående post insida. Vitmålad utsida. Vinklad profil. Vinklad profil med invändigt handtag

Läs mer

Leveransspecifikation Stockby 9:48. Leveransomfattning Följande ingår i leveransen, installerat och monterat.

Leveransspecifikation Stockby 9:48. Leveransomfattning Följande ingår i leveransen, installerat och monterat. Leveransspecifikation Stockby 9:48 Leveransomfattning Följande ingår i leveransen, installerat och monterat. Elektrisk installation. Utföres med erforderliga uttag och ljuspunkter. Telefon och antenninstallation

Läs mer

162 m 2 SKÖN INSPIRATION

162 m 2 SKÖN INSPIRATION 162 m 2 SKÖN INSPIRATION VÄLKOMMEN HEM När man går in i ett hus för första gången har man oftast alla sinnen öppna. Allt är nytt och miljön ger olika signaler. Ibland känns det som att komma hem. Vi hoppas

Läs mer

www.nassjohus.se sida 1 Leverans- och Produktbeskrivningar FH 2012-1

www.nassjohus.se sida 1 Leverans- och Produktbeskrivningar FH 2012-1 sida 1 Leverans- och Produktbeskrivningar FH 2012-1 sida 2 Företaget Grimstorps Byggkomponenter AB Nässjöhus Bäckstigen 4 571 65 Grimstorp Tfn. 0380-70199 Fax. 0380-70193 Produktbeskrivning: Nässjöhus

Läs mer

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING

BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING 2010-12-13 Rev 2011-03-22 BYGGNADS- OCH RUMSBESKRIVNING PROJEKT: Vasatorps trädgård. NR: 4634 BYGGNADSBESKRIVNING PROJEKT: Vasatorp radhus/parhus NR: 4634 Grund platta på mark Kantisolerad betongplatta

Läs mer

Så här går det till att köpa bostadsrätt

Så här går det till att köpa bostadsrätt BOFAKTA Helgevärma Så här går det till att köpa bostadsrätt Steg för steg 1 Ta del av informationen i försäljning- och bofaktafolder om våra bostadsrätter. 2 Studera situationsplanen samt planlösningarna

Läs mer

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL

OMRÅDE BESKRIVNING PRODUKT PRODUCENT ANTAL Material RH 160 GRUND Platta på mark med vattenburen golvvärme. STOMME Yttervägg Innervägg Tak Träkonstruktion med kryssade reglar och 265 mm cellulosaisolering. Utvändig stående sibiriskt lärkträfasad.

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen)

ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) ANSVARSFÖRDELNING BRF - BRH BRF BRH BRF = Bostadsrättsföreningen, BRH = Bostadsrättshavaren (medlemmen) Väggar i lägenhet Lägenhetsavskiljande vägg Icke bärande innervägg Ytskikt på vägg inklusive underliggande

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING 2010-09-23

TEKNISK BESKRIVNING 2010-09-23 TEKNISK BESKRIVNING 2010-09-23 Grund: Golvbjälklag: Ytterväggar: Innerväggar: Mellanbjälklag Vindsbjälklag: Yttertak: Grundläggning av husen sker med fribärande golv av betong på pålar med isolerat sockelelement.

Läs mer

Frösakull. Preliminär Byggnadsbeskrivning Lägenhetshus 2014-11-03

Frösakull. Preliminär Byggnadsbeskrivning Lägenhetshus 2014-11-03 Frösakull Preliminär Byggnadsbeskrivning Lägenhetshus 2014-11-03 BYGGNADSBESKRIVNING FÖR LÄGENHETSHUS I OMRÅDET FRÖSAKULL, HALMSTAD KOMMUN, 2014-11-03 Säljaren förbehåller sig rätten till ändringar

Läs mer

Standardkatalog 2012-01. DD Hus och Arkape reserverar sig för leveransförseningar, prisförändringar samt modell-, färg- och materialbyten.

Standardkatalog 2012-01. DD Hus och Arkape reserverar sig för leveransförseningar, prisförändringar samt modell-, färg- och materialbyten. ARKAPE/DD HUS 12 1 Välkommen Arkapes och DD Hus unika arkitektritade hus tillverkas av produkter och material av högsta kvalitet. Följande sidor kommer att presentera huset som är utrustat enligt en standard

Läs mer

BILAGA: Rumsbeskrivning Borgeby 17:30X

BILAGA: Rumsbeskrivning Borgeby 17:30X Sid 1 av 6 G= golv, S= lister (golv, foder och tak), V=vägg, T=tak, B=belysning, Ö=övrigt Plan1: Hall: Ö: 3 st garderober á 600mm Vedum (lucka: Annika vit) inredning ingår ej. Plan1: Vardagsrum: Ö: Öppen

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION PREMIUM. September 2015. www.varsasvillan.se

LEVERANSDEKLARATION PREMIUM. September 2015. www.varsasvillan.se LEVERANSDEKLARATION PREMIUM September 2015 www.varsasvillan.se Om VärsåsVillan VärsåsVillan är en del av Götenehus Group som har varit en ledande hustillverkare i Sverige i över 80 år tack vare vår kvalitet

Läs mer

LEVERANSDEKLARATION 2015

LEVERANSDEKLARATION 2015 Sida nr 1 LEVERANSDEKLARATION 2015 ALLMÄN ÖVERSIKT Arca Nova / Nybyggt i Uppland AB Axel Johanssons Gata 3-5, 754 50 Uppsala Denna leveransdeklaration beskriver husens utgångsstandard för leverans ovan

Läs mer

RUMSBESKRIVNING - Villa Vänern, 2-planshus

RUMSBESKRIVNING - Villa Vänern, 2-planshus Entré (4,0 m2) Ytskikt Klinker vid entrén Konradsson Enjoy 330x330 Förberett för kapphylla Vägguttag (jordat, dubbelt) 2 st Vardagsrum (23,3 m2) Ytskikt Vägguttag (jordat, dubbelt) 6 st Mediauttag Trippel

Läs mer

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING 2016-05-26 KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING OCH RUMSBESKRIVNING KOLORISTEN, LILLA SKÖNDAL, STOCKHOLMS KOMMUN ETAPP 2, KEDJEHUS sid 2(8) ALLMÄNT HUSEN Entré, kök, allrum/matplats, vardagsrum/matplats, hall,

Läs mer

Teknisk beskrivning och rumsbeskrivning

Teknisk beskrivning och rumsbeskrivning Teknisk beskrivning och rumsbeskrivning Green Village Radhus 2014-12-15 Bygghandling Sida 1 av 7 Miljöbyggnad GULD MiljöByggnad är ett certifieringssystem som bedömer kvalitén på en byggnad gällande energi,

Läs mer