BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92 &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92 &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING"

Transkript

1 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

2 Några leder, andra följer Att ligga steget före konkurrenterna är grundläggande för framgång. Det är därför vi alltid strävar efter att utvecklas och förbättra oss. Vi söker alltid ny teknik och nya effektiva sätt att arbeta på. För att göra det måste vi vara medvetna om de varierande utmaningar som våra kunder ställs inför. Det är därför vi ligger i täten. Precis som våra kunder. Metso är en global leverantör av innovativ och hållbar teknik samt tjänster till kunder inom olika processindustrier, inklusive gruvdrift, bygg och anläggning, massa och papper, energi samt olja och gas. Upptäck mer på Metso Minerals (Sweden) AB, metso.com

3 Tid för ett kvartssamtal Kvarts är ett av de vanligaste mineralen i jordskorpan och därför en viktig komponent att ta hänsyn till i berg- och grusmaterial som utvinns för olika ändamål. Dess nötningsbeständighet kommer väl till pass vid anläggning av tåliga slitlager, medan dess transparens gör kvarts till en oumbärlig råvara för glastillverkning. I andra fall kan egenskaperna vara oönskade. I en starkt basisk miljö, som t.ex. betong, är mikroskopiskt små kvartskorn relativt lättlösliga, vilket kan leda till skador då löst kvarts reagerar med alkaliska hydroxider från cementet och bildar en svällande gel (alkalisilkiareaktivitet). Oönskad kvarts är också högaktuellt i samband med arbetsmiljö och hälsa. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kvarts föreskriver exempelvis maxhalter av (fri) kvarts vid vissa arbeten. Långvarig exponering av kvartshaltigt damm kan orsaka silikos och i förlängningen lungcancer, varför alla som ansvarar för arbete med kvartshaltigt material är skyldiga att följa föreskrifterna. Under 2012 noterade CBI ett ökat intresse av kvartshalt vid anläggning av ledningsbädd för kabel. Eftersom en kabel genererar mycket värme, som måste ledas bort för att inte skador på ledning eller omgivning ska uppstå, efterfrågas ballastmaterial med god värmeledande förmåga. Hos ett ballastmaterial beror värmeledningsförmågan i huvudsak på dess mineralinnehåll reducerar porutrymmen och bringar mineral- och bergartskorn i kontakt, samt en hög kvartshalt då kvarts är svårslaget bland de vanligaste mineralen vad gäller ledning av värme, med t.ex. tre gånger så hög värmeledningsförmåga som fältspat och glimmer (Tabell 1). Vid Svenska Kraftnäts läggning av markkabel mellan Barkeryd (Nässjö) och Hörby efterfrågas två typer av ballast: en med minst 30 % (Typ A) och en med minst 85 % (Typ B) kvarts. För Typ B kan endast sandsten och kvartsit komma i fråga, medan det för Typ A kan räcka med granit eller olika typer av gnejs. Många graniter och gnejser innehåller dock mindre än 30 % kvarts, vilket föranlett en ökad trend av blandningar, där man dopar sitt täktmaterial med inköpt kvartsit eller sandsten. Kemiskt utgörs kvarts av kristallin kiseldioxid (SiO 2 ). Man kan säga att kvarts alltid är SiO 2, men att SiO 2 nästan aldrig är kvarts, när man talar om halter och likhetstecken mellan dessa i ballast. Detta kan låta lite märkligt, men är egentligen inte så underligt. Granit innehåller generellt % SiO 2 vid kemisk analys, men blott % kvarts. En diabas å andra sidan är oftast helt kvartsfri, men innehåller ändå runt 50 % SiO 2. Att ett ballastmaterial har en SiO 2 -halt som är högre än dess kvartshalt beror på att nästan alla bergartsbildande mineral är silikater och därmed innehåller SiO 2 jämte andra grundämnen. Detta är viktigt att känna till, då det ibland sker missförstånd när man blandar lastproducent blev mycket förvånad när kvartshalten från den kraven för ledningsbädd. En kemisk analys av materialet redovisade 60 % SiO 2, varför man förväntat sig en kvartshalt kring just denna siffra. Efter att CBI förklarat skillnaden mellan SiO 2 och skulle bli en ren formalia, mentalt redan sålt. Analys av kvarts regleras för CBIs del i SS-EN932-3 eller RILEM AAR1, beroende på tillämpning, och ingår i den rutin- 1). I speciella fall är det svårt att tillräckligt väl skilja ut kvarts, men CBI har möjlighet att komplettera med röntgendiffraktion (XRD), svepelektronmikroskop (SEM) eller kemiskt bulkprovanalys. Det sistnämnda bygger på att geologen från den kemiska mineralinnehållet. CBI kan även hjälpa till med att resonera kring mineralhalter och kemiska analyser, samt rekommendera val av bergmaterial efter uppställda krav. Kontaktperson: Linus Brander, Kvarts -1 K -1 ) Kvarts 7,7 Fältspat 2,1-2,5 Pyroxen 4,5-4,7 Glimmer 2-2,3 Plagioklas fältspat CBI Betonginstitutet

4 Boken om Sveriges okända storindustri, Berg för byggande om bergmaterialindustrin, berättar på drygt 60 sidor om hur bergmaterial produceras och varför. Den rikt illustrerade boken har producerats av Sveriges Bergmaterialindustri och beställs på Balkong Förlag, tel Beställ den nu!

5 Svensk BERGS-& BRUKS Svensk Bergs- & Brukstidning Adress: Box Malmö Tel Telefax E-post: Bankgiro Plusgiro Helårs - prenumeration: 233:- (inkl. moms) Redaktör och ansvarig utgivare: Jörgen Dahlquist I redaktionen: Jörgen Dahlquist Kjell Duberg Jan Hallonqvist Årgång 92 Tryckt hos Carlshamns Tryck & Media AB, Karlshamn ISSN: Omslagsfoto: Astrid Duberg Lilla sagoön Island bubblar och sprudlar av energi. En stor del av landets elektricitet kommer från geotermi och resten från de många vattenkraftverken. Man utvinner betydligt mer energi än vad landet själv behöver och man kan därför locka smältverk och annan elintensiv industri att ebablera sig på ön. Bergmaterial sammanbundet med cementpasta är världens vanligaste byggnadsmaterial. Ett betongliknande material tillverkades redan i antikens Rom och Pantheons betongkupol står kvar än i dag. Kjell Duberg rapporterar från CBI:s informationsdag. Årgång 92 Nr 2/2013 Sprängfyllt i Röda Rummet BEF:s årsmöte hölls i år på Berns. Här behandlades bland annat utbildnings frågor och hur man jobbar professionellt, effektivt och säkert. Och precis som August Strindbergs alter ego Arvid Falk diskuterade man livets gåtor till långt in på natten i det anrika Röda Rummet. Sid. 38 tidning Sagoön med värme inombords Världens vanligaste byggmaterial Sid. 30 Sid. 12 METALLMARKNADEN: Tanken på stimulansstopp orsakade säljvåg MINERALTEKNIK I LULEÅ Agne Rustan rapporterar Geotekniska föreningens medalj till professor Sjöström ÅRETS BERGSPRÄNGARE Produktnyheter & företagsnytt BRANSCHENS LEVERANTÖRER Annonsera i branschens informationskanal!

6 METALLKRÖNIKÖR: ANDERS OHLSSON Presslagd JAG VET INTE om ni har tänkt på det, men det är lite grann av den upp-och-nedvända världen just nu. Ena dagen gläds alla för att den statistik som kommer är stark, bara för att nästa dag oroas över att de nya siffrorna som kom ut fortfarande är starka och visar på en ljusnande framtid. Vad man egentligen säger är att det vore bättre för metallpriserna om fram - tiden vore lite mindre ljus! Hur kan man tycka så? Ska priserna gå upp om konsumtionen går ner? Nej, det är klart att det inte är så. Men resonemanget är likväl detsamma, för ju fler posi - tiva signaler som kommer desto svårare blir det för makthavarna att motivera varför man håller fast vid alla stimulansåtgärder. Tanken på stimulansstopp orsakade säljvåg Nu senast har vi efter Cypern - krisen haft en sväng med amerikanska siffror som först gladde marknaden för att de kom in bättre än väntat. Sedan kom fler positiva signaler och efter en tid så började marknadens aktörer få en vision om att allt verkligen höll på att bli rejält mycket bättre om man bara blickade framåt lite grann. Det var då kallsvetten började komma, för att om nu allt verkligen håller på att repa sig då finns det ju ingen anledning för pappa Ben (Bernanke) att fortsätta att slösa och slänga ut pengar på nya obligationsköp. Det är ingen billig familj han har, och varje månad måste han nu ut med 85 miljarder dollar bara för att hålla den lugn. Det vore väl skönt, tänkte pappa Ben, om de kunde klara sig själva en stund, men så skulle inte bli fallet. Blotta tanken på att stimulansåtgärderna skulle avta fick marknaden att byta fot och en ny försäljningsvåg startade. Koppar såldes ner och handlades som lägst kring USD/mt innan nya injek - tioner kom in. METALLMARKNADEN Upp-och-nedvända världen Koppar Guld Osäkerhet skapar absurd situation Vad är det då som krävs för att ge draghjälp åt en marknad som sålts ner på positiv statis - tik, jo naturligtvis det motsatta. Tänk er själva rubriken, lägre BNP-tillväxt eller fler arbets - lösa stärkte koppar. Det är helt absurt, men så kan det bli när genuin osäkerhet råder. För vilket är egentligen bäst, att allt blir långsamt bättre eller fortsatta stimulanser? Marknaden väljer i dessa osäkra tider den enkla vägen och premierar stimulansåtgärder för där ser man effekterna direkt. Det senaste är alltså lite sämre siffror som kommit ut från USA, och med det så har koppar återtagit förlorad mark och handlats upp 500 dollar från det låga. Tjänar pengar på lagertransaktioner De låga räntorna har jag betraktat som skyldiga till mycket av det onda i dessa metallmarknader de senaste åren, och inte är det slut med det nu. Det senaste i denna ränteföljetong är att LME-lagren på koppar visar tendenser att minska, i alla fall i USA. Positiva signaler, javisst, men bara för dem som tjänar pengar på lagertransaktioner. Att tjäna pengar på skillnaden mellan dollarräntan och att hålla lager och sälja på termin har verkligen blivit en följetong. För er som inte är så inne i det hela ska jag återigen förklara vad det är som sker. Man lånar pengar till nästan noll i dollarränta, köper metall (aluminium, koppar eller annan) och lägger på lager och sam tidigt som man köper metallen så säljer man den framåt på termin och låser in en contango. Så länge skillnaden mellan köp- och säljtransaktionerna minus lagringskostnaderna är större än räntekostnaden så tjänar man pengar, svårare är det inte. Det senaste är att LME-lagren för koppar i New Orleans minskar, vilket skulle tyda på en ökad konsumtion om det bara inte vore för en liten detalj. Det finns en marknad som ingen normal ickeamerikan längre följer, eller tar på allvar, nämligen Comex, även kallad New York-koppar. Räknenissarna håller metall borta från slutanvändarna Lagren där har varit så där lagom ointressanta att följa fram till nu, för helt plötsligt visar det sig att lagerminskningen på LME är i volym genant nära den lagerökning som Comex-lagren visar på i New Orleans. Olika metallbörser och olika ägare av lager - lokaler i tuff konkurrens borde vara bra för användarna, och det är den. Problemet är bara att användarna inte är vi som i vårt dagliga värv jobbar med metaller, utan användarna här är räknenissarna som med hjälp av en låg dollarränta håller metall borta från slutanvän - dare. Skulle denna affärsmodell försvinna på grund av höjda räntor skulle priserna falla och ytterligare dold metall flöda in på lager. Men i ett skapligt långt perspektiv finns det inget som tyder på det. Därför är också stimulanser en del av vardagen, stimulanser som hjälper till att hålla livet igång och med det hålla metallpriserna på nivåer som egentligen inte kan rättfärdigas om det inte vore för just dessa stimulanser. Annonsera i branschens informationskanal!

7 Mineralteknik i Luleå Ansvarig för den årliga mineralteknikkonferensen i Luleå är numera professorn i mineral - teknik Jan Rosenkranz vid Luleå Tekniska Universitet. Totalt samlade vinterns konferens 86 deltagare, 68 från Sverige, 10 från Finland och 3 från Norge. Dessutom 5 föredragshållare från Australien, England, Turkiet och USA. Utöver detta hade 8 elever från Industriell Miljöoch Processteknik inbjudits att delta. PROFESSOR ROSENKRANZ hälsade deltagarna välkomna och informerade om de sex pågående projekten vid Mineralteknik LTU. 1. Kolkompaktering med hjälp av stämpling 2. Malning av metallmalmer 3. Geometallurgi med modeller för sönderbrytning av partiklar 4. Magnetisk separation 5. Komplex sulfidmalmsflotation och bildandet av väteperoxider RAPPORT: AGNE RUSTAN 6. Borttagande av fosfor från magnetiskt finmaterial och apatitåtervinning Professorn i malmgeologi Pär Weihed som också är chef för Centre of Advanced Mining and Metallurgy (CAMM) vid LTU, informerade om de finan sieringskällor där LTU nu söker medel för fortsatt forskning. Nyligen har Nordiska Ministerrådet beviljat anslag för forskning i Norden för tre år med 10 Mkr DKK per år. Ytterligare medel söks från olika EU-fonder, EU-1, EU-2 och EU-3. Industriell Miljö- och Processteknik Docent Bertil Pålsson informerade om undervisningen i den för några år sedan inrättade studieinriktningen Industriell Miljö- och Processteknik som har inneburit ett stort uppsving i antalet sökande och antagna elever. Besök vid olika gymnasieskolor har haft mycket stor effekt. Han berättade vidare att Bergsskolan i Filipstad nu tillhör LTU med sina 2- och 3- åriga utbildningar i bergs - ämnen och med möjlighet att studera ytterligare ett år vid LTU. Samarbete har även etab - lerats med flera andra gruvuniversitet gällande mastersutbild- Ansvarig för den årliga mineralteknikkonferensen i Luleå är numera professorn i mineralteknik Jan Rosenkranz. T.h. professorn i malmgeologi Pär Weihed. 5

8 Huvudföredraget hölls av Stephen Neethling från Rio Tinto Centre for Advanced Mineral Recovery vid Royal School of Mines, Imperial College i London. T.h. Docent Bertil Pålsson informerade om undervisningen i den för några år sedan inrättade studieinriktningen Industriell Miljö- och Processteknik. ning och bland dessa nämndes universitetet i Uleåborg. Matematisk simulering av flotationsprocessen Huvudföredraget hölls av Step - hen Neethling från Rio Tinto Centre for Advanced Mineral Recovery vid Royal School of Mines, Imperial College i London. Föredraget handlade om datorsimulering av skumflotation med utgångspunkt från en teoretisk modell (analytisk, fysi - kalisk och matematisk) med partiella differentialekvationer i stället för att som normalt starta med laboratorie- och pilot - försök och därefter bygga en teoretisk modell. Vattennätverket mellan bubblorna vid flotation kunde simuleras och viktiga flotationsparametrar kunde bestämmas såsom bästa fördelning av tvättvatten ovanför bubblorna i flotationscellens topp. I Red Dog Mine i Kanada har Stephen genom simuleringar med sin modell kunnat sänka kostnaderna för flotation med 1,5 miljon kanadensiska dollar per år. Anrikning i Kaunisvaara Konsulten Bo Arvidsson från USA har varit huvudansvarig för den tekniska delen av anrikningsprocessen hos North - land Resources i Kaunisvaara. Anrikningsförsök av malmen har gjorts i Kanada och Finland. Han berättade att en forcerad uppstart av anriknings - processen nyligen hade skett innan alla sensorer för övervakning och provtagning och tillräckligt utbildad personal var på plats. En del problem hade givetvis uppstått, men processen tycks fungera bra med Fehalter upp till 69 procent i koncentratet. Arvidsons dokumentation visar att varje malm - kropp kan uppdelas i olika kvaliteter. Tapulimalmen som nu bryts har indelats i 8 olika malm kvaliteter där Fe-halten varierar från 16,7 till 39,7 procent Fe och S-halten från 0,017 till 0,314 procent. Svavelhalten i nu levererat koncentrat har legat under 0,05 procent vilket är ett mycket bra resultat. Avslamning av gruvvatten Dr Pejman Oghazi från Metso Minerals visade fyra olika utrustningar för avslamning av gruvvatten så att det kan åter - användas till vattendrivna borrmaskiner i skivrasbrytningen. Slitaget på gruvpumpar minskar därigenom också. En avancerad anläggning har byggts på metersnivån i Kirunagruvan. Intaget består av borrvatten med en största partikelstorlek på cirka 0,1 mm och med en kapacitet på upp till kubikmeter i timmen. Vattnet behandlas i tre steg 1) en spiralklasserare, 2) tre lamellförtjockare som använder lutande plattor för sedimente - ring av partiklarna och slutligen 3) två rörpressar på 100 bar för slutgiltig avvattning. Andelen partiklar i utgående vatten är <20 ppm och vattnet är därmed av dricksvattenskvalitet. Anläggningen är dyr, ca 10 Mkr plus kostnader för installation som blir höga på grund av trånga utrymmen under jord. Byte av liner i kvarnar Jochen Franke från Scanalys Pty Ltd i Australien har i sam - arbete med JKMRC studerat infodring i en 10 m lång halv - autogen kvarn i Australien och funnit att tätare byten av infodring är att föredra jämfört med långlivad infodring. En förkla - ring är att klenare infodring ger större utrymme för malning och därmed ökas kvarnens kapacitet. Stora medbringare kan orsaka att gods ligger pas- Konsulten Bo Arvidsson har varit huvudansvarig för den tekniska delen av anrikningsprocessen hos Northland Resources i Kaunisvaara. T.h. Dr Pejman Oghazi från Metso Minerals visade fyra olika utrustningar för avslamning av gruvvatten så att det kan återanvändas. 6

9 FlexiROC T20 R två riggar i en Med FlexiROC T20 R kan du arbeta både ovan och under jord Riggen är kompakt och smidig, tack vare den hydrauliska roll-over -funktionen kan den borra i alla möjliga vinklar. Det gör att den passar perfekt i trånga utrymmen där större riggar inte kommer åt, i mindre tunnlar såväl som i villaområden. Lars Ericson Skanna koden med en QR-läsare eller gå in på atlascopco.se/bitz

10 Jochen Franke från Scanalys Pty Ltd i Australien har i samarbete med JKMRC studerat infodring i en 10 m lång halvautogen kvarn i Australien. För att studera materialets rörelsehastighet har ett datorsimulerings - program utvecklats där rött visar områden med hög hastighet och blått låg hastighet i en autogenkvarn. sivt mellan dem. Viktigt är att ha hög rörelsehastighet hos styckena som ska malas ner. För att studera materialets rörelsehastighet har ett datorsimule - ringsprogram utvecklats där rött visar områden med hög hastighet och blått låg hastighet i en autogenkvarn. Medbringarnas slitage och dess påverkan på rörelsehastigheten hos godset i kvarnen visas ovan där vänstra bilden visar malning med nya medbringare och högra bilden med slitna. Automatisk reglering av konkross Dr Erik Hulthén från Chalmers har utfört experiment där man kan ställa in excentricitet och sidospalt på en konkross i realtid efter den kornstorlek som önskas på utgående material. Kapaciteten hos den aktuella konkrossen som studerats kan varieras med max 8 procent. Fyra praktikfall för klassning av mineral Professor Magnus Evertsson från Chalmers visade betydelsen av att klassera material rätt för att minska energiförbrukningen och öka genomsättningen vid krossning och malning med hjälp av fyra olika praktikfall. Automatisk analys av mineral För att bättre kunna förutsäga massbalansen av olika grund - ämnen i ett mineralprov har professor Pertti Lamberg vid LTU utvecklat en metod där noggrannheten ökas genom en kombination av två olika röntgenmetoder. Den ena bygger på kvantitativ diffraktion XRD och den andra på fluorescens XRF, där XR står för X-Ray = röntgenstrålar. Denna metod som har provats på LKAB:s järnmalmer är snabbare och billigare än skanningelektronmikroskopi s.k. SEM-baserad teknik. Perttis metod kräver dock att man kalibrerar utrustningen för varje enskild malm - kropp och är variationerna stora måste kalibrering även ske inom malmkroppen. Röntgenteknik skulle innebära en möjlighet till automatisk analys i anrikningsverken. Geometallurgi vid LKAB Therese Lindberg och Charlotte Mattsby informerade om LKAB:s uppgraderingar av forskning och utveckling inom mineraltekniken bl.a. nämndes det nya forskningscentret i Malmberget för mikroskopi och provpreparering. Intressant är även den fördjupade utbildning i geologi, process - mineralogi och metallurgi som LKAB startat för alla operatörer som kan tänkas behöva ökad kunskap i dessa ämnen. Kursen leds av LTU-lärare och har genomförts med 13 elever en gång och ny utbildning kommer. Avskiljning av pyrit från kalksten Norrmannen Rolf Arne Kleiv från NTNU i Norge redogjorde för problemen med att avskilja pyritkorn i kalksten före leverans av den malda stenen. Kalk - stenen kommer från Akselbergs kalkstensgruva och efter nedmalning och rening levereras en kalkstensslurry till pappersbruk där den används för att Norrmannen Rolf Arne Kleiv från NTNU i Norge redogjorde för problemen med att avskilja pyritkorn i kalksten. Therese Lindberg och Charlotte Mattsby informerade om LKAB:s uppgraderingar av forskning och utveckling inom mineraltekniken. 8

11 FlexiROC T20 R två riggar i en Med FlexiROC T20 R kan du arbeta både ovan och under jord Jag gillar att riggen är smidig vid transport och etablering. Vi kan dessutom borra för allt från villagrunder och rörgravar till bergförstärkning i tunnel, med en och samma rigg. Mångsi- och utmanande jobb. Yngve Bredin YB Sprängtjänst Skanna koden med en QR-läsare eller gå in på atlascopco.se/bitz

12 Inom mineraltekniken har en metod för laboratorieförsök i mycket små flotationsceller utvecklats, berättade Erik Larsen vid avdelningen för Geologi- och Mineralresursteknologi vid Norges Universitet för Vetenskap och Teknik i Trondheim. T.h. Matti Kongas, Outotec Oy, redovisade hur man kontinuerligt kan bestämma innehållet av olika grund - ämnen i en vätska med hjälp av optisk emissionsspektroskopi (XRF-metoden). göra pappret glansigt. Papprets vithet minskar i proportion till andelen pyrit som finns kvar i kalkstenen. Rolf framhöll att pyritkorn mindre an 2 μ är svåra att avlägsna. Apatitflotation Möjligheten att tillvarata fosfor ur apatiten i LKAB:s järnmalmer studeras av Tommy Karl - qvist (mineralteknik LTU) i sam arbete med Romain Borders och Krister Holmberg vid Avdelningen för Kemisk och Biologisk Teknik vid Chalmers. Resultat från användning av olika flotationsreagens redo - visades. Efter försök med olika reagens rekommenderas bi-den - tate som samlarreagens i komplexa system. Detta gör det möjligt att skräddarsy reagens för olika mineralkompositioner. Utbyten som redovisades i föredraget ligger på ca 80 procent. Mikroflotation Inom mineraltekniken har en metod för laboratorieförsök i mycket små flotationsceller utvecklats, berättade Erik Larsen vid avdelningen för Geologioch Mineralresursteknologi vid Norges Universitet för Vetenskap och Teknik i Trondheim. En mikroflotationscell kräver så lite som 0,5-2 kg material före neddelning och cirka 2-5,5 g för flotation, som sker i en provrörsliknande glasbehållare med krage upptill. Tekniken utvecklades redan på talet. Bland annat lanserades Hallimondröret Tekniken används framförallt vid flotationen av ett grundämne. I rapporten redovisas resultat från flotation av järnmalm. Organiskt bindemedel för pelletskulor Matias Penttinen från Kemira Oy i Finland förespråkade användandet av organiska bindemedel i stället för oorganiska vid framställning av järnmalms - pellets. Resultatet baseras på laboratorieförsök i kulrullnings - trumma med 35 centimeters diameter och pilotförsök med 100 centimeters trumdiameter. De olika tester som använts är falltest, porositet, tryckhållfasthet, kulstorleksfördelning och rotationsindex. Matias konstaterar att det organiska bindemedlet uppfyller de krav på hållfasthet som industrin ställer på järnmalmskulorna. Realtidsanalys av slurryinnehåll Matti Kongas Outotec Oy redo - visade hur man kontinuerligt kan bestämma innehållet av olika grundämnen i en vätska med hjälp av optisk emissionsspektroskopi (XRF-metoden). Metoden kommer till användning när man ska bestämma orenheter i en slurry t.ex. Si, Al, Mg och andra lätta element. Några grundämnesanalysatorer baserade på ljus har utvecklats t.ex. gammaneutronaktivering (PGNAA) men denna metod har inte kunnat leva upp till förväntningarna. Matti beskrev en ny slurryanalysatorutrustning för realtidsmätning av olika grundämnen och har med hjälp av laboratorietest verifierat att metoden fungerar. Mätning av magnetitslurryhastighet med ultraljud Kunskapen om magnetitslurryflödet i en magnetseparator är mycket begränsat och det undersöks därför i ett doktorandprojekt av Jan Sterner, Mineralteknik LTU. Kan ultraljud användas eftersom magnetfältet runt magnetitpartiklarna är mycket störande på andra mätmetoder? De områden där man är särskilt intresserad av att studera flödet är inringat med en röd ellips i figuren t.v.. Gjorda försök i laboratorieskala i ett rör visar att mätmetoden fungerar. Mag - netitslurryns hastighet är störst i mitten av röret och den avtar mot periferin. Flödet kan därför betecknas som turbulent. Flödeshastigheten vid labo - ratorieförsöken måste dock vara minst 0,5 m/s för att förhindra sedimentation av magnetiten. Mätning av magnetit - slurryhastighet med ultraljud. 10

13 Vi påverkar genom dialog myndigheter, beställare och övriga branschintressenter för en positiv utveckling av vår bransch. Vi främjar våra medlemmars ekonomiska intressen och stödjer dem i såväl dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt. Vi formar genom ny teknik och god arbetsmiljö morgondagens arbetsplats som ska attrahera dagens ungdom Vi förändrar Bergsprängarvärlden genom införandet av Auktoriserad Bergsprängare. Genom fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet skapas trygghet för beställaren. Välkommen som medlem BEF 100 entreprenörer, 40 Aktivt Stödjande Partner Medlemmarna utför 85 % av ovanjordssprängningarna

14 Rapport: Islandsfararen och vinterbadaren Kjell Duberg. Sagoön med Thermalbadet Blue Lagoon. Fem grader i luften men varmt och skönt i fyrtiogradigt underjordiskt vatten. Uppe till vänster skymtar kraftverket Svartsengi vars spillvärme förser badet med varmt vatten. En fjärdedel av Island täcks av vulkanzoner med ursprung i den mittatlantiska ryggen som skär tvärs igenom ön. Litosfärplattorna glider isär ungefär två centimeter per år och het magma tränger upp i jordskorpan och värmer grundvattnet. På Island finns 200 aktiva vulkaner och 20 större områden där marken avger het ånga. Kännbar vulkanisk aktivitet förekommer någonstans på ön ungefär vart fjärde år. MED HJÄLP AV meter djupa borrhål utnyttjar islänningarna det värmda grund - vattnet för fjärrvärme och elprodultion. Hushållens kostnad för uppvärmning är mycket låg, i snitt ungefär en euro per dag. Hekla avvaktade med utbrott BEF arrangerade i våras en resa till Island för att studera öns intressanta geologi. Under besöket uppmättes seismisk aktivitet från Hekla och gul varning utfärdades, d.v.s. andra nivån på en fyragradig skala. Men vulkanen beslöt att av - vakta med sitt utbrott och aktiviteterna avtog. Med terränggående jeepar besöktes platserna som ingår i det som kallas Gyllene cirkeln, nationalparken Thingvellir, vattenfallet Gullfors, Geysirområdet och kratern Keri i Grímsnesområdet. Geologen Sven Wallman ledde exkursioner till vulkan - områden med tydliga spår av Islands geologiska historia. En valsafari och ett besök vid det 12

15 Karta över de 15 litosfärplattorna. Gränserna utgörs av spridnings-, kollisions- och förkastningszoner. Genom Island går en spridningszon. Plattorna går ner till ett djup på mil. värme inombords vackra och högteknologiska konserthuset Harpa ingick också i programmet. Några bergtäkter studerades tillsammans med den isländske branschexperten Bjarki Laxdal. Han har under drygt 35 år arbetat globalt för Pihl & Son. Besöket vid Egill Skallagrimssons Bryggeri med provsmakning och föreläsning om det isländska ölets brokiga historia var mycket uppskattat. Den kuli - nariska behållningen totalt sett blev de mycket goda och väl - lagade fiskrätterna. Roland Netterlind med Sven Wallman, guide geologi, och Bjarki Laxdal, guide bergs - hantering. 13

16 Tina Kauppi och Marcus Leü mjukade upp hyn med undergörande silikatlera från bottnen. T.h: Terränggående fordon krävs om man ska nå de svårtillgängliga besöksmålen. Här får bilarna visa sina offroad-egenskaper på vägen upp till en utsiktsplats utanför Reykjavik. Tingvallavatn, Islands största insjö, bildades för miljontals år sedan i sprickan mellan kontinentalblocken. T.h: Roland Netterlind och Klas Vogler befinner sig på europeiska plattan medan Kenneth Svensson i bakgrunden står på den amerikanska. Direkt efter landningen på Kef - lavik gick färden mot thermalbadet Blue Lagoon. Kraftverket Svartsengi försörjer badet med underjordiskt varmt vatten, rikt på mineraler och kiseldioxid. Thingvellir Tingvalla Island har troligen världens äldsta fortfarande aktiva folkstyre. Det isländska parlamentet har sina rötter i de ting som hölls från år 930 i Thingvellir, ungefär fem mil ostnordost om Reykjavik. Det är kanske den plats där man tydligast kan se spridningszonen mellan den nordamerikanska och den eur - asiska kontinentalplattan. Det är för övrigt möjligt endast på Den stora växande ravinen. På andra sidan högra klippväggen ligger tingsplatsen som användes

17 Orica Sweden AB Gyttorp, Nora Tel , Fax ,

18 Gejsern Strokkur erupterar ungefär var femte minut. Många har bränt sig på ångan som kan vara över 100 grader varm. Island, resten av zonen ligger under vatten. När den djupa ravinen uppstod för några miljoner år sedan bildades här också Islands största insjö, Tingvallavatn. Varje gång Island firar en större nationell händelse kommer tusentals islänningar till den gamla tingsplatsen. När årsjubileet av Islands kolonisation firades 1974 kom , en fjärdedel av den dåvarande befolkningen. Platsen tjänstgjorde även som domstol och alldeles intill Det mäktiga vattenfallet Gullfors. I slutet av förra istiden grävde isälvarna ut den 2,5 kilometer långa ravinen i de mjuka sedimentära bergarterna. Den hårdare doleriten formade kanterna i de två fallen. Flödet är upp emot kbm/sek. Motsvarande värde för Niagarafallen är i snitt kbm/sek. 16

19 Checklista Bergsprängning BESTÄLL ANVÄND Version Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera olyckor och tillbud men genom att kräva och följa dessa uppställda krav kommer också såväl den tekniska kvalitén att öka samt sund konkurens att stimuleras. Vid upphandling användes Checklista Bergsprängning Upphandling. Vid byggskedet ovan jord användes Checklista Bergsprängning Byggskedet ovan jord Vid byggskedet under jord användes Checklista Bergsprängning Byggskedet under jord. Ingående parter (och i förekommande fall deras medlemsföretag) verkar för att dessa checklistor ska följas. Olyckskommission Bergsprängning ansvarar för regelbunden uppdatering av checklistorna. För frågor, synpunkter och beställning av checklistor:

20 Jan Johansson och Bosse Bäckgren farligt nära kanten till Keri kratern, en inaktiv vulkan i Grímsnes-området. Den bildades för omkring år sedan och är 55 meter djup, 170 meter bred och 270 meter lång. Vulkankratern innehåller en 7 meter djup sjö. Islands mest kända artist, sångerskan Björk, har utnyttjat kratern som konsertsal och i en musikvideo ror hon en eka i kratersjön. Geolog Sven Wallman tar oss tillbaka några hundra tusen år i tiden när området var en bubblande krater. Den porösa vulkaniska berg - arten som bildats här kallas Scoria. Den är extremt lätt och skiljer sig från pimpsten genom att hålrummen är större och väggarna mellan hålrummen tjockare. När magman kastas upp i luften och stelnar kallas formationen som bildas för bomb. Den snurrar runt i luften och får ofta små vingar. Materialet är tegelrött eller mörkbrunt, rödare ju högre syrehalten var. Hålrummen i materialet bildas när magmans gaser frigörs. Materialet kyls och stelnar ofta redan innan det hinner landa. Ju mer gas, desto snabbare går det upp i luften och desto finare blir materialet. ligger Drekkingarhylur (dränkningsdjupet), där kvinnor som dömts för äktenskapsbrott kastades i vattnet och dränktes. Området är numera nationalpark och klassad av Unesco som ett av världsarven. För - utom den stora ravinen finns också en mängd mindre förkastningar inom ett 400 meter brett bälte. Geysirområdet och Gullfors Grundvattnet tränger långt ner i den porösa isländska berggrunden. I vulkaniskt aktiva områden är jordskorpan tunn och het lava tränger upp genom sprickorna. Grundvattnet värms till flera hundra grader men det höga vattentrycket på stora djup gör att det inte kokar. Av värmen trycks vattnet uppåt och kokpunkten sjunker när trycket minskar. Nära ytan börjar vattnet koka och ombildas till ånga. Volymen förstoras mer än tiofalt och en utblåsning sker. I Haukadalurs geotermiska område, cirka 10 forts. sid

Läxa till torsdag v. 48

Läxa till torsdag v. 48 Läxa till torsdag v. 48 Du ska repetera det vi arbetat med på lektionerna. Till din hjälp har du ett antal frågor och fakta som jag gått igenom i skolan. Det blir ett skriftligt läxförhör på torsdag. Lycka

Läs mer

Jordens inre krafter

Jordens inre krafter 1 Jordens inre krafter Jorden bildades för cirka 4.6 miljarder år sedan. Till en början var den ett gasmoln, och när gasmolnet förtätades bildades ett glödande klot. Klotet stelnade och fick en fast yta.

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Hej alla blivande geografer!

Hej alla blivande geografer! Hej alla blivande geografer! Under ett antal lektioner har vi arbetat med endogena processer, vad de är, vart de finns och dess påverkan på jorden och även lite vad de får för konsekvenser för människorna

Läs mer

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå

Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen. Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Jordvärme, Bergvärme & värmepumpsprincipen Maja Andersson EE1B El & Energiprogrammet Kaplanskolan Skellefteå Kort historik På hemsidan Wikipedia kan man läsa att bergvärme och jordvärme är en uppvärmningsenergi

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Geotermisk energi. -Ett arbete om geotermisk energi av; Erica Liljestrand och Linnéa Törnevik CNG96, Curt Nicolin Gymnasiet 1998

Geotermisk energi. -Ett arbete om geotermisk energi av; Erica Liljestrand och Linnéa Törnevik CNG96, Curt Nicolin Gymnasiet 1998 Geotermisk energi -Ett arbete om geotermisk energi av; Erica Liljestrand och Linnéa Törnevik CNG96, Curt Nicolin Gymnasiet 1998 1 Sammanfattning Geotermisk energi är radioaktivt sönderfall som pågår i

Läs mer

Ett undervisningsmaterial för grundskolans högstadium och för gymnasiet, producerat av Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med

Ett undervisningsmaterial för grundskolans högstadium och för gymnasiet, producerat av Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med Ett undervisningsmaterial för grundskolans högstadium och för gymnasiet, producerat av Åke Johansson, Naturhistoriska riksmuseet, i samarbete med Geologins Dag. Tunn oceanskorpa Det finns två typer av

Läs mer

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner.

Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! att vattnet avdunstar, kondenseras till moln och regnar ner. JÄRNRALLY Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I järnrallyt ska du på utställningen försöka hitta verkliga järnportioner av information som gäller geologi, gruvverksamhet och underjordiska

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

Vulkaner. CINEBOX MEDIA Vretenvägen 12 171 54 Solna Tel: 08-445 25 50 Fax: 08-445 25 60 Epost: cinebox@tvi.se

Vulkaner. CINEBOX MEDIA Vretenvägen 12 171 54 Solna Tel: 08-445 25 50 Fax: 08-445 25 60 Epost: cinebox@tvi.se Vulkaner Dags att träffa den kloke professorn igen och få lära sig mer om hur vulkaner fungerar! För vulkanutbrott är verkligen ingen lek det är mäktiga krafter som samverkar när ett vulkanutbrott blir

Läs mer

Materia Sammanfattning. Materia

Materia Sammanfattning. Materia Materia Sammanfattning Material = vad föremålet (materiel) är gjort av. Materia finns överallt (består av atomer). OBS! Materia Något som tar plats. Kan mäta hur mycket plats den tar eller väga. Materia

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

Checklista Bergsprängning

Checklista Bergsprängning Checklista Bergsprängning Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46)

Hur många verksamma gruvor fanns det i Finland år 2013? (46) GULDQUIZ Välkommen att spela på Heurekas utställning Gå under jorden! I vår guldquiz ska du på utställningen försöka hitta guldkorn, det vill säga bitar av information som gäller geologi, gruvverksamhet

Läs mer

Fakta om oljeskimmers

Fakta om oljeskimmers Oljeskimmer. Det enkla sättet att avskilja olja från vatten Fakta om oljeskimmers Förhållandet mellan vatten och olja styrs av välkända principer Densitet: De flesta oljor är lättare (har en lägre densitet)

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader

IN-DRÄN Max. Foto: www.fotoakuten.se. Stora avloppssystem - låga driftskostnader FU N K 10 T IO N Å R SG IN-DRÄN Max S A R A Foto: www.fotoakuten.se Stora avloppssystem - låga driftskostnader N TI IN-DRÄN Max IN-DRÄN Max är lösningen för er som behöver bygga ett gemensamt avlopp. Ni

Läs mer

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt

Vi lägger grunden. för framgångsrika byggprojekt Vi lägger grunden för framgångsrika byggprojekt Under ytan sedan mer än hundra år Vi kan vår sak och vi vill hålla kontroll över hela kedjan. På Skanska Grundläggning finns oerhört mycket erfarenhet och

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum!

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! BETONGBYGGNADSDAGEN 2012 Människan och betongen 27 SEPTEMBER PÅ GRAND HOTEL, STOCKHOLM 100 ÅR 2012 BETONGBYGGNADSDAGEN BETONGBYGGNADSDAGENS TEMA: MÄNNISKAN

Läs mer

Pneumatik/hydrauliksats

Pneumatik/hydrauliksats Studiehandledning till Pneumatik/hydrauliksats Art.nr: 53785 Den här studiehandledningen ger grunderna i pneumatik och hydralik. Den visar på skillnaden mellan pneumatik och hydraulik, den visar hur en

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Din naturliga leverantör av specialsandprodukter

Din naturliga leverantör av specialsandprodukter Din naturliga leverantör av specialsandprodukter GÅRDSGRUS Rådasand en unik naturprodukt ÄR DET NÅGON SKILLNAD PÅ SAND OCH SAND Sand vet säkert de flesta av oss att det är naturen själv som producerat.

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter.

Läsförståelse 26. Magnetism. Jonas Storm, Kungsbroskolan, Tidaholm www.lektion.se. Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Läsförståelse 26 Bild från wikipedia. Pyramid av dankar och stavmagneter. Magnetism Innehåll Permanentmagneter och naturliga magneter Kompassen och jordens magnetfält Elektromagneten Från magnetism till

Läs mer

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g

ELEKTRICITET. http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET ELEKTRICITET http://www.youtube.com/watch?v=fg0ftkaqz5g ELEKTRICITET Är något vi använder dagligen.! Med elektricitet kan man flytta energi från en plats till en annan. (Energi produceras

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige -

Byggmaterialindustrierna. - en viktig näring för Sverige - Byggmaterialindustrierna - en viktig näring för Sverige - Ett samhälle blir aldrig färdigbyggt Nya vägar, skolor och bostäder har i alla tider setts som tecken på välstånd och framsteg. Byggnader och infrastruktur

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Redeye Investor Forum 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Agenda Affärsidé Styrelse och ledning Lägesrapport Sammanfattning av Vargbäcken Koncentration till Fäbodliden C Sammanfattning Affärsidé

Läs mer

Uppvärmning av flerbostadshus

Uppvärmning av flerbostadshus Uppvärmning av flerbostadshus Karin Lindström 2014-06-11 2014-06-11 Utbildningens upplägg Fördelningen av energi i ett flerbostadshus Uppvärmning Tappvarmvatten Val av värmesystem Samverkan med boende

Läs mer

Bergsprängardagarna 2013

Bergsprängardagarna 2013 Utbildningstrender Säkerhet / olyckor Bergsprängardagarna 2011 2010 - Mycket stort antal incidenter! Stenkast! Stenkast! Stenkast! Dolor Välta borriggar Bergsprängardagarna 2012 2011 - Mycket stort antal

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB

Erfarenheter från Sverige. Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Erfarenheter från Sverige Focus på effketopptimering i ett stadsdelsperspektiv 2015-02-03 Anders Rönneblad Cementa AB Traditionell passiv värmelagring Energibesparingarna mellan 0-12 % (köpt energi) för

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial

Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial 2015 Takbyte Komplett takbyte med Takmaterial Takmaterial.nu Pjäsgatan 3, 261 45 LANDSKRONA Låt oss ta hand om Ert takbyte Ett nytt yttertak lyfter ofta hela huset. Ibland byter du för utseendets skull,

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN

ÅRETS BYGGEN 2003 MANNAGRYNSKVARNEN 72 BOSTAD NACKA Jurymotivering: Den funkisinspirerade Mannagrynskvarnen vid inloppet till Stockholms hamn givetvir q-märkt har förvandlats till ett flerbostadshus. Dock utan att den rustika fabriksmiljön

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Anton Svedlund EE1C, Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sida 2-3 - Kort historik Sida 4-5 - Utvinning av Bergvärme Sida 6-7 - Utvinning av Jordvärme Sida 8-11 - Värmepump

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank.

LIFE04 ENV SE/000/774. Processbeskrivning Biomalkonceptet. Ventilation. Mottagningsficka. Grovkross. Malning. Fast material. Biomal tank. BIOMAL-projektet som startades i januari 2004 och som delvis finansierats inom LIFE Environmental Program har nu framgångsrikt avslutats. En ny beredningsfabrik för Biomal, med kapaciteten 85 000 ton/år,

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer

Grundläggande energibegrepp

Grundläggande energibegrepp Grundläggande energibegrepp 1 Behov 2 Tillförsel 3 Distribution 4 Vad är energi? Försök att göra en illustration av Energi. Hur skulle den se ut? Kanske solen eller. 5 Vad är energi? Energi används som

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan...

Värmepumpar av. Joakim Isaksson, Tomas Svensson. Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... Värmepumpar av Joakim Isaksson, Tomas Svensson Beta-verision, det kommer att se betydligt trevligare ut på hemsidan... I denna avhandling om värmepumpar har vi tänkt att besvara följande frågor: Hur fungerar

Läs mer

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse

Krafter. Jordens dragningskraft, tyngdkraften. Fallrörelse Krafter 1 Krafter...2 Jordens dragningskraft, tyngdkraften...2 Fallrörelse...2 Repetera lutande plan...3 Friktion...4 Tröghet...5 Tröghet och massa...6 Tyngdpunkt...6 Ta reda på tyngdpunkten för en oregelbunden

Läs mer

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se

Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd. afgruppen.se Koncernen Sverige Bygg Göteborg Decom Bygg Syd afgruppen.se Bygger för framtiden AF Gruppen ASA är en ledande entreprenörsoch industrikoncern. Vår verksamhet omfattar Projektutveckling, Bygg, Anläggning,

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

(Framsida Adlibris, redigerad i paint)

(Framsida Adlibris, redigerad i paint) (Framsida Adlibris, redigerad i paint) Innehållsförteckning Bokens innehåll Sida 1 Historik Sida 2-3 Idén med fjärrvärme Sida 4-5 Idén med Fjärrkyla Sida 6-7 Utvinning av fjärrvärme/kyla Sida 8-9 Energiomvandlingar

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Betongbyggnadsdagen med Betonggala är på Grand Hotell, Stockholm den 29 september

Betongbyggnadsdagen med Betonggala är på Grand Hotell, Stockholm den 29 september INFORMATIONSBREV FRÅN CEMENTA AB April 2011 Organisationsförändringar Marknad Sedan den 1 mars är Jan Gånge ny vd och Fredrik Jansson är vice vd/marknadschef. Läs mer på sidan 2 Råd vid hantering av cement

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar

GRUNDFOS UNILIFT CC. Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar GRUNDFOS UNILIFT CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Unilift CC Mångfunktionella dränkbara grund- och gråvattenpumpar Utmärkta grund- och gråvattenpumpar Grundfos nya Unilift CC är

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper

Keramiska plattor. Keramiska egenskaper 1 Keramiska plattor Keramiska egenskaper Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. Utmärkt kemisk beständighet (hög resistens mot påverkan av syror, saltlösningar, baser osv.). Mycket hög hårdhet

Läs mer

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x

System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät. v 7.5x System 800xA Marketing, 2013 Framtidens Automation i det smarta elnät v 7.5x Trender Mikro-generering Små och mångskalig kraftgenerering Elcertifikat som stimulerar produktion av förnybar energi Dubbla

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

Sevärdheter på Island

Sevärdheter på Island Sevärdheter på Island Thingvellir 1 2 3 Gyllene Cirkeln - Gullfoss, Geysir och Thingvellir Den Gyllene Cirkeln en klassiker som fångar många av naturens underverk som Island är välkänt för. Vid Geysirområdet

Läs mer

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL

ROCKJET GRUPP A (GY) FRITT FALL GRUPP A (GY) FRITT FALL a) Hur långt är det till horisonten om man är 80 m.ö.h.? Titta på en karta i förväg och försök räkna ut hur långt man borde kunna se åt olika håll när man sitter högst upp. b) Titta

Läs mer

GEOGRAFI Vår livsmiljö jorden och haven. A. VÅR PLANET. (sid. 4-13)

GEOGRAFI Vår livsmiljö jorden och haven. A. VÅR PLANET. (sid. 4-13) GEOGRAFI Vår livsmiljö jorden och haven A. VÅR PLANET. (sid. 4-13) 1a. Jorden tillhör en galax. Vad heter den? b. Vad är en galax för någonting? c. Hur har antagligen vår planet bildats? 2a. När steg den

Läs mer

Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR

Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR Att välja rätt stekpanna KONSUMENTINFORMATION OM BELAGLDA STEKPANNOR ÄR DET VERKLIGEN NÅGON SKILLNAD PÅ STEKPANNORNA? MÅSTE EN STEKPANNA VARA DYR FÖR ATT VARA BRA? ATT HITTA RÄTT I STEKPANNEDJUNGELN De

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar

En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar En uppgraderingsanläggning för småskaliga biogasanläggningar Vad är Biosling? Biogas bildas vid syrefri nedbrytning av organiskt material och framställs bland annat i rötanläggningar. Biogasen består av

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Stenhus. I samarbete med

Stenhus. I samarbete med Stenhus I samarbete med Vi hjälper dig (att hitta) hem Att köpa ett nytt hus är en stor affär en av livets största. Detta ställer väldigt höga krav på oss som leverantör. Att vi håller vad vi lovar och

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.

Kontaktperson Datum Beteckning Sida Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp. utfärdad av ackrediterat provningslaboratorium Kontaktperson Elva Peterson 2015-01-09 4F024741 1 (7) SP Kemi, Material och Ytor 010-516 56 16 Elva.Peterson@sp.se 1002 ISO/IEC 17025 Förlaget Villaliv AB

Läs mer

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006

25 Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Bild Kristina Digman Rabén & Sjögren 2006 Zackarina hade målat en tavla, med vattenfärger. Den hade inget namn, men den var stor och fin och lysande blå, med stänk och prickar i gult och rött, och nu ville hon sätta upp den på väggen. Jag måste

Läs mer

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk

Energieffektivitet med Siemens. Schutzvermerk / Copyright-Vermerk Energieffektivitet med Siemens Schutzvermerk / Copyright-Vermerk 90 % av hushållsapparaternas resursförbrukning kommer från användningen. 8% Produktion 1% Råmaterial Transport Skrotning 1% 90% Användning

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN

FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN FÖRÄDLING SÅ FÖRÄDLAS MALMEN När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. LKAB:s järnmalmspellets är världens mest klimatsmarta järnmalmsprodukt.

Läs mer

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt.

Bergarter. 1. Lägg stenarna på rätt bild. 2. Om det finns tid: hämta några stenar från skolgården och sortera dem på samma sätt. Ämnen i jordskorpan; station a) Bergarter Stenar av olika sorter: granit, gnejs, fältspat, kvarts, ev glimmer. Bilder av stenarterna, se webbsidan för temadagen. Granit och gnejs är våra vanligaste bergarter.

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

1. Viktigt till att börja med din spis.

1. Viktigt till att börja med din spis. HETA TIPS 1 Ett kök kan se ut nästan hur som helst. Ljust eller mörkt, gammalt eller nytt spelar ingen roll där finns nästan alltid en spis. Har du sedan en stekpanna eller två, några kastruller och grytor

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid. 12-13: Kärnkraftens framtid Sid. 14-15: Källförteckning Sid. 16-17: Bildkällor Sid.

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer