BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92 &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92 &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING"

Transkript

1 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

2 Några leder, andra följer Att ligga steget före konkurrenterna är grundläggande för framgång. Det är därför vi alltid strävar efter att utvecklas och förbättra oss. Vi söker alltid ny teknik och nya effektiva sätt att arbeta på. För att göra det måste vi vara medvetna om de varierande utmaningar som våra kunder ställs inför. Det är därför vi ligger i täten. Precis som våra kunder. Metso är en global leverantör av innovativ och hållbar teknik samt tjänster till kunder inom olika processindustrier, inklusive gruvdrift, bygg och anläggning, massa och papper, energi samt olja och gas. Upptäck mer på Metso Minerals (Sweden) AB, metso.com

3 Tid för ett kvartssamtal Kvarts är ett av de vanligaste mineralen i jordskorpan och därför en viktig komponent att ta hänsyn till i berg- och grusmaterial som utvinns för olika ändamål. Dess nötningsbeständighet kommer väl till pass vid anläggning av tåliga slitlager, medan dess transparens gör kvarts till en oumbärlig råvara för glastillverkning. I andra fall kan egenskaperna vara oönskade. I en starkt basisk miljö, som t.ex. betong, är mikroskopiskt små kvartskorn relativt lättlösliga, vilket kan leda till skador då löst kvarts reagerar med alkaliska hydroxider från cementet och bildar en svällande gel (alkalisilkiareaktivitet). Oönskad kvarts är också högaktuellt i samband med arbetsmiljö och hälsa. Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kvarts föreskriver exempelvis maxhalter av (fri) kvarts vid vissa arbeten. Långvarig exponering av kvartshaltigt damm kan orsaka silikos och i förlängningen lungcancer, varför alla som ansvarar för arbete med kvartshaltigt material är skyldiga att följa föreskrifterna. Under 2012 noterade CBI ett ökat intresse av kvartshalt vid anläggning av ledningsbädd för kabel. Eftersom en kabel genererar mycket värme, som måste ledas bort för att inte skador på ledning eller omgivning ska uppstå, efterfrågas ballastmaterial med god värmeledande förmåga. Hos ett ballastmaterial beror värmeledningsförmågan i huvudsak på dess mineralinnehåll reducerar porutrymmen och bringar mineral- och bergartskorn i kontakt, samt en hög kvartshalt då kvarts är svårslaget bland de vanligaste mineralen vad gäller ledning av värme, med t.ex. tre gånger så hög värmeledningsförmåga som fältspat och glimmer (Tabell 1). Vid Svenska Kraftnäts läggning av markkabel mellan Barkeryd (Nässjö) och Hörby efterfrågas två typer av ballast: en med minst 30 % (Typ A) och en med minst 85 % (Typ B) kvarts. För Typ B kan endast sandsten och kvartsit komma i fråga, medan det för Typ A kan räcka med granit eller olika typer av gnejs. Många graniter och gnejser innehåller dock mindre än 30 % kvarts, vilket föranlett en ökad trend av blandningar, där man dopar sitt täktmaterial med inköpt kvartsit eller sandsten. Kemiskt utgörs kvarts av kristallin kiseldioxid (SiO 2 ). Man kan säga att kvarts alltid är SiO 2, men att SiO 2 nästan aldrig är kvarts, när man talar om halter och likhetstecken mellan dessa i ballast. Detta kan låta lite märkligt, men är egentligen inte så underligt. Granit innehåller generellt % SiO 2 vid kemisk analys, men blott % kvarts. En diabas å andra sidan är oftast helt kvartsfri, men innehåller ändå runt 50 % SiO 2. Att ett ballastmaterial har en SiO 2 -halt som är högre än dess kvartshalt beror på att nästan alla bergartsbildande mineral är silikater och därmed innehåller SiO 2 jämte andra grundämnen. Detta är viktigt att känna till, då det ibland sker missförstånd när man blandar lastproducent blev mycket förvånad när kvartshalten från den kraven för ledningsbädd. En kemisk analys av materialet redovisade 60 % SiO 2, varför man förväntat sig en kvartshalt kring just denna siffra. Efter att CBI förklarat skillnaden mellan SiO 2 och skulle bli en ren formalia, mentalt redan sålt. Analys av kvarts regleras för CBIs del i SS-EN932-3 eller RILEM AAR1, beroende på tillämpning, och ingår i den rutin- 1). I speciella fall är det svårt att tillräckligt väl skilja ut kvarts, men CBI har möjlighet att komplettera med röntgendiffraktion (XRD), svepelektronmikroskop (SEM) eller kemiskt bulkprovanalys. Det sistnämnda bygger på att geologen från den kemiska mineralinnehållet. CBI kan även hjälpa till med att resonera kring mineralhalter och kemiska analyser, samt rekommendera val av bergmaterial efter uppställda krav. Kontaktperson: Linus Brander, Kvarts -1 K -1 ) Kvarts 7,7 Fältspat 2,1-2,5 Pyroxen 4,5-4,7 Glimmer 2-2,3 Plagioklas fältspat CBI Betonginstitutet

4 Boken om Sveriges okända storindustri, Berg för byggande om bergmaterialindustrin, berättar på drygt 60 sidor om hur bergmaterial produceras och varför. Den rikt illustrerade boken har producerats av Sveriges Bergmaterialindustri och beställs på Balkong Förlag, tel Beställ den nu!

5 Svensk BERGS-& BRUKS Svensk Bergs- & Brukstidning Adress: Box Malmö Tel Telefax E-post: Bankgiro Plusgiro Helårs - prenumeration: 233:- (inkl. moms) Redaktör och ansvarig utgivare: Jörgen Dahlquist I redaktionen: Jörgen Dahlquist Kjell Duberg Jan Hallonqvist Årgång 92 Tryckt hos Carlshamns Tryck & Media AB, Karlshamn ISSN: Omslagsfoto: Astrid Duberg Lilla sagoön Island bubblar och sprudlar av energi. En stor del av landets elektricitet kommer från geotermi och resten från de många vattenkraftverken. Man utvinner betydligt mer energi än vad landet själv behöver och man kan därför locka smältverk och annan elintensiv industri att ebablera sig på ön. Bergmaterial sammanbundet med cementpasta är världens vanligaste byggnadsmaterial. Ett betongliknande material tillverkades redan i antikens Rom och Pantheons betongkupol står kvar än i dag. Kjell Duberg rapporterar från CBI:s informationsdag. Årgång 92 Nr 2/2013 Sprängfyllt i Röda Rummet BEF:s årsmöte hölls i år på Berns. Här behandlades bland annat utbildnings frågor och hur man jobbar professionellt, effektivt och säkert. Och precis som August Strindbergs alter ego Arvid Falk diskuterade man livets gåtor till långt in på natten i det anrika Röda Rummet. Sid. 38 tidning Sagoön med värme inombords Världens vanligaste byggmaterial Sid. 30 Sid. 12 METALLMARKNADEN: Tanken på stimulansstopp orsakade säljvåg MINERALTEKNIK I LULEÅ Agne Rustan rapporterar Geotekniska föreningens medalj till professor Sjöström ÅRETS BERGSPRÄNGARE Produktnyheter & företagsnytt BRANSCHENS LEVERANTÖRER Annonsera i branschens informationskanal!

6 METALLKRÖNIKÖR: ANDERS OHLSSON Presslagd JAG VET INTE om ni har tänkt på det, men det är lite grann av den upp-och-nedvända världen just nu. Ena dagen gläds alla för att den statistik som kommer är stark, bara för att nästa dag oroas över att de nya siffrorna som kom ut fortfarande är starka och visar på en ljusnande framtid. Vad man egentligen säger är att det vore bättre för metallpriserna om fram - tiden vore lite mindre ljus! Hur kan man tycka så? Ska priserna gå upp om konsumtionen går ner? Nej, det är klart att det inte är så. Men resonemanget är likväl detsamma, för ju fler posi - tiva signaler som kommer desto svårare blir det för makthavarna att motivera varför man håller fast vid alla stimulansåtgärder. Tanken på stimulansstopp orsakade säljvåg Nu senast har vi efter Cypern - krisen haft en sväng med amerikanska siffror som först gladde marknaden för att de kom in bättre än väntat. Sedan kom fler positiva signaler och efter en tid så började marknadens aktörer få en vision om att allt verkligen höll på att bli rejält mycket bättre om man bara blickade framåt lite grann. Det var då kallsvetten började komma, för att om nu allt verkligen håller på att repa sig då finns det ju ingen anledning för pappa Ben (Bernanke) att fortsätta att slösa och slänga ut pengar på nya obligationsköp. Det är ingen billig familj han har, och varje månad måste han nu ut med 85 miljarder dollar bara för att hålla den lugn. Det vore väl skönt, tänkte pappa Ben, om de kunde klara sig själva en stund, men så skulle inte bli fallet. Blotta tanken på att stimulansåtgärderna skulle avta fick marknaden att byta fot och en ny försäljningsvåg startade. Koppar såldes ner och handlades som lägst kring USD/mt innan nya injek - tioner kom in. METALLMARKNADEN Upp-och-nedvända världen Koppar Guld Osäkerhet skapar absurd situation Vad är det då som krävs för att ge draghjälp åt en marknad som sålts ner på positiv statis - tik, jo naturligtvis det motsatta. Tänk er själva rubriken, lägre BNP-tillväxt eller fler arbets - lösa stärkte koppar. Det är helt absurt, men så kan det bli när genuin osäkerhet råder. För vilket är egentligen bäst, att allt blir långsamt bättre eller fortsatta stimulanser? Marknaden väljer i dessa osäkra tider den enkla vägen och premierar stimulansåtgärder för där ser man effekterna direkt. Det senaste är alltså lite sämre siffror som kommit ut från USA, och med det så har koppar återtagit förlorad mark och handlats upp 500 dollar från det låga. Tjänar pengar på lagertransaktioner De låga räntorna har jag betraktat som skyldiga till mycket av det onda i dessa metallmarknader de senaste åren, och inte är det slut med det nu. Det senaste i denna ränteföljetong är att LME-lagren på koppar visar tendenser att minska, i alla fall i USA. Positiva signaler, javisst, men bara för dem som tjänar pengar på lagertransaktioner. Att tjäna pengar på skillnaden mellan dollarräntan och att hålla lager och sälja på termin har verkligen blivit en följetong. För er som inte är så inne i det hela ska jag återigen förklara vad det är som sker. Man lånar pengar till nästan noll i dollarränta, köper metall (aluminium, koppar eller annan) och lägger på lager och sam tidigt som man köper metallen så säljer man den framåt på termin och låser in en contango. Så länge skillnaden mellan köp- och säljtransaktionerna minus lagringskostnaderna är större än räntekostnaden så tjänar man pengar, svårare är det inte. Det senaste är att LME-lagren för koppar i New Orleans minskar, vilket skulle tyda på en ökad konsumtion om det bara inte vore för en liten detalj. Det finns en marknad som ingen normal ickeamerikan längre följer, eller tar på allvar, nämligen Comex, även kallad New York-koppar. Räknenissarna håller metall borta från slutanvändarna Lagren där har varit så där lagom ointressanta att följa fram till nu, för helt plötsligt visar det sig att lagerminskningen på LME är i volym genant nära den lagerökning som Comex-lagren visar på i New Orleans. Olika metallbörser och olika ägare av lager - lokaler i tuff konkurrens borde vara bra för användarna, och det är den. Problemet är bara att användarna inte är vi som i vårt dagliga värv jobbar med metaller, utan användarna här är räknenissarna som med hjälp av en låg dollarränta håller metall borta från slutanvän - dare. Skulle denna affärsmodell försvinna på grund av höjda räntor skulle priserna falla och ytterligare dold metall flöda in på lager. Men i ett skapligt långt perspektiv finns det inget som tyder på det. Därför är också stimulanser en del av vardagen, stimulanser som hjälper till att hålla livet igång och med det hålla metallpriserna på nivåer som egentligen inte kan rättfärdigas om det inte vore för just dessa stimulanser. Annonsera i branschens informationskanal!

7 Mineralteknik i Luleå Ansvarig för den årliga mineralteknikkonferensen i Luleå är numera professorn i mineral - teknik Jan Rosenkranz vid Luleå Tekniska Universitet. Totalt samlade vinterns konferens 86 deltagare, 68 från Sverige, 10 från Finland och 3 från Norge. Dessutom 5 föredragshållare från Australien, England, Turkiet och USA. Utöver detta hade 8 elever från Industriell Miljöoch Processteknik inbjudits att delta. PROFESSOR ROSENKRANZ hälsade deltagarna välkomna och informerade om de sex pågående projekten vid Mineralteknik LTU. 1. Kolkompaktering med hjälp av stämpling 2. Malning av metallmalmer 3. Geometallurgi med modeller för sönderbrytning av partiklar 4. Magnetisk separation 5. Komplex sulfidmalmsflotation och bildandet av väteperoxider RAPPORT: AGNE RUSTAN 6. Borttagande av fosfor från magnetiskt finmaterial och apatitåtervinning Professorn i malmgeologi Pär Weihed som också är chef för Centre of Advanced Mining and Metallurgy (CAMM) vid LTU, informerade om de finan sieringskällor där LTU nu söker medel för fortsatt forskning. Nyligen har Nordiska Ministerrådet beviljat anslag för forskning i Norden för tre år med 10 Mkr DKK per år. Ytterligare medel söks från olika EU-fonder, EU-1, EU-2 och EU-3. Industriell Miljö- och Processteknik Docent Bertil Pålsson informerade om undervisningen i den för några år sedan inrättade studieinriktningen Industriell Miljö- och Processteknik som har inneburit ett stort uppsving i antalet sökande och antagna elever. Besök vid olika gymnasieskolor har haft mycket stor effekt. Han berättade vidare att Bergsskolan i Filipstad nu tillhör LTU med sina 2- och 3- åriga utbildningar i bergs - ämnen och med möjlighet att studera ytterligare ett år vid LTU. Samarbete har även etab - lerats med flera andra gruvuniversitet gällande mastersutbild- Ansvarig för den årliga mineralteknikkonferensen i Luleå är numera professorn i mineralteknik Jan Rosenkranz. T.h. professorn i malmgeologi Pär Weihed. 5

8 Huvudföredraget hölls av Stephen Neethling från Rio Tinto Centre for Advanced Mineral Recovery vid Royal School of Mines, Imperial College i London. T.h. Docent Bertil Pålsson informerade om undervisningen i den för några år sedan inrättade studieinriktningen Industriell Miljö- och Processteknik. ning och bland dessa nämndes universitetet i Uleåborg. Matematisk simulering av flotationsprocessen Huvudföredraget hölls av Step - hen Neethling från Rio Tinto Centre for Advanced Mineral Recovery vid Royal School of Mines, Imperial College i London. Föredraget handlade om datorsimulering av skumflotation med utgångspunkt från en teoretisk modell (analytisk, fysi - kalisk och matematisk) med partiella differentialekvationer i stället för att som normalt starta med laboratorie- och pilot - försök och därefter bygga en teoretisk modell. Vattennätverket mellan bubblorna vid flotation kunde simuleras och viktiga flotationsparametrar kunde bestämmas såsom bästa fördelning av tvättvatten ovanför bubblorna i flotationscellens topp. I Red Dog Mine i Kanada har Stephen genom simuleringar med sin modell kunnat sänka kostnaderna för flotation med 1,5 miljon kanadensiska dollar per år. Anrikning i Kaunisvaara Konsulten Bo Arvidsson från USA har varit huvudansvarig för den tekniska delen av anrikningsprocessen hos North - land Resources i Kaunisvaara. Anrikningsförsök av malmen har gjorts i Kanada och Finland. Han berättade att en forcerad uppstart av anriknings - processen nyligen hade skett innan alla sensorer för övervakning och provtagning och tillräckligt utbildad personal var på plats. En del problem hade givetvis uppstått, men processen tycks fungera bra med Fehalter upp till 69 procent i koncentratet. Arvidsons dokumentation visar att varje malm - kropp kan uppdelas i olika kvaliteter. Tapulimalmen som nu bryts har indelats i 8 olika malm kvaliteter där Fe-halten varierar från 16,7 till 39,7 procent Fe och S-halten från 0,017 till 0,314 procent. Svavelhalten i nu levererat koncentrat har legat under 0,05 procent vilket är ett mycket bra resultat. Avslamning av gruvvatten Dr Pejman Oghazi från Metso Minerals visade fyra olika utrustningar för avslamning av gruvvatten så att det kan åter - användas till vattendrivna borrmaskiner i skivrasbrytningen. Slitaget på gruvpumpar minskar därigenom också. En avancerad anläggning har byggts på metersnivån i Kirunagruvan. Intaget består av borrvatten med en största partikelstorlek på cirka 0,1 mm och med en kapacitet på upp till kubikmeter i timmen. Vattnet behandlas i tre steg 1) en spiralklasserare, 2) tre lamellförtjockare som använder lutande plattor för sedimente - ring av partiklarna och slutligen 3) två rörpressar på 100 bar för slutgiltig avvattning. Andelen partiklar i utgående vatten är <20 ppm och vattnet är därmed av dricksvattenskvalitet. Anläggningen är dyr, ca 10 Mkr plus kostnader för installation som blir höga på grund av trånga utrymmen under jord. Byte av liner i kvarnar Jochen Franke från Scanalys Pty Ltd i Australien har i sam - arbete med JKMRC studerat infodring i en 10 m lång halv - autogen kvarn i Australien och funnit att tätare byten av infodring är att föredra jämfört med långlivad infodring. En förkla - ring är att klenare infodring ger större utrymme för malning och därmed ökas kvarnens kapacitet. Stora medbringare kan orsaka att gods ligger pas- Konsulten Bo Arvidsson har varit huvudansvarig för den tekniska delen av anrikningsprocessen hos Northland Resources i Kaunisvaara. T.h. Dr Pejman Oghazi från Metso Minerals visade fyra olika utrustningar för avslamning av gruvvatten så att det kan återanvändas. 6

9 FlexiROC T20 R två riggar i en Med FlexiROC T20 R kan du arbeta både ovan och under jord Riggen är kompakt och smidig, tack vare den hydrauliska roll-over -funktionen kan den borra i alla möjliga vinklar. Det gör att den passar perfekt i trånga utrymmen där större riggar inte kommer åt, i mindre tunnlar såväl som i villaområden. Lars Ericson Skanna koden med en QR-läsare eller gå in på atlascopco.se/bitz

10 Jochen Franke från Scanalys Pty Ltd i Australien har i samarbete med JKMRC studerat infodring i en 10 m lång halvautogen kvarn i Australien. För att studera materialets rörelsehastighet har ett datorsimulerings - program utvecklats där rött visar områden med hög hastighet och blått låg hastighet i en autogenkvarn. sivt mellan dem. Viktigt är att ha hög rörelsehastighet hos styckena som ska malas ner. För att studera materialets rörelsehastighet har ett datorsimule - ringsprogram utvecklats där rött visar områden med hög hastighet och blått låg hastighet i en autogenkvarn. Medbringarnas slitage och dess påverkan på rörelsehastigheten hos godset i kvarnen visas ovan där vänstra bilden visar malning med nya medbringare och högra bilden med slitna. Automatisk reglering av konkross Dr Erik Hulthén från Chalmers har utfört experiment där man kan ställa in excentricitet och sidospalt på en konkross i realtid efter den kornstorlek som önskas på utgående material. Kapaciteten hos den aktuella konkrossen som studerats kan varieras med max 8 procent. Fyra praktikfall för klassning av mineral Professor Magnus Evertsson från Chalmers visade betydelsen av att klassera material rätt för att minska energiförbrukningen och öka genomsättningen vid krossning och malning med hjälp av fyra olika praktikfall. Automatisk analys av mineral För att bättre kunna förutsäga massbalansen av olika grund - ämnen i ett mineralprov har professor Pertti Lamberg vid LTU utvecklat en metod där noggrannheten ökas genom en kombination av två olika röntgenmetoder. Den ena bygger på kvantitativ diffraktion XRD och den andra på fluorescens XRF, där XR står för X-Ray = röntgenstrålar. Denna metod som har provats på LKAB:s järnmalmer är snabbare och billigare än skanningelektronmikroskopi s.k. SEM-baserad teknik. Perttis metod kräver dock att man kalibrerar utrustningen för varje enskild malm - kropp och är variationerna stora måste kalibrering även ske inom malmkroppen. Röntgenteknik skulle innebära en möjlighet till automatisk analys i anrikningsverken. Geometallurgi vid LKAB Therese Lindberg och Charlotte Mattsby informerade om LKAB:s uppgraderingar av forskning och utveckling inom mineraltekniken bl.a. nämndes det nya forskningscentret i Malmberget för mikroskopi och provpreparering. Intressant är även den fördjupade utbildning i geologi, process - mineralogi och metallurgi som LKAB startat för alla operatörer som kan tänkas behöva ökad kunskap i dessa ämnen. Kursen leds av LTU-lärare och har genomförts med 13 elever en gång och ny utbildning kommer. Avskiljning av pyrit från kalksten Norrmannen Rolf Arne Kleiv från NTNU i Norge redogjorde för problemen med att avskilja pyritkorn i kalksten före leverans av den malda stenen. Kalk - stenen kommer från Akselbergs kalkstensgruva och efter nedmalning och rening levereras en kalkstensslurry till pappersbruk där den används för att Norrmannen Rolf Arne Kleiv från NTNU i Norge redogjorde för problemen med att avskilja pyritkorn i kalksten. Therese Lindberg och Charlotte Mattsby informerade om LKAB:s uppgraderingar av forskning och utveckling inom mineraltekniken. 8

11 FlexiROC T20 R två riggar i en Med FlexiROC T20 R kan du arbeta både ovan och under jord Jag gillar att riggen är smidig vid transport och etablering. Vi kan dessutom borra för allt från villagrunder och rörgravar till bergförstärkning i tunnel, med en och samma rigg. Mångsi- och utmanande jobb. Yngve Bredin YB Sprängtjänst Skanna koden med en QR-läsare eller gå in på atlascopco.se/bitz

12 Inom mineraltekniken har en metod för laboratorieförsök i mycket små flotationsceller utvecklats, berättade Erik Larsen vid avdelningen för Geologi- och Mineralresursteknologi vid Norges Universitet för Vetenskap och Teknik i Trondheim. T.h. Matti Kongas, Outotec Oy, redovisade hur man kontinuerligt kan bestämma innehållet av olika grund - ämnen i en vätska med hjälp av optisk emissionsspektroskopi (XRF-metoden). göra pappret glansigt. Papprets vithet minskar i proportion till andelen pyrit som finns kvar i kalkstenen. Rolf framhöll att pyritkorn mindre an 2 μ är svåra att avlägsna. Apatitflotation Möjligheten att tillvarata fosfor ur apatiten i LKAB:s järnmalmer studeras av Tommy Karl - qvist (mineralteknik LTU) i sam arbete med Romain Borders och Krister Holmberg vid Avdelningen för Kemisk och Biologisk Teknik vid Chalmers. Resultat från användning av olika flotationsreagens redo - visades. Efter försök med olika reagens rekommenderas bi-den - tate som samlarreagens i komplexa system. Detta gör det möjligt att skräddarsy reagens för olika mineralkompositioner. Utbyten som redovisades i föredraget ligger på ca 80 procent. Mikroflotation Inom mineraltekniken har en metod för laboratorieförsök i mycket små flotationsceller utvecklats, berättade Erik Larsen vid avdelningen för Geologioch Mineralresursteknologi vid Norges Universitet för Vetenskap och Teknik i Trondheim. En mikroflotationscell kräver så lite som 0,5-2 kg material före neddelning och cirka 2-5,5 g för flotation, som sker i en provrörsliknande glasbehållare med krage upptill. Tekniken utvecklades redan på talet. Bland annat lanserades Hallimondröret Tekniken används framförallt vid flotationen av ett grundämne. I rapporten redovisas resultat från flotation av järnmalm. Organiskt bindemedel för pelletskulor Matias Penttinen från Kemira Oy i Finland förespråkade användandet av organiska bindemedel i stället för oorganiska vid framställning av järnmalms - pellets. Resultatet baseras på laboratorieförsök i kulrullnings - trumma med 35 centimeters diameter och pilotförsök med 100 centimeters trumdiameter. De olika tester som använts är falltest, porositet, tryckhållfasthet, kulstorleksfördelning och rotationsindex. Matias konstaterar att det organiska bindemedlet uppfyller de krav på hållfasthet som industrin ställer på järnmalmskulorna. Realtidsanalys av slurryinnehåll Matti Kongas Outotec Oy redo - visade hur man kontinuerligt kan bestämma innehållet av olika grundämnen i en vätska med hjälp av optisk emissionsspektroskopi (XRF-metoden). Metoden kommer till användning när man ska bestämma orenheter i en slurry t.ex. Si, Al, Mg och andra lätta element. Några grundämnesanalysatorer baserade på ljus har utvecklats t.ex. gammaneutronaktivering (PGNAA) men denna metod har inte kunnat leva upp till förväntningarna. Matti beskrev en ny slurryanalysatorutrustning för realtidsmätning av olika grundämnen och har med hjälp av laboratorietest verifierat att metoden fungerar. Mätning av magnetitslurryhastighet med ultraljud Kunskapen om magnetitslurryflödet i en magnetseparator är mycket begränsat och det undersöks därför i ett doktorandprojekt av Jan Sterner, Mineralteknik LTU. Kan ultraljud användas eftersom magnetfältet runt magnetitpartiklarna är mycket störande på andra mätmetoder? De områden där man är särskilt intresserad av att studera flödet är inringat med en röd ellips i figuren t.v.. Gjorda försök i laboratorieskala i ett rör visar att mätmetoden fungerar. Mag - netitslurryns hastighet är störst i mitten av röret och den avtar mot periferin. Flödet kan därför betecknas som turbulent. Flödeshastigheten vid labo - ratorieförsöken måste dock vara minst 0,5 m/s för att förhindra sedimentation av magnetiten. Mätning av magnetit - slurryhastighet med ultraljud. 10

13 Vi påverkar genom dialog myndigheter, beställare och övriga branschintressenter för en positiv utveckling av vår bransch. Vi främjar våra medlemmars ekonomiska intressen och stödjer dem i såväl dagliga frågor som långsiktiga utvecklingsprojekt. Vi formar genom ny teknik och god arbetsmiljö morgondagens arbetsplats som ska attrahera dagens ungdom Vi förändrar Bergsprängarvärlden genom införandet av Auktoriserad Bergsprängare. Genom fokus på arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet skapas trygghet för beställaren. Välkommen som medlem BEF 100 entreprenörer, 40 Aktivt Stödjande Partner Medlemmarna utför 85 % av ovanjordssprängningarna

14 Rapport: Islandsfararen och vinterbadaren Kjell Duberg. Sagoön med Thermalbadet Blue Lagoon. Fem grader i luften men varmt och skönt i fyrtiogradigt underjordiskt vatten. Uppe till vänster skymtar kraftverket Svartsengi vars spillvärme förser badet med varmt vatten. En fjärdedel av Island täcks av vulkanzoner med ursprung i den mittatlantiska ryggen som skär tvärs igenom ön. Litosfärplattorna glider isär ungefär två centimeter per år och het magma tränger upp i jordskorpan och värmer grundvattnet. På Island finns 200 aktiva vulkaner och 20 större områden där marken avger het ånga. Kännbar vulkanisk aktivitet förekommer någonstans på ön ungefär vart fjärde år. MED HJÄLP AV meter djupa borrhål utnyttjar islänningarna det värmda grund - vattnet för fjärrvärme och elprodultion. Hushållens kostnad för uppvärmning är mycket låg, i snitt ungefär en euro per dag. Hekla avvaktade med utbrott BEF arrangerade i våras en resa till Island för att studera öns intressanta geologi. Under besöket uppmättes seismisk aktivitet från Hekla och gul varning utfärdades, d.v.s. andra nivån på en fyragradig skala. Men vulkanen beslöt att av - vakta med sitt utbrott och aktiviteterna avtog. Med terränggående jeepar besöktes platserna som ingår i det som kallas Gyllene cirkeln, nationalparken Thingvellir, vattenfallet Gullfors, Geysirområdet och kratern Keri i Grímsnesområdet. Geologen Sven Wallman ledde exkursioner till vulkan - områden med tydliga spår av Islands geologiska historia. En valsafari och ett besök vid det 12

15 Karta över de 15 litosfärplattorna. Gränserna utgörs av spridnings-, kollisions- och förkastningszoner. Genom Island går en spridningszon. Plattorna går ner till ett djup på mil. värme inombords vackra och högteknologiska konserthuset Harpa ingick också i programmet. Några bergtäkter studerades tillsammans med den isländske branschexperten Bjarki Laxdal. Han har under drygt 35 år arbetat globalt för Pihl & Son. Besöket vid Egill Skallagrimssons Bryggeri med provsmakning och föreläsning om det isländska ölets brokiga historia var mycket uppskattat. Den kuli - nariska behållningen totalt sett blev de mycket goda och väl - lagade fiskrätterna. Roland Netterlind med Sven Wallman, guide geologi, och Bjarki Laxdal, guide bergs - hantering. 13

16 Tina Kauppi och Marcus Leü mjukade upp hyn med undergörande silikatlera från bottnen. T.h: Terränggående fordon krävs om man ska nå de svårtillgängliga besöksmålen. Här får bilarna visa sina offroad-egenskaper på vägen upp till en utsiktsplats utanför Reykjavik. Tingvallavatn, Islands största insjö, bildades för miljontals år sedan i sprickan mellan kontinentalblocken. T.h: Roland Netterlind och Klas Vogler befinner sig på europeiska plattan medan Kenneth Svensson i bakgrunden står på den amerikanska. Direkt efter landningen på Kef - lavik gick färden mot thermalbadet Blue Lagoon. Kraftverket Svartsengi försörjer badet med underjordiskt varmt vatten, rikt på mineraler och kiseldioxid. Thingvellir Tingvalla Island har troligen världens äldsta fortfarande aktiva folkstyre. Det isländska parlamentet har sina rötter i de ting som hölls från år 930 i Thingvellir, ungefär fem mil ostnordost om Reykjavik. Det är kanske den plats där man tydligast kan se spridningszonen mellan den nordamerikanska och den eur - asiska kontinentalplattan. Det är för övrigt möjligt endast på Den stora växande ravinen. På andra sidan högra klippväggen ligger tingsplatsen som användes

17 Orica Sweden AB Gyttorp, Nora Tel , Fax ,

18 Gejsern Strokkur erupterar ungefär var femte minut. Många har bränt sig på ångan som kan vara över 100 grader varm. Island, resten av zonen ligger under vatten. När den djupa ravinen uppstod för några miljoner år sedan bildades här också Islands största insjö, Tingvallavatn. Varje gång Island firar en större nationell händelse kommer tusentals islänningar till den gamla tingsplatsen. När årsjubileet av Islands kolonisation firades 1974 kom , en fjärdedel av den dåvarande befolkningen. Platsen tjänstgjorde även som domstol och alldeles intill Det mäktiga vattenfallet Gullfors. I slutet av förra istiden grävde isälvarna ut den 2,5 kilometer långa ravinen i de mjuka sedimentära bergarterna. Den hårdare doleriten formade kanterna i de två fallen. Flödet är upp emot kbm/sek. Motsvarande värde för Niagarafallen är i snitt kbm/sek. 16

19 Checklista Bergsprängning BESTÄLL ANVÄND Version Dessa checklistor för upphandling och byggskedet av bergsprängningstjänster har framtagits av den partssammansatta Olyckskommission Bergsprängning. Huvudskälet har varit att minimera olyckor och tillbud men genom att kräva och följa dessa uppställda krav kommer också såväl den tekniska kvalitén att öka samt sund konkurens att stimuleras. Vid upphandling användes Checklista Bergsprängning Upphandling. Vid byggskedet ovan jord användes Checklista Bergsprängning Byggskedet ovan jord Vid byggskedet under jord användes Checklista Bergsprängning Byggskedet under jord. Ingående parter (och i förekommande fall deras medlemsföretag) verkar för att dessa checklistor ska följas. Olyckskommission Bergsprängning ansvarar för regelbunden uppdatering av checklistorna. För frågor, synpunkter och beställning av checklistor:

20 Jan Johansson och Bosse Bäckgren farligt nära kanten till Keri kratern, en inaktiv vulkan i Grímsnes-området. Den bildades för omkring år sedan och är 55 meter djup, 170 meter bred och 270 meter lång. Vulkankratern innehåller en 7 meter djup sjö. Islands mest kända artist, sångerskan Björk, har utnyttjat kratern som konsertsal och i en musikvideo ror hon en eka i kratersjön. Geolog Sven Wallman tar oss tillbaka några hundra tusen år i tiden när området var en bubblande krater. Den porösa vulkaniska berg - arten som bildats här kallas Scoria. Den är extremt lätt och skiljer sig från pimpsten genom att hålrummen är större och väggarna mellan hålrummen tjockare. När magman kastas upp i luften och stelnar kallas formationen som bildas för bomb. Den snurrar runt i luften och får ofta små vingar. Materialet är tegelrött eller mörkbrunt, rödare ju högre syrehalten var. Hålrummen i materialet bildas när magmans gaser frigörs. Materialet kyls och stelnar ofta redan innan det hinner landa. Ju mer gas, desto snabbare går det upp i luften och desto finare blir materialet. ligger Drekkingarhylur (dränkningsdjupet), där kvinnor som dömts för äktenskapsbrott kastades i vattnet och dränktes. Området är numera nationalpark och klassad av Unesco som ett av världsarven. För - utom den stora ravinen finns också en mängd mindre förkastningar inom ett 400 meter brett bälte. Geysirområdet och Gullfors Grundvattnet tränger långt ner i den porösa isländska berggrunden. I vulkaniskt aktiva områden är jordskorpan tunn och het lava tränger upp genom sprickorna. Grundvattnet värms till flera hundra grader men det höga vattentrycket på stora djup gör att det inte kokar. Av värmen trycks vattnet uppåt och kokpunkten sjunker när trycket minskar. Nära ytan börjar vattnet koka och ombildas till ånga. Volymen förstoras mer än tiofalt och en utblåsning sker. I Haukadalurs geotermiska område, cirka 10 forts. sid

BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92

BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER 4 2013 ÅRGÅNG 92 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Var beredd på ett snabbt depåstopp 20 15 10 5 0 Megaliner

Läs mer

BERGS &BRUKS 5-6 2012 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 91

BERGS &BRUKS 5-6 2012 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 91 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER 5-6 2012 ÅRGÅNG 91 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Hydraulisk spräckning av berg nytt EU-projekt med svensk

Läs mer

BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93

BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER 32014 ÅRGÅNG 93 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING CBI-RAPPORTEN Information från CBI Betonginstitutet www.cbi.se

Läs mer

BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93 &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93 &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER 12014 ÅRGÅNG 93 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING ES Sikt Förenklad design, överlägset effektiv Metsos ES

Läs mer

BERGS &BRUKS. Ny ordförande i Geotec SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

BERGS &BRUKS. Ny ordförande i Geotec SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER 12011 ÅRGÅNG 90 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Ny ordförande i Geotec Ställverksutrustning ASEA/ABB.

Läs mer

BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93

BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 93 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER 4 2014 ÅRGÅNG 93 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Miljö- och kostnadseffektiva egenskaper VPA filtreringskoncept

Läs mer

BERGS &BRUKS. Full fart igen i gruvbranschen SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

BERGS &BRUKS. Full fart igen i gruvbranschen SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER 32010 ÅRGÅNG 89 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Full fart igen i gruvbranschen www.sp.se Allt oftare

Läs mer

BERGS &BRUKS. Come fly with me... Agne Rustan rapporterar från sprängkonferens i Peru. Röda Pilen genom Apenninerna SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

BERGS &BRUKS. Come fly with me... Agne Rustan rapporterar från sprängkonferens i Peru. Röda Pilen genom Apenninerna SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER 22010 ÅRGÅNG 89 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Come fly with me... Agne Rustan rapporterar från sprängkonferens

Läs mer

Upp till kamp emot dolorna

Upp till kamp emot dolorna Svensk Bergs- & Brukstidning 1/2014 BERGSPRÄNGARDAGARNA 2014 Peer-Johan Augustsson gav deltagarna mycket att tänka på under sin skildring av olyckan och hans väg tillbaka till livet. På filmduken syns

Läs mer

BERGS &BRUKS 5-6 2011 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER ÅRGÅNG 90

BERGS &BRUKS 5-6 2011 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER ÅRGÅNG 90 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER 5-6 2011 ÅRGÅNG 90 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Nu är det hög tid att skrota skroten i betydelsen

Läs mer

SKYDD OCH SÄKERHET # 4/2014. Värmländsk veteran vidgar vyerna Rapport från Bauma Shanghai. Jubilerande FAB gick på djupet

SKYDD OCH SÄKERHET # 4/2014. Värmländsk veteran vidgar vyerna Rapport från Bauma Shanghai. Jubilerande FAB gick på djupet En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 4/2014 www.geotec.se SKYDD OCH SÄKERHET I fokus: Borrning i forskningens tjänst Jubilerande FAB gick

Läs mer

Geotermisk energi. - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog

Geotermisk energi. - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog Geotermisk energi - ett projektarbete inom energiteknik (FYP030) Bengt Cederblad, Stefan Saxin, Sebastian Skoog Göteborgs Universitet, 2005 Introduktion...3 Geotermisk energi idag...3 Den geotermiska gradienten...3

Läs mer

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN

Ulf Adelsohn. Råvaror hetare än aktier. brinner för järnvägen och gruvnäringen FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons NATURAL RESOURCES FÖR ALLA LED I GRUV- OCH MINERALBRANSCHEN FEBRUARI 2013 Råvaror hetare än aktier Nordisk överblick tillväxtpotentialen i

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43

BEF-NYTT. Nr 1 2012 mars. BEF det är vi som försätter berg www.bef.nu. RfSU på studiebesök. Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 1 2012 mars t RfSU på studiebesök Läs mer på sidorna 32-33 t Hyllad BEF-ordförande Läs mer på sidorna 42-43 t Bergsprängardagarna - publikens favorit

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

5-6 2010 BERGS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER ÅRGÅNG 89 &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING

5-6 2010 BERGS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER ÅRGÅNG 89 &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL & METALLER 5-6 2010 ÅRGÅNG 89 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Svensk BERGS-&BRUKS Svensk Bergs- & Brukstidning

Läs mer

BEF-NYTT. www.bef.nu. Nr 3 2010 oktober. BEF det är vi som försätter berg. Medlem under vattnet. Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt

BEF-NYTT. www.bef.nu. Nr 3 2010 oktober. BEF det är vi som försätter berg. Medlem under vattnet. Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt BEF-NYTT Nyhetsblad för Bergsprängningsbranschen Nr 3 2010 oktober t Medlem under vattnet Läs mer på sidorna 12-13 t Nu finns Auktori - serad Bergsprängare på riktigt Läs mer på sidan 32 Vad innebär valutgången?

Läs mer

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt

Nummer 10 SPÄNN BÅGEN. ta sikte på varför. Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING. Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Nummer 10 SPÄNN BÅGEN ta sikte på varför Urtidskrafter skapade EXTRA UTMANING Midroc är med och driver NORDENS största industriprojekt Ta sikte på varför Foto: Hans Berggren Ansvarig utgivare Anna Ullenvik

Läs mer

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014

GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS. Malmberg bygger på traditionen David Gee är född geolog # 2/2014 En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 2/2014 www.geotec.se MEDLEMSMÖTET GEOTECARE DROG TILL FJÄLLS Malmberg bygger på traditionen David Gee

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media natural resources CSR viktigt för gruvbolagen

annons hela denna bilaga är en annons från smart media natural resources CSR viktigt för gruvbolagen annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons natural resources för alla led i gruv- och mineralbranschen JUNI 2012 Sprängning fokus på miljö och säkerhet Prospektering grunden för gruvdrift

Läs mer

HON KAN VATTEN. Om juridik på sommarmötet # 3/2013. NordDrill samlar borrbranschen Växjö stäms för fjärrvärmekrav. Så löser Namibia vattentillgången

HON KAN VATTEN. Om juridik på sommarmötet # 3/2013. NordDrill samlar borrbranschen Växjö stäms för fjärrvärmekrav. Så löser Namibia vattentillgången En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 3/2013 www.geotec.se CHARLOTTE SPARRENBOM HON KAN VATTEN Om juridik på sommarmötet Så löser Namibia

Läs mer

Profilen: Att mäta är att veta. På djupet. Blågul teknik i världsklass. Tema återblickar: 40 år av framsteg. En banbrytande. prestigeanläggning

Profilen: Att mäta är att veta. På djupet. Blågul teknik i världsklass. Tema återblickar: 40 år av framsteg. En banbrytande. prestigeanläggning E n t i d n i n g o m f ö r n y e l s e b a R e n e r g i n r 1 2012 Profilen: Att mäta är att veta Blågul teknik i världsklass På djupet i Lund Tema återblickar: 40 år av framsteg En banbrytande prestigeanläggning

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

NY TEKNIK. Ljusning i byggkonjunkturen # 3/2014. Borrutbildning ger framtidshopp Viktiga frågor i Mullsjö. Kaxvattnet under luppen TEMA. www.geotec.

NY TEKNIK. Ljusning i byggkonjunkturen # 3/2014. Borrutbildning ger framtidshopp Viktiga frågor i Mullsjö. Kaxvattnet under luppen TEMA. www.geotec. En tidning från Svenska Borrentreprenörers Branschorganisation om borrning, vatten, värme och kyla # 3/2014 www.geotec.se TEMA NY TEKNIK Ljusning i byggkonjunkturen Kaxvattnet under luppen Borrutbildning

Läs mer

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1

Spräng Nytt. Möt Årets bergsprängare. Nr. 2 Juni 2013-27 årgång. SprängNytt 2 2013 1 Nr. 2 Juni 2013-27 årgång Spräng Nytt Möt Årets bergsprängare SprängNytt 2 2013 1 Norra Sverige Regionchef Ola Sällström 070-398 35 90 ola.sallstrom@orica.com Mellersta Sverige Regionchef Lars Frändberg

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 510 Nedanstående är en annons från Abetong nr 5 B 2010 husbyggaren 1 2 husbyggaren nr 5 B 2010 nr 5 B 2010 husbyggaren 3 4 husbyggaren

Läs mer

Lagerbladet. Nybliven pensionär trampar vidare. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 18 22. Fem år med SKB Nu Sid 9 12

Lagerbladet. Nybliven pensionär trampar vidare. Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid 18 22. Fem år med SKB Nu Sid 9 12 Lagerbladet OSKARSHAMN En tidning från Svensk Kärnbränslehantering AB Nr 2 2015 Ny geologiserie Jungfru med isig historia Sid 4 7 t E M A J O R D S K A lv Kärnbränsleförvaret byggs för framtida skalv Sid

Läs mer