Miljö- och byggnadsnämnden (29)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 1 (29)"

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden (29) Plats och tid Midgårds samlingssal Lunch Paragrafer 1-17 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Astrid Bengtsson (S) Göte Eriksson (S) Monica Staadig (S) Tony Petterson (S) Ambjörn Lennartsson (M) Gunilla Dverstorp (M), kl , 1-11 Ingrid Berglund (FP) Anneli Sandstedt (C) Nils Werner (MP) Anette Söderstedt (S) ersätter Ingela Nilsson (S) Sven Sandrén (M) kl , ersätter Gunilla Dverstorp (M) ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Nils-Åke Johansson (S) Ulla Brissman (S) Sven Sandrén (M), kl , 1-11 Torgny Hedlund (KD) Majid Farsad (V) Anders Kyrkander, miljö- och byggchef Britt Svensson, livsmedelsinspektör 6 Niclas Antonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 7 ElsieMarie Sjögren, planingenjör 8-9 Maria Lindström, sekreterare kl Övriga Fredrik Bergman, miljöstrateg, kl Utses att justera Astrid Bengtsson Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Maria Lindström Jonas Ringqvist Astrid Bengtsson Utdragsbestyrkande

2 Miljö- och byggnadsnämnden (29) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Miljö- och byggnadsnämnden Protokollet förvaras Underskrift Miljö- och byggkontoret Maria Lindström Utdragsbestyrkande

3 Miljö- och byggnadsnämnden (29) Innehållsförteckning 1 Godkännande av dagordning Rapporter Anmälan av delegationsbeslut bygglovshandläggare Anmälan av delegationsbeslut miljö Målstyrning Kontrollplan livsmedel Behovsutredning och tillsynsplan In- och utfartsväg till Marbotorps industriområde Kvarteret Granaten förfrågan om planändring Framdrift av Kungsbroprojektet C-magasinet ombyggnad Fordonspolicy Fjalar 3 och 4, Idun 1, Alfhem 13, Gandvik 4 och 14, Gruvan 2 och 3 ej utförd funktionskontroll av ventilationssystem och energideklaration Extra ärende Miljö- och byggnadsnämndens miljöpris 2012 utseende av arbetsgrupp Information från förvaltningen Övriga frågor... 29

4 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 1 Godkännande av dagordning Miljö- och byggnadsnämnden godkänner dagordningen.

5 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 2 Rapporter a) Dnr 11/BN Länsstyrelsen Västra Götaland, Kulturmiljöenheten, Mariestad: Beslut om tillstånd till skogplantering inom fornlämning RAÄ Valstad 103:1 på fastigheten Valstad 6:15. d) Dnr 12/BN Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Kulturmiljöenheten, Mariestad: Beslut om tillstånd till byte av elinstallation i Fröjereds kyrka.

6 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 3 Anmälan av delegationsbeslut bygglovshandläggare a) Dnr 11/BN Frej 11 Magnus Sjögren, Torggatan 31, Tidaholm Installation av braskamin Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked , B 162/11 b) Dnr 11/BN Stora Gälleberg 1:43 Marie Bengtzon, Gälleberg Ekebo, Tidaholm Installation av braskamin samt ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked , B 163/11 d) Dnr 11/BN Antipoden 6 Tidaholms kommun, Tekniska kontoret, Tidaholm Uppförande av moduler för förskoleverksamhet Bygglov och startbesked beviljat , B 165/11 e) Dnr 11/BN Campingen 1 Tidaholms Spel & Kioskbutik AB, Södra Ringvägen 25, Tidaholm Fasadändring ny entré Bygglov och startbesked beviljat , B 166/11 f) Dnr 11/BN Ormestorp 1:5 Lotta Falck, Ormestorp Blombacka, Tidaholm Inglasning av befintlig altan Bygglov och startbesked beviljat , B 167/11 g) Dnr 12/BN Flygaren 7 Krister Söderström, Hellidsvägen 15, Tidaholm Installation av braskamin samt ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan samt startbesked , B 01/12

7 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 3 Forts. h) Dnr 11/BN Antipoden 6 Tidaholms kommun, Tekniska kontoret, Tidaholm Anläggande av parkeringsplatser samt plats för avlämning och hämtning av barn Bygglov och startbesked beviljat , B 02/12 i) Dnr 12/BN Madängsholm 10:6 Björn Dahlqvist, Linvägen 16, Tidaholm Installation av braskamin samt ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan samt startbesked , B 03/12 j) Dnr 12/BN Varv 12:64 Peter Dernestam, Sandstensvägen 3, Tidaholm Installation av pelletskamin med fläktstyrd rökgaskanal Anmälan, beslut om kontrollplan samt startbesked , B 04/12 k) Dnr 11/BN Örvang 4 Larissa Stjärnlöf, Västra Drottningvägen 62 C, Tidaholm Uppsättning av skylt Bygglov samt startbesked beviljat , B 05/12 l) Dnr 11/BN Sleipner 15 Jimmy Gustavsson, Egnahemsvägen 10, Tidaholm Nybyggnad av garage Bygglov samt startbesked beviljat , B 06/12 m) Dnr 11/BN Kaplanen 3 Tidaholms Kyrkliga Samfällighet, Box 93, Tidaholm Uppsättning av digital skylt samt fasadändring Bygglov samt startbesked beviljat , B 07/12 n) Dnr 12/BN Skatan 11 Maja Susi, Stallängsvägen 29, Tidaholm Installation av braskamin Anmälan, beslut om kontrollplan samt startbesked , B 08/12

8 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 3 Forts. o) Dnr 11/BN Gandul 20 Bo Ekberg, Trädgårdsgatan 17, Tidaholm Fasadändring, ändring av takkonstruktion samt installation av braskamin Bygglov samt starbesked beviljat , B 09/12

9 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Anmälan av delegationsbeslut miljö Del nr M 191/11 JAB Dnr Ullstorp 1:14 Sören Ingemarsson, Daretorp Rosenlund, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 192/11 JAB Dnr Gerum 3:12 Kenneth Engström, Östra Gerum Källegården, Tidaholm Tillstånd för avloppsanordning Beslut Del nr M 193/11 PL Dnr Ekeberget 1:7 Gunilla Boije, Agnetorp Ekeberget 1, Tidaholm Dispens, förlängt slamtömningsintervall Beslut Del nr M 194/11 JAB Dnr Gerum 6:3 Kenneth Engström, Östra Gerum Källegården, Tidaholm Tillstånd för avloppsanordning Beslut Del nr M 195/11 JAB Dnr Gerum 14:3 Kenneth Engström, Östra Gerum Källegården, Tidaholm Tillstånd för avloppsanordning Beslut Del nr M 196/11 BS Dnr Alfhem 10 Energy Express, Gamla Torget 8, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 197/11 Förv. Dnr Fjalar 3 Föreläggande med vite gällande cistern Vadaren AB, Box 396, Skövde Beslut

10 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Forts. Del nr M 198/11 JAB Dnr Bondestorp 1:5 Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenvårdsenheten, Mariestad Yttrande gällande utbyte av rörbro på väg 192 över Lillån vid Klämmesbo Yttrande Del nr M 199/11 BS Dnr Alfhem 10 Energy Express, Gamla Torget 8, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 200/11 JAB Dnr Fribytaren 2 Festvåning 4:an AB, Bruksgatan 4, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 201/11 BS Dnr Solvik 30 Solviks Äldreboende, Biblioteksgatan 1-5, 6-8, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 202/11 BS Dnr Klämmesbo 1:36 Ambjörn Lennartsson, Klämmesbo Yans Gård 1, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 203/11 JAB Dnr Stora Håven 1:8 Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöskyddsenheten, Mariestad Yttrande över anmälan om byggnation av ny gödselbehållare Yttrande Del nr M 204/11 BS Dnr Tändstickan 1 DocMorris Apotek Tidaholm, Västra Drottningvägen 11, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut

11 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Forts. Del nr M 205/11 BS Dnr Tändstickan 1 DocMorris Apotek Tidaholm, Västra Drottningvägen 11, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 206/11 BS Dnr Solvik 30 Solviks Äldreboende, Biblioteksgatan 1-5, 6-8, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 207/11 BS Dnr Manhem 12 Pizzeria Happy Time, Torggatan 6 C, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 208/11 BS Dnr Manhem 12 Pizzeria Happy Time, Torggatan 6 C, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 01/12 PL Dnr Älvstorp 1:64 Thomas Hjerpe, Älvstorpsvägen 2, Tidaholm Godkännande av behovshämtning av övrigt hushållsavfall i samband med kompostering av köksavfall Beslut Del nr M 02/12 BS Dnr Antipoden 6 Förskolan Forsen, Vråbolsgatan 5, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 03/12 BS Dnr Antipoden 6 Förskolan Forsen, Vråbolsgatan 5, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut

12 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Forts. Del nr M 04/12 PL Dnr Varv 10:42 Lackarebäck Fastigheter AB, Korsgatan 3, Göteborg Föreläggande att utföra ljudnivåmätningar Beslut Del nr M 05/12 BS Dnr Gandul 9 Hotell Emanuelssons, Trädgårdsgatan 15, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 06/12 BS Dnr Solvik 30 Solvik Kortvården, Biblioteksvägen 4, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 07/12 JAB Dnr Bosarp 8:2 Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöskyddsenheten, Mariestad Yttrande över ansökan om avslutande av täktverksamhet/återlämnande av tidigare beviljat täkttillstånd Yttrande Del nr M 08/12 JAB Dnr Fribytaren 10 Smail Dindic, Björstorpsvägen 3, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 09/12 JAB Dnr Snickaren 14 Admir Dindic, Vallvägen 10, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 10/12 BS Dnr Trasten 46 Åkessons Matsalar, Mossebogatan 6, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut

13 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Forts. Del nr M 11/12 BS Dnr Solvik 30 Solvik Kortvården, Biblioteksvägen 4, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 12/12 PL Dnr Kungslena 1:9 Niklas Alexandersson, Kungslena Gärdhem, Tidaholm Godkännande av behovshämtning av övrigt hushållsavfall i samband med kompostering av köksavfall Beslut Del nr M 13/12 BS Dnr Pilen 4 Hälsocenter Tidaholm, Ulvestorpsgatan 3 E, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 14/12 JAB Dnr Kullebo 1:20 Birgit och Roland Larsson, Klämmesbo Skogsbo, Hjo Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 15/12 BS Dnr Ramstorp 4:1 Ramstorps Gårdsbutik, Ramstorps Gård, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 16/12 JAB Dnr Elektrikern 2 Hans-Åke Ivarsson, Västra Kullövägen 4, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut

14 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 5 Målstyrning Jonas Ringqvist (S) redovisar arbetsutskottets Work Shop om nämndens målarbete. Målområden som anges är: Attraktivitet Ekologisk status Peak Oil/ klimatförändringar Inkluderande Arbetsutskottet har gjort en SWOT-analys som visar de styrkor, svagheter, hot och möjligheter som kan ha betydelse för utformning av nämndens målstyrning samt identifierat värdeord som kan ingå i målformuleringar för de olika målområdena. Ett förslag till tidplan för målstyrningsarbetet redovisades. Enligt tidplanen beräknas arbetet vara slutfört i september Av nämndens diskussioner framgår att tidplanen kan godtas. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att arbeta efter den föreslagna tidplanen. Sändlista: Akten

15 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 6 Kontrollplan livsmedel Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel är miljö- och byggnadsnämndens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av nämnden. Kontroll av livsmedelsanläggningar utförs av livsmedelsinspektören genom planerade kontroller, efterföljande kontroller i de fall anläggningarna uppvisat brister och extra kontroller vid klagomål. Livsmedelsinspektör Britt Svensson redovisar förslag till kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag. Nils Werner (MP) deltar inte i beslutet. Sändlista: Akten

16 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 7 Behovsutredning och tillsynsplan 2012 Enligt miljöbalkens regler skall det finnas en behovsutredning och tillsynsplan för utredning av tillsyns- och resursbehovet i kommunen. Behovsutredningen skall avse en tid om tre år och ses över minst en gång varje år samt för varje verksamhetsår skall en tillsynsplan upprättas. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Niclas Antonsson redovisar förslag till behovsutredning och tillsynsplan för Nämnden diskuterar tillsynsplanen och behovsutredningen samt ett förändrat arbetssätt kring detta inför Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag. Sändlista: Akten

17 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 8 In- och utfartsväg till Marbotorps industriområde Dnr 11/BN En ny in- och utfartsväg planeras till södra delen av Marbotorps industriområde. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att ansluta en ny tillfartsväg till Marbodals verksamhetsområde för att avlasta befintliga tillfartsvägar till Marbodal från befintlig väg på grund av en ökad andel tunga transporter till området. Planförslaget innebär i huvuddrag att en ny matarled för godstransporter byggs från väg 193 till Marbotorps industriområde. Planingenjör ElsieMarie Sjögren redovisar förslag till samrådshandlingar för Marbotorps industriområde. Planförslaget är ännu inte helt färdigställt. Enligt tidplanen är målet att kommunfullmäktige skall kunna anta detaljplanen under september Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att färdigställa materialet och därefter gå ut med det på samråd. Sändlista: Akten

18 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 9 Kvarteret Granaten förfrågan om planändring Dnr 11/BN Förfrågan har inkommit till kommunledningskontoret från BoToMi Fastighets AB om möjligheterna att bygga cirka 20 lägenheter på del av fastigheterna Granaten 7 och 10 utmed Smedjegatan. Miljö- och byggkontoret har fått underlaget för att undersöka om det är möjligt att tillåta bostäder genom att ändra detaljplanen för berörd del av Granaten. För kvarteret Granaten gäller detaljplan fastställd Tillåten markanvändning är område för industriändamål i tre våningar. Kvarteret omges av en säkerhetszon som ska utgöra skydd mellan bostadsbebyggelse och industriverksamhet. Miljö- och byggkontoret håller på med en översyn av äldre detaljplaner där syftet är att utreda hur dessa stämmer överens med dagens markanvändning. För kvarteret Granatens del har markanvändningen till stora delar förändrats och detaljplanen bör därför revideras. Granaten 7 och 10 ligger till större delen inom säkerhetszonen för Granatens industriområde, därför är det olämpligt att ändra detaljplanen för bara dessa fastigheter i stället bör detaljplanen ändras för hela kvarteret Granaten. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att säga nej till att upprätta detaljplan för del av Granaten 7 och 10. Frågan om översyn av hela kvarteret Granaten kommer att aktualiseras i samband med förvaltningens detaljplaneöversyn. Sven Sandrén (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Sändlista: Klk Akten

19 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 10 Framdrift av Kungsbroprojektet För att kunna gå vidare i arbetet med Kungsbro-området som ett framtida bostadsområde krävs att en marknadsundersökning utförs för att utreda behov och intresse av lägenheter. Förvaltningschef Anders Kyrkander redovisar vilka undersökningar och analyser som kan ingå i en marknadsundersökning. Resultatet från en marknadsundersökning skapar även ett underlag för arbetet med översiktsplanen. I miljö- och byggnadsnämndens budget för 2012 finns inte avsatt medel för att täcka kostnaderna för en marknadsundersökning. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att använda av miljö- och byggnadsnämndens ackumulerade överskott för marknadsundersökningen, under förutsättning av medfinansiering från kommunstyrelsen. Sändlista Ks Akten

20 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 11 C-magasinet ombyggnad Visionsarbetet att göra Vulcanön till ett kulturcentrum och samla verksamheter på ön kräver att C-magasinet byggs om. Förvaltningschef Anders Kyrkander redovisar en illustration av C-magasinet med fördelning av lokaler mellan Kulturskolan, museet och grafiska verkstaden. Arbetsgruppens förslag till Vulcanöns utveckling kommer att lämnas på remiss till de politiska partierna. Ordföranden tackar för informationen.

21 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 12 Fordonspolicy Dnr 12/BN Enligt Energiplanens mål ska Tidaholms kommun införa en bilpool för tjänstefordon samt utarbeta och anta en fordonspolicy som innebär att kommunens samtliga personbilar byts ut till biogasbilar. Förvaltningen har upprättat ett förslag till fordonspolicy för tjänstebilar som har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag. Förvaltningschefen informerar att samtliga yttranden ännu inte har inkommit till förvaltningen. Ordföranden tackar för informationen.

22 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 13 Fjalar 3 och 4, Idun 1, Alfhem 13, Gandvik 4 och 14, Gruvan 2 och 3 ej utförd funktionskontroll av ventilationssystem och energideklaration Enligt 5 kap 1-7 plan- och byggförordningen och 5 kap 2 lagen om energideklaration krävs att funktionskontroll av ventilation (OVK) och energideklaration utförs av fastighetsägaren. Miljö- och byggkontoret konstaterat att det inte har utförts på fastigheterna Idun 1, Fjalar 3 och 4, Gandvik 4 och 14, Alfhem 13, Gruvan 2 och 3. Ägare till fastigheterna är Vadaren AB och Svenska Vindel AB, Box 396, Skövde. Miljö- och byggkontoret var i kontakt med fastighetsägaren Vadaren AB som då uppmanades att utföra OVK och energideklarationer för rubricerade fastigheter. Vadaren AB lämnar in en handlingsplan till miljö- och byggkontoret där fastighetsägaren uppger att arbetet är påbörjat. Miljö- och byggkontoret har inte fått in någon kopia på godkänt protokoll för OVK eller uppgifter om att energideklaration finns rapporterat till Boverkets register. Förvaltningen har därför upprättat förslag till beslut om föreläggande med vite för fastigheterna Idun 1, Fjalar 3 och 4, Gandvik 4 och 14, Alfhem 13, Gruvan 2 och 3. Vitet är beräknat efter fastigheternas olika byggnadsarea. Fastighetsägaren Vadaren AB och Svenska Vindel AB har delgivits förvaltningens förslag till beslut och getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Vadaren AB, Box 396, Skövde att vidta följande åtgärder för fastigheterna: 1. Fjalar 3, Torggatan 2, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Forts.

23 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 13 Forts. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 2. Fjalar 4, Torggatan 4, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 veckor efter det att detta beslut vunnit laga kraft låta utföra funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 3. Idun 1, Norra Kungsvägen 3, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 4. Alfhem 13, Torggatan 3, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. Forts.

24 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 13 Forts. Miljö- och byggnadsnämnden beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Svenska Vindel AB, Box 396, Skövde att vidta följande åtgärder för fastigheterna: 5. Gandvik 4, Linnégatan 13, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 6. Gandvik 14, Linnégatan 26, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 7. Gruvan 2, Smedjegatan 1, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. Forts.

25 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 13 Forts. 8. Gruvan 3, Smedjegatan 5, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. Bilaga: Hur man överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut. Sändlista: Vadaren AB Svenska Vindel AB Akten

26 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 14 Extra ärende Jonas Ringqvist (S) lyfter frågan om ett extra ärende kan tas upp på dagens sammanträde. Ärendet avser utseende av årets arbetsgrupp till miljöpriset. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta upp utseende av arbetsgrupp till miljöpriset på dagens sammanträde.

27 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 15 Miljö- och byggnadsnämndens miljöpris 2012 utseende av arbetsgrupp Miljö- och byggnadsnämnden beslutade under 27 att anta bestämmelser för ett miljöpris samt att priset delas ut årligen. Av bestämmelserna framgår att en arbetsgrupp skall utses av nämnden. Gruppen skall bestå av politiker och tjänstemän från nämnden och förvaltningen samt en företrädare från föreningslivet. Anette Söderstedt (S) och Anneli Sandstedt (C) föreslås ingå i arbetsgruppen. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar välja Anette Söderstedt (S) och Anneli Sandstedt (C) att ingå i arbetsgruppen samt att Anette Söderstedt (S) utses till sammankallande. Sändlista: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utse två tjänstemän samt en representant från föreningslivet. Anette Söderstedt Anneli Sandstedt Akten

28 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 16 Information från förvaltningen Förvaltningen undersöker hur kostnader för bullerutredning och arkeologisk undersökning gällande Marbotorps industriområde kan finansieras. Förvaltningschefen informerar om samordningsmöte med nämnderna gällande planberedningsärenden. I gruppen ingår presidier och förvaltningschefer från tekniska nämnden, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Avsikten är att kunna organisera arbetet för en längre tid och bättre samverkan mellan förvaltningarna.

29 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 17 Övriga frågor Anneli Sandstedt (C) frågar om kommunen kan erbjuda tomter för bostadsbyggande på del av Ingemarstorps-området. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram ett diskussionsunderlag för detta.

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-26 1 (17) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.45

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-26 1 (17) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.45 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-26 1 (17) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.45 Paragrafer 99-107 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Plats och tid Paragrafer 61-65 Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.10, sammanträde BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-21 1 (23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-21 1 (23) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-21 1 (23) Plats och tid Marbodal Center, kl 9.00 16.05 Lunch 11.50 12.50 Paragrafer 18-34 BESLUTANDE Ledamöter Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 (30) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.15. Astrid Bengtsson (S) ersätter Monica Staadig (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 (30) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.15. Astrid Bengtsson (S) ersätter Monica Staadig (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 (30) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.15 Paragrafer 32-47 BESLUTANDE Ledamöter Namn Tony Pettersson (S), ordförande Henning Söndergaard, (S) Ingela

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-05 1 (30) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00-16.05

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-05 1 (30) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00-16.05 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-05 1 (30) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00-16.05 Paragrafer 73-87 BESLUTANDE Ledamöter Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S) Astrid

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30

Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30 2007-11-07 140 Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30 Beslutande Curt B Gustavsson (s), ordförande Ingela Nilsson (s) Bengt Lundgren (s) Anette Söderstedt (s) Göte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 13 augusti 2013, kl. 15.00-16.45 ANDE LEDAMÖTER Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Miriam Tolvanen (FP) ÖVRIGA EJ TJG

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2009-12-16 1 Plats och tid 4:anHuset kl 16.00-18.00 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren (s) ersätter Gösta Fransson (s) Ulla Brissman

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. 2014-11-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, tisdagen den 18 november 2014, kl 14:00-15:45. Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Oscar Pantzar (M), ersättare

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-13 1 (41) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.15

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-13 1 (41) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.15 Miljö- och byggnadsnämnden 2013-03-13 1 (41) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.15 Paragrafer 29-50 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Anneli Sandstedt (C), ordförande Ingela

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10)

Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-11 1 (10) Plats och tid Gamla Köpstad kl 16.00-18.20 Paragrafer 63-68 BESLUTANDE Ledamöter Namn Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Thomas Settergren

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-17 89 Plats och tid Beslutande Stadshuset kl.18-20 Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson (s) Gunilla

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-12-17 124 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 16.15. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition

Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningens expedition SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2013-06-19 Sida 1(9) Plats och tid Hembygdsgården,Hallsberg kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlkvist Fors (s) Christina Johansson (s) Krister Eklund (s) Kari Räiä

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-02-17 Folkhälsorådet 1/3 Sessionssalen, 2015-02-17 kl 09:00-11.30 1-19 Beslutande Anna-Karin Skatt (S), Lennart Rehn (S), Bengt Karlsson (S), Christer Johansson (S), Per-Erik Thurén (S), Björn Bröne (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-02-17. Gustaf Adolfssal en, kl13.30-15:30 Sesidan 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-02-17. Gustaf Adolfssal en, kl13.30-15:30 Sesidan 2 iii' sala ~KOMMUN 1 (12) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssal en, kl13.30-15:30 Sesidan 2 Underskrifter sekreterare Paragrafer 25-33 Ordförande Justerande ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat, justeringen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

2015-05-21. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 14.40. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Mattias Persson (SD)

2015-05-21. Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 14.40. Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Mattias Persson (SD) 1( 16) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Karpen kl. 14.00 14.40 Beslutande Ulla-Britt Brandin (KD) Kjell Carlström (PF) Boel Rosdahl (S) Anders Westerlund (S) Nils-Börje Jönsson (C) Bo Dahlqvist

Läs mer

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt

Leif Welander, Förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör Beatrice Rimmi, planarkitekt SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum 2014-05-28 Plats och tid Bergööhuset "Valvet" kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Kari Räihä

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.10 Ajournering kl. 14.10-14.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör

Therese Björkman, sekreterare Gulistan Batak, t f förvaltningschef Frank Starek, byggnadsinspektör Pauline Pertoft, GIS-ingenjör 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän, kl 14.00-16.05 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice ordförande Alf Persson

Läs mer