Miljö- och byggnadsnämnden (29)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 1 (29)"

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden (29) Plats och tid Midgårds samlingssal Lunch Paragrafer 1-17 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Astrid Bengtsson (S) Göte Eriksson (S) Monica Staadig (S) Tony Petterson (S) Ambjörn Lennartsson (M) Gunilla Dverstorp (M), kl , 1-11 Ingrid Berglund (FP) Anneli Sandstedt (C) Nils Werner (MP) Anette Söderstedt (S) ersätter Ingela Nilsson (S) Sven Sandrén (M) kl , ersätter Gunilla Dverstorp (M) ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Nils-Åke Johansson (S) Ulla Brissman (S) Sven Sandrén (M), kl , 1-11 Torgny Hedlund (KD) Majid Farsad (V) Anders Kyrkander, miljö- och byggchef Britt Svensson, livsmedelsinspektör 6 Niclas Antonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 7 ElsieMarie Sjögren, planingenjör 8-9 Maria Lindström, sekreterare kl Övriga Fredrik Bergman, miljöstrateg, kl Utses att justera Astrid Bengtsson Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Maria Lindström Jonas Ringqvist Astrid Bengtsson Utdragsbestyrkande

2 Miljö- och byggnadsnämnden (29) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Miljö- och byggnadsnämnden Protokollet förvaras Underskrift Miljö- och byggkontoret Maria Lindström Utdragsbestyrkande

3 Miljö- och byggnadsnämnden (29) Innehållsförteckning 1 Godkännande av dagordning Rapporter Anmälan av delegationsbeslut bygglovshandläggare Anmälan av delegationsbeslut miljö Målstyrning Kontrollplan livsmedel Behovsutredning och tillsynsplan In- och utfartsväg till Marbotorps industriområde Kvarteret Granaten förfrågan om planändring Framdrift av Kungsbroprojektet C-magasinet ombyggnad Fordonspolicy Fjalar 3 och 4, Idun 1, Alfhem 13, Gandvik 4 och 14, Gruvan 2 och 3 ej utförd funktionskontroll av ventilationssystem och energideklaration Extra ärende Miljö- och byggnadsnämndens miljöpris 2012 utseende av arbetsgrupp Information från förvaltningen Övriga frågor... 29

4 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 1 Godkännande av dagordning Miljö- och byggnadsnämnden godkänner dagordningen.

5 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 2 Rapporter a) Dnr 11/BN Länsstyrelsen Västra Götaland, Kulturmiljöenheten, Mariestad: Beslut om tillstånd till skogplantering inom fornlämning RAÄ Valstad 103:1 på fastigheten Valstad 6:15. d) Dnr 12/BN Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Kulturmiljöenheten, Mariestad: Beslut om tillstånd till byte av elinstallation i Fröjereds kyrka.

6 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 3 Anmälan av delegationsbeslut bygglovshandläggare a) Dnr 11/BN Frej 11 Magnus Sjögren, Torggatan 31, Tidaholm Installation av braskamin Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked , B 162/11 b) Dnr 11/BN Stora Gälleberg 1:43 Marie Bengtzon, Gälleberg Ekebo, Tidaholm Installation av braskamin samt ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked , B 163/11 d) Dnr 11/BN Antipoden 6 Tidaholms kommun, Tekniska kontoret, Tidaholm Uppförande av moduler för förskoleverksamhet Bygglov och startbesked beviljat , B 165/11 e) Dnr 11/BN Campingen 1 Tidaholms Spel & Kioskbutik AB, Södra Ringvägen 25, Tidaholm Fasadändring ny entré Bygglov och startbesked beviljat , B 166/11 f) Dnr 11/BN Ormestorp 1:5 Lotta Falck, Ormestorp Blombacka, Tidaholm Inglasning av befintlig altan Bygglov och startbesked beviljat , B 167/11 g) Dnr 12/BN Flygaren 7 Krister Söderström, Hellidsvägen 15, Tidaholm Installation av braskamin samt ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan samt startbesked , B 01/12

7 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 3 Forts. h) Dnr 11/BN Antipoden 6 Tidaholms kommun, Tekniska kontoret, Tidaholm Anläggande av parkeringsplatser samt plats för avlämning och hämtning av barn Bygglov och startbesked beviljat , B 02/12 i) Dnr 12/BN Madängsholm 10:6 Björn Dahlqvist, Linvägen 16, Tidaholm Installation av braskamin samt ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan samt startbesked , B 03/12 j) Dnr 12/BN Varv 12:64 Peter Dernestam, Sandstensvägen 3, Tidaholm Installation av pelletskamin med fläktstyrd rökgaskanal Anmälan, beslut om kontrollplan samt startbesked , B 04/12 k) Dnr 11/BN Örvang 4 Larissa Stjärnlöf, Västra Drottningvägen 62 C, Tidaholm Uppsättning av skylt Bygglov samt startbesked beviljat , B 05/12 l) Dnr 11/BN Sleipner 15 Jimmy Gustavsson, Egnahemsvägen 10, Tidaholm Nybyggnad av garage Bygglov samt startbesked beviljat , B 06/12 m) Dnr 11/BN Kaplanen 3 Tidaholms Kyrkliga Samfällighet, Box 93, Tidaholm Uppsättning av digital skylt samt fasadändring Bygglov samt startbesked beviljat , B 07/12 n) Dnr 12/BN Skatan 11 Maja Susi, Stallängsvägen 29, Tidaholm Installation av braskamin Anmälan, beslut om kontrollplan samt startbesked , B 08/12

8 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 3 Forts. o) Dnr 11/BN Gandul 20 Bo Ekberg, Trädgårdsgatan 17, Tidaholm Fasadändring, ändring av takkonstruktion samt installation av braskamin Bygglov samt starbesked beviljat , B 09/12

9 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Anmälan av delegationsbeslut miljö Del nr M 191/11 JAB Dnr Ullstorp 1:14 Sören Ingemarsson, Daretorp Rosenlund, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 192/11 JAB Dnr Gerum 3:12 Kenneth Engström, Östra Gerum Källegården, Tidaholm Tillstånd för avloppsanordning Beslut Del nr M 193/11 PL Dnr Ekeberget 1:7 Gunilla Boije, Agnetorp Ekeberget 1, Tidaholm Dispens, förlängt slamtömningsintervall Beslut Del nr M 194/11 JAB Dnr Gerum 6:3 Kenneth Engström, Östra Gerum Källegården, Tidaholm Tillstånd för avloppsanordning Beslut Del nr M 195/11 JAB Dnr Gerum 14:3 Kenneth Engström, Östra Gerum Källegården, Tidaholm Tillstånd för avloppsanordning Beslut Del nr M 196/11 BS Dnr Alfhem 10 Energy Express, Gamla Torget 8, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 197/11 Förv. Dnr Fjalar 3 Föreläggande med vite gällande cistern Vadaren AB, Box 396, Skövde Beslut

10 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Forts. Del nr M 198/11 JAB Dnr Bondestorp 1:5 Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenvårdsenheten, Mariestad Yttrande gällande utbyte av rörbro på väg 192 över Lillån vid Klämmesbo Yttrande Del nr M 199/11 BS Dnr Alfhem 10 Energy Express, Gamla Torget 8, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 200/11 JAB Dnr Fribytaren 2 Festvåning 4:an AB, Bruksgatan 4, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 201/11 BS Dnr Solvik 30 Solviks Äldreboende, Biblioteksgatan 1-5, 6-8, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 202/11 BS Dnr Klämmesbo 1:36 Ambjörn Lennartsson, Klämmesbo Yans Gård 1, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 203/11 JAB Dnr Stora Håven 1:8 Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöskyddsenheten, Mariestad Yttrande över anmälan om byggnation av ny gödselbehållare Yttrande Del nr M 204/11 BS Dnr Tändstickan 1 DocMorris Apotek Tidaholm, Västra Drottningvägen 11, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut

11 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Forts. Del nr M 205/11 BS Dnr Tändstickan 1 DocMorris Apotek Tidaholm, Västra Drottningvägen 11, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 206/11 BS Dnr Solvik 30 Solviks Äldreboende, Biblioteksgatan 1-5, 6-8, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 207/11 BS Dnr Manhem 12 Pizzeria Happy Time, Torggatan 6 C, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 208/11 BS Dnr Manhem 12 Pizzeria Happy Time, Torggatan 6 C, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 01/12 PL Dnr Älvstorp 1:64 Thomas Hjerpe, Älvstorpsvägen 2, Tidaholm Godkännande av behovshämtning av övrigt hushållsavfall i samband med kompostering av köksavfall Beslut Del nr M 02/12 BS Dnr Antipoden 6 Förskolan Forsen, Vråbolsgatan 5, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 03/12 BS Dnr Antipoden 6 Förskolan Forsen, Vråbolsgatan 5, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut

12 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Forts. Del nr M 04/12 PL Dnr Varv 10:42 Lackarebäck Fastigheter AB, Korsgatan 3, Göteborg Föreläggande att utföra ljudnivåmätningar Beslut Del nr M 05/12 BS Dnr Gandul 9 Hotell Emanuelssons, Trädgårdsgatan 15, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 06/12 BS Dnr Solvik 30 Solvik Kortvården, Biblioteksvägen 4, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 07/12 JAB Dnr Bosarp 8:2 Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöskyddsenheten, Mariestad Yttrande över ansökan om avslutande av täktverksamhet/återlämnande av tidigare beviljat täkttillstånd Yttrande Del nr M 08/12 JAB Dnr Fribytaren 10 Smail Dindic, Björstorpsvägen 3, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 09/12 JAB Dnr Snickaren 14 Admir Dindic, Vallvägen 10, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 10/12 BS Dnr Trasten 46 Åkessons Matsalar, Mossebogatan 6, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut

13 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Forts. Del nr M 11/12 BS Dnr Solvik 30 Solvik Kortvården, Biblioteksvägen 4, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 12/12 PL Dnr Kungslena 1:9 Niklas Alexandersson, Kungslena Gärdhem, Tidaholm Godkännande av behovshämtning av övrigt hushållsavfall i samband med kompostering av köksavfall Beslut Del nr M 13/12 BS Dnr Pilen 4 Hälsocenter Tidaholm, Ulvestorpsgatan 3 E, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 14/12 JAB Dnr Kullebo 1:20 Birgit och Roland Larsson, Klämmesbo Skogsbo, Hjo Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 15/12 BS Dnr Ramstorp 4:1 Ramstorps Gårdsbutik, Ramstorps Gård, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 16/12 JAB Dnr Elektrikern 2 Hans-Åke Ivarsson, Västra Kullövägen 4, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut

14 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 5 Målstyrning Jonas Ringqvist (S) redovisar arbetsutskottets Work Shop om nämndens målarbete. Målområden som anges är: Attraktivitet Ekologisk status Peak Oil/ klimatförändringar Inkluderande Arbetsutskottet har gjort en SWOT-analys som visar de styrkor, svagheter, hot och möjligheter som kan ha betydelse för utformning av nämndens målstyrning samt identifierat värdeord som kan ingå i målformuleringar för de olika målområdena. Ett förslag till tidplan för målstyrningsarbetet redovisades. Enligt tidplanen beräknas arbetet vara slutfört i september Av nämndens diskussioner framgår att tidplanen kan godtas. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att arbeta efter den föreslagna tidplanen. Sändlista: Akten

15 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 6 Kontrollplan livsmedel Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel är miljö- och byggnadsnämndens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av nämnden. Kontroll av livsmedelsanläggningar utförs av livsmedelsinspektören genom planerade kontroller, efterföljande kontroller i de fall anläggningarna uppvisat brister och extra kontroller vid klagomål. Livsmedelsinspektör Britt Svensson redovisar förslag till kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag. Nils Werner (MP) deltar inte i beslutet. Sändlista: Akten

16 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 7 Behovsutredning och tillsynsplan 2012 Enligt miljöbalkens regler skall det finnas en behovsutredning och tillsynsplan för utredning av tillsyns- och resursbehovet i kommunen. Behovsutredningen skall avse en tid om tre år och ses över minst en gång varje år samt för varje verksamhetsår skall en tillsynsplan upprättas. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Niclas Antonsson redovisar förslag till behovsutredning och tillsynsplan för Nämnden diskuterar tillsynsplanen och behovsutredningen samt ett förändrat arbetssätt kring detta inför Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag. Sändlista: Akten

17 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 8 In- och utfartsväg till Marbotorps industriområde Dnr 11/BN En ny in- och utfartsväg planeras till södra delen av Marbotorps industriområde. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att ansluta en ny tillfartsväg till Marbodals verksamhetsområde för att avlasta befintliga tillfartsvägar till Marbodal från befintlig väg på grund av en ökad andel tunga transporter till området. Planförslaget innebär i huvuddrag att en ny matarled för godstransporter byggs från väg 193 till Marbotorps industriområde. Planingenjör ElsieMarie Sjögren redovisar förslag till samrådshandlingar för Marbotorps industriområde. Planförslaget är ännu inte helt färdigställt. Enligt tidplanen är målet att kommunfullmäktige skall kunna anta detaljplanen under september Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att färdigställa materialet och därefter gå ut med det på samråd. Sändlista: Akten

18 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 9 Kvarteret Granaten förfrågan om planändring Dnr 11/BN Förfrågan har inkommit till kommunledningskontoret från BoToMi Fastighets AB om möjligheterna att bygga cirka 20 lägenheter på del av fastigheterna Granaten 7 och 10 utmed Smedjegatan. Miljö- och byggkontoret har fått underlaget för att undersöka om det är möjligt att tillåta bostäder genom att ändra detaljplanen för berörd del av Granaten. För kvarteret Granaten gäller detaljplan fastställd Tillåten markanvändning är område för industriändamål i tre våningar. Kvarteret omges av en säkerhetszon som ska utgöra skydd mellan bostadsbebyggelse och industriverksamhet. Miljö- och byggkontoret håller på med en översyn av äldre detaljplaner där syftet är att utreda hur dessa stämmer överens med dagens markanvändning. För kvarteret Granatens del har markanvändningen till stora delar förändrats och detaljplanen bör därför revideras. Granaten 7 och 10 ligger till större delen inom säkerhetszonen för Granatens industriområde, därför är det olämpligt att ändra detaljplanen för bara dessa fastigheter i stället bör detaljplanen ändras för hela kvarteret Granaten. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att säga nej till att upprätta detaljplan för del av Granaten 7 och 10. Frågan om översyn av hela kvarteret Granaten kommer att aktualiseras i samband med förvaltningens detaljplaneöversyn. Sven Sandrén (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Sändlista: Klk Akten

19 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 10 Framdrift av Kungsbroprojektet För att kunna gå vidare i arbetet med Kungsbro-området som ett framtida bostadsområde krävs att en marknadsundersökning utförs för att utreda behov och intresse av lägenheter. Förvaltningschef Anders Kyrkander redovisar vilka undersökningar och analyser som kan ingå i en marknadsundersökning. Resultatet från en marknadsundersökning skapar även ett underlag för arbetet med översiktsplanen. I miljö- och byggnadsnämndens budget för 2012 finns inte avsatt medel för att täcka kostnaderna för en marknadsundersökning. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att använda av miljö- och byggnadsnämndens ackumulerade överskott för marknadsundersökningen, under förutsättning av medfinansiering från kommunstyrelsen. Sändlista Ks Akten

20 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 11 C-magasinet ombyggnad Visionsarbetet att göra Vulcanön till ett kulturcentrum och samla verksamheter på ön kräver att C-magasinet byggs om. Förvaltningschef Anders Kyrkander redovisar en illustration av C-magasinet med fördelning av lokaler mellan Kulturskolan, museet och grafiska verkstaden. Arbetsgruppens förslag till Vulcanöns utveckling kommer att lämnas på remiss till de politiska partierna. Ordföranden tackar för informationen.

21 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 12 Fordonspolicy Dnr 12/BN Enligt Energiplanens mål ska Tidaholms kommun införa en bilpool för tjänstefordon samt utarbeta och anta en fordonspolicy som innebär att kommunens samtliga personbilar byts ut till biogasbilar. Förvaltningen har upprättat ett förslag till fordonspolicy för tjänstebilar som har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag. Förvaltningschefen informerar att samtliga yttranden ännu inte har inkommit till förvaltningen. Ordföranden tackar för informationen.

22 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 13 Fjalar 3 och 4, Idun 1, Alfhem 13, Gandvik 4 och 14, Gruvan 2 och 3 ej utförd funktionskontroll av ventilationssystem och energideklaration Enligt 5 kap 1-7 plan- och byggförordningen och 5 kap 2 lagen om energideklaration krävs att funktionskontroll av ventilation (OVK) och energideklaration utförs av fastighetsägaren. Miljö- och byggkontoret konstaterat att det inte har utförts på fastigheterna Idun 1, Fjalar 3 och 4, Gandvik 4 och 14, Alfhem 13, Gruvan 2 och 3. Ägare till fastigheterna är Vadaren AB och Svenska Vindel AB, Box 396, Skövde. Miljö- och byggkontoret var i kontakt med fastighetsägaren Vadaren AB som då uppmanades att utföra OVK och energideklarationer för rubricerade fastigheter. Vadaren AB lämnar in en handlingsplan till miljö- och byggkontoret där fastighetsägaren uppger att arbetet är påbörjat. Miljö- och byggkontoret har inte fått in någon kopia på godkänt protokoll för OVK eller uppgifter om att energideklaration finns rapporterat till Boverkets register. Förvaltningen har därför upprättat förslag till beslut om föreläggande med vite för fastigheterna Idun 1, Fjalar 3 och 4, Gandvik 4 och 14, Alfhem 13, Gruvan 2 och 3. Vitet är beräknat efter fastigheternas olika byggnadsarea. Fastighetsägaren Vadaren AB och Svenska Vindel AB har delgivits förvaltningens förslag till beslut och getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Vadaren AB, Box 396, Skövde att vidta följande åtgärder för fastigheterna: 1. Fjalar 3, Torggatan 2, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Forts.

23 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 13 Forts. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 2. Fjalar 4, Torggatan 4, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 veckor efter det att detta beslut vunnit laga kraft låta utföra funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 3. Idun 1, Norra Kungsvägen 3, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 4. Alfhem 13, Torggatan 3, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. Forts.

24 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 13 Forts. Miljö- och byggnadsnämnden beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Svenska Vindel AB, Box 396, Skövde att vidta följande åtgärder för fastigheterna: 5. Gandvik 4, Linnégatan 13, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 6. Gandvik 14, Linnégatan 26, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 7. Gruvan 2, Smedjegatan 1, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. Forts.

25 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 13 Forts. 8. Gruvan 3, Smedjegatan 5, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. Bilaga: Hur man överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut. Sändlista: Vadaren AB Svenska Vindel AB Akten

26 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 14 Extra ärende Jonas Ringqvist (S) lyfter frågan om ett extra ärende kan tas upp på dagens sammanträde. Ärendet avser utseende av årets arbetsgrupp till miljöpriset. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta upp utseende av arbetsgrupp till miljöpriset på dagens sammanträde.

27 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 15 Miljö- och byggnadsnämndens miljöpris 2012 utseende av arbetsgrupp Miljö- och byggnadsnämnden beslutade under 27 att anta bestämmelser för ett miljöpris samt att priset delas ut årligen. Av bestämmelserna framgår att en arbetsgrupp skall utses av nämnden. Gruppen skall bestå av politiker och tjänstemän från nämnden och förvaltningen samt en företrädare från föreningslivet. Anette Söderstedt (S) och Anneli Sandstedt (C) föreslås ingå i arbetsgruppen. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar välja Anette Söderstedt (S) och Anneli Sandstedt (C) att ingå i arbetsgruppen samt att Anette Söderstedt (S) utses till sammankallande. Sändlista: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utse två tjänstemän samt en representant från föreningslivet. Anette Söderstedt Anneli Sandstedt Akten

28 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 16 Information från förvaltningen Förvaltningen undersöker hur kostnader för bullerutredning och arkeologisk undersökning gällande Marbotorps industriområde kan finansieras. Förvaltningschefen informerar om samordningsmöte med nämnderna gällande planberedningsärenden. I gruppen ingår presidier och förvaltningschefer från tekniska nämnden, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Avsikten är att kunna organisera arbetet för en längre tid och bättre samverkan mellan förvaltningarna.

29 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 17 Övriga frågor Anneli Sandstedt (C) frågar om kommunen kan erbjuda tomter för bostadsbyggande på del av Ingemarstorps-området. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram ett diskussionsunderlag för detta.

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Sessionssalen, Stadshuset kl

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Sessionssalen, Stadshuset kl Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-12 1 (17) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset kl 15.00 17.45 Paragrafer 1-12 BESLUTANDE Ledamöter Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S) Astrid Bengtsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-01-14 1 (19) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.35

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-01-14 1 (19) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.35 Miljö- och byggnadsnämnden 2015-01-14 1 (19) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.35 Paragrafer 1-13 BESLUTANDE Ledamöter Namn Tony Pettersson (S) Monica Staadig (S) Henning Söndergaard

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Plats och tid Paragrafer 61-65 Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.10, sammanträde BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-26 1 (17) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.45

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-26 1 (17) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.45 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-26 1 (17) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.45 Paragrafer 99-107 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-21 1 (23)

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-21 1 (23) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-21 1 (23) Plats och tid Marbodal Center, kl 9.00 16.05 Lunch 11.50 12.50 Paragrafer 18-34 BESLUTANDE Ledamöter Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 1 (29) Midgårds samlingssal, kl 13.00 17.50

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 1 (29) Midgårds samlingssal, kl 13.00 17.50 Miljö- och byggnadsnämnden 2013-05-08 1 (29) Plats och tid Midgårds samlingssal, kl 13.00 17.50 Paragrafer 51-67 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11 1 (31) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.10

Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11 1 (31) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.10 Miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11 1 (31) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.10 Paragrafer 119-137 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Tony Pettersson (S), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Sessionssalen, Stadshuset kl

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Sessionssalen, Stadshuset kl Miljö- och byggnadsnämnden 2014-02-26 1 (21) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset kl 14.00 16.40 Paragrafer 11-25 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Tony Pettersson (S), ordförande Nils-Åke

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30

Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) extra. Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Kommunstyrelsen 2010-04-26 1 (6) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00-13.30 Paragrafer 69-71 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Stadshuset Sessionssalen, kl

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Stadshuset Sessionssalen, kl Miljö- och byggnadsnämnden 2013-10-09 1 (21) Plats och tid Stadshuset Sessionssalen, kl 13.00 15.30 Paragrafer 105-118 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Tony Pettersson (S), ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-10 1 (31) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-10 1 (31) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.30 Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-10 1 (31) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.30 Paragrafer 81-97 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Tony Pettersson (S), ordförande Ingela

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-12 1 (26) Madängsholm Stadshuset, kl 13.00 15.30

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-12 1 (26) Madängsholm Stadshuset, kl 13.00 15.30 Miljö- och byggnadsnämnden 2014-11-12 1 (26) Plats och tid Madängsholm Stadshuset, kl 13.00 15.30 Paragrafer 110-125 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Tony Pettersson (S), ordförande Ingela

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-05 1 (30) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00-16.05

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-05 1 (30) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00-16.05 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-05 1 (30) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00-16.05 Paragrafer 73-87 BESLUTANDE Ledamöter Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S) Astrid

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-17 1 (27) Klämmesbo, Midgård kl 13.00 16.45

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-17 1 (27) Klämmesbo, Midgård kl 13.00 16.45 Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-17 1 (27) Plats och tid Klämmesbo, Midgård kl 13.00 16.45 Paragrafer 66-80 BESLUTANDE Namn Ledamöter Anneli Sandstedt (C), ordförande 66-70, 72-80 Ingela Nilsson (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 (30) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.15. Astrid Bengtsson (S) ersätter Monica Staadig (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 (30) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.15. Astrid Bengtsson (S) ersätter Monica Staadig (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 (30) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.15 Paragrafer 32-47 BESLUTANDE Ledamöter Namn Tony Pettersson (S), ordförande Henning Söndergaard, (S) Ingela

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Sessionssalen Stadshuset, kl

Miljö- och byggnadsnämnden (21) Sessionssalen Stadshuset, kl Miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-27 1 (21) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.20 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-10-03 124. Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.40 Gruppmöten kl 13.00-13.30

Sammanträdesdatum 2007-10-03 124. Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.40 Gruppmöten kl 13.00-13.30 2007-10-03 124 Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.40 Gruppmöten kl 13.00-13.30 Beslutande Curt B Gustavsson (s), ordförande Ingela Nilsson (s) Anders Lindberg (s) Astrid Bengtsson (s) Göte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-07 1 (31) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 17.00

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-07 1 (31) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 17.00 Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-07 1 (31) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 17.00 Paragrafer 45-60 BESLUTANDE Ledamöter Namn Tony Pettersson (S), ordförande Nils-Åke Johansson (S) Ingela

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (23) Sessionssalen, Stadshuset kl

Miljö- och byggnadsnämnden (23) Sessionssalen, Stadshuset kl Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-24 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset kl 13.00 17.15 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Namn Anneli Sandstedt (C), ordförande Ingela Nilsson (S) Astrid Bengtsson

Läs mer

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret

Tommy Larsson, kanslichef tillika sekreterare. Per-Erik Thurén (S) och Eje Johansson (C) Kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret Kommunfullmäktige 2009-02-23 1 Plats och tid Villan klockan 18.00 20.05 Beslutande Övriga deltagande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (28)

Miljö- och byggnadsnämnden (28) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-02-11 1 (28) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.15 Gruppmöte 13.00 13.30 Paragrafer 19-21 BESLUTANDE Ledamöter Namn Tony Pettersson (S), ordförande Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-22 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-10-22 08:00-09:00 216-220 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S) Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Mimmi Pirttilä (S) Peter Friberg (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16)

Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Kommunfullmäktige 2010-02-22 1 (16) Plats och tid Villan klockan 18.00 20.30 Paragrafer 13-25 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), Sture Tidqvist (S), Berit Sörman (S),

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (22) Sessionssalen Stadshuset, kl

Miljö- och byggnadsnämnden (22) Sessionssalen Stadshuset, kl Miljö- och byggnadsnämnden 2012-10-03 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.45 Paragrafer 88-102 BESLUTANDE Ledamöter Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S) Astrid

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30

Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30 2007-11-07 140 Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30 Beslutande Curt B Gustavsson (s), ordförande Ingela Nilsson (s) Bengt Lundgren (s) Anette Söderstedt (s) Göte

Läs mer

Ambjörn Lennartsson. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggkontoret

Ambjörn Lennartsson. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggkontoret 2008-11-05 132 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 13.30-16.30 Gruppmöten kl 13.00-13.30 Beslutande Jonas Ringqvist (s), ordförande Ingela Nilsson (s) Peter Ezelius (s) Astrid Bengtsson (s) Göte

Läs mer

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S)

Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker (M) Mikael Edvardsson (SD) Wahlmy Sonesson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/11 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Barbro Rülcker

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-12 Tekniska nämnden 1/2 Sessionssalen, 2013-12-12 kl 13:30-16.30 103-111 Beslutande Lennart Rehn (S) Håkan Daremark (KD) Helena Qvick (S) Christer Cunow (S) Kent Persson (S) Rolf Duhlén (S) Othmar Fiala (S) Gunilla Dverstorp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-13 1 (29) Madängsholms Bygdegård, kl 13.35 17.20

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-13 1 (29) Madängsholms Bygdegård, kl 13.35 17.20 Miljö- och byggnadsnämnden 2012-06-13 1 (29) Plats och tid Madängsholms Bygdegård, kl 13.35 17.20 Paragrafer 55-72 BESLUTANDE Ledamöter Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S) Astrid Bengtsson

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (24) Sessionssalen Stadshuset, kl

Miljö- och byggnadsnämnden (24) Sessionssalen Stadshuset, kl Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-10 1 (24) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.00 Paragrafer 126-140 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Tony Pettersson (S), ordförande

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (11)

Kultur- och fritidsnämnden (11) Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset kl 08.00-11.00 Paragrafer 77-84 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (27) Sessionssalen Stadshuset, kl

Miljö- och byggnadsnämnden (27) Sessionssalen Stadshuset, kl Miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-10 1 (27) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 16.15 Paragrafer 1-14 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Jonas Ringqvist

Läs mer

Byggnadsförvaltningen kl 15.00

Byggnadsförvaltningen kl 15.00 1 Plats och tid, kl 14.00-15.45 i Gruesalen, Bjuv ande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Kenneth Bolinder (S) ordförande Liselott Ljung

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

ljhjo ..'!!~~-~~ ~-thl.fr &1i;tM.c.~~~ ~... Ordförande Björn Bröne,,..._ / SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden ljhjo 1 Platsochtid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Björn Bröne, ordförande (Fp) Göran Svensson (M) Knut Indebetou (M) 99-103, 105-108

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00-11.35 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordförande Jimmy Odenäng (M) Anne Wilks (MP) Johan Sigvardsson (C) 131-138 Per-Olof Johansson (S) Bertil

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.30-15.40 Gruppmöten kl. 13.00-13.30

Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.30-15.40 Gruppmöten kl. 13.00-13.30 2008-03-26 32 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.30-15.40 Gruppmöten kl. 13.00-13.30 Beslutande Curt B Gustavsson (s) Ingela Nilsson (s) Bengt Lundgren (s) Astrid Bengtsson (s) Göte Eriksson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden 2008-12-17 88 Plats och tid Tidaholms museum kl 17.00-18.30 Beslutande Sture Tidqvist (s) Bengt Karlsson (s) Mona Nilsson (s) Gösta Fransson (s) Ulla Brissman (s) Håkan Joelsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23

Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) EXTRA NÄMNDMÖTE. Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Barn- och utbildningsnämnden 2010-03-23 1 (7) Plats och tid Sessionssalen 17:00-17:30 Stadshuset, Tidaholm, 2010-03-23 Paragrafer 38-39 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L)

Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Jan Bergqvist (S) Ola Ekblom (L) Sammanträdesdatum Sida 1/16 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 13:00 16:00 ande Ingemar Tönnberg (S), 42-44 och 46-53 Ingegärd Olsson (S), ordförande 45 Kjell Persson (S)

Läs mer

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare

Virpi Lindfors, miljö- och stadsbyggnadsdirektör Johan Rydén, miljö- och hälsoskyddsinspektör Elina Peronius, nämndsekreterare 1(18) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 19.00-21.00 Paragrafer 44-54 Beslutande Siv Sahlström (C) ordförande Mats Nilsson (M) 1:e vice ordförande Elvy Svennerstål (FP) 2:e vice ordförande Leo

Läs mer

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg.

Lisbeth Göthberg, utbildningschef Göran Andersson, ekonomichef Agneta Tilly, sekreterare. Pereric Gustavssson och Peter Friberg. Kommunfullmäktige 2009-08-31 1 Plats och tid Disponentvillan i Tidaholm kl 18.00-20.30 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Michael Brisman (M), Sven Sandrén (M), Hajrudin Abdihodzic (V), Lars-Ove Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-11-20 Barn- och utbildningsnämnden 1/4 Midgårds samlingssal Stadshuset, 2014-11-20 kl 08:00-16:25 Avbrott för lunch 12:17-13:17 130 138 Beslutande Per-Erik Thurén (S) Ordförande Johan Liljegrahn (M)Vice ordförande Anette Söderstedt (S)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-08 1 (32) Sessionssalen Stadshuset kl 13.00 17.40

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-08 1 (32) Sessionssalen Stadshuset kl 13.00 17.40 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-08 1 (32) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset kl 13.00 17.40 Paragrafer 52-69 BESLUTANDE Ledamöter Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela Nilsson (S) Astrid Bengtsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Marianne Fältskog (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-06-18 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.30 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 18 april 2017, kl. 15.00 16.30 BESLUTANDE LEDAMÖTER Björn Tolen (C), ordförande Kent Wallin (M), vice ordförande Eilert Karlsson (S) Maj-Britt Pihlström

Läs mer

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S)

Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske (S) Anna-Karin Berglund (C) Mikael Edvardsson (SD) Jan Bergqvist (S) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors kl 15:00 16:00 Beslutande Övriga Ingemar Tönnberg (S) Ingegärd Olsson (S) Kjell Persson (S) Thordis Stålhandske

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2007-09-17 102 Plats och tid Midgårds samlingssal kl. 17.00 18.40 Beslutande Christer Johansson (s) ordförande Ersättare: Ambjörn Lennartsson (m) Georgos Moschos (s) Berit

Läs mer

Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad

Anna-Lena Skatt, omvårdnad Anna Persson, omvårdnad Kommunala pensionärsrådet 2014-12-01 1 (13) Plats och tid Villan samlingssalen, kl. 14-16 Paragrafer 25-34 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (ordf. SN) Anna-Karin Skatt (KS) Göran Blom (PRO)

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, (M), ersättare Staffan Leufvèn, (C), ersättare 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-10-15, kl. 14.00 Arne Karlsson, (S) ordf, Bn 118 126, 128-137 Tore Sjö, (S), ordf, Bn 127 Annsofi Ramevik, (S) Börje Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45

Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Tekniska nämnden 2012-01-26 1 (12) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 14.00-16.45 Paragrafer 1-9 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45

Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Tekniska nämnden 2010-03-25 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, kl 13.30-15.45 Paragrafer 15-22 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Kommunhuset Bonaren kl 17.00 18.45 ande Gunnel Johansson, Socialdemokraterna Jan Holm, Socialdemokraterna Jan Gustafsson, Centerpartiet Janeric Dahlin, Liberalerna Kenth Wengholm, Nya Moderaterna

Läs mer

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden

2011-02-02 1 (1) Miljö- och byggnämnden 2011-02-02 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 2 februari, kl 13:00-16.30. ande Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson (M) Gun-Marie

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2189-2197 Sekreterare

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (10)

Kultur- och fritidsnämnden (10) Kultur- och fritidsnämnden 2012-06-18 1 (10) Plats och tid Paragrafer 38-43 Gimmene herrgård BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl Gruppmöten kl

Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl Gruppmöten kl 2007-12-12 154 Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 15.00-16.30 Gruppmöten kl 14.30-15.00 Beslutande Curt B Gustavsson (s) Ingela Nilsson (s) Anders Lindberg (s) Astrid Bengtsson (s) Göte Eriksson (s)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-10-18 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.30 Paragrafer 104-111 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Miljö- och byggnadsnämnden 23 januari 2015 1 (15) Plats och tid: Ferlinrummet BUN kl. 09.00-14.45 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman-Felth, ordförande Christina Söhrman Henric Forsberg Iréne Frisk Tord

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2024-2033 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-02-11 1 Plats och tid: Beslutande: Brandstationen i Kisa Göran Olsson (c), ordförande Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson (c) Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2007-09-27 85

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2007-09-27 85 Tekniska nämnden 2007-09-27 85 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.15 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Björn Eriksson (s) ersättare för Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

M U L L S J Ö K O M M U N Byggnadsnämnden. Innehåll 2014-05-21. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag M U L L S J Ö K O M M U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-05-21 Innehåll 51 Tillkommande ärenden... 68 52 Föregående protokoll... 69 53 Delgivningar... 70 54 Ekonomiuppföljning av byggnadsnämndens

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2016-12-15 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 14.30-15.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.30-16.00 Gruppmöten kl. 13.00-13.30

Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.30-16.00 Gruppmöten kl. 13.00-13.30 2008-06-11 70 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13.30-16.00 Gruppmöten kl. 13.00-13.30 Beslutande Curt B Gustavsson(s), ordförande Ingela Nilsson, (s) Bengt Lundgren (s) Astrid Bengtsson (s)

Läs mer