Miljö- och byggnadsnämnden (29)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadsnämnden 2012-02-01 1 (29)"

Transkript

1 Miljö- och byggnadsnämnden (29) Plats och tid Midgårds samlingssal Lunch Paragrafer 1-17 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Astrid Bengtsson (S) Göte Eriksson (S) Monica Staadig (S) Tony Petterson (S) Ambjörn Lennartsson (M) Gunilla Dverstorp (M), kl , 1-11 Ingrid Berglund (FP) Anneli Sandstedt (C) Nils Werner (MP) Anette Söderstedt (S) ersätter Ingela Nilsson (S) Sven Sandrén (M) kl , ersätter Gunilla Dverstorp (M) ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Nils-Åke Johansson (S) Ulla Brissman (S) Sven Sandrén (M), kl , 1-11 Torgny Hedlund (KD) Majid Farsad (V) Anders Kyrkander, miljö- och byggchef Britt Svensson, livsmedelsinspektör 6 Niclas Antonsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 7 ElsieMarie Sjögren, planingenjör 8-9 Maria Lindström, sekreterare kl Övriga Fredrik Bergman, miljöstrateg, kl Utses att justera Astrid Bengtsson Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Maria Lindström Jonas Ringqvist Astrid Bengtsson Utdragsbestyrkande

2 Miljö- och byggnadsnämnden (29) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Miljö- och byggnadsnämnden Protokollet förvaras Underskrift Miljö- och byggkontoret Maria Lindström Utdragsbestyrkande

3 Miljö- och byggnadsnämnden (29) Innehållsförteckning 1 Godkännande av dagordning Rapporter Anmälan av delegationsbeslut bygglovshandläggare Anmälan av delegationsbeslut miljö Målstyrning Kontrollplan livsmedel Behovsutredning och tillsynsplan In- och utfartsväg till Marbotorps industriområde Kvarteret Granaten förfrågan om planändring Framdrift av Kungsbroprojektet C-magasinet ombyggnad Fordonspolicy Fjalar 3 och 4, Idun 1, Alfhem 13, Gandvik 4 och 14, Gruvan 2 och 3 ej utförd funktionskontroll av ventilationssystem och energideklaration Extra ärende Miljö- och byggnadsnämndens miljöpris 2012 utseende av arbetsgrupp Information från förvaltningen Övriga frågor... 29

4 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 1 Godkännande av dagordning Miljö- och byggnadsnämnden godkänner dagordningen.

5 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 2 Rapporter a) Dnr 11/BN Länsstyrelsen Västra Götaland, Kulturmiljöenheten, Mariestad: Beslut om tillstånd till skogplantering inom fornlämning RAÄ Valstad 103:1 på fastigheten Valstad 6:15. d) Dnr 12/BN Länsstyrelsen Västra Götalands Län, Kulturmiljöenheten, Mariestad: Beslut om tillstånd till byte av elinstallation i Fröjereds kyrka.

6 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 3 Anmälan av delegationsbeslut bygglovshandläggare a) Dnr 11/BN Frej 11 Magnus Sjögren, Torggatan 31, Tidaholm Installation av braskamin Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked , B 162/11 b) Dnr 11/BN Stora Gälleberg 1:43 Marie Bengtzon, Gälleberg Ekebo, Tidaholm Installation av braskamin samt ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan och startbesked , B 163/11 d) Dnr 11/BN Antipoden 6 Tidaholms kommun, Tekniska kontoret, Tidaholm Uppförande av moduler för förskoleverksamhet Bygglov och startbesked beviljat , B 165/11 e) Dnr 11/BN Campingen 1 Tidaholms Spel & Kioskbutik AB, Södra Ringvägen 25, Tidaholm Fasadändring ny entré Bygglov och startbesked beviljat , B 166/11 f) Dnr 11/BN Ormestorp 1:5 Lotta Falck, Ormestorp Blombacka, Tidaholm Inglasning av befintlig altan Bygglov och startbesked beviljat , B 167/11 g) Dnr 12/BN Flygaren 7 Krister Söderström, Hellidsvägen 15, Tidaholm Installation av braskamin samt ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan samt startbesked , B 01/12

7 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 3 Forts. h) Dnr 11/BN Antipoden 6 Tidaholms kommun, Tekniska kontoret, Tidaholm Anläggande av parkeringsplatser samt plats för avlämning och hämtning av barn Bygglov och startbesked beviljat , B 02/12 i) Dnr 12/BN Madängsholm 10:6 Björn Dahlqvist, Linvägen 16, Tidaholm Installation av braskamin samt ny rökkanal Anmälan, beslut om kontrollplan samt startbesked , B 03/12 j) Dnr 12/BN Varv 12:64 Peter Dernestam, Sandstensvägen 3, Tidaholm Installation av pelletskamin med fläktstyrd rökgaskanal Anmälan, beslut om kontrollplan samt startbesked , B 04/12 k) Dnr 11/BN Örvang 4 Larissa Stjärnlöf, Västra Drottningvägen 62 C, Tidaholm Uppsättning av skylt Bygglov samt startbesked beviljat , B 05/12 l) Dnr 11/BN Sleipner 15 Jimmy Gustavsson, Egnahemsvägen 10, Tidaholm Nybyggnad av garage Bygglov samt startbesked beviljat , B 06/12 m) Dnr 11/BN Kaplanen 3 Tidaholms Kyrkliga Samfällighet, Box 93, Tidaholm Uppsättning av digital skylt samt fasadändring Bygglov samt startbesked beviljat , B 07/12 n) Dnr 12/BN Skatan 11 Maja Susi, Stallängsvägen 29, Tidaholm Installation av braskamin Anmälan, beslut om kontrollplan samt startbesked , B 08/12

8 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 3 Forts. o) Dnr 11/BN Gandul 20 Bo Ekberg, Trädgårdsgatan 17, Tidaholm Fasadändring, ändring av takkonstruktion samt installation av braskamin Bygglov samt starbesked beviljat , B 09/12

9 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Anmälan av delegationsbeslut miljö Del nr M 191/11 JAB Dnr Ullstorp 1:14 Sören Ingemarsson, Daretorp Rosenlund, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 192/11 JAB Dnr Gerum 3:12 Kenneth Engström, Östra Gerum Källegården, Tidaholm Tillstånd för avloppsanordning Beslut Del nr M 193/11 PL Dnr Ekeberget 1:7 Gunilla Boije, Agnetorp Ekeberget 1, Tidaholm Dispens, förlängt slamtömningsintervall Beslut Del nr M 194/11 JAB Dnr Gerum 6:3 Kenneth Engström, Östra Gerum Källegården, Tidaholm Tillstånd för avloppsanordning Beslut Del nr M 195/11 JAB Dnr Gerum 14:3 Kenneth Engström, Östra Gerum Källegården, Tidaholm Tillstånd för avloppsanordning Beslut Del nr M 196/11 BS Dnr Alfhem 10 Energy Express, Gamla Torget 8, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 197/11 Förv. Dnr Fjalar 3 Föreläggande med vite gällande cistern Vadaren AB, Box 396, Skövde Beslut

10 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Forts. Del nr M 198/11 JAB Dnr Bondestorp 1:5 Länsstyrelsen Västra Götaland, Vattenvårdsenheten, Mariestad Yttrande gällande utbyte av rörbro på väg 192 över Lillån vid Klämmesbo Yttrande Del nr M 199/11 BS Dnr Alfhem 10 Energy Express, Gamla Torget 8, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 200/11 JAB Dnr Fribytaren 2 Festvåning 4:an AB, Bruksgatan 4, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 201/11 BS Dnr Solvik 30 Solviks Äldreboende, Biblioteksgatan 1-5, 6-8, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 202/11 BS Dnr Klämmesbo 1:36 Ambjörn Lennartsson, Klämmesbo Yans Gård 1, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 203/11 JAB Dnr Stora Håven 1:8 Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöskyddsenheten, Mariestad Yttrande över anmälan om byggnation av ny gödselbehållare Yttrande Del nr M 204/11 BS Dnr Tändstickan 1 DocMorris Apotek Tidaholm, Västra Drottningvägen 11, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut

11 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Forts. Del nr M 205/11 BS Dnr Tändstickan 1 DocMorris Apotek Tidaholm, Västra Drottningvägen 11, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 206/11 BS Dnr Solvik 30 Solviks Äldreboende, Biblioteksgatan 1-5, 6-8, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 207/11 BS Dnr Manhem 12 Pizzeria Happy Time, Torggatan 6 C, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 208/11 BS Dnr Manhem 12 Pizzeria Happy Time, Torggatan 6 C, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 01/12 PL Dnr Älvstorp 1:64 Thomas Hjerpe, Älvstorpsvägen 2, Tidaholm Godkännande av behovshämtning av övrigt hushållsavfall i samband med kompostering av köksavfall Beslut Del nr M 02/12 BS Dnr Antipoden 6 Förskolan Forsen, Vråbolsgatan 5, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 03/12 BS Dnr Antipoden 6 Förskolan Forsen, Vråbolsgatan 5, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut

12 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Forts. Del nr M 04/12 PL Dnr Varv 10:42 Lackarebäck Fastigheter AB, Korsgatan 3, Göteborg Föreläggande att utföra ljudnivåmätningar Beslut Del nr M 05/12 BS Dnr Gandul 9 Hotell Emanuelssons, Trädgårdsgatan 15, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 06/12 BS Dnr Solvik 30 Solvik Kortvården, Biblioteksvägen 4, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 07/12 JAB Dnr Bosarp 8:2 Länsstyrelsen Västra Götaland, Miljöskyddsenheten, Mariestad Yttrande över ansökan om avslutande av täktverksamhet/återlämnande av tidigare beviljat täkttillstånd Yttrande Del nr M 08/12 JAB Dnr Fribytaren 10 Smail Dindic, Björstorpsvägen 3, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 09/12 JAB Dnr Snickaren 14 Admir Dindic, Vallvägen 10, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 10/12 BS Dnr Trasten 46 Åkessons Matsalar, Mossebogatan 6, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut

13 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 4 Forts. Del nr M 11/12 BS Dnr Solvik 30 Solvik Kortvården, Biblioteksvägen 4, Tidaholm Registrering av livsmedelsanläggning Beslut Del nr M 12/12 PL Dnr Kungslena 1:9 Niklas Alexandersson, Kungslena Gärdhem, Tidaholm Godkännande av behovshämtning av övrigt hushållsavfall i samband med kompostering av köksavfall Beslut Del nr M 13/12 BS Dnr Pilen 4 Hälsocenter Tidaholm, Ulvestorpsgatan 3 E, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 14/12 JAB Dnr Kullebo 1:20 Birgit och Roland Larsson, Klämmesbo Skogsbo, Hjo Installation av värmepumpsanläggning Beslut Del nr M 15/12 BS Dnr Ramstorp 4:1 Ramstorps Gårdsbutik, Ramstorps Gård, Tidaholm Riskklassning och beslut om årlig kontrollavgift Beslut Del nr M 16/12 JAB Dnr Elektrikern 2 Hans-Åke Ivarsson, Västra Kullövägen 4, Tidaholm Installation av värmepumpsanläggning Beslut

14 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 5 Målstyrning Jonas Ringqvist (S) redovisar arbetsutskottets Work Shop om nämndens målarbete. Målområden som anges är: Attraktivitet Ekologisk status Peak Oil/ klimatförändringar Inkluderande Arbetsutskottet har gjort en SWOT-analys som visar de styrkor, svagheter, hot och möjligheter som kan ha betydelse för utformning av nämndens målstyrning samt identifierat värdeord som kan ingå i målformuleringar för de olika målområdena. Ett förslag till tidplan för målstyrningsarbetet redovisades. Enligt tidplanen beräknas arbetet vara slutfört i september Av nämndens diskussioner framgår att tidplanen kan godtas. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att arbeta efter den föreslagna tidplanen. Sändlista: Akten

15 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 6 Kontrollplan livsmedel Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel är miljö- och byggnadsnämndens beskrivning av hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av nämnden. Kontroll av livsmedelsanläggningar utförs av livsmedelsinspektören genom planerade kontroller, efterföljande kontroller i de fall anläggningarna uppvisat brister och extra kontroller vid klagomål. Livsmedelsinspektör Britt Svensson redovisar förslag till kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel i Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag. Nils Werner (MP) deltar inte i beslutet. Sändlista: Akten

16 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 7 Behovsutredning och tillsynsplan 2012 Enligt miljöbalkens regler skall det finnas en behovsutredning och tillsynsplan för utredning av tillsyns- och resursbehovet i kommunen. Behovsutredningen skall avse en tid om tre år och ses över minst en gång varje år samt för varje verksamhetsår skall en tillsynsplan upprättas. Miljö- och hälsoskyddsinspektör Niclas Antonsson redovisar förslag till behovsutredning och tillsynsplan för Nämnden diskuterar tillsynsplanen och behovsutredningen samt ett förändrat arbetssätt kring detta inför Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag. Sändlista: Akten

17 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 8 In- och utfartsväg till Marbotorps industriområde Dnr 11/BN En ny in- och utfartsväg planeras till södra delen av Marbotorps industriområde. Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att ansluta en ny tillfartsväg till Marbodals verksamhetsområde för att avlasta befintliga tillfartsvägar till Marbodal från befintlig väg på grund av en ökad andel tunga transporter till området. Planförslaget innebär i huvuddrag att en ny matarled för godstransporter byggs från väg 193 till Marbotorps industriområde. Planingenjör ElsieMarie Sjögren redovisar förslag till samrådshandlingar för Marbotorps industriområde. Planförslaget är ännu inte helt färdigställt. Enligt tidplanen är målet att kommunfullmäktige skall kunna anta detaljplanen under september Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att färdigställa materialet och därefter gå ut med det på samråd. Sändlista: Akten

18 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 9 Kvarteret Granaten förfrågan om planändring Dnr 11/BN Förfrågan har inkommit till kommunledningskontoret från BoToMi Fastighets AB om möjligheterna att bygga cirka 20 lägenheter på del av fastigheterna Granaten 7 och 10 utmed Smedjegatan. Miljö- och byggkontoret har fått underlaget för att undersöka om det är möjligt att tillåta bostäder genom att ändra detaljplanen för berörd del av Granaten. För kvarteret Granaten gäller detaljplan fastställd Tillåten markanvändning är område för industriändamål i tre våningar. Kvarteret omges av en säkerhetszon som ska utgöra skydd mellan bostadsbebyggelse och industriverksamhet. Miljö- och byggkontoret håller på med en översyn av äldre detaljplaner där syftet är att utreda hur dessa stämmer överens med dagens markanvändning. För kvarteret Granatens del har markanvändningen till stora delar förändrats och detaljplanen bör därför revideras. Granaten 7 och 10 ligger till större delen inom säkerhetszonen för Granatens industriområde, därför är det olämpligt att ändra detaljplanen för bara dessa fastigheter i stället bör detaljplanen ändras för hela kvarteret Granaten. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att säga nej till att upprätta detaljplan för del av Granaten 7 och 10. Frågan om översyn av hela kvarteret Granaten kommer att aktualiseras i samband med förvaltningens detaljplaneöversyn. Sven Sandrén (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Sändlista: Klk Akten

19 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 10 Framdrift av Kungsbroprojektet För att kunna gå vidare i arbetet med Kungsbro-området som ett framtida bostadsområde krävs att en marknadsundersökning utförs för att utreda behov och intresse av lägenheter. Förvaltningschef Anders Kyrkander redovisar vilka undersökningar och analyser som kan ingå i en marknadsundersökning. Resultatet från en marknadsundersökning skapar även ett underlag för arbetet med översiktsplanen. I miljö- och byggnadsnämndens budget för 2012 finns inte avsatt medel för att täcka kostnaderna för en marknadsundersökning. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar att använda av miljö- och byggnadsnämndens ackumulerade överskott för marknadsundersökningen, under förutsättning av medfinansiering från kommunstyrelsen. Sändlista Ks Akten

20 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 11 C-magasinet ombyggnad Visionsarbetet att göra Vulcanön till ett kulturcentrum och samla verksamheter på ön kräver att C-magasinet byggs om. Förvaltningschef Anders Kyrkander redovisar en illustration av C-magasinet med fördelning av lokaler mellan Kulturskolan, museet och grafiska verkstaden. Arbetsgruppens förslag till Vulcanöns utveckling kommer att lämnas på remiss till de politiska partierna. Ordföranden tackar för informationen.

21 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 12 Fordonspolicy Dnr 12/BN Enligt Energiplanens mål ska Tidaholms kommun införa en bilpool för tjänstefordon samt utarbeta och anta en fordonspolicy som innebär att kommunens samtliga personbilar byts ut till biogasbilar. Förvaltningen har upprättat ett förslag till fordonspolicy för tjänstebilar som har skickats på remiss till samtliga nämnder och bolag. Förvaltningschefen informerar att samtliga yttranden ännu inte har inkommit till förvaltningen. Ordföranden tackar för informationen.

22 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 13 Fjalar 3 och 4, Idun 1, Alfhem 13, Gandvik 4 och 14, Gruvan 2 och 3 ej utförd funktionskontroll av ventilationssystem och energideklaration Enligt 5 kap 1-7 plan- och byggförordningen och 5 kap 2 lagen om energideklaration krävs att funktionskontroll av ventilation (OVK) och energideklaration utförs av fastighetsägaren. Miljö- och byggkontoret konstaterat att det inte har utförts på fastigheterna Idun 1, Fjalar 3 och 4, Gandvik 4 och 14, Alfhem 13, Gruvan 2 och 3. Ägare till fastigheterna är Vadaren AB och Svenska Vindel AB, Box 396, Skövde. Miljö- och byggkontoret var i kontakt med fastighetsägaren Vadaren AB som då uppmanades att utföra OVK och energideklarationer för rubricerade fastigheter. Vadaren AB lämnar in en handlingsplan till miljö- och byggkontoret där fastighetsägaren uppger att arbetet är påbörjat. Miljö- och byggkontoret har inte fått in någon kopia på godkänt protokoll för OVK eller uppgifter om att energideklaration finns rapporterat till Boverkets register. Förvaltningen har därför upprättat förslag till beslut om föreläggande med vite för fastigheterna Idun 1, Fjalar 3 och 4, Gandvik 4 och 14, Alfhem 13, Gruvan 2 och 3. Vitet är beräknat efter fastigheternas olika byggnadsarea. Fastighetsägaren Vadaren AB och Svenska Vindel AB har delgivits förvaltningens förslag till beslut och getts möjlighet att yttra sig i ärendet. Några synpunkter har inte inkommit. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Vadaren AB, Box 396, Skövde att vidta följande åtgärder för fastigheterna: 1. Fjalar 3, Torggatan 2, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Forts.

23 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 13 Forts. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 2. Fjalar 4, Torggatan 4, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 veckor efter det att detta beslut vunnit laga kraft låta utföra funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 3. Idun 1, Norra Kungsvägen 3, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 4. Alfhem 13, Torggatan 3, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. Forts.

24 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 13 Forts. Miljö- och byggnadsnämnden beslut Miljö- och byggnadsnämnden förelägger Svenska Vindel AB, Box 396, Skövde att vidta följande åtgärder för fastigheterna: 5. Gandvik 4, Linnégatan 13, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 6. Gandvik 14, Linnégatan 26, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. 7. Gruvan 2, Smedjegatan 1, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. Forts.

25 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 13 Forts. 8. Gruvan 3, Smedjegatan 5, Tidaholm Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) på fastigheten. Kopia på protokoll av den utförda funktionskontrollen ska lämnas till miljöoch byggnadsnämnden. Att vid vite (11 kap 37 plan- och bygglagen) av kr senast 8 energideklaration på fastigheten. Energideklarationen ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och rapporteras till Boverket. Bilaga: Hur man överklagar miljö- och byggnadsnämndens beslut. Sändlista: Vadaren AB Svenska Vindel AB Akten

26 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 14 Extra ärende Jonas Ringqvist (S) lyfter frågan om ett extra ärende kan tas upp på dagens sammanträde. Ärendet avser utseende av årets arbetsgrupp till miljöpriset. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ta upp utseende av arbetsgrupp till miljöpriset på dagens sammanträde.

27 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 15 Miljö- och byggnadsnämndens miljöpris 2012 utseende av arbetsgrupp Miljö- och byggnadsnämnden beslutade under 27 att anta bestämmelser för ett miljöpris samt att priset delas ut årligen. Av bestämmelserna framgår att en arbetsgrupp skall utses av nämnden. Gruppen skall bestå av politiker och tjänstemän från nämnden och förvaltningen samt en företrädare från föreningslivet. Anette Söderstedt (S) och Anneli Sandstedt (C) föreslås ingå i arbetsgruppen. Miljö- och byggnadsnämndens beslut Nämnden beslutar välja Anette Söderstedt (S) och Anneli Sandstedt (C) att ingå i arbetsgruppen samt att Anette Söderstedt (S) utses till sammankallande. Sändlista: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utse två tjänstemän samt en representant från föreningslivet. Anette Söderstedt Anneli Sandstedt Akten

28 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 16 Information från förvaltningen Förvaltningen undersöker hur kostnader för bullerutredning och arkeologisk undersökning gällande Marbotorps industriområde kan finansieras. Förvaltningschefen informerar om samordningsmöte med nämnderna gällande planberedningsärenden. I gruppen ingår presidier och förvaltningschefer från tekniska nämnden, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden. Avsikten är att kunna organisera arbetet för en längre tid och bättre samverkan mellan förvaltningarna.

29 Miljö- och byggnadsnämnden (29) 17 Övriga frågor Anneli Sandstedt (C) frågar om kommunen kan erbjuda tomter för bostadsbyggande på del av Ingemarstorps-området. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram ett diskussionsunderlag för detta.

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-26 1 (17) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.45

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-26 1 (17) Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.45 Miljö- och byggnadsnämnden 2011-10-26 1 (17) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 13.00 15.45 Paragrafer 99-107 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Jonas Ringqvist (S), ordförande Ingela

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30

Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30 2007-11-07 140 Plats och tid Stadshuset, Ks-salen kl 13.30-15.25 Gruppmöten kl 13.00-13.30 Beslutande Curt B Gustavsson (s), ordförande Ingela Nilsson (s) Bengt Lundgren (s) Anette Söderstedt (s) Göte

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17. Miljö- och byggnadsnämnden 2014-05-21 1 (9) Plats och tid Paragrafer 61-65 Dimbo Stadshuset, kl 14.00 15.00, möte med revisorerna Madängsholm Stadshuset kl 15.00 17.10, sammanträde BESLUTANDE Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-01-27 Kommunfullmäktige 1/2 Villan, 2014-01-27 18:00 20:00 3-18 Beslutande Curt B Gustavsson (S), Per-Erik Thurén (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Christer Johansson (S), Lena Andersson (S), Cathrine Karlsson (S), Ulla Brissman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-04-10 1 (34) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Per Sjödahl ANSLAG/BEVIS. Plats 2012-04-10 1 (34) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 10 april kl. 08:30 16:30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30

Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (26) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 8.00 14.30 Paragrafer 146-165 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson(S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2013-03-26 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (45) Plats och tid Kvarnen, Insikten, kl 09,00-17,00 Beslutande Peter Johansson (M) ordförande, jäv 78, tjg ers Cecilia Burburan (S), deltog ej i 85. Ruth Piatek

Läs mer

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64

Yngve Blomberg, förvaltningschef Leif Nilsson, byggnadsinspektör Susanne Borg, förvaltningsadministratör Ture Göransson, stadsarkitekt 50 53, 64 2014-06-11 1 (20) Plats och tid: Kommunhuset, Ängen 2014-06-11 kl 13.30 17.30 ande: Göran Olsson (c), ordförande Margareta Holm (mp) Sören Hellberg (s) Marie Egerborn (s) Rune Larsson (c) Björn Morell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2006-11-21 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 14.00-16.20 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-06-12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00-19:45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Bertil Persson (M) Carina

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden 2011-05-17 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 17 maj 2011 kl. 17.00-18.50 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Gunnel Johansson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2013-09-25 1 (29) Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 25 september 2013 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11

Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum 2012-04-11 Sammanträdesdatum Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 42... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 43... 2 Godkännande av dagordning m.m.... 2 Mbn 44... 3 Uppföljning av protokoll från föregående

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Ronny Westerlund (M) Kent Bohlin Mari-Anne Edmark Nr 11 Byggnadsnämnden 2014-11-19 1(16) Tid och plats Onsdagen den 19 november 2014, klockan 13.00 15.15, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Eivor Östergren, ordf. (C) Sture Torstensson, v. ordf. (S)

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-06-09 70-84 Samhällsbyggnadsnämnden 70-84 2 Information och överläggningar... 5 Alingsåsparken, rivning av teaterbyggnaden... 6 Ny 132 kv-luft/markledning genom Alingsås till planerad vindkraftspark i Rödene... 9

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28

KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Byggnadsnämnden 2015-04-28 KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Rådhus Skåne 13,00-18,00 Beslutande Sonny Modig (FP) Ordförande Christina Borglund (KD) Vice ordförande Gösta Rickardsson (FP) Inge Zweiniger

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Protokoll 1 (50) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08:00-11:00 Ajournering 17 klockan 10:05-10:15 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Ann Berg, ordf, FP Kjell-Evert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(26) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset, Sessionssalen Datum och tid: 2015-04-14 kl 09.00 12.00 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-04-16 kl 13.00 Paragrafer:

Läs mer