Företagsmagasin. Nr / 24. Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper. A. Kempf: Fördubblad genomströmning. 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsmagasin. Nr. 2 2014 / 24. Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper. A. Kempf: Fördubblad genomströmning. 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök-"

Transkript

1 Nr / 24 Företagsmagasin Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper A. Kempf: Fördubblad genomströmning och kapacitet ning för monteringsförsörjning alltid 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök- 10 ICT: Papper kan inte 14 vänta

2 Ledare Kära läsare, nyligen publicerades en undersökning om kundnöjdhet, image och välkändhet hos ledande företag inom marknadssegmentet logistikprogram. Vi kastade oss med stort intresse över undersökningen, och resultaten var delvis häpnadsväckande. Att kriterier som enkel implementering, särskilda funktioner och skräddarsydda lösningar är viktiga beslutsfaktorer för våra kunder kom naturligtvis inte som någon överraskning för oss. Men vi gladde oss särskilt över att vi står högt i kurs när det gäller dessa egenskaper. Det fi nns ingenting som är värre än att arbeta i föråldrade processer, att inte vara toppmodern eller att helt enkelt inge göra någonting. Vi har gjort det till vårt mål att uppfylla våra kunders exakta behov, både med hjälp av vårt logistikprogramvaran WAMAS och som certifi erad SAP-servicepartner. Programvarulösningen WAMAS och SAP EWM används framgångsrikt i allt från manuella lager via pall- eller smådelslager till krävande automatiska och högdynamiska fördelningssystem över hela världen. Samtidigt möter vi kundernas behov och förändringarna på marknaden för att vara innovativa och trendsättande även i framtiden. Genom att sammanföra all IT-kompetens i Freisach bei Graz får vi ett programvarucentrum för hela SSI Schäfer gruppen. För närvarande får centrumet förstärkning från SSI Schäfer i Timişoara (Rumänien), Dortmund och Giebelstadt. Dessutom fortsätter vi att bygga ut den redan nu högt utvecklade IT-kompetensen i Charlotte (USA) och São Paulo (Brasilien). För vi har ett mål: att ge våra kunder den bästa möjliga lösningen! Franz Bauer-Kieslinger VD, Salomon Automation, Friesach /Graz 2

3 Innehåll Huvudtema Lösningen Projekt 4 Handel A. Kempf: Automatiserad leverans i två plan fördubblar genomströmningen och kapaciteten Automatisk plockningslösning SCP Blecha/Brammer 14 Pulp & Paper Projekt Projekt ICT 16 Fordon PACCAR Parts Europe/Autoparts De Jonghe/ Autohaus atzert:weber/vw Kina Projekt 9 Industri Leonhard Heyden/Bosch Rexroth/ Brady Corporation 18 Logistikföretag Projekt BLG Handelslogistik/INL Dubai/ Kühne + Nagel 12 Livsmedel Projekt Cerebos/Diplom-Is/ PT. Sinar Sosro Kompetens 20 SSI Schäfer Inside Nyheter Lösningen Intervju Utställningshallar i Asien/Software Headquarter Salomon Automation Forsknings- och testlaboratorium 3D-MATRIX Solution Behållare i fokus 3

4 4 I utrymmet mellan order- och turbuffertar hittar du två energieffektiva hyllmanöverutrustningar.

5 Handel Huvudtema Automatiserad leverans i två plan fördubblar genomströmningen och kapaciteten Med ett nytt anläggningskoncept för en automatiserad leveransbuffert i två plan har SSI Schäfer inte bara fördubblat genomströmningen och kapaciteten hos partihandlaren inom dryckesvaror A. Kempf, utan även möjliggjort en fi lialanpassad omlastning. Balingen, Tysklan. Sedan 2002 är A. Kempf Getränkegroßhandel GmbH ett helägt dotterbolag till Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbh och logistikföretag för drycker för Edekas detaljhandelare i sydvästra Tyskland. Företaget har två lager, varav ett i Bailingen fullastade godskollin på lastpallar, dryckeskistor, drykeskartonger och dryckesunderlag lämnar distributionscentalen varje dag under dryckessäsongen, under hårt belastade dagar kan det bli upp till För att uppnå denna omsättningskapacitet har A Kempf automatiserat sina processer under pågående drift. Uppdraget att utföra detta projekt gick till SSI Schäfer, Giebelstadt. Tack vare automation och installation av ett modulbyggt utlagringssystem i två plan kunde vi inte bara öka processeffektiviteten och säkra vår dagliga leveransberedskap. I och med implementeringen av en automatiserad order- och turbuffert är varuplockningen dessutom avvägd så att vi har kunnat optimera gårdsgenomströmningstiderna under hårt belastade dagar från upp till fyra timmar till minder än en timme för lastbilarna, förklarar Christian Melchior, divisionschef, A. Kempf Getränkegroßhandel GmbH, Offenburg. I leveransbufferten lagras pallarna om från order- till turbufferten. För att dryckespallarna ska kunna tas över och transporteras säkert till hyllhanteringsenhetens gång har SSI Schäfer genomfört en särskild anpassning av hyllhanteringsenhetens lyftredskap. Dubbla rullbanor med hjulmotorer och elektropneumatisk skiljeanordning gör det möjligt att dela upp pallarna och hantera varje enskild pall separat. De båda hyllhanteringsenheterna kan i regel ta upp till två pallar samtidigt. På så sätt sammanställs ordrarna till optimala turer och ställs upp för snabb överlämning i utlagringsområdet. Med hjälp av fördefi nierade omlagringsstrategier genererar logistikprogramvaran WAMAS en särskild ordningsföljd för bestyckning av turkanalerna. På så sätt möjliggörs en optimal, fi lialanpassad avlastning bakifrån. Tack vare de kortare tiderna för iordningställande, de automatiska etiketterings- och omlagringsprocesserna och den systemutlösta order- och tursammanställningen har A. Kempf ökat genomströmningskapaciteten från 90 till 240 pallar per timme och nästan fördubblat leveranslagrets kapacitet. Dessutom har anläggningen kapacitet för ytterligare tillväxt. Lösningen: Två lagerområden, som försörjs av två kraftfulla, energieffektiva hylltransportörer som arbetar tillsammans i en gång. Effektivitetsfördelarna för utlagringen ligger i den turanpassade sammanställningen av pallar tack vare en helautomatisk omlagring. Dessutom är utlagringen uppdelad i två områden: i en nyinstallerad orderbuffert och en ny turbuffert. Orderbufferten består av en anläggning med genomgående hyllor, som är uppdelad i fyra block med åtta kanaler var. Där lagras de förplockade orderpallarna på tre plan. Totalt står pallavställningsplatser till förfogande där. Ytterligare 720 pallavställningsplatser fi nns i turbufferten, som har en kapacitet på 16 lastbilslaster. De plockade orderpallarna överlämnas till transportören vid två lastningsstationer i golvnivå och slussas in i den automatiserade processen i leveransbufferten i två plan. Efter att orderpallarna har gått igenom en lindningsmaskin förs de förbi en applikator, som förser pallarna med två EAN-etiketter samt innehållsförteckningar. Därefter förs varan med vertikaltransportör till det aktuella lagringsplanet i orderbufferten. De plockade orderpallarna överlämnas till transportören vid två lastningsstationer för dubbelpallar i golvnivå och slussas in i den automatiserade processen i leveransbufferten i två plan. Vid vertikaltransportörens överlämningspunkt övertas pallarna av en förskjutningsvagn, som fyller på orderbufferten. 5

6 Handel Effektivitetspotential för handelsoch färskvarulogistik Till handelns utmaningar hör ett ständigt ökande artikelutbud och allt mindre godsstorlekar. De interna logistikprocesserna och teknologier som används förvandlas till konkurrensfördelar. Därför blir effektiva förlopp och system allt viktigare. Schäfer Case Picking System (SCP) erbjuder ett unikt, fl erfaldigt belönat system för handelslogistik, som sammanställer leveranserna helt automatiskt. I korthet: Det handlar om en fullständigt anpassad, modulärt uppbyggd och utvidgningsbar systemlösning för handelssegmentet. Ur tekniskt hänseende är det skalbara systemet ett kompakt, högdynamiskt buffertsystem för omsättningar på mellan och mer än kollin per dag. I det systemet delas varorna automatiskt upp från lagerpallen, placeras skiktade på System Trays och mellanlagras med skonsamma rörelseförlopp. Plockningen från Lagen Trays kan ske helt automatiskt på enskilda delar och i parallell multipel USA. I det amerikanska lager-, plocknings- och transportföretaget ES3:s distributionscentral i York (Pennsylvania) lagras ca olika artiklar, livsmedelsvaror och hushållsartiklar. Varje dag levereras upp till pallar till lagret. Genomströmningen ligger på mer än varukartonger per dag. SSI Schäfer kunde erbjuda ES3 ett intelligent, genomgående systemkoncept för helautomatiserade processer inom livsmedelsbranschen, från varumottagning via lagring till volymoptimerad pallbildning. Grunden för denna resurseffektivitet: SCP-konceptet. SSI Schäfer utvecklade en individuell systemlösning för kundens specifi ka krav, som styrdes av den ovanliga packhöjden (upp till 2,40 m). Totalt 9 pallrobotar konsoliderar kartongerna enligt uppdrag i SCP-anläggningen hos ES3. Tyskland. När lågpriskedjan Lidl byggde ut sitt logistikcentrum i Kirchheim/Teck försågs intralogistiken med SCP-systemet. Förutom effektivitetsökningen handlade det om utökat utnyttjande av lastutrymmes- och transportkapaciteterna samt avlastning av personalen vid varuförvaring. Utöver SCP-systemet ingår ett höglager med fem gångar och ca pallavställningsplatser samt ett Schäfer Tray System (STS) med avställningsplatser i leverans- och serviceomfattningen. Lidl är den första europeiska referenskunden för SCP-systemet. Vid detta projekt skapade SSI Schäfer lösningar för kundens speciella krav på Family Grouping och en fi lialanpassad sekvensbildning, som andra logistikspecialister tidigare inte trodde var möjliga. Med fl era STS-fordon arrangerade över varandra kan Lidls lager användas på ett mycket effektivt och platsbesparande sätt. 6

7 Handel Helautomatisk och fi lialanpassad ( butiksvänlig ) pallettering. Systemet förenar en hög plockningskapacitet och en skonsam hantering av artiklarna. åtkomst. I det sammanhanget går det att göra en fl erstegad och fi lialanpassad ( butiksvänlig ) sekvensbildning. Vad gäller maskinvaran för SCP satsar SSI Schäfer, vid sidan av hyllanläggningen och transportörtekniken, på ett stort antal beprövade komponenter, som Schäfer Tray System (STS) och visualiseringstekniken Machine Vision Technology. Depalleterings-, palletterings- och lindningssystem avrundar totalkonceptet. På programvarusidan sörjer en integrerad packmönstergenerator, Schäfer Pack Pattern Generator (SPPG), för en optimal sammanställning av orderpallar. I synnerhet de internationella referenserna bekräftar hur väl SCP kan anpassas till användarnas individuella krav. Schweiz. Migros-distributören Neuendorf AG (MVN AG) är central logistikpartner till Migros, det största detaljhandelsföretaget i Schweiz. Kärnan i MVN AG:s fryslogistikverksamhet är livsmedelslogistik. I fryslagret ( 28 C) genomförde SSI Schäfer ett SCP-koncept, som fungerar utan den vanliga varumärkningen med streckkoder eller transponder. Alla processer grundar sig från start på Machine Vision Technology. Dessutom jämförs de aktuella artikeluppgifterna, som antal kollin, sista användningsdag och leveransuppgifter med stamdata i IT-systemet vid varuingång. Vid teach-in-stationer registrerar personalen vikt, antal och mått för den inkommande leveransen och uppdaterar artikeluppgifterna vid behov. Artikelstamdatan utgör sedan grunden för IT-föreskrifterna för automatisk inställning av de mekaniska systemkomponenterna, som är integrerade i processförloppet. Dessutom genomför Machine Vision Technolog alla detekterings- och kontrolluppgifter under lager- och plockningsprocessen, t.ex. vid volymregistrering, justering av artiklarnas läge eller antalsregistrering vid manuell plockning. Vid varumottagningen sker härnäst en teach-in-process för registrering av IT-stamdata. Leveransklara robotar för ett stort, nytt, internationellt SCP-projekt. USA. Vid årsskiftet 2011/2012 utrustade en amerikansk leveranskedja för tjänster inom livsmedelssektorn sitt logistikcentrum med ett SCP-system. Anläggningen tjänar nu på en högdynamisk hantering av små ordermängder (plockning av enskilda artiklar och cases). I sitt logistiklager lagrar partihandlaren ca olika artiklar för leverans till detaljhandlare. 24 Schäfer Carousel-system (SCS) hanterar ca kartonger och transportbehållare per timme. Tack vare de båda SCP-modulerna har det skett en väsentlig effektivitetsförbättring. Den hänförda kunden har precis anlitat SSI Schäfer för ett uppföljningsprojekt. 7

8 Handel Smarta byggen Exceptionell konstruktion av lagerautomaten LogiMat optimerar plockningen av smådelar. Neunkirchen, Österrike. Ingrid L. Blecha Ges.m.b.H., som grundades 1986 och är verksamt över hela världen, har specialiserat sig på aluminiumrörkopplingar, aluminiumstaketsystem samt aluminiumprofi ler och -rör. Idag levererar företaget sina produkter till kunder i aluminiumbranschen, fordonsunderleverantörer, CNC, metall- och staketteknik i ca 60 länder. I Neunkirchen utvecklas lagras, plockas och skickas aluminiumprodukterna. För att skapa kapacitet för framtiden och motverka den befi ntliga platsbristen bestämde sig företaget 2012 för att skapa ett centralt reservdelslager och bygga ut den nyaste lagerhallen. Dessutom skulle infrastrukturen för reparation förbättras. Uppdraget att utföra detta projekt gick till SSI Schäfer. Nu uppfylls alla företagets krav av en 14 m hög lagerautomat, som innebär ett steg in i framtiden. Grund: Lagerautomaten LogiMat ger snabba och säkra processer med kvalitet samtidigt som den tar ytterst lite plats och har en intelligent, kostnadsbesparande konstruktion. Dessutom får alla reparationskomponenter och reservdelar plats i den nya lagerautomaten. Värt att notera: På grund av den trafi ktekniska omgivningen inrättades LogiMat-hissen inte i byggnaden utan på lagrets fasad. SSI Schäfer fäste samtidigt ett brandskyddshölje runt stålskelettet. Tack vare den särskilda konstruktionen kunde man hålla nere byggkostnaderna för lagerutbyggnaden. Lagerautomatens höjd kunde planeras oberoende av byggnadens höjd. LogiMat-hissen passar perfekt in i infrastrukturen och brandskyddskonceptet med sina brandskyddspaneler och automatiska branddörr. Dessutom garanterar systemet, som styrs med LogiMat-programvaran Logisoft, en entydig identifi e- ring av varje artikelposition och en automatisk lagernivåhållning av smådelar. Tack vare lagerprincipen vara-till-man hämtas artiklarna nu snabbt och kontrollerat med med ökad plockningskapacitet. Dessutom ökar det nya systemet säkerheten i lagret. Säkert varuflöde Haarlem, Nederländerna. Brammer Nederland BV, en av de ledande distributörerna av mekaniska industrikomponenter, har fl yttat in i en ny, central distributionscentral i Haarlem. Företaget använder lageroch transportlådor (LBT) från SSI Schäfer för intern och extern transport av komponenterna. För närvarande använder Bremer LTB för lagring, plockning och transport mellan den nya distributionscentralen och de 17 servicecentralerna i Nederländerna. Komponenter och ömtåliga varor går igenom varufl ödet i 200 behållare med förmonterade 8-fackdelare. Därmed klarar lastbärarna av alla transportportsträckor ljudlöst och säkert. Redan standardversionen med förstärkt golv- och ribbkonstruktion möjliggör en godsvikt på upp till 50 kg. Perfekt för våra tunga komponenter. Dessutom sörjer de fl exibla och ergonomiskt utformade handtag för en okomplicerad hantering. LT-behållarna är anpassade till europapallarnas mått. Den nya behållaren, med Brammers logotyp, fungerar som ett visitkort för vårt företag, förklarar Eric Dijkstra, Director of Operations vid Brammer. 8

9 Industri Bättre transparens med WAMAS GO! Hos väsktillverkaren Leonhard Heyden sörjer lagerhanteringssystemet WAMAS GO! med sin skräddarsydda lagerinredning för transparenta processer och en fullständig kontroll längs hela leveranskedjan. Hachenburg, Tyskland. Som företag med internationella framgångar tillverkar Leonhard Heyden väskor och portföljer och säljer dem såväl i de 10 egna fi lialerna i Europa som via otaliga handlare över hela världen. Det medelstora företaget kommer ut med fyra kollektioner per år. Artiklarna måste snabbt ut till alla fi lialer och kunder efter att ordern har kommit in, och måste etiketteras så att de är klara för försäljning, förpackas och, vid behov, förädlas Verksamheten präglas av snabba kollektionsbyten och säsongstoppar. Lagersäkerhet, optimerade processer och vägar, undvikande av felleveranser samt uppföljningsmöjlighet var några av de tydligt uppställda målen när Leonhard Heyden bestämde sig för att förena tre lager på olika platser till ett nytt, m² stort centrallager i Hachenburg. Det skulle också vara möjligt att komma åt lagret direkt från centralen och att förstå och styra processerna. Därför bestämde sig Leonhard Heyden för lagerhanteringssystemet (LVS) WAMAS GO! från SSI Schäfer. LVS baseras till 100 % på den framgångsrika logistikprogramvaran WAMAS. Medan WAMAS GO! är skräddarsytt för behoven hos medelstora företag, styr WAMAS de komplexa processerna från manuella till helautomatiska lager. WAMAS GO! passar särskilt bra för förutsättningarna hos Leonhard Heyden, med medelstor varuomsättning och manuell lagerhållning. Det nya lagerhanteringssystemet övertar nämligen styrningen, planeringen och kontrollen av alla varu-, informations- och resursfl öden. Alla logistiska förlopp, från varuingång via plockning till förpackning, leverans och varuspårning täcks helt. IT-systemet kombineras med en manuell lagerinredning från SSI Schäfer, som är helt skräddarsydd för Leonhard Heyden. I hyllsystemet lagras alla artiklar med snabb omsättning på ca avställningsplatser, enskilt och sortrent förpackade. Utgående modeller förvaras enligt ett kaotiskt system i den bakre delen av anläggningen. I utlagringsområdet har SSI Schäfer installerat åtta höjdinställbara, ergonomiska packbord. Två av dessa bord används för förpackning för detaljhandeln och två av dem används för returleveranser. På ytterligare fyra arbetsplatser förädlas de exklusiva läderväskorna. Påfyllningen fi nns i två hallar. Där lagras varan i kartonger direkt på pallar. I den ena hallen lagras de sortrent och i fl era lagerdjup (artiklar med låg omsättning), i det andra lagras de på blandade pallar med direkt åtkomst (artiklar med snabb och medelsnabb omsättning). WAMAS GO! sörjer för hela produkthanteringen, direkt på pallarna. Eftersom allt styrs av WAMAS GO! sparar vi nu ca 30 % mer tid. Dessutom garanterar systemet en hundraprocentig lagertransparens och uppföljningsmöjlighet. Även felkvoten har minskat betydligt, säger Christian Usinger, logistikchef hos Leonhard Heyden GmbH. I hyllorna lagras alla artiklar med snabb omsättning på ca avställningsplatser, enskilt och sortrent förpackade. På packborden förbereds artiklarna för vidarebefordran. Varje dag bearbetas ca ordrar. 9

10 Efter framgångsrik driftsättning kan ca 600 inlagringar och ca utlagringar genomföras varje dag i treskift i anläggningen. Produktivitetsökning för monteringsförsörjning Sedan december 2012 har Bosch Rexroth ett nytt buffertlager för produktionen av mobila styrenheter i Augsfeld i Unterfranken. De fördefi nierade kraven på ökad kapacitet och fl exibilitet kunde SSI Schäfer uppfylla med ett koncept med nya, mer lätthanterliga lastbärare i centrum. Haßfurt/Augsfeld, Tyskland. Med mer än anställda över hela världen hör Bosch Rexroth till de ledande leverantörerna av driv- och styrenheter. I Tyskland har Bosch Rexroth 17 produktionsorter, fyra regionala leveranscentraler och åtta servicecentraler. Ett av dem är produktions- och logistikorten Haßfurt/Augsfeld, som inrättades 1961 och en del av affärsområdet Mobile Applications. Där har Bosch Rexroth ett nytt buffertlager för produktionen av mobila styrenheter. Det automatiska smådelslagret (AKL) med två gångar fungerar som buffertlager för produktionen och här förvaras bl.a. bromsar, stabiliseringsmoduler, centralhydraulik samt ström-, tryck- och spärrventiler. Med standardbehållare i olika storlek fi nns här en lagringskapacitet på behållarplatser. Det nya automatiska smådelslagret ersatte en tidigare anläggning där varorna lagrades på tablarer som motsvarade en europapall. Den nya lösningen skulle medföra en betydligt lättare hantering, minskad tidsåtgång och ökad fl exibilitet. I SSI Schäfer har vi hittat en partner som la fram ett logiskt koncept för hur vi skulle uppnå de förbättringar vi eftersträvade och den nödvändiga plockningskapaciteten, säger Dr. Lars Biester, logistikchef på Bosch Rexroth AG:s fabrik i Haßfurt/Augsfeld. Parallellt med det automatiska smådelslagret anslöt SSI Schäfer lagerhanteringsdatorn (LSR) till det centrala ERP-systemet med hjälp av SAP. Efter framgångsrik driftsättning kan ca 600 inlagringar och ca utlagringar genomföras varje dag i treskift i anläggningen. Ett plockningsförlopp tar högst en minut. Samtidigt blir hanteringen av enskilda behållare betydligt lättare och mer ergonomisk. 10

11 Industri Alla hylltransportörer (RGB) är försedda med ett lyftredskap (LAM) i teleskoputförande och dimensionerade för lagring med dubbelt djup och en nyttolast på 100 kg. Lyftredskapen har en fl exibel parameterisering och kan hantera såväl behållare som tablarer på upp till 50 kg vardera på ett säkert sätt. Därmed fi nns det nästan inga begränsningar för vilken form eller yta som artiklarna som ska lagras eller buffras kan ha. Medelkapaciteten ligger på ca 320 behållare per RBG och timme. Efter att de beställda smålasthållarna (KLT) har iordningställts vid en av de fyra plockningsplatserna tar den anställde den angivna mängden material och lägger det i en orderbehållare som står redo. När materialet har tagits bort friges smålasthållaren i LSR och fl yttas tillbaka till AKL. Den behovsanpassade försörjningen av monteringslinjerna med nödvändiga material, som sker i anslutning till plockningen, har Bosch Rexroth organiserat enligt Milkrun-principen. Det automatiska smådelslagret med två gångar fungerar som buffertlager för produktionen och här förvaras bl.a. bromsar, stabiliseringsmoduler, centralhydraulik samt ström-, tryck- och spärrventiler. En alldeles särskild flytt Greystanes, Australien. Brady Corporation, som grundades 1914, en av världens ledande leverantörer av märknings- och arbetsskyddslösningar för byggnader, produkter och personer. Företagets produktportfölj omfattar bl.a. etiketter, programvara och utskrifts- och dataregistreringssystem för områdena tillverkning, elektronik och telekommunikation. En av de anläggningarna ligger i Greystanes, i närheten av Sydney. Där har Brady Corporation låtit bygga en ny, central, ca m² stor distributionscentral, som förenar två anläggningar. När de båda andra lagren i Australien löstes upp efterhand efterfrågade man SSI Schäfers expertis. Företaget behövde en fl exibel samarbetspartner vid genomförandet, som kunde koordinera hela fl ytten och sammanslagningen av lagren i nära samarbete med de berörda fabrikerna. SSI Schäfer genomförde den perfekta lösningen för Brady Corporation. Samtidigt måste man ta hänsyn till att företaget har ett stort artikelbestånd. Det nya lagersystemet står framförallt för fl exibilitet. Det modulbaserade hyllsystemet R 3000 med ca lagerplatser och en modern sprinkleranläggning används nu för att lagra komponenterna i den nya distributionscentralen. I pallställen fi nns ytterligare lagerplatser. Den nya anläggningen har ökat plockningshastigheten betydligt, så att varje order kan levereras i tid. Detta har också medfört en bättre service för kunderna. Hela projektet genomfördes enligt tidplanen och har nu tillräcklig kapacitet för framtiden. 11

12 Livsmedel Schäfer Orbiter -systemet ökar in- och utlagringshastigheten inom livsmedelsbranschen Laemchabang, Thailand. Cerebos-gruppen, som grundades i England under 1800-talet, tillverkar och marknadsför livsmedel som salt, frystorkade produkter, kaffe och andra kända dryckesmärken i Asien. För 35 år sedan etablerade sig Cerebos i Thailand som producent av märket BRAND Essence of Chicken. Där säljer företaget framförallt kosttillskott och tillgodoser numera efterfrågan i Thailand och ytterligare 18 länder. Detta innebär att Cerebos måste lagra ett stort antal artiklar före leverans. Med tiden har den första anläggningen i provinsen Nonthaburi utvecklats till en av de ledande produktionsorterna för BRAND Essence of Chicken. När företaget bestämde sig för att bygga ut anläggningen av kapacitetsskäl föll valet på Laemchabang Industrial Estate i provinsen Chonburi, som utmärkte sig genom en väl utbyggd logistikinfrastruktur. Eftersom produkterna av märket BRAND batchplockas och bara utgör en liten del av de lagerförda enskilda artiklarna rekommenderade SSI Schäfer företaget en kombination av Schäfer Orbiter-systemet (SOS) och ett lager med pallställ. Systemet är ca 28 packade pallar djupt och 5 packade pallar högt. Dessutom går det att lagra ytterligare 5 pallar på höjden per plan i pallstället, vilket ger en total kapacitet på ca avställningsplatser. Efter att ha analyserat och jämfört uppgifterna bestämde sig Cerebros medvetet för SSI Schäfer och den nya lagerlösningen. För vid sidan av möjligheten till en betydligt ökad lagringskapacitet, erbjuder kombinationen av SOS och pallställslagersystemet inte bara ökad effektivitet, utan även en högre kapacitet trots minskade drifts- och underhållskostnader. Dessutom garanterar SSI Schäfers kundtjänst att systemet fungerar problemfritt i noll-felsdrift. Uppdraget att bygga det nya lagret gick till SSI Schäfer. För att hitta den perfekta lösningen för Cerebos analyserade våra specialister företagets lageruppgifter och kontrollerade leveransuppgifterna för varje enskild artikel. Schäfer Orbiter-system med ett kanaldjup på 28 pallar. 12

13 Livsmedel Med den nya transportörlösningen kan Diplom-Is öka plockningshastigheten och minskar felkvoten. Centralisering som ger starkare företag En ny halvautomatisk lagerlösning ger glasstillverkaren Diplom-Is optimala processer, bättre lönsamhet och fl exibilitet. Gjelleråsen, Norge. Diplom-Is är Norges största glasstillverkare. För att öka fl exibiliteten, effektiviteten och lönsamheten bestämde sig företaget för att strukturera om logistikprocessen. Hittills har varorna packats på pallar och fördelats strategiskt mellan olika lager på Norges västkust före försäljning. Detta visade sig dock vara för kostnadsintensivt och dyrt. I den här branschen är det dock avgörande med fl exibilitet eftersom försäljningen av varorna varierar kraftigt beroende på väder och årstid. Därför sammanförde Diplom-Is de mindre depåerna till en central distributionscentral i Gjelleråsen. Därifrån är vägen till kunden betydligt snabbare och mer ekonomisk för både frysta och ofrysta varor tack vare det nya halvautomatiska plocknings- och förpackningssystemet från SSI Schäfer. En kombination av transportörer och Pick-by-Voice ökar inte bara plockningshastigheten, utan minskar också felkvoten. Värt att notera: Projektet genomfördes i temperaturer på ner till 28 C medan anläggningen var i drift. Nu leds varan automatiskt genom sorteringsprocessen med transportörer på olika plan och slussas vidare till leveransbanorna. Artiklarna plockas manuellt från pallarna till kartonger med talstyrning. Även under högsäsong går det nu att bearbeta ordrarna på ett ekonomiskt och punktligt sätt utan att öka personalstyrkan. Shuttle-system för teprodukter Cakung, Indonesien. Med hjälp av Schäfer Orbiter -systemet (SOS) har livsmedelsproducenten PT. Sinar Sosro maximerat sin lagringskapacitet i Cakung på Java. Därifrån säljer företaget sina drickfärdiga teprodukter till hela Indonesien och stormar numera fram på den internationella marknaden också. För att skapa mer lagringskapacitet på en begränsad yta investerar företaget i Schäfer Orbiter-systemet. Med sina 32 kanaler och ett djup på 16 fack och en höjd på 3 fack erbjuder Shuttle-systemet en total lagringskapacitet på ca pallavställningsplatser. Varorna förfl yttas med de tre Orbiter-enheterna, som samtidigt ökar säkerheten i lagret. 13

14 I det 36 m höga höglagret med 9 gångar fi nns det ca pallavställningsplatser. Papper kan inte alltid vänta Med ett höglager, innovativ palltransporteknik och ett tillförlitligt lagerhanteringssystem har SSI Schäfer ökat effektiviteten och transparensen i mjukpapperstillverkaren Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A:s (ICT) lager betydligt. Kostrzyn, Polen. ICT är en av de ledande tillverkarna av pappersnäsdukar, hushålls- och toalettpapper, pappershanddukar och andra hygienprodukter och kosmetiska produkter av pappersmassa i Europa. De sju fabrikerna i Europa ansvarar för tillverkningen och bearbetningen av varorna. En av anläggningarna ligger i Kostrzyn. Eftersom det inte längre fanns tillräcklig kapacitet i det helt manuella lagret använde man sig av extra externa lager. Nu gällde det att koncentrera dessa till en anläggning. Det nya lagret skulle användas för att vi i framtiden ska kunna erbjuda våra kunder ännu snabbare, fl exiblare och effektivare leveranser, förklarar Dariusz Drzazga, logistikchef hos ICT. Uppdraget att planera och bygga det nyckelfärdiga lagerkomplexet på ca m 2 gick till SSI Schäfer, Giebelstadt. Företaget övertog hela genomförandet av projektet. Under senare steg i genomförandet skapades stålkonstruktionen för ett automatiskt höglager (HRL) i silokonstruktion, palltransporteknik med en längd på knappt 2 km samt hylltransportörer 14

15 Pulp & Paper (RGB) och styrteknik. Under tiden sörjer installationen av lagerhanteringsprogrammet från SSI Schäfer för den nödvändiga informationstekniska grunden. Numera går det automatiska. 36 m höga höglagret i fullskalig drift. Samtidigt löstes de befi ntliga externa lagren upp och lagerbeständet integrerades i den nya anläggningen. Det nya lagerhanteringssystemet styr hela varuin- och varuutgången, övervakningen av lastgården, plockningen och produktkasseringen. Pallarna som ska förvaras påbörjar sin resa till höglagret när de lastas på transportören vid två överlämningsplatser. Pallar som inte uppfyller normkraven fl yttas automatiskt över till nya systempallar via en nödsluss. De provade pallarna transporteras säkert till höglagret på två redundanta sträckor, via en transportbro på ca 5,5 m höjd. Det automatiska höglagret i silokonstruktion bildar hjärtat i den nya anläggningen. Här fi nns ca pallavställningsplatser för lagring av ca 500 olika artiklar. Värt att notera: Lagringen sker i enkelt eller dubbelt djup. Dessutom kör nio hylltransportörer med en hastighet på upp till 230 m/min mellan hyllorna. På så sätt kan man på ett säkert sätt inlagra upp till 225 pallar per timme. Utlagringen sker via det nedre planet. Programvaran startar sammanställningen av leveransordrar, vilket gör att RGB påbörjar plockningen av pallarna. Den totala genomströmningen är ca 600 pallar per timme. Därefter för palltransportanläggningen varan, sorterad enligt lastbilslast, varan till den m 2 stora lastningshallen. Där sörjer kedje- och ackumuleringstransportörer, vrid-, rull- och gravitationstransportörer, förskjutningsvagnar och pallstaplare för ett effektivt, företagsinternt materialfl öde. Före slutpunkten fl yttas pallarna över till tre förskjutningsvagnar som fördelar dem på 40 banor för färdiga leveranser. Endast pallar som är beställda friges. Totalt kan upp till 460 pallar per timme lastas om vid omlastningsramperna i lastningshallen, vilket gör att ca 15 lastbilslaster kan skickas iväg samtidigt. Alla varor registreras nu fullständigt och transparent. Det leder till en hundraprocentig lagerkontroll. Resultatet övertygar: Insparade transport- och lagringskostnader, tidsbesparingar vid orderbearbetningen, kvalitetsökning tack vare effektiv, fl exibel och genomgående processer. 9 hylltransportörer med 2 teleskopgaffl ar vardera kör med en hastighet på upp till 230 m/min mellan hyllorna och med en lyfthastighet på 70 m/min genom gångarna. 15

16 Hyllsystem för smådelar. PACCAR Parts Europes nya distributionscentral utrustad Eindhoven, Nederländerna. PACCAR Parts Europe, en av de största leverantörerna av lastbils- och släpkomponenter av hög kvalitet, har nu fl yttat in i en m² stor distributionscentral. Det nya logistikcentralen ersätter PACCAR:s tidigare lager i Eindhoven. Lagret inreddes av SSI Schäfer. Varje dag bearbetas ca orderposter. Dessutom förvaras olika lastbilskomponenter i pallställ, som har en kapacitet på mer än avställningsplatser. Under tiden lagras långt gods i grenställ. Dessutom fi nns det tillräckligt med plats för smådelarna på en plattform med hyllsystem medan ca 100 genomgångshyllor används för artiklar med snabb omsättning. Dessutom bidrar behållare och lägesetiketter till lagerorganisationen. Under bygget bearbetade SSI Schäfer hela 130 ton stål till hyllsystemet och 580 ton stål för pallställen. Logistikcentralen är i drift sedan mars Projektet slutfördes tre veckor tidigare än planerat. Därmed säkerställde PACCAR Parts Europe en förstklassig tillgänglighet för reservdelar och skapade mer kapacitet och effektivitet, som gör det möjligt för DAF Trucks att öka på den europeiska marknaden. Effektiv reservdelslagring Geel, Belgien. Sedan 1980 säljer Autoparts De Jonghe reservdelar för fordon och bilrelaterade produkter. DE använder sig av mer än m² lageryta i fyra fi lialer för att förvara nya och begagnade komponenter. SSI Schäfer har nu byggt ett nytt lager för De Jonghe, som gör det möjligt att leverera reservdelar av alla vanliga märken inom 24 timmar. Hyllanläggningen i 3 plan för reservdelar. För detta ändamål har SSI Schäfer byggt ett hyllsystem R 3000 med entresolplan i tre våningar. På så sätt utnyttjades den befi ntliga lagerytan optimalt och kapaciteten kunde ökas betydligt. På varje sida leder fyra trappor vardera upp till nästa plan i anläggningen. Det nya systemet har totalt hyllplan för lätta och tunga reservdelar. Nu fi nns det till och med plats för artiklar med olika storlek och form, som karosseridelar eller avgasrör. Dessa delar förvaras hängande eller liggande beroende på längd. 16

17 Fordon Lagerautomatens LogiMat ger fart åt bilfirman Fulda, Tyskland. atzert:weber-gruppe driver fyra bilfi rmor och Auto Sofort Service GmbH i Hessen. I Volkswagen Zentrum i Fulda visar företaget fordon från VW, Skoda och Audi på m². I maj 2013 byggde atzert:weber ut VW Zentrum med nya Audi Zentrum. De båda verksamheterna fungerar nu parallellt som kompletta enheter, men specialiserar sig på de aktuella märkena vad gäller försäljning och after-sales. VW till vänster, nya Audi Zentrum till höger. Kärnan i lagerlogistiken för båda bilfi rmor utgörs av ett nytt, halvautomatiskt dellager i två plan, som ligger nästan mitt emellan de båda fi rmorna. Målet var att skapa en effektiv förbindelse mellan karosseri- och lackcentret samt mekatronik och service. Specialverktygen lämnades i de aktuella verkstadsområdena, men byggdes om enligt SSI Schäfers locatorprincip. Ett locatorlager på båda plan ser tillsammans med den multifunktionella lagerautomaten LogiMat till att processerna blir effektiva. Delarna förvaras i hyllsystem, pallställ och mobila pallställ samt lådor. Med direkt anknytning till systemen fyller LogiMat fl era funktioner samtidigt med sina ca 60 tablarer: Dels fungerar den som förbindelse mellan planen med en manöveröppning per plan, dels fungerar den som buffert för förplockade ordrar, som ligger kvar i LogiMat fram till leverans. Ett locatorlager på 2 plan sörjer i kombination med lagerautomaten LogiMat (3 m x 7 m) för effektiva processer. Eftersom ordrarna redan ligger förplockade och klara i lagerautomaten kan vi undvika onödiga väntetider vid utlämningsdisken. En smart lösning, förklarar Philipp Atzert, VD, Volkswagen Zentrum, atzert:weber-gruppe. Vid implementeringen av projektet levererade SSI Schäfer den leveransklara och fullständigt etikettförsedda inredningen. Lagerfl ytten skedde stegvis under loppet av fyra dagar enligt SSI Schäfers strategi- och lagringsplan medan anläggningen var i drift. Kombinationen av alla system minskar vänte- och transporttiderna med mer än 70 % och leder till platsbesparingar på ca 50 %. I det nya lagret används för närvarande ca delpositioner, men det fi nns reserver för upp till positioner. Första LogiMat -hissen för Kinas bilindustri Beijing, Kina. SSI Schäfer har byggt en ny distributionscentral för Volkswagen i Beijing. Där installerades den första lagerautomaten LogiMat i Kina. Normalt sett använder sig bilindustrin i Kina uteslutande av hyllor. Men med målet att optimera utrymmesutnyttjandet och samtidigt öka plockningshastigheten för smådelar i sikte föll valet på två lagerautomater och fl era hyllsystem. LogiMat sparar upp till 90 % av lagerytan i jämförelse med ett vanligt hyllsystem. LogiMat sparar upp till 90 % av lagerytan i jämförelse med ett vanligt hyllsystem och underlättar en snabb och ergonomisk plockning av smådelar. På så sätt har plockningshastigheten ökat med med faktor Dessutom används bl.a. en hyllanläggning i 3 plan, ett pallhöglager med ca avställningsplatser och grenställ för lagring av reservdelar. 17

18 Logistikföretag Megaprojekt under pågående drift Vid sidan av leveranserna till den stationära handeln övertar BLG Handelslogistik nu även hanteringen av onlinebeställningar för Tchibo. Därför har SSI Schäfer byggt ut centrallagret i Bremen. På de 96 utskicksplatserna förpackar de anställda ordrarna tillsammans med e-handelsvarorna i kartonger. Bremen, Tyskland. BLG Handelslogistik GmbH & Co. KG driver en av de största logistikcentralerna i Europa för Tchibos räkning. Till och med onlinebeställningarna hanteras via centrallagret. För att kunna upprätta de extra processer som krävdes investerade BLG över 50 miljoner euro i den m² stora logistikcentralen. SSI Schäfer, Graz, fi ck i uppdrag att implementera de företagsinterna processerna. Höjdpunkt i utbyggnadsarbetet: En sorteringsbyggnad i två plan komplett med transportsystem, som är förbunden med de övriga hallarna med en transportbro. Dessutom har SSI Schäfer inrett tre lagerhallar och en hall för returleveranser. 17 km transportörteknik, 20 behållarbuffertar (Schäfer Carousel System), 133 plockningsplatser, 14 genomgångshyllor för kartonger, 96 förpackningsplatser, palltransporteknik, behållare och behållarlastare samt 42 teleskoptransportörer ser nu till att processerna är effektiva och fl exibla. Onlinebeställningarna plockas i tråg, butiksleveranserna i kartonger eller behållare. Varan transporteras med transportörer direkt till plockningsplatserna i de båda hallarna. Där tar de anställda artiklarna, antingen från genomgångshyllor enligt pick-by-light eller direkt från pallen. Hur många och vilka produkter som måste plockas visas på monitorerna på arbetsplatserna. Plockningsfel registreras direkt tack vare en installerad viktkontroll. Transportörerna för behållarna från arbetsplats till arbetsplats tills ordrarna har betats av. Om det inte räcker med en lastbärare för en order, står det redan ytterligare en bredvid operatören och väntar på plockning. Färdigbestyckade behållare transporteras över transportbron till sorteringsbyggnaden. Där förvaras upp till behållare i en behållarbuffert, som sammanför ordrarna. Därefter förpackar de anställda ordrarna med e-handelsvaran i leveransfärdiga kartonger, som skickas direkt till utlagringsområdet. Den nya anläggningen är i full drift sedan maj Källa: BLG Handelslogistik 18

19 Logistikföretag Stegvis implementering av ett lager i Dubai World Central Dubai, UAE. SSI Schäfer har implementerat en lagerlösning för INL, en leverantör av logistiklösningar och lösningar inom leveranskedjan i Mellanöstern och Afrika, i Dubais luftfarts-/logistikcentrum (Dubai World Central). Redan implementeringen av det nya lagret var effektiv. SSI Schäfers team använde sig inte bara av den senaste tekniken. Projektet implementerades också friktionsfritt och stegvis under pågående drift. Och: En blick på pallstället PR 600, som tillverkades i Tyskland, visar tydligt att det är speciellt anpassat till företagets krav. Det gör att det nya lagersystemet är ännu fl exiblare tack vare möjligheten till individuella layoutlösningar. Här fi nns det plats för två pallar bredvid varandra per fält och upp till sju packade pallar, plus golvplan, lagrade över varandra. Detta gör att INL nu har ca pallavställningsplatser till sitt förfogande och därmed kapacitet att växa. Teamet från SSI Schäfer har gjort ett bra jobb. De höll alla tidsramar. Och specialisterna övertygade med snabb och okomplicerad montering. Sannolikheten för att vi kommer att anlita SSI Schäfer även för projekt i framtiden är hög, säger Paul Maycock, General Manager på INL Dubai. Pallställ med ca avställningsplatser. Optimerat lager i Dubai Dubai, VAE. Företaget Kühne + Nagel, som grundades i Tyskland 1890, hör idag till ett av de ledande logistikföretagen i världen. De erbjuder alla tjänster för sjöfrakt, luftfrakt, väg- och tågtransport samt kontraktlogistik. Företaget är verksamt i över 100 länder. I Dubai har Kühne + Nagel integrerat europa- och industripallar i sitt lager. Kombinationen av en smalt och ett brett pallager hjälper nu till att öka produktiviteten och minska kostnaderna. Dessutom har det nya systemet från SSI Schäfer ökat lagringskapacitetet med ca 40 % jämfört med ett traditionellt pallställsystem. Samtidigt ökades lageromsättningen, plockningshastigheten och produktsäkerheten. Felkvoten är nästan noll. 19

20 SSI Schäfer Inside THAILAND Bangkok Pattaya KAMPUCHIA Utställningshallar över hela världen SSI Schäfer i Asien Samui island Phanom Penh Saigon Ho Chi Minh City SSI Schäfer-gruppen är en internationell aktör med fl er än 50 dotterbolag över hela världen och använder sig på fl era platser av utställningshallar för att visa upp de toppmoderna, integrerade lösningarna. Utrymmena med permanenta installationer är särskilt lämpliga som presentationsforum för besökare, internutbildning och lokaler för branschkonferenser. I den förra utgåvan av Update fokuserade vi på de fyra utställningshallarna i Tyskland, Österrike och Schweiz, i den här utgåvan ägnar vi oss åt de båda utställningshallarna i Singapore, SSI Schäfers huvudkontor i Asien. Phuket island Penang Hatyai MALAYSIA Kuala Lumpur Malacca SUMATRA SSI Schäfer Singapore Invigdes: 2011 Utställningsyta: 220 m² Utställningsföremål: Transportörteknik, Parallel Picking System i kombination med RF-plockning, Pick-to-Tote-plockning, RF-Picking, Pick-by-Light med E-Pick, Pick-by-Light som Multilight, Mobile Pick med Pick-by-Voice, kolligenomgångshyllor, hyllsystem, behållare, mobila pallställ, Schäfer Orbiter System, LogiMat Användning: Framförallt kundvisningar och internutbildning, i synnerhet på området plockningsteknik. Målsättning: Utställningshallen ska visa att en skräddarsydd lösning inte bara består av produkt, utan att det går att sätta ihop fl era komponenter till ett enhetligt system. Republic Polytechnical School, Singapore Invigdes: 2013 Utställningsyta: 150 m² Utställningsföremål: Transportörteknik med olika styrningar, S-Pemat, E-Pick, kolligenomgångshyllor, hyllställ, behållare Användning: Anläggningen används för utbildning om leveranskedjor. Målsättning: Studenterna får en inblick i automatisk och manuell plockning. Dessutom studerar man olika utslussningsmekanismer inom transportörteknik i utställningshallen. 20

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Lagerautomat LOGIMAT Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plockning av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

Företagsmagasin. ssi-schaefer. www. .com. Nr. 25 Upplaga 1/2015. Industri huvudtema Livsmedel Fordon. ebm-papst: Processeffektivitet på högsta nivå

Företagsmagasin. ssi-schaefer. www. .com. Nr. 25 Upplaga 1/2015. Industri huvudtema Livsmedel Fordon. ebm-papst: Processeffektivitet på högsta nivå Nr. 25 Upplaga 1/2015 Företagsmagasin Industri huvudtema Livsmedel Fordon ebm-papst: Processeffektivitet på högsta nivå 4 Vectura AS: 16 Suer: 18 Skräddarsydd branschlösning för dryckesindustrin Automatiserad

Läs mer

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater.

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Personal, läkemedel och lagerkapacitet är tre viktiga faktorer på apoteket. Så varför inte kombinera dessa resurser på bästa möjliga sätt. .B Effektivare

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

NYHET. NYHET: Megamat RS LÄTTGÅENDE SKJUTDÖRR. PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE

NYHET. NYHET: Megamat RS LÄTTGÅENDE SKJUTDÖRR. PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE Standard Solutions Vertical Carousel NYHET: Megamat RS PATERNOSTERVERK Ett kompaktlager, som spar utrymme, tid och pengar! NYHET MODERN DESIGN AUTOMATISK KEDJESPÄNNARE LÅG ENERGI- FÖRBRUKNING LÄTTGÅENDE

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

Kardex Remstar Megamat RS Automatiska paternosterverk för effektiv, skräddarsydd lagring och uthämtning

Kardex Remstar Megamat RS Automatiska paternosterverk för effektiv, skräddarsydd lagring och uthämtning Standard Solution Vertical Carousel Kardex Remstar Megamat RS Automatiska paternosterverk för effektiv, skräddarsydd lagring och uthämtning Standard Solution Vertical Carousel Kardex Remstar Megamat RS:

Läs mer

Kardex Remstar Horizontal En effektiv lösning för extremt snabb plockning och lagring

Kardex Remstar Horizontal En effektiv lösning för extremt snabb plockning och lagring Standard Solutions Horizontal Carousel Kardex Remstar Horizontal En effektiv lösning för extremt snabb plockning och lagring Kardex Remstar Horizontal Kardex Remstar Horizontal: Spara tid tack vare snabb,

Läs mer

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar ogimat Effektiv lagring och orderplock av smådelar LAGERAUTOMAT LOGIMAT Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plock av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

EFFEKTIV DÄCKFÖRVARING. Fyra utmaningar fyra individuella lösningar

EFFEKTIV DÄCKFÖRVARING. Fyra utmaningar fyra individuella lösningar EFFEKTIV DÄCKFÖRVARING Fyra utmaningar fyra individuella lösningar Stabilt, säkert och flexibelt En däckförvaring kan endast vara effektiv om den uppfyller de krav som finns på platsen. Det är viktigt

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser Nr. 1 2014 / 23 Företagsmagasin Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer Salus: Exemplarisk branschlösning 4 Gerolsteiner: Dryckeslogistik 9 Unicef: Nav för internatio- 12 på en ny nivå nella hjälpinsatser

Läs mer

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad.

SA TER Vision Center. SAUTER Vision Center. håller dig uppdaterad. SA TER Vision Center SAUTER Vision Center håller dig uppdaterad. Modern fastighetsautomation blir alltmer komplex men, tack vare SAUTER Vision Center, så är konsten att övervaka systemet ganska enkel.

Läs mer

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Utgåva 2/2012. Huvudtema Automotive Läkemedel. Ostermann: Automatisering för lister och beslag

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Utgåva 2/2012. Huvudtema Automotive Läkemedel. Ostermann: Automatisering för lister och beslag Utgåva 2/2012 Företagsmagasin Huvudtema Automotive Läkemedel Ostermann: Automatisering för lister och beslag 4 Porsche: Vertikal 10 Pharmapool: Leverans 16 transport på ett enkelt sätt inom en dag www.ssi-schaefer.se

Läs mer

Kontrollerad mobilitet

Kontrollerad mobilitet Kontrollerad mobilitet Kommunala fordon Med fokus på Arbetsmaskiner Lant- och skogsbruk Transport och logistik Övertygande Mobil styrteknik fungerar tack vare att alla komponenter är perfekt samtrimmade.

Läs mer

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Innovative Solutions Produkt-

Läs mer

Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST

Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST Kompakt lagersystem för effektivt plock till så många detaljer som möjligt samtidigt. Kort avstånd innebär tids- och

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

Version 11/2013 STRANDMÖLLEN AB

Version 11/2013 STRANDMÖLLEN AB Version 11/2013 STRANDMÖLLEN AB GAS I 100 ÅR Strandmöllens produktionsanläggning i Ljungby, invigd 2011. I snart hundra år har Strandmöllen producerat och sålt gas. Främst har vi verkat i Danmark, men

Läs mer

Innehåll. Kapitel 3 7. DK-koppplingsdosor 8 115 1,5 till 240 mm 2, IP 54 67. KV-normcentraler 116 145 upp till 63 A, 3 54 moduler, IP 54 65

Innehåll. Kapitel 3 7. DK-koppplingsdosor 8 115 1,5 till 240 mm 2, IP 54 67. KV-normcentraler 116 145 upp till 63 A, 3 54 moduler, IP 54 65 Innehåll Kapitel 3 7 DK-koppplingsdosor 8 115 1,5 till 240 mm 2, IP 54 67 KV-normcentraler 116 145 upp till 63 A, 3 54 moduler, IP 54 65 Kapsling med dörr 146-211 upp till 250 A, IP 66 Mi-kapslingar 212

Läs mer

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar.

hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. hyllsystem Ergonomiska, flexibla och säkra. Modulära system för sjukhusapotek och sjukhusavdelningar. FAMA hyllsystem maximal flexibilitet för maximal effektivitet Willach Pharmacy Solutions hör till världens

Läs mer

Solutions HÖJDPUNKTER

Solutions HÖJDPUNKTER Solutions Affärsområdet Solutions levererar automationsprodukter och effektiviseringslösningar till skandinavisk industri och till utvalda branscher internationellt. HÖJDPUNKTER Uppköpet av Fleximatic

Läs mer

Sandgjutet Aluminiumgjutgods

Sandgjutet Aluminiumgjutgods Sandgjutet Aluminiumgjutgods Om oss: GAP är ett företag som erbjuder full kundservice; från design och utveckling av detaljen som ska gjutas, till leverans av färdigt bearbetade, målade och testade artiklar.

Läs mer

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich

Förpackningar. Individuell PM 2010 KPP039. Annika Henrich Förpackningar Individuell PM 2010 KPP039 Förpackningar Inledning I kursen Produktutveckling 3, KPP039, ingår en individuell inlämningsuppgift. Ett PM ska skrivas som ger en mer djup inblick i en process,

Läs mer

R I FRAMTIDENS LAGER

R I FRAMTIDENS LAGER R I FRAMTIDENS LAGER HYGIEN Hygienområdet hamnar inte bara påtagligt och alltmer i kundernas fokus, det är också en av de aktiviteter som förbrukar flest resurser när lagret är omodernt inrett. TONON HYLLSYSTEM

Läs mer

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Produkt- och emballagemärkning

Läs mer

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST

MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMPLIG LAST MODUL-SYSTEM EXTRA LÅNGA LÅDOR FÖR TUNG OCH OTYMLIG LAST LÖSNINGEN FÖR ICK-US,VANS OCH ERSONBILAR Som professionell användare ställer du säkert höga krav på effektivitet under din arbetsdag och ofta ingår

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer

LAGERINREDNINGAR PORTAR STÅLBYGGNADER

LAGERINREDNINGAR PORTAR STÅLBYGGNADER LAGERINREDNINGAR PORTAR STÅLBYGGNADER WWW.EAB.SE Vi tar idén vidare till verkligheten. En verklighet som håller. Småländsk ingenjörskonst som håller. EAB är ett familjeägt företag som ligger i Smålandsstenar.

Läs mer

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet

Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet En ny generation med utsugsarmar för bordsarbetsplatser med oslagbar flexibilitet Nederman introducerar en ny generation med utsugsarmar för

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

«Skapa en attraktiv och»

«Skapa en attraktiv och» Butikskommunikation Varuexponering Innovation & ny teknologi Butiksinredning «Skapa en attraktiv och» säljande butiksmiljö som stärker konsumentens köpupplevelse Vi arbetar hand i hand med både detaljhandel

Läs mer

Automatiska slagdörröppnare

Automatiska slagdörröppnare Automatiska slagdörröppnare Kvalitet är vår drivkraft Tillsammans med pålitliga partners över hela världen erbjuder TORMAX slagdörrslösningar för många olika behov. Själva hjärnan i systemet består av

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

PALLSTÄLL FÖR MODERN LAGERHANTERING

PALLSTÄLL FÖR MODERN LAGERHANTERING PALLSTÄLL PALLSTÄLL FÖR MODERN LAGERHANTERING Weland Pallställ är designade med fokus på framtidens krav när det gäller rationell materialhantering. Pallställens konstruktion bidrar till en genomtänkt

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

A WORLD OF MAGNETICS

A WORLD OF MAGNETICS A WORLD OF MAGNETICS FÖRETAGET Välkommen till vår värld av magneter På Sura Magnets AB vet vi att det fi nns en magnetlösning för varje användningsområde, i allt från fordon till medicinteknik. Många formsprutade

Läs mer

En komplett systemleverantör

En komplett systemleverantör En komplett systemleverantör 2 Heltäckande legotillverkare Blekinge Pressgjuteri bildades 1994 och är idag en komplett systemleverantör. Med passion för teknik, ett brett kunnande och ett stort engagemang

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör

Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör Element Logic förser marknaden med smarta logistiska lösningar. Modern teknik och processorienterat kunnande kombinerat med vår långa erfarenhet gör våra kunder mer lönsamma > OM ELEMENT LOGIC Norden som

Läs mer

Utdragsenheter sparar både tid och utrymme

Utdragsenheter sparar både tid och utrymme Utdragsenheter sparar både tid och utrymme Visit www.constructor.se/produkter/pallsystem/utdragsenheter/ for the latest information. Skapa ett funktionellt och rationellt lager med rätt pallsystem. Pallställage

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Lean produktion. -arbetsstationer och plockfasader. Vi gör ditt lager smartare!

Lean produktion. -arbetsstationer och plockfasader. Vi gör ditt lager smartare! Vi gör ditt lager smartare! Du får lägre lagringskostnader, högre säkerhet och bättre arbetsergonomi. Utdragsenheter för olika belastningskrav Plockfasader Rullistplan Lutande plan och pallutningsenheter

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.eu Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja utrymmet är en av de

Läs mer

Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på

Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på Din industripartner Konstruktioner och lösningar som ingen annan tänkt på »Dra nytta av vår erfarenhet inom projektledning, konstruktion och produktionnär jag bildade Fagerström Industrikonsult 1994 satte

Läs mer

Packaging solutions close to you

Packaging solutions close to you Packaging solutions close to you Innehåll Om oss sid 04 Kvalitet sid 06 Miljö sid 08 PRODUKTION sid 10 PRODUKTER FÖR RETAIL sid 12 PRODUKTER FÖR INDUSTRI sid 13 VAD STENQVIST STÅR FÖR sid 14 Kontakt sid

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

HELLA ÄR KVALITET UTMÄRKT PRESTATION SEDAN 1899

HELLA ÄR KVALITET UTMÄRKT PRESTATION SEDAN 1899 HELLA ÄR KVALITET UTMÄRKT PRESTATION SEDAN 1899 KVALITETSKRITERIER 03 HELLA ÄR KVALITET HELLA har tagit på sig att sätta den ambitiösa måttstocken att i alla avseenden alltid garantera hög produktkvalitet.

Läs mer

verktygsmakeri och formverktyg

verktygsmakeri och formverktyg Er tillförlitliga partner för verktygsmakeri och formverktyg Vi levererar stål i form Vårt företag är marknadsledare inom området standardkomponenter. Över 10 000 välkända kunder i hela världen drar fördel

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Industriell automation

Industriell automation Industriell automation Under ett och samma tak levererar vi komponenter och system inom pneumatik, linjärteknik, profilsystem, elektriska driv- och styrsystem DET ÄR BARA FANTASIN SOM BEGRÄNSAR MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Öka effektiviteten och sänk kostnaderna. Med Consis E plockautomater.

Öka effektiviteten och sänk kostnaderna. Med Consis E plockautomater. .E Öka effektiviteten och sänk kostnaderna. Med Consis E plockautomater. Så gör du ditt apotek mer lönsamt med Consis E. .E Consis E är ditt apoteks nya hjärta Står du också inför frågan hur du ska kunna

Läs mer

SVE. HEINOLA presentation

SVE. HEINOLA presentation SVE HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS HEINOLA presentation HEINOLA SAWMILL SOLUTIONS Åtskilliga årtionden som specialister på sågverksprocessen, i kombination med kreativa lösningar, garanterar HEINOLAs kunder

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK

Ideen bewegen mehr PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK Ideen bewegen mehr > PRODUKTÖVERSIKT REHABTEKNIK TRANSPORTTEKNIK MEDICINTEKNIK AAT Alber Antriebstechnik GmbH Ehestetter Weg 11 D-72458 Albstadt Tfn.: 0049 74 31.12 95-0 Fax: 12 95-35 www.aat-online.de

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden.

By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Undvik driftstopp och minska By-pass-flitren finns i flera olika modeller och storlekar anpassade till olika fordon/maskiner och användningsområden. Föroreningarna samlas i filterpatronen som byts ut med

Läs mer

Lean produktion. -arbetsstationer och plockfasader. Vi gör ditt lager smartare!

Lean produktion. -arbetsstationer och plockfasader. Vi gör ditt lager smartare! Vi gör ditt lager smartare! Du får lägre lagringskostnader, högre säkerhet och bättre arbetsergonomi. Utdragsenheter för olika belastningskrav Plockfasader Rullistplan Lutande plan och pallutningsenheter

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.com. Nr. 26, utgåva 2/2015. Fordon Huvudtema Livsmedel Logistikföretag. 4 Vinamilk: 17 Kühne + Nagel:

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.com. Nr. 26, utgåva 2/2015. Fordon Huvudtema Livsmedel Logistikföretag. 4 Vinamilk: 17 Kühne + Nagel: Nr. 26, utgåva 2/2015 Företagsmagasin Fordon Huvudtema Livsmedel Logistikföretag Brose Gruppe: Truckfritt genom innovativ vagntågslösning 4 Vinamilk: 17 Kühne + Nagel: 18 Högteknologiskt logistik- Innovativ

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad

AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE. Skillnaden är auktoriserad AUKTORISERAD ÅTERFÖRSÄLJARE Skillnaden är auktoriserad NSK Europe tillverkar kullager, fordonskomponenter, styrsystem och precisionsprodukter i sina moderna tillverkningsfabriker runt om i Europa. Peterlee

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

Q-System materialhantering

Q-System materialhantering Q-System materialhantering Vägen till framtiden går genom intern materialhantering och logistik En totalleverantör som har kunskap om din produktionsprocess och dina problemställningar och därför kan diskutera

Läs mer

Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning

Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning Heltäckande passerlösningar från egen tillverkning Vårt löfte: THINK 360 Intelligenta passerlösningar utgör i dag en central beståndsdel av säkerhetskoncepten inom många branscher. THINK 360 är en filosofi

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Vi lyfter er logistik

Vi lyfter er logistik Vi lyfter er logistik Skandinaviens ledande tillverkare av lastpallar och emballage Aven Forsa Aven Holmestrand Aven Rabbalshede Kvalitets- & Miljöcertifierade SS EN ISO 9001 SS EN ISO 14001 Ledande tillverkare

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar: För maximal effektivitet

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat.

Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. AP&T CUSTOMER SERVICE Ombyggnader Vi ger din gamla press ett nytt, produktivt liv. Oavsett fabrikat. Börjar din gamla press eller produktionslinje att tappa stinget, kan det vara dags att fundera på en

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet

Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Partnerskap Kvalitet Värde för kunden Långsiktighet Ravema Ledande partner till nordisk verkstadsindustri En omfattande rationaliseringsprocess pågår ständigt för att stärka den nordiska verkstadsindustrins

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL

DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL PÅLITLIG UTMATNING HÖGSTA NOGGRANNHET TOMAL - Doseringssystem för fasta material Pålitlig och noggrann dosering bidrar till högre säkerhet i Era processer Ett komplett

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

maximal funktionalitet

maximal funktionalitet mervärde HÖGRE SÄKERHET maximal funktionalitet tillbehör för utökad funktionalitet Till EdmoLift s lyftbord finns en mängd olika tillbehör som ger ett mervärde på Er investering. I den här broschyren ser

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

PERFEKT ELEKTRONIK FÖR MÄT- OCH REGLERTEKNIK

PERFEKT ELEKTRONIK FÖR MÄT- OCH REGLERTEKNIK PERFEKT ELEKTRONIK FÖR MÄT- OCH REGLERTEKNIK Made in Germany. 2 Ansvar och engagemang DET ÄR MÄNNISKOR SOM DRIVER FRAM IDÉERNA OCH FÖRVERKLIGAR TILLFÖRLITLIGA PRODUKTER Gabor och Störk-Tronic i Stuttgart

Läs mer

Biblioteksinredningar - utrymme för inspiration

Biblioteksinredningar - utrymme för inspiration Biblioteksinredningar - utrymme för inspiration POST- & KÄLLSORTERING BRAND- & SÄKERHETSSKÅP MÖBLER OCH FÖRVARING FÖR KONTOR ARKIV BIBLIOTEK MUSEUM LAGERINREDNING Vår design ger större harmoni och ordning

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Gunnar Bylund med personalen

FÖRETAGSPRESENTATION. Gunnar Bylund med personalen FÖRETAGSPRESENTATION G unnar Bylunds Handels AB är specialiserad på tillverkning av träemballage. Vi erbjuder såväl standard som kundanpassade lösningar för emballering, lagring och transport av gods.

Läs mer

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR Hur schweizisk flerspindlig teknologi hjälper en huvudaktör i Asien. Maiko är ett aktiebolag som har specialiserat sig på mycket noggrann automatsvarvning.

Läs mer

A Member of the Constructor Group. P90 pallställsystem. Den mångsidiga lösningen för pallförvaring

A Member of the Constructor Group. P90 pallställsystem. Den mångsidiga lösningen för pallförvaring A Member of the Constructor Group P90 pallställsystem Den mångsidiga lösningen för pallförvaring P90 Pallställ P90 pallställsystem Tar kvalitet och effektivitet steget längre 02 Index Kvalitetssäkrade

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Modulärt sprutsystem utan kompromisser

Modulärt sprutsystem utan kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulärt sprutsystem utan kompromisser FinishControl Lämplig för lösningmedelhaltiga och vattenbaserade material. Hög arbetshastighet tack vare Visco munstycke och Click & Paint. www.wagner-xvlp.com

Läs mer

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP

EUROPAS MODERNASTE RÖRKLIPPNINGSANLÄGGNING FINNS NU PÅ AXELENT I HILLERSTORP X-News Nr 2 2009 Nyheter & Notiser från Axelent AB www.axelent.se Problemlösare med unikt erbjudande» Läs mer på sid 4 NYTT SAMARBETS- AVTAL MED ASEAN Nu finns vi i 38 länder.» Läs mer på sid 3 EUROPAS

Läs mer