Företagsmagasin. Nr / 24. Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper. A. Kempf: Fördubblad genomströmning. 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsmagasin. Nr. 2 2014 / 24. Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper. A. Kempf: Fördubblad genomströmning. 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök-"

Transkript

1 Nr / 24 Företagsmagasin Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper A. Kempf: Fördubblad genomströmning och kapacitet ning för monteringsförsörjning alltid 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök- 10 ICT: Papper kan inte 14 vänta

2 Ledare Kära läsare, nyligen publicerades en undersökning om kundnöjdhet, image och välkändhet hos ledande företag inom marknadssegmentet logistikprogram. Vi kastade oss med stort intresse över undersökningen, och resultaten var delvis häpnadsväckande. Att kriterier som enkel implementering, särskilda funktioner och skräddarsydda lösningar är viktiga beslutsfaktorer för våra kunder kom naturligtvis inte som någon överraskning för oss. Men vi gladde oss särskilt över att vi står högt i kurs när det gäller dessa egenskaper. Det fi nns ingenting som är värre än att arbeta i föråldrade processer, att inte vara toppmodern eller att helt enkelt inge göra någonting. Vi har gjort det till vårt mål att uppfylla våra kunders exakta behov, både med hjälp av vårt logistikprogramvaran WAMAS och som certifi erad SAP-servicepartner. Programvarulösningen WAMAS och SAP EWM används framgångsrikt i allt från manuella lager via pall- eller smådelslager till krävande automatiska och högdynamiska fördelningssystem över hela världen. Samtidigt möter vi kundernas behov och förändringarna på marknaden för att vara innovativa och trendsättande även i framtiden. Genom att sammanföra all IT-kompetens i Freisach bei Graz får vi ett programvarucentrum för hela SSI Schäfer gruppen. För närvarande får centrumet förstärkning från SSI Schäfer i Timişoara (Rumänien), Dortmund och Giebelstadt. Dessutom fortsätter vi att bygga ut den redan nu högt utvecklade IT-kompetensen i Charlotte (USA) och São Paulo (Brasilien). För vi har ett mål: att ge våra kunder den bästa möjliga lösningen! Franz Bauer-Kieslinger VD, Salomon Automation, Friesach /Graz 2

3 Innehåll Huvudtema Lösningen Projekt 4 Handel A. Kempf: Automatiserad leverans i två plan fördubblar genomströmningen och kapaciteten Automatisk plockningslösning SCP Blecha/Brammer 14 Pulp & Paper Projekt Projekt ICT 16 Fordon PACCAR Parts Europe/Autoparts De Jonghe/ Autohaus atzert:weber/vw Kina Projekt 9 Industri Leonhard Heyden/Bosch Rexroth/ Brady Corporation 18 Logistikföretag Projekt BLG Handelslogistik/INL Dubai/ Kühne + Nagel 12 Livsmedel Projekt Cerebos/Diplom-Is/ PT. Sinar Sosro Kompetens 20 SSI Schäfer Inside Nyheter Lösningen Intervju Utställningshallar i Asien/Software Headquarter Salomon Automation Forsknings- och testlaboratorium 3D-MATRIX Solution Behållare i fokus 3

4 4 I utrymmet mellan order- och turbuffertar hittar du två energieffektiva hyllmanöverutrustningar.

5 Handel Huvudtema Automatiserad leverans i två plan fördubblar genomströmningen och kapaciteten Med ett nytt anläggningskoncept för en automatiserad leveransbuffert i två plan har SSI Schäfer inte bara fördubblat genomströmningen och kapaciteten hos partihandlaren inom dryckesvaror A. Kempf, utan även möjliggjort en fi lialanpassad omlastning. Balingen, Tysklan. Sedan 2002 är A. Kempf Getränkegroßhandel GmbH ett helägt dotterbolag till Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbh och logistikföretag för drycker för Edekas detaljhandelare i sydvästra Tyskland. Företaget har två lager, varav ett i Bailingen fullastade godskollin på lastpallar, dryckeskistor, drykeskartonger och dryckesunderlag lämnar distributionscentalen varje dag under dryckessäsongen, under hårt belastade dagar kan det bli upp till För att uppnå denna omsättningskapacitet har A Kempf automatiserat sina processer under pågående drift. Uppdraget att utföra detta projekt gick till SSI Schäfer, Giebelstadt. Tack vare automation och installation av ett modulbyggt utlagringssystem i två plan kunde vi inte bara öka processeffektiviteten och säkra vår dagliga leveransberedskap. I och med implementeringen av en automatiserad order- och turbuffert är varuplockningen dessutom avvägd så att vi har kunnat optimera gårdsgenomströmningstiderna under hårt belastade dagar från upp till fyra timmar till minder än en timme för lastbilarna, förklarar Christian Melchior, divisionschef, A. Kempf Getränkegroßhandel GmbH, Offenburg. I leveransbufferten lagras pallarna om från order- till turbufferten. För att dryckespallarna ska kunna tas över och transporteras säkert till hyllhanteringsenhetens gång har SSI Schäfer genomfört en särskild anpassning av hyllhanteringsenhetens lyftredskap. Dubbla rullbanor med hjulmotorer och elektropneumatisk skiljeanordning gör det möjligt att dela upp pallarna och hantera varje enskild pall separat. De båda hyllhanteringsenheterna kan i regel ta upp till två pallar samtidigt. På så sätt sammanställs ordrarna till optimala turer och ställs upp för snabb överlämning i utlagringsområdet. Med hjälp av fördefi nierade omlagringsstrategier genererar logistikprogramvaran WAMAS en särskild ordningsföljd för bestyckning av turkanalerna. På så sätt möjliggörs en optimal, fi lialanpassad avlastning bakifrån. Tack vare de kortare tiderna för iordningställande, de automatiska etiketterings- och omlagringsprocesserna och den systemutlösta order- och tursammanställningen har A. Kempf ökat genomströmningskapaciteten från 90 till 240 pallar per timme och nästan fördubblat leveranslagrets kapacitet. Dessutom har anläggningen kapacitet för ytterligare tillväxt. Lösningen: Två lagerområden, som försörjs av två kraftfulla, energieffektiva hylltransportörer som arbetar tillsammans i en gång. Effektivitetsfördelarna för utlagringen ligger i den turanpassade sammanställningen av pallar tack vare en helautomatisk omlagring. Dessutom är utlagringen uppdelad i två områden: i en nyinstallerad orderbuffert och en ny turbuffert. Orderbufferten består av en anläggning med genomgående hyllor, som är uppdelad i fyra block med åtta kanaler var. Där lagras de förplockade orderpallarna på tre plan. Totalt står pallavställningsplatser till förfogande där. Ytterligare 720 pallavställningsplatser fi nns i turbufferten, som har en kapacitet på 16 lastbilslaster. De plockade orderpallarna överlämnas till transportören vid två lastningsstationer i golvnivå och slussas in i den automatiserade processen i leveransbufferten i två plan. Efter att orderpallarna har gått igenom en lindningsmaskin förs de förbi en applikator, som förser pallarna med två EAN-etiketter samt innehållsförteckningar. Därefter förs varan med vertikaltransportör till det aktuella lagringsplanet i orderbufferten. De plockade orderpallarna överlämnas till transportören vid två lastningsstationer för dubbelpallar i golvnivå och slussas in i den automatiserade processen i leveransbufferten i två plan. Vid vertikaltransportörens överlämningspunkt övertas pallarna av en förskjutningsvagn, som fyller på orderbufferten. 5

6 Handel Effektivitetspotential för handelsoch färskvarulogistik Till handelns utmaningar hör ett ständigt ökande artikelutbud och allt mindre godsstorlekar. De interna logistikprocesserna och teknologier som används förvandlas till konkurrensfördelar. Därför blir effektiva förlopp och system allt viktigare. Schäfer Case Picking System (SCP) erbjuder ett unikt, fl erfaldigt belönat system för handelslogistik, som sammanställer leveranserna helt automatiskt. I korthet: Det handlar om en fullständigt anpassad, modulärt uppbyggd och utvidgningsbar systemlösning för handelssegmentet. Ur tekniskt hänseende är det skalbara systemet ett kompakt, högdynamiskt buffertsystem för omsättningar på mellan och mer än kollin per dag. I det systemet delas varorna automatiskt upp från lagerpallen, placeras skiktade på System Trays och mellanlagras med skonsamma rörelseförlopp. Plockningen från Lagen Trays kan ske helt automatiskt på enskilda delar och i parallell multipel USA. I det amerikanska lager-, plocknings- och transportföretaget ES3:s distributionscentral i York (Pennsylvania) lagras ca olika artiklar, livsmedelsvaror och hushållsartiklar. Varje dag levereras upp till pallar till lagret. Genomströmningen ligger på mer än varukartonger per dag. SSI Schäfer kunde erbjuda ES3 ett intelligent, genomgående systemkoncept för helautomatiserade processer inom livsmedelsbranschen, från varumottagning via lagring till volymoptimerad pallbildning. Grunden för denna resurseffektivitet: SCP-konceptet. SSI Schäfer utvecklade en individuell systemlösning för kundens specifi ka krav, som styrdes av den ovanliga packhöjden (upp till 2,40 m). Totalt 9 pallrobotar konsoliderar kartongerna enligt uppdrag i SCP-anläggningen hos ES3. Tyskland. När lågpriskedjan Lidl byggde ut sitt logistikcentrum i Kirchheim/Teck försågs intralogistiken med SCP-systemet. Förutom effektivitetsökningen handlade det om utökat utnyttjande av lastutrymmes- och transportkapaciteterna samt avlastning av personalen vid varuförvaring. Utöver SCP-systemet ingår ett höglager med fem gångar och ca pallavställningsplatser samt ett Schäfer Tray System (STS) med avställningsplatser i leverans- och serviceomfattningen. Lidl är den första europeiska referenskunden för SCP-systemet. Vid detta projekt skapade SSI Schäfer lösningar för kundens speciella krav på Family Grouping och en fi lialanpassad sekvensbildning, som andra logistikspecialister tidigare inte trodde var möjliga. Med fl era STS-fordon arrangerade över varandra kan Lidls lager användas på ett mycket effektivt och platsbesparande sätt. 6

7 Handel Helautomatisk och fi lialanpassad ( butiksvänlig ) pallettering. Systemet förenar en hög plockningskapacitet och en skonsam hantering av artiklarna. åtkomst. I det sammanhanget går det att göra en fl erstegad och fi lialanpassad ( butiksvänlig ) sekvensbildning. Vad gäller maskinvaran för SCP satsar SSI Schäfer, vid sidan av hyllanläggningen och transportörtekniken, på ett stort antal beprövade komponenter, som Schäfer Tray System (STS) och visualiseringstekniken Machine Vision Technology. Depalleterings-, palletterings- och lindningssystem avrundar totalkonceptet. På programvarusidan sörjer en integrerad packmönstergenerator, Schäfer Pack Pattern Generator (SPPG), för en optimal sammanställning av orderpallar. I synnerhet de internationella referenserna bekräftar hur väl SCP kan anpassas till användarnas individuella krav. Schweiz. Migros-distributören Neuendorf AG (MVN AG) är central logistikpartner till Migros, det största detaljhandelsföretaget i Schweiz. Kärnan i MVN AG:s fryslogistikverksamhet är livsmedelslogistik. I fryslagret ( 28 C) genomförde SSI Schäfer ett SCP-koncept, som fungerar utan den vanliga varumärkningen med streckkoder eller transponder. Alla processer grundar sig från start på Machine Vision Technology. Dessutom jämförs de aktuella artikeluppgifterna, som antal kollin, sista användningsdag och leveransuppgifter med stamdata i IT-systemet vid varuingång. Vid teach-in-stationer registrerar personalen vikt, antal och mått för den inkommande leveransen och uppdaterar artikeluppgifterna vid behov. Artikelstamdatan utgör sedan grunden för IT-föreskrifterna för automatisk inställning av de mekaniska systemkomponenterna, som är integrerade i processförloppet. Dessutom genomför Machine Vision Technolog alla detekterings- och kontrolluppgifter under lager- och plockningsprocessen, t.ex. vid volymregistrering, justering av artiklarnas läge eller antalsregistrering vid manuell plockning. Vid varumottagningen sker härnäst en teach-in-process för registrering av IT-stamdata. Leveransklara robotar för ett stort, nytt, internationellt SCP-projekt. USA. Vid årsskiftet 2011/2012 utrustade en amerikansk leveranskedja för tjänster inom livsmedelssektorn sitt logistikcentrum med ett SCP-system. Anläggningen tjänar nu på en högdynamisk hantering av små ordermängder (plockning av enskilda artiklar och cases). I sitt logistiklager lagrar partihandlaren ca olika artiklar för leverans till detaljhandlare. 24 Schäfer Carousel-system (SCS) hanterar ca kartonger och transportbehållare per timme. Tack vare de båda SCP-modulerna har det skett en väsentlig effektivitetsförbättring. Den hänförda kunden har precis anlitat SSI Schäfer för ett uppföljningsprojekt. 7

8 Handel Smarta byggen Exceptionell konstruktion av lagerautomaten LogiMat optimerar plockningen av smådelar. Neunkirchen, Österrike. Ingrid L. Blecha Ges.m.b.H., som grundades 1986 och är verksamt över hela världen, har specialiserat sig på aluminiumrörkopplingar, aluminiumstaketsystem samt aluminiumprofi ler och -rör. Idag levererar företaget sina produkter till kunder i aluminiumbranschen, fordonsunderleverantörer, CNC, metall- och staketteknik i ca 60 länder. I Neunkirchen utvecklas lagras, plockas och skickas aluminiumprodukterna. För att skapa kapacitet för framtiden och motverka den befi ntliga platsbristen bestämde sig företaget 2012 för att skapa ett centralt reservdelslager och bygga ut den nyaste lagerhallen. Dessutom skulle infrastrukturen för reparation förbättras. Uppdraget att utföra detta projekt gick till SSI Schäfer. Nu uppfylls alla företagets krav av en 14 m hög lagerautomat, som innebär ett steg in i framtiden. Grund: Lagerautomaten LogiMat ger snabba och säkra processer med kvalitet samtidigt som den tar ytterst lite plats och har en intelligent, kostnadsbesparande konstruktion. Dessutom får alla reparationskomponenter och reservdelar plats i den nya lagerautomaten. Värt att notera: På grund av den trafi ktekniska omgivningen inrättades LogiMat-hissen inte i byggnaden utan på lagrets fasad. SSI Schäfer fäste samtidigt ett brandskyddshölje runt stålskelettet. Tack vare den särskilda konstruktionen kunde man hålla nere byggkostnaderna för lagerutbyggnaden. Lagerautomatens höjd kunde planeras oberoende av byggnadens höjd. LogiMat-hissen passar perfekt in i infrastrukturen och brandskyddskonceptet med sina brandskyddspaneler och automatiska branddörr. Dessutom garanterar systemet, som styrs med LogiMat-programvaran Logisoft, en entydig identifi e- ring av varje artikelposition och en automatisk lagernivåhållning av smådelar. Tack vare lagerprincipen vara-till-man hämtas artiklarna nu snabbt och kontrollerat med med ökad plockningskapacitet. Dessutom ökar det nya systemet säkerheten i lagret. Säkert varuflöde Haarlem, Nederländerna. Brammer Nederland BV, en av de ledande distributörerna av mekaniska industrikomponenter, har fl yttat in i en ny, central distributionscentral i Haarlem. Företaget använder lageroch transportlådor (LBT) från SSI Schäfer för intern och extern transport av komponenterna. För närvarande använder Bremer LTB för lagring, plockning och transport mellan den nya distributionscentralen och de 17 servicecentralerna i Nederländerna. Komponenter och ömtåliga varor går igenom varufl ödet i 200 behållare med förmonterade 8-fackdelare. Därmed klarar lastbärarna av alla transportportsträckor ljudlöst och säkert. Redan standardversionen med förstärkt golv- och ribbkonstruktion möjliggör en godsvikt på upp till 50 kg. Perfekt för våra tunga komponenter. Dessutom sörjer de fl exibla och ergonomiskt utformade handtag för en okomplicerad hantering. LT-behållarna är anpassade till europapallarnas mått. Den nya behållaren, med Brammers logotyp, fungerar som ett visitkort för vårt företag, förklarar Eric Dijkstra, Director of Operations vid Brammer. 8

9 Industri Bättre transparens med WAMAS GO! Hos väsktillverkaren Leonhard Heyden sörjer lagerhanteringssystemet WAMAS GO! med sin skräddarsydda lagerinredning för transparenta processer och en fullständig kontroll längs hela leveranskedjan. Hachenburg, Tyskland. Som företag med internationella framgångar tillverkar Leonhard Heyden väskor och portföljer och säljer dem såväl i de 10 egna fi lialerna i Europa som via otaliga handlare över hela världen. Det medelstora företaget kommer ut med fyra kollektioner per år. Artiklarna måste snabbt ut till alla fi lialer och kunder efter att ordern har kommit in, och måste etiketteras så att de är klara för försäljning, förpackas och, vid behov, förädlas Verksamheten präglas av snabba kollektionsbyten och säsongstoppar. Lagersäkerhet, optimerade processer och vägar, undvikande av felleveranser samt uppföljningsmöjlighet var några av de tydligt uppställda målen när Leonhard Heyden bestämde sig för att förena tre lager på olika platser till ett nytt, m² stort centrallager i Hachenburg. Det skulle också vara möjligt att komma åt lagret direkt från centralen och att förstå och styra processerna. Därför bestämde sig Leonhard Heyden för lagerhanteringssystemet (LVS) WAMAS GO! från SSI Schäfer. LVS baseras till 100 % på den framgångsrika logistikprogramvaran WAMAS. Medan WAMAS GO! är skräddarsytt för behoven hos medelstora företag, styr WAMAS de komplexa processerna från manuella till helautomatiska lager. WAMAS GO! passar särskilt bra för förutsättningarna hos Leonhard Heyden, med medelstor varuomsättning och manuell lagerhållning. Det nya lagerhanteringssystemet övertar nämligen styrningen, planeringen och kontrollen av alla varu-, informations- och resursfl öden. Alla logistiska förlopp, från varuingång via plockning till förpackning, leverans och varuspårning täcks helt. IT-systemet kombineras med en manuell lagerinredning från SSI Schäfer, som är helt skräddarsydd för Leonhard Heyden. I hyllsystemet lagras alla artiklar med snabb omsättning på ca avställningsplatser, enskilt och sortrent förpackade. Utgående modeller förvaras enligt ett kaotiskt system i den bakre delen av anläggningen. I utlagringsområdet har SSI Schäfer installerat åtta höjdinställbara, ergonomiska packbord. Två av dessa bord används för förpackning för detaljhandeln och två av dem används för returleveranser. På ytterligare fyra arbetsplatser förädlas de exklusiva läderväskorna. Påfyllningen fi nns i två hallar. Där lagras varan i kartonger direkt på pallar. I den ena hallen lagras de sortrent och i fl era lagerdjup (artiklar med låg omsättning), i det andra lagras de på blandade pallar med direkt åtkomst (artiklar med snabb och medelsnabb omsättning). WAMAS GO! sörjer för hela produkthanteringen, direkt på pallarna. Eftersom allt styrs av WAMAS GO! sparar vi nu ca 30 % mer tid. Dessutom garanterar systemet en hundraprocentig lagertransparens och uppföljningsmöjlighet. Även felkvoten har minskat betydligt, säger Christian Usinger, logistikchef hos Leonhard Heyden GmbH. I hyllorna lagras alla artiklar med snabb omsättning på ca avställningsplatser, enskilt och sortrent förpackade. På packborden förbereds artiklarna för vidarebefordran. Varje dag bearbetas ca ordrar. 9

10 Efter framgångsrik driftsättning kan ca 600 inlagringar och ca utlagringar genomföras varje dag i treskift i anläggningen. Produktivitetsökning för monteringsförsörjning Sedan december 2012 har Bosch Rexroth ett nytt buffertlager för produktionen av mobila styrenheter i Augsfeld i Unterfranken. De fördefi nierade kraven på ökad kapacitet och fl exibilitet kunde SSI Schäfer uppfylla med ett koncept med nya, mer lätthanterliga lastbärare i centrum. Haßfurt/Augsfeld, Tyskland. Med mer än anställda över hela världen hör Bosch Rexroth till de ledande leverantörerna av driv- och styrenheter. I Tyskland har Bosch Rexroth 17 produktionsorter, fyra regionala leveranscentraler och åtta servicecentraler. Ett av dem är produktions- och logistikorten Haßfurt/Augsfeld, som inrättades 1961 och en del av affärsområdet Mobile Applications. Där har Bosch Rexroth ett nytt buffertlager för produktionen av mobila styrenheter. Det automatiska smådelslagret (AKL) med två gångar fungerar som buffertlager för produktionen och här förvaras bl.a. bromsar, stabiliseringsmoduler, centralhydraulik samt ström-, tryck- och spärrventiler. Med standardbehållare i olika storlek fi nns här en lagringskapacitet på behållarplatser. Det nya automatiska smådelslagret ersatte en tidigare anläggning där varorna lagrades på tablarer som motsvarade en europapall. Den nya lösningen skulle medföra en betydligt lättare hantering, minskad tidsåtgång och ökad fl exibilitet. I SSI Schäfer har vi hittat en partner som la fram ett logiskt koncept för hur vi skulle uppnå de förbättringar vi eftersträvade och den nödvändiga plockningskapaciteten, säger Dr. Lars Biester, logistikchef på Bosch Rexroth AG:s fabrik i Haßfurt/Augsfeld. Parallellt med det automatiska smådelslagret anslöt SSI Schäfer lagerhanteringsdatorn (LSR) till det centrala ERP-systemet med hjälp av SAP. Efter framgångsrik driftsättning kan ca 600 inlagringar och ca utlagringar genomföras varje dag i treskift i anläggningen. Ett plockningsförlopp tar högst en minut. Samtidigt blir hanteringen av enskilda behållare betydligt lättare och mer ergonomisk. 10

11 Industri Alla hylltransportörer (RGB) är försedda med ett lyftredskap (LAM) i teleskoputförande och dimensionerade för lagring med dubbelt djup och en nyttolast på 100 kg. Lyftredskapen har en fl exibel parameterisering och kan hantera såväl behållare som tablarer på upp till 50 kg vardera på ett säkert sätt. Därmed fi nns det nästan inga begränsningar för vilken form eller yta som artiklarna som ska lagras eller buffras kan ha. Medelkapaciteten ligger på ca 320 behållare per RBG och timme. Efter att de beställda smålasthållarna (KLT) har iordningställts vid en av de fyra plockningsplatserna tar den anställde den angivna mängden material och lägger det i en orderbehållare som står redo. När materialet har tagits bort friges smålasthållaren i LSR och fl yttas tillbaka till AKL. Den behovsanpassade försörjningen av monteringslinjerna med nödvändiga material, som sker i anslutning till plockningen, har Bosch Rexroth organiserat enligt Milkrun-principen. Det automatiska smådelslagret med två gångar fungerar som buffertlager för produktionen och här förvaras bl.a. bromsar, stabiliseringsmoduler, centralhydraulik samt ström-, tryck- och spärrventiler. En alldeles särskild flytt Greystanes, Australien. Brady Corporation, som grundades 1914, en av världens ledande leverantörer av märknings- och arbetsskyddslösningar för byggnader, produkter och personer. Företagets produktportfölj omfattar bl.a. etiketter, programvara och utskrifts- och dataregistreringssystem för områdena tillverkning, elektronik och telekommunikation. En av de anläggningarna ligger i Greystanes, i närheten av Sydney. Där har Brady Corporation låtit bygga en ny, central, ca m² stor distributionscentral, som förenar två anläggningar. När de båda andra lagren i Australien löstes upp efterhand efterfrågade man SSI Schäfers expertis. Företaget behövde en fl exibel samarbetspartner vid genomförandet, som kunde koordinera hela fl ytten och sammanslagningen av lagren i nära samarbete med de berörda fabrikerna. SSI Schäfer genomförde den perfekta lösningen för Brady Corporation. Samtidigt måste man ta hänsyn till att företaget har ett stort artikelbestånd. Det nya lagersystemet står framförallt för fl exibilitet. Det modulbaserade hyllsystemet R 3000 med ca lagerplatser och en modern sprinkleranläggning används nu för att lagra komponenterna i den nya distributionscentralen. I pallställen fi nns ytterligare lagerplatser. Den nya anläggningen har ökat plockningshastigheten betydligt, så att varje order kan levereras i tid. Detta har också medfört en bättre service för kunderna. Hela projektet genomfördes enligt tidplanen och har nu tillräcklig kapacitet för framtiden. 11

12 Livsmedel Schäfer Orbiter -systemet ökar in- och utlagringshastigheten inom livsmedelsbranschen Laemchabang, Thailand. Cerebos-gruppen, som grundades i England under 1800-talet, tillverkar och marknadsför livsmedel som salt, frystorkade produkter, kaffe och andra kända dryckesmärken i Asien. För 35 år sedan etablerade sig Cerebos i Thailand som producent av märket BRAND Essence of Chicken. Där säljer företaget framförallt kosttillskott och tillgodoser numera efterfrågan i Thailand och ytterligare 18 länder. Detta innebär att Cerebos måste lagra ett stort antal artiklar före leverans. Med tiden har den första anläggningen i provinsen Nonthaburi utvecklats till en av de ledande produktionsorterna för BRAND Essence of Chicken. När företaget bestämde sig för att bygga ut anläggningen av kapacitetsskäl föll valet på Laemchabang Industrial Estate i provinsen Chonburi, som utmärkte sig genom en väl utbyggd logistikinfrastruktur. Eftersom produkterna av märket BRAND batchplockas och bara utgör en liten del av de lagerförda enskilda artiklarna rekommenderade SSI Schäfer företaget en kombination av Schäfer Orbiter-systemet (SOS) och ett lager med pallställ. Systemet är ca 28 packade pallar djupt och 5 packade pallar högt. Dessutom går det att lagra ytterligare 5 pallar på höjden per plan i pallstället, vilket ger en total kapacitet på ca avställningsplatser. Efter att ha analyserat och jämfört uppgifterna bestämde sig Cerebros medvetet för SSI Schäfer och den nya lagerlösningen. För vid sidan av möjligheten till en betydligt ökad lagringskapacitet, erbjuder kombinationen av SOS och pallställslagersystemet inte bara ökad effektivitet, utan även en högre kapacitet trots minskade drifts- och underhållskostnader. Dessutom garanterar SSI Schäfers kundtjänst att systemet fungerar problemfritt i noll-felsdrift. Uppdraget att bygga det nya lagret gick till SSI Schäfer. För att hitta den perfekta lösningen för Cerebos analyserade våra specialister företagets lageruppgifter och kontrollerade leveransuppgifterna för varje enskild artikel. Schäfer Orbiter-system med ett kanaldjup på 28 pallar. 12

13 Livsmedel Med den nya transportörlösningen kan Diplom-Is öka plockningshastigheten och minskar felkvoten. Centralisering som ger starkare företag En ny halvautomatisk lagerlösning ger glasstillverkaren Diplom-Is optimala processer, bättre lönsamhet och fl exibilitet. Gjelleråsen, Norge. Diplom-Is är Norges största glasstillverkare. För att öka fl exibiliteten, effektiviteten och lönsamheten bestämde sig företaget för att strukturera om logistikprocessen. Hittills har varorna packats på pallar och fördelats strategiskt mellan olika lager på Norges västkust före försäljning. Detta visade sig dock vara för kostnadsintensivt och dyrt. I den här branschen är det dock avgörande med fl exibilitet eftersom försäljningen av varorna varierar kraftigt beroende på väder och årstid. Därför sammanförde Diplom-Is de mindre depåerna till en central distributionscentral i Gjelleråsen. Därifrån är vägen till kunden betydligt snabbare och mer ekonomisk för både frysta och ofrysta varor tack vare det nya halvautomatiska plocknings- och förpackningssystemet från SSI Schäfer. En kombination av transportörer och Pick-by-Voice ökar inte bara plockningshastigheten, utan minskar också felkvoten. Värt att notera: Projektet genomfördes i temperaturer på ner till 28 C medan anläggningen var i drift. Nu leds varan automatiskt genom sorteringsprocessen med transportörer på olika plan och slussas vidare till leveransbanorna. Artiklarna plockas manuellt från pallarna till kartonger med talstyrning. Även under högsäsong går det nu att bearbeta ordrarna på ett ekonomiskt och punktligt sätt utan att öka personalstyrkan. Shuttle-system för teprodukter Cakung, Indonesien. Med hjälp av Schäfer Orbiter -systemet (SOS) har livsmedelsproducenten PT. Sinar Sosro maximerat sin lagringskapacitet i Cakung på Java. Därifrån säljer företaget sina drickfärdiga teprodukter till hela Indonesien och stormar numera fram på den internationella marknaden också. För att skapa mer lagringskapacitet på en begränsad yta investerar företaget i Schäfer Orbiter-systemet. Med sina 32 kanaler och ett djup på 16 fack och en höjd på 3 fack erbjuder Shuttle-systemet en total lagringskapacitet på ca pallavställningsplatser. Varorna förfl yttas med de tre Orbiter-enheterna, som samtidigt ökar säkerheten i lagret. 13

14 I det 36 m höga höglagret med 9 gångar fi nns det ca pallavställningsplatser. Papper kan inte alltid vänta Med ett höglager, innovativ palltransporteknik och ett tillförlitligt lagerhanteringssystem har SSI Schäfer ökat effektiviteten och transparensen i mjukpapperstillverkaren Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A:s (ICT) lager betydligt. Kostrzyn, Polen. ICT är en av de ledande tillverkarna av pappersnäsdukar, hushålls- och toalettpapper, pappershanddukar och andra hygienprodukter och kosmetiska produkter av pappersmassa i Europa. De sju fabrikerna i Europa ansvarar för tillverkningen och bearbetningen av varorna. En av anläggningarna ligger i Kostrzyn. Eftersom det inte längre fanns tillräcklig kapacitet i det helt manuella lagret använde man sig av extra externa lager. Nu gällde det att koncentrera dessa till en anläggning. Det nya lagret skulle användas för att vi i framtiden ska kunna erbjuda våra kunder ännu snabbare, fl exiblare och effektivare leveranser, förklarar Dariusz Drzazga, logistikchef hos ICT. Uppdraget att planera och bygga det nyckelfärdiga lagerkomplexet på ca m 2 gick till SSI Schäfer, Giebelstadt. Företaget övertog hela genomförandet av projektet. Under senare steg i genomförandet skapades stålkonstruktionen för ett automatiskt höglager (HRL) i silokonstruktion, palltransporteknik med en längd på knappt 2 km samt hylltransportörer 14

15 Pulp & Paper (RGB) och styrteknik. Under tiden sörjer installationen av lagerhanteringsprogrammet från SSI Schäfer för den nödvändiga informationstekniska grunden. Numera går det automatiska. 36 m höga höglagret i fullskalig drift. Samtidigt löstes de befi ntliga externa lagren upp och lagerbeständet integrerades i den nya anläggningen. Det nya lagerhanteringssystemet styr hela varuin- och varuutgången, övervakningen av lastgården, plockningen och produktkasseringen. Pallarna som ska förvaras påbörjar sin resa till höglagret när de lastas på transportören vid två överlämningsplatser. Pallar som inte uppfyller normkraven fl yttas automatiskt över till nya systempallar via en nödsluss. De provade pallarna transporteras säkert till höglagret på två redundanta sträckor, via en transportbro på ca 5,5 m höjd. Det automatiska höglagret i silokonstruktion bildar hjärtat i den nya anläggningen. Här fi nns ca pallavställningsplatser för lagring av ca 500 olika artiklar. Värt att notera: Lagringen sker i enkelt eller dubbelt djup. Dessutom kör nio hylltransportörer med en hastighet på upp till 230 m/min mellan hyllorna. På så sätt kan man på ett säkert sätt inlagra upp till 225 pallar per timme. Utlagringen sker via det nedre planet. Programvaran startar sammanställningen av leveransordrar, vilket gör att RGB påbörjar plockningen av pallarna. Den totala genomströmningen är ca 600 pallar per timme. Därefter för palltransportanläggningen varan, sorterad enligt lastbilslast, varan till den m 2 stora lastningshallen. Där sörjer kedje- och ackumuleringstransportörer, vrid-, rull- och gravitationstransportörer, förskjutningsvagnar och pallstaplare för ett effektivt, företagsinternt materialfl öde. Före slutpunkten fl yttas pallarna över till tre förskjutningsvagnar som fördelar dem på 40 banor för färdiga leveranser. Endast pallar som är beställda friges. Totalt kan upp till 460 pallar per timme lastas om vid omlastningsramperna i lastningshallen, vilket gör att ca 15 lastbilslaster kan skickas iväg samtidigt. Alla varor registreras nu fullständigt och transparent. Det leder till en hundraprocentig lagerkontroll. Resultatet övertygar: Insparade transport- och lagringskostnader, tidsbesparingar vid orderbearbetningen, kvalitetsökning tack vare effektiv, fl exibel och genomgående processer. 9 hylltransportörer med 2 teleskopgaffl ar vardera kör med en hastighet på upp till 230 m/min mellan hyllorna och med en lyfthastighet på 70 m/min genom gångarna. 15

16 Hyllsystem för smådelar. PACCAR Parts Europes nya distributionscentral utrustad Eindhoven, Nederländerna. PACCAR Parts Europe, en av de största leverantörerna av lastbils- och släpkomponenter av hög kvalitet, har nu fl yttat in i en m² stor distributionscentral. Det nya logistikcentralen ersätter PACCAR:s tidigare lager i Eindhoven. Lagret inreddes av SSI Schäfer. Varje dag bearbetas ca orderposter. Dessutom förvaras olika lastbilskomponenter i pallställ, som har en kapacitet på mer än avställningsplatser. Under tiden lagras långt gods i grenställ. Dessutom fi nns det tillräckligt med plats för smådelarna på en plattform med hyllsystem medan ca 100 genomgångshyllor används för artiklar med snabb omsättning. Dessutom bidrar behållare och lägesetiketter till lagerorganisationen. Under bygget bearbetade SSI Schäfer hela 130 ton stål till hyllsystemet och 580 ton stål för pallställen. Logistikcentralen är i drift sedan mars Projektet slutfördes tre veckor tidigare än planerat. Därmed säkerställde PACCAR Parts Europe en förstklassig tillgänglighet för reservdelar och skapade mer kapacitet och effektivitet, som gör det möjligt för DAF Trucks att öka på den europeiska marknaden. Effektiv reservdelslagring Geel, Belgien. Sedan 1980 säljer Autoparts De Jonghe reservdelar för fordon och bilrelaterade produkter. DE använder sig av mer än m² lageryta i fyra fi lialer för att förvara nya och begagnade komponenter. SSI Schäfer har nu byggt ett nytt lager för De Jonghe, som gör det möjligt att leverera reservdelar av alla vanliga märken inom 24 timmar. Hyllanläggningen i 3 plan för reservdelar. För detta ändamål har SSI Schäfer byggt ett hyllsystem R 3000 med entresolplan i tre våningar. På så sätt utnyttjades den befi ntliga lagerytan optimalt och kapaciteten kunde ökas betydligt. På varje sida leder fyra trappor vardera upp till nästa plan i anläggningen. Det nya systemet har totalt hyllplan för lätta och tunga reservdelar. Nu fi nns det till och med plats för artiklar med olika storlek och form, som karosseridelar eller avgasrör. Dessa delar förvaras hängande eller liggande beroende på längd. 16

17 Fordon Lagerautomatens LogiMat ger fart åt bilfirman Fulda, Tyskland. atzert:weber-gruppe driver fyra bilfi rmor och Auto Sofort Service GmbH i Hessen. I Volkswagen Zentrum i Fulda visar företaget fordon från VW, Skoda och Audi på m². I maj 2013 byggde atzert:weber ut VW Zentrum med nya Audi Zentrum. De båda verksamheterna fungerar nu parallellt som kompletta enheter, men specialiserar sig på de aktuella märkena vad gäller försäljning och after-sales. VW till vänster, nya Audi Zentrum till höger. Kärnan i lagerlogistiken för båda bilfi rmor utgörs av ett nytt, halvautomatiskt dellager i två plan, som ligger nästan mitt emellan de båda fi rmorna. Målet var att skapa en effektiv förbindelse mellan karosseri- och lackcentret samt mekatronik och service. Specialverktygen lämnades i de aktuella verkstadsområdena, men byggdes om enligt SSI Schäfers locatorprincip. Ett locatorlager på båda plan ser tillsammans med den multifunktionella lagerautomaten LogiMat till att processerna blir effektiva. Delarna förvaras i hyllsystem, pallställ och mobila pallställ samt lådor. Med direkt anknytning till systemen fyller LogiMat fl era funktioner samtidigt med sina ca 60 tablarer: Dels fungerar den som förbindelse mellan planen med en manöveröppning per plan, dels fungerar den som buffert för förplockade ordrar, som ligger kvar i LogiMat fram till leverans. Ett locatorlager på 2 plan sörjer i kombination med lagerautomaten LogiMat (3 m x 7 m) för effektiva processer. Eftersom ordrarna redan ligger förplockade och klara i lagerautomaten kan vi undvika onödiga väntetider vid utlämningsdisken. En smart lösning, förklarar Philipp Atzert, VD, Volkswagen Zentrum, atzert:weber-gruppe. Vid implementeringen av projektet levererade SSI Schäfer den leveransklara och fullständigt etikettförsedda inredningen. Lagerfl ytten skedde stegvis under loppet av fyra dagar enligt SSI Schäfers strategi- och lagringsplan medan anläggningen var i drift. Kombinationen av alla system minskar vänte- och transporttiderna med mer än 70 % och leder till platsbesparingar på ca 50 %. I det nya lagret används för närvarande ca delpositioner, men det fi nns reserver för upp till positioner. Första LogiMat -hissen för Kinas bilindustri Beijing, Kina. SSI Schäfer har byggt en ny distributionscentral för Volkswagen i Beijing. Där installerades den första lagerautomaten LogiMat i Kina. Normalt sett använder sig bilindustrin i Kina uteslutande av hyllor. Men med målet att optimera utrymmesutnyttjandet och samtidigt öka plockningshastigheten för smådelar i sikte föll valet på två lagerautomater och fl era hyllsystem. LogiMat sparar upp till 90 % av lagerytan i jämförelse med ett vanligt hyllsystem. LogiMat sparar upp till 90 % av lagerytan i jämförelse med ett vanligt hyllsystem och underlättar en snabb och ergonomisk plockning av smådelar. På så sätt har plockningshastigheten ökat med med faktor Dessutom används bl.a. en hyllanläggning i 3 plan, ett pallhöglager med ca avställningsplatser och grenställ för lagring av reservdelar. 17

18 Logistikföretag Megaprojekt under pågående drift Vid sidan av leveranserna till den stationära handeln övertar BLG Handelslogistik nu även hanteringen av onlinebeställningar för Tchibo. Därför har SSI Schäfer byggt ut centrallagret i Bremen. På de 96 utskicksplatserna förpackar de anställda ordrarna tillsammans med e-handelsvarorna i kartonger. Bremen, Tyskland. BLG Handelslogistik GmbH & Co. KG driver en av de största logistikcentralerna i Europa för Tchibos räkning. Till och med onlinebeställningarna hanteras via centrallagret. För att kunna upprätta de extra processer som krävdes investerade BLG över 50 miljoner euro i den m² stora logistikcentralen. SSI Schäfer, Graz, fi ck i uppdrag att implementera de företagsinterna processerna. Höjdpunkt i utbyggnadsarbetet: En sorteringsbyggnad i två plan komplett med transportsystem, som är förbunden med de övriga hallarna med en transportbro. Dessutom har SSI Schäfer inrett tre lagerhallar och en hall för returleveranser. 17 km transportörteknik, 20 behållarbuffertar (Schäfer Carousel System), 133 plockningsplatser, 14 genomgångshyllor för kartonger, 96 förpackningsplatser, palltransporteknik, behållare och behållarlastare samt 42 teleskoptransportörer ser nu till att processerna är effektiva och fl exibla. Onlinebeställningarna plockas i tråg, butiksleveranserna i kartonger eller behållare. Varan transporteras med transportörer direkt till plockningsplatserna i de båda hallarna. Där tar de anställda artiklarna, antingen från genomgångshyllor enligt pick-by-light eller direkt från pallen. Hur många och vilka produkter som måste plockas visas på monitorerna på arbetsplatserna. Plockningsfel registreras direkt tack vare en installerad viktkontroll. Transportörerna för behållarna från arbetsplats till arbetsplats tills ordrarna har betats av. Om det inte räcker med en lastbärare för en order, står det redan ytterligare en bredvid operatören och väntar på plockning. Färdigbestyckade behållare transporteras över transportbron till sorteringsbyggnaden. Där förvaras upp till behållare i en behållarbuffert, som sammanför ordrarna. Därefter förpackar de anställda ordrarna med e-handelsvaran i leveransfärdiga kartonger, som skickas direkt till utlagringsområdet. Den nya anläggningen är i full drift sedan maj Källa: BLG Handelslogistik 18

19 Logistikföretag Stegvis implementering av ett lager i Dubai World Central Dubai, UAE. SSI Schäfer har implementerat en lagerlösning för INL, en leverantör av logistiklösningar och lösningar inom leveranskedjan i Mellanöstern och Afrika, i Dubais luftfarts-/logistikcentrum (Dubai World Central). Redan implementeringen av det nya lagret var effektiv. SSI Schäfers team använde sig inte bara av den senaste tekniken. Projektet implementerades också friktionsfritt och stegvis under pågående drift. Och: En blick på pallstället PR 600, som tillverkades i Tyskland, visar tydligt att det är speciellt anpassat till företagets krav. Det gör att det nya lagersystemet är ännu fl exiblare tack vare möjligheten till individuella layoutlösningar. Här fi nns det plats för två pallar bredvid varandra per fält och upp till sju packade pallar, plus golvplan, lagrade över varandra. Detta gör att INL nu har ca pallavställningsplatser till sitt förfogande och därmed kapacitet att växa. Teamet från SSI Schäfer har gjort ett bra jobb. De höll alla tidsramar. Och specialisterna övertygade med snabb och okomplicerad montering. Sannolikheten för att vi kommer att anlita SSI Schäfer även för projekt i framtiden är hög, säger Paul Maycock, General Manager på INL Dubai. Pallställ med ca avställningsplatser. Optimerat lager i Dubai Dubai, VAE. Företaget Kühne + Nagel, som grundades i Tyskland 1890, hör idag till ett av de ledande logistikföretagen i världen. De erbjuder alla tjänster för sjöfrakt, luftfrakt, väg- och tågtransport samt kontraktlogistik. Företaget är verksamt i över 100 länder. I Dubai har Kühne + Nagel integrerat europa- och industripallar i sitt lager. Kombinationen av en smalt och ett brett pallager hjälper nu till att öka produktiviteten och minska kostnaderna. Dessutom har det nya systemet från SSI Schäfer ökat lagringskapacitetet med ca 40 % jämfört med ett traditionellt pallställsystem. Samtidigt ökades lageromsättningen, plockningshastigheten och produktsäkerheten. Felkvoten är nästan noll. 19

20 SSI Schäfer Inside THAILAND Bangkok Pattaya KAMPUCHIA Utställningshallar över hela världen SSI Schäfer i Asien Samui island Phanom Penh Saigon Ho Chi Minh City SSI Schäfer-gruppen är en internationell aktör med fl er än 50 dotterbolag över hela världen och använder sig på fl era platser av utställningshallar för att visa upp de toppmoderna, integrerade lösningarna. Utrymmena med permanenta installationer är särskilt lämpliga som presentationsforum för besökare, internutbildning och lokaler för branschkonferenser. I den förra utgåvan av Update fokuserade vi på de fyra utställningshallarna i Tyskland, Österrike och Schweiz, i den här utgåvan ägnar vi oss åt de båda utställningshallarna i Singapore, SSI Schäfers huvudkontor i Asien. Phuket island Penang Hatyai MALAYSIA Kuala Lumpur Malacca SUMATRA SSI Schäfer Singapore Invigdes: 2011 Utställningsyta: 220 m² Utställningsföremål: Transportörteknik, Parallel Picking System i kombination med RF-plockning, Pick-to-Tote-plockning, RF-Picking, Pick-by-Light med E-Pick, Pick-by-Light som Multilight, Mobile Pick med Pick-by-Voice, kolligenomgångshyllor, hyllsystem, behållare, mobila pallställ, Schäfer Orbiter System, LogiMat Användning: Framförallt kundvisningar och internutbildning, i synnerhet på området plockningsteknik. Målsättning: Utställningshallen ska visa att en skräddarsydd lösning inte bara består av produkt, utan att det går att sätta ihop fl era komponenter till ett enhetligt system. Republic Polytechnical School, Singapore Invigdes: 2013 Utställningsyta: 150 m² Utställningsföremål: Transportörteknik med olika styrningar, S-Pemat, E-Pick, kolligenomgångshyllor, hyllställ, behållare Användning: Anläggningen används för utbildning om leveranskedjor. Målsättning: Studenterna får en inblick i automatisk och manuell plockning. Dessutom studerar man olika utslussningsmekanismer inom transportörteknik i utställningshallen. 20

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater.

Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Snabba, kompakta, effektiva. CONSIS plockautomater. Personal, läkemedel och lagerkapacitet är tre viktiga faktorer på apoteket. Så varför inte kombinera dessa resurser på bästa möjliga sätt. .B Effektivare

Läs mer

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik

Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Pressinformation, december 2013 Växande e-handel utmanar detaljhandelns logistik Detaljhandeln står idag inför stora utmaningar. Kunderna är mer kräsna och illojala än någonsin tidigare. Konkurrensen är

Läs mer

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr

TranSpOrT TJänSTEr LaGEr TranSpOrT TJänSTEr LaGEr BäSta VäGeN Vårt MåL... Matthias Gödecke (VD Gödecke eurotrans Gmbh) 2 GÖDECKE LOGISTIK FILOSOFI GÖDeCke LoGiStik står för kvalitet och säkerhet. i över 60 år har vi varit transport-

Läs mer

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser Nr. 1 2014 / 23 Företagsmagasin Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer Salus: Exemplarisk branschlösning 4 Gerolsteiner: Dryckeslogistik 9 Unicef: Nav för internatio- 12 på en ny nivå nella hjälpinsatser

Läs mer

EFFEKTIV DÄCKFÖRVARING. Fyra utmaningar fyra individuella lösningar

EFFEKTIV DÄCKFÖRVARING. Fyra utmaningar fyra individuella lösningar EFFEKTIV DÄCKFÖRVARING Fyra utmaningar fyra individuella lösningar Stabilt, säkert och flexibelt En däckförvaring kan endast vara effektiv om den uppfyller de krav som finns på platsen. Det är viktigt

Läs mer

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System).

Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Jungheinrich WMS. Lagerstyrningssystem (Warehouse Management System). Att optimera materialflöden är komplext. Kostnadsoptimering, optimering av materialflöden, utökning av kapacitet, resursoptimering,

Läs mer

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Utgåva 2/2012. Huvudtema Automotive Läkemedel. Ostermann: Automatisering för lister och beslag

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Utgåva 2/2012. Huvudtema Automotive Läkemedel. Ostermann: Automatisering för lister och beslag Utgåva 2/2012 Företagsmagasin Huvudtema Automotive Läkemedel Ostermann: Automatisering för lister och beslag 4 Porsche: Vertikal 10 Pharmapool: Leverans 16 transport på ett enkelt sätt inom en dag www.ssi-schaefer.se

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av:

Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke. En guide till rätt märkning framtagen av: Rätt märkning en del av din produkt och ditt varumärke En guide till rätt märkning framtagen av: Inledning Rätt märkning är en förutsättning för att effektivt kunna köpa, lagra, sälja, administrera och

Läs mer

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120

6500 mm C90 / C120. 7000 mm C90 / C120. 7500 mm C90 / C120. 8000 mm C90 / C120. 6000 mm C90 / C120 Pallställ Pallställ CITY är det ideala lagringssättet. Pallhantering i Pallställ City ger stor flexibilitet och effektiv logistik vid godshantering i reservdelslagret, hos grossister eller inom verkstads-

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Innovative Solutions Produkt-

Läs mer

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar

Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Plocklösningar Snabbare och säkrare Kardex Remstar Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar Kardex Orderhanteringslösningar: För maximal effektivitet

Läs mer

A Member of the Constructor Group. P90 pallställsystem. Den mångsidiga lösningen för pallförvaring

A Member of the Constructor Group. P90 pallställsystem. Den mångsidiga lösningen för pallförvaring A Member of the Constructor Group P90 pallställsystem Den mångsidiga lösningen för pallförvaring P90 Pallställ P90 pallställsystem Tar kvalitet och effektivitet steget längre 02 Index Kvalitetssäkrade

Läs mer

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare.

Maskininvesteringar. Gör rätt från start. Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. Maskininvesteringar Gör rätt från start Låt oss hjälpas åt - för att få lönsamhet på din maskin. Mycket snabbare. 12 minuter kan ge dig 12 månader Om du funderar på att köpa en ny maskin, ge oss 12 minuter

Läs mer

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Produkt- och emballagemärkning

Läs mer

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige

Företagspresentation. ThyssenKrupp Materials Sverige Företagspresentation ThyssenKrupp Materials Sverige Innehåll Litet företag, stora muskler Litet företag stora muskler 3 Branschens ledande serviceföretag 4 Kunskapsledare det tjänar du på 6 Sverigebäst

Läs mer

Lean produktion. -arbetsstationer och plockfasader. Vi gör ditt lager smartare!

Lean produktion. -arbetsstationer och plockfasader. Vi gör ditt lager smartare! Vi gör ditt lager smartare! Du får lägre lagringskostnader, högre säkerhet och bättre arbetsergonomi. Utdragsenheter för olika belastningskrav Plockfasader Rullistplan Lutande plan och pallutningsenheter

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Vi lyfter er logistik

Vi lyfter er logistik Vi lyfter er logistik Skandinaviens ledande tillverkare av lastpallar och emballage Aven Forsa Aven Holmestrand Aven Rabbalshede Kvalitets- & Miljöcertifierade SS EN ISO 9001 SS EN ISO 14001 Ledande tillverkare

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

En oberoende partner när ni söker kvalitet

En oberoende partner när ni söker kvalitet En oberoende partner när ni söker kvalitet En gasell med fokus på effektiva logistiklösningar Sedan starten 2005 har Höglands Logistik utvecklats på ett sätt vi knappt trodde var möjligt. På bara några

Läs mer

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM

QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM QUATURIS S HÖRNSKÅPSSYSTEM Den eleganta öppningslösningen för standardhörnskåp. Ergonomisk, bekväm och funktionell. www.grass.at Quaturis S HÖRNSKÅPSYSTEM Quaturis S: Varje hörna blir en kurva. Att utnyttja

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Trä så långt ögat kan se

Trä så långt ögat kan se Pressmeddelande december 2013 Trä så långt ögat kan se Swisslog bygger distributionscentral för ekologiska livsmedel åt Alnatura Få höglageranläggningar är lika imponerande som den nya distributionscentralen

Läs mer

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96

Compactus Office. Constructor Sverige AB. Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Constructor Sverige AB Huvudkantor Anders Personsgatan 12 416 64 Göteborg Tel: 031-771 96 00 Fax: 031-771 96 96 Regionkontor Solna Torg 19 171 45 Solna Tel: 08-470 03 30 Fax: 08-83 40 06 Compactus Office

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

svenska our snow is your success

svenska our snow is your success svenska our snow is your success Allt på en blick. ATASSplus utmärker sig av ett speciellt användarvänligt användargränssnitt. Utrustningen visas i en kartvy och kan hanteras i denna. Kartan kan zoomas

Läs mer

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet

Enhetslaster. 2013 Enhetslaster, Logistikprogrammet Enhetslaster 1 Bakgrund Producent Flygtransport Vägtransport Kund Kund Truck Järnvägs transport Sjötransport Vägtransport Vägtransport Truck 2 Bakgrund Långa transportavstånd framkallar behov av omlastning

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Full kontroll över logistikprocessen

Full kontroll över logistikprocessen Full kontroll över logistikprocessen LeanLog nästa generations innovativa logistiksystem är mer än enbart ett WMS-system. LeanLog effektiviserar inte bara den fysiska lagerhanteringen utan också hela orderprocessen.

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

effektivitet www.ssi-schaefer.se Företagsmagasin Huvudtema 2 Bästa praxis detaljhandel 4 Produktnyheter 15 Höst 2011/19

effektivitet www.ssi-schaefer.se Företagsmagasin Huvudtema 2 Bästa praxis detaljhandel 4 Produktnyheter 15 Höst 2011/19 Höst 2011/19 Företagsmagasin Huvudtema 2 Bästa praxis detaljhandel 4 Produktnyheter 15 New Wave: Systemplanering utan data Coop: Strukturerade plockningsstrategier SSI Order Verifier den helautomatiska

Läs mer

www.allen.se www.all-print.se PRODUKTMÄRKNING & SPÅRBARHET

www.allen.se www.all-print.se PRODUKTMÄRKNING & SPÅRBARHET www.allen.se www.all-print.se PRODUKTMÄRKNING & SPÅRBARHET Vi fortsätter på inslagen väg för ännu bättre kundnöjdhet PRODUKTMÄRKNING & SPÅRBARHET Svenska Allen Coding AB grundades 1986 i Hökarängen i Stockholm

Läs mer

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet.

Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Tänk Business Mobility. Upptäck fördelarna med Alphabet. Stadshuset Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss. Företag Alphabet Fleet Services Adress Vetenskapsvägen 10, Sollentuna Internet

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar

Roto NT Designo. Roto NT Designo. Dolda beslag. Teknik för fönster och dörrar Roto NT Designo Dolda beslag Roto NT Designo Teknik för fönster och dörrar Funktionellt men dolt Ny elegant lösning för hemmet I ett vackert hem är det viktigt att också fönstren är vackra Vi anser att

Läs mer

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav

Industrigolv. Tilltalande skydd för golv och väggar. Högsta kvalitet för krävande industrier. För utrymmen med specifi ka krav Industrigolv Tilltalande skydd för golv och väggar Högsta kvalitet för krävande industrier För utrymmen med specifi ka krav Någon du kan lita på Välkommen till Indufl oor med fogfria lösningar för industrigolv

Läs mer

Kompromisslös kompetens för höga krav

Kompromisslös kompetens för höga krav www.format-4-sweden.com Kompromisslös kompetens för höga krav Våra rådgivare hjälper er gärna med planering och sammanställning av er individuella maskin från Format-4. Rådgivning Utbildning Service Vi

Läs mer

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall

Pallställ. Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Pallställ Utdragsenheter, Grenställ, Listställ, Stålpall Weland för säkra och rationella lager Pallställ Sid. 3-6 Utdragsenheter Sid. 7 Grenställ Sid. 8-9 Listställ Sid. 10 SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER

Läs mer

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan

SKF005_SE_customer.qxd 2005/02/07 16:00 Page 1 Den magiska lådan Den magiska lådan 2 Din nyckel till framgång Tänker du på SKF som världsledande inom rullningslager? Då har du helt rätt. För det är vi. Våra högkvalitativa lager har gjort oss till ett av de mest respekterade

Läs mer

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP:

Läs mer

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem

Camozzi Competence Centre. Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Utbildningssystem Camozzi Competence Centre Camozzi är ett internationellt företag inom automation med huvudkontor i Italien och med representation i mer än 75 länder i form av

Läs mer

Innovativa SCM-lösningar

Innovativa SCM-lösningar Innovativa SCM-lösningar RELEX SCM-seminarium 2015 Johanna Småros, RELEX Solutions Revolutionerande teknologi Minnesbaserad beräkningsteknologi (IMC) kommer att revolutionera planering och styrning av

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

DEN NYA GENERATIONEN PLASTPALLAR!

DEN NYA GENERATIONEN PLASTPALLAR! DEN NYA GENERATIONEN PLASTPALLAR! Med IPG:s plastpall minskas kostnaden för era returtransporter med 40% Vänd blad och få reda på varför vårt kompatibla pallsystem är det självklara valet för smarta företag!

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Modulärt sprutsystem utan kompromisser

Modulärt sprutsystem utan kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulärt sprutsystem utan kompromisser FinishControl Lämplig för lösningmedelhaltiga och vattenbaserade material. Hög arbetshastighet tack vare Visco munstycke och Click & Paint. www.wagner-xvlp.com

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken

Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande i logistiken Foto:Swisslog Swisslog AB Brodalsvägen 13B, Box 4 SE-433 38 Partille Tel. +46 31 336 60 00 wds.nordic@swisslog.com Swisslogs Logistikseminarium 14 april 2015 Lönsam e-handel kräver radikalt nytänkande

Läs mer

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar

Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Bosch-batterier: Optimal startkraft till alla bilar Rätt Bosch-batteri till alla bilar S5: Energikällan till bilar i högre prisklasser S4: Massor av energi och kraftig start till alla bilklasser S3: Den

Läs mer

Från rulle till paket med samma leverantör

Från rulle till paket med samma leverantör Värmeväxlarplattor Från rulle till paket med samma leverantör Oavsett vilken typ av värmeväxlarplattor du tillverkar behövs rätt utrustning som är anpassad för din produktion. AP&T har utvecklat och levererat

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Lösningar för däckförvaring

Lösningar för däckförvaring A Member of the Constructor Group Lösningar för däckförvaring Hyllsystem Pallställ Förvaringsställ däck Våra förvaringslösningar för däck handlar om lagringseffektivitet, kvalitet och ergonomi Ökad lagereffektivitet

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg

Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg Snabbreferensguide Pro Focus 2202 Färg 2 Slå på och av scannern Mekaniskt uttag Standby-strömbrytare Array-uttag Anslut transducers Använd den gröna standby-strömbrytaren. För att slå på scannern: Tryck

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD

DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD DIN LÖNSAMHET ÄR VÅR DYGD Trots vår ödmjukhet kan vi stolt konstatera att vi ställer en av Skandinaviens modernaste och mest automatiserade produktionsanläggningar i branschen till ditt förfogande. För

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka

LED LENSER * P5 E. Ljusproffs med styrka LENSER * P5 E Ljusproffs med styrka High End Längd 100 mm Vikt 62 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AA 1,5 V Effekt 4,2 Wh*** Brinntid 20 h** Räckvidd 75 m* Tekniska data Enastående kvalitet och tidlös formgivning

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar...

Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Funderar ni på att investera i en ny maskin? Kommande 60 sekunder kan bespara er en massa pengar... Rätt från start En smart arbetsmetod är avgörande Rätt från start är mer än en bra idé det betyder pengar

Läs mer

RubberShell Självhäftande gummiduk

RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Självhäftande gummiduk RubberShell Ny teknologi för snabbare, enklare och säkrare tätning av byggnader. RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för byggnaders

Läs mer

lång sikt Industry Fact Sheet Oktober 2013

lång sikt Industry Fact Sheet Oktober 2013 Hur rullfackssystem kan minska driftkostnaderna för pallför varing på lång sikt Industry Fact Sheet Oktober 2013 Hur rullfackssystem gör företagen mer konkurrenskraftiga Högre prestanda, lägre kostnad

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt.

Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. 1 Till frukt- och gröntavdelningen Frivillig rekommendation angående inköp och utrustning, arbetsmiljöaspekter samt tips på arbetssätt. Rekommendationen vänder sig till inköpare, butiksutvecklare, butikschef

Läs mer

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN

Sapa Building System AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN AB MARKNADSLEDANDE I NORDEN Affärsidé: Med hög servicegrad och goda affärsrelationer utveckla, marknadsföra, sälja och lagerhålla egna konstruktions- och systemlösningar i

Läs mer

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR

MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR MAIKO, OKAYAMA, JAPAN EN MYCKET NOGGRANN UNDERLEVERANTÖR Hur schweizisk flerspindlig teknologi hjälper en huvudaktör i Asien. Maiko är ett aktiebolag som har specialiserat sig på mycket noggrann automatsvarvning.

Läs mer

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft.

Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. MEISER 3 Av den energi vi lägger på att förstå kundbehov blir det konkurrenskraft. Våra kunder efterfrågar kompetens, produktsäkerhet och komfort. Vi löser det för det mesta med hjälp av kreativa gallerdurksapplikationer,

Läs mer

IPN Paternoster lagerautomat för ekonomisk lagring och hantering. IPN - Paternoster MACHINES

IPN Paternoster lagerautomat för ekonomisk lagring och hantering. IPN - Paternoster MACHINES IPN Paternoster lagerautomat för ekonomisk lagring och hantering IPN - Paternoster MACHINES IPN tar fram godset till plockaren CONSTRUCTOR INDUSTRI PATERNOSTER, IPN ger mängder av fördelar: Snabb plockning

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sensy s s y Traffi f c i AB A

Sensy s s y Traffi f c i AB A Sensys Traffic AB Livsavgörande affärer Vägtrafiken i världen..dödar 1,2 1,4 miljoner människor per år..skadar 50 miljoner människor per år..dödar ett barn var tredje minut 3 Vägtrafiken i världen Den

Läs mer

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD YOUR SUPPLIER OF METAL COMPONENTS GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER SMIDE CNC BEARBETNING LEGOBEARBETNING MONTAGE OCH LOGISTIK GJUTGODS SVETSADE KONSTRUKTIONER Global

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng

Lageradministration och terminallogistik, 200 poäng LAGER OCH TERMINAL Ämnet lager och terminal behandlar olika logistikflöden, kopplingar mellan olika transportslag och hanteringsmetoder samt hur samspelet mellan dessa påverkar gods- och varuflöden. Ämnet

Läs mer

Klarar mer än en miljon skruvdragningar.

Klarar mer än en miljon skruvdragningar. BYGG Klarar mer än en miljon skruvdragningar. FEIN gipsskruvdragare med och utan sladd. Borstlös FEIN PowerDrive motor 1 Nytt från proffset för gipsdragning: FEIN ASCT 14 och 18. FEIN är specialisten för

Läs mer

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter.

Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Recycling. Lager & Logistik. Betongtillverkning. Thermotransporter. Fjärr- och partitransporter. Intermodal terminal & transporter. Alwex-koncernen Fakta Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är moderbolag

Läs mer

MBX. Den nya profilgenerationen från Menden. PROFILEN. www.menden-buchstaben.de

MBX. Den nya profilgenerationen från Menden. PROFILEN. www.menden-buchstaben.de MBX PROFILEN Den nya profilgenerationen från Menden. www.menden-buchstaben.de MBX. RELIEFBOKSTÄVER PÅ NYTT SÄTT. MBX. SKRÄDDARSYDD INNOVATION. MBX FÖRÄNDRAR INTE ALLT. MEN MYCKET BLIR BÄTTRE. UPP TILL

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

HISINGEN LOGISTIKPARK

HISINGEN LOGISTIKPARK HISINGEN LOGISTIKPARK Mikael Svensson/Johnér Bildbyrå/Naturbild/Etsabild år 2005 publicerade tidningen intelligent logistik den första listan över sveriges bästa logistiklägen. det året korades stor-göteborg

Läs mer

Gerhardt Braun RaumSysteme. Saverus Industri och handel

Gerhardt Braun RaumSysteme. Saverus Industri och handel Gerhardt Braun RaumSysteme Innehållsförteckning Våra svar på era utmaningar Smådelslager Bietigheim-Bissingen 4-5 Parkering Zug 6-7 Serverförvaringar Frankfurt am Main 8-9 Serverrum Rheinstetten 10-11

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se

Hur man. gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet. 2014 EazyStock, en division inom Syncron. www.eazystock.se Hur man gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet 2014 EazyStock, en division inom Syncron Gör lagerplanering och inköp till dagens bästa aktivitet! Lagerstyrning är en av de oglamorösa

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

HOS OSS FORMAS IDÉER

HOS OSS FORMAS IDÉER HOS OSS FORMAS IDÉER Direktlaminat erbjuder spetskompetens när det gäller laminatbaserade komponenter och inredningar. F900 RÄTA VINKLAR ELLER RUNDA HÖRN? Flexibilitet och specialisering ger nöjda kunder

Läs mer

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB

WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB WENCOINFO WENCO LAGERTEKNIK AB INTRESSERAD AV LAGERINREDNING SOM EFFEKTIVITET, PRODUKT OCH LÖNSAMHET? 2 FÖRBÄTTRAR IVITET TALA MED EXPERTERNA. I snart trettio år har vi varit experter på materialhantering.

Läs mer

Framtidssäkra din Logistik!

Framtidssäkra din Logistik! Framtidssäkra din Logistik! Sara Ihrlund Consortio Fashion Group Bo Zetterqvist Svensk Digital Handel Logistikgruppens Uppdrag Hos medlemmar och i omvärlden: Hitta de för E-handeln viktigaste logistikfrågorna

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer