Företagsmagasin. Nr / 24. Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper. A. Kempf: Fördubblad genomströmning. 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök-

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsmagasin. Nr. 2 2014 / 24. Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper. A. Kempf: Fördubblad genomströmning. 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök-"

Transkript

1 Nr / 24 Företagsmagasin Handel Huvudtema Industri Pulp & Paper A. Kempf: Fördubblad genomströmning och kapacitet ning för monteringsförsörjning alltid 4 Bosch Rexroth: Produktivitetsök- 10 ICT: Papper kan inte 14 vänta

2 Ledare Kära läsare, nyligen publicerades en undersökning om kundnöjdhet, image och välkändhet hos ledande företag inom marknadssegmentet logistikprogram. Vi kastade oss med stort intresse över undersökningen, och resultaten var delvis häpnadsväckande. Att kriterier som enkel implementering, särskilda funktioner och skräddarsydda lösningar är viktiga beslutsfaktorer för våra kunder kom naturligtvis inte som någon överraskning för oss. Men vi gladde oss särskilt över att vi står högt i kurs när det gäller dessa egenskaper. Det fi nns ingenting som är värre än att arbeta i föråldrade processer, att inte vara toppmodern eller att helt enkelt inge göra någonting. Vi har gjort det till vårt mål att uppfylla våra kunders exakta behov, både med hjälp av vårt logistikprogramvaran WAMAS och som certifi erad SAP-servicepartner. Programvarulösningen WAMAS och SAP EWM används framgångsrikt i allt från manuella lager via pall- eller smådelslager till krävande automatiska och högdynamiska fördelningssystem över hela världen. Samtidigt möter vi kundernas behov och förändringarna på marknaden för att vara innovativa och trendsättande även i framtiden. Genom att sammanföra all IT-kompetens i Freisach bei Graz får vi ett programvarucentrum för hela SSI Schäfer gruppen. För närvarande får centrumet förstärkning från SSI Schäfer i Timişoara (Rumänien), Dortmund och Giebelstadt. Dessutom fortsätter vi att bygga ut den redan nu högt utvecklade IT-kompetensen i Charlotte (USA) och São Paulo (Brasilien). För vi har ett mål: att ge våra kunder den bästa möjliga lösningen! Franz Bauer-Kieslinger VD, Salomon Automation, Friesach /Graz 2

3 Innehåll Huvudtema Lösningen Projekt 4 Handel A. Kempf: Automatiserad leverans i två plan fördubblar genomströmningen och kapaciteten Automatisk plockningslösning SCP Blecha/Brammer 14 Pulp & Paper Projekt Projekt ICT 16 Fordon PACCAR Parts Europe/Autoparts De Jonghe/ Autohaus atzert:weber/vw Kina Projekt 9 Industri Leonhard Heyden/Bosch Rexroth/ Brady Corporation 18 Logistikföretag Projekt BLG Handelslogistik/INL Dubai/ Kühne + Nagel 12 Livsmedel Projekt Cerebos/Diplom-Is/ PT. Sinar Sosro Kompetens 20 SSI Schäfer Inside Nyheter Lösningen Intervju Utställningshallar i Asien/Software Headquarter Salomon Automation Forsknings- och testlaboratorium 3D-MATRIX Solution Behållare i fokus 3

4 4 I utrymmet mellan order- och turbuffertar hittar du två energieffektiva hyllmanöverutrustningar.

5 Handel Huvudtema Automatiserad leverans i två plan fördubblar genomströmningen och kapaciteten Med ett nytt anläggningskoncept för en automatiserad leveransbuffert i två plan har SSI Schäfer inte bara fördubblat genomströmningen och kapaciteten hos partihandlaren inom dryckesvaror A. Kempf, utan även möjliggjort en fi lialanpassad omlastning. Balingen, Tysklan. Sedan 2002 är A. Kempf Getränkegroßhandel GmbH ett helägt dotterbolag till Edeka Handelsgesellschaft Südwest mbh och logistikföretag för drycker för Edekas detaljhandelare i sydvästra Tyskland. Företaget har två lager, varav ett i Bailingen fullastade godskollin på lastpallar, dryckeskistor, drykeskartonger och dryckesunderlag lämnar distributionscentalen varje dag under dryckessäsongen, under hårt belastade dagar kan det bli upp till För att uppnå denna omsättningskapacitet har A Kempf automatiserat sina processer under pågående drift. Uppdraget att utföra detta projekt gick till SSI Schäfer, Giebelstadt. Tack vare automation och installation av ett modulbyggt utlagringssystem i två plan kunde vi inte bara öka processeffektiviteten och säkra vår dagliga leveransberedskap. I och med implementeringen av en automatiserad order- och turbuffert är varuplockningen dessutom avvägd så att vi har kunnat optimera gårdsgenomströmningstiderna under hårt belastade dagar från upp till fyra timmar till minder än en timme för lastbilarna, förklarar Christian Melchior, divisionschef, A. Kempf Getränkegroßhandel GmbH, Offenburg. I leveransbufferten lagras pallarna om från order- till turbufferten. För att dryckespallarna ska kunna tas över och transporteras säkert till hyllhanteringsenhetens gång har SSI Schäfer genomfört en särskild anpassning av hyllhanteringsenhetens lyftredskap. Dubbla rullbanor med hjulmotorer och elektropneumatisk skiljeanordning gör det möjligt att dela upp pallarna och hantera varje enskild pall separat. De båda hyllhanteringsenheterna kan i regel ta upp till två pallar samtidigt. På så sätt sammanställs ordrarna till optimala turer och ställs upp för snabb överlämning i utlagringsområdet. Med hjälp av fördefi nierade omlagringsstrategier genererar logistikprogramvaran WAMAS en särskild ordningsföljd för bestyckning av turkanalerna. På så sätt möjliggörs en optimal, fi lialanpassad avlastning bakifrån. Tack vare de kortare tiderna för iordningställande, de automatiska etiketterings- och omlagringsprocesserna och den systemutlösta order- och tursammanställningen har A. Kempf ökat genomströmningskapaciteten från 90 till 240 pallar per timme och nästan fördubblat leveranslagrets kapacitet. Dessutom har anläggningen kapacitet för ytterligare tillväxt. Lösningen: Två lagerområden, som försörjs av två kraftfulla, energieffektiva hylltransportörer som arbetar tillsammans i en gång. Effektivitetsfördelarna för utlagringen ligger i den turanpassade sammanställningen av pallar tack vare en helautomatisk omlagring. Dessutom är utlagringen uppdelad i två områden: i en nyinstallerad orderbuffert och en ny turbuffert. Orderbufferten består av en anläggning med genomgående hyllor, som är uppdelad i fyra block med åtta kanaler var. Där lagras de förplockade orderpallarna på tre plan. Totalt står pallavställningsplatser till förfogande där. Ytterligare 720 pallavställningsplatser fi nns i turbufferten, som har en kapacitet på 16 lastbilslaster. De plockade orderpallarna överlämnas till transportören vid två lastningsstationer i golvnivå och slussas in i den automatiserade processen i leveransbufferten i två plan. Efter att orderpallarna har gått igenom en lindningsmaskin förs de förbi en applikator, som förser pallarna med två EAN-etiketter samt innehållsförteckningar. Därefter förs varan med vertikaltransportör till det aktuella lagringsplanet i orderbufferten. De plockade orderpallarna överlämnas till transportören vid två lastningsstationer för dubbelpallar i golvnivå och slussas in i den automatiserade processen i leveransbufferten i två plan. Vid vertikaltransportörens överlämningspunkt övertas pallarna av en förskjutningsvagn, som fyller på orderbufferten. 5

6 Handel Effektivitetspotential för handelsoch färskvarulogistik Till handelns utmaningar hör ett ständigt ökande artikelutbud och allt mindre godsstorlekar. De interna logistikprocesserna och teknologier som används förvandlas till konkurrensfördelar. Därför blir effektiva förlopp och system allt viktigare. Schäfer Case Picking System (SCP) erbjuder ett unikt, fl erfaldigt belönat system för handelslogistik, som sammanställer leveranserna helt automatiskt. I korthet: Det handlar om en fullständigt anpassad, modulärt uppbyggd och utvidgningsbar systemlösning för handelssegmentet. Ur tekniskt hänseende är det skalbara systemet ett kompakt, högdynamiskt buffertsystem för omsättningar på mellan och mer än kollin per dag. I det systemet delas varorna automatiskt upp från lagerpallen, placeras skiktade på System Trays och mellanlagras med skonsamma rörelseförlopp. Plockningen från Lagen Trays kan ske helt automatiskt på enskilda delar och i parallell multipel USA. I det amerikanska lager-, plocknings- och transportföretaget ES3:s distributionscentral i York (Pennsylvania) lagras ca olika artiklar, livsmedelsvaror och hushållsartiklar. Varje dag levereras upp till pallar till lagret. Genomströmningen ligger på mer än varukartonger per dag. SSI Schäfer kunde erbjuda ES3 ett intelligent, genomgående systemkoncept för helautomatiserade processer inom livsmedelsbranschen, från varumottagning via lagring till volymoptimerad pallbildning. Grunden för denna resurseffektivitet: SCP-konceptet. SSI Schäfer utvecklade en individuell systemlösning för kundens specifi ka krav, som styrdes av den ovanliga packhöjden (upp till 2,40 m). Totalt 9 pallrobotar konsoliderar kartongerna enligt uppdrag i SCP-anläggningen hos ES3. Tyskland. När lågpriskedjan Lidl byggde ut sitt logistikcentrum i Kirchheim/Teck försågs intralogistiken med SCP-systemet. Förutom effektivitetsökningen handlade det om utökat utnyttjande av lastutrymmes- och transportkapaciteterna samt avlastning av personalen vid varuförvaring. Utöver SCP-systemet ingår ett höglager med fem gångar och ca pallavställningsplatser samt ett Schäfer Tray System (STS) med avställningsplatser i leverans- och serviceomfattningen. Lidl är den första europeiska referenskunden för SCP-systemet. Vid detta projekt skapade SSI Schäfer lösningar för kundens speciella krav på Family Grouping och en fi lialanpassad sekvensbildning, som andra logistikspecialister tidigare inte trodde var möjliga. Med fl era STS-fordon arrangerade över varandra kan Lidls lager användas på ett mycket effektivt och platsbesparande sätt. 6

7 Handel Helautomatisk och fi lialanpassad ( butiksvänlig ) pallettering. Systemet förenar en hög plockningskapacitet och en skonsam hantering av artiklarna. åtkomst. I det sammanhanget går det att göra en fl erstegad och fi lialanpassad ( butiksvänlig ) sekvensbildning. Vad gäller maskinvaran för SCP satsar SSI Schäfer, vid sidan av hyllanläggningen och transportörtekniken, på ett stort antal beprövade komponenter, som Schäfer Tray System (STS) och visualiseringstekniken Machine Vision Technology. Depalleterings-, palletterings- och lindningssystem avrundar totalkonceptet. På programvarusidan sörjer en integrerad packmönstergenerator, Schäfer Pack Pattern Generator (SPPG), för en optimal sammanställning av orderpallar. I synnerhet de internationella referenserna bekräftar hur väl SCP kan anpassas till användarnas individuella krav. Schweiz. Migros-distributören Neuendorf AG (MVN AG) är central logistikpartner till Migros, det största detaljhandelsföretaget i Schweiz. Kärnan i MVN AG:s fryslogistikverksamhet är livsmedelslogistik. I fryslagret ( 28 C) genomförde SSI Schäfer ett SCP-koncept, som fungerar utan den vanliga varumärkningen med streckkoder eller transponder. Alla processer grundar sig från start på Machine Vision Technology. Dessutom jämförs de aktuella artikeluppgifterna, som antal kollin, sista användningsdag och leveransuppgifter med stamdata i IT-systemet vid varuingång. Vid teach-in-stationer registrerar personalen vikt, antal och mått för den inkommande leveransen och uppdaterar artikeluppgifterna vid behov. Artikelstamdatan utgör sedan grunden för IT-föreskrifterna för automatisk inställning av de mekaniska systemkomponenterna, som är integrerade i processförloppet. Dessutom genomför Machine Vision Technolog alla detekterings- och kontrolluppgifter under lager- och plockningsprocessen, t.ex. vid volymregistrering, justering av artiklarnas läge eller antalsregistrering vid manuell plockning. Vid varumottagningen sker härnäst en teach-in-process för registrering av IT-stamdata. Leveransklara robotar för ett stort, nytt, internationellt SCP-projekt. USA. Vid årsskiftet 2011/2012 utrustade en amerikansk leveranskedja för tjänster inom livsmedelssektorn sitt logistikcentrum med ett SCP-system. Anläggningen tjänar nu på en högdynamisk hantering av små ordermängder (plockning av enskilda artiklar och cases). I sitt logistiklager lagrar partihandlaren ca olika artiklar för leverans till detaljhandlare. 24 Schäfer Carousel-system (SCS) hanterar ca kartonger och transportbehållare per timme. Tack vare de båda SCP-modulerna har det skett en väsentlig effektivitetsförbättring. Den hänförda kunden har precis anlitat SSI Schäfer för ett uppföljningsprojekt. 7

8 Handel Smarta byggen Exceptionell konstruktion av lagerautomaten LogiMat optimerar plockningen av smådelar. Neunkirchen, Österrike. Ingrid L. Blecha Ges.m.b.H., som grundades 1986 och är verksamt över hela världen, har specialiserat sig på aluminiumrörkopplingar, aluminiumstaketsystem samt aluminiumprofi ler och -rör. Idag levererar företaget sina produkter till kunder i aluminiumbranschen, fordonsunderleverantörer, CNC, metall- och staketteknik i ca 60 länder. I Neunkirchen utvecklas lagras, plockas och skickas aluminiumprodukterna. För att skapa kapacitet för framtiden och motverka den befi ntliga platsbristen bestämde sig företaget 2012 för att skapa ett centralt reservdelslager och bygga ut den nyaste lagerhallen. Dessutom skulle infrastrukturen för reparation förbättras. Uppdraget att utföra detta projekt gick till SSI Schäfer. Nu uppfylls alla företagets krav av en 14 m hög lagerautomat, som innebär ett steg in i framtiden. Grund: Lagerautomaten LogiMat ger snabba och säkra processer med kvalitet samtidigt som den tar ytterst lite plats och har en intelligent, kostnadsbesparande konstruktion. Dessutom får alla reparationskomponenter och reservdelar plats i den nya lagerautomaten. Värt att notera: På grund av den trafi ktekniska omgivningen inrättades LogiMat-hissen inte i byggnaden utan på lagrets fasad. SSI Schäfer fäste samtidigt ett brandskyddshölje runt stålskelettet. Tack vare den särskilda konstruktionen kunde man hålla nere byggkostnaderna för lagerutbyggnaden. Lagerautomatens höjd kunde planeras oberoende av byggnadens höjd. LogiMat-hissen passar perfekt in i infrastrukturen och brandskyddskonceptet med sina brandskyddspaneler och automatiska branddörr. Dessutom garanterar systemet, som styrs med LogiMat-programvaran Logisoft, en entydig identifi e- ring av varje artikelposition och en automatisk lagernivåhållning av smådelar. Tack vare lagerprincipen vara-till-man hämtas artiklarna nu snabbt och kontrollerat med med ökad plockningskapacitet. Dessutom ökar det nya systemet säkerheten i lagret. Säkert varuflöde Haarlem, Nederländerna. Brammer Nederland BV, en av de ledande distributörerna av mekaniska industrikomponenter, har fl yttat in i en ny, central distributionscentral i Haarlem. Företaget använder lageroch transportlådor (LBT) från SSI Schäfer för intern och extern transport av komponenterna. För närvarande använder Bremer LTB för lagring, plockning och transport mellan den nya distributionscentralen och de 17 servicecentralerna i Nederländerna. Komponenter och ömtåliga varor går igenom varufl ödet i 200 behållare med förmonterade 8-fackdelare. Därmed klarar lastbärarna av alla transportportsträckor ljudlöst och säkert. Redan standardversionen med förstärkt golv- och ribbkonstruktion möjliggör en godsvikt på upp till 50 kg. Perfekt för våra tunga komponenter. Dessutom sörjer de fl exibla och ergonomiskt utformade handtag för en okomplicerad hantering. LT-behållarna är anpassade till europapallarnas mått. Den nya behållaren, med Brammers logotyp, fungerar som ett visitkort för vårt företag, förklarar Eric Dijkstra, Director of Operations vid Brammer. 8

9 Industri Bättre transparens med WAMAS GO! Hos väsktillverkaren Leonhard Heyden sörjer lagerhanteringssystemet WAMAS GO! med sin skräddarsydda lagerinredning för transparenta processer och en fullständig kontroll längs hela leveranskedjan. Hachenburg, Tyskland. Som företag med internationella framgångar tillverkar Leonhard Heyden väskor och portföljer och säljer dem såväl i de 10 egna fi lialerna i Europa som via otaliga handlare över hela världen. Det medelstora företaget kommer ut med fyra kollektioner per år. Artiklarna måste snabbt ut till alla fi lialer och kunder efter att ordern har kommit in, och måste etiketteras så att de är klara för försäljning, förpackas och, vid behov, förädlas Verksamheten präglas av snabba kollektionsbyten och säsongstoppar. Lagersäkerhet, optimerade processer och vägar, undvikande av felleveranser samt uppföljningsmöjlighet var några av de tydligt uppställda målen när Leonhard Heyden bestämde sig för att förena tre lager på olika platser till ett nytt, m² stort centrallager i Hachenburg. Det skulle också vara möjligt att komma åt lagret direkt från centralen och att förstå och styra processerna. Därför bestämde sig Leonhard Heyden för lagerhanteringssystemet (LVS) WAMAS GO! från SSI Schäfer. LVS baseras till 100 % på den framgångsrika logistikprogramvaran WAMAS. Medan WAMAS GO! är skräddarsytt för behoven hos medelstora företag, styr WAMAS de komplexa processerna från manuella till helautomatiska lager. WAMAS GO! passar särskilt bra för förutsättningarna hos Leonhard Heyden, med medelstor varuomsättning och manuell lagerhållning. Det nya lagerhanteringssystemet övertar nämligen styrningen, planeringen och kontrollen av alla varu-, informations- och resursfl öden. Alla logistiska förlopp, från varuingång via plockning till förpackning, leverans och varuspårning täcks helt. IT-systemet kombineras med en manuell lagerinredning från SSI Schäfer, som är helt skräddarsydd för Leonhard Heyden. I hyllsystemet lagras alla artiklar med snabb omsättning på ca avställningsplatser, enskilt och sortrent förpackade. Utgående modeller förvaras enligt ett kaotiskt system i den bakre delen av anläggningen. I utlagringsområdet har SSI Schäfer installerat åtta höjdinställbara, ergonomiska packbord. Två av dessa bord används för förpackning för detaljhandeln och två av dem används för returleveranser. På ytterligare fyra arbetsplatser förädlas de exklusiva läderväskorna. Påfyllningen fi nns i två hallar. Där lagras varan i kartonger direkt på pallar. I den ena hallen lagras de sortrent och i fl era lagerdjup (artiklar med låg omsättning), i det andra lagras de på blandade pallar med direkt åtkomst (artiklar med snabb och medelsnabb omsättning). WAMAS GO! sörjer för hela produkthanteringen, direkt på pallarna. Eftersom allt styrs av WAMAS GO! sparar vi nu ca 30 % mer tid. Dessutom garanterar systemet en hundraprocentig lagertransparens och uppföljningsmöjlighet. Även felkvoten har minskat betydligt, säger Christian Usinger, logistikchef hos Leonhard Heyden GmbH. I hyllorna lagras alla artiklar med snabb omsättning på ca avställningsplatser, enskilt och sortrent förpackade. På packborden förbereds artiklarna för vidarebefordran. Varje dag bearbetas ca ordrar. 9

10 Efter framgångsrik driftsättning kan ca 600 inlagringar och ca utlagringar genomföras varje dag i treskift i anläggningen. Produktivitetsökning för monteringsförsörjning Sedan december 2012 har Bosch Rexroth ett nytt buffertlager för produktionen av mobila styrenheter i Augsfeld i Unterfranken. De fördefi nierade kraven på ökad kapacitet och fl exibilitet kunde SSI Schäfer uppfylla med ett koncept med nya, mer lätthanterliga lastbärare i centrum. Haßfurt/Augsfeld, Tyskland. Med mer än anställda över hela världen hör Bosch Rexroth till de ledande leverantörerna av driv- och styrenheter. I Tyskland har Bosch Rexroth 17 produktionsorter, fyra regionala leveranscentraler och åtta servicecentraler. Ett av dem är produktions- och logistikorten Haßfurt/Augsfeld, som inrättades 1961 och en del av affärsområdet Mobile Applications. Där har Bosch Rexroth ett nytt buffertlager för produktionen av mobila styrenheter. Det automatiska smådelslagret (AKL) med två gångar fungerar som buffertlager för produktionen och här förvaras bl.a. bromsar, stabiliseringsmoduler, centralhydraulik samt ström-, tryck- och spärrventiler. Med standardbehållare i olika storlek fi nns här en lagringskapacitet på behållarplatser. Det nya automatiska smådelslagret ersatte en tidigare anläggning där varorna lagrades på tablarer som motsvarade en europapall. Den nya lösningen skulle medföra en betydligt lättare hantering, minskad tidsåtgång och ökad fl exibilitet. I SSI Schäfer har vi hittat en partner som la fram ett logiskt koncept för hur vi skulle uppnå de förbättringar vi eftersträvade och den nödvändiga plockningskapaciteten, säger Dr. Lars Biester, logistikchef på Bosch Rexroth AG:s fabrik i Haßfurt/Augsfeld. Parallellt med det automatiska smådelslagret anslöt SSI Schäfer lagerhanteringsdatorn (LSR) till det centrala ERP-systemet med hjälp av SAP. Efter framgångsrik driftsättning kan ca 600 inlagringar och ca utlagringar genomföras varje dag i treskift i anläggningen. Ett plockningsförlopp tar högst en minut. Samtidigt blir hanteringen av enskilda behållare betydligt lättare och mer ergonomisk. 10

11 Industri Alla hylltransportörer (RGB) är försedda med ett lyftredskap (LAM) i teleskoputförande och dimensionerade för lagring med dubbelt djup och en nyttolast på 100 kg. Lyftredskapen har en fl exibel parameterisering och kan hantera såväl behållare som tablarer på upp till 50 kg vardera på ett säkert sätt. Därmed fi nns det nästan inga begränsningar för vilken form eller yta som artiklarna som ska lagras eller buffras kan ha. Medelkapaciteten ligger på ca 320 behållare per RBG och timme. Efter att de beställda smålasthållarna (KLT) har iordningställts vid en av de fyra plockningsplatserna tar den anställde den angivna mängden material och lägger det i en orderbehållare som står redo. När materialet har tagits bort friges smålasthållaren i LSR och fl yttas tillbaka till AKL. Den behovsanpassade försörjningen av monteringslinjerna med nödvändiga material, som sker i anslutning till plockningen, har Bosch Rexroth organiserat enligt Milkrun-principen. Det automatiska smådelslagret med två gångar fungerar som buffertlager för produktionen och här förvaras bl.a. bromsar, stabiliseringsmoduler, centralhydraulik samt ström-, tryck- och spärrventiler. En alldeles särskild flytt Greystanes, Australien. Brady Corporation, som grundades 1914, en av världens ledande leverantörer av märknings- och arbetsskyddslösningar för byggnader, produkter och personer. Företagets produktportfölj omfattar bl.a. etiketter, programvara och utskrifts- och dataregistreringssystem för områdena tillverkning, elektronik och telekommunikation. En av de anläggningarna ligger i Greystanes, i närheten av Sydney. Där har Brady Corporation låtit bygga en ny, central, ca m² stor distributionscentral, som förenar två anläggningar. När de båda andra lagren i Australien löstes upp efterhand efterfrågade man SSI Schäfers expertis. Företaget behövde en fl exibel samarbetspartner vid genomförandet, som kunde koordinera hela fl ytten och sammanslagningen av lagren i nära samarbete med de berörda fabrikerna. SSI Schäfer genomförde den perfekta lösningen för Brady Corporation. Samtidigt måste man ta hänsyn till att företaget har ett stort artikelbestånd. Det nya lagersystemet står framförallt för fl exibilitet. Det modulbaserade hyllsystemet R 3000 med ca lagerplatser och en modern sprinkleranläggning används nu för att lagra komponenterna i den nya distributionscentralen. I pallställen fi nns ytterligare lagerplatser. Den nya anläggningen har ökat plockningshastigheten betydligt, så att varje order kan levereras i tid. Detta har också medfört en bättre service för kunderna. Hela projektet genomfördes enligt tidplanen och har nu tillräcklig kapacitet för framtiden. 11

12 Livsmedel Schäfer Orbiter -systemet ökar in- och utlagringshastigheten inom livsmedelsbranschen Laemchabang, Thailand. Cerebos-gruppen, som grundades i England under 1800-talet, tillverkar och marknadsför livsmedel som salt, frystorkade produkter, kaffe och andra kända dryckesmärken i Asien. För 35 år sedan etablerade sig Cerebos i Thailand som producent av märket BRAND Essence of Chicken. Där säljer företaget framförallt kosttillskott och tillgodoser numera efterfrågan i Thailand och ytterligare 18 länder. Detta innebär att Cerebos måste lagra ett stort antal artiklar före leverans. Med tiden har den första anläggningen i provinsen Nonthaburi utvecklats till en av de ledande produktionsorterna för BRAND Essence of Chicken. När företaget bestämde sig för att bygga ut anläggningen av kapacitetsskäl föll valet på Laemchabang Industrial Estate i provinsen Chonburi, som utmärkte sig genom en väl utbyggd logistikinfrastruktur. Eftersom produkterna av märket BRAND batchplockas och bara utgör en liten del av de lagerförda enskilda artiklarna rekommenderade SSI Schäfer företaget en kombination av Schäfer Orbiter-systemet (SOS) och ett lager med pallställ. Systemet är ca 28 packade pallar djupt och 5 packade pallar högt. Dessutom går det att lagra ytterligare 5 pallar på höjden per plan i pallstället, vilket ger en total kapacitet på ca avställningsplatser. Efter att ha analyserat och jämfört uppgifterna bestämde sig Cerebros medvetet för SSI Schäfer och den nya lagerlösningen. För vid sidan av möjligheten till en betydligt ökad lagringskapacitet, erbjuder kombinationen av SOS och pallställslagersystemet inte bara ökad effektivitet, utan även en högre kapacitet trots minskade drifts- och underhållskostnader. Dessutom garanterar SSI Schäfers kundtjänst att systemet fungerar problemfritt i noll-felsdrift. Uppdraget att bygga det nya lagret gick till SSI Schäfer. För att hitta den perfekta lösningen för Cerebos analyserade våra specialister företagets lageruppgifter och kontrollerade leveransuppgifterna för varje enskild artikel. Schäfer Orbiter-system med ett kanaldjup på 28 pallar. 12

13 Livsmedel Med den nya transportörlösningen kan Diplom-Is öka plockningshastigheten och minskar felkvoten. Centralisering som ger starkare företag En ny halvautomatisk lagerlösning ger glasstillverkaren Diplom-Is optimala processer, bättre lönsamhet och fl exibilitet. Gjelleråsen, Norge. Diplom-Is är Norges största glasstillverkare. För att öka fl exibiliteten, effektiviteten och lönsamheten bestämde sig företaget för att strukturera om logistikprocessen. Hittills har varorna packats på pallar och fördelats strategiskt mellan olika lager på Norges västkust före försäljning. Detta visade sig dock vara för kostnadsintensivt och dyrt. I den här branschen är det dock avgörande med fl exibilitet eftersom försäljningen av varorna varierar kraftigt beroende på väder och årstid. Därför sammanförde Diplom-Is de mindre depåerna till en central distributionscentral i Gjelleråsen. Därifrån är vägen till kunden betydligt snabbare och mer ekonomisk för både frysta och ofrysta varor tack vare det nya halvautomatiska plocknings- och förpackningssystemet från SSI Schäfer. En kombination av transportörer och Pick-by-Voice ökar inte bara plockningshastigheten, utan minskar också felkvoten. Värt att notera: Projektet genomfördes i temperaturer på ner till 28 C medan anläggningen var i drift. Nu leds varan automatiskt genom sorteringsprocessen med transportörer på olika plan och slussas vidare till leveransbanorna. Artiklarna plockas manuellt från pallarna till kartonger med talstyrning. Även under högsäsong går det nu att bearbeta ordrarna på ett ekonomiskt och punktligt sätt utan att öka personalstyrkan. Shuttle-system för teprodukter Cakung, Indonesien. Med hjälp av Schäfer Orbiter -systemet (SOS) har livsmedelsproducenten PT. Sinar Sosro maximerat sin lagringskapacitet i Cakung på Java. Därifrån säljer företaget sina drickfärdiga teprodukter till hela Indonesien och stormar numera fram på den internationella marknaden också. För att skapa mer lagringskapacitet på en begränsad yta investerar företaget i Schäfer Orbiter-systemet. Med sina 32 kanaler och ett djup på 16 fack och en höjd på 3 fack erbjuder Shuttle-systemet en total lagringskapacitet på ca pallavställningsplatser. Varorna förfl yttas med de tre Orbiter-enheterna, som samtidigt ökar säkerheten i lagret. 13

14 I det 36 m höga höglagret med 9 gångar fi nns det ca pallavställningsplatser. Papper kan inte alltid vänta Med ett höglager, innovativ palltransporteknik och ett tillförlitligt lagerhanteringssystem har SSI Schäfer ökat effektiviteten och transparensen i mjukpapperstillverkaren Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A:s (ICT) lager betydligt. Kostrzyn, Polen. ICT är en av de ledande tillverkarna av pappersnäsdukar, hushålls- och toalettpapper, pappershanddukar och andra hygienprodukter och kosmetiska produkter av pappersmassa i Europa. De sju fabrikerna i Europa ansvarar för tillverkningen och bearbetningen av varorna. En av anläggningarna ligger i Kostrzyn. Eftersom det inte längre fanns tillräcklig kapacitet i det helt manuella lagret använde man sig av extra externa lager. Nu gällde det att koncentrera dessa till en anläggning. Det nya lagret skulle användas för att vi i framtiden ska kunna erbjuda våra kunder ännu snabbare, fl exiblare och effektivare leveranser, förklarar Dariusz Drzazga, logistikchef hos ICT. Uppdraget att planera och bygga det nyckelfärdiga lagerkomplexet på ca m 2 gick till SSI Schäfer, Giebelstadt. Företaget övertog hela genomförandet av projektet. Under senare steg i genomförandet skapades stålkonstruktionen för ett automatiskt höglager (HRL) i silokonstruktion, palltransporteknik med en längd på knappt 2 km samt hylltransportörer 14

15 Pulp & Paper (RGB) och styrteknik. Under tiden sörjer installationen av lagerhanteringsprogrammet från SSI Schäfer för den nödvändiga informationstekniska grunden. Numera går det automatiska. 36 m höga höglagret i fullskalig drift. Samtidigt löstes de befi ntliga externa lagren upp och lagerbeständet integrerades i den nya anläggningen. Det nya lagerhanteringssystemet styr hela varuin- och varuutgången, övervakningen av lastgården, plockningen och produktkasseringen. Pallarna som ska förvaras påbörjar sin resa till höglagret när de lastas på transportören vid två överlämningsplatser. Pallar som inte uppfyller normkraven fl yttas automatiskt över till nya systempallar via en nödsluss. De provade pallarna transporteras säkert till höglagret på två redundanta sträckor, via en transportbro på ca 5,5 m höjd. Det automatiska höglagret i silokonstruktion bildar hjärtat i den nya anläggningen. Här fi nns ca pallavställningsplatser för lagring av ca 500 olika artiklar. Värt att notera: Lagringen sker i enkelt eller dubbelt djup. Dessutom kör nio hylltransportörer med en hastighet på upp till 230 m/min mellan hyllorna. På så sätt kan man på ett säkert sätt inlagra upp till 225 pallar per timme. Utlagringen sker via det nedre planet. Programvaran startar sammanställningen av leveransordrar, vilket gör att RGB påbörjar plockningen av pallarna. Den totala genomströmningen är ca 600 pallar per timme. Därefter för palltransportanläggningen varan, sorterad enligt lastbilslast, varan till den m 2 stora lastningshallen. Där sörjer kedje- och ackumuleringstransportörer, vrid-, rull- och gravitationstransportörer, förskjutningsvagnar och pallstaplare för ett effektivt, företagsinternt materialfl öde. Före slutpunkten fl yttas pallarna över till tre förskjutningsvagnar som fördelar dem på 40 banor för färdiga leveranser. Endast pallar som är beställda friges. Totalt kan upp till 460 pallar per timme lastas om vid omlastningsramperna i lastningshallen, vilket gör att ca 15 lastbilslaster kan skickas iväg samtidigt. Alla varor registreras nu fullständigt och transparent. Det leder till en hundraprocentig lagerkontroll. Resultatet övertygar: Insparade transport- och lagringskostnader, tidsbesparingar vid orderbearbetningen, kvalitetsökning tack vare effektiv, fl exibel och genomgående processer. 9 hylltransportörer med 2 teleskopgaffl ar vardera kör med en hastighet på upp till 230 m/min mellan hyllorna och med en lyfthastighet på 70 m/min genom gångarna. 15

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Utgåva 2/2012. Huvudtema Automotive Läkemedel. Ostermann: Automatisering för lister och beslag

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Utgåva 2/2012. Huvudtema Automotive Läkemedel. Ostermann: Automatisering för lister och beslag Utgåva 2/2012 Företagsmagasin Huvudtema Automotive Läkemedel Ostermann: Automatisering för lister och beslag 4 Porsche: Vertikal 10 Pharmapool: Leverans 16 transport på ett enkelt sätt inom en dag www.ssi-schaefer.se

Läs mer

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser

Företagsmagasin. www.ssi-schaefer.se. Nr. 1 2014 / 23. Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer. 9 Unicef: Nav för internatio- hjälpinsatser Nr. 1 2014 / 23 Företagsmagasin Pharma huvudtema Livsmedel Hjälporganisationer Salus: Exemplarisk branschlösning 4 Gerolsteiner: Dryckeslogistik 9 Unicef: Nav för internatio- 12 på en ny nivå nella hjälpinsatser

Läs mer

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik

Tid och rum 2. Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Solutions Material Handling Tid och rum 2 Ta del av de moderna och dynamiska lagersystemens framtid redan idag: Lösningar från Kardex Remstar som optimerar din internlogistik Lösningar från Kardex Remstar:

Läs mer

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP:

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

EKONOMISK INFORMATION 2006

EKONOMISK INFORMATION 2006 HL Display Årsredovisning 2005 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 HL Display har genom många år av snabb tillväxt utvecklats till ett världsledande företag inom butikskommunikation

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2004

HL Display Årsredovisning 2004 HL Display Årsredovisning 2004 Året i korthet 1 VD har ordet 2 Strategisk inriktning 4 HL Display ska vara ett tillväxtbolag med en god lönsamhet och därigenom skapa värdetillväxt för aktieägarna. De omfattande

Läs mer

Nr. 22/2010. In practice

Nr. 22/2010. In practice Nr. 22/2010 In practice Innehållsförteckning 04 SFS-pionjären Hans Huber ser tillbaka på 50 års tillverkning. 14 Möbelvaruhuset IKEA har just avslutat den första etappen av ett av dess största logistikcentra

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS Hitta rätt affärssystem Vi ger dig tips och råd inför uppköpet. Sid 2 Nyväckt intresse för beslutsstöd Marknaden för beslutsstöd

Läs mer

Nordic Hangers: Marknadsledande på galgar i Norden FRAMTIDENS

Nordic Hangers: Marknadsledande på galgar i Norden FRAMTIDENS Nordic Hangers: Marknadsledande på galgar i Norden tempo Logistiktidningen Temp o. En affärstidning från P osten logistik. 4.2012 FRAMTIDENS EKONOMI Råvarupriserna stiger och kraven på miljöeffektiva produkter

Läs mer

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender

tema: e-handel och multichannel smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 intervjuer reportage trender för beslutsfattare i supply chain nummer 1/2012 www.sceffect.se smartare konsumenter kräver mer av logistiken jill puleri trender i supply chain 2012 tema: e-handel och multichannel intervjuer reportage

Läs mer

Innovation. lindab. tema. december 2011. nytt tänkande, nya fördelar

Innovation. lindab. tema. december 2011. nytt tänkande, nya fördelar lindab december 2011 nyheter tema reportage notiser tema Innovation nytt tänkande, nya fördelar Hälsosamma hus Innovativt inneklimat Nytt tak på nolltid Nya Inside Gutter Räddat inneklimat på DR Byen Enhetligt

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer

Intelligent Logistik. Tema: Lager. USA logistiken och krisen. Reportage från Ahlsells megalager

Intelligent Logistik. Tema: Lager. USA logistiken och krisen. Reportage från Ahlsells megalager Intelligent Logistik www.intelligentlogistik.se Pris: 65 kr. Nr 8. November2008 inköp logistik PRODUKTION AFFÄRER Tema: Lager Reportage från Ahlsells megalager Röststyrning och autotruckar hos Coop RFID

Läs mer

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider Cadcrafts lösning var en revolution hos oss Pär Hammar, NordDesign Kök TTS SIKTAR HÖGT Cadcraft visar vägen Ljuset kommer från Fagerhult Cadcraft i pole position i designracet Tema Integration så rustar

Läs mer

Clas Ohlsons gröna resa. Detaljhandelsjätten satsar på expansion utan att tappa fokus på hållbarhet. EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #3 2014

Clas Ohlsons gröna resa. Detaljhandelsjätten satsar på expansion utan att tappa fokus på hållbarhet. EN AFFÄRSTIDNING OM LOGISTIK #3 2014 En del e-handelsbolag har problem att ta steget från att bara fokusera på tillväxt. Staffan Mörndal, Verdane Capital TEKNIK Paketautomaterna är här GINA TRICOT Så minskar de returerna STADIUM Rullar in

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL

HL 3 4 HL 6 8 11 HL 14 HL 18 20 HL 23 HL 25 HL Årsrapport 2013 1 Innehåll 3 Välkommen till HL Display 4 HL Display på en minut 6 Vd har ordet 8 Strategisk inriktning 11 HL Displays marknad 14 HL Displays erbjudande 18 Produktutveckling 20 HL Displays

Läs mer

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Framgång backas upp av nytt WMS EFG optimerar varuflödet Det går bra för inrednings- och möbelföretaget EFG. Företaget växer ordentligt och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

logistik Kriget mot Somalias pirater magasinet Vinjett grå DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare logistik NR 1 MARS 2010 SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM TRANSPORT OCH LOGISTIK Vinjett grå magasinet Kriget mot Somalias pirater DB Schenker-åkeri bland Europas bästa Logistik för dig som är småföretagare

Läs mer

Vägen mot lönsamhet. Så lyckas du med logistiken 7 TIPS: TEMA: E-HANDEL

Vägen mot lönsamhet. Så lyckas du med logistiken 7 TIPS: TEMA: E-HANDEL E-handel var väldigt enkelt att applicera på Byggmax koncept med små butiker utan stora lager. Mia Kamlén, Webbchef, Byggmax TEKNIK Stark utveckling för nordiska TA-system PANDURO Satsar på omnichannel

Läs mer

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation

hms networks Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön automation hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 1 försäljningsrekord I ÅR IGEN! Omsättningen ökade med 11% till 384 Mkr HMS Partner Program viktig säljkanal för Gateways och Netbiter Anybus stödjer grön

Läs mer

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning

Lönsam Logistik. Godspendlar tar hamnen till staden. Eric Nilsson, Göteborgs Hamn, berättar om railports en rationell transportlösning ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa Information AB ANNONS Lönsam Logistik #6 EFFEKTIVITET, MILJÖ OCH EKONOMI I SAMSPEL FÖR KONKURRENSKRAFTIGA LOGISTIK- OCH GODSTRANSPORTLÖSNINGAR RFID-experten

Läs mer

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER. Efterlängtade truckar på Logistik & Transport 2010 sid 15 Medföljer som bilaga i Dagens Industri April 2010 I n t e l l i g e n t L o g i s t i k Nummer 1 2008 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN INTELLIGENT LOGISTIK ANNONS www.intelligentlogistik.se Nummer 3 2010 INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER Här

Läs mer

KUNDER BERÄTTAR. Många gånger när vi pratar med företag återkommer de till några enkla men viktiga frågeställningar:

KUNDER BERÄTTAR. Många gånger när vi pratar med företag återkommer de till några enkla men viktiga frågeställningar: OUR STORY SAP KUNDER BERÄTTAR Många gånger när vi pratar med företag återkommer de till några enkla men viktiga frågeställningar: Vad har SAP för kompetens? Vilka SAP-kunder finns i min bransch? Vilken

Läs mer

INVISIO i korthet. INnehåll

INVISIO i korthet. INnehåll ÅRSREDOVISNING 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INVISIO I KORTHET INVISIO i korthet INVISIO är specialiserat inom röstkommunikation under svåra förhållanden. Företaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer

Läs mer

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS?

VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? VEM ÄR PROACT OCH VAD TYCKER VÅRA KUNDER OM OSS? EUROPAS LEDANDE FRISTÅENDE INTEGRATÖR PROACT HAR LEVERERAT IT-AR SEDAN 1994 VI LEVERERAR VERKSAMHETSNYTTA TILL VÅRA KUNDER Proact är Europas ledande fristående

Läs mer