Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport"

Transkript

1 Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m med reservation för ändringar.

2 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 5 Airport Conference Del 4 Sida 4 Airport VIP Service Del 4 Sida 4 Badge Del 4 Sida 1 Border Inspection Point Del 4 Sida 1 Crewtransport Del 1 Sida 4 CUSS Incheckningsautomat Del 4 Sida 4 Drivmedel Del 4 Sida 6 Energitjänst Elnät & Elkraft Del 3 Sida 4 Energitjänst Kyla Del 3 Sida 5 Energitjänst Vatten Del 3 Sida 4 Energitjänst Värme Del 3 Sida 5 Flygplatsinformation SAFIR Del 2 Sida 2 Flygplatsinformation FIDS Del 2 Sida 3 Flygplatsinformation ITV Del 2 Sida 3 Flygplansparkering Del 1 Sida 3 Fotografering & Filminspelning Del 4 Sida 5 Förbrukningsvaror Del 4 Sida 6 Hantverkartjänster Del 4 Sida 5 Inpasseringstillstånd Del 4 Sida 1 Körtillståndsutbildning Del 4 Sida 2 Ledsagning & Lotsning Del 4 Sida 2 Licensavtal Verksamhet Del 2 Sida 1 Lokalhyreskontrakt Del 3 Sida 1 Lokalvård Del 3 Sida 2 Markradio Del 2 Sida 4 Marktjänst Expeditionstjänst Del 2 Sida 3 Marktjänst Ramptjänst Del 2 Sida 1 Miljöavgift Glykol Del 1 Sida 3 Nyetablering flygbolag Del 1 Sida 2 Nyetablering & Markarrende Del 3 Sida 1 Parkering Del 4 Sida 3 Passagerartjänst Del 1 Sida 1 Saneringsuppdrag Del 4 Sida 3 Skyltning Disk Del 2 Sida 4 Start & Landning Del 1 Sida 1 Säkerhetskontroll Frakttrafik Del 1 Sida 4 Säkerhetskontroll Passagerare Del 1 Sida 2 Tankberedskap Del 4 Sida 2 Telecom Infrastruktur Del 3 Sida 3 Telecom Kommunikationstjänster Del 3 Sida 3 Telecom Telefoni Del 3 Sida 3 Utbildning, Räddning, Skydd & Säkerhet Del 4 Sida 3 Uppställning Biljettautomat Del 2 Sida 4 Verkstadstjänster Del 4 Sida 6 Återvinning Flygplansavfall Del 1 Sida 3 Återvinning Verksamhetsavfall Del 3 Sida 2

3 Välkommen som en av oss på Göteborg Landvetter Airport! Göteborg Landvetter Airport är Västsveriges internationella flygplats. Med ett strategiskt läge mellan Oslo, Köpenhamn och Stockholm möter vi drygt 4,5 miljoner passagerare per år. På flygplatsen verkar ett hundratal företag inom olika branscher och med skilda behov för sin verksamhet. Flygplatsens produkt- och tjänsteutbud speglar bredden och sträcker sig från operativa tjänster till kommersiell service såsom VIP-service. För att öka tydligheten i vårt utbud har produkterna samlats i en katalog indelad i fyra sektioner. Navigera enklast genom att utgå från ditt företags verksamhetsinriktning. Del 1 är riktad mot flygbolag och flygfraktbolag, medan del 2 är riktad mot övriga verksamheter. Gå sedan vidare till fastighetstjänster i del 3 och övriga tilläggstjänster i del 4. Del 1 Del 2 Del 3 Del 4 Bedriva flygtrafik Operativa tjänster riktade till flygbolag och flygfraktbolag Bedriva verksamhet Verksamhetstjänster riktade till företag som ej bedriver flygtrafik Fastighetstjänster Lokal-, arrende- och energitjänster mm på flygplatsområdet Tilläggstjänster Merservice för företag och personal Vi hoppas att du skall hitta rätt och trivas hos oss. Välkommen! Charlotte Ljunggren Flygplatschef Göteborg Landvetter Airport Produktkatalogen skall ses som ett komplement till AIC där Swedavias tariffer finns publicerade. Produktkatalogen är inte ett juridisk bindande dokument utan skall ses som en vägledande förteckning över tillhandahållna produkter. Swedavia och Göteborg Landvetter Airport förbehåller sig rätten att upprätta avtal med part som innehåller andra villkor än de som anges i detta dokument. Innehållet i produkterna är föremål för löpande översyn och förändringar kan ske till nästa uppdatering (se försättsblad). Med reservation för fel och ändringar.

4 Bedriva Flygtrafik Katalogdel 1, Bedriva Flygtrafik, riktar sig direkt till flyg- och flygfraktbolag och avser bland annat nyttjande av infrastruktur och säkerhetstjänster i samband med start och landning på Göteborg Landvetter Airport. Många av produkterna är reglerade av Transportstyrelsen. Vid specifika frågor om regelverk hänvisar vi till deras publikationer. Läs mer om tjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Start & Landning Sida 1 Passagerartjänst Sida 1 Nyetablering flygbolag Sida 2 Säkerhetskontroll Passagerartrafik Sida 2 Återvinning Flygplansavfall Sida 3 Miljöavgift Glykol Sida 3 Flygplansparkering Sida 3 Säkerhetskontroll Frakttrafik Sida 4 Crewtransport Sida 4

5 Bedriva Flygtrafik Start & Landning Riktar sig till flygbolag som bedriver trafik till och från flygplatsen och avser nyttjande av resurser knutna till aktiviteterna start och landning. Tjänsten innefattar tillgång till system för inflygnings- och flygplatskontrolltjänst, bansystem, rampytor, rangering, flygplatsräddningstjänst och informationssystem. Till tjänsten hör även miljöarbete utfört av Swedavia enligt koncessionsvillkor. Drift, underhåll och utveckling av ytor och system hanteras av Swedavia. Kostnadsunderlaget för Start & Landning baseras på fyra avgifter: start, avgas, buller och lokal flygtrafiktjänst. er och beräkningsmodeller återfinns i Swedavia Price List för operativa tjänster. Chef Airside Operations, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Lokal flygledning, bansystem, rampytor, rangering, flygplatsräddningstjänst och informationssystem : Se Swedavia Price List för operativa tjänster Produktkod: 12x Passagerartjänst Riktar sig till flygbolag och avser infrastruktur och servicesystem för hantering av passagerarflöde vid avgång och ankomst. Passagerartjänst innefattar tillträde till och nyttjande av infrastruktur såsom termninalbryggor, dockningssystem och informationssystem. För att planera och styra passagerarflödet ingår även incheckningsdiskar, assistanshjälp och busstransport på behörighetsområde. Utöver detta omfattas även flygplatsskydd i form av bevakning, övervakningscentral samt kontrollfunktioner för bl.a tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning. Passagerartjänst är prissatt per passagerare och indelad i kategorierna inrikes och utrikes resenärer. Aktuellt pris återfinns i separat prislista. Chef Passenger Services, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Luftfartsskydd, infrastruktur och servicesystem för passagerarflödet. Ex. incheckningsdiskar, assistanshjälp, flödeskoordinering, bevakning och övervakning. : Se separat prislista Produktkod: 119 Del 1 Sida 1

6 Bedriva Flygtrafik Nyetablering flygbolag Riktar sig till flygbolag som är intresserade av att börja trafikera Göteborg Landvetter Airport och till de flygbolag som redan är kunder och vill utveckla sin verksamhet. Swedavia arbetar aktivt med att främja och utveckla trafiken till Swedavias flygplatser. Tjänsten innefattar analys av nya marknader och passagerarströmmar. Information kring rabatter och marknadsstöd som kan vara aktuella vid nyetablering av linjer och frekvenser. Flygbolagen kan erhålla rabatter på Swedavias trafikavgifter. Swedavia bedriver program för marknadsstimulans i syfte att stimulera flygbolagen att öka sina passagerarvolymer och för att stötta utvecklingen av trafik till nya destinationer. Affärsutvecklare, Johan Zimmergren, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Analys av nya marknader, rabatter och marknadsstöd. Marknadsstimulans. : Se separat prislista, kontakta Affärsutvecklare. Produktkod: - Säkerhetskontroll Passagerartrafik Riktar sig till flygbolag som bedriver kommersiell passagerartrafik från flygplatsen. Tjänsten innefattar säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage och incheckat lastrumsbagage. Produkten är reglerad av Transportstyrelsens Författningssamling serie SEC säkerhetskontroll. sättningen för säkerhetskontroll regleras och administreras av Transportstyrelsen. a Transportstyrelsen för aktuellt pris. Chef Security Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Säkerhetskontroll av passagerare, kabinbagage och lastrumsbagage : Se separat prislista Produktkod: 113 Del 1 Sida 2

7 Bedriva Flygtrafik Återvinning Flygplansavfall Riktar sig till flygbolag och är en obligatorisk tjänst vid landning på Göteborg Landvetter Airport. Innefattar infrastruktur och anläggning för omhändertagande av flygplanssopor vid landning på flygplatsen. Avgiften gäller endast ankommande passagerarplan. Debiteras per passagerare. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Airside Operations, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Infrastruktur och anläggning för omhändertagande av flygplansavfall : Se separat prislista Produktkod: 291 Miljöavgift Glykol Riktar sig till flygbolag i anslutning till avisningsprocedur av flygplan. Handlingbolagens avisningsprocedur resulterar i ett utsläpp av glykol som enligt gällande miljöföreskrifter måste omhändertas. Miljöavgiften omfattar uppsugning och omhändertagande av glykol i för ändamålet upprättade anläggningar. Miljöavgift debiteras per liter uppsugen glykol. För aktuellt pris se separat prislista. justering sker i samband med flygplatskonsultation. Chef Ground Handling, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Uppsugning och omhändertagande av glykol : Flygplatskonsultation Produktkod: 136 Flygplansparkering Riktar sig till flygbolag med behov av parkering överstigande 3 timmar. För flygbolag som önskar flygplansparkering överstigande 3 timmar erbjuder Göteborg Landvetter Airport, utifrån aktuell beläggning, plats på stationsplattan, antingen remote eller vid brygga. Debiteras per ton MTOW (Max Take off Weight) och dygn. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Airside Service, , Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Uppställningsplats för flygplan vid parkering längre än 3 timmar : Se separat prislista Produktkod: 141 Del 1 Sida 3

8 Bedriva Flygtrafik Säkerhetskontroll Frakttrafik Riktar sig till fraktbolag samt flygbolag med behov av säkerhetskontroll av personal eller extra kontroll av passagerare. Tjänsten vänder sig främst till fraktbolag för säkerhetskontroll av personal som vistas på flygplatsens behörighetsområde. Tjänsten vänder sig även till mellanlandande flygbolag med krav på extrakontroll av passagerare. innefattar kontroll av gods, personal samt, i den mån det finns, passagerare och kabinbagage. Säkerhetskontroll regleras av Transportstyrelsens Författningssamling serie SEC säkerhetskontroll. Debitering per påbörjad halvtimma, beroende på omfattning och beredskap. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Security, Målgrupp: Fraktbolag Innehåll: Säkerhetskontroll av personal, passagerare och handbagage. : Se separat prislista Produktkod: 113 Crewtransport Riktar sig till flygbolag och avser transport av besättning mellan terminal och remote flygplansparkering. Besättning med behov att ta sig mellan terminal och flygplan uppställt på remoteplats kan beställa transport av Swedavia. För att säkerställa transport enligt önskad tid bör förfrågan registreras senast 1 timma innan utförande. Debiteras per uppdrag. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Airside Operations Målgrupp: Flygbolag Innehåll: Transport av besättning mellan flygplan och terminal : Se separat prislista Produktkod: Del 1 Sida 4

9 Bedriva Verksamhet Katalogdelen Bedriva Verksamhet vänder sig till marktjänstbolag avseende infrastruktur och kommunikation, och även till övrig kommersiell verksamhet för rätt att bedriva verksamhet på flygplatsen. Läs mer om våra verksamhetstjänster på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Licens- & Verksamhetsavtal Sida 1 Marktjänst Ramptjänst Sida 1 Marktjänst Expeditionstjänst Sida 2 Flyginformation SAFIR Sida 2 Flyginformation FIDS Sida 3 Flyginformation ITV Sida 3 CUSS Incheckningsautomat Sida 4 Uppställning Biljettautomat Sida 4 Skyltning Disk Sida 4 Markradio Sida 4

10 Bedriva Verksamhet Licens- & Verksamhetsavtal Riktar sig till alla företag som bedriver verksamhet i terminal eller på flygplatsområdet mot passagerare, flygbolag eller annat företag. För att bedriva verksamhet på flygplatsen, så som servering, butik, operativ verksamhet eller kontor, krävs behörighet i form av licens- eller verksamhetsavtal som tecknas med Swedavia. Företag med verksamhet på airside måste med anledning av bedömd flygsäkerhetspåverkan ha ett licensavtal. Detta enligt krav från Transportstyrelsen. I avtalet regleras att Transportstyrelsens Författningssamling (TSFS) samt Airport Regulations (AR) efterföljs. Övriga verksamheter tecknar verksamhetsavtal med Swedavia. Baserat på verksamhetstyp, pris efter lokal flygplatskonsultation. Chef Airside Service, Målgrupp: Alla företag Innehåll: Behörighet att bedriva verksamhet i terminal och på flygplatsområdet : Lokal konsultation Produktkod: 194 Marktjänst Ramptjänst Riktar sig till marktjänstbolag och avser infrastrukturella behov för att bedriva ramptjänst av flygplan vid ankomst och avgång. I produkten ramptjänst får marktjänstbolag tillgång till infrastruktur och försörjning av flygplan. Infrastruktur omfattar stationsplatta, rampvägar, remoteplatser samt uppställningsplatser för ramputrustning och rampfordon, t.ex. pushbackfordon och high loaders. Försörjning av flygplan omfattar tillgång till servicesystem, (dricks- och spillvatten), transformatorkiosker och kommunikationsnätverk (FIDS och markradio). På stationsplattan och remoteplatser finns tillgång till markström för flygplansförsörjning. Ramptjänst är kostnadsbaserad och debiteras per ton av MTOW (Max Take Off Weight). Avgiften beslutas genom flygplatskonsultation. Chef Ground Handling, Målgrupp: Marktjänstbolag Innehåll: Tillgång till infrastruktur, servicesystem och kommunikationsnätverk för drift av ramptjänstverksamhet. : Lokal konsultation Produktkod: 132 Del 2 Sida 1

11 Bedriva Verksamhet Marktjänst Expeditionstjänst Riktar sig till handlingbolag och avser infrastrukturella behov för att bedriva expeditionstjänster på flygplatsen. För att handlingbolag skall kunna utföra incheckning av passagerare och bagage tillhandahåller Göteborg Landvetter Airport expeditionstjänster enligt kravlista uppförd av IATA. I Expeditionstjänst innefattas koordinering, bevakning, rondering och dirigering av bagageflöden samt utrymmen för bagagehantering. För avgående bagage ingår tillgång till och planering av bagageband. För marktjänstverksamhet på flygplatsen krävs licensavtal med Swedavia, se föregående sida. Expeditionstjänst är kostnadsbaserad och debiteras per avresande passagerare. Avgiften beslutas genom flygplatskonsultation. Chef Ground Handling, Målgrupp: Handlingbolag Innehåll: Infrastruktur, planering och koordinering av resurser för expeditionstjänster : Lokal konsultation Produktkod: 134 Flygplatsinformation SAFIR Riktar sig till företag verksamma på flygplatsområdet med behov av att läsa och registrera flygdata i SAFIR informationssystem. Tjänsten är obligatorisk för handlingbolag. Företag som matar in, läser av och bearbetar flygdata i sin dagliga verksamhet har möjlighet att beställa ett kundanpassat SAFIR konto. Utifrån befintligt behov finns två tillgängliga produkter: SAFIR Produktion för basutbud av flyginformation och SAFIR Handling Report för tillgång till rapportmodul och konvertering av data till andra program, t.ex. Excel. Debiteras genom en tillträdesavgift och därefter löpande årsavgift baserat på val av system (Produktion eller Handling Report). Vid behov av IT-miljötester kan ytterligare kostnader tillkomma. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet. Innehåll: Informationssystem SAFIR för inmatning, avläsning och bearbetning av flygdata : Se separat prislista Produktkod: Del 2 Sida 2

12 Bedriva Verksamhet Flygplatsinformation FIDS Riktar sig till företag verksamma på flygplatsområdet med behov av bildskärmsanpassad flyginformation. Genom FIDS ges tillgång till ett antal fasta informationssidor om aktuell flygtrafik. Om verksamheten har behov av ytterligare informationsvyer kan anpassning beställas. FIDS visas i webbläsare eller på monitor. Tillgängliga format 17, 32 och 40. Debiteras genom en tillträdesavgift och därefter löpande årsavgift baserad på val av bildskärm. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Företag med flygrelaterad verksamhet Innehåll: Bildskärm med fasta infosidor, t.ex. ankommande och avgående flyg : Se separat prislista Produktkod: Flygplatsinformation ITV Riktar sig främst till handlingbolag med behov av att direktbevaka ankommande flyg och väderdata. Med ITV-terminal (videoväxel) ges möjlighet till bevakning av ankommande flyg genom direktinformation från flygledartornet (s.k strip bild), samt väderdata presenterad av ramptornet. ITV levereras med standardbildskärm i måtten 9-12 eller 21. Extra monitorer och växelväljare kan tilläggsbeställas. Debitering sker per val av bildskärm samt tilläggsmonitorer och växelväljare. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Handlingbolag Innehåll: Bevakning av ankommande flyg och väderdata via videoväxel : Se separat prislista Produktkod: Del 2 Sida 3

13 Bedriva Verksamhet CUSS Incheckningsautomat Riktar sig till flygbolag och handlingbolag och avser en förenklad incheckning genom tillgång till Swedavia CUSS incheckningsautomater. Göteborg Landvetter Airport erbjuder flygbolag och handlingbolag möjligheten att gå med i Swedavia CUSS (Common Use Self Service). Med CUSS förenklas incheckningsproceduren och resenären får tillgång till flygbolagets/handlingagentens applikation i valfri CUSS-automat på flygplatsen. Enligt offert. Chef Passenger Services, Målgrupp: Handlingbolag, flygbolag Innehåll: Commun Use Self Service incheckningslösning : Enligt offert Produktkod: Uppställning Biljettautomat Riktar sig till handlingbolag, flygbolag och angöringsverksamheter med behov av uppställningsyta för egen biljettautomat i terminalen. Företag med egna biljettautomater erbjuds hyra uppställningsplats om ca 0,5 kvadratmeter i terminalen. Placeringsmöjligheter planeras utifrån flöde och tillgänglighet. Debitering sker per år. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Handlingbolag, flygbolag och angöringsverksamheter Innehåll: Uppställningsyta för biljettautomat : Se separat prislista Produktkod: Del 2 Sida 4

14 Bedriva Verksamhet Skyltning Disk Riktar sig till flygbolag, researrangörer och handlingagenter med önskemål om företagsnamn vid incheckning och gate. Vid incheckningstillfällen skyltas företagsnamn med digital bild, logotype eller text. Vid nyetablering på Göteborg Landvetter Airport erbjuds aktören en monitorbild vid incheckningsdisk enligt standard. Debiteras per visningstillfälle samt vid bearbetning eller uppladdning av ny bild, logotype eller text. Vid nyetablering erbjuds kunden en standardbild utan kostnad. För aktuellt pris se separat prislista. Chef Passenger Services, Målgrupp: Flygbolag, researrangörer och handlingbolag Innehåll: Bild, logotype eller text vid disk och gate : Se separat prislista Produktkod: Markradio Riktar sig till främst marktjänstbolag med behov av kommunikation inom och mellan funktioner. Tjänsten innefattar egen radiokanal för kommunikation inom företaget samt gemensam kanal till flygledartorn och ramptorn för kommunikation vid vistelse på färdområde. Enligt separat prislista från Eltel Networks Chef Airside Service, Målgrupp: Marktjänstbolag Innehåll: Egen intern radiokanal samt gemensam kanal till flygledar- och ramptorn : a Eltel networks Produktkod: 199 Del 2 Sida 5

15 Fastighetstjänster Göteborg Landvetter Airport har ett brett utbud av fastighetstjänster för företag etablerade på flygplatsen. Förutom ändamålsenliga lokaler och kontor så erbjuds även media, telekommunikationstjänster och byggrelaterad service. Läs mer om fastighetstjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Nyetablering & Markarrende Sida 1 Lokalhyreskontrakt Sida 1 Lokalvård Sida 2 Återvinning Verksamhetsavfall Sida 2 Telecom Infrastruktur Sida 3 Telecom Kommunikationstjänster Sida 3 Telecom Telefoni Sida 3 Energitjänst Elnät & Elkraft Sida 4 Energitjänst Vatten Sida 4 Energitjänst Värme Sida 5 Energitjänst Kyla Sida 5 Hantverkartjänster Sida 5

16 Fastighetstjänster Nyetablering & Markarrende Riktar sig till företag som önskar nyetablera sig i anslutning till flygplatsen. Swedavia Real Estate AB driver på Göteborg Landvetter Airport ett affärsutvecklingsarbete med inriktning mot långsiktig kommersiell tillväxt och exploatering av flygplatsens markområden. På 1,5 miljon kvadratmeter planeras det för verksamheter, logistik, handel, upplevelser, kontor samt hotell och konferens. Enligt offert. Fastighetsutvecklare Swedavia Real Estate AB, Robert Lenzi, , Jakob Deling, Målgrupp: Näringslivet som önskar etablera sig på flygplatsområdet Innehåll: Nyetablering för komersiell tillväxt och markarrenden på flygplatsområdet : Enligt offert Produktkod: 212 Lokalhyreskontrakt Riktar sig till företag som bedriver eller önskar bedriva verksamhet i terminalen eller på flygplatsområdet. Uthyrning av kontors- och verksamhetslokaler, förråd, garage samt andra lokaler i terminalen och på flygplatsområdet. Standardutrustning innefattar fungerande lokal för verksamhetens inriktning, ytskick enligt standard, låscylinder, allmänbelysning samt framdragning av nätverksuttag. Tilläggstjänster så som el, värme, kyla, vatten, telecom och lokalvård erbjuds och hanteras separat. Debiteras per kvm utifrån typ av verksamhetslokal samt läge på flygplatsområdet. enligt offert Facility Manager Christer Nykvist, , Målgrupp: Företag verksamma på flygplatsområdet Innehåll: Uthyrning av verksamhetsanpassade lokaler : Enligt offert. Produktkod: 211 Del 3 Sida 1

17 Fastighetstjänster Lokalvård Riktar sig till hyresgäster med verksamhet i terminal eller på flygplatsområdet. För företag verksamma i lokaler på Göteborg Landvetter Airport erbjuds lokalvård. Tillgängliga tjänster innefattar regelmässig städning, golvunderhåll, fönsterputs, byggstädning och höghöjdsstädning. För verksamheter med andra behov kan anpassade lösningar skapas utifrån gemensam bedömning. Enligt offert. Chef Landside Operations, Målgrupp: Företag med lokal i terminal eller på flygplatsområdet Innehåll: Städning, golvunderhåll, fönsterputsning mm : Enligt offert Produktkod: Återvinning Verksamhetsavfall Riktar sig till hyresgäster med verksamhet i terminal eller på flygplatsområdet. För företag verksamma på Göteborg Landvetter Airport erbjuds omhändertagande av följande avfall: brännbart, icke brännbart, komposterbart, papper, wellpapp, glas, metall och plast. Avfallshantering debiteras baserat på verksamhetstyp (kontor, butik, café/restaurang eller operativ agent) och beräknas utifrån förbrukat kilo per anställd och år. Debiteras per årsanställd utifrån verksamhetstyp. enligt offert. Chef Airside Operations, Målgrupp: Hyresgäster Innehåll: Avfallshantering för brännbart, icke brännbart, komposterbart, papper, wellpapp, glas, metall och plast : Enligt offert. Produktkod: 291 Del 3 Sida 2

18 Fastighetstjänster Telecom Infrastruktur Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet och avser hyra av infrastruktur för telefoni- och datatrafik. För företag med infrastrukturella telekommunikationsbehov erbjuder Swedavia Airport Telecom lösningar med antingen koppar- eller fiberledningar. Tilläggsmöjlighet finns med inplacering av utrustning i ändamålsenliga teknikutrymmen. För pris se separat prislista. Airport Telecom , Målgrupp: Företag i terminal och på flygplatsområdet Innehåll: Koppar- och fiberledningar för telekommunikation samt inplacering av utrustning i teknikutrymmen : Se separat prislista Produktkod: Telecom Kommunikationstjänster Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet och avser hyra av telekommunikationstjänster i flygplatsens nät. Swedavia Airport Telecom erbjuder behovsanpassade kommunikationstjänster i ett rikstäckande datanät. Tillgängliga tjänster sträcker sig från enklare Internetabonnemang till mer komplexa nätlösningar inom och mellan landets flygplatser. För pris se separat prislista. Airport Telecom , Målgrupp: Företag i terminal och på flygplatsområdet Innehåll: Behovsanpassade kommunikationstjänster : Se separat prislista Produktkod: Telecom Telefoni Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet och avser telefonabonnemang genom flygplatsens telefonväxel. Swedavia Airport Telecom erbjuder behovsanpassade telefonilösningar för både fast och mobil telefoni inom Swedavias växel. För pris se separat prislista. För mer information kontakta Airport Telecom , Målgrupp: Företag i terminalen eller på flygplatsområdet Innehåll: Fast- och mobiltelefonilösningar : Se separat prislista Produktkod: Del 3 Sida 3

19 Fastighetstjänster Energitjänst Elnät & Elkraft Swedavia Energi och Göteborg Landvetter Airport erbjuder säker elnätsöverföring till en långsiktig och konkurrenskraftig prisnivå. Med höga krav på ett stabilt nät sker kontinuerligt störningsförebyggande arbete. Förbrukning specificeras i faktura. För pris se separat prislista. Chef Enhet Energi & Vatten, Målgrupp: Företag i terminal och på flygplatsområdet Innehåll: Elnät och elkraft med konkurrenskraftiga priser : Se separat prislista Produktkod: Energitjänst Vatten Swedavia Energi och Göteborg Landvetter Airport erbjuder vattenförsörjning till de företag etablerade på flygplatsen med restaurang- eller caféverksamhet. Förbrukning specificeras på faktura. För pris se separat prislista. Chef Enhet Energi & Vatten, Målgrupp: Serveringsverksamhet i terminal eller på flygplatsområdet Innehåll: Vattenförsörjning : Se separat prislista Produktkod: Energieffektivisering Swedavia Energi erbjuder kartläggning och rådgivning kring energieffektivisering. Målet är att du som Swedaviakund ska få hjälp att minska din energianvändning och därmed sänka dina energikostnader. Enligt offert Enhetschef Swedavia Energi AB, Del 3 Sida 4

20 Fastighetstjänster Energitjänst Kyla Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområdet med behov av kyllösningar. Swedavia Energi och Göteborg Landvetter Airport erbjuder konkurrenskraftig komfort- och affärskyla från egna produktionsanläggningar. Med kyllösningar slipper kunden egna utrymmeskrävande maskiner. Enligt offert. Chef Enhet Energi & Vatten, Målgrupp: Företag i terminalen och på flygplatsområdet Innehåll: Komfortkyla samt affärskyla : Se separat prislista Produktkod: Energitjänst Värme Riktar sig till företag verksamma i terminal eller på flygplatsområde med behov av värmeförsörjning. Göteborg Landvetter Airport erbjuder konkurrenskraftig värmeförsörjning, däribland komfortvärme från egna produktionsanläggningar med hög leveranssäkerhet. Enligt offert Chef Enhet Energi & Vatten, Målgrupp: Företag i terminalen och på flygplatsområdet Innehåll: Värmeförsörjning, t.ex. komfort : Se separat prislista Produktkod: Hantverkartjänster Riktar sig till hyresgäster och andra aktörer i terminal eller på flygplatsområdet. Göteborg Landvetter Airport erbjuder hantverks- och fastighetstjänster, däribland snickeri, måleri, golvläggning, eloch vvs-installationer, OVK-besiktning samt framtagning av utrymningsplaner. Enligt offert. Chef Enhet Byggnader, Målgrupp: Företag i terminalen och på flygplatsområdet Innehåll: Fastighetstjänster, t.ex. snickeri, måleri, el- och vvs-installationer, mm. : Enligt offert Produktkod: Del 3 Sida 4

21 Tilläggstjänster Göteborg Landvetter Airports kommersiella utbud riktar sig inte bara till resenärer och externa företag utan lika mycket till våra partners och kunder verksamma på flygplatsen. Vi erbjuder tjänster som underlättar och effektiviserar arbetet, från certifierade utbildningar i brandskydd och konflikthantering till försäljning av drivmedel för tjänstefordon. Läs mer om tilläggstjänsterna på följande sidor. Göteborg Landvetter Airport erbjuder Badge Sida 1 Border Inspection Point Sida 1 Inpasseringstillstånd Sida 1 Körtillståndsutbildning Sida 2 Ledsagning & Lotsning Sida 2 Tankberedskap Sida 2 Saneringsuppdrag Sida 3 Utbildning: Räddning, Skydd & Säkerhet Sida 3 Parkering Sida 3 Airport Conference Sida 4 Airport VIP Service Sida 4 Advertising Business Sida 5 Fotografering & Filminspelning Sida 5 Verkstadstjänster Sida 6 Drivmedel Sida 6 Förbrukningsvaror Sida 6

22 Tilläggstjänster Badge Riktar sig till alla företag med personal verksam på flygplatsens behörighetsområde. Personal verksam på flygplatsens behörighetsområde måste enligt Transportstyrelsens Författningssamling bära synlig badge utfärdad av Transportstyrelsen och Göteborg Landvetter Airport. För att erhålla behörighetshandling krävs att bolaget har ett securityavtal med Swedavia. Vid ansökan görs en registerkontroll och den sökande genomgår obligatorisk safety- och securityutbildning. Debiteras per badge eller nyckelkort. För aktuellt pris se separat prislista. Kostnad för registerkontroll tillkommer och hanteras separat av Transportstyrelsen. Badgekontoret, Border Inspection Point Riktar sig till importföretag och privatpersoner avseende införsel av livsmedel och djur Animaliska livsmedel och djur som förs in till Sverige från länder utanför EU och Schengen måste passera Border Inspection Point (BIP). Importföretag och privatpersoner beställer tjänsten direkt av BIP. Enligt separat prislista från Border Inspection Point. Swedavia Border Inspection Point (BIP), Målgrupp: Företag med verksamhet på flygplatsens behörighetsområde Innehåll: Obligatorisk safetyoch securityutbildning, samt registerkontroll : Se separat prislista Produktkod: 199 Målgrupp: Importföretag och privatpersoner Innehåll: Gränskontroll av animaliska livsmedel och djur : Se separat prislista Produktkod: 199 lnpasseringstillstånd Riktar sig till företag verksamma på flygplatsens behörighetsområde med behov av att framdriva fordon i tjänsten. Fordon som vistas på behörighetsområdet måste ha ett giltigt tillstånd utfärdat av Göteborg Landvetter Airport. Endast fordon som används i verksamheten beviljas tillstånd att vistas på behörighetsområdet. Körutbildning krävs. Debiteras per tillstånd/miljöklass och år. För aktuellt pris se separat prislista. Badgekontoret, Målgrupp: Verksamheter på flygplatsens behörighetsområde Innehåll: Inpasseringstillstånd för fordon i tjänst : Se separat prislista Produktkod: 199 Del 4 Sida 1

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2014-12-31 med reservation för ändringar. Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 5 Airport Conference

Läs mer

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport

Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Produktkatalog för företag på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2012-07-01 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 5 Airport Conference Del 4 Sida 4 Airport VIP Service

Läs mer

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2014-01-01, Med reservation för prisändringar.

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2014-01-01, Med reservation för prisändringar. Prislista Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2014-01-01, Med reservation för prisändringar. Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 4 Airport

Läs mer

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2012-07-01

Prislista. Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport. Giltig fr.o.m. 2012-07-01 Prislista Tjänster och produkter på Göteborg Landvetter Airport Giltig fr.o.m. 2012-07-01 Index Produkt/Tjänst Katalogdel Sida Advertising Business Del 4 Sida 4 Airport Conference Del 4 Sida 3 Airport

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Marcus Öberg Examen från KTS 2006 Projektingenjör, LFV Teknik 2006-2010 Uppdragsledare, Swedavia Konsult

Läs mer

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult

Flygplatsens komplexitet. Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Flygplatsens komplexitet Marcus Öberg, Göteborg Landvetter Airport Sebastian Zaar, Swedavia Konsult Agenda 2012-09-19 Swedavia och dess flygplatser Inledning passagerarterminalens flöden Hur planerar man

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06

INNEHÅLLSFÖRTECKNING AR AGH 20 2013 2013-11-06 BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON 3 Tillståndshandlingar 3 Behörighetsområde avgångshall och Platta (röd) 3 Behörighetsområde

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM Stockholm Arlanda Airport

FLYGPLATSREKLAM Stockholm Arlanda Airport FLYGPLATSREKLAM Stockholm Gäller från och med juni 2015 med reservation för tryckfel och prisändringar. Resenärstatistik hela flygplatsen TRANSPORT Tar bussen 18% RESENÄREN 2014 Antal resenärer: 22 048

Läs mer

Terminal och målgrupper. Göteborg City Airport

Terminal och målgrupper. Göteborg City Airport reklamytor Göteborg City Airport Terminal och målgrupper ANKOMStHALL Vi är Göteborgs närmaste flygplats. Och den enda*. Varje år väljer 750 000 personer att resa till och från oss ungdomar som affärsresenärer.

Läs mer

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik

Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services. Flygtrafik & Logistik Flygtrafiktjänsten Air Navigation Services Flygtrafik & Logistik World Traffic 2 Innehåll Introduktion Historia Roller och styrningar Flygsäkerhet Luftrum Före flygning Flygplatskontrolltjänst Inflygningskontrolltjänst

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM. Umeå Airport

FLYGPLATSREKLAM. Umeå Airport FLYGPLATSREKLAM Umeå Innehåll Statistik 5 Terminalkarta 6 Prislista terminal 8 Digital 8 Analog Signs 8, 9 Promotion 9 Special 10 Utomhuskarta 11 Kontakt Telefon: 010-109 50 00 Fax: 010-109 50 26 E-post:

Läs mer

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX

X-Bolaget AB, MARKTJÄNSTAVTAL avseende [basverksamhet eller tilläggstjänst] på [Flygplats] nr D 20XX-XX-XX Swedavia AB, org.nr. 556797-0818, är ett av svenska staten helägt flygplatsbolag som med kundvärdet i fokus driver och utvecklar de statligt ägda flygplatserna. Skriftligt avtal skall finnas mellan Swedavia

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM. Göteborg Landvetter Airport

FLYGPLATSREKLAM. Göteborg Landvetter Airport FLYGPLATSREKLAM Göteborg Foto: Region Gotland Innehåll Resenärstatistik 5 Terminalkarta 6 Prislista terminal 8 Digital 8 Analog Signs 8 Promotion 9 Special 10 Utomhuskarta 12 Prislista utomhus 13 Analog

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM Malmö Airport

FLYGPLATSREKLAM Malmö Airport FLYGPLATSREKLAM Malmö Gäller från och med december 2014 med reservation för tryckfel och prisändringar. Innehåll Resenärstatistik hela flygplatsen 5 Terminalkarta Analog 6 Terminalkarta Digital, Promotion

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM. Luleå Airport

FLYGPLATSREKLAM. Luleå Airport FLYGPLATSREKLAM Luleå Innehåll Statistik 5 Terminalkarta 6 Prislista terminal 7 Digital Signs 7 Analog Signs 7 Analog Signs 8 Promotion 8 Special 8 Utomhuskarta 10 Prislista utomhus 11 Analog Signs 11

Läs mer

Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar

Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar 1(14) Företagens säkerhetsansvar/anställdas säkerhetsansvar Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Trafikalt... 2 3. Safety... 2 4. Security... 2 4.1 Företagens säkerhetsansvar... 2 4.1.1 Allmänt... 2

Läs mer

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse -

- En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - - En angelägenhet av stor regionalekonomisk betydelse - Vår uppgift Ägardirektiv Tillsammans med ägaren, regionen och näringslivet utveckla, driva och förvalta Kalmar flygplats. Kalmar Airport skall utveckla

Läs mer

FLYGPLATSREKLAM. Bromma Stockholm Airport

FLYGPLATSREKLAM. Bromma Stockholm Airport FLYGPLATSREKLAM Bromma Innehåll s cityflygplats, Statistik 5 Terminalkarta 6 Prislista terminal 7 DIGITAL 7 ANALOG SIGNS 7 PROMOTION 7 Prislista terminal 8 SPECIAL 8 Utomhuskarta 10 Prislista utomhus

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till dig som äger en station Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om i Sverige. ägare

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24

Stockholm Arlanda Airport. Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Stockholm Arlanda Airport Möte med Fp Stockholmsgrupp 2013-03-24 Innehåll Allmänt om Swedavia, flyget och Arlandas utveckling Vad händer på flygplatsen just nu Arlandas miljöprövning Arlandas miljöarbete

Läs mer

PRODUKT KATALOG RADIO TV FLYGPLATSER INOM/UTOMHUS HAPARANDA PITEÅ UMEÅ

PRODUKT KATALOG RADIO TV FLYGPLATSER INOM/UTOMHUS HAPARANDA PITEÅ UMEÅ PRODUKT KATALOG 2013 KIRUNA GÄLLIVARE ÖVERKALIX ÖVERTORNEÅ BODEN LULEÅ KALIX HAPARANDA TORNEÅ PITEÅ LYCKSELE VINDELN VÄNNÄS SKELLEFTEÅ ROBERTSFORS ÖSTERSUND/ÅRE UMEÅ NORDMALING RADIO TV FLYGPLATSER INOM/UTOMHUS

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde.

Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. Sidan 1 / 9 Reglering av trafik inom färd- och manöverområde. 1 Generella krav för färdområde och manöverområde 1 1.1 Varselkläder och varningsljus... 1 1.2 Hastighet... 2 1.3 FOD- kontroll... 2 2 Krav

Läs mer

Flygsäkerhetsanvisningar. För dig som arbetar på Dala Airport

Flygsäkerhetsanvisningar. För dig som arbetar på Dala Airport Flygsäkerhetsanvisningar För dig som arbetar på Hej Välkommen till denna flygsäkerhetsutbildning. är och skall vara en säker flygplats. Därför är det mycket viktigt med utbildning i säkerhetsfrågor. Alla

Läs mer

Flygtrafik och flygtransporter

Flygtrafik och flygtransporter Fö 11: Flygplatsen Tobias Andersson Granberg Tentafråga Ett mindre svenskt inrikesflygbolag, med en flotta på två J32 och fyra F50, har av Transportstyrelsen ålagts att ta fram ett Safety Management System

Läs mer

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats

- Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Författare: Carina Karlsson 1/6 Flygbussarna - Flygbussar till Arlanda, Bromma, Landvetter, Malmö och Västerås flygplats Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer

Läs mer

Det ska bara fungera!

Det ska bara fungera! Det ska bara fungera! Till trafikföretag för en mer nöjd resenär! Det här är vi Svenska Reseterminaler är ett helägt dotterbolag till Jernhusen och arbetar med väntsalar på närmare 140 stationer runt om

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar.

Det finns butiker, restauranger och service både före och efter. I SkyCity finns även banker, apotek, hotell och konferensanläggningar. Lektion 20 SCIC 21/02/2014 TEMA: TRANSPORT OCH RESOR: flyget A. Ordförråd: flyget SAS och Malmö Aviation plockar fler poäng än Norwegian i säkerhetskategorin. Men ingen av dem finns med på Airline Ratings

Läs mer

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access

Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Topfloor med skyltläge i Solna Solna Access Sundbybergsvägen 1, hus C plan 10, 530 kvm LOKALEN Kontor med skyltläge Kontorsyta 530 kvm Antal arbetsplatser 30-35 Adress Sundbybergsvägen 1 Topfloor; På eget

Läs mer

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01

HANDLING Manual Nr: 1/2005 2005-12-01 FÖRSVARSMAKTENS LOGISTIK RESEENHETEN (FMLOG/ReseE) har det övergripande ansvaret för Kronflygs verksamhet. Kronflyg fungerar som Försvarsmaktens samt vissa andra statliga myndigheters flygbolag. Kronflyg

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 2-02 Behörighetshandlingar 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BEHÖRIGHETSKORT OCH TILLSTÅNDSHANDLINGAR FÖR PERSON... 2 Tillståndshandlingar... 2 Flygsidan... 2 Manöverområdet (orange)... 2 Flygledningstornet (blått)...

Läs mer

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004

Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År. Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038. Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Maria Sandström 1 Beaktade trafikfall Trafikfall Flygrörelser Milj. passagerare År Sökt trafikvolym ca 350 000 ca 36 2038 Tillståndsgiven trafikvolym 372 100 ca 34 2004 Nuvarande trafikvolym ca 220 000

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 196 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 11 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 196 kvm Modern och rymlig lokal med högt i tak

Läs mer

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12

Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM. www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 Ny lokal - nya möjligheter! SIGTUNA CEDERSTRÖMS SLINGA 732 KVM www.newoffice.se 08-665 68 80 info@newoffice.se Sida 1 av 12 BESKRIVNING Cederströms Slinga, 732 kvm Stor rumsindelad lokal med mycket fönster

Läs mer

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda 2011-02-10, Kenth Arvidsson Energieffektivisering Arlanda Stockholm-Arlanda Flygplats 16 miljoner resenärer per år 81 flygbolag 176 destinationer 3 start- och landningsbanor 4 terminaler 61 gater 52 butiker

Läs mer

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2013. Radisson Blu Sky City Hotel. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2013 Radisson Blu Sky City Hotel Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Blu SkyCity Hotel, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport

Läs mer

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster

Serviceguiden. Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Serviceguiden Hyresgästernas vägvisare till Locums bas- och tilläggstjänster Om Locum Locum bildades i december 1991 ägs av Stockholms läns landsting är ett av Sveriges största fastighetsbolag. är latin

Läs mer

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen). 1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17

FÖRFATTNINGSSAMLING. 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17 FÖRFATTNINGSSAMLING 04FS 2010:769 Utkom från trycket 2010-12- 17 ISSN 0347-1640 Länsstyrelsens i Södermanlands län föreskrifter om ordningsföreskrifter för Stockholm-Skavsta flygplats, Nyköpings kommun

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen

Mötesplats Transporter 2014. Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Mötesplats Transporter 2014 Jan-Olov Bergling Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen Svenska FlygBranschen, SFB, är ett arbetsgivar- och branschförbund och ingår i TransportGruppen som är ett till

Läs mer

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27

TAXOR. Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet. Gäller fr.o.m. 2015-01-01. Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 TAXOR Teknisk service Uthyrning av materiel Övnings- och kursverksamhet Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Fastställda av: Kommunstyrelsen 2014-10-27 C:\Users\aa1265\AppData\Local\Temp\fcctemp\Taxor 2015.doc 1.

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Höst 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 4/11-13 5/1-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 22/12-13 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september!

Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Välkommen till Entreprenad Expo 25-27 september! Nedan följer information som är bra att känna till inför och under mässdagarna. Kontaktpersoner Fredrik Nyström, producent, 073-736 05 68, fredrik.nystrom@mentoronline.se

Läs mer

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten

Swedavias roll. Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten Skånes Energiting Swedavias roll Att skapa den tillgänglighet Sverige behöver och underlätta resande, affärer och möten 2 80 % Kundnöjdhet 80 % Medarbetarnöjdhet 9 % Avkastning på eget kapital 0 % Utsläpp

Läs mer

Stockholm Arlanda Airport

Stockholm Arlanda Airport Stockholm Arlanda Airport Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Anette Näs, projektledare Swedavias roll och uppdrag Med affärsmässighet aktivt medverka till att utveckla transportsektorn och bidra till

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommar 2013 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma och Visby. Halmstad Stockholm City/Bromma. 3/6 11/8-13 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen. 22/12-13 6/4-14 NÄRPRODUCERADE

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

Ett klimatneutralt Företag

Ett klimatneutralt Företag Ett klimatneutralt Företag Klimat förändring en prioritet inom LFV LFV har identifierat klimatfrågan som en av företagets viktigaste utmanigar LFV reducerar sina växthusgaser på alla nivåer Sedan 2003,

Läs mer

Resmål: Maldiverna Guesthouse: Aveyla Manta Village

Resmål: Maldiverna Guesthouse: Aveyla Manta Village Resmål: Maldiverna Guesthouse: Aveyla Manta Village Aveyla Manta Village Den maldiviska ön Dharavandhoo ligger i Baa atoll i de norra delarna av det avlånga ö- riket. Aveyla Manta Village är ett nyöppnat

Läs mer

Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet

Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet 1 (7) 2011-11-28 Dnr Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Samverkansavtal med SAAB AB avseende flygplatsverksamhet FÖRSLAG TILL BESLUT KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänst Anmärkning Prissättning

Tjänst Anmärkning Prissättning Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-02-10 Tjänst Anmärkning Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler som t.ex. webbförsäljningsskanaler,

Läs mer

Airport Academy Kurskatalog Q1 2014

Airport Academy Kurskatalog Q1 2014 Airport Academy Kurskatalog Q1 2014 Swedavia AB Airport Academy 190 45 Stockholm-Arlanda 08-797 6000 (Vx) Inledning Denna kurskatalog är den sista som ges ut i detta format, då Swedavia just nu ersätter

Läs mer

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS

Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Studiebesök Stockholm Arlanda Airport Erfarenheter om PFAS Nätverket Renare Mark 24 mars 2015 Malin Fridlund Swedavia AB Innehåll Om Swedavia Erfarenheter Vårt arbete med PFAS Framåtblick Tillståndsansökan

Läs mer

Skidresa Whistler ***

Skidresa Whistler *** Skidresa Whistler *** Upplev nordamerikas bästa skidåkning i detta skidåkarmecka. Whistler har över 200 nedfarter och skidåkning för alla - från barn och nybörjare till avancerade åkare som söker utmaningen.

Läs mer

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013

Varje kilo räknas. LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg. Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Varje kilo räknas LFVs arbete för ett miljöanpassat flyg Niclas Wiklander LFV LiU 7 februari 2013 Flyget och miljön Grundskollärare LFV sedan 1997 Flygledare Arlanda och Landvetter Ansvarig för miljöfrågor

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Abonnemangsavtal. för. ServiceConnection

Abonnemangsavtal. för. ServiceConnection Abonnemangsavtal för ServiceConnection Mellan org.nr (användaren) Och DMS Sweden AB (leverantören) Avseende villkoren och kostnad för nyttjande av Internettjänsten ServiceConnection. Avtalet är indelat

Läs mer

Skyways - Klimatrapport

Skyways - Klimatrapport Skyways - Klimatrapport 2007 Koldioxidutsläpp Utsläpp Fokker 50 AKTIVITET Ton CO 2 Klimatpåverkan från egenägda källor 216 909.88 Uppvärmning 8.91 Eldningsolja 2-5 8.91 Egenägda tjänstebilar, egna fordon

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

Tjänst Beskrivning Prissättning

Tjänst Beskrivning Prissättning Tilläggstjänster Samtrafiken i Sverige AB Prislista Version 2015-03-04 Hosting och Resplustillägg Hosting Resebyråförsäljning Biljettdistribution Trafikföretaget kan få sitt utbud sålt i nationella säljkanaler

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ?

VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? + VARFÖR ANLITA EN AFFÄRSRESEBYRÅ? SPARA TID SPARA TID STÖRRE NÄTVERK SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP MINDRE ADMINISTRATION SPARA TID STÖRRE NÄTVERK MER KUNSKAP

Läs mer

Tillsammans för vi världen närmare.

Tillsammans för vi världen närmare. SWEDAVIA ÅRSREDOVISNING 2010 Tillsammans för vi världen närmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING DETTA ÄR SWEDAVIA 1 ÅRET I KORTHET 2 KONCERNCHEF OCH ORDFÖRANDE HAR ORDET 4 MARKNAD OCH OMVÄRLD 8 STRATEGI OCH STYRNING

Läs mer

PRISLISTA 2015 MINA BÄSTA TIPS!

PRISLISTA 2015 MINA BÄSTA TIPS! PRISLISTA 2015 Det finaste vi har - sätter vi upp på väggen! Fina bilder kräver fina printar, men oavsett hur ni väljer att köpa era bilder så är mitt mål att ni ska få bästa kvalitet. Efter en fotografering

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA

KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA KONTORSHOTELL - KUNGENS KURVA Beskrivning Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med härlig atmosfär! Komplett utrustat företagscenter i nyrenoverade lokaler med härlig atmosfär. Fullt

Läs mer

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR

ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR ELEKTRONISK RAPPORTERING TILL SJÖFARTSVERKET AV FARTYGSANLÖP, FARLIGT GODS, FARTYGSGENERERAT AVFALL, FARLEDSDEKLARATIONER OCH LOTSBESTÄLLNINGAR Uppdaterad den 14 juni 2007 2005-01-01 Inledning Mot bakgrund

Läs mer

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011

Robert Orajärvi. Reseledare i Kiruna som gillar action. Nummer 1/2011 Nummer 1/2011 PEP på Stockholm Arlanda Succé med öppet hus Gyllene pris i Visby Nytänkande på Åre Östersund Robert Orajärvi Reseledare i Kiruna som gillar action Nya sidor av Swedavia Välkommen till Swedavia

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

En liten passus: Sundsvallsregionens Hem & Villamässa, 1-2 okt, Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall

En liten passus: Sundsvallsregionens Hem & Villamässa, 1-2 okt, Nordichallen, Gärdehov, Sundsvall Presentation 2015 innebar en rungande succé med publikrekord och väldigt mycket handel. För många utställare var det den bästa mässan av de fem som tidigare gjorts. 2016 lär inte bli sämre då också publiken

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL

SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL SVERIGE INOM RÄCKHÅLL 1 Vi tror inte på en värld utan flyg Antalet flygresenärer kommer att öka med en miljard mellan 2012 och 2017. När jag hör denna häpnadsväckande siffra tänker

Läs mer

Körklar buss hela vägen!

Körklar buss hela vägen! Körklar buss hela vägen! Välkommen till en modern bussterminal* Ensam är stark men tillsammans blir vi oslagbara. På Gullbergsvass, endast 7 minuters promenadväg från Göteborgs största knutpunkt för kollektivtrafik,

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert

Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert Datum: 2012-05-30 Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert Fix Travel Er resebyrå för en lyckad resa! We Fix It Kundansvarig/Projektansvarig Åsa Melander Fix Travel AB Brädgårdsvägen 28 236 32

Läs mer

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011:

Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: 1 (6) 25.10.2011 Finavias delårsrapport 1.1 30.9.2011: Fortsatt exceptionellt stor efterfrågan inom flygtrafiken Nyckeltal för januari september 2011 Omsättningen ökade med 17,6 procent och uppgick till

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Sommaren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 26/5 17/8-14 Ängelholm/Helsingborg Visby 19/6 10/8-14 Ängelholm/Helsingborg

Läs mer

Flygtrafik och flygtransporter

Flygtrafik och flygtransporter Fö 9: Flygplatsen och kapacitetshantering Tobias Andersson Granberg Tentafråga Ett mindre svenskt inrikesflygbolag, med en flotta på två J32 och fyra F50, har av Transportstyrelsen ålagts att ta fram ett

Läs mer

Medlemsenkät. 2. Film

Medlemsenkät. 2. Film Medlemsenkät 1. Stillbild 2. Film Bakgrund Under våren genomförde vi två enkätundersökningar som gick ut till samtliga medlemmar i BLF Skälet till undersökningarna är att få tillgång till underlag för

Läs mer

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter

- Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Författare: Carina Karlsson 1/6 Tågab - Tåg Värmland-Göteborg - Tåg Dalarna-Göteborg via Genvägen i Bergslagen - Tågtaxi Lerum-Landvetter Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor

Läs mer

VÅR MILJÖ. nya vägen till skavsta färdig flygplatsens miljömål 2012. vattenprovtagning

VÅR MILJÖ. nya vägen till skavsta färdig flygplatsens miljömål 2012. vattenprovtagning VÅR MILJÖ nya vägen till skavsta färdig flygplatsens miljömål 2012 vattenprovtagning Vårt arbete med buller Miljövänligt på terminalen Återvinning av avfall Tullens arbete på flygplatsen Våra fordon LEDARE

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Trafikstörningssamverkan Stockholm Arlanda Airport Swedavia Collaborative Decision Making /CDM. 201504-23 Tomas Kreij, Swedavia

Trafikstörningssamverkan Stockholm Arlanda Airport Swedavia Collaborative Decision Making /CDM. 201504-23 Tomas Kreij, Swedavia Trafikstörningssamverkan Stockholm Arlanda Airport Swedavia Collaborative Decision Making /CDM 201504-23 Tomas Kreij, Swedavia Företaget Flygplatserna Kund Social utveckling Miljö Ekonomi Vår uppgift I

Läs mer

Säkerhet på Arlanda Airport. Anders Lennerman, Säkerhetsdirektör Swedavia AB Säkerhetskonferensen 2015

Säkerhet på Arlanda Airport. Anders Lennerman, Säkerhetsdirektör Swedavia AB Säkerhetskonferensen 2015 Säkerhet på Arlanda Airport Anders Lennerman, Säkerhetsdirektör Swedavia AB Säkerhetskonferensen 2015 Kort fakta om Swedavia Omsättning: 5 538 MSEK Resultat: 926 MSEK Balansomslutning: 15 265 MSEK Medarbetare:

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01

Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Fjärrvärme Anslutningprislista Gäller from 2014-04-01 Priser anslutning och installation av fjärrvärme till småhus Anslutning till fjärrvärmenätet Anslutningsavgift ROT-avdrag (50% av arbetskostnad 25

Läs mer

Tidtabell, priser och information.

Tidtabell, priser och information. Våren 2014 Tidtabell, priser och information. Ängelholm/Helsingborg Stockholm City/Bromma Halmstad Stockholm City/ Bromma 3/3 25/5-14 Ängelholm/Helsingborg Mora/Sälen 6/1 6/4-14 Ängelholm/Helsingborg Visby

Läs mer

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar

Planering av Flygtrafik. Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Planering av Flygtrafik Fö 2: Flygbolag Strategiska frågeställningar Varför växer flygtrafiken? Ökad levnadsstandard Fler har råd att flyga, och att betala för flygfrakt Ökad säkerhet Fler vågar använda

Läs mer

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda

Arlanda Express. - Tåg Stockholm-Arlanda Författare: Anette Tenggren 1/6 Arlanda Express - Tåg Stockholm-Arlanda Innehållsförteckning 1 Trafikomfattning 2 2 Trafikperiod 2 3 Resor för personer med funktionsnedsättningar 2 4 Säljkanaler 2 5 Biljettyper/distribution

Läs mer