KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER Svetsare är en av de yrkesgrupper som kan personcertifieras.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER 2007. Svetsare är en av de yrkesgrupper som kan personcertifieras."

Transkript

1 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER 2007 Svetsare är en av de yrkesgrupper som kan personcertifieras. FOTO: SCANPIX KVALITETS- Personcertifiering allt vanligare SE SIDORNA 8 13 Viktigt med marknadskontroll Jag ser gärna att myndigheterna prioriterar marknadskontrollen av konsumentprodukter högt. Fungerande marknadskontroll är en förutsättning för en väl fungerande marknad. Det säger konsumentminister Nyamko Sabuni, som nyligen diskuterade marknadskontrollfrågor på SWEDAC. SIDAN 6 Genetisk vägledning räddar många liv Klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är den hittills enda verksamheten i sitt slag i Sverige som är ackrediterad. Verksamhetschefen, professor Magnus Nordenskjöld (bilden), ser fördelar med att använda en internationell laboratoriestandard som grund för kvalitetssäkring. SIDAN 4 SWEDAC-kurs start för ny organisation En samarbetsorganisation för ackrediteringsorgan i arabvärlden håller på att bildas. Första steget togs vid en kurs som SWEDAC ordnade med deltagare från olika länder i regionen. Bland deltagarna fanns Reem Abdul Latif Barhoumeh (t v) och Omnia Ahmed El Sheikh (bilden). SIDAN 14 Nu har kontrollorganen börjat energideklarera. Sidan 3 Enklare och tydligare med SWEDACs nya ledningssystem. Sidan 16

2 2 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT FAKTA INLEDARE Detta är SWEDAC SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontroll- och besiktningsorgan. SWEDAC är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik samt ädelmetallarbeten. SWEDAC ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden). SWEDAC bedömer och har tillsyn över anmälda organ. Här finns SWEDAC Huvudförvaltningen i Borås Österlånggatan 5 Box 878, Borås Telefon Telefax Kontoret i Stockholm Slussplan 9 Box 2231, Stockholm Telefon Telefax Hemsida: En tidning från SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. SWEDACs huvudkontor, Box 878, Borås, telefon ANSVARIG UTGIVARE Maria Oldegård, tel e-post: PRODUKTION Koncis Affärsinformation, Skövde, telefon REDAKTÖR Leo Olsson, telefon e-post: ANNONSBOKNING Karina von Brömsen, telefon , e-post: TRYCKNING NAtryck, Örebro, ISSN Tidningspapperet tillverkas i Sverige och uppfyller kraven för Svanen. Det är även FSC-märkt. Kommer tidningen rätt? Vill du adressändra SWEDAC-Aktuellt? Vill du beställa gratisabonnemang? Vill du beställa flera exemplar? Får rätt person tidningen? Kontakta Maricelle Toreborg, eller telefon FOTO: HANS ALM Certifiering håller kompetensen aktuell Årets andra och tredje kvartal har varit en tuff period för SWEDAC-medarbetare med ansvar för ackreditering av de certifieringsoch kontrollföretag som ska arbeta med energideklarationer. Än mer pressande har situationen varit för de företag som legat i startgroparna för att komma igång, men nu löper processen på. Arbetet med att ta fram de svenska lagar och förordningar som genomför EU-direktivet har tagit väl lång tid. Det har blivit för lite utrymme kvar till dem som ska utföra arbetet på gräsrotsnivå. Det är något att dra lärdom av också i andra sammanhang. Det svenska systemet för energideklarationer ansluter till en trend som blir alltmer tydlig. Krav på certifiering av personer som ska utföra vissa arbetsuppgifter ökar. Det handlar främst om arbeten som är viktiga ur miljöoch säkerhetssynpunkt, men även kostnadsoch effektivitetsskäl finns med i bilden. Andra orsaker kan vara att höja kompetensnivån inom en specifik bransch/yrkeskategori. En viktig poäng med personcertifiering är att det är en oberoende part som prövar och intygar. Lika viktigt är att certifieringen som sådan är en färskvara. Den måste förnyas. Därmed vet man att den certifierade kompetensen är up to date. Här finns en betydande skillnad mot system med legitimering. Legitimerad är i allmänhet något man blir en gång för alla. Legitimationen omprövas inte utan man kan bara bli av med den genom något särskilt disciplinärt förfarande. Med detta vill jag inte ha sagt att läkare och advokater ska certifieras. Däremot tycker jag att certifiering kan vara något att tänka på när man överväger att införa nya system för kvalificering av personer som till exempel legitimering av lärare. SWEDAC är en efterfrågad aktör när det gäller medverkan i internationella utvecklingsprojekt. Men på grund av hög arbetsbelastning tvingas vi tacka nej till åtskilliga förfrågningar varje månad. De kurser som vi genomför på uppdrag av SIDA var först två eller tre per år. Nu är antalet fördubblat. Det är otillfredsställande att inte kunna svara emot omvärldens förväntningar. Därför genomförs nu en förstärkning av arbetet med internationella projekt. Ansvaret förs över till den informationsavdelning som bildades vid årsskiftet och i samband med det sker också en hundraprocentig ökning av den personal som arbetar med planering, genomförande och uppföljning av projekt och kurser. Många SWEDAC-medarbetare deltar som föreläsare och experter. Med bättre planering och samordning hoppas vi kunna utnyttja vår kompetenta personal ännu mer i det internationella utvecklingsarbetet. Ackrediteringsorganen runt om i världen fungerar som ett nätverk som syftar till att värna säkerhet och kvalitet samtidigt som fri handel främjas. Vi tjänar alla på att nätverket byggs ut och blir starkare. SWEDACs kurser och utvecklingsprojekt är en del i detta arbete. HANS-ERIC HOLMQVIST GENERALDIREKTÖR, SWEDAC

3 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 3 NYHETER Nu har kontrollorganen börjat energideklarera De första ackrediterade kontrollorganen har nu kommit igång med energideklarationer. Men tidsplanen är pressad redan vid utgången av kommande år ska deklarationer för cirka byggnader vara klara. I den första omgången ska deklarationer upprättas för bland annat flerbostadshus med hyres- eller bostadsrätter samt lokalbyggnader, medan det för vanliga villor räcker att deklarationen upprättas i samband med försäljningen. Deklarationerna är giltiga i tio år. Det kan bli svårt för kontrollorganen att hinna klara av alla deklarationer på drygt ett år. Kontrollorganen kan heller inte skaffa sig en kostym som riskerar att bli alltför stor när första deklarationsomgången är avklarad, säger Thomas Neldén, chef för SWEDACs enhet för anläggningar och installationer. SWEDAC har hittills ackrediterat ett tiotal kontrollorgan inom området. Först var Energy Concept in Sweden AB, ECIS, som har fem anställda och kontor i Mölndal och Arlöv, utanför Malmö. För oss var det naturligt att ansöka om ackreditering för energideklarationer eftersom vi sedan flera år tillbaka arbetar med bland annat energikartläggning och energioptimering på uppdrag av både offentliga och privata fastighetsägare, säger VD Björn Gustafsson. SWEDAC planerar att ackreditera fler kontrollorgan inom kort. Ett 50-tal ansökningar har hittills kommit in, varav ungefär hälften är så kompletta att företagen bör Flerbostadshus med hyres- och bostadsrätter omfattas av det nya systemet med energideklarationer. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM vara klara för ackreditering inom några månader. Vi räknar med att ha kontrollorgan vid årsskiftet och senare under året cirka 100 kontrollorgan, säger Thomas Neldén. Bland dem som ansökt om ackreditering finns såväl företag som redan är ackrediterade inom andra områden, som till exempel kyla, och även dotterbolag inom större fastighetskoncerner. Kontrollorganen ackrediteras som typ C-organ, vilket inte innebär krav på tredjepartsställning. Ett serviceföretag eller fastighetsbolag kan därför upprätta deklarationerna i egen regi, förutsatt att man skiljer på verksamheterna organisatoriskt. Kravet för att bli ackrediterat kontrollorgan är att man har ett Thomas Neldén, SWEDAC, räknar med ett 40-tal ackrediteringar i år. fungerande ledningssystem för kvalitet enligt SS EN ISO/IEC samt minst en certifierad energiexpert. SWEDAC har ackrediterat fyra certifieringsorgan för certifiering av energiexperter. Systemet med energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att effektivisera energianvändningen i byggnader. Den svenska förordningen om tillämpningen av direktivet trädde i kraft den 21 december 2006 och Boverkets föreskrifter den 20 februari Energideklarationerna ska både redovisa hur stor byggnadens energianvändning är och ge förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att sänka denna, utan att inomhusklimatet försämras. De åtgärder som föreslås är inte tvingande, men meningen är ändå att de ska vara så lönsamma att fastighetsägarna är motiverade att genomföra dem. Det är bra att fastighetsägarna får upp ögonen för hur man kan minska energianvändningen. I de projekt som vi hittills deltagit i har vi hittat så stora energibesparingar att de mer än väl täckt kostnaderna för besiktning och sammanställning av deklarationer, säger Björn Gustafsson. SE ÄVEN SISTA SIDAN!

4 4 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NYHETER Genetisk vägledning räddar många liv Första svenska verksamheten i sitt slag som ackrediterats Klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är den hittills enda verksamheten i sitt slag som är ackrediterad. Trots att patientbemötandet är en hörnpelare i verksamheten ser Magnus Nordenskjöld, professor och verksamhetschef, inga svårigheter i att använda en internationell laboratoriestandard för kvalitetssäkring. Professor Magnus Nordenskjöld på Karolinska Universitetssjukhuset ser inga svårigheter i att använda en laboratoriestandard för kvalitetssäkring trots det stora inslaget av vägledning i verksamheten. BILD: THOMAS ENGSTRÖM Klinisk genetik är en avdelning inom Karolinska Universitetslaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Trots att laboratoriediagnostiken utgör en viktig del av verksamheten är klinisk genetik för den skull inte enbart ett laboratorium i traditionell mening. En mottagning är också kopplad till verksamheten. Den erbjuder genetisk vägledning, som innebär att avdelningen ger information till patienter och familjer med ärftliga sjukdomar. Den genetiska vägledningen har inte som huvudsyfte att informera om laboratorieanalyser, utan att informera om och diskutera ärftliga tillstånd och risker för genetiskt betingade sjukdomar. Det kan ibland leda till laboratorieanalyser, men lika ofta inte, säger Magnus Nordenskjöld. Patienten måste vara införstådd med vad testet innebär och vad det kan få för konsekvenser. Det vore oetiskt att bara utföra en analys och sedan skicka över svaret, om det visar att patienten

5 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 5 NYHETER har anlag för en allvarlig, ärftlig sjukdom. Drygt familjer kommer till mottagningen i Solna varje år för vägledning. Det kan till exempel vara familjer med många cancerfall i släkten som behöver få veta om sjukdomen beror på en mutation, alltså en bestående förändring i det genetiska materialet, eller inte. Vi gör en utredning av familjen och kan erbjuda olika typer av information, kontrollprogram och riktade insatser om det handlar om en mutation. I familjer som för ett par decennier sedan var hårt drabbade och hälften avled i tjocktarmscancer har vi i det närmaste helt kunnat eliminera sjukdomen som dödsorsak genom sådana riktade, förebyggande insatser, förklarar Magnus Nordenskjöld. FAKTA/MENDELS LAGAR Mendels lagar formulerades av den österrikiske ärftlighetsforskaren Gregor Johann Mendel ( ). Genom sina experiment med att korsa olika ärtsorter utvecklade han den första teorin om hur egenskaper nedärvs. Flera av hans termer används än i dag, som till exempel dominanta och recessiva anlag. Klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset är den hittills enda verksamheten i sitt slag som är ackrediterad av SWEDAC. Kliniken ackrediterades för fem år sedan enligt SS-EN ISO/IEC 17025, men gick i februari i år över till SS-EN ISO 15189, en sektorspecifik standard för medicinska laboratorier. Magnus Nordenskjöld ser inga svårigheter i att använda en laboratoriestandard för kvalitetssäkring trots det stora inslaget av vägledning i verksamheten. Vi menar att vägledningsverksamheten är en förutsättning för genetisk laboratoriediagnostik, vilket är en uppfattning som får stöd i de riktlinjer som det internationella organet OECD nyligen presenterade. Det är heller inte mer komplicerat att tydliggöra processerna i den verksamhet som ligger före och efter laboratorieanalyserna. Det handlar bara om att skapa en bra struktur på de rutiner som ligger till grund för mötet med patienten. Huvuddelen av verksamheten inom Klinisk genetik är trots allt laboratoriediagnostik. Laboratoriet utför bland annat kromosomanalyser och andra tester för att fastställa kromosomskador. Det handlar om barn med missbildningar och/eller utvecklingsförsening, par som har svårt att få barn eller benmärgsprover vid leukemi. En växande verksamhet är mutationstestning för så kallade monogena sjukdomar, det vill säga tillstånd som orsakas av mutationer i en enda gen och som ärvs enligt Mendels ärftlighetslagar (se faktaruta nedan). Klinisk genetik vid Karolinska utför testning av ett 70-tal av de sammanlagt monogena sjukdomar som man känner till. Några av dem är så sällsynta att en vanlig läkare aldrig kommer i kontakt med dem under hela sin karriär. I dag analyserade vi ett prov från ett barn och kom fram till att barnet har 100 procents risk att utveckla en viss cancertyp före tio års ålder. Endast två fall av den sjukdomen har upptäckts i Sverige de senaste 15 åren, säger Magnus Nordenskjöld. De flesta remssier kommer från Stockholmsregionen. Men det förekommer även att kliniken anlitas av läkare utanför länet eller i utlandet. Några sjukdomar är vi ensamma om i världen att kunna diagnostisera samtidigt som det förekommer att även vi får skicka prover vidare till kollegor i utlandet. Klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset har cirka 60 anställda, varav 35 biomedicinska analytiker och 12 läkare. Totalt utförs cirka analyser årligen. De senaste åren har verksamheten växt med i genomsnitt procent per år. Det finns en enkel förklaring till expansionen och det är kunskapsutvecklingen inom klinisk genetik. I takt med nya landvinningar inom området ökar också efterfrågan på våra tjänster, säger Magnus Nordenskjöld. Den 1 juli infördes nya regler för KRAV-certifiering. BILD: SCANPIX Första ackrediteringen för KRAV-certifiering Aranea Certifiering har ackrediterats av SWEDAC som första certifieringsorgan för certifiering enligt reglerna för KRAV-certifierad produktion. KRAVs regler uppfyller även EUs regler för ekologisk produktion och är i vissa avseenden mer långtgående. Det innebär att företag med certifierad produktion enligt KRAVs regler har rätt att använda både KRAV-märket och EU-loggan på sina produkter för de delar som omfattas av EUs regler för ekologisk produktion. Aranea Certifiering var tidigare godkänt av Jordbruksverket och Livsmedelsverket för KRAV-certifiering. Men vid halvårsskiftet i år infördes nya regler som innebär att det krävs ackreditering av SWEDAC för certifiering inom området. SWEDAC håller för närvarande på med ackreditering för KRAV-certifiering av ytterligare två företag. Konkurrens är bra eftersom det på sikt kan leda till lägre priser för certifieringstjänster. Det gynnar ytterst slutkonsumenterna, som kan få lägre priser och ett större utbud av KRAVgodkända produkter, säger Lena Söderberg, VD för KRAV. Felaktig användning av ackrediteringsbegreppet Begreppet ackreditering används allt mer inom sjukvården i samband med att man bygger system för val av vårdtjänster. Men användningen av begreppet är inte alltid förenlig med den internationellt vedertagna definitionen av ackreditering, det vill säga en bedömning som utförs av ett opartiskt och oberoende organ. Vi avråder från fortsatt bruk av termen ackreditering i det sammanhang som nu är aktuellt, skriver SWEDACs generaldirektör Hans-Eric Holmqvist i ett brev till Sveriges Kommuner och Landsting. I brevet föreslås två alternativa lösningar antingen att ackreditering ersätts med en annan term, till exempel auktorisation, eller att man tar hjälp av renodlade tredjepartsorgan i någon form av certifieringssystem. Kent Gustavsson utsedd till samordnare Kent Gustavsson har utsetts till samordnare av internationella projekt på SWEDAC. I arbetsuppgifterna ingår både att delta i förberedelserna av nya projekt och att leda arbetet i befintliga projekt. SWEDAC är för närvarande engagerat i ett tiotal olika projekt runt om i världen med bland annat EU, Världsbanken och SIDA som uppdragsgivare.

6 6 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NYHETER Konsumentminister Nyamko Sabuni (tvåa från höger) besökte SWEDAC och diskuterade marknadskontroll med (från vänster) Hillevi Stein, SWEDAC, Britta Ahnmé Kågerman, chef för konsumentenheten på integrationsoch jämställdhetsdepartementet, Hans-Eric Holmqvist, SWEDACs generaldirektör och Anna Karlsson, ansvarig för samordning av marknadskontroll på SWEDAC. FOTO: ANETTE MALMSTRÖM Konsumentminister Nyamko Sabuni på besök hos SWEDAC: Prioritera marknadskontroll Flera insatser är på gång för att stärka myndigheternas kontroll av att produkter på marknaden uppfyller alla krav på säkerhet. Nyligen träffade representanter för SWEDAC och flera andra myndigheter konsumentminister Nyamko Sabuni för att diskutera marknadskontrollfrågor. Mötet hos SWEDAC var föranlett av bland annat de larmrapporter som kommit om att leksaker innehåller otillåtna mängder av bly och små magneter. Leksakstillverkaren Mattel har på eget initiativ återkallat tusentals leksaker i Sverige som inte uppfyller kraven på produktsäkerhet. Med EUs system för produktsäkerhet, den så kallade nya metoden, har myndigheternas godkännande i förväg tagits bort och ersatts med marknadskontroll, som innebär att myndigheterna kontrollerar att de produkter som redan finns på marknaden uppfyller kraven på hälsa, säkerhet och miljö. Jag ser gärna att myndigheterna prioriterar marknadskontrollen av konsumentprodukter högt. Att marknadskontroll fungerar är en förutsättning för en väl fungerande marknad. Det är statens viktigaste instrument för att konsumenterna ska slippa ta följderna av att det finns tillverkare som är oseriösa eller har bristande intern kontroll, säger Nyamko Sabuni. Från 2006 gäller en ny förordning om marknadskontroll. Den preciserar ansvaret för marknadskontrollen och stryker under behovet av samarbete mellan myndigheterna. SWEDAC är den myndighet som samordnar insatserna inom marknadskontroll och leder det så kallade Marknadskontrollrådet. I rådet ingår representanter för de myndigheter som har ansvar för marknadskontroll samt Tullverket och Kommerskollegium. Inget bly i 100 testade leksaker Konsumentverket har i samarbete med Kemikalieinspektionen genomfört en marknadskontroll på uppmaning av EU-kommissionen som en åtgärd efter larmrapporterna om farliga blyhaltiga leksaker. Totalt testades 100 leksaker men inte i någon hittades för höga halter av bly. Israeler studerade marknadskontroll En delegation från det israeliska industri- och handelsdepartementet besökte SWEDAC och flera andra myndigheter i september för att studera svensk marknadskontroll. Besöket skedde inom ramen för EG-kommissionens byrå för tekniskt bistånd och informationsutbyte, TAIEX. SWEDAC var även värd för de representanter från brittiska departement och myndigheter som i september besökte Sverige för att utbyta erfarenheter om marknadskontroll med särskilt fokus på samordning och samarbete mellan de marknadskontrollerande myndigheterna och tullen. Marknadskontrollrådet träffas fyra till fem gånger per år. Även representanter för konsumentorganisationer, näringsliv och arbetsmarknadens parter bjuds regelbundet in till mötena. Rådet har bland annat arbetat fram en handlingsplan med förslag till åtgärder, som årligen ska följas upp och rapporteras till regeringen. Vi har kommit en bra bit på väg med att utveckla rutiner för ett närmare samarbete mellan marknadskontrollmyndigheterna och tullen. Grunden lades redan förra året då lagstiftningen ändrades för att ge Tullverket större möjligheter att lämna ut uppgifter om import och export av varor till myndigheterna, förklarar Anna Karlsson, som är ansvarig för samordning av marknadskontroll på SWEDAC. I mötet med Nyamko Sabuni deltog representanter för SWEDAC och fyra andra myndigheter Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket samt Teknikföretagen. Ett önskemål som framfördes är att regeringen ska inrätta en funktion med ett övergripande ansvar för marknadskontrollfrågor. Dessutom efterfrågades tydligare skrivningar om marknadskontroll i regleringsbrev och instruktioner, säger Anna Karlsson.

7 r

8 8 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA/PERSONCERTIFIERING Personcertifiering ger kvalitetsstämpel Certifiering av personer används inom allt fler områden som en kvalitetsstämpel på utfört arbete. I många fall kommer initiativet från olika branscher som vill införa personcertifiering under ackreditering för att sänka kostnaderna och höja kvaliteten. Else-Hanna Elgåsen och Magnus Liedberg, SWEDACs enhet för certifiering. BILD: MIKAEL LJUNGSTRÖM Personcertifiering används framför allt för att bedöma kompetensen hos personer som arbetar med särskilt viktiga eller svåra arbetsuppgifter. Ofta är det arbeten där resultatet är svårkontrollerat i efterhand och kvalitetsbrister kan få allvarliga konsekvenser. Inom det tvingande området, med kraven formulerade i myndighetsföreskrifter, har certifiering ofta till syfte att garantera hälsa och säkerhet. Certifiering inom det frivilliga området är mer inriktad på att säkra kvaliteten och sänka kostnaderna, förklarar Peter Kronvall, chef för SWEDACs certifieringsenhet. Personcertifiering som utförs av ackrediterade certifieringsorgan har använts sedan början av talet. Bland de första personalkategorier som certifierades fanns svetsare och personal som arbetar med oförstörande provning. I dag finns 15 certifieringsorgan som certifierar personer inom ett 20- tal kompetensområden. De flesta utfärdade certifikat finns inom det tvingande området. Svetsare och kyltekniker är de personkategorier som har flest certifikat, säger Magnus Liedberg, teknisk handläggare på SWEDACs enhet för certifiering. De senaste åren har personcertifiering ökat i omfattning och flera nya områden har kommit till. Några aktuella exempel är de energiexperter som måste finnas på de ackrediterade kontrollorgan som upprättar energideklarationer samt ventilationsmontörer och fibertekniker som frivilligt har möjlighet att bekräfta sin kompetens genom certifiering. I Sverige är det inte ovanligt att initiativet till personcertifiering kommer från olika branscher och inte från certifieringsorganen. Samtliga ackrediterade områden SWEDAC har ackrediterat certifieringsorgan för certifiering av följande yrkeskategorier: Arbetsmiljörevisorer Behörig ingenjör brandlarm Besiktningsmän av platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap Energiexpert/energideklaration av fastigheter Driftchefer och driftingenjörer för energianläggningar Fibertekniker Kraftverksoperatörer/vattenkraftverk Lödare Miljöinventerare Miljörevisorer och miljörevisionsledare OFP-personal (oförstörande provning) Personal inom industriell radiografi Riksbehöriga funktionskontrollanter/ventilationssystem Riksbehöriga kvalitetsansvariga/bygg Sakkunniga kontrollanter av kulturvärden Sakkunniga kontrollanter inom brandområdet Svetsare Tekniker, arbetsledare och montörer enligt köldmediekungörelsen Tekniker, arbetsledare och montörer för kylanläggningar med ammoniak Teletekniker Ventilationsmontörer Det är enbart positivt eftersom det visar att det finns ett reellt behov av certifiering på marknaden, säger Peter Kronvall. Det är också i många fall branschen som utarbetar den kravspecifikation som alltid ligger till grund för certifiering av personer. En bra och tydlig kravspecifikation som har förankring hos användarna är baskravet. Certifiering som ingen efterfrågar är inte intressant, säger Else-Hanna Elgåsen, teknisk handläggare på SWEDACs certifieringsenhet. SWEDAC har inga synpunkter på de kompetenskrav som ställs på den som ska certifieras. Däremot görs alltid en bedömning av att kravspecifikationen uppfyller de formella krav som ställs i standarden ISO/IEC Kravspecifikationen måste till exempel finnas allmänt tillgänglig och vara tillräckligt tydlig för att kunna användas av flera certifieringsorgan. Det ska inte spela någon roll för resultatet om certifieringsorgan A eller B utför certifieringen. Kompetenskraven måste vara så specificerade att det inte råder någon tvekan om vad som gäller, betonar Else-Hanna Elgåsen. Kravspecifikationen ska även ange hur personen ska bevisa sin

9 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 9 kompetens vid examinationen samt hur uppföljningen av certifieringen ska gå till. Bedömningen måste alltid omfatta mer än en granskning av olika betyg och intyg för att kravspecifikationen ska vara godkänd. Examinationen kan innehålla både teoretiska och praktiska delar. Gemensamt för all personcertifiering är att det handlar om en bedömning av kompetens, det vill säga personens förmåga att använda sina samlade kunskaper och erfarenhet, säger Peter Kronvall. Bedömningen görs heller inte vid ett enda tillfälle, utan löpande. Personen måste hela tiden kunna visa certifieringsorganet att kompetensen upprätthålls. Dessutom ställs krav på kravspecifikationens ägare, till exempel att de är aktiva och vid behov kan revidera specifikationen för att den ska motsvara nya krav och förväntningar på marknaden. Innan en ny kravspecifikation får användas för certifiering under ackreditering måste den accepteras av SWEDAC. Hur lång tid det tar att få en kravspecifikation accepterad beror på hur väl förberedda ägarna är. Vi deltar inte i formuleringen av kraven, men kan ändå kostnadsfritt ge råd och vägledning om hur specifikationen ska vara utformad, förklarar Magnus Liedberg. BRANSCHINITIATIV. I många fall kommer initiativet till personcertifiering från olika branscher. En yrkeskategori som kan certifieras under ackreditering av SWEDAC är svetsare. Bilden visar arbete i vindkraftverk. BILD: SCANPIX Personcertifiering som utförs under ackreditering är erkänd inom hela EU genom det multilaterala avtal som signerats av de europeiska ackrediteringsorganen. Inom IAF, International Accreditation Forum, pågår också diskussioner om att upprätta ett multilateralt avtal på global nivå. Det är framför allt USA, Australien och Japan som driver på arbetet. Diskussionerna är fortfarande i sin linda och det kan säkert ta några år innan ett sådant avtal är klart, säger Peter Kronvall. I Sverige finns också intresse av att införa personcertifiering inom bland annat hälso- och sjukvården, skolan samt IT-branschen. Allt fler myndigheter och branschorganisationer har upptäckt att det är mer kostnadseffektivt och ger högre trovärdighet att anlita ackrediterade certifieringsorgan för att värdera och bekräfta människors kompetens än att göra det på egen hand, säger Peter Kronvall.

10 10 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA/PERSONCERTIFIERING Bertil Lindström på INCERT och Thomas Dahlberg på Plåtslageriernas Riksförbund är mycket positiva till den nya personcertifieringen. BILDER: THOMAS ENGSTRÖM Bättre installationer med säkrad kompetens Fibertekniker och ventilationsmontörer är nya yrkesgrupper som kan bli certifierade under ackreditering. Initiativet till den nya, frivilliga certifieringen kommer från olika branschorganisationer, som på det här sättet vill höja kunskapsnivån och förbättra kvaliteten på installationerna. Fibernät och ventilationssystem är anläggningar som används i allt större utsträckning och representerar stora värden för ägarna. Felaktigt installerade fibernät kan förorsaka stora ekonomiska förluster och dåligt fungerande ventilationssystem kan medföra både hälsorisker och skador på byggnader. Problemet är att det tidigare inte krävts någon form av yrkeskörkort. Trots att exempelvis fibernäten är uppbyggda av komplicerad teknik har vem som helst kunnat utföra installationer och reparationer av näten, säger Bertil Lindström, VD på INCERT. Det är ett ackrediterat certifieringsorgan som ägs av Kylbranschens Sam-

11 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 11 Certifiering utan ackreditering är ju som höjdhopp utan ribba. arbetsstiftelse och Elektriska Installatörsorganisationen och som är specialiserat på personcertifiering inom installationsområdet. Inom båda branscherna har det under längre tid förts diskussioner om behovet av kompetenshöjning. Stora aktörer som Stokab, Ericsson, Telia, Plåtslageriernas Riksförbund och Byggnadsarbetarförbundet tog därför initiativ till personcertifiering och formulerade de krav som bör gälla för de båda yrkesgrupperna. Eftersom vi arbetar med personcertifiering inom installationsområdet sedan mitten av 1990-talet blev vi kontaktade på ett tidigt stadium. Alla var överens om värdet av certifiering under ackreditering. Certifiering utan ackreditering är ju som höjdhopp utan ribba, säger Bertil Lindström. I april ackrediterades INCERT som första certifieringsorgan för fibertekniker och i augusti för ventilationsmontörer. Hittills har ett 20-tal fibertekniker och ett tiotal ventilationsmontörer certifierats. Thomas Dahlberg, företagsrådgivare på Plåtslageriernas Riksförbund fäster stora förhoppningar till den nya personcertifieringen: Vår förhoppning är att beställarna i fortsättningen kräver att det finns minst en certifierad ventilationsmontör på varje arbetsplats för att kvaliteten på ventilationsanläggningarna ska bli bra. Plåt- och Ventilationsbranschens Yrkesnämnd har ansvaret för den kravspecifikation som används vid certifieringen av ventilationsmontörer. Det är en verksamhet som är reglerad i kollektivavtal mellan Plåtslageriernas Riksförbund och Svenska Byggnadsarbetareförbundet och som har till uppgift att främja utvecklingen av yrkesutbildningen inom branschen, Kompetensutveckling är av gemensamt intresse för båda parter. Det senaste kollektivavtalet ger arbetsgivarna möjlighet att premiera ventilationsmontörer som genomgår utbildning och certifiering med ett påslag på timlönen, förklarar Thomas Dahlberg. För den kravspecifikation som formulerar kraven på fibertekniker ansvarar Svenska Elektriska Kommissionen, SEK, som arbetar med standardisering inom elområdet i Sverige. INCERT svarar för certifiering av fibertekniker och ventilationsmontörer och den löpande övervakningen av certifikaten. Certifieringsorganet samarbetar i sin tur med ett tiotal fristående utbildningscentra runt om i landet, där de sökande får avlägga prov. Ett av dessa är det kommunala utbildningsföretaget CUL, Centrum för Utveckling och Lärande i Hudiksvall, som svarar för examinationen av fibertekniker. Examinationen innehåller både teoretiska och praktiska inslag. Det teoretiska provet har de sökande möjlighet att utföra på hemmaplan, medan det praktiska alltid görs hos oss, förklarar Staffan Westberg, biträdande rektor. Intresset för certifiering inom fiberteknik är stort och för närvarande väntar ett 15-tal personer på att genomgå proven. De sökande kommer både från traditionella installationsföretag inom elbranschen och företag som är specialiserade på fiberteknik. Ännu är det långt ifrån alla som arbetar inom ventilationsoch fiberområdet som känner till möjligheten till certifiering. IN- CERT planerar därför att genomföra en rad informationsåtgärder för att få fler sökande. Det gäller att certifieringen får ett ordentligt genomslag för att det ska leda till den önskade kompetenshöjningen, säger Bertil Lindström. Mikael Nutsos är energispecialist på fastighetsbolaget Locum i Stockholm. Locum ser möjligheter till stora besparingar Mikael Nutsos, energispecialist och OVK-ansvarig på det landstingsägda fastighetsbolaget Locum i Stockholm är positiv till den nya certifieringen av ventilationsmontörer. Även om certifieringen är frivillig kan den komma att införas som ska-krav vid offentlig upphandling. Det är hedervärt att branschen nu gör en kraftfull satsning för att höja kompetensen. Certifieringen kommer säkert att få stor spridning och leda till stora besparingar för fastighetsägarna, säger han. Locum är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,2 miljoner kvadratmeter i Stockholms län och med sjukvården i länet som huvudsaklig hyresgäst. Varje år görs ombyggnader för cirka 1 Mdr, varav ventilation står för en stor del av kostnaderna. Ventilation ingår i alla ombyggnadsprojekt och är dessutom en kostnad som ständigt ökar, konstaterar Mikael Nutsos infördes den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, vilket innebär att ventilationssystem regelbundet ska kontrolleras av riksbehöriga funktionskontrollanter som certifierats av ett ackrediterat certifieringsorgan eller en kontrollant som fått byggnadsnämndens godkännande för ett visst byggprojekt. Mikael Nutsos ser den frivilliga certiferingen av montörer som ett bra komplement till den lagstadgade funktionskontrollen. Certifieringen blir en kvalitetsgaranti för funktionaliteten i ventilationsanläggningarna redan från första dagen. Det kommer att leda till stora besparingar både i form av minskade underhållskostnader och effektivare energianvändning. Byggnader står för 40 procent av energianvändningen i Europa och ventilationssystemen utgör den största biten, säger han. Mikael Nutsos anser att certifiering ger mervärde för både installationsföretaget och den anställde som kontinuerligt kan stämma av vilket behov det finns av kompetensutveckling för att kunna upprätthålla certifieringen. Certifieringen kommer att sporra de ventilationsmontörer som vill förkovra sig, inte minst genom de möjligheter som finns i kollektivavtalet att ge högre lön till certifierade montörer. Som landstingsägt bolag regleras Locums upphandlingar av lagen om offentlig upphandling, LOU. Mikael Nutsos undersöker nu om certifiering kan införas som ett ska-krav vid upphandling av tjänster inom ventilationsområdet. Certifiering kommer under alla omständigheter att vägas in i bedömningen och införas som ett kvalifikationskrav. Det innebär att det företag som har certifierad personal kommer att få högre poäng vid upphandlingar än de som inte har det, betonar han.

12 12 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA/PERSONCERTIFIERING Sakkunniga kontrollanter granskar kulturvärden Vilka kulturvärden representerar den k-märkta byggnaden? Och hur kan de bäst tillgodoses? En certifierad sakkunnig kontrollant av kulturvärden kan ge både byggherren och byggnadsnämnden ett kvalificerat utlåtande om vad som är viktigt om till exempel en k-märkt byggnad ska byggas om. Certifiering av sakkunniga om kulturvärden är en relativ ny företeelse. I Boverkets föreskrift (BFS 2006:6 KUL 1) anges vilka krav som ska ställas för att en person ska kunna bli certifierad inom området. Det är dock inget tvingande krav att byggherren anlitar en certifierad sakkunnig. Det är först när byggnadsnämnden anser att byggherrens egen kontroll inte är tillräcklig som man kan kräva intyg från besiktning eller kontroll av en fristående sakkunnig kontrollant. Föreskriften talar om vilka kompetenskrav som kan ställas på kontrollanterna. Det blir lättare för byggnadsnämnderna att bedöma om en person uppfyller kraven och för byggherrarna att finna personer med rätt kompetens. Samtidigt får de sakkunniga själva lättare att styrka sin kompetens, säger Otto Ryding, antikvarie på Boverket i Karlskrona. Boverkets föreskrift trädde i kraft i början av förra året och under våren ackrediterades DNV Certification av SWEDAC som första certifieringsorgan på området. Hittills har tre sakkunniga om kulturvärden certifierats. Intresset är stort, konstaterar Andreas Nordstrand, produktchef DNV Certifications Andreas Nordstrand kan notera ett stort intresse för sakkunniga kontrollanter av kulturvärden. på DNV Certification. Vi har för närvarande 15 ansökningar och räknar med totalt 150 certifierade inom fem år. Bland dem som visat intresse för certifiering finns allt från byggnadsantikvarier till arkitekter. Som sakkunniga kommer de att ta fram det underlag som behövs för byggsamrådet, men även bedriva kontroll under själva byggnationen. De ska även fortlöpande rapportera sina insatser till certifieringsorganet för att kunna upprätthålla sin certifiering. Det vi försöker betona i certifieringen är att kontrollanterna ska ha en praktisk inställning till sin roll som sakkunniga. De ska inte bara ta hänsyn till kulturvärdena, utan även till andra aspekter och se byggnaden som ett system. Modern teknik går inte alltid att förena med gammaldags lösningar. Det kan till exempel vara bättre att ersätta en gammal träbalk med en stålbalk, utan att det stör helhetsintrycket, säger Andreas Nordstrand. DNV Certification planerar nu en kampanj för att informera om att företagets sakkunniga kontrollanter står till förfogande på marknaden. Som certifieringsorgan har vi ett ansvar för att det blir efterfrågan på deras tjänster. Med en fristående sakkunnig kontrollant får byggherren ytterligare en kvalitetssäkring av byggprojektet, menar Andreas Nordstrand. Sakkunniga kontrollanter är inget nytt, utan förekommer även inom andra områden gav Boverket ut motsvarande föreskrifter för brandkontroll och tidigare i år även inom energi. Även dessa kontrollanter kan certifieras, men det finns inget krav på certifiering för att de ska godtas av byggnadsnämnderna. Boverket planerar att införa certifiering inom ytterligare ett område sakkunniga kontrollanter för bedömning av tillgäng- lighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Vi har funnit att certifiering under ackreditering är ett effektivt sätt att bedöma människors kompetens och har under åren byggt upp ett bra samarbete med både SWEDAC och certifieringsorganen, säger Cathrine Engström, jurist på Boverket. Boverket har även gett ut föreskrifter om personcertifiering för andra områden. Det finns regler för riksbehöriga kvalitetsansvariga enligt plan- och bygglagen och riksbehöriga funktionskontrollanter av ventilationssystem. Certifiering krävs dock endast av den som vill ha riksbehörighet. Som alternativ till riksbehörighet finns möjlighet att få godkännande som kvalitetsansvarig eller funktionskontrollant av enskilt byggobjekt efter godkännande av den lokala byggnadsnämnden. Men det diskuteras att alla kvalitetsansvariga och funktionskontrollanter ska ha riksbehörighet, vilket i så fall innebär att certifiering införs som ett obligatoriskt krav, förklarar Cathrine Engström. Även de ackrediterade organ som arbetar med energideklarationer ska ha certifierade energiexperter enligt Boverkets föreskrifter. Modern teknik går inte alltid att förena med gamla lösningar.

13 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 13 Cathrine Engström och Otto Ryding, jurist respektive antikvarie på Boverket i Karlskrona, anser att certifiering under ackreditering är ett effektivt sätt att bedöma människors kompetens. FOTO: PATRIC SÖDERSTRÖM LEDNINGSSYSTEM Vi skapar, inför, samt förbättrar ledningssystem i samverkan med våra kunder som finns bland privata företag och i offentlig sektor. Vi erbjuder konsulttjänster, utbildning och IT-stöd runt arbetet med ledningssystem för t.ex. kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö. Vi arbetar aktivt med IT-stöd med hjälp av vår affärspartner. Box 2148, Skarpnäck Telefon , LEDNINGSSYSTEM KONSULTJÄNSTER UTBILDNING IT STÖD

14 14 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT INTERNATIONELLT SAMARBETE NÅGRA AV KURSDELTAGARNA. Från vänster Mustafa M Zaki från industriorganisationen Arab Industrial Development & Mining Organization, Omnia Ahmed El Sheikh, Egypten, Reem Abdul Latif Barhoumeh, Jordanien och Ayman Kassem Rammal från Libanon. FOTO: LEO OLSSON SWEDAC-kurs för arabländer avstamp för ny organisation Nu bildas en regional samarbetsorganisation för ackrediteringsorgan i arabvärlden. Första steget togs i samband med den internationella kurs som SWEDAC ordnade med deltagare från olika länder i Nordafrika och Mellanöstern. Sedan 1999 håller SWEDAC regelbundet den internationella kursen World Trade and Conformity Assessment, Quality Infrastructure Development på uppdrag av SIDA. Syftet är att förmedla kunskap om hur man bygger upp kvalitetsinfrastruktur som överensstämmer med internationella krav. Att länderna har tillgång till organisationer för till exempel ackreditering, standardisering, metrologi, certifiering, besiktning och provning är viktigt för deras handel med omvärlden. Först när man kan intyga att varor som produceras i landet uppfyller de internationellt harmoniserade kraven, kan man få avsättning för dem på världsmarknaden. Totalt har cirka 300 personer från olika delar av världen hittills deltagit i kurserna. I den kurs som hölls i månadsskiftet maj juni deltog närmare 30 personer, som arbetar med ackreditering och standardisering i Algeriet, Egypten, Jordanien, Libanon, Libyen, Marocko, Palestina, Sudan, Syrien, Tunisien och Yemen. Enligt Mustafa M Zaki, som representerar industriorganisationen Arab Industrial Development & Mining Organization, har länderna kommit olika långt i arbetet att utveckla system för bedömning av överensstämmelse: De flesta länder saknar fortfarande egna ackrediteringsorgan.

15 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 15 Det finns några i regionen, som i Algeriet, Egypten, Jordanien och Tunisien, samt ett antal så kallade focal points for accreditation, det vill säga lokala representationskontor, som samarbetar med ackrediteringsorgan i andra länder. SWEDAC har tidigare genomfört internationella kurser med deltagare från arabvärlden. Däremot var det här första gången som den arabiska samarbetsorganisationen AIDMO fanns representerad, vilket har att göra med kursens inriktning på regionalt samarbete. Meningen är att kursdeltagarna som projektarbete ska utarbeta ett förslag till regional samarbetsorganisation Arabic Accreditation Council. Förslaget ska presenteras för AIDMO vid en återsamling i Marocko senare i höst. En regional samarbetsorganisation påskyndar utvecklingen i regionen och underlättar kontakterna med de internationella organisationerna för ackreditering, IAF och ILAC, som förvaltar de multilaterala avtalen där ackrediteringsorganen erkänner varandras provning, kalibrering, certifiering och kontroll, konstaterar Mustafa M Zaki. Vid den svenska delen av kursen, som hölls under tre veckor i Stockholm och en vecka i Borås, medverkade ett 20-tal olika föreläsare. De teoretiska avsnitten varvades med studiebesök på olika instanser som bland annat Swedish Standards Institute SIS, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och SWEDAC. Kursen är värdefull och den ger en bra inblick i det internationella systemet. Men även de informella kontakterna med de andra kursdeltagarna har ett stort värde genom att man kan utbyta erfarenheter med personer från grannländerna, säger Mustafa M Zaki. Vilket värde har SWEDACs kurs? Omnia Ahmed El Sheikh, Egyptian Accreditation Council, Egypten: Egypten är ett av de länder i regionen som kommit längst med att bygga upp en kvalitetsinfrastruktur. Sedan mitten av 1990-talet har vi ett ackrediteringsorgan och sedan förra året fullt medlemskap i IAF och förhoppningsvis snart även i ILAC. Kursen har ändå ett stort värde för att identifiera bristerna och påskynda utvecklingen i regionen som helhet. Reem Abdul Latif Barhoumeh, Jordan Institution for Standards and Metrology, Jordanien: Jordanien har en ackrediteringsverksamhet som ingår i vår institution för standardisering och metrologi. Men vi arbetar för att kunna etablera ett fristående, oberoende ackrediteringsorgan. Det är nödvändigt för att kunna bli fullvärdiga medlemmar i IAF och ILAC och kunna teckna MLA-avtal. Utbildningen är en viktig del i arbetet med att införa en lagstiftning som överensstämmer med internationella krav. Ayman Kassem Rammal, Lebanese Standards Institution, Libanon: Libanon har ännu inget eget ackrediteringsorgan, men håller på med förberedelsearbetet och hoppas kunna etablera ett nästa år. Utbildningen har gett goda kunskaper om det internationella systemet samtidigt som vi fått del av erfarenheterna från de andra arabländerna. Eftersom Libanon har omfattande export av framför allt livsmedelsprodukter till Europa är det viktigt att vi har tillgång till den kvalitetsinfrastruktur som behövs för att kunna styrka att produkterna överensstämmer med internationella krav. Certifieringen som bekräftar kompetensen nu även för dig som är energiexpert! SITAC förser dig och dina medarbetare i byggbranschen med behörighetsbevis som bekräftar att ni har kvalificerad, dokumenterad kunskap. Personcertifikaten är förtroendeskapande intyg vid kontakt med beställare, myndigheter och andra aktörer. SITAC certifierar även energiexperter. För mer information, ring eller gå in på SITAC, Swedish Institute for Technical Approval in Construction, certifierar produkter och personal inom byggbranschen för en svensk och europeisk marknad.

16 16 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT SWEDAC-AKTUELLT Upphandla på rätt sätt Det blir allt vanligare med certifierade ledningssystem även inom den offentliga sektorn. Som upphandlare av certifiering måste man tänka på en hel del. Här kommer några goda råd om hur man upphandlar på rätt sätt. Certifiering under ackreditering bygger på ett öppet system, det vill säga ett system där certifieringsorganen erbjuder sina tjänster i konkurrens med varandra. Den som upphandlar certifiering kan därför begära in anbud från flera företag och välja det mest förmånliga. Det förekommer dock ibland att inköpare ställer krav vid upphandlingen som certifieringsorganen inte kan tillmötesgå. Certifieringsorganen har standarder att följa och det är bland annat detta som ackrediteringen säkerställer, säger Lars Waldner, teknisk handläggare på SWEDAC. Certifieringsorganen måste till exempel vara opartiska och inte ha någon koppling till kunden. Konsulttjänster som gäller uppbyggnad och underhåll av ledningssystem får inte erbjudas. Kom ihåg att ta reda på var revisorerna finns, annars kan resekostnaderna blir en tung post vid de årliga uppföljningarna. ARKIVBILD: MATTON Certifieringsorganet och dess revisorer måste också uppfylla vissa kompetenskrav och ha ett eget kvalitetssystem. Dessutom gäller vissa minimitider för revisioner och att uppföljning av certifieringen ska ske minst en gång om året och förnyad certifiering minst vart tredje år. Det går alltså inte att ställa krav på hur många timmar eller dagar som revisorerna ska ta. Man kan heller inte kräva glesare uppföljning än årlig. Vid upphandlingen av certifieringstjänster kan det också vara bra att tänka på att ackrediteringen inte är generell, utan gäller för en specifik bransch. Den som upphandlar bör därför ställa krav på att företaget har ackreditering för den aktuella branschen, förklarar Magnus Pedersen, teknisk handläggare på SWEDAC. Glöm heller inte att fråga om var revisorerna finns resekostnaderna kan annars bli en tung post vid de årliga uppföljningarna. Bestäm också vilken typ av pris du vill ha. För att underlätta jämförelsen är det bra om man kan få en uppskattning av det totala priset under till exempel en treårsperiod. För att kunna lämna en korrekt offert behöver certifieringsorganet veta så mycket som möjligt om kunden. Vilken eller vilka standarder vill man ha certifiering för? Finns det andra ledningssystem och är de certifierade? Vilka är produkterna eller tjänsterna och vilka legala eller andra externa krav ställs på dem? Använd gärna de färdiga frågeformulär som brukar finnas på certifieringsorganens webbplatser. Ju mer information certifieringsorganet har om verksamheten, desto bättre, säger Lars Waldner. På finns mer information om certifieringsprocessen och vad som är bra att tänka på vid upphandling. Enklare och tydligare med SWEDACs nya ledningssystem SWEDAC inför ett processorienterat ledningssystem i sin verksamhet. Målet är att ledningssystemet ska bli enklare att använda och tydligare. Det nya ledningssystemet omfattar all verksamhet och uppfyller även kraven i standarderna för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet. Den stora kundnyttan ligger i att verksamheten blir mer enhetlig och säkerställer att alla arbetar på samma sätt, säger projektledaren Kent Gustavsson. SWEDACs verksamhet som ackrediteringsorgan regleras genom standarden ISO/IEC Standarden ställer bland annat krav på att man har ett ledningssystem. Ända sedan SWEDAC inledde sin verksamhet på 1980-talet har myndigheten haft ett ledningssystem med grunden i ISO I mitten av 1990-talet infördes ett digitalt, papperslöst system. Systemet har byggts på efter hand och med tiden blivit allt för tungrott. Nu var det dags att ta ett samlat grepp, konstaterar Kent Gustavsson. Det nya ledningssystemet är uppbyggt utifrån 12 huvudprocesser. Ett nytt IT-stöd har varit till stor hjälp under arbetet med att beskriva processer och aktiviteter samt att koppla till dokument och andra stöd i verksamheten, menar Kent Gustavsson. Genom att en stor del av personalen deltar i arbetet är det nya ledningssystemet redan väl förankrat i verksamheten. Vi har utgått från målen och identifierat de processer och aktiviteter som krävs för att uppnå målen. Projektet påbörjades under förra året och nyligen togs det nya ledningssystemet i bruk. I arbetet med att bygga upp ledningssystemet har även en extern konsult deltagit. Syftet med ledningssystemet är inte bara att det ska dokumentera verksamheten, utan även fungera som förbättringsverktyg. Därför finns till exempel en funktion som gör att alla medarbetare kan komma med förbättringsförslag, vilka skickas automatiskt till de så kallade processägarna, som regelbundet träffar sin processgrupp för att utvärdera förbättringsförslagen och utveckla sin process och verksamheten. Ett bra ledningssystem blir aldrig färdigt, säger Kent Gustavsson.

17 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 17 NYHETER SIDA-projektet är en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för tjänligt dricksvatten i Kurdistan. FOTO: QANDIL HQ Analyser av dricksvatten viktigt för Kurdistan I Kurdistan i norra Irak finns ett stort behov av få ordning på dricksvattnet. En del i detta är att få tillgång till tillförlitliga vattenanalyser. SWEDAC samarbetar i ett SIDA-projekt med Qandil HQ i Uppsala för att skapa förutsättningar för ackreditering av lokala laboratorier. Förutsättningarna är goda. Det finns såväl kompetent personal som utrustning på plats för att fungerande kontroll ska kunna komma igång, säger Gunilla Fransson (chef för SWEDACs enhet för miljö och livsmedel), som besökte staden Erbil i norra Irak tidigare i år. På längre sikt kan det bli aktuellt att bistå i uppbyggnaden av kvalitetsinfrastrukturen för att man ska få internationellt erkännande av provning, kontroll och certifiering som utförs i området. I början av oktober besöker en irakisk minister och två experter SWEDAC, UD och SIDA för att diskutera samarbetsprojektet. Guatemala får eget ackrediteringsorgan Guatemala får snart ett ackrediteringsorgan som uppfyller internationella krav. Oficina Guatemalteca de Acreditación (OGA) har bedömts av den regionala samarbetsorganisationen IAAC, Inter America Accreditation Cooperation motsvarande europeiska EA och nu pågår arbetet med att åtgärda avvikelserna som framkom vid bedömningen. Målet är att detta ska vara avslutat i mars april 2008 och att det guatemalanska ackrediteringsorganet därefter ska bli internationellt erkänt genom ett så kallat multilateralt avtal. Avtalet får stor betydelse för landets exportindustri genom att provning, kalibrering, certifiering och kontroll som utförs under ackreditering i Guatemala då får samma status som om de utförts i till exempel Sverige, säger Kent Gustavsson, internationell samordnare på SWEDAC. SWEDAC har på uppdrag av SIDA deltagit i det praktiska arbetet med att bygga upp Guatemalas kvalitetsinfrastruktur sedan mitten av 1990-talet. Insatserna är inriktade på flera olika områden med fokus på att bygga upp ackrediteringsorganet och lagstiftning kring detta. SWEDAC har även genomfört bedömarutbildning samt med hjälp av konsulter gett stöd till laboratorier. Ett liknande biståndsarbete håller på att avslutas i Jamaica. SWEDAC bistår Ukraina SWEDAC deltar under 2008 och 2009 i ett så kallat twinningprojekt i Ukraina, främst inriktat på utvecklingen av ackrediteringsorganet. Projektet omfattar utbildning av personal och andra berörda inom områden som livsmedel, miljö, miljövarudeklarationer, arbetsmiljö, informationssäkerhet, fordon, medicinska laboratorier, personcertifiering, kontrollorgan och oljeanalyser. I projektet deltar, förutom SWEDAC, även flera organ från Nederländerna ackrediteringsorganet, RvA, standardiseringsorganet, NEN, och mätinstitutet, NMI. NEN är projektansvarigt och inom SWEDAC är Kent Gustavsson projektledare. Ett Twinning-projekt innebär att myndigheter och institutioner i ett eller flera EU-länder tvinnas ihop med motsvarande organisationer i det andra landet för att överföra kunskap och underlätta anpassningen till EU.

18 18 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT SWEDAC-AKTUELLT Fem nya medarbetare hos SWEDAC Helle Sörensen har anställts som administrativ chef på SWEDAC i Borås med ansvar för ekonomi- och personalfrågor. De senaste åren har hon haft liknande befattningar på Chalmers samt Göteborgs universitet, först på institutionen för fysik och teknisk fysik och därefter på institutionen för kemi och bioteknik. Dessförinnan arbetade hon som avdelningschef på tekniska förvaltningarna i Marks kommun och har även yrkeserfarenhet från många andra områden inom både den privata och offentliga sektorn. Monica Johansson är anställd som receptionist på SWEDAC i Borås. Hon har mångårig erfarenhet av växel- och receptionsarbete och kommer närmast från Corporate Express. Dessförinnan arbetade hon på bland annat Telia, Uponor och NaturesOwn. I arbetsuppgifterna på SWEDAC ingår att ge service både i telefon och över disk. Wåge Elmeke är anställd som teknisk handläggare på SWEDACs fordonsenhet i Borås. Han kommer närmast från Atteviks lastvagnar i Jönköping, där han arbetade som bilelektriker, kylmontör och verkmästare på den tunga sidan, det vill säga lastbilar och bussar. Tidigare arbetade han som systemtekniker på Sjölins Elektrodiesel i Jönköping. Peter Nyberg har anställts som teknisk handläggare på SWEDACs fordonsenhet i Stockholm. Tidigare arbetade han som bilinspektör på trafikpolisen, bland annat med flygande besiktning av yrkestrafik i den så kallade tunga gruppen. Under tiden på polisen arbetade han också en del med person-, säkerhets- och dokumentkontroll på Skavsta flygplats. Per Lundmark är anställd som teknisk handläggare på SWEDACs fordonsenhet i Borås. Närmast kommer han från Spaldings i Göteborg, där han arbetade med företagets administration och kvalitet. Dessförinnan arbetade han sju år som handläggare på SWEDACs fordonsenhet i Borås. BILDER: LEO OLSSON, THOMAS ENGSTRÖM, MIKAEL LJUNGSTRÖM ILAC firar 30-årsjubileum Den internationella organisationen ILAC, International Laboratory Accreditation Cooperation, firar 30-årsjubileum. Första mötet hölls i Köpenhamn 1977 med representanter för ett 20-tal olika länder. Sedan dess har organisationen arbetat för att undanröja tekniska handelshinder och underlätta den globala handeln, bland annat genom att upprätta multilaterala avtal där länderna erkänner varandras ackreditering. Det innebär att rapporter och certifikat från ackrediterade laboratorier i ett land erkänns av de andra länderna på samma villkor som om de kom från ackrediterade laboratorier i det egna landet. De internationella avtalen har hittills undertecknats av 58 signatärer runt om i världen, däribland SWEDAC. Aktuella SWEDAC-arrangemang OKTOBER: SWEDACs bedömarutbildning i Hindås. 23 OKTOBER: SWEDACs enhet för miljö och livsmedel inbjuder i samarbete med Livsmedelsverket till kunddag i Stockholm med inriktning på föreskriven och offentlig kontroll (mikrobiologi) 13 NOVEMBER: SWEDACs enhet för hälso- och sjukvård arrangerar en kunddag i Stockholm.

19 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 19 ENGLISH SUMMARY Certification of persons gives quality mark The certification of persons is used within many fields as a mark of quality for work done. Today there are 15 certification bodies that certify persons within around 20 different fields of competence. The largest number of certificates issued can be found within the mandatory field, with the requirements stated in authority regulations. The certification of persons has grown in numbers in the past years and several new fields have been added. Some recent examples are the energy experts that are employed by the accredited inspection bodies that perform energy declarations, and also the ventilation fitters and the fibre technicians that have the voluntary option to confirm their competence through certification. It is not unusual in Sweden that the initiative of the certification of persons comes from different industries and not from the certification bodies. This is entirely positive because it shows that there is a real need for certification on the market, says Peter Kronvall, manager of SWEDAC s Certification Division. In many cases, it is the industry that writes the normative document that makes out the basis for the certification of persons. SWEDAC does not have any opinions regarding the competence requirements for the person that is to be certified. An assessment whether the normative document fulfils the formal requirements in the standard ISO/IEC is however always carried out. For instance, it must be available to the public and be sufficiently clear in order to be possible to be used by several certification bodies. The certification of persons performed under accreditation is acknowledged within the entire EU through the multi-lateral agreement that has been signed by the European accreditation bodies. There are also ongoing discussions within the IAF, the International Accreditation Forum, for an establishment of a multi-lateral agreement on a global level. Inspection bodies start work with energy declarations HEADLINE INDEX The first accredited inspection bodies have begun their work of writing energy declarations. But they are on a tight schedule the declarations for approximately buildings must be completed as early as by the end of It might prove to be difficult for the inspection bodies to get all the declarations done in little more than a year, says Thomas Neldén, manager of SWEDAC s Division for Plants and Installations. SWEDAC has thus far received around 50 applications for accreditation, out of which about half of them are so complete that the companies should be ready for accreditation within a few months. SWEDAC estimates to have inspection bodies by the turn of the year, and later in the coming year approximately 100 inspection bodies with accreditation. The system with energy declarations may be good for making the use of energy more efficient. In the projects that we have participated in up until now, we have identified such huge energy savings that they more than cover the costs of the survey and the compilation of declarations, says Björn Gustafsson, Managing Director of ECIS, which was the first inspection body that SWEDAC accredited within this field. Certification keeps competence up to date 2 The first accreditation for KRAV-certification 5 Incorrect use of the accreditation term 5 The Minister for Consumer Affairs: Prioritize market surveillance 6 Improved installations through ensured competence 10 Locum sees possibilities for great savings 11 Competent inspectors examine culture values 12 Procure management systems the right way 16 Simpler and clearer with SWEDAC s new management system 16 Analyses of drinking water important for Kurdistan 17 SWEDAC aids Ukraine 17 Guatemala gets national accreditation body 17 ILAC celebrates 30-year anniversary 18 Energy expert: It s possible to save more than people think 20 Clinical genetics at Karolinska more than a laboratory Clinical genetics at reditary diseases. Karolinska University Magnus Nordenskjöld, Hospital in Sol- na is thus far the only organisation within the field of activities that has been accredited. The department was accredited five years ago against the SS-EN ISO/IEC 17025, but transferred this year to the SS-EN ISO 15189, a sector specific standard Magnus Nordenskjöld. who is a prona fessor and operations manager, does not see any difficulties connected to using a laboratory standard in order to secure quality, despite the considerable element of guidance as part of the operations: We are of the opinion that the guidance for medical laboratories. Although the laboratory diagnostics are an important part of the operations, clinical genetics is not necessarily only a laboratory in the classic sense. A keystone of the operations is the so-called genetic guidance, which means that the department gives information to patients and families with he- activities are a prerequisite for genetic laboratory diagnostics, he says. The department has approximately 60 employees, out of which 35 are biomedical analysts and 12 are medical doctors. In recent years the operations have grown with an average of percent each year. New organization for accredited bodies in the Arab countries A regional cooperation organization for accredited bodies in the Arab world is forming. The first step was taken during the international course arranged by SWEDAC with participants from North Africa and the Middle East. The course participants have been given the project assignment to draw up a draft for a regional cooperation organization the Arabic Accreditation Council which will be presented at a reunion in Morocco later this autumn. A regional cooperation organization will speed up the development in the region, says Mustafa M Zaki, who participated in the course as a representative of the industry organization Arab Industrial Development & Mining Organization.

20 POSTTIDNING B Avsändare: SWEDAC, Box 878, Borås. Adresser från SWEDAC och PAR. NÄSTA NUMMER AV SWEDAC KVALITETSAKTUELLT UTKOMMER I DECEMBER. Jonas Ternström, certifierad energiexpert: Det går att spara mer än man anar Ett krav för att bli ackrediterat kontrollorgan för de nya energideklarationerna är att företaget har en certifierad energiexpert. Jonas Ternström är en av de första som certifierats. Han arbetar på Energy Concept in Sweden AB, ECIS, i Arlöv. Hur känns det? Fantastiskt! Efter vad jag hört är jag den förste certifierade energiexperten på ett ackrediterat kontrollorgan. Hur var examineringen? Den var tuff. Provet var väldigt omfattande och mycket krävande. Boverket har höga krav på kompetens i sin kravspecifikation. Vi hade fyra timmar på oss att klara av uppgifterna och jag utnyttjade varenda minut. Vilka kunskaper krävs? Det gäller att vara insatt i hur hus fungerar totalt sett och behärska både teknik i allmänhet och byggnadsteknik i synnerhet, men även bygglagstiftning och föreskrifterna om energideklarationer. Vilka är dina främsta arbetsuppgifter som energiexpert? Jag åker ut och besiktigar fastigheter och tar fram så kallade energibalanser för att se var man kan sätta in stötarna för att minska energianvändningen. Det är visserligen inte obligatoriskt med besiktning innan man upprättar deklarationen. Men jag tycker ändå det hör till att noga undersöka fastigheten för att man ska kunna ge fastighetsägaren bra förslag till åtgärder. Det är vid besiktningen som vi mäter upp alla värden och tar reda på vart energin tar vägen. Finns det mycket pengar att spara på energieffektivisering? Absolut. Besparingspotentialen är större än många fastighetsägare anar. I nästan alla fastigheter jag besiktigat har det gått att reducera energianvändningen med procent, utan att inomhusklimatet blivit sämre. Många gånger går det till och med att förbättra inomhusklimatet och samtidigt sänka energikostnaderna. Vilka brukar de stora energibovarna vara? Ventilationen slukar ofta onödigt mycket energi på grund av att systemen är överdimensionerade eller felinstallerade. Även styr- och reglersystem för värme, ventilation och belysning fungerar inte alltid tillfredsställande. Hur ser fastighetsägarna på energideklarationer? Det är lite blandat. Det finns de som tycker att systemet med energideklarationer bara är en belastning. Men när de väl får upp ögonen för vad som går att göra för att sänka energianvändningen brukar de ändra uppfattning. Systemet är ju så smart konstruerat. Det både sparar pengar för fastighetsägarna och minskar miljöbelastningen. Det har i många fastigheter varit möjligt att reducera energianvändningen med procent, konstaterar Jonas Ternström. Han är en av de första som fått certifikat som energiexpert. BILD: JONAS ANDRÉASSON PERSONFAKTA/JONAS TERNSTRÖM Ålder: 35 år. Familj: Hustru, en son, 3 år, och en dotter, 4 månader. Bor: Lund. Befattning: Certifierad energiexpert på Energy Concept in Sweden AB. Bakgrund: Utbildad driftingenjör. Arbetade med fastighetsförvaltning i tio år, bland annat med inriktning på energifrågor. Fritid: Familj, golf. Styrelsen fîr ackreditering och teknisk kontroll Swedish Board for Accreditation and ConformityAssessment

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2014:20) om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan, organ för validering och verifiering samt

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker

Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Certifiering av energikonsulter för livsmedelsbutiker Peter Rohlin, INCERT AB BeLivs Seminarium: Energieffektivisering i dagens livsmedelslokaler 2 Installations Certifiering i Stockholm AB Elektriska

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:7 Utkom från trycket 2007-05-10 Uppdaterad t.o.m. STAFS 2007:22 Styrelsens för

Läs mer

Trender och utvecklingsområden. certifieringsområdet. Peter Rohlin INCERT AB

Trender och utvecklingsområden. certifieringsområdet. Peter Rohlin INCERT AB Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Vad innebär en certifiering? Certifiering är ett sätt att garantera att en produkt, en person eller ett företag uppfyller

Läs mer

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning

Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning Sökanden är införstådd med reglerna för anmälda organ. Av dessa

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag 1 (13) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Innehåll Energikartläggning i stora företag... 1 - Frågor och svar... 1 Om detta dokument... 4 Definition

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2014:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet

Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Trender och utvecklingsområden inom certifieringsområdet Peter Rohlin INCERT AB Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2014 Installations Certifiering i Stockholm AB EIO Kyl & Värmepumpföreningen Svenska Kyltekniska

Läs mer

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Cirkulärnr: 09:8 Diarienr: 09/0320 Handläggare: Avdelning: Datum: 2009-01-27 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt och samhällsbyggnad Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Miljönämnden

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6)

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6) Datum Beteckning Avdelningen för juridik och inre marknad Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Konsekvensutredning - ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen (Scheme Committee) för certifiering av 1 Bakgrund och syfte

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt harmoniserad unionslagstiftning, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål

Läs mer

1. Namn och adressuppgifter

1. Namn och adressuppgifter Ansökan om att bli utsedd till anmält organ för uppgifter enligt byggproduktförordningen (CPR), 305/2011/EU, samt ansökan om ackreditering i anmälningssyfte för detta ändamål Sökanden är införstådd med

Läs mer

Vad är ackreditering?

Vad är ackreditering? Vad är ackreditering? Ackreditering är en kompetensbekräftelse på att en juridisk person (företag) uppfyller krav ställda i lagar, föreskrifter, standarder. Varför ackreditering? Ackrediteringen kan vara

Läs mer

HUR MYCKET RYMMER en liter?

HUR MYCKET RYMMER en liter? INFO 03:6 HUR MYCKET RYMMER en liter? REGLER FÖR FÄRDIGFÖRPACKADE VAROR SOM SÄLJS EFTER VOLYM ELLER VIKT Både konsumenter och handlare ska kunna lita på att förpackningar innehåller rätt mängd Det finns

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig

Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Certifieringsregler Certifierad Radonkunnig Gällande fr o m 2014-04-02 1. Allmänt 1.1 Syftet med denna certifiering är att utgöra en validering av grundkompetens, erfarenhet och fortlöpande fortbildning

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 2015-10-16 1 (12) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Till: Energimyndigheten Box 310 631 04 Eskilstuna REMISSYTTRANDE Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag SABOs synpunkter Allmänt SABOs medlemsföretag de allmännyttiga kommunala

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2010:12 Utkom från trycket den 16 december 2010 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Flexibel ackreditering

Flexibel ackreditering 2017-02-24 Flexibel ackreditering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 1. Mål och introduktion Målet med detta dokument är att beskriva Swedac:s

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:14 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av kontrollansvariga; Utkom från trycket den 26 april 2011 beslutade den 19 april

Läs mer

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare

Boverket informerar. om nya och ändrade författningar den 2 maj 2011. Kort om nyheter och ändringar i författningarna. Mottagare Boverket informerar Mottagare Kommuner, länsstyrelser, bransch- och intresseorganisationer, certifieringsorgan, universitet och högskolor Utgivningsdag 2011-04-29 Mer upplysningar På Boverkets webbplats

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:14 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum Uppdaterat 2015-07-03 1 (9) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:5 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4-41764/2016 Marknadskontrollplan 2017 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(8) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Thomas Björkman Workshop: Energikartläggning i Handelsföretagrapportering 2016-10-27 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i

Läs mer

Energideklarationen tre steg mot vinst

Energideklarationen tre steg mot vinst Energideklarationen tre steg mot vinst 1 Foto: Britt-Louise Morell/Boverket (Presentationen riktar sig till byggnadsägare) Detta är en kort introduktion till lagen om energideklarationer för byggnader.

Läs mer

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag Energimyndigheten Avdelningen för energieffektivisering Johanna Moberg Vår referens/dnr: Er referens/dnr: 2014-4020 2014-09-11 Remissvar Energimyndighetens föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Läs mer

Lagen om Energikartläggning i stora företag

Lagen om Energikartläggning i stora företag Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Workshop: Energikartläggning i industriföretagrapportering 2016-10-04 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag?

Läs mer

Energideklarationer för byggnader

Energideklarationer för byggnader BRA FÖR FASTIGHETSMÄKLAREN ATT VETA OM Energideklarationer för byggnader Lagen (2006:985) om energideklarationer för byggnader trädde i kraft den 1 oktober 2006. Systemet med energideklarationer införs

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2002:6 Utkom från trycket 2002-11-01 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Vi sänker din energiförbrukning!

Vi sänker din energiförbrukning! ENERGIDEKLARATION OCH ENERGIEFFEK TIVISERING Vi sänker din energiförbrukning! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ENERGIBYRÅN 3 2 ENERGIBYRÅNS TJÄNSTER 4 OVK (OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL) 4 LAGEN OM ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel

Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport av lättfördärvliga livsmedel TSV 2011-173 Jo2010/2549 REMISSYTTRANDE 1(5) Regeringskansliet Landsbygdsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@rural.ministry.se Rapport Analys av organisationen med kontroller av fordon för transport

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Sven Nyström STAFS 2003:13 Utkom från trycket 2004-01-20 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Ändring införd t.o.m. STAFS 2011:29 Inledning Tillämpningsområde

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 207-05-08 206/3002 Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Remiss, införande av regler om flexibel ackreditering, ändrade regler

Läs mer

Vägledning Antikvarisk medverkan

Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning Antikvarisk medverkan Vägledning avseende antikvarisk medverkan vid tillämpningen av 3 kap. 14 och 4 kap. 3, 9 och 13 lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. samt 5 och 17 förordningen (1993:379)

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Kari Björkqvist STAFS 2007:9 Utkom från trycket 2007-05-10 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:9) om ackreditering av laboratorier Ändring införd t.o.m. STAFS 2009:2 Tillämpningsområde

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM KONTROLLORGAN INOM OMRÅDET REGLERAD MÄTTEKNIK ANSÖKNINGSHANDLINGAR SWEDAC:s ansökningshandlingar för ackreditering av kontrollorgan består av en ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 86, Ansökan om ackreditering för kontrollorgan inom

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare:

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN. Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 08:62 Diarienr: 08/3072 Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Datum: 2008-09-01 Mottagare: Rubrik: Reigun Thune Hedström Avd för tillväxt

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Auktorisation Ventilationsföretag

Auktorisation Ventilationsföretag Auktorisation Ventilationsföretag Fastställda anvisningar och kriterier Antagna 2017-01-31 Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande ventilationstekniska

Läs mer

Kiwa SWEDCERT Av SWEDAC ackrediterat certifieringsoch kontrollorgan 1355 Anmält organ 1630

Kiwa SWEDCERT Av SWEDAC ackrediterat certifieringsoch kontrollorgan 1355 Anmält organ 1630 Magnus Jerlmark Maj 2012 Partner for progress Kiwa Swedcert Campus Gräsvik 1 SE-37175 Karlskrona Tel. +46(0)455-305600 Fax +46(0)455-10436 Sibbarp 3393 SE-28391 Osby Tel. +46(0)479-15190 Fax +31(0)70-4144420

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Handläggare, tfn Bengt Rydstedt, 08-555 520 28 E-post bengt.rydstedt@sis.se Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Detta dokument har utarbetats av AG 8 inom projekt LIS, Ledningssystem

Läs mer

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Certifiering. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering Profilområde Certifiering SP-koncernen har en omfattande certifieringsverksamhet som sträcker sig över många branscher, produkter och teknikområden.

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande:

Härmed ansöks om ackreditering enligt följande: ANSÖKAN OM ACKREDITERING FÖR -certifiering av produkter/processer, personer, ledningssystem för kvalitet, miljö/energi, arbetsmiljö, informationssäkerhet och systematiskt arbetsmiljöarbete -godkännande

Läs mer

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll Höstens nyhetsbrev innehåller många punkter. Vi upplever att nästan allt i vår bransch är under förändring och för oss på Swedac gäller det att vi håller oss uppdaterade på det mesta. Det är även en utmaning

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning Miljödepartementet Stockholm den 15 okt 2004 Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning EnergiRådgivarna välkomnar byggnadsdeklarationer, frivilliga eller obligatoriska.

Läs mer

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10

INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL. Svenska Special Certifieringar AB SSC S C. Utgåva 5 2005-08-10 INFORMATION OM CERTIFIERING AV LOKALVÅRDARE ENLIGT PRYL Svenska Special Certifieringar AB SSC S C Utgåva 5 2005-08-10 Inledning Varför ska man bli certifierad? Det är det bästa sättet att visa att man

Läs mer

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Energikartläggning i stora företag Agenda Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver Agenda Bakgrund

Läs mer

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter

Dnr /2016. Marknadskontrollplan. Egentillverkade medicintekniska produkter Dnr 10.4 7583/2016 Marknadskontrollplan 2016 Egentillverkade medicintekniska produkter Inspektionen för vård och omsorg (IVO) sid 2(7) Sammanfattning IVO har tillsynsansvaret för de egentillverkade medicintekniska

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Energideklarationer. Erik Olsson

Energideklarationer. Erik Olsson Energideklarationer Erik Olsson Energideklaration Den 1 juli 2012 trädde den ändrade lagen i kraft, vilket följdes av ändringar i förordningen och i Boverkets föreskrifter. Lagens syfte är att främja en

Läs mer

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket fn:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika organ

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:19 Utkom från trycket den 14 december 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

Konsekvensutredning. Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer. Boverket

Konsekvensutredning. Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer. Boverket Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket Titel: Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Swedacs strategi 2015-2017

Swedacs strategi 2015-2017 Swedacs strategi 2015-2017 Innehåll 1. Kvalitetsinfrastruktur... 2 1.1 Vårt uppdrag i kvalitetsinfrastrukturen... 2 1.2 Viktiga aktörer för Swedac... 2 2. Regeringens uppdrag till Swedac... 4 3. Swedacs

Läs mer

Beslut om ackreditering (3 st bilagor)

Beslut om ackreditering (3 st bilagor) Datum Beteckning 2014-10-24 2014/3023 Tekniska enheten för certifiering och kontroll Kaarlo Book/AOR Direktnr: 033-17 77 35 E-post: kaarlo.book@swedac.se Varugatan 1 931 76 Skellefteå Er referens Ellinor

Läs mer

Certifieringssystem för installatörer. Anna Carlén

Certifieringssystem för installatörer. Anna Carlén Certifieringssystem för installatörer Anna Carlén Energimyndighetens och andra myndigheters uppdrag Övergripande ansvar att implementera förnybartdirektivet (där certifieringen ingår) Regeringsuppdrag

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Anders Larsson BFS 2006:6 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2006:6) om certifiering av sakkunniga kontrollanter av kulturvärden vid ändring av byggnadsverk;

Läs mer

Enkät certifiering MTC

Enkät certifiering MTC Enkät certifiering MTC Hur ser du på certifiering av medicinska ingenjörer/civilingenjörer? Mycket värdefullt 7 15,9 Värdefullt 23 52,3 Mindre värdefullt 11 25 Certifieringen har ingen betydelse 1 2,3

Läs mer

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574)

ANSÖKAN OM ACKREDITERING SOM BESIKTNINGSORGAN ENLIGT FORDONSLAGEN (2002:574) Ansökningshandlingar för ackreditering av besiktningsorgan består av ett ansökningspaket med följande innehåll: Blankett B 38-2, Ansökan om ackreditering som besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574),

Läs mer

Vägledning för införande av ISO 9001:2015

Vägledning för införande av ISO 9001:2015 Vägledning för införande av ISO 9001:2015 INNEHÅLL 1.0 ORIENTERING 2.0 BAKGRUND TILL REVIDERINGSPROCESSEN FÖR ISO 9001:2015 3.0 ANVÄNDARGRUPPER 4.0 VÄGLEDNING FÖR INFÖRANDE 4.1 GENERELL VÄGLEDNING 4.2

Läs mer

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette. Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Energikartläggning i stora företag Agenda Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver Agenda Bakgrund

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist)

Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Jenny Johansson (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om STEMFS energikartläggning i stora företag; 2014:xx Utkom från

Läs mer

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap

Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Regler i Sverige för lekplatser och lekredskap Alla barn har rätt till lek i en stimulerande, trygg och lämplig miljö, vilket fn:s konvention om barnets rättigheter understryker. Samhällets olika organ

Läs mer

Sida 1 av 10. Strategi

Sida 1 av 10. Strategi Sida 1 av 10 Strategi 2016-2018 Swedacs strategi 2016-2018 Innehåll Inledning... 3 1. Kvalitetsinfrastruktur... 3 1.1. Vårt uppdrag i kvalitetsinfrastrukturen... 4 1.2. Viktiga aktörer för Swedac... 4

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2011:30 Utkom från trycket den 1 december 2011 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Personcertifiering av ventilationsmontörer en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Stockholm 2013 Innehåll 1. Inledning 2. Ändamål 3. Kvalifikationskrav för certifiering 4. Förkunskaper

Läs mer

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd

Personcertifiering av ventilationsmontörer. en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Personcertifiering av ventilationsmontörer en kravspecifikation upprättad av PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd Stockholm 2013 Innehåll 1. Inledning 2. Ändamål 3. Kvalifikationskrav för certifiering 4. Förkunskaper

Läs mer

Certifiering Fiberteknik Vad gäller?

Certifiering Fiberteknik Vad gäller? Information till berörda och intresserade av personcertifiering fiberteknik Stockholm den 10 december 2010 Certifiering Fiberteknik Vad gäller? INCERT AB och Expertgruppen för certifiering av fibertekniker

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

Vad är det som avgör?

Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Vad är det som avgör? Standarder avgör För repet gäller följande standarder: SS-EN 354 Kopplingslinor SS-EN 355 Falldämpare SS-EN 364 Provningsmetoder SS-EN 1891 Statiska kärnmantelrep

Läs mer