KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER Svetsare är en av de yrkesgrupper som kan personcertifieras.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER 2007. Svetsare är en av de yrkesgrupper som kan personcertifieras."

Transkript

1 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 3 OKTOBER 2007 Svetsare är en av de yrkesgrupper som kan personcertifieras. FOTO: SCANPIX KVALITETS- Personcertifiering allt vanligare SE SIDORNA 8 13 Viktigt med marknadskontroll Jag ser gärna att myndigheterna prioriterar marknadskontrollen av konsumentprodukter högt. Fungerande marknadskontroll är en förutsättning för en väl fungerande marknad. Det säger konsumentminister Nyamko Sabuni, som nyligen diskuterade marknadskontrollfrågor på SWEDAC. SIDAN 6 Genetisk vägledning räddar många liv Klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är den hittills enda verksamheten i sitt slag i Sverige som är ackrediterad. Verksamhetschefen, professor Magnus Nordenskjöld (bilden), ser fördelar med att använda en internationell laboratoriestandard som grund för kvalitetssäkring. SIDAN 4 SWEDAC-kurs start för ny organisation En samarbetsorganisation för ackrediteringsorgan i arabvärlden håller på att bildas. Första steget togs vid en kurs som SWEDAC ordnade med deltagare från olika länder i regionen. Bland deltagarna fanns Reem Abdul Latif Barhoumeh (t v) och Omnia Ahmed El Sheikh (bilden). SIDAN 14 Nu har kontrollorganen börjat energideklarera. Sidan 3 Enklare och tydligare med SWEDACs nya ledningssystem. Sidan 16

2 2 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT FAKTA INLEDARE Detta är SWEDAC SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en statlig myndighet som ackrediterar, det vill säga kompetensbedömer, laboratorier, certifieringsorgan samt kontroll- och besiktningsorgan. SWEDAC är föreskrivande och tillsynsmyndighet för legal mätteknik samt ädelmetallarbeten. SWEDAC ansvarar för samordning av marknadskontroll i Sverige (kontroll av produkter som finns på marknaden). SWEDAC bedömer och har tillsyn över anmälda organ. Här finns SWEDAC Huvudförvaltningen i Borås Österlånggatan 5 Box 878, Borås Telefon Telefax Kontoret i Stockholm Slussplan 9 Box 2231, Stockholm Telefon Telefax Hemsida: En tidning från SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. SWEDACs huvudkontor, Box 878, Borås, telefon ANSVARIG UTGIVARE Maria Oldegård, tel e-post: PRODUKTION Koncis Affärsinformation, Skövde, telefon REDAKTÖR Leo Olsson, telefon e-post: ANNONSBOKNING Karina von Brömsen, telefon , e-post: TRYCKNING NAtryck, Örebro, ISSN Tidningspapperet tillverkas i Sverige och uppfyller kraven för Svanen. Det är även FSC-märkt. Kommer tidningen rätt? Vill du adressändra SWEDAC-Aktuellt? Vill du beställa gratisabonnemang? Vill du beställa flera exemplar? Får rätt person tidningen? Kontakta Maricelle Toreborg, eller telefon FOTO: HANS ALM Certifiering håller kompetensen aktuell Årets andra och tredje kvartal har varit en tuff period för SWEDAC-medarbetare med ansvar för ackreditering av de certifieringsoch kontrollföretag som ska arbeta med energideklarationer. Än mer pressande har situationen varit för de företag som legat i startgroparna för att komma igång, men nu löper processen på. Arbetet med att ta fram de svenska lagar och förordningar som genomför EU-direktivet har tagit väl lång tid. Det har blivit för lite utrymme kvar till dem som ska utföra arbetet på gräsrotsnivå. Det är något att dra lärdom av också i andra sammanhang. Det svenska systemet för energideklarationer ansluter till en trend som blir alltmer tydlig. Krav på certifiering av personer som ska utföra vissa arbetsuppgifter ökar. Det handlar främst om arbeten som är viktiga ur miljöoch säkerhetssynpunkt, men även kostnadsoch effektivitetsskäl finns med i bilden. Andra orsaker kan vara att höja kompetensnivån inom en specifik bransch/yrkeskategori. En viktig poäng med personcertifiering är att det är en oberoende part som prövar och intygar. Lika viktigt är att certifieringen som sådan är en färskvara. Den måste förnyas. Därmed vet man att den certifierade kompetensen är up to date. Här finns en betydande skillnad mot system med legitimering. Legitimerad är i allmänhet något man blir en gång för alla. Legitimationen omprövas inte utan man kan bara bli av med den genom något särskilt disciplinärt förfarande. Med detta vill jag inte ha sagt att läkare och advokater ska certifieras. Däremot tycker jag att certifiering kan vara något att tänka på när man överväger att införa nya system för kvalificering av personer som till exempel legitimering av lärare. SWEDAC är en efterfrågad aktör när det gäller medverkan i internationella utvecklingsprojekt. Men på grund av hög arbetsbelastning tvingas vi tacka nej till åtskilliga förfrågningar varje månad. De kurser som vi genomför på uppdrag av SIDA var först två eller tre per år. Nu är antalet fördubblat. Det är otillfredsställande att inte kunna svara emot omvärldens förväntningar. Därför genomförs nu en förstärkning av arbetet med internationella projekt. Ansvaret förs över till den informationsavdelning som bildades vid årsskiftet och i samband med det sker också en hundraprocentig ökning av den personal som arbetar med planering, genomförande och uppföljning av projekt och kurser. Många SWEDAC-medarbetare deltar som föreläsare och experter. Med bättre planering och samordning hoppas vi kunna utnyttja vår kompetenta personal ännu mer i det internationella utvecklingsarbetet. Ackrediteringsorganen runt om i världen fungerar som ett nätverk som syftar till att värna säkerhet och kvalitet samtidigt som fri handel främjas. Vi tjänar alla på att nätverket byggs ut och blir starkare. SWEDACs kurser och utvecklingsprojekt är en del i detta arbete. HANS-ERIC HOLMQVIST GENERALDIREKTÖR, SWEDAC

3 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 3 NYHETER Nu har kontrollorganen börjat energideklarera De första ackrediterade kontrollorganen har nu kommit igång med energideklarationer. Men tidsplanen är pressad redan vid utgången av kommande år ska deklarationer för cirka byggnader vara klara. I den första omgången ska deklarationer upprättas för bland annat flerbostadshus med hyres- eller bostadsrätter samt lokalbyggnader, medan det för vanliga villor räcker att deklarationen upprättas i samband med försäljningen. Deklarationerna är giltiga i tio år. Det kan bli svårt för kontrollorganen att hinna klara av alla deklarationer på drygt ett år. Kontrollorganen kan heller inte skaffa sig en kostym som riskerar att bli alltför stor när första deklarationsomgången är avklarad, säger Thomas Neldén, chef för SWEDACs enhet för anläggningar och installationer. SWEDAC har hittills ackrediterat ett tiotal kontrollorgan inom området. Först var Energy Concept in Sweden AB, ECIS, som har fem anställda och kontor i Mölndal och Arlöv, utanför Malmö. För oss var det naturligt att ansöka om ackreditering för energideklarationer eftersom vi sedan flera år tillbaka arbetar med bland annat energikartläggning och energioptimering på uppdrag av både offentliga och privata fastighetsägare, säger VD Björn Gustafsson. SWEDAC planerar att ackreditera fler kontrollorgan inom kort. Ett 50-tal ansökningar har hittills kommit in, varav ungefär hälften är så kompletta att företagen bör Flerbostadshus med hyres- och bostadsrätter omfattas av det nya systemet med energideklarationer. FOTO: MIKAEL LJUNGSTRÖM vara klara för ackreditering inom några månader. Vi räknar med att ha kontrollorgan vid årsskiftet och senare under året cirka 100 kontrollorgan, säger Thomas Neldén. Bland dem som ansökt om ackreditering finns såväl företag som redan är ackrediterade inom andra områden, som till exempel kyla, och även dotterbolag inom större fastighetskoncerner. Kontrollorganen ackrediteras som typ C-organ, vilket inte innebär krav på tredjepartsställning. Ett serviceföretag eller fastighetsbolag kan därför upprätta deklarationerna i egen regi, förutsatt att man skiljer på verksamheterna organisatoriskt. Kravet för att bli ackrediterat kontrollorgan är att man har ett Thomas Neldén, SWEDAC, räknar med ett 40-tal ackrediteringar i år. fungerande ledningssystem för kvalitet enligt SS EN ISO/IEC samt minst en certifierad energiexpert. SWEDAC har ackrediterat fyra certifieringsorgan för certifiering av energiexperter. Systemet med energideklarationer bygger på ett EG-direktiv som syftar till att effektivisera energianvändningen i byggnader. Den svenska förordningen om tillämpningen av direktivet trädde i kraft den 21 december 2006 och Boverkets föreskrifter den 20 februari Energideklarationerna ska både redovisa hur stor byggnadens energianvändning är och ge förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att sänka denna, utan att inomhusklimatet försämras. De åtgärder som föreslås är inte tvingande, men meningen är ändå att de ska vara så lönsamma att fastighetsägarna är motiverade att genomföra dem. Det är bra att fastighetsägarna får upp ögonen för hur man kan minska energianvändningen. I de projekt som vi hittills deltagit i har vi hittat så stora energibesparingar att de mer än väl täckt kostnaderna för besiktning och sammanställning av deklarationer, säger Björn Gustafsson. SE ÄVEN SISTA SIDAN!

4 4 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NYHETER Genetisk vägledning räddar många liv Första svenska verksamheten i sitt slag som ackrediterats Klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är den hittills enda verksamheten i sitt slag som är ackrediterad. Trots att patientbemötandet är en hörnpelare i verksamheten ser Magnus Nordenskjöld, professor och verksamhetschef, inga svårigheter i att använda en internationell laboratoriestandard för kvalitetssäkring. Professor Magnus Nordenskjöld på Karolinska Universitetssjukhuset ser inga svårigheter i att använda en laboratoriestandard för kvalitetssäkring trots det stora inslaget av vägledning i verksamheten. BILD: THOMAS ENGSTRÖM Klinisk genetik är en avdelning inom Karolinska Universitetslaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Trots att laboratoriediagnostiken utgör en viktig del av verksamheten är klinisk genetik för den skull inte enbart ett laboratorium i traditionell mening. En mottagning är också kopplad till verksamheten. Den erbjuder genetisk vägledning, som innebär att avdelningen ger information till patienter och familjer med ärftliga sjukdomar. Den genetiska vägledningen har inte som huvudsyfte att informera om laboratorieanalyser, utan att informera om och diskutera ärftliga tillstånd och risker för genetiskt betingade sjukdomar. Det kan ibland leda till laboratorieanalyser, men lika ofta inte, säger Magnus Nordenskjöld. Patienten måste vara införstådd med vad testet innebär och vad det kan få för konsekvenser. Det vore oetiskt att bara utföra en analys och sedan skicka över svaret, om det visar att patienten

5 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 5 NYHETER har anlag för en allvarlig, ärftlig sjukdom. Drygt familjer kommer till mottagningen i Solna varje år för vägledning. Det kan till exempel vara familjer med många cancerfall i släkten som behöver få veta om sjukdomen beror på en mutation, alltså en bestående förändring i det genetiska materialet, eller inte. Vi gör en utredning av familjen och kan erbjuda olika typer av information, kontrollprogram och riktade insatser om det handlar om en mutation. I familjer som för ett par decennier sedan var hårt drabbade och hälften avled i tjocktarmscancer har vi i det närmaste helt kunnat eliminera sjukdomen som dödsorsak genom sådana riktade, förebyggande insatser, förklarar Magnus Nordenskjöld. FAKTA/MENDELS LAGAR Mendels lagar formulerades av den österrikiske ärftlighetsforskaren Gregor Johann Mendel ( ). Genom sina experiment med att korsa olika ärtsorter utvecklade han den första teorin om hur egenskaper nedärvs. Flera av hans termer används än i dag, som till exempel dominanta och recessiva anlag. Klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset är den hittills enda verksamheten i sitt slag som är ackrediterad av SWEDAC. Kliniken ackrediterades för fem år sedan enligt SS-EN ISO/IEC 17025, men gick i februari i år över till SS-EN ISO 15189, en sektorspecifik standard för medicinska laboratorier. Magnus Nordenskjöld ser inga svårigheter i att använda en laboratoriestandard för kvalitetssäkring trots det stora inslaget av vägledning i verksamheten. Vi menar att vägledningsverksamheten är en förutsättning för genetisk laboratoriediagnostik, vilket är en uppfattning som får stöd i de riktlinjer som det internationella organet OECD nyligen presenterade. Det är heller inte mer komplicerat att tydliggöra processerna i den verksamhet som ligger före och efter laboratorieanalyserna. Det handlar bara om att skapa en bra struktur på de rutiner som ligger till grund för mötet med patienten. Huvuddelen av verksamheten inom Klinisk genetik är trots allt laboratoriediagnostik. Laboratoriet utför bland annat kromosomanalyser och andra tester för att fastställa kromosomskador. Det handlar om barn med missbildningar och/eller utvecklingsförsening, par som har svårt att få barn eller benmärgsprover vid leukemi. En växande verksamhet är mutationstestning för så kallade monogena sjukdomar, det vill säga tillstånd som orsakas av mutationer i en enda gen och som ärvs enligt Mendels ärftlighetslagar (se faktaruta nedan). Klinisk genetik vid Karolinska utför testning av ett 70-tal av de sammanlagt monogena sjukdomar som man känner till. Några av dem är så sällsynta att en vanlig läkare aldrig kommer i kontakt med dem under hela sin karriär. I dag analyserade vi ett prov från ett barn och kom fram till att barnet har 100 procents risk att utveckla en viss cancertyp före tio års ålder. Endast två fall av den sjukdomen har upptäckts i Sverige de senaste 15 åren, säger Magnus Nordenskjöld. De flesta remssier kommer från Stockholmsregionen. Men det förekommer även att kliniken anlitas av läkare utanför länet eller i utlandet. Några sjukdomar är vi ensamma om i världen att kunna diagnostisera samtidigt som det förekommer att även vi får skicka prover vidare till kollegor i utlandet. Klinisk genetik vid Karolinska Universitetssjukhuset har cirka 60 anställda, varav 35 biomedicinska analytiker och 12 läkare. Totalt utförs cirka analyser årligen. De senaste åren har verksamheten växt med i genomsnitt procent per år. Det finns en enkel förklaring till expansionen och det är kunskapsutvecklingen inom klinisk genetik. I takt med nya landvinningar inom området ökar också efterfrågan på våra tjänster, säger Magnus Nordenskjöld. Den 1 juli infördes nya regler för KRAV-certifiering. BILD: SCANPIX Första ackrediteringen för KRAV-certifiering Aranea Certifiering har ackrediterats av SWEDAC som första certifieringsorgan för certifiering enligt reglerna för KRAV-certifierad produktion. KRAVs regler uppfyller även EUs regler för ekologisk produktion och är i vissa avseenden mer långtgående. Det innebär att företag med certifierad produktion enligt KRAVs regler har rätt att använda både KRAV-märket och EU-loggan på sina produkter för de delar som omfattas av EUs regler för ekologisk produktion. Aranea Certifiering var tidigare godkänt av Jordbruksverket och Livsmedelsverket för KRAV-certifiering. Men vid halvårsskiftet i år infördes nya regler som innebär att det krävs ackreditering av SWEDAC för certifiering inom området. SWEDAC håller för närvarande på med ackreditering för KRAV-certifiering av ytterligare två företag. Konkurrens är bra eftersom det på sikt kan leda till lägre priser för certifieringstjänster. Det gynnar ytterst slutkonsumenterna, som kan få lägre priser och ett större utbud av KRAVgodkända produkter, säger Lena Söderberg, VD för KRAV. Felaktig användning av ackrediteringsbegreppet Begreppet ackreditering används allt mer inom sjukvården i samband med att man bygger system för val av vårdtjänster. Men användningen av begreppet är inte alltid förenlig med den internationellt vedertagna definitionen av ackreditering, det vill säga en bedömning som utförs av ett opartiskt och oberoende organ. Vi avråder från fortsatt bruk av termen ackreditering i det sammanhang som nu är aktuellt, skriver SWEDACs generaldirektör Hans-Eric Holmqvist i ett brev till Sveriges Kommuner och Landsting. I brevet föreslås två alternativa lösningar antingen att ackreditering ersätts med en annan term, till exempel auktorisation, eller att man tar hjälp av renodlade tredjepartsorgan i någon form av certifieringssystem. Kent Gustavsson utsedd till samordnare Kent Gustavsson har utsetts till samordnare av internationella projekt på SWEDAC. I arbetsuppgifterna ingår både att delta i förberedelserna av nya projekt och att leda arbetet i befintliga projekt. SWEDAC är för närvarande engagerat i ett tiotal olika projekt runt om i världen med bland annat EU, Världsbanken och SIDA som uppdragsgivare.

6 6 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT NYHETER Konsumentminister Nyamko Sabuni (tvåa från höger) besökte SWEDAC och diskuterade marknadskontroll med (från vänster) Hillevi Stein, SWEDAC, Britta Ahnmé Kågerman, chef för konsumentenheten på integrationsoch jämställdhetsdepartementet, Hans-Eric Holmqvist, SWEDACs generaldirektör och Anna Karlsson, ansvarig för samordning av marknadskontroll på SWEDAC. FOTO: ANETTE MALMSTRÖM Konsumentminister Nyamko Sabuni på besök hos SWEDAC: Prioritera marknadskontroll Flera insatser är på gång för att stärka myndigheternas kontroll av att produkter på marknaden uppfyller alla krav på säkerhet. Nyligen träffade representanter för SWEDAC och flera andra myndigheter konsumentminister Nyamko Sabuni för att diskutera marknadskontrollfrågor. Mötet hos SWEDAC var föranlett av bland annat de larmrapporter som kommit om att leksaker innehåller otillåtna mängder av bly och små magneter. Leksakstillverkaren Mattel har på eget initiativ återkallat tusentals leksaker i Sverige som inte uppfyller kraven på produktsäkerhet. Med EUs system för produktsäkerhet, den så kallade nya metoden, har myndigheternas godkännande i förväg tagits bort och ersatts med marknadskontroll, som innebär att myndigheterna kontrollerar att de produkter som redan finns på marknaden uppfyller kraven på hälsa, säkerhet och miljö. Jag ser gärna att myndigheterna prioriterar marknadskontrollen av konsumentprodukter högt. Att marknadskontroll fungerar är en förutsättning för en väl fungerande marknad. Det är statens viktigaste instrument för att konsumenterna ska slippa ta följderna av att det finns tillverkare som är oseriösa eller har bristande intern kontroll, säger Nyamko Sabuni. Från 2006 gäller en ny förordning om marknadskontroll. Den preciserar ansvaret för marknadskontrollen och stryker under behovet av samarbete mellan myndigheterna. SWEDAC är den myndighet som samordnar insatserna inom marknadskontroll och leder det så kallade Marknadskontrollrådet. I rådet ingår representanter för de myndigheter som har ansvar för marknadskontroll samt Tullverket och Kommerskollegium. Inget bly i 100 testade leksaker Konsumentverket har i samarbete med Kemikalieinspektionen genomfört en marknadskontroll på uppmaning av EU-kommissionen som en åtgärd efter larmrapporterna om farliga blyhaltiga leksaker. Totalt testades 100 leksaker men inte i någon hittades för höga halter av bly. Israeler studerade marknadskontroll En delegation från det israeliska industri- och handelsdepartementet besökte SWEDAC och flera andra myndigheter i september för att studera svensk marknadskontroll. Besöket skedde inom ramen för EG-kommissionens byrå för tekniskt bistånd och informationsutbyte, TAIEX. SWEDAC var även värd för de representanter från brittiska departement och myndigheter som i september besökte Sverige för att utbyta erfarenheter om marknadskontroll med särskilt fokus på samordning och samarbete mellan de marknadskontrollerande myndigheterna och tullen. Marknadskontrollrådet träffas fyra till fem gånger per år. Även representanter för konsumentorganisationer, näringsliv och arbetsmarknadens parter bjuds regelbundet in till mötena. Rådet har bland annat arbetat fram en handlingsplan med förslag till åtgärder, som årligen ska följas upp och rapporteras till regeringen. Vi har kommit en bra bit på väg med att utveckla rutiner för ett närmare samarbete mellan marknadskontrollmyndigheterna och tullen. Grunden lades redan förra året då lagstiftningen ändrades för att ge Tullverket större möjligheter att lämna ut uppgifter om import och export av varor till myndigheterna, förklarar Anna Karlsson, som är ansvarig för samordning av marknadskontroll på SWEDAC. I mötet med Nyamko Sabuni deltog representanter för SWEDAC och fyra andra myndigheter Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, Konsumentverket och Elsäkerhetsverket samt Teknikföretagen. Ett önskemål som framfördes är att regeringen ska inrätta en funktion med ett övergripande ansvar för marknadskontrollfrågor. Dessutom efterfrågades tydligare skrivningar om marknadskontroll i regleringsbrev och instruktioner, säger Anna Karlsson.

7 r

8 8 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA/PERSONCERTIFIERING Personcertifiering ger kvalitetsstämpel Certifiering av personer används inom allt fler områden som en kvalitetsstämpel på utfört arbete. I många fall kommer initiativet från olika branscher som vill införa personcertifiering under ackreditering för att sänka kostnaderna och höja kvaliteten. Else-Hanna Elgåsen och Magnus Liedberg, SWEDACs enhet för certifiering. BILD: MIKAEL LJUNGSTRÖM Personcertifiering används framför allt för att bedöma kompetensen hos personer som arbetar med särskilt viktiga eller svåra arbetsuppgifter. Ofta är det arbeten där resultatet är svårkontrollerat i efterhand och kvalitetsbrister kan få allvarliga konsekvenser. Inom det tvingande området, med kraven formulerade i myndighetsföreskrifter, har certifiering ofta till syfte att garantera hälsa och säkerhet. Certifiering inom det frivilliga området är mer inriktad på att säkra kvaliteten och sänka kostnaderna, förklarar Peter Kronvall, chef för SWEDACs certifieringsenhet. Personcertifiering som utförs av ackrediterade certifieringsorgan har använts sedan början av talet. Bland de första personalkategorier som certifierades fanns svetsare och personal som arbetar med oförstörande provning. I dag finns 15 certifieringsorgan som certifierar personer inom ett 20- tal kompetensområden. De flesta utfärdade certifikat finns inom det tvingande området. Svetsare och kyltekniker är de personkategorier som har flest certifikat, säger Magnus Liedberg, teknisk handläggare på SWEDACs enhet för certifiering. De senaste åren har personcertifiering ökat i omfattning och flera nya områden har kommit till. Några aktuella exempel är de energiexperter som måste finnas på de ackrediterade kontrollorgan som upprättar energideklarationer samt ventilationsmontörer och fibertekniker som frivilligt har möjlighet att bekräfta sin kompetens genom certifiering. I Sverige är det inte ovanligt att initiativet till personcertifiering kommer från olika branscher och inte från certifieringsorganen. Samtliga ackrediterade områden SWEDAC har ackrediterat certifieringsorgan för certifiering av följande yrkeskategorier: Arbetsmiljörevisorer Behörig ingenjör brandlarm Besiktningsmän av platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap Energiexpert/energideklaration av fastigheter Driftchefer och driftingenjörer för energianläggningar Fibertekniker Kraftverksoperatörer/vattenkraftverk Lödare Miljöinventerare Miljörevisorer och miljörevisionsledare OFP-personal (oförstörande provning) Personal inom industriell radiografi Riksbehöriga funktionskontrollanter/ventilationssystem Riksbehöriga kvalitetsansvariga/bygg Sakkunniga kontrollanter av kulturvärden Sakkunniga kontrollanter inom brandområdet Svetsare Tekniker, arbetsledare och montörer enligt köldmediekungörelsen Tekniker, arbetsledare och montörer för kylanläggningar med ammoniak Teletekniker Ventilationsmontörer Det är enbart positivt eftersom det visar att det finns ett reellt behov av certifiering på marknaden, säger Peter Kronvall. Det är också i många fall branschen som utarbetar den kravspecifikation som alltid ligger till grund för certifiering av personer. En bra och tydlig kravspecifikation som har förankring hos användarna är baskravet. Certifiering som ingen efterfrågar är inte intressant, säger Else-Hanna Elgåsen, teknisk handläggare på SWEDACs certifieringsenhet. SWEDAC har inga synpunkter på de kompetenskrav som ställs på den som ska certifieras. Däremot görs alltid en bedömning av att kravspecifikationen uppfyller de formella krav som ställs i standarden ISO/IEC Kravspecifikationen måste till exempel finnas allmänt tillgänglig och vara tillräckligt tydlig för att kunna användas av flera certifieringsorgan. Det ska inte spela någon roll för resultatet om certifieringsorgan A eller B utför certifieringen. Kompetenskraven måste vara så specificerade att det inte råder någon tvekan om vad som gäller, betonar Else-Hanna Elgåsen. Kravspecifikationen ska även ange hur personen ska bevisa sin

9 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 9 kompetens vid examinationen samt hur uppföljningen av certifieringen ska gå till. Bedömningen måste alltid omfatta mer än en granskning av olika betyg och intyg för att kravspecifikationen ska vara godkänd. Examinationen kan innehålla både teoretiska och praktiska delar. Gemensamt för all personcertifiering är att det handlar om en bedömning av kompetens, det vill säga personens förmåga att använda sina samlade kunskaper och erfarenhet, säger Peter Kronvall. Bedömningen görs heller inte vid ett enda tillfälle, utan löpande. Personen måste hela tiden kunna visa certifieringsorganet att kompetensen upprätthålls. Dessutom ställs krav på kravspecifikationens ägare, till exempel att de är aktiva och vid behov kan revidera specifikationen för att den ska motsvara nya krav och förväntningar på marknaden. Innan en ny kravspecifikation får användas för certifiering under ackreditering måste den accepteras av SWEDAC. Hur lång tid det tar att få en kravspecifikation accepterad beror på hur väl förberedda ägarna är. Vi deltar inte i formuleringen av kraven, men kan ändå kostnadsfritt ge råd och vägledning om hur specifikationen ska vara utformad, förklarar Magnus Liedberg. BRANSCHINITIATIV. I många fall kommer initiativet till personcertifiering från olika branscher. En yrkeskategori som kan certifieras under ackreditering av SWEDAC är svetsare. Bilden visar arbete i vindkraftverk. BILD: SCANPIX Personcertifiering som utförs under ackreditering är erkänd inom hela EU genom det multilaterala avtal som signerats av de europeiska ackrediteringsorganen. Inom IAF, International Accreditation Forum, pågår också diskussioner om att upprätta ett multilateralt avtal på global nivå. Det är framför allt USA, Australien och Japan som driver på arbetet. Diskussionerna är fortfarande i sin linda och det kan säkert ta några år innan ett sådant avtal är klart, säger Peter Kronvall. I Sverige finns också intresse av att införa personcertifiering inom bland annat hälso- och sjukvården, skolan samt IT-branschen. Allt fler myndigheter och branschorganisationer har upptäckt att det är mer kostnadseffektivt och ger högre trovärdighet att anlita ackrediterade certifieringsorgan för att värdera och bekräfta människors kompetens än att göra det på egen hand, säger Peter Kronvall.

10 10 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT TEMA/PERSONCERTIFIERING Bertil Lindström på INCERT och Thomas Dahlberg på Plåtslageriernas Riksförbund är mycket positiva till den nya personcertifieringen. BILDER: THOMAS ENGSTRÖM Bättre installationer med säkrad kompetens Fibertekniker och ventilationsmontörer är nya yrkesgrupper som kan bli certifierade under ackreditering. Initiativet till den nya, frivilliga certifieringen kommer från olika branschorganisationer, som på det här sättet vill höja kunskapsnivån och förbättra kvaliteten på installationerna. Fibernät och ventilationssystem är anläggningar som används i allt större utsträckning och representerar stora värden för ägarna. Felaktigt installerade fibernät kan förorsaka stora ekonomiska förluster och dåligt fungerande ventilationssystem kan medföra både hälsorisker och skador på byggnader. Problemet är att det tidigare inte krävts någon form av yrkeskörkort. Trots att exempelvis fibernäten är uppbyggda av komplicerad teknik har vem som helst kunnat utföra installationer och reparationer av näten, säger Bertil Lindström, VD på INCERT. Det är ett ackrediterat certifieringsorgan som ägs av Kylbranschens Sam-

11 SWEDAC KVALITETSAKTUELLT 11 Certifiering utan ackreditering är ju som höjdhopp utan ribba. arbetsstiftelse och Elektriska Installatörsorganisationen och som är specialiserat på personcertifiering inom installationsområdet. Inom båda branscherna har det under längre tid förts diskussioner om behovet av kompetenshöjning. Stora aktörer som Stokab, Ericsson, Telia, Plåtslageriernas Riksförbund och Byggnadsarbetarförbundet tog därför initiativ till personcertifiering och formulerade de krav som bör gälla för de båda yrkesgrupperna. Eftersom vi arbetar med personcertifiering inom installationsområdet sedan mitten av 1990-talet blev vi kontaktade på ett tidigt stadium. Alla var överens om värdet av certifiering under ackreditering. Certifiering utan ackreditering är ju som höjdhopp utan ribba, säger Bertil Lindström. I april ackrediterades INCERT som första certifieringsorgan för fibertekniker och i augusti för ventilationsmontörer. Hittills har ett 20-tal fibertekniker och ett tiotal ventilationsmontörer certifierats. Thomas Dahlberg, företagsrådgivare på Plåtslageriernas Riksförbund fäster stora förhoppningar till den nya personcertifieringen: Vår förhoppning är att beställarna i fortsättningen kräver att det finns minst en certifierad ventilationsmontör på varje arbetsplats för att kvaliteten på ventilationsanläggningarna ska bli bra. Plåt- och Ventilationsbranschens Yrkesnämnd har ansvaret för den kravspecifikation som används vid certifieringen av ventilationsmontörer. Det är en verksamhet som är reglerad i kollektivavtal mellan Plåtslageriernas Riksförbund och Svenska Byggnadsarbetareförbundet och som har till uppgift att främja utvecklingen av yrkesutbildningen inom branschen, Kompetensutveckling är av gemensamt intresse för båda parter. Det senaste kollektivavtalet ger arbetsgivarna möjlighet att premiera ventilationsmontörer som genomgår utbildning och certifiering med ett påslag på timlönen, förklarar Thomas Dahlberg. För den kravspecifikation som formulerar kraven på fibertekniker ansvarar Svenska Elektriska Kommissionen, SEK, som arbetar med standardisering inom elområdet i Sverige. INCERT svarar för certifiering av fibertekniker och ventilationsmontörer och den löpande övervakningen av certifikaten. Certifieringsorganet samarbetar i sin tur med ett tiotal fristående utbildningscentra runt om i landet, där de sökande får avlägga prov. Ett av dessa är det kommunala utbildningsföretaget CUL, Centrum för Utveckling och Lärande i Hudiksvall, som svarar för examinationen av fibertekniker. Examinationen innehåller både teoretiska och praktiska inslag. Det teoretiska provet har de sökande möjlighet att utföra på hemmaplan, medan det praktiska alltid görs hos oss, förklarar Staffan Westberg, biträdande rektor. Intresset för certifiering inom fiberteknik är stort och för närvarande väntar ett 15-tal personer på att genomgå proven. De sökande kommer både från traditionella installationsföretag inom elbranschen och företag som är specialiserade på fiberteknik. Ännu är det långt ifrån alla som arbetar inom ventilationsoch fiberområdet som känner till möjligheten till certifiering. IN- CERT planerar därför att genomföra en rad informationsåtgärder för att få fler sökande. Det gäller att certifieringen får ett ordentligt genomslag för att det ska leda till den önskade kompetenshöjningen, säger Bertil Lindström. Mikael Nutsos är energispecialist på fastighetsbolaget Locum i Stockholm. Locum ser möjligheter till stora besparingar Mikael Nutsos, energispecialist och OVK-ansvarig på det landstingsägda fastighetsbolaget Locum i Stockholm är positiv till den nya certifieringen av ventilationsmontörer. Även om certifieringen är frivillig kan den komma att införas som ska-krav vid offentlig upphandling. Det är hedervärt att branschen nu gör en kraftfull satsning för att höja kompetensen. Certifieringen kommer säkert att få stor spridning och leda till stora besparingar för fastighetsägarna, säger han. Locum är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,2 miljoner kvadratmeter i Stockholms län och med sjukvården i länet som huvudsaklig hyresgäst. Varje år görs ombyggnader för cirka 1 Mdr, varav ventilation står för en stor del av kostnaderna. Ventilation ingår i alla ombyggnadsprojekt och är dessutom en kostnad som ständigt ökar, konstaterar Mikael Nutsos infördes den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, vilket innebär att ventilationssystem regelbundet ska kontrolleras av riksbehöriga funktionskontrollanter som certifierats av ett ackrediterat certifieringsorgan eller en kontrollant som fått byggnadsnämndens godkännande för ett visst byggprojekt. Mikael Nutsos ser den frivilliga certiferingen av montörer som ett bra komplement till den lagstadgade funktionskontrollen. Certifieringen blir en kvalitetsgaranti för funktionaliteten i ventilationsanläggningarna redan från första dagen. Det kommer att leda till stora besparingar både i form av minskade underhållskostnader och effektivare energianvändning. Byggnader står för 40 procent av energianvändningen i Europa och ventilationssystemen utgör den största biten, säger han. Mikael Nutsos anser att certifiering ger mervärde för både installationsföretaget och den anställde som kontinuerligt kan stämma av vilket behov det finns av kompetensutveckling för att kunna upprätthålla certifieringen. Certifieringen kommer att sporra de ventilationsmontörer som vill förkovra sig, inte minst genom de möjligheter som finns i kollektivavtalet att ge högre lön till certifierade montörer. Som landstingsägt bolag regleras Locums upphandlingar av lagen om offentlig upphandling, LOU. Mikael Nutsos undersöker nu om certifiering kan införas som ett ska-krav vid upphandling av tjänster inom ventilationsområdet. Certifiering kommer under alla omständigheter att vägas in i bedömningen och införas som ett kvalifikationskrav. Det innebär att det företag som har certifierad personal kommer att få högre poäng vid upphandlingar än de som inte har det, betonar han.

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Hårdare krav ska ge bättre badvatten KVALITETS-

SWEDAC AKTUELLT. Hårdare krav ska ge bättre badvatten KVALITETS- SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2008 KVALITETS- TEMA/MILJÖ Hårdare krav ska ge bättre badvatten FOTO: ANDERS BARKFELDT OCH HANS ALM FOTO: MIKAE LJUNGSTRÖM Radongas

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2009 KVALITETS- Ett steg närmare slopat monopol för bilbesiktning Avvecklingen av det svenska monopolsystemet för fordonsbesiktning

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Bilprovningens monopol upphör? KVALITETS- Fertilitetscentrum i Europatoppen. Extra: Bilaga om energideklarationer

SWEDAC AKTUELLT. Bilprovningens monopol upphör? KVALITETS- Fertilitetscentrum i Europatoppen. Extra: Bilaga om energideklarationer SIDAN 17 Jag brukar tänka att många bäckar små betyder mycket. Några enkla saker att göra är att byta till lågenergilampor, stänga av standby-funktioner, dra ner innetemperaturen en eller ett par grader,

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS-

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS- SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2009 KVALITETS- EUs nya varupaket enligt svensk modell Ackreditering och marknadskontroll får starkare ställning såväl i Sverige

Läs mer

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning

Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning av Ulrika Nylander Kristina Rinman Erik Persson Rapport nr 9 KTHs Bostadsprojekt FÖRORD Denna rapport, Kvalitetssäkring inom fastighetsförvaltning, är en fristående

Läs mer

Skapa en säkrare handel

Skapa en säkrare handel ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.KVALITETSSÄKRING.NU Nr 10 FEBRUARI 2015 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte BYGGBRANSCHEN Underleverantörer

Läs mer

Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap. Energideklarationer i Sverige. Hinner alla berörda byggnader energideklareras inom tidsramarna?

Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap. Energideklarationer i Sverige. Hinner alla berörda byggnader energideklareras inom tidsramarna? Examensarbete. C-uppsats inom fastighetsvetenskap Energideklarationer i Sverige Hinner alla berörda byggnader energideklareras inom tidsramarna? Malin Bengtsson Vt 2008 FÖRORD Detta examensarbete omfattar

Läs mer

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

3TIPS CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer

FOKUS PÅ FHV. Företagshälsovården mäter. Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp. Narkotikatester på arbetsplatsen

FOKUS PÅ FHV. Företagshälsovården mäter. Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp. Narkotikatester på arbetsplatsen FOKUS PÅ FHV Aktuellt från bransch och profession 3/2008 Företagshälsovården mäter Vad håller oss friska? Om hurtbullar, motion, motivation mm. Sid 4 Företagshälsovårdskunskap 7,5 hp FSF startar en ny

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs

Energieffektivisering och garanterad energibesparing. - Dokumentation från Energimyndighetens kurs EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (47) Avdelningen för främjande Enheten för marknadsnära åtgärder Ronak Naderi 016-544 22 74 ronak.naderi@energimyndigheten.se Energieffektivisering och garanterad energibesparing

Läs mer

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre

Läs mer

Hållbarhet göder tillväxten

Hållbarhet göder tillväxten ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 8 MARS 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte SIKTA PÅ HÅLLBARHET Trovärdigheten är viktigast för kunden EXPERT- PANELEN DET

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten.

Här blir man aldrig äldre än 39 Nu finns Konsulten också som webbtidning! Där hittar du alltid de senaste branschnyheterna. www.tidningenkonsulten. Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 2 2014 Pris 56 kr SRF FöretagsEko: Regelverken dåligt anpassade till småföretag 6 Brf-debatten: Ingen kan ändra på det som är gjort, men framtiden kan vi påverka

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån

Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi 2010-05-27 FÖ1013 15 poäng Revisionens betydelse finansiärernas krav vid beviljande av lån Handledare: Jan Åkerstedt Författare: Linda Solin h06linso@du.se

Läs mer

Att flytta till Sverige

Att flytta till Sverige Kommerskollegium 2013:8 Att flytta till Sverige hinder för den fria rörligheten för EU-medborgare Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad

Läs mer

EIO Aktuellt. Resultatet av EIOs medlemsundersökning. Byggandet av nya bostäder gör att marknaden tar fart. Hård kritik mot Byggnads omfattande varsel

EIO Aktuellt. Resultatet av EIOs medlemsundersökning. Byggandet av nya bostäder gör att marknaden tar fart. Hård kritik mot Byggnads omfattande varsel EIO Aktuellt För medlemsföretag i eio NR 4 2014 Resultatet av EIOs medlemsundersökning Jobba för att få ner allt "hemmapulande" med elinstallationer" "Bra att få information löpande vad som händer i branschen.

Läs mer