BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN."

Transkript

1 MEDIEKORT 2 011

2 KSF MEDIA MEDIEKORT DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN. BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. Våra nyhetskanaler är starkt närvarande i läsarnas liv till vardag och till fest.våra läsare är bevisligen en köpstark och konsumtionsbenägen målgrupp. Se därför till att ditt budskap säkert går fram. Det gör du effektivast på läsarnas eget modersmål. Har du i din planering beaktat att specifika kampanjer till finlandssvenska och tvåspråkiga läsare kan ge betydligt bättre resultat och vara mer kostnadseffektiva än stora, mindre målinriktade, kampanjer? Om du kombinerar din annonskampanj med en webblösning så når du målgruppen både vid frukostbordet och under dygnets övriga timmar. Våra säljteam hjälper dig hitta ett optimalt upplägg. Gerd Johansson Kaj Koivumäki Tia Laurmaa Patrik Selenius Hufvudstadsbladet Västra Nyland Borgåbladet Östra Nyland

3 4 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT ÄR DETTA DIN MÅLGRUPP? Våra läsare är en unik målgrupp, inte enbart på grund av språket. De har, som grupp betraktad, högre inkomster och utbildning än befolkningen i snitt. Viktigast av allt är att de konsumerar mera. MÅLGRUPP (Den svensk- och tvåspråkiga befolkningen i Nyland och östra Nyland) ANVÄNDNING AV EGNA PENGAR/ÅR Restaurangbesök Hälsa och motion Kläder, accessoarer, kosmetik, smycken NETTOTÄCKNINGSGRAD I SVENSK- OCH TVÅSPRÅKIGA HUSHÅLL* Upplagekontroll HYVINGE LAPPTRÄSK MÖRSKOM ANVÄNDNING AV HUSHÅLLETS PENGAR/ÅR Möbler, inredning, trädgård Hemelektronik, datorer och konsolspel Hemvård, husomsorg och renovering VICHTIS BORG- NURMIJÄRVI TRÄSK- NÄS ÄNDA TUSBY KERVO ASKOLA BORGÅ LOVISA PYTTIS Resor till utlandet ANVÄNDNING AV HUSHÅLLETS PENGAR/MÅNAD Boende Livsmedel och dagligvaror MÅLGRUPPENS KONSUMTION AV MEDIER OCH REKLAM KSF Media -tidningarna Källa: KMT Kuluttaja 2009 Konsumtion av medier varje dag Konsumtion av medier varje vecka HANGÖ RASEBORG LOJO INGÅ Raseborg Kyrkslätt: 69 % för VN + HBL SJUNDEÅ SIBBO VANDA ESBO GRANKULLA HELSING- FORS KYRK- Sibbo Borgå: SLÄTT 66 % för HBL + BBL Huvudstadsregionen: (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Tusby, Vichtis, Kervo, Nurmijärvi, Träskända, Hyvinge): 62 % för HBL Lovisa Lappträsk: 78 % för HBL + ÖN Helsingin Sanomat Konsumtion av reklam varje vecka Lokaltidningar Gratistidningar Direktreklam Kommersiella radiokanaler Kommersiella TV-kanaler Internet 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Källa: Mainossuhde 2009 * täckningsgrad = andelen prenumeranthushåll (dubbeltäckningen eliminerad)

4 6 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT ETT MATERIAL - FYRA DAGSTIDNINGAR Helsida 6 sp x 365 mm 1/4 sida (stående) 3 sp x 180 mm ENSAMRÄTT PÅ SIDAN 4 sp x 260 mm 1/2 sida (liggande) 6 sp x 180 mm 1/6 sida (stående) 1 sp x 365 mm Modulpriserna gäller inte rekryteringsannonser, kungörelser eller annonser under rubriken företagen informerar. 1/8 sida (stående) 3 sp x 95 mm TIDNINGARNAS MODUL- OCH SPALTMILLIMETER-PRIS 1/2 sida (stående) 3 sp x 365 mm 1/12 sida 2 sp x 100 mm 1/3 sida (liggande) 6 sp x 120 mm TIDNING 1/1 1/2 4x260 1/3 1/4 1/6 1/8 1/12 1/24 sp.mm HBL * ,95** HBL SÖ * ,10** VN * ,99** BBL * ,88** ÖN * ,45** * 4x260 modulen har ensamrätt på sidan. ** OBS! Tidningarna tar inte emot annonser som är 5 spalter breda. Till annonspriset tillkommer moms 23 %. Storspridningstillägg +20 % (gäller Bbl och ÖN, se tidningarnas egna sidor för mer information). UPPLAGA OCH LÄSARANTAL TIDNING Upplaga* Läsare ** Utkommer HBL mån sön VN tis sön BBL tis lör ÖN tis, tors, lör Totalt NYHET! 1/24 sida 2 sp x 50 mm SPALTBREDD Spaltantal: 6 1 sp 38 mm 2 sp 81 mm 3 sp 124 mm 4 sp 167 mm 6 sp 253 mm OBS! Tidningarna tar inte emot annonser som är 5 spalter breda. HÖJD Första sidan: 315 mm Övriga sidor: 365 mm Alla annonsers höjd, med undantag av radannonser, definieras per 5 mm. 4-färg * UK 2009 ** Hbl:s läsarantal baserar sig på papperstidning + e-tidning, KMT Lukija syksy 2009/kevät 2010, för övriga tidningar upplaga x 2,5 PAKETRABATT* ANTAL KANALER RABATT 2 tidningar eller 2 sajter -5 % 3 tidningar eller 3 sajter -10 % 4 tidningar eller 4 sajter -15 % Då du köper flera tidningar eller flera sajter (ej blandat) som publiceras inom 1 vecka, beviljas du paketrabatt. * ) Paketrabatt beviljas ej för valannonser, dödsannonser och instick. REKLAM- OCH MEDIEBYRÅERSÄTTNING Reklam- och mediebyråer som godkänts av KSF Media beviljas 15 % rabatt. Rabatten förutsätter att byrån följer tidningens tidtabeller för materialinlämning och betalning. ÅRSAVTAL Enligt överenskommelse. Förutsätter skriftligt avtal. Rabatten beror på den totala årsvolymen och är alternativ till separata kampanjrabatter. VALRABATT I samband med val beviljar vi en valrabatt enligt följande: Hbl 50 %, VN 25 %, Bbl 25 % och ÖN 25 %. BYTESANNONSER Tidningarnas förbunds medlemstidningar beviljas 15 %:s förmedlingsersättning för bytesannonser. BOKNING Annonsutrymme bokar du genom att kontakta KSF Medias annonsservice, tfn eller någon av våra säljare. Avbokning av paketannonser bör ske en vecka före publicering. Vid senare avbokningen debiteras 50 % av annonspriset. TIDTABELL Publicerings- Bokning Översättning, Färdigt material dag framställning, korrektur måndag tors ons fre tisdag mån tors mån onsdag tis fre tis torsdag ons mån ons fredag tors tis tors lördag tors ons fre söndag tors ons fre Om vår grafiska service är tvungen att ändra på färdigt material fakturerar vi 50 /påbörjad timme. Vid försenad materialleverans debiterar vi 50 /timme. BETALNING Betalningsmottagare KSF Media Ab. Mediebyråer: 30 dagar netto eller 14 dagar -1 % kassarabatt. Förseningsränta: 8 % + Finlands Banks referensränta. KONTONUMMER Nordea IBAN: FI BIC: NDEAFIHH Aktia IBAN: FI BIC: HELSFIHH Sampo IBAN: FI BIC: DABAFIHH Andelsbanken IBAN: FI BIC: OKOYFIHH REKLAMATIONER Reklamationer görs till KSF Medias annonsavdelning, tfn (vard. kl ). TIDNINGENS ANSVAR Tidningens största ansvar för fel som uppstått i samband med publicering av annons är annonspriset och framställningskostnader för material som har levererats till andra tidningar. Tidningen ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att annons uteblivit. Eventuella anmärkningar bör göras inom 8 dagar efter publicering. Tidningen förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser samt förse textliknande annonser med beteckning annons. Tidningen ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att annons uteblivit då annonsen har skickats per e-post men inte kommit fram inom utsatt tid.

5 8 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT MATERIALADRESSER Skicka ditt material som e-post, FTP-överföring, via Kärkimedia (endast Hbl) eller på CD-rom, ZIP-diskett (100/250 Mb) eller usb-minne. Hufvudstadsbladet och KSF-paket PB 217, Helsingfors Västra Nyland PB 26, Ekenäs Borgåbladet PB 200, Borgå Östra Nyland PB 58, Lovisa För mer information om program, typsnitt och linjeöverföring kontakta vår grafiska service: Tfn E-post ÖVERSÄTTNINGS- OCH TEXTSERVICE Varor och tjänster, utbud och image, rekrytering och lansering. Oavsett vad du vill kommunicera hjälper vi dig formulera ditt budskap. Från rubrik till brödtext. Klart och tydligt, på en naturlig, säljande svenska. Servicen är kostnadsfri för dig som annonserar. Gäller inte statliga och kommunala annonser eller kungörelser då vi förväntar oss färdigt material på svenska. Kontakta oss för närmare information om hur vi arbetar och vilka villkor som gäller ANNONSMATERIAL FÖR TIDNINGAR Vi rekommenderar att du skickar ditt material till oss som pdf-filer. För närmare information om hur du gör tryckdugliga pdf-filer, kontakta oss. Förutom pdf-filer tar vi emot dokument gjorda i InDesign CS5, Illustrator CS3 och Photoshop CS3 eller äldre versioner. Typsnitt som ingår i Adobe FontFolio 8.0 Postscript är att föredra. TrueType-typsnitt får inte användas. Om annonsen innehåller andra typsnitt eller egna specialfonter bör de konverteras till grafik eller levereras med materialet. Vi rekommenderar att all text konverteras till grafik alltid då programmet tillåter detta, även då annonsen skickas till oss som PDF. Om annonsen skall översättas bör den givetvis skickas i konverterbart format. BILDER OCH FÄRG Bilder skickas som tiff, eps eller jpeg i en resolution som bör vara minst 170 dpi. Färgbilder ska, utan undantag, vara sparade i CMYK-läge och svart-vita bilder som gråskala. STORLEK Dokumentformatet och annonsen ska ha exakt samma mått som den bokade ytan. Varken skärsmån eller skärmärken behövs. ANNONSER SOM TILLVERKAS PÅ TIDNINGARNA Skicka in layoutskisser, logotyper och bilder som ska användas i annonsen. Annonstexten levereras i MS Word eller RTF-format och bildelementen enligt beskrivningen ovan. Meddela även önskad storlek på annonsen, vilken dag/dagar annonsen ska ingå samt kontaktuppgifter. ANNONSMATERIAL FÖR WEBBEN Vi tar emot material i gif, jpeg, flash, html, java, javascript och dhtml. Material inlämnas per e-post till adressen INSTICK Har du mycket att berätta och många bilder att visa behöver du utrymme. En bilaga ger dig exakt så mycket utrymme du behöver. Fördelarna är flera. För det första: du kan välja hela upplagan eller bara ett avgränsat område, exempelvis huvudstadsregionen. Detta ger dig möjlighet att nå exakt den målgrupp du vill. För det andra: när du går ut med en bilaga är hela scenen din. Du paketerar allt precis som du själv vill och det finns ingen annan bilaga som konkurrerar med din. Vi publicerar nämligen bara ett instick per dag. Du kan välja mellan att leverera färdigt tryckt material eller att trycka bilagan hos KSF Media. Avbokning av instick bör ske senast två veckor före utdelningsdag. PRIS FÖR FÄRDIGT TRYCKTA BILAGOR MÅN LÖR: vikt helupplaga Hbl delupplaga Hbl** och helupplaga VN, Bbl eller ÖN 30 g 0,17 /st. 0,19 /st. 50 g 0,18 /st. 0,20 /st. 70 g 0,19 /st. 0,23 /st. 90 g 0,24 /st. 0,29 /st. 130 g 0,31 /st. 0,36 /st. 150 g 0,34 /st. 0,41 /st. Över 150 g enligt överenskommelse Instick med Västra Nyland eller Östra Nyland + 0,05 /st p.g.a. manuellt arbete. PRIS FÖR BILAGOR TRYCKTA HOS OSS MÅN LÖR: tabloid* helupplaga Hbl delupplaga Hbl * * och helupplaga VN, Bbl eller ÖN 8 sidor 0,21 /st. 0,25 /st. 12 sidor 0,22 /st. 0,26 /st. 16 sidor 0,23 /st. 0,28 /st. 20 sidor 0,25 /st. 0,30 /st. 24 sidor 0,28 /st. 0,33 /st. * Broadsheet 4 sidor, 6 sidor, 8 sidor, 10 sidor och 12 sidor är också möjliga. ** Min st. på delupplaga för Hbl. OBS! För VN, Bbl och ÖN endast tidningens hela dagsupplaga. Instick med Västra Nyland eller Östra Nyland + 0,05 /st p.g.a. manuellt arbete. Pris på söndag + 50 %. På instickspriserna tillämpas endast mediebyrårabatt. Faktureringen baserar sig på utdelningsdagens faktiska upplaga. Särtryck i tillägg till bilagor tryckta på KSF Media 100 /1 000 st. Till priserna tillkommer moms 23 %. Färdigt tryckta instick: dagens upplaga + 10 % skall levereras till tryckeriet. Minimistorlek A5. Insticken skall godkännas på tryckeriet 2 veckor före utskick. För mer detaljerad infor mation om instickens begränsningar kontakta annonsservicechef Katarina Hellsten-Palomäki, tfn , e-post

6 Resperiod: Resperiod: Resperiod: Resperiod: Resperiod: Resperiod: Resperiod: Resperiod: Från pris per enkelresa från Helsingfors inkluderar skatter samt avgift för bokning via webben. Till salu endast till Begränsat antal platser. Bekanta dig med prilliga prissättarens övriga destinationer och boka din resa hos resebyrån, Blue1 Sales Center, tfn (1,75 /min/besvarat samtal+lna) eller på adressen 10 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT ETT MATERIAL - FYRA WEBBSAJTER Alla våra webbsajter utvecklas kontinuerligt och besökarantalet växer stabilt. Skålen vinnarna 2010 Ära och berömmelse i Skålen 2010 utdelades i följande kategorier: 3 Hösten 2010 hade vi totalt ca unika besökare/vecka (Google Analytics). Bästa reklam: Snellmans köttförädling Ab 4 PRIS ENLIGT VECKA Sida Jättebanner Box Stortavla Tavla www. (728*90 px) (300*250 px) (140*350 px) (140*120 px) MALET KÖTT ÄR EN SERIÖS SAK. 2 hbl.fi vastranyland.fi ostnyland.fi*) evenemax.fi *) gemensam webbsajt som nås via och TILLTALA PÅ SVENSKA VINN SKÅLEN 2011! Skålen är en planeringstävling för finlandssvensk reklam. Den har inrättats som en årligen återkommande tradition, med målet och uppgiften att inspirera annonsörer och planerare att stifta närmare bekantskap med den finlandssvenska målgruppen och skapa kreativ, fungerande och effektiv reklam för just denna kundkrets. På svenska, förstås! Bästa copy: Blue1 Malet kött är en viktig produkt för finländarna. Hälften av alla finländare äter malet kött minst en gång i veckan. Vi tycker att riktigt malet kött ska tillverkas av färskt finländskt kött som aldrig varit fryst. Läs sanningen om malet kött på snellman.fi PÅ RIKTIGT MALET KÖTT STÅR DET SNELLMAN. EVENEMAX.fi EvenemaX är en tvåspråkig händelsekalender på adressen Kalendern täcker geografiskt hela den svensk- och tvåspråkiga kusten. Kalendern innehåller information om alla slags evenemang allt från loppmarknader och sagotimmar till teatrar och festivaler. Vi på KSF Media hjälper dig mer än gärna att vinna Skålen. Vi känner finlandssvenskarna som våra egna bakfickor. Utmana oss. Om vi inte kan svara på dina frågor direkt, tar vår researchavdelning gärna fram nyttig information ur sina hemliga arkiv. Läs mera om Skålen-tävlingen på Paris Biarritz Prilliga prissättarens kulinaristiska lösning: Paris, nu till riktigt gourmetpris London Berlin Dubrovnik PRILLIGA PRISSÄTTARENS SAMTLIGA BRAVURER: BLUE1.FI Rom Kittilä Ivalo Bästa lokala + Studerandenas val: Anton & Anton MATERIALINLÄMNING Material inlämnas per e-post till Annonser i gif, jpeg och flash levereras senast tre vardagar innan kampanjen inleds. Material i formatet html, java, JavaScript och dhtml levereras senast fem vardagar innan kampanjen inleds.

7 12 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT HELSINGFORS HANGÖ, SALO, KIMITO BORGÅ Fredrik von Koskull Risto Wibom kommersiell direktör försäljningschef / internet Johan Lindholm säljchef Tia Laurmaa regionförsäljningschef Gerd Johansson försäljningsgruppchef Marja-Sisko Lappalainen försäljningschef RASEBORG (Ekenäs) RASEBORG (Karis och Pojo) INGÅ, KYKSLÄTT OCH ÅBO Nina Melén säljchef Mia Henriksson mediesäljare Katarina Hellsten-Palomäki annonsservicechef Kaj Koivumäki marknadsföringschef Tea Lönnström säljchef LOVISA Kim Fältmarsch försäljningschef Ann Holmlund säljchef Patrik Selenius försäljningschef Hendrick Henningson försäljningschef Daniel Nylund säljchef E-post:

8 14 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 15 Vi förbereder dig för morgondagen Hannu Olkinuora, chefredaktör, Hbl

9 16 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 17 UTGIVARE & FÖRLAG KSF Media Ab Postadress PB 217, Helsingfors Ansvarig chefredaktör: Hannu Olkinuora UPPLAGA OCH LÄSARANTAL Upplaga: papperstidning + e-tidning, (UK 2009) Läsarantal: (KMT höst 2009/vår 2010) Partipolitiskt obunden. Medlem av Tidningarnas Förbund. Försäljning, marknadsföring & administration KSF Media Ab / Hufvudstadsbladet Mannerheimvägen 18, 4:e vån. Mån fre Tfn Telefax E-post ALLT DET HÄR ÄR HUFVUDSTADSBLADET! Hbl är mycket mer än bara papperstidningen. Hbl finns redan nu i flere olika kanaler för att tillgodose olika läsares behov av nyheter. Hbl finns på internet, på mobilen, som e-tidning och snart också på läsplatta! Genom att kombinera de olika kanalerna kan annonsören försäkra sig om att nå Hbl:s intressanta målgrupp på ett för annonsören optimalt sätt. Papperstidning Hbl är den största svenskspråkiga dagstidningen i Finland. Hbl når varje dag 70 % av den köpstarka finlandssvenska målgruppen i södra Finland samt en stor del av de övriga finlandssvenskarna. Hbl är en viktig del av finlandssvenskarnas identitet och en annons på det egna språket i den egna tidningen både uppmärksammas och aktiverar! m.hbl.fi Via m.hbl.fi kan läsarna kolla hbl.fi:s nyheter var de än befinner sig. Mobilversionen finns också som applikation både till Nokiamobiler och iphone. På mobilversionen får annonsören garanterad synlighet med ensamrätt på skärmen! Hufvudstadsbladets webbplats hbl.fi är den ledande nyhetssajten på svenska i Finland. Här når annonsören aktiva läsare som vill veta vad som händer under dagens lopp och vill delta i diskussionen kring de dagsaktuella nyheterna. En mer nischad publik hittar annonsören på de skilda avdelningarna för boende, bilar, resor och mat, saker som Hbl-läsare spenderar mycket mera på än genomsnittsfinländaren. PÅ KOMMANDE 2011! TRYCKERI KSF Medias tryckeri Mårtensbyvägen 11 B Vanda Tfn Teknisk direktör: Jean-Olof Åkerberg e-tidning Hbl:s e-tidning är en kopia av papperstidningen som används flitigt av Hbl-läsarna då de är på resa. Tack vare e-tidningen missar de inte en enda tidning. Läsplatte-Hbl Snart finns HBL också på läsplatta! Läsplatteversionen innehåller hela papperstidningen inklusive alla annonser. Läsarna kommer att kunna prenumerera på sin tidning i elektronisk form, utan att missa något av innehållet. I framtiden kommer läsplatteversionen att vara mer än bara papperstidningen och också ge annonsören nya möjligheter. Framtidens läsplatteversion kan innehålla t.ex. annonsfilmsnuttar, interaktiva annonser och annonser länkade till annonsörens webbplats.

10 18 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 19 LÄSARPROFIL Hufvudstadsbladets läsare, enligt KMT (Lukija höst 09/vår10, Kuluttaja 2009) - har goda inkomster: 12 % av hushållen tjänar över /år (motsvarande siffra för hela befolkningen är 5 %) - har stor köpkraft: Hbl-läsarna konsumerar 14 % mera än befolkningen i genomsnitt. Enligt undersökningen Mainossuhde 2009 är HBL överlägsen vad beträffar målgruppens - räckvidd totalt: Hbl når 86 % av målgruppen i Nyland per vecka och 70 % varje dag - reklampenetration: annonser i Hbl når 74 % av målgruppen i Nyland varje vecka - relation till sitt medium: inget annat medium når lika höga siffror som Hbl. MÅLGRUPPENS KONSUMTION I FÖRHÅLLANDE TILL BEFOLKNINGENS KONSUMTION KONSUMTION AV MEDIER OCH REKLAMER Hemvårds-, omsorgs- och renoveringstjänster Utbildning, språkkurser, övriga kurser Utlandsresor/kryssningar till utlandet Motionstjänster Restaurangtjänster Biobesök, köp/hyrning av filmer Kläder och accessoarer Möbler, inredning, trädgård Klockor och smycken Livsmedel och dagligvaror Informationsteknik Optikertjänster Resor i hemlandet Källa: KTM Kuluttaja Hufvudstadsbladet Helsingin Sanomat Lokaltidningar Metro Vartti Direktreklam Kommersiella radiokanaler Kommersiella TV-kanaler Internet 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Konsumtion av medier varje dag Konsumtion av medier varje vecka Konsumtion av reklam varje vecka SPRIDNINGSOMRÅDE 55 % av Hbl:s prenumeranter finns inom huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sibbo och Kyrkslätt) och 75 % inom Nyland. Resten fördelar sig jämnt över övriga svenskbygder. Källa: Upplagekontroll 2009

11 20 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 21 MODULER & PRISER 12 sp x 365 mm uppslag 7 700, sö mittuppslag 8 085, sö helsida * 6 sp x 365 mm 5500, sö ENSAMRÄTT PÅ SIDAN 4 sp x 260 mm * 3 850, sö /2 sida (liggande) * 6 sp x 180 mm 3 025, sö SPECIALMODULER Lördag & söndag första sidan 6 sp x 315 mm PRIS VARDAGAR SÖNDAG I text inkl. 4-färg 2,95 /sp.mm 3,10 /sp.mm Företagen informerar inkl. 4-färg 3,20 /sp.mm 3,35 /sp.mm Eftertext inkl. 4-färg 2,50 /sp.mm 2,60 /sp.mm Kungörelser inkl. 4-färg 2,95 /sp.mm 3,10 /sp.mm Arbetsplats, rekrytering inkl. 4-färg 2,95 /sp.mm 3,10 /sp.mm + webbavgift (jobben.fi) 100. Gäller alla rekryteringsannonser över 100 sp.mm. Radannonser (2 6 rader) 4,70 /rad 4,95 /rad Adressannonser tis och to 6 mån 210,00 /rad 12 mån 340,00 /rad BESTÄMD PLATS + 10 % SPALTBREDD Spaltantal per sida: 6 1 sp 38 mm 2 sp 81 mm 3 sp 124 mm 4 sp 167 mm 6 sp 253 mm 12 sp 530 mm OBS! Tidningarna tar inte emot annonser som är 5 spalter breda. 1/2 sida (stående) * 3 sp x 365 mm 3 025, sö /3 sida (stående) 2 sp x 365 mm 1 980, sö /3 sida (liggande) * 6 sp x 120 mm 1 980, sö På sista sidan (Väder) 2 200, sö /4 sida (liggande) 6 sp x 95 mm 1 540, sö Fråga efter pris för alla 3 sektioner! Sektionsstart (max 1 annons / sektion) 47 x 120 mm 495, sö x 250 mm 990, sö Bestämd plats: Nyheter (ej måndagar), Mitten, Sport Till er tjänst mån, ons och lör 1 mån 55,00 /rad 3 mån 150,00 /rad 6 mån 250,00 /rad 12 mån 430,00 /rad FAMILJEANNONSER Födda, döpta, förlovade, vigda 1,50 /sp.mm Dödsannonser 2,00 /sp.mm Tack, gratulationer (2 6 rader) 4,70 /rad SPALTHÖJD Första sidan: 315 mm Övriga sidor: 365 mm Alla annonsers höjd, med undantag av radannonser, definieras per 5 mm. Till annonspriset tillkommer moms 23 %. För faktura under 30,75 tillkommer faktureringstillägg 6,15 (inklusive moms). 1/4 sida (stående) * 3 sp x 180 mm 1 540, sö /6 sida (liggande) 3 sp x 120 mm 990, sö /6 sida (stående) 2 sp x 180 mm 990, sö /6 sida (stående) * 1 sp x 365 mm 990, sö Torsdagens matspecial 3 x 50 mm 495 Bestämd plats: Mitten/Mat & Vin, på högerkant, högst upp TIDTABELL Publicerings- Bokning Översättning, Färdigt material dag framställning, korrektur måndag tors ons fre tisdag mån tors mån /8 sida (stående) * 3 sp x 95 mm 825, sö 870 * KSF Media gemensamma moduler 1/8 sida (liggande) 6 sp x 50 mm 825, sö 870 1/12 sida * 2 sp x 100 mm 580, sö 610 NYHET! 1/24 sida 2 sp x 50 mm 290, sö 305 Marginalplatser på sista sidan (Väder) 190 x 30 mm 490, sö 515 eller 95 x 30 mm 250, sö 265 onsdag tis fre tis torsdag ons mån ons fredag tors tis tors lördag tors ons fre söndag tors ons fre Om vår grafiska service är tvungen att ändra på färdigt material fakturerar vi 50 / påbörjad timme. Vid försenad materialleverans debiterar vi 50 /timme. Materialadress:

12 22 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 23 BETALNING Betalningsmottagare KSF Media Ab. Mediebyråer: 30 dagar netto eller 14 dagar -1 % kassarabatt. Förseningsränta: 8 % + Finlands Banks referensränta. KONTONUMMER Nordea IBAN: FI BIC: NDEAFIHH BOKNING & RABATTER BOKNING Annonsutrymme bokar du genom att kontakta vår annonsservice tfn eller någon av våra försäljningschefer. Vi betjänar dig vardagar kl ANNULLERING Vid avbokning gäller följande: första sidan två veckor före publicering, textannonser en vecka före publicering. Sker avbokningen senare debiteras 50 % av annonspriset. An- BILAGOR, TEMAN & UTGIVNINGSDAGAR REDAKTIONELLA BILAGOR & TEMASIDOR Ibland är det i annonsörens intresse att synas i en specifik miljö. Det kan handla om att annonsera i en viss redaktionell omgivning eller i ett block av annonser som stöder varandra. Hbl kan erbjuda flera attraktiva lösningar i den här bemärkelsen. Vi kommer, under årets lopp, att ha flera temasatsningar i tidningen bl.a. båt och trädgård. Se tabellen bredvid för dagar och datum. FINLANDSSVENSK BÅTMARKNAD FÖR PRIVATKUNDER: BILAGOR 2011 Sommar 28.5 Bokextra ÅTERKOMMANDE TEMAN Mat Bilar Boende Resor Nöje torsdagar varannan lördag varannan lördag söndagar fredagar Aktia IBAN: FI BIC: HELSFIHH nulering bör ske under kontorstid. REKLAM- OCH MEDIEBYRÅERSÄTTNING Reklam- och mediebyråer som godkänts av Hbl beviljas 15 % rabatt. Rabatten förutsätter Din annons publiceras samma dag i Hbl, VN, Bbl och ÖN. Lördag 16.4 och lördag FINLANDSSVENSK MC-MARKNAD FÖR PRIVATKUNDER: Sampo IBAN: FI BIC: DABAFIHH att byrån följer tidningens tidtabeller för materialinlämning och betalning. UPPREPNINGSRABATT Din annons publiceras samma dag i Hbl, VN, Bbl och ÖN. Lördag 9.4. REKRYTERING Andelsbanken IBAN: FI BIC: OKOYFIHH Vi beviljar 10 % upprepningsrabatt på oförändrad annons som upprepas inom 14 dagar. Alla upprepningar skall bokas vid första införandet. Kan inte kombineras med andra kundrabatter. En viktig del av en lyckad rekryteringsprocess är att man väljer rätt medium för att nå lämpliga personer för uppgiften. I Hbl syns din rekryteringsannons i en unik miljö, särskilt ifall du söker språkkunniga och välutbildade personer. REKLAMATIONER Reklamationer görs till Hufvudstadsbladets annonsavdelning, tfn (vard. kl ). STANDBY 25 % rabatt beviljas på helsidor, halvsidor, 1/3- och 1/4-sidor då standbytiden är sju dagar. Kan inte kombineras med andra kundrabatter. Arbetsmarknaden: onsdag pris 2,95 /sp.mm och söndag pris 3,10 /sp.mm+ webbavgift (jobben.fi) 100 då annonsen är större än 100 sp.mm. Upprepningsrabatt 20 % på oförändrad annons som upprepas inom 7 dagar. TIDNINGSFRIA DAGAR 2011 TIDNINGENS ANSVAR Tidningens största ansvar för fel som uppstått i samband med publicering av annons är annonspriset och framställningskostnader för material som har levererats till andra tidningar. Tidningen ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att annons uteblivit. Eventuella anmärkningar bör göras inom 8 dagar efter publicering. Tidningen förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser samt förse textliknande annonser med beteckning annons. Tidningen ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att annons uteblivit då annonsen har skickats per e-post men inte kommit fram inom utsatt tid. KAMPANJRABATT Förutsätter en kampanjplan. Rabatt för 2 4 annonser är 10 % och för 5 7 annonser 15 %. Kampanjrabatt är ett alternativ till årsrabatt. Gäller ej rekryteringsannonser. VALRABATT I samband med val beviljar vi 50 % rabatt. Kan inte kombineras med andra rabatter. ÅRSAVTAL Enligt överenskommelse. Förutsätter skriftligt avtal. Rabatten beror på den totala årsvolymen och är ett alternativ till kampanjrabatt. BYTESANNONSER Tidningarnas förbunds medlemstidningar beviljas 15 % förmedlingsersättning för bytesannonser. INSTICK Har du mycket att berätta och många bilder att visa behöver du utrymme. En bilaga ger dig exakt så mycket utrymme du behöver. Fördelarna är flera. För det första: du kan välja hela upplagan eller bara ett avgränsat område, exempelvis huvudstadsregionen. Detta ger dig möjlighet att nå exakt den målgrupp du vill. För det andra: när du går ut med en bilaga är hela scenen din. Du paketerar allt precis som du själv vill, och det finns ingen annan bilaga som konkurrerar med din, för vi publicerar bara en per dag. Du kan välja mellan att leverera färdigt tryckt material eller att trycka bilagan hos KSF Media/Hbl. Avbokning av instick bör ske senast två veckor före utdelningsdag. För priser se sidan 8. Annonsservice: (09) Trycktekniska frågor: Niklas Palm Gösta Gustafsson lördag fredag söndag måndag måndag fredag lördag söndag söndag söndag 1.1 nyårsdagen 7.1 dagen efter trettondagen 24.4 påskdagen 25.4 annandag påsk 2.5 dagen efter första maj 3.6 dagen efter Kristi himmelsfärdsdag 25.6 midsommardagen 26.6 dagen efter midsommardagen 6.11 dagen efter alla helgons dag juldagen måndag annandag jul

13 24 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 25 ANNONSERA PÅ HBL.FI Hbl på webben har ca */63 000** unika besökare per vecka (hösten 2010). I medeltal stannar våra besökare 10,5 min*/7,3 min** på våra sidor. (* TNS Metrix, **Google Analytics) VÅRA WEBBANVÄNDARE 60 % Män 45 % Kvinnor 43 % Besöker sidan dagligen 46 % Läser inte papperstidningen regelbundet 32 % Bor i hushåll vars bruttoinkomster överstiger per år. (Spot 2010) PRIS ENLIGT SIDVISNINGAR Placering Storlek CPM Minimi 1 Jättebanner, högst uppe på sidan 728*90 px 7 / visningar 2 Jättebox, första sidan 400*400 px 8 / visningar 3 Box, första sidan 300*250 px 7 / visningar 4 Stortavla, annonsplatsen på högerkant 140*350 px 6 / visningar CPM = pris per visningar PRIS ENLIGT TID (gäller första sidan) Placering Storlek Pris/vecka Pris/månad 1 Jättebanner, högst uppe på sidan 728*90 px Jättebox, första sidan 400*400 px Box, första sidan 300*250 px Stortavla, annonsplatsen på högerkanten 140*350 px Tavla, annonsspalten på högerkanten 140*120 px Interstitial med frekvens /dag MATERIALINLÄMNING Material inlämnas per e-post till Annonser i gif, jpeg och flash levereras senast tre vardagar innan kampanjen inleds Material i formatet html, java, javascript och dhtml levereras senast fem vardagar innan kampanjen inleds. Det finns också möjlighet att annonsera på t.ex. följande undersidor: Boende, Motor och Resor. Priserna gäller för upp till unika besökare per vecka (Google Analytics). Efter det har vi rätt att evaluera priserna. Till annonspriset tillkommer moms 23 %. 3 Om Hbl sköter bannerproduktionen är kostnaden 50 /h + moms (gäller standardbanner). TIDSBEGRÄNSNING & SPECIALMATERIAL Visningar kan begränsas till en speciell dag eller ett klockslag < 24h, tilläggskostnad +20 %. Specialbanners, video och ljud, tilläggskostnad +20 %. Vi förbehåller oss rätten att låta bli att publicera material som anses olämpligt.

14 26 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 27 kärkimedia är det enda riktiga massmediet. Detta hävdar vi eftersom Kärkimedias dags tidningar, veckotidningar och webbtidningar regelbundet når hela 3,7 miljoner läsare. Vi når ett stort antal läsare och det bästa med detta är att det leder till handling. Kärkimedia är det effektivaste sättet att få finländare med köpkraft att fatta ett inköpsbeslut och att sedan förverkliga det. Kärkimedia ägs av 34 dagstidningar som är högt uppskattade på sin ort. Hufvudstadsbladet är en av dessa tidningar. Hela Kärkimediapaketet innehåller förutom dagstidningarna även webbupplagan för alla 34 tidningar och veckotidningen för 6 av dem. dagstidningar Totalupplaga Läsarantal, brutto Läsarantal, netto 3,1 milj. 3,9 milj. Nettoräckvidd 70 % Bruttoräckvidd (GRP) 87 % OTS (Opportunities To See) 1,2 nätupplagor Besökare per vecka, netto 2,1 milj. Dagstidningar Namn ort upplaga läsare Helsingin Sanomat Helsingfors Aamulehti Tammerfors Turun Sanomat Åbo Kaleva Uleåborg Keskisuomalainen Jyväskylä Savon Sanomat Kuopio Etelä-Suomen Sanomat Lahtis Ilkka Seinäjoki Satakunnan Kansa Björneborg Hufvudstadsbladet Helsingfors Karjalainen Joensuu Lapin Kansa Rovaniemi Etelä-Saimaa Villmanstrand Hämeen Sanomat Tavastehus Kouvolan Sanomat Kouvola Pohjalainen Vasa Keskipohjanmaa Karleby Länsi-Savo S:t Michael Kymen Sanomat Kotka Vasabladet Vasa Aamuposti Hyvinge Riihimäki Salon Seudun Sanomat Salo Kainuun Sanomat Kajana Pohjolan Sanomat Kemi Keski-Uusimaa Tusby Kervo Träskända Itä-Savo Nyslott Länsi-Suomi Raumo Österbottens Tidning Jakobstad Uutispäivä Demari Huvudstadsregionen Forssan Lehti Forssa Länsi-Uusimaa Lojo Uusimaa Borgå Iisalmen Sanomat Iisalmi Itä-Häme Heinola töölönlahdenkatu 2, 0010o helsinki (09) LÄHTEET: LT-levikkitilasto 2009, Levikintarkastus, KMT Lukija Höst09/Vår10, KMT Kuluttaja 2009 KONTAKTPERSONER // HELSINGFORS MEDIEFÖRSÄLJNING Risto Wibom Fredrik von Koskull kommersiell direktör försäljningschef / internet Gerd Johansson Marja-Sisko Lappalainen försäljningsgruppchef försäljningschef Kim Fältmarsch försäljningschef Hendrick Henningson försäljningschef E-post: ANNONSSERVICE Katarina Hellsten-Palomäki annonsservicechef Annika Dahlbäck försäljningsassistent Birgitta Gestrin E-post: försäljningsassistent ÖVERSÄTTNINGS- OCH TEXTSERVICE Varor och tjänster, utbud och image, rekrytering och lansering. Oavsett vad du vill kommunicera hjälper vi dig formulera ditt budskap. Från rubrik till brödtext. Klart och tydligt, på en naturlig, säljande svenska. Servicen är kostnadsfri för dig som annonserar. Gäller inte statliga och kommunala annonser och kungörelser då vi förväntar oss färdigt material på svenska. Kontakta oss för närmare information om hur vi arbetar och vilka villkor som gäller. Tfn E-post

15 28 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 29 Det viktigaste för dig i Västnyland Tommy Westerlund, chefredaktör, VN

16 30 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 31 UTGIVARE & FÖRLAG KSF Media Ab Genvägen 4, Ekenäs Ansvarig chefredaktör: Tommy Westerlund UPPLAGA OCH LÄSARANTAL Upplaga: (UK 2009) Läsarantal : (upplaga x 2,5) Partipolitiskt obunden. Medlem av Tidningarnas Förbund. FÖRSÄLJNING, MARKNADSFÖRING & ADMINISTRATION KSF Media Ab / Västra Nyland Genvägen 4, Ekenäs Öppet vardagar kl Tfn Telefax E-post KARIS Torggatan 1-3, Karis Öppet mån kl , tis och tors kl Tfn LÄSARPROFIL Med tidningen Västra Nyland når du bäst den svensk- och tvåspråkiga befolkningen i västra Nyland. Räckvidd: Västra Nyland 79 %, Etelä-Uusimaa 63 %, Hbl 60 %, Hangö Tidningen 22 %, Helsingin Sanomat 15 % och Länsi-Uusimaa 8 %. Västra Nylands läsare vet hur man njuter av livet, de använder mer pengar än finländaren i medeltal på sin gård och trädgård, på att ta hand om och renovera sitt hem, på livsmedel och resor. Källa: KMT Kuluttaja/Alueellinen 2009 Enligt undersökningen Mainossuhde 2009 är VN överlägsen vad beträffar målgruppens - räckvidd totalt: VN läses av 79 % av målgruppen på sitt huvudspridningsområde per vecka - reklampenetration: annonser i VN når 75 % av målgruppen varje vecka MÅLGRUPPENS KONSUMTION AV MEDIER OCH REKLAM Konsumtion av medier minst fem dagar i veckan Konsumtion av medier varje vecka Konsumtion av reklam varje vecka SPRIDNINGSOMRÅDE OCH TÄCKNINGSGRAD* Andelen svensk- och tvåspråkiga hushåll som prenumererar på VN i huvudspridningsområdet är 64 % Huvudspridningsområde: Hangö, Raseborg och Ingå Övriga kommuner är Lojo, Sjundeå och Kyrkslätt. HANGÖ Nycandergatan 20, Hangö Öppet ons och fre kl Tfn TRYCKERI Salon Lehtitehdas Örninkatu 14 (PB 117) SALO Västra Nyland Etelä-Uusimaa Annan lokaltidning Direktreklam Kommersiella radiokanaler Kommersiella TV-kanaler Internet RASEBORG LOJO INGÅ SJUNDEÅ KYRK- SLÄTT 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % HANGÖ * Täckningsgrad = andelen prenumeranthushåll Källa: Upplagekontroll 2009 Källa: Mainossuhde 2009

17 32 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 33 MODULER & PRISER ENSAMRÄTT PÅ SIDAN PRIS I text inkl. 4-färg 1,99 /sp.mm Efter text inkl. 4-färg 1,99 /sp.mm Sista sidan inkl. 4-färg 2,15 /sp.mm Arbetsplats, rekrytering inkl. 4-färg 1,99 /sp.mm + webbavgift (jobben.fi) 70 Gäller alla rekryteringsannonser över 100 sp.mm. ÖVRIGA AVGIFTER Vidarebefodran av material till övriga tidningar 8,13 /material. Färgkopia av annons 1,63 /kopia. Till priset tillkommer moms. 23%. För faktura under 30,75 tillkommer faktureringstillägg 6,15 (inkl. moms). Uppslag 12 sp x 365 mm /2 sida (stående) 3 sp x 365 mm * /6 sida (liggande) 3 sp x 120 mm 690 1/12 sida 2 sp x 100 mm * 375 * KSF Media gemensamma moduler Första sidan 6 sp x 295 mm x 40 mm x 40 mm 450 1/3 sida (liggande) 6 sp x 120 mm * /6 sida (stående) 1 sp x 365 mm * 690 NYHET! 1/24 sida 2 sp x 50 mm * 190 Helsida 6 sp x 365 mm * /3 sida (stående) 2 sp x 365 mm /6 sida (stående) 2 sp x 180 mm * 690 NY STORLEK Sista sidan Väderstrecket 216 x 25 mm sp x 260 mm * /4 sida (liggande) 6 sp x 95 mm /8 sida (stående) 3 sp x 95 mm * 550 TV-modul 6 sp x 40 mm: sp x 40 mm: sp x 40 mm: 110 1/2 sida (liggande) 6 sp x 180 mm * /4 sida (stående) 3 sp x 180 mm * /8 sida (liggande) 6 sp x 50 mm 550? Speciallösningar Hittar du inte vad du söker i vårt modulsortiment? Ta kontakt med våra säljare och kom med förslag så diskuterar vi vidare. Radannonser 5,50 (Pris per rad, min. 2 rader) Till er tjänst: Service (tor) / Hälsa (lör) 13,00 / st storlek 1x15 18,00 / st storlek 1x30 Synlighet på webben ingår under hela avtalstiden. Föreningsspalten vi möts 3,60 Pris per rad Pryltorget (för privatpers.) 8,94 St-pris, max 1x70 med Västiskortet Gratis Gratis Bil- och båtmarknad 17,07 St-pris, max. 1x70 med bild 21,95 St-pris, max. 1x70 Mega-marknad 8,13 St-pris, max. 1x70 med bild 12,20 St-pris, max. 1x70 FAMILJEANNONSER Dödsannonser 1,45 /sp.mm Födda, döpta, förlovade, vigda 22,76 St-pris, storlek 1x30 med bild 27,64 St-pris, storlek 1x30 Gratulationsannonser 22,76 St-pris, storlek 1x30 med bild 27,64 St-pris, storlek 1x30 med Västiskortet -50% Till annonspriset tillkommer moms 23 %. TIDTABELL Publiceringsdag Översättning, Färdigt material framställning, korrektur tisdag fre mån onsdag mån tis torsdag tis ons fredag ons tors lördag tors fre söndag tors fre Mega (onsdag) fre mån Temanummer tre vardagar före två vardagar före SPALTBREDD Spaltantal per sida: 6 SPALTBREDD (t.o.m ) 1 sp 40 mm 2 sp 84 mm 3 sp 128 mm 4 sp 172 mm 6 sp 260 mm 12 sp 540 mm SPALTBREDD (fr.o.m ) 1 sp 38 mm 2 sp 81 mm 3 sp 124 mm 4 sp 167 mm 6 sp 253 mm 12 sp 530 mm OBS! Tidningarna tar inte emot annonser som är 5 spalter breda. SPALTHÖJD Första sidan: 295 mm Sista sidan: 180 mm Övriga sidor: 365 mm Alla annonsers höjd, med undantag av radannonser, definieras per 5 mm. Materialadress:

18 34 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 35 BETALNING Betalningsmottagare KSF Media Ab. Mediebyråer: 30 dagar netto eller 14 dagar -1 % kassarabatt. Förseningsränta: 8 % + Finlands Banks referensränta. KONTONUMMER Nordea IBAN: FI BIC: NDEAFIHH Aktia IBAN: FI BIC: HELSFIHH Sampo IBAN: FI BIC: DABAFIHH Andelsbanken IBAN: FI BIC: OKOYFIHH REKLAMATIONER Reklamationer görs till Västra Nylands annonsavdelning, tfn (vard. kl. 8 16). TIDNINGENS ANSVAR Tidningens största ansvar för fel som uppstått i samband med publicering av annons är annonspriset och framställningskostnader för material som har levererats till andra tidningar. Tidningen ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att annons uteblivit. Eventuella anmärkningar bör göras inom 8 dagar efter publicering. Tidningen förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser samt förse textliknande annonser med beteckning annons. Tidningen ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att annons uteblivit då annonsen har skickats per e-post men inte kommit fram inom utsatt tid. BOKNING & RABATTER BOKNING Annonser bokar du genom att kontakta vår annonsavdelning per tfn eller per e-post eller någon av våra säljare. Vi betjänar dig vardagar kl ANNULLERING Vid avbokning gäller följande: första sidan två veckor före publicering, textannonser en vecka före publicering. Sker avbokningen senare debiteras 50 % av annonspriset. Annullering bör ske under kontorstid. REKLAM- OCH MEDIEBYRÅERSÄTTNING Reklam- och mediebyråer som godkänts av Västra Nyland beviljas 15 % rabatt. Rabatten förutsätter att byrån följer tidningens tidtabeller för materialinlämning och betalning. UPPREPNINGSRABATT Vi beviljar 10 % upprepningsrabatt på oförändrad annons som upprepas inom 14 dagar. Alla upprepningar skall bokas vid första införandet. Kan inte kombineras med andra kundrabatter. KAMPANJER Vid temanummer och temasidor. För mer information kontakta våra säljare. ÅRSAVTAL Enligt överenskommelse. Förutsätter skriftligt avtal. Rabatten beror på den totala årsvolymen och är ett alternativ till kampanjrabatter. VALRABATT I samband med val beviljar vi 25 % rabatt. Kan inte kombineras med andra rabatter. BYTESANNONSER Tidningarnas Förbunds medlemstidningar beviljas 15 % förmedlingsersättning för bytesannonser. BILAGOR, TEMAN & UTGIVNINGSDAGAR REDAKTIONELLA BILAGOR 2011: ons 2.3 Bygga & Bo fre 29.4 Hem & Trädgård* mån 30.5 Sommar 2011*+** ons 28.9 Bygga & Inreda ons Mat & Vin Fatsighetsbilagan VN Hem & VN Kodit utkommer med varje Mega-utdelning (förutom fre 20.5 och mån 30.5). ÖVRIGA BILAGOR: ons 30.3 Caraget fre 20.5 Sydspetsens mässa*+** * Utdelas till hemadressen till den som har en fritidsbostad på VN:s huvudspridningsområde, men inte bor på området året runt. ** Utdelas som Mega. FINLANDSSVENSK BÅTMARKNAD FÖR PRIVATKUNDER: Din annons publiceras samma dag i Hbl, VN, Bbl och ÖN. Lördag 16.4 och lördag FINLANDSSVENSK MC-MARKNAD FÖR PRIVATKUNDER: Din annons publiceras samma dag i Hbl, VN, Bbl och ÖN. Lördag 9.4. MEGA-UTDELNING VARJE MÅNAD TILL ÖVER HUSHÅLL: Västis Mega-utdelningar har etablerat sig som en framgångsrik annonslösning. Megautdelning innebär att Västis distribueras på morgonen till alla hushåll i Hangö, Raseborg och Ingå. Distributionen sköts av Itella. MEGA-UTDELNINGAR 2011: Onsdag 12.1, onsdag 16.2, onsdag 16.3, onsdag 13.4, onsdag 11.5, fredag 20.5 (Sydspetsens mässa), måndag 30.5 (VN:s Sommartidning 2011), onsdag 15.6 (utdelas även till fritidsstugor), onsdag 13.7 (utdelas även till fritidsstugor), onsdag 17.8, onsdag 14.9, onsdag 12.10, onsdag 9.11, fredag TISDAGAR ÄR TEMADAGAR I VÄSTIS Bil & Båt, Trend & Stil, Familj & Relation samt Miljö & Ekologi heter Västis regelbundna teman. Fråga mera av våra säljare. EXTRA UTGIVNINGSDAGAR 2011: måndag 18.4 riksdagsval måndag 30.5 VN:s Sommartidning TIDNINGSFRIA DAGAR 2011 Västra Nyland utkommer sex dagar i veckan från tisdag till söndag. Förutom måndagar finns det några dagar då tidningen inte utkommer: lördag 1.1 nyårsdagen söndag 2.1 dagen efter nyårsdagen fredag 7.1 dagen efter trettondagen lördag 23.4 påsklördag söndag 24.4 påskdagen tisdag 26.4 dagen efter annandag påsk fredag 3.6 dagen efter Kristi himmelsfärdsdag lördag 25.6 midsommardagen söndag 26.6 dagen efter midsommar söndag 6.11 dagen efter alla helgons dag onsdag 7.12 dagen efter självständighetsdagen söndag juldagen tisdag dagen efter annandag jul

19 36 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 37 1 INSTICK Har du mycket att berätta och många bilder att visa behöver du utrymme. En bilaga ger dig exakt så mycket utrymme du behöver. Fördelarna är flera. När du går ut med en bilaga är hela scenen din. Du paketerar allt precis som du själv vill, och det finns ingen annan bilaga som konkurrerar med din, för vi publicerar bara en per dag. Du kan välja mellan att leverera färdigt tryckt material eller att trycka bilagan hos KSF Media. Avbokning av instick bör ske senast två veckor före utdelningsdag. För priser se sidan 8. För mer information kontakta våra säljare. ANNONSERA Västis på webben har ca unika besökare i veckan (Google Analytics, oktober 2010), i medeltal stannar våra besökare 2 min på våra sidor. ÖVERSÄTTNINGS- OCH TEXTSERVICE Varor och tjänster, utbud och image, rekrytering och lansering. Oavsett vad du vill kommunicera hjälper vi dig formulera ditt budskap. Från rubrik till brödtext. Klart och tydligt, på en naturlig, säljande svenska. Servicen är kostnadsfri för dig som annonserar. Gäller inte statliga och kommunala annonser eller kungörelser då vi förväntar oss färdigt material på svenska. Kontakta oss för närmare information om hur vi arbetar och vilka villkor som gäller. KONTAKTPERSONER // VÄSTRA NYLAND MEDIEFÖRSÄLJNING Raseborg (Ekenäs) Kaj Koivumäki marknadsföringschef Hangö, Salo, Kimito Johan Lindholm säljchef Ann Holmlund säljchef Raseborg (Karis och Pojo), Ingå och Kyrkslätt Nina Melén säljchef Daniel Nylund säljchef E-post: PRIS ENLIGT TID Placering Storlek Pris/vecka 1 Jättebanner, högst uppe på sidan 728*90 px Box, första sidan 300*250 px Stortavla, annonsplatsen på högerkanten 140*350 px Tavla, annonsspalten på högerkanten 140*120 px 75 Priserna gäller för upp till unika besökare per vecka. Efter det har vi rätt att evaluera priserna. Till annonsprisen tillkommer moms 23 % Vi förbehåller oss rätten att låta bli att publicera material som anses olämpligt. MATERIALINLÄMNING Material inlämnas per e-post till ANNONSFAKTURERING Mona Westerlund MEDIE- OCH REKLAMBYRÅER Siv Åberg ANNONSMOTTAGNING OCH FRAMSTÄLLNING Tomas Jung Anne Dahl Ann-Christine Rehnberg Marina Wikström Madeleine Rehn Annonser i gif, jpeg och flash levereras senast tre vardagar innan kampanjen inleds Material i formatet html, java, JavaScript och dhtml levereras senast fem vardagar innan kampanjen inleds. E-post:

20 38 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL 39 Mera lokalkännedom för dig. Stefan Holmström, chefredaktör, Bbl

48 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 49. Totalt lokal. Camilla Berggren, chefredaktör, ÖN

48 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 49. Totalt lokal. Camilla Berggren, chefredaktör, ÖN 48 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 49 Totalt lokal Camilla Berggren, chefredaktör, ÖN 50 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 ÖN 51 UTGIVARE & FÖRLAG KSF Media

Läs mer

Det viktigaste för dig i Västnyland

Det viktigaste för dig i Västnyland 28 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 29 Det viktigaste för dig i Västnyland Tommy Westerlund, chefredaktör, VN 30 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 31 UTGIVARE

Läs mer

Vi förbereder dig för morgondagen

Vi förbereder dig för morgondagen 14 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 15 Vi förbereder dig för morgondagen Hannu Olkinuora, chefredaktör, Hbl 16 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 17 UTGIVARE

Läs mer

Mera lokalkännedom för dig

Mera lokalkännedom för dig KSF MEDI MEDIEKORT 2013 L 33 Mera lokalkännedom för dig Micaela Röman, chefredaktör, bl UTGiVare & förlag KSF Media b Mannerheimgatan 9 11 Postadress P 200, 06101 orgå www.bbl.fi nsvarig chefredaktör:

Läs mer

mediekort 2012 LIVET ÄR LOKALT Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi

mediekort 2012 LIVET ÄR LOKALT Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi Tel.: (02) 274 9900 Fax: (02) 231 1394 annons@fabsy.fi www.åu.fi www.pku.fi LIVET ÄR LOKALT ÅU 1.1.2012 Annonsplatser på första sidan Lokalt annonspaket (ÅU/PK) Färgannonser till svartvitt pris Extra utdelning

Läs mer

ÄR DETTA DIN MÅLGRUPP?

ÄR DETTA DIN MÅLGRUPP? MEDIEKORT 2014 1.0 KSF MEDI MEDIEKORT 2014 2 ÄR DETT DIN MÅLGRUPP? Våra läsare är en unik målgrupp, inte enbart på grund av språket. De har, som grupp, högre inkomster och utbildning än befolkningen i

Läs mer

VÄLJ HBL. BLI FÖRTJUST VARJE DAG.

VÄLJ HBL. BLI FÖRTJUST VARJE DAG. VÄLJ HBL. BLI FÖRTJUST VARJE DAG. Hbl är en fördomsfri föregångare på mediehimlen, både på utsidan och insidan. Detta visar inte minst alla internationella layoutpriser vi tilldelats och ökningen på upplagesidan.

Läs mer

OJ OJ VILKEN DIMMA, MEN DÄR SKYMTAR JU SOLEN

OJ OJ VILKEN DIMMA, MEN DÄR SKYMTAR JU SOLEN MEDIEKORT 2014 1.0 KSF MEDI MEDIEKORT 2014 2 OJ OJ VILKEN DIMM, MEN DÄR SKYMTR JU SOLEN Mediebranschen har ett intressant år bakom sig och ett ännu intressantare år framför sig. Det mest avsevärda som

Läs mer

Priser 2011 Företag och organisationer Lokal

Priser 2011 Företag och organisationer Lokal Priser 2011 Företag och organisationer Lokal Daglig nyhetstidning februari Annonsering i SN Annonsering i Södermanlands Nyheter Prisexempel TEXTSIDA (45 mm spaltbredd, 6 spalter/sida) Se GUL Modulkarta

Läs mer

MEDIEKORT 2015 ÅBO UNDERRÄTTELSER PARGAS KUNGÖRELSER. TISDAG 30 december 2014 Vecka Årgång 191.

MEDIEKORT 2015 ÅBO UNDERRÄTTELSER PARGAS KUNGÖRELSER. TISDAG 30 december 2014 Vecka Årgång 191. 1. 1,50 MEDIEKORT 2015 Lokalt annonspaket (ÅU/PK) Extra utdelning till stugägare i Åboland Extra utdelning (Mega), totalt 15 000 ex Advertorial www.jobben.fi Annons på sista sidan Moduler förmånligt Webbpaket

Läs mer

Annonsprislista REA 50% Boka din resa hos oss! NYÖPPNAT! Att synas är att finnas! Cityboden

Annonsprislista REA 50% Boka din resa hos oss! NYÖPPNAT! Att synas är att finnas! Cityboden Annonsprislista 20 NA levererar nyheter dygnet runt i olika kanaler. Vi når fler läsare och besökare per dag än något annat lokalt media. NA är Sveriges sjätte största dagstidning! Att synas är att finnas!

Läs mer

www.caminomagasin.se

www.caminomagasin.se MEDIAKIT 2015 Camino är ett mediaföretag som sprider berättelser om en grönare, godare och skönare framtid. Vägen dit kantas av engagerade människor och handlingskraft. www.caminomagasin.se Målgrupp Camino

Läs mer

Tipsa AN. Prislista 2015. Sugen på att synas på förstasidan? Prenumerera på AN till ditt företag 15B

Tipsa AN. Prislista 2015. Sugen på att synas på förstasidan? Prenumerera på AN till ditt företag 15B 23 m 3 060 kr 15B Prislista 2015 38 x 200 mm 80 x 200 2 754 kr 5 508 kr 14 24 38 x 178 mm 80 x 178 mm 122 x 178 2 448 kr 4 896 kr 7 344 kr 14B 24B 34B 38 x 155 mm 80 x 155 mm 122 x 155 mm 164 x 155 2 142

Läs mer

ATL Prislista 2013 1

ATL Prislista 2013 1 ATL Prislista 2013 1 Textsidesannonser - annonsformat och priser Uppslag helsida 514x360 49 780 Uppslag halvsida liggande 514x180 27 500 Första sidan inkl huvudbanner på atl.nu 243x45 13 800 Helsida 243x360

Läs mer

Så mycket bättre! Välj oss på VLT när du ska kommunicera med dina kunder det blir så mycket bättre! Jacob Rynler, försäljningsdirektör

Så mycket bättre! Välj oss på VLT när du ska kommunicera med dina kunder det blir så mycket bättre! Jacob Rynler, försäljningsdirektör Annonsinformation 1 januari 2012 Så mycket bättre! Idag är VLT inte bara en papperstidning. Vi kan erbjuda oslagbara kombinationer av olika kanaler som är anpassade efter dina budskap och målgrupper. Förutom

Läs mer

www.lerumstidning.com

www.lerumstidning.com 2014 www.lerumstidning.com MÖT 2014 Behöver du effektiv marknadsföring? Hör av dig till oss! Vi samarbetar med både små och stora företag! Maiwi Larsson 0302-510 56, 0709-18 89 56 annons@lerumstidning.com

Läs mer

Priser & utgivning 2014

Priser & utgivning 2014 Priser & utgivning 0 UPPSLAG 0 x 80 mm plus mm utfall PRIS 0 880 kr PRIS 0 80: HELSIDA x 80 mm plus mm utfall PRIS 800: kr BAKSIDAN x 0 mm plus mm utfall PRIS 80 00: kr HELSIDA INOM SATSYTA 9 x mm PRIS

Läs mer

VECKANS AFFÄRER VÅRA LÄSARE RÄCKVIDD & UPPLAGA

VECKANS AFFÄRER VÅRA LÄSARE RÄCKVIDD & UPPLAGA VECKANS AFFÄRER Veckans Affärer är förstahandsvalet för näringslivet: Vi når nära 300 000 kvalificerade och köpstarka beslutsfattare inom svenskt näringsliv via vårt magasin, webb/mobil och nyhetsbrev.

Läs mer

Välkommen till Mölndals-Posten vi når dina kunder till frukost!

Välkommen till Mölndals-Posten vi når dina kunder till frukost! Välkommen till ölndals-posten vi når dina kunder till frukost! ölndals-posten är en prenumererad tidning med utgivning varje onsdag. En onsdag i varje månad distribueras tidningen till alla i ölndals kommun,

Läs mer

TRAVRONDEN ANNONSPRISLISTA & MEDIEINFORMATION 2015

TRAVRONDEN ANNONSPRISLISTA & MEDIEINFORMATION 2015 TRAVRONDEN ANNONSPRISLISTA & MEDIEINFORMATION 2015 INNEHÅLL 04 Framgångsrecept Träffa rätt maximera din annonsering Länken mellan säljare & köpare Case Svenska fönster 07 Travronden tidningen Annonsering

Läs mer

PRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN. Svenljunga Tranemo Ulricehamn. fr.o.m. vecka 32 GRATISTIDNING I TRE KOMMUNER

PRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN. Svenljunga Tranemo Ulricehamn. fr.o.m. vecka 32 GRATISTIDNING I TRE KOMMUNER 2013 PRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN fr.o.m. vecka 32 Svenljunga Tranemo Ulricehamn GRATISTIDNING I TRE KOMMUNER läs HelA Stt gratis PÅ nätet! www.stthuset.com SäljAre annons@stthuset.com KundtjänSt / ekonomi

Läs mer

Fakta. Upplaga: Räckvidd: 50 000 läsare (Orvesto konsument 2012) Frekvens: 12 nr/år + 4 temautgåvor. Målgrupp

Fakta. Upplaga: Räckvidd: 50 000 läsare (Orvesto konsument 2012) Frekvens: 12 nr/år + 4 temautgåvor. Målgrupp kamera&bild ANNONSpriser 2013 Fakta Upplaga: 20 000 ex varav ca 7 000 är prenumeranter. Räckvidd: 50 000 läsare (Orvesto konsument 2012) Frekvens: 12 nr/år + 4 temautgåvor Målgrupp Privatpersoner Kamera

Läs mer

Gällerfrom1januari2012. Prislista

Gällerfrom1januari2012. Prislista 33 133 mm 33B 122 x 110 mm 44 164 x 178 mm 32 122 x 88 mm 44B 164 x 155 mm 32B 122 x 65 mm Gällerfrom1januari2012 43 Prislista 164 x 133 mm 31 122 x 43 mm 43B 164 x 110 mm 31B 20 mm 42 164 x 88 mm 42B

Läs mer

1 september 2015. Vill du nå alla dessa människor? Vi kan hjälpa dig! Per Ekh, försäljningschef, Marknadsområde Västmanland

1 september 2015. Vill du nå alla dessa människor? Vi kan hjälpa dig! Per Ekh, försäljningschef, Marknadsområde Västmanland 1 september 2015 187 000 personer längtar efter VLT. Under en vecka har tidningen tillsammans med vlt.se 187 000 läsare. 61 000 av dessa läser VLT i båda kanalerna människor som vill hålla sig uppdaterade

Läs mer

Välkommen till Kungälvs-Posten vi når dina kunder till frukost!

Välkommen till Kungälvs-Posten vi når dina kunder till frukost! Välkommen till Kungälvs-Posten vi når dina kunder till frukost! Kungälvs-Posten är en prenumererad tidning med utgivning på tisdag och fredag. En tisdag i varje månad har vi, då delas tidningen ut till

Läs mer

Det går att förena ett medvetet tänkande med det goda i livet. Camino visar möjligheterna till en livsstil som både du och din omvärld tjänar på,

Det går att förena ett medvetet tänkande med det goda i livet. Camino visar möjligheterna till en livsstil som både du och din omvärld tjänar på, MEDIAKIT 2012 Det går att förena ett medvetet tänkande med det goda i livet. Camino visar möjligheterna till en livsstil som både du och din omvärld tjänar på, genom inspiration och reflektion. Camino

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

KANALEN. Lokaltidningen i Österåkers kommun. 2014 Prislista & Produktinformation ÅKERSBERGA

KANALEN. Lokaltidningen i Österåkers kommun. 2014 Prislista & Produktinformation ÅKERSBERGA ÅKERSBERGA KANALEN Prislista & Produktinformation Lokaltidningen i Österåkers kommun När du vill nå ut med information, annonsera eller göra egna tidningar BOKNINGSSTOPP ONSDAGAR VARJE VECKA Distribution

Läs mer

MEDIAFAKTA 2015 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING

MEDIAFAKTA 2015 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING MEDIAFAKTA 2015 UTGIVNINGSPLAN PRISLISTA WEBBANNONSERING TIDNINGEN SKOGSSPORT FAKTA OCH UTGIVNINGSPLAN Svenska Orienteringsförbundet officiella organ. Tidningen ägs och drivs av förbundet. Utgivningsplan

Läs mer

Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global!

Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global! Det lokala blir allt viktigare i en värld som blir allt mer global! rtstidningar i Väst AB ger ut lokala morgontidningar i Kungsbacka, ölndal, Kungälv, tenungsund, jörn och rust. ed en annons i våra tidningar

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Annonsera med säkerhet

Annonsera med säkerhet 2011 Lennart Kriisa, chefredaktör Uppslag 49 900:- Satsyta 486x327 Utfallande 518x348 + 3 mm Arbetarskydd är Sveriges största nyhetstidning på arbetsmiljöområdet. Arbetarskydd står för en kritisk granskning

Läs mer

Fakta. Upplaga: Räckvidd: 51 000 läsare (Orvesto konsument 2009:2) Frekvens: 12 nr/år. Målgrupp

Fakta. Upplaga: Räckvidd: 51 000 läsare (Orvesto konsument 2009:2) Frekvens: 12 nr/år. Målgrupp Fakta Upplaga: 25 000 ex varav ca 6 500 är prenumeranter. Räckvidd: 51 000 läsare (Orvesto konsument 2009:2) Frekvens: 12 nr/år ANNONSpriser 2010 Målgrupp Privatpersoner Kamera&bild är valet för de privatpersoner,

Läs mer

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se

DAGENS ANNONSER & PLATSANNONSER. Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se DAGENS 2015 ANNONSER & PLATSANNONSER Priser & format för annonsering & platsannonsering i Dagens Apotek & på dagensapotek.se ANNONSER & PLATSANNONSER Nå beslutsfattare inom den växande apoteksmarknaden.

Läs mer

Annonsera i Lag & Avtal

Annonsera i Lag & Avtal Annonsera i Lag & Avtal Utgivningsplan 2015 Nummer Utgivning Materialdag 1 29 januari 08 januari 2 26 februari 05 februari 3 26 mars 05 mars 4 23 april 02 april 5 21 maj 30 april 6-7 18 juni 28 maj 8 27

Läs mer

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept!

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! Precis som du, vill vi att det skall vara enkelt att köpa en annons och att den annonsen ger dig så bra resultat som möjligt. När vi

Läs mer

för sls aktuellt 2010/2011

för sls aktuellt 2010/2011 annonsprislista & utgivningsplan för sls aktuellt 2010/2011 UTBILDNING Den Medicinska riksstämman den 25 27/11 Sidan 13 14 VETENSKAP Epigenetik: både arv och miljö har betydelse Sidan 5 KVALITET Lovisa

Läs mer

1,2 miljoner dagliga läsare

1,2 miljoner dagliga läsare FÖRST MED NYHETERNA DU KOMMER ATT SNACKA OM! PRISLISTA 2015 www.metro.se 1,2 miljoner dagliga läsare Metro är Sveriges största tidning med ca 1,2 miljoner dagliga läsare. I dag finns tidningen i Sveriges

Läs mer

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge

Sommarkampanj. på den norska marknaden 2012. VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj Fotograf: Lena Granfelt/ imagebank.sweden.se på den norska marknaden 2012 VisitSweden erbjuder dig kostnadseffektiv marknadsföring i Norge Sommarkampanj på den norska marknaden 2012 Bland

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept!

En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! En kontakt, två tidningar, tre dagar i veckan ett vinnande koncept! Precis som du, vill vi att det skall vara enkelt att köpa en annons och att den annonsen ger dig så bra resultat som möjligt. När vi

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Sveriges största husguide visar vägen till ditt drömhem! allt du behöver när du. bygger nytt, bygger till. & renoverar. utomhus och inomhus

Sveriges största husguide visar vägen till ditt drömhem! allt du behöver när du. bygger nytt, bygger till. & renoverar. utomhus och inomhus Sveriges största husguide visar vägen till ditt drömhem! allt du behöver när du bygger nytt, bygger till & renoverar utomhus och inomhus Plaza Stora det självklara valet för alla husälskare Välkommen till

Läs mer

Teknisk information för digital annonsering

Teknisk information för digital annonsering Teknisk information för digital annonsering Allmänna regler Annonser måste vara grafiskt avgränsade, till exempel via en ram för att besökaren/läsaren ska kunna särskilja annonsmaterial från redaktionellt

Läs mer

jobb & karriär PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se

jobb & karriär PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se jobb & karriär 2015 PLATSANNONSER Priser & format för platsannonsering i jobb & karriär & på dagensmedicin.se PLATSANNONSER Nå vårdens samtliga resurser, nyckelpersoner och studerande med din platsannons.

Läs mer

VAD ÄR STIL? MÅLGRUPP UNDER- SÖKNINGAR. Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga

VAD ÄR STIL? MÅLGRUPP UNDER- SÖKNINGAR. Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga MEDIA PACK 2015 Sveriges största modemagasin 110 000 i upplaga VAD ÄR STIL? STIL är NK:s uppmärksammade mode- och livsstilsmagasin där du enkelt och effektivt når Sveriges mest köpstarka och trendkänsliga

Läs mer

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA

Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se. 1O SIDOR Chefa som Åsa och gör ett klipp DIN START SNABBTESTA >> Frisören som vågar anställa Tillväxt verkets gratisfälla CAMILLA Gå inte i Direktkanal till Sveriges småföretagare & entreprenörer! www.driva-eget.se Nr 4 2012 79 kr EXTRA bok med 400 RÅD! FÖRETAGARE

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

RESEMAGASINET. Fluctuat nec mergitur ANNONSPRISLISTA 2015. Resemagasinet Buss, Box 4147, 102 63 Stockholm. E-post: info@busspa.se, Webb: www.busspa.

RESEMAGASINET. Fluctuat nec mergitur ANNONSPRISLISTA 2015. Resemagasinet Buss, Box 4147, 102 63 Stockholm. E-post: info@busspa.se, Webb: www.busspa. Fluctuat nec mergitur Fluctuat nec mergitur RESEMAGASINET ANNONSPRISLISTA 2015 RESANDET MED EXPRESSBUSS ÖKAR Resandet inom Sverige fortsätter att öka. Man reser för att shoppa, besöka restauranger och

Läs mer

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014

Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Annonsfakta & prislista 2014 Annonsfakta & prislista 2014 Annonsera i Nordens största hälsomagasin. Life fyller 20 år Missa inte jubileumsnumret Live Life nr 3! Live Life växer. Nu ännu större upplaga! Försäljningen ökar när Live

Läs mer

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER

MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER MAGAZINE JOIN THE MOVEMENT MEDIAPACK 2015 SPORT/ MODE / HÄLSA/ TIPS/ INSPIRATION/ TRÄNINGSTRENDER ETT VINNANDE KONCEPT INSPIRATION FÖR ETT AKTIVT LIV VI GÅR EN SPÄNNANDE framtid till mötes. Vi rör på oss

Läs mer

Välkommen att annonsera på Sport60.se!

Välkommen att annonsera på Sport60.se! Välkommen att annonsera på Sport60.se! Sport60 Sweden AB bildades 2009 med målsättningen att bli ett av de största och framgångsrikaste företaget som bidrar med stöd till föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet

Läs mer

världens största inredningstidning ELLE Decoration mediepack inredning internationell inspiration

världens största inredningstidning ELLE Decoration mediepack inredning internationell inspiration världens största inredningstidning ELLE Decoration 2014 mediepack inredning internationell inspiration ELLE DECORATION 2014 EN GRÄNSLÖS VÄRLD Från och med nummer 1/2014 byter ELLE Interiör namn till ELLE

Läs mer

Välkommen att annonsera på Sport60.se!

Välkommen att annonsera på Sport60.se! Välkommen att annonsera på Sport60.se! Sport60 Sweden AB bildades 2009 med målsättningen att bli ett av de största och framgångsrikaste idrottssponsorföretaget för föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet

Läs mer

PRISLISTA 2015. www.alltombrollop.com. Vi finns där brudparen finns!

PRISLISTA 2015. www.alltombrollop.com. Vi finns där brudparen finns! PRISLISTA 0 Vi finns där brudparen finns! Det råder fullkomlig bröllopsfeber både i Skandinavien och ute i Europa. Bröllop är en festlighet som ska firas ordentligt och populärast är det att göra tillställningen

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online // Magasin // Email. Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online // Magasin // Email Vill du nå kunder som älskar kameror och bilder? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra!

Almedalen. ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! Almedalen ett unikt ställe för uppmärksamhet! Träffa politikerna före alla andra! 2015 Med Dagens Samhälle når du politikerna inför och på plats i Almedalen. Nr 25 Inför Almedalen 25 juni 25 juni gör Dagens

Läs mer

PRISLISTA 2013 69% 51% METROS METROPOLITER 51% 49% 1,4 MILJONER DAGLIGA LÄSARE HÖGRE OBSERVATIONSVÄRDE ÄN ANDRA TIDNINGAR METROS LÄSARE

PRISLISTA 2013 69% 51% METROS METROPOLITER 51% 49% 1,4 MILJONER DAGLIGA LÄSARE HÖGRE OBSERVATIONSVÄRDE ÄN ANDRA TIDNINGAR METROS LÄSARE PRISLISTA 2013 METROS METROPOLITER Metro är Sveriges största tidning med ca 1,4 miljoner dagliga läsare. I dag finns tidningen i Sveriges storstadsregioner där unga, moderna storstadsmänniskor rör sig.

Läs mer

Byggindustrin. Tidning Webb Nyhetsbrev Mobil ÖVERSIKT. Passion för affärer

Byggindustrin. Tidning Webb Nyhetsbrev Mobil ÖVERSIKT. Passion för affärer Byggindustrin Tidning Webb Nyhetsbrev Mobil ÖVERSIKT MÅLGRUPP: Byggsektorn UPPLAGA: 9 400 exemplar (TS) ANTAL läsare: 22 000 Orvesto Näringsliv 2014 Helsida: 34 400 kr 250x370 mm Passion för affärer Nyheter

Läs mer

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt!

Frågor och svar webb. Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Frågor och svar webb Dra nytta av de frågor och svar som andra har ställt! Hur många klick kan jag räkna med att få? Omöjligt att svara på, ungefär som hur långt är ett snöre? Styrs helt av annonsens innehåll,

Läs mer

MEDiE info. 80 % klickar sig in till webbplatsen för att få konkreta köprekommendationer

MEDiE info. 80 % klickar sig in till webbplatsen för att få konkreta köprekommendationer 2011 MEDiE info Läsartal per nummer 46 000 Nummer per år 11 Bruttoupplaga 16 000 Män 87 % Kvinnor 13 % Prenumeranter 3 000 www.bildochljud.se 16 000 unika per vecka DettA Är Bild & Ljud Hemma Bild & Ljud

Läs mer

Försöker inte bli POPU LÄ R

Försöker inte bli POPU LÄ R nya tidningen balans Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Nordens största privatekonomiska. Din väg till ett rikare liv. magasin! Våra läsare får alltid råd. Per Hammarlund, chefredaktör.

Nordens största privatekonomiska. Din väg till ett rikare liv. magasin! Våra läsare får alltid råd. Per Hammarlund, chefredaktör. Din väg till ett rikare liv Nordens största privatekonomiska magasin! Våra läsare får alltid råd Per Hammarlund, chefredaktör Annons- prislista 2015 Annonsera Privata Affärer är Nordens största privatekonomiska

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Läs mer om dina möjligheter c

Läs mer om dina möjligheter c Market är den i särklass viktigaste kunskapskällan för beslutsfattarna i handeln. Nyheter, granskningar, analyser och studier gör att läsarna har koll på allt när det händer. TIDNINGEN SOM HAR KOLL Market

Läs mer

DIGITAL 2015 ANNONSERING

DIGITAL 2015 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2015 ANNONSERING Camping.se, Camping.se Mobil och Camping.se Nyhetsbrev De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största

Läs mer

BOKA NU! ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 ALMEDALSSVECKAN BOKA INFÖR ...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA.

BOKA NU! ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 ALMEDALSSVECKAN BOKA INFÖR ...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA. Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 BOKA NU!...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA. Foto: Gotlands kommun BOKA INFÖR ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 Almedalsveckan Gotland

Läs mer

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 Boka nu!...och du får mer för pengarna. Foto: Gotlands kommun Boka inför ALMEDALSVECKAN! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00 Gotland Just Nu är den

Läs mer

Priser & format för annonsering i Dagens Medicin & på dagensmedicin.se

Priser & format för annonsering i Dagens Medicin & på dagensmedicin.se 2015 Priser & format för ing i Dagens Medicin & på dagensmedicin.se Sveriges största nyhetstidning för sjukvården Landets största oberoende tidning riktad mot den svenska sjukvården, skriven av journalister

Läs mer

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2015. Online -Magasin - Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2015 Online -Magasin - Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 20 13 MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 91 % av deltagarna läser tidningen Vasalöparen enligt vår deltagarundersökning. 89 % ger den betyget mycket bra eller ganska bra. 2 Vasaloppet Vasaloppsarrangemangen växer

Läs mer

DETTA ÄR BILD & LJUD HEMMA/LJUD & BILD

DETTA ÄR BILD & LJUD HEMMA/LJUD & BILD 20 SIDOR FOTO Guide: Få ut maximalt ur kameran 8 allroundkameror Blixtsnabb hybrid: Nikon V1 KJØP EN LYDPLANKE 6 ANLÄGGNINGAR INTERPRESS 0232-11 7 388023 206504 RETURVECKA v 51 SONY TABLET S Utmanar ipad

Läs mer

MEDIE INFO. LED är. framtiden! DETTA ÄR BILD & LJUD HEMMA 4 RECEIVRAR. ALLT PÅ ETT STÄLLE mediespelare

MEDIE INFO. LED är. framtiden! DETTA ÄR BILD & LJUD HEMMA 4 RECEIVRAR. ALLT PÅ ETT STÄLLE mediespelare HISTORIEN OM SURROUNDLJUD 5 VÄRLDENS LÄCKRASTE Leica M9 Töm hyllorna ALLT PÅ ETT STÄLLE mediespelare 8 Matt Damon i Green Zone LED är framtiden! 6 AV INTERPRESS 0232-09 7 388023 206504 RETURVECKA v 42

Läs mer

Allt måste inte ske vid 30

Allt måste inte ske vid 30 Med en annons i Balans når du alla Sveriges auktoriserade revisorer och en stor del av de auktoriserade redovisningskonsulterna. Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade revisorer och auktoriserade

Läs mer

Mediaplan. beslutsfattare inom dagligvaruhandeln. Går ut till hela Dagligvaruhandeln i Sverige

Mediaplan. beslutsfattare inom dagligvaruhandeln. Går ut till hela Dagligvaruhandeln i Sverige BUTIKS NÄ RA & O BER O END E Mediaplan 2012 Nå ut till ALLA beslutsfattare inom dagligvaruhandeln Går ut till hela Dagligvaruhandeln i Sverige UTGIVNINGSPLAN TIDNING nr tema utgivning materialdag 1 Återblick

Läs mer

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015

Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 KÖRFEST Välkommen till 17:e allmänna finlandssvenska kyrkomusikfesten i Raseborg den 22 24 maj 2015 Välkommen på körfest! På den här platsen är det lätt att sjunga bra! Orden kom från en kvinna som hade

Läs mer

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM.

förbund PUSSLAR IHOP HELHETER. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. Nylands FÖR ÄRENDEN VIDARE. TALAR FÖR DEM. PLANERAR FÖR FRAMTIDEN. PUSSLAR IHOP HELHETER. förbund ISBN 978-952-448-384-1 (inb.) ISBN 978-952-448-385-8 (pdf) Översättning: Susan Neiro och Patricia Karlsson

Läs mer

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler!

MEDIAKIT 2014. Online // Magasin // Email. Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! MEDIAKIT 2014 Online // Magasin // Email Vill du nå var fjärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hitta rätt målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både brett och pricksäkert

Läs mer

Produktionsprislista och materialspecifikationer

Produktionsprislista och materialspecifikationer SYDSVENSKAN WEBBYRÅ Produktionsprislista och materialspecifikationer 2013 www.sydsvenskan-webbyra.se Webbannons Pris: 2250:- En webbannons är en grafisk animation (bild och text) anpassad för webben. Vi

Läs mer

ANNONSPRISLISTA TIDNINGEN 2015

ANNONSPRISLISTA TIDNINGEN 2015 SKANDINAVIENS STÖRSTA AFFÄRSTIDNING OM REKLAM, MEDIER OCH PR AFFÄRSTIDNINGEN RESUME ANNONSPRISLISTA TIDNINGEN 2015 TEXTSIDESANNONSER Uppslag Satsyta 476 x 307 mm 516 x 350 är det skurna formatet + 5 mm

Läs mer

Private Banking. Magazine. Prislista

Private Banking. Magazine. Prislista Private Banking Prislista Nu storsatsar vi! Får jag föreslå en affär? I fjol somras bestämde vi på Nordea oss för att göra om vår tidning Private Banking. Uppdraget gick till Klintberg Niléhn att ta fram

Läs mer

Januari Veckodag Datum Styrelserum/kontor Kafélokalen

Januari Veckodag Datum Styrelserum/kontor Kafélokalen Bokning av föreningslokalen våren 2015 Januari Tor 1 Nyårsdagen Nyårsdagen Fre 2 Lör 3 Sön 4 Mån 5 Tis 6 Trettondag jul Trettondag jul Ons 7 09.00-15.00 Styrelsemöte 13.30-15.00 Vi spelar sällskapsspel

Läs mer

Mediapack. Mode, Konst & Design

Mediapack. Mode, Konst & Design Mediapack 2015 Mode, Konst & Design Välkommen till succétidningen Plaza Magazine! 3 ALLTID I PLAZA Koll! Varje nummer av Plaza Magazine ger dig koll på de hetaste namnen och de mest intressanta händelserna.

Läs mer

Skaffa en relation med Sveriges chefer!

Skaffa en relation med Sveriges chefer! Skaffa en relation med Sveriges chefer! 46 % har resultatansvar och 41 % sitter i ledningsgruppen 153 000 läsare, som är trogna Chef 45 % är kvinnor och 58 % bor utanför storstäderna 110 300 103 100 56

Läs mer

ANNONSPRISLISTA 2015. Svenska Golfförbundets digitala medier. Kommunicera med rätt målgrupp vid rätt tillfälle till rätt pris

ANNONSPRISLISTA 2015. Svenska Golfförbundets digitala medier. Kommunicera med rätt målgrupp vid rätt tillfälle till rätt pris ANNONSPRISLISTA 2015 Svenska Golfförbundets digitala medier Kommunicera med rätt målgrupp vid rätt tillfälle till rätt pris INNEHÅLLSFÖRTECKNING Annonsformat på sajten sida 3 Hela Golf.se sida 4 Följa

Läs mer

MÅLGRUPPSANALYS, PRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN 2015. Nå din kund genom Equipage!

MÅLGRUPPSANALYS, PRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN 2015. Nå din kund genom Equipage! MÅLGRUPPSANALYS, PRISLISTA & UTGIVNINGSPLAN 2015 Nå din kund genom Equipage! väldoftande Ett vackrare, mer inspirerande och magasin för oss med hästar som livsstil Equipage är skräddarsydd för alla oss

Läs mer

Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i

Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i Utställarprospekt 16-17 mars 2013 Rosvalla, Nyköping Lördag-söndag den 16-17 mars öppnas portarna för den 18:e mässan i ordningen! Välkommen att ställa ut! Temana är som tidigare är tre till antalet; Boende

Läs mer

LÅT OSS GÖRA JOBBET! ATELJÉ. Prislista och teknisk specifikation. Gäller fr om 2013 01 01 och tills vidare

LÅT OSS GÖRA JOBBET! ATELJÉ. Prislista och teknisk specifikation. Gäller fr om 2013 01 01 och tills vidare LÅT OSS GÖRA JOBBET! ATELJÉ Prislista och teknisk specifikation Gäller fr om 2013 01 01 och tills vidare MK Ateljé hjälper annonsörer att producera, leverera och trycktekniskt kontrollera annonser till

Läs mer

SmartScreen. SmartScreen

SmartScreen. SmartScreen SmartScreen Genom Facility Labs SmartScreen erbjuds marknaden en träffsäker annonsplats med högt observationsvärde nära köptillfället med minimalt annonsspill. Detta möjliggörs med avancerad och kreativ

Läs mer

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin

Del 1. Personaltillgången. Sammanställd av: Agneta Eriksson Heidi af Heurlin Sydkustens landskapsförbunds kartläggning av personaltillgången och behörigheten, språkförhållanden samt kvalitetsaspekter inom den svenska dagvården i medlemskommunerna hösten 2011. Del 1. Personaltillgången

Läs mer

DESIGN ARKITEKTUR INREDNING KONST MEDIAPACK

DESIGN ARKITEKTUR INREDNING KONST MEDIAPACK DESIGN ARKITEKTUR INREDNING KONST MEDIAPACK 2015 . Grattis Residence! JAG HAR FÖRMÅNEN ATT jobba på en tidning som skiljer sig från mängden. Sedan starten för 15 år sedan har vi konstant tänjt gränserna

Läs mer

Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL

Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL Uppdaterad 16.12.2013 KONTROLLREGLER FÖR UPPLAGEKONTROLL 1. Kontrollens syfte... 3 2. Kontrollsätt... 3 3. Exemplar som hör till upplagan... 3 4. Exemplar som inte hör till upplagan... 5 5. Beräkning av

Läs mer

UTGIVNINGSPLAN & PRISLISTA

UTGIVNINGSPLAN & PRISLISTA 2016 UTGIVNINGSPLAN & PRISLISTA 1 Välkommen! Nordisk kokosnöt, pilgrimsmussla i skalet ur elden och satio tempestas är tre rätter som serveras på några av Nordens hetaste krogar. Vilka dessa är kan du

Läs mer

DIGITAL 2016 ANNONSERING

DIGITAL 2016 ANNONSERING Annonsfakta och priser. DIGITAL 2016 ANNONSERING De digitala kanalerna till Semestersveriges största målgrupp Camping.se är sajten för Sveriges största semester boende. Under juni-augusti bor mer än 50

Läs mer

MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email

MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email MEDIAKIT 2015 Online - Magasin - Email Vill du nå var,ärde svensk man mellan 35-44 år? Annonsera i våra kanaler! Vill du hi=a rä= målgrupp och maxa ROI? Genom våra kanaler når du både bre= och pricksäkert

Läs mer

LJUD & BILD MEDIAKIT 2016 SVERIGES OCH SKANDINAVIENS STÖRSTA ELEKTRONIK- OCH PRYLMAGASIN

LJUD & BILD MEDIAKIT 2016 SVERIGES OCH SKANDINAVIENS STÖRSTA ELEKTRONIK- OCH PRYLMAGASIN LJUD & BILD MEDIAKIT 2016 LÄSARTAL PER NUMMER 91 000 NUMMER PER ÅR 11 BRUTTOUPPLAGA 17 600 MÄN 89 % KVINNOR 11 % PRENUMERANTER 7 650 LJUDOCHBILD.SE 45 000 UNIKA PER VECKA SVERIGES OCH SKANDINAVIENS STÖRSTA

Läs mer

Annonsprislista 2014. NA levererar nyheter dygnet runt i olika kanaler. Vi når fler läsare och besökare per dag än något annat lokalt media

Annonsprislista 2014. NA levererar nyheter dygnet runt i olika kanaler. Vi når fler läsare och besökare per dag än något annat lokalt media Annonsprislista 20 NA levererar nyheter dygnet runt i olika kanaler. Vi når fler läsare och besökare per dag än något annat lokalt media NA är Sveriges sjätte största dagstidning! Ewa-Lena Spåre Försäljningschef

Läs mer

Att lyckas med utskrifter

Att lyckas med utskrifter Att lyckas med utskrifter Utgiven av Universitetstryckeriet, Luleå, 1999 Gunnar Tuisku Foldern tar upp vanliga problem som kan uppstå vid utskrifter i PC- och Mac-miljö. Att lyckas med utskrifter! Denna

Läs mer