BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN."

Transkript

1 MEDIEKORT 2 011

2 KSF MEDIA MEDIEKORT DET BÄSTA SÄTTET ATT NÅ DEN FINLANDSSVENSKA VARDAGEN. BYGG DIN RELATION PÅ KUNDENS SPRÅK. Våra nyhetskanaler är starkt närvarande i läsarnas liv till vardag och till fest.våra läsare är bevisligen en köpstark och konsumtionsbenägen målgrupp. Se därför till att ditt budskap säkert går fram. Det gör du effektivast på läsarnas eget modersmål. Har du i din planering beaktat att specifika kampanjer till finlandssvenska och tvåspråkiga läsare kan ge betydligt bättre resultat och vara mer kostnadseffektiva än stora, mindre målinriktade, kampanjer? Om du kombinerar din annonskampanj med en webblösning så når du målgruppen både vid frukostbordet och under dygnets övriga timmar. Våra säljteam hjälper dig hitta ett optimalt upplägg. Gerd Johansson Kaj Koivumäki Tia Laurmaa Patrik Selenius Hufvudstadsbladet Västra Nyland Borgåbladet Östra Nyland

3 4 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT ÄR DETTA DIN MÅLGRUPP? Våra läsare är en unik målgrupp, inte enbart på grund av språket. De har, som grupp betraktad, högre inkomster och utbildning än befolkningen i snitt. Viktigast av allt är att de konsumerar mera. MÅLGRUPP (Den svensk- och tvåspråkiga befolkningen i Nyland och östra Nyland) ANVÄNDNING AV EGNA PENGAR/ÅR Restaurangbesök Hälsa och motion Kläder, accessoarer, kosmetik, smycken NETTOTÄCKNINGSGRAD I SVENSK- OCH TVÅSPRÅKIGA HUSHÅLL* Upplagekontroll HYVINGE LAPPTRÄSK MÖRSKOM ANVÄNDNING AV HUSHÅLLETS PENGAR/ÅR Möbler, inredning, trädgård Hemelektronik, datorer och konsolspel Hemvård, husomsorg och renovering VICHTIS BORG- NURMIJÄRVI TRÄSK- NÄS ÄNDA TUSBY KERVO ASKOLA BORGÅ LOVISA PYTTIS Resor till utlandet ANVÄNDNING AV HUSHÅLLETS PENGAR/MÅNAD Boende Livsmedel och dagligvaror MÅLGRUPPENS KONSUMTION AV MEDIER OCH REKLAM KSF Media -tidningarna Källa: KMT Kuluttaja 2009 Konsumtion av medier varje dag Konsumtion av medier varje vecka HANGÖ RASEBORG LOJO INGÅ Raseborg Kyrkslätt: 69 % för VN + HBL SJUNDEÅ SIBBO VANDA ESBO GRANKULLA HELSING- FORS KYRK- Sibbo Borgå: SLÄTT 66 % för HBL + BBL Huvudstadsregionen: (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Tusby, Vichtis, Kervo, Nurmijärvi, Träskända, Hyvinge): 62 % för HBL Lovisa Lappträsk: 78 % för HBL + ÖN Helsingin Sanomat Konsumtion av reklam varje vecka Lokaltidningar Gratistidningar Direktreklam Kommersiella radiokanaler Kommersiella TV-kanaler Internet 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Källa: Mainossuhde 2009 * täckningsgrad = andelen prenumeranthushåll (dubbeltäckningen eliminerad)

4 6 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT ETT MATERIAL - FYRA DAGSTIDNINGAR Helsida 6 sp x 365 mm 1/4 sida (stående) 3 sp x 180 mm ENSAMRÄTT PÅ SIDAN 4 sp x 260 mm 1/2 sida (liggande) 6 sp x 180 mm 1/6 sida (stående) 1 sp x 365 mm Modulpriserna gäller inte rekryteringsannonser, kungörelser eller annonser under rubriken företagen informerar. 1/8 sida (stående) 3 sp x 95 mm TIDNINGARNAS MODUL- OCH SPALTMILLIMETER-PRIS 1/2 sida (stående) 3 sp x 365 mm 1/12 sida 2 sp x 100 mm 1/3 sida (liggande) 6 sp x 120 mm TIDNING 1/1 1/2 4x260 1/3 1/4 1/6 1/8 1/12 1/24 sp.mm HBL * ,95** HBL SÖ * ,10** VN * ,99** BBL * ,88** ÖN * ,45** * 4x260 modulen har ensamrätt på sidan. ** OBS! Tidningarna tar inte emot annonser som är 5 spalter breda. Till annonspriset tillkommer moms 23 %. Storspridningstillägg +20 % (gäller Bbl och ÖN, se tidningarnas egna sidor för mer information). UPPLAGA OCH LÄSARANTAL TIDNING Upplaga* Läsare ** Utkommer HBL mån sön VN tis sön BBL tis lör ÖN tis, tors, lör Totalt NYHET! 1/24 sida 2 sp x 50 mm SPALTBREDD Spaltantal: 6 1 sp 38 mm 2 sp 81 mm 3 sp 124 mm 4 sp 167 mm 6 sp 253 mm OBS! Tidningarna tar inte emot annonser som är 5 spalter breda. HÖJD Första sidan: 315 mm Övriga sidor: 365 mm Alla annonsers höjd, med undantag av radannonser, definieras per 5 mm. 4-färg * UK 2009 ** Hbl:s läsarantal baserar sig på papperstidning + e-tidning, KMT Lukija syksy 2009/kevät 2010, för övriga tidningar upplaga x 2,5 PAKETRABATT* ANTAL KANALER RABATT 2 tidningar eller 2 sajter -5 % 3 tidningar eller 3 sajter -10 % 4 tidningar eller 4 sajter -15 % Då du köper flera tidningar eller flera sajter (ej blandat) som publiceras inom 1 vecka, beviljas du paketrabatt. * ) Paketrabatt beviljas ej för valannonser, dödsannonser och instick. REKLAM- OCH MEDIEBYRÅERSÄTTNING Reklam- och mediebyråer som godkänts av KSF Media beviljas 15 % rabatt. Rabatten förutsätter att byrån följer tidningens tidtabeller för materialinlämning och betalning. ÅRSAVTAL Enligt överenskommelse. Förutsätter skriftligt avtal. Rabatten beror på den totala årsvolymen och är alternativ till separata kampanjrabatter. VALRABATT I samband med val beviljar vi en valrabatt enligt följande: Hbl 50 %, VN 25 %, Bbl 25 % och ÖN 25 %. BYTESANNONSER Tidningarnas förbunds medlemstidningar beviljas 15 %:s förmedlingsersättning för bytesannonser. BOKNING Annonsutrymme bokar du genom att kontakta KSF Medias annonsservice, tfn eller någon av våra säljare. Avbokning av paketannonser bör ske en vecka före publicering. Vid senare avbokningen debiteras 50 % av annonspriset. TIDTABELL Publicerings- Bokning Översättning, Färdigt material dag framställning, korrektur måndag tors ons fre tisdag mån tors mån onsdag tis fre tis torsdag ons mån ons fredag tors tis tors lördag tors ons fre söndag tors ons fre Om vår grafiska service är tvungen att ändra på färdigt material fakturerar vi 50 /påbörjad timme. Vid försenad materialleverans debiterar vi 50 /timme. BETALNING Betalningsmottagare KSF Media Ab. Mediebyråer: 30 dagar netto eller 14 dagar -1 % kassarabatt. Förseningsränta: 8 % + Finlands Banks referensränta. KONTONUMMER Nordea IBAN: FI BIC: NDEAFIHH Aktia IBAN: FI BIC: HELSFIHH Sampo IBAN: FI BIC: DABAFIHH Andelsbanken IBAN: FI BIC: OKOYFIHH REKLAMATIONER Reklamationer görs till KSF Medias annonsavdelning, tfn (vard. kl ). TIDNINGENS ANSVAR Tidningens största ansvar för fel som uppstått i samband med publicering av annons är annonspriset och framställningskostnader för material som har levererats till andra tidningar. Tidningen ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att annons uteblivit. Eventuella anmärkningar bör göras inom 8 dagar efter publicering. Tidningen förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser samt förse textliknande annonser med beteckning annons. Tidningen ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att annons uteblivit då annonsen har skickats per e-post men inte kommit fram inom utsatt tid.

5 8 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT MATERIALADRESSER Skicka ditt material som e-post, FTP-överföring, via Kärkimedia (endast Hbl) eller på CD-rom, ZIP-diskett (100/250 Mb) eller usb-minne. Hufvudstadsbladet och KSF-paket PB 217, Helsingfors Västra Nyland PB 26, Ekenäs Borgåbladet PB 200, Borgå Östra Nyland PB 58, Lovisa För mer information om program, typsnitt och linjeöverföring kontakta vår grafiska service: Tfn E-post ÖVERSÄTTNINGS- OCH TEXTSERVICE Varor och tjänster, utbud och image, rekrytering och lansering. Oavsett vad du vill kommunicera hjälper vi dig formulera ditt budskap. Från rubrik till brödtext. Klart och tydligt, på en naturlig, säljande svenska. Servicen är kostnadsfri för dig som annonserar. Gäller inte statliga och kommunala annonser eller kungörelser då vi förväntar oss färdigt material på svenska. Kontakta oss för närmare information om hur vi arbetar och vilka villkor som gäller ANNONSMATERIAL FÖR TIDNINGAR Vi rekommenderar att du skickar ditt material till oss som pdf-filer. För närmare information om hur du gör tryckdugliga pdf-filer, kontakta oss. Förutom pdf-filer tar vi emot dokument gjorda i InDesign CS5, Illustrator CS3 och Photoshop CS3 eller äldre versioner. Typsnitt som ingår i Adobe FontFolio 8.0 Postscript är att föredra. TrueType-typsnitt får inte användas. Om annonsen innehåller andra typsnitt eller egna specialfonter bör de konverteras till grafik eller levereras med materialet. Vi rekommenderar att all text konverteras till grafik alltid då programmet tillåter detta, även då annonsen skickas till oss som PDF. Om annonsen skall översättas bör den givetvis skickas i konverterbart format. BILDER OCH FÄRG Bilder skickas som tiff, eps eller jpeg i en resolution som bör vara minst 170 dpi. Färgbilder ska, utan undantag, vara sparade i CMYK-läge och svart-vita bilder som gråskala. STORLEK Dokumentformatet och annonsen ska ha exakt samma mått som den bokade ytan. Varken skärsmån eller skärmärken behövs. ANNONSER SOM TILLVERKAS PÅ TIDNINGARNA Skicka in layoutskisser, logotyper och bilder som ska användas i annonsen. Annonstexten levereras i MS Word eller RTF-format och bildelementen enligt beskrivningen ovan. Meddela även önskad storlek på annonsen, vilken dag/dagar annonsen ska ingå samt kontaktuppgifter. ANNONSMATERIAL FÖR WEBBEN Vi tar emot material i gif, jpeg, flash, html, java, javascript och dhtml. Material inlämnas per e-post till adressen INSTICK Har du mycket att berätta och många bilder att visa behöver du utrymme. En bilaga ger dig exakt så mycket utrymme du behöver. Fördelarna är flera. För det första: du kan välja hela upplagan eller bara ett avgränsat område, exempelvis huvudstadsregionen. Detta ger dig möjlighet att nå exakt den målgrupp du vill. För det andra: när du går ut med en bilaga är hela scenen din. Du paketerar allt precis som du själv vill och det finns ingen annan bilaga som konkurrerar med din. Vi publicerar nämligen bara ett instick per dag. Du kan välja mellan att leverera färdigt tryckt material eller att trycka bilagan hos KSF Media. Avbokning av instick bör ske senast två veckor före utdelningsdag. PRIS FÖR FÄRDIGT TRYCKTA BILAGOR MÅN LÖR: vikt helupplaga Hbl delupplaga Hbl** och helupplaga VN, Bbl eller ÖN 30 g 0,17 /st. 0,19 /st. 50 g 0,18 /st. 0,20 /st. 70 g 0,19 /st. 0,23 /st. 90 g 0,24 /st. 0,29 /st. 130 g 0,31 /st. 0,36 /st. 150 g 0,34 /st. 0,41 /st. Över 150 g enligt överenskommelse Instick med Västra Nyland eller Östra Nyland + 0,05 /st p.g.a. manuellt arbete. PRIS FÖR BILAGOR TRYCKTA HOS OSS MÅN LÖR: tabloid* helupplaga Hbl delupplaga Hbl * * och helupplaga VN, Bbl eller ÖN 8 sidor 0,21 /st. 0,25 /st. 12 sidor 0,22 /st. 0,26 /st. 16 sidor 0,23 /st. 0,28 /st. 20 sidor 0,25 /st. 0,30 /st. 24 sidor 0,28 /st. 0,33 /st. * Broadsheet 4 sidor, 6 sidor, 8 sidor, 10 sidor och 12 sidor är också möjliga. ** Min st. på delupplaga för Hbl. OBS! För VN, Bbl och ÖN endast tidningens hela dagsupplaga. Instick med Västra Nyland eller Östra Nyland + 0,05 /st p.g.a. manuellt arbete. Pris på söndag + 50 %. På instickspriserna tillämpas endast mediebyrårabatt. Faktureringen baserar sig på utdelningsdagens faktiska upplaga. Särtryck i tillägg till bilagor tryckta på KSF Media 100 /1 000 st. Till priserna tillkommer moms 23 %. Färdigt tryckta instick: dagens upplaga + 10 % skall levereras till tryckeriet. Minimistorlek A5. Insticken skall godkännas på tryckeriet 2 veckor före utskick. För mer detaljerad infor mation om instickens begränsningar kontakta annonsservicechef Katarina Hellsten-Palomäki, tfn , e-post

6 Resperiod: Resperiod: Resperiod: Resperiod: Resperiod: Resperiod: Resperiod: Resperiod: Från pris per enkelresa från Helsingfors inkluderar skatter samt avgift för bokning via webben. Till salu endast till Begränsat antal platser. Bekanta dig med prilliga prissättarens övriga destinationer och boka din resa hos resebyrån, Blue1 Sales Center, tfn (1,75 /min/besvarat samtal+lna) eller på adressen 10 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT ETT MATERIAL - FYRA WEBBSAJTER Alla våra webbsajter utvecklas kontinuerligt och besökarantalet växer stabilt. Skålen vinnarna 2010 Ära och berömmelse i Skålen 2010 utdelades i följande kategorier: 3 Hösten 2010 hade vi totalt ca unika besökare/vecka (Google Analytics). Bästa reklam: Snellmans köttförädling Ab 4 PRIS ENLIGT VECKA Sida Jättebanner Box Stortavla Tavla www. (728*90 px) (300*250 px) (140*350 px) (140*120 px) MALET KÖTT ÄR EN SERIÖS SAK. 2 hbl.fi vastranyland.fi ostnyland.fi*) evenemax.fi *) gemensam webbsajt som nås via och TILLTALA PÅ SVENSKA VINN SKÅLEN 2011! Skålen är en planeringstävling för finlandssvensk reklam. Den har inrättats som en årligen återkommande tradition, med målet och uppgiften att inspirera annonsörer och planerare att stifta närmare bekantskap med den finlandssvenska målgruppen och skapa kreativ, fungerande och effektiv reklam för just denna kundkrets. På svenska, förstås! Bästa copy: Blue1 Malet kött är en viktig produkt för finländarna. Hälften av alla finländare äter malet kött minst en gång i veckan. Vi tycker att riktigt malet kött ska tillverkas av färskt finländskt kött som aldrig varit fryst. Läs sanningen om malet kött på snellman.fi PÅ RIKTIGT MALET KÖTT STÅR DET SNELLMAN. EVENEMAX.fi EvenemaX är en tvåspråkig händelsekalender på adressen Kalendern täcker geografiskt hela den svensk- och tvåspråkiga kusten. Kalendern innehåller information om alla slags evenemang allt från loppmarknader och sagotimmar till teatrar och festivaler. Vi på KSF Media hjälper dig mer än gärna att vinna Skålen. Vi känner finlandssvenskarna som våra egna bakfickor. Utmana oss. Om vi inte kan svara på dina frågor direkt, tar vår researchavdelning gärna fram nyttig information ur sina hemliga arkiv. Läs mera om Skålen-tävlingen på Paris Biarritz Prilliga prissättarens kulinaristiska lösning: Paris, nu till riktigt gourmetpris London Berlin Dubrovnik PRILLIGA PRISSÄTTARENS SAMTLIGA BRAVURER: BLUE1.FI Rom Kittilä Ivalo Bästa lokala + Studerandenas val: Anton & Anton MATERIALINLÄMNING Material inlämnas per e-post till Annonser i gif, jpeg och flash levereras senast tre vardagar innan kampanjen inleds. Material i formatet html, java, JavaScript och dhtml levereras senast fem vardagar innan kampanjen inleds.

7 12 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT HELSINGFORS HANGÖ, SALO, KIMITO BORGÅ Fredrik von Koskull Risto Wibom kommersiell direktör försäljningschef / internet Johan Lindholm säljchef Tia Laurmaa regionförsäljningschef Gerd Johansson försäljningsgruppchef Marja-Sisko Lappalainen försäljningschef RASEBORG (Ekenäs) RASEBORG (Karis och Pojo) INGÅ, KYKSLÄTT OCH ÅBO Nina Melén säljchef Mia Henriksson mediesäljare Katarina Hellsten-Palomäki annonsservicechef Kaj Koivumäki marknadsföringschef Tea Lönnström säljchef LOVISA Kim Fältmarsch försäljningschef Ann Holmlund säljchef Patrik Selenius försäljningschef Hendrick Henningson försäljningschef Daniel Nylund säljchef E-post:

8 14 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 15 Vi förbereder dig för morgondagen Hannu Olkinuora, chefredaktör, Hbl

9 16 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 17 UTGIVARE & FÖRLAG KSF Media Ab Postadress PB 217, Helsingfors Ansvarig chefredaktör: Hannu Olkinuora UPPLAGA OCH LÄSARANTAL Upplaga: papperstidning + e-tidning, (UK 2009) Läsarantal: (KMT höst 2009/vår 2010) Partipolitiskt obunden. Medlem av Tidningarnas Förbund. Försäljning, marknadsföring & administration KSF Media Ab / Hufvudstadsbladet Mannerheimvägen 18, 4:e vån. Mån fre Tfn Telefax E-post ALLT DET HÄR ÄR HUFVUDSTADSBLADET! Hbl är mycket mer än bara papperstidningen. Hbl finns redan nu i flere olika kanaler för att tillgodose olika läsares behov av nyheter. Hbl finns på internet, på mobilen, som e-tidning och snart också på läsplatta! Genom att kombinera de olika kanalerna kan annonsören försäkra sig om att nå Hbl:s intressanta målgrupp på ett för annonsören optimalt sätt. Papperstidning Hbl är den största svenskspråkiga dagstidningen i Finland. Hbl når varje dag 70 % av den köpstarka finlandssvenska målgruppen i södra Finland samt en stor del av de övriga finlandssvenskarna. Hbl är en viktig del av finlandssvenskarnas identitet och en annons på det egna språket i den egna tidningen både uppmärksammas och aktiverar! m.hbl.fi Via m.hbl.fi kan läsarna kolla hbl.fi:s nyheter var de än befinner sig. Mobilversionen finns också som applikation både till Nokiamobiler och iphone. På mobilversionen får annonsören garanterad synlighet med ensamrätt på skärmen! Hufvudstadsbladets webbplats hbl.fi är den ledande nyhetssajten på svenska i Finland. Här når annonsören aktiva läsare som vill veta vad som händer under dagens lopp och vill delta i diskussionen kring de dagsaktuella nyheterna. En mer nischad publik hittar annonsören på de skilda avdelningarna för boende, bilar, resor och mat, saker som Hbl-läsare spenderar mycket mera på än genomsnittsfinländaren. PÅ KOMMANDE 2011! TRYCKERI KSF Medias tryckeri Mårtensbyvägen 11 B Vanda Tfn Teknisk direktör: Jean-Olof Åkerberg e-tidning Hbl:s e-tidning är en kopia av papperstidningen som används flitigt av Hbl-läsarna då de är på resa. Tack vare e-tidningen missar de inte en enda tidning. Läsplatte-Hbl Snart finns HBL också på läsplatta! Läsplatteversionen innehåller hela papperstidningen inklusive alla annonser. Läsarna kommer att kunna prenumerera på sin tidning i elektronisk form, utan att missa något av innehållet. I framtiden kommer läsplatteversionen att vara mer än bara papperstidningen och också ge annonsören nya möjligheter. Framtidens läsplatteversion kan innehålla t.ex. annonsfilmsnuttar, interaktiva annonser och annonser länkade till annonsörens webbplats.

10 18 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 19 LÄSARPROFIL Hufvudstadsbladets läsare, enligt KMT (Lukija höst 09/vår10, Kuluttaja 2009) - har goda inkomster: 12 % av hushållen tjänar över /år (motsvarande siffra för hela befolkningen är 5 %) - har stor köpkraft: Hbl-läsarna konsumerar 14 % mera än befolkningen i genomsnitt. Enligt undersökningen Mainossuhde 2009 är HBL överlägsen vad beträffar målgruppens - räckvidd totalt: Hbl når 86 % av målgruppen i Nyland per vecka och 70 % varje dag - reklampenetration: annonser i Hbl når 74 % av målgruppen i Nyland varje vecka - relation till sitt medium: inget annat medium når lika höga siffror som Hbl. MÅLGRUPPENS KONSUMTION I FÖRHÅLLANDE TILL BEFOLKNINGENS KONSUMTION KONSUMTION AV MEDIER OCH REKLAMER Hemvårds-, omsorgs- och renoveringstjänster Utbildning, språkkurser, övriga kurser Utlandsresor/kryssningar till utlandet Motionstjänster Restaurangtjänster Biobesök, köp/hyrning av filmer Kläder och accessoarer Möbler, inredning, trädgård Klockor och smycken Livsmedel och dagligvaror Informationsteknik Optikertjänster Resor i hemlandet Källa: KTM Kuluttaja Hufvudstadsbladet Helsingin Sanomat Lokaltidningar Metro Vartti Direktreklam Kommersiella radiokanaler Kommersiella TV-kanaler Internet 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Konsumtion av medier varje dag Konsumtion av medier varje vecka Konsumtion av reklam varje vecka SPRIDNINGSOMRÅDE 55 % av Hbl:s prenumeranter finns inom huvudstadsregionen (Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Sibbo och Kyrkslätt) och 75 % inom Nyland. Resten fördelar sig jämnt över övriga svenskbygder. Källa: Upplagekontroll 2009

11 20 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 21 MODULER & PRISER 12 sp x 365 mm uppslag 7 700, sö mittuppslag 8 085, sö helsida * 6 sp x 365 mm 5500, sö ENSAMRÄTT PÅ SIDAN 4 sp x 260 mm * 3 850, sö /2 sida (liggande) * 6 sp x 180 mm 3 025, sö SPECIALMODULER Lördag & söndag första sidan 6 sp x 315 mm PRIS VARDAGAR SÖNDAG I text inkl. 4-färg 2,95 /sp.mm 3,10 /sp.mm Företagen informerar inkl. 4-färg 3,20 /sp.mm 3,35 /sp.mm Eftertext inkl. 4-färg 2,50 /sp.mm 2,60 /sp.mm Kungörelser inkl. 4-färg 2,95 /sp.mm 3,10 /sp.mm Arbetsplats, rekrytering inkl. 4-färg 2,95 /sp.mm 3,10 /sp.mm + webbavgift (jobben.fi) 100. Gäller alla rekryteringsannonser över 100 sp.mm. Radannonser (2 6 rader) 4,70 /rad 4,95 /rad Adressannonser tis och to 6 mån 210,00 /rad 12 mån 340,00 /rad BESTÄMD PLATS + 10 % SPALTBREDD Spaltantal per sida: 6 1 sp 38 mm 2 sp 81 mm 3 sp 124 mm 4 sp 167 mm 6 sp 253 mm 12 sp 530 mm OBS! Tidningarna tar inte emot annonser som är 5 spalter breda. 1/2 sida (stående) * 3 sp x 365 mm 3 025, sö /3 sida (stående) 2 sp x 365 mm 1 980, sö /3 sida (liggande) * 6 sp x 120 mm 1 980, sö På sista sidan (Väder) 2 200, sö /4 sida (liggande) 6 sp x 95 mm 1 540, sö Fråga efter pris för alla 3 sektioner! Sektionsstart (max 1 annons / sektion) 47 x 120 mm 495, sö x 250 mm 990, sö Bestämd plats: Nyheter (ej måndagar), Mitten, Sport Till er tjänst mån, ons och lör 1 mån 55,00 /rad 3 mån 150,00 /rad 6 mån 250,00 /rad 12 mån 430,00 /rad FAMILJEANNONSER Födda, döpta, förlovade, vigda 1,50 /sp.mm Dödsannonser 2,00 /sp.mm Tack, gratulationer (2 6 rader) 4,70 /rad SPALTHÖJD Första sidan: 315 mm Övriga sidor: 365 mm Alla annonsers höjd, med undantag av radannonser, definieras per 5 mm. Till annonspriset tillkommer moms 23 %. För faktura under 30,75 tillkommer faktureringstillägg 6,15 (inklusive moms). 1/4 sida (stående) * 3 sp x 180 mm 1 540, sö /6 sida (liggande) 3 sp x 120 mm 990, sö /6 sida (stående) 2 sp x 180 mm 990, sö /6 sida (stående) * 1 sp x 365 mm 990, sö Torsdagens matspecial 3 x 50 mm 495 Bestämd plats: Mitten/Mat & Vin, på högerkant, högst upp TIDTABELL Publicerings- Bokning Översättning, Färdigt material dag framställning, korrektur måndag tors ons fre tisdag mån tors mån /8 sida (stående) * 3 sp x 95 mm 825, sö 870 * KSF Media gemensamma moduler 1/8 sida (liggande) 6 sp x 50 mm 825, sö 870 1/12 sida * 2 sp x 100 mm 580, sö 610 NYHET! 1/24 sida 2 sp x 50 mm 290, sö 305 Marginalplatser på sista sidan (Väder) 190 x 30 mm 490, sö 515 eller 95 x 30 mm 250, sö 265 onsdag tis fre tis torsdag ons mån ons fredag tors tis tors lördag tors ons fre söndag tors ons fre Om vår grafiska service är tvungen att ändra på färdigt material fakturerar vi 50 / påbörjad timme. Vid försenad materialleverans debiterar vi 50 /timme. Materialadress:

12 22 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 23 BETALNING Betalningsmottagare KSF Media Ab. Mediebyråer: 30 dagar netto eller 14 dagar -1 % kassarabatt. Förseningsränta: 8 % + Finlands Banks referensränta. KONTONUMMER Nordea IBAN: FI BIC: NDEAFIHH BOKNING & RABATTER BOKNING Annonsutrymme bokar du genom att kontakta vår annonsservice tfn eller någon av våra försäljningschefer. Vi betjänar dig vardagar kl ANNULLERING Vid avbokning gäller följande: första sidan två veckor före publicering, textannonser en vecka före publicering. Sker avbokningen senare debiteras 50 % av annonspriset. An- BILAGOR, TEMAN & UTGIVNINGSDAGAR REDAKTIONELLA BILAGOR & TEMASIDOR Ibland är det i annonsörens intresse att synas i en specifik miljö. Det kan handla om att annonsera i en viss redaktionell omgivning eller i ett block av annonser som stöder varandra. Hbl kan erbjuda flera attraktiva lösningar i den här bemärkelsen. Vi kommer, under årets lopp, att ha flera temasatsningar i tidningen bl.a. båt och trädgård. Se tabellen bredvid för dagar och datum. FINLANDSSVENSK BÅTMARKNAD FÖR PRIVATKUNDER: BILAGOR 2011 Sommar 28.5 Bokextra ÅTERKOMMANDE TEMAN Mat Bilar Boende Resor Nöje torsdagar varannan lördag varannan lördag söndagar fredagar Aktia IBAN: FI BIC: HELSFIHH nulering bör ske under kontorstid. REKLAM- OCH MEDIEBYRÅERSÄTTNING Reklam- och mediebyråer som godkänts av Hbl beviljas 15 % rabatt. Rabatten förutsätter Din annons publiceras samma dag i Hbl, VN, Bbl och ÖN. Lördag 16.4 och lördag FINLANDSSVENSK MC-MARKNAD FÖR PRIVATKUNDER: Sampo IBAN: FI BIC: DABAFIHH att byrån följer tidningens tidtabeller för materialinlämning och betalning. UPPREPNINGSRABATT Din annons publiceras samma dag i Hbl, VN, Bbl och ÖN. Lördag 9.4. REKRYTERING Andelsbanken IBAN: FI BIC: OKOYFIHH Vi beviljar 10 % upprepningsrabatt på oförändrad annons som upprepas inom 14 dagar. Alla upprepningar skall bokas vid första införandet. Kan inte kombineras med andra kundrabatter. En viktig del av en lyckad rekryteringsprocess är att man väljer rätt medium för att nå lämpliga personer för uppgiften. I Hbl syns din rekryteringsannons i en unik miljö, särskilt ifall du söker språkkunniga och välutbildade personer. REKLAMATIONER Reklamationer görs till Hufvudstadsbladets annonsavdelning, tfn (vard. kl ). STANDBY 25 % rabatt beviljas på helsidor, halvsidor, 1/3- och 1/4-sidor då standbytiden är sju dagar. Kan inte kombineras med andra kundrabatter. Arbetsmarknaden: onsdag pris 2,95 /sp.mm och söndag pris 3,10 /sp.mm+ webbavgift (jobben.fi) 100 då annonsen är större än 100 sp.mm. Upprepningsrabatt 20 % på oförändrad annons som upprepas inom 7 dagar. TIDNINGSFRIA DAGAR 2011 TIDNINGENS ANSVAR Tidningens största ansvar för fel som uppstått i samband med publicering av annons är annonspriset och framställningskostnader för material som har levererats till andra tidningar. Tidningen ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att annons uteblivit. Eventuella anmärkningar bör göras inom 8 dagar efter publicering. Tidningen förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser samt förse textliknande annonser med beteckning annons. Tidningen ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att annons uteblivit då annonsen har skickats per e-post men inte kommit fram inom utsatt tid. KAMPANJRABATT Förutsätter en kampanjplan. Rabatt för 2 4 annonser är 10 % och för 5 7 annonser 15 %. Kampanjrabatt är ett alternativ till årsrabatt. Gäller ej rekryteringsannonser. VALRABATT I samband med val beviljar vi 50 % rabatt. Kan inte kombineras med andra rabatter. ÅRSAVTAL Enligt överenskommelse. Förutsätter skriftligt avtal. Rabatten beror på den totala årsvolymen och är ett alternativ till kampanjrabatt. BYTESANNONSER Tidningarnas förbunds medlemstidningar beviljas 15 % förmedlingsersättning för bytesannonser. INSTICK Har du mycket att berätta och många bilder att visa behöver du utrymme. En bilaga ger dig exakt så mycket utrymme du behöver. Fördelarna är flera. För det första: du kan välja hela upplagan eller bara ett avgränsat område, exempelvis huvudstadsregionen. Detta ger dig möjlighet att nå exakt den målgrupp du vill. För det andra: när du går ut med en bilaga är hela scenen din. Du paketerar allt precis som du själv vill, och det finns ingen annan bilaga som konkurrerar med din, för vi publicerar bara en per dag. Du kan välja mellan att leverera färdigt tryckt material eller att trycka bilagan hos KSF Media/Hbl. Avbokning av instick bör ske senast två veckor före utdelningsdag. För priser se sidan 8. Annonsservice: (09) Trycktekniska frågor: Niklas Palm Gösta Gustafsson lördag fredag söndag måndag måndag fredag lördag söndag söndag söndag 1.1 nyårsdagen 7.1 dagen efter trettondagen 24.4 påskdagen 25.4 annandag påsk 2.5 dagen efter första maj 3.6 dagen efter Kristi himmelsfärdsdag 25.6 midsommardagen 26.6 dagen efter midsommardagen 6.11 dagen efter alla helgons dag juldagen måndag annandag jul

13 24 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 25 ANNONSERA PÅ HBL.FI Hbl på webben har ca */63 000** unika besökare per vecka (hösten 2010). I medeltal stannar våra besökare 10,5 min*/7,3 min** på våra sidor. (* TNS Metrix, **Google Analytics) VÅRA WEBBANVÄNDARE 60 % Män 45 % Kvinnor 43 % Besöker sidan dagligen 46 % Läser inte papperstidningen regelbundet 32 % Bor i hushåll vars bruttoinkomster överstiger per år. (Spot 2010) PRIS ENLIGT SIDVISNINGAR Placering Storlek CPM Minimi 1 Jättebanner, högst uppe på sidan 728*90 px 7 / visningar 2 Jättebox, första sidan 400*400 px 8 / visningar 3 Box, första sidan 300*250 px 7 / visningar 4 Stortavla, annonsplatsen på högerkant 140*350 px 6 / visningar CPM = pris per visningar PRIS ENLIGT TID (gäller första sidan) Placering Storlek Pris/vecka Pris/månad 1 Jättebanner, högst uppe på sidan 728*90 px Jättebox, första sidan 400*400 px Box, första sidan 300*250 px Stortavla, annonsplatsen på högerkanten 140*350 px Tavla, annonsspalten på högerkanten 140*120 px Interstitial med frekvens /dag MATERIALINLÄMNING Material inlämnas per e-post till Annonser i gif, jpeg och flash levereras senast tre vardagar innan kampanjen inleds Material i formatet html, java, javascript och dhtml levereras senast fem vardagar innan kampanjen inleds. Det finns också möjlighet att annonsera på t.ex. följande undersidor: Boende, Motor och Resor. Priserna gäller för upp till unika besökare per vecka (Google Analytics). Efter det har vi rätt att evaluera priserna. Till annonspriset tillkommer moms 23 %. 3 Om Hbl sköter bannerproduktionen är kostnaden 50 /h + moms (gäller standardbanner). TIDSBEGRÄNSNING & SPECIALMATERIAL Visningar kan begränsas till en speciell dag eller ett klockslag < 24h, tilläggskostnad +20 %. Specialbanners, video och ljud, tilläggskostnad +20 %. Vi förbehåller oss rätten att låta bli att publicera material som anses olämpligt.

14 26 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL 27 kärkimedia är det enda riktiga massmediet. Detta hävdar vi eftersom Kärkimedias dags tidningar, veckotidningar och webbtidningar regelbundet når hela 3,7 miljoner läsare. Vi når ett stort antal läsare och det bästa med detta är att det leder till handling. Kärkimedia är det effektivaste sättet att få finländare med köpkraft att fatta ett inköpsbeslut och att sedan förverkliga det. Kärkimedia ägs av 34 dagstidningar som är högt uppskattade på sin ort. Hufvudstadsbladet är en av dessa tidningar. Hela Kärkimediapaketet innehåller förutom dagstidningarna även webbupplagan för alla 34 tidningar och veckotidningen för 6 av dem. dagstidningar Totalupplaga Läsarantal, brutto Läsarantal, netto 3,1 milj. 3,9 milj. Nettoräckvidd 70 % Bruttoräckvidd (GRP) 87 % OTS (Opportunities To See) 1,2 nätupplagor Besökare per vecka, netto 2,1 milj. Dagstidningar Namn ort upplaga läsare Helsingin Sanomat Helsingfors Aamulehti Tammerfors Turun Sanomat Åbo Kaleva Uleåborg Keskisuomalainen Jyväskylä Savon Sanomat Kuopio Etelä-Suomen Sanomat Lahtis Ilkka Seinäjoki Satakunnan Kansa Björneborg Hufvudstadsbladet Helsingfors Karjalainen Joensuu Lapin Kansa Rovaniemi Etelä-Saimaa Villmanstrand Hämeen Sanomat Tavastehus Kouvolan Sanomat Kouvola Pohjalainen Vasa Keskipohjanmaa Karleby Länsi-Savo S:t Michael Kymen Sanomat Kotka Vasabladet Vasa Aamuposti Hyvinge Riihimäki Salon Seudun Sanomat Salo Kainuun Sanomat Kajana Pohjolan Sanomat Kemi Keski-Uusimaa Tusby Kervo Träskända Itä-Savo Nyslott Länsi-Suomi Raumo Österbottens Tidning Jakobstad Uutispäivä Demari Huvudstadsregionen Forssan Lehti Forssa Länsi-Uusimaa Lojo Uusimaa Borgå Iisalmen Sanomat Iisalmi Itä-Häme Heinola töölönlahdenkatu 2, 0010o helsinki (09) LÄHTEET: LT-levikkitilasto 2009, Levikintarkastus, KMT Lukija Höst09/Vår10, KMT Kuluttaja 2009 KONTAKTPERSONER // HELSINGFORS MEDIEFÖRSÄLJNING Risto Wibom Fredrik von Koskull kommersiell direktör försäljningschef / internet Gerd Johansson Marja-Sisko Lappalainen försäljningsgruppchef försäljningschef Kim Fältmarsch försäljningschef Hendrick Henningson försäljningschef E-post: ANNONSSERVICE Katarina Hellsten-Palomäki annonsservicechef Annika Dahlbäck försäljningsassistent Birgitta Gestrin E-post: försäljningsassistent ÖVERSÄTTNINGS- OCH TEXTSERVICE Varor och tjänster, utbud och image, rekrytering och lansering. Oavsett vad du vill kommunicera hjälper vi dig formulera ditt budskap. Från rubrik till brödtext. Klart och tydligt, på en naturlig, säljande svenska. Servicen är kostnadsfri för dig som annonserar. Gäller inte statliga och kommunala annonser och kungörelser då vi förväntar oss färdigt material på svenska. Kontakta oss för närmare information om hur vi arbetar och vilka villkor som gäller. Tfn E-post

15 28 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 HBL KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 29 Det viktigaste för dig i Västnyland Tommy Westerlund, chefredaktör, VN

16 30 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 31 UTGIVARE & FÖRLAG KSF Media Ab Genvägen 4, Ekenäs Ansvarig chefredaktör: Tommy Westerlund UPPLAGA OCH LÄSARANTAL Upplaga: (UK 2009) Läsarantal : (upplaga x 2,5) Partipolitiskt obunden. Medlem av Tidningarnas Förbund. FÖRSÄLJNING, MARKNADSFÖRING & ADMINISTRATION KSF Media Ab / Västra Nyland Genvägen 4, Ekenäs Öppet vardagar kl Tfn Telefax E-post KARIS Torggatan 1-3, Karis Öppet mån kl , tis och tors kl Tfn LÄSARPROFIL Med tidningen Västra Nyland når du bäst den svensk- och tvåspråkiga befolkningen i västra Nyland. Räckvidd: Västra Nyland 79 %, Etelä-Uusimaa 63 %, Hbl 60 %, Hangö Tidningen 22 %, Helsingin Sanomat 15 % och Länsi-Uusimaa 8 %. Västra Nylands läsare vet hur man njuter av livet, de använder mer pengar än finländaren i medeltal på sin gård och trädgård, på att ta hand om och renovera sitt hem, på livsmedel och resor. Källa: KMT Kuluttaja/Alueellinen 2009 Enligt undersökningen Mainossuhde 2009 är VN överlägsen vad beträffar målgruppens - räckvidd totalt: VN läses av 79 % av målgruppen på sitt huvudspridningsområde per vecka - reklampenetration: annonser i VN når 75 % av målgruppen varje vecka MÅLGRUPPENS KONSUMTION AV MEDIER OCH REKLAM Konsumtion av medier minst fem dagar i veckan Konsumtion av medier varje vecka Konsumtion av reklam varje vecka SPRIDNINGSOMRÅDE OCH TÄCKNINGSGRAD* Andelen svensk- och tvåspråkiga hushåll som prenumererar på VN i huvudspridningsområdet är 64 % Huvudspridningsområde: Hangö, Raseborg och Ingå Övriga kommuner är Lojo, Sjundeå och Kyrkslätt. HANGÖ Nycandergatan 20, Hangö Öppet ons och fre kl Tfn TRYCKERI Salon Lehtitehdas Örninkatu 14 (PB 117) SALO Västra Nyland Etelä-Uusimaa Annan lokaltidning Direktreklam Kommersiella radiokanaler Kommersiella TV-kanaler Internet RASEBORG LOJO INGÅ SJUNDEÅ KYRK- SLÄTT 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % HANGÖ * Täckningsgrad = andelen prenumeranthushåll Källa: Upplagekontroll 2009 Källa: Mainossuhde 2009

17 32 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 33 MODULER & PRISER ENSAMRÄTT PÅ SIDAN PRIS I text inkl. 4-färg 1,99 /sp.mm Efter text inkl. 4-färg 1,99 /sp.mm Sista sidan inkl. 4-färg 2,15 /sp.mm Arbetsplats, rekrytering inkl. 4-färg 1,99 /sp.mm + webbavgift (jobben.fi) 70 Gäller alla rekryteringsannonser över 100 sp.mm. ÖVRIGA AVGIFTER Vidarebefodran av material till övriga tidningar 8,13 /material. Färgkopia av annons 1,63 /kopia. Till priset tillkommer moms. 23%. För faktura under 30,75 tillkommer faktureringstillägg 6,15 (inkl. moms). Uppslag 12 sp x 365 mm /2 sida (stående) 3 sp x 365 mm * /6 sida (liggande) 3 sp x 120 mm 690 1/12 sida 2 sp x 100 mm * 375 * KSF Media gemensamma moduler Första sidan 6 sp x 295 mm x 40 mm x 40 mm 450 1/3 sida (liggande) 6 sp x 120 mm * /6 sida (stående) 1 sp x 365 mm * 690 NYHET! 1/24 sida 2 sp x 50 mm * 190 Helsida 6 sp x 365 mm * /3 sida (stående) 2 sp x 365 mm /6 sida (stående) 2 sp x 180 mm * 690 NY STORLEK Sista sidan Väderstrecket 216 x 25 mm sp x 260 mm * /4 sida (liggande) 6 sp x 95 mm /8 sida (stående) 3 sp x 95 mm * 550 TV-modul 6 sp x 40 mm: sp x 40 mm: sp x 40 mm: 110 1/2 sida (liggande) 6 sp x 180 mm * /4 sida (stående) 3 sp x 180 mm * /8 sida (liggande) 6 sp x 50 mm 550? Speciallösningar Hittar du inte vad du söker i vårt modulsortiment? Ta kontakt med våra säljare och kom med förslag så diskuterar vi vidare. Radannonser 5,50 (Pris per rad, min. 2 rader) Till er tjänst: Service (tor) / Hälsa (lör) 13,00 / st storlek 1x15 18,00 / st storlek 1x30 Synlighet på webben ingår under hela avtalstiden. Föreningsspalten vi möts 3,60 Pris per rad Pryltorget (för privatpers.) 8,94 St-pris, max 1x70 med Västiskortet Gratis Gratis Bil- och båtmarknad 17,07 St-pris, max. 1x70 med bild 21,95 St-pris, max. 1x70 Mega-marknad 8,13 St-pris, max. 1x70 med bild 12,20 St-pris, max. 1x70 FAMILJEANNONSER Dödsannonser 1,45 /sp.mm Födda, döpta, förlovade, vigda 22,76 St-pris, storlek 1x30 med bild 27,64 St-pris, storlek 1x30 Gratulationsannonser 22,76 St-pris, storlek 1x30 med bild 27,64 St-pris, storlek 1x30 med Västiskortet -50% Till annonspriset tillkommer moms 23 %. TIDTABELL Publiceringsdag Översättning, Färdigt material framställning, korrektur tisdag fre mån onsdag mån tis torsdag tis ons fredag ons tors lördag tors fre söndag tors fre Mega (onsdag) fre mån Temanummer tre vardagar före två vardagar före SPALTBREDD Spaltantal per sida: 6 SPALTBREDD (t.o.m ) 1 sp 40 mm 2 sp 84 mm 3 sp 128 mm 4 sp 172 mm 6 sp 260 mm 12 sp 540 mm SPALTBREDD (fr.o.m ) 1 sp 38 mm 2 sp 81 mm 3 sp 124 mm 4 sp 167 mm 6 sp 253 mm 12 sp 530 mm OBS! Tidningarna tar inte emot annonser som är 5 spalter breda. SPALTHÖJD Första sidan: 295 mm Sista sidan: 180 mm Övriga sidor: 365 mm Alla annonsers höjd, med undantag av radannonser, definieras per 5 mm. Materialadress:

18 34 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 35 BETALNING Betalningsmottagare KSF Media Ab. Mediebyråer: 30 dagar netto eller 14 dagar -1 % kassarabatt. Förseningsränta: 8 % + Finlands Banks referensränta. KONTONUMMER Nordea IBAN: FI BIC: NDEAFIHH Aktia IBAN: FI BIC: HELSFIHH Sampo IBAN: FI BIC: DABAFIHH Andelsbanken IBAN: FI BIC: OKOYFIHH REKLAMATIONER Reklamationer görs till Västra Nylands annonsavdelning, tfn (vard. kl. 8 16). TIDNINGENS ANSVAR Tidningens största ansvar för fel som uppstått i samband med publicering av annons är annonspriset och framställningskostnader för material som har levererats till andra tidningar. Tidningen ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att annons uteblivit. Eventuella anmärkningar bör göras inom 8 dagar efter publicering. Tidningen förbehåller sig rätten att avböja olämpliga annonser samt förse textliknande annonser med beteckning annons. Tidningen ansvarar inte för skada som uppstått till följd av att annons uteblivit då annonsen har skickats per e-post men inte kommit fram inom utsatt tid. BOKNING & RABATTER BOKNING Annonser bokar du genom att kontakta vår annonsavdelning per tfn eller per e-post eller någon av våra säljare. Vi betjänar dig vardagar kl ANNULLERING Vid avbokning gäller följande: första sidan två veckor före publicering, textannonser en vecka före publicering. Sker avbokningen senare debiteras 50 % av annonspriset. Annullering bör ske under kontorstid. REKLAM- OCH MEDIEBYRÅERSÄTTNING Reklam- och mediebyråer som godkänts av Västra Nyland beviljas 15 % rabatt. Rabatten förutsätter att byrån följer tidningens tidtabeller för materialinlämning och betalning. UPPREPNINGSRABATT Vi beviljar 10 % upprepningsrabatt på oförändrad annons som upprepas inom 14 dagar. Alla upprepningar skall bokas vid första införandet. Kan inte kombineras med andra kundrabatter. KAMPANJER Vid temanummer och temasidor. För mer information kontakta våra säljare. ÅRSAVTAL Enligt överenskommelse. Förutsätter skriftligt avtal. Rabatten beror på den totala årsvolymen och är ett alternativ till kampanjrabatter. VALRABATT I samband med val beviljar vi 25 % rabatt. Kan inte kombineras med andra rabatter. BYTESANNONSER Tidningarnas Förbunds medlemstidningar beviljas 15 % förmedlingsersättning för bytesannonser. BILAGOR, TEMAN & UTGIVNINGSDAGAR REDAKTIONELLA BILAGOR 2011: ons 2.3 Bygga & Bo fre 29.4 Hem & Trädgård* mån 30.5 Sommar 2011*+** ons 28.9 Bygga & Inreda ons Mat & Vin Fatsighetsbilagan VN Hem & VN Kodit utkommer med varje Mega-utdelning (förutom fre 20.5 och mån 30.5). ÖVRIGA BILAGOR: ons 30.3 Caraget fre 20.5 Sydspetsens mässa*+** * Utdelas till hemadressen till den som har en fritidsbostad på VN:s huvudspridningsområde, men inte bor på området året runt. ** Utdelas som Mega. FINLANDSSVENSK BÅTMARKNAD FÖR PRIVATKUNDER: Din annons publiceras samma dag i Hbl, VN, Bbl och ÖN. Lördag 16.4 och lördag FINLANDSSVENSK MC-MARKNAD FÖR PRIVATKUNDER: Din annons publiceras samma dag i Hbl, VN, Bbl och ÖN. Lördag 9.4. MEGA-UTDELNING VARJE MÅNAD TILL ÖVER HUSHÅLL: Västis Mega-utdelningar har etablerat sig som en framgångsrik annonslösning. Megautdelning innebär att Västis distribueras på morgonen till alla hushåll i Hangö, Raseborg och Ingå. Distributionen sköts av Itella. MEGA-UTDELNINGAR 2011: Onsdag 12.1, onsdag 16.2, onsdag 16.3, onsdag 13.4, onsdag 11.5, fredag 20.5 (Sydspetsens mässa), måndag 30.5 (VN:s Sommartidning 2011), onsdag 15.6 (utdelas även till fritidsstugor), onsdag 13.7 (utdelas även till fritidsstugor), onsdag 17.8, onsdag 14.9, onsdag 12.10, onsdag 9.11, fredag TISDAGAR ÄR TEMADAGAR I VÄSTIS Bil & Båt, Trend & Stil, Familj & Relation samt Miljö & Ekologi heter Västis regelbundna teman. Fråga mera av våra säljare. EXTRA UTGIVNINGSDAGAR 2011: måndag 18.4 riksdagsval måndag 30.5 VN:s Sommartidning TIDNINGSFRIA DAGAR 2011 Västra Nyland utkommer sex dagar i veckan från tisdag till söndag. Förutom måndagar finns det några dagar då tidningen inte utkommer: lördag 1.1 nyårsdagen söndag 2.1 dagen efter nyårsdagen fredag 7.1 dagen efter trettondagen lördag 23.4 påsklördag söndag 24.4 påskdagen tisdag 26.4 dagen efter annandag påsk fredag 3.6 dagen efter Kristi himmelsfärdsdag lördag 25.6 midsommardagen söndag 26.6 dagen efter midsommar söndag 6.11 dagen efter alla helgons dag onsdag 7.12 dagen efter självständighetsdagen söndag juldagen tisdag dagen efter annandag jul

19 36 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN 37 1 INSTICK Har du mycket att berätta och många bilder att visa behöver du utrymme. En bilaga ger dig exakt så mycket utrymme du behöver. Fördelarna är flera. När du går ut med en bilaga är hela scenen din. Du paketerar allt precis som du själv vill, och det finns ingen annan bilaga som konkurrerar med din, för vi publicerar bara en per dag. Du kan välja mellan att leverera färdigt tryckt material eller att trycka bilagan hos KSF Media. Avbokning av instick bör ske senast två veckor före utdelningsdag. För priser se sidan 8. För mer information kontakta våra säljare. ANNONSERA Västis på webben har ca unika besökare i veckan (Google Analytics, oktober 2010), i medeltal stannar våra besökare 2 min på våra sidor. ÖVERSÄTTNINGS- OCH TEXTSERVICE Varor och tjänster, utbud och image, rekrytering och lansering. Oavsett vad du vill kommunicera hjälper vi dig formulera ditt budskap. Från rubrik till brödtext. Klart och tydligt, på en naturlig, säljande svenska. Servicen är kostnadsfri för dig som annonserar. Gäller inte statliga och kommunala annonser eller kungörelser då vi förväntar oss färdigt material på svenska. Kontakta oss för närmare information om hur vi arbetar och vilka villkor som gäller. KONTAKTPERSONER // VÄSTRA NYLAND MEDIEFÖRSÄLJNING Raseborg (Ekenäs) Kaj Koivumäki marknadsföringschef Hangö, Salo, Kimito Johan Lindholm säljchef Ann Holmlund säljchef Raseborg (Karis och Pojo), Ingå och Kyrkslätt Nina Melén säljchef Daniel Nylund säljchef E-post: PRIS ENLIGT TID Placering Storlek Pris/vecka 1 Jättebanner, högst uppe på sidan 728*90 px Box, första sidan 300*250 px Stortavla, annonsplatsen på högerkanten 140*350 px Tavla, annonsspalten på högerkanten 140*120 px 75 Priserna gäller för upp till unika besökare per vecka. Efter det har vi rätt att evaluera priserna. Till annonsprisen tillkommer moms 23 % Vi förbehåller oss rätten att låta bli att publicera material som anses olämpligt. MATERIALINLÄMNING Material inlämnas per e-post till ANNONSFAKTURERING Mona Westerlund MEDIE- OCH REKLAMBYRÅER Siv Åberg ANNONSMOTTAGNING OCH FRAMSTÄLLNING Tomas Jung Anne Dahl Ann-Christine Rehnberg Marina Wikström Madeleine Rehn Annonser i gif, jpeg och flash levereras senast tre vardagar innan kampanjen inleds Material i formatet html, java, JavaScript och dhtml levereras senast fem vardagar innan kampanjen inleds. E-post:

20 38 KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 VN KSF MEDIA MEDIEKORT 2011 BBL 39 Mera lokalkännedom för dig. Stefan Holmström, chefredaktör, Bbl

Annonsprislista. område når fler läsare än vad vi gör. Ewa-Lena Spåre Försäljningschef. Faktum är att inget annat mediehus i vårt

Annonsprislista. område når fler läsare än vad vi gör. Ewa-Lena Spåre Försäljningschef. Faktum är att inget annat mediehus i vårt Annonsprislista 0 Faktum är att inget annat mediehus i vårt område når fler läsare än vad vi gör. Ewa-Lena Spåre Försäljningschef Vi är över starkast p Faktum är att inget annat mediehus i vårt område

Läs mer

Gällerfrom1januari2012. Prislista

Gällerfrom1januari2012. Prislista 33 133 mm 33B 122 x 110 mm 44 164 x 178 mm 32 122 x 88 mm 44B 164 x 155 mm 32B 122 x 65 mm Gällerfrom1januari2012 43 Prislista 164 x 133 mm 31 122 x 43 mm 43B 164 x 110 mm 31B 20 mm 42 164 x 88 mm 42B

Läs mer

HANDBOK FÖR INTERNET- REKLAM

HANDBOK FÖR INTERNET- REKLAM HANDBOK FÖR INTERNET- REKLAM Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2011 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2 1.1 AVGRÄNSNINGAR OCH SYFTE MED HANDBOKEN 2 1.2 KOMMITTÉN FÖR INTERNETMARKNADSFÖRING

Läs mer

Handbok för kundhanterings- och prenumerationsprogrammet Kayak. Tomi Holm

Handbok för kundhanterings- och prenumerationsprogrammet Kayak. Tomi Holm Handbok för kundhanterings- och prenumerationsprogrammet Kayak Tomi Holm Examensarbete för ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Automationsteknik och IT Ekenäs 2013 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE.

KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. KUNSKAP OM INTERNET- MARKNADSFÖRING FRÅN ANNONSÖRER, SÄLJARE OCH RÅDGIVARE. Sveriges Annonsörers kommitté för internetmarknadsföring, KIM, har som ambition att utveckla internet som annonsmedium. Besök

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

MARIE HAGBERG. Vad alla företagare. borde veta om. Hjälp. en journalist. Där företagare och journalister möts

MARIE HAGBERG. Vad alla företagare. borde veta om. Hjälp. en journalist. Där företagare och journalister möts MARIE HAGBERG Vad alla företagare borde veta om Hjälp en journalist Där företagare och journalister möts PR Hjälp en journalist Där företagare och journalister möts Författare: Marie Hagberg Grafisk form:

Läs mer

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR

LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR LYCKAS SOM EN FRILANSANDE KREATÖR Text och illustration av Sophie Ottosson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Våga drömma 3 2. Förberedelser 4 3. Mål och syfte 4 4. Vilken företagsform 5 5. Den unika idén 6-7 6.

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Tre blir en. En essä i kursen Medieekonomi om redaktionssammanslagningen inom HSS Media. Heidi Herrmann Jens Finnäs 2006 - 1 -

Tre blir en. En essä i kursen Medieekonomi om redaktionssammanslagningen inom HSS Media. Heidi Herrmann Jens Finnäs 2006 - 1 - Tre blir en En essä i kursen Medieekonomi om redaktionssammanslagningen inom HSS Media. Heidi Herrmann Jens Finnäs 2006-1 - Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Frågeställningar 1.2 Metod 2. Vad är det

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Tentamen ITC6027. Starta en webshop

Tentamen ITC6027. Starta en webshop Tentamen ITC6027 Starta en webshop Att starta en webshop är något man måste engagera sig i lika mycket som en traditionell butik. Här krävs att du är väl förberedd med produktinformation, bildmaterial,

Läs mer

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong.

Action-device De hjälpmedel som en annonsör använder för att få målgruppen att agera, exempelvis en svarskupong. Vad betyder egentligen alla de där märkliga orden och uttrycken som reklammänniskor slänger sig med? Vad gör en creative director? Varför är det så viktigt med en ordentlig brief innan det kreativa arbetet

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Aldrig har vi nått så många

Aldrig har vi nått så många Aldrig har vi nått så många Prislista HD 2015 Gäller fr o m 27 februari 2015 1 Vad är bästa platsen för min annons? Det är en av de vanligaste frågorna men också en av de svåraste. I dag finns det nästan

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS

FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 8 / 30 APRIL 2002 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 30 APRIL TV SID 4 Välgörenhetsdoku vårens starkaste trend Dokusåpor med välgörenhetstema

Läs mer

Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy

Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy Planering och genomförande av rekryteringskampanj för företaget Pulp Active Oy Lise Lehto Examensarbete Företagsekonomi Lise Lehto 2011 Lise Lehto EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Företagsekonomi

Läs mer

FACEBOOK FÖR MÄKLARE

FACEBOOK FÖR MÄKLARE FACEBOOK FÖR MÄKLARE Innehåll: -Förord 3 -De åtta grunderna för att lyckas med Facebook 4 -Grundläggande teknisk kunskap. 8-13 typer av inlägg du måste ha koll på. 22 -Facebookannonsering för mäklare.

Läs mer

Ulf Modigh, ordförande i Kommittén för internetannonsering, Kia, har avgörandet i sina händer. Snart ska den nya valutan för internet vara klar.

Ulf Modigh, ordförande i Kommittén för internetannonsering, Kia, har avgörandet i sina händer. Snart ska den nya valutan för internet vara klar. DAGENS MEDIA FÖR DIG SOM ÄR DELAKTIG I MEDIEVALET NR 14 / 11 SEPTEMBER 2001 / PRIS 65 KR INKLUSIVE MOMS www.dagensmedia.se 11 SEPTEMBER TV SID 4 TV-rådgivare håller ögonen på Farmen Det har skett en hel

Läs mer

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här.

ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. ebok Marknadsföring En handledning för annonsering i fackinriktade eböcker. För information om denna publikation, vänligen klicka här. 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Internet

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck

Tvånget akilleshäl för Peter Lindbäck 18 Sid 2 LEDAREN: Uppblåst skandal kring förslaget till psalmbokstillägg bevisar bara hur tacksamt det är att anklaga kyrkan för trångsynthet. ONSDAG 29 APRIL. NR 18/2015 Samtalets konst i Malax Sidan

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28 FEBRUARI-9 MARS 2014

LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28 FEBRUARI-9 MARS 2014 LATHUND FÖR UTSTÄLLARE 28 FEBRUARI-9 MARS 2014 Den här informationen vänder sig till utställare och monterbyggare på Allt för sjön 2014. För fullständig information besök www.alltforsjon.se Deadlines 3

Läs mer

VI Aktiv svenska i offentlig sektor

VI Aktiv svenska i offentlig sektor VI Aktiv svenska i offentlig sektor Användningen av landets två nationalspråk inom den offentliga sektorn regleras av språklagen. Lagen är neutral i förhållande till dem bägge. Den innehåller alltså inga

Läs mer

skyltfönster ÅGRENSHUSETS NYA digitala TUSEN EX VOLVOS NYA KUNDTIDNING ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 2 SOMMAREN 2014 ENSAM VÅRDNAD

skyltfönster ÅGRENSHUSETS NYA digitala TUSEN EX VOLVOS NYA KUNDTIDNING ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 2 SOMMAREN 2014 ENSAM VÅRDNAD ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 2 SOMMAREN 2014 ETT KUNDMAGASIN FRÅN ÅGRENSHUSET OCH LILLA GULA OM VÄRDET AV ATT SYNAS. HUR KREATIV KOMMUNIKATION KAN FÖRA FRAM DITT BUDSKAP. ÅGRENSHUSETS NYA

Läs mer

I DAGSPRESS LOKAL SUCCÉ

I DAGSPRESS LOKAL SUCCÉ E n t i d n i n g o m d a g s p r e s s f r å n R i k s m e d i a Riksmedia Nr 1 Maj 2007 www.riksmedia.se nytt Tidningens framtid finns på nätet Johan Drakenberg: KREATIVITET I DAGSPRESS LOKAL SUCCÉ för

Läs mer

Ekström Caterings Internetmarknadsföring

Ekström Caterings Internetmarknadsföring Ekström Caterings Internetmarknadsföring Förnyande av hemsidan till ett effektivare marknadsföringsverktyg Julia Rönn Examensarbete för Restonom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Turism Åbo 2013 EXAMENSARBETE

Läs mer