KLF besökte Briggen Tre Kronor. KLF Stockholmskretsens årsmöte Ulf Elfving på lunchträff med KLF. KLF och Klubb64 s vårfest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLF besökte Briggen Tre Kronor. KLF Stockholmskretsens årsmöte 2008. Ulf Elfving på lunchträff med KLF. KLF och Klubb64 s vårfest"

Transkript

1 KLF besökte Briggen Tre Kronor Den 26 mars hade cirka 40 personer hörsammat vår inbjudan till en specialvisning av Briggen Tre Kronor. Det var vår tidigare kollegor och arbetskamrater Gunnar Lund samt Kent Lindhe som stod för inbjudan. Vi samlades klockan för en kort information av Monica Lundin i båthuset för att sedan i kajutan avnjuta en härlig ärtsoppa med smörgås och kaffe som Gunnar och Kent fixat. Gunnar som varit med i hela projektet berättade sedan om bygget från start 1995 tills att den officiellt invigdes under Tall Ship Race Du kan läsa mer om besöket under Spegling sid 4. Ulf Elfving på lunchträff med KLF Den 22 april hade drygt 50 personer samlats på Erik s Gondolen för att äta lunch med Ulf Elfving, som började med att Ulf berättade om sina 46 år som radiooch TV-reporter från början till dagens datum. Det Göran och Maina lyssnar andaktsfullt var nästan förutbestämt att Ulf skulle bli reporter eller journalist, för redan som barn lekte han på bakgården där han växte upp, intervjuvare med en pinne som mikrofon. Ulf berättade att han ställde upp i en tävling som Sveriges Radio hade utlyst för att få fram nya röster till radion där han tillsammans med hundratals kvinnor testades för radiojobbet, som han slutgiltigt vann. Åren därefter innebar jobbet uppgifter på sämsta radiotid som han fick jobba upp sig ifrån. Du kan läsa mer om träffen med Ulf under Spegling på sidan 5. Stockholmskretsen Box Stadsgården Stockholm PG KLF Kansli: Öppet måndagar 9-12 Tel E -post Hemsida KLF Stockholmskretsens årsmöte 2008 Som föreläsare till årsmötet för KLF Stockholmskretsen hade vi i år bjudit in Ronnie Wångdahl, chef för Coop Forum i Coop Sverige. Ronnie berättade om vilka svårigheter man haft de senaste åren med problemen i Coop Norden när det gäller sortimenten framförallt på Non food sidan och bristen på nyetableringar och förnyelse som gjort att Coop Forum tappat mark. Konkurrensen har också blivit allt tuffare och det är nu många kedjeföretag som får det allt svårare och vissa har redan kastat in handsken. Ronnie förmedlade en positiv bild av Forum och vi som varit med tidigare vill gärna tro att den är sann också. På annan plats i Medlemsbladet redovisas Coop Sveriges resultat, som är det bästa på 10 år, där trots allt Coop Forum fortsatt är en belastning så menar Ronnie att det finns ett underliggande positivt rörelseresultat även för Coop Forum. Vi alla kände oss stärkta av Ronnies presentation och vi önskar honom lycka till, Du kan läsa med om Årsmötet under Spegling på sid 4. KLF och Klubb64 s vårfest Den 7 maj hade KLF och Klubb64 gemensam vårfest på Grödinge Bygdegård. Det var för tredje året i rad som Klubb64 var på Grödinge för sin vårfest. KLF har under tidigare år försökt anordna egna fester, både på våren och hösten, men tyvärr så har det varit för få deltagare för att kunna genomföra festerna. I år hade vi uppvaktat Klubb64 om att få vara med på deras vårfest och på sidan 5-6 kan ni se på bilderna hur lyckat det blev. Den 1/7 har vi nästa gemensamma arrangemang, Svenska Hurtigrutten med en Mälarkryssning. Vi hoppas verkligen att det också blir en lyckad aktivitet. Ordförande: Stig Andersson tel. bostad mobil v. Ordförande: Göte Johansson Kassör: Elke Löfgren Sekreterare: Jaan Dsilna tel mobil

2 KLF MEDLEMSBLAD STOCKHOLMSKRETSEN 2/2009 Ordföranden har ordet Den 25 mars i år var vi inbjudna till Föreningen konsumentkooperativa museets vänner. Vi var några stycken från styrelsen som tyckte det skulle vara intressant att lyssna till Leif Lewin, som skulle tala om Reflektioner kring mina år på KF. Leif blev vd på OK 1977 efter Harry Holmberg. Han tillträdde som vd för KF vid årsskiftet 1983/84 och efterträdde då Karl Erik Persson. Med personliga betraktelser berättade Leif om valda delar av sina år på OK och KF, fram till 1992, då han efterträddes av Roland Svensson. Han berättade att han fått guldklocka 1986 för 25 år i kooperationen. Det var stundtals riktigt spännade då han berättade om sin tid i OK vid byggandet av Scanraff i Lysekil, om prognoserna man byggde raffinaderiet på, som inte stämde, och hur det sammanföll med en ekonomisk kris, som delvis löstes med hjälp från KF. Leif höll ungefär en timmes föreläsning, utan några som helst stolpar, om sin tid i OK och KF, varvat med olika dramatiska svängningar i företagen, som kanske inte alla insåg vid den tiden, men som nu är bra förklaringar. Jag passade på att bjuda in Leif till en träff för KLF Stockholmskretsen i höst och Leif svarade genast med att han gärna kommer. Så håll ögonen öppna för när vi skickar ut inbjudan till höstens träffar så du inte missar denna mycket intressanta återblick av Leif. MedvänlighälsningStigAndersson Medlemsaktiviteter juli december 2009 Styrelsenhadeplaneringsmöteden2juniförhösten2009.Vi redovisarhärnedanvårtpreliminäraprogram.därexaktdatumär inskrivetbetyderdetattdetredanärenbeslutadaktivitetsom kommerattgenomföras.detaljeradeprogrammedtideroch informationfårdugenomvåraaktivitetsbladochmedlemsbladet. AnmälningargördutillKLF skanslihelgfriamåndagar , tel September V Skogskyrkogården 21/11 Änkeman Jarl, Stadsteatern V En-dagsutflykt med buss V Information från KF V 36-39Folktandvården/Taxesystem V44 49JörgenMånssonCilab Oktober 4/10 Sista Dansen, Stadsteatern 6-8 okt KLF Kongress i Helsingfors 8/10 Ärtsoppa med med Klubb64 25/10-30/10 Stipendieresa Bologna 28/10 Lunchträff med hemlig gäst V KF s fd. Leif Lewin November 1/11 Puntila/Matti, Stadsteatern 2 December 13/12Bröd.Lejonhjärta, Stadsteatern 16/12KLFsJulbordcenter Jubilarer juli-sept år Gudrun Moen 26/9 85 år Agne Solfors 12/7 Elisabeth Ekstedt 23/8 Thore Forslund 29/8 Olof Tåqvist 31/8 Stig Thörn 13/9 75 år Erik Andersson 4/9 Birgitta Jacobsson 21/9 Bengt Rudoldfsson 26/9 70 år Stig Öberg 4/7 Jan Rosendal 23/7 Siri Lindberg 22/8 Sven G Carlsson 17/9 65 år Birgitta Holmqvist 1/7 Jaan Dsilna 5/7 Kerstin Bernström 23/7 Gullbritt Strand 4/8 Alf Folkesson 11/8 Lennart Hjalmarsson 18/8 Per-Erik Nordh 3/9 Bengt Malmgren 11/9 Anita Persson 13/9 Leena Olheim 15/9 Vill du uppvakta ovan-stående genom Albin Johansson fonden Postgirokonto Var vänlig ange personnummer och avsändarnamn.

3 Stipendieresa till Bologna 2009 KLF stipendieresa går även i år till Bologna. Avfärden är planerad till den 1 november med avresa från Arlanda och beräknad hemkomst den 6 november. Många spännande kulinariska upplevelser väntar. Vi planerar också ett besök på Coop Italia. Parmesanost, tortellini, mortadella, tryffel Till Bologna ska du åka hungrig, härifrån kommer inte bara originalet till vår svenska spagetti med köttfärssås (pasta bolognese) många anser att just här finns Italiens bästa kök. Med en historia som sträcker sig tillbaka till de gamla etruskerna finns även mängder av kultur att insupa, museerna är många och de flesta gratis, universitet Europas äldsta och arkitekturen beundransvärd. Den bilintresserade har också hamnat rätt Ferrari, Maserati och Lamborghini tillverkas alla i regionen, och hittar du inte tillräckligt många att beundra på gatorna finns museer även för dem. Design av modernt snitt står även kända märken som Bruno Magli och Furla för inte så mycket billigare att shoppa vare sig skor eller väskor här jämfört med hemma, men utbudet är enormt Resan planeras och beställs av Britt-Marie Södarv, eller telefon och reseledare för resan är Bo Andersson, Gävleborg, eller mobil Ansökan med angivande av namn, adress, telefonnummer samt kretstillhörighet skickas till KLF s kansli, Box 15200, Stockholm och måste vara oss tillhanda senast den 15 augusti Ange stipendieresan på kuvertet. Frågor om stipendieresan kan ställas till KLF s Kansli måndagar , eller Bo Kjellberg Resan till och från Arlanda står stipendiaterna för själva. Under arrangemangen i Bologna står KLF för de flesta kostnaderna. KLF Förbundsstyrelse 3

4 KLF MEDLEMSBLAD STOCKHOLMSKRETSEN KLF Stockholmskretsens årsmöte för 2008 Den 31 mars 2009 var det åter igen dags med KLF s årsmöte avseende Årsmötet var som förra året förlagt till 2/2009 fannsbehovavenförberedandepraktiskoch teoretiskutbildningmellangymnasietochsjö befälshögskolan. HanhadesjälvseglatmyckettillsammansmedOlle Strandberg,enavSverigeskunnigastesegelfartygs skeppare.bådahadelängenärtendrömomatten dagfåseglaettäktaråtacklatfartygochhärfanns plötsligtenrealistiskmöjlighetattförverkliga drömmen:enkombineradpraktiskochteoretisk utbildningombordpåettseglandefartyg. KjellvarimponeradavRonnies dragning Folksams huvudkontor. Förutom att vi fick disponera lokalerna så bjöd Folksam på kaffe och kaka i pausen. Efter sedvanliga mötesförhandlingar där styrelsen fick beröm för sitt arbete både beträffande aktiviteter och ett intressant medlemsblad, fick styrelsen ansvarfrihet för 2008 års förvaltning. Valberedningen presenterade förslag till ny styrelse för 2009, vilken redovisas på annan plats i Medlemsbladet. Till mötet hade också inbjudits Ronnie Wångdahl, chef för Coop Forum i Coop Sverige som berättade om sin kedja som idag består av 62 Coop Forumhus inklusive Detaljhandelsdrivande föreningars stormarknader och beräknar en omsättning på 17 miljarder för Vi tackar Hans Norrman för att vi fick disponera lokalerna och Ronnie Wångdahl för en intressant eftermiddag och önskar dom lycka till i sitt fortsatta arbete. Du som vill ha verksamhetsberättelse och protokoll från mötet kan höra av dig till kansliet så skickar vi det. Briggen Tre Kronor Den26marsbesökteKLFBriggenTreKronor. Fördomsomintevarmedkommerhären rapportomhistorienombriggen.detvaren speciellkänslaattkommaombordpådettaunika skeppochattfåbådeätaochbliinformeradaven föredettaarbetskamraternagunnarlundoch KentLindhe. Ettseglandeutbildningsfartyg Jan ErikMansnerus,sjökaptenochlärarevid Sjömansskolan,sågibörjanav1990 taletattdet 4 EnmodellavBriggen Förlagan - Gladan Ganska snart stod det klart att det var en brigg de sökte. Genom noggrann utforskning av underlag för ett briggbygge fann Olle och Jan-Erik linjeritningar och spantruta till Flottans brigg Gladan i Krigsarkivet. Efter noggranna studier och genomgång av Gladans loggböcker fann de att detta var en perfekt förlaga för ett bygge - en snabb, läcker seglare som bevisat sin sjövärdighet från sjösättningen 1857 till avriggningen Föreningen Briggen och Stockholmsbriggen AB Våren 1995 bildades Föreningen Briggen med syfte att stödja byggandet och seglandet av en brigg i Stockholm. Planerna offentliggjordes i samband med en utställning på Sjöhistoriska Museet, och ganska snart hade föreningen 200 medlemmar. För att skapa en finansiell och organisatorisk bas för bygget bildades år 1996 Stockholmsbriggen AB med Föreningen Briggen som ägare av A-aktierna. För att få ihop startkapital gjordes en nyemission om 200 B-aktier á kr. Tillsammans med ett bidrag om kr från Stockholms Stad var detta tillräckligt för att dra igång bygget. På klassisk skeppsbyggarmark Planen var först att bygga Stockholmsbriggen på Finnboda varv, men då kom det plötsligt ett erbjudande från Statens Fastighetsverk att bygga på gammal klassisk skeppsbyggarmark på Skeppsholmen. En tidig januarimorgon 1997 lade Jehanders grusbåt till vid Skeppsholmen och började lasta av det grus som skulle bli stapelbädden för Stockholmsbriggen.

5 KLF MEDLEMSBLAD STOCKHOLMSKRETSEN När stapelbädden var klar började arbetet med kölsträckningen. Bygget hade inletts! Briggen går i sjön! Den 27 augusti 2005 döptes briggen av sin gudmor, Kronprinsessan Victoria, till Tre Kronor af Stockholm och sjösattes under vederbörlig pompa och ståt. Nu fortsätter bygget med bland annat riggarbete, barlast, genomföringar, roder, propelleraxel, inredning och däckshus. I dag är ett femtontal personer sysselsatta med att bygga färdigt fartyget och administrera projektet. EntröttskoinköpareprövarkojernapåBriggen Vi på KLF tackar alla som bidrog till att det här blev en lyckad träff. En särskild hälsning till den som ordnade med sol och vår temperatur. Lunchträff med Ulf Elfving 2/2009 Ulf Elfving, född 27 november 1942 i Solna, är journalist. Ulf är mest känd som programledare i radio, för exempelvis "Upp till tretton" och "Efter tre". Ulf inledde sin karriär på TV under 1960-talet. Han var programledare för Svensktoppen åren och Skivspegeln under 1970-talet. Fram till 1990-talet var Ulf programledare i Sveriges Radio, varav de senaste åren för "Efter tre". Därefter gick han till P6 och senare Rix FM, där han gjorde programmet "Fem-iTre". Han hörs idag som programledare på den lokala P4-kanalen, P4 Stockholm 103,3. Ulf berättade historier och erfarenheter från sina olika program som journalist. Utöver det som refererats här ovan var även Ulf under vissa tider sportjournalist där han fick tillfälle att träffa många kända och legendariska idrottsmän. Som sportjournalist skickades han ut för att referera idrottsevenemang och matcher. Vid ett tillfälle skulle han referera en bandymatch i norrland där det visades sig att referatburen bestod av ett enkelt träskjul med en glasruta mot spelplanen. Rutan immade igen och han fick referera utifrån var respektive lags supportrar satt. Han berättade också om OS i München där han för första gången fick en chans att intervjua kungen som höll på bli en katastrof, men som redde ut sig till det bästa. Vi som var där fick höra mycket öppenhjärtligt om olika händelser som var för sig skulle kunna speglas här, men vi får nöja oss med en kommentar från Rolle Stoltz som under en ishockeymatch till Lasse-Björn ropade, där planen var ovanligt blöt, Du Lasse kom över hit för här bottnar du Det var en jättefin eftermiddag och maten Skomakarlåda gjord på oxfilé smakade utmärkt. Vi tackar Ulf för att han ställde upp och skickar också en hälsning till Christina Möller som genom sitt kontaktnät gör det möjligt för oss kunna bjuda in intressanta personer till våra lunchträffar. Som bevis på vår tacksamhet för att Ulf ställt upp på vår träff fick Ulf ett par flaskor vin, som han tacksamt visar upp. Ulf Elfving var vår lunchgäst den 22 april på Erik s Gondolen. Det var cirka 50 personer som kommit för att tillsammans med Ulf få äta en god lunch och under lite lättsammare former få ta del av Ulfs erfarenheter och upplevelser som journalist inom både radio och TV Klubb64 och KLF s vårfest i Grödinge bygdegård 7 maj 2009 Torsdagen den 7 maj träffades cirka 100 personer från KLF och Klubb64 till vårfest i Grödinge Bygdegård. Cirka 60 personer hade valt att åka med bussen från KF-huset och resten kom med egen bil eller kommunalt. Vädret kunde ha varit bättre men stämningen var det inget fel på. Göran Johansson med fru och med hjälp av Marie Bladh serverade oss en fantastisk 3-rätters middag och Cay Löwqvists enmansorkester svarade för trevlig 5

6 KLF MEDLEMSBLAD STOCKHOLMSKRETSEN 2/2009 musik och allsång. Efter maten blev det utlottning av vinster på lotterna vi köpt och därefter dans. Tack alla som gjorde den här dagen minnesrik. Här kommer några bilder från festen: Cay Löwqvist underhöll Stämningen var hög, här sjungs det för fullt Dansen i full swing Köket hann få i sig lite mat också KLF Stockholmskretsens styrelse 2009 Efter årsmötet den 31 mars har styrelsen följande sammansättning och förordnande: STYRELSEN Ordförande Stig Andersson ( 1 år) Sekreterare Jaan Dsilna ( 1 år) Vice ordförande Göte Johansson ( 2 år) Styrelseledamöter Margareta Hjortsmark, (2 år) Mona Andersson, ( 1 år) Hans Norrman ( 1 år) Clarence Wetterberg ( adjungerad) Kassör Elke Löfgren ( 1år) Revisorer Urban Strand ( 2 år) Gunnar Askåker ( 1 år) Revisorsuppleant Berthil Håkansson ( 1 år) Valberedning Christina Möller ( 1 år) Sander Johansson ( 1 år) Lennart Barkman (1 år) 6

7 Ny organisationsstruktur inom KFs dagligvarugrupp Inom KF-koncernen pågår ett omfattande förändringsarbete för att skapa en konkurrenskraftig och lönsam dagligvaruhandel. Som ett led i pågående förändringar kommer Coop Sveriges organisation att förändras; Coop Sverige delas upp i tre verksamhetsområden som tillsammans bildar affärsområdet Coop dagligvaruhandel: - Coop Butiker ansvarig Jonny Olsson - Coop MedMera/Marknad ansvarig Ivar Fransson - Coop Inköp och Kategori med dotterbolaget Coop Logistik ansvarig Jörgen Månsson Coop dagligvaruhandel kommer att ledas av KFs vd och koncernchef Lars Idermark. Den nya organisationen börjar gälla från och med 1 juni. I samband med förändringen kommer vd för Coop Sverige AB Karl Wistrand att lämna Coop Sverige från och med 1 juli. - Förändringen är ett naturligt steg i pågående arbete med att skapa en effektiv och framgångsrik detaljhandelsverksamhet inom KF-koncernen, säger Lars Idermark. - Karl Wistrand har på ett mycket konstruktivt sätt bidragit till att vi kommit långt i vårt förbättringsprogram i Coop Sverige. Jag har full förståelse för att han nu vill gå vidare när organisationen förändras, säger Lars Idermark. - Personligen tycker jag det är tråkigt att inte kunna vara med i fortsättningen av den otroliga förändringsresa som är uppstartad i Coop Sverige. Ibland måste man välja och vd- befattningen för Coop Sverige AB finns inte kvar längre med den strukturella förändring som nu sker. Jag tycker att förändringen är logisk, att det sedan påverkar mig personligen är en annan fråga. I allt förändringsarbete måste man även våga utmana sig själv. Jag önskar alla på Coop lycka till i framtiden, säger Karl Wistrand. Starkt förbättrat bokslut Kf Göta redovisar ett starkt ekonomiskt resultat Styrelsen för Kf Göta fastställde vid sitt styrelsemöte den 27 februari ett starkt förbättrat bokslut med ett redovisat resultat på drygt 14 Mkr. Omsättningen i föreningens 46 butiker uppgick för 2008 till 1,7 miljarder kronor. För drygt tre år sedan beslutade föreningen om en omfattande, krävande och mycket nödvändig vändningsplan Framtid Göta. Målet för detta arbete var i ett första steg att förbättra resultatet med 50 Mkr. Detta har föreningen med god marginal överträffat. Ny ledningsgrupp för butik och stormarknad Ledningen för den nya gemensamma supportorganisationen för Coop Sveriges butiker och stormarknader är klar. Den nya ledningsorganisationen gäller från den 1 mars och leds av Jonny Olsson. Sammansättningen är gjord med hänsyn till att på bästa möjliga sätt stödja våra butiker och stormarknader. Det innebär att förutom direktrapporterande till Jonny Olsson att även ITchef Liselott Andersson, säkerhetschef Petrus Bolin samt Magnus Ros, chef för etableringar ingår i ledningen. Förhandlingar om övriga delar av den nya gemensamma supportorganisationen pågår. Coop Butiker/Stormarknad ledning: Chef: Jonny Olsson Chef Coop Forum och stf chef Butik/Stormarknad: Ronnie Wångdahl Chef Coop Extra: Patrik Wirlén Chef Coop Konsum: Annica Rutgersson Chef Coop Nära: Anders Gruvfors Personalchef: Marie Nilsson Marknadschef: Bodil Jönsson-Lindgren Tf försäljningschef Food: Christina Grenabo Tf försäljningschef Nonfood: Per Larsson Tf ansvarig Bättre affärer/program: Henrik Strinning Controlling: kommer att tillsättas så snart som möjligt Ingår även i ledningsgruppen: Liselotte Andersson, IT-chef Petrus Bolin, säkerhetschef Magnus Ros, etableringschef 7

8 Kooperativa Förbundet (KF) bokslutskommuniké Januari-december 2008 Bästa rörelseresultatet på tio år för dagligvaruhandeln KF-koncernens nettoomsättning uppgick till mkr (26 208), en ökning med 37 %, främst beroende på att Coop Sverige återgått till KF från och med årsskiftet 2007/2008 samt att Daglivs och ytterligare ett antal verksamheter förvärvats. Koncernens rörelsedrivande verksamheter visar tillsammans ett rörelseresultat om 755 mkr (594) justerat för jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet för KF-koncernen totalt blev 380 mkr (357). Avmattningen på finansmarknaderna har påverkat resultatet efter finansiella poster, som uppgick till 110 mkr (476). Coop Sveriges rörelseresultat för 2008 uppgick till 153 mkr vilket är en förbättring med 263 mkr och det bästa utfallet på tio år. Exklusive engångskostnader uppgick rörelseresultatet till 198 mkr. Antalet medlemmar i de 48 konsumentföreningarna ökade netto med cirka och uppgick vid årsskiftet till drygt 3 miljoner. Premiecheckar till ett sammanlagt inlösenvärde av 445 mkr gick tillbaka till medlemmar, som under året tagit del av Coop MedMera Premieprogram. Konsumentkooperationens andel av dagligvarumarknaden var oförändrad, 21,4 %. Viktiga händelser 2008 Från och med årsskiftet 2007/2008 återtogs Coop Sverige som ett helägt dotterbolag till KF. Coop Sverige ingick sedan 2002 i Coop Norden, som ägdes tillsammans med dansk och norsk konsumentkooperation. Internetbutiken Mataffären.se lanserades och tre tidigare Vi-butiker förvärvades. KF Invest förvärvade 81 % av miljöteknikföretaget Läckeby Water Group samt 70 % av Löplabbetgruppen. KF och Coop startade ett samarbete med Green Cargo kring nya kostnadseffektiva och miljöanpassade logistiklösningar, som avsevärt kommer att minska koncernens utsläpp av koldioxid från transporter. Ett omfattande förbättringsprogram med både kostnadsneddragningar och investeringar inleddes i Coop Sverige. Krav på att minska kostnaderna ledde till att personal, motsvarande heltidstjänster, varslades om uppsägning. Källa; KF Pressmeddelande 8

9 KF integrerar dagligvaruverksamheten i Coop De verksamheter som idag drivs inom bolagen Daglivs och Mataffären.se kommer att övergå från KF till Coop Sverige. Integreringen medför inga omställningar för personal eller förändringar i butikernas varumärken. Coop Sverige är sedan ett drygt år ett helägt dotterbolag till KF. Som ett led i den fortsatta kraftsamlingen för att stärka kärnverksamheten kommer KF att samla all dagligvaruhandel inom dagligvarugruppen Coop Sverige. - Det innebär att vi ser över hela verksamheten inom dagligvarugruppen för att utnyttja samordningsfördelarna samtidigt som vi tar tillvara styrkan och entreprenörskraften inom enskilda verksamheter med starka varumärken, säger Lars Idermark, vd och koncernchef i KF. Till försäljningschef för butiks- och stormarknadsverksamheten har från och med den 1 maj Per Ekstrand, tidigare vd i Daglivs, utsetts. Ny vd i Daglivs blir från och med samma datum Marcus Sjöholm, som närmast kommer från Martin Olsson. Både Per och Marcus kommer att rapportera till Jonny Olsson, chef för den samlade butiks- och stormarknadsverksamheten i Coop Sverige. Ordföranden i Daglivs och Mataffären.se, Pär Jansson, övergår till att bli rådgivare i affärsstrategiska frågor åt KFs vd Lars Idermark. Till ny styrelseordförande i Daglivs och Mataffären.se har utsetts Jonny Olsson. Organisationen i övrigt berörs inte på annat sätt än att de medarbetare som hittills haft KF ek förening som arbetsgivare från och med den 1 maj ingår i ett dotterbolag till Coop Sverige. Det medför inga förändringar i praktiken för den enskilde medarbetaren. Nytt betalsystem Coop MedMera Coop testar nytt betalsätt på Södermalm i Stockholm Som första dagligvarukedja i Sverige lanserar Coop och Coop MedMera ett nytt elektroniskt betalsätt i tio butiker i Stockholm. Coop MedMera Kvick kallas det nya betalsystemet, där kunden håller upp sin nyckelbricka eller kort framför kortläsaren, för att betala varor upp till 200 kronor. Den som handlar för mer slår sin pinkod som vanligt eller visar legitimation. Vi har tidigare Shop Express för kunder som storhandlar och snabbkassor för medlemmar och kunder som kompletteringshandlar. Coop MedMera Kvick är ytterligare ett sätt för att förenkla vardagen och hjälpa våra medlemmar att spara tid, säger Magnus Frisk informationschef på Coop. Det nya betalsystemet bygger på så kallad RFIDteknik som är anpassad till speciella läsare som finns i kassorna. Kundens köp och poängen registreras direkt. Tekniken finns inbyggd både i Coop MedMera Kvick-kortet och i en särskild nyckelbricka. Systemet finns nu installerat på tio butiker på Södermalm i Stockholm. För att kunna använda Coop MedMera Kvick krävs att kunden har betalfunktion kopplat till sitt Coop MedMera-kort. Coop och Coop medmera har bjudit in medlemmar i konsumentföreningen Stockholm på Södermalm och drygt personer har tackat ja till att vara med i testet som kommer att pågå större delen av Utöver att snabba på och förenkla i kassan för medlemmarna, så tror vi att detta kan vara ett sätt att minska kontanthanteringen och därmed också rånrisken, säger Martin Fridolf, affärschef, Coop MedMera. Källa: Pressmeddelande Coop Ny Coop Extra i Linköping Den 18 mars öppnades en ny Coop Extra i Linköping Den 18 mars slog Coop upp portarna till en helt ny Coop Extra vid Garnisonen i Linköping. Eget bageri, snabbkassor, manuell delikatess- och fiskavdelning samt ett stort utbud av färskvaror till låga priser är något av det den nya butiken kan erbjuda alla Linköpingsbor. Butiken har ett brett sortiment av matvaror till 9

10 mycket konkurrenskraftiga priser. Särskilt har butiken satsat på färskvarorna. Butiken har även ett mycket stort sortiment av ekologiska och miljömärkta varor, samt en rejäl manuell delikatessavdelning samt eget bageri och en manuell fiskavdelning. En särskild avdelning för spel och kiosk finns också. För att det skall gå snabbt och enkel att handla har butiken också fått den nya sortens snabbkassor där kunden själv kan scanna och betala sina varor med kontanter eller kort. Karl-Petter Thorwaldsson ny ledamot i KFs styrelse Karl-Petter Thorwaldsson, Stockholm, valdes av KFs stämma den 21 april till ny ledamot i KFs styrelse. Han ersätter Mats Lundquist, Konsumentföreningen Stockholm, som ingått i KFs styrelse sedan Karl-Petter Thorwaldsson, född 1964, är ordförande i ABF sedan Genom sitt engagemang inom ABF och dess olika bolag har han även erfarenhet från affärsverksamhet. Karl-Petter Thorwaldsson har en bakgrund som metallarbetare och är ombudsman för IF Metall sedan Han är styrelseledamot i Konsumentföreningen Stockholm sedan KFs styrelse, vald av stämman den 21 april 2009 Styrelseordförande Nina Jarlbäck, Husby Rekarne Ledamöter Mandattiden är ett år och löper fram till stämman 2010 för samtliga ledamöter. Vid styrelsens konstituerande möte utsågs Maj-Britt Johansson Lindfors och Göran Lindblå till vice ordförande. Nina Jarlbäck, Husby Rekarne Sune Dahlqvist, Stockholm Hans Eklund, Uppsala Glenn Ericsson, Ballingslöv Maj-Britt Johansson Lindfors, Umeå Ingrid Karlsson, Landvetter Göran Lindblå, Stockholm Karl-Petter Thorwaldsson, Stockholm (nyval) Anders Stake, Gävle Revisorer och ersättare Mandattiden är ett år och löper fram till stämman Ordinarie revisorer: Bertil Hammarstedt, Umeå Birgitta Lönegård, Stockholm Ersättare: Björn Johansson, Bengtsfors Mats Nergård ny försäljningschef i Kf Göta Den 21 april tillträdde Mats Nergård tjänsten som försäljningschef i Kf Göta. Mats har ett gediget branschförflutet från bl a DT i Växjö men även från Koop Sydöst där Mats arbetade som produktchef. Under senare år arbetade Mats åt Coop Sverige, dels som DDF-samordnare på Cilab men även som säljchef för Coop Nära och Coop Konsum. Mats har även egen erfarenhet från butiksarbete. Kooperation i framkant När konsumenter gick samman i kooperativ under början av 1900-talet utvecklades en kraft som ritade om den svenska dagligvaruhandeln. När bönderna gick samman i kooperativ för försäljning och inköp stärktes deras ekonomiska ställning. Och när föräldrar gick samman i föräldrakooperativ för att ordna dagisplats till sina barn i slutet av 1900-talet knäcktes det kommunala monopolet på barnomsorg. Men vilken roll spelar kooperationen under talet? I den här boken ges för första gången en samlad bild av den svenska kooperationens alla grenar: konsumentkooperationen, lantbrukskooperationen och den nya kooperationen. Boken är skriven av Ulrica Beck-Friis och ges ut av Studentlitteratur. Gemensamma bokinköp KF har beslutat att samordna inköpen av böcker för företagen Akademibokhandeln, Coop och Bokus. Syftet med förändringen är att förstärka kundorienteringen samt skapa än större slagkraft och lägga grunden för att utveckla alla försäljningskanaler inom KF. Den svenska bokmarknaden genomgår dramatiska förändringar inte minst på grund av internet. Den 10

11 nya inköpsmodellen kommer att öka tillgängligheten till böckerna samt stärka inköpseffektivitet och förmågan att fånga upp trender och kundefterfrågan. Coop och Byggmax Coop Sverige och Byggmax inleder ett nytt samarbete för att utveckla marknadsplatserna vid Coop Forum i Falkenberg, Borlänge och Kungsängen. Byggmax kommer att ta över Coop Byggs ytor för basbyggvaror och blir en ny tydlig aktör som stärker de tre marknadsplatserna. Det är vid Coop Forums stormarknader i Falkenberg, Borlänge och Kungsängen utanför Stockholm där Byggmax kommer att finnas intill Coop Forum med sin verksamhet inriktad på försäljning av basbyggvaror. Övrigt sortiment som idag ingår i Coop Bygg vid dessa stormarknader kommer integreras tillsammans med övriga specialvaror i Coop Forum. Förändringen ska vara genomförd innan sommaren. Byggmax är en prisvärd och stark aktör för basbyggvaror som kompletterar Coop Forums övriga erbjudande. Deras närvaro kommer att göra de tre marknadsplatserna starkare och mer attraktiva för kunderna, säger Jonny Olsson chef för Coop Stormarknader och Coop Supermarket. För Byggmax är detta ytterligare ett bevis på att vårt koncept står starkt. Allt fler vill handla byggvaror billigt, och då är Byggmax det bästa alternativet, säger Magnus Agervald, vd för Byggmax. COOP Inköp och Logistik delas i två bolag Kooperationens varuförsäljningsbolag Coop Inköp och logistik AB (Cilab) delas i två separata bolag, Coop Inköp och Kategori AB (Cikab) samt Coop Logistik AB (Clab). Coop Logistik AB blir ett helägt dotterbolag till Coop Inköp och kategori AB som i sin tur blir ett dotterbolag till KF. Förändringen är ytterligare ett steg i det pågå ende förbättringsarbetet och ska leda till en effektivare drift, bättre förutsättningar för butiker och stormarknader och ökad nytta för medlemmar och kunder. Detta är en viktig del i det pågående arbetet med att effektivisera dagligvaruverksamheten inom KF och hela konsumentkooperationen för att nå långsiktig lönsamhet. Uppdelningen underlättar styrning, kontroll och drift av både inköp och logistik, vilket skapar bättre förutsättningar för att ytterligare utveckla vårt erbjudande i butiker och stormarknader, säger KFs koncernchef Lars Idermark. Cilabs vd Jörgen Månsson blir vd för Coop Inköp och Kategori AB och även t f vd i Coop Logistik AB. Cilab bildades 2006 som varuförsörjningsbolag för hela den svenska konsumentkooperationens dagligvaruhandel, d v s Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna (DDF). Cilab ägs till 95 procent av Coop Sverige och till 5 procent av DDF AB. Coop Sveriges ägande går nu över till KF i och med att de nya bolagen bildas. Tack vare uppdelningen får vi två bolag med tydliga roller som kan ge ännu bättre service till verksamheten i Coops samtliga butiker och stormarknader samt till övriga kunder. Vårt mål är att fördjupa samarbetet mellan kedjor, inköp och logistik, säger Jörgen Månsson. Fackliga förhandlingar har genomförts. Implementeringen av de nya rapporteringsvägarna sker omgående. Arbetet med att formellt bilda de nya bolagen har inletts. Detsamma gäller ny organisation för de två bolagen. Mer information kommer i takt med att det arbetet framskrider. Uppdelningen i de två bolagen skapar också bättre förutsättningar för det nya samarbetet mellan Coop och Green Cargo som syftar till att flytta transporter från lastbil till tåg och kraftigt reducera koncernens totala miljö- och klimatpåverkan. För butiker och stormarknader betyder förändringen i dagsläget ingen skillnad. Även fortsatt ska dagliga ärenden vad gäller varuflöden, sortiment och andra ärenden gå via Butikssupport. 11

12 Coop Forum Nynäshamn besökt av Fredrik Reinfeldt i ett flertal butiker och i charkfabrikerna i Karlstad och Kil. Koncernens totala investeringsnivå uppgick till hela 107 mkr (153). Föreningen lyckades ändå med konststycket att kraftigt förbättra rörelseresultatet i såväl koncernen med 66 mkr, som i moderföretaget med 78 mkr. Nynäshamns Posten rapporterar den 2 mars 2009 om statsminister Fredrik Reinfeldts (M) besök hos Coop Forum och det pågående butiksbygget i de tidigare fabrikslokalerna i Nynäshamn. "Under vintern besöker statsminister Fredrik Reinfeldt företag och arbetsplatser för samtal om möjligheterna för jobb och företagande under rådande internationell lågkonjunktur. Som ett led i detta besökte han under måndagen den gamla telefabriken som nu förvandlas till ett Coop Forum. Inledningsvis informerades statsministern av Marie Wiksborg, personaldirektör hos Coop Sverige, om företagets värderingar, satsning på ekologiska varor och inte minst om den relativt nya teknik man har använt för att rekrytera de totalt 80 personer som ska driva det nya Coop Forum när det öppnar i slutet av maj." Källa : KF Intranät Konsum Värmlands bokslut för 2008 Konsum Norrbotten redovisar rekordresultat! Det är nog första och enda gången vi kan presentera ett resultat på hela 274 miljoner inleder vd Thomas Johansson. Vi har ett ytterst intensivt år bakom oss. Vi har gasat, bromsat och investerat samtidigt. Försäljningen ökade med hela 76 miljoner mellan åren. Resultatet 2008 domineras av vinsten av försäljningen av Smedjan i centrala Luleå. Men även exkluderat fastighetsaffären visar driften en resultatförbättring trots ett rekordstort investerings- och upprustningsprogram. Driftsresultatet uppgår till 7,1 Mkr (4,4 Mkr), en resultatförbättring med dryga 60 procent. Konsum Värmlands bokslut för 2008; Kraftig resultatförbättring för detaljhandeln och livsmedelsindustrin Verksamhetsåret 2008 innebar en fortsatt hög investeringsnivå för Konsum Värmland. Bland annat nyöppnades Coop Forum i Karlskoga och om och tillbyggnaden på Bergvik Köpcenter färdigställdes. Vidare genomfördes andra insatser Stockholmskretsen Box Stadsgården Stockholm PG KLF Kansli: Öppet måndagar 9-12 Tel E -post Hemsida Ordförande: Stig Andersson tel. bostad mobil v. Ordförande: Göte Johansson Kassör: Elke Löfgren Sekreterare: Jaan Dsilna tel mobil

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är.

Årets stipendiater har utsetts. Resan går i år till Bologna i Italien. På sidan 5 kan du läsa om vilka de lyckliga vinnarna är. 4 2008 Karl Wistrand, vd Coop Sverige KLF s ordförandekonferens 2008 Den 29 september var KLF inbjudna till Coop Sverige i Business Park i Solna. På dagordningen var ett möte med Coop Sveriges nya vd Karl

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning Innehåll Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 8 Strategisk inriktning Verksamheten 2009 11 Dagligvarumarknaden 15 Dagligvarugruppen 22 Mediegruppen 27 Fastighetsgruppen 28 Investgruppen 30 Övriga bolag

Läs mer

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 6 Medlemsåterbäringen 8 Strategisk inriktning

Innehåll. Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 6 Medlemsåterbäringen 8 Strategisk inriktning Innehåll Översikt 2 Koncernöversikt 4 Vd-ord 6 Medlemsåterbäringen 8 Strategisk inriktning Verksamheten 2010 11 Dagligvarumarknaden 15 Dagligvarugruppen 24 Mediemarknaden 25 Mediegruppen 29 Fastighetsgruppen

Läs mer

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2009 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 106.211 medlemmar/ägare varav 257 är förtroendevalda. 693 medarbetare varav 426 tillsvidareanställda. Vårt verksamhetsområde Från Karlholmsbruk

Läs mer

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL

KORTA FAKTA 2006 INNEHÅLL En presentation av Konsumentföreningen Svea Verksamheten 2006 KORTA FAKTA 2006 Medlemsantalet var den 31/12: 580 425 varav 12 202 var nya under året. 837 förtroendevalda, 102 nyvalda varav 59 genomgått

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

6 Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med "mersmak" Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med mersmak Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 Nr 10 1996 Snart far alla medarbetare tycka till om företaget Efter alla omorganisationer - vad tycker medarbetarna om verksamheten inom ICA-koncernen?

Läs mer

Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012

Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012 Bilprovningen Års- och hållbarhetsredovisning 2012 2012 2012 var ett ovanligt år för Bilprovningen. Det präglades av stora förändringar genom försäljningen av 70 stationer och 144 fastigheter. Samtidigt

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Allt sedan starten 1916 har Konsumentföreningen Stockholm (KfS) stått på konsumenternas sida och aktivt arbetat för att stärka deras ställning i samhället. Det har resulterat

Läs mer

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring!

34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! VERKSAMHETEN 2011 34 miljoner kronor tillbaka till medlemmarna i medlemsåterbäring! KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om Konsum Gävleborg 102.491 medlemmar/ägare varav 220 är förtroendevalda. 34 miljoner kronor

Läs mer

bokslutskommuniké KOOperaTIva FörbUNdeT, KF JaNUarI december 2009

bokslutskommuniké KOOperaTIva FörbUNdeT, KF JaNUarI december 2009 bokslutskommuniké Kooperativa Förbundet, KF Januari december 2009 ÖKAD OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT KF-koncernens nettoomsättning ökade med 3,9 procent till 37 209 mkr (35 817). Omsättningsökningen

Läs mer

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt

nuvabnytt MUSIK I SVERIGES RADIO Nytt på HR-sidan Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 4 Riddarberget bygger nytt nuvabnytt INFORMATION & NYHETER TILL NÄRINGSLIVET FRÅN NUVAB NR 4 2011 Nytt på HR-sidan MUSIK I SVERIGES RADIO Teknikkompaniet sköter inspelningarna med bl a Veronica Maggio SID 3 Vindkraft ny nisch SID

Läs mer

Riksbyggens verksamhet 2006

Riksbyggens verksamhet 2006 Riksbyggen Verksamhet 2006 Riksbyggens verksamhet 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Rum för hela livet 3 Vd 7 Förvaltning 15 Byggnation 20 Fastigheter 26 Föreningsverksamhet 30 Medarbetare 35 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna

Rapport från Tomtebodas höstmöte. sid 10. sid 11 Klubb Årstas jämställdhetskommitté kritisk till produktionsledartillsättningarna Seko post Klubbarna Årsta Postterminal och Tomteboda Brev Nr 4 / November 2013 Eva brattström rapporterar från Sekos kongress sid 4-6 Rapport från Tomtebodas höstmöte sid 10 Framgångsrik manifestation

Läs mer

OFFENSIV O KOOPERATIONK

OFFENSIV O KOOPERATIONK OFFENSIV O KOOPERATIONK OK EKONOMISK FÖRENING VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2013/2014 Om OK ekonomisk förening OK:S VERKSAMHET Försäljning av traditionella och förnybara drivmedel, biltillbehör, livsmedel samt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se

ÅRSREDOVISNING 2011 RASTA GROUP AB. (publ.) www.rastagroup.se ÅRSREDOVISNING 2011 www.rastagroup.se RASTA GROUP AB (publ.) INNEHÅLL Vd har ordet 4 Koncernen och aktien 6 Affärsområde Serviceanläggningar 8 Affärsområde Arenarestauranger 10 Affärsområde Hotell 12 Bolagsstyrning

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Bilvård och tillbehör Köp 3 betala för 2 Vi bjuder på den billigaste! Pris från 69:- Meguiar s har ett brett sortiment av bilvårdsprodukter och tillbehör. Vill

Läs mer

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009

Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Årsredovisning HSB Centrala Värmland 2009 Värmland Layout: HSB Värmland Foto: Maria Obed, Benjamin Goss, HSB Värmland Tryck: Just Nu tryck Karlstad. Papper: Multidesign

Läs mer

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare

ICA-koncernens årsberättelse 2010. Vi gör varje dag lite enklare ICA-koncernens årsberättelse 2010 Vi gör varje dag lite enklare Innehåll i ICA-koncernens Årsberättelse 2010 ICAs Goda Affärer Kommande generationer ska också kunna njuta av ren miljö och ett samhälle

Läs mer

Vägen mot lönsamhet. Så lyckas du med logistiken 7 TIPS: TEMA: E-HANDEL

Vägen mot lönsamhet. Så lyckas du med logistiken 7 TIPS: TEMA: E-HANDEL E-handel var väldigt enkelt att applicera på Byggmax koncept med små butiker utan stora lager. Mia Kamlén, Webbchef, Byggmax TEKNIK Stark utveckling för nordiska TA-system PANDURO Satsar på omnichannel

Läs mer

Det nya bolaget ansvarar för sortiment, inköp och butikskommunikation inom specialvaruområdet

Det nya bolaget ansvarar för sortiment, inköp och butikskommunikation inom specialvaruområdet 3 ÅRGÅNG 35 / TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM IHA-KON ICA-KONCERNEN Stefan Petersson, ställföreträdande sortimentschef glas och porslin, tillsammans med produktcheferna Charlotte Norden och Ulrika Landström

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004

Verksamhetsberättelse 2004 Verksamhetsberättelse 2004 Välkommen till Konsum Nords distriktstämmor 2005 Samtliga distriktsstämmor börjar kl. 19.00. Medlemsdag i alla butiker fredagen den 11 mars, se anslag i butiken Datum Distrikt

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt

TABLOIDEN. Man var lite groggy när man skulle hem. TAB:s VD prövade på att jobba natt T A B Posttidning B Nr 57 JUNI 2011 Allt om det nya avtalet Tidningsdistributörerna ska ha fast arbetstid och den tiden ska fyllas med arbete. Det är den huvudsakliga förändringen i det nya kollektivavtal,

Läs mer

2 0 1 1 Vår verksamhet

2 0 1 1 Vår verksamhet Vår verksamhet 2 0 1 1 Innehåll DETTA ÄR ICA-HANDLARNA...4 Vd:n har ordet...6 DETTA HAR HÄNT... 10 ICA-stämman 2011... 12 Handlarriksdagen... 16 Handlarengagemang...20 DETTA GÖR VI...22 Medlemsservice...

Läs mer

Årsredovisning 2013. Avsnitt

Årsredovisning 2013. Avsnitt Årsredovisning 2013 Avsnitt Innehåll Verksamhet 1 Det här är ICA Gruppen 2 2013 i sammandrag 3 Historik 4 Vd har ordet 8 Mål och strategi 10 Affärsmodell 16 Marknad 18 ICA Gruppens sex segment 21 ICA Sverige

Läs mer