KLF besökte Briggen Tre Kronor. KLF Stockholmskretsens årsmöte Ulf Elfving på lunchträff med KLF. KLF och Klubb64 s vårfest

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLF besökte Briggen Tre Kronor. KLF Stockholmskretsens årsmöte 2008. Ulf Elfving på lunchträff med KLF. KLF och Klubb64 s vårfest"

Transkript

1 KLF besökte Briggen Tre Kronor Den 26 mars hade cirka 40 personer hörsammat vår inbjudan till en specialvisning av Briggen Tre Kronor. Det var vår tidigare kollegor och arbetskamrater Gunnar Lund samt Kent Lindhe som stod för inbjudan. Vi samlades klockan för en kort information av Monica Lundin i båthuset för att sedan i kajutan avnjuta en härlig ärtsoppa med smörgås och kaffe som Gunnar och Kent fixat. Gunnar som varit med i hela projektet berättade sedan om bygget från start 1995 tills att den officiellt invigdes under Tall Ship Race Du kan läsa mer om besöket under Spegling sid 4. Ulf Elfving på lunchträff med KLF Den 22 april hade drygt 50 personer samlats på Erik s Gondolen för att äta lunch med Ulf Elfving, som började med att Ulf berättade om sina 46 år som radiooch TV-reporter från början till dagens datum. Det Göran och Maina lyssnar andaktsfullt var nästan förutbestämt att Ulf skulle bli reporter eller journalist, för redan som barn lekte han på bakgården där han växte upp, intervjuvare med en pinne som mikrofon. Ulf berättade att han ställde upp i en tävling som Sveriges Radio hade utlyst för att få fram nya röster till radion där han tillsammans med hundratals kvinnor testades för radiojobbet, som han slutgiltigt vann. Åren därefter innebar jobbet uppgifter på sämsta radiotid som han fick jobba upp sig ifrån. Du kan läsa mer om träffen med Ulf under Spegling på sidan 5. Stockholmskretsen Box Stadsgården Stockholm PG KLF Kansli: Öppet måndagar 9-12 Tel E -post Hemsida KLF Stockholmskretsens årsmöte 2008 Som föreläsare till årsmötet för KLF Stockholmskretsen hade vi i år bjudit in Ronnie Wångdahl, chef för Coop Forum i Coop Sverige. Ronnie berättade om vilka svårigheter man haft de senaste åren med problemen i Coop Norden när det gäller sortimenten framförallt på Non food sidan och bristen på nyetableringar och förnyelse som gjort att Coop Forum tappat mark. Konkurrensen har också blivit allt tuffare och det är nu många kedjeföretag som får det allt svårare och vissa har redan kastat in handsken. Ronnie förmedlade en positiv bild av Forum och vi som varit med tidigare vill gärna tro att den är sann också. På annan plats i Medlemsbladet redovisas Coop Sveriges resultat, som är det bästa på 10 år, där trots allt Coop Forum fortsatt är en belastning så menar Ronnie att det finns ett underliggande positivt rörelseresultat även för Coop Forum. Vi alla kände oss stärkta av Ronnies presentation och vi önskar honom lycka till, Du kan läsa med om Årsmötet under Spegling på sid 4. KLF och Klubb64 s vårfest Den 7 maj hade KLF och Klubb64 gemensam vårfest på Grödinge Bygdegård. Det var för tredje året i rad som Klubb64 var på Grödinge för sin vårfest. KLF har under tidigare år försökt anordna egna fester, både på våren och hösten, men tyvärr så har det varit för få deltagare för att kunna genomföra festerna. I år hade vi uppvaktat Klubb64 om att få vara med på deras vårfest och på sidan 5-6 kan ni se på bilderna hur lyckat det blev. Den 1/7 har vi nästa gemensamma arrangemang, Svenska Hurtigrutten med en Mälarkryssning. Vi hoppas verkligen att det också blir en lyckad aktivitet. Ordförande: Stig Andersson tel. bostad mobil v. Ordförande: Göte Johansson Kassör: Elke Löfgren Sekreterare: Jaan Dsilna tel mobil

2 KLF MEDLEMSBLAD STOCKHOLMSKRETSEN 2/2009 Ordföranden har ordet Den 25 mars i år var vi inbjudna till Föreningen konsumentkooperativa museets vänner. Vi var några stycken från styrelsen som tyckte det skulle vara intressant att lyssna till Leif Lewin, som skulle tala om Reflektioner kring mina år på KF. Leif blev vd på OK 1977 efter Harry Holmberg. Han tillträdde som vd för KF vid årsskiftet 1983/84 och efterträdde då Karl Erik Persson. Med personliga betraktelser berättade Leif om valda delar av sina år på OK och KF, fram till 1992, då han efterträddes av Roland Svensson. Han berättade att han fått guldklocka 1986 för 25 år i kooperationen. Det var stundtals riktigt spännade då han berättade om sin tid i OK vid byggandet av Scanraff i Lysekil, om prognoserna man byggde raffinaderiet på, som inte stämde, och hur det sammanföll med en ekonomisk kris, som delvis löstes med hjälp från KF. Leif höll ungefär en timmes föreläsning, utan några som helst stolpar, om sin tid i OK och KF, varvat med olika dramatiska svängningar i företagen, som kanske inte alla insåg vid den tiden, men som nu är bra förklaringar. Jag passade på att bjuda in Leif till en träff för KLF Stockholmskretsen i höst och Leif svarade genast med att han gärna kommer. Så håll ögonen öppna för när vi skickar ut inbjudan till höstens träffar så du inte missar denna mycket intressanta återblick av Leif. MedvänlighälsningStigAndersson Medlemsaktiviteter juli december 2009 Styrelsenhadeplaneringsmöteden2juniförhösten2009.Vi redovisarhärnedanvårtpreliminäraprogram.därexaktdatumär inskrivetbetyderdetattdetredanärenbeslutadaktivitetsom kommerattgenomföras.detaljeradeprogrammedtideroch informationfårdugenomvåraaktivitetsbladochmedlemsbladet. AnmälningargördutillKLF skanslihelgfriamåndagar , tel September V Skogskyrkogården 21/11 Änkeman Jarl, Stadsteatern V En-dagsutflykt med buss V Information från KF V 36-39Folktandvården/Taxesystem V44 49JörgenMånssonCilab Oktober 4/10 Sista Dansen, Stadsteatern 6-8 okt KLF Kongress i Helsingfors 8/10 Ärtsoppa med med Klubb64 25/10-30/10 Stipendieresa Bologna 28/10 Lunchträff med hemlig gäst V KF s fd. Leif Lewin November 1/11 Puntila/Matti, Stadsteatern 2 December 13/12Bröd.Lejonhjärta, Stadsteatern 16/12KLFsJulbordcenter Jubilarer juli-sept år Gudrun Moen 26/9 85 år Agne Solfors 12/7 Elisabeth Ekstedt 23/8 Thore Forslund 29/8 Olof Tåqvist 31/8 Stig Thörn 13/9 75 år Erik Andersson 4/9 Birgitta Jacobsson 21/9 Bengt Rudoldfsson 26/9 70 år Stig Öberg 4/7 Jan Rosendal 23/7 Siri Lindberg 22/8 Sven G Carlsson 17/9 65 år Birgitta Holmqvist 1/7 Jaan Dsilna 5/7 Kerstin Bernström 23/7 Gullbritt Strand 4/8 Alf Folkesson 11/8 Lennart Hjalmarsson 18/8 Per-Erik Nordh 3/9 Bengt Malmgren 11/9 Anita Persson 13/9 Leena Olheim 15/9 Vill du uppvakta ovan-stående genom Albin Johansson fonden Postgirokonto Var vänlig ange personnummer och avsändarnamn.

3 Stipendieresa till Bologna 2009 KLF stipendieresa går även i år till Bologna. Avfärden är planerad till den 1 november med avresa från Arlanda och beräknad hemkomst den 6 november. Många spännande kulinariska upplevelser väntar. Vi planerar också ett besök på Coop Italia. Parmesanost, tortellini, mortadella, tryffel Till Bologna ska du åka hungrig, härifrån kommer inte bara originalet till vår svenska spagetti med köttfärssås (pasta bolognese) många anser att just här finns Italiens bästa kök. Med en historia som sträcker sig tillbaka till de gamla etruskerna finns även mängder av kultur att insupa, museerna är många och de flesta gratis, universitet Europas äldsta och arkitekturen beundransvärd. Den bilintresserade har också hamnat rätt Ferrari, Maserati och Lamborghini tillverkas alla i regionen, och hittar du inte tillräckligt många att beundra på gatorna finns museer även för dem. Design av modernt snitt står även kända märken som Bruno Magli och Furla för inte så mycket billigare att shoppa vare sig skor eller väskor här jämfört med hemma, men utbudet är enormt Resan planeras och beställs av Britt-Marie Södarv, eller telefon och reseledare för resan är Bo Andersson, Gävleborg, eller mobil Ansökan med angivande av namn, adress, telefonnummer samt kretstillhörighet skickas till KLF s kansli, Box 15200, Stockholm och måste vara oss tillhanda senast den 15 augusti Ange stipendieresan på kuvertet. Frågor om stipendieresan kan ställas till KLF s Kansli måndagar , eller Bo Kjellberg Resan till och från Arlanda står stipendiaterna för själva. Under arrangemangen i Bologna står KLF för de flesta kostnaderna. KLF Förbundsstyrelse 3

4 KLF MEDLEMSBLAD STOCKHOLMSKRETSEN KLF Stockholmskretsens årsmöte för 2008 Den 31 mars 2009 var det åter igen dags med KLF s årsmöte avseende Årsmötet var som förra året förlagt till 2/2009 fannsbehovavenförberedandepraktiskoch teoretiskutbildningmellangymnasietochsjö befälshögskolan. HanhadesjälvseglatmyckettillsammansmedOlle Strandberg,enavSverigeskunnigastesegelfartygs skeppare.bådahadelängenärtendrömomatten dagfåseglaettäktaråtacklatfartygochhärfanns plötsligtenrealistiskmöjlighetattförverkliga drömmen:enkombineradpraktiskochteoretisk utbildningombordpåettseglandefartyg. KjellvarimponeradavRonnies dragning Folksams huvudkontor. Förutom att vi fick disponera lokalerna så bjöd Folksam på kaffe och kaka i pausen. Efter sedvanliga mötesförhandlingar där styrelsen fick beröm för sitt arbete både beträffande aktiviteter och ett intressant medlemsblad, fick styrelsen ansvarfrihet för 2008 års förvaltning. Valberedningen presenterade förslag till ny styrelse för 2009, vilken redovisas på annan plats i Medlemsbladet. Till mötet hade också inbjudits Ronnie Wångdahl, chef för Coop Forum i Coop Sverige som berättade om sin kedja som idag består av 62 Coop Forumhus inklusive Detaljhandelsdrivande föreningars stormarknader och beräknar en omsättning på 17 miljarder för Vi tackar Hans Norrman för att vi fick disponera lokalerna och Ronnie Wångdahl för en intressant eftermiddag och önskar dom lycka till i sitt fortsatta arbete. Du som vill ha verksamhetsberättelse och protokoll från mötet kan höra av dig till kansliet så skickar vi det. Briggen Tre Kronor Den26marsbesökteKLFBriggenTreKronor. Fördomsomintevarmedkommerhären rapportomhistorienombriggen.detvaren speciellkänslaattkommaombordpådettaunika skeppochattfåbådeätaochbliinformeradaven föredettaarbetskamraternagunnarlundoch KentLindhe. Ettseglandeutbildningsfartyg Jan ErikMansnerus,sjökaptenochlärarevid Sjömansskolan,sågibörjanav1990 taletattdet 4 EnmodellavBriggen Förlagan - Gladan Ganska snart stod det klart att det var en brigg de sökte. Genom noggrann utforskning av underlag för ett briggbygge fann Olle och Jan-Erik linjeritningar och spantruta till Flottans brigg Gladan i Krigsarkivet. Efter noggranna studier och genomgång av Gladans loggböcker fann de att detta var en perfekt förlaga för ett bygge - en snabb, läcker seglare som bevisat sin sjövärdighet från sjösättningen 1857 till avriggningen Föreningen Briggen och Stockholmsbriggen AB Våren 1995 bildades Föreningen Briggen med syfte att stödja byggandet och seglandet av en brigg i Stockholm. Planerna offentliggjordes i samband med en utställning på Sjöhistoriska Museet, och ganska snart hade föreningen 200 medlemmar. För att skapa en finansiell och organisatorisk bas för bygget bildades år 1996 Stockholmsbriggen AB med Föreningen Briggen som ägare av A-aktierna. För att få ihop startkapital gjordes en nyemission om 200 B-aktier á kr. Tillsammans med ett bidrag om kr från Stockholms Stad var detta tillräckligt för att dra igång bygget. På klassisk skeppsbyggarmark Planen var först att bygga Stockholmsbriggen på Finnboda varv, men då kom det plötsligt ett erbjudande från Statens Fastighetsverk att bygga på gammal klassisk skeppsbyggarmark på Skeppsholmen. En tidig januarimorgon 1997 lade Jehanders grusbåt till vid Skeppsholmen och började lasta av det grus som skulle bli stapelbädden för Stockholmsbriggen.

5 KLF MEDLEMSBLAD STOCKHOLMSKRETSEN När stapelbädden var klar började arbetet med kölsträckningen. Bygget hade inletts! Briggen går i sjön! Den 27 augusti 2005 döptes briggen av sin gudmor, Kronprinsessan Victoria, till Tre Kronor af Stockholm och sjösattes under vederbörlig pompa och ståt. Nu fortsätter bygget med bland annat riggarbete, barlast, genomföringar, roder, propelleraxel, inredning och däckshus. I dag är ett femtontal personer sysselsatta med att bygga färdigt fartyget och administrera projektet. EntröttskoinköpareprövarkojernapåBriggen Vi på KLF tackar alla som bidrog till att det här blev en lyckad träff. En särskild hälsning till den som ordnade med sol och vår temperatur. Lunchträff med Ulf Elfving 2/2009 Ulf Elfving, född 27 november 1942 i Solna, är journalist. Ulf är mest känd som programledare i radio, för exempelvis "Upp till tretton" och "Efter tre". Ulf inledde sin karriär på TV under 1960-talet. Han var programledare för Svensktoppen åren och Skivspegeln under 1970-talet. Fram till 1990-talet var Ulf programledare i Sveriges Radio, varav de senaste åren för "Efter tre". Därefter gick han till P6 och senare Rix FM, där han gjorde programmet "Fem-iTre". Han hörs idag som programledare på den lokala P4-kanalen, P4 Stockholm 103,3. Ulf berättade historier och erfarenheter från sina olika program som journalist. Utöver det som refererats här ovan var även Ulf under vissa tider sportjournalist där han fick tillfälle att träffa många kända och legendariska idrottsmän. Som sportjournalist skickades han ut för att referera idrottsevenemang och matcher. Vid ett tillfälle skulle han referera en bandymatch i norrland där det visades sig att referatburen bestod av ett enkelt träskjul med en glasruta mot spelplanen. Rutan immade igen och han fick referera utifrån var respektive lags supportrar satt. Han berättade också om OS i München där han för första gången fick en chans att intervjua kungen som höll på bli en katastrof, men som redde ut sig till det bästa. Vi som var där fick höra mycket öppenhjärtligt om olika händelser som var för sig skulle kunna speglas här, men vi får nöja oss med en kommentar från Rolle Stoltz som under en ishockeymatch till Lasse-Björn ropade, där planen var ovanligt blöt, Du Lasse kom över hit för här bottnar du Det var en jättefin eftermiddag och maten Skomakarlåda gjord på oxfilé smakade utmärkt. Vi tackar Ulf för att han ställde upp och skickar också en hälsning till Christina Möller som genom sitt kontaktnät gör det möjligt för oss kunna bjuda in intressanta personer till våra lunchträffar. Som bevis på vår tacksamhet för att Ulf ställt upp på vår träff fick Ulf ett par flaskor vin, som han tacksamt visar upp. Ulf Elfving var vår lunchgäst den 22 april på Erik s Gondolen. Det var cirka 50 personer som kommit för att tillsammans med Ulf få äta en god lunch och under lite lättsammare former få ta del av Ulfs erfarenheter och upplevelser som journalist inom både radio och TV Klubb64 och KLF s vårfest i Grödinge bygdegård 7 maj 2009 Torsdagen den 7 maj träffades cirka 100 personer från KLF och Klubb64 till vårfest i Grödinge Bygdegård. Cirka 60 personer hade valt att åka med bussen från KF-huset och resten kom med egen bil eller kommunalt. Vädret kunde ha varit bättre men stämningen var det inget fel på. Göran Johansson med fru och med hjälp av Marie Bladh serverade oss en fantastisk 3-rätters middag och Cay Löwqvists enmansorkester svarade för trevlig 5

6 KLF MEDLEMSBLAD STOCKHOLMSKRETSEN 2/2009 musik och allsång. Efter maten blev det utlottning av vinster på lotterna vi köpt och därefter dans. Tack alla som gjorde den här dagen minnesrik. Här kommer några bilder från festen: Cay Löwqvist underhöll Stämningen var hög, här sjungs det för fullt Dansen i full swing Köket hann få i sig lite mat också KLF Stockholmskretsens styrelse 2009 Efter årsmötet den 31 mars har styrelsen följande sammansättning och förordnande: STYRELSEN Ordförande Stig Andersson ( 1 år) Sekreterare Jaan Dsilna ( 1 år) Vice ordförande Göte Johansson ( 2 år) Styrelseledamöter Margareta Hjortsmark, (2 år) Mona Andersson, ( 1 år) Hans Norrman ( 1 år) Clarence Wetterberg ( adjungerad) Kassör Elke Löfgren ( 1år) Revisorer Urban Strand ( 2 år) Gunnar Askåker ( 1 år) Revisorsuppleant Berthil Håkansson ( 1 år) Valberedning Christina Möller ( 1 år) Sander Johansson ( 1 år) Lennart Barkman (1 år) 6

7 Ny organisationsstruktur inom KFs dagligvarugrupp Inom KF-koncernen pågår ett omfattande förändringsarbete för att skapa en konkurrenskraftig och lönsam dagligvaruhandel. Som ett led i pågående förändringar kommer Coop Sveriges organisation att förändras; Coop Sverige delas upp i tre verksamhetsområden som tillsammans bildar affärsområdet Coop dagligvaruhandel: - Coop Butiker ansvarig Jonny Olsson - Coop MedMera/Marknad ansvarig Ivar Fransson - Coop Inköp och Kategori med dotterbolaget Coop Logistik ansvarig Jörgen Månsson Coop dagligvaruhandel kommer att ledas av KFs vd och koncernchef Lars Idermark. Den nya organisationen börjar gälla från och med 1 juni. I samband med förändringen kommer vd för Coop Sverige AB Karl Wistrand att lämna Coop Sverige från och med 1 juli. - Förändringen är ett naturligt steg i pågående arbete med att skapa en effektiv och framgångsrik detaljhandelsverksamhet inom KF-koncernen, säger Lars Idermark. - Karl Wistrand har på ett mycket konstruktivt sätt bidragit till att vi kommit långt i vårt förbättringsprogram i Coop Sverige. Jag har full förståelse för att han nu vill gå vidare när organisationen förändras, säger Lars Idermark. - Personligen tycker jag det är tråkigt att inte kunna vara med i fortsättningen av den otroliga förändringsresa som är uppstartad i Coop Sverige. Ibland måste man välja och vd- befattningen för Coop Sverige AB finns inte kvar längre med den strukturella förändring som nu sker. Jag tycker att förändringen är logisk, att det sedan påverkar mig personligen är en annan fråga. I allt förändringsarbete måste man även våga utmana sig själv. Jag önskar alla på Coop lycka till i framtiden, säger Karl Wistrand. Starkt förbättrat bokslut Kf Göta redovisar ett starkt ekonomiskt resultat Styrelsen för Kf Göta fastställde vid sitt styrelsemöte den 27 februari ett starkt förbättrat bokslut med ett redovisat resultat på drygt 14 Mkr. Omsättningen i föreningens 46 butiker uppgick för 2008 till 1,7 miljarder kronor. För drygt tre år sedan beslutade föreningen om en omfattande, krävande och mycket nödvändig vändningsplan Framtid Göta. Målet för detta arbete var i ett första steg att förbättra resultatet med 50 Mkr. Detta har föreningen med god marginal överträffat. Ny ledningsgrupp för butik och stormarknad Ledningen för den nya gemensamma supportorganisationen för Coop Sveriges butiker och stormarknader är klar. Den nya ledningsorganisationen gäller från den 1 mars och leds av Jonny Olsson. Sammansättningen är gjord med hänsyn till att på bästa möjliga sätt stödja våra butiker och stormarknader. Det innebär att förutom direktrapporterande till Jonny Olsson att även ITchef Liselott Andersson, säkerhetschef Petrus Bolin samt Magnus Ros, chef för etableringar ingår i ledningen. Förhandlingar om övriga delar av den nya gemensamma supportorganisationen pågår. Coop Butiker/Stormarknad ledning: Chef: Jonny Olsson Chef Coop Forum och stf chef Butik/Stormarknad: Ronnie Wångdahl Chef Coop Extra: Patrik Wirlén Chef Coop Konsum: Annica Rutgersson Chef Coop Nära: Anders Gruvfors Personalchef: Marie Nilsson Marknadschef: Bodil Jönsson-Lindgren Tf försäljningschef Food: Christina Grenabo Tf försäljningschef Nonfood: Per Larsson Tf ansvarig Bättre affärer/program: Henrik Strinning Controlling: kommer att tillsättas så snart som möjligt Ingår även i ledningsgruppen: Liselotte Andersson, IT-chef Petrus Bolin, säkerhetschef Magnus Ros, etableringschef 7

8 Kooperativa Förbundet (KF) bokslutskommuniké Januari-december 2008 Bästa rörelseresultatet på tio år för dagligvaruhandeln KF-koncernens nettoomsättning uppgick till mkr (26 208), en ökning med 37 %, främst beroende på att Coop Sverige återgått till KF från och med årsskiftet 2007/2008 samt att Daglivs och ytterligare ett antal verksamheter förvärvats. Koncernens rörelsedrivande verksamheter visar tillsammans ett rörelseresultat om 755 mkr (594) justerat för jämförelsestörande poster. Rörelseresultatet för KF-koncernen totalt blev 380 mkr (357). Avmattningen på finansmarknaderna har påverkat resultatet efter finansiella poster, som uppgick till 110 mkr (476). Coop Sveriges rörelseresultat för 2008 uppgick till 153 mkr vilket är en förbättring med 263 mkr och det bästa utfallet på tio år. Exklusive engångskostnader uppgick rörelseresultatet till 198 mkr. Antalet medlemmar i de 48 konsumentföreningarna ökade netto med cirka och uppgick vid årsskiftet till drygt 3 miljoner. Premiecheckar till ett sammanlagt inlösenvärde av 445 mkr gick tillbaka till medlemmar, som under året tagit del av Coop MedMera Premieprogram. Konsumentkooperationens andel av dagligvarumarknaden var oförändrad, 21,4 %. Viktiga händelser 2008 Från och med årsskiftet 2007/2008 återtogs Coop Sverige som ett helägt dotterbolag till KF. Coop Sverige ingick sedan 2002 i Coop Norden, som ägdes tillsammans med dansk och norsk konsumentkooperation. Internetbutiken Mataffären.se lanserades och tre tidigare Vi-butiker förvärvades. KF Invest förvärvade 81 % av miljöteknikföretaget Läckeby Water Group samt 70 % av Löplabbetgruppen. KF och Coop startade ett samarbete med Green Cargo kring nya kostnadseffektiva och miljöanpassade logistiklösningar, som avsevärt kommer att minska koncernens utsläpp av koldioxid från transporter. Ett omfattande förbättringsprogram med både kostnadsneddragningar och investeringar inleddes i Coop Sverige. Krav på att minska kostnaderna ledde till att personal, motsvarande heltidstjänster, varslades om uppsägning. Källa; KF Pressmeddelande 8

9 KF integrerar dagligvaruverksamheten i Coop De verksamheter som idag drivs inom bolagen Daglivs och Mataffären.se kommer att övergå från KF till Coop Sverige. Integreringen medför inga omställningar för personal eller förändringar i butikernas varumärken. Coop Sverige är sedan ett drygt år ett helägt dotterbolag till KF. Som ett led i den fortsatta kraftsamlingen för att stärka kärnverksamheten kommer KF att samla all dagligvaruhandel inom dagligvarugruppen Coop Sverige. - Det innebär att vi ser över hela verksamheten inom dagligvarugruppen för att utnyttja samordningsfördelarna samtidigt som vi tar tillvara styrkan och entreprenörskraften inom enskilda verksamheter med starka varumärken, säger Lars Idermark, vd och koncernchef i KF. Till försäljningschef för butiks- och stormarknadsverksamheten har från och med den 1 maj Per Ekstrand, tidigare vd i Daglivs, utsetts. Ny vd i Daglivs blir från och med samma datum Marcus Sjöholm, som närmast kommer från Martin Olsson. Både Per och Marcus kommer att rapportera till Jonny Olsson, chef för den samlade butiks- och stormarknadsverksamheten i Coop Sverige. Ordföranden i Daglivs och Mataffären.se, Pär Jansson, övergår till att bli rådgivare i affärsstrategiska frågor åt KFs vd Lars Idermark. Till ny styrelseordförande i Daglivs och Mataffären.se har utsetts Jonny Olsson. Organisationen i övrigt berörs inte på annat sätt än att de medarbetare som hittills haft KF ek förening som arbetsgivare från och med den 1 maj ingår i ett dotterbolag till Coop Sverige. Det medför inga förändringar i praktiken för den enskilde medarbetaren. Nytt betalsystem Coop MedMera Coop testar nytt betalsätt på Södermalm i Stockholm Som första dagligvarukedja i Sverige lanserar Coop och Coop MedMera ett nytt elektroniskt betalsätt i tio butiker i Stockholm. Coop MedMera Kvick kallas det nya betalsystemet, där kunden håller upp sin nyckelbricka eller kort framför kortläsaren, för att betala varor upp till 200 kronor. Den som handlar för mer slår sin pinkod som vanligt eller visar legitimation. Vi har tidigare Shop Express för kunder som storhandlar och snabbkassor för medlemmar och kunder som kompletteringshandlar. Coop MedMera Kvick är ytterligare ett sätt för att förenkla vardagen och hjälpa våra medlemmar att spara tid, säger Magnus Frisk informationschef på Coop. Det nya betalsystemet bygger på så kallad RFIDteknik som är anpassad till speciella läsare som finns i kassorna. Kundens köp och poängen registreras direkt. Tekniken finns inbyggd både i Coop MedMera Kvick-kortet och i en särskild nyckelbricka. Systemet finns nu installerat på tio butiker på Södermalm i Stockholm. För att kunna använda Coop MedMera Kvick krävs att kunden har betalfunktion kopplat till sitt Coop MedMera-kort. Coop och Coop medmera har bjudit in medlemmar i konsumentföreningen Stockholm på Södermalm och drygt personer har tackat ja till att vara med i testet som kommer att pågå större delen av Utöver att snabba på och förenkla i kassan för medlemmarna, så tror vi att detta kan vara ett sätt att minska kontanthanteringen och därmed också rånrisken, säger Martin Fridolf, affärschef, Coop MedMera. Källa: Pressmeddelande Coop Ny Coop Extra i Linköping Den 18 mars öppnades en ny Coop Extra i Linköping Den 18 mars slog Coop upp portarna till en helt ny Coop Extra vid Garnisonen i Linköping. Eget bageri, snabbkassor, manuell delikatess- och fiskavdelning samt ett stort utbud av färskvaror till låga priser är något av det den nya butiken kan erbjuda alla Linköpingsbor. Butiken har ett brett sortiment av matvaror till 9

10 mycket konkurrenskraftiga priser. Särskilt har butiken satsat på färskvarorna. Butiken har även ett mycket stort sortiment av ekologiska och miljömärkta varor, samt en rejäl manuell delikatessavdelning samt eget bageri och en manuell fiskavdelning. En särskild avdelning för spel och kiosk finns också. För att det skall gå snabbt och enkel att handla har butiken också fått den nya sortens snabbkassor där kunden själv kan scanna och betala sina varor med kontanter eller kort. Karl-Petter Thorwaldsson ny ledamot i KFs styrelse Karl-Petter Thorwaldsson, Stockholm, valdes av KFs stämma den 21 april till ny ledamot i KFs styrelse. Han ersätter Mats Lundquist, Konsumentföreningen Stockholm, som ingått i KFs styrelse sedan Karl-Petter Thorwaldsson, född 1964, är ordförande i ABF sedan Genom sitt engagemang inom ABF och dess olika bolag har han även erfarenhet från affärsverksamhet. Karl-Petter Thorwaldsson har en bakgrund som metallarbetare och är ombudsman för IF Metall sedan Han är styrelseledamot i Konsumentföreningen Stockholm sedan KFs styrelse, vald av stämman den 21 april 2009 Styrelseordförande Nina Jarlbäck, Husby Rekarne Ledamöter Mandattiden är ett år och löper fram till stämman 2010 för samtliga ledamöter. Vid styrelsens konstituerande möte utsågs Maj-Britt Johansson Lindfors och Göran Lindblå till vice ordförande. Nina Jarlbäck, Husby Rekarne Sune Dahlqvist, Stockholm Hans Eklund, Uppsala Glenn Ericsson, Ballingslöv Maj-Britt Johansson Lindfors, Umeå Ingrid Karlsson, Landvetter Göran Lindblå, Stockholm Karl-Petter Thorwaldsson, Stockholm (nyval) Anders Stake, Gävle Revisorer och ersättare Mandattiden är ett år och löper fram till stämman Ordinarie revisorer: Bertil Hammarstedt, Umeå Birgitta Lönegård, Stockholm Ersättare: Björn Johansson, Bengtsfors Mats Nergård ny försäljningschef i Kf Göta Den 21 april tillträdde Mats Nergård tjänsten som försäljningschef i Kf Göta. Mats har ett gediget branschförflutet från bl a DT i Växjö men även från Koop Sydöst där Mats arbetade som produktchef. Under senare år arbetade Mats åt Coop Sverige, dels som DDF-samordnare på Cilab men även som säljchef för Coop Nära och Coop Konsum. Mats har även egen erfarenhet från butiksarbete. Kooperation i framkant När konsumenter gick samman i kooperativ under början av 1900-talet utvecklades en kraft som ritade om den svenska dagligvaruhandeln. När bönderna gick samman i kooperativ för försäljning och inköp stärktes deras ekonomiska ställning. Och när föräldrar gick samman i föräldrakooperativ för att ordna dagisplats till sina barn i slutet av 1900-talet knäcktes det kommunala monopolet på barnomsorg. Men vilken roll spelar kooperationen under talet? I den här boken ges för första gången en samlad bild av den svenska kooperationens alla grenar: konsumentkooperationen, lantbrukskooperationen och den nya kooperationen. Boken är skriven av Ulrica Beck-Friis och ges ut av Studentlitteratur. Gemensamma bokinköp KF har beslutat att samordna inköpen av böcker för företagen Akademibokhandeln, Coop och Bokus. Syftet med förändringen är att förstärka kundorienteringen samt skapa än större slagkraft och lägga grunden för att utveckla alla försäljningskanaler inom KF. Den svenska bokmarknaden genomgår dramatiska förändringar inte minst på grund av internet. Den 10

11 nya inköpsmodellen kommer att öka tillgängligheten till böckerna samt stärka inköpseffektivitet och förmågan att fånga upp trender och kundefterfrågan. Coop och Byggmax Coop Sverige och Byggmax inleder ett nytt samarbete för att utveckla marknadsplatserna vid Coop Forum i Falkenberg, Borlänge och Kungsängen. Byggmax kommer att ta över Coop Byggs ytor för basbyggvaror och blir en ny tydlig aktör som stärker de tre marknadsplatserna. Det är vid Coop Forums stormarknader i Falkenberg, Borlänge och Kungsängen utanför Stockholm där Byggmax kommer att finnas intill Coop Forum med sin verksamhet inriktad på försäljning av basbyggvaror. Övrigt sortiment som idag ingår i Coop Bygg vid dessa stormarknader kommer integreras tillsammans med övriga specialvaror i Coop Forum. Förändringen ska vara genomförd innan sommaren. Byggmax är en prisvärd och stark aktör för basbyggvaror som kompletterar Coop Forums övriga erbjudande. Deras närvaro kommer att göra de tre marknadsplatserna starkare och mer attraktiva för kunderna, säger Jonny Olsson chef för Coop Stormarknader och Coop Supermarket. För Byggmax är detta ytterligare ett bevis på att vårt koncept står starkt. Allt fler vill handla byggvaror billigt, och då är Byggmax det bästa alternativet, säger Magnus Agervald, vd för Byggmax. COOP Inköp och Logistik delas i två bolag Kooperationens varuförsäljningsbolag Coop Inköp och logistik AB (Cilab) delas i två separata bolag, Coop Inköp och Kategori AB (Cikab) samt Coop Logistik AB (Clab). Coop Logistik AB blir ett helägt dotterbolag till Coop Inköp och kategori AB som i sin tur blir ett dotterbolag till KF. Förändringen är ytterligare ett steg i det pågå ende förbättringsarbetet och ska leda till en effektivare drift, bättre förutsättningar för butiker och stormarknader och ökad nytta för medlemmar och kunder. Detta är en viktig del i det pågående arbetet med att effektivisera dagligvaruverksamheten inom KF och hela konsumentkooperationen för att nå långsiktig lönsamhet. Uppdelningen underlättar styrning, kontroll och drift av både inköp och logistik, vilket skapar bättre förutsättningar för att ytterligare utveckla vårt erbjudande i butiker och stormarknader, säger KFs koncernchef Lars Idermark. Cilabs vd Jörgen Månsson blir vd för Coop Inköp och Kategori AB och även t f vd i Coop Logistik AB. Cilab bildades 2006 som varuförsörjningsbolag för hela den svenska konsumentkooperationens dagligvaruhandel, d v s Coop Sverige och de detaljhandelsdrivande konsumentföreningarna (DDF). Cilab ägs till 95 procent av Coop Sverige och till 5 procent av DDF AB. Coop Sveriges ägande går nu över till KF i och med att de nya bolagen bildas. Tack vare uppdelningen får vi två bolag med tydliga roller som kan ge ännu bättre service till verksamheten i Coops samtliga butiker och stormarknader samt till övriga kunder. Vårt mål är att fördjupa samarbetet mellan kedjor, inköp och logistik, säger Jörgen Månsson. Fackliga förhandlingar har genomförts. Implementeringen av de nya rapporteringsvägarna sker omgående. Arbetet med att formellt bilda de nya bolagen har inletts. Detsamma gäller ny organisation för de två bolagen. Mer information kommer i takt med att det arbetet framskrider. Uppdelningen i de två bolagen skapar också bättre förutsättningar för det nya samarbetet mellan Coop och Green Cargo som syftar till att flytta transporter från lastbil till tåg och kraftigt reducera koncernens totala miljö- och klimatpåverkan. För butiker och stormarknader betyder förändringen i dagsläget ingen skillnad. Även fortsatt ska dagliga ärenden vad gäller varuflöden, sortiment och andra ärenden gå via Butikssupport. 11

12 Coop Forum Nynäshamn besökt av Fredrik Reinfeldt i ett flertal butiker och i charkfabrikerna i Karlstad och Kil. Koncernens totala investeringsnivå uppgick till hela 107 mkr (153). Föreningen lyckades ändå med konststycket att kraftigt förbättra rörelseresultatet i såväl koncernen med 66 mkr, som i moderföretaget med 78 mkr. Nynäshamns Posten rapporterar den 2 mars 2009 om statsminister Fredrik Reinfeldts (M) besök hos Coop Forum och det pågående butiksbygget i de tidigare fabrikslokalerna i Nynäshamn. "Under vintern besöker statsminister Fredrik Reinfeldt företag och arbetsplatser för samtal om möjligheterna för jobb och företagande under rådande internationell lågkonjunktur. Som ett led i detta besökte han under måndagen den gamla telefabriken som nu förvandlas till ett Coop Forum. Inledningsvis informerades statsministern av Marie Wiksborg, personaldirektör hos Coop Sverige, om företagets värderingar, satsning på ekologiska varor och inte minst om den relativt nya teknik man har använt för att rekrytera de totalt 80 personer som ska driva det nya Coop Forum när det öppnar i slutet av maj." Källa : KF Intranät Konsum Värmlands bokslut för 2008 Konsum Norrbotten redovisar rekordresultat! Det är nog första och enda gången vi kan presentera ett resultat på hela 274 miljoner inleder vd Thomas Johansson. Vi har ett ytterst intensivt år bakom oss. Vi har gasat, bromsat och investerat samtidigt. Försäljningen ökade med hela 76 miljoner mellan åren. Resultatet 2008 domineras av vinsten av försäljningen av Smedjan i centrala Luleå. Men även exkluderat fastighetsaffären visar driften en resultatförbättring trots ett rekordstort investerings- och upprustningsprogram. Driftsresultatet uppgår till 7,1 Mkr (4,4 Mkr), en resultatförbättring med dryga 60 procent. Konsum Värmlands bokslut för 2008; Kraftig resultatförbättring för detaljhandeln och livsmedelsindustrin Verksamhetsåret 2008 innebar en fortsatt hög investeringsnivå för Konsum Värmland. Bland annat nyöppnades Coop Forum i Karlskoga och om och tillbyggnaden på Bergvik Köpcenter färdigställdes. Vidare genomfördes andra insatser Stockholmskretsen Box Stadsgården Stockholm PG KLF Kansli: Öppet måndagar 9-12 Tel E -post Hemsida Ordförande: Stig Andersson tel. bostad mobil v. Ordförande: Göte Johansson Kassör: Elke Löfgren Sekreterare: Jaan Dsilna tel mobil

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF)

KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) KF i korthet 2005 Kooperativa Förbundet (KF) Detta är KF Kooperativa Förbundet är förbund för landets 58 konsumentföreningar med sammanlagt drygt tre miljoner medlemmar. Kooperativa Förbundet (KF) har

Läs mer

Kooperativa Förbundet (KF) bokslutskommuniké Januari-december 2008

Kooperativa Förbundet (KF) bokslutskommuniké Januari-december 2008 1(15) Kooperativa Förbundet (KF) bokslutskommuniké Januari-december 2008 Bästa rörelseresultatet på tio år för dagligvaruhandeln KF-koncernens nettoomsättning uppgick till 35 817 mkr (26 208), en ökning

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015.

Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Protokoll nr 4 fört vid Länsförsäkringar Blekinges ordinarie bolagsstämma i Slottslängorna Sölvesborg 16 april 2015. Närvarande: Fullmäktige för kommunerna enligt förteckning, bilaga 1, samt styrelsens

Läs mer

KF fortsätter visa starkt resultat

KF fortsätter visa starkt resultat PRESSMEDDELANDE 2007-03-09 Bilaga: KFs bokslutskommuniké 2006 KF-koncernens bokslut 2006: KF fortsätter visa starkt resultat Resultatet efter finansiella poster om 701 Mkr var i linje med 2005 års resultat

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

bokslutskommuniké KOOperaTIva FörbUNdeT, KF JaNUarI december 2009

bokslutskommuniké KOOperaTIva FörbUNdeT, KF JaNUarI december 2009 bokslutskommuniké Kooperativa Förbundet, KF Januari december 2009 ÖKAD OMSÄTTNING OCH FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT KF-koncernens nettoomsättning ökade med 3,9 procent till 37 209 mkr (35 817). Omsättningsökningen

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Kungens Kundkväll 2014

Kungens Kundkväll 2014 Kungens Kundkväll 2014 Den femte kundkvällen hölls tisdagen den 8 april 2014 och efterfrågan på biljetter var stor. Fler än 500 gäster intog Hangaren för att få prova ett urval av våra delikatesser samt

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård

Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Protokoll fört vid konstituerande föreningsstämma i Leader Söderslätt ideell förening tisdagen den 20 maj 2008. Plats: Börringe bygdegård Mötet öppnades av Nils-Arvid Andersson som hälsade de närvarande

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor.

Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. Kvinnor och män i dagligvaruhandelns tre stora kedjor KF, ICA och Axfood Materialet är till största delen hämtat från deras hemsidor. KF Kooperativa Förbundet (KF). KF är ett förbund för landets 47 konsumentföreningar

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Protokoll för Arholma Intresseförenings årsmöte 2011-05-15 1. Mötets öppnande Ordförande för Intresseföreningen Camilla Forsberg hälsade alla välkomna. 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015

Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 DAGORDNING 2 (8) Vid PRO Skarpnäcks årsmöte tisdagen den 10 mars 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Parentationer (en tyst minut) 3. Fråga om mötet har behörig kallas 4. Fastställande av dagordning 5. Val av

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet

Agenda. Introduktion. Marknad. Verksamhet. Finansiell information. Ägare och styrelse. Erbjudandet Välkommen! Agenda Introduktion Marknad Verksamhet Finansiell information Ägare och styrelse Erbjudandet 1 ework i korthet Grundades år 2000 av Magnus Berglind Nordens ledande konsultmäklare med 30.000

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Gillar du SAST? Ordförande har ordet

Gillar du SAST? Ordförande har ordet Kalender -02-05 SIG: Open Mic i Stockholm -02-19 Q1 Stockholm: How to improve software quality - DevOp och Continuous Integration/Development -04-16 Q2 Stockholm: Tekniklingo för testledare samt årsmöte

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Årlig information enligt FFFS 2007:7

Årlig information enligt FFFS 2007:7 Årlig information enligt FFFS 2007:7 Sammanställning av offentliggjord aktiemarknadsinformation från Nordic Growth Market NGM Holding AB under perioden 21 maj 2007 21 maj 2008. Rapporter 2008-05-16 DELÅRSRAPPORT

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag.

Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. Protokoll fört vid SS Frams årsmöte 2014-11-20, SSRS Lokal i Långedrag. 1. Årsmötets öppnande. Lennart Börjesson öppnade mötet som hyste 50 stycken medlemmar 2. Parentationer. Hölls för P O Boström 3.

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14

Stagneli us bladet. Nr3. Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 Stagneli us bladet 2012 Nr3 Ansvarig Informationsblad för medlemmarna i Riksbyggens Bostadsrättsförening Uppsalahus 14 utgivare: Lars-Inge Karlsson, Hg 27 Redaktör: Anneli Edman, Hg 63 Redaktör: Barbro

Läs mer

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå

DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL. 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET ÖVRE NORRA BILSPORTFÖRBUNDET DISTRIKTSÅRSMÖTESPROTOKOLL 2008-02-16 Kl 13.00. Hotell Aurum, Skellefteå 1 Årsmötets öppnande Övre Norra Bilsportförbundets ordförande Kenneth

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007-2008 avseende Stockholmspostens Konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2008 var 120 (116) stycken medlemmar. Vi har fått 14 nya medlemmar

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

opinionsbildning i konsumentfrågor.

opinionsbildning i konsumentfrågor. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och en av de största av Sveriges 54 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag 580 000 medlemmar och närmare 450 förtroendevalda.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Lansering av www.matvarden.se!

Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsstrategi för Sverige var med och påverka! För mat & dryck i Gävleborg NYHETSBREV NR 1 2015 MatVärdenvad gör vi 2015? Bra mat till fleroffentlig upphandling! Lansering av www.matvarden.se! Livsmedelsfrågan

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30

Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Måndagen den 11 september 2006 Plats: Anders och Mia i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Suppleanter: Valberedare: Revisorer: Rauno Lakso,

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2

Jämförelsesiffor och omsättning per kvartal från 2013 avser proforma Matse Holding AB. 2014 Q1 2014 Q3 2014 Q2 Matse Holding AB (publ) Delårsrapport januari september Tillväxten för Mat.se ökar markant Tredje kvartalet i sammandrag Omsättningen uppgick till 28 692 ksek (13 128), en tillväxt på 118,6 procent Rörelseresultat

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Bokslutskommuniké januari-december 2011. 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Bokslutskommuniké januari-december 2011 26 januari 2012 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari december 2011 Under fjärde kvartalet ökade Byggmax rörelseintäkterna med 12,6 procent

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet.

Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar årsmötesförhandlingarna. Margareta Attius Sohlman väljs som ordförande för årsmötet. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 1 mars 2014 kl. 11.10 12.45 Riddarsalen, Riddarhuset, Stockholm Närvarande: se bilaga Ordföranden Margareta Attius Sohlman öppnar

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E

P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E P R O G R A M T I D P L A T S F Ö R E L Ä S A R E S E M I N A R I E P R O G R A M & I N F O O N S D A G 1 1 M A J 08.00-09.00 Samling, registrering och kaffe 09.00 Säkerhetsåtgärder efter truckolycka Lennart

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014. Årsmötet inleddes med morgonkaffe följt av morgonbön, ledd av Ulf Berggren. 1 Mötets öppnande Ordföranden Ulf Berggren

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Täby Centrum c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY. PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE c/o Träffpunkten Åkerbyvägen 84, 183 35 TÄBY PRO Täby Centrums VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen har efter årsmötet och konstituerande sammanträde haft följande ledamöter Namn Befattning Mandatperiod

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014

Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Stockholms Skolors Veteranförening 1979-2014 Veteranförening - kan det va' nå't? Frågan ställdes en gång av en skribent i tidningen Skol-Stockholm. I april 1979 bildades Stockholms Skolförvaltnings Veteranförening

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2006 Styrelsen för Föreningen Sveriges Vägingenjörer, FSV, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2006. 1 Föreningsledningen...3 Styrelsen 2006.01.01 2006.12.31...

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008

Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsberättelse 2008 Konsumentkooperationen ska skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö.

Läs mer