3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON"

Transkript

1 Projekt & Affärer 3/14 FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 STORLEKEN HAR BETYDELSE I dagarna offentliggjorde WSP sin avsikt att förvärva Parsons Brinckerhoff, ett amerikanskt konsultbolag med anställda. Det är en naturlig utveckling i vår bransch där vi numera sett flera exempel på konsolidering. Senaste var Aecom som efter förvärvet av URS nu har anställda. Detta är en följd av att hela branschen globaliseras och många av de stora internationella aktörerna vill göra sina inköp via en enda stor leverantör som kan ta totalansvar för helheten. Vi har sett samma utveckling mot ett fåtal globala aktörer även bland revisorerna där några jättar idag dominerar den internationella marknaden. Storleken på företag har betydelse eftersom det ger stora möjligheter att effektivisera och skapa de kostnadsfördelar som kunderna kräver. Här i Sverige påverkas inte verksamheten direkt av WSPs förvärv eftersom Parsons Brinckerhoff inte finns på den svenska marknaden. Men givetvis är det mycket positivt både för oss och för våra kunder att kunna bredda vårt utbud ytterligare och ha tillgång till global kompetens. Globalt får WSP nu än större tyngd och bredd inom infrastruktur, där Parsons Brinckerhoff är mycket starka och kompletterar WSPs globala kompetens på fastighetssidan. WSP har länge haft som mål att växa, nu tog vi ett stort steg framåt i ett enda slag. Även här i Sverige går affären väl i linje med vår strategi som innebär att vi ska fördubbla vår omsättning och öka antalet medarbetare med 50 % under en fyraårsperiod. Magnus Meyer VD WSP Sverige AB NYHETER NY REKRYTERING FÖRSTÄRKER WSP ANALYS & STRATEGI Ann-Marie Johansson har rekryterats till WSP som seniorkonsult och projektledare för bland annat scenario- och visionsprojektet Framtidens Stad. Ann-Marie kommer närmast från Newsec där hon varit analyschef inom retail. Jag ser fram emot min nya roll på WSP och att arbeta i team med de starka kompeten- infrastruktur, samhällsutveckling och stadsutveckling, säger Ann-Marie Johansson. Tidigare har Ann-Marie bland annat varit analyschef på Inter Ikea Centre Group i Köpenhamn och vice VD på konsultföretaget Centrumutveckling. Ann-Marie har lång erfarenhet, både från fastighetsägarsidan och konsultsidan, av att vara projektledare och genomföra analyser för potentiella investerare, fastighetsägare, detaljhandelsföretag och kommuner. Vi är mycket glada att Ann-Marie valt att ansluta sig till WSP. Hon har en mycket gedigen erfarenhet och kompetens som kommer att stärka vår position ytterligare inom området retail och stads- och fastighetsutveckling, säger Anders Ling, avdelningschef WSP. För ytterligare information v v kontakta, Anders Ling, , WSP FÖRSTÄRKER INOM BOSTADSSEKTORN FÖRVÄRVAR BYGGTEKNIK WSP förvärvar Byggteknik AB, ett konsultföretag inom byggkonstruktion med fokus på bostadssektorn. Genom förvärvet kompletterar WSP sin starka kompetens inom byggkonstruktion med ökat fokus på bostadssektorn. Byggteknik AB grundades 1989 och har i årtionden framgångsrikt samarbetat med Sveriges ledande byggföretag. Företaget har 15 medarbetare på två kontor i Gävle och Stockholm. Vi är mycket nöjda med förvärvet av Byggteknik som är ett välskött och framgångsrikt företag som kompletterar WSP väl. Affären är ett strategiskt viktigt steg i vår målsättning att öka vårt fokus på bostadssektorn, säger Håkan Danielsson, affärsområdeschef WSP Byggprojektering. Kurt Fransson, grundare och VD på Byggteknik, ser försäljningen till WSP som en möjlighet att expandera och utveckla verksamheten. Genom samgåendet med WSP får vi tillgång till ett nätverk av kompetenta medarbetare. Det kommer att ge bra utvecklingsmöjligheter för mig och mina medarbetare, säger Kurt Fransson. Byggtekniks verksamhet kommer att helt integreras med WSP med start i september. För mer information, kontakta Håkan Danielsson, , I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2500 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Bro & Vattenbyggnad,WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP och GENIVAR ca medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen, tel , Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing. Adressändringar: Tryck: Elanders Sverige AB. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 WSP BLIR EN AV TOPP-5 BLAND VÄRLDENS STÖRSTA TEKNIKKONSULTER FÖRVÄRVAR PARSONS-BRINCKERHOFF WSP Global Inc har lagt ett bud med avsikten att förvärva det amerikanska konsultföretaget Parsons Brinckerhoff med cirka medarbetare. Företaget ingår idag i koncernen Balfour Beatty som är noterade på New York-börsen. Med förvärvet blir WSP en av världens fem största teknikkonsulter med medarbetare. Genom förvärvet av Parsons Brinckerhoff stärker WSP sin position i länder där WSP redan är väl etablerade, som bland annat Storbritannien. WSP stärker också marknadspositionen i länder som USA och Australien, där man är etablerad men inte har en marknadsdominerande ställning. WSP globalt har en stark ställning inom fastighetssidan och Parsons- Brinkerhoff har sin styrka inom infrastruktur, energi och gruvor. Magnus Meyer, VD för WSP Sverige och Nordenansvarig, välkomnar förvärvet. Det ingår i WSPs globala strategi att vi ska växa kraftigt, och det är + även en central del i vår svenska strategi. Nu blir vi en av de fem största aktörerna i branschen globalt, vilket givetvis stärker oss i Sverige. Det ökar våra möjligheter att ta in ytterligare global kompetens i våra uppdrag och vi kan bidra med svenskt kunnande och expertis i andra länder, säger Magnus Meyer. Parsons Brinckerhoff är ett bolag med 125 års erfarenhet framförallt inom infrastruktur. Företaget har totalt 160 kontor i USA, Kanada, Afrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. med 14 kontor i Storbritannien och fem i Tyskland samt i Schweiz och Danmark. Järnväg, industri, byggprojektering, exempel på gemensamma nämnare där jag är övertygad om att en ökad global samverkan kan bli mycket intressant. Ur ett nordiskt perspektiv får vi nu en etablering i Danmark att addera till våra positioner i Finland och Norge, säger Magnus Meyer. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRAD REAVINSTBESKATTNING Erik Olsson Fastighetsförmedling, WSP och Sveriges Byggindustrier har tagit fram ett förslag för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. en avgörande roll för samhällets framtida utveckling. En viktig faktor för att tillväxtregionerna ska kunna utvecklas är en dynamisk bostadsmarknad. är rörligheten alldeles för dålig i bostadsbeståndet. Det tar tid att öka bostadsbyggandet. Därför be- kan användas bättre. De nuvarande reglerna för reavinstbeskattning av privatbostäder leder till inlåsningseffekter som gör att bostadsstocken inte utnyttjas optimalt. Äldre personer bor kvar i för stora bostäder, medan barnfamiljer och andra bor för trångt. De nuvarande reglerna slår dessutom extra hårt mot redan utsatta grupper så som ungdomar och barn till föräldrar som separerar. Skattesystemet orsakar en trögrörlighet på bostadsmarknaden genom att det uppstår ett likviditetsproblem när man måste betala in skatt, även när en ny bostad förvärvas som är minst lika sitt bostadsköp. Det förslag som Erik Olsson Fastighetsförmedling, WSP och Sveriges Byggindustrier nu tagit fram innebär att Begränsningen för uppskovsbeloppets storlek slopas helt. Upplösningen av uppskov baseras på hur stor andel av försäljningspriset som säljaren köper en ny bostad för. Skatten på uppskovsbeloppet behålls, men beta las inte till staten förrän uppskovet löses upp. Skattesatsen på uppskovsbeloppet sätts så att den motsvarar statens kostnad för att ge skattekrediten. Vårt förslag ökar rörligheten på bostadsmarknaden så att bostadsbeståndet utnyttjas mer effektivt, säger Maria Pleiborn, demograf på WSP. Framförallt skapar det möjligheter för äldre att innebär en omfördelning av reavinstskatten över tiden. Det är en lösning som är kostnadsneutral för staten utan att någon grupp favoriseras. Läs hela rapporten på bland nyheterna. För mer information, kontakta Maria Pleiborn, , FOTO: PER-ERIK ADAMSSON WSP VINNER UPPDRAG TILLSAMMANS MED INTERNATIONELL PARTNER WSP har, tillsammans med holländska Witteveen+Bos, fått i uppdrag av Sjöfartsverket att upprätta förfrågningsunderlag för fördjupning och breddning av Södertälje kanal och sluss. Syftet med projektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Projektet innebär fördjupning och breddning av farleden i kanalen samt längs farleden i Mälaren. WSPs uppdrag omfattar förfrågningsunderlag för arbeten i Södertälje kanal och sluss, och kanalens utlopp i söder. Projektet kräver kompetens inom slussoch vattenbyggnad som idag inte är så vanlig i Sverige och WSP vann uppdraget genom att komplettera vår svenska organisation med expertis från det holländska konsultföretaget Witteveen+Bos. Då kanalen och slussen är centrala för Södertäljes stadsbild och friluftsliv, ställs höga krav på landskapsutformning och gestaltning av mark- och grönytor, varvid utformningen och anpassning till stadens behov och önskemål kommer att få stor vikt i uppdraget. Uppdragsledare är Harri Koskinen, WSP, och teknikansvarig för vattenbyggnadskonstruktioner är Roberto Zanetti, Witteveen+Bos. För mer information, kontakta Harri Koskinen, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 JÄRNVÄG JÄRNVÄGSBRANSCHEN MÖTS PÅ WSP Det var trångt om utrymmet när WSP hade bjudit in till järnvägsmingel en kväll i september. Kvällens huvudfråga gällde Hur får vi en konkurrenskraftig järnväg med färre fel och förseningar? WSPs VD Magnus Meyer berättade om WSPs bredd när det gäller järnvägskompetens. Vårt erbjudande utökas successivt och när vi nu även har Parsons Brinckerhoff under samma tak blir vi än starkare på järnvägsområdet, sa han. Fredrik Bergström från WSP Analys & Strategi framhöll WSPs kompetens i tidiga skeden och den forskning som bedrivs tillsammans med bland andra KTH och Chalmers. Så var det dags för talarna att göra sina snabba koncentrerade presentationer. Karin Brundell Freij och Christer Persson från WSP berättade om en ny komplex modell som kommer att kunna ge den bygger på data från hela tågplan och även har med statistik över inträffade fel. Lotta Schmidt och Michael Forss redovisade en undersökning som gjorts bland resenärer mellan Stockholm och Göteborg och hur de har upplevt Just informationen var en fråga som diskuterades under hela järnvägsträffen bland deltagarna. Stefan Holmlund talade om SJs satsningar för att förbättra informationen och Anders Hållberg från MTR redovisade erfarenheter från tunnelbanan som har en positiv utvecklingskurva Holmlund SJ och Tobias Thorsson WSP. mation. Till sist redovisade Gunnar Alexandersson läget i den statliga utredningen om järnvägens organisation som han ansvarar för. Vid det efterföljande minglet var det intensiva samtal och diskussioner. Ett ledord som återkom var samarbete. Framtidens järnväg kräver breda lösningar, samarbete mellan olika aktörer och tydlig och ärlig information. För mer information, kontakta Susanne Nielsen Skovgaard, , eller Tobias Thorsson, , 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 WSP OCH ORS SER ÖVER TORONTOS TUNNELBANEVAGNAR WSP i Toronto och ORS, vars huvudägare är WSP Sverige, har nyligen fått en order från Bombardier och GO Transit, om att se över leveranskedjan get omfattar reservdelar och leverantörsanalys, förslag på intern dimensionering, underhålls- och översynsprogram med matchning av delar samt bedömning av verkstadsanläggningar. Det här ett spännande uppdrag som visar att WSPs investering i ORS är rätt steg i att väsentligt stärka affärsrådgivning baserat på järnvägssystemkunnande, samtidigt som de nuvarande, mer renodlade, teknik- och analystjänsterna kompletteras. Tillsammans kan vi erbjuda kompetens genom hela kedjan från analys i tidiga skeden över projektering och byggande samt i drift och underhållskeden, säger Niklas Sörensen, Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad. Uppdraget kommer att utföras på Willowbrooks underhållsanläggning i Toronto samt i Stockholm. De rullande materielen är tillverkade av Nippon Sharyo. För mer information kontakta Mats Önner, VD Operations and Rolling Stock Consulting GmbH, , SMS OM STÖRNINGAR GER NÖJDA RESENÄRER Vid WSPs järnvägsseminarium den 9 september presenterades en ny rapport som visar att en av sex resenärer inte nås av information om Drygt 300 tågresenärer som under de senaste tre åren rest mellan Stockholm och Göteborg deltog i studien. Två tredjedelar av resenärerna reste på fritiden och resten i arbetet. Studien visar att mest nöjda är de resenärer som fått störningsinformation via sms eller genom personal ombord på tåget. Resenärer som fått information via tågtavla eller utrop på stationen uppger oftare att de är missnöjda. För mer information, eller för att ta del av hela rapporten, kontakta Lotta Schmidt, , eller Michael Forss , RENOVERING AV X2000-TÅG WSPs delägda dotterbolag ORS har erhållit ett uppdrag från ABB i Turgi, Schweiz, som innebär att ORS ska fungera som expert- och SJ AB. SJ gav i januari 2014, efter en lång och grundlig upphandlingsprocess, ABB Schweiz AG i uppdrag att genomföra en genomgripande renovering av samtliga X2000-tåg. Kontraktsvärdet är ca 1400 msek och leveranserna skall avslutas ABB Schweiz har lång erfarenhet av att leverera drivsystem för olika typer av tåg runt om i världen, och då framför allt som leverantör av elektriska drivsystem. X2000 uppgraderingen berör hela tåget och ABB har ansvaret för hela tågets framtida funktion, vilket ställer stora krav på integration med andra tekniska system, installation, fordonstestning samt gets anställda har arbetat med X2000 sedan tågets introduktion i början av 1990-talet och företaget har stor och lång erfarenhet av ombyggnader av fordon. ORS, Operations and Rolling Stock Consulting, är ett nybildat bolag med fokus på att hitta såväl strategiska som operationella helhetslösningar för hela järnvägsindustrin och över hela kedjan från infrastruktur till fordon, med ambitionen att stärka järnvägens konkurrenskraft. För mer information kontakta Mats Önner, VD Operations and Rolling Stock Consulting GmbH, , FOTO: STEFAN NILSSON WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 ILLUSTRATION STATION HAGASTADEN, RUNDQUIST ARKITEKTER NYA TUNNELBANAN TILL ARENASTADEN STORT UPPDRAG FÖR WSP WSP har fått det prestigefyllda uppdraget att projektera den nya tunnelbanesträckningen Odenplan-Hagastaden-Arenastaden. Sträckan är en av delarna av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm som planeras vara klar i hela sin sträckning Nu är WSPs konsulter i full gång med utredningar och planarbete. Tidplanen är tuff och mycket arbete pågår nu parallellt kring budget och underlag för samråd. Det är en stor utmaning att bygga komplexa konstruktioner i innerstadsmiljö, säger WSPs uppdragsledare Jan Waage. Vårt uppdrag omfattar också nya stationer och entréer vid Odenplan, Hagastaden och Arenastaden. För att ett projekt av den här storleken ska fungera krävs en god samverkan med alla inblandade parter som Stockholms läns landsting, Stockholm stad och Solna stad. För att säkerställa ett bra genomförande tar WSP med internationella samarbetspartners, vilket också är ett sätt för oss att bidra till utvecklingen av svensk samhällsbyggnad. Vi är fantastiskt glada att få medverka i detta jätteuppdrag som kommer att ha stor betydelse för Stockholmarna och för den fortsatta utveck- teknikområden på WSP kommer att vara engagerade i tunnelbanebygget, säger Jan Waage. WSPs VD,Magnus Meyer, är mycket stolt över det stora förtroendet att få genomföra planeringen och utformningen av tunnelbanan till Arenastaden. På WSP har vi höga ambitioner när det gäller att delta i utbyggnaden av järnväg och tunnelbana och har gjort stora satsningar för att ligga i framkant. Detta är den första upphandlingen, av - ningsfördelar med detta uppdrag och kommande förfrågningar. Beställare är Stockholms läns landsting. En ny förvaltning med namnet Förvaltning för utbyggd tunnelbana har bildats inom landstinget för att leda arbetet med planering, projektering och genomförande för hela den tunnelbaneutbyggnad som ingår i Stockholmsförhandlingen som träffades För mer information, kontakta Jan Waage, , JÄRNVÄG Det är en stor utmaning att bygga komplexa konstruktioner i innerstadsmiljö Tre nya stationer ingår i WSPs uppdrag för nya tunnelbanan till Arenastaden. 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 SAMHÄLLSKRÖNIKAN Fredrik Bergström, ekonomie doktor, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Jörgen Niklasson, Jonny Gustafsson, Lars Eriksson, Ellinor Sångberg Karlsson och Anders Forsberg. ÖVERGRIPANDE BESTÄLLARSTÖD FÖR JÄRNVÄG - Vi ser idag ett behov att kunna erbjuda våra kunder ett helhetskoncept för i första hand lednings- och säkerhetssystem, väg- och järnvägslagen, tillstånds- - Vi hjälper till vid regelskrivning och tillståndsärenden och kan även bistå vid överlämningsprocessen från projekt till driftläge. Det innebär att vi stödjer ledningen hos beställaren med utveckling och implementering av ledningssystem med särskild inriktning på säkerhetsstyrning. För mer information, kontakta Jörgen Niklasson, , och järnvägsföretag på tunnelbana, spårväg och järnväg. Det är Transportstyrelsen som beviljar dessa tillstånd. Godkännandeprocess för projekt nya järnvägstunnlar genom Hallandsåsen. Det innebär framtagande av de dokument som behövs för att uppfylla Transportstyrelsens godkännandeprocess för att nå en godkänd anläggning - Stöd till Transportstyrelsen i regeringsuppdrag om användande av teknik vid framförande av fordon på väg Stöd av framtagande av nollvision 2.0 Stöd av framtagande av Luftfartsverkets framtidsplan tunnelbanans Röda linje, Stockholm HJÄRNKRAFT Att projektera och bygga tunnelbanor i det växande Stockholm, att utveckla infrastruktur i Göteborg, att utveckla nya stadsdelar och att förbättra miljonprogrammet är komplext. Tekniska frågor ska hanteras, miljöfrågor och sociala frågor beaktas, samhälls- och företagsekonomiska frågeställningar besvaras. Att utveckla samhället kräver mycket kunskap vilket också syns i hur näringslivet håller på att omvandlas. De näringar som säljer kunskapsintensiva tjänster har kommit att ta en allt större andel av näringslivet. Hjärnkraft har blivit allt viktigare än järnkraft. Indikationer på denna utveckling framgår av statistiken som belyser så kallade kunskapsintensiva företag (KI-företag). Dessa företag är de som har vuxit mest under de senaste 10 åren inom svenskt näringsliv. Samtidigt har sektorer som gruv- och tillverkningsindustrin, samt i betydelse. som tillhör de största arbetsgivarna, varken nationellt eller på någon enskild ort. Denna trend håller dock på I en allt mer globaliserad värld blir det också allt viktigare att utnyttja kunskap från andra länder. internationella aktörer som är etablerade i Sverige, ofta genom att de har valt att köpa upp svenska företag. Trenden syns exempelvis i revisionsbranschen och i IT-branschen. Trenden har även kommit till teknikkonsultbranschen. WSP är ett exempel på detta. Svenska J&W köptes av brittiska WSP som köptes av kanadensiska Genivar som i sin tur har gått ihop med Parsons Brinckerhoff. Idag har WSP anställda. Samhället blir allt mer komplext och då blir även kunskap allt viktigare. Detta i sin tur ställer allt högre krav på att grundskolan, gymnasiet en viss oro och det är bra att skolfrågor har blivit allt viktigare i den politiska debatten. I en allt mer globaliserad värld blir det också allt viktigare att utnyttja kunskap från andra länder. För internationella experter ska det kännas lockande att arbeta i Sverige. Dock är det fortfarande komplicerat och inte särskilt lönsamt för en expert från ett annat land framöver är även att beställarna och inte minst de offentliga beställarna drar nytta av den kunskap som KI-företagen representerar. Exempelvis bör offentliga upphandlingar ge större utrymme för KI-företag att arbeta fram lösningar som leder till ett önskvärt resultat, men inte nödvändigtvis hur man når dit. Något som skulle ge utrymme för mer WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 WSP BISTOD MED HÅLLBARHETS- KOMPETENS OCH KULTURMILJÖFRÅGOR I INTERNATIONELL ARKITEKTTÄVLING Ezequiel Pinto-Guillaume är arkeolog på WSPs landskapsavdelning i Stockholm. Tillsammans med sina kollegor landskapsarkitekterna Felix Brännlund, Daniel Larsson och Olle Lenngren har han nyligen deltagit i ett internationellt uppdrag ihop med den italienska arkitekten Antonello Stella från 3Ti Progetti Italia. Det svensk-italienska teamet deltog med tre förslag i en arkitekttävling för en museipark i Budapest, där det ska byggas fyra olika museer. Totalt kom det in över 500 bidrag, så deltagarna i teamet är mycket nöjda med den 15:e plats de nådde för en av museibyggnaderna. I förutsättningarna ingick att man skulle följa BREEAM och ha fokus på hållbarhet och kulturmiljö. -Vi blev anlitade tack vare vår kollega Peter Fors i Uppsala som träffat arkitekten på en mässa och tipsade om vår kompetens, berättar Ezequiel. -Det var uppenbart hur långt vi kommit i Sverige när det gäller hållbarhet. Vi tog fram ett koncept som säkerställer att alla delar av hållbarhet Metoden kan nu använda även i kommande tävlingar och projekt. En viktig del i uppdraget var att ta hänsyn till kulturhistoriska värden. Ezequiel, som har lång erfarenhet av kulturhistoriska miljöer tog fram förslag som inte bara handlar om att skydda gamla byggnader och miljöer utan i lika hög grad om hur dessa kan utvecklas ytterligare med varsam nybyggnad. Samarbetet med den italienska arkitekten fungerade uppenbarligen bra, för nu är teamet igång igen med nya spännande tävlingsbidrag. För mer information, kontakta Ezeuiel Pinto- Guillaume, , eller Felix Brännlund, , Det var uppenbart hur långt vi kommit i Sverige när det gäller hållbarhet PROJEKT NYA LEDNINGAR FÖR DRICKSVATTEN regioner, vunnit en upphandling för ett utmanande dricksvattenledningsuppdrag. Vi kommer att utföra projektering och byggledning för anläggande av nya dricksvattenvattenledningar mellan Örebro och Fjugesta åt Örebro och Lekebergs kommuner. Projekteringen är i full gång och byggnation planeras under Från WSP deltar medarbetare från Umeå, teknikområden VA, geoteknik, mätteknik, miljö och byggledning. Det känns väldigt roligt att vi lyckades svara upp mot kundens önskemål om en erfaren och kompetent uppdragsorganisation trots en pressad tidplan, säger Per Evenhamre, avdelningschef Samhällsbyggnad Örebro. Samarbetet mellan våra olika avdelningar och kontor fungerar bra. Vi håller effektiva och hållbara möten via Lync inom WSP och även tillsammans med kunden. För mer information, kontakta, Erik Mattsson, , 08 WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 FOTO: FREDRIC ALM Svappavaara LKAB har nu fått miljötillstånd för att börja med bygg- och markarbeten inför öppnandet av den gamla gruvan i Mertainen. WSP har varit engagerade i projektet under många år och gjort en stor del av de undersökningar och projekteringar som utförts. Många teknikområden har samverkat inom WSP, bland andra mark, väg, geoteknik, byggprojektering och tekniska system. Resultatet har blivit en mängd kartor, ritningar och underlag för de tekniska beskrivningarna. Mertainen ingår i gruvområdet i Svappavaara som kommer att bli LKABs näst största gruvort med en brytning av miljoner ton per år. De tre dagbrottsgruvorna i Svappavaara, Gruvberget (i produktion), Mertainen (under uppbyggnad) och Leveäniemi (under uppbyggnad) gör det möjligt för LKAB att fortsätta växa och att öka produktionen med 35 procent. För Leveäniemigruvan gjorde WSP förstudier redan 2010 för att utreda förutsättningarna av en tömning av det vattenfyllda dagbrottet för att kunna återuppta brytningen vid den gamla gruvan som FOTO: FREDRIC ALM NU ÖPPNAR GRUVAN I MERTAINEN varit stängd sedan 70-talet. Innan malmen kan utvinnas måste 30 miljoner kubikmeter vatten pumpas bort. Tömningen påbörjades sommaren 2012 och beräknas vara avslutad hösten Projektet innebär mycket samverkan mellan olika intressen - miljön, rennäringen och LKAB. Investeringarna i de tre dagbrottsgruvorna omfattar cirka 10 miljarder kronor. I hela projektet skapas nya direkta arbetstillfällen i Svappavaarafältet, som är Europas största järnmalmsprojekt. För mer information, kontakta Kjell-Arne Maaherra, , eller Anders Wikström, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 ELEKTRIFIERAD VÄG KAN SNART BLI VERKLIGHET Eldrift är en viktig del av framtidens fossiloberoende transporter. Nu planeras för en demonstrationssträcka för elväg mellan Arlanda och Rosersberg, och om allt går som det är tänkt kan en eldriven lastbil börja rulla i slutet av Fördelen med elväg är att fordonen laddas under den tid de körs, via el i vägbanan. På så sätt är man inte beroende av tunga batterier. WSP samordnar konsortiet bakom demonstrationsanläggningen. Vi har nyligen beviljats en miljon kronor från tionssträcka på två kilometer. Det handlar först om Strategi, som leder konsortiet. Den teknik som valts för elöverföring är utvecklad av det svenska innovationsföretaget Elways AB. Elways lösning är konduktiv med skenor i vägbanan och har, jämfört med luftledning, fördelen att kunna användas för nästan alla typer av motorfordon. Tekniken är också mer energieffektiv och betydligt billigare än induktiv överföring. Elways har tillsammans med NCC byggt en 200 meter lång teststräcka på ett inhägnat område utanför Arlanda. Testerna har pågått i nästan två år under alla typer av väderförhållanden och det har gått mycket bra. Den planerade demonstrationen lan Arlanda och Rosersbergs logistikområde. Med i konsortiet är också Swedavia och Sigtuna kommun som båda ser stora möjligheter till miljöförbättringar med den nya tekniken. KTH ansvarar för utvärderingen av testerna. Markägaren Kilenkrysset utvecklar logistikverksamheten i Rosersberg, och har bildat ett särskilt bolag för att testa elväg. Det holländska företaget E-Traction står för leverans av en eldriven lastbil. Övriga deltagare är Gävle containerterminal, Arlandastad Holding och AirportCity Stockholm. FOTO: ERIK MÅRTENSSON, NCC De första testerna har genomförts på inhägnat område med mycket goda resultat. Strömmen överförs från skenan i vägen till fordonet via en strömavtagare. Projektet är ett exempel på det ökade intresset för fossilfria transportlösningar. För att förverkliga demonstrationen kommer förkommersiella upphandling av elväg. Projektet är ett exempel på det ökade intresset för fossilfria transportlösningar. Vi har tidigare utrett potentialen för elvägar i Sverige, och nu leder vi planeringen av ett av de första demonstrationsprojekten, säger Björn Hugosson, gruppchef för Omvärld & Utveckling på WSP Analys & Strategi eller Björn Hugosson, , Det är längs vägen mellan Rosersberg och Arlanda som teststräckan, här markerad med gult, är planerad. Här ska en eldriven GRAFIK: FILIPPA ANDERSSON, WSP SECONDHANDKLÄDER GYNNAR KLIMATET stället för nya kläder. Då blir klimatnyttan allra störst. Det visar ett nytt klimatverktyg som WSP tagit fram för Myrornas räkning. Anledningen till att Myrorna låtit en göra ett klimatverktyg är att en del av den textil som Myrorna samlar in exporteras till andra länder. Eftersom det ingår i Myrornas uppdrag att bedriva en verksamhet som är så miljöriktig som möjligt är det intressant att veta vilken inverkan secondhandkläder, och även exporten av kläderna, har på klimatet. Vårt samarbete med Myrorna började med att vi gjorde en analys av miljömässiga och sociala konsekvenser av export av begagnade kläder och utifrån denna hjälpte dem att ta fram en uppförandekod för deras export av kläder, berättar Sara Hjelm på WSPs avdelning Miljömanagement. I uppdraget ingick även att göra uppföljningar hos mottagare av kläderna. Vi har därför samarbetat med våra kollegor på WSP i Polen och En revision har också genomförts i Pakistan. Första antagandet: Istället för att köpa nytt, köper konsumenten secondhand till 100 procent. SVERIGE POLEN KENYA Myrorna sorterar plagget i Sverige, och säljer det i Sverige. Då är det 15 gånger bättre ur klimatsynpunkt att återanvända plagget här i Sverige jämfört med att köpa ett nytt! Myrorna sorterar plagget i Sverige och säljer det till Polen. Det är 12 gånger bättre ur klimatsynpunkt att återanvända plagget i Polen jämfört med att köpa ett nytt! En del i vår inledande analys var att utveckla ett verktyg som gör det möjligt för Myrorna att uppskatta vilken klimatpåverkan hanteringen av secondhand-kläder har. Med klimatverktyget går det att räkna fram klimatpåverkan utifrån fakta, som transportmedel, resvägar, avfallshanteringen i olika länder och olika antaganden som hur många som köper secondhand istället för nytt om möjligheten ges. Tillsammans ger verktyget en uppskattning av exportens effekt på klimatet. Resultaten visar att det alltid är bättre att återanvända ett plagg än att köpa nytt, säger Sara Hjelm. Detta även om plagget transporteras väldigt långt och mottagarlandet har en sämre avfallshantering när plagget väl slängs. För mer information, kontakta Sara Hjelm, , Myrorna sorterar plagget i Sverige, transporterar det via Polen och säljer det i Kenya. Det är ändå 11 gånger bättre ur klimatsynpunkt att återanvända plagget i Kenya som transporteras via Polen, jämfört med att köpa ett nytt! KLIMATBESPARING 1KG TEXTILIER 3-2 kg CO 2-4 kg CO 2-6 kg CO 2-8 kg CO 2-10 kg CO 2-12 kg CO 2-14 kg CO 2-16 kg CO 2 SVERIGE -15,2 POLEN -11,92 KENYA -11,08 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE Projekt & Affärer 2/14 TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE VI SES I ALMEDALEN! Det har blivit en tradition nu att WSP deltar i Almedalsveckan för att visa upp vår bredd och

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

1/13. Projekt. Affärer FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 1/13 FOTO: PER-ERIK ADAMSSON FÖRTROENDE- FULL SAMVERKAN NÄR TVÄRBANAN BYGGS UT UNITED BY OUR DIFFERENCE VI MÅSTE MÄTA FÖR ATT VETA Så här i början av året och bokslutstider är det intressant

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

4/12. Projekt. Affärer FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 4/12 FOTO: ULF LODIN FUTURE CITIES: MOBILITY MANAGEMENT UNITED BY OUR DIFFERENCE KÄRVARE TIDER Att konjunkturen just nu avmattas är mycket tydligt för de flesta. Varje dag kommer nya

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas

1/10. Projekt. Affärer HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE. Bild från Stockholm Globe Arenas Projekt & Affärer 1/10 HIMMELSK VY MED SKY VIEW UNITED BY OUR DIFFERENCE Bild från Stockholm Globe Arenas VI CYKLAR FÖR RENT VATTEN När du får den här tidningen i din hand har du kanske redan sett WSPs

Läs mer

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok.

INVESTERA MERA SVERIGE BLICKAR MOT ÖKAD TILLVÄXT. överste torgny henryson. järnväg 2050. Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok. KUNDTIDNING FÖR ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD NR 1 2015 Profilen: överste torgny henryson järnväg 2050 vision utan floskler Citylogistiken på agendan tio tips i ny handbok

Läs mer

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme

bygg för framtiden Stefan Attefall om bostadsmarknaden och de utmaningar vi står inför Projektledning Forum för morgondagens byggindustri Kraftvärme annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons bygg för framtiden Forum för morgondagens byggindustri mars 2012 Projektledning viktigt med rätt kompetens Kraftvärme 33 miljarder till utbyggnad

Läs mer

Malmös nya mässa växer fram

Malmös nya mässa växer fram Midroc 1.2011 Mer än du tror Malmös nya mässa växer fram Bygget är i full gång i det expansiva området Hyllie i Malmö. Ett av Nordens största energiprojekt Under tre år har projektet förberetts för att

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 01 15 Lyssna! Tidig medborgardialog gör det lättare att göra rätt redan från start. Know + nomad = Knowmad. Möt den nya tidens kunniga och innovativa hoppjerkor. SAMHÄLLS- SAMHÄLLSBYGGAREN 01/15 BYGGAREN 01

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE

ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE ANNONS Hela denna tematidning är annons från Provisa Information AB ANNONS CHEFSREKRYTERING MORGONDAGENS LEDARE Svårt locka morgondagens chefer Inom de närmsta 10 åren är det 70-talisterna som ska ta över

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden

nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden nr 4 2013 en tidning från stockholms läns landsting Det ljusnar för förorten Snart delar vi vardagsrum Bygg bort bostadsbristen Bygg för framtiden Innehåll Nummer 4 2013 TEMA: Bygg för framtiden 4 Bostad

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. "tågtrafiken är rustad för vintern"

Elmsäter-Svärd MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING. Hamnar livsnerven för tunga industrier. tågtrafiken är rustad för vintern annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons MODERN SAMHÄLLSUTVECKLING GRUNDEN FÖR TILLVÄXT OCH HÅLLBARHET NoVeMBeR 2011 Hamnar livsnerven för tunga industrier Flygledartorn snart fjärrstyrda

Läs mer

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till utveck engineering and design. Vi gör det möjligt

Läs mer

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010

INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010 INBLICK EN TIDNING FRÅN RAMBÖLL NUMMER 1 / 2010 förnyar gamla traditioner mackmyra Marlène Hök från disneyland till shoppinggallerior tema: energi Grön energi på frammarsch Ramböll Inblick #1 2010 Inblick

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010

En hållbar berättelse. Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 En hållbar berättelse Verksamhetsberättelse och hållbarhetsredovisning 2010 Hemma Annonsbyrå och JLP! Foto: Bertil Höders, Kari Kohvakka, Eric Lundquist, Malms, Jan Olsson, Kristian Pohl och Sune Sundahl.

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information 1 Finansiell information Årsstämma 2 maj 2013 För räkenskapsåret 2013 lämnar bolaget rapporter enligt följande: 2013 2 maj Delårsrapport avseende första kvartalet 2013 26 juli Delårsrapport avseende andra

Läs mer

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007 Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin Peab anlägger ny hamn i Helsingfors En högkonjunktur som utmanar

Läs mer

SAMHÄLLS- BYGGAREN 15

SAMHÄLLS- BYGGAREN 15 Rätt ordning. Byggindustrin måste prioritera rätt ur hållbarhetssynpunkt istället för att följa det som är trenden Bra skatt? Med dagens bostadsbrist finns goda skäl att sänka flyttskatterna stegvis och

Läs mer

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent

Västmanland. Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov KUNSKAP & FRAMTID. Jakten efter kompetens allt mer kompetent Hela denna bilaga är en annons från Länsstyrelsen i Västmanlands län Västmanland KUNSKAP & FRAMTID Tekniker får jobb Yh-utbildningar som tillgodoser industrins kompetensbehov sidan 6 Caroline Drabe ny

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor KISTA NÄSTA NYA SPÄNNANDE LÖSNINGAR GÖR RESAN SMIDIGARE MAT SOM VÄCKER LIVSLUST I GÄVLEBORG VILL MAN UPP- HANDLA LIVSKVALITET INTE MÅLTIDER SKATTER I DET FÖRDOLDA SE SOPOR SOM RÅVAROR I OLIKA STADIER AV

Läs mer