3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON"

Transkript

1 Projekt & Affärer 3/14 FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 STORLEKEN HAR BETYDELSE I dagarna offentliggjorde WSP sin avsikt att förvärva Parsons Brinckerhoff, ett amerikanskt konsultbolag med anställda. Det är en naturlig utveckling i vår bransch där vi numera sett flera exempel på konsolidering. Senaste var Aecom som efter förvärvet av URS nu har anställda. Detta är en följd av att hela branschen globaliseras och många av de stora internationella aktörerna vill göra sina inköp via en enda stor leverantör som kan ta totalansvar för helheten. Vi har sett samma utveckling mot ett fåtal globala aktörer även bland revisorerna där några jättar idag dominerar den internationella marknaden. Storleken på företag har betydelse eftersom det ger stora möjligheter att effektivisera och skapa de kostnadsfördelar som kunderna kräver. Här i Sverige påverkas inte verksamheten direkt av WSPs förvärv eftersom Parsons Brinckerhoff inte finns på den svenska marknaden. Men givetvis är det mycket positivt både för oss och för våra kunder att kunna bredda vårt utbud ytterligare och ha tillgång till global kompetens. Globalt får WSP nu än större tyngd och bredd inom infrastruktur, där Parsons Brinckerhoff är mycket starka och kompletterar WSPs globala kompetens på fastighetssidan. WSP har länge haft som mål att växa, nu tog vi ett stort steg framåt i ett enda slag. Även här i Sverige går affären väl i linje med vår strategi som innebär att vi ska fördubbla vår omsättning och öka antalet medarbetare med 50 % under en fyraårsperiod. Magnus Meyer VD WSP Sverige AB NYHETER NY REKRYTERING FÖRSTÄRKER WSP ANALYS & STRATEGI Ann-Marie Johansson har rekryterats till WSP som seniorkonsult och projektledare för bland annat scenario- och visionsprojektet Framtidens Stad. Ann-Marie kommer närmast från Newsec där hon varit analyschef inom retail. Jag ser fram emot min nya roll på WSP och att arbeta i team med de starka kompeten- infrastruktur, samhällsutveckling och stadsutveckling, säger Ann-Marie Johansson. Tidigare har Ann-Marie bland annat varit analyschef på Inter Ikea Centre Group i Köpenhamn och vice VD på konsultföretaget Centrumutveckling. Ann-Marie har lång erfarenhet, både från fastighetsägarsidan och konsultsidan, av att vara projektledare och genomföra analyser för potentiella investerare, fastighetsägare, detaljhandelsföretag och kommuner. Vi är mycket glada att Ann-Marie valt att ansluta sig till WSP. Hon har en mycket gedigen erfarenhet och kompetens som kommer att stärka vår position ytterligare inom området retail och stads- och fastighetsutveckling, säger Anders Ling, avdelningschef WSP. För ytterligare information v v kontakta, Anders Ling, , WSP FÖRSTÄRKER INOM BOSTADSSEKTORN FÖRVÄRVAR BYGGTEKNIK WSP förvärvar Byggteknik AB, ett konsultföretag inom byggkonstruktion med fokus på bostadssektorn. Genom förvärvet kompletterar WSP sin starka kompetens inom byggkonstruktion med ökat fokus på bostadssektorn. Byggteknik AB grundades 1989 och har i årtionden framgångsrikt samarbetat med Sveriges ledande byggföretag. Företaget har 15 medarbetare på två kontor i Gävle och Stockholm. Vi är mycket nöjda med förvärvet av Byggteknik som är ett välskött och framgångsrikt företag som kompletterar WSP väl. Affären är ett strategiskt viktigt steg i vår målsättning att öka vårt fokus på bostadssektorn, säger Håkan Danielsson, affärsområdeschef WSP Byggprojektering. Kurt Fransson, grundare och VD på Byggteknik, ser försäljningen till WSP som en möjlighet att expandera och utveckla verksamheten. Genom samgåendet med WSP får vi tillgång till ett nätverk av kompetenta medarbetare. Det kommer att ge bra utvecklingsmöjligheter för mig och mina medarbetare, säger Kurt Fransson. Byggtekniks verksamhet kommer att helt integreras med WSP med start i september. För mer information, kontakta Håkan Danielsson, , I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2500 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Bro & Vattenbyggnad,WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP och GENIVAR ca medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen, tel , Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing. Adressändringar: Tryck: Elanders Sverige AB. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 WSP BLIR EN AV TOPP-5 BLAND VÄRLDENS STÖRSTA TEKNIKKONSULTER FÖRVÄRVAR PARSONS-BRINCKERHOFF WSP Global Inc har lagt ett bud med avsikten att förvärva det amerikanska konsultföretaget Parsons Brinckerhoff med cirka medarbetare. Företaget ingår idag i koncernen Balfour Beatty som är noterade på New York-börsen. Med förvärvet blir WSP en av världens fem största teknikkonsulter med medarbetare. Genom förvärvet av Parsons Brinckerhoff stärker WSP sin position i länder där WSP redan är väl etablerade, som bland annat Storbritannien. WSP stärker också marknadspositionen i länder som USA och Australien, där man är etablerad men inte har en marknadsdominerande ställning. WSP globalt har en stark ställning inom fastighetssidan och Parsons- Brinkerhoff har sin styrka inom infrastruktur, energi och gruvor. Magnus Meyer, VD för WSP Sverige och Nordenansvarig, välkomnar förvärvet. Det ingår i WSPs globala strategi att vi ska växa kraftigt, och det är + även en central del i vår svenska strategi. Nu blir vi en av de fem största aktörerna i branschen globalt, vilket givetvis stärker oss i Sverige. Det ökar våra möjligheter att ta in ytterligare global kompetens i våra uppdrag och vi kan bidra med svenskt kunnande och expertis i andra länder, säger Magnus Meyer. Parsons Brinckerhoff är ett bolag med 125 års erfarenhet framförallt inom infrastruktur. Företaget har totalt 160 kontor i USA, Kanada, Afrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. med 14 kontor i Storbritannien och fem i Tyskland samt i Schweiz och Danmark. Järnväg, industri, byggprojektering, exempel på gemensamma nämnare där jag är övertygad om att en ökad global samverkan kan bli mycket intressant. Ur ett nordiskt perspektiv får vi nu en etablering i Danmark att addera till våra positioner i Finland och Norge, säger Magnus Meyer. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRAD REAVINSTBESKATTNING Erik Olsson Fastighetsförmedling, WSP och Sveriges Byggindustrier har tagit fram ett förslag för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. en avgörande roll för samhällets framtida utveckling. En viktig faktor för att tillväxtregionerna ska kunna utvecklas är en dynamisk bostadsmarknad. är rörligheten alldeles för dålig i bostadsbeståndet. Det tar tid att öka bostadsbyggandet. Därför be- kan användas bättre. De nuvarande reglerna för reavinstbeskattning av privatbostäder leder till inlåsningseffekter som gör att bostadsstocken inte utnyttjas optimalt. Äldre personer bor kvar i för stora bostäder, medan barnfamiljer och andra bor för trångt. De nuvarande reglerna slår dessutom extra hårt mot redan utsatta grupper så som ungdomar och barn till föräldrar som separerar. Skattesystemet orsakar en trögrörlighet på bostadsmarknaden genom att det uppstår ett likviditetsproblem när man måste betala in skatt, även när en ny bostad förvärvas som är minst lika sitt bostadsköp. Det förslag som Erik Olsson Fastighetsförmedling, WSP och Sveriges Byggindustrier nu tagit fram innebär att Begränsningen för uppskovsbeloppets storlek slopas helt. Upplösningen av uppskov baseras på hur stor andel av försäljningspriset som säljaren köper en ny bostad för. Skatten på uppskovsbeloppet behålls, men beta las inte till staten förrän uppskovet löses upp. Skattesatsen på uppskovsbeloppet sätts så att den motsvarar statens kostnad för att ge skattekrediten. Vårt förslag ökar rörligheten på bostadsmarknaden så att bostadsbeståndet utnyttjas mer effektivt, säger Maria Pleiborn, demograf på WSP. Framförallt skapar det möjligheter för äldre att innebär en omfördelning av reavinstskatten över tiden. Det är en lösning som är kostnadsneutral för staten utan att någon grupp favoriseras. Läs hela rapporten på bland nyheterna. För mer information, kontakta Maria Pleiborn, , FOTO: PER-ERIK ADAMSSON WSP VINNER UPPDRAG TILLSAMMANS MED INTERNATIONELL PARTNER WSP har, tillsammans med holländska Witteveen+Bos, fått i uppdrag av Sjöfartsverket att upprätta förfrågningsunderlag för fördjupning och breddning av Södertälje kanal och sluss. Syftet med projektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Projektet innebär fördjupning och breddning av farleden i kanalen samt längs farleden i Mälaren. WSPs uppdrag omfattar förfrågningsunderlag för arbeten i Södertälje kanal och sluss, och kanalens utlopp i söder. Projektet kräver kompetens inom slussoch vattenbyggnad som idag inte är så vanlig i Sverige och WSP vann uppdraget genom att komplettera vår svenska organisation med expertis från det holländska konsultföretaget Witteveen+Bos. Då kanalen och slussen är centrala för Södertäljes stadsbild och friluftsliv, ställs höga krav på landskapsutformning och gestaltning av mark- och grönytor, varvid utformningen och anpassning till stadens behov och önskemål kommer att få stor vikt i uppdraget. Uppdragsledare är Harri Koskinen, WSP, och teknikansvarig för vattenbyggnadskonstruktioner är Roberto Zanetti, Witteveen+Bos. För mer information, kontakta Harri Koskinen, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 JÄRNVÄG JÄRNVÄGSBRANSCHEN MÖTS PÅ WSP Det var trångt om utrymmet när WSP hade bjudit in till järnvägsmingel en kväll i september. Kvällens huvudfråga gällde Hur får vi en konkurrenskraftig järnväg med färre fel och förseningar? WSPs VD Magnus Meyer berättade om WSPs bredd när det gäller järnvägskompetens. Vårt erbjudande utökas successivt och när vi nu även har Parsons Brinckerhoff under samma tak blir vi än starkare på järnvägsområdet, sa han. Fredrik Bergström från WSP Analys & Strategi framhöll WSPs kompetens i tidiga skeden och den forskning som bedrivs tillsammans med bland andra KTH och Chalmers. Så var det dags för talarna att göra sina snabba koncentrerade presentationer. Karin Brundell Freij och Christer Persson från WSP berättade om en ny komplex modell som kommer att kunna ge den bygger på data från hela tågplan och även har med statistik över inträffade fel. Lotta Schmidt och Michael Forss redovisade en undersökning som gjorts bland resenärer mellan Stockholm och Göteborg och hur de har upplevt Just informationen var en fråga som diskuterades under hela järnvägsträffen bland deltagarna. Stefan Holmlund talade om SJs satsningar för att förbättra informationen och Anders Hållberg från MTR redovisade erfarenheter från tunnelbanan som har en positiv utvecklingskurva Holmlund SJ och Tobias Thorsson WSP. mation. Till sist redovisade Gunnar Alexandersson läget i den statliga utredningen om järnvägens organisation som han ansvarar för. Vid det efterföljande minglet var det intensiva samtal och diskussioner. Ett ledord som återkom var samarbete. Framtidens järnväg kräver breda lösningar, samarbete mellan olika aktörer och tydlig och ärlig information. För mer information, kontakta Susanne Nielsen Skovgaard, , eller Tobias Thorsson, , 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 WSP OCH ORS SER ÖVER TORONTOS TUNNELBANEVAGNAR WSP i Toronto och ORS, vars huvudägare är WSP Sverige, har nyligen fått en order från Bombardier och GO Transit, om att se över leveranskedjan get omfattar reservdelar och leverantörsanalys, förslag på intern dimensionering, underhålls- och översynsprogram med matchning av delar samt bedömning av verkstadsanläggningar. Det här ett spännande uppdrag som visar att WSPs investering i ORS är rätt steg i att väsentligt stärka affärsrådgivning baserat på järnvägssystemkunnande, samtidigt som de nuvarande, mer renodlade, teknik- och analystjänsterna kompletteras. Tillsammans kan vi erbjuda kompetens genom hela kedjan från analys i tidiga skeden över projektering och byggande samt i drift och underhållskeden, säger Niklas Sörensen, Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad. Uppdraget kommer att utföras på Willowbrooks underhållsanläggning i Toronto samt i Stockholm. De rullande materielen är tillverkade av Nippon Sharyo. För mer information kontakta Mats Önner, VD Operations and Rolling Stock Consulting GmbH, , SMS OM STÖRNINGAR GER NÖJDA RESENÄRER Vid WSPs järnvägsseminarium den 9 september presenterades en ny rapport som visar att en av sex resenärer inte nås av information om Drygt 300 tågresenärer som under de senaste tre åren rest mellan Stockholm och Göteborg deltog i studien. Två tredjedelar av resenärerna reste på fritiden och resten i arbetet. Studien visar att mest nöjda är de resenärer som fått störningsinformation via sms eller genom personal ombord på tåget. Resenärer som fått information via tågtavla eller utrop på stationen uppger oftare att de är missnöjda. För mer information, eller för att ta del av hela rapporten, kontakta Lotta Schmidt, , eller Michael Forss , RENOVERING AV X2000-TÅG WSPs delägda dotterbolag ORS har erhållit ett uppdrag från ABB i Turgi, Schweiz, som innebär att ORS ska fungera som expert- och SJ AB. SJ gav i januari 2014, efter en lång och grundlig upphandlingsprocess, ABB Schweiz AG i uppdrag att genomföra en genomgripande renovering av samtliga X2000-tåg. Kontraktsvärdet är ca 1400 msek och leveranserna skall avslutas ABB Schweiz har lång erfarenhet av att leverera drivsystem för olika typer av tåg runt om i världen, och då framför allt som leverantör av elektriska drivsystem. X2000 uppgraderingen berör hela tåget och ABB har ansvaret för hela tågets framtida funktion, vilket ställer stora krav på integration med andra tekniska system, installation, fordonstestning samt gets anställda har arbetat med X2000 sedan tågets introduktion i början av 1990-talet och företaget har stor och lång erfarenhet av ombyggnader av fordon. ORS, Operations and Rolling Stock Consulting, är ett nybildat bolag med fokus på att hitta såväl strategiska som operationella helhetslösningar för hela järnvägsindustrin och över hela kedjan från infrastruktur till fordon, med ambitionen att stärka järnvägens konkurrenskraft. För mer information kontakta Mats Önner, VD Operations and Rolling Stock Consulting GmbH, , FOTO: STEFAN NILSSON WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 ILLUSTRATION STATION HAGASTADEN, RUNDQUIST ARKITEKTER NYA TUNNELBANAN TILL ARENASTADEN STORT UPPDRAG FÖR WSP WSP har fått det prestigefyllda uppdraget att projektera den nya tunnelbanesträckningen Odenplan-Hagastaden-Arenastaden. Sträckan är en av delarna av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm som planeras vara klar i hela sin sträckning Nu är WSPs konsulter i full gång med utredningar och planarbete. Tidplanen är tuff och mycket arbete pågår nu parallellt kring budget och underlag för samråd. Det är en stor utmaning att bygga komplexa konstruktioner i innerstadsmiljö, säger WSPs uppdragsledare Jan Waage. Vårt uppdrag omfattar också nya stationer och entréer vid Odenplan, Hagastaden och Arenastaden. För att ett projekt av den här storleken ska fungera krävs en god samverkan med alla inblandade parter som Stockholms läns landsting, Stockholm stad och Solna stad. För att säkerställa ett bra genomförande tar WSP med internationella samarbetspartners, vilket också är ett sätt för oss att bidra till utvecklingen av svensk samhällsbyggnad. Vi är fantastiskt glada att få medverka i detta jätteuppdrag som kommer att ha stor betydelse för Stockholmarna och för den fortsatta utveck- teknikområden på WSP kommer att vara engagerade i tunnelbanebygget, säger Jan Waage. WSPs VD,Magnus Meyer, är mycket stolt över det stora förtroendet att få genomföra planeringen och utformningen av tunnelbanan till Arenastaden. På WSP har vi höga ambitioner när det gäller att delta i utbyggnaden av järnväg och tunnelbana och har gjort stora satsningar för att ligga i framkant. Detta är den första upphandlingen, av - ningsfördelar med detta uppdrag och kommande förfrågningar. Beställare är Stockholms läns landsting. En ny förvaltning med namnet Förvaltning för utbyggd tunnelbana har bildats inom landstinget för att leda arbetet med planering, projektering och genomförande för hela den tunnelbaneutbyggnad som ingår i Stockholmsförhandlingen som träffades För mer information, kontakta Jan Waage, , JÄRNVÄG Det är en stor utmaning att bygga komplexa konstruktioner i innerstadsmiljö Tre nya stationer ingår i WSPs uppdrag för nya tunnelbanan till Arenastaden. 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 SAMHÄLLSKRÖNIKAN Fredrik Bergström, ekonomie doktor, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Jörgen Niklasson, Jonny Gustafsson, Lars Eriksson, Ellinor Sångberg Karlsson och Anders Forsberg. ÖVERGRIPANDE BESTÄLLARSTÖD FÖR JÄRNVÄG - Vi ser idag ett behov att kunna erbjuda våra kunder ett helhetskoncept för i första hand lednings- och säkerhetssystem, väg- och järnvägslagen, tillstånds- - Vi hjälper till vid regelskrivning och tillståndsärenden och kan även bistå vid överlämningsprocessen från projekt till driftläge. Det innebär att vi stödjer ledningen hos beställaren med utveckling och implementering av ledningssystem med särskild inriktning på säkerhetsstyrning. För mer information, kontakta Jörgen Niklasson, , och järnvägsföretag på tunnelbana, spårväg och järnväg. Det är Transportstyrelsen som beviljar dessa tillstånd. Godkännandeprocess för projekt nya järnvägstunnlar genom Hallandsåsen. Det innebär framtagande av de dokument som behövs för att uppfylla Transportstyrelsens godkännandeprocess för att nå en godkänd anläggning - Stöd till Transportstyrelsen i regeringsuppdrag om användande av teknik vid framförande av fordon på väg Stöd av framtagande av nollvision 2.0 Stöd av framtagande av Luftfartsverkets framtidsplan tunnelbanans Röda linje, Stockholm HJÄRNKRAFT Att projektera och bygga tunnelbanor i det växande Stockholm, att utveckla infrastruktur i Göteborg, att utveckla nya stadsdelar och att förbättra miljonprogrammet är komplext. Tekniska frågor ska hanteras, miljöfrågor och sociala frågor beaktas, samhälls- och företagsekonomiska frågeställningar besvaras. Att utveckla samhället kräver mycket kunskap vilket också syns i hur näringslivet håller på att omvandlas. De näringar som säljer kunskapsintensiva tjänster har kommit att ta en allt större andel av näringslivet. Hjärnkraft har blivit allt viktigare än järnkraft. Indikationer på denna utveckling framgår av statistiken som belyser så kallade kunskapsintensiva företag (KI-företag). Dessa företag är de som har vuxit mest under de senaste 10 åren inom svenskt näringsliv. Samtidigt har sektorer som gruv- och tillverkningsindustrin, samt i betydelse. som tillhör de största arbetsgivarna, varken nationellt eller på någon enskild ort. Denna trend håller dock på I en allt mer globaliserad värld blir det också allt viktigare att utnyttja kunskap från andra länder. internationella aktörer som är etablerade i Sverige, ofta genom att de har valt att köpa upp svenska företag. Trenden syns exempelvis i revisionsbranschen och i IT-branschen. Trenden har även kommit till teknikkonsultbranschen. WSP är ett exempel på detta. Svenska J&W köptes av brittiska WSP som köptes av kanadensiska Genivar som i sin tur har gått ihop med Parsons Brinckerhoff. Idag har WSP anställda. Samhället blir allt mer komplext och då blir även kunskap allt viktigare. Detta i sin tur ställer allt högre krav på att grundskolan, gymnasiet en viss oro och det är bra att skolfrågor har blivit allt viktigare i den politiska debatten. I en allt mer globaliserad värld blir det också allt viktigare att utnyttja kunskap från andra länder. För internationella experter ska det kännas lockande att arbeta i Sverige. Dock är det fortfarande komplicerat och inte särskilt lönsamt för en expert från ett annat land framöver är även att beställarna och inte minst de offentliga beställarna drar nytta av den kunskap som KI-företagen representerar. Exempelvis bör offentliga upphandlingar ge större utrymme för KI-företag att arbeta fram lösningar som leder till ett önskvärt resultat, men inte nödvändigtvis hur man når dit. Något som skulle ge utrymme för mer WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 WSP BISTOD MED HÅLLBARHETS- KOMPETENS OCH KULTURMILJÖFRÅGOR I INTERNATIONELL ARKITEKTTÄVLING Ezequiel Pinto-Guillaume är arkeolog på WSPs landskapsavdelning i Stockholm. Tillsammans med sina kollegor landskapsarkitekterna Felix Brännlund, Daniel Larsson och Olle Lenngren har han nyligen deltagit i ett internationellt uppdrag ihop med den italienska arkitekten Antonello Stella från 3Ti Progetti Italia. Det svensk-italienska teamet deltog med tre förslag i en arkitekttävling för en museipark i Budapest, där det ska byggas fyra olika museer. Totalt kom det in över 500 bidrag, så deltagarna i teamet är mycket nöjda med den 15:e plats de nådde för en av museibyggnaderna. I förutsättningarna ingick att man skulle följa BREEAM och ha fokus på hållbarhet och kulturmiljö. -Vi blev anlitade tack vare vår kollega Peter Fors i Uppsala som träffat arkitekten på en mässa och tipsade om vår kompetens, berättar Ezequiel. -Det var uppenbart hur långt vi kommit i Sverige när det gäller hållbarhet. Vi tog fram ett koncept som säkerställer att alla delar av hållbarhet Metoden kan nu använda även i kommande tävlingar och projekt. En viktig del i uppdraget var att ta hänsyn till kulturhistoriska värden. Ezequiel, som har lång erfarenhet av kulturhistoriska miljöer tog fram förslag som inte bara handlar om att skydda gamla byggnader och miljöer utan i lika hög grad om hur dessa kan utvecklas ytterligare med varsam nybyggnad. Samarbetet med den italienska arkitekten fungerade uppenbarligen bra, för nu är teamet igång igen med nya spännande tävlingsbidrag. För mer information, kontakta Ezeuiel Pinto- Guillaume, , eller Felix Brännlund, , Det var uppenbart hur långt vi kommit i Sverige när det gäller hållbarhet PROJEKT NYA LEDNINGAR FÖR DRICKSVATTEN regioner, vunnit en upphandling för ett utmanande dricksvattenledningsuppdrag. Vi kommer att utföra projektering och byggledning för anläggande av nya dricksvattenvattenledningar mellan Örebro och Fjugesta åt Örebro och Lekebergs kommuner. Projekteringen är i full gång och byggnation planeras under Från WSP deltar medarbetare från Umeå, teknikområden VA, geoteknik, mätteknik, miljö och byggledning. Det känns väldigt roligt att vi lyckades svara upp mot kundens önskemål om en erfaren och kompetent uppdragsorganisation trots en pressad tidplan, säger Per Evenhamre, avdelningschef Samhällsbyggnad Örebro. Samarbetet mellan våra olika avdelningar och kontor fungerar bra. Vi håller effektiva och hållbara möten via Lync inom WSP och även tillsammans med kunden. För mer information, kontakta, Erik Mattsson, , 08 WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 FOTO: FREDRIC ALM Svappavaara LKAB har nu fått miljötillstånd för att börja med bygg- och markarbeten inför öppnandet av den gamla gruvan i Mertainen. WSP har varit engagerade i projektet under många år och gjort en stor del av de undersökningar och projekteringar som utförts. Många teknikområden har samverkat inom WSP, bland andra mark, väg, geoteknik, byggprojektering och tekniska system. Resultatet har blivit en mängd kartor, ritningar och underlag för de tekniska beskrivningarna. Mertainen ingår i gruvområdet i Svappavaara som kommer att bli LKABs näst största gruvort med en brytning av miljoner ton per år. De tre dagbrottsgruvorna i Svappavaara, Gruvberget (i produktion), Mertainen (under uppbyggnad) och Leveäniemi (under uppbyggnad) gör det möjligt för LKAB att fortsätta växa och att öka produktionen med 35 procent. För Leveäniemigruvan gjorde WSP förstudier redan 2010 för att utreda förutsättningarna av en tömning av det vattenfyllda dagbrottet för att kunna återuppta brytningen vid den gamla gruvan som FOTO: FREDRIC ALM NU ÖPPNAR GRUVAN I MERTAINEN varit stängd sedan 70-talet. Innan malmen kan utvinnas måste 30 miljoner kubikmeter vatten pumpas bort. Tömningen påbörjades sommaren 2012 och beräknas vara avslutad hösten Projektet innebär mycket samverkan mellan olika intressen - miljön, rennäringen och LKAB. Investeringarna i de tre dagbrottsgruvorna omfattar cirka 10 miljarder kronor. I hela projektet skapas nya direkta arbetstillfällen i Svappavaarafältet, som är Europas största järnmalmsprojekt. För mer information, kontakta Kjell-Arne Maaherra, , eller Anders Wikström, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 ELEKTRIFIERAD VÄG KAN SNART BLI VERKLIGHET Eldrift är en viktig del av framtidens fossiloberoende transporter. Nu planeras för en demonstrationssträcka för elväg mellan Arlanda och Rosersberg, och om allt går som det är tänkt kan en eldriven lastbil börja rulla i slutet av Fördelen med elväg är att fordonen laddas under den tid de körs, via el i vägbanan. På så sätt är man inte beroende av tunga batterier. WSP samordnar konsortiet bakom demonstrationsanläggningen. Vi har nyligen beviljats en miljon kronor från tionssträcka på två kilometer. Det handlar först om Strategi, som leder konsortiet. Den teknik som valts för elöverföring är utvecklad av det svenska innovationsföretaget Elways AB. Elways lösning är konduktiv med skenor i vägbanan och har, jämfört med luftledning, fördelen att kunna användas för nästan alla typer av motorfordon. Tekniken är också mer energieffektiv och betydligt billigare än induktiv överföring. Elways har tillsammans med NCC byggt en 200 meter lång teststräcka på ett inhägnat område utanför Arlanda. Testerna har pågått i nästan två år under alla typer av väderförhållanden och det har gått mycket bra. Den planerade demonstrationen lan Arlanda och Rosersbergs logistikområde. Med i konsortiet är också Swedavia och Sigtuna kommun som båda ser stora möjligheter till miljöförbättringar med den nya tekniken. KTH ansvarar för utvärderingen av testerna. Markägaren Kilenkrysset utvecklar logistikverksamheten i Rosersberg, och har bildat ett särskilt bolag för att testa elväg. Det holländska företaget E-Traction står för leverans av en eldriven lastbil. Övriga deltagare är Gävle containerterminal, Arlandastad Holding och AirportCity Stockholm. FOTO: ERIK MÅRTENSSON, NCC De första testerna har genomförts på inhägnat område med mycket goda resultat. Strömmen överförs från skenan i vägen till fordonet via en strömavtagare. Projektet är ett exempel på det ökade intresset för fossilfria transportlösningar. För att förverkliga demonstrationen kommer förkommersiella upphandling av elväg. Projektet är ett exempel på det ökade intresset för fossilfria transportlösningar. Vi har tidigare utrett potentialen för elvägar i Sverige, och nu leder vi planeringen av ett av de första demonstrationsprojekten, säger Björn Hugosson, gruppchef för Omvärld & Utveckling på WSP Analys & Strategi eller Björn Hugosson, , Det är längs vägen mellan Rosersberg och Arlanda som teststräckan, här markerad med gult, är planerad. Här ska en eldriven GRAFIK: FILIPPA ANDERSSON, WSP SECONDHANDKLÄDER GYNNAR KLIMATET stället för nya kläder. Då blir klimatnyttan allra störst. Det visar ett nytt klimatverktyg som WSP tagit fram för Myrornas räkning. Anledningen till att Myrorna låtit en göra ett klimatverktyg är att en del av den textil som Myrorna samlar in exporteras till andra länder. Eftersom det ingår i Myrornas uppdrag att bedriva en verksamhet som är så miljöriktig som möjligt är det intressant att veta vilken inverkan secondhandkläder, och även exporten av kläderna, har på klimatet. Vårt samarbete med Myrorna började med att vi gjorde en analys av miljömässiga och sociala konsekvenser av export av begagnade kläder och utifrån denna hjälpte dem att ta fram en uppförandekod för deras export av kläder, berättar Sara Hjelm på WSPs avdelning Miljömanagement. I uppdraget ingick även att göra uppföljningar hos mottagare av kläderna. Vi har därför samarbetat med våra kollegor på WSP i Polen och En revision har också genomförts i Pakistan. Första antagandet: Istället för att köpa nytt, köper konsumenten secondhand till 100 procent. SVERIGE POLEN KENYA Myrorna sorterar plagget i Sverige, och säljer det i Sverige. Då är det 15 gånger bättre ur klimatsynpunkt att återanvända plagget här i Sverige jämfört med att köpa ett nytt! Myrorna sorterar plagget i Sverige och säljer det till Polen. Det är 12 gånger bättre ur klimatsynpunkt att återanvända plagget i Polen jämfört med att köpa ett nytt! En del i vår inledande analys var att utveckla ett verktyg som gör det möjligt för Myrorna att uppskatta vilken klimatpåverkan hanteringen av secondhand-kläder har. Med klimatverktyget går det att räkna fram klimatpåverkan utifrån fakta, som transportmedel, resvägar, avfallshanteringen i olika länder och olika antaganden som hur många som köper secondhand istället för nytt om möjligheten ges. Tillsammans ger verktyget en uppskattning av exportens effekt på klimatet. Resultaten visar att det alltid är bättre att återanvända ett plagg än att köpa nytt, säger Sara Hjelm. Detta även om plagget transporteras väldigt långt och mottagarlandet har en sämre avfallshantering när plagget väl slängs. För mer information, kontakta Sara Hjelm, , Myrorna sorterar plagget i Sverige, transporterar det via Polen och säljer det i Kenya. Det är ändå 11 gånger bättre ur klimatsynpunkt att återanvända plagget i Kenya som transporteras via Polen, jämfört med att köpa ett nytt! KLIMATBESPARING 1KG TEXTILIER 3-2 kg CO 2-4 kg CO 2-6 kg CO 2-8 kg CO 2-10 kg CO 2-12 kg CO 2-14 kg CO 2-16 kg CO 2 SVERIGE -15,2 POLEN -11,92 KENYA -11,08 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

Klimatverktyg. En sammanfattning.

Klimatverktyg. En sammanfattning. TILL FÖRMÅN FÖR FRÄLSNINGSARMÉNS SOCIALA ARBETE Klimatverktyg En sammanfattning. Myrorna har låtit det oberoende miljökonsultföretaget WSP göra ett klimatverktyg för hanteringen av secondhandkläder. Resultatet

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

Optimalt inomhusklimat

Optimalt inomhusklimat Optimalt inomhusklimat Fördelar för människor, ekonomi och miljö. Gunnar Karlsen Region Öst Entreprenad Rådgivning Service Optimalt inomhusklimat Gunnar Karlsen Region Öst Sverige Sidan 1 Värdet av ren,

Läs mer

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN

1/12. Projekt. Affärer WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: ULF LODIN Projekt & Affärer 1/12 WSP FRÄSCHAR UPP HALLEN FOTO: ULF LODIN UNITED BY OUR DIFFERENCE SATSNINGAR I TUNGA BRANSCHER Välkommen till ett nytt nummer av vår kundtidning som bland annat ägnas en hel del åt

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv.

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv. NÄR BAKSIDAN SKA BLI FRAMSIDA 2013-01-09 Av: Movium Foto: Oskarshamns kommun Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken Elväg E16 utanför Sandviken 2030 beräknas vägtransporterna ha ökat med 59% Tryck på fossiloberoende och miljö ökar, trend mot eldrift tydlig Ca 86% av Sveriges transporterna går på väg Eldriven gummihjulstrafik

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER

CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK SÖKER PROJEKTCHEF TILL BESTÄLLARSIDA: FASTIGHETSUTVECKLING BOSTAD TILL F O PETERSON & SÖNER CFK KONSULT ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG. F O PETERSON & SÖNER ÄR SVERIGES ÄLDSTA BYGGFÖRETAG. VI ARBETAR TILLSAMMANS

Läs mer

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING Hej! Under våren 2012 skickade vi ut en medlemsundersökning. Syftet med den var att Friskis&Svettis Karlstad ska bli en bättre förening och att vi ska kunna följa

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Vi bygger attraktiva Kalmar

Vi bygger attraktiva Kalmar Vi bygger attraktiva Kalmar Staden som växer Samhällsbyggnadskontoret ser till att Kalmar växer. Precis som det låter är samhällsbyggnad ett brett spektrum där stadsplanering, lantmäteri, miljö, och trafikplanering

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept

Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept Är ni lika unika? Varumärkeskläder från ACC Another Clothing Concept Topp till tå Vi på ACC brinner för maxade ambitioner. Som er samarbetspartner vänder vi gärna ut och in på era behov och lever med i

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

Därför behöver vi Götalandsbanan

Därför behöver vi Götalandsbanan Därför behöver vi Götalandsbanan Mindre tid till resan. Mer tid till annat. De nya höghastighetsjärnvägarna kretsar mycket kring tid: 320 km/h, 45 minuter dit, en timme hit, Stockholm Göteborg inom loppet

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e

Curriculum Vitae S u s a n n e B r u c e Vad kan jag bidra med- personlig idé Min drivkraft är en stark vilja att utveckla och leda ett företags organisation till resultat utöver det vanliga. Jag gillar att tänka i nya banor framför allt på kundsidan.

Läs mer

Vi är med er hela vägen.

Vi är med er hela vägen. Vi är med er hela vägen. Assemblin ny servicepartner för Pivabs lackboxar Assemblin är auktoriserad servicepartner åt Pivab. Det betyder att vi tar hand om alla servicekunder i Sverige. Vi vet vad varje

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

STARKARE TILLSAMMANS. WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46 10 7225000 F +46 10 7228793 www.wsproup.se

STARKARE TILLSAMMANS. WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46 10 7225000 F +46 10 7228793 www.wsproup.se GENIVAR Inc. 1600, Rene-Levesque Blvd. West 16th Floor Montreal, Quebec Canada H3H 1P9 T: +1 514-340-0046 F: +1 514-340-1337 www.genivar.com WSP Sverige Arenavägen 7 121 88 Stockholm-Globen Sweden T +46

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg?

Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? Spänningen stiger hamnar centret i Göteborg? I början av sommaren avgörs om det världsledande centret för hållbar stadsutveckling hamnar i Göteborg. Det tredje seminariet i serien Mellanrum ägnades åt

Läs mer

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark

ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark WSP Järnväg ärnvägssektorn utgör en stor och mycket viktig del av WSP:s verksamhet. Genom samordning av verksamheterna inom WSP Järnväg är vi en mycket stark aktör på marknaden med en bred och djup kompetens

Läs mer

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962

Akalla Barkarby, Dnr 2014-17962 Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Stadsbyggnadskontoret Dnr 2014-17962 Dnr 2014-18097 Dnr 2014-18909 Dnr 2014-18962 Sida 1 (8) Handläggare Renoir Danyar Telefon 08-508 26 659 Elin Lundbäck Telefon:08-508

Läs mer

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria

ELVÄGAR. För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari RISE IKT RISE Viktoria ELVÄGAR För ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige Martin Gustavsson & Conny Börjesson 20 januari 2017 Research Institutes of Sweden RISE IKT RISE Viktoria RISE Viktoria 2 RISE Viktoria Forskningsinstitut

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden PM 2015:4 RVII (Dnr 314-1547/2014) Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Remisstid den 15 januari 2015 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Upptäck möjligheterna i Skandinaviens största hamn

Upptäck möjligheterna i Skandinaviens största hamn Upptäck möjligheterna i Skandinaviens största hamn En ny hamnterminal på 22 hektar ska byggas i Göteborgs Hamn. Hur mycket fyllnadsmaterial kommer att behövas? Gör ingenjörstestet på goteborgshamn.se/quiz

Läs mer

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg.

Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. 2015-08-27 Q&A Skeppsbron Med Skeppsbron återfår göteborgarna kontakten med vattnet. Staden får en ny spännande mötesplats vid älven mitt i centrala Göteborg. Detta händer just nu I augusti i år invigdes

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Vi gör så att Gävle växer

Vi gör så att Gävle växer Gävle kommun 801 84 Gävle www.gavle.se Vi gör så att Gävle växer Jobba med oss! satsar för framtiden och erbjuder varje år praktikplatser, examensjobb och traineeplatser. Praktik Vi söker engagerade universitets-

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Välkommen att växa med oss!

Välkommen att växa med oss! Välkommen att växa med oss! Vi växer i Flemingsberg One giant leap for Här skapar vi en miljö där idéer kan växa till innovativa företag. health technology Den närmaste femårsperioden investeras cirka

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service

Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN. Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Välkommen till CLIMAT80-GRUPPEN Climat80, Stjernfeldts VVS, KlimatKyl och Clifa Service Det blev inte riktigt som det var tänkt. Tack för det, kära kunder och medarbetare. När jag var med och startade

Läs mer

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012

Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export. Februari 2012 Verksamhetsplan för Avfall Sveriges arbetsgrupp för export Februari 2012 Bakgrund Styrelsen för Avfall Sverige beslutade 2011 att inrätta en ny arbetsgrupp för att stimulera till utveckling inom området

Läs mer

Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda

Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda Hur länge har elbilar funnits? Hur länge har elvägar funnits? eroadarlanda Energirelaterad fordonsforskning 2016 4 april Elväg -en hållbar möjlighet på väg Sofia Lundberg, VTI Innehåll Elvägar eroadarlanda

Läs mer

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong

Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Temadag: Renovering, uppgradering och förstärkning av metall och betong Maskiner, konstruktioner och anläggningar utsätts för slitage i form av mekanisk nötning, korrosion, kemiska angrepp och så vidare.

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN

ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN ÅRSRAPPORT 2015 SUNDSVALLSREGIONEN Innehåll Ordförande har ordet... 4 Om Sundsvallsregionen... 5 Vision...6 Sundsvallsregionen i siffror 2015...7 Verksamhetsområden 2015...8 Kompetensförsörjning...8 Näringslivs-

Läs mer

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs

EXPERTER 12 NYA. Gör det enklare att vara proffs EXPERTER 12 NYA Gör det enklare att vara proffs Det är det personliga handslaget som skiljer oss från mängden. MED AHLSELL SOM LEVERANTÖR FÅR DU: En trygg partner. Tillgång till marknadens bredaste ortiment

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

DESIGNING FUTURE CITIES. WSP Sverige 2014

DESIGNING FUTURE CITIES. WSP Sverige 2014 DESIGNING WSP Sverige 2014 DETTA ÄR WSP WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi är verksamma i stora delar av samhällsutvecklingen genom våra uppdrag inom fastighet, infrastruktur,

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET

ÅRETS BYGGEN 2003 CENTRALHUSET 72 HUS GÖTEBORG Jurymotivering: Den spännande omvandlingsprocessen av Centralstationsområdet i Göteborg fortsätter. Här i form av kontor och hotell i norsk trend- och materialkänslig design. FOTO: ULF

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb

Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012. Solenergi och gröna jobb Förslag ur Vänsterpartiets höstbudget 2012 Solenergi och gröna jobb Vänsterpartiet 2012 Sverige behöver genomgå en grön omställning. Vänsterpartiet föreslår därför ett jobbpaket för miljön och klimatet

Läs mer

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm

Dnr 08-0220 2008-11-27. Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm 1 Dnr 08-0220 2008-11-27 Stockholms läns landsting Regionplane- och trafikkontoret Box 4414 102 69 Stockholm Yttrande över samrådsförslag till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2010)

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Presentation av företaget

Presentation av företaget Presentation av företaget Infra Management grundades 2001 av Sture Åberg och är idag ett konsultföretag verksamt i Malmfälten och Luleå/fyrkanten området. Vi arbetar med: Dokumentstyrning i projekt Vi

Läs mer

Varmt välkommen på Leverantörsträff till Tekniska divisionen Greppa en kopp kaffe kl kör vi!

Varmt välkommen på Leverantörsträff till Tekniska divisionen Greppa en kopp kaffe kl kör vi! Varmt välkommen på Leverantörsträff till Tekniska divisionen 2012-02-23 Greppa en kopp kaffe kl 15.15 kör vi! Välkomna dag kommer ni att få ta del av 15.15 Vad är Tekniska divisionen och vad innebär vi

Läs mer

CFK SÖKER EN BITRÄDANDE PROJEKTLEDARE/ MILJÖANSVARIG TILL ASPELIN-RAMM

CFK SÖKER EN BITRÄDANDE PROJEKTLEDARE/ MILJÖANSVARIG TILL ASPELIN-RAMM CFK SÖKER EN BITRÄDANDE PROJEKTLEDARE/ MILJÖANSVARIG TILL ASPELIN-RAMM CFK KONSULT ÄR ETT REKRYTERINGSFÖRETAG. ASPELIN-RAMM ÄR ETT FASTIGHETSUTVECKLINGSBOLAG I MÖLNDAL. VI ARBETAR TILLSAMMANS OCH SÖKER

Läs mer

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt

S K O L A. Flexibla lokaler för en bra skolmiljö. Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt S K O L A Flexibla lokaler för en bra skolmiljö Med skolmoduler från Indus löser du lokalbehoven snabbt och lätt Stabil konstruktion och hög kvalitet Om elevantalet förändras eller om förutsättningarna

Läs mer