3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3/14. Projekt. Affärer LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON"

Transkript

1 Projekt & Affärer 3/14 FOTO: LARS-MAGNUS OLSSON LYSANDE UPPDRAG I KARLSHAMN UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 STORLEKEN HAR BETYDELSE I dagarna offentliggjorde WSP sin avsikt att förvärva Parsons Brinckerhoff, ett amerikanskt konsultbolag med anställda. Det är en naturlig utveckling i vår bransch där vi numera sett flera exempel på konsolidering. Senaste var Aecom som efter förvärvet av URS nu har anställda. Detta är en följd av att hela branschen globaliseras och många av de stora internationella aktörerna vill göra sina inköp via en enda stor leverantör som kan ta totalansvar för helheten. Vi har sett samma utveckling mot ett fåtal globala aktörer även bland revisorerna där några jättar idag dominerar den internationella marknaden. Storleken på företag har betydelse eftersom det ger stora möjligheter att effektivisera och skapa de kostnadsfördelar som kunderna kräver. Här i Sverige påverkas inte verksamheten direkt av WSPs förvärv eftersom Parsons Brinckerhoff inte finns på den svenska marknaden. Men givetvis är det mycket positivt både för oss och för våra kunder att kunna bredda vårt utbud ytterligare och ha tillgång till global kompetens. Globalt får WSP nu än större tyngd och bredd inom infrastruktur, där Parsons Brinckerhoff är mycket starka och kompletterar WSPs globala kompetens på fastighetssidan. WSP har länge haft som mål att växa, nu tog vi ett stort steg framåt i ett enda slag. Även här i Sverige går affären väl i linje med vår strategi som innebär att vi ska fördubbla vår omsättning och öka antalet medarbetare med 50 % under en fyraårsperiod. Magnus Meyer VD WSP Sverige AB NYHETER NY REKRYTERING FÖRSTÄRKER WSP ANALYS & STRATEGI Ann-Marie Johansson har rekryterats till WSP som seniorkonsult och projektledare för bland annat scenario- och visionsprojektet Framtidens Stad. Ann-Marie kommer närmast från Newsec där hon varit analyschef inom retail. Jag ser fram emot min nya roll på WSP och att arbeta i team med de starka kompeten- infrastruktur, samhällsutveckling och stadsutveckling, säger Ann-Marie Johansson. Tidigare har Ann-Marie bland annat varit analyschef på Inter Ikea Centre Group i Köpenhamn och vice VD på konsultföretaget Centrumutveckling. Ann-Marie har lång erfarenhet, både från fastighetsägarsidan och konsultsidan, av att vara projektledare och genomföra analyser för potentiella investerare, fastighetsägare, detaljhandelsföretag och kommuner. Vi är mycket glada att Ann-Marie valt att ansluta sig till WSP. Hon har en mycket gedigen erfarenhet och kompetens som kommer att stärka vår position ytterligare inom området retail och stads- och fastighetsutveckling, säger Anders Ling, avdelningschef WSP. För ytterligare information v v kontakta, Anders Ling, , WSP FÖRSTÄRKER INOM BOSTADSSEKTORN FÖRVÄRVAR BYGGTEKNIK WSP förvärvar Byggteknik AB, ett konsultföretag inom byggkonstruktion med fokus på bostadssektorn. Genom förvärvet kompletterar WSP sin starka kompetens inom byggkonstruktion med ökat fokus på bostadssektorn. Byggteknik AB grundades 1989 och har i årtionden framgångsrikt samarbetat med Sveriges ledande byggföretag. Företaget har 15 medarbetare på två kontor i Gävle och Stockholm. Vi är mycket nöjda med förvärvet av Byggteknik som är ett välskött och framgångsrikt företag som kompletterar WSP väl. Affären är ett strategiskt viktigt steg i vår målsättning att öka vårt fokus på bostadssektorn, säger Håkan Danielsson, affärsområdeschef WSP Byggprojektering. Kurt Fransson, grundare och VD på Byggteknik, ser försäljningen till WSP som en möjlighet att expandera och utveckla verksamheten. Genom samgåendet med WSP får vi tillgång till ett nätverk av kompetenta medarbetare. Det kommer att ge bra utvecklingsmöjligheter för mig och mina medarbetare, säger Kurt Fransson. Byggtekniks verksamhet kommer att helt integreras med WSP med start i september. För mer information, kontakta Håkan Danielsson, , I Sverige är WSP ett rikstäckande konsultföretag med ca 2500 medarbetare. Verksamheten bedrivs inom följande affärsområden; WSP Analys & Strategi, WSP Bro & Vattenbyggnad,WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP Management, WSP Samhällsbyggnad, WSP Systems. Globalt har WSP och GENIVAR ca medarbetare i bland annat England, Kanada, USA, Sydafrika, Australien och Sydostasien. WSP Projekt & Affärer Adress: WSP Stockholm-Globen, tel , Ansvarig utgivare: Siv Axelsson, tel , e-post Redaktör: Barbro Winnerbäck, tel , e-post Layout: Interactive Publishing. Adressändringar: Tryck: Elanders Sverige AB. ISSN WSP PROJEKT&AFFÄRER

3 WSP BLIR EN AV TOPP-5 BLAND VÄRLDENS STÖRSTA TEKNIKKONSULTER FÖRVÄRVAR PARSONS-BRINCKERHOFF WSP Global Inc har lagt ett bud med avsikten att förvärva det amerikanska konsultföretaget Parsons Brinckerhoff med cirka medarbetare. Företaget ingår idag i koncernen Balfour Beatty som är noterade på New York-börsen. Med förvärvet blir WSP en av världens fem största teknikkonsulter med medarbetare. Genom förvärvet av Parsons Brinckerhoff stärker WSP sin position i länder där WSP redan är väl etablerade, som bland annat Storbritannien. WSP stärker också marknadspositionen i länder som USA och Australien, där man är etablerad men inte har en marknadsdominerande ställning. WSP globalt har en stark ställning inom fastighetssidan och Parsons- Brinkerhoff har sin styrka inom infrastruktur, energi och gruvor. Magnus Meyer, VD för WSP Sverige och Nordenansvarig, välkomnar förvärvet. Det ingår i WSPs globala strategi att vi ska växa kraftigt, och det är + även en central del i vår svenska strategi. Nu blir vi en av de fem största aktörerna i branschen globalt, vilket givetvis stärker oss i Sverige. Det ökar våra möjligheter att ta in ytterligare global kompetens i våra uppdrag och vi kan bidra med svenskt kunnande och expertis i andra länder, säger Magnus Meyer. Parsons Brinckerhoff är ett bolag med 125 års erfarenhet framförallt inom infrastruktur. Företaget har totalt 160 kontor i USA, Kanada, Afrika, Asien, Australien och Nya Zeeland. med 14 kontor i Storbritannien och fem i Tyskland samt i Schweiz och Danmark. Järnväg, industri, byggprojektering, exempel på gemensamma nämnare där jag är övertygad om att en ökad global samverkan kan bli mycket intressant. Ur ett nordiskt perspektiv får vi nu en etablering i Danmark att addera till våra positioner i Finland och Norge, säger Magnus Meyer. FÖRSLAG TILL FÖRÄNDRAD REAVINSTBESKATTNING Erik Olsson Fastighetsförmedling, WSP och Sveriges Byggindustrier har tagit fram ett förslag för att öka rörligheten på bostadsmarknaden. en avgörande roll för samhällets framtida utveckling. En viktig faktor för att tillväxtregionerna ska kunna utvecklas är en dynamisk bostadsmarknad. är rörligheten alldeles för dålig i bostadsbeståndet. Det tar tid att öka bostadsbyggandet. Därför be- kan användas bättre. De nuvarande reglerna för reavinstbeskattning av privatbostäder leder till inlåsningseffekter som gör att bostadsstocken inte utnyttjas optimalt. Äldre personer bor kvar i för stora bostäder, medan barnfamiljer och andra bor för trångt. De nuvarande reglerna slår dessutom extra hårt mot redan utsatta grupper så som ungdomar och barn till föräldrar som separerar. Skattesystemet orsakar en trögrörlighet på bostadsmarknaden genom att det uppstår ett likviditetsproblem när man måste betala in skatt, även när en ny bostad förvärvas som är minst lika sitt bostadsköp. Det förslag som Erik Olsson Fastighetsförmedling, WSP och Sveriges Byggindustrier nu tagit fram innebär att Begränsningen för uppskovsbeloppets storlek slopas helt. Upplösningen av uppskov baseras på hur stor andel av försäljningspriset som säljaren köper en ny bostad för. Skatten på uppskovsbeloppet behålls, men beta las inte till staten förrän uppskovet löses upp. Skattesatsen på uppskovsbeloppet sätts så att den motsvarar statens kostnad för att ge skattekrediten. Vårt förslag ökar rörligheten på bostadsmarknaden så att bostadsbeståndet utnyttjas mer effektivt, säger Maria Pleiborn, demograf på WSP. Framförallt skapar det möjligheter för äldre att innebär en omfördelning av reavinstskatten över tiden. Det är en lösning som är kostnadsneutral för staten utan att någon grupp favoriseras. Läs hela rapporten på bland nyheterna. För mer information, kontakta Maria Pleiborn, , FOTO: PER-ERIK ADAMSSON WSP VINNER UPPDRAG TILLSAMMANS MED INTERNATIONELL PARTNER WSP har, tillsammans med holländska Witteveen+Bos, fått i uppdrag av Sjöfartsverket att upprätta förfrågningsunderlag för fördjupning och breddning av Södertälje kanal och sluss. Syftet med projektet är att förbättra sjösäkerheten och tillgängligheten i de allmänna farlederna genom Södertälje kanal till hamnarna i Västerås och Köping. Projektet innebär fördjupning och breddning av farleden i kanalen samt längs farleden i Mälaren. WSPs uppdrag omfattar förfrågningsunderlag för arbeten i Södertälje kanal och sluss, och kanalens utlopp i söder. Projektet kräver kompetens inom slussoch vattenbyggnad som idag inte är så vanlig i Sverige och WSP vann uppdraget genom att komplettera vår svenska organisation med expertis från det holländska konsultföretaget Witteveen+Bos. Då kanalen och slussen är centrala för Södertäljes stadsbild och friluftsliv, ställs höga krav på landskapsutformning och gestaltning av mark- och grönytor, varvid utformningen och anpassning till stadens behov och önskemål kommer att få stor vikt i uppdraget. Uppdragsledare är Harri Koskinen, WSP, och teknikansvarig för vattenbyggnadskonstruktioner är Roberto Zanetti, Witteveen+Bos. För mer information, kontakta Harri Koskinen, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 03

4 JÄRNVÄG JÄRNVÄGSBRANSCHEN MÖTS PÅ WSP Det var trångt om utrymmet när WSP hade bjudit in till järnvägsmingel en kväll i september. Kvällens huvudfråga gällde Hur får vi en konkurrenskraftig järnväg med färre fel och förseningar? WSPs VD Magnus Meyer berättade om WSPs bredd när det gäller järnvägskompetens. Vårt erbjudande utökas successivt och när vi nu även har Parsons Brinckerhoff under samma tak blir vi än starkare på järnvägsområdet, sa han. Fredrik Bergström från WSP Analys & Strategi framhöll WSPs kompetens i tidiga skeden och den forskning som bedrivs tillsammans med bland andra KTH och Chalmers. Så var det dags för talarna att göra sina snabba koncentrerade presentationer. Karin Brundell Freij och Christer Persson från WSP berättade om en ny komplex modell som kommer att kunna ge den bygger på data från hela tågplan och även har med statistik över inträffade fel. Lotta Schmidt och Michael Forss redovisade en undersökning som gjorts bland resenärer mellan Stockholm och Göteborg och hur de har upplevt Just informationen var en fråga som diskuterades under hela järnvägsträffen bland deltagarna. Stefan Holmlund talade om SJs satsningar för att förbättra informationen och Anders Hållberg från MTR redovisade erfarenheter från tunnelbanan som har en positiv utvecklingskurva Holmlund SJ och Tobias Thorsson WSP. mation. Till sist redovisade Gunnar Alexandersson läget i den statliga utredningen om järnvägens organisation som han ansvarar för. Vid det efterföljande minglet var det intensiva samtal och diskussioner. Ett ledord som återkom var samarbete. Framtidens järnväg kräver breda lösningar, samarbete mellan olika aktörer och tydlig och ärlig information. För mer information, kontakta Susanne Nielsen Skovgaard, , eller Tobias Thorsson, , 04 WSP PROJEKT&AFFÄRER

5 WSP OCH ORS SER ÖVER TORONTOS TUNNELBANEVAGNAR WSP i Toronto och ORS, vars huvudägare är WSP Sverige, har nyligen fått en order från Bombardier och GO Transit, om att se över leveranskedjan get omfattar reservdelar och leverantörsanalys, förslag på intern dimensionering, underhålls- och översynsprogram med matchning av delar samt bedömning av verkstadsanläggningar. Det här ett spännande uppdrag som visar att WSPs investering i ORS är rätt steg i att väsentligt stärka affärsrådgivning baserat på järnvägssystemkunnande, samtidigt som de nuvarande, mer renodlade, teknik- och analystjänsterna kompletteras. Tillsammans kan vi erbjuda kompetens genom hela kedjan från analys i tidiga skeden över projektering och byggande samt i drift och underhållskeden, säger Niklas Sörensen, Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad. Uppdraget kommer att utföras på Willowbrooks underhållsanläggning i Toronto samt i Stockholm. De rullande materielen är tillverkade av Nippon Sharyo. För mer information kontakta Mats Önner, VD Operations and Rolling Stock Consulting GmbH, , SMS OM STÖRNINGAR GER NÖJDA RESENÄRER Vid WSPs järnvägsseminarium den 9 september presenterades en ny rapport som visar att en av sex resenärer inte nås av information om Drygt 300 tågresenärer som under de senaste tre åren rest mellan Stockholm och Göteborg deltog i studien. Två tredjedelar av resenärerna reste på fritiden och resten i arbetet. Studien visar att mest nöjda är de resenärer som fått störningsinformation via sms eller genom personal ombord på tåget. Resenärer som fått information via tågtavla eller utrop på stationen uppger oftare att de är missnöjda. För mer information, eller för att ta del av hela rapporten, kontakta Lotta Schmidt, , eller Michael Forss , RENOVERING AV X2000-TÅG WSPs delägda dotterbolag ORS har erhållit ett uppdrag från ABB i Turgi, Schweiz, som innebär att ORS ska fungera som expert- och SJ AB. SJ gav i januari 2014, efter en lång och grundlig upphandlingsprocess, ABB Schweiz AG i uppdrag att genomföra en genomgripande renovering av samtliga X2000-tåg. Kontraktsvärdet är ca 1400 msek och leveranserna skall avslutas ABB Schweiz har lång erfarenhet av att leverera drivsystem för olika typer av tåg runt om i världen, och då framför allt som leverantör av elektriska drivsystem. X2000 uppgraderingen berör hela tåget och ABB har ansvaret för hela tågets framtida funktion, vilket ställer stora krav på integration med andra tekniska system, installation, fordonstestning samt gets anställda har arbetat med X2000 sedan tågets introduktion i början av 1990-talet och företaget har stor och lång erfarenhet av ombyggnader av fordon. ORS, Operations and Rolling Stock Consulting, är ett nybildat bolag med fokus på att hitta såväl strategiska som operationella helhetslösningar för hela järnvägsindustrin och över hela kedjan från infrastruktur till fordon, med ambitionen att stärka järnvägens konkurrenskraft. För mer information kontakta Mats Önner, VD Operations and Rolling Stock Consulting GmbH, , FOTO: STEFAN NILSSON WSP PROJEKT&AFFÄRER 05

6 ILLUSTRATION STATION HAGASTADEN, RUNDQUIST ARKITEKTER NYA TUNNELBANAN TILL ARENASTADEN STORT UPPDRAG FÖR WSP WSP har fått det prestigefyllda uppdraget att projektera den nya tunnelbanesträckningen Odenplan-Hagastaden-Arenastaden. Sträckan är en av delarna av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm som planeras vara klar i hela sin sträckning Nu är WSPs konsulter i full gång med utredningar och planarbete. Tidplanen är tuff och mycket arbete pågår nu parallellt kring budget och underlag för samråd. Det är en stor utmaning att bygga komplexa konstruktioner i innerstadsmiljö, säger WSPs uppdragsledare Jan Waage. Vårt uppdrag omfattar också nya stationer och entréer vid Odenplan, Hagastaden och Arenastaden. För att ett projekt av den här storleken ska fungera krävs en god samverkan med alla inblandade parter som Stockholms läns landsting, Stockholm stad och Solna stad. För att säkerställa ett bra genomförande tar WSP med internationella samarbetspartners, vilket också är ett sätt för oss att bidra till utvecklingen av svensk samhällsbyggnad. Vi är fantastiskt glada att få medverka i detta jätteuppdrag som kommer att ha stor betydelse för Stockholmarna och för den fortsatta utveck- teknikområden på WSP kommer att vara engagerade i tunnelbanebygget, säger Jan Waage. WSPs VD,Magnus Meyer, är mycket stolt över det stora förtroendet att få genomföra planeringen och utformningen av tunnelbanan till Arenastaden. På WSP har vi höga ambitioner när det gäller att delta i utbyggnaden av järnväg och tunnelbana och har gjort stora satsningar för att ligga i framkant. Detta är den första upphandlingen, av - ningsfördelar med detta uppdrag och kommande förfrågningar. Beställare är Stockholms läns landsting. En ny förvaltning med namnet Förvaltning för utbyggd tunnelbana har bildats inom landstinget för att leda arbetet med planering, projektering och genomförande för hela den tunnelbaneutbyggnad som ingår i Stockholmsförhandlingen som träffades För mer information, kontakta Jan Waage, , JÄRNVÄG Det är en stor utmaning att bygga komplexa konstruktioner i innerstadsmiljö Tre nya stationer ingår i WSPs uppdrag för nya tunnelbanan till Arenastaden. 06 WSP PROJEKT&AFFÄRER

7 SAMHÄLLSKRÖNIKAN Fredrik Bergström, ekonomie doktor, affärsområdeschef WSP Analys & Strategi Jörgen Niklasson, Jonny Gustafsson, Lars Eriksson, Ellinor Sångberg Karlsson och Anders Forsberg. ÖVERGRIPANDE BESTÄLLARSTÖD FÖR JÄRNVÄG - Vi ser idag ett behov att kunna erbjuda våra kunder ett helhetskoncept för i första hand lednings- och säkerhetssystem, väg- och järnvägslagen, tillstånds- - Vi hjälper till vid regelskrivning och tillståndsärenden och kan även bistå vid överlämningsprocessen från projekt till driftläge. Det innebär att vi stödjer ledningen hos beställaren med utveckling och implementering av ledningssystem med särskild inriktning på säkerhetsstyrning. För mer information, kontakta Jörgen Niklasson, , och järnvägsföretag på tunnelbana, spårväg och järnväg. Det är Transportstyrelsen som beviljar dessa tillstånd. Godkännandeprocess för projekt nya järnvägstunnlar genom Hallandsåsen. Det innebär framtagande av de dokument som behövs för att uppfylla Transportstyrelsens godkännandeprocess för att nå en godkänd anläggning - Stöd till Transportstyrelsen i regeringsuppdrag om användande av teknik vid framförande av fordon på väg Stöd av framtagande av nollvision 2.0 Stöd av framtagande av Luftfartsverkets framtidsplan tunnelbanans Röda linje, Stockholm HJÄRNKRAFT Att projektera och bygga tunnelbanor i det växande Stockholm, att utveckla infrastruktur i Göteborg, att utveckla nya stadsdelar och att förbättra miljonprogrammet är komplext. Tekniska frågor ska hanteras, miljöfrågor och sociala frågor beaktas, samhälls- och företagsekonomiska frågeställningar besvaras. Att utveckla samhället kräver mycket kunskap vilket också syns i hur näringslivet håller på att omvandlas. De näringar som säljer kunskapsintensiva tjänster har kommit att ta en allt större andel av näringslivet. Hjärnkraft har blivit allt viktigare än järnkraft. Indikationer på denna utveckling framgår av statistiken som belyser så kallade kunskapsintensiva företag (KI-företag). Dessa företag är de som har vuxit mest under de senaste 10 åren inom svenskt näringsliv. Samtidigt har sektorer som gruv- och tillverkningsindustrin, samt i betydelse. som tillhör de största arbetsgivarna, varken nationellt eller på någon enskild ort. Denna trend håller dock på I en allt mer globaliserad värld blir det också allt viktigare att utnyttja kunskap från andra länder. internationella aktörer som är etablerade i Sverige, ofta genom att de har valt att köpa upp svenska företag. Trenden syns exempelvis i revisionsbranschen och i IT-branschen. Trenden har även kommit till teknikkonsultbranschen. WSP är ett exempel på detta. Svenska J&W köptes av brittiska WSP som köptes av kanadensiska Genivar som i sin tur har gått ihop med Parsons Brinckerhoff. Idag har WSP anställda. Samhället blir allt mer komplext och då blir även kunskap allt viktigare. Detta i sin tur ställer allt högre krav på att grundskolan, gymnasiet en viss oro och det är bra att skolfrågor har blivit allt viktigare i den politiska debatten. I en allt mer globaliserad värld blir det också allt viktigare att utnyttja kunskap från andra länder. För internationella experter ska det kännas lockande att arbeta i Sverige. Dock är det fortfarande komplicerat och inte särskilt lönsamt för en expert från ett annat land framöver är även att beställarna och inte minst de offentliga beställarna drar nytta av den kunskap som KI-företagen representerar. Exempelvis bör offentliga upphandlingar ge större utrymme för KI-företag att arbeta fram lösningar som leder till ett önskvärt resultat, men inte nödvändigtvis hur man når dit. Något som skulle ge utrymme för mer WSP PROJEKT&AFFÄRER 07

8 WSP BISTOD MED HÅLLBARHETS- KOMPETENS OCH KULTURMILJÖFRÅGOR I INTERNATIONELL ARKITEKTTÄVLING Ezequiel Pinto-Guillaume är arkeolog på WSPs landskapsavdelning i Stockholm. Tillsammans med sina kollegor landskapsarkitekterna Felix Brännlund, Daniel Larsson och Olle Lenngren har han nyligen deltagit i ett internationellt uppdrag ihop med den italienska arkitekten Antonello Stella från 3Ti Progetti Italia. Det svensk-italienska teamet deltog med tre förslag i en arkitekttävling för en museipark i Budapest, där det ska byggas fyra olika museer. Totalt kom det in över 500 bidrag, så deltagarna i teamet är mycket nöjda med den 15:e plats de nådde för en av museibyggnaderna. I förutsättningarna ingick att man skulle följa BREEAM och ha fokus på hållbarhet och kulturmiljö. -Vi blev anlitade tack vare vår kollega Peter Fors i Uppsala som träffat arkitekten på en mässa och tipsade om vår kompetens, berättar Ezequiel. -Det var uppenbart hur långt vi kommit i Sverige när det gäller hållbarhet. Vi tog fram ett koncept som säkerställer att alla delar av hållbarhet Metoden kan nu använda även i kommande tävlingar och projekt. En viktig del i uppdraget var att ta hänsyn till kulturhistoriska värden. Ezequiel, som har lång erfarenhet av kulturhistoriska miljöer tog fram förslag som inte bara handlar om att skydda gamla byggnader och miljöer utan i lika hög grad om hur dessa kan utvecklas ytterligare med varsam nybyggnad. Samarbetet med den italienska arkitekten fungerade uppenbarligen bra, för nu är teamet igång igen med nya spännande tävlingsbidrag. För mer information, kontakta Ezeuiel Pinto- Guillaume, , eller Felix Brännlund, , Det var uppenbart hur långt vi kommit i Sverige när det gäller hållbarhet PROJEKT NYA LEDNINGAR FÖR DRICKSVATTEN regioner, vunnit en upphandling för ett utmanande dricksvattenledningsuppdrag. Vi kommer att utföra projektering och byggledning för anläggande av nya dricksvattenvattenledningar mellan Örebro och Fjugesta åt Örebro och Lekebergs kommuner. Projekteringen är i full gång och byggnation planeras under Från WSP deltar medarbetare från Umeå, teknikområden VA, geoteknik, mätteknik, miljö och byggledning. Det känns väldigt roligt att vi lyckades svara upp mot kundens önskemål om en erfaren och kompetent uppdragsorganisation trots en pressad tidplan, säger Per Evenhamre, avdelningschef Samhällsbyggnad Örebro. Samarbetet mellan våra olika avdelningar och kontor fungerar bra. Vi håller effektiva och hållbara möten via Lync inom WSP och även tillsammans med kunden. För mer information, kontakta, Erik Mattsson, , 08 WSP PROJEKT&AFFÄRER

9 FOTO: FREDRIC ALM Svappavaara LKAB har nu fått miljötillstånd för att börja med bygg- och markarbeten inför öppnandet av den gamla gruvan i Mertainen. WSP har varit engagerade i projektet under många år och gjort en stor del av de undersökningar och projekteringar som utförts. Många teknikområden har samverkat inom WSP, bland andra mark, väg, geoteknik, byggprojektering och tekniska system. Resultatet har blivit en mängd kartor, ritningar och underlag för de tekniska beskrivningarna. Mertainen ingår i gruvområdet i Svappavaara som kommer att bli LKABs näst största gruvort med en brytning av miljoner ton per år. De tre dagbrottsgruvorna i Svappavaara, Gruvberget (i produktion), Mertainen (under uppbyggnad) och Leveäniemi (under uppbyggnad) gör det möjligt för LKAB att fortsätta växa och att öka produktionen med 35 procent. För Leveäniemigruvan gjorde WSP förstudier redan 2010 för att utreda förutsättningarna av en tömning av det vattenfyllda dagbrottet för att kunna återuppta brytningen vid den gamla gruvan som FOTO: FREDRIC ALM NU ÖPPNAR GRUVAN I MERTAINEN varit stängd sedan 70-talet. Innan malmen kan utvinnas måste 30 miljoner kubikmeter vatten pumpas bort. Tömningen påbörjades sommaren 2012 och beräknas vara avslutad hösten Projektet innebär mycket samverkan mellan olika intressen - miljön, rennäringen och LKAB. Investeringarna i de tre dagbrottsgruvorna omfattar cirka 10 miljarder kronor. I hela projektet skapas nya direkta arbetstillfällen i Svappavaarafältet, som är Europas största järnmalmsprojekt. För mer information, kontakta Kjell-Arne Maaherra, , eller Anders Wikström, , WSP PROJEKT&AFFÄRER 09

10 ELEKTRIFIERAD VÄG KAN SNART BLI VERKLIGHET Eldrift är en viktig del av framtidens fossiloberoende transporter. Nu planeras för en demonstrationssträcka för elväg mellan Arlanda och Rosersberg, och om allt går som det är tänkt kan en eldriven lastbil börja rulla i slutet av Fördelen med elväg är att fordonen laddas under den tid de körs, via el i vägbanan. På så sätt är man inte beroende av tunga batterier. WSP samordnar konsortiet bakom demonstrationsanläggningen. Vi har nyligen beviljats en miljon kronor från tionssträcka på två kilometer. Det handlar först om Strategi, som leder konsortiet. Den teknik som valts för elöverföring är utvecklad av det svenska innovationsföretaget Elways AB. Elways lösning är konduktiv med skenor i vägbanan och har, jämfört med luftledning, fördelen att kunna användas för nästan alla typer av motorfordon. Tekniken är också mer energieffektiv och betydligt billigare än induktiv överföring. Elways har tillsammans med NCC byggt en 200 meter lång teststräcka på ett inhägnat område utanför Arlanda. Testerna har pågått i nästan två år under alla typer av väderförhållanden och det har gått mycket bra. Den planerade demonstrationen lan Arlanda och Rosersbergs logistikområde. Med i konsortiet är också Swedavia och Sigtuna kommun som båda ser stora möjligheter till miljöförbättringar med den nya tekniken. KTH ansvarar för utvärderingen av testerna. Markägaren Kilenkrysset utvecklar logistikverksamheten i Rosersberg, och har bildat ett särskilt bolag för att testa elväg. Det holländska företaget E-Traction står för leverans av en eldriven lastbil. Övriga deltagare är Gävle containerterminal, Arlandastad Holding och AirportCity Stockholm. FOTO: ERIK MÅRTENSSON, NCC De första testerna har genomförts på inhägnat område med mycket goda resultat. Strömmen överförs från skenan i vägen till fordonet via en strömavtagare. Projektet är ett exempel på det ökade intresset för fossilfria transportlösningar. För att förverkliga demonstrationen kommer förkommersiella upphandling av elväg. Projektet är ett exempel på det ökade intresset för fossilfria transportlösningar. Vi har tidigare utrett potentialen för elvägar i Sverige, och nu leder vi planeringen av ett av de första demonstrationsprojekten, säger Björn Hugosson, gruppchef för Omvärld & Utveckling på WSP Analys & Strategi eller Björn Hugosson, , Det är längs vägen mellan Rosersberg och Arlanda som teststräckan, här markerad med gult, är planerad. Här ska en eldriven GRAFIK: FILIPPA ANDERSSON, WSP SECONDHANDKLÄDER GYNNAR KLIMATET stället för nya kläder. Då blir klimatnyttan allra störst. Det visar ett nytt klimatverktyg som WSP tagit fram för Myrornas räkning. Anledningen till att Myrorna låtit en göra ett klimatverktyg är att en del av den textil som Myrorna samlar in exporteras till andra länder. Eftersom det ingår i Myrornas uppdrag att bedriva en verksamhet som är så miljöriktig som möjligt är det intressant att veta vilken inverkan secondhandkläder, och även exporten av kläderna, har på klimatet. Vårt samarbete med Myrorna började med att vi gjorde en analys av miljömässiga och sociala konsekvenser av export av begagnade kläder och utifrån denna hjälpte dem att ta fram en uppförandekod för deras export av kläder, berättar Sara Hjelm på WSPs avdelning Miljömanagement. I uppdraget ingick även att göra uppföljningar hos mottagare av kläderna. Vi har därför samarbetat med våra kollegor på WSP i Polen och En revision har också genomförts i Pakistan. Första antagandet: Istället för att köpa nytt, köper konsumenten secondhand till 100 procent. SVERIGE POLEN KENYA Myrorna sorterar plagget i Sverige, och säljer det i Sverige. Då är det 15 gånger bättre ur klimatsynpunkt att återanvända plagget här i Sverige jämfört med att köpa ett nytt! Myrorna sorterar plagget i Sverige och säljer det till Polen. Det är 12 gånger bättre ur klimatsynpunkt att återanvända plagget i Polen jämfört med att köpa ett nytt! En del i vår inledande analys var att utveckla ett verktyg som gör det möjligt för Myrorna att uppskatta vilken klimatpåverkan hanteringen av secondhand-kläder har. Med klimatverktyget går det att räkna fram klimatpåverkan utifrån fakta, som transportmedel, resvägar, avfallshanteringen i olika länder och olika antaganden som hur många som köper secondhand istället för nytt om möjligheten ges. Tillsammans ger verktyget en uppskattning av exportens effekt på klimatet. Resultaten visar att det alltid är bättre att återanvända ett plagg än att köpa nytt, säger Sara Hjelm. Detta även om plagget transporteras väldigt långt och mottagarlandet har en sämre avfallshantering när plagget väl slängs. För mer information, kontakta Sara Hjelm, , Myrorna sorterar plagget i Sverige, transporterar det via Polen och säljer det i Kenya. Det är ändå 11 gånger bättre ur klimatsynpunkt att återanvända plagget i Kenya som transporteras via Polen, jämfört med att köpa ett nytt! KLIMATBESPARING 1KG TEXTILIER 3-2 kg CO 2-4 kg CO 2-6 kg CO 2-8 kg CO 2-10 kg CO 2-12 kg CO 2-14 kg CO 2-16 kg CO 2 SVERIGE -15,2 POLEN -11,92 KENYA -11,08 10 WSP PROJEKT&AFFÄRER

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen

Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Gubbindex visar på än färre kvinnor i byggtoppen Byggbranschen är betydligt sämre än börsbolagen på att rekrytera kvinnliga chefer. I börsbolagens styrelser är andelen kvinnor 22,7 procent, mot endast

Läs mer

DESIGNING FUTURE CITIES. WSP Sverige 2014

DESIGNING FUTURE CITIES. WSP Sverige 2014 DESIGNING WSP Sverige 2014 DETTA ÄR WSP WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi är verksamma i stora delar av samhällsutvecklingen genom våra uppdrag inom fastighet, infrastruktur,

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER

EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER EN MÅNGFALD AV MÖJLIGHETER UNITED BY OUR DIFFERENCE 2 Vi är WSP Ett analys- och teknikkonsultbolag som deltar aktivt i utvecklingen av samhället inom hus, industri, infrastruktur, miljö och energi. Vi

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Rapport Myrorna: Älska återanvändning!

Rapport Myrorna: Älska återanvändning! Rapport Myrorna: Älska återanvändning! 1 Förord Myrorna samlar in 8000 ton kläder och annan textil samt stora volymer inredning varje år. Återanvändning är ett viktigt verktyg för hållbar konsumtion och

Läs mer

WSP Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

WSP Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? WSP Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? VI ÄR WSP OCH PARSONS BRINCKERHOFF Tillsammans är vi ett av världens ledande analys- och teknikkonsultbolag. Vi planerar, projekterar, designar och projektleder

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan

Svar på skrivelse från (S) om upprustning och modernisering av Gullmarsplan 1(5) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck +4686861651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-12 Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 30 Diarienummer Svar på skrivelse från (S) om upprustning

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling.

En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. NYCKLAR TILL FRAMGÅNGSRIK STADSUTVECKLING! En gemensam och sektorsöverskridande målbild är förutsättningen för en attraktiv och hållbar stads utveckling. Dokumentation från ett samtal i projektet Den Goda

Läs mer

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet?

EG Tacticus. Inspirationsdag 2014 Hur kan Du skapa värden i din verksamhet? Inspirationsdagen arrangeras hos i Malmö måndagen den 25 augusti med start kl. 12.00 en ny stor aktör på den svenska marknaden Se hur Microsoft SharePoint kan effektivisera din verksamhet Dalsjöfors berättar

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET

ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I NÄTET N VVS ARKITEKT KONSTRUKTÖR KVALITETSSÄKRING AV HANDLINGAR EL BYGGHERRE PROJEKTLEDARE KVALITETSSÄKRING AV BYGGPROCESS ENTREPRENÖR UPPFÖLJNING UTBILDNING/STÖD AV PROJEKTGRUPP ENERGISAMORDNAREN SPINDELN I

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013

HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh. KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 HIMLATRAPPAN av Gert Wingårdh KIVIK ART CENTRE sommaren 2013 Himlatrappan Kivik Art Centre har bjudit in Gert Wingårdh, vår internationellt mest uppmärksammade arkitekt, att rita något för landskapet kring

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Vi skapar möten som ger affärer

Vi skapar möten som ger affärer Vi skapar möten som ger affärer Vi brinner för att knyta samman företag och se affärerna gå i lås. Luleå ska vara en intressant plats för människor, etableringar och investeringar. Luleå Näringsliv bidrar

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP

Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering. Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP Samverkan och matchmaking för en hållbar renovering Charlotte Hauksson Affärsutvecklare för hållbara lösningar WSP 650 000 lägenheter i Sverige b WSP, spanaren, matchmakern och möjliggöraren VI VILL LYFTA

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Projekt Solenergi Stockholm

Projekt Solenergi Stockholm Projekt Solenergi Stockholm Skriven av i samarbete med Solar Scandinavia 1 Innehållsförteckning Ursprunglig pitch... 3 Inledning... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4 Målgrupp... 4 Marknadsföring... 4

Läs mer

Visste du att New Wave

Visste du att New Wave Presentation av Visste du att New Wave är det enda svenska börsbolag som har ökat i både omsättning och resultat 16 år i rad? är det svenska bolag som har ökat snabbast i Europa då det gäller arbetstillfällen?

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING

AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING AMBLIN EKONOMIKONSULTATIONER OCH EKONOMISK FÖRVALTNING För de bolag som endast konsoliderar i samband med kvartalsrapporter är det mer kostnadseffektivt att ta in en konsult vid dessa tillfällen, än att

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig?

Brand & Risk. Hur kan vi hjälpa dig? Brand & Risk Hur kan vi hjälpa dig? WSP BRAND & RISK Vårt erbjudande Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom tjänsteområdena hus och industri, transport och infrastruktur samt miljö. Vår totala

Läs mer

Årets byggnad. Södertälje kommun tillsammans med. Södertälje Byggmästareförenings

Årets byggnad. Södertälje kommun tillsammans med. Södertälje Byggmästareförenings Södertälje kommun tillsammans med Södertälje Byggmästareförening vill uppmärksamma ny bebyggelse och ombyggnader av god kvalitet. Målsättningen är att allt som produceras skall bidra till en försköning

Läs mer

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn

SYDOSTLÄNKEN. För en bättre regional utveckling. Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn Alvesta Växjö För en bättre regional utveckling SYDOSTLÄNKEN Älmhult Hökön y Lönsboda Vilshult Olofström K Kristianstad Bromölla Sölvesborg Fyra kommuner i samverkan Älmhult Osby Olofström Karlshamn med

Läs mer

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER

LOGISTIK ÄR SOM ELEKTRICITET VI KONSUMENTER PLATS 02 TILLVÄXTPROCENT 103 % Logent med lappen i bakfickan Logistikbranschen växer så det knakar. Men ingenstans knakar det mer än det gör i Logent AB. Hemligheten är mycket enkel: En lapp i bakfickan.

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande

Verksamhetsberättelse 2012. Region Mitt Meddelande Verksamhetsberättelse 2012 Region Mitt Meddelande ST inom Posten Region Mitt lämnar följande verksamhetsberättelse för perioden 2012-01-01 2012-12-31. Region Uppsala Arbetsplatsombud under året. Brevterminal

Läs mer

Historik. Historisk tidsaxel

Historik. Historisk tidsaxel Historik Alla medarbetare, tillfälligheter och händelser genom åren har format och byggt upp företagskulturen och den verksamhet som idag bedrivs inom Helmia. Historiken sträcker sig flera decennier tillbaka

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella

Emporia? det här kommer att bli en takpark i världsklass. miljön. i fokus. Vad händer. just nu på. gör plats för. internationella emporia miljön i fokus det här kommer att bli en takpark i världsklass. louise lundberg, byggledare för emporias taklandskap Emporia gör plats för internationella butiker Vad händer just nu på Emporia?

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef

Kjell-Åke Averstad Projektchef. Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kjell-Åke Averstad Projektchef Eva Rådmark Herrder Kommunikationschef Kärnavfallsrådet Seminarium 26 NOVEMBER 2014 Agenda Varför Citybanan Vad är Citybanan Hur leder o styr vi projektet Kommunikation Nuläget

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG

ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG ETT MODERNT TRANSPORT- OCH LOGISTIKFÖRETAG OLSSONS ÅKERI Under alla år har Volvo varit och är alltjämt den största uppdragsgivaren. På senare tid har även SCA kommit in som en stor kund. Vår huvudsysselsättning

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet

Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Översiktlig studie av de regionala trafikeffekterna vid etablering av logistikverksamhet Bilaga till Program för detaljplan för Airport City Härryda Kommun 2011-05-05 WSP Analys & Strategi Box 13033 402

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Projektledning av alla typer av projekt, främst inom bygg- och fastighetssektorn. Utveckling och ledning av kvalitets-, utvecklings- och miljöprojekt

Projektledning av alla typer av projekt, främst inom bygg- och fastighetssektorn. Utveckling och ledning av kvalitets-, utvecklings- och miljöprojekt Projektledning av alla typer av projekt, främst inom bygg- och fastighetssektorn Utveckling och ledning av kvalitets-, utvecklings- och miljöprojekt Projektledning Swecos projektledare erbjuder kvalificerade

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK KURSINBJUDAN 2015 > 7-8 maj i Göteborg > 24-25 september i Stockholm > 13-14 oktober i Malmö > 1-2 december i Stockholm 2015 NYA KURSTILLFÄLLEN BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Martin Grane. Personliga fakta

Martin Grane. Personliga fakta Martin Grane Arkitekt MSA / illustratör E-post. martin.grane@linkarkitektur.se Födelseår. 1956 Telefon dir. 010-479 98 09 Mobil. 070-312 26 95 Personliga fakta Martin Grane, 57 år. Gift sen 1990 och tvåbarnspappa.

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer