Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige"

Transkript

1 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1

2 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige

3 Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, Stockholm Tel Textredaktörer Jenny Nilsson och Jennie Lindqvist Grafisk form Monika Hallstensson Foton Basta: sid 94 Pia Engman: sid 47 Kristofer Hedlund: sid 53 Hans Jonsson: sid 76 Petter Jonsson: sid 46, 58 Martin von Krogh: sid 90 Anna Lööf: sid 12, 28, 29, Petter Magnusson: sid 110 Carina Minell: sid 71 Jenny Nilsson: sid 46, 64, 65 och 66 Kent Persson: framsida, sid 16, 26, 28 och 33 Henrik Sjöström: sid 91 Stockholms stad: sid 105 Stockholms stad och BSK Arkitekter: sid 111 Moa Stridde: sid 91 Erik Thor: sid 100 Erik Trysberg: sid 48 Thron Ullberg: sid 84 Emilia Öije: sid 9, 23, 81 och baksida Förord 7 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 10 Trygghet och frihet föder framgång 13 Sverige var på väg åt fel håll 14 Politik gör skillnad 15 Ansvar för ekonomin är vår högsta prioritering 15 Alla behövs 17 Min berättelse 20 Livspusslet 30 Saker som förenklar vardagen 32 Alla har inte egna pusselbitar att lägga 34 Jobben är vår viktigaste fråga 36 Alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb 39 Jobb behövs i hela Sverige 40 Vi måste hjälpas åt 41 Vi vill att fler ska få lägga sina egna pusselbitar 42 Framtidens arbetsmarknad kräver olika erfarenheter 44 En skola som ser och stärker alla 62 Du ska känna dig trygg oavsett var du är 82 Vägar tillbaka 92 Framtids utmaningarna är många 98 Vi vill mer 112 Tryckt hos E-Print 4 5

4 Förord Under mina två första år som partisekreterare för Nya Moderaterna genomförde jag 100 besök på olika arbetsplatser runt om i landet, antingen på egen hand, eller tillsammans med mina partisekreterarkollegor i Alliansen. Jag träffade företagare och entreprenörer, förskollärare, rektorer, tjänstemän och medarbetare i vård och omsorg. Människor som bygger, utvecklar och förnyar Sverige och som gör vardagen lite bättre. I den här boken kommer ni att få träffa några av dem. Den här boken handlar om vad Sverige är i dag. Om vad Sverige kan bli. Och hur vi tror att vägendit ser ut. Sverige är på många sätt ett bättre land i dag än för åtta år sedan. Fler människor har ett jobb att gå till. Tryggheten har ökat. Välfärden har tillförts 6 7

5 mer resurser. Och vi har lagt grunden för att skolan ska klara sitt uppdrag bättre. Samtidigt ser vi att det finns mer kvar att göra. Åtta år är en ganska kort tid i det stora perspektivet. Den stora skiljelinjen i svensk politik inför valet 2014 handlar om en fortsatt stark arbetslinje som tar ansvar för Sverige eller en återgång till bidragslinjen. Ska vi fortsätta framåt med en politik som värnar ordning och reda i de offentliga finanserna och som sätter jobben främst? Eller ska Sverige ta ett steg tillbaka och återvända till en politik som bygger ut ersättningssystemen och gör det mindre lönsamt att arbeta och ta ansvar? Det är den avgörande frågan som väljarna inför valet i september måste ta ställning till. Alliansen har vunnit väljarnas förtroende att leda Sverige i valen 2006 och Det arbete som Fredrik Reinfeldt och Nya Moderaterna har påbörjat, tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har tagit Sverige en god bit på vägen. Men det finns områden där vi ser att det behöver göras mer. Vi tror att ett bra Sverige kan bli bättre och att alla behövs i arbetet för att ta oss dit. Kent Persson Partisekreterare 8 9

6 Kapitel 1 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige När Sverige är som bäst är det ett av världens bästa länder att leva i. Ett land där barnen går i en förskola där de blir sedda och tillåts utvecklas i sin egen takt. Där skolan utbildar eleverna till självständiga och starka individer och där alla får de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna få ett jobb. Ett land där människor vågar tro på nya idéer och förverkliga sina drömmar som att starta ett eget företag. När Sverige är som bäst är det ett land där ingen, oavsett ålder eller kön, behöver känna rädsla för våld eller hot. Det är ett land där människor känner sammanhållning och där alla har samma villkor och möjligheter

7 Det är också ett land med ett omfattande skyddsnät som fångar upp den som blivit sjuk eller den som förlorat jobbet. TRYGGHET OCH FRIHET FÖDER FRAMGÅNG Många krafter har gemensamt bidragit till att göra Sverige till ett av världens bästa länder att leva i. I Sverige har vi fred, demokrati och politisk stabilitet. Vi har tillit till varandra och till samhället. Öppenhet mot omvärlden, rika naturtillgångar, goda förutsättningar för handel och många framgångsrika entreprenörer har byggt Sverige starkt. Om vi blickar bakåt har jämlikhetstanken i Sverige varit en viktig pusselbit som Socialdemokraterna historiskt har bidragit med. Detta ska vi värna om och respektera. Samtidigt är det centralt att vi blickar framåt och hittar nya lösningar för att möta Sveriges framtida utmaningar. I takt med att samhället förändras måste politiken ständigt omprövas. Sedan Alliansen fick väljarnas förtroende 2006 har vi tagit steg framåt mot ett mer modernt, öppet och sammanhållet land. Reformer som jobbskat

8 teavdraget, lagen om valfrihet, RUT och ROT har varit centrala i byggandet av ett bättre Sverige. Vi har i dag fler apotek, fler vårdcentraler och fler skolor, vilket har ökat tillgängligheten och skapat drivkrafter till att fortsätta utveckla och förbättra välfärdsverksamheterna. Nya Moderaterna tror på människans inneboende kraft. Vår idé är att skapa förutsättningar för varje enskild människa att utvecklas och komma till sin rätt. Genom att ta tillvara på människors kreativitet och innovationsförmåga kan vi bygga ett ännu bättre Sverige nu och i framtiden. SVERIGE VAR PÅ VÄG ÅT FEL HÅLL Under större delen av 1900-talet saknades konkurrens vilket ledde till att många upplevde att det inte fanns några utvecklingsförutsättningar för viktiga välfärdsverksamheter. För oss moderater är det självklart att välfärden ska finansieras gemensamt genom skatterna. Men för oss har också tanken på flera alternativ och människors rätt att välja varit av stor betydelse. När regeringen Bildt tillträdde 1991 genomfördes ett antal valfrihetsreformer. Tre år senare fick Sverige en socialdemokratisk regering igen som styrde under tolv år. Trots krisen i världsekonomin har över fler ett jobb att gå till. När Alliansen vann väljarnas förtroende att leda Sverige 2006 var Sverige på väg åt fel håll. Det lönade sig inte tillräckligt att arbeta. Bidragssystemen hörde till de mest utbyggda i världen. 140 människor förtidspensionerades varje dag. Människor som av olika anledningar inte kunde arbeta fick vänta alldeles för länge på rätt stöd. De höga skatterna på arbete och företagande var ett hot mot stabiliteten i de offentliga finanserna och i förlängningen även välfärdens kvalitet. Sverige stod inför ett stort reformbehov. POLITIK GÖR SKILLNAD Mellan åren genomförde Alliansregeringen en rad stora reformer på arbetsmarknaden och i trygghetssystemen. Vi prioriterade ordning och reda i de offentliga finanserna. Arbetslinjen kom på plats och vi såg till att det blev mer lönsamt att arbeta

9 De senaste årens reformer på arbetsmarknaden har haft stor betydelse. Trots krisen i världsekonomin har över fler ett jobb att gå till i dag, jämfört med Vi har samtidigt kunnat tillföra 30 extra miljarder till välfärdens kärna. Under samma period har dessutom låg- och medelinkomsttagare genom lägre skatt fått mer pengar att röra sig med. För de allra flesta handlar det om en hel månadslön mer per år. Sett till utvecklingen i våra europeiska grannländer är det något alldeles unikt. ANSVAR FÖR EKONOMIN ÄR VÅR HÖGSTA PRIORITERING Under 2008 drabbades världen av den största ekonomiska krisen sedan depressionen på 1930-talet. Nästan hela den tid som Alliansregeringen haft människors förtroende att leda Sverige har präglats av en tuff och osäker omvärld. Ordning och reda i de offentliga finanserna har varit grundläggande för regeringens arbete. Det har skapat förtroende för Sverige och det har gjort att vi har haft goda säkerhetsmarginaler. När andra länder tvingats skära ner har vi i stället kunnat 16 17

10 sätta in åtgärder som ökar tillväxten och som skapar jobb. Trots detta finns det fortfarande en oro över vilka effekter den ekonomiska krisen kommer att få långsiktigt. Europa har inte återhämtat sig lika snabbt som man hoppats. som inte vänder åter till utanförskap och bidragslinje. Vår utgångspunkt framåt är att bygga vidare på allt det goda som Sverige har att lägga till och förbättra. Kriserna kommer inte att bli färre i framtiden, snarare fler. Därför är det viktigt att Sverige fortsätter att ha ett politiskt ledarskap som prioriterar ordning och reda i de offentliga finanserna. Vårt besked till väljarna är tydligt. Omsorgen om de offentliga finanserna är vår högsta prioritering. ALLA BEHÖVS Vi är övertygade om att ett bra Sverige kan bli ännu bättre. Bättre på att se till att ingen lämnas utanför. Bättre på att se människors förmåga och ge alla en chans att bidra. Vi tror på ett Sverige som håller ihop och låter alla komma till sin rätt. Vi vill se ett Sverige som fortsätter framåt med en stark och tydlig arbetslinje, 18 19

11 Kapitel 2 Jag är född den 3 mars Olof Palme var statsminister. Vid den här tiden hade bostadsområdet Vivalla, som ligger i Örebro län, just byggts färdigt. Jag flyttade dit med min mamma som var barnskötare och min pappa som var plåtslagare. Husen i Vivalla var byggda i två våningar och uppförda som limpor i dubbla rader med en gård i mitten, där vi barn spelade fotboll på kvällarna. Vi trivdes i Vivalla. Det var modernt, praktiskt och tryggt. Min berättelse Jag minns att det var mycket lek och idrott den första tiden. Syokonsulenten på Vivallaskolan tyckte att jag borde göra något praktiskt, som att bli snickare. Jag brukade sommarjobba på min pappas plåtslageri, så jag hade en del erfarenhet av den branschen, men när det blev dags att välja gymnasieinriktning i nian bestämde jag mig för att läsa naturvetenskaplig linje. Jag klarade skolan med nöd och näppe, mycket tack vare Trude, som min klassföreståndare på 20 21

12 gymnasiet hette. Hon satt och repeterade svenska och tyska med mig på rasterna. ett par olika jobb under några månader tills jag 1993 fick ett uppdrag som ombudsman hos Muf. På fritiden spelade jag tennis och drömde om att bli proffs. Jag dömde matcher och tränade ungdomar och lyckades på så vis spara ihop tillräckligt med pengar för att kunna köpa en begagnad bil. Det gjorde att jag kunde ta mig runt på tennistävlingar i landet. För mig och människor i min omgivning var det långt ifrån självklart att bli moderat - snarare tvärtom. Vad jag minns pratade vi inte så mycket politik hemma och på fritiden var det mest idrott som gällde. När jag började på gymnasiet kände jag att jag ville engagera mig i något. Det närmade sig val och jag såg att Moderaterna var ute och kampanjade på min skola. De sade att de ville att alla skulle få rätt att själva välja skola. Jag minns att jag höll med om det och ni kommer väl ihåg hur det var? På den tiden var det kommunen som bestämde var man skulle gå i skolan. Jag blev medlem i Moderata Ungdomsförbundet under valrörelsen Vi var ett gäng som satt på kvällarna och ringde runt till förstagångsväljare. Moderaterna vann valet och jag fick mitt första riktiga jobb, som telemarketingsäljare, mycket tack vare referenserna från valrörelsearbetet. Jag sålde försäkringar och lösningsmedel till industrin. Inte samtidigt förstås jag hoppade mellan I ÖREBRO KÄNNER JAG MIG HEMMA Till skillnad från många av mina vänner strävade jag som ung aldrig efter att lämna Örebro. De flyttade till Stockholm eller Göteborg på dagen de fyllt 18. Jag ville bo kvar i Örebro, hitta en bostad, skaffa ett jobb och bilda familj. Och så blev det. Jag bor kvar i Örebro än i dag, i ett hus med min fru och mina två barn. Jag tror att ungdomarna i mitt bostadsområde drömmer om ungefär samma saker som jag gjorde. Det handlar kanske om att man vill lyckas bra i skolan. Att man vill hitta en bostad. Få ett jobb. Bilda familj. Förverkliga sina Den 25 april 2012 utsåg Moderaternas partistyrelse Kent Persson till ny partisekreterare. Kent Persson är 43 år och bor i Örebro. Kent har ett stort idrottsintresse och har själv spelat tennis, fotboll och bordtennis. Hans engagemang för samhällsfrågor och politik rör främst allas möjligheter att nå sina mål och drömmar. Kent tycker om att vara ute i naturen sommar som vinter och på fritiden läser han gärna böcker

13 drömmar helt enkelt kanske bli fotbollsproffs. Eller programmera ett eget dataspel. Mycket har förändrats sedan jag växte upp. I dag har barnen tillgång till hela världen via sina mobiltelefoner och för många unga är det närmast en självklarhet att plugga utomlands. Möjligheterna är oändliga. När jag var lika gammal som min son är i dag nio år hade jag bara lämnat Örebro någon enstaka gång. Jag tror att det var på en klassresa till Kumla. För mina föräldrar och deras vänner var det naturligt att jobba på ett och samma ställe hela livet. Numera byter människor både arbetsplats och arbetsuppgifter oftare och istället för att gå i pension vid 65 tänker många kan jag fortsätta jobba? Orkar jag det? Eller är det kanske dags att byta bransch? När samhället förändras måste politiken anpassas och förnyas. Det var själva grundtanken när Moderaterna blev Nya Moderaterna. I dag är vi ett parti med ambitionen att vara i ständig rörelse, med ett pragmatiskt förhållningssätt. Inte principfast. Ett parti som tycker att det är viktigare att försvara människan, inte systemen. Ett parti vars främsta motståndare är samhällsproblemen, inte andra partier. När samhället förändras måste politiken anpassas och förnyas. Efter jobbet som ombudsman för MUF i Örebro har jag haft en rad olika förtroendeuppdrag inom Moderaterna, Örebro kommun och landsting. Utgångspunkten i mitt politiska arbete har alltid varit det egna engagemanget. Att brinna för sina idéer och att våga visa det. VI VILL TA SVERIGE VIDARE Vi tror att politik handlar om att ge alla människor bästa möjliga förutsättningar att komma till sin rätt och att nå sina mål i livet. En av politikens viktigaste uppgifter är att finnas där för de som behöver extra stöd. Här ser vi att det finns mer kvar att göra. Tillbaka till Vivalla, som kanske mest är känt för att tv-serien Svensson Svensson utspelade sig där. På den tiden jag växte upp var Vivalla ett helt vanligt bostadsområde med ett litet centrum, vårdcentral, butik, närpolis och skola. Det var populärt att bo i Vivalla, idealt för unga, arbetande barnfamiljer. Men för varje år som gick förändrades området. Utanförskapet växte och framtidstro byttes till hopplöshet. I takt med det sjönk också tilltron till politiken. Utvecklingen i Vivalla belyser många av de utmaningar som finns runt om i Sverige i dag

14 Kampen mot utanförskapet måste fortsätta. Vi måste tillvarata talanger, erfarenheter och möjligheter. Fortsätta att sänka trösklarna till arbete och öppna nya vägar till jobb. Vi har inte råd att gå miste om den potential som finns i Sverige. Samtidigt är det viktigt att vi ser till att skolan ger alla elever en bra start med goda möjligheter till lärande och utveckling. Lyckas barnen bra i skolan ökar chanserna att få ett jobb. Det gör att fler kan vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. De här är frågor som jag brinner extra mycket för och som jag tror kommer att vara avgörande för Sverige

15 Verksamhetsbesök på Baz Hemservice i Strängnäs. Alliansflaggan är hissad på partiledarmötet i Maramö. God stämning mellan Alliansens partisekreterare. Jag skriver på för fler unga kandidater. Mitt hus på Västkusten, där jag tillbringar somrarna

16 Kapitel 3 Det är tydligt att vår livsstil ser annorlunda ut i dag jämfört med för bara tio år sedan. Den tekniska utvecklingen har gjort att många känner sig tvungna att ständigt vara tillgängliga via mobilen, surfplattan eller datorn. Att vara närvarande i nuet blir svårare. Frågan är om kraven någonsin varit så tuffa. Man ska vara framgångsrik på jobbet och samtidigt hämta sitt barn tidigt på förskolan. Hinna träna, laga nyttig mat, läsa läxor med barnen, hämta och lämna på olika aktiviteter. Försöka underhålla kompisrelationer, både i verkligheten och i sociala medier. Så klart hitta lite tid för varandra. Livspusslet Livspusslet tvingar människor att prioritera. Det kan vara väldigt stressigt. Men samtidigt är det ju härligt, eftersom det är pusselbitarna som tillsammans utgör livet. När jag inte jobbar som partisekreterare är mitt största intresse min familj. Jag tror att jag vågar påstå att det är så för rätt många. Den viktigaste resursen i livspusslet är tid. Tid till jobbet, tid att 30 31

17 ta hand om familjen, tid att umgås med vänner. Problemet är bara att tiden oftast inte räcker till. SAKER SOM FÖRENKLAR VARDAGEN Nya Moderaterna har varit drivande i att söka upp och hitta lösningar på de problem som människor pratar om med sin familj och med sina vänner. Att genomföra reformer som förenklar vardagen. Det ska vi fortsätta att vara. Samtidigt ska vi vara tydliga med den grund vår politik vilar på. Arbetslinjen och tron på alla människors potential. Det är det som är själva kärnan. Vår utgångspunkt har hela tiden varit att det ska löna sig bättre att arbeta och att göra rätt för sig. Tack vare jobbskatteavdraget, som regeringen infört i flera steg sedan 2007, har alla som arbetar fått mer pengar över i plånboken. Det har gjort att fler har kunnat åka på den där semesterresan med barnen eller gå den där kvällskursen man längtat efter. Kanske kunnat skaffa hjälp i vardagen med städning eller vad det nu kan vara. Saker som förenklat livspusslet lite. Nittionio procent av alla som arbetar har fått behålla mer än kronor varje månad. Men för en del handlar det helt enkelt om att få vardagen att gå ihop. Att ha de där extra marginalerna som gör att man har råd att köpa nya vinterkängor till barnen eller laga en trasig cykel

18 Att vi har gjort det mer lönsamt att arbeta har inneburit att framförallt de med lägre inkomster har getts ökade möjligheter att kunna påverka sin vardag. Därför tycker jag att jobbskatteavdraget är regeringens bästa reform. En annan uppskattad reform brukar jag få höra är avregleringen av apoteksmonopolet, som lett till att det i dag finns 300 fler apotek. Reformen gör att en stressad småbarnsförälder numera kan köpa värktabletter på närbutiken till sitt febriga barn även efter klockan sex. Ett annat exempel är vårdvalssystemet, som gör att man kan välja vilken vårdcentral man vill gå till när man blir sjuk. Resultatet är att det i dag finns 150 fler vårdcentraler. mer. Det har gjort att arbetslösheten har stigit under krisen. Alliansregeringen har genomfört en rad åtgärder riktade till grupper med svag ekonomi. Bostadsbidraget har höjts för såväl unga utan barn som för barnfamiljer. Samma sak gäller bostadstillägget till pensionärer, flerbarnstillägget inom barnbidraget samt lånedelen i studiestödet. Vi är övertygade om att vägen till ett Sverige som håller ihop går genom fler i arbete. En politik för arbete är därför det bästa sättet att bekämpa utanförskap. Och RUT-avdraget förstås, som underlättar vardagen för många barnfamiljer och äldre. En reform som samtidigt skapat tusentals nya arbetstillfällen och som gjort att tidigare svarta jobb med otrygga anställningsförhållanden blivit vita. ALLA HAR INTE EGNA PUSSELBITAR ATT LÄGGA De allra flesta känner igen sig i det här med livspusslet, men inte alla. Fortfarande finns det de som inte har några pusselbitar alls att lägga i vardagen. Inget jobb att gå till. Ingen semester att planera. Den finansiella krisen och nedgången i världsekonomin har slagit hårt mot jobben. Trots att sysselsättningen ökat har arbetskraften ökat ännu 34 35

19 Kapitel 4 Att ha ett arbete och därmed möjlighet att kunna försörja sig själv är grundläggande för varje människa. Ett jobb är mer än pengar som kommer in på kontot i slutet av varje månad. Jobben är vår viktigaste fråga Ett jobb är att vara del i ett sammanhang. Att vara behövd. Att ha kollegor som bryr sig och som frågar hur man mår. Kanske en bra chef som ser och uppmuntrar en. Jobben lägger dessutom grunden för ett bra samhälle. Det är jobben som finansierar allt det som är vårt skolan, vården och omsorgen. Sverige är ett litet land. Just därför behövs alla insatser. Alla arbetsinsatser bidrar till att vi får det bättre och att Sverige utvecklas. Nya Moderaternas mål är full sysselsättning att alla som kan och vill arbeta också ska få möjlighet att göra det. Sveriges unga kliver i dag ut på en helt ny arbetsmarknad där näringar förändras och nya växer fram. Det finns inte längre en tydlig uppdelning 36 37

20 mellan arbetare och tjänstemän på arbetsmarknaden. Ökad rörlighet och fler tillfälliga anställningar gör att arbetslivet ser väsentligt annorlunda ut i dag. Attityder och värderingar ändras också fler byter arbetsplats oftare. Enklare jobb, yrken där utbildningskraven inte är så höga, blir färre. Medan mer avancerade jobb, med högre utbildningskrav, ökar. Samtidigt som många ungdomar kämpar för att få in en fot på arbetsmarknaden har arbetsgivarna svårt att hitta rätt medarbetare. Omvärlden förändras i snabb takt och Sverige är bara en liten del i det. I Kina gick i morse cirka personer till jobbet för att tillverka varor som snart kommer att säljas i Sverige. Det säger väldigt mycket om hur konkurrensutsatt Sverige som ett litet, exportberoende land är. Om man tog bort exporten skulle Sveriges BNP falla med omkring 50 procent. När omvärlden drabbas av sämre konjunktur vilket är precis det som skett under de senaste sex åren minskar efterfrågan på svenska produkter och tjänster. Det gör att företagen får det tuffare och att jobben i Sverige hotas. Höga trösklar till arbetsmarknaden drabbar särskilt ungdomar och utrikes födda. Politikens uppgift i dag är att rusta människor att kunna möta alla de förändringar som kännetecknar det nya arbetslivet. Sveriges unga kliver i dag ut på en helt ny arbetsmarknad. ALLA SOM KAN OCH VILL ARBETA SKA HA ETT JOBB Även om arbetsmarknaden har förändrats, så har inte människorna på arbetsmarknaden gjort det i samma takt. Här finns framtidens stora samhällsutmaning. En aktiv arbetsmarknadspolitik med utbildning och omställning är en central del av arbetslinjen. Att snabbt få rätt stöd och hjälp med effektiva insatser är många gånger avgörande för att få ett arbete. Arbetsförmedlingen har reformerats och har i dag ett konkret uppdrag: att förmedla jobb. Arbetssökande ges individuell hjälp genom till exempel utbildning, praktik och subventionerade anställningar. Nystartsjobben samt jobb- och utvecklingsgarantin är viktiga redskap för att hjälpa fler människor till arbete. I garantierna erbjuds individuellt utformade åtgärder, till exempel jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetsträning, arbetspraktik och kompetenshöjande insatser

21 JOBB BEHÖVS I HELA SVERIGE Ungefär svenskar beräknas gå i pension fram till och med Generationsväxlingen slår olika hårt mot olika branscher och regioner. Vård- och omsorgssektorn kommer att behöva anställa närmare personer inom den närmaste tioårsperioden. Arbetskraften kommer att växa i storstadslänen medan den minskar i stora delar av övriga landet. Det kommer att ställa krav på att fler människor arbetar mer och längre, samt att unga människor lockas att söka vård- och omsorgsutbildningar. Nya Moderaterna är tydliga med att det ska finnas förutsättningar för jobb, företagsamhet och utvecklingsmöjligheter i hela Sverige. Företagens administrativa kostnader är i dag lägre, skatterna och avgifterna är kraftigt sänkta, trygghetssystemen för företagare har reformerats och ett omfattande arbete med regelförenkling har genomförts. Sänkningen av bolagsskatten har varit en viktig prioritering som ökar intresset för att investera i Sverige och därmed också tillgången på riskvilligt kapital. För att små och medelstora företag ska kunna anställa och växa är tillgången på kapital avgörande. Investeringar i goda kommunikationer och infrastruktur bidrar också till att göra Sverige mer attraktivt för företag och investeringar. Alliansen har lagt fram två historiskt omfattande nationella infrastrukturplaner för att rusta upp och bygga ut infrastrukturen och säkerställa fungerande arbetspendling och godstransporter. För att fler företag ska startas och för att befintliga företag ska kunna växa måste vi fortsätta att förbättra attityderna gentemot företagare och entreprenörer. Ytterst handlar det om att få betydelsefulla lokala entreprenörer och företagare att också känna sig så. Det sker bäst genom en fortsatt dialog mellan förtroendevalda och lokala företagare. God service, hög tillgänglighet och bra bemötande är en självklarhet. Det finns många bra exempel på moderatledda kommuner som arbetar framåtsyftande på nya sätt för att främja företagande och entreprenörsskap. Men det finns mer att göra lokalt. Tjänstemän och politiker i samtliga moderatledda kommuner bör kontinuerligt fundera över hur de kan utveckla sina arbetssätt så att det blir lättare att driva företag i Sverige. Hur kan servicen och myndighetsutövningen bli ännu bättre och snabbare? Hur kan upphandling genomföras så att fler små företag får chansen? Hur kan attityden till företagande och entreprenörskap förbättras? VI MÅSTE HJÄLPAS ÅT I dag kan man som arbetsgivare anställa en ung person som varit utanför arbetsmarknaden under 40 41

22 en längre tid för nästan ingen kostnad alls, men med en schysst avtalsenlig lön för den anställde. Men det är inte bara en kostnadsfråga. Arbetsgivarna vill ha mer rätt attityder och rätt erfarenheter. En person som passar in. Om vi ska nå målet om full sysselsättning måste vi hjälpas åt och i detta är arbetsgivarna väldigt viktiga. För att alla ska kunna få ett jobb måste arbetsgivarna vara mer öppna och ge fler ungdomar en chans att ta ansvar för pengar, gäster, kunder eller produkter. För att fler människor ska få möjlighet att lägga sina egna pusselbitar krävs gemensamma ansträngningar. Om alla verkligen ska kunna få ett jobb, då behövs alla jobb. Allt ifrån viktiga välfärdsjobb till kunskapsintensiva jobb inom industrin, arbeten i den växande tjänstesektorn och arbeten dit trösklarna är lägre. Det finns inga fina eller fula jobb, alla jobb är betydelsefulla. VI VILL ATT FLER SKA FÅ LÄGGA SINA EGNA PUSSELBITAR Under mina resor i Sverige träffar jag många duktiga, ambitiösa och drivna ungdomar med karriärdrömmar som, för de allra flesta, kommer att slå in. Jag möter stolta föräldrar som vet att det kommer att gå bra för deras barn. Men jag möter också de ungdomar som inte känner sig lika säkra. Som är rädda för att inte få ett jobb. Som oroar sig för att den person som Om vi ska nå målet om full sysselsättning måste vi hjälpas åt. arbetsgivarna i dag söker har en gedigen universitetsutbildning, många års arbetslivserfarenhet och fina referenser och som vet att det inte stämmer överens när det gäller dem. De undrar kommer jag att kunna få ett jobb ändå? Jag har ju gjort mycket annat som är bra, rest runt och upptäckt världen, lärt mig språk och jobbat ideellt. Det måste väl också vara värt något? Självklart är det så. Jag möter ungdomar som inte gjort något av det här. Varken studerat eller rest. Kanske inte gjort något särskilt. Ungdomar som saknar fullständiga betyg i flera ämnen. Eller som nyligen kommit hit från ett annat land och både måste lära sig svenska och hinna skaffa sig samma utbildningsgrund som alla andra. För en del kanske inte livet alltid har varit så lätt. Omkring ungdomar hoppar av eller slutar gymnasieskolan utan fullständiga betyg varje år. Den här gruppen har det extra tufft att komma in på arbetsmarknaden. Det är för att nå dem vi bör använda styrkan i vår ekonomi och genomföra ytterligare insatser

23 FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD KRÄVER OLIKA ERFARENHETER Det är under de tidiga skolåren som grunden läggs. Därför är det viktigt att det blir rätt från början. Alliansen har upprättat kunskapslinjen i skolan. Bland annat har vi infört en ny läroplan och nya kursplaner med syfte att fler elever ska nå skolans kunskapsmål genom att kraven görs tydliga, elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp och utvärderas, resultaten kommuniceras med hemmen och rätt stöd sätts in tidigt. Regeringens satsningar på gymnasial lärlingsutbildning stärker dessutom kopplingen mellan skola och jobb och rustar eleverna för att möta en modern arbetsmarknad. Framtidens Sverige kommer att behöva människor med olika erfarenheter, språk och kunskaper. I en tid av globalisering har inget land råd att stänga ute kunskap och potential. Vårt land når sin fulla potential först när det ger alla människor möjlighet att nå sin. År 2010 genomfördes en omfattande förändring av mottagandet av nyanlända för att öka fokus på arbete. I dag har Arbetsförmedlingen huvudansvar för människor som är nya i Sverige. Arbete är den bästa vägen in i det svenska samhället. Därför har vi satsat på individanpassade åtgärder, validering, instegsjobb, förstärkningar av Sfi samt satsningar på utökad undervisningstid för nyanlända skolelever. Alliansregeringen har samtidigt genomfört en rad åtgärder för att minska trösklarna in på arbetsmarknaden, framförallt riktat till unga. Vi har gjort det billigare att anställa unga, det har blivit enklare att starta och driva företag, vi har infört RUT- och ROT-avdragen och halverat restaurangmomsen åtgärder som sänker kostnaderna för företagen att anställa och som stimulerar branscher där många unga får jobb. Men mycket mer behöver göras. Utan erfarenhet är det svårt att få ett första jobb. En del ungdomar som jag möter upplever att man måste ha ett jobb för att kunna få ett jobb. Så kan vi inte ha det. Vi behöver därför fortsätta att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och öppna upp för att fler ska få chansen att lära sig arbetsuppgifter eller språk direkt på en arbetsplats. Regeringens stöd för yrkesintroduktionsanställningar (YA-jobb) spelar en central roll. Anställningar via yrkesintroduktion ger unga utan tidigare erfarenhet möjlighet till anställning, där en del av tiden används för utbildning och handledning. YA-jobb underlättar övergången från skola till arbetsliv samtidigt som den långsiktiga kompetensförsörjningen för arbetsgivarna säkras

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte

Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte Sthlm 2014-08-29 Förslag ur Socialdemokraternas valmanifest: Ny arbetsförmedling direkt efter regeringsskifte socialdemokraterna.se 2 (7) Regeringen har misslyckats med Arbetsförmedlingen: Arbetslösheten

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben

Det första jobbet - Campingars betydelse för ungdomsjobben. Det första jobbet. Campingars betydelse för ungdomsjobben Det första jobbet Campingars betydelse för ungdomsjobben 1 Inledning Få saker är så viktiga i livet som det första jobbet. Det första jobbet ger viktiga erfarenheter och referenser när man sedan ska söka

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014

JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 JOBBEN AVGÖR VÄLFÄRDEN - EFFEKTER AV ALLIANSENS OCH S, V OCH MP: S FÖRSLAG INFÖR VALET 2014 20140629 JOBBEN ÄR 50- MILJARDERSFRÅGAN FÖR VÄLFÄRDEN Vi är övertygade om att jobben kommer att vara valets viktigaste

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

GASELLVALET 2013-09-24

GASELLVALET 2013-09-24 GASELLVALET 2013-09-24 Varför behöver Sverige fler Gaseller? Nu börjar årets Gasellsäsong där Dagens Industri sammanställer och delar ut priser till några av Sveriges snabbast växande företag. Sedan förra

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare

DYRARE ATT BO. Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare DYRARE ATT BO Så skulle vänsterpartiernas politik drabba Sveriges villa- och radhusägare Inledning Villaägarna det är vårt folk Gunnar Sträng, tidigare socialdemokratisk finansminister Inför höstens val

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner

Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner Anställ fler lärare och ge eleverna mer individuell hjälp i skolan. Vi vill anställa minst 130-140 nya lärare och speciallärare i länets kommuner före 2018. Vårt mål är att halvera andelen obehöriga till

Läs mer

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden.

Om unga föräldrar. och arbetsmarknaden. Om unga föräldrar och arbetsmarknaden Text: Elisabet Wahl Inledning Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för att öka kunskapen om hur föräldrar under 25 års ålder kan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi?

Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? Maj 2012 Lotta Olsson Lotta Finstorp Rapport: Jobben måste bli fler Hur gör vi? 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 JOBBEN MÅSTE BLI FLER HUR GÖR VI?... 5 HUR MÅR SVENSK ARBETSMARKNAD?...

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

www.halmstad.se/larlingsutbildning

www.halmstad.se/larlingsutbildning Gymnasial lärlingsutbildning är en del av den gymnasiereform som trätt i kraft hösten 2011. Skälen att ta emot en lärling är många och goda. är en utmärkt rekryteringsväg som låter en ny medarbetare formas

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 1 Vägvalet: Fler eller färre jobb? En politik som sätter människan i centrum måste fokusera på jobben.

Läs mer

Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni

Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni Ulf Kristerssons anförande vid riksdagens finansdebatt den 16 juni Det är i skuggan av Grexit och Brexit dvs risken att Grekland som första Euroland tvingas lämna den gemensamma valutan, och att Storbritannien

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Inledning Jobben är grunden till ett Skellefteå som växer och utvecklas. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla, men även samhällets sammanhållning

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder

Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Nya vägar in för unga jobbpaket på 3,1 miljarder Jobben är den viktigaste frågan för Sverige. Förmågan att skapa nya jobb och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som på lång sikt bygger Sverige

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR.

Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR. ATLAS Boken är utgiven med stöd från Akademikerförbundet SSR. Ofärdsland Kent Werne och Bokförlaget Atlas, 2014 Omslag och grafisk form: Conny Lindström Författarporträtt: Jessica Segerberg Tryck: Nørhaven,

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder.

Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Inledning Herr/Fru Talman! Sverige kommer ur den ekonomiska krisen än de flesta andra länder. Vi ser hur våra europiska grannar sliter med nedskärningar, skattehöjningar och växande skuldberg. Samtidigt

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Männens jobb sätts före kvinnornas

Männens jobb sätts före kvinnornas Männens jobb sätts före kvinnornas - En granskning av Socialdemokraternas förslag om försämrat RUT-avdrag Mars 2014 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Innehåll 1. Inledning... 3 2. HUS-avdragen...

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb

Framtidskontrakt för Värmdös. jobb Framtidskontrakt för Värmdös jobb 2014-2018 Jobben först Det går bra för många i Värmdö. Många får en allt bättre ekonomi beroende på en god reallöneutveckling och växande kapitaltillgångar. Samtidigt

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare

Hitta rätt medarbetare. Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare Hitta rätt medarbetare Arbetsförmedlingens erbjudanden till dig som är arbetsgivare 1 2 Vi finns till för dig Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Varje år öppnar vi dörrar till

Läs mer

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN

NOLLPUNKTSMÄTNING AVESTA BILDNINGSFÖRVALTNING KOMMENTARER I FRITEXT- FÖRSKOLAN Varför skall man arbeta med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i förskolan? Bergsnäs Förskola För att lära sig att lyckas och att få prova olika saker. Experimentera För att stärka barnen så

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA

SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA VÅR JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA SOCIALDEMOKRATERNAS JOBBPLAN FÖR JÄRFÄLLA Framtidsinvesteringar i jobben går före Framtidsinvesteringar nya skattesänkningar för jobb och tillväxt går före nya skattesänkningar

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen?

Foto: Chris Ryan. Vad är en lärare egentligen? Foto: Chris Ryan Vad är en lärare egentligen? Foto: Istockphoto Det här är inte en lärare Som lärare är du ständigt exponerad för omvärlden. Du betraktas och bedöms av eleverna och deras anhöriga, av rektorerna,

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

*Sveriges kommuner och landsting, SKL

*Sveriges kommuner och landsting, SKL Hur mycket tid ska en lärare ha för varje elev? Det är den viktigaste frågan i årets avtalsrörelse mellan lärarna och deras arbetsgivare. För lärarna är svaret självklart. De vill ha tid att möta varje

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Den svenska skidnäringen

Den svenska skidnäringen Den svenska skidnäringen 1 Inledning Skidsäsongen i de svenska fjällen är i full gång. Varje säsong anställs tusentals ungdomar på hotell och restauranger, i liftanläggningar, som instruktörer och i mataffärer

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin

Unga ska först! www.ssu.se. - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin Unga ska först! - En rapport om ungdomsarbetslösheten och socialdemokratin En rapport från Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund www.ssu.se www.ssu.se Förord Arbetslösheten når nya rekordnivåer i

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer