Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige"

Transkript

1 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1

2 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige

3 Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, Stockholm Tel Textredaktörer Jenny Nilsson och Jennie Lindqvist Grafisk form Monika Hallstensson Foton Basta: sid 94 Pia Engman: sid 47 Kristofer Hedlund: sid 53 Hans Jonsson: sid 76 Petter Jonsson: sid 46, 58 Martin von Krogh: sid 90 Anna Lööf: sid 12, 28, 29, Petter Magnusson: sid 110 Carina Minell: sid 71 Jenny Nilsson: sid 46, 64, 65 och 66 Kent Persson: framsida, sid 16, 26, 28 och 33 Henrik Sjöström: sid 91 Stockholms stad: sid 105 Stockholms stad och BSK Arkitekter: sid 111 Moa Stridde: sid 91 Erik Thor: sid 100 Erik Trysberg: sid 48 Thron Ullberg: sid 84 Emilia Öije: sid 9, 23, 81 och baksida Förord 7 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 10 Trygghet och frihet föder framgång 13 Sverige var på väg åt fel håll 14 Politik gör skillnad 15 Ansvar för ekonomin är vår högsta prioritering 15 Alla behövs 17 Min berättelse 20 Livspusslet 30 Saker som förenklar vardagen 32 Alla har inte egna pusselbitar att lägga 34 Jobben är vår viktigaste fråga 36 Alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb 39 Jobb behövs i hela Sverige 40 Vi måste hjälpas åt 41 Vi vill att fler ska få lägga sina egna pusselbitar 42 Framtidens arbetsmarknad kräver olika erfarenheter 44 En skola som ser och stärker alla 62 Du ska känna dig trygg oavsett var du är 82 Vägar tillbaka 92 Framtids utmaningarna är många 98 Vi vill mer 112 Tryckt hos E-Print 4 5

4 Förord Under mina två första år som partisekreterare för Nya Moderaterna genomförde jag 100 besök på olika arbetsplatser runt om i landet, antingen på egen hand, eller tillsammans med mina partisekreterarkollegor i Alliansen. Jag träffade företagare och entreprenörer, förskollärare, rektorer, tjänstemän och medarbetare i vård och omsorg. Människor som bygger, utvecklar och förnyar Sverige och som gör vardagen lite bättre. I den här boken kommer ni att få träffa några av dem. Den här boken handlar om vad Sverige är i dag. Om vad Sverige kan bli. Och hur vi tror att vägendit ser ut. Sverige är på många sätt ett bättre land i dag än för åtta år sedan. Fler människor har ett jobb att gå till. Tryggheten har ökat. Välfärden har tillförts 6 7

5 mer resurser. Och vi har lagt grunden för att skolan ska klara sitt uppdrag bättre. Samtidigt ser vi att det finns mer kvar att göra. Åtta år är en ganska kort tid i det stora perspektivet. Den stora skiljelinjen i svensk politik inför valet 2014 handlar om en fortsatt stark arbetslinje som tar ansvar för Sverige eller en återgång till bidragslinjen. Ska vi fortsätta framåt med en politik som värnar ordning och reda i de offentliga finanserna och som sätter jobben främst? Eller ska Sverige ta ett steg tillbaka och återvända till en politik som bygger ut ersättningssystemen och gör det mindre lönsamt att arbeta och ta ansvar? Det är den avgörande frågan som väljarna inför valet i september måste ta ställning till. Alliansen har vunnit väljarnas förtroende att leda Sverige i valen 2006 och Det arbete som Fredrik Reinfeldt och Nya Moderaterna har påbörjat, tillsammans med Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, har tagit Sverige en god bit på vägen. Men det finns områden där vi ser att det behöver göras mer. Vi tror att ett bra Sverige kan bli bättre och att alla behövs i arbetet för att ta oss dit. Kent Persson Partisekreterare 8 9

6 Kapitel 1 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige När Sverige är som bäst är det ett av världens bästa länder att leva i. Ett land där barnen går i en förskola där de blir sedda och tillåts utvecklas i sin egen takt. Där skolan utbildar eleverna till självständiga och starka individer och där alla får de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna få ett jobb. Ett land där människor vågar tro på nya idéer och förverkliga sina drömmar som att starta ett eget företag. När Sverige är som bäst är det ett land där ingen, oavsett ålder eller kön, behöver känna rädsla för våld eller hot. Det är ett land där människor känner sammanhållning och där alla har samma villkor och möjligheter

7 Det är också ett land med ett omfattande skyddsnät som fångar upp den som blivit sjuk eller den som förlorat jobbet. TRYGGHET OCH FRIHET FÖDER FRAMGÅNG Många krafter har gemensamt bidragit till att göra Sverige till ett av världens bästa länder att leva i. I Sverige har vi fred, demokrati och politisk stabilitet. Vi har tillit till varandra och till samhället. Öppenhet mot omvärlden, rika naturtillgångar, goda förutsättningar för handel och många framgångsrika entreprenörer har byggt Sverige starkt. Om vi blickar bakåt har jämlikhetstanken i Sverige varit en viktig pusselbit som Socialdemokraterna historiskt har bidragit med. Detta ska vi värna om och respektera. Samtidigt är det centralt att vi blickar framåt och hittar nya lösningar för att möta Sveriges framtida utmaningar. I takt med att samhället förändras måste politiken ständigt omprövas. Sedan Alliansen fick väljarnas förtroende 2006 har vi tagit steg framåt mot ett mer modernt, öppet och sammanhållet land. Reformer som jobbskat

8 teavdraget, lagen om valfrihet, RUT och ROT har varit centrala i byggandet av ett bättre Sverige. Vi har i dag fler apotek, fler vårdcentraler och fler skolor, vilket har ökat tillgängligheten och skapat drivkrafter till att fortsätta utveckla och förbättra välfärdsverksamheterna. Nya Moderaterna tror på människans inneboende kraft. Vår idé är att skapa förutsättningar för varje enskild människa att utvecklas och komma till sin rätt. Genom att ta tillvara på människors kreativitet och innovationsförmåga kan vi bygga ett ännu bättre Sverige nu och i framtiden. SVERIGE VAR PÅ VÄG ÅT FEL HÅLL Under större delen av 1900-talet saknades konkurrens vilket ledde till att många upplevde att det inte fanns några utvecklingsförutsättningar för viktiga välfärdsverksamheter. För oss moderater är det självklart att välfärden ska finansieras gemensamt genom skatterna. Men för oss har också tanken på flera alternativ och människors rätt att välja varit av stor betydelse. När regeringen Bildt tillträdde 1991 genomfördes ett antal valfrihetsreformer. Tre år senare fick Sverige en socialdemokratisk regering igen som styrde under tolv år. Trots krisen i världsekonomin har över fler ett jobb att gå till. När Alliansen vann väljarnas förtroende att leda Sverige 2006 var Sverige på väg åt fel håll. Det lönade sig inte tillräckligt att arbeta. Bidragssystemen hörde till de mest utbyggda i världen. 140 människor förtidspensionerades varje dag. Människor som av olika anledningar inte kunde arbeta fick vänta alldeles för länge på rätt stöd. De höga skatterna på arbete och företagande var ett hot mot stabiliteten i de offentliga finanserna och i förlängningen även välfärdens kvalitet. Sverige stod inför ett stort reformbehov. POLITIK GÖR SKILLNAD Mellan åren genomförde Alliansregeringen en rad stora reformer på arbetsmarknaden och i trygghetssystemen. Vi prioriterade ordning och reda i de offentliga finanserna. Arbetslinjen kom på plats och vi såg till att det blev mer lönsamt att arbeta

9 De senaste årens reformer på arbetsmarknaden har haft stor betydelse. Trots krisen i världsekonomin har över fler ett jobb att gå till i dag, jämfört med Vi har samtidigt kunnat tillföra 30 extra miljarder till välfärdens kärna. Under samma period har dessutom låg- och medelinkomsttagare genom lägre skatt fått mer pengar att röra sig med. För de allra flesta handlar det om en hel månadslön mer per år. Sett till utvecklingen i våra europeiska grannländer är det något alldeles unikt. ANSVAR FÖR EKONOMIN ÄR VÅR HÖGSTA PRIORITERING Under 2008 drabbades världen av den största ekonomiska krisen sedan depressionen på 1930-talet. Nästan hela den tid som Alliansregeringen haft människors förtroende att leda Sverige har präglats av en tuff och osäker omvärld. Ordning och reda i de offentliga finanserna har varit grundläggande för regeringens arbete. Det har skapat förtroende för Sverige och det har gjort att vi har haft goda säkerhetsmarginaler. När andra länder tvingats skära ner har vi i stället kunnat 16 17

10 sätta in åtgärder som ökar tillväxten och som skapar jobb. Trots detta finns det fortfarande en oro över vilka effekter den ekonomiska krisen kommer att få långsiktigt. Europa har inte återhämtat sig lika snabbt som man hoppats. som inte vänder åter till utanförskap och bidragslinje. Vår utgångspunkt framåt är att bygga vidare på allt det goda som Sverige har att lägga till och förbättra. Kriserna kommer inte att bli färre i framtiden, snarare fler. Därför är det viktigt att Sverige fortsätter att ha ett politiskt ledarskap som prioriterar ordning och reda i de offentliga finanserna. Vårt besked till väljarna är tydligt. Omsorgen om de offentliga finanserna är vår högsta prioritering. ALLA BEHÖVS Vi är övertygade om att ett bra Sverige kan bli ännu bättre. Bättre på att se till att ingen lämnas utanför. Bättre på att se människors förmåga och ge alla en chans att bidra. Vi tror på ett Sverige som håller ihop och låter alla komma till sin rätt. Vi vill se ett Sverige som fortsätter framåt med en stark och tydlig arbetslinje, 18 19

11 Kapitel 2 Jag är född den 3 mars Olof Palme var statsminister. Vid den här tiden hade bostadsområdet Vivalla, som ligger i Örebro län, just byggts färdigt. Jag flyttade dit med min mamma som var barnskötare och min pappa som var plåtslagare. Husen i Vivalla var byggda i två våningar och uppförda som limpor i dubbla rader med en gård i mitten, där vi barn spelade fotboll på kvällarna. Vi trivdes i Vivalla. Det var modernt, praktiskt och tryggt. Min berättelse Jag minns att det var mycket lek och idrott den första tiden. Syokonsulenten på Vivallaskolan tyckte att jag borde göra något praktiskt, som att bli snickare. Jag brukade sommarjobba på min pappas plåtslageri, så jag hade en del erfarenhet av den branschen, men när det blev dags att välja gymnasieinriktning i nian bestämde jag mig för att läsa naturvetenskaplig linje. Jag klarade skolan med nöd och näppe, mycket tack vare Trude, som min klassföreståndare på 20 21

12 gymnasiet hette. Hon satt och repeterade svenska och tyska med mig på rasterna. ett par olika jobb under några månader tills jag 1993 fick ett uppdrag som ombudsman hos Muf. På fritiden spelade jag tennis och drömde om att bli proffs. Jag dömde matcher och tränade ungdomar och lyckades på så vis spara ihop tillräckligt med pengar för att kunna köpa en begagnad bil. Det gjorde att jag kunde ta mig runt på tennistävlingar i landet. För mig och människor i min omgivning var det långt ifrån självklart att bli moderat - snarare tvärtom. Vad jag minns pratade vi inte så mycket politik hemma och på fritiden var det mest idrott som gällde. När jag började på gymnasiet kände jag att jag ville engagera mig i något. Det närmade sig val och jag såg att Moderaterna var ute och kampanjade på min skola. De sade att de ville att alla skulle få rätt att själva välja skola. Jag minns att jag höll med om det och ni kommer väl ihåg hur det var? På den tiden var det kommunen som bestämde var man skulle gå i skolan. Jag blev medlem i Moderata Ungdomsförbundet under valrörelsen Vi var ett gäng som satt på kvällarna och ringde runt till förstagångsväljare. Moderaterna vann valet och jag fick mitt första riktiga jobb, som telemarketingsäljare, mycket tack vare referenserna från valrörelsearbetet. Jag sålde försäkringar och lösningsmedel till industrin. Inte samtidigt förstås jag hoppade mellan I ÖREBRO KÄNNER JAG MIG HEMMA Till skillnad från många av mina vänner strävade jag som ung aldrig efter att lämna Örebro. De flyttade till Stockholm eller Göteborg på dagen de fyllt 18. Jag ville bo kvar i Örebro, hitta en bostad, skaffa ett jobb och bilda familj. Och så blev det. Jag bor kvar i Örebro än i dag, i ett hus med min fru och mina två barn. Jag tror att ungdomarna i mitt bostadsområde drömmer om ungefär samma saker som jag gjorde. Det handlar kanske om att man vill lyckas bra i skolan. Att man vill hitta en bostad. Få ett jobb. Bilda familj. Förverkliga sina Den 25 april 2012 utsåg Moderaternas partistyrelse Kent Persson till ny partisekreterare. Kent Persson är 43 år och bor i Örebro. Kent har ett stort idrottsintresse och har själv spelat tennis, fotboll och bordtennis. Hans engagemang för samhällsfrågor och politik rör främst allas möjligheter att nå sina mål och drömmar. Kent tycker om att vara ute i naturen sommar som vinter och på fritiden läser han gärna böcker

13 drömmar helt enkelt kanske bli fotbollsproffs. Eller programmera ett eget dataspel. Mycket har förändrats sedan jag växte upp. I dag har barnen tillgång till hela världen via sina mobiltelefoner och för många unga är det närmast en självklarhet att plugga utomlands. Möjligheterna är oändliga. När jag var lika gammal som min son är i dag nio år hade jag bara lämnat Örebro någon enstaka gång. Jag tror att det var på en klassresa till Kumla. För mina föräldrar och deras vänner var det naturligt att jobba på ett och samma ställe hela livet. Numera byter människor både arbetsplats och arbetsuppgifter oftare och istället för att gå i pension vid 65 tänker många kan jag fortsätta jobba? Orkar jag det? Eller är det kanske dags att byta bransch? När samhället förändras måste politiken anpassas och förnyas. Det var själva grundtanken när Moderaterna blev Nya Moderaterna. I dag är vi ett parti med ambitionen att vara i ständig rörelse, med ett pragmatiskt förhållningssätt. Inte principfast. Ett parti som tycker att det är viktigare att försvara människan, inte systemen. Ett parti vars främsta motståndare är samhällsproblemen, inte andra partier. När samhället förändras måste politiken anpassas och förnyas. Efter jobbet som ombudsman för MUF i Örebro har jag haft en rad olika förtroendeuppdrag inom Moderaterna, Örebro kommun och landsting. Utgångspunkten i mitt politiska arbete har alltid varit det egna engagemanget. Att brinna för sina idéer och att våga visa det. VI VILL TA SVERIGE VIDARE Vi tror att politik handlar om att ge alla människor bästa möjliga förutsättningar att komma till sin rätt och att nå sina mål i livet. En av politikens viktigaste uppgifter är att finnas där för de som behöver extra stöd. Här ser vi att det finns mer kvar att göra. Tillbaka till Vivalla, som kanske mest är känt för att tv-serien Svensson Svensson utspelade sig där. På den tiden jag växte upp var Vivalla ett helt vanligt bostadsområde med ett litet centrum, vårdcentral, butik, närpolis och skola. Det var populärt att bo i Vivalla, idealt för unga, arbetande barnfamiljer. Men för varje år som gick förändrades området. Utanförskapet växte och framtidstro byttes till hopplöshet. I takt med det sjönk också tilltron till politiken. Utvecklingen i Vivalla belyser många av de utmaningar som finns runt om i Sverige i dag

14 Kampen mot utanförskapet måste fortsätta. Vi måste tillvarata talanger, erfarenheter och möjligheter. Fortsätta att sänka trösklarna till arbete och öppna nya vägar till jobb. Vi har inte råd att gå miste om den potential som finns i Sverige. Samtidigt är det viktigt att vi ser till att skolan ger alla elever en bra start med goda möjligheter till lärande och utveckling. Lyckas barnen bra i skolan ökar chanserna att få ett jobb. Det gör att fler kan vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. De här är frågor som jag brinner extra mycket för och som jag tror kommer att vara avgörande för Sverige

15 Verksamhetsbesök på Baz Hemservice i Strängnäs. Alliansflaggan är hissad på partiledarmötet i Maramö. God stämning mellan Alliansens partisekreterare. Jag skriver på för fler unga kandidater. Mitt hus på Västkusten, där jag tillbringar somrarna

16 Kapitel 3 Det är tydligt att vår livsstil ser annorlunda ut i dag jämfört med för bara tio år sedan. Den tekniska utvecklingen har gjort att många känner sig tvungna att ständigt vara tillgängliga via mobilen, surfplattan eller datorn. Att vara närvarande i nuet blir svårare. Frågan är om kraven någonsin varit så tuffa. Man ska vara framgångsrik på jobbet och samtidigt hämta sitt barn tidigt på förskolan. Hinna träna, laga nyttig mat, läsa läxor med barnen, hämta och lämna på olika aktiviteter. Försöka underhålla kompisrelationer, både i verkligheten och i sociala medier. Så klart hitta lite tid för varandra. Livspusslet Livspusslet tvingar människor att prioritera. Det kan vara väldigt stressigt. Men samtidigt är det ju härligt, eftersom det är pusselbitarna som tillsammans utgör livet. När jag inte jobbar som partisekreterare är mitt största intresse min familj. Jag tror att jag vågar påstå att det är så för rätt många. Den viktigaste resursen i livspusslet är tid. Tid till jobbet, tid att 30 31

17 ta hand om familjen, tid att umgås med vänner. Problemet är bara att tiden oftast inte räcker till. SAKER SOM FÖRENKLAR VARDAGEN Nya Moderaterna har varit drivande i att söka upp och hitta lösningar på de problem som människor pratar om med sin familj och med sina vänner. Att genomföra reformer som förenklar vardagen. Det ska vi fortsätta att vara. Samtidigt ska vi vara tydliga med den grund vår politik vilar på. Arbetslinjen och tron på alla människors potential. Det är det som är själva kärnan. Vår utgångspunkt har hela tiden varit att det ska löna sig bättre att arbeta och att göra rätt för sig. Tack vare jobbskatteavdraget, som regeringen infört i flera steg sedan 2007, har alla som arbetar fått mer pengar över i plånboken. Det har gjort att fler har kunnat åka på den där semesterresan med barnen eller gå den där kvällskursen man längtat efter. Kanske kunnat skaffa hjälp i vardagen med städning eller vad det nu kan vara. Saker som förenklat livspusslet lite. Nittionio procent av alla som arbetar har fått behålla mer än kronor varje månad. Men för en del handlar det helt enkelt om att få vardagen att gå ihop. Att ha de där extra marginalerna som gör att man har råd att köpa nya vinterkängor till barnen eller laga en trasig cykel

18 Att vi har gjort det mer lönsamt att arbeta har inneburit att framförallt de med lägre inkomster har getts ökade möjligheter att kunna påverka sin vardag. Därför tycker jag att jobbskatteavdraget är regeringens bästa reform. En annan uppskattad reform brukar jag få höra är avregleringen av apoteksmonopolet, som lett till att det i dag finns 300 fler apotek. Reformen gör att en stressad småbarnsförälder numera kan köpa värktabletter på närbutiken till sitt febriga barn även efter klockan sex. Ett annat exempel är vårdvalssystemet, som gör att man kan välja vilken vårdcentral man vill gå till när man blir sjuk. Resultatet är att det i dag finns 150 fler vårdcentraler. mer. Det har gjort att arbetslösheten har stigit under krisen. Alliansregeringen har genomfört en rad åtgärder riktade till grupper med svag ekonomi. Bostadsbidraget har höjts för såväl unga utan barn som för barnfamiljer. Samma sak gäller bostadstillägget till pensionärer, flerbarnstillägget inom barnbidraget samt lånedelen i studiestödet. Vi är övertygade om att vägen till ett Sverige som håller ihop går genom fler i arbete. En politik för arbete är därför det bästa sättet att bekämpa utanförskap. Och RUT-avdraget förstås, som underlättar vardagen för många barnfamiljer och äldre. En reform som samtidigt skapat tusentals nya arbetstillfällen och som gjort att tidigare svarta jobb med otrygga anställningsförhållanden blivit vita. ALLA HAR INTE EGNA PUSSELBITAR ATT LÄGGA De allra flesta känner igen sig i det här med livspusslet, men inte alla. Fortfarande finns det de som inte har några pusselbitar alls att lägga i vardagen. Inget jobb att gå till. Ingen semester att planera. Den finansiella krisen och nedgången i världsekonomin har slagit hårt mot jobben. Trots att sysselsättningen ökat har arbetskraften ökat ännu 34 35

19 Kapitel 4 Att ha ett arbete och därmed möjlighet att kunna försörja sig själv är grundläggande för varje människa. Ett jobb är mer än pengar som kommer in på kontot i slutet av varje månad. Jobben är vår viktigaste fråga Ett jobb är att vara del i ett sammanhang. Att vara behövd. Att ha kollegor som bryr sig och som frågar hur man mår. Kanske en bra chef som ser och uppmuntrar en. Jobben lägger dessutom grunden för ett bra samhälle. Det är jobben som finansierar allt det som är vårt skolan, vården och omsorgen. Sverige är ett litet land. Just därför behövs alla insatser. Alla arbetsinsatser bidrar till att vi får det bättre och att Sverige utvecklas. Nya Moderaternas mål är full sysselsättning att alla som kan och vill arbeta också ska få möjlighet att göra det. Sveriges unga kliver i dag ut på en helt ny arbetsmarknad där näringar förändras och nya växer fram. Det finns inte längre en tydlig uppdelning 36 37

20 mellan arbetare och tjänstemän på arbetsmarknaden. Ökad rörlighet och fler tillfälliga anställningar gör att arbetslivet ser väsentligt annorlunda ut i dag. Attityder och värderingar ändras också fler byter arbetsplats oftare. Enklare jobb, yrken där utbildningskraven inte är så höga, blir färre. Medan mer avancerade jobb, med högre utbildningskrav, ökar. Samtidigt som många ungdomar kämpar för att få in en fot på arbetsmarknaden har arbetsgivarna svårt att hitta rätt medarbetare. Omvärlden förändras i snabb takt och Sverige är bara en liten del i det. I Kina gick i morse cirka personer till jobbet för att tillverka varor som snart kommer att säljas i Sverige. Det säger väldigt mycket om hur konkurrensutsatt Sverige som ett litet, exportberoende land är. Om man tog bort exporten skulle Sveriges BNP falla med omkring 50 procent. När omvärlden drabbas av sämre konjunktur vilket är precis det som skett under de senaste sex åren minskar efterfrågan på svenska produkter och tjänster. Det gör att företagen får det tuffare och att jobben i Sverige hotas. Höga trösklar till arbetsmarknaden drabbar särskilt ungdomar och utrikes födda. Politikens uppgift i dag är att rusta människor att kunna möta alla de förändringar som kännetecknar det nya arbetslivet. Sveriges unga kliver i dag ut på en helt ny arbetsmarknad. ALLA SOM KAN OCH VILL ARBETA SKA HA ETT JOBB Även om arbetsmarknaden har förändrats, så har inte människorna på arbetsmarknaden gjort det i samma takt. Här finns framtidens stora samhällsutmaning. En aktiv arbetsmarknadspolitik med utbildning och omställning är en central del av arbetslinjen. Att snabbt få rätt stöd och hjälp med effektiva insatser är många gånger avgörande för att få ett arbete. Arbetsförmedlingen har reformerats och har i dag ett konkret uppdrag: att förmedla jobb. Arbetssökande ges individuell hjälp genom till exempel utbildning, praktik och subventionerade anställningar. Nystartsjobben samt jobb- och utvecklingsgarantin är viktiga redskap för att hjälpa fler människor till arbete. I garantierna erbjuds individuellt utformade åtgärder, till exempel jobbsökaraktiviteter med coachning, arbetsträning, arbetspraktik och kompetenshöjande insatser

21 JOBB BEHÖVS I HELA SVERIGE Ungefär svenskar beräknas gå i pension fram till och med Generationsväxlingen slår olika hårt mot olika branscher och regioner. Vård- och omsorgssektorn kommer att behöva anställa närmare personer inom den närmaste tioårsperioden. Arbetskraften kommer att växa i storstadslänen medan den minskar i stora delar av övriga landet. Det kommer att ställa krav på att fler människor arbetar mer och längre, samt att unga människor lockas att söka vård- och omsorgsutbildningar. Nya Moderaterna är tydliga med att det ska finnas förutsättningar för jobb, företagsamhet och utvecklingsmöjligheter i hela Sverige. Företagens administrativa kostnader är i dag lägre, skatterna och avgifterna är kraftigt sänkta, trygghetssystemen för företagare har reformerats och ett omfattande arbete med regelförenkling har genomförts. Sänkningen av bolagsskatten har varit en viktig prioritering som ökar intresset för att investera i Sverige och därmed också tillgången på riskvilligt kapital. För att små och medelstora företag ska kunna anställa och växa är tillgången på kapital avgörande. Investeringar i goda kommunikationer och infrastruktur bidrar också till att göra Sverige mer attraktivt för företag och investeringar. Alliansen har lagt fram två historiskt omfattande nationella infrastrukturplaner för att rusta upp och bygga ut infrastrukturen och säkerställa fungerande arbetspendling och godstransporter. För att fler företag ska startas och för att befintliga företag ska kunna växa måste vi fortsätta att förbättra attityderna gentemot företagare och entreprenörer. Ytterst handlar det om att få betydelsefulla lokala entreprenörer och företagare att också känna sig så. Det sker bäst genom en fortsatt dialog mellan förtroendevalda och lokala företagare. God service, hög tillgänglighet och bra bemötande är en självklarhet. Det finns många bra exempel på moderatledda kommuner som arbetar framåtsyftande på nya sätt för att främja företagande och entreprenörsskap. Men det finns mer att göra lokalt. Tjänstemän och politiker i samtliga moderatledda kommuner bör kontinuerligt fundera över hur de kan utveckla sina arbetssätt så att det blir lättare att driva företag i Sverige. Hur kan servicen och myndighetsutövningen bli ännu bättre och snabbare? Hur kan upphandling genomföras så att fler små företag får chansen? Hur kan attityden till företagande och entreprenörskap förbättras? VI MÅSTE HJÄLPAS ÅT I dag kan man som arbetsgivare anställa en ung person som varit utanför arbetsmarknaden under 40 41

22 en längre tid för nästan ingen kostnad alls, men med en schysst avtalsenlig lön för den anställde. Men det är inte bara en kostnadsfråga. Arbetsgivarna vill ha mer rätt attityder och rätt erfarenheter. En person som passar in. Om vi ska nå målet om full sysselsättning måste vi hjälpas åt och i detta är arbetsgivarna väldigt viktiga. För att alla ska kunna få ett jobb måste arbetsgivarna vara mer öppna och ge fler ungdomar en chans att ta ansvar för pengar, gäster, kunder eller produkter. För att fler människor ska få möjlighet att lägga sina egna pusselbitar krävs gemensamma ansträngningar. Om alla verkligen ska kunna få ett jobb, då behövs alla jobb. Allt ifrån viktiga välfärdsjobb till kunskapsintensiva jobb inom industrin, arbeten i den växande tjänstesektorn och arbeten dit trösklarna är lägre. Det finns inga fina eller fula jobb, alla jobb är betydelsefulla. VI VILL ATT FLER SKA FÅ LÄGGA SINA EGNA PUSSELBITAR Under mina resor i Sverige träffar jag många duktiga, ambitiösa och drivna ungdomar med karriärdrömmar som, för de allra flesta, kommer att slå in. Jag möter stolta föräldrar som vet att det kommer att gå bra för deras barn. Men jag möter också de ungdomar som inte känner sig lika säkra. Som är rädda för att inte få ett jobb. Som oroar sig för att den person som Om vi ska nå målet om full sysselsättning måste vi hjälpas åt. arbetsgivarna i dag söker har en gedigen universitetsutbildning, många års arbetslivserfarenhet och fina referenser och som vet att det inte stämmer överens när det gäller dem. De undrar kommer jag att kunna få ett jobb ändå? Jag har ju gjort mycket annat som är bra, rest runt och upptäckt världen, lärt mig språk och jobbat ideellt. Det måste väl också vara värt något? Självklart är det så. Jag möter ungdomar som inte gjort något av det här. Varken studerat eller rest. Kanske inte gjort något särskilt. Ungdomar som saknar fullständiga betyg i flera ämnen. Eller som nyligen kommit hit från ett annat land och både måste lära sig svenska och hinna skaffa sig samma utbildningsgrund som alla andra. För en del kanske inte livet alltid har varit så lätt. Omkring ungdomar hoppar av eller slutar gymnasieskolan utan fullständiga betyg varje år. Den här gruppen har det extra tufft att komma in på arbetsmarknaden. Det är för att nå dem vi bör använda styrkan i vår ekonomi och genomföra ytterligare insatser

23 FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD KRÄVER OLIKA ERFARENHETER Det är under de tidiga skolåren som grunden läggs. Därför är det viktigt att det blir rätt från början. Alliansen har upprättat kunskapslinjen i skolan. Bland annat har vi infört en ny läroplan och nya kursplaner med syfte att fler elever ska nå skolans kunskapsmål genom att kraven görs tydliga, elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp och utvärderas, resultaten kommuniceras med hemmen och rätt stöd sätts in tidigt. Regeringens satsningar på gymnasial lärlingsutbildning stärker dessutom kopplingen mellan skola och jobb och rustar eleverna för att möta en modern arbetsmarknad. Framtidens Sverige kommer att behöva människor med olika erfarenheter, språk och kunskaper. I en tid av globalisering har inget land råd att stänga ute kunskap och potential. Vårt land når sin fulla potential först när det ger alla människor möjlighet att nå sin. År 2010 genomfördes en omfattande förändring av mottagandet av nyanlända för att öka fokus på arbete. I dag har Arbetsförmedlingen huvudansvar för människor som är nya i Sverige. Arbete är den bästa vägen in i det svenska samhället. Därför har vi satsat på individanpassade åtgärder, validering, instegsjobb, förstärkningar av Sfi samt satsningar på utökad undervisningstid för nyanlända skolelever. Alliansregeringen har samtidigt genomfört en rad åtgärder för att minska trösklarna in på arbetsmarknaden, framförallt riktat till unga. Vi har gjort det billigare att anställa unga, det har blivit enklare att starta och driva företag, vi har infört RUT- och ROT-avdragen och halverat restaurangmomsen åtgärder som sänker kostnaderna för företagen att anställa och som stimulerar branscher där många unga får jobb. Men mycket mer behöver göras. Utan erfarenhet är det svårt att få ett första jobb. En del ungdomar som jag möter upplever att man måste ha ett jobb för att kunna få ett jobb. Så kan vi inte ha det. Vi behöver därför fortsätta att sänka trösklarna till arbetsmarknaden och öppna upp för att fler ska få chansen att lära sig arbetsuppgifter eller språk direkt på en arbetsplats. Regeringens stöd för yrkesintroduktionsanställningar (YA-jobb) spelar en central roll. Anställningar via yrkesintroduktion ger unga utan tidigare erfarenhet möjlighet till anställning, där en del av tiden används för utbildning och handledning. YA-jobb underlättar övergången från skola till arbetsliv samtidigt som den långsiktiga kompetensförsörjningen för arbetsgivarna säkras

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

Nya jobb får Sverige att växa. Röster om var de nya jobben skapas

Nya jobb får Sverige att växa. Röster om var de nya jobben skapas Nya jobb får Sverige att växa Röster om var de nya jobben skapas Nya jobb får Sverige att växa Röster om var de nya jobben skapas Om boken Moderaterna augusti 2014 www.moderat.se info@moderat.se 08-676

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne

Hälsningar från. #jobbskaparna. i Skåne Hälsningar från #jobbskaparna i Skåne Till Skånes politiker Vi möter dagligen företagsamma människor i Skåne som arbetar för utveckling och förändring, i såväl de mindre som större sammanhangen. Det är

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial

Socialdemokraterna. arbete åt alla. Studiematerial Socialdemokraterna arbete åt alla Studiematerial arbete åt alla ett studiematerial om Socialdemokraternas jobb- och näringspolitik Studiematerialet är framtaget av Socialdemokraterna i samverkan med ABF

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv

Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Se verkligheten Erfarenheter och idéer för ett nytt arbetsliv Text Maria Evertsson. Foto Maria Evertsson, Stickan Kenne, Samer al Khalili, PhotoDisc, Svenska ESF-rådets bildarkiv Grafisk produktion Contactor

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder,

Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, Ett bättre arbetsliv tar till vara alla människors kompetens och utvecklingsmöjligheter oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning Lärande miljöer.........................................

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Sommartal. Anna Kinberg Batra. 6 juni 2015

Sommartal. Anna Kinberg Batra. 6 juni 2015 Sommartal Anna Kinberg Batra 6 juni 2015 Sommartal av Anna Kinberg Batra, 6 juni 2015 I dag firar vi Sverige. En nation, som om den själv hade fått välja, kanske skulle ha satt in en annons med texten

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 www.kristdemokraterna.se

Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 www.kristdemokraterna.se Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT... 3 1. KRISTDEMOKRATERNAS UTGÅNGSPUNKTER... 3 2. PRIORITERINGAR I DEN EKONOMISKA

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

vi är generation otrygg röster om att hamna utanför

vi är generation otrygg röster om att hamna utanför vi är generation otrygg 10 röster om att hamna utanför >> Någon som lyssnar och ser Att bli sedd och bekräftad är nog det viktigaste för en ung människa på väg ut i livet. Det kan låta enkelt, men ändå

Läs mer

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON

BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON ANSVAR FÖR HELA SVERIGE. BRUKSORTER I DAG OCH I MORGON EN RAPPORT OM LIVSKVALITET I SVERIGES BRUKSORTER OCH FEM FÖRSLAG FÖR FRAMTIDEN INNEHÅLL INLEDNING 3 CHECKLISTA FÖR LEVANDE BRUKSORTER 4 BRUKSORTER

Läs mer

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker

#Jobbskaparna. Med varma hälsningar till Sveriges politiker #Jobbskaparna Med varma hälsningar till Sveriges politiker Förord Problemlösande, idérika, driftiga, försiktiga, impulsiva, drömmande, nyfikna och oroliga. Att sätta etiketter på en företagare går inte!

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap

Stöd & Stimulans. Nr 6. Entreprenörskap Stöd & Stimulans Nr 6 Entreprenörskap Artikelserien Skola och entreprenörskap från tidningen LÄRA Stockholm 2010 2011 Lära att lära Utgiven av utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, 2011 Adress: Box

Läs mer

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR

KOLL PÅ STUDENTSTÄDER UTLANDSSTUDIER JOBBEN FINNS - I NORGE FÖR VI HAR Studenten Tidnigen för dig som tar studenten 2010. Producerad av medieprogrammet, Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan KOLL PÅ STUDENTSTÄDER Vi jämför några populära ställen UTLANDSSTUDIER Så är det att

Läs mer

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden

framåt HandelsKRAFT Full fart Så driver innovationerna handeln nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden 56 Koll sidor om innovation och handel nya ica gruppen: Ägandet i ICA är tryggat för framtiden JOBBLÄGET: Nu satsar ICA på ungdomarna Marknadsläget: Supermarket vinnaren mot alla odds på läget: Framtidens

Läs mer

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer