ÅRETS BÄSTA STADSKÄRNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRETS BÄSTA STADSKÄRNA"

Transkript

1 NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN flyttade till Nyköping miljoner satsas på sommarjobb Vilket är Nyköpings vanligaste yrke? 2,5 miljoner passagerare på Skavsta Jan Thorstensson är ordförande i centrumföreningen och har många idéer om hur centrum ska växa och utvecklas ÅRETS BÄSTA STADSKÄRNA PERSONER BOR I NYKÖPING I DET HÄR NUMRET av Nyköpings Tidning berättar vi om Nyköpings stadskärna som ska bli landets bästa Projektet Nysam har startat och nu inbjuds du att vara med och påverka framtiden. Vi berättar också om ansträngningarna att locka hit fler jobb och vad Onyx och Företagslabbet egentligen gör. Turismen och Skavsta slår nya rekord, samtidigt som alla våra politiker kraftsamlar för att Nyköping ska klara problemen på arbetsmarknaden. SIDORNA 5, 6, 7 OCH 8 Det dagliga mötet är avgörande för hur företagen uppfattar kommunen. ERIK CARLGREN KOMMUNDIREKTÖR NYKÖPINGSGUIDEN.SE MARS 1 14 MARS MER PÅ nykopingsguiden.se

2 Vill du vara med och utveckla Nyköping? Foto: FREDRIK E LAAKSONEN 27 M ILJONER INVÅNARE BOR I SVERIGE, VARAV I NYKÖPING OCH OXELÖSUND. Knappast en sanning i dina ögon, men väl så sant för en handlare och oss själva som konsumenter om man ser till utbudet av varor och tjänster som efter fem års högkonjunktur och teknisk utveckling verkligen exploderat. Konkurrensen är mördande vare sig man säljer hushållsost, jackor eller gipsskivor. Man kan faktiskt påstå att marknaden fungerar och att vi som kunder har alla möjligheter att hitta bästa alternativen och en maximal mångfald vare sig vi går ner på stan, köper från en tysk webbshop eller åker ner till Norrköping över helgen. Under några år framöver kommer alla dessa arenor att slåss extra hårt om konsumenternas pengar. Tuffa tider väntar och överlevnadsstrategin är enkel. Pris och service är två viktiga ingredienser i alla affärsplaner för att vinna racet. Man kan liksom inte lägga sig ner och självdö. Hoppet och tron på sina egna möjligheter, sin affärsidé och förmåga att fånga kunden är en drivkraft hos de flesta handlare. Vår strategi i Centrumföreningen är att lyfta blicken från det som idag bara är grunden för vår existens, och istället titta på möjligheterna till samarbete. Både mellan handlare men även med tjänsteföretag, café och restauranger och andra entreprenörer vars intresse att utveckla Nyköping till en attraktiv ort att bo i och besöka är lika väsentlig som för en textilarbetare i Västerport. Tillsammans med fastighetsägare och kommunen kan vi vässa oss och hitta möjligheter till gemensamma beslut och satsningar. Centrumföreningen inser att kultur, föreningsliv, besöksnäring, nöjes- och eventutbud är minst lika viktigt som parkeringsplatser och klädaffärer för att vi alla ska trivas och må bra både som kommuninvånare och företagare i Nyköping. Trivsel och trygghet går hand i hand med utbud och tillgänglighet. I NYSAM (Ny samverkan i Nyköping) driver vi projektet att nätverka över gränserna. Vi ska hitta partners och nyköpingsbor som brinner för gemensamma möjligheter och bland annat vinna priset som Årets Stadskärna I arbetsgrupper kommer vi att jobba tillsammans med tjänstemän och politiker, och näringslivets olika intresseföreningar mot olika mål och visioner. Grupper som redan är igång arbetar med Stadsutveckling, Ungdomar i Centrum, Trivsel och trygghet, Kultur och nöje och bland stråk som planeras är Gästabudet 700 år, Café, restaurang och besöksnäring, Åpromenaden/ hamnen med flera. Vi vill att vårt arbete ska engagera och sprida sig till alla. Och att du och jag kan påverka och har ett ansvar för att forma ett modernt Nyköping till en trevlig och trygg mötesplats och en levande stad. Jan Thorstensson Ordförande i Centrumföreningen Tron på affärsidén är handlarnas drivkraft, skriver Jan Thorstensson. Näringslivsrapport: 180 miljoner till företag genom Almi NY NOTISER Fler invånare i Nyköping Hallå där, Göran Cederholm, vd vid Almi Företagspartner i Sörmland. Vad innebär de 180 miljoner kronor i riskkapital som företag kan få del av genom Almi? Almi har bildat ett riskkapitalbolag med 180 miljoner kronor som under kommande fem år ska investeras i företag. Villkoren är att Almi och en privat aktör går in tillsammans med riskkapital, det vill säga ägarandelar genom aktier och att Almi blir minoritetsägare. Vad är syftet? Att företag får in riskkapital för sin utveckling och därmed ökad konkurrenskraft. Genom det här upplägget blir det enklare och inte lika riskfyllt för privata aktörer att investera i företag eftersom risken delas med Almi. Vilka företag har möjlighet att få förstärkning på det här sättet? Mindre och medelstora företag upp till 250 anställda. Det viktigaste är förstås att företaget har en bärande affärsidé och en bra ledning och gärna en internationell potential. Fem län är med och delar på pengarna. Hur mycket kommer Sörmlands företagare tillgodo? Det finns inga geografiska rättviseaspekter. Riskkapitalbolaget Almi Invest Östra Mellansverige täcker Sörmland, Östergötland, Västmanland, Örebro och Uppsala län. Men Almis bedömningar utgår enbart från vilka förutsättningar företagen har. Jag kan tänka mig att cirka företag per år här i Sörmland kommer att stärkas genom Almis riskkapitalbolag. Hur gör man som företagare eller investerare för att få del av pengarna? Man tar kontakt med Almi, vi är inte så formella. När börjar de här pengarna att nå ut till företagen? Ganska omgående. Flera, både företag och investerare har redan hört av sig, så verksamheten är på gång. SUSANNE SAWANDER»En stabil kommun med positiv utveckling«årets näringslivsrapport ger gott hopp för framtiden. Här en bild från Skavsta flygplats, en av kommunens största arbetsgivare. Nyköping är en stabil kommun som sannolikt kommer att uppleva en positiv näringslivsutveckling även i framtiden. Det framgår av Näringslivsrapport 2008 som tagits fram av planeringsenheten inom Nyköpings kommun. Här konstaterar man att näringslivsstrukturen i Nyköpings kommun är typisk för svenska residensstäder. Det finns en stor offentlig sektor, en stor privat service- och tjänstesektor och en liten andel tillverkande industri. Den största privata arbetsgivaren för Nyköpingsborna är SSAB i Oxelösund. I Nyköping är de största arbetsgivarna Nyköpings kommun, Sörmlands landsting, Saab Automobile, Stockholm Skavsta flygplats, Thorsman & Co, Swenox och Studsvik. De största privata tjänsteföretagen är Samhall, Länsförsäkringar och Manpower. År 2007 fanns företag i kommunen. De flesta är enmansföretag. Endast 1,4 procent har fler än 50 anställda. Under 2007 startade 274 nya företag och nyföretagandet ligger något högre än länsgenomsnittet, men lägre än snittet i riket. De vanligaste yrkena i Nyköping är 1. Vård- och omsorgspersonal 2. Försäljare inom detaljhandeln 3. Säljare, inköpare, mäklare 4. Byggnadshantverkare 5. Ingenjörer och tekniker 6. Byggnads- och anläggningsarbetare 7. Övrig kontorspersonal 8. Fordonsförare 9. Gymnasielärare 10. Grundskollärare 11. Förskollärare och fritidspedagoger 12. Sjuksköterskor Näringslivsrapport 2008 hittar du på under Om Nyköping/Fakta om kommunen. LARS-GÖRAN BERGMAN Nyköpings befolkning ökade med 213 under 2008 och är nu personer flyttade till kommunen under året, medan flyttade ut. Befolkningsökningen är en bekräftelse på att kommunen är på rätt väg, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Carle. Det känns bra att Nyköping växer och utvecklas trots nedgången i konjunkturen. Nyköpings befolkning ökade under 2008 med 213 personer och är nu uppe i personer flyttade till kommunen under året och det var 231 personer fler än som flyttade ut. 709 av de inflyttade kommer från Sörmland medan kommer från övriga Sverige. Av de inflyttade kommer 284 från utlandet Så här stor var befolkningen 31 december 2008 (med förändringen inom parentes): Nyköping (+ 213) Oxelösund (+ 22) Trosa (+ 324) Gnesta (+ 148) Eskilstuna ( ) Katrineholm (+ 45) Strängnäs (+ 280) Flen (-58) Vingåker (-82) Sörmland ( ) Sverige ( ) Stockholm ökar sin befolkning stort och staden noterar ett plus på Hela Stockholms län ökar med invånare och är nu uppe i närmare 2 miljoner invånare. Befolkningssiffrorna från SCB visar också att medelåldern i Nyköping är 42,8 år. Att jämföra med hela riket som ligger på 41 år. Äldst i Sörmland är invånarna i Oxelösund med en medelålder på 45,3 år och yngst är Eskilstunaborna med 41,1 år. Det bor fler kvinnor än män i Nyköping, 50,8 procent kvinnor mot 49,2 procent män. 20,3 procent är under 17 år och 20,8 procent är över 65 år. Resterande 58,9 procent är år. Av Nyköpingsborna är 36,8 procent gifta och 9,7 procent skilda. Det är något högre siffror än riket i genomsnitt. Under 2008 föddes 544 barn i Nyköping. 560 av kommunens invånare avled under året. LARS-GÖRAN BERGMAN NY. REDAKTION ANSVARIG UTGIVARE Palaemona Mörner REDAKTÖR Lars-Göran Bergman GRAFISK PRODUKTION Kommunikationsavdelningen Nyköpings kommun MEDARBETARE NR 2/09 Kicki Wallmo Gunnar Westerberg Susanne Sawander Anna Malm Johanna Lindquist Ann-Margreth Karlsson Nästa NY kommer i april TRYCK: Södermanlands Nyheter AB, Nyköping Nyköpings Tidning ges ut som en inlaga i Södermanlands Nyheter. Upplagan är och delas ut i Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta. Extra tidningar finns också att hämta i Stadshuset, Culturum m fl i platser i kommunen. Nyköpings Tidning kan också läsas på Boende i Nyköpings kommun som inte får NY kan få den hemskickad med NYKÖPINGS TIDNING Kommunikationsavdelningen Nyköping Telefon: E-post: Fax:

3 Politisk samling för att klara problemen på arbetsmarknaden Tre miljoner till feriearbeten och två miljoner till ett industricollege. Det är något av innehållet i den gemensamma satsning som politikerna i Nyköping gör för att lindra effekterna av nedgången i konjunkturen. - Vi tar ett gemensamt samhällsansvar och använder delar av överskottet i 2008 års bokslut till sysselsättningsåtgärder, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Carle. Dessutom satsar vi närmare en halv miljard på angelägna investeringar som är också bidrar till att hålla hjulen igång. HAN FÅR MEDHÅLL AV oppositionsledaren Urban Granström som initierat flera av insatserna. - Det är viktigt att vi kan genomföra åtgärder som bland annat ger sommarjobb till Nyköpings ungdomar, säger han. Det är också viktigt att vi kommer igång med byggnationen av fler hyresrätter i Nyköping. Kommunens kreditmöjligheter är bättre än företagens och kommunen har därför lättare att få fram pengar till investeringar som ger sysselsättning. Det är heller inte aktuellt med några varsel bland kommunens verksamheter trots minskade skatteintäkter och en stramare ekonomi. Resurser finns också avsatta för ökade sociala kostnader när fler blir arbetslösa. SÅ HÄR SKRIVER Nyköpingsalliansen och socialdemokraterna i en gemensam pressinformation: Vi har efter överläggningar enats om en strategi för att dels se till att Nyköpingsalliansen med kommunstyrelsens ordförande Jan Carle (m) går tillsammans med socialdemokraternas kommunalråd Urban Granström när det gäller åtgärder för att dämpa lågkonjunkturens negativa effekter för Nyköpings arbetsmarknad. kommunen gör insatser för att stimulera till jobb, utbildning för varslade och feriearbete för ungdomar, dels följa utvecklingen på arbetsmarknadssidan för att kunna sätta in ytterligare åtgärder om det visar sig vara nödvändigt framöver. LARS-GÖRAN BERGMAN Foto: LARS-GÖRAN BERGMAN Förslaget innebär i korthet: Resurser till verksamhet Att inom ramen för 2008 års bokslut avsätta 3 miljoner kr av resultatet till feriearbeten för gymnasieungdomar. Att genom den redan i kommunstyrelsen beslutade insatsen industricollege stärka industriföretagens framtida konkurrenskraft. Ofinansierade delar i 2009 års budget klaras genom att ta 2 miljoner kr av 2008 års resultat. Nya insatser för att stimulera lokala byggmarknaden i Nyköping Nya ägardirektiv överlämnas till Nyköpingshem på bolagsstämman i april om att under 2009 starta byggande av nya hyresrätter. Uppdrag till kommunfastigheter att snabbt ta fram förslag på upprustning av fastigheter med eftersatt underhåll och som är strategiskt viktiga. Tidigare års upparbetade budgetutrymmen som ännu inte utnyttjats skall användas snarast möjligt. KS tar ett samordningsansvar KS ska följa utvecklingen på arbetsmarknaden och inom socialtjänsten genom att ta emot en rapport från arbetsförmedlingen och sociala divisionen en gång i månaden. Rapporten ska omfatta aktuella uppgifter om arbetslöshet, varsel, analyser av tendensen för regionen, eventuellt planerade åtgärder samt utvecklingen av socialbidragskostnader. KS ska följa upp utvecklingen av industricollege samt underlätta för utveckling av motsvarande inom andra branscher. Rapportering på samma sätt som ovan en gång varje månad. KS följer upp de regionala insatserna med återkommande rapportering. KS ger uppdrag till näringslivschefen och chefen för Kunskapens hus att pröva alla sätt att få in externa medel för att stödja stärkande insatser i Nyköping. ÄR DU EN MILJÖHJÄLTE UTAN ATT VETA OM DET? REAN FORTSÄTTER! VÄRME FÖR MILJÖMEDVETNA Kullbergs Bokhandel AB. V Storgatan 32, Nyköping Telefon Telefax

4 Ostlänken NYKÖPINGS KOMMUN HAR GJORT SITT VAL Foto: FRE DRIK E LAAKSON EN Efter att ha studerat Banverkets järnvägsutredning förordar Nyköpings kommun alternativet Röd korridor via Skavsta och bibana enligt alternativet Lång bibana med hög standard Nyköping. Yttrandet från en enig kommunstyrelse har nu gått vidare till Banverket som tar ställning till kommunens önskemål. Banverket går sedan går vidare med ett eget beslut till regeringen som har sista ordet om hur Ostlänkens ska byggas. norrut och 16 tåg söderut. Om man vill hoppa på det riktigt snabba tågen gör man troligen det i Stockholm eller Linköping. Att dra snabbtåget genom Nyköping är uteslutet då det skulle innebära ett stort intrång i stan samtidigt som tåget bara skulle åka förbi i 160 km/ tim. Vi har nämligen för få invånare i Nyköping för att få en hållplats för snabbtåget, berättar Lars-Åke Svensson, projektledare för Ostlänken i Nyköpings kommun. SKÄLET till att kommunen förordar den röda kor- ridoren är främst att tågen kommer att gå oftare och snabbare. Idag går det varje dygn 11 tåg norrut och 15 tåg söderut. På den nya banan räknar Banverket med halvtimmestrafik med 24 tåg norrut och 20 söderut från Nyköping. Nyköpings station kommer att trafikeras med regionala tåg och interregionala tåg och restiden till Stockholm blir 40 minuter istället för dagens 66 minuter. Enligt Banverkets trafikprognoser kommer antalet tågresenärer i Nyköping på sträckan att fördubblas till år SNABBTÅGET genom centrala Nyköping skulle BANAN FÖRBI SKAVSTA kommer att trafikeras med interregionala tåg och snabbtåg. Här kommer varje dygn att stanna ytterligare 16 tåg som går Lars-Åke Svensson är projektledare för Ostlänken i Nyköpings kommun. NY OSTLÄN KE N Lars-Åke Svensson. Vi förstår att de som bor eller har verksamhet inom den röda korridoren är oroliga, men från kommunens sida ska vi göra det som står i vår makt för att lösa de eventuella problem som uppstår. I yttrandet förutsätter kommunen att stor omsorg kommer att läggas vid att hitta en sträckning för bibanan genom centrala Nyköping som innebär minsta möjliga påverkan på den befintliga bebyggelsemiljön. Samma gäller för passagen med huvudbanan intill friluftsområdet Söra/Hovrasjön. Tillgängligheten till området ska behållas i största möjliga utsträckning. Tidpunkter och hållplatser 왘 Banverket har haft järnvägsutredningen ute på remiss 15 dec feb 왘 Kommuner och andra intressenter har lämnat sina yttranden. I och med att järnvägsutredningen har presenterats slutförs ett planeringsarbete som pågått under närmare sju års tid. 왘 Banverket ska nu fatta beslut och lämna ärendet vidare till regeringen, som ska göra en så kallad tillåtlighetsprövning. Det är en prövning som beräknas ta minst ett år. 왘 Efter tillåtlighetsprövningen är det dags att ta fram en järnvägsplan. Det är först med järnvägsplanen man bestämmer exakt var järnvägen ska gå. Järnvägsplanen kommer att ta minst 2-3 år att genomföra. 왘 Byggstart för Ostlänken: tidigast 왘 Än är inte finansieringsfrågan löst. En möjlighet är att finansieringen sker genom offentlig och privat samverkan. HELA KOMMUNENS YTTRANDE finns att läsa på under rubriken Näringsliv & Tillväxt/Ostlänken. Här finns också mer information om Ostlänken. LARS-GÖRAN BERGMAN Kommunstyrelsen förordar den sk röda korridoren med bibana genom Nyköping. Illustration: DANIE L WIBE RG RYANAIR WIZZ AIR VING / MY TRAVEL FRITIDSRESOR (TUI) APOLLO GOTLANDSFLYG STOCKHOLM Ref. Kv Järnhandlaren SKAVSTA Fasadrenovering; fasaden har högtryckstvättats, löst sittande puts har knackats ner och lagats upp (avfärgning med silikatfärg). RIGA VISBY GLASGOW EDINBURGH (PRESTWICK) HAMBURG DUBLIN Före (LÜBECK) LIVERPOOL GDANSK BERLIN BREMEN BIRMINGHAM EINDHOVEN LONDON (SCHÖNEFELD) DÜSSELDORF (NIEDERRHEIN) (STANSTED) FRANKFURT (HAHN) KARLSRUHE BRATISLAVA (BADEN BADEN) PARIS (BEAUVAIS) BASEL GRENOBLE WINTER MARSEILLES KLAGENFURT WINTER (BERGAMO) TOULON PISA BARCELONA MAJORCA RIMINI BULGARIA ZADAR (BURGAS) SUMMER SUMMER TURKEY (ANTALYA) SUMMER ALGHERO (LAS PALMAS) WINTER MALTA (PHUKET) WINTER CRETE (CHANIA) SUMMER Flyg direkt från Stockholm Skavsta till 48 destinationer i 21 länder! Nöthagsvägen 5, Nyköping Tel THAILAND TRAPANI GRAN CANARIA Välkommen att ringa eller maila så berättar vi mer! Titta gärna på våra andra referenser: (LARNACA) SUMMER (CIAMPINO) (PALMA) ALICANTE murningsarbeten fasadrenovering badrumsrenovering med totallösning plattsättning kakel och klinker CYPRUS ROME (GIRONA) VALENCIA BUDAPEST VENICE (TREVISO) MILAN Anlita oss: KATOWICE CRACOW WROCLAW SPARPAKET...så räcker dina pengar längre... Whirlpool Tvättmaskin AWO/D program, 1400 varv, 6 kg, Energiklass A Whirlpool Torktumlare AWZ 7465 Elektronisk fuktavkänning och sensorstyrd torkning, 6kg. Kanonpris! 3.990:(4.690:-) Whirlpool Toppmatad Tvättmaskin AWE kg, bredd 40 cm, Energiklass A Efter WARSAW LODZ PRAGUE newmarket.se innebära att ett 40-tal villor måste rivas. Tunnelalternativet skulle enligt Banverket bli för dyrt och har avförts från järnvägsutredningen i tidigare skede. Enligt kommunens yttrande till Banverket bedöms den röda korridoren göra mindre intrång i naturmiljön än den gröna. Men inom den röda korridoren finns bland annat Bullersta ridanläggning och Söra friluftsgård. Innan den exakta sträckningen är spikad vet vi inte hur mycket dessa anläggningar påverkas, säger HUSHÅLLSGRUPPEN NYKÖPING AB Erbjudande! 3.990:(4.790:-) Whirlpool Praktisk Frysbox AFG 6222-B 212 liter, H 86,5cm, B 80,6 cm Blommenhovsv. 24, Brunnsg. 46, Vard 10-18, lö Passa på! 3.990:(4.990:-) NU! 2.795:(3.390:-)

5 FÖRETAGSPARK BYGGS I REKORDFART Nyköpings kommun vill erbjuda bra hyreslokaler till nya och expanderande industriföretag. Det är bakgrunden till den företagspark som ska stå klar på Arnö i sommar. Många industriföretag vill hyra lokaler i Nyköping i stället för att äga men utbudet har varit begränsat. Därför har kommunen tagit initiativ till en egen lösning. En entreprenör bygger och äger fastigheterna men hyr ut dem till Nyköpings kommun. Intresserade företag kan sedan hyra lokaler i andra hand. Som en stabil och långsiktig hyresgäst får Nyköpings kommun en förmånlig hyresnivå, vilket företagen i parken vinner på. DET HÄR ÄR ETT VIKTIGT STEG mot ett bättre företagsklimat i Nyköping. När parken står klar kan vi erbjuda attraktiva lokaler utanför centrum och samtidigt frigöra ytor i stadskärnan för nya bostäder. Jag hoppas att denna satsning får fler företag att vilja etablera sig här, säger kommunstyrelsens ordförande Jan Carle. Markarbetena började i höstas men redan nu står byggnader på plats mittemot SAAB:s lager. Invigning av företagsparken beräknas till sommaren 2009 och första hyresgäst blir företaget Swenox. Redan nu planeras för en andra etapp med fler lokaler i området. JOHANNA LINDQUIST Företagsparkens lokaler för företag frigör ytor i stadskärnan för nya butiker.»framgång Nyköping«ska ge professionellt bemötande Framgång Nyköping är en utbildning för kommunanställda med många företagskontakter. Den service som kommunen ger till dem som bor och verkar i Nyköping ska kännetecknas av ett professionellt bemötande. Det dagliga mötet är avgörande för hur Nyköpings kommun uppfattas av både företagare och medborgare. Och det är alltid viktigt att utgå från de förkunskaper som finns hos dem vi möter, säger kommundirektör Erik Carlgren. EN SÄRSKILD UTMANING ligger hos medarbetare som arbetar med myndighetsutövning av olika slag. Deras uppgift är att skydda medborgarna genom att kontrollera att företagen följer lagar och regler. I seminarieserien Framgång Nyköping får dessa handläggare möjlighet att diskutera myndighetsrollen och lära sig mer om företagarnas villkor och förväntningar på kommunen. Vid de tre seminarier som har arrangerats hittills har deltagarna fått ta del av både föredrag från kommunens egna verksamheter och utomstående forskares och företagares erfarenheter. VID DET FÖRSTA TILLFÄLLET berättade Svenskt Näringsliv om det senaste resultatet från organisationens kommunranking över näringslivsklimatet och gav exempel på områden där Nyköping kan utvecklas. De efterföljande seminarierna har tagit upp teman som roller, samverkan och kommunikation. Näringslivet ställer allt högre krav på sina leverantörer. Bemötande och attityd har blivit ett viktigt konkurrensmedel även för en kommun, säger Ann-Margreth Karlsson, chef för Näringsliv & Tillväxt. Det innebär att kommunanställda med många kontakter med näringslivet behöver känna till företagarnas villkor. Målet med seminarierna är att kunna vässa oss för att bli ännu bättre. JOHANNA LINDQUIST Första etappen för Sveriges höghastighetståg OSTLÄNKEN är de första 15 milen av Sveriges nya höghastighetsnät för järnväg. Det är inte vilka femton mil som helst. Utmed denna planerade järnväg finns lika många människor som i Göteborg, och som alla vet är kombinationen snabba kommunikationer och många människor en formidabel förutsättning för tillväxt. När stora regioner som Mälardalen och Östergötland knyts närmare varandra skapas effekter som hela landet drar nytta av. Inte minst på grund av att Ostlänken samtidigt är första etappen av Götalandsbanan, den planerade nya järnvägen mellan Stockholm och Göteborg via Jönköping. Precis som Öresundsbron förändrade tillväxtvillkoren i hela Sydsverige kommer Ostlänken göra det för oss. Problemet är bara att den än så länge inte är en verklig järnväg. Vi i kommunerna utmed Ostlänken har redan beslutat att bygga nya, moderna resecentrum och är beredda att öppna våra plånböcker för att de ska bli verklighet. Vi är klara att sätta spaden i jorden. Nu väntar vi bara på att regeringen också ska bli det! SÖDERTÄLJE SYD VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING KOMMUNSTYRELSEORDFÖRANDENA PAUL LINDVALL (LINKÖPING), MATTIAS OTTOSSON (NORRKÖPING), JAN CARLE (NYKÖPING), FLYGPLATSCHEF DOT GADE KULOVUORI (SKAVSTA) SAMT KOMMUNSTYRELSEORDFÖRANDEN DANIEL PORTNOFF (TROSA). NYKÖPING- ÖSTGÖTALÄNKEN AB

6 Foto: FREDRIK E LAAKSONEN Mål för NYSAM BÄSTA STADS I NYSAM arbetar kommunen och Centrumföreningen för att få stadskärnan i Nyköping att växa och frodas. Ett av målen på vägen är att bli utsedd till Årets Stadskärna ONYX EN PÄRLAFÖRFÖRETAGARE Siw Johansson, Onyx, arbetar för att behålla företagen i kommunen samtidigt som hon hjälper nya företag att hitta hit. Onyx är företaget som har till huvuduppgift att hjälpa andra företag. Både företag som funderar på att flytta hit och företag som redan är här. Man kan nog utan överdrift kalla Onyx för Nyköpingsföretagarens bästa vän. ONYX Näringslivsutveckling AB kan synas vara ett litet bolag med verkställande direktören Siw Johansson som enda anställd. Men skenet bedrar. Från kontoret i Storhusqvarn hanteras både små och riktigt stora företagsfrågor i både Nyköping och Oxelösund. Ägarbilden ger en vink om att det finns tyngd och allvar bakom verksamheten. 60 procent av aktiestocken ligger i privata händer, bestående av sex större lokala företag och de sex största lokala företagsorganisationerna. Övriga 40 procent av aktierna delar Nyköpings och Oxelösunds kommuner lika på. ONYX ägs av ett antal större företag i regionen, de lokala företagsorganisationerna och kommunerna Nyköping och Oxelösund. Uppdraget är att utveckla näringslivet i Nyköping och Oxelösund. arbeta för att fler företag flyttar hit sin verksamhet. Företagslabbet en generös plantskola för nyföretagaren Företagslabbet kan liknas vid en generös plantskola för blivande eller nystartade företagare. Själva namnet Företagslabbet berättar ganska väl vad det handlar om. En miljö där man utifrån idéer och engagemang skapar och utvecklar sitt företag som efter en tid står på egna ben och flyttas ut till den mer vardagliga företagsvärlden. -Likna oss gärna vid ett första bollplank, säger projektets verksamhetsledare Jenny Höglund. En plats där man kan börja sin praktiska verksamhet och samtidigt få hjälp och coachning med alla de frågor som brukar dyka upp för nyföretagaren. Vi jobbar tillsammans med frågor som affärsidén, vad som bör vara nästa steg, kunskaper, kontakter och allt annat som hör företagandet till men som i början kan kännas obekant och svårt. FÖRETAGSLABBET FöretagsLabbet är en del av Innovationsmotorn i Sörmland och ett samarbete mellan Nyköpings kommun, Regionförbundet Sörmland, ALMI Företagspartner, VI FUNGERAR lite som ett kitt mellan det offentliga och företagen, säger Siw Johansson. Vår uppgift är att vara något av en medlare och brygga mellan företagen och det offentliga. Det är viktigt att företag kan känna sig trygga och ha en dialog med oss i vetskap om att informationen stannar hos oss. Många gånger gäller det ärenden som befinner sig på ett tidigt stadium. Det kan vara allt ifrån konkurrenshänsyn till marknadssonderingar som gör att man vill hantera ärendet under affärssekretess. UNDER DET DECENNIUM Onyx funnits har verksamheten till stor del inneburit hjälp åt företag som etablerat sig i någon av de bägge kommunerna. Under senare år har det framför allt rört sig om nya företag inom handeln. Sedan förra året arbetar Onyx mer med lokala företag som redan finns i området. Senast har fokus legat på att få ett av Nyköpings större företag, Swenox att stanna kvar. Vi bestämde oss för att göra vårt allra bästa för att få behålla företaget i kommunen. Och vi lyckades! säger Siw med ett stort leende. Tack vare ett intensivt samarbete kunde man föra en dialog med ägarna som resulterade i att Swenox nu till sommaren flyttar till nya lokaler på kvadratmeter i den företagspark som byggs på Arnö. Det här var en stor och mycket lyckad insats, säger Siw Johansson. Nu ska vi fokusera mer på de mindre företagen igen. Vi har del förfrågningar om lager och butiker som vi ska försöka lösa. GUNNAR WESTERBERG arbeta för bred samverkan med befintliga företag i Nyköping och Oxelösund. vara den naturliga länken mellan näringslivet och kommunerna. arbeta med det som gör det lite enklare och roligare att driva företag i Nyköping och Oxelösund. DELTAGAREN BJUDS den första månaden helt fritt en utrustad kontorsplats i de moderna och ljusa lokalerna på Västra Kvarngatan. Här finns skrivbord, dator med Internetuppkoppling, kopiator, fax, konferensrum, pentry med mera. Det är bara mobiltelefon som deltagarna förutsätts hålla med på egen hand. Efter de första fyra veckorna går det att hyra platsen med all utrustning i upp till sex månader för 800 kr/mån. När vi besöker Företagslabbet inte långt från Storhusqvarn och Nyköpingsån har fem av de åtta platserna just blivit upptagna. Det finns planer på att utöka till tio platser om intresset fortsätter att vara lika stort. GUNNAR WESTERBERG IFS RådgivningsCentrum, Nyföretagar- Centrum, ONYX Näringslivsutveckling AB, Företagsam NORA Nyköping/Oxelösund och Klövern Nyköping. Foto: FREDRIK E LAAKSONEN Centrumföreningen har knutit Bengt Spider Jansson som koordinator till projektet som fått det stolta namnet NYSAM; Ny samverkan i Nyköping. Spider har erfarenhet som centrumledare och eventarrangör och har jobbat med bland andra Södertälje och Eskilstuna. Janne har också god draghjälp av Pia Ölvestad, vår egen centrumledare, och kollegorna i Centrumföreningen som i lågkonjunkturens spår passar på att fundera på utveckling och samarbeten. Allt för att klara konkurrensen och få nyköpingsborna att tycka att det är kul att gå på stan. Vi har jättebra förutsättningar en fin stadskärna med gångavstånd till allt, bra läge i regionen, en spännande historia och tusentals potentiella shoppingsugna resenärer på Skavsta. Vi behöver bara strössla glassen lite, säger Janne. INGELSTA köpcentrum i Norrköping och Skärholmen söder om Stockholm är tydliga konkurrenter om nyköpingsbornas surt förvärvade slantar. Minskad konsumtion generellt är naturligtvis också ett orosmoment. Å andra sidan förespråkar inte Janne och Centrumföreningen överkonsumtion, utan medveten konsumtion som gör det möjligt att ha kvar och utveckla mångfald i Nyköping. När tiderna blir sämre ska man passa på att lyfta blicken och se framåt. Vi vill att våra besökare ska få en helhetsupplevelse och därför måste Nyköping upp på tå. Vi måste ha något att erbjuda för flera åldrar. VI VILL BINDA IHOP hamnen med stadskärnan. Bidra till mera liv och rörelse på Stora Torget genom att placera en saluhall på västa kortsidan där fisk, kött, ost, grönsaker, bröd och flera andra kan dela lokal och personal. Då har man råd att ha kvar sin egen affärslokal men finns på torget och kan dra nytta av kommersen och bidra till utbudet. På torgets östra sida kan man tänka sig ett matställe, kanske ett gatukök. Eller något helt annat, en nudelbar, kanske. TÄNK DIG att glasa in Storgatan! Fullständigt vansinnigt? Kanske det, fast det är redan gjort. I Trondheim till exempel. Man behåller gatans karaktär och tillför ett drägligt klimat. Det ökar tillgängligheten för flanörer och konsumenter som slipper springa huttrande i snålblåsten mellan butikerna åtta månader om året. Knyt ihop centrum med hamnen genom att utveckla Å-promenaden med en kulturhistorisk Tom Titt-utställning och öppna Bryggeriets torg med café och handel! Gör världens längsta rosenrabatt längs ån med ett växthus i varje ände, fullt med blommor och fåglar. Gör nåt kul med pontonbryggan vid Vattensportens hus, kanske en utställning om havet och aktuell miljö- och energiforskning kopplad till vatten. IDÉERNA YR i luften och det är meningen. Du tycker säkert också något om utvecklingen i Nyköpings stadskärna. Håll inte inne med det! Ring, maila, sms:a eller skriv ett vykort till Bengt Spider Jansson och berätta om din idé. Kanske blir just den verklighet när Nyköpings centrum uppdaterar till 2.0 KICKI WALLMO MINO satsar på kunskap och inspiration Marknadsföreningen i Nyköping/Oxelösund, MINO, har ett digert program för sina drygt 200 medlemmar med en blandning av kunskap och inspiration. MINO jobbar med att stimulera och initiera utveckling och utbildning för en effektiv marknadsföring inom regionen. Föreningen deltar i flera samarbeten och erfarenhetsutbyten mellan företag och Nyköpings kommun. ATT FÅ MINO:s prestigefyllda Årets Guldnyckel är ett lyft för många företag, liksom Årets Gaspedal kan uppmuntra till nya djärva satsningar. Syftet med dessa priser är att stimulera till positiv tillväxt och goda marknadsföringsinsatser. Exempel på företag som fått Årets Guldnyckel är Borox International, Sörmlands Sparbank, Klövern, Hellmanska gården och Stockholm Skavsta flygplats. Gaspedalen har delats ut till profiler som Pelle Nilsson, Mathias Andersson, Henrik Nilsson och Therese Lind. MINO ERBJUDER ett brett program. I år har Emma Åsander berättat om konsekvenserna av den nya skärpta marknadsföringslagen och Centrumföreningen har avslöjat sina visioner att bli Årets stadskärna mars kommer Troed Troedsson till Nyköping för att berätta om hur man blir en framgångsrik marknadsförare. I april kommer Marknadsförbundets VD Jan Fager till MINO. Mer information om MINO hittar du på LARS-GÖRAN BERGMAN

7 KÄRNAN 2012 NY KOLLAR Foto LASSE SKOOG Skavsta får nya flyglinjer och investerar för framtiden I april kommer drömmen om Provence lite närmare. Då öppnar Ryanair sin nya flyglinje från Stockholm Skavsta till Toulon vid den franska sydkusten. Redan i början av samma månad utökar flygbolaget med ytterligare två destinationer Palma de Mallorca och Zadar i Kroatien. Totalt flyger bolaget till 38 orter i Europa från Stockholm Skavsta. Jätteroligt såklart, särskilt i dessa tider, kommenterar Joakim Lindholm, operativ chef på Stockholm Skavsta flygplats. Flygplatsen har klarat sig bra trots lågkonjunkturen. Siffror visar att tappet i antal passagerare i januari 2009 blev 5.1 procent jämfört med föregående år. Det är långt mindre än hälften av vad övriga jämförbara flygplatser i landet förlorade under samma månad. DEN PLANERADE UTBYGGNADEN av terminalen får dock vänta i avvaktan på hur året fortskrider. Förra året flög 2,5 miljoner passagerare härifrån och det var väl ungefär vad terminalen klarar, därför har vi varit helt inställda på att bygga ut. Men det ekonomiska läget har gjort att vi får vara lite försiktiga ett tag till. Men allt ligger inte på is. Under de kommande två åren ska plattytorna där flygplanen taxar ut och in bytas ut och uppgraderas. En välbehövlig jätteinvestering, dagens ytor anlades för år sedan, så det är dags, konstaterar Joakim Lindholm som säger att satsningen ska ses som en tydlig signal till flygbolagen att man från Skavstas är beredd att investera för framtiden. SUSANNE SAWANDER Centrumföreningen och Nyköpings kommun diskuterar vad som kan göras bättre i Nyköpings stadskärna. Fr v Herman Jan de Boer, Centrumföreningen, Magnus Pirholt och Eva Edberg, tjänstemän i Nyköpings kommun, Jan Torstensson, ordförande i Centrumföreningen, Eva Andersson (c), ordförande i Bygg- och Tekniknämnden samt Bengt Spider Jansson, Centrumföreningen. Jobzone tror på Nyköping Trots bistra tider för näringslivet i stort finns det företag som går mot strömmen. Personaluthyrnings- och rekryteringsföretaget Jobzone med drygt 60 kontor i Norge och Sverige har nyligen öppnat i Nyköping. Det är en tuff tid att starta i men samtidigt bedömer vi Nyköpingsregionen som både växande och intressant, säger Per Lindberg, kontorschef och partner vid Jobzone som för bara några veckor slog upp portarna på Västra Kvarngatan i Nyköping. Jobzone räknar med att i första hand inrikta verksamheten i Nyköping och Oxelösund på personaluthyrning inom ekonomitjänster, administration, back office, sälj samt en del teknik. JOBZONE STARTADES i Norge år 2002 och i Sverige år Nu finns över 65 kontor varav ett tjugotal i Sverige, det allra senaste i Nyköping. Verksamheten bedrivs som franchise och en viktig del av Foto: FREDRIK E LAAKSONEN Foto: FREDRIK E LAAKSONEN Harrieth Eriksson, Per Lindberg och May-Louise Cuibe vid det nyöppnade kontoret i Nyköping. företagsidén är den lokala förankringen och närheten. GUNNAR WESTERBERG Besöksnäringen i Nyköping ökar mest i Sörmland Allt fler turister väljer Nyköping. Under 2007 passerade turismomsättningen 1 miljard kronor och antalet heltidsjobb bara ökar. För 2009 är målet att Nyköping ska ha 880 heltidsjobb inom besöksnäringen. - Under 2008 ökade det totala antalet övernattningar inom hotell, vandrarhem och stugbyar med 17 procent, berättar turismkoordinator Josefina Höglin, Nyköpings kommun. Besöksnäringen i Nyköping har ökat mer än i övriga kommuner i Sörmland. Ökningen av utländska turister är ännu större än den totala, hela 35 procent jämfört med året innan. Så här ser topplistan ut för utländska turister i Nyköping 2008: 1. Tyskland 2. Storbritannien 3. Italien 4. Frankrike 5. Spanien MÅNGA BUSSLASTER med tyskar kommer till Nyköping för att resa i Inga Lindströms fotspår. Den populära tyska serien om det romantiska livet i Sörmland och skärgården har blivit en dundersuccé som lockar turister till de vackra platserna där filmerna spelats in. Serien sänds en söndag i månaden och har en miljonpublik. Hittills har den tyska tv-kanalen ZDF spelat in 28 filmer varav de flesta i Sörmland och Nyköpings kommun. Bolaget räknar med att göra totalt 50 filmer i serien om Inga Lindström som nu också sålts till italiensk TV. Tyska researrangörer marknadsför Nyköping och särskilda broschyrer och webbplatser berättar om Inga Lindström land. Nyköping erbjuder turer med kunniga guider som berättar fakta, kuriosa och historia om inspelningsplatserna och filmerna om Inga Lindström. Mer information finns på och DEN STÖRSTA ORSAKEN till den ökande tillströmningen av turister är trafiken på Stockholm Skavsta flygplats. Nyköpings besöksnäring noterar stora omsättningsökningar när det gäller transporter, restaurang, handel och logi och skatteintäkterna närmar sig 100 miljoner kronor. TURISTBYRÅERNA i Nyköping och på Skavsta har haft över besökare under På Skavsta har andelen frågor om Nyköping ökat medan frågor om Stockholm och allmänt om Skavsta minskat. - De utländska besökarna är intresserade av att vandra, paddla, cykla, ta båtturer, med mera, berättar turistbyråsamordnare Petra Nordström. Många tycker också om de små personliga butikerna på Öster och hamnen med försäljning av hantverk och härliga sommarrestauranger. - Många är pålästa redan när de kommer till Nyköping, fortsätter hon. Det märks att utskicken av epost i samband med bokningarna och länkarna på Ryanairs webbplats gör nytta. - Målet är att öka omsättningen till 1,2 miljarder kronor 2009, berättar Josefina Höglin. Det känns som att Nyköping är på väg att bli en av ostkustens populäraste turistmål! LARS-GÖRAN BERGMAN

8 FiA ger mervärde till butiken Foto: FREDRIK E LAAKSONEN FiA-gruppen bidrar till mångfald. Det säger Erik Brandtberg, säljchef på Coop Forum i Nyköping där en av kommunens FiA-grupper jobbar. FiA-gruppen ger oss en ökad förståelse för människor med olika behov. Vi blir bättre på bemötande. Gruppen bidrar till mångfald och berikar butiksverksamheten berättar Erik Brandtberg som är säljchef för byggavdelningen på Coop Forum. FIA-GRUPPEN PLOCKAR UPP VAROR, snyggar till i hyllorna och tar hand om emballage. Gruppen består av Peter Bubere, Bosse Rylander, Malin Axelsson och Mikael Viklund. De jobbar tillsammans med arbetshandledaren Gitt-Marie Askesten från kommunen. Vi gör allt möjligt i butiken. Det är kul med variationen och att man får lyfta och använda kroppen i arbetet, säger Mikael. Peter drar ett släp fullastat med kartonger mot förrådsrummet där kartongpressen står. Gruppen hjälps åt att mata ner kartongerna som äts upp av pressens vevaxel. Några ur den ordinarie personalen går förbi och hejar. FiA-gruppen uppskattar sina kollegor och det är ömsesidigt. FiA-gruppen på Coop Forum plockar upp varor, snyggar till i hyllorna och tar hand om emballage. Här jobbar Malin Axelsson, Peter Bubere och Bosse Rylander tillsammans med arbetshandledaren Gitt-Marie Askesten och säljchef Erik Brandtberg. Mikael Viklund saknas på bilden. NY OM FIA FiA-verksamheten drivs av Nyköpings kommun och innebär sysselsättning för personer med funktionshinder. FiA - Fungera i Arbetslivet - innefattar olika steg. Från arbete i storgrupp inom kommunen till arbete i mindre grupp eller enskilt på en arbetsplats. Alla FiA-grupper har arbetshandledare från kommunen som är med i jobbet. Arbetsgivaren bidrar med social gemenskap och arbetsuppgifter. Ersättning till FiAgruppen samt kostnader för försäkringar med mera står kommunen för. Arbetsgivaren och kommunen har täta uppföljningar. Är du arbetsgivare och tycker att FiA låter spännande? Välkommen att höra av dig till Nyköpings kommun: Anna Lännholm eller Jan Welin DET VAR HÖSTEN 2007 som Erik Brandtberg fick upp ögonen för FiA som står för Fungera i Arbetslivet och är en verksamhet för jobb till funktionshindrade. En husbyggande stamkund som själv är arbetshandledare inom FiA tipsade om en grupp som sökte jobb. Jag fick höra att gruppen var ivrig att börja jobba och det kändes rätt att ta emot den. Vårt krav är att de som jobbar här ska kunna bemöta kunder. Först provade vi i tre månader och det var inga problem. Det går bra med kunderna. Trots att vi började vintern 2007 så känns det som om FiA-gruppen alltid varit här. Vi skojar och har kul tillsammans, säger Erik. Erik rekommenderar andra företag att se FiA som en möjlighet. Han poängterar att gruppen inte ersätter ordinarie personal men gör ett viktigt arbete ändå. Som företag handlar det om att göra en samhällsinsats som samtidigt utvecklar den egna verksamheten. TEXT ANNA MALM Erik Brandtberg, säljchef för byggavdelningen på Coop Forum från 2 mars 2009! Östra Storgatan 12, Nyköping Mån och tor Tis, ons och fre Västra Trädgårdsgatan 39, Nyköping Mån tor Fredag Gnesta Mån ons och fre Torsdag lunchstängt tor Trosa Tidsbokad rådgivning För bokning ring Studsvik i korthet Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, engineering & services samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har anställda och företagets aktie är noterad på Nordiska Börsen Stockholm, MidCap Gör det möjligt studsvik.com

9 9 Utan insikt - ingen utsikt! Har vi en förståelse för nuet fi nns stora möjligheter till förändringar i framtiden. Training Partner - Din lokala och globala utbildningspartner inom affär och kompetens. Ett signum för våra program är att de ska vara lätta för deltagarna att omsätta i sin dagliga verksamhet! Affärsutbildning Vårt uppdrag är att arbeta inom områdena affärs- och kompetensutveckling, med en mix av moderna och beprövade metoder. Vi leverar utbildningar för att hjälpa dig och ditt företag att minska gapet mellan nuläget och vision, en bestående förändring startar med ledarskapet för att sedan utveckla hela organisationen! Affärsutveckling Vi kan erbjuda er en coach eller mentor som hjälper er att hitta förbättringsåtgärder i den dagliga verksamhet. T.ex. genomför vi genomlysning av ert företag för att hjälpa till med optimering av lönsamhet och processer. Vi är gärna med och organiserar event som t ex produktlanseringar och personalarrangemang. Utbildningslogistik Ett samtal räcker - lämna över er administration, antingen helt eller delvis till oss och vi underlättar er utbildningsadministration, hanterar kompetensregister och hjälper till med översättningar m.m. Ni väljer själva vilken och hur mycket hjälp ni vill ha med genom att välja något av våra paket small, medium, large eller X-large. Våra lokaler fi nns i Sunlight Hotel Conference & Spa med ändamålsenliga lokaler på 4:e vån i ett expansivt Nyköping. Från utbildningscenter till eventcenter. Låt oss få hjälpa dig och ditt företag att minska gapet mellan nuläget och er vision! Världsekonomin krymper försäljningen ökar! Mindre pengar för företag och privatpersoner innebär att intresset för besparingar ökar. Vår nya totaltjänst för energimätning av lägenheter och kontor växer just nu mycket snabbt. Målgrupp: Erbjudande: Effekt: Fastighetsägare Helhetslösningar för individuell mätning av el, vatten och värme Lägre kostnader, ett högre fastighetsvärde och en bättre miljö 1 2 Gemensam el + Tel e-post. Varmvatten + Prova Enkla firman. Kostnadsfritt hela Värme = Ett utpräglat serviceföretag HYDRAULIK INDUSTRISLANG PNEUMATIK med över 21 år i branschen! Inom svets, industri, hydraulik, montage, fordon och maskiner. Vi är vad vi heter! Lägre kostnader! Pågående TimråBostäder Just nu bygger vi om samtliga Timrå- Bos lägenheter till Gemensam el. Det ger varje hyresgäst en besparing på ca kr per år. Bra, eller hur? Åkerbärsvägen 3-5 Idbäcken Ind Omr Fax: Öppet år på Idbäcken.

10 After work mötesplats för näringslivet NY KOLLAR After work är en kort, intensiv och mycket uppskattad mötesplattform för företagare i Nyköping. mingla och diskutera under trivsamma former. Men det gäller att få plats. Först till kvarn Företagsträffarna After work som nu funnits i ett år har blivit både uppskattade och allt mer uppmärksammade. När vi besökte den senaste företagsträffen i vårens serie var alla 40 platserna bokade. Fler än så ryms inte i lokalen på Storhusqvarn. After work kan närmast beskrivas som en mötesplattform med möjlighet till mingel och diskussioner. Tiden med start kl är avpassad så att deltagaren kan komma direkt från jobbet. Sedan slutar man runt så att kvällen ändå känns fri och ledig för annat. ANN-MARGRETH KARLSSON, chef för Näringsliv & Tillväxt, håller i rodret för verksamheten och anser att man nu funnit en form som verkar tilltala åtskilliga företagare: Vi inleder varje gång med att en kommunal representant får berätta om något inom sitt område i tio minuter. Sedan behandlas ett dagsaktuellt ämne i 40 minuter. Ett ämne som bestäms och presenteras några dagar före respektive träff. VID VÅRT BESÖK berättade polisen om hur man arbetar brottsförebyggande. Ganska omgående uppstod en diskussion om hur klotter kan och bör hanteras. Ett ämne som berör många företagare som har problem och kostnader för att hålla fasader rena och snygga. Efter paneldiskussionen övergår deltagarna till mingel med enkel förtäring. Att delta i After work kostar en hundralapp och först till kvarn gäller. Inbjudan via mejl går ut till alla företagare som registrerat sig på kommunens lista. Kommande datum för träffarna är 18 mars, 15 april, 14 maj och 10 juni. Anmälan sker senast två dagar innan respektive träff till: Här kan du också registrera dig för inbjudan via epost. GUNNAR WESTERBERG Foto: Ett bra tillfälle då man träffar många bra människor och får mycket ny kunskap på kort tid, anser Dennis Svanborg (th) vid VMP Group. Torbjörn Kock (tv) från Hjortensbergsbadet i Nyköping AB är lika entusiastisk över dessa återkommande företagsträffar. Entréhallen invigd! Festligt, folkligt och fullsatt var det när Stadshusets entréhall återinvigdes i februari. kloka och okloka synpunkter, hälsade kommunstyrelsens ordförande Jan Carle. Här kan vi träffas och diskutera angelägna kommunfrågor. Han lovade att invånarna framöver regelbundet ska inbjudas till träffar med kommunens politiker och tjänstemän. mötesplats där vi kan växa tillsammans. passade på att diskutera kommunens verksamhet med ansvariga kommunalråd och ordförandena i nämnder och styrelser. Det var också final för Banverkets utställning om Ostlänken och kommunens information om Resecentrum. Nästa lördagsöppet blir den 4 april på temat Nyköping växer. Då handlar det om aktuella byggen och planer för Nyköpings utveckling. Var du en av dem som gick tipspromenaden? Här är svar på frågorna. EU på torget jämför restavfall På självaste Europadagen 9 maj är det meningen att sörmlänningarna ska få se mer av vad EU kan uträtta. De sörmländska kommunerna har nämligen antagit den så kallade Sörmlandstrategin som innebär att kommunerna valt ut elva indikatorer inom Lissabonstrategin som handlar om att skapa ett mer hållbart Europa*. För att mäta eventuella förändringar har EU:s medlemsländer bestämt sig föratt jämföra 200 indikatorer men i Sörmland har kommunerna bestämt att förenkla det genom att visa upp hur det går att minska andelen restavfall som blir över när invånarna sorterat fram allt som kan återvinnas. På Europadagen 9 maj ska detta visas upp på torgen. Utställningar, annonser, information på kommunernas webbplatser ska berätta samtidigt som man passar på att belysa arbetet för hållbar utveckling och betydelsen av Sveriges medlemskap i EU. Fakta om Lissabomstrategin: Lissabonstrategins övergripande mål är att EU år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning. *De 11 indikatorer som finns med i Sörmlands utvecklingsplan är: Befolkningstillväxt Sysselsättningsgrad Sysselsättningsgrad med utomnordiskt ursprung Lönsesumma per invånare Andelen av befolkningen med eftergymnasial utbildning Andel nystartade företag Samlat resultat/omsättningstillväxt Ohälsotal Kolidioxid/basår/invånare/(SSAB ska särredovisas) Andel miljölklassade bilar Andel restavfall Öppna sammanträden Du hälsas välkommen till kommunens öppna nämndsammanträden. Handlingar till ärendena finns att hämta hos Kommunservice i Stadshuset en vecka före respektive sammanträde. Cirka 14 dagar efter sammanträdena finns protokollen tillgängliga via Observera att vid vissa ärenden kan inte allmänheten delta på grund av sekretess. Besök något av följande möten: Stadshuset sal A Stadshuset sal B Stadshuset sal B Stadshuset sal B Stadshuset sal B Sätt snurr på framtidens idéer! Har du eller någon på ditt företag idéer för effektiva och hållbara energilösningar? Då är Energy Spin-off Contest något för er! Energy Spin-off Contest är en unik tävling för kreativa före- tag där de bästa vinner priser som ger dem chansen att förvandla sin idé till en verkligt smart produkt eller ett helt nytt företag. Energy Spin- Off Contest är också en tävling för att hitta framtidens energilösningar. Det är energimyndigheten som för andra gången inbjuder till tävlingen inom programmet Uthållig kommun. vara på de idéer som finns på det lokala planet. Den skapar också en plattform där företagare och kommun kan mötas och samarbeta mot ett gemensamt mål, säger Anneli Eriksson chef för avdelningen Affärsutveckling och kommersialisering hos Energimyndigheten. Ta kontakt med Nyköpings kommun om du vill delta i tävlingen. Tävlingsförslaget ska skickas in om tävlingen samt tävlingsformulär finner du på Nyköpings kommuns hemsida naringsliv Kontaktpersoner Ann-Margreth Karlsson chef, Näringsliv och tillväxt 1. Var skall nya brandstationen ligga? Rätt svar: Hållet 2. Vilket år byggdes Nyköpings stadshus? 3. Var hittar man utställningen om Gert Fredriksson? Rätt svar: Rosvalla 4. Vad heter Sörmlands landskapsfågel? Rätt svar: Fiskgjuse 5. Hur många tågpendlar från Nyköpings centralstation varje vardag? Rätt svar: Vad heter landshövdingen i Södermanlands län? Rätt svar: Bo Könberg 7. Vilken typ av verksamhet bedrivs i Bryggeriet? Rätt svar: Konst och hantverk 8. Var byggdes kommunens senaste förskola? Rätt svar: Malmbryggshagen 9. Vilket år brände Ryssarna Nyköping? 10. Var skall kommunens nya äldreboende ligga? Rätt svar: Brandholmen Utslagsfråga: Hur många gelehjärtan finns i asken? Vinnarna kan hämta sina vinster hos Kommunservice i Stadshuset: Gunilla Johansson, Gun Eriksson, Dennis Eriksson, Karin Roos Karlsson, Sven Ericsson, Stig Ållenberg, Sune Karlsson, Solveig Endal, Yvonne Arvidzon och Anders Johansson. NY LÄSNING TåPelles Nancy Jag är en flitig läsare och stamkund på vårt suveräna bibliotek. Ska jag plocka ut någon enskild författare skulle jag varmt rekommendera en trilogi som berörde mig. Det är Elsie Johanssons böcker om TåPelles Nancy, en helt underbar skildring av en flickas uppväxt. Trilogin börjar med Glasfåglarna sedan Mosippan och sist Nancy. Jag avundas alla som har dessa böcker olästa! LUNCH Fantastiskt utbud i Nyköping Nyköping har ju ett fantastiskt utbud av bra lunchrestauranger med olika inriktningar. Trattoria är ju nästan som vår personalmatsal, bra mat och ett bra salladsbord. Tellus serverar också mycket bra mat som verkligen känns à la minute. (Det gröna smöret är ljuvligt). Restaurang Voyage på Scandic Hotell har också fantastiskt god mat och alltid en läcker dessert. TV Mord i sinnet TV är verkligen inte min starka sida. Jag sjunker hellre ner i soffan med en bok. Men just nu så är det i alla fall två program jag gillar: Mia och Klara som är ett lite sjukt humorprogram och sänds på söndagar. Diplomaterna som sänds på måndagar är intressant att se. Man undrar ibland hur dessa spelevinkar får ihop allting. Men kul verkar de ha och duktiga är de. MUSIK Lars Winnerbäck Jag säger bara Lars Winnerbäck! Mina barn introducerade mig för honom 2001 och sedan dess har det nog inte gått en enda dag utan att jag lyssnar på honom. Vår familj har sett många konserter med honom på olika ställen i Sverige, senaste var på Zinkensdamm i somras. Oj, vilken stämning. Vi var lyriska när vi åkte därifrån. Ska man lyssna på något tycker jag man ska välja albumen Söndermarken och Vatten under broarna. HELGNÖJE En tur på stan Jag tar gärna en tur på stan. NK villan, Princess eller Hellmans får bli fikastället. Ska jag handla väljer jag absolut något från våra butiker i stan. Vi har så fina butiker här i Nyköping. Vår Flat coated retriever kräver en rejäl dos motion. Perfekt nu när vi alla i kommunen tävlar om steg. Matlagning är bland det roligaste jag vet och jag lägger mycket tid på det i helgen. Självklart använder jag lokala råvaror så långt det går!

11 11 PEAB BYGGER HEM SOM HÅLLER NYKÖPING OCH OXELÖSUND För mer information kontakta Skandia Mäklarna, För mer information kontakta Skandia Mäklarna, För mer information kontakta Fastighetsbyrån, För mer information kontakta Skandia Mäklarna, BESÖK OSS PÅ BOMÄSSAN 14 15/3, MONTER 81. Välkommen in på peabbostad.se och hitta ditt nya hem.

12 Nyköping ligger vid kusten en timme söder om Stockholm. Närheten till havet, lokal prägel och Europas storstäder inom räckhåll ger dig möjligheter att andas och växa. PREMIÄR FÖR POLARIS ÅRSMODELLER 2009 Bertil Tell från POLARIS finns hos oss Torsdag 5/3 för att berätta och demonstrera de nya modellerna. Sportsman 500 H.0 KAMPANJ När du köper Sportman 500 får du köpa utrustningspaket. Vinsch 2.5, drivaxelskydd fram, kombi drag Ord pris 7 926:- för 5 990:- Variatorsystem: Automatisk PVT 2x4/ 4x4 Torrvikt 316 kg. Mått K/B/H: 1829mm/1146mm/1 156 mm Markfrigång: 286 mm Instrumentering: Analog hastighetsmätare med multifunktionsdisplay :- Sportsman 300 Variatorsystem: Automatisk PVT 2x4/ 4x4 Torrvikt 249,5 kg Mått K/B/H: 1829mm/1146mm/1 156 mm Markfrigång: 203 mm Instrumentering: Analog hastighetsmätare med multifunktionsdisplay :- Thule Trailers Skogsvagn till ATV Thule Trailers skogsvagn till ATV har en väl utvecklad konstruktion för tuffa tag i skogen. Kraftiga terränghjul.justerbar längd, kraftigt frontgaller. Kran med snabbinställning i sidled. Överstegringsskydd. Ord pris :- NU :- Sportsman 500 6x6 Variatorsystem: Automatisk PVT 2x4/6x6 Torrvikt 398 kg Mått K/B/H: 1829mm/1146mm/1 156 mm Markfrigång: 140 mm Instrumentering: Analog hastighetsmätare med multifunktionsdisplay. Vid köp av en Polaris får du köpa en Thule Trailers ATV 800 ALU för 1000: :- Sportsman XPS 850 EFI :- Thule Trailers ATV 800 ALU Ord pris 7 096:- NU 5 000:- Thule Trailers, ATV800ALU enkelaxlad vagn med manuell tipp som lossas med pedal. Terränghjul med kraftigt mönster. Maxlast 800 kg. Mått: 122 x 107 cm. Sportsman 800 EFI Variatorsystem: Automatisk PVT 2x4/ 4x4 Torrvikt: 349 kg Mått K/B/H: 2108 mm/1219 mm/ mm Markfrigång: 286 mm Instrumentering: Analog hastighetsmätare med multifunktionsdisplay. Blommenhovsvägen 22, Nyköping Öppet :- Variatorsystem: Automatisk PVT 2x4/4x4 Torrvikt 356 kg Mått K/B/H: 2114mm/1209mm/1289 mm Markfrigång: 305 mm. Instrumentering: Digitalmätare med km/h. trippmätare, tankmätare och växelindikator.

Kommande bostadsprojekt.

Kommande bostadsprojekt. Kommande bostadsprojekt. K Malmbryggshagen tredje etappen 112 bostäder K Strandängen, Brandholmen 179 bostäder K Jakten, Brandholmen 130 bostäder K Västra Skeppsbron, Hamnen 200 bostäder K Linjalen, Fågelbo

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Annonsbolaget i Göteborg AB

Annonsbolaget i Göteborg AB Annonsbolaget i Göteborg AB Startades 2008 av Pål Vireberg. Bolaget har gedigen erfarenhet av annonsförsäljning sedan 1994. NRJ, Metro och PunktSE är några bolag där vi har vår bakgrund och fostran. Annonsbolaget

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

Testa och utveckla din företagsidé

Testa och utveckla din företagsidé Testa och utveckla din företagsidé TESTA OCH UTVECKLA DIN FÖRETAGSIDÉ Ännu har du inte bestämt dig för att starta, men du har en tydlig bild av vilken verksamhet du skulle ha i ditt företag om det blev

Läs mer

Besöksnäringen - nuläge och potential

Besöksnäringen - nuläge och potential Besöksnäringen - nuläge och potential Katrien Vanhaverbeke, Arena för Tillväxt Christina Rådelius, Tillväxtverket 1 Besöksnäringen lyfter med samarbete, hållbarhet och ett attraktivt företagsklimat Besöksnäringen

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Genväg till något bättre

Genväg till något bättre Genväg till något bättre Genväg till något bättre En plats för alla AB. Produktion: MediaCraft Information, Nyköping Lustgården Sörmland är vackert en riktig lustgård, för att citera Selma Lagerlöf. Böljande

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra

- Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra Kontor att trivas i - Stockholms bästa shoppingutbud! - Goda kommunikationsmöjligheter - Bra serviceutbud och många lunchrestauranger - Effektiva kontorslokaler med bra exponering för ditt företag - Moderna

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²]

Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] KONTOR OCH SHOWROOM PROJEKT Instrumentfabriken [ 200-4 000 m²] NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett mycket expansivt och centralt område med goda kommunikationer. Under 1940-, 50-

Läs mer

REvolution i e-handeln!

REvolution i e-handeln! REvolution i e-handeln! NU ÖPPNAR VI PLORIO nätshopping i verkligheten Du får en fysisk butik för dina varor Du och dina kollegor drar kunder till varandra Dina kunder kan känna på och prova varorna Du

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen

Bran schi nrikt ad lä rling sutbildning inom besöksnäringen VIP Branschinriktad lärlingsutbildning VÄRDSKAP I PRAKTIKEN inom besöksnäringen Branschinriktat projekt inom besöksnäringen. November 2012 Mars 2013 Samarbetsprojekt mellan Arbetsförmedlingen och Entreprenörerna

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

Södermanlands län. Företagsamheten 2015

Södermanlands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Deborah Rosman, Skärgårdsvåfflan i Oxelösund. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014

Näringslivsutveckling I Västerviks kommun. Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Näringslivsutveckling I Västerviks kommun Hearing på kommunfullmäktige 24 februari 2014 Vision 2025 - nyckelord Vi växer med stolthet och äkthet Vi har jobb Vi bor bra Vi har korta restider Det ska vara

Läs mer

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013

PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER. Mars 2013 PLANERAT UTBUD I LINJEFART PÅ SVENSKA FLYGPLATSER Mars 2013 Belgien Göteborg/Landvetter Bryssel Airport 78 9811 Stockholm/Arlanda Bryssel Airport 60 8522 Stockholm/Bromma Bryssel Airport 78 7332 Stockholm/Skavsta

Läs mer

Conventum Arena, Örebro

Conventum Arena, Örebro TRAVEL&TASTE Boka monte Conventum Arena, Örebro Resemässa 14 februari i Örebro 201514 februari En mässa med resor och världens kök SMAKA PÅ VÄRLDEN! Lördagen den 14 februari 2015 går den tredje upplagan

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA

LANDVETTER. Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA LANDVETTER Boarding Point PROJEKT: HÄRRYDA SKÄLLARED 1:132 TOMTSTORLEK: 11 688 M 2 ADRESS: SKALMEREDSVÄGEN 4, HÄRRYDA BYGGFAKTA Detaljplan: Industri, kontor och handel med skrymmande varor. Maximal byggnadshöjd

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring

Marknadsföringsmöjligheter Primörtidningen Godaboken Hemsidan Facebook Övrig marknadsföring Årets PrimörPremiär kommer gå av stapeln under Kristi Himmelfärdshelgen den 17-20 maj. Helgen innan, lördagen den 12 maj tjuvstartar vi med en Sparrispremiär utanför Österport i Visby. Årets Primörpremiär

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten!

Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobben först åtgärder mot den ökande ungdomsarbetslösheten! Jobbkommissionen Socialdemokraterna i Sörmland SSU i Sörmland Sverige står inför den värsta jobbkrisen på decennier. Hårdast drabbas de som redan

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner.

Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Laholm alltid rätt läge Vi hälsar dig varmt välkommen till Laholm en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. I den här broschyren kan du läsa

Läs mer

Enköping Hyresbostäder

Enköping Hyresbostäder Enköping Hyresbostäder Nya lägenheter i kvarteret Älgen Enköping Sveriges närmaste stad AB Enköpings Hyresbostäder Enköping är en expansiv småstad som kan erbjuda ett trivsamt boende för den som söker

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB ETT ÅR SOM RUSTAT FÖR FRAMTIDEN 2014 var ett bra år, sett till både verksamhet och resultat. De aktiviteter och förändringar

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Välkommen som samarbetspartner!

Välkommen som samarbetspartner! Välkommen som samarbetspartner! VISIT ROSLAGEN 2014 Varför bör jag delta aktivt i Visit Roslagens arbete och synas med mitt företag på www.roslagen.se? VISIT ROSLAGEN Välkommen! Visit Roslagen välkomnar

Läs mer

Välkommen till Garveriet i Floda

Välkommen till Garveriet i Floda Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12

RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik. Elisabet Ström 2012-06-12 RAPPORT KOMPETENSKARTLÄGGNING ESF-projekt Värdskap Valdemarsvik Elisabet Ström 2012-06-12 Syfte med projektet Genom kompetensutveckling och affärsutveckling skapa tillväxt hos entreprenörsföretagen i Valdemarsviks

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm

Amiralsgatan 17. Malmö 245 kvm Amiralsgatan 17 Malmö 245 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad.

Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköping Innerstaden växer över ån Arkitekttävling om en ny struktur för Linköpings innerstad. Linköpings kommun linkoping.se/innerstaden Arbetet hittills Redan 2001 påbörjades en förstudie för Ostlänken

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas

Maj 2015. Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu är det bevisat! Tjörn är bättre än Bahamas Maj 2015 Nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! Nu lanserar vi ett nytt utseende för Näringslivet på Tjörn! För tre år sedan startade de första, månatliga, digitala utskicken av Näringslivet på Tjörn.

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer