Kyrkorna i samhället. skapa fred!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkorna i samhället. skapa fred!"

Transkript

1 kyrkorna tillsammans sjukhuskyrkan västerås Kyrkorna i samhället Oavsett om du är inlagd på sjukhus, sitter inlåst på ett häkte eller pluggar på universitet så finns kyrkan nära. I Sverige finns drygt 500 diakoner, pastorer eller präster som helt eller delvis har sin arbetsplats på någon av landets statliga institutioner. Anstalten kumla Kyrkornas roll i 31 integration är oerhört viktig. oktober besöker Anders Arborelius påven Franciskus Sverige. Se vår ekumeniska kalender. skapa fred! p Sveriges kristna råd söker nya följeslagare till Palestina och Israel.

2 Krönika: Karin Wiborn Vi ställs inför stora utmaningar Nu och då kallar Sveriges regering till möten med civilsamhället. Det är en lång lista med mycket olika stora organisationer och skiftande fokus. Bland dessa finns trossamfunden och bland trossamfunden kyrkorna, liksom Sveriges kristna råd som kyrkornas gemensamma plattform. Kyrkorna utgör sammantaget den i särklass största aktören i civilsamhället, vilket inte alltid märks, delvis på grund av att vi är på väg från en tid då religionsfrihet ofta har betytt frihet från religion. Jag upplever en svängning i såväl civilsamhälle, massmedia och politik. Det går inte att tänka bort religionens betydelse när det gäller samhällsutveckling. Och det är bra och viktigt. Sveriges kristna råd verkar under devisen Kyrkorna tillsammans i tro och handling, ett uttryck som vill betona såväl den kristna enhetssträvan i tro som det gemensamma agerandet i, bland annat, samhällsfrågor. I dag är det kristna enhetsarbetet viktigt också i mötet med andra religioner, i religionsdialogen. Vi ställs inför stora utmaningar i samhället och världen idag. Därför är behovet av mötesplatser där vi kan prata med varandra stort, vilket är Sveriges kristna råds primära uppdrag, att vara en mötesplats. Det uppfylls när vi samlar kyrkoledare till styrelse, rådsmöte och kyrkoledardagar, men också när de drygt tjugo arbetsgrupperna möts till överläggningar. Det går att likna mötesplatserna vid hållplatser under pilgrimsvandringen snarare än sammanträden. Vi är rättvisans och fredens pilgrimer, och under färdens gång stannar vi upp vid någon tanke eller någon fråga som behöver talas om. Foto: Arne Hyckenberg Denna tidning är utgiven av Sveriges kristna råd Ansvarig utgivare: Karin Wiborn. Redaktör: Mikael Stjernberg. Omslag: Magnus Aronson, Ikon. SKR:s primära uppdrag är att vara en mötesplats. Karin Wiborn Generalsekreterare, Sveriges kristna råd Upplaga: exemplar. Produktion: Swedmedia. Tryckeri: V-Tab Vimmerby. Postadress: Sveriges kristna råd, Ekumeniska centret, Box 14038, Bromma Kyrkornas vilja att verka i samhället, samtala, samarbeta och söka enhet kallas ekumenik. Det är något vi arbetar med på uppdrag av våra 26 medlemskyrkor. Detta är de verksamhetsområden där kyrkorna bestämt att vi ska samverka: Vårt gemensamma arbete p Barn/Ungdom Uppmärksammar barn och ungdomars rättigheter i kyrkan och i samhället p Böneveckan Böneveckan för kristen enhet äger rum varje år januari p Diakoni Diakonins månad i september fokuserar diakonala frågor p Fred Kyrkornas gemensamma arbete för fred i världen p Funktionshinder Människovärde och rättigheter för en öppen och tillgänglig kyrka p Följeslagarprogrammet Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel p Interreligiös dialog Kyrkornas delaktighet i ett mångreligiöst samhälle p Klimat/Hållbar utveckling Kyrkornas klimatarbete för en hållbar värld p Kriminal-vården Andlig vård inom Kriminalvården på anstalter och häkten p Kyrka Arbetsliv Mötesplatser för människans värdighet i arbetslivet p Kyrka för Fairtrade Certifierar lokala kyrkor för arbete med hållbar utveckling p Kyrkornas globala vecka Gemensamt fokus varje år i november på globala rättvisefrågor p Martin Luther King-priset Prisutdelning i januari till person/ grupp som arbetar för ickevåld p Medicin/Sjukvårdsetik Medicinsk-etiska frågor ur ett kristet perspektiv p Migration/Integration Samordnar kyrkornas arbete med migration och integration 22 verksamhetsområden finns inom SKR p Mission Bearbetning av missionsteologiska frågor p Samlevnad Undervisning och samtal om samlevnad och om sexuella övergrepp p Sjukhuskyrkan Samordning av själavårdare inom sjukvården p Skapelsetid Kyrkorna uppmärksammar naturen och skapelsen i september p Stipendier Nathan Söderbloms minnesfond stödjer ekumeniska studier p Teologi Bearbetning och reflektion av teologiska frågor p Universitetskyrkan Skapar mötesplatser kring identitet och existens bland studenter Lettiska evangelisk-lutherska kyrkan Ryska ortodoxa kyrkan Österns gamla kyrka Armeniska apostoliska kyrkan Bulgariska ortodoxa kyrkan Svenska kyrkan med EFS Serbiska ortodoxa kyrkan Estniska evangelisk-lutherska kyrkan Etiopiska ortodoxa kyrkan Evangeliska Frikyrkan Svenska Alliansmissionen S:t Selasse etiopiska ortodoxa kyrka Pingst Fria församlingar i samverkan Equmeniakyrkan Finska ortodoxa kyrkan Frälsningsarmén Stockholms katolska stift Syrisk-ortodoxa ärkestiftet Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia Koptiska ortodoxa kyrkan Österns assyriska kyrka Rumänska ortodoxa kyrkan Ungerska protestantiska kyrkan Makedonska ortodoxa kyrkan Vineyard Norden Sjundedags Adventistsamfundet Syrisk-ortodoxa patriarkatets ställföreträdarskap Följ kyrkornas gemensamma arbete 2 Sveriges kristna råd l I Facebook.com/Sverigeskristnarad

3 migration/integration Om du är inlagd på sjukhus, sitter inlåst på ett häkte eller pluggar på universitet så finns kyrkan nära. I Sverige finns drygt 500 diakoner, pastorer eller präster som helt eller delvis har sin arbetsplats på någon av landets statliga institutioner. SJUKHUSKYRKAN foto: magnus aronson, ikon FÄNGELSESJÄLAVÅRD Inom fängelsesjälavården finns cirka 150 präster, pastorer och diakoner som arbetar vid häkten och anstalter med enskilda samtal, gudstjänstfirande och samordning av besöksgrupper. UNIVERSITETSKYRKAN I mars tog migrationsminister Morgan Johansson emot representanter från kyrkorna på Rosenbad till ett samtal om migrationspolitiken. patient på karolinska sjukhuset, huddinge Ibland rår vi inte över livet, det blir inte alltid som vi tänkt oss. I dessa situationer finns kyrkans förlängda arm på plats i det offentliga rummet. Sjukhuskyrkan, fängelsesjälavården och Universitetskyrkan finns som en samtalspart och är öppen för alla när de riktigt stora frågorna kommer nära. Sjukhuskyrkan blir först synlig i krisen och gör djupa avtryck i människors liv. Det oväntade och ofta mycket svåra är vardag för dessa medarbetare som kompletterar det arbete som utförs av läkare och annan sjukvårdspersonal. Så här berättar en patient efter sitt möte med den andliga vården vid Karolinska sjukhuset i Huddinge: Sjukhuskyrkan, tack för era förböner och för er närvaro när mitt liv rämnade. Ni var där! Och då fick jag klart för mig att också Gud fanns i mitt liv! En sjukhusdiakon berättar om upplevelsen att arbeta utanför kyrkans väggar: Den största skillnaden är att Sjukhuskyrkan vänder sig till patienter, anhöriga och personal. Totalt finns cirka 300 medarbetare som även förmedlar kontakt till företrädare för andra religioner. Ni var där när livet rämnade vara på annans mark. Här är vi gäster och går ut till människorna. I församlingen är vi i vår trygga miljö och människor kommer till oss. Det gör något med människorna och oss. När det gäller själavårdsarbetet så kan frågorna säkert vara liknande men på ett sjukhus är det kortare startsträcka för att nå kärnfrågan. Det kanske inte finns någon startsträcka alls för en patient som ligger för döden och som behöver prata nu! Kriminalvården har gett Sveriges kristna råd i uppdrag att samordna och utveckla den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet. I regeringsformen står det att varje intagen ska tillförsäkras religionsfrihet; frihet att ensam och tillsammans med andra utöva sin religion. För Johan, som sitter dömd till ett straff på Österåkersanstalten, är veckans höjdpunkt att få komma till kapellet. Ljuständningen är viktig, då kan jag sända en tanke till mina 32 På så många orter i Sverige finns Universitetskyrkan. p Kyrkans anställda förmedlar kontakt med företrädare för andra religioner eller livstolkningar. barn och mina nära som jag saknar. Detta är min enda kontakt med omvärlden eftersom jag inte fått något besök sedan jag låstes in, säger Johan. Magnus Hedqvist arbetar som präst på häktet och fängelset i Kalmar: För den som varit med om Det är veckans höjdpunkt när jag får komma till kapellet. att tillvaron gått sönder så är det ofta den levande bärkraften i en tro som betyder något. Mycket annat faller då bort. Och det är just här som Magnus ser sin största uppgift; att vara en troende medmänniska och en religiös företrädare. Många gånger är det fråga om en blick, ett handslag och en närvaro. I mötet med en intagen är det viktigaste att jag delar med mig av en levande tro och andlighet, Det finns totalt 65 medarbetare på ett 40-tal högskolor och universitet som har enskilda samtal, gudstjänstfirande, utbildningar och retreater. mindre viktigt är specifika ord eller doktriner. En annan statlig institution är landets högskolor där Universitetskyrkan finns som en portal för kyrkan. Studietiden är en viktig tid i livet där många träffar nya vänner, vidgar sina vyer och formas av nyvunna erfarenheter. När kraven blir stora söker sig många till en utomstående. Här finns Universitetskyrkan som skapar mötesplatser och viloplatser kring frågor som rör identitet och existens. Man är också en utmanande röst som rör människosyn, värderingar och etiska ställningstaganden i relation till utbildning och forskning. I exempelvis Lund hade man under 2015 cirka 500 samtal med studenter. En annan form av verksamhet är studiegruppen Hitta balansen. Vi kan inte ha ett universitet utan kyrkan på plats, studenterna tillbringar mer och mer tid på campus. Det säger en av universitetsdirektörerna i landet. foto: alex o martin, ikon Kyrkor höjer kompetens kring flyktingmottagande Sveriges kristna råd arbetar med frågor om migration och integration, både i Sverige och genom internationella nätverk. Det handlar exempelvis om fortbildning och påverkansarbete. Utbildning: Konvertiter i asylprocessen p Att konvertera till en ny religion är en komplex och ofta omfattande process som kräver eftertanke och reflektion. Sveriges kristna råd har hittills arrangerat fyra utbildningsdagar runt om i landet om konvertiter i asylprocessen. Utbildningen riktade sig främst till präster och pastorer. Nätverksdagar: Kyrkornas roll i flyktingmottagandet p I april inbjöd Sveriges kristna råd till ekumeniska nätverksdagar i Stockholm om kyrkornas roll i flyktingmottagandet. Dessa årligt återkommande dagar om migration och integration har för många församlingsanställda blivit viktiga dagar för kunskapspåfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte. Seminarier: Religiös och sexuell identitet i asylmål p Under 2013 och 2014 genomförde Migrationsverket tillsammans med Sveriges kristna råd en serie seminarier om Tro och trovärdighet för personal inom myndigheten. Syftet var att höja kompetensen kring religion som asylskäl genom föreläsningar, fallstudier och gemensam reflektion. I september sker en uppföljning med Domstolsverket och kursen Religiös och sexuell identitet i asylmål. Samtal: Hur möter vi varandra? p Tidigare i år möttes kyrkoledare och SKR:s styrelse till ett rådsmöte med rubriken Hur möter vi varandra? ett samtal om migration, integration och samexistens. Syftet med rådsmötet var att ge vägledning om framtida insatser inom området. Opinion: Kyrkornas gemensamma röst p Sveriges kristna råd arbetar aktivt med opinionsfrågor kring migration och integration genomfördes Påskuppropet som samlade namnunderskrifter för en humanare flyktingpolitik. Sedan dess har detta opinionsarbetet fortsatt, bland annat genom en uppmärksammad Dagens Nyheter 24 december artikel på DN debatt med rubriken Hårdare praxis om migration riskerar vår medmänsklighet. SKR är också remissinstans för regering och riksdag gällande frågor om svensk asyl- och flyktingpolitik. En rad dokument har också tagits fram, bland annat Detta vill vi Kyrkorna och migrationsfrågorna. 4 Sveriges kristna råd l 2016 Sveriges kristna råd l

4 katolska ärkebiskop biskopen anders Anders arborelius Weijryd fredsarbete Allt bottnar i Jesu kärlek Den katolske biskopen Anders Arborelius är den styrelseledamot och presidiemedlem som funnits med längst i Sveriges kristna råd. I en intervju berättar Arborelius om sin syn på ekumenik och kyrkans enhet. Hur ser det ekumeniska landskapet ut i dag jämfört med 1998 då du blev biskop? Religionen har fått en större plats i samhället även om sekulariseringen fortsätter. Det har blivit mer intressant med religion. Tidigare var religionen oförarglig men i dag skapar den mer känslor eftersom vissa ser religionen som en fara. Genom exempelvis Sveriges interreligiösa råd försöker vi visa att religionerna vill förmedla fred, samförstånd och mänskliga rättigheter. Även om det finns olikheter bland kyrkorna så ser vi i dag ännu mer till det som binder oss samman. När det gäller kyrkornas inbördes relation märker vi av ett närmande mellan kyrkorna i vårt land. Tidigare var det främmande för oss katoliker och ortodoxa att exempelvis möta frikyrkosamfunden men i dag har vi en annan förståelse för varandra. Vad har Katolska kyrkan tillfört ekumeniken? Inom medicinsk-etiska frågor har man ofta vänt sig till oss, likaså när det gäller andlighet, bön, liturgi där man ofta söker inom katolsk tradition. Vår internationella prägel och utblick har också väckt intresse. Vilken fråga har engagerat dig mest inom SKR? Flyktingfrågan har följt oss genom alla år eftersom Sverige blivit ett invandrarland. Kyrkornas roll i migration och integration är oerhört viktig. Vilket är rådets viktigaste uppgift? Att förmedla tron på Jesus Kristus med en gemensam röst så att folk förstår. Vi uttalar oss ofta i sociala frågor, exempelvis om migration eller klimatet och då är det viktigt att det framgår att allt bottnar i Jesus kärlek med fokus på de mest utsatta. Viktigaste framtidsfrågorna inom ekumeniken? Förutom evangelisation är det frågor som rör familj, sexualitet och livets uppkomst. Vi behöver också fokusera på de väsentliga frågorna som synen på Treenigheten och frälsningen där vi behöver fördjupa oss. Då kan man också komma varandra närmare i de frågor där vi har olika syn genom utbyte och gemensam reflektion. Vad betyder påvens besök i Lund och reformationsjubileet för ekumeniken? Att reformationen inte bara är något som skiljer oss åt, utan att vi kan gå vidare och hela det som brustit. Vi vill försonas och istället gå framåt tillsammans och sprida evangeliet. Den katolska kyrkan växer i Sverige varför? Migrationen är det enkla svaret. Den katolska kyrkan har också en viss anpassningsförmåga. Vi är inte så beroende av den kultur där vi Religionen har fått en större plats i samhället. lever. Vi har en egen tradition som överlever oberoende av yttre omständigheter. Inom vår kyrka är vi också tydligt fokuserade på de sju sakramenten vilket är något som människor alltid behöver. mikael stjernberg Anders Arborelius: Ålder: 66 år. Född: Sorengo, Schweiz. Yrke: Prästvigd 1979, biskopsvigd Valspråk: Gud till pris och ära. Besöker Rom: Två gånger per år. Fritidsintresse: Att promenera. Anders Arborelius mötte påven Franciskus i Rom. Katolske biskopen Anders Arborelius har under det senaste året varit SKR:s ordförande. bli ekumenisk följeslagare Vill du sprida medmänsklighet under konflikt och ockupation? Är du skicklig på att informera och inspirera, och vill verka för rättvisa och fred? Då kan du vara en av dem som Sveriges kristna råd söker för att sända ut som följeslagare till Palestina och Israel. Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel startades av Kyrkornas Världsråd år 2002 som respons på en förfrågan från lokala kyrkoledare i Jerusalem om internationell närvaro i konflikten. Följeslagare reser från hela världen till Israel och Palestina med syfte att genom sin ickevåldsliga närvaro vidga handlingsutrymmet för utsatta grupper och ge hopp och stöd åt människor som verkar för fred och försoning. Från Sverige har fler än 300 följeslagare sänts ut sedan programmet startade. Som följeslagare vistas man under tre månader i Israel och Palestina på någon av programmets sju placeringar som arvoderad frivillig. På plats arbetar och bor man i internationella team med människor med blandade åldrar och bakgrunder, vilket ställer höga Sverige har sänt ur mer än 300 följeslagare. Foto: jamie drew. krav på flexibilitet och anpassningsförmåga. Inför uppdraget utbildas och tränas följeslagarna i Sverige och i Jerusalem. I fält samlar följeslagarna sedan information och skriver rapporter för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, och för att öka engagemanget för fred och stärka folkrätten. Huvuduppgifter för följeslagaren: p Att genom närvaro ge skydd och ökat handlingsutrymme åt drabbad civilbefolkning. p Att visa solidaritet med palestinier och israeler som genom ickevåld verkar för en fredlig lösning av konflikten. p Att samla och sprida information om vad som sker i området. Läs mer om hur du ansöker om att bli följeslagare: ekumenisk kalender VI HAR FRÅGAT fyra KYRKOLEDARE 2016 Barmhärtighetens år (Katolskt fokus) Juni 7 Styrelsemöte Juli 5 SKR-seminarium i Almedalen Vilket värde har en människa på flykt September 1-30 Diakonins månad som i år fokuserar på barn och ungas psykiska ohälsa. 1-9/10 Skapelsetid 8 Styrelsemöte 16 Alla SKR:s arbetsgrupper samlas, Ekumeniska centret, Alvik 21 Internationella böndagen för fred 30 Seminarium om funktionshinder, Alvik Oktober 1 Sista ansökningsdag Följeslagarprogrammet 2 Böndag för världens barn 3-4 Kyrkoledardagar Idédagar för socialt/diakonalt arbete Ideell och professionell, Linköping Fairtrade fokusveckor/ Fairtrade challenge 31 Uppmärksammande av 500-årsminnet av reformationen, Lund. Medverkan av påven Fransiskus. November 10 Rådsmöte Kyrkornas globala vecka December 8 Styrelsemöte 2017 Reformationens år (Lutherskt fokus) Sveriges kristna råd fyller 25 år! Januari Böneveckan för kristen enhet 16 Utdelning av Martin Luther King-priset Februari 15 Rådsmöte 28 Sista ansökningsdag för Nathan Söderbloms minnesfond Mars 3 Världsböndagen 9 Styrelsemöte Vilket är det viktigaste uppdraget för skr? Viktigaste funktionen är att vara en mötesplats för kyrkoledarna för Sveriges olika kyrkor och samfund, där vi kan lära känna varandra och ber tillsammans. Det skapar också förutsättningar för att vara en viktig kristen röst och kraft i det svenska samhället. DANIEL NORBURG Missionsdirektor, Evangeliska frikyrkan Tillsammans har de kristna kyrkorna i Sverige ett uppdrag att gestalta hopp genom att vittna om evangeliet om Jesus Kristus i ord och handling. Som kyrkor är vi delaktiga i vår tids stora frågor, som klimatfrågan, den svåra flyktingsituationen i världen och det andliga sökandet. ANTJE JACKELÉN Ärkebiskop, Svenska kyrkan Att vara en tydlig och samlad röst för den kristna kyrkan i samhällsdebatten men också att vara en arena för kyrkors företrädare att mötas, lära känna varandra, samtala och djupna i olika relevanta frågor. SKR kan på så sätt trovärdigt representera kyrkorna i olika sammanhang. LASSE SVENSSON Kyrkoledare, Equmeniakyrkan Sveriges kristna råd är en plats för att utbyta vår kultur och att lära känna varandra bättre. Vi behöver känna till varandras traditioner så att vi lever efter bibelordet Kom och se. JEAN MANSOUR Arkimandrit, Grekisk-ortodoxa kyrkan av Antiokia 6 Sveriges kristna råd l 2016 Sveriges kristna råd l

5 Möten mellan traditioner Det religiösa landskapet i Sverige har inte bara blivit ett mångkulturellt samhälle utan också ett mångreligiöst samhälle. I vårt land finns i dag alla stora världsreligioner representerade, liksom praktiskt taget alla de stora kyrkotraditionerna. Denna skrift ger enkla pastorala råd för hur kyrkor och samfund okalt hanterar frågor kring dop, nattvard, konfirmation, vigsel och begravning. Möta människor i högtidens glädje och sorg. Pastorala råd för det mångkulturella lokala sammanhanget 46 sidor, Skriftserie nr 19 (2013) livet Tillsammans för Mission och evangelisation i en värld i förändring Värna den jord som Gud älskar. Kyrkorna i Sverige om klimat och hållbar utveckling Klimatsituationen blir alltmer akut. Kyrkorna i världen är engagerade i klimatfrågan och denna fråga berör kyrkornas själva väsen; skapelsen är något vi har att förvalta och inte förbruka. I denna skrift diskuteras kristen teologi tillsammans med frågor om global utveckling och global rättvisa. Kyrkan på väg mot en gemensam vision. Ekumeniskt samtal om kyrkornas väsen och uppgift 30 år efter publiceringen av Limadokumentet antog Kyrkornas världsråds centralkommitté 2012 detta dokument som initierar ett ekumeniskt samtal om kyrkans identitet och uppgift. 26 sidor, Skriftserien nr 18 (2013) 64 sidor, Skriftserien nr 21 (2014) Aktuella skrifter Sveriges kristna råd har hittills gett ut 21 skrifter i sin serie. Här finns ett unikt material för Sveriges kristenhet som berör olika områden som teologi, ekumenik, fred, etik, klimat och jämställdhet. Materialet beställs enkelt på webben. Det mesta av materialet går också att fritt ladda ner som PDF. Kostnad Skriftserien: 69 kr/st inklusive postens avgifter. 55 kr/st vid beställning av exemplar, samt postens avgifter. 45 kr/st vid beställning av 50 exemplar eller fler, samt postens avgifter. Beställ på webben: livets fest: till slut hävdar vi Missionsdokumentet Tillsammans för livet 56 sidor (2013), 25 kr samt postens avgifter. Utgiven av Sveriges kristna råd och Svenska missionsrådet. Så når kyrkan ut i världen Tillsammans för livet det är den inbjudan som Kyrkornas världsråd genom det nya missionsdokumentet vill ge till kyrkor i hela världen. Dokumentet inbjuder oss att samtala och reflektera över hur vi som kyrkor och kristna lever i mission, hur vi i ord och handling berättar evan-geliet, antingen det handlar om Jesus som befriaren eller om ansvaret för skapelsen. Dokumentet konstaterar att mission inte främst handlar om att öka kyrkornas medlemstal utan om hur kyrkan på olika sätt förkroppsligar Guds frälsning i världen. Vi har mycket material som du fritt kan ladda ner! Tio tumregler för god ekumenik Detta är ett försök att omsätta några av de grundläggande tankarna i SKR:s skrift Charta Oecumenica riktlinjer för det växande samarbetet mellan kyrkorna i Europa. Om religionsfrihet Religionsfriheten vad innebär den? Vad betyder den i ett mångkulturellt samhälle? Här är ett material om religionsfrihet som riktar sig till dig som arbetar i skolan med mer ämnesinriktad undervisning. Detta vill vi Kyrkorna och migrationsfrågorna Dokumentet kan användas för att presentera kyrkornas syn på migration och integration vid kontakt med olika myndigheter när samarbete planeras eller som inspiration i lokala församlingars eller ekumeniska råds arbete.

En tidning från Sveriges kristna råd

En tidning från Sveriges kristna råd Detta gör kyrkorna tillsammans: pandlig vård i Kriminalvården psjukhuskyrkan pskolkyrkan puniversitetskyrkan pekumeniska följeslagarprogrammet pkyrka för Fairtrade pkyrkornas globala vecka pböneveckan

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

Arborelius och Jackelén: Ett viktigt ekumeniskt tecken

Arborelius och Jackelén: Ett viktigt ekumeniskt tecken Arborelius och Jackelén: Ett viktigt ekumeniskt tecken - dagen.se (http://www.dagen.se/debatt/arborelius-ochjackelen-ett-viktigt-ekumeniskt-tecken-1.786572) Gemenskap. Vi hoppas att det som nu står för

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Riktlinjer för kyrkornas arbete på häkten och anstalter. NAV-arbetet. Nämnden för andlig vård

Riktlinjer för kyrkornas arbete på häkten och anstalter. NAV-arbetet. Nämnden för andlig vård Riktlinjer för kyrkornas arbete på häkten och anstalter NAV-arbetet Nämnden för andlig vård nav och fängelsesjälavården 150 präster, diakoner och pastorer finns tillgängliga inom svensk kriminalvård. Inom

Läs mer

NAV-arbetet Nämnden för andlig vård

NAV-arbetet Nämnden för andlig vård 2015-12 Riktlinjer för kyrkornas arbete på häkten och anstalter I Sveriges kristna råd möts 26 medlemskyrkor fördelade på fyra kyrkofamiljer. I dessa ryms de olika kristna traditionerna i vårt land. Rådet

Läs mer

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

Nämnden för statligt stöd till trossamfund 1 (7) PM 2015-11-18 Diarienummer PM om samverkan med trossamfund Beskrivning och bakgrund Enligt Operativa chefens beslut, A-100/2015, om migrationsverkets arbete med frivilligorgansationer, som utgår

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Sveriges kristna råds Rådsmöte Minnesanteckningar

Sveriges kristna råds Rådsmöte Minnesanteckningar Sveriges kristna råds Rådsmöte Minnesanteckningar Rådsmötet är en mötesplats för SKR:s alla medlemskyrkor för gemenskap och samtal om aktuella frågor. Samtalen kan sedan bli vägledande för eventuella beslut

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Verksamhetsberättelse SverIGeS KrISTNA råd och SverIGeS FrIKyrKoSAMråD

Verksamhetsberättelse SverIGeS KrISTNA råd och SverIGeS FrIKyrKoSAMråD Verksamhetsberättelse SverIGeS KrISTNA råd och SverIGeS FrIKyrKoSAMråD 2013 & 2014 ekumenik Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enhet kallas ekumenik. Ekumenik kommer från det grekiska

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Samtalsguide till Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Samtalsguide till Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Samtalsguide till Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen Samtalsguiden är framtagen av Sensus studieförbund på

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Att vara kyrka i ett mångreligiöst samhälle och samtidigt vara församling med förhållandevis få kyrkotillhöriga

Att vara kyrka i ett mångreligiöst samhälle och samtidigt vara församling med förhållandevis få kyrkotillhöriga Att vara kyrka i ett mångreligiöst samhälle och samtidigt vara församling med förhållandevis få kyrkotillhöriga Kristina Hellqvist Handläggare för flykting- och integrationsfrågor Svenska kyrkan Ett mångkulturellt

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Kyrkorna tillsammans i tro och handling

Verksamhetsberättelse. Kyrkorna tillsammans i tro och handling Verksamhetsberättelse Kyrkorna tillsammans i tro och handling 2015 2016 Innehåll Presidium 5 Organisation 6 Medlemskyrkor 8 Mötesplats 10 ekumenik Kyrkornas vilja att samtala, samarbeta och att söka enhet

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

En livsbefrämjande tro som vår drivkraft

En livsbefrämjande tro som vår drivkraft Teologisk grundtext styrdokument 1(6) Teologisk grundtext: En livsbefrämjande tro som vår drivkraft Vår identitet Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De olika kyrkorna,

Läs mer

Låt allt som lever och andas prisa Gud.

Låt allt som lever och andas prisa Gud. Förslag till Verksamhetsplan 2010 2011 Låt allt som lever och andas prisa Gud. Världsböndagen 2010 har temat Låt allt som lever och andas prisa Gud. Det får också inspirera oss i vår verksamhetsplanering

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

En kyrka för alla. Ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder

En kyrka för alla. Ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder En kyrka för alla Ett policydokument kring kyrkornas arbete med frågor om funktionshinder Utarbetat av Föreningen Furuboda tillsammans med en arbetsgrupp med representanter från de olika kyrkofamiljerna

Läs mer

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Jesus föddes i Nasaret i Palestina omkring år 1. De fyra

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Världen vi lever i omvärldsbeskrivning Skäggetorps församling utgörs av stadsdelen Skäggetorp och Tornby och ett område norr om järnvägen

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen Kristet vittnesbörd i det mångreligiösa

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen Kristet vittnesbörd i det mångreligiösa

Läs mer

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling

Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingskonstitution, Immanuelskyrkans församling Församlingens konstitution består av Grundsatser, Församlingsordning samt Församlingsstadgar, antagna av Immanuelskyrkans församling i Stockholm Immanuelskyrkans

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken

livet kyrkovalet 2013 valprogram i En öppen fred, rättvisa, kyrkan mitt i Folkkyrka försoning och hållbar utveckling solpaneler på Kyrktaken En öppen Folkkyrka fred, rättvisa, försoning och hållbar utveckling kyrkan mitt i livet solpaneler på Kyrktaken valprogram i kyrkovalet 2013 fastställt av partistyrelsen 20/2 Inledning Tusentals centerpartister

Läs mer

Världens största religion

Världens största religion Kristendomen Film Världens största religion Kristendomen är världens största religion med omkring två miljarder anhängare. Kristendomen uppstod i det lilla landet Palestina (dagens Israel) för cirka två

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID SVERIGES KRISTNA RÅDS ÅRSMÖTE 20 MAJ 2015 i Södertörnkyrkan, Huddinge

PROTOKOLL FÖRT VID SVERIGES KRISTNA RÅDS ÅRSMÖTE 20 MAJ 2015 i Södertörnkyrkan, Huddinge PROTOKOLL FÖRT VID SVERIGES KRISTNA RÅDS ÅRSMÖTE 20 MAJ 2015 i Södertörnkyrkan, Huddinge Sveriges kristna råds årsmöte hölls i Huddinge i enlighet med bifogad föredragningslista, bilaga 1. Närvarande representanter

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv

Folkuniversitetets verksamhetsidé. Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetets verksamhetsidé Att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv Folkuniversitetet för ett rikare liv Folkuniversitetets idé är att kunskap, förståelse

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy

VÅRA AVTRYCK. Freds-, miljö- och rättvisepolicy VÅRA AVTRYCK Freds-, miljö- och rättvisepolicy Varför ska vi bry oss? Bibeln lär oss att Gud är alltings ursprung och orsak, skapelsen är Hans händers verk. Människan är unik som skapad till Guds avbild

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor.

Vi socialdemokrater vill att folkkyrkan uppsöker ungdomar och erbjuder dem diskussioner i ungdoms- och konfirmandgrupper om livsfrågor. Socialdemokraternas manifest för kyrkovalet 20 september 2009 i Svenska kyrkan i Eskilstuna Vi socialdemokrater tror att människor är sökare av olika slag. Sökandet måste få en möjlighet att komma till

Läs mer

Aktuella remisser, info till styrelsen 2014-03- 13

Aktuella remisser, info till styrelsen 2014-03- 13 Björn Cedersjö 2014-02- 19 Aktuella remisser, info till styrelsen 2014-03- 13 Jag noterar de utredningar som SKR fått del av, utredningar som SvK fått del av samt ev andra som jag finner intressanta att

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Vid livets middagsbord visar vi varandra tillit i bön och samvaro. Alla får chans att vara mittpunkt, det finns tid att höras, tid att lyssna. Det

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

SVERIGES KRISTNA RÅD PROTOKOLL 4/12 Styrelsen

SVERIGES KRISTNA RÅD PROTOKOLL 4/12 Styrelsen SVERIGES KRISTNA RÅD PROTOKOLL 4/12 Styrelsen Tid: 2012-09-10 kl 10.00-15.30 Plats: Ekumeniska centret, Gustavslundsvägen 18, Bromma Närvarande I besluten deltagande: Pelle Hörnmark, Pingst ffs, ordförande

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

Vi reser tecken på Guds rike

Vi reser tecken på Guds rike Vi reser tecken på Guds rike Ett grunddokument om samverkan mellan Lutherska kyrkan i Costa Rica och Svenska kyrkan Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

KONFIRMATIONENS SAKRAMENT

KONFIRMATIONENS SAKRAMENT KONFIRMATIONENS SAKRAMENT Genom konfirmationens sakrament får du den helige Ande såsom han blev given apostlarna på pingstdagen. Konfirmationen befäster vårt barnaskap hos Gud, den förenar oss innerligare

Läs mer

5.15 Religion. Mål för undervisningen

5.15 Religion. Mål för undervisningen 5.15 Religion Uppdraget för undervisningen i religion är att stödja de studerande att utveckla sin allmänbildning i religion och livsåskådning. I religionsundervisningen får de studerande kunskap om religioner,

Läs mer

Kyrkoledare på Aftonbladet debatt: 3 av 4 förföljs på grund av sin tro

Kyrkoledare på Aftonbladet debatt: 3 av 4 förföljs på grund av sin tro 2015-11-12: Kyrkoledare på Aftonbladet debatt: 3 av 4 förföljs på grund av sin tro Sveriges kristna råd tillsammans med Svenska missionsrådet skriver idag på Aftonbladet debatt att svenska politiker behöver

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?!

Nu känner vi riktningen! men vem bestämmer! hur det blir?! Nu känner vi riktningen men vem bestämmer hur det blir? Välfärdsinsatser på religiös grund CRS vid Uppsala universitet Studiedag onsdag 21 jan 2015 Docent Filip Wijkström Center for Civil Society Studies

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

en modell för arbetsträning och praktik en diakonal metod för förändring ett koncept för Svenska kyrkans församlingar

en modell för arbetsträning och praktik en diakonal metod för förändring ett koncept för Svenska kyrkans församlingar en modell för arbetsträning och praktik en diakonal metod för förändring ett koncept för Svenska kyrkans församlingar Ett meningsfullt arbetsliv för alla S:t Mary är ett initiativ och en metod för att

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Religionskunskap Övergripande Mål: analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa, analysera hur religioner påverkar

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING

ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INNEHÅLL UPPDRAG, VÄRDERINGAR & STRATEGI Identitet Bibeln Teologi Gudstjänst Organisation 3 4 4 7 14 17 ETT FOLK PÅ VÄG FÖRSAMLINGSORDNING INLEDNING Syftet med vår församlingsordning

Läs mer

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013 Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Gäller fr o m höstterminen 2013 Post- och besöksadress: Telefoner: E-post: Stiftelsen för kristna skolor: Viktor Rydbergsgatan 18 031-167 157 -

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Vision och program inför kyrkovalet 2017 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Vision och program inför kyrkovalet 2017 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan 1 1 0 1 0 1 Vision och program inför kyrkovalet 0 för POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan VISION POSK har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

~~:~,~:,:::h :~.: bm"

~~:~,~:,:::h :~.: bm Innehåll Bra på att vara människa ~~:~,~:,:::h :~.: bm" Tjuv och hjälte 14 79 Gott hjärta och totalt ouppfostrad 15 Heliga krig och andra krig 84 Människor är både och 16 På låtsas och på riktigt 89 Önska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN

TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN TEOLOGISK GRUND FÖR EQUMENIAKYRKAN INLEDNING 1. Det finns bara en enda sann och levande Gud Fadern, Sonen och den heliga Anden som skapar, frälser och ger liv. Skapelsen och frälsningen kommer ur Guds

Läs mer

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vision Husby församling vill vara en öppen katedral av glädje och helighet. Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vårt uppdrag, vår mission, är att vara kyrka i vår tid och i vår

Läs mer