AVSTÅND TILL SUNDEBY SJUKHUS. Det är dags att rösta för förnyelse!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVSTÅND TILL SUNDEBY SJUKHUS. Det är dags att rösta för förnyelse!"

Transkript

1 AVSTÅND TILL SUNDEBY SJUKHUS Det är dags att rösta för förnyelse! 1

2 Utveckla sjukvården Ni har hört och sett det i media. I Norrbotten upplever vi redan en slags högkonjunktur. Fler i arbete och industrin går i många fall på högvarv. Framtidsutsikterna är ljusa och det sker äntligen en befolkningstillväxt även om den ännu är liten. Allt borde med andra ord kännas ganska bra. Trots en positiv utveckling på många håll, så är den i landstinget tyvärr den motsatta. Stora underskott i verksamheten, som enligt vårt sätt att se det, beror på en felaktig organisation och ett gigantiskt feltänk när det gäller den framtida hälso- och sjukvården. En systematisk utarmning av de mindre sjukhusen och en sjukvård satt på hjul. Sjukresor och ambulanstransporter ökar i omfattning. Vi ser också att man tänkt sig att lägga ner intensivvårdsavdelningarna i Kiruna, Kalix och Piteå. Förhållanden som finns beskrivna i interna arbetsdokument, men som av valstrategiska skäl inte lyfts fram förrän efter valet. Så ni vet vad som kommer med nuvarande ledning, nämligen fortsatta nedläggningar och ytterligare centralisering. En metod som inte har räddat ekonomin, utan istället skapat bemanningsproblem med mycket höga kostnader för hyrpersonal. Detta är Norrbottens Sjukvårdspartis valprogram 2014 Ansvarig utgivare: Kenneth Backgård Tryck: Mediateam Upplaga ex. Länskansliadress: Drottninggatan 13, Boden Postadress: Box 160, Boden Telefon: Telefax: Vi vill tillföra medel till hälso- och sjukvården. All övrig verksamhet måste spara. Vi vill utveckla såväl Sunderby sjukhus som de mindre sjukhusen och vi vill att närsjukvården ska innebära högre tillgänglighet och mindre resor för patienterna. Vi är verkligen less på de ständiga neddragningar som nuvarande ledning genomför. Vi vet att många av er också är det. Det är bara vart 4:e år man har chansen att förändra, ta den nu och låt oss leda landstinget de kommande åren. Det kan bara bli bättre. Sjukvårdspartiet är självklart engagerade i länets alla kommuner och finns representerade i åtta. I detta program finner du förutom vårt landstingsprogram även lokal information. VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Norrbottens Sjukvårdsparti Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 26. Sead Maglic, Lantmätare/Kriminalvårdare, Boden 27. Lena Nordgren, Lärare, Gällivare 28. Malin Markström, Undersköterska, Piteå 29. Anita Weinz, Fritidskonstnär, Kangos 30. Lena Pallin, Administratör, Luleå 31. John-Olof Degerhäll, Ingenjör, Boden 32. Birgitta Pounu, Kartingenjör, Kiruna 33. Viking Johansson, F.d. speciallärare, Älvsbyn 34. Anne Stridsman, Distriktssköterskebarnmorska, Kangos 35. Robert Edin, Redovisningskonsult, Luleå 36. Christer Bergdahl, Företagare, Boden 37. Torbjörn Sandin, Gruvarbetare, Gällivare 38. Monika Karlsson, Undersköterska, Piteå 39. Patrik Nyström, Företagare, Övertorneå 40. William Torikka, Student, Luleå 41. Heli Helin, Distriktssköterska, Boden 42. Dick Vånsjö, F.d. officer, Kiruna 43. Anneli Anundi, Pensionär, Älvsbyn 44. Ann-Christine Ojanlatva, Lärare, Kangos 45. Lars-Erik Molin, Företagare, Luleå 46. Roland Dahlqvist, Kock, Boden 47. Berit Nilsson, Specialpedagog, Gällivare 48. Ewa Åström, Säljare, Piteå 49. Knut Omark, Företagare, Övertorneå 50. Fred Nyström, Ingenjör, Luleå 51. Adrian Mirell, Kvalitetstekniker, Luleå 52. Mathias Gerström, Företagare, Kiruna 53. Berit Sundman, Undersköterska, Vidsel 54. Karl-Johan Ylivainio, Pensionär, Kangos 55. Kaarina Vuorela, Pensionär, Luleå 56. Niclas Sjöö, Operatör, Boden 57. Göte Eriksson, F.d. ekonom, Gällivare 58. Henry Larsson, Pensionär, Piteå 59. Karl-Göran Lehto, Lärare, Svanstein 1. Kenneth Backgård, Leg. psykolog, Boden 2. Doris Messner, Leg. läkare, Kiruna 3. Johnny Åström, Maskintekniker, Rosvik 4. Erkki Bergman, Slöjdlärare, Övertorneå 5. Dan Ankarholm, Jur. kand./f.d. kommunchef, Råneå 6. Anders Sundström, Fritidspolitiker, Boden 7. Margareta Henricsson, F.d. kommunsekreterare, Malmberget 8. Martin Åström, Bergmaterialingenjör, Piteå 9. Lennart Ojanlatva, Ingenjör, Kangos 10. Anders Bohm, F.d. brandman/ambulanssjukvårdare, Luleå 11. Erika Sjöö, Administratör, Boden 12. Bo Ek, Pensionär, Kiruna 13. Jörgen Afvander, Skötare, Älvsbyn 14. Åke Fagervall, Lärare, Pello 15. Anna Scott, Projektledare, Luleå 16. Terese Falk-Carolin, Frisör, Boden 17. Bernt Nordgren, Lärare, Gällivare 18. Karin Andersson, Sjuksköterska, Rosvik 19. Holger Videkull, Skogsinspektor, Junosuando 20. Margareta Dahlén, F.d. verksamhetschef akutsjukvård, Luleå 21. Tina Kotkaniemi, Sjuksköterska, Boden 22. Sören Sidér, F.d. ingenjör, Kiruna 23. Lena Hedman, Undersköterska, Vidsel 24. Maire Nyström, Sjuksköterska, Övertorneå 25. Berit Vesterlund, F.d. speciallärare, Luleå NORRBOTTENS LÄN Den fullständiga valsedeln med alla 73 namn hittar du på sidan

3 Landstingsprogrammet Valet 2014 Din chans till en bättre hälso- och sjukvård i hela länet! Rösta olika! Vad du än röstar på i riksdagsvalet, så rösta på oss i landstings- och kommunalval! Norrbottningarna förtjänar en ny landstingsledning! 3

4 LÄNET SJUKVÅRDSPARTIET Säg JA till prioriteringar av Hälso- och sjukvård! Efter mycket lång tid av en ständig centraliseringspolitik, med nedläggningar och sparkrav i hälsooch sjukvården är det dags för en ny och förändrad ledning i Norrbottens läns landsting. Det är dags för en ledning som verkligen prioriterar hälsooch sjukvården, som i många undersökningar är den viktigaste frågan för medborgarna. Vi accepterar inte att hälso- och sjukvården måste spara medan tågtrafik, teater, film och allt annat landstinget sysslar med slipper sparbeting. En prioritering av hälso- och sjukvård betyder mer pengar till vården! Vi har alltid prioriterat hälso- och sjukvården före allt annat och gör det fortfarande. Vi vill ha en hälso- och sjukvård som tillgodoser hela länet oavsett var man bor. Vi accepterar inte att hälso- och sjukvården mer och mer blir en fråga om resor och ambulanstransporter. Våra vägar är inte vad de borde vara och E 10 är ett varnande exempel. 4

5 SJUKVÅRDSPARTIET LÄNET FOTO: JOHNNY ÅSTRÖM Kiruna, Kalix och Piteå, snart bara ett minne blott? Landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter går med ca 200 miljoner i underskott vilket ungefär motsvarar större delen av landstingets så kallade övriga verksamhet, det vill säga kultur, regionalutveckling och projektstödjande verksamhet. Trots ständiga nedläggningar och centraliseringar, så får man inte ekonomin att gå ihop. Vi vill påstå att det är tack vare de ständiga nedskärningarna som verksamhet efter verksamhet drabbas av problem. Personalen flyr, vårdplatser måste stängas och operationer ställas in. Patientsäkerheten är hotad på många platser och man måste sköta den kvarvarande verksamheten med dyr hyrpersonal. Exempelvis så har hälsocentralen i Haparanda, som en gång hade god tillgång till obsplatser, efter landstingets nedläggningar nu drabbats av personalbrist och andra problem. Det står nu klart att sjukhusen i Kiruna, Kalix och Piteå snart bara är ett minne blott. I interna utredningsdokument framgår det att intensivavdelningarna på sjukhusen står under nedläggningshot. Enligt vårt sätt att se det så är sjukhus utan intensivvårdsavdelning inte längre ett sjukhus. Norrbotten är stort! Det ställer stora krav på tillgänglighet och en vård nära dig! Oavsett om du bor i en större centralort eller på landsbygden så skall vården fungera både när det gäller tillgänglighet och kvalité. Dags för en förändring! I en sammanställning av synpunkter i den så kallade vårdbarometern för ett par år sedan så uttryckte vi Norrbottningar ett bristande förtroende för den egna hälso- och sjukvården. Vi tillhörde de landsting som låg allra sämst till. Vi kan inte år efter år stillatigande acceptera detta! Det är verkligen dags för en förändring. Ta nu chansen i det här valet och rösta fram en ny ledning! Samtidigt som vi ska utveckla Sunderby sjukhus, med högspecialiserad vård på många områden, så måste vi ha fullgoda länsdelssjukhus. Det är ett medborgarkrav som vi tänker tillgodose. Utveckla länsdelssjukhusen i Kiruna, Kalix, Gällivare och Piteå. Det är nog nu! Se till att Sjukvårdspartiet får ta över ledningen och vända utvecklingen! 5

6 LÄNET SJUKVÅRDSPARTIET KOMMUNVALET LANDSTINGSVALET Norrbottens Sjukvårdsparti! 0 Finns inte vår valsedel där du röstar, kan du själv skriva på en blank valsedel. Kiruna och Gällivare beroende av E10 Gång på gång ser vi hur illa det är ställt med vägstandarden på E 10. En väg som särskilt Kiruna och Gällivare är beroende av. Där går ambulanstransporter, sjuktransporter och där sker en arbetspendling som många gånger medför stora risker. Kiruna sjukhus är numer att betrakta som en hälsocentral och patienter som blir akut omhändertagna skall i många fall göras transportabla för att omhändertas i Gällivare eller Sunderbyn. En sådan transport sker med helikopter eller på E10. Särskilt vintertid innebär det stora risker. Kiruna måste återfå verksamheter som möjliggör vård på orten. Transporter kan inte alltid undvikas så vi måste kräva av staten att E10 rustas upp. Närsjukvården får inte betyda nedläggning! Vi tror på att utveckla den så kallade närsjukvården, men hittills har det bara betytt nedläggningar. Hälsocentralerna behöver tillgång till sängplatser, så kallade obsplatser, för att undvika onödiga resor och möjliggöra ett snabbare och säkrare omhändertagande. Transporter får inte ersätta verklig vård och omhändertagande. Vi måste se till att hälsocentralerna får tillgång till så kallade observationsplatser. Distriktssköterkan en fantastisk resurs! Nuvarande ledning har lagt ner disktrikssköterskemottagningar med en starkt försämrad tillgänglighet och stort besvär för många patienter. Många får nu åka långt och ofta dyrt, för att få den vård som en distriktssköterska kunde erbjuda. Enligt vårt synsätt så är det här verkligen att försämra, med ökade kostnader som följd. Vi ska återinföra distriktssköterskemottagningarna! Satsa på personalen! Vi har en fantastisk personal som sliter hårt, men förutsättningarna blir sämre och sämre. Det är stora svårigheter med bemanningssituationen och vi blir alltmer beroende av inhyrd personal. Inhyrd personal som ofta har betydligt bättre betalt än de egna fast anställda. Det här innebär på sikt att vi inte kommer att kunna rekrytera kompetent personal. Vi måste se över löne- och anställningsvillkor och skapa förutsättningar för att inte bara få behålla, utan dessutom kunna rekrytera personal i framtiden. Vi ska se över anställnings- och lönevillkor för den egna personalen och kunna konkurrera med bemanningsföretagen. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vården måste bli likvärdig för oss alla! Det finns stora olikheter i den Svenska hälso- och sjukvården. En del olikheter kanske till och med ska finnas, men det får inte betyda att en stor del av befolkningen inte får en likvärdig vård. Redan nu kan man se tecken på att kvinnor, människor på landsbygden och särskilt i de norra delarna av Sverige inte har samma förutsättningar att få en likvärdig vård, jämfört med de som bor nära ett stort sjukhus eller i storstadsområden. Det är inte acceptabelt. Landstingens ekonomi från år till år skall inte vara en grundförutsättning för vilken vård du får. Därför finns det en anledning till att vi måste se över möjligheterna till att förstatliga länssjukhusen. Utred ett förstatligande av länssjukhusen! Mammografin måste åter införas på de platser där landstingsledningen berövat kvinnorna en rättvis och tillgänglig verksamhet. Vi drev igenom screening för aortaaneurysm (aortabråck) hos män. Nu vill vi införa screening för tjock- och ändtarmscancer. 6

7 SJUKVÅRDSPARTIET LÄNET Utdrag ur vår Strategiska plan för åren : Hälso- och sjukvården är en prioriterad verksamhet och vi anser därför att den nuvarande vårdgarantin är att betrakta som en miniminivå. Landstinget uppfyller inte på alla områden den nuvarande garantin och resurser måste läggas på att nå dessa grundläggande mål. För några år sen fick länssjukvården en välbehövlig budgetjustering men fortfarande med krav på kostnadssänkande åtgärder. Tyvärr ser underskott i länssjukvården fortfarande ut att vara en regel snarare än undantag. Vilket i sig borde föranleda analyser av de centraliseringsåtgärder som vidtagits. Omlokaliseringar och nedläggning av verksamhet tycks inte ha de positiva effekter som förutsatts. Mindre behov av inhyrd personal borde vara en följd, men detta tycks inte ha skett, även om viss stabilisering kan skönjas. Ständiga centraliseringar och koncentration av verksamhet efter verksamhet motverkar sitt syfte. Inte bara ekonomiskt utan också avseende tillgänglighet. Alla former av resande ökar med fler risker och upplevda kvalitetssänkningar som följd. Det finns till exempel inga redovisade analyser av nedlagda distriktssköterskemottagningar. En analys bör omgående genomföras och sannolikt åstadkommer man både kvalitetshöjningar och kostnadssänkningar om dessa öppnas. 7

8 LÄNET SJUKVÅRDSPARTIET Partidagar på Fjällnäs slott i Gällivare. Prioritera vården! Dags för en förändring! I en sammanställning av synpunkter i den så kallade vårdbarometern för ett par år sedan så uttryckte vi Norrbottningar ett bristande förtroende för den egna hälso- och sjukvården. Vi tillhörde det landsting som låg allra sämst till, vi kan inte år efter år stillatigande acceptera detta! Ta nu chansen i det här valet rösta fram en ny ledning! Samtidigt som vi ska utveckla Sunderby sjukhus, med högspecialiserad vård på många områden, så måste vi ha välfungerande länsdelssjukhus. Det är ett medborgarkrav som vi tänker tillgodose. Utveckla länsdelssjukhusen i Kiruna, Kalix, Gällivare och Piteå. Interna arbetsdokument tyder snarare på avveckling! Vi måste se till att hälsocentralerna får tillgång till så kallade observationsplatser och komma tillrätta med bemanningsproblemen! Vi ska se över anställnings- och lönevillkor för den egna personalen och kunna konkurrera med bemanningsföretagen. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska återinföra distriktssköterskemottagningarna! Tel

9 Partiets grundstenar Norrbottens Sjukvårdsparti är blockpolitiskt obundet och benämns tvärpolitiskt Alla med grundläggande demokratiska värderingar kan vara medlem i partiet. Partiet arbetar efter och stödjer den så kallade jämställdhetsprincipen. Sakfrågornas lösning och inte så kallad politisk färg skall prägla partiets arbete. Partiet skall verka för alla Norrbottningars rättvisa välfärd. Samverkan och samförståndslösningar skall eftersträvas. Norrbotten som region skall stärkas i det nationella och internationella arbetet. Arbetet skall inriktas mot en utveckling av sjukvård, lokalt näringsliv, en uthållig tillväxt, ökad sysselsättning och en inomregional balans. Partiets arbete skall präglas av rättvisa, omsorg och ärlighet. Folkomröstning, skall i större utsträckning tilllämpas i stora länsövergripande frågor. Partiet kan verka inom samhällets alla demokratiskt valda församlingar. Partiet skall verka för att alla delar av länet skall utvecklas. Samarbete skall aktivt sökas med partier och föreningar som delar dessa värderingar. Det som nu följer är vårt sammanfattade program i följande kommuner: Boden, Gällivare, Luleå, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn och Övertorneå Läs igenom och hitta din kandidat!>>

10 BODEN SJUKVÅRDSPARTIET Kenneth Backgård, Sjukvårdspartiet Nu eller aldrig! Vi kan förändra. Utvecklingskraft Vi har nu chansen att vända utvecklingen och föra kommunen framåt. Vi måste satsa på framtiden och satsa på dom fantastiska utvecklingskrafter som faktiskt finns i kommunen. Attraktivt boende Boden ska åter bli ett föredöme som bostadsort och kunna bli ett fördelaktigt alternativ för alla som vill flytta, hit särskilt i närområdet. Vi måste få i gång byggandet av hyres- och bostadsrätter samt satsa på attraktiva villatomter, många vid vatten. Ett välmående näringsliv Kommunen ska återigen bli ett föredöme för näringslivet, med ökad investeringsvilja som följd. Vi måste öppna upp vårt centrum för att åter göra det levande och utveckla handeln. Satsa på ungdomarna Vi ska satsa på våra ungdomar och få vår skola att bli ett föredöme, inte bara när det gäller resultat i form av betyg, utan också när det gäller integration. Vi ska vara ett föredöme på det området och måste på alla sätt bekämpa rasism. Vi måste tillsammans med staten 10

11 SJUKVÅRDSPARTIET BODEN Valet är ditt... utveckla en hållbar strukturplan för mottagande och omhändertagande av våra nysvenskar, som bygger på ömsesidiga krav och respekt. Efter flera års ihärdigt bearbetande har vi tillsammans med flera andra partier äntligen lyckats återinföra starkt subventionerade busskort för våra ungdomar. En äldreomsorg med kvalité Sjukvårdspartiet kan nu, liksom en gång tidigare, få ordning på Socialnämndens ekonomi och bidra till en verksamhet som även fortsättningsvis håller hög kvalité i såväl kommunens regi som i privat regi. Äldreomsorgen kan komma att kräva ytterligare resurstillskott och är en prioriterad verksamhet. Under Sjukvårdspartiets tid i Socialnämndens ledning vändes stora förluster till överskott, som sen raserades när nuvarande politiska majoritet tog över Följden blev att nämnden inte fick ansvarsfrihet för år 2013 och ordföranden avgick. Vi kan verksamheten och kan återigen vända utvecklingen i positiv riktning. Hemsjukvård En annan av våra hjärtefrågor är nu kommunens ansvar. Hemsjukvården har överförts från landsting till kommun och är en prioriterad verksamhet. Vi ska se till att den bedrivs med högsta kvalité och är en verksamhet nära medborgarna. Blockpolitiskt obundet Vi är ett blockpolitiskt obundet parti som motvikt till såväl borgerligt blå, som riktigt röd-röd politik. Ett alternativ som under alla år haft en klar och tydlig politisk linje där sakfrågorna alltid gått före partipolitisk hänsyn. Vi är många som med förfäran följt kommunens utveckling där mycket förtroende har raserats under de sista fyra åren: Från att ha varit den bästa kommunen att bo i, är vi nu på 11:e plats i länet. Från att ha varit mycket högt upp i näringslivets bedömningar, så är vi nu nere på botten. Från att ha haft en ekonomi med överskott i Socialnämnden, är det nu närmast ett moras med stora underskott, trots en skattehöjning. Onödiga fastighetsköp, med kommunledningen inblandad. Ett avstängt centrum med hotande butiksdöd. VI KAN FÖRÄNDRA! Sanningens minut börjar nu att närma sig. Alldeles oavsett vad du röstar på i riksdagsvalet så rösta annorlunda i kommunal- och landstingsval. Ta Sjukvårdspartiets valsedel i kommun och landsting och se till att Bodens utveckling en gång för alla blir positiv. 11

12 GÄLLIVARE SJUKVÅRDSPARTIET Våra framtidsbilder Äldre Våra äldre medborgare ska ha ett värdigt liv med god livskvalitet oavsett boende. Rättighet till utomhusvistelser Väl utbyggd hälsovård till äldre Fler händer i vården Barn och skola När man som barnfamilj väljer boende och närmiljö så är möjligheterna till bra barnomsorg, fritidsverksamhet och skola viktiga faktorer. Mer resurser i de lägre åldrarna Stärka elevhälsans resurser Ungdomar Ungdomar ska ges möjlighet att delta i utvecklingen av kommunens framtid. Stärka kommunens barn och ungdomsenhet Utveckla ungdoms- och handikappidrotter 12 Demokrati Demokrati innebär att ALLA ska få chansen att komma med förslag och idéer. Samarbete över partigränser Utveckla medborgarfrågor i kommunen Tänk nytt! Rösta på oss i kommun- och landstingsvalet!

13 SJUKVÅRDSPARTIET GÄLLIVARE Norrbottens Sjukvårdsparti Gellivare Sjukvård Kraftfulla insatser mot psykisk ohälsa Tydlig samverkan mellan kommun och landsting Kvalitativ vård i livets slutskede Landsbygden Landsbygdens invånare ska ha bra förutsättningar till vård, skola och omsorg. Bra kommunikationer mellan landsbygd och tätort Återgå till lokalproducerad mat Bokbussen ska vara kvar En tryggare kommun Kommunal larmcentral med aktiv bevakning under hela dygnet. Aktiv kvinnojour Alla människors lika värde Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Funktionshindrade ska ha tillgång till ledsagare Samhällsinformationen ska anpassas och vara tillgänglig för funktionshindrade Tänk nytt! Rösta på oss i kommun- och landstingsvalet! 13

14 KIRUNA SJUKVÅRDSPARTIET Kiruna avdelningen Ett ovanligt parti för vanliga människor I landstinget vill vi att patienten självklart ska sättas i centrum och inte organisationen att närsjukvården ska bli bättre för oss och inte sämre utveckla istället för avveckla att ofta förekommande sjukdomstillstånd ska kunna tas om hand geografiskt nära inom närsjukvården = Kiruna och Vittangi att Kiruna får ett fullvärdigt sjukhus i centralorten och att bland annat distriktssköterskemottagningarna återupprättas att sjuktransportresurser utökas I kommunen vill vi att omvårdnads- och boendeformer för de äldre ska finnas i flera alternativ. Vi behöver inte bara vårdplatser utan även seniorboenden. Vi tror inte att alla äldre in absurdum vill bo kvar hemma att iordningsställande och/eller nybyggnation av nya boenden måste fortsätta och även möjliggöra att våra äldre kan bo kvar i sin hembygd att vi även tar ansvar för ungdomar som håller på att hamna snett. Därför måste de ungdomar, som inte är engagerade i föreningsliv i olika former, erbjudas en meningsfull sysselsättning på fritiden. Bland annat inrätta ett ungdomsfullmäktige med förslagsrätt 14

15 SJUKVÅRDSPARTIET KIRUNA Stadsomvandling Fler bostäder måste byggas Ersättning till fastighetsägaren skall vara nyckel mot nyckel Hyrorna måste frysas för hyresgäster som tvingas flytta till ny lägenhet Barnomsorg och skola Barngrupperna i förskolan bör vara högst 16 barn Ökade resurser till elever som behöver stöd i undervisningen Näringsliv Kiruna skall vara en företagsvänlig kommun Det skall vara uppskattat att vara företagare Våra kommunala avgifter för företagen får inte vara högre än i andra kommuner Här kommer Kirunas framtid stormande. Kultur och fritid Vi vill att ungdomarna skall ha fler samlingsplatser 15

16 LULEÅ SJUKVÅRDSPARTIET Löftet till personalen inom äldreomsorgen att ta bort delade turer Dan Ankarholm är en S-politisk kredit som förfallit till betalning hos väljarna för snart 3 år sedan. Kommunalt politiskt program för Ditt parti i Luleå Tack för förtroendet vi fick vid förra valet 2010! I Luleå fick vi nämligen röster vid förra landstingsvalet. En ökning med hela röster (24,7%) jämfört med landstingsvalet Skälet tror vi är att väljarna i Luleå ser oss i Sjukvårdspartiet som ett bra val för en sjukvård för alla, oavsett var man bor i vårt geografiskt stora län. Många i Luleå har nära och kära, vänner och bekanta som fortfarande bor kvar i de glesare delarna av länet som de nu styrande i landstinget (S, MP och V) genom sin sjukvårdspolitik mer eller mindre verkar ha glömt bort att de existerar. Vad har då detta med kommunvalet i Luleå kommun att göra? Jo, ansvaret för hälso- och sjukvården utökades den 1 februari 2013 med hemsjukvården som flyttades över från landstinget till kommunen. Den kommunala hälso- och sjukvårdens betydelse och ansvar ökar således i omfattning i hela Luleå kommun. Därutöver sker en betydande ökning av antalet äldre i kommunen och som en följd av det ett ökat tryck på äldre- och handikappomsorgen. Röstar du in Sjukvårdspartiet i Luleå kommunfullmäktige kan du vara säker på att vi fortsättningsvis bevakar att ovannämnda viktiga kommunala kärnområden får och kommer att bibehålla en hög kvalité. För dig som är direkt berörd samt du som är yngre och frisk men tänker på dina nära och kära är därför Sjukvårdspartiet även det naturliga kommunvalet (den vita valsedeln) den 14 september. Vad vill vi inom det kommunala ansvarsområdet? 16 Vi vill inom vård och omsorg om äldre och handikappade: att äldre som bott tillsammans under en stor del av sitt liv även ska garanteras att få fortsätta med det i kommunens regi på ålderns höst att personal med huvuduppgift att aktivera brukare anställs inom äldre- och handikappomsorgen att äldre och handikappade ska ha rätt att fysiskt komma ut i samhället oftare än nu och att satsningen på mötesplatser ökar att den som vårdar anhörig i hemmet ska kunna anställas av kommunen. I vissa fall skall insatser/stöd kunna utgå utan att särskilt biståndsbeslut behöver tas att delade turer avskaffas betydligt snabbare än (s)-ledningens löfte (=2016) Vi vill inom barnomsorg: att det ska finnas alternativa pedagogiska former för att arbeta med barn i syfte att erbjuda föräldrar valfrihet att det ordnas fler träffpunkter med utökade öppettider för föräldrar med barn som är hemma på dagarna att satsning sker på förebyggande föräldrastöd genom att föräldrar med barn i förskolan erbjuds att delta i föräldrautbildning att lärartätheten ska öka i barngrupper Vi vill inom skolan: att lärarnas befogenheter att hålla ordning i skolan skall klargöras. Eleverna skall också erinras om att inlärning förutsätter mer egna ansträngningar och ansvar att skolan i Luleå skall kunna erbjuda alternativ pedagogik även fortsättningsvis vilket bidrar till att den kommunala skolan skärper sig och blir ännu bättre att det ska vara förbjudet för så kallade riskkapitalbolag att ha ägarandelar i fristående skolor att en nollvision skall gälla inom skolorna i kommunen ifråga om mobbing och utfrysning att det ska ses som positivt att elever redan i 4:e klass ska kunna få betyg

17 Dan Ankarholm Jur.kand/F.d. Kommunchef, Råneå 1:a namn på kommunlistan Margareta Dahlén F.d. verksamhetschef akutsjukvård, Centrum 2:a namn på kommunlistan Anders Bohm F.d. Brandman/ambulanssjukvårdare, Centrum 3:e namn på kommunlistan Anna Skott Projektledare, Centrum 4:e namn på kommunlistan Vi vill inom näringsliv och utveckling: att det tas krafttag för att utveckla samarbetet mellan femkantskommunerna (Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn och Kalix) att en storsatsning görs för att utveckla Luleå till en sjö- och skärgårdskommun såväl sommar som vinter att kommunens landsbygd får möjlighet att utvecklas och knytas samman med centralorten genom ännu bättre kommunikationer Vi vill inom kultur och fritid: att kommunens rika kultur- och fritidsverksamhet ska fortsätta att utvecklas att ungdomsgårdar med alternativa aktiviteter skapas att föreningar med breddaktiviteter inom idrott och kultur skall prioriteras när det gäller kommunala bidrag Vi vill i övrigt: att kommunfullmäktige ger direktiv till kommunägda Lulebo att bygga ungdomsbostäder att en utredning tillsätts med direktiv att föreslå åtgärder som effektiviserar och kostnadsreducerar dels den politiska organisationen (nämnder och utskott), dels tjänstemannaorganisationen (förvaltningar). Medel som därmed frigörs skall tillföras verksamheterna vård och omsorg att kommunens förvaltningar ska uppdras att ta fram meningsfulla arbetsuppgifter som annars inte skulle bli gjorda och visstidsanställer arbetslösa ungdomar på dessa jobb under i första hand 6 månader 17

18 PAJALA SJUKVÅRDSPARTIET Ditt parti i Pajala kommun Framtiden och möjligheterna finns i Pajala kommun. Här finns utrymme för turistaktiviteter sommar som vinter som väl genomtänkta blir en framtidsnäring. Vi är en rik kommun med skog, malm och duktiga människor som vi måste ta till vara för att skapa förutsättningar för framtiden. Norrbottens Sjukvårdsparti i Pajala kommun sätter människan i centrum. Medborgarna skall vara med och utveckla alla delar av kommunen. Barnomsorg och skola Vi är partiet för Dig som vill att föräldrarna får välja om barnet/barnen skall gå i kommunal eller fristående barnomsorg/skolform. 18

19 SJUKVÅRDSPARTIET PAJALA Vård och omsorg vår hjärtefråga Sjukvårdspartiet i Pajala kommun vill att alla människor skall ha samma rätt till vård och omsorg oavsett ålder, kön eller andra förutsättningar. Vi vill att Pajala kommun följer lagen om valfrihet inom äldreomsorgen och ger byarna utanför centralorten möjlighet till boende med service, exempelvis trygghetsboende. Vi är partiet som vill återinföra distriktsvården och distriktssköterskemottagningarna i Junosuando, Korpilombolo, Tärendö och Muodoslompolo. Alla som bor utanför centralorten skall också ha en värdig och trygg tillvaro. Närheten till vården skall vara mänsklig, ej som idag då vissa människor som bor utanför centralorten har upp till 15 mil enkel väg till vården. Sjukvårdspartiet i Pajala kommun vill även att alla skall ha rätt att åldras i sin närmiljö. Idrott och fritid Sjukvårdspartiet vill värna och stötta de aktivteter som byarnas idrottsföreningar med sina små resurser bedriver, vi vill att föreningsbidraget utökas så att det ger möjligheter till aktiviteter i centalorten, som ishockey med mera. Omsorgen Sjukvårdspartiet vill att samordningskravet mellan landstinget och kommunen är hög, ingen skall behöva hamna mellan stolarna. Bostäder Sjukvårdspartiet vill att satsningar görs på bostäder även utanför centralorten där det finns behov, till exempel i Kangos- och Junosuandoområdet som utvecklas i takt med gruvan. Demokrati Sjukvårdspartiet vill att medborgardialogerna utvecklas så att viktiga beslut som påverkar medborgarnas vardag inte tas i slutna rum. 19

20 PITEÅ SJUKVÅRDSPARTIET Sjukvårdspartiet Johnny Åström Sjukvårdspartiets gruppledare i kommunfullmäktige. Nr 1 på kommunlistan. Inom Piteå kommun är våra högprioriterade områden vården, skolan och omsorgen. Vi tycker det är en självklarhet att kunna korta uppsägningstiderna inom PiteBo för dem som med kort varsel fått nytt boende inom exempelvis äldreomsorgen. Likaså har vi uppfattat att det finns behov av en äldreombudsman som kan hjälpa och stötta både brukare och anhöriga. De höga matkostnaderna inom vård och omsorg måste minskas. Vi anser det helt orimligt att ett par som bor inom exempelvis äldreomsorgen ska behöva betala över kronor per månad för maten. En av våra hjärtefrågor är hemsjukvården som numera är kommunens ansvar. Detta ansvar överfördes från landstinget till kommunen februari Vi är emot nedläggning av byaskolor. Vi menar att hela Piteå kommun ska leva och i detta ingår en levande landsbygd. En förutsättning för detta är att skolorna finns kvar på landsbygden. En nedläggning av byaskolor minskar också kommunens attraktionskraft framförallt vad gäller inflyttning av barnfamiljer. Vi anser att mänskliga behov och människovärde går före penningvärde VÅRD OCH OMSORG VÅR HJÄRTEFRÅGA Piteå kommun ska vara en bra arbetsgivare INGA DELADE TURER INOM VÅRD OCH OMSORG Personalresurserna inom vård och omsorg måste vara anpassade till de faktiska behoven ETT GOTT BEMÖTANDE OCH EN TRYGG BRUKARE SKA VARA KÄRNAN I OMVÅRDNADEN Vi vill verka för en levande landsbygd VI LÄGGER INTE NER NÅGRA BYASKOLOR Vi vill stimulera befolkningsutvecklingen i kommunen BYGG FLER HYRESRÄTTER UTE I BYARNA 20

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun.

Vårt Luleå. valspecial. 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13. 400 valarbetare Sidan 16. En informationstidning från Luleå kommun. Vårt Luleå Vårt Luleå Nr 3 2014 valspecial En informationstidning från Luleå kommun. Nr 3 2014 13 partier i kommunvalet Sidorna 4-13 400 valarbetare Sidan 16 Ett nummer om kommunvalet valspecial Söndagen

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.

Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna. Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens utlåtande över

Läs mer

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Inleding... 4 Från ett mandat till Tullinges största parti Blockpolitiskt oberoende Kommunalpolitik kräver praktiska lösningar Tullinge växer

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Det kommunala skatteutjämningssystemet.

Det kommunala skatteutjämningssystemet. Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Det låter inte klokt, men så absurd är verkligheten i dagens Sverige! Webbgruppen: webmaster@ vellinge.moderat.se Ansvarig

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

!"#$%&%#'(%&')"#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01<2/01=*

!#$%&%#'(%&')#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01<2/01=* !"#$%&%#'(%&')"#%#* +,!-.,*/01/20321/* 45&'678*9)66*$6%&:&';67#*/01

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Sjukvårdspartiet i Värmland

Sjukvårdspartiet i Värmland Medlemsbrev för Sjukvårdspartiet i Värmland Febr/Mars 2014 Årgång 12 Nr1 SiV Ungdoms första verksamhetsberättelse Från vänster, Linnea Utterdahl, Malin Larsson, Oscar Karlsson, Sebastian Hidén I detta

Läs mer

Landsting Nord L7 1(10)

Landsting Nord L7 1(10) (728) Agneta Fraser, 63, Butikschef, Sollentuna Verka för att de ofantligt långa köerna på våra akutsjukhus minskar. Att bli remitterad till en specialist från första början, inte kastas mellan olika instanser.

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer