AVSTÅND TILL SUNDEBY SJUKHUS. Det är dags att rösta för förnyelse!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVSTÅND TILL SUNDEBY SJUKHUS. Det är dags att rösta för förnyelse!"

Transkript

1 AVSTÅND TILL SUNDEBY SJUKHUS Det är dags att rösta för förnyelse! 1

2 Utveckla sjukvården Ni har hört och sett det i media. I Norrbotten upplever vi redan en slags högkonjunktur. Fler i arbete och industrin går i många fall på högvarv. Framtidsutsikterna är ljusa och det sker äntligen en befolkningstillväxt även om den ännu är liten. Allt borde med andra ord kännas ganska bra. Trots en positiv utveckling på många håll, så är den i landstinget tyvärr den motsatta. Stora underskott i verksamheten, som enligt vårt sätt att se det, beror på en felaktig organisation och ett gigantiskt feltänk när det gäller den framtida hälso- och sjukvården. En systematisk utarmning av de mindre sjukhusen och en sjukvård satt på hjul. Sjukresor och ambulanstransporter ökar i omfattning. Vi ser också att man tänkt sig att lägga ner intensivvårdsavdelningarna i Kiruna, Kalix och Piteå. Förhållanden som finns beskrivna i interna arbetsdokument, men som av valstrategiska skäl inte lyfts fram förrän efter valet. Så ni vet vad som kommer med nuvarande ledning, nämligen fortsatta nedläggningar och ytterligare centralisering. En metod som inte har räddat ekonomin, utan istället skapat bemanningsproblem med mycket höga kostnader för hyrpersonal. Detta är Norrbottens Sjukvårdspartis valprogram 2014 Ansvarig utgivare: Kenneth Backgård Tryck: Mediateam Upplaga ex. Länskansliadress: Drottninggatan 13, Boden Postadress: Box 160, Boden Telefon: Telefax: Vi vill tillföra medel till hälso- och sjukvården. All övrig verksamhet måste spara. Vi vill utveckla såväl Sunderby sjukhus som de mindre sjukhusen och vi vill att närsjukvården ska innebära högre tillgänglighet och mindre resor för patienterna. Vi är verkligen less på de ständiga neddragningar som nuvarande ledning genomför. Vi vet att många av er också är det. Det är bara vart 4:e år man har chansen att förändra, ta den nu och låt oss leda landstinget de kommande åren. Det kan bara bli bättre. Sjukvårdspartiet är självklart engagerade i länets alla kommuner och finns representerade i åtta. I detta program finner du förutom vårt landstingsprogram även lokal information. VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE Norrbottens Sjukvårdsparti Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan. 26. Sead Maglic, Lantmätare/Kriminalvårdare, Boden 27. Lena Nordgren, Lärare, Gällivare 28. Malin Markström, Undersköterska, Piteå 29. Anita Weinz, Fritidskonstnär, Kangos 30. Lena Pallin, Administratör, Luleå 31. John-Olof Degerhäll, Ingenjör, Boden 32. Birgitta Pounu, Kartingenjör, Kiruna 33. Viking Johansson, F.d. speciallärare, Älvsbyn 34. Anne Stridsman, Distriktssköterskebarnmorska, Kangos 35. Robert Edin, Redovisningskonsult, Luleå 36. Christer Bergdahl, Företagare, Boden 37. Torbjörn Sandin, Gruvarbetare, Gällivare 38. Monika Karlsson, Undersköterska, Piteå 39. Patrik Nyström, Företagare, Övertorneå 40. William Torikka, Student, Luleå 41. Heli Helin, Distriktssköterska, Boden 42. Dick Vånsjö, F.d. officer, Kiruna 43. Anneli Anundi, Pensionär, Älvsbyn 44. Ann-Christine Ojanlatva, Lärare, Kangos 45. Lars-Erik Molin, Företagare, Luleå 46. Roland Dahlqvist, Kock, Boden 47. Berit Nilsson, Specialpedagog, Gällivare 48. Ewa Åström, Säljare, Piteå 49. Knut Omark, Företagare, Övertorneå 50. Fred Nyström, Ingenjör, Luleå 51. Adrian Mirell, Kvalitetstekniker, Luleå 52. Mathias Gerström, Företagare, Kiruna 53. Berit Sundman, Undersköterska, Vidsel 54. Karl-Johan Ylivainio, Pensionär, Kangos 55. Kaarina Vuorela, Pensionär, Luleå 56. Niclas Sjöö, Operatör, Boden 57. Göte Eriksson, F.d. ekonom, Gällivare 58. Henry Larsson, Pensionär, Piteå 59. Karl-Göran Lehto, Lärare, Svanstein 1. Kenneth Backgård, Leg. psykolog, Boden 2. Doris Messner, Leg. läkare, Kiruna 3. Johnny Åström, Maskintekniker, Rosvik 4. Erkki Bergman, Slöjdlärare, Övertorneå 5. Dan Ankarholm, Jur. kand./f.d. kommunchef, Råneå 6. Anders Sundström, Fritidspolitiker, Boden 7. Margareta Henricsson, F.d. kommunsekreterare, Malmberget 8. Martin Åström, Bergmaterialingenjör, Piteå 9. Lennart Ojanlatva, Ingenjör, Kangos 10. Anders Bohm, F.d. brandman/ambulanssjukvårdare, Luleå 11. Erika Sjöö, Administratör, Boden 12. Bo Ek, Pensionär, Kiruna 13. Jörgen Afvander, Skötare, Älvsbyn 14. Åke Fagervall, Lärare, Pello 15. Anna Scott, Projektledare, Luleå 16. Terese Falk-Carolin, Frisör, Boden 17. Bernt Nordgren, Lärare, Gällivare 18. Karin Andersson, Sjuksköterska, Rosvik 19. Holger Videkull, Skogsinspektor, Junosuando 20. Margareta Dahlén, F.d. verksamhetschef akutsjukvård, Luleå 21. Tina Kotkaniemi, Sjuksköterska, Boden 22. Sören Sidér, F.d. ingenjör, Kiruna 23. Lena Hedman, Undersköterska, Vidsel 24. Maire Nyström, Sjuksköterska, Övertorneå 25. Berit Vesterlund, F.d. speciallärare, Luleå NORRBOTTENS LÄN Den fullständiga valsedeln med alla 73 namn hittar du på sidan

3 Landstingsprogrammet Valet 2014 Din chans till en bättre hälso- och sjukvård i hela länet! Rösta olika! Vad du än röstar på i riksdagsvalet, så rösta på oss i landstings- och kommunalval! Norrbottningarna förtjänar en ny landstingsledning! 3

4 LÄNET SJUKVÅRDSPARTIET Säg JA till prioriteringar av Hälso- och sjukvård! Efter mycket lång tid av en ständig centraliseringspolitik, med nedläggningar och sparkrav i hälsooch sjukvården är det dags för en ny och förändrad ledning i Norrbottens läns landsting. Det är dags för en ledning som verkligen prioriterar hälsooch sjukvården, som i många undersökningar är den viktigaste frågan för medborgarna. Vi accepterar inte att hälso- och sjukvården måste spara medan tågtrafik, teater, film och allt annat landstinget sysslar med slipper sparbeting. En prioritering av hälso- och sjukvård betyder mer pengar till vården! Vi har alltid prioriterat hälso- och sjukvården före allt annat och gör det fortfarande. Vi vill ha en hälso- och sjukvård som tillgodoser hela länet oavsett var man bor. Vi accepterar inte att hälso- och sjukvården mer och mer blir en fråga om resor och ambulanstransporter. Våra vägar är inte vad de borde vara och E 10 är ett varnande exempel. 4

5 SJUKVÅRDSPARTIET LÄNET FOTO: JOHNNY ÅSTRÖM Kiruna, Kalix och Piteå, snart bara ett minne blott? Landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter går med ca 200 miljoner i underskott vilket ungefär motsvarar större delen av landstingets så kallade övriga verksamhet, det vill säga kultur, regionalutveckling och projektstödjande verksamhet. Trots ständiga nedläggningar och centraliseringar, så får man inte ekonomin att gå ihop. Vi vill påstå att det är tack vare de ständiga nedskärningarna som verksamhet efter verksamhet drabbas av problem. Personalen flyr, vårdplatser måste stängas och operationer ställas in. Patientsäkerheten är hotad på många platser och man måste sköta den kvarvarande verksamheten med dyr hyrpersonal. Exempelvis så har hälsocentralen i Haparanda, som en gång hade god tillgång till obsplatser, efter landstingets nedläggningar nu drabbats av personalbrist och andra problem. Det står nu klart att sjukhusen i Kiruna, Kalix och Piteå snart bara är ett minne blott. I interna utredningsdokument framgår det att intensivavdelningarna på sjukhusen står under nedläggningshot. Enligt vårt sätt att se det så är sjukhus utan intensivvårdsavdelning inte längre ett sjukhus. Norrbotten är stort! Det ställer stora krav på tillgänglighet och en vård nära dig! Oavsett om du bor i en större centralort eller på landsbygden så skall vården fungera både när det gäller tillgänglighet och kvalité. Dags för en förändring! I en sammanställning av synpunkter i den så kallade vårdbarometern för ett par år sedan så uttryckte vi Norrbottningar ett bristande förtroende för den egna hälso- och sjukvården. Vi tillhörde de landsting som låg allra sämst till. Vi kan inte år efter år stillatigande acceptera detta! Det är verkligen dags för en förändring. Ta nu chansen i det här valet och rösta fram en ny ledning! Samtidigt som vi ska utveckla Sunderby sjukhus, med högspecialiserad vård på många områden, så måste vi ha fullgoda länsdelssjukhus. Det är ett medborgarkrav som vi tänker tillgodose. Utveckla länsdelssjukhusen i Kiruna, Kalix, Gällivare och Piteå. Det är nog nu! Se till att Sjukvårdspartiet får ta över ledningen och vända utvecklingen! 5

6 LÄNET SJUKVÅRDSPARTIET KOMMUNVALET LANDSTINGSVALET Norrbottens Sjukvårdsparti! 0 Finns inte vår valsedel där du röstar, kan du själv skriva på en blank valsedel. Kiruna och Gällivare beroende av E10 Gång på gång ser vi hur illa det är ställt med vägstandarden på E 10. En väg som särskilt Kiruna och Gällivare är beroende av. Där går ambulanstransporter, sjuktransporter och där sker en arbetspendling som många gånger medför stora risker. Kiruna sjukhus är numer att betrakta som en hälsocentral och patienter som blir akut omhändertagna skall i många fall göras transportabla för att omhändertas i Gällivare eller Sunderbyn. En sådan transport sker med helikopter eller på E10. Särskilt vintertid innebär det stora risker. Kiruna måste återfå verksamheter som möjliggör vård på orten. Transporter kan inte alltid undvikas så vi måste kräva av staten att E10 rustas upp. Närsjukvården får inte betyda nedläggning! Vi tror på att utveckla den så kallade närsjukvården, men hittills har det bara betytt nedläggningar. Hälsocentralerna behöver tillgång till sängplatser, så kallade obsplatser, för att undvika onödiga resor och möjliggöra ett snabbare och säkrare omhändertagande. Transporter får inte ersätta verklig vård och omhändertagande. Vi måste se till att hälsocentralerna får tillgång till så kallade observationsplatser. Distriktssköterkan en fantastisk resurs! Nuvarande ledning har lagt ner disktrikssköterskemottagningar med en starkt försämrad tillgänglighet och stort besvär för många patienter. Många får nu åka långt och ofta dyrt, för att få den vård som en distriktssköterska kunde erbjuda. Enligt vårt synsätt så är det här verkligen att försämra, med ökade kostnader som följd. Vi ska återinföra distriktssköterskemottagningarna! Satsa på personalen! Vi har en fantastisk personal som sliter hårt, men förutsättningarna blir sämre och sämre. Det är stora svårigheter med bemanningssituationen och vi blir alltmer beroende av inhyrd personal. Inhyrd personal som ofta har betydligt bättre betalt än de egna fast anställda. Det här innebär på sikt att vi inte kommer att kunna rekrytera kompetent personal. Vi måste se över löne- och anställningsvillkor och skapa förutsättningar för att inte bara få behålla, utan dessutom kunna rekrytera personal i framtiden. Vi ska se över anställnings- och lönevillkor för den egna personalen och kunna konkurrera med bemanningsföretagen. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vården måste bli likvärdig för oss alla! Det finns stora olikheter i den Svenska hälso- och sjukvården. En del olikheter kanske till och med ska finnas, men det får inte betyda att en stor del av befolkningen inte får en likvärdig vård. Redan nu kan man se tecken på att kvinnor, människor på landsbygden och särskilt i de norra delarna av Sverige inte har samma förutsättningar att få en likvärdig vård, jämfört med de som bor nära ett stort sjukhus eller i storstadsområden. Det är inte acceptabelt. Landstingens ekonomi från år till år skall inte vara en grundförutsättning för vilken vård du får. Därför finns det en anledning till att vi måste se över möjligheterna till att förstatliga länssjukhusen. Utred ett förstatligande av länssjukhusen! Mammografin måste åter införas på de platser där landstingsledningen berövat kvinnorna en rättvis och tillgänglig verksamhet. Vi drev igenom screening för aortaaneurysm (aortabråck) hos män. Nu vill vi införa screening för tjock- och ändtarmscancer. 6

7 SJUKVÅRDSPARTIET LÄNET Utdrag ur vår Strategiska plan för åren : Hälso- och sjukvården är en prioriterad verksamhet och vi anser därför att den nuvarande vårdgarantin är att betrakta som en miniminivå. Landstinget uppfyller inte på alla områden den nuvarande garantin och resurser måste läggas på att nå dessa grundläggande mål. För några år sen fick länssjukvården en välbehövlig budgetjustering men fortfarande med krav på kostnadssänkande åtgärder. Tyvärr ser underskott i länssjukvården fortfarande ut att vara en regel snarare än undantag. Vilket i sig borde föranleda analyser av de centraliseringsåtgärder som vidtagits. Omlokaliseringar och nedläggning av verksamhet tycks inte ha de positiva effekter som förutsatts. Mindre behov av inhyrd personal borde vara en följd, men detta tycks inte ha skett, även om viss stabilisering kan skönjas. Ständiga centraliseringar och koncentration av verksamhet efter verksamhet motverkar sitt syfte. Inte bara ekonomiskt utan också avseende tillgänglighet. Alla former av resande ökar med fler risker och upplevda kvalitetssänkningar som följd. Det finns till exempel inga redovisade analyser av nedlagda distriktssköterskemottagningar. En analys bör omgående genomföras och sannolikt åstadkommer man både kvalitetshöjningar och kostnadssänkningar om dessa öppnas. 7

8 LÄNET SJUKVÅRDSPARTIET Partidagar på Fjällnäs slott i Gällivare. Prioritera vården! Dags för en förändring! I en sammanställning av synpunkter i den så kallade vårdbarometern för ett par år sedan så uttryckte vi Norrbottningar ett bristande förtroende för den egna hälso- och sjukvården. Vi tillhörde det landsting som låg allra sämst till, vi kan inte år efter år stillatigande acceptera detta! Ta nu chansen i det här valet rösta fram en ny ledning! Samtidigt som vi ska utveckla Sunderby sjukhus, med högspecialiserad vård på många områden, så måste vi ha välfungerande länsdelssjukhus. Det är ett medborgarkrav som vi tänker tillgodose. Utveckla länsdelssjukhusen i Kiruna, Kalix, Gällivare och Piteå. Interna arbetsdokument tyder snarare på avveckling! Vi måste se till att hälsocentralerna får tillgång till så kallade observationsplatser och komma tillrätta med bemanningsproblemen! Vi ska se över anställnings- och lönevillkor för den egna personalen och kunna konkurrera med bemanningsföretagen. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ska återinföra distriktssköterskemottagningarna! Tel

9 Partiets grundstenar Norrbottens Sjukvårdsparti är blockpolitiskt obundet och benämns tvärpolitiskt Alla med grundläggande demokratiska värderingar kan vara medlem i partiet. Partiet arbetar efter och stödjer den så kallade jämställdhetsprincipen. Sakfrågornas lösning och inte så kallad politisk färg skall prägla partiets arbete. Partiet skall verka för alla Norrbottningars rättvisa välfärd. Samverkan och samförståndslösningar skall eftersträvas. Norrbotten som region skall stärkas i det nationella och internationella arbetet. Arbetet skall inriktas mot en utveckling av sjukvård, lokalt näringsliv, en uthållig tillväxt, ökad sysselsättning och en inomregional balans. Partiets arbete skall präglas av rättvisa, omsorg och ärlighet. Folkomröstning, skall i större utsträckning tilllämpas i stora länsövergripande frågor. Partiet kan verka inom samhällets alla demokratiskt valda församlingar. Partiet skall verka för att alla delar av länet skall utvecklas. Samarbete skall aktivt sökas med partier och föreningar som delar dessa värderingar. Det som nu följer är vårt sammanfattade program i följande kommuner: Boden, Gällivare, Luleå, Kiruna, Pajala, Piteå, Älvsbyn och Övertorneå Läs igenom och hitta din kandidat!>>

10 BODEN SJUKVÅRDSPARTIET Kenneth Backgård, Sjukvårdspartiet Nu eller aldrig! Vi kan förändra. Utvecklingskraft Vi har nu chansen att vända utvecklingen och föra kommunen framåt. Vi måste satsa på framtiden och satsa på dom fantastiska utvecklingskrafter som faktiskt finns i kommunen. Attraktivt boende Boden ska åter bli ett föredöme som bostadsort och kunna bli ett fördelaktigt alternativ för alla som vill flytta, hit särskilt i närområdet. Vi måste få i gång byggandet av hyres- och bostadsrätter samt satsa på attraktiva villatomter, många vid vatten. Ett välmående näringsliv Kommunen ska återigen bli ett föredöme för näringslivet, med ökad investeringsvilja som följd. Vi måste öppna upp vårt centrum för att åter göra det levande och utveckla handeln. Satsa på ungdomarna Vi ska satsa på våra ungdomar och få vår skola att bli ett föredöme, inte bara när det gäller resultat i form av betyg, utan också när det gäller integration. Vi ska vara ett föredöme på det området och måste på alla sätt bekämpa rasism. Vi måste tillsammans med staten 10

11 SJUKVÅRDSPARTIET BODEN Valet är ditt... utveckla en hållbar strukturplan för mottagande och omhändertagande av våra nysvenskar, som bygger på ömsesidiga krav och respekt. Efter flera års ihärdigt bearbetande har vi tillsammans med flera andra partier äntligen lyckats återinföra starkt subventionerade busskort för våra ungdomar. En äldreomsorg med kvalité Sjukvårdspartiet kan nu, liksom en gång tidigare, få ordning på Socialnämndens ekonomi och bidra till en verksamhet som även fortsättningsvis håller hög kvalité i såväl kommunens regi som i privat regi. Äldreomsorgen kan komma att kräva ytterligare resurstillskott och är en prioriterad verksamhet. Under Sjukvårdspartiets tid i Socialnämndens ledning vändes stora förluster till överskott, som sen raserades när nuvarande politiska majoritet tog över Följden blev att nämnden inte fick ansvarsfrihet för år 2013 och ordföranden avgick. Vi kan verksamheten och kan återigen vända utvecklingen i positiv riktning. Hemsjukvård En annan av våra hjärtefrågor är nu kommunens ansvar. Hemsjukvården har överförts från landsting till kommun och är en prioriterad verksamhet. Vi ska se till att den bedrivs med högsta kvalité och är en verksamhet nära medborgarna. Blockpolitiskt obundet Vi är ett blockpolitiskt obundet parti som motvikt till såväl borgerligt blå, som riktigt röd-röd politik. Ett alternativ som under alla år haft en klar och tydlig politisk linje där sakfrågorna alltid gått före partipolitisk hänsyn. Vi är många som med förfäran följt kommunens utveckling där mycket förtroende har raserats under de sista fyra åren: Från att ha varit den bästa kommunen att bo i, är vi nu på 11:e plats i länet. Från att ha varit mycket högt upp i näringslivets bedömningar, så är vi nu nere på botten. Från att ha haft en ekonomi med överskott i Socialnämnden, är det nu närmast ett moras med stora underskott, trots en skattehöjning. Onödiga fastighetsköp, med kommunledningen inblandad. Ett avstängt centrum med hotande butiksdöd. VI KAN FÖRÄNDRA! Sanningens minut börjar nu att närma sig. Alldeles oavsett vad du röstar på i riksdagsvalet så rösta annorlunda i kommunal- och landstingsval. Ta Sjukvårdspartiets valsedel i kommun och landsting och se till att Bodens utveckling en gång för alla blir positiv. 11

12 GÄLLIVARE SJUKVÅRDSPARTIET Våra framtidsbilder Äldre Våra äldre medborgare ska ha ett värdigt liv med god livskvalitet oavsett boende. Rättighet till utomhusvistelser Väl utbyggd hälsovård till äldre Fler händer i vården Barn och skola När man som barnfamilj väljer boende och närmiljö så är möjligheterna till bra barnomsorg, fritidsverksamhet och skola viktiga faktorer. Mer resurser i de lägre åldrarna Stärka elevhälsans resurser Ungdomar Ungdomar ska ges möjlighet att delta i utvecklingen av kommunens framtid. Stärka kommunens barn och ungdomsenhet Utveckla ungdoms- och handikappidrotter 12 Demokrati Demokrati innebär att ALLA ska få chansen att komma med förslag och idéer. Samarbete över partigränser Utveckla medborgarfrågor i kommunen Tänk nytt! Rösta på oss i kommun- och landstingsvalet!

13 SJUKVÅRDSPARTIET GÄLLIVARE Norrbottens Sjukvårdsparti Gellivare Sjukvård Kraftfulla insatser mot psykisk ohälsa Tydlig samverkan mellan kommun och landsting Kvalitativ vård i livets slutskede Landsbygden Landsbygdens invånare ska ha bra förutsättningar till vård, skola och omsorg. Bra kommunikationer mellan landsbygd och tätort Återgå till lokalproducerad mat Bokbussen ska vara kvar En tryggare kommun Kommunal larmcentral med aktiv bevakning under hela dygnet. Aktiv kvinnojour Alla människors lika värde Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet. Funktionshindrade ska ha tillgång till ledsagare Samhällsinformationen ska anpassas och vara tillgänglig för funktionshindrade Tänk nytt! Rösta på oss i kommun- och landstingsvalet! 13

14 KIRUNA SJUKVÅRDSPARTIET Kiruna avdelningen Ett ovanligt parti för vanliga människor I landstinget vill vi att patienten självklart ska sättas i centrum och inte organisationen att närsjukvården ska bli bättre för oss och inte sämre utveckla istället för avveckla att ofta förekommande sjukdomstillstånd ska kunna tas om hand geografiskt nära inom närsjukvården = Kiruna och Vittangi att Kiruna får ett fullvärdigt sjukhus i centralorten och att bland annat distriktssköterskemottagningarna återupprättas att sjuktransportresurser utökas I kommunen vill vi att omvårdnads- och boendeformer för de äldre ska finnas i flera alternativ. Vi behöver inte bara vårdplatser utan även seniorboenden. Vi tror inte att alla äldre in absurdum vill bo kvar hemma att iordningsställande och/eller nybyggnation av nya boenden måste fortsätta och även möjliggöra att våra äldre kan bo kvar i sin hembygd att vi även tar ansvar för ungdomar som håller på att hamna snett. Därför måste de ungdomar, som inte är engagerade i föreningsliv i olika former, erbjudas en meningsfull sysselsättning på fritiden. Bland annat inrätta ett ungdomsfullmäktige med förslagsrätt 14

15 SJUKVÅRDSPARTIET KIRUNA Stadsomvandling Fler bostäder måste byggas Ersättning till fastighetsägaren skall vara nyckel mot nyckel Hyrorna måste frysas för hyresgäster som tvingas flytta till ny lägenhet Barnomsorg och skola Barngrupperna i förskolan bör vara högst 16 barn Ökade resurser till elever som behöver stöd i undervisningen Näringsliv Kiruna skall vara en företagsvänlig kommun Det skall vara uppskattat att vara företagare Våra kommunala avgifter för företagen får inte vara högre än i andra kommuner Här kommer Kirunas framtid stormande. Kultur och fritid Vi vill att ungdomarna skall ha fler samlingsplatser 15

16 LULEÅ SJUKVÅRDSPARTIET Löftet till personalen inom äldreomsorgen att ta bort delade turer Dan Ankarholm är en S-politisk kredit som förfallit till betalning hos väljarna för snart 3 år sedan. Kommunalt politiskt program för Ditt parti i Luleå Tack för förtroendet vi fick vid förra valet 2010! I Luleå fick vi nämligen röster vid förra landstingsvalet. En ökning med hela röster (24,7%) jämfört med landstingsvalet Skälet tror vi är att väljarna i Luleå ser oss i Sjukvårdspartiet som ett bra val för en sjukvård för alla, oavsett var man bor i vårt geografiskt stora län. Många i Luleå har nära och kära, vänner och bekanta som fortfarande bor kvar i de glesare delarna av länet som de nu styrande i landstinget (S, MP och V) genom sin sjukvårdspolitik mer eller mindre verkar ha glömt bort att de existerar. Vad har då detta med kommunvalet i Luleå kommun att göra? Jo, ansvaret för hälso- och sjukvården utökades den 1 februari 2013 med hemsjukvården som flyttades över från landstinget till kommunen. Den kommunala hälso- och sjukvårdens betydelse och ansvar ökar således i omfattning i hela Luleå kommun. Därutöver sker en betydande ökning av antalet äldre i kommunen och som en följd av det ett ökat tryck på äldre- och handikappomsorgen. Röstar du in Sjukvårdspartiet i Luleå kommunfullmäktige kan du vara säker på att vi fortsättningsvis bevakar att ovannämnda viktiga kommunala kärnområden får och kommer att bibehålla en hög kvalité. För dig som är direkt berörd samt du som är yngre och frisk men tänker på dina nära och kära är därför Sjukvårdspartiet även det naturliga kommunvalet (den vita valsedeln) den 14 september. Vad vill vi inom det kommunala ansvarsområdet? 16 Vi vill inom vård och omsorg om äldre och handikappade: att äldre som bott tillsammans under en stor del av sitt liv även ska garanteras att få fortsätta med det i kommunens regi på ålderns höst att personal med huvuduppgift att aktivera brukare anställs inom äldre- och handikappomsorgen att äldre och handikappade ska ha rätt att fysiskt komma ut i samhället oftare än nu och att satsningen på mötesplatser ökar att den som vårdar anhörig i hemmet ska kunna anställas av kommunen. I vissa fall skall insatser/stöd kunna utgå utan att särskilt biståndsbeslut behöver tas att delade turer avskaffas betydligt snabbare än (s)-ledningens löfte (=2016) Vi vill inom barnomsorg: att det ska finnas alternativa pedagogiska former för att arbeta med barn i syfte att erbjuda föräldrar valfrihet att det ordnas fler träffpunkter med utökade öppettider för föräldrar med barn som är hemma på dagarna att satsning sker på förebyggande föräldrastöd genom att föräldrar med barn i förskolan erbjuds att delta i föräldrautbildning att lärartätheten ska öka i barngrupper Vi vill inom skolan: att lärarnas befogenheter att hålla ordning i skolan skall klargöras. Eleverna skall också erinras om att inlärning förutsätter mer egna ansträngningar och ansvar att skolan i Luleå skall kunna erbjuda alternativ pedagogik även fortsättningsvis vilket bidrar till att den kommunala skolan skärper sig och blir ännu bättre att det ska vara förbjudet för så kallade riskkapitalbolag att ha ägarandelar i fristående skolor att en nollvision skall gälla inom skolorna i kommunen ifråga om mobbing och utfrysning att det ska ses som positivt att elever redan i 4:e klass ska kunna få betyg

17 Dan Ankarholm Jur.kand/F.d. Kommunchef, Råneå 1:a namn på kommunlistan Margareta Dahlén F.d. verksamhetschef akutsjukvård, Centrum 2:a namn på kommunlistan Anders Bohm F.d. Brandman/ambulanssjukvårdare, Centrum 3:e namn på kommunlistan Anna Skott Projektledare, Centrum 4:e namn på kommunlistan Vi vill inom näringsliv och utveckling: att det tas krafttag för att utveckla samarbetet mellan femkantskommunerna (Luleå, Boden, Piteå, Älvsbyn och Kalix) att en storsatsning görs för att utveckla Luleå till en sjö- och skärgårdskommun såväl sommar som vinter att kommunens landsbygd får möjlighet att utvecklas och knytas samman med centralorten genom ännu bättre kommunikationer Vi vill inom kultur och fritid: att kommunens rika kultur- och fritidsverksamhet ska fortsätta att utvecklas att ungdomsgårdar med alternativa aktiviteter skapas att föreningar med breddaktiviteter inom idrott och kultur skall prioriteras när det gäller kommunala bidrag Vi vill i övrigt: att kommunfullmäktige ger direktiv till kommunägda Lulebo att bygga ungdomsbostäder att en utredning tillsätts med direktiv att föreslå åtgärder som effektiviserar och kostnadsreducerar dels den politiska organisationen (nämnder och utskott), dels tjänstemannaorganisationen (förvaltningar). Medel som därmed frigörs skall tillföras verksamheterna vård och omsorg att kommunens förvaltningar ska uppdras att ta fram meningsfulla arbetsuppgifter som annars inte skulle bli gjorda och visstidsanställer arbetslösa ungdomar på dessa jobb under i första hand 6 månader 17

18 PAJALA SJUKVÅRDSPARTIET Ditt parti i Pajala kommun Framtiden och möjligheterna finns i Pajala kommun. Här finns utrymme för turistaktiviteter sommar som vinter som väl genomtänkta blir en framtidsnäring. Vi är en rik kommun med skog, malm och duktiga människor som vi måste ta till vara för att skapa förutsättningar för framtiden. Norrbottens Sjukvårdsparti i Pajala kommun sätter människan i centrum. Medborgarna skall vara med och utveckla alla delar av kommunen. Barnomsorg och skola Vi är partiet för Dig som vill att föräldrarna får välja om barnet/barnen skall gå i kommunal eller fristående barnomsorg/skolform. 18

19 SJUKVÅRDSPARTIET PAJALA Vård och omsorg vår hjärtefråga Sjukvårdspartiet i Pajala kommun vill att alla människor skall ha samma rätt till vård och omsorg oavsett ålder, kön eller andra förutsättningar. Vi vill att Pajala kommun följer lagen om valfrihet inom äldreomsorgen och ger byarna utanför centralorten möjlighet till boende med service, exempelvis trygghetsboende. Vi är partiet som vill återinföra distriktsvården och distriktssköterskemottagningarna i Junosuando, Korpilombolo, Tärendö och Muodoslompolo. Alla som bor utanför centralorten skall också ha en värdig och trygg tillvaro. Närheten till vården skall vara mänsklig, ej som idag då vissa människor som bor utanför centralorten har upp till 15 mil enkel väg till vården. Sjukvårdspartiet i Pajala kommun vill även att alla skall ha rätt att åldras i sin närmiljö. Idrott och fritid Sjukvårdspartiet vill värna och stötta de aktivteter som byarnas idrottsföreningar med sina små resurser bedriver, vi vill att föreningsbidraget utökas så att det ger möjligheter till aktiviteter i centalorten, som ishockey med mera. Omsorgen Sjukvårdspartiet vill att samordningskravet mellan landstinget och kommunen är hög, ingen skall behöva hamna mellan stolarna. Bostäder Sjukvårdspartiet vill att satsningar görs på bostäder även utanför centralorten där det finns behov, till exempel i Kangos- och Junosuandoområdet som utvecklas i takt med gruvan. Demokrati Sjukvårdspartiet vill att medborgardialogerna utvecklas så att viktiga beslut som påverkar medborgarnas vardag inte tas i slutna rum. 19

20 PITEÅ SJUKVÅRDSPARTIET Sjukvårdspartiet Johnny Åström Sjukvårdspartiets gruppledare i kommunfullmäktige. Nr 1 på kommunlistan. Inom Piteå kommun är våra högprioriterade områden vården, skolan och omsorgen. Vi tycker det är en självklarhet att kunna korta uppsägningstiderna inom PiteBo för dem som med kort varsel fått nytt boende inom exempelvis äldreomsorgen. Likaså har vi uppfattat att det finns behov av en äldreombudsman som kan hjälpa och stötta både brukare och anhöriga. De höga matkostnaderna inom vård och omsorg måste minskas. Vi anser det helt orimligt att ett par som bor inom exempelvis äldreomsorgen ska behöva betala över kronor per månad för maten. En av våra hjärtefrågor är hemsjukvården som numera är kommunens ansvar. Detta ansvar överfördes från landstinget till kommunen februari Vi är emot nedläggning av byaskolor. Vi menar att hela Piteå kommun ska leva och i detta ingår en levande landsbygd. En förutsättning för detta är att skolorna finns kvar på landsbygden. En nedläggning av byaskolor minskar också kommunens attraktionskraft framförallt vad gäller inflyttning av barnfamiljer. Vi anser att mänskliga behov och människovärde går före penningvärde VÅRD OCH OMSORG VÅR HJÄRTEFRÅGA Piteå kommun ska vara en bra arbetsgivare INGA DELADE TURER INOM VÅRD OCH OMSORG Personalresurserna inom vård och omsorg måste vara anpassade till de faktiska behoven ETT GOTT BEMÖTANDE OCH EN TRYGG BRUKARE SKA VARA KÄRNAN I OMVÅRDNADEN Vi vill verka för en levande landsbygd VI LÄGGER INTE NER NÅGRA BYASKOLOR Vi vill stimulera befolkningsutvecklingen i kommunen BYGG FLER HYRESRÄTTER UTE I BYARNA 20

Förslag till strategisk plan 2016-2019

Förslag till strategisk plan 2016-2019 2016 Förslag till strategisk plan 2016-2019 Norrbottens Sjukvårdsparti Norrbottens Sjukvårdspartis förslag till strategisk plan 2016-2019 Förslaget är i tillämpliga delar komplettering till det av ledningen

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar

Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Vi tar tempen på Norrbotten! De första 10 åren med landstingets beredningar Var med och påverka du också! År 2001 bildades sex olika beredningar med ett 80-tal fritidspolitiker som arbetar över hela länet.

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S)

Presskonferens. 18 maj 2015. Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Presskonferens 18 maj 2015 Medverkande: Landstingsråden Maria Stenberg (S), Agneta Granström (MP), Glenn Berggård (V), Anders Öberg (S) Landstingsdirektör Hans Rönnkvist Åtgärder för en ekonomi i balans

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista

Folkpartiet det självklara valet. Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Folkpartiet det självklara valet Solweig Ericsson-Kurg nr 1 på Folkpartiets kommunlista Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN Miljö ger jobb nya livschanser 2006-2010 LÄNSPROGRAM RÖSTA LÅNGSIKTIGT Miljöpartiet de Gröna är ett brett och aktivt parti. Vi har grön skatteväxling, grundtrygghet för

Läs mer

Norrbotten - Vi vill mer!

Norrbotten - Vi vill mer! Norrbotten - Vi vill mer! - Folkpartiet liberalerna i Norrbottens valmanifest 2014-2018 1 Vi vill mer! Det är ett viktigt val Sverige och Norrbotten står inför. På vissa håll i Norrbotten måste vi få fler

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby

jölby Tillsam ans bygger v ramtidskomwww.moderaterna.se/mjolby idskommunen Tillsammans bygger vi framtidskommunen Mjölby! gger vi fram jölby Tillsam ans bygger v ramtidskom Monika Gideskog, oppositionsråd Mjölby kommun är värd bättre... Politisk ledning: Det är ett

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Vingåker 2015. Hur vill du ha det? Ditt lokala parti

Vingåker 2015. Hur vill du ha det? Ditt lokala parti Vingåker 2015 Hur vill du ha det? Ditt lokala parti Vision 2020 Tillsammans tar vi, medborgare, näringsliv och kommun, ansvar för vår hälsa och gemensamma livsmiljö. Vi är stolta över att varje plats i

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

(.vi ser världen med erfarna ögon.)

(.vi ser världen med erfarna ögon.) (.vi ser världen med erfarna ögon.) SPI är besjälade av att ta sig an de utmaningar som välfärden står inför. Vi är övertygade om att välfärden berikas av våra olika erfarenheter. SPI är fria att ta ställning

Läs mer

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET

TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET VG PRIMÄRVÅRD EN DEL AV DET GODA LIVET V ä s t r a G ö ta l a n d s r e g i o n e n s e g e n v å r d v a l s m o d e l l TRYGGHET, TILLGÄNGLIGHET OCH KVALITET GRUNDTANKARNA BAKOM VÅR NYA VÅRDVALSMODELL

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Bollnäspartiet. om hur en positiv syn på framtiden visar vägen.

Bollnäspartiet. om hur en positiv syn på framtiden visar vägen. Partiprogram för Bollnäspartiet 2013 Bollnäspartiet om hur en positiv syn på framtiden visar vägen. Vår vision 30 000 invånare i Bollnäs kommun Bollnäspartiet vill arbeta för att vår kommun ska växa istället

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 STOMLINJER 10 Polstjärnan, Kiruna - Luleå 14 Piteå - Luleå 15 Råneå Sunderby sjukhus 17 Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå 18 Komfortbussen, Piteå - Sunderby

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kollektivtrafik indelas i inomkommunala linjer, stomlinjer och regional persontågtrafik. Landstinget står för kostnaderna avseende stomlinjer

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Lokalt valprogram för Socialdemokraterna Oxelösund 2015-2018 Från fullmäktigelistan: Martin Bergström - plats 13 Annika Heed - plats 21 Tommy Karlsson - Plats 22. Fotograf

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden

MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden 1(5) Protokoll MBL 19 information till samverkansforum för närsjukvården Luleå Boden Tid och plats Fredagen 28 mars 2014 10.00 12.00 Geriatrikmottagningens konferensrum Ulf Bergman, närsjukvårdschef Camilla

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Framtidsförklaring 2015-2018

Framtidsförklaring 2015-2018 Framtidsförklaring 2015-2018 Ängelholms kommun är en av Sveriges mest attraktiva platser att bo, verka och leva på. Stadens mysiga centrum, närheten till naturen, stranden, gott boende i såväl stad och

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer