nr1 Nyheter i Agda PS version Personal i Agda PS Arbeta HR-strategiskt Agdabladet nr En kundtidning från Visma Agda årgång 23

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nr1 Nyheter i Agda PS version 2013.2 Personal i Agda PS Arbeta HR-strategiskt Agdabladet nr 1 2013. En kundtidning från Visma Agda årgång 23"

Transkript

1 Agdabladet nr En kundtidning från Visma Agda årgång 23 nr1 Nyheter i Agda PS version Personal i Agda PS Arbeta HR-strategiskt

2 Ansvarig utgivare Björn Mattsson Redaktör Louise Karlsson Grafisk form Andreas Cato Medarbetare i detta nummer Catarina Söderlund, Helene Bergstedt, Lennart Eriksson, Susanne Göstasson Utgivare Visma Agda AB Kontaktinformation Långskeppsgatan Ängelholm Växel Fax Tryck Ljungbergs Tryckeri Distribution Kunder samt återförsäljare till Visma Agda AB Revolution - Evolution? Följer man med rapporter och det mediala utbudet inom HR och lön, ser man få tendenser på en revolution, snarare kan man kanske prata om en evolution. Smidigare tidregistering, lönebesked elektroniskt och liknande. Eller har jag missat något? Sker det saker ute hos er, kära användare, som ni tycker VD:n på Sveriges ledande löne/hr-systemleverantör borde känna till? I så fall ring mig eller skicka ett mejl, kontaktuppgifterna hittar du på vår hemsida. Inom Visma Agda pågår nu en annan slags evolution, ett litet ansiktslyft och du kommer att märka att vi i höst tar det sista steget till att bli ett fullfjädrat bolag i Vismakoncernen. I malpåsen läggs då den gamla klassiska Agda-loggan tillsammans med den blå färgen som vi är starkt förknippad med. Allt har sin tid och vi välkomnar den nya! Läs mer om vår nya logga och Visma på sidan 7. Vad tycker du förresten om vår nya produktsymbol som pryder det här numrets omslag? Riktigt snygg och vass (fast den är rund) tycker jag och vi är alla oerhört stolta över att äntligen ha en enkel och tydlig symbol för vårt Agda PS. Du och dina kollegor kommer att möta den ofta i ert dagliga arbete i Agda PS. Vi finns nu också på Facebook och det riktigt kliar i fingrarna på mig att få börja skriva där. Facebooksidan Agda PS är en ren informationssida för vår produkt, ett sätt att ytterligare sprida vårt varumärke och kunskapen om vårt system. Vår Facebooksida Lönemys är en sida för dig som gillar, får och vill ha lön och där får du bra tips som löntagare. På båda våra sidor kan du delta i tävlingar med riktigt bra priser - lite extra lönemys helt enkelt. Så gilla oss på Facebook och lycka till med tävlandet! På Visma jobbar vi dagligen med Molnet, så att du som kund inte ska behöva bekymra dig om själva IT-kraften utan bara prenumerera på en tjänst. Lika bekymmerfritt som en molnfri dag på stranden, enkelt utryckt. Varje land har sitt eget sätt att beräkna lön och inom varje lands gränser finns det många olika avtal att ta hänsyn till. Inom Visma utvecklar vi ett framtida samordnat lönesystem som ska underlätta för koncerner med verksamheter i flera länder, teknologin möjliggör här en evolution av vårt Agda PS. Och på tal om teknologi, egentligen spelar det ingen roll för själva molntjänsten, vi kan redan idag erbjuda leveransmodeller som frigör er från rattandet av servrar om nu någon skulle ha missat det! Vår- och sommarhälsningar! Björn Mattsson, VD

3 Lagar och avtal Avtalsrörelsen 2013 Året avtalsrörelse har nu kommit en bra bit på väg. Den svenska modellen bygger på att fack och arbetsgivare utan politikernas inblandning har stora möjligheter att komma överens inte bara om löner utan också om sådant som annars regleras i lag. Under år 2013 ska 519 avtal förhandlas fram. Det finns 110 parter på den svenska arbetsmarknaden, 60 fackliga organisationer och 50 arbetsgivarorganisationer. Hittills har drygt 100 avtal för drygt en miljon anställda tecknats. Hälften av avtalen löpte ut den sista mars, bland annat industrin, handeln och kommunerna. Som väntat blev parterna som förhandlar inom industriavtalet först att träffa nya avtal den andra april. Avtalen är treåriga och har ett värde på 6,8 %. Avtalen skiljer sig något åt när det gäller till exempel fördelning mellan löneökningar och avsättningar till deltidspension eller arbetstidslösningar. Några avtal har en löptid på 37 månader. Sedan de viktiga industriavtalen satt det s.k. märket med löneökningar på 6,8 % har flera andra branscher blivit klara, ibland efter hot om stridsåtgärder i form av övertidsblockad, strejk eller lockout. Månatliga kontrolluppgifter Vi har länge väntat på resultatet av Månadsuppgiftsutredningens betänkande Månadsuppgifter - snabbt och enkelt (SOU 2011:40). En utredning som skulle kunna påverka alla landets omkring arbetsgivare. Enligt regeringskansliet skulle den månatliga kontrolluppgiften införas 2014 men den 15 april meddelade regeringen något överraskande i sin vårproposition att Månadsuppgifts-utredningens förslag om månadsuppgifter kräver ytterligare analys och bereds vidare i Regeringskansliet. Sannolikt kan ett införande nu ske tidigast i januari Aktiviteter hösten 2013 Versionsmöten Stockholm 23/9 & 25/9, Östersund 24/9, Luleå 26/9, Göteborg 30/9, Ängelholm 2/10, Jönköping 1/10 och Malmö 3/10 OM-Dagen 23 oktober i Stockholm Användarmöten Sundsvall 25/11, Karlstad 25/11, Stockholm 26/11 & 29/11, Jönköping 26/11, Göteborg 27/11 & 28/11, Luleå 27/11, Umeå 28/11, Kalmar 2/12, Malmö 3/12 & 4/12 och Ängelholm 5/12 Utställare på Ekonomimässan på Kistamässan Stockholm 9-10/10 Utställare på Forum4it på Sheraton Stockholm 21/10 Visma Summit på Fotografiska Stockholm 8/11 Blåkort Regeringen avser att införa EU:s Blåkortsdirektiv från den 1 juli 2013 som ska reglera villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning. Nystartszoner Regeringen avser också att införa nystartzoner som ska träda i kraft den 1 januari Avsikten är skapa en positiv socioekonomisk utveckling i stadsdelar med brett utanförskap, minska boendesegregationen, sträva efter socialt och ekonomiskt hållbara boendemiljöer samt uppnå bättre skolresultat. Företag med högst 50 anställda i nystartszon ska få göra avdrag vid beräkningen av socialavgifterna. Ett företag kan max få en avgiftsrabatt på kr per anställd och månad.

4 Kompetensan Kompetenser 2 Kompetenser Kompetenskrav 3 Rekrytering Rekryteringsärende Kravprofil Samtalsverktyg 1 Introduktion Medarbetarsamtal Lönesamtal Befattningar Projektgupper Personalplanering Karriärplanering Ersättarplanering Publicering we Sökande Auto Erinran/varning Rehabiliteringsplan Avgångsintervju Utvärdering Personal i Agda PS Arbeta HR-strategiskt Anställning Personregister Massregistre Sam Personal i Agda PS innehåller delarna medarbetarsamtal, kompetenser, utbildning och rekrytering. Här kan du som arbetar med personal få stöd i de olika personalprocesserna. Allt finns samlat i en databas för hel- och enkelhetens skull. Vi vågar lova att det bidrar till ett bättre HR-strategiskt arbete, ger dig full kontroll och sparar tid. Du väljer själv om du vill ha en eller flera delar. Givetvis så bestämmer ni och sätter behörigheterna i Agda PS utifrån era olika roller. Det är viktigt att du känner dig trygg i systemet där känslig information hanteras! Medarbetarsamtal - Gå i mål med de viktiga samtalen Genom att använda vårt samtalsverktyg kan du följa allt från planerade och genomförda introduktioner, medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabiliteringar och avgångsintervjuer. Du kan med enkelhet bifoga guider, introduktionsfilmer, mallar och checklistor. På så vis kommer du att spara tid genom att slippa leta efter dokument och hoppa mellan olika system. Samtidigt som du får en överblick, kontroll och uppföljning kring flödet i era personalprocesser. Vårt samtalsverktyg hjälper dig att få en struktur och säkerställd kvalitet och på så vis kan ert företag stärka ert arbetsgivarvarumärke genom ett tydligt och enhetligt budskap samtidigt som ni bygger upp ett förtroende och engagemang hos medarbetarna som varar. Kompetenser - Rätt person på rätt plats Agda PS är ett hjälpmedel för att se till att en person har rätt kompetens för sin befattning. Med en GAP-analys hittas kompetensgapen och ger förslag på hur de kan täppas till. Här håller du ordning och reda på medarbetarnas tidsbegränsade kompetenser och certifieringar. Utbildning- Planera, anmäl och följ upp I Agda PS kan alla typer av utbildningar och kurser administreras. Systemet kan generera bekräftelse, kallelser, utbildningar, utvärdering och kursintyg. En utbildningsanalys ger snabbt en överblick av vilka utbildningar de anställda har och vilka de saknar.

5 Ordlista Personal Aa bb matiska svar Svarsmallar Aktivitetsträd GAP-analys CV 4 Utbildningsadministration Mailsvar brevmallar Deltagare Aktivitetsträd Checklista för ett anställningsärende. Syftet med trädet är att ge en överblick över och en indikation om var i processen de sökande befinner sig. I aktivitetsträdet visas information om de olika aktiviteter som finns upplagda för anställningsärendet. CV En sammanställning av kunskap, erfarenheter och färdigheter. Kommer från det latinska namnet för levnadsteckning som betyder livets lopp. Fria fält Används i rekryteringen för att lägga till egna fältkoder som sedan kan kopplas till en sökande. alys ring talsmallar Påminnelser Överblick Arrangörer Utbildningsplanering Personalutveckling Utbildningskatalog Händelsebevakning En rapport i rapportcentralen där du kan se vad som händer på avdelningen under en viss period. Rapporten kan köras både i klienten och i webben. Kompetens Förmågan att utföra en viss uppgift och hantera en viss situation. I förmåga ligger både kunskaper, praktiska färdigheter, omdöme och vilja. Massreg medarbetarsamtal Ett verktyg avsett för att registrera planerade medarbetarsamtal för större grupper. Signaldatum Påminnelsedatum i Kvar att göra om att ett samtal med någon/några medarbetare ska hållas. Rekrytering - Anställ rätt person till rätt befattning All rekrytering sker via företagets hemsida. Den sökandes kompetensprofil jämförs med den sökta tjänstens profil. Det innebär att företaget får de mest intressanta sökande först i en topplista. I Agda PS hanterar du anställningsavtal och kommunicerar elektroniskt med dem som söker. Utbildningsgrupp Gruppering av olika typer av utbildningar t.ex.: Grundutbildning Vidareutbildning Företagsspecifika utbildningar Personlig utbildning. Detta kan du använda för att hålla ihop utbildningar av samma sort och få en struktur i utbildningskatalogen.

6 Nyheter i Agda PS version Lön Lönearter som inte används längre kan nu sättas som vilande. En vilande löneart visas inte längre i sökdialoger. De interna rapporterna Frånvarosammandrag och Procentuell frånvaro kan nu publiceras till de anställda på webben på samma sätt som t.ex. lönespecifikationen. Tid Ett antal nya funktioner har tillkommit i Veckorapporteringen. Vi har infört bättre redigeringsmöjligheter, du kan nu ta bort en hel rad och vi visar helgdagar med röd text i datumfältet. Dessutom kan du göra en uppsättning så att dina anställda tvingas ange kontering på vald konteringsrubrik vid registrering av tid i Veckorapporteringen. Ytterligare en stor nyhet är att dina medarbetare numera på ett enkelt sätt kan göra sina ledighetsansökningar och chefen får en bra överblick över önskade ledigheter i sitt team. Ledighetsansökan kan registreras via webben, tidterminal samt mobilapp. Personal Medarbetarsamtal byter namn till Samtalsverktyg och samtidigt har en rad förbättringar genomförts. T.ex. har en avstämningsnivå lagts till samt vid uppläggning av nya samtal går det nu att hämta dokument från tidigare samtal m.m. Kompetensmatris har tillkommit i Agda PS webb. I denna kan du på ett enkelt sätt korrigera eller lägga till kompetenser på dina anställda. Webb I webben visas nu Anställningsuppgifter i form av anställningsdatum, anställningsform och avgångsdatum. I publicerade utskrifter visas nu vem som senast läst en publicerad rapport. Projekt Vi visar nu Projektöversikten även i webben. Rapporter Du kan nu dela med dig av dina sparade inställningar som du gjort på rapporter. Nya rapporter som tillkommit är Semestersaldo som visar aktuellt semestersaldo och ger dig möjlighet att få med dagsaktuellt saldo. En Personalnyckeltalsrapport som visar förändringar av anställda på företaget och dessutom har en ny Arbetstidsrapport tillkommit. Tips! Vill du veta mer anmäl dig till våra versionsmöten.

7 En logga går i graven men Agda PS består Sedan april 2012 ingår Visma Agda som ett självständigt bolag i Vismakoncernen. Vi kommer därför fr.o.m. den 1 september i år att använda Vismas logotype när du får material från oss. Visma Ledande nordisk leverantör Huvudkontor i Oslo anställda varav 1400 i Sverige Omsätter ca msek 2011, ( ) kunder Lösningar för företag, föreningar, organisationer och offentlig sektor. Valfrihet med egen lösning eller outsourcade tjänster Värdeord - Respekt, Pålitlighet, Innovation, Kompetens, Laganda Minst en miljon människor använder Visma varje dag! Använder du vår mobilapp? Förra hösten lanserade vi mobilappen Agda Tid för både iphone och Android. En kostnadsfri app när du har licens för förtroenderapportering i Agda PS. Har du missat detta uppskattade verktyg så kommer här några argument för dig att testa vår app Agda Tid. Anställd kan lägga in avvikelser på arbetspass. Anställd kan registrera projekttid. Möjlighet att kopiera registrering. Möjlighet att ange notering samt kontering. Registreringar lagras direkt på servern. Anställd kan se attesterade registreringar. Appen Agda Tid finns att ladda ner på Google play och App Store. Appen är kostnadsfri men kräver gällande avtal på Agda PS, med licens för Förtroenderapportering.

8 Avsändare: Visma Agda AB Långskeppsgatan ÄNGELHOLM B OBS! Kontrollera att våra adress- och kontaktuppgifter för ert kundnummer stämmer, se adressetikett ovan. Finns det ändringar, skicka e-post till så uppdaterar vi vårt register direkt. Vinnare i enkät Tack alla ni som svarat på enkäten om framtida innehåll i Agdabladet. Resultatet kommer presenteras på Följande personer vann utlottningen: Gunilla Fredman, Duni AB Pia Teeling, Egmont Administration A/S Ann-Sofi Olsson, Sveriges Tandläkarförbund Agdalotteriet I varje nummer av Agdabladet lottar vi ut fem vinster bland våra kunder. Här är vinnarna i detta nummer. Arver Lastbilar AB BilDahl AB Capro Hardenstedt Storkök AB Emmaboda Granit AB Unitrans Shipping & Transport AB Välkomna! Vi hälsar alla nya kunder välkomna. Vi tycker det är roligt att så många ger Visma Agda förtroendet med några av företagens mest centrala funktioner - lön och personal! Här är ett axplock: Bohus Service Partner AB Indumedic AB Polynova Nissen AB SEFA Byggnads AB Yves Rocher Suéde AB Med Agda Drift kan du överlåta driften av Agda PS till oss. Till vår driftmiljö välkomnar vi alla nya Agda Drift-kunder, här är ett urval: CHEAPY filial Till DT Group A/S, Denmark Flexpay AB Folkpartiets Riksorganisation Norrfog AB Preem AB Vinnarna i Agdalotteriet kommer få en present skickat till företaget med posten. Grattis! Trevlig sommar! önskar Visma Agda

Agdabladet nr 2 2013. En kundtidning från Visma Agda årgång 23. nr2. Rekrytering i Visma.net

Agdabladet nr 2 2013. En kundtidning från Visma Agda årgång 23. nr2. Rekrytering i Visma.net Agdabladet nr 2 2013. En kundtidning från Visma Agda årgång 23 nr2 Rekrytering i Visma.net Ansvarig utgivare Sofia Gerstenfeld Framtid, frihet och framgång! Redaktör Louise Karlsson Grafisk form Andreas

Läs mer

nr2 Nyheter i Agda PS version 2012.2 Vi har besökt Agdas mesta kursdeltagare Agdabladet nr 2 2012. En kundtidning från Agda årgång 22

nr2 Nyheter i Agda PS version 2012.2 Vi har besökt Agdas mesta kursdeltagare Agdabladet nr 2 2012. En kundtidning från Agda årgång 22 Agdabladet nr 2 2012. En kundtidning från Agda årgång 22 nr2 Nyheter i Agda PS version 2012.2 Vi har besökt Agdas mesta kursdeltagare Ansvarig utgivare Björn Mattsson Redaktör Louise Karlsson Grafisk form

Läs mer

Agdabladet nr 1 2014. En kundtidning från Visma Agda årgång 24. nr1. Glad Sommar!

Agdabladet nr 1 2014. En kundtidning från Visma Agda årgång 24. nr1. Glad Sommar! Agdabladet nr 1 2014. En kundtidning från Visma Agda årgång 24 nr1 Glad Sommar! Ansvarig utgivare Sofia Gerstenfeld Redaktör Catarina Söderlund Grafisk form Andreas Cato Sunil Soondh Medarbetare i detta

Läs mer

Kurskatalog. Boka din kurs på www.agda.se/utbildning. Agda En HR-partner som gör mer

Kurskatalog. Boka din kurs på www.agda.se/utbildning. Agda En HR-partner som gör mer Kurskatalog 2013 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Agda En HR-partner som gör mer 2 Praktisk information Kursorter Ängelholm Stockholm Visma Agda AB s lokaler på Visma Agda AB s lokaler på Långskeppsgatan

Läs mer

Aktiviteter hösten 2015

Aktiviteter hösten 2015 En kundtidning från Årgång 25 #1 2015 Lagar & Avtal sidan 7 Lönespecifikation i App sidan 8 Servicecenter sidan 6 Intervju SCB - Lönestatistik sidan 4 Vi lever i förändringarnas tid! Innehåll Intervju

Läs mer

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning

Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Kurskatalog 2015 Boka din kurs på www.agda.se/utbildning Innehåll rmation... 4 Företagsanpassade kurser... 6 Seminarium Seminarium - Årsrutiner i Agda PS... 7 Seminarium Semesterrutiner i Agda PS... 8

Läs mer

Löneexperten. nr1. Vi kikar på framtiden för. Vi har lunchat med Nina Fagerholm. HR-direktör på Abbott

Löneexperten. nr1. Vi kikar på framtiden för. Vi har lunchat med Nina Fagerholm. HR-direktör på Abbott Agdabladet nr 1 2012. En kundtidning från Agda årgång 22 nr1 Vi kikar på framtiden för Löneexperten Vi har lunchat med Nina Fagerholm HR-direktör på Abbott nominerad till Årets HR-Chef 2012 Ansvarig utgivare

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb!

Årsredovisning 2013 EN MÖTESPLATS FÖR OMSTÄLLNING. SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! Årsredovisning 2013 SID 4 SÅ GICK DET 2013 8 av 10 fick nytt jobb! SID 12 INTERVJU Viktigt med en tidig kontakt i processen. SID 19 FRAMGÅNGSFAKTORER Aktivera ditt nätverk och var aktiv! EN MÖTESPLATS

Läs mer

KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER. Verktyg och tips för en bra karriär.

KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER. Verktyg och tips för en bra karriär. KARRIÄRBOKEN FÖR AKADEMIKER Verktyg och tips för en bra karriär. boost 2013 1 Boost 2013 boost 2013 1 Boost Boost, tredje upplagan, oktober 2013 ISBN 978-91-979870-0-4 Grafisk produktion: Magnus Eriksson,

Läs mer

Möt personerna bakom Visma Spcs prisbelönta support

Möt personerna bakom Visma Spcs prisbelönta support tidningen för dig som vill förenkla ditt företagande Nr 75 2012 Möt personerna bakom Visma Spcs prisbelönta support Läs mer om Visma Spcs nya program och tjänster, hur du skyddar dig mot bluffakturor och

Läs mer

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN KURSER SOM PASSAR ALLA OCH MYCKET MER! 5:2012 DIN KOMPETENS SÄTT ORD PÅ VAD DU KAN SUPERHJÄLTARNA lär sig koreanska Unionen Egenföretagare MARIA AGASHINA vågar ställa dumma frågor DESSUTOM: SPETSA DIN KOMPETENS NYA WEBBEN MARIA TROTSAR SNUVAN

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Tummen upp* för e-handel

Tummen upp* för e-handel Kungsbacka handlar till rätt pris Tummen upp* för e-handel Den 1 december 2005 såg vi med spänd förväntan Kungsbackas första elektroniska order skickas till en lokal grönsakshandlare i kommunen. Ordern

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr

Låt sista avtrycket bestämma vägen till en lyckad rekrytering. Nr 8 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Hur kan redovisningsbranschen växa för att motsvara marknadens behov? Samverkan Skatteverket en samhällsekonomisk nytta Historiskt

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren:

MyBusiness. Plattformen har landat! Magazine Special. Användteknik somärvärdeskapande. Plattformär detendavettiga. Forskaren: Företagaren: MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Forskaren: Användteknik somärvärdeskapande Företagaren: Plattformär detendavettiga Undersökning: 80 Procent gillar den ekonomiska överblicken PwC:s

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Våra brevvanor 2013 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Kortversion Hela rapporten finns på posten.se/ brevvanor Om rapporten Posten har årligen sedan 2006 presenterat

Läs mer

Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott

Norra Sverige juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet Kompetens & Säkerhet Kvinnligt nätverk Gratis är gott Tidningen för medlemmar i väg- & banbranschen juni 2014 I detta nummer av Vägbanan: Vårkänslor på jobbet I Pajala går ångpannan varm, sid 5 Kompetens & Säkerhet sid 6-7 Kvinnligt nätverk sid 8 Gratis är

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr

Framtidens redovisningskonsulter. Nr 7 2013 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Skatteexpert som värnar om de små Samverkansprojektet med Skatteverket så fungerar det Varför Auktoriserad Redovisningskonsult?

Läs mer

skyltfönster ÅGRENSHUSETS NYA digitala TUSEN EX VOLVOS NYA KUNDTIDNING ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 2 SOMMAREN 2014 ENSAM VÅRDNAD

skyltfönster ÅGRENSHUSETS NYA digitala TUSEN EX VOLVOS NYA KUNDTIDNING ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 2 SOMMAREN 2014 ENSAM VÅRDNAD ÖRNSKÖLDSVIKS SKÖNASTE KUNDTIDNING NUMMER 2 SOMMAREN 2014 ETT KUNDMAGASIN FRÅN ÅGRENSHUSET OCH LILLA GULA OM VÄRDET AV ATT SYNAS. HUR KREATIV KOMMUNIKATION KAN FÖRA FRAM DITT BUDSKAP. ÅGRENSHUSETS NYA

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer