Nätverksträff BYGGHERRARNA Luleåregionen Ny organisation samhällsbyggnadsprocessen Luleå Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverksträff BYGGHERRARNA Luleåregionen 2015-01-14. Ny organisation samhällsbyggnadsprocessen Luleå Kommun"

Transkript

1 Nätverksträff BYGGHERRARNA Luleåregionen Ny organisation samhällsbyggnadsprocessen Luleå Kommun

2 Bakgrund Luleå kommun har under de senaste åren flyttat fram positionerna och tydligt uttalat tydliga ambition för samhällsutvecklingen i ett visions- och översiktsplanearbete. Fyra utgångspunker har varit bärande i arbetet med att utforma Vision Luleå 2050 och kommunens översiktsplan. Se helheten i samhällsbygget Ha en tydlig styrning och förmåga att ta steget från ord till handling Kunna bedöma om vi närmar oss en hållbar utveckling Ge utrymme för delaktighet och medskapande

3 Samhällsbyggnadsprocessen bli tydligare, effektivare och mer strategisk. Förändringarna i processen ska leda till att: Kommunstyrelsen har ett tydligt ledarskap i samhällsutvecklingen och fattar besluten som rör de kommunövergripande helhetsfrågorna (de strategiska frågorna). De strategiska besluten för samhällsutvecklingen bereds på ett sätt som säkerställer att en bred kompetens deltar och att vi arbetar i linje med översiktsplanens intentioner. Organisationsstrukturen underlättar samordning, ett målstyrt genomförande och ett proaktivt förhållningssätt.

4 Förutsättningar Ny organisation 1 januari 2015, allt kommer inte att vara klart då. Kan innebära nya arbetssätt, arbetsformer, arbetsuppgifter och ny arbetsplats. Ingen övertalighet. Tjänstetillsättning inplacering/rekrytering. Det vi gör idag ska göras imorgon. Ingen lämnar några arbetsuppgifter om det inte finns en ny mottagare.

5 September Oktober Tidplan Övergripande tidplan presenterad Projektet etablerat och påbörjas Reglemente/uppdrag och ansvar förvaltning och kontor klar November Organisationsstruktur avdelningsnivå klar Tillsättning av avdelningschefer påbörjad December Januari Medarbetarnas organisatoriska tillhörighet klar Lokalfrågan Go live! Förändringsarbetet i praktiken!

6 Organisationsstrukturen

7 Den nya organisationen Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Miljönämnden Tekniska förvaltningen Stadsbyggnadskontoret Miljökontoret Stadsbyggnadsnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Stadsbyggnadsförvaltningen Miljö- och byggnadsförvaltningen Samhällsutvecklingskontoret (del i kommunledningsförvaltningen)

8 Miljö- och byggnadsförvaltningen, MBF Miljö- och byggnadsförvaltningen Anna Henriksson Miljö- och byggnads nämnd Bygglov och Prövning Christer Andersson Tillsyn Gunilla Andersson Lednings- och verksamhetsstöd Hanna Westergaard

9 Funktioner Miljö- och byggnadsförvaltningen Bygglov och Prövning Tillsyn Lednings- och verksamhetsstöd Bygglov, start- /slutbesked anmälan PBL Förhandsbesked Strandskyddsdisp. Trygghetsboende Bostadsanpassning Namn- och adressättning Luft och buller Bevakning miljölagstiftning Kontakt SBF Miljöskydd Livsmedel Alkohol och tobak Naturvård Läkemedel Enskilt avlopp Hälsoskydd Strandskydd Tillgänglighet Hissar Ventilation Svartbyggen Ovårdade tomter Internationella hot Kontakt SUTK Ekonomi Personal Verksamhetsutveckling Nämndsadministration Kommunikation IT samordning Inköp Kundtjänst Arkiv Diarium Administrativt stöd Juridiskt stöd

10 Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsnämnd Stadsbyggnads -förvaltningen Bengt Jonsson Projektutveckling Tf Malin L Stadsplanering Malin Lagervall Investering Jesper Klefsjö Drift och underhåll Mikael Sundvall VA Hendrik Visser Fastigheter Mikael Wänstedt Lednings- och verksamhetsstöd Victoria Fredriksson

11 Funktioner Stadsbyggnadsförvaltningen Lednings- och verksamhetsstöd Projektutveckling Stadsplanering Investering Controller HR KMA Verksamhetsplanering Verksamhetsutveckling Nämndkansli Ekonomiadministration Personaladministration Information, kommunikation IT/data/telefoni Kundtjänst/Reception Diariet/Arkiv Miljö Mätning GIS, kartor, Geo Samordning utv.projekt Projektportfölj Utredning tidiga skeden Marknadskontakt Kontakt mot SUTK Exploateringsfrågor Köp/sälj av fastigheter Avtal och arrenden Fastighetsrätt/ekonomi Projektledare SB projekt Drift och underhåll Stadsplanering Bebyggelseplanering ÖP/Utv planer FÖP Detaljplaner Kontakt mot MBF Gata/trafik Park Lokalisering verksamhetslokaler VA Upphandling Entreprenad/Konsultjuridik Projektledning Projektstöd Fastigheter Lokalvård Fastighetsdrift Byggrupp Gata Park Projektledare, driftprojekt Verkstad/Transporter Kommunförråd Service/leasingfordon Utredning Distribution Produktion Biogas Fastighetsutveckling Fastighetsförvaltning Säkerhet Underhållsplanering Energieffektivisering Installationsteknik Fastighetsjuridik Hyresavtal, administration Lokalplanering

12 Samhällsutvecklingskontoret, SUTK (Ingår i kommunledningsförvaltningen) Anna Lindh Wikblad, kontorschef Göran Gabrielsson, strateg Trafik & Infrastruktur Anders Bylund, strateg Trafik & Infrastruktur Lena Bengtén, strateg Klimat & Energi Örjan Spansk, strateg Ekologi Barbro Müller, strateg Folkhälsa Maria Strömgren, strateg Folkhälsa Ullacarin Palm, strateg Demokrati Stefan Larsson, statistiker Malin Svedjeholm, kommunikatör Ytterligare tjänster tillkommer.

13 Arbetsområden Samhällsutvecklingskontoret Generella arbetsområden Omvärldsanalys Nätverk, externa kontakter Idé- och uppdragsberedning, utredning, konsekvensbeskrivning Översiktsplanering, långsiktiga behov, planering och uppföljning Regionala, nationella och internationella intressen Kunskapsstöd och processledning Extern finansiering Remisser och motioner Specifika arbetsområden Infrastruktur, ex resurshantering, fysiska och digitala kommunikationer, VA Mark-, bostads- och fastighetsförsörjning Trafik- och kollektivtrafikplanering Stads- och landsbygdsutveckling, lokalisering Samhällsekonomi, ex exploaterings-, samhälls- och socioekonomiska investeringar Jämlikhets-, mångfalds och folkhälsoutveckling Demokrati- och delaktighetsutveckling Kulturmiljövårds- och landskapsskyddsutveckling Energi-, klimat- och miljöutveckling Naturvårds- och naturskyddsutveckling Statistik, information/kommunikation

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014

Satsa framåt täck bakåt 2.0 Styrkort 2012 2014 Satsa framåt täck bakåt 2.0 Strategisk plan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012 2014 Mot nya utmaningar På unika Öland tar människor alltid nya kreativa initiativ, såväl under det lite lugnare vinterhalvåret

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisionsrapport Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Söderhamns kommun Mars 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Kommunstyrelsen Budgetuppföljning 2015-03-31 Kommunstyrelsen 0 Innehållsförteckning Kommunstyrelsen mars 2015... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamheten möjligheter/risker...

Läs mer

Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt

Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt 4 juni 2014 Anna Drevenstam och Mats Carlström Public Partner Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm +46 8 660 61 10 info@publicpartner.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017

Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsens handling nr 32/2014 Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2015 2017 Kommunstyrelsen 2015 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-08-27 138 Kommunstyrelsen 1 Inledning Planeringsarbetet

Läs mer

Trainee - en perfekt start på arbetslivet Skåne Nordvästs Traineeprogram 2010/2011

Trainee - en perfekt start på arbetslivet Skåne Nordvästs Traineeprogram 2010/2011 Trainee - en perfekt start på arbetslivet Skåne Nordvästs Traineeprogram 2010/2011 Kontaktinformation: Sten Wallmark Koordinator Tel och mobil: 0431 870 12 sten.wallmark@engelholm.se www.skanenordvast.com/trainee

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2008-12-10 1(22) Plats och tid Stadshuset, Ovalen Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Stig Rönnbäck Teknik & Gatukontoret 2008-12-19

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD

VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD VERKSAMHETSPLAN 2013 LEKSANDS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Innehåll 3 Personal 4 Inledning Kommunens vision Övergripande mål Verksamhetsmål 7 Övergripande Övergripande verksamhet

Läs mer

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010

Översiktsplan för Sundbybergs stad. antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Översiktsplan för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2010 Sundbyberg där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Förord Sundbyberg är vår stad.

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: 2013-2239 Fastställd av miljö- och byggnadsnämnden 2013-12-11, 294. Verksamhetsplan 2014 Miljö- och byggnadsnämnden F:\MOB\MBN\Verksamhetsplaner\Verksamhetsplan 2014\Verksamhetsplan MOB 2014.doc 2

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till

Kommunstyrelsens förslag till Dnr KS07/373 Kommunstyrelsens förslag till Mål&Budget för Södertälje kommun 2008-2010 Detta dokument har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 2 november 2007 om att inkludera den senaste

Läs mer

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014

Fastighetskontoret. Verksamhetsplan 2014 Fastighetskontoret Verksamhetsplan 2014 INNEHÅLL Förord 3 Direktiv från Tekniska nämnden 4 Kommunfullmäktiges budgetmål 5 Fastighetskontorets uppdrag 6 Malmö stad som markägare 7 Fastighetkontorets avdelningar

Läs mer

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02

Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se. Kommunstyrelsens sessionssal. Sammanträdesdatum 2015-06-02 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsen 2015-05-26 1(4) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 73 07 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Kommunstyrelsens sessionssal Sammanträdesdatum 2015-06-02

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-02-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget Verksamhetsplan Årsredovisning 2011 Omslaget: Flicka på gunga. Alla beslut och frågor som rör barn i kommunal verksamhet ska beaktas och prövas utifrån Barnkonventionens principer.

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011

Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Universitetsförvaltningen Förvaltningschef Siv Olofsson Verksamhetsplan 2010-12-15 Universitetsförvaltningens verksamhetsplan 2011 Förvaltning i förvandling Sid 1 Sid 2 Innehållsförteckning Universitetsförvaltningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen

Innehållsförteckning. Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5. Verksamhetsplan för kommunstyrelsen VERKSAMHETSPLAN KOMMUNSTYRELSEN ÅR 2013 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 3 Aktiviteter kopplade till de strategiska målen... 5 Målområde Leva och växa i Mora... 5 Målområde Hållbara Mora... 5

Läs mer

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 204,0 203,8 220,4 128,2 129,6

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Bilaga. Nämnd. der och

Bilaga. Nämnd. der och Årsredovisning 2012 Bilaga 2 Nämnd der och bolag Sida 2 av 3 ROSLAGEN Möjligheter Tillväxt Framtidstro KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsberättelse 2012 VIKTIGA HÄNDELSER Arbetet med att centralisera stödfunktioner

Läs mer