Industrifonden nytt. Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5. Rekordresultat för Industrifonden. Bra läge för InDex Sidan 8. Nr.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industrifonden nytt. Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5. Rekordresultat för Industrifonden. Bra läge för InDex Sidan 8. Nr."

Transkript

1 Nr. 3 oktober 2011 Industrifonden nytt Industrifonden investerar i stora bolag medan de är små Från malm till moln i Luleå tema Sidan 4 5 Rekordresultat för Industrifonden Sidan 2 Bra läge för InDex Sidan 8

2 VD har ordet Tack för 12 år! n Sven-Åke Johansson överlämnade den 1 oktober ordförandeklubban i Industrifonden till styrelsekollegan Charlotte Brogren. Efter hela tolv års tjänst! Under den tiden har han lett 228 styrelse- och kommittémöten och varit med om ca 550 investeringar på ca 2 miljarder kronor och ett 50-tal exits på mer än 3 miljarder kronor. Dessa nyckeltal ger vidden av arbetsinsatsen! Under denna tid har många näringsministrar kommit och gått. Omvärlden har varit minst sagt turbulent, påverkad av IT- och riskkapitalhajp, 9/11, Irak-krig, kreditbubblor och finanskriser. Inga lätta vatten att navigera i; inte ens för en van seglare som Sven-Åke! Sven-Åke har varit mycket väl skickad att leda Industri fonden efter många år på ledningsnivå i svenskt näringsliv inom branscher som telekom, bygg, stål och finans. I slutet av karriären väljer Sven-Åke alltså att ägna morgondagens näringsliv sina omsorger. Är man dessutom teknologie doktor och har ett brinnande intresse för teknik och innovation så går det lättare att förstå den kommersiella potentialen i nya teknikorienterade företag. Sven-Åke har organiserat och lett styrelsearbetet på ett metodiskt och proffsigt sätt och har med humor och omtänksamhet skapat ett föredömligt arbetsklimat. Som VD har jag också särskilt uppskattat klarsyntheten och lugnet vid stora och svåra beslut. Jag tycker att Sven-Åke skall känna sig stolt över att Industrifonden under hans ledning har funnit och befäst sin speciella ställning och roll i det svenska riskkapitallandskapet. Dessutom låg den jazzintresserade f d ordföranden bakom Industrifondens investering i Stockholm Jazz. Vad hade Stockholms jazzfestival varit utan honom? Ledningen och styrelsen i Industrifonden känner stor respekt för Sven-Åkes exceptionella insats i småföretagsverksamhetens tjänst. Som avgående ordförande måste det säkert kännas befriande roligt att allt slit också krönts av Industrifondens resultatmässigt i särklass bästa år! Kvittot på väl utfört lagarbete, Sven-Åke! Vi alla välkomnar nu Charlotte Brogren som ny ordförande. Även hon är teknologie doktor och har gedigen erfarenhet från näringslivet, den offentliga sektorn och kan dessutom redan Industrifondens verksamhet utan och innan. Läs mer om henne på nästa sida. Claes de Neergaard, VD Utgivare: Industrifonden, Box 1163, Stockholm. Tel E-post: Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Montgomerie Form & Produktion: Narva Adressändring: Rekordresultat och ökad investeringstakt för Industrifonden Industrifonden redovisar ett rekordresultat på 737 miljoner kronor för verksamhetsåret Det är en rejäl ökning jämfört med föregående års resultat på 156 miljoner kronor och förklaras främst av lyckosamma försäljningar av portföljbolag, bland annat QlikTech. Fonden ökade också investeringstakten till 376 (219) miljoner kronor. n Detta framgår av Stiftelsen Industri fondens årsredovisning för verksamhetsåret 1 juli juni Resultatet på 737 (156) miljoner kr motsvarar en avkastning på eget kapital på 21,7 (5,1) procent, vilket ligger väsentligt över styrelsens avkastningskrav. Största händelsen under året var försäljningen av fondens inne hav i QlikTech, det snabbväxande mjukvarubolaget inom business intelligence, som såldes för cirka 40 gånger investerat kapital. Industrifonden sålde också innehaven i Imdex, Hammarplast, Illuminate Labs och Transic. Detta sammantaget gjorde att Industrifondens intäkter ökade till (321) miljoner kronor. Fondens likvida medel ökade till (1 492) miljoner kronor och eget kapital ökade till (3 033) miljoner kronor. Under verksamhetsåret har fonden investerat totalt 376 (219) miljoner kronor, varav 208 (30) var investeringar i 12 (2) nya bolag, och 168 (189) var följdinvesteringar i tidigare engagemang. Året kännetecknades av ett exceptionellt överskott och en riktigt bra investeringstakt, säger Industrifondens vd Claes de Neergaard. Vi står nu utomordentligt väl finansiellt rustade med goda möjligheter till nya investeringar i fler svenska tillväxtföretag. Läs mer om några av de nya bolagen på sid 6 och mkr rekordresultat verksamhetsåret Industrifonden stöder YUMP n YUMP, ett initiativ för att öka antalet entreprenörer med ursprung ur storstädernas miljonprogramsområden, har fått in Industrifonden som ny sponsor. YUMP (Young Urban Movement Project) bildades 2009 och driver entreprenörsprogram för personer mellan år i Stockholm och Malmö. Målet är att genom en strukturerad process bygga företag med tillväxtpotential. Genom ett aktivt och omfattande rekryteringsarbete stimuleras unga att våga ta steget och se företagande som ett spännande alternativ till anställning. Genom en hård antagningsprocess väljs ett fåtal individer ut att under 6 månader gå från idé till ett koncept med tillväxtpotential. Programmet är praktiskt orienterat och tränar deltagarna som personer och som entreprenörer. 2

3 Aktuellt: Industrifonden Charlotte Brogren ny ordförande i Industrifonden Charlotte Brogren heter Industrifondens nya ordförande. Hon är första kvinna på den posten och efterträder Sven-Åke Johansson, som varit ordförande sedan Charlotte Brogren har varit ledamot av Industrifondens styrelse i fem år. Hon är kemiingenjör, teknologie doktor och har jobbat många år i olika ledande positioner inom ABB. Sedan 2009 är hon generaldirektör för den statliga tillväxtmyndigheten Vinnova.» Framgången med de senaste årens försäljningar visar vilka värden fonden bidrar till att skapa. «Varför tog du detta Uppdrag? Detta är en spännande vidareutveckling av de uppdrag jag har och har haft. Först på ABB, sedan Vinnova och nu detta, det kändes som ett naturligt nästa steg att ta. Vilken roll har Industrifonden? Vi är en viktig aktör för bolag i relativt tidiga skeden och det har vi visat i ett antal fall de senaste åren. Vi spelar en stor roll för de mindre företagen och bygger Sverige starkare för framtiden. Blir det någon Förändring med dig som ordförande? Nej, det blir det inte. Men vi måste hela tiden följa med utvecklingen i samhället. Nu ligger ett antal intressanta förslag på regeringens bord om effektivisering av det statliga riskkapitalet och det ska bli spännande att få vara med på den resan. Det finns för många aktörer i systemet och det är inte effektivt. Du är ju också general DIRektör för Vinnova, vad betyder det? Vinnova är en myndighet som ger bidrag till att forskare och entreprenörer kan utveckla goda idéer. Många av dessa idéer kommer senare att vara del av Industrifondens portfölj. Därför känns det naturligt att vi har ett nära och tätt samarbete. Vad är det viktigaste med Industrifonden? Framgången med de senaste årens försäljningar visar vilka värden fonden bidrar till att skapa. Men den är inte bara till för att tjäna pengar utan också för att bygga Sverige starkt för framtiden. Industrifonden har sålt TranSiC till amerikanska Fairchild n Industrifonden och övriga ägare har sålt cleantechföretaget TranSiC till amerikanska Fairchild. TranSiC, som utvecklar krafttransistorer av kiselkarbid för styrning av elmotorer, har haft Industrifonden som delägare sedan Fairchild är ett noterat halvledarföretag som omsätter ca 11 miljarder kronor. De ser köpet av TranSiC som ett strategiskt förvärv. TranSiC har kunskap och teknologi som Fairchild behöver för att kunna expandera ytterligare på den globala marknaden, säger Stefan Jakélius, investeringsansvarig på Industrifonden. Kistaföretaget TranSiC, som har ursprung ur forskning vid KTH, grundades 2005 och är det enda företaget i världen som kan leverera denna typ av fungerande transistorer av kiselkarbid. Största användningsområde är den växande marknaden för el- och hybridfordon. Vi är nöjda med vår investering i Transic, som gett en netto vinst på 50 procent, säger Stefan Jakélius. Vi tror också att bolaget kommer utvecklas väl med en stor internationell spelare som Fairchild som ägare. Huvudägare i TranSiC, förutom Industrifonden, var Volvo Technology Transfer, Midroc New Technology och grundarna. Tran- SiC kommer, även efter försäljningen, att finnas kvar i Sverige. och Carmel Pharma till amerikanska BD n Carmel Pharma har sålts till det amerikanska medicinteknikföretaget Becton, Dickinson and Company BD. Säljande majoritetsaktieägare inkluderar Investor Growth Capital, Priveq Investment, Industrifonden, Start Invest samt Carmel Pharmas anställda. Carmel Pharma är världsledande inom slutna system för hantering av läkemedel. Det egenutvecklade PhaSeal systemet är idag en internationellt etablerad produkt med försäljning i nästan 40 länder. Sedan starten i Sverige 1994 har miljontals doser av toxiskt läkemedel hanterats med hjälp av PhaSeal i syfte att skydda hälso- och sjukvårdspersonal från hälsorisker. BD är ett ledande globalt medicintekniskt företag noterat på New York Stock Exchange (NYSE: BDX) med ett börsvärde på cirka 120 miljarder kr. 3

4 Tema: Norrbotten Molnet framtidshopp Nya tider stundar i Luleå. Istället för att enbart förlita sig på malmen och stålet satsas det nu på något helt annat det så kallade molnet eller lagring av data. Ett stort amerikanskt företag, enligt pressen handlar det om Facebook, står nämligen i begrepp att bygga 2 3 stycken enorma serverhallar. För nu ska malmen och stålet kompletteras med en ny digital basindustri datalagring. Matz Engman, vd för Luleå Näringsliv AB Lars-Olov Söderström, vd Norrlandsfonden. n Luleå är en idealisk plats att etablera ett datacenter på, säger Matz Engman, ny vd för Luleå Näringsliv AB, som har arbetat hårt med att få hit det amerikanska företaget. Vi har kallt klimat, stora ytor och viktigast av allt, leveranssäker och billig förnybar el. De gigantiska datacenter eller serverhallar detta handlar om, drar enorma mängder el, cirka 120 MW per år. Det är mer än SSABs stålverk, som drar 90 MW/år! Eftersom det handlar om att lagra mycket stora mängder data så får det inte bli några strömavbrott. Detta gynnar Luleå, som kan erbjuda stora ytor och, tack vare sin gruv- och stålindustri, ett överdimensionerat elnät med stor överkapacitet. En ny era Planen är att bygga tre gigantiska serverhallar på 320 gånger 100 meter styck. Om amerikanerna gör slag i saken och etablerar sig i Luleå, då blir det starten för en ny era. Matz Engman räknar med ett hundratal nya kvalificerade jobb för att sköta datacentret, men kringeffekterna är ännu viktigare. Det bygger vårt varumärke och kan leda till att andra framtidsbranscher vill etablera sig här, säger han. Vi vill utveckla Luleå till ett datacenterkluster och skapa forskning och utveckling kring förnybar energi och långsiktig lagring av data. Vi ska ha hit forskning, fler studenter och fler företag inom området. God kompetens Luleå har god infrastruktur och god kompetens och här spelar Luleå Tekniska Universitet (LTU) en avgörande roll. Det har höjt kunskapsnivån i regionen och lett till att fler nya tillväxtföretag kommer fram, säger Norrlandsfondens vd Lars-Olov Söderström. Men hittills är det inte så många av de nya bolagen som blivit något; några har blivit uppköpta och lämnat Luleå, andra är fortfarande små. Luleås geografiska läge är trots mycket goda flygförbindelser något som av omvärlden uppfattas som en nackdel. Å andra sidan är både lönenivåer för kvalificerade tjänster och personalomsättning lägre här. Men Lars-Olov Söderström tror att detta är på väg att förändras. För 50 år sedan när Norrlandsfonden bildades var regionen väldigt beroende av de stora företagen och det ropades ofta på statlig hjälp. Så är det inte längre. Nu tar man saker och ting i egna händer och nu går det bra för Norrbotten. LKAB draglok Lars-Olov pekar på tre viktiga faktorer som förändrat Norrbotten. För det första LKAB, det extremt lönsamma statliga gruvbolaget som fungerar som draglok för hela regionen. Tack vare LKAB, som är Sveriges största industriinvesterare, ståtar Norrbotten med Sveriges näst högsta regionala BNP, efter Stockholm. För det andra att Norrbotten i LTU fått ett eget universitet med studenter och för det tredje att attityderna till företagande förändrats. Det finns flera norrbottniska Fakta norrlandsfonden Norrlandsfonden, som firar 50 år i år, ger topplån eller konvertibla lån till norrländska företag som har ambitioner att växa. Fonden, som är en statlig stiftelse med ett eget kapital om drygt en miljard kronor, har idag 750 miljoner kr utlånade till 375 bolag inom alla branscher runt om i Norrland. Grundplåten till Norrlandsfonden kom från LKAB:s vinster under 1960-talet. De flesta norrländska företag med fler än 10 anställda har finansierats av Norrlandsfonden i något viktigt utvecklingsskede.» Tack vare LKAB, som är Sveriges största industriinvesterare, ståtar Norrbotten med Sveriges näst högsta regionala BNP, efter Stockholm. «4

5 Tema: Norrbotten för Luleå Hur ser du på framtiden för Norrbotten? framgångsexempel, till exempel Max, Polarbröd, Ice Hotel och Student Consulting. Fler förebilder Dessa företag är förebilder för alla de nya, som Lars-Olov tror kommer att uppstå framöver. Det behövs fler teknikbaserade företag för att ge jobb åt studenterna på LTU. Idag är arbetsmarknaden för liten och många flyttar söderut efter avslutad utbildning. Det gör också många infödda Luleåungdomar, särskilt unga kvinnor. Det har lett till ett besvärande underskott av yngre kvinnor. Vi behöver råda bot på detta genom fler förebilder, säger Lars-Olov Söderström. LKAB jobbar med detta och vi på Norrlandsfonden satsar aktivt på att låna ut pengar till kvinnoledda företag. Idag leds 20 procent av våra företag av kvinnor. Men Lars-Olov ser positivt på framtiden för Norrbotten. I takt med att det kommer fram fler avknoppningar från universitetet och satsningarna på turism och andra servicenäringar bär frukt, så kommer Norrbotten att bli en mer attraktiv region för välutbildade av båda könen. Säkerhetskod från Luleå n Norrbotten är en perfekt bas för utveckling på grund av närheten till kompetens. Det säger Olov Renberg, vd för det innovativa IT-säkerhetsföretaget BehavioSec med lokaler i aurorum Science Park i Luleå. Företaget som grundades 2007, är en avknoppning från LTU och satt de första åren i Luleås inkubator Aurorum. Bolaget har också fått såddkapital från det lokala riskkapitalbolaget Lunova. Olov Renberg tycker att miljön här är perfekt för uppstart och utveckling, men för att komma närmare kunderna har de öppnat ett säljkontor i Stockholm. Utvecklingsavdelningen är dock kvar i Luleå. Det är lättare att finna och behålla kompetenta medarbetare här och det blir mer sammansvetsat i en miljö med andra startupbolag i byggnaderna kring teknikbyn. Stefan Lundblom, vd Lunova samt investment manager Innovationsbron AB Regionen är redan nu inne i en snabb omställning att skapa ett mer kunskapsintensivt och entreprenörsbaserat näringsliv. Det finns exempel på regionala IT-bolag som har tagit fram lösningar som möjliggör fortsatt världsledande position för kunder inom gruvindustrin. Jag tror på en utveckling med ännu fler företag och innovationsdrivna leverantörer som hittar en världsmarknad för sina tjänster och produkter. Margareta Jonsson, vd Polarrenen Det finns all anledning att se positivt på detta. Stora investeringar sker inom gruvindustrin och turistnäringen och norrbottniska livsmedel och brödkultur sprids till hela landet. Luleå Tekniska universitet bidrar till att vi får behålla fler unga. Det leder också till kommersialisering av forskning och många internationella kontakter. Attityden till företagande och företagare har också ändrats. Detta tillsammans skapar en ljusare syn på framtiden för alla i länet. Industrifonden satsar på Norrland n Åsa Knutsson är chef för Industrifondens affärsområde Industrifinans och gör investeringar i mognare bolag som söker expansionskapital. Hon har också ett särskilt ansvar för Industrifondens engagemang i Norrland. Vi har för närvarande ganska få investeringar i Norrland, säger Åsa Knutsson. Men vi är angelägna om att hitta fler. Vi välkomnar därför fler tillväxtbenägna företag att kontakta oss. Idag är Industrifonden engagerad i Scandinavian Air Ambulance, med huvudkontor i Östersund, och Fält Communications i Umeå samt i de regionala riskkapitalbolagen Investa, Uminova och Lunova. Bland tidigare engagemang märks Composite Scandinavia och Accra i Piteå och Caretech i Kalix. Som styrelseledamot i Lunova ser Åsa en hel del spännande nya bolag komma fram kring Luleå Tekniska Universitet. De är än så länge små, men har stor potential, säger hon. Närheten till basnäringarna är dock det viktigaste. Det går till exempel inte att underskatta LKAB:s betydelse för Norrbotten. Bolaget kommer nu att lägga ut verksamheter man tidigare skött i egen regi, vilket blir en drivkraft för nya bolag att komma fram. Johan Sterte, Rektor Luleå tekniska universitet En stark expansion av basbranscherna skapar möjligheter för andra branscher att växa vilket är mycket lovande. Vi är ett av världens främsta universitet inom metallurgi, bioenergi, förnybar energi, teknik i kallt klimat och tribologi (smörjning). Men vi måste vi hitta sätt att hantera utmaningen med studentrekrytering och kompetensförsörjning till länet. Om sedan det politiska styret tar till vara på utvecklingen och skapar infrastrukturella förutsättningar, kommer länet gå en stark framtid till mötes. 5

6 Nytt och noterat Många nyinvesteringar 2011 Det senaste halvåret har Industrifonden genomfört nio nyinvesteringar. Det är en blandning av branscher men gemensamt är att det handlar om bolag med innovationskraft och entreprenörsanda, som kan bli framgångsrika både nationellt men också har en stor internationell potential. Sol Voltaics Utvecklar ett nytt material och produktionsmetod som kan sänka kostnaden för att producera el från solceller väsentligt. Sol Voltaics, som grundades 2008, har möjlighet att erbjuda marknaden världens billigaste solceller där solcellstillverkare och användare får stora mervärden; högre effektivitet och ökad produktion till en lägre kostnad. I korthet går det ut på att snabbt växa nanotrådar av galliumarsenid (GaAs), där varje tråd är en solcell. Materialet har länge ansetts vara det bästa för att tillverka solceller men hittills har det varit för dyrt att använda. Sol Voltaics har nu utvecklat en metod, som radikalt kan sänka kostnaden. Marknaden för solceller är stor och global och växer så det knakar, inte minst i Tyskland där beslutet om att avveckla kärnkraften kan ge solceller en extra skjuts. Investering: Emission om totalt 40 miljoner kronor. Industrifonden investerade 18,5 miljoner kronor och blev ny delägare i företaget. Keybroker Erbjuder produkter och tjänster inom det snabbväxande området online marknadsföring och har två affärsområden: kampanjhantering och annonseringsteknologi. Keybroker, som grundades 2005, har vuxit snabbt och har nu ett 50-tal anställda och en omsättning på ca 180 miljoner kronor (2010). Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är också etablerat i Danmark, England och Italien. Under 2011 planeras även en inbrytning i USA. Bolaget erbjuder kompletta lösningar för marknadsföring på nätet via Google, Facebook och andra kanaler och har nyligen lanserat produkten Keybroker Social som omfattar verktyg för annonsörer som själva vill hantera sina kampanjer på Facebook och andra sociala medier. Samtliga produkter bygger på avancerad mjukvara, som optimerar kampanjerna genom att följa, mäta och modifiera dem i realtid. Investering: Bolaget tog totalt in 30 miljoner kronor varav Industrifonden investerade 15 miljoner kronor. Medinvesterare: Investor Growth Capital, och befintliga ägare. Bone Support Medicinteknikbolaget utvecklar ett keramiskt benmaterial CERAMENT som injiceras i en skadad kota eller lårbenshals och förstärker det skadade benet. BoneSupports material CERAMENT är giftfritt, till skillnad från det plexiglasbaserade material som ofta används idag. Det har samma hårdhet som ben, vilket har visat sig ge betydligt färre följdfrakturer på intilliggande kotor. Potentialen för Bone Supports material är stor och växer i takt med att allt fler människor drabbas av åldersrelaterade sjukdomar som till exempel benskörhet. Bonesupport, med säte i Lund, startades 1999 av den internationellt kände professorn Lars Lidgren. Investering: Sammanlagt 120 miljoner kronor varav Industrifonden investerade 40 miljoner kronor. Medinvesterare: HealthCap, som investerat i bolaget tidigare. Heliospectra Heliospectra har utvecklat ett unikt och energisnålt system för belysning av växter som bland annat får plantorna att växa snabbare. Med Heliospectras system kan odlaren styra hur plantorna växer och på så sätt få kontroll över kvaliteten. Det kan handla om stammens tjocklek, bladens täthet, växtens storlek och tålighet och hur snabbt den ska växa. Detta styrs via ett lysdiodbaserat (LED) belysningssystem, som kan ställas in på just den våglängd som krävs för att uppnå önskat resultat för varje specifik växtart. Systemet ger betydande energibesparingar jämfört med dagens belysningssystem. Det ger också en effektivare produktion med mindre svinn och passar bra även för ekologisk odling, då växten styrs med ljus istället för gifter. Heliospectra, som grundades 2006, har sitt ursprung i forskning inom växtbiologi. Investering: Totalt 20 miljoner kr, varav Industrifonden investerade 10 milj kr. Medinvesterare: Midroc New Technology. 6

7 Nytt och noterat SEEC Smarta och miljövänliga energisystem för uppvärmning och kylning av större fastigheter och industrianläggningar baserat på effektiv energi lagring i berg. Burt Utvecklar Rich, ett verktyg som hjälper ledande varumärken, byråer och medier att mäta, analysera och förbättra reklam på Internet. Burt har potentialen att påverka hur tiotals miljarder kronor i reklambudget investeras genom att göra Internet till ett mer attraktivt alternativ till traditionella medier. Med Rich kan användarna enkelt analysera de miljöer där annonser visats, se hur många andra annonser som finns på sidan och vilka annonser som varit synliga för användaren. Analysverktyget Rich släpptes 2010 och har redan analyserat över tio miljarder annonser och används av SAS, Bonnier, Stampen med flera. Burt grundades 2009 av reklamskaparna och entreprenörerna Gustav von Sydow och Gustav Martner. Investering: Totalt 20 miljoner kronor varav Industrifonden investerade 14 miljoner kronor. Medinvesterare: Investment bolaget Tornstaden och befintliga ägare. Hövding Sverige AB Har utvecklat en ny typ av cykelhjälm som är osynlig. Malmöföretaget Hövding, med grundarna och uppfinnarna Anna Haupt och Terese Alstin, har under sju år utvecklat en helt ny typ av cykelhjälm en diskret krage som cyklisten bär kring halsen. Kragen innehåller en hopvikt airbag som blir synlig först vid en olycka. Airbagen är utformad som en huva som vid olyckan omsluter och skyddar cyklistens huvud. Utlösningsmekanismen styrs med hjälp av sensorer som registrerar onormala rörelser hos cyklisten vid en olycka. Hövding står just nu i startgroparna inför försäljningsstart och redan nu i höst börjar hjälmen säljas på DesignTorget. Investering: Totalt 30 miljoner kronor varav Industrifonden investerade 20 miljoner. Medinvesterare: Befintliga ägare. Företaget, som grundades 2006, har utvecklat ett system för lagring av energi för bland annat större fastigheter som flerfamiljshus och industrifastigheter. SEEC:s teknik ger stora miljövinster och väsentligt lägre energikostnader. Tekniken är verifierad och finns i kommersiell drift sedan tre år tillbaka och bland kunderna finns Katrineholms kommun, där spillvärme från en bandyis lagras och återanvänds för att värma upp en fotbollsplan. Investering: Totalt nio miljoner kronor, varav Industrifonden investerade fem miljoner kronor. Medinvesterare: STING Capital och Almi. Apica Med Apicas system för Web Performance Management kan kunder med stora, komplexa och affärskritiska webbplatser testa, bevaka och dessutom förbättra webbapplikationens prestanda. Det unika med Apicas system är att det erbjuds som Software as a Service, det vill säga helt webbaserat och kan utnyttjas direkt via en webbläsare. Det är enkelt att använda och betydligt billigare än traditionella tjänster i segmentet, som kräver omfattande konsulthjälp. Bland kunderna återfinns företag med stora och tunga webbaserade system, som till exempel SJ, Expressen, Verket för Högskoleservice och Luftfartsverket. Apica grundades 2005 och har huvudkontor i Stockholm samt försäljningskontor i Storbritannien och USA. Bolaget är nu i inledningsfasen på en USA-etablering. Investering: Emission på totalt 15 miljoner kronor varav Industrifonden investerade 10 miljoner kronor. Medinvesterare: Befintliga investeraren KTH Chalmers Capital Airec Triventus Triventuskoncernen är verksam inom förnybar energi, främst vindkraft, men även biogas och småskalig vattenkraft. Triventuskoncernens affärsidé är att hantera alla led i värdekedjan inom förnybar energi. Bolaget, som har huvudkontor i Falkenberg, har haft en mycket snabb tillväxt sedan starten 2003 och förväntas omsätta över en miljard kronor inom några år vann Triventus Dagens Industris gaselltävling i Halland. Investering: Totalt 116 miljoner kronor, varav Industrifonden investerade 50 miljoner kronor. Medinvesterare: Sustainable technologies Fund, grundarna och befintliga ägare. Airec har utvecklat och internationellt introducerat helt nya typer av högeffektiva och kompakta plattvärmeväxlare. Airecs gas/vätske-värmeväxlarteknik är unik och erbjuder kunder och användare stora fördelar gentemot traditionella värmeväxlare, till exempel bättre pris/prestanda. Den högre effektiviteten och den kompakta designen möjliggör dessutom stora energibesparingar och minskade utsläpp när värmeväxlarna integreras i olika system. Airecs värmeväxlare används redan i bland annat värmepannor, kraftvärmemotorer, flygplansturbiner, olika kyl- och fryssystem, biogas- och andra processystem fick Airec Världsnaturfondens Climate Solver Award - ett klimatpris, som går till miljövänliga innovationer med potential för minskade koldioxidutsläpp. Investering: Totalt 30 miljoner kr, varav Industrifonden och RWE investerade 25. Medinvesterare: Den tyska investeraren RWE Innogy, grundaren Sven Persson och den tidigare ägaren Teknoseed II. Innogy Renewable Technologies Fund är en investerare knuten till Tysklands näst största energibolag RWE. 7

8 Aktuellt: InDex Bra läge för InDex Det finns två stora framtidstrender inom läkemedelsbranschen. Dels behandlingar som kan skräddarsys för varje enskild patients behov och dels läkemedel, som svarar på ett stort behov där det idag inte finns någon bot. Alla vill ha detta och vi sitter på båda! säger Jesper Wiklund, ny vd på det lilla läkemedelsbolaget InDex Pharmaceuticals. InDex utvecklar ett läkemedel för behandling av den svåra inflammatoriska tarm sjukdomen ulcerös kolit. Det heter Kappaproct och används på svårt sjuka patienter, när andra läkemedel har slutat att fungera. Den enda behandling som idag finns att ta till för dessa patienter är en stor tarmoperation. Ensamt i sin nisch Men Kappaproct, som används tillsammans med traditionella mediciner, gör att dessa får effekt och att patienten slipper operation. Detta är ett stort och ökande medicinskt behov idag, säger Jesper Wiklund. Det finns många som utvecklar läkemedel mot själva sjukdomen, men vi är helt ensamma i vår nisch. InDex, som har sitt ursprung i forskning vid Karolinska Institutet i Solna, grundades för 10 år sedan. Bolaget bygger på en upptäckt av ett läkemedel mot steroidresistens. Det används när steroiderna, som ingår i många vanliga mediciner, inte längre fungerar. InDex plattform används nu för att ta fram läkemedel mot steriodresistens för ulcerös colit. Om det visar sig fungera bra, så kan bolaget ta fram andra läkemedel från samma plattform mot fler sjukdomar, till exempel astma. Fas III-studie Först ska den avgörande studien av Kappaproct genomföras. Det är en så kallad Fas III-studie, där 120 patienter ska behandlas. Detta tar två år och om det fungerar så hägrar en stor marknad för InDex. Vi hoppas kunna erbjuda ett läkemedel som är bättre för patienten och billigare för vårdgivaren, säger Jesper Wiklund. Dessutom är vi ensamma i världen om det. De närmaste två åren är således mycket viktiga för InDex. Under den tid som Fas III-studien tar ska marknadsföringen av Kappaproct dras igång och prisdiskussioner med tänkta kunder föras. För planen är att bygga ett nytt läkemedelsbolag, som ska ta sin produkt ända till marknaden. Stort medicinskt behov Därför tog Index tidigare i år in 75 miljoner kronor, bland annat från Industrifonden och SEB Venture Capital. Pengarna ska gå till att bekosta den kliniska studien. InDex vd Jesper Wiklund är en stor vän av fokus. Det är helt orealistiskt att tro att vi, som litet bolag, kan vara experter på mer än en sak. Och för oss är det immunologi, inget annat. InDex löser ett stort medicinskt behov för dessa patienter, säger Lennart Hansson, affärsområdeschef Life Science på Industrifonden. Projektet visar övertygande kliniska data och har potential för bredare användningsmöjligheter. Det gör att vi ser mycket positivt på InDex framtida möjligheter. InDex har också en diagnostikverksamhet, med ett egenutvecklat test, DiBiCol, för magtarmsjukdomar. Detta tillsammans med Kappaproct gör att InDex kan erbjuda skräddarsydda behandlingar för varje patient, som lider av svåra inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös colit.» Vi hoppas kunna erbjuda ett läkemedel som är bättre för patienten och billigare för vårdgivaren. Dessutom är vi ensamma i världen om det. «8

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Årsredovisning 2010-11

Årsredovisning 2010-11 Årsredovisning 2010-11 Innehåll Industrifonden i korthet... 1 Vd har ordet... 2 Roll och position... 4 Uppdrag, mål och strategi... 5 Verksamhet... 6 Investeringsfokus... 8 Ägarpolicy... 9 Affärsområde

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson

FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE. Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson FRÅN ENTREPRENÖR TILL INVESTERARE Stockholm 3 december 2007 Anna-Carin Månsson Bakgrund Partner i Theia Investment AB, 2006 - Internationella ekonomlinjen; Linköpings Universitet 1980-1984 Entreprenör

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision

Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund Syfte 1. AFFÄRSIDÉ Kundbehov Erbjudande Marknad Kundnytta Vision Affärsplan North Sweden Datacenter Location AB (Förslag till bolagsnamn) Bakgrund I den mycket kraftfulla globala tillväxten vad gäller behov av datalagring har Luleåregionens visat hålla högsta internationella

Läs mer

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn

Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Skriv in plats och datum för aktuellt möte samt ditt namn Riskvilligt kapital statens roll Del I Estrad, 13 februari 2014 Varför viktigt att prata om statens roll som riskfinansiär nu? Vilka frågor behöver

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6

Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Heliospectra AB (publ) Delårsredogörelse januari mars 2015 Heliospectra AB (publ) Org.nr 556695-2205 Box 5401 SE- 402 29 Göteborg Tel: +46 (0)31-40 67 10 Delårsredogörelse jan- mars 2015, sid 1/6 Delårsredogörelse

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008

Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Pressmeddelande Stockholm den 5:e Ferbruari 2008 Artikel om Digital PS i bequoted: Siktar på att bli ett nytt YouTube inom webbspel och mobilsignaler It-företaget Digital PS är just nu aktuella med en

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Fondstyrningsrapport för år 2012/2013

Fondstyrningsrapport för år 2012/2013 Lennart Samuelsson 2013-09-18 Fondstyrningsrapport för år 2012/2013 Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden), organisationsnummer 802009-0083 är en verksamhetsstiftelse med en självständig ställning

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011

Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Komplett intervju med Jacob Wallenberg och frågor till Investor som endast i delar publicerades i Svenska Dagbladet den 25-27/1 2011 Svenska Dagbladet (SvD): Många har reagerat på att Börje Ekholm tjänat

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform!

Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Coop Franchise en spännande och lönsam företagarform! Har du drömt om att vara din egen men inte vågat ta steget? Som franchisetagare av en Coop Konsum- eller Coop Nära-butik får du det fulla ansvaret

Läs mer

Latour Industries i korthet"

Latour Industries i korthet Latour Industries i korthet" Omsättning: 16 1,6 Mdr SEK Affärsenheter: 9 Medarbetare: +900 Länder: 19 Kärnan i vår affärside aktivt och omsorgsfullt ägande Skapar goda självständig utveckling möjligheter

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget Idag, den 2 november 2015, inleds teckningstiden i Imint Image Intelligence AB:s (Imint) nyemission inför planerad notering

Läs mer

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur

Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Skapa en effektivare organisation genom att avskaffa de årliga medarbetarsamtalen - Adobes Norden-vd Stefan Dahlgren berättar hur Stefan Dahlgren, VD Adobe Nordic Operations, berättar om hur check-ins

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, avkastning och risk enligt plan Räntan för det första halvåret 2013 uppgår till 2,73%, motsvarande 5,46% på helårsbasis Fortsatt utmanande

Läs mer

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR

Nexa Autocolor Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Din affärspartner INNOVATIVE REPARATIONSLÖSNINGAR Ledande inom färg, lack och verkstadsoptimering Nexa Autocolor är en av världens ledande färgleverantörer och finns i över 147 länder. Nexa Autocolor har

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM

SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM SKOLAN I SVERIGE DIGITALISERAS! INFORMATION OM AUGUSTI 2013 DIGITAL LEARNING ERBJUDER EN KOMPLETT HELHETSLÖSNING KALLAD 360 PRINCIPEN! VI BASERAR VÅRT MATERIAL PÅ NÅGOT SOM VI KALLAR 360-PRINCIPEN SOM

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015

Ratos äger och utvecklar företag i Norden. Oktober 2015 Ratos äger och utvecklar företag i Norden Oktober 2015 Ratos ska uppfattas som det bästa ägarbolaget i Norden 19 innehav med total omsättning om 36 miljarder kronor operativ EBITA på 2,4 miljarder kronor

Läs mer

Strukturinvest på två minuter

Strukturinvest på två minuter Strukturinvest på två minuter Bakgrund Strukturinvest Fondkommission grundades 2009 av två hemvändande svenskar som under sina år på några av världens ledande investmentbanker bidrog till att bygga upp

Läs mer

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.)

24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) VD-ord... 4 Finansiell översikt...

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

VINNOVAs Årskonferens 2005

VINNOVAs Årskonferens 2005 VINNOVAs Årskonferens 2005 Deltagarfrågor och kommentarer 1 Hur kan sverige dra nytta av globaliseringen? Exportera miljöadministration Bygg vidare på traditionen av starka exportörer Proaktiva Kombinera

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006

Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 Aspiro AB (publ( publ) Bokslutskommuniké 2006 1 Aspiro i korthet Marknadsledare i Norden inom mobila innehållstjänster Omsättning 2006: 448 MSEK 134 anställda Huvudkontor i Sverige Lokala marknadskontor

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

Industrifonden nytt #3 2012

Industrifonden nytt #3 2012 Industrifonden nytt #3 2012 FÖR FÅ INVESTERARE I LIFE SCIENCE SIDAN 04 # NR.3 DECEMBER 2012 Climatewell ställer om för tillväxt SIDAN 03 Industrifondens årstämma 2012 SIDAN 05 www.industrifonden.se TEMA:

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29)

Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Affärsplan (senast uppdaterad 2015-09-29) Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Marknad... 7 3. Ekonomi... 11 Enkel demosida stefanloa.com/project Kreativa människor kan sällan tjäna pengar på sin passion.

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

3 skäl att investera i

3 skäl att investera i 3 skäl att investera i 1 Stor efterfrågan på diabetes online. Så fungerar The Benefit Loop. Första skälet att investera i Brighter vår vision och väl patenterade kunnande Brighter är precis där en rad

Läs mer

Kvartalsredogörelse, Q1. 23:e maj 2012. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse, Q1. 23:e maj 2012. Community Entertainment Kvartalsredogörelse, Q1 23:e maj 2012 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q1 23:e maj 2012 Första kvartalet Q1 2012 för CEAB-koncernen (Q1 2011 inom parentes för jämförelse). NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

Serverhallarna den största investeringen i Luleå sedan stålverket. Dokumentation från öppet informationsmöte 2011 08 15

Serverhallarna den största investeringen i Luleå sedan stålverket. Dokumentation från öppet informationsmöte 2011 08 15 Serverhallarna den största investeringen i Luleå sedan stålverket Dokumentation från öppet informationsmöte 2011 08 15 Luleå står inför den största investeringen sedan stålverket byggdes. Ett amerikanskt

Läs mer

Innovativa Mindre Life Sciencebolag

Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Sciencebolag Innovativa Mindre Life Science bolag, IML, är en sammanslutning av mindre och medelstora svenska företag som bedriver avancerad forskning inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Affärsutveckling på Energimyndigheten

Affärsutveckling på Energimyndigheten Affärsutveckling på Energimyndigheten Vad är affärsutvecklingsenhetens uppdrag? Skapa förutsättningar för en ökad kommersialisering av forskningsresultat och innovationer Skapa ökade förutsättningar till

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige

Fondstruktur. = Totalt ca 1 Mdkr. Norrlands fonden. Regionala medel. EU strukturfondsmedel. Mellersta Norrland SamInvest. Östra Mellansverige Riskkapital Fondstruktur Småland & Öarna Västsverige Värmland Östra Mellansverige Stockholm Norra Mellansverige Mellersta Norrland SamInvest Övre Norrland Partnerinvest Almi EU strukturfondsmedel Regionala

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006

Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Information om ledamöter som föreslås av Investors valberedning till Investor ABs styrelse 2006 Ordförande sedan 2005 Vice ordförande sedan 1999 sedan 1998 Vice ordförande i Atlas Copco AB, SAS AB och

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år

INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år INDEX-TRAUB Nordic AB firar 50 år Öppet Hus 15 17 maj 2013 1963 grundades Svenska Traub AB som ett helägt dotterbolag till TRAUB AG. Över 4500 kurvstyrda och långt mer än 1000 CNC-styrda verktygsmaskiner

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson

Strategi för lönsam tillväxt. Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013. VD Emil Sunvisson Strategi för lönsam tillväxt Redeye Investor Forum Stockholm 22 januari 2013 VD Emil Sunvisson Cherry 50 år av spelglädje Skandinaviens äldsta privata casinobolag Ca 700 anställda Ca 2 000 aktieägare B-aktien

Läs mer

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013

Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 Välkommen till MEDIVIRS ÅRSSTÄMMA Måndagen den 6 maj 2013 1 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av två justeringspersoner

Läs mer

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses

Detta händer framöver Affärsplan Sverige Johan Carlstedt huvudprojektledare. Moderator: Camilla Koebe. Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Moderator: Camilla Koebe Välkommen Lena Treschow Torell, IVAs preses Projektet Innovation för tillväxt Björn O. Nilsson, vd IVA Förslag från arbetsgrupperna Innovationsupphandling Arvid Söderhäll projektledare

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer