Vi kan tekniskt vatten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi kan tekniskt vatten"

Transkript

1 Vi kan tekniskt vatten För teknisk användning av vatten ställs andra krav än på dricksvatten, ofta högre. Det måste t ex vara helt fritt från gaser och helt fritt från olika mineraler. Då måste specialbehandling till. Vi kallar det Engineering water, Tekniskt vatten. Vi behandlar vatten så det lämpar sig för önskad användning. Helt miljövänligt, helt utan kemikalier.

2 2 ELYSATOR Rent H 2 O från ELYSATOR UPPVÄRMNINGSVATTEN, KYLVATTEN, processvatten RENGÖRINGSVATTEN Slutna vattensystem inom industrin och marina appl. Säkrar uppvärmnings - vattensystemen Rengör golvvärmerör Rengöring av solpaneler NYHET Beprövat! Alkaliskt SorbOx Skydd för säkert uppvärmningsvatten ELYSATOR Gas-, rost- och slamskydd för tekniska vattenkretslopp, uppvärmning och kylning SANOL / SANOMAT Rengöringsmedel för värme- och kylsystem liksom andra slutna vattenkretslopp PUROTAP engångspatroner Avjoniserat vatten för mindre värmeanläggningar ÆSida Æ 4 5 ÆSida Æ 6 7 ÆSida Æ 14 ÆSida Æ 10

3 ELYSATOR 3 BYGGNADER OCH FORDON MOTSVARANDE DESTILLERAT VATTEN Rengöring av byggnader Fordonsskötsel Akvarium Förångningsvatten NYHET PUROTAP profi 25 / 50 Mobil påfyllningsstation. Perfekt för större värmeanläggningar, t.ex. med bufferttankar/ stora anläggningar, cirkulationsavsaltning. PUROTAP easy II Mobil påfyllningsstation för mindre och mellanstora värmesystem PUROTAP compenso Väggstation för spädvatten i värmesystem PUROCLEAN Mycket effektiv rengöringsteknik för solcellsmoduler, vinterträdgårdar, byggnadsrengöring etc. PUROTAP expert Mobil miljövänlig, fullständig avsaltning med membranfilter, utan hartsförbrukning ÆSida Æ 10 ÆSida Æ ÆSida Æ 11 ÆSida Æ 12 13

4 4 ELYSATOR Det revolutionära skyddet för uppvärmningsvatten avlägsnar kalk, rost och gaser permanent ur uppvärmningsvattnet för en miljövänlig, ekonomisk och tillförlitlig värmeanläggning. Håller uppvärmningsvattnet kontinuerligt i rätt kvalitet och sörjer därmed för lägre driftkostnader och mer energieffektivitet. För anläggningar upp till 30 kw effekt. SorbOx har 4 funktioner förpackade i en enhet: ÆÆDemineralisering av uppvärmningsvattnet förhindrar kalkavlagringar ÆÆAvskiljare för mikrogasbubblor avlägsnar syre och gaser från cirkulationsvattnet. ÆÆAnodskydd sörjer för en optimal värmeöverföring. ÆÆMagnetflödesfiltret för cirkulationsvattnet håller tillbaka slam och rostpartiklar. NYHET

5 ELYSATOR 5 DET OPTIMALA UppvÄrMNiNGsvaTTNET... för den miljövänliga och effektiva värmeanläggningen Ingen rost SorbOx filterhus avskiljer rost och slam från vattnet utan att orsaka stopp. Ingen kalk PUROTAP -patronen absorberar alla upplösta mineraler ur cirkulationsvattnet inom några få timmar. Ingen gas ELYSATOR -enheten avlägsnar korrosiva och sura gaser. Mikrogasbubblor avskiljs, samlas upp och avlägsnas med ventileringsnätet. SorbOx Effektivt skydd för uppvärmningsvatten SorbOx LI Mot rost, kalk och gaser. Moderna värmeanläggningar är mycket kompakta och kännetecknas av en hög värmeeffekt. Den reagerar dock känsligare på rost, kalk och slam, vilket leder till en minskad värmeeffektivitet. Det finns ingen anläggning som är helt diffusionstät. Förskruvningar, ventilationsventiler och gängövergångar kan ta in luft i anläggningen. Låga drifttemperaturer, framför allt hos värmepumpar, och ökade saltmängder i ackumulatorer ställer också höga krav på uppvärmningsvattnet. Redan efter ett år är % försämrad effektivitet möjlig. SorbOx är resultatet av över 40 års forskning och utveckling av vattentekniken i värmesystem. Enheten kombinerar de mest betydelsefulla teknikerna på ett perfekt sätt. SorbOx är lämplig för drift och upprätthållandet av värdet av moderna, energieffektiva värmesystem. SorbOx LI och SI Flöde till 3 m 3 /h max. Temperatur max. 90 C Anslutningsdimension 1" SorbOx LI Anläggningsvolym till 30 kw eller 800 l cirkulationsvatten Demineraliseringsenhet: Effekt 100 l vid 20 fh / 11,2 dh Temperatur max. 60 C SorbOx SI Anläggningsvolym till 20 kw eller 300 l cirkulationsvatten utan demineralisering Även tillgänglig utan isolering (SorbOx S) SorbOx SI Mot rost och gaser. Utan demineraliseringsenhet. Tillämpningar Värmepumpsystem Värmeåtervinning Värmesystem med solenergi Värmevärde värmepanna Golv-, vägg- och takvärmesystem Miljövänlig teknik Tips: Kan även användas som enkel och pålitlig påfyllningshjälp för en värmeanläggningsspolning med Sanol.

6 6 ELYSATOR Skador genom rost är ett vanligt problem i värmeoch kylanläggningar Det leder till igenslamning genom rostpartiklar, funktionsstörningar och materialskador. Orsaken till detta är vattenkvaliteten som inte motsvarar de tekniska kraven. Genom påfyllningsvattnet och otäta ställen hamnar mineraler, salter och aggressiva gaser i systemvattnet. ELYSATOR löser denna typ av problem på ett pålitligt sätt genom att avlägsna de aggressiva gaserna ur vattnet och binda sura ämnen på en offeranod med speciell legering. Systemet är mätbart och pålitligt, utan kemi och extern ström och rekommenderas av välkända branschorganisationer, institut och tillverkare. Det är ekonomiskt och lätt att installera och underhålla. Lämpligt för alla värme- och kylanläggningar. PUROTAP

7 ELYSATOR 7 ROST- OCH SLAMSKYDD... för tekniska vattenkretslopp, uppvärmning, kylning och industri Med ELYSATOR kan de värdefulla metallkomponenterna i värme- och kylsystem skyddas mot rost och slam och det gör att störningar förhindras. Även existerande anläggningar kan på så sätt skyddas mot allvarligare problem. Tillämpningar Stora värmesystem med ett vatteninnehåll från liter Existerande värmesystem ELYSATOR som problemlösare: ÆÆIgenslamning av anläggningar och ledningar genom korrosionsprodukter ÆÆBlockering av regleringsventiler och pumpar ÆÆKorrosionshål i värmepannan Korrosion i en värmepanna 1.00 Kylning Industri Förslammat Kalkavlagring golvvärmerör 800 Kraftverk Fartygsmotorer ÆÆHål som leder till vattenskador ÆÆOljud från vattenflödet till följd av gaser som bildas genom korrosion ÆÆÖkad energiförbrukning genom ojämn värmefördelning ÆÆÖkade underhållskostnader Kalkavlagring Syre, upplöst mg/l Elektrisk ledningsförmåga µs/cm ph-värde 10.0 ELYSATOR typ 50 Anläggningsvolym 15m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 75 Anläggningsvolym 25 m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 100 Anläggningsvolym 35 m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 260 Anläggningsvolym 70 m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 500 Anläggningsvolym 120 m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 800 Anläggningsvolym 220 m 3 Vattentemperatur max. 60 C ELYSATOR trio 10 / ELYSATOR trio 15 / ELYSATOR trio 25 Anläggningsvolym trio 10: 0,5 m 3 trio 15: 1,5m 3 trio 25: 5,0 m 3 max. Max. flöde trio 10: 3m 3 /h trio 15: 5m 3 /h trio 25: 7m 3 /h Vattentemperatur 90 C Oavsett om den ska användas för industrin, stora värmeanläggningar, kraftverk eller stora fartygsmotorer - ELYSATOR kan användas överallt där vatten används som värme- eller kylöverförare i ett slutet system.

8 8 ELYSATOR Vatten som avsaltats med PUROTAP innehåller nästan inga ämnen som kan fällas ut eller avlagras i pannor och värmeväxlare. En annan fördel med PUROTAP är att alla neutrala salter som klorider, sulfater och nitrater avlägsnas, som under särskilda villkor orsakar korrosion. Lämpliga användningsområden ÆÆPåfyllnings- och spädvatten för värme- och kylanläggningar ÆÆRengöringsvatten för solpaneler, fönster, högtryckstvättar etc. ÆÆDestillerat vatten för strykjärn, luftfuktare, akvarier etc.

9 ELYSATOR 9 Beprövad jonbytarharts Kvaliteten och sammansättningen av jonbytarhartset som används vid fullständig avsaltning kan ha en avgörande betydelse för om en värmeanläggning redan från början är utsatt för korrosion eller inte. Det finns stora kvalitetsskillnader i sammansättningen av jonbytarhartset. Jonbytarharts med låg andel anjonharts är fördelaktigt och har en till synes hög avsaltningskapacitet. Vid användning berikar de dock vattnet med kolsyra från en viss tidpunkt. Istället för den fullständiga avsaltningen som önskas uppstår det en delavsaltning, samtidigt som det bildas syra. När värmesystemet fylls på kontrolleras endast den elektriska ledningsförmågan, där det inte framgår om det handlar om en korrekt fullständig avsaltning eller endast en kolsyrabildande delavsaltning. + Av denna anledning kontrollerar ELYSATOR med största noggrannhet produktionen och blandningen av hartset. Endast bästa kvalitet når handeln. Dricksvatten: berikat med mineraler och gaser OBSERVERA Jonbytarharts med en för låg andel anjonharts producerar kolsyra! + Alkalisering Genom en korrekt fullständig avsaltning kan man avstå från en extra alkalisering. Egenalkaliseringen av det obelastade cirkulationsvattnet inträffar inom några veckors driftstid. En analytisk efterkontroll av ph-värdet är däremot nödvändig. Om egenalkaliseringen inte genomförs måste åtgärder vidtas av en fackman. Korrosionsskyddsanläggningar av typen "offeranoder" arbetar självreglerande och lämpar sig för drift med låg salthalt enligt VDI 2035, Bl. 2 eller SWKI BT liksom Ö-NORM H Speciell ELYSATOR 2-komponent blandbäddsharts + Fullständigt avsaltat vatten genom jonbyte PUROTAP 500 och 1000 Hartspatroner med speciell 2-komponents blandbäddsharts

10 10 ELYSATOR snabb. enkel. säker. PUROTAP engångspatron 500 / 1000 Avjoniserat påfyllningsvatten för mindre värmeanläggningar. Patronen filtrerar på ett enkelt sätt kalk och aggressiva ämnen i vattnet från påfyllningsvattnet och utvecklar perfekt uppvärmningsvatten, med låg salthalt enligt VDI Arbetar med jonbyte (utan inhibitorer). Tillämpning För systempåfyllning av värmesystem med ett vatteninnehåll på mindre än l PUROTAP engångspatron 500 4,5 m 3 vid 1 dh 7,5 m 3 vid 1 fh kortvarigt Genomströmning 10 l/min. Vattentemperatur max. 60 C kortvarigt PUROTAP engångspatron ,5 m 3 vid 1 dh 15 m 3 vid 1 fh kortvarigt Genomströmning 10 l/min. Vattentemperatur max. 60 C kortvarigt PUROTAP easy II Mobil påfyllningsstation för mindre och mellanstora värmesystem. easy II filtrerar kalk och aggressiva ämnen ur påfyllningsvattnet. Mätutrustningen möjliggör kontroll av påfyllningsvattnets kvalitet och visar när hartset har förbrukats. Harts kan utan problem fyllas på direkt på plats. PUROTAP easy II 20 m 3 vid 1 dh 35 m 3 vid 1 fh Genomströmning 15 l/min. Vattentemperatur max. 60 C För systempåfyllning av installatörer och demineralisering i efterhand genom en cirkulationsspolning för anläggningar med vatteninnehåll på < l. PUROTAP profi 25 / 50 Mobil påfyllningsstation. Perfekt för större värme- och kylanläggningar, t.ex. med bufferttankar/stora anläggningar. Mät- och regleringsenheter integrerade, behöver ingen elanslutning. Harts kan utan problem fyllas på direkt på plats. Tillämpning För systempåfyllning genom installatörer och demineralisering i efterhand genom en cirkulationsspolning, anläggningar med vatteninnehåll på < l. PUROTAP profi m 3 vid 1 dh 70 m 3 vid 1 fh Genomströmning 25 l/min. Vattentemperatur max. 60 C PUROTAP profi m 3 vid 1 dh 140 m 3 vid 1 fh Genomströmning 25 l/min. Vattentemperatur max. 60 C

11 ELYSATOR 11 PUROTAP compenso 2 / 12 Väggstation för spädvatten. Väggstation för demineralisering av spädvatten i större värme- och kylsystem. Med integrerad mätare. Kräver ingen elanslutning. Lämplig för förkoppling till en automatisk eftermatning. Tillämpning Spädvatten för alla värme- och kylanläggningar. PUROTAP compenso Vattentemperatur max. 60 C PUROTAP compenso 2 Genomströmning 2,5 l/min. 2,5 m 3 vid 1 dh 4.5 m 3 vid 1 fh PUROTAP compenso 12 Genomströmning 10 l/min. 20 m 3 vid 1 dh 35 m 3 vid 1 fh PUROTAP compenso 25 / 50 Väggstation för spädvatten. Väggstation för demineralisering av spädvatten i större värme- och kylsystem. Med integrerad mätare. Kräver ingen elanslutning. Lämplig för förkoppling till en automatisk eftermatning. Tillämpning Spädvatten för alla värme- och kylanläggningar. PUROTAP compenso Vattentemperatur max. 60 C PUROTAP compenso 25 Genomströmning 20 l/min. 40 m 3 vid 1 dh 70 m 3 vid 1 fh PUROTAP compenso 50 Genomströmning 20 l/min. 80 m 3 vid 1 dh 140 m 3 vid 1 fh PUROCLEAN Mycket effektiv rengöringsteknik för solcellsmoduler. PUROCLEAN filtrerar kalk och aggressiva ämnen som sulfater, nitrater, och klorider ur rengöringsvattnet. Apparaten har utvecklats för proffs och står för mycket effektiv rengöringsteknik. PUROCLEAN arbetar med hjälp av en blandbädd med jonbytare och levererar demineraliserat vatten av hög kvalitet. PUROCLEAN riktvärde ca m 2 per påfyllning vid 10 dh 18 fh Genomströmning max l/h Vattentemperatur max. 60 C Jonbytarharts kan lätt bytas ut direkt på plats och kastas i hushållssoporna. Tillämpning Professionell rengöring av medelstora till stora ytor solcellsanläggningar.

12 12 ELYSATOR PUROTAP expert Det högpresterande mobila alternativet till demineralisering, med membranfilter, utan hartsförbrukning PUROTAP expert arbetar baserat på hyperfiltrering en av våra allra nyaste processer. NYHET Med hjälp av datorsimulering leds vattnets strömningsvägar i en behållare med mycket avancerad konstruktion, vilket gör att en ojämförbart hög filtreringshastighet kan uppnås. Med den integrerade högtryckspumpen når PUROTAP expert en produktionskapacitet på 20 l/ min, resp liter per timme. Råvattnet pressas med PUROTAP expert med upp till 18 bar genom ett filtermembran med en porbredd på mindre än en nanometer det motsvarar en miljondels millimeter. Alla upplösta fasta ämnen hålls tillbaka och endast rena vattenmolekyler passerar membranet. Det hyperfiltrerade vattnet är särskilt lämpligt för tekniska användningar eftersom, förutom de upplösta mineralerna, tungmetallerna och pesticiderna, även bakterier och organiska ämnen avlägsnas från vattnet. Genom en optimerad och helt automatiserad spolningsprocess rengörs filtermembranet kontinuerligt under drift. Alla komponenter i PUROTAP expert fungerar mekaniskt och strömlöst. Tack vare en konstruktionsteknisk innovation slipper man styrningar och regleringsventiler som ofta utsätts för störningar. Filtermembranet måste i genomsnitt bytas ut efter liter *, vilket reducerar driftkostnaderna avsevärt jämfört med jonbyte. * beroende av råvattnets hårdhet och grumlighetshalt! 20 liter per minut liter per timme

13 ELYSATOR 13 PUROTAP expert Fullständigt avsaltat vatten genom hyperfiltrering Mobil station för snabb, miljövänlig och ekonomisk demineralisering av kranvatten. Mät- och regleringsenheter integrerade, behöver inte ha någon extra elanslutning. Tillämpningar Fjärrvärmesystem Stora anläggningar liksom större värme- och kylsystem med eftermatningsbehov > l p.a. Vatten för rengöringsarbeten (fönster, solpaneler, bilar etc.) PUROTAP expert m 3 vid 1 fh 560 m 3 vid 1 dh Genomströmning 20 l/min. / l/h Vattentemperatur max. 60 C Fördelar: mycket hög flödeseffekt och kapacitet: 20 liter per minut miljövänlig: utan kemiska tillsatser fungerar både med och utan ström mätbar: integrerad mätutrustning enkel anslutning, enkel användning mycket låga driftkostnader (betydligt mer prisvärd än jonbytare) Hår Grovfilter Kalk, rostmjöl Bakterier Virus Pesticider Nitrat, sulfat Filfilter Partikelfilter Mikrofilter Ultrafiltrering Nanofiltrering Renvatten Hyperfiltrering

14 14 ELYSATOR Professionell och pålitlig mätning av den elektriska ledningsförmågan hos uppvärmnings- och kranvatten. Rengöringsmedel för värme- och kylsystem liksom andra slutna vattenkretslopp. Effektiv mot slam och bottenrester, skonsamt för miljön. Mätare För professionell mätning vid källan. Egenskaper ÆSäkerhet Æ vid påfyllning ÆPrecis Æ mätning av ledningsförmågan ÆProgrammerbart Æ gränsvärde ÆTotal Æ flödesmängd och literkapacitet ÆÅterställbar Æ vattenmätare Analysväska Professionell mätning En regelbunden analys av varmvattnet är första steget mot en störningsfri drift. Mätvärden Æ ph-värde i vatten med låg salthalt Æ Ledningsförmåga i MS/CM Æ Total hårdhet Æ Fysikaliska parametrar Konduktivitetsmätare EC-3 Professionell mätning Handburen mätare för bestämning av elektrisk ledningsförmåga. Alkaliskt SANOL H-15 Rengöringsmedel för värme- och kylsystem liksom andra slutna vattenkretslopp Milt rengöringsmedel för borttagning av järnoxidslam och bindning av rester från kemiska inhibitorer i vattenförande system. Det angriper inte de materialen som brukar användas och reagerar inte heller kemiskt med omgivningen. Användningen är ofarlig. SANOMAT 20 pro Växelspolningsapparat för värme- och kylsystem Unik spolningsapparat som genomför växelspolning med pulserande tryckluft/ vattenblandning. Garanterar pålitlig och säker rengöring av förslammade värmeoch kylanläggningar. Genom växelspolning kan till och med tilltäppta golvvärmekretsar öppnas. Egenskaper ÆUnderhållsfri Æ ÆEnkel Æ bestämning av vattenhårdhet ÆSäkra Æ mätvärden för dokumentation av påfyllning av värmeanläggningar.

15 ELYSATOR 15 ELYSATOR utvecklar tekniskt vatten från ett råmaterial till teknisk vätska. Vi kan tekniskt vatten Det ställs högre krav på vatten för olika typer av teknisk användning än på dricksvatten. Vi utvecklar vattnet tills det lämpar sig för den önskade tekniska användningen. Vi kallar det:. Vi kan tekniskt vatten. Det traditionsrika ELYSATOR Engineering AG grundades 1950 av Heinrich Rickenbach och drivs som ett familjeföretag. År 2013 flyttade VD:n Manuel Rickenbach och hans medarbetare in i de nya kontors-, lager- och produktionslokalerna i Bilten som är anpassade efter den kontinuerliga tillväxten. Förutom dotterbolaget ELYSATOR Engineering GmbH i Tyskland finns ELYSATOR representerat i runt 20 länder över hela världen. Vattenfiltren från ELYSATOR produceras i huvudsak i Schweiz och används för att rengöra tekniska vattenkretslopp. Det är framför allt värme- och kylanläggningar, men även motorkretslopp på fartyg och i kraftverk. Riktlinjer uppvärmningsvatten VDI 2035, SWKI BTI , ÖNORM H5195-1, DIN EN Officiellt gällande normer understryker hur viktig kvaliteten på påfyllnings- och spädvatten i värmesystem är. Tekniskt vatten måste avseende kemiska och fysikaliska egenskaper motsvara tekniska normer från tillverkare, ingenjörer och fackförbund. För normer ÆÆökar tillgängligheten av komponenter ÆÆsänker produktionskostnader ÆÆhöjer energieffektiviteten ÆÆtillåter garantianspråk och konsumentskydd Anläggningar bör bedrivas så att värdet upprätthålls, produktionsavbrott undviks och ekologiska specifikationer följs. ELYSATOR utvecklar tekniskt vatten - enkelt, säkert och skonsamt mot miljön, så att det passar.

16 ELYSATOR utvecklar tekniskt vatten - enkelt, säkert och skonsamt mot miljön, så att det passar. Distributör i Sverige: IWTS AB Elementvägen 5 SE Örebro Telefon Växel E-post: swiss made

Tekniskt vatten är vårt element

Tekniskt vatten är vårt element Tekniskt vatten är vårt element För tekniska användningar ställs det höga krav på vattenkvaliteten. Genom specialprocedurer som är skonsamma mot miljön befrias vatten från gaser, mineraler och skadliga

Läs mer

Vi kan tekniskt vatten

Vi kan tekniskt vatten Vi kan tekniskt vatten För teknisk användning av vatten ställs andra krav än på dricksvatten, ofta högre. Det måste t ex vara helt fritt från gaser och helt fritt från olika mineraler. Då måste specialbehandling

Läs mer

SorbOx. Skydd för uppvärmningsvatten. Installation Funktion Drift Service

SorbOx. Skydd för uppvärmningsvatten. Installation Funktion Drift Service SE Skydd för uppvrmningsvatten SorbOx Installation Funktion Drift Service SorbOx r det revolutionra vattenfiltret för energieffektiva vrmesystem. Det har 4 funktioner förpackade i en enhet: - Demineralisering

Läs mer

Påfyllningsstationen PUROTAP compenso

Påfyllningsstationen PUROTAP compenso Demineraliserat vatten för uppvärmningsanläggningar Påfyllningsstationen PUROTAP compenso Installation Funktion Drift Service Säkerhet genom avsaltat vatten för uppvärmningsanläggningar enligt VDI 205

Läs mer

engineering water vi utvecklar tekniskt vatten

engineering water vi utvecklar tekniskt vatten engineering water vi utvecklar tekniskt vatten ELYSATOR utvecklar vattnet från ett råmaterial till en teknisk vätska. Enkel Anpassningsbar Hållbar Enkel ELYSATOR är okomplicerad. Vi når vårt mål på det

Läs mer

Purotap. Installation - Funktion - Drift - Underhåll

Purotap. Installation - Funktion - Drift - Underhåll Information från Impreva Purotap Installation - Funktion - Drift - Underhåll Mineraler och salter i tekniska vattenanläggningar leder till korrosion och avlagringar. Purotap filtrerar bort aggressiva ämnen

Läs mer

Rostskydd för värmesystem

Rostskydd för värmesystem Rostskydd för värmesystem Bortledning av gas Avskiljning av luftbubblor Anodskydd ELYSATOR-system mot rost Magnetflödesfilter för rent varmvatten Tredubbel säkerhet vid renovering och nybyggnation av allt

Läs mer

ELYSATOR trio. Korrosionsskydd för värmesystem. www.elysator.com. swiss made

ELYSATOR trio. Korrosionsskydd för värmesystem. www.elysator.com. swiss made ELYSATOR trio Korrosionsskydd för värmesystem Rost- och slamskydd för rent värmevatten i befintliga eller nya installationer från hushållssystem till storskaliga installationer. 3 gånger så mycket sinnesfrid

Läs mer

!" # $ %&%%'% &%&(%%

! # $ %&%%'% &%&(%% !"#$%&%%'% &%&(%% &)*+,-+./-010/*+223 *+223... 3 ()21442... 3 2.1 ANSLUTNINGAR:... 3 2.2 RÖRLEDNINGAR:... 3 2.3 UPPACKNING:... 3 2.4 INSTALLATIONSPLATS:... 3 2.5 FYLLNING OCH START AV UTRUSTNINGEN... 4

Läs mer

Demineraliserat varmvatten fungerar perfekt i varje anläggning

Demineraliserat varmvatten fungerar perfekt i varje anläggning SE Demineraliserat varmvatten fungerar perfekt i varje anläggning PUROTAP easy Installation Funktion Drift Underhåll snabb effektiv säker Mineraler och salter i tekniska vattenanläggningar leder till korrosion

Läs mer

Slangreparation och underhåll

Slangreparation och underhåll Slangreparation och underhåll Stort sortiment från en enda leverantör Unika hållbara konstruktioner Snabba och tillförlitliga prestanda Typ Antal modeller Sida Provtryckningspumpar 2 9.2 Rörfrysar 2 9.3

Läs mer

Elysator Trio10 och 15

Elysator Trio10 och 15 Fullständigt korrosionsskydd utan kemikalier! Elysator Trio10 och 15 Tredubbel säkerhet Bortledning av gas (avskiljning av luftbubblor) Anodskydd (Elysator-system mot rost) Magnetflödesfilter (Elysator-system

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

Panntubskorrosion. Vattenkvalitet Riktvärden Oxidskikt Vattensidig korrosion Ivan Falk. Vattenfall AB

Panntubskorrosion. Vattenkvalitet Riktvärden Oxidskikt Vattensidig korrosion Ivan Falk. Vattenfall AB Panntubskorrosion Vattenkvalitet Riktvärden Oxidskikt Vattensidig korrosion Ivan Falk Nya riktvärden 2006 Handbok i vattenkemi för energianläggningar 2001 (Kap. 10) SVTF 729 Riktvärden för matarvatten,

Läs mer

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika

Läs mer

Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner.

Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner. Pannpartner AB Box 100 76 100 55 Stockholm Tel: 08-664 40 50 Fax: 08-664 40 51 hemsida: www.pannpartner.se e-mail: info@pannpartner.se Innehåll Innehåll Produkt Sida Avhärdningsfilter M9000V 2 ECO 3 Dosermedelskärl

Läs mer

Wetroks sanitetsrengöringsmedel Oslagbart mot kalk och korrosion

Wetroks sanitetsrengöringsmedel Oslagbart mot kalk och korrosion Wetroks sanitetsrengöringsmedel Oslagbart mot kalk och korrosion Oslagbart snabb och skonsam: Wetrok Caledor och Calexan forte Wetrok Caledor och Calexan forte är perfekt anpassade till varandra. Båda

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS Varför slösa bort din egen värdefulla tid, - om du kan få andra att göra arbetet? Det är inte lätt att hitta den bästa lösningen för en termisk uppgift

Läs mer

Renvattensystemet Concept 2000

Renvattensystemet Concept 2000 Renvattensystemet Concept 2000 Varför vattenberedning? Ledningsvatten innehåller en rad olika ämnen som t.ex. kalk och salter. Mängden av de olika ämnena varierar regionalt. I regel kan man erhålla uppgifter

Läs mer

Uppvärmning - Kylning

Uppvärmning - Kylning Korrosions- och slamskydd i vattencirkulationssystem Uppvärmning - Kylning Installation Hvordan det virker Betjening Service Syre, syror och salter i vattenbaserade cirkulationssystem orskar korrosion

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME Individuella termiska lösningar - med framåtanda och varsamhet AB&CO TT BOILERS, AB&CO TEKNIK och AB&CO CONSULT är en dansk företagsgrupp,som levererar utrustning

Läs mer

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss.

10 % Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem. mphe.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Överlägsen systemeffektivitet Ett nytt sätt att minska kostnaderna Micro Plate -värmeväxlare för värmesystem 10 % Bättre värmeöverföring Tack vare en innovativ plåtkonstruktion

Läs mer

Spara energi och vara miljövänlig!

Spara energi och vara miljövänlig! Spara energi och vara miljövänlig! Agnetiko är ett företag som specialiserat sig på rengöring av system där vatten fungerar som värmande eller kylande medium. Det rengöringspreparat vi använder löser avlagringar

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

FÖR RENARE VATTEN UTAN KEMIKALIER SECONTITANIUM. Svenshögsvägen 6B 232 38 Arlöv. Tel: 040-43 53 20 E-post: info@secon.se. www.secon.

FÖR RENARE VATTEN UTAN KEMIKALIER SECONTITANIUM. Svenshögsvägen 6B 232 38 Arlöv. Tel: 040-43 53 20 E-post: info@secon.se. www.secon. FÖR RENARE VATTEN UTAN KEMIKALIER SECONTITANIUM Svenshögsvägen 6B 232 38 Arlöv Tel: 040-43 53 20 E-post: info@secon.se www.secon.se 2 SECONTITANIUM SECONTITANIUM Desinfektion av vatten med kemikalier har

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING...

INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... VATTENRENING INSTRUKTION EUROTEC OMVÄND OSMOS FÖR DEMINERALISERING AV VATTEN SERIE L4-1-UP VÄGGMONTERAD-MED MEMBRANHYDROFOR FIGURFÖRTECKNING... 2 KRAV PÅ INSTALLATIONSFÖRHÅLLANDEN... 3 KRAV PÅ FÖRBEHANDLING...

Läs mer

Agenda. o Flamco företagsinformation. o Energieffektivt vatten, konsekvenser

Agenda. o Flamco företagsinformation. o Energieffektivt vatten, konsekvenser Agenda o Flamco företagsinformation o Energieffektivt vatten, konsekvenser o Produkter för energieffektivisering och förlängning av systemens livslängd o Frågor och kontaktuppgifter 1 o Flamco ett världsledande

Läs mer

Trefaldigt korrosionsskydd för värmesystem. Installation Hur det fungerar Drift Service. ELYSATOR trio. Trio 25. Trio 10. Trio 15. www.elysator.

Trefaldigt korrosionsskydd för värmesystem. Installation Hur det fungerar Drift Service. ELYSATOR trio. Trio 25. Trio 10. Trio 15. www.elysator. Trio 15 SE Trefaldigt korrosionsskydd för värmesystem ELYSATOR trio Installation Hur det fungerar Drift Service Trio 25 Trio 10 www.elysator.com Innehåll Korrosion i värmesystem 4 ELYSATOR trio, 1. Urgasning

Läs mer

Kurs i Matarvattenteknik för lågtrycksanläggningar

Kurs i Matarvattenteknik för lågtrycksanläggningar Matarvattensektionen 1987 / Göteborgs Mässan Kurs i Matarvattenteknik för lågtrycksanläggningar 20161005 Bo Ramsbäck Ramsbäck Matarvattenteknik AB Norberg bosse@bramava.se 072745 02 86 Bo Ramsbäck 1 Vattenångcykel

Läs mer

VATTENBEHANDLING I VÄRME- OCH KYLSYSTEM

VATTENBEHANDLING I VÄRME- OCH KYLSYSTEM VATTENBEHANDLING I VÄRME- OCH KYLSYSTEM Ett tryggt och ekonomiskt val för fastighetsägare Länge har korrosion och beläggningar på vattensidan i kyl- och värmesystem varit någonting att leva med, trots

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Balanserad vattenskötsel

Balanserad vattenskötsel Balanserad vattenskötsel för spabad utomhus 2016 Activ SPA serien ger dig balanserad vattenskötsel särskilt utvecklad för spabad Det ställs höga krav på rengöring och underhåll av spavatten, och därmed

Läs mer

Installation/Service för Elysator

Installation/Service för Elysator KORROSIONSSKYDD FÖR VÄRMESYSTEM Installation/Service för Elysator Typ T260 T500 T800 T1000 Innehåll Sid 2 Korrosion i värmesystem 3 Elysator korrossionsskydd 4 Detaljbeskrivning Elysator T260 5 Detaljbeskrivning

Läs mer

ENSTEGS INDUSTRITVÄTTMASKINER C-800SS C-2600SS. För effektiv rengöring

ENSTEGS INDUSTRITVÄTTMASKINER C-800SS C-2600SS. För effektiv rengöring ENSTEGS INDUSTRITVÄTTMASKINER C-800SS C-2600SS För effektiv rengöring 10.09.2015 Varför vattenbaserad rengöring? Kraven på snabbhet och effektivitet samt de allt strängare miljödirektiven har lett till

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

VATTEN MÅSTE BEHANDLAS VÄL!

VATTEN MÅSTE BEHANDLAS VÄL! Vattenbehandling VTTN MÅST HNLS VÄL! Vattenbehandling MW, R-MW, MV Ver.0/05-se TILLÄMPNING nvändning en initiella fyllningen av systemet utförs av oftast av systeminstallatören. ärför brukar man skilja

Läs mer

Elysator T-serien T25 - T1000

Elysator T-serien T25 - T1000 Elysator T-serien T25 - T1000 Fullständigt korrosionsskydd utan kemikalier för värmeoch kylsystem ROSTFRITT! Konstruerade för krävande miljöer t ex industrier, kärnkraftverk och fartyg. Fungerar er anläggning

Läs mer

2013 PRODUKTÖVERSIKT

2013 PRODUKTÖVERSIKT PRODUKTÖVERSIKT 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan användas på alla metaller och legeringar och neutrala oljor. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan användas på det flesta metaller och legeringar. Goda resultat med renhållningsgods.

Läs mer

Schenker Watermaker Avsaltar havsvatten till friskt dricksvatten

Schenker Watermaker Avsaltar havsvatten till friskt dricksvatten Avsaltar havsvatten till friskt dricksvatten upp till 210 liter/tim. 12 / 24 V från båtmotorns ordinarie elsystem samt 230 V låg energiförbrukning tystgående enkla att installera Schenker Modular 100 (avsaltare

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB.

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. 1 Öresundsverket CHP (Combined Heat and Power) HRSG (Heat Recovery

Läs mer

ALLMÄNNA EGENSKAPER ///////////////////////////////////////////////////////////////

ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// ALLOY 400 UNS N04400, NiCu30Fe, 2.4360 ALLMÄNNA EGENSKAPER /////////////////////////////////////////////////////////////// //// Alloy 400 (UNS benämning N04400) är en nickel-koppar legering med hög mekanisk

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

WASTE WATER Solutions. HUBER Slamtork BT. Gör avlopps slam till en tillgång!

WASTE WATER Solutions. HUBER Slamtork BT. Gör avlopps slam till en tillgång! HBER Slamtork BT Gör avlopps slam till en tillgång! Slamlagring och silo för torrt material Slaminmatning med HBER extruderingsmaskin Kondenseringssteg Huvudenhet e c d d Scrubber i två steg a b a Extrudering

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader

Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Energieffektiva lösningar för kulturhistoriska byggnader Område Energieffektiv avfuktning Detta informationsblad har tagits fram som en del i s och Sustainable Innovations projekt - Energieffektiva lösningar

Läs mer

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda.

Skruvkompressorer över 30 kw. Människor. Passion. Prestanda. Skruvkompressorer över 30 kw Människor. Passion. Prestanda. Människor. Passion. Prestanda. Definiera dina behov så Vårt utbud av oljeinsprutade skruvkompressorer på 30-90 kw är omfattande och hela serien

Läs mer

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare.

Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Alfa Lavals rengöringsmetoder for värmeväxlare. Ulf.Grevillius@AlfaLaval.com Portfolio management /EPSi 01/11/2010 Innehåll Allmänt Sida Miljöbestämmelser och CIP 3 Säkerhetsföreskrifter 4 Varför använda

Läs mer

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08 Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow Mer än 85 års erfarenhet AVLOPPENS HISTORIA MODERNA AVLOPPSSYSTEM Septiktanken introducerades; avlopps vattnet rann obehandlat ut i floder

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag

GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA. Dränkbara pumpar. för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPAR SB&SBA Dränkbara pumpar för vattenförsörjning från grävda brunnar, sjöar och vattendrag GRUNDFOS DRÄNKBARA PUMPLÖSNINGAR Grundfos har allt från små dränkbara pumpar för en- och

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv

Kondenserande gaspanna. Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet. ecocraft exclusiv Kondenserande gaspanna Varför Vaillant? För att vi erbjuder kraft, effektivitet och tillförlitlighet ecocraft exclusiv ecocraft exclusiv gaspanna Kraftfull gaspanna för de stora uppdragen i sex effektstorlekar

Läs mer

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart BÄSTA PRSTANDA TACK VAR DUBBLSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banbrytande nyhet Luftbubblor och slampartiklar/magnetit finns alltid i vattnet i kylsystem och värmesystem.

Läs mer

17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard. Skydda ditt system Pressa dina priser. ia.danfoss.com

17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard. Skydda ditt system Pressa dina priser. ia.danfoss.com Skydda ditt system Pressa dina priser Magnet-, snedsätes- och termostatventiler en översikt över produkter för vätskeregleringar 17 % bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard ia.danfoss.com Tre

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

BioZone PowerZone för sanering

BioZone PowerZone för sanering BioZone PowerZone för sanering BioZone PowerZone är till för lokaler med kraftiga lukter t ex brandrökskadade hus och lägenheter, cigarettinrökta lokaler/ hus/lägenheter/ husvagnar/bilar, starka lukter

Läs mer

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA 365 dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA HUSBIL BÅT STUGA En EFOY COMFORT laddar upp ditt förbrukningsbatteri helautomatiskt. Detta garanterar att du alltid har

Läs mer

Lutz B70V Sanitary. Säkerhet är vårt motto

Lutz B70V Sanitary. Säkerhet är vårt motto Lutz B70V Sanitary NYHET: Varsam, pålitlig och hygienisk enligt 3-A Sanitary standard. För optimal pumpning av tunnflytande till högviskösa medier. 02-10 Livsmedel Läkemedel edel Kosmetik Säkerhet är vårt

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden:

BioZone MobiZone III. GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III GENUINE PURE AIR ON-THE-GO Ren Luft Överallt. Användningsområden: BioZone MobiZone III installeras i bilen eller båtar för ren luft i allmänhet eller för att ta bort föroreningar och

Läs mer

Investera i framtiden - och tjäna på det

Investera i framtiden - och tjäna på det Nytänkande miljöprodukter som sparar energi och miljö Investera i framtiden - och tjäna på det Ett nytt sätt att tänka behandling av hetvatten- och kylvattensystem i fastigheter samt oljerening en del

Läs mer

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h

Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Komfortventilation Adconair 76 Nu även med motströmsvärmeväxlare och evaporativ kyla Adconair 76 LUFTFLÖDE: 2.600 30.000 m 3 /h Adconair typ 76 AdiabaticPro - förenklad visualisering Adconair lämpligt

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

FERMAWAY vattenreningssystem - i korthet -

FERMAWAY vattenreningssystem - i korthet - FERMAWAY 1 2 FERMAWAY vattenreningssystem - i korthet - Renar vatten miljövänligt, utan tillsatta kemikalier, genom en kombination av: Intensivluftning Kemisk oxidation med naturligt syre Biologisk oxidation

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Hygien på mjölkgården har i alla tider utgjort en viktig del av arbetet. För en fungerande disk krävs att man regelbundet följer upp diskfunktionen

Läs mer

Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg

Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg Matarvattenkonferensen 2013 Stockholm den 12 november 2013 Föredragshållare: Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg Grundläggande matarvattenkemi Inledning Att koka vatten i en panna är inget

Läs mer

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET

URURU SARARA. Total. komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET URURU SARARA Total komfortlösning DAIKIN SÄTTER NY STANDARD FÖR KLIMATET Rätt klimat för dig Vill du slippa tänka på klimatet på din arbetsplats? Bara känna att du alltid har ett skönt klimat på kontoret,

Läs mer

Ångtvättar SC 2.500 C - NYHET!

Ångtvättar SC 2.500 C - NYHET! Ångtvättar SC 2.500 C - NYHET! Liten, kompakt och kontinuerligt påfyllningsbar ångtvätt i modern design. Kraftfull maskin för rengöring av alla hårda ytor utan kemikalier tack vare sitt 3,2 bar ångtryck

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

Installation/Service för Elysator

Installation/Service för Elysator KORROSIONSSKYDD FÖR VÄRMESYSTEM Installation/Service för Elysator Trio10, 15 och 25 Innehåll Sid 2 Korrosion i värmesystem 3 Elysator korrossionsskydd 4 Elysator Trio ger tredubbel säkerhet 4 Avgasning

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid.

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid. LK Markvärme Allmänt LK Markvärmesystem består av fördelare, rör och styrenhet. Fördelare Det finns tre olika typer av fördelare, LK Markfördelare, LK Värmekretsfördelare RF samt LK Fördelare Qmax G40.

Läs mer

17% Skydda ditt system Pressa dina priser. bättre dämpning av vätskeslag

17% Skydda ditt system Pressa dina priser.  bättre dämpning av vätskeslag MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Skydda ditt system Pressa dina priser Magnet-, snedsätes- och termostatventiler en översikt över produkter för vätskeregleringar 17% bättre dämpning av vätskeslag än branschstandard

Läs mer

Vad är vatten egentligen?

Vad är vatten egentligen? Vad är vatten egentligen? Torbjörn Lindberg Tillsynsavdelningen Livsmedelsverket Försörjning med dricksvatten i Sverige Kommunala förvaltningar och bolag Cirka 85 % av den storskaliga dricksvattenförsörjningen

Läs mer

Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt.

Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt. Anolytech ANK-Anolyt för bättre djurhälsa och ökad produktion. Enkelt, miljövänligt och ekonomiskt. Dina djur mår bättre med rent dricksvatten. Och de producerar bättre! Rent dricksvatten är en förutsättning

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan AVRAPPORTERING Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan Avrapportering Om OCO Nordic AB OCO Nordic AB är ett företag som helt fokuserar på miljövänlig och effektiv ytrengöring med torris.

Läs mer

Full Flow Magnetfilter

Full Flow Magnetfilter ALTECH MAG Swedish ONLY 003_Layout 1 04/03/2014 10:02 Page 2 Full Flow Magnetfilter INSTRUKTIONSHANDBOK ALTECH MAG Swedish ONLY 004_Layout 1 06/03/2014 13:33 Page 3 Altech Full Flow Magnetfilter levereras

Läs mer

Zeparo Cyclone. Automatiska avluftningsventiler och separatorer Automatisk avskiljare för slam och magnetiska partiklar

Zeparo Cyclone. Automatiska avluftningsventiler och separatorer Automatisk avskiljare för slam och magnetiska partiklar Zeparo Cyclone Automatiska avluftningsventiler och separatorer Automatisk avskiljare för slam och magnetiska partiklar IMI PNEUMATEX / Vattenkvalitet / Zeparo Cyclone Zeparo Cyclone Omfattande sortiment

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN För tillfällen då en p är av största vikt. Temperatur kontroll Elektronisk data insamling Laserutrustning Industriell nedkylning Uppvärmning och nedkylning i industriella

Läs mer

Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet

Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet Munters ComDry Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet ComDry - den obegränsade avfuktaren För höga fuktnivåer kan orsaka en rad negativa effekter. Hög fuktighet kan skada föremål,

Läs mer