Vi kan tekniskt vatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi kan tekniskt vatten"

Transkript

1 Vi kan tekniskt vatten För teknisk användning av vatten ställs andra krav än på dricksvatten, ofta högre. Det måste t ex vara helt fritt från gaser och helt fritt från olika mineraler. Då måste specialbehandling till. Vi kallar det Engineering water, Tekniskt vatten. Vi behandlar vatten så det lämpar sig för önskad användning. Helt miljövänligt, helt utan kemikalier.

2 2 ELYSATOR Rent H 2 O från ELYSATOR UPPVÄRMNINGSVATTEN, KYLVATTEN, processvatten RENGÖRINGSVATTEN Slutna vattensystem inom industrin och marina appl. Säkrar uppvärmnings - vattensystemen Rengör golvvärmerör Rengöring av solpaneler NYHET Beprövat! Alkaliskt SorbOx Skydd för säkert uppvärmningsvatten ELYSATOR Gas-, rost- och slamskydd för tekniska vattenkretslopp, uppvärmning och kylning SANOL / SANOMAT Rengöringsmedel för värme- och kylsystem liksom andra slutna vattenkretslopp PUROTAP engångspatroner Avjoniserat vatten för mindre värmeanläggningar ÆSida Æ 4 5 ÆSida Æ 6 7 ÆSida Æ 14 ÆSida Æ 10

3 ELYSATOR 3 BYGGNADER OCH FORDON MOTSVARANDE DESTILLERAT VATTEN Rengöring av byggnader Fordonsskötsel Akvarium Förångningsvatten NYHET PUROTAP profi 25 / 50 Mobil påfyllningsstation. Perfekt för större värmeanläggningar, t.ex. med bufferttankar/ stora anläggningar, cirkulationsavsaltning. PUROTAP easy II Mobil påfyllningsstation för mindre och mellanstora värmesystem PUROTAP compenso Väggstation för spädvatten i värmesystem PUROCLEAN Mycket effektiv rengöringsteknik för solcellsmoduler, vinterträdgårdar, byggnadsrengöring etc. PUROTAP expert Mobil miljövänlig, fullständig avsaltning med membranfilter, utan hartsförbrukning ÆSida Æ 10 ÆSida Æ ÆSida Æ 11 ÆSida Æ 12 13

4 4 ELYSATOR Det revolutionära skyddet för uppvärmningsvatten avlägsnar kalk, rost och gaser permanent ur uppvärmningsvattnet för en miljövänlig, ekonomisk och tillförlitlig värmeanläggning. Håller uppvärmningsvattnet kontinuerligt i rätt kvalitet och sörjer därmed för lägre driftkostnader och mer energieffektivitet. För anläggningar upp till 30 kw effekt. SorbOx har 4 funktioner förpackade i en enhet: ÆÆDemineralisering av uppvärmningsvattnet förhindrar kalkavlagringar ÆÆAvskiljare för mikrogasbubblor avlägsnar syre och gaser från cirkulationsvattnet. ÆÆAnodskydd sörjer för en optimal värmeöverföring. ÆÆMagnetflödesfiltret för cirkulationsvattnet håller tillbaka slam och rostpartiklar. NYHET

5 ELYSATOR 5 DET OPTIMALA UppvÄrMNiNGsvaTTNET... för den miljövänliga och effektiva värmeanläggningen Ingen rost SorbOx filterhus avskiljer rost och slam från vattnet utan att orsaka stopp. Ingen kalk PUROTAP -patronen absorberar alla upplösta mineraler ur cirkulationsvattnet inom några få timmar. Ingen gas ELYSATOR -enheten avlägsnar korrosiva och sura gaser. Mikrogasbubblor avskiljs, samlas upp och avlägsnas med ventileringsnätet. SorbOx Effektivt skydd för uppvärmningsvatten SorbOx LI Mot rost, kalk och gaser. Moderna värmeanläggningar är mycket kompakta och kännetecknas av en hög värmeeffekt. Den reagerar dock känsligare på rost, kalk och slam, vilket leder till en minskad värmeeffektivitet. Det finns ingen anläggning som är helt diffusionstät. Förskruvningar, ventilationsventiler och gängövergångar kan ta in luft i anläggningen. Låga drifttemperaturer, framför allt hos värmepumpar, och ökade saltmängder i ackumulatorer ställer också höga krav på uppvärmningsvattnet. Redan efter ett år är % försämrad effektivitet möjlig. SorbOx är resultatet av över 40 års forskning och utveckling av vattentekniken i värmesystem. Enheten kombinerar de mest betydelsefulla teknikerna på ett perfekt sätt. SorbOx är lämplig för drift och upprätthållandet av värdet av moderna, energieffektiva värmesystem. SorbOx LI och SI Flöde till 3 m 3 /h max. Temperatur max. 90 C Anslutningsdimension 1" SorbOx LI Anläggningsvolym till 30 kw eller 800 l cirkulationsvatten Demineraliseringsenhet: Effekt 100 l vid 20 fh / 11,2 dh Temperatur max. 60 C SorbOx SI Anläggningsvolym till 20 kw eller 300 l cirkulationsvatten utan demineralisering Även tillgänglig utan isolering (SorbOx S) SorbOx SI Mot rost och gaser. Utan demineraliseringsenhet. Tillämpningar Värmepumpsystem Värmeåtervinning Värmesystem med solenergi Värmevärde värmepanna Golv-, vägg- och takvärmesystem Miljövänlig teknik Tips: Kan även användas som enkel och pålitlig påfyllningshjälp för en värmeanläggningsspolning med Sanol.

6 6 ELYSATOR Skador genom rost är ett vanligt problem i värmeoch kylanläggningar Det leder till igenslamning genom rostpartiklar, funktionsstörningar och materialskador. Orsaken till detta är vattenkvaliteten som inte motsvarar de tekniska kraven. Genom påfyllningsvattnet och otäta ställen hamnar mineraler, salter och aggressiva gaser i systemvattnet. ELYSATOR löser denna typ av problem på ett pålitligt sätt genom att avlägsna de aggressiva gaserna ur vattnet och binda sura ämnen på en offeranod med speciell legering. Systemet är mätbart och pålitligt, utan kemi och extern ström och rekommenderas av välkända branschorganisationer, institut och tillverkare. Det är ekonomiskt och lätt att installera och underhålla. Lämpligt för alla värme- och kylanläggningar. PUROTAP

7 ELYSATOR 7 ROST- OCH SLAMSKYDD... för tekniska vattenkretslopp, uppvärmning, kylning och industri Med ELYSATOR kan de värdefulla metallkomponenterna i värme- och kylsystem skyddas mot rost och slam och det gör att störningar förhindras. Även existerande anläggningar kan på så sätt skyddas mot allvarligare problem. Tillämpningar Stora värmesystem med ett vatteninnehåll från liter Existerande värmesystem ELYSATOR som problemlösare: ÆÆIgenslamning av anläggningar och ledningar genom korrosionsprodukter ÆÆBlockering av regleringsventiler och pumpar ÆÆKorrosionshål i värmepannan Korrosion i en värmepanna 1.00 Kylning Industri Förslammat Kalkavlagring golvvärmerör 800 Kraftverk Fartygsmotorer ÆÆHål som leder till vattenskador ÆÆOljud från vattenflödet till följd av gaser som bildas genom korrosion ÆÆÖkad energiförbrukning genom ojämn värmefördelning ÆÆÖkade underhållskostnader Kalkavlagring Syre, upplöst mg/l Elektrisk ledningsförmåga µs/cm ph-värde 10.0 ELYSATOR typ 50 Anläggningsvolym 15m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 75 Anläggningsvolym 25 m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 100 Anläggningsvolym 35 m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 260 Anläggningsvolym 70 m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 500 Anläggningsvolym 120 m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 800 Anläggningsvolym 220 m 3 Vattentemperatur max. 60 C ELYSATOR trio 10 / ELYSATOR trio 15 / ELYSATOR trio 25 Anläggningsvolym trio 10: 0,5 m 3 trio 15: 1,5m 3 trio 25: 5,0 m 3 max. Max. flöde trio 10: 3m 3 /h trio 15: 5m 3 /h trio 25: 7m 3 /h Vattentemperatur 90 C Oavsett om den ska användas för industrin, stora värmeanläggningar, kraftverk eller stora fartygsmotorer - ELYSATOR kan användas överallt där vatten används som värme- eller kylöverförare i ett slutet system.

8 8 ELYSATOR Vatten som avsaltats med PUROTAP innehåller nästan inga ämnen som kan fällas ut eller avlagras i pannor och värmeväxlare. En annan fördel med PUROTAP är att alla neutrala salter som klorider, sulfater och nitrater avlägsnas, som under särskilda villkor orsakar korrosion. Lämpliga användningsområden ÆÆPåfyllnings- och spädvatten för värme- och kylanläggningar ÆÆRengöringsvatten för solpaneler, fönster, högtryckstvättar etc. ÆÆDestillerat vatten för strykjärn, luftfuktare, akvarier etc.

9 ELYSATOR 9 Beprövad jonbytarharts Kvaliteten och sammansättningen av jonbytarhartset som används vid fullständig avsaltning kan ha en avgörande betydelse för om en värmeanläggning redan från början är utsatt för korrosion eller inte. Det finns stora kvalitetsskillnader i sammansättningen av jonbytarhartset. Jonbytarharts med låg andel anjonharts är fördelaktigt och har en till synes hög avsaltningskapacitet. Vid användning berikar de dock vattnet med kolsyra från en viss tidpunkt. Istället för den fullständiga avsaltningen som önskas uppstår det en delavsaltning, samtidigt som det bildas syra. När värmesystemet fylls på kontrolleras endast den elektriska ledningsförmågan, där det inte framgår om det handlar om en korrekt fullständig avsaltning eller endast en kolsyrabildande delavsaltning. + Av denna anledning kontrollerar ELYSATOR med största noggrannhet produktionen och blandningen av hartset. Endast bästa kvalitet når handeln. Dricksvatten: berikat med mineraler och gaser OBSERVERA Jonbytarharts med en för låg andel anjonharts producerar kolsyra! + Alkalisering Genom en korrekt fullständig avsaltning kan man avstå från en extra alkalisering. Egenalkaliseringen av det obelastade cirkulationsvattnet inträffar inom några veckors driftstid. En analytisk efterkontroll av ph-värdet är däremot nödvändig. Om egenalkaliseringen inte genomförs måste åtgärder vidtas av en fackman. Korrosionsskyddsanläggningar av typen "offeranoder" arbetar självreglerande och lämpar sig för drift med låg salthalt enligt VDI 2035, Bl. 2 eller SWKI BT liksom Ö-NORM H Speciell ELYSATOR 2-komponent blandbäddsharts + Fullständigt avsaltat vatten genom jonbyte PUROTAP 500 och 1000 Hartspatroner med speciell 2-komponents blandbäddsharts

10 10 ELYSATOR snabb. enkel. säker. PUROTAP engångspatron 500 / 1000 Avjoniserat påfyllningsvatten för mindre värmeanläggningar. Patronen filtrerar på ett enkelt sätt kalk och aggressiva ämnen i vattnet från påfyllningsvattnet och utvecklar perfekt uppvärmningsvatten, med låg salthalt enligt VDI Arbetar med jonbyte (utan inhibitorer). Tillämpning För systempåfyllning av värmesystem med ett vatteninnehåll på mindre än l PUROTAP engångspatron 500 4,5 m 3 vid 1 dh 7,5 m 3 vid 1 fh kortvarigt Genomströmning 10 l/min. Vattentemperatur max. 60 C kortvarigt PUROTAP engångspatron ,5 m 3 vid 1 dh 15 m 3 vid 1 fh kortvarigt Genomströmning 10 l/min. Vattentemperatur max. 60 C kortvarigt PUROTAP easy II Mobil påfyllningsstation för mindre och mellanstora värmesystem. easy II filtrerar kalk och aggressiva ämnen ur påfyllningsvattnet. Mätutrustningen möjliggör kontroll av påfyllningsvattnets kvalitet och visar när hartset har förbrukats. Harts kan utan problem fyllas på direkt på plats. PUROTAP easy II 20 m 3 vid 1 dh 35 m 3 vid 1 fh Genomströmning 15 l/min. Vattentemperatur max. 60 C För systempåfyllning av installatörer och demineralisering i efterhand genom en cirkulationsspolning för anläggningar med vatteninnehåll på < l. PUROTAP profi 25 / 50 Mobil påfyllningsstation. Perfekt för större värme- och kylanläggningar, t.ex. med bufferttankar/stora anläggningar. Mät- och regleringsenheter integrerade, behöver ingen elanslutning. Harts kan utan problem fyllas på direkt på plats. Tillämpning För systempåfyllning genom installatörer och demineralisering i efterhand genom en cirkulationsspolning, anläggningar med vatteninnehåll på < l. PUROTAP profi m 3 vid 1 dh 70 m 3 vid 1 fh Genomströmning 25 l/min. Vattentemperatur max. 60 C PUROTAP profi m 3 vid 1 dh 140 m 3 vid 1 fh Genomströmning 25 l/min. Vattentemperatur max. 60 C

11 ELYSATOR 11 PUROTAP compenso 2 / 12 Väggstation för spädvatten. Väggstation för demineralisering av spädvatten i större värme- och kylsystem. Med integrerad mätare. Kräver ingen elanslutning. Lämplig för förkoppling till en automatisk eftermatning. Tillämpning Spädvatten för alla värme- och kylanläggningar. PUROTAP compenso Vattentemperatur max. 60 C PUROTAP compenso 2 Genomströmning 2,5 l/min. 2,5 m 3 vid 1 dh 4.5 m 3 vid 1 fh PUROTAP compenso 12 Genomströmning 10 l/min. 20 m 3 vid 1 dh 35 m 3 vid 1 fh PUROTAP compenso 25 / 50 Väggstation för spädvatten. Väggstation för demineralisering av spädvatten i större värme- och kylsystem. Med integrerad mätare. Kräver ingen elanslutning. Lämplig för förkoppling till en automatisk eftermatning. Tillämpning Spädvatten för alla värme- och kylanläggningar. PUROTAP compenso Vattentemperatur max. 60 C PUROTAP compenso 25 Genomströmning 20 l/min. 40 m 3 vid 1 dh 70 m 3 vid 1 fh PUROTAP compenso 50 Genomströmning 20 l/min. 80 m 3 vid 1 dh 140 m 3 vid 1 fh PUROCLEAN Mycket effektiv rengöringsteknik för solcellsmoduler. PUROCLEAN filtrerar kalk och aggressiva ämnen som sulfater, nitrater, och klorider ur rengöringsvattnet. Apparaten har utvecklats för proffs och står för mycket effektiv rengöringsteknik. PUROCLEAN arbetar med hjälp av en blandbädd med jonbytare och levererar demineraliserat vatten av hög kvalitet. PUROCLEAN riktvärde ca m 2 per påfyllning vid 10 dh 18 fh Genomströmning max l/h Vattentemperatur max. 60 C Jonbytarharts kan lätt bytas ut direkt på plats och kastas i hushållssoporna. Tillämpning Professionell rengöring av medelstora till stora ytor solcellsanläggningar.

12 12 ELYSATOR PUROTAP expert Det högpresterande mobila alternativet till demineralisering, med membranfilter, utan hartsförbrukning PUROTAP expert arbetar baserat på hyperfiltrering en av våra allra nyaste processer. NYHET Med hjälp av datorsimulering leds vattnets strömningsvägar i en behållare med mycket avancerad konstruktion, vilket gör att en ojämförbart hög filtreringshastighet kan uppnås. Med den integrerade högtryckspumpen når PUROTAP expert en produktionskapacitet på 20 l/ min, resp liter per timme. Råvattnet pressas med PUROTAP expert med upp till 18 bar genom ett filtermembran med en porbredd på mindre än en nanometer det motsvarar en miljondels millimeter. Alla upplösta fasta ämnen hålls tillbaka och endast rena vattenmolekyler passerar membranet. Det hyperfiltrerade vattnet är särskilt lämpligt för tekniska användningar eftersom, förutom de upplösta mineralerna, tungmetallerna och pesticiderna, även bakterier och organiska ämnen avlägsnas från vattnet. Genom en optimerad och helt automatiserad spolningsprocess rengörs filtermembranet kontinuerligt under drift. Alla komponenter i PUROTAP expert fungerar mekaniskt och strömlöst. Tack vare en konstruktionsteknisk innovation slipper man styrningar och regleringsventiler som ofta utsätts för störningar. Filtermembranet måste i genomsnitt bytas ut efter liter *, vilket reducerar driftkostnaderna avsevärt jämfört med jonbyte. * beroende av råvattnets hårdhet och grumlighetshalt! 20 liter per minut liter per timme

13 ELYSATOR 13 PUROTAP expert Fullständigt avsaltat vatten genom hyperfiltrering Mobil station för snabb, miljövänlig och ekonomisk demineralisering av kranvatten. Mät- och regleringsenheter integrerade, behöver inte ha någon extra elanslutning. Tillämpningar Fjärrvärmesystem Stora anläggningar liksom större värme- och kylsystem med eftermatningsbehov > l p.a. Vatten för rengöringsarbeten (fönster, solpaneler, bilar etc.) PUROTAP expert m 3 vid 1 fh 560 m 3 vid 1 dh Genomströmning 20 l/min. / l/h Vattentemperatur max. 60 C Fördelar: mycket hög flödeseffekt och kapacitet: 20 liter per minut miljövänlig: utan kemiska tillsatser fungerar både med och utan ström mätbar: integrerad mätutrustning enkel anslutning, enkel användning mycket låga driftkostnader (betydligt mer prisvärd än jonbytare) Hår Grovfilter Kalk, rostmjöl Bakterier Virus Pesticider Nitrat, sulfat Filfilter Partikelfilter Mikrofilter Ultrafiltrering Nanofiltrering Renvatten Hyperfiltrering

14 14 ELYSATOR Professionell och pålitlig mätning av den elektriska ledningsförmågan hos uppvärmnings- och kranvatten. Rengöringsmedel för värme- och kylsystem liksom andra slutna vattenkretslopp. Effektiv mot slam och bottenrester, skonsamt för miljön. Mätare För professionell mätning vid källan. Egenskaper ÆSäkerhet Æ vid påfyllning ÆPrecis Æ mätning av ledningsförmågan ÆProgrammerbart Æ gränsvärde ÆTotal Æ flödesmängd och literkapacitet ÆÅterställbar Æ vattenmätare Analysväska Professionell mätning En regelbunden analys av varmvattnet är första steget mot en störningsfri drift. Mätvärden Æ ph-värde i vatten med låg salthalt Æ Ledningsförmåga i MS/CM Æ Total hårdhet Æ Fysikaliska parametrar Konduktivitetsmätare EC-3 Professionell mätning Handburen mätare för bestämning av elektrisk ledningsförmåga. Alkaliskt SANOL H-15 Rengöringsmedel för värme- och kylsystem liksom andra slutna vattenkretslopp Milt rengöringsmedel för borttagning av järnoxidslam och bindning av rester från kemiska inhibitorer i vattenförande system. Det angriper inte de materialen som brukar användas och reagerar inte heller kemiskt med omgivningen. Användningen är ofarlig. SANOMAT 20 pro Växelspolningsapparat för värme- och kylsystem Unik spolningsapparat som genomför växelspolning med pulserande tryckluft/ vattenblandning. Garanterar pålitlig och säker rengöring av förslammade värmeoch kylanläggningar. Genom växelspolning kan till och med tilltäppta golvvärmekretsar öppnas. Egenskaper ÆUnderhållsfri Æ ÆEnkel Æ bestämning av vattenhårdhet ÆSäkra Æ mätvärden för dokumentation av påfyllning av värmeanläggningar.

15 ELYSATOR 15 ELYSATOR utvecklar tekniskt vatten från ett råmaterial till teknisk vätska. Vi kan tekniskt vatten Det ställs högre krav på vatten för olika typer av teknisk användning än på dricksvatten. Vi utvecklar vattnet tills det lämpar sig för den önskade tekniska användningen. Vi kallar det:. Vi kan tekniskt vatten. Det traditionsrika ELYSATOR Engineering AG grundades 1950 av Heinrich Rickenbach och drivs som ett familjeföretag. År 2013 flyttade VD:n Manuel Rickenbach och hans medarbetare in i de nya kontors-, lager- och produktionslokalerna i Bilten som är anpassade efter den kontinuerliga tillväxten. Förutom dotterbolaget ELYSATOR Engineering GmbH i Tyskland finns ELYSATOR representerat i runt 20 länder över hela världen. Vattenfiltren från ELYSATOR produceras i huvudsak i Schweiz och används för att rengöra tekniska vattenkretslopp. Det är framför allt värme- och kylanläggningar, men även motorkretslopp på fartyg och i kraftverk. Riktlinjer uppvärmningsvatten VDI 2035, SWKI BTI , ÖNORM H5195-1, DIN EN Officiellt gällande normer understryker hur viktig kvaliteten på påfyllnings- och spädvatten i värmesystem är. Tekniskt vatten måste avseende kemiska och fysikaliska egenskaper motsvara tekniska normer från tillverkare, ingenjörer och fackförbund. För normer ÆÆökar tillgängligheten av komponenter ÆÆsänker produktionskostnader ÆÆhöjer energieffektiviteten ÆÆtillåter garantianspråk och konsumentskydd Anläggningar bör bedrivas så att värdet upprätthålls, produktionsavbrott undviks och ekologiska specifikationer följs. ELYSATOR utvecklar tekniskt vatten - enkelt, säkert och skonsamt mot miljön, så att det passar.

16 ELYSATOR utvecklar tekniskt vatten - enkelt, säkert och skonsamt mot miljön, så att det passar. Distributör i Sverige: IWTS AB Elementvägen 5 SE Örebro Telefon Växel E-post: swiss made

Tekniskt vatten är vårt element

Tekniskt vatten är vårt element Tekniskt vatten är vårt element För tekniska användningar ställs det höga krav på vattenkvaliteten. Genom specialprocedurer som är skonsamma mot miljön befrias vatten från gaser, mineraler och skadliga

Läs mer

Rostskydd för värmesystem

Rostskydd för värmesystem Rostskydd för värmesystem Bortledning av gas Avskiljning av luftbubblor Anodskydd ELYSATOR-system mot rost Magnetflödesfilter för rent varmvatten Tredubbel säkerhet vid renovering och nybyggnation av allt

Läs mer

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals

RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR. Water Treatment Chemicals RENT VATTEN KRÄVER MYCKET RENA LÖSNINGAR Water Treatment Chemicals Rent vatten kräver mycket rena lösningar Även avloppsvatten måste uppfylla stränga normer. På Grönland känner man till minst tio olika

Läs mer

Spara energi och vara miljövänlig!

Spara energi och vara miljövänlig! Spara energi och vara miljövänlig! Agnetiko är ett företag som specialiserat sig på rengöring av system där vatten fungerar som värmande eller kylande medium. Det rengöringspreparat vi använder löser avlagringar

Läs mer

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten

Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten WASTE WATER Solutions Uppvärmning och nedkylning med avloppsvatten Återvinning av termisk energi från kommunalt och industriellt avloppsvatten Uc Ud Ub Ua a kanal b avloppstrumma med sil från HUBER och

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME TT BOILERS Varför slösa bort din egen värdefulla tid, - om du kan få andra att göra arbetet? Det är inte lätt att hitta den bästa lösningen för en termisk uppgift

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME Individuella termiska lösningar - med framåtanda och varsamhet AB&CO TT BOILERS, AB&CO TEKNIK och AB&CO CONSULT är en dansk företagsgrupp,som levererar utrustning

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB.

Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. Erfarenheter från fjärrövervakning av matarvattenkemin på Öresundsverket. Eva Fransson, Karlshamn Kraft AB, Eon värmekraft Sverige AB. 1 Öresundsverket CHP (Combined Heat and Power) HRSG (Heat Recovery

Läs mer

Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet

Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet Munters ComDry Bärbara sorptionsavfuktare Steget före i styrning och effektivitet ComDry - den obegränsade avfuktaren För höga fuktnivåer kan orsaka en rad negativa effekter. Hög fuktighet kan skada föremål,

Läs mer

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val

Möt miljökraven med tryckluft. Energiåtervinning är vinnarens val Möt miljökraven med tryckluft Energiåtervinning är vinnarens val Saint-Gobain Isover Billesholm Typ av kompressorer: Z och Z VSD Installerad kompressoreffekt: ca 1 900 kw Återvinningsbar effekt vid full

Läs mer

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

BÄSTA PRESTANDA TACK VARE DUBBELSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart BÄSTA PRSTANDA TACK VAR DUBBLSIDIG FUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart banbrytande nyhet Luftbubblor och slampartiklar/magnetit finns alltid i vattnet i kylsystem och värmesystem.

Läs mer

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n

A nv ä n d n i n g s o m r å d e n Ekonomisk och grön energi Scancool industrivärmepumpar Med en industrivärmepump besparas upp till 80 % av energikostnaderna! Scancools industrivärmepump tillvaratar effektivt den spillenergi som uppstår

Läs mer

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650

Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Dränkbara Mixers typ ABS XRW 400 och 650 Vanliga användningsområden Den dränkbara mixern typ ABS XRW är en kompakt mixer med många användningsområden, t.ex. frätande och slitande vätskor. När du väljer

Läs mer

Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg

Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg Matarvattenkonferensen 2013 Stockholm den 12 november 2013 Föredragshållare: Bo Ramsbäck, Ramsbäck Matarvattenteknik AB, Norberg Grundläggande matarvattenkemi Inledning Att koka vatten i en panna är inget

Läs mer

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08

Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow. Mer än 85 års erfarenhet PS 12 08 Avancerat system för biologiskt avloppsunderhåll BioAmp + Free-Flow Mer än 85 års erfarenhet AVLOPPENS HISTORIA MODERNA AVLOPPSSYSTEM Septiktanken introducerades; avlopps vattnet rann obehandlat ut i floder

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan

AVRAPPORTERING. Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan AVRAPPORTERING Rengöring med OCO metoden Rinmanskolan & Fristadskolan Avrapportering Om OCO Nordic AB OCO Nordic AB är ett företag som helt fokuserar på miljövänlig och effektiv ytrengöring med torris.

Läs mer

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0

LogoBloc. 90-600kW. Datum 081006, rev 0 LogoBloc 90-600kW Datum 081006, rev 0 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LEVERANSKONTROLL... 3 ANSVAR... 3 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL... 3 SÄKERHET... 3 REKLAMATION...

Läs mer

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100%

Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% Indikation på fekal påverkan på enskilda brunnar 100% E. coli bakterier Resultat från Tillsynsprojektet mm (ca 13000 vattenanalyser) 90% 80% 70% 60% 50% 40% Otjänligt Tj m anm Tjänligt 30% 20% 10% 0% Brunn

Läs mer

Vägen till rätt diskkontroll!

Vägen till rätt diskkontroll! Vi förenklar din vardag! Vägen till rätt diskkontroll! Mjölkningsanläggningarna i uppbundna system är relativt enkla i sin konstruktion och lättdiskade. Men diskningen i mjölkgropar, karuseller och robotar

Läs mer

Hjärtat i ditt värmesystem!

Hjärtat i ditt värmesystem! Hjärtat i ditt värmesystem! www.ecoscience.se Svensk DESIGN ENVIRONMENT EFFICIENCY Dags att ta ditt ansvar för dina barns framtida miljö! Hos ECOScience hittade vi svaret på vår dröm ett miljövänligt och

Läs mer

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer.

www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta miljöer. www.mitsubishivillavarme.se MFZ LUFTVÄRMEPUMP Golvstående luftvärmepump som smälter in i de flesta

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand

AKVA-standardtank. AKVASAN-tank för installation i efterhand Värme ur vatten Värme enligt mått En Akvaterm-ackumulatortank kan kombineras med de flesta värmekällor oberoende av värmesystem. Akvaterms standardmodeller omfattar varmvattentankar för villor, allt från

Läs mer

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna

170 011 61 05-05. Installations- och skötselanvisning. Parca 300. Kökspanna 170 011 61 05-05 Installations- och skötselanvisning Parca 300 Kökspanna 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatonsbevis... 4, 5, 6 01. Innan ni börjar elda...7 02. Eldning... 7 med ved med koks med olja eller

Läs mer

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna.

SKOLANS VENTILATION. Ni behöver pappersark för att undersöka drag anteckningspapper. Eleverna bör kunna arbeta i grupp anteckna. SKOLANS VENTILATION Övningens mål Eleverna lär sig om energieffektivitet i skolor med fokus på fönster (eftersom de har stor inverkan på hur byggnaden värms upp och ventileras). Eleverna ska leta reda

Läs mer

Effektiva och energisnåla!

Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare: Effektiva och energisnåla! Honeywell luftkylare är det perfekta alternativet för dig som behöver kyla ner luften men som inte har lust eller möjlighet att göra hål i väggen för att

Läs mer

Översättning från Tyska av utlåtande nr 421-433938/02 från TÜV angående Clouth-OIL-EX. Sidan 2 (7) Institut für Umweltschutz und Energietechnik

Översättning från Tyska av utlåtande nr 421-433938/02 från TÜV angående Clouth-OIL-EX. Sidan 2 (7) Institut für Umweltschutz und Energietechnik Översättning från Tyska av utlåtande nr 421-433938/02 från TÜV angående Clouth-OIL-EX. Sidan 2 (7) TÜV Rheinland Sicherheit und Umweltschutz Institut für Umweltschutz und Energietechnik Institut für Umweltschutz

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Systemlösningar. Logistikbyggnader

Systemlösningar. Logistikbyggnader Systemlösningar Logistikbyggnader Längre än från A till B Logistik är så mycket mer än bara lastbilstransport. Och klimat är så mycket mer än bara lufttillförsel: Det handlar dessutom bl.a. om hallar

Läs mer

ånggeneratorer & SPA tillbehör

ånggeneratorer & SPA tillbehör ånggeneratorer & SPA tillbehör HygroMatik ånggeneratorer Olika prestandaklasser för olika användningsområden HygroMatik ånggeneratorer producerar helt mineral-fri hygienisk ånga för moderna Ångbastu/SPA.

Läs mer

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT

värmekapacitet ner till -20 ºC anslutning värmepanna anslutning solpanel OUTDOOR TEMPERATURE RETROFIT AQUAREA T-CAP 100 % kapacitet vid -15 C AQUAREA T-CAP - ett AQUAREA MXF // MONO-BLOCK // T-CAP // ENDAST UPPVÄRMNING // ENFAS // TREFAS ENFAS TREFAS UTOMHUSENHET WH-MXF09D3E5 WH-MXF12D6E5 WH-MXF09D3E8

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP

AQUASNAP JUNIOR ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP 30RA/30RH LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP AQUASNAP JUNIOR LUFTKYLD VÄTSKEKYLARE KYLMASKIN VÄRMEPUMP 30RA/30RH ETT STARKT HJÄRTA I EN LITEN KROPP ALLA VIKTIGA KOMPONENTER FINNS REDAN INBYGGDA... Med Aquasnap Junior är vår redan så populära Aquasnap-produktfamilj

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN

e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN e-hm SKRÄDDARSYDD FÖR INDUSTRIN För tillfällen då en p är av största vikt. Temperatur kontroll Elektronisk data insamling Laserutrustning Industriell nedkylning Uppvärmning och nedkylning i industriella

Läs mer

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova

Fusionssammanfogade plattvärmeväxlare, AlfaNova Kapitel 8 1 Alfa Laval Group 2 Värme- och kylapplikationer från Alfa Laval 3 Användningsområden 4 Teorin bakom värmeöverföring 5 Produktsortiment 6 Packningsförsedda plattvärmeväxlare 7 Lödda plattvärmeväxlare

Läs mer

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012

5 ÅRS GARANTI Midea M idea nordic nordic v är v M är epu M Mpska M t pska alog t alog 2012 5 ÅRS GARANTI Midea nordic värmepumpskatalog 2012 nordic värmepumpskatalog 2012 Midea Design Series 5.05 20 db 5 ÅRS GARANTI Premier Nordic Premier Nordic Heatpump Heatpump Premier Nordic Premier Nordic

Läs mer

LÖDDA PLATTAVÄRMEVÄXLAR

LÖDDA PLATTAVÄRMEVÄXLAR LÖDDA PLATTAVÄRMEVÄXLAR Modell BL14 BL20 BL26 Bredd [mm] 78 76 111 Höjd [mm] 206 310 310 Längd [mm] 9+2,3n 9+2,3n 10+2,36n Horisontell hamn avstånd [mm] 42 42 50 Vertikal hamn avstånd [mm] 172 282 250

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

Solutions for advanced flow technology

Solutions for advanced flow technology PROBLEM: MEDIAFÖRSÖRJNINGSSYSTEM INOM INDUSTRIELLA APPLIKATIONER KAN VARA KOMPLEXT. DET ÄR SVÅRT ATT HÅLLA REDA PÅ ALLT IFRÅN DIMEN- SIONERING TILL MATERIALKVALITETER, SAMT NORMER OCH KRAV. SPECIELLT OM

Läs mer

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. Vattenrening. EL & VVS - för din säkerhet Vattenrening VVS Med rätt vattenfilter kan du ta bort sand, sediment, grövre partiklar, utfällt järn samt dålig lukt och smak. Filter finns också om du behöver avkalka vattnet. EL & VVS - för din säkerhet

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer

Bauer Watertechnology är specialiserat på kemikaliefri vattenbehandling

Bauer Watertechnology är specialiserat på kemikaliefri vattenbehandling Bauer Watertechnology är specialiserat på kemikaliefri vattenbehandling Tekniska produkter som minskar kostnader och miljöbelastning samt höjer effektiviteten och kvaliteten i vattensystem. De är lätta

Läs mer

Framtidens energicenter

Framtidens energicenter EC Svensk Framtidens energicenter ECOScience Systemtank ECOScience Bufferttank ECOScience sätter ny standard för energihantering i ditt hem. Detta uppnås genom effektiv energiförvaring och optimal användning

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM

BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM BIOTECH SOLVÄRME SOLFÅNGARE BFK DRAIN MASTER BDM n 4 Biotech Solfångare BFK BIOTECH SOLFÅNGARE BFK SOLKRAFTVERKET Högsta kvalitetssäkerhet, flexibel tillverkning och kort leveranstid tack vare modern maskinpark

Läs mer

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA

dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA 365 dagar utan kontaktuttag! Den bästa mobila energiförsörjningen HUSBIL BÅT STUGA HUSBIL BÅT STUGA En EFOY COMFORT laddar upp ditt förbrukningsbatteri helautomatiskt. Detta garanterar att du alltid har

Läs mer

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar

Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster. Att spara energi är att spara miljö och pengar Att spara energi är att spara miljö och pengar Bättre inomhusklimat och nöjdare gäster Är du ansvarig för fastighetens uppvärmning, kyla och ventilation? Då är du även ansvarig för fastighetsgästernas

Läs mer

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare

KMPs värmepumpsberedare. ger dig billigt tappvarmvatten. En miljövänlig varmvattenberedare KMPs värmepumpsberedare ger dig billigt tappvarmvatten En miljövänlig varmvattenberedare med inbyggd värmepump, som är utformad för tappvarmvatten i fastigheter och bostäder. Når en värmefaktor på upp

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h

ThermoCond 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h Simhallsklimatisering 19 Luftavfuktare med dubbel plattvärmeväxlare för mindre simhallar typ 19 - förenklad visualisering 19 LUFTFLÖDE: 1.100-3.500 m 3 /h korrosionsfri, tät värmeväxlare dubbel rekuperativ

Läs mer

We Accept The Challenge In All Water Systems

We Accept The Challenge In All Water Systems We Accept The Challenge In All Water Systems Bauer Watertechnology är specialiserat på kemikaliefri vattenbehandling Tekniska produkter som minskar kostnader och miljöbelastning samt höjer effektiviteten

Läs mer

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET

KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET KRAFTFULLARE. DRIFTSÄKRARE. SKONSAMMARE. TORKTUMLARE AV HÖGSTA KVALITET 1 Nya torktumlare av kompromisslös kvalitet PODAB erbjuder torktumlare av toppkvalitet. Varje detalj är genomtänkt och den unika

Läs mer

Luft-till-vatten splitsystem

Luft-till-vatten splitsystem Luft-till-vatten splitsystem systemarkitektur Luft-tiLL-vatten splitsystem Carrier presenterar Xp energy den innovativa värmelösningen för bostadsapplikationer luft-till-vatten splitsystem. vi konstruerade

Läs mer

Vi hjälper dig med tips och råd! Vattenfilter Vattenanalyser Service & skötsel

Vi hjälper dig med tips och råd! Vattenfilter Vattenanalyser Service & skötsel Produktbeskrivning för AA-36 filter Hämtad från E-handel hemsida www.europevattenrening.se Filmlänk tryck här Avsyrningsfiltret AA36 Vi hjälper dig med tips och råd! Vattenfilter Vattenanalyser Service

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet.

VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. Experter för avloppsfri produktion German Engineering VACUDEST. Det effektiva destillationssystemet. www.h2o-de.com H2O GmbH hör till de mest erfarna experterna avseende varaktig beredning av industriella

Läs mer

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2

Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Högeffektiv värmeåtervinning med CO2 Marknadsandelen för kylsystem med transkritiskt CO 2 har ökat på senare år. Sedan 2007 har marknaden i Danmark rört sig bort från konventionella kylsystem med HFC eller

Läs mer

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175

Joner Syror och baser 2 Salter. Kemi direkt sid. 162-175 Joner Syror och baser 2 Salter Kemi direkt sid. 162-175 Efter att du läst sidorna ska du kunna: Joner Förklara skillnaden mellan en atom och en jon. Beskriva hur en jon bildas och ge exempel på vanliga

Läs mer

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 LITEN JÄTTE För att skapa en riktigt bra produkt krävs naturligtvis massor av kunskap och nytänkande. Men viktigast av allt är att lyssna på våra kunders behov. Då

Läs mer

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran.

Tunneltvätt. typ VTT. Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Tunneltvätt typ VTT Finns som standard i en- eller tvåstegsutförande. Kan även fås i flerstegsutförande på begäran. Användningsområde: - Rengöring - Avfettning - Fosfatering Försäljning/produktion: Viverk

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Rum att leva och arbeta i...

Rum att leva och arbeta i... Rum att leva och arbeta i... City Multi... kräver ett naturligt och behagligt inomhusklimat effektivt ekonomiskt flexibelt Vi tror det är luft tills vi vet vad vi egentligen andas in Det är inte alltid

Läs mer

Danfoss Learning kurskatalog

Danfoss Learning kurskatalog MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Learning kurskatalog Danfoss har utvecklat utbildningsplattformen Danfoss Learning för att bidra med professionella utbildningar med fokus på uppvärmningsteknik, produkter,

Läs mer

GROHE BLUE BRUKSANVISNING. grohe.se

GROHE BLUE BRUKSANVISNING. grohe.se GROHE BLUE BRUKSNVISNING grohe.se GROHE BLUE EN FÄRSKVTTENSKÄLL I ITT KÖK Grattis till din nya GROHE Blue. För att få största möjliga utbyte av din GROHE Blue, är det några saker som du behöver veta.

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet

Absol. det mångsidiga saneringsmedlet Absol det mångsidiga saneringsmedlet Absol absolut rätt när du hanterar och sanerar miljöfarliga vätskor Absol suger upp, sanerar och neutraliserar snabbt och effektivt miljöfarliga vätskor. Produkten

Läs mer

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010

Värmepumpar XXXX XXXX. värmepumpar september 2010 Värmepumpar XXXX XXXX värmepumpar september 2010 2 electrolux värmepumpar investering electrolux värmepumpar 3 Oxy 3 heatpump en smart investering. Du gör skillnad varje dag när du håller värmen. Electrolux

Läs mer

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING

DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING DRICKSVATTEN FÖR ENSKILD FÖRBRUKNING Utg 2009-09, ALcontrol AB INLEDNING Denna folder är en vägledning vid tolkning av analysprotokollet. För att man säkrare skall kunna bedöma ett vattens kvalitet krävs

Läs mer

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07 Tryck Denna manual är utgiven av Voltcraft. Det är inte tillåtet att reproducera detta material (inkl. översättningen), såsom att kopiera, fotokopiera, mikrofilma eller förvara i elektronisk form utan

Läs mer

Solenergi - Ett lysande energialternativ

Solenergi - Ett lysande energialternativ Solenergi - Ett lysande energialternativ Bild: istockphoto. Intro Denna broschyr syftar till att ge en introduktion till hur solenergi fungerar, vilka användningsområden som är fördelaktiga samt vilka

Läs mer

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning

SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning SMISSLINE TP Touch proof system Säkerhet under spänning Ström bakom galler Världens säkraste plug-in system Liten orsak, stor effekt: SMISSLINE TP är världens första plugin system som möjliggör in- och

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Produkt översikt. . Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Produkt översikt. . Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Produkt översikt. Energi effektiv. Pålitlig. Mycket långa service intervaller HIGH-PRESSURE SYSTEMS Applikations exempel: Brandsläckning: Högtrycks-vattendimma är det effektivaste

Läs mer

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n

R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n R e n g ö r i n g s p r o d u k t e r f ö r l i v s m e d e l s i n d u s t r i n Innehållsförteckning 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 Rostfritt, allmänrengöring Rökskåp Grill Backdisk och CIP-disk Maskindisk Sura

Läs mer

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2

Det bästa har blivit ännu bättre. Kräv NYA ALPHA2 Det bästa har blivit ännu bättre Kräv NYA ALPHA2 KONTINUERLIG INNOVATION. DET LIGGER I VÅRA GENER. Med över 3 miljoner sålda enheter världen över har Grundfos ALPHA2 visat sig vara världens bäst säljande

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt

lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt lindab vi förenklar byggandet Solus från Lindab Det självklara valet helt enkelt Det självklara valet helt enkelt Tänk dig ett temperaturutjämnande kylbaffelsystem där värme och kylaggregat aldrig mer

Läs mer

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör

LK Markvärme. Allmänt. Fördelare. Rör LK Markvärme Allmänt LK Markvärme är ett rörsystem avsett för att hålla snö- och isfritt på gator, torg, körramper, trafikytor, broar, lastbryggor mm. Grundkomponenter i markvärmesystemet är fördelare,

Läs mer

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten

HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten HTC Diamond Cleaning System Tillsätt bara vatten www.htc-twister.com www.htc-twister.com HTC introducerar ett revolutionerande sätt att rengöra golv DCS Diamond Cleaning System är ett nytt sätt att mekaniskt

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten

Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Behovsreglerad Högre verkningsgrad Ingen frysrisk vid elavbrott Tar värme från uteluften ner till -25 C Ger stor mängd 65 C varmt tappvatten Möjlighet att styras och övervakas över Internet Ett teknologiskt

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz

ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR. Pumpar för yrkesmän 50Hz ATLAS COPCO WEDA LINE PUMPAR Pumpar för yrkesmän Hz Konstruerade för höga prestanda Pumparna är resultatet av år av expertis och avancerad teknik WEDA-pumparna härstammar ursprungligen från WEDA-gjuteriet

Läs mer

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivning. Produktfördelar Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivning Sur produkt för rengöring och desinfektion av dricksvattensystem och dricksvatten till djur Produktfördelar Avlägsnar snabbt och effektivt kalk och alger i

Läs mer

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden.

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Kapa dina värmekostnader med ny kondenserande gaspanna När du vill sänka din energiförbrukning för att spara kostnader och miljö är lösningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD.

VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. VÄLKOMMEN TILL EN RENARE VÄRLD. 2 VI TROR PÅ EN RENARE VÄRLD. Med Pure Effect gör du rent på riktigt, på naturens egna villkor. Vi låter nämligen det första livet på jorden - mikroorganismer - göra jobbet.

Läs mer

Microspiralfilter. testsammanställning

Microspiralfilter. testsammanställning Microspiralfilter testsammanställning Testrapporter - inledning De flesta av följande redovisade tester är utförda i Sverige och av ackrediterade laboratorier. Referens till resp. analysrapport står i

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer