Vi kan tekniskt vatten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi kan tekniskt vatten"

Transkript

1 Vi kan tekniskt vatten För teknisk användning av vatten ställs andra krav än på dricksvatten, ofta högre. Det måste t ex vara helt fritt från gaser och helt fritt från olika mineraler. Då måste specialbehandling till. Vi kallar det Engineering water, Tekniskt vatten. Vi behandlar vatten så det lämpar sig för önskad användning. Helt miljövänligt, helt utan kemikalier.

2 2 ELYSATOR Rent H 2 O från ELYSATOR UPPVÄRMNINGSVATTEN, KYLVATTEN, processvatten RENGÖRINGSVATTEN Slutna vattensystem inom industrin och marina appl. Säkrar uppvärmnings - vattensystemen Rengör golvvärmerör Rengöring av solpaneler NYHET Beprövat! Alkaliskt SorbOx Skydd för säkert uppvärmningsvatten ELYSATOR Gas-, rost- och slamskydd för tekniska vattenkretslopp, uppvärmning och kylning SANOL / SANOMAT Rengöringsmedel för värme- och kylsystem liksom andra slutna vattenkretslopp PUROTAP engångspatroner Avjoniserat vatten för mindre värmeanläggningar ÆSida Æ 4 5 ÆSida Æ 6 7 ÆSida Æ 14 ÆSida Æ 10

3 ELYSATOR 3 BYGGNADER OCH FORDON MOTSVARANDE DESTILLERAT VATTEN Rengöring av byggnader Fordonsskötsel Akvarium Förångningsvatten NYHET PUROTAP profi 25 / 50 Mobil påfyllningsstation. Perfekt för större värmeanläggningar, t.ex. med bufferttankar/ stora anläggningar, cirkulationsavsaltning. PUROTAP easy II Mobil påfyllningsstation för mindre och mellanstora värmesystem PUROTAP compenso Väggstation för spädvatten i värmesystem PUROCLEAN Mycket effektiv rengöringsteknik för solcellsmoduler, vinterträdgårdar, byggnadsrengöring etc. PUROTAP expert Mobil miljövänlig, fullständig avsaltning med membranfilter, utan hartsförbrukning ÆSida Æ 10 ÆSida Æ ÆSida Æ 11 ÆSida Æ 12 13

4 4 ELYSATOR Det revolutionära skyddet för uppvärmningsvatten avlägsnar kalk, rost och gaser permanent ur uppvärmningsvattnet för en miljövänlig, ekonomisk och tillförlitlig värmeanläggning. Håller uppvärmningsvattnet kontinuerligt i rätt kvalitet och sörjer därmed för lägre driftkostnader och mer energieffektivitet. För anläggningar upp till 30 kw effekt. SorbOx har 4 funktioner förpackade i en enhet: ÆÆDemineralisering av uppvärmningsvattnet förhindrar kalkavlagringar ÆÆAvskiljare för mikrogasbubblor avlägsnar syre och gaser från cirkulationsvattnet. ÆÆAnodskydd sörjer för en optimal värmeöverföring. ÆÆMagnetflödesfiltret för cirkulationsvattnet håller tillbaka slam och rostpartiklar. NYHET

5 ELYSATOR 5 DET OPTIMALA UppvÄrMNiNGsvaTTNET... för den miljövänliga och effektiva värmeanläggningen Ingen rost SorbOx filterhus avskiljer rost och slam från vattnet utan att orsaka stopp. Ingen kalk PUROTAP -patronen absorberar alla upplösta mineraler ur cirkulationsvattnet inom några få timmar. Ingen gas ELYSATOR -enheten avlägsnar korrosiva och sura gaser. Mikrogasbubblor avskiljs, samlas upp och avlägsnas med ventileringsnätet. SorbOx Effektivt skydd för uppvärmningsvatten SorbOx LI Mot rost, kalk och gaser. Moderna värmeanläggningar är mycket kompakta och kännetecknas av en hög värmeeffekt. Den reagerar dock känsligare på rost, kalk och slam, vilket leder till en minskad värmeeffektivitet. Det finns ingen anläggning som är helt diffusionstät. Förskruvningar, ventilationsventiler och gängövergångar kan ta in luft i anläggningen. Låga drifttemperaturer, framför allt hos värmepumpar, och ökade saltmängder i ackumulatorer ställer också höga krav på uppvärmningsvattnet. Redan efter ett år är % försämrad effektivitet möjlig. SorbOx är resultatet av över 40 års forskning och utveckling av vattentekniken i värmesystem. Enheten kombinerar de mest betydelsefulla teknikerna på ett perfekt sätt. SorbOx är lämplig för drift och upprätthållandet av värdet av moderna, energieffektiva värmesystem. SorbOx LI och SI Flöde till 3 m 3 /h max. Temperatur max. 90 C Anslutningsdimension 1" SorbOx LI Anläggningsvolym till 30 kw eller 800 l cirkulationsvatten Demineraliseringsenhet: Effekt 100 l vid 20 fh / 11,2 dh Temperatur max. 60 C SorbOx SI Anläggningsvolym till 20 kw eller 300 l cirkulationsvatten utan demineralisering Även tillgänglig utan isolering (SorbOx S) SorbOx SI Mot rost och gaser. Utan demineraliseringsenhet. Tillämpningar Värmepumpsystem Värmeåtervinning Värmesystem med solenergi Värmevärde värmepanna Golv-, vägg- och takvärmesystem Miljövänlig teknik Tips: Kan även användas som enkel och pålitlig påfyllningshjälp för en värmeanläggningsspolning med Sanol.

6 6 ELYSATOR Skador genom rost är ett vanligt problem i värmeoch kylanläggningar Det leder till igenslamning genom rostpartiklar, funktionsstörningar och materialskador. Orsaken till detta är vattenkvaliteten som inte motsvarar de tekniska kraven. Genom påfyllningsvattnet och otäta ställen hamnar mineraler, salter och aggressiva gaser i systemvattnet. ELYSATOR löser denna typ av problem på ett pålitligt sätt genom att avlägsna de aggressiva gaserna ur vattnet och binda sura ämnen på en offeranod med speciell legering. Systemet är mätbart och pålitligt, utan kemi och extern ström och rekommenderas av välkända branschorganisationer, institut och tillverkare. Det är ekonomiskt och lätt att installera och underhålla. Lämpligt för alla värme- och kylanläggningar. PUROTAP

7 ELYSATOR 7 ROST- OCH SLAMSKYDD... för tekniska vattenkretslopp, uppvärmning, kylning och industri Med ELYSATOR kan de värdefulla metallkomponenterna i värme- och kylsystem skyddas mot rost och slam och det gör att störningar förhindras. Även existerande anläggningar kan på så sätt skyddas mot allvarligare problem. Tillämpningar Stora värmesystem med ett vatteninnehåll från liter Existerande värmesystem ELYSATOR som problemlösare: ÆÆIgenslamning av anläggningar och ledningar genom korrosionsprodukter ÆÆBlockering av regleringsventiler och pumpar ÆÆKorrosionshål i värmepannan Korrosion i en värmepanna 1.00 Kylning Industri Förslammat Kalkavlagring golvvärmerör 800 Kraftverk Fartygsmotorer ÆÆHål som leder till vattenskador ÆÆOljud från vattenflödet till följd av gaser som bildas genom korrosion ÆÆÖkad energiförbrukning genom ojämn värmefördelning ÆÆÖkade underhållskostnader Kalkavlagring Syre, upplöst mg/l Elektrisk ledningsförmåga µs/cm ph-värde 10.0 ELYSATOR typ 50 Anläggningsvolym 15m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 75 Anläggningsvolym 25 m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 100 Anläggningsvolym 35 m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 260 Anläggningsvolym 70 m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 500 Anläggningsvolym 120 m 3 Vattentemperatur max. 100 C ELYSATOR typ 800 Anläggningsvolym 220 m 3 Vattentemperatur max. 60 C ELYSATOR trio 10 / ELYSATOR trio 15 / ELYSATOR trio 25 Anläggningsvolym trio 10: 0,5 m 3 trio 15: 1,5m 3 trio 25: 5,0 m 3 max. Max. flöde trio 10: 3m 3 /h trio 15: 5m 3 /h trio 25: 7m 3 /h Vattentemperatur 90 C Oavsett om den ska användas för industrin, stora värmeanläggningar, kraftverk eller stora fartygsmotorer - ELYSATOR kan användas överallt där vatten används som värme- eller kylöverförare i ett slutet system.

8 8 ELYSATOR Vatten som avsaltats med PUROTAP innehåller nästan inga ämnen som kan fällas ut eller avlagras i pannor och värmeväxlare. En annan fördel med PUROTAP är att alla neutrala salter som klorider, sulfater och nitrater avlägsnas, som under särskilda villkor orsakar korrosion. Lämpliga användningsområden ÆÆPåfyllnings- och spädvatten för värme- och kylanläggningar ÆÆRengöringsvatten för solpaneler, fönster, högtryckstvättar etc. ÆÆDestillerat vatten för strykjärn, luftfuktare, akvarier etc.

9 ELYSATOR 9 Beprövad jonbytarharts Kvaliteten och sammansättningen av jonbytarhartset som används vid fullständig avsaltning kan ha en avgörande betydelse för om en värmeanläggning redan från början är utsatt för korrosion eller inte. Det finns stora kvalitetsskillnader i sammansättningen av jonbytarhartset. Jonbytarharts med låg andel anjonharts är fördelaktigt och har en till synes hög avsaltningskapacitet. Vid användning berikar de dock vattnet med kolsyra från en viss tidpunkt. Istället för den fullständiga avsaltningen som önskas uppstår det en delavsaltning, samtidigt som det bildas syra. När värmesystemet fylls på kontrolleras endast den elektriska ledningsförmågan, där det inte framgår om det handlar om en korrekt fullständig avsaltning eller endast en kolsyrabildande delavsaltning. + Av denna anledning kontrollerar ELYSATOR med största noggrannhet produktionen och blandningen av hartset. Endast bästa kvalitet når handeln. Dricksvatten: berikat med mineraler och gaser OBSERVERA Jonbytarharts med en för låg andel anjonharts producerar kolsyra! + Alkalisering Genom en korrekt fullständig avsaltning kan man avstå från en extra alkalisering. Egenalkaliseringen av det obelastade cirkulationsvattnet inträffar inom några veckors driftstid. En analytisk efterkontroll av ph-värdet är däremot nödvändig. Om egenalkaliseringen inte genomförs måste åtgärder vidtas av en fackman. Korrosionsskyddsanläggningar av typen "offeranoder" arbetar självreglerande och lämpar sig för drift med låg salthalt enligt VDI 2035, Bl. 2 eller SWKI BT liksom Ö-NORM H Speciell ELYSATOR 2-komponent blandbäddsharts + Fullständigt avsaltat vatten genom jonbyte PUROTAP 500 och 1000 Hartspatroner med speciell 2-komponents blandbäddsharts

10 10 ELYSATOR snabb. enkel. säker. PUROTAP engångspatron 500 / 1000 Avjoniserat påfyllningsvatten för mindre värmeanläggningar. Patronen filtrerar på ett enkelt sätt kalk och aggressiva ämnen i vattnet från påfyllningsvattnet och utvecklar perfekt uppvärmningsvatten, med låg salthalt enligt VDI Arbetar med jonbyte (utan inhibitorer). Tillämpning För systempåfyllning av värmesystem med ett vatteninnehåll på mindre än l PUROTAP engångspatron 500 4,5 m 3 vid 1 dh 7,5 m 3 vid 1 fh kortvarigt Genomströmning 10 l/min. Vattentemperatur max. 60 C kortvarigt PUROTAP engångspatron ,5 m 3 vid 1 dh 15 m 3 vid 1 fh kortvarigt Genomströmning 10 l/min. Vattentemperatur max. 60 C kortvarigt PUROTAP easy II Mobil påfyllningsstation för mindre och mellanstora värmesystem. easy II filtrerar kalk och aggressiva ämnen ur påfyllningsvattnet. Mätutrustningen möjliggör kontroll av påfyllningsvattnets kvalitet och visar när hartset har förbrukats. Harts kan utan problem fyllas på direkt på plats. PUROTAP easy II 20 m 3 vid 1 dh 35 m 3 vid 1 fh Genomströmning 15 l/min. Vattentemperatur max. 60 C För systempåfyllning av installatörer och demineralisering i efterhand genom en cirkulationsspolning för anläggningar med vatteninnehåll på < l. PUROTAP profi 25 / 50 Mobil påfyllningsstation. Perfekt för större värme- och kylanläggningar, t.ex. med bufferttankar/stora anläggningar. Mät- och regleringsenheter integrerade, behöver ingen elanslutning. Harts kan utan problem fyllas på direkt på plats. Tillämpning För systempåfyllning genom installatörer och demineralisering i efterhand genom en cirkulationsspolning, anläggningar med vatteninnehåll på < l. PUROTAP profi m 3 vid 1 dh 70 m 3 vid 1 fh Genomströmning 25 l/min. Vattentemperatur max. 60 C PUROTAP profi m 3 vid 1 dh 140 m 3 vid 1 fh Genomströmning 25 l/min. Vattentemperatur max. 60 C

11 ELYSATOR 11 PUROTAP compenso 2 / 12 Väggstation för spädvatten. Väggstation för demineralisering av spädvatten i större värme- och kylsystem. Med integrerad mätare. Kräver ingen elanslutning. Lämplig för förkoppling till en automatisk eftermatning. Tillämpning Spädvatten för alla värme- och kylanläggningar. PUROTAP compenso Vattentemperatur max. 60 C PUROTAP compenso 2 Genomströmning 2,5 l/min. 2,5 m 3 vid 1 dh 4.5 m 3 vid 1 fh PUROTAP compenso 12 Genomströmning 10 l/min. 20 m 3 vid 1 dh 35 m 3 vid 1 fh PUROTAP compenso 25 / 50 Väggstation för spädvatten. Väggstation för demineralisering av spädvatten i större värme- och kylsystem. Med integrerad mätare. Kräver ingen elanslutning. Lämplig för förkoppling till en automatisk eftermatning. Tillämpning Spädvatten för alla värme- och kylanläggningar. PUROTAP compenso Vattentemperatur max. 60 C PUROTAP compenso 25 Genomströmning 20 l/min. 40 m 3 vid 1 dh 70 m 3 vid 1 fh PUROTAP compenso 50 Genomströmning 20 l/min. 80 m 3 vid 1 dh 140 m 3 vid 1 fh PUROCLEAN Mycket effektiv rengöringsteknik för solcellsmoduler. PUROCLEAN filtrerar kalk och aggressiva ämnen som sulfater, nitrater, och klorider ur rengöringsvattnet. Apparaten har utvecklats för proffs och står för mycket effektiv rengöringsteknik. PUROCLEAN arbetar med hjälp av en blandbädd med jonbytare och levererar demineraliserat vatten av hög kvalitet. PUROCLEAN riktvärde ca m 2 per påfyllning vid 10 dh 18 fh Genomströmning max l/h Vattentemperatur max. 60 C Jonbytarharts kan lätt bytas ut direkt på plats och kastas i hushållssoporna. Tillämpning Professionell rengöring av medelstora till stora ytor solcellsanläggningar.

12 12 ELYSATOR PUROTAP expert Det högpresterande mobila alternativet till demineralisering, med membranfilter, utan hartsförbrukning PUROTAP expert arbetar baserat på hyperfiltrering en av våra allra nyaste processer. NYHET Med hjälp av datorsimulering leds vattnets strömningsvägar i en behållare med mycket avancerad konstruktion, vilket gör att en ojämförbart hög filtreringshastighet kan uppnås. Med den integrerade högtryckspumpen når PUROTAP expert en produktionskapacitet på 20 l/ min, resp liter per timme. Råvattnet pressas med PUROTAP expert med upp till 18 bar genom ett filtermembran med en porbredd på mindre än en nanometer det motsvarar en miljondels millimeter. Alla upplösta fasta ämnen hålls tillbaka och endast rena vattenmolekyler passerar membranet. Det hyperfiltrerade vattnet är särskilt lämpligt för tekniska användningar eftersom, förutom de upplösta mineralerna, tungmetallerna och pesticiderna, även bakterier och organiska ämnen avlägsnas från vattnet. Genom en optimerad och helt automatiserad spolningsprocess rengörs filtermembranet kontinuerligt under drift. Alla komponenter i PUROTAP expert fungerar mekaniskt och strömlöst. Tack vare en konstruktionsteknisk innovation slipper man styrningar och regleringsventiler som ofta utsätts för störningar. Filtermembranet måste i genomsnitt bytas ut efter liter *, vilket reducerar driftkostnaderna avsevärt jämfört med jonbyte. * beroende av råvattnets hårdhet och grumlighetshalt! 20 liter per minut liter per timme

13 ELYSATOR 13 PUROTAP expert Fullständigt avsaltat vatten genom hyperfiltrering Mobil station för snabb, miljövänlig och ekonomisk demineralisering av kranvatten. Mät- och regleringsenheter integrerade, behöver inte ha någon extra elanslutning. Tillämpningar Fjärrvärmesystem Stora anläggningar liksom större värme- och kylsystem med eftermatningsbehov > l p.a. Vatten för rengöringsarbeten (fönster, solpaneler, bilar etc.) PUROTAP expert m 3 vid 1 fh 560 m 3 vid 1 dh Genomströmning 20 l/min. / l/h Vattentemperatur max. 60 C Fördelar: mycket hög flödeseffekt och kapacitet: 20 liter per minut miljövänlig: utan kemiska tillsatser fungerar både med och utan ström mätbar: integrerad mätutrustning enkel anslutning, enkel användning mycket låga driftkostnader (betydligt mer prisvärd än jonbytare) Hår Grovfilter Kalk, rostmjöl Bakterier Virus Pesticider Nitrat, sulfat Filfilter Partikelfilter Mikrofilter Ultrafiltrering Nanofiltrering Renvatten Hyperfiltrering

14 14 ELYSATOR Professionell och pålitlig mätning av den elektriska ledningsförmågan hos uppvärmnings- och kranvatten. Rengöringsmedel för värme- och kylsystem liksom andra slutna vattenkretslopp. Effektiv mot slam och bottenrester, skonsamt för miljön. Mätare För professionell mätning vid källan. Egenskaper ÆSäkerhet Æ vid påfyllning ÆPrecis Æ mätning av ledningsförmågan ÆProgrammerbart Æ gränsvärde ÆTotal Æ flödesmängd och literkapacitet ÆÅterställbar Æ vattenmätare Analysväska Professionell mätning En regelbunden analys av varmvattnet är första steget mot en störningsfri drift. Mätvärden Æ ph-värde i vatten med låg salthalt Æ Ledningsförmåga i MS/CM Æ Total hårdhet Æ Fysikaliska parametrar Konduktivitetsmätare EC-3 Professionell mätning Handburen mätare för bestämning av elektrisk ledningsförmåga. Alkaliskt SANOL H-15 Rengöringsmedel för värme- och kylsystem liksom andra slutna vattenkretslopp Milt rengöringsmedel för borttagning av järnoxidslam och bindning av rester från kemiska inhibitorer i vattenförande system. Det angriper inte de materialen som brukar användas och reagerar inte heller kemiskt med omgivningen. Användningen är ofarlig. SANOMAT 20 pro Växelspolningsapparat för värme- och kylsystem Unik spolningsapparat som genomför växelspolning med pulserande tryckluft/ vattenblandning. Garanterar pålitlig och säker rengöring av förslammade värmeoch kylanläggningar. Genom växelspolning kan till och med tilltäppta golvvärmekretsar öppnas. Egenskaper ÆUnderhållsfri Æ ÆEnkel Æ bestämning av vattenhårdhet ÆSäkra Æ mätvärden för dokumentation av påfyllning av värmeanläggningar.

15 ELYSATOR 15 ELYSATOR utvecklar tekniskt vatten från ett råmaterial till teknisk vätska. Vi kan tekniskt vatten Det ställs högre krav på vatten för olika typer av teknisk användning än på dricksvatten. Vi utvecklar vattnet tills det lämpar sig för den önskade tekniska användningen. Vi kallar det:. Vi kan tekniskt vatten. Det traditionsrika ELYSATOR Engineering AG grundades 1950 av Heinrich Rickenbach och drivs som ett familjeföretag. År 2013 flyttade VD:n Manuel Rickenbach och hans medarbetare in i de nya kontors-, lager- och produktionslokalerna i Bilten som är anpassade efter den kontinuerliga tillväxten. Förutom dotterbolaget ELYSATOR Engineering GmbH i Tyskland finns ELYSATOR representerat i runt 20 länder över hela världen. Vattenfiltren från ELYSATOR produceras i huvudsak i Schweiz och används för att rengöra tekniska vattenkretslopp. Det är framför allt värme- och kylanläggningar, men även motorkretslopp på fartyg och i kraftverk. Riktlinjer uppvärmningsvatten VDI 2035, SWKI BTI , ÖNORM H5195-1, DIN EN Officiellt gällande normer understryker hur viktig kvaliteten på påfyllnings- och spädvatten i värmesystem är. Tekniskt vatten måste avseende kemiska och fysikaliska egenskaper motsvara tekniska normer från tillverkare, ingenjörer och fackförbund. För normer ÆÆökar tillgängligheten av komponenter ÆÆsänker produktionskostnader ÆÆhöjer energieffektiviteten ÆÆtillåter garantianspråk och konsumentskydd Anläggningar bör bedrivas så att värdet upprätthålls, produktionsavbrott undviks och ekologiska specifikationer följs. ELYSATOR utvecklar tekniskt vatten - enkelt, säkert och skonsamt mot miljön, så att det passar.

16 ELYSATOR utvecklar tekniskt vatten - enkelt, säkert och skonsamt mot miljön, så att det passar. Distributör i Sverige: IWTS AB Elementvägen 5 SE Örebro Telefon Växel E-post: swiss made

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien

LUFT-/VATTEN- VÄRMEPUMPAR. Compact. Bruksanvisning SE. LWC-serien Bruksanvisning SE LUFT-/VATTEN- Compact VÄRMEPUMPAR LWC-serien Läs igenom före användning Den här bruksanvisningen innehåller viktig information om hur enheten ska användas. Anvisningen är en del av produkten

Läs mer

Poolguiden. Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool.

Poolguiden. Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool. Poolguiden Har du funderingar kring vattenkvalitet, skötselråd, vårstart och vinterstängning? Allt om skötseln av din pool. Produkter från Pahlén Pool System för bekymmersfritt poolägande. Läs mer på www.pahlen.se

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE AIR/WATER 2 + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en

Läs mer

% & " % % 4 " $ " # $ "

% &  % % 4  $  # $ !"# $ % & " % '%()*(*+)(,%-.//.)+0&! "# 1 2 3 % 4 " $ " # $ " % &''()**+,-.! /'&'% 0&'*1'&'% 2 00 $ " 2 03 4 025 6 3'.%&(7+()**'&'% 8 30 " ""$ 8 33( 9 32 9 2'.%&,,/!&:#;%%'#1. < 20 0= 23 " 02! " # $ %

Läs mer

30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system

30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept Säkert och bekvämt EvoFlat-systemen tillhandahåller

Läs mer

prominent.se FÖRETAGSPRESENTATION Allt för vattenbehandling och kemikaliehantering

prominent.se FÖRETAGSPRESENTATION Allt för vattenbehandling och kemikaliehantering prominent.se FÖRETAGSPRESENTATION Allt för vattenbehandling och kemikaliehantering Vi ser till helheten Allt inom vattenbehandling och kemikaliehantering Med ProMinent som partner är det enkelt att övervaka

Läs mer

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter

Luft/vatten-värmepumpar. Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter Luft/vatten-värmepumpar Sveriges största leverantör av villavärmeprodukter 2 NIBE FIGHTER 2020 TRYGGHETSFÖRSÄKRING Det svenska värmerekordet Det svenska värmerekordet på +38 grader sattes 1947. Några år

Läs mer

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler

Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler Poolvårdsguiden Poolskötselanvisning för villapooler 1 Innehållsförteckning Produktion Magnus Holgersson, Tove Henningsson Tryck Strömbergs Folkpool AB - Vi reserverar oss för tryckfel 5 Inledning 6 Snabbguide

Läs mer

Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem

Installatörshandbok. Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem Installatörshandbok Geberit Mapress/Mepla pressrörssystem 1 Förord Förord - Välkommen till Geberits installatörshandbok! Geberits grundläggande princip är Know-How Installed. Det betyder att vi vet hur

Läs mer

info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter

info Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation Information om Weishaupts produkter info Information om Weishaupts produkter Kvalitet som förpliktigar Brännare Värmesystem Solvärmeteknik Värmepumpar Byggnadsautomation 2 Weishaupts produktprogram Tillförlitlighet Från Zugspitze, via luxuösa

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009

Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk. December 2009 P U B L I K AT I O N Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk December 2009 Förord Den norska rapporten 164/2008 Veiledning for UV-desinfeksjon av drikkevann har tidigare skickats ut till Svenskt

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG

omfort komplett bruk för bostäder ochkommersiellt DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG komplett omfort för bostäder ochkommersiellt bruk DAIKIN ALTHERMA VÄRMEKATALOG Värme, varmvatten och kyla Hållbara energilösningar för användning i hem och för kommersiellt bruk 2 3 Du och din kund har

Läs mer

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex

Bostadsventilation med en originalanläggning från Genvex Genvex World Wide: 1 Danmark - Dänemark - Denmark Genvex A/S DK - 6100 Haderslev Tel.: +45 73 53 27 00 Fax: +45 73 53 27 07 E-Mail: salg@genvex.dk 2 Belgien - Belgium Artiklima bvba B - 9220 Hamme Tel.:

Läs mer

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR

LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR Bruksanvisning SE LUFT/VATTEN- VÄRMEPUMPAR för utomhusinstallation LW A LW H-A Med reservation för tekniska ändringar. 8000bSE Översättning av originalbruksanvisningen ait-deutschland GmbH Läs detta först

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Bergvärme NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + SOLVÄRME UNDER JORDEN EN ENORM ENERGIRESERV SOM BARA VÄNTAR PÅ ATT UTNYTTJAS. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

Dustcontrol - för renare produktionsprocesser

Dustcontrol - för renare produktionsprocesser Om Dustcontrol 1 Dustcontrol - för renare produktionsprocesser På Dustcontrol nöjer vi oss inte med att sälja produkter. Vi tillverkar och specialanpassar stoftavskiljare med en mycket hög filtreringsnivå.

Läs mer

All dynamik för att förflytta volymer

All dynamik för att förflytta volymer Fördelar Slimline propellerpumpar All dynamik för att förflytta volymer Mindre golvyta Ökad driftsäkerhet Den smala profilen hos vår nya Slimline propellerpump innebär att det krävs mindre plats för pumpstationen.

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 118 82 STOCKHOLM, tfn 08-772 41 00 E-post: gata@svekom.se Webbplats: www.svekom.se ISBN:

Läs mer

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande

Kunskap och engagemang ingår alltid. CG Drives & Automations serviceerbjudande Kunskap och engagemang ingår alltid CG Drives & Automations serviceerbjudande Vi lägger all vår energi på att spara din! Att spara energi handlar inte bara om din elräkning. Det handlar om att kunna lita

Läs mer

Lindab Solus Systembeskrivning

Lindab Solus Systembeskrivning Säkerställer en snabb återbetalning på din investering Lindab beskrivning Det självklara valet helt enkelt Bild 1. Lindabs aktiva kylbaffel. Vad är Lindabs -system? Att minimera energikostnaderna för värme

Läs mer

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com

Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. www.m-therm.com Modernt värmesystem för väggar, golv och tak. Member of: Uppvärmning i väggen: Använd M-Therms 24 volt uppvärmning och få en hälsosam miljö som är ekonomisk, pålitlig, lätt att använda, flexibel och bekväm.

Läs mer