Luleå bugg och swing 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luleå bugg och swing 2014"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 27/314 Luleå bugg och swing Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Val av a. Ordförande för mötet b. Sekreterare för mötet 4. Val av a. Två justerare, som jämte mötesordförande skall justera protokollet b. Två rösträknare 5. Mötets korrekta utlysande 6. Fastställande av dagordningen

2 7. Styrelsen föredrar Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 2013 Se Bilaga 2 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskapsåret 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Fastställande av medlemsavgifter Fastställande av verksamhetsplan 2014 samt behandling av budget för det kommande verksamhets /räkenskapsåret Se bilaga 4 för Luleå Bugg och Swings verksamhetsplan. 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 13. Val av a. Föreningens ordförande för en tid av ett år b. Två ledamöter i styrelsen för en tid av två år

3 c. Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år d. Två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta) e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta) f. Fyllnadsval 1 år ledamot 14. Utdelande av a. Trohetsmedalj 2013 b. Bragdmedalj Avtackningar: 16. Övriga frågor

4 Info Eberneser Info Årshjulet Bilda Jubileumsgrupp, vi firar 30 år som Förening Mötets avslutande BILAGOR1. Deltagarlista 2. Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Verksamhetsplan Budget 2014

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 BILAGA 1 Luleå Bugg & Swing Dansklubb/ Styrelsen Det har varit ett händelserikt år, fullt av utmaningar och framgångar. Föreningens dansare har som vanligt presterat bra på tävlingsgolvet. Under årets DM i Skellefteå tog LBS inte mindre än 7 medaljer, därav 5 guld. Vid SM i Karlstad tog Anna Fors och Jakob Bergelin en silvermedalj. Vid LagSM i Umeå (som genomfördes i januari 2014) hade vi ett ungdomslag och ett vuxenlag. Efter fina prestationer av alla slutade ungdomslaget på en 4:e plats och vårt vuxenlag dansade final och slutade på en fin 6:e plats. Under 2013 löste 108 personer tävlingslicens för Luleå Bugg & Swing, vilket gör att vi bibehåller vår position som en av Sveriges största tävlande förening. Per 31/ hade vi 392 medlemmar o per 31/1213 var vi 559 medlemmar, alltså en ökning med 169 medlemmar, känns fantastiskt. Vi har haft flera uppskattade uppvisningar under året, bland annat på Universitetet och Luleåkalaset, för att locka fler att börja dansa. I augusti genomfördes ILHC (International Lindy Hop Championships) i Washington. Sverige representerades av Anna Fors och Jakob Bergelin och i grenen showcase lyckades Anna och Jakob med att knipa guldet. Vi har nu i två års tid jobbat för att förverkliga Eberneser. Det har anordnats trivseldanser nästan varje torsdag där våra medlemmar har kunnat umgås och fika på ett uppskattat sätt. Nytt för året var att första halvtimmen dansa ormen, ett mycket uppskattat inslag. Även orkesterdanser och avslutningsdanser har ordnats och de har varit välbesökta även av våra grannklubbars medlemmar. På Universitetet har det funnits möjlighet att dansa Bugg och Fox varje måndag och det har anordnats dans för alla Nollor, där vi har kunnat rekrytera många nya dansare till föreningen. Det har funnits många träningsmöjligheter under året. Bugga loss har varit ett lyckat koncept varje måndag för de som socialdansar. För de tävlande paren har det funnits ledarledda träningar tisdagar och onsdagar på två olika nivåer; Avancerad och Elit. På söndagarna, på Aspirantträningarna, har det funnits möjlighet för de som är nyfikna på att börja tävla att träna med kompetenta tränare. Det har funnits tid att träna alla discipliner utom Rock n Roll där det saknas utövare.

6 Trohetsmedaljen gick till Thomas Söderström för hans enorma arbete för vår förening o dess utveckling och till Annelie Utterström för hennes insatser att bedriva dans på Heden. Bragdmedaljen gick till Thomas Söderström för att han med sin kraft och glöd bäddar för dansutveckling och till Viktoria BjörnssonSpets för hennes insatser med barn och ungdomar i föreningen. Vi har under 2013 haft kontinuerliga kursstarter i både Luleå och Boden, ett starttillfällen under våren och ett under hösten, då både fortsättningskurser och grundkurser körts i båda städerna. Vi har anordnat en ledarträff där vi samtalat om utveckling samt haft det trevligt tillsammans, allt för DANSGLÄDJE Verksamhetsberättelse 2013 Träning: Gruppledare: Ingalill Nylund Socialdansgruppen Bugga Loss gjordes om under 2013 till kurs, för att försöka få alla som går i den gruppen att kunna ungefär samma teknik. Under våren var gruppen blå och under hösten blev hela gruppen lila. Innehållet har varit enligt våra kurskompendier. Gruppen har framförallt haft roligt på dansgolvet och målet var att bli en bra/bättre danspartner. Under 2014 kommer gruppen att återgå till vår träningsverksamhet igen. Kursledarna som ansvarat för 2013 bugga loss kommer från våra tävlingsdansare i klubben. Tävlingsträning Bugg Aspirant grupp 1. Aspirantgruppen har under våren 2013 tränat på söndagar på Porsön och under hösten flyttades träningen till Bergnäsgården p g a andra kurser. Dansarna har introducerats i tävlingsverksamheten för att göra de redo att prova på att tävla på en Rtävling. De har även fått prova på lite Boogie Woogie under våren och jazzsteg under hösten. Det har varit en härlig grupp som har varit positiva att jobba med där målet för hösten var att de flesta skulle vara med på minst 1 tävling. Gruppen har bestått av vuxna och 35+. Tränarna som ansvarat för denna grupp har hållit hela säsongen ut och kommer från tävlingsdansarna el träningsgruppen. Avancerad grupp 2. Denna grupp har tränat på onsdagarna på Bergnäsgården. Gruppen för avancerad dansträning har haft en inriktning på 50% utförande och 50% teknik, föra /följa och ge en ökad dansanthet. Övningar och coachning har haft inriktning på tävling. Till största delen har vi haft egna tränare från Elitgruppen/träningsgruppen till största del, ansvarig för olika block under året. Gruppen har även haft möjlighet att delta på de inspirationsträningar som vi genomfört med Micteam. Gruppen har bestått av vuxna och 35+. Regional nivå med licens och tävlingskrav, några gånger har denna grupp även tränat tillsammans med Elitgruppen. Elit grupp 3.

7 Gruppen har tränat på Onsdagar på Bergnäsgården, där fokuset på träningarna har legat på 70% utförande och 30% teknik. Vi har genomfört tävlingsträningen med egna ledare till största delen samt tagit in tränare från Micteam som en inspiration. De krav som finns från de tävlande samt från domare är att vi skall gå vidare i vårt tänk att visa upp sig, att synas samt leverera och prestera då det gäller på tävlingsgolvet. Andra stora klubbar anser att vi i LBS är idégivare och ligger i framkant då det gäller vad som är viktigt att träna på framförallt i bugg. Vi har under 2013 lagt lite mer fokus på tjejerna under året. Gruppen har bestått av ungdomar/juniorer/vuxna och 35+ i de högsta tävlingsklasserna på Nationell nivå. Licens och tävlingskrav gäller för denna grupp. Vi har under året haft samarbete med Pite svänget och Dansdraget där några av deras bästa dansare har deltagit på våra träningar. Boogie Woogie De har genomförts träning i Boogie Woogie på framförallt måndagar på Örnässkolan där har varit ca 8 tävlande som kontinuerligt tränat tillsammans med egna tränare. Vuxna tränar tillsammans med ungdomar/juniorer. Lindy Hop Vi har gett möjlighet till egna träningstider där våra elitpar har kunnat träna Lindy. Vi har även under året lagt in för övriga träningsgrupper med att introduktion till Lindy och jazzstegvariationer som har varit positivt och utveckande för deras dans. Här har paren själva tränat tillsammans och coachar och stöttar varandra. Dubbelbugg Under 2013 hade vi 23 trio som tränade dubbelbugg. Det tränades mest intensivt inför stundande tävlingar på de egna träningstider som finns. För att kunna bli en bättre och duktigare tävlingsdansare så behöver man träna mer än 1ggr/vecka. Det har därför funnits egna träningstider under veckan. Till största del har det varit uppskattat att träna tillsammans på tisdagar på Spegelsalen i Luleå där de kunnat coacha och stötta varandra från olika tävlingsnivåer mycket uppskattat. West Coast Swing Under hösten efter återkommande önskemål från dansare genomfördes en nybörjar kurs/träning i West Coast Swing med 45 anmälda deltagare. En riktig succé vi använde oss av ledare från Umeå WCS. Under våren 2014 startas även träningsverksamhet upp i WCS med klubbens egna ledare. Verksamhetsberättelse 2013 Trivsel: Gruppledare: Marianne Spets Trivselverksamheten har under året bestått av: 26 trivselkvällar, torsdagar på Blackis. 1 Dansbandstorsdag till Henkez 2 Orkesterdanser till Voyage och Expanders

8 3 Avslutningsdanser 1 Mittterminsdans 1 Sommarfest Trivselkvällarna har vid flera tillfällen haft olika teman, bl a Melodifestivalstema, kärlekstema, 60tals tema och Halloween. Olika diskjockeys har spelat musik under trivselkvällarna i både snabbt och långsamt tempo. Varje trivselkväll har inletts med vad vi kallar för ringen då man dansar ett varv med en partner och byter sedan till nästa partner som står i tur i kön. Detta har varit mycket uppskattat. Alla danser har annonserats som evenemang på Facebook förutom på vår hemsida. Det har varit fri entré till trivselkvällarna under året och fika har funnits till försäljning till en billig penning. Verksamhetsberättelse 2013 Tävling: Gruppledare: ½ året Helena Lövgren andra ½ Maria Kröger o Marianne Beckenäs Tävlingsgruppen ansvarar för att föreningens medlemmar har förutsättningar för att tävla. Gruppen ansvarar bl.a för att informera de tävlande om vilka tävlingar som är prioriterade/budgeterade, hantering av tävlingslicenser, tävlingsanmälningar samt med hjälp av kanslist boka de gemensamma gruppresorna och logi. Luleå Bugg & Swing har deltagit i följande tävlingar: Sten Sture GP, Sävsjö 10 dansare Sten Sture N, Sävsjö 10 dansare DM, Skellefteå 24 dansare Guldsnurren R, Skellefteå 21 dansare Altirasnurren GP, Sundsvall 13 dansare Altirasnurren N, Sundsvall 11 dansare Altirasnurren R, Sundsvall 4 dansare Billingebuggen N, Skövde 13 dansare Björkstabuggen N, Umeå 17 dansare Björkstasnurren R, Umeå 8 dansare SM, Karlstad 17 dansare Höstlägret Rtävling, Luleå 23 dansare Brunnasnurren, Kungsängen 13 dansare Mälar GP, Hallstahammar 11 dansare Höstbuggen N, Luleå 22 dansare Höstbuggen R, Luleå 44 dansare Enköping GP, Enköping 21 dansare Pepparkaksbuggen, N, Tierp 1 dansare LagSM, Umeå 17 dansare, 2 lag

9 Föreningens dansare har som vanligt presterat bra på tävlingsgolvet. Under årets DM i Skellefteå tog LBS inte mindre än 7 medaljer, därav 5 guld. Vid SM i Karlstad tog Anna Fors och Jakob Bergelin en silvermedalj. Vid LagSM i Umeå (som genomfördes i januari 2014) hade vi ett ungdomslag och ett vuxenlag. Efter fina prestatioer av alla slutade ungdomslaget på en 4:e plats och vårt vuxenlag dansade final och slutade på en fin 6:e plats. Under 2013 löste 108 personer tävlingslicens för Luleå Bugg & Swing, vilket gör att vi bibehåller vår position som en av Sveriges största tävlande förening. I augusti genomfördes ILHC (International Lindy Hop Championships) i Washington. Sverige representerades av Anna Fors och Jakob Bergelin och i grenen showcase lyckades Anna och Jakob med att knipa guldet. Verksamhetsberättelse 2013 LBSS: Gruppledare: Ella Wiberg Vi har genomfört Nolledans och haft stort deltagande av studenter o väckt intresset dans. Verksamhetsberättelse 2013 BUJ: Gruppledare: Ulla Rova BUJgruppen(Barn Ungdom och Juniorer) sköter kurs tränings och tävlingsverksamhet upp till 18 års ålder. De grupper som BUJ består av är läger, tävling, träning, trivsel och administration. I dessa grupper ingår både föräldrar och tränare. Vi har under året genomfört två föräldramöten för att informera och försöka värva nya föräldrar till grupperna. En nybörjarkurs i bugg genomfördes ej denna höst pga vi ej fick några anmälningar från pojkar. Vi har ledare som utbildar sig för att kunna starta ett nytt spännande projekt 2014 som vänder sig till barn mellan 3år12år. Där könsfördelningen inte spelar någon roll. Tävlingar Barn och ungdomar i LBS har deltagit i samtliga tävlingar som erbjudits av föreningen. Som vanligt med fina resultat. Träningar I år finns det 2 grupper med Barn/ungdomar som tränar Super trouper och Crazy legsde tränande har erbjudits möjlighet till målinriktad och fokuserad träning, i vald gren. De grenar som har varit aktuella under 2013 är bugg, dubbelbugg, lindy och boogie woggie. De äldre ungdomarna ställer upp som hjälptränare åt ordinarie tränare i Supertrouper gruppen.. Läger

10 Höstlägret i Luleå pågick Som vanligt med välmeriterade tränare Anna Fors Jakob Bergelin,Marcus Rosendahl Frida Borg o Conrad Lindström Uppvisningar Under 2013 så deltog BUJ i ett flertal uppvisningar. Bland annat de årligen återkommande Luleå hamnfestival, festival dance for love, Barn/Ungdomar var även på olika idrottsevenemang och visat upp sina danskunskaper. REVISIONSBERÄTTELSE: BILAGA 3 Verksamhetsplan LBSDK/ styrelsen 2014 BILAGA 4 VÅR VISION: Vi skall vara en attraktiv och levande dansidrottsförening/ kulturförening som genomsyras av: *Lust *Professionalism *Glädje *Omtanke *Värme VÄRDSKAP: skall vara vårt honnörsord. Våga bjuda på sina kunskaper, sin erfarenhet, sin entusiasm, sin generositet, våga göra fel o SE hela människan livslångt idrottande dansa hela livet. Prioriterade områden: Utbildning Rekrytering Marknadsföring/ Information Att bädda för start på Eberneser. Verksamhetsplan 2014 Tävling: Gruppledare: Maria Kröger o Marianne Beckenäs Långsiktiga mål:

11 Delta på högklassade tävlingar, GP, i möjlig mån för att kunna möta övriga Sveriges elitdansare. Att fler av våra elitdansare når internationell nivå (får delta på VM och EM) samt att våra elitdansare når den nya Superklassen. Att delta på Norrlandstävlingar i Rklass som anordnas. Mål 2014: Välja ut vilka tävlingar under året som ska vara prioriterade att åka på och som ska subventioneras av LBS. Att våra tävlanden ges möjlighet att delta på minst 3 budgeterade/prioriterade tävlingar/termin. Detta förutom KM, DM, SM och LagSM. Att arrangera gemensamma resor till de långväga tävlingar som är prioriterade att åka på. Att ordna externa sponsorer för gruppresa till LagSM så att dansare uttagna för att representera LBS inte behöver satsa egna pengar för att åka. Att undvika statisk parbildning bland nya barn och ungdomar. Att minst 10 st tränande barn och ungdomar deltar på KM och Rklasstävlingar. Att minst 50 % av våra tränande vuxna (i tävlingsträningsgrupperna) deltar på KM och R klasstävlingar. Att minst 50 % av våra tränande vuxna i Tävlingsträningsgrupp 1 börjar tävla under året. Att lagledare utses och följer med till varje prioriterad tävling. Att vi deltar på SM. Att vi deltar på LagSM med minst 1 lag. Att vi har minst 130 licensierade dansare innan årets slut. (Dags dato har vi drygt 100) Hitta former för att fler ska vilja vara lagledare. Verksamhetsplan 2014 BUJ: Gruppledare: Ulla Rova Verksamhetsplanen delas in i 6 olika segment (Kurser, Träningar, Tävlingar, Egna tävlingsarrangemang, Våra Ledare, Övrigt) KURSER Kursverksamheten rekryterar nya medlemmar samtidigt som den är en viktig inkomstkälla som delvis finansierar den idrottsliga verksamheten. Genom regelbundna kursstarter skapar vi en jämn rekryteringstakt för barn, ungdomar och vuxna. BARN & UNGDOM (T.O.M. 19 ÅR) Vi ser gärna att andelen barn & ungdomar i föreningen ökar. Därför blir de bl.a. automatiskt medlemmar när de går en nybörjarkurs. Kurserna är även mer inriktade mot idrott jämfört med vuxenkurserna. MÅL 2014(KURSER BARN & UNGDOMAR)

12 Nytt barn projekt startar januari. Skuttisar 36år Rocka loss 712år. Vi kommer att fylla alla våra platser på en kurs (i våra barnkurser) oavsett om könsfördelningen är skev. Focus på att rekrytera nya tränare ex unga tävlingsdansare som får utbildning en helg. Sommardansskola 1 vecka i slutet på sommarlovet. För ungdomar 1518år samarbete med LBSS (studenterna) Få tillbaka före detta tävlingsdansare med egna barn. Dessa bör uppdatera dansen som den ser ut idag. Träningsstöd Nya tränare får stöd och feedback av erfarentränare(planerar gemensamt nybörjarträningen ex4 veckor åtgången) Utvärdering och fortsatt gemensam planeríng. (Jennie Johansson) Träningshandledning. Sammanställning av träningsmaterial för tränarna. Focus på att rekrytera fler barn och ungdomar speciellt killar. Att ha uppvisningar i samband med föräldramöten på skolorna. För att öka andelen barn som vill börja dansa. Viktigt att arbeta för en god gruppkänsla. Genom ex boka höjdbanan på Hälsanshus, gemensamt bad i Gammelstad. Fortsätta ha gemensamma avslutningar. Gemensamma bussresor till tävlingar i Norrland. TRÄNINGAR Nytt projekt Projektet startar i januari som vänder sig till barn från 36år Skuttisar barn 712 år rocka loss. Syftet med projektet är att främja att alla som vill dansa ska få den möjligheten i vår verksamhet. Detta innebär att vi försöker fylla alla våra platser på en kurs (i våra barnkurser) oavsett om könsfördelningen är skev. Alla barn som vill dansa skall få den möjligheten, För att ha en bra verksamhet med träningar och träningsläger ska vi fortsätta satsa på att ha egna välutbildade tränare, samtidigt som vi kompletterar detta med tränare utifrån (t.ex. träningsläger). Det är viktigt att en nyrekrytering och fortbildning sker av våra tränare. Under 2014 kommer de bedrivas träningsverksamhet i bugg, lindy hop, boogie woogie och formationsdans. Vi har idag en bra breddidrott och strävar efter att förstärka toppen. För att stödja våra barn och ungdomar i deras utveckling vill vi hålla återkommande individuella samtal med varje tränande. BARN & UNGDOM

13 LÅNGSIKTIGA MÅL (TRÄNINGAR BARN & UNGDOM) Ett årligen återkommande barn & ungdomsläger för distriktets klubbar. MÅL 2014 (TRÄNINGAR BARN & UNGDOM) Ledarledda träningar/parträningar i grupp i danserna bugg, lindy hop, boogie woogie. Erbjuda 3 träningstillfällen/vecka utan ledare. Läger för Rdansare. En grupp för yngre. En grupp för de som gått danskurs på universitetet. N Ungdomsdansarna är ledare under denna dag De tränande deltar på uppvisningar Återkommande individuella samtal med samtliga tränande TÄVLINGAR Vi föredrar gemensamma resor till tävlingar som stärker gemenskapen och klubbkänslan. Dessa s.k. budgeterade tävlingar förbättrar även våra medlemmars möjlighet att tävla genom att vi sponsrar de tävlandes avgifter (resor och boende). Vi eftersträvar att hitta billiga lösningar för att få ut så mycket som möjligt av våra pengar. För att undvika statisk parbildning vid tävling låter vi nybörjare för barn och ungdomar att byta danspartner vid varje tävling. LÅNGSIKTIGA MÅL (TÄVLING) 1. En gemensam bussresa till kombinerad N, R tävling i Norrland. För att sammansvetsa dansarna och skapa en gruppkänsla. 2. För att möjliggöra en elitsatsning får de tävlande i högsta klasserna åka på fler budgeterade tävlingar. MÅL 2014 (TÄVLING) Våra tränande ges möjlighet att delta på minst tre budgeterade tävlingar per termin. Detta förutom KM, DM, SM och LagSM. Föreningen sponsrar boende och resor vid dessa tävlingar genom att ha ett paketpris (plus ev. tillägg för dyrare tävlingar där resekostnaderna är större). Undvika statisk parbildning bland nya barn och ungdomar Motivera pojkar till börja tävla. Lagledare följer med till varje tävling + medföljande föräldrar

14 Delta på LagSM Delta på SM Verksamhetsplan 2014 Kurs: Gruppledare: Vakant Kursgruppen ansvarar för kursverksamheten som har som syfte att sprida kunskap och glädje genom dans. Kursverksamheten rekryterar nya medlemmar till föreningen för såväl socialdans som tävlingsverksamhet. Kurserna är för många den första kontakten med föreningen och dansen samt en viktig kontaktyta utåt. Kursverksamheten utgör också en viktig inkomstkälla som finansierar stora delar av idrottsliga verksamheten. Genom regelbundna kursstarter skapas en jämn rekrytering av nya medlemmar och tävlande, samt tillmötesgår allmänhetens efterfrågan. Långsiktiga mål Ökning av de smala dansgrenarna (Boogie Woogie, Foxtrot, Lindy Hop) Kontinuerliga kursstarter i Boden och Luleå Kontinuerlig rekrytering av fler aktiva kursledare Mål inplanerade kursstarter i Bugg (7 14 tillfällen) 2 inplanerade kursstarter i Boogie Woogie (1014 tillfällen) 4 inplanerade kurshelger i Foxtrot 3 inplanerade kursstarter i Lindy Hop (7 tillfällen) Samarbeta med träningsgruppen om ledare Skapa/bearbeta kompendier i Lindy Hop och Boogie Woogie Fortsatt medlemskrav på samtliga kurser enligt RF/STIM/DSF Samarbeta med träningsgruppen och BUJ om ledare Inför maxgräns på ca 20 par/grupp (anpassa till lokalen) Upprätthålla en lista på hjälpdansare Hålla årshjulet uppdaterat med bl.a. kursstarter Implementera ny antagningsprocess i swingweb Rekrytera fler medlemmar till kursgruppen samt göra en tydlig arbetsfördelning Anpassa kursstarter samt planering för studenterna

15 Upprätta en ledarinfobank där tips på övningar kan samlas Verksamhetsplan 2014 Träning: Gruppledare: Ingalill Nylund Träningsgruppens fokus är att se till att träningar hålls av välutbildade tränare i alla träningsgrupper oavsett nivå och möta de krav och önskemål som de tränande efterfrågar, De ser även till att det finns träningstider för de olika danser som praktiseras i föreningen. Långsiktiga mål Satsning på utbildning av ledare internt och externt är ett av de viktigaste målen. Fortsätta införandet med ett idrottsligt perspektiv (fysiskt, mentalt och tekniskt) Mål 2014 Arrangera ett träningsläger för tävlingsverksamheten Arrangera tre inspirationsdagar per termin med extern aktör Coachning efter tävlingsträningarna prioriteras för grupp 2 och 3. Motionsverksamhet Bugga Loss tas tillbaka som socialdansträning från kurs. Arrangera tränings/inspirationsläger för breddverksamheten med egna ledare

16 Satsning på variationsrik, dynamisk dans (olika stegvariationer) och utförande under året bland våra tävlingsdansare inom samtliga träningsgrupper. Vår nya barn/ungdomsgrupp skapar ett tränarråd som samarbetar med träningsgruppen där en repr från den gruppen ingår i träningsgruppen. Fokus på feedback och egenträning. Fokus på att hitta fler killar/förare till våra träningsgrupper Att på höstterminen headhunta fram talanger för tävlingsverksamhet. Ge träningsmöjligheter/grupp för West Coast Swing dansare Genomföra Dansuppvisningar/shower av hög kvalité både i marknadsföringssyfte och för att visa dansglädje. Mått för uppföljning Antal träningsgrupper Antal rapporterade träningsläger Antal utbildade tränare Antal nya tävlingsdansare Antal nya killar/förare i träningsgrupperna Verksamhetsplan 2014 Trivsel: Gruppledare: Marianne Spets Mål: Målet med att ordna trivselaktiviteter inom föreningen är:

17 att fokusera på möten mellan människor att få använda danskunskaperna på det sociala dansgolvet att nybörjare och mer erfarna dansare får mötas och ha roligt tillsammans att få ett större utbyte med LBSS Aktiviteter Trivselkvällen på torsdagar är öppen för alla Luleå Bugg och Swing's medlemmar (samt alla kursare efter tredje kurstillfället). Följande aktiviteter planeras under året: Trivseldanser varje torsdag, totalt ca 33 tillfällen under vår och höst varav en medlemsfest, två tre orkesterdanser Mitterminsdanser kommer att ordnas i mitten av kursterminerna, två tillfällen. De ersätter en trivselkväll. Orkesterdanser kan komma att ordnas vid några tillfällen vid sidan av Trivselgruppens aktiviteter. Varje trivselkväll kommer att inledas med ringdans mellan Detta i syfte att skapa en större gemenskap i föreningen och underlätta för alla att på ett självklart sätt få kontakt med fler. Vi kommer att bjuda in barnen till nybörjartimmen. Långsiktiga mål att försöka entusiasmera fler medlemmar att ta ett större gemensamt ansvar för trivselaktiviteterna att få minst 100 dansande medlemmar vid varje trivseldans att få en välfungerande danslokal i Blackis med bra dansgolv i ett välvårdat hus Verksamhetsplan 2014 LBSS: (Luleå Bugg och Swing Studenter) Gruppledare: Ella Wiberg Gruppen ansvarar för att möjliggöra dans för studenter och äldre ungdomar (1525 år) i Luleå. Gruppen ska sprida dans och dansglädje på ett sådant sätt att Luleå kan bli en plats där ungdomar kan/väljer att syssla med dans på sin fritid. LBSS s uppgifter är att: Marknadsföra Luleå Bugg och Swing på universitet och gymnasiet. Se till att ungdomarna/studenterna har en egen gratis fridans att åka till på universitetsområdet som inte krockar med torsdagens trivselkväll Arrangera studentikosa fester för studenter och medlemmar på universitetsområdet. Arrangera dansresor för både studenter och medlemmar att åka på genom att bl.a. det så kallade bilpoolssystemet. Hålla ögonen öppna för nya ledartalanger och underrätta utbildningsgruppen om sådana finns.

18 Arrangera studentaktiviteter i form av dansuppvisningar och danstävlingar internt i nära samarbete med universitet. Hålla goda kontakter med STUK, Studenthälsan, Porsö Kyrka och universitetsledningen. Verka för alkoholfria fritidsaktiviteter på campus. Alla i styrgruppen ska vara LBSDKmedlemmar. BUDGET : BILAGA 5

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014

MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F. Verksamhetsberättelse 2014 MARIEHAMNS GYMNASTIKFÖRENING R.F Verksamhetsberättelse 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 STYRELSE Ordförande Vice Ordförande Rosina Lehto Per-Åke Henriksson Styrelsemedlemmar Sabina Mattsson John Sjöström

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa!

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa! GympaNYTTigt Maj 2015 GympaNYTTigt är ett nyhetsbrev från Gymnastikförbundet Norr som skickas ut två gånger per år, en gång i december och en gång i maj månad. Här summerar styrelsen, kommittéerna och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Årsredovisning 2012. Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU

Årsredovisning 2012. Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU Hedersmedlemskap i den ideella föreningen IKSU Kriterier: Person som kommer i fråga för Hedersmedlemskap ska under lång tid utfört synnerligen värdefulla och extraordinära insatser i föreningens anda och

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Munkedals Ridklubb Verksamhetsåret 2013-01-01 till 2013-12-31. Styrelsens sammansättning och arbete Ledamöterna inklusive ordförande presenteras nedan med namn och ansvarsområde, vid vilken/vilka de är

Läs mer

Årsbok för Svenska Danssportförbundet 2009

Årsbok för Svenska Danssportförbundet 2009 DANS SPORT Årsbok för Svenska Danssportförbundet 2009 Innehåll Detta är Danssport....... sid 4 Tiodansen under året......... sid 6 North European Championship 2009....... sid 6 Veera & Stefano valde Italien......

Läs mer

Slalomnytt. Vi ses i backen! Niklas Thorén, Ordförande Nolby Alpina SK 070-239 69 02. Styrelsen i Nolby Alpina 2012/2013

Slalomnytt. Vi ses i backen! Niklas Thorén, Ordförande Nolby Alpina SK 070-239 69 02. Styrelsen i Nolby Alpina 2012/2013 Sept 2012 Slalomnytt Ordförande har ordet. Vintern närmar sig och det känns riktigt bra! Sommaren var inte den bästa om man önskar soltimmar och värme så vi hoppas på en riktigt kall och snörik vinter

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB

PÅVELUNDS TENNIS & BADMINTONKLUBB Verksamhetsberättelse PTBK 2011 1 1 ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2 STYRELSEN... 4 3 MEDLEMMAR... 5 4 VISION... 5 5 MÅL... 5 5.1 EN PROFESSIONELL OCH VÄLKOMNADE ANLÄGGNING... 6 5.2 DUKTIG, ENGAGERAD OCH UTBILDAD

Läs mer

KFUM Örebro Friidrott

KFUM Örebro Friidrott KFUM 2014 Örebro Friidrott Verksamhetsberättelse för år 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 KFUM Örebro Friidrott Verksamhetsberättelse för år 2014 2014-01-01 2014-12-31 Innehållsförteckning 1 Ordföranden har

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer