Luleå bugg och swing 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luleå bugg och swing 2014"

Transkript

1 PROTOKOLL ÅRSMÖTE 27/314 Luleå bugg och swing Öppnande av mötet 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Val av a. Ordförande för mötet b. Sekreterare för mötet 4. Val av a. Två justerare, som jämte mötesordförande skall justera protokollet b. Två rösträknare 5. Mötets korrekta utlysande 6. Fastställande av dagordningen

2 7. Styrelsen föredrar Verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret 2013 Se Bilaga 2 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets /räkenskapsåret 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för Fastställande av medlemsavgifter Fastställande av verksamhetsplan 2014 samt behandling av budget för det kommande verksamhets /räkenskapsåret Se bilaga 4 för Luleå Bugg och Swings verksamhetsplan. 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 13. Val av a. Föreningens ordförande för en tid av ett år b. Två ledamöter i styrelsen för en tid av två år

3 c. Två suppleanter i styrelsen för en tid av ett år d. Två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år (i detta val får inte styrelsens ledamöter delta) e. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta) f. Fyllnadsval 1 år ledamot 14. Utdelande av a. Trohetsmedalj 2013 b. Bragdmedalj Avtackningar: 16. Övriga frågor

4 Info Eberneser Info Årshjulet Bilda Jubileumsgrupp, vi firar 30 år som Förening Mötets avslutande BILAGOR1. Deltagarlista 2. Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Verksamhetsplan Budget 2014

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 BILAGA 1 Luleå Bugg & Swing Dansklubb/ Styrelsen Det har varit ett händelserikt år, fullt av utmaningar och framgångar. Föreningens dansare har som vanligt presterat bra på tävlingsgolvet. Under årets DM i Skellefteå tog LBS inte mindre än 7 medaljer, därav 5 guld. Vid SM i Karlstad tog Anna Fors och Jakob Bergelin en silvermedalj. Vid LagSM i Umeå (som genomfördes i januari 2014) hade vi ett ungdomslag och ett vuxenlag. Efter fina prestationer av alla slutade ungdomslaget på en 4:e plats och vårt vuxenlag dansade final och slutade på en fin 6:e plats. Under 2013 löste 108 personer tävlingslicens för Luleå Bugg & Swing, vilket gör att vi bibehåller vår position som en av Sveriges största tävlande förening. Per 31/ hade vi 392 medlemmar o per 31/1213 var vi 559 medlemmar, alltså en ökning med 169 medlemmar, känns fantastiskt. Vi har haft flera uppskattade uppvisningar under året, bland annat på Universitetet och Luleåkalaset, för att locka fler att börja dansa. I augusti genomfördes ILHC (International Lindy Hop Championships) i Washington. Sverige representerades av Anna Fors och Jakob Bergelin och i grenen showcase lyckades Anna och Jakob med att knipa guldet. Vi har nu i två års tid jobbat för att förverkliga Eberneser. Det har anordnats trivseldanser nästan varje torsdag där våra medlemmar har kunnat umgås och fika på ett uppskattat sätt. Nytt för året var att första halvtimmen dansa ormen, ett mycket uppskattat inslag. Även orkesterdanser och avslutningsdanser har ordnats och de har varit välbesökta även av våra grannklubbars medlemmar. På Universitetet har det funnits möjlighet att dansa Bugg och Fox varje måndag och det har anordnats dans för alla Nollor, där vi har kunnat rekrytera många nya dansare till föreningen. Det har funnits många träningsmöjligheter under året. Bugga loss har varit ett lyckat koncept varje måndag för de som socialdansar. För de tävlande paren har det funnits ledarledda träningar tisdagar och onsdagar på två olika nivåer; Avancerad och Elit. På söndagarna, på Aspirantträningarna, har det funnits möjlighet för de som är nyfikna på att börja tävla att träna med kompetenta tränare. Det har funnits tid att träna alla discipliner utom Rock n Roll där det saknas utövare.

6 Trohetsmedaljen gick till Thomas Söderström för hans enorma arbete för vår förening o dess utveckling och till Annelie Utterström för hennes insatser att bedriva dans på Heden. Bragdmedaljen gick till Thomas Söderström för att han med sin kraft och glöd bäddar för dansutveckling och till Viktoria BjörnssonSpets för hennes insatser med barn och ungdomar i föreningen. Vi har under 2013 haft kontinuerliga kursstarter i både Luleå och Boden, ett starttillfällen under våren och ett under hösten, då både fortsättningskurser och grundkurser körts i båda städerna. Vi har anordnat en ledarträff där vi samtalat om utveckling samt haft det trevligt tillsammans, allt för DANSGLÄDJE Verksamhetsberättelse 2013 Träning: Gruppledare: Ingalill Nylund Socialdansgruppen Bugga Loss gjordes om under 2013 till kurs, för att försöka få alla som går i den gruppen att kunna ungefär samma teknik. Under våren var gruppen blå och under hösten blev hela gruppen lila. Innehållet har varit enligt våra kurskompendier. Gruppen har framförallt haft roligt på dansgolvet och målet var att bli en bra/bättre danspartner. Under 2014 kommer gruppen att återgå till vår träningsverksamhet igen. Kursledarna som ansvarat för 2013 bugga loss kommer från våra tävlingsdansare i klubben. Tävlingsträning Bugg Aspirant grupp 1. Aspirantgruppen har under våren 2013 tränat på söndagar på Porsön och under hösten flyttades träningen till Bergnäsgården p g a andra kurser. Dansarna har introducerats i tävlingsverksamheten för att göra de redo att prova på att tävla på en Rtävling. De har även fått prova på lite Boogie Woogie under våren och jazzsteg under hösten. Det har varit en härlig grupp som har varit positiva att jobba med där målet för hösten var att de flesta skulle vara med på minst 1 tävling. Gruppen har bestått av vuxna och 35+. Tränarna som ansvarat för denna grupp har hållit hela säsongen ut och kommer från tävlingsdansarna el träningsgruppen. Avancerad grupp 2. Denna grupp har tränat på onsdagarna på Bergnäsgården. Gruppen för avancerad dansträning har haft en inriktning på 50% utförande och 50% teknik, föra /följa och ge en ökad dansanthet. Övningar och coachning har haft inriktning på tävling. Till största delen har vi haft egna tränare från Elitgruppen/träningsgruppen till största del, ansvarig för olika block under året. Gruppen har även haft möjlighet att delta på de inspirationsträningar som vi genomfört med Micteam. Gruppen har bestått av vuxna och 35+. Regional nivå med licens och tävlingskrav, några gånger har denna grupp även tränat tillsammans med Elitgruppen. Elit grupp 3.

7 Gruppen har tränat på Onsdagar på Bergnäsgården, där fokuset på träningarna har legat på 70% utförande och 30% teknik. Vi har genomfört tävlingsträningen med egna ledare till största delen samt tagit in tränare från Micteam som en inspiration. De krav som finns från de tävlande samt från domare är att vi skall gå vidare i vårt tänk att visa upp sig, att synas samt leverera och prestera då det gäller på tävlingsgolvet. Andra stora klubbar anser att vi i LBS är idégivare och ligger i framkant då det gäller vad som är viktigt att träna på framförallt i bugg. Vi har under 2013 lagt lite mer fokus på tjejerna under året. Gruppen har bestått av ungdomar/juniorer/vuxna och 35+ i de högsta tävlingsklasserna på Nationell nivå. Licens och tävlingskrav gäller för denna grupp. Vi har under året haft samarbete med Pite svänget och Dansdraget där några av deras bästa dansare har deltagit på våra träningar. Boogie Woogie De har genomförts träning i Boogie Woogie på framförallt måndagar på Örnässkolan där har varit ca 8 tävlande som kontinuerligt tränat tillsammans med egna tränare. Vuxna tränar tillsammans med ungdomar/juniorer. Lindy Hop Vi har gett möjlighet till egna träningstider där våra elitpar har kunnat träna Lindy. Vi har även under året lagt in för övriga träningsgrupper med att introduktion till Lindy och jazzstegvariationer som har varit positivt och utveckande för deras dans. Här har paren själva tränat tillsammans och coachar och stöttar varandra. Dubbelbugg Under 2013 hade vi 23 trio som tränade dubbelbugg. Det tränades mest intensivt inför stundande tävlingar på de egna träningstider som finns. För att kunna bli en bättre och duktigare tävlingsdansare så behöver man träna mer än 1ggr/vecka. Det har därför funnits egna träningstider under veckan. Till största del har det varit uppskattat att träna tillsammans på tisdagar på Spegelsalen i Luleå där de kunnat coacha och stötta varandra från olika tävlingsnivåer mycket uppskattat. West Coast Swing Under hösten efter återkommande önskemål från dansare genomfördes en nybörjar kurs/träning i West Coast Swing med 45 anmälda deltagare. En riktig succé vi använde oss av ledare från Umeå WCS. Under våren 2014 startas även träningsverksamhet upp i WCS med klubbens egna ledare. Verksamhetsberättelse 2013 Trivsel: Gruppledare: Marianne Spets Trivselverksamheten har under året bestått av: 26 trivselkvällar, torsdagar på Blackis. 1 Dansbandstorsdag till Henkez 2 Orkesterdanser till Voyage och Expanders

8 3 Avslutningsdanser 1 Mittterminsdans 1 Sommarfest Trivselkvällarna har vid flera tillfällen haft olika teman, bl a Melodifestivalstema, kärlekstema, 60tals tema och Halloween. Olika diskjockeys har spelat musik under trivselkvällarna i både snabbt och långsamt tempo. Varje trivselkväll har inletts med vad vi kallar för ringen då man dansar ett varv med en partner och byter sedan till nästa partner som står i tur i kön. Detta har varit mycket uppskattat. Alla danser har annonserats som evenemang på Facebook förutom på vår hemsida. Det har varit fri entré till trivselkvällarna under året och fika har funnits till försäljning till en billig penning. Verksamhetsberättelse 2013 Tävling: Gruppledare: ½ året Helena Lövgren andra ½ Maria Kröger o Marianne Beckenäs Tävlingsgruppen ansvarar för att föreningens medlemmar har förutsättningar för att tävla. Gruppen ansvarar bl.a för att informera de tävlande om vilka tävlingar som är prioriterade/budgeterade, hantering av tävlingslicenser, tävlingsanmälningar samt med hjälp av kanslist boka de gemensamma gruppresorna och logi. Luleå Bugg & Swing har deltagit i följande tävlingar: Sten Sture GP, Sävsjö 10 dansare Sten Sture N, Sävsjö 10 dansare DM, Skellefteå 24 dansare Guldsnurren R, Skellefteå 21 dansare Altirasnurren GP, Sundsvall 13 dansare Altirasnurren N, Sundsvall 11 dansare Altirasnurren R, Sundsvall 4 dansare Billingebuggen N, Skövde 13 dansare Björkstabuggen N, Umeå 17 dansare Björkstasnurren R, Umeå 8 dansare SM, Karlstad 17 dansare Höstlägret Rtävling, Luleå 23 dansare Brunnasnurren, Kungsängen 13 dansare Mälar GP, Hallstahammar 11 dansare Höstbuggen N, Luleå 22 dansare Höstbuggen R, Luleå 44 dansare Enköping GP, Enköping 21 dansare Pepparkaksbuggen, N, Tierp 1 dansare LagSM, Umeå 17 dansare, 2 lag

9 Föreningens dansare har som vanligt presterat bra på tävlingsgolvet. Under årets DM i Skellefteå tog LBS inte mindre än 7 medaljer, därav 5 guld. Vid SM i Karlstad tog Anna Fors och Jakob Bergelin en silvermedalj. Vid LagSM i Umeå (som genomfördes i januari 2014) hade vi ett ungdomslag och ett vuxenlag. Efter fina prestatioer av alla slutade ungdomslaget på en 4:e plats och vårt vuxenlag dansade final och slutade på en fin 6:e plats. Under 2013 löste 108 personer tävlingslicens för Luleå Bugg & Swing, vilket gör att vi bibehåller vår position som en av Sveriges största tävlande förening. I augusti genomfördes ILHC (International Lindy Hop Championships) i Washington. Sverige representerades av Anna Fors och Jakob Bergelin och i grenen showcase lyckades Anna och Jakob med att knipa guldet. Verksamhetsberättelse 2013 LBSS: Gruppledare: Ella Wiberg Vi har genomfört Nolledans och haft stort deltagande av studenter o väckt intresset dans. Verksamhetsberättelse 2013 BUJ: Gruppledare: Ulla Rova BUJgruppen(Barn Ungdom och Juniorer) sköter kurs tränings och tävlingsverksamhet upp till 18 års ålder. De grupper som BUJ består av är läger, tävling, träning, trivsel och administration. I dessa grupper ingår både föräldrar och tränare. Vi har under året genomfört två föräldramöten för att informera och försöka värva nya föräldrar till grupperna. En nybörjarkurs i bugg genomfördes ej denna höst pga vi ej fick några anmälningar från pojkar. Vi har ledare som utbildar sig för att kunna starta ett nytt spännande projekt 2014 som vänder sig till barn mellan 3år12år. Där könsfördelningen inte spelar någon roll. Tävlingar Barn och ungdomar i LBS har deltagit i samtliga tävlingar som erbjudits av föreningen. Som vanligt med fina resultat. Träningar I år finns det 2 grupper med Barn/ungdomar som tränar Super trouper och Crazy legsde tränande har erbjudits möjlighet till målinriktad och fokuserad träning, i vald gren. De grenar som har varit aktuella under 2013 är bugg, dubbelbugg, lindy och boogie woggie. De äldre ungdomarna ställer upp som hjälptränare åt ordinarie tränare i Supertrouper gruppen.. Läger

10 Höstlägret i Luleå pågick Som vanligt med välmeriterade tränare Anna Fors Jakob Bergelin,Marcus Rosendahl Frida Borg o Conrad Lindström Uppvisningar Under 2013 så deltog BUJ i ett flertal uppvisningar. Bland annat de årligen återkommande Luleå hamnfestival, festival dance for love, Barn/Ungdomar var även på olika idrottsevenemang och visat upp sina danskunskaper. REVISIONSBERÄTTELSE: BILAGA 3 Verksamhetsplan LBSDK/ styrelsen 2014 BILAGA 4 VÅR VISION: Vi skall vara en attraktiv och levande dansidrottsförening/ kulturförening som genomsyras av: *Lust *Professionalism *Glädje *Omtanke *Värme VÄRDSKAP: skall vara vårt honnörsord. Våga bjuda på sina kunskaper, sin erfarenhet, sin entusiasm, sin generositet, våga göra fel o SE hela människan livslångt idrottande dansa hela livet. Prioriterade områden: Utbildning Rekrytering Marknadsföring/ Information Att bädda för start på Eberneser. Verksamhetsplan 2014 Tävling: Gruppledare: Maria Kröger o Marianne Beckenäs Långsiktiga mål:

11 Delta på högklassade tävlingar, GP, i möjlig mån för att kunna möta övriga Sveriges elitdansare. Att fler av våra elitdansare når internationell nivå (får delta på VM och EM) samt att våra elitdansare når den nya Superklassen. Att delta på Norrlandstävlingar i Rklass som anordnas. Mål 2014: Välja ut vilka tävlingar under året som ska vara prioriterade att åka på och som ska subventioneras av LBS. Att våra tävlanden ges möjlighet att delta på minst 3 budgeterade/prioriterade tävlingar/termin. Detta förutom KM, DM, SM och LagSM. Att arrangera gemensamma resor till de långväga tävlingar som är prioriterade att åka på. Att ordna externa sponsorer för gruppresa till LagSM så att dansare uttagna för att representera LBS inte behöver satsa egna pengar för att åka. Att undvika statisk parbildning bland nya barn och ungdomar. Att minst 10 st tränande barn och ungdomar deltar på KM och Rklasstävlingar. Att minst 50 % av våra tränande vuxna (i tävlingsträningsgrupperna) deltar på KM och R klasstävlingar. Att minst 50 % av våra tränande vuxna i Tävlingsträningsgrupp 1 börjar tävla under året. Att lagledare utses och följer med till varje prioriterad tävling. Att vi deltar på SM. Att vi deltar på LagSM med minst 1 lag. Att vi har minst 130 licensierade dansare innan årets slut. (Dags dato har vi drygt 100) Hitta former för att fler ska vilja vara lagledare. Verksamhetsplan 2014 BUJ: Gruppledare: Ulla Rova Verksamhetsplanen delas in i 6 olika segment (Kurser, Träningar, Tävlingar, Egna tävlingsarrangemang, Våra Ledare, Övrigt) KURSER Kursverksamheten rekryterar nya medlemmar samtidigt som den är en viktig inkomstkälla som delvis finansierar den idrottsliga verksamheten. Genom regelbundna kursstarter skapar vi en jämn rekryteringstakt för barn, ungdomar och vuxna. BARN & UNGDOM (T.O.M. 19 ÅR) Vi ser gärna att andelen barn & ungdomar i föreningen ökar. Därför blir de bl.a. automatiskt medlemmar när de går en nybörjarkurs. Kurserna är även mer inriktade mot idrott jämfört med vuxenkurserna. MÅL 2014(KURSER BARN & UNGDOMAR)

12 Nytt barn projekt startar januari. Skuttisar 36år Rocka loss 712år. Vi kommer att fylla alla våra platser på en kurs (i våra barnkurser) oavsett om könsfördelningen är skev. Focus på att rekrytera nya tränare ex unga tävlingsdansare som får utbildning en helg. Sommardansskola 1 vecka i slutet på sommarlovet. För ungdomar 1518år samarbete med LBSS (studenterna) Få tillbaka före detta tävlingsdansare med egna barn. Dessa bör uppdatera dansen som den ser ut idag. Träningsstöd Nya tränare får stöd och feedback av erfarentränare(planerar gemensamt nybörjarträningen ex4 veckor åtgången) Utvärdering och fortsatt gemensam planeríng. (Jennie Johansson) Träningshandledning. Sammanställning av träningsmaterial för tränarna. Focus på att rekrytera fler barn och ungdomar speciellt killar. Att ha uppvisningar i samband med föräldramöten på skolorna. För att öka andelen barn som vill börja dansa. Viktigt att arbeta för en god gruppkänsla. Genom ex boka höjdbanan på Hälsanshus, gemensamt bad i Gammelstad. Fortsätta ha gemensamma avslutningar. Gemensamma bussresor till tävlingar i Norrland. TRÄNINGAR Nytt projekt Projektet startar i januari som vänder sig till barn från 36år Skuttisar barn 712 år rocka loss. Syftet med projektet är att främja att alla som vill dansa ska få den möjligheten i vår verksamhet. Detta innebär att vi försöker fylla alla våra platser på en kurs (i våra barnkurser) oavsett om könsfördelningen är skev. Alla barn som vill dansa skall få den möjligheten, För att ha en bra verksamhet med träningar och träningsläger ska vi fortsätta satsa på att ha egna välutbildade tränare, samtidigt som vi kompletterar detta med tränare utifrån (t.ex. träningsläger). Det är viktigt att en nyrekrytering och fortbildning sker av våra tränare. Under 2014 kommer de bedrivas träningsverksamhet i bugg, lindy hop, boogie woogie och formationsdans. Vi har idag en bra breddidrott och strävar efter att förstärka toppen. För att stödja våra barn och ungdomar i deras utveckling vill vi hålla återkommande individuella samtal med varje tränande. BARN & UNGDOM

13 LÅNGSIKTIGA MÅL (TRÄNINGAR BARN & UNGDOM) Ett årligen återkommande barn & ungdomsläger för distriktets klubbar. MÅL 2014 (TRÄNINGAR BARN & UNGDOM) Ledarledda träningar/parträningar i grupp i danserna bugg, lindy hop, boogie woogie. Erbjuda 3 träningstillfällen/vecka utan ledare. Läger för Rdansare. En grupp för yngre. En grupp för de som gått danskurs på universitetet. N Ungdomsdansarna är ledare under denna dag De tränande deltar på uppvisningar Återkommande individuella samtal med samtliga tränande TÄVLINGAR Vi föredrar gemensamma resor till tävlingar som stärker gemenskapen och klubbkänslan. Dessa s.k. budgeterade tävlingar förbättrar även våra medlemmars möjlighet att tävla genom att vi sponsrar de tävlandes avgifter (resor och boende). Vi eftersträvar att hitta billiga lösningar för att få ut så mycket som möjligt av våra pengar. För att undvika statisk parbildning vid tävling låter vi nybörjare för barn och ungdomar att byta danspartner vid varje tävling. LÅNGSIKTIGA MÅL (TÄVLING) 1. En gemensam bussresa till kombinerad N, R tävling i Norrland. För att sammansvetsa dansarna och skapa en gruppkänsla. 2. För att möjliggöra en elitsatsning får de tävlande i högsta klasserna åka på fler budgeterade tävlingar. MÅL 2014 (TÄVLING) Våra tränande ges möjlighet att delta på minst tre budgeterade tävlingar per termin. Detta förutom KM, DM, SM och LagSM. Föreningen sponsrar boende och resor vid dessa tävlingar genom att ha ett paketpris (plus ev. tillägg för dyrare tävlingar där resekostnaderna är större). Undvika statisk parbildning bland nya barn och ungdomar Motivera pojkar till börja tävla. Lagledare följer med till varje tävling + medföljande föräldrar

14 Delta på LagSM Delta på SM Verksamhetsplan 2014 Kurs: Gruppledare: Vakant Kursgruppen ansvarar för kursverksamheten som har som syfte att sprida kunskap och glädje genom dans. Kursverksamheten rekryterar nya medlemmar till föreningen för såväl socialdans som tävlingsverksamhet. Kurserna är för många den första kontakten med föreningen och dansen samt en viktig kontaktyta utåt. Kursverksamheten utgör också en viktig inkomstkälla som finansierar stora delar av idrottsliga verksamheten. Genom regelbundna kursstarter skapas en jämn rekrytering av nya medlemmar och tävlande, samt tillmötesgår allmänhetens efterfrågan. Långsiktiga mål Ökning av de smala dansgrenarna (Boogie Woogie, Foxtrot, Lindy Hop) Kontinuerliga kursstarter i Boden och Luleå Kontinuerlig rekrytering av fler aktiva kursledare Mål inplanerade kursstarter i Bugg (7 14 tillfällen) 2 inplanerade kursstarter i Boogie Woogie (1014 tillfällen) 4 inplanerade kurshelger i Foxtrot 3 inplanerade kursstarter i Lindy Hop (7 tillfällen) Samarbeta med träningsgruppen om ledare Skapa/bearbeta kompendier i Lindy Hop och Boogie Woogie Fortsatt medlemskrav på samtliga kurser enligt RF/STIM/DSF Samarbeta med träningsgruppen och BUJ om ledare Inför maxgräns på ca 20 par/grupp (anpassa till lokalen) Upprätthålla en lista på hjälpdansare Hålla årshjulet uppdaterat med bl.a. kursstarter Implementera ny antagningsprocess i swingweb Rekrytera fler medlemmar till kursgruppen samt göra en tydlig arbetsfördelning Anpassa kursstarter samt planering för studenterna

15 Upprätta en ledarinfobank där tips på övningar kan samlas Verksamhetsplan 2014 Träning: Gruppledare: Ingalill Nylund Träningsgruppens fokus är att se till att träningar hålls av välutbildade tränare i alla träningsgrupper oavsett nivå och möta de krav och önskemål som de tränande efterfrågar, De ser även till att det finns träningstider för de olika danser som praktiseras i föreningen. Långsiktiga mål Satsning på utbildning av ledare internt och externt är ett av de viktigaste målen. Fortsätta införandet med ett idrottsligt perspektiv (fysiskt, mentalt och tekniskt) Mål 2014 Arrangera ett träningsläger för tävlingsverksamheten Arrangera tre inspirationsdagar per termin med extern aktör Coachning efter tävlingsträningarna prioriteras för grupp 2 och 3. Motionsverksamhet Bugga Loss tas tillbaka som socialdansträning från kurs. Arrangera tränings/inspirationsläger för breddverksamheten med egna ledare

16 Satsning på variationsrik, dynamisk dans (olika stegvariationer) och utförande under året bland våra tävlingsdansare inom samtliga träningsgrupper. Vår nya barn/ungdomsgrupp skapar ett tränarråd som samarbetar med träningsgruppen där en repr från den gruppen ingår i träningsgruppen. Fokus på feedback och egenträning. Fokus på att hitta fler killar/förare till våra träningsgrupper Att på höstterminen headhunta fram talanger för tävlingsverksamhet. Ge träningsmöjligheter/grupp för West Coast Swing dansare Genomföra Dansuppvisningar/shower av hög kvalité både i marknadsföringssyfte och för att visa dansglädje. Mått för uppföljning Antal träningsgrupper Antal rapporterade träningsläger Antal utbildade tränare Antal nya tävlingsdansare Antal nya killar/förare i träningsgrupperna Verksamhetsplan 2014 Trivsel: Gruppledare: Marianne Spets Mål: Målet med att ordna trivselaktiviteter inom föreningen är:

17 att fokusera på möten mellan människor att få använda danskunskaperna på det sociala dansgolvet att nybörjare och mer erfarna dansare får mötas och ha roligt tillsammans att få ett större utbyte med LBSS Aktiviteter Trivselkvällen på torsdagar är öppen för alla Luleå Bugg och Swing's medlemmar (samt alla kursare efter tredje kurstillfället). Följande aktiviteter planeras under året: Trivseldanser varje torsdag, totalt ca 33 tillfällen under vår och höst varav en medlemsfest, två tre orkesterdanser Mitterminsdanser kommer att ordnas i mitten av kursterminerna, två tillfällen. De ersätter en trivselkväll. Orkesterdanser kan komma att ordnas vid några tillfällen vid sidan av Trivselgruppens aktiviteter. Varje trivselkväll kommer att inledas med ringdans mellan Detta i syfte att skapa en större gemenskap i föreningen och underlätta för alla att på ett självklart sätt få kontakt med fler. Vi kommer att bjuda in barnen till nybörjartimmen. Långsiktiga mål att försöka entusiasmera fler medlemmar att ta ett större gemensamt ansvar för trivselaktiviteterna att få minst 100 dansande medlemmar vid varje trivseldans att få en välfungerande danslokal i Blackis med bra dansgolv i ett välvårdat hus Verksamhetsplan 2014 LBSS: (Luleå Bugg och Swing Studenter) Gruppledare: Ella Wiberg Gruppen ansvarar för att möjliggöra dans för studenter och äldre ungdomar (1525 år) i Luleå. Gruppen ska sprida dans och dansglädje på ett sådant sätt att Luleå kan bli en plats där ungdomar kan/väljer att syssla med dans på sin fritid. LBSS s uppgifter är att: Marknadsföra Luleå Bugg och Swing på universitet och gymnasiet. Se till att ungdomarna/studenterna har en egen gratis fridans att åka till på universitetsområdet som inte krockar med torsdagens trivselkväll Arrangera studentikosa fester för studenter och medlemmar på universitetsområdet. Arrangera dansresor för både studenter och medlemmar att åka på genom att bl.a. det så kallade bilpoolssystemet. Hålla ögonen öppna för nya ledartalanger och underrätta utbildningsgruppen om sådana finns.

18 Arrangera studentaktiviteter i form av dansuppvisningar och danstävlingar internt i nära samarbete med universitet. Hålla goda kontakter med STUK, Studenthälsan, Porsö Kyrka och universitetsledningen. Verka för alkoholfria fritidsaktiviteter på campus. Alla i styrgruppen ska vara LBSDKmedlemmar. BUDGET : BILAGA 5

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Välkommen. Hälsningar Styrelsen

Välkommen. Hälsningar Styrelsen Välkommen West Coast Jitterbugs bjuder in till Årsmöte Fredagen den 9:e oktober. Från kl. 18.00 bjuder vi på mat och fika samt tid för diskussion kring mötespunkterna. Kl. 19.00 drar vi sedan igång med

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0

Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 Säsongen 2015-2016, Träningsstruktur 2.0 BKC har många aktiva spelare i våra träningsgrupper. I år har vi gjort ett stort jobb, lagt ner tid och tanke för att göra säsongen så bra som möjligt. Med vår

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene

ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA 2004-02-25, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene ÅRSMÖTE - Personalföreningen MARKISERNA, klockan 18.30-20.00 Restaurang Lovisa, Kunskapens Hus, Skene Närvarande medlemmar: Enligt separat förteckning, BILAGA 1 Fråga om mötets behöriga utlysande Godkännande

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2014 Januari 2015 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 311 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Årsmöte för Norra Stockholm Endurance.

Årsmöte för Norra Stockholm Endurance. Årsmöte för Norra Stockholm Endurance. Tid: 16 :e mars, 2014; klockan 10.00 Plats: I Roslagens Jiu Jitsuklubbs träningslokal (hemma hos Sussie och Erik Lorinder), Generalsvägen 19, Österskär. 1. Mötets

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2011 Februari 2012 Sidan 1 av 5 Linköping Judo - en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 319 unika medlemmar som tillsammans tränat under närmare tjugo

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 1 Verksamhetsplan för år 2014 Swingkatten dans- och kulturförening är en ideell förening i Uppsala för swing, lindy hop, balboa, boogie woogie, stepp, blues och afrikansk dans. Föreningen grundades 2001.

Läs mer

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT)

INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) INFORMATION ANGÅENDE DANSTÄVLINGAR I DISCODANCE (DETALJERAD TEXT) Antal tävlingar per år Per termin hålls tre till sex tävlingar. Tävlingarna är alltid på lördagar (utom SM som sträcker sig lördag och

Läs mer

KALLELSE TILL GVSK:s ÅRSMÖTE 2015

KALLELSE TILL GVSK:s ÅRSMÖTE 2015 KALLELSE TILL GVSK:s ÅRSMÖTE 2015 Välkomna på Årsmöte 2015 den 5:e Mars. Återigen träffas vi på Ströms konferensavdelning, Kungsgatan 27 i Göteborg Tider: Årsmöte start: 18:30 Vi vill att alla anmäler

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Juniorkommittén, kontaktuppgifter

Juniorkommittén, kontaktuppgifter Välkommen Vi skall inspirera juniorer att söka sig till tävlingsverksamheten som vänder sig till alla kunskapsnivåer och är en del av gemenskapen. Utöver detta skall det ges möjlighet till utveckling och

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET

BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Version 2.9 Örebro 2014-12-09 BARN, JUNIOR- & ELITVERKSAMHET Detta är ett levande dokument som ska utvärderas och revideras inför varje ny säsong. Innehållet kan kompletteras och ändras av Junior- och

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014

Landskapsingenjörernas Riksorganisation. Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Landskapsingenjörernas Riksorganisation Verksamhetsberättelse 2012 och Verksamhetsplan 2013-2014 Dagordning årsmöte 2013-11-05 Stockholm!... 3 Styrelsekandidater 2013!... 4 Verksamhetsberättelse för LIR

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015

MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015. Mål 2015 1(6) MÅL & VERKSAMHETSPLAN 2015 Mål 2015 Under 2014 påbörjade vi arbetet med att omorganisera sektorerna till Utskott för att få mer helhetssyn och sammarbete över intressegränserna. Under 2015 vill vi

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar

Eastfield s Linedancers Club. Föreningsstadgar Eastfield s Linedancers Club Reviderad 2011-11-16 vid extra medlemsårsmöte. 1 Föreningens namn och mål Org.nr.: 802437-4764 Föreningsstadgar Föreningens namn är Eastfield s Linedancers Club (EFLD). Dess

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 15 april 2012, Falkenbergs BK.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 15 april 2012, Falkenbergs BK. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen den 15 april 2012, Falkenbergs BK. Närvarande: Lars Hed, Leif Eskelid, Monica Evertsson, Jan Malmström, Lennart Nordberg, Lars Adie, Malin Larsson och Annika

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014

PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 PROTOKOLL FÖRT VID PARKINSON STOCKHOLMS ORDINARIE ÅRSMÖTE 19 februari 2014 Plats: Bygdegården, Anna Whitlock, Eriksbergsgatan 8B, Stockholm Tid: 17:30-19:00 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Föreningens ordförande,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN

ESS Jolle VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 MEDLEMMAR STYRELSE. Ansvariga för arbetsgrupper MÖTEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ESS JOLLESEKTIONEN 2013 ESS Jolle MEDLEMMAR Vid årets slut hade föreningen 201 registrerade medlemmar som betalt medlemsavgift. STYRELSE Styrelsen har under året utgjorts av:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll

Verksamhetsplan 2015. SS04 vision, mål, strategier och organisation. 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Verksamhetsplan 2015 SS04 vision, mål, strategier och organisation 2015-03-30 Jonas Hägerhäll Sammanfattning I detta dokument presenteras SS04 organisation, vision, mål och strategier för att uppnå målen.

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017

Verksamhetsplan. Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Verksamhetsplan Juniorverksamheten Onsjö Golfklubb 2015-2017 Övergripande mål Vi ska ha minst 225 juniormedlemmar varav 25% flickor 2014 208 st varav 14% flickor. (2014 10 31) 50% av juniorerna ska delta

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Årsmöteshandlingar. Hälla GK

Årsmöteshandlingar. Hälla GK Årsmöteshandlingar Hälla GK till årsmöte den 31 mars 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse 2009 Händelser under året Årsredovisning med förvaltnings- och revisionsberättelse Verksamhetsplan 2010 Budgetförslag

Läs mer

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014. 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014 19 november i Alnarp kl. 17.00-19.00 Sal 106 Alnarpsgården Årsmöteshandlingar Dagordning Styrelsekandidater Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Mål 2014 Dagordning årsmöte 2014-11-19 Alnarp

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015

Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Protokoll - Styrelsemöte nr 2, 2015 Tid: Torsdag 2015-03-19, kl. 18.00-20.40 Plats: Klacken, Bromsgatan 20 Deltog: Annica Jonsson Karppinen Aase Olsson Ulrika Hesselstål Kaisa Edvinsdotter Carina Björnfot

Läs mer

Utvärdering COL 2013/2014

Utvärdering COL 2013/2014 Utvärdering COL 2013/2014 När är det bäst att arrangera COL-fester? Vardagar eller helger? Vardagar innebär att vissa måste gå hem tidigare, medan helger ofta krockar med tävlingar eller andra resor. Festerna

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015

Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Protokoll från Styrelsemöte Vinir Islandshästförening 12 januari 2015 Närvarande: Karin Andersson, ordförande Agneta Lindmark, sekreterare Elisabeth Wallenbring, ledamot Monica Rohland, ledamot Carolina

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente. för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Reviderat vid Länsförbundsstäma 13 april 2013 Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde

Läs mer

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare.

Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes. Bilaga 1. Robert Johansson utsågs till ordförande och Anders Ihrfors till sekreterare. Protokoll fört vid årsmöte för Peña Malaguista de Suecia söndagen den 27 januari 2013 kl. 20.00 i Stockholm 1 Fastställande av röstlängd för mötet Mötet öppnades av Robert Johansson och röstlängden godkändes.

Läs mer

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011.

Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. 1/5 Svenska Squaredansförbundet Protokoll fört vid SAASDC:s förbundsstämma i Göteborg den 4 juni 2011. Närvarande: Ombud enligt separat lista och övriga intresserade. 1 Mötets öppnande 2 Mötets utlysande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb

Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Verksamhetsplan 2014 Juniorverksamheten Hammarö Golfklubb Nulägesanalys Vi i Hammarö GK har två instruktörer som sköter träning och träningsplaneringen har 20 ledare som är med och hjälper till i vår verksamhet

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D

1. INFORMATION SOM BERÖR SAMTLIGA: NYHET! AKTIVA FÖRÄLDRAR HJÄLPER KLUBBEN :D Stockholms SS Nyhetsbrev November 2011 Kära schackförälder, året går mot sitt slut och det börjar bli dags att avrunda höstterminen med några punkter. Eftersom vi hittills inte hunnit skicka några nyhetsbrev

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Lerums Konståkningsklubb

Lerums Konståkningsklubb Skridskoskolan säsongen 2015/16 1 Skridskoskolan tränar i Vättlehallen på söndagar kl. 10.00-11.00. Schema höstterminen 2015 söndag 6 september 10-11 söndag 13 september 10-11 söndag 20 september 10-11

Läs mer

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA

SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA SOMMARKONFERENS OCH TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 i GRÄNNA Smålands Brottningsförbund inbjuder samtliga Smålandsklubbar till Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom,

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november

Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Grupparbete Golfträffen 2007 Lördag 24 november Vad kan du göra för att rekrytera och behålla barn och ungdomar till din klubb? Vilka verktyg har du i dag för att kunna rekrytera och behålla barn och ungdomar

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. Dvärgpinscherklubbens Årsmöte 12 februari 2012 Stockholm, SLG Nacka Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna. 1 Justering av röstlängd Årsmötet justerade röstlängden

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag)

Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplan 2007 (inkl. budgetförslag) Verksamhetsplanen för 2007 blir att bygga vidare på det arbete som grundlagts under flera år och som till största delen fokuserats på ungdoms- och elitverksamheten.

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND

VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND ÅRSRAPPORT 2012-05-01 --- 2013-04-30 VÄSTERBOTTENS BOWLINGFÖRBUND 2 FÖREDRAGNINGSLISTA Västerbottens Bowlingförbunds årsmöte 2013-06-06 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och godkännande av fullmakter 3.

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER

STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Musketeers Funky Cheer en ideell förening med hemort i Borås Bildad den 8 oktober 2006 STADGAR FÖR MUSKETEERS FUNKY CHEER Föreningens verksamhetsidé Idrotten cheerleading, som föddes för mer än 100 år

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer