En överblick på marknaden för streaming i mobilen ISA ERICSSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En överblick på marknaden för streaming i mobilen ISA ERICSSON"

Transkript

1 En överblick på marknaden för streaming i mobilen ISA ERICSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2010

2 En överblick på marknaden för streaming i mobilen ISA ERICSSON Examensarbete i medieteknik om 15 högskolepoäng vid Högskoleingenjörsprogrammet för medieteknik Kungliga Tekniska Högskolan år 2010 Handledare på CSC var Alex Jonsson Examinator var Daniel Pargman TRITA-CSC-E 2010:130 ISRN-KTH/CSC/E--10/130--SE ISSN Kungliga tekniska högskolan Skolan för datavetenskap och kommunikation KTH CSC Stockholm URL:

3 Sammanfattning På uppdrag av företaget Qbrick, som jobbar med streaminglösningar, har jag tittat på marknaden för mobilstreaming. Det finns redan ett antal tjänster, både där man laddar material till mobiltelefonen och där man skickar från mobiltelefonen. Men det är svårt att få en bra överblick på marknaden, mycket beroende på att det är så många steg för att nå ut med innehåll till en slutanvändare och där varje steg har flera aktörer inblandade. Jag har valt att fokusera på några faktorer; de grundläggande tekniska förutsättningarna, de vanligaste betalningsmetoderna och vilka regler som finns för marknaden. Utredningen av dessa faktorer bygger främst på intervjuer med personer som är verksamma på marknaden, men även på tidigare rapporter och tidningsartiklar. Mycket av tekniken finns redan och utvecklas ständigt. 3G-telefonerna säljs i större upplaga än GSM-telefonerna och 3G-nätet är utbyggt i den mån att det täcker större delen av befolkningen. När det gäller betalning av mobiltjänster finns olika alternativ, men det är svårt att få pengarna att räcka till alla som ska vara med att dela på vinsten. Marknaden är ännu inte stor nog att regleras av egna lagar, men mobilen går under samma kategori som streaming på webben när det gäller upphovsrätt. För att marknaden ska växa krävs det att användandet ökar och det kan man åstadkomma genom att utforma tjänster som är enkla att använda och som är anpassade efter att visas på en mobiltelefon. Man borde till exempel ta mer hänsyn till skärmstorleken på mobiltelefonen och möjligheterna att navigera.

4 Abstract A general view on the market for streaming in a mobile phone On a request from the streaming solutions Company Qbrick, I have been looking into the market for streaming in a mobile phone. There are already a number of services, where you can download and upload to and from the mobile phone. But it can be difficult to get a general view, because there are so many stages to get the content to the user and in each stage are there several operators. I have been focusing on the basic technical qualifications, the most common ways of payment and if there are any terms of use. This report is mostly based on interviews with persons in the business, but also on other reports and articles. There is already plenty of technology for streaming in a mobile phone and it is getting better. The 3G-phones are sold more than the GSM-phones and the 3G-network covers the bigger part of the population. There is some various ways of payment, but the problem is to get enough money to share it with all parts that have been involved. There is no specific law only for streaming in a mobile phone, because the market is not that big. But when it comes to copyright, it is the same rules as for streaming on the web. It takes more users to make the market increase and it can be achieved if the services get specially designed for mobile phone, like taking consideration of the size of the screen and the ways of navigations.

5 Innehållsförteckning BAKGRUND... 1 Syfte... 2 Metod... 2 Problemformulering... 4 Avgränsningar... 4 BEGREPP... 5 Teknik... 5 Utsändning...7 Terminalparker...7 Kodning av olika format...8 Mobile Network Operators (MNO)...11 Mobilmarknaden...12 Innehållstjänster...12 Betalning...13 IPX...14 Organisationer...15 Marknadsregler...15 RESULTAT OCH DISKUSSION...17 Teknik...17 Mottagning...17 Olika sorters material...17 Mobil TV...17 Användningsområden...18 Näringskedja...19 Betalning...20 Regler...20 SLUTSATS...21 REKOMMENDATIONER...22 KÄLLFÖRTECKNING...24 BILAGOR...27 Intervjufrågor...27 Källor...28

6

7 Inledning Bakgrund För många människor har mobiltelefonen blivit ett ting man alltid har med sig. Att ständigt vara kontaktbar och ha möjlighet att kommunicera med andra är en självklarhet. Mobiltelefonen idag, är mycket mer än bara samtal och SMS. Möjligheten att surfa på Internet via mobilen, öppnade dörren till underhållning, till att alltid vara uppdaterad och även att kunna spara tid. i Där kommer begreppet streaming in. Att spela upp ljud och/eller bilder hos mottagaren samtidigt som det sänds, passar bra i mobiltelefonen, både för att det inte tar något utrymme på mobiltelefonens minne och för att det händer direkt. Idag erbjuds allt från musiktjänster och ljudböcker till underhållning, nyhetsreportage och informationsfilmer. Begreppet Mobil-TV bygger på streaming och gjorde entré under år 2007, men har ännu inte fått sitt riktiga genombrott. Idag finns aktörer som arbetar med streaming på både webben och i mobiltelefonen. Företagt Qbrick startades år 1999 som ett B2B företag inom streaming media. Produkter och tjänster kan delas upp i Digital Media (anpassning för sändning över internet), Media Applications (Webb-TV lösningar) och Server Solutions (lagring och distribution). De tar fram mobil-tv lösningar för både företag som redan jobbar med mobilen som plattform och företag som vill nå ut till sina kunder även via mobiltelefonen. Vilket innebär att de erbjuder allt från Mobil-TV spelare, videoreklamutskick och broadcasting från mobiltelefon till webb. Många företag erbjuder redan sina tjänster både på webben och i mobiltelefonen, men ändå väntar hela begreppet streaming i mobilen på att slå igenom ordentligt. ii 1

8 Inledning Syfte Rapporten ska ge en överblick på den svenska mobilstreamingmarknaden idag och kunna fungera som en kartläggning över aktörer. Den ska även ta upp faktorer man behöver ta hänsyn till när man kommer i kontakt med mobilstreaming. Oavsett var i näringskedjan man befinner sig, kan det vara bra med en överblick på hur andra aktörer arbetar. Rapporten kan även vara av intresse för personer som är nya i branschen och är intresserade av att arbeta med mobilstreaming. Den kan även fungera som en grund till ett nytt examensarbete, eftersom det tar upp flera faktorer inom mobilstreaming, men inte fördjupar sig inom någon teknik. Som läsare ska man få en helhetssyn på marknaden och därmed se olika stegen av processen. Examensarbetet är gjort på uppdrag av företaget Qbrick och deras Mobile Manager, Mia Sandell. De levererar lösningar för Mobil-TV från webben till mobilen och vice versa. Dessutom arbetar de tillsammans med andra aktörer, för att tillsammans erbjuda leverans av video i mobilen, mobila portaler och communities. Qbrick ville ha en helhetssyn hur kedjan ser ut från produktionen av innehållet, till distributionen och själva användandet. Metod Rapporten bygger i stort på intervjuer av personer som är aktiva inom branschen. Det är en kvalitativ undersökning. iii De intervjuade personerna är utvalda med ett så kallat snöbollsurval, eftersom det behövdes spetskunskaper hos de intervjuade personerna. iv De intervjuade personerna har främst varit kunder eller kontakter till Qbrick och de har i sin tur föreslagit andra personer som har kunskap inom ämnet. Urvalet av personer är anpassat efter Qbricks önskemål och är därmed begränsat efter deras behov och intressen. För att få en överblick på marknaden representerar de intervjuade personerna olika delar av marknaden, från innehållsleverantör, operatör och distributör. Dock arbetar några av personerna med flera delar. Informationen har främst inhämtas genom semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Intervjuerna har haft en låg grad av standardisering v eftersom de intervjuade personerna jobbar inom olika områden och har olika kunskaper om ämnet. Därför var det väntat att få olika svar som gav olika möjligheter till följdfrågor. Intervjuerna var tänkta att ge objektiva svar, men eftersom alla personer svarar utifrån deras plats i näringskedjan har svaren speglat just deras situation. Intervjuerna började med allmänna frågor om företaget och grundläggande information om vad de jobbade med och hur de jobbade. Sedan fortsatte intervjun med frågor om tre faktorer; teknik, betalning och regler. Dessa var de faktorer var de önskemål från Qbricks sida som jag valde att fokusera på. 2

9 Inledning Eftersom den här rapporten ska visa den nuvarande ställningen, finns den mesta informationen att hämta hos personer som arbetar med just de frågorna, men det har även funnits information i tryckt media, i form av facktidningar. Även Internet har varit en användbar källa, där många företag och föreningar har egna hemsidor med nyhetsarkiv och publicerade rapporter. För information om de mer tekniska delarna har även kurslitteratur och andra böcker använts. 3

10 Inledning Problemformulering Överlag är den mobila marknaden väldigt komplicerad. Det finns många aktörer och idéer och det har visats sig vara svårt att få en bra överblick på den mobila streamingmarkanden. Därför ska den här rapporten presentera en sammanfattning, med de faktorer, som ett företag som Qbrick tycker är viktigast. Vilka grundläggande, tekniska förutsättningar krävs för mobilstreaming? Hur ser näringskedjan ut? Vilka användningsområden finns för mobilstreaming? Vilka betalningsmetoder finns det? Hur ser marknadsreglerna ut? Avgränsningar Rapporten behandlar varje punkt (se listan ovan) generellt och kommer inte att göra någon specialisering inom något ämne. När det gäller aktörer på marknaden kommer rapporten endast att nämna en handfull, där urvalet är baserat på Qbricks kontakter. När det gäller de tekniska förutsättningarna hos mobiltelefonerna kommer GSM-telefoner inte att tas upp, eftersom de endast motsvarar en liten del av den mobila streamingmarknaden. Den kommer inte heller göra någon utredning på aspekter så som färgskärmar, batteritid och inbyggda kameror. 4

11 Teori Begrepp Teknik Två grundläggande förutsättningar för att streaming med rörliga bilder ska fungera är att man har en mobiltelefon som klara att spela upp material och att man har en uppkoppling som klarar av datatrafiken. Ända sedan år 1998 när WAP (Wireless Application Protocol) om ut på marknaden, har man som användare, haft möjlighet att vara uppkopplad mot Internet via mobilen. vi När GPRS (General Packet Radio Services), infördes år 2000, gav det möjlighet till att vara uppkopplad hela tiden, men bara betala för den mängd data man skickade eller tog emot. vii 3G-tekniken lanserades i Sverige under år 2003, men blev ingen direkt succé. Två år senare presenterar Post och Telestyrelsen siffror som visade att endast 10 % av 2005 års sålda mobiltelefoner var 3G-mobiler. Det tog ytterligare tre år innan man, i maj år 2008, kunde konstatera att det fler 3G-telefoner än GSM-telefoner, då 3G-telefonerna stod för 52% av försäljningen. viii Under årens lopp har även 3G-nätet byggts ut, idag säger operatören Tre att de har nät som täcker 97% av befolkningen. De nordiska länderna är ett bra exempel att titta på, eftersom de alla ligger bra till i utvecklingen. ix Enligt siffror från den norska mobiloperatören Netcom, ger deras 3G-nät täckning för 78% av befolkningen och de levererar EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) till 95%. Även HSDPA-sändningarna, (High Speed Downlink Packet Access) beräknas komma igång under år I Danmark förser operatören Tre, 93,3% av befolkningen med 3G-täckning och 86% med s.k. turbo3g. I Finland redovisar kommunikationsministeriet, år 2006, att 3G-nätet finns tillgängligt i 81 kommuner vilket är ungefär hälften av hushållen. Med 3G-nätet kom också 3G-mobilerna, vilka idag säljer mer än GSM-mobilerna. Det finns möjlighet till den uppkoppling som krävs, mobiltelefonerna har inbyggda kameror och färgskärmar, det vill säga, tekniken för att streaming i mobilen finns, men ännu är intresset inte nog stort för att aktörerna ska våga satsa fullt ut. 5

12 Teori Figur 1: Försäljningen av mobiltelefoner i Sverige. Källa: MobilTelebranschen Figur 2: Kort teknikhistorik. Källa: Mobilen 50 år, Mörner E. mobil.se, Hörnfeldt E. Tre. 6

13 Teori Utsändning Det finns gräns vid 100 Kb på uppkoppling, för att man ska kunna streama material. Ljud är möjligt att streama via GPRS, men det handlar om vilken kvalitet man vill ha på materialet. För att streaming ska bli en tjänst man kan ta betalt för krävs en viss kvalitet, så en 3G-telefon är en grundläggande faktor för att se på rörliga bilder. Med 3G menar man främst överföringssystemet UMTS, (Universal Mobile Telecommunications System) där man kan komma upp i en hastighet av 2 Mbit/s nedströms. x UMTS bygger på GSM och använder sig av WCDMA-tekniken (Wide Code Division Multiple Access). xi På hösten år 2006 började mobiloperatören Tre att leverera hastigheter upp till 3,6 Mbit/s nedströms. Det åstadkom de genom att använda sig av systemet HSDPA, även kallat turbo-3g. Efter en uppgradering under år 2007 kan en hastighet upptill 7,2 Mbit/s erbjudas. xii När hastigheterna blir högre, ökar utbudet av tjänster. Mobil-TV är en av tjänsterna som är aktuella. Mobiloperatörerna erbjuder idag mobil-tv via 3G-nätet. Vilket innebär att man kan se på vissa kanaler i mobiltelefonen, så länge man har 3G-täckning. Än så länge är det endast unicast som fungerar, men med MBMS, (Multimedia Broadcast Multicast Service) ska man även möjliggöra multicasting via 3G-nätet. xiii Det finns även planer på att utnyttja det digitala marknätet för sändning med DVB-H, (Digital video broadcasting handheld). Till skillnad från MBMS, är datatrafiken skild från telefontrafiken, men det krävs utbyggnad av det digitala marknätet för att det ska fungera. DVB-H har redan testats i Stockholm under år , xiv men är ännu inte tillgänglig för allmänheten. Det pågår konkurrens mellan de två teknikerna, eftersom det ännu inte finns någon given standard. Nokia främjar DVB-H-tekniken, medan Ericsson har stått bakom MBMS. I mars år 2008 sade Viviane Reding, EU-kommissionär för informationssamhället och medierna,: EU ger sitt stöd åt DVB-H som förstahandsval för markbunden mobil-tv. Terminalparker När man ska sända streamat material till en mobiltelefon, måste man ta hänsyn till vilka tekniska förutsättningar mottagaren har; egenskaper som skärmstorlek, antal färger skärmen klarar och vilken mjukvara mobiltelefonen har. Mobiloperatörer köper ofta in större mängder mobiltelefoner, direkt från mobiltelefontillverkarna och i gengäld kan de vara med att påverka vilket innehåll mobiltelefonen ska ha. De kan lägga till eller ta bort inställningar och mjukvara, för att det ska passa deras tjänster. Dessutom kan mobiloperatörerna även ha samarbeten med andra aktörer och då måste deras mobiltelefoner klara av just deras material. Detta innebär att man som operatör kan 7

14 Teori begränsa sina kunder med de tekniska förutsättningarna, till exempel till att använda just de tjänster som de utvecklar. xv Flera av mobiloperatörerna levererar sina mobiltelefoner med förprogrammerade webbportaler. Ofta finns det en knapp eller ikon i menyn som gör det enkelt för användaren att komma ut på portalen. I dessa portaler presenterar operatörerna tjänster som nyhetessajter, väder, spel och liknande. Eftersom dessa tjänster och mobiltelefonerna är utvalda av operatörerna kan de på ett enkelt sätt se till att tjänsterna fungerar som de ska. Detta gör det enkelt för användaren att börjar surfa med mobiltelefonen. xvi Kodning av olika format Om man vill sända ut material till mobiltelefoner finns det olika kodningstekniker. På svenska marknaden idag, släpper varje mobiltillverkare flera olika modeller som klarar av olika sorters kodningar. Vilket innebär att om man vill nå ut med streamat material till många mobiltelefoner, behöver man koda sitt material i flera olika versioner. När det gäller skärmstorlek är det vanligaste skärmarna 144x176 pixel eller 240x320 pixel, om man bortser från iphone och större smartphones. Figur 3: De vanligaste skärmstorlekarna på 3G-mobiltelefoner, bortsett från Smartphones. David Karlsson, CTO Digital Media på Qbrick, säger att med 6-7 olika format, i olika kombinationer, kan man nå ut till de allra flesta 3G-mobiltelefoner i Sverige. David förklarar även att man kan dela upp formaten till olika containrar. Innehållet i varje container kan man kombinera på olika sätt för att det ska passa en viss mobiltelefon. 8

15 Teori 3GP/MP4 som är några av de vanligaste containrarna, kan innehålla: Komprimering för bild Komprimering för ljud H.263 AAC H.264 (MPEG 4 Part 10) AMR MP4 HE-AAC För Windows Mobile Phones används oftast WMV (ASF): Komprimering för bild Komprimering för ljud WMV v8 WMA v9 WMV v9 HE-AAC Flash spås att ha en god framtid och innehåller: Komprimering för bild Komprimering för ljud Spark MP3 On2VP6 AAC H.264 HE-AAC Ett exempel, för en SonyEricsson W910i som är köpt av operatören 3. Om vi vill visa rörliga bilder kan vi använda format som WMV, MP4, H.263 eller H.264. Till ljudet kan vi bland annat använda WMA eller AMR. Om vi använder oss av 3GP-containern kan vi till exempel kombinera MP4 för bilderna och AMR för ljudet. Tekniken som används i Sverige, Danmark, Norge och Finland är ungefär den samma. Däremot skiljer sig länderna i hur många olika format man behöver göra för att nå ut till så stor del av befolkningen som möjligt. Niclas Granholm från Ericsson, berättar att i Norge har operatörerna och mobiltelefontillverkarna att närmare samarbete. Det resulterar i att man som innehållsleverantör eller distributör inte behöver koda i lika många olika format för att nå ut till en stor del av befolkningen. Figur 4: Sonyericsson W910i För att göra det enklare för distributörer finns det företag som t.ex. Mobizoft som tillhandahåller information om olika mobiltelefonernas inställningar och tekniska förutsättningar. De har en databas som innehåller informationen om tal mobiltelefoner, vilket gör att man på ett enkelt sätt kan använda just det format som passar din mobiltelefon bäst. 9

16 Teori Som leverantör av streamingtjänster till mobilen, kan man även välja att göra en embedded (inbäddad) mediaspelare på sin hemsida. På det sättet behöver man som leverantör inte koda sitt material i flera olika format, men istället blir man beroende av att användaren har en webbläsare som klarar av att visa sidan. 10

17 Teori Mobile Network Operators (MNO) FINLAND Operatör Elisa Ålandsmobiltelefoni Sonera DNA Finland Data 3G-data GPRS, 3G-data 3G-data GPRS, 3G-data Nät UMTS GSM, UMTS GSM, UMTS GSM, UMTS xvii NORGE Operatör Mobile Norway NetCom Telenor Data GPRS 3G-data 3G-data Nät GSM UMTS UMTS xviii DANMARK Operatör Tre Sonofon TDC Mobil Telia Data 3G-data GPRS 3G-data GPRS, 3G-data Nät UMTS GSM UMTS GSM, UMTS xix SVERIGE Operatör TeliaSonera Tele2 Telenor Tre Data GPRS, 3G-data GPRS, 3G-data GPRS, 3G-data 3G-data Nät GSM, UMTS (delar med Tele2) GSM, UMTS (delar med TeliaSonera) GSM, UMTS UMTS Som visas ovan, ser de mobiltelefonnäten ganska lika ut i Finland, Norge, Danmark och Sverige. Alla länderna har flera operatörer som äger ett UMTS-nätverk. Förutom dessa operatörer med egna nät, finns det ett antal virtuella operatörer (Virtual operators, VO) som hyr in sig de nät, men erbjuder egna tjänster och priser. xx Exempel på VO i Sverige är Halebop och Glocalnet. 11

18 Teori Mobilmarknaden Innehållstjänster Man kan med en förenklad uppdelning beskriva de mobila innehållstjänsterna i tre grupper; nyttotjänster, nöjestjänster och företagstjänster. Nyttotjänsterna kan t.ex. vara att se på nyheter, väder, kartor, tidtabeller, nummerupplysning eller använda banktjänster. Nöjestjänsterna är spel, horoskop, communities, bilder, musik, musikvideor, videoklipp och så vidare. För företag kan tjänster som , ha tillgång till bokningssystem, ha koll på lagersaldon eller sjukvård i hemmet erbjudas. xxi Varav nyttotjänsterna och nöjestjänsterna är de som har flest möjligheter när det gäller streaming. Det är ingen större skillnad mellan utbudet av mobila innehållstjänster som erbjuds i Sverige, Norge, Danmark och Finland, men populariteten skiljer sig. I Norge används streamingtjänsterna mest till underhållning och även Mobil-TV, inklusive nyheter. xxii I Sverige har organisationen Morgan gjort en undersökning hos tjejer och killar mellan år och bland annat frågat vilka mobila innehållstjänster som de använder. Flertalet talade om nyttotjänster kopplade till nöjestjänster. T.ex. att kunna kolla vad som gick på bio, kunna betala bilparkering eller bussbiljett med mobiltelefonen. Det var delade åsikter om mobil-tv, en del tyckte att det lät spännande, andra var inte alls intresserade av den tjänsten. I Finland är de mest inhemska innehållsleverantörer, men hos de finska ungdomarna är det populärt att använda mobiltelefonen till communities som t.ex. Habbo. Danmark är ett litet land med en liten marknad och har därför inte lika stort utbud på mobila innehållstjänster, men mobiloperatörerna erbjuder dem samma. xxiii Enligt en undersökning av Stelacon år 2004, krävs det att tjänsterna är enkla att använda, att det visar att de är anpassade för varje mobiltelefon och att de visar tydligt vad det kommer att kosta, för att de ska bli populära. När det gäller innehållstjänster som även finns via andra kanaler som TV eller webben, har de intervjuade personerna stark förespråkat att alla hemsidor och användargränssnitt ska vara anpassade för en mobiltelefon. Det ska inte vara en förminskad version av det man kan se på webben via en dator. Qbrick jobbar bland annat med att konvertera filmer gjorda för större skärmar, till en upplösning som passar en mobiltelefon. Men det handlar även om användargränssnitt och t.ex. mängden text ska anpassas för att användas på en mobiltelefon, både för att läsa och att skriva. Mobiforge är en sajt (tidigare känt som dev.mobi) som bland annat fungerar som ett community för utvecklare och som vägledning om hur man utvecklar sidor anpassade för en mobiltelefon. De har även tagit fram ett toppdomännamn.mobi, som garanterar att innehållet fungerar och är anpassat efter att ses på en mobiltelefon. 12

19 Teori Betalning Enligt Stelacons rapport 2004, finns det tre olika betalmodeller som används idag när det gäller mobila innehållstjänster. Pay per unit (betala per enhet) Oftast innebär det att man får ladda hem en tjänst och därefter kan man använda den flera gånger, t.ex. ett videoklipp eller ett spel. Pay per view (betala per för det du ser) Innehållet kan t.ex. streamas till användare och därmed sparas inget på mobiltelefonen. Om man vill använda tjänsten igen får man betala en gång till. Prenumeration Som användare betalar man en fast kostnad per vecka/dag/månad osv. och kan sedan använda tjänsten/tjänsterna hur mycket man vill under den tiden. Det handlar ofta om tjänster som uppdateras kontinuerligt som nyheter, väder eller sport. I Norge fungerar det på liknande sätt. Kenneth Wagenius på Qbrick i Olso berättar att betalningslösningarna varierar, men flera av de största mobiloperatörerna erbjuder sina kunder CPA-stream, vilket innebär att som användare behöver du inte betala någon rörlig kostnad för datatrafiken, men för själva streamingtjänsten betalar användaren antingen med en prenumeration eller pay per view. De använder också premium SMS och då måste man betala för datatrafiken. Kenneth berättar också att de flesta abonnemangen har ett tak för hur mycket datatrafik man som användare kan bli debiterad för. Det finns även innehållsleverantörer som vänder sig till en målgrupp som inte är köpstark, men villiga att testa på nya tjänster så som ungdomar. De är tvungna att erbjuda sina tjänster gratis och finansiera sig på annat sätt än att ta betala av slutanvändaren. xxiv Intäkterna från en mobilinnehållstjänst ska fördelas på de olika aktörerna. Det finns olika uppgörelser mellan de olika aktörerna. Enligt Stelacon finns det tre modeller som används mest. Revenue sharing (intäktsdelning) Intäkten delas procentuellt mellan de som varit inblandade i affären. Pay per download (Betalt per nedladdning) Innehållsleverantören får betalt för varje nedladdning/användning av tjänsten. Oftast handlar det om att de får ett fast pris varje gång tjänsten används. Rättigheter En operatör kan köpa upp rättigheterna till en tjänst och äger sedan tjänsten. 13

20 Teori Kenneth Wagenius säger att det är ett problem att få pengarna att räcka till alla aktörer som behövs för att leverera en tjänst. Till exempel, om användaren köper en tjänst för 20 kr. Dessa pengar ska sedan delas upp mellan alla aktörer som varit med att förmedlat tjänsten, d.v.s. operatören, leverantören, den som sköter betalningen och de som varit med och utvecklat tjänsten. IPX Premium SMS har varit ett vanligt sätt att ta betalt för tjänster i mobilen. Det innebär att man, förutom den vanliga SMS-taxan, betalar extra för tjänsten man köper. Internet Payment exchange (IPX) är utvecklat av Ericsson och fungerar som en mellanhand mellan innehållsleverantör och operatörer. Det är ett betalsystem som gör det enklare för innehållsleverantörer att ta betalt för sina tjänster. Innehållsleverantörerna betalar Ericsson för att använda IPX och i gengäld tar Ericsson hand om betalningen för innehållsleverantörens tjänst av slutanvändaren. Det underlättar för innehållsleverantören på det sättet att de t.ex. inte behöver skriva avtal med alla olika mobiloperatörer. xxv Figur 5: Värdekedja med IPX. Källa: Niclas Granholm Vilket sätt man än betalar med, tjänar mobiloperatörerna på att deras kunder använder mobiltelefonen. Om kunden betalar genom ett premium SMS tar mobiloperatören oftast en vanlig SMS-taxa. Om kunden prenumererar på en tjänst, betalar de fortfarande för datatrafiken som de skickar eller tar emot. Det kan vara en utgift kunderna glömmer bort. Flat rate-abonnemang har blivit ett vanligt sätt för användare att betala för sin datatrafik. Det innebär i det här fallet att mobiloperatörerna tar ett fast pris, oftast per månad eller dag, för all datatrafik som användaren skickar och tar emot. xxvi 14

21 Teori Organisationer Trots att det finns lösningar som gör det enklare att nå ut till mobiltelefonanvändarna, är mobilmarknaden komplicerad. Därför finns det ett antal organisationer som jobbar för att ta fram standardiseringar. Bland dem finns The 3rd Genarations Partnership Project (3GPP) som startades år Det är ett samarbete mellan stora Telecomorganisationer och företag från hela världen. Europa representeras av European Telecommunications Standards Institute (ETSI). 3GPP har bland annat definierat 3GPcontainern. xxvii I Sverige finns branschorganisationen Morgan som består av drygt 60 företag som på ett eller annat sätt är verksamma i den mobilbranschen. Det fungerar som ett kontaktnät för olika aktörer och har bland annat kommit överens om gemensamma regler, Code of Conduct för mobila innehållstjänster. Därtill finns även MobilTelebranschen som också är en branschorganisation som jobbar för att underlätta arbetet för distributörer, leverantörer och återförsäljare. Nationellt sett finns även Open Mobile Alliance (OMA) med runt 200 företag inom Telecom- och IT-branschen. Marknadsregler I Sverige har organisationen Morgan tagit fram regler för mobila premiumtjänster (Code of conduct). Code of conduct behandlar generella regler som t.ex. att en tjänsteleverantör - måste ha bevis på att en beställning har gjorts. - bara får ett försök att ta betalt av en kund. - ska ta betalt i samband med beställning eller leverans av tjänsten och inte vid ett senare tillfälle. - måste erbjuda sina användare en kundtjänst med vissa öppettider och svensktalande support. Code of Conduct-reglerna är inte lagstiftad, utan träder i kraft genom operatörernas avtal och de gäller för alla som gör affärer med denna typ av medium. xxviii De har även regler för marknadsföring av tjänster som Etiska Rådet för Betalteletjänster (ERB) har tagit fram. Dessa affärsetiska regler talar om hur man som tjänsteleverantör får marknadsföra sig och gäller för alla medlemmar i organisationen Morgan. Det är regler som till exempel säger, att priset ska vara tydligt och visas horisontellt och att det alltid är tjänsteleverantörens ansvar att innehållet följer dessa regler. Idag är det ett begränsat utbud på live-sändningar via Mobil-TV i Sverige. Däremot finns flera kanaler som sänder TV-program, men det är inte samma TV-tablå som till en vanlig TV. T.ex. på kanal 5 kan man se på deras egna inspelningar som Fredrik och Filip, men man kan inte se på Desperate Housewives. Det beror på rättigheterna när de 15

22 Teori köper in program från andra bolag. De köper hittills bara rätten att sända ut programmet i TV, däremot deras egna produktioner bestämmer de själva över. I Danmark fungerar det inte på samma sätt. Där äger kanalerna sina program på ett annat sätt och har samma rättigheter att sända ut i mobiler som på TV. Dessutom kan man se en del program live, till exempel nyheter från DR, men även från SVT 1 och SVT 2. Detta gör att det finns ett större intresse att använda sig av mobil-tv i Danmark än i Sverige. Det är alltid innehållsleverantören som är ansvarig för innehållet. Vilket innebär att det är de som ska ha kontakt med upphovsrättsorganisationen som STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå), copyswed m.fl.. Det är även deras skyldighet att se till att innehållet är lagligt. Däremot finns det företag som t.ex. Bambuser i en sorts gråzon, på liknande sätt som Youtube, eftersom de tillhandahåller en tjänst som gör att deras användare kan lägga upp och göra egna inspelningar och då är det användaren som står ansvarig för innehållet. xxix För tillfället behöver man inte betala någon TV-avgift för att titta på mobil-tv i Sverige. Dock behöver innehållsleverantörerna betala en licensavgift till STIM och de lyder under samma regler som för Internet. Musikmängd (tillgänglig på hemsidan) Möjliga samtidiga lyssnare min 400 kr/mån min 1000 kr/mån 1-2 tim 1500 kr/mån 2-6 tim 2000 kr/mån 6-12 tim 3000 kr/mån Figur 6: STIM s betalningstabell för Internet och mobil, streaming bildproduktioner. Källa: STIM 16

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang, förbetalt kort och Mobilt bredband. Mobilt. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2008-03 Mobilt Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för, förbetalt kort och

Läs mer

vad kan det göra för mobila användare?

vad kan det göra för mobila användare? artikel Upptäck WWAN med bredband Upptäck WWAN med bredband vad kan det göra för mobila användare? Det blir allt viktigare med en snabb och smidig Internetuppkoppling för att lyckas i arbetet och vara

Läs mer

Telia Mobile Premium Services

Telia Mobile Premium Services Telia Mobile Premium Services Innehåll produktinformation Telia Mobile Premium Services 3 Ett komplett erbjudande 4 Sätt priset snabbare själv. Testa nya prismodeller. 5 Teknisk översikt 6 teknik Telia

Läs mer

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Mats Rydin Kommun- och Stadsnätsansvarig, reg sydväst 1 Telia Öppen Fiber- Vår affärsidé Telia Öppen Fiber erbjuder en flexibel plattform för framtidens bredbandstjänster.

Läs mer

Värdeskapande i partnertjänster Jonas Bredin, Head of Content and Premium Services Telenor Sverige

Värdeskapande i partnertjänster Jonas Bredin, Head of Content and Premium Services Telenor Sverige Värdeskapande i partnertjänster Jonas Bredin, Head of Content and Premium Services Telenor Sverige Internetdagarna 22 oktober 2008 Telenor is one of the world s largest mobile operators Million subscribers

Läs mer

Utvecklingen inom mobila innehållstjänster

Utvecklingen inom mobila innehållstjänster Utvecklingen inom mobila innehållstjänster 15 Mobila tjänster konsumeras på tre sätt: Personifiering Underhållning Information 16 Personifiering Visar vem du är Ringsignaler, bakgrundsbilder, ibland spel

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5)

Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät. Mobila nätverk (1/5) Mobila nätverk (2/5) Föreläsning 10 Mål Förse en översikt av mobilnätens utveckling Förstå komponenterna i ett mobilt nät Material Bengt Sahlin (2004) Föreläsning Ursula Holmström 01.11.2004 Bengt Sahlin 1 Mobila nätverk (1/5)

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Kaj Kjellgren Netnod Netnod

Kaj Kjellgren Netnod Netnod Kaj Kjellgren 2006 - Netnod AB @ Netnod Varför Multicast? Förhoppningsvis har detta redan täckts in av tidigare talare. Men i korthet ger Multicast möjlighet att: Spara stora mängder bandbredd både i corenät

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 september 2011 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Abonnemangsprislista för Engångsavgift Vid nytecknande 10 Abonnemang med inkluderad Jobbsurf 1 Mix Plus Max Rörlig Fast med bindningstid 24 mån 0/12/18 mån 119 kr 2 159 kr 509 kr 2 549 kr 579 kr 2

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder

Föreläsning 7. Varför Standardisera? Standarder Föreläsning 7 förstå varför standardisering är viktig känna till standardiseringsorganisationer inom tele/datakommunikationsbranschen känna till varifrån specifikationer för centrala protokoll hittas Varför

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com

IPv6 i Mobilnät. Mattias Karlsson. mattias.karlsson@telenor.com IPv6 i Mobilnät Mattias Karlsson mattias.karlsson@telenor.com Agenda Varför behöver vi IPv6? Kort historia om Standardisering kring IP i mobilnät. Snabb genomgång om mobilnät Speciella utmaningar med IPv6

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING!

GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING! GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING! ERT KOLLEKTIVA UTBUD Bredband 250/100 Bredbandstelefoni Tv-paket Lagom, 40 kanaler 20 Playtjänster Trådlös router Tv-box ERT KOLLEKTIVA UTBUD BREDBAND

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING!

GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING! GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING! ERT KOLLEKTIVA UTBUD Bredband 100/100 Bredbandstelefoni Tv-paket Lagom, 40 kanaler 20 Playtjänster Trådlös router Tv-box 389 KR PRIS PÅ ZMARKET 847

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision

Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Brahegatan 9, SE-114 37 Stockholm Phone: +46 8 52 80 90 90 Fax: +46 8 54 58 44 31 E-mail: info@mediavision.se

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 23 april 2013 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia. 1/6 Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Engångsavgift Vid nytecknande 10 Basic Plus Multi Rörlig Månadsavgift 1 med bindningstid 24 mån 0 /12 /18 mån 189 kr 2 219 kr 439 kr 2 489

Läs mer

Grattis! Du skall få fiber en framtidssäkrad lösning!

Grattis! Du skall få fiber en framtidssäkrad lösning! Grattis! Du skall få fiber en framtidssäkrad lösning! Ert kollektiva utbud Bredband 250/100 Bredbandstelefoni Tv-paket Lagom, 40 kanaler 20 Playtjänster + 3 norska kanaler NRK1, NRK2 och TV2 Trådlös router

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2010-10-13 Grattis, du har fått möjlighet till fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars.

Metod Rapporten är baserad på egen erfarenhet av marknadsföring on-line samt studier av aktuell forskning, rapporter och webinars. Att välja mellan native- eller webbapp Bakgrund Marknaden för smarta mobiltelefoner ökar kraftigt. Därför ser allt fler företag och organisationer behovet av att göra digitalt innehåll tillgängligt för

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

7 steg för att starta ett affiliateprogram

7 steg för att starta ett affiliateprogram 7 steg för att starta ett affiliateprogram Affiliatemarknadsföring är en internetbaserad försäljningskanal där sk publicister (även affiliates eller publishers ) förmedlar besökare till en annonsör och

Läs mer

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV

LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV LÄGESRAPPORT DIGITAL MARKNAD FÖR FILM OCH TV FTVS arbetar sedan 2006 för att få till stånd en fungerande digital marknad för film och tv på nätet. En viktig del i det arbetet består i att bidra med kunskap

Läs mer

QuickTime Streaming Server, en introduktion

QuickTime Streaming Server, en introduktion [Översättning saknas] Relaterat: Webbpublicering och Quicktime Streaming från miki Information om hur man lägger upp webbdokument och Quicktime-filmer för streaming från filservern miki. (140) Svenskt

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Smedjebacken

Listade tjänster från Qmarket Smedjebacken Listade tjänster från Qmarket Smedjebacken Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 0:- 1 Månad gratis, ingen startavgift & ingen bindningstid! Kan kombineras med gratis

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Heta erbjudanden för en kall vinter

Heta erbjudanden för en kall vinter Heta erbjudanden för en kall vinter Nya Sony Xperia Z1 Compact för 429 229 Ring och sms:a obegränsat! 3 månader Spotify ingår. Aye hörlurar 99 199 För fullständiga priser och villkor se telia.se Kompletta

Läs mer

GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING!

GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING! GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING! ERT KOLLEKTIVA UTBUD Bredband 250/100 Bredbandstelefoni Tv-paket Lagom, 40 kanaler 20 Playtjänster 1 st Trådlös router 1 st Tv-box (Erbjudandet har

Läs mer

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sida 1 Sammanfattning Mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun är till stora delar men det skiljer en del beroende på vilken nättyp och vilken operatör

Läs mer

Hjälpmedelscentralen. Välkomna!

Hjälpmedelscentralen. Välkomna! Välkomna! Vad finns i din Smartphone? Vad finns i din Smartphone? meddelanden socialt umgänge underhållning (spel, musik) planering påminnelser Vad finns i din Smartphone?. hitta platser eller personer

Läs mer

GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING!

GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING! GRATTIS! DU SKALL FÅ FIBER EN FRAMTIDSSÄKRAD LÖSNING! ERT KOLLEKTIVA UTBUD Bredband 100/100 Bredbandstelefoni Tv-paket Lagom, 40 kanaler 20 Playtjänster Trådlös router Tv-box 389 KR PRIS PÅ ZMARKET 827

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Lund

Listade tjänster från Qmarket Lund Listade tjänster från Qmarket Lund Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 0:- 1 Månad gratis, ingen startavgift & ingen bindningstid! Kan kombineras med gratis WiFi-router.

Läs mer

Mobila tjänster för ökad service

Mobila tjänster för ökad service Mobila tjänster för ökad service Hans Dahlberg Affärschef, Mobila applikationer och telematik 2009-03-05 1 Mars 2009 Fyra nya trender 1 Settler Corporations 2 Nomad Corporations 3 IT-societeten 4 Infomaniacs

Läs mer

Att välja abonnemang

Att välja abonnemang Att välja abonnemang 1. Internetabonnemang (bredband) Fast anslutning o Telefonnätet (Telias gamla koppartråd) o Kabel-TV (t.ex. Comhem) o Fiber (t.ex. Stadsnät) Mobilt bredband Jag har av praktiska skäl

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

När storleken har betydelse

När storleken har betydelse Datum: 213-1-25 DISKUSSIONSMATERIAL Patrik Sandgren När storleken har betydelse Kostnaden för en mobil digital livsstil baserad på en mobiltelefon med surf via 4G Det trådlösa livet Den 25:e oktober 213

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 12 augusti 2015 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Jobbmobil Bas 200 kr 200 kr Månadspris 1 69 kr 429 kr 479 kr 529 kr 629 kr 729 kr Surf 2 5 kr/mb max 29 kr/dygn 3 1 GB 5 GB 20 GB 50 GB 100

Läs mer

Raycore RC-CP9. Inkopplingsinstruktion

Raycore RC-CP9. Inkopplingsinstruktion Raycore RC-CP9 Inkopplingsinstruktion Raycore RC-CP9 Inkopplingsinstruktion Sida 5 Lampor på Raycore CPE-switch Din Raycore fiberkonverterare sköts helt av Zitius och har inga inställningsmöjligheter för

Läs mer

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem.

ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. ENKEL INTRODUKTIO Du kanske länge har funderat vad alla begrepp som Wifi, surfplatta och app står för, kanske detta dokument kan lösa dina problem. Katarina Eriksson ipad ipad +Äldre=sant Enkel beskrivning

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6588. Flash Eurobarometer 411 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA688 Flash Eurobarometer 4 (Cross-border Access to Online Content) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL4 Cross border access to content onlinefis D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99')

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Om SFF TV Material och Program... 3 a. Vinjett... 3 b. Program Inspelning... 4 a. Förbereda inspelning...

Innehållsförteckning 1. Om SFF TV Material och Program... 3 a. Vinjett... 3 b. Program Inspelning... 4 a. Förbereda inspelning... Innehållsförteckning 1. Om SFF TV... 3 2. Material och Program... 3 a. Vinjett... 3 b. Program... 3 3. Inspelning... 4 a. Förbereda inspelning... 4 b. Filma... 4 4. Redigering... 4 a. Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Dala Energi Fibernät

Listade tjänster från Qmarket Dala Energi Fibernät Listade tjänster från Qmarket Dala Energi Fibernät Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 199:- 3 månader halva priset! AllTele Bredband 100 359:-/mån 199:- 3 månader

Läs mer

Så fjärrstyr du datorn

Så fjärrstyr du datorn Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen 7 Gör Iphone och Android till en fjärrkontroll 7 Fungerar både för Mac och pc 7 3 smarta gratistips. Så fjärrstyr du datorn direkt från mobilen Så blir mobilen

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Därför kommer Europolitan att bygga ett UMTS-nät med en mycket hög täckningsgrad och snabb utbyggnadstakt.

Därför kommer Europolitan att bygga ett UMTS-nät med en mycket hög täckningsgrad och snabb utbyggnadstakt. Ansökan om UMTS-tillstånd Sid 4 (122) Europolitans programförklaring 1. UMTS till alla En starkt bidragande orsak till Sveriges framgång inom IT och telekom är den breda användningen i samhället. Europolitan

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Bollnäs Bostäder

Listade tjänster från Qmarket Bollnäs Bostäder Listade tjänster från Qmarket Bollnäs Bostäder Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 199:- 3 månader halva priset! AllTele Bredband 100 359:-/mån 199:- 3 månader halva

Läs mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer

Prislista. för mobilabonnemang och förbetalt kort. Mobil telefoni. Så här får du veta mer LZTA 803 1015 2007-02 Mobil telefoni Prislista Så här får du veta mer För mer prisinformation gå in på www.telia.se eller ring kundtjänst, tel. 90 200 (privat) eller tel. 90 400 (företag) för mobilabonnemang

Läs mer

Mobilanvändarundersökning

Mobilanvändarundersökning Mobilanvändarundersökning 2015 9 av 10 svenskar har en smart mobiltelefon men bara var tredje tycker mobilsajter är enkla att använda Från 2013 till 2015 har smarta mobiltelefoner fått sitt definitiva

Läs mer

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning

Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet. Näringsidkarens namn. Internetanslutning Ikoner för att illustrera de relevanta informationskategorierna Driftskompatibilitet Leverantör Näringsidkarens namn Maskin- och programvara i Funktion Pris Språk Internetanslutning Pris Längd Geografiska

Läs mer

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras.

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras. maj 2011 Twittergrundaren lanserar Square, en liten kortläsare till mobilen aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC okt 2011 Mobiloperatörerna bildar Wywallet 2011 aug 2011 Nokia släpper fler

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands.

Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands. Telia Företagsavtal Abonnemangsprislista för Telia Jobbmobil Priserna gäller exkl. moms inom Sverige fr.o.m. 29 april 2014 med reservation för ändringar. För utlandspriser, se telia.se/utomlands Jobbmobil

Läs mer

Listade tjänster från Qmarket Norrköping bredband

Listade tjänster från Qmarket Norrköping bredband Listade tjänster från Qmarket Norrköping bredband Namn Månadskostnad Startavgift Beskrivning AllTele Bredband 10 254:-/mån 0:- 1 Månad gratis, ingen startavgift & ingen bindningstid! Kan kombineras med

Läs mer

Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013. Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb

Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013. Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb Svensk Betaltelemarknad 21a oktober 2013 Miljardindustrin som förenklar miljoner av konsumenters vardag och som skapar jobb VAD? VARFÖR? HUR? Vad är Betalteles Ekosystem? Ca 2,7miljarder oms 2012 (0900,

Läs mer

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2013-11-22 Dnr: 13-11551 1(6) Nätsäkerhetsavdelningen Susanne Chennell 08 678 55 73 susanne.chennell@pts.se Hantering av nummerserierna 71xxx och 72xxx för SMS-innehållstjänster

Läs mer

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder.

Bra att veta! Vår snabbguide till TV och bredband. Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? för dig som bor hos Hyresbostäder. Bra att veta! Hur funkar det? Vad kan jag välja? Vem frågar jag? Vår snabbguide till TV och bredband för dig som bor hos Hyresbostäder. Välkommen till en värld av möjligheter. Välkommen till Hyresbostäder!

Läs mer

Mobiltelefonens utveckling

Mobiltelefonens utveckling Mobiltelefonens utveckling Hur fungerar en mobiltelefon? Anordningen i en mobiltelefon som gör att du kan ringa och ta emot samtal går till såhär: Mobiltelefonen plockar upp din röst och omvandlar ljudet

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH

Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Bonus Rapport Kommersiell Design KTH Johan Holmström & Lars Åkesson Introduktion Denna rapport beskriver projektet och delmomentet Kommersiell Design i kursen Interaktionsdesign 2 på KTH i Stockholm. Detta

Läs mer

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel

Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel Välkommen till Telias fiberanslutning! Hela hemmets kommunikation i en enda kabel 1 2011-06-22 Grattis, du har fått fiber! Telia Fiberanslutning En framtidssäker investering Tillräcklig kapacitet för morgondagens

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Så blir din spelkonsol ett mediacenter

Så blir din spelkonsol ett mediacenter Så blir din spelkonsol ett mediacenter 7 Titta på video 7 Lyssna på musik 7 Visa bildspel 7 Funkar för Xbox 360 och PS3. Gör din spelkonsol till ett mediacenter Har du en Xbox 360 eller Playstation 3 som

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

pelle snickars, kb torsdag den 21 oktober 2010

pelle snickars, kb torsdag den 21 oktober 2010 en översikt pelle snickars, kb torsdag den 21 oktober 2010 http://pellesnickars.se/index.php?s=books ? > man förstår youtube illa om man tror att sajten bara handlar om underhållning torsdag den 21 oktober

Läs mer

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad)

Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Sidan 1 av 7 App-release: 1.0 Manual - Inläsningstjänsts App (ios för iphone och ipad) Innehållsförteckning 1 Kort om appen... 2 Funktionaliteten i grova drag... 2 Kända begränsningar i denna version...

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. tisdag 15 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. tisdag 15 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11

Om Apple & iphone. Pelle Snickars, KB. söndag 6 november 11 Om Apple & iphone Pelle Snickars, KB söndag 6 november 11 > 98 miljoner träffar... the only problem with microsoft is that they don t have any taste... söndag 6 november 11 det öppna & det slutna

Läs mer

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR)

Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Riksförbund (PLR/MVR) Mobil telefoni Prislista Telias avtal för mobila teletjänster för medlemmar i Plåtslageriernas och Mekaniska Verkstädernas Detta avtal medger möjlighet till finansiering vid köp av ny mobiltelefon mot

Läs mer