Använda ADOBE DEVICE CENTRAL CS5 och CS5.5

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Använda ADOBE DEVICE CENTRAL CS5 och CS5.5"

Transkript

1 Använda ADOBE DEVICE CENTRAL CS5 och CS5.5

2 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridisk information finns på

3 iii Innehåll Kapitel 1: Nyheter Nyheter (CS5.5) Nyheter (CS5) Kapitel 2: Introduktion till Adobe Device Central Om Adobe Device Central Arbetsyta översikt Skärmlägen Tangentbordsgenvägar Device Central-inställningar Kapitel 3: Hantera enhetsprofiler Arbeta med enhetsprofiler Publicera kommentarer och omdömen Om enhetsbiblioteket Skapa anpassade filter Hantera enhetsgrupper Kapitel 4: Mobila projekt Om mobila projekt Hantera filer Panelen Uppgifter Panelen Automatiserad testning Kapitel 5: Skapa och förhandsgranska mobilt innehåll med andra Adobe-program Att testa och skapa Adobe-innehåll med Adobe Device Central Få åtkomst till Adobe-applikationer från Adobe Device Central Skapa mobilt innehåll med Adobe Device Central och Flash Skapa mobilt innehåll med Adobe Device Central och Photoshop Skapa mobilt innehåll med Adobe Device Central och Illustrator Skapa mobilt innehåll med Adobe Device Central och Adobe Captivate Skapa mobilt innehåll med Adobe Device Central och Adobe Fireworks Förhandsgranska en film på en virtuell mobil enhet med Adobe Premiere Pro Skapa After Effects-kompositioner för uppspelning på mobila enheter Förhandsgranska mobilt innehåll med Adobe Device Central och Dreamweaver Öppna Adobe Device Central från Adobe Bridge Kapitel 6: Testa innehåll i Adobe Device Central Testa med arbetsytan Emulera Testpanelerna Felsöka en ActionScript 3.0-fil

4 1 Kapitel 1: Nyheter Nyheter (CS5.5) Stöd för Flash Player 10.2-emulering Förhandsgranska och testa mobiloptimerat innehåll för den senaste versionen av Flash Player. Använd Flash Professional CS5.5 när du skapar innehåll för datorenheter, pekdatorer och mobila enheter. Använd sedan Device Central och testa och förhandsgranska innehåll för profilerna för målenheterna. Emulera inbyggda programmeringsgränssnitt för enheter som accelerometer, multi-touch och rörelser när du testar SWF-filer på HTML-sidor. Utökad uppsättning profiler som omfattar ios-baserade enheter. Kom åt de senaste profilerna för enheter som levereras med stöd för AIR 2.5. Använd dessa profiler om du vill skapa innehåll för flera skärmar i Flash Professional CS5. Stöd för enheter som inte stöder Flash, t.ex. ios-baserade enheter och RIM-enheter. Förbättrat stöd för HTML5-emulering och HTML-felsökning Emulera enkelt webbinnehåll och felsök med ännu stabilare kontroller direkt på skärmen. Stöd för HTML5-emulering Stöd för mediafrågor med profiler för varje enhet, som tillämpas på emuleringen. Mer information finns i Stöd för mediafrågor (CS5.5) på sidan 32. Enhetsprofiler för HTML5-funktioner som video och ljud, arbetsytor, SVG, lokal lagring och Web Workers. Arbetsytor, MPEG4-kodat ljud och video (AAC och H.364) stöds under emulering. Information om pixeldensitet gör det lättare för användarna att optimera innehåll för enheter med olika pixeldensitet. Stöd för den senaste versionen av WebKit: Bättre simulering för smartphone-telefoner och pekdatorer. Åtkomst till WebKit-standardformatmall och möjlighet att visa källkoden. Mer information finns i Använda webbläsarlayouten i Apple WebKit för återgivning på sidan 40. Teckensnittsmappning. Mer information finns i Ändra teckensnittsmappning på sidan 10. Emulera inbyggda Flash-programmeringsgränssnitt när du testar webbinnehåll för mobila enheter. Stöd för multi-touch och accelerometer. Du kan till exempel testa jqtouch-baserade program och SWF-filer på webbsidor. Förbättrad HTML-felsökning Alternativ för att aktivera/inaktivera information om HTTP-huvuden och -data. Mer information finns i Panelen Utdata (Flash och webb) på sidan 38.

5 Nyheter 2 Alternativ för att aktivera/inaktivera JavaScript och CSS. Mer information finns i Använda webbläsarlayouten i Apple WebKit för återgivning på sidan 40. Information om nätverksstatusmeddelanden. Kontroller som du kan använda för att zooma på sidan som förhandsgranskas med ett alternativ för att bara zooma texten. Mer information finns i Använda webbläsarlayouten i Apple WebKit för återgivning på sidan 40. Rotering av enheten gör att du kan testa sidans beteende på enheter vars sidorientering ändras beroende på hur enheten hålls. Mer information finns i Rotera visningen på sidan 34. Förhandsgranska med verklig enhetsstorlek och zooma enhetsprofilen till en storlek som matchar den fysiska enhetens mått. Mer information finns i Zooma in eller ut på sidan 34. Emulering av mobilt innehåll mellan produkter Med bättre integration mellan Creative Suite-program kan du emulera mobilt innehåll mellan produkter. Omritningsstöd för SWF-filmer I omritningsområden kan du visa områden i en film som återges och bearbetas av Flash Player. Mer information finns i Visa omritningsområden på sidan 44. Nyheter (CS5) En videosjälvstudiekurs som presenterar Adobe Device Central CS5 finns på Adobes webbplats på Stöd för Adobe Fireworks Du kan arbeta i Adobe Fireworks med valda enheter och visa resultatet i Device Central. När du arbetar i Fireworks kan du växla till och från Device Central för att testa innehållet. Spara tid genom att inkludera enhetsspecifik information i dina designarbetsflöden. Mer information finns i Skapa mobilt innehåll med Adobe Device Central och Adobe Fireworks på sidan 29. Stöd för Adobe Captivate Du kan välja enheter och testa innehåll för Adobe Captivate. Du kan hitta de bästa förinställda skärmstorlekarna för målenheter eller välja en anpassad storlek. Du kan också skapa mallar för mobila projekt med hjälp av Adobe Captivate. När du arbetar i Adobe Captivate kan du växla till och från Device Central för att testa innehållet. Mer information finns i Skapa mobilt innehåll med Adobe Device Central och Adobe Captivate på sidan 29. Avancerad indataemulering för enheter Device Central stöder avancerade indatafunktioner, t.ex. geolokaliserings-, accelerometer- och multi-touch-emulering. Device Central stöder också utvecklingsarbetsflödet med interaktiv visning och testning av program som stöder dessa funktioner. Du kan testa och emulera fysiska indata för ett program. Du kan exempelvis simulera styrrörelsen för ett flygplan i 3D-miljön i ett flygsimulatorspel som utvecklats för enheter. Mer information finns i Testpanelerna på sidan 36. HTML-återgivning Låt webbläsarmotorn, Apple WebKit, visa mobila webbsidor. Du kan testa SWF-innehåll som är inbäddat i en HTML-fil för mobila enheter. Användare av Adobe Dreamweaver kan testa och felsöka HTMLinnehåll för mobila enheter och andra enheter direkt i Device Central. Du kan även kontrollera förbrukningen av Adobe Flash -minne och anpassa nätverksprestanda till det mobila innehållet. Mer information finns i Panelen Webbåtergivning (webb och Flash inbäddat i HTML) på sidan 40. Felsöka ActionScript 3.0 Du kan felsöka en ActionScript 3.0-innehållsfil som skapats för den senaste versionen av Flash Player. Till exempel Adobe Flash Player 10.1 och Adobe Flash Lite 4.0. Använd Device Central med Flash Professional CS5 för att lägga till ActionScript 3.0-kod och ange brytpunkter. Simulera innehåll i Device Central om

6 Nyheter 3 du vill visa felsökningsmeddelandena. Felsökningsmeddelandet hjälper dig att optimera innehållet för målenheterna. Mer information finns i Felsöka en ActionScript 3.0-fil på sidan 52. Stöd för den senaste versionen av Flash Förhandsvisa och testa mobiloptimerat innehåll för de senaste versionerna av Flash Player. Använd Flash Professional CS5 när du skapar innehåll för datorenheter och mobila enheter. Du kan testa enhetens prestanda och minnesanvändning. Du kan också ändra enhetens nätverksinställningar, t.ex. datum, tid, batterinivå och signalstyrka, om du vill simulera motsvarande innehållsbeteende. ActionScript 3.0- felsökningsmeddelandet hjälper dig att optimera innehållet för målenheterna. Mer information finns i Testa innehåll i Adobe Device Central på sidan 33. Stöd för Flash Lite för det digitala hemmet Du kan testa och skapa innehåll för Adobe Flash Lite för enheter i det digitala hemmet. Du kan välja Flash Lite för profiler för enheter i det digitala hemmet från enhetsbiblioteket och simulera knapparna på fjärrkontrollen. Arbetsytan Emulera innehåller olika alternativ för knappsatsen, t.ex. fjärrkontroll, QWERTY, numeriskt tangentbord och spelkontroll. Den anpassningsbara knappsatsen simulerar enhetens inmatningsknappar. Mer information finns i Panelen Knappsats (Flash, bitmapp, webb och video) på sidan 42. Obs! Du kan inte simulera innehållets prestanda för Flash Lite för enheter i det digitala hemmet i Device Central. Använd bara Device Central för de första testerna av knappsatsen Fjärrkontroll och SWF-innehållets layout. Använd riktiga enheter för den slutgiltiga testningen av knappsatsen Fjärrkontroll och programinnehållets prestanda. Arbetsyteområdet Device Central har ett nytt arbetsyteområde där du kan gå igenom, skapa och emulera innehåll. Använd arbetsytan Bläddra om du vill söka efter enheter från enhetsbiblioteket. Använd arbetsytan Skapa om du vill skapa nytt innehåll för målenheter. Använd arbetsytan Emulera om du vill förhandsgranska och testa innehåll för målenheter. Du kan växla mellan olika arbetsytelägen. Arbetsytan Emulera läser in olika arbetsyteområden baserat på det innehåll som du testar. När du exempelvis emulerar en SWF-fil för testning visas arbetsyteområdet för Flashemulering. Du kan också använda menyn Testa för att utföra grundläggande uppgifter på arbetsytan Emulera som associeras med innehållet och skripten för enheter. Mer information finns i Arbetsyta översikt på sidan 4. Dela enhetsprofiler Skapa och dela enhetsprofiler med Adobe Device Central-communityn med hjälp av ditt Adobe - ID. Ikonen visas bredvid en delad profil i enhetsbiblioteket. Mer information finns i Dela en enhetsprofil på sidan 15. Kommentarer och omdömen för profiler Publicera omdömen och kommentarer för en enhetsprofil med hjälp av ditt Adobe -ID. Alla användare i Adobe Device Central-communityn kan se varandras omdömen och kommentarer. Mer information finns i Publicera kommentarer och omdömen på sidan 15. Enhetsbiblioteket Enhetsbiblioteket innehåller mer än 600 enheter som stöds. Du kan bläddra bland, söka efter och sortera enhetsprofiler. Du kan jämföra flera enhetsprofiler och dimensioner direkt. Du kan också skapa egna grupper med enheter för snabb åtkomst till projekt. Mer information finns i Om enhetsbiblioteket på sidan 16. Enhetsprofilfilter Med filteralternativet kan du filtrera enhetsurvalet från enhetsbiblioteket. Du kan sortera enheter baserat på villkor, t.ex. operativsystem, tillverkarens namn eller stöd för Flash eller mobil video o.s.v. Mer information finns i Skapa anpassade filter på sidan 16. Nätverksanslutningar Device Central kan identifiera och stöder proxyinställningarna som angetts i operativsystemet för alla Internetrelaterade uppgifter. Du kan visa och ändra proxyinställningarna i systemet med hjälp av alternativet Nätverk. Mer information finns i Nätverksinställningar på sidan 10.

7 4 Kapitel 2: Introduktion till Adobe Device Central Adobe Device Central CS5 ger utvecklare av mobilt innehåll möjlighet att testa sina lösningar på många olika typer av mobila enheter. Device Central fungerar även med innehåll som utvecklats i olika Adobe-produkter. Om Adobe Device Central Device Central ger utvecklare och testare av mobilt innehåll möjlighet att skapa och förhandsgranska mobilt innehåll och datorinnehåll på många olika typer av enheter. Device Central återger realistiska skal för många olika mobila enheter och datorenheter som visar: Hur enheterna ser ut Hur ditt innehåll ser ut på dessa enheter Du kan samspela med emulerade enheter mer som du gör med faktiska enheter, inklusive testning av prestandanivåer, nätverkstillstånd, minne, batteriladdning och belysningstyper. Device Central innehåller ett bibliotek med enheter som du kan välja. Varje enhet har en profil som innehåller information om enheten, inklusive de media- och innehållstyper som den har stöd för. Du kan söka bland tillgängliga enheter, jämföra flera enheter och skapa egna grupper med de enheter som du använder mest. Device Central har stöd för olika medieformat, däribland Adobe Flash, Adobe Flash Lite, bitmapps-, video- och webbformat. Du kan använda olika mediaformat för att skapa olika typer av innehåll, t.ex. mobila program, reklambanderoller, mobila videofilmer, skärmsläckare eller bakgrundsbilder. Fler hjälpavsnitt Om innehållstyper på sidan 37 Arbeta med enhetsprofiler på sidan 12 Testa med arbetsytan Emulera på sidan 33 Arbetsyta översikt Använd arbetsyteområdet när du vill visa, söka efter och skapa enhetsprofiler och testa innehåll för enheter. Du visar en arbetsyta genom att välja någon av arbetsytorna från programfältet. Om du exempelvis vill visa panelen Enhetsbibliotek och panelen Biblioteksfilter väljer du arbetsytan Bläddra. Välj arbetsytan Emulera om du vill visa information om emuleringsrelaterade uppgifter och filer. Du kan växla mellan olika arbetsytelägen från programfältet eller från menyn Fönster.

8 Introduktion till Adobe Device Central 5 Arbetsytan Bläddra Använd gränssnittet Enhetsbibliotek och panelen Biblioteksfilter på arbetsytan Bläddra om du vill visa, söka efter och hämta enhetsprofiler. Panelen Enhetsbibliotek har sökparametrar som du kan använda för att filtrera enheterna i enhetsbiblioteket. När du väljer en enskild enhet för att visa profilinformationen visas de mediatyper som stöds av enheten på den första raden. Du kan visa profilinformation, t.ex. Flash, bitmapp, video och webb, förutom allmän information. Om du vill visa information om de innehållstyper som stöds i Device Central klickar du på en mediatyp. Om du exempelvis klickar på mediatypen Bitmapp visas innehållstyperna Helskärm, Skärmsläckare och Bakgrundsbild. A B C D Arbetsytan Bläddra A. Enhetsbibliotek B. Arbetsyteflikar C. Lägg till enheter från enhetsbiblioteket på panelen Testenheter D. Använd biblioteksfiltret om du vill filtrera enheter Du kan ändra i vilken ordning enheterna visas när du visar profilinformation för flera enheter. Du kan dra en enhet från panelen Enhetsbibliotek till en grupp på panelen Testenheter. Panelen Testenheter Du kan skapa egna enhetsgrupper och dra enhetsprofiler från panelen Enhetsbibliotek till panelen Testenheter. Du kan dela enhetsgrupper mellan gruppmedlemmar genom att importera och exportera enhetsreferenser. Panelen Enhetsbibliotek Du kan visa alla enheter som kan hämtas till panelen Testenheter (i standardprojektet i Device Central) eller ett anpassat projekt. Enhetsbiblioteket innehåller detaljerad information om enheterna. Obs! Samma information visas oavsett om du visar en eller flera enheter. Du öppnar enhetsbiblioteket genom att klicka på arbetsytan Bläddra. Ikonen Enhetsbibliotek ändras från när du hämtar en enhet från enhetsbiblioteket till panelen Testenheter. Onlineenhetsbibliotek Om du vill ansluta till onlineenhetsbiblioteket automatiskt vid programstarten väljer du Anslut automatiskt till onlinebibliotek vid start under menyn Inställningar. Du kan publicera dina enhetsprofiler och betygsätta och kommentera enhetsprofiler i onlineenhetsbiblioteket. Välj Uppdatera onlinebibliotek från till

9 Introduktion till Adobe Device Central 6 alternativmenyn Enheter om du vill uppdatera onlineenhetsbiblioteket. Du kan jämföra en enhet på panelen Testenheter med den uppdaterade versionen av enheten i onlineenhetsbiblioteket. Panelen Biblioteksfilter Använd panelen Biblioteksfilter på arbetsytan Bläddra om du vill filtrera enheterna i enhetsbiblioteket. Du kan inte ändra eller ta bort Adobe-specifika filter. Du kan till exempel inte ta bort Communityfiltret. När du väljer ett filter visas panelen Enhetsbibliotek med alla enheter som matchar filtret du valt på panelen Biblioteksfilter. Du kan också skapa anpassade filter. Anpassade filter visas nedanför den avgränsande linjen på filterpanelen. Du kan lägga till eller ta bort anpassade filter. Arbetsytan Skapa Du kan skapa nya filer och projekt i Device Central med hjälp av arbetsytan Skapa. Använd gränssnittet Nytt dokument om du vill skapa ett mobilt dokument i Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Captivate, Adobe After Effects eller Adobe Fireworks. Du kan också skapa en projektfil med hjälp av alternativet Nytt dokument i på menyn Arkiv. Fliken kallas exempelvis för Ny komposition i After Effects. I Flash är kommandot Arkiv > Nytt > Flash Lite 4. Du kan också välja Arkiv > Nytt dokument i > Flash om du vill skapa en FLA-fil och visa arbetsytan Skapa. Vilka alternativ som visas på arbetsytan Skapa beror på vilken typ av dokument du skapar. Om du till exempel skapar ett Flash-dokument väljer du en version av Flash Player, en ActionScript -version och en innehållstyp. Arbetsytan Emulera På arbetsytan Emulera kan du simulera innehåll på mobila enheter. Du kan testa olika mediatyper, t.ex. Flash, bitmapp, video och webb. Testpanelerna på arbetsytan Emulera ändras baserat på vilket innehåll du valt för emuleringen. Om du till exempel väljer en SWF-fil för emulering visas testpanelen för Flash på arbetsytan för Flashemulering. Om du ska testa filer med avancerat mediainnehåll kontrollerar du att enheten stöder Adobe Flash Lite -versionen och den innehållstyp som filen använder. Anta exempelvis att du har en SWF-fil som du skapat i Flash och som kräver Flash Lite 4. Om du försöker testa filen på arbetsytan Emulera på en enhet som bara stöder Flash Lite 1.1 så visas inte filen. Arbetsytan för felemulering öppnas med ett felmeddelande som anger att fel spelarversion används. Du kan bara emulera en enhet i taget. Om du vill välja en annan enhet dubbelklickar du på ett enhetsnamn på panelen Testenheter. Obs! Genom att testa enheter på arbetsytan Emulera kan du minska kostnaden och tiden för testning på mobila enheter och datorenheter. Observera dock att dessa tester inte bör ersätta testningen på riktiga enheter. Använd Device Central för de första testerna när du utvecklar innehållet och använd sedan riktiga enheter för sluttestningen.

10 Introduktion till Adobe Device Central 7 A C B Arbetsytan Emulera A. Arbetsytan Emulera ändras beroende på innehållstyp B. Simulera och optimera innehåll på testpanelerna C. Välj enheter från panelen Testenheter D. Verktyg på menyn Testa D Menyn Testa På menyn Testa kan du utföra grundläggande emuleringsuppgifter direkt. Du kan ta bilder, testa skript, spela in skript, spela upp innehåll och spela in video av testinnehållet. Du kan bara visa och använda alternativen på menyn Testa på arbetsytan Emulera. Testpaneler På testpanelerna kan du testa och optimera innehåll på arbetsytan Emulera. Panelerna varierar beroende på vilken typ av fil du testar. Fler hjälpavsnitt Hantera enhetsprofiler på sidan 12 Testa med arbetsytan Emulera på sidan 33 Skärmlägen på sidan 7 Skärmlägen Du kan ändra skärmvisningsläget för programmet från menyn Visa. Välj Visa > Presentationsläge. När du väljer presentationsläget döljs panelen Testenheter i programfönstret och hela skärmen representerar den uppgift du valt.

11 Introduktion till Adobe Device Central 8 Tangentbordsgenvägar Följande kommandon har kortkommandon: Kommandon Windows-tangent Mac OS X-tangent Device Central > Inställningar Ctrl + K Cmd + K Arkiv > Öppna fil Ctrl+O Cmd + O Arkiv > Nytt projekt Ctrl + N Cmd + N Välj Arkiv > Öppna. Ctrl+O Cmd + O Arkiv > Öppna URL Ctrl + skift + O Cmd + Skift + O Arkiv > Hoppa till Flash Ctrl + Alt + O Cmd + Alt + O Arkiv > Spara projektet som Ctrl + Alt + S Cmd + Alt + S Arkiv > Avsluta (Windows) Device Central > Avsluta Device Central (Mac OS) Ctrl + Q Cmd + Q Redigera > Ångra Ctrl + Z Cmd + Z Redigera > Ångra Ctrl + skift + Z Cmd + skift + Z Redigera > Klipp ut Ctrl + X Cmd + X Redigera > Kopiera Ctrl + C Cmd + C Redigera > Klistra in Ctrl + V Cmd + V Redigera > Markera allt Ctrl+A Cmd + A Redigera > Inställningar (Windows) Device Central > Inställningar (Mac OS) Ctrl + K Cmd + K Enheter > Sök i enhetsbibliotek Ctrl + F Cmd + F Testa > Ta bild Ctrl + R Ctrl + R Visa > Zooma in Ctrl + + Cmd + + Visa > Zooma ut Ctrl + - Cmd + - Visa > Förstoring > 400 % Ctrl+4 Cmd + 4 Visa > Förstoring > 300 % Ctrl+3 Cmd + 3 Visa > Förstoring > 200 % Ctrl+2 Cmd + 2 Visa > Förstoring > 100 % Ctrl+1 Cmd + 1 Visa > Förstoring > Anpassa enhet till fönster Ctrl + 0 Cmd + 0 Visa > Delad vy Ctrl+Skift+D Cmd + skift + D Visa > Presentation Ctrl + Skift + P Skift + Cmd + P Fönster > Logg Ctrl + L Cmd + L Fönster > Visa/dölj fönstret Emulera Ctrl + M Cmd + M Panelen Accelerometer > Skaka i x-riktning Ctrl + X Cmd + X

12 Introduktion till Adobe Device Central 9 Kommandon Windows-tangent Mac OS X-tangent Panelen Accelerometer > Skaka i y-riktning Ctrl + Y Cmd + Y Panelen Accelerometer > Skaka i z-riktning Ctrl + Z Cmd + Z Hjälp > Device Central-hjälp F1 Cmd +? Du öppnar en enhetsgrupp genom att trycka på Alt + högerpilknapparna och stänger gruppen genom att trycka på Alt + vänsterpilknapparna. Device Central-inställningar Du kan gå till Inställningar från: Windows : Välj Redigera > Egenskaper Mac OS : Välj Device Central > Inställningar Anslut automatiskt till onlinebiblioteket vid starten Om du vill att Device Central ska ansluta till onlineenhetsbiblioteket automatiskt går du till Allmänna inställningar. Ändra standardtelefon-id Standardtelefon-id:t är IMEI-numret (International Mobile Equipment Identity) för den enhet som du emulerar i Device Central. Varje mobil enhet för GSM (Global System for Mobile Communications) och UMTS (Univeral Mobile Telecommunications System) har ett unikt IMEI-nummer. Det 15-siffriga numret identifierar ursprung, modell och serienummer för den mobila enheten. Specificering av ett standardtelefon-id talar om för Device Central att det numret ska användas som standard-imei för alla enheter som testas. 1 Välj Redigera (Windows) eller Device Central (Mac OS) och sedan Inställningar och Allmänna. 2 Ange ett nytt nummer i textfältet Standardtelefon-ID. Ändra nivåer att ångra Använd alternativet Ångra nivåer för att ändra antalet gånger du kan gå tillbaka till ett föregående tillstånd. Med standardinställningen 20 kan du till exempel gå tillbaka bland de senaste 20 åtgärderna. 1 Gå först till Inställningar och välj sedan Allmänt i listan. 2 Ange ett nytt antal i textfältet Ångra nivåer. Ändra programspråket Beroende på vilka språkpaket som är installerade kan du ändra språket för Device Central. Du kan ändra språk till engelska (brittisk eller amerikansk), franska, tyska, japanska, spanska, italienska, nederländska, svenska, koreanska, kinesiska (traditionell eller förenklad), tjeckiska, danska, polska, portugisiska, ryska eller turkiska. När du startar om Device Central visas texten i användargränssnittet på det språk du valt. 1 Gå till Inställningar > Allmänt.

13 Introduktion till Adobe Device Central 10 2 Välj ett språk från menyn Programspråk. 3 Starta om programmet. Ändra teckensnittsmappning Under emuleringen mappar Adobe Device Central de teckensnitt som angetts i programpaketet eller webbsidan med de teckensnitt som är tillgängliga på datorn eller den mobila enheten. Om de angivna teckensnitten inte är tillgängliga används inställningarna för teckensnittsmappning för att visa programmet eller webbsidan. På en mobil enhet används teckensnittet som är inbyggt i enhetens operativsystem för att återge SWF-innehållet. Obs! Webbalternativen är tillgängliga i CS Gå först till Inställningar och välj sedan Teckensnittsmappning i listan. 2 Välj ett språk från menyn Språk. 3 Välj ett standardteckensnitt bland alternativen. Ändra inställningar för logg och utdata Logg- och utdatainställningarna omfattar flera valfria inställningar. Som standard är utrymmet för bilder 500 MB. När du avslutar Device Central tas bilderna bort från loggfönstret. 1 För att ange Högsta reservstorleken, skriv in ett värde. Miniminvärdet är 5 MB. Om 90 % av utrymmet är fullt visas en varning om begränsat diskutrymme i loggfönstret. 2 Klicka på Töm poolen nu. 3 Skriv in ett värde för högsta antal bilder per session. 4 Välj Automatiskt rensa fönstret med Flashutdata vid uppdatering av SWF. Bilder som sparats under en tidigare session påverkas inte. Skriptredigerare Du kan ändra inställningarna för skriptredigeraren i området Skriptredigerare. Du kan ändra teckensnitt, färger och andra aspekter av skriptredigerarens utseende. Du kan ändra inställningarna för skriptredigerarens beteende i området Kodbeteende. Du kan ändra inställningarna Aktivera kodslutförande, Balansera under skrivning och Aktivera dragning av markerad text. Fler hjälpavsnitt Panelen Automatiserad testning på sidan 22 Nätverksinställningar I området Nätverk kan du visa eller ändra proxyserverinställningarna för systemet och Internet. Du kan rensa cacheminnet och ange användaragentinformation för kommunikation med Internet. Användaragenten används bara när du läser in en webbsida från Internet. Obs! Device Central stöder bara systemomfattande proxyinställningar. Användaragentinformationen används när ingen användaragentinformation har angetts för enhetsprofilen. 1 Gå till Inställningar > Nätverk. Klicka på Öppna nätverksinställningar och välj nätverksinställningarna.

14 Introduktion till Adobe Device Central 11 2 Om du vill rensa det tidigare cacheminnet väljer du Onlinecache eller Lokal cache och klickar på Rensa nu. 3 Ändra användaragentinformationen om du inte vill använda den fördefinierade användaragentinformationen. Fler hjälpavsnitt Testa innehåll i Adobe Device Central på sidan 33

15 12 Kapitel 3: Hantera enhetsprofiler Adobe Device Central CS5 ger tillgång till ett stort onlinebibliotek med mobila enheter, inklusive separata profiler för varje enhet. Profilerna innehåller detaljerad information om enheten som du kan dra nytta av när du skapar mobilt innehåll. Arbeta med enhetsprofiler Om enhetsprofiler I Device Central har du tillgång till ett stort onlinebibliotek för mobila enheter. Sök efter och hämta önskade enheter från enhetsbiblioteket till panelen Testenheter. Panelen Testenheter i standardprojektet innehåller bara förinstallerade, generiska Flash Lite -enheter tills du hämtar enheter från enhetsbiblioteket. Varje enhetsprofil innehåller teknisk information om enheten och information om de media- och innehållstyper som stöds. Filtrera enheterna baserat på filtren på panelen Biblioteksfilter. Du kan visa enstaka eller flera enhetsprofiler på samma gång. Visa flera profiler i en tabell för att jämföra flera målenheter. Om du exempelvis utvecklar rich mediainnehåll så kan jämförelsen hjälpa dig att bestämma den bästa adresserbara skärmstorleken och gemensamma FSCommands. Fler hjälpavsnitt Exportera och importera enhetsprofiler på sidan 13 Söka efter enhetsprofiler på sidan 13 Jämföra enhetsprofiler på sidan 14 Arbetsyta översikt på sidan 4 Visa enhetsprofiler 1 Välj arbetsytan Bläddra. Visa enhetsprofiler genom att välja enheter på panelen Testenheter eller på panelen Enhetsbibliotek. 2 Välj en eller flera enheter på panelen Enhetsbibliotek och klicka på Visa detaljer.

16 Hantera enhetsprofiler 13 A B C Visa en enhetsprofil A. Enhetsbibliotek B. Mediatyper C. Detaljerad information om vald enhet Exportera och importera enhetsprofiler 1 Välj enhetsprofilerna på panelen Testenheter. Obs! Du kan bara exportera enhetsprofiler som är inlästa på den lokala hårddisken. Hämta enhetsprofilerna från enhetsbiblioteket till panelen Testenheter för att exportera dem. 2 Välj Arkiv > Exportera > Enhetsprofilpaket. 3 Skriv ett namn för paketet och lägg till kommentarer som gör det lättare att identifiera paketet. 4 Klicka på Exportera och ange ett namn och en plats för det exporterade paketet. Du kan även importera enhetsprofiler via Arkiv > Importera enhetsprofiler. Söka efter enhetsprofiler Med sökfunktionen i Device Central kan du snabbt söka efter enheter på panelen Enhetsbibliotek. Du kan söka baserat på villkor som enhetens namn, tillverkarens namn, skärmstorleken o.s.v. Sökfunktionen är dynamisk. Det betyder att listan med matchande enheter uppdateras automatiskt när du anger villkoren så att sökningen blir mer begränsad. 1 Välj Bläddra > Enhet > Sök i enhetsbibliotek. 2 Ange sökvillkoren i textfältet Sök.

ADOBE CREATIVE SUITE 5

ADOBE CREATIVE SUITE 5 ADOBE CREATIVE SUITE 5 Juridiskt meddelande Juridiskt meddelande Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Resurser Aktivering och registrering............................................................................................

Läs mer

Använda ADOBE FIREWORKS CS5

Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Använda ADOBE FIREWORKS CS5 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Nyheter Nyheter...............................................................................................................

Läs mer

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner

Använda direkthjälpen. Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Använda direkthjälpen Inbyggda hjälpfunktioner Använda hjälpen Använda fönstret Använda Använda övriga hjälpfunktioner Inbyggda hjälpfunktioner Adobe Reader 6.0 innehåller många inbyggda funktioner för

Läs mer

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6

Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 Hjälp för Adobe Photoshop Lightroom CC och Lightroom 6 April 2015 Nyheter 1 Sammanfattning av nya funktioner Adobe Photoshop Lightroom CC/Adobe Photoshop Lightroom 6 Adobe Photoshop Lightroom CC/Lightroom

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Använda Hjälp. Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1

Använda Hjälp. Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programmet Adobe Acrobat Reader innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering

FileMaker 9. Handbok för Direkt webbpublicering FileMaker 9 Handbok för Direkt webbpublicering 2004-2007 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör

Läs mer

EMC Documentum Web Publisher

EMC Documentum Web Publisher EMC Documentum Web Publisher Version 6.5 Användarhandbok Artikelnummer 300-006-614 A01 EMC Corporation Bolagets huvudkontor: Hopkinton, MA 01748-9103 1-508-435-1000 www.emc.com Copyright 1994 2008 EMC

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Vad kan man göra med PDF Professional?

Vad kan man göra med PDF Professional? Snabbguide Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats till standard när dokument ska utbytas mellan olika plattformar och datormiljöer. Det finns över 200 miljoner PDF-dokument

Läs mer

Kapitel 1: Komma i gång Adobe-hjälp... 1 Resurser... 2 Nyheter... 6

Kapitel 1: Komma i gång Adobe-hjälp... 1 Resurser... 2 Nyheter... 6 ANVÄNDARHANDBOK Copyright 2007 Adobe Systems Incorporated. Med ensamrätt. för Adobe Bridge CS3 och Adobe Version Cue CS3 för Windows och Mac OS Om den här handboken distribueras tillsammans med programvara

Läs mer

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv

Capture Pro Software. Användarhandbok. A-61735_sv Capture Pro Software Användarhandbok A-61735_sv KOMMA IGÅNG 1-1 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 2-1 FELSÖKNING 3-1 BILAGOR A A-1 1 Komma igång Innehåll Dokumentation om produkten...1-2 Terminologi...1-3 Starta Kodak

Läs mer

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok

Adobe. Type Manager Deluxe 4.1. Användarhandbok Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok 1999 Adobe Systems Incorporated. Alla rättigheter förbehålles Adobe Type Manager Deluxe 4.1 Användarhandbok för Windows Den här användarhandboken, samt den

Läs mer

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser

ADOBE PREMIERE ELEMENTS. Hjälp och självstudiekurser ADOBE PREMIERE ELEMENTS Hjälp och självstudiekurser Nyheter Nyheter i Adobe Premiere Elements 13 Adobe Premiere Elements 13 innehåller nya funktioner och förbättringar som hjälper dig att enkelt skapa

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 Juridisk information Novell Inc. gör inga utfästelser och lämnar heller inga garantier med avseende på innehållet eller användningen av den

Läs mer

ADOBE MUSE. Skapa din första webbplats

ADOBE MUSE. Skapa din första webbplats ADOBE MUSE Skapa din första webbplats Innehållsförteckning Kapitel 1 Installera programvaran och konfigurera exempelprojektet Skapa en webbplatskarta Redigera A-mallsidan Ställa in färgpaletten och döpa

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Innehåll. Sydkomp AB Sid 2

Innehåll. Sydkomp AB Sid 2 Innehåll Nyheter i Windows 7...5 Starta och avsluta Windows...5 Starta Windows...5 Avsluta Windows...5 Hjälp och support...5 Hantera fönster...5 Växla mellan fönster...5 Aero Glass...5 Flip...5 Flip 3D...6

Läs mer

Använda ADOBE INCOPY CS4

Använda ADOBE INCOPY CS4 Använda ADOBE INCOPY CS4 Copyright 2008 Adobe Systems Incorporated och dess licensgivare. Alla rättigheter förbehålles. Använda Adobe InCopy CS4 för Windows och Mac OS Om den här handboken distribueras

Läs mer

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem.

Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. 2 Snabbguiden innehåller skärmbilder som skapats i Windows XP. Det kan hända att de ser annorlunda ut i andra operativsystem. Varför är PDF-filer så populära? PDF (Portable Document Format) har utvecklats

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för redaktörer Användarhandbok för redaktörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion 5 Om den

Läs mer

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate

Pinnacle Studio. Ditt liv i filmform. Version 17. Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Pinnacle Studio Version 17 Inklusive Pinnacle Studio Plus och Pinnacle Studio Ultimate Ditt liv i filmform Copyright 2013 Corel Corporation. Alla rättigheter reserverade. Respektera upphovsrätten. Innehåll

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken

Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken Du kan använda de avancerade utskrifts- och utskriftsförberedelsefunktionerna till att hantera dina skrivarinställningar oberoende av vilken utdataenhet du har. Med Adobe InDesign CS3 är det lätt att skriva

Läs mer

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform

Avid Studio. Avid Studio Ultimate. Ditt liv i filmform Avid Studio Version 1 Avid Studio Ultimate Ditt liv i filmform Documentation by Nick Sullivan and Terri Morgan. Contributors: Josh French, Dieter Huber, Jim Sugg and Markus Weber. Copyright 1996-2010 Avid

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

J URIDISK INFORMATION

J URIDISK INFORMATION Användarhandboken J URIDISK INFORMATION Copyright 2009 Nuance Communications, Inc. Med ensamrätt. Ingen del av denna handbok får överföras, kopieras, reproduceras, lagras i arkivsystem eller översättas

Läs mer

SharePoint 2010 för Lunds Universitet

SharePoint 2010 för Lunds Universitet DC LÄROMEDEL SharePoint 2010 för Lunds Universitet grundkurs SP10LU-1 SharePoint 2010 grundkurs för LU, upplaga 1 DC UTBILDNING Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 e-post: Internet: admin@dcutbildning.com

Läs mer