Sektorfavoriter. Strategi & Allokering den 14 april april 2015 OBS! Se upplysningar och annan viktig information på sista sidan Sidan 1 av 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sektorfavoriter. Strategi & Allokering den 14 april 2015. 14 april 2015 OBS! Se upplysningar och annan viktig information på sista sidan Sidan 1 av 10"

Transkript

1 Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 14 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker att man ska undvika. Uppdatering av Sektorfavoriter sker varannan vecka. För närvarande letar vi efter aktier som antingen kan växa resultatet i en lågtillväxtmiljö, är lågt värderade eller har en egen tillväxthistoria, eller är i en spännande turn-around situation. I vissa sektorer har vi enbart hittat en kandidat och i andra ser vi fler möjligheter. Till denna uppdatering har det skett en förändring inom Hälsovårdssektorn, där Novo Nordisk kommit in på listan medan Recipharm utgått. Inom Telekomsektorn har Ericsson utgått, men inte ersatts med något annat bolag. Konsument Fastigheter / Bygg Hälsovård Rek. Kurs RK Pot. Rek. Kurs RK Pot. Rek. Kurs RK Pot. Betsson 348, % Hemfosa % Sobi Starkt köp 95, % New Wave 42,6 46 8% Elekta 79, % MQ 40,6 43 6% Novo Nordisk** 389, % Clas Ohlson Minska 144, % Whilborgs Minska % AstraZeneca Minska 609, % Basindustri Bank Telekom Rek. Kurs RK Pot. Rek. Kurs RK Pot. Rek. Kurs RK Pot. Lucara Starkt köp % Nordea % Millicom Starkt köp % Boliden 186, % SEB 100, % TeliaSonera 50, % SSAB 44, % Holmen Neutral 300, % SHB Minska 391, % Nokia Minska 72,5 56,8-22% Verkstad Rek. Kurs RK Pot. ABB 190, % Autoliv % Sandvik 96, % Kongsberg * 6,35 7,5 18% Bulten 98, % Nibe Neutral % REK = Rekommendation, RK = Riktkurs, Pot. = Potential, * = NOK, ** = DKK 14 april 2015 OBS! Se upplysningar och annan viktig information på sista sidan Sidan 1 av 10

2 Konsument Riktkurs: 340 Aktiekurs: 327 Riktkurs: 46 Aktiekurs: 43 Betsson Christian Anderson Blink New Wave Christian Anderson Blink MQ Riktkurs: 43 Aktiekurs: 39,9 Christian Anderson Blink Redo för värdeskapande förvärv Stark operationellt momentum kommer att bestå under 2015 Optimal struktur för värdeskapande förvärv Värderingen är attraktiv Trots att 2015 är ett år utan större mästerskap tror vi att Betsson kommer att kunna fortsätta växa kraftigt organiskt. Tillväxten drivs av en fortsatt migrering av varumärken till den gemensamma plattformen Techson, förbättrad funktionalitet och upplevelse samt den planerade lansering av sportspel i Holland. Lägger vi till det faktum att Betsson är väldigt väl positionerat för förvärv samt att värdering är attraktiv jämfört med andra bolag i sektorn ser vi Betsson som vår favorit i sektorn. Förbättrad tillväxtprofil kommer att leda till en omvärdering av aktien Tillväxten kommer att accelerera under 2015 Tematisk fördelaktig exponering mot USA och Europa God potential för en omvärdering Efter att New Wave under ett flertal år varit tvungna att prioritera balansräkningen och kostnader förväntar vi oss att bolaget kommer visa på kraftigt förbättrad organisk tillväxt under Redan i Q4 såg vi tecken på detta och vi ser stor sannolikhet att tillväxten kommer att förbättras ytterligare under året vilket kommer att leda till en omvärdering av aktien. Attraktivt uppköptsobjekt Stark marginalutveckling kommer att fortsätta under 2015 Lägst värdering i sektorn Låg värdering, låg skuldsättning kommer att föranleda spekulation om uppköp Som en följd av starkt kostnadsfokus och potential att förbättra bruttomarginalen tror vi att MQ kan fortsatta att förbättra lönsamheten kraftigt under Tillsammans med en skuldsättning som kommer att närma sig nettokassa i slutet på året, det faktum att bolaget är lägst värderat i sektorn och en öppen kreditmarknad kommer att trigga uppköpsspekulationer. Clas Ohlson Rek: Minska Riktkurs: 120 Aktiekurs: 142 Christian Anderson Blink Oförtjänt premiumvärdering till sektorn Svagare försäljningsmomentum i Q1 skapar oro Förväntad marginalpress framöver delvis pga. dollarförstärkningen Premiumvärdering till sektorn ej välförtjänt Med en premiumvärdering till sektorn och en riskfylld internationell expansion i England och Tyskland anser vi att aktien är för högt värderad. Vi anser även att Clas Ohlson är en relativ förlorare på den pågående kanalskiftet till e-handel. 14 april 2015 OBS! Se upplysningar och annan viktig information på sista sidan Sidan 2 av 10

3 Fastigheter / Bygg Hemfosa Riktkurs: 235 Aktiekurs: 200 Jan Ihrfelt Sofia Wallen Hyrestillväxt genom förvärv Utrymme för ytterligare 2 mdr SEK i förvärv med befintlig kapitalstruktur Rider på yieldgapet På sikt bra direktavkastning Givet dagens låg inflationsmiljö och den historiskt höga differensen mellan vad fastigheter avkastar och dess finansieringskostnad (yieldgapet), så är förvärv per definition värdeskapande. Detta gäller i synnerhet den typ av fastigheter som Hemfosa investerar i, nämligen samhällsfastigheter som finansieras med en av de lägsta upplåningskostnaderna i branschen. Långsiktigt räknar Hemfosa att kunna dela ut 60% av förvaltningsresultatet minus betald skatt. På sikt torde därför direktavkastningen uppgå till minst 5%. Whilborgs Rek: Minska Riktkurs: 150 Aktiekurs: 175 Jan Ihrfelt Sofia Wallen Fel läge till för högt pris Drar ej nytta av det låga ränteläget Hög exponering mot södra delarna av Sverige Hög P/E multipel Även om sektorn gått mycket starkt sedan oktober baserat på sänkta räntor, så är inverkan på Wihlborgs finansnetto begränsat eftersom bolaget har 70% av finansieringen säkrad till ca 4% ända fram till Bolaget har hög exponering mot de södra delarna av landet, där en hög nyproduktion pressar upp utbudet. Till detta kommer en ännu högre nybyggnadstakt i Danmark, vilket sammantaget skapar risk för en sämre hyresutveckling och risk för vakanser. Trots dessa förutsättningar är bolaget högre värderat P/Etalsmässigt än sektorn i stort 14 april 2015 OBS! Se upplysningar och annan viktig information på sista sidan Sidan 3 av 10

4 Hälsovård Sobi Rek: Starkt köp Riktkurs: 125 Aktiekurs: 95,5 Johan Unnerus Mitt i prick SOBI, tillsammans med Biogen, ligger långt framför konkurrenterna i loppet för att lansera nästa behandlingsgeneration för blödarsjuka. Läkemedelsindustrin rör sig snabb mot dyra specialistläkemedel för mindre patientgrupper och ett kliniskt globalt ledarskap. Biogen lanserar produkterna i USA och SOBI ser ut att kunna lansera i sina marknader redan under slutet av Marknaden för blödersjuka är under stadig tillväxt och drivs av ökad förebyggande behandling och förbättrad tillgänglighet. Den nya generationen av långverkande produkter bidrar till utvecklingen där Biogen och SOBI är väl placerade att bygga uthålligt betydande marknadsandelar. Elekta Riktkurs: 105 Aktiekurs: 79,8 Johan Unnerus Novo Nordisk Riktkurs: 425 Aktiekurs: 389,7 Johan Unnerus Återhämtning Elekta gynnas av en stark dollaruppgång och starka marknadspositioner Betydande investeringar, en period av svagare aktivitet i utvecklingsländerna och mindre investeringar i hårdvara har samverkat till en pressad aktiekurs. Årets Q4 rapportering den 2 Juni blir nu mycket avgörande. Klarar Elekta sin helårsguide är bolaget väl rustat att bygga förtroende och goda förutsättningar för en snabb återhämtning. Missar bolaget sin guide blir slutsatsen att osäkerheten kortsiktigt för både hårdvaran och stödet ifrån utvecklingsländerna motiverar den nuvarande värderingen. På längre sikt är riskerna låga men kortsiktigt är situationen mycket tillspetsad. Utvidgat globalt ledarskap Med hög sannolikhet för en tidig Tresiba lansering i USA öppnar sig en god möjlighet att utmana Lantus om ledarskapet inom basinsulin Novo kombinerar Tresiba med den pågående Saxenda lanseringen (fetma), en långtidsverkande Victoza (Semaglutide) och kombinationsmöjligheter Sammantaget står Novo nu extremt väl rustat för en ny stark tillväxtperiod med stöd i både marginaler och valuta. Novo Nordisk är redan Nordens mest värdefulla listade bolag. Vi ser dock att resan för Novo kommer att fortsätta, då bolaget har en extremt stark pipeline, stabila konkurrensfördelar, låg andel bundet kapital och väldigt starka marknadsandelar. I en värld av låg tillväxt och prispress är detta både imponerande och attraktivt. AstraZeneca Rek: Minska Riktkurs: 515 Aktiekurs: 609,5 Johan Unnerus Sensationell omvärdering Ledningen har lyckats etablera en dramatisk omvärdering Utvecklingspotentialen har förstärkts Försäljningen har stabiliserats med hjälp av förvärv Omvärderingen underströks av Pfizer s uppvaktning, trots att det operativa kassaflödet har reducerats med en tredjedel på fem år och vinsten med två tredjedelar. Svenska investerare kompenseras genom dollarkursen men framöver behöver försäljningen öka för Brilinta, inom diabetes och för utvecklingsportföljen i cancer. Inte minst eftersom Nexium och Crestor utsätts för generika-konkurrens inom kort. 14 april 2015 OBS! Se upplysningar och annan viktig information på sista sidan Sidan 4 av 10

5 Telekom Millicom Rek: Starkt köp Riktkurs: 685 Aktiekurs: 636 Stefan Wård TeliaSonera Riktkurs: 62 Aktiekurs: 50,9 Stefan Wård Högst tillväxt och marginal men lägst värdering av Nordisk listade operatörer Integration av UNE går bättre än väntat, kassaflödespositiv redan i Q4 Sämst kursutveckling av samtliga nordiska operatörer samt lägst EV multiplar Attraktiv förväntansbild, konsensus ligger klart konservativt för e Starkt kundintag, bättre än väntad utveckling och integration av UNE samt stark underliggande tillväxt av datatrafik och försäljning av smartphones är faktorer som sannolikt kommer bidraga till en fortsatt god tillväxt i försäljning och kassaflöden för MIC. I kombination med den, i våra ögon, konservativa förväntansbilden ser vi nuvarande kursnivå som ett bra tillfälle att ta exponering mot den snabbast växande och mest lönsamma telekomoperatören som är listad i Norden. Vi rekommenderar köp med en riktkurs på SEK ser ut att bli Telia s år Vi ser 2015 som ett år då Telia återvänder till tillväxt Vi ser läge för en relativt stark kursutveckling från 2015 och framåt Direktavkastning på 5.7% är bra skydd för negativ kursutveckling Under senaste 18 månaderna har Telia uppdaterat strategi samt initierat en rad åtgärder för ökad lönsamhet och framtida tillväxtmotorer. Vi tror att 2015 kommer vara året då vi börjar se effekterna av dessa åtgärder. Vi tror marknaden kommer bli positivt överraskad och belöna aktieägare med en rikare värdering samt högre framtidstro. Eventuell nedsida ser klart begränsad ut pga den attraktiva direktavkastningen på 5.7%. Nokia Rek: Minska Riktkurs: 56,8 Aktiekurs: 72,5 Mathias Lundberg Uppblåst värdering Återgång till tillväxt kommer leda till högre investeringskostnader. Ett konvertibellån med inlösen senast 2017 kommer ge ca 8 % utspädning. Aktien handlas över P/E 20x kommande tre åren, högt över sektormedeltalet. Nokia är tillbaka i matchen och är nu ett nedtrimmat och mycket lönsamt företag. Framöver ser vi dock en långsammare tillväxt och marginalpress. Vid horisonten finner vi också en konvertibel som, med sin utspädande effekt, sannolikt kommer att neutralisera det pågående aktieåterköpsprogrammet. Vi uppmanar till försiktighet. 14 april 2015 OBS! Se upplysningar och annan viktig information på sista sidan Sidan 5 av 10

6 Basindustri Lucara Rek: Starkt köp Riktkurs: 18 Aktiekurs: 13 Ola Södermark Boliden Riktkurs: 210 Aktiekurs: 186,5 Ola Södermark SSAB Riktkurs: 55 Aktiekurs: 44,5 Ola Södermark Specialauktioner för exceptionella diamanter ligger i korten Stora och exceptionella diamanter Nettokassapositionen växer snabbt Stor efterfrågan från konsumenterna i USA, Kina och Indien Lucaras nyckeltillgång är gruvan Karowe i fältet Orapa Kimberlite i Botswana (en av de mest politiskt stabila ekonomierna i Afrika), där produktionen inleddes under det andra kvartalet Sedan produktionen startade har utfallet överträffat alla förväntningar. Nettokassapositionen växer snabbt sedan man betalat av all skuld redan efter två års drift. Smältverken, Zinkmarknaden och valutan väntas gå Bolidens väg Positiva utsikter för zink, +40% av Bolidens intjäning Är en av börsens största dollarvinnare Organiska tillväxtprojekt börjar betala sig Vi förväntar oss att den positiva trenden för Bolidens smältverk fortsätter i Drivet av den starka US dollarn och högre smältlöner. Zinkmarknaden ser attraktiv ut med ett förväntat växande underskott. Bolidens attraktiva organiska tillväxt, metallexponering och ökande kassaflöde bör också fortsätta driva kursen. Ytterligare synergier och en stålmarknad som återhämtar sig Ett starkare och mer flexibelt stålbolag Synergierna överträffar estimaten Marknaden har med största sannolikhet bottnat Under 2014 utvecklades efterfrågan i Europa till positiv tillväxt för första gången på två år och där en relativt stabil efterfrågan väntas bestå. Dessutom blev återhämtningen av stålefterfrågan i USA allt starkare under Ruukkiförvärvet 2014 har skapat ett starkare och mer flexibelt stålbolag med målet att SSAB tar sig tillbaka till industriledande lönsamhet. Huvudfokus ligger på synergiutvecklingen framöver, där vi ser ytterliggare potential. Holmen Rek: Neutral Riktkurs: 290 Aktiekurs: 300,4 Ola Södermark Begränsat värderingstöd vid nuvarande nivåer Iggesund Paperboard är tillbaka på banan Prispressen på tryckpapper kan vara större än väntat Begränsat värderingstöd vid e P/Es om 18-19x Nedskrivningen om SEK 450m vid Bravikens sågverk indikerar att en snabb återhämtning inte är nära förestående. Givet en P/E multipelvärdering om ca 10-20% premium har vi svårt att finna vidare värderingstöd vid nuvarande kursnivåer. Detta, trots gedigna värden i skogs- och energitillgångar. Vi är också oroande över att prispressen på den Europeiska tryckpappersmarknaden kan bli större än väntat. 14 april 2015 OBS! Se upplysningar och annan viktig information på sista sidan Sidan 6 av 10

7 Bank Nordea Riktkurs: 120 Aktiekurs: 110 Mattias Mauritzon SEB Riktkurs: 117 Aktiekurs: 100,6 Mattias Mauritzon Bästa utdelningscaset i europeisk banksektor Rabatt mot övriga sektorn Hög direktavkastning Kostnadsåtgärder ger stöd åt lönsamheten Nordea har gått bäst av de svenska bankaktierna under Trots det är värderingen på 1.6 gånger det egna kapitalet fortfarande under sektorgenomsnittet medan direktavkastningen på 5% är attraktiv. Vi räknar dessutom med att Nordea kan höja utdelningsandelen till 85% under Värderingsrabatt mot Handelsbanken bör minska Minst räntenettoberoende av de svenska bankerna Rabatt mot Handelsbanken och Swedbank Intressanta tillväxtmöjligheter i Tyskland. SEB har släpat efter sektorkollegorna på börsen under Framöver tror vi att värderingsrabatten mot Handelsbanken kommer att krympa då SEB har bättre möjligheter att förbättra avkastningen på eget kapital till följd av ett lägre räntenettoberoende. Dessutom är de långsiktiga tillväxtutsikterna högre än för Nordea och Swedbank till följd av expansionen i Tyskland och den lägre utdelningsandelen. SHB Rek: Minska Riktkurs: 375 Aktiekurs: 391,4 Mattias Mauritzon Värderingen är för hög Handelsbankens värdering på 2.1 gånger det egna kapitalet är över sektorgenomsnittet och nära historiska toppnivåer. Direktavkastningen är lägst i sektorn. Det stora räntenettoberoendet gör det svårt att öka avkastningen på eget kapital. Medan Handelsbanken kännetecknas av hög kvalitet så anser vi att nuvarande värdering är för hög i förhållande till den framtida vinstpotentialen. Då banken är den mest räntenettoberoende av de svenska bankerna så har vi svårt att se en lönsamhetsförbättring de närmaste åren. 14 april 2015 OBS! Se upplysningar och annan viktig information på sista sidan Sidan 7 av 10

8 Verkstad ABB Riktkurs: 180 Aktiekurs: 190,3 Fredrik Nilhov Autoliv Riktkurs: 940 Aktiekurs: 1065 Fredrik Nilhov Starka kassaflöden och automation leder till omvärdering Vi uppskattar ABB s exponering mot automation och energieffektivisering. Företagsledningen är optimistisk och har dubbelsiffrig vinst per aktie-tillväxt som mål. Ledningen tonar dessutom ner ABB s beroende av Olja & Gas marknaden. Liksom historiskt kommer det fria kassaflödet att fortsätta att vara starkt. Det är värt att notera att Automation motsvarar 80% av gruppens kassaflöde medan det mesta av marknadens fokus är på kraftdelen. Olja och Gas representerar 10% av gruppens försäljning, men upstream är lite större än downstream och opex s är lite större än capex (upstream capex: 3% försäljningen). Det fria kassaflödet är starkt för detta i stort sett skuldfria bolag, vilket möjliggör fortsatta utdelningshöjningar och aktieåterköp. Den starka historiken borde belönas Givet ledningens optimistiska marginalprognos, endast 8% under Q1 2015, men 9.5% för helåret 2015, så delar vi Autolivs implicita slutsats att Autoliv under andra halvåret kommer leverera dubbelsiffriga marginaler. Försäljningen och marginalerna under andra halvåret kommer att stödjas av introduktionen av nya produkter inom aktiv säkerhet, inkluderat Mono & Stereo Vision, Radar och AS. Tack vare sitt starka kassaflöde kommer Autoliv fortsätta köpa tillbaka aktier och höja utdelningen. Bidraget till vinsten från Aktiv säkerhet är för närvarande litet. Detta betyder att investerare får den delen billigt, då hela Autolivs värdering inte är krävande. Detta gäller speciellt på de multiplar vi ser på 2014 år vinster, vilka karakteriseras av extra höga kostnader. Sandvik Riktkurs: 100 Aktiekurs: 96,8 Anders Roslund Europavinnare Sandvik Machining Solution är en Europeisk vinnare med 55% av försäljningen kombinerat med en stark resultatgenering. Högre marginaier både i gruv- och anläggningsdivisionerna under 2015 och 2016 tack vare besparingsåtgärder och högre eftermarknadsförsäljning. Det andra steget i strukturprogrammet ger 1 miljard i besparing till slutet av 2016 Sandvik Machining Solutions är en bra proxy för den globala industriproduktionen, Europa svarar för 55% av försäljningen, följt av Nafta med 20%. SMS svarade för 65% av Sandviks EBIT under 2014 och med en positiv bild av Europatillväxten, förväntar vi oss en kraftig marginalförbättring från nuvarande 20% upp till en topp på 25%. Trots en svag investeringsefterfrågan i gruvindustrin, förväntar vi oss förbättrade marginaler i Gruvdivisionen tack vare besparingsåtgärder och bättre eftermarknadsförsäljning. Sandvik förväntar sig att marginalerna i Anläggningsdivisionen hamnar på 7-8% i slutet av 2015 med oförändrade volymer. 14 april 2015 OBS! Se upplysningar och annan viktig information på sista sidan Sidan 8 av 10

9 Rek: Kongsberg Automotive Riktkurs: 7,5 Aktiekurs: 6,35 Rek: Mats Liss Bulten Riktkurs: 100 Aktiekurs: 98,25 För billigt Aktien handlas med en tydlig P/E-tals rabatt i förhållande till sektorn. Risken är balanserad med en 40/60 fördelning mellan lastbils och bilmarknaden. Nya orders ger stöd till försäljningen 2016 och åren efter. Kongsberg Automotive (KOA) har genomgått en konsolideringsfas efter förvärvet av Teleflex 2007 för 560 MUSD. KOA har vunnit nya orders som kommer ge stöd till försäljningen under kommande år, även om ordrarna kortsiktigt ger högre kostnader för kundanpassning och utveckling. Vi bedömer att aktien är attraktivt prissatt mot bakgrund av att P/E-talet är betydligt lägre än genomsnittet. Stark tillväxt Full service kontrakt ger stabilare volymer. Nya kontrakt ger organisk tillväxt. Ett renodlat företag ökar risken för uppköp. Aktieåterköpsprogrammet får stöd av nettokassa positionen och en bra kassaflödesgenerering. Mats Liss Efter försäljningen av Finnveden Metal Structures är Bulten fokuserade på försäljning av fästelement till fordonsindustrin, fästelement som till stor del utvecklas och produceras internt. Vidare har Bultens ansats med full service, där bolaget kan leverera alla typer av fästelement kunden behöver, gett en stark orderingång och ger stöd till försäljning och resultat de närmaste åren. Ett mer fokuserat bolag är också mer attraktivt för potentiella branschrelaterade köpare. Nibe Rek: Neutral Riktkurs: 220 Aktiekurs: 232 Mats Liss Premievärdering begränsar uppsidan Låga energipriser och mild vinter minskar efterfrågan. Skuldsättning begränsar möjligheten till förvärv. Premievärdering begränsar uppsidan. Nibe har en stark marknadsposition på energieffektiva uppvärmningssystem. Låga energipriser begränsar efterfrågan för närvarande. Efter förvärvet av WaterFurnace är skuldsättningen över snittet och begränsar möjligheterna till förvärv. Aktien har utvecklats starkt och värderas med en premie till sektorn, vilket begränsar uppsidan. 14 april 2015 OBS! Se upplysningar och annan viktig information på sista sidan Sidan 9 av 10

10 Viktig kundinformation Rekommendationsstruktur Aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I har en rekommendationsstruktur med fem nivåer och en riktkurs som baseras på den absoluta avkastningen (kursutveckling och direktavkastning) på 12 månaders sikt. Starkt köp Den absoluta avkastningen beräknas komma att överstiga 15%. Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och 25%. Neutral Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 0% och 10%. Minska Den absoluta avkastningen beräknas komma att ligga mellan 5% och -10% Sälj Den absoluta avkastningen beräknas komma att bli lägre än -5%. Riktkurs Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt. Som stöd för dessa rekommendationer använder aktieanalysavdelningen på Swedbank LC&I ett flertal standardiserade värderingsmodeller. Exempelvis beaktas: kassaflödesmodeller som nuvärdesberäknar framtida kassaflöden; den relativa värderingen av aktien gentemot konkurrenter; nyheter som kan påverka aktiekursen; samt relativa och absoluta multiplar såsom EV/EBITDA, EV/EBIT, P/E, PEG och substansvärdesmodeller för företag vars tillgångar är likvida. Break up-värdering kan också förekomma. Analytikern intygar Analytikern intygar att innehållet i detta dokument reflekterar hans/hennes egen personliga åsikt om de företag och värdepapper som han/hon täcker. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Analytikern intygar även att han/hon inte har fått, får eller kommer att få någon kompensation (vare sig direkt eller indirekt) i utbyte för någon åsikt eller rekommendation i detta dokument. Utgivning, distribution & mottagare Detta dokument har sammanställts av affärsområdet Swedbank Large Corporates & Institutions (LC&I) inom Swedbank AB (publ). Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen, samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer: nämligen Helsingfors, Oslo, Estland, Lettland, Estland, Litauen och USA. Filialerna har inte någon rätt att göra några ändringar i dokumentet. Denna rapport är endast avsedd att distribueras i Sverige. Kunder utanför Sverige, som av något skäl ändå tar del av denna rapport, uppmanas studera den engelska friskrivingsklausul som finns att hämta på Ansvarsbegränsningar All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet. Du ansvarar själv för dessa risker. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu. Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt. I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter. Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att vara rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument. Swedbank LC&I påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara, som grundar sig på användande av detta dokument. Potentiella intressekonflikter Swedbank LC&I regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Dessa regelverk inkluderar bl.a. regler gällande kontakter med analyserade bolag, personlig involvering i dessa bolag, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn och granskning av analysprodukter. Bland annat gäller följande: Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information. Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer. De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation. Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation. Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter Detta dokument har inte faktagranskats av de bolag som nämns i dokumentet. Planerade uppdateringar I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommendation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum. Mångfaldigande och spridning Detta materia får inte mångfaldigas utan Swedbank LC&I:s medgivande. Detta dokument får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Mångfaldigad av Swedbank LC&I, Stockholm. Adress Swedbank LC&I, Swedbank AB (publ), Stockholm. Besöksadress: Landsvägen 40, Sundbyberg. 14 april 2015 Sidan 10 av 10

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 4 mars 2011 Marknadskommentar Den svaga börsutvecklingen håller i sig Trots överlag positiva nyheter lyckades inte Stockholmsbörsen med att stiga under veckan, utan noterade en sammantagen

Läs mer

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen

Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport. Tillväxten tillbaka. Windows Mobile här kommer vi! Risk för ökad volatilitet i aktiekursen Aktienytt Aktieanalys 28 januari 2011 Marknadskommentar Rapportvecka präglad av stark Ericssonrapport Makrostatistik i form av konfidensindikator för USA:s hushåll steg till 60,6 i januari, vilket var

Läs mer

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4.

Aktienytt. Börsvecka som kämpade sig upp på plus. Erbjudande Teckna aktier i Oscar Properties, läs mer på sid 3-4. Aktienytt Aktieanalys - fredag den 7 februari 2014 Marknadskommentar Börsvecka som kämpade sig upp på plus Rapportsäsongen fortlöpte, ECB lämnade räntebesked och delar av ISMsiffran fick marknaden att

Läs mer

Aktienytt. Telenor. Rätt läge att gå in. Starka marginaler i Stockholm ger utrymme för högre värde. Veckans bolag. I fokus nästa vecka

Aktienytt. Telenor. Rätt läge att gå in. Starka marginaler i Stockholm ger utrymme för högre värde. Veckans bolag. I fokus nästa vecka Aktienytt Aktieanalys - fredag den 14 februari 2014 Marknadskommentar Yellen ingjuter optimism Stockholmsbörsen bjöd på en inledande uppgång under denna vecka, i likhet med de internationella börserna,

Läs mer

Långsiktigt engagemang

Långsiktigt engagemang Aktienytt Aktieanalys 21 januari 2011 Marknadskommentar Inflationsoro OMXS30 visade under fredagseftermiddagen 1153, en nedgång på 1,7% under veckan. Veckan bjöd på statistik från USA som visade att försäljningen

Läs mer

Större rabatt trots stark exit. Interna tillväxtprojekt i fokus

Större rabatt trots stark exit. Interna tillväxtprojekt i fokus Aktienytt Aktieanalys 15 juli 2011 Marknadskommentar Nyhetsrik vecka på rött Veckan som gått har varit en nyhetsrik vecka vilket har påverkat aktiemarknaden. Skuldkrisen har fortsatt att vara en bidragande

Läs mer

Fortsatt Greklandsoro gav röda siffror. Ett köptillfälle

Fortsatt Greklandsoro gav röda siffror. Ett köptillfälle Aktienytt Aktieanalys 23 juni 2011 Marknadskommentar Fortsatt Greklandsoro gav röda siffror Stockholmsbörsen har under veckan främst fokuserat på osäkerheterna kring läget i Grekland. Trots att Giorgos

Läs mer

Övertygande rapport. Q4 väntas dock bli något svagare. Kvalitetsförbättring på gång. Välpositionerat för en kvalitetshöjning

Övertygande rapport. Q4 väntas dock bli något svagare. Kvalitetsförbättring på gång. Välpositionerat för en kvalitetshöjning Aktienytt Aktieanalys 30 september 2011 Marknadskommentar Grekfrossa och ett stabilt H&M Skuldoron i världen fortsätter att kasta marknaden mellan hopp och förtvivlan vilket avspeglat sig i både kraftiga

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 22 januari 2010 Marknadskommentar Inledningsveckan av rapportsäsongen kom till stora delar att handlas i moll. När börsveckan summerades på fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen

Läs mer

Trippelattacken öppnar för köp. Återhämtningen bekräftad

Trippelattacken öppnar för köp. Återhämtningen bekräftad Aktienytt Aktieanalys 5 november 2010 Marknadskommentar FED bjöd på stigande börser I slutet på veckan meddelade Amerikanska centralbanken, Federal reserve, sitt stimulanspaket för de kommande sex månaderna

Läs mer

Ökad oro för Baltikum. Rekommendationen höjs till Köp. Positiva signaler från Tyskland. Stöd från valutaeffekter. Vi uppgraderar till Köp

Ökad oro för Baltikum. Rekommendationen höjs till Köp. Positiva signaler från Tyskland. Stöd från valutaeffekter. Vi uppgraderar till Köp Aktienytt vecka 23 Aktieanalys 29 maj 2009 Ökad oro för Baltikum Under en vecka med avvaktande handel har ökad oro för Baltikum, GM:s eventuella konkursansökan och amerikansk makrodata kommit att dominera

Läs mer

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet

Marknadskommentar. Handlas till >25% P/E-premium. Vi tycker inte om osäkerhet Aktienytt Aktieanalys 27 november 2009 Marknadskommentar Efter en stark inledning av veckan kom uppgången av sig och det faktum att ett konglomerat med Dubai som storägare ställde in sina betalningar fick

Läs mer

Marknadskommentar. Satsa på tillväxt! Positivt momentum i USA. Låg operativ och finansiell risk. Vi upprepar Starkt köp. Substansrabatten över 33%

Marknadskommentar. Satsa på tillväxt! Positivt momentum i USA. Låg operativ och finansiell risk. Vi upprepar Starkt köp. Substansrabatten över 33% Aktienytt Aktieanalys 21 maj 2010 Marknadskommentar Åter en vecka med stor volatilitet och en ökad oro för de skuldsatta sydliga EMU-länderna. Efter att Tyskland införde ett tillfälligt nakenblankningsförbud

Läs mer

Marknadskommentar. Volvo kommer att överträffa sina mål

Marknadskommentar. Volvo kommer att överträffa sina mål Aktienytt Aktieanalys 8 oktober 2010 Marknadskommentar Stockhomsbörsen har i veckan rört sig i sidled och när den summerades på fredagseftermiddagen så hade OMX30 sjunkit med 0.3% och marknaden börjar

Läs mer

FDA panel godkänner Solesta. 2011 blir riktigt bra

FDA panel godkänner Solesta. 2011 blir riktigt bra Aktienytt Aktieanalys 3 december 2010 Marknadskommentar Riskaptiten tillbaka i marknaden Veckan bjöd på en del positiv makrostatistik bland annat i form av överraskande starka inköpschefsindex från Kina

Läs mer

S&P500. Teknisk Analys. 2015: Positiv helårsvy, men hög volatilitet! Strategi och Allokerking Teknisk Analys S&P500. Torsdagen den 8 januari 2015

S&P500. Teknisk Analys. 2015: Positiv helårsvy, men hög volatilitet! Strategi och Allokerking Teknisk Analys S&P500. Torsdagen den 8 januari 2015 Teknisk Analys Strategi och Allokerking Teknisk Analys S&P500 Torsdagen den 8 januari 2015 S&P500 2015: Positiv helårsvy, men hög volatilitet! Sannolikt en positiv utveckling på helårsbasis, men stor volatilitet

Läs mer

Under Q3 har försäljningsfallet upphört. Vägen till framgång

Under Q3 har försäljningsfallet upphört. Vägen till framgång Aktienytt Aktieanalys 19 november 2010 Marknadskommentar Turbulent vecka summerades på plus I avsaknad av rapporter har omvärldsfaktorer i stort satt veckans agenda. Irlandskrisen har både pressat och

Läs mer

Förvärv motiverar uppgradering. Attraktiv värdering under sektorsnittet. Räntederivat höjer substansen. Bygger en plattform i Kina

Förvärv motiverar uppgradering. Attraktiv värdering under sektorsnittet. Räntederivat höjer substansen. Bygger en plattform i Kina Aktienytt Aktieanalys 23 december 2010 Marknadskommentar Oro för PIGS-länderna Internationella Valutafonden, IMF, varnade i slutet av förra veckan för "betydande" spridningsrisker från den irländska krisen

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys Vecka 34 Fortsatt positivt humör När veckan summerades på fredagseftermiddagen hade Stockholmsbörsen gått ned med 1,2 procent sedan föregående vecka. Förutom en del överraskande rapporter

Läs mer

Aktienytt. Vecka 14. Marknadskommentar. Axfood. Rätt tid för Axfood. Ericsson. Stort problem med bara en lösning

Aktienytt. Vecka 14. Marknadskommentar. Axfood. Rätt tid för Axfood. Ericsson. Stort problem med bara en lösning Aktienytt Vecka 14 Aktieanalys Swedbank Markets 27 March 2009 Marknadskommentar Stockholmsbörsen gick ner med en halv procent under veckan. Den amerikanska regeringen gladde marknaderna ännu ett bankräddningspaket.

Läs mer

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport.

OBS! Se viktig kundinformation och ansvarsbegränsningar i slutet av denna rapport. Aktienytt Aktieanalys 1 oktober 2010 Förnyad oro över det europeiska banksystemet Skuldsituationen för en del europeiska länder och deras banksystem har åter kommit på marknadens radarskärm. Framför allt

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 17 juli 2014 Sammanfattning (CYBC.ST) Tillväxt runt hörnet Cybercom var med en -omsättning på 312 MSEK en hårsmån från att stänga försäljningsgapet från förra årets 313 MSEK. Intäkterna låg

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 11 maj 2015 Sammanfattning Prevas (PREVb.ST) Osäkert läge Prevas rapport för det första kvartalet 2015 var klart under vår förväntan, störst avvikelse var lönsamheten

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 12 november 2014 Sammanfattning (ENEA.ST) Vinstrekord - nu även med tillväxt Intäkter och rörelsemarginal uppgick till 105 MSEK respektive 23 procent, vilket var

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 9 juni 2015 Sammanfattning Aerocrine (Aerob.st) Sälja när det äntligen vänt? Circassia erbjuder Aerocrines aktieägare att sälja sina aktier för 2,55 kronor per

Läs mer

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E

2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E 2012 2013 2014E 2015E 2016E BOLAGSANALYS 7 november 2014 Sammanfattning Cherry (Cherb.st) Stark omsättningstillväxt i Q3 Cherry rapporterade ett Q3 som var över våra förväntningar för omsättningen för

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 20 juli 2015 Sammanfattning Lagercrantz (LAGR B) Resultatet på ny toppnivå Q1-rapporten för bokslutsåret 2015/16 var övervägande stark även om överraskningsmomenten

Läs mer