ODIN Offshore. Fondkommentar augusti 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ODIN Offshore. Fondkommentar augusti 2015"

Transkript

1 ODIN Offshore Fondkommentar augusti 2015

2 Fondens portfölj

3 ODIN Offshore augusti Avkastning senaste månaden och hittills i år Fondens värde sjönk med 9,2 procent under den senaste månaden. Fondens referensindex steg under samma tidsperiod med 1,4 procent. Fonden har sjunkit med 20,3 procent hittills i år. Fondens referensindex har sjunkit med 5,0 procent under samma tidsperiod. Köp och försäljning i fonden den senaste månaden Den senaste månaden har vi sålt alla våra aktier i Badger Explorer. De största förändringarna i portföljen hittills i år: Köp: Core Laboratories och FMC. Bidragsgivare, senaste månaden och hittills i år De bästa bidragsgivarna till denna månads avkastning var Cameron, FMC och Rowan. De bolag som bidrog minst till avkastningen denna månad var BWO Offshore, Havila Shipping och Solstad Offshore. De bästa bidragsgivarna hittills i år är Cameron, Core Labs och Baker Hughes. De bolag som bidragit minst hittills i år är Solstad Offshore, Havila och EMGS.

4 ODIN Offshore augusti Prissättning av fonden Fonden prissätts till 22,1 gånger de kommande 12 månadernas resultat. Fonden ger en direktavkastning på 2,0 procent. Mätt mot bokfört egenkapital prissätts fonden till 0,7 gånger. Innehaven i fonden har en genomsnittlig egenkapitalavkastning på 5,4 procent. Prissättning av aktiemarknaden för oljeserviceaktier - PHLX Oil Services PHLX Oil Services prissätts till 27,7 gånger de kommande 12 månadernas resultat. PHLX Oil Services ger en direktavkastning på 2,5 procent. Mätt mot bokfört egenkapital prissätts PHLX Oil Services till 1,5 gånger. Bolagen i PHLX Oil Services har en genomsnittlig egenkapitalavkastning på 8,8 procent.

5 Störst blir större Schlumberger, världens största oljeservicebolag, spänner musklerna och utnyttjar den negativa marknaden genom att lägga bud på Cameron International. Priset ligger på 14,8 miljarder dollar, vilket är 57 procent över slutkursen dagen innan budet lades. Bolagen kompletterar varandra väl med få överlappningar. Camerons djupvattens-, yt-, borr-, process- och flödeskontrolltekniker passar väl ihop med Schlumbergers reserv- och brunnsteknik och tillsammans bildar man ett ännu mer vertikalt integrerat oljeservicebolag. De direkta synergierna uppskattas till cirka 900 miljoner dollar de första två åren. Dessutom kommer det fusionerade bolaget även att kunna erbjuda mer integrerade lösningar och förbättrad effektivitet, något som efterfrågas allt mer i tider med låga oljepriser. Sådana synergier är svåra att bedöma i nuläget men kommer med tiden att utkristalliseras. Det råder ingen tvekan om att de norska oljeservicebolagen nu fått en ännu starkare konkurrent. Schlumberger har ett starkt kassaflöde och stabil ekonomi och såg nu en möjlighet att förvärva ny teknik med rabatt. Företaget visar därmed att de är långsiktiga och vet hur man utnyttjar svaga marknader genom att göra bra förvärv som med tiden kommer att ge god lönsamhet och tillväxt. Sådana företag tycker ODIN om! 5

6 Reseskildring från Houston I augusti begav vi oss till Houston, främst för att besöka de flesta av de större amerikanska portföljbolagen i ODIN Offshore, men även för att träffa ett antal oljebolag och få en inblick i hur amerikansk skifferoljeproduktion utvecklas. Vi besökte tolv olje- och oljeservicebolag, i huvudsak stora bolag med dominerande ställning på sina respektive marknader. Sammanfattning ur framtidsperspektiv Vi känner oss allt bekvämare med de nordamerikanska portföljbolag vi besökt, men sticker inte under stol med att ramvillkoren för närvarande är hårda. Bolagen är solida, välskötta och har erfarna ledningar som tar rätt grepp för att gå stärkta ur dagens lågkonjunktur. De är lönsamma och genererar betydande kassaflöden som kan användas för utdelning, aktieåterköp eller fördelaktiga investeringar/förvärv. Vi träffade följande företag: Service: Cameron, Halliburton, FMC Technologies, Schlumberger, TGS Nopec och National Oilwell (samtliga ingår i ODIN Offshores portfölj och utgör cirka en tredjedel av den totala portföljen) samt Atwood och Diamond Offshore. Olja: Anadarko Petroleum, Apache, EOG Resources och ConocoPhillips På kort sikt präglas marknaden av stor osäkerhet och aktiekurserna i energisektorn följer oljepriset. På längre sikt tror vi att oljepriset blir högre och är därför positivt inställda till aktiekursutvecklingen i ett längre perspektiv. 6

7 Nyckeltal och nyheter från portföljen presenteras på engelska

8 Portfolio Return Last 5 years % (EUR) ODIN Offshore Historical Return % (EUR)* Index Portfolio Last Month -9,17 YTD -20,28 1 Y -44,32 3 Y -14,34 5 Y -5,93 10 Y -2,71 Since inception 2,00 Benchmark 1,42-4,96-26,46-2,55 4,13 1,62 0,45 Exess Return -10,58-15,32-17,86-11,79-10,07-4,33 1,55 * Returns for periods exceeding 12 months are annualized

9 Annual returns last 10 years

10 Current holdings

11 Share price performance*, year to date (Sorted by weight in portfolio) *) Share price performance for equities included in the benchmark. Equities not included in the benchmark are calculated from portfolio figures.

12 Contribution, year to date

13 Risk Statistics (NOK) 3 Years Portfolio Index Active share 0,71 Sharpe ratio 1) -0,53 Standard Deviation 2) 15,44 0,29 16,12 Portfolio Alpha -11,51 Beta 0,71 Tracking error 11,38 Information ratio -1,12 1) Sharpe Ratio uses Norway - 3 MT Bills as risk free rate. 2) Standard Deviation is based upon monthly volatility.

14 Pricing of the fund Company Weight Country Industry P/E (LTM)* P/E (NTM)* DivYield (LTM) DivYield (NTM) P/B ROE Baker Hughes Incorporated 10,0% United States Energy Equipment & Services 50,1 150,8 1,1 1,2 1,4 2,8 Halliburton Company 9,6% United States Energy Equipment & Services 17,1 21,6 1,7 1,8 2,2 12,6 Schlumberger NV 9,4% United States Energy Equipment & Services 19,2 20,8 2,3 2,6 2,7 14,2 Cameron International 6,8% United States Energy Equipment & Services 19,0 20,9 0,0 0,0 2,6 13,9 Core Laboratories NV 5,4% United States Energy Equipment & Services 29,0 31,3 1,8 2, , ,0 Superior Energy Services, Inc. 4,8% United States Energy Equipment & Services -163,2-21,2 1,9 2,0 0,7-0,4 Rowan Cos. Plc Class A 4,6% United States Energy Equipment & Services 7,2 7,3 2,0 2,2 0,5 6,6 Weatherford International plc 4,5% United States Energy Equipment & Services 78,8-507,5 0,0 0,0 1,2 1,5 TGS-NOPEC Geophysical 4,4% Norway Energy Equipment & Services 12,2 14,7 5,5 4,8 1,5 12,2 Kongsberg Gruppen ASA 4,4% Norway Aerospace & Defense 15,8 13,7 5,2 4,1 2,4 14,9 Topp 10 63,7% 20,6 25,9 2,0 1,9 1,5 7,3 ODIN Offshore 12,5 22,1 2,6 2,0 0,7 5,4 * NTM = Next 12 months LTM = Last 12 months Adjusted earnings and fully diltuted number of shares

15

16 OECD Leading indicator Level above 100 indicates expanding activity in OECD area

17 The International Monetary Fund (IMF) Economic growth forecast

18 Investment Objective Long term value creation We prefer performing companies, with strong long term prospects, available at favourable prices

19 Investment Philosophy Performance - prospects - price Performance Operating excellence «Doing good business with bad people simply doesn t work» Warren E. Buffet Prospects Strong competitive position «We don t focus at beating the market short term. We want our holdings to beat their competitors long term» Börje Ekholm Price Favourable valuation «The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of a nice price is forgotten» Unknown

20 Om ODIN Offshore ODIN Offshore är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i företag som huvudsakligen sysslar med olja och gas, bland annat serviceföretag och företag inom utvinning, produktion, förädling, transport och distribution. Fondens långsiktiga mål är att ge högre avkastning än aktiemarknaden för oljeserviceföretag, mätt med fondens referensindex. Fakta om fonden Startår Referensindex Basvaluta Philadelphia Stock Exchange Oil Service Index (OSX) NOK Förvaltningsavgift 2 % Tecknings-/inlösenavgift 0 % Minsta teckningsbelopp 500 EUR 20

21 Om förvaltaren Förvaltare Lars Mohagen kom till ODIN år Han har förvaltat fonden sedan Lars är civilekonom och auktoriserad finansanalytiker med lång erfarenhet av portföljförvaltning och analys av sjöfarts- och offshoresektorn. Utöver sin mångåriga erfarenhet som portföljförvaltare hos ODIN har han även bred erfarenhet som investerare, aktiemäklare och finansanalytiker. 21

22 Logga in på ODIN Online Klicka här Teckna andelar Klicka här Kundservice Beställ ODINs nyhetsbrev Klicka här 22

23 Vi påminner om att Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadsutvecklingen, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt kostnader för köp och förvaltning. Avkastningen kan bli negativ om aktiekurserna faller. Uttalandena i denna rapport speglar ODINs syn på marknaden vid den tidpunkt då rapporten utarbetats. Vi har använt källor som bedöms vara pålitliga, men vi kan inte garantera att uppgifterna från dessa källor är korrekta eller fullständiga. Anställda hos ODIN Forvaltning AS får handla för egen räkning med flera slags finansiella instrument. Det innebär att anställda hos ODIN Forvaltning AS kan äga värdepapper i företag som omnämns i den här rapporten, liksom andelar i ODINs fonder. Anställdas egenhandel ska följa ODIN Forvaltning AS interna riktlinjer för anställdas egenhandel, som har utarbetats i enlighet med den norska lagen om handel med värdepapper ("verdipapirhandelloven") och Verdipapirfondenes forenings branschstandard. Mer information finns på 23

24

ODIN Norge. Fondkommentar juli 2015

ODIN Norge. Fondkommentar juli 2015 ODIN Norge Fondkommentar juli 2015 Fondens portfölj ODIN Norge juli Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden sjönk med 2,0 procent under den senaste månaden. Fondens referensindex sjönk under

Läs mer

ODIN Finland. Årskommentar 2014

ODIN Finland. Årskommentar 2014 ODIN Finland Årskommentar 2014 Fondens portfölj ODIN Finland december 2014 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på -1,4 procent under den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Februari 2010 Hugin & Munin Information från ODIN er På jakt efter företag som lämnar utdelning ODIN är en aktiv förvaltare och investerar i just de företag som vi anser kommer att ge våra fondsparare

Läs mer

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Hugin & Munin - Weekly Market Briefing 49-2013 Veckan som gick Efter de senaste toppnoteringarna på aktiemarknaderna såg vi en nedgång i de flesta marknaderna under förra veckan. Utvecklingen på utvalda

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Mars 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Förväntningarnas marknad Aktiemarknaden är en förväntansmarknad som ligger steget före en konjunkturväxling. I USA började kursfallet hösten 2007, flera

Läs mer

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren.

Hugin & Munin. ODINs marknadskommentarer. Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Februari 2011 Hugin & Munin ODINs marknadskommentarer Frihet utanför buren Vi på ODIN tror inte på frihet i en liten indexnära bur. Vi tror på friheten utanför buren. Först och främst handlar det om att

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Juni 2009 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Spel om förväntningar skapar möjligheter Ökat fokus på företagens kvartalsresultat ger större fluktuationer på aktiemarknaden. Ju mer kortsiktig omgivningen

Läs mer

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011

Hugin & Munin. Minskad fart men inget Armageddon. Marknadskommentar från ODIN Fonder - Oktober 2011 Hugin & Munin Marknadskommentar från ODIN Fonder Oktober 2011 Minskad fart men inget Armageddon Till skillnad från vad vi hoppades före sommaren avtog inte oron på börserna under tredje kvartalet snarare

Läs mer

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I

Årsrapport. ODIN Fonder 2008 I JANUARI 2009 I Årsrapport ODIN Fonder 2 I JANUARI 29 I Innehåll I3I I4-6I I7I I-I I12I I13I I14-17I I1I I19-2I I21-22I I23-24I I25-26I I27-2I I29-3I I31-32I I33-34I I35-36I I37-3I I39-4I I41I I42I Dags att öka sparandet

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 ODINs investeringsprocess 8-9 Styrelsens årsberättelse för 213 1 Notinformation

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

ODIN skapar värde för framtiden

ODIN skapar värde för framtiden Årsrapport 213 ODINs aktiefonder för institutionella kunder Februari 214 ODIN skapar värde för framtiden Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6-7 Varför ansvarsfulla investeringar är viktiga

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2012 Krona månadsavkastning 0,50 % Jämförelseindex

Läs mer

Årsberättelse för fonder 2011

Årsberättelse för fonder 2011 L A N N E B O F O N D E R Årsberättelse för fonder 2011 Foto: Hans-Peter Huber / folio I N N E H Å L L Våra förvaltare 2 Lannebo Sverige 12 14 Styrelsens och VD:s underskrift 25 Information om fondbolaget

Läs mer

S.M.A.R.T. MONEY. Iain Lindsay. Råvaror. om vändningen på obligationsmarknaden. Kina. Baltikum. Industry Report 2013 www.hedgenordic.

S.M.A.R.T. MONEY. Iain Lindsay. Råvaror. om vändningen på obligationsmarknaden. Kina. Baltikum. Industry Report 2013 www.hedgenordic. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS S.M.A.R.T. MONEY MARS 2014 Råvaror sänk risken i din portfölj Kina vid ett viktigt vägskäl Baltikum - tigrar på frammarsch Iain Lindsay om

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför

Läs mer

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder

Hugin & Munin Information från ODIN Fonder November 2008 Hugin & Munin Information från ODIN Fonder Värde-comeback i luften Börserna världen över föll kraftigt under oktober månad, påverkade av en fortsatt oro kopplad till finanskrisens omfattning.

Läs mer

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning

Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Kandidatuppsats 15 HP Finansiering HT terminen 2012 Stora och små fondbolags riskjusterade avkastning en studie om svenska fondbolag Av: Andres

Läs mer

Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda?

Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda? :::;;;;;;;;;;;;:::::: AKTIV OCH PASSIV FONDFÖRVALTNING Söderberg & Partners Aktiv och passiv fondförvaltning behövs båda? Analytiker: Johanna Gustafsson och Walter Nuñez Ovtcharenko ATT KÖPA INDEXFONDER

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder

Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder Årsrapport ODINs aktiefonder för institutionella kunder 214 ODIN skapar värde för framtiden I 1 I Innehåll 3 Kommentar från VD 4-5 Marknadskommentar 6 Så investerar vi 8 Avkastningsöversikt 9-11 Styrelsens

Läs mer

SKAGEN FONDER. Årsrapport 2006 Succé igen. Detta kommer prägla 2007. Framgångar i Sverige. Konsten att investera. Långsiktigt och passionerat

SKAGEN FONDER. Årsrapport 2006 Succé igen. Detta kommer prägla 2007. Framgångar i Sverige. Konsten att investera. Långsiktigt och passionerat SKAGEN FONDER Årsrapport 2006 Succé igen Konsten att investera Jag arbetar inte som investerare, jag ÄR investerare. För mig är det ett sätt att leva, inte ett yrke. Filip Weintraub, förvaltare för SKAGEN

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35

ÅRSBERÄTTELSE. Fondfakta...32 Indexjämförelser...33 Information om fondbolaget...33 35 Skatteregler...35 Ordlista...35 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2012 foto: istockphoto Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...5 8 Lannebo Småbolag... 9 12 Lannebo Sverige... 13 16 Lannebo Sverige

Läs mer

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE

NUMMER 2 MAJ 2008 SKAGENFONDER.SE NUMMER 2 MAJ 28 SKAGENFONDER.SE 5 Nyheter i kort Torgeir Høien om kreditkrisen. Ny förvaltare på SKAGEN. Kon-Tiki sex år. 6 SKAGEN:s väg till framgång...det var ämnet för SKAGEN Fonders vd Per Wennberg

Läs mer

Nordisk totalavkastning. Carnegie Strategifond.

Nordisk totalavkastning. Carnegie Strategifond. Nordisk totalavkastning Carnegie Strategifond. Riskhantering och vinstmaximering Carnegie Strategifond investerar i aktier och företagsobligationer i hela Norden. Med dessa två tillgångsslag har fonden

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Helårsrapport 2013 1 Enkelt är effektivt! Vi tror på enkelhet i fondförvaltning. Istället för att krångla till saker i onödan fokuserar vi på att köpa bra bolag vi gillar. Det behöver inte vara svårare

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52

ÅRSBERÄTTELSE. Indexjämförelser... 48 Skatteregler... 48 Information om fondbolaget... 49 50 Ordlista... 51 Kontaktuppgifter...52 l a n n e b o f o n d e r ÅRSBERÄTTELSE f r fonder 2013 FOTO: ISTOCKPHOTO Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond...6 10 Lannebo Småbolag... 11 14 Lannebo Småbolag Select...15 18 Lannebo

Läs mer

Årsredovisning 2014 Ann ual Report 2012 2014Hoist Finance

Årsredovisning 2014 Ann ual Report 2012 2014Hoist Finance Årsredovisning 2014 14 Hoist Finance Årsredovisning 2014 A This is Hoist Finance Hoist Finance är en ledande samarbetspartner till internationella banker och vår framgång bygger på långsiktiga relationer.

Läs mer