Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6 Ann Jansson, Gurli Wåglund, Rolf Eriksson. Fotograf: Anna Gerdén. - Nya upplevelser på teater - Utmaningar på arbetsmarknaden - Aktiveringskurser 2011

2 Innehåll Nya upplevelser på teater sid 3 Utmaningar på arbetsmarknaden... sid 5 Översyn av de statliga stöden... sid 6 Ordförande har ordet... sid 7 Kongress sid 10 Kartläggning av delaktighet... sid 11 Adressändringar... sid 11 Samarbete i Nicaragua... sid 12 Silverörat sid 13 Från ofrivillig soffpotatis till aktiv hurtbulle... sid 14 DBU-sidorna:... sid 16 - Monique Eriksson har ordet... sid 16 - Ha kul med DBU! sid 16 - Sommarläger på Örestrand... sid 17 - Från DBU:s valberedning... sid 17 Tips på aktiviteter:... sid 18 - Pjäs om mitt liv... sid 18 - Kurs på Västanvik... sid 19 - Europeisk dövblindvecka... sid 19 Aktiveringskurser sid 20 Distanskurs på Mullsjö... sid 22 Hjälpmedel... sid 23 Fruktträdet... sid 22 Distanskurs på Mullsjö... sid 22 Regionala föreningar:... sid 24 - FSDB Väst... sid 25 - FSDB Skåne...sid 25 Julhälsningar sid 27 Utgivningsplan sid 28 2

3 Nya upplevelser på teater Gurli Wåglund, Rolf Eriksson, Ann Jansson. Fotograf: Anna Gerdén. För första gången uppträder personer med dövblindhet på en större scen i en egen föreställning. Publiken får vara med på en fantastiskt spännande resa. Föreställningen Ett skakigt äventyr handlar om Moa och Indra som längtar efter frihet och äventyr. De är trötta på att vara beroende av ledsagare och tolkar. En dag struntar de i de fysiska hindren och sticker iväg på sin drömresa. Med sig på resan får de också servitören Ali, på väg till sitt hemland Egypten och sångaren Elvis som vill till Hawaii för att hylla sin idol. De fyra vännerna får en riktigt spännande resa! Tre av skådespelarna Rolf Eriksson, Gurli Wåglund och Ann Jansson har dövblindhet. I föreställningen medverkar också Carlos Carlos Müller Villanueva som har lång erfarenhet av arbete med Riksteaterns Tyst teater. Föreställningen har visats i upplevelsebiografen Cino4 på Tekniska museet i Stockholm. I Cino4 finns stolar som rör sig och publiken följer med på den äventyrliga resan. 3

4 Gurli Wåglund, Carlos Müller Villanueva, Rolf Eriksson. Fotograf: Mansour Hosseini. Här finns alla möjliga specialeffekter! Det skakar i stolar, doftar och blåser... Föreställningen ingår som en del av projektet Nya vyer och den visades sex gånger i slutet av november. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth var på plats på premiären. Föreställningen har filmats och finns i Tekniska museets videoarkiv. Besök och sök på föreställningens namn. Om projektet Nya vyer Nya vyer är ett samarbetsprojekt mellan FSDB Stockholms och Gotlands län, Riksteaterns Tyst Teater och Tekniska museet. Projektet startade den 1 april 2010 och beräknas pågå i två år och det finansieras med medel från Allmänna arvsfonden. Målsättningen är att utveckla en ökad förståelse för vilka hinder personer med dövblindhet möter, samla erfarenheter och hitta framkomliga vägar för att öka en tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inom musei- och teatervärlden. Personer med dövblindhet ska ges möjligheter att på egna villkor ta del av det kulturella utbud som idag erbjuds. 4

5 Utmaningar på arbetsmarknaden Idag är det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden för personer med dövblindhet. Det gäller framför allt för ungdomar som har avslutat sin utbildning och ska in i den nya världen. Det är en stor utmaning för oss eftersom det ju redan råder hög arbetslöshet bland vanliga ungdomar! Arbetsmarknadsområdet går in mycket i andra intressepolitiska områden, t ex Tolkverksamhet och Habilitering och rehabilitering. Vi har kontakt med olika myndigheter men en viktig kontakt är AF rehab (del av Arbetsförmedlingen som är inriktad för personer med funktionsnedsättning). I Uppsala och Göteborg finns Synoch hörselenheter. Uppsala täcker de norra och östra delarna av Sverige och Göteborg täcker de västra och södra Sverige. Dövenhet finns enbart i Uppsala. Det finns inte inte någon enhet som omfattar enbart dövblindhet. För arbetssökande är det den lokala arbetsförmedlingen som sökande först tar kontakt med. Det finns flera lokala arbetsförmedlingar som inte känner till att AF rehab finns och har kunskap om dövblindhet och framför allt resurser till hjälpmedel. Personal på AF rehab försöker informera så mycket som möjligt runt om i Sverige om deras existens men det är väldigt svårt att nå ut till alla. Det är viktigt för sökande att tala om att hon/han har kombinerad syn- och hörselskada/ dövblindhet och att AF rehab ska kopplas in! Under de senaste åren har AF rehab omorganiserat sig och kompetensen hos personalen har blivit bättre, men framför allt har de gott om resurser. En brist är att det inte finns någon tydlig linje för hantering/plan i AF:s struktur för de som har dövblindhet. Det finns personal som är självlärda om syn och hörselnersättning/dövblindhet. Detta måste vi uppmärksamma dem på så att det även kommer att finnas kompetens i framtiden. Socialstyrelsens utredning visar att det finns stora brister i systemet när det gäller rätt till tolk i arbetslivet. Det ska vara 20 timmar per månad men landstingen har olika syn på vilka regler som gäller. De flesta uppfyller inte vår rätt till tolk för att vi ska kunna fungera fullt ut i arbetslivet. 5

6 När det gäller att få tolk till utbildning som t ex kompetensutbildning är det kr som är maxgräns. Den gränsen måste bort. Magränsen motsvarar bara två veckors utbildning och det är ju alldeles för lite! Pontus Degsell och jag Klas Nelfelt är ansvariga från styrelsen för arbetsmarknadsfrågor. Ni får gärna kontakta mig (Klas) om ni har arbetsmarknadsfrågor. Ni når mig på e-post hotmail.com eller telefon Hälsningar Klas Nelfelt Översyn av de statliga stöden Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att se över de särskilda statliga stöden till personer med dövblindhet. I uppdraget ingår att kartlägga och analysera stödens syfte, utformning och inriktning samt göra en bedömning av ändamålsenligheten och effektiviteten i såväl den enskilda som den samlade bidragsgivningen. Statskontoret ska kartlägga samverkan och gränsdragning mellan stat, kommun och landsting inom området utifrån respektive huvudmans åtagande. Statens styrning och uppföljning av stöden ska särskilt belysas. I uppdraget ska Statskontoret samråda med berörda intresseorganisationer. Statskontoret ska senast den 15 mars 2011 redovisa uppdraget till Socialdepartementet i en skriftlig rapport. 6

7 Ordförande har ordet FSDB:s höstträff Den november genomfördes årets höstträff på Almåsa kursgård. 38 personer med dövblindhet i olika åldrar deltog. På programmet fanns bland annat diskussion om delaktighet med Kerstin Möller, information om LSS och riksfärdtjänst med Leif Jeppsson samt information om SMS 112 med Rune Forsell. Pontus Degsell Kongressen Nästa års kongress kommer att vara i Göteborg den maj Själva kongressdagen blir lördagen den 28 maj. Förhoppningsvis kommer den nya familjesektionen för föräldrar med dövblindhet att kunna bildas under kongressen. Audiologisk dag Den 11 november anordnade Svenska Audiologiska Sällskapet den Audiologiska dagen. Temat denna gång var Kombinerad syn/ hörselnedsättning och Dövblindhet i ett livsperspektiv. Intresset var stort med ungefär 150 deltagare. Dövblindas dag Dövblindas dag kommer preliminärt att genomföras i Stockholm i slutet av augusti nästa år. FSDB Stockholms och Gotlands län är värd för dagen. Ett skakigt äventyr Den 21 november hade teaterföreställningen Ett skakigt äventyr premiär på Tekniska museet i Stockholm. FSDB Stockholms och Gotlands län har fått medel från Allmänna arvsfonden för att genomföra ett kulturprojekt som bland annat resulterat i en teater tillsammans med Tyst teater. Föreställningen har fått mycket positiv respons. 7

8 Tolkutredningen Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är utsedd till särskild utredare med uppdrag att kartlägga och analysera hur nuvarande reglering, finansiering, organisering och tillsyn av tolktjänst till personer med dövblindhet, barndomsdöva, vuxendöva och hörselskadade fungerar inom olika samhällsområden. Det statliga uppdraget kommer att redovisas senast den 1 november Lika Unika Från och med den 1 januari 2011 upphör FSDB:s medlemskap i HSO. Som alternativ till HSO har FSDB tillsammans med fyra organisationer byggt upp den nya samverkansorganisationen Lika Unika. Den består förutom FSDB också av: - Synskadades Riksförbund (SRF) -Hörselskadades Riksförbund (HRF) - Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU). Federationen bildades för att gemensamt agera och påverka kring ökad tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer som har en funktionsnedsättning. Lika Unika arbetar med fokus på mänskliga och medborgerliga rättigheter, utifrån konventionerna för personer med funktionsnedsättning, kvinnor och barn. Jag och Kristina Kicki Nordström är FSDB:s representanter i Lika Unikas styrelse. Nytt på NKC Den 1 januari 2011 börjar Lena Göransson som verksamhetschef på Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor. Översyn av statligt stöd Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att se över de särskilda statliga stöden till personer med dövblindhet. Hedvig Tängdén är projektledare för uppdraget. Styrelsemötet i oktober Vid vårt senaste styrelsemöte den 12 oktober kom bland annat följande upp: - Vi beslutade att stödja den ansökan som STTF (Sveriges teckenspråktolkars förening) gör till Allmänna arvsfonden. Ansökan handlar om förstudie och projekt om kvalitetssäkring av teckenspråkstolkning. STTF vill att det ska vara ett samverkansprojekt tillsammans med brukarorganisationerna FSDB, SDR och HRF. - Föreningen Fruktträdet kommer att läggas ner vid årsskiftet. Det är 8

9 dock FSDB som äger databaserna TP 44 och TP Nova och tills vidare kommer FSDB att fortsätta driva baserna. I och med att FSDB tar över driften av databaserna medföljer, enligt fackliga regler, också berörd personal (Tomas Edström) som arbetar med driften av databaserna. Från och med den 1 januari 2011 blir han anställd av FSDB. - Hörselorganisationerna ska lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets kommittédirektiv Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. - År 2013 kommer WFDB:s kongress och Helen Keller-konferensen att hållas i Japan. Den internationella gruppen har diskuterat att eventuellt anordna en gruppresa dit så att intresserade medlemmar kan följa med. - DBU fortsätter med att anordna lokal barn- och ungdomsverksamhet i Örebro och de har träffar ungefär en gång i månaden. På den senaste träffen var det gokart. God Jul Vi i förbundsstyrelsen vill tacka för det här året. Vi önskar er alla God Jul och Gott Nytt År! Kontakt med oss Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen? Vår e-postadress är Det går också bra att skriva brev till: Styrelsen FSDB Enskede Pontus Degsell Förbundsordförande 9

10 Kongress 2011 Ombud för FSDB:s regionala föreningar och sektioner kalllas till kongress Kongressen som är förbundets högsta beslutande organ kommer att hållas på Hotell Scandic Crown i Göteborg lördagen den 28 maj 2011, med start kl Ombud Det totala antalet ombud är 35, inklusive sektionernas ombud. Varje regional förening har i grunden två ombud och varje sektion har ett ombud. Resterande ombud ska fördelas i proportion till antalet röstberättigade medlemmar i respektive förening. Det är antalet medlemmar per den 31 december 2010 som kommer att ligga till grund för beräkningen. Förbundsstyrelsen kommer i god tid att skicka information om hur många ombud det blir per regional förening. Samtliga regionala föreningar och sektioner betalar en avgift på 500 kr per ombud. Enligt stadgarna ska ombud vara röstberättigad medlem eller medlem i en sektion. Ombuden får inte vara förtroendevalda på förbundsnivå. För ombud ska finnas ersättare. Under kongressförhandlingarna har de regionala föreningarnas ombud, förbundsstyrelse, revisorer samt ombud för FSDB:s sektioner yttrande- och förslagsrätt. Observera att det bara är de regionala föreningarnas och sektionernas ombud som har rösträtt. Motioner Motionsrätt har röstberättigad medlem, de regionala föreningarna samt sektionernas styrelser. Motioner till kongressen ska skriftligen vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 28 februari Motioner skickas till Styrelsen, FSDB, Enskede. Praktisk information För att alla praktiska förberedelser ska fungera är det viktigt att alla regionala föreningar och sektioner anmäler sina utsedda ombud. Anmälan om ombud ska vara FSDB tillhanda senast den 30 april 2011 och skicka den med e-post till eller med vanlig post till Malin Eriksson, FSDB, Enskede. Kongresshandlingarna skickas ut senast åtta veckor före kongressen. Hjärtligt välkomna! Hälsningar Förbundsstyrelsen 10

11 Kartläggning av delaktighet Här kommer en liten lägesrapport om vad som har hänt i förbundets kartläggning av medlemmarnas delaktighet. Styrelsen, kanslipersonalen och deltagarna på höstmötet har fått utbildning om delaktighet. På höstmötet pratade vi om att det är viktigt att medlemmar berättar om delaktighet för varandra. Det har börjat komma in några enkäter. Många tycker att dövblindtolkning är viktig för att medlemmarna i FSDB ska kunna vara delaktiga. De flesta skriver också att de behöver ledsagare. Några behöver ha hörselslinga och vill att det ska vara bra ljus. Den yngsta som har skickat in sin enkät är 40 år och de äldsta 74 år. De flesta använder talat språk. Därför verkar det vara fler hörselskadade än döva som har svarat hittills. Kartläggningen fortsätter efter nyår och då hoppas vi få in många, många svar. Kerstin Möller Kerstin Möller Adressändringar Har du ny adress? Tänk i så fall också på att meddela ändringarna till FSDB:s kansli. Du kan skicka e-post till adressen eller ringa Det går också bra att faxa till eller skriva brev till FSDB, Märk gärna brevet med Register. Tack på förhand! 11

12 Samarbete i Nicaragua Ordförande Mireya i mitten med vice ordförande till vänster och ytterligare en styrelseledamot till höger. Snart är julen nära och det nya året är på ingång, i år kan vi med stor säkerhet få en riktigt vit jul! Det var så härligt att komma ifrån kylan och åka till ett så vackert land som Nicaragua. Jag var där med Linda och träffade vår motsvarande dövblindorganisation (ASCN) i landet. Det var min allra första representation utomlands vilket var så givande och trevligt! Vi hade möte med ASCN hemma hos ordförande Mireya och diskuterade om hur det har gått med deras organisation, hur långt de har kommit, vad som saknas och behövs. Sedan hade vi tre dagars konferens med Shia Sverige, Shia Nicaragua och andra samarbetsorganisationer. Mycket lärorikt! Allt avslutades med festival med sång, teater och underhållning där bl.a. vi från Sverige dansade små grodorna! Det var så roligt att få träffa så många glada och underbara människor som kämpar för sina rättigheter! I nästa nummer av Kontakt med FSDB kan ni läsa en mer utförlig rapport från resan. Många varma julkramar Ngoc Nguyen 12

13 Silverörat 2010 Lena Göransson Det Svenska Audiologiska Sällskapet har tilldelat utmärkelsen Silverörat 2010 till hörselpedagog Lena Göransson. Lena Göranssons arbete och engagemang har bland annat lett till uppbyggnaden av Region Skånes dövteam och dövblindteam. I boken Dövblindhet i ett livsperspektiv ger hon läsarna en unik möjlighet till inblick i de livsvillkor som präglar vardagen för personer med dövblindhet och deras närstående. Motiveringen är att Lena Göranssons utgångspunkt alltid har varit hur döva personer eller personer med hörselskada eller dövblindhet själva uppfattat sin livssituation och sina behov. Lena Göransson var mycket glad och ville dela utmärkelsen med DBU som trots små medel ändå åstadkommer mycket. (Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samarbetsorgan för utbildning och utveckling av hörselvården.) 13

14 Från ofrivillig soffpotatis till aktiv hurtbulle Anne-Maj Magnström och Masi Medan synen försämrades kände jag att jag inte kom ut och rörde på mig så mycket som jag behövde och ville. Jag tog tag i saken om att söka ledarhund efter att jag hade läst nyhetsbrevet från Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor om en man som hade skaffat ledarhund. Jag blev med hund igen men en tjänstehund som har blivit mitt fantastiska förflyttningshjälpmedel, min terapeut och kompis som jag brukar säga. Jag hade åter fått rörelsefrihet och glädje att röra på mig i skog och mark. Jag är med i årstiderna nu. Jag och Masi får uppleva naturen med våra sinnen. Ibland förbannar man sig över att det är så kallt eller för mycket snö och regn. Men med rätt kläder så är det aldrig problem. Det har varit en tid med att lära sig saker och komma över tröttheten som var värst i början. Att ställa om kroppen från en ofrivillig soffpotatis till en aktiv hurtbulle. Det roligaste med grundkursen 14

15 och samträningen på hemmaplan var att lära sig nya saker för att sen klara av dem själv. Träffa andra ledarhundsförare. Komma med i någon klubb så att säga. Masi är en underbar labrador som tycker om att gå ut med mig och vara med mig hela tiden. Han är duktig på att dammsuga och gillar att apportera saker åt mig. Det är drag i honom eftersom han är en stor labrador. Masi som familjehund. Han är alltid i närheten av mig. Han viftar om någon familjemedlem pratar, killar eller klappar honom. Då går han till mig och stryker längs mina ben. Alla i familjen vet hans uppgift i livet och respekterar förhållningsregler som att inte kasta saker, leka dragkamp eller så. Vi har gått grundkurserna 1 och 2. Efter 1,5 år blir vi ekipage ska gå på grundkurs 3 som är den sista obligatoriska kursen för oss. Sedan finns det uppföljningskurs för äldre ledarhundar. Det finns ledarhundsklubb som ordnar kurser där man kan träna eller uppdatera sina kunskaper. Om ni funderar på ledarhund, tycker jag att ni ska våga prova att skicka in ansökan och se till att ni får möjlighet att gå på informationskurs och känna efter om ni vill fullfölja ansökan eller avbryta. Jag är glad att jag ansökte och fick ledarhund, det har förändrat mitt liv Masi till det bättre och jag har en vän vid min sida hela tiden. Frihet också! Det finns cirka 15 ledarhundsförare med dövblindhet. SRF:s ledarhundsverksamhet har sagt att personer med dövblindhet är välkomna med ansökan. Jag håller med dem om att alla får ut mycket av sina ledarhundar om man har lite synrester. Speciellt när vi inte hör är ledarhunden en ovärderlig tillgång. Den reagerar och vi blir varse om detta. Vi får ett slags inre trygghet. Aldrig ensam. Om ni har funderingar eller vill fråga kan ni kontakta mig på Anne-Maj Magnström och Masi 15

16 DBU-sidorna: Monique Eriksson har ordet Hej alla dbuare! Jag heter Monique Eriksson, är 27 år och bor i Trollhättan. Många av er känner mig som Karin Eriksson, men för några veckor sedan bestämde jag mig för att byta till mitt mellannamn som tilltalsnamn. Jag blev invald i DBU:s styrelse för andra gången nu i våras. Jag vill jobba för att förbättra och anordna aktiviteter för gruppen med medfödd dövblindhet samt för dem som förutom dövblindhet har ytterligare funktionsnedsättningar. Jag själv har dövblindhet med cp-skada och i perioder sitter jag i rullstol. Om ni har idéer på aktiviteter eller vad jag ska jobba mer för, så kontakta mig gärna på mailen Jag själv blev inte upptäckt med min dövblindhet och cp-skada förrän i högstadiet. Jag vill jobba för att barn upptäcks tidigare och på så sätt får en bättre och mer stimulerade miljö och rätt skolform. GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! Vänligen Monique Ha kul med DBU! Årsmöteshelg Den 6 8 maj 2011 kommer DBU att ha sin årsmöteshelg tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU) i trakterna kring Sundsvall/Hudiksvall. Mer information kommer i nästa nummer av Kontakt med FSDB. Se till att notera datumet i almanackan redan nu så ses vi då! Sommarläger DBU:s sommarläger för barn och ungdomar med förvärvad dövblindhet kommer att äga rum den 25 juli 30 juli (v 30) i Grebbestad som ligger vid havet på Västkusten mellan Göteborg och Oslo. Ridläger Ett westernridläger kommer också att anordnas under sommaren Datum är inte bestämt ännu. Mer information kommer i nästa nummer av tidningen. 16

17 Sommarläger på Örestrand Fem glada och nyfikna deltagare hade bestämt sig för att hänga med på sommarläger där vi bland annat skulle bada, busa och se oss omkring i Skåne. Vädret varierade under lägerveckan från soligt/varmt till regn och svalt. Vi besökte bland annat Kivik och fick se dess härliga äppelträd i rader, danska nöjesparken Bakken gjorde vi en heldagsutflykt till. Tropikariet i Helsingborg gav deltagarna en upplevelse av hur varm och fuktig regnskogen kan vara, och vilka djur som lever där. I vissa avdelningar på Tropikariet fanns det apor som var utan bur, personalen matade dem och besökarna kunde få en närmare titt på dessa fina exotiska djur. En dag fick deltagarna chans att rida, vilket brukar vara väldigt populärt. Den här dagen regnade det, så vi var inte alla lika förtjusta att åka iväg. De som ville rida trots regnet fick göra det, och vi andra som ville mysa inomhus ägnade oss åt sällskapsspel. Talangjakt och DBU:s Oscarsgala ägde rum sista kvällen. Där delades priser ut för DBU:s sångfågel, DBU geni, DBU tuffing, DBU pärla och DBU utforskare. Från DBU:s valberedning Du, som vill bli kandidat till DBU:s styrelse? Du, som har förslag på en kandidat till styrelsen? Du, som vet att någon är intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta någon av oss i valberedningen! Vi söker efter kandidater till DBU:s styrelse. DBU:s årsmöteshelg blir senare till våren den 6-8 maj 2011 så du har tid på dig att fundera. Kontaktuppgifter till oss: Sarah Remgren SMS Teresia Lindberg SMS Malin Lindén SMS Vi svarar också gärna på dina frågor! Amanda Lindberg 17

18 Tips på aktiviteter: Pjäs om mitt liv Hej allihopa! Jag läser andra året på teaterlinjen på folkhögskolan i Hällefors. Det är väldigt roligt och mycket givande. Min lärare Karin Strid och jag håller på med ett eget projekt. Nämligen en pjäs om mitt liv. Den kommer bland annat att handla om tvåspråkighet, funktionsnedsättning och rätten att bli älskad trots funktionsnedsättningen. I skrivande stund har pjäsen inget namn. Första veckan i december kommer det att bli klart vad pjäsen ska heta. Premiären kommer att ske vecka 7, Torsdag 17 februari kl på Skådespelet i Baronbackarna Örebro. Adress är Hjalmar Bergmans väg 52. Ytterligare en föreställning kommer att ges. Fredag 18 februari kl på samma adress. Sedan får vi se vad som händer, förhoppningsvis åker jag på turné till olika skolor. Mina tolkar på teaterutbildningen kommer att centraltolka föreställningarna. Vill ni ha egna tolkar får ni boka själva genom er tolkcentral. Föreställningen blir ca 45 min - en timme lång och priset för att se den är 50 kr per person. Har ni frågor får ni gärna maila mig på eller Anmäl er helst i god tid senast 10 februari till mig så att vi kan reservera platser. Välkomna till Örebro 17 februari! Många hälsningar från Eva Rydmark 18

19 Kurs på Västanvik februari Kursinnehåll: - Taktilt teckenspråk och punktskrift - Massage och Friskvård - Diskussioner och erfarenhetsutbyte - Kvällsaktiviteter, som chokladprovning Välkommen till Västanvik och den teckenspråkiga gemenskapen! Så här i kalla vintertider vill vi erbjuda en varm kurs med nya kunskaper, bra boende och god mat. Kurs i punktskrift och taktilt teckenspråk, i olika nivåer, för dig som har kombinerad syn-och hörselskada. Västanvik är ett komplement till hörselvårdens rehabiliterings- och träningskurser. Egenavgift: 800:- Kursansvarig: MiaMaria Björkstrand Kursanmälan med namn, tolkbehov, adress, e-post och personnummer skickas senast 11 januari till: Västanviks folkhögskola Winterommes Leksand Fax: e-post: Europeisk dövblindvecka i Finland Den 1-7 augusti 2011 anordnar den finska dövblindorganisationen den 13:e europeiska dövblindveckan (European Rehabilitation and Culturual Week of the Deafblind) i staden Tuusula i Finland. Det är den finska dövblindföreningen Finlands Dövblinda rf som är värd för veckan. Föreningen grundades 1971 och år 2011 firas 40-årsjubileum. Den europeiska dövblindveckan blir en del av 40-årsfirandet. Deltagaravgift Deltagaravgiften är 450 euro per person, inklusive logi, helpension och aktiviteter. 19

20 Anmälan Alla deltagare (även tolkar) som ska delta måste anmäla sig senast den 31 mars 2011 på en särskild anmälningsblankett. Information och frågor Håll utkik efter mer information om programmet för veckan, registrering och transporter etc. på hemsidan /sv För frågor går det också bra att kontakta Heikki Majava på Föreningen Finlands Dövblinda. Hans e-post är Aktiveringskurser 2011 Nya bestämmelser för Aktiveringskurserna Från 1 juli 2010 är det nya bestämmelser angående bidrag till aktiveringskurserna på folkhögskolorna. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är den statliga myndighet som betalar kostnaderna för kurserna. SPSM har ökat antalet bidragsdagar/kursdagar från 14 till 30 dagar/kalenderår, vilket är en positiv förändring. Samtidigt har man dock begränsat bidraget för reseersättningen till max 810 kr/kalenderår. För att få ut ett resebidrag gör du så här: När du deltar vid någon av folkhögskolornas aktiveringskurser lämnar Du in dina reseuppgifter till skolan vid kursstarten. Efter kursen söker skolan resebidrag för Dig från SPSM. Om SPSM beviljar dig resebidrag, får du efter 2-4 veckor pengarna insatta på ditt bankkonto. Hälsningar Ingemar Johansson, Mullsjö fhsk 20

21 Kurskatalog 2011 Kurskatalogen med Aktiveringskurser för år 2011 håller på att tryckas. FSDB kommer sedan som vanligt att skicka kurskatalogen per post till röstberättigade medlemmar. Kurser januari - mars 2011 För ytterligare information om Aktiveringskurser 2011 besök hemsidan: Kommunikation, huvudinriktning data V januari - 4 februari Anmälan till Mullsjö folkhögskola helst före 13 december. Teckenspråk med inslag av data V februari Anmälan till Sundsgårdens folkhögskola helst före 10 januari. Varma veckan på Västervik. Taktilt teckenspråk, punktskrift och friskvård V februari Anmälan till Västanviks folkhögskola helst före 10 januari. Datakunskap. Med datorn som hjälpmedel. Dessutom hälsa och friskvård V februari Anmälan till Strömbäcks folkhögskola helst före 10 januari. Kommunikation, huvudinriktning data V mars Anmälan till Mullsjö folkhögskola helst före 1 februari. Teckenspråk med inslag av samhällsinformation V mars Anmälan till Sundsgårdens folkhögskola helst före 1 februari. 21

22 Distanskurs på Mullsjö Är du intresserad av att: - Öka dina kunskaper - Få nya vänner - Delta i intressanta diskussioner Anmäl dig då till Mullsjö Folkhögskolas distanskurs Vårens ämne är Norge. Vi läser och diskuterar bl.a. kring: - Historia - Geografi - Kultur & traditioner - Mat Kursen börjar den 24 januari och avslutas den 16 maj Vi jobbar i TP 44 TP Nova. Om du vill prova på och inte vill missa chansen - anmäl dig då till: Tommy Johansson Mob.nr: (tal och sms) E-post: Claire Grahn Eriksson Mob.nr: (tal och sms) E-post: uppsala.se Hjälpmedel: Skakman Skakman är en liten taktil klocka med larm. Storleken är lite tjockare än en mobiltelefon. Den har en vibratorpinne som tillbehör. På den översta gaveln finns det en knapp som man kan skjuta i olika lägen: standby-klocka-larm. När man ställer knappen i klockläge kan man trycka på den runda knappen och känna vibrationer i fyra intervaller som anger klockslag i timmar och minuter. Det är lätt att skilja och känna. Man räknar varje vibration som timme och minut. Jag tycker att det är enkelt att ställa in larmet. Man trycker kvar på den runda knappen och trycker antal siffror per timme och minut på alla fyra mindre knappar under den runda knappen. Man kan välja att känna vibrationer med den lilla lådan eller med vibratorrulle. Det finns en liknande produkt som heter Skaka som känner temperatur och termometer. Skaka Skaka är en vibrerande termometer med två väljarknappar. Den översta anger utomhustemperatur och den nedersta inomhustemperatur. Termometern vibrerar antal gånger enligt siffra. Är det plus 5 grader så vibrerar den fem gånger. Är det 10 grader så vibrerar den en gång, 22

23 sen en kort paus och därefter en lång vibration. Det finns en universalsladd som man kan använda som termometer eller kolla hur varmt vattnet är. Dessutom finns det stekgivare också. Den sista har jag använt till tjälknöl (älgstek i ugn) och då vibrerade den sex gånger, sen en kort paus och därefter nio vibrationer, sen kort paus och slutligen tre vibrationer. Då var älgsteken helt perfekt och färdig att ställas fram på matbordet! Om produkterna Skakman och Skaka görs av Sankta Anna Elektronik och säljs av Iris Butik. Besök och sök på Skakman eller Skaka Anne-Maj Magnström Fruktträdet Föreningen Fruktträdet läggs ner vid årsskiftet. Då kommer det inte längre finnas någon möjlighet att vi hjälper till med utbildning samt drift av databaserna. alla frågor om databaser och utbildning som till exempel hur man gör för att logga in. När det gäller datautbildning vänder ni er istället till era ordinatörer som t ex syncentraler, m m som ger anpassade datorhjälpmedel för kommunikation. Jag tillsammans med resten av styrelsen och personalen vill tacka för alla år som Fruktträdet gett oss bättre kommunikation. Det betydde mycket för personer med dövblindhet på 90-talet samt att få utbildning. Men idag ser det mycket annonlunda om man jämför med 90-talet. Nu ser Föreningen Fruktträdet fram emot att FSDB tar en titt på hur det blir med framtida kommuniktion med nytt forum, hemsida och bättre datautbildning till personer med dövblindhet. De som inte är vana vid dagens teknik ska få extra resurser och bra stöd. Tack för allt! Föreningen Fruktträdets styrelse och personal Det är FSDB som äger databaserna Träffpunkt 44 och Träffpunkt Nova. Tills vidare kommer databaserna, att liksom tidigare, drivas av FSDB. Ni vänder er till FSDB för 23

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~

VÅRBLADET. Styrelsen inleder. ~ Nyhetsbrev från CISV Linköping ~ Styrelsen inleder Under våren och sommaren har CISV Linköping många roliga saker på gång som vi har försökt samla här. Två gånger om året kommer CISV Linköping att skicka ut ett informationsblad, ett vårblad

Läs mer

Inte bara för. syns skull

Inte bara för. syns skull Inte bara för syns skull För ett tillgängligt samhälle Vet du att bankomaten kan prata med dig? Det har vi på Syn skadades Riksförbund (SRF) arbetat fram för att vi med synnedsättning ska kunna ta ut pengar

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter

Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Uppstartsdagar i projektet: NGU-s Ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och Nationellt Kunskapscenter Ett 30-tal personer samlades vid Marieborgs Folkhögskola två dagar under vecka 40 för

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 2. 2014

DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR Ängelholm NR. 2. 2014 DHR ÄNGELHOLM. dhr.angelholm@gmail.com MOBIL. 070 58 180 51 ORGANISATIONSNR: 839400-5931 BANKGIRO: 414-8698 Hemsida. dhr-angelholm.se ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94

Läs mer

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf

God tolksed, yrkesetiska regler för tolkar, Kammarkollegiet http://www.kammarkollegiet.se/tolktrans/godtolk04.pdf TIPS Här får du tips på litteratur, hemsidor, rapporter, CD och videofilmer som du kan använda dig av i kursen. Det finns även förslag på diskussionsfrågor och olika övningar. Dessutom hittar du här information

Läs mer

Kallelse till Förbundsmöte 2013

Kallelse till Förbundsmöte 2013 Till: Samtliga medlemsföreningar och SDF Skövde 2013-01-31 Kallelse till Förbundsmöte 2013 Härmed kallas medlemsföreningar och SDF till Förbundsmöte på Clarion Collection Hotel Kompaniet och Nyköpingshus

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13

I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet. Nr 1 2007 Årgång 13 Nr 1 2007 Årgång 13 Nyhetsbrev från Vacterlföreningen Incheckning vid hotellet I Detta nummer: Berättelse och bilder ifrån årsmötet Inbjudan till sommarläger Pyssel sidan Ordförande har ordet 1 Innehåll

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta

Du borde bli ombud! Riksmöte 2009. 20-22 november - Stockholm. Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta Riksmöte 2009 20-22 november - Stockholm Du borde bli ombud! Fyra bra anledningar: - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen som dig. - Du får tre dagars intensiv och

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Anita Örum hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. FSDB Stockholm Gotland PROTOKOLL Fört vid medlemsmöte onsdagen den 17 februari 2016. Plats: Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44, Stockholm. Tid: 17.00 20.15. Ordförande: Anita Örum Sekreterare: Guy Perdhe

Läs mer

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille. Våren 2012. Madonna med Liljor/Fabergé RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Våren 2012 Madonna med Liljor/Fabergé I detta nummer kan du läsa om nya lokaler, årsmötet, resor och utflykter samt kurser m.m. 1 Nya lokaler Som de flesta

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM!

Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Praktisk information om Rädda Barnens Ungdomsförbunds FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2013 & TIOÅRSJUBILEUM! Datum: 13-15 september, 2013 Plats: Marieborgs folkhögskola, Marieborgsvägen 25 i Norrköping (karta: http://goo.gl/maps/umpuu)

Läs mer

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015

FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Fastställd av FSDB:s kongress 2013 FSDB:s verksamhetsplan för åren 2014-2015 Inledning och bakgrund Förbundets kongress 2011 fattade beslut om en ny form av verksamhetsplan. Tidigare prioriterade vi vissa

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo /

AIRNEWS. Futurum. #49 April 2014. I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / AIRNEWS #49 April 2014 Futurum I DETTA NUMMER: Paddelhajk / Beachcamp 14 / Vilda UtRo / INLEDANDE ORD 1 Tanzania, en del av Afrika! En del av min en gång slutade jag fråga saker som jag undrade. livshistora!

Läs mer

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06

MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 MEDLEMSMAIL MARS MÅNAD Datum 2012-03-06 Hej! Jippie, våren är här med den vackra solen och de ljusa löftesrika dagarna. Mänskligheten har vaknat och kravlar ur sina vinterbon för att välkomna våren. Underbart!

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Riksårsmötet 2016 i Malmö!

Riksårsmötet 2016 i Malmö! Riksårsmötet 2016 i Malmö! Den 10-12 juni tar vi över Malmö stad och drar igång Riksårsmötet 2016! Riksårsmötet är vårt förbunds största årliga händelse - vårt högsta beslutande organ där vi tar beslut

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. Ny styrelse nya tag! Kalendarium våren/sommaren 2014 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev Maj 2014 årgång 15 nr 2 Ny styrelse nya tag! Årsmöte valde ny styrelse i februari. Det innebär att Johan Ascard är ny ordförande och efterträder Anders Olsson, som avgick

Läs mer

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt.

Nyhetsbrev. Tyresö Hundungdoms ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Tyresö Hundungdoms Nyhetsbrev ~ ~ ~ Hej alla kära medlemmar! Första snön har landat och dagarna blir allt mörkare men hos oss planeras det för fullt. Välkomna till Tyresö HU s Lussekupp! Vi kommer lördagen

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin!

Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! Nr 7163 november april 2007 2009 Teatersmedjan + Kammarkören = Lilla Sångakademin! En nystartad barngrupp med teaterövningar mixade med sång! Björn Stoltz, Agneta Ljungström och Sylvi Viberg är ledare.

Läs mer

StjärnfalletOktober 14

StjärnfalletOktober 14 StjärnfalletOktober 14 Medlemsblad för Blå Stjärnan i Älvsborg Djurskötardag Kaninhoppningstävling Informationsdag om husdjur Agilityträningen startar Matresa Westernträning Medlemsträffar i hästsektionen

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr Sundbyberg. Välkommen till Ungdomsklubbskonferens 2017!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr Sundbyberg. Välkommen till Ungdomsklubbskonferens 2017! Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr 174 57 Sundbyberg E-post: kansli@sduf.se Telefon (sms): 0735 287 971 Hemsida: www.sduf.se Organisationsnr: 88 32 02-1342 Bankgironr: 5759-5647 Inbjudan

Läs mer

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem

Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Föreningen Sveriges Waldorfpedagogiska Fritidshem Hej! Nu, när vi har mött barnen igen och allt börjar få form och fason i arbetsrutinerna, är det dags att planera framåt. En mötesplats för inspiration:

Läs mer

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014

Internationella reumatikerdagen Nya broschyrer från Unga Reumatiker. Inbjudan till kurs för arbetsgivare och kanslianställda april 2014 NUMMER 1 2014 Internationella reumatikerdagen 2013 Kristina Söderlund på kansliet har skrivit ihop en redovisning och utvärdering av de många spännande aktiviteterna och arrangemangen som anordnades runt

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

AKTIVERINGSKURSER 2017 För personer med dövblindhet gravt syn- och hörselskadade

AKTIVERINGSKURSER 2017 För personer med dövblindhet gravt syn- och hörselskadade AKTIVERINGSKURSER 2017 För personer med dövblindhet gravt syn- och hörselskadade Arrangerade av folkhögskolor i samverkan med Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Läs mer

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december

Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för Detta händer i december Välkomna till Noaks Ark Syds nyhetsbrev för 2017 Detta händer i december Har du vägarna förbi, kom gärna upp och ta en kopp kaffe/te. Våra öppettider: måndag, tisdag, torsdag 10-16 och fredagar 10-15.

Läs mer

Synskadades egen organisation

Synskadades egen organisation Mer än du anar Synskadades egen organisation Att Synskadades Riksförbund kan erbjuda sina medlemmar mer än du anar, det får du veta i den här foldern. Du får också lite information om hur organisationen

Läs mer

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter

DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011. Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter DHR ÄNGELHOLM. NR.4. 2011 Informationsblad om vad som händer i föreningen Kurser, fester, resor Och andra aktiviteter ORDFÖRANDE. OVE JANSSON. Tel. 0435-21694 MOBIL. 070-5216941 KASSÖR. SVEN-ÅKE JÖNSSON.

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens

Föräldrakurs april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens 20-22 april 2018 Sånga-Säby Hotell & Konferens Föräldrakurs För dig som har barn, oavsett ålder, med dövhet eller hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning FÖRÄLDRA- KURS Kort information

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 för Sveriges Dövas Ungdomsförbund ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2017 ska Sverige Dövas Ungdomsförbund, i samarbete med andra intresseorganisationer, lägga ett fokus på att teckenspråkiga

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner

Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner Nyheter och tips till alla Klippan-sektioner Riks-Klippans styrelse Riks-Klippans styrelse hade möte den 16-18 september 2016. Det här är en del av vad de pratade om: Verksamhetsplanen 2016-2018. Samtal

Läs mer

Semesterläger 2014 på TALLKROGEN FUB-gården

Semesterläger 2014 på TALLKROGEN FUB-gården Tel: 018-37 03 02 info@tallkrogen-fub.se www.tallkrogen-fub.se Semesterläger 2014 på TALLKROGEN FUB-gården Sköna sommardagar fyllda av aktiviteter TALLKROGENLÄGER Under sommaren anordnar vi semestervistelser

Läs mer

På resande fot på Cuba och i Mexico

På resande fot på Cuba och i Mexico Sida 1 av 5 Välkommen till Willy o Ingers gästbok På resande fot på Cuba och i Mexico [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] 72 personer har besökt gästboken som innehåller 17 meddelanden. Senaste meddelandet

Läs mer

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta

SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta SRF Synskadades Riksförbund Uppsala Knivsta Synvinkeln Okt - Dec 2015 SRF Uppsala - Knivsta Program Synvinkeln Oktober - December Telefon kansliet Anmälningar görs på telefon: 018 56 09 21 eller 56 09

Läs mer

Verksamhetsberättelse RSIS 2013

Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Verksamhetsberättelse RSIS 2013 Inledning Rett Syndrom i Sverige, RSIS är en rikstäckande förening som bildades 1997. Föreningen riktar sig till både anhöriga och professionella som kommer i kontakt med

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete

2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete 2007-08-27 Skogen i skolan -ett centrum för samarbete Tema Resa i Kina med Kultur, teknik och shopping 28 oktober - 4 november 2007 Inbjudan Tema Resa Kina Kultur, teknik och shopping Alla pratar om Kina

Läs mer

Föräldrautbildning Almåsa 1

Föräldrautbildning Almåsa 1 Föräldrautbildning Almåsa 1 Aktivitets ID: 39108 Tid: 18 september 2015, kl 13:30-19:00 Plats: Västerhaninge, Almåsa konferens Tid: 19 september 2015, kl 09:00-16:30 Plats: Västerhaninge, Almåsa konferens

Läs mer

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige

Stadgar för Afasiförbundet i Sverige Stadgar för Afasiförbundet i Sverige 1 Förbundets namn Förbundets namn är Afasiförbundet i Sverige, kallat Afasiförbundet. 2 Förbundets syfte Afasiförbundet är en ideell intresseorganisation som är demokratiskt

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbund

Motioner från Stockholms Dövas Förening till Sveriges Dövas Riksförbund Motion 1: Döva med kognitiv funktionsnedsättning och deras rättigheter Idag upplever föreningen att fler och fler döva med kognitiva funktionsnedsättningar bortglöms i många sammanhang, speciellt deras

Läs mer

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride

Medlemsblad apr-juli 2007. april - maj - juni - juli. IDAHO 17 maj. Temakvällar. Vårmässan. Biokvällar. Sundsvall Pride april - maj - juni - juli Medlemsblad apr-juli 2007 IDAHO 17 maj Temakvällar Vårmässan Biokvällar Sundsvall Pride Din förening Föreningslokal Besöksadress PinX Nybrogatan 29 Sundsvall Postadress Box 601

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada.

april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. april 2013 Hej alla Klippan-sektioner! Våren är här! Hoppas ni är vår-glada. brev Alla Klippan-sektioner får här ett nyhetsbrev. Hoppas jag! Kanske får du detta brev, fast det egentligen någon annan borde

Läs mer

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013

HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 HEMSLÖJDSBLADET Nr 1 Februari 2013 Ansvarig utgivare Birgítta Mauritzon STYRELSEN Telefon Ordförande Olle Laurell 532 552 74 Vice ordförande Else Eklöf 550 670 28 Sekreterare Birgitta Mauritzon 730 31

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever

Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande. VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Kunskap-Glädje-Trygghet-Självständigt tänkande VECKOBLAD v. 11 2014 Till elever Veckans ordspråk: Man kan sätta sångfågeln i bur men aldrig sången. Harry Belafonte Hej! I veckan blev jag uppvaktad av elever

Läs mer

Familjeläger Småbarn Grundkurs

Familjeläger Småbarn Grundkurs Familjeläger Småbarn Grundkurs Familjeläger småbarn grundkurs deltagarinformation RG Aktiv Rehabiliterings familjeläger småbarn grundkurs är en jättefin möjlighet för hela familjen att komma iväg och göra

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

KTH. Företagskatalog Stockholm

KTH. Företagskatalog Stockholm 11111011100 KTH Företagskatalog Stockholm Innehållsförteckning Välkomna 3 Datatjej konferens 4 Sponsorpaketen 6 Sponsortabell 7 Förtydliganden 8 Övrig spons 10 Intresseanmälan 11 Projektgruppen 12 Välkomna

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås

Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Välkommen till SFF-kongress 2012 i Borås Som framgått av annons i SFF-Filatelisten och vårt nyhetsbrev är det förbundskongress i Borås 21 och 22 april 2012 plus att den föregås av en filatelidag. Det är

Läs mer

KULTURFESTIVALEN 2013

KULTURFESTIVALEN 2013 VARMT VÄLKOMNA TILL 22 25/10 2013 MEDBORGARHUSET, VÄNNÄS Kulturfestivalen 2013 har som mål att visa på mångfalden och att lyfta fram de intellektuellt funktionshindrade och övriga funktionshindrade i ett

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans!

När luciatåget tågar ut från Lila så fikar vi på respektive avdelning, på lussebullar och pepparkakor som era barn bakat tillsammans! Nu väntar Lucia och julen står för vår dörr! Ni är varmt välkomna att fira lucia hos med oss fredagen den 12 dec. Vi tänker att alla som vill får vara luciaklädda (lämna kläderna redan på morgonen märkta)

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det.

Nästa vecka: Fredag: Gymnastik! Kom ihåg ombyteskläder, skor, handduk, tvål och egen hårborste om man vill ha det. Veckobrev v. 3 Hej! Äntligen är vi tillbaka i vardagen och rutinerna igen. Nog för att det kan vara väldigt skönt med lite ledigt och göra det som faller en in, så är det ändå skönt när det väl är dags

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45!

Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45! Malmö 2015-09-01 Kallelse till distriktets höstmöte 2015-11-04 Välkomna till höstmöte onsdagen den 4 november 2015 med början kl. 09.30 på Scandic Star i Lund. Fika serveras från kl 08.45! Höstmötet kommer

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Värmland-Dals distrikt 1 (5)

Värmland-Dals distrikt 1 (5) Värmland-Dals distrikt 1 (5) Minnesanteckningar från distriktets agility vårmöte, Forshaga 7/4-09. Närvarande: Distriktets agilitysektor Arvika BK Bengtsfors BK Eds BK Forshaga BK Filipstad BK Grums BK

Läs mer

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning FUB SÖDRA SÖRMLAND Nr 4, 2015 För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Ordföranden har ordet: Hej FUB:are! Som jag nämnt tidigare har olikheter i kommunernas LSS verksamheter uppstått över tid.

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

Med Vänliga Hälsningar Ingela Pettersson Administrativassistent

Med Vänliga Hälsningar Ingela Pettersson Administrativassistent HEJ! Här kommer nu 2015 års resor och läger med FUB. De resor och läger som finns med i programmet ordnas inte bara av FUB utan vi samarbetar även med Jönköpings kommun, Länsförbundet FUB, Smålands HIF,

Läs mer

- Händelserik kongress i Göteborg - Nu är det nog! - FSDB och DBU i Almedalen

- Händelserik kongress i Göteborg - Nu är det nog! - FSDB och DBU i Almedalen Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 Juli 2011 Nr 3 FSDB:s ordförande Pontus Degsell - Händelserik kongress i Göteborg - Nu är det nog! - FSDB och DBU i Almedalen Innehåll Händelserik kongress i Göteborg...

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

Ha en underbar sommar!

Ha en underbar sommar! maj 2012 Hej Klippan-vänner! brev Ett nytt Klippan-brev! Läs nyhetsbrevet tillsammans eller välj ut vilka saker du tar upp med din Klippan-sektion. Hör gärna av er om ni vill veta mer om något av det vi

Läs mer