Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6"

Transkript

1 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 December 2010 Nr 6 Ann Jansson, Gurli Wåglund, Rolf Eriksson. Fotograf: Anna Gerdén. - Nya upplevelser på teater - Utmaningar på arbetsmarknaden - Aktiveringskurser 2011

2 Innehåll Nya upplevelser på teater sid 3 Utmaningar på arbetsmarknaden... sid 5 Översyn av de statliga stöden... sid 6 Ordförande har ordet... sid 7 Kongress sid 10 Kartläggning av delaktighet... sid 11 Adressändringar... sid 11 Samarbete i Nicaragua... sid 12 Silverörat sid 13 Från ofrivillig soffpotatis till aktiv hurtbulle... sid 14 DBU-sidorna:... sid 16 - Monique Eriksson har ordet... sid 16 - Ha kul med DBU! sid 16 - Sommarläger på Örestrand... sid 17 - Från DBU:s valberedning... sid 17 Tips på aktiviteter:... sid 18 - Pjäs om mitt liv... sid 18 - Kurs på Västanvik... sid 19 - Europeisk dövblindvecka... sid 19 Aktiveringskurser sid 20 Distanskurs på Mullsjö... sid 22 Hjälpmedel... sid 23 Fruktträdet... sid 22 Distanskurs på Mullsjö... sid 22 Regionala föreningar:... sid 24 - FSDB Väst... sid 25 - FSDB Skåne...sid 25 Julhälsningar sid 27 Utgivningsplan sid 28 2

3 Nya upplevelser på teater Gurli Wåglund, Rolf Eriksson, Ann Jansson. Fotograf: Anna Gerdén. För första gången uppträder personer med dövblindhet på en större scen i en egen föreställning. Publiken får vara med på en fantastiskt spännande resa. Föreställningen Ett skakigt äventyr handlar om Moa och Indra som längtar efter frihet och äventyr. De är trötta på att vara beroende av ledsagare och tolkar. En dag struntar de i de fysiska hindren och sticker iväg på sin drömresa. Med sig på resan får de också servitören Ali, på väg till sitt hemland Egypten och sångaren Elvis som vill till Hawaii för att hylla sin idol. De fyra vännerna får en riktigt spännande resa! Tre av skådespelarna Rolf Eriksson, Gurli Wåglund och Ann Jansson har dövblindhet. I föreställningen medverkar också Carlos Carlos Müller Villanueva som har lång erfarenhet av arbete med Riksteaterns Tyst teater. Föreställningen har visats i upplevelsebiografen Cino4 på Tekniska museet i Stockholm. I Cino4 finns stolar som rör sig och publiken följer med på den äventyrliga resan. 3

4 Gurli Wåglund, Carlos Müller Villanueva, Rolf Eriksson. Fotograf: Mansour Hosseini. Här finns alla möjliga specialeffekter! Det skakar i stolar, doftar och blåser... Föreställningen ingår som en del av projektet Nya vyer och den visades sex gånger i slutet av november. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth var på plats på premiären. Föreställningen har filmats och finns i Tekniska museets videoarkiv. Besök och sök på föreställningens namn. Om projektet Nya vyer Nya vyer är ett samarbetsprojekt mellan FSDB Stockholms och Gotlands län, Riksteaterns Tyst Teater och Tekniska museet. Projektet startade den 1 april 2010 och beräknas pågå i två år och det finansieras med medel från Allmänna arvsfonden. Målsättningen är att utveckla en ökad förståelse för vilka hinder personer med dövblindhet möter, samla erfarenheter och hitta framkomliga vägar för att öka en tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inom musei- och teatervärlden. Personer med dövblindhet ska ges möjligheter att på egna villkor ta del av det kulturella utbud som idag erbjuds. 4

5 Utmaningar på arbetsmarknaden Idag är det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden för personer med dövblindhet. Det gäller framför allt för ungdomar som har avslutat sin utbildning och ska in i den nya världen. Det är en stor utmaning för oss eftersom det ju redan råder hög arbetslöshet bland vanliga ungdomar! Arbetsmarknadsområdet går in mycket i andra intressepolitiska områden, t ex Tolkverksamhet och Habilitering och rehabilitering. Vi har kontakt med olika myndigheter men en viktig kontakt är AF rehab (del av Arbetsförmedlingen som är inriktad för personer med funktionsnedsättning). I Uppsala och Göteborg finns Synoch hörselenheter. Uppsala täcker de norra och östra delarna av Sverige och Göteborg täcker de västra och södra Sverige. Dövenhet finns enbart i Uppsala. Det finns inte inte någon enhet som omfattar enbart dövblindhet. För arbetssökande är det den lokala arbetsförmedlingen som sökande först tar kontakt med. Det finns flera lokala arbetsförmedlingar som inte känner till att AF rehab finns och har kunskap om dövblindhet och framför allt resurser till hjälpmedel. Personal på AF rehab försöker informera så mycket som möjligt runt om i Sverige om deras existens men det är väldigt svårt att nå ut till alla. Det är viktigt för sökande att tala om att hon/han har kombinerad syn- och hörselskada/ dövblindhet och att AF rehab ska kopplas in! Under de senaste åren har AF rehab omorganiserat sig och kompetensen hos personalen har blivit bättre, men framför allt har de gott om resurser. En brist är att det inte finns någon tydlig linje för hantering/plan i AF:s struktur för de som har dövblindhet. Det finns personal som är självlärda om syn och hörselnersättning/dövblindhet. Detta måste vi uppmärksamma dem på så att det även kommer att finnas kompetens i framtiden. Socialstyrelsens utredning visar att det finns stora brister i systemet när det gäller rätt till tolk i arbetslivet. Det ska vara 20 timmar per månad men landstingen har olika syn på vilka regler som gäller. De flesta uppfyller inte vår rätt till tolk för att vi ska kunna fungera fullt ut i arbetslivet. 5

6 När det gäller att få tolk till utbildning som t ex kompetensutbildning är det kr som är maxgräns. Den gränsen måste bort. Magränsen motsvarar bara två veckors utbildning och det är ju alldeles för lite! Pontus Degsell och jag Klas Nelfelt är ansvariga från styrelsen för arbetsmarknadsfrågor. Ni får gärna kontakta mig (Klas) om ni har arbetsmarknadsfrågor. Ni når mig på e-post hotmail.com eller telefon Hälsningar Klas Nelfelt Översyn av de statliga stöden Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att se över de särskilda statliga stöden till personer med dövblindhet. I uppdraget ingår att kartlägga och analysera stödens syfte, utformning och inriktning samt göra en bedömning av ändamålsenligheten och effektiviteten i såväl den enskilda som den samlade bidragsgivningen. Statskontoret ska kartlägga samverkan och gränsdragning mellan stat, kommun och landsting inom området utifrån respektive huvudmans åtagande. Statens styrning och uppföljning av stöden ska särskilt belysas. I uppdraget ska Statskontoret samråda med berörda intresseorganisationer. Statskontoret ska senast den 15 mars 2011 redovisa uppdraget till Socialdepartementet i en skriftlig rapport. 6

7 Ordförande har ordet FSDB:s höstträff Den november genomfördes årets höstträff på Almåsa kursgård. 38 personer med dövblindhet i olika åldrar deltog. På programmet fanns bland annat diskussion om delaktighet med Kerstin Möller, information om LSS och riksfärdtjänst med Leif Jeppsson samt information om SMS 112 med Rune Forsell. Pontus Degsell Kongressen Nästa års kongress kommer att vara i Göteborg den maj Själva kongressdagen blir lördagen den 28 maj. Förhoppningsvis kommer den nya familjesektionen för föräldrar med dövblindhet att kunna bildas under kongressen. Audiologisk dag Den 11 november anordnade Svenska Audiologiska Sällskapet den Audiologiska dagen. Temat denna gång var Kombinerad syn/ hörselnedsättning och Dövblindhet i ett livsperspektiv. Intresset var stort med ungefär 150 deltagare. Dövblindas dag Dövblindas dag kommer preliminärt att genomföras i Stockholm i slutet av augusti nästa år. FSDB Stockholms och Gotlands län är värd för dagen. Ett skakigt äventyr Den 21 november hade teaterföreställningen Ett skakigt äventyr premiär på Tekniska museet i Stockholm. FSDB Stockholms och Gotlands län har fått medel från Allmänna arvsfonden för att genomföra ett kulturprojekt som bland annat resulterat i en teater tillsammans med Tyst teater. Föreställningen har fått mycket positiv respons. 7

8 Tolkutredningen Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är utsedd till särskild utredare med uppdrag att kartlägga och analysera hur nuvarande reglering, finansiering, organisering och tillsyn av tolktjänst till personer med dövblindhet, barndomsdöva, vuxendöva och hörselskadade fungerar inom olika samhällsområden. Det statliga uppdraget kommer att redovisas senast den 1 november Lika Unika Från och med den 1 januari 2011 upphör FSDB:s medlemskap i HSO. Som alternativ till HSO har FSDB tillsammans med fyra organisationer byggt upp den nya samverkansorganisationen Lika Unika. Den består förutom FSDB också av: - Synskadades Riksförbund (SRF) -Hörselskadades Riksförbund (HRF) - Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) - Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU). Federationen bildades för att gemensamt agera och påverka kring ökad tillgänglighet och delaktighet i samhället för personer som har en funktionsnedsättning. Lika Unika arbetar med fokus på mänskliga och medborgerliga rättigheter, utifrån konventionerna för personer med funktionsnedsättning, kvinnor och barn. Jag och Kristina Kicki Nordström är FSDB:s representanter i Lika Unikas styrelse. Nytt på NKC Den 1 januari 2011 börjar Lena Göransson som verksamhetschef på Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor. Översyn av statligt stöd Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att se över de särskilda statliga stöden till personer med dövblindhet. Hedvig Tängdén är projektledare för uppdraget. Styrelsemötet i oktober Vid vårt senaste styrelsemöte den 12 oktober kom bland annat följande upp: - Vi beslutade att stödja den ansökan som STTF (Sveriges teckenspråktolkars förening) gör till Allmänna arvsfonden. Ansökan handlar om förstudie och projekt om kvalitetssäkring av teckenspråkstolkning. STTF vill att det ska vara ett samverkansprojekt tillsammans med brukarorganisationerna FSDB, SDR och HRF. - Föreningen Fruktträdet kommer att läggas ner vid årsskiftet. Det är 8

9 dock FSDB som äger databaserna TP 44 och TP Nova och tills vidare kommer FSDB att fortsätta driva baserna. I och med att FSDB tar över driften av databaserna medföljer, enligt fackliga regler, också berörd personal (Tomas Edström) som arbetar med driften av databaserna. Från och med den 1 januari 2011 blir han anställd av FSDB. - Hörselorganisationerna ska lämna synpunkter på Utbildningsdepartementets kommittédirektiv Flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. - År 2013 kommer WFDB:s kongress och Helen Keller-konferensen att hållas i Japan. Den internationella gruppen har diskuterat att eventuellt anordna en gruppresa dit så att intresserade medlemmar kan följa med. - DBU fortsätter med att anordna lokal barn- och ungdomsverksamhet i Örebro och de har träffar ungefär en gång i månaden. På den senaste träffen var det gokart. God Jul Vi i förbundsstyrelsen vill tacka för det här året. Vi önskar er alla God Jul och Gott Nytt År! Kontakt med oss Vill du komma i kontakt med oss i styrelsen? Vår e-postadress är Det går också bra att skriva brev till: Styrelsen FSDB Enskede Pontus Degsell Förbundsordförande 9

10 Kongress 2011 Ombud för FSDB:s regionala föreningar och sektioner kalllas till kongress Kongressen som är förbundets högsta beslutande organ kommer att hållas på Hotell Scandic Crown i Göteborg lördagen den 28 maj 2011, med start kl Ombud Det totala antalet ombud är 35, inklusive sektionernas ombud. Varje regional förening har i grunden två ombud och varje sektion har ett ombud. Resterande ombud ska fördelas i proportion till antalet röstberättigade medlemmar i respektive förening. Det är antalet medlemmar per den 31 december 2010 som kommer att ligga till grund för beräkningen. Förbundsstyrelsen kommer i god tid att skicka information om hur många ombud det blir per regional förening. Samtliga regionala föreningar och sektioner betalar en avgift på 500 kr per ombud. Enligt stadgarna ska ombud vara röstberättigad medlem eller medlem i en sektion. Ombuden får inte vara förtroendevalda på förbundsnivå. För ombud ska finnas ersättare. Under kongressförhandlingarna har de regionala föreningarnas ombud, förbundsstyrelse, revisorer samt ombud för FSDB:s sektioner yttrande- och förslagsrätt. Observera att det bara är de regionala föreningarnas och sektionernas ombud som har rösträtt. Motioner Motionsrätt har röstberättigad medlem, de regionala föreningarna samt sektionernas styrelser. Motioner till kongressen ska skriftligen vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 28 februari Motioner skickas till Styrelsen, FSDB, Enskede. Praktisk information För att alla praktiska förberedelser ska fungera är det viktigt att alla regionala föreningar och sektioner anmäler sina utsedda ombud. Anmälan om ombud ska vara FSDB tillhanda senast den 30 april 2011 och skicka den med e-post till eller med vanlig post till Malin Eriksson, FSDB, Enskede. Kongresshandlingarna skickas ut senast åtta veckor före kongressen. Hjärtligt välkomna! Hälsningar Förbundsstyrelsen 10

11 Kartläggning av delaktighet Här kommer en liten lägesrapport om vad som har hänt i förbundets kartläggning av medlemmarnas delaktighet. Styrelsen, kanslipersonalen och deltagarna på höstmötet har fått utbildning om delaktighet. På höstmötet pratade vi om att det är viktigt att medlemmar berättar om delaktighet för varandra. Det har börjat komma in några enkäter. Många tycker att dövblindtolkning är viktig för att medlemmarna i FSDB ska kunna vara delaktiga. De flesta skriver också att de behöver ledsagare. Några behöver ha hörselslinga och vill att det ska vara bra ljus. Den yngsta som har skickat in sin enkät är 40 år och de äldsta 74 år. De flesta använder talat språk. Därför verkar det vara fler hörselskadade än döva som har svarat hittills. Kartläggningen fortsätter efter nyår och då hoppas vi få in många, många svar. Kerstin Möller Kerstin Möller Adressändringar Har du ny adress? Tänk i så fall också på att meddela ändringarna till FSDB:s kansli. Du kan skicka e-post till adressen eller ringa Det går också bra att faxa till eller skriva brev till FSDB, Märk gärna brevet med Register. Tack på förhand! 11

12 Samarbete i Nicaragua Ordförande Mireya i mitten med vice ordförande till vänster och ytterligare en styrelseledamot till höger. Snart är julen nära och det nya året är på ingång, i år kan vi med stor säkerhet få en riktigt vit jul! Det var så härligt att komma ifrån kylan och åka till ett så vackert land som Nicaragua. Jag var där med Linda och träffade vår motsvarande dövblindorganisation (ASCN) i landet. Det var min allra första representation utomlands vilket var så givande och trevligt! Vi hade möte med ASCN hemma hos ordförande Mireya och diskuterade om hur det har gått med deras organisation, hur långt de har kommit, vad som saknas och behövs. Sedan hade vi tre dagars konferens med Shia Sverige, Shia Nicaragua och andra samarbetsorganisationer. Mycket lärorikt! Allt avslutades med festival med sång, teater och underhållning där bl.a. vi från Sverige dansade små grodorna! Det var så roligt att få träffa så många glada och underbara människor som kämpar för sina rättigheter! I nästa nummer av Kontakt med FSDB kan ni läsa en mer utförlig rapport från resan. Många varma julkramar Ngoc Nguyen 12

13 Silverörat 2010 Lena Göransson Det Svenska Audiologiska Sällskapet har tilldelat utmärkelsen Silverörat 2010 till hörselpedagog Lena Göransson. Lena Göranssons arbete och engagemang har bland annat lett till uppbyggnaden av Region Skånes dövteam och dövblindteam. I boken Dövblindhet i ett livsperspektiv ger hon läsarna en unik möjlighet till inblick i de livsvillkor som präglar vardagen för personer med dövblindhet och deras närstående. Motiveringen är att Lena Göranssons utgångspunkt alltid har varit hur döva personer eller personer med hörselskada eller dövblindhet själva uppfattat sin livssituation och sina behov. Lena Göransson var mycket glad och ville dela utmärkelsen med DBU som trots små medel ändå åstadkommer mycket. (Svenska Audiologiska Sällskapet är ett samarbetsorgan för utbildning och utveckling av hörselvården.) 13

14 Från ofrivillig soffpotatis till aktiv hurtbulle Anne-Maj Magnström och Masi Medan synen försämrades kände jag att jag inte kom ut och rörde på mig så mycket som jag behövde och ville. Jag tog tag i saken om att söka ledarhund efter att jag hade läst nyhetsbrevet från Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor om en man som hade skaffat ledarhund. Jag blev med hund igen men en tjänstehund som har blivit mitt fantastiska förflyttningshjälpmedel, min terapeut och kompis som jag brukar säga. Jag hade åter fått rörelsefrihet och glädje att röra på mig i skog och mark. Jag är med i årstiderna nu. Jag och Masi får uppleva naturen med våra sinnen. Ibland förbannar man sig över att det är så kallt eller för mycket snö och regn. Men med rätt kläder så är det aldrig problem. Det har varit en tid med att lära sig saker och komma över tröttheten som var värst i början. Att ställa om kroppen från en ofrivillig soffpotatis till en aktiv hurtbulle. Det roligaste med grundkursen 14

15 och samträningen på hemmaplan var att lära sig nya saker för att sen klara av dem själv. Träffa andra ledarhundsförare. Komma med i någon klubb så att säga. Masi är en underbar labrador som tycker om att gå ut med mig och vara med mig hela tiden. Han är duktig på att dammsuga och gillar att apportera saker åt mig. Det är drag i honom eftersom han är en stor labrador. Masi som familjehund. Han är alltid i närheten av mig. Han viftar om någon familjemedlem pratar, killar eller klappar honom. Då går han till mig och stryker längs mina ben. Alla i familjen vet hans uppgift i livet och respekterar förhållningsregler som att inte kasta saker, leka dragkamp eller så. Vi har gått grundkurserna 1 och 2. Efter 1,5 år blir vi ekipage ska gå på grundkurs 3 som är den sista obligatoriska kursen för oss. Sedan finns det uppföljningskurs för äldre ledarhundar. Det finns ledarhundsklubb som ordnar kurser där man kan träna eller uppdatera sina kunskaper. Om ni funderar på ledarhund, tycker jag att ni ska våga prova att skicka in ansökan och se till att ni får möjlighet att gå på informationskurs och känna efter om ni vill fullfölja ansökan eller avbryta. Jag är glad att jag ansökte och fick ledarhund, det har förändrat mitt liv Masi till det bättre och jag har en vän vid min sida hela tiden. Frihet också! Det finns cirka 15 ledarhundsförare med dövblindhet. SRF:s ledarhundsverksamhet har sagt att personer med dövblindhet är välkomna med ansökan. Jag håller med dem om att alla får ut mycket av sina ledarhundar om man har lite synrester. Speciellt när vi inte hör är ledarhunden en ovärderlig tillgång. Den reagerar och vi blir varse om detta. Vi får ett slags inre trygghet. Aldrig ensam. Om ni har funderingar eller vill fråga kan ni kontakta mig på Anne-Maj Magnström och Masi 15

16 DBU-sidorna: Monique Eriksson har ordet Hej alla dbuare! Jag heter Monique Eriksson, är 27 år och bor i Trollhättan. Många av er känner mig som Karin Eriksson, men för några veckor sedan bestämde jag mig för att byta till mitt mellannamn som tilltalsnamn. Jag blev invald i DBU:s styrelse för andra gången nu i våras. Jag vill jobba för att förbättra och anordna aktiviteter för gruppen med medfödd dövblindhet samt för dem som förutom dövblindhet har ytterligare funktionsnedsättningar. Jag själv har dövblindhet med cp-skada och i perioder sitter jag i rullstol. Om ni har idéer på aktiviteter eller vad jag ska jobba mer för, så kontakta mig gärna på mailen Jag själv blev inte upptäckt med min dövblindhet och cp-skada förrän i högstadiet. Jag vill jobba för att barn upptäcks tidigare och på så sätt får en bättre och mer stimulerade miljö och rätt skolform. GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR! Vänligen Monique Ha kul med DBU! Årsmöteshelg Den 6 8 maj 2011 kommer DBU att ha sin årsmöteshelg tillsammans med Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU) i trakterna kring Sundsvall/Hudiksvall. Mer information kommer i nästa nummer av Kontakt med FSDB. Se till att notera datumet i almanackan redan nu så ses vi då! Sommarläger DBU:s sommarläger för barn och ungdomar med förvärvad dövblindhet kommer att äga rum den 25 juli 30 juli (v 30) i Grebbestad som ligger vid havet på Västkusten mellan Göteborg och Oslo. Ridläger Ett westernridläger kommer också att anordnas under sommaren Datum är inte bestämt ännu. Mer information kommer i nästa nummer av tidningen. 16

17 Sommarläger på Örestrand Fem glada och nyfikna deltagare hade bestämt sig för att hänga med på sommarläger där vi bland annat skulle bada, busa och se oss omkring i Skåne. Vädret varierade under lägerveckan från soligt/varmt till regn och svalt. Vi besökte bland annat Kivik och fick se dess härliga äppelträd i rader, danska nöjesparken Bakken gjorde vi en heldagsutflykt till. Tropikariet i Helsingborg gav deltagarna en upplevelse av hur varm och fuktig regnskogen kan vara, och vilka djur som lever där. I vissa avdelningar på Tropikariet fanns det apor som var utan bur, personalen matade dem och besökarna kunde få en närmare titt på dessa fina exotiska djur. En dag fick deltagarna chans att rida, vilket brukar vara väldigt populärt. Den här dagen regnade det, så vi var inte alla lika förtjusta att åka iväg. De som ville rida trots regnet fick göra det, och vi andra som ville mysa inomhus ägnade oss åt sällskapsspel. Talangjakt och DBU:s Oscarsgala ägde rum sista kvällen. Där delades priser ut för DBU:s sångfågel, DBU geni, DBU tuffing, DBU pärla och DBU utforskare. Från DBU:s valberedning Du, som vill bli kandidat till DBU:s styrelse? Du, som har förslag på en kandidat till styrelsen? Du, som vet att någon är intresserad av att sitta med i styrelsen? Kontakta någon av oss i valberedningen! Vi söker efter kandidater till DBU:s styrelse. DBU:s årsmöteshelg blir senare till våren den 6-8 maj 2011 så du har tid på dig att fundera. Kontaktuppgifter till oss: Sarah Remgren SMS Teresia Lindberg SMS Malin Lindén SMS Vi svarar också gärna på dina frågor! Amanda Lindberg 17

18 Tips på aktiviteter: Pjäs om mitt liv Hej allihopa! Jag läser andra året på teaterlinjen på folkhögskolan i Hällefors. Det är väldigt roligt och mycket givande. Min lärare Karin Strid och jag håller på med ett eget projekt. Nämligen en pjäs om mitt liv. Den kommer bland annat att handla om tvåspråkighet, funktionsnedsättning och rätten att bli älskad trots funktionsnedsättningen. I skrivande stund har pjäsen inget namn. Första veckan i december kommer det att bli klart vad pjäsen ska heta. Premiären kommer att ske vecka 7, Torsdag 17 februari kl på Skådespelet i Baronbackarna Örebro. Adress är Hjalmar Bergmans väg 52. Ytterligare en föreställning kommer att ges. Fredag 18 februari kl på samma adress. Sedan får vi se vad som händer, förhoppningsvis åker jag på turné till olika skolor. Mina tolkar på teaterutbildningen kommer att centraltolka föreställningarna. Vill ni ha egna tolkar får ni boka själva genom er tolkcentral. Föreställningen blir ca 45 min - en timme lång och priset för att se den är 50 kr per person. Har ni frågor får ni gärna maila mig på eller Anmäl er helst i god tid senast 10 februari till mig så att vi kan reservera platser. Välkomna till Örebro 17 februari! Många hälsningar från Eva Rydmark 18

19 Kurs på Västanvik februari Kursinnehåll: - Taktilt teckenspråk och punktskrift - Massage och Friskvård - Diskussioner och erfarenhetsutbyte - Kvällsaktiviteter, som chokladprovning Välkommen till Västanvik och den teckenspråkiga gemenskapen! Så här i kalla vintertider vill vi erbjuda en varm kurs med nya kunskaper, bra boende och god mat. Kurs i punktskrift och taktilt teckenspråk, i olika nivåer, för dig som har kombinerad syn-och hörselskada. Västanvik är ett komplement till hörselvårdens rehabiliterings- och träningskurser. Egenavgift: 800:- Kursansvarig: MiaMaria Björkstrand Kursanmälan med namn, tolkbehov, adress, e-post och personnummer skickas senast 11 januari till: Västanviks folkhögskola Winterommes Leksand Fax: e-post: Europeisk dövblindvecka i Finland Den 1-7 augusti 2011 anordnar den finska dövblindorganisationen den 13:e europeiska dövblindveckan (European Rehabilitation and Culturual Week of the Deafblind) i staden Tuusula i Finland. Det är den finska dövblindföreningen Finlands Dövblinda rf som är värd för veckan. Föreningen grundades 1971 och år 2011 firas 40-årsjubileum. Den europeiska dövblindveckan blir en del av 40-årsfirandet. Deltagaravgift Deltagaravgiften är 450 euro per person, inklusive logi, helpension och aktiviteter. 19

20 Anmälan Alla deltagare (även tolkar) som ska delta måste anmäla sig senast den 31 mars 2011 på en särskild anmälningsblankett. Information och frågor Håll utkik efter mer information om programmet för veckan, registrering och transporter etc. på hemsidan /sv För frågor går det också bra att kontakta Heikki Majava på Föreningen Finlands Dövblinda. Hans e-post är Aktiveringskurser 2011 Nya bestämmelser för Aktiveringskurserna Från 1 juli 2010 är det nya bestämmelser angående bidrag till aktiveringskurserna på folkhögskolorna. Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, är den statliga myndighet som betalar kostnaderna för kurserna. SPSM har ökat antalet bidragsdagar/kursdagar från 14 till 30 dagar/kalenderår, vilket är en positiv förändring. Samtidigt har man dock begränsat bidraget för reseersättningen till max 810 kr/kalenderår. För att få ut ett resebidrag gör du så här: När du deltar vid någon av folkhögskolornas aktiveringskurser lämnar Du in dina reseuppgifter till skolan vid kursstarten. Efter kursen söker skolan resebidrag för Dig från SPSM. Om SPSM beviljar dig resebidrag, får du efter 2-4 veckor pengarna insatta på ditt bankkonto. Hälsningar Ingemar Johansson, Mullsjö fhsk 20

21 Kurskatalog 2011 Kurskatalogen med Aktiveringskurser för år 2011 håller på att tryckas. FSDB kommer sedan som vanligt att skicka kurskatalogen per post till röstberättigade medlemmar. Kurser januari - mars 2011 För ytterligare information om Aktiveringskurser 2011 besök hemsidan: Kommunikation, huvudinriktning data V januari - 4 februari Anmälan till Mullsjö folkhögskola helst före 13 december. Teckenspråk med inslag av data V februari Anmälan till Sundsgårdens folkhögskola helst före 10 januari. Varma veckan på Västervik. Taktilt teckenspråk, punktskrift och friskvård V februari Anmälan till Västanviks folkhögskola helst före 10 januari. Datakunskap. Med datorn som hjälpmedel. Dessutom hälsa och friskvård V februari Anmälan till Strömbäcks folkhögskola helst före 10 januari. Kommunikation, huvudinriktning data V mars Anmälan till Mullsjö folkhögskola helst före 1 februari. Teckenspråk med inslag av samhällsinformation V mars Anmälan till Sundsgårdens folkhögskola helst före 1 februari. 21

22 Distanskurs på Mullsjö Är du intresserad av att: - Öka dina kunskaper - Få nya vänner - Delta i intressanta diskussioner Anmäl dig då till Mullsjö Folkhögskolas distanskurs Vårens ämne är Norge. Vi läser och diskuterar bl.a. kring: - Historia - Geografi - Kultur & traditioner - Mat Kursen börjar den 24 januari och avslutas den 16 maj Vi jobbar i TP 44 TP Nova. Om du vill prova på och inte vill missa chansen - anmäl dig då till: Tommy Johansson Mob.nr: (tal och sms) E-post: Claire Grahn Eriksson Mob.nr: (tal och sms) E-post: uppsala.se Hjälpmedel: Skakman Skakman är en liten taktil klocka med larm. Storleken är lite tjockare än en mobiltelefon. Den har en vibratorpinne som tillbehör. På den översta gaveln finns det en knapp som man kan skjuta i olika lägen: standby-klocka-larm. När man ställer knappen i klockläge kan man trycka på den runda knappen och känna vibrationer i fyra intervaller som anger klockslag i timmar och minuter. Det är lätt att skilja och känna. Man räknar varje vibration som timme och minut. Jag tycker att det är enkelt att ställa in larmet. Man trycker kvar på den runda knappen och trycker antal siffror per timme och minut på alla fyra mindre knappar under den runda knappen. Man kan välja att känna vibrationer med den lilla lådan eller med vibratorrulle. Det finns en liknande produkt som heter Skaka som känner temperatur och termometer. Skaka Skaka är en vibrerande termometer med två väljarknappar. Den översta anger utomhustemperatur och den nedersta inomhustemperatur. Termometern vibrerar antal gånger enligt siffra. Är det plus 5 grader så vibrerar den fem gånger. Är det 10 grader så vibrerar den en gång, 22

23 sen en kort paus och därefter en lång vibration. Det finns en universalsladd som man kan använda som termometer eller kolla hur varmt vattnet är. Dessutom finns det stekgivare också. Den sista har jag använt till tjälknöl (älgstek i ugn) och då vibrerade den sex gånger, sen en kort paus och därefter nio vibrationer, sen kort paus och slutligen tre vibrationer. Då var älgsteken helt perfekt och färdig att ställas fram på matbordet! Om produkterna Skakman och Skaka görs av Sankta Anna Elektronik och säljs av Iris Butik. Besök och sök på Skakman eller Skaka Anne-Maj Magnström Fruktträdet Föreningen Fruktträdet läggs ner vid årsskiftet. Då kommer det inte längre finnas någon möjlighet att vi hjälper till med utbildning samt drift av databaserna. alla frågor om databaser och utbildning som till exempel hur man gör för att logga in. När det gäller datautbildning vänder ni er istället till era ordinatörer som t ex syncentraler, m m som ger anpassade datorhjälpmedel för kommunikation. Jag tillsammans med resten av styrelsen och personalen vill tacka för alla år som Fruktträdet gett oss bättre kommunikation. Det betydde mycket för personer med dövblindhet på 90-talet samt att få utbildning. Men idag ser det mycket annonlunda om man jämför med 90-talet. Nu ser Föreningen Fruktträdet fram emot att FSDB tar en titt på hur det blir med framtida kommuniktion med nytt forum, hemsida och bättre datautbildning till personer med dövblindhet. De som inte är vana vid dagens teknik ska få extra resurser och bra stöd. Tack för allt! Föreningen Fruktträdets styrelse och personal Det är FSDB som äger databaserna Träffpunkt 44 och Träffpunkt Nova. Tills vidare kommer databaserna, att liksom tidigare, drivas av FSDB. Ni vänder er till FSDB för 23

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

- Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta

- Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 December 2011 Nr 6 Deltagarna på DBNSK-mötet - Nya böcker om dövblindtolkning och ledsagning - FSDB:s höstträff 2011 - DBNSK-möte i Bålsta Innehåll Ordförande har

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden

- Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 Oktober 2010 Nr 5 - Nytt projekt i Rwanda - Behöver FSDB byta namn? - En väg till arbetsmarknaden Innehåll Nytt projekt i Rwanda... sid 3 FSDB:s internationella arbete...

Läs mer

- FSDB och DBU på plats i Almedalen - Full fart på FSDB:s skåningar! - PTS efterlyser smarta lösningar

- FSDB och DBU på plats i Almedalen - Full fart på FSDB:s skåningar! - PTS efterlyser smarta lösningar Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 Oktober 2011 Nr 5 Hörselorganisationerna sprider sitt budskap - FSDB och DBU på plats i Almedalen - Full fart på FSDB:s skåningar! - PTS efterlyser smarta lösningar

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier?

- Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 Februari 2011 Nr 1 - Sommarens familjevecka i Leksand - Kandidaterna till styrelsevalet - Hur tillgängliga är Sociala medier? 2 Innehåll Kongress 2011: Styrelsevalet......

Läs mer

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i

Läs mer

- Spännande projekt med taktila foton - Sju vinnare i PTS innovationstävling - Vad händer när Nuet försvinner?

- Spännande projekt med taktila foton - Sju vinnare i PTS innovationstävling - Vad händer när Nuet försvinner? Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Juli 2012 Nr 3 Rolf Eriksson undersöker en skulptur (Margareta Krook) för att kunna fotografera den. Foto: Truls Nord - Spännande projekt med taktila foton - Sju

Läs mer

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 December 2013 Nr 6 Socialhaptisk kommunikation - Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Innehåll

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

- På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat

- På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 April 2014 Nr 2 Urban Öqvist vid staty av Marilyn Monroe - På spännande äventyr i Filippinerna - Med huden som informationskanal - Ett nytt liv med cochlea-implantat

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk

- Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Oktober 2013 Nr 5 Teresia Lindberg - Full fart framåt med vita käppen - Viktig delseger för Torsdagsaktionen - Kurser i taktilt teckenspråk Innehåll Ordförande har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Från vänster skådespelarna: Gurli Wåglund, Carlos Müller Villanueva. Foto: Mansour Hosseini

Från vänster skådespelarna: Gurli Wåglund, Carlos Müller Villanueva. Foto: Mansour Hosseini Innehåll Ett skakigt äventyr med Tyst teater Audiologisk Dag lockade många deltagare Lena Göransson blir ny verksamhetschef på Nationellt Kunskapscenter Silverörat & Arbrinks utmärkelse Microchip kan hjälpa

Läs mer

Samling kring dövblindfrågorna

Samling kring dövblindfrågorna Innehåll sid 2 Rivstart för Dövblindteamet 3-5 Vad är dövblindhet 6-7 Kvällarna är värst 8-10 Allaktivitetshuset - ny träff för dövblinda 10-11 Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 12-13 Hur ser

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln!

Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! SVERIGES TECKENSPRÅKSTOLKARS FÖRENINGS TIDNING NUMMER 3, SEPTEMBER 2005 NUMMER SEDAN STARTEN: 51 Rikstolkkonferensen har gått av stapeln! 3..... Styrelsenytt 11.... Våra tolkkollegor i Finland 4-5... Rikstolkkonferensen

Läs mer

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige

3/2012. I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Utgiven av vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Lyckad CIkonferens i Örebro Sommarveckan i TSS 2012 VIS i Almedalen och mycket mer... Kerstin 70 år! Den 17 september fyller förbundsstyrelsens

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador

Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Föräldrakontakten Nummer 1 mars 2010 En rikstidning för föräldrar till barn med synskador Aniridinätverk hjälper Jans föräldrar, sid 3 Sveriges yngsta ledarhundsförare sid 6 Missnöje med SPSM-nedskärning

Läs mer

1/2014 I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning. Branciootorenalt syndrom. Appar som förenklar. ... och mycket mer

1/2014 I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning. Branciootorenalt syndrom. Appar som förenklar. ... och mycket mer VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige Psst... Sommaren 2014 firar VIS sommarvecka med TSS 20 år! Läs mer på sidan 8. I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning Branciootorenalt syndrom Appar som förenklar...

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Verksamhetsberättelse 2010

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Verksamhetsberättelse 2010 Sveriges Dövas Ungdomsförbund Verksamhetsberättelse 2010 ~ 1 ~ Innehållsförteckning Innehållsförteckning Appendix Inledning Om SDU SDU:s ändamål Medlemsantal Lokala ungdomsorganisationer Organisation Intressepolitik

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

nya Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering

nya Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering nya Nr 3 2007 Tidskrift för fakta, debatt och utveckling kring synskaderehabilitering Avancerade lärtekniker i Niigata, s 15 Planmässig psykolog på LVI, sid 7 Klokt men abstrakt på Sit, sid 10 nya Ges

Läs mer

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet TEMA: Folkhögskolor Hjärnskadekurser hotade # 4 2014 www.hjarnkraft.se Jag skäms inte för att jag har en hjärnskada. Jag är stolt att jag har orkat lära

Läs mer