A "'i.< n.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A "'i.< n.m 2000-07- 2 0"

Transkript

1 A "'i.< n.m Rapport till SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDETS styrelse från IDC (lnternational Dockworkers Council) möte på Teneriffa den juni Planer på att bilda en internationell hamnarbetarorganisation som är till för att skydda hamnarbetarnas intressen och som består av enbart hamnarbetare har funnits länge. Under slutet av och början av 1980-talet fanns ett embryo till en sådan organisation med sina mest aktiva förespråkare i Spanien, England Danmark och Sverige. I samband med Liverpoolkonflikten, som inleddes i slutet av september 1995, klargjordes med alltför stor tydlighet behovet av en sådan organisation. Vid alla de konferenser och möten som hölls i samband med den 2% år långa konflikten i Liverpool diskuterades frågan om ett mer strukturerat samarbete, men kom alltid i skymundan av själva kärnfrågan - den om Liverpoolhamnarbetarnas rätt att återfå jobben i hamnen. För att det sålunda inledda internationella samarbetet inte skulle försvinna i tomma intet beslöt vi i Svenska Hamnarbetarförbundet om, och organiserade, en internationell konferens i slutet av maj i Göteborg. Förslaget om att bilda en internationell hamnarbetarorganisation mötte då ett starkt gensvar och det spanska förbunde~ Cc0rdinadora tog på sig värdskapet för en konstituerande kongress efter det att visst arbete gemensamt genomförts vad avser bl.a. stadgar. Den 26 och 28 juni hölls det konstituerande mötet i Santa Cruz de Tenerife, ett halvt år försenat jämfört med den ursprungliga målsättningen om att organisationen skulle vara i kraft före ingången av år 2000, men detta spelar mindre roll. Mötet, som var väl organiserat av Coordinadora och som genomfördes under Jimmy Nolans ordförandeskap, hade en god uppslutning med representanter från ILWU (USAs västkust) ILA local 1422 (Charleston, USAs östkust) ILA local 1414 (Savannah, USAs östkust), ILA local 123 (St John, Kanadas östkust), Hamnarbetarfacket i lquique, Chile, Hamnarbetarfackföreningen i Pireus, Grekland, CGT i Frankrike, Coordinadora i Spanien, Hamnarbetarfackföreningarna i Köpenhamn och Århus, Liverpools sparkade hamnarbetare, Hamnarbetarförbundet (m.m.) på Cypern samt icke officiella representanter från Australien och Genua i Italien. Efter diskussioner om stadgar och andra frågor som naturligt uppkommer då kulturer från skilda delar av världen skall smältas samman till något för alla acceptabelt, beslöts att konstituera lnternational Dockworkers Council, vilket gjordes med all upptänklig formalitet hos notarius publicus för att registrera organisationen hos spanska myndigheter. Följande organisationer står som medlemmar fullt ut från början:

2 CGT i Frankrike (90% av hamnarbetarna = medlemmar), Coordinadora i Spanien (90% av hamnarbetarna = medlemmar), Hamnarbetarfackföreningen i Pireus (500 medlemmar), Hamnarbetarfackföreningen i lquique, Chile (950 medlemmar) och Hamnarbetarförbundet på Cypern (200 medlemmar) samt Svenska Hamnarbetarförbundet. Vi upplevde oss ha detta mandat som en av de initiativtagande organisationerna och dessutom med ett godkännande av den avsiktsförklaring som avgavs i Göteborg. övriga organisationer måste inhämta godkännande från resp. organisation (medlemmarna) och också med hänsyn till ev. juridiska komplikationer. Ekonomin förorsakade viss diskussion, men vi kom överens om att lägga en grundplåt på 1 Euro per medlem vilket kändes överkomligt. Vi erbjöd också att vårt förbund skulle stå för detta ingångsvederlag för de chilenska kamraterna som befinner sig i en svår ekonomisk situation, Vi trodde oss kunna få acceptans för denna summa (950 x 8 kr ca) av förbundsstyrelsen. Val, för en mandattid av 1 år, förrättades enhälligt till olika förtroendeposter i IDC: Till General Coordinator utsågs Julian Gonzales från Spanien, med konsekvens att hudkontoret med naturlighet blir i Barcelona under det inledande skedet. Till coordinator för Europa utsågs undertecknad (Björn), för amerikanska östkusten Pat Riley från St John, för amerikanska västkusten skall ILWU utse en person samt för Sydamerika Jorge Nolberto Silva från Chile. Till sekreterare valdes Terry Teague från Liverpool och till revisorer Petros Kyriakou från Pireus och en person som utses av CGT. Såväl Terry Teague som vi betonade att vi såg detta som ett kollektivt uppdrag d.v.s. att det för vår del ligger på vårt förbunds internationella utskott. ILWU inbjöd preliminärt till ett möte i Los Angeles i samband med firandet av att det förbundets portalfigur Harry Bridges föddes för 100 år sedan (nej, han lever inte) under nästa år.. Förutom att vi nu har en slagkraftig (åtminstone än så länge i Europa) internationell organisation, var det oerhört glädjande och stimulerande med närvaron av representera från de amerikanska kontinenterna och vår förhoppning är naturligtvis att dessa, och många fler, skall ansluta sig som fullvärdiga medlemmar. Stockholm 19 juli 2000 E~. ~(som också skrev för Pete och Kenny) 2.

3 Excite lnbox: Message Sida 1 av 5 excite ~ inbo;(,;h'))'.(,il ~l,) Excite Hor We've got l<lptops o n the auction block... fl.udicn.s Closing. Daih,.. C'l.ack ubicr for limes..&j.&7),_., 134~ Prioes start ',/ where you set the price Excite Members: Get Business Cardsl Hi kennykkl Cinn ~11+ Controls Comoose Messaae ~lllt-'ly Folders: l lnbox I IC&~ll Storage Limits Notices Pr<;>f.or.onf'i:>C Message 3 of 20.) ~!!~!! I message or move to jtrash Date: Mon, 21Aug :17:55 PDT Download.if';;f From: "PETER SHAW' [Add to Address Bookl To: "Boss Chief' ''Björn A. Borg" <sthlm.hamnarb1 Address Book] Subject: JoC Online -Europe View by Bruce Barnard Ports become cool as priv Partners ARCHIVE SEA (advanced sea1 r\ll.cvi I 1 IJV.;J I Cl..;Jl.VI )( Shortcuts \JGllCI IUO.I People Finder \JI IC2l T \JIULJ;) JVU,...,..._,,,_,llVVLIVll..., My Photos ARC!IlVE SEARCH NEWS SECTIONS CU:SlUM:S / FORWARDING SPECIAL SECTlONS LOGISTICS TOOLS Opinion Europe View by Bruce Barnard Ports become cool as private cash flows in Updated 6:27 p.m. ET, Fri Aug 18, 2000 All of a sudden ports have become a cool business, attracting the attention of Asian billionaires and aggressive equity fund managers. The runaway boom in the tanker market that has sent freight rates to 30-year highs is making the headlines. But the transformation of the ports sector <luring the past two decades, which few other industries can match,, is arguably a bigger 'story 1 for world trade. MORE Euro, Barm: cool c: in Surfa1 Lawre Who railroc Tech Berm; fortw Trade Lawre a Nev Web ' Atkim rabbit packe: envirc ;aff=028F3AFO;ck=1.../ htm 2000/08/24

4 Excite lnbox: Message Sida 2 av NEWSLETIER Ports, whlch have trad1t10nally been run like a government department, are becoming a normal industry thanks to the infusion of private money that promises greater competition, higher productivity and eventually lower costs which will be passed on to importers and exporters. In the Eighties, Britain's ports were either govemment-owned or run by local authorities, hugely overmanned and always at the mercy of strike-happy dockworkers. Today, AB Ports, the company which took over nearly 20 state-owned ports, is strong enough to reject out of handa $1.25 billion takeover bid from Nomura, a Japanese investment bank. Mersey Docks and Harbour Company, the operator ofthe port ofliverpool, which was dug out of bankruptcy by the government, has just unveiled record second half profits and is scouring Europe for cargo-handling acquisitions. Predators are stalking Powell Duffryn, a ports and engineering group which owns the port ofteeside and has $150 million to spend on a second port, and Edinburgh-based Forth Ports recently spumed a $540 million bid from Duke Street Capita!, a private equity investor. Meanwhile, an intemational bidding war is in the offing following reports that Manila-based International Container Terminal Services has put its foreign assets, including facllties in Veracruz, Mexico, Buenos Aires and Karachi, on the block. Mainland Europe is catching up with Britain, as most govemments, with the notable exception of the French, loosen their grip on ports which are becoming landlords, leasing facilities to private compames. Euro~ Barnc: burea while bulk s Tech Berm; comp1 and tt Surfa1 lawre Same merge Tech Berm; comp1.yq Surfa1 Lawre Futun Surfa, Boarc Public-owned ports are becoming more commercially-minded too: the PQ!t Authority ofrotterdam, the world's largest port, has just reeeived the green [ light from City Hall to establish a wholly-owned private company with an 2000/08/24

5 Excite lnbox: Message Sida 3 av 5 operating capital of 15 million guilders ($6.2 million), which will take over the port's 'outside' interests, including a 35% stake in Euro ean Combi '"[erminals.. Europe's biggest container handler, and shareholdings in rail terminals in the Czech Republic and Slovakia. Private investors have also built brand new ports in the Mediterranean to siphon off containers from vessels sailing between Europe and Asia. And the influence of the private sector will grow significantly by the end of the year wheg the Maltese governmel!,t privatizes the 1 million TEU-a-year Marsaxlokk transshi ment hub, while the Greek government is preparing to sell a slice of Piraeus, the country's leading port, to private investors. The retreat of the govemment from the business has forced ports still in government hands, like Genoa, to boost their productivity to keep hold of their traffic. The industry is also becoming less insular as leading companies in rival ports merge. The benchmark was set by least year's merger ofeurokai, the Hamburg stevedore, ahd BLG, its Bremen-based counterpart, creating Eurogate. The company hasa 16.3% stake in Lisbon's Liscont container facility and owns Contship Italia. Port authorities also are linking up. Malmo and Copenhgaen have just cemented the world's first cross-border merger to meet the threat from the recently-opened Oresund road/rail bridge joining Sweden and Denmark. Meanwhile, Amsterdam and Duisburg are planning a joint venture coal terminal in the German inland port. More consolidation is in the pipeline with Britain and Germany likely to lead the process. Eurokai is eyeing possible acquisitions in Europe after shareholders approved its management's plan to buy back shares, giving it the 1.../1241.htm 2000/08/24

6 Excite lnbox: Message Sida4 av J To be sure, it's not all plain sailing. ECT was forced to pull out of container terminal ventures in Trieste and Estonia but is still looking at facilities in other European ports. Ceres, the U.S. terminal company, has just lost its management contract of the container terminal at the Ukrainian port of Odessa following differences with the port authority over pricing policy, but is pressing ahead with a project to boost Amsterdam's miniscule container throughput. The spread of privatization around the world's waterfronts is creating more opportunities for the select group of global port operators to boost their portfolios. And almost unnoticed, some companies are building a sizeable r market clout: Hong Kong's Hutchjsoo \ Port Holdings, for example, controls an estimated 10% of world container throughput via interests in key container handlers including a strategic stake in Rotterdam's ECT. Britain's P&O Ports is in sight of its 2 million TEU-a-year target after acquiring New Jersey-based Intemational Terminal Operating Compan_y and ~eaport Terminals, Antwe!P, and is expected to announce within days it will build a new port complex, including a 1 million TEU-ayear terminal and a distribution hub, on the site of a mothballed liquefied natura! gas terminal on the River Thames. ( This is putting pressure on rivals like Singapore's PSA Corp., Euro gate and Seattle-based Stevedoring Services of America to respond with the upcoming sale of Malta's Marsaxlokk providing an excellent chance to catch up. Even as they look overseas, the big players have to keep an eye on their increasingly demanding customers. PSA, which has been preoccupied while raising over $ 800 million in two bond issues in the run-up to an initial public offering on the rsingapore Stock Exchange, has just leamed that Maersk Sealand, the 2000/08/24

7 Excite Inbox: Message Sida 5 av 5 ( \'VV11U ;,') u155v;:)t vvuuullvl ;:)111pp v, is quitting the port for I.anjung Pelepas in neighboring Malaysia. This shows that running ports is fast becoming just another business. this story to a friend: Your address: I Your friend's address: COPYRIGHT 2000, lnc. All Rights ReservE ~;l~"ltt ; j massage or move to ITrash i ~PU!\I PETER SHAW hotnews.pdf PETERSHAW JoC Online --Europe View by... PETERSHAW VB: Spinosa Elected Preside... Add to my Plt' ft (, {;( Download -~,-~ IAdc is here: No usage limits. No fees. Powered by lntermail from Software.com Help Add URL Advertise on Excite Press Releases Copyright 2000 At Home Corporation. All rlghts reserved. the Excite logo and logo are service marksor registered service marks of At Home Corporation in the UnitedStates and other countries. and Prlvacy Statement 2000/08/24

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur.

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur. 12 Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad och Magnus Olander under handledning av docent Lars H. Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad. Syftet med fallet är att det ska utgöra underlag

Läs mer

Praktikfall Nike. Praktikfall Nike

Praktikfall Nike. Praktikfall Nike Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad under handledning av docent Lars H Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad för att utgöra underlag för diskussion i undervisningssammanhang snarare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 Anna Nordling Ingrid Nohlgren 2010-04-26 Förord Nätverket Olja & Gas har sedan starten 2001 arrangerat ett antal seminarium per år i syfte att skapa en plattform för utbyte och

Läs mer

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag

A2008:003. Transporter en extra växel för Kinas tillväxt. Förbättrad logistik driver på globaliseringen. Anders Linnhag A2008:003 Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen Anders Linnhag Transporter en extra växel för Kinas tillväxt Förbättrad logistik driver på globaliseringen

Läs mer

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner

Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal. Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner Ownership of a Cultural Landmark - The Case of Gotha Canal Av Per-Olof Bjuggren och Henrik af Donner The publishers will keep this document on-line on the Internet (or its possible replacement network

Läs mer

ODIN Finland. Årskommentar 2014

ODIN Finland. Årskommentar 2014 ODIN Finland Årskommentar 2014 Fondens portfölj ODIN Finland december 2014 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på -1,4 procent under den senaste månaden. Avkastningen

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

Redaktörens ruta KOM IHÅG ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR

Redaktörens ruta KOM IHÅG ATT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN FÖR ÅR Redaktionens adress: Mikael Tegnér Pl 2631 441 96 Alingsås Telefon: 0322-503 09 E-post: mikael.tegner@spray.se phonetiken@stsf.org Web-adress: http://www.stsf.org Medarbetare i detta nummer Medarbetare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 36 årg. Dessutom: Ekologiskt kakao från Kyela, Mtepe dhow seglar igen på Zanzibar (sid 22-23)

HABARI INFORMATION OM TANZANIA. 36 årg. Dessutom: Ekologiskt kakao från Kyela, Mtepe dhow seglar igen på Zanzibar (sid 22-23) HABARI INFORMATION OM TANZANIA 36 årg Nr 3 2004 Tema: Gruvnäringen Dessutom: Ekologiskt kakao från Kyela, Mtepe dhow seglar igen på Zanzibar (sid 22-23) TIDNINGEN HABARI utges av SVENSK-TANZANISKA FÖRENINGEN

Läs mer

Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de

Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de Orsaken till tredje världens fattigdom Kompendium SP3de Vad är fattigdom? Håkan Danielsson Från SIDA:s hemsida Definitionerna av fattigdom är många och skiftande. Enligt Världsbanken är en mycket fattig

Läs mer

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK

Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK VTI notat 27A 2014 Published 2014 www.vti.se/publications Mapping railways maintenance contracts the case of Netherlands, Finland and UK Jan-Eric Nilsson Johan Nyström Preface This study is a sub project

Läs mer

du din idé ditt företag? you your idea your business?

du din idé ditt företag? you your idea your business? du din idé ditt företag? you your idea your business? Många studenter på Högskolan i Jönköping är egentligen inte studenter. Visst, rent tekniskt kan de kanske definieras så, men i själ och hjärta är

Läs mer

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english

Sweden an introduction. Sverige en introduktion. del 1 kort om sverige. part 1 sweden in brief. svenska. english svenska Sverige en introduktion Sweden an introduction I det här avsnittet ges korta fakta om landet Sverige. Det är också en introduktion till välfärdssamhället, varför det uppstod och hur det finansieras.

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

GRUVOR & METALLER nr 04.09

GRUVOR & METALLER nr 04.09 ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Raw Materials Group i samarbete med Provisa Information AB ANNONS TOMAS FROM TÄNKER STORT OCH SMÅTT NYHETER sidan 6 MAGNUS ERICSSON OM MELLANÅRET ANALYS

Läs mer

Annual report Årsberättelse

Annual report Årsberättelse Annual report Årsberättelse 2012 Trailblazer for Finnish ports and the most appealing business partner The Port of Helsinki is the main harbour for unitised cargo and passenger traffic services in Finland.

Läs mer

tiden : ämnen, platser, personer, förstudier, form, genomförande & villkor : egna erfarenheter och

tiden : ämnen, platser, personer, förstudier, form, genomförande & villkor : egna erfarenheter och Resor i tiden : ämnen, platser, personer, förstudier, form, genomförande & villkor : egna erfarenheter och lånta fjädrar kring konsten att frammana det förflutna på film PDF ==>Download: Resor i tiden

Läs mer

En studie av hur svenska börsbolag drabbas

En studie av hur svenska börsbolag drabbas MAJ 2015 Immaterialrättsintrång och piratkopiering En studie av hur svenska börsbolag drabbas Om rapporten Denna rapport är sammanställd av Karl Lallerstedt och Patrick Krassén, och baseras på en studie

Läs mer

BLICKEN MOT NORR. Soweto. special mipim issue. byter skepnad HUR SKA TECKNEN TOLKAS? FASTIGHETSNYTT RIKTAR

BLICKEN MOT NORR. Soweto. special mipim issue. byter skepnad HUR SKA TECKNEN TOLKAS? FASTIGHETSNYTT RIKTAR MARKNAD OCH SAMHÄLLSBYGGNAD UTGÅVA 01 2015 ÅRGÅNG 22 special mipim issue Soweto byter skepnad HUR SKA TECKNEN TOLKAS? FASTIGHETSNYTT RIKTAR BLICKEN MOT NORR FÖRT STRUKTURERNA FRAMÅT Av Gunnar Wetterberg

Läs mer

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014)

Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Grafisk profilmanual (REVIDERAD DEC. 2014) Den grafiska profilmanualens uppgift East Swedens visuella identitet är framtagen för att visa att vi finns, vad vi erbjuder och vad vi står för. Den ska ge allmänheten

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004

NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS. Nr 2 augusti 2004 NYHETSBLAD FÖR SESAM Försvarssektorns Användargrupp för Software Engineering RENDEZVOUS Nr 2 augusti 2004 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Konferensrapport från Ada-Europe 2004 4 A software architecture

Läs mer

EuroFEX trials show the right mix

EuroFEX trials show the right mix CURRENT AWARENESS FROM STFI- PACKFORSK # 6/ 2006 EuroFEX trials show the right mix Page 4 PHOTO: JOHAN OLSSON Latest news directly onto newsprint New version of popular software Working together for a

Läs mer

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #4 november 2008 IMIT seminarium sid 3 En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade

Läs mer

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN

THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN N THE SUPPLY OF NATURE-BASED TOURISM IN SWEDEN A NATIONAL INVENTORY OF SERVICE PROVIDERS Peter Fredman Lusine Margaryan ETOUR Report 2014:1 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS... 1 SUMMARY... 2 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007

Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 Sveriges Redareförenings verksamhet SJÖFARTSÅRET 2006 2007 341 279 Sveriges Redareförenings verksamhet Sjöfartsåret 2006 2007 Innehåll VD har ordet...4 Näringsvillkor...6 Miljö...8 Sjösäkerhet & teknik...

Läs mer

Perfect location smart solutions

Perfect location smart solutions Perfect location smart solutions Do you want to lower your costs? The companies that are already established in the Industry Park of Sweden (IPOS) are the reason why we can offer attractive solutions for

Läs mer

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange?

6. First semester of your exchange Swedish autumn semester (HT) 11. How many years of study had you completed before going on exchange? Person 12 Basic Information 1. Name Alexander Trennemark 2. E-mail address: alexander.trennemark@hotmail.com 3. Exchange university University of Alberta 4. City Edmonton 5. Country Kanada 6. First semester

Läs mer

Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA

Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA Working paper/pm 2011:16 Råvarustrategier En global utblick från Japan, Sydkorea, Kina och USA Stigande råvarupriser är ett återkommande tema i ekonomiska prognoser och politiska debatter. Denna rapport

Läs mer