Födelseår: marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 21 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Födelseår: 1960. marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 21 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN"

Transkript

1 CV Namn: Peter Collin Födelseår: 1960 Position inom Ramböll: Ledande brokonstruktör, marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 21 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN Övrigt Vice ordf. IVA:s avd Samhällsbyggnad Convenor för EuroCode 4-2, samverkansbroar, uppdrag av CEN, Ordförande i BRF Hamnen, Luleå, Ledamot av IABSE WC2, stål- och träkonstruktioner Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse Silverbalken (2009) Prof i samverkanskonstruktioner, LTU (sedan 2007) Sigge Thernwalls Stora Byggpris (2005) Utsedd av Brosamverkan Väst till Årets Brobyggare (2004) ECCS Steel Structure Award (2003) för rostfri bro Hammarby Sjöstad Invald i Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien, IVA (2002) Sammanfattning Under åren var Peter forskarstuderande vid Tekniska Högskolan i Luleå. Peters avhandling behandlar stabilitet av hallramar, med både analytiska och experimentella metoder. Projektet resulterade även i en handbok för konstruktörer. Vidare arbetade Peter under sin tid på Högskolan med fullskaleprovningar och analys av ett vitt utbud av konstruktionstyper, såsom formbalkar, samverkansbjälklag samt efterspända betongbjälklag med stor spännvidd. Peters arbete inom FoU har främst behandlat områdena Stabilitet av stålkonstruktioner Skjuvförbindare i samverkanskonstruktioner Användning av höghållfast konstruktionsstål Svetsförband i seghärdade konstruktionsstål Elementbyggda samverkansbroar Broar med integrerade landfästen 1(14)

2 I de flesta fall har arbetet innehållit problemformulering, teoretisk analys, provning i laboratorium/fält och även bearbetning av resultaten för att de skall komma till användning. Även kunskapsspridning i form av föredrag och konferensbidrag har ingått. Peter har deltagit i internationellt standardiseringsoch normarbete genom CEN/SC3, samt är ledamot av IABSE:s grupp för stål- och träkonstruktioner och även av Europeiska Stålbyggnadsunionens brogrupp. Inom Ramböll (tidigare Scandiaconsult) har Peter i ett års tid arbetat inom Öresundsbroprojektet med placering i Köpenhamn, med att anpassa de nya europanormerna, vilka ännu inte hade några brodelar, för detta projekt. Under var Peter utlånad till Stålbyggnadsinstitutet för att driva FoU-projekt inom brobyggnad och höghållfast stål. Peter är sedan 2009 marknadschef Bro inom Ramböll Sverige AB och arbetar även med broprojekt samt utvecklingsprojekt. Bland genomförda utvecklingsprojekt kan nämnas broar med integrerade landfästen samt samverkansbroar med elementfarbanor. Rörande de broprojekt Peter varit inblandad i återfinns ett urval av dessa nedan. Arbetsuppgifterna har här spänt från anbudsarbete, mängdberäkning och uppdragsledning till konstruktionsberäkningar och granskning av andra konsulters arbete. Peter hade från 2000 en tjänst som adjungerad professor i samverkanskonstruktioner vid LTU, och blev 2007 tillsatt som professor i konstruktionsteknik med inriktning mot samverkanskonstruktioner. Peter blev 2002 invald i Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien, IVA. Peter har även erhållit internationellt pris för Skandinaviens första rostfria bro, utnämningen Årets Brobyggare samt Sigge Thernwalls stora Byggpris. I samarbete med LTU har Peter drivit ett EU-projekt om integrerade landfästen på broar, det vill säga broar utan lager och övergångsanordningar (pågår ). Vidare har Peter åt Ramböll tagit hem ett EU-projekt om samverkansbjälklag utan svetsbultar, PreCoBeam, som pågick Sommaren 2008 påbörjades även ett EU-finansierat projekt om utmattning i stålbroar, där fullskalemätningar sker under 2009 på Vårbybron. Samtidigt påbörjades ett projekt om samverkansbroar med elementfarbana, där förutom Ramböll även CTH, KTH samt LTU är svenska partners. Projektet är initierat av Peter. Båda projekten resulterade i licentiatavhandlingar hösten 2012, för doktoranderna Mattias Nilsson och Robert Hällmark. Utbildning 1998 Docent inom Stålbyggnad, Luleå Tekniska Universitet 1995 Fria Byggakademien, Stockholm 1991 Teknologie Doktor inom Stålbyggnad, Luleå Tekniska Högskola 1986 Väg- och Vattenbyggnadsteknisk linje, Luleå Tekniska Högskola 1980 Naturvetenskaplig linje, Katrinelunds gymnasium, Sundsvall 2(14)

3 Anställningar Professor i konstruktionsteknik, samverkanskonstruktioner, LTU Adjungerad professor i stålbyggnad, LTU Inlånad som projektledare, Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm Öresund Link Consultants, Köpenhamn Ramböll, Luleå Forskningsingenjör, Luleå Tekniska Högskola Doktorand, Luleå Tekniska Högskola Språk Svenska (modersmål) Engelska (skrivet och talat) Tyska 3(14)

4 2012 Vägbro över Skandiabangården i Göteborg, 190 meter samverkans bro i sju spann. Brodäcket gjöts med formvagn Vägbro över Knorran, samverkansbro i tre spann enligt Eurokoderna. Ingår i förbifart Katrineholm Järnvägsbro Skee på Västkusten, vinnande anbudsmängder. Stålbalkar med samverkande betongtråg, 214 meter i 6 spann Bro över Älandsfjärden på Ådalsbanan, norr om Härnösand. Bron är 765 meter med 62.5 meter största spännvidd, och var den första större järnvägsbro som dimensioneras med 2 i stället för 1 miljon lastcykler, vilket gör att stålplåtarna genom gående är S355. Vidare är lådan sluten både upp- och nedtill samt har 1.9 m mellan liven, och 3 meter bred underfläns. Över- och underfläns är avstyvade med en 500 mm hög bockad L-profil. Bron har typiskt 15 meters stödbalkar, 10 meters kvartsballkar samt 12.5 meters fältbalkar. Lansering skedde från två håll. Uppdraget erhölls efter anbudsräkning åt Skanska. 4(14)

5 2006 Broar O1728 (2*170 m) samt O1729 (2*390 m). Samverkansbroar vid Hogdal för E6 på Västkusten, söder om Svinesundsbron. Uppdragsledare för stålkonstruktioner på båda broarna samt konstruktör stål för O1729. På bilden syns gjutning av farbanan på O1729 med formvagn EU-projekt PreCoBeam, rörande samverkansbalkar utan svetsbultar. Övriga partners från Luxemburg, Polen, Frankrike, Tyskland. Initiativtagare samt vetenskapligt ansvarig från Rambölls sida EU-projekt INTAB med finansiering från gamla kol- och stålunionens FoU-medel. Projektet inriktar sig på att öka konkurrenskraften samt förståelsen för broar med integrerade landfästen. Projektet innefattar såväl teoretiska som experimentella studier, och ett instrumenterat pilotobjekt över Leduån, se bilden. Forskare/konstruktörer från Tyskland, Belgien, Luxemburg samt Sverige (LTU+Ramböll) medverkar. Initiativtagare samt uppdragsledare för Rambölls del Dimensionering av 2 km järnvägsbro Ume Älv, uppdragsledare/stålkonstruktör i anbudsskedet. Bron kom sedermera att handlas upp som en betongbro med utländsk entreprenör Utredning av alternativa skjuvförbindare för att åstadkomma samverkan på en icke samverkande stålbro från 1984, Pitsundsbron. Bron har under tidiga vintermorgnar gett i från sig så högt ljud att nattsömnen för ett grannarna blivit kraftigt störd. Ett alternativ för samverkan med varmförzinkad stålplåt lindad 2,25 varv runt sin egen axel valdes. Efter att hål borrats i överfläns samt betong däck fördes dymlingarna in med tryckluftshammare. Därigenom kunde samverkan erhållas utan att åtgärden störde trafiken, och den tidigare bullriga bron blev tyst. I uppdraget ingick dimensionering av förstärkning samt fullskaleprovningar vid LTU. 5(14)

6 2004 Granskning stålöverbyggnad järnvägsbro över Ångermanälven respektive Nätraån. Broarna, som ingår i Botniabanan, är två stycken 1000 m långa samverkanslådor med 61 meters spännvidd Krigsbro i aluminium åt FMV/Örnalp, uppdragsledare. Bro 20 m dimensionerad för 60 ton tanks, transporteras dubbelvikt på bandvagn. Verifiering av beräkningar (gjorda av Professor Torsten Höglund) samt konstruktion av gångjärn med infästningar i bromitt. På bilden syns fullskaleprovning av bron vid LTU Mängduppdrag vinnande anbud järnvägsbro Veckefjärden, 490 m. Första längre samverkansbron på Botniabanan, I-balkar i samverkan med betongtråg Elementbro över järnväg vid Norrfors, uppdragsledare. Montage av farbaneelement med torra fogar på I-balkar över stambanan, för att minimera byggtid och bevakningskostnad samt störningar Dimensionering av voutad samverkanslåda över Ljusnan, konstruktör stål. Vinnande mängdanbud samt detaljberäkning av stålkonstruktion. Spännvidder 42+3*54+42 meter. 6(14)

7 2000 Dimensionering av bro i rostfritt stål, Hammarby sjöstad. Skandinaviens första Rostfria bro, meter svetsad låda. Materialet är Duplex SS2377 från AvestaPolarit. För att undvika lagerlyft fylldes korta spannet med betong, och bron svetsades ihop med 370 mm förhöjt mellanstöd. Det längre spannet är fast inspänt i landfästet med hjälp av svetsbultar svetsade till stållådans liv. SCC har tillsammans med arkitekterna och stålentreprenören fått motta både ett nationellt(sbi) och ett europeiskt pris(eccs) för bron Dimensionering av elementbro över Rokån, med prefabricerad farbana. Bron hade förutom prefabricerad farbana även prefabricerade ändskärmar samt stöd. Detta tillsammans med sidolansering av bron medförde att den gamla bron från 1948 kunde ersättas med endast 30 timmars trafikstopp Dimensionering av ledverk på ömse sidor av Tranebergsbron. Stållåda som är upplagd på två stora kassuner och skall förhindra påsegling av brobågarna, jämför katastrofen med Tjörnbron. Genom utnyttjande av plastisk dimensionering och försöksresultat m a p flänsbuckling, samt användande av S460, kunde stålvikten fås ned från 750 till 600 Ton Författande av NAD till Eurocode 3-2 åt Banverket 1999 Utvecklingsarbete integrerade landfästen med LTU och Skanska, uppdragsledare/handledare. Hans Petursson kunde genom litteraturstudier, fullskaleförsök samt FE-modellering ta fram en beräkningsmodell för dimensionering av broar med integrerade landfästen. Sedan dess har 4 av dessa konstruerats av Ramböll i Luleå Järnvägsbro över Kvillebäcken, Göteborgs hamnbana 1999 Gångbro över Ödsmålsån, trågbro med bärning i sidoplåtarna 1998 Utvecklingsarbete elementbroar med torra fogar, med LTU och Strängbetong (uppdragsledare/handledare). Projektet ledde fram till licentiatexamen för Anders Stoltz. På bilden simulerar två stycken lastcylindrar utmattningslast av hjultryck, med 135 kn last på omväxlande vänster och höger sida och 1 miljon cykler Provisoriska broar över fogar till Öresundsbron 1998 Lanseringsnos för Uddevallabron 1998 Bro över Sävarån, Västerbotten, lådbro i ett spann, L = 53,9 meter 7(14)

8 1998 Träbro vid Lit, Jämtland 1997 Vägbro över Trinnan vid Åbacka, 38 m 1995 Järnvägsbro över Ålsjön, 285 m i sju spann 1994 Författande av anpassningsdokument för EC3 och 4 (stålrespektive samverkanskonstruktioner) för tillämpning på Öresundsprojektet. Första större projektet i Europa där Eurokoderna tillämpades. Preliminär dimensionering av enplanslösning Öresundsbron, 7,5 km i 67 spann 1994 Vägbro över Fjällsjöälven vid Backe i Jämtland. 190 m i tre spann. Bron lanserades med hjälp av en pråm, på grund av det långa spannet och den kraftiga vouten. Lanseringsnosen syns vid bortre stranden 1993 Dimensionering av bro över järnväg i Örbyhus, med prefabricerad farbana. Bron går både i raklinje och i kurva, varför en del element fick formen av tårtbitar. Ett snabbt montage av den delvis krökta, delvis raka farbanan var av största vikt. Samverkan erhålls genom svetsbultar i fickor på elementen Dimensionering av formbuss använd vid Rödöbron, samt senare Hönö-Fotö, Majorsviken, Vallsundet med flera broar. Två stycken underliggande triangelfackverk bär upp form och betong vid gjutning av konsoler. Fackverken spänner mellan ramar av HEA-balk, vilka rullar på räls på stålets överflänsar. Fackverk samt ramar förspänns för egenvikt av betong Järnvägsbro över Dalälven, 183 m i fyra spann. 8(14)

9 1993 Vägbro över Svartån. Detaljberäkningar av stållådan, som samverkar med betongfarbanan Vägbro över Fogdösund, 378 meter samverkanslåda mellan Hönö och Fotö Inglasad bågbro över Torsgatan, Skellefteå 1992 Simhall med takbågar i limträ, Arboga. Sex symmetriska ramhalvor med tryckring av stål i taknock samt dragband av limträ vid takfot Hangar i limträ, Kiruna. Beräkningar och ritningar av limträstomme, spännvidd 50 meter med snedsträvor. 9(14)

10 Exempel på akademiskt relaterad verksamhet Handledare till Mattias Nilssons licentiatavhandling, Secondary strain in web stiffeners in steel and composite bridges, LTU Handledare till Robert Hällmarks licentiatavhandling, Prefabricated composite bridges : a study of dry deck joints, LTU Ordförande i betygsnämnd för Esra Bayoglu Fleners doktorsavhandling, Static and dynamic behaviour of soil-steel composite bridges obtained by field testing, KTH, Vetenskaplig granskning Olli Kerikoskis Doktorsavhandling, Soil-Structre Interaction of Long Jointless Bridges with Integral Abutments, Tampere University of Technology, Handledare för bland annat följande examensarbetare, belönade för Sveriges bästa examensarbete inom stålkonstruktioner: Gabriela Tlustochowicz, Optimized Design of Integral Abutments for a Three Span Composite Bridge, LTU 2005 Robert Hällmark, Low-cycle Fatigue of Steel Piles in Integral Abutment Bridges, LTU Handledare till Hans Petursson i hans pågående doktorsarbete inom broar med integrerade landfästen. Hans skall inom ramarna för EU-projektet INTAB samt även efter det fördjupa sig i bland annat lågcykelutmattning samt ta fram nya dimensioneringsregler som tar hänsyn till påltopparnas möjligheter att plasticeras. Ledamot av Scientific Committee för: IABSE Symposium i Budapest, 2006 Eurosteel Conference i Maastricht, Medlem av betygsnämnd för Stefan Edlunds Doktorsavhandling Buckling of T-section Beam-Columns in Aluminium with or without transverse Welds, KTH Handledare till Anders Stoltz licentiatavhandling, Effektivare samverkansbroar-prefabricerade farbanor med torra fogar, LTU 2001 (med Bernt Johansson). Handledare till Hans Petursson licentiatavhandling Broar med integrerade landfästen, LTU 2000 (med Bernt Johansson). Bedömd som behörig på professorsnivå av Håkan Sundquist samt Torsten Höglund, Bidrag till internationella vetenskapliga konferenser och tidskrifter Hällmark, R., White, H. & Collin, P., Prefabricated bridge construction across Europe and America, Practice Periodical on Structural Design and Construction. 17, 3, Pétursson, H., Collin, P., Andersson, J. & Veljkovic, M., Monitoring of a Swedish integral abutment bridge. Structural Engineering International. 21, Hällmark, R., Collin, P. & Nilsson, M. Concrete shear keys in prefabricated bridges with dry deck joints, Nordic Concrete Research. 2011, 44. White, H., Pétursson, H. & Collin, Integral abutment bridges: the European way,: Practice Periodical on Structural Design and Construction. 15, Hällmark R, Collin P, Nilsson M, Prefabricated composite bridges, IABSE Symposium Bangkok (14)

11 Collin P, Möller M, Nilsson M, Törnblom S, Undermatching Butt Welds in High Strength Steel, IABSE Symposium Bangkok Hällmark R, Collin P, Stoltz A, Innovative Prefabricated Composite Bridges, Structural Engineering Internatioonal Vol 19, nr Hechler O, Collin P, On the use of duplex stainless steels in bridge construction, IABMAS Conference Seoul, Collin P, Johansson B, Bridges in High Strength Steel, IABSE symposium Melbourne Collin P, Johansson B, Design of Welds in High Strength Steel, Eurosteel Conference 2005, Maastricht. Pètursson H, Collin P, Swedish Solutions for Integral Abutments, Nordic Steel Construction Conference 2004 in Copenhagen. Collin P, Lundmark T, Competitive Swedish Composite Bridges, IABSE Symposium Melbourne P Collin, Stoltz A, Möller M, Innovative Prefabricated Composite Bridges, IABSE Symposium Melbourne H Petursson, Collin P Composite Bridges with Integral Abutments Minimizing Lifetime Cost, IABSE Symposium Melbourne Collin P, Möller M, Stoltz A, Ponts Mixtes á Dalles Prefabriques, Construction Metallique nr 3, Collin P, Johansson B, Wettbewerbsfähige Brücken in Verbundbauweise, Stahlbau nr 11, november Johansson B, Collin P, High Strength Steel- the Construction Material of the Future, International Steel Construction Conference, Delft, februari Collin P, Möller M, Structural Applications for High Strength Steel, Nordic Steel Construction Conference 1998 in Bergen, Bergen Collin P, Petursson, H, Möller M, Composite Bridges with Prefabricated, Nordic Steel Construction Conference 1998 in Bergen, Bergen Collin P, Möller M, Johansson B, On Lateral-Torsional Buckling of Continous Bridge Girders, Journal of Constructional Steel Research Vol 45, nr Möller M, Johansson B, Collin P A New Analytical Model of Inelastic Local Flange Buckling, Journal of Constructional Steel Research Vol 43, nr Collin P, Some Trends in Swedish Bridge Construction, New Steel Construction vol 5, nr , Birmingham UK Collin P, Some Trends in Swedish Bridge Construction, Proceedings of the International Conference on Welded Structures, Budapest September ISBN Collin P, Möller M, On Lateral-Torsional Buckling of Bridge Girders near Support, Nordic Steel Construction Conference 2004 in Malmö, Copenhagen, Exempel på rapporter mm Collin et al, Proceedings of International Workshop on Prefabricated Composite Bridges, Technical Report, Div of Struct Eng, LTU ISBN Collin et al, Proceedings of International Workshop on Bridges with Integral Abutments, Technical Report 2006:14, Div of Struct Eng, LTU Collin P, kursmaterial Composite Bridges för V5, 35 sidor, LTU (14)

12 IABSE Structural Engineering Document 8, Use and Application of High-Performance Steels for Steel Structures, Zurich oktober Bidrag till kapitel om stålbroar. Collin P et al, Bärighetsutredning i framtiden, Skrift 02:03, Institutionen för Väg- och Vattenbyggnad, LTU P Collin, Möller M, Utvärdering av belastningsprov-bro över Rokån, LTU Collin P, Johansson B, Petursson H, Samverkansbroar med elementbyggda farbanor, SBI Stålbyggnadsinsutstitutets lärobok Stålbyggnad, (kapitel 16 rörande Europagemensamma normer och standarder), SBI Collin P, Johansson B, Sedlacek G et al, Super Steels in Structural Applications-a Prestudy, Publikation 176:2, SBI Blomqvist A, Collin P, Ranby A, Dimensionering av svetsförband i seghärdade konstruktionsstål av Weldox 500 och Weldox 700, Publikation 156, SBI Ahlenius E, Collin P, Hedin J, Att konstruera med höghållfast stål, Publikation 148, SBI Studie av Eurocode 4-Samverkanskonstruktioner(kapitel om skjuvförbindare), Rapport 177:1, SBI Collin P, Project Application Document 3-1, Design of Steel Structures, Öresund Link Consultants, Köpenhamn Collin P, Project Application Document 4-1, Design of Composite Steel and Concrete Structures, Öresund Link Consultants, Köpenhamn Collin P, Dimensionering av hallramar, SBI Collin P, Vippning av balkar i hallramar, LuTH 1991(doktorsavhandling). Collin P, Egenspänningar i krysspålar, Skrift 88:05, Avd för Stålbyggnad, LuTH Collin P, Johansson B, Dynamiska egenskaper hos efterspänt bjälklag med TRP200 som form, Skrift 1987:13, LuTH Collin P, Johansson B, Betola samverkansbjälklag, Skrift 1987:09, LuTH Collin P, Johansson B, Svetsbultar i samverkansbroarlitteraturstudie, Skrift 87:07, Avd för Stålbyggnad, LuTH Betola samverkansbjälklag, Skrift 1987:09, Avd för Stålbyggnad, LuTH 1987 Collin P, Statistisk behandling av bärförmågan av studs, Skrift 86:06, Avd för Stålbyggnad, LuTH Populärvetenskapliga artiklar P Collin, H Petursson, H Tornberg, Broar med integrerade landfästen, V-byggaren nr 3, Stockholm P Collin, Ö Johansson, T Lundmark, Ny teknik förlänger livet för Forsmobron, V-byggaren nr 1, Stockholm P Collin, Johansson B, Bättre samverkansbroar på väg, V-byggaren nr 2, Stockholm P Collin, Johansson B, Elementbyggda broar - ett koncept med slagkraft, V-byggaren nr 3, Stockholm Collin P, Fladvad P, Ut med doktorn i produktionen, debattartikel i Dagens Industri 24/ P Collin, Eurocodes - a harmonised design method, Svetsaren vol 50, nummer , Göteborg (14)

13 Exempel på övriga föredrag Stålbyggnadsdagarna 1995(samverkansbroar med elemenfarbana), 1997(tillämpningar för höghållfast stål), 2001(tillämpad brobyggnad), 2005(broar med integrerade landfästen) 2009(Fyra Europeiska FoU-projekt). Betongbyggardagarna 2005, föredrag om Eurokod 3+Eurokod 4 Brobyggardagar anordnade av Brosamverkan Väst 1998 samt Stålbyggnads- samt brodagar i Finland(2006), Norge( ) samt Danmark(2004). IVA-seminariet morgondagens ingenjörer, Föredrag hos Väg- och Banverkets regionkontor runt om i landet, ett tiotal. BASAAR, informativa föredrag till forskare och konstruktörer i samband med följande IABSE symposier Melbourne 2002 (Fullskaleprovning broar) Amsterdam 2003 (utbyte Forsmobron) Shanghai 2004 (Svenskt koncept Integrerade landfästen, Bro Hökviksån) Lissabon 2005 (Käl- och stumsvetsar i höghållfast stål). Exempel på kursverksamhet Stålbyggnad, LTU, övningsassistent och föreläsare Brokurs, 10 p, Mitthögskolan, ansvarig del stål- och träbroar, Bropojektering 5 p, LTU (laster, brotyper, dimensionering av samverkansbroar, egen övningsbro) Dr. kurs Samverkansbroar, 5p, 2004, examinator, föreläsare och kursledare i samarbete Håkan Sundquist, KTH (elever från Vägverket+LTU+KTH). Dr kurs Stabilitetsteori, 5p, 2005, examinator, föreläsare och kursledare i samarbete med H Sundquist, KTH (elever från VV+LTU+KTH+CTH+LTH). Eurokodkurser för konstruktörer, innefattande Eurokod 0-4, med bland annat professorerna Bo Westerberg, Torsten Höglund, Bernt Johansson. Planeringsansvarig för kurserna samt egna föreläsningar inom EK 4 samt EK 3-2. Ett tjugotal kurstillfällen Planeringsansvarig och moderator för bland annat följande seminarier Seminarium/utbildning: Brolaster enligt Eurokod, Stockholm november deltagare från bland annat konsultfirmor, Trafikverket samt universitet. Internationell Workshop: Eurocode 4-2 for Composite Bridges, Stockholm, mars Forskare/konstruktörer/beställare från 10 länder deltog. 13(14)

14 Internationell Workshop: Strengthening of Steel Bridges, Stockholm, mars Forskare/konstruktörer/beställare från 8 länder deltog. Internationell Workshop: Composite Bridges with Prefabricated Deck Elements, Stockholm, mars Forskare/konstruktörer/beställare från 9 länder deltog. Öppet seminarium Nordisk Stålbrodag, Stockholm september Branschseminarium: Underhåll och förstärkning av broar, Luleå, november Öppet IVA-seminarium: De nya Eurokoderna-bakgrund och konsekvenser, Stockholm september Öppet IVA-seminarium: Stora Infrastrukturinvesteringar, Stockholm november Internationell Workshop: Bridges with Integral Abutments, Stockholm, maj Forskare/konstruktörer/beställare från 8 länder deltog. Rambölls Bro- och Anläggningsdagar, Stockholm, maj (ett hundratal åhörare samt åtta föreläsare per tillfälle). SVR-seminarium Brobyggnad, Göteborg, oktober 2004 SVR/Byggforum Nord: ett tiotal seminarier, Luleå , bland annat med tema: järnvägsinvesteringar, industriinvesteringar, broar, hus etc. 14(14)

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista?

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista? Hållfasthet Kommer det bära eller brista? Kommer det bära eller brista? Vad är det som avgör om ett föremål håller eller går sönder? Vilket eller vilka material är föremålet gjort av? Vilken form har föremålet?

Läs mer

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB Eurokoder inledning Eurocode Software AB Eurokoder/Eurocodes Eurokoder (engelska: Eurocodes) är Europagemensamma dimensioneringsregler för byggnadskonstruktion. Dessa får nu i Sverige användas parallellt

Läs mer

EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet

EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet 2004-10-06 EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet Bakgrund År 1975 deltog jag i ett informationsmöte i Bryssel

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Bru over Likholefossen på Gaularfjellet, 2005 Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Anders Finnås, Outokumpu Stainless, Degerfors www.outokumpu.com Vad är

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Bygg 402 Utgåva 2 2003-03-13 Sida 1 (8) Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder 1.1 Allmänna principer och laster 1.2

Läs mer

Framtidens naturliga sätt att bygga broar.

Framtidens naturliga sätt att bygga broar. Framtidens naturliga sätt att bygga broar. Framtidens broar byggs i trä. Den utvecklingsprocess som träbroar har genomgått de senaste åren har resulterat i att allt fler har fått upp ögonen för deras fördel

Läs mer

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper - balkbroar Balkbron är den äldsta brotypen som vi känner till. Trädstammen

Läs mer

5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder

5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder Bygg 402 Utgåva 4 Augusti 2005 Sida 1 (10) Dimensionering av bärverk Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder, Europastandarer (EN) 1.1 Allmänna principer och

Läs mer

Profil. Niclas Stenberg

Profil. Niclas Stenberg Profil Niclas Stenberg Tekn Dr Niclas Stenberg Skiftesvägen 18 187 31 Täby tel: 08 758 97 98 mob: 0734 169 838 email: niclas@nist.se url: http://www.nist.se NIST INGENJÖRSFIRMA NICLAS STENBERG 2 Beskrivning

Läs mer

PÅLKOMMISSIONEN PÅLKOM M I SSI ON EN

PÅLKOMMISSIONEN PÅLKOM M I SSI ON EN PÅLKOMMI SSI ON EN Grundades 1959 inom IVA Idag inte längre ansluten till IVA Medlemmar - entreprenörer, konsulter, tillverkare, myndigheter, högskolor och utländska företag Pålkommissionen är unik i Europa

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2012-02-23 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2011-01-01 2011-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ.

Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. www.situation.se Broar I TRÄ SNABBT OCH MILJÖVÄNLIGT MED BROAR I TRÄ. Moelven Töreboda AB Box 49 545 21 Töreboda Tel 0506-481 00 E-post info.toreboda@moelven.se www.moelven.se PROJEKTFAKTA 4-filig bilbro

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Det går åt mer material numera inom brobyggandet och förmodligen har det att. göra med högre ställda krav i våra normer,

Det går åt mer material numera inom brobyggandet och förmodligen har det att. göra med högre ställda krav i våra normer, Foto Per Hindersson Det går åt mer material numera inom brobyggandet och förmodligen har det att göra med högre ställda krav i våra normer, säger, Tyréns, som har lett den särskilda brogruppen inom forskningsprogrammet

Läs mer

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN 1 (7) 2012-01-11 Lars Rosengren Född:1958-03-17 Civilstånd: Gift (5 barn) C.V. Sammanfattning: Lars har varit verksam inom bergteknik och bergmekanik sedan 1986. Sedan 2000 arbetar han som konsult under

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

The Top of Rail Research Project

The Top of Rail Research Project Projektförslag till HLRC The Top of Rail Research Project Projekttid 4 år Sökt belopp från HLRC: 9,25 MSEK Beviljat från JVTC: 2,25 M SEK Avdelningen för Drift & Underhåll och avdelningen för Experimentell

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12

Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 1/5 2014-06-09 Protokoll styrelsemöte 23 2014-05-12 Närvarande: Pelle Ehn, K3 Malmö Högskola D&R (PE) ordförande Margareta Norell Bergendahl, ITM KTH KTH (MNB) Åsa Wikberg-Nilsson, ordf D&R (ÅW) Närvarande

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen

Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenader Ett efterlängtat lyft för anläggningsbranschen Äntligen Totalentreprenad med funktionsansvar och DoU i 20 år. Projekt E4 Sundsvall, delen Myre-Skönsmon 16 km väg varav 1,5 km bro. 1

Läs mer

Ett nationellt innovationsprogram vars övergripande syfte är att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk byggsektor.

Ett nationellt innovationsprogram vars övergripande syfte är att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk byggsektor. Ett nationellt innovationsprogram vars övergripande syfte är att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk byggsektor. Varför? En uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel

Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel Söderströmstunneln Citybanans sänktunnel Håkan Ahlström, Stora Project, Specialist byggnadsverk Två spår 1871 10 tåg/dygn 2013 550 tåg/dygn 2 2015-05-08 Kort om Citybanan Färdigställande 2017 6 km lång

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I DRIFT OCH UNDERHÅLLSTEKNIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Drift och underhållsteknik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som bygger på samspel

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Akustisk forskning för hållbar utveckling

Akustisk forskning för hållbar utveckling Akustisk forskning för hållbar utveckling Klas Hagberg Industriellt byggande och trämanufaktur 27 oktober 2011 Klas.hagberg@sp.se Klas.hagberg@wspgroup.se Akustisk forskning för en hållbar utveckling Det

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Dynamiska effekter av tåg på broar

Dynamiska effekter av tåg på broar Disposition Dynamiska effekter av tåg på broar Raid Karoumi Avdelning för Bro- och stålbyggnad, KTH Introduktion Vilka krav ställer normen Simulering av dynamisk respons Hur stämmer teorin med mätningar

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Svenska avdelningen Broutskottet Protokoll 2012-2016 nr 4 1 (4) Anders Samuelsson (ordförande) Torbjörn Högström (sekreterare)

Svenska avdelningen Broutskottet Protokoll 2012-2016 nr 4 1 (4) Anders Samuelsson (ordförande) Torbjörn Högström (sekreterare) Svenska avdelningen Broutskottet Protokoll 2012-2016 nr 4 1 (4) Anders Samuelsson (ordförande) Torbjörn Högström (sekreterare) 2013-12-10 Protokoll från möte med svenska broutskottet den 16 okt 2013 Plats:

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar

Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar Skjuvhållfastheten i kontaktytan mellan berg och betong under betongdammar Alexandra Krounis KTH/SWECO Handledare: Stefan Larsson KTH Fredrik Johansson KTH/SWECO Stockholm, 2014 Bakgrund I Sverige finns

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Knak och brak. ett kraftfullt avsnitt

Knak och brak. ett kraftfullt avsnitt Knak och brak ett kraftfullt avsnitt Knak och brak kan höras när något går sönder. Saker går sönder varje dag. Ofta gör det inte så mycket, men ibland blir det katastrof. Det kan också vara meningen att

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel

Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål. Flanges and fittings in stainless and carbon steel 2014 Flänsar och rördelar i rostfria och svarta stål Flanges and fittings in stainless and carbon steel Innehåll / Contents ROSTFRITT MATERIAL / STAINLESS STEEL EN Flänsar / EN Flanges Fläns- och svetsringsprogram

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Akademiskt entreprenörskap

Akademiskt entreprenörskap Akademiskt entreprenörskap Ek dr. Caroline Wigren Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy Malmö Högskola Caroline.Wigren@circle.lu.se Agenda för dagen En kort introduktion

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Skanska ESS. Jesper L Blücher Pre-Construction Manager. 19 Maj, 2015

Skanska ESS. Jesper L Blücher Pre-Construction Manager. 19 Maj, 2015 Skanska ESS Jesper L Blücher Pre-Construction Manager 19 Maj, 2015 Agenda Skanska i korthet Samverkansavtal Skanska-ESS Tidplan & Kontraktsomfattning Inköp 2 Skanska koncernen i korthet Ett av världens

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek

Dagens träbyggande. Carl-Johan Johansson. SP Trätek Dagens träbyggande Carl-Johan Johansson SP Trätek Innehåll Nationella träbyggnadsstrategin Tekniska lösningar SP och SP Trätek Nationella Trästrategin Nationell strategi att främja användning av trä i

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen

Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Trafikverket PIA Produktivitets- och Innovationsutveckling i Anläggningsbranschen Produktivitetsprogram Broar av seriekaraktär Sammanfattning Produktivitetsprogram för seriebroar Broar av seriekaraktär

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förstärkning av stålpelare. En nyanserad beräkningsgång, implicit och explicit enligt Eurokod 3. Emelie Staflund

EXAMENSARBETE. Förstärkning av stålpelare. En nyanserad beräkningsgång, implicit och explicit enligt Eurokod 3. Emelie Staflund EXAMENSARBETE Förstärkning av stålpelare En nyanserad beräkningsgång, implicit och explicit enligt Eurokod 3 Emelie Staflund Civilingenjörsexamen Väg- och vattenbyggnadsteknik Luleå tekniska universitet

Läs mer

Plats: Hotel Lakeus, Seinäjoki. Niemilä och Ojanperu Finland. Mats Larsson, Ruukki Sverige AB Borlänge (Arrangör och moderator)

Plats: Hotel Lakeus, Seinäjoki. Niemilä och Ojanperu Finland. Mats Larsson, Ruukki Sverige AB Borlänge (Arrangör och moderator) Bridge Moving Technique. Workshop Minnesanteckningar Plats: Hotel Lakeus, Seinäjoki. Niemilä och Ojanperu Finland Datum: 2009-08-14--15 Deltagare: Mats Larsson, Ruukki Sverige AB Borlänge (Arrangör och

Läs mer

Eurokoder. De nya dimensioneringsreglerna för bärverk

Eurokoder. De nya dimensioneringsreglerna för bärverk De nya dimensioneringsreglerna för bärverk Eurokoder är namnet på Europastandarder som innehåller dimensioneringsregler för bärverk till byggnader och anläggningar. De tas fram på uppdrag av EU och EFTA.

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 209 Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp 2 husbyggaren nr 2 B 2009 nr 2 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

Från 1 juli 2014 blir CEmärkning. stål obligatoriskt! 2013 # 5

Från 1 juli 2014 blir CEmärkning. stål obligatoriskt! 2013 # 5 Från 1 juli 2014 blir CEmärkning av bärverk i stål obligatoriskt! Om ett år kommer det att krävas att samtliga stålbyggare har certifierat sitt system för tillverkningskontroll (FPC) mot standarden SS-EN

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi Fakultetsnämnden för teknik och natur STUDIEPLAN 2013-05-06 Dnr HS 2011/26-62 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informationsteknologi 1 Ämnesbeskrivning Informationsteknologi är det ämne

Läs mer

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014

Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Snittpriser på flygbiljetter 2011 2014 Travellink har jämfört snittpriserna på tur- och returbiljetter till de mest populära resmålen mellan 2011 och 2014. Sista kolumnen visar förändringen i procent mellan

Läs mer

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling.

Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning och organisationsutveckling. Kajsa Palo 600627-9001 Nicoloviusgatan 8A 21757 Malmö 0761-33 54 50 Meritförteckning Kajsa Palo Egen verksamhet Konsultuppdrag inom samhällsbyggnadssektorn samt handledning, processtöd, projektledning

Läs mer

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd

Betong Betongrenovering Bro och tunnel. Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Betong Betongrenovering Bro och tunnel Bro och tunnel Renovering, förstärkning och skydd Referensprojekt Innovativa och kreativa lösningar Om oss Sto Scandinavia är byggmaterialleverantör och verksamt

Läs mer

Kort genomgång av EK3-1-8 -jämförelse med BSK-

Kort genomgång av EK3-1-8 -jämförelse med BSK- Kort genomgång av EK3-1-8 -jämörelse med BSK- Milan Veljkovic Innehåll Skruvörband Svetsörband Modellering av konstruktioner Ledade örband Momentstyva örband Slutsatser BSK Skruvörbandsklasser EK3-1-8

Läs mer

Individuell studieplan

Individuell studieplan INDIVIDUELL STUDIEPLAN 1 (av 18) Individuell studieplan Diarienummer Dagens datum (åååå-mm-dd) Forskarstuderande Efternamn Förnamn Personnummer Adress Hemtelefon/Mobiltelefon E-post Antagen till forskarutbildning

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

Byggnadsverk. Ebbe Rosell

Byggnadsverk. Ebbe Rosell Byggnadsverk Ebbe Rosell 2 2013-12-02 Regler Myndighetsföreskrifter Rätten att ge ut myndighetsföreskrifter för vägar och banor har flyttats till Transportstyrelsen. De redan utgivna föreskrifterna från

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013

SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT 2013 SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINTITUT VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig

Läs mer

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences. Your Majesties, your Royal Highness, Excellencies, Honoured Assembly It s a great privilege and pleasure for me to welcome you all to the annual event of the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences.

Läs mer

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Lunchseminarium den 17 januari 2013 Pia Pehrson Anna Lundberg Foyen Advokatfirma Vad krävs för en giltig delegering? - Det ska finnas ett behov

Läs mer

Beräkningsmedel för analys av lokal buckling i slanka stålkonstruktioner

Beräkningsmedel för analys av lokal buckling i slanka stålkonstruktioner Beräkningsmedel för analys av lokal buckling i slanka stålkonstruktioner Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör JIMMY GUSTAFSSON, BJÖRN WALHELM Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB

Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Energifrågans betydelse för produktionsplanering på SSAB Martin Waldemarsson Doktorand, Produktionsekonomi Linköpings Universitet Linköping Tomas Hirsch Chef för strategisk energiförsörjning SSAB EMEA

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson

GreCOR Green Corridor in the North Sea Region. Nicklas Hansson GreCOR Green Corridor in the North Sea Region Nicklas Hansson White Paper 2011 & TEN-T Senast 2050: Ökade transporter och förbättrad rörlighet med 60 % utsläppsminskning som mål. Jämfört med 1990 års nivåer.

Läs mer