Födelseår: marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 21 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Födelseår: 1960. marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 21 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN"

Transkript

1 CV Namn: Peter Collin Födelseår: 1960 Position inom Ramböll: Ledande brokonstruktör, marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 21 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN Övrigt Vice ordf. IVA:s avd Samhällsbyggnad Convenor för EuroCode 4-2, samverkansbroar, uppdrag av CEN, Ordförande i BRF Hamnen, Luleå, Ledamot av IABSE WC2, stål- och träkonstruktioner Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse Silverbalken (2009) Prof i samverkanskonstruktioner, LTU (sedan 2007) Sigge Thernwalls Stora Byggpris (2005) Utsedd av Brosamverkan Väst till Årets Brobyggare (2004) ECCS Steel Structure Award (2003) för rostfri bro Hammarby Sjöstad Invald i Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien, IVA (2002) Sammanfattning Under åren var Peter forskarstuderande vid Tekniska Högskolan i Luleå. Peters avhandling behandlar stabilitet av hallramar, med både analytiska och experimentella metoder. Projektet resulterade även i en handbok för konstruktörer. Vidare arbetade Peter under sin tid på Högskolan med fullskaleprovningar och analys av ett vitt utbud av konstruktionstyper, såsom formbalkar, samverkansbjälklag samt efterspända betongbjälklag med stor spännvidd. Peters arbete inom FoU har främst behandlat områdena Stabilitet av stålkonstruktioner Skjuvförbindare i samverkanskonstruktioner Användning av höghållfast konstruktionsstål Svetsförband i seghärdade konstruktionsstål Elementbyggda samverkansbroar Broar med integrerade landfästen 1(14)

2 I de flesta fall har arbetet innehållit problemformulering, teoretisk analys, provning i laboratorium/fält och även bearbetning av resultaten för att de skall komma till användning. Även kunskapsspridning i form av föredrag och konferensbidrag har ingått. Peter har deltagit i internationellt standardiseringsoch normarbete genom CEN/SC3, samt är ledamot av IABSE:s grupp för stål- och träkonstruktioner och även av Europeiska Stålbyggnadsunionens brogrupp. Inom Ramböll (tidigare Scandiaconsult) har Peter i ett års tid arbetat inom Öresundsbroprojektet med placering i Köpenhamn, med att anpassa de nya europanormerna, vilka ännu inte hade några brodelar, för detta projekt. Under var Peter utlånad till Stålbyggnadsinstitutet för att driva FoU-projekt inom brobyggnad och höghållfast stål. Peter är sedan 2009 marknadschef Bro inom Ramböll Sverige AB och arbetar även med broprojekt samt utvecklingsprojekt. Bland genomförda utvecklingsprojekt kan nämnas broar med integrerade landfästen samt samverkansbroar med elementfarbanor. Rörande de broprojekt Peter varit inblandad i återfinns ett urval av dessa nedan. Arbetsuppgifterna har här spänt från anbudsarbete, mängdberäkning och uppdragsledning till konstruktionsberäkningar och granskning av andra konsulters arbete. Peter hade från 2000 en tjänst som adjungerad professor i samverkanskonstruktioner vid LTU, och blev 2007 tillsatt som professor i konstruktionsteknik med inriktning mot samverkanskonstruktioner. Peter blev 2002 invald i Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien, IVA. Peter har även erhållit internationellt pris för Skandinaviens första rostfria bro, utnämningen Årets Brobyggare samt Sigge Thernwalls stora Byggpris. I samarbete med LTU har Peter drivit ett EU-projekt om integrerade landfästen på broar, det vill säga broar utan lager och övergångsanordningar (pågår ). Vidare har Peter åt Ramböll tagit hem ett EU-projekt om samverkansbjälklag utan svetsbultar, PreCoBeam, som pågick Sommaren 2008 påbörjades även ett EU-finansierat projekt om utmattning i stålbroar, där fullskalemätningar sker under 2009 på Vårbybron. Samtidigt påbörjades ett projekt om samverkansbroar med elementfarbana, där förutom Ramböll även CTH, KTH samt LTU är svenska partners. Projektet är initierat av Peter. Båda projekten resulterade i licentiatavhandlingar hösten 2012, för doktoranderna Mattias Nilsson och Robert Hällmark. Utbildning 1998 Docent inom Stålbyggnad, Luleå Tekniska Universitet 1995 Fria Byggakademien, Stockholm 1991 Teknologie Doktor inom Stålbyggnad, Luleå Tekniska Högskola 1986 Väg- och Vattenbyggnadsteknisk linje, Luleå Tekniska Högskola 1980 Naturvetenskaplig linje, Katrinelunds gymnasium, Sundsvall 2(14)

3 Anställningar Professor i konstruktionsteknik, samverkanskonstruktioner, LTU Adjungerad professor i stålbyggnad, LTU Inlånad som projektledare, Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm Öresund Link Consultants, Köpenhamn Ramböll, Luleå Forskningsingenjör, Luleå Tekniska Högskola Doktorand, Luleå Tekniska Högskola Språk Svenska (modersmål) Engelska (skrivet och talat) Tyska 3(14)

4 2012 Vägbro över Skandiabangården i Göteborg, 190 meter samverkans bro i sju spann. Brodäcket gjöts med formvagn Vägbro över Knorran, samverkansbro i tre spann enligt Eurokoderna. Ingår i förbifart Katrineholm Järnvägsbro Skee på Västkusten, vinnande anbudsmängder. Stålbalkar med samverkande betongtråg, 214 meter i 6 spann Bro över Älandsfjärden på Ådalsbanan, norr om Härnösand. Bron är 765 meter med 62.5 meter största spännvidd, och var den första större järnvägsbro som dimensioneras med 2 i stället för 1 miljon lastcykler, vilket gör att stålplåtarna genom gående är S355. Vidare är lådan sluten både upp- och nedtill samt har 1.9 m mellan liven, och 3 meter bred underfläns. Över- och underfläns är avstyvade med en 500 mm hög bockad L-profil. Bron har typiskt 15 meters stödbalkar, 10 meters kvartsballkar samt 12.5 meters fältbalkar. Lansering skedde från två håll. Uppdraget erhölls efter anbudsräkning åt Skanska. 4(14)

5 2006 Broar O1728 (2*170 m) samt O1729 (2*390 m). Samverkansbroar vid Hogdal för E6 på Västkusten, söder om Svinesundsbron. Uppdragsledare för stålkonstruktioner på båda broarna samt konstruktör stål för O1729. På bilden syns gjutning av farbanan på O1729 med formvagn EU-projekt PreCoBeam, rörande samverkansbalkar utan svetsbultar. Övriga partners från Luxemburg, Polen, Frankrike, Tyskland. Initiativtagare samt vetenskapligt ansvarig från Rambölls sida EU-projekt INTAB med finansiering från gamla kol- och stålunionens FoU-medel. Projektet inriktar sig på att öka konkurrenskraften samt förståelsen för broar med integrerade landfästen. Projektet innefattar såväl teoretiska som experimentella studier, och ett instrumenterat pilotobjekt över Leduån, se bilden. Forskare/konstruktörer från Tyskland, Belgien, Luxemburg samt Sverige (LTU+Ramböll) medverkar. Initiativtagare samt uppdragsledare för Rambölls del Dimensionering av 2 km järnvägsbro Ume Älv, uppdragsledare/stålkonstruktör i anbudsskedet. Bron kom sedermera att handlas upp som en betongbro med utländsk entreprenör Utredning av alternativa skjuvförbindare för att åstadkomma samverkan på en icke samverkande stålbro från 1984, Pitsundsbron. Bron har under tidiga vintermorgnar gett i från sig så högt ljud att nattsömnen för ett grannarna blivit kraftigt störd. Ett alternativ för samverkan med varmförzinkad stålplåt lindad 2,25 varv runt sin egen axel valdes. Efter att hål borrats i överfläns samt betong däck fördes dymlingarna in med tryckluftshammare. Därigenom kunde samverkan erhållas utan att åtgärden störde trafiken, och den tidigare bullriga bron blev tyst. I uppdraget ingick dimensionering av förstärkning samt fullskaleprovningar vid LTU. 5(14)

6 2004 Granskning stålöverbyggnad järnvägsbro över Ångermanälven respektive Nätraån. Broarna, som ingår i Botniabanan, är två stycken 1000 m långa samverkanslådor med 61 meters spännvidd Krigsbro i aluminium åt FMV/Örnalp, uppdragsledare. Bro 20 m dimensionerad för 60 ton tanks, transporteras dubbelvikt på bandvagn. Verifiering av beräkningar (gjorda av Professor Torsten Höglund) samt konstruktion av gångjärn med infästningar i bromitt. På bilden syns fullskaleprovning av bron vid LTU Mängduppdrag vinnande anbud järnvägsbro Veckefjärden, 490 m. Första längre samverkansbron på Botniabanan, I-balkar i samverkan med betongtråg Elementbro över järnväg vid Norrfors, uppdragsledare. Montage av farbaneelement med torra fogar på I-balkar över stambanan, för att minimera byggtid och bevakningskostnad samt störningar Dimensionering av voutad samverkanslåda över Ljusnan, konstruktör stål. Vinnande mängdanbud samt detaljberäkning av stålkonstruktion. Spännvidder 42+3*54+42 meter. 6(14)

7 2000 Dimensionering av bro i rostfritt stål, Hammarby sjöstad. Skandinaviens första Rostfria bro, meter svetsad låda. Materialet är Duplex SS2377 från AvestaPolarit. För att undvika lagerlyft fylldes korta spannet med betong, och bron svetsades ihop med 370 mm förhöjt mellanstöd. Det längre spannet är fast inspänt i landfästet med hjälp av svetsbultar svetsade till stållådans liv. SCC har tillsammans med arkitekterna och stålentreprenören fått motta både ett nationellt(sbi) och ett europeiskt pris(eccs) för bron Dimensionering av elementbro över Rokån, med prefabricerad farbana. Bron hade förutom prefabricerad farbana även prefabricerade ändskärmar samt stöd. Detta tillsammans med sidolansering av bron medförde att den gamla bron från 1948 kunde ersättas med endast 30 timmars trafikstopp Dimensionering av ledverk på ömse sidor av Tranebergsbron. Stållåda som är upplagd på två stora kassuner och skall förhindra påsegling av brobågarna, jämför katastrofen med Tjörnbron. Genom utnyttjande av plastisk dimensionering och försöksresultat m a p flänsbuckling, samt användande av S460, kunde stålvikten fås ned från 750 till 600 Ton Författande av NAD till Eurocode 3-2 åt Banverket 1999 Utvecklingsarbete integrerade landfästen med LTU och Skanska, uppdragsledare/handledare. Hans Petursson kunde genom litteraturstudier, fullskaleförsök samt FE-modellering ta fram en beräkningsmodell för dimensionering av broar med integrerade landfästen. Sedan dess har 4 av dessa konstruerats av Ramböll i Luleå Järnvägsbro över Kvillebäcken, Göteborgs hamnbana 1999 Gångbro över Ödsmålsån, trågbro med bärning i sidoplåtarna 1998 Utvecklingsarbete elementbroar med torra fogar, med LTU och Strängbetong (uppdragsledare/handledare). Projektet ledde fram till licentiatexamen för Anders Stoltz. På bilden simulerar två stycken lastcylindrar utmattningslast av hjultryck, med 135 kn last på omväxlande vänster och höger sida och 1 miljon cykler Provisoriska broar över fogar till Öresundsbron 1998 Lanseringsnos för Uddevallabron 1998 Bro över Sävarån, Västerbotten, lådbro i ett spann, L = 53,9 meter 7(14)

8 1998 Träbro vid Lit, Jämtland 1997 Vägbro över Trinnan vid Åbacka, 38 m 1995 Järnvägsbro över Ålsjön, 285 m i sju spann 1994 Författande av anpassningsdokument för EC3 och 4 (stålrespektive samverkanskonstruktioner) för tillämpning på Öresundsprojektet. Första större projektet i Europa där Eurokoderna tillämpades. Preliminär dimensionering av enplanslösning Öresundsbron, 7,5 km i 67 spann 1994 Vägbro över Fjällsjöälven vid Backe i Jämtland. 190 m i tre spann. Bron lanserades med hjälp av en pråm, på grund av det långa spannet och den kraftiga vouten. Lanseringsnosen syns vid bortre stranden 1993 Dimensionering av bro över järnväg i Örbyhus, med prefabricerad farbana. Bron går både i raklinje och i kurva, varför en del element fick formen av tårtbitar. Ett snabbt montage av den delvis krökta, delvis raka farbanan var av största vikt. Samverkan erhålls genom svetsbultar i fickor på elementen Dimensionering av formbuss använd vid Rödöbron, samt senare Hönö-Fotö, Majorsviken, Vallsundet med flera broar. Två stycken underliggande triangelfackverk bär upp form och betong vid gjutning av konsoler. Fackverken spänner mellan ramar av HEA-balk, vilka rullar på räls på stålets överflänsar. Fackverk samt ramar förspänns för egenvikt av betong Järnvägsbro över Dalälven, 183 m i fyra spann. 8(14)

9 1993 Vägbro över Svartån. Detaljberäkningar av stållådan, som samverkar med betongfarbanan Vägbro över Fogdösund, 378 meter samverkanslåda mellan Hönö och Fotö Inglasad bågbro över Torsgatan, Skellefteå 1992 Simhall med takbågar i limträ, Arboga. Sex symmetriska ramhalvor med tryckring av stål i taknock samt dragband av limträ vid takfot Hangar i limträ, Kiruna. Beräkningar och ritningar av limträstomme, spännvidd 50 meter med snedsträvor. 9(14)

10 Exempel på akademiskt relaterad verksamhet Handledare till Mattias Nilssons licentiatavhandling, Secondary strain in web stiffeners in steel and composite bridges, LTU Handledare till Robert Hällmarks licentiatavhandling, Prefabricated composite bridges : a study of dry deck joints, LTU Ordförande i betygsnämnd för Esra Bayoglu Fleners doktorsavhandling, Static and dynamic behaviour of soil-steel composite bridges obtained by field testing, KTH, Vetenskaplig granskning Olli Kerikoskis Doktorsavhandling, Soil-Structre Interaction of Long Jointless Bridges with Integral Abutments, Tampere University of Technology, Handledare för bland annat följande examensarbetare, belönade för Sveriges bästa examensarbete inom stålkonstruktioner: Gabriela Tlustochowicz, Optimized Design of Integral Abutments for a Three Span Composite Bridge, LTU 2005 Robert Hällmark, Low-cycle Fatigue of Steel Piles in Integral Abutment Bridges, LTU Handledare till Hans Petursson i hans pågående doktorsarbete inom broar med integrerade landfästen. Hans skall inom ramarna för EU-projektet INTAB samt även efter det fördjupa sig i bland annat lågcykelutmattning samt ta fram nya dimensioneringsregler som tar hänsyn till påltopparnas möjligheter att plasticeras. Ledamot av Scientific Committee för: IABSE Symposium i Budapest, 2006 Eurosteel Conference i Maastricht, Medlem av betygsnämnd för Stefan Edlunds Doktorsavhandling Buckling of T-section Beam-Columns in Aluminium with or without transverse Welds, KTH Handledare till Anders Stoltz licentiatavhandling, Effektivare samverkansbroar-prefabricerade farbanor med torra fogar, LTU 2001 (med Bernt Johansson). Handledare till Hans Petursson licentiatavhandling Broar med integrerade landfästen, LTU 2000 (med Bernt Johansson). Bedömd som behörig på professorsnivå av Håkan Sundquist samt Torsten Höglund, Bidrag till internationella vetenskapliga konferenser och tidskrifter Hällmark, R., White, H. & Collin, P., Prefabricated bridge construction across Europe and America, Practice Periodical on Structural Design and Construction. 17, 3, Pétursson, H., Collin, P., Andersson, J. & Veljkovic, M., Monitoring of a Swedish integral abutment bridge. Structural Engineering International. 21, Hällmark, R., Collin, P. & Nilsson, M. Concrete shear keys in prefabricated bridges with dry deck joints, Nordic Concrete Research. 2011, 44. White, H., Pétursson, H. & Collin, Integral abutment bridges: the European way,: Practice Periodical on Structural Design and Construction. 15, Hällmark R, Collin P, Nilsson M, Prefabricated composite bridges, IABSE Symposium Bangkok (14)

11 Collin P, Möller M, Nilsson M, Törnblom S, Undermatching Butt Welds in High Strength Steel, IABSE Symposium Bangkok Hällmark R, Collin P, Stoltz A, Innovative Prefabricated Composite Bridges, Structural Engineering Internatioonal Vol 19, nr Hechler O, Collin P, On the use of duplex stainless steels in bridge construction, IABMAS Conference Seoul, Collin P, Johansson B, Bridges in High Strength Steel, IABSE symposium Melbourne Collin P, Johansson B, Design of Welds in High Strength Steel, Eurosteel Conference 2005, Maastricht. Pètursson H, Collin P, Swedish Solutions for Integral Abutments, Nordic Steel Construction Conference 2004 in Copenhagen. Collin P, Lundmark T, Competitive Swedish Composite Bridges, IABSE Symposium Melbourne P Collin, Stoltz A, Möller M, Innovative Prefabricated Composite Bridges, IABSE Symposium Melbourne H Petursson, Collin P Composite Bridges with Integral Abutments Minimizing Lifetime Cost, IABSE Symposium Melbourne Collin P, Möller M, Stoltz A, Ponts Mixtes á Dalles Prefabriques, Construction Metallique nr 3, Collin P, Johansson B, Wettbewerbsfähige Brücken in Verbundbauweise, Stahlbau nr 11, november Johansson B, Collin P, High Strength Steel- the Construction Material of the Future, International Steel Construction Conference, Delft, februari Collin P, Möller M, Structural Applications for High Strength Steel, Nordic Steel Construction Conference 1998 in Bergen, Bergen Collin P, Petursson, H, Möller M, Composite Bridges with Prefabricated, Nordic Steel Construction Conference 1998 in Bergen, Bergen Collin P, Möller M, Johansson B, On Lateral-Torsional Buckling of Continous Bridge Girders, Journal of Constructional Steel Research Vol 45, nr Möller M, Johansson B, Collin P A New Analytical Model of Inelastic Local Flange Buckling, Journal of Constructional Steel Research Vol 43, nr Collin P, Some Trends in Swedish Bridge Construction, New Steel Construction vol 5, nr , Birmingham UK Collin P, Some Trends in Swedish Bridge Construction, Proceedings of the International Conference on Welded Structures, Budapest September ISBN Collin P, Möller M, On Lateral-Torsional Buckling of Bridge Girders near Support, Nordic Steel Construction Conference 2004 in Malmö, Copenhagen, Exempel på rapporter mm Collin et al, Proceedings of International Workshop on Prefabricated Composite Bridges, Technical Report, Div of Struct Eng, LTU ISBN Collin et al, Proceedings of International Workshop on Bridges with Integral Abutments, Technical Report 2006:14, Div of Struct Eng, LTU Collin P, kursmaterial Composite Bridges för V5, 35 sidor, LTU (14)

12 IABSE Structural Engineering Document 8, Use and Application of High-Performance Steels for Steel Structures, Zurich oktober Bidrag till kapitel om stålbroar. Collin P et al, Bärighetsutredning i framtiden, Skrift 02:03, Institutionen för Väg- och Vattenbyggnad, LTU P Collin, Möller M, Utvärdering av belastningsprov-bro över Rokån, LTU Collin P, Johansson B, Petursson H, Samverkansbroar med elementbyggda farbanor, SBI Stålbyggnadsinsutstitutets lärobok Stålbyggnad, (kapitel 16 rörande Europagemensamma normer och standarder), SBI Collin P, Johansson B, Sedlacek G et al, Super Steels in Structural Applications-a Prestudy, Publikation 176:2, SBI Blomqvist A, Collin P, Ranby A, Dimensionering av svetsförband i seghärdade konstruktionsstål av Weldox 500 och Weldox 700, Publikation 156, SBI Ahlenius E, Collin P, Hedin J, Att konstruera med höghållfast stål, Publikation 148, SBI Studie av Eurocode 4-Samverkanskonstruktioner(kapitel om skjuvförbindare), Rapport 177:1, SBI Collin P, Project Application Document 3-1, Design of Steel Structures, Öresund Link Consultants, Köpenhamn Collin P, Project Application Document 4-1, Design of Composite Steel and Concrete Structures, Öresund Link Consultants, Köpenhamn Collin P, Dimensionering av hallramar, SBI Collin P, Vippning av balkar i hallramar, LuTH 1991(doktorsavhandling). Collin P, Egenspänningar i krysspålar, Skrift 88:05, Avd för Stålbyggnad, LuTH Collin P, Johansson B, Dynamiska egenskaper hos efterspänt bjälklag med TRP200 som form, Skrift 1987:13, LuTH Collin P, Johansson B, Betola samverkansbjälklag, Skrift 1987:09, LuTH Collin P, Johansson B, Svetsbultar i samverkansbroarlitteraturstudie, Skrift 87:07, Avd för Stålbyggnad, LuTH Betola samverkansbjälklag, Skrift 1987:09, Avd för Stålbyggnad, LuTH 1987 Collin P, Statistisk behandling av bärförmågan av studs, Skrift 86:06, Avd för Stålbyggnad, LuTH Populärvetenskapliga artiklar P Collin, H Petursson, H Tornberg, Broar med integrerade landfästen, V-byggaren nr 3, Stockholm P Collin, Ö Johansson, T Lundmark, Ny teknik förlänger livet för Forsmobron, V-byggaren nr 1, Stockholm P Collin, Johansson B, Bättre samverkansbroar på väg, V-byggaren nr 2, Stockholm P Collin, Johansson B, Elementbyggda broar - ett koncept med slagkraft, V-byggaren nr 3, Stockholm Collin P, Fladvad P, Ut med doktorn i produktionen, debattartikel i Dagens Industri 24/ P Collin, Eurocodes - a harmonised design method, Svetsaren vol 50, nummer , Göteborg (14)

13 Exempel på övriga föredrag Stålbyggnadsdagarna 1995(samverkansbroar med elemenfarbana), 1997(tillämpningar för höghållfast stål), 2001(tillämpad brobyggnad), 2005(broar med integrerade landfästen) 2009(Fyra Europeiska FoU-projekt). Betongbyggardagarna 2005, föredrag om Eurokod 3+Eurokod 4 Brobyggardagar anordnade av Brosamverkan Väst 1998 samt Stålbyggnads- samt brodagar i Finland(2006), Norge( ) samt Danmark(2004). IVA-seminariet morgondagens ingenjörer, Föredrag hos Väg- och Banverkets regionkontor runt om i landet, ett tiotal. BASAAR, informativa föredrag till forskare och konstruktörer i samband med följande IABSE symposier Melbourne 2002 (Fullskaleprovning broar) Amsterdam 2003 (utbyte Forsmobron) Shanghai 2004 (Svenskt koncept Integrerade landfästen, Bro Hökviksån) Lissabon 2005 (Käl- och stumsvetsar i höghållfast stål). Exempel på kursverksamhet Stålbyggnad, LTU, övningsassistent och föreläsare Brokurs, 10 p, Mitthögskolan, ansvarig del stål- och träbroar, Bropojektering 5 p, LTU (laster, brotyper, dimensionering av samverkansbroar, egen övningsbro) Dr. kurs Samverkansbroar, 5p, 2004, examinator, föreläsare och kursledare i samarbete Håkan Sundquist, KTH (elever från Vägverket+LTU+KTH). Dr kurs Stabilitetsteori, 5p, 2005, examinator, föreläsare och kursledare i samarbete med H Sundquist, KTH (elever från VV+LTU+KTH+CTH+LTH). Eurokodkurser för konstruktörer, innefattande Eurokod 0-4, med bland annat professorerna Bo Westerberg, Torsten Höglund, Bernt Johansson. Planeringsansvarig för kurserna samt egna föreläsningar inom EK 4 samt EK 3-2. Ett tjugotal kurstillfällen Planeringsansvarig och moderator för bland annat följande seminarier Seminarium/utbildning: Brolaster enligt Eurokod, Stockholm november deltagare från bland annat konsultfirmor, Trafikverket samt universitet. Internationell Workshop: Eurocode 4-2 for Composite Bridges, Stockholm, mars Forskare/konstruktörer/beställare från 10 länder deltog. 13(14)

14 Internationell Workshop: Strengthening of Steel Bridges, Stockholm, mars Forskare/konstruktörer/beställare från 8 länder deltog. Internationell Workshop: Composite Bridges with Prefabricated Deck Elements, Stockholm, mars Forskare/konstruktörer/beställare från 9 länder deltog. Öppet seminarium Nordisk Stålbrodag, Stockholm september Branschseminarium: Underhåll och förstärkning av broar, Luleå, november Öppet IVA-seminarium: De nya Eurokoderna-bakgrund och konsekvenser, Stockholm september Öppet IVA-seminarium: Stora Infrastrukturinvesteringar, Stockholm november Internationell Workshop: Bridges with Integral Abutments, Stockholm, maj Forskare/konstruktörer/beställare från 8 länder deltog. Rambölls Bro- och Anläggningsdagar, Stockholm, maj (ett hundratal åhörare samt åtta föreläsare per tillfälle). SVR-seminarium Brobyggnad, Göteborg, oktober 2004 SVR/Byggforum Nord: ett tiotal seminarier, Luleå , bland annat med tema: järnvägsinvesteringar, industriinvesteringar, broar, hus etc. 14(14)

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 209 Nedanstående är en annons från ThyssenKrupp 2 husbyggaren nr 2 B 2009 nr 2 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND

Läs mer

Stiftelsen Bergteknisk Forskning

Stiftelsen Bergteknisk Forskning Stiftelsen Bergteknisk Forskning Verksamheten2012 Verksamheten 2012 Programrådets årliga studiebesök med efterföljande programrådsmöte gick till London där två Skanska-projekt besöktes i oktober. Foto:

Läs mer

CBInytt. 1 feb 06. Datorstödd simulering av SKB. Se in i betongens framtid! Picasso i Kristinehamn. CBIs informationsdag 16 mars

CBInytt. 1 feb 06. Datorstödd simulering av SKB. Se in i betongens framtid! Picasso i Kristinehamn. CBIs informationsdag 16 mars CBInytt Cement och Betong Institutet 100 44 Stockholm Tel: 08-696 11 00 Fax: 08-24 31 37 1 feb 06 i detta nummer: Datorstödd simulering av SKB Se in i betongens framtid! Picasso i Kristinehamn CBIs informationsdag

Läs mer

Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre

Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering. Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Svensk Djupstabilisering Swedish Deep Stabilization Research Centre Arbetsrapport 37 2005-11 Vetenskaplig utvärdering av verksamheten inom Svensk Djupstabilisering Bengt Åkesson Göran Fagerlund Svensk

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2014 Ett nätverk av betongkunskap! Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2014 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 3 3. ARBETE I

Läs mer

Konstruktionsberäkning enligt Eurokoder

Konstruktionsberäkning enligt Eurokoder Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tomas Johansson Roger odén Konstruktionsberäkning enligt Eurokoder Bro 7-94- Design calculations according to Eurocodes Bridge 7-94- Eamensarbete,5 poäng Byggingenjörsprogrammet

Läs mer

Stålbyggnadspriset. Offshore. Broar i stål. Eurokoden. Stålprisvinnare 2007, Norge. Papirbredden, Drammen. Stålprisvinnare 2007, Sverige

Stålbyggnadspriset. Offshore. Broar i stål. Eurokoden. Stålprisvinnare 2007, Norge. Papirbredden, Drammen. Stålprisvinnare 2007, Sverige STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER Stålbyggnadspriset Offshore Broar i stål Eurokoden Stålprisvinnare 2007, Norge Papirbredden, Drammen Stålprisvinnare 2007, Sverige Svävande taket, Vällingby Simone de Beauvoir

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 110 Nedanstående är en annons från Protan Go Green Vi på ThermiSol Panels strävar, i all vår verksamhet, efter att uppfylla principerna

Läs mer

SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004. Foto: Schaktning vid Lilla. Bommen, Götaleden NU2-2004

SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004. Foto: Schaktning vid Lilla. Bommen, Götaleden NU2-2004 SGI NU2-2004 SGI NU 2-2004 NU2-2004 Foto: Schaktning vid Lilla Bommen, Götaleden Stranderosion praktiska tillämpningar med europeiska utblickar, sid 2 Kurser, våren 2005 sid 2 Demoförsök Vegetation som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Beslutsdatum: 2011-03-08 Innehåll 1. Personal 3 2. Grundutbildning 4 3. Forskning 11 4. Forskarutbildning 19 5. Arbetsmiljö 19

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2007 Ett nätverk av betongkunskap! 2 Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2007 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 2 3. ARBETE

Läs mer

Carbon Footprinting One World Trade Center Höghållfast stål Vikarbyrådirektivet. Studieresa till New York. Friends Arena i höghållfast stål

Carbon Footprinting One World Trade Center Höghållfast stål Vikarbyrådirektivet. Studieresa till New York. Friends Arena i höghållfast stål STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER Studieresa till New York Friends Arena i höghållfast stål SWL-balk under tillverkning Carbon Footprinting One World Trade Center Höghållfast stål Vikarbyrådirektivet Swedbank

Läs mer

Arenor i Sverige och Norge Arenaseminarie 21 februari 2008 Wembley Stadium Certifiering av stålkonstruktörer STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER

Arenor i Sverige och Norge Arenaseminarie 21 februari 2008 Wembley Stadium Certifiering av stålkonstruktörer STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER Fredrikstad stadion Malmö Arena Hyllie Arenor i Sverige och Norge Arenaseminarie 21 februari 2008 Wembley Stadium Certifiering av stålkonstruktörer Wembley Stadium Fotbollsarenan,

Läs mer

Mätning och utvärdering av broars tillstånd

Mätning och utvärdering av broars tillstånd Vägverket 1(41) Förstudie Mätning och utvärdering av broars tillstånd 2000-03-20 Enheten för statlig väghållning Vägverket 2(41) Förord Föreliggande förstudie inom ramprojektet Mätning och utvärdering

Läs mer

September 11 Memorial New York Fackverksbågen Korrosjonsbeskyttelse av bruer Svetsdefekter. Holmenkollen. Ryaverket. Vinnare Stålbyggnadspriset 2011

September 11 Memorial New York Fackverksbågen Korrosjonsbeskyttelse av bruer Svetsdefekter. Holmenkollen. Ryaverket. Vinnare Stålbyggnadspriset 2011 STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER National September 11 Memorial Museum Pavilion, New York Vinnare Stålbyggnadspriset 2011 Norsk Stålkonstruksjonspris 2011 September 11 Memorial New York Fackverksbågen Korrosjonsbeskyttelse

Läs mer

StoAktuellt. Samarbetet som säkrar balkongerna. Kolfiberstavar ökar brons bärförmåga. Vägghållaren som möter framtidens energikrav.

StoAktuellt. Samarbetet som säkrar balkongerna. Kolfiberstavar ökar brons bärförmåga. Vägghållaren som möter framtidens energikrav. StoAktuellt Tips och trender inom fasad, interiör, betong och golv. Nr 3/2012 Samarbetet som säkrar balkongerna Kolfiberstavar ökar brons bärförmåga. Vägghållaren som möter framtidens energikrav. Pierre

Läs mer

NYHETER OM STÅLBYGGNAD NR

NYHETER OM STÅLBYGGNAD NR STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER NYHETER OM STÅLBYGGNAD NR 4 2010 4 2010 The Helixbridge, Singapore l Waterfront en skinande fasad i rostfritt stål l Ny produktionsanläggning för stålkonstruktioner l Historien

Läs mer

Året i korthet. Innehåll

Året i korthet. Innehåll Årsredovisning 2006 Innehåll Året i korthet 2 Året i korthet 3 VD:s kommentar 4 Detta är SP 6 Vision, affärsidé och strategi 8 Ständiga utmaningar i en inspirerande miljö 12 Energi och miljö 14 Bygg, anläggning

Läs mer

BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92

BERGS &BRUKS SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER ÅRGÅNG 92 BERGS &BRUKS BERGMATERIAL UNDERMARKSTEKNIK BERGSPRÄNGNING GEOTEKNIK INFRASTRUKTUR STEN STÅL&METALLER 4 2013 ÅRGÅNG 92 SVENSK BERGS- & BRUKSTIDNING Var beredd på ett snabbt depåstopp 20 15 10 5 0 Megaliner

Läs mer

vd har ordet Svetskommissionen Verksamheten 2010 www.svets.se

vd har ordet Svetskommissionen Verksamheten 2010 www.svets.se vd har ordet Svetskommissionen Verksamheten 2010 www.svets.se ordföranden har ordet Svetsmarknaden växte 2010 Efter ett bottenår för många företag i Sverige kom ljusningen 2010 med en tillväxt på cirka

Läs mer

INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR

INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR SLUTRAPPORT AVSEENDE PROJEKT 32382-1 INVENTERING AV KUNSKAPSLÄGET AVSEENDE UTVÄRDERING AV OLIKA TYPER AV LJUSKÄLLOR Förslag till en öppen databas om ljuskällor Thorbjörn Laike Marianne Küller Miljöpsykologi,

Läs mer

Stål & Miljö Stålbruer i Norge Svetsa i äldre stål Arkitekter lär sig stål. CE-märkning. Klimatsmarta väggpaneler.

Stål & Miljö Stålbruer i Norge Svetsa i äldre stål Arkitekter lär sig stål. CE-märkning. Klimatsmarta väggpaneler. STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER CE-märkning Klimatsmarta väggpaneler Stål & Miljö Stålbruer i Norge Svetsa i äldre stål Arkitekter lär sig stål Stockholms arenan LEDANDE I SVERIGE INOM DESIGN OCH 3D-MODELLERING

Läs mer

Europas fl otteste gangbru EPD för varmförzinkat stål Sveisekoordinatorer OS i London. Archipelago. Rotebrobron. Stålbucklan.

Europas fl otteste gangbru EPD för varmförzinkat stål Sveisekoordinatorer OS i London. Archipelago. Rotebrobron. Stålbucklan. STÅLBYGGNADSINSTITUTETS NYHETER Archipelago Rotebrobron Stålbucklan Europas fl otteste gangbru EPD för varmförzinkat stål Sveisekoordinatorer OS i London The Shard, London LEDANDE I SVERIGE INOM DESIGN

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Protan SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 109 Nedanstående är en annons från Protan 2 husbyggaren nr 1 B 2009 nr 1 2009 Årgång 51 SBR SVENSKA BYGGINGENJÖRERS RIKSFÖRBUND B

Läs mer

Foto: Gunnar Britse VINDKRAFT. Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003

Foto: Gunnar Britse VINDKRAFT. Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003 Foto: Gunnar Britse VINDKRAFT Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003 VINDKRAFT Forskningsprogrammet VindForsk en lägesrapport för år 2003 Sammanställd av Åsa Elmqvist TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23

innehåll 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea IVF 20 Swerea-koncernen 8 Swerea Kimab 21 Swerea Mefos 22 Internationalisering 10 Swerea Sicomp 23 Årsberättelse 2011 1 2 innehåll 3 2011 i korthet 5 Ord från VD 6 Swerea-koncernen 8 TEMA internationalisering Internationalisering 10 Kontaktytor och nätverk 12 Swerea på EU-arenan 14 Koncernsatsningar

Läs mer

NR 4 2013 NYHETER OM. Bridge Hans Wilsdorf

NR 4 2013 NYHETER OM. Bridge Hans Wilsdorf MEDLEMSBLAD NORSK STÅLFORBUND NYHETER OM STÅLBYGG NR 4 2013 NR 4 2013 NYHETER OM Bridge Hans Wilsdorf l Metall13 l Norsk Ståldag 2013 l Steel Design Awards l Byggevareforordningen l Sertifisering og CE-merking

Läs mer

Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land

Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land Från flytande AquaVillor och byggnader, till villor och byggnader på land 1 2 Innehållsförteckning casabona, det smarta och moderna integrerade stom- och isoleringssystemet...4 UPPfinningen - casabonasystemets

Läs mer

CURRICULUM VITAE Jan 2011

CURRICULUM VITAE Jan 2011 CURRICULUM VITAE Jan 2011 Mats Westerberg PERSONLIGA UPPGIFTER Namn: Mats Roger Westerberg Födelsedatum: 15 april 1964 Bostadsadress: Södra Kungsgatan 24, 1 tr., 972 35 Luleå tel: 0920-491808 (arbete);

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer