Födelseår: marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 21 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Födelseår: 1960. marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 21 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN"

Transkript

1 CV Namn: Peter Collin Födelseår: 1960 Position inom Ramböll: Ledande brokonstruktör, marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 21 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN Övrigt Vice ordf. IVA:s avd Samhällsbyggnad Convenor för EuroCode 4-2, samverkansbroar, uppdrag av CEN, Ordförande i BRF Hamnen, Luleå, Ledamot av IABSE WC2, stål- och träkonstruktioner Stålbyggnadsinstitutets utmärkelse Silverbalken (2009) Prof i samverkanskonstruktioner, LTU (sedan 2007) Sigge Thernwalls Stora Byggpris (2005) Utsedd av Brosamverkan Väst till Årets Brobyggare (2004) ECCS Steel Structure Award (2003) för rostfri bro Hammarby Sjöstad Invald i Kungliga IngenjörsVetenskapsAkademien, IVA (2002) Sammanfattning Under åren var Peter forskarstuderande vid Tekniska Högskolan i Luleå. Peters avhandling behandlar stabilitet av hallramar, med både analytiska och experimentella metoder. Projektet resulterade även i en handbok för konstruktörer. Vidare arbetade Peter under sin tid på Högskolan med fullskaleprovningar och analys av ett vitt utbud av konstruktionstyper, såsom formbalkar, samverkansbjälklag samt efterspända betongbjälklag med stor spännvidd. Peters arbete inom FoU har främst behandlat områdena Stabilitet av stålkonstruktioner Skjuvförbindare i samverkanskonstruktioner Användning av höghållfast konstruktionsstål Svetsförband i seghärdade konstruktionsstål Elementbyggda samverkansbroar Broar med integrerade landfästen 1(14)

2 I de flesta fall har arbetet innehållit problemformulering, teoretisk analys, provning i laboratorium/fält och även bearbetning av resultaten för att de skall komma till användning. Även kunskapsspridning i form av föredrag och konferensbidrag har ingått. Peter har deltagit i internationellt standardiseringsoch normarbete genom CEN/SC3, samt är ledamot av IABSE:s grupp för stål- och träkonstruktioner och även av Europeiska Stålbyggnadsunionens brogrupp. Inom Ramböll (tidigare Scandiaconsult) har Peter i ett års tid arbetat inom Öresundsbroprojektet med placering i Köpenhamn, med att anpassa de nya europanormerna, vilka ännu inte hade några brodelar, för detta projekt. Under var Peter utlånad till Stålbyggnadsinstitutet för att driva FoU-projekt inom brobyggnad och höghållfast stål. Peter är sedan 2009 marknadschef Bro inom Ramböll Sverige AB och arbetar även med broprojekt samt utvecklingsprojekt. Bland genomförda utvecklingsprojekt kan nämnas broar med integrerade landfästen samt samverkansbroar med elementfarbanor. Rörande de broprojekt Peter varit inblandad i återfinns ett urval av dessa nedan. Arbetsuppgifterna har här spänt från anbudsarbete, mängdberäkning och uppdragsledning till konstruktionsberäkningar och granskning av andra konsulters arbete. Peter hade från 2000 en tjänst som adjungerad professor i samverkanskonstruktioner vid LTU, och blev 2007 tillsatt som professor i konstruktionsteknik med inriktning mot samverkanskonstruktioner. Peter blev 2002 invald i Kungliga Ingenjörsvetenskaps-akademien, IVA. Peter har även erhållit internationellt pris för Skandinaviens första rostfria bro, utnämningen Årets Brobyggare samt Sigge Thernwalls stora Byggpris. I samarbete med LTU har Peter drivit ett EU-projekt om integrerade landfästen på broar, det vill säga broar utan lager och övergångsanordningar (pågår ). Vidare har Peter åt Ramböll tagit hem ett EU-projekt om samverkansbjälklag utan svetsbultar, PreCoBeam, som pågick Sommaren 2008 påbörjades även ett EU-finansierat projekt om utmattning i stålbroar, där fullskalemätningar sker under 2009 på Vårbybron. Samtidigt påbörjades ett projekt om samverkansbroar med elementfarbana, där förutom Ramböll även CTH, KTH samt LTU är svenska partners. Projektet är initierat av Peter. Båda projekten resulterade i licentiatavhandlingar hösten 2012, för doktoranderna Mattias Nilsson och Robert Hällmark. Utbildning 1998 Docent inom Stålbyggnad, Luleå Tekniska Universitet 1995 Fria Byggakademien, Stockholm 1991 Teknologie Doktor inom Stålbyggnad, Luleå Tekniska Högskola 1986 Väg- och Vattenbyggnadsteknisk linje, Luleå Tekniska Högskola 1980 Naturvetenskaplig linje, Katrinelunds gymnasium, Sundsvall 2(14)

3 Anställningar Professor i konstruktionsteknik, samverkanskonstruktioner, LTU Adjungerad professor i stålbyggnad, LTU Inlånad som projektledare, Stålbyggnadsinstitutet, Stockholm Öresund Link Consultants, Köpenhamn Ramböll, Luleå Forskningsingenjör, Luleå Tekniska Högskola Doktorand, Luleå Tekniska Högskola Språk Svenska (modersmål) Engelska (skrivet och talat) Tyska 3(14)

4 2012 Vägbro över Skandiabangården i Göteborg, 190 meter samverkans bro i sju spann. Brodäcket gjöts med formvagn Vägbro över Knorran, samverkansbro i tre spann enligt Eurokoderna. Ingår i förbifart Katrineholm Järnvägsbro Skee på Västkusten, vinnande anbudsmängder. Stålbalkar med samverkande betongtråg, 214 meter i 6 spann Bro över Älandsfjärden på Ådalsbanan, norr om Härnösand. Bron är 765 meter med 62.5 meter största spännvidd, och var den första större järnvägsbro som dimensioneras med 2 i stället för 1 miljon lastcykler, vilket gör att stålplåtarna genom gående är S355. Vidare är lådan sluten både upp- och nedtill samt har 1.9 m mellan liven, och 3 meter bred underfläns. Över- och underfläns är avstyvade med en 500 mm hög bockad L-profil. Bron har typiskt 15 meters stödbalkar, 10 meters kvartsballkar samt 12.5 meters fältbalkar. Lansering skedde från två håll. Uppdraget erhölls efter anbudsräkning åt Skanska. 4(14)

5 2006 Broar O1728 (2*170 m) samt O1729 (2*390 m). Samverkansbroar vid Hogdal för E6 på Västkusten, söder om Svinesundsbron. Uppdragsledare för stålkonstruktioner på båda broarna samt konstruktör stål för O1729. På bilden syns gjutning av farbanan på O1729 med formvagn EU-projekt PreCoBeam, rörande samverkansbalkar utan svetsbultar. Övriga partners från Luxemburg, Polen, Frankrike, Tyskland. Initiativtagare samt vetenskapligt ansvarig från Rambölls sida EU-projekt INTAB med finansiering från gamla kol- och stålunionens FoU-medel. Projektet inriktar sig på att öka konkurrenskraften samt förståelsen för broar med integrerade landfästen. Projektet innefattar såväl teoretiska som experimentella studier, och ett instrumenterat pilotobjekt över Leduån, se bilden. Forskare/konstruktörer från Tyskland, Belgien, Luxemburg samt Sverige (LTU+Ramböll) medverkar. Initiativtagare samt uppdragsledare för Rambölls del Dimensionering av 2 km järnvägsbro Ume Älv, uppdragsledare/stålkonstruktör i anbudsskedet. Bron kom sedermera att handlas upp som en betongbro med utländsk entreprenör Utredning av alternativa skjuvförbindare för att åstadkomma samverkan på en icke samverkande stålbro från 1984, Pitsundsbron. Bron har under tidiga vintermorgnar gett i från sig så högt ljud att nattsömnen för ett grannarna blivit kraftigt störd. Ett alternativ för samverkan med varmförzinkad stålplåt lindad 2,25 varv runt sin egen axel valdes. Efter att hål borrats i överfläns samt betong däck fördes dymlingarna in med tryckluftshammare. Därigenom kunde samverkan erhållas utan att åtgärden störde trafiken, och den tidigare bullriga bron blev tyst. I uppdraget ingick dimensionering av förstärkning samt fullskaleprovningar vid LTU. 5(14)

6 2004 Granskning stålöverbyggnad järnvägsbro över Ångermanälven respektive Nätraån. Broarna, som ingår i Botniabanan, är två stycken 1000 m långa samverkanslådor med 61 meters spännvidd Krigsbro i aluminium åt FMV/Örnalp, uppdragsledare. Bro 20 m dimensionerad för 60 ton tanks, transporteras dubbelvikt på bandvagn. Verifiering av beräkningar (gjorda av Professor Torsten Höglund) samt konstruktion av gångjärn med infästningar i bromitt. På bilden syns fullskaleprovning av bron vid LTU Mängduppdrag vinnande anbud järnvägsbro Veckefjärden, 490 m. Första längre samverkansbron på Botniabanan, I-balkar i samverkan med betongtråg Elementbro över järnväg vid Norrfors, uppdragsledare. Montage av farbaneelement med torra fogar på I-balkar över stambanan, för att minimera byggtid och bevakningskostnad samt störningar Dimensionering av voutad samverkanslåda över Ljusnan, konstruktör stål. Vinnande mängdanbud samt detaljberäkning av stålkonstruktion. Spännvidder 42+3*54+42 meter. 6(14)

7 2000 Dimensionering av bro i rostfritt stål, Hammarby sjöstad. Skandinaviens första Rostfria bro, meter svetsad låda. Materialet är Duplex SS2377 från AvestaPolarit. För att undvika lagerlyft fylldes korta spannet med betong, och bron svetsades ihop med 370 mm förhöjt mellanstöd. Det längre spannet är fast inspänt i landfästet med hjälp av svetsbultar svetsade till stållådans liv. SCC har tillsammans med arkitekterna och stålentreprenören fått motta både ett nationellt(sbi) och ett europeiskt pris(eccs) för bron Dimensionering av elementbro över Rokån, med prefabricerad farbana. Bron hade förutom prefabricerad farbana även prefabricerade ändskärmar samt stöd. Detta tillsammans med sidolansering av bron medförde att den gamla bron från 1948 kunde ersättas med endast 30 timmars trafikstopp Dimensionering av ledverk på ömse sidor av Tranebergsbron. Stållåda som är upplagd på två stora kassuner och skall förhindra påsegling av brobågarna, jämför katastrofen med Tjörnbron. Genom utnyttjande av plastisk dimensionering och försöksresultat m a p flänsbuckling, samt användande av S460, kunde stålvikten fås ned från 750 till 600 Ton Författande av NAD till Eurocode 3-2 åt Banverket 1999 Utvecklingsarbete integrerade landfästen med LTU och Skanska, uppdragsledare/handledare. Hans Petursson kunde genom litteraturstudier, fullskaleförsök samt FE-modellering ta fram en beräkningsmodell för dimensionering av broar med integrerade landfästen. Sedan dess har 4 av dessa konstruerats av Ramböll i Luleå Järnvägsbro över Kvillebäcken, Göteborgs hamnbana 1999 Gångbro över Ödsmålsån, trågbro med bärning i sidoplåtarna 1998 Utvecklingsarbete elementbroar med torra fogar, med LTU och Strängbetong (uppdragsledare/handledare). Projektet ledde fram till licentiatexamen för Anders Stoltz. På bilden simulerar två stycken lastcylindrar utmattningslast av hjultryck, med 135 kn last på omväxlande vänster och höger sida och 1 miljon cykler Provisoriska broar över fogar till Öresundsbron 1998 Lanseringsnos för Uddevallabron 1998 Bro över Sävarån, Västerbotten, lådbro i ett spann, L = 53,9 meter 7(14)

8 1998 Träbro vid Lit, Jämtland 1997 Vägbro över Trinnan vid Åbacka, 38 m 1995 Järnvägsbro över Ålsjön, 285 m i sju spann 1994 Författande av anpassningsdokument för EC3 och 4 (stålrespektive samverkanskonstruktioner) för tillämpning på Öresundsprojektet. Första större projektet i Europa där Eurokoderna tillämpades. Preliminär dimensionering av enplanslösning Öresundsbron, 7,5 km i 67 spann 1994 Vägbro över Fjällsjöälven vid Backe i Jämtland. 190 m i tre spann. Bron lanserades med hjälp av en pråm, på grund av det långa spannet och den kraftiga vouten. Lanseringsnosen syns vid bortre stranden 1993 Dimensionering av bro över järnväg i Örbyhus, med prefabricerad farbana. Bron går både i raklinje och i kurva, varför en del element fick formen av tårtbitar. Ett snabbt montage av den delvis krökta, delvis raka farbanan var av största vikt. Samverkan erhålls genom svetsbultar i fickor på elementen Dimensionering av formbuss använd vid Rödöbron, samt senare Hönö-Fotö, Majorsviken, Vallsundet med flera broar. Två stycken underliggande triangelfackverk bär upp form och betong vid gjutning av konsoler. Fackverken spänner mellan ramar av HEA-balk, vilka rullar på räls på stålets överflänsar. Fackverk samt ramar förspänns för egenvikt av betong Järnvägsbro över Dalälven, 183 m i fyra spann. 8(14)

9 1993 Vägbro över Svartån. Detaljberäkningar av stållådan, som samverkar med betongfarbanan Vägbro över Fogdösund, 378 meter samverkanslåda mellan Hönö och Fotö Inglasad bågbro över Torsgatan, Skellefteå 1992 Simhall med takbågar i limträ, Arboga. Sex symmetriska ramhalvor med tryckring av stål i taknock samt dragband av limträ vid takfot Hangar i limträ, Kiruna. Beräkningar och ritningar av limträstomme, spännvidd 50 meter med snedsträvor. 9(14)

10 Exempel på akademiskt relaterad verksamhet Handledare till Mattias Nilssons licentiatavhandling, Secondary strain in web stiffeners in steel and composite bridges, LTU Handledare till Robert Hällmarks licentiatavhandling, Prefabricated composite bridges : a study of dry deck joints, LTU Ordförande i betygsnämnd för Esra Bayoglu Fleners doktorsavhandling, Static and dynamic behaviour of soil-steel composite bridges obtained by field testing, KTH, Vetenskaplig granskning Olli Kerikoskis Doktorsavhandling, Soil-Structre Interaction of Long Jointless Bridges with Integral Abutments, Tampere University of Technology, Handledare för bland annat följande examensarbetare, belönade för Sveriges bästa examensarbete inom stålkonstruktioner: Gabriela Tlustochowicz, Optimized Design of Integral Abutments for a Three Span Composite Bridge, LTU 2005 Robert Hällmark, Low-cycle Fatigue of Steel Piles in Integral Abutment Bridges, LTU Handledare till Hans Petursson i hans pågående doktorsarbete inom broar med integrerade landfästen. Hans skall inom ramarna för EU-projektet INTAB samt även efter det fördjupa sig i bland annat lågcykelutmattning samt ta fram nya dimensioneringsregler som tar hänsyn till påltopparnas möjligheter att plasticeras. Ledamot av Scientific Committee för: IABSE Symposium i Budapest, 2006 Eurosteel Conference i Maastricht, Medlem av betygsnämnd för Stefan Edlunds Doktorsavhandling Buckling of T-section Beam-Columns in Aluminium with or without transverse Welds, KTH Handledare till Anders Stoltz licentiatavhandling, Effektivare samverkansbroar-prefabricerade farbanor med torra fogar, LTU 2001 (med Bernt Johansson). Handledare till Hans Petursson licentiatavhandling Broar med integrerade landfästen, LTU 2000 (med Bernt Johansson). Bedömd som behörig på professorsnivå av Håkan Sundquist samt Torsten Höglund, Bidrag till internationella vetenskapliga konferenser och tidskrifter Hällmark, R., White, H. & Collin, P., Prefabricated bridge construction across Europe and America, Practice Periodical on Structural Design and Construction. 17, 3, Pétursson, H., Collin, P., Andersson, J. & Veljkovic, M., Monitoring of a Swedish integral abutment bridge. Structural Engineering International. 21, Hällmark, R., Collin, P. & Nilsson, M. Concrete shear keys in prefabricated bridges with dry deck joints, Nordic Concrete Research. 2011, 44. White, H., Pétursson, H. & Collin, Integral abutment bridges: the European way,: Practice Periodical on Structural Design and Construction. 15, Hällmark R, Collin P, Nilsson M, Prefabricated composite bridges, IABSE Symposium Bangkok (14)

11 Collin P, Möller M, Nilsson M, Törnblom S, Undermatching Butt Welds in High Strength Steel, IABSE Symposium Bangkok Hällmark R, Collin P, Stoltz A, Innovative Prefabricated Composite Bridges, Structural Engineering Internatioonal Vol 19, nr Hechler O, Collin P, On the use of duplex stainless steels in bridge construction, IABMAS Conference Seoul, Collin P, Johansson B, Bridges in High Strength Steel, IABSE symposium Melbourne Collin P, Johansson B, Design of Welds in High Strength Steel, Eurosteel Conference 2005, Maastricht. Pètursson H, Collin P, Swedish Solutions for Integral Abutments, Nordic Steel Construction Conference 2004 in Copenhagen. Collin P, Lundmark T, Competitive Swedish Composite Bridges, IABSE Symposium Melbourne P Collin, Stoltz A, Möller M, Innovative Prefabricated Composite Bridges, IABSE Symposium Melbourne H Petursson, Collin P Composite Bridges with Integral Abutments Minimizing Lifetime Cost, IABSE Symposium Melbourne Collin P, Möller M, Stoltz A, Ponts Mixtes á Dalles Prefabriques, Construction Metallique nr 3, Collin P, Johansson B, Wettbewerbsfähige Brücken in Verbundbauweise, Stahlbau nr 11, november Johansson B, Collin P, High Strength Steel- the Construction Material of the Future, International Steel Construction Conference, Delft, februari Collin P, Möller M, Structural Applications for High Strength Steel, Nordic Steel Construction Conference 1998 in Bergen, Bergen Collin P, Petursson, H, Möller M, Composite Bridges with Prefabricated, Nordic Steel Construction Conference 1998 in Bergen, Bergen Collin P, Möller M, Johansson B, On Lateral-Torsional Buckling of Continous Bridge Girders, Journal of Constructional Steel Research Vol 45, nr Möller M, Johansson B, Collin P A New Analytical Model of Inelastic Local Flange Buckling, Journal of Constructional Steel Research Vol 43, nr Collin P, Some Trends in Swedish Bridge Construction, New Steel Construction vol 5, nr , Birmingham UK Collin P, Some Trends in Swedish Bridge Construction, Proceedings of the International Conference on Welded Structures, Budapest September ISBN Collin P, Möller M, On Lateral-Torsional Buckling of Bridge Girders near Support, Nordic Steel Construction Conference 2004 in Malmö, Copenhagen, Exempel på rapporter mm Collin et al, Proceedings of International Workshop on Prefabricated Composite Bridges, Technical Report, Div of Struct Eng, LTU ISBN Collin et al, Proceedings of International Workshop on Bridges with Integral Abutments, Technical Report 2006:14, Div of Struct Eng, LTU Collin P, kursmaterial Composite Bridges för V5, 35 sidor, LTU (14)

12 IABSE Structural Engineering Document 8, Use and Application of High-Performance Steels for Steel Structures, Zurich oktober Bidrag till kapitel om stålbroar. Collin P et al, Bärighetsutredning i framtiden, Skrift 02:03, Institutionen för Väg- och Vattenbyggnad, LTU P Collin, Möller M, Utvärdering av belastningsprov-bro över Rokån, LTU Collin P, Johansson B, Petursson H, Samverkansbroar med elementbyggda farbanor, SBI Stålbyggnadsinsutstitutets lärobok Stålbyggnad, (kapitel 16 rörande Europagemensamma normer och standarder), SBI Collin P, Johansson B, Sedlacek G et al, Super Steels in Structural Applications-a Prestudy, Publikation 176:2, SBI Blomqvist A, Collin P, Ranby A, Dimensionering av svetsförband i seghärdade konstruktionsstål av Weldox 500 och Weldox 700, Publikation 156, SBI Ahlenius E, Collin P, Hedin J, Att konstruera med höghållfast stål, Publikation 148, SBI Studie av Eurocode 4-Samverkanskonstruktioner(kapitel om skjuvförbindare), Rapport 177:1, SBI Collin P, Project Application Document 3-1, Design of Steel Structures, Öresund Link Consultants, Köpenhamn Collin P, Project Application Document 4-1, Design of Composite Steel and Concrete Structures, Öresund Link Consultants, Köpenhamn Collin P, Dimensionering av hallramar, SBI Collin P, Vippning av balkar i hallramar, LuTH 1991(doktorsavhandling). Collin P, Egenspänningar i krysspålar, Skrift 88:05, Avd för Stålbyggnad, LuTH Collin P, Johansson B, Dynamiska egenskaper hos efterspänt bjälklag med TRP200 som form, Skrift 1987:13, LuTH Collin P, Johansson B, Betola samverkansbjälklag, Skrift 1987:09, LuTH Collin P, Johansson B, Svetsbultar i samverkansbroarlitteraturstudie, Skrift 87:07, Avd för Stålbyggnad, LuTH Betola samverkansbjälklag, Skrift 1987:09, Avd för Stålbyggnad, LuTH 1987 Collin P, Statistisk behandling av bärförmågan av studs, Skrift 86:06, Avd för Stålbyggnad, LuTH Populärvetenskapliga artiklar P Collin, H Petursson, H Tornberg, Broar med integrerade landfästen, V-byggaren nr 3, Stockholm P Collin, Ö Johansson, T Lundmark, Ny teknik förlänger livet för Forsmobron, V-byggaren nr 1, Stockholm P Collin, Johansson B, Bättre samverkansbroar på väg, V-byggaren nr 2, Stockholm P Collin, Johansson B, Elementbyggda broar - ett koncept med slagkraft, V-byggaren nr 3, Stockholm Collin P, Fladvad P, Ut med doktorn i produktionen, debattartikel i Dagens Industri 24/ P Collin, Eurocodes - a harmonised design method, Svetsaren vol 50, nummer , Göteborg (14)

13 Exempel på övriga föredrag Stålbyggnadsdagarna 1995(samverkansbroar med elemenfarbana), 1997(tillämpningar för höghållfast stål), 2001(tillämpad brobyggnad), 2005(broar med integrerade landfästen) 2009(Fyra Europeiska FoU-projekt). Betongbyggardagarna 2005, föredrag om Eurokod 3+Eurokod 4 Brobyggardagar anordnade av Brosamverkan Väst 1998 samt Stålbyggnads- samt brodagar i Finland(2006), Norge( ) samt Danmark(2004). IVA-seminariet morgondagens ingenjörer, Föredrag hos Väg- och Banverkets regionkontor runt om i landet, ett tiotal. BASAAR, informativa föredrag till forskare och konstruktörer i samband med följande IABSE symposier Melbourne 2002 (Fullskaleprovning broar) Amsterdam 2003 (utbyte Forsmobron) Shanghai 2004 (Svenskt koncept Integrerade landfästen, Bro Hökviksån) Lissabon 2005 (Käl- och stumsvetsar i höghållfast stål). Exempel på kursverksamhet Stålbyggnad, LTU, övningsassistent och föreläsare Brokurs, 10 p, Mitthögskolan, ansvarig del stål- och träbroar, Bropojektering 5 p, LTU (laster, brotyper, dimensionering av samverkansbroar, egen övningsbro) Dr. kurs Samverkansbroar, 5p, 2004, examinator, föreläsare och kursledare i samarbete Håkan Sundquist, KTH (elever från Vägverket+LTU+KTH). Dr kurs Stabilitetsteori, 5p, 2005, examinator, föreläsare och kursledare i samarbete med H Sundquist, KTH (elever från VV+LTU+KTH+CTH+LTH). Eurokodkurser för konstruktörer, innefattande Eurokod 0-4, med bland annat professorerna Bo Westerberg, Torsten Höglund, Bernt Johansson. Planeringsansvarig för kurserna samt egna föreläsningar inom EK 4 samt EK 3-2. Ett tjugotal kurstillfällen Planeringsansvarig och moderator för bland annat följande seminarier Seminarium/utbildning: Brolaster enligt Eurokod, Stockholm november deltagare från bland annat konsultfirmor, Trafikverket samt universitet. Internationell Workshop: Eurocode 4-2 for Composite Bridges, Stockholm, mars Forskare/konstruktörer/beställare från 10 länder deltog. 13(14)

14 Internationell Workshop: Strengthening of Steel Bridges, Stockholm, mars Forskare/konstruktörer/beställare från 8 länder deltog. Internationell Workshop: Composite Bridges with Prefabricated Deck Elements, Stockholm, mars Forskare/konstruktörer/beställare från 9 länder deltog. Öppet seminarium Nordisk Stålbrodag, Stockholm september Branschseminarium: Underhåll och förstärkning av broar, Luleå, november Öppet IVA-seminarium: De nya Eurokoderna-bakgrund och konsekvenser, Stockholm september Öppet IVA-seminarium: Stora Infrastrukturinvesteringar, Stockholm november Internationell Workshop: Bridges with Integral Abutments, Stockholm, maj Forskare/konstruktörer/beställare från 8 länder deltog. Rambölls Bro- och Anläggningsdagar, Stockholm, maj (ett hundratal åhörare samt åtta föreläsare per tillfälle). SVR-seminarium Brobyggnad, Göteborg, oktober 2004 SVR/Byggforum Nord: ett tiotal seminarier, Luleå , bland annat med tema: järnvägsinvesteringar, industriinvesteringar, broar, hus etc. 14(14)

Födelseår: 1960. marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 23 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN

Födelseår: 1960. marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 23 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN CV Namn: Peter Collin Födelseår: 1960 Position inom Ramböll: Ledande brokonstruktör, marknadschef bro Ramböll Sverige Anställd vid Ramböll Sverige år: 23 KVALIFIKATIONER PETER COLLIN Övrigt Norrbottens

Läs mer

Samverkansbroar och innovationer

Samverkansbroar och innovationer Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Samverkansbroar och innovationer Peter Collin Professor Samverkanskonstruktioner, LTU Mars 2014 3 generationer järnvägsbroar Typisk svensk samverkansbro 7.0 m A reinf = 1%

Läs mer

Förbättrade metoder för dimensionering av stål- och träbroar. Bernt Johansson Stålbyggnad LTU

Förbättrade metoder för dimensionering av stål- och träbroar. Bernt Johansson Stålbyggnad LTU Förbättrade metoder för dimensionering av stål- och träbroar Bernt Johansson Stålbyggnad LTU 1 Rapport xx:1998 Avdelningen för Stålbyggnad, LTU 2 Innehållsförteckning 1.Inledning...4 2. Stålbroar...4 2.1

Läs mer

Broworkshop om förstärkning av samverkansbroar

Broworkshop om förstärkning av samverkansbroar Broworkshop om förstärkning av samverkansbroar Förstärkning och underhåll av befintliga stål och samverkansbroar (betong och stål) stod i fokus under en intressant workshop den 28 september i Rambölls

Läs mer

3 generationer järnvägsbroar, Öre Älv

3 generationer järnvägsbroar, Öre Älv 3 generationer järnvägsbroar, Öre Älv Exempel på järnvägsbro 6.50-7.0 meter (två spår ger 4,5 meter extra) 300 mm 600 mm ballast = 12.000-14.000 14.000 ECU/m (single track) 2.5 meter Exempel på samverkansbro

Läs mer

Förstudie till ramprojektet: Utvärdering av tillåten trafiklast. Vägverket 1(9) Avdelningen för bro och tunnel

Förstudie till ramprojektet: Utvärdering av tillåten trafiklast. Vägverket 1(9) Avdelningen för bro och tunnel Vägverket 1(9) Förstudie till ramprojektet: Utvärdering av tillåten trafiklast Enheten för statlig väghållning 1998-12-17 Vägverket 1998-12-17 2(9) Förord Föreliggande förstudie till ramprojektet Utvärdering

Läs mer

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049

Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049 Kvarvarande utmattningskapacitet hos nitade metallbroar sammanfattning SBUF-projekt 12049 Många av dagens järnvägssträckningar byggdes i början av 1900-talet och de flesta av broarna som uppfördes är fortfarande

Läs mer

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB

Eurokoder inledning. Eurocode Software AB Eurokoder inledning Eurocode Software AB Eurokoder/Eurocodes Eurokoder (engelska: Eurocodes) är Europagemensamma dimensioneringsregler för byggnadskonstruktion. Dessa får nu i Sverige användas parallellt

Läs mer

EXAMENSARBETEN PÅ RAMBÖLL REGION NORD

EXAMENSARBETEN PÅ RAMBÖLL REGION NORD EXAMENSARBETEN PÅ RAMBÖLL REGION NORD Detta dokument ger en överblick över några tänkbara examensarbeten, från uppslag till mer konkreta förslag. För mer information/ansökan kontakta kontaktpersonen för

Läs mer

Eurokod 3 Stålkonstruktioner. År 1989 gav kommissionen

Eurokod 3 Stålkonstruktioner. År 1989 gav kommissionen Eurokod 3 Stålkonstruktioner Det var år 1975 och jag deltog i ett informationsmöte i Bryssel där en stolt representant för den dåvarande EEC-kommisionen presenterade projektet Eurocodes. Det skulle ge

Läs mer

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011

Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Bru over Likholefossen på Gaularfjellet, 2005 Höghållfasta(Duplexa)rostfria stål i väg och vatten applikationer Norsk Ståldag 2011 Anders Finnås, Outokumpu Stainless, Degerfors www.outokumpu.com Vad är

Läs mer

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista?

Hållfasthet. Kommer det bära eller brista? Hållfasthet Kommer det bära eller brista? Kommer det bära eller brista? Vad är det som avgör om ett föremål håller eller går sönder? Vilket eller vilka material är föremålet gjort av? Vilken form har föremålet?

Läs mer

Bärande konstruktioner i trä Roberto Crocetti Konstruktionsteknik, LTH - Lund Limträteknik - Malmö

Bärande konstruktioner i trä Roberto Crocetti Konstruktionsteknik, LTH - Lund Limträteknik - Malmö Bärande konstruktioner i trä Roberto Crocetti Konstruktionsteknik, LTH - Lund Limträteknik - Malmö Punkter som jag tänkte beröra idag - Några viktiga träegenskaper - Höga konstruktioner - Stora spännvidder

Läs mer

KTH Royal Institute of Technology

KTH Royal Institute of Technology Ny teknik för kvalitetssäkring av utmattningsbelastade svetsade konstruktioner Thomas Holmstrand Instutitionen för Farkost och Flyg Forskargrupp Design och tillverkning av svetsade konstruktioner Senior

Läs mer

PM Produktion och rivning

PM Produktion och rivning Sida 1 av 11 Projekt Ny Bro 2020 Handläggare av (leverantör) J. Bjerstedt/ATKINS Godkänd (leverantör) R. Timmerman/ATKINS Diarie-/Upphandlingsnummer TN/2013:74 13/196 Granskad (leverantör) C. Mundell/ATKINS

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Datavetenskap är ett brett ämne som omfattar de teoretiska

Läs mer

Yrkesinriktad ingenjörsträning

Yrkesinriktad ingenjörsträning Yrkesinriktad ingenjörsträning Praktikrapport Robin Kristensson V07 Företagspresentation Tyréns grundades 1942 och har under åren utvecklats till ett av Sveriges ledande och största konsultföretag inom

Läs mer

RAPPORT 2(10) Göteborg, 2010-04-07 70209 Upprättat av, telefon Reviderat den Arbetsnamn Simon Håkansson

RAPPORT 2(10) Göteborg, 2010-04-07 70209 Upprättat av, telefon Reviderat den Arbetsnamn Simon Håkansson RAPPORT 1(10) Sverige AB Mats Larsson Dimensionering av borrade stålrörpålar för bro Referensobjekt Botorpström ELU Konsult AB Avdelning Anläggning/Göteborg Lilla Badhusgatan 2 411 21 Göteborg Växel: 031-339

Läs mer

Grundläggning på grova stålrörspålar (LDP) Erfarenheter från Finland. StålpåleDagen 2011

Grundläggning på grova stålrörspålar (LDP) Erfarenheter från Finland. StålpåleDagen 2011 Grundläggning på grova stålrörspålar (LDP) Erfarenheter från Finland StålpåleDagen 2011 Innehåll Historia och statistik för grova stålrörspålar i Finland Användningsområden Användning i brobyggen Projektexempel

Läs mer

Jan Österholm Ruukki Metals

Jan Österholm Ruukki Metals Jan Österholm Ruukki Metals 2,3 milj ton stål 250.000 ton rör Varmvalsat Ruukkis byggprodukter Hålprofiler Profiler Stålbyggnad Verkstadsindustri Kallvalsat o metallbelagt Vitvaruindustri Precisionsrör

Läs mer

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä

Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Konkurrenskraftiga träbroar för framtiden Evenstad bro, Norge och Kristoffer Karlsson Mål en del av vision NS-1 (NRA) Bygga och leva med trä Målet omfattar utveckling av byggnadsteknik med avseende på:

Läs mer

Eurokoder för kranbanor och maskiner Bernt Johansson, LTU

Eurokoder för kranbanor och maskiner Bernt Johansson, LTU Eurokoder för kranbanor och maskiner Bernt Johansson, LTU Bakgrund Kranbanor och maskiner är vanligen förekommande i industribyggnader. Det gemensamma för dessa är att de ger upphov till dynamiska laster,

Läs mer

Vid Solberg arbetar Peab vidare med den befintliga Solbergsvägen. Mellan Solberg och Åmon återupptas sprägningarna

Vid Solberg arbetar Peab vidare med den befintliga Solbergsvägen. Mellan Solberg och Åmon återupptas sprägningarna Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 010-123 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall 28 september Vid Solberg arbetar Peab vidare med den befintliga Solbergsvägen. Mellan Solberg

Läs mer

Mitt liv med byggregler

Mitt liv med byggregler Mitt liv med byggregler Professor emeritus Bernt Johansson, LTU, juni 2009 Inledning I hela mitt yrkesverksamma liv har jag haft en hobby, nämligen att skriva regler för byggkonstruktioner, mestadels stålkonstruktioner

Läs mer

Reparera och förstärka utan att gå på en nit

Reparera och förstärka utan att gå på en nit 1 Gamla nitade stålkonstruktioner Vad säger regelverket? Vad säger forskningen? Vad göra med en gammal nitad konstruktion? Hur förstärka en gammal nitad konstruktion? Ove Lagerqvist, ove@prodevelopment.se

Läs mer

Din vägledning i valet av träbro. Val av brotyp/spännvidd.

Din vägledning i valet av träbro. Val av brotyp/spännvidd. Träbroguiden. Din vägledning i valet av träbro. Val av brotyp/spännvidd. Träbroar ar i dag samma prestanda oc tekniska livslängd som broar av andra material, både inom gång- oc cykelbroar oc avancerade

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet

EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet 2004-10-06 EN 1993-1-1, dimensionering av stålkonstruktioner, allmänna regler och regler för byggnader Bernt Johansson, Luleå Tekniska Universitet Bakgrund År 1975 deltog jag i ett informationsmöte i Bryssel

Läs mer

Hållbarhet Ett måste för framtiden

Hållbarhet Ett måste för framtiden Höghållfasta Stål och Hållbar Utveckling Av Anders Finnås, Outokumpu Stainless SBI Seminarium Onsdag 11 November 2015 Svenska Mässan Hållbarhet Ett måste för framtiden Cleaned twice 1961 and 1995 Mänskligheten

Läs mer

Lågcykelutmattning av samverkansbroar

Lågcykelutmattning av samverkansbroar ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY DEPARTMENT OF STRUCTURAL ENGINEERING SE-100 44 STOCKHOLM Lågcykelutmattning av samverkansbroar Tom Thöyrä och Gunnar Tibert KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN INSTITUTIONEN FÖR BYGGKONSTRUKTION

Läs mer

Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer

Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer Certifiering av stålbyggnadskonstruktörer Professor Bernt Johansson 1 Certifierad stålbyggnadskonstruktör (CSK) Varför? Hur? När? 2 England Institution of Structural Engineers har rätt att certifiera konstruktörer.

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm.

Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-15 1(6) Protokoll nr 2 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 kl. 10:00-12:00 i Dalarnas hus, Stockholm. Värd: Åke Skarendahl,

Läs mer

Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp

Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp Kurs-PM Ba rande tra konstruktioner, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Author: Thomas Bader och Johan Vessby Semester: Hösten 2016 Course code: 4BY100 Introduktion Syftet med

Läs mer

Anders Spåls Norska Ståldagen 28.10.2010. Moderne stålbruer en springbrett for kostnadseffektivitet

Anders Spåls Norska Ståldagen 28.10.2010. Moderne stålbruer en springbrett for kostnadseffektivitet Anders Spåls Norska Ståldagen 28.10.2010 Moderne stålbruer en springbrett for kostnadseffektivitet Stålgutten inbjuder till dialog om goda erfarenheter och utveckling Utgångspunkter för dialog: Några ord

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01-2004-12-31

Årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01-2004-12-31 Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2005-03-14 1(7) Årsredovisning för verksamhetsåret 2004-01-01-2004-12-31 1. FÖRENINGENS ORGANISATION Den Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM bildar en svensk ideell

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄBYGGNAD TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet är inriktat mot att utveckla det industriella byggandet i trä. Ämnet omfattar konstruktionsteknik

Läs mer

Kasper Salin-vinnare skapad

Kasper Salin-vinnare skapad Peter Fajers, Civilingenjör, handläggande stålkonstruktör Väven Kasper Salin-vinnare skapad FEM-DESIGN Umeås nya landmärke har skapats i samarbete mellan två av Skandinaviens ledande arkitektkontor, norska

Läs mer

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey

Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Bygg 402 Utgåva 2 2003-03-13 Sida 1 (8) Dimensionering av bärande konstruktioner Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder 1.1 Allmänna principer och laster 1.2

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I EXPERIMENTELL MEKANIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I EXPERIMENTELL MEKANIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I EXPERIMENTELL MEKANIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Utbildning på forskarnivå inom Experimentell mekanik fokuserar mot utveckling av optiska

Läs mer

Snabba brobyten och brobyggnationer Svensk sammanfattning

Snabba brobyten och brobyggnationer Svensk sammanfattning Snabba brobyten och brobyggnationer Svensk sammanfattning SBUF-projekt Rapport nr: 12691 Alexander Mathern / Tobias Larsson, NCC Teknik 2013-01-31 1 (17) Förord Detta SBUF projekt har studerat innovativa

Läs mer

PÅLKOMMISSIONEN PÅLKOM M I SSI ON EN

PÅLKOMMISSIONEN PÅLKOM M I SSI ON EN PÅLKOMMI SSI ON EN Grundades 1959 inom IVA Idag inte längre ansluten till IVA Medlemmar - entreprenörer, konsulter, tillverkare, myndigheter, högskolor och utländska företag Pålkommissionen är unik i Europa

Läs mer

Stål- och träbyggnadsteknik VBK N01

Stål- och träbyggnadsteknik VBK N01 Stål- och träbyggnadsteknik VBK N01 Kursprogram 2012 Kursen skall ge fördjupande kunskaper om funktionssätt, dimensionering och utformning av konstruktionselement och förband i både stål- och träkonstruktioner.

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Olivia Eldh V07 2010-08-27 Lunds Tekniska Högskola Väg och vattenbyggnad Sweco Structures Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö

Läs mer

Utmattning av aluminiumkonstruktioner enligt Eurokod 9

Utmattning av aluminiumkonstruktioner enligt Eurokod 9 Utmattning av aluminiumkonstruktioner enligt Eurokod 9 Torsten Höglund, professor emeritus i stålbyggnad, KTH Eurokod 9 Dimensionering av aluminiumkonstruktioner, SS-EN 1999, besår av fem delar, se figur

Läs mer

Tisdag 6 november Bakgrund. Vi fyra senior/emeritus professorer mittfyrtitalare

Tisdag 6 november Bakgrund. Vi fyra senior/emeritus professorer mittfyrtitalare Tisdag 6 november 2012 Håkan Sundquist Forensic engineering 1 Bakgrund Vi fyra senior/emeritus professorer mittfyrtitalare som varit ansvariga för konstruktionsutbildningen vid Chalmers, KTH, LTH och LTU

Läs mer

KTH Royal Institute of Technology

KTH Royal Institute of Technology KTH Royal Institute of Technology Nya förbättringsmetoder för ökad livslängd och bättre prestanda Thomas Holmstrand Avdelningen för Lättkonstruktioner Forskargrupp Design och tillverkning av svetsade konstruktioner

Läs mer

Svensk byggforskning i samverkan

Svensk byggforskning i samverkan Svensk byggforskning i samverkan Medverkande universitet Sveriges Bygguniversitet är en samarbetsorganisation som omfattar forsknings- och utbildningsenheter som är knutna till utbildning av civilingenjörer

Läs mer

Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner

Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner Eurokod 3 del 1-2 Brandteknisk dimensionering av stålkonstruktioner Peter Karlström, Konkret Rådgivande Ingenjörer i Stockholm AB Allmänt EN 1993-1-2 (Eurokod 3 del 1-2) är en av totalt 20 delar som handlar

Läs mer

Studieplan för forskarutbildning i ämnet LÄTTKONSTRUKTIONER (ENG: LIGHTWEIGHT STRUCTURES) Inom skolan för teknikvetskap, KTH

Studieplan för forskarutbildning i ämnet LÄTTKONSTRUKTIONER (ENG: LIGHTWEIGHT STRUCTURES) Inom skolan för teknikvetskap, KTH Studieplan för forskarutbildning i ämnet LÄTTKONSTRUKTIONER (ENG: LIGHTWEIGHT STRUCTURES) Inom skolan för teknikvetskap, KTH Denna studieplan för forskarutbildning i ämnet Lättkonstruktioner kompletterar

Läs mer

LCC för Järnvägsbron över Huvudnäskanalen

LCC för Järnvägsbron över Huvudnäskanalen LCC för Järnvägsbron över Huvudnäskanalen Ska bron repareras eller bytas ut? Mohammed Safi & Raid Karoumi Avdelningen för Bro- och stålbyggnad Befintlig bro Allmän information Brolayout Konstruktionsnamn:

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

Nordisk geosyntet grupp. 99110 Slutrapportering

Nordisk geosyntet grupp. 99110 Slutrapportering Nordisk geosyntet grupp 99110 Slutrapportering 2003-12-17 2 (5) Facklig rapport Den övergripande målsättningen med gruppens arbete har varit att inom Norden öka kunskapen om geosynteter i byggandet och

Läs mer

Framtidens naturliga sätt att bygga broar.

Framtidens naturliga sätt att bygga broar. Framtidens naturliga sätt att bygga broar. Framtidens broar byggs i trä. Den utvecklingsprocess som träbroar har genomgått de senaste åren har resulterat i att allt fler har fått upp ögonen för deras fördel

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Din vägledning i valet av träbro.

Din vägledning i valet av träbro. Träbroguiden. Din vägledning i valet av träbro. Träbroar har i dag samma prestanda och tekniska livslängd som broar av andra material, både inom gång- och cykelbroar och avancerade vägbroar för tung fordonstrafik.

Läs mer

Förslagsskiss på gång- och cykelbro inom projektet Entré Ludvika

Förslagsskiss på gång- och cykelbro inom projektet Entré Ludvika Förslagsskiss på gång- och cykelbro inom projektet Entré Ludvika Erik Andersson Arkitektbyrå AB ELU Konsult AB Innehåll Uppgiften Inspiration Förslag Gestaltningsidé Teknisk beskrivning Grov kostnadsberäkning

Läs mer

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro

Brotyper. Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper Olika brotyper används till olika saker. De brotyper vi går igenom är: Balkbro Bågbro Hängbro Snedkabelbro Brotyper - balkbroar Balkbron är den äldsta brotypen som vi känner till. Trädstammen

Läs mer

Att konstruera med stål Läromedel för konstruktörer. Modul 9. Brottmekanik. Kjell Eriksson

Att konstruera med stål Läromedel för konstruktörer. Modul 9. Brottmekanik. Kjell Eriksson Att konstruera med stål Läromedel för konstruktörer Modul 9 Brottmekanik Kjell Eriksson Att konstruera med stål - Läromedel för konstruktörer omfattar: Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul

Läs mer

Teknikprojekt. Broar. So le n Ht-17

Teknikprojekt. Broar. So le n Ht-17 Teknikprojekt Broar So le n Ht-17 Historiskt broar Broar har spelat en stor roll vid underlättande av transporter, vid handel och krig. Broar över vattendrag och raviner. Naturliga broar gav oss lärdom

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Biomedicinsk teknik TEBMEF00 Studieplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2014-05-16. 1. Ämnesbeskrivning Biomedicinsk

Läs mer

The Top of Rail Research Project

The Top of Rail Research Project Projektförslag till HLRC The Top of Rail Research Project Projekttid 4 år Sökt belopp från HLRC: 9,25 MSEK Beviljat från JVTC: 2,25 M SEK Avdelningen för Drift & Underhåll och avdelningen för Experimentell

Läs mer

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3

1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1 Allmänt 1 1.2 Standarden SS-EN 1090-2 2 1.3 Kvalifikationskrav för personal 2 1.4 Krav på noggrannhet för utförandet 3 2. Termer och definitioner 4 3. SS-EN 1090-1

Läs mer

Fabrikstillverkade träbroar skapar nya möjligheter.

Fabrikstillverkade träbroar skapar nya möjligheter. Fabrikstillverkade träbroar skapar nya möjligheter. Framtidens broar byggs i trä. Marknaden för broar genomgår just nu en förändringsprocess, där trä blir ett allt naturligare alternativ i valet av byggnadsmaterial.

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 6 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för bioteknologi Skolchef: Stefan Ståhl Inskickad den: 2008-12-19 Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Forskningsprogram för. Vid Trafik och Logistik KTH

Forskningsprogram för. Vid Trafik och Logistik KTH Forskningsprogram för kapacitetsanalys och simulering Vid Trafik och Logistik KTH KTH Järnvägsgruppen Bo-Lennart Nelldal Adj. professor 2011-02-04 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt Lönsamhet Konkurrens/

Läs mer

CBI Kursverksamhet Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet

CBI Kursverksamhet  Kurskatalog RISE CBI Betonginstitutet CBI Kursverksamhet www.cbi.se Kurskatalog 2018 RISE CBI Betonginstitutet CBIs kursverksamhet CBI har bedrivit kursverksamhet sedan 1940-talet, såväl öppna som företagsinterna. Den största andelen har genom

Läs mer

E6 Saltkällan Håby: ÖREKILSBRON

E6 Saltkällan Håby: ÖREKILSBRON E6 Saltkällan Håby: ÖREKILSBRON 1 Saltkällan Rödberget Fläskeberget Saltkällans trafikplats Nuvarande E6 Örekilsälven Vägen från Uddevalla och Småröd klättrar upp på Rödberget, passerar Örekilsälven och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Malmö högskola/fakulteten för teknik och samhälle Fakultetsstyrelsen 2016-12-02 dnr FO 4.1 2016/323 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Computer Science 1. Ämnesbeskrivning

Läs mer

Bärande konstruktioner i trä Roberto Crocetti Konstruktionsteknik, LTH - Lund Limträteknik - Malmö

Bärande konstruktioner i trä Roberto Crocetti Konstruktionsteknik, LTH - Lund Limträteknik - Malmö Bärande konstruktioner i trä Roberto Crocetti Konstruktionsteknik, LTH - Lund Limträteknik - Malmö Punkter som jag tänkte beröra idag - Några viktiga träegenskaper - Höga konstruktioner - Stora spännvidder

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Byggdagbok augusti 2012

Byggdagbok augusti 2012 Trafikverket E4 Sundsvall Telefon: 060-13 90 50 e4sundsvall@trafikverket.se www.trafikverket.se/e4sundsvall Byggdagbok augusti 2012 31 augusti Länkplattan är gjuten och jämnas till. Den ska förhindra att

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

LCC för Järnvägsbron över Huvudnäskanalen. Ska bron repareras eller bytas ut? Mohammed SAFI

LCC för Järnvägsbron över Huvudnäskanalen. Ska bron repareras eller bytas ut? Mohammed SAFI LCC för Järnvägsbron över Huvudnäskanalen Ska bron repareras eller bytas ut? Mohammed SAFI Befintlig bro Allmän information Konstruktionsnamn: Bro över Huvudnäskanalen km 29+709 Konstruktionsnummer: 3500-2593-1

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I FYSIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I FYSIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I FYSIK TFN-ordförande 2007-09-10 Antagning till utbildning på forskarnivå i Fysik har upphört. Ämnet är ersatt av Tillämpad fysik. 1 Ämnesområde Utbildning

Läs mer

Årsredovisningsenkäten 2008

Årsredovisningsenkäten 2008 Page 1 of 7 Årsredovisningsenkäten 2008 Skolnamn: Skolan för teknik och hälsa Skolchef: Lars-Åke Brodin Inskickad den: Godkännande Uppgifterna i Årsredovisningsenkäten 2008 godkännes:.............................

Läs mer

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN

Postal address Telephone E-mail Barkarbacken 9 +46 (0)23-315 30 (Office) lars.rosengren@bergkonsult.se SE-791 93 Falun SWEDEN 1 (7) 2012-01-11 Lars Rosengren Född:1958-03-17 Civilstånd: Gift (5 barn) C.V. Sammanfattning: Lars har varit verksam inom bergteknik och bergmekanik sedan 1986. Sedan 2000 arbetar han som konsult under

Läs mer

Möjligheter med samverkanskonstruktioner. Stålbyggnadsdagen Jan Stenmark

Möjligheter med samverkanskonstruktioner. Stålbyggnadsdagen Jan Stenmark Möjligheter med samverkanskonstruktioner Stålbyggnadsdagen 2016 2016-10-26 Jan Stenmark Samverkanskonstruktioner Ofrivillig samverkan Uppstår utan avsikt eller till följd av sekundära effekter Samverkan

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Profil. Niclas Stenberg

Profil. Niclas Stenberg Profil Niclas Stenberg Tekn Dr Niclas Stenberg Skiftesvägen 18 187 31 Täby tel: 08 758 97 98 mob: 0734 169 838 email: niclas@nist.se url: http://www.nist.se NIST INGENJÖRSFIRMA NICLAS STENBERG 2 Beskrivning

Läs mer

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR

SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SAMVERKAN FÖR ATT MÖTA SAMHÄLLSUTMANINGAR SETT UR AKADEMINS PERSPEKTIV Fredrik Nilsson, Professor Dr., Arkitekt SAR/MSA, Prefekt, Institutionen för Arkitektur / Forskningsstrateg, White Arkitekter EN STARK

Läs mer

5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder

5 Beskrivning av hur Eurokoderna införlivas i det svenska regelsystemet. 6 CE-märkning av bygg- och anläggninsprodukter dimensionerade med Eurokoder Bygg 402 Utgåva 4 Augusti 2005 Sida 1 (10) Dimensionering av bärverk Översikt Design of loadbearing structures Survey Innehåll 0 Orientering 1 Eurokoder, Europastandarer (EN) 1.1 Allmänna principer och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik. 1. Ämnesbeskrivning. 2. Utbildningens mål Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i elektronik Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14. 1. Ämnesbeskrivning Elektronikämnet spänner över ett stort område, alltifrån

Läs mer

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng

Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Sida 1(5) Utbildningsplan Byggteknik - Högskoleingenjörsprogram 180 högskolepoäng Building Engineering Programme 180 Credits* 1. Programmets mål 1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 : Utbildning

Läs mer

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande

Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träbyggande och boende Internationell innovationspartner inom träbyggande Träkonstruktionsteknik i samverkan med andra material Husbyggnad Brobyggnad Utomhuskonstruktioner och fasader Renovering Trä och

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK. TFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TRÄTEKNIK TFN-ordförande 2015-01-29 1 Ämnesområde Träteknik omfattar tvärvetenskaplig forskning på trämaterialet och industriella processer inom kedjan

Läs mer

Produktbeskrivning av FIBERBAR

Produktbeskrivning av FIBERBAR 1 Företagspresentation av Fiberbar Fiberbar grundades 1992 av VD Per Orre Ansvarig för forskning och utveckling, professor Lars Sentler Sakkunnig medarbetare, Docent Yngve Anderberg Fiberbar Utvecklats

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljöpsykologi TEAAMF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljöpsykologi TEAAMF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Miljöpsykologi TEAAMF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2015-02-23 (Dnr

Läs mer

Förbundsutskott 32, broar och tunnlar

Förbundsutskott 32, broar och tunnlar Förbundsutskott 32, broar och tunnlar Utmärkelse till en framstående konstruktion inom bro- och tunnelområdet www.nvfnorden.org Stadgar i korthet: För ingenjörskonsten viktiga konstruktioner Behöver inte

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik

Studieplan för utbildning på forskarnivå. Biologisk fysik Studieplan för utbildning på forskarnivå Biologisk fysik Skolan för Teknikvetenskap Skolan för Informations- och Kommunikationsteknik Skolan för Datavetenskap och Kommunikation Nationella föreskrifter

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010

Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10. Makes Industry Grow ISO 3834. Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Kurs i svetsteknik, ST-VE-ht10 ISO 3834 Björn Lindhe Helsingborg 13-14 december 2010 Styrande kvalitetskrav vid svetsning - Översikt Kvalitetssystem SS-ISO 9000:2000 Kvalitetskrav för svetsning SS-EN ISO

Läs mer