Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och Årsredovisning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2014

2 INNEHÅLL Året som gått...3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal Vision och värdegrund...8 Idrotten...9 Resurserna...11 Stöd och service...13 Gemensamt...14 Kommunkontakter...15 Jubileer/Utmärkelser och Stipendier/Fonder...18 Idrottens Spel i Göteborg AB koncernen...19 Stiftelsen Idrottsmusei Vänner, Bohuslän-Dals Idrottshistoriska Förening...20 Förvaltningsberättelse...22 Resultat- och balansräkning...24 Revisionsberättelse...29

3 Året som gått! Vårt arbete med fokus på idrottens bästa har fortsatt under året! År 2014 har varit ytterligare ett bra idrottsår i Västsverige. Idrotten har ett fortsatt gott anseende i våra kommuner och i Västra Götalandsregionen och flera intressanta nya verksamheter håller på att utvecklas. Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) och SISU Idrottsutbildarna Väst (SISU) har sett över de totala disponeringarna av koncernens ekonomi med avsikten att utveckla stödet till idrotten. Vi har haft ett stabilt ekonomiskt stöd för vår verksamhet. Positivt är att några kommuner har ökat sitt stöd till den lokala utbildningsverksamheten. Västra Götalandsregionen fattade under året beslut om att öka stödet till SISU Idrottsutbildarna med kr för Under senare år har statsanslaget till SISU inte hängt med vår verksamhetsutveckling. Fokus har därför varit att genomlysa verksamheten för att vara i balans inför Ett ökat samarbete med föreningar, en högre ledarkvot och fler unika deltagare har resulterat i ökat statsbidrag på ca kr för 2015 för SISU. Den allra viktigaste uppgiften för styrelserna i VSIF och SISU är att företräda idrotten vid olika träffar med beslutsfattare inom våra 22 kommuner, Västra Götalandsregionen och riksdagen för att säkerställa medel och resurser till idrotten. Under det gångna året har styrelserna diskuterat att starta en gymnasieskola i Göteborg med inriktning på breddidrottsverksamhet och fysisk aktivitet som stående inslag på schemat. I slutet av året sändes ansökan in. Om den beviljas beräknas start ske hösten Vårt goda samarbete med Västergötlands Idrottsförbund har fortsatt och inför 2015 har vi tillsatt en gemensam arbetsgrupp med förtroendevalda som kommer att se över förutsättningar och möjligheter för samverkan. Styrelserna för VSIF och SISU tackar alla våra tjänstemän, konsulenter, servicepersonal, administratörer och alla som på ett eller annat sätt har bidragit till ett nytt framgångsrikt år. Vi inom VSIF ser mycket positivt på framtiden. Vi önskar att den fantastiska idrottsrörelsen, med dess ideella ledare, passar på att nyttja våra utvecklings- och utbildningsresurser! En betydelsefull del av detta arbete har varit att argumentera utifrån samhällsnyttan av idrottande på olika nivåer samt tillgången till goda idrottsmiljöer i kommunerna, dvs. vikten av idrottsanläggningar för bredd- och elitidrott samt organiserad och spontan idrott. Vårt goda samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers har fortsatt. Tillsammans har vi erbjudits att bli ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet. I konceptet ingår en stark forskningsverksamhet kopplad mot idrott, akademisk tränarutbildning samt förutsättningar för aktiva att kombinera studier med elitidrottssatsningen i en väl utvecklad träningsmiljö. Frank Andersson Ordförande Västsvenska Idrottsförbundet 3

4 Specialdistriktsförbund (SDF) i distriktet Nedanstående SDF och idrotter fanns representerade i vårt distrikt under 2014 Västsveriges Akademiska Idrottsförbund Västra Sveriges Amerikansk Fotbollförbund Bohuslän-Dals Badmintonförbund Göteborgs Badmintonförbund Bandyförbundet Distrikt Sydväst Västsvenska Bangolfförbundet Södra Baseboll- och Softbollförbundet Westra Sveriges Basketdistriktsförbund Biljard Göteborgs Bilsportförbund Västra Bilsportförbundet Götalands Bob- och Rodelförbund Bohuslän-Dals Bordtennisförbund Göteborgs Bordtennisförbund Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund Wästgöta/Dahls Bouleförbund Bohuslän-Dals Bowlingförbund Göteborgs Bowlingförbund Västsvenska Boxningsförbundet Göteborgs Brottningsförbund Bohuslän-Dals Brottningsförbund Svenska Budo- & Kampsportförbundet, Distrikt Väst Västkustens Bågskytteförbund Casting Region Mitt Västsveriges Curlingförbund Bohuslän-Dals Cykelförbund Göteborgs Cykelförbund Västsvenska Danssportförbundet Västsvenska Dartförbundet Draghundsport Västra Dragkamp Distriktet Dövidrott Väst Västsvenska Flygsportförbundet Bohusläns Fotbollförbund Dalslands Fotbollförbund Göteborgs Fotbollförbund Bohuslän-Dals Friidrottsförbund Göteborgs Friidrottsförbund Västsvenska Frisbeesportdistriktet Västsvenska Fäktförbundet Bohuslän-Dals Golfförbund Göteborgs Golfförbund Gymnastikförbundet Väst Västsvenska Gång- och Vandrarförbundet Handbollförbundet Väst Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund Göteborgs Handikappidrottsförbund Bohuslän-Dals Innebandyförbund Göteborgs Innebandyförbund Bohuslän-Dals Ishockeyförbund Göteborgs Ishockeyförbund Isseglarförbundet Bohuslän-Dals Judoförbund Göteborgs Judoförbund Västsvenska Kanotförbundet Västra Karateförbundet Västsvenska Klätterförbundet Bohuslän-Dalslands Konståkningsförbund Göteborgs Konståkningsförbund Korpen, Västra Götaland Västra Landhockeyförbundet Västra Snöskoter & Motorcykelförbundet Mångkampförbundet Väst Bohuslän-Dals Orienteringsförbund Göteborgs Orienteringsförbund Racerbåtförbundet Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Västergötlands Ridsportförbund Västra Roddförbundet Rugbyförbundet Västkustens Seglarförbund Västsvenska Simförbundet Skateboardförbundet Bohuslän-Dals Skidförbund Göteborgs Skidförbund Region Väst Skidskytteförbund Region Syd Skidskytteförbund Bohuslän-Dals Skolidrottsförbund Göteborgs Skolidrottsförbund Västsvenska Skridskoförbundet Västsvenska Skyttesportförbundet Sportdykning Västsvenska Squashförbundet Västra Götalands Styrkelyftförbund Västsvenska Taekwondoförbundet Svensk Tennis Göteborg Svensk Tennis Väst Distrikt Väst Triathlonförbundet Västra Götalands Tyngdlyftningsförbund Västsvenska Varpaförbundet Västsvenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet Västsvenska Volleybollförbundet 70 idrotter är anslutna till Riksidrottsförbundet. I distriktet finns alla idrotter representerade. 4

5 Styrelse och uppdrag Frank Andersson Ordförande Frank Andersson Ordförande Lena Fridlund 1:a vice ordförande Lena Fridlund 1:a vice ordförande Roland Joelsson 2:a vice ordförande Roland Joelsson 2:a vice ordförande Ulf Widell Ledamot Rebecca Simonsson 3:e vice ordförande Rebecca Simonsson 3:e vice ordförande Ulf Widell Ledamot Lars O Carlsson Ledamot Mattias Mossberg Ledamot Kristina Engberg Ledamot Ulrika Granfors Wellemets Ledamot Johan Gadd Adjungerad Lars O Carlsson Ledamot Mattias Mossberg Ledamot Kristina Engberg Ledamot Fredrik Ulrika G Andersson Wellemets Ledamot Elsi-Brith Ulf Widell Jodal Ledamot Stefan Palm Adjungerad Richard Cander Personalens repres. Barbro Erlandsson Ordf. valberedningen Richard Cander Richard Cander Personalens representant Personalens representant Förbundsordförande Frank Andersson Johan Gadd Adjungerad Johan Gadd Adjungerad Barbro Erlandsson Barbro Erlandsson Ordf. valberedningen Ordf. valberedningen Hedersordförande Stig A Jönsson Styrelseledamöter Lena Fridlund, 1:a vice ordförande Roland Joelsson, 2:a vice ordförande Rebecka Simonsson, 3:e vice ordförande Lars O Carlsson, ledamot Kristina Engberg, ledamot Mattias Mossberg, ledamot Ulrika Granfors Wellemets, ledamot Ulf Widell, ledamot Richard Cander, personalens representant Johan Gadd, adjungerad Stefan Palm, adjungerad sekreterare Hedersledamöter Thure Larsson Karl-Erik Lindfors Revisor, auktoriserad Mona Granath Jonas Blomqvist, personlig suppleant Lekmannarevisor Berne Okdahl Sven Persson, personlig suppleant Valberedning Barbro Erlandsson, ordförande Madelene Ekvall Kjell Jönsson Sigvard Lundell Jessica Olhsson 5

6 Ledamöter i av Västsvenska Idrottsförbundet ägda bolag: Idrottens Spel i Göteborg AB Frank Andersson, ordförande Kristina Engberg Carl Fhager Carl Henrikson Lena Holm Lars Porko Matz Wallander, VD Av Västsvenska Idrottsförbundet utsedda representanter i organisationer och kommittéer: Benny Roséns Stiftelse Ulrika Granfors Wellemets K G Åberg Bohusläningens Guldjury Roland Joelsson Eva Vikarand Susanne Eriksson Johan Gadd Bohuslän-Dals Idrottshistoriska Förening Åke Hansson Lars O Carlsson SK Dynios stipendium för unga domare Rebecka Simonsson Susanne Eriksson Folksams Idrottsfond Ulrika Granfors Wellemets Rebecka Simonsson Susanne Eriksson Idrottsfondens ungdomsstipendier Rebecka Simonsson Susanne Eriksson Lotteriföreningen Ulf Widell, ordförande Stefan Palm Lena Fridlund Stiftelsen Idrottsmusei Vänner Gunnar Larsson, ordförande Lena Fridlund, vice ordförande Åke Lindegarth Jörgen Linder Nya Wermlandstidningens stipendium Jan Hagelbrand Representanter i organisationer och kommittéer: Göteborgsregionens Sociala Ekonomi Anders Manheden Samverkansrådet för social ekonomi i Göteborg Lars Lindfors Sparbanksstiftelsen Västs Idrottsstipendier Ulf Widell Susanne Eriksson Anette Gullbrandsson 6

7 Personal Distriktsidrottschef Idrottsjuridik, skatter m m Samordnare, idrott/högskola/universitet Social ekonomi, folkhälsa, EU-projekt Idrottsutveckling Avdelningschef Idrottskonsulenter Johan Gadd Anders Manheden Ola Jodal Lars Lindfors Göran Risp Oskar Wiklund Lena Andersson Sofia Blomgren Richard Cander Malin Ericsson Susanne Eriksson Thomas Franzén Peter Fröberg, slutat Thomas Hagelberg Jan Hagelbrand Annika Jedemark, föräldraledig Victoria Johannesson Kristine Josephsson Thomas Lundvall Denny Olofsson Amelie Olausson, tjänstledig Pilo Stylin Emma Svensson, föräldraledig Robin Svensson Eleonore Tammermo Richard Udin Ekonomi, Löneadministration Avdelningschef Stefan Palm Ekonomi Mona Jonsson Henrik Larsson Löneadministration Marita Persson Ann-Helen Dahl Ingela Andersson Ekonomiservice Lars-Åke Jönsson Dgive Valdez Idrottsservice Avdelningschef Administratör IT Kommunikation Fastighet Anette Gullbrandsson Gerd Morwing Olausson Anette Ellefsen Emma Kronberg, slutat Björn Johansson Jonas Neijmer Djoko Sokolov, slutat Eva-Lena Warner 7

8 Västsvenska Idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Väst Företräda idrotten Utveckla idrotten Utbilda idrotten Ge service åt idrotten Vision och värdegrund Vilka vi är Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) och SISU Idrottsutbildarna Väst (SISU) är Riksidrottsförbundets och studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas regionala stödorganisationer för idrottsrörelsen. Vår verksamhet utgår från riktlinjerna i idéprogrammet Idrotten vill. Verksamhetsidé Vi ska företräda, utbilda, utveckla samt ge service till idrottsföreningar och specialdistriktsförbund i samverkan med kommuner, Västra Götalandsregionen, universitet/ högskolor och näringsliv. Genom detta skapar vi förutsättningar för att fler kan idrotta och få ett livslångt intresse för idrott. Värdegrund Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas rätt att vara med Rent spel All vår verksamhet utgår från idrottens behov. Vi ser lärandet som en livslång process där dialogen, mötet och samtalet är centralt. Folkbildningen har hos oss en särställning Vi utvecklar föreningsdemokratin, där alla medlemmars röst har lika värde. Alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Vi bedriver och utvecklar all verksamhet så att alla ska kunna ha roligt, må bra och prestera Vi verkar för att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar Allt vi säger och gör skall präglas av öppenhet, engagemang och trovärdighet. Vi håller oss inom ramarna för överenskommelser och sprider en god etik och moral samt arbetar aktivt för fair play Vi avstår från uppdrag utanför idrotten. Vår primära uppgift är att vara en resurs i SDF/MO:s lärande och utveckling. Den sekundära uppgiften är att vara en resurs för idrotten utanför MO Våra medarbetares kompetens och skicklighet och deras engagerade förhållningssätt till uppdraget är en avgörande framgångsfaktor. Regelbunden kompetensutveckling är betydelsefullt Vår vision - Västidrotten i världstoppen! Norra Europas bästa idrottsregion finns i Västsverige Vi har välutbildade ledare och flest aktiva idrottare på alla nivåer Våra arenor och anläggningar håller högsta klass och vi har återkommande internationella evenemang samt VM, EM och SM Idrotten och regionens högskolor och universitet har ett väl utvecklat samarbete vilket gör att det idrottsliga forsknings- och utvecklingsarbetet bedrivs på högsta internationella nivå Samverkan mellan kommuner/region och idrottsrörelsen är en förutsättning för att vara i världstoppen 8

9 Övergripande mål för SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet Mål Vi skapar förutsättningar så att idrottsrörelsen i vårt distrikt har ökat i antalet aktiviteter och utövare. Fokusområde Nå fler föreningar och förbund med vårt samlade stöd som resurs Fördjupa föreningsutvecklingen med Framtidens IF som grund samt fortsätta satsningen på Värdefullt Utveckla lättillgängliga och billigare idrottsformer tillsammans med föreningar/förbund och kommuner/region för att skapa en jämlikare hälsa Jämställdhet och mångfald är integrerad i all verksamhet Utvecklingsområde Utveckla möjligheterna att nå en högre grad av självfinansiering inom kurs- och konferens. Idrotten Elitidrott och samverkan högskola/universitet Göteborgs universitet och Chalmers har tillsammans erbjudits att bli ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet. I konceptet ingår en stark forskningsverksamhet kopplad mot idrott, akademisk tränarutbildning samt förutsättningar för aktiva att kombinera studier med elitidrottssatsningen i en väl utvecklad träningsmiljö. Folkhälsa I internationella jämförelser har Sverige och Västra Götaland en god folkhälsa, hög levnadsnivå och minskad dödlighet i ett flertal livsstilssjukdomar. Däremot är de sociala skillnaderna i folkhälsa fortfarande tydliga och den har inte förbättrats i utsatta grupper på samma positiva sätt som för befolkningen i sin helhet. Under hösten har tre seminarier genomförts i den nya seminarieserien Västidrotten mot världstoppen för elitidrotten i Väst. Seminarierna arrangerades som ett samarbete mellan VSIF, SISU, Göteborgs universitet och Katrinelunds elitidrottsgymnasium. Inom ramen för idrottens samarbete med Göteborgs Universitet och Chalmers sportteknologi har Västra Götalandsregionen beviljat en ansökan om ett idrottsforskningskluster där VSIF är den centrala aktören från idrottens sida. Samarbetet kommer i första hand att gälla utåtriktat arbete som t ex konferenser, seminarier, föreläsningar och workshops. Under hösten har vi tillsammans med Västergötlands Idrottsförbund medverkat i processen att ta fram en EUansökan (Interreg) om arbetsmarknad där vårt tema är inriktat på socialt entreprenörskap. Vår del i ansökan handlar om att hjälpa unga arbetslösa in på en arbetsmarknad via utbildning och idrottens nätverk samt att hjälpa föreningar och individer inom idrotten att utveckla sitt entreprenörskap i syfte att öka antalet anställda inom idrotten och därmed få en starkare och bättre verksamhet. Ansökan kommer att lämnas in i mars Västsvenska Idrottsförbundet har företrätt idrotten i distriktet i arbetet med att ta fram handlingsplanen för Social hållbarhet i regionen. Utifrån arbetet har vi identifierat några områden som blir vägledande för vårt arbete med folkhälsa framöver. Ett av dessa är de geografiska områden vars befolkning till stor del består av barn som lever i fattigdom. Vår ambition är att utveckla verksamhetsformer som kan förbättra idrotten i dessa områden. Under 2014 har vi tillsammans med regionen genomfört ett fördjupat arbete i Angered i Göteborg, en stadsdel som många gånger har nämnts som ett utsatt område i Social Resursförvaltnings rapport Skillnader i livsvillkor och hälsa

10 Vi har samlat 13 idrottsföreningar, offentliga organisationer och arenor i Angered i en gemensam ansökan. Dessutom har vi samverkat i detta projekt med Borås, Skövde, Falköping m.fl. Dessvärre har vi inte nått konsensus med Västra Götalandsregionen, Folhälsokommittén, vad gäller finansieringen. SDF-utveckling Utbetalning av Västra Götalandsregionens anslag till SDF:en har gjorts vid tre tillfällen. En arbetsgrupp med representanter från VSIF och Västergötlands Idrottsförbund har sett över kriterierna för SDF-bidraget. Förslaget presenterades vid förra årsmötet och sändes därefter på remiss till SDF:en. I december antog styrelsen de nya kriterierna som gäller fr.o.m Under året har våra idrottskonsulenter genomfört 39 förbundsbesök samt 10 förbundsutvecklingsdagar. Innehåll har bl.a. varit framtagande av visioner, mål och handlingsplaner. Fem förbund har genomfört tio processarbeten. Totalt har utbildningstimmar genomförts i 33 SDF. Tre SDF-ordförandeträffar (Göteborg, Uddevalla och Vara) har genomförts där SISU och VSIF presenterat Västra Götalandsregionens Idrottspolitiska program, förslag till nya bidrags-/fördelningskriterier för SDF-bidraget samt aktuell information gällande stöd, service och utvecklingsinsatser. Träffarna genomfördes i samverkan med Västergötlands Idrottsförbund. Idrottslyft Rekrytering VSIF har för 2014 tilldelats 6,2 mkr som har använts för att ge stöd till att samverka med skolor, idrottsföreningar, SDF och andra organisationer som bedriver arbete för att främja fysisk aktivitet och goda motionsvanor. Totalt har medel till 270 projekt beviljats med deltagande av ca 190 föreningar. De flesta av de medverkande föreningarna har lämnat in utvärderingar på genomförda projekt avseende Idrottslyftet rekrytering. Ett flertal informationsträffar om Idrottslyftet har arrangerats. Unga Ledare Inom ramen för Unga ledare har vi utbildat och utvecklat Värdefulltambassadörer med uppdrag att arbeta med värdegrundsfrågor i föreningarna. En kurs, Plattformen unga ledare regionalt, har genomförts med 18 deltagare. Två SDF-konferenser har genomförts (Göteborg och Uddevalla) på temat SDF:en och deras roll, 49 personer från 39 SDF deltog. En träff för anställda på temat Föreningskunskap och arbetsgivaransvar har genomförts, med 18 personer från tio SDF. Arbetsgruppen för VSIF och Västergötlands Idrottsförbund har träffats kontinuerligt och leder vårt gemensamma arbete gentemot SDFen/medlemsorganisationerna. Svensk Idrott världens bästa/värdefullt Allt fler föreningar har visat intresse av att arbeta med värdegrundsfrågor via Värdefullt och har varit i kontakt med våra ambassadörer som introduktion till fortsatt processarbete. Under året har 133 föreningar arbetat med Värdefullt. I anslutning till TV- och radioserien Idrottens himmel och helvete har information och samtalsplaner sänts ut. Vi har varit inbjudna och besökt flera kommuner för fortsatt dialog i denna fråga. Antidoping Dopingprov och tester har genomförts i vårt distrikt, liksom i övriga Sverige. VSIF har i sin funktionärsstab testare med sk A- och B-licens. En viktig del i antidopingarbetet har varit information till och samarbete med skolor, föreningar och allmänhet. 10

11 Resurserna Valet - Låt alla idrotta idrotten gör Sverige starkare! Under året var det valår och vi har lyft fram idrottens stora betydelse i samhället, vikten av att alla som vill skall kunna ha möjlighet att vara med i föreningsdriven ideell verksamhet samt att det behövs ökat stöd till idrotten. Vi vill att alla skall ha möjlighet att idrotta. Samhället vinner på att invånarna har god hälsa, positiv fritid och känner glädje och gemenskap i en ideell förening. Idrotten ger mångfalt igen för varje satsad krona genom sina ideella insatser. Vid dessa möten har vi informerat, lyft aktuella frågor, stödet till idrotten och till SISU som kraftigt har försämrats de senaste fem åren, folkhälsofrågor, idrottens samhällsnytta samt fortsatt samarbete, samverkan och dialog. Under 2013 medverkade vi i arbetet med att ta fram ett förslag till nytt Idrottspolitiskt program. Programmet antogs i år och bygger på idrottens värdegrund och regionens Det goda livet. Det beskriver de förväntningar som regionen har på idrotten/sdf:en för det stöd de lämnar. Specifika frågor som lyftes fram: Stärk stödet till idrottsföreningar idrottens finansiering, Tillgänglighet till anläggningar och idrottsmiljöer investera i idrottsanläggningar, Förutsättningar för föreningslivet - föreningar är inte företag. Efter valet har många politiker, framförallt i kommunerna, bytts ut och det har bildats nya majoriteter. I dessa fall får vi bygga nya relationer. Kommunkontakter Idrottsrörelsen har en stor betydelse för den lokala utvecklingen i samhället. Vi har träffat och haft dialog med politiker och tjänstemän från våra 22 kommuner. Vid dessa tillfällen har vi representerat både VSIF och SISU. Vid mötena har vi informerat, lyft aktuella frågor, bl.a. ökning av stödet till idrotten och till SISU, idrottens samhällsnytta ur ett brett perspektiv, anläggningssituationen där vi i flera kommuner visat att idrotten kan vara med och finansiera nya anläggningar via Idrottslyftet, idrottsråd samt fortsatt samarbete, samverkan och dialog. Vi har lyssnat och tagit till oss synpunkter och förslag, skapat nya kontakter och fördjupat relationerna. Under hösten arrangerade vi en träff för de kommunala tjänstemännen med inriktning på idrottens strategiarbete, trenderna i samhället och möjligheterna till inspel i viktiga framtidsfrågor. Vi har träffat Idrotts- och föreningsnämnden i Göteborg där vi bl.a. tog upp värdegrundsfrågor med anledning av serien Idrottens himmel och helvete samt visat hur vi har arbetat och vilka material vi har haft som verktyg. Utöver detta diskuterades stödet till SISU. Västra Götalandsregionen Idrottsrörelsen har en stor betydelse för den regionala utvecklingen i samhället. Vi har träffat och haft dialog med politiker och tjänstemän från Västra Götalandsregionen, Regional utveckling, Folkhälsokommittén, Kulturnämnden. 11 Vi har även medverkat i projektet Jämlik hälsa där vi har tagit fram åtgärder för att motverka ojämlikheter i hälsan bland regionens invånare. Mötena med Västra Götalandsregionen har skett i samverkan med Västergötlands Idrottsförbund och vi har representerat både SISU och VSIF. Social Ekonomi VSIF har företrätt idrotten i distriktet i samarbetet inom Social Ekonomi. Under året har vi medverkat till den överenskommelse som är etablerad mellan Västra Götalandsregionen och Social Ekonomi inom regionen. Överenskommelsen skrevs under december 2014 av drygt 60 regionala organisationer (varav VSIF och Västergötlands Idrottsförbund var två) inom Social Ekonomi och av företrädare för Regionfullmäktige. Ambitionen är att Social Ekonomi, med sin mångfald av utförare, blir naturliga samarbetspartners till regionen och samtidigt kan utveckla sin egen frivilliga verksamhet. Social Ekonomi är indelat i fyra plattformar inom regionen, en för varje regiondel. VSIF företräder idrotten inom Fyrbodal och Göteborgsregionen. Västergötlands Idrottsförbund har representanter i Sjuhärads och Skaraborgs delregionala råd. Under året har dessa plattformar också blivit referensgrupper till de medel som Västra Götalandsregionen fördelar till socialentreprenöriella projekt inom social ekonomi. De fyra plattformarna är också representerade i Sociala Ekonomins Råd, som leds av Västra Götalandsregionen. VSIF företräder idrotten i en rad olika arbetsgrupper, plattformar och råd inom den sociala ekonomin, regionalt och lokalt: SER, Social Ekonomi Råd, Västra Götalandsregionen SEF, Social ekonomi, Fyrbodal GSE, Göteborgsregionens sociala ekonomi Idékom, Rådet för social ekonomi i Göteborgs stad

12 Winn Winn West VSIF driver, tillsammans med Västergötlands Idrottsförbund och SISU, ett treårigt projekt - Winn Winn West. I projektet testar vi idrottens möjligheter att skapa förutsättningar för en idrott som vilar på fler intäkter. Winn Winn West har arbetat affärsorienterat i föreningarna med att utveckla såväl sociala, som tävlings och uppvisningsevenemang. Vi har skapat förutsättningar för ökade intäkter till föreningarna, nätverk över sektorsgränserna och fler anställda inom idrotten. Nyckelbegrepp: Affärsmannaskap, Projektorganisation och Nätverk. Affärsmannaskap är de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som, oavsett bransch, behövs för att organisationen och individen ska kunna identifiera och förstå marknaden för att sedan skapa, förpacka, kommunicera och leverera ett erbjudande som är attraktivt och värdefullt för kunden, samtidigt som det är lönsamt för verksamheten. Vi har jobbat med verksamheten utifrån fyra verksamhetsområden: Organisationsutveckling Mål , 60 processade evenemang. Genomfört t.o.m. 2014, 21 processade evenemang. Idrottslyftet Ökad tillgänglighet till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer VSIF har för perioden 2014 tilldelats 8,8 mkr som har fördelats till 30 projekt i distriktet. Stödet har fördelats till objekt med idrottslig verksamhet som sker i samverkan mellan flera idrottsföreningar och som leder till bättre förutsättningar för barns och ungdomars idrottande. Utbildning Mål , Vi skall utbilda ledare i 300 idrottsföreningar. Genomfört t.o.m ca 800 utbildade ledare i drygt 120 idrottsföreningar. Nätverk Mål , Vi bildar och stimulerar fyra delregionala och 30 lokala nätverk. Genomfört t.o.m Vi ingår i och/eller driver 35 nätverk varav fem delregionala. Forskning och utveckling Mål , Vi genererar fyra forskningsprojekt, ett per delregion. Genomfört t.o.m Ett genomfört i Skaraborg, Åmål (Fyrbodal) och Borås (Sjuhärad) pågår. Återstår Göteborgsregionen. 12

13 Stöd och service Internationellt Ett nätverk har bildats i samverkan med distriktsförbunden i Halland, Västergötland och Värmland. I samarbete med Västra Götalandsregionen, Coompagnion, Westum och motsvarande organisationer i Danmark (Midtjylland) och Norge (Vestfolg) har vi tagit fram en ansökan till Interreg i Socialt entreprenörskap. Ansökan lämnas in FAS 3 I samverkan med Västergötlands Idrottsförbund har vi godkänts som anordnare på regional nivå. Under hösten startades verksamhet upp i Angered i Göteborg, med 15 deltagare. Information/kommunikation Vi har, tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, fortsatt att utveckla vår information och kommunikation. Detta för att underlätta det dagliga arbetet och öka medvetenheten inom verksamhetsområdet hos vår personal och styrelse för att vår information alltid skall vara aktuell och lättillgänglig. Information om våra verksamheter och aktiviteter har lämnats via nyhetsbrev, hemsida, Facebook samt via olika informationsmaterial. Vårt nyhetsbrev har utvecklats och utkommit tio gånger. Antalet prenumeranter ökar stadigt. Ett flertal material har tagits fram, bl.a. intern Verksamhetsinriktning 2015, Lokala verksamhetsinriktningar 2014 (till våra 22 kommuner), Verksamhetsberättelse 2013, PowerPoint-presentationer till årsmötet, Idrottens Kurs och konferensfolder vår och höst, foldrar för kurser i IdrottOnline, Winn Winn West samt vår Vision och värdegrund. Vi har ökat framtagningen av roll ups (8) till idrottsföreningar och skyltar till anläggningar (15). Våra varumärken har stärkts och syns nu på allt fler ställen i distriktet. Fler föreningar känner till oss. Vi har även medverkat med material och roll ups vid ledarveckan i Mölndal och Härryda, Partille Cup och Gothia Cup. I anslutning till serien Idrottens himmel och helvete har ett flertal pressmeddelanden och en debattartikel skickats ut. IdrottOnline Vår satsning på IdrottOnline har fortsatt tillsammans med Västergötlands Idrottsförbund. Svensk idrotts administrativa system, IdrottOnline, har byggts utifrån att föreningar och förbund ska ha ett gemensamt system för administration och kommunikation. Systemet innebär enklare hantering av bl.a. medlemsregister, rapportering av lokalt aktivitetsstöd, e-bokföring, utbildningsmodulen och erbjuder ett hemsidesverktyg. Allt fler föreningar använder IdrottOnline. Under 2014 anmälde över 50% av föreningarna sina utbildningstimmar via utbildningsmodulen. Under året har vi genomfört 45 beställningsbara kurser hos föreningar/sdf, 25 regionala kurser i vårt distrikt för 949 deltagare samt haft ett stort antal supportärenden. Utbildning i IdrottOnline har ingått som en del i många av våra föreningsbesök. Efterfrågan på kurser har ökat från föreningslivet och flera nya kursledare har tillkommit. Juridik, skatter, lotteriet, bingo Vi har löpande lämnat information och svarat på frågor om arbetsgivaransvar för ideella organisationer samt om olika idrottsjuridiska och skattetekniska frågor. Två föreläsningar om juridik och skatter har genomförts för föreningsledare på dagtid i Göteborg och Uddevalla. Två föreläsningar om arbetsgivarfrågor för ideella organisationer har genomförts i Göteborg och Tidaholm. Bingo- och lotteriverksamhet Lotteriföreningen har genomfört Totalalliansen i Göteborg och delat ut cirka 12,2 mkr. Avkastningen blev cirka 8,3% vilket är en minskning med 1,0%. Lotteriföreningen har lämnat 214 remissvar för Göteborgsföreningarna. Lotteriföreningen har lämnat 120 remissvar för Kransalliansen samt 43 remissvar för övriga föreningar i Stenungsund, Svinesund, Kungälv och Mölndal. Totalt har bingon tillfört distriktets föreningar cirka 17,6 mkr. 13

14 Löneadministration/HR I vår service med personal- och löneadministration har vi under året haft 170 uppdragsgivare, med tillsammans anställda, som vi har servat med löneberedning och konsultation i olika personalfrågor. Vi har dessutom ökat vår kompetens inom HR-frågor genom en gemensam resurs för VSIF, Västergötlands Idrottsförbund och Idrottens Spel AB. Ekonomiservice Under 2013 startade Idrottens ekonomiservice som innebar att stödja föreningar och förbund med ekonomi- och bokföringstjänster till självkostnadspris. Vi har marknadsfört denna service vid ett flertal konferenser, informerat via hemsidan samt gjort utskick till samtliga kommuner. Dessutom har våra konsulenter varit en viktig del i att hitta föreningar med behov av stöd i dessa frågor. Under året har vi haft avtal med 17 föreningar, varav sex nytillkomna. Vi har märkt att det finns ett behov hos våra föreningar och tror därför att antalet komma att öka sakta men säkert. Utvecklingen beror på de ökade krav som myndigheterna ställer på föreningarnas redovisningar. Lokaler Göteborg Under våren fattades beslut om att flytta från Kviberg till nya lokaler på Mejerigatan 1 tillsammans med Idrottens Spel AB och Idrottens Bingo. I december genomfördes flytten till Kallebäck. De nya lokalerna, som ligger på fjärde våningen, är ljusa, har renoverats och byggts om för att passa vår gemensamma verksamhet. De flesta av våra hyresgäster på Kviberg fick möjlighet av Higab att flytta upp en våning i samma hus. Lokaler Uddevalla Under hösten fördes en dialog med Uddevalla kommun om att minska våra ytor i Rimnershallen. Gemensamt Årsmöte Årsmötet genomfördes tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Väst på Hotell Scandic Crown, Göteborg. Sedvanliga förhandlingar genomfördes och utmärkelser och stipendier delades ut. Verksamhetsinriktningen med de prioriterade områdena Nå fler föreningar, Fördjupa föreningsutvecklingen, Utveckla idrottsformerna och budgeten för 2014 bifölls. Frank Andersson omvaldes till ordförande. Styrelsen Styrelsen har under året genomfört sex styrelsemöten, tre SDF-ordförandeträffar samt två gemensamma utvecklingsmöten med Västergötlands Idrottsförbund. 14

verksamhets- och Förvaltningsberättelse

verksamhets- och Förvaltningsberättelse verksamhets- och Förvaltningsberättelse 12 INNEHÅLL Året som gått... 3 Specialdistriktsförbund i distriktet... 4 Styrelse och uppdrag, personal... 5-6 Vision och värdegrund... 7 Idrotten i samhället...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Foto: Stockholms Idrottsförbund Verksamhetsberättelse 2011 MED ÅRSREDOVISNING SISU Idrottsutbildarna Stockholm VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna ska vara en för idrotten

Läs mer

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges.

Innehåll. Framsidesfoto av Linnéa Johansson. Foto VIF där inget annat anges. Årsberättelse 2009 Innehåll 3-4 Styrelsens berättelse 5 Våra möten med SDF:n 6-10 Våra fem prioriterade verksamhetsområden 11 Kanslibemanning 12 Förvaltningsberättelse 20 Revisionsberättelse 22-24 Bidrag

Läs mer

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin

JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin JSM-Guld Stafett Sollefteå Skidor Fr. v. Frida Karlsson, Ebba Andersson och Jenny Solin - 1 - Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 3 Styrelsens berättelse 4-23 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ordförande har ordet - 2 -

Ordförande har ordet - 2 - Ungdomsledarstipendiet Vision 2010, stipendiater 2008 Therese Larsson, Örnsköldsviks Gymnastikklubb, Mahmoud Gharib, Sund IF Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande har ordet 2 Styrelsens berättelse

Läs mer

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet

Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Mountainbikebana på Skuleberget, delvis finansierad av Idrottslyftet Innehåll Verksamhetsberättelse Ordförande/chef har ordet 2 Styrelsens berättelse 3-18 Årsredovisning Förvaltningsberättelse 19-20 Resultaträkning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund.

Innehåll. Framsidans bild symboliserar VIF:s roll att stödja, företräda och leda. Foto där inget annat anges - Västerbottens Idrottsförbund. Årsberättelse 2012 Innehåll 3 Styrelsens förord 5 Våra möten med SDF:n 6 Idrotten 14 Resurserna 21 Stöd & service 24 Umeå 2014 25 Medarbetarna 27 Förvaltningsberättelse 34 Revisionsberättelse 36 Bidrag

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 Coop Medlem Väst hade vid 2013:s slut 387 309 medlemmar. 37 Coopbutiker med dagligvaruhandel fanns i verksamhetsområdet. 9 Coop Forum, 8 Coop Extra, 13 Coop Konsum och 7 Coop

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013

Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012/2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Innehåll Vd har ordet 3 Opinionsbildning 5

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning

Verksamhetsberättelse. Årsredovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2012 1 Innehåll MEDBORGARSKOLaN 2012... 3 VERKSaMHET... 9 HR...12 marknad och kommunikation...14 ADMINISTRATION...16 EKONOMI...19

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund s ÅRSBERÄTTELSE 2014 Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 29 mars, 2015 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland

Verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2013. Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Halland Innehåll SISU Idrottsutbildarna Halland, Box 93, 301 03 Halmstad, tel. 035-17 74 00 Besöksadress: Spetsvinkelgatan

Läs mer

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013.

26 876 6 12 26 876 fadderbarn samt deras familjer och byar fick direkt stöd per den 31 december 2013. Verksamhetsberättelse och årsredovisning Siffror i korthet Härifrån kommer pengarna Så används pengarna Ordföranden har ordet Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND

BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014 Blekinge Idrottsförbunds samarbetspartners till Idrottsgalan SÖLVESBORG Omslagsbild 1: Årets Tränare - Ulf Schefvert, HIF Karlskrona Prisutdelare: Conny Nilsson, Vice ordförande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts

årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts årsredovisning 2011 idéer föds där människor möts Videum AB är ett kommunalt bolag och ingår i koncernen VKAB. Videum har en politiskt tillsatt styrelse som fattar beslut i stort och tar ut riktningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

Södertälje Sportklubb

Södertälje Sportklubb Södertälje Sportklubb Verksamhetsberättelse 2013-2014 2 SSK Årsberättelse Detta är SSK Södertälje Sportklubb bildades 1902, föreningen har vunnit 7 SM-guld och har flest år i högsta serien vilket sammantaget

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer